2. Τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 24 του ν. 1828/1989 (ΦΕΚ 2/Α').

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "2. Τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 24 του ν. 1828/1989 (ΦΕΚ 2/Α')."

Transcript

1 ΠΟΛ.30/ ιορθώσεις σφαλµάτων των πινάκων τιµών της µε αριθµ /3752/ΟΟΤ/ '/ ΠΟΛ.200 (Φ.Ε.Κ. 2038/Β'/ ) απόφασης του π. Οικονοµικών Ο ΦΠΟΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη:. Τις διατάξεις των άρθρων 4 και 4α του ν. 249/982 (ΦΕΚ 43/Α'), όπως το άρθρο 4α προστέθηκε µε το άρθρο 0 του ν. 2386/996 (ΦΕΚ 43/Α'), και του άρθρου 4 του ν. 473/984 (ΦΕΚ 27/Α'). 2. Τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 24 του ν. 828/989 (ΦΕΚ 2/Α'). 3. Την απόφασή µας µε αρ. πρωτ /82/Γ003/ΠΟΛ.49/ (ΦΕΚ 549/Β'/ ) όπως ισχύει σήµερα, µε την οποία τροποποιούνται, βελτιώνονται και κωδικοποιούνται οι διατάξεις που αφορούν τη φορολογητέα αξία µεταβιβαζοµένων µε οποιαδήποτε αιτία ακινήτων εντός σχεδίου, κατά το αντικειµενικό σύστηµα. 4. Τις ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής ή τµήµατος αυτής, όπως συνθήκες περιβάλλοντος και θέας, εξυπηρέτηση (υποδοµή, συγκοινωνία κ.λπ.), εµπορικότητα δρόµων, πολεοδοµικές ρυθµίσεις (συντελεστής δόµησης οικοπέδου). 5. Τις ιδιαιτερότητες των ακινήτων, όπως χρήση (οικόπεδο, διαµέρισµα, κατάστηµα, αποθήκη κ.λπ.), πρόσοψη (σε αίθριο, σε πλατεία κ.λπ), όροφος, επιφάνεια, παλαιότητα κτιρίου, συνιδιοκτησία, ειδικές συνθήκες (σεισµός, πληµµύρα, πυρκαγιά, απαλλοτρίωση κ.λπ.), δέσµευση (διατηρητέα κτίρια, αρχαιολογική έρευνα κ.λπ.). 6. Την αρ. πρωτ /479/Γ003/ΠΟΛ.30/ απόφαση του πουργού Οικονοµικών όπως αυτή ισχύει σήµερα, µε την οποία ορίζεται ο τρόπος προσδιορισµού µε αντικειµενικά κριτήρια της αξίας κτισµάτων ακινήτων. 7. Την απόφασή µας µε αριθ /3752/ΟΟΤ/ '/ΠΟΛ.200/ (Φ.Ε.Κ. 2038/Β'/ ) «Εναρξη ισχύος των διατάξεων των άρθρ.4 και 4α του ν. 249/82 και 4 του ν. 473/84 και καθορισµός τιµών εκκίνησης και συντελεστών αυξοµείωσης τους για τον προσδιορισµό της φορολογητέας αξίας των ακινήτων που βρίσκονται σε περιοχές εντός οικισµών των Νοµών ράµας, Καβάλας, Ξάνθης, Ροδόπης, Πέλλας, Πιερίας, Χαλκιδικής, Κοζάνης, Ιωαννίνων, Λάρισας, Μαγνησίας, Βοιωτίας, Ευρυτανίας, Φθιώτιδας, Φωκίδας, Αργολίδας, Αρκαδίας, Λακωνίας, Μεσσηνίας, Λέσβου, Κυκλάδων, Ηρακλείου, Λασιθίου, Ρεθύµνου και Χανίων». 8. Τις εισηγήσεις των αρµοδίων επιτροπών του άρθρου 4 του ν. 249/982 στις οποίες περιλαµβάνονται τα πορίσµατά τους. 9. Την αριθµ. 6Α42500 ΕΞ 200/ (ΦΕΚ 725/ Β'/03..0) κοινή απόφαση των Πρωθυπουργού και πουργού Οικονοµικών «Ανάθεση αρµοδιοτήτων στον φυπουργό Οικονοµικών ηµήτριο Κουσελά».

2 0. Το γεγονός ότι δεν δηµιουργείται δαπάνη για τον Κρατικό Προϋπολογισµό, αποφασίζουµε:. ιορθώνουµε στο ορθό τα εκ παραδροµής λάθη και παραλείψεις των πινάκων τιµών της αριθµ /3752/ ΟΟΤ/ '/ΠΟΛ.200/ (Φ.Ε.Κ. 2038/Β'/ ) απόφασής µας ως εξής: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ. Στον Οικισµό ΕΞΑΠΛΑΤΑΝΟ του Τ.. ΕΞΑΠΛΑΤΑΝΟ του ΗΜΟ ΕΞΑΠΛΑΤΑΝΟ, αντικαθίσταται η περιγραφή της Α Ζώνης από το εσφαλµένο: Α Κυκλική στο ορθό: Α Γραµµική ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ. Στον Οικισµό ΚΡΟΚΟ του Τ.. ΚΡΟΚΟ του ΗΜΟ ΕΛΙΜΕΙΑΣ, διορθώνεται ο ΣΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΙΚΟΠΕ Ο (Σ.Α.Ο) από το εσφαλµένο: D2 Βλέπε ορισµό στη σελίδα 3 στο ορθό: D Βλέπε ορισµό στη σελίδα Στον Οικισµό ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ του Τ.. ΚΑΠΝΟΧΩΡΙΟ του ΗΜΟ ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟ, διορθώνεται ο ΣΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΟΙΚΟΠΕ Ο (Σ.Ο) από το εσφαλµένο: Α Ζώνη: 0,05 στο ορθό: Α Ζώνη: 0,0. 3. Στον Οικισµό ΚΟΙΛΑ ΟΣ του Τ.. ΚΟΙΛΑ ΟΣ του ΗΜΟ ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟ, διορθώνεται ο ΣΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΟΙΚΟΠΕ Ο (Σ.Ο) από το εσφαλµένο: Α Ζώνη: 0,05 στο ορθό: Α Ζώνη: 0,0. 4. Στον Οικισµό ΠΤΕΛΕΑΣ του Τ.. ΠΤΕΛΕΑΣ του ΗΜΟ ΚΟΖΑΝΗΣ, διορθώνεται ο ΣΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΟΙΚΟΠΕ Ο (Σ.Ο) από το εσφαλµένο: Α Ζώνη: 0,05 στο ορθό: Α Ζώνη: 0,0. 5. Στον Οικισµό ΧΑΡΑΓΗΣ του Τ.. ΧΑΡΑΓΗΣ του ΗΜΟ ΤΣΟΤΛΙΟ, αντικαθίσταται η ονοµασία µε την ορθή: ΤΟΠΙΚΟ ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ: ΧΡΣΑΓΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΧΡΣΑΓΗΣ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ. Στον Οικισµό ΕΛΕΟΣΑΣ του Τ.. ΕΛΕΟΣΗΣ του ΗΜΟ ΠΑΣΣΑΡΩΝΟΣ: α) ιορθώνεται ο ΣΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΟΙΚΟΠΕ Ο (Σ.Ο.) από το εσφαλµένο: Α Ζώνη: 0,75 Β Ζώνη: 0,75

3 στο ορθό: Για όλες τις ζώνες Σ.Ο: 0,75 β) ιορθώνεται η τιµή της Β Κυκλικής από το εσφαλµένο:.00 στο ορθό:.200. γ) Προστίθεται η περιγραφή και η τιµή της Γ Ζώνης του Οικισµού ως εξής: Γ Κυκλική. ΕΛΦΩΝ - ΚΠΡΟ - Ε.Ο. ΙΩΑΝΙΝΩΝ - ΚΟΝΙΤΣΗΣ -.00 Ω ΩΝΗΣ - ΑΣΚΛΗΠΕΙΟ - ΠΑΣΣΑΡΩΝΟΣ - ΣΟΛΩΝΟΣ -ΣΤ. ΣΑΡΑΦΗ - ΓΟΡΙΤΣΑΣ - ΕΕΡΓΕΤΩΝ - ΡΙΖΑΡΗ - 3ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ - 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟ - ΒΟΝΟΠΛΑΓΙΑΣ - ΜΕΓ. ΓΑΡ ΙΚΙΟ - ΑΘΗΝΑΣ - ΤΟΣΙΤΣΑ - ΑΝΑΡΓΡΩΝ - Λ. ΕΛΕΘΕΡΙΑΣ - ΜΟΣΣΩΝ - ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟ - ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟ - ΠΡΟΦ. ΗΛΙΑ - ΑΡΧ. ΧΡΙΣΤΟ ΟΛΟ - ΕΛΦΩΝ. 2. Στον Οικισµό ΕΛΒΙΝΑΚΙΟ του Τ.. ΕΛΒΙΝΑΚΙΟ του ΗΜΟ ΕΛΒΙΝΑΚΙΟ, διορθώνεται ο ΣΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΙΚΟΠΕ Ο (Σ.Α.Ο.) από το εσφαλµένο: γ) Τοµέας Ι Α: Για οικόπεδα µέχρι 50 τ.µ. τότε: XXXII: 0,80 Για οικόπεδα µεγαλύτερα από 50 τ.µ. τότε: XXVIII:,20 στο ορθό: γ) Τοµέας Ι Α: Για οικόπεδα µεγαλύτερα από 50 τ.µ. τότε: XXXII: 0,80 Για οικόπεδα µικρότερα από 50 τ.µ. χωρίς η µέγιστη δόµηση να υπερβεί τα 20 τ.µ. τότε: XXVIII:,20. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ. Στον Οικισµό ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ του Τ.. ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ του ΗΜΟ ΛΑΡΙΣΑΣ, διορθώνεται ο ΣΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΟΙΚΟΠΕ Ο (Σ.Ο) από το εσφαλµένο: Α Ζώνη: 0,30 στο ορθό: Για όλες τις Ζώνες Σ.Ο: 0,30 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 2. Στον Οικισµό ΠΑΤΗΤΗΡΙΟ-Ν.ΟΙΚΙΣΜΟ του Τ. ΑΛΟΝΝΗΣΟ ΗΜΟ ΑΛΟΝΝΗΣΟ, διορθώνεται ο ΣΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΙΚΟΠΕ Ο (Σ.Α.Ο) στο ορθό: D2: Βλέπε ορισµό στη σελίδα 3 3. Στον Οικισµό ΧΩΡΑΣ-ΧΩΡΙΟ του Τ. ΑΛΟΝΝΗΣΟ ΗΜΟ ΑΛΟΝΝΗΣΟ: Προστίθεται κάτω από τον τίτλο του Οικισµού η φράση: α) ΠΑΡΑ ΟΣΙΑΚΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ιαγράφεται στο 2. ΣΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΟΙΚΟΠΕ Ο (Σ.Ο) η φράση: β) ΠΡΟΣΟΧΗ: Για το Σ.Οτελ βλέπε ορισµό στη σελίδα 2. ιορθώνεται ο ΣΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΙΚΟΠΕ Ο (Σ.Α.Ο)

4 γ) από το εσφαλµένο: D: Βλέπε ορισµό στη σελίδα 2 στο ορθό: D2: Βλέπε ορισµό στη σελίδα 3 4. Στον Οικισµό ΚΑΜΑΡΙΟ της ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΡΑΜΙ ΙΟ α) διορθώνεται η περιγραφή της Α Κυκλικής ως εξής: Α Κυκλική: Περιλαµβάνει όλη την έκταση του οικισµού 900 β) ιαγράφεται η περιγραφή της Β Κυκλικής 5. Στον Οικισµό ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ -ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΗΣΙΟ ΤΡΙΚΕΡΙΟ της ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΚΕΡΙΟ, αντικαθίσταται η ονοµασία µε την ορθή: ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ ΝΗΣΙΟ ΤΡΙΚΕΡΙΟ. 6. Στον Οικισµό ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΝΗΣΙΟ ΤΡΙΚΕΡΙΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΚΕΡΙΟ, αντικαθίσταται η ονοµασία µε την ορθή: ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΝΗΣΙΟ ΤΡΙΚΕΡΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑ ΙΑΣ. Στον Οικισµό ΑΛΕΠΟΧΩΡΙΟ του Τ.. ΑΛΕΠΟΧΩΡΙΟ του ΗΜΟ ΣΚΙΡΙΤΙ ΑΣ, η περιγραφή του Συντελεστή Εµπορικότητας διορθώνεται από το εσφαλµένο: ΕΘΝΙΚΗ Ο ΟΣ (Τρίπολης - Πύργου) στο ορθό: ΕΘΝΙΚΗ Ο ΟΣ (Τρίπολης - Σπάρτης) 2. Στον Οικισµό ΒΛΑΧΟΚΕΡΑΣΕΑΣ του Τ.. ΒΛΑΧΟΚΕΡΑΣΕΑΣ του ΗΜΟ ΣΚΙΡΙΤΙ ΑΣ, ο Συντελεστής Αξιοποίησης Οικοπέδου (Σ.Α.Ο.) διορθώνεται στο ορθό:. Για χρήση κατοικίας (µέγιστη επιτρεπόµενη επιφάνεια κτιρίων 400 τ.µ.): Για τα πρώτα 00 τ.µ. οικοπέδου Σ.ΑΟ. =,00 Για τα επόµενα 00 τ.µ. οικοπέδου Σ.ΑΟ. = 0,80 Για τα επόµενα 00 τ.µ. οικοπέδου Σ.ΑΟ. = 0,60 Για το πέραν των 30 τ.µ. οικοπέδου Σ.ΑΟ. = 0, Σ.Α.Ο. = Επιφάνεια οικοπέδου 2. Για λοιπές χρήσεις (µέγιστη επιτρεπόµενη επιφάνεια κτιρίων 800 τ.µ.): Για τα πρώτα 00 τ.µ. οικοπέδου Σ.ΑΟ. =,00 Για τα επόµενα 00 τ.µ. οικοπέδου Σ.ΑΟ. = 0,80 Για τα επόµενα 00 τ.µ. οικοπέδου Σ.ΑΟ. = 0,60 Για το πέραν των 30 τ.µ. οικοπέδου Σ.ΑΟ. = 0, Σ.Α.Ο. = Επιφάνεια οικοπέδου Π../ (ΦΕΚ: 908/ /998). ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ. Στους παρακάτω Οικισµούς διορθώνονται τα εξής: α) ΣΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΟΙΚΟΠΕ Ο (Σ.Ο.) Από το εσφαλµένο: ΠΡΟΣΟΧΗ: Για το Σ.Ο. τελ., βλέπε ορισµό στη σελίδα 2

5 Στο ορθό: ΠΡΟΣΟΧΗ: Για το Σ.Ο. τελ., βλέπε ορισµό στη σελίδα 3 β) ΣΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΙΚΟΠΕ Ο (Σ.Α.Ο.) Από το εσφαλµένο: D: Βλέπε ορισµό στη σελίδα 2 Στο ορθό: D2: Βλέπε ορισµό στη σελίδα 3 α/ ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΙΚΟ ΟΙΚΙΣΜΟΣ α Δ/ΣΜΑ ΑΝΔΑΝΙΑΣ ΔΙΑΒΟΛΙΤΣΙΟ ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ 2 ΔΙΑΒΟΛΙΤΣΙΟ 3 ΚΑΡΝΑΣΙΟ ΚΑΡΝΑΣΙΟ 4 ΜΑΝΤΖΑΡΙΟ ΜΑΝΤΖΑΡΙΟ 5 ΑΝΔΡΟΣΑ ΑΝΔΡΟΣΗΣ ΑΝΔΡΟΣΗΣ Σ 6 ΕΑΣ ΕΑΣ 7 ΚΑΛΑΜΑΡΑ ΚΑΛΑΜΑΡΑ 8 ΜΑΓΓΑΝΙΑΚΟ ΜΑΓΓΑΝΙΑΚ Ο 9 ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΟ Σ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝ ΟΣ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝ ΟΣ ΣΤΕΡΝΑΣ ΣΤΕΡΝΑΣ 0 ΙΘΩΜΗΣ ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΕΙ Ο ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΕΙ Ο ΒΑΛΡΑΣ ΒΑΛΡΑΣ 2 ΛΑΜΠΑΙΝΗΣ ΛΑΜΠΑΙΝΗΣ 3 ΜΕΛΙΓΑΛΑ ΑΝΘΟΣΗΣ ΑΝΘΟΣΗΣ 4 ΣΚΑΛΑΣ ΣΚΑΛΑ 5 ΟΙΧΑΛΙΑΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ 6 ΣΙΑΜΟ ΣΙΑΜΟ 7 8 ΣΟΛΑΚΙΟ ΣΟΛΑΚΙΟ 2. Στους Οικισµούς ΜΟΣΧΟΧΩΡΙΟ του Τ.. ΚΑΡΤΕΡΟΛΙΟ του ΗΜΟ ΜΕΣΣΗΝΗΣ, και ΚΛΗΜΑΤΟΣ του Τ.. ΚΛΗΜΑΤΟΣ του ΗΜΟ ΤΡΙΚΟΡΦΟ, διορθώνονται: α) ΣΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΟΙΚΟΠΕ Ο (Σ.Ο.) Από το εσφαλµένο: ΠΡΟΣΟΧΗ: Για το Σ.Ο. τελ., βλέπε ορισµό στη σελίδα 3 Στο ορθό: ΠΡΟΣΟΧΗ: Για το Σ.Ο. τελ., βλέπε ορισµό στη σελίδα 2

6 β) ΣΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΙΚΟΠΕ Ο (Σ.Α.Ο.) Από το εσφαλµένο: D2: Βλέπε ορισµό στη σελίδα 3 Στο ορθό: D Βλέπε ορισµό στη σελίδα 2 3. Στον Οικισµό ΦΑΡΑΚΛΑ ΑΣ του Τ.. ΦΑΡΑΚΛΑ ΑΣ του ΗΜΟ ΚΠΑΡΙΣΣΙΑΣ, διαγράφεται στο 2. ΣΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΟΙΚΟΠΕ Ο (Σ.Ο.), η φράση: ΠΡΟΣΟΧΗ: Για το Σ.Ο. τελ., βλέπε ορισµό στη σελίδα Στον Οικισµό ΚΟΤΡΩΝΙΟ του Τ.. ΠΛΑΤΗΣ του ΗΜΟ ΛΕΚΤΡΟ, διαγράφεται στο 2. ΣΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΟΙΚΟΠΕ Ο (Σ.Ο.), η φράση: ΠΡΟΣΟΧΗ: Για το Σ.Ο. τελ., βλέπε ορισµό στη σελίδα Στον Οικισµό ΑΓΡΙΛΟ, του Τ.. ΑΓΡΙΛΟ του ήµου ΑΡΦΑΡΩΝ, διορθώνεται η τιµή της Α Κυκλικής: από το εσφαλµένο: Α Κυκλική: 800 στο ορθό: Α Κυκλική: 700 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟ KAI ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟ. Στον Οικισµό ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ του Τ.. ΠΛΑΓΙΑΣ του ΗΜΟ ΠΛΩΜΑΡΙΟ της νήσου ΛΕΣΒΟ, στο 2. ΣΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΟΙΚΟΠΕ Ο (Σ.Ο.) συµπληρώνεται η φράση: ΠΡΟΣΟΧΗ: Για το Σ.Ο. τελ., βλέπε ορισµό στη σελίδα 3 2. Στον Οικισµό ΑΓ. ΙΣΙ ΩΡΟ του Τ.. ΠΛΑΓΙΑΣ του ΗΜΟ ΠΛΩΜΑΡΙΟ της νήσου ΛΕΣΒΟ, στο 2. ΣΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΟΙΚΟΠΕ Ο (Σ.Ο.), συµπληρώνεται η φράση: ΠΡΟΣΟΧΗ: Για το Σ.Ο. τελ., βλέπε ορισµό στη σελίδα Στον Οικισµό ΑΓ. ΕΣΤΡΑΤΙΟ της Κοινότητας ΑΓ. ΕΣΤΡΑΤΙΟ της νήσου ΑΓ. ΕΣΤΡΑΤΙΟ, στο 3 ΣΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΙΚΟΠΕ Ο (Σ.Α.Ο.), συµπληρώνεται η τιµή: XXVIII:,20. ΝΟΜΟΣ ΚΚΛΑ ΩΝ. Στον Οικισµό ΚΟΤΣΟΧΕΡΑ Ο του Τ. ΧΑΛΚΕΙΟ του ΗΜΟ ΡΜΑΛΙΑΣ στη ΝΗΣΟ ΝΑΞΟ, αντικαθίσταται η ονοµασία του Οικισµού µε την ορθή: ΤΣΙΚΑ- ΛΑΡΙΟ 2. Στον Οικισµό ΜΟΝΙΤΣΙΑ του Τ. ΧΑΛΚΕΙΟ του ΗΜΟ ΡΜΑΛΙΑΣ στη ΝΗΣΟ ΝΑΞΟ, συµπληρώνεται και η ονοµασία Ράχη διότι ισχύουν και οι δύο ονοµασίες. ηλαδή: ΜΟΝΙΤΣΙΑΣ (ΡΑΧΗΣ). ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ. Στον Οικισµό ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ του Τ.. ΓΑΖΙΟ του ΗΜΟ ΓΑΖΙΟ, η περιγραφή της Α Ζώνης, διορθώνεται

7 από το εσφαλµένο: Α Κυκλική στο ορθό: Α Γραµµικές 2. Στον Οικισµό ΑΦΝΕ του Τ.. ΑΦΝΩΝ του ΗΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ, αντικαθίσταται η ονοµασία του Οικισµού, µε την ορθή: ΑΦΝΩΝ 3. Στον Οικισµό ΑΣΗΜΙΟ του Τ.. ΑΣΗΜΙΟ του ΗΜΟ ΚΟΦΙΝΑ, α) η περιγραφή της Α Γραµµικής, διορθώνεται από το εσφαλµένο: ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ Ο ΟΣ (Ηρακλείου - Πύργου) στο ορθό: ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ Ο ΟΣ (Αγίων έκα - Πραιτωρίων) β) η περιγραφή του Συντελεστή Εµπορικότητας, διορθώνεται από το εσφαλµένο: ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ Ο ΟΣ (Ηρακλείου - Πύργου),2 στο ορθό: ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ Ο ΟΣ (Αγίων έκα - Πραιτωρίων),2 ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ. Στον Οικισµό ΠΕΡΙΒΟΛΙΩΝ (ΣΧΕ ΙΟ ΠΟΛΕΩΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΣΑΚΑΚΙΟ) του Τ.. ΠΕΡΙΒΟΛΙΩΝ του ΗΜΟ ΘΕΡΙΣΟ, στο 2. ΣΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΟΙΚΟΠΕ Ο (Σ.Ο.) διαγράφεται η φράση: ΠΡΟΣΟΧΗ: Για το Σ.Ο. τελ., βλέπε ορισµό στη σελίδα 3 2. Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και θα ισχύσει: α) στις υποθέσεις φορολογίας ακίνητης περιουσίας από και β) στις υποθέσεις φορολογίας κληρονοµιών, δωρεών, γονικών παροχών και µεταβίβασης ακινήτων, στις οποίες η φορολογική υποχρέωση γεννιέται από τη δηµοσίευσή της. Για το χρονικό διάστηµα από µέχρι τη δηµοσίευση της παρούσας, στις υποθέσεις φορολογίας κληρονοµιών, δωρεών, γονικών παροχών, µεταβίβασης ακινήτων και ακίνητης περιουσίας νοµικών προσώπων, λαµβάνεται υπόψη η αξία που προκύπτει µε την παρούσα απόφαση, εφόσον αυτή είναι µικρότερη από την προκύπτουσα µε βάση την 75023/3752/ΟΟΤ/ '/ΠΟΛ.200/ απόφαση. Στις υποθέσεις αυτές, εφόσον έχουν υποβληθεί οι οικείες φορολογικές δηλώσεις, παρέχεται στο φορολογούµενο αποκλειστική προθεσµία τριών (3) µηνών από τη δηµοσίευση της απόφασης αυτής να υποβάλλει νέα δήλωση ή αίτηση, κατά φορολογία, για νέα εκκαθάριση του φόρου µε βάση τη µικρότερη αξία συνυποβάλλοντας και τα αντίστοιχα φύλλα υπολογισµού αξίας ακινήτων. Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 6 Ιουνίου 20 Ο ΦΠΟΡΓΟΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΣΕΛΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. προστέθηκε με το άρθρο 10 του ν. 2386/1996 (ΦΕΚ 43/Α ), και του άρθρου 14 του ν.1473/1984 (ΦΕΚ.127/Α ).

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. προστέθηκε με το άρθρο 10 του ν. 2386/1996 (ΦΕΚ 43/Α ), και του άρθρου 14 του ν.1473/1984 (ΦΕΚ.127/Α ). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ KAI ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη 20.7.2007 Αρ.Πρωτ.729. Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης

Θεσσαλονίκη 20.7.2007 Αρ.Πρωτ.729. Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη 20.7.2007 Αρ.Πρωτ.729 Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θέμα: Διορθώσεις σφαλμάτων των πινάκων τιμών αντικειμενικών αξιών Σας αποστέλλουμε, για να λάβετε γνώση:

Διαβάστε περισσότερα

1600 1600 1600 1600 1600 1600 ΠΑΤΗΣΙΩΝ(28 ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ) (από Μάρνη µέχρι Ιουλιανού) 1600 αριστερά

1600 1600 1600 1600 1600 1600 ΠΑΤΗΣΙΩΝ(28 ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ) (από Μάρνη µέχρι Ιουλιανού) 1600 αριστερά - 279 - * ΛΟΙΠΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΕΣ * Νο. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΜ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΛΗΡΟ ΟΤΗΜΑΤΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Προσδιορισµός της αξίας γης εκτός σχεδίου πόλης και οικισµών που δεν έχουν ειδικούς όρους δόµησης µε το σύστηµα αντικειµενικού προσδιορισµού.

ΘΕΜΑ: Προσδιορισµός της αξίας γης εκτός σχεδίου πόλης και οικισµών που δεν έχουν ειδικούς όρους δόµησης µε το σύστηµα αντικειµενικού προσδιορισµού. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aθήνα 30 εκεµβρίου 1998 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΗΜ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Αρ. Πρωτ.: 1144815/26361 & ΕΘΝ. ΚΛΗΡΟ ΟΤΗΜΑΤΩΝ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ ΠΟΛ.: 1310 ΤΜΗΜΑ ' ΘΕΜΑ: Προσδιορισµός

Διαβάστε περισσότερα

1122435/3634/00ΤΥ/Δ /30.12.05 ΠΟΛ.1158 (Φ.Ε.Κ. 1982/Β /30.12.05) απόφασης του Υπ. Οικονομίας και Οικονομικών.

1122435/3634/00ΤΥ/Δ /30.12.05 ΠΟΛ.1158 (Φ.Ε.Κ. 1982/Β /30.12.05) απόφασης του Υπ. Οικονομίας και Οικονομικών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 31 Μαρτίου 2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Αρ. πρωτ.: 1032724 / 838 /00ΤΥ/Δ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΠΟΛ : 1055 ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. ΠΟΛ.1225/12 (ΦΕΚ 3573 Β/31-12-2012) : Διόρθωση εκκαθαριστικών σημειωμάτων δηλώσεων Φόρου Ακίνητης Περιουσίας φυσικών προσώπων.

Αριθμ. ΠΟΛ.1225/12 (ΦΕΚ 3573 Β/31-12-2012) : Διόρθωση εκκαθαριστικών σημειωμάτων δηλώσεων Φόρου Ακίνητης Περιουσίας φυσικών προσώπων. Αριθμ. ΠΟΛ.1225/12 (ΦΕΚ 3573 Β/31-12-2012) : Διόρθωση εκκαθαριστικών σημειωμάτων δηλώσεων Φόρου Ακίνητης Περιουσίας φυσικών προσώπων. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις των άρθρων

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Δ/νση: Διατροφής Ζώων, Ζωοτροφών &

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 3299/2004 (ΦΕΚ 261/Α/23-12-2004)

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 3299/2004 (ΦΕΚ 261/Α/23-12-2004) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6413 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 434 17 Μαρτίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός της διαδικασίας και των προϋποθέσε ων υπαγωγής στις ρυθμίσεις του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟΝ NOMO 4223/2013 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΜΕ ΠΡΟΓΕΝΕΣΤΕΡΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογίες Κατοχής Ακινήτων

Φορολογίες Κατοχής Ακινήτων ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Φορολογίες Κατοχής Ακινήτων (ΦΑΠ, ΕΝΦΙΑ, Δήλωση Στοιχείων Ακινήτων Ε9) Σεπτέμβριος 2014 ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) ΕΤΟΥΣ 2014

Διαβάστε περισσότερα

Στην έννοια της ακίνητης περιουσίας περιλαµβάνονται τα εµπράγµατα δικαιώµατα :

Στην έννοια της ακίνητης περιουσίας περιλαµβάνονται τα εµπράγµατα δικαιώµατα : ΕΝΙΑΙΟ ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 1. Ενιαίο Τέλος Ακινήτων Ν. 3634/2008 (Φ.Ε.Κ. 9/Α /29.1.2008) 1.1. Αντικείµενο του ενιαίου τέλους ακινήτων Από το έτος 2008 και για κάθε επόµενο έτος επιβάλλεται ενιαίο τέλος στην

Διαβάστε περισσότερα

http://www.ekatanalotis.gr

http://www.ekatanalotis.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α) ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1.ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ Ε.Φ.Κ /ΝΣΗ 33 η ΕΛΕΓΧΩΝ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ 2.ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ α) /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ & ΣΤΟ Ε9 ΑΠΟ ΤΗΝ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ & ΣΤΟ Ε9 ΑΠΟ ΤΗΝ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ & ΣΤΟ Ε9 ΑΠΟ ΤΗΝ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ` Αθήνα, Μάιος 2014 ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ & ΣΤΟ Ε9 ΑΠΟ ΤΗΝ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 Με το νόμο 4223/2013, που δημοσιεύθηκε στις 31-12-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Άρθρο 1 Αντικείμενο του φόρου 1. Από το έτος 2014 και για κάθε επόμενο έτος επιβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

* ΛΟΙΠΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΕΣ * Νο. 99

* ΛΟΙΠΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΕΣ * Νο. 99 * ΛΟΙΠΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΕΣ * Νο. 99 -- 61 -- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΗΜ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΕΘΝ. ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Δ' Aθήνα 30 Δεκεμβρίου 1998 Αρ. Πρωτ.: 1144815/26361

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΘΕΜΑ : ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2014

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΘΕΜΑ : ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2014 Γραφείο Διοίκησης & Γραμματείας Διοικητικού Συμβουλίου Αθήνα 12-3-2014 Αρμόδια Δ/νση: Άμεσων Ενισχύσεων & Αγοράς Αρ. Πρωτ.:29476 Αρμόδιο Τμήμα: Διαχείρισης Δικαιωμάτων Ενιαίας Ενίσχυσης ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ: ΔΗΜΟΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ. Άρθρο 1 Αντικείμενο του φόρου

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ. Άρθρο 1 Αντικείμενο του φόρου ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Άρθρο 1 Αντικείμενο του φόρου 1. Από το έτος 2014 και για κάθε επόμενο έτος επιβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Αρθρο 1 Πεδίο εφαρµογής Από το έτος 2014 και για κάθε επόµενο έτος επιβάλλεται ετήσιος Ενιαίος Φόρος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Χορήγηση επιδόματος πετρελαίου θέρμανσης και καθορισμός του ύψους, των δικαιούχων, των προϋποθέσεων και της διαδικασίας χορήγησης αυτού».

ΘΕΜΑ: «Χορήγηση επιδόματος πετρελαίου θέρμανσης και καθορισμός του ύψους, των δικαιούχων, των προϋποθέσεων και της διαδικασίας χορήγησης αυτού». Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Α θ ή ν α, 1 8 / 1 0 / 2 0 1 3 Αρ. Πρωτ.: Δ33 5037619 ΕΞ2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α) ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ Ε.Φ.Κ Δ/ΝΣΗ 33 η

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Χορήγηση επιδόματος πετρελαίου θέρμανσης και καθορισμός του ύψους, των δικαιούχων, των προϋποθέσεων και της διαδικασίας χορήγησης αυτού».

ΘΕΜΑ: «Χορήγηση επιδόματος πετρελαίου θέρμανσης και καθορισμός του ύψους, των δικαιούχων, των προϋποθέσεων και της διαδικασίας χορήγησης αυτού». Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Α θ ή ν α, Αρ. Πρωτ.: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α) ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ Ε.Φ.Κ Δ/ΝΣΗ 33 η ΕΛΕΓΧΩΝ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ 2.ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις

Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΝΘ, 21 Δεκεµβρίου 2013, Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία Διεκπ. ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου: Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Ταχ. /νση : Νίκης 5-7, 10180 Αθήνα Πληροφορίες : Τηλέφωνο :2103332267/2103332399

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 40141 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2710 24 Οκτωβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διαδικασία ιατρικής εξέτασης ατόμων με αναπηρίες για τη χορήγηση της απαλλαγής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ B 1724) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 24 Ιουνίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Άρθρο 1 Αντικείμενο του φόρου 1. Από το έτος 2014 και για κάθε επόμενο έτος επιβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛΡ9-12Φ. υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για τη μεγιστοποίηση της

ΑΔΑ: ΒΛΛΡ9-12Φ. υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για τη μεγιστοποίηση της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Β3 Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. - Πόλη : 151 80 - Μαρούσι Ιστοσελίδα : www.eye.minedu.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

Tax Bulletin. Φεβρουάριος 2014

Tax Bulletin. Φεβρουάριος 2014 www.pwc.gr Tax Bulletin Φεβρουάριος 2014 Στις 31.12.2013 δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης ο υπ αριθμ. 4223/2013 νόμος (ΦΕΚ Α 287/2013) με τον οποίο θεσπίσθηκε ο νέος Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας

Διαβάστε περισσότερα

Νόμος 3091/24-12-2002

Νόμος 3091/24-12-2002 Νόμος 3091/24-12-2002.. Άρθρο 15. Ειδικός φόρος επί των ακινήτων 1. Νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες της παρ. 3 του άρθρου 51Α του Κ.Φ.Ε., που έχουν εμπράγματα δικαιώματα πλήρους ή ψιλής κυριότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διαδικασία έκδοσης αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

ΘΕΜΑ: Διαδικασία έκδοσης αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ταχ.Δ/νση : Μεσογείων 119 101 92 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Γ. Μέντζος-Δ.Τσαλέμης Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα