Αγραφιώτου Περσεφόνη ρ. Ιστορίας Α.Π.Θ., Σχολική Σύµβουλος Φιλολόγων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αγραφιώτου Περσεφόνη ρ. Ιστορίας Α.Π.Θ., Σχολική Σύµβουλος Φιλολόγων"

Transcript

1 2 Ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 87 Ι ΑΣΚΟΝΤΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ: ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ; ΝΕΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ. TEACHING HISTORY THROUGH INTERNET : UTILITY OR NECESSITY? NEW CHALLENGES. Αγραφιώτου Περσεφόνη ρ. Ιστορίας Α.Π.Θ., Σχολική Σύµβουλος Φιλολόγων ΠΕΡΙΛΗΨΗ Οι εξελίξεις στον τοµέα της τεχνολογίας και τα τεράστια αρχεία γνώσης, που έχουν δηµιουργηθεί στο διαδίκτυο, κάνουν την Ιστορία ένα από τα πιο δύσκολα µαθήµατα σε ό,τι αφορά τη διδασκαλία της. Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να προετοιµάζονται για τους µαθητές της επόµενης γενιάς και την εφαρµογή της διαδικασίας της «διδακτικής προσοµοίωσης». Χωρίς να απορρίπτονται τα άλλα διδακτικά εργαλεία, χρειάζεται επειγόντως να κινηθούν οι διαδικασίες για τη δηµιουργία σοβαρών φορέων, που θα παράγουν ιστορικό διδακτικό υλικό, το οποίο θα είναι σε θέση - το πολύ σε δύο χρόνια από τώρα - να προσφέρει στους εκπαιδευτικούς επαρκή κάλυψη και στον τοµέα της διδακτικής της Ιστορίας. Το παράδειγµα της απόπειρας διδασκαλίας της ενότητας «Εικονοµαχία» αποτελεί χαρακτηριστικό δείγµα των δυνατοτήτων των ελληνικών δικτυακών τόπων: προβλήµατα, λύσεις, λάθη, παρατηρήσεις. ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙ ΙΑ ηλεκτρονική κοινότητα, διαδίκτυο, διδακτική ιστορίας, εργαλεία διδασκαλίας, Εικονοµαχία. Η τεχνολογία, όπως ορθά παρατήρησε ο James B.M.Schick, έχει πλέον δηµιουργήσει νέους δεσµούς µεταξύ των ιστορικών σε µια παγκόσµια κοινότητα ηλεκτρονική. Οι αλλαγές είναι ταχύτατες τόσο πολύ, ώστε κάθε µέρα που περνά, σηµειώνει το 1997 η Kelly A. Woestmam, προστίθενται πάνω από καινούρια sites. Οι µηχανές αναζήτησης και η όλη κατασκευή και δοµή τους µπορεί να µοιάζουν πρωτόγονες την επόµενη δεκαετία και οι µέθοδοι που τώρα συζητούµε να θεωρούνται σε λίγο καιρό αστείες ή και παράδοξες. Το θέµα του Συµποσίου που πραγµατοποιήθηκε το Μάιο του 1998 στο Cincinati των Η.Π.Α. µε θέµα «Το µέλλον της Ιστορίας στην Ηλεκτρονική Εποχή» αποκαλύπτει και παραπέµπει στην ανάγκη των ιστορικών να ανακαλύψουν νέες οδούς και τρόπους διδασκαλίας σε συνάρτηση µε την ηλεκτρονική πραγµατικότητα και το περιβάλλον που αυτή διαµορφώνει. Οι ιστορικοί γνωρίζουν πως πρέπει να προετοιµάζονται για τους µαθητές της επόµενης γενιάς. εν υπάρχει πλέον η πολυτέλεια της αγνόησης του διαδικτύου και της επανάστασης που έφερε στον κόσµο της γνώσης και της επικοινωνίας - για να αναφερθούµε στα στοιχειώδη. Οι αναφορές και τα αρχεία, όχι δυστυχώς ακόµα στους ελληνικούς τόπους, είναι τόσο πλούσια και πολύτιµα, οι βάσεις

2 88 2 Ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ δεδοµένων τόσο πολλές, οι δικτυακοί τόποι, οι κατάλογοι βιβλιοθηκών, τα ηλεκτρονικά περιοδικά και οι ζωντανές συνοµιλίες έχουν αλλάξει για πάντα το επιστηµονικό και γνωστικό τοπίο τόσο πολύ, που το διαδίκτυο αποτελεί πια την πιο επαναστατική αποθήκη ανθρώπινης γνώσης όλων των εποχών. Όσο πιο γρήγορα ο ιστορικοί απαντήσουν στην πρόκληση της χρήσης των ηλεκτρονικών µέσων, τόσο πιο εύκολα θα πλησιάσουν, θα επικοινωνήσουν και θα ενεργοποιήσουν τους σηµερινούς µαθητές. Άλλωστε η «διδακτική προσοµοίωση»(δηµιουργία τεχνητού περιβάλλοντος ιστορικού χώρου και προσώπων) ως µέθοδος διδασκαλίας θα µπει σύντοµα στην εκπαιδευτική διαδικασία, τουλάχιστον σε χώρες µε παράδοση στη χρήση των νέων τεχνολογιών αλλά και που ως τώρα δηµιουργούσαν µια εικονική πραγµατικότητα που µετέφερε το κλίµα της επιλεγµένης ιστορικής εποχής, µέσω του θεατρικού παιχνιδιού ή της ευρύτατα χρησιµοποιηµένης λύσης της µεταµφίεσης ενήλικα σε πρόσωπο ή διασηµότητα εποχής για να συζητήσει µε τους µαθητές και να απαντήσει σε ερωτήσεις. Η διδασκαλία της Ιστορίας, σύµφωνα µε τον Frederick D.Drake, έχει γίνει πλέον ένα από τα πιο δύσκολα διδακτικά αντικείµενα και απαιτεί τη χρήση όλων των ειδών των διδακτικών εργαλείων για να προκαλέσει το ενδιαφέρον των µαθητών και να τους ενεργοποιήσει δηµιουργικά. Σήµερα οι επιλογές του εκπαιδευτικού µπορούν να κινηθούν ανάµεσα στις χιλιάδες ιστοσελίδες του διαδικτύου, που προσφέρουν κείµενα, πηγές, φωτογραφικά αρχεία, εκπαιδευτικό υλικό, προτάσεις για τη χρήση κινηµατογραφικού υλικού, ηχητικά ντοκουµέντα, µουσικές προτάσεις, αν και υπάρχουν εκπαιδευτικοί που επιλέγουν συνειδητά τις λεγόµενες «σιωπηλές» προτάσεις ιστοσελίδες, καθώς θεωρούν ότι η µουσική και ταινίες «καταβροχθίζουν τη µνήµη». Όµως αυτό είναι θέµα άλλης µεγάλης συζήτησης. Πάντως στο συνέδριο του Cambridge που έγινε από τις 21 έως τις 26 Νοεµβρίου 2000 συµφώνησαν οι µετέχοντες ότι η Ιστορία δίνει µέσω του παρελθόντος απαντήσεις στο παρόν, λύνει σύγχρονα προβλήµατα, ωθεί στην αντίληψη και κατανόηση του παρόντος εφόσον κατακτηθεί η αντίληψη και κατανόηση του παρελθόντος. Στο ίδιο συνέδριο παρουσιάσθηκαν τα συµπεράσµατα έρευνας σε 250 νέους ηλικίας από 15 έως 28 ετών, σύµφωνα µε τα οποία - µε άριστα το πέντε (5) µόνο ένα 3,14 του δείγµατος απάντησε ότι του αρέσει η διδασκαλία της Ιστορίας µέσω πηγών, ένα 3,34 ότι αποδέχεται ευνοϊκά την παραδοσιακή διδασκαλία από τον καθηγητή και την πιο υψηλή αποδοχή είχε η διδασκαλία µέσω κινηµατογραφικών ταινιών. Σηµασία όµως έχει τι ζητούµε ακριβώς από τους µαθητές σήµερα, κι αν ο στόχος επιτυγχάνεται. Αυτό που απαιτείται από τους µαθητές σύµφωνα µε τα «National History Standards» των Η.Π.Α. του 1996 (14-24) είναι βέβαια η βασική διάκριση ανάµεσα στο παρόν, παρελθόν και µέλλον αλλά κυρίως η διατύπωση συλλογισµών και ερωτηµάτων, η καλλιέργεια της ικανότητας επιλογής και αποτίµησης στοιχείων και πληροφοριών, η δυνατότητα σύγκρισης και ανάλυσης ιστορικών εικόνων και καταγραφών, ικανότητα ερµηνείας του ιστορικού υλικού και απόκτησης προσωπικής οπτικής και τέλος η ικανότητα να διαµορφώσουν οι µαθητές το δικό τους «φύλλο εργασίας» κατασκευάζοντας δικές τους αφηγήσεις. Οι κατά την Επιτροπή Brandley οδηγίες του 1998 απαιτούν τη διαµόρφωση και αποτύπωση ιστορικών συλλογισµών, όπως η διαπίστωση της επιρροής που ασκεί το παρελθόν στη διαµόρφωση του

3 2 Ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 89 παρόντος και του µέλλοντος, ο εντοπισµός της σηµασίας των ατοµικών περιπτώσεων που διαµόρφωσαν την Ιστορία κ.λ.π. Η διδασκαλία της Ιστορίας αποκτά τρεις βασικές διαστάσεις : γνώση συλλογιστικές δεξιότητες επικοινωνιακές δεξιότητες Τα εργαλεία του εκπαιδευτικού που διδάσκει Ιστορία µπορεί να είναι όχι µόνο και σταθερά το σχολικό εγχειρίδιο ούτε µόνο οι όποιοι δικτυακοί τόποι. Αυτό πρέπει να τονισθεί προς αποφυγήν παρερµηνειών και µονοµανιών. Μπορούν κάλλιστα να χρησιµοποιηθούν κατά περίσταση ως διδακτικό υλικό εικόνες και έργα τέχνης, καρτ ποστάλ, ηµερολόγια, ταινίες και θεατρικές παραστάσεις, αφηγήσεις συνεντεύξεις, αντικείµενα, επιστολές, εφηµερίδες, περιοδικά, µουσική. Σ ό,τι αφορά το διαδίκτυο και τη χρήση του στη διδακτική πράξη πολύ υπολειπόµαστε των άλλων χωρών, αν και είναι βήµα θετικό η εισαγωγή του στην εκπαιδευτική διαδικασία στο τέλος της δεκαετίας του 90, όπως πάντα µε καθυστέρηση. Σε άλλες χώρες έχει ήδη ολοκληρωθεί ένα ισχυρό σύστηµα στήριξης του εκπαιδευτικού, που επιχειρεί να διδάξει µέσω του διαδικτύου. «Η τεχνολογία δεν τελειώνει στον εαυτό της Αποτελεί εργαλείο προόδου και µέθοδο µεταφοράς γνώσεων ως τµήµα του σχεδιασµού της σχολικής κοινότητας». Έτσι σε σχολεία λειτουργούν «Επιτροπές διδακτικού σχεδιασµού» για την παραγωγή υλικού στήριξης, βάσης δεδοµένων και τη διαµόρφωση στρατηγικής για τη χρήση της τεχνολογίας. Σε κρατικό επίπεδο λειτουργούν τµήµατα, όπως το Federal Funding for Technology στην Washington DC, το National Center for Technology Planning (NCTP), National Foundation for the Improvement of Education (NFIE) στην Washington DC και όµιλοι συγκροτηµένοι από εκπαιδευτικούς, όπως η Education Renaissance Planners στο Evanston του Illinois ή το North Central Educational Laboratory για να αναφερθούµε στις Η.Π.Α., ή το Computers in teaching initiative Center for History (CTICH) στη Glasgow της Βρετανίας, που έχει συγκεντρώσει έναν τεράστιο όγκο πληροφοριών και δεδοµένων για τη διδασκαλία της Ιστορίας (πάνω από κείµενα και πηγές, χάρτες και ακόµα πίνακες και γραφικά) και έχει δηµιουργήσει 40 νέες βάσεις δεδοµένων. Κι ακόµα το Clio 92 στην Ιταλία από µια ερευνητική οµάδα που µελετά, δηµιουργεί και προτείνει διδακτικές προτάσεις για τη στήριξη της διδασκαλίας µέσω των νέων τεχνολογιών, για να αναφερθούµε και στην Ιταλία. Παράλληλα κυκλοφορούν περιοδικά όπως το Journal for Multimedia History. Στην Ελλάδα, τι; Χωρίς να παραβλέπονται οι όποιες κινήσεις και προσπάθειες υπάρχει σοβαρό έλλειµµα στη δηµιουργία µεγάλων ελληνόφωνων βάσεων δεδοµένων για τη στήριξη της διδασκαλίας της Ιστορίας και όχι βέβαια µόνον. Η ιστορική παιδεία είναι η δυνατότητα της εν δυνάµει διαµόρφωσης γνώσης και της κατανόησης του πώς αυτή η γνώση παρήχθη. Είναι µέσον προσπέλασης άλλων πνευµατικών ενοτήτων, είναι η ικανότητα να χρησιµοποιήσει κανείς αυτή τη γνώση για να θέτει υπό κριτικό έλεγχο το παρόν και να διατυπώνει τελικά την προσωπική του οπτική. Η διδασκαλία µέσω της τεχνολογίας στηρίζεται στο διαβάζω παρατηρώ, στη δηµιουργική συνεργασία όχι µόνο µέσα στην αίθουσα διδασκαλίας - στη συλλογή και επιλογή πληροφοριών από πολλούς δικτυακούς τόπους, τα συµπεράσµατα, την καταγραφή τους και τη δηµιουργία από τους µαθητές «φύλλου εργασίας». Στην

4 90 2 Ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ελληνική εκπαιδευτική πραγµατικότητα, οι µαθητές δεν έχουν εθισθεί να κινούνται παραγωγικά στη σχολική βιβλιοθήκη (όπου υπάρχει), δεν έχουν ασκηθεί στη δηµιουργία αξιόπιστων «φύλλων εργασίας» τα οποία δεν είναι ξερή αντιγραφή ή τυπική καταγραφή επανάληψη των πληροφοριών, που κατ αρχήν τέθηκαν στη διάθεσή τους. Αυτό που συνήθως τους ζητείται από τα φύλλα διδασκαλίας µέσω των υπολογιστών είναι κυρίως η καταγραφή των πληροφοριών που δίνουν οι ισχνοί ελληνικοί δικτυακοί τόποι, ενώ οι λεγόµενες «ερωτήσεις κρίσεως» έχουν συνήθως προφανείς απαντήσεις, οι οποίες ήδη προσφέρονται έτοιµες από το δικτυακό τόπο που προσπέλασαν. Υπάρχει ο κίνδυνος οι µαθητές να νοµίσουν ότι αυτό που κάνουν είναι µελέτη σε βάθος και άσκηση στην παραγωγή ιστορικών συλλογισµών και κρίσεων, ενώ στην καλύτερη περίπτωση συλλέγουν απλώς πληροφορίες και στη χειρότερη κυκλοφορούν άσκοπα µέσα σε κείµενα και εικόνες. Ι ΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ «ΕΙΚΟΝΟΜΑΧΙΑ» (Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ) Παράδειγµα η απόπειρα διδασκαλίας µέσω ελληνικών δικτυακών τόπων της ενότητας της Εικονοµαχίας, η οποία αποτέλεσε για µένα τυπικό δείγµα του ελλείµµατος στον τοµέα της στήριξης του εκπαιδευτικού έργου και της απουσίας ελληνικών sites. Παρατήρηση πρώτη:to διδακτικό εγχειρίδιο κατηγορείται για το γεγονός ότι είναι ένα κα χρησιµοποιείται δίκην Ευαγγελίου. Απογοήτευση πρώτη: µόνο ένας τόπος υπήρχε στη διάθεσή µου για τη διδασκαλία της συγκεκριµένης ενότητας και, απ ό,τι αντιλήφθηκα λίγο αργότερα, για το µεγαλύτερο µέρος της Ιστορίας: ο τόπος του Ιδρύµατος Μείζονος Ελληνισµού και ένας δεύτερος απολύτως βοηθητικού επιπέδου o culture.gr, όπου µουσεία µνηµεία και αρχαιολογικοί χώροι. Παρατήρηση δεύτερη: γενικόλογος ο πρώτος, περιληπτικότατος, όχι ιδιαίτερα πλούσιος σε βασικό κείµενο, σε παράλληλα κείµενα, σε οπτικό υλικό και πηγές, αλλά ευτυχώς υπήρχε. Πρόβληµα πρώτο: το διαφορετικό γνωστικό επίπεδο των µαθητών στους υπολογιστές, άρα διαµόρφωση οµάδων, όπου τουλάχιστον ένας είναι γνώστης. Λάθος πρώτο: η έλλειψη ποικίλου υλικού, µονόδροµος για τις ερωτήσεις, που υπέπεσαν στο τέλµα της κλήσης των µαθητών για καταγραφή πληροφοριών, χωρίς κρίσεις, συγκριτική έρευνα, εξαγωγή συµπερασµάτων και προσεγµένη καταγραφή παρουσίαση. Οι µαθητές χωρισµένοι σε οµάδες των τριών ατόµων κλήθηκαν να απαντήσουν σε ερωτήσεις, όπως Ποια τα χρονικά όρια της Μέσης Βυζαντινής περιόδου και ποια γεγονότα σφραγίζουν την εποχή; Γιατί οι µαρτυρίες αρχαιολογικών ευρηµάτων (κειµένων,,,µνηµείων κλπ) είναι περιορισµένες; Πώς επηρεάσθηκε η ζωγραφική από την εικονοµαχία; Ποια τα χαρακτηριστικά της εικονοµαχικής τέχνης; Πότε κτίσθηκε ο ναός της Αγ. Σοφίας της Θεσσαλονίκης και της Αγ. Ειρήνης στην Κωνσταντινούπολη; Ποια τα κοινά τους στοιχεία; Για ποιους λόγους φορητές εικόνες της εποχής σώζονται µόνο εκτός ορίων Βυζαντινής Αυτοκρατορίας και ειδικά στη µονή Σινά; Ποιος ο ρόλος και η σηµασία των µοναστηριακών ιδρυµάτων; Ποια η κοινωνική πραγµατικότητα που έχει διαµορφωθεί κατά την περίοδο αυτή;

5 2 Ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 91 Όλες οι απαντήσεις υπήρχαν έτοιµες στο δικτυακό τόπο. Τα παιδιά το µόνο που αρκούσε να κάνουν ήταν να τις εντοπίσουν και να τις αντιγράψουν. ικαιολογία πρώτη: η παντελής έλλειψη υλικού στήριξης που θα επέτρεπε παρατήρηση, σύγκριση, εξαγωγή κρίσεων. Λύση πρώτη: η µηχανή αναζήτησης YAHOO και η είσοδος στο site της έκθεσης του Μητροπολιτικού Μουσείου της Ν. Υόρκης υπό τον τίτλο «Glory of Byzantium» όπου διδακτικές προτάσεις σχετικές µε τη βυζαντινή τέχνη και θέµατα προς συζήτηση και µελέτη από τους µαθητές, όπως στο θέµα υπό τον τίτλο «ο ρόλος των εικόνων», που ώθησε τη συζήτηση από µια οµάδα εργασίας σχετικά µε το ρόλο των εικόνων, τους τρόπους απεικόνισης του θείου, του άυλου και πνευµατικού κόσµου, ενώ οι απαντήσεις από τους µαθητές προώθησαν το διάλογο για το αν πρέπει και πώς να απεικονίζεται η θεότητα και λόγω του συγκεκριµένου τόπου ανέβηκε σηµαντικά το επίπεδο του µαθήµατος. Τα παιδιά, αφού τους προσφέρθηκε ενισχυτικό υλικό, σηµείωσαν ότι η Θεότητα κατά τους πρώτους κυρίως χριστιανικούς χρόνους απεικονίζονταν συνήθως µε τρόπο περισσότερο συµβολικό: περιστέρι, αµνός, καλός ποιµήν, Ορφέας, Ι.Χ.Θ.Υ.Σ. και το σχήµα του ψαριού, σταυρός, χριστόγραµµα Πρότειναν δε και νέους τρόπους συµβολικής απεικόνισης: ένα όµορφο µεγάλο δένδρο, τον ήλιο ή σύννεφο. Πρόβληµα δεύτερο: ο θαυµάσιος δικτυακός τόπος ήταν αγγλόφωνος, µε όσα προβλήµατα αυτό συνεπάγεται εξαιτίας του βαθµού γλωσσικής επάρκειας των µαθητών και τη δυνατότητα άνετης άρα ταχείας προσπέλασης των κειµένων. Λάθος δεύτερο: η ανακάλυψη θαυµάσιων δικτυακών τόπων µε τη µηχανή αναζήτησης, µε έβαλε στον πειρασµό να ωθήσω κάποιες οµάδες να µπουν στο Byzantium 2000, όπου αναπαραστάσεις κτιρίων της Κωνσταντινουπόλεως υπό το πρόσχηµα ότι έτσι αναπλάθεται ο περιβάλλων χώρος της εποχής. Στην πραγµατικότητα ο στόχος «Εικονοµαχία» χάθηκε στην περίπτωση αυτή. Παρατήρηση δεύτερη: οι µαθητές έδωσαν οξυδερκέστατες απαντήσεις στο ερώτηµα που τέθηκε εκτός κειµένων για τα αίτια της Εικονοµαχίας και τι κατά τη γνώµη τους θα συνέβαινε αν σήµερα επανερχόταν το ζήτηµα των εικόνων: απάντησαν ότι αν επανετίθετο το θέµα σήµερα, θα ήταν για λόγους παρελκυστικούς, για λόγους καθαρά πολιτικούς, για να επιβεβαιώσουν το κράτος ή η Εκκλησία ή και τα κόµµατα την ισχύ και την επιρροή τους στους πολίτες. ιευκρίνισαν ότι, αν και το θέµα έχει λυθεί, θα µπορούσε να καλλιεργηθεί τεχνητά φανατισµός µε απρόβλεπτες συνέπειες για την κοινωνική συνοχή. Στην ερώτηση ποιος θα νικούσε, αν προέκυπτε σήµερα σύγκρουση κράτους (ή πολιτικών κοµµάτων) µε την Εκκλησία για το θέµα της λατρείας των εικόνων, το µεγαλύτερο ποσοστό των παιδιών ( µε µικρή διαφορά) απάντησε ότι θα νικούσε η Εκκλησία. Παρατήρηση τρίτη: αδυναµία σοβαρή στη σωστή παρουσίαση των φύλλων εργασίας και στη διαµόρφωση κειµένου, όπου δεν υπήρχε αντιγραφή. Παρατήρηση τέταρτη: οι άλλες οµάδες λίγο παρακολουθούσαν τις ανακοινώσεις των συµµαθητών τους, άρα λίγα εισέπραξαν ως συνολική γνώση από τη διαδικασία, ενώ µε θέρµη συµµετείχαν στη συζήτηση. Συµπέρασµα: χρειάζεται χρόνος για την άσκηση µαθητών και εκπαιδευτικών στη δηµιουργική συλλογική εργασία και κυρίως χρειάζεται χρόνος για τη δηµιουργία υλικού στήριξης στο διαδίκτυο στην ελληνική γλώσσα, και από µεµονωµένους εκπαιδευτικούς, πράγµα που ήδη συµβαίνει, αλλά κυρίως από φορείς συγκροτηµένους και σοβαρούς, που θα αναλάβουν το δύσκολο έργο. Αν συµβεί αυτό τώρα, σε δύο χρόνια από σήµερα µε σκληρή εργασία, θα µπορούµε να µιλάµε για την ύπαρξη

6 92 2 Ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ αξιοπρεπούς εκπαιδευτικού υλικού µε χάρτες, γραφικά, εικόνες, έργα τέχνης, πηγές, ταινίες, φωτογραφίες που θα στηρίξει το έργο των εκπαιδευτικών, οι οποίοι επιχειρούν διδασκαλία µέσω των νέων τεχνολογιών. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. Anderson, Ian G., developing Multimedia Couseware for Teaching History: A UK Perspective, The Journal for Multimedia History 3 (2003). 2. The Brandley Commission on History in the Schools. BUILDING A HISTORY CURRICULUM: GUIDELINES FOR TEACHING HISTORY IN SCHOOLS. Washington, DC: Educational Excellence Network: ED Bridges Edwin, Historians and Archivists: Educating the Next Generation, American Archivist 56 (Fall 1993), Breuilly, John H., Teaching History through Computer Assisted Learning, Core Resources for Historians: A Multimedia CD- Rom (TLTP History Courseware Consortium, Univ. of Glasgow Drake, Frederic D., and Lawrence W. McBride. Reinvigorating the Teaching and Learning of History through Alternative Assessment, The History Teacher 30 (February 1997), The Journal of the Association for History and Computing, Vol. 1, No 1, June 1998 ( Symposium : The Future of History in the Electronic Age ). 7. The National Center for History in Schools. NATIONAL STANDARDS FOR HISTORY. Los Angeles: National Center for History in the schools, 1996, ED November Alan, Staudt Carolyn, Costello Mary Ann and Huske Lynne, Critical Issue: Developing a School or District Technology Plan, Office of Educational Technology( 1996). 9. Schick, James B. M., Teaching History With a Computer: A Complete Guide for College Proffessors, (Chicago: Lyceum Books, Inc.1990). 10. Woestman, Kelly A., Net Survey: Navigating the Internet, History Microcomputer Review 11 (Fall1995) Woestman Kelly A., Navigating the Internet, History Computer Review 12 (Spring 1996),

Βιβλίο δασκάλου «Ταξίδι στο Χρόνο με Νόημα» Ιστορία Γ, Δ, Ε & ΣΤ Δημοτικού

Βιβλίο δασκάλου «Ταξίδι στο Χρόνο με Νόημα» Ιστορία Γ, Δ, Ε & ΣΤ Δημοτικού Βιβλίο δασκάλου «Ταξίδι στο Χρόνο με Νόημα» Ιστορία Γ, Δ, Ε & ΣΤ Δημοτικού Περιεχόμενα Εισαγωγή... 2 Γλώσσα, επικοινωνία και εκπαίδευση κωφών μαθητών... 3 Οι νέες τεχνολογίες στην εκπαίδευση του κωφού

Διαβάστε περισσότερα

Οι Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση Μια πρόκληση που περιμένει απάντηση

Οι Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση Μια πρόκληση που περιμένει απάντηση Αστρολάβος, Τεύχος Οι Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση Μια πρόκληση που περιμένει απάντηση Αντώνιος Π. Κωστάκος Σχολικός Σύμβουλος Πληροφορικής Στερεάς Ελλάδος ankostakos@sch.gr Βασιλική Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ 51 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ 1. Εισαγωγή Η σύγχρονη κοινωνική, οικονοµική, πολιτισµική και πολιτική πραγµατικότητα στις κοινωνίες δυτικού τύπου απαιτεί όλο και περισσότερο ανθρώπους

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Μεταπτυχιακή Διατριβή Τίτλος Διατριβής Ονοματεπώνυμο Φοιτητή Πατρώνυμο Εκπαιδευτικό Λογισμικό στα Μαθηματικά της Δ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ 76 1 ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΩΣ ΠΗΓΩΝ Δρ. Αναστασία Δ. Βακαλούδη Ιστορικός

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 2ο ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 2ο ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 2ο ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ» (ΕΠΕΑΕΚ) Υποπρόγραμμα 1 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Μέτρο

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο «Ο σχεδιασμός του ξενόγλωσσου μαθήματος: προτάσεις στα πλαίσια των σύγχρονων προσεγγίσεων»

Άρθρο «Ο σχεδιασμός του ξενόγλωσσου μαθήματος: προτάσεις στα πλαίσια των σύγχρονων προσεγγίσεων» Διαδρομές στη διδασκαλία της νέας ελληνικής Διαδρομές στη διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης γλώσσας Άρθρο «Ο σχεδιασμός του ξενόγλωσσου μαθήματος: προτάσεις στα πλαίσια των σύγχρονων προσεγγίσεων» Μαρίνα

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Προηγμένα Συστήματα Πληροφορικής» Μεταπτυχιακή Διατριβή Τίτλος Διατριβής Ονοματεπώνυμο Φοιτητή Eκπαιδευτικό Λογισμικό Εκμάθησης Αγγλικής Γλώσσας με Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

που συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση / Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο

που συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση / Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΥΠΟΕΡΓΟ 4 ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2 ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ. Παραδοτέο 4.2.3α: Οµογενοποιηµένο επιµορφωτικό υλικό για την επιµόρφωση των εκπαιδευτικών, µέρος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Προτεραιότητας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Προτεραιότητας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ----- Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Ο υπολογιστής ως εργαλείο ενίσχυσης της μάθησης σε παιδιά προσχολικής ηλικίας.

Ο υπολογιστής ως εργαλείο ενίσχυσης της μάθησης σε παιδιά προσχολικής ηλικίας. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ο υπολογιστής ως εργαλείο ενίσχυσης της μάθησης σε παιδιά προσχολικής

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία ΘΕΜΑ: Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

Πτυχιακή Εργασία ΘΕΜΑ: Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Πτυχιακή Εργασία ΘΕΜΑ: Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Ονοματεπώνυμο Φοιτήτριας: ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΟΥΛΟΥ Όνομα Πατρός: ΣΕΡΑΦΕΙΜ Αριθμός Μητρώου : Τ - 518 ΟΚΤΩΜΒΡΙΟΣ 2006

Διαβάστε περισσότερα

2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας

2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας 2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ «Περιγραφή, η τέχνη του χώρου: αναπαράσταση μέσα από το λόγο ενός ιστορικού μνημείου και παρουσίασή του με πολυτροπικό κείμενο (από τη Νεοελληνική Γλώσσα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ. Οδηγός για τον εκπαιδευτικό ΟΜΑΔΑ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ-ΙΣΤΟΡΙΑ»

ΤΟΠΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ. Οδηγός για τον εκπαιδευτικό ΟΜΑΔΑ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ-ΙΣΤΟΡΙΑ» ΤΟΠΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Οδηγός για τον εκπαιδευτικό ΟΜΑΔΑ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ-ΙΣΤΟΡΙΑ» ΑΘΗΝΑ 2011 ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΠΤΟΣ ΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ ΣΤΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ DAEDALUS *

ΓΡΑΠΤΟΣ ΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ ΣΤΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ DAEDALUS * ΓΡΑΠΤΟΣ ΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ ΣΤΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ DAEDALUS * WAYNE M. BUTLER Τα δύο κύρια προϊόντα λογισµικού της ερευνητικής οµάδας The Daedalus Group Inc. -δηλαδή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΤΩΝ ΞΓ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΤΩΝ ΞΓ ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ / 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΤΩΝ ΞΓ Ο τόμος αυτός, 1 με τίτλο Οδηγός του Εκπαιδευτικού των Ξένων Γλωσσών, αποτελεί εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

i-teacher Το διαδικτυακό περιοδικό για τις Τ.Π.Ε. και τις εφαρµογές τους στην εκπαίδευση Τεύχος 11ο - Μάιος 2015 ISSN: 1792-4146 http://i-teacher.

i-teacher Το διαδικτυακό περιοδικό για τις Τ.Π.Ε. και τις εφαρµογές τους στην εκπαίδευση Τεύχος 11ο - Μάιος 2015 ISSN: 1792-4146 http://i-teacher. i-teacher Το διαδικτυακό περιοδικό για τις Τ.Π.Ε. και τις εφαρµογές τους στην εκπαίδευση Τεύχος 11ο - Μάιος 2015 ISSN: 1792-4146 http://i-teacher.gr 2/314 «I-TEACHER.GR» - ISSN 1792-4146 ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ:

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ»

«Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΕΛΕΝΗ ΤΣΑΜΗ «Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ» ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤHΜΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤHΜΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤHΜΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: 1. ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Α ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ - Α ΤΑΞΗ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ

ΠΡΟΣ: 1. ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Α ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ - Α ΤΑΞΗ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ---- Μαρούσι, 6-11-2012 Αρ. πρωτ. : 138371 ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π3.1.2. Μελέτη για την αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδασκαλία της Νεοελληνικής Γλώσσας στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση: γενικό πλαίσιο και ιδιαιτερότητες

Π3.1.2. Μελέτη για την αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδασκαλία της Νεοελληνικής Γλώσσας στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση: γενικό πλαίσιο και ιδιαιτερότητες Π3.1.2. Ανάπτυξη μεθοδολογίας για τη διδασκαλία των επιμέρους γνωστικών αντικειμένων στο μάθημα της Ελληνικής Γλώσσας με τη δημιουργική αξιοποίηση της επιστήμης και των εργαλείων ΤΠΕ Μελέτη για την αξιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική»

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Μεταπτυχιακή Διατριβή Τίτλος Διατριβής Ονοματεπώνυμο Φοιτητή Πατρώνυμο Εκπαιδευτικό Λογισμικό: Μαθηματικά Β Δημοτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ» ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε& ΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Με συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΤΩΝ ΞΓ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΤΩΝ ΞΓ ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ / 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΤΩΝ ΞΓ Ο τόμος αυτός, 1 με τίτλο Οδηγός του Εκπαιδευτικού των Ξένων Γλωσσών, αποτελεί εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Η εκπαιδευτική αξιοποίηση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: Πως, πότε και γιατί;

Η εκπαιδευτική αξιοποίηση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: Πως, πότε και γιατί; Η εκπαιδευτική αξιοποίηση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: Πως, πότε και γιατί; Αγγελική Δημητρακοπούλου Επίκουρος Καθηγήτρια, Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Λ. Δημοκρατίας 1, 85100,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΜΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΠΕΛΛΗΣ

Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΜΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΠΕΛΛΗΣ Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΜΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΠΕΛΛΗΣ Παναγιώτα Φαντίδου ΜΑΪΟΣ 2010 ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Σύστηµα Σήµανσης για Μουσεία»

«Σύστηµα Σήµανσης για Μουσεία» i ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕ ΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΡΟΣ 2007 ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ υπό το θέµα «Σύστηµα Σήµανσης για Μουσεία» ΙΩΑΚΕΙΜΙ ΟΥ ΚΑΛΛΙΡΟΗ ΜΑΡΙΑ Επιβλέπων καθηγητής: Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

Ένα σεµινάριο για την «Πληροφορική στο Σχολείο»

Ένα σεµινάριο για την «Πληροφορική στο Σχολείο» Ένα σεµινάριο για την «Πληροφορική στο Σχολείο» Α. Μαργετουσάκη 1 Π. Γ. Μιχαηλίδης Παιδαγωγικό Τµήµα ηµοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήµιο Κρήτης amarge@edc.uoc.gr michail@edc.uoc.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Στο κείµενο

Διαβάστε περισσότερα

Το μάθημα της ιστορίας στο περιβάλλον του υπολογιστή. Η διαχείριση μιας Βάσης Δεδομένων Μ. Ρεπούση, Α. Τσιβάς

Το μάθημα της ιστορίας στο περιβάλλον του υπολογιστή. Η διαχείριση μιας Βάσης Δεδομένων Μ. Ρεπούση, Α. Τσιβάς Το μάθημα της ιστορίας στο περιβάλλον του υπολογιστή. Η διαχείριση μιας Βάσης Δεδομένων Μ. Ρεπούση, Α. Τσιβάς Η σχέση των νέων τεχνολογιών με τις ιστορικές σπουδές έχει ήδη τη δική της ιστορία. Η αρχή

Διαβάστε περισσότερα

Προς ένα νέο ψηφιακό σχολείο: η ψηφιακή αφήγηση και τα κριτήρια αξιολόγησης για αξιοποίησή της στη διδακτική πράξη

Προς ένα νέο ψηφιακό σχολείο: η ψηφιακή αφήγηση και τα κριτήρια αξιολόγησης για αξιοποίησή της στη διδακτική πράξη Προς ένα νέο ψηφιακό σχολείο: η ψηφιακή αφήγηση και τα κριτήρια αξιολόγησης για αξιοποίησή της στη διδακτική πράξη Ρουµελιώτου Μυρσίνη 1, Κυρµανίδου Έλλη 2, Μωϋσίδης Γιάννης 3, Φουτσιτζή Σωτηρία 4 1 ΜΑ,

Διαβάστε περισσότερα