ΔΙΑΙΣΟΛΟΓΙΟ ΕΠΣΕΜΒΡΙΟΤ 2014

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΙΑΙΣΟΛΟΓΙΟ ΕΠΣΕΜΒΡΙΟΤ 2014"

Transcript

1 ΔΙΑΙΣΟΛΟΓΙΟ ΕΠΣΕΜΒΡΙΟΤ 2014 ΔΕΤΣΕΡΑ 1 ΣΡΙΣΗ 2 ΣΕΣΑΡΣΗ 3 ΠΕΜΠΣΗ 4 ΠΑΡΑΚΕΤΗ 5 Μακαρόνια με κιμά Κοτόπουλο γιουβζτςι ΔΕΤΣΕΡΑ 8 ΣΡΙΣΗ 9 ΣΕΣΑΡΣΗ 10 ΠΕΜΠΣΗ 11 ΠΑΡΑΚΕΤΗ 12 ουτηουκάκια με πιλάφι Κοτόπουλο ψθτό με χυλοπίτεσ ΔΕΤΣΕΡΑ 15 ΣΡΙΣΗ 16 ΣΕΣΑΡΣΗ 17 ΠΕΜΠΣΗ 18 ΠΑΡΑΚΕΤΗ 19 Χορτόςουπα Παςτίτςιο Κοτόπουλο με κουσ-κουσ ΔΕΤΣΕΡΑ 22 ΣΡΙΣΗ 23 ΣΕΣΑΡΣΗ 24 ΠΕΜΠΣΗ 25 ΠΑΡΑΚΕΤΗ 26 Μπιφτζκια με πατάτεσ φοφρνου Λαηάνια με κιμά Κοτόπουλο ψθτό με κουσ-κουσ ΔΕΤΣΕΡΑ 29 ΣΡΙΣΗ 30 ουτηουκάκια με πουρζ Σο φαγθτό ςυνοδεφεται από ςαλάτα εποχισ τυρί φζτα και φρζςκο ψωμί.

2 ΔΙΑΙΣΟΛΟΓΙΟ ΟΚΣΩΒΡΙΟΤ 2014 ΣΕΣΑΡΣΗ 1 ΠΕΜΠΣΗ2 ΠΑΡΑΚΕΤΗ 3 ουφλζ τζςςερα τυριά Κοτόπουλο ψθτό με χυλοπίτεσ ΔΕΤΣΕΡΑ6 ΣΡΙΣΗ 7 ΣΕΣΑΡΣΗ8 ΠΕΜΠΣΗ 9 ΠΑΡΑΚΕΤΗ 10 Μακαρόνια με κιμά Μπριάμ Κοτόπουλο λεμονάτο με πιλάφι ΔΕΤΣΕΡΑ 13 ΣΡΙΣΗ 14 ΣΕΣΑΡΣΗ 15 ΠΕΜΠΣΗ 16 ΠΑΡΑΚΕΤΗ 17 Παςτίτςιο Χορτόςουπα Κοτόπουλο γιουβζτςι ΔΕΤΣΕΡΑ 20 ΣΡΙΣΗ 21 ΣΕΣΑΡΣΗ 22 ΠΕΜΠΣΗ 23 ΠΑΡΑΚΕΤΗ 24 Μπιφτζκια με πιλάφι Κοτόπιτα Κοτόπουλο ςτο φοφρνο με πατάτεσ ΔΕΤΣΕΡΑ 27 ΣΡΙΣΗ 28 ΣΕΣΑΡΣΗ 29 ΠΕΜΠΣΗ 30 ΠΑΡΑΚΕΤΗ 31 Ρολό με κιμά πουρζσ Ριγκατόνι Ναπολιταίν

3 ΓΙΑΙΣΟΛΟΓΙΟ ΝΟΔΜΒΡΙΟΤ 2014 ΓΔΤΣΔΡΑ 3 ΣΡΙΣΗ 4 ΣΔΣΑΡΣΗ 5 ΠΔΜΠΣΗ 6 ΠΑΡΑΚΔΤΗ 7 Φακές οσηδοσκάκια με πιλάθι Σσρόπιηα Φαζολάκια Κοηόποσλο κοκκινιζηό με μακαρόνια ΓΔΤΣΔΡΑ 10 ΣΡΙΣΗ 11 ΣΔΣΑΡΣΗ 12 ΠΔΜΠΣΗ 13 ΠΑΡΑΚΔΤΗ 14 Φακές Παζηίηζιο Χορηόζοσπα Γεμιζηά Κοηόποσλο υεηό με ποσρέ ΓΔΤΣΔΡΑ 17 ΣΡΙΣΗ 18 ΣΔΣΑΡΣΗ 19 ΠΔΜΠΣΗ 20 ΠΑΡΑΚΔΤΗ 21 Φακές Μπιθηέκια με πιλάθι Κοηόπιηα Αρακάς Κοηόζοσπα ΓΔΤΣΔΡΑ 24 ΣΡΙΣΗ 25 ΣΔΣΑΡΣΗ 26 ΠΔΜΠΣΗ 27 ΠΑΡΑΚΔΤΗ 28 Φαζολάδα Ρολό με ποσρέ Κοηόζοσπα Σαλιαηέλες ζοσθλέ Κοηόποσλο λεμονάηο με κοσς-κοσς

4 ΓΙΑΙΣΟΛΟΓΙΟ ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2014 ΓΔΤΣΔΡΑ 1 ΣΡΙΣΗ 2 ΣΔΣΑΡΣΗ 3 ΠΔΜΠΣΗ 4 ΠΑΡΑΚΔΤΗ 5 Φακές Μπιθηέκια με ποσρέ Κοηόζοσπα Αρακάς Κοηόποσλο γιοσβέηζι ΓΔΤΣΔΡΑ 8 ΣΡΙΣΗ 9 ΣΔΣΑΡΣΗ 10 ΠΔΜΠΣΗ 11 ΠΑΡΑΚΔΤΗ 12 Φακές Γιοσβαρλάκια ασγολέμονο Σσρόπιηα Φαζολάκια Κοηόποσλο λεμονάηο με τσλοπίηες ΓΔΤΣΔΡΑ 15 ΣΡΙΣΗ 16 ΣΔΣΑΡΣΗ 17 ΠΔΜΠΣΗ 18 ΠΑΡΑΚΔΤΗ 19 Φαζολάδα οσηδοσκάκια με πιλάθι Καρμπονάρα Αρακάς Κοηόζοσπα

5 ΔΙΑΙΣΟΛΟΓΙΟ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ 2015 ΔΕΤΣΕΡΑ 5 ΣΕΣΑΡΣΗ 7 ΠΕΜΠΣΗ 8 ΠΑΡΑΚΕΤΗ 9 ουτηουκάκια με πουρζ Ριγκατόνι Ναπολιταίν Κοτόπιτα κοκκινιςτό με κρικαράκι ΔΕΤΣΕΡΑ 12 ΣΡΙΣΗ 13 ΣΕΣΑΡΣΗ 14 ΠΕΜΠΣΗ 15 ΠΑΡΑΚΕΤΗ 16 Μπιφτζκια με πιλάφι Χορτόςουπα Κοτόπουλο γιουβζτςι ΔΕΤΣΕΡΑ 19 ΣΡΙΣΗ 20 ΣΕΣΑΡΣΗ 21 ΠΕΜΠΣΗ 22 ΠΑΡΑΚΕΤΗ 23 Παςτίτςιο Κοτόπουλο λεμονάτι με κουσ-κουσ ΔΕΤΣΕΡΑ 26 ΣΡΙΣΗ 27 ΣΕΣΑΡΣΗ 28 ΠΕΜΠΣΗ 29 ΠΑΡΑΚΕΤΗ 30 Μακαρόνια με κιμά Κοτόπιτα

6 ΔΙΑΙΣΟΛΟΓΙΟ ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟΤ 2015 ΔΕΤΣΕΡΑ 2 ΣΡΙΣΗ 3 ΣΕΣΑΡΣΗ 4 ΠΕΜΠΣΗ 5 ΠΑΡΑΚΕΤΗ 6 Γιουβαρλάκια αυγολζμονο Κοτόπουλο ψθτό με κοφτό μακαρονάκι ΔΕΤΣΕΡΑ 9 ΣΡΙΣΗ 10 ΣΕΣΑΡΣΗ 11 ΠΕΜΠΣΗ 12 ΠΑΡΑΚΕΤΗ 13 ουτηουκάκια με χυλοπίτεσ Κοτόπουλο λεμονάτο με πουρζ ΔΕΤΣΕΡΑ 16 ΣΡΙΣΗ 17 ΣΕΣΑΡΣΗ 18 ΠΕΜΠΣΗ 19 ΠΑΡΑΚΕΤΗ 20 Παςτίτςιο Κοτόπουλο με κουσ-κουσ Κοτόπουλο κοκκινιςτό με πιλάφι ΔΕΤΣΕΡΑ 23 ΣΡΙΣΗ 24 ΣΕΣΑΡΣΗ 25 ΠΕΜΠΣΗ 26 ΠΑΡΑΚΕΤΗ 27 (Κακαρά Δευτζρα) Μπιφτζκια με πιλάφι Καρμπονάρα Χαρτόςουπα Κοτόπουλο κοκκινιςτό με κρικαράκι

7 ΔΙΑΙΣΟΛΟΓΙΟ ΜΑΡΣΙΟΤ 2015 ΔΕΤΣΕΡΑ2 ΣΡΙΣΗ3 ΣΕΣΑΡΣΗ 4 ΠΕΜΠΣΗ 5 ΠΑΡΑΚΕΤΗ 6 Γιουβαρλάκια αυγολζμονο Κοτόπιτα ΔΕΤΣΕΡΑ 9 ΣΡΙΣΗ 10 ΣΕΣΑΡΣΗ 11 ΠΕΜΠΣΗ 12 ΠΑΡΑΚΕΤΗ 13 ουτηουκάκια με πιλάφι Χορτόςουπα Κοτόπουλο λεμονάτο με πουρζ ΔΕΤΣΕΡΑ 16 ΣΡΙΣΗ 17 ΣΕΣΑΡΣΗ 18 ΠΕΜΠΣΗ 29 ΠΑΡΑΚΕΤΗ 20 Παςτίτςιο Ριγκατόνι Ναπολιταίν Κοτόπουλο γιουβζτςι ΔΕΤΣΕΡΑ 23 ΣΡΙΣΗ 24 Γίγαντεσ ουτηουκάκια με πιλάφι ΣΕΣΑΡΣΗ 25 - ΠΕΜΠΣΗ 26 ΠΑΡΑΚΕΤΗ 27 Κοτόπουλο κοκκινιςτό με πιλάφι ΔΕΤΣΕΡΑ 30 ΣΡΙΣΗ 31 Μπιφτζκια με πιλάφι

8 ΣΕΣΑΡΣΗ 1 ΠΕΜΠΣΗ 2 ΠΑΡΑΚΕΤΗ 3 ΔΙΑΙΣΟΛΟΓΙΟ ΑΠΡΙΛΙΟΤ 2015 Κοτόπουλο με κουσ-κουσ ΔΕΤΣΕΡΑ 6 ΣΡΙΣΗ 7 ουτηουκάκια με πιλάφι ΣΕΣΑΡΣΗ 8 ΠΕΜΠΣΗ 9 Μ. ΠΑΡΑΚΕΤΗ 10 - ΔΕΤΣΕΡΑ 13 - ΣΡΙΣΗ 14 - ΣΕΣΑΡΣΗ 15 ουφλζ τζςςερα τυριά ΠΕΜΠΣΗ 16 ΠΑΡΑΚΕΤΗ 17 Κοτόπουλο γιουβζτςι ΔΕΤΣΕΡΑ 20 ΣΡΙΣΗ 21 ΣΕΣΑΡΣΗ 22 ΠΕΜΠΣΗ 23 ΠΑΡΑΚΕΤΗ 24 Μπιφτζκια με πιλάφι Κοτόπουλο κοκκινιςτό με ριγκατόνι ΔΕΤΣΕΡΑ 27 ΣΡΙΣΗ 28 ΣΕΣΑΡΣΗ 29 ΠΕΜΠΣΗ 30 Γίγαντεσ Μακαρόνια με κιμά Χορτόςουπα

9 ΔΙΑΙΣΟΛΟΓΙΟ ΜΑΙΟΤ 2015 ΔΕΤΣΕΡΑ 4 ΣΡΙΣΗ 5 ΣΕΣΑΡΣΗ 6 ΠΕΜΠΣΗ 7 ΠΑΡΑΚΕΤΗ 8 Παςτίτςιο Κοτόπουλο γιουβζτςι ΔΕΤΣΕΡΑ 11 ΣΡΙΣΗ 12 ΣΕΣΑΡΣΗ 13 ΠΕΜΠΣΗ 14 ΠΑΡΑΚΕΤΗ 15 Ριγκατόνι με κιμά Κοτόπουλο κοκκινιςτό με χιλοπίτεσ ΔΕΤΣΕΡΑ 18 ΣΡΙΣΗ 19 ΣΕΣΑΡΣΗ 20 ΠΕΜΠΣΗ 21 ΠΑΡΑΚΕΤΗ 22 Μπιφτζκια με πουρζ Κοτόπουλο λεμονάτο με κουσ-κουσ ΔΕΤΣΕΡΑ 25 ΣΡΙΣΗ 26 ΣΕΣΑΡΣΗ 27 ΠΕΜΠΣΗ 28 ΠΑΡΑΚΕΤΗ 29 Λαηάνια με κιμά Γιουβαρλάκια αυγολζμονο Κοτόπουλο ςτο φοφρνο με πιλάφι

10 ΔΙΑΙΣΟΛΟΓΙΟ ΙΟΤΝΙΟΤ 2015 ΔΕΤΣΕΡΑ 1 - ΣΡΙΣΗ 2 Μπιφτζκια με πουρζ ΣΕΣΑΡΣΗ 3 ΠΕΜΠΣΗ 4 ΠΑΡΑΚΕΤΗ 5 Κοτόπουλο κοκκινιςτό με χυλοπίτεσ ΔΕΤΣΕΡΑ 8 ΣΡΙΣΗ 9 ΣΕΣΑΡΣΗ 10 ΠΕΜΠΣΗ 11 ΠΑΡΑΚΕΤΗ 12 Λαηάνια με κιμά Κοτόπουλο ψθτό με πατάτεσ φοφρνου ΔΕΤΣΕΡΑ 15 ΣΡΙΣΗ 16 ΣΕΣΑΡΣΗ 17 ΠΕΜΠΣΗ 18 ΠΑΡΑΚΕΤΗ 19 Ρολό με πουρζ Καρμπονάρα Κοτόπιτα ΔΕΤΣΕΡΑ 22 ΣΡΙΣΗ 23 ΣΕΣΑΡΣΗ 24 ΠΕΜΠΣΗ 25 ΠΑΡΑΚΕΤΗ 26 ουτηουκάκια με πιλάφι Κοτόπιτα Χορτόςουπα Κοτόπουλο λεμονάτο με κουσ-κουσ ΔΕΤΣΕΡΑ 29 ΣΡΙΣΗ 30 ουτηουκάκια με πουρζ

11 ΔΙΑΙΣΟΛΟΓΙΟ ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ΣΕΣΑΡΣΗ 1 ΠΕΜΠΣΗ 2 ΠΑΡΑΚΕΤΗ 3 ουφλζ τζςςερα τυριά Κοτόπουλο κοκκινιςτό με χυλοπίτεσ ΔΕΤΣΕΡΑ 6 ΣΡΙΣΗ 7 ΣΕΣΑΡΣΗ 8 ΠΕΜΠΣΗ 9 ΠΑΡΑΚΕΤΗ 10 Γίγαντεσ Λαηάνια με κιμά Κοτόπουλο ψθτό με πατάτεσ ςτο φοφρνο ΔΕΤΣΕΡΑ 13 ΣΡΙΣΗ 14 ΣΕΣΑΡΣΗ 15 ΠΕΜΠΣΗ 16 ΠΑΡΑΚΕΤΗ 17 Ριγκατόνι Ναπολιταίν Μπιφτζκια με πιλάφι Κοτόπουλο λεμονάτο με πιλάφι ΔΕΤΣΕΡΑ 20 ΣΡΙΣΗ 21 ΣΕΣΑΡΣΗ 22 ΠΕΜΠΣΗ 23 ΠΑΡΑΚΕΤΗ 24 ουφλζ τζςςερα τυριά Μακαρόνια με κιμά Κοτόπουλο με μακαρόνια

12 ΠΡΟΓΕΤΜΑ ΔΕΤΣΕΡΑ ΠΡΟΓΕΥΜΑ: Δημητριακά (κορν-φλέικς) με γάλα, φρούτο. ΣΡΙΣΗ ΠΡΟΓΕΥΜΑ: Ψωμί & τυρί για τοστ, φρούτο ΣΕΣΑΡΣΗ ΠΡΟΓΕΥΜΑ: Κουλουράκια, φρούτο ΠΕΜΠΣΗ ΠΡΟΓΕΥΜΑ: Δημητριακά με γάλα, φρούτο ΠΑΡΑΚΕΤΗ ΠΡΟΓΕΥΜΑ: Ψωμί & τυρί για τοστ, φρούτο *Τα φρούτα ςτο πρόγευμα εύναι φρϋςκα εποχόσ. *Το μεςημεριανό ςυνοδεύεται ςυνόθωσ από ψωμύ, τυρύ φϋτα και φρϋςκια ςαλϊτα εποχόσ (λϊχανο, μαρούλι, ντομϊτα, αγγούρι). *Στο διαιτολόγιο δεν υπϊρχουν τηγανιτϊ φαγητϊ που δεν ενδεύκνυνται για μικρϊ παιδιϊ.*παρακαλούμε πολύ μην ςτέλνετε ςτο ςχολείο τροφέσ όπωσ γαριδάκια, πατατάκια, ςοκολάτεσ, τςίχλεσ, γλυκά και οτιδήποτε καταςτρέφει τα δόντια των παιδιών.

«ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΝΟΥ 4 ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ»

«ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΝΟΥ 4 ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ» «ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΝΟΥ 4 ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ» Για την καλύτερη οργάνωση του αναλυτικού προγράμματος ΜΕΝΟΥ 4 εβδομάδων που δίνεται παρακάτω και προς αποφυγή επαναλήψεως κοινών χαρακτηριστικών αναφορικά με την

Διαβάστε περισσότερα

Weight Watchers Points - Πινακας Β - Φαγητά (Αλφαβητικά)

Weight Watchers Points - Πινακας Β - Φαγητά (Αλφαβητικά) Weight Watchers Points - Πινακας Β - Φαγητά (Αλφαβητικά) αναψυκτικά κάθε είδους, 1 ποτήρι 1,5 αναψυκτικά λάιτ, 1 ποτήρι 0 αναψυκτικά λάιτ, 2 ποτήρια 0 (όπου μερίδα, υπολογίζουμε εστιατορίου) αγκινάρες

Διαβάστε περισσότερα

1Η ΕΒΔΟΜΑΔΑ. 5-6 ελιές ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟ:4 αποξ.δαμάσκηνα & 5 καρύδια ΒΡΑΔΙΝΟ:1 μερίδα καστανό Ρύζι & Σαλάτα ρόκα & 5-6 ελιές

1Η ΕΒΔΟΜΑΔΑ. 5-6 ελιές ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟ:4 αποξ.δαμάσκηνα & 5 καρύδια ΒΡΑΔΙΝΟ:1 μερίδα καστανό Ρύζι & Σαλάτα ρόκα & 5-6 ελιές 1Η ΕΒΔΟΜΑΔΑ 1η ΠΡΩΙΝΟ:2 φέτες ψωμί πολύσπορο 1κ.γ. Μαργαρίνη & 2κ.γ. Μαρμελάδα χωρίς ζάχαρη, 1 ποτήρι γάλα, 0 ανάλατα αμύγδαλα ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΟ:1 μερίδα φακές & 1 φέτα ψωμί πολύσπορο & 5-6 ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟ:1 ακτινίδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΝ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ Πρόγραμμα Σίτισης

ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΝ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ Πρόγραμμα Σίτισης 4-8 Μαΐου 2015 Φαρφάλες µε σάλτσα ντοµάτας και βασιλικό Κεφαλογραβιέρα τριµµένη Σαλάτα µαρούλι µε άνιθο και κρεµµυδάκι και σως µπαλσάµικο, Μπέργκερ µε τυρί, ψωµί ολικής αλέσεως, κέτσαπ- µουστάρδα, Σαλάτα

Διαβάστε περισσότερα

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1. 2. 16 17 18 19 20 21 Στην παρούσα Σύμβαση επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρο αυτή τα παρακάτω: 22 23 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΙΤΙΣΗΣ (ΜΕΝΟΥ) 4 ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ ΛΑΦ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΠΟ 01 ΕΩΣ 31 ΜΑΪ 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ ΛΑΦ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΠΟ 01 ΕΩΣ 31 ΜΑΪ 2015 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ ΛΑΦ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΠΟ 01 ΕΩΣ 31 ΜΑΪ 2015 Β 01 ΜΑΪ 14 02 ΜΑΪ 14 03 ΜΑΪ 14 04 ΜΑΪ 14 05 ΜΑΪ 14 Μπεκρή μεζέ με ούζο και πιλάφι Κοτόπουλο σούβλας με πατάτες φούρνου Μακαρόνια με κιμά Χταπόδι

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα: 1. Τεχνική Έκθεση Τεχνικές Προδιαγραφές- Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 2. Διακήρυξη 3. Συγγραφή Υποχρεώσεων-Ειδικοί Όροι 4.

Περιεχόμενα: 1. Τεχνική Έκθεση Τεχνικές Προδιαγραφές- Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 2. Διακήρυξη 3. Συγγραφή Υποχρεώσεων-Ειδικοί Όροι 4. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αρ.Μελέτης: 3 /2014 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΣΚΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ Δ.Ο.Π.Π.Α.Ω. ΤΗΣ Δ.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΝ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ Πρόγραμμα Σίτισης. Κρέας & Όσπρια

ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΝ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ Πρόγραμμα Σίτισης. Κρέας & Όσπρια 1-2 Οκτωβρίου 2015 Πέμπτη Ψάρι φιλέτο φούρνου με πατάτες λαδολέμονο σαλάτα ανάμεικτη πράσινη-άνηθοφρέσκο κρεμμυδάκι Παρασκευή Φακές ντάκος κρητικός Ενέργεια (kcal) 513 Πρωτεΐνες (gr) 30.7 Υδατάνθρακες

Διαβάστε περισσότερα

Ψητοπωλείο. Παραδοσιακή Κουζίνα

Ψητοπωλείο. Παραδοσιακή Κουζίνα Ψητοπωλείο Παραδοσιακή Κουζίνα Σαλάτες Αγγουροντομάτα Χόρτα, βλήτα Κολοκυθάκια βραστά Μπρόκολο Λάχανο, καρότο Μαρούλι, φρέσκο κρεμμύδι Παντζάρια Εποχής (μαρούλι, κρεμμύδι, λάχανο, καρότο, τομάτα, αγγούρι,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 Ο

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ : ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 Ο Αντικείμενο προμήθειας Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων και οι τεχνικές προδιαγραφές αφορούν την προμήθεια της σίτισης

Διαβάστε περισσότερα

Φορέας Ανάπτυξης Ανθρώπινου και Κοινωνικού Κεφαλαίου

Φορέας Ανάπτυξης Ανθρώπινου και Κοινωνικού Κεφαλαίου Έκφραση πολιτισμού, ιστορίας και τρόπου ζωής, η Μεσογειακή δίαιτα κατάφερε περίτρανα να αποδείξει ότι το συγκεκριμένο μοντέλο διατροφής προάγει την καλή υγεία, δηλαδή τη μακροζωία! Τι είναι όμως η Μεσογειακή

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοματεπώνυμο: Διεύθυνση: Email: Β. ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ: Γ. ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΠΟΡ

Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοματεπώνυμο: Διεύθυνση: Email: Β. ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ: Γ. ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΠΟΡ Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοματεπώνυμο: Ημερ/νια Γεννήσεως: Διεύθυνση: Τηλ. οικίας: Email: Οικογενειακή κατάσταση: Τ.Κ.: Κινητό: Β. ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ: Βάρος: Ύψος: Περίμετρος καρπού: Περίμετρος μέσης: Περίμετρος

Διαβάστε περισσότερα

Τα Καλύβια. (Λεωφόρος τρατού και Ζαλοκώστα 3 (Πεζόδρομος), Θεσσαλονίκη ) Μενού

Τα Καλύβια. (Λεωφόρος τρατού και Ζαλοκώστα 3 (Πεζόδρομος), Θεσσαλονίκη ) Μενού Τα Καλύβια (Λεωφόρος τρατού και Ζαλοκώστα 3 (Πεζόδρομος), Θεσσαλονίκη ) Μενού Ορεκτικά Σζατζίκι 2,20 Ρώσικη 2,20 Μελιτζάνα 2,20 Μελιτζάνα στη σχάρα με φέτα και ντομάτα 4,00 Χτυπητή 2,50 Φέτα τυρί 2,00

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Για το Οικονομικό Έτος 2016

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Για το Οικονομικό Έτος 2016 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Για το Οικονομικό Έτος 2016 ΟΜΑΔΑ Α1 ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 1 ΑΝΘΟΣ ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΥ 160γρ ΤΕΜ 450 2 ΑΛΑΤΙ ΣΑΚΟΥΛΑ 500γρ ΤΕΜ 500 3 ΑΛΕΥΡΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 1000γρ ΤΕΜ 500 4 ΑΛΕΥΡΙ ΦΑΡΙΝΑ 500γρ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΙΤΙΣΗΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ 1-30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013. 1 η ΕΒΔΟΜΑΔΑ 1/6 2/6 Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Kυριακή

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΙΤΙΣΗΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ 1-30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013. 1 η ΕΒΔΟΜΑΔΑ 1/6 2/6 Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Kυριακή ΡΡ ΣΤΣΗΣ ΤΣΣΡΩ ΒΩ 1-30 2013 1 η Β 1/6 2/6 ευτέρα Τρίτη Τετάρτη έμπτη αρασκευ Σάββατο Kυριακ Κοτόσουπα λαχανικών ιδικό πιάτο* ουσακάς με κοφτό μακαρονάκι ατατοσαλάτα Κεφτεδάκια με πιφτέκι με ιδικό πιάτο*

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 2 ο. Πρόγραμμα ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ. Εκπαίδευση στην πυραμίδα της υγιεινής διατροφής ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ 2 ο. Πρόγραμμα ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ. Εκπαίδευση στην πυραμίδα της υγιεινής διατροφής ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Πρόγραμμα ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΕ ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΟΜΑΔΕΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΤA ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΟΜΑΔΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΜΕ 4 ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΜΑΘΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια Ειδών Διατροφής 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡ.ΜΕΛ. 55/2014 ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια Ειδών Διατροφής 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡ.ΜΕΛ. 55/2014 ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡ.ΜΕΛ. 55/2014 ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Κ.Α.: ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ: 15.6699.0022-15.6481.0002-20.6063.0007-30.6063.0007-35.6063.0007-45.6063.0006 του

Διαβάστε περισσότερα

A/A ΕΙΔΗ/ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΚΙΛΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΟ. 1 ΑΛΑΤΙ ΨΙΛΟ τεμάχιο 4000 0,80 3200,00

A/A ΕΙΔΗ/ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΚΙΛΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΟ. 1 ΑΛΑΤΙ ΨΙΛΟ τεμάχιο 4000 0,80 3200,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια Ειδών Διατροφής 2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡ.ΜΕΛ. 55/2014 ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Κ.Α.: ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ: 15.6699.0022-15.6481.0002-20.6063.0007-30.6063.0007-35.6063.0007-45.6063.0006

Διαβάστε περισσότερα

Τα τρόφιμα που περιέχουν υδατάνθρακες (γάλα, φρούτα, δημητριακά, όσπρια κλπ) αυξάνουν την

Τα τρόφιμα που περιέχουν υδατάνθρακες (γάλα, φρούτα, δημητριακά, όσπρια κλπ) αυξάνουν την Τα τρόφιμα που περιέχουν υδατάνθρακες (γάλα, φρούτα, δημητριακά, όσπρια κλπ) αυξάνουν την γλυκόζη στο αίμα. Ανάλογα με το αν είναι απλοί υδατάνθρακες (ζάχαρη, χυμοί φρούτων, μέλι κλπ) ή σύνθετοι υδατάνθρακες

Διαβάστε περισσότερα

7. Οι τιµές θα δοθούν ανά µερίδα ανεξάρτητα από το είδος του πιάτου.

7. Οι τιµές θα δοθούν ανά µερίδα ανεξάρτητα από το είδος του πιάτου. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Χανιά 30-8-2014 7 η Υ.ΠΕ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. ιακ. 52Π ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ "Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ" ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Ε. Σαµψάκη Τηλέφωνο : 2821-22309 FAX :

Διαβάστε περισσότερα

A/A ΕΙΔΗ/ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΚΙΛΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ Ή ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ % * ΣΥΝΟΛΟ

A/A ΕΙΔΗ/ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΚΙΛΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ Ή ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ % * ΣΥΝΟΛΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΝΠΔΔ Α1) ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ Α1α) ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ A/A ΕΙΔΗ/ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ

ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ Α.Τ.Ε.Ι: ΛΑΡΙΣΑ ΤΜΗΜΑ: ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ: Σ.Ε.Υ.Π ΔΙΔΑΣΚΩΝ:ΚΑ. ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΕΣ: ΘΕΟΧΑΡΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ- ΧΑΤΖΗΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΟΦΙΑ-ΕΥΑ ΘΕΜΑ: ΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

www.tonfronimontapedia.com

www.tonfronimontapedia.com www.tonfronimontapedia.com η αιθουσα διaτiθεται για εκδηλωσεις οπως βαφτίσια, γαμουσ και γενeθλια δωρεαν διανομη κατ οικον: κυριακη- πεμπτη 12.00-0.00 παρασκευη- σαββατο 12.00-01.00 δευτερα κλειστα φιλολαου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗ.ΚΟΙΝ.Ε. Δ.Ε. ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ

ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗ.ΚΟΙΝ.Ε. Δ.Ε. ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ, ΤΟ ΔΗ.ΦΟ.Π.Α.Π.Ο.Υ. ΚΑΙ ΤΗ ΔΗ.ΚΟΙΝ.Ε. ΕΤΟΥΣ 2015» Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Του Έδρα Οδός. Αριθμός. Τηλέφωνο Fax : ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ Ε Ν Δ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ Ε Ν Δ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πληρ.: Μαρμαριτσάκη Μαρία Δ/νση: Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΙ ΟΜΕΤΡΗΤΗΣ ΜΟΣΧΑΡΙ ΚΙΜΑΣ ΤΕΛΕΙΩΣ ΑΠΑΧΟΣ 118 ΑΓΡΙΟΓΟΥΡΟΥΝΟ ΜΕ ΕΛΙΕΣ 452 ΑΓΡΙΟΓΟΥΡΟΥΝΟ ΣΑΛΜΙ 432 ΑΡΝΙ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΤΣΑΡΟΛΑΣ 235 ΑΡΝΙ ΚΙΜΑΣ 308

ΘΕΡΜΙ ΟΜΕΤΡΗΤΗΣ ΜΟΣΧΑΡΙ ΚΙΜΑΣ ΤΕΛΕΙΩΣ ΑΠΑΧΟΣ 118 ΑΓΡΙΟΓΟΥΡΟΥΝΟ ΜΕ ΕΛΙΕΣ 452 ΑΓΡΙΟΓΟΥΡΟΥΝΟ ΣΑΛΜΙ 432 ΑΡΝΙ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΤΣΑΡΟΛΑΣ 235 ΑΡΝΙ ΚΙΜΑΣ 308 ΘΕΡΜΙ ΟΜΕΤΡΗΤΗΣ ΚΡΕΑΤΑ ΜΟΣΧΑΡΙ ΚΙΜΑΣ ΤΕΛΕΙΩΣ ΑΠΑΧΟΣ 118 ΑΓΡΙΟΓΟΥΡΟΥΝΟ ΜΕ ΕΛΙΕΣ 452 ΑΓΡΙΟΓΟΥΡΟΥΝΟ ΣΑΛΜΙ 432 ΑΡΝΙ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΤΣΑΡΟΛΑΣ 235 ΑΡΝΙ ΚΙΜΑΣ 308 ΑΡΝΙ ΚΟΤΟΛΕΤΕΣ ΠΑΝΕ 642 ΑΡΝΙ ΜΕ ΑΓΚΙΝΑΡΕΣ ΑΥΓΟΛΕΜΟΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Έχεις σκεφτεί ποτέ γιατί πεινάς;

Έχεις σκεφτεί ποτέ γιατί πεινάς; Γεια σου, είμαι ο Καπετάν Υγεία! Για να έχουμε δύναμη και ενέργεια: Τρώμε πάντα υγιεινά παιχνίδι, γέλιο και χαρά χορός, αθλήματα πολλά και μεγαλώνουμε σωστά! Και ξεκινάμε με μια ερώτηση: Έχεις σκεφτεί

Διαβάστε περισσότερα

Φωτεινή Ραζάκου, MSc Τεχνολόγος Διατροφής, ΠΕ 1836

Φωτεινή Ραζάκου, MSc Τεχνολόγος Διατροφής, ΠΕ 1836 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΩΝ ΣΥΝΗΘΕΙΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΦΗΒΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟΝ ΔΕΙΚΤΗ ΜΑΖΑΣ ΣΩΜΑΤΟΣ. Πρόταση για ορθές διατροφικές επιλογές με δημιουργία ολιγοθερμιδικών γευμάτων Τεχνολόγος

Διαβάστε περισσότερα

για μαθητές Δημοτικού

για μαθητές Δημοτικού ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ: «Τα μυστικά της υγείας για μικρούς μαθητές» για μαθητές Δημοτικού Διαφάνεια 1: Η παρουσίαση έχει ως σκοπό να εξηγήσει στα παιδιά ποιες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 5 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 5 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 417 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Μονής Πετράκη 10-12, Τ.Κ. 115 21 Τηλ. : 210 72 88 136-137 FAX: 210 72 11 223 Αθήνα, 9 Σεπτ. 2011 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο

Διαβάστε περισσότερα