τρόφιμα ἤ χρήματα καί παράλληλα συμπαραστεκόταν σάν στοργικός πατέρας στό πλευρό τῶν παιδιῶν του καί ὁδηγοῦσε κάθε διψασμένη ψυχή κοντά στόν Κύριο!

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "τρόφιμα ἤ χρήματα καί παράλληλα συμπαραστεκόταν σάν στοργικός πατέρας στό πλευρό τῶν παιδιῶν του καί ὁδηγοῦσε κάθε διψασμένη ψυχή κοντά στόν Κύριο!"

Transcript

1 (Σκοπός νά κατανοήσουν τά παιδιά τή μεγάλη ἀρετή τῆς ἐλεημοσύνης. Βοηθήματα: «Ἅγιος Νικόλαος, Κανόνας Πίστεως καί Προστάτης», «Ἡ Ζωή καί τά θαύματα τοῦ Ἁγίου Νικολάου», «Δι εὐχῶν τῶν Ἁγίων, Δεκέμβριος», «Χελιδόνια τοῦ Χριστοῦ, «Παιχνιδομαγειρέματα») Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Κανόνας πίστεως, πρόμαχος πιστῶν, εἰκόνα πραότητας, πατέρας ὀρφανῶν, πέλαγος ἀρετῶν, ἐγκρατείας διδάσκαλος, θλιβομμένων παρηγορία, ἀσθενούντων ἰατρός, χηρῶν ἀντιλήπτωρ, προστάτης πενήτων, σωτήρας τῶν ἐν θαλάσσῃ, ὀλετήρ τοῦ Ἀρείου, στύλος τῆς Ἐκκλησίας, δόξα ἱεραρχῶν, ἀχείμαστος λιμήν, βρύσις θαυμάτων. Ὅλα αὐτά καί ἄλλα πολλά ὑπῆρξε ὁ Ἅγιος Νικόλαος στήν ἐπίγεια ζωή του, σύμφωνα μέ τούς ὑμνογράφους. Θά προσπαθήσουμε σήμερα νά πλησιάσουμε τήν ἀσκητική ζωή τοῦ Ἁγίου, πρός χάρη, μίμηση καί εὐλογία μας.

2 Β. ΔΙΗΓΗΣΗ Ὁ Ἅγιος Νικόλαος, παιδιά, γεννήθηκε στά Πάταρα τῆς Λυκίας στή Μικρά Ἀσία περίπου τό 250 μ.χ. Οἱ γονεῖς του ἦταν εὐσεβεῖς Χριστιανοί καί ἀγωνίστηκαν νά μεταδώσουν αὐτή τήν εὐσέβεια καί στό γιό τους Νικόλαο. Ποτέ δέν γεύτηκαν κοσμική δόξα εἶχαν μεγάλη περιουσία καί ἦταν εὐκατάστατοι καί διακρίνονταν γιά τήν ταπεινοφροσύνη τους. Ἤδη ἀπό τή βρεφική του ἡλικία, φανέρωσε ὁ Θεός μέ ἕναν παράδοξο τρόπο πόσο σπουδαῖο θά γινόταν ἀργότερα αὐτό τό παιδί: Ὅλη τήν ἑβδομάδα ἐκτός ἀπό τήν Τετάρτη καί τήν Παρασκευή θήλαζε ὅπως ὅλα τά ἄλλα βρέφη. Τήν Τετάρτη ὅμως καί τήν Παρασκευή θήλαζε μόνο μιά φορά τήν ἡμέρα, καί μάλιστα μετά τή δύση τοῦ ἡλίου. Ἔτσι ἀπό τήν παιδική του ἡλικία φανέρωνε τήν οἰκειότητά του μέ τήν ἐγκράτεια. Ὅσο τό παιδί μεγάλωνε, καί ἄρχιζε νά καταλαβαίνει, ἔδειχνε ὅλο καί περισσότερη ἀγάπη γιά τόν Θεό καί τήν Ἐκκλησία, στήν ὁποία περνοῦσε τό μεγαλύτερο μέρος τήν ἡμέρας. Ὅταν ἔφτασε στήν κατάλληλη ἡλικία οἱ εὐσεβεῖς γονεῖς του προσέλαβαν ἕνα συνετό διδάσκαλο καί γιά τήν κατά κόσμο μόρφωσή του. Μέσα σέ πολύ μικρό χρονικό διάστημα, ἐξ αἰτίας τῶν φυσικῶν του δυνατοτήτων κατάφερε νά ἀφομοιώσει πολλά μαθήματα καί ἀπέκτησε πολλές γνώσεις καί τήν ἱκανότητα νά μιλάει δημόσια. Σάν παιδί καί σάν νέος ἀπέφευγε τίς διασκεδάσεις καί τίς κοσμικές ἀπολαύσεις. Στή σκέψη του εἶχε συνέχεια πῶς θά ἀρέσει στόν Θεό. Προσευχόταν συνέχεια, νήστευε καί ἀγρυπνοῦσε. Καί ἡ συνεχής ἐπικοινωνία μέ τόν Θεό μέσω τῆς προσευχῆς τόν γέμιζε χαρά. Ἔτσι ἦταν πάντα χαρούμενος καί αἰσθανόταν ἀπό αὐτή τή ζωή σάν νά ζεῖ στόν Παράδεισο. Ὁ Ἅγιος παρουσίαζε εἰλικρινά στή ζωή του τή σοβαρότητα καί τήν αὐστηρότητα πού ταιριάζει στούς ἱερεῖς καί γι αὐτόν τό λόγο οἱ Χριστιανοί τῶν Πατάρων ζητοῦσαν ἐπίμονα ἀπό τόν ἐπίσκοπο τῆς πόλης νά χειροτονήσει ἱερέα τόν Ἅγιο Νικόλαο. Ὁ ἐπίσκοπος, πού εἶχε πληροφορηθεῖ τή φρόνηση καί τήν ἐνάρετη ζωή του, τόν χειροτόνησε ἱερέα. Ποιός μπορεῖ νά περιγράψει ἀπό ἐκεῖ καί πέρα τίς ἀγρυπνίες, τίς προσευχές, καί τίς νηστεῖες πού ἔκανε ὁ Ἅγιος γιά τό ποίμνιό του; Προτιμοῦσε καλύτερα νά θυσιαστεῖ ὁ ἴδιος, παρά νά κινδυνέψει πνευματικά κάποιος ἀπό τούς ἀνθρώπους πού τοῦ εἶχε ἐμπιστευτεῖ ὁ Θεός. Ἔτσι κατόρθωσε νά διατηρεῖ καθαρή καί ἀμόλυντη τήν ἱεροσύνη του. Ἐκτιμῶντας τόν ἀγῶνα του ὁ θεῖος του, ἐπίσης Νικόλαος, τοῦ ἀνέθεσε τή διοίκηση ἑνός ναοῦ πού εἶχε ἀνεγείρει ὁ ἴδιος καί ἀργότερα τόν εἶχε μετατρέψει σέ μοναστήρι. 2

3 Στό μεταξύ οἱ γονεῖς τοῦ Ἁγίου πέθαναν καί τόν ἄφησαν μοναδικό κληρονόμο τῆς μεγάλης περιουσίας τους. Τότε ἔκανε γιά τήν κηδεία τους ὅσα ἔπρεπε νά κάνει σέ φιλόστοργους γονεῖς ἕνα παιδί πού τούς σέβεται καί τούς ἀγαπάει. Καί ἔπειτα πῆρε τή μεγάλη ἀπόφαση: γιά νά γλυτώσει ἀπό τά ἐπικίνδυνα μονοπάτια τῆς ἁμαρτίας καί τόν πνευματικό θάνατο μοίρασε τήν περιουσία του σέ ἔργα ἀγάπης καί φιλανθρωπίας. Σέ πράξεις ἐλεημοσύνης στούς συνανθρώπους του πού ἦταν στερημένοι καί φτωχοί. Μή λησμονώντας ποτέ τό «μή γνώτω ἡ ἀριστερά σου τί ποιεῖ ἡ δεξιά σου» (Ματθ. 6, 3) σκόρπισε ὅ,τι εἶχε καί δέν εἶχε στούς φτωχούς. Ἀπό τά ἀναρίθμητα περιστατικά φιλανθρωπίας τοῦ Ἁγίου, ὁ συναξαριστήςβιογράφος του (ἅγιος Συμεών ὁ Μεταφραστής) ἀναφέρει λεπτομερῶς τό ἑπόμενο: Στά Πάταρα τῆς Λυκίας στή Μ. Ἀσία ζοῦσε ἕνας σπουδαῖος καί πολύ πλούσιος ἄρχοντας, ὁ Σωσθένης. Ὁ ἄρχοντας αὐτός εἶχε μεγάλη περιουσία. Κάποια φορά ναύλωσε μεγάλα ἐμπορικά καράβια, γιά νά τοῦ μεταφέρουν ἀπό τήν Ἀραβία τά πλούτη του καί τά ἐμπορεύματά του. Στό ταξίδι, ὅμως, συνέβη κάτι φοβερό! Μιά φοβερή θαλασσοταραχή καταπόντισε ὅλα τά καράβια, μέ ἀποτέλεσμα ὁ πλούσιος αὐτός ἄρχοντας νά γίνει σέ ἕνα βράδυ πάμπτωχος. Ἀπό τή στενοχώρια του τρελάθηκε. Γύριζε στήν πόλη τρικλίζοντας καί παραμιλῶντας. Δέν μποροῦσε πλέον οὔτε τήν οἰκογένειά του νά ζήσει. Εἶχε τρεῖς πανέμορφες κόρες σέ ἡλικία γάμου. Καί ἀφοῦ δέν θά μποροῦσε νά τίς παντρέψει δέν ἦταν σέ θέση νά διαθέσει καί τήν παραμικρή προίκα, ὅπως συνηθιζόταν τότε ἀποφάσισε νά τούς ἀνακοινώσει τό δυσάρεστο γεγονός καί πώς γιά νά ζήσουν ἔπρεπε νά βροῦν ἄλλο τρόπο. Τί φοβερό! Πάνω στήν ἀπελπισία ὁ ἴδιος ὁ πατέρας ἔσπρωχνε τά παιδιά του στόν κακό τόν δρόμο. Ὁ Φιλάνθρωπος, ὅμως, Θεός, πού θέλει νά σωθοῦν ὅλοι οἱ ἄνθρωποι, βρῆκε τρόπο καί ἔφτασε στά αὐτιά τοῦ Νικολάου ἡ ἀπόφαση τοῦ τραγικοῦ αὐτοῦ πατέρα. Καί τί κάνει ὁ Ἅγιος; Ἀποφασίζει νά σώσει τήν οἰκογένεια μέ πολύ διακριτικό τρόπο: Γνωρίζοντας ὅτι θά πλήγωνε τήν περηφάνεια τοῦ ξεπεσμένου πλούσιου πατέρα, δέν ἔρχεται νά τόν συναντήσει προσωπικά, νά συζητήσει μαζί του τό πρόβλημα καί νά προσφέρει τή βοήθειά του. Ἀλλά κρυφά, ἀφοῦ πῆρε ἕνα πουγκί μέ χρυσά νομίσματα, πῆγε τή νύχτα στό σπίτι τοῦ δύστυχου πατέρα καί ἀπό τό μισάνοιχτο παράθυρο τό ἔριξε μέσα, καί πρίν τόν καταλάβει κανείς, ἔφυγε. Τό ἴδιο ἔκανε μέχρι νά ἀποκατασταθεῖ καί νά παντρευτεῖ καί ἡ τρίτη κόρη τοῦ Σωσθένη. Ἔγινε, ὅμως ἀντιληπτός τήν τελευταία φορά πού πῆγε καί ὁ Σωσθένης δέν πίστευε στά μάτια του, ὅτι δέχτηκε ἀλλεπάλληλες φορές τή βοήθεια τοῦ Ἁγίου. Ἀφοῦ ἔπεσε στά πόδια του τόν εὐχαρίστησε θερμά. Ὁ Ἅγιος, ἀπό τήν ἄλλη πλευρά, τόν παρακάλεσε νά μή μαρτυρήσει τή δωρεά πού τοῦ ἔκανε, καί τοῦ πρότεινε νά πάει νά δουλέψει στά κτήματα τοῦ Μοναστηριοῦ. Καί ἔτσι νά ἐργάζεται καί νά μένει πιστός καί ἀφιερωμένος ἄνθρωπος στόν Θεό! Αὐτός ἦταν ὁ Ἅγιος Νικόλαος, παιδιά! Δέν φρόντιζε μόνο γιά τίς ὑλικές ἀνάγκες, ἀλλά καί γιά τήν πνευματική κατάσταση τοῦ καθενός. Στό καθημερινό του πρόγραμμα εἶχε αὐτή τή διπλή φιλανθρωπία. Μοίραζε στούς φτωχούς ροῦχα, 3

4 τρόφιμα ἤ χρήματα καί παράλληλα συμπαραστεκόταν σάν στοργικός πατέρας στό πλευρό τῶν παιδιῶν του καί ὁδηγοῦσε κάθε διψασμένη ψυχή κοντά στόν Κύριο! Ὁ Ἅγιος ποθοῦσε πολύ νά ἐπισκεφτεῖ τούς Ἁγίους Τόπους, τά μέρη ἐκεῖνα πού γεννήθηκε ὁ Χριστός, δίδαξε, θαυματούργησε, σταυρώθηκε καί ἀναστήθηκε, μέ ἀπώτερο σκοπό νά ἔβρισκε ἐκεῖ κάποιο ἥσυχο μέρος νά μονάσει. Ἐπιβιβάστηκε, λοιπόν σέ ἕνα αἰγυπτιακό πλοῖο, μαζί μέ ἄλλους Χριστιανούς. Τή νύχτα, ὅταν οἱ ἄνθρωποι ἔπεσαν νά ξεκουραστοῦν, εἶδε ὁ Ἅγιος σέ ὅραμα, πώς θά τούς ἔβρισκε μεγάλη θαλασσοταραχή. Ὅταν ξύπνησαν τό πρωί τούς εἶπε: «ἀδελφοί μου, μέ πληροφόρησε ὁ Θεός ὅτι σήμερα πρόκειται νά παλέψουμε μέ τά κύματα. Μή φοβηθεῖτε, ὅμως, ἀλλά νά ἔχετε τήν ἐλπίδα σας στραμμένη στό Θεό καί Αὐτός θά μᾶς λυτρώσει ἀπό τό θάνατο». Δέν εἶχε τελειώσει τά λόγια του ὁ Ἅγιος καί παρουσιάστηκαν μαῦρα σύννεφα στόν οὐρανό καί μετά ἀπό λίγο ἄνεμος δυνατός καί ἀντάρα μεγάλη. Τό πλοῖο χόρευε σάν καρυδότσουφλο πάνω στά ἄγρια κύματα καί ἡ κατάσταση ἦταν τόσο δύσκολη, πού ναῦτες καί καπετάνιος δέν ἤξεραν τί νά κάνουν. Βλέποντας ὅτι δέν ὑπῆρχε καμία ἐλπίδα σωτηρίας, ἔπεσαν στά πόδια τοῦ Ἁγίου καί τοῦ ζητοῦσαν μέ δάκρυα, νά παρακαλέσει τόν Θεό, νά σταματήσει ὁ ἄνεμος. Ὅ Ἅγιος γονάτισε καί προσευχήθηκε καί ἀμέσως κόπασε ὁ ἄνεμος καί ἡ θάλασσα ἠρέμησε. Ὅλοι ὅσοι ἦταν στό πλοῖο ἄρχισαν νά εὐχαριστοῦν τόν Θεό καί τόν Ἅγιο Νικόλαο. Ὅμως, ἡ χαρά τους μετατράπηκε σέ λύπη σάν ἔμαθαν, ὅτι τήν ὥρα τῆς τρικυμίας ἕνας ἀπό τούς ναῦτες, ἐνῶ εἶχε ἀνέβει στό κατάρτι νά διορθώσει τά σχοινιά, γλίστρησε καί πέφτοντας στό κατάστρωμα τοῦ πλοίου, σκοτώθηκε. Ὅ Ἅγιος εἶδε τήν λύπη τους καί ἔσπευσε νά τούς παρηγορήσει. Πλησίασε τόν νεκρό, τόν ἔπιασε ἀπό τό χέρι καί ἀφοῦ ἐπικαλέστηκε τόν Θεό, τόν ἀνέστησε. Ὅλοι θαύμασαν τήν δύναμη πού ἔδωσε ὁ Θεός στόν Ἅγιό του, καί ὅταν ἔφτασαν στόν προορισμό τους, ἔκαναν γνωστό τό θαῦμα σέ ὅλη τήν πόλη. Πολλοί 4

5 ἄνθρωποι, πού τό ἄκουσαν, ἔφεραν τούς ἀρρώστους τους στόν Ἅγιο καί αὐτός τούς θεράπευσε ὅλους τήν ἴδια ἐκείνη μέρα. Ἀφοῦ προσκύνησε τόν Πανάγιο Τάφο καί τά ἄλλα προσκυνήματα τῶν Ἁγίων Τόπων, ἄγγελος σταλμένος ἀπό τόν Θεό τοῦ παρουσιάστηκε καί τόν συμβούλευσε νά ἐπιστρέψει στήν πατρίδα του. Ἔτσι δέν ἔμεινε νά μονάσει στά μέρη ἐκεῖνα πού ἐπιθυμοῦσε. Ὁ Ἅγιος ὑπάκουσε στό θέλημα τοῦ Θεοῦ καί ἐπέστρεψε στά Πάταρα, δίνοντας μεγάλη χαρά στούς συμπατριῶτες του. Κοντά στά Πάταρα βρισκόταν μία πόλη πού ὀνομαζόταν Μύρα καί ἐκεῖνες τίς ἡμέρες εἶχε κοιμηθεῖ ὁ ἐπίσκοπός της. Συγκεντρώθηκαν τότε οἱ ἀρχιερεῖς καί οἱ κληρικοί τῆς ἐπαρχίας νά συζητήσουν γιά τήν ἐκλογή καινούργιου ἐπισκόπου. Δυσκολεύτηκαν πάρα πολύ νά ἀποφασίσουν γιά τό ποιός θά ἦταν ἄξιος νά ποιμάνει τό λαό ἐκείνου τοῦ τόπου. Πολλές συζητήσεις ἔγιναν καί προτάθηκαν διάφορα πρόσωπα καλά καί εὐλογημένα. Δέν μπόρεσαν, ὅμως, νά ἀποφασίσουν γι αὐτό ἔκαναν κάτι ἄλλο. Προσευχήθηκαν ὅλη τή νύχτα νά τούς φανερώσει ὁ Θεός τό κατάλληλο πρόσωπο. Ὁ φιλάνθρωπος Θεός μετά ἀπό θαυματουργή παρέμβαση τούς ὑπέδειξε τόν Ἅγιο Νικόλαο. Τότε ὅλοι χάρηκαν καί εὐχαρίστησαν τό Θεό, πού τούς ὑπέδειξε ἕναν τόσο ταπεινό καί πράο ποιμένα. Ἀμέσως τόν χειροτόνησαν Ἀρχιερέα καί τοῦ ἀνέθεσαν νά ποιμάνει τήν περιοχή τῶν Μύρων τῆς Λυκίας. Σέ λίγο καιρό ὁ Διοκλητιανός καί ὁ Μαξιμιανός, δύο ἀσεβεῖς βασιλιάδες, ἐξαπέλυσαν ἄγριο διωγμό κατά τῶν Χριστιανῶν. Συνέλαβαν πολλούς Χριστιανούς. Ἀνάμεσα σέ αὐτούς καί τόν Ἅγιο Νικόλαο. Ἀφοῦ τούς βασάνισαν σκληρά τούς ἔριξαν στή φυλακή. Εὐτυχῶς ὁ διωγμός δέν κράτησε πολύ. Γιατί, ὅταν ἀνέβηκε στό θρόνο ὁ εὐσεβής αὐτοκράτορας Κωνσταντῖνος, διέταξε νά ἐλευθερωθοῦν ὅλοι οἱ Χριστιανοί καί νά λατρεύουν ἐλεύθερα πλέον τόν Θεό. Νέος πειρασμός, ἦρθε νά ταράξει τήν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ. Οἱ αἱρέσεις! Αἱρετικοί μέ ἀρχηγό τους τόν Ἄρειο, κήρυτταν διάφορες λανθασμένες ἰδέες καί βλάσφημες γιά τήν Ἁγία Τριάδα. Ὁ Μέγας Κωνσταντῖνος συγκάλεσε τότε τήν Α Οἰκουμενική Σύνοδο τό ἔτος 325, στή Νίκαια τῆς Βιθυνίας, στήν ὁποία ὄχι μόνο συμμετεῖχε ὁ Ἅγιος Νικόλαος, ἀλλά καί μέ φλογερό τρόπο ἀπέδειξε ὅτι ὅσα δίδασκε ὁ 5

6 Ἄρειος ἦταν φλύαρα καί δέν εἶχαν καμία σχέση μέ τήν ἀλήθεια. Ἡ Σύνοδος καταδίκασε τήν διδασκαλία τοῦ Ἀρείου καί τόν ἀπέβαλε ἀπό τό σῶμα τῆς Ἐκκλησίας. Μέχρι τά βαθιά γεράματά του ὁ Ἅγιος Νικόλαος ἐργάστηκε ἀκούραστα σκορπίζοντας παντοῦ τούς θησαυρούς τῆς καρδιᾶς του, πού χωροῦσε καί ἀγαποῦσε ὅλο τόν κόσμο. Τά θαύματά του εἶναι τόσα πολλά, πού ἄν ἤθελε κανείς νά τά διηγηθεῖ λεπτομερῶς δέν θά τοῦ ἔφταναν βιβλία ὁλόκληρα. Κοιμήθηκε εἰρηνικά τό ἔτος 330 μ.χ. Ἀμέτρητα εἶναι τά θαύματα πού ἐπιτέλεσε καί μετά τήν κοίμησή του σέ ὅποιον μέ πίστη τοῦ τό ζήτησε. Ἤ Ἐκκλησία μας τιμᾶ τή μνήμη του στίς 6 Δεκεμβρίου. Γ. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Πότε, ποῦ καί σέ ποιό περιβάλλον γεννήθηκε καί ἀνατράφηκε ὁ Ἅγιος Νικόλαος; (Γεννήθηκε τό 250 μ.χ. περίπου στά Πάταρα τῆς Λυκίας στή Μ. Ἀσία καί ἀνατράφηκε «ἐν παιδείᾳ καί νουθεσίᾳ Κυρίου». Οἱ γονεῖς του ὑπῆρξαν γιά τό γιό τους ὡραῖο ὑπόδειγμα, πού δέν ἐνδιαφέρονταν γιά τή δόξα καί πλούτη. Ἀλλά ἐκεῖνο πού φρόντιζαν ἦταν νά μένουν προσκολλημένοι στήν ἀρετή καί αὐτήν νά ἐπιδιώκουν μέ κάθε τρόπο). Ὡς παιδί καί ἀργότερα ὡς νέος ποιές ἦταν οἱ κύριες ἀσχολίες του; (Ἀπέφευγε τίς κοσμικές συγκεντρώσεις καί τίς ἀπρεπεῖς συζητήσεις. Προσευχόταν συνέχεια, νήστευε καί ἀγρυπνοῦσε, ἐνῶ παράλληλα μαθήτευε κοντά σέ ἕναν συνετό δάσκαλο καί ἔτσι ἀπέκτησε πολλές ἱκανότητες καί τή χάρη τοῦ Θεοῦ). Ὁ ἅγιος Νικόλαος ἐπιδίωξε νά γίνει ἱερέας; (Δέν ἐπιδίωξε νά γίνει ἱερέας, ἀλλά ἡ ζωή του ἦταν τέτοια πού ἅρμοζε σέ ἕναν σωστό ἱερέα. Γι αὐτό οἱ συγχωριανοί του ἐπέμεναν πολύ στόν ἐπίσκοπό τους καί ἐκεῖνος ἔχοντας ἤδη πληροφορηθεῖ τόν ἐνάρετο βίο του, τούς ἄκουσε καί τόν χειροτόνησε ἱερέα). Ὅταν ὁ Ἅγιος Νικόλαος ἔμεινε ὀρφανός καί ἀπό τούς δυό γονεῖς του τί ἔκανε μέ τήν περιουσία πού κληρονόμησε; (Καταρχήν φρόντισε γιά τήν κηδεία τῶν ἀγαπημένων γονιῶν του καί δέν κοίταξε ἀμέσως πρός τήν κληρονομιά. Ἔπειτα δέν σκέφτηκε καθόλου μέ ποιόν τρόπο θά μποροῦσε νά αὐξήσει αὐτή τήν περιουσία πρός καλοπέραση τοῦ ἴδιου. Ἀλλά μοίρασε ὅλα τά ὑπάρχοντά του στούς φτωχούς καί πονεμένους συνανθρώπους του). Τί σᾶς ἔκανε, παιδιά, πιό πολύ ἐντύπωση ἀπό τήν ἱστορία πού ἀκούσατε μέ τόν ἄρχοντα Σωσθένη; (1) Πόσο εὔκολα ἀπελπίζεται ὁ ἄνθρωπος σέ κάθε δυσκολία ὅταν δέν ἔχει βαθιά πίστη στό Θεό! 2) Τί διακριτικότητα πού ἔδειξε ὁ Ἅγιος σέ μία τόση μεγάλη ἐλεημοσύνη! Συνήθως οἱ ἄνθρωποι πού εἶναι μακριά ἀπό τόν Θεό, ὅταν κάνουν κάποια μικροελεημοσύνη κομπάζουν καί ἀνακοινώνουν σέ ὅλους τήν καλή τους πράξη ). 6

7 Ἀπό τήν ὥρα πού ἐκλέχτηκε ἐπίσκοπος Μύρων ὁ Ἅγιος Νικόλαος εἶχε ἤρεμο βίο; (Ὁ Ἅγιος διώχτηκε γιά τήν πίστη του, βασανίστηκε καί φυλακίστηκε. Δέν φοβήθηκε ὅμως. Ἀδιαφόρησε ἀκόμη καί γιά τίς ἀπειλές αὐτοκρατόρων, καταπολέμησε τίς αἱρέσεις βάζοντας σέ κίνδυνο τή ζωή του. Ἀποτέλεσε τό φωτεινό παράδειγμα μέ τόν λόγο καί τή ζωή του). Ποιά μεγάλη ἀρετή εἶχε ὁ ἅγιος Νικόλαος; (Τήν ἀρετή τῆς ἐλεημοσύνης. Δέν κουραζόταν νά δίνει καί νά δείχνει τήν ἀγάπη του σέ ὅλους τους ἀνθρώπους). Δ. ΤΟ ΣΥΝΘΗΜΑ ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Πῶς μποροῦμε κι ἐμεῖς νά ἐφαρμόσουμε στή ζωή μας τήν τεράστια ἀρετή τῆς ἐλεημοσύνης; Σέ πολλές περιπτώσεις, παιδιά, μποροῦμε κι ἐμεῖς νά ἐφαρμόσουμε αὐτή τήν ἀρετή. Καί μάλιστα τώρα στίς ἅγιες ἡμέρες πού ἔρχονται καί πολλοί ἄνθρωποι ζητοῦν τήν βοήθειά μας ἄς τρέξουμε μέ χαρά καί ὄχι μέ γογγυσμό νά βοηθήσουμε. Στό πρόσωπο τῶν ἀδερφῶν μας τῶν «ἐλαχίστων» ἄς βλέπουμε τόν ἴδιο τόν Χριστό. Ὁποιοσδήποτε καί ἄν εἶναι ἐκεῖνος, πού ἔχει ἀνάγκη, συγγενής ἤ ξένος, ἀδερφός ἤ συμμαθητής, φίλος ἤ ἐχθρός, εἶναι ὁ πλησίον μας. Ἄς γίνουμε καί ἐμεῖς «καλοί Σαμαρεῖτες» καί ἄς ζητήσουμε στήν προσευχή μας νά μᾶς δείξει ὁ Χριστός ἐκείνους πού ἔχουν πραγματική ἀνάγκη. Καί τότε ἡ ἀγάπη μας θά γίνει μονοπάτι καί δρόμος γιά νά τούς φτάσουμε καί νά τούς προσφέρουμε. Λέει ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος: «Ἐλεημοσύνη δέ σημαίνει ἁπλά τό νά δίνεις χρήματα, ἀλλά νά τό κάνεις μέ ζῆλο, μέ χαρά, μέ ἕνα αἴσθημα εὐγνωμοσύνης πρός τό πρόσωπο πού δέχεται τή δωρεά σου». Καί τότε ὁ μισθός μας στόν οὐρανό θά εἶναι πολύ μεγαλύτερος ἀπό τήν ἐλεημοσύνη πού κάναμε. ΣΥΝΘΗΜΑ: «Δῶστε καί σῶστε». ΡΗΤΟ: «Μακάριοι οἱ ἐλεήμονες, ὅτι αὐτοί ἐλεηθήσονται.» Μακάριοι κι εὐτυχισμένοι εἶναι ἐκεῖνοι πού εἶναι εὔσπλαχνοι κι ἐλεοῦν τούς φτωχούς, γιατί αὐτοί θά ἐλεηθοῦν ἀπό τόν Θεό. 7

8 Ε. ΜΑΘΑΙΝΩ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΟΜΑΙ Ἀπολυτίκιον. Ἦχος δ. Κανόνα πίστεως, καί εἰκόνα πραότητος, ἐγκρατείας διδάσκαλον, ἀνέδειξε σέ τῇ ποίμνῃ σου, ἡ τῶν πραγμάτων ἀλήθεια διά τοῦτο ἐκτήσω τῇ ταπεινώσει τά ὑψηλά, τῇ πτωχείᾳ τά πλούσια. Πάτερ Ἱεράρχα Νικόλαε, πρέσβευε Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τάς ψυχάς ἡμῶν. Ἑρμηνεία Ὁ Ἅγιος Νικόλαος στ ἀλήθεια ἦταν ἄνθρωπος πίστεως, πραότητος, ἐγκρατέστατος καί ἠθικώτατος. [Ὡς τέτοιο] τόν ἀνέδειξαν τά πράγματα καί ἡ συμπεριφορά στό ποίμνιό του. Τοιουτοτρόπως ἀπέκτησε μέ τήν ταπείνωσίν του τά ὑψηλά, μέ τήν θεληματική του φτώχεια τά πλούσια. Τόν παρακαλοῦμε, λοιπόν, καί ἡμεῖς τόν πατέρα μας αὐτόν τόν Ἅγιον Ἱεράρχην Νικόλαον νά παρακαλεῖ τόν Χριστόν νά σωθοῦν οἱ ψυχές μας. ΣΤ. ΜΑΘΑΙΝΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΗ ΜΟΥ ΠΑΙΖΟΝΤΑΣ Π ίξε μ ζί μ ς Ψάχνω καί βρίσκω ὅλα τά ψαράκια πού κρύφτηκαν μέσα στά κουτάκια. ΛΥΣΕΙΣ: Μπαρμπούνι, μαρίδα, λιθρίνι, γόπα, σαρδέλα, κολιός, μπακαλιάρος, γαῦρος. 8

9 Ζ. ΜΑΘΑΙΝΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΗ ΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΙΖΟΝΤΑΣ 9

ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 32 ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2009

ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 32 ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 κωδικός 7109 ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 32 τ. 32, ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΔΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ - ΤΡΙΚΟΡΦΟ ΦΩΚΙΔΟΣ 330 56 ΕΥΠΑΛΙΟ τηλ. - fax 26340-44.391 e-mail: agnektar@otenet.gr site:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 33 ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2009X. Ἰωσήφ. Ἀφιέρωμα στό. μακαριστό Γέροντα. Βατοπαιδινό

ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 33 ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2009X. Ἰωσήφ. Ἀφιέρωμα στό. μακαριστό Γέροντα. Βατοπαιδινό ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 33 X κωδικός 7109 b Ἀφιέρωμα στό Ἰωσήφ μακαριστό Γέροντα Βατοπαιδινό z τ. 33, ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΔΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ - ΤΡΙΚΟΡΦΟ ΦΩΚΙΔΟΣ 330 56 ΕΥΠΑΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΑΞΗ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ

Η ΠΡΑΞΗ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ Η ΠΡΑΞΗ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ ΟΡΘΟΔΟΞΕΣ ΟΜΙΛΙΕΣ ΔΕΣΠΟΤΙΚΩΝ, ΘΕΟΜΗΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΟΡΤΩΝ ΑΓΙΩΝ Υπό ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΑΝΤΙΝΟΗΣ (Εφησυχάζοντος Μητροπολίτου Πατριαρχείου Αλεξανδρείας) ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ 2007

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΡΩΝ ΠΑΪΣΙΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ (1924-1994)

ΓΕΡΩΝ ΠΑΪΣΙΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ (1924-1994) ΓΕΡΩΝ ΠΑΪΣΙΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ (1924-1994) Ὁ Ἀσυρµατιστής τοῦ Στρατοῦ καί τοῦ Θεοῦ Ôïõ Ó ç (ÔÈ) ÊáñáÀóêïõ Äçìçôñßïõ Τά ἀκριτικά Φάρασα. Σύγχρονη ἄποψη. ÃÅÍÉÊÏ ÅÐÉÔÅËÅÉÏ ÓÔÑÁÔÏÕ 7 ï Å.Ã./5 ÓÔÑÁÔÉÙÔÉÊÇ Åðéèåþñçóç

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορίες από την Καινή Διαθήκη

Ιστορίες από την Καινή Διαθήκη Ιστορίες από την Καινή Διαθήκη Ιστορίες από την Καινή Διαθήκη Εκδόθηκε από την Εκκλησία του Ιησού Χριστού των Αγίων των Τελευταίων Ημερών Σωλτ Λέηκ Σίτυ, Γιούτα Εξώφυλλο: Η γέννηση του Χριστού, υπό Paul

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 2 Ἡ Γνώμη μας 3 Πατερικός Λόγος: Ἁγίου Σιλουανοῦ τοῦ Ἀθωνίτου 6 Βίος Ἁγίου: Ἅγιος Γουρίας, Ἀρχιεπίσκοπος Ταυρίδας 9 Εἶπε Γέρων: Περί φιλανθρωπίας 11 Ἡ παραμυθία τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου

Διαβάστε περισσότερα

π/χρίστος Βούργιας Σωτηρούλα Βούργια

π/χρίστος Βούργιας Σωτηρούλα Βούργια π/χρίστος Βούργιας Σωτηρούλα Βούργια OI TΡΕΙΣ ΙΕΡΑΡΧΕΣ (30 Ιανουαρίου) Οι Τρεις Μέγιστοι Φωστήρες, οι Τρεις Σοφοί Ιεράρχες της Ορθοδοξίας, Βασίλειος ο Μέγας, Γρηγόριος ο Θεολόγος, Ιωάννης ο Χρυσόστομος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. Μιλάει ο Θεός /Bρήκα. /Η Αγία Γραφή. Τετέλεσται/ ΣΕΛ. 2. να καταπολεμήσετε το άγχος/ ΣΕΛ. 8 / Θεραπεία από το /Πέντε. Χριστό/ ΣΕΛ.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. Μιλάει ο Θεός /Bρήκα. /Η Αγία Γραφή. Τετέλεσται/ ΣΕΛ. 2. να καταπολεμήσετε το άγχος/ ΣΕΛ. 8 / Θεραπεία από το /Πέντε. Χριστό/ ΣΕΛ. ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΤΟΣ Ε - ΑΡ. ΤΕΥΧΟΥΣ 12 / IANOYΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ ISSN 1450-2240 Μιλάει ο Θεός /Bρήκα σήμερα;/ ΣΕΛ. 4 το /Χάρη και Πως

Διαβάστε περισσότερα

Παιδεία Κυρίου: Προετοιμασία για ζωή με νόημα

Παιδεία Κυρίου: Προετοιμασία για ζωή με νόημα ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ΠΑΞΩΝ & ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΕΟΤΗΤΟΣ «Υἱέ μή ὀλιγώρει παιδείας Κυρίου» (Παροιμ. 3, 11) Παιδεία Κυρίου: Προετοιμασία για ζωή με νόημα ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΝ.ΦΕΒΡ.ΜΑΡΤΙΟΣ 2014

ΙΑΝ.ΦΕΒΡ.ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 n n ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 57 κωδικός 01-7109 X τ. 57, ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΔΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ - ΤΡΙΚΟΡΦΟΥ ΔΩΡΙΔΟΣ 330 56 ΕΥΠΑΛΙΟ τηλ. 26340-44.391 e-mail: agnektar@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΡΙΛΙΟΣ-ΜΑIOΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 - Τεύχος 122

ΑΠΡΙΛΙΟΣ-ΜΑIOΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 - Τεύχος 122 ΑΠΡΙΛΙΟΣ-ΜΑIOΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 - Τεύχος 122 ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Π.Χ.Ο. ΘΗΒΑ: ὁδός Mητροπολίτου Κων/νου Σακελλαρόπουλου, Τ.Κ. 32200 τηλέφωνα: (22620) - 29304 & 25102 & 29845. ὧρες λειτουργίας: 5 00-6

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΓΕΡΟΝΤΙΚΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΓΕΡΟΝΤΙΚΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΓΕΡΟΝΤΙΚΟ ΜΕΤΑΦΡΑΣΜΕΝΟ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΖΑΝΗ ΜΑΡΤΙΟΣ 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΜΟΣ Α... 5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α...5 Παραίνεση των αγίων πατέρων για προκοπή στην τελειότητα...5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β... 12 Για

Διαβάστε περισσότερα

«Θα προσευχηθώ όλη τη νύχτα και ό,τι μου πει ο Θεός»

«Θα προσευχηθώ όλη τη νύχτα και ό,τι μου πει ο Θεός» Η Λαμπρινή γεννήθηκε το 1918 στο χωριό Αγία Παρασκευή Άρτος. Οι γονείς της Σπυρίδων ρίβας και Θεοδώρα ήταν από τους πιο εύπορους του χωριού και είχαν αλλά τρία αγόρια. Η Λαμπρινή ήταν η μικρότερη, και

Διαβάστε περισσότερα

Ο βίος του Αγίου Επιφανίου Ο άγιος Επιφάνιος (12 Μαΐου) Πρόµαχος της Ορθοδοξίας. Θιασώτης του ασκητισµού. Αντιαιρετικός συγγραφέας µε αγιότητα βίου και αγωνιστικό φρόνηµα ασυνήθιστο. Να τι χαρακτηρίζει

Διαβάστε περισσότερα

Ὀρθόδοξος Γάμος Ἕνας δρόμος πού περπατιέται στή γῆ, ἀλλά καταλήγει στόν οὐρανό

Ὀρθόδοξος Γάμος Ἕνας δρόμος πού περπατιέται στή γῆ, ἀλλά καταλήγει στόν οὐρανό ΟIΚΟΥΜΕΝΙΚOΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕIΟΝ IΕΡA ΜΗΤΡOΠΟΛΙΣ ΡΕΘYΜΝΗΣ ΚΑI ΑYΛΟΠΟΤAΜΟΥ Ὀρθόδοξος Γάμος Ἕνας δρόμος πού περπατιέται στή γῆ, ἀλλά καταλήγει στόν οὐρανό Ὁ ὀρθόδοξος χριστιανικός γάμος, ὅταν εἶναι σωστός καί ἀληθινά

Διαβάστε περισσότερα

Ἐπίσημη ἁγιοποίηση τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος ΕΦΡΑΙΜ

Ἐπίσημη ἁγιοποίηση τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος ΕΦΡΑΙΜ n ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 43 κωδικός 7109 n X Ἐπίσημη ἁγιοποίηση τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος ΕΦΡΑΙΜ τ. 43, ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΔΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ j ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ - ΤΡΙΚΟΡΦΟΥ ΦΩΚΙΔΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ ΕΝΟΣ ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΗ

ΟΙ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ ΕΝΟΣ ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΗ ΟΙ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ ΕΝΟΣ ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΙΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Έκδοση 18η «Ει θεολόγος ει, προσεύξη αληθώς και ει αληθώς προσεύχη θεολόγος ει». Όσιος Νείλος. ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ Το

Διαβάστε περισσότερα

Επιστολή ορθόδοξου χριστιανού προς τους αδελφούς μας Ινδιάνους

Επιστολή ορθόδοξου χριστιανού προς τους αδελφούς μας Ινδιάνους Επιστολή ορθόδοξου χριστιανού προς τους αδελφούς μας Ινδιάνους http://o-nekros.blogspot.com/2010/09/blog-post_9502.html Απόψε, στις 16 Σεπτεμβρίου 2009, είδα στην τηλεόραση ένα ντοκιμανταίρ, που παρουσίαζε

Διαβάστε περισσότερα

και καρποφόρησε κι έδωσε καρπό εκατό φορές περισσότερο σπόρο. Λουκά Κεφ. Η στ.4 15

και καρποφόρησε κι έδωσε καρπό εκατό φορές περισσότερο σπόρο. Λουκά Κεφ. Η στ.4 15 Οι παραβολές Συχνά ο Κύριος μιλούσε στους μαθητές και στον κόσμο που τον ακολουθούσε με παραβολές. Χρησιμοποιούσε δηλαδή απλές ιστορίες με εικόνες από την καθημερινή ζωή των ανθρώπων εκείνης της εποχής,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 34 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ-ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2009. Ὅσιος Γέροντας. Βησσαρίων Ἀγαθωνίτηςj

ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 34 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ-ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2009. Ὅσιος Γέροντας. Βησσαρίων Ἀγαθωνίτηςj ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 34 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ-ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2009 X κωδικός 7109 b Ὅσιος Γέροντας Βησσαρίων Ἀγαθωνίτηςj τ. 34, ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΔΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ - ΤΡΙΚΟΡΦΟ ΦΩΚΙΔΟΣ 330

Διαβάστε περισσότερα

Μικρός Ευεργετινός Μεταφρασμένος στη Δημοτική ΚΟΖΑΝΗ Μάρτιος 2006

Μικρός Ευεργετινός Μεταφρασμένος στη Δημοτική ΚΟΖΑΝΗ Μάρτιος 2006 Μικρός Ευεργετινός Μεταφρασμένος στη Δημοτική ΚΟΖΑΝΗ Μάρτιος 2006 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Κανείς ποτέ δεν πρέπει ν απελπίζεται... 5 Του αββά Μάρκου...5 Του αββά Ησαΐα...5 Του αγίου Εφραίμ...6 Από το βίο

Διαβάστε περισσότερα

ιλoι υλακισμενων ΣYΛΛΟΓΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ KΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ «ο ονησιμος» διανεμεται δωρεαν

ιλoι υλακισμενων ΣYΛΛΟΓΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ KΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ «ο ονησιμος» διανεμεται δωρεαν ιλoι βραβειο ΑΚΑδΗΜΙΑΣ ΑθΗΝΩΝ ΣυΣΤΑΣη ΤηΣ ιερασ Συνοδου ΤηΣ εκκλησiασ ΤηΣ ελλαδοσ υλακισμενων ΣYΛΛΟΓΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ KΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ «ο ονησιμος» AΣKΛHΠIOY 60Α & ΣEPΓIOY ΠATPIAPXOY 8 114 71 AΘHNA Τηλ.: 210

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΧΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΕΩΡΓΙΑΝΟ ΑΓΙΟ ΓΕΡΟΝΤΑ ΓΑΒΡΙΗΛ ΤΟΝ ΟΜΟΛΟΓΗΤΗ ΚΑΙ ΙΑ ΧΡΙΣΤΟΝ ΣΑΛΟ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: ΝΑΝΑ ΜΕΡΚΒΙΛΑΤΖΕ ΑΘΗΝΑ 2013

Ι ΑΧΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΕΩΡΓΙΑΝΟ ΑΓΙΟ ΓΕΡΟΝΤΑ ΓΑΒΡΙΗΛ ΤΟΝ ΟΜΟΛΟΓΗΤΗ ΚΑΙ ΙΑ ΧΡΙΣΤΟΝ ΣΑΛΟ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: ΝΑΝΑ ΜΕΡΚΒΙΛΑΤΖΕ ΑΘΗΝΑ 2013 Ι ΑΧΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΕΩΡΓΙΑΝΟ ΑΓΙΟ ΓΕΡΟΝΤΑ ΓΑΒΡΙΗΛ ΤΟΝ ΟΜΟΛΟΓΗΤΗ ΚΑΙ ΙΑ ΧΡΙΣΤΟΝ ΣΑΛΟ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΜΑΛΧΑΖΙ ΤΖΙΝΟΡΙΑ: «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΑΒΡΙΗΛ Ο ΙΑ ΧΡΙΣΤΟΝ ΣΑΛΟΣ ΚΑΙ ΟΜΟΛΟΓΗΤΗΣ». (1929-1995) ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Kοντά στόν Xριστό Δ I M H N I A I O Φ Y Λ Λ A Δ I O Π A I Δ I K Ω N E N O P I A K Ω N Σ Y N A Ξ E Ω N

Kοντά στόν Xριστό Δ I M H N I A I O Φ Y Λ Λ A Δ I O Π A I Δ I K Ω N E N O P I A K Ω N Σ Y N A Ξ E Ω N Kοντά στόν Xριστό Δ I M H N I A I O Φ Y Λ Λ A Δ I O Π A I Δ I K Ω N E N O P I A K Ω N Σ Y N A Ξ E Ω N I E P A Σ M H T P O Π O Λ E Ω Σ I E P A Π Y T N H Σ K A I Σ H T E I A Σ T E Y X O Σ 7 0 Σ Ε Π Τ Ε Μ

Διαβάστε περισσότερα

Ο άγιος Ιάκωβος Τσαλίκης της Μονής Οσίου Δαυΐδ στην Εύβοια (1920-1991)

Ο άγιος Ιάκωβος Τσαλίκης της Μονής Οσίου Δαυΐδ στην Εύβοια (1920-1991) www.pemptousia.gr Tεύχος 02 / Μακάριοι ενάρετοι Γέροντες / 15 Ιανουαρίου 2012 Ο άγιος Ιάκωβος Τσαλίκης της Μονής Οσίου Δαυΐδ στην Εύβοια (1920-1991) Αρχιμ. Κύριλλος Καθηγούμενος Οσίου Δαυΐδ Γέροντος Η

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ Χαρά τῆς προσφορᾶς στό συνάνθρωπο. «Μακάριόν ἐστί μᾶλλον δινόναι, ἤ λαμβάνειν». (Πραξ. κ 35) Στο Ευαγγέλιο της Κρίσεως ὁ Κύριος μας περιγράφει την

Ἡ Χαρά τῆς προσφορᾶς στό συνάνθρωπο. «Μακάριόν ἐστί μᾶλλον δινόναι, ἤ λαμβάνειν». (Πραξ. κ 35) Στο Ευαγγέλιο της Κρίσεως ὁ Κύριος μας περιγράφει την Ἡ Χαρά τῆς προσφορᾶς στό συνάνθρωπο. «Μακάριόν ἐστί μᾶλλον δινόναι, ἤ λαμβάνειν». (Πραξ. κ 35) Στο Ευαγγέλιο της Κρίσεως ὁ Κύριος μας περιγράφει την πιο φοβερή και συγκλονιστικὴ ώρα της ιστορίας. Την ώρα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Εισαγωγή. Ευάρεστοι στον Κύριο. Ανθρώπινα πάθη. Κατάκριση. Ιεροκατηγορία. Νηστεία. Ελεημοσύνη. Μετάνοια. Προσευχή.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Εισαγωγή. Ευάρεστοι στον Κύριο. Ανθρώπινα πάθη. Κατάκριση. Ιεροκατηγορία. Νηστεία. Ελεημοσύνη. Μετάνοια. Προσευχή. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή Ευάρεστοι στον Κύριο Ανθρώπινα πάθη Κατάκριση Ιεροκατηγορία Νηστεία Ελεημοσύνη Μετάνοια Προσευχή Θεία Κοινωνία ΕΙΣΑΓΩΓΗ Συν Θεώ η προσπάθεια μας συνεχίζεται με ένα ακόμη τεύχος της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΘΟΛΟΓΙΟ. Αγίου Ισαακ Του Τ. Σύρου. Από Την Ασκητική ΕμπειρίαΤου

ΑΝΘΟΛΟΓΙΟ. Αγίου Ισαακ Του Τ. Σύρου. Από Την Ασκητική ΕμπειρίαΤου ΑΝΘΟΛΟΓΙΟ Από Την Ασκητική ΕμπειρίαΤου Αγίου Ισαακ Του Τ Σύρου 1 2 Ερμηνευτική απόδοση επιμέλεια Κωνσταντίνου Χρ. Καρακόλη, Δρος Θεολογίας, Φιλολόγου Εκδόσεις «ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΥΨΕΛΗ» Σπαρτάκου 6, Συκιές Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

Kοντά στόν Xριστό Δ I M H N I A I O Φ Y Λ Λ A Δ I O Π A I Δ I K Ω N E N O P I A K Ω N Σ Y N A Ξ E Ω N

Kοντά στόν Xριστό Δ I M H N I A I O Φ Y Λ Λ A Δ I O Π A I Δ I K Ω N E N O P I A K Ω N Σ Y N A Ξ E Ω N Kοντά στόν Xριστό Δ I M H N I A I O Φ Y Λ Λ A Δ I O Π A I Δ I K Ω N E N O P I A K Ω N Σ Y N A Ξ E Ω N I E P A Σ M H T P O Π O Λ E Ω Σ I E P A Π Y T N H Σ K A I Σ H T E I A Σ T E Y X O Σ 7 1 Ν Ο Ε Μ Β Ρ

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΝΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥΣ» ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ (Ι.Μ. ΚΩΣΤΑΜΟΝΙΤΟΥ, ΒΙΓΛΑ, Ι.Μ. Μ. ΛΑΥΡΑΣ) 1915-2004

«ΕΝΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥΣ» ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ (Ι.Μ. ΚΩΣΤΑΜΟΝΙΤΟΥ, ΒΙΓΛΑ, Ι.Μ. Μ. ΛΑΥΡΑΣ) 1915-2004 1 2 + «ΕΝΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥΣ» ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ (Ι.Μ. ΚΩΣΤΑΜΟΝΙΤΟΥ, ΒΙΓΛΑ, Ι.Μ. Μ. ΛΑΥΡΑΣ) 1915-2004 3 Μικρός πρόλογος Ἦταν γύρω στά 1990 ὅταν γιά πρώτη φορά συναντήθηκα μέ τόν Γέροντα Εὐθύμιο.

Διαβάστε περισσότερα