ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου Ιουλίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Ανακοινώσεις την επωνυμία «ΠΕΙΡΑΙΩΣ LEASING ΧΡΗΜΑΤΟΔΟ ΤΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΠΕΙΡΑΙΩΣ LEASES» την επωνυμία «ΝΕΟΝ ΣΤΑΡ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΦΩ ΤΕΙΝΕΣ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΝΕΟΝ ΣΤΑΡ Α.Ε.» την επωνυμία «MED SEA HEALTH ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕ ΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» με δ.τ. «MED SEA HEALTH S.A.» την επωνυμία «EUROVALUE ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ Ανώ νυμος Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία» με δ.τ. «EUROVALUE A.E.B.E.» την επωνυμία «ΚΟΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΛΕ ΩΦΟΡΕΙΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΔΡΑΜΑΣ ΑΝΩ ΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΔΡΑΜΑΣ ΑΕ» την επωνυμία «ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙ ΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με δ.τ. «ΠΗ ΓΑΣΟΣ Α.Τ.Β.Ε.Ε.» την επωνυμία «ΑΛΕΞΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟ ΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» την επωνυμία «ΚΑΜΙΝΑΡΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥ ΣΗΣ» με δ.τ. «Τ.Ε.Μ.Α.»... 8 Εταιρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΟΧΗΜΙΚΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε. Γεωργική, Βιομηχανική, Χημι κή Εμπορική και Βιοτεχνική Ανώνυμη Εταιρεία». 9 Εταιρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΟΧΗΜΙΚΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε. Γεωργική, Βιομηχανική, Χημι κή Εμπορική και Βιοτεχνική Ανώνυμη Εταιρεία». 10 την επωνυμία. «ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ Α.Ε. ΕΜΠΟ ΡΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ» την επωνυμία «ΠΑΠΥΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙ ΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΧΑΡΤΙ ΟΥ» με δ.τ. «PAPYROS PAPER MILL S.A.» την επωνυμία «ΤΟΚΑΣ ΣΙΤΗΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙ ΡΙΑ» την επωνυμία «ΧΑΛΑΤΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΞΕΝΟΔΟ ΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με δ.τ. «ΑΦΡΟΔΙΤΗ Τ.Ξ.Ε. Α.Ε.» την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡ ΓΑΣΙΑΣ ΚΡΕΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με δ.τ. «ΕΛ. Β.Ε.Κ. Α.Ε» την επωνυμία «ΚΩΣΤΑΡΕΛΛΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με δ.τ. «ΝΕΦΕΛΗ Τ.Ξ.ΚΤ.Ε. Α.Ε.»

2 2 TEΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (1) την επωνυμία «ΠΕΙΡΑΙΩΣ LEASING ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙ ΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΠΕΙ ΡΑΙΩΣ LEASES». Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΘΗΝΩΝ Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΕΙΡΑΙΩΣ LEASING ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙ ΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΠΕΙΡΑΙΩΣ LEASES» και αριθμό Μητρώου 44407/01/Β/99/91(06) με το οποίο εκλέχθηκε νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ο ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΚΕΝΝΕΝΤΥ 64 ΒΙΛΛΑ ΡΙΤΖ Ζ2 ΠΥΛΑΙΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΑΔΤ ΑΒ /2006 ΑΦΜ Ζ ΔΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ σε αντικατάσταση του πα ραιτηθέντος ΗΛΙΑ ΜΙΛΗ. Μετά την αντικατάσταση αυτή και την ανασυγκρό τηση σε σώμα με το ίδιο πρακτικό η νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου του οποίου η θητεία λήγει στις έχει ως κατωτέρω: 1. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ. 2. ΕΥΤΥΧΙΟΣ Θ. ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ. 3. ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΥΡΕΛΟΣ Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ. 4. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΕΜΟΣ ΜΕΛΟΣ. 5. ΙΩΝ ΠΑΥΛΟΣ ΕΓΓΛΕΖΟΣ ΜΕΛΟΣ. 6. ΘΕΑΓΕΝΗΣ ΗΛΙΑΔΗΣ ΜΕΛΟΣ. 7. ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΕΛΟΣ. Εκπροσώπηση της εταιρείας στις σχέσεις της με τους τρίτους. 1. Δικαίωμα πρώτης (Α ) υπογραφής στους: (α) Ιωάννη Μαυρέλο (Σινώπης 27, Αθήνα, κάτοχος ΑΔΤ: ΑΒ ). (β) Εμμανουήλ Χαρμπή (Βοιωτίας 20α, Κ. Χαλάνδρι, κάτοχος ΑΔΤ: ΑΒ ). (γ) Ανδρέα Δημητριάδη (Χαρ. Τρικούπη 93, Κηφισιά, κάτοχος ΑΔΤ: Λ ). (δ) Αλέξανδρο Τζιεράκη (Χανίων 30, Κερατσίνι, κάτο χος ΑΔΤ: Σ ). 2. Δικαίωμα δεύτερης (Β ) υπογραφής στους: (α) Σάββα Αλεξιάδη (Ήρας 10, Θεσσαλονίκη, κάτοχος ΑΔΤ: Ξ ). (β) Ηλία Τριανταφύλλου (Παλλήνης 5, Κηφισιά, κάτοχος ΑΔΤ Ξ ). (γ) Αλέξανδρο Αγάπιο Τριανταφυλλίδη (Δημ. Γούναρη 8, Αγ Ανάργυροι, κάτοχος ΑΔΤ Φ ). (δ) Γεωργία Γρίβα του Χρήστου (Ομήρου 51, Αγ. Δη μήτριος, ΑΔΤ Σ ). 1. Την εταιρεία εκπροσωπούν και δεσμεύουν απερι ορίστως για κάθε πράξη και συναλλαγή, οι έχοντες δικαίωμα πρώτης υπογραφής, ενεργώντας και υπογρά φοντας από κοινού ανά δύο (2) κάτω από την εταιρική επωνυμία. 2. Μέχρι του ποσού των Ευρώ , την εταιρεία εκπροσωπούν και δεσμεύουν από κοινού μία πρώτη και μία δεύτερη υπογραφή κάτω από την εταιρική επωνυ μία. 3. Ειδικά για καταθέσεις επιταγών και εντολών στους λογαριασμούς όψεως ή στους δανειακούς λογαρια σμούς της Εταιρείας, αρκεί μία πρώτη και μία δεύτερη υπογραφή από κοινού κάτω από την εταιρική επωνυμία, χωρίς κανένα περιορισμό ποσού. 4. Οι δεσμεύοντες και εκπροσωπούντες την Εταιρεία δύνανται να αναθέτουν με συμβολαιογραφικό πληρε ξούσιο μέρος των εξουσιών τους σε υπαλλήλους της Εταιρείας, καθώς και σε Διευθυντές και Υποδιευθυντές των Καταστημάτων της «Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε.». 5. Οι Χριστόδουλος Αντωνιάδης, Πρόεδρος του Δ.Σ. Ευτύχιος Θ. Βασιλάκης, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. και Ιω άννης Μαυρέλος, Διευθύνων Σύμβουλος, ενεργούντες ο καθένας από αυτούς ξεχωριστά, εξουσιοδοτούνται να υπογράφουν αντίγραφα και αποσπάσματα πρακτικών Δ.Σ. και Γ.Σ. της Εταιρείας. Αθήνα, 14 Ιουλίου 2008 Ο Διευθυντής ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΒΑΙΟΣ (2) την επωνυμία «ΝΕΟΝ ΣΤΑΡ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΦΩΤΕΙ ΝΕΣ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΝΕΟΝ ΣΤΑΡ Α.Ε.». Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΘΗΝΩΝ Την καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από πρακτικό Γενικής Συνέλευσης καθώς και το από Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΝΕΟΝ ΣΤΑΡ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΦΩΤΕΙΝΕΣ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΝΕΟΝ ΣΤΑΡ Α.Ε.» και αριθμό Μητρώου 39065/01/Β/97/503 που εδρεύει στο Δήμο ΤΑΥΡΟΣ (ΣΜΥΡΝΗΣ 13 15) από το οποίο προ κύπτει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την παραπάνω Γ.Σ. και θα διοικήσει την εταιρεία μέχρι συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής: 1) Γεώργιος Αλεξόπουλος του Ανδρέα και της Ελένης, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Αλίμου, οδός Αγ. Παντε λεήμονος αρ. 30 (Α.Δ.Τ. Σ031431/ Α.Τ. Ν. Σμύρνης), Πρόεδρος Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος. 2) Νικόλαος Παλάτος του Ιωάννη και της Ευγενίας, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Καλλιθέας, οδός Αγν. Στρατιώτη αρ. 7 (ΑΒ327410/ Τ.Α. Καλλιθέας), Αντιπρόεδρος Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος. 3) Τηλέμαχος Καρατζάς του Ηρακλή και της Μαρίας, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Αγ. Παρασκευής, οδός Μανιακίου αρ. 2 (Α.Δ.Τ. Χ517539/ Α.Τ. Αγ.Πα ρασκευής), Μέλος Δ.Σ. 4) Πέτρος Κοροβέσης του Χαράλαμπου και της Ελέ νης, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Αθηνών, οδός Πο ντοηρακλείας αρ. 18 (Α.Δ.Τ. Ν143624/ ΙΔ Π.Α. Αθηνών), Μέλος Δ.Σ. 5) Κυριάκος Κυριακόγκωνας του Ιωάννη και της Ζωής, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Παλ. Φαλήρου, οδός Αγ. Αλεξάνδρου αρ. 90 (Α.Δ.Τ. Ρ027082/ Τ.Α. Αμφι θέας), Μέλος Δ.Σ. Την εταιρεία εκπροσωπούν και δεσμεύουν ξεχωριστά ο καθένας οι παρακάτω:

3 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 3 1) Γεώργιος Αλεξόπουλος του Ανδρέα και της Ελένης, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Αλίμου, οδός Αγ. Παντε λεήμονος αρ. 30 (Α.Δ.Τ. Σ031431/ Α.Τ. Ν. Σμύρνης), Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος. 2) Νικόλαος Παλάτος του Ιωάννη και της Ευγενίας, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Καλλιθέας, οδός Αγν. Στρατιώτη αρ. 7 (ΑΒ327410/ Τ.Α. Καλλιθέας) Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος με μόνο τον περιορισμό ότι για την υπογραφή συμβάσεων συνολι κού ποσού μεγαλύτερου των ,00 ΕΥΡΩ και την ανάληψη υποχρεώσεων ιδίου ποσού απαιτείται η από κοινού υπογραφή των Γεωργίου Αλεξόπουλου και Νι κολάου Ι. Παλάτου. Αθήνα, 11 Ιουλίου 2008 Ο Διευθυντής κ.α.α. ΧΡ. ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ (3) Εται ρειών στοιχείων της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία «MED SEA HEALTH ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟ ΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» με δ.τ. «MED SEA HEALTH S.A.». Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας η από απόφα ση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και το από πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώ νυμης Εταιρείας με την επωνυμία «MED SEA HEALTH ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» με δ.τ. «MED SEA HEALTH S.A.» και ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 61069/03/Β/06/41, με την οποία εκλέχθηκαν οι κατωτέρω ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και συγκροτήθηκε αυτό σε σώμα, ως εξής: 1) Αστέριος Πιτσιόρλας του Αριστείδη και της Ανα στασίας, κάτοικος Αλίμου Αττικής (οδός Θουκιδίδου 71), με Α.Δ.Τ. Σ /97, Α.Φ.Μ , Δ.Ο.Υ. Πλοίων Πειραιά, ΠΡΟΕΔΡΟΣ. 2) Ανδρέας Ραγότης του Βαλέριου και της Ειρήνης, κάτοικος Κρυοπηγής του Δήμου Κασσανδρείας Χαλκι δικής (θέση Τρεις Ελιές), με Α.Δ.Τ. ΑΒ /05, Α.Φ.Μ , Δ.Ο.Υ. Κασσάνδρας, ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ. 3) Διονύσιος Κυπριώτης του Αριστείδη και της Μαρίας, κάτοικος Νίκαιας Αττικής (Καλλιπόλεως 32), με Α.Δ.Τ. Τ /99, Α.Φ.Μ , Δ.Ο.Υ. Νίκαιας, ΔΙΕΥΘΥ ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ. 4) Sergey (Σεργκέϊ) Chizhov (ΤζισόΒ) του Valery (Βαλέρι) και της Inna (Ινα), κάτοικος Αγίας Πετρούπολης Ρωσίας, (S. PITERBURG STR. KAVALERGARDSKAYA 22 2), προσω ρινά διαμένων στην Ελλάδα στην Κρυοπηγή του Δήμου Κασσανδρείας Χαλκιδικής (θέση Τρεις Ελιές), κάτοχος Ρωσικού διαβατηρίου με αριθμό 62 Νο / , Α.Φ.Μ , Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, Ρωσικής ιθαγένειας και υπηκοότητας, ΜΕΛΟΣ. 5) Valery (Βαλέρι) Ragotis (Ραγότης) του Valentinas (Βαλεντίνας) και της Raisa (Ράϊσα), κάτοικος Αγίας Πε τρούπολης Ρωσίας (Ligovsky Prospekt 78/9), προσωρι νά διαμένων στην Ελλάδα στην Κρυοπηγή του Δήμου Κασσανδρείας Χαλκιδικής (θέση Τρεις Ελιές), κάτοχος Ρωσικού διαβατηρίου με αριθμό 63Νο / , Α.Φ.Μ , ΔΟΥ Κασσάνδρας, Ρωσικής ιθαγένειας και υπηκοότητας, ΜΕΛΟΣ. Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι μέχρι τις Την εταιρεία εκπροσωπούν και δεσμεύουν ο Πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας Αστέριος Πιτσιόρλας και Διονύσιος Κυ πριώτης αντίστοιχα ενεργούντες ο καθένας μόνος του, υπογράφοντας κάτω από την σφραγίδα της εταιρείας, εκτός των αρμοδιοτήτων της έκδοσης επιταγών και ανάληψης χρηματικών ποσών από τους τραπεζικούς λογαριασμούς της εταιρείας οι οποίες ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα του Διευθύνοντος Συμβού λου του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας Διονυ σίου Κυπριώτη. Η διεύθυνση της εταιρείας είναι στη συμβολή των οδών Λεωφόρου Συγγρού 168 και Βαλέστρα 2 στο Δήμο Καλλιθέας. Επίσης με την ανωτέρω απόφαση της Γενικής Συ νέλευσης ορίστηκαν για τη χρήση 2008, οι κατωτέρω ελεγκτές ως εξής: Τακτικός: Αστέριος Κουφός του Ιωάννη, ΑΜΣΟΕΛ: Αναπληρωματικοί: Κωνσταντίνος Νικολέτος του Βασιλείου, ΑΜΣΟΕΛ: Την ίδια ημερομηνία καταχωρήθηκαν το προσάρτημα, η έκθεση διαχείρισης του Δ.Σ. και η έκθεση ελεγκτών για τη χρήση Ελευσίνα, 2 Ιουλίου 2008 Η Διευθύντρια Ε. ΜΙΧΕΛΑΚΑΚΗ (4) Εται ρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επω νυμία «EUROVALUE ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ Ανώνυμος Εμπο ρική και Βιομηχανική Εταιρεία» με δ.τ. «EUROVALUE A.E.B.E.». Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας η από απόφα ση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και το από Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «EUROVALUE ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ Ανώνυμος Εμπορική και Βιομηχανική Εται ρεία», δ.τ. «EUROVALUE A.E.B.E.» και με ΑΡΜΑΕ 48985/03/ Β/01/54 (04), με την οποία εκλέχθηκαν οι κατωτέρω ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που θα διοικήσει την εταιρεία μέχρι την και συγκροτήθηκε αυτό σε σώμα ως εξής: 1. ΣΟΥΓΙΑΝΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του Σπυρίδωνα, κάτοι κος Μοσχάτου Αττικής, οδός Πλάτωνος 64, με ΑΔΤ Π /92 και ΑΦΜ /ΔΟΥ Μοσχάτου, Πρό εδρος Δ.Σ. & Δ/νων Σύμβουλος. 2. ΔΕΡΜΙΤΖΙΩΤΗΣ ΚΟΣΜΑΣ του Ευστρατίου, κάτοι κος Βύρωνα Αττικής, οδός Γ. Γεννηματά 36 38, με ΑΔΤ Χ /04 και ΑΦΜ /ΔΟΥ Βύρωνα, Αντιπρό εδρος Δ.Σ.

4 4 TEΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 3. ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Θεοδώρου, κάτοικος Γλυφάδας Αττικής, οδός Π. Μπακογιάννη 12, με ΑΔΤ Ξ /88 και ΑΦΜ /ΔΟΥ Δ Πειραιά, Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. 4. ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του Φωτίου, κάτοικος Αθηνών, οδός Ελλησπόντου 82, με ΑΔΤ Φ /2001 και ΑΦΜ /ΔΟΥ Μοσχάτου, Μη Εκτελεστικό, Μέλος Δ.Σ. Την εταιρεία εκπροσωπεί ο Πρόεδρος Δ.Σ. & Δ/νων Σύμβουλος, ΣΟΥΓΙΑΝΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ και δεσμεύουν με την υπογραφή τους από κοινού οι ΣΟΥΓΙΑΝΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, Πρόεδρος Δ.Σ. και Δ/νων Σύμβουλος και ΔΕΡΜΙΤΖΙΩΤΗΣ ΚΟΣΜΑΣ, Αντιπρόεδρος Δ.Σ. Επίσης με την ανωτέρω απόφαση της Γενικής Συ νέλευσης ορίστηκαν για τη χρήση οι κατωτέρω ελεγκτές της ελεγκτικής εταιρείας «BKR GLOBAL ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.», ως εξής: Τακτικός: ΚΟΥΦΟΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ του Ιωάννη, με AM ΣΟΕΛ Αναπληρωματικός: ΝΙΚΟΛΕΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Βασιλείου, με AM ΣΟΕΛ Την ίδια ημερομηνία καταχωρήθηκαν: το Προσάρτη μα, η έκθεση διαχείρισης Διοικητικού ΣυμΒουλίου και έκθεση ελεγκτών για τη χρήση Ελευσίνα, 27 Ιουνίου 2008 Η Διευθύντρια Ε. ΜΙΧΕΛΑΚΑΚΗ (5) Εται ρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΟΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕIΣΠΡΑΞΕΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙ ΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΔΡΑΜΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙ ΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΔΡΑΜΑΣ ΑΕ». Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΔΡΑΜΑΣ Την καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από Πρα κτικό Γενικής Συνέλευσης καθώς και το από Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΟΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕ ΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΔΡΑΜΑΣ ΑΝΩ ΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΔΡΑΜΑΣ ΑΕ» και αριθμό Μητρώου 55280/51/Β/03/14 που εδρεύει στο Δήμο ΔΡΑΜΑΣ από το οποίο προκύπτει ότι το Διοικητι κό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την παραπάνω Γ.Σ. και θα διοικήσει την εταιρεία μέχρι συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής: 1) Καλογιαννίδης Θεόδωρος του Πέτρου, γεννηθείς το 1977, κάτοικος Δράμας (Σαπφούς 6) με Α.Δ.Τ. ΑΒ και Α.Φ.Μ ως Πρόεδρος. 2) Παπαδόπουλος Ιωάννης του Αλεξάνδρου, γεννηθείς το 1944 στο Όλβιο Ξάνθης, κάτοικος Ν. Αμισσό Δρά μας με Α.Δ.Τ. Θ / και Α.Φ.Μ ως Αντιπρόεδρος. 3) Τικταμπανίδης Κων/νος του Παύλου, γεννηθείς στην Δράμα το 1921, κάτοικος Δράμας (Αγχιάλου 1) με Α.Δ.Τ. Σ / και Α.Φ.Μ ως Μέλος. 4) Θεολογίδης Μαυρουδής, γεννηθείς στην Δράμα το 1972, κάτοικος Δράμας (Ευαγγελιστρίας) με Α.Δ.Τ. ΑΕ και Α.Φ.Μ ως Μέλος. 5) Σταμπουλάκης Σταύρος, γεννηθείς στην Δράμα το 1976, κάτοικος Δράμας (Ευξείνου Πόντου 93) με Α.Δ.Τ. ΑΕ και Α.Φ.Μ ως Μέλος. Εκπροσώπηση της Εταιρείας Το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει στον Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. την ενάσκηση των δικαιωμάτων αυτού σε όλους τους τομείς. ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ Το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει παμψηφεί το δικαί ωμα υπογραφής στους: 1. Καλογιαννίδη Θεόδωρο, Πρόεδρο του Δ.Σ. 2. Παπαδόπουλο Ιωάννη, Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. 3. Κάργα Στέφανο, Ταμία της εταιρείας. Στους ανωτέρω παρέχεται το δικαίωμα όπως με την εταιρική υπογραφή που αποτελείται από την σφρα γίδα της Εταιρείας «ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε.» με τρεις (3) υπογραφές, αναλαμβάνουν χρήματα, χρημα τόγραφα, μερισματαποδείξεις, εισπράτουν χρήματα, εκδίδουν, αποδέχονται και οπισθογραφούν επιταγές, παραλαμβάνουν επιταγές, συμβάλλονται με τις Τράπε ζες για το άνοιγμα ενεγγύων Πιστώσεων και την έκδοση εγγυητικών επιστολών, δίνουν εντολές πληρωμής για λογαριασμό της Εταιρείας και γενικά διαχειρίζονται και συμβάλλονται για λογαριασμό της Εταιρείας και συνομολογούν δάνεια και πιστώσεις σε ανοικτό λογα ριασμό και να κάνουν χρήση αυτών. Δράμα, 7 Ιουλίου 2008 ΕΥΛ. ΠΑΠΑΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΟΥ (6) την επωνυμία «ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με δ.τ. «ΠΗΓΑ ΣΟΣ Α.Τ.Β.Ε.Ε.». Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΔΡΑΜΑΣ Την καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από Πρα κτικό Γενικής Συνέλευσης καθώς και το από Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙ ΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με δ.τ. «ΠΗ ΓΑΣΟΣ Α.Τ.Β.Ε.Ε.» και αριθμό Μητρώου 10629/51/Β/86/15 που εδρεύει στο Δήμο ΔΡΑΜΑΣ (ΒΙΠΕ ΔΡΑΜΑΣ) από το οποίο προκύπτει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την παραπάνω Γ.Σ. και θα διοικήσει την εταιρεία μέχρι συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής: 1. Γαζάνης Νικόλαος του Γεωργίου Ε.Δ.Ε, κάτοικος Δράμας οδός Νευροκοπίου 23, ΑΔΤ: ΑΕ , έτος γέννησης το 1957 στην Δράμα, με ΑΦΜ , υπη κοότητα Ελληνική, ως Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμ βουλος. 2. Πηταράκης Κωνσταντίνος του Ιωάννη, Τοπογρά φος Μηχανικός, κάτοικος Δράμας οδός Καποδιστρίου 1α, ΑΔΤ: Σ , έτος γέννησης το 1954 στην Δράμα,

5 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 5 με ΑΦΜ , υπηκοότητα Ελληνική, ως Αντιπρό εδρος. 3. Ραβίκαλης Χαράλαμπος του Δημητρίου Λογιστής, κάτοικος Χωριστής Δράμας, ΑΔΤ: ΑΕ , έτος γέν νησης το 1951 στην Δράμα, με ΑΦΜ , υπηκοό τητα Ελληνική, ως Μέλος. 4. Πηταράκη Ξανθίππη του Γεωργίου, Αρχιτέκτων Μηχανικός, κάτοικος Δράμας οδός Καποδιστρίου 1α, ΑΔΤ: Φ , έτος γέννησης το 1956 στην Δράμα, με ΑΦΜ , υπηκοότητα Ελληνική, ως Μέλος. 5. Κούστας Κωνσταντίνος του Σταύρου Πολιτικός Μη χανικός, κάτοικος Δράμας οδός Στρατηγοπούλου 5α, ΑΔΤ: Σ , έτος γέννησης το 1960 στην Δράμα, με ΑΦΜ , υπηκοότητα Ελληνική ως Μέλος. ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ Το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει ομόφωνα και παμ ψηφεί σύμφωνα με το άρθρο 20 του καταστατικού, δι καίωμα υπογραφής στους: 1. Γαζάνη Νικόλαο του Γεωργίου, ΑΔΤ: ΑΖ Πρόεδρο και Δ/ντα Σύμβουλο του Δ.Σ. 2. Πηταράκη Κωνσταντίνο του Ιωάννη, ΑΔΤ: Σ Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. 3. Ραβίκαλη Χαράλαμπο του Δημητρίου ΑΔΤ: ΑΕ Μέλος του Δ.Σ. Στους ανωτέρω παρέχεται το δικαίωμα όπως με την εταιρική υπογραφή που αποτελείται από τη σφραγίδα της εταιρείας «ΠΗΓΑΣΟΣ Α.Τ.Β.Ε.Ε.» και με μια από τις ως άνω τρεις (3) υπογραφές, αναλαμβάνουν χρήματα, χρη ματόγραφα, μερισματαποδείξεις, εισπράττουν χρήματα, εκδίδουν και οπισθογραφούν επιταγές, παραλαμβάνουν επιταγές, παραλαμβάνουν φορτωτικές, συμβάλλονται με τις Τράπεζες για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων και την έκδοση εγγυητικών επιστολών, δίδουν εντολές πληρωμής για λογαριασμό της εταιρείας και γενικά διαχειρίζονται και συμβάλλονται για λογαριασμό της Εταιρείας και συνομολογούν δάνεια και πιστώσεις σε ανοικτό λογαριασμό και να κάνουν χρήση αυτών προς οιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή Δη μοσίου Δικαίου. Δράμα, 8 Ιουλίου 2008 ΑΙΚ. ΚΑΡΤΕΡΙΔΟΥ (7) την επωνυμία «ΑΛΕΞΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙ ΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Την καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΛΕΞΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Μη τρώου 10548/42/Β/86/ ) Οι οικονομικές καταστάσεις, η έκθεση διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου και η επ αυτών έκθεση των ελεγκτών για τη χρήση ) Το από Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων με το οποίο αποφασίσθηκε η έγκριση αφ ενός της εκθέσεως του Δ.Σ., αφετέρου των ετησίων οικονομικών καταστάσεων χωρίς καμία τροποποίηση τους και εκ τρίτου ορίστηκαν ελεγκτές χρήσης οι εξής: Τακτικοί: 1) Αγγελική Τσάντα του Χρήστου και της Ελένης, γεν νημένη στα Ιωάννινα, το έτος 1966, κάτοικο Ιωαννίνων, οδός ΚΑ Φεβρουαρίου αριθμ. 184, οικονομολόγο, μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος με αριθ μό Μητρώου , πτυχιούχο Α.Β.Σ.Π., κάτοχο του υπ αριθμ. Φ / δελτίου ταυτότητος του Τμημ. Ασφαλείας Ιωαννίνων. 2) Δημήτριος Φασούλης του Θωμά και της Ευανθίας, γεννημένος στη Λυκόρραχη Ιωαννίνων το έτος 1940, κάτοικος Αγ. Παρασκευής Αθηνών, οδός Κουμουνδού ρου αριθμ , οικονομολόγος, πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε.Ε., κάτοχος του υπ αριθμ. Σ / δελτίου ταυ τότητος του Τμήμ. Ασφ. Αγίας Παρασκευής, μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος με αριθμό Μητρώου Αναπληρωματικοί: 1) Δημήτριος Μοσχέτας του Κων/νου και της Παρα σκευής, γεννημένος στο Σταυράκι Ιωαννίνων, το έτος 1945, κάτοικος Σταυρακίου Ιωαννίνων, οικονομολό γος, πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε.Ε., κάτοχο του υπ αριθμ. Ν / δελτίου ταυτότητος της Δ.Χ. Ιωαννίνων, μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος με αριθμό Μητρώου ) Κωνσταντίνος Κυρούσης του Σπυρίδωνα και της Φανής, γεννημένος στο Δίστρατο Κονίτσης, το έτος 1944, κάτοικος Πεδινής Ιωαννίνων, συνταξιούχος Α.Τ.Ε., κάτοχος του υπ αριθμ. Ι / δελτίου ταυ τότητος του Τμήμ. Ασφαλείας Ιωαννίνων, μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος με αριθμό Μητρώου Ιωάννινα, 8 Ιουλίου 2008 Ο Διευθυντής ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΑΓΕΝΑΣ (8) την επωνυμία «ΚΑΜΙΝΑΡΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΙ ΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ» με δ.τ. «Τ.Ε.Μ.Α.». Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Την καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΑΜΙΝΑΡΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙ ΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ» με δ.τ. «Τ.Ε.Μ.Α.» και αριθμό Μητρώου 46992/42/Β/00/ ) Οι οικονομικές καταστάσεις, η έκθεση διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου και η επ αυτών έκθεση των ελεγκτών για τη χρήση ) Το από Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων με το οποίο αποφασίσθηκε η έγκριση αφ ενός της εκθέσεως του Δ.Σ., αφετέρου των ετησίων οικονομικών καταστάσεων χωρίς καμία τροποποίησή

6 6 TEΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ τους και εκ τρίτου ορίστηκαν ελεγκτές χρήσης οι εξής: Τακτικοί: 1) Δημήτριος Μοσχέτας του Κων/νου και της Παρα σκευής, γεννημένος στο Σταυράκι Ιωαννίνων, το έτος 1945, κάτοικος Σταυρακίου Ιωαννίνων, οικονομολό γος, πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε.Ε., κάτοχο του υπ αριθμ. Ν / δελτίου ταυτότητος της Δ.Χ. Ιωαννίνων, μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος με αριθμό Μητρώου ) Αγγελική Τσάντα του Χρήστου και της Ελένης, γεν νημένη στα Ιωάννινα, το έτος 1966, κάτοικο Ιωαννίνων, οδός ΚΑ Φεβρουαρίου αριθμ. 184, οικονομολόγο, μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος με αριθ μό Μητρώου , πτυχιούχο Α.Β.Σ.Π., κάτοχο του υπ αριθμ. Φ / δελτίου ταυτότητος του Τμημ. Ασφαλείας Ιωαννίνων. Αναπληρωματικοί: 1) Δημήτριος Φασούλης του Θωμά και της Ευανθίας, γεννημένος στη Λυκόρραχη Ιωαννίνων το έτος 1940, κάτοικος Αγ. Παρασκευής Αθηνών, οδός Κουμουνδού ρου αριθμ , οικονομολόγος, πτυχιούχοι Α.Σ.Ο.Ε.Ε., κάτοχος του υπ αριθμ. Σ / δελτίου ταυ τότητος του Τμήμ. Ασφ. Αγίας Παρασκευής, μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος με αριθμό Μητρώου ) Κωνσταντίνος Κυρούσης του Σπυρίδωνα και της Φανής, γεννημένος στο Δίστρατο Κονίτσης, το έτος 1944, κάτοικος Πεδινής Ιωαννίνων, συνταξιούχος Α.Τ.Ε., κάτοχος του υπ αριθμ. Ι / δελτίου ταυ τότητος του Τμήμ. Ασφαλείας Ιωαννίνων, μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος με αριθμό Μητρώου Ιωάννινα, 8 Ιουλίου 2008 Ο Διευθυντής ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΑΓΓΕΝΑΣ (9) Εται ρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΟΧΗΜΙΚΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΜΑΚΕΔΟ ΝΙΑΣ Α.Ε. Γεωργική, Βιομηχανική, Χημική Εμπορική και Βιοτεχνική Ανώνυμη Εταιρεία». Την καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από Πρακτικό τακτικής Γενικής Συνέλευσης καθώς και το από Εταιρείας με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΟΧΗΜΙΚΑ ΛΙΠΑΣΜΑ ΤΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε. Γεωργική, Βιομηχανική, Χημική Εμπορική και Βιοτεχνική Ανώνυμη Εταιρεία» και αριθμό Μητρώου 11000/58/Β/86/002 που εδρεύει στο Δήμο ΚΑ ΤΕΡΙΝΗΣ (7ο χλμ. Ε.Ο Κατερίνης Λάρισας) από το οποίο προκύπτει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την παραπάνω Γ.Σ. και θα διοικήσει την εταιρεία μέχρι συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής: 1. Παπαδόπουλος Βασίλειος του Ηλία, εισοδηματίας, κάτοικος Κατερίνης, οδός Αγ. Δημητρίου 61, κάτοχος του υπ αριθμό Ξ /1987 Δελτίο Αστυνομικής Ταυ τότητας, ΑΦΜ , Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος. 2. Πριόνας Διονύσιος του Κων/νου, εισοδηματίας, κά τοικος Κατερίνης, Πλ. Δημοκρατίας, κάτοχος του υπ αριθμό Τα /00 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, ΑΦΜ , Αντιπρόεδρος. 3. Σαλπιστίδης Κομήνης του Χρήστου, εισοδηματίας, κάτοικος Κατερίνης, οδός Παρ. Τερζοπούλου, κάτοχος του υπ αριθμ. Ν /83, Δελτίο Αστυνομικής Ταυ τότητας, ΑΦΜ , Μέλος. 4. Πούλιος Αθανάσιος του Δημοσθένη, κάτοικος Κατε ρίνης, οδός Αγ. Δημητρίου 45, κάτοχος του υπ αριθμό Ι /1971 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, ΑΦΜ , Μέλος. 5. Πριόνας Βασίλειος του Κων/νου, κάτοικος Ν. Εφέσ σου Πιερίας, εισοδηματίας, κάτοχος του υπ αριθμό Κ /1976 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, ΑΦΜ , Μέλος. Ανάθεση υπογραφών και εκπροσώπηση της εταιρεί ας Το Διοικητικό Συμβούλιο βάσει του άρθρου 20 του καταστατικού όπως την εταιρεία εκπροσωπούν ενώπιον Δημοσίων, Δημοτικών Φορολογικών και λοιπών αρχών, Φυσικών ή Νομικών προσώπων Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, διαφόρων Οργανισμών κάθε μορφής, ενώπιον κάθε ελληνικών και ξένων Δικαστηρίων. Να εγείρουν αγωγές να υποβάλλουν μηνύσεις, να ασκούν όλα τα ένδικα μέσα, να διορίζουν δικηγόρους, να καταργούν δίκες, να συνάπτουν συμβιβασμούς δικαστικούς και εξώδικους με οποιουσδήποτε όρους, να καταθέτουν, αναλαμβάνουν και εισπράττουν χρήματα, χρηματό γραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια. Επίσης να συνάπτουν συμβιβάσεις τραπεζών για άνοιγμα κάθε μορφής πιστώσεων, να παρέχουν εξοφλήσεις, να μισθώ νουν και εκμισθώνουν κινητά και ακίνητα, να εκχωρούν και να ενεχυριάζουν απαιτήσεις, φορτωτικές και λοιπά δικαιόγραφα, να συνάπτουν κάθε είδους συμβάσεις με τρίτους, να διορίζουν πληρεξούσιους δικηγόρους, να παρέχουν εγγυήσεις της εταιρείας προς τρίτους, οι Παπαδόπουλος Βασίλειος Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος και Πριόνας Διονύσιος Αντιπρόεδρος και εντεταλμένος σύμβουλος όπως ενεργούν κεχωρισμένα για τις παραπάνω αναφερόμενες πράξεις. Προκειμένου όμως να εκδοθούν και οπισθογραφούν συναλλαγματι κές, γραμμάτια, επιταγές, αξιόγραφα και δικαιόγραφα γενικά, να τριτεγγυηθούν συναλλαγματικές, να συναρ τούν δάνεια από οποιοσδήποτε πιστωτικό ίδρυμα απαι τείται η υπογραφή και του Παπαδόπουλου Βασιλείου, Πρόεδρου και του Πριόνα Διονυσίου Αντιπροέδρου. Κατερίνη, 7 Ιουλίου 2008 (10) την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΟΧΗΜΙΚΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙ ΑΣ Α.Ε. Γεωργική, Βιομηχανική, Χημική Εμπορική και Βιοτεχνική Ανώνυμη Εταιρεία». Την καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας τα κατωτέρω στοιχεία της

7 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 7 Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΟΧΗΜΙΚΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε. Γεωργική, Βιομηχανική, Χημική Εμπορική και Βιοτεχνική Ανώνυμη Εταιρεία» και αριθμό Μητρώου 11000/58/Β/86/002. 1) Οι οικονομικές καταστάσεις, η έκθεση διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου και η επ αυτών έκθεση των ελεγκτών για τη χρήση ) Το από Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων με το οποίο αποφασίσθηκε η έγκριση αφ ενός της εκθέσεως του Δ.Σ., αφετέρου των ετησίων οικονομικών καταστάσεων χωρίς καμία τροποποίησή τους και εκ τρίτου ορίστηκαν ελεγκτές χρήσης οι εξής: Τακτικοί: 1. ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗ, οικονομο λόγος πτυχιούχος Α.Β.Σ.Π με Α.Μ.ΑΔ. ΟΙΚ. Επιμελητηρίου Ελλάδος 16195/93, κάτοικος Κατερίνης, Θεσ/νίκης 5 με ΑΔΤ Ξ AT Κατερίνης. 2. ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, γεν νήθηκε το 1967 στο Κίτρος, κάτοικος Κατερίνης Κα τερινιώτου 9α Κατερίνη, πτυχιούχος ΑΒΣΘ με ΑΔΤ Ν697197/84 AT Κατερίνης με Α.Μ.ΑΔ. Οικ. Επιμελητηρίου Ελλάδος /07. Αναπληρωματικοί: 1. ΒΟΥΔΟΥΡΗ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, οικονομολόγος, πτυχιούχος πανεπιστημίου Μακεδονίας, με Α.Μ.ΑΔ. Οικ. Επιμ. Ελλάδος 57678/2001, κάτοικος Κατερίνης, με ΑΔΤ ΞΞ ΑΤ. Κατερίνης. 2. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ, γεν νήθηκε το 1955 στο Καρτάδι Λάρισας, κάτοικος Κατερί νης Δ. Δημάδη 5, με ΑΔΤ Η / AT Τυρνά βου, με Α.Μ.ΑΔ. ΟΙΚ. Επιμ. Ελλάδος /2007. Κατερίνη, 8 Ιουλίου 2008 (11) την επωνυμία. «ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ». Την καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από Πρακτικό τακτικής Γενικής Συνέλευσης καθώς και το από Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ» και αριθμό Μητρώου 36501/58/Β/96/014 που εδρεύει στο Δήμο ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ (Μ. Αλεξάνδρου 60) από το οποίο προκύπτει ότι το Δι οικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την παραπάνω Γ.Σ. και θα διοικήσει την εταιρεία μέχρι την συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής: 1. Τασχουνίδης Πλάτων του Γεωργίου, επάγγελμα έμπορος, κάτοικος Κατερίνης οδός Αθ. Διάκου 59, με Α.Δ.Τ. Ρ και Α.Φ.Μ , Πρόεδρος και Δι ευθύνων Σύμβουλος. 2. Τασχουνίδης Γεώργιος του Κων/νου, επάγγελμα συ νταξιούχος, κάτοικος Κατερίνης οδός Αθ. Διάκου 59, με Α.Δ.Τ. Ε και Α.Φ.Μ , Αντιπρόεδρος. 3. Χατζηλάμπρου Δήμητρα του Ελευθερίου, επάγγελ μα ιδ. Υπάλληλος, κάτοικος Κατερίνης οδός Αθ. Διάκου 59, με Α.Δ.Τ. Ρ και Α.Φ.Μ , Μέλος. Εκπροσώπηση Καθορισμός των υπογραφών που δε σμεύουν την εταιρεία Το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο του καταστατικού της εταιρείας μεταβιβάζει στον Πρόε δρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο Τασχουνίδη Πλάτωνα του Γεωργίου όλες τις αρμοδιότητές του, όπως αυτές περιγράφονται στο καταστατικό. Επίσης αποφασίζει ότι, σε περίπτωση κωλύματός του, αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο της εταιρείας τον Τασχουνίδη Γεώργιο του Κων/νου. Αποφασίζει και παρέχει την εξουσία στον ανωτέρω Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο του Τασχουνίδη Πλάτωνα του Γεωργίου όπως με μόνη την σφραγίδα της εταιρείας και την υπογραφή του δεσμεύει την εταιρεία για κάθε συναλλαγή με κάθε φυσικό και νομικό πρόσω πο ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου, με κάθε Τράπεζα και Αρχή είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή. Μεταξύ δε των δικαιωμάτων τα οποία παρέχονται στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εται ρείας, περιλαμβάνεται και το δικαίωμα να ενεργούν τις ακόλουθες πράξεις: «να αναλαμβάνουν χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, να εισπράττουν χρήματα, εμβαζόμενα ή οπωσδήποτε οφειλόμενα στην εταιρεία, να εκδίδουν, αποδέχονται, οπισθογραφούν και εξοφλούν συναλλαγματικές, γραμ μάτια σε διαταγή και επιταγές, να παραλαμβάνουν φορτωτικές, να συνάπτουν με τις τράπεζες συμβάσεις για άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρείας ή υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οποιοδή ποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, είσπραξη φορτωτικών με ενέγγυο προκαταβολή, μίσθωση θυρίδων θησαυρο φυλακίου, να υπογράφουν συμβάσεις με τις Τράπεζες για τη χορήγηση δανείων προς την εταιρεία, πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό σε προσωπική ασφάλεια και για την αύξηση των ήδη υφισταμένων τοιούτων πιστώσεων ή και ασφαλισμένων με υποθήκες ή γραμμάτια ή και κάθε είδους ενεχύρου και να κάνουν χρήση αυτών (είτε με επιταγές, είτε με εντολές, είτε με αποδείξεις λήψεως χρημάτων), ως και των υπό της εταιρείας μισθωμένων χρηματοκιβωτίων, να παρέχουν εμπράγματη ασφάλεια προς εξασφάλιση απαιτήσεων γενικά κατά της εται ρείας επί κινητών ή ακινήτων δηλαδή ενέχυρο πάσης φύσεως, υποθήκη, προσημείωση και ναυτική υποθήκη στα πλοία αυτής, να παρέχουν εγγυήσεις εκ μέρους και για λογαριασμό της εταιρείας υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οποιο δήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, να αναλαμβάνουν τα σε ενέχυρο δοθέντα και να χορηγούν απαλλαγές από εγγυητικές επιστολές, να συνάπτουν μισθώσεις χρηματοκιβωτίων, να κάνουν χρήση αυτών, να λύουν τοιούτες μισθώσεις, και γενικά να ενεργούν κάθε πράξη διαχειρίσεως, της ανωτέρω απαριθμήσεως η οποία είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική». Κατερίνη, 9 Ιουλίου 2008

8 8 TEΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ (12) Εται ρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΑΠΥΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΧΑΡΤΙΟΥ» με δ.τ. «PAPYROS PAPER MILL S.A.». Την καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από Πρακτικό Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης καθώς και το από Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΑΠΥΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΧΑΡ ΤΙΟΥ» και διακριτικό τίτλο «PAPYROS PAPER MILL S.A.» και αριθμό Μητρώου 58909/58/Β/05/005 που εδρεύει στο Δήμο ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ (1ο ΧΛΜ Π.Ε.Ο Κατερίνης Θεσ σαλονίκης) από το οποίο προκύπτει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την παραπάνω Γ.Σ. και θα διοικήσει την εταιρεία μέχρι συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής: 1. Παπαδόπουλος Βασίλειος του Ηλία και της Μάρθας, που γεννήθηκε το έτος 1953 στο Κιλκίς και κατοικεί στην Κατερίνη έμπορος στο επάγγελμα και κάτοχος του με αριθμ. Ξ δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που εκδόθηκε στις από το Τ.Α. Κατερίνης και του Α.Φ.Μ της Β Δ.Ο.Υ. Κατερίνης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος. 2. Πούλιος Αθανάσιος του Δημοσθένους και της Μα ρίας, ελεύθερος επαγγελματίας, που γεννήθηκε το έτος 1956 στην Κατερίνη Πιερίας και κατοικεί στην Κατερίνη οδός Αγ. Δημητρίου 55, κάτοχος του με αριθμ. Τ δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που εκδόθηκε στις από το Τ.Α. Κατερίνης και του Α.Φ.Μ της Β Δ.Ο.Υ. Κατερίνης, Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος. 3. Πριόνας Διονύσιος του Κων/νου και της Μαρίας, ελεύθερος επαγγελματίας, που γεννήθηκε στην Ν. Έφε σο Πιερίας το έτος 1960 και κατοικεί στην Κατερίνη Πιερίας, οδός Μητρ. Κοϊδάκη αριθμός 11, κάτοχος του με αριθμ. Τ Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας που εκδόθηκε την από το Τ.Α Κατερίνης και του Α.Φ.Μ /Β Δ.Ο.Υ. Κατερίνης, Μέλος. 4. Παπαδόπουλος Ηλίας του Βασιλείου και της Βαρ βάρας, ιδιωτικός υπάλληλος, που γεννήθηκε στις Η.Π.Α. το έτος 1974, και κατοικεί στην Κατερίνης, οδός Αγ. Δη μητρίου 51, κάτοχος του υπ αριθμόν Ρ / Δελτίου Ταυτότητας του Τ.Α. Κατερίνης και του Α.Φ.Μ της Β Δ.Ο.Υ. Κατερίνης, Μέλος. 5. Σαλπιστίδη Κομήνη του Χρήστου και της Ελένης, που γεννήθηκε το έτος 1947 στο Γαλλικό Κιλκίς και κατοικεί στην Θεσσαλονίκη, έμπορος στο επάγγελμα και κάτοχος του με Ν δελτίου αστυνομικής ταυ τότητας, που εκδόθηκε στις από το Α.Τ. ΙΣΤ Θεσσαλονίκης και του Α.Φ.Μ της Β Δ.Ο.Υ. Κατερίνης, Μέλος. 6. Λάμπρου Βασίλειος του Παναγιώτη και της Ελισά βετ, αρχιτέκτων μηχανικός που γεννήθηκε το έτος 1961 στην Νέα Έφεσο Πιερίας και κατοικεί στην Νέα Έφεσο Πιερίας, κάτοχος του με αριθμ. Φ δελτίου αστυ νομικής ταυτότητας που εκδόθηκε στις από το Α.Τ. Περιφέρειας Κατερίνης και του Α.Φ.Μ της Α Δ.Ο.Υ. Κατερίνης, Μέλος. 7. Πριόνας Βασίλειος του Κων/νου και της Μαρίας, που γεννήθηκε το έτος 1958 στην Ν. Έφεσο Πιερίας και κατοικεί στην Κατερίνη, έμπορος στο επάγγελμα και κάτοχος του με αριθμ. Τ δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που εκδόθηκε στις από το Α.Τ. περιφέρειας Κατερίνης και του Α.Φ.Μ της Β Δ.Ο.Υ. Κατερίνης, Μέλος. 8. Σαμλίδης Ιορδάνης του Κωνσταντίνου και της Ελένης, που γεννήθηκε στην Κατερίνη το έτος 1978, κάτοικος Κατερίνης (Αγ. Δημητρίου 67), σήμερα επιχει ρηματίας, κάτοχος του υπ αριθμόν ΑΕ / Δελτίου Ταυτότητας του Υ.Α. Κατερίνης και του Α.Φ.Μ της Β Δ.Ο.Υ. Κατερίνης, Μέλος. 9. Λαναράς Ελευθέριος του Γεωργίου και της Μαρίας, που γεννήθηκε στην Κατερίνη το έτος 1949 κάτοικος Κατερίνης, σήμερα δικηγόρος, κάτοχος του υπ αριθμόν Λ Δελτίου Ταυτότητας του Τ.Α. Κατερίνης και του Α.Φ.Μ της Α Δ.Ο.Υ. Κατερίνης, Μέλος. Εκπροσώπηση της εταιρείας Το Διοικητικό Συμβούλιο, βάσει των άρθρων του κα ταστατικού, αναθέτει στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο Παπαδόπουλο Βασίλειο του Ηλία την ενάσκηση των δικαιωμάτων αυ τού στο σύνολό τους και σε περίπτωση κωλύματος στον Αντιπρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο Πούλιο Αθανάσιο του Δημοσθένους, όπως αυτά αναφέρονται στο καταστατικό της εταιρείας Παροχή Δικαιώματος Υπογραφής Το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει σύμφωνα με τα άρ θρα του καταστατικού, το δικαίωμα υπογραφής στον Παπαδόπουλο Βασίλειο του Ηλία, Πρόεδρο του Διοικη τικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο και σε πε ρίπτωση κωλύματος στον Αντιπρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο Πούλιο Αθανάσιο του Δημοσθένους. Στους παραπάνω παρέχεται το δικαίωμα, όπως με την εταιρική υπογραφή, που αποτελείται από την σφραγί δα της εταιρείας «ΠΑΠΥΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΧΑΡΤΙΟΥ» και τον διακριτικό τίτλο «PAPYROS PAPER MILL S.A.», και με μία από τις παραπάνω δύο (2) υπογραφές, εκπροσωπούν την εταιρεία στις δημόσιες υπηρεσίες και οργανισμούς, αναλαμβάνουν χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματα ποδείξεις, εισπράττουν χρήματα, αποδέχονται και οπι σθογραφούν επιταγές, παραλαμβάνουν επιταγές, παρα λαμβάνουν φορτωτικές, δίνουν εντολές πληρωμής για λογαριασμό της εταιρείας και γενικά διαχειρίζονται και συμβάλλονται για λογαριασμό της εταιρείας. Ειδικά απαιτούνται και οι δύο ανωτέρω υπογραφές για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων σε τράπεζες, για την έκδοση εγγυητικών επιστολών καθώς και για την συνομολόγηση δανείων και πιστώσεων σε ανοικτό λο γαριασμό και την έκδοση επιταγών πληρωτέων. Κατερίνη, 8 Ιουλίου 2008 * *

9 ΦΕΚ 7553 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 9 (13) Εται ρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επω νυμία «ΤΟΚΑΣ ΣΙΤΗΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ». Την καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από Πρακτικό τακτικής Γενικής Συνέλευσης καθώς και το από Εταιρείας με την επωνυμία «ΤΟΚΑΣ ΣΙΤΗΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και αριθμό Μητρώου 48236/58/Β/01/002 που εδρεύει στο Δήμο ΔΙΟΥ από το οποίο προκύπτει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την παρα πάνω Γ.Σ. και θα διοικήσει την εταιρεία μέχρι συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής: 1. Τόκας Κων/νος του Γεωργίου και της Θεοδώρας, γεννημένος στην Καρίτσα Πιερίας το έτος 1973, κά τοικος Καρίτσας Πιερίας, γεωργός, κάτοχος του υπ αριθμ. ΑΕ δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Κατε ρίνης και Α.Φ.Μ , Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος. 2. Τόκας Αστέριος του Κων/νου και της Γλυκερίας, γεννημένος στην Κατερίνη το έτος 1970, γεωργός, κάτοικος Καρίτσας Πιερίας, κάτοχος του υπ αριθμ. Π /92 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Κατερίνης και Α.Φ.Μ , Αντιπρόεδρος. 3. Τόκας Κων/νος του Αστερίου και της Αικατερίνης, κάτοικος Καρίτσας Πιερίας, κάτοχος του υπ αριθμ. ΑΕ δελτίου ταυτότητας και Α.Φ.Μ , Εντε ταλμένος Σύμβουλος. 4. Τόκας Διονύσιος του Γεωργίου και της Θεοδώρας, γεννημένος στην Καρίτσα Πιερίας το έτος 1970, κάτοι κος Καρίτσας Πιερίας, εκμεταλλευτής μηχανήματος, κάτοχος του υπ αριθμ. ΑΕ δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Κατερίνης και Α.Φ.Μ , Μέλος. Εκπροσώπηση της εταιρείας Το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 16 του καταστατικού της εταιρείας αποφασίζει να αναθέσει όλες τις οριζόμενες αναλυτικά από το άρθρο 15 αρμοδι ότητές του στον 1. Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο αυτού Τόκα Κων/νο του Γεωργίου και 2. Εντεταλμένο Σύμβουλο Τόκα Κων/νο του Αστερίου. Παροχή δικαιώματος υπογραφής Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει όπως οι παραπάνω δεσμεύουν με την υπογραφή τους χωριστά ή μαζί την εταιρεία απέναντι στο δημόσιο, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, ενώπιον δικαστικών κα δημοσίων αρχών όπως απέναντι και σε κάθε τρίτο και όπως αναλυτικά ορίζεται στο άρθρο 16 του καταστα τικού. Στους πιο πάνω παρέχεται δικαίωμα όπως με την εταιρική υπογραφή που αποτελείται από την σφραγίδα της εταιρείας και με μόνη την υπογραφή τους, μπορούν να αναλαμβάνουν χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματα ποδείξεις, εισπράττουν χρήματα, εκδίδουν, αποδέχονται και οπισθογραφούν επιταγές και γραμμάτια, παραλαμ βάνουν επιταγές, παραλαμβάνουν φορτωτικά έγγραφα, συμβάλλονται με τις τράπεζες, το δημόσιο και οποιοδή ποτε τρίτο. Οι παραπάνω αρμοδιότητες περιγράφονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά. Ειδικότερα για την αποδοχή προσημειώσεων και υπο θηκών απαιτείται η υπογραφή και των δύο. Κατερίνη, 4 Ιουλίου 2008 (14) Εται ρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΧΑΛΑΤΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με δ.τ. «ΑΦΡΟΔΙ ΤΗ Τ.Ξ.Ε. Α.Ε.». Την καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από Πρακτικό τακτικής Γενικής Συνέλευσης καθώς και το από Εταιρείας με την επωνυμία «ΧΑΛΑΤΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με διακριτικό τίτλο «ΑΦΡΟΔΙΤΗ Τ.Ξ.Ε. Α.Ε.» και αριθ μό Μητρώου 60810/58/Β/06/006 που εδρεύει στο Δήμο ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ (ΠΑΡΑΛΙΑ Ν. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ) από το οποίο προκύπτει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την παραπάνω Γ.Σ. και θα διοικήσει την εταιρεία μέχρι συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής: 1) Παντελής Χαλάτσης του Ιωάννη και της Αφροδίτης, κατά την ταυτότητά του Γεωργός κατά δε την δήλω σή του έμπορος, που γεννήθηκε στην Παντελεήμονα Πιερίας το έτος 1946, κάτοικος Παντελεήμονα Πιερίας κάτοχος του αριθ. Ν δελτίου ταυτότητας που εκδόθηκε την από το AT Λιτοχώρου Πιερίας και του Α.Φ.Μ. της Β Δ.Ο.Υ. Κατερίνης, Πρό εδρος. 2) Αστέριος Χαλάτσης του Ιωάννη και της Αφροδίτης, που γεννήθηκε το έτος 1955 στον Παντελεήμονα Πιερίας κάτοικος Παντελεήμονα Πιερίας, κάτοχος του αριθ. ΑΒ δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Κατερίνης και του Α.Φ.Μ. της Β Δ.Ο.Υ. Κατερίνης, Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος. 3) Θωμάς Χαλάτσης του Παντελή και της Μαρίας, κατά την δήλωσή του ιδιωτικός υπάλληλος, που γεννή θηκε στον Παντελεήμονα Πιερίας το έτος 1976, κάτοι κος Παντελεήμονα Πιερίας κάτοχος του αρ. Χ δελτίου ταυτότητας που εκδόθηκε στις από AT Λιτοχώρου και του Α.Φ.Μ. της Β Δ.Ο.Υ. Κατερίνης, Μέλος. Εκπροσώπηση της εταιρείας Το Διοικητικό Συμβούλιο, βάσει των άρθρων του κα ταστατικού, αναθέτει στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου Παντελή Χαλάτση του Ιωάννη την ενάσκηση των δικαιωμάτων αυτού στο σύνολό τους και σε περί πτωση κωλύματος στον Αντιπρόεδρο και Διευθύνουσα Σύμβουλο Αστέριο Χαλάτση του Ιωάννη, όπως αυτά αναφέρονται στο καταστατικό της εταιρείας. Παροχή δικαιώματος υπογραφής Το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει σύμφωνα με τα άρ θρα καταστατικού, το δικαίωμα υπογραφής στον Πα ντελή Χαλάτση του Ιωάννη, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και σε περίπτωση κωλύματος στον Αντι

10 10 TEΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο Αστέριο Χαλάτση του Ιωάννη. Στους παραπάνω παρέχεται το δικαίωμα, όπως με την εταιρική υπογραφή, που αποτελείται από την σφραγίδα της εταιρείας «ΧΑΛΑΤΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με διακριτικό τίτλο «ΑΦΡΟΔΙΤΗ Τ.Ξ.Ε. Α.Ε.» και με μία από τις παραπάνω δύο (2) υπογραφές, εκπροσωπούν την εταιρεία στις δημόσι ες υπηρεσίες και οργανισμούς, αναλαμβάνουν χρήμα τα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις, εισπράττουν χρήματα, εκδίδουν, αποδέχονται και οπισθογραφούν επιταγές, παραλαμβάνουν επιταγές, παραλαμβάνουν φορτωτικές, δίνουν εντολές πληρωμής για λογαριασμό της εταιρείας και γενικά διαχειρίζονται και συμβάλλο νται για λογαριασμό της εταιρείας, ανοίγουν ενέγγυες πιστώσεις σε τράπεζες, για την έκδοση εγγυητικών επι στολών καθώς και για την συνομολόγηση δανείων και πιστώσεων σε ανοικτό λογαριασμό. Κατερίνη, 7 Ιουλίου 2008 (15) Εται ρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επω νυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΡΕ ΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με δ.τ. «ΕΛ.Β.Ε.Κ. Α.Ε». Την καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύ μων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από Πρακτικό τακτικής Γενικής Συνέλευσης καθώς και το από Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙ ΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΡΕΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με διακριτικό τίτλο «ΕΛ.Β.Ε.Κ. Α.Ε» και αριθμό Μητρώου 50020/58/Β/01/013 που εδρεύει στο Δήμο ΠΑ ΡΑΛΙΑΣ (Καλλιθέα Πιερίας) από το οποίο προκύπτει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την παρα πάνω Γ.Σ. και θα διοικήσει την εταιρεία μέχρι συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής: 1. Ιωάννης Σαντικίδης Μπρίτος του Χρήστου και της Ελισάβετ, που γεννήθηκε το 1968, στη Σκύδρα Πέλλας, κάτοικος Καλλιθέας Πιερίας, έμπορος, κάτοχος του με αριθμό Χ Δ.Τ. του Τ.Α. Κατερίνης με Α.Φ.Μ Δ.Ο.Υ Ιωνίας Θεσ/νίκης, Πρόεδρος και Διευ θύνων Σύμβουλος. 2. Παύλος Σαντικίδης Μπρίτος του Χρήστου και της Ελισάβετ, που γεννήθηκε το 1964 στα Γιαννιτσά Πέλλας, κάτοικος Καλλιθέας Πιερίας, έμπορος, κάτοχος του με αριθμό ΑΒ Δ.Τ. του Α.Τ. Κατερίνης, με Α.Φ.Μ της Β Δ.Ο.Υ. Κατερίνης, Αντιπρόεδρος. 3. Μιχαήλ Σαντικίδης Μπρίτος του Χρήστου και της Ελισάβετ, που γεννήθηκε το 1960 στον Λαγκαδά Θεσ/νί κης, κάτοικος Καλλιθέας Πιερίας, έμπορος, κάτοχος του με αριθμό ΑΕ Δ.Τ. του Α.Τ. Κατερίνης, με ΑΦΜ της ΔΟΥ Ιωνίας Θεσ/νίκης, Μέλος. 4. Κωνσταντίνος Σαντικίδης Μπρίτος του Χρήστου και της Ελισάβετ, που γεννήθηκε το 1970 στην Κόριν θο, κάτοικος Καλλιθέας Πιερίας, έμπορος, κάτοχος του με αριθμό Τ Δ.Τ. του Τ.Α. Κατερίνης με ΑΦΜ της Β ΔΟΥ Κατερίνης, Μέλος. 5. Θεοδώρα Γευγελή συζ. Ιωάννη Σαντικίδη Μπρίτου, που γεννήθηκε το 1970 στην Έδεσσα Πέλλας, κάτοικος Καλλιθέας Πιερίας, νοικοκυρά, κάτοχος του με αριθμό ΑΕ Δ.Τ. του Τ.Α. Κατερίνης με Α.Φ.Μ της Β ΔΟΥ Κατερίνης, Μέλος. Εκπροσώπηση της εταιρείας Το Διοικητικό Συμβούλιο βάσει του άρθρου 20 του καταστατικού αναθέτει στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο Σαντικίδη Μπρί το Ιωάννη την ενάσκηση των δικαιωμάτων αυτού στο σύνολο, και σε περίπτωση κωλύματος στον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου Σαντικίδη Μπρίτο Παύλο. Παροχή δικαιώματος υπογραφής. Το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει σύμφωνα με το άρθρο 20 του καταστατικού, δικαίωμα υπογραφής στους: 1. Σαντικίδη Μπρίτο Ιωάννη του Χρήστου Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβου λο. 2. Σαντικίδη Μπρίτο Παύλο του Χρήστου Αντιπρόε δρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στους ανωτέρω παρέχεται το δικαίωμα όπως με την εταιρική υπογραφή που αποτελείται από την σφραγίδα της εταιρείας «ΕΛ.Β.Ε.Κ. Α.Ε.» και με μία από τις ως άνω (2) υπογραφές αναλαμβάνουν χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις εισπράττουν χρήματα, εκδίδουν, αποδέχονται και οπισθογραφούν Συναλλαγματικές και Γραμμάτια, εκδίδουν και οπισθογραφούν επιταγές, πα ραλαμβάνουν επιταγές, παραλαμβάνουν φορτωτικές, συμβάλλονται με τις Τράπεζες για το άνοιγμα ενέγγυ ων πιστώσεων και την έκδοση εγγυητικών επιστολών, δίδουν εντολές πληρωμής για λογαριασμό της εται ρείας και γενικά διαχειρίζονται και συμβάλλονται για λογαριασμό της Εταιρείας και συνομολογούν δάνεια και πιστώσεις σε ανοικτό λογαριασμό και να κάνουν χρήση αυτών. Κατερίνη, 3 Ιουλίου 2008 (16) την επωνυμία «ΚΩΣΤΑΡΕΛΛΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΞΕ ΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩ ΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με δ.τ. «ΝΕΦΕΛΗ Τ.Ξ.ΚΤ.Ε. Α.Ε.». Την καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από Πρακτικό τακτικής Γενικής Συνέλευσης καθώς και το από Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΩΣΤΑΡΕΛΛΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙ ΚΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με διακριτικό τίτλο «ΝΕΦΕΛΗ Τ.Ξ.ΚΤ. Ε. Α.Ε.» και αριθμό Μητρώου 60696/58/Β/06/004 που εδρεύει στο Δήμο ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ (Λεπτοκα ρυά Πιερίας) από το οποίο προκύπτει ότι το Διοικητικό

11 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 11 Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την παραπάνω Γ.Σ. και θα διοικήσει την εταιρεία μέχρι συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής: 1. Αναστασία Κωσταρέλλη χήρα Αποστόλου Κωστα ρέλλη, το γένος Γεωργίου και της Βασιλικής Τασοπού λου, παιδίατρος, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1952 και κατοικεί στον Πειραιά, οδός Αιτωλικού αριθμός 67, κάτοχος του αριθ. Σ / Δελτίου Αστυνο μικής Ταυτότητας που εκδόθηκε από το Α.Τ. Δραπετσώ νας και του αριθ Α.Φ.Μ. της Δ Δ.Ο.Υ. Πειραιά, Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος. 2. Γεώργιο Κωσταρέλλη του Αποστόλου και της Ανα στασίας, που γεννήθηκε στον Χολαργό Αττικής το έτος 1987 και κατοικεί στον Πειραιά, οδός Αιτωλικού αριθμός 67, φοιτητής, κατά δήλωσή του, κάτοχος του αριθ. Χ / δελτίου ταυτότητας του Γ Α.Τ. Πειραιά και του ΑΦΜ της Δ Δ.Ο.Υ. Πειραιά, Αντιπρόεδρος. 3. Γεώργιο Τασσόπουλο του Βασιλείου και της Πά τρας, συνταξιούχος, που γεννήθηκε στα Κουκουρέϊκα Αρκαδίας το έτος 1918 και κατοικεί στην Λεπτοκαρυά Πιερίας συνταξιούχος κατά δήλωσή του, κάτοχος του αριθ. Η / δελτίου ταυτότητας του Γ ΠΑΡ. ΑΣ. ΠΕΙΡΑΙΑ και του Α.Φ.Μ. της Δ Δ.Ο.Υ. Πει ραιώς, Μέλος. Εκπροσώπηση της εταιρείας Το Διοικητικό Συμβούλιο, βάσει των άρθρων του κα ταστατικού, αναθέτει στην Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνουσα Σύμβουλο Αναστασία χήρα Αποστόλου Κωσταρέλλη την ενάσκηση των δι καιωμάτων αυτού στο σύνολό τους και σε περίπτωση κωλύματος στον Αντιπρόεδρο Γεώργιο Κωσταρέλλη του Αποστόλου, όπως αυτά αναφέρονται στο καταστατικό της εταιρείας. Παροχή δικαιώματος υπογραφής Το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει σύμφωνα με τα άρ θρα καταστατικού, το δικαίωμα υπογραφής στην Ανα στασία χήρα Αποστόλου Κωσταρέλλη, Πρόεδρο και Δι ευθύνουσα Σύμβουλο του Διοικητικού Συμβουλίου και σε περίπτωση κωλύματος στον Αντιπρόεδρο Γεώργιο Κωσταρέλλη του Αποστόλου. Στους παραπάνω παρέχεται το δικαίωμα, όπως με την εταιρική υπογραφή, που αποτελείται από την σφραγί δα της εταιρείας «ΚΩΣΤΑΡΕΛΛΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΞΕ ΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΝΕΦΕΛΗ Τ.Ξ.ΚΤ.Ε. ΑΕ» και με μία από τις παραπάνω δύο (2) υπογραφές, εκπροσωπούν την εταιρία στις δημόσιες υπηρεσίες και οργανισμούς, αναλαμβάνουν χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις, εισπράττουν χρήματα, εκδίδουν, αποδέχονται και οπισθογραφούν επιταγές, παραλαμ βάνουν επιταγές, παραλαμβάνουν φορτωτικές, δίνουν εντολές πληρωμής για λογαριασμό της εταιρείας και γενικά διαχειρίζονται και συμβάλλονται για λογαριασμό της εταιρείας, ανοίγουν ενέγγυες πιστώσεις σε τρά πεζες, για την έκδοση εγγυητικών επιστολών καθώς και για την συνομολόγηση δανείων και πιστώσεων σε ανοικτό λογαριασμό. Κατερίνη, 4 Ιουλίου 2008

12 12 TEΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Βασ. Όλγας ΛΑΡΙΣΑ Διοικητήριο ΠΕΙΡΑΙΑΣ Ευριπίδου ΚΕΡΚΥΡΑ Σαμαρά ΠΑΤΡΑ Κορίνθου ΗΡΑΚΛΕΙΟ Πεδιάδος ΙΩΑΝΝΙΝΑ Διοικητήριο ΜΥΤΙΛΗΝΗ Πλ. Κωνσταντινουπόλεως ΚΟΜΟΤΗΝΗ Δημοκρατίας Σε έντυπη μορφή ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 μέχρι 16 σελίδες σε 1, προσαυξανόμενη κατά 0,20 για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 ανά σελίδα. Σε μορφή DVD/CD Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Α Α.Α.Π Β Ε.Β.Ι. 100 Γ 50 Α.Ε.Δ. 5 Υ.Ο.Δ.Δ. 50 Δ.Δ.Σ Δ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. 100 Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 προσαυξανόμενη κατά 1 ανά 50 σελίδες. Η τιμή πώλησης σε μορφή cd rom/dvd, δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. σε 5 ανά έτος. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.: Τηλεφωνικά: fax: internet: ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ. Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή Α Α.Ε.Δ. 10 Δωρεάν Β Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ Γ 65 Δωρεάν Δ.Δ.Σ Υ.Ο.Δ.Δ. 65 Δωρεάν Α.Σ.Ε.Π. 70 Δωρεάν Δ Ο.Π.Κ. Δωρεάν Α.Α.Π Α + Β + Δ + Α.Α.Π. 450 Ε.Β.Ι Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα. Για την παροχή πρόσβασης μέσω διαδικτύου σε Φ.Ε.Κ. προηγουμένων ετών και συγκεκριμένα στα τεύχη: α) Α, Β, Δ, Α.Α.Π., Ε.Β.Ι. και Δ.Δ.Σ., η τιμή προσαυξάνεται, πέραν του ποσού της ετήσιας συνδρομής του 2007, κατά 40 ανά έτος και ανά τεύχος και β) για το τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε. & Γ.Ε.ΜΗ., κατά 60 ανά έτος παλαιότητας. * Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/ η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ Αθήνα). * Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. * Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεο πτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α., τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα). * Το ποσό υπέρ Τ.Α.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκπτωση. * Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρούνται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8 τηλ.: , , Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης ανάγνωσης των δημοσιευμάτων που καταχωρούνται σε όλα τα τεύχη της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως πλην εκείνων που καταχωρούνται στο τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε και Γ.Ε.ΜΗ., από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr). * * Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών λειτουργούν καθημερινά από 08:00 μέχρι 13:00 ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 2099 28 Μαρτίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 10271 6 Σεπτεμβρίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Ανακοινώσεις την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 14192 17 Δεκεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Ανακοινώσεις την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 1362 18 Φεβρουαρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 6417 9 Ιουλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 2894 15 Μαΐου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών της σύστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 4078 11 Ιουνίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 6761 19 Ιουλίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 10277 6 Σεπτεμβρίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Ανακοινώσεις την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 6786 11 Ιουλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 6783 11 Ιουλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 2008 18 Μαρτίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Ανακοινώσεις την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 9053 29 Αυγούστου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 1995 4 Απριλίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 11288 2 Οκτωβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Ανακοινώσεις με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 7524 12 Ιουλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Δικαστικά Kήρυξη ανίσχυρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 827 25 Φεβρουαρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά της Ανώνυμης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 2254 29 Μαρτίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 4272 12 Ιουλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 642 24 Ιανουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 4937 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά τρώο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 4937 26 Μαΐου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 5143 17 Ιουνίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Ανακοίνωση καταχώρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 4206 10 Ιουλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 9896 12 Αυγούστου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 14175 17 Δεκεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά της Ανώνυμης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 7781 19 Ιουλίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 12902 9 Δεκεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 10414 10 Σεπτεμβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Ανακοινώσεις την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 1401 24 Φεβρουαρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα