ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου Ιουλίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Ανακοινώσεις την επωνυμία «ΠΕΙΡΑΙΩΣ LEASING ΧΡΗΜΑΤΟΔΟ ΤΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΠΕΙΡΑΙΩΣ LEASES» την επωνυμία «ΝΕΟΝ ΣΤΑΡ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΦΩ ΤΕΙΝΕΣ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΝΕΟΝ ΣΤΑΡ Α.Ε.» την επωνυμία «MED SEA HEALTH ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕ ΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» με δ.τ. «MED SEA HEALTH S.A.» την επωνυμία «EUROVALUE ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ Ανώ νυμος Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία» με δ.τ. «EUROVALUE A.E.B.E.» την επωνυμία «ΚΟΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΛΕ ΩΦΟΡΕΙΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΔΡΑΜΑΣ ΑΝΩ ΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΔΡΑΜΑΣ ΑΕ» την επωνυμία «ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙ ΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με δ.τ. «ΠΗ ΓΑΣΟΣ Α.Τ.Β.Ε.Ε.» την επωνυμία «ΑΛΕΞΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟ ΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» την επωνυμία «ΚΑΜΙΝΑΡΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥ ΣΗΣ» με δ.τ. «Τ.Ε.Μ.Α.»... 8 Εταιρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΟΧΗΜΙΚΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε. Γεωργική, Βιομηχανική, Χημι κή Εμπορική και Βιοτεχνική Ανώνυμη Εταιρεία». 9 Εταιρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΟΧΗΜΙΚΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε. Γεωργική, Βιομηχανική, Χημι κή Εμπορική και Βιοτεχνική Ανώνυμη Εταιρεία». 10 την επωνυμία. «ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ Α.Ε. ΕΜΠΟ ΡΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ» την επωνυμία «ΠΑΠΥΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙ ΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΧΑΡΤΙ ΟΥ» με δ.τ. «PAPYROS PAPER MILL S.A.» την επωνυμία «ΤΟΚΑΣ ΣΙΤΗΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙ ΡΙΑ» την επωνυμία «ΧΑΛΑΤΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΞΕΝΟΔΟ ΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με δ.τ. «ΑΦΡΟΔΙΤΗ Τ.Ξ.Ε. Α.Ε.» την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡ ΓΑΣΙΑΣ ΚΡΕΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με δ.τ. «ΕΛ. Β.Ε.Κ. Α.Ε» την επωνυμία «ΚΩΣΤΑΡΕΛΛΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με δ.τ. «ΝΕΦΕΛΗ Τ.Ξ.ΚΤ.Ε. Α.Ε.»

2 2 TEΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (1) την επωνυμία «ΠΕΙΡΑΙΩΣ LEASING ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙ ΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΠΕΙ ΡΑΙΩΣ LEASES». Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΘΗΝΩΝ Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΕΙΡΑΙΩΣ LEASING ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙ ΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΠΕΙΡΑΙΩΣ LEASES» και αριθμό Μητρώου 44407/01/Β/99/91(06) με το οποίο εκλέχθηκε νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ο ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΚΕΝΝΕΝΤΥ 64 ΒΙΛΛΑ ΡΙΤΖ Ζ2 ΠΥΛΑΙΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΑΔΤ ΑΒ /2006 ΑΦΜ Ζ ΔΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ σε αντικατάσταση του πα ραιτηθέντος ΗΛΙΑ ΜΙΛΗ. Μετά την αντικατάσταση αυτή και την ανασυγκρό τηση σε σώμα με το ίδιο πρακτικό η νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου του οποίου η θητεία λήγει στις έχει ως κατωτέρω: 1. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ. 2. ΕΥΤΥΧΙΟΣ Θ. ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ. 3. ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΥΡΕΛΟΣ Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ. 4. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΕΜΟΣ ΜΕΛΟΣ. 5. ΙΩΝ ΠΑΥΛΟΣ ΕΓΓΛΕΖΟΣ ΜΕΛΟΣ. 6. ΘΕΑΓΕΝΗΣ ΗΛΙΑΔΗΣ ΜΕΛΟΣ. 7. ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΕΛΟΣ. Εκπροσώπηση της εταιρείας στις σχέσεις της με τους τρίτους. 1. Δικαίωμα πρώτης (Α ) υπογραφής στους: (α) Ιωάννη Μαυρέλο (Σινώπης 27, Αθήνα, κάτοχος ΑΔΤ: ΑΒ ). (β) Εμμανουήλ Χαρμπή (Βοιωτίας 20α, Κ. Χαλάνδρι, κάτοχος ΑΔΤ: ΑΒ ). (γ) Ανδρέα Δημητριάδη (Χαρ. Τρικούπη 93, Κηφισιά, κάτοχος ΑΔΤ: Λ ). (δ) Αλέξανδρο Τζιεράκη (Χανίων 30, Κερατσίνι, κάτο χος ΑΔΤ: Σ ). 2. Δικαίωμα δεύτερης (Β ) υπογραφής στους: (α) Σάββα Αλεξιάδη (Ήρας 10, Θεσσαλονίκη, κάτοχος ΑΔΤ: Ξ ). (β) Ηλία Τριανταφύλλου (Παλλήνης 5, Κηφισιά, κάτοχος ΑΔΤ Ξ ). (γ) Αλέξανδρο Αγάπιο Τριανταφυλλίδη (Δημ. Γούναρη 8, Αγ Ανάργυροι, κάτοχος ΑΔΤ Φ ). (δ) Γεωργία Γρίβα του Χρήστου (Ομήρου 51, Αγ. Δη μήτριος, ΑΔΤ Σ ). 1. Την εταιρεία εκπροσωπούν και δεσμεύουν απερι ορίστως για κάθε πράξη και συναλλαγή, οι έχοντες δικαίωμα πρώτης υπογραφής, ενεργώντας και υπογρά φοντας από κοινού ανά δύο (2) κάτω από την εταιρική επωνυμία. 2. Μέχρι του ποσού των Ευρώ , την εταιρεία εκπροσωπούν και δεσμεύουν από κοινού μία πρώτη και μία δεύτερη υπογραφή κάτω από την εταιρική επωνυ μία. 3. Ειδικά για καταθέσεις επιταγών και εντολών στους λογαριασμούς όψεως ή στους δανειακούς λογαρια σμούς της Εταιρείας, αρκεί μία πρώτη και μία δεύτερη υπογραφή από κοινού κάτω από την εταιρική επωνυμία, χωρίς κανένα περιορισμό ποσού. 4. Οι δεσμεύοντες και εκπροσωπούντες την Εταιρεία δύνανται να αναθέτουν με συμβολαιογραφικό πληρε ξούσιο μέρος των εξουσιών τους σε υπαλλήλους της Εταιρείας, καθώς και σε Διευθυντές και Υποδιευθυντές των Καταστημάτων της «Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε.». 5. Οι Χριστόδουλος Αντωνιάδης, Πρόεδρος του Δ.Σ. Ευτύχιος Θ. Βασιλάκης, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. και Ιω άννης Μαυρέλος, Διευθύνων Σύμβουλος, ενεργούντες ο καθένας από αυτούς ξεχωριστά, εξουσιοδοτούνται να υπογράφουν αντίγραφα και αποσπάσματα πρακτικών Δ.Σ. και Γ.Σ. της Εταιρείας. Αθήνα, 14 Ιουλίου 2008 Ο Διευθυντής ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΒΑΙΟΣ (2) την επωνυμία «ΝΕΟΝ ΣΤΑΡ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΦΩΤΕΙ ΝΕΣ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΝΕΟΝ ΣΤΑΡ Α.Ε.». Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΘΗΝΩΝ Την καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από πρακτικό Γενικής Συνέλευσης καθώς και το από Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΝΕΟΝ ΣΤΑΡ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΦΩΤΕΙΝΕΣ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΝΕΟΝ ΣΤΑΡ Α.Ε.» και αριθμό Μητρώου 39065/01/Β/97/503 που εδρεύει στο Δήμο ΤΑΥΡΟΣ (ΣΜΥΡΝΗΣ 13 15) από το οποίο προ κύπτει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την παραπάνω Γ.Σ. και θα διοικήσει την εταιρεία μέχρι συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής: 1) Γεώργιος Αλεξόπουλος του Ανδρέα και της Ελένης, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Αλίμου, οδός Αγ. Παντε λεήμονος αρ. 30 (Α.Δ.Τ. Σ031431/ Α.Τ. Ν. Σμύρνης), Πρόεδρος Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος. 2) Νικόλαος Παλάτος του Ιωάννη και της Ευγενίας, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Καλλιθέας, οδός Αγν. Στρατιώτη αρ. 7 (ΑΒ327410/ Τ.Α. Καλλιθέας), Αντιπρόεδρος Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος. 3) Τηλέμαχος Καρατζάς του Ηρακλή και της Μαρίας, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Αγ. Παρασκευής, οδός Μανιακίου αρ. 2 (Α.Δ.Τ. Χ517539/ Α.Τ. Αγ.Πα ρασκευής), Μέλος Δ.Σ. 4) Πέτρος Κοροβέσης του Χαράλαμπου και της Ελέ νης, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Αθηνών, οδός Πο ντοηρακλείας αρ. 18 (Α.Δ.Τ. Ν143624/ ΙΔ Π.Α. Αθηνών), Μέλος Δ.Σ. 5) Κυριάκος Κυριακόγκωνας του Ιωάννη και της Ζωής, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Παλ. Φαλήρου, οδός Αγ. Αλεξάνδρου αρ. 90 (Α.Δ.Τ. Ρ027082/ Τ.Α. Αμφι θέας), Μέλος Δ.Σ. Την εταιρεία εκπροσωπούν και δεσμεύουν ξεχωριστά ο καθένας οι παρακάτω:

3 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 3 1) Γεώργιος Αλεξόπουλος του Ανδρέα και της Ελένης, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Αλίμου, οδός Αγ. Παντε λεήμονος αρ. 30 (Α.Δ.Τ. Σ031431/ Α.Τ. Ν. Σμύρνης), Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος. 2) Νικόλαος Παλάτος του Ιωάννη και της Ευγενίας, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Καλλιθέας, οδός Αγν. Στρατιώτη αρ. 7 (ΑΒ327410/ Τ.Α. Καλλιθέας) Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος με μόνο τον περιορισμό ότι για την υπογραφή συμβάσεων συνολι κού ποσού μεγαλύτερου των ,00 ΕΥΡΩ και την ανάληψη υποχρεώσεων ιδίου ποσού απαιτείται η από κοινού υπογραφή των Γεωργίου Αλεξόπουλου και Νι κολάου Ι. Παλάτου. Αθήνα, 11 Ιουλίου 2008 Ο Διευθυντής κ.α.α. ΧΡ. ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ (3) Εται ρειών στοιχείων της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία «MED SEA HEALTH ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟ ΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» με δ.τ. «MED SEA HEALTH S.A.». Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας η από απόφα ση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και το από πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώ νυμης Εταιρείας με την επωνυμία «MED SEA HEALTH ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» με δ.τ. «MED SEA HEALTH S.A.» και ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 61069/03/Β/06/41, με την οποία εκλέχθηκαν οι κατωτέρω ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και συγκροτήθηκε αυτό σε σώμα, ως εξής: 1) Αστέριος Πιτσιόρλας του Αριστείδη και της Ανα στασίας, κάτοικος Αλίμου Αττικής (οδός Θουκιδίδου 71), με Α.Δ.Τ. Σ /97, Α.Φ.Μ , Δ.Ο.Υ. Πλοίων Πειραιά, ΠΡΟΕΔΡΟΣ. 2) Ανδρέας Ραγότης του Βαλέριου και της Ειρήνης, κάτοικος Κρυοπηγής του Δήμου Κασσανδρείας Χαλκι δικής (θέση Τρεις Ελιές), με Α.Δ.Τ. ΑΒ /05, Α.Φ.Μ , Δ.Ο.Υ. Κασσάνδρας, ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ. 3) Διονύσιος Κυπριώτης του Αριστείδη και της Μαρίας, κάτοικος Νίκαιας Αττικής (Καλλιπόλεως 32), με Α.Δ.Τ. Τ /99, Α.Φ.Μ , Δ.Ο.Υ. Νίκαιας, ΔΙΕΥΘΥ ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ. 4) Sergey (Σεργκέϊ) Chizhov (ΤζισόΒ) του Valery (Βαλέρι) και της Inna (Ινα), κάτοικος Αγίας Πετρούπολης Ρωσίας, (S. PITERBURG STR. KAVALERGARDSKAYA 22 2), προσω ρινά διαμένων στην Ελλάδα στην Κρυοπηγή του Δήμου Κασσανδρείας Χαλκιδικής (θέση Τρεις Ελιές), κάτοχος Ρωσικού διαβατηρίου με αριθμό 62 Νο / , Α.Φ.Μ , Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, Ρωσικής ιθαγένειας και υπηκοότητας, ΜΕΛΟΣ. 5) Valery (Βαλέρι) Ragotis (Ραγότης) του Valentinas (Βαλεντίνας) και της Raisa (Ράϊσα), κάτοικος Αγίας Πε τρούπολης Ρωσίας (Ligovsky Prospekt 78/9), προσωρι νά διαμένων στην Ελλάδα στην Κρυοπηγή του Δήμου Κασσανδρείας Χαλκιδικής (θέση Τρεις Ελιές), κάτοχος Ρωσικού διαβατηρίου με αριθμό 63Νο / , Α.Φ.Μ , ΔΟΥ Κασσάνδρας, Ρωσικής ιθαγένειας και υπηκοότητας, ΜΕΛΟΣ. Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι μέχρι τις Την εταιρεία εκπροσωπούν και δεσμεύουν ο Πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας Αστέριος Πιτσιόρλας και Διονύσιος Κυ πριώτης αντίστοιχα ενεργούντες ο καθένας μόνος του, υπογράφοντας κάτω από την σφραγίδα της εταιρείας, εκτός των αρμοδιοτήτων της έκδοσης επιταγών και ανάληψης χρηματικών ποσών από τους τραπεζικούς λογαριασμούς της εταιρείας οι οποίες ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα του Διευθύνοντος Συμβού λου του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας Διονυ σίου Κυπριώτη. Η διεύθυνση της εταιρείας είναι στη συμβολή των οδών Λεωφόρου Συγγρού 168 και Βαλέστρα 2 στο Δήμο Καλλιθέας. Επίσης με την ανωτέρω απόφαση της Γενικής Συ νέλευσης ορίστηκαν για τη χρήση 2008, οι κατωτέρω ελεγκτές ως εξής: Τακτικός: Αστέριος Κουφός του Ιωάννη, ΑΜΣΟΕΛ: Αναπληρωματικοί: Κωνσταντίνος Νικολέτος του Βασιλείου, ΑΜΣΟΕΛ: Την ίδια ημερομηνία καταχωρήθηκαν το προσάρτημα, η έκθεση διαχείρισης του Δ.Σ. και η έκθεση ελεγκτών για τη χρήση Ελευσίνα, 2 Ιουλίου 2008 Η Διευθύντρια Ε. ΜΙΧΕΛΑΚΑΚΗ (4) Εται ρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επω νυμία «EUROVALUE ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ Ανώνυμος Εμπο ρική και Βιομηχανική Εταιρεία» με δ.τ. «EUROVALUE A.E.B.E.». Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας η από απόφα ση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και το από Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «EUROVALUE ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ Ανώνυμος Εμπορική και Βιομηχανική Εται ρεία», δ.τ. «EUROVALUE A.E.B.E.» και με ΑΡΜΑΕ 48985/03/ Β/01/54 (04), με την οποία εκλέχθηκαν οι κατωτέρω ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που θα διοικήσει την εταιρεία μέχρι την και συγκροτήθηκε αυτό σε σώμα ως εξής: 1. ΣΟΥΓΙΑΝΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του Σπυρίδωνα, κάτοι κος Μοσχάτου Αττικής, οδός Πλάτωνος 64, με ΑΔΤ Π /92 και ΑΦΜ /ΔΟΥ Μοσχάτου, Πρό εδρος Δ.Σ. & Δ/νων Σύμβουλος. 2. ΔΕΡΜΙΤΖΙΩΤΗΣ ΚΟΣΜΑΣ του Ευστρατίου, κάτοι κος Βύρωνα Αττικής, οδός Γ. Γεννηματά 36 38, με ΑΔΤ Χ /04 και ΑΦΜ /ΔΟΥ Βύρωνα, Αντιπρό εδρος Δ.Σ.

4 4 TEΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 3. ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Θεοδώρου, κάτοικος Γλυφάδας Αττικής, οδός Π. Μπακογιάννη 12, με ΑΔΤ Ξ /88 και ΑΦΜ /ΔΟΥ Δ Πειραιά, Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. 4. ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του Φωτίου, κάτοικος Αθηνών, οδός Ελλησπόντου 82, με ΑΔΤ Φ /2001 και ΑΦΜ /ΔΟΥ Μοσχάτου, Μη Εκτελεστικό, Μέλος Δ.Σ. Την εταιρεία εκπροσωπεί ο Πρόεδρος Δ.Σ. & Δ/νων Σύμβουλος, ΣΟΥΓΙΑΝΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ και δεσμεύουν με την υπογραφή τους από κοινού οι ΣΟΥΓΙΑΝΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, Πρόεδρος Δ.Σ. και Δ/νων Σύμβουλος και ΔΕΡΜΙΤΖΙΩΤΗΣ ΚΟΣΜΑΣ, Αντιπρόεδρος Δ.Σ. Επίσης με την ανωτέρω απόφαση της Γενικής Συ νέλευσης ορίστηκαν για τη χρήση οι κατωτέρω ελεγκτές της ελεγκτικής εταιρείας «BKR GLOBAL ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.», ως εξής: Τακτικός: ΚΟΥΦΟΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ του Ιωάννη, με AM ΣΟΕΛ Αναπληρωματικός: ΝΙΚΟΛΕΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Βασιλείου, με AM ΣΟΕΛ Την ίδια ημερομηνία καταχωρήθηκαν: το Προσάρτη μα, η έκθεση διαχείρισης Διοικητικού ΣυμΒουλίου και έκθεση ελεγκτών για τη χρήση Ελευσίνα, 27 Ιουνίου 2008 Η Διευθύντρια Ε. ΜΙΧΕΛΑΚΑΚΗ (5) Εται ρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΟΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕIΣΠΡΑΞΕΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙ ΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΔΡΑΜΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙ ΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΔΡΑΜΑΣ ΑΕ». Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΔΡΑΜΑΣ Την καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από Πρα κτικό Γενικής Συνέλευσης καθώς και το από Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΟΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕ ΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΔΡΑΜΑΣ ΑΝΩ ΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΔΡΑΜΑΣ ΑΕ» και αριθμό Μητρώου 55280/51/Β/03/14 που εδρεύει στο Δήμο ΔΡΑΜΑΣ από το οποίο προκύπτει ότι το Διοικητι κό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την παραπάνω Γ.Σ. και θα διοικήσει την εταιρεία μέχρι συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής: 1) Καλογιαννίδης Θεόδωρος του Πέτρου, γεννηθείς το 1977, κάτοικος Δράμας (Σαπφούς 6) με Α.Δ.Τ. ΑΒ και Α.Φ.Μ ως Πρόεδρος. 2) Παπαδόπουλος Ιωάννης του Αλεξάνδρου, γεννηθείς το 1944 στο Όλβιο Ξάνθης, κάτοικος Ν. Αμισσό Δρά μας με Α.Δ.Τ. Θ / και Α.Φ.Μ ως Αντιπρόεδρος. 3) Τικταμπανίδης Κων/νος του Παύλου, γεννηθείς στην Δράμα το 1921, κάτοικος Δράμας (Αγχιάλου 1) με Α.Δ.Τ. Σ / και Α.Φ.Μ ως Μέλος. 4) Θεολογίδης Μαυρουδής, γεννηθείς στην Δράμα το 1972, κάτοικος Δράμας (Ευαγγελιστρίας) με Α.Δ.Τ. ΑΕ και Α.Φ.Μ ως Μέλος. 5) Σταμπουλάκης Σταύρος, γεννηθείς στην Δράμα το 1976, κάτοικος Δράμας (Ευξείνου Πόντου 93) με Α.Δ.Τ. ΑΕ και Α.Φ.Μ ως Μέλος. Εκπροσώπηση της Εταιρείας Το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει στον Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. την ενάσκηση των δικαιωμάτων αυτού σε όλους τους τομείς. ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ Το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει παμψηφεί το δικαί ωμα υπογραφής στους: 1. Καλογιαννίδη Θεόδωρο, Πρόεδρο του Δ.Σ. 2. Παπαδόπουλο Ιωάννη, Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. 3. Κάργα Στέφανο, Ταμία της εταιρείας. Στους ανωτέρω παρέχεται το δικαίωμα όπως με την εταιρική υπογραφή που αποτελείται από την σφρα γίδα της Εταιρείας «ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε.» με τρεις (3) υπογραφές, αναλαμβάνουν χρήματα, χρημα τόγραφα, μερισματαποδείξεις, εισπράτουν χρήματα, εκδίδουν, αποδέχονται και οπισθογραφούν επιταγές, παραλαμβάνουν επιταγές, συμβάλλονται με τις Τράπε ζες για το άνοιγμα ενεγγύων Πιστώσεων και την έκδοση εγγυητικών επιστολών, δίνουν εντολές πληρωμής για λογαριασμό της Εταιρείας και γενικά διαχειρίζονται και συμβάλλονται για λογαριασμό της Εταιρείας και συνομολογούν δάνεια και πιστώσεις σε ανοικτό λογα ριασμό και να κάνουν χρήση αυτών. Δράμα, 7 Ιουλίου 2008 ΕΥΛ. ΠΑΠΑΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΟΥ (6) την επωνυμία «ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με δ.τ. «ΠΗΓΑ ΣΟΣ Α.Τ.Β.Ε.Ε.». Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΔΡΑΜΑΣ Την καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από Πρα κτικό Γενικής Συνέλευσης καθώς και το από Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙ ΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με δ.τ. «ΠΗ ΓΑΣΟΣ Α.Τ.Β.Ε.Ε.» και αριθμό Μητρώου 10629/51/Β/86/15 που εδρεύει στο Δήμο ΔΡΑΜΑΣ (ΒΙΠΕ ΔΡΑΜΑΣ) από το οποίο προκύπτει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την παραπάνω Γ.Σ. και θα διοικήσει την εταιρεία μέχρι συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής: 1. Γαζάνης Νικόλαος του Γεωργίου Ε.Δ.Ε, κάτοικος Δράμας οδός Νευροκοπίου 23, ΑΔΤ: ΑΕ , έτος γέννησης το 1957 στην Δράμα, με ΑΦΜ , υπη κοότητα Ελληνική, ως Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμ βουλος. 2. Πηταράκης Κωνσταντίνος του Ιωάννη, Τοπογρά φος Μηχανικός, κάτοικος Δράμας οδός Καποδιστρίου 1α, ΑΔΤ: Σ , έτος γέννησης το 1954 στην Δράμα,

5 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 5 με ΑΦΜ , υπηκοότητα Ελληνική, ως Αντιπρό εδρος. 3. Ραβίκαλης Χαράλαμπος του Δημητρίου Λογιστής, κάτοικος Χωριστής Δράμας, ΑΔΤ: ΑΕ , έτος γέν νησης το 1951 στην Δράμα, με ΑΦΜ , υπηκοό τητα Ελληνική, ως Μέλος. 4. Πηταράκη Ξανθίππη του Γεωργίου, Αρχιτέκτων Μηχανικός, κάτοικος Δράμας οδός Καποδιστρίου 1α, ΑΔΤ: Φ , έτος γέννησης το 1956 στην Δράμα, με ΑΦΜ , υπηκοότητα Ελληνική, ως Μέλος. 5. Κούστας Κωνσταντίνος του Σταύρου Πολιτικός Μη χανικός, κάτοικος Δράμας οδός Στρατηγοπούλου 5α, ΑΔΤ: Σ , έτος γέννησης το 1960 στην Δράμα, με ΑΦΜ , υπηκοότητα Ελληνική ως Μέλος. ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ Το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει ομόφωνα και παμ ψηφεί σύμφωνα με το άρθρο 20 του καταστατικού, δι καίωμα υπογραφής στους: 1. Γαζάνη Νικόλαο του Γεωργίου, ΑΔΤ: ΑΖ Πρόεδρο και Δ/ντα Σύμβουλο του Δ.Σ. 2. Πηταράκη Κωνσταντίνο του Ιωάννη, ΑΔΤ: Σ Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. 3. Ραβίκαλη Χαράλαμπο του Δημητρίου ΑΔΤ: ΑΕ Μέλος του Δ.Σ. Στους ανωτέρω παρέχεται το δικαίωμα όπως με την εταιρική υπογραφή που αποτελείται από τη σφραγίδα της εταιρείας «ΠΗΓΑΣΟΣ Α.Τ.Β.Ε.Ε.» και με μια από τις ως άνω τρεις (3) υπογραφές, αναλαμβάνουν χρήματα, χρη ματόγραφα, μερισματαποδείξεις, εισπράττουν χρήματα, εκδίδουν και οπισθογραφούν επιταγές, παραλαμβάνουν επιταγές, παραλαμβάνουν φορτωτικές, συμβάλλονται με τις Τράπεζες για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων και την έκδοση εγγυητικών επιστολών, δίδουν εντολές πληρωμής για λογαριασμό της εταιρείας και γενικά διαχειρίζονται και συμβάλλονται για λογαριασμό της Εταιρείας και συνομολογούν δάνεια και πιστώσεις σε ανοικτό λογαριασμό και να κάνουν χρήση αυτών προς οιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή Δη μοσίου Δικαίου. Δράμα, 8 Ιουλίου 2008 ΑΙΚ. ΚΑΡΤΕΡΙΔΟΥ (7) την επωνυμία «ΑΛΕΞΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙ ΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Την καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΛΕΞΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Μη τρώου 10548/42/Β/86/ ) Οι οικονομικές καταστάσεις, η έκθεση διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου και η επ αυτών έκθεση των ελεγκτών για τη χρήση ) Το από Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων με το οποίο αποφασίσθηκε η έγκριση αφ ενός της εκθέσεως του Δ.Σ., αφετέρου των ετησίων οικονομικών καταστάσεων χωρίς καμία τροποποίηση τους και εκ τρίτου ορίστηκαν ελεγκτές χρήσης οι εξής: Τακτικοί: 1) Αγγελική Τσάντα του Χρήστου και της Ελένης, γεν νημένη στα Ιωάννινα, το έτος 1966, κάτοικο Ιωαννίνων, οδός ΚΑ Φεβρουαρίου αριθμ. 184, οικονομολόγο, μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος με αριθ μό Μητρώου , πτυχιούχο Α.Β.Σ.Π., κάτοχο του υπ αριθμ. Φ / δελτίου ταυτότητος του Τμημ. Ασφαλείας Ιωαννίνων. 2) Δημήτριος Φασούλης του Θωμά και της Ευανθίας, γεννημένος στη Λυκόρραχη Ιωαννίνων το έτος 1940, κάτοικος Αγ. Παρασκευής Αθηνών, οδός Κουμουνδού ρου αριθμ , οικονομολόγος, πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε.Ε., κάτοχος του υπ αριθμ. Σ / δελτίου ταυ τότητος του Τμήμ. Ασφ. Αγίας Παρασκευής, μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος με αριθμό Μητρώου Αναπληρωματικοί: 1) Δημήτριος Μοσχέτας του Κων/νου και της Παρα σκευής, γεννημένος στο Σταυράκι Ιωαννίνων, το έτος 1945, κάτοικος Σταυρακίου Ιωαννίνων, οικονομολό γος, πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε.Ε., κάτοχο του υπ αριθμ. Ν / δελτίου ταυτότητος της Δ.Χ. Ιωαννίνων, μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος με αριθμό Μητρώου ) Κωνσταντίνος Κυρούσης του Σπυρίδωνα και της Φανής, γεννημένος στο Δίστρατο Κονίτσης, το έτος 1944, κάτοικος Πεδινής Ιωαννίνων, συνταξιούχος Α.Τ.Ε., κάτοχος του υπ αριθμ. Ι / δελτίου ταυ τότητος του Τμήμ. Ασφαλείας Ιωαννίνων, μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος με αριθμό Μητρώου Ιωάννινα, 8 Ιουλίου 2008 Ο Διευθυντής ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΑΓΕΝΑΣ (8) την επωνυμία «ΚΑΜΙΝΑΡΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΙ ΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ» με δ.τ. «Τ.Ε.Μ.Α.». Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Την καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΑΜΙΝΑΡΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙ ΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ» με δ.τ. «Τ.Ε.Μ.Α.» και αριθμό Μητρώου 46992/42/Β/00/ ) Οι οικονομικές καταστάσεις, η έκθεση διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου και η επ αυτών έκθεση των ελεγκτών για τη χρήση ) Το από Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων με το οποίο αποφασίσθηκε η έγκριση αφ ενός της εκθέσεως του Δ.Σ., αφετέρου των ετησίων οικονομικών καταστάσεων χωρίς καμία τροποποίησή

6 6 TEΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ τους και εκ τρίτου ορίστηκαν ελεγκτές χρήσης οι εξής: Τακτικοί: 1) Δημήτριος Μοσχέτας του Κων/νου και της Παρα σκευής, γεννημένος στο Σταυράκι Ιωαννίνων, το έτος 1945, κάτοικος Σταυρακίου Ιωαννίνων, οικονομολό γος, πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε.Ε., κάτοχο του υπ αριθμ. Ν / δελτίου ταυτότητος της Δ.Χ. Ιωαννίνων, μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος με αριθμό Μητρώου ) Αγγελική Τσάντα του Χρήστου και της Ελένης, γεν νημένη στα Ιωάννινα, το έτος 1966, κάτοικο Ιωαννίνων, οδός ΚΑ Φεβρουαρίου αριθμ. 184, οικονομολόγο, μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος με αριθ μό Μητρώου , πτυχιούχο Α.Β.Σ.Π., κάτοχο του υπ αριθμ. Φ / δελτίου ταυτότητος του Τμημ. Ασφαλείας Ιωαννίνων. Αναπληρωματικοί: 1) Δημήτριος Φασούλης του Θωμά και της Ευανθίας, γεννημένος στη Λυκόρραχη Ιωαννίνων το έτος 1940, κάτοικος Αγ. Παρασκευής Αθηνών, οδός Κουμουνδού ρου αριθμ , οικονομολόγος, πτυχιούχοι Α.Σ.Ο.Ε.Ε., κάτοχος του υπ αριθμ. Σ / δελτίου ταυ τότητος του Τμήμ. Ασφ. Αγίας Παρασκευής, μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος με αριθμό Μητρώου ) Κωνσταντίνος Κυρούσης του Σπυρίδωνα και της Φανής, γεννημένος στο Δίστρατο Κονίτσης, το έτος 1944, κάτοικος Πεδινής Ιωαννίνων, συνταξιούχος Α.Τ.Ε., κάτοχος του υπ αριθμ. Ι / δελτίου ταυ τότητος του Τμήμ. Ασφαλείας Ιωαννίνων, μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος με αριθμό Μητρώου Ιωάννινα, 8 Ιουλίου 2008 Ο Διευθυντής ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΑΓΓΕΝΑΣ (9) Εται ρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΟΧΗΜΙΚΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΜΑΚΕΔΟ ΝΙΑΣ Α.Ε. Γεωργική, Βιομηχανική, Χημική Εμπορική και Βιοτεχνική Ανώνυμη Εταιρεία». Την καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από Πρακτικό τακτικής Γενικής Συνέλευσης καθώς και το από Εταιρείας με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΟΧΗΜΙΚΑ ΛΙΠΑΣΜΑ ΤΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε. Γεωργική, Βιομηχανική, Χημική Εμπορική και Βιοτεχνική Ανώνυμη Εταιρεία» και αριθμό Μητρώου 11000/58/Β/86/002 που εδρεύει στο Δήμο ΚΑ ΤΕΡΙΝΗΣ (7ο χλμ. Ε.Ο Κατερίνης Λάρισας) από το οποίο προκύπτει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την παραπάνω Γ.Σ. και θα διοικήσει την εταιρεία μέχρι συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής: 1. Παπαδόπουλος Βασίλειος του Ηλία, εισοδηματίας, κάτοικος Κατερίνης, οδός Αγ. Δημητρίου 61, κάτοχος του υπ αριθμό Ξ /1987 Δελτίο Αστυνομικής Ταυ τότητας, ΑΦΜ , Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος. 2. Πριόνας Διονύσιος του Κων/νου, εισοδηματίας, κά τοικος Κατερίνης, Πλ. Δημοκρατίας, κάτοχος του υπ αριθμό Τα /00 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, ΑΦΜ , Αντιπρόεδρος. 3. Σαλπιστίδης Κομήνης του Χρήστου, εισοδηματίας, κάτοικος Κατερίνης, οδός Παρ. Τερζοπούλου, κάτοχος του υπ αριθμ. Ν /83, Δελτίο Αστυνομικής Ταυ τότητας, ΑΦΜ , Μέλος. 4. Πούλιος Αθανάσιος του Δημοσθένη, κάτοικος Κατε ρίνης, οδός Αγ. Δημητρίου 45, κάτοχος του υπ αριθμό Ι /1971 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, ΑΦΜ , Μέλος. 5. Πριόνας Βασίλειος του Κων/νου, κάτοικος Ν. Εφέσ σου Πιερίας, εισοδηματίας, κάτοχος του υπ αριθμό Κ /1976 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, ΑΦΜ , Μέλος. Ανάθεση υπογραφών και εκπροσώπηση της εταιρεί ας Το Διοικητικό Συμβούλιο βάσει του άρθρου 20 του καταστατικού όπως την εταιρεία εκπροσωπούν ενώπιον Δημοσίων, Δημοτικών Φορολογικών και λοιπών αρχών, Φυσικών ή Νομικών προσώπων Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, διαφόρων Οργανισμών κάθε μορφής, ενώπιον κάθε ελληνικών και ξένων Δικαστηρίων. Να εγείρουν αγωγές να υποβάλλουν μηνύσεις, να ασκούν όλα τα ένδικα μέσα, να διορίζουν δικηγόρους, να καταργούν δίκες, να συνάπτουν συμβιβασμούς δικαστικούς και εξώδικους με οποιουσδήποτε όρους, να καταθέτουν, αναλαμβάνουν και εισπράττουν χρήματα, χρηματό γραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια. Επίσης να συνάπτουν συμβιβάσεις τραπεζών για άνοιγμα κάθε μορφής πιστώσεων, να παρέχουν εξοφλήσεις, να μισθώ νουν και εκμισθώνουν κινητά και ακίνητα, να εκχωρούν και να ενεχυριάζουν απαιτήσεις, φορτωτικές και λοιπά δικαιόγραφα, να συνάπτουν κάθε είδους συμβάσεις με τρίτους, να διορίζουν πληρεξούσιους δικηγόρους, να παρέχουν εγγυήσεις της εταιρείας προς τρίτους, οι Παπαδόπουλος Βασίλειος Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος και Πριόνας Διονύσιος Αντιπρόεδρος και εντεταλμένος σύμβουλος όπως ενεργούν κεχωρισμένα για τις παραπάνω αναφερόμενες πράξεις. Προκειμένου όμως να εκδοθούν και οπισθογραφούν συναλλαγματι κές, γραμμάτια, επιταγές, αξιόγραφα και δικαιόγραφα γενικά, να τριτεγγυηθούν συναλλαγματικές, να συναρ τούν δάνεια από οποιοσδήποτε πιστωτικό ίδρυμα απαι τείται η υπογραφή και του Παπαδόπουλου Βασιλείου, Πρόεδρου και του Πριόνα Διονυσίου Αντιπροέδρου. Κατερίνη, 7 Ιουλίου 2008 (10) την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΟΧΗΜΙΚΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙ ΑΣ Α.Ε. Γεωργική, Βιομηχανική, Χημική Εμπορική και Βιοτεχνική Ανώνυμη Εταιρεία». Την καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας τα κατωτέρω στοιχεία της

7 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 7 Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΟΧΗΜΙΚΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε. Γεωργική, Βιομηχανική, Χημική Εμπορική και Βιοτεχνική Ανώνυμη Εταιρεία» και αριθμό Μητρώου 11000/58/Β/86/002. 1) Οι οικονομικές καταστάσεις, η έκθεση διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου και η επ αυτών έκθεση των ελεγκτών για τη χρήση ) Το από Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων με το οποίο αποφασίσθηκε η έγκριση αφ ενός της εκθέσεως του Δ.Σ., αφετέρου των ετησίων οικονομικών καταστάσεων χωρίς καμία τροποποίησή τους και εκ τρίτου ορίστηκαν ελεγκτές χρήσης οι εξής: Τακτικοί: 1. ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗ, οικονομο λόγος πτυχιούχος Α.Β.Σ.Π με Α.Μ.ΑΔ. ΟΙΚ. Επιμελητηρίου Ελλάδος 16195/93, κάτοικος Κατερίνης, Θεσ/νίκης 5 με ΑΔΤ Ξ AT Κατερίνης. 2. ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, γεν νήθηκε το 1967 στο Κίτρος, κάτοικος Κατερίνης Κα τερινιώτου 9α Κατερίνη, πτυχιούχος ΑΒΣΘ με ΑΔΤ Ν697197/84 AT Κατερίνης με Α.Μ.ΑΔ. Οικ. Επιμελητηρίου Ελλάδος /07. Αναπληρωματικοί: 1. ΒΟΥΔΟΥΡΗ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, οικονομολόγος, πτυχιούχος πανεπιστημίου Μακεδονίας, με Α.Μ.ΑΔ. Οικ. Επιμ. Ελλάδος 57678/2001, κάτοικος Κατερίνης, με ΑΔΤ ΞΞ ΑΤ. Κατερίνης. 2. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ, γεν νήθηκε το 1955 στο Καρτάδι Λάρισας, κάτοικος Κατερί νης Δ. Δημάδη 5, με ΑΔΤ Η / AT Τυρνά βου, με Α.Μ.ΑΔ. ΟΙΚ. Επιμ. Ελλάδος /2007. Κατερίνη, 8 Ιουλίου 2008 (11) την επωνυμία. «ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ». Την καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από Πρακτικό τακτικής Γενικής Συνέλευσης καθώς και το από Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ» και αριθμό Μητρώου 36501/58/Β/96/014 που εδρεύει στο Δήμο ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ (Μ. Αλεξάνδρου 60) από το οποίο προκύπτει ότι το Δι οικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την παραπάνω Γ.Σ. και θα διοικήσει την εταιρεία μέχρι την συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής: 1. Τασχουνίδης Πλάτων του Γεωργίου, επάγγελμα έμπορος, κάτοικος Κατερίνης οδός Αθ. Διάκου 59, με Α.Δ.Τ. Ρ και Α.Φ.Μ , Πρόεδρος και Δι ευθύνων Σύμβουλος. 2. Τασχουνίδης Γεώργιος του Κων/νου, επάγγελμα συ νταξιούχος, κάτοικος Κατερίνης οδός Αθ. Διάκου 59, με Α.Δ.Τ. Ε και Α.Φ.Μ , Αντιπρόεδρος. 3. Χατζηλάμπρου Δήμητρα του Ελευθερίου, επάγγελ μα ιδ. Υπάλληλος, κάτοικος Κατερίνης οδός Αθ. Διάκου 59, με Α.Δ.Τ. Ρ και Α.Φ.Μ , Μέλος. Εκπροσώπηση Καθορισμός των υπογραφών που δε σμεύουν την εταιρεία Το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο του καταστατικού της εταιρείας μεταβιβάζει στον Πρόε δρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο Τασχουνίδη Πλάτωνα του Γεωργίου όλες τις αρμοδιότητές του, όπως αυτές περιγράφονται στο καταστατικό. Επίσης αποφασίζει ότι, σε περίπτωση κωλύματός του, αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο της εταιρείας τον Τασχουνίδη Γεώργιο του Κων/νου. Αποφασίζει και παρέχει την εξουσία στον ανωτέρω Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο του Τασχουνίδη Πλάτωνα του Γεωργίου όπως με μόνη την σφραγίδα της εταιρείας και την υπογραφή του δεσμεύει την εταιρεία για κάθε συναλλαγή με κάθε φυσικό και νομικό πρόσω πο ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου, με κάθε Τράπεζα και Αρχή είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή. Μεταξύ δε των δικαιωμάτων τα οποία παρέχονται στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εται ρείας, περιλαμβάνεται και το δικαίωμα να ενεργούν τις ακόλουθες πράξεις: «να αναλαμβάνουν χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, να εισπράττουν χρήματα, εμβαζόμενα ή οπωσδήποτε οφειλόμενα στην εταιρεία, να εκδίδουν, αποδέχονται, οπισθογραφούν και εξοφλούν συναλλαγματικές, γραμ μάτια σε διαταγή και επιταγές, να παραλαμβάνουν φορτωτικές, να συνάπτουν με τις τράπεζες συμβάσεις για άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρείας ή υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οποιοδή ποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, είσπραξη φορτωτικών με ενέγγυο προκαταβολή, μίσθωση θυρίδων θησαυρο φυλακίου, να υπογράφουν συμβάσεις με τις Τράπεζες για τη χορήγηση δανείων προς την εταιρεία, πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό σε προσωπική ασφάλεια και για την αύξηση των ήδη υφισταμένων τοιούτων πιστώσεων ή και ασφαλισμένων με υποθήκες ή γραμμάτια ή και κάθε είδους ενεχύρου και να κάνουν χρήση αυτών (είτε με επιταγές, είτε με εντολές, είτε με αποδείξεις λήψεως χρημάτων), ως και των υπό της εταιρείας μισθωμένων χρηματοκιβωτίων, να παρέχουν εμπράγματη ασφάλεια προς εξασφάλιση απαιτήσεων γενικά κατά της εται ρείας επί κινητών ή ακινήτων δηλαδή ενέχυρο πάσης φύσεως, υποθήκη, προσημείωση και ναυτική υποθήκη στα πλοία αυτής, να παρέχουν εγγυήσεις εκ μέρους και για λογαριασμό της εταιρείας υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οποιο δήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, να αναλαμβάνουν τα σε ενέχυρο δοθέντα και να χορηγούν απαλλαγές από εγγυητικές επιστολές, να συνάπτουν μισθώσεις χρηματοκιβωτίων, να κάνουν χρήση αυτών, να λύουν τοιούτες μισθώσεις, και γενικά να ενεργούν κάθε πράξη διαχειρίσεως, της ανωτέρω απαριθμήσεως η οποία είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική». Κατερίνη, 9 Ιουλίου 2008

8 8 TEΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ (12) Εται ρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΑΠΥΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΧΑΡΤΙΟΥ» με δ.τ. «PAPYROS PAPER MILL S.A.». Την καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από Πρακτικό Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης καθώς και το από Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΑΠΥΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΧΑΡ ΤΙΟΥ» και διακριτικό τίτλο «PAPYROS PAPER MILL S.A.» και αριθμό Μητρώου 58909/58/Β/05/005 που εδρεύει στο Δήμο ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ (1ο ΧΛΜ Π.Ε.Ο Κατερίνης Θεσ σαλονίκης) από το οποίο προκύπτει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την παραπάνω Γ.Σ. και θα διοικήσει την εταιρεία μέχρι συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής: 1. Παπαδόπουλος Βασίλειος του Ηλία και της Μάρθας, που γεννήθηκε το έτος 1953 στο Κιλκίς και κατοικεί στην Κατερίνη έμπορος στο επάγγελμα και κάτοχος του με αριθμ. Ξ δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που εκδόθηκε στις από το Τ.Α. Κατερίνης και του Α.Φ.Μ της Β Δ.Ο.Υ. Κατερίνης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος. 2. Πούλιος Αθανάσιος του Δημοσθένους και της Μα ρίας, ελεύθερος επαγγελματίας, που γεννήθηκε το έτος 1956 στην Κατερίνη Πιερίας και κατοικεί στην Κατερίνη οδός Αγ. Δημητρίου 55, κάτοχος του με αριθμ. Τ δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που εκδόθηκε στις από το Τ.Α. Κατερίνης και του Α.Φ.Μ της Β Δ.Ο.Υ. Κατερίνης, Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος. 3. Πριόνας Διονύσιος του Κων/νου και της Μαρίας, ελεύθερος επαγγελματίας, που γεννήθηκε στην Ν. Έφε σο Πιερίας το έτος 1960 και κατοικεί στην Κατερίνη Πιερίας, οδός Μητρ. Κοϊδάκη αριθμός 11, κάτοχος του με αριθμ. Τ Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας που εκδόθηκε την από το Τ.Α Κατερίνης και του Α.Φ.Μ /Β Δ.Ο.Υ. Κατερίνης, Μέλος. 4. Παπαδόπουλος Ηλίας του Βασιλείου και της Βαρ βάρας, ιδιωτικός υπάλληλος, που γεννήθηκε στις Η.Π.Α. το έτος 1974, και κατοικεί στην Κατερίνης, οδός Αγ. Δη μητρίου 51, κάτοχος του υπ αριθμόν Ρ / Δελτίου Ταυτότητας του Τ.Α. Κατερίνης και του Α.Φ.Μ της Β Δ.Ο.Υ. Κατερίνης, Μέλος. 5. Σαλπιστίδη Κομήνη του Χρήστου και της Ελένης, που γεννήθηκε το έτος 1947 στο Γαλλικό Κιλκίς και κατοικεί στην Θεσσαλονίκη, έμπορος στο επάγγελμα και κάτοχος του με Ν δελτίου αστυνομικής ταυ τότητας, που εκδόθηκε στις από το Α.Τ. ΙΣΤ Θεσσαλονίκης και του Α.Φ.Μ της Β Δ.Ο.Υ. Κατερίνης, Μέλος. 6. Λάμπρου Βασίλειος του Παναγιώτη και της Ελισά βετ, αρχιτέκτων μηχανικός που γεννήθηκε το έτος 1961 στην Νέα Έφεσο Πιερίας και κατοικεί στην Νέα Έφεσο Πιερίας, κάτοχος του με αριθμ. Φ δελτίου αστυ νομικής ταυτότητας που εκδόθηκε στις από το Α.Τ. Περιφέρειας Κατερίνης και του Α.Φ.Μ της Α Δ.Ο.Υ. Κατερίνης, Μέλος. 7. Πριόνας Βασίλειος του Κων/νου και της Μαρίας, που γεννήθηκε το έτος 1958 στην Ν. Έφεσο Πιερίας και κατοικεί στην Κατερίνη, έμπορος στο επάγγελμα και κάτοχος του με αριθμ. Τ δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που εκδόθηκε στις από το Α.Τ. περιφέρειας Κατερίνης και του Α.Φ.Μ της Β Δ.Ο.Υ. Κατερίνης, Μέλος. 8. Σαμλίδης Ιορδάνης του Κωνσταντίνου και της Ελένης, που γεννήθηκε στην Κατερίνη το έτος 1978, κάτοικος Κατερίνης (Αγ. Δημητρίου 67), σήμερα επιχει ρηματίας, κάτοχος του υπ αριθμόν ΑΕ / Δελτίου Ταυτότητας του Υ.Α. Κατερίνης και του Α.Φ.Μ της Β Δ.Ο.Υ. Κατερίνης, Μέλος. 9. Λαναράς Ελευθέριος του Γεωργίου και της Μαρίας, που γεννήθηκε στην Κατερίνη το έτος 1949 κάτοικος Κατερίνης, σήμερα δικηγόρος, κάτοχος του υπ αριθμόν Λ Δελτίου Ταυτότητας του Τ.Α. Κατερίνης και του Α.Φ.Μ της Α Δ.Ο.Υ. Κατερίνης, Μέλος. Εκπροσώπηση της εταιρείας Το Διοικητικό Συμβούλιο, βάσει των άρθρων του κα ταστατικού, αναθέτει στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο Παπαδόπουλο Βασίλειο του Ηλία την ενάσκηση των δικαιωμάτων αυ τού στο σύνολό τους και σε περίπτωση κωλύματος στον Αντιπρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο Πούλιο Αθανάσιο του Δημοσθένους, όπως αυτά αναφέρονται στο καταστατικό της εταιρείας Παροχή Δικαιώματος Υπογραφής Το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει σύμφωνα με τα άρ θρα του καταστατικού, το δικαίωμα υπογραφής στον Παπαδόπουλο Βασίλειο του Ηλία, Πρόεδρο του Διοικη τικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο και σε πε ρίπτωση κωλύματος στον Αντιπρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο Πούλιο Αθανάσιο του Δημοσθένους. Στους παραπάνω παρέχεται το δικαίωμα, όπως με την εταιρική υπογραφή, που αποτελείται από την σφραγί δα της εταιρείας «ΠΑΠΥΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΧΑΡΤΙΟΥ» και τον διακριτικό τίτλο «PAPYROS PAPER MILL S.A.», και με μία από τις παραπάνω δύο (2) υπογραφές, εκπροσωπούν την εταιρεία στις δημόσιες υπηρεσίες και οργανισμούς, αναλαμβάνουν χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματα ποδείξεις, εισπράττουν χρήματα, αποδέχονται και οπι σθογραφούν επιταγές, παραλαμβάνουν επιταγές, παρα λαμβάνουν φορτωτικές, δίνουν εντολές πληρωμής για λογαριασμό της εταιρείας και γενικά διαχειρίζονται και συμβάλλονται για λογαριασμό της εταιρείας. Ειδικά απαιτούνται και οι δύο ανωτέρω υπογραφές για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων σε τράπεζες, για την έκδοση εγγυητικών επιστολών καθώς και για την συνομολόγηση δανείων και πιστώσεων σε ανοικτό λο γαριασμό και την έκδοση επιταγών πληρωτέων. Κατερίνη, 8 Ιουλίου 2008 * *

9 ΦΕΚ 7553 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 9 (13) Εται ρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επω νυμία «ΤΟΚΑΣ ΣΙΤΗΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ». Την καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από Πρακτικό τακτικής Γενικής Συνέλευσης καθώς και το από Εταιρείας με την επωνυμία «ΤΟΚΑΣ ΣΙΤΗΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και αριθμό Μητρώου 48236/58/Β/01/002 που εδρεύει στο Δήμο ΔΙΟΥ από το οποίο προκύπτει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την παρα πάνω Γ.Σ. και θα διοικήσει την εταιρεία μέχρι συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής: 1. Τόκας Κων/νος του Γεωργίου και της Θεοδώρας, γεννημένος στην Καρίτσα Πιερίας το έτος 1973, κά τοικος Καρίτσας Πιερίας, γεωργός, κάτοχος του υπ αριθμ. ΑΕ δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Κατε ρίνης και Α.Φ.Μ , Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος. 2. Τόκας Αστέριος του Κων/νου και της Γλυκερίας, γεννημένος στην Κατερίνη το έτος 1970, γεωργός, κάτοικος Καρίτσας Πιερίας, κάτοχος του υπ αριθμ. Π /92 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Κατερίνης και Α.Φ.Μ , Αντιπρόεδρος. 3. Τόκας Κων/νος του Αστερίου και της Αικατερίνης, κάτοικος Καρίτσας Πιερίας, κάτοχος του υπ αριθμ. ΑΕ δελτίου ταυτότητας και Α.Φ.Μ , Εντε ταλμένος Σύμβουλος. 4. Τόκας Διονύσιος του Γεωργίου και της Θεοδώρας, γεννημένος στην Καρίτσα Πιερίας το έτος 1970, κάτοι κος Καρίτσας Πιερίας, εκμεταλλευτής μηχανήματος, κάτοχος του υπ αριθμ. ΑΕ δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Κατερίνης και Α.Φ.Μ , Μέλος. Εκπροσώπηση της εταιρείας Το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 16 του καταστατικού της εταιρείας αποφασίζει να αναθέσει όλες τις οριζόμενες αναλυτικά από το άρθρο 15 αρμοδι ότητές του στον 1. Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο αυτού Τόκα Κων/νο του Γεωργίου και 2. Εντεταλμένο Σύμβουλο Τόκα Κων/νο του Αστερίου. Παροχή δικαιώματος υπογραφής Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει όπως οι παραπάνω δεσμεύουν με την υπογραφή τους χωριστά ή μαζί την εταιρεία απέναντι στο δημόσιο, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, ενώπιον δικαστικών κα δημοσίων αρχών όπως απέναντι και σε κάθε τρίτο και όπως αναλυτικά ορίζεται στο άρθρο 16 του καταστα τικού. Στους πιο πάνω παρέχεται δικαίωμα όπως με την εταιρική υπογραφή που αποτελείται από την σφραγίδα της εταιρείας και με μόνη την υπογραφή τους, μπορούν να αναλαμβάνουν χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματα ποδείξεις, εισπράττουν χρήματα, εκδίδουν, αποδέχονται και οπισθογραφούν επιταγές και γραμμάτια, παραλαμ βάνουν επιταγές, παραλαμβάνουν φορτωτικά έγγραφα, συμβάλλονται με τις τράπεζες, το δημόσιο και οποιοδή ποτε τρίτο. Οι παραπάνω αρμοδιότητες περιγράφονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά. Ειδικότερα για την αποδοχή προσημειώσεων και υπο θηκών απαιτείται η υπογραφή και των δύο. Κατερίνη, 4 Ιουλίου 2008 (14) Εται ρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΧΑΛΑΤΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με δ.τ. «ΑΦΡΟΔΙ ΤΗ Τ.Ξ.Ε. Α.Ε.». Την καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από Πρακτικό τακτικής Γενικής Συνέλευσης καθώς και το από Εταιρείας με την επωνυμία «ΧΑΛΑΤΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με διακριτικό τίτλο «ΑΦΡΟΔΙΤΗ Τ.Ξ.Ε. Α.Ε.» και αριθ μό Μητρώου 60810/58/Β/06/006 που εδρεύει στο Δήμο ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ (ΠΑΡΑΛΙΑ Ν. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ) από το οποίο προκύπτει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την παραπάνω Γ.Σ. και θα διοικήσει την εταιρεία μέχρι συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής: 1) Παντελής Χαλάτσης του Ιωάννη και της Αφροδίτης, κατά την ταυτότητά του Γεωργός κατά δε την δήλω σή του έμπορος, που γεννήθηκε στην Παντελεήμονα Πιερίας το έτος 1946, κάτοικος Παντελεήμονα Πιερίας κάτοχος του αριθ. Ν δελτίου ταυτότητας που εκδόθηκε την από το AT Λιτοχώρου Πιερίας και του Α.Φ.Μ. της Β Δ.Ο.Υ. Κατερίνης, Πρό εδρος. 2) Αστέριος Χαλάτσης του Ιωάννη και της Αφροδίτης, που γεννήθηκε το έτος 1955 στον Παντελεήμονα Πιερίας κάτοικος Παντελεήμονα Πιερίας, κάτοχος του αριθ. ΑΒ δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Κατερίνης και του Α.Φ.Μ. της Β Δ.Ο.Υ. Κατερίνης, Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος. 3) Θωμάς Χαλάτσης του Παντελή και της Μαρίας, κατά την δήλωσή του ιδιωτικός υπάλληλος, που γεννή θηκε στον Παντελεήμονα Πιερίας το έτος 1976, κάτοι κος Παντελεήμονα Πιερίας κάτοχος του αρ. Χ δελτίου ταυτότητας που εκδόθηκε στις από AT Λιτοχώρου και του Α.Φ.Μ. της Β Δ.Ο.Υ. Κατερίνης, Μέλος. Εκπροσώπηση της εταιρείας Το Διοικητικό Συμβούλιο, βάσει των άρθρων του κα ταστατικού, αναθέτει στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου Παντελή Χαλάτση του Ιωάννη την ενάσκηση των δικαιωμάτων αυτού στο σύνολό τους και σε περί πτωση κωλύματος στον Αντιπρόεδρο και Διευθύνουσα Σύμβουλο Αστέριο Χαλάτση του Ιωάννη, όπως αυτά αναφέρονται στο καταστατικό της εταιρείας. Παροχή δικαιώματος υπογραφής Το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει σύμφωνα με τα άρ θρα καταστατικού, το δικαίωμα υπογραφής στον Πα ντελή Χαλάτση του Ιωάννη, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και σε περίπτωση κωλύματος στον Αντι

10 10 TEΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο Αστέριο Χαλάτση του Ιωάννη. Στους παραπάνω παρέχεται το δικαίωμα, όπως με την εταιρική υπογραφή, που αποτελείται από την σφραγίδα της εταιρείας «ΧΑΛΑΤΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με διακριτικό τίτλο «ΑΦΡΟΔΙΤΗ Τ.Ξ.Ε. Α.Ε.» και με μία από τις παραπάνω δύο (2) υπογραφές, εκπροσωπούν την εταιρεία στις δημόσι ες υπηρεσίες και οργανισμούς, αναλαμβάνουν χρήμα τα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις, εισπράττουν χρήματα, εκδίδουν, αποδέχονται και οπισθογραφούν επιταγές, παραλαμβάνουν επιταγές, παραλαμβάνουν φορτωτικές, δίνουν εντολές πληρωμής για λογαριασμό της εταιρείας και γενικά διαχειρίζονται και συμβάλλο νται για λογαριασμό της εταιρείας, ανοίγουν ενέγγυες πιστώσεις σε τράπεζες, για την έκδοση εγγυητικών επι στολών καθώς και για την συνομολόγηση δανείων και πιστώσεων σε ανοικτό λογαριασμό. Κατερίνη, 7 Ιουλίου 2008 (15) Εται ρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επω νυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΡΕ ΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με δ.τ. «ΕΛ.Β.Ε.Κ. Α.Ε». Την καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύ μων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από Πρακτικό τακτικής Γενικής Συνέλευσης καθώς και το από Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙ ΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΡΕΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με διακριτικό τίτλο «ΕΛ.Β.Ε.Κ. Α.Ε» και αριθμό Μητρώου 50020/58/Β/01/013 που εδρεύει στο Δήμο ΠΑ ΡΑΛΙΑΣ (Καλλιθέα Πιερίας) από το οποίο προκύπτει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την παρα πάνω Γ.Σ. και θα διοικήσει την εταιρεία μέχρι συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής: 1. Ιωάννης Σαντικίδης Μπρίτος του Χρήστου και της Ελισάβετ, που γεννήθηκε το 1968, στη Σκύδρα Πέλλας, κάτοικος Καλλιθέας Πιερίας, έμπορος, κάτοχος του με αριθμό Χ Δ.Τ. του Τ.Α. Κατερίνης με Α.Φ.Μ Δ.Ο.Υ Ιωνίας Θεσ/νίκης, Πρόεδρος και Διευ θύνων Σύμβουλος. 2. Παύλος Σαντικίδης Μπρίτος του Χρήστου και της Ελισάβετ, που γεννήθηκε το 1964 στα Γιαννιτσά Πέλλας, κάτοικος Καλλιθέας Πιερίας, έμπορος, κάτοχος του με αριθμό ΑΒ Δ.Τ. του Α.Τ. Κατερίνης, με Α.Φ.Μ της Β Δ.Ο.Υ. Κατερίνης, Αντιπρόεδρος. 3. Μιχαήλ Σαντικίδης Μπρίτος του Χρήστου και της Ελισάβετ, που γεννήθηκε το 1960 στον Λαγκαδά Θεσ/νί κης, κάτοικος Καλλιθέας Πιερίας, έμπορος, κάτοχος του με αριθμό ΑΕ Δ.Τ. του Α.Τ. Κατερίνης, με ΑΦΜ της ΔΟΥ Ιωνίας Θεσ/νίκης, Μέλος. 4. Κωνσταντίνος Σαντικίδης Μπρίτος του Χρήστου και της Ελισάβετ, που γεννήθηκε το 1970 στην Κόριν θο, κάτοικος Καλλιθέας Πιερίας, έμπορος, κάτοχος του με αριθμό Τ Δ.Τ. του Τ.Α. Κατερίνης με ΑΦΜ της Β ΔΟΥ Κατερίνης, Μέλος. 5. Θεοδώρα Γευγελή συζ. Ιωάννη Σαντικίδη Μπρίτου, που γεννήθηκε το 1970 στην Έδεσσα Πέλλας, κάτοικος Καλλιθέας Πιερίας, νοικοκυρά, κάτοχος του με αριθμό ΑΕ Δ.Τ. του Τ.Α. Κατερίνης με Α.Φ.Μ της Β ΔΟΥ Κατερίνης, Μέλος. Εκπροσώπηση της εταιρείας Το Διοικητικό Συμβούλιο βάσει του άρθρου 20 του καταστατικού αναθέτει στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο Σαντικίδη Μπρί το Ιωάννη την ενάσκηση των δικαιωμάτων αυτού στο σύνολο, και σε περίπτωση κωλύματος στον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου Σαντικίδη Μπρίτο Παύλο. Παροχή δικαιώματος υπογραφής. Το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει σύμφωνα με το άρθρο 20 του καταστατικού, δικαίωμα υπογραφής στους: 1. Σαντικίδη Μπρίτο Ιωάννη του Χρήστου Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβου λο. 2. Σαντικίδη Μπρίτο Παύλο του Χρήστου Αντιπρόε δρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στους ανωτέρω παρέχεται το δικαίωμα όπως με την εταιρική υπογραφή που αποτελείται από την σφραγίδα της εταιρείας «ΕΛ.Β.Ε.Κ. Α.Ε.» και με μία από τις ως άνω (2) υπογραφές αναλαμβάνουν χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις εισπράττουν χρήματα, εκδίδουν, αποδέχονται και οπισθογραφούν Συναλλαγματικές και Γραμμάτια, εκδίδουν και οπισθογραφούν επιταγές, πα ραλαμβάνουν επιταγές, παραλαμβάνουν φορτωτικές, συμβάλλονται με τις Τράπεζες για το άνοιγμα ενέγγυ ων πιστώσεων και την έκδοση εγγυητικών επιστολών, δίδουν εντολές πληρωμής για λογαριασμό της εται ρείας και γενικά διαχειρίζονται και συμβάλλονται για λογαριασμό της Εταιρείας και συνομολογούν δάνεια και πιστώσεις σε ανοικτό λογαριασμό και να κάνουν χρήση αυτών. Κατερίνη, 3 Ιουλίου 2008 (16) την επωνυμία «ΚΩΣΤΑΡΕΛΛΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΞΕ ΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩ ΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με δ.τ. «ΝΕΦΕΛΗ Τ.Ξ.ΚΤ.Ε. Α.Ε.». Την καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από Πρακτικό τακτικής Γενικής Συνέλευσης καθώς και το από Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΩΣΤΑΡΕΛΛΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙ ΚΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με διακριτικό τίτλο «ΝΕΦΕΛΗ Τ.Ξ.ΚΤ. Ε. Α.Ε.» και αριθμό Μητρώου 60696/58/Β/06/004 που εδρεύει στο Δήμο ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ (Λεπτοκα ρυά Πιερίας) από το οποίο προκύπτει ότι το Διοικητικό

11 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 11 Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την παραπάνω Γ.Σ. και θα διοικήσει την εταιρεία μέχρι συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής: 1. Αναστασία Κωσταρέλλη χήρα Αποστόλου Κωστα ρέλλη, το γένος Γεωργίου και της Βασιλικής Τασοπού λου, παιδίατρος, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1952 και κατοικεί στον Πειραιά, οδός Αιτωλικού αριθμός 67, κάτοχος του αριθ. Σ / Δελτίου Αστυνο μικής Ταυτότητας που εκδόθηκε από το Α.Τ. Δραπετσώ νας και του αριθ Α.Φ.Μ. της Δ Δ.Ο.Υ. Πειραιά, Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος. 2. Γεώργιο Κωσταρέλλη του Αποστόλου και της Ανα στασίας, που γεννήθηκε στον Χολαργό Αττικής το έτος 1987 και κατοικεί στον Πειραιά, οδός Αιτωλικού αριθμός 67, φοιτητής, κατά δήλωσή του, κάτοχος του αριθ. Χ / δελτίου ταυτότητας του Γ Α.Τ. Πειραιά και του ΑΦΜ της Δ Δ.Ο.Υ. Πειραιά, Αντιπρόεδρος. 3. Γεώργιο Τασσόπουλο του Βασιλείου και της Πά τρας, συνταξιούχος, που γεννήθηκε στα Κουκουρέϊκα Αρκαδίας το έτος 1918 και κατοικεί στην Λεπτοκαρυά Πιερίας συνταξιούχος κατά δήλωσή του, κάτοχος του αριθ. Η / δελτίου ταυτότητας του Γ ΠΑΡ. ΑΣ. ΠΕΙΡΑΙΑ και του Α.Φ.Μ. της Δ Δ.Ο.Υ. Πει ραιώς, Μέλος. Εκπροσώπηση της εταιρείας Το Διοικητικό Συμβούλιο, βάσει των άρθρων του κα ταστατικού, αναθέτει στην Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνουσα Σύμβουλο Αναστασία χήρα Αποστόλου Κωσταρέλλη την ενάσκηση των δι καιωμάτων αυτού στο σύνολό τους και σε περίπτωση κωλύματος στον Αντιπρόεδρο Γεώργιο Κωσταρέλλη του Αποστόλου, όπως αυτά αναφέρονται στο καταστατικό της εταιρείας. Παροχή δικαιώματος υπογραφής Το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει σύμφωνα με τα άρ θρα καταστατικού, το δικαίωμα υπογραφής στην Ανα στασία χήρα Αποστόλου Κωσταρέλλη, Πρόεδρο και Δι ευθύνουσα Σύμβουλο του Διοικητικού Συμβουλίου και σε περίπτωση κωλύματος στον Αντιπρόεδρο Γεώργιο Κωσταρέλλη του Αποστόλου. Στους παραπάνω παρέχεται το δικαίωμα, όπως με την εταιρική υπογραφή, που αποτελείται από την σφραγί δα της εταιρείας «ΚΩΣΤΑΡΕΛΛΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΞΕ ΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΝΕΦΕΛΗ Τ.Ξ.ΚΤ.Ε. ΑΕ» και με μία από τις παραπάνω δύο (2) υπογραφές, εκπροσωπούν την εταιρία στις δημόσιες υπηρεσίες και οργανισμούς, αναλαμβάνουν χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις, εισπράττουν χρήματα, εκδίδουν, αποδέχονται και οπισθογραφούν επιταγές, παραλαμ βάνουν επιταγές, παραλαμβάνουν φορτωτικές, δίνουν εντολές πληρωμής για λογαριασμό της εταιρείας και γενικά διαχειρίζονται και συμβάλλονται για λογαριασμό της εταιρείας, ανοίγουν ενέγγυες πιστώσεις σε τρά πεζες, για την έκδοση εγγυητικών επιστολών καθώς και για την συνομολόγηση δανείων και πιστώσεων σε ανοικτό λογαριασμό. Κατερίνη, 4 Ιουλίου 2008

12 12 TEΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Βασ. Όλγας ΛΑΡΙΣΑ Διοικητήριο ΠΕΙΡΑΙΑΣ Ευριπίδου ΚΕΡΚΥΡΑ Σαμαρά ΠΑΤΡΑ Κορίνθου ΗΡΑΚΛΕΙΟ Πεδιάδος ΙΩΑΝΝΙΝΑ Διοικητήριο ΜΥΤΙΛΗΝΗ Πλ. Κωνσταντινουπόλεως ΚΟΜΟΤΗΝΗ Δημοκρατίας Σε έντυπη μορφή ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 μέχρι 16 σελίδες σε 1, προσαυξανόμενη κατά 0,20 για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 ανά σελίδα. Σε μορφή DVD/CD Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Α Α.Α.Π Β Ε.Β.Ι. 100 Γ 50 Α.Ε.Δ. 5 Υ.Ο.Δ.Δ. 50 Δ.Δ.Σ Δ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. 100 Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 προσαυξανόμενη κατά 1 ανά 50 σελίδες. Η τιμή πώλησης σε μορφή cd rom/dvd, δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. σε 5 ανά έτος. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.: Τηλεφωνικά: fax: internet: ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ. Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή Α Α.Ε.Δ. 10 Δωρεάν Β Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ Γ 65 Δωρεάν Δ.Δ.Σ Υ.Ο.Δ.Δ. 65 Δωρεάν Α.Σ.Ε.Π. 70 Δωρεάν Δ Ο.Π.Κ. Δωρεάν Α.Α.Π Α + Β + Δ + Α.Α.Π. 450 Ε.Β.Ι Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα. Για την παροχή πρόσβασης μέσω διαδικτύου σε Φ.Ε.Κ. προηγουμένων ετών και συγκεκριμένα στα τεύχη: α) Α, Β, Δ, Α.Α.Π., Ε.Β.Ι. και Δ.Δ.Σ., η τιμή προσαυξάνεται, πέραν του ποσού της ετήσιας συνδρομής του 2007, κατά 40 ανά έτος και ανά τεύχος και β) για το τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε. & Γ.Ε.ΜΗ., κατά 60 ανά έτος παλαιότητας. * Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/ η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ Αθήνα). * Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. * Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεο πτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α., τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα). * Το ποσό υπέρ Τ.Α.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκπτωση. * Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρούνται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8 τηλ.: , , Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης ανάγνωσης των δημοσιευμάτων που καταχωρούνται σε όλα τα τεύχη της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως πλην εκείνων που καταχωρούνται στο τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε και Γ.Ε.ΜΗ., από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr). * * Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών λειτουργούν καθημερινά από 08:00 μέχρι 13:00 ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1851 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 245 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ 26 Μαρτίου 2010 Πίνακας διοριστέων για την πλήρωση 496 θέσεων της Κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6835 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 231 18 Δεκεμβρίου 2009 (1) NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3811 Αποζημίωση των θυμάτων εγκλημάτων βίας από πρό θεση (Εναρμόνιση της ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3689 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 303 26 Φεβρουαρίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 111316/Γ2 Τύπος και περιεχόμενο των τίτλων σπουδών των Δη μοσίων και Ιδιωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18427 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1277 2 Ιουλίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 74916/Γ2 Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, των μαθημάτων της ειδικότητας Μηχανολογικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4939 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 599 16 Αυγούστου 2007 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Mε την υπ αριθμ. 89181/Δ2/10.8.2007 απόφαση της Υπουργού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 181 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 22 14 Φεβρουαρίου 2008 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3640 Κύρωση Συμφωνίας Στρατηγικής Συνεργασίας μετα ξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16411 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1304 2 Ιουλίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 68092/Γ7 Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών Μαθημάτων Μουσι κής Παιδείας για τα Μουσικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27549 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2202 2 Οκτωβρίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΥΓ3α/Γ.Π 86208 Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Κοι νοτική οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2705 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 142 11 Ιουλίου 2008 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3679 Κύρωση της δι ανταλλαγής ρηµατικών διακοινώσεων Συµφωνίας για την τροποποίηση της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15557 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1240 23 Ιουνίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Δ/15304 Α ντιστοίχιση ειδικοτήτων ΕΠΑ.Λ. ΕΠΑ.Σ. φορέων λοι πών Υπουργείων πλην ΥΠ.Ε.Π.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6869 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 239 31 Δεκεμβρίου 2009 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 194 Τροποποίηση του π.δ. 347/1998 (Α 231), όπως αυτό ισχύ ει μετά την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20039 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1396 16 Ιουλίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 89406/Γ2 Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών για τη διδασκαλία της Ρωσικής Γλώσσας στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6095 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 472 19 Απριλίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 183295 Τροποποίηση του Παραρτήματος Ι του Προεδρικού Δια τάγματος αριθ. 115/1997

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22679 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1564 17 Αυγούστου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ωρολόγιο Πρόγραμμα της Α Τάξης των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ).... 1 Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1103 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 103 27 Ιανουαρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. Φ.883/530/16.9.1999 από φασης του Υπουργού Οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2589 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 139 11 Ιουλίου 2008 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3676 Κύρωση της Σύμβασης Πώλησης Μετοχών και της Συμ φωνίας Μετόχων μεταξύ του Ελληνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9317 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 740 28 Μαΐου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΥΓ3α/Γ.Π.63696 Κατάλογος μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων (ΜΗΣΥΦΑ). Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 759 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 47 27 Φεβρουαρίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4240 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελ ληνικής Δημοκρατίας και του Κράτους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3929 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 190 8 Αυγούστου 2007 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘM. 3605 Κύρωση Σύμβασης Παραχώρησης του Έργου της Μελέτης, Κατασκευής, Χρηματοδότησης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1 3 Ιανουαρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Ζ1 1398 Καθορισμός πιστοποιητικών, δηλώσεων, καταστάσεων και σχεδίων διευθέτησης οφειλών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3179 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 150 27 Ιουνίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3984 Δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων και άλλες διατάξεις Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9483 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 176 16 Δεκεμβρίου 2015 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4354 Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθο λογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 357 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 39 6 Φεβρουαρίου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 1763 (1) Ανακατασκευή του διατηρητέου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 419 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 28 4 Φεβρουαρίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4234 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελ ληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2877 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 128 3 Αυγούστου 2010 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3867 Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κε φαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 309 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 51 ΥΠΟΥΡΓΕIΟ ΔIΚΑIΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 30 Ιανουαρίου 2015 Πίνακας οριστικών αποτελεσμάτων του εισαγωγικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6481 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 198 24 Σεπτεμβρίου 2014 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4287 Κύρωση της Συμφωνίας για την Ίδρυση Διεθνούς Ακαδημίας κατά της Διαφθοράς ως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19469 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1386 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 30 Μαΐου 2014 Αριθμ. απόφ. 1434/21/6 5 2014 Λειτουργία Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ) ΟΑΕΔ κατ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5461 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 219 8 Νοεμβρίου 2012 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4091 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής Δημο κρατίας και του Καναδά σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1001 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 78 1 Απριλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4140 Κύρωση του Πρωτοκόλλου συνεργασίας μεταξύ του Υπουρ γείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6763 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 231 3 Νοεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4026 Κύρωση του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της Κυβέρ νησης της Ελληνικής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 49803

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 49803 Προσδιορισμένοι Τίτλοι ISIN/ΙSIN B ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 49803 Τιμή Αγοράς εκ φρασμένη ως πο σοστό (%) επί του ονομαστικού ποσού κεφαλαίου των Προσδιορισμένων Τίτλων Συνολικό ποσό ονομαστικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6367 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 544 6 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./2/4958 Κατανομή προσωπικού σε εκτέλεση αμετάκλητων δι καστικών αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 877 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 31 23 Φεβρουαρίου 2012 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4047 Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα εφαρμογής του Μεσοπρόθεσμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 167 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 7 9 Ιανουαρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4107 Κύρωση του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ της Ελλη νικής Δημοκρατίας και της Κοινοπολιτείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6369 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 216 30 Σεπτεμβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘM. 4019 Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και λοιπές διατάξεις. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6385 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 217 30 Σεπτεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4020 Κύρωση της Σύμβασης για τη διεθνή δικαιοδοσία, το εφαρμοστέο δί καιο, την αναγνώριση,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12645 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 991 26 Μαΐου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 55678/Γ2 Τύπος και περιεχόμενο των απολυτήριων τίτλων σπου δών των Δημόσιων και Ιδιωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1509 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1840 6 Αυγούστου 015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 117/Δ Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α, Β και Γ τάξεων Καλλιτεχνικού Γυμνασίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21659 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1409 6 Σεπτεμβρίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 29240/3729 Τροποποίηση του Παραρτήματος ΙΙΙ του π.δ. 19/1995 (ΦΕΚ Α 15), για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 765 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 44 24 Ιανουαρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 132528 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. 309891/14 12 2010 (ΦΕΚ Β 1966) κοινής

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 18 Ιουνίου 2010

Αθήνα, 18 Ιουνίου 2010 Αθήνα, 18 Ιουνίου 2010 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 Πληροφορίες: Ε. Αλεξοπούλου Αριθμ. τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8453 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 67 0 Απριλίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΕΚ/ΤΜ.Β/Φ.8/6/οικ.9844 Καθορισμός υπηρεσιών διάθεσης των αποφοίτων της 2ης εκπαιδευτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4591 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 266 10 Δεκεμβρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4216 Kύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη δράση κατά της Εμπορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12139 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1134 12 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 92245/Δ3 Τύπος και περιεχόμενο των απολυτηρίων και των πτυ χίων σπουδών των Σχολικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1437 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 101 29 Απριλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4149 Kύρωση τoυ Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ του Υπουρ γείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 459 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 56 15 Ιανουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ.: 1011 Καθορισμός οργάνου της Φορολογικής Διοίκησης και ορισμός διαδικασίας για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2287 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 157 9 Ιουλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4165 Κύρωση του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Υπουρ γείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6721 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 228 2 Νοεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4025 Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέ ντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 1ης Ιουλίου 2013

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 1ης Ιουλίου 2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 1ης Ιουλίου 2013 Στην Ερμούπολη της Σύρου, και επί της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου 21, όπου και τα γραφεία της Ανωνύμου Εταιρείας ΚΑΡΝΑΓΙΑ ΣΥΡΟΥ Α.Ε., σήμερα στην 1η του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19035 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1492 23 Ιουλίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 43721 Διαδικασία σφράγισης καταστημάτων και επιχειρήσεων από τη Δημοτική Αστυνομία.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Validity unknown Digitally signed by Theodoros Moumouris Date: 2011.11.25 19:21:38 EET Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 6951 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8199 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1114 2 Οκτωβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων...1» Ναυτιλίας και Αιγαίου...2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6153 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 518 3 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 28388 Διατιθέμενες Πιστώσεις Συνεχιζόμενων Έργων Προϋπο λογισμού Δημοσίων Επενδύσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18613 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1321 23 Μαΐου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΜΕΟ/ο/1925/ζ/254 Έγκριση του τεχνικού Κανονισμού για τον Καθορισμό Εθνικών Απαιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6267 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 211 23 Σεπτεμβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4016 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβερνήσε ως της Ελληνικής Δημοκρατίας και της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45919 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3046 16 Νοεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 110706 Κατάλογος φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων που χορη γούνται με ιατρική συνταγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1677 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 116 23 Μαΐου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4153 Kύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης και του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8169 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 743 29 Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανανέωση αναγνώρισης «EUROCERT ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε.»,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2445 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 166 23 Ιουλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4171 Κύρωση του Mνημονίου Κατανόησης μεταξύ της Κυβέρ νησης της Ελληνικής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6637 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 220 24 Οκτωβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4023 Διεύρυνση της άμεσης και συμμετοχικής δημοκρατίας με τη διενέργεια δημοψηφίσματος.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1401 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 66 15 Απριλίου 2016 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4380 Κύρωση της Συμφωνίας Κοινού Αεροπορικού Χώρου με ταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13691 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1217 23 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 91834/Ζ2 «Επανασύσταση χιλίων εκατόν εβδομήντα τεσσάρων (1.174) οργανικών και προσωποπαγών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3215 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 151 1 Ιουλίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3985 ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2012 2015. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 76 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 09 0 Ιουνίου 05 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4990/366 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για ερ γασία πολιτών τρίτων χωρών για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8689 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 772 4 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός αποδοχών στελεχών της Δημοτικής Κα τασκήνωσης Νέας Ιωνίας Ν. Αττικής....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 641 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 48 15 Ιανουαρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ. 1014 Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης απόδοσης του πα ρακρατούμενου φόρου 15%

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Α.Ε.» ΤΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Α.Ε.» ΤΗΣ Αθήνα 10/6/2013 Αρ. πρωτ. 771 ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 55 ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ - ΓΚΑΖΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ - ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ και τον διακριτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27651 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2418 10 Νοεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ. 1247 Τροποποίηση και συμπλήρωση της με αριθ. ΠΟΛ. 1167/29.7.2015 (ΦΕΚ Β 1808/21.8.2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 747 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 86 6 Μαΐου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 5764 Κήρυξη του επαναπροσδιορισμού της θέσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 283 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 206 4 Φεβρουαρίου 204 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 34/90 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για εργασία υπηκόων τρίτων χωρών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21445 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1581 30 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. ΔΜΕΟ/α/οικ/1161/15.7.2005 (Β 1064) απόφασης του Υπουργού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3741 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 250 19 Φεβρουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. οικ. 6855/105 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για εποχική εργασία και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15581 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1438 10 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αποδοχή τροποποιήσεων στο Παράρτημα του Πρω τοκόλλου του 1978 που σχετίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7097 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 264 22 Δεκεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4033 Προσαρμογή στις διατάξεις της Οδηγίας 2009/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22427 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1413 30 Απριλίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 1192 Έγκριση και εφαρμογή των Τεχνικών Οδηγιών ΤΕΕ για την Ενεργειακή Απόδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1533 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 173 8 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 3448 Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμήματος ρέμα τος Καστρόλακκα του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

Ο.Σ.Υ.Ε ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΔΡΑ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ ΣΟΛΩΜΟΥ 2 Τ.Θ. 91503 Τ.Κ. 181 10 ΤΗΛ. 2104950760 2104967174 FAX

Ο.Σ.Υ.Ε ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΔΡΑ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ ΣΟΛΩΜΟΥ 2 Τ.Θ. 91503 Τ.Κ. 181 10 ΤΗΛ. 2104950760 2104967174 FAX Ο.Σ.Υ.Ε ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΔΡΑ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ ΣΟΛΩΜΟΥ 2 Τ.Θ. 91503 Τ.Κ. 181 10 ΤΗΛ. 2104950760 2104967174 FAX 2104950710 www.osye.org.gr e-mail: osye@otenet.gr ΜΕΛΟΣ Α.Δ.Ε.Δ.Υ Κορυδαλλός,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17631 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1250 16 Μαΐου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 10294 Ένταξη των υπηρετούντων διοικητικών υπαλλήλων του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12129 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 750 26 Μαρτίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ: 1080 Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων έκτακτου ειδικού τέλους ακινήτων (ΕΕΤΑ). Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11315 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1600 27 Νοεμβρίου 2014 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αριθμ. 10518 Προκήρυξη θέσης καθηγητή του Τμήματος Φιλολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27495 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2398 9 Νοεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 2253.1 31.1/34144/15 Καθορισμός ενδεικτικού γενικού δικτύου ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 41931 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3647 31 Δεκεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 2795/164131 Έγκριση των προϋπολογισμών έτους 2015 των φορέων του Κεφ. Α του Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7249 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 525 28 Φεβρουαρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. απόφ. 260/2013 Αντικατάσταση των άρθρων 88 έως 91 του Κώδικα Τρο φίμων και Ποτών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3729 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 905 11 Δεκεμβρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6989 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 474 24 Μαρτίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 2/22717/0094 Υποβολή οικονομικών στοιχείων φορέων Γενικής Κυβέρ νησης, στο Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Μαρτίου 2015

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Μαρτίου 2015 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Μαρτίου 2015 Στην Ερμούπολη της Σύρου, και επί της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου 21, όπου και τα γραφεία της Ανωνύμου Εταιρείας ΚΑΡΝΑΓΙΑ ΣΥΡΟΥ Α.Ε., σήμερα στην 27η

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΡΓΑΣΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (ΕΡΓΑΣΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.)

«ΕΡΓΑΣΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (ΕΡΓΑΣΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.) ΠΡΑΚΤΙΚΟ Συνεδρίαση της 2 ης Σεπτεμβρίου 2016 Του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΡΓΑΣΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (ΕΡΓΑΣΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.) Στη Σκύδρα σήμερα, 2 Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6721 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 228 2 Νοεµβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4025 Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέ ντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6353 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 215 30 Σεπτεµβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4018 Αναδιοργάνωση του συστήµατος αδειοδότησης για τη διαµονή αλλοδαπών στη χώρα υπό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29573 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2377 5 Σεπτεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ1γ/ Γ.Π/οικ. 75888 Ένταξη διαδικασιών αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας στα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1885 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4062 Aξιοποίηση του πρώην Αεροδρομίου Ελληνικού Πρό γραμμα ΗΛΙΟΣ Προώθηση της χρήσης ενέργει ας από ανανεώσιμες πηγές (Ενσωμάτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Validity unknown Digitally signed by Theodoros Moumouris Date: 2011.06.28 16:37:24 EEST Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 3179 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6013 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 405 16 Μαρτίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Πίνακας Διατίμησης Δασικών Προϊόντων, διαχειρι στικού έτους 2011... 1 Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20337 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1298 29 Μαΐου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. ΠΟΛ.. 1119 Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φόρου ακίνητης περιουσίας νομικών προσώπων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 32709 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2294 16 Σεπτεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4748/106075 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. πρωτ. 266355/ 11 02 2009 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45675 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 320 8 Δεκεμβρίου 203 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανακοίνωση που αφορά στην κινητικότητα των υπαλλήλων που έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23249 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1502 4 Μαΐου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ7α/Γ.Π.οικ. 46217 Απλούστευση διαδικασιών αρμοδιότητας του Υπουργεί ου Υγείας και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7653 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1133 9 Νοεμβρίου 2015 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗ Αριθμ. 1415025587 Προκήρυξη μιας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19271 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1507 23 Ιουλίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 85224/Ε5 Αντιστοιχίες Τμημάτων ΤΕΙ. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα