Social Electricity Online Platform (SEOP) Ενότητα 2: Διαχείριση Ενέργειας Υποενότητα 1: Εισαγωγή

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Social Electricity Online Platform (SEOP) Ενότητα 2: Διαχείριση Ενέργειας Υποενότητα 1: Εισαγωγή"

Transcript

1 Social Electricity Online Platform (SEOP) Ενότητα 2: Διαχείριση Ενέργειας Υποενότητα 1: Εισαγωγή

2 Εισαγωγή Στόχοι Ενότητας: Με το τέλος αυτής της ενότητας θα πρέπει να είσαι σε θέση να Περιγράψεις την έννοια της Διαχείρισης Ενέργειας Να αναλύσεις την σημασία της Διαχείρισης Ενέργειας Οι ανησυχίες σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος λόγω των υψηλών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου οδηγεί σε παγκόσμια ανάγκη για εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας. Η ηλεκτρική ενέργεια που χρησιμοποιούμε προέρχεται κυρίως από καύση άνθρακα ή υδρογονανθράκων από μονάδες ηλεκτροπαραγωγής οι οποίες εκπέμπουν διοξείδιο του άνθρακα. Αυτό είναι σε σημαντικό βαθμό επιβλαβές για τον άνθρωπο και το περιβάλλον. Η ενέργεια θα πρέπει να εξοικονομηθεί - καταναλώνουμε δυσανάλογες ποσότητες ενέργειας και όλες οι μη-ανανεώσιμες πήγες ενέργειας θα εξαντληθούν σύντομα, αναγκάζοντας μας να βασιστούμε μόνο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Πηγή:

3 Εισαγωγή Η εξοικονόμησης ηλεκτρικής ενέργειας βοηθά τους καταναλωτές να εξοικονομήσουν χρήματα και μετριάζει τις πολλές αρνητικές περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιπτώσεις που συνδέονται με την παραγωγή και την κατανάλωση ενέργειας. Η εξοικονόμηση ενέργειας επεκτείνει τη διάρκεια ζωής των ηλεκτρικών συσκευών και μειώνει το κόστος συντήρησης όταν είναι σε λειτουργία λιγότερες ώρες και όταν είναι σε λιγότερη από τη μέγιστη παραγωγική τους ικανότητα. Μόλυνση του Αέρα Όξινη βροχή Παγκόσμια Υπερθέρμαν ση Πετρελαιοκη λίδες Ρύπανση των υδάτων Απώλεια των ζωνών άγριας φύσης Νέα εργοστάσια παραγωγής ενέργειας Εξάρτηση από ξένες πηγές ενέργειας Κίνδυνος διεθνούς σύγκρουσης

4 Τι είναι η Διαχείριση Ενέργειας; Η διαχείριση της ενέργειας είναι η διαδικασία παρακολούθησης, ελέγχου και διατήρησης της ενέργειας σε ένα κτίριο ή οργανισμό. Είναι επομένως μια διαδικασία που ασχολείται με την εξοικονόμηση ενέργειας και συνήθως έχει τρεις διαστάσεις: Εθνική (Χωρά) Εμπορική (εταιρεία) Οικιστική (σπίτι)

5 Η σημαντικότητα της διαχείρισης της ενέργειας Μειώσεις Πλεονεκτήματα Περιβαλλοντική ζημία Μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και της περιβαλλοντική ζημία που προκαλούν καθώς και των οικονομικών επιπτώσεων που σχετίζονται με τους φόρους του άνθρακα Εργασιακό Περιβάλλον Η διαχείριση της ενέργειας δημιουργεί ένα καλύτερο εργασιακό περιβάλλον για τους εργαζόμενους λόγω βελτίωσης των συνθηκών εργασίας. Κίνδυνος Κόστος Μείωση του κινδύνου όσο περισσότερη ενέργεια καταναλώνεις τόσο μεγαλύτερος είναι ο κίνδυνος για αυξήσεις των τιμών της ενέργειας ή ανεπάρκεια εφοδιασμού που θα μπορούσε να επηρεάσει σοβαρά την κερδοφορία σας ή ακόμη και να καταστήσει αδύνατη την επιχείρηση / οργανισμό σας να συνεχίσει να λειτουργεί. Με τη διαχείριση της ενέργειας μπορείτε να μειώσετε τον κίνδυνο αυτό μειώνοντας τη ζήτησης σας για ενέργεια και με το έλεγχο να την καταστήσετε πιο προβλέψιμη. Μείωση του κόστους - αυτό γίνεται ολοένα και πιο σημαντικό καθώς αυξάνεται το κόστος της ενέργειας. Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα Επηρεασμός των αλυσίδων εφοδιασμού Οι Οργανισμοί επιτυγχάνουν ισχυρότερη θέση στην αγορά αποδεικνύοντας τα «οικολογικά» προσόντα τους. Η διαχείριση της ενέργειας βελτιώνει το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα δεδομένου ότι οι περισσότεροι καταναλωτές προτιμούν να προμηθεύονται από κοινωνικά υπεύθυνες επιχειρήσεις, Οι οργανισμοί υιοθετούν συστήματα διαχείρισης της ενέργειας για να μπορούν να επηρεάσουν τις αλυσίδες εφοδιασμού προτιμώντας τους προμηθευτές που υιοθετούν περιβαλλοντικές πρακτικές διαχείρισης

6 Social Electricity Online Platform (SEOP) Ενότητα 2: Διαχείριση Ενέργειας Υποενότητα 2: Διαχείριση Ενέργειας

7 Εισαγωγή Η Διαχείριση Ενέργειας είναι ένας όρος που χρησιμοποιείται από πολλούς με διαφορετικές ερμηνείες και νοήματα, ωστόσο η διαχείριση της ενέργειας αφορά κυρίως την εξοικονόμηση ενέργειας σε επιχειρήσεις, δημόσιο τομέα/ κρατικούς οργανισμούς και νοικοκυριά. Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) αντιμετωπίζει σοβαρές ενεργειακές προκλήσεις σχετικά με την Αειφορεία και τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, την ασφάλεια του εφοδιασμού την εξάρτηση από τις εισαγωγές και την ανταγωνιστικότητα καθώς και με την αποτελεσματική εφαρμογή της εσωτερικής αγοράς ενέργειας. Στην ενότητα αυτή θα μάθετε τι είναι η διαχείριση της ενέργειας και την σημασία της για την καθημερινή ζωή. " Στόχοι Ενότητας: Με το τέλος αυτής της ενότητας θα πρέπει να είσαι σε θέση να 1. Ορίσεις το όρο Διαχείριση Ενέργειας 2. Περιγράψεις τη σημασία της Διαχείρισης της Ενέργειας στην καθημερινή ζωή

8 Εξοικονόμηση Ενέργειας Όσον αφορά την εξοικονόμηση ενέργειας, η διαχείριση της ενέργειας είναι η διαδικασία παρακολούθησης, ελέγχου και της διατήρησης της ενέργειας σε ένα κτίριο ή οργανισμό. Συνήθως αυτή η διαδικασία περιλαμβάνει τα ακόλουθα βήματα: Ανάπτυξη στρατηγικής: Παρακολούθηση της κατανάλωσης ενέργειας και συλλογή δεδομένων για την δυνατότητα ανάλυσης τους. Μέτρα: Επιλέξτε μέτρα για την εξοικονόμηση ενέργειας και εκτιμήστε πόση ενέργεια εξοικονομείται με κάθε μέτρο. Αυτό μπορεί να γίνει με την αντικατάσταση εξοπλισμού (π.χ. αντικατάσταση των παλαιών φωτιστικών με σύγχρονα συστήματα LED) ή με την αναβάθμιση του κελύφους του κτιρίου. Εντοπισμός ευκαιριών: Ανάλαβε δράση για τη στόχευση ευκαιριών για την εξοικονόμηση ενέργειας (π.χ. να αναλάβεις δράση για την αντικατάσταση του συστήματος φωτισμού). Παρακολούθηση & Επαλήθευση: Παρακολουθήστε την πρόοδό σας αναλύοντας τα δεδομένα του μετρητή και το πώς η κατανάλωση ενέργειας έχει βελτιωθεί χάρη στις προσπάθειες και τις επενδύσεις στην εξοικονόμηση ενέργειας. Παρακολούθηση & Επαλήθευση Εντοπισμός ευκαιριών Μέτρα Ανάπτυξη Στρατηγικής

9 Ποιος θα μπορούσε να εφαρμόσει την Διαχείριση Ενέργειας ; Ο καθένας μπορεί να εφαρμόσει τις πρακτικές διαχείρισης της ενέργειας. Ακολουθώντας την διαδικασία διαχείρισης της ενέργειας μπορεί κανείς να κάνει μια οικονομικά αποδοτική πρόοδο προς ένα πιο βιώσιμο μέλλον για τις ενεργειακές του ανάγκες. Η διαδικασία για τη διαχείριση της ενέργειας περιλαμβάνει: 1. Παρακολούθηση της ενεργειακής κατανάλωσης 2. Η επιλογή των μέτρων για την εξοικονόμηση ενέργειας 3. Ανάληψη δράσης για την υλοποίηση των επιλεγέντων μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας 4. Παρακολούθηση της προόδου Σε ένα ιδιωτικό νοικοκυριό ή ένα δημόσιο κτίριο, αυτά τα τέσσερα απλά βήματα είναι το κλειδί για τη διαχείριση της ενέργειας σε κάθε κτίριο. Για να διατηρηθεί η εξοικονόμηση ενέργειας σε συνεχή βάση πρέπει κανείς να πάει πίσω στο βήμα 2 και να επανεξετάσει το κάθε του βήμα.

10 Διαχείριση Οικιακή Ενέργειας Ενδέχεται να είναι πρόκληση να διαχειριστείς την κατανάλωση ενέργειας στο σπίτι ακόμη και αν τα οφέλη από την εξοικονόμηση χρημάτων και τα οφέλη για το περιβάλλον κάνουν αυτή την προσπάθεια να αξίζει τον κόπο. Για να καταστήσεις τη διαδικασία διαχείρισης της ενέργειας πιο αποδοτική σε ένα νοικοκυριό, πρέπει ένα άτομο να πάρει το ρόλο ενός ηγέτη, συνήθως αυτός που είναι υπεύθυνος για την πληρωμή των λογαριασμών. Ο επικεφαλής θα πρέπει να αφιερώσει λίγο χρόνο για να σχεδιάσει και να καταλήξει σε ιδέες για το πώς να εξοικονομήσει ενέργεια. Οι άνθρωποι που ζουν στο ίδιο νοικοκυριό πρέπει να συνειδητοποιήσουν τις βασικές έννοιες πίσω από τη διαχείριση της ενέργειας και πώς αυτή θα επηρεάσει τη ζωή τους και την ποιότητα της ζωής τους. Ένα σημαντικό βήμα είναι να συγκεντρώσεις την τρέχουσα ενεργειακή κατανάλωση του νοικοκυριού. Αυτό μπορεί να γίνει απλά με την τήρηση μητρώου των μετρήσεων της ηλεκτρικής ενέργειας και νερού στους λογαριασμούς που παρέχονται από τον τοπικό πάροχο ενέργειας. Εάν οι λογαριασμοί δεν λαμβάνονται σε τακτική βάση, μπορεί κανείς να παρακολουθεί την κατανάλωση σε kwh στον μετρητή ενέργειας που είναι εγκατεστημένος στο νοικοκυριό. Image source:

11 Εταιρική Διαχείριση Ενέργειας Με την εφαρμογή μιας «ταξινόμησης χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα» σε όλες τις επενδυτικές αποφάσεις, μια εταιρεία μπορεί να κάνει μια οικονομική αποδοτική πρόοδο για ένα πιο βιώσιμο μέλλον για τις ενεργειακές τις ανάγκες. Σε μια εταιρεία, η διοίκηση πρέπει να κάνει μια ενεργειακή πολιτική για την ενεργειακή αποδοτικότητα και να κρατήσει τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα στο ελάχιστο, όπου είναι δυνατόν. Μια απλή δήλωση των στόχων πολιτικής θα δείξει τη δέσμευση της διοίκησης για την ενεργειακή απόδοση και θα βοηθήσει να μειώσει ή να ανατρέψει τη συνεισφορά της εταιρείας στην αλλαγή του κλίματος. Μια πολιτική για να δημιουργηθεί έχει σημασία ότι κάποιος θα πρέπει να είναι η «Επικεφαλής Ενέργειας» στην εταιρεία. Αυτό το άτομο θα πρέπει να είναι υπεύθυνο για να ελέγχει ότι η ενεργειακή πολιτική έχει συνέχεια εντός της εταιρείας. Ο «Επικεφαλής Ενέργειας» δεν θα είναι σε θέση να το κάνει αυτό από μόνος του και θα πρέπει να έχει πάντα την υποστήριξη της διοίκησης καθώς και τους απαραίτητους πόρους για να είναι αποτελεσματικός. Δήλωση των στόχων της πολιτικής Δέσμευση για την ενέργεια Βοήθεια για τον περιορισμό στην αρνητική αλλαγή του κλίματος Επικεφαλής Ενέργειας Ελέγξτε ότι η ενεργειακή πολιτική εφαρμόζετε από την εταιρεία Διοίκηση της Εταιρίας Υποστήριξη τον επικεφαλή ενέργειας Παροχή των αναγκαίων πόρων

12 Εταιρική Διαχείριση Ενέργειας Προσδιορίστε την υψηλή κατανάλωση και τις αιτίες Οι μετρήσεις θα πρέπει να διαβάζονται μηνιαία εάν οι λογαριασμοί εκδίδονται ανά τρίμηνο και εβδομαδιαία εάν οι λογαριασμοί εκδίδονται σε μηνιαία βάση. Αναγνώσεις πρέπει να λαμβάνονται ταυτοχρόνως την ιδιά μέρα της εβδομάδας ειδικά αν οι μετρήσεις πρέπει να λαμβάνονται κάθε εβδομάδα. Σύγκριση με προηγούμενα έτη ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΜΕΤΡΗΤΗ Αξιολογήστε την εποχιακή κατανάλωση ενέργειας Προσδιορίστε υψηλή κατανάλωση και ενδεχομένως καθορίσετε ποια είναι η αιτία Συγκρίνετε τους λογαριασμούς κοινής ωφελείας για την πραγματική κατανάλωση καυσίμων για να βεβαιωθείτε ότι οι λογαριασμοί είναι σωστοί Συγκρίνετε τους τρέχων λογαριασμούς και τις επιδόσεις με τα προηγούμενα έτη Συγκρίνετε διάφορους τομείς Συγκρίνετε λογαριασμούς στην πραγματική κατανάλωση καυσίμου Συγκρίνετε διάφορους τομείς στην εταιρεία μεταξύ τους όσον αφορά τα ποσοστά κατανάλωσης ενέργειας Συγκρίνετε την απόδοση της εταιρείας κατά τα πρότυπα για παρόμοιες επιχειρήσεις Εκτιμήστε το εποχικό πρότυπο κατανάλωσης ενέργειας της εταιρείας

13 Εταιρική Διαχείριση Ενέργειας Αυτές οι αξιολογήσεις θα βοηθήσουν το «Επικεφαλή ενέργειας» να θέσει στόχους και να εντοπίσει όπου στην εταιρεία είναι κυρίως απαραίτητη η εκτέλεση των μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας. Από τη στιγμή που τα μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας επιλέχθηκαν και έχουν συμφωνηθεί από τη διοίκηση είναι σημαντικό ότι ένα σχέδιο δράσης καταρτίζεται έτσι ώστε να οδηγεί το σχέδιο διαχείρισης προς τα εμπρός και να καθορίζει στόχους και προθεσμίες. Έγκριση της διοίκησης Συσχέτιση δράσεων για συγκεκριμένους στόχους Το σχέδιο δράσης Εκχώρηση δράσεων σε συγκεκριμένα άτομα Κατανομή των πόρων (σε χρόνο και χρήμα) για κάθε μέτρο

14 Εθνική Διαχείριση Ενέργειας Τον Ιούνιο του 2007 τα κράτη-μέλη της ΕΕ είχαν μια δέσμευση να υποβάλουν εθνικά σχέδια δράσης για την ενεργειακή απόδοση στην εκτελεστική εξουσία της ΕΕ στο πλαίσιο της ενεργειακής απόδοσης κατά την τελική χρήση και τις ενεργειακές υπηρεσίες. Τa σχέδια ήταν για να περιγράψουν πώς κάθε χώρα έχει σκοπό να επιτύχει το ενδεικτικό στόχο εξοικονόμησης ενέργειας κατά 16% έως το Το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο Το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο: Η πρόοδος της κάθε χώρας προς την επίτευξη των στόχων της αξιολογείται κάθε άνοιξη στο πλαίσιο της ετήσιας διαδικασίας πολιτικού συντονισμού ΕΕ 2020 γνωστή και ως Ευρωπαϊκό Εξάμηνο. Κάθε χώρα αξιολογείται προς την πρόοδο στην επίτευξη των εθνικών στόχων για τις εκπομπές για το 2020 βάσει της απόφασης επιμερισμού των προσπαθειών και τον εθνικό στόχο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας για το 2020 σύμφωνα με την οδηγία για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Εθνικά σχέδια δράσης για την ενεργειακή απόδοση Τα εθνικά σχέδια δράσης για την ενεργειακή απόδοση: Το σχέδιο δράσης για την αποδοτικότητα των εθνικών ενεργειακών κάθε χώρας έχει οικοδομηθεί πάνω στα ίδια ζητήματα όπως η κλιματική αλλαγή και η ενεργειακή πολιτική της ΕΕ. Τα εθνικά σχέδια δράσης τονίζουν τη σημασία της αποτελεσματικής χρήσης της ενέργειας στα νοικοκυριά και τη βιομηχανία καθώς και σε άλλους σημαντικούς τομείς της οικονομίας. Ιδιαίτερη σημασία δίνεται στη χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ώστε να είναι σε θέση να βελτιώσουν την ενεργειακή απόδοση σε διάφορους τομείς Μεγάλοι καταναλωτές ενέργειας Οι μεγάλοι καταναλωτές ενέργειας: Για να είναι σε θέση να επιτύχει τους στόχους της ΕΕ 2020 (Ενεργειακούς Στόχους) κάθε χώρα έχει να αντιμετωπίσει ορισμένους τομείς που είναι γνωστό ότι είναι μεγάλοι καταναλωτές ενέργειας. Παραδείγματα στοχευμένων τομέων που μπορούν να έχουν υψηλή κατανάλωση ενέργειας μπορεί να περιλαμβάνει τους ακολούθους τομείς αλλά δεν περιορίζεται σε αυτούς: Κτίρια - Οι προτάσεις για την επίτευξη απαιτήσεων της EE σύμφωνα με την οδηγία 2010/31 / ΕΕ Δημόσιοι Φορείς - Η χρήση ενέργειας στα κτίρια που ανήκουν στην Κυβέρνηση και Δημόσιους Φορείς Μεταφορές - Η χρήση των πιο ενεργειακά αποδοτικών μεταφορών

15 Social Electricity Online Platform (SEOP) Ενότητα 2: Διαχείριση ενέργειας Υποενότητα 3: Καλές πρακτικές για εξοικονόμηση ενέργειας

16 Εισαγωγή Στόχοι ενότητας: Με το τέλος αυτής της ενότητας θα μπορείτε να 1. Ορίσετε τον όρο Καλές πρακτικές 2. Προσδιορίσετε τις διαφορετικές κατηγορίες καλών πρακτικών για εξοικονόμηση ενέργειας Καλή πρακτική είναι μια τεχνική που εφαρμόζεται για μια περίοδο χρόνου και η οποία αποφέρει τα αναμενόμενα και/ή επιπλέον αποτελέσματα και χρησιμοποιείται ως σημείο αναφοράς. Τόσο τα αποτελέσματα όσο και η αξιολόγηση θα πρέπει να είναι προσβάσιμα. Με τη χρήση καλών πρακτικών αυξάνονται οι πιθανότητες επίτευξης των στόχων σας, γίνεστε πιο αποδοτικοί και πιο επιτυχείς. Στις τρεις κατηγορίες διαχείρισης της ενέργειας, οι καλές πρακτικές για εξοικονόμηση ενέργειας διακρίνονται σε (a) (b) (c) καλές πρακτικές σχετικά με τη διαχείριση ενέργειας σε ένα νοικοκυριό καλές πρακτικές σχετικά με τη διαχείριση ενέργειας σε μια εταιρεία καλές πρακτικές σχετικά με τη διαχείριση ενέργειας σε μια χώρα

17 Καλές πρακτικές στα νοικοκυριά Υπάρχουν διάφορες καλές πρακτικές εξοικονόμησης ενέργειας και μείωσης των εκπομπών του διοξειδίου του άνθρακα. Αυτές διακρίνονται σε καλές πρακτικές στη θερμομόνωση, στη θέρμανση χώρων, στη ψύξη-κλιματισμό χώρων, στο φωτισμό, στο θερμοσίφωνα-ζεστό νερό και στις ηλεκτρικές συσκευές. Θερμομόνωση Θέρμανση χώρων Ψύξη-Κλιματισμός χώρων Φωτισμός Θερμοσίφωνας-Ζεστό νερό Οικιακές συσκευές

18 Καλές πρακτικές στα νοικοκυριά Θερμομόνωση Θέρμανση χώρων Ψύξη- Κλιματισμός χώρων Φωτισμός Θερμοσίφωνας- Ζεστό νερό Οικιακές συσκευές 1. Κλείστε τυχόν χαραμάδες σε πόρτες και παράθυρα με μονωτικό υλικό, αυτοκόλλητες ταινίες του εμπορίου ή σιλικόνη, 2. Μην αερίζετε υπερβολικά τους χώρους που θα θερμάνετε, 3. Κλείνετε τα εξώφυλλα (παντζούρια) και τις κουρτίνες τις κρύες νύχτες του χειμώνα, για να διατηρείται η ζέστη μέσα στο χώρο, 4. Προσθέσετε θερμομόνωση στην οροφή του κτιρίου, 5. Αντικαταστήσετε τα παράθυρα από μονά τζάμια με νέα θερμομονωτικά διπλά τζάμια, 6. Προσθέστε μόνωση στους τοίχους. Η κατάλληλη μόνωση είναι βασική προϋπόθεση για την προστασία κάθε κτιρίου από το κρύο και τη ζέστη.

19 Καλές πρακτικές στα νοικοκυριά Θερμομόνωση Θέρμανση χώρων Ψύξη- Κλιματισμός χώρων Φωτισμός Θερμοσίφωνας- Ζεστό νερό Οικιακές συσκευές Αξιοποιείστε την ηλιακή ενέργεια για να θερμάνετε το κτίριο σας. Τις ηλιόλουστες χειμωνιάτικες μέρες να αφήνετε τον ήλιο να μπαίνει μέσα από τα νότια παράθυρα, Αν έχετε αυτόνομη θέρμανση, μη ρυθμίζετε το θερμοστάτη πάνω από τους 20 o C. Για κάθε επιπλέον βαθμό σπαταλάτε μέχρι και 7% περισσότερη ενέργεια. Εάν ο χώρος σας είναι ιδιαίτερα ζεστός, ελέγξετε το θερμοστάτη και βεβαιωθείτε ότι το σύστημα είναι κλειστό, πριν να ανοίξετε παράθυρα, Ηλιακή ενέργεια Μην καλύπτετε τα θερμαντικά σώματα με οποιοδήποτε τρόπο, γιατί μειώνεται σημαντικά η απόδοση του, Αυτόνομη θέρμανση Θερμαντικά σώματα Φροντίστε για τη σωστή ρύθμιση και συντήρηση του καυστήρα και τον καθαρισμό του λέβητα κάθε καλοκαίρι από εξειδικευμένο συντηρητή, ο οποίος εκδίδει και το πιστοποιητικό συντήρησης βάσει νομοθεσίας με μετρήσεις του βαθμού απόδοσης της εγκατάστασης, της θερμοκρασίας των καυσαερίων και της περιεκτικότητας τους σε διοξείδιο του άνθρακα και αιθάλη. Καυστήρας και λέβητας

20 Καλές πρακτικές στα νοικοκυριά Θερμομόνωση Θέρμανση χώρων Ψύξη- Κλιματισμός χώρων Φωτισμός Θερμοσίφωνας- Ζεστό νερό Οικιακές συσκευές Πριν αποφασίσετε να αγοράσετε κλιματιστικό, καλύτερα να εξετάσετε τους εναλλακτικούς τρόπους με τους οποίους μπορείτε να έχετε δροσιά. Τα κλιματιστικά καταναλώνουν μεγάλες ποσότητες ηλεκτρικής ενέργειας και μάλιστα στις ώρες αιχμής και θα σας κοστίσουν ακριβά στη λειτουργία τους. Σκίαση Δέντρα Χρώματα Σκιάστε όλα σας τα παράθυρα. Επιλέξετε το κατάλληλο σύστημα σκίασης ανάλογα με τον προσανατολισμό του παραθύρου Φυτέψετε δέντρα κατά προτίμηση φυλλοβόλα για να σκιάσετε το κτίριο σας, αλλά και για να δημιουργήσετε καλύτερο ευνοϊκό μικροκλίμα, όπου αυτό είναι δυνατό, Επιλέξετε ανοιχτά χρώματα στους εξωτερικούς τοίχους, τις οροφές αλλά και στις τέντες, Εσωτερικές πηγές θερμότητας Αερισμός Ανεμιστήρες Μειώστε τις εσωτερικές πηγές θερμότητας. Τοποθετείστε λαμπτήρες και συσκευές χαμηλής κατανάλωσης. Μη χρησιμοποιείτε ενεργοβόρες συσκευές οι οποίες ταυτόχρονα θερμαίνουν και το χώρο (π.χ. ηλεκτρική κουζίνα, σίδερο) τις ώρες που έχει πολύ ζέστη, Τις ζεστές μέρες να αερίζετε το κτίριο σας οπωσδήποτε και μόνο τη νύχτα. Φεγγίτες, ανοίγματα πάνω από σκάλες, καμινάδες αερισμού, σε συνδυασμό με κάποια ανοίγματα σε χαμηλά σημεία του κτιρίου μπορούν να δημιουργήσουν πολύ αποτελεσματικό κατακόρυφο αερισμό, χωρίς να ανοίγετε όλα σας τα παράθυρα, Αν οι εξωτερικές συνθήκες και τα ανοίγματα του κτιρίου σας δεν εξασφαλίζουν τον απαραίτητο αερισμό, τοποθετείστε ανεμιστήρες προσαγωγής και απαγωγής του αέρα. Τοποθετείστε ανεμιστήρες οροφής στα δωμάτια. Ο ανεμιστήρας οροφής δροσίζει, ενώ καταναλώνει ελάχιστη ενέργεια (όση και ένας κοινός λαμπτήρας φωτισμού). Θα νιώθετε δροσιά, ακόμα και σε σχετικά υψηλές θερμοκρασίες και έτσι μπορείτε να απαλλαγείτε από την ανάγκη εγκατάστασης κλιματιστικού. Εναλλακτικά, χρησιμοποιείστε ανεμιστήρα δαπέδου.

21 Καλές πρακτικές στα νοικοκυριά (συνέχεια) Θερμομόνωση Θέρμανση χώρων Ψύξη- Κλιματισμός χώρων Φωτισμός Θερμοσίφωνας- Ζεστό νερό Οικιακές συσκευές Ενεργειακή κατανάλωση Εάν αποφασίσετε να αγοράσετε κλιματιστικό: Ενημερωθείτε για την ενεργειακή του κατανάλωση δεδομένου ότι θα αυξήσει το λογαριασμό σας, ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες, Χώρος Βεβαιωθείτε ότι είναι κατάλληλο για το χώρο σας. Συμβουλευτείτε ειδικευμένο μηχανικό και όχι απλούς πωλητές, πριν επιλέξετε. Εάν σκοπεύετε να εγκαταστήσετε κλιματισμό για ολόκληρο διαμέρισμα ή κτίριο, ζητείστε μελέτη, Θερμόμετρο Ρυθμίζετε το κλιματιστικό χρησιμοποιώντας ένα καλό θερμόμετρο τοίχου και μην επιδιώκετε θερμοκρασία χαμηλότερη από 26 o C το καλοκαίρι, Παράθυρα Φροντίστε τα παράθυρα να είναι κλειστά όταν λειτουργεί το σύστημα κλιματισμού για να μη χάνεται πολύτιμη ενέργεια, Τοποθέτηση και συντήρηση Εφαρμόζετε πιστά τις οδηγίες του κατασκευαστή για την τοποθέτηση και συντήρηση του κλιματιστικού ο τακτικός καθαρισμός των φίλτρων επιβάλλεται και για λόγους υγείας.

22 Καλές πρακτικές στα νοικοκυριά Θερμομόνωση Θέρμανση χώρων Ψύξη- Κλιματισμός χώρων Φωτισμός Θερμοσίφωνας- Ζεστό νερό Οικιακές συσκευές Φυσικό φως Κινητά στόρια Αφήνετε το φυσικό φως να περνάει από όσο το δυνατόν περισσότερες πλευρές των χώρων. Έτσι επιτυγχάνεται μεγαλύτερη επάρκεια και καλύτερη κατανομή, Για την καλύτερη ρύθμιση του φυσικού φωτισμού, προτιμήστε κινητά στόρια, παρά κουρτίνες στα παράθυρα, Ανοικτά χρώματα στους τοίχους Προτιμάτε τα ανοικτά χρώματα στους τοίχους του σπιτιού σας, καθώς κάνουν το εσωτερικό περιβάλλον φωτεινότερο, Σβήσιμο φώτων Φροντίστε να μη μένουν αναμμένα τα φώτα σε δωμάτια, όταν δεν είναι απαραίτητο, Χαμηλό γενικό φωτισμό Προτιμήστε ένα χαμηλό γενικό φωτισμό και πρόσθετο τοπικό φωτισμό στα σημεία όπου το χρειάζεστε, Λαμπτήρες χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης Καθαρισμός Χρησιμοποιήστε λαμπτήρες χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης. Μια κοινή λάμπα πυράκτωσης καταναλώνει ως και πέντε φορές περισσότερη ενέργεια από ένα λαμπτήρα φθορισμού που προσφέρει τον ίδιο φωτισμό. Οι λαμπτήρες χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης μπορεί να κοστίζουν περισσότερο από τους κοινούς λαμπτήρες, αλλά έχουν οκταπλάσια διάρκεια ζωής και καταναλώνουν τέσσερις φορές λιγότερο ρεύμα, Να καθαρίζετε τακτικά τα φωτιστικά σώματα και τους λαμπτήρες.

23 Καλές πρακτικές στα νοικοκυριά-προϊόντα φωτισμού Παραδοσιακοί λαμπτήρες φωτισμού Λαμπτήρες φωτισμού αλογόνου Λαμπτήρες φθορισμού Οι παραδοσιακοί λαμπτήρες φωτισμού, οι οποίοι είναι επίσης γνωστοί ως λαμπτήρες πυρακτώσεως, έχουν εφευρεθεί πριν από περίπου 100 χρόνια και είναι εξαιρετικά μη αποδοτικοί. Μόνο περίπου το 5% του ηλεκτρισμού που χρησιμοποιούν μετατρέπεται σε ορατό φως. Η πυράκτωση θερμαίνεται μέχρι να λάμψει δίνοντας ένα κιτρινωπό άσπρο φως. Οι λαμπτήρες δεν αντέχουν πολύ λόγω ότι η πυράκτωση σταδιακά εξατμίζεται. Οι λαμπτήρες φωτισμού αλογόνου επίσης χρησιμοποιούν την τεχνολογία της πυράκτωσης αλλά λειτουργούν σε υψηλότερη θερμοκρασία κάνοντας τους ελάχιστα πιο αποδοτικούς από τους παραδοσιακούς λαμπτήρες φωτισμού. Χρησιμοποιούνται κυρίως σε εξαρτήματα των προβολέων. Αν και πιο αποδοτικοί, χρησιμοποιούνται συχνά σε μεγάλες ποσότητες, αυξάνοντας την ολική ενέργεια που χρειάζεται για να φωτίσει ένα δωμάτιο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αρχίσει την σταδιακή κατάργηση της D και E κλάσης λαμπτήρων από το Σεπτέμβριο του Συνήθως τα δωμάτια με προβολείς που χρησιμοποιούν λαμπτήρες φωτισμού αλογόνου είναι πιο φωτεινά από ότι χρειάζεται να είναι, οπότε μπορείτε να εξοικονομήσετε χρήματα με την εγκατάσταση λαμπτήρων με χαμηλότερη ισχύ. Οι λαμπτήρες LEDs είναι μια εξαιρετική ενεργειακά αποδοτική εναλλακτική λύση. Η τεχνολογία των λαμπτήρων φθορισμού χρησιμοποιεί αέριο μέσα σε ένα γυάλινο σωλήνα το οποίο φορτίζεται με ηλεκτρική ενέργεια μέχρι να λάμψει και να δώσει φως. Οι λαμπτήρες φθορισμού χρησιμοποιούν περίπου 75-80% λιγότερη ηλεκτρική ενέργεια από ένα αντίστοιχο παραδοσιακό λαμπτήρα και μπορούν να διαρκέσουν 10 φορές περισσότερο. Είναι διαθέσιμοι σε διάφορα σχήματα, μεγέθη, χρώματα και απόδοσης χρωμάτων ανάλογα της δυναμικότητας τους. Οι λαμπτήρες φθορισμού είναι ιδανικοί για αντικατάσταση κλασικών οικιακών φωτιστικών. Λαμπτήρες φθορισμού ως λαμπτήρες προβολέων είναι διαθέσιμοι αλλά δεν χρησιμοποιούνται ευρέως καθώς τείνουν να είναι πολύ ακριβοί.

24 Καλές πρακτικές στα νοικοκυριά-προϊόντα φωτισμού Λαμπτήρες λουρίδας ή γραμμικοί λαμπτήρες φθορισμού (LFLs) Λαμπτήρες LEDs Οι λαμπτήρες λουρίδας ή γραμμικοί λαμπτήρες φθορισμού χρησιμοποιούν την ίδια τεχνολογία όπως οι λαμπτήρες φθορισμού, αλλά οι σωλήνες έχουν μακρύτερο και πιο επίπεδο σχήμα. Οι λαμπτήρες λουρίδας ή γραμμικοί λαμπτήρες φθορισμού είναι πιο αποδοτικοί πιο γρήγοροι στο φωτισμό τους και εκπέμπουν καλύτερης ποιότητας φως από τους παραδοσιακούς λαμπτήρες λουρίδας. Οι λαμπτήρες λουρίδας ή γραμμικοί λαμπτήρες φθορισμού δεν χρησιμοποιούνται συνήθως στα σπίτια αλλά μπορεί να είναι μια καλή επιλογή για χώρους στους οποίους το φωτεινό φως είναι απαραίτητο όπως οι κουζίνες ή πάνω από τους καθρέπτες των τουαλετών. Αν διαθέτετε κάποιο, ένας μοντέρνος λεπτός σωλήνας τοποθετημένος σε ένα καλό ανακλαστήρα είναι η πιο αποδοτική επιλογή. Οι λαμπτήρες LEDs είναι απλές ηλεκτρονικές συσκευές στερεάς κατάστασης, οι οποίες επιτρέπουν στην ηλεκτρική ενέργεια να ρέει διαμέσου τους σε μια κατεύθυνση για την παραγωγή μιας μικρής ποσότητας φωτός. Οι λαμπτήρες για οικιακή χρήση περιέχουν ένα μεγάλο αριθμό LEDs ώστε να εκπέμπουν αρκετό φωτεινό φως. Οι αντικαταστάσεις αλογόνων προβολέων με λαμπτήρες LEDs είναι τώρα διαθέσιμες από ειδικούς προμηθευτές και από ορισμένες αλυσίδες λιανικής πώλησης. Είναι όμως ακόμη ακριβοί, αλλά οι τιμές μειώνονται διαρκώς και είναι η πιο αποδοτική επιλογή και αποπληρώνονται πολλές φορές μέχρι να υπάρξει ανάγκη αντικατάστασης τους.

25 Καλές πρακτικές στα νοικοκυριά-σύγκριση λαμπτήρων Αφού υπάρχει η ανάγκη χρήσης ηλεκτρικών λαμπτήρων για τον φωτισμό των δωματίων του σπιτιού σας, θα πρέπει να ενδιαφέρεστε εκτός από την ενεργειακή τους κατανάλωση και για την παραγόμενη φωτεινότητα τους. Η παραγόμενη φωτεινότητα μετριέται σε Lumen. Οι νέοι κανονισμοί εξασφαλίζουν πως αυτή η τιμή δηλώνεται για κάθε λαμπτήρα.

26 Καλές πρακτικές στα νοικοκυριά Θερμομόνωση Θέρμανση χώρων Ψύξη- Κλιματισμός χώρων Φωτισμός Θερμοσίφωνας- Ζεστό νερό Οικιακές συσκευές Θερμοσίφωνας Ανάψτε το θερμοσίφωνα σας όσο και όταν χρειάζεστε ανάλογα με τις ανάγκες σας για ζεστό νερό και μην τον αφήνετε αναμμένο άσκοπα Ντους Προτιμήστε το ντους από το μπάνιο στη μπανιέρα. Ξοδεύετε 3 φορές λιγότερο ρεύμα και νερό Στάξιμο Μην αφήνετε τις βρύσες σας να στάζουν και μην αφήνετε το ζεστό νερό να τρέχει άσκοπα Ηλιακοί θερμοσίφωνες Προτιμήστε έναν ηλιακό θερμοσίφωνα αντί ηλεκτρικό για τη θέρμανση του νερού (ο ηλιακός θερμοσίφωνας μπορεί να καλύψει κατά 70% τις ετήσιες ανάγκες σε ζεστό νερό με αντίστοιχη μείωση στη κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος)

27 Καλές πρακτικές στα νοικοκυριά Θερμομόνωση Θέρμανση χώρων Ψύξη- Κλιματισμός χώρων Φωτισμός Θερμοσίφωνας- Ζεστό νερό Οικιακές συσκευές Ηλεκτρική κουζίνα Ψυγεία/Καταψύκτες Πλυντήριο ρούχων Πλυντήριο πιάτων Μικροσυσκευές Μαγειρικά σκεύη Βράσιμο νερού Φούρνος Ζέσταμα Φροντίστε τα μαγειρικά σκεύη να εφαρμόζουν σωστά στις εστίες της κουζίνας. Σπαταλάτε 20-30% περισσότερη θερμότητα και ρεύμα όταν η βάση του σκεύους είναι 1-2 εκατοστά μικρότερη από την εστία. Χρησιμοποιώντας τη χύτρα ταχύτητας εξοικονομείτε 30-60% ρεύμα και 80% χρόνο, Όταν βράζετε νερό, σκεπάζετε την κατσαρόλα με το καπάκι της. Θα βράσει γρηγορότερα και με μικρότερη κατανάλωση ενέργειας, Αποφεύγετε τις άσκοπες προθερμάνσεις και το συχνό άνοιγμα-κλείσιμο του φούρνου. Κάθε φορά που ανοίγετε την πόρτα του φούρνου φεύγει το 20% της εσωτερικής θερμότητας. Καθαρίζετε τακτικά τα ηλεκτρικά μάτια και το φούρνο, Για το ζέσταμα μικρών ποσοτήτων φαγητού προτιμήστε, εφόσον διαθέτετε, το φούρνο μικροκυμάτων γιατί εξοικονομεί ηλεκτρική ενέργεια και χρόνο.

28 Καλές πρακτικές στα νοικοκυριά Θερμομόνωση Θέρμανση χώρων Ψύξη- Κλιματισμός χώρων Φωτισμός Θερμοσίφωνας- Ζεστό νερό Οικιακές συσκευές Ηλεκτρική κουζίνα Ψυγεία/Καταψύκτες Πλυντήριο ρούχων Πλυντήριο πιάτων Μικροσυσκευές Χαμηλή ενεργειακή κατανάλωση Τοποθέτηση Απόψυξη Θερμοστάτης Πόρτα Κενά εξαερισμού Ζεστά φαγητά Όταν απουσιάζετε από το σπίτι σας για μεγάλα χρονικά διαστήματα, π.χ. σε διακοπές, βγάζετε το ψυγείο από την πρίζα, αδειάζετε το και αφήνετε την πόρτα του ανοικτή. Το ψυγείο καταναλώνει αρκετή ενέργεια γιατί λειτουργεί όλο το 24ωρο. Η ενεργειακή ετικέτα που διαθέτουν όλες οι σύγχρονες ηλεκτρικές συσκευές μας δίνει πληροφορίες για την ενεργειακή απόδοση του. Επιλέξετε μια συσκευή με χαμηλή ενεργειακή κατανάλωση, Τοποθετήστε το ψυγείο σας μακριά από την ηλεκτρική κουζίνα, το καλοριφέρ και μέρη που τα βλέπει ο ήλιος γιατί έτσι μπορεί να αυξηθεί η κατανάλωση ρεύματος μέχρι και 30%, Αν το ψυγείο σας δεν έχει αυτόματη απόψυξη, φροντίστε να κάνετε τακτικά απόψυξη. Ένα στρώμα πάγου πάχους 5 χιλιοστών αυξάνει κατά 30% την κατανάλωση ρεύματος, Ρυθμίστε το θερμοστάτη του ψυγείου ώστε η θερμοκρασία στο θάλαμο συντήρησης να είναι 7oC και του καταψύκτη στους -18 o C. Έτσι εξοικονομείτε μέχρι και 15% ρεύμα, Μην ανοίγετε συχνά την πόρτα του ψυγείου και μην κρατάτε πολλή ώρα ανοικτή. Φρονίστε το λάστιχο της πόρτας να είναι καθαρό και να εφαρμόζει πολύ καλά, Μην καλύπτετε τα κενά εξαερισμού του ψυγείου, ξεσκονίζετε καλά τις σωληνώσεις (πλέγμα) στην πίσω πλευρά του και αφήνετε τουλάχιστον 5 εκατοστά απόσταση από τον τοίχο, Μη βάζετε ζεστά φαγητά μέσα στο ψυγείο. Καλύτερα να περιμένετε να κρυώσουν πρώτα (συνίσταται και για λόγους υγείας).

29 Καλές πρακτικές στα νοικοκυριά Θερμομόνωση Θέρμανση χώρων Ψύξη- Κλιματισμός χώρων Φωτισμός Θερμοσίφωνας- Ζεστό νερό Οικιακές συσκευές Ηλεκτρική κουζίνα Ψυγεία/Καταψύκτες Πλυντήριο ρούχων Πλυντήριο πιάτων Μικροσυσκευές Χαμηλή κατανάλωση Hot fill Λειτουργία Φορτίο Οδηγίες Ηλιακός θερμοσίφωνας Κλείσιμο Επιλέξτε ένα πλυντήριο με μικρή κατανάλωση νερού και ρεύματος. Υπάρχουν αρκετές διαφορές από συσκευή σε συσκευή, Για μεγάλη εξοικονόμηση ενέργειας μπορείτε να επιλέξετε καινούργιο πλυντήριο τύπου Hot Fill, που έχει δυνατότητα σύνδεσης με τον ηλιακό θερμοσίφωνα, Είναι αποδεδειγμένο ότι τα ρούχα καθαρίζουν εξίσου καλά στους 60 o C όσο και στους 90 o C και με τα νέα προγράμματα και καθαριστικά ακόμα και στους 40 o C. Προτιμήστε λοιπόν τη λειτουργία σε χαμηλότερη θερμοκρασία. Φροντίστε να γεμίζετε ομοιόμορφα το πλυντήριο και προτιμάτε να βάζετε όλη τη ποσότητα που χωράει (συνήθως 5-6 κιλά ρούχα), Εφαρμόζετε τις οδηγίες του κατασκευαστή, προκειμένου να εξοικονομείτε ηλεκτρική ενέργεια, νερό, απορρυπαντικό και για την καλή λειτουργία της συσκευής, Συνδέστε τον ηλιακό θερμοσίφωνα με το πλυντήριο σας για ζεστό νερό, Όταν απουσιάζετε, κλείνετε τη παροχή νερού του πλυντηρίου.

30 Καλές πρακτικές στα νοικοκυριά Θερμομόνωση Θέρμανση χώρων Ψύξη- Κλιματισμός χώρων Φωτισμός Θερμοσίφωνας- Ζεστό νερό Οικιακές συσκευές Ηλεκτρική κουζίνα Ψυγεία/Καταψύκτες Πλυντήριο ρούχων Πλυντήριο πιάτων Μικροσυσκευές Χαμηλή κατανάλωση Φορτίο Επιλέξτε ένα πλυντήριο με μικρή κατανάλωση νερού και ρεύματος. Υπάρχουν αρκετές διαφορές από συσκευή σε συσκευή Φροντίστε να γεμίζετε ομοιόμορφα το πλυντήριο και προτιμάτε να βάζετε όλη τη ποσότητα που χωράει Οδηγίες Εφαρμόζετε τις οδηγίες του κατασκευαστή, προκειμένου να εξοικονομείτε ηλεκτρική ενέργεια, νερό, απορρυπαντικό και για την καλή λειτουργία της συσκευής Κλείσιμο Όταν απουσιάζετε, κλείνετε τη παροχή νερού του πλυντηρίου

31 Καλές πρακτικές στα νοικοκυριά Θερμομόνωση Θέρμανση χώρων Ψύξη- Κλιματισμός χώρων Φωτισμός Θερμοσίφωνας- Ζεστό νερό Οικιακές συσκευές Ηλεκτρική κουζίνα Ψυγεία/Καταψύκτες Πλυντήριο ρούχων Πλυντήριο πιάτων Μικροσυσκευές Χαμηλή κατανάλωση Πριν αγοράσετε μια συσκευή ενημερωθείτε για τη κατανάλωση της σε ρεύμα, δεδομένου ότι υπάρχουν διαφορές από συσκευή σε συσκευή (ακόμη και στη λειτουργία αναμονής), Μέγεθος Οι μικρές συσκευές γενικά καταναλώνουν λιγότερο ρεύμα από τις μεγάλες, για αυτό όποτε μπορείτε, προτιμήστε τις, Κλείσιμο Μην αφήνετε αναμμένη την τηλεόραση, την καφετιέρα, το σίδερο κ.λ.π.. όταν δεν τα χρειάζεστε. Κλείνετε την τηλεόραση, το βίντεο και το στερεοφωνικό από το διακόπτη της συσκευής και όχι από το τελεκοντρόλ, γιατί έτσι οι συσκευές αυτές μένουν σε λειτουργία αναμονής (stand-by) και συνεχίζουν να καταναλώνουν ρεύμα.

32 Καλές πρακτικές στις εταιρείες Υπάρχουν αρκετές καλές πρακτικές εξοικονόμησης ενέργειας και χρημάτων στις εταιρείες και μείωσης των εκπομπών του διοξειδίου του άνθρακα. Αυτές διακρίνονται σε καλές πρακτικές στον φωτισμό, στην θέρμανση και ψύξη, στον έλεγχο της θερμοκρασίας και στον εξοπλισμό του γραφείου. Για να χρησιμοποιηθούν σωστά αυτές οι καλές πρακτικές η εταιρεία επί καθημερινής βάσης θα πρέπει να αυξήσει την ευαισθητοποίηση του προσωπικού για ενεργειακά θέματα και για να διατηρήσει την εμπλοκή των εργαζόμενων της εταιρείας θα πρέπει να βραβεύει τα πιο Πράσινα τμήματα. Φωτισμός Θέρμανση και Ψύξη Έλεγχος θερμοκρασίας Εξοπλισμός γραφείου Ευαισθητοποίηση προσωπικού επί ενεργειακών θεμάτων

33 Καλές πρακτικές στις εταιρείες Φωτισμός Θέρμανση και Ψύξη Έλεγχος θερμοκρασίας Εξοπλισμός γραφείου Ευαισθητοποίηση προσωπικού επί ενεργειακών θεμάτων Σβήσιμο φωτισμού Αντικατάσταση Επίπεδα φωτισμού Σβήστε τα φώτα όταν αυτά δεν χρειάζονται. Για παράδειγμα το σβήσιμο των λαμπτήρων φθορισμού εξοικονομεί ενέργεια, επεκτείνει την συνολική διάρκεια ζωής του λαμπτήρα και μειώνει το κόστος αντικατάστασης, Μείωση ή αντικατάσταση μη αποδοτικών, ξεπερασμένων ή υπερβολικής φωτεινότητας λαμπτήρων στο κτίριο σας. Όταν αντικαθιστάτε παλιό εξοπλισμό φωτισμού, αξιολογήστε τις νέες τεχνολογίες που μπορεί να χρειάζονται λιγότερα φωτιστικά και/ή λιγότερους λαμπτήρες για τα υφιστάμενα φωτιστικά. Εφόσον είναι εφικτό, αντικαθιστάτε λαμπτήρες πυρακτώσεως με συμπαγείς λαμπτήρες φθορισμού (CFLs). Εξασφαλίστε την εγκατάσταση συμβατής τεχνολογίας μείωσης της έντασης, αν οι συμπαγείς λαμπτήρες φθορισμού χρησιμοποιούνται με ένα σύστημα μείωσης της έντασης. Εξασφαλίστε ότι τα επίπεδα φωτισμού θα παραμείνουν σε κατάλληλα επίπεδα πριν από την αλλαγή των τεχνολογιών και/ή τη μείωση του αριθμού των λαμπτήρων, LED Αντικαθιστάτε τα σήματα πυρακτώσεως Εξόδου" με σήματα LED. Τα LEDs χρησιμοποιούν περίπου το 1/10 της ηλεκτρικής ισχύς σε Watt και αντέχουν 50 φορές περισσότερο από τους λαμπτήρες σημάτων πυρακτώσεως, Αισθητήρες Φυσικό φως ημέρας Εγκαθιστάτε αισθητήρες φωτισμού κίνησης οι οποίοι αυτόματα ανάβουν ή σβήνουν τα φώτα ανάλογα με την κινητικότητα. Αυτοί οι αισθητήρες λειτουργούν πολύ καλά σε χώρους όπως αίθουσες συσκέψεων, χώρους διαλειμμάτων ή γραφείων που δεν χρησιμοποιούνται συχνά, Εκμεταλλευτείτε το φυσικό φως της ημέρας: σβήστε ή μειώστε την ένταση των ηλεκτρικών λαμπτήρων όταν είναι διαθέσιμο επαρκές φυσικό φως για το φωτισμό του εσωτερικού χώρου. Εξασφαλίστε ότι ο υπαίθριος φωτισμός είναι σβηστός κατά τη διάρκεια της ημέρας.

34 Καλές πρακτικές στις εταιρείες Φωτισμός Θέρμανση και Ψύξη Έλεγχος θερμοκρασίας Εξοπλισμός γραφείου Ευαισθητοποίηση προσωπικού επί ενεργειακών θεμάτων Προληπτική συντήρηση Φίλτρα Επιφάνειες εναλλακτή θερμότητας Διαρροές Μονάδες κλιματιστικών Παλιοί κινητήρες Δίσκοι ταχύτητας Δωρεάν ψύξη Αποδοτικές ενεργειακές μονάδες

35 Καλές πρακτικές στις εταιρείες Φωτισμός Θέρμανση και Ψύξη Έλεγχος θερμοκρασίας Εξοπλισμός γραφείου Ευαισθητοποίηση προσωπικού επί ενεργειακών θεμάτων Προληπτική συντήρηση Καθιερώστε ένα προληπτικό πρόγραμμα συντήρησης για τον εξοπλισμό και τα συστήματα της θέρμανσης, του εξαεριστήρα και των κλιματιστικών (HVAC). Εξασφαλίστε ότι τακτικά: Φίλτρα Αλλάζετε ή καθαρίζετε όλα τα φίλτρα αέρος, κατά προτίμηση κάθε μήνα, Επιφάνειες εναλλακτή θερμότητας Καθαρίστε όλες τις επιφάνειες εναλλακτών θερμότητας, τα πηνία νερού και των ψυγείων, τους συμπυκνωτές και τους εξατμιστές, Διαρροές Επισκευάστε τις διαρροές στις σωληνώσεις, στους αεραγωγούς, στα πηνία, στα εξαρτήματα και στην/στις μονάδα/μονάδες. Επίσης, αντικαθιστάτε την μόνωση ελαττωματικού εξοπλισμού, συστημάτων εξαερισμού και των σωληνώσεων, Μονάδες κλιματιστικών Αγοράστε μονάδες κλιματιστικών με υψηλό λόγο ενεργειακής απόδοσης (EER) της τάξης του 10.5 ή περισσότερο ώστε να μειωθεί το κόστος λειτουργίας στο χρόνο ζωής της μονάδας,

36 Καλές πρακτικές στις εταιρείες Φωτισμός Θέρμανση και Ψύξη Έλεγχος θερμοκρασίας Εξοπλισμός γραφείου Ευαισθητοποίηση προσωπικού επί ενεργειακών θεμάτων Παλιοί κινητήρες Όταν οι παλιοί κινητήρες αποτύχουν, αντικαθιστάτε τους με επιδοτημένους αποδοτικούς κινητήρες που λειτουργούν σε χαμηλότερα ετήσια κόστη. Εξασφαλίστε ότι καθορίσατε το σωστό μέγεθος του κινητήρα για την εφαρμογή, Δίσκοι ταχύτητας Εγκαταστήστε δίσκους μεταβλητής ταχύτητας (VSDs) σε μεγάλα φορτία του κινητήρα, όπου εφαρμόζεται, για τη περαιτέρω μείωση της χρήσης ενέργειας, Δωρεάν ψύξη Χρησιμοποιήστε εξωτερικό αέρα και εναλλακτές θερμότητας στη πλευρά του νερού για «δωρεάν ψύξη" όταν οι εξωτερικές θερμοκρασίες του αέρα και οι συνθήκες το επιτρέπουν κατά την Άνοιξη και το Φθινόπωρο, Αποδοτικές ενεργειακές μονάδες Σε εγκαταστάσεις με παλιούς ψύκτες, εξετάστε την αντικατάσταση τους με καινούργιες ενεργειακά αποδοτικές μονάδες.

37 Καλές πρακτικές στις εταιρείες Φωτισμός Θέρμανση και Ψύξη Έλεγχος θερμοκρασίας Εξοπλισμός γραφείου Ευαισθητοποίηση προσωπικού επί ενεργειακών θεμάτων Χειμώνας Τον Χειμώνα τοποθετήστε τους θερμοστάτες των γραφείων σας μεταξύ των 18 και 20 κατά τη διάρκεια της ημέρας/ωρών γραφείου και μεταξύ των 15.5 και 18 βαθμών Κελσίου σε περιόδους μη κατειλημμένες, Καλοκαίρι Θέρμανση και Ψύξη Συσκευές κλειδώματος Προγραμματιζόμενοι θερμοστάτες Εξοπλισμός ελέγχου Το Καλοκαίρι τοποθετήστε τους θερμοστάτες μεταξύ 25.5 και 27 βαθμών Κελσίου κατά τη διάρκεια της ημέρας/ ωρών γραφείου και πάνω από τους 27 βαθμούς σε περιόδους μη κατειλημμένες. Το καλοκαίρι, η προσαρμογή του θερμοστάτη με αύξηση του κατά ένα βαθμό Κελσίου μπορεί τυπικά να εξοικονομήσει 2-3% Προσαρμόστε τους θερμοστάτες σε υψηλότερες τιμές για την ψύξη και σε χαμηλότερες τιμές για την θέρμανση ενός κατειλημμένου κτιρίου ή μη κατειλημμένων χώρων μέσα σε ένα κτίριο, π.χ. κατά τη διάρκεια των σαββατοκύριακων και των μη εργάσιμων ωρών, Εξετάστε την εγκατάσταση συσκευών κλειδώματος στους θερμοστάτες για τη διατήρηση των επιθυμητών ρυθμίσεων θερμοκρασίας, Εγκαταστήστε προγραμματιζόμενους θερμοστάτες οι οποίοι προσαρμόζουν αυτόματα τις ρυθμίσεις της θερμοκρασίας με βάση την ώρα της ημέρας και την ημέρα της εβδομάδας. Αν έχετε πολλαπλές κλιματιστικές μονάδες HVAC, τοποθετήστε τους θερμοστάτες για επιστροφή στη θερμοκρασία κατειλημμένου κτιρίου με μισή ώρα διαφορά η μια από την άλλη, Σε μεγάλες εγκαταστάσεις με συστήματα διαχείρισης ενέργειας (EMS), βεβαιωθείτε ότι τα σημεία ρύθμισης θερμοκρασίας και τα χρονοδιαγράμματα λειτουργίας είναι ορθά για τον ελεγχόμενο εξοπλισμό. Για τα συστήματα διαχείρισης ενέργειας που δεν λειτουργούν πια όπως είχαν αρχικά σχεδιαστεί, εξετάστε ένα ανασχεδιασμό του έργου για να επαναφέρετε τη λειτουργία του συστήματος.

38 Καλές πρακτικές στις εταιρείες Φωτισμός Θέρμανση και Ψύξη Έλεγχος θερμοκρασίας Εξοπλισμός γραφείου Ευαισθητοποίηση προσωπικού επί ενεργειακών θεμάτων Σβήστε τους υπολογιστές, τις οθόνες, τους εκτυπωτές και τα φωτοτυπικά μηχανήματα κατά τη διάρκεια των μη εργάσιμων ωρών, Εξασφαλίστε ότι το ενσωματωμένο σύστημα διαχείρισης ενέργειας για τον εξοπλισμό του γραφείου σας είναι ενεργός, Εξασφαλίστε ότι η προφύλαξη της οθόνης είναι συμβατή με τις ρυθμίσεις του συστήματος διαχείρισης ενέργειας του υπολογιστή και ότι η εγκατάσταση επιτρέπει στο σύστημα να υπεισέλθει σε λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας, Χρησιμοποιώντας φορητό υπολογιστή αντί ενός υπολογιστή γραφείου με πύργο μπορεί να εξοικονομήσετε 80-90% στο κόστος ηλεκτρισμού, Όταν αντικαθιστάτε παλιό εξοπλισμό γραφείου, υπάρχει κάποιος εξοπλισμός γραφείου όπως ενεργειακά αποδοτικοί υπολογιστές, οθόνες, εκτυπωτές, μηχανές φαξ, σαρωτές, φωτοτυπικά μηχανήματα και συσκευές πολλαπλών λειτουργιών που σβήνουν αυτόματα κατά τη διάρκεια εκτεταμένης αδράνειας. Είναι πιθανή εξοικονόμηση ενέργειας 50% ή περισσότερο, Εγκαταστήστε συστήματα ελέγχου φορτίου σε θάλαμο για έλεγχο των πολλαπλών φορτίων όπως οθόνες, φώτα εργασίας και ανεμιστήρες. Αυτές οι συσκευές χρησιμοποιούν αισθητήρα κίνησης ο οποίος ενσωματώνεται με ένα φορτίο καταστολέα αιχμών. Ανενεργός εξοπλισμός μπορεί να σβήνει όταν ο θάλαμος δεν είναι κατειλημμένος. Συστήματα ελέγχου Παλιός εξοπλισμός Μη εργάσιμες ώρες Φορητός υπολογιστής Διαχείριση ενέργειας Προφύλαξη οθόνης

39 Καλές πρακτικές στις εταιρείες Φωτισμός Θέρμανση και Ψύξη Έλεγχος θερμοκρασίας Εξοπλισμός γραφείου Ευαισθητοποίηση προσωπικού επί ενεργειακών θεμάτων Εκπαιδεύστε και ενθαρρύνετε τους υπαλλήλους σας ώστε να είναι ενεργειακά συνειδητοποιημένοι και να προσφέρουν ιδέες εξοικονόμησης ενέργειας. Η συμμετοχή των εργαζομένων μπορεί να αυξήσει ή να καταστείλει τις προσπάθειες της εταιρείας για εξοικονόμηση ενέργειας, Ορίστε ένα υπεύθυνο άτομο" το οποίο θα είναι υπεύθυνο για την προώθηση καλών πρακτικών εξοικονόμησης ενέργειας για τον οργανισμό και/ή για την εγκατάσταση. Αυτό το άτομο θα πρέπει να συνεργαστεί με τη διοίκηση για διευκόλυνση των ιδεών και στρατηγικών εξοικονόμησης ενέργειας για βελτιστοποίηση της χρήσης της ενέργειας και του κόστους, μειώνοντας τα γενικά και λειτουργικά κόστη, Χρησιμοποιήστε στατιστικά στοιχεία που είναι άμεσα σχετικά με την κατανάλωση ενέργειας σε ένα όροφο ή τμήμα, Αν το προσωπικό ενός συγκεκριμένου ορόφου ή τμήματος της εταιρείας κατόρθωσε τη μείωση της εβδομαδιαίας ενεργειακής κατανάλωσης κατά 70%, δημοσιεύοντας αυτό το γεγονός μπορεί να αποτελέσει μεγαλύτερο κίνητρο από το να δημοσιεύσετε τη μικρότερη επίδραση που έχουν οι προσπάθειες τους στον ολικό λογαριασμό ηλεκτρισμού του κτιρίου, Προκειμένου οι εταιρείες να διατηρήσουν τη συμμετοχή του προσωπικού τους, θα πρέπει να δίνουν βραβεία στους πιο πράσινους ορόφους ή τμήματα, όπως επιπλέον μέρες άδειας ή αύξησης των μισθών ή αύξησης του προϋπολογισμού αυτού του τμήματος. Κίνητρα Βραβεία Στατιστικά Ενεργειακή συνείδηση Υπευθυνότητα

40 Καλές πρακτικές στις χώρες Προκειμένου τα Κράτη Μέλη της ΕΕ να συμμορφωθούν με το ενεργειακό πακέτο ενέργειας και το πακέτο κλιματικής αλλαγής, έχουν θεσπιστεί η Οδηγία για την ενεργειακή απόδοση και η Οδηγία απόδοσης των κτιρίων EBRD, που εφαρμόζουν μέτρα για επίτευξη αυτών των στόχων. Τα Κράτη Μέλη καθορίζουν κάποιους εθνικούς κώδικες κτιρίων, πιστοποιητικά κτιρίων, οικονομικά και φορολογικά μέτρα, πληροφοριακά και φορολογικά μέτρα και υποχρεώσεις ενεργειακής απόδοσης.

41 Καλές πρακτικές στις χώρες Εθνικοί κώδικες κτιρίων Εθνικοί κώδικες κτιρίων: Τα Κράτη Μέλη πρέπει να καθορίσουν ελάχιστες απαιτήσεις για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων και των δομικών στοιχείων. Τα νέα κτίρια, υφιστάμενα κτίρια και δομικά στοιχεία υπόκεινται σε ριζική ανακαίνιση, καθώς και τα τεχνικά συστήματα κτιρίων τα οποία εγκαθίσταται, αντικαθίσταται ή αναβαθμίζονται, θα πρέπει να πρέπει να πληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης, που θα καθοριστούν στο βέλτιστο επίπεδο κόστους ή αυστηρότερα. Το βέλτιστο επίπεδο κόστους θα πρέπει να καθοριστεί λαμβάνοντας υπόψη τις επενδύσεις και το κόστος ενέργειας που εξοικονομείται σε όλη τη διάρκεια ζωής του έργου. Πιστοποιητικά κτιρίων Πιστοποιητικά κτιρίων: Τα Κράτη Μέλη πρέπει να εφαρμόσουν συστήματα πιστοποίησης για τη χρήση της ενέργειας σε νέα και υφιστάμενα κτίρια. Τα πιστοποιητικά θα πρέπει να είναι όχι μεγαλύτερα των πέντε ετών και αυτά των δημοσίων κτιρίων θα πρέπει να αναρτώνται σε περίοπτη θέση. Με την τροπολογία του 2010 η Οδηγία EBPD απαιτεί την επέκταση του συστήματος πιστοποίησης με δείκτες που επιτρέπουν την σύγκριση μεταξύ των κτιρίων και με την σύσταση για μια βέλτιστη βελτίωση του κόστους της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου. Τα πιστοποιητικά κτιρίων που έχουν τεθεί σε λειτουργία είναι διαφορετικά εντός των ορίων που τίθενται στην Οδηγία EBPD. Οι περισσότερες χώρες έχουν επιλέξει να συμπεριλάβουν ένα σύστημα κλάσης της ενεργειακής απόδοσης στα πιστοποιητικά τους, γεγονός που καθιστά τα στοιχεία πιο διαφανή στους τελικούς χρήστες. Αυτές οι ταξινομήσεις μπορούν για παράδειγμα να χρησιμοποιηθούν στις αγγελίες ακινήτων όπως γίνεται στη Γαλλία. Οικονομικά και φορολογικά μέτρα Οικονομικά και φορολογικά μέτρα: Οι χώρες που έχουν εισάγει οικονομικά κίνητρα κυρίως προσφέρουν δάνεια με χαμηλό επιτόκιο συνήθως συνδυασμένα με ένα σύστημα χορηγιών (επίσης στεγαστικού επιδόματος και χρηματοδότησης). Εκτός από την ποσότητα των επιδοτήσεων που διατίθενται τα συστήματα διαφέρουν και στις συνθήκες που πρέπει να εκπληρώνονται για λάβουν υποστήριξη. Οι χορηγίες συνήθως καλύπτουν ένα ποσοστό της ολικής επένδυσης για το μέτρο εξοικονόμησης ενέργειας, με κάλυψη 15-40% για τις διάφορες χώρες. Υπάρχουν προγράμματα που απαιτούν εφαρμογή ορισμένων τεχνικών μέτρων ώστε να προκριθεί κάποιος για να τύχει χορηγίας ενός συγκεκριμένου ποσοστού. Διάφορες χώρες έχουν εφαρμόσει διαφορετικές προσεγγίσεις ώστε να διασφαλίσουν την αποδοτικότητα των οικονομικών μέτρων. Δεδομένου ότι τα οικονομικά μέτρα χρηματοδοτούνται μέσω του φορολογικού προϋπολογισμού, οι κυβερνήσεις θέλουν να βεβαιωθούν ότι αυτή η επένδυση όσο απαραίτητη και αν είναι, αποδίδει όσο το δυνατόν πιο πολλή εξοικονόμηση της παραγόμενης ενέργειας από συμβατικά καύσιμα.

42 Καλές πρακτικές στις χώρες Πληροφοριακά και εκπαιδευτικά μέτρα Πληροφοριακά και εκπαιδευτικά μέτρα: Υπάρχουν πολλές διαφορετικές έννοιες πληροφοριών και εκπαιδευτικά μέτρα, που κυμαίνονται από την απλή έκδοση ενημερωτικού υλικού, σε συμβουλευτικές προσφορές μέσω τηλεφώνου ή σε προσωπική συνάντηση και με διαφημιστικές εκστρατείες μέσω των μέσων μαζικής ενημέρωσης οι οποίες παρακολουθούνται και τυγχάνουν συμβουλών από ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες. Αυτά τα μέτρα κυρίως στοχεύουν να προκαλέσουν μια αλλαγή στη συμπεριφορά των χρηστών με τη δημιουργία ευαισθητοποίησης στη χρήση της ενέργειας και του ενδιαφέροντος για μείωση της. Η αποτελεσματικότητα αυτών των μέτρων είναι συγκριτικά χαμηλή και δύσκολο να εκτιμηθεί λόγω του γεγονότος ότι είναι ουσιαστικά δύσκολο να μετρηθεί η αλλαγή της συμπεριφοράς ενός μοναδικού χρήστη. Επιπλέον, όταν μια αλλαγή στη συμπεριφορά ενός χρήστη προσδιοριστεί και ποσοτικοποιηθεί είναι δύσκολο να καθοριστεί η προσέλευση της. Πολλά ενημερωτικά μέτρα συνδυάζονται με άλλου είδους μέτρα, όπως οικονομικά κίνητρα. Ο συνδυασμός αυτός αφήνει ανοικτό το ερώτημα της κατανομής των εξοικονομήσεων ενέργειας. Υποχρεώσεις ενεργειακής απόδοσης Υποχρεώσεις ενεργειακής απόδοσης: Οι υποχρεώσεις ενεργειακής απόδοσης είναι ένα άλλο σημαντικό εργαλείο χρηματοδότησης μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας αφού μπορούν να διευρύνουν τη βάση με τη συμπερίληψη των ενεργειακών εταιρειών ως ιδιωτικούς επενδυτές στο σχέδιο αυτό. Δείτε τον επισυναπτόμενο πίνακα για τα χαρακτηριστικά του σχεδιασμού των σημερινών καθεστώτων επιβολής των υποχρεώσεων ενεργειακής απόδοσης.

43 Social Electricity Online Platform (SEOP) Ενότητα 2: Διαχείριση ενέργειας Υποενότητα 4: Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

44 Εισαγωγή Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) έχει ήδη προσαρμόσει την ενεργειακή της πολιτική προς την επίτευξη της μέγιστης μείωσης των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO2) από μονάδες παραγωγής ενέργειας. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια, η ΕΕ έχει προσδιορίσει ως στρατηγικό στόχο μέχρι το 2020 την επίτευξη τουλάχιστον 20% μείωσης στις εκπομπές θερμοκηπιακών αερίων σε σύγκριση με τα επίπεδα εκπομπών του Αυτός ο στρατηγικός στόχος αποτελεί τον πυρήνα της νέας Ευρωπαϊκής ενεργειακής πολιτικής της ΕΕ. Στόχοι Ενότητας: Με την ολοκλήρωση αυτής της Ενότητας θα μπορείτε να 1. Καθορίσετε τους διαφορετικούς τύπους των τεχνολογιών ΑΠΕ 2. Αναγνωρίσετε τις πιο κατάλληλες εφαρμογές για κάθε τεχνολογία ΑΠΕ Αναγνωρίζοντας τα θετικά στοιχεία των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) προς την επίτευξη του στόχου αυτού, η ΕΕ έχει αποφασίσει συγκεκριμένες δράσεις για την διευκόλυνση της ενσωμάτωσης των ΑΠΕ στο υφιστάμενο Ευρωπαϊκό σύστημα παραγωγής ενέργειας. Ενέργειες της ΕΕ για τη διείσδυση των ΑΠΕ Έχει ψηφισθεί ένα δεσμευτικό σχέδιο δράσης με την μορφή Ευρωπαϊκής Οδηγίας (2009/28/EC) για την προώθηση της χρήσης των ΑΠΕ, όπου το ποσοστό συμμετοχής των ΑΠΕ στην συνολική τελική κατανάλωση ενέργειας στην ΕΕ έχει τεθεί να φθάσει στο 20% μέχρι το έτος Η Οδηγία αυτή θέτει συγκεκριμένους δεσμευτικούς εθνικού στόχους για κάθε Κράτος Μέλος της ΕΕ, σχετικά με το ποσοστό συμμετοχής των ΑΠΕ στην συνολική τελική κατανάλωση ενέργειας κάθε Κράτους Μέλους.

45 Τι ονομάζονται παθητικές ηλιακές τεχνικές? Οι παθητικές ηλιακές τεχνικές χρησιμοποιούν επιλεγμένες πηγές με εποικοδομητικές θερμικές ιδιότητες, αξιοποιούν κατάλληλα τους χώρους ώστε να κυκλοφορούν φυσικά τον αέρα και εφαρμόζουν την χωροθέτηση των κτιρίων και των οικοδομών με τέτοιο τρόπο ώστε να αντικρίζουν τον ήλιο. Αυτή η διαδικασία ξεκίνησε από τις αρχικές ημέρες της αρχιτεκτονικής ιστορίας. Ήδη οι Έλληνες και οι Κινέζοι έχουν χρησιμοποιήσει για πρώτη φορά αυτό τον παράγοντα στην κατασκευή των κτιρίων τους και των αρχιτεκτονικών τους μονάδων και στις σχεδιαστικές μεθόδους τους. Αν σχεδιάζεις ένα καινούργιο σπίτι και ζεις σε μια κρύα χώρα, μπορείς να εξοικονομήσεις αρκετά χρήματα που θα ξόδευες για θέρμανση του σπιτιού, μόνο με μια έξυπνη τοποθέτηση του σπιτιού που θα λαμβάνει υπόψη την συλλογή δωρεάν ηλιακής ενέργειας μέσω των παραθύρων. Αν ζεις σε θερμή χώρα, με μια έξυπνη τοποθέτηση των δωματίων μπορείς να εξοικονομήσεις χρήματα που θα χρησιμοποιούσες για ψύξη του σπιτιού.

46 Ηλιακές τεχνικές Παθητικές ηλιακές τεχνικές Ενεργές ηλιακές τεχνικές Οι παθητικές ηλιακές τεχνικές χρησιμοποιούν επιλεγμένες πηγές με εποικοδομητικές θερμικές ιδιότητες, αξιοποιούν κατάλληλα τους χώρους ώστε να κυκλοφορούν φυσικά τον αέρα και εφαρμόζουν την χωροθέτηση των κτιρίων και των οικοδομών με τέτοιο τρόπο ώστε να αντικρίζουν τον ήλιο. Αυτή η διαδικασία ξεκίνησε από τις αρχικές ημέρες της αρχιτεκτονικής ιστορίας. Ήδη οι Έλληνες και οι Κινέζοι έχουν χρησιμοποιήσει για πρώτη φορά αυτό τον παράγοντα στην κατασκευή των κτιρίων τους και των αρχιτεκτονικών τους μονάδων και στις σχεδιαστικές μεθόδους τους. Αν σχεδιάζεις ένα καινούργιο σπίτι και ζεις σε μια κρύα χώρα, μπορείς να εξοικονομήσεις αρκετά χρήματα που θα ξόδευες για θέρμανση του σπιτιού, μόνο με μια έξυπνη τοποθέτηση του σπιτιού που θα λαμβάνει υπόψη την συλλογή δωρεάν ηλιακής ενέργειας μέσω των παραθύρων. Αν ζεις σε θερμή χώρα, με μια έξυπνη τοποθέτηση των δωματίων μπορείς να εξοικονομήσεις χρήματα που θα χρησιμοποιούσες για ψύξη του σπιτιού. Αυτές οι τεχνικές αξιοποιούν αντλίες, ανεμιστήρες ή φωτοβολταϊκά πλαίσια για τη παραγωγή χρήσιμων πηγών από την ηλιακή ακτινοβολία. Λόγω της φύσης της ηλιακής ενέργειας, απαιτούνται δύο συνιστώσες: ένας συλλέκτης και μια μονάδα αποθήκευσης. Ο συλλέκτης απλά συλλέγει την ακτινοβολία η οποία πεφτει πάνω του και μετατρέπει ένα μέρος της σε άλλες μορφές ενέργειας (είτε θερμότητα είτε ηλεκτρική ενέργεια). Η μονάδα αποθήκευσης είναι απαραίτητη λόγω της μη σταθερής φύσης της ηλιακής ενέργειας, π.χ. το βράδυ ή κατά τη διάρκεια βαριάς συννεφιάς. Πηγή:

47 Φωτοβολταϊκά Η ηλεκτρική ενέργεια μπορεί να παραχθεί από την ολική ηλιακή ακτινοβολία μέσω μίας διαδικασίας που ονομάζεται «φωτοβολταική» και ακολούθως μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως συγκεντρωτική ή διεσπαρμένη μορφή παραγωγής. Ένα ηλεκτρονικό κελί στερεάς μορφής (ονομαζόμενο ως φωτοβολταικό κελί - PV) παράγει ηλεκτρική ενέργεια με συνεχές ρεύμα (DC) από την ενέργεια του ήλιου Τα βασικά στάδια ενός πλήρως λειτουργικού φωτοβολταικού συστήματος παρουσιάζονται στο Σχήμα. Τα φωτοβολταικά κελιά (που είναι το κυρίως μέρος του όλου συστήματος) κατασκευάζονται από ένα ημιαγώγιμο υλικό, συνήθως πυρίτιο, το οποίο επικαλύπτεται με εξειδικευμένα πρόσθετα υλικά. Όταν το φως προσπίπτει στο κελί, τα ηλεκτρόνια του πυριτίου εξωθούνται (από την ενέργεια των φωτονίων) εκτός των ατόμων πυριτίου και διαχέονται σε ένα προκατασκευασμένο κύκλωμα με αποτέλεσμα την παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος. Μεμονωμένα φωτοβολταικά κελιά μπορούν να διασυνδεθούν μεταξύ τους σε σειρά ή και παράλληλα για την παραγωγή του επιθυμητού συνολικού ηλεκτρικού ρεύματος και τάσης. Γενικά, τα φωτοβολταικά συστήματα είναι πολύ αξιόπιστα και απαιτούν ελάχιστη συντήρηση λόγω του ότι διατίθενται σε στερεά μορφή και δεν διαθέτουν κινούμενα υποσυστήματα. Τα φωτοβολταικά συστήματα αποτελούνται από διάφορα άλλα μέρη, εκτός από τα φωτοβολταικά κελιά, τα οποία περιλαμβάνουν αγωγούς, ασφάλειες, μπαταρίες, μετατροπείς κ.α. Τα μέρη που θα επιλεχθούν για το σύστημα εξαρτώνται από την συγκεκριμένη εφαρμογή του συστήματος. Τα φωτοβολταικά συστήματα είναι εκ φύσεως πολύ-τμηματικά, δηλαδή μπορούν να επεκταθούν ή να σμικρυνθούν εύκολα και τα διάφορα μέρη μπορούν εύκολά να επιδιορθωθούν ή να ανταλλαχτούν αν χρειαστεί. Τα συστήματα αποτελούν οικονομικά συμφέρουσες λύσεις για εφαρμογές σε περιοχές απόμακρες και απομονωμένες από πηγές ηλεκτρικής ενέργειας καθώς επίσης και ως μικρές αυτόνομες πηγές ηλεκτρικής ενέργειας. Υπάρχουν κυρίως δύο τεχνολογίες παραγωγής φωτοβολταικών συστημάτων: 1. Κρυσταλλικού πυριτίου 2. Λεπτού υμένα

48 Ηλιακό σύστημα θέρμανσης νερού Ένας συλλέκτης ηλιακής θερμότητας συλλέγει θερμότητα με την απορρόφηση της ηλιακής ακτινοβολίας. Ο συλλέκτης είναι μια συσκευή συλλογής ηλιακής ακτινοβολίας. Ο όρος ηλιακός συλλέκτης" συνήθως αναφέρεται στα ηλιακά συστήματα θέρμανσης νερού, αλλά μπορεί να αναφέρεται επίσης και σε εγκαταστάσεις όπως τους παραβολικούς συλλέκτες σκάφης και τους ηλιακούς πύργους ή σε βασικές εγκαταστάσεις όπως ηλιακούς θερμαντήρες. Ένας τυπικός συλλέκτης επίπεδης πλάκας είναι ένα μεταλλικό κουτί με ένα γυάλινο ή πλαστικό κάλυμμα (που ονομάζεται υαλοπίνακας) στην κορυφή και με μια σκουρόχρωμη πλάκα απορρόφησης στο κάτω μέρος. Οι πλευρές και το κάτω μέρος του συλλέκτη συνήθως είναι μονωμένες ώστε να ελαχιστοποιείται η απώλεια θερμότητας. Πως δουλεύει ο ηλιακός συλλέκτης Η ηλιακή ακτινοβολία περνά μέσα από τον υαλοπίνακα και χτυπά στην πλάκα απορρόφησης, η οποία θερμαίνεται, αλλάζοντας την ηλιακή ενέργεια σε θερμική ενέργεια. Η θερμότητα μεταφέρεται στο υγρό που διέρχεται μέσω των σωλήνων που συνδέονται με την πλάκα του απορροφητή. Οι σωλήνες είναι συνήθως κατασκευασμένοι από μέταλλο συνήθως από χαλκό ή αλουμίνιο επειδή το μέταλλο είναι καλός αγωγός θερμότητας. Ο χαλκός είναι πιο ακριβός, αλλά είναι καλύτερος αγωγός και λιγότερο επιρρεπείς σε διάβρωση από το αλουμίνιο. Σε περιοχές της Κεντρικής Ευρώπης με μέση διαθέσιμη ηλιακή ενέργεια, οι συλλέκτες επίπεδης πλάκας έχουν μέγεθος περίπου 1,0-1,3 m² ανά άτομο για θέρμανση περίπου λίτρα νερού.

49 Ηλιακό σύστημα θέρμανσης νερού Η κύρια χρήση αυτής της τεχνολογίας είναι στα οικιακά κτίρια όπου η ζήτηση για ζεστό νερό έχει μεγάλη επίδραση στους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας. Οι συλλέκτες χωρίς υαλοπίνακα χρησιμοποιούνται συνήθως για θέρμανση νερού για πισίνες. Επειδή αυτοί οι συλλέκτες δεν πρέπει να αντέχουν σε υψηλές θερμοκρασίες μπορούν να χρησιμοποιήσουν λιγότερο ακριβά υλικά όπως πλαστικό ή καουτσούκ. Επίσης δεν απαιτούν θωράκιση ως προς το κρύο επειδή οι πισίνες γενικά χρησιμοποιούνται μόνο σε θερμό καιρό ή μπορούν να αποστραγγίζονται εύκολα κατά τη διάρκεια κρύου καιρού.

50 Συστήματα συγκεντρωτικής ηλιακής ενέργειας Οι τεχνολογίες των συστημάτων συγκεντρωτικής ηλιακής ενέργειας (CSP), είναι κατάλληλες για χρήση σε περιοχές με ψηλό ηλιακό δυναμικό και ψηλή ηλιακή ακτινοβολία. Οι μονάδες παραγωγής CSP προσφέρουν ένα σημαντικό πλεονέκτημα έναντι των φωτοβολταικών συστημάτων, δηλαδή την δυνατότητα αποθήκευσης της θερμικής ενέργειας και της απόδοσης της όταν χρειάζεται (μέρα ή νύκτα). Με τον τρόπο αυτό, οι μονάδες αυτές δύναται να παρέχουν μία αξιόπιστη και σταθερή παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στο δίκτυο παραγωγής και να χρησιμοποιούνται σαν σταθεροποιητικός παράγοντας έναντι στις έντονες αυξομειώσεις της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που διοχετεύονται στο δίκτυο από άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας όπως π.χ. από την αιολική ενέργεια. Οι μονάδες CSP με αποθήκευση μπορούν να επιτρέψουν την μεγαλύτερη και ομαλότερη διείσδυση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο σύστημα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Παραβολικοί συλλέκτες σκάφης Ηλιακοί πύργοι Συστήματα Φρενέλ (Linear Fresnel) Ηλιακοί δίσκοι

51 Αιολική Ενέργεια Περιστροφή της γης Θέρμανση της ατμόσφαιρας από τον ήλιο Άνεμος Θέρμανση του αέρα στην περιοχές του ισημερινού Ο αέρας γίνεται ελαφρύτερος και αρχίζει να ανεβαίνει ψηλότερα Στους πόλους ο αέρας κατεβαίνει χαμηλότερα Η αιολική ενέργεια μετατρέπει την διαθέσιμη ισχύ του ανέμου σε ηλεκτρική ενέργεια. Οι ανεμογεννήτριες γυρίζουν από την ταχύτητα του ανέμου και περιστρέφουν την ηλεκτρική γεννήτρια η οποία παρέχει την ηλεκτρική ισχύ. Η αιολική ενέργεια είναι ανανεώσιμη και φιλική προς το περιβάλλον. Οι μονάδες ηλεκτροπαραγωγής από αιολική ενέργεια μπορούν να χρησιμοποιηθούν σαν μία ανεξάρτητη πηγή ηλεκτροπαραγωγής για την παροχή επιπρόσθετης ηλεκτρική ενέργειας στο δίκτυο. Το αιολικό δυναμικό αυξάνει απότομα με την απότομη αύξηση της ταχύτητας του ανέμου. Η μέση ετήσια ταχύτητα του ανέμου σε μία περιοχή, είναι ο κύριος παράγοντας που λαμβάνεται υπόψη για τον αρχικό υπολογισμό της ετήσιας ηλεκτροπαραγωγής ενός αιολικού πάρκου. Η ισχύς του ανέμου είναι ανάλογη του κύβου της ταχύτητας του ανέμου. Έτσι, η λεπτομερής γνώση του ανέμου και των χαρακτηριστικών του σε μια περιοχή, είναι πολύ σημαντική για τον προκαταρκτικό υπολογισμό της απόδοσης μίας ανεμογεννήτριας.

52 Αιολική Ενέργεια Μεγάλες και μοντέρνες ανεμογεννήτριες λειτουργούν διασυνδεδεμένες σε αιολικά πάρκα για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Μικρότερες ανεμογεννήτριες χρησιμοποιούνται κυρίως σε οικιστικές η αγροτικές περιοχές για την ικανοποίηση τοπικών ενεργειακών αναγκών. Το σημαντικότερο μέρος των ανεμογεννητριών είναι οι έλικες οι οποίες είναι διασυνδεδεμένες μέσω ενός άξονα με τον ρότορα της ανεμογεννήτριας. Οι έλικες και ο ρότορας τοποθετούνται στο ψηλότερο σημείο του αιολικού πύργου για να μπορούν να εκμεταλλευτούν τους δυνατότερους ανέμους που επικρατούν σε ύψη πάνω από 30 μέτρα από το έδαφος. Αυτό απεικονίζεται στο Σχήμα. Ο άνεμος αναγκάζει τις έλικες να γυρίζουν και αυτές με την σειρά τους γυρίζουν το συνδεδεμένο ρότορα για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας μέσω γεννήτριας.

53 Πως δουλεύει? Οι ανεμογεννήτριες μπορεί να διαχωριστούν λόγω προσανατολισμού, κατευθυντικότητας, παραγόμενου τρόπου λειτουργίας και από άλλα χαρακτηριστικά. Οι ανεμογεννήτριες οριζόντιου άξονα (HAWTs) είναι οι πιο κοινές και με τον πιο αποτελεσματικό προσανατολισμό ανεμογεννήτριες. Οι ανεμογεννήτριες κατακόρυφου άξονα (VAWTs) μπορούν να χαρακτηριστούν ως καινοτόμες, ομώς εξακολουθούν να απογοητεύουν όσο αφορά την απόδοση και τη διάρκεια τόσο μηχανικά όσο και για τις εταιρείες. Προσήνεμοι (δηλ. ο άνεμος χτυπά την ανεμογεννήτρια πριν χτυπήσει τον πύργο) και υπήνεμοι (δηλ. ο άνεμος χτυπά τον πύργο πριν χτυπήσει την ανεμογεννήτρια) σχεδιασμοί μπορεί να καταστούν πολύ αποτελεσματικοί.

54 Αιολική Ενέργεια Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα Δεν χρησιμοποιείται καύσιμο Δεν υπάρχουν εκπομπές θερμοκηπιακών αερίων Η ταχύτητα του ανέμου δεν είναι πάντα προβλέψιμη και υπάρχουν μέρες χωρίς άνεμο Οπτική ρύπανση του τοπίου Επιτρέπει την παροχή ενέργειας σε απομακρυσμένες περιοχές Η γη πάνω στην οποία έχει ανεγερθεί το αιολικό πάρκο μπορεί να διατηρήσει την προηγούμενη της χρήση Επηρεάζει αρνητικά το πέρασμα των πουλιών στην περιοχή Μπορεί να δημιουργεί ηχητική ρύπανση Έχει μικρές ανάγκες σε συντήρηση Οι κατάλληλες τοποθεσίες για αιολικά πάρκα είναι συνήθως κοντά σε θάλασσα, όπου η αγορά ή ενοικίαση της γης είναι ακριβή

55 Πώς να χρησιμοποιείς την Αιολική Ενέργεια Σύστημα με μπαταρίες ενωμένο στο δίκτυο Σύστημα χωρίς μπαταρίες ενωμένο στο δίκτυο Πως? Σύστημα αιολικής ενέργειας μη ενωμένο στο δίκτυο Σύστημα άντλησης νερού με αιολική ενέργεια

56 Σύστημα άντλησης νερού με αιολική ενέργεια Ίσως ο πιο απλουστευμένος τύπος συστήματος άντλησης νερού με αιολική ενέργεια, με τη σύζευξη μιας ανεμογεννήτριας με μια ηλεκτρική αντλία, συνήθως μέσω ηλεκτρονικών συσκευών. Αυτός ο τύπος τεχνολογίας μπορεί να είναι ένα βιώσιμο σύστημα για την περίπτωση ανάγκης άντλησης νερού σε μια περιοχή με ισχυρούς ανέμους. Όμως υπάρχουν λίγα διαθέσιμα πακέτα συστημάτων για αυτή την εφαρμογή και η ανάγκη αυτή εξυπηρετείται με μηχανικό εξοπλισμό αιολικής ενέργειας (ανεμόμυλοι άντλησης νερού) και με ηλιακά ηλεκτρικά συστήματα. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν και ως συστήματα άμεσης θέρμανσης, όμως οι τελικοί χρήστες θέλουν να κάνουν περισσότερα πράγματα με τα συστήματα τους πάρα να τα χρησιμοποιούν αποκλειστικά για θέρμανση και επιπλέον δεν έχουν την ανάγκη ολόχρονα για θέρμανση, με αποτέλεσμα η παραγόμενη ενέργεια να είναι λιγότερο χρήσιμη. Σύστημα άντλησης νερού με αιολική ενέργεια

57 Σύστημα αιολικής ενέργειας μη ενωμένο στο δίκτυο Ένα μη ενωμένο στο δίκτυο σύστημα αιολικής ενέργειας χρησιμοποιεί μπαταρίες και συνήθως περιλαμβάνει μια φωτοβολταϊκή συστοιχία και μια εφεδρική γεννήτρια. Αυτά τα συστήματα θα πρέπει να παρέχουν όλη την αναγκαία ηλεκτρική ενέργεια, αφού η παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια από εταιρείες ηλεκτρικής ενέργειας δεν είναι διαθέσιμη ή δεν είναι επιθυμητή. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να παράγουν σημαντικά περισσότερη ενέργεια από ότι χρησιμοποιείται, επειδή χρειάζεται να φορτίζεται η μπαταρία και επειδή μπορεί να υπάρξουν στιγμές παραγωγής περίσσειας ενέργειας που δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί λόγω μεγαλύτερης έντασης του ανέμου. Σύστημα αιολικής ενέργειας μη ενωμένο στο δίκτυο

58 Σύστημα με μπαταρίες ενωμένο στο δίκτυο Ένα σύστημα με μπαταρίες ενωμένο στο δίκτυο συγκροτείται με παρόμοιο τρόπο όπως το σύστημα που δεν είναι ενωμένο στο δίκτυο, με τη διαφορά ότι έχει σύνδεση με το δίκτυο και την ικανότητα πώλησης της περίσσειας παραγόμενης ενέργειας στην τοπική ηλεκτρική εταιρεία. Αυτά τα συστήματα έχουν το πλεονέκτημα, λόγω της χρήσης μπαταρίας, της παροχής περιορισμένης εφεδρείας κατά τη διάρκεια διακοπών ρεύματος. Αιολικά συστήματα εφεδρείας συνήθως λειτουργούν αρκετά καλά επειδή πολλές διακοπές ρεύματος προκαλούνται από καταιγίδες, κατά τη διάρκεια των οποίων ο άνεμος είναι άφθονος. Σύστημα με μπαταρίες ενωμένο στο δίκτυο

59 Σύστημα χωρίς μπαταρίες ενωμένο στο δίκτυο Τα συστήματα χωρίς μπαταρίες ενωμένα στο δίκτυο είναι τα λιγότερο ακριβά, πιο αποδοτικά και πιο φιλικά στο περιβάλλον συστήματα επειδή αποφεύγουν τη χρήση μπαταριών και έχουν την τάση να λειτουργούν σε υψηλότερη τάση. Παράγουν ηλεκτρική ενέργεια συμβατή με αυτή του δικτύου για τις ανάγκες των οικιακών φορτίων και την πώληση της στην ηλεκτρική εταιρεία και έτσι αξιοποιούν πλήρως όλη την παραγόμενη ενέργεια. Το μοναδικό τους μειονέκτημα είναι ότι δεν μπορούν να λειτουργούν όταν συμβαίνει διακοπή ρεύματος και ως εκ τούτου δεν παρέχουν καμιά εφεδρική ασφάλεια στο δίκτυο. Σύστημα χωρίς μπαταρίες ενωμένο στο δίκτυο

60 Βιομάζα Η έννοια της βιομάζας καλύπτει ένα μεγάλο εύρος προϊόντων και παρά-προϊόντων από τη δασική βιομηχανία, την γεωργία, κτηνοτροφία καθώς επίσης και από δημοτικά και βιομηχανικά απόβλητα. Η βιομάζα περιλαμβάνει ξυλεία από δέντρα, άλγη και άλλα φυτά, γεωργικά και δασικά κατάλοιπα, απόβλητα, λυματολάσπη, κοπριά, βιομηχανικά υπό-προϊόντα και οργανικά μέρη από δημοτικά στερεά απόβλητα.

61 Βιομάζα Υπάρχουν τρείς μέθοδοι για την εκμετάλλευση της βιομάζας όπως φαίνεται στο Σχήμα. Μπορεί μέσω καύσης να χρησιμοποιηθεί για παραγωγή θερμότητας ή ηλεκτρικής ενέργειας, να μετατραπεί σε αέριο καύσιμο, όπως π.χ. μεθάνιο, υδρογόνο και μονοξείδιο του άνθρακα, ή να μετατραπεί σε υγρό καύσιμο. Τα υγρά καύσιμα ονομάζονται επίσης βιοαέρια και περιλαμβάνουν δύο κύρια συστατικά της αλκοόλης: την αιθανόλη και την μεθανόλη. Τα δύο πιο κοινά υγρά καύσιμα είναι η αιθανόλη και το βιοντίζελ. Συνήθως χρησιμοποιείται περισσότερο η αιθανόλη, η οποία παρασκευάζεται από ζαχαροκάλαμο, καλαμπόκι και άλλα σιτηρά. Ένα μείγμα από βενζίνη και αιθανόλη χρησιμοποιείται ήδη σε αυτοκίνητα σε πολλές πόλεις με ψηλή ρύπανση του αέρα. Σήμερα όμως η αιθανόλη που παράγεται από βιομάζα είναι πιο ακριβή ανά γαλόνι από την βενζίνη. Για τον λόγο αυτό, η αιθανόλη χρησιμοποιείται κυρίως σαν πρόσθετο καύσιμο ή σαν οξυγονωτής για αύξηση των οκτανίων στο καύσιμο των αυτοκινήτων για τη μείωση των εκπομπών μονοξειδίου του άνθρακα και άλλων αερίων στην ατμόσφαιρα. Για το λόγο αυτό είναι πολύ σημαντική η εξεύρεση φθηνότερων μεθόδων παραγωγής αιθανόλης από βιομάζα άλλων καλλιεργειών.

62 Βιομάζα Πλεονεκτήματα Βιομάζας Μειονεκτήματα Βιομάζας Χρησιμοποιούνται απόβλητα υλικά που δεν έχουν περαιτέρω χρήση Η συλλογή των αποβλήτων σε ικανοποιητικές ποσότητες μπορεί να είναι δύσκολη και επίπονη διαδικασία Το παραχθέν καύσιμο είναι συνήθως φθηνό Με την καύση βιομάζας υπάρχει εκπομπή θερμοκηπιακών αερίων Περιορίζει την κατανάλωση των πόρων της γης Μερικά υλικά βιομάζας δεν είναι διαθέσιμα όλο το χρόνο

63 Social Electricity Online Platform (SEOP) Ενότητα 4: Εφαρμογή Social Electricity

64 Εφαρμογή Social Electricity: Εισαγωγή Οι ευρωπαίοι πολίτες χρειάζεται να κατανοήσουν τις πολιτικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις της υπερκατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, ετσι ώστε να προσπάθήσουν να καταναλώνουν ενέργεια με πιο ορθολογικά. Ένα κρίσιμο ζήτημα, που εμποδίζει την ευαισθητοποίηση των πολιτών σχετικά με το ενεργειακό τους αποτύπωμα είναι η απουσία αποτελεσματικών υποδομών ΤΠΕ, που θα βοηθήσει τους ανθρώπους να αντιλαμβάνονται την κατανάλωσή τους σε σχέση με την κατανάλωση άλλων πολιτών της χώρας τους, καθώς και τα αποτελέσματα των ενεργειών τους για την φυσικό και αστικό περιβάλλον. Η εφαρμογή Social Electricity είναι εμπνευσμένη από το γεγονός ότι, σύμφωνα με πολυάριθμες ψυχολογικές και κοινωνιολογικές μελέτες, η ευαισθητοποίηση των ενεργειών των ανθρώπων μπορεί να ενισχυθεί μέσω της κοινωνικής αλληλεπίδρασης και κοινωνικών συγκρίσεων ως προς την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας μεταξύ ομότιμων χρηστών.. Η εφαρμογή Social Electricity αποσκοπεί πρωτίστως στο να παρακινεί τους χρήστες να αποκτήσουν μεγαλύτερη επίγνωση σχετικά με την ενεργειακή τους κατανάλωση. Απευθύνεται επίσης στο να προάγει εναν υγιή ανταγωνισμό, μέσω του οποίου ο κάθε χρήστης ανταγωνίζεται με φίλους ή συγγενείς για λιγότερη καταναλισκόμενης ενέργεια. Οι άνθρωποι από την ίδια περιοχή ενθαρρύνονται να συνεργαστούν για τη μείωση της συνολικής κατανάλωσης τους συγκεντρωτικά και να βελτιώσουν έτσι τη συνολική «πράσινη κατάταξη" της περιοχής. Η εφαρμογή Social Electricity είναι μια πλατφόρμα πράσινης, διαχείρισης της ενέργειας μέσω κοινωνικών συγκρίσεων που λειτουργεί σε ευρωπαϊκή κλίμακα. Κύριος στόχος της είναι η ευαισθητοποίηση των χρηστών για την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, παρακινώντας τους να μειώσουν το ενεργειακό αποτύπωμά τους. Η εφαρμογή προσφέρει σύγχρονα χαρακτηριστικά, όπως τον καθορισμό του στόχου, διαγωνισμούς, τοπικές και κοινωνικές συγκρίσεις, η διαχείριση της κατανάλωσης και τις κατανομές σε μεμονωμένες ηλεκτρικές συσκευές. Διεθνής Αναγνώριση Αυτή η κοινωνική εφαρμογή αναγνωρίστηκε ως μια καινοτόμος πρωτοβουλία σε όλο τον κόσμο και το Σεπτέμβριο του 2012 τιμήθηκε με το πρώτο βραβείο στο 2ο Green ICT Application Challenge, που διοργανώνεται από τη Διεθνή Ένωση Τηλεπικοινωνιών (ITU).

65 Πρόσβαση στην εφαρμογή Social Electricity Μπορείτε να έχετε πρόσβαση στην εφαρμογή Social Electricity κατευθύνοντας πρότυπο πρόγραμμα περιήγησης στο Web (Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari, Internet Explorer ή άλλο) στην ακόλουθη διαδικτυακή διεύθυνση: * Είναι προτιμώμενο να αποφύγετε τον Internet Explorer 11 ή νωρίτερο λόγω περιορισμένης υποστήριξης για HTML5

66 Εγγραφή στην εφαρμογή Social Electricity Μετά την πρόσβαση στην εφαρμογή Social Electricity μπορείτε να ξεκινήσετε τη διαδικασία εγγραφής, χρησιμοποιώντας το πλήκτρο "Εγγραφή!«ααα ή μπορείτε να συνδεθείτε μέσω του λογαριασμού σας στο Facebook! Χρησιμοποιώντας αυτή την επιλογή μπορείτε να επωφεληθείτε από κοινωνικά χαρακτηριστικά (συγκρίνετε την κατανάλωση σας με τους φίλους σας FB, δείτε βαθμολογίες σας και τους φίλους σας, κτλ.

67 Εισοδος στην εφαρμογή Social Electricity Αυτή είναι η οθόνη υποδοχής της εφαρμογής Social Electricity. Η διαδικασία εγγραφής πρέπει να συμπληρωθεί μόνο μία φορά. Στη συνέχεια, μπορείτε να συνδεθείτε μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τον κωδικό πρόσβασης που επιλέγονται κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εγγραφής, ή μέσω του λογαριασμού σας στο Facebook. Αυτά είναι τα αντίστοιχα πεδία για την καταχώριση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τoυ κωδικού πρόσβασής σας και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο "Σύνδεση!" Αυτό είναι το πλήκτρο για την ανάκτηση ενός χαμένου κωδικού πρόσβασης

68 Εφαρμογή Social Electricity: Κύρια Εικόνα Μετά την είσοδο στην εφαρμογή θα κατευθυνθείτε προς την αρχική οθόνη. Στην πάνω δεξιά γωνία, υπάρχουν μια σειρά από εικόνες που μπορείτε να επιλέξετε για τη ρύθμιση ή την επεξεργασία των προσωπικών σας προτιμήσεων. Η κατανάλωσή μου Οι ηλεκτρικές μου συσκευές Η τοποθεσία διαμονής μου Ρυθμίσεις Ιδιωτικότητας Ρυθμίσεις του προφίλ μου Οι ειδοποιήσεις μου

69 Προσωπικές προτιμήσεις Η κατανάλωσή μου: Κάνοντας κλικ επάνω στην εικονίδιο εμφανίζεται η οθόνη εισαγωγής στοιχείων μηνιαίας κατανάλωσης του χρήστη Οι ηλεκτρικές μου συσκευές: Κάνοντας κλικ στο εικονίδιο «Οι ηλεκτρικές μου συσκευές" (φις) στην αρχική οθόνη της εφαρμογής, μπορείτε να προσθέσετε, να επεξεργαστείτε, να διαγράψετε και να διαχειριστείτε τις προσωπικά σας ηλεκτρικές συσκευές. Η τοποθεσία διαμονής μου: Κάνοντας κλικ στο εικονίδιο "Η τοποθεσία διαμονής μου" στην αρχική οθόνη της εφαρμογής, μπορείτε να αλλάξετε τη διεύθυνση ή / και τον ταχυδρομικό κώδικα σας Ρυθμίσεις Ιδιωτικότητας: Μπορείτε να αλλάξετε το όνομα, εάν δεν θέλετε οι άλλοι να το δουν, ενώ χρησιμοποιείτε διάφορα χαρακτηριστικά της εφαρμογής. Ρυθμίσεις του προφίλ μου: Κάνοντας κλικ στο εικονίδιο "Το προφίλ μου" στην κύρια οθόνη της εφαρμογής, μπορείτε να επεξεργαστείτε τις ρυθμίσεις ανάλογα το προφίλ σας. Επιλέξτε "Ενημέρωση του προφίλ μου" μετά την επεξεργασία, ώστε οι νέες ρυθμίσεις να αποθηκευθούν Οι ειδοποιήσεις μου: Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια πλήρως ολοκληρωμένη πλατφόρμα μηνυμάτων / chatting online για να διαβάσετε και να απαντήσετε σε προσωπικά σας μηνύματα και να συνομιλήσετε με online «Πράσινη Φιλαράκια».

70 Προσωπική κατανάλωση Η ενότητα Πρσσωπική κατανάλωση της εφαρμογής Social Electricity παρέχει τις παρακάτω επιλογές: Σύγκρινε την τελευταία σου κατανάλωση με την κατανάλωση προηγούμενων μηνών Ανάλυσε την κατανάλωση σου με βάση τις ηλεκτρικές συσκευές που χρησιμοποέίς στο σπίτι Σύγκρινε την τελευταία σου κατανάλωση με την κατανάλωση του ίδιου μήνα σε προηγούμενη χρονιά Βάλε στόχους για εξοικονόμηση ενέργειας στους επόμενους μήνες Κατανόησε την κατανάλωση σου με πιο χρήσιμα και πρακτικά παραδείγματα

71 Προσωπική κατανάλωση Σύγκρινε την τελευταία σου κατανάλωση με την κατανάλωση προηγούμενων μηνών: Χρησιμοποιώντας αυτή τη λειτουργία, μπορείτε να συγκρίνετε την κατανάλωση ρεύματος του τρέχοντας μηνός με την κατανάλωση που έχει καταγραφεί κατά τους προηγούμενους μήνες του ίδιου ή προηγούμενου έτους. Σύγκρινε την τελευταία σου κατανάλωση με την κατανάλωση του ίδιου μήνα σε προηγούμενη χρονιά: Χρησιμοποιώντας αυτή τη λειτουργία, μπορείτε να συγκρίνετε την τρέχουσα κατανάλωση ρεύματος με την κατανάλωση που έχει καταγραφεί κατά τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους. Η εφαρμογή παρουσιάζει μια ευτυχισμένη φατσούλα (στην περίπτωση της επίτευξης μειώσεων) ή λυπημένη (σε περίπτωση αυξημένης κατανάλωσης). Βάλε στόχους για εξοικονόμηση ενέργειας στους επόμενους μήνες: Με τη δυνατότητα καθορισμού στόχων, μπορείτε να ρυθμίσετε και να παρακολουθείτε τους προσωπικούς σας στόχους για μελλοντική εξοικονόμηση στην κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας. Ανάλυσε την κατανάλωση σου με βάση τις ηλεκτρικές συσκευές που χρησιμοποέίς στο σπίτι: Αυτή η δυνατότητα είναι χρήσιμη για την καλύτερη κατανόηση της μηνιαίας κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας σας, σχετικά με τις ηλεκτρικές συσκευές σας που συμβάλλουν στο συνολικό ενεργειακό ισοζύγιο. Με τη γνώση του καταμερισμού της κάθε συσκευής στο σύνολο της κατανάλωσης σας, θα είστε σε θέση να λαμβάνετε καλύτερες αποφάσεις για την εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας. Ερμηνεία: Αυτή η δυνατότητα εμφανίζει το ισοδύναμο της μηνιαίας κατανάλωσης ενέργειας σε σχέση με Συνολικό κότος σε EURO Συνολική ποσότητα διοξειδίου του άνθρακα (CO2) που απελευθερώνεται στην ατμόσφαιρα για την παραγωγή ενέργειας σε Kg Συνολικό πλήθος ωρών που αντιστοιχεουν για τη χρηση ενός 5,000 ΒΤU air-condition στην οικεία Συνολικό πλήθος ημερών που αντιστοιχούν για τη χρήση μιας τηλεόρασης

72 Σύκριση με πολίτες Το τμήμα Σύγκριση με πολίτες της εφαρμογής Social Electricity παρέχει τις παρακάτω επιλογές: Σύγκρινε την κατανάλωση σου με πολίτες απο την χώρα σου Δες την κατάταξή σου με βάση τη μηνιαία συνολική σου κατανάλωση σε σχέση με άλλους πολίτες Σύγκρινε την κατανάλωση σου με πολίτες απο την πόλη σου Σύγκρινε την κατανάλωσή σου με πολίτες που έχουν παρόμοια χαρακτηριστικά οικίας απο τη χώρα σου ή/ και όλη την Ευρώπη Δες την κατάταξή σου με βάση την μηνιαία σου εξοικονόμηση ως προς τους προηγούμενους μήνες σε σχέση με άλλους πολίτες

73 Σύγκριση με φίλους στο facebook Αυτό το χαρακτηριστικό ενθαρρύνει τους χρήστες να «συγκρίνουν την κατανάλωσή τους με τους FB φίλους τους». Στην κορυφή υπάρχει ένας διαδραστικός χάρτης με τις εικόνες προφίλ των FB φίλων σας. Κάνοντας κλικ στους φίλους σας εμφανίζονται διαγράμματα στο κάτω μέρος του σχήματος με δεδομένα σχετικά με τις πληροφορίες κατανάλωσης (δικών σας και των φίλων σας) Αυτή η λειτουργία απεικονίζει ένα ιεραρχημένο κατάλογο από εσάς και τους φίλους σας FB, όσον αφορά τη μηνιαία κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειάς σας. Το χαρακτηριστικό «Κατάταξη» απεικονίζει έναν ιεραρχημένο κατάλογο από εσάς και τους φίλους σας στο FB, όσον αφορά την επίτευξη μηνιαίας εξοικονόμησης ηλεκτρικής ενέργειας.

74 Διαγωνισμός για την εξοικονόμηση ενέργειας Ο ανταγωνισμός με τους πολίτες σε εθνικό επίπεδο είναι ένα χαρακτηριστικό που ενθαρρύνει τους χρήστες να ανταγωνίζονται μεταξύ τους για την εξοικονόμηση ενέργειας! Ένας πίνακας κατάταξης όλων των χρηστών παρουσιάζεται, με βάση την τρέχουσα εξοικονόμηση του κάθε χρήστη. Ο διαγωνισμός ξεκινάει από τη στιγμή που κάθε χρήστης εγγράφεται στο Social Electricity για πρώτη φορά. Ως εκ τούτου, κάθε ανταγωνισμός είναι μοναδικός για κάθε πολίτη!

75 Σύγκριση με τον τόπο διαμονής Μπορείτε να συγκρίνετε τη μηνιαία κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας σας με άλλους εγγεγραμμένους χρήστες, των οποίων η κατοικία βρίσκεται κοντά στο σπίτι σας. Οι ενέργειες που μπορείτε να επιλέξετε είναι: Σύγκρινε την προσωπική μηνιαία σου κατανάλωση με τον μέσο όρο κατανάλωσης στην πόλη σου Δες τη συνολικη μηνιαία κατανάλωση στην πόλη σου κατά το τελευταίο ένα έτος Δες τη μηνιαία κατάταξη του δρόμου σου σε σχέση με την περιοχή που ζεις και σε σχέση με ολόκληρη τη χώρα Παρατήρησε τις πράσινες (με μικρότερη κατανάλωση) πόλεις στη χώρα σου Παρατήρησε τις κόκκινες (με τη μεγαλύτερη κατανάλωση) πόλεις στη χώρα σου

76 Στατιστικά Χαρακτηριστικά Τα Στατιστικά Χαρακτηριστικά παρέχουν χρήσιμες στατιστικές για την κατανάλωση σε διάφορους τομείς σε εθνικό επίπεδο. Η ενότητα αποτελείται από τις εξής κατηγορίες: Δες τις πράσινες (με τη μικρότερη κατανάλωση) περιοχες στην Ευρωπη Δες τις κόκκινες (με τη μεγαλύτερη κατανάλωση) περιοχές στην Ευρώπη Δες την κατάταξη και απόδοση όλων των πόλεων στην Ευρώπη Δες την κατάταξη και απόδοση όλων των Ευρωπαικών πόλεων

77 Εκπαιδευτική ενότητα Η Εκπαίδευτική ενότητα σαν χαρακτηριστικό της εφαρμογής Social Electricity στοχεύει στην εκπαίδευση των χρηστών ώστε να χρησιμοποιούν την ηλεκτρική ενέργεια στο σπίτι πιο ορθολογικά. Αποτελείται από τις παρακάτω 3 ενότητες: Συμβουλές για την Εξοικονόμηση: Σε αυτη την ενότητα οι χρήστες μπορούν να διαβάσουν συμβουλές για την εξοικονόμηση ενέργειας και να προσπαθήσουν να τις υιοθετήσουν! Εκπαιδετυικό Υλικό: Με την επιλογή εκπαιδευτικό υλικό μπορείτε να δείτε βίντεο που σχετίζονται με την ηλεκτρική ενέργεια, την ενέργεια και φιλική χρήση προς το περιβάλλον, την ορθολογική χρήση της ενέργειας, την προστασία του περιβάλλοντος, την κλιματική αλλαγή, το έξυπνο δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας κ.λπ. Εκπαιδευτικά Μαθήματα: Με την επιλογή εκπαιδευτικά μαθήματα μπορείτε να συμμετέχετε σε online εκπαιδευτικά μαθήματα για να αυξήσετε τις γνώσεις σας γύρω από τη προσωπική διαχείριση ενέργειας

78 Εκπαιδευτικά Παιχνίδια Το χαρακτηριστικό Εκπαιδευτικά Παιχνίδια της εφαρμογής Social Electricity στοχεύει στην εκπαίδευση των χρηστών, παρέχοντάς τους πρόσβαση σε διαδραστικά on-line παιχνίδια. Σε αυτά τα παιχνίδια, κάθε χρήστης μπορεί: Βρείτε τα ζεύγη των εικόνων και των περιγραφών κειμένου Δοκιμάστε τις γνώσεις του μέσα από ένα χρόνο-κουίζ Βρείτε τις σωστές λέξεις για να ολοκληρώσετε ένα σταυρόλεξο Προσδιορίστε λέξεις συνδεόμενες με την ενέργεια από έναν λαβύρινθο γραμμάτων

ΑΠΛΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ

ΑΠΛΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ Προτιμήστε οικονομικό πρόγραμμα πλύσης Επιλέξτε χαμηλότερη θερμοκρασία: 30-40 C για χρωματιστά, 50-60 C για λευκά ρούχα. Με πλύση σε 40 C αντί 60 C μεώνετε το κόστος πλύσης κατά 35% Xρησιμοποιήστε το πλυντήριο

Διαβάστε περισσότερα

Πού πηγαίνει η ενέργεια στο νοικοκυριό σας;

Πού πηγαίνει η ενέργεια στο νοικοκυριό σας; Πού πηγαίνει η ενέργεια στο νοικοκυριό σας; Συσκευές καθημερινότητας 4% Standby (Αναμονή) 6% Ζέστη & Δροσιά 22% Ψυγείο/Κατάψυξη 7% Συσκευές Κουζίνας 9% Φώτα 9% Άλλα 3% Πλύσιμο & στέγνωμα 3% Ζεστό νερό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΑ ΜΕΤΡΑ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΤΙΡΙΑ

ΑΠΛΑ ΜΕΤΡΑ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΛΑ ΜΕΤΡΑ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ - ΟΔΗΓΙΕΣ Περιορίστε δραστικά

Διαβάστε περισσότερα

2015 Η ενέργεια είναι δανεική απ τα παιδιά μας

2015 Η ενέργεια είναι δανεική απ τα παιδιά μας Εκπαιδευτικά θεματικά πακέτα (ΚΙΤ) για ευρωπαϊκά θέματα Τ4Ε 2015 Η ενέργεια είναι δανεική απ τα παιδιά μας Teachers4Europe Οδηγιεσ χρησησ Το αρχείο που χρησιμοποιείτε είναι μια διαδραστική ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονομήστε Ενέργεια. Εύκολες συμβουλές για εσάς και την οικογένειά σας

Εξοικονομήστε Ενέργεια. Εύκολες συμβουλές για εσάς και την οικογένειά σας Εξοικονομήστε Ενέργεια Εύκολες συμβουλές για εσάς και την οικογένειά σας Τι είναι η Κλιματική Aλλαγή; Η Κλιματική Αλλαγή αναφέρεται στα μεταβαλλόμενα καιρικά φαινόμενα, που παρατηρούνται σε όλο τον κόσμο,

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Φ ο ρ έ α ς υ λ ο π ο ί η σ η ς Ν Ο Ι Κ Ο Κ Υ Ρ Ι Α Άξονες παρέμβασης Α. Κτιριακές υποδομές Β. Μεταφορές Γ. Ύ δρευση και διαχείριση λυμάτων Δ. Δ ιαχείριση αστικών στερεών

Διαβάστε περισσότερα

Aναλυτικές συμβουλές εξοικονόμησης

Aναλυτικές συμβουλές εξοικονόμησης Aναλυτικές συμβουλές εξοικονόμησης Μηδενικό κόστος 1. Αερίστε το σπίτι μόνο όταν δεν λειτουργεί καλοριφέρ ή κλιματιστικό. Το καλοκαίρι, ο αερισμός να γίνεται νωρίς το πρωί ή τις νυχτερινές ώρες και τον

Διαβάστε περισσότερα

EURECO (2000 2002) (2004)

EURECO (2000 2002) (2004) Ηµερίδα ΚΑΠΕ & ήµου Κερατέας «Τρόποι ενσωµάτωσης Ανανεώσιµων Πηγών και Εξοικονόµησης Ενέργειας σε τοπικό επίπεδο» 30 Ιουνίου 2010 Εξοικονόµησης Ηλεκτρικής Ενέργειας στον Οικιακό Τοµέα Αργυρώ Γιακουµή Φυσικός,

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακοί Υπεύθυνοι Δημοσίων Σχολικών Κτιρίων Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Ενεργειακοί Υπεύθυνοι Δημοσίων Σχολικών Κτιρίων Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ Ενεργειακοί Υπεύθυνοι Δημοσίων Σχολικών Κτιρίων Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ Ταχ.Δ/νση: Μπότσαρη 2 Τ.Κ. 42100 Τρίκαλα Τηλέφωνο: 24310-46427 Fax: 24310-35950 ΖΥΓΟΛΑΝΗ ΟΛΓΑ ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Κινητό: 6972990707 Κινητό:

Διαβάστε περισσότερα

Οικιακές Ψυκτικές Συσκευές

Οικιακές Ψυκτικές Συσκευές 2010/1060 Οικιακές Ψυκτικές Συσκευές Προτιμήστε οικιακές ψυκτικές συσκευές ενεργειακής κλάσης τουλάχιστον Α+ I II XYZ XYZ L YZ L YZ db Με τη συγχρηματοδότηση του προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης «Ευφυής

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμησης Ενέργειας στα Κτίρια

Εξοικονόμησης Ενέργειας στα Κτίρια Εξοικονόμησης Ενέργειας στα Κτίρια Γιώργος Μαρκογιαννάκης Διπλ. Μηχανολόγος - Ενεργειακός Μηχανικός, Μ.Sc. ΚΑΠΕ Τομέας Ανάλυσης Ενεργειακής Πολιτικής Γενικά Υφιστάμενα Κτίρια Ανομοιομορφία στις Καταναλώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεδειγμένες Ενεργειακές Παρεμβάσεις στο Κέλυφος και στις ΗΜ Εγκαταστάσεις Κατοικιών

Ενδεδειγμένες Ενεργειακές Παρεμβάσεις στο Κέλυφος και στις ΗΜ Εγκαταστάσεις Κατοικιών Ενδεδειγμένες Ενεργειακές Παρεμβάσεις στο Κέλυφος και στις ΗΜ Εγκαταστάσεις Κατοικιών Γιώργος Μαρκογιαννάκης Διπλ. Μηχανολόγος - Ενεργειακός Μηχανικός, Μ.Sc. ΚΑΠΕ Τομέας Ανάλυσης Ενεργειακής Πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

Υφιστάμενη ενεργειακή κατάσταση κτιριακού αποθέματος

Υφιστάμενη ενεργειακή κατάσταση κτιριακού αποθέματος Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας Υφιστάμενη ενεργειακή κατάσταση κτιριακού αποθέματος Εξοικονόμηση Ενέργειας Στα Κτίρια Πάρος 15 Οκτωβρίου 2012 Ελπίδα Πολυχρόνη Μηχανολόγος Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

Δήμος Τανάγρας 2013. Δήμος Τανάγρας

Δήμος Τανάγρας 2013. Δήμος Τανάγρας 2013 2013 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ & ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΙΚΙΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Φ ο ρ έ α ς υ λ ο π ο ί η σ η ς Δ Η Μ Ο Σ Ι Ο Σ Τ Ο Μ Ε Α Σ Άξονες παρέμβασης Α. Κτιριακές υποδομές Β. Μεταφορές Γ. Ύ δρευση και διαχείριση λυμάτων Δ. Διαχείριση αστικών

Διαβάστε περισσότερα

Το energy condition των κλιματιστικών

Το energy condition των κλιματιστικών Το energy condition των κλιματιστικών Πώς διαβάζουμε τις νέες ενεργειακές ετικέτες των κλιματιστικών και τι πρέπει να γνωρίζουμε πριν την αγορά και τη χρήση της κάθε είδους συσκευής για να πετύχουμε τη

Διαβάστε περισσότερα

Φυλλάδιο Ερωτήσεων & Απαντήσεων για το πώς να δροσιστείτε αυτό το καλοκαίρι

Φυλλάδιο Ερωτήσεων & Απαντήσεων για το πώς να δροσιστείτε αυτό το καλοκαίρι Question & Answer Sheet on cooling this summer Greek Φυλλάδιο Ερωτήσεων & Απαντήσεων για το πώς να δροσιστείτε αυτό το καλοκαίρι Αντί της χρήσης κλιματιστικών για να δροσιστώ, τι θα ήταν μια φθηνότερη

Διαβάστε περισσότερα

Λύσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας

Λύσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας Λύσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας Φωτοβολταϊκά Αστείρευτη ενέργεια από τον ήλιο! Η ηλιακή ενέργεια είναι μια αστείρευτη πηγή ενέργειας στη διάθεση μας.τα προηγούμενα χρόνια η τεχνολογία και το κόστος παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 1 Πρώτα Βήματα στη Σχεδίαση μίας Εγκατάστασης: Απαιτούμενες Ηλεκτρικές Γραμμές και Υπολογισμοί

Μάθημα 1 Πρώτα Βήματα στη Σχεδίαση μίας Εγκατάστασης: Απαιτούμενες Ηλεκτρικές Γραμμές και Υπολογισμοί Μάθημα 1 Πρώτα Βήματα στη Σχεδίαση μίας Εγκατάστασης: Απαιτούμενες Ηλεκτρικές Γραμμές και Υπολογισμοί Φορτίων Περίληψη Πως σχεδιάζουμε μία ηλεκτρική εγκατάσταση? Ξεκινώντας από τα αρχιτεκτονικά σχέδια

Διαβάστε περισσότερα

Το energy condition των κλιματιστικών Πώς διαβάζουμε τις νέες ενεργειακές ετικέτες των κλιματιστικών και τι πρέπει να γνωρίζουμε πριν την αγορά και τη χρήση της κάθε είδους συσκευής για να πετύχουμε τη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΟ ΡΕΥΜΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΝΟΥΝ ΟΙ ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ Κοινός 100 Κοινός 60 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Χαµηλής κατανάλωσης 20 (ίδιας φωτεινότητας µε κοινό

ΠΟΣΟ ΡΕΥΜΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΝΟΥΝ ΟΙ ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ Κοινός 100 Κοινός 60 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Χαµηλής κατανάλωσης 20 (ίδιας φωτεινότητας µε κοινό ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΙΣ ΙΑΦΟΡΩΝ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 1. ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ 1. Μην αφήνετε τα φώτα αναµµένα εκεί που δεν χρειάζονται. Ωστόσο, ο καλός φωτισµός είναι απαραίτητος, τόσο για ένα ευχάριστο περιβάλλον όσο και για λόγους

Διαβάστε περισσότερα

Ομάδα Ι Ragab Mohammed Βάσωφ Θάνος Μήτσιος Αντώνης Μιμίδης Άγγελος Δήμας Νίκος

Ομάδα Ι Ragab Mohammed Βάσωφ Θάνος Μήτσιος Αντώνης Μιμίδης Άγγελος Δήμας Νίκος «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΤΜΥΗΤΔ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 2 09/05/2012 Ομάδα Ι Ragab Mohammed Βάσωφ Θάνος Μήτσιος Αντώνης Μιμίδης Άγγελος Δήμας Νίκος 1 Εισαγωγικά ερωτήματα

Διαβάστε περισσότερα

Οι ευρωπαϊκοί λαµπτήρες γίνονται ενεργητικά αποδοτικότεροι

Οι ευρωπαϊκοί λαµπτήρες γίνονται ενεργητικά αποδοτικότεροι Οι ευρωπαϊκοί λαµπτήρες γίνονται ενεργητικά αποδοτικότεροι Η ΕΕ όρισε νέες απαιτήσεις για τη ενεργειακή απόδοση τις οποίες θα πρέπει να ικανοποιούν οι λαµπτήρες που παράγονται για την αγορά της ΕΕ από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΩΝ - ELIHMED

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΩΝ - ELIHMED ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΩΝ - ELIHMED Ημερομηνία συμπλήρωσης: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΤΙΡΙΟΥ Πιλοτική Κατοικία: Τοποθεσία: Ιδιοκτήτης: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΡΩΤΟΜΕΝΟΥ Φύλο: Α Θ Ηλικία: Αρχηγός νοικοκυριού: Μέλος

Διαβάστε περισσότερα

Επεμβάσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας EUROFROST ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΚΑΣ

Επεμβάσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας EUROFROST ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΚΑΣ Επεμβάσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας EUROFROST ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΚΑΣ Εξοικονόμηση χρημάτων σε υφιστάμενα και νέα κτίρια Ένα υφιστάμενο κτίριο παλαιάς κατασκευής διαθέτει εξοπλισμό χαμηλής ενεργειακής απόδοσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΗΜΟΒΕΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ. ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ : ΠΕ20- ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ e-mail : dimoveli@sch.

ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΗΜΟΒΕΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ. ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ : ΠΕ20- ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ e-mail : dimoveli@sch. ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΗΜΟΒΕΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ : ΠΕ20- ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ e-mail : dimoveli@sch.gr Το Πρόβληµα Η εξάντληση των φυσικών πόρων Ρύπανση του περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

Βιοκλιματικός Σχεδιασμός

Βιοκλιματικός Σχεδιασμός Βιοκλιματικός Σχεδιασμός Αρχές Βιοκλιματικού Σχεδιασμού Η βιοκλιματική αρχιτεκτονική αφορά στο σχεδιασμό κτιρίων και χώρων (εσωτερικών και εξωτερικών-υπαίθριων) με βάση το τοπικό κλίμα, με σκοπό την εξασφάλιση

Διαβάστε περισσότερα

Χρήσιμα στοιχεία του Λογαριασμού της ΔΕΗ

Χρήσιμα στοιχεία του Λογαριασμού της ΔΕΗ Χρήσιμα στοιχεία του Λογαριασμού της ΔΕΗ Μπορείτε να υπολογίσετε και μόνοι σας την κατανάλωση ή την εξοικονόμηση ενέργειας για τις συσκευές που χρησιμοποιείτε στο σπίτι σας ή που προτίθεστε να αγοράσετε,

Διαβάστε περισσότερα

«Εξοικονόµηση Ενέργειας σε Υφιστάµενα Κτίρια»

«Εξοικονόµηση Ενέργειας σε Υφιστάµενα Κτίρια» ΗΜΕΡΙ Α: Φωτοβολταϊκά συστήµατα για Οικιστικά Σύνολα «Εξοικονόµηση Ενέργειας σε Υφιστάµενα Κτίρια» Μιχ. Κτενιαδάκης Μηχ/γος - Ηλ/γος Μηχανικός ΤΕΙ Κρήτης, Τµήµα Μηχανολογίας Σταυρωµένος 71500, Ηράκλειο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΕΙ... ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΟΥΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΝΕΡΟ ΜΗ ΧΑΝΕΙΣ ΑΛΛΟ ΧΡΟΝΟ!

ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΕΙ... ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΟΥΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΝΕΡΟ ΜΗ ΧΑΝΕΙΣ ΑΛΛΟ ΧΡΟΝΟ! ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΕΙ... ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΟΥΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΝΕΡΟ ΜΗ ΧΑΝΕΙΣ ΑΛΛΟ ΧΡΟΝΟ! ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ: Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΑΞΙΑ ΠΟΥ ΜΟΙΡΑΖΕΤΑΙ - Μια εταιρία δεν μπορεί να θεωρείται «πράσινη» αν δεν

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση ενέργειας και θέρμανση κτιρίων

Εξοικονόμηση ενέργειας και θέρμανση κτιρίων Εξοικονόμηση ενέργειας και θέρμανση κτιρίων Μέρος 1 ο : Σύγκριση τοπικών και κεντρικών συστημάτων θέρμανσης "Μύρισε χειμώνας" και πολλοί επιλέγουν τις θερμάστρες υγραερίου για τη θέρμανση της κατοικίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΣΧΕ ΙΟ ΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΧΕ ΙΟ ΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ & ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΟΓΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μαθαίνουμε για την ενέργεια

Μαθαίνουμε για την ενέργεια Μαθαίνουμε για την ενέργεια Εργασίες από τα παιδιά του Ε 2 2013-2014 Απακίδης Ανατόλι, Κολοβός Δημήτρης, Κυριάκου Σάββας Κρυπτόλεξο Ε Β Η Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Λ Π Υ Β Κ Δ Ξ Υ Θ Ο Η Λ Ι Ο Σ Ω Δ Η Θ Ο Ο Φ Ρ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ!

ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ! ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ! Στόχος(οι): Ο υπολογισμός των απαιτήσεων σε ενέργεια των ηλεκτρικών συσκευών. Η κατανόηση της έννοιας της kwh και ο τρόπος υπολογισμού της. Η ανάληψη δράσεων για την μείωση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ

ΜΕΤΡΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΜΕΤΡΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ Μιχ. Κτενιαδάκης Μηχ/γος - Ηλ/γος Μηχανικός ΤΕΙ Κρήτης, Τµήµα Μηχανολογίας Σταυρωµένος 71500, Ηράκλειο Ε-mail: mkten@stef.teiher.gr 1 Βασικές προϋποθέσεις ΠΡΙΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αντλίες θερμότητας. Οικονομία με ενέργεια από το περιβάλλον

Αντλίες θερμότητας. Οικονομία με ενέργεια από το περιβάλλον Αντλίες θερμότητας Οικονομία με ενέργεια από το περιβάλλον . Yutaki-S80, S και M, Αντλίες θερμότητας αέρος-νερού Εξωτερική Μονάδα Εσωτερική Μονάδα Yutaki S80 Ασύρματο Χειριστήριο Η ιδανική λύση για οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2011» ΗΜΕΡΙΔΑ ΙΕΝΕ 22-23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011.

«ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2011» ΗΜΕΡΙΔΑ ΙΕΝΕ 22-23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011. «ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2011» ΗΜΕΡΙΔΑ ΙΕΝΕ 22-23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011. 6 η Συνεδρία Α.Π.Ε. και Ενεργειακή αποδοτικότητα ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟςΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Μαργαρίτα

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή ετικέτα: ένα εργαλείο στην υπηρεσία του καταναλωτή για την επιλογή οικονομικών και ενεργειακά αποδοτικότερων ηλεκτρικών οικιακών συσκευών.

Ενεργειακή ετικέτα: ένα εργαλείο στην υπηρεσία του καταναλωτή για την επιλογή οικονομικών και ενεργειακά αποδοτικότερων ηλεκτρικών οικιακών συσκευών. Ενεργειακή ετικέτα: ένα εργαλείο στην υπηρεσία του καταναλωτή για την επιλογή οικονομικών και ενεργειακά αποδοτικότερων ηλεκτρικών οικιακών συσκευών. Ο καταναλωτής συνήθως επιλέγει ηλεκτρικές οικιακές

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Φ ο ρ έ α ς υ λ ο π ο ί η σ η ς Ι Δ Ι Ω Τ Ι Κ Ο Σ Τ Ο Μ Ε Α Σ Άξονες παρέμβασης Α. Κτιριακές υποδομές Β. Μεταφορές Γ. Ύ δρευση και διαχείριση λυμάτων Δ. Δ ιαχείριση αστικών

Διαβάστε περισσότερα

Ηλιακή Θέρμανση Ζεστό Νερό Χρήσης Ζ.Ν.Χ

Ηλιακή Θέρμανση Ζεστό Νερό Χρήσης Ζ.Ν.Χ Ηλιακή Θέρμανση Ζεστό Νερό Χρήσης Ζ.Ν.Χ Τα θερμικά ηλιακά συστήματα υποβοήθησης θέρμανσης χώρων και παραγωγής ζεστού νερού χρήσης (Ηλιοθερμικά Συστήματα) είναι ιδιαίτερα γνωστά σε αρκετές Ευρωπαϊκές χώρες.

Διαβάστε περισσότερα

4\ΘΕΣΙΟ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΩ ΜΗΛΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΑΣΚΑΛΑ: ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΠΑΝΤΕΛΙ ΟΥ ΤΑΞΕΙΣ: Α - Β ΘΕΜΑ: ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

4\ΘΕΣΙΟ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΩ ΜΗΛΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΑΣΚΑΛΑ: ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΠΑΝΤΕΛΙ ΟΥ ΤΑΞΕΙΣ: Α - Β ΘΕΜΑ: ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 4\ΘΕΣΙΟ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΩ ΜΗΛΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΑΣΚΑΛΑ: ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΠΑΝΤΕΛΙ ΟΥ ΤΑΞΕΙΣ: Α - Β ΘΕΜΑ: ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2009-2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΘΕΜΑΤΟΣ-ΚΡΙΤΗΡΙΑ-ΣΚΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οικιακός Εταιρικός Συνοπτικός Οδηγός

Οικιακός Εταιρικός Συνοπτικός Οδηγός Οικιακός Εταιρικός Συνοπτικός Οδηγός Γ. ΜΠΑΚΟΥ 3, 115 24 ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ.: (210) 6911777 FAX: (210) 6911577, E-mail : cardel@cardel.gr, www.cardel.gr Εισαγωγή Ο παρών Οδηγός έχει ως στόχο την ενημέρωση καθενός

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Βραβείο για ολοκληρωμένη πολιτική Πράσινων Δημόσιων Συμβάσεων

1 ο Βραβείο για ολοκληρωμένη πολιτική Πράσινων Δημόσιων Συμβάσεων 1 ο Βραβείο για ολοκληρωμένη πολιτική Απονέμεται στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου 1 ο Βραβείο για ολοκληρωμένη πολιτική Από την αρχή λειτουργίας του, το ΤΕΠΑΚ περιλάμβανε κριτήρια Πράσινων Δημόσιων

Διαβάστε περισσότερα

EURONET 50/50. Μεθοδολογία. Πως μπορείτε να οργανώσετε ένα επιτυχημένο πρόγραμμα 50/50

EURONET 50/50. Μεθοδολογία. Πως μπορείτε να οργανώσετε ένα επιτυχημένο πρόγραμμα 50/50 EURONET 50/50 Μεθοδολογία Πως μπορείτε να οργανώσετε ένα επιτυχημένο πρόγραμμα 50/50 Πώς να ξεκινήσετε: 1. Ποιος είναι ο στόχος του προγράμματος εξοικονόμησης ενέργειας στα σχολεία EURONET 50/50; Οι στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

Α. Σχετικά με το σχολείο:

Α. Σχετικά με το σχολείο: Ενδεικτικό Σχέδιο Εργασίας 1. Για την ενεργειακή αποτύπωση του Σχολείου 2. Για την καταγραφή συνηθειών που σχετίζονται με την εξοικονόμηση ενέργειας στο Σχολείο Ηλικιακή Βαθμίδα: Μαθητές/τριες πέμπτης

Διαβάστε περισσότερα

Αντλίες θερμότητας αέρος - νερού Yutaki-M και Yutaki-S. Πλεονεκτήματα

Αντλίες θερμότητας αέρος - νερού Yutaki-M και Yutaki-S. Πλεονεκτήματα Αντλίες θερμότητας αέρος - νερού Yutaki-M και Yutaki-S Η νέα αντλία θερμότητας Yutaki της HITACHI αποτελεί ιδανική λύση για τη θέρμανση και την ψύξη των σύγχρονων κατοικιών. Ενσωματώνει χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΣΧΕ ΙΟ ΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΧΕ ΙΟ ΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ & ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΟΓΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σχήμα 8(α) Σχήμα 8(β) Εργασία : Σχήμα 9

Σχήμα 8(α) Σχήμα 8(β) Εργασία : Σχήμα 9 3. Ας περιγράψουμε σχηματικά τις αρχές επί των οποίων βασίζονται οι καινοτόμοι σχεδιασμοί κτηρίων λόγω των απαιτήσεων για εξοικονόμηση ενέργειας και ευαισθησία του χώρου και του περιβάλλοντος ; 1. Τέτοιες

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΕΡΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ

Ο ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΕΡΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ Ο ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΕΡΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ Comfort Classic διαρκής απόλαυση ΝΕΡΟ ΑΦΘΟΝΟ ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ Μπάνιο μέσα στη χλιδή Ποτέ πια κρύο ντους Γρήγορα ζεστό νερό στην κουζίνα Σας θυμίζει κάτι η κατάσταση όπου

Διαβάστε περισσότερα

Ενσωμάτωση Βιοκλιματικών Τεχνικών και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στα Σχολικά Κτήρια σε Συνδυασμό με Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

Ενσωμάτωση Βιοκλιματικών Τεχνικών και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στα Σχολικά Κτήρια σε Συνδυασμό με Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Ενσωμάτωση Βιοκλιματικών Τεχνικών και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στα Σχολικά Κτήρια σε Συνδυασμό με Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Κατερίνα Χατζηβασιλειάδη Αρχιτέκτων Μηχανικός ΑΠΘ 1. Εισαγωγή Η προστασία

Διαβάστε περισσότερα

Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας Inverter ACTEA SI

Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας Inverter ACTEA SI Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας Inverter ACTEA SI Actea SI Πεδίο εφαρμογής: Θέρμανση Ψύξη Ζεστό νερό χρήσης Χρήσεις: Διαμερίσματα, γραφεία και καταστήματα Συνδυασμός με ακτινοβόλα συστήματα Συνδυασμός με

Διαβάστε περισσότερα

πως εξελίχθηκε. ( 60-70) σύγχρονα υλικά & σχεδιασμός ανεξάρτητος από το περιβάλλον του κτιρίου

πως εξελίχθηκε. ( 60-70) σύγχρονα υλικά & σχεδιασμός ανεξάρτητος από το περιβάλλον του κτιρίου Η εξέλιξη της ενεργειακής κατανάλωσης στα κτίρια πως ξεκίνησε... Η ανθρώπινη κατοικία ήταν πάντα απόλυτα προσαρμοσμένη στις τοπικές κλιματικές συνθήκες (προστασία & θερμική άνεση - παραδοσιακή αρχιτεκτονική)

Διαβάστε περισσότερα

9. Ενεργειακή Επιθεώρηση στο Κτίριο ΗΜΜΥ (Α Φάση) ) της Πολυτεχνειούπολης λ Ζωγράφου

9. Ενεργειακή Επιθεώρηση στο Κτίριο ΗΜΜΥ (Α Φάση) ) της Πολυτεχνειούπολης λ Ζωγράφου ιαχείριση Ενέργειας και Περιβαλλοντική Πολιτική 9. Ενεργειακή Επιθεώρηση στο Κτίριο ΗΜΜΥ (Α Φάση) ) της Πολυτεχνειούπολης λ Ζωγράφου Καθηγητής Ιωάννης Ψαρράς Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων & ιοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννης Καραμπάτσος. Μηχανικός Περιβάλλοντος, MSc - DS Consulting

Γιάννης Καραμπάτσος. Μηχανικός Περιβάλλοντος, MSc - DS Consulting Γιάννης Καραμπάτσος Μηχανικός Περιβάλλοντος, MSc - DS Consulting Κλιματική αλλαγή και το φαινόμενο του θερμοκηπίου Η ηλιακή ορατή ακτινοβολία, η οποία έχει μικρό μήκος κύματος, φτάνει στην επιφάνεια της

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΗΡΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΚΤΗΡΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΤΗΡΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Κατανομή των ελληνικών κτηρίων ανά χρονολογία κατασκευής για το 2001 ΚΤΗΡΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ποσοστιαία κατανομή ελληνικών κτηρίων ανά τελική χρήση για το 2001 29,7

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες Γραμμές ΠΛΑΝΕΤ

Κατευθυντήριες Γραμμές ΠΛΑΝΕΤ Κατευθυντήριες Γραμμές ΠΛΑΝΕΤ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΒΕΛΤΙΣΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ A. ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 1. ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΙ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Κλείνουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΑ ΚΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΤΡΙΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΑ ΚΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΤΡΙΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΑ ΚΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΤΡΙΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ Οδηγίες για επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε υφιστάμενα Δημόσια κτήρια Αντικαταστήστε λαμπτήρες πυρακτώσεως με ενεργειακά αποδοτικούς Βελτιώστε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΤΕ ΤΟ ΜΟΝΟΙ ΣΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΡΟΦΙΛ. ενός ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ή. Είναι το σπίτι σας το σπίτι

ΚΑΝΤΕ ΤΟ ΜΟΝΟΙ ΣΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΡΟΦΙΛ. ενός ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ή. Είναι το σπίτι σας το σπίτι ΚΑΝΤΕ ΤΟ ΜΟΝΟΙ ΣΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ Είναι το σπίτι σας το σπίτι ενός ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ή ενός ΑΡΧΑΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ; Απαντώντας μόνο σε λίγες ερωτήσεις θα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 12. Κατάλογος Ενδεικτικών Συστάσεων

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 12. Κατάλογος Ενδεικτικών Συστάσεων ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 12 Κατάλογος Ενδεικτικών Συστάσεων 1 Περιγράφονται ενδεικτικές συστάσεις επεμβάσεων που μπορούν να εφαρμοστούν στο κτιριακό κέλυφος και στις Η/Μ εγκαταστάσεις για τη βελτίωση της ενεργειακής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΜΣ: «Τεχνοοικονομικά Συστήματα» Διαχείριση Ενεργειακών Πόρων

ΔΠΜΣ: «Τεχνοοικονομικά Συστήματα» Διαχείριση Ενεργειακών Πόρων ΔΠΜΣ: «Τεχνοοικονομικά Συστήματα» Διαχείριση Ενεργειακών Πόρων 12. Μελέτη Περίπτωσης: Ενεργειακή Επιθεώρηση σε Ξενοδοχειακή Μονάδα Καθηγητής Ιωάννης Ψαρράς e-mail: john@epu.ntua.gr Εργαστήριο Συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΗΓΕΣ / ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 1 περίοδος

ΘΕΜΑ : ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΗΓΕΣ / ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 1 περίοδος ΘΕΜΑ : ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΗΓΕΣ / ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 1 περίοδος ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑ; Η ενέργεια υπάρχει παντού παρόλο που δεν μπορούμε να την δούμε. Αντιλαμβανόμαστε την ύπαρξη της από τα αποτελέσματα της.

Διαβάστε περισσότερα

26 Ιουνίου 2014. Ξενοδοχείο Athinais, αίθουσα Leontius Ώρα έναρξης: 11:00

26 Ιουνίου 2014. Ξενοδοχείο Athinais, αίθουσα Leontius Ώρα έναρξης: 11:00 ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: «Ενεργειακή διαχείριση κτιρίων Η λύση της meazon Ανάπτυξη δικτύου συνεργατών meazon» Μέτρηση της καταναλισκόμενης ηλεκτρικής ενέργειας και εξ αποστάσεως διαχείριση της λειτουργίας των

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ ΣΕΙΡΑΣ CEF & SN

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ ΣΕΙΡΑΣ CEF & SN ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ ΣΕΙΡΑΣ CEF & SN 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το εγχειρίδιο χρήσης αυτό χρησιμοποιείται στα ακόλουθα μοντέλα CEF 210, CEF 215, CEF 222, CEF 232, CEF 242, CEF 252, SN200, SN300, SN400

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο Εργασίας 8 Το Φως Θερμαίνει "Ψυχρά" και "Θερμά" Χρώματα

Φύλλο Εργασίας 8 Το Φως Θερμαίνει Ψυχρά και Θερμά Χρώματα Φύλλο Εργασίας 8 Το Φως Θερμαίνει "Ψυχρά" και "Θερμά" Χρώματα α. Παρατηρώ, Πληροφορούμαι, Ενδιαφέρομαι Παρατήρησε τη διπλανή εικόνα και γράψε σε ποια σημεία προτιμούν οι άνθρωποι να κάθονται στην παραλία

Διαβάστε περισσότερα

Θερμοσυσσωρευτές ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ - ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ

Θερμοσυσσωρευτές ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ - ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ Θερμοσυσσωρευτές Οι θερμοσυσσωρευτές αποτελούν την ιδανική λύση θέρμανσης για πολλά σπίτια. Είναι ιδιαίτερα αποδοτικοί και οικονομικοί. Καθώς αποθηκεύουν θερμότητα με τη φθηνότερη χρέωση, συνήθως κατά

Διαβάστε περισσότερα

Ανίχνευση Κίνησης Παρουσίας. Κέντρο εκπαίδευσης ISC

Ανίχνευση Κίνησης Παρουσίας. Κέντρο εκπαίδευσης ISC Ανίχνευση Κίνησης Παρουσίας Κέντρο εκπαίδευσης ISC July 2009 > Ανίχνευση κίνησης και παρουσίας Περιεχόμενα Τι είναι ο ανιχνευτής κίνησης? Ανιχνευτές κίνησης & οφέλη για τον πελάτη Ανιχνευτές κίνησης στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΗΡΙΑ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΗΡΙΑ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Συνέδριο ΤΕΕ Ενέργεια: Σημερινή εικόνα - Σχεδιασμός - Προοπτικές ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΗΡΙΑ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Κατερίνα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΥΣΗ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΥΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΥΣΗ Την εργασία επιμελήθηκαν οι: Αναστασοπούλου Ευτυχία Ανδρεοπούλου Μαρία Αρβανίτη Αγγελίνα Ηρακλέους Κυριακή Καραβιώτη Θεοδώρα Καραβιώτης Στέλιος Σπυρόπουλος Παντελής Τσάτος Σπύρος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Α 4 ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: Κα ΤΣΑΓΚΟΓΕΩΡΓΑ

ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Α 4 ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: Κα ΤΣΑΓΚΟΓΕΩΡΓΑ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Α 4 ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: Κα ΤΣΑΓΚΟΓΕΩΡΓΑ 1 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕΛ. 3 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΣΕΛ. 4 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΚΟΠΟΥ ΣΕΛ. 5 ΥΛΙΚΑ ΣΕΛ. 6 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ, ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑ ΣΕΛ. 7 ΑΝΑΛΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα. Motor Challenge

Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα. Motor Challenge ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γενική Διεύθυνση Ενέργειας και Μεταφορών Προώθηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας & Διαχείριση Ζήτησης Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Motor Challenge Ενότητα Συστημάτων Συμπιεσμένου Αέρα 1.

Διαβάστε περισσότερα

Οι λαμπτήρες που χρησιμοποιούνται για τoν τεχνητό φωτισμό μπορούν να διαχωριστούν στις πιο κάτω κατηγορίες:

Οι λαμπτήρες που χρησιμοποιούνται για τoν τεχνητό φωτισμό μπορούν να διαχωριστούν στις πιο κάτω κατηγορίες: Λαμπτήρες LED Οι λαμπτήρες που χρησιμοποιούνται για τoν τεχνητό φωτισμό μπορούν να διαχωριστούν στις πιο κάτω κατηγορίες: Α) Πυρακτώσεως (κοινές λάμπες) Β)Φθορισμού (σωλήνα) Γ) Φθορισμού μικρού μεγέθους

Διαβάστε περισσότερα

υναµικό Εξοικονόµησης Ενέργειας στα ηµόσια Κτίρια Έργο ΥΠΑΝ-ΚΑΠΕ: 25 Ενεργειακές Επιθεωρήσεις σε ηµόσια Κτίρια

υναµικό Εξοικονόµησης Ενέργειας στα ηµόσια Κτίρια Έργο ΥΠΑΝ-ΚΑΠΕ: 25 Ενεργειακές Επιθεωρήσεις σε ηµόσια Κτίρια υναµικό Εξοικονόµησης Ενέργειας στα ηµόσια Κτίρια Έργο ΥΠΑΝ-ΚΑΠΕ: 25 Ενεργειακές Επιθεωρήσεις σε ηµόσια Κτίρια Γιώργος Μαρκογιαννάκης ιπλ. Μηχανολόγος - Ενεργειακός Μηχανικός, Μ.Sc. ΚΑΠΕ ιεύθυνση Ενεργειακής

Διαβάστε περισσότερα

Το smart cascade και η λειτουργία του

Το smart cascade και η λειτουργία του Καινοτομία HITACHI Έξυπνος διαδοχικός ψυκτικός κύκλος (Smart Cascade) Από τον Γιάννη Κονίδη, Μηχανολόγο Μηχανικό Τομέας Συστημάτων Κλιματισμού ΑΒΒ Ελλάδος Το συνεχώς αυξανόμενο κόστος θέρμανσης, με τη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΜΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΝΑΙ: H ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΜΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΝΑΙ: H ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΜΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΝΑΙ: H ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΡΜΕΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΓΚΑΤΖΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΑΓΡΕ ΘΕΟΔΩΡΑ ΔΙΑΛΙΑΤΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΣΤΕ ΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΕΛΕΓΧΕΤΕ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ/ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΔΩΜΑΤΙΑ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ Συχνά οι πελάτες αφήνουν

Διαβάστε περισσότερα

Κλιματική Αλλαγή: Φυσική διαδικασία ή ανθρώπινη επέμβαση;

Κλιματική Αλλαγή: Φυσική διαδικασία ή ανθρώπινη επέμβαση; Κλιματική Αλλαγή: Φυσική διαδικασία ή ανθρώπινη επέμβαση; TοΦαινόμενοΘερμοκηπίου Ηλιακή ακτινοβολία διαπερνάει την ατμόσφαιρα της Γης Μέρος της ηλιακής ακτινοβολίας ανακλάται από τη Γη και την ατμόσφαιρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Με τον όρο «ενεργειακή αναβάθμιση» εννοούμε μια σειρά απλών επεμβάσεων τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό του κτηρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENBUILDING

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENBUILDING ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENBUILDING 1 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΑΚΤΩΡ H ΑΚΤΩΡ είναι η μεγαλύτερη κατασκευαστική εταιρία στην Ελλάδα με πάνω από εξήντα χρόνια δυναμικής συμμετοχής στην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α ΠΕΡΙΟΔΟΥ Διδάσκων: Ιωάννης Ψαρράς

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α ΠΕΡΙΟΔΟΥ Διδάσκων: Ιωάννης Ψαρράς ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α ΠΕΡΙΟΔΟΥ Διδάσκων: Ιωάννης Ψαρράς 1) Με την ενεργειακή διαχείριση: α) εξασφαλίζονται οι αναγκαίες συνθήκες και υπηρεσίες με μικρή υποβάθμιση της

Διαβάστε περισσότερα

TECHNODYNE. Υπηρεσίες Υψηλής Τεχνολογίας ΕΞΥΠΝΑ ΣΠΙΤΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ «ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΤΙΣ ΣΤΕΓΕΣ»

TECHNODYNE. Υπηρεσίες Υψηλής Τεχνολογίας ΕΞΥΠΝΑ ΣΠΙΤΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ «ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΤΙΣ ΣΤΕΓΕΣ» TECHNODYNE Ε.Π.Ε. Υπηρεσίες Υψηλής Τεχνολογίας ΕΞΥΠΝΑ ΣΠΙΤΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ «ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΤΙΣ ΣΤΕΓΕΣ» ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΤΕ ΕΝΑ ΣΤΑΘΕΡΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΦΗΝΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΗΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Δήμος Πεντέλης Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας. Χαμηλή Κατανάλωση Ενέργειας Αναβάθμιση ποιότητας ζωής

Δήμος Πεντέλης Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας. Χαμηλή Κατανάλωση Ενέργειας Αναβάθμιση ποιότητας ζωής Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας Χαμηλή Κατανάλωση Ενέργειας Αναβάθμιση ποιότητας ζωής ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Μάρτιος 2014 O δήμος της Πεντέλης είναι σήμερα μια αλσούπολη 17 km Β.Α της Αθήνας Πληθυσμός: Εκταση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Γ Γυμνασίου. «Μείωση των θερμικών απωλειών από κλειστό χώρο με τη χρήση διπλών τζαμιών»

ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Γ Γυμνασίου. «Μείωση των θερμικών απωλειών από κλειστό χώρο με τη χρήση διπλών τζαμιών» 3 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016 2017 ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Γ Γυμνασίου «Μείωση των θερμικών απωλειών από κλειστό χώρο με τη χρήση διπλών τζαμιών» του μαθητή Διονύση Κλαδά Μάιος 2017 1 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Με τον όρο Ηλιακή Ενέργεια χαρακτηρίζουμε το σύνολο των διαφόρων μορφών ενέργειας που προέρχονται από τον Ήλιο. Το φως και η θερμότητα που ακτινοβολούνται, απορροφούνται

Διαβάστε περισσότερα

Ηλιακή ενέργεια. Φωτοβολταϊκά Συστήματα

Ηλιακή ενέργεια. Φωτοβολταϊκά Συστήματα Ηλιακή ενέργεια Είναι η ενέργεια που προέρχεται από τον ήλιο και αξιοποιείται μέσω τεχνολογιών που εκμεταλλεύονται τη θερμική και ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία του ήλιου με χρήση μηχανικών μέσων για τη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ Συνέδριο ΟΠΕ - ΣΒΒΕ Ποιότητα, Προδιαγραφές, Πιστοποίηση, Έλεγχος Αγοράς στον κλάδο των οµικών Υλικών Ξεν. Hyatt Regency, Θεσσαλονίκη, 2 εκεµβρίου 2008 ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΜΣ: «Τεχνοοικονομικά Συστήματα» Διαχείριση Ενεργειακών Πόρων

ΔΠΜΣ: «Τεχνοοικονομικά Συστήματα» Διαχείριση Ενεργειακών Πόρων ΔΠΜΣ: «Τεχνοοικονομικά Συστήματα» Διαχείριση Ενεργειακών Πόρων 10. Μελέτη Περίπτωσης: Ενεργειακή Επιθεώρηση σε Βιομηχανία Προϊόντων Αλουμινίου Καθηγητής Ιωάννης Ψαρράς e-mail: john@epu.ntua.gr Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

IUSES Toolkit Εισαγωγή Το «κουτί πειραµάτων» είναι ένα εκπαιδευτικό πακέτο για τη διεξαγωγή πειραµάτων σχετικά µε την εξοικονόµηση ενέργειας, την ενεργειακή αποδοτικότητα και τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας.

Διαβάστε περισσότερα

GEO POWER, Ημερίδα 16 Ο ΕΘΝΙΚΟ Γεωθερμίας ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, «ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2011»

GEO POWER, Ημερίδα 16 Ο ΕΘΝΙΚΟ Γεωθερμίας ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, «ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2011» GEO POWER, Ημερίδα 16 Ο ΕΘΝΙΚΟ Γεωθερμίας ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, «ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2011» 23 Νοεμβρίου 14 Μαΐου 2011 2012 Πράσινη Πιλοτική Αστική Γειτονιά Το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΟΝΤΑΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΜΕ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ΗΔΗ ΥΠΑΡΧΟΝ ΣΩΜΑ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΟΝΤΑΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΜΕ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ΗΔΗ ΥΠΑΡΧΟΝ ΣΩΜΑ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΟΝΤΑΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΜΕ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ΗΔΗ ΥΠΑΡΧΟΝ ΣΩΜΑ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ Το προϊόν δεν είναι καινούργιο, η ιδέα είναι καινούργια. Εδώ και πολλά χρόνια

Διαβάστε περισσότερα

Το Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας (Σ.Δ.Α.Ε.) του Δήμου Αιγιαλείας

Το Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας (Σ.Δ.Α.Ε.) του Δήμου Αιγιαλείας ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας (Σ.Δ.Α.Ε.) του Δήμου Αιγιαλείας Ανταποκρινόμενος στο κάλεσμα των Δημάρχων της Ευρώπης να υπερβούν τον στόχο μείωσης των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO

Διαβάστε περισσότερα

TEE / TKM Κτίρια χαμηλής Ενεργειακής Κατανάλωσης Τεχνολογίες Εξοικονόμησης Ενέργειας. Επενδύσεις Πράσινης Επιχειρηματικότητας

TEE / TKM Κτίρια χαμηλής Ενεργειακής Κατανάλωσης Τεχνολογίες Εξοικονόμησης Ενέργειας. Επενδύσεις Πράσινης Επιχειρηματικότητας TEE / TKM Κτίρια χαμηλής Ενεργειακής Κατανάλωσης Τεχνολογίες Εξοικονόμησης Ενέργειας Επενδύσεις Πράσινης Επιχειρηματικότητας Το πρόβλημα σήμερα Τα κτήρια στη χώρα μας αντιπροσωπεύουν πολύ μεγάλο ποσοστό,

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση ενέργειας και κτίρια: Επισκόπηση εξελίξεων για τον τεχνικό κόσμο

Εξοικονόμηση ενέργειας και κτίρια: Επισκόπηση εξελίξεων για τον τεχνικό κόσμο ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Εξοικονόμηση ενέργειας και κτίρια: Επισκόπηση εξελίξεων για τον τεχνικό κόσμο Εισηγητής: Αμανατίδης Άνθιμος Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Α.Π.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ. Εύη Τζανακάκη Αρχιτέκτων Μηχ. MSc

ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ. Εύη Τζανακάκη Αρχιτέκτων Μηχ. MSc ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ Εύη Τζανακάκη Αρχιτέκτων Μηχ. MSc Αρχές ενεργειακού σχεδιασμού κτηρίων Αξιοποίηση των τοπικών περιβαλλοντικών πηγών και τους νόμους ανταλλαγής ενέργειας κατά τον αρχιτεκτονικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ISBN: 978-9963-7463-6- Χορηγός Το «Εξοικονομώ Ενέργεια στο Σχολείο» είναι έκδοση του Ενεργειακού Γραφείου. Απαγορεύεται η αναδημοσίευση ή η αναμετάδοση από οποιοδήποτε μέσο,

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή σήµανση συσκευών Η ενεργειακή σήµανση καθιερώθηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση µε την έκδοση της οδηγίας 92/75/22.09.92 και σε Εθνικό επίπεδο µε την έκδοση του Προεδρικού ιατάγµατος 180/1994, το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

3.3 ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

3.3 ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 3.3 ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Όπως είναι γνωστό, ο ηλεκτρισµός παρέχεται στον καταναλωτή-χρήστη ως τελική ενέργεια, η οποία στη συνέχεια µετατρέπεται σε ωφέλιµη ενέργεια, µε πληθώρα χρήσεων και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο είναι δύο μίγματα υδρογονανθράκων που χρησιμοποιούνται σε διάφορους τομείς από τους ανθρώπους σε όλο τον κόσμο.

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση Ενέργειας στους χώρους εργασίας

Εξοικονόμηση Ενέργειας στους χώρους εργασίας Εξοικονόμηση Ενέργειας στους χώρους εργασίας Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή στην εξοικονόμηση ενέργειας 2. Κατανάλωση ενέργειας στα γραφεία 3. Επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας 4. Ενεργειακά αποδοτικές ηλεκτρικές

Διαβάστε περισσότερα