Πειραιάς, 11/10/2012. Πληρ : Ευθυμίου Ιωάννης Τηλ. : Fax :

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πειραιάς, 11/10/2012. Πληρ : Ευθυμίου Ιωάννης Τηλ. : 210 4060968 Fax : 210-4060959 Email : efthimioui@olp.gr"

Transcript

1 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ & ΓΕΝΙΚΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΗΣ & ΑΖΗΤΗΤΩΝ Πειραιάς, 11/10/2012 Πληρ : Ευθυμίου Ιωάννης Τηλ. : Fax : ΘEMA : «ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΑΖΗΤΗΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ». ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 8/2012 Ο Διευθυντής της Δ/νσης Διακίνησης Αυτοκινήτων & Γενικού Φορτίου ΟΛΠ ΑΕ διακηρύσσει ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Αζητήτων Εμπορευμάτων, θα γίνει δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός την 24/10/2012 ημέρα Τετάρτη, στο Ισόγειο των Κεντρικών Γραφείων του ΟΛΠ ΑΕ (Ακτή Μιαούλη 10 Β Ισόγειο Αίθουσα 170 Β), κατά τον οποίο θα εκποιηθούν διάφορα αζήτητα εμπορεύματα. Οι προσφορές θα κατατίθενται σφραγισμένες ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Εκποίησης και από ώρα 09:00 μέχρι 10:00. Η αποσφράγιση όλων των κατατιθεμένων προσφορών και η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων θα γίνει στις 10:00, ώρα λήξης κατάθεσης προσφορών. Σχετική διακήρυξη, στην οποία αναφέρονται οι όροι της Δημοπρασίας και της συμμετοχής σ αυτή, θα βρείτε στη σελίδα Επίσης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παίρνουν τη διακήρυξη και τους όρους από το Τμήμα Αζητήτων στο Κερατσίνι, τηλ: & όλες τις εργάσιμες ημέρες, από ώρα 7.30 μέχρι Ο Διευθυντής ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΡΟΥNTAΣ Ακτή Μιαούλη 10, Πειραιάς, Τηλ.: website:

2 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ & ΓΕΝΙΚΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΗΣ & ΑΖΗΤΗΤΩΝ Πληρ. : Ευθυμίου Ι. Τηλ. : Πειραιάς : 11/10/2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Δημοπρασία Νο 8/2012 που θα γίνει στις 24/10/2012 (ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ) και ώρα 09:00 στο ισόγειο των Κεντρικών Γραφείων του Ο.Λ.Π. Α.Ε.(Ακτή Μιαούλη 10 - Β' Ισόγειο αίθουσα 170 Β) από την αρμόδια επιτροπή του Ο.Λ.Π. Α.Ε. Οι προσφορές θα κατατίθενται σφραγισμένες ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Εκποίησης και από ώρα 09:00 μέχρι 10:00. Η αποσφράγιση όλων των κατατιθεμένων προσφορών και η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων θα γίνει στις 10:00, ώρα λήξης της κατάθεσης των προσφορών. Η επίδειξη των αζητήτων εμπορευμάτων στους χώρους των αποθηκών θα πραγματοποιείται κάθε ΔΕΥΤΕΡΑ - ΤΡΙΤΗ - ΤΕΤΑΡΤΗ και από ώρα 09:00-13:00. Οι ενδιαφερόμενοι για πληρέστερη ενημέρωση τους ως προς την ποιότητα, την κατάσταση, το είδος και την ιδιότητα των εμπορευμάτων μπορούν να λάβουν γνώση της σχετικής πράξης επαλήθευσης από την οικεία Διαχείριση και να εξετάσουν τα εμπορεύματα στους χώρους αποθήκευσης τους σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 2 του Κανονισμού Αζητήτων Εμπορευμάτων. Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟ ΒΑΡΟΣ ΠΡΩΤ. ΑΖΗΤ. ΔΙΑΧ/ΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΣ ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗ ΣΗΣ ΔΑΣΜΟ- ΦΟΡΟΛ. ΕΠΙΒ/ΝΣΗ 1 2 ΠΑΛΛΕΤΑ ΝΑΥΛΟΠΑΛ / /2012 ΠΑΛ 2 ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ 76 ΤΕΜΑΧΙΑ ΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΟΥ ΜΑΡΜΑΡΟΥ. ΤΕΜ 2 ΣΠΑΣΜΕΝΑ. ΝΠΑΛ 20 ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ 435 ΧΚΙΒ ΜΕ ΕΙΔΗ ΚΡΟΥΝΟΠΟΙΙΑΣ ,7% 6,5% 3 ΚΙΒΩΤΙΟ /2012 ΞΚΙΒ 9 ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ. ΞΚΙΒ 2 ΖΟΥΛΙΓΜΕΝΑ % 4 5 ΔΕΜΑ ΣΥΜΠΙΕΣΜΕΝ Ο ΚΟΛΛΑ / /2012 ΠΑΛ 21 ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΜΑΡΜΑΡΑ ΚΟΜΕΝΑ-ΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΑ. ΠΑΛ 17 ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΤΕΜ ΑΠΟ ΜΑΡΜΑΡΟ ΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΑ ,7% 0% - 23% 6 7 ΔΕΜΑ ΔΕΜΑ, ΚΟΛΟΝ / /2012 ΠΕΡΙΕΧΕΙ 7270 Ν/ΠΑΚ ΜΕ ΙΝΕΣ ΚΟΚΟΦΟΙΝΙΚΑ. ΤΕΜ 100 ΣΧΙΣΜΕΝΟ ΠΕΡΙΚΑΛΥΜΑ ΕΜΦΑΝΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ. ΜΙΑ ΜΕΡΙΔΑ ΣΚΡΑΠ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ % - 23% ,5% - 23% 8 ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙ Ο /2012 Χ/ΚΙΒ 803 ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΠΛΑΚΙΔΙΑ. Χ/ΚΙΒ 20 ΖΟΥΛΗΓΜΕΝΑ. Χ/ΚΙΒ 10 ΚΟΥΔΟΥΝΙΖΟΝΤΑ % - 23% + 69,7% ΑΝΤΙΝΤΑΠΙΝ ΓΚ ΠΡΟΣΟΧΗ Ακολουθούν συνημμένα οι όροι της παρούσης διακήρυξης. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παρούσα διακήρυξη δημοσιεύεται στο INTERNET, στην ιστοσελίδα του Ο.Λ.Π. Α.Ε. ( Διεύθυνση : Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΛ.ΡΟΥΝΤΑΣ CFSD147_APOTH

3 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ & ΓΕΝΙΚΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΗΣ & ΑΖΗΤΗΤΩΝ Πληρ. : Ευθυμίου Ιωάννης Τηλ. : Fax : Πειραιάς, 11/10/2012 ΘΕΜΑ : «Όροι διακήρυξης της υπ αριθμ No 8/2012 δημοπρασίας εκποίησης αζητήτων εμπορευμάτων, που θα γίνει με πλειοδοτικό διαγωνισμό στις ». Για τη συμμετοχή σε δημοπρασία αζητήτων εμπορευμάτων του Ο.Λ.Π. Α.Ε. θα πρέπει απαραίτητα η ταυτοποίηση των στοιχείων. 1. Των φυσικών προσώπων να γίνεται με την επίδειξη των κάτωθι δικαιολογητικών : α) Αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο β) Εκκαθαριστικό Σημείωμα της εφορίας για το προηγούμενο έτος ή βεβαίωση απόδοσης Α.Φ.Μ.(αριθμού φορολογικού μητρώου) γ) Αποδεικτικό βεβαίωσης της κατοικίας τους (πχ. Λογαριασμοί ΔΕΚΟ). Σε περίπτωση που φυσικό πρόσωπο υποβάλλει προσφορά για λογαριασμό άλλου φυσικού προσώπου, απαιτείται η κατάθεση πρόσφατης Εξουσιοδότησης δια την συγκεκριμένη Δημοπρασία θεωρημένης για το γνήσιο της υπογραφής του εξουσιοδοτούντα, ή Συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο. 2. Για την εκπροσώπηση των νομικών προσώπων απαιτείται η κατάθεση από τον νόμιμο εκπρόσωπο, επικυρωμένου καταστατικού, σε περίπτωση δε εκπροσώπησης εταιρείας από άλλο πρόσωπο, απαιτείται Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου ή εξουσιοδότηση με θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής ή πρόσφατο συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο του νομίμου εκπροσώπου της. Απαραίτητη προϋπόθεση για την συμμετοχή στις δημοπρασίες εκποίησης αζήτητων εμπορευμάτων της ΟΛΠ ΑΕ αποτελεί η κατάθεση Εγγύησης Συμμετοχής, ποσού 500 ευρώ (μετρητά ή τραπεζική επιταγή), στο ταμείο της Υπηρεσίας την προηγουμένη ημέρα της διεξαγωγής της δημοπρασίας ή πριν την ώρα έναρξης της κατάθεσης των σφραγισμένων προσφορών ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής εκποίησης, στην οποία θα προσκομίζεται το σχετικό γραμμάτιο είσπραξής της. Το ποσό της εγγύησης θα επιστραφεί την επομένη εργάσιμη ημέρα μετά την διεξαγωγή της δημοπρασίας. Δια την ταχύτερη & νομότυπη διεκπεραίωση της διαδικασίας της ταυτοποίησης των στοιχείων των συμμετεχόντων στη δημοπρασία, υποχρεούνται οι συμμετέχοντες όπως φέρουν μαζί τους σε κάθε δημοπρασία τα απαραίτητα δικαιολογητικά τους,τα οποία θα καταθέτουν μαζί με το γραμμάτιο της εγγύησης συμμετοχής. Ακτή Μιαούλη 10, Πειραιάς, Τηλ.: , Fax: website:

4 Για τα πρωτόκολλα αζητήτων με αριθμ.: α/α 5) Πρωτ. αζητ. 106/2012: απαιτείται πιστοποιητικό CE α/α 6) Πρωτ. αζητ. 107/2012: απαιτείται έγκριση φυτοπαθολόγου Όσα από τα παραπάνω πρωτόκολλα αζήτητων της Διακήρυξης αναφέρονται σε εμπορεύματα με κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα για τα οποία απαιτείται ειδική άδεια εισαγωγής από το ΥΠΕΘΟ και για τα οποία σας είναι γνωστό ότι σε καμία περίπτωση δεν χορηγείται η άδεια αυτή (από το ΥΠΕΘΟ) οφείλετε να γνωρίζετε ότι εκποιούνται μόνο για επανεξαγωγή. Για τα αζήτητα εμπορεύματα ΕΖ τύπου Ι η αναφερόμενη στη διακήρυξη δασμολογική επιβάρυνση είναι ενδεικτική και όπως αυτή αναγράφεται στην πράξη επαλήθευσης. Δύναται δε αυτή να διαφοροποιηθεί μετά την έκδοση του σχετικού Δ.Χ.Α. ή την κατάθεση τελωνειακού παραστατικού, όπου θα αναγράφεται η τελική δασμολογική κλάση από το αρμόδιο τελωνείο. Ο Ο.Λ.Π. Α.Ε. ουδεμία ευθύνη φέρει για τις δασμοφορολογικές επιβαρύνσεις που αναγράφονται στην παρούσα διακήρυξη που ενδεχομένως να αλλάξουν από την αρμόδια τελωνειακή αρχή ή τυχόν επιβολή νέων πρόσθετων επιβαρύνσεων. Ο τελικός καθορισμός της δασμολογικής άξιας για τον υπολογισμό των δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων θα γίνεται από το Τελωνείο με την κατάθεση τελωνειακού παραστατικού. Ο Ο.Λ.Π. Α.Ε. δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τυχόν μη ακριβή περιγραφή του είδους και της ιδιότητας των εμπορευμάτων αυτών, ούτε για την ποιότητα και την κατάσταση στην οποία βρίσκονται. Οι βεβαιώσεις καταλληλότητας των εμπορευμάτων, ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο απαιτείται από το αρμόδιο τελωνείο, θα προσκομίζονται με ευθύνη των πλειοδοτών. Η παράδοση των εμπορευμάτων θα γίνεται σύμφωνα με τον ισχύοντα κανονισμό παραλαβής παράδοσης και σε συμφωνία συσχέτιση με την πράξη επαλήθευσης. Ο Ο.Λ.Π. Α.Ε. ουδεμία ευθύνη φέρει για τυχόν διαφορές μετά την παράδοση των εμπορευμάτων. O υπολογισμός της τιμής εκκίνησης έγινε σύμφωνα με τις νέες διατάξεις του τιμολογίου 1 που ισχύει.( διάστημα 180 ημερών, ανεξάρτητα από το χρόνο παραμονής τους στους αποθηκευτικούς χώρους του ΟΛΠ Α.Ε ) Ο Διευθυντής ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΡΟΥΝΤΑΣ

5

6

7 ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΔΘΑΚΘΝΗΗ ΑΤΣΟΚΘΝΗΣΩΝ & ΓΕΝΘΚΟΤ ΦΟΡΣΘΟΤ ΣΜΗΜΑ ΑΠΟΣΑΜΘΕΤΗ & ΑΖΗΣΗΣΩΝ ΟΡΟΘ ΚΑΘ ΠΡΟΤΠΟΘΕΕΘ ΓΘΑ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΗ ΔΗΜΟΠΡΑΘΑ ΕΚΠΟΘΗΗ ΑΖΗΣΗΣΩΝ ΕΜΠΟΡΕΤΜΑΣΩΝ ΣΟΤ ΟΡΓΑΝΘΜΟΤ ΛΘΜΕΝΟ ΠΕΘΡΑΘΩ Α.Ε. χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΑΕΖΣΖΣΩΝ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΩΝ ΟΛΠ ΑΔ, εθηίζεληαη ζε πιεηνδνηηθή δεκνπξαζία εθπνίεζεο ηα αλαγξαθφκελα ζηελ δηαθήξπμε εθπνίεζεο αδήηεησλ εκπνξεπκάησλ, κε ηνπο αθφινπζνπο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο: 1. Ζ δεκνπξαζία ζα πξαγκαηνπνηείηαη ζηελ αίζνπζα δεκνπξαζηψλ ησλ Κεληξηθψλ Γξαθείσλ ηνπ ΟΛΠ ΑΔ (Αθηή Μηανχιε 10 Β Ηζφγεην αίζνπζα 170 Β ), εκέξα ΣΕΣΑΡΣΗ πνπ ζα θαζνξίδεηαη απφ ην Γηεπζπληή ηεο Γ/λζεο Γηαθ/ζεο Απη/ησλ & Γεληθνχ Φνξηίνπ. Οη πξνζθνξέο ζα θαηαηίζεληαη ζθξαγηζκέλεο ελψπηνλ ηεο αξκφδηαο Δπηηξνπήο Δθπνίεζεο θαη απφ ψξα 9.00 κέρξη Ζ απνζθξάγηζε φισλ ησλ θαηαηηζεκέλσλ πξνζθνξψλ θαη ε αλαθνίλσζε ησλ απνηειεζκάησλ ζα γίλεηαη ζηηο 10.00, ψξα ιήμεο θαηάζεζεο πξνζθνξψλ. 2. ηηο δεκνπξαζίεο εθπνίεζεο αδήηεησλ εκπνξεπκάησλ κπνξεί λα ιάβεη κέξνο νπνηνδήπνηε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν κε εμαίξεζε ην πξνζσπηθφ πνπ ππεξεηεί ζηνλ ΟΛΠ ΑΔ, άκεζα ή δηα ηξίηνπ πξνζψπνπ θαη ηνπο ζπγγελείο απηνχ κέρξη θαη ηνπ δεπηέξνπ βαζκνχ ζπγγελείαο. 3. Σα αδήηεηα εκπνξεχκαηα εθπνηνχληαη φπσο απηά αλαγξάθνληαη ζηε πξάμε επαιήζεπζεο θαη ζηελ θαηάζηαζε πνπ βξίζθνληαη θαηά ηνλ ρξφλν ηεο εθπνίεζήο ηνπο ζηηο απνζήθεο. Ο ΟΛΠ δελ αλαιακβάλεη θακία επζχλε γηα ηπρφλ κε αθξηβή πεξηγξαθή ηνπ είδνπο θαη ηεο ηδηφηεηαο ησλ αδήηεησλ εκπ/ησλ νχηε γηα ηελ πνηφηεηα θαη ηελ θαηάζηαζε ζηελ νπνία βξίζθνληαη. Ο ελδηαθεξφκελνο κπνξεί λα ιάβεη γλψζε ηεο ζρεηηθήο πξάμεο επαιήζεπζεο απφ ηελ νηθεία δηαρείξηζε θαη λα εμεηάζεη ηα εκπ/ηα ζηνπο ρψξνπο απνζήθεπζήο ηνπο κέρξη θαη ηελ πξνεγνπκέλε ηεο δεκνπξαζίαο. Γηα ηα εθπνηνχκελα αδήηεηα εκπ/ηα πνπ δελ έγηλε επαιήζεπζε ηνπ βάξνπο ή ηνπ φγθνπ ηνπο, γηα ηνλ αξρηθφ ππνινγηζκφ ηνπ εθπιεηζηεξηάζκαηνο θαη ησλ ινηπψλ δηθαησκάησλ, ιακβάλεηαη ην πνζφ πνπ δειψζεθε ή ην κηθηφ βάξνο ή ν φγθνο ηνπ εκπ/ηνο, ε δε εμαθξίβσζε ηνπ πξαγκαηηθνχ βάξνπο ή φγθνπ ησλ εκπ/ησλ απηψλ, γηα ηνλ ηειηθφ πξνζδηνξηζκφ ηφζν ηνπ εθπιεηζηεξηάζκαηνο, φζν θαη ησλ ινηπψλ δηθαησκάησλ ηνπ ΟΛΠ πξαγκαηνπνηείηαη κε ηελ επαλαδχγηζε ή νγθνκέηξεζή ηνπο, πξν ηεο εμφδνπ απφ ην ρψξν ηεο Διεχζεξεο Εψλεο. Γηα ηα αδήηεηα εκπνξεχκαηα πνπ εθπνηνχληαη θαηαβάιινληαη νη δαζκνί θαη ινηπνί ζρεηηθνί θφξνη, ηέιε θαη δηθαηψκαηα ηνπ Γεκνζίνπ, εθφζνλ εηζάγνληαη ζηελ επηθξάηεηα. Ο ηειηθφο θαζνξηζκφο ηεο δαζκνινγηθήο αμίαο γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ δαζκνινγηθψλ επηβαξχλζεσλ ζα γίλεηαη απφ ην Σεισλείν κε ηελ θαηάζεζε ηεισλεηαθνχ παξαζηαηηθνχ. Ο ΟΛΠ ΑΔ νπδεκία επζχλε θέξεη γηα ηηο δαζκνινγηθέο επηβαξχλζεηο πνπ αλαγξάθνληαη ζηε δηαθήξπμε πνπ ελδερνκέλσο λα αιιάμνπλ απφ ηελ αξκφδηα ηεισλεηαθή αξρή ή ηπρφλ επηβνιή λέσλ πξφζζεησλ επηβαξχλζεσλ. Δπίζεο θαηαβάιινληαη ηα απνζεθεπηηθά δηθαηψκαηα πνπ νθείινληαη ζηνλ ΟΛΠ, απφ ηελ εκέξα πνπ θνηλνπνηήζεθε ε ζρεηηθή απφθαζε ηεο θαηαθχξσζεο ηεο δεκνπξαζίαο κέρξη θαη ηεο παξαιαβήο ηνπ εκπ/ηνο, κε αλάινγε εθαξκνγή ηνπ Καλνληζκνχ «Πεξί απνζεθεπηηθψλ δηθαησκάησλ». Ωο πξψηε εκέξα ππνινγηζκνχ ησλ απνζεθεπηηθψλ δηθαησκάησλ ινγίδεηαη απηή πνπ θνηλνπνηήζεθε ε απφθαζε ηεο ζρεηηθήο δεκνπξαζίαο. Ακτή Μιαούλη 10, Πειραιάς, Τηλ.: , Fax: website:

8 Ο ππνινγηζκφο ησλ ρξεψζεσλ απνζήθεπζεο γίλεηαη κε βάζε ηηο ηηκέο ηεο πξψηεο θιίκαθαο γηα απνζήθεπζε γεληθψλ εκπνξεπκάησλ ηνπ ηηκνινγίνπ Νν 1 έσο ηελ 10 ε εκέξα παξακνλήο ηνπο κεηά ηελ θνηλνπνίεζε ηεο θαηαθπξσηηθήο απφθαζεο. Δάλ δελ παξαιεθζνχλ εληφο 10εκέξνπ ε ρξέσζε γηα ηηο πιένλ ησλ 10 εκεξψλ ππνινγίδεηαη κε ηηο ρξεψζεηο ηεο 4 εο θιίκαθαο ηνπ αλσηέξνπ ηηκνινγίνπ. 4. Σα εκπνξεχκαηα εθπνηνχληαη θαηά ηελ ζεηξά πνπ αλαγξάθνληαη ζηελ δηαθήξπμε θαη γηα θάζε εθπνηνχκελν εκπφξεπκα ππνβάιινληαη απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο, ζηελ νξηδφκελε κε απφθαζε ηνπ Γ/ληνο πκβνχινπ ΟΛΠ επηηξνπή εθπνίεζεο αδήηεησλ εκπ/ησλ. Όηαλ πεξάζεη ν ρξφλνο πνπ νξίζζεθε γηα ηελ θαηάζεζε ζθξαγηζκέλσλ πξνζθνξψλ ε Δπηηξνπή ηηο απνζθξαγίδεη ακέζσο θαη ζπγθξίλεη ηηο πξνζθνξέο πνπ αλαγξάθνληαη ζε φιεο απηέο θαη ακέζσο κεηά, ν Πξφεδξφο ηεο αλαθνηλψλεη δεκφζηα ην νλνκαηεπψλπκν απηνχ πνπ πξνζέθεξε ηελ κεγαιχηεξε ηηκή, θαζψο θαη ην χςνο απηήο. Οη πξνζθεξφκελεο ηηκέο ζε θακία πεξίπησζε δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξεο απφ ηελ πξνθαζνξηζκέλε ηηκή εθθίλεζεο. ε πεξίπησζε πνπ ππάξρνπλ δχν ή πεξηζζφηεξνη πιεηνδφηεο κε ηζφηηκεο πξνζθνξέο, ππνβάιινληαη λέεο θιεηζηέο πξνζθνξέο μόνο απφ ηνπο ηζνςεθήζαληεο. Ζ θαηαθχξσζε θάζε δεκνπξαηεζέληνο εκπνξεχκαηνο γίλεηαη ζχκθσλα κε ηνλ αξηζκφ Πξσηνθφιινπ Αδήηεησλ Δκπνξεπκάησλ. 5. Γηα θάζε εκπφξεπκα πνπ δεκνπξαηείηαη ε Δπηηξνπή ζπληάζζεη πξαθηηθφ, ζην νπνίν αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ πιεηνδφηε θαη ε ηηκή πνπ πξνζθέξζεθε απ απηφλ. Σν πξαθηηθφ απηφ ππνγξάθεηαη απφ φια ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο θαη απφ ηνλ Κήξπθα ή ζε πεξίπησζε απνπζίαο απηνχ, απφ ηνλ ππάιιειν ηνπ ΟΛΠ, πνπ νξίδεηαη απφ ηνλ Πξντζηάκελν ηεο Γ/λζεο πνπ δηαρεηξίδεηαη ηα αδήηεηα εκπνξεχκαηα. Ο πιεηνδφηεο πνπ αλαδείρζεθε, θαιείηαη απφ ηνλ Πξφεδξν ηεο Δπηηξνπήο, λα πξνζππνγξάςεη ην Πξαθηηθφ εθπνίεζεο θαη λα θαηαζέζεη ακέζσο ρξεκαηηθή ή Σξαπεδηθή εγγχεζε, ίζε κε ην (1/4) ηνπιάρηζηνλ ηεο πξνζθνξάο ηνπ, ή θαη νιφθιεξν ην πνζφ απηήο, ζεκεηψλεηαη δε ζην πξαθηηθφ ν αξηζκφο ηνπ γξακκαηίνπ είζπξαμεο, ή ηα ζηνηρεία ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο. Ζ πην πάλσ ρξεκαηηθή ή Σξαπεδηθή εγγχεζε εηζπξάηηεηαη απφ ηνλ αξκφδην ππάιιειν ηνπ Σκήκαηνο Δζφδσλ πνπ ζπκκεηέρεη ζηε δεκνπξαζία. 6. Αλ ν πιεηνδφηεο πνπ αλαδείρζεθε δελ εκθαληζζεί γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ πξαθηηθνχ εθπνίεζεο θαη ηελ θαηάζεζε ηεο παξαπάλσ ρξεκαηηθήο ή ηξαπεδηθήο εγγχεζεο, ή δελ ζπλέηξεμε ν έλαο απφ ηνπο δχν ιφγνπο ην εκπφξεπκα θαηαθπξψλεηαη απφ ηελ Δπηηξνπή Δθπνίεζεο ζηνλ δεχηεξν πιεηνδφηε εθφζνλ ε πξνζθνξά ηνπ δελ είλαη θαηψηεξε ηνπ 90% ηεο πξνζθνξάο ηνπ πξψηνπ πιεηνδνηήζαληα, εθαξκνδνκέλσλ αλαιφγσο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ εδαθ. Β ηεο παξαγξ. 3 ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ Καλνληζκνχ Αδήηεησλ. Δπίζεο θαηαπίπηεη ππέξ ηνπ ΟΛΠ ΑΔ θαη ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο ησλ 500 επξψ αλ ν αλαθεξπρζείο πιεηνδφηεο δελ έρεη νινθιεξψζεη ηε δηαδηθαζία ηεο θαηαθχξσζεο γηα νπνηνδήπνηε απφ ηα πξσηφθνιια πξνζθνξάο ηνπ. Δηδηθά γηα ηηο πεξηπηψζεηο ζπκκεηνρήο ζε αλαπιεηζηεξηαζκφ, ζα θαηαηίζεηαη σο εγγχεζε ζπκκεηνρήο πνζφ ίζν πξνο ην 1/3 ηεο ηηκήο ηεο αξρηθήο θαηαθχξσζεο, θαη ζα θαηαπίπηεη ππέξ ηνπ ΟΛΠ ΑΔ αλ ν πιεηνδφηεο πνπ αλαδείρζεθε απνδεηρζεί αζπλεπήο,(δειαδή δελ θαηαβάιιεη ην ππνιεηπφκελν πνζφ, δελ ππνγξάςεη ην πξαθηηθφ εθπνίεζεο), ή δελ ζπλέηξεμε ν έλαο απφ ηνπο δχν ιφγνπο, ην εκπφξεπκα θαηαθπξψλεηαη απφ ηελ Δπηηξνπή Δθπνίεζεο ζηνλ επφκελν ή κεζεπφκελν θ.ι.π πιεηνδφηε εθφζνλ ε ηηκή πνπ πξνζθέξζεθε δελ είλαη θαηψηεξε ηνπ ¼ ηεο ηηκήο ηεο αξρηθήο θαηαθχξσζεο. ηελ πεξίπησζε απηή, κε εηζήγεζε ηνπ Γηεπζπληή Γηαθ/ζεο Απη/ησλ & Γεληθνχ Φνξηίνπ, δχλαηαη ην αξκφδην φξγαλν Γηνίθεζεο ηνπ ΟΛΠ ΑΔ, κε απφθαζή ηνπ, λα εμαηξέζεη ηνλ αζπλεπή πιεηνδφηε απφ ηε ζπκκεηνρή ζε επφκελεο δεκνπξαζίεο θαη γηα ρξνληθφ δηάζηεκα κέρξη έλα (1) έηνο. ηελ πεξίπησζε δε πνπ δελ ππάξρεη δεχηεξνο πιεηνδφηεο πνπ λα πιεξεί ηηο πξναλαθεξφκελεο πξνυπνζέζεηο εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ Καλνληζκνχ Αδήηεησλ. 7. Ζ ππνβνιή αληηπξνζθνξάο ζην απνηέιεζκα ηεο δεκνπξαζίαο είλαη απαξάδεθηε. 8. Σν πξαθηηθφ εθπνίεζεο, κε φια ηα ζρεηηθά έγγξαθα θαη γλψκε ησλ Πξντζηακέλσλ ηεο νηθείαο Γηεχζπλζεο θαη ηνπ Σκήκαηνο Αδήηεησλ, ππνβάιιεηαη ζην αξκφδην φξγαλν Γηνίθεζεο ηνπ ΟΛΠ ΑΔ, ην νπνίν κέζα ζε πξνζεζκία δέθα (10) εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ δηελέξγεηα ηεο δεκνπξαζίαο εγθξίλεη ή απνξξίπηεη ην απνηέιεζκά ηεο. Ζ πην πάλσ απφθαζε φηαλ αθνξά έγθξηζε θαηαθχξσζεο, θνηλνπνηείηαη κε ηνηρνθφιιεζε ζηελ είζνδν ηνπ ρψξνπ πνπ γίλνληαη νη δεκνπξαζίεο, κέζα ζε πέληε (5) εκέξεο απφ ηελ έθδνζή ηεο, κε ηελ θξνληίδα ηνπ Σκήκαηνο Αδήηεησλ, βεβαηψλεηαη δε κε πξάμε ηνπ Πξντζηακέλνπ ηνπ ίδηνπ Σκήκαηνο.

9 9. ε πεξίπησζε θαηαθχξσζεο ηεο δεκνπξαζίαο ην θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν ζην φλνκα ηνπ νπνίνπ έγηλε ε θαηαθχξσζε, ππνρξεψλεηαη κέζα ζε πέληε (5) εξγάζηκεο εκέξεο απφ ηελ ηνηρνθφιιεζε λα θαηαβάιιεη ην ηπρφλ ππφινηπν ηνπ εθπιεηζηεξηάζκαηνο θαζψο θαη ηελ δαπάλε γηα ηελ δεκνζίεπζε ησλ δηαθεξχμεσλ, πνπ ππνινγίδνληαη << ζε πνζνζηφ 10% επί ηεο πξνζθνξάο ηνπ πιεηνδφηε έσο 300 επξψ & ζε πνζνζηφ 4% γηα πξνζθνξά άλσ ησλ 300 επξψ & κέρξη πνζνχ 60 επξψ θαη αλψηαην >>. Αλ κέζα ζηελ πην πάλσ πξνζεζκία, ν πιεηνδφηεο δελ θαηαβάιιεη ην ηπρφλ ππφινηπν ηνπ εθπιεηζηεξηάζκαηνο ε εγγχεζε πνπ έρεη θαηαζέζεη θαηαπίπηεη ρσξίο άιιν ππέξ ηνπ ΟΛΠ θαη γίλεηαη αλαπιεηζηεξηαζκφο ρσξίο λα ζπκςεθίδεηαη απηή ζην απνηέιεζκα ηνπ αλαπιεηζηεξηαζκνχ. Καηά ηνλ αλαπιεηζηεξηαζκφ, ην εκπφξεπκα θαηαθπξψλεηαη ζηνλ ηειεπηαίν πιεηνδφηε κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ε ηηκή πνπ πξνζέθεξε είλαη ίζε κε ην έλα ηέηαξην (1/4) ηνπιάρηζηνλ ηεο ηηκήο ηεο πξνεγνπκέλεο θαηαθχξσζεο. Σν πνζφ απηφ θαηαβάιιεηαη ζην αθέξαην, κεηά ην ηέινο ηνπ αλαπιεηζηεξηαζκνχ, ρσξίο λα ηεξείηαη ε δηαδηθαζία ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ Κ.Α. Αλ ζηνλ αλαπιεηζηεξηαζκφ επηηεπρζεί κηθξφηεξε πξνζθνξά, ηφηε ε δηαθνξά πνπ ππάξρεη κεηαμχ απηήο θαη εθείλεο πνπ αξρηθά επηηεχρζεθε, αλαδεηείηαη απφ ηνλ ΟΛΠ, απφ εθείλνλ ζε βάξνο ηνπ νπνίνπ έγηλε ν αλαπιεηζηεξηαζκφο, εηζπξάηηεηαη δε κε ηα λφκηκα κέζα, ηα νπνία πξνβιέπνληαη γηα ηελ είζπξαμε ησλ δεκφζησλ εζφδσλ. ε πεξίπησζε πνπ δελ πξνζθεξζεί θακία ηηκή ή απηή πνπ πξνζθέξζεθε είλαη κηθξφηεξε απφ ηελ παξαπάλσ (1/4), ν αλαπιεηζηεξηαζκφο επαλαιακβάλεηαη ζε έλα (1) κήλα ην αξγφηεξν. Αλ θαη κεηά ηελ επαλάιεςε ππάξμεη ην ίδην απνηέιεζκα, ηφηε επηδηψθεηαη απφ ηνλ ΟΛΠ ε είζπξαμε νιφθιεξνπ ηνπ πνζνχ ηεο πξνζθνξάο, απφ εθείλνλ ζε βάξνο ηνπ νπνίνπ έγηλε ν αλαπιεηζηεξηαζκφο ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία «Πεξί εηζπξάμεσο δεκνζίσλ εζφδσλ». 10. Σα αδήηεηα εκπνξεχκαηα πνπ εθπνηνχληαη, πξέπεη λα βεβαησζνχλ ζε Σεισλεηαθφ παξαζηαηηθφ, κέζα ζε είθνζη (20) εκέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζή ηεο απφθαζεο γηα ηελ θαηαθχξσζε ηεο δεκνπξαζίαο. Αλ πεξάζνπλ νη παξαπάλσ πξνζεζκίεο, ρσξίο ζην κεηαμχ λα έρεη γίλεη βεβαησηηθή πξάμε ζε ζρεηηθφ ηεισλεηαθφ παξαζηαηηθφ, ηα εκπ/ηα απηά ζεσξνχληαη αδήηεηα θαη αθνινπζεί λέα εθπνίεζε, κε ζρεηηθή πξάμε ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο Γ/λζεο πνπ ηα δηαρεηξίδεηαη. ηελ πεξίπησζε απηή ην εθπιεηζηεξίαζκα πνπ έρεη θαηαβιεζεί θαηαπίπηεη ππέξ ηνπ ΟΛΠ. 11. ε πεξίπησζε αδπλακίαο παξαιαβήο ηνπ εκπ/ηνο, επεηδή νη απαγνξεπηηθέο δηαηάμεηο εηζαγσγήο πνπ ηζρχνπλ δελ επηηξέπνπλ ηε ρνξήγεζε αδείαο απφ ηελ αξκφδηα Αξρή, ην εθπιεηζηεξίαζκα επηζηξέθεηαη ζηνλ δηθαηνχρν, ρσξίο θακία επζχλε ή ππνρξέσζε ηνπ ΟΛΠ. Γηα ην ζθνπφ απηφ ν δηθαηνχρνο ππνβάιιεη αίηεζε, κέζα ζε πξνζεζκία εθαηφλ είθνζη (120) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία θαηαθχξσζεο, ζηελ νπνία επηζπλάπηνληαη ππνρξεσηηθά ηα ζρεηηθά απνδεηθηηθά, επηβεβαησηηθά έγγξαθα ηεο παξαπάλσ Αξρήο θαη πξνθεηκέλνπ γηα εκπφξεπκα πνπ έρεη απνηακηεπζεί επηζπλάπηεηαη θαη ν ηίηινο απνηακίεπζεο απηνχ. 12. Ο θχξηνο ηνπ εκπ/ηνο πνπ εθπνηήζεθε σο αδήηεην, δηθαηνχηαη λα δεηήζεη ηελ παξαιαβή απηνχ, θαη κεηά ηελ θνηλνπνίεζε ηεο θαηαθχξσζεο ζηνλ ηειεπηαίν πιεηνδφηε, εθφζνλ πξνζθνκίζεη ηνπο ηίηινπο θπξηφηεηνο θαη εμνθιήζεη φια ηα ζηνλ ΟΛΠ νθεηιφκελα δηθαηψκαηα. Σφηε ε δηαδηθαζία ηεο δεκνπξαζίαο αηνλεί, ρσξίο θαλέλα δηθαίσκα γηα απνδεκίσζε απηνχ πνπ έγηλε ε θαηαθχξσζε, ε δε πξνθαηαβνιή πνπ έρεη θαηαβάιεη ηνπ επηζηξέθεηαη. Σν παξαπάλσ δηθαίσκα ηνπ θπξίνπ ηνπ εκπ/ηνο απνθιείεηαη, εάλ ν ηειεπηαίνο πιεηνδφηεο έρεη θαηαβάιεη νιφθιεξν ην πνζφ ηνπ εθπιεηζηεξηάζκαηνο πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηεο δηθήο ηνπ αίηεζεο. 13. ηηο εθπνηήζεηο ησλ αδήηεησλ εκπ/ησλ πνπ έρνπλ εθαξκνγή φιεο νη ζρεηηθέο πεξί απαγνξεχζεσλ θαη πεξηνξηζκψλ δηαηάμεηο, ν δε ΟΛΠ δελ αλαιακβάλεη θακία επζχλε αλ γηα ην εθπνηεζέλ εκπφξεπκα, δελ ρνξεγεί άδεηα εηζαγσγήο ηνπ ζηελ Δπηθξάηεηα, θάπνηα Γεκφζηα Αξρή. 14. Ζ ζπκκεηνρή ησλ πιεηνδνηψλ ζηε δεκνπξαζία, απνηειεί απφδεημε φηη απνδέρνληαη ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο άζθεζαλ ην δηθαίσκα λα επηζθεθζνχλ θαη λα εμεηάζνπλ ηα εκπ/ηα, έρνπλ πιήξε γλψζε ηνπ είδνπο ηεο πνηφηεηαο θαη ηεο ελ γέλεη θαηάζηαζεο απηψλ θαη είλαη ηεο ηέιεηαο αξεζθείαο ηνπο. Ο ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ Α. ΡΟΤΝΣΑ

10

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ & ΓΕΝΙΚΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ & ΓΕΝΙΚΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ & ΓΕΝΙΚΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΗΣ & ΑΖΗΤΗΤΩΝ Πληρ. : Ευθυμίου Ι. Τηλ. : 2104060968 Πειραιάς : 30/04/2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Δημοπρασία Νο 4/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΛΗΜΔΝΟ ΠΔΗΡΑΗΩ Α.Δ. ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΑΕΖΣΖΣΩΝ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΩΝ

ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΛΗΜΔΝΟ ΠΔΗΡΑΗΩ Α.Δ. ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΑΕΖΣΖΣΩΝ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΩΝ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΛΗΜΔΝΟ ΠΔΗΡΑΗΩ Α.Δ. ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΑΕΖΣΖΣΩΝ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΩΝ Απνθάζεηο Γ.. / ΟΛΠ ΑΔ: 92/31-3-2004 (ΦΔΚ 1194 / Β /3-8-2004), 30/31-1-2007 (ΦΔΚ 375 / Β /19-3-2007), 248/9-10-2007 (ΦΔΚ 2155/Β/7-11-2007), 311/13-12-2007

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Ο Δήμαρχος. Αθανάσιος Μ. Παναγόπουλος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Ο Δήμαρχος. Αθανάσιος Μ. Παναγόπουλος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: ΒΧΟ0Ω6Χ-ΖΒΝ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ Αίγιο, 4 Ιουνίου 2015 ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ Αριθ Πρωτ.: 20456 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: ΠΕΤΜΕΖΑ 1 ΤΑΧ.ΚΩΔ.: 251 00 ΤΗΛ.: 26910-22978 FAX: 26910-22978

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ & ΓΕΝΙΚΟΥ Φ0ΡΤΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΗΣ & ΑΖΗΤΗΤΩΝ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΔΙΑΧ/Σ Η

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ & ΓΕΝΙΚΟΥ Φ0ΡΤΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΗΣ & ΑΖΗΤΗΤΩΝ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΔΙΑΧ/Σ Η ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣ ΔΙΑΚΙΝ ΑΥΤΟΚΙΝΤΩΝ & ΓΕΝΙΚΟΥ Φ0ΡΤΙΟΥ ΤΜΜΑ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΣ & ΑΖΤΤΩΝ ΤΜΜΑ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΣ & ΑΖΤΤΩΝ Πληρ. : Γ. Ντούρου Τηλ. : 210-4090606 Δ Ι Α Κ Ρ Υ Ξ Πειραιάς 10-3-2009

Διαβάστε περισσότερα

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36 ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO Α.Δ ΤΠΗΡΔΙΔ ΓΙΟΡΓΑΝΩΗ ΔΚΘΔΔΩΝ ΤΝΔΓΡΙΩΝ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ, 18.07.2011 Αξ. Απνθ. 53 ΣΔΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ γηα ηελ επηινγή αλαδόρνπ ν νπνίνο ζα αλαιάβεη 1) ην ζρεδηαζκό γηα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ & ΓΕΝΙΚΟΥ Φ0ΡΤΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΗΣ & ΑΖΗΤΗΤΩΝ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ & ΓΕΝΙΚΟΥ Φ0ΡΤΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΗΣ & ΑΖΗΤΗΤΩΝ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΛΙΜΕΝΟ ΠΕΙΡΑΙΩ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝ ΔΙΑΚΙΝΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ & ΓΕΝΙΚΟΥ Φ0ΡΤΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥ & ΑΖΗΤΗΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥ & ΑΖΗΤΗΤΩΝ Πληρ. : Γ. Ντούρου Τηλ. : 210-4090606 Πειραιάς : 1-7-2009 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΔΑ:B395469073-PTT ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΔΑ:B395469073-PTT ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΔΑ:B395469073-PTT ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 2η Τ. ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩ & ΑΙΓΑΙΟΤ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΤ «ΚΤΛΙΣΕΙΟ» Γξαυείν Πξνκεζεηώλ Πιεξνυνξίεο: ΒΑΛΑΝΙΓΑ ΜΑΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι ΑΚΗΡΤΞΗ Νο022/2 01 4

Δ Ι ΑΚΗΡΤΞΗ Νο022/2 01 4 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΤ Δ/νζη Οικονομικού / Γραθείο Προμηθειών ΣΗΛ.: 2313 323115 FAX : 2310 685111 Πληρ. Ε. ηασροπούλοσ E-mail: pr.papageorgiou@gmail.com Σατ. Δ/νζη:Περιθερειακή Οδός Θεζ/νίκης

Διαβάστε περισσότερα

Ζκεξνκελία:17/7/2013 Ζκέξα: ΣΔΣΑΡΣΖ Ώξα: 2 κ.κ. Ζκεξνκελία:18/7/2013 Ζκέξα: ΠΔΜΠΣΖ Ώξα: 1 κ.κ.

Ζκεξνκελία:17/7/2013 Ζκέξα: ΣΔΣΑΡΣΖ Ώξα: 2 κ.κ. Ζκεξνκελία:18/7/2013 Ζκέξα: ΠΔΜΠΣΖ Ώξα: 1 κ.κ. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Τπνπξγείν Τγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 2 ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ Γεληθφ Ννζνθνκείν Υίνπ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ ΑΓΑ:ΒΛ46469073-ΕΞ Πιεξνθνξίεο: Α. ΦΑΦΑΛΗΟΤ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001941379 2014-03-24

14PROC001941379 2014-03-24 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΧΝ. ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ 3 ε ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: Γξαθεέν Πξνκεζεηψλ Καζηνξηά, 18 Μαξηίνπ 2014 Πιεξνθνξέεο:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18/ΔΚ θαη 2004/17/ΔΚ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18/ΔΚ θαη 2004/17/ΔΚ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18/ΔΚ θαη 2004/17/ΔΚ ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΣΤΠΟ Β ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΡΓΟ: ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ 7ΤΕ8ΩΗΜ-6Φ4 AΔΑΜ :14PROC002185151

ΑΔΑ 7ΤΕ8ΩΗΜ-6Φ4 AΔΑΜ :14PROC002185151 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΝΩΗ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΓΔΩΡΓΙΚΟ ΣΑΜΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ (ΔΓΣΑΑ) Γούπνερ 21-7-2014 Απιθμόρ ππωη. 19183 4 η ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΚΗ ΠΔΡΙΟΓΟ ( 2007-2013)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΙΨ4690ΒΥ-ΛΕΙ ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 3 ε Γ.Τ.ΠΔ. ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ

ΑΔΑ: ΒΙΙΨ4690ΒΥ-ΛΕΙ ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 3 ε Γ.Τ.ΠΔ. ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 3 ε Γ.Τ.ΠΔ. ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: ΓΡΑΦΔΗΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ Σαρ. Γ/λζε : Μαπξησηίζζεο Σαρ. Κψδηθαο : 52100 Καζηνξηά Πιεξνθνξίεο : Φψξαο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΓΙΑΤΝΓΔΟΜΔΝΑ ΝΟΟΚΟΜΔΙΑ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΑΥΔΠΑ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΔΙΓΙΚΧΝ ΠΑΘΗΔΧΝ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΓΙΑΤΝΓΔΟΜΔΝΑ ΝΟΟΚΟΜΔΙΑ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΑΥΔΠΑ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΔΙΓΙΚΧΝ ΠΑΘΗΔΧΝ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΓΙΑΤΝΓΔΟΜΔΝΑ ΝΟΟΚΟΜΔΙΑ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΑΥΔΠΑ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΔΙΓΙΚΧΝ ΠΑΘΗΔΧΝ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ: Οηθνλνκηθνχ ΓΡΑΦΔΙΟ: Πξνκεζεηψλ ΣΗΛΔΦΧΝΟ: 2313 303145

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Νν 563/2015. Δίδνο Γηαγσληζκνχ: Πξφρεηξνο Γηαγσληζκφο κε θιεηζηέο πξνζθνξέο ζε Δπξψ.

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Νν 563/2015. Δίδνο Γηαγσληζκνχ: Πξφρεηξνο Γηαγσληζκφο κε θιεηζηέο πξνζθνξέο ζε Δπξψ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΖΜΟΚΡΗΣΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΡΑΚΗ Δ/νζη Οικονομικήρ Διασείπιζηρ Τμήμα Οικονομικήρ Διασείπιζηρ Αλεξανδπούποληρ 6 ο χλμ.αλεξ/ποληρ-μάκπηρ 68100 Αλεξ/πολη HELLENIC REPUBLIC DEMOKRITUS UNIVERSITY

Διαβάστε περισσότερα

Θέκα: «Αλνηθηφο δηαγσληζκφο γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ γηα ηελ πληήξεζε - Δπίβιεςε ησλ Ζιεθηξν- Μεραλνινγηθψλ Δγθαηαζηάζεσλ ηνπ Ηδξχκαηνο».

Θέκα: «Αλνηθηφο δηαγσληζκφο γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ γηα ηελ πληήξεζε - Δπίβιεςε ησλ Ζιεθηξν- Μεραλνινγηθψλ Δγθαηαζηάζεσλ ηνπ Ηδξχκαηνο». ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝ. ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΓΗΟΗΚΖΖ 6 εο ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΗΓΡΤΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΡΟΝΟΗΑ «ΝΔΟΜ. ΓΔΧΡΓΗΟ» ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ Ησάλληλα, 04-10-2011 Αξηζ. Πξση.1855 Σαρ. Γ/λζε : Νενκ. Γεσξγίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΔΜΗΚΖ ΑΔΡΟΠΟΡΗΑ 111 ΠΣΔΡΤΓΑ ΜΑΥΖ

ΠΟΛΔΜΗΚΖ ΑΔΡΟΠΟΡΗΑ 111 ΠΣΔΡΤΓΑ ΜΑΥΖ «ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ» ΠΟΛΔΜΗΚΖ ΑΔΡΟΠΟΡΗΑ 111 ΠΣΔΡΤΓΑ ΜΑΥΖ ΑΓΑ: ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΤΠ ΑΡΗΘΜ 02/15 ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΠΛΔΗΟΓΟΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΑΝΑ ΔΗΓΟ ΓΗΑ ΔΚΠΟΗΖΖ ΑΥΡΖΣΟΤ ΗΓΖΡΟΤ- ΟΡΔΗΥΑΛΚΟΤ ΑΛΟΤΜΗΝΗΟΤ ΠΛΑΣΗΚΧΝ ΟΥΖΜΑΣΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΟΤΦΛΗ 12-06-2015 ΝΟΜΟ ΔΒΡΟΤ Απ. Ππωτ. 11239 ΓΖΜΟ ΟΤΦΛΗΟΤ ΑΡ.ΜΔΛΔΣΖ:32 /2014 ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΟΤΦΛΗ 12-06-2015 ΝΟΜΟ ΔΒΡΟΤ Απ. Ππωτ. 11239 ΓΖΜΟ ΟΤΦΛΗΟΤ ΑΡ.ΜΔΛΔΣΖ:32 /2014 ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΟΤΦΛΗ 12-06-2015 ΝΟΜΟ ΔΒΡΟΤ Απ. Ππωτ. 11239 ΓΖΜΟ ΟΤΦΛΗΟΤ ΑΡ.ΜΔΛΔΣΖ:32 /2014 ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ 1. Ο Γήκαξρνο Σνπθιίνπ δηαθεξχζζεη ηελ κε αλνηθηφ δηαγσληζκφ επηινγή αλαδφρνπ γηα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΛΔΣΗ Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Γ Δ Ι Ω Ν Λ Ο Γ Ι Μ Ι Κ Ο Τ Η / Τ Κ Α Ι ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ 14.500,00 ΜΔ Φ.Π.Α. 23%

ΜΔΛΔΣΗ Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Γ Δ Ι Ω Ν Λ Ο Γ Ι Μ Ι Κ Ο Τ Η / Τ Κ Α Ι ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ 14.500,00 ΜΔ Φ.Π.Α. 23% ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΑΡ. ΜΔΛΔΣΗ 7/2012 ΜΔΛΔΣΗ Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Γ Δ Ι Ω Ν Λ Ο Γ Ι Μ Ι Κ Ο Τ Η / Τ Κ Α Ι Δ Ρ Γ Α Ι Δ Δ Γ Κ Α Σ Α Σ Α Η Σ Ο Τ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ 14.500,00 ΜΔ Φ.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Π Α Μ Α. Π ε π ί λ η τ η Διακήπςξη δημοππαζίαρ έπγος «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΠΑΙΔΟΣΟΠΟ ΔΗΜΟΤ ΚΑΟΤ»

Α Π Ο Π Α Μ Α. Π ε π ί λ η τ η Διακήπςξη δημοππαζίαρ έπγος «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΠΑΙΔΟΣΟΠΟ ΔΗΜΟΤ ΚΑΟΤ» Α Π Ο Π Α Μ Α απφ ην 13 ν πξαθηηθφ ζπλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Κάζνπ. Αξηζκφο απφθαζεο 57/2012. Π ε π ί λ η τ η Διακήπςξη δημοππαζίαρ έπγος «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΠΑΙΔΟΣΟΠΟ ΔΗΜΟΤ ΚΑΟΤ»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο Πξντζηάκελνο ηεο ΛΔ ΔΠΚΑ Αλδξέαο σηεξίνπ

ΑΠΟΦΑΖ Ο Πξντζηάκελνο ηεο ΛΔ ΔΠΚΑ Αλδξέαο σηεξίνπ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΝΧΖ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΧΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΖ ΚΛΖΡΟΝΟΜΗΑ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΛΔ ΔΦΟΡΔΗΑ ΠΡΟΨΣΟΡΗΚΧΝ ΚΑΗ ΚΛΑΗΚΧΝ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΑΡΗΘΜΟ. ΣΑΥ.ΚΧΓΗΚΑ: 41110 Λάξηζα ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ 1.ΔΘΝΗΚΟ ΣΤΠΟΓΡΑΦΔΗΟ 2. ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΣΤΠΟ

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΑΡΗΘΜΟ. ΣΑΥ.ΚΧΓΗΚΑ: 41110 Λάξηζα ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ 1.ΔΘΝΗΚΟ ΣΤΠΟΓΡΑΦΔΗΟ 2. ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΣΤΠΟ ΛΑΡΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΑΓΑ:4ΑΓΣ46914Κ-Ε ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΣΑΥ. Γ/ΝΖ Πεξηθεξηαθή νδόο Σξηθάισλ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ: Α.Μπνύηια Γ.Καξάκπα ΣΖΛΔΦΧΝΑ : [2410]- 684405,684406 FAX: 2410-610869

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΑΔ Ι Ο ΟΡΩΝ Π ΩΛ Η Η ΑΚ Ι Ν Η Σ Ο Τ

ΦΤΛΛΑΔ Ι Ο ΟΡΩΝ Π ΩΛ Η Η ΑΚ Ι Ν Η Σ Ο Τ ΦΤΛΛΑΔ Ι Ο ΟΡΩΝ Π ΩΛ Η Η ΑΚ Ι Ν Η Σ Ο Τ Ζ Αλψλπκε Αζθαιηζηηθή Δηαηξία κε ηελ επσλπκία «ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡEΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΕΙΩΝ, Η ΕΘΝΙΚΗ», εθεμήο Δζληθή Αζθαιηζηηθή, κε αλαθνίλσζή ηεο πνπ δεκνζηεχζεθε

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΔΗΜΟΤ ΔΤΣΙΚΗ ΑΥΑΪΑ

Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΔΗΜΟΤ ΔΤΣΙΚΗ ΑΥΑΪΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΥΑΪΑ ΔΗΜΟ ΔΤΣΙΚΗ ΑΥΑΪΑ Γ Ρ Α Φ Δ Ι Ο Γ Η Μ Α Ρ Υ Ο Τ Σαρ. Δ/λζε: Πιαηεία Γεκνθξαηίαο Σ.K.: 252 00 ΚΑΣΩ ΑΥΑΪΑ Σει.: (26930) 23 286 Fax: (26930) 22 076 E-mail: mayor@dimosdymaion.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

Δ Τ Ρ Χ Π Α Ψ Κ Ζ Δ Ν Χ Ζ ΔΤΡΧΠΑΨΚΟ ΣΑΜΔΗΟ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ

Δ Τ Ρ Χ Π Α Ψ Κ Ζ Δ Ν Χ Ζ ΔΤΡΧΠΑΨΚΟ ΣΑΜΔΗΟ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ Δ Λ Λ Ζ Ν Η Κ Ζ Γ Ζ Μ Ο Κ Ρ Α Σ Η Α ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ Η Β Δ Φ Ο Ρ Δ Η Α Π Ρ Ο Ψ Σ Ο Ρ Η Κ Χ Ν Κ Α Η Κ Λ Α Η Κ Χ Ν Α Ρ Υ Α Η Ο Σ Ζ Σ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002572110 2015-02-12

15PROC002572110 2015-02-12 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ ΓΗΜΟ ΔΤΡΩΣΑ θάια 11/02/2015 Αξηζκ. Πξωη.: 1867 Γηαθήξπμε ειεθηξνληθνύ αλνηρηνύ δηαγωληζκνύ γηα ηελ ππεξεζία «Λεηηνπξγία θηλεηήο κνλάδαο επεμεξγαζίαο Α..Α κε ζηόρν ηελ αλάθηεζε

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα... 1 1. Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ... 1 2. ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ... 3 3. ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕ ΤΠΗΡΕΙΕ... 4 4. ΧΡΕΩΗ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ... 8 ... 8

Περιεχόμενα... 1 1. Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ... 1 2. ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ... 3 3. ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕ ΤΠΗΡΕΙΕ... 4 4. ΧΡΕΩΗ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ... 8 ... 8 ΧΑΡΣΗ ΤΠΟΧΡΕΩΕΩΝ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ (Χ.Τ.Κ.) Περιεχόμενα Περιεχόμενα.... Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ... 2. ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ... 3 3. ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕ ΤΠΗΡΕΙΕ... 4 4. ΧΡΕΩΗ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ... 8... 8 5. ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΣΑ ΣΑΧΤΔΡΟΜΙΚΑ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18 θαη 2004/17 2. Υαληά Γεθέκβξηνο 2014

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18 θαη 2004/17 2. Υαληά Γεθέκβξηνο 2014 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΡΗΣΗ Α.Δ.) Σαρ. Γ/λζε: ΓΟΛΓΟΘΑ 2 ΟΑΗ ΒΑΡΤΠΔΣΡΟΤ ΥΑΝΙΧΝ Σαρ. Κψδηθαο: 73100 ΥΑΝΙΑ ΚΡΗΣΗ ΔΡΓΟ: ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ 1 : «ΔΡΓΑΙΔ ΓΙΑ ΔΠΙΚΔΤΗ ΑΡΓΔΤΣΙΚΧΝ ΓΙΚΣΤΧΝ ΟΑΚ Α.Δ. ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γεκφζηνπ Αλνηθηνχ δηαγσληζκνχ γηα ηε κίζζσζε θιηλψλ ζε ηνπξηζηηθά θαηαιχκαηα. Έρνληεο ππφςε:

Γεκφζηνπ Αλνηθηνχ δηαγσληζκνχ γηα ηε κίζζσζε θιηλψλ ζε ηνπξηζηηθά θαηαιχκαηα. Έρνληεο ππφςε: ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΔΡΓΑΣΙΚΗ ΔΣΙΑ Ν.Π.Γ.Γ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΟ ΓΡΑΦΔΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Μεηξνπφιεσο 110, Σ.Κ. 546 21, ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΦΤΥ/ΓΙΑ & ΠΝ/ΚΧΝ ΔΝ/ΔΧΝ Πιεξνθνξίεο Γ. ΗΛΙΑΓΟΤ - ΡΑΠΣΗ Σειέθσλν 2310 286083

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΗΑΘΖΟΜΖ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΕΔΙΟ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΓΔΛ. Γ/ΛΠΖ ΑΛΑΞΡΜΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚ/ΠΚΝ, ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ ΘΑΗ ΞΝΓΝΚΩΛ ΓΗΔΘΛΠΖ ΡΔΣΛΗΘΩΛ ΔΟΓΩΛ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΘΖΠ ΔΛΝΡΖΡΑΠ ΖΚΑΘΗΑΠ ΡΚΖΚΑ ΓΝΚΩΛ

Διαβάστε περισσότερα