Φορολογικός Οδηγός 2011

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Φορολογικός Οδηγός 2011"

Transcript

1 Γραφείο Καράµπελα Ε.Π.Ε. Λ.Συγγρού 78 Αθήνα Τηλ Φαξ Ιστοσελίδα: Φορολογικός Οδηγός TaxNet Οι αλλαγές που επέφερε η ψήφιση του ν. 3842/2010 είναι πολλές, σηµαντικές και επηρεάζουν σε µεγάλο βαθµό τη νέα φορολογική δήλωση και το φόρο που θα προκύψει. Στη συνέχεια θα παραθέσουµε µε απλό και κατανοητό τρόπο τις αλλαγές που επέρχονται για τα φορολογικά θέµατα και ειδικά για αυτούς που υποβάλουν φορολογικές δηλώσεις. Οι πληροφορίες αποσκοπούν µόνο σε γενική ενηµέρωση και δεν πρέπει να χρησιµοποιούνται ως δεδοµένα για λήψη αποφάσεων ή συµµόρφωσης µε φορολογικές ή άλλες διατάξεις και υποχρεώσεις.

2 2 mini Φορολογικός Οδηγός Περιεχόµενα Υποχρέωση Υποβολής Ηλεκτρονικής ήλωσης 4 1 Φορολογική... Κλίµακα για τη χρήση Είδη δαπανών (αποδείξεων) που µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την... κάλυψη του αφορολόγητου ποσού (Άρθρο 9 ΚΦΕ) 5 3 απάνες... που αφαιρούνται από το συνολικό ετήσιο εισόδηµα 6 4 απάνες... που αφαιρούνται από το φόρο 7 11 Τεκµήρια διαβίωσης 1 Υπολογισµός... ετήσιας Αντικειµενικής απάνης 12 2 Τεκµήρια... απόκτησης περιουσιακών στοιχείων 16 3 Κάλυψη... Τεκµηρίων 18 Κάλυψη διαφοράς... µεταξύ εισοδήµατος και τεκµηρίων 18 Αµφισβήτηση... Αντικειµενικών απανών Φορολογικά Κίνητρα - Αλλαγές 1 Άλλες... αλλαγές για το Μεταφορά... ζηµίας 23

3 Υποχρέωση Υποβολής Ηλεκτρονικής ήλωσης I

4 4 1 mini Φορολογικός Οδηγός Υποχρέωση Υποβολής Ηλεκτρονικής ήλωσης Όλα τα φυσικά πρόσωπα επιτηδευµατίες, που ασκούν επιχείρηση ή ελεύθερο επάγγελµα και κάθε άλλο φυσικό πρόσωπο µη επιτηδευµατία, του οποίου όµως η δήλωση υποβάλλεται από εξουσιοδοτηµένο λογιστή και προαιρετικά κάθε άλλος υπόχρεος φορολογούµενος φυσικό πρόσωπο υποχρεούται να υποβάλλει Ηλεκτρονικά ήλωση. Οι υπόλοιποι µπορούν να υποβάλουν και χειρόγραφη δήλωση. Εξαιρείται και δεν υποχρεώνεται να υποβάλει δήλωση φορολογίας εισοδήµατος το φυσικό πρόσωπο που έχει εισόδηµα µέχρι και το οποίο προκύπτει αποκλειστικά µε βάση τις αντικειµενικές δαπάνες και υπηρεσίες (κατοικίας, του αυτοκινήτου ΙΧ, του σκάφους, των ιδιωτικών σχολείων, των οικιακών βοηθών κτλ.) 1.1 Φορολογική Κλίµακα για τη χρήση 2010 Ενιαία Φορολογική Κλίµακα 2010 για όλα τα Φυσικά πρόσωπα και για όλα τα εισοδήµατα Κλιµάκιο Εισοδήµατος (ευρώ) Φορολογικός Συντελεστής % 0 18 Φόρος Κλιµακίου (ευρώ) Σύνολο Εισοδήµατος (ευρώ) Σύνολο Φόρου (ευρώ) Υπερβάλλον Αφορολόγητο ποσό για εξαρτώµενα τέκνα: ευρώ για το πρώτο τέκνο ευρώ για δύο τέκνα ευρώ για τρία τέκνα - Επιπλέον ευρώ για το 4ο και καθένα από τα επόµενα τέκνα

5 Υποχρέωση Υποβολής Ηλεκτρονικής ήλωσης 5 Οι φορολογούµενοι που κατοικούν µόνιµα σε νησιά µε πληθυσµό κάτω από κατοίκους, έχουν αφορολόγητο ,00 χωρίς προσκόµιση αποδείξεων του Κ.Β.Σ. για αγορές αγαθών ή υπηρεσιών για την κάλυψη της προσαύξησης. Ποιοι δικαιούνται αφορολόγητο όριο ευρώ Αποδείξεις απανών Για να ισχύει το αφορολόγητο όριο των ευρώ ο φορολογούµενος πρέπει να συµπεριλάβει στην αρχική του δήλωση αποδείξεις από τις παρακάτω κατηγορίες: 1.2 Είδη δαπανών (αποδείξεων) που µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την κάλυψη του αφορολόγητου ποσού (Άρθρο 9 ΚΦΕ) 1. Αποδείξεις για την αγορά αγαθών και τη λήψη υπηρεσιών (π.χ. αγορά τροφίµων, καυσίµων, ηλεκτρικών συσκευών, υπηρεσίες γυµναστηρίου, κοµµωτηρίων, εστίασης, ξενοδοχείων, επισκευών, κλπ) 2. Ειδικά στοιχεία (π.χ. αποδείξεις ΕΛΤΑ) 3. Κοινόχρηστες δαπάνες (εξαιρούνται δαπάνες ύδρευσης, αποχέτευσης και ηλεκτροδότησης) επιµερισµένες ανά ένοικο σε συγκεντρωτική κατάσταση από τον διαχειριστή της πολυκατοικίας. 4. Συµβολαιογραφικά για τη σύνταξη συµβολαίου απόκτησης ακινήτου για αυτά που δεν εµπίπτουν στα τεκµήρια δαπανών. ηλαδή έξοδα για δωρεές και γονικές παροχές. Εισόδηµα (ευρώ) Ποσό Αποδείξεων % Έως εν απαιτούνται αποδείξεις 10% του εισοδήµατος και άνω 10% για τις πρώτες και 30% για το υπερβάλλον ποσό Το ανώτατο όριο δαπανών ανά άτοµο για την επιβολή ή την έκπτωση του φόρου είναι ευρώ για τον κάθε σύζυγο. εν συµµετέχουν για την κάλυψη του αφορολόγητου ποσού οι αποδείξεις δαπανών που αφορούν: 1. Αγοράς κρατικών λαχείων, έξοδα για τη συµµετοχή σε τυχερά παιχνίδια, δαπάνη εισόδου σε ΚΑΖΙΝΟ 2. Την απόκτηση περιουσιακών στοιχείων π.χ. Αγορά ακινήτου, αυτοκινήτου κ.λ.π. 3. Την ύδρευση, αποχέτευση, ηλεκτροδότηση και τις τηλεπικοινωνίες γενικά 4. Τα εισιτήρια για κάθε είδους µεταφορικό µέσο 5. Οι παρακάτω δαπάνες που αφαιρούνται από το φορολογητέο εισόδηµα ή από το φόρο εισοδήµατος

6 6 1.3 mini Φορολογικός Οδηγός απάνες που αφαιρούνται από το συνολικό ετήσιο εισόδηµα Περιγραφή δαπάνης Έκπτωση από το φορολογητέο εισόδηµα 1. Εισφορές σε ταµεία Συνολικές ασφαλιστικές εισφορές που καταβάλλονται ασφάλισης υποχρεωτικά ή προαιρετικά σε ταµεία που έχουν συσταθεί µε νόµο. 2. Τόκοι δανείων για απόκτηση πρώτης κατοικίας εδουλευµένοι τόκοι στεγαστικών δανείων για την απόκτηση πρώτης κατοικίας µέχρι 120 τ.µ. για δάνεια που χορηγήθηκαν µέχρι 31 εκεµβρίου Το ποσό της δαπάνης που εκπίπτει, περιορίζεται επιµεριστικά στη µέχρι 120 τ.µ. επιφάνεια. Εάν αυτή είναι µεγαλύτερη πρέπει να έχει εγγραφεί υποθήκη ή προσηµείωση στο ακίνητο. 3. Μερίδια µετοχικών Αγορά µεριδίων µετοχικών και µεικτών αµοιβαίων κεφαλαίων και αµοιβαίων εσωτερικού. Εκπίπτει ποσοστό 20% της δαπάνης και εφόσον αυτά κεφαλαίων δεν µεταβιβαστούν για τρία (3) έτη από την αγορά τους. Αφορά δηλαδή µερίδια αµοιβαίων κεφαλαίων που αγοράστηκαν από έως Η έκπτωση δεν µπορεί να υπερβεί τις κατά φορολογούµενο και εκπίπτει µέσα στο έτος στο οποίο συµπληρώνονται 3 έτη από την αγορά τους. 4. Αµοιβές Ιατρικών Υπηρεσιών Αµοιβές γιατρών και οδοντιάτρων που αφορούν ιατρικές επισκέψεις και εξετάσεις, οδοντοθεραπεία, οδοντοπροσθετική και γναθοχειρουργική. 5. Έκπτωση ποσού ευρώ σε περιπτώσεις αναπηρίας Αναπηρία του φορολογούµενου ή µέλους της οικογένειάς του (π. χ. 67% νοητική καθυστέρηση, νεφροπάθεια, τύφλωση, κ.α.). Στην περίπτωση αυτή εκπίπτει ποσό ευρώ για τον ίδιο τον φορολογούµενο και για καθένα από τα πρόσωπα που συνοικούν µε αυτόν και τον βαρύνουν χωρίς να απαιτείται η προσκόµιση δικαιολογητικών. 6. Ασφαλιστικές εισφορές για οικιακό προσωπικό και κηπουρούς που καταβάλωνται µε Εργόσηµο Αφορά εισφορές κυρίως σε αµοιβές κατ οίκον απασχολούµενου προσωπικού (οικιακή βοηθός καθαριότητας, κηπουρικές εργασίες κλπ) Οι ετήσιες καταβληθείσες εισφορές εκπίπτουν κατά τα 2/3 από το φορολογητέο εισόδηµα του εργοδότη.

7 Υποχρέωση Υποβολής Ηλεκτρονικής ήλωσης απάνες που αφαιρούνται από το φόρο Περιγραφή δαπάνης Έκπτωση από το φόρο εισοδήµατος 1. Έξοδα νοσοκοµειακής περίθαλψης 20% επί της συνολικής νοσοκοµειακής δαπάνης και έως του ποσού των ευρώ. Ως νοσοκοµειακά έξοδα νοούνται µεταξύ άλλων: - νοσηλεία - φάρµακα που καταναλώνονται σε νοσηλευτικά ιδρύµατα ή ιδιωτικές κλινικές - αµοιβές νοσοκόµων - δαπάνες για την αντικατάσταση µελών του σώµατος µε τεχνητά µέλη, τοποθέτηση οργάνων - νοσοκοµειακή περίθαλψη ανάπηρων τέκνων µε ετήσιο εισόδηµα µικρότερο των ευρώ - 50% αµοιβών για περίθαλψη ηλικιωµένων σε οίκους ευγηρίας 2. Μίσθωµα πρώτης κατοικίας 20% του ετήσιου µισθώµατος που καταβάλλεται από το φορολογούµενο για πρώτη κατοικία, δεδοµένου ότι οι φορολογούµενοι και η οικογένειά τους δεν έχουν στην κυριότητά τους κατοικία τουλάχιστον ίσης επιφάνειας µε αυτή της µισθωµένης, εντός του ίδιου νοµού. Ανάλογη είναι η µείωση και για µισθώµατα που καταβάλλονται από το φορολογούµενο για τη µίσθωση κατοικίας των τέκνων του, που φοιτούν σε αναγνωρισµένα ιδρύµατα του εσωτερικού και δεν έχουν δική τους κατοικία σε αυτή την πόλη. 3. Αµοιβή για ιδιαίτερα µαθήµατα 20% της ετήσιας δαπάνης για παράδοση κατ οίκον ιδιαίτερων µαθηµάτων ή για φροντιστήρια οποιασδήποτε αναγνωρισµένης εκπαιδευτικής βαθµίδας ή ξένων γλωσσών Μέχρι ηλαδή, η συνολική έκπτωση δεν µπορεί να ξεπερνά τα 240, διακεκριµένα για το φορολογούµενο και για κάθε τέκνο 4. Τόκοι δανείων απόκτησης κατοικίας 20% των δεδουλευµένων τόκων στεγαστικών δανείων τα οποία δεν υπερβαίνουν τις για την απόκτηση πρώτης κατοικίας µέχρι 120 τ.µ. και τα οποία χορηγήθηκαν µετά την 1η Ιανουαρίου 2003 µε υποθήκη ή προσηµείωση της τράπεζας. 5. Ασφάλιστρα ζωής, θανάτου, προσωπικών ατυχηµάτων και ασθενείας 20% του ποσού της ετήσιας δαπάνης για ασφάλιστρα ασφαλίσεων ζωής, θανάτου, προσωπικών ατυχηµάτων και ασθενείας για την ασφάλεια του ίδιου και της οικογένειάς του. Μέχρι για άγαµο και τα για οικογένεια και η µείωση τα 240 και 480 αντίστοιχα.

8 8 mini Φορολογικός Οδηγός Περιγραφή δαπάνης Έκπτωση από το φόρο εισοδήµατος 6. ιατροφή 20% του ποσού της διατροφής που συµφωνήθηκε µε συµβολαιογραφική πράξη. 7. ωρεές 20% επί του ποσού ή της αξίας της δωρεάς εφόσον αυτή ξεπερνά τα 100 (αθροιστικά). επιδικάστηκε ή Α. τα ποσά που καταβάλλονται στο ηµόσιο, τους ΟΤΑ, το ΕΤΚΣ, ναούς, εκπαιδευτικά ιδρύµατα, κρατικά νοσοκοµεία κλπ Β. η αξία των ιατρικών µηχανηµάτων, ασθενοφόρων προς νοσοκοµεία Γ. τα ποσά προς τα κοινωφελή ιδρύµατα, σωµατεία µη κερδοσκοπικά κλπ. τα ποσά (χορηγίες) προς τα νοµικά πρόσωπα που επιδιώκουν πολιτιστικούς σκοπούς Για ετήσιες δωρεές άνω των 300 των παραπάνω περιπτώσεων Γ και προς τα ανωτέρω πρόσωπα απαιτείται η κατάθεση των ποσών σε λογαριασµό του δωρεοδόχου που έχει ανοιχτεί για το σκοπό αυτό στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ανείων ή σε τράπεζα, και το Γραµµάτιο Είσπραξης που εκδίδουν πρέπει να αναφέρει τα από του νόµου οριζόµενα Το ποσό των δωρεών και χορηγιών δεν µπορεί να ξεπερνά το 10% του φορολογητέου εισοδήµατος καθώς και του τεκµαρτού εισοδήµατος σε περίπτωση που δεν υπάρχει πραγµατικό εισόδηµα. 8. Αµοιβές δικηγόρων 20% της ετήσιας δαπάνης που καταβάλλεται σε δικηγόρους εκτός των ποσών που αφορούν: - παράσταση σε συµβολαιογραφική πράξη - δίκες µισθωτικών διαφορών ή διαφορών µεταξύ ιδιοκτητών και διαχειριστών ιδιοκτησίας κατ ορόφους, µέχρι το 10% του τεκµαρτού εισοδήµατος 9. Ενεργειακή αναβάθµιση κτιρίων 10% της ετήσιας δαπάνης για αναβάθµισης των κτιρίων. επεµβάσεις ενεργειακής Μέχρι η έκπτωση από το φόρο φθάνει µέχρι 600 απαιτείται πιστοποιητικό ενεργειακής επιθεώρησης Ν.3661/2008

9 Υποχρέωση Υποβολής Ηλεκτρονικής ήλωσης 9 Περιγραφή δαπάνης Έκπτωση από το φόρο εισοδήµατος 10. Εκπιπτόµενοι παρακρατηθεντες και προκαταβληθεντες Φόροι Εκπίπτουν από το φόρο εισοδήµατος : - ο φόρος που προκαταβλήθηκε ή παρακρατήθηκε στο εισόδηµα του οικείου οικονοµικού έτους - ο φόρος που αποδεδειγµένα καταβλήθηκε στην αλλοδαπή για το εισόδηµα που προέκυψε σε αυτήν µέχρι όµως του ποσού του φόρου που αναλογεί για αυτό το εισόδηµα στην Ελλάδα (για τις χώρες που υπάρχει συµφωνία αποφυγής διπλής φορολογίας.) Από τις παραπάνω δαπάνες για τις κατηγορίες 1, 2 και 5, αν µε βάση τη φορολογική κλίµακα δεν προκύπτει για τον φορολογούµενο ποσό φόρου ή αυτό που προκύπτει είναι µικρότερο από το ποσό µείωσης της περίπτωσης αυτής, τότε ολόκληρο το ποσό της µείωσης ή η διαφορά που προκύπτει, µειώνει το ποσό του φόρου που προκύπτει για τον άλλο σύζυγο. Επίσης, όλες οι ανωτέρω εκπτώσεις από το φορολογητέο εισόδηµα και οι µειώσεις από το φόρο εισοδήµατος ισχύουν και για κατοίκους των χωρών µελών της ΕΕ, οι οποίοι αποκτούν στην Ελλάδα εισόδηµα που ξεπερνά το 90% του συνολικού τους εισοδήµατος.

10 Τεκµήρια διαβίωσης II

11 Τεκµήρια διαβίωσης 2 11 Τεκµήρια διαβίωσης Ως συνήθως ακολουθώντας την πεπατηµένη ο νέος Φορολογικός Νόµος δεν φαίνεται να δηµιουργεί προυποθέσεις άµεσου εντοπισµού της φοροδιαφυγής και χτίσιµο ενός point system που να αποτρέπει την εµφάνισή της. Αλλά µε τον Ν.3842/2010, αντικαταστάθηκαν τα Τεκµήρια διαβίωσης και έγιναν «Προσδιορισµός εισοδήµατος µε βάση αντικειµενικές δαπάνες και υπηρεσίες».οι δαπάνες διαβίωσης των φορολογουµένων δεν προσδιορίζονται πλέον µε τεκµαρτό αλλά µε αντικειµενικά δεδοµένα. Η ουσία βέβαια είναι ότι αντί οι φορολογικές αρχές να δώσουν προτεραιότητα στον εντοπισµό των πραγµατικών εισοδηµάτων µε πραγµατική καταγραφή όλων των συναλλαγών και των οφειλόµενων φόρων, όπως έχει ψηφισθεί αλλά δεν έχει εφαρµοσθεί, επιδίδονται σε οριζόντια εξάπλωση των τεκµηρίων µε σκοπό να δηλώσει ο κάθε φορολογούµενος που ήταν συνήθως αφορολόγητος, κατά µέσο όρο εισόδηµα και να πληρώσει φόρο. Για τον προσδιορισµό της δαπάνης από την χρήση κατοικίας (τεκµήριο ακινήτων) δεν υπολογίζεται πλέον η παλαιότητα του ακινήτου, όπως γινόταν µέχρι τώρα, αφού για τον υπολογισµό λαµβάνεται µόνο η τιµή ζώνης. ευτερεύουσες και εξοχικές αντιµετωπίζονται πλέον ενιαία χωρίς διάκριση µεταξύ τους και για τις εξοχικές κατοικίες δεν ισχύει πλέον ο περιορισµός της ετήσιας αντικειµενικής δαπάνης διαβίωσης σε 3 µήνες το έτος αλλά το τεκµήριο υπολογίζεται όπως και στην κύρια κατοικία µε 50 % έκπτωση. Από τις και έως τις επανέρχεται η απαλλαγή από το τεκµήριο απόκτησης πρώτης κατοικίας και µέχρι του ποσού των διακοσίων χιλιάδων ( ) ευρώ.

12 mini Φορολογικός Οδηγός Υπολογισµός ετήσιας Αντικειµενικής απάνης 1. Ιδιοκατοικούµενες ή Για κύρια κατοικία µισθωµένες ή δωρεάν Μέχρι και 80 τ.µ. κύριοι χώροι, 30 ευρώ ανά τ.µ. - από 81 τ.µ. µέχρι παραχωρηθείσες και 120 τ.µ. κύριοι χώροι, 50 ευρώ ανά τ.µ. - από 121 τ.µ. µέχρι και κύριες και 200 τ.µ. κύριοι χώροι, 80 ευρώ ανά τ.µ. - από 201 τ.µ. µέχρι και 300 δευτερεύουσες τ.µ. κύριοι χώροι, 150 ευρώ ανά τ.µ. - από 301 τ.µ. και άνω κύριοι κατοικίες χώροι, 300 ευρώ ανά τ.µ. Οι βοηθητικοί χώροι της κύριας κατοικίας, 30 ανά τ.µ., ανεξαρτήτως επιφάνειας. Εάν η αντικειµενική τιµή ζώνης κυµαίνεται από /τ.µ. µέχρι και /τ.µ. τα ανωτέρω ποσά προσαυξάνονται κατά 40%. Εάν η τιµή ζώνης ξεπερνά τις /τ.µ. τα ανωτέρω ποσά προσαυξάνονται κατά 70%. Για µονοκατοικίες όλα τα ανωτέρω ποσά προσαυξάνονται κατά ποσοστό 20%. *** Για ακίνητα που βρίσκονται εκτός αντικειµενικού προσδιορισµού της αξίας των θα λαµβάνεται υπόψη η τιµή εκκίνησης. Για δευτερεύουσα κατοικία Λαµβάνεται υπόψη το 50% της ετήσιας αντικειµενικής δαπάνης µέσα στο έτος που προκύπτει όταν έχουµε κύρια κατοικία µαζί µε το βοηθητικό της χώρο. Σηµειώσεις: 1. Εάν η κατοικία κατοικείται ορισµένους µήνες, τα ποσά της αντικειµενικής δαπάνης διαβίωσης επιµερίζονται βάσει των µηνών διάρκειας της χρήσης. 2. Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας η δαπάνη επιµερίζεται. 3. εν υπολογίζεται ετήσια αντικειµενική δαπάνη επί κενών ακινήτων. Για την απόδειξη ότι το ακίνητο ήταν κενό για διάστηµα µεγαλύτερο των έξι µηνών, προσκοµίζεται φωτοαντίγραφο λογαριασµού ΕΗ ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο. 4. εν υπολογίζεται αντικειµενική δαπάνη για ακινήτα που µισθώνουν µόνιµοι κάτοικοι εξωτερικού για τουριστικούς λόγους. 5.Προκειµένου για δευτερεύουσες εξοχικές κατοικίες, δεν ισχύει πλέον ο περιορισµός της ετήσιας δαπάνης διαβίωσης που προκύπτει από αυτές σε 3 µήνες το έτος.

13 Τεκµήρια διαβίωσης Επιβατικό Ο υπολογισµός τεκµηρίου πραγµατοποιείται βάση του κυβισµού αυτοκίνητο Ι.Χ., jeep του αυτοκινήτου, σύµφωνα µε τον κάτωθι πίνακα: και µικτή χρήση Κυβικά Έως κ.ε κ.ε κ.ε. Άνω των κ.ε. Τεκµήρια Προστίθενται 300 ανά 100 κ.ε. Προστίθενται 500 ανά 100 κ.ε. Προστίθενται 700 ανά 100 κ.ε. Η παραπάνω αντικειµενική δαπάνη µειώνεται ανάλογα µε την παλαιότητα του αυτοκινήτου, η οποία υπολογίζεται βάσει του έτους πρώτης κυκλοφορίας του στην Ελλάδα, κατά ποσοστό: 30% για χρονικό διάστηµα κυκλοφορίας πάνω από 5 και έως 10 έτη 50% για χρονικό διάστηµα κυκλοφορίας µεγαλύτερο των 5 ετών. εν υπαρχει πλέον η ειδική έκπτωση για αγορά από Ο Υ. 3. απάνη ιδιωτικών σχολείων Πρόκειται για τη δαπάνη που καταβάλλεται για ιδιωτικά σχολεία στοιχειώδους και µέσης εκπαίδευσης (δηµοτικά και γυµνάσια λύκεια κλπ) και προκύπτει από τις σχετικές αποδείξεις παροχής υπηρεσιών Εξαιρούνται: - Εσπερινά γυµνάσια και λύκεια - Ειδικά σχολεία ατόµων µε ειδικές ανάγκες 4. απάνη οικιακών βοηθών, οδηγών αυτοκινήτων, δασκάλων και λοιπού προσωπικού Περιλαµβάνει την ετήσια δαπάνη που καταβάλλεται σε οικιακούς βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό προσωπικό. Εξαιρούνται: - οι φορολογούµενοι που καταβάλλουν δαπάνες για έναν µόνο οικιακό βοηθό - οι δαπάνες που καταβάλλονται από φορολογούµενο, όταν ο ίδιος ή πρόσωπο που συνοικεί µε αυτόν έχουν αναπηρία 67% και πάνω από νοητική στέρηση ή φυσική αναπηρία, ή είναι ηλικίας άνω των 65 ετών και απασχολεί νοσοκόµο.

14 14 mini Φορολογικός Οδηγός 5. Σκάφη αναψυχής Η ετήσια αντικειµενική δαπάνη διαβίωσης των σκαφών αναψυχής για τον κύριο κάτοχο αυτών υπολογίζεται ως εξής: Α) Μηχανοκίνητα σκάφη ανοιχτού τύπου (χωρίς χώρο ενδιαίτησης) ταχύπλοα και µη Ολικό Μήκος σκάφους Έως 5 µέτρα Άνω των 5 µέτρων Αντικειµενική δαπάνη Β) Ιστιοφόρα ή Μηχανοκίνητα ή µικτά σκάφη (µε χώρο ενδιαίτησης) Ολικό Μήκος Αντικειµενική σκάφους δαπάνη Έως 7 µέτρα Άνω των 7 και έως Προστίθενται µέτρα ανά µέτρο Άνω των 10 και έως Προστίθενται µέτρα ανά µέτρο Άνω των 12 και έως Προστίθενται 15 µέτρα ανά µέτρο Άνω των 15 και έως Προστίθενται 18 µέτρα ανά µέτρο Άνω των 18 και έως Προστίθενται 22µέτρα ανά µέτρο Άνω των 22 µέτρων Προστίθενται ανά µέτρο Η παραπάνω αντικειµενική δαπάνη µειώνεται κατά 50% προκειµένου για ιστιοφόρα και για τα πλοία αναψυχής που έχουν κατασκευαστεί ή κατασκευάζονται στην Ελλάδα εξ ολοκλήρου από ξύλο, τύπων «τρεχαντήρι», «βαρκαλάς», «πζέαµα», «τσερνίκι», και «λίµπερτυ», τα οποία προέρχονται από την ελληνική παράδοση. Επίσης η αντικειµενική δαπάνη από κάθε σκάφος µειώνεται ανάλογα µε την παλαιότητά του, η οποία υπολογίζεται βάσει του έτους πρώτης νηολόγησης κατά ποσοστό: - 15% για διάστηµα νηολόγησης από 5 έως και 10 έτη - 30% για διάστηµα νηολόγησης άνω των 10 ετών Για τα σκάφη µε µόνιµο πλήρωµα ναυτολογηµένο για ολόκληρο ή µέρος του έτους, στην παραπάνω δαπάνη προστίθεται και ή αµοιβή του πληρώµατος χωρίς αυτή να διπλασιαστεί. Τα σκάφη

15 Τεκµήρια διαβίωσης επαγγελµατικής χρήσης αντικειµενική δαπάνη. δεν λαµβάνονται υπόψη 15 για την Επίσης, αναγνωρίζεται πλέον η ακινησία για τα σκάφη αναψυχής ιδιωτικής χρήσης. Για την απόδειξη του χρόνου ακινησίας πρέπει να συνυποβάλλεται µε τη δήλωση φορολογίας εισοδήµατος βεβαίωση της αρµόδιας Λιµενικής Αρχής για το χρονικό διάστηµα που θα προκύπτει από τις αντίστοιχες καταχωρήσεις σε σχετικό βιβλίο που θα τηρείται από αυτή. Απαλλάσσονται από την αντικειµενική δαπάνη που προκύπτει µε βάση σκάφη αναψυχής ιδιωτικής χρήσης, ανεξάρτητα από το µήκος και αν χρησιµοποιούν ή όχι προσωπικό, οι µόνιµοι κάτοικοι εξωτερικού. 6. απάνες αεροσκαφών, ελικοπτέρων, ανεµόπτερων 7. Αντικειµενική δαπάνη δεξαµενών κολύµβησης (Πισίνες) Η ετήσια αντικειµενική δαπάνη για αεροσκάφη, ελικόπτερα και ανεµόπτερα κυριότητας ή κατοχής του φορολογούµενου, της συζύγου του ή των προσώπων που τους βαρύνουν υπολογίζεται ως ακολούθως: Είδος σκάφους Αντικειµενική δαπάνη Ανεµόπτερα Αεροσκάφη µε κινητήρα κοινό, για τους πρώτους εσωτερικής καύσης και 150 ίππους ισχύος του στροβιλοελικοφόρα και κινητήρα ελικόπτερα 500 επιπλέον για καθένα περάν των 150 ίππων Αεροσκάφη αεριοπροωθούµενα 200 ανά λίµπρα ώθησης (JET) Η δαπάνη από τις εξωτερικές πισίνες για τον κύριο κάτοχο αυτής που προκύπτει υπολογίζεται κλιµακωτά ως εξής: Μέγεθος πισίνας σε Αντικειµενική τ.µ. δαπάνη Έως 60 τ.µ. 100 ανά τ.µ. Άνω των 60 τ.µ. 200 ανάτ.µ. Αν προκειται για εσωτερική πισίνα τα ανωτέρω ποσά διπλασιάζονται. Η ετήσια αντικειµενική δαπάνη για κοινόχρηστες πισίνες συγκροτηµάτων πολυκατοικιών, επιµερίζεται στους ιδιοκτήτες βάσει χιλιοστών ιδιοκτησίας. 8. Ελάχιστη ετήσια Η ελάχιστη ετήσια αντικειµενική (τεκµαρτή) δαπάνη ορίζεται σε: αντικειµενική δαπάνη για άγαµο φορολογούµενου για συζύγους που υποβάλλουν κοινή δήλωση

16 mini Φορολογικός Οδηγός Τεκµήρια απόκτησης περιουσιακών στοιχείων Τεκµήριο 1. Αγορά ή χρηµατοδοτική µίσθωση κινητών πραγµάτων Περιγραφή ηλαδή : - Αυτοκίνητα - Μοτοσυκλέτες - δίτροχα ή τρίτροχα αυτοκινούµενα οχήµατα - Πλοία αναψυχής και λοιπά σκάφη αναψυχής - Αεροσκάφη - Κινητά πράγµατα µεγάλης αξίας (άνω των ) εν περιλαµβάνωνται ποσά που διατίθενται για την αγορά κινητών πραγµάτων τα οποία αποτελούν άµεσο αντικείµενο της ασκούµενης εµπορικής δραστηριότητας. 2. Αγορά ή χρηµατοδοτική µίσθωση ή χρονοµεριστική µίσθωση ακινήτων ή ανέγερση οικοδοµών Ως τίµηµα αγοράς λαµβάνεται υπόψη η υψηλότερη αξία µεταξύ της αντικειµενικής και της αξίας που αναφέρεται στο πωλητήριο συµβόλαιο. Για περιοχές εκτός αντικειµενικού συστήµατος, ως καταβαλλόµενη δαπάνη λογίζεται: - Το τίµηµα στο πωλητήριο συµβόλαιο - Η διαφορά µεταξύ του τιµήµατος ή της αξίας, κατά περίπτωση που φορολογήθηκε και της πραγµατικής αξίας του ακινήτου η οποία προκύπτει από τις διατάξεις της φορολογίας µεταβίβασης ακινήτων. εν υπάρχει πλέον η απαλλαγή επιτηδευµατιών που ασχολούνται επαγγελµατικά µε την ανέγερση και πώληση οικοδοµών. Εξαιρείται όπως αναφερθηκε παραπάνω µέχρι δαπάνη για την αγορά από ενήλικο, µε δικαίωµα πλήρους κυριότητας, καθώς και η ανέγερση από αυτόν οικοδοµής, ως πρώτης κατοικίας, εφόσον η επιφάνειά της δεν υπερβαίνει τα εκατόν είκοσι (120) τ.µ. και η συνολική αξία της το ποσό των διακοσίων χιλιάδων ( ) ευρώ. Αν η αξία της οικοδοµής υπερβαίνει το ποσό των διακοσίων χιλιάδων ( ) ευρώ ή η επιφάνειά της τα εκατόν είκοσι (120) τ. µ., λαµβάνεται υπόψη η επιπλέον του ποσού αυτού δαπάνη ή η δαπάνη που αντιστοιχεί στην επιφάνεια των, πάνω από τα εκατόν είκοσι (120), τετραγωνικών µέτρων. Αν συντρέχουν και οι δύο ανωτέρω προϋποθέσεις, λαµβάνεται υπόψη το µεγαλύτερο, κατά περίπτωση ποσό µεταξύ της δαπάνης των πάνω των διακοσίων χιλιάδων ( ) ευρώ και της δαπάνης που αντιστοιχεί στην επιφάνεια πάνω από τα εκατόν είκοσι (120) τ.µ.

17 Τεκµήρια διαβίωσης 17 εν θεωρείται ότι αποκτάται πρώτη κατοικία, αν ο υπόχρεος, ο άλλος σύζυγος και τα τέκνα που τους βαρύνουν, έχουν δικαίωµα πλήρους κυριότητας ή ισόβιας επικαρπίας ή οίκησης, εξ ολοκλήρου ή επί ιδανικού µεριδίου, σε άλλη κατοικία ή κατοικίες, εφόσον το άθροισµα της συνολικής επιφάνειας που τους αντιστοιχεί υπερβαίνει τα εβδοµήντα (70) τ.µ.. Η επιφάνεια αυτή προσαυξάνεται κατά είκοσι (20) τ.µ. για καθένα από τα δύο πρώτα τέκνα και κατά είκοσι πέντε (25) τ.µ. για το τρίτο και καθένα από τα επόµενα τέκνα που βαρύνουν τον υπόχρεο ή τον άλλο σύζυγο. ωρεές ή γονικές παροχές χρηµατικών ποσών που συνιστώνται αποκλειστικά για την αγορά ή ανέγερση πρώτης κατοικίας, απαλλάσσονται από τον φόρο που προβλέπεται από τον Κώδικα Φορολογίας Κληρονοµιών, ωρεών, Γονικών Παροχών 3. Χορήγηση δανείων Αφορά οποιαδήποτε µορφή δανείου προς οποιονδήποτε. Αποτελούν τεκµήριο και τα δάνεια που χορηγούν εταίροι, µέλη ή µέτοχοι στις εταιρείες που συµµετέχουν. Ακόµα περιλαµβάνονται και οι χρηµατικές διευκολύνσεις προς τα ανωτέρω νοµικά πρόσωπα. εν λαµβάνονται υπόψη τα οµολογιακά δάνεια που εκδίδουν οι επιχειρήσεις. 4. ωρεές, γονικές Εξαιρούνται: παροχές ή χορηγίες - Οι δωρεές προς το ηµόσιο, ΟΤΑ, ΑΕΙ, κρατικά νοσοκοµεία, χρηµατικών ποσών νοσοκοµεία, Ν.Π.Ι.. και προνοιακά ιδρύµατα που επιχορηγούνται άνω των 300 ετησίως από το κράτος. - Οι δωρεές και χορηγίες προς τα ηµεδαπά νοµικά πρόσωπα που επιδιώκουν κοινωφελείς σκοπούς, τα µη κερδοσκοπικά ηµεδαπά νοµικά πρόσωπα που νόµιµα υπάρχουν και επιδιώκουν σκοπούς πολιτιστικούς. 5. Απόσβεση δανείων ή Στο ποσό της δαπάνης αυτής συµπεριλαµβάνεται και το ποσό των πιστώσεων οικείων τόκων, ακόµα και αυτών που αφορούν τόκους υπερηµερίας. οποιασδήποτε µορφής

18 18 mini Φορολογικός Οδηγός 2.3 Κάλυψη Τεκµηρίων Κάλυψη διαφοράς µεταξύ εισοδήµατος και τεκµηρίων Προστιθέµενη διαφορά Η διαφορά µεταξύ εισοδήµατος που δηλώθηκε και της συνολικής τεκµηρίων ετήσιας αντικειµενικης δαπάνης (Τεκµήρια ιαβίωσης) και απόκτησης περιουσιακών στοιχειών (Τεκµήρια απόκτησης), προσαυξάνει το δηλωθέν εισόδηµα κατά το ίδιο οικονοµικό έτος. Κάλυψη ή περιορισµός Ο φορολογούµενος µπορεί µε νόµιµα παραστατικά να καλύψει ή διαφοράς τεκµηρίων περιορίσει τη διαφορά που προκύπτει. Τα ποσά αυτά ιδίως είναι: Εισοδήµατα και Α) Πραγµατικά εισοδήµατα τα οποία αποκτήθηκαν και τα οποία συνάλλαγµα απαλλάσσονται από το φόρο ή φορολογούνται µε ειδικό τρόπο. Αν τα εισοδήµατα αυτά αποκτήθηκαν στην αλλοδαπή, αναγνωρίζονται, εφόσον υπόκεινται σε φόρο εισοδήµατος στην Ελλάδα ή απαλλάσσονται νοµίµως από αυτόν (πχ κέρδη από συµµετοχή σε ναυτιλικες επιχειρησεις εκµεταλευσης πλοίων) Β) Χρηµατικά ποσά που δε θεωρούνται εισόδηµα κατά τις ισχύουσες διατάξεις. Γ) Χρηµατικά ποσά που προέρχονται από τη διάθεση (πώληση) περιουσιακών στοιχείων ) Εισαγωγή συναλλάγµατος, που δεν εκχωρείται υποχρεωτικά στην Τράπεζα της Ελλάδος, εφόσον δικαιολογείται η απόκτηση του στην αλλοδαπή. εν απαιτείται η δικαιολόγηση της απόκτησης αυτού του συναλλάγµατος για τα πρόσωπα: αα) που κατοικούν µονίµως στο εξωτερικό ββ) που είχαν διαµείνει τρία (3) τουλάχιστον χρόνια στην αλλοδαπή και η εισαγωγή του συναλλάγµατος γίνεται µέσα σε δύο (2) χρόνια από τη µετοικεσία τους γγ) που είχαν διαµείνει πέντε (5) τουλάχιστον συνεχή χρόνια στην αλλοδαπή και το επικαλούµενο ποσό συναλλάγµατος προέρχεται από καταθέσεις στο όνοµά τους ή στο όνοµα του άλλου συζύγου σε τράπεζα της Ελλάδας ή σε υποκατάστηµα ελληνικής τράπεζας στο εξωτερικό κατά το χρόνο που διέµεναν στην αλλοδαπή ή από καταθέσεις τους µέσα σε ένα (1) χρόνο από τη µετοικεσία τους στην Ελλάδα χωρίς το συνάλλαγµα αυτό να έχει επανεξαχθεί στην αλλοδαπή. Η προϋπόθεση της µη επανεξαγωγής του συναλλάγµατος δεν απαιτείται για το ποσό εκείνο του συναλλάγµατος που έχει επανεξαχθεί στην αλλοδαπή για την απόκτηση περιουσιακού στοιχείου. Ποσά που εισήχθησαν στην Ελλαδα µε τις διατάξεις περί επαναπατρισµού κεφαλαίων.

19 Τεκµήρια διαβίωσης 19 άνεια άνεια, τα οποία έχουν ληφθεί και αποδεικνύονται µε έγγραφα στοιχεία που φέρουν βέβαιη χρονολογία. ωρεές/γονικές παροχές ωρεά ή γονική παροχή χρηµατικών πόσων για την οποία η αντίστοιχη φορολογική δήλωση έχει υποβληθεί µέχρι τη λήξη του έτους στο οποίο πραγµατοποιήθηκε η σχετική δαπάνη. Ανάλωση κεφαλαίου Ανάλωση κεφαλαίου που αποδεδειγµένα έχει φορολογηθεί κατά τα προηγούµενα έτη ή νόµιµα έχει απαλλαγεί από το φόρο. ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΤΑΙ ότι κατά τον προσδιορισµό του κεφαλαίου κάθε έτους και πιο συγκεκριµένα κατά την ανάλωση κεφαλαίου που πραγµατοποιείται από και µετά, θα εκπίπτουν οι δαπάνες που ορίζονται από τα άρθρα 16 και 17, ανεξάρτητα από το αν απαλλάσσονται της εφαρµογής του τεκµηρίου. Προκειµένου όµως για τις χρήσεις 2008 και 2009, οι δαπάνες των άρθρων 16 και 17 θα αφαιρούνται κατά τον προσδιορισµό του κεφαλαίου των ετών αυτών µόνο εφόσον εµπίπτουν στις διατάξεις εφαρµογής του τεκµηρίου. ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΤΑΙ επίσης, ότι οι διατάξεις του άρθρου 10 του ν.2019/1992 µε τις οποίες είχε θεσπισθεί η υποχρέωση υποβολής του εντύπου Ε6 (δήλωση κινητών περιουσιακών στοιχείων που είχατε στην κατοχή σας την ) το οποίο είχατε επισυνάψει στη δήλωση οικον. έτους 1992, δεν έχουν εφαρµογή για τα ποσά των πραγµατικών και τεκµαρτών δαπανών που πραγµατοποιείτε από και µετά. Τα χρηµατικά ποσά όµως που είχατε επικαλεσθεί από την ανάλωση ή πώληση των στοιχείων αυτών, κατά τα ποσά που λήφθηκαν υπόψη για µείωση της προστιθέµενης διαφοράς τεκµηρίου οικον. ετών 1992 µέχρι και 1994, µειώνουν τα ποσά των κεφαλαίων των αντίστοιχων ετών, που µπορείτε να επικαλεσθείτε για τη µείωση του τεκµηρίου σας.

20 mini Φορολογικός Οδηγός Αµφισβήτηση Αντικειµενικών απανών Το συνολικό ποσό της ετήσιας αντικειµενικής δαπάνης που προκύπτει από την κύρια και τις δευτερεύουσες κατοικίες καθώς και αυτό που προσδιορίστηκε στους κωδικούς και µπορεί να αµφισβητηθεί από το φορολογούµενο όταν η πραγµατική δαπάνη του φορολογουµένου και των µελών που τον βαρύνουν είναι µικρότερη από την αντικειµενική δαπάνη, όπως αποδεικνύεται από τον υπόχρεο µε βάση πραγµατικά περιστατικά ή στοιχεία. Η επίκληση των περιστατικών αυτών µπορεί να γίνει από όλους τους υποχρέους. Ενδεικτικά, αναφέρουµε ορισµένες περιπτώσεις: α) Όσοι υπηρετούν τη στρατιωτική θητεία τους στις Ένοπλες υνάµεις. β) Όσοι είναι φυλακισµένοι. γ) Όσοι νοσηλεύονται σε νοσοκοµείο ή κλινική. δ) Όσοι είναι άνεργοι και για το χρονικό διάστηµα που δικαιούνται βοήθηµα ανεργίας. ε) Όσοι συγκατοικούν µε συγγενείς πρώτου βαθµού και έχουν µειωµένες δαπάνες διαβίωσης, γιατί αποδεικνύεται ότι στις δαπάνες συµβάλλουν οι συγγενείς αυτοί οι οποίοι πραγµατοποιούν εισόδηµα από εµφανείς πηγές. στ) Οι ορφανοί ανήλικοι, οι οποίοι έχουν στην κυριότητά τους επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης, από κληρονοµιά του πατέρα ή της µητέρας τους. ζ) Όσοι, προσκοµίζουν στοιχεία από τα οποία αποδεικνύεται ότι από γεγονότα ανώτερης βίας πραγµατοποίησαν δαπάνη µικρότερη από την αντικειµενική. Ο φορολογούµενος που επικαλείται τα πιο πάνω περιστατικά έχει υποχρέωση να υποβάλει µαζί µε τη δήλωσή του και τα αναγκαία δικαιολογητικά, καθώς και δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν ότι πραγµατοποίησε δαπάνη µικρότερη από την αντικειµενική. Στις πιο πάνω α' και ε' περιπτώσεις, η διαφορά µεταξύ της αντικειµενικής και της πραγµατικής δαπάνης λαµβάνεται υπόψη για τον υπολογισµό της συνολικής αντικειµενικής δαπάνης του γονέα ή του τέκνου που συµβάλλει στις δαπάνες διαβίωσης του υπόχρεου. Αν πρόκειται για τους γονείς, η διαφορά αντικειµενικής δαπάνης καταλογίζεται σε εκείνον που έχει το µεγαλύτερο εισόδηµα.

21 Φορολογικά Κίνητρα Αλλαγές III

22 22 3 mini Φορολογικός Οδηγός Φορολογικά Κίνητρα - Αλλαγές Εκτός των παρακάτω κινήτρων θεσπίσθηκαν και κίνητρα για την ενίσχυση των ευρεσιτεχνιών, αλλά µε τις προϋποθέσεις που ζητείται µε εγκύκλιο να εφαρµοσθούν καθίστανται ανεφάρµοστα. Κίνητρα για ατοµικές επιχειρήσεις που κάνουν έναρξη εργασιών από 1/1/2010 και µετά ή οµόρρυθµες εταιρίες που συστήνονται από 1/1/2010 και µετά. Απαλλάσσονται του φόρου εισοδήµατος τα κέρδη από την άσκηση ατοµικής εµπορικής επιχείρησης ή ελευθέρου επαγγέλµατος, µέχρι τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ, όσων υποβάλλουν δήλωση έναρξης εργασιών για πρώτη φορά από και εξής, για το έτος της έναρξης και για τα δύο επόµενα έτη, εφόσον ο επιχειρηµατίας - φυσικό πρόσωπο κατά την έναρξη δεν έχει συµπληρώσει το τριακοστό πέµπτο έτος της ηλικίας του. Με τις ίδιες προϋποθέσεις απαλλάσσονται του φόρου εισοδήµατος, µέχρι τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ, οι οµόρρυθµες εταιρείες εφόσον συµµετέχουν σε αυτές αποκλειστικά φυσικά πρόσωπα τα οποία κατά την έναρξη δεν έχουν συµπληρώσει το τριακοστό πέµπτο έτος της ηλικίας τους. Την απαλλαγή αυτή των ευρώ δεν δικαιούνται οι φορείς των ατοµικών εµπορικών επιχειρήσεων ή οι ελεύθεροι επαγγελµατίες που έχουν ή είχαν κάνει έναρξη εργασίων πριν την έστω και αν δεν έχουν συµπληρώσει το 35ο έτος της ηλικίας τους. Κίνητρα για τη διατήρηση θέσεων εργασίας Κίνητρα για τη διατήρηση θέσεων εργασίας και τη µείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώµατος και κίνητρα για την ενίσχυση της κινηµατογραφικής παραγωγής. Για τα νοµικά πρόσωπα της παραγράφου 1 του άρθρου 101 και της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Κ.Φ.Ε., των οποίων ο κύκλος εργασιών µειώνεται για δύο (2) συνεχόµενες διαχειριστικές περιόδους, έναντι της προηγούµενης κάθε φορά διαχειριστικής περιόδου, ο συντελεστής φορολογίας των κερδών που ορίζεται από τα άρθρα 109 και 10 του ίδιου νόµου µειώνεται κατά τρεις (3) ποσοστιαίες µονάδες, µε την προϋπόθεση ότι ο αριθµός των εργαζοµένων που υφίσταται κατά την προηγούµενη της διετίας διαχειριστική περίοδο δεν µειώνεται σε καµία από τις τρεις πιο πάνω διαχειριστικές περιόδους.

23 Φορολογικά Κίνητρα - Αλλαγές Άλλες αλλαγές για το 2010 Κατάργηση της αυτοτελούς φορολόγησης των αµοιβών του ιπτάµενου προσωπικού της πολιτικής αεροπορίας (πιλότοι, αεροσυνοδοί κ.λπ.). ηλαδή µε τις νέες διατάξεις προβλέπεται αυξηµένη φορολογία µε συντελεστή 6% απο 3 % που ήταν των αµοιβών των αξιωµατικών του εµπορικού ναυτικού και µε συντελεστή 3%, από 3 % που ήταν των αµοιβών του κατώτερου πληρώµατος από το ηµερολογιακό έτος 2010 και µετά. Επίσης καταργήθηκε η αυτοτελής φορολόγηση των αµοιβών του ιπτάµενου προσωπικού της πολιτικής αεροπορίας (πιλότοι, αεροσυνοδοί κλπ). Καταργήθηκε ο ειδικός τρόπος φορολογίας των ιατρών του Ε.Σ.Υ. και η απαλλαγή από το φόρο του επιδόµατος βιβλιοθήκης των νοσοκοµειακών ιατρών. Τα ποσά αυτά συναθροίζονται µε τα λοιπά και φορολογούνται µε την ενιαία κλίµακα. Επιδόµατα ανέργων, µισθωτών, προβληµατικών επιχειρήσεων : προβλέπεται ότι, από το καθαρό ποσό του ειδικού επιδόµατος των παραπάνω παρακρατείται φόρος µε συντελεστή 10% κατά την καταβολή του στους δικαιούχους. Και στη συνέχεια τα ποσά αυτά συναθροίζονται µε τα λοιπά εισοδήµατά και φορολογούνται µε την ενιαία κλίµακα. 3.2 Μεταφορά ζηµίας ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΖΗΜΙΑΣ λόγω της καθιέρωσης του λογιστικού προσδιορισµού του καθαρού εισοδήµατος για όλους τους ελεύθερους επαγγελµατίες, η ζηµία που προκύπτει από επαρκή και ακριβή βιβλία και στοιχεία που τηρούν, να µεταφέρεται, όπως και στις άλλες επιχειρήσεις, στα επόµενα πέντε έτη για συµψηφισµό µε κέρδη. Έτσι η ζηµία της χρήσης 2010, αν προκύψει, και δεν καλύπτεται από θετικά εισοδήµατα άλλων πηγών, θα µεταφερθεί για συµψηφισµό στο οικονοµικό έτος 2012 και επόµενα έτη µεχρι 5.

24 Financial Services Λεωφ. Συγγρού 78, Αθήνα, Τηλ: , Fax: ,

ΤΕΚΜΗΡΙΑ 2011 Α. ΤΕΚΜΗΡΙΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ

ΤΕΚΜΗΡΙΑ 2011 Α. ΤΕΚΜΗΡΙΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ Α. ΤΕΚΜΗΡΙΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΑ 2011 Κατοικίες που μένουμε, κύρια και δευτερεύουσα, ιδιόκτητη, νοικιασμένη ή δωρεάν παραχωρημένη. Αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης Σκάφη αναψυχής ιδιωτικής χρήσης, όχι

Διαβάστε περισσότερα

(Άρθρο 16 Κ.Φ.Ε.)Τεκµήριο δαπανών διαβίωσης

(Άρθρο 16 Κ.Φ.Ε.)Τεκµήριο δαπανών διαβίωσης 15.-ΤΕΚΜΗΡΙΑ (Άρθρο 16 Κ.Φ.Ε.)Τεκµήριο δαπανών διαβίωσης 1. Για τον προσδιορισµό της συνολικής ετήσιας δαπάνης διαβίωσης του φορολογουµένου, της συζύγου του και των προσώπων που συνοικούν και τους βαρύνουν

Διαβάστε περισσότερα

1) ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Ν. 2238/1994 (Κ.Φ.Ε.)

1) ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Ν. 2238/1994 (Κ.Φ.Ε.) Αθήνα, 30 Ιουνίου 2010. ΘΕΜΑ: ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ 1) ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2) ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 3) ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΩΡΕΩΝ -------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Συμπλήρωση Πίνακα 6 - Φορολογικη Δηλωση 2013 - Λογιστικο Γραφειο - Παναγιωτης Βουτσινας Last Updated Wednesday, 09 February 2011 01:45

Συμπλήρωση Πίνακα 6 - Φορολογικη Δηλωση 2013 - Λογιστικο Γραφειο - Παναγιωτης Βουτσινας Last Updated Wednesday, 09 February 2011 01:45 Στον πίνακα αυτό θα γράψετε τα πρόσθετα πληροφοριακά στοιχεία καθώς και τα ποσά που μειώνουν τη διαφορά μεταξύ του συνολικού εισοδήματος και της ετήσιας τεκμαρτής δαπάνης. Κωδικοί 655-656. Γράψτε το συνολικό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ 2014

ΟΔΗΓΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ 2014 ΟΔΗΓΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ 2014 6.55 Κωδικοί 787 788: Ανάλωση κεφαλαίου Σε αυτούς τους κωδικούς συμπληρώνετε το ποσό του κεφαλαίου που σχηματίσατε από αποταμιεύματα προηγούμενων (συνεχόμενων) χρόνων,

Διαβάστε περισσότερα

ιευκρινίσεις για την υποβολή αποδείξεων του 2010

ιευκρινίσεις για την υποβολή αποδείξεων του 2010 ιευκρινίσεις για την υποβολή αποδείξεων του 2010 Με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 3842/2010 καθιερώθηκε µια νέα και ενιαία φορολογική κλίµακα για όλα τα φυσικά πρόσωπα και για όλα τα εισοδήµατα, ανεξάρτητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩ ΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤ ΕΛΤΙΟ

ΕΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩ ΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤ ΕΛΤΙΟ Θέσις ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ε.Π.Ε. Μαιάνδρου 15, 115 28 Αθήνα, τηλ. 210 7292365-366 Fax: 210 7290942 e-mail: th@thesisltd.com - www.thesisltd.com ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Ιούλιος 2011 Οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Φ.Ε. Ν. 4172/2013 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ

Κ.Φ.Ε. Ν. 4172/2013 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ Κ.Φ.Ε. Ν. 4172/2013 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΗ 1 η : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ - ΤΕΚΜΗΡΙΑ Έστω ότι άγαμος φορολογούμενος μισθωτός, στο φορολογικό έτος 2014 απέκτησε εισόδημα από μισθωτή εργασία ποσού 30.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 3842/2010 - ΦΕΚ 58/Α /23.4.2010

ΝΟΜΟΣ 3842/2010 - ΦΕΚ 58/Α /23.4.2010 ΝΟΜΟΣ 3842/2010 - ΦΕΚ 58/Α /23.4.2010 Αποκατάσταση φορολογικής δικαιοσύνης, αντιµετώπιση της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΦΟΡΟ ΙΑΦΥΓΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ» Μέρος Α Αλλαγές στη φορολογία εισοδήµατος φυσικών

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ. Τίτλος Αποκατάσταση φορολογικής δικαιοσύνης, αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις.

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ. Τίτλος Αποκατάσταση φορολογικής δικαιοσύνης, αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις. ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ Είδος: ΝΟΜΟΣ Αριθμός: 3842 Έτος: 2010 ΦΕΚ: Α 58 20100423 Τέθηκε σε ισχύ: 23.04.2010 Ημ.Υπογραφής: 22.04.2010 Τίτλος Αποκατάσταση φορολογικής

Διαβάστε περισσότερα

Αποδείξεις 2014 : Που αφορούν στη δήλωση 2015

Αποδείξεις 2014 : Που αφορούν στη δήλωση 2015 ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Αποδείξεις 2014 : Που αφορούν στη δήλωση 2015 Στις αποδείξεις που πρέπει να διαθέτουν για το 2014 ΜΟΝΟ οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι για να καλύψουν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ:1135 ΤΜΗΜΑΤΑ: Α, Β. Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10

ΠΟΛ:1135 ΤΜΗΜΑΤΑ: Α, Β. Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 4 Οκτωβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΑ: Α, Β Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

2.-ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ -ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΦΟΡΟ

2.-ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ -ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΦΟΡΟ 2.-ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ -ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΦΟΡΟ (Άρθρο 8 Κ.Φ.Ε.) Έκπτωση δαπανών από το συνολικό εισόδηµα. 1. Από το συνολικό εισόδηµα του φορολογουµένου αφαιρούνται, κατά περίπτωση, τα ποσά

Διαβάστε περισσότερα

Πώς να αντιμετωπίσετε τα νέα τεκμήρια

Πώς να αντιμετωπίσετε τα νέα τεκμήρια Το ετήσιο συνολικό ποσό της αντικειμενικής δαπάνης, που προσδιορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου, μπορεί να αμφισβητηθεί από τον φορολογούμενο όταν αυτό είναι μεγαλύτερο από

Διαβάστε περισσότερα

Εκστρατεία Ενημέρωσης Κατοίκων Εξωτερικού και Επαναπατρισθέντων

Εκστρατεία Ενημέρωσης Κατοίκων Εξωτερικού και Επαναπατρισθέντων Εκστρατεία Ενημέρωσης Κατοίκων Εξωτερικού και Επαναπατρισθέντων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΘΗΝΑ, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για την ορθή εφαρμογή του εναλλακτικού τρόπου υπολογισμού της ελάχιστης φορολογίας εισοδήματος (άρθρα 30-34 Ν.

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για την ορθή εφαρμογή του εναλλακτικού τρόπου υπολογισμού της ελάχιστης φορολογίας εισοδήματος (άρθρα 30-34 Ν. ΑΔΑ:Ω8ΡΟΗ-8ΦΩ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝ ΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 26 Μαρτίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜ ΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για την ορθή εφαρμογή του εναλλακτικού τρόπου υπολογισμού της ελάχιστης φορολογίας εισοδήματος (άρθρα 30-34 Ν.

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για την ορθή εφαρμογή του εναλλακτικού τρόπου υπολογισμού της ελάχιστης φορολογίας εισοδήματος (άρθρα 30-34 Ν. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 26 Μαρτίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα 2014. Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος

Ημερίδα 2014. Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος Ημερίδα 2014 Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος (Κ.Φ.Ε.) Κ.Φ.Ε. (ν.4172/2013) Ορίζεται η έννοια του φορολογικού έτους το οποίο ταυτίζεται με το ημερολογιακό έτος. Καταργούνται οι έννοιες διαχειριστική περίοδος

Διαβάστε περισσότερα

Η έκπτωση των ασφαλιστικών εισφορών από τα ακαθάριστα έσοδα

Η έκπτωση των ασφαλιστικών εισφορών από τα ακαθάριστα έσοδα Η έκπτωση των ασφαλιστικών εισφορών από τα ακαθάριστα έσοδα Γιώργος Α. Κοροµηλάς Φορολογικός Σύµβουλος, Συγγραφέας 1. Ισχύουσες διατάξεις Με τις διατάξεις της παραγράφου 45 του άρθρου 3 του Ν. 4110/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΈΚΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟ Α

ΈΚΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟ Α ΜΕΛΕΤΕΣ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΈΚΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟ Α 1. Ισχύουσες διατάξεις Με τις διατάξεις της παραγράφου 45 του άρθρου 3 του Ν. 4110/2013 προστέθηκε υποπερίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

3.Η παράγραφος 5 του άρθρου 8 του Κ.Φ.Ε. αντικαθίσταται ως εξής:

3.Η παράγραφος 5 του άρθρου 8 του Κ.Φ.Ε. αντικαθίσταται ως εξής: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Άρθρο 1 Εκπτώσεις από το εισόδημα 1.Οι περιπτώσεις α, γ, δ, ε, ζ, η και ι της παραγράφου 1 του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΣ ΘΑ ΔΗΛΩΘΟΥΝ ΚΑΙ ΘΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΘΟΥΝ ΤΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ [ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΠΩΣ ΘΑ ΔΗΛΩΘΟΥΝ ΚΑΙ ΘΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΘΟΥΝ ΤΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ [ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 2 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014 27 /1 φορολογία ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ [ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Αναλυτικός οδηγός Εναν πλήρη και αναλυτικό οδηγό για τη φορολογία των εισοδημάτων των φυσικών προσώπων που αποκτήθηκαν το

Διαβάστε περισσότερα

Συμπλήρωμα Β' έκδοσης του συγγράμματος με τίτλο «Η ανάλωση κεφαλαίου. Θεωρία και πράξη», σχετικά με την ενότητα 1.8. (σελ. 63) του κεφαλαίου Α'

Συμπλήρωμα Β' έκδοσης του συγγράμματος με τίτλο «Η ανάλωση κεφαλαίου. Θεωρία και πράξη», σχετικά με την ενότητα 1.8. (σελ. 63) του κεφαλαίου Α' Συμπλήρωμα Β' έκδοσης του συγγράμματος με τίτλο «Η ανάλωση κεφαλαίου. Θεωρία και πράξη», σχετικά με την ενότητα 1.8. (σελ. 63) του κεφαλαίου Α' (προστέθηκε νέο περιεχόμενο στο τέλος της σελίδας 153 της

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογία εισοδήµατος φυσικών προσώπων για το οικονοµικό έτος 2014 Αναλυτικός οδηγός Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Τετάρτη, 02 Απριλίου 2014 Σελ.

Φορολογία εισοδήµατος φυσικών προσώπων για το οικονοµικό έτος 2014 Αναλυτικός οδηγός Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Τετάρτη, 02 Απριλίου 2014 Σελ. Φορολογία εισοδήµατος φυσικών προσώπων για το οικονοµικό έτος 2014 Αναλυτικός οδηγός Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Τετάρτη, 02 Απριλίου 2014 Σελ. 27 1. Κλίµακα φορολογίας εισοδήµατος 1.1. Κλίµακες οικονοµικού έτους 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΑ Κ.Ξ.Γ. (Συντελεστές Φορολογίας Δαπάνες Εκπιπτόμενες Τήρηση και Ενημέρωση Βιβλίων)

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΑ Κ.Ξ.Γ. (Συντελεστές Φορολογίας Δαπάνες Εκπιπτόμενες Τήρηση και Ενημέρωση Βιβλίων) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΑ Κ.Ξ.Γ. (Συντελεστές Φορολογίας Δαπάνες Εκπιπτόμενες Τήρηση και Ενημέρωση Βιβλίων) Ι ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Μετά τις τροποποιήσεις που επήλθαν με τις διατάξεις του Ν4110/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΡΘΡΟ 9 ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΡΘΡΟ 9 ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΡΘΡΟ 9 ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: Λέφα Σταυρούλα Ονοματεπώνυμο:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015

ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ: Το επίδομα καταβάλλεται στους προπτυχιακούς φοιτητές των Ιδρυμάτων του Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ

ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ Του Νικόλαου Μανωλίτση, Φοροτεχνικού ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ Στις πρώτες 6 σελίδες κάνουμε μια ανάλυση του προτεινόμενου φορολογικού νομοσχεδίου για το 2013 και στις υπόλοιπες 14 σελίδες

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΡΑ, 20 Απριλίου 2010, Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου:

Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΡΑ, 20 Απριλίου 2010, Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου: ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΡΑ, 20 Απριλίου 2010, Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία ιεκπ. ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου: Αποκατάσταση φορολογικής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ 2015

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ 2015 ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ 2015 Για άλλη μια χρονιά φθάνει η ώρα να υποβάλλουμε τις φορολογικές μας δηλώσεις για το οικείο φορολογικό έτος, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής τη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΚΕΜ ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

ΙΕΚΕΜ ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ 4&7 ΙΟΥΛΙΟΥ 2011 ΙΕΚΕΜ ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Κατερίνα Πέρρου Δικηγόρος - Φορολογικός Σύµβουλος ΘΕΜΑΤΑ 1. Φορολογία Εισοδήµατος 2. Υποχρεώσεις από τον Κώδικα

Διαβάστε περισσότερα

Φόρος κλιμακίου 5.000 0 0 5.000 0 7.000 10 700 12.000 700 4.000 18 720 16.000 1.420 10.000 25 2.500 26.000 3.920 14.000 35 4.900 40.000 8.

Φόρος κλιμακίου 5.000 0 0 5.000 0 7.000 10 700 12.000 700 4.000 18 720 16.000 1.420 10.000 25 2.500 26.000 3.920 14.000 35 4.900 40.000 8. I. ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1. Με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 38 του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ Α 226) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο-βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2238 Κύρωση του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος. Ενηµερωµένος και µε το νόµο 3899/2010. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 151 16 Σεπτεµβρίου 1994 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2238 Κύρωση του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος.

Διαβάστε περισσότερα

Oι Σημαντικότερες Αλλαγές κατά Άρθρο του Νέου Ν.4172/2013

Oι Σημαντικότερες Αλλαγές κατά Άρθρο του Νέου Ν.4172/2013 2013 ΣΑΡΔΕΛΗΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ι.Κ.Ε. ΓΕΩΡΓΙΟΣ Θ. ΣΑΡΔΕΛΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Oι Σημαντικότερες Αλλαγές κατά Άρθρο του Νέου Ν.4172/2013 Περιεχόμενα Α. Οι σημαντικότερες αλλαγές με

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Πρωτοκόλλου : Αριθμός Μητρώου : Ημερομηνία :

Αριθμός Πρωτοκόλλου : Αριθμός Μητρώου : Ημερομηνία : Αριθμός Πρωτοκόλλου : Αριθμός Μητρώου : Ημερομηνία : ΔΗΛΩΣΗ Περιουσιακής Κατάστασης έτους 20... κατά το άρθρο 2 του ν.3213 / 2003 Όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 223 του ν.4281/2014 (Φ.Ε.Κ. Α 160/8.8.2014)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΧΑΠΙ ΗΣ

ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΧΑΠΙ ΗΣ ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1 ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ: ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

1. Η λογιστική και η φορολογική αντιµετώπιση του τέλους επιτηδεύµατος των νοµικών προσώπων

1. Η λογιστική και η φορολογική αντιµετώπιση του τέλους επιτηδεύµατος των νοµικών προσώπων 1. Η λογιστική και η φορολογική αντιµετώπιση του τέλους επιτηδεύµατος των νοµικών προσώπων 1.1. Ισχύουσες διατάξεις α) Με τις διατάξεις των περιπτώσεων α, β και δ της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του Ν.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΝΕΟΣ ΚΩ ΙΚΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ (Ν. 4172/2013)

Ο ΝΕΟΣ ΚΩ ΙΚΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ (Ν. 4172/2013) Ο ΝΕΟΣ ΚΩ ΙΚΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ (Ν. 4172/2013) Με το Νόµο (αριθ. 4172/2013) που δηµοσιεύτηκε στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ 167/Α/2013), θεσπίζεται ο νέος Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος, ο οποίος

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογία Εισοδήματος Νομικών Προσώπων. Ιωάννης Τριανταφύλλου Φοροτεχνικός Σύμβουλος

Φορολογία Εισοδήματος Νομικών Προσώπων. Ιωάννης Τριανταφύλλου Φοροτεχνικός Σύμβουλος Φορολογία Εισοδήματος Νομικών Προσώπων Ιωάννης Τριανταφύλλου Φοροτεχνικός Σύμβουλος Μεταβολές στην Φορολογία Νομικών Προσώπων Έντυπα Φορολογίας (Κατάσταση Φορ.Αναμόρφωσης Ε2, Ε3, ΦΕΝΠ) Τι αλλάζει το 2015

Διαβάστε περισσότερα

Περιουσιακής Κατάστασης έτους 20... κατά το άρθρο 2 του Ν.3213 / 2003 (ΦΕΚ 309/A/31-12-2003) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει

Περιουσιακής Κατάστασης έτους 20... κατά το άρθρο 2 του Ν.3213 / 2003 (ΦΕΚ 309/A/31-12-2003) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει Αριθμός Πρωτοκόλλου : Αριθμός Μητρώου : Ημερομηνία : ΔΗΛΩΣΗ Περιουσιακής Κατάστασης έτους 20... κατά το άρθρο 2 του Ν.3213 / 2003 (ΦΕΚ 309/A/31-12-2003) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει Παραλήπτης της

Διαβάστε περισσότερα

1. Κέρδος από επιχειρηµατική δραστηριότητα

1. Κέρδος από επιχειρηµατική δραστηριότητα ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 1. Κέρδος από επιχειρηµατική δραστηριότητα Ως κέρδος από επιχειρηµατική δραστηριότητα θεωρείται το σύνολο των εσόδων από τις επιχειρηµατικές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 14 Μαΐου 2010

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 14 Μαΐου 2010 ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 14 Μαΐου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.πρωτ:Δ12Α/931/18-5-2010 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άνω Λιόσια, 14/7/ 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άνω Λιόσια, 14/7/ 2015 Άνω Λιόσια, 14/7/ 2015 ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Υποδοχή αιτήσεων προς τους δυνητικά ωφελούμενους του επιχειρησιακού προγράμματος «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ. (10%) και για το τµήµα αυτού πάνω από τα δώδεκα χιλιάδες. Αποκατάσταση φορολογικής δικαιοσύνης και αντιµετώπιση της φοροδιαφυγής

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ. (10%) και για το τµήµα αυτού πάνω από τα δώδεκα χιλιάδες. Αποκατάσταση φορολογικής δικαιοσύνης και αντιµετώπιση της φοροδιαφυγής 322 ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ Αποκατάσταση φορολογικής δικαιοσύνης και αντιµετώπιση της φοροδιαφυγής ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ Άρθρο 1 Κλίµακα φόρου εισοδήµατος φυσικών προσώπων και δαπάνες απόκτησης αγαθών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ Περιουσιακής Κατάστασης έτους 20.. κατά το άρθρο 2 του Ν. 3213/2003 (ΦΕΚ 309/Α/31-12-2003)

ΔΗΛΩΣΗ Περιουσιακής Κατάστασης έτους 20.. κατά το άρθρο 2 του Ν. 3213/2003 (ΦΕΚ 309/Α/31-12-2003) ΚΑΤΑΘΕΣΗ.... Αριθμ. Πρωτοκόλλου... ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΣ... Αριθμ. Μητρώου... Ημερομηνία:... 20. ΔΗΛΩΣΗ Περιουσιακής Κατάστασης έτους 20.. κατά το άρθρο 2 του Ν. 3213/2003 (ΦΕΚ 309/Α/31-12-2003) Παραλήπτης της

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΜΕΡΙΔΙΟΥ Ή ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ A) ΠΩΛΗΣΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΜΕΡΙΔΙΟΥ Ή ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ A) ΠΩΛΗΣΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΜΕΡΙΔΙΟΥ Ή ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ A) ΠΩΛΗΣΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1. Μεταβίβαση ατομικής επιχείρησης Ελάχιστο ποσό υπεραξίας ατομικής επιχείρησης = Ελάχιστη αξία μεταβίβασης μείον κόστος απόκτησης.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ. Κωδικοποίηση Νομοθεσίας για το Φοιτητικό Στεγαστικό Επίδομα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ. Κωδικοποίηση Νομοθεσίας για το Φοιτητικό Στεγαστικό Επίδομα ΚΕΝΤΡΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Κωδικοποίηση Νομοθεσίας για το Φοιτητικό Στεγαστικό Επίδομα Μυτιλήνη 31.03.2015 Το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα καταβάλλεται σύμφωνα με το άρθρο 10 του Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ περιουσιακής κατάστασης έτους 20... του Ν.3213 / 2003 (ΦΕΚ 309/A/31-12-2003) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει

ΔΗΛΩΣΗ περιουσιακής κατάστασης έτους 20... του Ν.3213 / 2003 (ΦΕΚ 309/A/31-12-2003) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει Κατάθεση : Αριθμός Πρωτοκόλλου : Ταχυδρομικώς : Αριθμός Μητρώου : Ημερομηνία : ΔΗΛΩΣΗ περιουσιακής κατάστασης έτους 20... του Ν.3213 / 2003 (ΦΕΚ 309/A/31-12-2003) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει Παραλήπτης

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογική Δήλωση 2015 - Φυσικά Πρόσωπα

Φορολογική Δήλωση 2015 - Φυσικά Πρόσωπα Φορολογική Δήλωση 2015 - Φυσικά Πρόσωπα Περιεχόμενα 1. Χρήσιµες Πληροφορίες...3 1.1 Πρόσωπα υπόχρεα σε υποβολή Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήµατος για το φορολογικό έτος 2014...3 1.2 Χρόνος υποβολής δηλώσεων...4

Διαβάστε περισσότερα

Όλες οι ενδείξεις του πίνακα 1 πρέπει να είναι συμπληρωμένες με ΚΕΦΑΛΑΙΑ γράμματα.

Όλες οι ενδείξεις του πίνακα 1 πρέπει να είναι συμπληρωμένες με ΚΕΦΑΛΑΙΑ γράμματα. ΠΙΝΑΚΑΣ 1 Όλες οι ενδείξεις του πίνακα 1 πρέπει να είναι συμπληρωμένες με ΚΕΦΑΛΑΙΑ γράμματα. Στη δήλωση έχουν συμπληρωθεί από την υπηρεσία τα στοιχεία του υπόχρεου και της συζύγου. Εάν στην ήδη συμπληρωμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙ ΚΟΣΤΙΖΕΙ Η ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΛΟΓΩ ΔΩΡΕΑΣ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΓΓΟΝΙΑ ΑΠΟ 1 ΜΑΡΤΙΟΥ 2007

ΤΙ ΚΟΣΤΙΖΕΙ Η ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΛΟΓΩ ΔΩΡΕΑΣ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΓΓΟΝΙΑ ΑΠΟ 1 ΜΑΡΤΙΟΥ 2007 ΤΙ ΚΟΣΤΙΖΕΙ Η ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΛΟΓΩ ΔΩΡΕΑΣ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΓΓΟΝΙΑ ΑΠΟ 1 ΜΑΡΤΙΟΥ 2007 Από την 1 Μαρτίου 2007 άλλαξαν οι κλίμακες φόρου κληρονομιών δωρεών, γονικών παροχών, αλλά και το ύψος της γονικής

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 2 «Ορισμοί» Άρθρο 4 «Φορολογική κατοικία»

Άρθρο 2 «Ορισμοί» Άρθρο 4 «Φορολογική κατοικία» Παρατηρήσεις στο σχέδιο νόμου «Φορολογία Εισοδήματος, Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις» (Ιούλιος 2013) (Οι παρατηρήσεις που ακολουθούν αναφέρονται στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ:

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ- ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογία Ο.Ε., Ε.Ε., Κοινωνιών κλπ για τα οικονομικά έτη 2013 και 2014 με παραδείγματα.

Φορολογία Ο.Ε., Ε.Ε., Κοινωνιών κλπ για τα οικονομικά έτη 2013 και 2014 με παραδείγματα. 2013 ΣΑΡΔΕΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΑΡΔΕΛΗΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ι.Κ.Ε.. Φορολογία Ο.Ε., Ε.Ε., Κοινωνιών κλπ για τα οικονομικά έτη 2013 και 2014 με παραδείγματα. Γεώργιος Σαρδέλης Φοροτεχνικός Σύμβουλος Επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ

ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 2: ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΔΟΘΗΚΑΝ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 8 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013-30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικά Νέα - Tax Flash

Φορολογικά Νέα - Tax Flash Επικοινωνία: Μαλιάγκα Ασπασία Head of Tax amaliagka@gasolutions.gr Επικοινωνία: Παπαδημητρίου Δημήτρης Senior Tax Partner Φορολογικά Νέα - Tax Flash Τα προαπαιτούμενα φορολογικά μέτρα για τη συμφωνία με

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

ΘΕΜΑ: ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Ναύπλιο, 28-1-2014 Αριθμ.πρωτ:690 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 28 & ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 22100 ΤΡΙΠΟΛΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: http://www.uop.gr ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΘΕΜΑΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ 1. Ποια δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν μαζί με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος για τις εκπιπτόμενες δαπάνες; Με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων συνυποβάλλονται

Διαβάστε περισσότερα

Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο Ρ Θ Η Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα, 01-07-2015 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Α.Π.: 135634 Δ/ΝΣΗ : ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Ταχ. Δ/νση : Λ. Συγγρού 80-88 Ταχ. Κώδ.: 117

Διαβάστε περισσότερα

4.21 Τεκµήρια: Ρυθµίσεις για Εταιρικά Αυτοκίνητα (ΕΙΧ) (ΚΦΕ-20) (άρθρα: 31)

4.21 Τεκµήρια: Ρυθµίσεις για Εταιρικά Αυτοκίνητα (ΕΙΧ) (ΚΦΕ-20) (άρθρα: 31) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ. ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ. ΠΡΟΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΜΕ ΤΟ ΖΟΡΙ 1.1 Το ερώτηµα 1.2 Ο κόσµος 1.3 Η Ευρώπη 1.4 Η Ελλάδα 1.5 Η απάντηση στο ερώτηµα ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΤΕΡΟ. ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 2.1

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΗΜΝΟΥ- ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΚΠΑ ΔΗΜΟΥ ΛΗΜΝΟΥ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΛΗΜΝΟΥ & ΑΓΙΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΜΥΡΙΝΑ 13-07-2015 ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ. ΘΕΜΑ: «Κοινοποίηση των διατάξεων των παραγράφων 4, 5, 6 και 7 του άρθρου 1 του ν.4334/2015 (ΦΕΚ Α 80/16-07-2015)».

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ. ΘΕΜΑ: «Κοινοποίηση των διατάξεων των παραγράφων 4, 5, 6 και 7 του άρθρου 1 του ν.4334/2015 (ΦΕΚ Α 80/16-07-2015)». ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 17 Ιουλίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΡΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστικός προσδιορισμός του καθαρού εισοδήματος των Μηχανικών Ελευθέρων Επαγγελματιών Εκπιπτόμενες και μη εκπιπτόμενες δαπάνες

Λογιστικός προσδιορισμός του καθαρού εισοδήματος των Μηχανικών Ελευθέρων Επαγγελματιών Εκπιπτόμενες και μη εκπιπτόμενες δαπάνες Λογιστικός προσδιορισμός του καθαρού εισοδήματος των Μηχανικών Ελευθέρων Επαγγελματιών Εκπιπτόμενες και μη εκπιπτόμενες δαπάνες Κατερίνα Πέρρου Δικηγόρος-Φορολογικός Σύμβουλος, Επιστημονική Συνεργάτις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Σημ: Με πλάγια έντονα γράμματα αντιγράφεται η διάταξη από τη ΝΟΜΟΣ. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ, ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Παροχές σε είδος (Άρθρο 13 Ν.4172/2013) Α. Παροχές σε Είδος

Παροχές σε είδος (Άρθρο 13 Ν.4172/2013) Α. Παροχές σε Είδος Παροχές σε είδος (Άρθρο 13 Ν.4172/2013) Άρθρο: Γιώργος Σαρδέλης Θεσσαλονίκη 18-11-2014 Α. Παροχές σε Είδος Σημαντικές αλλαγές επέφερε από 1-1-2014 ο νέος ΚΦΕ, όπως είναι οι παροχές σε είδος( ν. 4172/2013,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αλεξανδρούπολη 14/07/2015. ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Αριθ.Πρωτ. 39202 ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αλεξανδρούπολη 14/07/2015. ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Αριθ.Πρωτ. 39202 ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Αλεξανδρούπολη 14/07/2015 ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Αριθ.Πρωτ. 39202 ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Αρμόδιος : ΤΣΙΑΟΥΣΗ ΕΛΕΝΗ Τηλέφωνο 2551022111 Δ/νση : ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 106 ( Α ΚΑΠΗ) e-mail : tsiaousie@yahoo.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ (YΠΟ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ) ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΦΟΡΟ ΙΑΦΥΓΗΣ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΕΝΙΚΑ: Το 2010 είναι ένα κρίσιµο έτος για την πορεία της οικονοµίας µας. Είναι η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 7ΒΣΕΗ-Θ46 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 02.06.2015 Αριθ.Πρωτ: ΔΕΑΦ 1077373 ΕΞ2015

ΑΔΑ: 7ΒΣΕΗ-Θ46 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 02.06.2015 Αριθ.Πρωτ: ΔΕΑΦ 1077373 ΕΞ2015 ΑΔΑ: 7ΒΣΕΗ-Θ46 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Κυριότερες αλλαγές με το Ν. 3986/2011 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012 2015»

Κυριότερες αλλαγές με το Ν. 3986/2011 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012 2015» 1 Κυριότερες αλλαγές με το Ν. 3986/2011 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012 2015» Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος: Τροποποιείται η κλίμακα φορολογίας εισοδήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Αθήνα, 03/06/2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Αθήνα, 03/06/2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Αθήνα, 03/06/2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ: ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ: ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ- ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου. Τρόφιμα (περιλαμβανομένων την διανομή φρέσκων τροφίμων, έτοιμων γευμάτων και βρεφικών τροφών)

Δελτίο Τύπου. Τρόφιμα (περιλαμβανομένων την διανομή φρέσκων τροφίμων, έτοιμων γευμάτων και βρεφικών τροφών) Ηγουμενίτσα, 13/ 07/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Αρ. Πρωτ: 1042 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ταχ/δνση : Π. Τσαλδάρη 18 Ταχ. Κωδ. : 46100, Ηγουμενίτσα ΠΡΟΣ : Μ.Μ.Ε ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΤΟΚΩΝ, ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΔΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΤΟΚΩΝ, ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΔΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΤΟΚΩΝ, ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΔΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ο Νόμος Φορολογίας Εισοδήματος (Τροποποίηση) του 2005 Ο Νόμος Ειδικής Εισφοράς για την Άμυνα (Τροποποίηση) του 2004 Ο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΛΗΡΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ του Ορέστη Σειμένη Εκδοση 2012

Ο ΠΛΗΡΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ του Ορέστη Σειμένη Εκδοση 2012 1 Ο ΠΛΗΡΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ του Ορέστη Σειμένη Εκδοση 2012 Σημείωση 1η : Το βιβλίο αυτό προλογίζει με επιστολή του το ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ (S.A.E). Στην επιστολή του αυτή, τό S.A.E. χαρακτηρίζει

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ περιουσιακής κατάστασης έτους 2011 κατά το άρθρο 2 του Ν. 3213/2003 (ΦΕΚ 309/Α/31-12-2003)

ΔΗΛΩΣΗ περιουσιακής κατάστασης έτους 2011 κατά το άρθρο 2 του Ν. 3213/2003 (ΦΕΚ 309/Α/31-12-2003) 044ΚΑΤΑΘΕΣΗ.... Αριθμ. Πρωτοκόλλου... ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΣ... Αριθμ. Μητρώου... ΔΗΛΩΣΗ περιουσιακής κατάστασης έτους 2011 κατά το άρθρο 2 του Ν. 3213/2003 (ΦΕΚ 309/Α/31-12-2003) Ημερομηνία: 30/09/2014... Παραλήπτης

Διαβάστε περισσότερα

2. Οι άδειες που έχουν εκδοθεί µέχρι 29 Σεπτεµβρίου 2010, συνεχίζουν να ισχύουν µε τους όρους έκδοσής τους.

2. Οι άδειες που έχουν εκδοθεί µέχρι 29 Σεπτεµβρίου 2010, συνεχίζουν να ισχύουν µε τους όρους έκδοσής τους. Αθήνα, 11 Μαΐου 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΑ Α', Β' ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΕΙΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 4.ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Δ1: ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ, ΤΟΚΟΙ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Κωδικοί 291 292 Μερίσματα (προ φόρου) ημεδαπής προέλευσης. Δηλώνονται τα κέρδη που διανέμουν οι ημεδαπές εταιρίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ:

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ- ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ 2015 (Ακαδημαϊκό έτος 2014-2015) ΦΕΚ Β' 393/21-02-2013 +

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ 2015 (Ακαδημαϊκό έτος 2014-2015) ΦΕΚ Β' 393/21-02-2013 + ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ 2015 (Ακαδημαϊκό έτος 2014-2015) ΦΕΚ Β' 393/21-02-2013 + 1. Αίτηση - υπεύθυνη δήλωση του δικαιούχου (χορηγείται από την υπηρεσία). Σε περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2013 ΚΑΙ Ο ΝΕΟΣ Ν.4172/2013

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2013 ΚΑΙ Ο ΝΕΟΣ Ν.4172/2013 2013 ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2013 ΚΑΙ Ο ΣΑΡΔΕΛΗΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ι.Κ.Ε. ΓΕΩΡΓΙΟΣ Θ. ΣΑΡΔΕΛΗΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

1. Αποσβέσεις φωτοβολταϊκών µονάδων παραγωγής ενέργειας

1. Αποσβέσεις φωτοβολταϊκών µονάδων παραγωγής ενέργειας 1. Αποσβέσεις φωτοβολταϊκών µονάδων παραγωγής ενέργειας Σε ότι αφορά τις αποσβέσεις των φωτοβολταϊκών µονάδων παραγωγής ενέργειας µε την εγκύκλιο ΠΟΛ. 1216/24.9.2013 τονίζεται ότι, δεν πρέπει να γίνεται

Διαβάστε περισσότερα

10.- ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ OFF SHORE ΕΤΑΙΡΙΩΝ. Ν.3091/2002 (ΦΕΚ 330 Α 24-12-2002), όπως ισχύει. (Άρθρο 15 ) Ειδικός φόρος επί των ακινήτων

10.- ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ OFF SHORE ΕΤΑΙΡΙΩΝ. Ν.3091/2002 (ΦΕΚ 330 Α 24-12-2002), όπως ισχύει. (Άρθρο 15 ) Ειδικός φόρος επί των ακινήτων 10.- ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ OFF SHORE ΕΤΑΙΡΙΩΝ Ν.3091/2002 (ΦΕΚ 330 Α 24-12-2002), όπως ισχύει (Άρθρο 15 ) Ειδικός φόρος επί των ακινήτων 1. Εταιρείες οι οποίες έχουν εµπράγµατα δικαιώµατα πλήρους

Διαβάστε περισσότερα

Μυστικά και παγίδες στα νέα έντυπα Ε1

Μυστικά και παγίδες στα νέα έντυπα Ε1 ελευθεροσ ΤΥΠΟΣ 17 για τις δηλώσεις του 2015 KEIMENA: ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΛΑΙΤΣΑΚΗΣ gpalaitsakis@e-typos.com ΑΠΕ Μυστικά και παγίδες στα νέα έντυπα Ε1 Οι αλλαγές στη διαδικασία και οι καινοτομίες στη συμπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 20 Μαρτίου 2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛ.: 1085

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 20 Μαρτίου 2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛ.: 1085 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 20 Μαρτίου 2014 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛ.: 1085 Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΦΕΚ : Β 1286/29.6.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΔΟΔΩΝ Ι. ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α ΙΙ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ (ΥΠΟ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ) ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ (ΥΠΟ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ) ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ (ΥΠΟ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ) ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Άρθρο 1 Κλίμακα φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων και δαπάνες απόκτησης

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογική Δήλωση 2014 - Noμικά Πρόσωπα. Περιεχόμενα

Φορολογική Δήλωση 2014 - Noμικά Πρόσωπα. Περιεχόμενα Φορολογική Δήλωση - Noμικά Πρόσωπα 1. ΕΝΤΥΠΟ Ε2 - Αναλυτική κατάσταση για μισθώματα ακινήτων οικ. έτους 2013 9 1.1. Γενικά 9 1.2. Συμπλήρωση 1ης Σελίδας Εντύπου Ε2 11 1.3. Συμπλήρωση 2ης Σελίδας Εντύπου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 13 Απριλίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθ. πρωτ: 10536/Β0012 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΩΣΗ Περιουσιακής Κατάστασης έτους 2011 κατά το άρθρο 2 του Ν. 3213/2003 (ΦΕΚ 309/Α/31-12-2003)

ΗΛΩΣΗ Περιουσιακής Κατάστασης έτους 2011 κατά το άρθρο 2 του Ν. 3213/2003 (ΦΕΚ 309/Α/31-12-2003) ΚΑΤΑΘΕΣΗ.... Αριθµ. Πρωτοκόλλου... ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΣ... Αριθµ. Μητρώου... Ηµεροµηνία:... 2012 ΗΛΩΣΗ Περιουσιακής Κατάστασης έτους 2011 κατά το άρθρο 2 του Ν. 3213/2003 (ΦΕΚ 309/Α/31-12-2003) Παραλήπτης της

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΝΕΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ, ΑΡΘΡΑ 1-1 9

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΝΕΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ, ΑΡΘΡΑ 1-1 9 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΝΕΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ, ΑΡΘΡΑ 1-1 9 ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΟΥ ΤΑΜΑΡΑ ΕΠΙΤΗΡΗΤΗΣ: ΦΑΡΜΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Α ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ. Τα SOS για λιγότερους φόρους. Οι 21 βασικές αλλαγές στους κωδικούς του φετινού Ε1 ΓΙΑ ΤΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ 2014 ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ

ΟΔΗΓΟΣ. Τα SOS για λιγότερους φόρους. Οι 21 βασικές αλλαγές στους κωδικούς του φετινού Ε1 ΓΙΑ ΤΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ 2014 ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ ΤΥΠΟΣ ΣΑΒΒΑΤΟ 10 ΣΑΒΒΑΤ0 ΜΑΪΟΥ 10 2014 ΜΑΪΟΥ 21 2014 ΟΔΗΓΟΣ 8 ΣΕΛΙ ΕΣ KEIMENA: ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΛΑΙΤΣΑΚΗΣ gpalaitsakis@e-typos.com ΓΙΑ ΤΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ 2014 ΑΠΕ Τα SOS για

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ Ε.Φ.Κ. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ Ε.Φ.Κ. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ Ε.Φ.Κ. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2008 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Ι. ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ...3 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

% Ποσό Φόρου Συνολικό Εισόδημα 0-10.000 0 ------ 10.000 ------

% Ποσό Φόρου Συνολικό Εισόδημα 0-10.000 0 ------ 10.000 ------ Φορολογικοί Συντελεστές Φυσικών Προσώπων Φορολογητέο εισόδημα % Ποσό Φόρου Συνολικό Εισόδημα Συνολικός Φόρος 0-10.000 0 ------ 10.000 ------ 10.001-15.000 20 1.000 15.000 1.000 15.001-20.000 25 1.250 20.000

Διαβάστε περισσότερα

Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A) YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 21 Ιανουαρίου 2004 1. ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Aριθ.Πρωτ.:1004908/381 α) /νση 12 η Φορολογίας Εισοδήµατος β) " 13 η " Κεφαλαίου γ) " 16 η

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Α ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ A.Ε. Μαιάνδρου 15, 115 28 Αθήνα, Τηλ.: 210 7292365-6 Fax: 210 7290942 e-mail: thesis@thesissa.com http: www.thesissa.com ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014 Θεσμικό πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα