ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ"

Transcript

1 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΠΜΣ: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ- ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Β : ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ- ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ Μάθημα Ευνοϊκοί και περιοριστικοί παράγοντες του σχεδιασμού με όρους αειφορίας Διδάσκουσες: Σ. Αυγερινού- Κολώνια, Ε. Κλαμπατσέα Ειρήνη Μοσχούτη Αθήνα, Ιούλιος 2012

2 Περιεχόμενα Εισαγωγή... 2 Α. ΧΩΡΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ... 4 Ο ρόλος και η θέση της Σύρου... 4 «Αστικός» και «Αγροτικός» Χώρος... 6 Β. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Κριτήρια Αειφορίας Αξιολόγηση SWOT Γ. ΣΕΝΑΡΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ Σενάριο Τάσεων Σενάριο «Εξισορρόπησης» Σενάριο «Πολυκεντρικής Ανάπτυξης» Αξιολόγηση Σεναρίων Συμπεράσματα Βιβλιογραφία Η υλοποίηση του μεταπτυχιακού προγράμματος συγχρηματοδοτήθηκε μέσω του Έργου «Υποτροφίες ΙΚΥ» από πόρους του ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) και του ΕΣΠΑ,

3 Εισαγωγή Ο εντοπισμός των ευνοϊκών και περιοριστικών παραγόντων στο σχεδιασμό των «ευαίσθητων» από οικολογική και πολιτιστική άποψη χώρων πραγματοποιείται στην παρούσα εργασία, εστιάζοντας στις ιδιαιτερότητες και τα χαρακτηριστικά των νησιωτικών περιοχών. Επιλέγοντας ως μελέτη περίπτωση της Σύρο, η οποία συγκεντρώνει ένα σημαντικό αριθμό «αντιπροσωπευτικών» ζητημάτων του σχεδιασμού των νησιωτικών περιοχών αλλά και ιδιαιτερότητες, αντικείμενο εργασίας είναι η διερεύνηση των παραγόντων αυτών στη βάση ενός συνόλου διαφαινόμενων τάσεων, οι οποίες τα τελευταία χρόνια καθορίζουν τόσο τον χώρο όσο και την τοπική ανάπτυξη. Η θέση του νησιού της Σύρου και ειδικότερα της Ερμούπολης στον νησιωτικό χώρο, αλλά και η χωρική του οργάνωση με πυρήνα τον ιστορικό οικισμό και το λιμάνι, αποτελούν κάποιες από τις σημαντικότερες ιδιότητες παράλληλα με το εύθραυστο φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον, το οποίο χαρακτηρίζει ίσως ένα ευρύτερο σύνολο νησιωτικών περιοχών. Ο περιορισμένος χώρος και οι φυσικοί πόροι, οι κλιματολογικές συνθήκες και η «απειλή» της εντατικής τουριστικής δραστηριότητας αποτελούν συνήθη χαρακτηριστικά, τα οποία απασχολούν τις νησιωτικές κοινωνίες δημιουργώντας διλήμματα για την πραγμάτωση σχεδιαστικών επιλογών, με διαφορετικά αποτελέσματα στη χώρο. Υπόθεση Εργασίας Στη περίπτωση τη Σύρου, τα αποτελέσματα αυτά είναι αναγνώσιμα τα τελευταία χρόνια μέσα από την εντατική οικιστική ανάπτυξη σε συνθήκες «μη σχεδιασμού» και ειδικότερα μέσα από την σχέση της Ερμούπολης και της υπαίθρου, η οποία χαρακτηρίζεται από ανισορροπίες και πιέσεις διαφορετικού τύπου τόσο στον αστικό όσο και στον αγροτικό χώρο. Οι πιέσεις αυτές, επιδρώντας στο φυσικό και πολιτιστικό της περιβάλλον και επακόλουθα στην αναπτυξιακή της προοπτική, διαμορφώνουν στις σύγχρονες συνθήκες της οικονομικής κρίσης νέους όρους και τάσεις. Σε συνδυασμό με μια σημαντική διοικητική μεταρρύθμιση που έρχεται να «ενοποιήσει» τον χώρο και τη σύσταση ενός ενιαίου νησιωτικού «Καλλικρατικού δήμου»- δημιουργείται αλλά και καθίσταται αναγκαία μια διαφορετική οπτική, η οποία τοποθετεί τα ζητήματα του σχεδιασμού στον αστικό και αγροτικό χώρο σε μια ενιαία εικόνα. Μεθοδολογία Η μεθοδολογία που ακολουθείται αφορά διαφορετικά στάδια ερμηνείας και αξιολόγησης των παραπάνω ζητημάτων. Αρχικά πραγματοποιείται η αναγνώριση των βασικών χωρικών δεδομένων που αφορούν την περιοχή που αφορούν τη θέση, τον ρόλο και την χωρική της οργάνωση, μέσα από έρευνα στη βιβλιογραφία, την επεξεργασία και ερμηνεία στατιστικών και εμπειρικών δεδομένων και θεσμοθετημένων πλαισίων χωρικού σχεδιασμού. Η προσέγγιση της υπόθεσης εργασίας και κατ επέκταση ο προσδιορισμός της σχέση πόλης και υπαίθρου πραγματοποιούνται στη συνέχεια μέσα από την χρήση κριτηρίων αειφορίας, τα οποία είναι δυνατόν να οδηγήσουν σε μια ποιοτική αξιολόγηση της προαναφερόμενης σχέσης. 2

4 Στη βάση των κριτηρίων αυτών, μέσω της μεθόδου SWOT αναδεικνύονται οι ευνοϊκοί και περιοριστικοί παράγοντες που εντοπίζονται στην σχέση μεταξύ πόλης και υπαίθρου, αξιολογώντας την στα επιμέρους κριτήρια αειφορίας. Η διατύπωση σεναρίων τάσεων, ήπιας και ριζοσπαστική παρέμβασης αφορά την ομαδοποίηση κατευθύνσεων σε διαφορετικά σενάρια «χωρικών προτύπων», τα οποία ενσωματώνουν τους όρους αειφορίας μέσα από τις έννοιες της «εξισορρόπησης» και της «πολυκεντρικότητας». Η αξιολόγηση των σεναρίων αυτών τέλος και η διεξαγωγή συμπερασμάτων, ολοκληρώνει την ερευνητική διαδικασία, οδηγώντας σε σημαντικές διαπιστώσεις αλλά και αναδεικνύοντας ζητήματα για περαιτέρω έρευνα. Εικόνα 1 και 2: Διαφορετικές όψεις του νησιωτικού χώρου: αστικό και αγροτικό τοπίο Επιτόπια Έρευνα, Μάιος

5 Α. ΧΩΡΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ Ο ρόλος και η θέση της Σύρου Η θέση της Σύρου στο νησιωτικό σύμπλεγμα τον Κυκλάδων και του Νοτίου Αιγαίου, αποτέλεσε διαχρονικά ένα καθοριστικό στοιχείο της ανάπτυξης της αλλά και της επιρροής της στον ευρύτερο χώρο. Σε αυτό το πλαίσιο, η ευνοϊκή θέση στο κέντρο των Κυκλάδων και το φυσικό λιμάνι του νησιού διαδραμάτισαν σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της εμπορικής και ναυτικής δραστηριότητας, η οποία από την ίδρυση της Ερμούπολης τον 19 ο αιώνα, υπήρξε η κινητήρια δύναμη για την διαμόρφωση του ιδιαίτερου «νησιωτικού»- αστικού τοπίου, χαρακτηριστικού στοιχείου της «φυσιογνωμίας» και της ιστορικής ταυτότητας του νησιού. Ο ρόλος της Ερμούπολης, παλιότερα ως νομαρχιακό και σήμερα ως περιφερειακό κέντρο, αλλά και οι σημαντικές πληθυσμιακές συγκεντρώσεις, λειτούργησαν ως αντίβαρο στο ζήτημα της «νησιωτικότητας», δεδομένου ότι η γεωγραφική απομόνωση και η μειωμένη προσπελασιμότητα, αντισταθμίστηκε μέχρι σήμερα με ένα υπερτοπικό πλέγμα λειτουργιών και κοινωνικών εξυπηρετήσεων. Η ανάπτυξη ενός βασικού επιπέδου υποδομών εκπαίδευσης, υγείας και άλλων υπηρεσιών ως πυρήνας αυτού του πλέγματος, περιγράφει τελικά μαζί με την συγκέντρωση σημαντικών τμημάτων της δημόσια διοίκησης, την καθιέρωση της Ερμούπολης ως το διοικητικό κέντρο των Κυκλάδων. Η εξέλιξη της Σύρου ως διοικητικό κέντρο πάντως, αποτελεί μόνο ένα σύγχρονο «στιγμιότυπο» μιας σημαντικής ιστορικής διαδρομής, η οποία περιλαμβάνει την διαδοχή την ακμή και την παρακμή- μια σειράς οικονομικών δραστηριοτήτων. Οι δραστηριότητες αυτές, οι οποίες ξεκίνησαν από την ίδρυση της ελληνικού κράτους, συμπεριέλαβαν φάσεις ανάπτυξης της εμπορικής και ναυτικής δραστηριότητας αλλά και της βιομηχανικής. Με διάρκεια λίγων δεκαετιών, η κάθε περίοδος ανάπτυξης είχε σημαντική επίδραση στη φυσιογνωμία του νησιού και ιδιαίτερα της Ερμούπολης, της οποίας η χαρακτηριστική νεοκλασσική αρχιτεκτονική αποτελεί ίσως το σημαντικότερο χωρικό αποτύπωμα κατά τη διάρκεια αυτής της ιστορικής διαδρομής. Εντοπίζοντας τα παραπάνω στον επίσημο σχεδιασμό και συγκεκριμένα στα εθνικά χωροταξικά σχέδια, η θεσμοθέτηση του νησιού ως «δευτερεύον εθνικός πόλος» αλλά και ως κέντρο αστικού και θαλάσσιου τουρισμού, επιβεβαιώνουν τον αναπτυξιακό και ιδιαίτερα τον λειτουργικό ρόλο που αποδίδεται στην περιοχή μελέτης. Ειδικότερα χαρακτηριστικά του «είδους» και των σημαντικών ζητημάτων της ανάπτυξης αναφέρονται σε περιφερειακό επίπεδο (Π.Π.Χ.Σ.Α.Α Νοτίου Αιγαίου), όπου η κατηγοριοποίηση της Σύρου σε μια ομάδα νησιών με ιδιαίτερα αναπτυξιακά χαρακτηριστικά (Θήρα, Κως, Μύκονος, Νάξος και Ρόδος) την διακρίνει ως «νησί με σημαντική τουριστική δραστηριότητα σε Περιφερειακό, Εθνικό και Κοινοτικό επίπεδο, με αυξανόμενες περιβαλλοντικές πιέσεις, πληθυσμιακή αύξηση και συγκέντρωση και άμεση ανάγκη ελέγχου του είδους της ανάπτυξής του» (άρθρο 3, παρ. Α (ΥΠΕΧΩΔΕ, 2003)). 4

6 Εικόνα 3: Κατευθύνσεις του Εθνικού και του Περιφερειακού Χωροταξικού Σχεδιασμού Αειφόρου Ανάπτυξης, όπως εκφράζονται από τα θεσμοθετημένα πλαίσια. Επεξεργασία από (ΥΠΕΧΩΔΕ, 2003 και 2009) 5

7 «Αστικός» και «Αγροτικός» Χώρος Η διάκριση σε «αγροτικό» και «αστικό» χώρο, η οποία πραγματοποιείται στην υπόθεση εργασίας, αφορά την αναγνώριση δυο διακριτών ενοτήτων του χώρου στο νησί της Σύρου, οι οποίες αν και βρίσκονται σε συνεχή αλληλεπίδραση, συγκεντρώνουν διαφορετικά χαρακτηριστικά και πραγματοποιούν μια διαφορετική εξελικτική πορεία στο χρόνο. Η αναγνώριση τους, οδηγεί σε μια πρώτη περιγραφή της χωρικής οργάνωσης και διευκολύνεται από τη μελέτη των δεδομένων της προηγούμενης πληθυσμιακής απογραφής για τα «αστικά» και «αγροτικά» πρώην δημοτικά διαμερίσματα. Πίνακας 1: Πραγματικός Πληθυσμός κατανεμημένος σε (καποδιστριακά) δημοτικά διαμερίσματα, απογραφή επεξεργασία από ΕΛΣΤΑΤ, 2001 Η βαρύτητα του οικισμού της Ερμούπολης και η χωρική του επίδραση απεικονίζεται στα παραπάνω δεδομένα, όπου διαπιστώνεται εύκολα η μεγάλη διαφοροποίηση του στον δείκτη της πληθυσμιακής πυκνότητας. Η περιοχή της Ερμούπολης αποτελεί τον χώρο δραστηριοποίησης σχεδόν του 60% του πληθυσμού, αν και καταλαμβάνει μόνο το 3% της έκτασης του νησιού. Αντίθετα, οι λοιποί οικισμοί δεν εμφανίζουν σημαντική διαφοροποίηση, έχοντας στη πλειοψηφία τους χαμηλές πληθυσμιακές συγκεντρώσεις και πυκνότητα αλλά και χαρακτηριστικά τα οποία, όπως θα αναλυθεί παρακάτω κατά τη περιγραφή της φυσιογνωμία τους, δημιουργούν ένα σκηνικό υψηλής αλληλεξάρτησης καθορίζοντας με αυτό τον τρόπο τη σχέση πόλης και υπαίθρου. 6

8 Η σύγχρονη φυσιογνωμία του αστικού χώρου και ειδικότερα της Ερμούπολης μπορεί να περιγραφεί μέσα από τις βασικότερες περιόδους της πολεοδομικής της εξέλιξης, όπου σημαντικά ιστορικά γεγονότα και φαινόμενα οικονομικής αναδιάρθρωσης σε εθνικό επίπεδο επιδρούν με διαφορετικό τρόπο στον χώρο και αιτιολογούν τη σημερινή του εικόνα: α. «Νεοκλασσική Ερμούπολη» ( ) Ο πρώτος οικισμός της Ερμούπολης δημιουργήθηκε ως αποτέλεσμα των καταστροφών και της μετεγκατάστασης πληθυσμών από τη Χίο, την Κάσο και τα Ψαρά και χρονολογείται από τα πρώτα χρόνια της επανάστασης. Η πρόχειρη εγκατάσταση από ξύλινες κατασκευές στα παράλια του νησιού και η αρχικά μη αρμονική συνύπαρξη με τους τοπικούς πληθυσμούς που ζουν στην αγροτική ενδοχώρα και στον μεσαιωνικό οικισμό της Άνω Σύρου, αντικαθίσταται με μια μακρά περίοδο οικονομικής ανάπτυξης, η οποία προέρχεται κατά βάση από την εμπορική δραστηριότητα των νέων κατοίκων. Το ενδιαφέρον του νεοσύστατου ελληνικού κράτους για την νέα αυτή πόλη γίνεται εμφανές από την πρόθεση για την πραγματοποίηση ενός πρώτου ρυμοτομικού σχεδίου, το οποίο θεσμοθετείται το 1837 σηματοδοτώντας το τέλος μιας περιόδου άναρχης και πρόχειρης δόμησης κατοικιών, καταστημάτων και εργαστηρίων. Η οικονομική ανάπτυξη τα επόμενα χρόνια έχει σημαντική επίδραση στον τρόπο που διαμορφώνεται ο αστικός χώρος, ο οποίος αποκτά κοινωνικές και πολιτιστικές εξυπηρετήσεις δυτικό-ευρωπαϊκού τύπου (θέατρο Απόλλων, Ορφανοτροφείο Αρρένων και Θηλέων, Πτωχοκομείο, Δημοτικό Παντοπωλείο). Η «αστική τάξη» που δημιουργείται και η συνεχής αύξηση του πληθυσμού, δημιουργούν τις προϋποθέσεις για τη συνεχή αύξηση επιχειρήσεων με κύριο αντικείμενο το εμπόριο και την ναυτιλία, έχοντας ως φυσικό επακόλουθο τη συνεχή οικιστική ανάπτυξη και επέκταση του οικισμού. Οι επεκτάσεις του πρώτου σχεδίου και τα αντίστοιχα ρυθμιστικά διατάγματα, είναι ενδεικτικά του ρυθμού ανάπτυξης, ο οποίος θα μειωθεί κατακόρυφα με τη δημιουργία του λιμανιού του Πειραιά. Η πρώτη αυτή «κρίση», που δημιουργείται λόγω του επακόλουθου ανταγωνισμού στον κλάδο του διαμετακομιστικού εμπορίου, εκτονώνεται ως ένα βαθμό με μια δεύτερη φάση ανάπτυξης, όπου η βιομηχανική δραστηριότητα έχει κυρίαρχο ρόλο. Χωρίς να έχει τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της πρώτης, κατά τη δεύτερη αυτή φάση ο πληθυσμός βρίσκει απασχόληση στην εκτεταμένη περιοχή που σήμερα χαρακτηρίζεται ως «περιοχή ιστορικής βιομηχανίας» (Εργαστήριο Πολεοδομικής Σύνθεσης ΕΜΠ, 2003). Την περίοδο αυτή ολοκληρώνεται ένας σημαντικός αριθμός δημόσιων και ιδιωτικών κτιρίων με αρχιτεκτονική και ιστορική αξία, ανάμεσα τους το δημαρχιακό μέγαρο, το οποίο σε συνδυασμό με την πλατεία Μιαούλη αποτελεί μέχρι σήμερα ένα καθιερωμένο τοπόσημο, αλλά και έναν από τους σημαντικότερους και πολυλειτουργικούς δημόσιους χώρους του νησιού. β. Στασιμότητα και Οικονομική Παρακμή ( ) Η συνεχής μείωση της βιομηχανικής δραστηριότητας και η περιορισμένη εγκατάσταση προσφύγων έπειτα από τη Μικρασιατική Καταστροφή αποτελούν δυο 7

9 καθοριστικά στοιχεία της περιόδου, θέτοντας τέλος στην μακρά περίοδο οικιστικής ανάπτυξης. Η πόλη οριστικοποιεί σε μεγάλο βαθμό τη σημερινή της εικόνα, ενώ η οικονομική στασιμότητα οδηγεί- παράλληλα με όσα συμβαίνουν σε εθνικό επίπεδοσε φαινόμενα εσωτερικής και εξωτερικής μετανάστευσης. Θετικό αποτέλεσμα της οικονομικής δυσπραγίας ωστόσο, της «εγκατάλειψης» αλλά και της πληθυσμιακής στασιμότητας ήταν η μειωμένη εμφάνιση του φαινομένου της αντιπαροχής. Η διατήρηση κατ επέκταση, με ορισμένες εξαιρέσεις, της πόλης ως ένα αρχιτεκτονικό σύνολο είναι ένα σημαντικό χαρακτηριστικό μέχρι τη δεκαετία του 70, το οποίο θα αποκτήσει θεσμική υπόσταση στα πρώτα χρόνια της μεταπολίτευσης. γ. «Ανασυγκρότηση και Προστασία» (1975-) Ορόσημο στη πολεοδομική εξέλιξη της Ερμούπολης κατ επέκταση είναι η οριοθέτηση της ως «τόπο χρήζοντα ιδιαίτερης κρατικής προστασίας» (διάταγμα 709Β/1976). Σχεδόν παράλληλα, η οικονομική ζωή της Ερμούπολης από τις αρχές τις δεκαετίας του 80 περνά σε μια φάση «αναπροσανατολισμού», με κύρια κατεύθυνση της ανάπτυξη διοικητικών υπηρεσιών. Η τουριστική δραστηριότητα αποκτά σταδιακά έναν επίσης σημαντικό ρόλο, ενώ η μεταποίηση διατηρεί εναπομείναντα κομμάτια της βιομηχανικής δραστηριότητας και κυρίως της ναυπηγοεπισκευαστικής, η οποία αν και σε συνεχή κρίση, αποτελεί δραστηριότητα άμεσα συνδεδεμένη με την απασχόληση αλλά και ισχυρό κομμάτι του αστικού τοπίου. Εικόνα 4: Περιοχή ιστορικής βιομηχανίας σε τμήμα του λιμανιού της Ερμούπολης. Στοιχεία επιτόπιας έρευνας (16/6/2012) Η οικιστική ανάπτυξη αποκτά σταδιακά νέα χαρακτηριστικά και ιδιαιτερότητες, τα οποία πηγάζουν από τους θεσμοθετημένους περιορισμούς δόμησης που έχουν στόχο την αποφυγή μορφολογικών αλλοιώσεων στον οικισμό αλλά και τις νέες ανάγκες των κατοίκων (αυξημένη χρήση Ι.Χ, αύξηση εισοδημάτων). Η ανάγκη για ένα σύγχρονο πολεοδομικό πλαίσιο που θα αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τις δυο αυτές τάσεις είναι αισθητή, ωστόσο η προσπάθεια απόκτησης του δεν θα ολοκληρωθεί μέχρι σήμερα. Παρόλο που στα πλαίσια της ΕΠΑ (Επιχείρηση Πολεοδομικής Ανασυγκρότησης), θεσμοθετείται Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (21/4/1986 ΦΕΚ 8

10 368Δ), η έλλειψη τοπογραφικών υποβάθρων και η μη ολοκλήρωση των απαραίτητων μελετών (Στεφάνου, 2003) κατέστησαν τελικά το σχεδιασμό ανενεργό. Οι προσπάθειες των τελευταίων ετών για ολοκλήρωση των μελετών και μια διαφορετική αντιμετώπιση του πολεοδομικού σχεδιασμού της Ερμούπολης ως ιστορικό οικισμό αν και έλαβαν σημαντικές διαστάσεις, δεν έχουν οδηγήσει ακόμα στη θεσμοθέτηση πολεοδομικής μελέτης, η οποία θα προσδιορίσει τα όρια και τον τρόπο της οικιστικής ανάπτυξης αλλά και νέες κοινωνικές εξυπηρετήσεις. Οι επιπτώσεις στο χώρο σε συνθήκες απουσίας του σχεδιασμού ήταν - όπως θα ήταν αναμενόμενο- άμεσες και πήραν κυρίως τη μορφή κυκλοφοριακών προβλημάτων και άλλων δυσλειτουργιών, ως αποτέλεσμα της γενικότερης υπερσυγκέντρωσης δραστηριοτήτων στον αστικό χώρο. Παράλληλες προσπάθειες για πεζοδρομήσεις στον ιστορικό οικισμό και μελλοντικά σχέδια για αποκλεισμό του αυτοκινήτου από αυτόν συγκρούστηκαν με τα σημαντικά θεσμικά κενά αλλά και την απουσία συναίνεσης από κατοίκους και επιμέρους ομάδες επαγγελματιών. Συνολικά, η πολεοδομική εξέλιξη αντικατοπτρίζει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά αλλά και τα σημαντικά προβλήματα που εντοπίζονται σήμερα στον αστικό χώρο, τα οποία προκύπτουν από τη συσσώρευση ατόμων και δραστηριοτήτων. Γίνεται αντιληπτό ότι η πόλη αποτέλεσε διαχρονικά έναν ελκτικό χώρο για εργασία, εμπόριο και αναψυχή, ενώ την ίδια στιγμή η κατοικία απωθούνταν εκτός των ορίων της, γεγονός που επέδρασε σημαντικά στην σχέση της με τον αγροτικό χώρο και στις σημαντικές αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν σε αυτόν τις τελευταίες δεκαετίες. Η φυσιογνωμία του αγροτικού χώρου, εξελίσσεται από την ίδρυση της Ερμούπολης στη βάση ενός συμπληρωματικού ρόλου παράλληλου αλλά και απαραίτητου για την ανάπτυξη της πόλης. Η δραστηριοποίηση του τοπικού πληθυσμού στον πρωτογενή τομέα και τους προϋπάρχοντες οικισμούς, τροφοδοτούσε την πόλη με αγροτικά προϊόντα, ενώ λίγο αργότερα η χωροθέτηση εξοχικών κατοικιών της αστικής τάξης στην ύπαιθρο, δημιούργησε τις πρώτες εστίες παραθερισμού και συνετέλεσε στην ανέγερση κτιρίων σημαντικής αρχιτεκτονικής αξίας σε οικισμούς όπως η Παρακοπή, η Ποσειδωνία, τα Χρόυσσα και το Επισκοπείο. Το πληθυσμιακό μέγεθος των οικισμών είναι διαχρονικά μικρότερο των 2000 κατοίκων, ενώ οι οικισμοί είναι στη πλειοψηφία τους παραθαλάσσιοι, γεγονός που δημιούργησε τις προϋποθέσεις για την ανάπτυξη τουριστικών υποδομών από τη δεκαετία του 80. Η τουριστική ανάπτυξη κατά τα πρότυπα του θαλάσσιου τουρισμού, όπως στις περισσότερες περιπτώσεις, δεν είχε οργανωμένο χαρακτήρα και ρυθμιστικό πλαίσιο, με αποτέλεσμα την άμεση σύγκρουση της με τον πρωτογενή τομέα και τη σταδιακή υποχώρηση του τελευταίου προς την «ενδοχώρα» του νησιού. 9

11 Εικόνα 5: Περιοχή αγροτικών καλλιεργειών στον οικισμό του Φοίνικα. Στοιχεία επιτόπιας έρευνας (16/6/2012) Η ιδιότυπη «τριτογενοποίηση» της υπαίθρου και η συμπλήρωση των εισοδημάτων από τον τουρισμό, αποτέλεσε σημαντικό παράγοντα αύξησης του βιοτικού επιπέδου κατά τα σύγχρονα πρότυπα, όπου η αύξηση της ιδιοκτησίας Ι.Χ, συνέβαλλε αποφασιστικά στην κατακόρυφη αύξηση της κινητικότητας. Η δυνατότητα εύρεσης εργασίας στην πόλη και δημιουργία νέας κατοικίας στον εξωαστικό χώρο, δημιούργησε ένα νέο πλέγμα μετακινήσεων και εξαρτήσεων το οποίο ενισχύθηκε από τις πολύ μικρές χρονοαποστάσεις και τη συνεχή βελτίωση των οδικών υποδομών. Πίνακας 2: Πίνακας χρονοαποστάσεων των οικισμών σε σχέση με την Ερμούπολη Οικισμός Απόσταση σε km Εκτιμώμενη Χρονοαπόσταση σε min Μάννα 3,1 8 Άνω Σύρος 2,5 7 Γαλησσάς 8,1 15 Πάγος 6,3 12 Χρούσσα 6 13 Ποσειδωνία 10,2 19 Βάρη 6,5 13 Φοίνικας 9,4 18 Google Maps, εκτίμηση χρονοαπόστασης από τη λειτουργία get directions. Τελικά, το αξιόλογο πολιτιστικό και φυσικό περιβάλλον, το οποίο διαπιστώνεται και μέσα από την θεσμοθέτηση τριών παραδοσιακών οικισμών (Άνω Σύρος, Επισκοπείο και Χρούσσα) αλλά και την οριοθέτηση περιβαλλοντικά προστατευόμενων περιοχών που εντάσσονται στο δίκτυο Natura, υφίστανται τα τελευταία χρόνια σημαντικές πιέσεις τόσο από τον τουρισμό όσο και από την χωροθέτηση χρήσεων που «περισσεύουν» από την πόλη (χονδρεμπόριο, μικρής κλίμακας μεταποίηση). 10

12 Β. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Κριτήρια Αειφορίας Ο προσδιορισμός «κριτηρίων αειφορίας», σκοπό έχει να ομαδοποιήσει τις σημαντικότερες παραμέτρους βάσει των οποίων η σχέση μεταξύ πόλης και υπαίθρου πρόκειται να αξιολογηθεί στη μελέτη περίπτωσης. Τα κριτήρια αυτά περιλαμβάνουν διαστάσεις που αναδεικνύονται τόσο από σημαντικότερες πτυχές του θέματος όσο και από τη βιβλιογραφία, και πιο συγκεκριμένα το Σχέδιο Ανάπτυξης του Κοινοτικού Χώρου (European Spatial Development Perspective- ESDP). Η προσέγγιση του ΣΑΚΧ ειδικότερα, αν και διατυπωμένη σε ένα διαφορετικό κοινωνικό-οικονομικό πλαίσιο (1999), παρουσιάζει ενδιαφέρον ως προς τον τρόπο ενσωμάτωσης των εννοιών της αειφορίας και της βιωσιμότητας στη συζήτηση για την ανάπτυξη του χώρου. Η σημασία που αποδόθηκε σε αυτόν αλλά και στην αναγκαιότητα αξιολόγησης των σημαντικότερων τάσεων και προσανατολισμού των χωρικών πολιτικών, ανέδειξε μια νέα οπτική, η οποία- τουλάχιστον σε θεωρητικό επίπεδο -ομαδοποιεί ικανοποιητικά ζητήματα και αναγκαιότητες που συναντώνται σε χώρους που υπόκεινται μετασχηματισμούς. Σε αυτό το πλαίσιο οι στρατηγικές επιλογές του ΣΑΚΧ που αναφέρονται στην χωρική ανάπτυξη και την οικιστική διάρθρωση, αποτελούν τις τρεις από τις τέσσερις διαστάσεις που χρησιμοποιούνται στην παρούσα εργασία με σκοπό τον προσδιορισμό κριτηρίων αειφορίας και επιμέρους παραμέτρων, όπως περιγράφεται στο παρακάτω σχήμα: Εικόνα 6: Κριτήρια αειφορίας και επιμέρους παράμετροι, βασισμένες στις στρατηγικές επιλογές του ΣΑΚΧ. Ιδία επεξεργασία Η ενσωμάτωση των κοινωνικών, οικονομικών και περιβαλλοντικών στόχων που χαρακτηρίζουν κάθε προσέγγιση που αφορά την αειφορία, αναδεικνύεται μέσα από τις πρώτες τρεις διαστάσεις και το ΣΑΚΧ. Η χρήση των στρατηγικών επιλογών- οι οποίες ουσιαστικά συνοψίζουν κατευθύνσεις που αφορούν το ευρωπαϊκό έδαφος εν γένει- γίνεται με ευέλικτο τρόπο, επισημαίνοντας κυρίως την πρόθεση για μια διαφορετική αντίληψη στην οργάνωση του χώρου, τη κατανομή των υποδομών σε αυτόν αλλά και το σεβασμό στη φυσική και πολιτιστική κληρονομιά κατά τη 11

13 διαδικασία του σχεδιασμού: Ως σημαντική προσθήκη, ο ίδιος ο σχεδιασμός προστίθεται σαν μια τέταρτη διάσταση αλλά και απαραίτητη προϋπόθεση για την πραγμάτωση των παραπάνω κατευθύνσεων και την ικανοποίηση των κριτηρίων αειφορίας. Η ειδικότερη αντίληψη που υπάρχει για τον τρόπο πραγματοποίησης του επιπλέον, προσθέτει τη διάσταση της συμμετοχής, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για την ενσωμάτωση του πληθυσμού στη λήψη αποφάσεων και κυρίως στη διαδικασία διαμόρφωσης και υποστήριξης χωρικών πολιτικών που επιτυγχάνουν την εκπλήρωση των κριτηρίων αειφορίας. Αξιολόγηση SWOT Σύμφωνα με την ανάλυση, η αξιολόγηση Swot παρουσιάζει συνοπτικά τους ευνοϊκούς και περιοριστικούς παράγοντες που εντοπίζονται για καθένα από τα κριτήρια αειφορίας: Ι ΙΙ ΙΙΙ ΙV Πλεονεκτήματα (S) Αστικότητα- ικανοποιητικές πληθυσμιακές συγκεντρώσεις Πλεονεκτική Θέση στον νησιωτικό χώρο Brownfields - Στρατόπεδο και διατηρητέα βιομηχανικά κτίρια Μικρές χρονοαποστάσεις μεταξύ των οικισμών Δωρεάν αστικές μεταφορές στην Ερμούπολη με δημοτικά mini bus (μετεπιβίβαση και χρήση δημοτικών πάρκινγκ) Πανεπιστήμιο Αιγαίου- Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων, Κέντρα Τεχνικής Εκπαίδευσης Ικανοποιητική κάλυψη τηλεπικοινωνιακών δικτύων Περιοχές Natura στο Βόρειο Τμήμα, Αρχαιολογικός Χώρος Χαλανδριανής 3 Κηρυγμένοι Παραδοσιακοί Οικισμοί, Νεοκλασσική Αρχιτεκτονική Κληρονομιά, Μουσεία, Θέατρο Απόλλων Πολιτιστικές Δραστηριότητες εμβέλειας: Φεστιβάλ Αιγαίου, International Animation Festival, Συνεδριακό Κέντρο Περιβαλλοντικές Υποδομές: ΧΥΤΑ/Ενιαίος Φορέας Ανακύκλωσης, Μονάδα Αφαλάτωσης (διακρίσεις) Καινοτομικές πρωτοβουλίες στις αγροτικές περιοχές: Οικιακή κομποστοποίηση, μονάδες παραγωγής/διάθεσης πόσιμου νερού Πολεοδομική μελέτη (ΕΜΠ, 2004) Ερμούπολη ως πρότυπος Ιστορικός Οικισμός Δραστηριοποίηση ομάδων/συλλόγων (περιβαλλοντικών, πολιτιστικών, αθλητικών, ανταλλακτικά δίκτυα Μειονεκτήματα (W) Δόμηση εκτός σχεδίου, αλλοίωση του νησιωτικού τοπίου Διάχυση παραγωγικών δραστηριοτήτων (τουρισμός, μεταποίηση, χονδρεμπόριο) κατά μήκος αγροτικών οδών. Συρρίκνωση πρωτογενούς τομέα, πιέσεις από δραστηριότητες μεταποίησης και τουρισμού. Μη ελεγχόμενη τουριστική ανάπτυξη, εξάπλωση παραθεριστικής κατοικίας Ελλιπείς δημόσιοι χώροι για εκπαίδευση, άθληση και αναψυχή στον αγροτικό χώρο (κυριαρχία χώρων τουριστικής δραστηριότητας) Κυκλοφοριακά προβλήματα, αδυναμία χάραξης περιφερειακής οδού Ρύπανση/αισθητική όχληση από τη μονάδες ηλεκτροπαραγωγής και βιολογικού καθαρισμού Πιέσεις στο ΒΔ τμήμα: εγκαταστάσεις ΑΠΕ, υπερβόσκηση, χώροι αναψυχής Ερήμωση Παραδοσιακών Οικισμών (Άνω Σύρος)- εγκατάλειψη διατηρητέων κτισμάτων Περιβαλλοντική Επιβάρυνση από Νεώριο Σύρου Απουσία θεσμοθετημένου πλαισίου πολεοδομικού, χωροταξικού σχεδιασμού Αποσπασματική εφαρμογή κυκλοφοριακών μέτρων (ιστορικό πεζοδρομήσεων ιστορικού κέντρου) 12

14 Ι Ευκαιρίες (Ο) Αγροτική ανάπτυξη στα πλαίσια της παραδοσιακών νησιωτικών καλλιεργειών/κυκλαδικών προϊόντων, ανάκτηση και προστασία γεωργικής γης. Ζήτηση προϊόντων ΠΟΠ «Αστικός» και «πολιτιστικός» τουρισμός (ελκτική σχέση με άλλες μορφές: π. χ συνεδριακός τουρισμός) Απειλές (Τ) Ευνοϊκό θεσμικό πλαίσιο για την εκτός σχεδίου δόμηση και τη παραθεριστική κατοικία (ΕΠΧΣΑΑ Τουρισμού, Ν4014/11..) Παύση ναυπηγοεπισκευαστικής δραστηριότητας ΙΙ Αξιοποίηση ΤΠΕ: τηλεργασία, ηλεκτρονική εκπαίδευση Μείωση ακτοπλοϊκών συνδέσεων Αύξηση τιμής καυσίμων, μείωση κινητικότητας λόγω της εξάρτησης από μηχανοκίνητα μέσα Υποβάθμιση των υποδομών υγείας ΙΙΙ Πρωτοβουλίες και Δίκτυα Νησιωτικής Συνεργασίας: Δίκτυο Αειφόρων Νήσων «Δάφνη»/ «Αειφόρο Αιγαίο» Εγκατάσταση Υποδομών ΑΠΕ μεγάλης κλίμακας (Ν. Γυάρος) Υπεραλίευση στην ευρύτερη περιοχή των Κυκλάδων ΙV ΟΣΑΑ (Ολοκληρωμένα Σχέδια Αστικής Ανάπτυξης)- αξιοποίηση στρατοπέδου, ποδηλατόδρομοι, αναπλάσεις. Νέες δομές τοπικής διακυβέρνησης (Καλλικράτης): Ενιαία χωρική ενότητα Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης και Συμμετοχή Περαιτέρω καθυστερήσεις στην εφαρμογή σχεδίων Υποεκπροσώπηση αγροτικών περιοχών, αποδυνάμωση τοπικών συμβουλίων (αρμοδιότητες, χρηματοδότηση) Συνολικά, η αξιολόγηση SWOT αναδεικνύει τα επιμέρους χαρακτηριστικά του αστικού και αγροτικού χώρου, προσδιορίζοντας τη μεταξύ τους σχέση. Από τη μια πλευρά, εντοπίζεται η αντιμετώπιση της πόλης από τον σχεδιασμό ως ένα διατηρητέο σύνολο, υπό την έννοια ότι αν και αναγνωρίζεται η αναγκαιότητα προστασίας της, απουσιάζει ένα πλαίσιο σχεδιασμού που θα εντάξει τα δυναμικά χαρακτηριστικά του οικισμού. Ως αποτέλεσμα, η πραγματοποίηση αυθαιρεσιών είναι αναπόφευκτη, υπό την έννοια ότι η συνεχείς πιέσεις από την υπερσυγκέντρωση δραστηριοτήτων δεν ευνοούν μια «αυθόρμητη»- εκτός σχεδιασμού- διαχείριση των διαφόρων πιέσεων. Ως χώρος κατανάλωσης, αναψυχής και διαφόρων εξυπηρετήσεων αλλά και ως επιβατικό λιμάνι, η Ερμούπολη συγκεντρώνει τελικά χαρακτηριστικά έλξης αλλά και απώθησης, ιδιαίτερα όσο αφορά την κατοικία, με αποτέλεσμα τη δημιουργία ωραρίων «αιχμής» και «ερήμωσης» του οικισμού, ανάλογα την εποχή, την ημέρα αλλά και την ώρα. Από την άλλη πλευρά, η ύπαιθρος λόγω των συνθηκών που περιγράφηκαν αποτέλεσε τα τελευταία έναν χώρο έλξης της νέας κατοικίας αλλά και της τουριστικής δραστηριότητας, διαθέτοντας σημαντικές εκτάσεις για οικιστική 13

15 ανάπτυξη και πλεονεκτική θέση σε σχέση με τη θάλασσα. Αξιολογώντας αυτή τη τάση, σε συνδυασμό με άλλα γεγονότα που αφορούν το εξωτερικό περιβάλλον αντιλαμβανόμαστε την συνεχή υποβάθμιση των κριτηρίων αειφορίας, ιδιαίτερα όσο αφορά το φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον. Γ. ΣΕΝΑΡΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ Οι παραπάνω διαπιστώσεις, οι οποίες αποτυπώνουν τα βασικότερα ζητήματα της υφιστάμενης κατάστασης, οδηγούν στη διατύπωση σεναρίων τάσεων, ήπιας και ριζοσπαστικής παρέμβασης. Το περιεχόμενο των δύο τελευταίων, διαμορφώνεται στη βάση μια εναλλακτικής προσέγγισης για ένα νέο πρότυπο χωρικής ανάπτυξης στο νησί της Σύρου, το οποίο εστιάζει στην αποκατάσταση της σχέσης πόλης και υπαίθρου με σκοπό τη μείωση της παρατηρούμενης εξάρτησης και την αύξηση της πολυλειτουργικότητας του αγροτικού χώρου. Τα κριτήρια συμβάλλουν τόσο στην περιγραφή των τάσεων, όσο και στη δημιουργία σεναρίων παρέμβασης, ομαδοποιώντας τις κυριότερες κατευθύνσεις που εισάγουν όρους αειφορίας στον σχεδιασμό. Σενάριο Τάσεων Το σενάριο των τάσεων περιγράφει την εξέλιξη της σχέσης πόλης- υπαίθρου στις σύγχρονες συνθήκες της ενιαίας διοίκησης -όπως αυτή εκφράζεται με τον καλλικρατικό δήμο Σύρου- Ερμούπολης- με απουσία ωστόσο ενός σχεδιασμού για το σύνολο του εδάφους. Το χωρικό πρότυπο το οποίο αναμένεται να επικρατήσει ισορροπεί ανάμεσα σε δυο αντιθετικές τάσεις: Από τη μία της απομόνωσης των πιο απομακρυσμένων οικισμών, λόγω της μειωμένης κινητικότητας που ήδη επιφέρει η αύξηση της τιμής των καυσίμων και η άνοδος του κόστους μετακίνησης, και από την άλλη Η αύξηση της εξάρτησης των οικισμών, όσο αφορά τις νέες λειτουργικές σχέσεις που ενισχύονται από τη διοικητική μεταρρύθμιση και τον κεντρικό ρόλο της Ερμούπολης σε αυτήν. Το αντίκτυπο αυτό των δυο τάσεων μακροπρόθεσμα ειδικά στη περίπτωση της όξυνσης του πρώτου- μπορεί να επιφέρει είτε την σταδιακή «επαναφορά» της κατοικίας στην Ερμούπολη- με σκοπό την μείωση του κόστους μετακίνησης από τα νοικοκυριά, είτε την αύξηση των εξυπηρετήσεων στους οικισμούς με τις μεγαλύτερες πληθυσμιακές συγκεντρώσεις, με σκοπό τη μείωση των μετακινήσεων. Αυτές οι τάσεις «αυθόρμητης» αντιμετώπισης στα νέα δεδομένα, λαμβάνονται υπόψη στις εναλλακτικές κατευθύνσεις που διατυπώνονται στα επόμενα σενάρια, με σκοπό την πρόληψη νέων φαινομένων πίεσης είτε στον αστικό είτε τον αγροτικό χώρο. Σε σχέση με τις τάσεις που διαπιστώνονται στη χωρική ανάπτυξη, η φθίνουσα μεταποίηση αλλά και ο συνεχής περιορισμός του διοικητικού ρόλου της Ερμούπολης, ωθεί στην εντατική τουριστική δραστηριότητα και σε συζητήσεις για αμφισβητούμενα πρότυπα και πρακτικές (τουρισμός κρουαζιέρας κλπ.), η οποία θα βασιστεί σε ένα συνδυασμό «θαλάσσιου» και «αστικού» τουρισμού. Ο μεγάλος ανταγωνισμός ωστόσο σε σχέση με τις παρεχόμενες τουριστικές υπηρεσίες, οι 14

16 οποίες δεν διαφοροποιούνται σημαντικά από τις άλλες νησιωτικές περιοχές, αλλά και ο μειωμένος ρόλος του φυσικού περιβάλλοντος στα σημερινά πρότυπα, το οποίο υποβαθμίζεται αντί να αναδεικνύεται από τις τουριστικές υποδομές, δημιουργεί αναπτυξιακό αδιέξοδο ιδιαίτερα για τον θαλάσσιο τουρισμό, επηρεάζοντας τους μικρότερους οικισμούς. Αντίθετα, η έμφαση στη πολιτιστική δραστηριότητα κατευθύνει σημαντικά τον τουρισμό στην Ερμούπολη, χωρίς ωστόσο να διευθετούνται ζητήματα που αφορούν τη πολεοδομική οργάνωση, με κίνδυνο η ανάπτυξη της μονομερώς στο κέντρο του οικισμού να επιφέρει επιπλέον προβλήματα συμφόρησης. Ο αγροτικός τομέας, από την άλλη πλευρά, σε άμεση συσχέτιση με τις πιέσεις που υφίσταται το φυσικό περιβάλλον από την τουριστική δραστηριότητα, μειώνεται σημαντικά, ενώ η σύνδεση του με τη μεταποίηση είναι ιδιαίτερα περιορισμένη. Σημαντικό ζήτημα για περαιτέρω περιορισμό του αγροτικού τομέα είναι οι επενδύσεις στην παραθεριστική κατοικία, η οποία επεκτάθηκε τα τελευταία χρόνια εις βάρος της γεωργικής γης αλλά και του τουριστικού τομέα, ευνοημένη από το θεσμικό πλαίσιο που τείνει να γίνει πιο χαλαρό. 15

17 Εικόνα 7: Περιοχή παραθεριστικών κατοικιών στον οικισμό του Φοίνικα. Στοιχεία επιτόπιας έρευνας (16/6/2012) Οι υποδομές και η κατανομή τους στο χώρο αναμένεται να επιβαρυνθούν σημαντικά καθώς οι πιέσεις από το οικονομικό περιβάλλον οδηγούν στη σταδιακή υποβάθμιση των μονάδων υγείας και εκπαίδευσης. Σε αυτό το πλαίσιο, η ενδεχόμενη μετεγκατάσταση του Τμήματος του πανεπιστημίου Αιγαίου θα αποτελούσε μια σημαντική απώλεια, καθιστώντας ανενεργές σημαντικές υποδομές που έχουν δημιουργηθεί (βιβλιοθήκες, εργαστήρια, αμφιθέατρο) και καθιερωθεί στην πολιτιστική ζωή του νησιού. Η επίδραση της οικονομικής κρίσης έχει κάνει επιπλέον αισθητή την υποβάθμιση των μεταφορικών υποδομών, με τη μείωση των ακτοπλοϊκών γραμμών- αλλά και την υποβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών τους- ειδικά τον χειμώνα, δημιουργώντας συνθήκες απομόνωσης. Τέλος, η γήρανση των υποδομών, η αδυναμία συντήρησης τους αλλά και η μείωση τους στον αγροτικό χώρο για λόγους «εξορθολογισμού» δαπανών είναι τάσεις που διαφαίνονται στο πλαίσιο των διοικητικών μεταρρυθμίσεων, η οποίες προς το παρόν μειώνουν αντί να αυξάνουν της οργανωτική ικανότητα του νέου δήμου. Σε σχέση με το φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον, όπως αναφέρεται και στις τάσεις που σχετίζονται με τη χωρική ανάπτυξη, κρίσιμη είναι θέση του σε σχέση με τις τάσεις τουριστικής ανάπτυξης. Επιπλέον, υπαρκτός κίνδυνος είναι τα σχέδια για εγκατάσταση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, τα οποία εξετάζονται στο σύνολο του νησιωτικού χώρου, με κίνδυνο η εφαρμογή τους να έχει αρνητικό αντίκτυπο στο βόρειο τμήμα και τις προστατευόμενες περιβαλλοντικά περιοχές. Ολοκληρώνοντας το σενάριο των τάσεων, ο σχεδιασμός, αν και ο ρόλος του αναδεικνύεται πιο κρίσιμος από ποτέ, κινδυνεύει να εφαρμοστεί είτε αποσπασματικά είτε εκ των υστέρων, δεδομένου ότι οι μελέτες που αφορούν τον πολεοδομικό σχεδιασμό των επιμέρους οικισμών δεν ενσωματώνουν το σύνολο του χώρου, αλλά ούτε τη σύγχρονη για αυτόν εικόνα. Κατ επέκταση, οι διαπιστωμένες τάσεις είναι αμφίβολο ότι θα ενσωματωθούν σε αυτόν και μάλιστα με ολιστικό τρόπο, με την έννοια απόκτησης μιας χωρικής στρατηγικής. Η συμμετοχή του πληθυσμού επιπλέον, αν και διευκολύνεται από νέες δομές, εμποδίζεται από την έλλειψη ενδιαφέροντος και τον συχνά αρνητικό ρόλο των ομάδων πίεσης 16

18 (επιχειρηματικοί σύλλογοι κλπ.) στη διαδικασία, τείνοντας έτσι να απωθεί αντί να συσπειρώνει με σκοπό έναν πιο ενεργό ρόλο στο σχεδιασμό. Σενάριο «Εξισορρόπησης» Ως πρώτη εναλλακτική προσέγγιση στις διαφαινόμενες τάσεις, το σενάριο της «εξισορρόπησης» έχει ως κεντρική την ιδέα της αποκατάστασης της σχέσης πόλης και υπαίθρου στοχεύοντας ταυτόχρονα στην ικανοποίηση των 4 κριτηρίων αειφορίας. Το νέο πρότυπο ανάπτυξης περιγράφεται χωρικά μέσα από δυο σημαντικές κατευθύνσεις- παρεμβάσεις: Την δημιουργία ενός χώρου υποδοχής των ροών από τον αγροτικό χώρο με σκοπό την ομαλή διαχείριση και «επαναπροώθηση» τους στη πόλη. Ο χώρος αυτός, ο οποίος αποτελείται από εγκαταλελειμμένες βιομηχανικές περιοχές και στρατιωτικές εγκαταστάσεις, είναι δυνατόν να λειτουργήσει ως κυκλοφοριακός κόμβος αλλά και χώρος υποδοχής νέων αστικών λειτουργιών, συγκρατώντας μαζί με άλλες ήδη εγκατεστημένες στη περιοχή λειτουργίες (αθλητικές, πολιτιστικές) μέρος των μετακινήσεων προς το ιστορικό κέντρο. Ο προγραμματισμός παρεμβάσεων στις περιοχή αυτή μέσω των ΟΣΑΑ 1, η οποία προβλέπει εκτός των άλλων τη δημιουργία ποδηλατοδρόμου με κατεύθυνση το ιστορικό κέντρο, ικανοποιεί ένα σημαντικό κομμάτι του φυσικού σχεδιασμού, οποίος απαιτείται για τη πραγματοποίηση αυτής της παρέμβασης. Η πύκνωση και η ενίσχυση της κατοικίας κατά περίπτωση στους μικρότερους οικισμούς, οι οποίοι είτε δεν έχουν την απαραίτητη «συνεκτικότητα» (διάχυτες μορφές) είτε αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα ερήμωσης (π.χ. παραδοσιακός οικισμός Άνω Σύρου). Ο περιορισμός της εκτός σχεδίου δόμησης και η απόδοση κινήτρων για την επανακατοίκηση των παραδοσιακών οικισμών, είναι δυνατόν να ενισχύσει τους υπάρχοντες οικισμούς, ώστε να λειτουργήσουν ως οικιστικοί πυρήνες και όχι ως εκτεταμένες περιοχές κατοικίας. Εικόνα 8: Η περιοχή του στρατοπέδου στο όριο του οικισμού της Ερμούπολης. 1 Ολοκληρωμένα Σχέδια Αστικής Ανάπτυξης (Πρόταση βασισμένη στην τρέχουσα πρόταση για τον «Ιστορικό Τόπο Δήμου Σύρου- Ερμούπολης») 17

19 Στο ζήτημα της χωρικής ανάπτυξης, η απόκτηση διακριτών, συμπληρωματικών και μη ανταγωνιστικών ρόλων μεταξύ πόλης και υπαίθρου προτείνεται με κύρια ιδέα την ενίσχυση του αγροτικού τομέα και τον αναπροσανατολισμό της τουριστικής δραστηριότητας. Ο αγροτικός τομέας και η σύνδεση των προϊόντων του με τη μεταποίηση μικρής κλίμακας (καθετοποίηση) αλλά και τις παρεχόμενες τουριστικές υπηρεσίες, θα μπορούσε να είναι ένα σημαντικός παράγοντας διαφοροποίησης τους τόσο ανάμεσα σε άλλες νησιωτικές περιοχές, όσο και μεταξύ πόλης και υπαίθρου. Στην ίδιο πλαίσιο, η ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος με ήπιες δράσεις, όπως η σήμανση και η χαρτογράφηση των μονοπατιών στο νότιο και βόρειο τμήμα του νησιού, μπορεί να δώσει προστιθέμενη αξία και να κατευθύνει σχετικά τη δραστηριοποίηση των κατοίκων σε νέες ήπιες μορφές τουρισμού. Η πρόσβαση στις υποδομές από την άλλη πλευρά θα πρέπει να βασίζεται σε ένα ικανοποιητικό επίπεδο υπηρεσιών για το σύνολο των οικισμών το οποίο αφορά ιδιαίτερα την υγεία, την εκπαίδευση και τη διοίκηση. Η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και η ενίσχυση των μέσων μαζικής μεταφοράς από αυτή την άποψη είναι κρίσιμες για την λειτουργία του χωρικού προτύπου, καθιστώντας έτσι δυνατούς νέους τρόπους εξυπηρέτησης των κατοίκων. Η δημιουργία νέων μεταφορικών συνδέσεων δε (στη περίπτωση της Άνω Σύρου) είναι απαραίτητη για την ενίσχυση της κατοικίας και την προσέλκυση νέου πληθυσμού στον παραδοσιακό οικισμό. Το πολιτιστικό και φυσικό περιβάλλον και η διαφύλαξη του κρίνεται τόσο από την αυστηρότερη προστασία των περιοχών Natura, όσο και από τον προσδιορισμό της φέρουσας ικανότητας από την εγκατάσταση μονάδων ΑΠΕ. Η εμπειρία από την 18

20 εγκατάσταση ανεμογεννητριών τα προηγούμενα χρόνια και οι ήδη υπάρχοντες περιορισμοί στην χρήση φωτοβολταϊκών στους παραδοσιακούς οικισμούς, μπορούν να αποτελέσουν τη βάση για μια αειφορική χρήση των νέων τεχνολογιών χωρίς την αλλοίωση του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος. Τέλος, στο σενάριο αυτό εντάσσεται η διάδοση και εφαρμογή οικολογικών πρακτικών που έχουν ήδη εφαρμοστεί επιτυχώς σε τμήματα του νησιού (οικιακή κομποστοποίηση, μονάδες παραγωγής και διάθεσης πόσιμου νερού) και η λήψη μέτρων για τη μείωση της ρύπανσης από τις μονάδες ηλεκτροπαραγωγής. Ο σχεδιασμός σε επίπεδο δήμου Σύρου- Ερμούπολης και η ισχυροποίηση των τοπικών συμβουλίων τόσο σε επίπεδο γνωμοδότησης όσο και για τη διαμόρφωση των σχεδίων, αποτελούν τέλος σημαντικούς παράγοντες «εξισορρόπησης» για την ύπαρξη της απαραίτητης συνεργασίας και την εφαρμογή των επιμέρους κατευθύνσεων. Σενάριο «Πολυκεντρικής Ανάπτυξης» Ως δεύτερη εναλλακτική προσέγγιση, η διαμόρφωση ενός σεναρίου «πολυκεντρικής ανάπτυξης» αφορά στην υποστήριξη ενός χωρικού προτύπου με έμφαση στην αυτόνομη λειτουργία των επιμέρους οικισμών. Χωρίς να αποκλείονται οι κατευθύνσεις που διατυπώθηκαν στο προηγούμενο σενάριο, η πολυκεντρική ανάπτυξη, δεδομένου του μη συνεκτικού χαρακτήρα των υφιστάμενων οικισμών του αγροτικού χώρου, αποδίδεται μεγαλύτερη βαρύτητα στην απόκτηση νέων υποδομών και τη δημιουργία νέων κεντρικοτήτων. Χωρικά οι δυο βασικές κατευθύνσεις αφορούν: Την τόνωση των πιο συνεκτικών και πληθυσμιακά ισχυρότερων οικισμών, με την ενίσχυση των καθημερινών εξυπηρετήσεων σε αυτούς και την απόκτηση «σημείων αναφοράς» και δημόσιων χώρων που εκλείπουν. Τον αποκλεισμό του ιστορικού κέντρου από το ιδιωτικό αυτοκίνητο, την ενίσχυση των αστικών μεταφορών (αύξηση δρομολογίων) και την επέκταση του δικτύου των ποδηλατοδρόμων. Η πολυκεντρική χωρική ανάπτυξη, είναι δυνατόν να ενισχυθεί τόσο από την αποκέντρωση αστικών λειτουργιών όσο και από τη χωροθέτηση παραγωγικών δραστηριοτήτων (συμβατών με τα πρότυπα που αναπτύχθηκαν στο προηγούμενο σενάριο) στον αγροτικό χώρο. Αυστηρά εντός των ορίων των οικισμών, οποιαδήποτε οικιστική ανάπτυξη σε αυτή τη κατεύθυνση θα πρέπει να μη περιλαμβάνει την εκτός σχεδίου δόμηση, η οποία επιβαρύνοντας ακόμη περισσότερο το νησιωτικό τοπίο και τη βιωσιμότητα των δικτύων υποδομών, κάνει αδύνατη οποιαδήποτε προσπάθεια για συνεκτικότητα. 19

21 Η ενίσχυση των υποδομών αθλητισμού και πολιτισμού αλλά και του δημόσιου χώρου στο σύνολο των οικισμών και η αξιοποίηση των υποδομών των πρώην Καλλικρατικών δήμων για τη λειτουργία των τοπικών συμβουλίων, θα επιφέρει σε σχέση με το σενάριο της «εξισορρόπησης» μεγαλύτερα περιθώρια αυτονομίας, έχοντας παράλληλα στόχο την συμπληρωματικότητα μεταξύ των οικισμών. Σε σχέση με το φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον, η έμφαση στην ενίσχυση των οικισμών και ιδιαίτερα των παραθαλάσσιων δημιουργεί την αναγκαιότητα για την μεγαλύτερη προστασία και αειφορική διαχείριση ειδικότερων ενοτήτων του χώρου (παράκτια ζώνη, αγροτικός χώρος). Από την άλλη πλευρά, ο αποκλεισμός της πόλης από το αυτοκίνητο, θα δημιουργήσει ευνοϊκές συνθήκες για την ανάδειξη του αρχιτεκτονικού πλούτου της περιοχής και περισσότερο δημόσιο χώρο τόσο για την καθημερινή ζωή των κατοίκων όσο και για την ανάπτυξη και επέκταση της πολιτιστικής δραστηριότητας της πόλης. Από αυτή την άποψη ο σχεδιασμός, πέρα από την ύπαρξη μιας ενιαίας στρατηγικής για το σύνολο του χώρου, θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει απαραίτητα συστήματα παρακολούθησης των επιπτώσεων στις ενότητες αυτές, με στοιχεία τα οποία θα τροφοδοτούνται από τις τοπικές κοινωνίες και θα χρησιμοποιούνται για τη διαμόρφωση των κατάλληλων χωρικών πολιτικών. 20

22 Αξιολόγηση Σεναρίων Τα παραπάνω σενάρια, βασισμένα σε διαφαινόμενες τάσεις και αλλά και σε εναλλακτικές κατευθύνσεις, αξιολογούνται με πιο αναλυτικό τρόπο, με σκοπό την ποιοτική τους σύγκριση σε κάποιες βασικές επιθυμητές κατευθύνσεις για την περιοχή. Απορρέοντας από τα ίδια τα κριτήρια αειφορίας, για κάθε κατεύθυνση προσεγγίζεται ο βαθμός ανταπόκρισης του κάθε σεναρίου σε χαμηλό, μέσο και υψηλό, ανάλογα την καταλληλότητα του κάθε σεναρίου. Σε σχέση με τη χωρική οργάνωση και ανάπτυξη, η πολυλειτουργικότητα της υπαίθρου και η συμπληρωματικότητα της με τη λειτουργία της πόλης, αποτελούν βασικά στοιχεία οργάνωσης με άμεσα χωρικά αποτελέσματα, όπως αυτό της αποσυμφόρησης της πόλης. Η ισοκατανομή των υποδομών και η βιώσιμη κινητικότητα, απορρέουν από το κριτήριο αειφορίας που θέτει το ζήτημα της «ισότιμης πρόσβασης στις υποδομές και τη γνώση», ενώ όμοια η προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος τίθενται ως προϋπόθεση για την «συνετή διαχείριση της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς». Ως ιδιαίτερα δεσμευτικός παράγοντας, η χρηματοδοτική επάρκεια, σκοπό έχει μια ποιοτική σύγκριση των παρακάτω σεναρίων αξιολογώντας το πόσο εφικτή είναι η εφαρμογή τους, με βάση της άυλες και υλικές υποδομές που απαιτούνται για την πραγμάτωση του κάθε σεναρίου. Τέλος, η ενίσχυση των συμμετοχικών διαδικασιών ως κύριο χαρακτηριστικό του επιθυμητού σχεδιασμού για την περιοχή, αξιολογείται σε κάθε επιμέρους σενάριο. Παράμετροι αξιολόγησης σενάριο Τάσεων σενάριο Εξισορρόπησης σενάριο Πολυκεντρικής Χωρικής Ανάπτυξης Πολυλειτουργικότητα αγροτικού χώρου Συμπληρωματικότητα πόλης- υπαίθρου Αποσυμφόρηση ιστορικού κέντρου Ισοκατανομή Υποδομών Βιώσιμη Κινητικότητα Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος Πολιτιστική Ανάπτυξη Χρηματοδοτική Επάρκεια _ Ενίσχυση Συμμετοχικών Διαδικασιών Βαθμός ανταπόκρισης: χαμηλός, μέσος, υψηλός 21

23 Σύμφωνα με το παραπάνω πίνακα αξιολόγησης, το σενάριο εξισορρόπησης εμφανίζει συνολικά το μεγαλύτερο βαθμό ανταπόκρισης στις περισσότερες κατευθύνσεις- ζητήματα, τα οποία αναδεικνύονται ως κρισιμότερα για την αποκατάσταση της σχέσης πόλης- υπαίθρου. Ως σημαντικότερος παράγοντας επικράτησης του σεναρίου εξισορρόπησης παρουσιάζεται η δυνατότητα αποσυμφόρησης του ιστορικού κέντρου και του οικισμού της Ερμούπολης με την εφαρμογή άμεσων, εφικτών χρηματοδοτικά λύσεων, οι οποίες δεν απαιτούν ένα εκτεταμένο σύνολο νέων υποδομών. Επίσης, η δυνατότητα προώθησης της βιώσιμης κινητικότητας χωρίς την ανατροπή, αλλά τη βελτίωση των περιβαλλοντικών παραμέτρων, οδηγεί τελικά στην επιλογή του σεναρίου της εξισορρόπησης ως το καταλληλότερο. Συμπεράσματα Η επεξεργασία διαφορετικών σεναρίων σε μια περίοδο αναμφισβήτητα μεταβατική, τόσο για το νησί του Σύρου όσο και για τον ίδιο το σχεδιασμό σε εθνικό επίπεδο, δεν είναι δυνατόν να συμπεριλάβει επαρκώς ζητήματα και προβλέψεις, ικανές να απεικονίσουν θετικές ή αρνητικές εξελίξεις στο χώρο. Υπό αυτή την έννοια και με δεδομένο το σύγχρονο κοινωνικό-οικονομικό πλαίσιο, η πρώτη διαπίστωση που πραγματοποιείται αφορά ίσως την αυξημένη πολυπλοκότητα των αναπτυξιακών ζητημάτων, ιδιαίτερα στις εύθραυστες νησιωτικές περιοχές, γεγονός που ίσως αποτελεί έναν εξωτερικό, «περιοριστικό» παράγοντα της ίδιας της έρευνας. Παρόλα αυτά, ο ρόλος και η βαρύτητα μετασχηματισμών που υπογραμμίστηκαν σε προηγούμενα στάδια της εργασίας οδηγούν σε κάποιες πιο ασφαλής διαπιστώσεις. Ξεκινώντας από τον πιο πρόσφατο, η συνένωση σε έναν ενιαίο νησιωτικό δήμο μέσω της διοικητικής μεταρρύθμισης του Καλλικράτη, θα λέγαμε ότι φέρνει στο προσκήνιο τη σχέση της Ερμούπολης με τον αγροτικό χώρο, αποτελώντας ταυτόχρονα ευκαιρία και απειλή. Δεδομένου του μεγέθους, της μορφολογίας και της κοινωνικό-οικονομικής σύνθεσης του νησιού, μια ενιαία εδαφική ενότητα προσφέρεται για νέες, πιο ολοκληρωμένες σχεδιαστικές προσεγγίσεις, περιλαμβάνοντας επιμέρους διαστάσεις αειφορίας που ήδη προσδιορίστηκαν. Από την άλλη πλευρά, το αρνητικό πλαίσιο μέσα στο οποίο αυτή ένωση πραγματοποιείται- στο πλαίσιο ίσως μιας δημοσιονομικής αναγκαιότηταςδημιουργεί οργανωτικές, οικονομικές και άλλες πιέσεις, αφήνοντας τελικά πολύ μικρό έδαφος για την αξιοποίηση αυτής ως ευκαιρία. Παράλληλα, οι μετασχηματισμοί που πραγματοποιούνται σε σχέση με τις παραγωγικές δραστηριότητες και ο τρόπος που διαρθρώνονται στο χώρο, αναδεικνύουν την ανάγκη για τη δημιουργία αντιστάσεων σε φαινόμενα «αναπτυξιακής μονοκαλλιέργειας». Η συνεχής συρρίκνωση της ήδη περιορισμένης μεταποιητικής δραστηριότητας, αλλά και του διοικητικού ρόλου της Ερμούπολης στην ευρύτερη περιοχή, καθιστούν πιθανή τάση τη διεκδίκηση χώρου και πόρων υπέρ της τουριστικής δραστηριότητας, τα χαρακτηριστικά της οποίας λόγω της παρούσας οικονομικής κρίσης αναπροσαρμόζονται συνεχώς. Αξιολογώντας κατ επέκταση τον τουρισμό ως μια ενδεχόμενη τάση με αμφίβολη όμως δυναμική, στόχος ενός σχεδιασμού με όρους αειφορίας και συνεπώς των εναλλακτικών σεναρίων που διατυπώθηκαν, είναι η συμπληρωματική και όχι «κυρίαρχη» 22

24 λειτουργία του. Σε αυτό το πλαίσιο, ο πολιτιστικός τομέας, ο εκσυγχρονισμός της μεταποίησης που συνδέεται με τη πρωτογενή παραγωγή και τη ναυτική παράδοση, αλλά και οι εναλλακτικές μορφές τουρισμού (αστικού, φυσιολατρικού κλπ) θα μπορούσαν έχουν σημαντικό ρόλο σε μια πολυδιάστατη προσέγγιση της τοπικής ανάπτυξης. Λαμβάνοντας υπόψη τους παραπάνω μετασχηματισμούς, τις επιδράσεις τους στο χώρο και ειδικότερα στην οικιστική ανάπτυξη, η δημιουργία σεναρίων διαφορετικών «χωρικών προτύπων» δεν είχε σκοπό την αυστηρή οριοθέτηση νέων μορφών της, αλλά την αντιμετώπιση τους τελικώς ως «εργαλεία» ενσωμάτωσης όρων αειφορίας, θέτοντας ως σκηνικό τη μεταβαλλόμενη σχέση πόλης και υπαίθρου. Ολοκληρώνοντας, η διαπίστωση του μεταβατικού χαρακτήρα της σχέσης αυτής έχει περαιτέρω προεκτάσεις, οδηγώντας σε νέα ερευνητικά ερωτήματα. Τα χωρικά δεδομένα που θα προκύψουν από την πρόσφατη απογραφή (2011) είναι δυνατόν να απαντήσουν με διαφορετικό τρόπο στις υποθέσεις εργασίας, αναδεικνύοντας τη νέα πληθυσμιακή κατανομή στον αστικό και αγροτικό χώρο, δυναμικές συγκεντρώσεις ή νέους πυρήνες ανάπτυξης στην ύπαιθρο αλλά και τις διαστάσεις φαινομένων όπως η παραθεριστική κατοικία, επιβεβαιώνοντας ή επαναπροσδιορίζοντας τα πραγματοποιημένα σενάρια. 23

25 Βιβλιογραφία Regional Policy- Inforegio (2012) Achieving the Balanced and Sustainable Development of the EU: The contribution of the Spatial Development Policy (Ανάκτηση 15/5/2012) Αγριαντώνη, Χ. (2009). Αεροφωτογραφικός Άτλαντας Ελληνικών Τοπίων (greekscapes). Ανάκτηση Μάιος 22, 2011, από Ερμούπολη Βιομηχανική Πόλη του Αιγαίου: Αποστολάκη, Μ. (2006). Έρευνα για την αειφόρο ανάπτυξη στη Σύρο (Δίκτυο Αειφόρων Νήσων Δάφνη). Αθήνα: ΕΜΠ, Διεπιστημονικό Ινστιτούτο Περιβαλλοντικών Ερευνών. Δήμος Ερμούπολης. (2008). Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμος Σύρου- Ερμούπολης. (2011). Προσχέδιο Ολοκληρωμένου Σχεδίου Αστικής Ανάπτυξης Ιστορικού Τόπου Δήμου Σύρου- Ερμούπολης. Στεφάνου, Ι. (2003). Ο Πολεοδομικός Σχεδιασμός της Ερμούπολης. Στο Εργαστήριο Πολεοδομικής Σύνθεσης ΕΜΠ, Ο Πολεοδομικός Σχεδιασμός της Ερμούπολης: Μια Πρότυπη Πολεοδομική Αντιμετώπιση Ιστορικής Πόλης. Αθήνα: Τυποκυκλαδική Α.Ε. Τραυλός, Ι., & Κόκκου, Α. (1980). Ερμούπολη. Αθήνα: Εκδόσεις Εμπορικής Τράπεζας Ελλάδας. ΥΠΕΧΩΔΕ. (2003). Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Αθήνα. ΥΠΕΧΩΔΕ. (2009). Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό. Αθήνα. ΦΕΚ 368/Δ/ "Έγκριση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου των οικισμών Ερμούπολης και Άνω Σύρος του Δήμου Ερμούπολης". Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της Ελλ.Δημοκρατίας, Τεύχος Δ', Α.Φ 368. Χατζηπαρασκευαΐδης Α. (2008) «Βιώσιμη ανάπτυξη και ευαισθητοποίηση φορέων: Η περίπτωση της Σύρου», ΤΕΔΚ Ν. Κυκλάδων, Ερμούπολη. 24

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 2020 Γεν. Διευθυντής Αναπτυξιακού Κώστας Καλούδης Αναπτυξιακού

Διαβάστε περισσότερα

Ο τουρισμός κρουαζιέρας ως περιοριστικός παράγοντας ανάπτυξης με όρους αειφορίας της Πάτμου Δωδεκανήσου

Ο τουρισμός κρουαζιέρας ως περιοριστικός παράγοντας ανάπτυξης με όρους αειφορίας της Πάτμου Δωδεκανήσου ΔΠΜΣ Πολεοδομία Χωροταξία Ευνοϊκοί και περιοριστικοί παράγοντες του σχεδιασμού με όρους αειφορίας Σ.Αυγερινού-Κολώνια, Ρ.Κλαπατσέα, Ν. Μπελαβίλας Ο τουρισμός κρουαζιέρας ως περιοριστικός παράγοντας ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013»

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 «Μέσο-μακροπρόθεσμη στήριξη του ανθρώπινου δυναμικού που υφίσταται τις συνέπειες απρόβλεπτων τοπικών η

Διαβάστε περισσότερα

με όρους αειφορίας Κορώνη: Υπάρχουσα κατάσταση και προοπτικές ανάπτυξης Σπουδαστής: Άγγελος Νακάσης

με όρους αειφορίας Κορώνη: Υπάρχουσα κατάσταση και προοπτικές ανάπτυξης Σπουδαστής: Άγγελος Νακάσης Ευνοϊκοί και περιοριστικοί παράγοντες του σχεδιασμού με όρους αειφορίας Κορώνη: Υπάρχουσα κατάσταση και προοπτικές ανάπτυξης Σπουδαστής: Άγγελος Νακάσης Διδάσκοντες: Σ. Αυγερινού, Ε. Κλαμπατσέα, Ε. Χανιώτου,

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Θ. ΨΥΧΟΓΙΟΣ Τοπ. Μηχ/κός Πολεοδόµος Προϊστάµενος Τµήµατος Σχεδιασµού Οργανισµού Ρυθµιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας ΕΠΙΠΕ Α ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 Απρίλιος 2013 Στόχος της Εγκυκλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. με τη διατύπωση συγκεκριμένου Αναπτυξιακού Σχεδίου, με την στήριξη του Σχεδίου από μια ισχυρή και βιώσιμη εταιρική σχέση και

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. με τη διατύπωση συγκεκριμένου Αναπτυξιακού Σχεδίου, με την στήριξη του Σχεδίου από μια ισχυρή και βιώσιμη εταιρική σχέση και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Π 1. SWOT ΑΝΑΛΥΣΗ Στα πλαίσια του παρόντος επιχειρησιακού προγράμματος πρωτοβουλίας LEADER+ θα ενταχθούν περιοχές που θέλουν και μπορούν να σχεδιάσουν και να εφαρμόσουν μια ολοκληρωμένη, βιώσιμη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Ελληνική Δημοκρατία ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Ανέστης Γουργιώτης Δρ. Μηχανικός Xωροταξίας Δ/νση Χωροταξίας Φωτεινή Στεφανή Τοπογράφος

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002558788 2015-02-04

15PROC002558788 2015-02-04 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π Περιφέρειας Κρήτης Ταχ. Δ/νση : Δ. Μποφώρ 7 71202 Ηράκλειο Πληροφορίες : Γ. Ανδρουλάκης Τηλ : 2813-404502 Fax

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσια Χωρικού Σχεδιασµού στον Ευρωπαϊκό και Ελληνικό χώρο : πολιτικές και θεσµοί Αθηνά Γιαννακού ρ. Χωροτάκτης-Πολεοδόµος (M.Sc.&Ph.D.

Πλαίσια Χωρικού Σχεδιασµού στον Ευρωπαϊκό και Ελληνικό χώρο : πολιτικές και θεσµοί Αθηνά Γιαννακού ρ. Χωροτάκτης-Πολεοδόµος (M.Sc.&Ph.D. Πλαίσια Χωρικού Σχεδιασµού στον Ευρωπαϊκό και Ελληνικό χώρο : πολιτικές και θεσµοί Αθηνά Γιαννακού ρ. Χωροτάκτης-Πολεοδόµος (M.Sc.&Ph.D. LSE) ΜΕΡΟΣ 1 Ο χωρικός σχεδιασµός στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΔΡ. ΡΑΛΛΗΣ ΓΚΕΚΑΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ SKEPSIS Παρουσίαση στο Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Πλαστήρα, Νοέμβριος 2014 ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου. Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014

Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου. Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014 Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014 Περιεχόμενα Παρουσίασης Η Στρατηγική «Ευρώπη 2020» Οι Δήμοι στη νέα προγραμματική περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΣΥΝΟΛΩΝ

ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΣΥΝΟΛΩΝ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΣΥΝΟΛΩΝ -Η κάθε αστική ή αγροτική τοποθεσία που µαρτυρεί πολιτισµό έχει µνηµειακή αξία -Το ενδιαφέρον δεν περιορίζεται µόνο στην υψηλή αρχιτεκτονική αλλά και στα

Διαβάστε περισσότερα

Μεταφορά Καινοτομίας και Τεχνογνωσίας σε Επίπεδο ΟΤΑ

Μεταφορά Καινοτομίας και Τεχνογνωσίας σε Επίπεδο ΟΤΑ ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑ «Διακυβέρνηση και καινοτομία: μοχλός αειφόρου ανάπτυξης, διαχείρισης και προστασίας των φυσικών πόρων» Τρίτη 22 Οκτωβρίου 2013 Μεταφορά Καινοτομίας και Τεχνογνωσίας σε Επίπεδο ΟΤΑ ΑΝΤΩΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ (ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΛΙΟΥ ΚΑΡΝΑΓΙΟΥ) ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ (ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΛΙΟΥ ΚΑΡΝΑΓΙΟΥ) ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Ο Λ Ο Κ Λ Η Ρ Ω Μ Ε Ν Ω Ν Π Α Ρ Ε Μ Β Α Σ Ε Ω Ν Α Σ Τ ΙΙ Κ Η Σ Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Σ Ε.. Τ.. Π.. Α.. & Ε.. Κ.. Τ.. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Τι μπορεί να αναλάβει η Τοπική Αυτοδιοίκηση Οι ΟΤΑ σε ευρωπαϊκό επίπεδο, κατέχουν πρωταγωνιστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ

ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ ΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 1 ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αποστολή του ήµου Αρχανών - Αστερουσίων,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ Εκτός από το γεγονός ότι όπως και αποδείχθηκε από την προηγούµενη οικονοµική ανάλυση η λειτουργία του ΒΙΟΠΑ Πτολεµαΐδας, αναµένεται να είναι οικονοµικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» (ΠΑΑ) Άξονας 3 3 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 6 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 57- ΕΛΑΣΣΟΝΑ ΤΚ 40200 Τηλ. 2493350224, 2493022610 Fax 2493022310 Ιστοσελίδα:www.elassona.gov.gr Email: dimoselassonas@hol.gr ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020.

Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020. Γεώργιος Γιαννούσης Γ.Γ. Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ Κατευθύνσεις Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής Αναπτυξιακό όραμα: «Η συμβολή στην αναγέννηση της ελληνικής οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΝΕΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΕΣ 2014-2020

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΝΕΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΕΣ 2014-2020 ΤΟ ΝΕΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ 2014 2020 ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ Α ΒΑΘΜΙΑΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΝΕΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ 4 ης ΙΑΛΕΞΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ 4 ης ΙΑΛΕΞΗΣ ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ 4 ης ΙΑΛΕΞΗΣ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Τα τελευταία χρόνια η ενδογενής ανάπτυξη, η αξιοποίηση δηλαδή του ενδογενούς φυσικού και πολιτιστικού πλούτου καθώς και του ανθρώπινου δυναµικού του κάθε τόπου,

Διαβάστε περισσότερα

Αειφορικός σχεδιασµός & κατασκευή κτιρίων

Αειφορικός σχεδιασµός & κατασκευή κτιρίων 2η Ηµερίδα για την Ελληνική Πλατφόρµα για την Έρευνα και Τεχνολογία στην Κατασκευή Αειφορικός σχεδιασµός & κατασκευή κτιρίων στο πλαίσιο των στόχων της Πλατφόρµας για την Έρευνα και Τεχνολογία στην Κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΘΗΝΑ

ΣΧΕΔΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΘΗΝΑ ΚΕΦ. 1 Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ "ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ" ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΧΩΡΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ JESSICA ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΣΠΑ 2014-2020 Τρεις κυρίαρχες

Διαβάστε περισσότερα

Το Αναπτυξιακό-Στρατηγικό Όραµα για το 5ετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2014-2019

Το Αναπτυξιακό-Στρατηγικό Όραµα για το 5ετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2014-2019 Το Αναπτυξιακό-Στρατηγικό Όραµα για το 5ετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2014-2019 Το στρατηγικό - αναπτυξιακό όραµα του ήµου Χανίων για την προγραµµατική περίοδο 2015 2019 διαµορφώθηκε µε βάση τις τοπικές,

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 23 04 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΠΕΡΑΑ «Το

Διαβάστε περισσότερα

Α.1.1.α.6 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Α.1.1.α.6 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Α.1.1.α.6 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 1. ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 1.1 Πληθυσµός Κατά την εκπόνηση του

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΙΗΤΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΑΦΝΗ

ΔΗΜΟΣ ΙΗΤΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΑΦΝΗ ΔΗΜΟΣ ΙΗΤΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΑΦΝΗ 0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η διαμόρφωση των στόχων για το πρόγραμμα ΔΑΦΝΗ προέκυψε κατόπιν του σχετικού σχεδιασμού του Δήμου Ιητών και με βάση την έκθεση που εκπονήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ BΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (Σ.Β.Α.Π)

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ BΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (Σ.Β.Α.Π) ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ BΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (Σ.Β.Α.Π) ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ: 1951 ΕΔΡΑ: Πειραιάς, Μέγαρο ΕΒΕΠ, Λουδοβίκου 1, Γραφεία Αθηνών: Αμερικής 10, T.K. 106 71 ΑΘΗΝΑ, Τηλ: 210-3392567, Fax: 210-3631720 e-

Διαβάστε περισσότερα

Οι Άξονες, τα Μέτρα και οι στόχοι του Στρατηγικού Σχεδίου

Οι Άξονες, τα Μέτρα και οι στόχοι του Στρατηγικού Σχεδίου Οι Άξονες, τα Μέτρα και οι στόχοι του Στρατηγικού Σχεδίου Άξονας 1 : Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής 1.1. Φυσικό και οικιστικό περιβάλλον 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 Βελτίωση, προστασία και αποκατάσταση του φυσικού

Διαβάστε περισσότερα

Προσωπικά Στοιχεία (προαιρετικά) Ονοματεπώνυμο: Διεύθυνση:.. Τηλέφωνο:... Email:...

Προσωπικά Στοιχεία (προαιρετικά) Ονοματεπώνυμο: Διεύθυνση:.. Τηλέφωνο:... Email:... ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 2015-2019 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Ενεργός πολίτης Δήμου Λευκάδας Στοιχεία ερωτηθέντος: Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-45 45-65 65- και πάνω Περιοχή Κατοικίας:

Διαβάστε περισσότερα

Πρέβεζα, 8 9 Οκτωβρίου 2012. Πέπη Θεοδώρου. S.M.R. Consultants

Πρέβεζα, 8 9 Οκτωβρίου 2012. Πέπη Θεοδώρου. S.M.R. Consultants Training Session Ευκαιρίες χρηµατοδότησης για έργα σχετικά µε την προστασία του περιβάλλοντος στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας και στην Περιφέρεια Ηπείρου γενικότερα Πρέβεζα, 8 9 Οκτωβρίου 2012 «Ειδικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ ΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Βίκυ Φλέγγα Οικονομολόγος, Μ sc περιφερειακή ανάπτυξη Στέλεχος διεύθυνσης οργάνωσης και πληροφορικής Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΣΕ 9 ΒΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Λόγοι υψηλής ελκυστικότητας της Μυκόνου και δυνατότητα εφαρμογής του μοντέλου τουριστικής ανάπτυξης της σε άλλους προορισμούς

Λόγοι υψηλής ελκυστικότητας της Μυκόνου και δυνατότητα εφαρμογής του μοντέλου τουριστικής ανάπτυξης της σε άλλους προορισμούς Λόγοι υψηλής ελκυστικότητας της Μυκόνου και δυνατότητα εφαρμογής του μοντέλου τουριστικής ανάπτυξης της σε άλλους προορισμούς Σαακιάν Χρήστος Απρίλιος 2013 Εισαγωγή Η παρούσα εργασία ασχολείται με τη Μύκονο

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός στην ευρύτερη περιοχή Θεσσαλονίκης»

Σχεδιασμός στην ευρύτερη περιοχή Θεσσαλονίκης» «Χωροταξικός Σχεδιασμός στην ευρύτερη περιοχή Θεσσαλονίκης» ΔΕΘ 3 ο Διεθνές Συνέδριο Real Estate Προοπτικές χωρίς όρια 11 13 Σεπτ 2008 Σταυρούλα Μπαϊρακτάρη Πρόεδρος Ε.Ε. ΟΡΘΕ Ο Οργανισμός Ρυθμιστικού

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Η σύγχρονη εποχή χαρακτηρίζεται από την ένταξη της επιστημονικής γνώσης στη διαδικασία ανάπτυξης προϊόντων. Η έρευνα ενσωματώνεται

Διαβάστε περισσότερα

Αειφόρος ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών» του ΕΠΑΛ 2007-2013 (Leader)

Αειφόρος ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών» του ΕΠΑΛ 2007-2013 (Leader) Αειφόρος ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών» του ΕΠΑΛ 2007-2013 (Leader) Αναμενέται σύντομα να προκυρηχθούν τοπικά προγράμματα Leader «Αειφόρου Ανάπτυξης Αλιευτικών Περιοχών», για τις περιοχές Εύβοιας και Χίου.

Διαβάστε περισσότερα

Marathon Data Systems 22ή Πανελλαδική συνάντηση Χρηστών GIS

Marathon Data Systems 22ή Πανελλαδική συνάντηση Χρηστών GIS Marathon Data Systems 22ή Πανελλαδική συνάντηση Χρηστών GIS ΑΘΗΝΑ 2014 2 3 1) να διαπιστώσει τις αλλαγές που υπέστη ο χώρος κατά την κατασκευή και λειτουργία του αεροδρομίου 2) να αξιολογήσει τις προοπτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Π Ρ Ο Ο Ι Μ Ι Ο Η σημασία του ανθρώπινου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΣΤΟ 1 ο ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ για την περίοδο προγραµµατισµού 2014-2020 Αγαπητοί προσκεκληµένοι, Βρισκόµαστε στον µέσον µιας πολύ σηµαντικής διαδικασίας.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΑΠ Σχέδια Ολοκληρωμένης Αστικής Ανάπτυξης

ΣΟΑΠ Σχέδια Ολοκληρωμένης Αστικής Ανάπτυξης ΣΟΑΠ Σχέδια Ολοκληρωμένης Αστικής Ανάπτυξης Δημήτρης Οικονόμου Μάρτιος 2015 Ενημερωτικό Σημείωμα για τα ΣΟΑΠ Βασικά χαρακτηριστικά και δυνατότητες των ΣΟΑΠ Τα Σχέδια Ολοκληρωμένης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΟΑΠ)

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πολιτισμός ως στρατηγικός παράγοντας ανάπτυξης στην Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματέας

Ο Πολιτισμός ως στρατηγικός παράγοντας ανάπτυξης στην Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματέας Ο Πολιτισμός ως στρατηγικός παράγοντας ανάπτυξης στην Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματέας Περιφερειακό Αναπτυξιακό Συνέδριο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για την προγραμματική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ Φ/Β & ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΙΣΧΥΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ. Εισαγωγή στο έργο

ΕΡΕΥΝΑ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ Φ/Β & ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΙΣΧΥΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ. Εισαγωγή στο έργο ΕΡΕΥΝΑ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ Φ/Β & ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΙΣΧΥΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Προγραµµατική σύµβαση Εκπόνησης Ερευνητικού έργου µε την Περιφέρεια Κρήτης Εισαγωγή στο έργο

Διαβάστε περισσότερα

«Οικονομία Γυναικεία επιχειρηματικότητα και Αγορά Εργασίας στη Μεσσηνία. Υφιστάμενη κατάσταση-προβλήματα και προοπτικές»

«Οικονομία Γυναικεία επιχειρηματικότητα και Αγορά Εργασίας στη Μεσσηνία. Υφιστάμενη κατάσταση-προβλήματα και προοπτικές» Εισαγωγή: Το κείμενο που κρατάτε στα χέρια σας περιέχει τμήμα από τα βασικά συμπεράσματα της ετήσιας έκθεσης της DATARC για την οικονομία και την αγορά εργασίας των νομών της περιφέρειας Πελοποννήσου.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4: «Αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» Στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ : ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΕΥΝΟΙΚΟΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕ ΟΡΟΥΣ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ : ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΕΥΝΟΙΚΟΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕ ΟΡΟΥΣ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ : ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΕΥΝΟΙΚΟΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕ ΟΡΟΥΣ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣΠΕΡΙΟΧΗΣΤΟΥΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2011-2014

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2011-2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2011-2014 Η Αποστολή του Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης που αποτελεί τον λειτουργίας του ή αλλιώς τον υπέρτατο λόγο

Διαβάστε περισσότερα

Clusters και Οικοσυστήματα Καινοτομίας ως Καθολικό Μοντέλο των Στρατηγικών RIS3 στην Ελλάδα

Clusters και Οικοσυστήματα Καινοτομίας ως Καθολικό Μοντέλο των Στρατηγικών RIS3 στην Ελλάδα Clusters και Οικοσυστήματα Καινοτομίας ως Καθολικό Μοντέλο των Στρατηγικών RIS3 στην Ελλάδα Νίκος Κομνηνός Ερευνητική Μονάδα URENIO, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκη Ημερίδα «Ο Ρόλος των Συνεργατικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ ΠΑ.ΣΟ.Κ 2007

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ ΠΑ.ΣΟ.Κ 2007 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Περιβάλλοντος και Πολιτισμού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ ΠΑ.ΣΟ.Κ 2007 ΑΠΑΝΤΗΣΗ κυρίου Γιώργου Παπανδρέου 1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΣΧΟΟΑΠ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ Οικονομικά στοιχεία Προβλήματα Οφέλη. Σωτήρης Βλάχος Πολ.Μηχ/κος, τ. Δήμαρχος Παρελίων

ΤΑ ΣΧΟΟΑΠ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ Οικονομικά στοιχεία Προβλήματα Οφέλη. Σωτήρης Βλάχος Πολ.Μηχ/κος, τ. Δήμαρχος Παρελίων ΤΑ ΣΧΟΟΑΠ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ Οικονομικά στοιχεία Προβλήματα Οφέλη Σωτήρης Βλάχος Πολ.Μηχ/κος, τ. Δήμαρχος Παρελίων Θα μου επιτρέψετε για οικονομία του χρόνου να μην σταθώ στην αναγκαιότητα του χωροταξικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα (Π.Ε.Π.) Νοτίου Αιγαίου 2000 2006 και συγκεκριµένα στον 5 ο Άξονα Προτεραιότητας που αφορά δράσεις για τα Ολοκληρωµένα Προγράµµατα Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

H Μητροπολιτική Αθήνα αντιμετωπίζει ριζικές αλλαγές και σύνθετα πολεοδομικά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά προβλήματα

H Μητροπολιτική Αθήνα αντιμετωπίζει ριζικές αλλαγές και σύνθετα πολεοδομικά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά προβλήματα 1 2 H Μητροπολιτική Αθήνα αντιμετωπίζει ριζικές αλλαγές και σύνθετα πολεοδομικά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά προβλήματα 3 Περιβαλλοντική υποβάθμιση 4 Σε αναζήτηση της σύγχρονης ταυτότητας 5 Ανεργία -

Διαβάστε περισσότερα

8. Συµπεράσµατα Προτάσεις

8. Συµπεράσµατα Προτάσεις 8. Συµπεράσµατα Προτάσεις Όπως φάνηκε από όλα τα παραπάνω ο οικότοπος των Μεσογειακών Εποχικών Λιµνίων αποτελεί συγκριτικό πλεονέκτηµα των περιοχών µελέτης και η διατήρηση του µπορεί να συνδυαστεί άµεσα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΖΩΝΩΝ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΖΩΝΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΖΩΝΩΝ Εφαρμοσμένα ευρωπαϊκά παραδείγματα ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΤΣΙΓΚΟΥ, Υπ/νη Περ. Εκπ. Δυτικής Αττικής Εργαστήριο: «Σχεδιασμός προγράμματος ΠΕ με τη μορφή εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης

1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης Regional 2014-2020 1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης Τρίτη, 23 Ιουνίου 2015 Δράσεις Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης ΕΠ ΠΔΜ 2014-2020 Δρ Μουρατίδης Ηλίας Προϊστάμενος Μον. Α1 Προγρ/σμούκαι Αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΕΡΓΟΥ Απρίλιος 2012 Σεπτέμβριος 2014

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΕΡΓΟΥ Απρίλιος 2012 Σεπτέμβριος 2014 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΕΡΓΟΥ Απρίλιος 2012 Σεπτέμβριος 2014 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ Απρίλιος 2012 Σεπτέμβριος 2014 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: Παρασκευή Μπάτσου, Πρόεδρος Δάφνη Μπαρμπαγιανέρη, Αντιπρόεδρος Μηνάς Αγγελίδης, Τακτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ»... 2 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 «ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ»... 3 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 «ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ»... 4 ΑΞΟΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 2015-2020

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 2015-2020 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 2015-2020 Εισαγωγή Η παρούσα παρουσίαση της στρατηγικής για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και την υποστήριξη της τοπικής οικονομίας του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογική Προοπτική Διερεύνηση στην Ελλάδα (2001-2021)

Τεχνολογική Προοπτική Διερεύνηση στην Ελλάδα (2001-2021) Τεχνολογική Προοπτική Διερεύνηση στην Ελλάδα (2001-2021) Προοπτικές για την Ελληνική Γεωργία και την Ανάπτυξη της Υπαίθρου Εμμανουήλ Γ. Κούκιος Καθηγητής ΕΜΠ Επιστημονικός Υπεύθυνος Έργου Το Έργο χρηματοδοτήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 1 Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του αγροδιατροφικού τομέα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 Διανύουμε το τελευταίο έτος εφαρμογής της Γ Προγραμματικής Περιόδου και κατ ακολουθία και αν δεν εδίδετο παράταση λόγω των καταστροφικών

Διαβάστε περισσότερα

3 ο ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Νέα Προγραμματική Περίοδος για την Αγροτική Ανάπτυξη 2014-2020, ευκαιρίες και προκλήσεις

3 ο ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Νέα Προγραμματική Περίοδος για την Αγροτική Ανάπτυξη 2014-2020, ευκαιρίες και προκλήσεις 3 ο ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Νέα Προγραμματική Περίοδος για την Αγροτική Ανάπτυξη 2014-2020, ευκαιρίες και προκλήσεις ΘΕΜΑ: Ελληνικό Δίκτυο LEADER Εμπειρίες και Προτάσεις Εισηγητής : Γιώργος Αμανατίδης Εκπρόσωπος

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι ένας Δορυφόρος Λογαριασμός Τουρισμού (Δ.Λ.Τ.) ;

Τι είναι ένας Δορυφόρος Λογαριασμός Τουρισμού (Δ.Λ.Τ.) ; Τι είναι ένας Δορυφόρος Λογαριασμός Τουρισμού (Δ.Λ.Τ.) ; Ένας δορυφόρος λογαριασμός (Δ.Λ.) είναι ένα εργαλείο για την οργάνωση όλης της ποσοτικής πληροφόρησης που σχετίζεται και απορρέει από ένα συγκεκριμένο

Διαβάστε περισσότερα

1. Περιφερειάρχη Κρήτης κ Σταύρο Αρναουτάκη

1. Περιφερειάρχη Κρήτης κ Σταύρο Αρναουτάκη ΓΕΩΤΕΕ Ηράκλειο 19/9/2011 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΡΗΤΗΣ Λ.Δημοκρατίας 35 Α όροφος Αρ. πρωτ. 1392 Ηράκλειο 71306 Γραματεία τηλ.-φαξ 2810-223303/343906 Πληρ. Γ. Τίγκιλης Τηλ. 2810-305865 ΠΡΟΣ 1. Περιφερειάρχη Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Η Περίπτωση της Ελλάδος

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Η Περίπτωση της Ελλάδος ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Η Περίπτωση της Ελλάδος του Δρ. Κωνσταντίνου Αραβώσης Λέκτορα Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου Ως Βιώσιµη Ανάπτυξη ορίζεται η ανάπτυξη η οποία ικανοποιεί τις ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

Η δια βίου μάθηση ως εκπαιδευτική πολιτική: κρίσιμα ζητήματα και προτάσεις

Η δια βίου μάθηση ως εκπαιδευτική πολιτική: κρίσιμα ζητήματα και προτάσεις LOGO Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Παράρτημα Ανατολικής Μακεδονίας Σέρρες, 17/10/2010 Η δια βίου μάθηση ως εκπαιδευτική πολιτική: κρίσιμα ζητήματα και προτάσεις Δρ. Γεώργιος A. Κουλαουζίδης Μαθηματικός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Του άρθρου 33, παρ. 2 του Ν.4269/2014 (ΦΕΚ Α 142)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Του άρθρου 33, παρ. 2 του Ν.4269/2014 (ΦΕΚ Α 142) ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Του άρθρου 33, παρ. 2 του Ν.4269/2014 (ΦΕΚ Α 142) Με την παρούσα Τεχνική Έκθεση γίνεται αντιστοίχηση κατ αναλογία, των προβλεπομένων στην μελέτη Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτών

Διαβάστε περισσότερα

Το εργαλείο NEXUS για την ανάπτυξη των Νοτίων Περιφερειών στο Ευρωπαϊκό πλαίσιο

Το εργαλείο NEXUS για την ανάπτυξη των Νοτίων Περιφερειών στο Ευρωπαϊκό πλαίσιο ESPON 2013 Programme Το εργαλείο NEXUS για την ανάπτυξη των Νοτίων Περιφερειών στο Ευρωπαϊκό πλαίσιο Ο ρόλος των περιφερειών στην Στρατηγική Ευρώπη 2020 : Έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς χωρική

Διαβάστε περισσότερα

Οι επαγγελματικές προοπτικές των μηχανικών Νέοι τομείς ανάπτυξης

Οι επαγγελματικές προοπτικές των μηχανικών Νέοι τομείς ανάπτυξης Ενημερωτική Εσπερίδα ΤΕΕ Μαγνησίας και Κοσμητείας Πολυτεχνικής Σχολής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με θέμα: Οι επαγγελματικές προοπτικές των μηχανικών Νέοι τομείς ανάπτυξης ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΕΡΕΥΝΑΣ &ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΟΖΑΝΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΔΙΟΥ Οκτώβριος 2014 IV. ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ: ΚΑΤΟΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ Επιμέλεια: Δρ. Γεώργιος Κουλαουζίδης Ειδικός Σύμβουλος για θέματα Δια Βίου Μάθησης 2012 Ανάπτυξη και προβολή της οινοτεχνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ»

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 Θέμα: «Η ανάγκη για έναν ολοκληρωμένο Ενεργειακό Σχεδιασμό στο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. ΕΠΙ ΤΟΥ «ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ»

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. ΕΠΙ ΤΟΥ «ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ» ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. ΕΠΙ ΤΟΥ «ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ» ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Στις 29 Ιουλίου 2013 ζητήθηκαν από τη Γενική Γραμματεία Τουριστικών Υποδομών και Επενδύσεων

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Εμμανουέλα Κουρούση Μονάδα Β Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Πάρκο Σχινιά - Μαραθώνα: Από το παρελθόν στο μέλλον

Εθνικό Πάρκο Σχινιά - Μαραθώνα: Από το παρελθόν στο μέλλον Εθνικό Πάρκο Σχινιά - Μαραθώνα: Από το παρελθόν στο μέλλον Δρ. Δρ. MSc Νίκη Ευελπίδου, ΕΚΠΑ Για την πιο αποτελεσματική χωροταξική απεικόνιση αλλά κυρίως για τη βέλτιστη διοίκηση και διαχείριση του Πάρκου,

Διαβάστε περισσότερα

Η βιώσιμη ανάπτυξη προορισμών εναλλακτικών μορφών τουρισμού. Η περίπτωση της Αγιάς. Μπέττυ Χατζηνικολάου Συνεργάτης της ΚΕΔΕ σε θέματα τουρισμού

Η βιώσιμη ανάπτυξη προορισμών εναλλακτικών μορφών τουρισμού. Η περίπτωση της Αγιάς. Μπέττυ Χατζηνικολάου Συνεργάτης της ΚΕΔΕ σε θέματα τουρισμού Η βιώσιμη ανάπτυξη προορισμών εναλλακτικών μορφών τουρισμού. Η περίπτωση της Αγιάς Μπέττυ Χατζηνικολάου Συνεργάτης της ΚΕΔΕ σε θέματα τουρισμού Πρώτα-πρώτα μια εικόνα του Ελληνικού Τουρισμού (2013)- Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομική ανάλυση και τιμολογιακή πολιτική χρήσεων και υπηρεσιών νερού. Δ. Ασημακόπουλος Σχολή Χημικών Μηχανικών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Οικονομική ανάλυση και τιμολογιακή πολιτική χρήσεων και υπηρεσιών νερού. Δ. Ασημακόπουλος Σχολή Χημικών Μηχανικών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Οικονομική ανάλυση και τιμολογιακή πολιτική χρήσεων και υπηρεσιών νερού Δ. Ασημακόπουλος Σχολή Χημικών Μηχανικών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Ολοκληρωμένη Διαχείριση Η Ολοκληρωμένη Διαχείριση Υδατικών πόρων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Σ.Ε.Μ.Π.Χ.Π.Α.)

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Σ.Ε.Μ.Π.Χ.Π.Α.) Άποψη του ΣΕΜΠΧΠΑ για το υπό διαβούλευση Σχέδιο Κοινής Υπουργικής Απόφασης «Έγκριση Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό και της στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών

Διαβάστε περισσότερα

young people in agriculture remains stable. Brussels: Eurostat, Statistics in Focus, Theme 5-7/2002.

young people in agriculture remains stable. Brussels: Eurostat, Statistics in Focus, Theme 5-7/2002. Οι γεωργικές εκμεταλλεύσεις στην Ελλάδα είναι κατά κύριο λόγο οικογενειακές επιχειρήσεις, 1 με σχεδόν ίση συμμετοχή ανδρών και γυναικών, και μικρό ποσοστό μισθωτής απασχόλησης. Σύμφωνα με στοιχεία της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ 2012-2014 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ 2012-2014 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ 0-0 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Το παρόν ερωτηματολόγιο παρουσιάζεται σαν συμπλήρωμα του Επιχειρησιακού προγράμματος του Δήμου Σίφνου για τα έτη 0 0, το

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics)

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) Τομεακό Σχέδιο Αθήνα, 03.04.2014 Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί μια σύνθεση των απόψεων που μέχρι τώρα διατυπώθηκαν από Υπηρεσίες, Κοινωνικούς Εταίρους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2007-2013 Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης «Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Συμπεράσματα από την ανάλυση για την Ευρωπαϊκή Ένωση

Συμπεράσματα από την ανάλυση για την Ευρωπαϊκή Ένωση Ενεργειακή πολιτική για την Ελλάδα: σύγκλιση ή απόκλιση από την Ευρωπαϊκή προοπτική; Π. Κάπρου, Καθηγητή ΕΜΠ Εισαγωγή Πρόσφατα δημοσιεύτηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση Ενέργειας, η έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ»

«ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ» «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ» Εισηγητής: Σωκράτης Φάμελλος Χημικός Μηχανικός MSc Διευθυντής Τοπικής Ανάπτυξης, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΕ Οι υδατικοί πόροι αποτελούν βασική παράμετρο της αναπτυξιακής διαδικασίας και της

Διαβάστε περισσότερα

«Ρυθμίσεις κυκλοφορίας και στάθμευσης στη Θεσσαλονίκη: πόσο μπορούν να βελτιώσουν την καθημερινότητά μας»

«Ρυθμίσεις κυκλοφορίας και στάθμευσης στη Θεσσαλονίκη: πόσο μπορούν να βελτιώσουν την καθημερινότητά μας» «Ρυθμίσεις κυκλοφορίας και στάθμευσης στη Θεσσαλονίκη: πόσο μπορούν να βελτιώσουν την καθημερινότητά μας» Εισηγήτρια : Ζησοπούλου Δώρα Πολ. Μηχανικός - Συγκοινωνιολόγος MSc Περιβαλλοντολόγος Υπεύθυνη Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ποιότητα ζωής για όλους Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ΠΕΠ Αττικής ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΧΡΗΜ/ΣΗ: ΠΡΟΕΚ/ΜΕΝΗ

ποιότητα ζωής για όλους Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ΠΕΠ Αττικής ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΧΡΗΜ/ΣΗ: ΠΡΟΕΚ/ΜΕΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΧΡΗΜ/ΣΗ: ΠΡΟΕΚ/ΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ: «ΜΕΛΕΤΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ» ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΖΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ : ΠΟΣΟ «ΤΟΥΡΙΣΜΟ» ΑΝΤΕΧΕΙ Η ΦΥΣΗ ; Της Ελένης Σβορώνου

ΜΑΖΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ : ΠΟΣΟ «ΤΟΥΡΙΣΜΟ» ΑΝΤΕΧΕΙ Η ΦΥΣΗ ; Της Ελένης Σβορώνου 1 ΜΑΖΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ : ΠΟΣΟ «ΤΟΥΡΙΣΜΟ» ΑΝΤΕΧΕΙ Η ΦΥΣΗ ; Της Ελένης Σβορώνου Στη Μεσόγειο (και μάλιστα σε Ισπανία, Ιταλία, πρώην Γιουγκοσλαβία, Ελλάδα, Τουρκία, Κύπρο, Μάλτα, Τυνησία

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση»

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Συνέδριο «Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Έκθεση ΠΟΛΙΣ, Θεσσαλονίκη 21-22 / 11/ 2013 «Κοινωνικές Δράσεις στη Νέα Προγραμματική Περίοδο» Αγγελική Ωραιοπούλου Προϊσταμένη ΕΔΑ Περιφέρειας Κεντρικής

Διαβάστε περισσότερα

Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας

Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας Έκθεση της ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (Photovoltaic Technology Research Advisory Council, PV-TRAC). ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Η τοπική γεωργία Η πρωτεύουσα αποστολή της γεωργίας είναι επισιτιστική, η παραγωγή δηλαδή προϊόντων διατροφής υψηλής ποιότητας. Ωστόσο οι αγρότες δεν είναι

Διαβάστε περισσότερα

Νότια Ευρώπη. Οικονομική Κρίση: Αγροτικές/αστικές ανισότητες, περιφερειακή σύγκλιση, φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός. Ελληνικά

Νότια Ευρώπη. Οικονομική Κρίση: Αγροτικές/αστικές ανισότητες, περιφερειακή σύγκλιση, φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός. Ελληνικά Νότια Ευρώπη Οικονομική Κρίση: Αγροτικές/αστικές ανισότητες, περιφερειακή σύγκλιση, φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός Η πρόσφατη οικονομική κρίση επηρέασε εκατομμύρια Ευρωπαίων πολιτών με πολλούς να χάνουν

Διαβάστε περισσότερα

Αλλαγή στα κοινωνικά, οικονομικά και πολεοδομικά δεδομένα της περιοχής του Κέντρου της Πόλης

Αλλαγή στα κοινωνικά, οικονομικά και πολεοδομικά δεδομένα της περιοχής του Κέντρου της Πόλης Αλλαγή στα κοινωνικά, οικονομικά και πολεοδομικά δεδομένα της περιοχής του Κέντρου της Πόλης Ο Δήμος Λεμεσού πρωτοστάτησε για την δημιουργία του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου στο κέντρο της πόλης αφού πίστευε

Διαβάστε περισσότερα

αειφορία και περιβάλλον

αειφορία και περιβάλλον ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Αειφορία και Περιβάλλον ΠΟΜ 215 Ι ΑΡΧΕΣ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ http://www.evangelosakylas.weebly.com Ευάγγελος Ακύλας Αειφορία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ Νέο Πρότυπο Ανάπτυξης ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΕ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΜΗΔΕΝΙΚΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ Μειωμένη ενεργειακή κατανάλωση Υπάρχουσα κατάσταση Μηδενική

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Επιχορήγηση ΟΤΑ για Εξοικονόμηση Ενέργειας» Εισηγητής: Δ. Μπαϊρακτάρης Ειδικός Σύμβουλος ΚΕΔΕ

Θέμα: «Επιχορήγηση ΟΤΑ για Εξοικονόμηση Ενέργειας» Εισηγητής: Δ. Μπαϊρακτάρης Ειδικός Σύμβουλος ΚΕΔΕ Θέμα: «Επιχορήγηση ΟΤΑ για Εξοικονόμηση Ενέργειας» Εισηγητής: Δ. Μπαϊρακτάρης Ειδικός Σύμβουλος ΚΕΔΕ 1 Έργα και Δράσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας στους Δήμους I. Αμιγώς Διοικητικές Λειτουργίες Δημοτικά Καταστήματα

Διαβάστε περισσότερα

«Ολοκληρωμένες πολιτικές διαχείρισης της αστικής ανάπτυξης και αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής».

«Ολοκληρωμένες πολιτικές διαχείρισης της αστικής ανάπτυξης και αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής». «Ολοκληρωμένες πολιτικές διαχείρισης της αστικής ανάπτυξης και αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής». Mάρω Ευαγγελίδου. Αρχιτέκτων - Πολεοδόμος/ Χωροτάκτης Αθήνα 21.11.13 Περιφέρεια Αττικής Ημερίδα με θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

1. ΟΡΑΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ 2. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΛΕΜΕΣΟ 3. ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 4. Η ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΛΕΜΕΣΟ

1. ΟΡΑΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ 2. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΛΕΜΕΣΟ 3. ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 4. Η ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΛΕΜΕΣΟ 1. ΟΡΑΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ 2. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΛΕΜΕΣΟ 3. ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 4. Η ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΛΕΜΕΣΟ 5. Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 6. ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΑΛΑΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 10: «Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης»

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 10: «Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 10: «Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» Στρατηγική Η ανάπτυξη του ανθρώπινου κεφαλαίου μέσω α) της προώθησης

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Περιφέρειας Ν. - Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα