INTELPHONE TYPE INTD0900/ATED0900

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "INTELPHONE TYPE INTD0900/ATED0900"

Transcript

1 INTELPHONE TYPE INTD0900/ATED0900 ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΑΚΡΟΑΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΑΝΑΓΚΗΣ Το INTELPHONE είναι μία ηλεκτρονική συσκευή με την οποία μπορούμε να καλέσουμε 4 προκαθορισμένους αριθμούς, σε περιπτώσεις εκτάκτου ανάγκης, και είναι πολύ διαδεδομένη στο χώρο του ανελκυστήρα. Το INTELPHONE είναι σχεδιασμένο για να πληρεί τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής οδηγίας EN για τα συστήματα ασφαλείας στους ανελκυστήρες. Η συσκευή είναι αυτόνομη και τροφοδοτείτε μόνο από την τηλεφωνική γραμμή (δεν χρειάζεται μπαταρίες ή άλλου είδους τροφοδοσία για τη βασική της λειτουργία). ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ EN81-28 : Αυτόματη τηλεφωνική σύνδεση με το πάτημα ενός κουμπιού μέσα από την καμπίνα. EN EN Δυνατότητα διαχείρισης άλλων εξωτερικών Συσκευών EN Λειτουργία χωρίς μπαταρίες ή άλλου είδους Τροφοδοσία. EN Πληροφόρηση κατάστασης συσκευής εντός του θαλάμου με οπτικό τρόπο. EN Απόρριψη αδικαιολόγητου συναγερμού. EN Αποστολή ταυτότητας συσκευής με DTMF τόνους μέσω τηλεφωνικής EN γραμμής. Δυνατότητα απόρριψης διακοπής επικοινωνίας. EN Δυνατότητα αυτοελέγχου σωστής λειτουργίας. EN INTELPHONE Full gr.doc 1 30/3/2009

2 ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ Αυτόματη επικοινωνία με το πάτημα ενός κουμπιού. Αυτόματη λειτουργία κλήσεων μέσω εντολής ελέγχου. Αυτοέλεγχος με ρυθμιζόμενη χρονική περίοδο. Αποδοχή εξωτερικών κλήσεων Αναγνώριση κατειλημμένου ή δεν απαντά και αυτόματη κλήση επόμενου αριθμού. Ρύθμιση έντασης μεγαφώνου. Είσοδο για φίλτρο από οποιαδήποτε ηλεκτρονική συσκευή (π.χ. πίνακας ανελκυστήρα). Ειδικές έξοδοι για πικτογράμματα. Αυτόματη ρύθμιση κέντρου ISDN. Αποστολή ταυτότητας μέσω DTMF τόνων. Προγραμματισμός από μακριά μέσω τηλεφωνικής κλήσης. Επικοινωνία μέσω DTMF τόνων με ειδικό τηλεφωνικό κέντρο. Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση εντολής μέσω τηλεφωνικής κλήσης προς οποιαδήποτε ηλεκτρονική συσκευή (π.χ. πίνακας ανελκυστήρα). ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ LINE κλέμα: Συνδέουμε τη γραμμή τηλεφώνου. BUTTON κλέμα: Χρησιμοποιείτε για την λειτουργία της συσκευής και συνδέουμε το κουμπί Κώδων Κινδύνου. SPEED trimmer: Ρυθμίζουμε την προτεραιότητα μεταξύ μεγαφώνου και μικροφώνου. CONTROL κλέμα: Είσοδος εντολής από οποιαδήποτε ηλεκτρονική συσκευή (π.χ. πίνακας ανελκυστήρα) για έναρξη διαδικασίας κλήσης. Input κλέμα: είσοδος φίλτρου από οποιαδήποτε ηλεκτρονική συσκευή (π.χ. πίνακας ανελκυστήρα). Picto 1 2 κλέμες: Έξοδοι για πικτογράμματα όποτε αυτά είναι απαραίτητα. - + κλέμες: τροφοδοσία για πικτογράμματα, λειτουργίας αυτοελέγχου και ρελέ για τις επαφές NC C NO. NC C NO κλέμες: επαφές από ρελέ που χρησιμοποιούνται για να δώσουμε μία εντολή σε οποιαδήποτε ηλεκτρονική συσκευή (π.χ. πίνακας ανελκυστήρα). ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Α) ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΠΑΤΗΜΑ ΕΝΟΣ ΚΟΥΜΠΙΟΥ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΜΠΙΝΑ. «ΠΡΟΣΟΧΗ ως εναλλακτικός εξοπλισμός λήψης δεν μπορεί να είναι τερματικό με λειτουργία αυτομάτου τηλεφωνητή» Αυτή είναι η κύρια λειτουργία του INTELPHONE.Αφού πατήσουμε το κατάλληλο πλήκτρο στον πίνακα λειτουργίας της καμπίνας(συνήθως αναγνωρίζεται σαν κώδων κινδύνου),η σύνδεση επιτυγχάνεται αυτόματα με ένα από τα 4 νούμερα που είναι αποθηκευμένα στο INTELPHONE.Για την αποθήκευση των τεσσάρων αριθμών βλέπε κεφάλαιο προγραμματισμός. Το πλήκτρο κινδύνου θα πρέπει να μείνει πατημένο έως ότου ανάψει το κίτρινο led και ακούσουμε την επιλογή των αριθμών. Αυτό χρειάζεται περίπου 4 δευτερόλεπτα (τυχόν πατήματα του πλήκτρου κινδύνου που δεν έχουν σχέση με περίπτωση ανάγκης αγνοούνται). Η συσκευή τότε αυτόματα καλεί τον αριθμό ανάγκης που είναι αποθηκευμένος στη θέση 1 (Μ1). Αν ο αριθμός είναι κατειλημμένος ή δεν απαντά τότε η συσκευή αρχίζει την επιλογή του επόμενου αποθηκευμένου αριθμού. INTELPHONE Full gr.doc 2 30/3/2009

3 Τρεις προσπάθειες γίνονται διαδοχικά με τα νούμερα Μ1,Μ2,Μ3 και Μ4. Αν και οι 12 προσπάθειες αποτύχουν τότε η συσκευή θα τεθεί εκτός λειτουργίας και θα πρέπει να επαναλάβουμε την διαδικασία εκκινήσεως. Η διαδοχή των επιλογών είναι ως εξής : <M1,M2,M3,M4,M1,M2,M3,M4,M1,M2,M3,M4> Β) ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΛΗΣΕΩΝ ΜΕΣΩ ΕΝΤΟΛΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ. Ακριβώς η ίδια διαδικασία όπως περιγράφεται παραπάνω μπορεί να ξεκινήσει και με τον παρακάτω τρόπο : Το σύστημα ελέγχου του ανελκυστήρα (ή κάποιο άλλο ηλεκτρονικό σύστημα) μπορεί να ξεκινήσει την ίδια αυτόματη σύνδεση όπως περιγράφεται παραπάνω μέσω της εφαρμογής τάσης 12V στις επαφές CONTROL της συσκευής. Μέσω του βραχυκυκλωτήρα NO / NC επιλέγουμε την λειτουργία. Α)Στην θέση ΝΟ η εκκίνηση γίνεται εάν δώσουμε τάση 12V στην κλέμα CONTROL. Β)Στην θέση NC η εκκίνηση γίνεται εάν κόψουμε τάση 12V από την κλέμα CONTROL. Γ) ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΚΛΗΣΗ ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΥ (SELF TEST). Η συσκευή θα ανοίξει μόνη της και θα αρχίσει η παραπάνω διαδικασία μέχρι να απαντήσει κάποιος από τους αριθμούς όπου και θα στείλει κωδικό self test. Η χρονική περίοδος του κάθε πότε θα κάνει αυτοέλεγχο η συσκευή μπορεί να ρυθμιστεί (βλέπε κεφάλαιο προγραμματισμός). Δ) ΑΠΟΔΟΧΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΛΗΣΕΩΝ Με το INTELPHONE μπορούμε να δεχθούμε εξωτερικές κλήσεις από άλλα τηλέφωνα Η συσκευή απαντά στην κλήση εάν επιθυμούμε με από ορισμένο αριθμό κουδουνισμάτων (βλέπε κεφάλαιο προγραμματισμός) και παραμένει στην γραμμή για 6 λεπτά όπου μετά το πέρας τους θα κλείσει. ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Το INTELPHONE δεν δίνει ακουστικό σήμα (κουδουνισμός) για τις εισερχόμενες κλήσεις. Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορεί να παρατηρηθεί η εισερχόμενη κλήση από κάποιον. Για να ξεκινήσει η επικοινωνία θα πρέπει να μιλήσει αυτός που καλεί. Ε) ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Α)Στην περίπτωση που έχουμε καλέσει εμείς το INTELPHONE μπορούμε να τερματίσουμε την κλήση πληκτρολογώντας 1*. ΣΤ) ΕΙΔΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΟΜΙΛΙΑΣ Κατά την διάρκεια επικοινωνίας, κατάσταση ομιλίας, με το INTELPHONE έχουμε τη δυνατότητα να το προγραμματίσουμε (βλέπε κεφάλαιο προγραμματισμός), να ενεργοποιήσουμε και να απενεργοποιήσουμε το ρελέ που είναι στη συσκευή (εφόσον υπάρχει τροφοδοσία 12v στις κλέμες + -) και να ρωτήσουμε ποιο είναι το ID της συσκευής. Οι ειδικές εντολές είναι 1* κλείνει η γραμμή και διακόπτετε η οποιαδήποτε συνομιλία. 2* ρωτάμε το INTELPHONE για το ID του και αυτό μας απαντά με 4 DTMF τόνους (ID). 3* ενεργοποίηση του ρελέ που είναι στο INTELPHONE επαφές NC C NO. 4* απενεργοποίηση του ρελέ που είναι στο INTELPHONE επαφές NC C NO. ΠΡΟΣΟΧΗ Για να μπορέσει να δώσει εντολή το ρελέ θα πρέπει να υπάρχει η τροφοδοσία 12ν στις κλέμες + -.H εντολή παραμένει για όση ώρα είναι ανοικτό το INTELPHONE. INTELPHONE Full gr.doc 3 30/3/2009

4 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Α) Από το πληκτρολόγιο της συσκευής ΠΡΟΣΟΧΗ Η σύνδεση με το τηλεφωνικό κύκλωμα πρέπει να υφίσταται για να γίνει ο προγραμματισμός. Η διαδικασία προγραμματισμού διακόπτεται όταν η σύνδεση διακοπεί. Πριν από κάθε είδος προγραμματισμού το INTELPHONE θα πρέπει να ανοίξει. Αυτό γίνεται αν πατήσουμε το πλήκτρο program PR που βρίσκεται στο πληκτρολόγιο όπου και ακούγεται στο μεγάφωνο το σήμα της γραμμής (ΟΤΕ). Αν έχουμε εισάγει κωδικό πρόσβασης θα πρέπει να τον πληκτρολογήσουμε για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στον προγραμματισμό. Ο κωδικός αυτός δεν είναι απαραίτητος εάν δεν τον εισάγουμε (ρύθμιση #089) ή όταν ο κωδικός είναι Με κάθε παραδεκτή εντολή το INTELPHONE ενημερώνει τον χρήστη με 2 μπιπ (O.K.) Μετά από κάθε ρύθμιση το INTELPHONE παραμένει ανοικτό και περιμένει καινούρια εντολή. Δεν χρειάζεται να ξαναπατήσουμε το πλήκτρο PR Με το πλήκτρο PR μπορούμε να κλείσουμε την συσκευή οποιαδήποτε στιγμή μόνο κατά τον προγραμματισμό. Κατά την διάρκεια του προγραμματισμού από το τηλέφωνο ακούμε τα σήματα του ΟΤΕ. και του ήχους του πληκτρολογίου. Δεν πρέπει να δίνουμε σημασία στα σήματα του ΟΤΕ. Αυτό που έχει σημασία είναι το πράσινο LED να είναι αναμμένο. Β) Εξ αποστάσεως καλώντας την συσκευή ΠΡΟΣΟΧΗ Για να γίνει αυτού του είδος ο προγραμματισμός θα πρέπει να καλέσουμε το INTELPHONE. Μόλις απαντήσει μας στέλνει με DTMF τόνους το ID του και αυτομάτως μπαίνει σε κατάσταση ομιλίας. Από αυτό το σημείο μπορούμε να εισάγουμε τις ειδικές εντολές (βλέπε ΣΤ. περιγραφή λειτουργίας) ή να μπούμε στην κατάσταση προγραμματισμού. Για να μπούμε στην κατάσταση προγραμματισμού, θα πρέπει να εισάγουμε τον κωδικό πρόσβασης και εφόσον είναι σωστός (απαντάει με 2 τόνους DTMF Ο.Κ.) μπορούμε να συνεχίσουμε στον προγραμματισμό. Αν ο κωδικός είναι λάθος το INTELPHONE απαντάει με 1 τόνο DTMF και θα πρέπει να ξαναγίνει προσπάθεια εισαγωγής του εάν θέλουμε να συνεχίσουμε. Η εισαγωγή του κωδικού γίνετε προσθέτοντας πριν και μετά τον τετραψήφιο αριθμό τον χαρακτήρα #. Είναι δηλαδή της μορφής #nnnn#. Αφού έχουμε κάνει την σωστή επιλογή του κωδικού, έχουμε εισέλθει αυτομάτως στο πεδίο προγραμματισμού απ όπου μπορούμε να προγραμματίσουμε το INTELPHONE. Εάν θέλουμε να γυρίσουμε στο προηγούμενο πεδίο από αυτό του προγραμματισμού (πεδίο ειδικών εντολών) πληκτρολογούμε 1. ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Α) Από το πληκτρολόγιο της συσκευής Β) Εξ αποστάσεως καλώντας την συσκευή Μνήμη 1 : S 1 (O.K.) νούμερο τηλεφώνου S (O.K.) Μνήμη 2 : S 2 (O.K.) νούμερο τηλεφώνου S (O.K.) Μνήμη 3 : S 3 (O.K.) νούμερο τηλεφώνου S (O.K.) Μνήμη 4 : S 4 (O.K.) νούμερο τηλεφώνου S (O.K.) (ΟΚ σημαίνει 2 μπιπ ) # 1 (O.K.) νούμερο τηλεφώνου # (O.K.) # 2 (O.K.) νούμερο τηλεφώνου # (O.K.) # 3 (O.K.) νούμερο τηλεφώνου # (O.K.) # 4 (O.K.) νούμερο τηλεφώνου # (O.K.) Με αυτό τον τρόπο τα απαραίτητα νούμερα τηλεφώνου αποθηκεύονται στην εσωτερική μνήμη του INTELPHONE (M1,M2,M3 και M4). Στην περίπτωση λανθασμένου χειρισμού κλείστε το τηλέφωνο πατήστε πλήκτρο PR και επανεκκινήστε την διαδικασία προγραμματισμού. INTELPHONE Full gr.doc 4 30/3/2009

5 Και οι 4 θέσεις μνήμης θα πρέπει ΠΑΝΤΑ να κατέχουν κάποιο νούμερο. Εάν μόνο ένας αριθμός είναι διαθέσιμος τότε θα πρέπει να τοποθετείται και στις τέσσερις μνήμες. ΠΡΟΣΟΧΗ : Όταν το INTELPHONE συνδεθεί σε NetMod της Intracom θα πρέπει πρώτα να έχει εγκατασταθεί το νεότερο Firmware (λογισμικό συσκευής NetMod). Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την Intracom ή επισκεφτείτε τη δικτυακή τοποθεσία Για σύνδεση σε ISDN πρέπει πρώτα να απενεργοποιηθεί η καθυστέρηση απόλυσης (βλέπε ειδικές λειτουργίες) Για σύνδεση σε εσωτερικό τηλεφωνικό κέντρο, πρέπει να γίνει πλήρης έλεγχος λειτουργίας πρώτα. Για οποιοδήποτε πρόβλημα καλέστε το service. Το INTELPHONE είναι μία συσκευή ανοιχτής ακρόασης, και δεν επιτρέπει την ταυτόχρονη λειτουργία μεγαφώνου και μικροφώνου ΕΙΔΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ Θα πρέπει πρώτα να έχει ανοίξει η συσκευή πατώντας το πλήκτρο PR. #080 : Ρύθμιση έντασης μεγαφώνου Με 1 αυξάνει ένταση. Με 2 μειώνει ένταση. Μετά την επιθυμητή ρύθμιση, πατήστε * για αποθήκευση. Εργοστασιακή ρύθμιση στο < 50% >. #081+n : Αριθμός κουδουνισμάτων για απάντηση όταν το καλούν Βάζουμε έναν αριθμό από το 0 έως το 9 Ο αριθμός αυτός δηλώνει πόσες φορές θα κουδουνίσει η συσκευή πριν απαντήσει Με τοποθέτηση του αριθμού 0 η συσκευή δεν απαντά Εργοστασιακή ρύθμιση < 1 >. Μετά την επιθυμητή επιλογή, η συσκευή Θα στείλει σήμα ok #082 : Ρύθμιση του ISDN (απενεργοποίηση της καθυστέρησης απόλυσης). Το INTELPHONE ανοίγει και καλεί αυτόματα τον κωδικό **71# για να ακυρώσει την καθυστέρηση απόλυσης. Η συσκευή στείλει σήμα ok μετά από 1 δευτερόλεπτο. #083 : Ρύθμιση του ISDN (αποδοχή χρόνου flash ) Το INTELPHONE ανοίγει και καλεί αυτόματα τον κωδικό **25*20#, για να ρυθμίσει την αποδοχή χρόνου flash μικρότερο από 200 msec. Η συσκευή στείλει σήμα ok μετά από 1 δευτερόλεπτο. #084+x : Επιλογή τερματισμού κλήσης κατά τη διάρκεια επικοινωνίας (πράσινο λαμπάκι αναμμένο). Με * ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να τερματίζει την κλήση, κατά την διάρκεια επικοινωνίας (πράσινο λαμπάκι αναμμένο) εάν το κουμπί πατηθεί πάνω από 3 δευτερόλεπτα. Με # η επιλογή απενεργοποιείτε.. Εργοστασιακή ρύθμιση < απενεργοποιημένη λειτουργία>. #085+x : Επιλογή αποδοχής εισόδου φίλτρου. Με * ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να ενεργοποιήσει την είσοδο του φίλτρο και να επεμβαίνει αυτό όπου ορίζει ο κανονισμός. Με # η επιλογή απενεργοποιείτε.. Εργοστασιακή ρύθμιση < απενεργοποιημένη λειτουργία>. #086+x : Επιλογή αυτόματης αποστολής ID ταυτότητας INTELPHONE. Με * ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να ενεργοποιήσει την αυτόματη αποστολή της ID ταυτότητας του INTELPHONE όταν έρθει σε κατάσταση ομιλίας (speak) ή όταν απαντά όταν το καλούνε. INTELPHONE Full gr.doc 5 30/3/2009

6 Με # η επιλογή απενεργοποιείτε. Εργοστασιακή ρύθμιση < απενεργοποιημένη λειτουργία>. #087+n : Αριθμός ημερών για αυτοέλεγχο (self test) (Για να λειτουργήσει αυτή η επιλογή είναι απαραίτητη η παροχή τροφοδοσίας 12v στις κλέμες + -). Βάζουμε έναν αριθμό από το 0 έως το 9 Ο αριθμός αυτός δηλώνει μετά από πόσες ημέρες θα καλέσει η συσκευή και θα δώσει κωδικό αυτοελέγχου. Με τοποθέτηση του αριθμού 0 η συσκευή δεν κάνει αυτοέλεγχο. Εργοστασιακή ρύθμιση < 3 >. Μετά την επιθυμητή επιλογή, η συσκευή Θα στείλει σήμα ok #088+nnnn : Αλλαγή της ID ταυτότητας INTELPHONE. Τοποθετούμε 4 αριθμούς οι οποίοι θα αντιπροσωπεύουν το ID Εργοστασιακή ρύθμιση < 0000 >. #089+nnnn: Αλλαγή κωδικού πρόσβασης στις ρυθμίσεις του INTELPHONE. Τοποθετούμε 4 αριθμούς οι οποίοι θα αντιπροσωπεύουν το κωδικό πρόσβασης στις ρυθμίσεις του INTELPHONE. Όταν ο κωδικός είναι 0000 δεν ζητείται για να κάνουμε ρυθμίσεις στο INTELPHONE. Όταν ο κωδικός είναι διαφορετικός από 0000 τότε είναι απαραίτητη η εισαγωγή του για την εισαγωγή στις ρυθμίσεις της συσκευής. Στην περίπτωση λάθος κωδικού η συσκευή θα κλείσει. Εργοστασιακή ρύθμιση < 0000 >. #08i : Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων Επαναφέρει τις εργοστασιακές ρυθμίσεις της συσκευής και σβήνει τους 4 αποθηκευμένους αριθμούς. Φίλτρο ανεπιθύμητων συναγερμών Η συσκευή με την κατάλληλη συνδεσμολογία μπορεί να απορρίπτει του ανεπιθύμητους συναγερμούς. Περίπτωση ανεπιθύμητου συναγερμού έχουμε όταν ο ανελκυστήρας κινείται και πρόκειται να σταματήσει κανονικά και όταν ο ανελκυστήρας είναι σταματημένος σε όροφο με ανοιχτή πόρτα. Βεβαίως όταν ο ανελκυστήρας είναι σε κατάσταση συντήρησης καμία παρεμπόδιση κλήσεως ανάγκης δεν πρέπει να γίνεται από το φίλτρο. Για να μπορεί η συσκευή να κάνη την λειτουργία φίλτρου χρειάζεται μια εντολή 12 volt στην κλεμα INPUT της συσκευής. Όταν υπάρχει η τάση 12 VOLT το τε η συσκευή δεν κάνει κλήση. Την εντολή 12 volt πρέπει να την δώσει ο πίνακας του ανελκυστήρα στην συσκευή. Το μέσον με το όποιο ο πίνακας δίνη την εντολή 12 volt φίλτρου πρέπει να συμμορφώνεται με την παράγραφο και του προτύπου ΕΝ81.1 και ΕΝ81.2 συνδεσμολογία φίλτρου Πίνακας ανελκυστήρα INTELPHONE είσοδος INPUT VOLT Η REVISION πρέπει να διακόπτει την τάση 12VOLT κατά την διάρκεια συντήρησης REVISION INTELPHONE Full gr.doc 6 30/3/2009

7 Πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται με τον ανελκυστήρα Ο εγκαταστάτης πρέπει να πληροφορεί τον ιδιοκτήτη της εγκατάστασης σχετικά με τα ακόλουθα: την ανάγκη για τον ιδιοκτήτη της εγκατάστασης να διασφαλίζει ότι ο ανελκυστήρας διαθέτει σύνδεση με μια υπηρεσία επέμβασης, πληροφορίες που πρέπει να μεταβιβαστούν στην υπηρεσία επέμβασης, βλέπε 5.3, την ανάγκη να διατηρείται ο εξοπλισμός συναγερμού ανά πάσα στιγμή σε λειτουργική κατάσταση, ώστε να παρέχει αμφίδρομη επικοινωνία με μια υπηρεσία επέμβασης, την ανάγκη να θέτει την εγκατάσταση εκτός λειτουργίας, όποτε η αμφίδρομη επικοινωνία είναι εκτός λειτουργίας, τον περιοδικό έλεγχο της φωνητικής απόκρισης που προέρχεται από την υπηρεσία επέμβασης, χρησιμοποιώντας τη διάταξη / τις διατάξεις έναρξης συναγερμού (μη αυτόματη δοκιμή), βλέπε επίσης ΕΝ 13015:2001, α), πληροφορίες για τη χρήση των συστημάτων συναγερμού, τις ελάχιστες απαιτήσεις συντήρησης για το σύστημα συναγερμού, πληροφορίες για το πως να αλλάζει τις παραμέτρους τηλεφωνικής κλίσης π.χ. τους αριθμούς κλίσης, όταν περιλαμβάνονται στον εξοπλισμό συναγερμού. Πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται από τον ιδιοκτήτη της εγκατάστασης στην υπηρεσία επέμβασης Ο ιδιοκτήτης της εγκατάστασης πρέπει να πληροφορεί την υπηρεσία επέμβασης σχετικά με τα ακόλουθα: τις γενικές οδηγίες / πληροφορίες του εγκαταστάτη, λαμβάνοντας επίσης υπόψη τις απαιτήσεις αυτού του προτύπου, την ανάγκη εγκατάστασης μιας μόνιμης αμφίδρομης επικοινωνίας, που να επιτρέπει επαφή με τους εγκλωβισμένους χρήστες, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας κανονικής συνομιλίας με αυτούς και πληροφόρησής τους σχετικά με την πορεία της επιχείρησης απεγκλωβισμού τους. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πέραν της επίσημης γλώσσας ή γλωσσών (βλέπε ΕΝ 81-1:1998, και ΕΝ 81-2:1998, 0.2.5), ο ιδιοκτήτης της εγκατάστασης μπορεί να απαιτήσει την ανθρώπινη απόκριση σε κάποια πιο συγκεκριμένη γλώσσα ή γλώσσες, τις πληροφορίες που παρέχονται από τον εγκαταστάτη σχετικά με τη διεπαφοδότηση του συστήματος συναγερμού, τους περιοδικούς ελέγχους, τις αυτόματες δοκιμές, τη διεύθυνση από την οποία προέρχεται ο συναγερμός, συμπεριλαμβανομένης και της θέσεως του ανελκυστήρα, την οργάνωση του κτιρίου, συμπεριλαμβανομένης και της απαραίτητης διαθεσιμότητας της υπηρεσίας επέμβασης, π.χ. εντός του 24ώρου, την περιγραφή των μέσων πρόσβασης προς τον εγκλωβισμένο χρήστη ή χρήστες, τους όποιους ιδιαίτερους κινδύνους, σε σχέση με την είσοδο στο κτίριο και την πρόσβαση στην εγκατάσταση, την ανάγκη να εξασφαλιστεί η συμβατότητα μεταξύ των εξοπλισμών, ώστε να καταστεί δυνατή η πλήρης και ορθή λήψη και αναγνώριση του συναγερμού / των συναγερμών, πριν σταλεί η βεβαίωση λήψης στον εξοπλισμό συναγερμού, τα χρονικά όρια της ηλεκτρικής τροφοδότησης έκτακτης ανάγκης προς το σύστημα συναγερμού. Δοκιμή πριν την έναρξη λειτουργίας «ΠΡΟΣΟΧΗ ο εγκαταστάτης πρέπει να κάνη δοκιμή μετά την εγκατάσταση. Οι δοκιμές πριν την έναρξη λειτουργίας πρέπει να καλύπτουν τη λειτουργία του συστήματος συναγερμού. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η εξέταση και η δοκιμή όλης της εγκατάστασης πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τα αντίστοιχα πρότυπα της σειράς ΕΝ 81 INTELPHONE Full gr.doc 7 30/3/2009

8 INTELPHONE Full gr.doc 8 30/3/2009

9 ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ Η οδηγία 99/5/EC περιγράφει ότι Κατά την κρίση του κατασκευαστή, η συμμόρφωση της συσκευής με τις απαραίτητες απαιτήσεις που προσδιορίζονται στο άρθρο 3(1)(a) και (b) μπορούν να αποδειχθούν μέσω των διαδικασιών που ορίζονται στις οδηγίες 73/23/EEC και 89/336/EEC. Οι συσκευές τηλεπικοινωνίας οι οποίες δεν κάνουν χρήση φάσματος ράδιοτηλεπικοινωνίας και μπορούν να λάβουν μέρος πληροφορίας, πρέπει να υποβληθούν στις διαδικασίες που περιγράφονται σε οποιοδήποτε από τα παραρτήματα II, IV or V κατά την κρίση του κατασκευαστή. Σχετικά με τα πρότυπα αρμονικών Για την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα (οδηγία 89/336/EEC) Έλεγχοι Πρότυπα Φορέας Εκπομπή EN 55022/ΕΝ12015 Anco Lab 1/12/2003 Ατρωσία EN 55024/ΕΝ12016 Anco Lab 1/12/2003 ESD EN EMC HELLAS /09/2003 Injected Curent EN EMC HELLAS /09/2003 Μαγνητικό Πεδίο EN EMC HELLAS /09/2003 Συνεχόμενος εκπεμπόμενος θόρυβος EN Anco Lab 1/12/2003 Εκπομπές κυμάτων EN EMC HELLAS /09/2003 Fast transient EN EMC HELLAS /09/2003 Για την ασφάλεια (Directive73/23/EC) ΑΝΚΟ ΑΕ 20/12/2003 EN ,2.2.3,6.1,6.2,6.2.1, ,6.3.1,6.3.2 Για την αποδοτικότητα Αρ. Πιστοποιητικού /10/2003 ΟΤΕ ΑΕ TBR21, TBR38 KAI ETS Για το EN Alarms Compliance End of alarm Compliance Emergency electrical power supply Compliance Information in the lift car compliance Alarm filtering * Identification ** Communication Compliance 4.2. TECHNICAL CHARACTERISTICS Compliance 5 information s 6 initial test 7 marking * μέσο ρελέ από τον πίνακα ελέγχου ** μέσο αναγνώριση κλήσης ή από την συσκευή ΙΝΤ0101 Η συσκευή INT0101 είναι ένα σύστημα που παράγουμε εμείς και παίρνει πληροφορίες από το INTELPHONE και τις μεταφέρει στον Η/Υ. INTELPHONE Full gr.doc 9 30/3/2009

10 ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ DECLARATION OF CONFORMITY Manufacturer s Name Όνομα κατασκευαστή Manufacturer s Address Διεύθυνση Κατασκευαστή ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ E. PELEKIS and Co E. ΠΕΛΕΚΗΣ και ΣΙΑ OE Hr. Karvouni 27- AHARNAI Χρ. Καρβούνη 27 ΑΧΑΡΝΑΙ Declares that the product: Emergency Lift Telephone Δηλώνει, ότι το προϊόν: Τηλέφωνο ανάγκης για Ανελκυστήρα Product Name: INTELPHONE Ονομασία: INTELPHONE SERIALNumber(s): FROM TO Product types / Κωδικοί Προϊόντος: INTD0900/ ATED0900 Conforms with the essential requirements of the emc directive 89/336/EC and the Radio & Telecommunications Terminal Equipment directive 1999/5/EC and satisfies all the applicable standards to the product within this directives as follows: Συμμορφώνεται με τις ουσιώδεις απαιτήσεις της κοινοτικής οδηγίας emc 89/336/EK και της οδηγίας Ραδιοεξοπλισμού & Τηλεπικοινωνιακού Τερματικού Εξοπλισμού 1999/5/ΕK (ΦΕΚ 44/Α/ ) και ικανοποιεί όλα τα πρότυπα που εφαρμόζονται για το προϊόν όπως αυτά αναφέρονται παρακάτω: Εκπομπή EN 55022/ΕΝ12015 Ατρωσία EN 55024/ΕΝ12016 ESD EN Injected Curent EN Μαγνητικό Πεδίο EN Συνεχόμενος εκπεμπόμενος θόρυβος EN Fast transient EN Εκπομπές κυμάτων EN TBR21, TBR-38 ETS article 3.1a / άρθρο 3.1α: PERFORMED/ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ article 3.1b / άρθρο 3.1β: PERFORMED/ ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ Date and location/τόπος, Ημερομηνία ATHENS 2/11/2004 For INTELCO Electronics V. PELEKIS Signature /Υπογραφή INTELPHONE Full gr.doc 10 30/3/2009

MICROBOT-1E ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ V1.00

MICROBOT-1E ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ V1.00 E ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ V1.00 www.mtec.gr 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ...4 ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΠΙΚΑ...6 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ...6 ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΕΝΔΕΙΞΗ ΣΗΜΕΙΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ...6

Διαβάστε περισσότερα

Networx Series. NX-8-EUR Control Panel Προγραμματισμός

Networx Series. NX-8-EUR Control Panel Προγραμματισμός Networx Series NX-8-EUR Control Panel Προγραμματισμός Γενική Περιγραφή Ο πίνακας NetworX NX-8 EUR της CADDX, αντιπροσωπεύει μια νέα προσέγγιση στο σχεδιασμό συστημάτων ασφαλείας. Δια μέσου της εμπειρίας

Διαβάστε περισσότερα

SIGMA "APOLLO" APOLLO Οδηγίες Χρήσης Σελίδα 1

SIGMA APOLLO APOLLO Οδηγίες Χρήσης Σελίδα 1 SIGMA "APOLLO" Ο κεντρικός πίνακας "APOLLO" είναι ένα σύγχρονο σύστημα ασφαλείας, το οποίο μπορεί να καλύψει με ασφάλεια τις ανάγκες ενός σπιτιού, ενός γραφείου ή μιας επιχείρησης. Έχει σχεδιασθεί με στόχο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης και Εγκατάστασης RP 205CN

Οδηγίες Χρήσης και Εγκατάστασης RP 205CN Οδηγίες Χρήσης και Εγκατάστασης RP 205CN Κεφάλαιο 1 Περίληψη εντολών Στο πίνακα που ακολουθεί αναφέρονται οι εντολές που συνήθως χρησιµοποιεί ο εγκαταστάτης ή ο χρήστης της συσκευής προκειµένου να λειτουργεί

Διαβάστε περισσότερα

SAW 4800 με κωδικοποιητή

SAW 4800 με κωδικοποιητή ΕΝΔΕΙΞΗ ΖΩΝΗΣ (ΚΙΤΡΙΝΟ) Εμφανίζει την κατάσταση των ζωνών. ΚΟΥΜΠΙ ΑΣΤΕΡΑΚΙ Χρησιμοποιείται για να προγραμματίσει παρακαμφθείσες ζώνες και ζώνες παραμονής (stay). ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΦΩΤΙΑΣ ZONE 1 ZONE 2 ZONE 3

Διαβάστε περισσότερα

Gigaset A420/A420A Ð Ã. Εσωτ. 1. 23.04. 10:53 Menu. ª Ρυθμίσεις ήχου. â Ανάκληση τηλ. καταλόγου

Gigaset A420/A420A Ð Ã. Εσωτ. 1. 23.04. 10:53 Menu. ª Ρυθμίσεις ήχου. â Ανάκληση τηλ. καταλόγου Gigaset A420/A420A 1 Επισκόπηση ασύρματου ακουστικού 1 Κατάσταση φόρτισης μπαταριών 2 Σύμβολο αυτ.τηλεφωνητή (μόνο στο A420A) 3 Ένδειξη ισχύος λήψης 4 Πλήκτρα οθόνης 1 5 Πλήκτρο τερματισμού και 2 ενεργ./απενεργ.

Διαβάστε περισσότερα

Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, δείτε την ενότητα Τα πρώτα βήµατα στη σελ. 9.

Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, δείτε την ενότητα Τα πρώτα βήµατα στη σελ. 9. TG7511GR(gr-gr).book Page 1 Monday, February 15, 2010 4:16 PM Οδηγίες χρήσης Ψηφιακό ασύρματο τηλέφωνο Αρ. µοντέλου KX-TG7511GR Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, δείτε την ενότητα Τα πρώτα

Διαβάστε περισσότερα

5.1.2 5.1.3 5.2 ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ SAFEMATE ΑΠΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ...26 6.0 ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ SAFEMATE ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ.29

5.1.2 5.1.3 5.2 ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ SAFEMATE ΑΠΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ...26 6.0 ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ SAFEMATE ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ.29 51 1. Σχετικά με την συσκευή SafeMate...3 1.1 Γενικά Χαρακτηριστικά Συσκευής...3 1.2 Περιεχόμενα Συσκευασίας...3 1.3 Πιστοποιητικά...4 2.0 Γενική Περιγραφή...4 2.1 Εγκατάσταση της κάρτας SIM...6 2.2 Φόρτιση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης. PowerMaxPro Πλήρες Επιτηρούμενο Ασύρματο Σύστημα Συναγερμού

Οδηγίες Χρήσης. PowerMaxPro Πλήρες Επιτηρούμενο Ασύρματο Σύστημα Συναγερμού ήρες ιτηρούμενο ύρματο τημα αγερμού ήρες ιτηρούμενο ύρματο τημα αγερμού ήρες ιτηρούμενο ύρματο Οδηγίες Χρήσης PowerMaxPro Πλήρες Επιτηρούμενο Ασύρματο Σύστημα Συναγερμού ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ POWERMAX PRO Σύντομος

Διαβάστε περισσότερα

Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, δείτε την ενότητα Τα πρώτα βήµατα στη σελ. 10.

Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, δείτε την ενότητα Τα πρώτα βήµατα στη σελ. 10. Οδηγίες χρήσης Ψηφιακό ασύρματο τηλέφωνο Αρ. µοντέλου KX-TG2511GR Ψηφιακό ασύρματο τηλέφωνο με αυτόματο τηλεφωνητή Αρ. µοντέλου KX-TG2521GR Το μοντέλο που απεικονίζεται είναι το KX-TG2511. Πριν χρησιµοποιήσετε

Διαβάστε περισσότερα

PowerMax Pro Οδηγίες Χρήσης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

PowerMax Pro Οδηγίες Χρήσης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ PowerMax Pro Οδηγίες Χρήσης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΝ ΣΥΝΤΟΜΙΑ. 2 ΦΩΤΕΙΝΕΣ ΕΝ ΕΙΞΕΙΣ... 2 ΕΝ ΕΙΞΕΙΣ ΣΕΙΡΗΝΑΣ... 3 ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ ΤΟΥ POWERMAX PRO... 3 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5

Διαβάστε περισσότερα

Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, δείτε την ενότητα Τα πρώτα βήµατα στη σελ. 10.

Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, δείτε την ενότητα Τα πρώτα βήµατα στη σελ. 10. TG8051_8061GR(gr-gr).book Page 1 Friday, March 18, 2011 1:14 PM Οδηγίες χρήσης Ψηφιακό ασύρματο τηλέφωνο Αρ. µοντέλου KX-TG8051GR Ψηφιακό ασύρματο τηλέφωνο με αυτόματο τηλεφωνητή Αρ. µοντέλου KX-TG8061GR

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia C5 00

Οδηγός χρήσης Nokia C5 00 Οδηγός χρήσης Nokia C5 00 Τεύχος 3.0 2 Περιεχόμενα Περιεχόμενα Ασφάλεια 5 Πληροφορίες για τη συσκευή 5 Εφαρμογές γραφείου 6 Υπηρεσίες δικτύου 6 Ξεκινώντας 8 Πλήκτρα και μέρη 8 Τοποθέτηση της κάρτας SIM

Διαβάστε περισσότερα

VIDEO AUDIO ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΔΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΡΟΣΟΧΗ! ΠΡΩΤΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΗ, ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ!

VIDEO AUDIO ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΔΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΡΟΣΟΧΗ! ΠΡΩΤΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΗ, ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ! VIDEO AUDIO ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΔΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ NVM 450MB NVM 450MC ND 106 NVM 700MC ΠΡΟΣΟΧΗ! ΠΡΩΤΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΗ, ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ! ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ : Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά

Διαβάστε περισσότερα

Gigaset A380. Τι μπορείτε να βρείτε και πού. U Με u μετακίνηση προς τα επάνω/ T Μετακίνηση του κέρσορα με u

Gigaset A380. Τι μπορείτε να βρείτε και πού. U Με u μετακίνηση προς τα επάνω/ T Μετακίνηση του κέρσορα με u Gigaset A380 1 Κατάσταση φόρτισης των μπαταριών 2 Πλήκτρα οθόνης 3 Πλήκτρο μηνυμάτων αναβοσβήνει: όταν όταν υπάρχουν νέα μηνύματα 4 Πλήκτρο ανοικτής συνομιλίας 5 Πλήκτρο ελέγχου (u) 6 Πλήκτρο απάντησης

Διαβάστε περισσότερα

11.12. 11:56 Εσωτ. MENU

11.12. 11:56 Εσωτ. MENU Gigaset AS180/AS280 Σύντομη παρουσίαση φορητού ακουστικού 1 Κατάσταση φόρτισης των μπαταριών 2 Πλήκτρα οθόνης 3 Πλήκτρο μηνυμάτων αναβοσβήνει: υπάρχουν νέα μηνύματα 4 AS180: h Πλήκτρο τηλεφωνικού καταλόγου

Διαβάστε περισσότερα

Μόλις αποκτήσατε ένα τηλέφωνο Sagemcom και σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας.

Μόλις αποκτήσατε ένα τηλέφωνο Sagemcom και σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας. C111 Αγαπητέ πελάτη Μόλις αποκτήσατε ένα τηλέφωνο Sagemcom και σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας. Το προϊόν αυτό έχει κατασκευαστεί με τη μεγαλύτερη φροντίδα, αν συναντήσετε οποιαδήποτε δυσκολία

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia C5 03

Οδηγός χρήσης Nokia C5 03 Οδηγός χρήσης Nokia C5 03 Τεύχος 2.2 2 Περιεχόμενα Περιεχόμενα Ασφάλεια 5 Αφαίρεση μπαταρίας 5 Ξεκινώντας 6 Τοποθέτηση της κάρτας SIM και της μπαταρίας 6 Τοποθέτηση της κάρτας μνήμης 8 Αφαίρεση της κάρτας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia 5250

Οδηγός χρήσης Nokia 5250 Οδηγός χρήσης Nokia 5250 Τεύχος 3.0 2 Περιεχόµενα Περιεχόµενα Ασφάλεια 6 Πληροφορίες για τη συσκευή 7 Υπηρεσίες δικτύου 8 Εύρεση βοήθειας 10 Βοήθεια στη συσκευή 10 Υποστήριξη 10 Ενηµερώσεις λογισµικού

Διαβάστε περισσότερα

Model TD-208 / TD-416. www.tele.gr TD-208 / TD-416

Model TD-208 / TD-416. www.tele.gr TD-208 / TD-416 Οδηγίες χρήσης Τηλεφωνικού κέντρου Model (Eπεκτάσιµα τηλεφωνικά κέντρα) Κατάλογος λειτουργιών 1. SMDR (Προαιρετική λειτουργία σύνδεσης µε PC) 2. υνατότητα επέκτασης από 208 σε 416 3. Προ-ηχογραφηµένα µηνύµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ PL-405. Αυτό το εγχειρίδιο περιέχει πληροφορίες που ανήκουν στην εταιρεία ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΕΒΕ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ PL-405. Αυτό το εγχειρίδιο περιέχει πληροφορίες που ανήκουν στην εταιρεία ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΕΒΕ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ PL-405 Table of Contents 1 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ... 5 2 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ... 6 2.1 ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΗΣ ΒΑΣΗΣ... 6 2.2 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ... 6 3 ΓΙΑ ΝΑ ΓΝΩΡΙΣΕΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

GSM/GPRS/GPS TRACKER Εγχειρίδιο χρήσης GPS Tracker 102Β

GSM/GPRS/GPS TRACKER Εγχειρίδιο χρήσης GPS Tracker 102Β GSM/GPRS/GPS TRACKER Εγχειρίδιο χρήσης GPS Tracker 102Β Πρόλογος Σας ευχαριστούμε για την αγορά του εντοπιστή. Το εγχειρίδιο αυτό δείχνει πώς να χειριστείτε την συσκευή αυτή ομαλά και σωστά. Σιγουρευτείτε

Διαβάστε περισσότερα

maps + more Εγχειρίδιο χρήστη Ελληνικά

maps + more Εγχειρίδιο χρήστη Ελληνικά maps + more Εγχειρίδιο χρήστη Ελληνικά Οκτώβριος 2011 Το σύμβολο ενός διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων με ρόδες σημαίνει ότι το προϊόν πρέπει να διατίθεται σε ειδικά σημεία συλλογής απορριμμάτων στην Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Motorola S12. Ψηφιακό ασύρµατο τηλέφωνο µε τηλεφωνητή. Για τα µοντέλα S1201, S1202, S1203 και S1204. Προειδοποίηση

Motorola S12. Ψηφιακό ασύρµατο τηλέφωνο µε τηλεφωνητή. Για τα µοντέλα S1201, S1202, S1203 και S1204. Προειδοποίηση Motorola S12 Ψηφιακό ασύρµατο τηλέφωνο µε τηλεφωνητή Για τα µοντέλα S1201, S1202, S1203 και S1204 Προειδοποίηση Πριν το χρησιµοποιήσετε για πρώτη φορά, φορτίστε το ακουστικό για 24 ώρες. Καλωσορίσατε...

Διαβάστε περισσότερα

KX-TS580EX2_PNQX1364ZA_Greek.book Page 1 Wednesday, November 26, 2008 10:47 AM. Το μοντέλο που απεικονίζεται είναι KX-TS580EX2

KX-TS580EX2_PNQX1364ZA_Greek.book Page 1 Wednesday, November 26, 2008 10:47 AM. Το μοντέλο που απεικονίζεται είναι KX-TS580EX2 KX-TS580EX2_PNQX1364ZA_Greek.book Page 1 Wednesday, November 26, 2008 10:47 AM Οδηγίες Χρήσης Τηλεφωνικό σύστημα Αρ. μοντέλου KX-TS560EX2 KX-TS580EX2 Το μοντέλο που απεικονίζεται είναι KX-TS580EX2 Αυτή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΧΗ. Copyright 2010 InviBit ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ

ΠΡΟΣΟΧΗ. Copyright 2010 InviBit ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ ΠΡΟΣΟΧΗ Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος, απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, διανομή, αναπαραγωγή μέρους ή όλου του εγχειριδίου χωρίς την γραπτή συγκατάθεση της InviBit Τα λογότυπα, τα προϊόντα και

Διαβάστε περισσότερα

Η Εταιρία Mondo Security

Η Εταιρία Mondo Security Η Εταιρία Mondo Security Λήψη σημάτων συναγερμού με χρήση όλων των τύπων δεκτών και τεχνολογιών (τηλεφωνικών, TCP/IP, GSM) Άμεση λήψη εικόνας με την έλευση του σήματος συναγερμού (OS-Vision) Υποστήριξη

Διαβάστε περισσότερα

DJ-596Τ/Ε ALINCO. Οδηγίες Χρήσης

DJ-596Τ/Ε ALINCO. Οδηγίες Χρήσης ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΗΣ ALINCO VHF / UHF FM DJ-596Τ/Ε Οδηγίες Χρήσης Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τον πομποδέκτη ALINCO. Το εγχειρίδιο αυτό περιέχει οδηγίες για την ασφάλειά σας και την χρήση του πομποδέκτη σας.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήστη EVO-641

Οδηγίες Χρήστη EVO-641 Οδηγίες Χρήστη EVO-641 Εισαγωγή... 5 1.1 Λεζάντα εικόνας... 5 Βασικές Λειτουργίες... 6 2.1 Ακουστική επιβεβαίωση... 7 2.2 Ενδεικτικό λαμπάκι πληκτρολογίου... 7 2.3 Οθόνη LCD... 7 2.3.1 Κανονική κατάσταση...

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia C6-01

Οδηγός χρήσης Nokia C6-01 Οδηγός χρήσης Nokia C6-01 Τεύχος 3.0 2 Περιεχόμενα Περιεχόμενα Ασφάλεια 6 Ξεκινώντας 8 Πλήκτρα και μέρη 8 Αλλαγή της έντασης ήχου κλήσης, τραγουδιού ή βίντεο 10 Κλείδωμα ή ξεκλείδωμα των πλήκτρων και της

Διαβάστε περισσότερα