ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου Ιουλίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Ανακοινώσεις την επωνυμία «ΠΕΙΡΑΙΩΣ LEASING ΧΡΗΜΑΤΟΔΟ ΤΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΠΕΙΡΑΙΩΣ LEASES» την επωνυμία «ΝΕΟΝ ΣΤΑΡ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΦΩ ΤΕΙΝΕΣ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΝΕΟΝ ΣΤΑΡ Α.Ε.» την επωνυμία «MED SEA HEALTH ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕ ΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» με δ.τ. «MED SEA HEALTH S.A.» την επωνυμία «EUROVALUE ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ Ανώ νυμος Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία» με δ.τ. «EUROVALUE A.E.B.E.» την επωνυμία «ΚΟΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΛΕ ΩΦΟΡΕΙΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΔΡΑΜΑΣ ΑΝΩ ΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΔΡΑΜΑΣ ΑΕ» την επωνυμία «ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙ ΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με δ.τ. «ΠΗ ΓΑΣΟΣ Α.Τ.Β.Ε.Ε.» την επωνυμία «ΑΛΕΞΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟ ΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» την επωνυμία «ΚΑΜΙΝΑΡΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥ ΣΗΣ» με δ.τ. «Τ.Ε.Μ.Α.»... 8 Εταιρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΟΧΗΜΙΚΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε. Γεωργική, Βιομηχανική, Χημι κή Εμπορική και Βιοτεχνική Ανώνυμη Εταιρεία». 9 Εταιρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΟΧΗΜΙΚΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε. Γεωργική, Βιομηχανική, Χημι κή Εμπορική και Βιοτεχνική Ανώνυμη Εταιρεία». 10 την επωνυμία. «ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ Α.Ε. ΕΜΠΟ ΡΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ» την επωνυμία «ΠΑΠΥΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙ ΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΧΑΡΤΙ ΟΥ» με δ.τ. «PAPYROS PAPER MILL S.A.» την επωνυμία «ΤΟΚΑΣ ΣΙΤΗΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙ ΡΙΑ» την επωνυμία «ΧΑΛΑΤΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΞΕΝΟΔΟ ΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με δ.τ. «ΑΦΡΟΔΙΤΗ Τ.Ξ.Ε. Α.Ε.» την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡ ΓΑΣΙΑΣ ΚΡΕΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με δ.τ. «ΕΛ. Β.Ε.Κ. Α.Ε» την επωνυμία «ΚΩΣΤΑΡΕΛΛΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με δ.τ. «ΝΕΦΕΛΗ Τ.Ξ.ΚΤ.Ε. Α.Ε.»

2 2 TEΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (1) την επωνυμία «ΠΕΙΡΑΙΩΣ LEASING ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙ ΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΠΕΙ ΡΑΙΩΣ LEASES». Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΘΗΝΩΝ Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΕΙΡΑΙΩΣ LEASING ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙ ΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΠΕΙΡΑΙΩΣ LEASES» και αριθμό Μητρώου 44407/01/Β/99/91(06) με το οποίο εκλέχθηκε νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ο ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΚΕΝΝΕΝΤΥ 64 ΒΙΛΛΑ ΡΙΤΖ Ζ2 ΠΥΛΑΙΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΑΔΤ ΑΒ /2006 ΑΦΜ Ζ ΔΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ σε αντικατάσταση του πα ραιτηθέντος ΗΛΙΑ ΜΙΛΗ. Μετά την αντικατάσταση αυτή και την ανασυγκρό τηση σε σώμα με το ίδιο πρακτικό η νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου του οποίου η θητεία λήγει στις έχει ως κατωτέρω: 1. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ. 2. ΕΥΤΥΧΙΟΣ Θ. ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ. 3. ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΥΡΕΛΟΣ Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ. 4. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΕΜΟΣ ΜΕΛΟΣ. 5. ΙΩΝ ΠΑΥΛΟΣ ΕΓΓΛΕΖΟΣ ΜΕΛΟΣ. 6. ΘΕΑΓΕΝΗΣ ΗΛΙΑΔΗΣ ΜΕΛΟΣ. 7. ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΕΛΟΣ. Εκπροσώπηση της εταιρείας στις σχέσεις της με τους τρίτους. 1. Δικαίωμα πρώτης (Α ) υπογραφής στους: (α) Ιωάννη Μαυρέλο (Σινώπης 27, Αθήνα, κάτοχος ΑΔΤ: ΑΒ ). (β) Εμμανουήλ Χαρμπή (Βοιωτίας 20α, Κ. Χαλάνδρι, κάτοχος ΑΔΤ: ΑΒ ). (γ) Ανδρέα Δημητριάδη (Χαρ. Τρικούπη 93, Κηφισιά, κάτοχος ΑΔΤ: Λ ). (δ) Αλέξανδρο Τζιεράκη (Χανίων 30, Κερατσίνι, κάτο χος ΑΔΤ: Σ ). 2. Δικαίωμα δεύτερης (Β ) υπογραφής στους: (α) Σάββα Αλεξιάδη (Ήρας 10, Θεσσαλονίκη, κάτοχος ΑΔΤ: Ξ ). (β) Ηλία Τριανταφύλλου (Παλλήνης 5, Κηφισιά, κάτοχος ΑΔΤ Ξ ). (γ) Αλέξανδρο Αγάπιο Τριανταφυλλίδη (Δημ. Γούναρη 8, Αγ Ανάργυροι, κάτοχος ΑΔΤ Φ ). (δ) Γεωργία Γρίβα του Χρήστου (Ομήρου 51, Αγ. Δη μήτριος, ΑΔΤ Σ ). 1. Την εταιρεία εκπροσωπούν και δεσμεύουν απερι ορίστως για κάθε πράξη και συναλλαγή, οι έχοντες δικαίωμα πρώτης υπογραφής, ενεργώντας και υπογρά φοντας από κοινού ανά δύο (2) κάτω από την εταιρική επωνυμία. 2. Μέχρι του ποσού των Ευρώ , την εταιρεία εκπροσωπούν και δεσμεύουν από κοινού μία πρώτη και μία δεύτερη υπογραφή κάτω από την εταιρική επωνυ μία. 3. Ειδικά για καταθέσεις επιταγών και εντολών στους λογαριασμούς όψεως ή στους δανειακούς λογαρια σμούς της Εταιρείας, αρκεί μία πρώτη και μία δεύτερη υπογραφή από κοινού κάτω από την εταιρική επωνυμία, χωρίς κανένα περιορισμό ποσού. 4. Οι δεσμεύοντες και εκπροσωπούντες την Εταιρεία δύνανται να αναθέτουν με συμβολαιογραφικό πληρε ξούσιο μέρος των εξουσιών τους σε υπαλλήλους της Εταιρείας, καθώς και σε Διευθυντές και Υποδιευθυντές των Καταστημάτων της «Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε.». 5. Οι Χριστόδουλος Αντωνιάδης, Πρόεδρος του Δ.Σ. Ευτύχιος Θ. Βασιλάκης, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. και Ιω άννης Μαυρέλος, Διευθύνων Σύμβουλος, ενεργούντες ο καθένας από αυτούς ξεχωριστά, εξουσιοδοτούνται να υπογράφουν αντίγραφα και αποσπάσματα πρακτικών Δ.Σ. και Γ.Σ. της Εταιρείας. Αθήνα, 14 Ιουλίου 2008 Ο Διευθυντής ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΒΑΙΟΣ (2) την επωνυμία «ΝΕΟΝ ΣΤΑΡ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΦΩΤΕΙ ΝΕΣ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΝΕΟΝ ΣΤΑΡ Α.Ε.». Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΘΗΝΩΝ Την καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από πρακτικό Γενικής Συνέλευσης καθώς και το από Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΝΕΟΝ ΣΤΑΡ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΦΩΤΕΙΝΕΣ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΝΕΟΝ ΣΤΑΡ Α.Ε.» και αριθμό Μητρώου 39065/01/Β/97/503 που εδρεύει στο Δήμο ΤΑΥΡΟΣ (ΣΜΥΡΝΗΣ 13 15) από το οποίο προ κύπτει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την παραπάνω Γ.Σ. και θα διοικήσει την εταιρεία μέχρι συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής: 1) Γεώργιος Αλεξόπουλος του Ανδρέα και της Ελένης, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Αλίμου, οδός Αγ. Παντε λεήμονος αρ. 30 (Α.Δ.Τ. Σ031431/ Α.Τ. Ν. Σμύρνης), Πρόεδρος Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος. 2) Νικόλαος Παλάτος του Ιωάννη και της Ευγενίας, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Καλλιθέας, οδός Αγν. Στρατιώτη αρ. 7 (ΑΒ327410/ Τ.Α. Καλλιθέας), Αντιπρόεδρος Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος. 3) Τηλέμαχος Καρατζάς του Ηρακλή και της Μαρίας, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Αγ. Παρασκευής, οδός Μανιακίου αρ. 2 (Α.Δ.Τ. Χ517539/ Α.Τ. Αγ.Πα ρασκευής), Μέλος Δ.Σ. 4) Πέτρος Κοροβέσης του Χαράλαμπου και της Ελέ νης, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Αθηνών, οδός Πο ντοηρακλείας αρ. 18 (Α.Δ.Τ. Ν143624/ ΙΔ Π.Α. Αθηνών), Μέλος Δ.Σ. 5) Κυριάκος Κυριακόγκωνας του Ιωάννη και της Ζωής, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Παλ. Φαλήρου, οδός Αγ. Αλεξάνδρου αρ. 90 (Α.Δ.Τ. Ρ027082/ Τ.Α. Αμφι θέας), Μέλος Δ.Σ. Την εταιρεία εκπροσωπούν και δεσμεύουν ξεχωριστά ο καθένας οι παρακάτω:

3 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 3 1) Γεώργιος Αλεξόπουλος του Ανδρέα και της Ελένης, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Αλίμου, οδός Αγ. Παντε λεήμονος αρ. 30 (Α.Δ.Τ. Σ031431/ Α.Τ. Ν. Σμύρνης), Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος. 2) Νικόλαος Παλάτος του Ιωάννη και της Ευγενίας, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Καλλιθέας, οδός Αγν. Στρατιώτη αρ. 7 (ΑΒ327410/ Τ.Α. Καλλιθέας) Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος με μόνο τον περιορισμό ότι για την υπογραφή συμβάσεων συνολι κού ποσού μεγαλύτερου των ,00 ΕΥΡΩ και την ανάληψη υποχρεώσεων ιδίου ποσού απαιτείται η από κοινού υπογραφή των Γεωργίου Αλεξόπουλου και Νι κολάου Ι. Παλάτου. Αθήνα, 11 Ιουλίου 2008 Ο Διευθυντής κ.α.α. ΧΡ. ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ (3) Εται ρειών στοιχείων της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία «MED SEA HEALTH ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟ ΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» με δ.τ. «MED SEA HEALTH S.A.». Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας η από απόφα ση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και το από πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώ νυμης Εταιρείας με την επωνυμία «MED SEA HEALTH ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» με δ.τ. «MED SEA HEALTH S.A.» και ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 61069/03/Β/06/41, με την οποία εκλέχθηκαν οι κατωτέρω ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και συγκροτήθηκε αυτό σε σώμα, ως εξής: 1) Αστέριος Πιτσιόρλας του Αριστείδη και της Ανα στασίας, κάτοικος Αλίμου Αττικής (οδός Θουκιδίδου 71), με Α.Δ.Τ. Σ /97, Α.Φ.Μ , Δ.Ο.Υ. Πλοίων Πειραιά, ΠΡΟΕΔΡΟΣ. 2) Ανδρέας Ραγότης του Βαλέριου και της Ειρήνης, κάτοικος Κρυοπηγής του Δήμου Κασσανδρείας Χαλκι δικής (θέση Τρεις Ελιές), με Α.Δ.Τ. ΑΒ /05, Α.Φ.Μ , Δ.Ο.Υ. Κασσάνδρας, ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ. 3) Διονύσιος Κυπριώτης του Αριστείδη και της Μαρίας, κάτοικος Νίκαιας Αττικής (Καλλιπόλεως 32), με Α.Δ.Τ. Τ /99, Α.Φ.Μ , Δ.Ο.Υ. Νίκαιας, ΔΙΕΥΘΥ ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ. 4) Sergey (Σεργκέϊ) Chizhov (ΤζισόΒ) του Valery (Βαλέρι) και της Inna (Ινα), κάτοικος Αγίας Πετρούπολης Ρωσίας, (S. PITERBURG STR. KAVALERGARDSKAYA 22 2), προσω ρινά διαμένων στην Ελλάδα στην Κρυοπηγή του Δήμου Κασσανδρείας Χαλκιδικής (θέση Τρεις Ελιές), κάτοχος Ρωσικού διαβατηρίου με αριθμό 62 Νο / , Α.Φ.Μ , Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, Ρωσικής ιθαγένειας και υπηκοότητας, ΜΕΛΟΣ. 5) Valery (Βαλέρι) Ragotis (Ραγότης) του Valentinas (Βαλεντίνας) και της Raisa (Ράϊσα), κάτοικος Αγίας Πε τρούπολης Ρωσίας (Ligovsky Prospekt 78/9), προσωρι νά διαμένων στην Ελλάδα στην Κρυοπηγή του Δήμου Κασσανδρείας Χαλκιδικής (θέση Τρεις Ελιές), κάτοχος Ρωσικού διαβατηρίου με αριθμό 63Νο / , Α.Φ.Μ , ΔΟΥ Κασσάνδρας, Ρωσικής ιθαγένειας και υπηκοότητας, ΜΕΛΟΣ. Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι μέχρι τις Την εταιρεία εκπροσωπούν και δεσμεύουν ο Πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας Αστέριος Πιτσιόρλας και Διονύσιος Κυ πριώτης αντίστοιχα ενεργούντες ο καθένας μόνος του, υπογράφοντας κάτω από την σφραγίδα της εταιρείας, εκτός των αρμοδιοτήτων της έκδοσης επιταγών και ανάληψης χρηματικών ποσών από τους τραπεζικούς λογαριασμούς της εταιρείας οι οποίες ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα του Διευθύνοντος Συμβού λου του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας Διονυ σίου Κυπριώτη. Η διεύθυνση της εταιρείας είναι στη συμβολή των οδών Λεωφόρου Συγγρού 168 και Βαλέστρα 2 στο Δήμο Καλλιθέας. Επίσης με την ανωτέρω απόφαση της Γενικής Συ νέλευσης ορίστηκαν για τη χρήση 2008, οι κατωτέρω ελεγκτές ως εξής: Τακτικός: Αστέριος Κουφός του Ιωάννη, ΑΜΣΟΕΛ: Αναπληρωματικοί: Κωνσταντίνος Νικολέτος του Βασιλείου, ΑΜΣΟΕΛ: Την ίδια ημερομηνία καταχωρήθηκαν το προσάρτημα, η έκθεση διαχείρισης του Δ.Σ. και η έκθεση ελεγκτών για τη χρήση Ελευσίνα, 2 Ιουλίου 2008 Η Διευθύντρια Ε. ΜΙΧΕΛΑΚΑΚΗ (4) Εται ρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επω νυμία «EUROVALUE ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ Ανώνυμος Εμπο ρική και Βιομηχανική Εταιρεία» με δ.τ. «EUROVALUE A.E.B.E.». Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας η από απόφα ση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και το από Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «EUROVALUE ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ Ανώνυμος Εμπορική και Βιομηχανική Εται ρεία», δ.τ. «EUROVALUE A.E.B.E.» και με ΑΡΜΑΕ 48985/03/ Β/01/54 (04), με την οποία εκλέχθηκαν οι κατωτέρω ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που θα διοικήσει την εταιρεία μέχρι την και συγκροτήθηκε αυτό σε σώμα ως εξής: 1. ΣΟΥΓΙΑΝΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του Σπυρίδωνα, κάτοι κος Μοσχάτου Αττικής, οδός Πλάτωνος 64, με ΑΔΤ Π /92 και ΑΦΜ /ΔΟΥ Μοσχάτου, Πρό εδρος Δ.Σ. & Δ/νων Σύμβουλος. 2. ΔΕΡΜΙΤΖΙΩΤΗΣ ΚΟΣΜΑΣ του Ευστρατίου, κάτοι κος Βύρωνα Αττικής, οδός Γ. Γεννηματά 36 38, με ΑΔΤ Χ /04 και ΑΦΜ /ΔΟΥ Βύρωνα, Αντιπρό εδρος Δ.Σ.

4 4 TEΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 3. ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Θεοδώρου, κάτοικος Γλυφάδας Αττικής, οδός Π. Μπακογιάννη 12, με ΑΔΤ Ξ /88 και ΑΦΜ /ΔΟΥ Δ Πειραιά, Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. 4. ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του Φωτίου, κάτοικος Αθηνών, οδός Ελλησπόντου 82, με ΑΔΤ Φ /2001 και ΑΦΜ /ΔΟΥ Μοσχάτου, Μη Εκτελεστικό, Μέλος Δ.Σ. Την εταιρεία εκπροσωπεί ο Πρόεδρος Δ.Σ. & Δ/νων Σύμβουλος, ΣΟΥΓΙΑΝΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ και δεσμεύουν με την υπογραφή τους από κοινού οι ΣΟΥΓΙΑΝΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, Πρόεδρος Δ.Σ. και Δ/νων Σύμβουλος και ΔΕΡΜΙΤΖΙΩΤΗΣ ΚΟΣΜΑΣ, Αντιπρόεδρος Δ.Σ. Επίσης με την ανωτέρω απόφαση της Γενικής Συ νέλευσης ορίστηκαν για τη χρήση οι κατωτέρω ελεγκτές της ελεγκτικής εταιρείας «BKR GLOBAL ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.», ως εξής: Τακτικός: ΚΟΥΦΟΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ του Ιωάννη, με AM ΣΟΕΛ Αναπληρωματικός: ΝΙΚΟΛΕΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Βασιλείου, με AM ΣΟΕΛ Την ίδια ημερομηνία καταχωρήθηκαν: το Προσάρτη μα, η έκθεση διαχείρισης Διοικητικού ΣυμΒουλίου και έκθεση ελεγκτών για τη χρήση Ελευσίνα, 27 Ιουνίου 2008 Η Διευθύντρια Ε. ΜΙΧΕΛΑΚΑΚΗ (5) Εται ρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΟΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕIΣΠΡΑΞΕΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙ ΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΔΡΑΜΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙ ΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΔΡΑΜΑΣ ΑΕ». Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΔΡΑΜΑΣ Την καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από Πρα κτικό Γενικής Συνέλευσης καθώς και το από Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΟΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕ ΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΔΡΑΜΑΣ ΑΝΩ ΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΔΡΑΜΑΣ ΑΕ» και αριθμό Μητρώου 55280/51/Β/03/14 που εδρεύει στο Δήμο ΔΡΑΜΑΣ από το οποίο προκύπτει ότι το Διοικητι κό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την παραπάνω Γ.Σ. και θα διοικήσει την εταιρεία μέχρι συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής: 1) Καλογιαννίδης Θεόδωρος του Πέτρου, γεννηθείς το 1977, κάτοικος Δράμας (Σαπφούς 6) με Α.Δ.Τ. ΑΒ και Α.Φ.Μ ως Πρόεδρος. 2) Παπαδόπουλος Ιωάννης του Αλεξάνδρου, γεννηθείς το 1944 στο Όλβιο Ξάνθης, κάτοικος Ν. Αμισσό Δρά μας με Α.Δ.Τ. Θ / και Α.Φ.Μ ως Αντιπρόεδρος. 3) Τικταμπανίδης Κων/νος του Παύλου, γεννηθείς στην Δράμα το 1921, κάτοικος Δράμας (Αγχιάλου 1) με Α.Δ.Τ. Σ / και Α.Φ.Μ ως Μέλος. 4) Θεολογίδης Μαυρουδής, γεννηθείς στην Δράμα το 1972, κάτοικος Δράμας (Ευαγγελιστρίας) με Α.Δ.Τ. ΑΕ και Α.Φ.Μ ως Μέλος. 5) Σταμπουλάκης Σταύρος, γεννηθείς στην Δράμα το 1976, κάτοικος Δράμας (Ευξείνου Πόντου 93) με Α.Δ.Τ. ΑΕ και Α.Φ.Μ ως Μέλος. Εκπροσώπηση της Εταιρείας Το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει στον Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. την ενάσκηση των δικαιωμάτων αυτού σε όλους τους τομείς. ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ Το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει παμψηφεί το δικαί ωμα υπογραφής στους: 1. Καλογιαννίδη Θεόδωρο, Πρόεδρο του Δ.Σ. 2. Παπαδόπουλο Ιωάννη, Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. 3. Κάργα Στέφανο, Ταμία της εταιρείας. Στους ανωτέρω παρέχεται το δικαίωμα όπως με την εταιρική υπογραφή που αποτελείται από την σφρα γίδα της Εταιρείας «ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε.» με τρεις (3) υπογραφές, αναλαμβάνουν χρήματα, χρημα τόγραφα, μερισματαποδείξεις, εισπράτουν χρήματα, εκδίδουν, αποδέχονται και οπισθογραφούν επιταγές, παραλαμβάνουν επιταγές, συμβάλλονται με τις Τράπε ζες για το άνοιγμα ενεγγύων Πιστώσεων και την έκδοση εγγυητικών επιστολών, δίνουν εντολές πληρωμής για λογαριασμό της Εταιρείας και γενικά διαχειρίζονται και συμβάλλονται για λογαριασμό της Εταιρείας και συνομολογούν δάνεια και πιστώσεις σε ανοικτό λογα ριασμό και να κάνουν χρήση αυτών. Δράμα, 7 Ιουλίου 2008 ΕΥΛ. ΠΑΠΑΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΟΥ (6) την επωνυμία «ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με δ.τ. «ΠΗΓΑ ΣΟΣ Α.Τ.Β.Ε.Ε.». Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΔΡΑΜΑΣ Την καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από Πρα κτικό Γενικής Συνέλευσης καθώς και το από Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙ ΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με δ.τ. «ΠΗ ΓΑΣΟΣ Α.Τ.Β.Ε.Ε.» και αριθμό Μητρώου 10629/51/Β/86/15 που εδρεύει στο Δήμο ΔΡΑΜΑΣ (ΒΙΠΕ ΔΡΑΜΑΣ) από το οποίο προκύπτει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την παραπάνω Γ.Σ. και θα διοικήσει την εταιρεία μέχρι συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής: 1. Γαζάνης Νικόλαος του Γεωργίου Ε.Δ.Ε, κάτοικος Δράμας οδός Νευροκοπίου 23, ΑΔΤ: ΑΕ , έτος γέννησης το 1957 στην Δράμα, με ΑΦΜ , υπη κοότητα Ελληνική, ως Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμ βουλος. 2. Πηταράκης Κωνσταντίνος του Ιωάννη, Τοπογρά φος Μηχανικός, κάτοικος Δράμας οδός Καποδιστρίου 1α, ΑΔΤ: Σ , έτος γέννησης το 1954 στην Δράμα,

5 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 5 με ΑΦΜ , υπηκοότητα Ελληνική, ως Αντιπρό εδρος. 3. Ραβίκαλης Χαράλαμπος του Δημητρίου Λογιστής, κάτοικος Χωριστής Δράμας, ΑΔΤ: ΑΕ , έτος γέν νησης το 1951 στην Δράμα, με ΑΦΜ , υπηκοό τητα Ελληνική, ως Μέλος. 4. Πηταράκη Ξανθίππη του Γεωργίου, Αρχιτέκτων Μηχανικός, κάτοικος Δράμας οδός Καποδιστρίου 1α, ΑΔΤ: Φ , έτος γέννησης το 1956 στην Δράμα, με ΑΦΜ , υπηκοότητα Ελληνική, ως Μέλος. 5. Κούστας Κωνσταντίνος του Σταύρου Πολιτικός Μη χανικός, κάτοικος Δράμας οδός Στρατηγοπούλου 5α, ΑΔΤ: Σ , έτος γέννησης το 1960 στην Δράμα, με ΑΦΜ , υπηκοότητα Ελληνική ως Μέλος. ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ Το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει ομόφωνα και παμ ψηφεί σύμφωνα με το άρθρο 20 του καταστατικού, δι καίωμα υπογραφής στους: 1. Γαζάνη Νικόλαο του Γεωργίου, ΑΔΤ: ΑΖ Πρόεδρο και Δ/ντα Σύμβουλο του Δ.Σ. 2. Πηταράκη Κωνσταντίνο του Ιωάννη, ΑΔΤ: Σ Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. 3. Ραβίκαλη Χαράλαμπο του Δημητρίου ΑΔΤ: ΑΕ Μέλος του Δ.Σ. Στους ανωτέρω παρέχεται το δικαίωμα όπως με την εταιρική υπογραφή που αποτελείται από τη σφραγίδα της εταιρείας «ΠΗΓΑΣΟΣ Α.Τ.Β.Ε.Ε.» και με μια από τις ως άνω τρεις (3) υπογραφές, αναλαμβάνουν χρήματα, χρη ματόγραφα, μερισματαποδείξεις, εισπράττουν χρήματα, εκδίδουν και οπισθογραφούν επιταγές, παραλαμβάνουν επιταγές, παραλαμβάνουν φορτωτικές, συμβάλλονται με τις Τράπεζες για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων και την έκδοση εγγυητικών επιστολών, δίδουν εντολές πληρωμής για λογαριασμό της εταιρείας και γενικά διαχειρίζονται και συμβάλλονται για λογαριασμό της Εταιρείας και συνομολογούν δάνεια και πιστώσεις σε ανοικτό λογαριασμό και να κάνουν χρήση αυτών προς οιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή Δη μοσίου Δικαίου. Δράμα, 8 Ιουλίου 2008 ΑΙΚ. ΚΑΡΤΕΡΙΔΟΥ (7) την επωνυμία «ΑΛΕΞΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙ ΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Την καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΛΕΞΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Μη τρώου 10548/42/Β/86/ ) Οι οικονομικές καταστάσεις, η έκθεση διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου και η επ αυτών έκθεση των ελεγκτών για τη χρήση ) Το από Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων με το οποίο αποφασίσθηκε η έγκριση αφ ενός της εκθέσεως του Δ.Σ., αφετέρου των ετησίων οικονομικών καταστάσεων χωρίς καμία τροποποίηση τους και εκ τρίτου ορίστηκαν ελεγκτές χρήσης οι εξής: Τακτικοί: 1) Αγγελική Τσάντα του Χρήστου και της Ελένης, γεν νημένη στα Ιωάννινα, το έτος 1966, κάτοικο Ιωαννίνων, οδός ΚΑ Φεβρουαρίου αριθμ. 184, οικονομολόγο, μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος με αριθ μό Μητρώου , πτυχιούχο Α.Β.Σ.Π., κάτοχο του υπ αριθμ. Φ / δελτίου ταυτότητος του Τμημ. Ασφαλείας Ιωαννίνων. 2) Δημήτριος Φασούλης του Θωμά και της Ευανθίας, γεννημένος στη Λυκόρραχη Ιωαννίνων το έτος 1940, κάτοικος Αγ. Παρασκευής Αθηνών, οδός Κουμουνδού ρου αριθμ , οικονομολόγος, πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε.Ε., κάτοχος του υπ αριθμ. Σ / δελτίου ταυ τότητος του Τμήμ. Ασφ. Αγίας Παρασκευής, μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος με αριθμό Μητρώου Αναπληρωματικοί: 1) Δημήτριος Μοσχέτας του Κων/νου και της Παρα σκευής, γεννημένος στο Σταυράκι Ιωαννίνων, το έτος 1945, κάτοικος Σταυρακίου Ιωαννίνων, οικονομολό γος, πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε.Ε., κάτοχο του υπ αριθμ. Ν / δελτίου ταυτότητος της Δ.Χ. Ιωαννίνων, μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος με αριθμό Μητρώου ) Κωνσταντίνος Κυρούσης του Σπυρίδωνα και της Φανής, γεννημένος στο Δίστρατο Κονίτσης, το έτος 1944, κάτοικος Πεδινής Ιωαννίνων, συνταξιούχος Α.Τ.Ε., κάτοχος του υπ αριθμ. Ι / δελτίου ταυ τότητος του Τμήμ. Ασφαλείας Ιωαννίνων, μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος με αριθμό Μητρώου Ιωάννινα, 8 Ιουλίου 2008 Ο Διευθυντής ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΑΓΕΝΑΣ (8) την επωνυμία «ΚΑΜΙΝΑΡΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΙ ΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ» με δ.τ. «Τ.Ε.Μ.Α.». Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Την καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΑΜΙΝΑΡΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙ ΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ» με δ.τ. «Τ.Ε.Μ.Α.» και αριθμό Μητρώου 46992/42/Β/00/ ) Οι οικονομικές καταστάσεις, η έκθεση διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου και η επ αυτών έκθεση των ελεγκτών για τη χρήση ) Το από Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων με το οποίο αποφασίσθηκε η έγκριση αφ ενός της εκθέσεως του Δ.Σ., αφετέρου των ετησίων οικονομικών καταστάσεων χωρίς καμία τροποποίησή

6 6 TEΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ τους και εκ τρίτου ορίστηκαν ελεγκτές χρήσης οι εξής: Τακτικοί: 1) Δημήτριος Μοσχέτας του Κων/νου και της Παρα σκευής, γεννημένος στο Σταυράκι Ιωαννίνων, το έτος 1945, κάτοικος Σταυρακίου Ιωαννίνων, οικονομολό γος, πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε.Ε., κάτοχο του υπ αριθμ. Ν / δελτίου ταυτότητος της Δ.Χ. Ιωαννίνων, μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος με αριθμό Μητρώου ) Αγγελική Τσάντα του Χρήστου και της Ελένης, γεν νημένη στα Ιωάννινα, το έτος 1966, κάτοικο Ιωαννίνων, οδός ΚΑ Φεβρουαρίου αριθμ. 184, οικονομολόγο, μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος με αριθ μό Μητρώου , πτυχιούχο Α.Β.Σ.Π., κάτοχο του υπ αριθμ. Φ / δελτίου ταυτότητος του Τμημ. Ασφαλείας Ιωαννίνων. Αναπληρωματικοί: 1) Δημήτριος Φασούλης του Θωμά και της Ευανθίας, γεννημένος στη Λυκόρραχη Ιωαννίνων το έτος 1940, κάτοικος Αγ. Παρασκευής Αθηνών, οδός Κουμουνδού ρου αριθμ , οικονομολόγος, πτυχιούχοι Α.Σ.Ο.Ε.Ε., κάτοχος του υπ αριθμ. Σ / δελτίου ταυ τότητος του Τμήμ. Ασφ. Αγίας Παρασκευής, μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος με αριθμό Μητρώου ) Κωνσταντίνος Κυρούσης του Σπυρίδωνα και της Φανής, γεννημένος στο Δίστρατο Κονίτσης, το έτος 1944, κάτοικος Πεδινής Ιωαννίνων, συνταξιούχος Α.Τ.Ε., κάτοχος του υπ αριθμ. Ι / δελτίου ταυ τότητος του Τμήμ. Ασφαλείας Ιωαννίνων, μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος με αριθμό Μητρώου Ιωάννινα, 8 Ιουλίου 2008 Ο Διευθυντής ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΑΓΓΕΝΑΣ (9) Εται ρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΟΧΗΜΙΚΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΜΑΚΕΔΟ ΝΙΑΣ Α.Ε. Γεωργική, Βιομηχανική, Χημική Εμπορική και Βιοτεχνική Ανώνυμη Εταιρεία». Την καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από Πρακτικό τακτικής Γενικής Συνέλευσης καθώς και το από Εταιρείας με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΟΧΗΜΙΚΑ ΛΙΠΑΣΜΑ ΤΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε. Γεωργική, Βιομηχανική, Χημική Εμπορική και Βιοτεχνική Ανώνυμη Εταιρεία» και αριθμό Μητρώου 11000/58/Β/86/002 που εδρεύει στο Δήμο ΚΑ ΤΕΡΙΝΗΣ (7ο χλμ. Ε.Ο Κατερίνης Λάρισας) από το οποίο προκύπτει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την παραπάνω Γ.Σ. και θα διοικήσει την εταιρεία μέχρι συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής: 1. Παπαδόπουλος Βασίλειος του Ηλία, εισοδηματίας, κάτοικος Κατερίνης, οδός Αγ. Δημητρίου 61, κάτοχος του υπ αριθμό Ξ /1987 Δελτίο Αστυνομικής Ταυ τότητας, ΑΦΜ , Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος. 2. Πριόνας Διονύσιος του Κων/νου, εισοδηματίας, κά τοικος Κατερίνης, Πλ. Δημοκρατίας, κάτοχος του υπ αριθμό Τα /00 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, ΑΦΜ , Αντιπρόεδρος. 3. Σαλπιστίδης Κομήνης του Χρήστου, εισοδηματίας, κάτοικος Κατερίνης, οδός Παρ. Τερζοπούλου, κάτοχος του υπ αριθμ. Ν /83, Δελτίο Αστυνομικής Ταυ τότητας, ΑΦΜ , Μέλος. 4. Πούλιος Αθανάσιος του Δημοσθένη, κάτοικος Κατε ρίνης, οδός Αγ. Δημητρίου 45, κάτοχος του υπ αριθμό Ι /1971 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, ΑΦΜ , Μέλος. 5. Πριόνας Βασίλειος του Κων/νου, κάτοικος Ν. Εφέσ σου Πιερίας, εισοδηματίας, κάτοχος του υπ αριθμό Κ /1976 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, ΑΦΜ , Μέλος. Ανάθεση υπογραφών και εκπροσώπηση της εταιρεί ας Το Διοικητικό Συμβούλιο βάσει του άρθρου 20 του καταστατικού όπως την εταιρεία εκπροσωπούν ενώπιον Δημοσίων, Δημοτικών Φορολογικών και λοιπών αρχών, Φυσικών ή Νομικών προσώπων Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, διαφόρων Οργανισμών κάθε μορφής, ενώπιον κάθε ελληνικών και ξένων Δικαστηρίων. Να εγείρουν αγωγές να υποβάλλουν μηνύσεις, να ασκούν όλα τα ένδικα μέσα, να διορίζουν δικηγόρους, να καταργούν δίκες, να συνάπτουν συμβιβασμούς δικαστικούς και εξώδικους με οποιουσδήποτε όρους, να καταθέτουν, αναλαμβάνουν και εισπράττουν χρήματα, χρηματό γραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια. Επίσης να συνάπτουν συμβιβάσεις τραπεζών για άνοιγμα κάθε μορφής πιστώσεων, να παρέχουν εξοφλήσεις, να μισθώ νουν και εκμισθώνουν κινητά και ακίνητα, να εκχωρούν και να ενεχυριάζουν απαιτήσεις, φορτωτικές και λοιπά δικαιόγραφα, να συνάπτουν κάθε είδους συμβάσεις με τρίτους, να διορίζουν πληρεξούσιους δικηγόρους, να παρέχουν εγγυήσεις της εταιρείας προς τρίτους, οι Παπαδόπουλος Βασίλειος Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος και Πριόνας Διονύσιος Αντιπρόεδρος και εντεταλμένος σύμβουλος όπως ενεργούν κεχωρισμένα για τις παραπάνω αναφερόμενες πράξεις. Προκειμένου όμως να εκδοθούν και οπισθογραφούν συναλλαγματι κές, γραμμάτια, επιταγές, αξιόγραφα και δικαιόγραφα γενικά, να τριτεγγυηθούν συναλλαγματικές, να συναρ τούν δάνεια από οποιοσδήποτε πιστωτικό ίδρυμα απαι τείται η υπογραφή και του Παπαδόπουλου Βασιλείου, Πρόεδρου και του Πριόνα Διονυσίου Αντιπροέδρου. Κατερίνη, 7 Ιουλίου 2008 (10) την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΟΧΗΜΙΚΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙ ΑΣ Α.Ε. Γεωργική, Βιομηχανική, Χημική Εμπορική και Βιοτεχνική Ανώνυμη Εταιρεία». Την καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας τα κατωτέρω στοιχεία της

7 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 7 Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΟΧΗΜΙΚΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε. Γεωργική, Βιομηχανική, Χημική Εμπορική και Βιοτεχνική Ανώνυμη Εταιρεία» και αριθμό Μητρώου 11000/58/Β/86/002. 1) Οι οικονομικές καταστάσεις, η έκθεση διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου και η επ αυτών έκθεση των ελεγκτών για τη χρήση ) Το από Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων με το οποίο αποφασίσθηκε η έγκριση αφ ενός της εκθέσεως του Δ.Σ., αφετέρου των ετησίων οικονομικών καταστάσεων χωρίς καμία τροποποίησή τους και εκ τρίτου ορίστηκαν ελεγκτές χρήσης οι εξής: Τακτικοί: 1. ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗ, οικονομο λόγος πτυχιούχος Α.Β.Σ.Π με Α.Μ.ΑΔ. ΟΙΚ. Επιμελητηρίου Ελλάδος 16195/93, κάτοικος Κατερίνης, Θεσ/νίκης 5 με ΑΔΤ Ξ AT Κατερίνης. 2. ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, γεν νήθηκε το 1967 στο Κίτρος, κάτοικος Κατερίνης Κα τερινιώτου 9α Κατερίνη, πτυχιούχος ΑΒΣΘ με ΑΔΤ Ν697197/84 AT Κατερίνης με Α.Μ.ΑΔ. Οικ. Επιμελητηρίου Ελλάδος /07. Αναπληρωματικοί: 1. ΒΟΥΔΟΥΡΗ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, οικονομολόγος, πτυχιούχος πανεπιστημίου Μακεδονίας, με Α.Μ.ΑΔ. Οικ. Επιμ. Ελλάδος 57678/2001, κάτοικος Κατερίνης, με ΑΔΤ ΞΞ ΑΤ. Κατερίνης. 2. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ, γεν νήθηκε το 1955 στο Καρτάδι Λάρισας, κάτοικος Κατερί νης Δ. Δημάδη 5, με ΑΔΤ Η / AT Τυρνά βου, με Α.Μ.ΑΔ. ΟΙΚ. Επιμ. Ελλάδος /2007. Κατερίνη, 8 Ιουλίου 2008 (11) την επωνυμία. «ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ». Την καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από Πρακτικό τακτικής Γενικής Συνέλευσης καθώς και το από Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ» και αριθμό Μητρώου 36501/58/Β/96/014 που εδρεύει στο Δήμο ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ (Μ. Αλεξάνδρου 60) από το οποίο προκύπτει ότι το Δι οικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την παραπάνω Γ.Σ. και θα διοικήσει την εταιρεία μέχρι την συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής: 1. Τασχουνίδης Πλάτων του Γεωργίου, επάγγελμα έμπορος, κάτοικος Κατερίνης οδός Αθ. Διάκου 59, με Α.Δ.Τ. Ρ και Α.Φ.Μ , Πρόεδρος και Δι ευθύνων Σύμβουλος. 2. Τασχουνίδης Γεώργιος του Κων/νου, επάγγελμα συ νταξιούχος, κάτοικος Κατερίνης οδός Αθ. Διάκου 59, με Α.Δ.Τ. Ε και Α.Φ.Μ , Αντιπρόεδρος. 3. Χατζηλάμπρου Δήμητρα του Ελευθερίου, επάγγελ μα ιδ. Υπάλληλος, κάτοικος Κατερίνης οδός Αθ. Διάκου 59, με Α.Δ.Τ. Ρ και Α.Φ.Μ , Μέλος. Εκπροσώπηση Καθορισμός των υπογραφών που δε σμεύουν την εταιρεία Το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο του καταστατικού της εταιρείας μεταβιβάζει στον Πρόε δρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο Τασχουνίδη Πλάτωνα του Γεωργίου όλες τις αρμοδιότητές του, όπως αυτές περιγράφονται στο καταστατικό. Επίσης αποφασίζει ότι, σε περίπτωση κωλύματός του, αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο της εταιρείας τον Τασχουνίδη Γεώργιο του Κων/νου. Αποφασίζει και παρέχει την εξουσία στον ανωτέρω Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο του Τασχουνίδη Πλάτωνα του Γεωργίου όπως με μόνη την σφραγίδα της εταιρείας και την υπογραφή του δεσμεύει την εταιρεία για κάθε συναλλαγή με κάθε φυσικό και νομικό πρόσω πο ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου, με κάθε Τράπεζα και Αρχή είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή. Μεταξύ δε των δικαιωμάτων τα οποία παρέχονται στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εται ρείας, περιλαμβάνεται και το δικαίωμα να ενεργούν τις ακόλουθες πράξεις: «να αναλαμβάνουν χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, να εισπράττουν χρήματα, εμβαζόμενα ή οπωσδήποτε οφειλόμενα στην εταιρεία, να εκδίδουν, αποδέχονται, οπισθογραφούν και εξοφλούν συναλλαγματικές, γραμ μάτια σε διαταγή και επιταγές, να παραλαμβάνουν φορτωτικές, να συνάπτουν με τις τράπεζες συμβάσεις για άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρείας ή υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οποιοδή ποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, είσπραξη φορτωτικών με ενέγγυο προκαταβολή, μίσθωση θυρίδων θησαυρο φυλακίου, να υπογράφουν συμβάσεις με τις Τράπεζες για τη χορήγηση δανείων προς την εταιρεία, πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό σε προσωπική ασφάλεια και για την αύξηση των ήδη υφισταμένων τοιούτων πιστώσεων ή και ασφαλισμένων με υποθήκες ή γραμμάτια ή και κάθε είδους ενεχύρου και να κάνουν χρήση αυτών (είτε με επιταγές, είτε με εντολές, είτε με αποδείξεις λήψεως χρημάτων), ως και των υπό της εταιρείας μισθωμένων χρηματοκιβωτίων, να παρέχουν εμπράγματη ασφάλεια προς εξασφάλιση απαιτήσεων γενικά κατά της εται ρείας επί κινητών ή ακινήτων δηλαδή ενέχυρο πάσης φύσεως, υποθήκη, προσημείωση και ναυτική υποθήκη στα πλοία αυτής, να παρέχουν εγγυήσεις εκ μέρους και για λογαριασμό της εταιρείας υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οποιο δήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, να αναλαμβάνουν τα σε ενέχυρο δοθέντα και να χορηγούν απαλλαγές από εγγυητικές επιστολές, να συνάπτουν μισθώσεις χρηματοκιβωτίων, να κάνουν χρήση αυτών, να λύουν τοιούτες μισθώσεις, και γενικά να ενεργούν κάθε πράξη διαχειρίσεως, της ανωτέρω απαριθμήσεως η οποία είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική». Κατερίνη, 9 Ιουλίου 2008

8 8 TEΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ (12) Εται ρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΑΠΥΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΧΑΡΤΙΟΥ» με δ.τ. «PAPYROS PAPER MILL S.A.». Την καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από Πρακτικό Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης καθώς και το από Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΑΠΥΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΧΑΡ ΤΙΟΥ» και διακριτικό τίτλο «PAPYROS PAPER MILL S.A.» και αριθμό Μητρώου 58909/58/Β/05/005 που εδρεύει στο Δήμο ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ (1ο ΧΛΜ Π.Ε.Ο Κατερίνης Θεσ σαλονίκης) από το οποίο προκύπτει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την παραπάνω Γ.Σ. και θα διοικήσει την εταιρεία μέχρι συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής: 1. Παπαδόπουλος Βασίλειος του Ηλία και της Μάρθας, που γεννήθηκε το έτος 1953 στο Κιλκίς και κατοικεί στην Κατερίνη έμπορος στο επάγγελμα και κάτοχος του με αριθμ. Ξ δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που εκδόθηκε στις από το Τ.Α. Κατερίνης και του Α.Φ.Μ της Β Δ.Ο.Υ. Κατερίνης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος. 2. Πούλιος Αθανάσιος του Δημοσθένους και της Μα ρίας, ελεύθερος επαγγελματίας, που γεννήθηκε το έτος 1956 στην Κατερίνη Πιερίας και κατοικεί στην Κατερίνη οδός Αγ. Δημητρίου 55, κάτοχος του με αριθμ. Τ δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που εκδόθηκε στις από το Τ.Α. Κατερίνης και του Α.Φ.Μ της Β Δ.Ο.Υ. Κατερίνης, Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος. 3. Πριόνας Διονύσιος του Κων/νου και της Μαρίας, ελεύθερος επαγγελματίας, που γεννήθηκε στην Ν. Έφε σο Πιερίας το έτος 1960 και κατοικεί στην Κατερίνη Πιερίας, οδός Μητρ. Κοϊδάκη αριθμός 11, κάτοχος του με αριθμ. Τ Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας που εκδόθηκε την από το Τ.Α Κατερίνης και του Α.Φ.Μ /Β Δ.Ο.Υ. Κατερίνης, Μέλος. 4. Παπαδόπουλος Ηλίας του Βασιλείου και της Βαρ βάρας, ιδιωτικός υπάλληλος, που γεννήθηκε στις Η.Π.Α. το έτος 1974, και κατοικεί στην Κατερίνης, οδός Αγ. Δη μητρίου 51, κάτοχος του υπ αριθμόν Ρ / Δελτίου Ταυτότητας του Τ.Α. Κατερίνης και του Α.Φ.Μ της Β Δ.Ο.Υ. Κατερίνης, Μέλος. 5. Σαλπιστίδη Κομήνη του Χρήστου και της Ελένης, που γεννήθηκε το έτος 1947 στο Γαλλικό Κιλκίς και κατοικεί στην Θεσσαλονίκη, έμπορος στο επάγγελμα και κάτοχος του με Ν δελτίου αστυνομικής ταυ τότητας, που εκδόθηκε στις από το Α.Τ. ΙΣΤ Θεσσαλονίκης και του Α.Φ.Μ της Β Δ.Ο.Υ. Κατερίνης, Μέλος. 6. Λάμπρου Βασίλειος του Παναγιώτη και της Ελισά βετ, αρχιτέκτων μηχανικός που γεννήθηκε το έτος 1961 στην Νέα Έφεσο Πιερίας και κατοικεί στην Νέα Έφεσο Πιερίας, κάτοχος του με αριθμ. Φ δελτίου αστυ νομικής ταυτότητας που εκδόθηκε στις από το Α.Τ. Περιφέρειας Κατερίνης και του Α.Φ.Μ της Α Δ.Ο.Υ. Κατερίνης, Μέλος. 7. Πριόνας Βασίλειος του Κων/νου και της Μαρίας, που γεννήθηκε το έτος 1958 στην Ν. Έφεσο Πιερίας και κατοικεί στην Κατερίνη, έμπορος στο επάγγελμα και κάτοχος του με αριθμ. Τ δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που εκδόθηκε στις από το Α.Τ. περιφέρειας Κατερίνης και του Α.Φ.Μ της Β Δ.Ο.Υ. Κατερίνης, Μέλος. 8. Σαμλίδης Ιορδάνης του Κωνσταντίνου και της Ελένης, που γεννήθηκε στην Κατερίνη το έτος 1978, κάτοικος Κατερίνης (Αγ. Δημητρίου 67), σήμερα επιχει ρηματίας, κάτοχος του υπ αριθμόν ΑΕ / Δελτίου Ταυτότητας του Υ.Α. Κατερίνης και του Α.Φ.Μ της Β Δ.Ο.Υ. Κατερίνης, Μέλος. 9. Λαναράς Ελευθέριος του Γεωργίου και της Μαρίας, που γεννήθηκε στην Κατερίνη το έτος 1949 κάτοικος Κατερίνης, σήμερα δικηγόρος, κάτοχος του υπ αριθμόν Λ Δελτίου Ταυτότητας του Τ.Α. Κατερίνης και του Α.Φ.Μ της Α Δ.Ο.Υ. Κατερίνης, Μέλος. Εκπροσώπηση της εταιρείας Το Διοικητικό Συμβούλιο, βάσει των άρθρων του κα ταστατικού, αναθέτει στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο Παπαδόπουλο Βασίλειο του Ηλία την ενάσκηση των δικαιωμάτων αυ τού στο σύνολό τους και σε περίπτωση κωλύματος στον Αντιπρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο Πούλιο Αθανάσιο του Δημοσθένους, όπως αυτά αναφέρονται στο καταστατικό της εταιρείας Παροχή Δικαιώματος Υπογραφής Το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει σύμφωνα με τα άρ θρα του καταστατικού, το δικαίωμα υπογραφής στον Παπαδόπουλο Βασίλειο του Ηλία, Πρόεδρο του Διοικη τικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο και σε πε ρίπτωση κωλύματος στον Αντιπρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο Πούλιο Αθανάσιο του Δημοσθένους. Στους παραπάνω παρέχεται το δικαίωμα, όπως με την εταιρική υπογραφή, που αποτελείται από την σφραγί δα της εταιρείας «ΠΑΠΥΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΧΑΡΤΙΟΥ» και τον διακριτικό τίτλο «PAPYROS PAPER MILL S.A.», και με μία από τις παραπάνω δύο (2) υπογραφές, εκπροσωπούν την εταιρεία στις δημόσιες υπηρεσίες και οργανισμούς, αναλαμβάνουν χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματα ποδείξεις, εισπράττουν χρήματα, αποδέχονται και οπι σθογραφούν επιταγές, παραλαμβάνουν επιταγές, παρα λαμβάνουν φορτωτικές, δίνουν εντολές πληρωμής για λογαριασμό της εταιρείας και γενικά διαχειρίζονται και συμβάλλονται για λογαριασμό της εταιρείας. Ειδικά απαιτούνται και οι δύο ανωτέρω υπογραφές για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων σε τράπεζες, για την έκδοση εγγυητικών επιστολών καθώς και για την συνομολόγηση δανείων και πιστώσεων σε ανοικτό λο γαριασμό και την έκδοση επιταγών πληρωτέων. Κατερίνη, 8 Ιουλίου 2008 * *

9 ΦΕΚ 7553 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 9 (13) Εται ρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επω νυμία «ΤΟΚΑΣ ΣΙΤΗΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ». Την καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από Πρακτικό τακτικής Γενικής Συνέλευσης καθώς και το από Εταιρείας με την επωνυμία «ΤΟΚΑΣ ΣΙΤΗΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και αριθμό Μητρώου 48236/58/Β/01/002 που εδρεύει στο Δήμο ΔΙΟΥ από το οποίο προκύπτει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την παρα πάνω Γ.Σ. και θα διοικήσει την εταιρεία μέχρι συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής: 1. Τόκας Κων/νος του Γεωργίου και της Θεοδώρας, γεννημένος στην Καρίτσα Πιερίας το έτος 1973, κά τοικος Καρίτσας Πιερίας, γεωργός, κάτοχος του υπ αριθμ. ΑΕ δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Κατε ρίνης και Α.Φ.Μ , Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος. 2. Τόκας Αστέριος του Κων/νου και της Γλυκερίας, γεννημένος στην Κατερίνη το έτος 1970, γεωργός, κάτοικος Καρίτσας Πιερίας, κάτοχος του υπ αριθμ. Π /92 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Κατερίνης και Α.Φ.Μ , Αντιπρόεδρος. 3. Τόκας Κων/νος του Αστερίου και της Αικατερίνης, κάτοικος Καρίτσας Πιερίας, κάτοχος του υπ αριθμ. ΑΕ δελτίου ταυτότητας και Α.Φ.Μ , Εντε ταλμένος Σύμβουλος. 4. Τόκας Διονύσιος του Γεωργίου και της Θεοδώρας, γεννημένος στην Καρίτσα Πιερίας το έτος 1970, κάτοι κος Καρίτσας Πιερίας, εκμεταλλευτής μηχανήματος, κάτοχος του υπ αριθμ. ΑΕ δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Κατερίνης και Α.Φ.Μ , Μέλος. Εκπροσώπηση της εταιρείας Το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 16 του καταστατικού της εταιρείας αποφασίζει να αναθέσει όλες τις οριζόμενες αναλυτικά από το άρθρο 15 αρμοδι ότητές του στον 1. Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο αυτού Τόκα Κων/νο του Γεωργίου και 2. Εντεταλμένο Σύμβουλο Τόκα Κων/νο του Αστερίου. Παροχή δικαιώματος υπογραφής Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει όπως οι παραπάνω δεσμεύουν με την υπογραφή τους χωριστά ή μαζί την εταιρεία απέναντι στο δημόσιο, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, ενώπιον δικαστικών κα δημοσίων αρχών όπως απέναντι και σε κάθε τρίτο και όπως αναλυτικά ορίζεται στο άρθρο 16 του καταστα τικού. Στους πιο πάνω παρέχεται δικαίωμα όπως με την εταιρική υπογραφή που αποτελείται από την σφραγίδα της εταιρείας και με μόνη την υπογραφή τους, μπορούν να αναλαμβάνουν χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματα ποδείξεις, εισπράττουν χρήματα, εκδίδουν, αποδέχονται και οπισθογραφούν επιταγές και γραμμάτια, παραλαμ βάνουν επιταγές, παραλαμβάνουν φορτωτικά έγγραφα, συμβάλλονται με τις τράπεζες, το δημόσιο και οποιοδή ποτε τρίτο. Οι παραπάνω αρμοδιότητες περιγράφονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά. Ειδικότερα για την αποδοχή προσημειώσεων και υπο θηκών απαιτείται η υπογραφή και των δύο. Κατερίνη, 4 Ιουλίου 2008 (14) Εται ρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΧΑΛΑΤΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με δ.τ. «ΑΦΡΟΔΙ ΤΗ Τ.Ξ.Ε. Α.Ε.». Την καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από Πρακτικό τακτικής Γενικής Συνέλευσης καθώς και το από Εταιρείας με την επωνυμία «ΧΑΛΑΤΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με διακριτικό τίτλο «ΑΦΡΟΔΙΤΗ Τ.Ξ.Ε. Α.Ε.» και αριθ μό Μητρώου 60810/58/Β/06/006 που εδρεύει στο Δήμο ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ (ΠΑΡΑΛΙΑ Ν. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ) από το οποίο προκύπτει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την παραπάνω Γ.Σ. και θα διοικήσει την εταιρεία μέχρι συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής: 1) Παντελής Χαλάτσης του Ιωάννη και της Αφροδίτης, κατά την ταυτότητά του Γεωργός κατά δε την δήλω σή του έμπορος, που γεννήθηκε στην Παντελεήμονα Πιερίας το έτος 1946, κάτοικος Παντελεήμονα Πιερίας κάτοχος του αριθ. Ν δελτίου ταυτότητας που εκδόθηκε την από το AT Λιτοχώρου Πιερίας και του Α.Φ.Μ. της Β Δ.Ο.Υ. Κατερίνης, Πρό εδρος. 2) Αστέριος Χαλάτσης του Ιωάννη και της Αφροδίτης, που γεννήθηκε το έτος 1955 στον Παντελεήμονα Πιερίας κάτοικος Παντελεήμονα Πιερίας, κάτοχος του αριθ. ΑΒ δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Κατερίνης και του Α.Φ.Μ. της Β Δ.Ο.Υ. Κατερίνης, Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος. 3) Θωμάς Χαλάτσης του Παντελή και της Μαρίας, κατά την δήλωσή του ιδιωτικός υπάλληλος, που γεννή θηκε στον Παντελεήμονα Πιερίας το έτος 1976, κάτοι κος Παντελεήμονα Πιερίας κάτοχος του αρ. Χ δελτίου ταυτότητας που εκδόθηκε στις από AT Λιτοχώρου και του Α.Φ.Μ. της Β Δ.Ο.Υ. Κατερίνης, Μέλος. Εκπροσώπηση της εταιρείας Το Διοικητικό Συμβούλιο, βάσει των άρθρων του κα ταστατικού, αναθέτει στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου Παντελή Χαλάτση του Ιωάννη την ενάσκηση των δικαιωμάτων αυτού στο σύνολό τους και σε περί πτωση κωλύματος στον Αντιπρόεδρο και Διευθύνουσα Σύμβουλο Αστέριο Χαλάτση του Ιωάννη, όπως αυτά αναφέρονται στο καταστατικό της εταιρείας. Παροχή δικαιώματος υπογραφής Το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει σύμφωνα με τα άρ θρα καταστατικού, το δικαίωμα υπογραφής στον Πα ντελή Χαλάτση του Ιωάννη, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και σε περίπτωση κωλύματος στον Αντι

10 10 TEΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο Αστέριο Χαλάτση του Ιωάννη. Στους παραπάνω παρέχεται το δικαίωμα, όπως με την εταιρική υπογραφή, που αποτελείται από την σφραγίδα της εταιρείας «ΧΑΛΑΤΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με διακριτικό τίτλο «ΑΦΡΟΔΙΤΗ Τ.Ξ.Ε. Α.Ε.» και με μία από τις παραπάνω δύο (2) υπογραφές, εκπροσωπούν την εταιρεία στις δημόσι ες υπηρεσίες και οργανισμούς, αναλαμβάνουν χρήμα τα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις, εισπράττουν χρήματα, εκδίδουν, αποδέχονται και οπισθογραφούν επιταγές, παραλαμβάνουν επιταγές, παραλαμβάνουν φορτωτικές, δίνουν εντολές πληρωμής για λογαριασμό της εταιρείας και γενικά διαχειρίζονται και συμβάλλο νται για λογαριασμό της εταιρείας, ανοίγουν ενέγγυες πιστώσεις σε τράπεζες, για την έκδοση εγγυητικών επι στολών καθώς και για την συνομολόγηση δανείων και πιστώσεων σε ανοικτό λογαριασμό. Κατερίνη, 7 Ιουλίου 2008 (15) Εται ρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επω νυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΡΕ ΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με δ.τ. «ΕΛ.Β.Ε.Κ. Α.Ε». Την καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύ μων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από Πρακτικό τακτικής Γενικής Συνέλευσης καθώς και το από Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙ ΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΡΕΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με διακριτικό τίτλο «ΕΛ.Β.Ε.Κ. Α.Ε» και αριθμό Μητρώου 50020/58/Β/01/013 που εδρεύει στο Δήμο ΠΑ ΡΑΛΙΑΣ (Καλλιθέα Πιερίας) από το οποίο προκύπτει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την παρα πάνω Γ.Σ. και θα διοικήσει την εταιρεία μέχρι συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής: 1. Ιωάννης Σαντικίδης Μπρίτος του Χρήστου και της Ελισάβετ, που γεννήθηκε το 1968, στη Σκύδρα Πέλλας, κάτοικος Καλλιθέας Πιερίας, έμπορος, κάτοχος του με αριθμό Χ Δ.Τ. του Τ.Α. Κατερίνης με Α.Φ.Μ Δ.Ο.Υ Ιωνίας Θεσ/νίκης, Πρόεδρος και Διευ θύνων Σύμβουλος. 2. Παύλος Σαντικίδης Μπρίτος του Χρήστου και της Ελισάβετ, που γεννήθηκε το 1964 στα Γιαννιτσά Πέλλας, κάτοικος Καλλιθέας Πιερίας, έμπορος, κάτοχος του με αριθμό ΑΒ Δ.Τ. του Α.Τ. Κατερίνης, με Α.Φ.Μ της Β Δ.Ο.Υ. Κατερίνης, Αντιπρόεδρος. 3. Μιχαήλ Σαντικίδης Μπρίτος του Χρήστου και της Ελισάβετ, που γεννήθηκε το 1960 στον Λαγκαδά Θεσ/νί κης, κάτοικος Καλλιθέας Πιερίας, έμπορος, κάτοχος του με αριθμό ΑΕ Δ.Τ. του Α.Τ. Κατερίνης, με ΑΦΜ της ΔΟΥ Ιωνίας Θεσ/νίκης, Μέλος. 4. Κωνσταντίνος Σαντικίδης Μπρίτος του Χρήστου και της Ελισάβετ, που γεννήθηκε το 1970 στην Κόριν θο, κάτοικος Καλλιθέας Πιερίας, έμπορος, κάτοχος του με αριθμό Τ Δ.Τ. του Τ.Α. Κατερίνης με ΑΦΜ της Β ΔΟΥ Κατερίνης, Μέλος. 5. Θεοδώρα Γευγελή συζ. Ιωάννη Σαντικίδη Μπρίτου, που γεννήθηκε το 1970 στην Έδεσσα Πέλλας, κάτοικος Καλλιθέας Πιερίας, νοικοκυρά, κάτοχος του με αριθμό ΑΕ Δ.Τ. του Τ.Α. Κατερίνης με Α.Φ.Μ της Β ΔΟΥ Κατερίνης, Μέλος. Εκπροσώπηση της εταιρείας Το Διοικητικό Συμβούλιο βάσει του άρθρου 20 του καταστατικού αναθέτει στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο Σαντικίδη Μπρί το Ιωάννη την ενάσκηση των δικαιωμάτων αυτού στο σύνολο, και σε περίπτωση κωλύματος στον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου Σαντικίδη Μπρίτο Παύλο. Παροχή δικαιώματος υπογραφής. Το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει σύμφωνα με το άρθρο 20 του καταστατικού, δικαίωμα υπογραφής στους: 1. Σαντικίδη Μπρίτο Ιωάννη του Χρήστου Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβου λο. 2. Σαντικίδη Μπρίτο Παύλο του Χρήστου Αντιπρόε δρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στους ανωτέρω παρέχεται το δικαίωμα όπως με την εταιρική υπογραφή που αποτελείται από την σφραγίδα της εταιρείας «ΕΛ.Β.Ε.Κ. Α.Ε.» και με μία από τις ως άνω (2) υπογραφές αναλαμβάνουν χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις εισπράττουν χρήματα, εκδίδουν, αποδέχονται και οπισθογραφούν Συναλλαγματικές και Γραμμάτια, εκδίδουν και οπισθογραφούν επιταγές, πα ραλαμβάνουν επιταγές, παραλαμβάνουν φορτωτικές, συμβάλλονται με τις Τράπεζες για το άνοιγμα ενέγγυ ων πιστώσεων και την έκδοση εγγυητικών επιστολών, δίδουν εντολές πληρωμής για λογαριασμό της εται ρείας και γενικά διαχειρίζονται και συμβάλλονται για λογαριασμό της Εταιρείας και συνομολογούν δάνεια και πιστώσεις σε ανοικτό λογαριασμό και να κάνουν χρήση αυτών. Κατερίνη, 3 Ιουλίου 2008 (16) την επωνυμία «ΚΩΣΤΑΡΕΛΛΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΞΕ ΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩ ΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με δ.τ. «ΝΕΦΕΛΗ Τ.Ξ.ΚΤ.Ε. Α.Ε.». Την καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από Πρακτικό τακτικής Γενικής Συνέλευσης καθώς και το από Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΩΣΤΑΡΕΛΛΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙ ΚΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με διακριτικό τίτλο «ΝΕΦΕΛΗ Τ.Ξ.ΚΤ. Ε. Α.Ε.» και αριθμό Μητρώου 60696/58/Β/06/004 που εδρεύει στο Δήμο ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ (Λεπτοκα ρυά Πιερίας) από το οποίο προκύπτει ότι το Διοικητικό

11 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 11 Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την παραπάνω Γ.Σ. και θα διοικήσει την εταιρεία μέχρι συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής: 1. Αναστασία Κωσταρέλλη χήρα Αποστόλου Κωστα ρέλλη, το γένος Γεωργίου και της Βασιλικής Τασοπού λου, παιδίατρος, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1952 και κατοικεί στον Πειραιά, οδός Αιτωλικού αριθμός 67, κάτοχος του αριθ. Σ / Δελτίου Αστυνο μικής Ταυτότητας που εκδόθηκε από το Α.Τ. Δραπετσώ νας και του αριθ Α.Φ.Μ. της Δ Δ.Ο.Υ. Πειραιά, Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος. 2. Γεώργιο Κωσταρέλλη του Αποστόλου και της Ανα στασίας, που γεννήθηκε στον Χολαργό Αττικής το έτος 1987 και κατοικεί στον Πειραιά, οδός Αιτωλικού αριθμός 67, φοιτητής, κατά δήλωσή του, κάτοχος του αριθ. Χ / δελτίου ταυτότητας του Γ Α.Τ. Πειραιά και του ΑΦΜ της Δ Δ.Ο.Υ. Πειραιά, Αντιπρόεδρος. 3. Γεώργιο Τασσόπουλο του Βασιλείου και της Πά τρας, συνταξιούχος, που γεννήθηκε στα Κουκουρέϊκα Αρκαδίας το έτος 1918 και κατοικεί στην Λεπτοκαρυά Πιερίας συνταξιούχος κατά δήλωσή του, κάτοχος του αριθ. Η / δελτίου ταυτότητας του Γ ΠΑΡ. ΑΣ. ΠΕΙΡΑΙΑ και του Α.Φ.Μ. της Δ Δ.Ο.Υ. Πει ραιώς, Μέλος. Εκπροσώπηση της εταιρείας Το Διοικητικό Συμβούλιο, βάσει των άρθρων του κα ταστατικού, αναθέτει στην Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνουσα Σύμβουλο Αναστασία χήρα Αποστόλου Κωσταρέλλη την ενάσκηση των δι καιωμάτων αυτού στο σύνολό τους και σε περίπτωση κωλύματος στον Αντιπρόεδρο Γεώργιο Κωσταρέλλη του Αποστόλου, όπως αυτά αναφέρονται στο καταστατικό της εταιρείας. Παροχή δικαιώματος υπογραφής Το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει σύμφωνα με τα άρ θρα καταστατικού, το δικαίωμα υπογραφής στην Ανα στασία χήρα Αποστόλου Κωσταρέλλη, Πρόεδρο και Δι ευθύνουσα Σύμβουλο του Διοικητικού Συμβουλίου και σε περίπτωση κωλύματος στον Αντιπρόεδρο Γεώργιο Κωσταρέλλη του Αποστόλου. Στους παραπάνω παρέχεται το δικαίωμα, όπως με την εταιρική υπογραφή, που αποτελείται από την σφραγί δα της εταιρείας «ΚΩΣΤΑΡΕΛΛΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΞΕ ΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΝΕΦΕΛΗ Τ.Ξ.ΚΤ.Ε. ΑΕ» και με μία από τις παραπάνω δύο (2) υπογραφές, εκπροσωπούν την εταιρία στις δημόσιες υπηρεσίες και οργανισμούς, αναλαμβάνουν χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις, εισπράττουν χρήματα, εκδίδουν, αποδέχονται και οπισθογραφούν επιταγές, παραλαμ βάνουν επιταγές, παραλαμβάνουν φορτωτικές, δίνουν εντολές πληρωμής για λογαριασμό της εταιρείας και γενικά διαχειρίζονται και συμβάλλονται για λογαριασμό της εταιρείας, ανοίγουν ενέγγυες πιστώσεις σε τρά πεζες, για την έκδοση εγγυητικών επιστολών καθώς και για την συνομολόγηση δανείων και πιστώσεων σε ανοικτό λογαριασμό. Κατερίνη, 4 Ιουλίου 2008

12 12 TEΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Βασ. Όλγας ΛΑΡΙΣΑ Διοικητήριο ΠΕΙΡΑΙΑΣ Ευριπίδου ΚΕΡΚΥΡΑ Σαμαρά ΠΑΤΡΑ Κορίνθου ΗΡΑΚΛΕΙΟ Πεδιάδος ΙΩΑΝΝΙΝΑ Διοικητήριο ΜΥΤΙΛΗΝΗ Πλ. Κωνσταντινουπόλεως ΚΟΜΟΤΗΝΗ Δημοκρατίας Σε έντυπη μορφή ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 μέχρι 16 σελίδες σε 1, προσαυξανόμενη κατά 0,20 για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 ανά σελίδα. Σε μορφή DVD/CD Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Α Α.Α.Π Β Ε.Β.Ι. 100 Γ 50 Α.Ε.Δ. 5 Υ.Ο.Δ.Δ. 50 Δ.Δ.Σ Δ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. 100 Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 προσαυξανόμενη κατά 1 ανά 50 σελίδες. Η τιμή πώλησης σε μορφή cd rom/dvd, δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. σε 5 ανά έτος. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.: Τηλεφωνικά: fax: internet: ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ. Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή Α Α.Ε.Δ. 10 Δωρεάν Β Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ Γ 65 Δωρεάν Δ.Δ.Σ Υ.Ο.Δ.Δ. 65 Δωρεάν Α.Σ.Ε.Π. 70 Δωρεάν Δ Ο.Π.Κ. Δωρεάν Α.Α.Π Α + Β + Δ + Α.Α.Π. 450 Ε.Β.Ι Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα. Για την παροχή πρόσβασης μέσω διαδικτύου σε Φ.Ε.Κ. προηγουμένων ετών και συγκεκριμένα στα τεύχη: α) Α, Β, Δ, Α.Α.Π., Ε.Β.Ι. και Δ.Δ.Σ., η τιμή προσαυξάνεται, πέραν του ποσού της ετήσιας συνδρομής του 2007, κατά 40 ανά έτος και ανά τεύχος και β) για το τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε. & Γ.Ε.ΜΗ., κατά 60 ανά έτος παλαιότητας. * Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/ η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ Αθήνα). * Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. * Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεο πτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α., τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα). * Το ποσό υπέρ Τ.Α.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκπτωση. * Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρούνται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8 τηλ.: , , Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης ανάγνωσης των δημοσιευμάτων που καταχωρούνται σε όλα τα τεύχη της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως πλην εκείνων που καταχωρούνται στο τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε και Γ.Ε.ΜΗ., από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr). * * Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών λειτουργούν καθημερινά από 08:00 μέχρι 13:00 ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16411 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1304 2 Ιουλίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 68092/Γ7 Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών Μαθημάτων Μουσι κής Παιδείας για τα Μουσικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20039 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1396 16 Ιουλίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 89406/Γ2 Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών για τη διδασκαλία της Ρωσικής Γλώσσας στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2589 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 139 11 Ιουλίου 2008 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3676 Κύρωση της Σύμβασης Πώλησης Μετοχών και της Συμ φωνίας Μετόχων μεταξύ του Ελληνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 357 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 39 6 Φεβρουαρίου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 1763 (1) Ανακατασκευή του διατηρητέου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1 3 Ιανουαρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Ζ1 1398 Καθορισμός πιστοποιητικών, δηλώσεων, καταστάσεων και σχεδίων διευθέτησης οφειλών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 419 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 28 4 Φεβρουαρίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4234 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελ ληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6763 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 231 3 Νοεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4026 Κύρωση του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της Κυβέρ νησης της Ελληνικής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6369 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 216 30 Σεπτεμβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘM. 4019 Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και λοιπές διατάξεις. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6367 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 544 6 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./2/4958 Κατανομή προσωπικού σε εκτέλεση αμετάκλητων δι καστικών αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12139 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1134 12 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 92245/Δ3 Τύπος και περιεχόμενο των απολυτηρίων και των πτυ χίων σπουδών των Σχολικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6721 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 228 2 Νοεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4025 Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέ ντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45919 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3046 16 Νοεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 110706 Κατάλογος φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων που χορη γούνται με ιατρική συνταγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 76 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 09 0 Ιουνίου 05 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4990/366 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για ερ γασία πολιτών τρίτων χωρών για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7097 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 264 22 Δεκεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4033 Προσαρμογή στις διατάξεις της Οδηγίας 2009/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 747 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 86 6 Μαΐου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 5764 Κήρυξη του επαναπροσδιορισμού της θέσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1885 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4062 Aξιοποίηση του πρώην Αεροδρομίου Ελληνικού Πρό γραμμα ΗΛΙΟΣ Προώθηση της χρήσης ενέργει ας από ανανεώσιμες πηγές (Ενσωμάτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19271 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1507 23 Ιουλίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 85224/Ε5 Αντιστοιχίες Τμημάτων ΤΕΙ. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23249 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1502 4 Μαΐου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ7α/Γ.Π.οικ. 46217 Απλούστευση διαδικασιών αρμοδιότητας του Υπουργεί ου Υγείας και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6721 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 228 2 Νοεµβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4025 Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέ ντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18285 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1107 8 Μαΐου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παράταση προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φο ρολογίας εισοδήματος οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2083 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 680 Αυγούστου 205 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 36023/909 Καθορισμός αριθμού θέσεων για το Υπουργείο Υγείας, που πληρούνται από άτομα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 51153 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3440 ΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 24 Δεκεμβρίου 2012 Κατάργηση κενών οργανικών θέσεων Πολιτικού Προσωπικού με Σχέση Εργασίας Δημοσίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9775 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 640 4 Μαρτίου 04 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 8055/9 Συμπλήρωση τροποποίηση της με αριθμ. 34/90/ 304 κοινής υπουργικής απόφασης των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 32709 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2294 16 Σεπτεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4748/106075 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. πρωτ. 266355/ 11 02 2009 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11905 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1113 11 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 89884/Δ2 Αναθέσεις μαθημάτων Καλλιτεχνικών Γυμνασίων με Λυκειακές Τάξεις. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25837 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2082 28 Σεπτεμβρίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 125494 Καθορισμός διαδικασιών και λεπτομερειών για την εφαρμογή του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8313 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 761 29 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. πράξης 39/19 03 2015 Αντικατάσταση της υπ αρ. Β7/178/22 8 1994 (ΦΕΚ 628 τ. Β ) Υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14721 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1049 12 Ιουλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επιχορήγηση των Ειδικών Λογαριασμών των Πανεπι στημίων για τη λειτουργία του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3981 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 294 27 Φεβρουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παράταση προθεσμίας υποβολής δήλωσης πληρο φοριακών στοιχείων μίσθωσης από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31231 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2222 9 Σεπτεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Φ.151/123835/Β6 Τροποποίηση της υπ αριθ. Φ.253/143554/Β6/12 11 2010 (Φ.Ε.Κ. 1794/τ.Β

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 079 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 94 5 Μαΐου 05 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ωρολόγιο Πρόγραµµα των µαθηµάτων των Α, Β, Γ και τάξεων του Εσπερινού Γενικού Λυκείου...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45749 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 326 8 Δεκεμβρίου 203 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατανομή Οργανικών θέσεων μόνιμου Διοικητικού Προ σωπικού στις Διευθύνσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20191 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1484 17 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διεκπεραίωση μέσω των Ενιαίων Κέντρων Εξυπηρέ τησης της έκδοσης άδειας λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 139 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 15 22 Ιανουαρίου 2015 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 19 Τροποποίηση του Π.δ. 184/1996 «Όροι υγειονομικού ελέγ χου που διέπουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25655 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1816 25 Ιουλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ. 1182 Καθορισμός τύπου και περιεχομένου της δήλωσης πε ριουσιακής κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4251 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 267 18 Φεβρουαρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός της ετήσιας επιχορήγησης των Τ.Ε.Ι. Θεσ/νίκης και Πειραιά για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22391 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1488 19 Ιουνίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 12952 Τροποποίηση της υπ αρ. 7073/17 5 2011 απόφασης του Υπουργού Πολιτισμού και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 40503 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3503 29 Δεκεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 8001/5/74 ρκε Περί του είδους και του ποσοστού δαπανών που πλη ρώνονται σε βάρος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8637 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 393 21 Φεβρουαρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 2/19525/0026 Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την πληρωμή του στεγαστικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 40005 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2479 11 Σεπτεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατάργηση κενών οργανικών θέσεων πολιτικού προ σωπικού με σχέση εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9283 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 844 14 Μαΐου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ 1104 Διαγραφή αχρεώστητης οφειλής ΦΠΑ βάσει δήλωσης και περαιτέρω επιστροφή. Η ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 10414 10 Σεπτεμβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Ανακοινώσεις την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 46245 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3269 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 30 Δεκεμβρίου 2011 Διαπίστωση αυτοδίκαιης κατάργησης κενών οργανικών θέσεων πολιτικού προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 52007 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3486 31 Δεκεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ενοποιημένος Οργανισμός του Γενικού Νοσοκομεί ου Σάμου «ΑΓ. ΠΑΝTΕΛΕΗΜΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10631 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 545 18 Απριλίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις δι ατάξεις της Οδηγίας 2006/20/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 8 8 Ιανουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός του χρόνου υποβολής της δήλωσης από δοσης του φόρου που παρακρατείται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 5834 2 Ιουλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 14175 17 Δεκεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά της Ανώνυμης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6269 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 281 13 Φεβρουαρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση έργων στην Εταιρεία «ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥ ΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.».... 1 Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 36823 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3134 21 Νοεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 33692/2202 Καθορισμός διαδικασίας και τεχνικών απαιτήσεων για την έγκριση κυκλοφορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 2894 15 Μαΐου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών της σύστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 10271 6 Σεπτεμβρίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Ανακοινώσεις την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 12902 9 Δεκεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6101 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 752 19 Αυγούστου 2010 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμ. 0910032189 Προκήρυξη θέσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20575 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1711 17 Αυγούστου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της αριθ. Δ6Α 1036682 ΕΞ2014/ 25 2 2014 (Β 478 και 558) απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2233 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 106 9 Μαΐου 2011 ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Διενέργεια Απογραφής Πληθυσμού Κατοικιών. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 14192 17 Δεκεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Ανακοινώσεις την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 6761 19 Ιουλίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 4272 12 Ιουλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 827 25 Φεβρουαρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά της Ανώνυμης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19533 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1617 31 Ιουλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Γ.Δ.Ο.Π.0001062ΕΞ 2015/Χ.Π. 2412 Άρση περιορισμών της Πράξης Νομοθετικού Περιεχο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 9053 29 Αυγούστου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 3585 4 Ιουνίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27443 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2200 11 Αυγούστου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 6171/101326 Καθορισμός διαδικασιών και δικαιολογητικών για την επέκταση της χορήγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 11607 17 Οκτωβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 6417 9 Ιουλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 7524 12 Ιουλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Δικαστικά Kήρυξη ανίσχυρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 642 24 Ιανουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 4059 7 Ιουνίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4397 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 141 27 Ιουνίου 2014 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4268 Κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης για την προστασία όλων των προσώπων από αναγκαστική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 602/06/Β/86/04

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 602/06/Β/86/04 Σχέδιο απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 29.06.2012 των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 602/06/Β/86/04 Θέμα 1ο: Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 2254 29 Μαρτίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 3638 27 Μαΐου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών της τροποποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 10255 24 Αυγούστου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Πρόεδρο του Δ.Σ. για την εκτέλεση των αποφάσεων του Δ.Σ. Απόφαση:

Θέμα: Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Πρόεδρο του Δ.Σ. για την εκτέλεση των αποφάσεων του Δ.Σ. Απόφαση: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 ης /2010 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΡΟΥΣ ΠΑΡΝΩΝΑ - ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ ΜΟΥΣΤΟΥ Την Πέμπτη 25 Φεβρουαρίου 2010 και ώρα 2:00 μ.μ., πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του Φορέα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 304 16 Ιανουαρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4205 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 347 21 Ιουλίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση Γεvικoύ Πoλεoδoμικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 2099 28 Μαρτίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12965 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 892 22 Ιουνίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αναγνώριση Κέντρου κατάλληλου για την εμφύτευ ση Κοχλιακών Εμφυτευμάτων... 1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 10094 18 Αυγούστου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Aνακοίνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29961 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1966 21 Δεκεμβρίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 309891 Διαδικασία υποβολής της Ενιαίας Δήλωσης Καλλιέργειας/ Εκτροφής του Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 9838 20 Αυγούστου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Ανακοινώσεις Εταιρειών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10351 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 543 18 Απριλίου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 37353/2375 Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2005/553/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 6786 11 Ιουλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1429 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 54 Συνδρομή κατά τη διέλευση σε περίπτωση απομάκρυν σης υπηκόων τρίτων χωρών δια της αεροπορικής οδού. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ της 28.6.2013

ΠΡΑΚΤΙΚΟ της 28.6.2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ της 28.6.2013 Της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΔΟΛ DIGITAL Α.Ε. ----------------------------------- Σήμερα, την 28 η Ιουνίου 2013, ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλους. Η ισχύς των δικαιολογητικών είναι τρίμηνη.

Συμβούλους. Η ισχύς των δικαιολογητικών είναι τρίμηνη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΕΜΠΟΡΙΟΥ Αρμόδια: Ε. Ξενάκη Δ/νση: Λουδοβίκου 1, Πλ. Οδησσού, 18531 Πειραιάς Τηλέφωνο: 210 41.77.241-5, 210 42.23.364

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2849 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 293 7 Νοεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ. Υπόδειγμα 1. ΠΡΟΣ: Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ /Τμήμα Γ.Ε.ΜΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ. Υπόδειγμα 1. ΠΡΟΣ: Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ /Τμήμα Γ.Ε.ΜΗ 6938 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ Υπόδειγμα 1 Υπηρεσία Μιας Στάσης για τη σύσταση εταιρειών Συμβολαιογράφος. Ταχ. Δ/νση : Ταχ. Κώδικας : Τηλέφωνο : Ηλ. Ταχ/μειο : - - 201...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 12163 18 Νοεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΧΟΝΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 26 ης ΜΑΙΟΥ 2015.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΧΟΝΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 26 ης ΜΑΙΟΥ 2015. ΠΡΑΚΤΙΚΟ Της Oγδοης Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία «RADICAL COMMUNICATIONS ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 1639 7 Μαρτίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 12227 21 Νοεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 1709 4 Απριλίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδια αποφάσεων για κάθε θέμα της ημερησίας διατάξεως της πρόσκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 26ης Ιουνίου 2014

Σχέδια αποφάσεων για κάθε θέμα της ημερησίας διατάξεως της πρόσκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 26ης Ιουνίου 2014 Σχέδια αποφάσεων για κάθε θέμα της ημερησίας διατάξεως της πρόσκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 26ης Ιουνίου 2014 Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ομόφωνα αποφασίζουν όπως αναρτηθούν στην ιστοσελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 7912 16 Ιουλίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά της Ανώνυμης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 7781 19 Ιουλίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 11101 9 Οκτωβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 12694 23 Οκτωβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45509 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3191 16 Δεκεμβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση Σχολικών Δικτύων Εκπαίδευσης και Υπο στήριξης (Σ.Δ.Ε.Υ.) Θεσσαλίας....

Διαβάστε περισσότερα