ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 30 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 30 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Πρωτ.: οικ Δ/νση: Λ. Συγγρού Τ.Κ.: Αθήνα Τηλ.: ΠΡΟΣ : Τα Μέλη Περιφερειακής ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 1. Γραφείο Περιφερειάρχη 2. Αναπληρωματικά Μέλη 3. Αντιπεριφερειάρχες 4. Γραφεία Παρατάξεων 5. Εκτελεστικό Γραμματέα 6. Νομική Υπηρεσία 7. Νομικό Γραφείο Περιφερειάρχη 8. Εισηγητές Θεμάτων ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 30 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Καλείστε σε τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27/06/2014 και ώρα 12:00μ., στην αίθουσα Περιφερειακών Επιτροπών (Λ. Συγγρού 15-17, 6 ος όροφος), με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Άσκηση ή μη πρόσθετης παρέμβασης υπέρ της Κοινοπραξίας με την επωνυμία: «ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε. ΛΑΜΔΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Τ.Ε.Ε.» επί της αριθ. κατάθεσης 60279/2014 αιτήσεως ασφαλιστικών μέτρων Δήμου Μαραθώνας και λοιπών φυσικών προσώπων ενώπιων του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών. (Εισηγήτρια του ανωτέρω θέματος η κα Σκουλά) 2. Έγκριση πρακτικών του διαγωνισμού και διενέργεια δημόσιας κλήρωσης για την οριστικοποίηση του πίνακα μειοδοσίας και την ανάδειξη μειοδότη του έργου «Βελτίωση χάραξης οδού Ποταμού και διασταυρώσεών της από την οδό Καραολή Δημητρίου έως την οδό Οδυσσέως, λοιπές εργασίες προσαρμογών και συντήρηση οδών Ποταμού Δερβανακίων από Οδυσσέως μέχρι οδό Αθανασίου Διάκου», προϋπολογισμού ενός εκατομμυρίου εκατό χιλιάδων ευρώ ( ,00 ) με το Φ.Π.Α. προεκτιμώμενης αμοιβής ,00 (με Φ.Π.Α.). (Εισηγητής του ανωτέρω θέματος ο κ. Παναγιωτόπουλος) 3. Παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Εργασίες συντήρησης τεχνικών και λοιπών έργων της οδού Π. Επιδαύρου κόμβου Καλλονής (νέα χάραξη) & των επαρχιακών οδών Νο 57 & 58 (νέα) τμήμα Γαλατάς Λεμονοδάσος προς Ερμιόνη», προϋπολογισμού ,00, αναδόχου εταιρείας ΙΕΡΑ Α.Τ.Ε. (Εισηγητής του ανωτέρω θέματος ο κ. Μοσχολέας) 4. Αποσφράγιση του φακέλου της οικονομικής προσφοράς της συμμετέχουσας εταιρείας στον Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό για την προμήθεια μελανοταινιών και τόνερ εκτυπωτών, φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων και συσκευών τηλεομοιοτυπίας για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων της Περιφέρειας Αττικής (Εισηγητής του ανωτέρω θέματος ο κ. Μπεκούλης) 5. Διάθεση πίστωσης και έγκριση δαπάνης για την εργαστηριακή ανάλυση δειγμάτων νωπού κρέατος στο Κ.ΒΙ.Ε.Σ. της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά και ορισμός υπολόγου (Εισηγητής του ανωτέρω θέματος ο κ. Κουλελής) 6. Έγκριση των όρων της Διακήρυξης του Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια πετρελαίου για την θέρμανση των αθλητικών εγκαταστάσεων του Αγίου Κοσμά, προϋπολογισμού σαράντα χιλιάδων (40.000,00) ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 23%

2 7. Έγκριση δαπάνης επιστροφής παραβόλων αχρεωστήτως καταβληθέντος της Δ/νσης Ανάπτυξης Π. Ε. Νότιου Τομέα για έναν (1) δικαιούχο, ύψους 47,00 (Εισηγητής των ανωτέρω θεμάτων ο κ. Μπακάλης) 8. Διεξαγωγή δημοπρασίας για την μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση γραφείων Σχολικών Συμβούλων Β Ανατολικής Αττικής (Αρ. Διακήρυξης 30832/ ) 9. Έγκριση του πρακτικού της επιτροπής καταλληλότητας του άρθρου 13 του Π.Δ. 242/96, που αφορά στην με αρ. πρωτ / διακήρυξη δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση Υπηρεσιών της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών της Π.Ε. Πειραιώς & Νήσων της Περιφέρειας Αττικής 10. Λύση μίσθωσης του ακινήτου επί της οδού Φειδιππίδου 31, στην Αθήνα. (Εισηγήτρια των ανωτέρω θεμάτων η κα. Μουρτζανού) 11. Α. Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάδειξη μειοδότη του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΚAΤΑΦΥΓΙΟΥ ΠΑΛΑΙΑΣ ΦΩΚΑΙΑΣ», προϋπολογισμού ,00 Ευρώ (με αναθεώρηση και ΦΠΑ) Γ. Κατακύρωση του διαγωνισμού στην εταιρεία «ΜΕΤΡΟ ΑΤΕ». Γ. Εξουσιοδότηση της Δ.Τ.Ε. Περ. Ενότητας Ανατολικής Αττικής για τη συνέχιση της διαδικασίας μέχρι την υπογραφή της σύμβασης (Εισηγητής του ανωτέρω θέματος ο κ. Ασπρουλάκης) 12. Κατακύρωση διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του Υποέργου 2 «ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ: ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΧΩΡΟ & ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΦΟΡΕΩΝ» Προϋπολογισμού ,46 με ΦΠΑ 23%, του έργου: «ΕΥ-ΚΙΝΗΣΙΣ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΕΣΩ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ» (ΟΠΣ: ) (Εισηγήτρια του ανωτέρω θέματος η κα. Δεληγιώργη) 13. Α) Έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού για την Διασφάλιση ευστάθειας πρανών και άρση επικινδυνότητας στο 12ο χλμ.της ΝΕΟ Αθηνών Κορίνθου Β) Έγκριση πρακτικού κλήρωσης για τη σύσταση τριμελούς επιτροπής του διαγωνισμού Γ) Εξουσιοδότηση διενέργειας διαγωνισμού από τη Διεύθυνση Κατασκευής Έργων Συντήρησης Οδοποιϊας (Εισηγητής του ανωτέρω θέματος ο κ. Μαυρογιαννίδης) 14. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας μέχρι 30/06/2015 του έργου Ολοκλήρωση Δυτικής Περιφερειακής Αιγάλεω, τμήματα και εκατέρωθεν δίκτυα, αναδόχου Κ/ΞΔΑΜΩΝ Α.Τ.Ε. ΙΛΙΟΝ ΕΛΛ.ΚΑΤ. Α.Τ.Ε. 15. Λήψη Απόφασης για έγκριση νέας παράτασης χρονοδιαγράμματος, στα πλαίσια της μελέτης «Ολοκλήρωση μελέτης βελτίωσης, χάραξης και διαπλάτυνσης της επαρχιακής οδού Μέγαρα- Αλεποχώρι (Ορεινό τμήμα)» 16. Εκδίκαση προδικαστική προσφυγή της εταιρείας TASK J&P ΑΒΑΞ Α.Ε. για τη παροχή υπηρεσίων «Καθαρισμός ρεμάτων Π.Ε. Δυτικής Αττικής ΑΝΤ 13 (Εισηγήτρια των ανωτέρω θεμάτων η κα. Καράλη) 17. Έγκριση πρακτικού της Τριμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων Πρόχειρων Διαγωνισμών και Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης της Π.Ε.Δ.Α. αναφορικά με τον Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό για την εκτύπωση φακέλων αλληλογραφίας με τυπωμένο το εθνόσημο και το λογότυπο της Π.Ε.Δ.Α για τις ανάγκες των Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής και Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής, προϋπολογισμού 3.000,00 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (αρ. διακήρυξης 28599/ ) για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών και τεχνικών προσφορών και έγκριση επαναπροκήρυξης του ως άνω διαγωνισμού με τροποποίηση των όρων ως προς το Παράρτημα Γ του πίνακα της περιγραφής των ειδών 18. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ύψους 6.000,00 για την ασφαλιστική κάλυψη των μηχανημάτων έργου και φορτηγών της Περιφερειακής Ενότητας Δυτ. Αττικής και για το χρονικό διάστημα από 14/7/2014 και για δύο μήνες με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και μέχρι την ολοκλήρωση πρόχειρου επαναληπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την ασφαλιστική κάλυψη των υπηρεσιακών οχημάτων, αυτοκινήτων, φορτηγών και μηχανημάτων έργου και φορτηγών της Περιφερειακής Ενότητας Δυτ. Αττικής. 19. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους ,00 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για την μετεγκατάσταση των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής, με τη διαδικασία του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού. (Εισηγητής των ανωτέρω θεμάτων ο κ. Μακρής)

3 20. Ακύρωση του (Β) αποφασιστικού μέρους της υπ αρ. 1299/2014 (ΑΔΑ:7Θ4Γ7Λ7-ΦΛΩ) Απόφασης Περιφέρειας Αττικής σχετικά με την προμήθεια υγρών καυσίμων (Αμόλυβδης Βενζίνης) για υπηρεσιακά οχήματα της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικού Τομέα Αθηνών, και επανάληψη του Πρόχειρου Διαγωνισμού με τροποποίηση όρων, ειδικότερα των όρων περί οικονομικής προσφοράς και περί κρατήσεων. 21. Έγκριση όρων διακήρυξης Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης τριών (3) ανελκυστήρων που βρίσκονται στο κτίριο επί των οδών Τρώων 1 & Χαλκίδος, Περιστέρι, όπου στεγάζονται υπηρεσίες της Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών, χρονικής διάρκειας ενός (1) έτους, προϋπολογισμού 2.300,00, συμπ. ΦΠΑ. 22. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια μελανιών, toner και drum για εκτυπωτές, φωτοαντιγραφικά μηχανήματα και FAX για την κάλυψη των αναγκών των Δ/νσεων της ΠΕ Δυτικού Τομέα Αθηνών, καθώς και των Δ/νσεων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης και του Κέντρου Διαφ/σης, Διάγνωσης & Υποστήριξης Γ Αθήνας, προϋπολογισμού ,00, συμπ. ΦΠΑ 23%, με τη διαδικασία του Πρόχειρου Διαγωνισμού. 23. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια ειδών γραφικής ύλης για την κάλυψη των αναγκών των Δ/νσεων της ΠΕ Δυτικού Τομέα Αθηνών, καθώς και των Δ/νσεων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης και του Κέντρου Διαφ/σης, Διάγνωσης & Υποστήριξης Γ Αθήνας, προϋπολογισμού ,00, συμπ. ΦΠΑ 23%, με τη διαδικασία του Πρόχειρου Διαγωνισμού. 24. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια δύο (2) ανταλλακτικών δοχείων μελάνης για την ψηφιακή μηχανή Γραμματοσήμανσης της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών ΠΕ Δυτικού Τομέα Αθηνών, προϋπολογισμού 250,00, συμπ. ΦΠΑ, με τη διαδικασία της Απευθείας Ανάθεσης (Εισηγήτρια των ανωτέρω θεμάτων η κα Μπουραντά) 25. Έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου : «Δίκτυο ομβρίων και συλλεκτήρων στον ΟΤΑ Μελισσίων», αναδόχου της εργοληπτικής επιχείρησης «ΕΛΤΕΓΚ ΑΕ». 26. Έγκριση 3ης τροποποίησης της μελέτης του έργου : «Δίκτυο ομβρίων και συλλεκτήρων στον ΟΤΑ Μελισσίων», αναδόχου της εργοληπτικής επιχείρησης «ΕΛΤΕΓΚ ΑΕ». 27. Έγκριση τροποποίησης της μελέτης του έργου : «Προσθήκη δύο υπογείων και επισκευή, αποκατάσταση, ανακαίνιση υπαρχόντων κτιρίων 1, 2, 3, 4Β και 5 και περιβάλλοντος χώρου στο Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο στην Κηφισιά», αναδόχου της εργοληπτικής επιχείρησης «ΜΙΚΗ ΑΕ». 28. Έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Βιοκλιματική ανάπλαση οδών και δημιουργία δικτύου ποδηλατοδρόμων στο δήμο Αγίας Παρασκευής» της Αναδόχου Εταιρείας ΕΛΚΥΣΤΗΣ Α.Τ.Ε.` 29. Διεξαγωγή δημόσιας κλήρωσης και σύσταση επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΟΜΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΙΛΙΟΥ», συνολικού προϋπολογισμού , Έγκριση 2ου Πρακτικού του διαγωνισμού της παροχής υπηρεσιών: «Καθαρισμός ρεμάτων Κεντρικού Τομέα, Βόρειου Τομέα, Δυτικού Τομέα και Νότιου Τομέα Αθήνας», προϋπολογισμού ,00 Ευρώ (με το ΦΠΑ) Κατακύρωση της εκτέλεσης της υπό δημοπράτηση παροχής υπηρεσιών στη μειοδοτούσα επιχείρηση (Εισηγητής των ανωτέρω θεμάτων ο κ. Φλώρος) 31. Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (3ου Α.Π.Ε.) του έργου: «ΣΟ2/09: Συντήρηση - βελτίωση οδοστρωμάτων, οριζόντιας & κατακόρυφης σήμανσης και τροποποίηση στάθμης στομίων φρεατίων στο Νότιο-Ανατολικό τμήμα της Περιφέρειας Αττικής», προϋπολογισμού ,00, αναδόχου «ΔΑΜΩΝ ΑΤΕ» 32. Α) Έγκριση των όρων της διακήρυξης και των τευχών δημοπράτησης του έργου: «Εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης στην υπόγεια διάβαση στην Λ. Ποσειδώνος στο ύψος του ΣΕΦ», (κωδικός 2013ΕΠ ) Προϋπολογισμού ,00 Ευρώ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) Β) Έγκριση διενέργειας του διαγωνισμού του έργου «Εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης στην υπόγεια διάβαση στην Λ. Ποσειδώνος στο ύψος του ΣΕΦ», (κωδικός 2013ΕΠ ) Προϋπολογισμού ,00 Ευρώ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) Γ) Έγκριση του πρακτικού κλήρωσης για τη σύσταση της επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «Εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης στην υπόγεια διάβαση στην Λ. Ποσειδώνος στο ύψος του ΣΕΦ», (κωδικός 2013ΕΠ ) Προϋπολογισμού ,00 Ευρώ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) Δ) Αποστολή περίληψης της διακήρυξης για δημοσίευση

4 (Εισηγητής των ανωτέρω θεμάτων ο κ. Θεοφίλης) 33. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 1.265,79 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α, για την αμοιβή δικαστικού επιμελητή για επίδοση δέκα πέντε(15) αποφάσεων Πειθαρχικού Συμβουλίου Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων. 34. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 621,60 για την έκδοση ΧΕΠ στο όνομα μόνιμου υπαλλήλου της Δ/νσης Οικονομικών της Π.Ε.Α.Α., για την πληρωμή των Τελών Χρήσης έτους 2014, τριών(3) Μηχανημάτων Έργου της Περιφέρειας Αττικής-Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής και ορισμός υπολόγου. 35. Λήψη απόφασης περί έγκρισης του υπ αριθμ. 28/2014 πρακτικού της επιτροπής αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των διαγωνισμών και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης της Π.Ε.Α.Α. στα πλαίσια της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη διενέργεια απολύμανσης (απεντόμωση-μυοκτονία) α) στο κτίριο «Λίρα» που στεγάζονται οι υπηρεσίες της Π.Ε.Α.Α., καθώς και β) στο κτίριο που στεγάζεται η Δ/νση Μεταφορών και Επικοινωνιών της ΠΕΑΑ. 36. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 1.600,00, για επιστροφή ποσών αχρεωστήτων εισπραχθέντων (παράβολα) έτους 2014 από Π.Ε.Α.Α. 37. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους ,00 πλέον ΦΠΑ, για την προμήθεια υλικών διαγράμμισης για τις οδούς αρμοδιότητας της ΠΕΑΑ,με τη διαδικασία του ανοικτού δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού. 38. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. για την αναγκαιότητα εκτύπωσης εγχειριδίου με τίτλο: «ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ-ΓΗ ΤΡΟΦΟΣ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΤΗΣ» (CPV: Υπηρεσίες Εκτύπωσης), με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. 39. Έγκριση έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής (ΧΕΠ) ύψους ,00 στο όνομα υπαλλήλου του Υπουργείου Πολιτισμού-Β Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων για το έργο: «Εργασίες καθαρισμού και τεκμηριώσεως Αρχαίου Θεάτρου Αμφιαράειου. 40. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 300,00 για την εφαρμογή της υπ αρ. 1320/17878/ απόφασης του ΥΠΑΑΤ για το έτος 2014 σχετικά με το πρόγραμμα ελέγχου φυτοπροστατευτικών προϊόντων και την αποστολή δειγμάτων σε εργαστήρια, έκδοση ΧΕΠ στο όνομα υπαλλήλου της ΠΕΑΑ και ορισμός υπολόγου. (Εισηγητής των ανωτέρω θεμάτων ο κ. Δερμιτζάκης) 41. Ανάδειξη μειοδότη του διεθνούς ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για τις υπηρεσίες καθαριότητας του Πεδίου του Άρεως, της πλατείας Πρωτομαγιάς, του Λόφου Εθνικής Αντιστάσεως και του Αττικού Άλσους, συνολικού προϋπολογισμού ,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 42. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την άμεση προμήθεια 3 συσκευών GPS, για τις ανάγκες του Τμήματος Εγγείων Βελτιώσεων, προϋπολογισμού 1.800,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23 %. 43. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 500,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για δημοσίευση σε οικονομικές εφημερίδες, περίληψης της διακήρυξης του επαναληπτικού δημόσιου ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια ηλεκτρολογικών υλικών και την ενοικίαση ανυψωτικού καλαθοφόρου οχήματος για τη συντήρηση και επισκευή του ηλεκτροφωτισμού των πάρκων αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Πάρκων και Αλσών της Περιφέρειας Αττικής» 44. Ανάκληση της αρ. 1040/2014 Απόφαση της, η οποία αφορούσε στην έγκριση της δαπάνης και διάθεση της πίστωσης ποσού συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. για την παροχή υπηρεσιών διοργάνωσης εκδηλώσεων για την υλοποίηση της διήμερης επιστημονικής εκδήλωσης στις 6 και 7 Νοεμβρίου 2014, στο πλαίσιο των LOCAL EVENTS (Open days 2014). 45. Έγκριση όρων της υπ αριθμόν 11/2014 Διακήρυξης του Ανοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη οικονομική προσφορά σε ευρώ για την προμήθεια εξήντα (60) ηλεκτρονικών υπολογιστών για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής, όπως αναλυτικά περιγράφονται στο Παράρτημα Γ των Τεχνικών Προδιαγραφών, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Διακήρυξης αυτής, Προϋπολογισμού ,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. (ήτοι ,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) 46. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης συνολικού ποσού 500,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για δημοσίευση σε οικονομικές εφημερίδες, της περίληψης της διακήρυξης για την

5 προμήθεια εξήντα (60) ηλεκτρονικών υπολογιστών για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής, όπως αναλυτικά περιγράφονται στο Παράρτημα Γ των Τεχνικών Προδιαγραφών, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Διακήρυξης αυτής, Προϋπολογισμού ,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. (ήτοι ,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.). 47. Τροποποίηση της υπ αριθ. 1438/2014 απόφασης της, που αφορά την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού ,20 πλέον Φ.Π.Α. (71.191,41 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού, που απαιτείται για την κάλυψη των άμεσων αναγκών των συνεργείων της Διεύθυνσης Ελέγχου Συντήρησης Έργων (Δ.Ε.Σ.Ε.), ως προς το ποσό του προϋπολογισμού, το οποίο μειώνεται στις ,00 πλέον Φ.Π.Α. (ήτοι ,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.). 48. Έγκριση του υπ αριθ. 28/2014 πρακτικού της αρμόδιας Γνωμοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων Διαγωνισμών & των Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης που αφορά την αξιολόγηση της μοναδικής οικονομικής προσφοράς, η οποία υποβλήθηκε στο πλαίσιο του δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού που απαιτείται για την εύρυθμη λειτουργία της Διεύθυνσης Αγροτικής και Κτηνιατρικής Πολιτικής, προϋπολογισμού συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., με κριτήριο κατακύρωσης την συνολικά χαμηλότερη τιμή και ανάδειξη μειοδότη. 49. Ανάκληση της με αριθμ. 371/2013 απόφασης της, με την οποία εγκρίθηκε ποσό ,00 ΚΑΕ για τη διερεύνηση σεναρίων βελτίωσης του πλαισίου μεταφοράς μαθητών, της Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών 50. Έγκριση των όρων της διακήρυξης του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια σφραγίδων για την κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα, προϋπολογισμού συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 51. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 300,00 πλέον Φ.Π.Α. (369,00 συμπ.φπα) για τον έλεγχο της μικροφωνικής εγκατάστασης και την αντικατάσταση επισκευή των χαλασμένων καλωδίων και την ρύθμιση του control room στο αμφιθέατρο διεξαγωγής των συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Αττικής 52. Απόδοση ποσού 625,00 στον κρατικό προϋπολογισμό ΚΑΕ Επιστροφή ποσού 178,00 ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος, από παράβολα Δ/νσεων Ανάπτυξης 54. Επιστροφή καταβληθέντων τελών μεταβίβασης στους δικαιούχους της συνημμένης κατάστασης συνολικού ποσού 412,00 λόγω μη πραγματοποιήσεως της μεταβίβασης των οχημάτων τους. (Εισηγητής των ανωτέρω θεμάτων ο κ. Κάββαλος) 55. Έγκριση προγραμματισμένης μετακίνησης εκτός έδρας. Παρακαλείσθε, σε περίπτωση κωλύματος να ενημερώσετε τη Γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής κα. Ντόβα Μαρία (τηλ ) ή κα. Τρουλάκη Άννα (τηλ ). Η Πρόεδρος της Βασιλάκου Λιλίκα

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 27 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 27 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα, 03-06 - 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Πρωτ.: οικ. 112194 Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 ΠΡΟΣ : Τα Μέλη Περιφερειακής ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ως προς την ημερομηνία της συνεδρίασης

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ως προς την ημερομηνία της συνεδρίασης ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ως προς την ημερομηνία της συνεδρίασης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα, 07-01 - 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Πρωτ.: οικ. 3072 Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 14 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 14 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα, 11-03 - 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Πρωτ.: οικ. 52220 Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 ΠΡΟΣ : Τα Μέλη Περιφερειακής Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 16 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 16 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα, 18-03 - 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Πρωτ.: οικ. 58012 Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 ΠΡΟΣ : Τα Μέλη Περιφερειακής ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 38 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 38 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα, 29-07 - 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Πρωτ.: οικ. 153669 Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 ΠΡΟΣ : Τα Μέλη Περιφερειακής ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 4 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 4 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα, 21-01 - 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Πρωτ.: οικ. 14695 Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 ΠΡΟΣ : Τα Μέλη Περιφερειακής ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 18 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 18 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα, 1-4 - 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Πρωτ.: οικ. 67936 Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 ΠΡΟΣ : Τα Μέλη Περιφερειακής ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : Τα Μέλη Περιφερειακής Οικονομικής Επιτροπής ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣ : Τα Μέλη Περιφερειακής Οικονομικής Επιτροπής ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα, 23-01- 2015 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Πρωτ.: οικ. 16912 Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 7 η ΠΡΟΣ : Τα Μέλη Περιφερειακής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα 05-06-2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα 05-06-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα 05-06-2014 Δ/νση: Λεωφ. Συγγρού 15 17 Ταχ. Κωδ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 2063776, 213 2063537 ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 26 ς ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

3. Αντιπεριφερειάρχες 4. Γραφεία Παρατάξεων 5. Εκτελεστικό Γραµµατέα 6. Νοµική Υπηρεσία 7. Νοµικό Γραφείο Περιφερειάρχη 8. Εισηγητές Θεµάτων ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

3. Αντιπεριφερειάρχες 4. Γραφεία Παρατάξεων 5. Εκτελεστικό Γραµµατέα 6. Νοµική Υπηρεσία 7. Νοµικό Γραφείο Περιφερειάρχη 8. Εισηγητές Θεµάτων ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα, 24-09- 2012 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Πρωτ.: οικ. 184110 /νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 ΠΡΟΣ : Τα Μέλη Περιφερειακής ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα, 25-6 - 2013 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Πρωτ.: οικ. 123948 Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα, 25-6 - 2013 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Πρωτ.: οικ. 123948 Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα, 25-6 - 2013 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Πρωτ.: οικ. 123948 Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 33 η ΠΡΟΣ : Τα Μέλη Περιφερειακής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 52 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 52 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα, 10-10- 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Πρωτ.: οικ. 199259 Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 ΠΡΟΣ : Τα Μέλη Περιφερειακής ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα 23-06-2014. ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 28 ς ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα 23-06-2014. ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 28 ς ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα 23-06-2014 Δ/νση: Λεωφ. Συγγρού 15 17 Ταχ. Κωδ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 2063776, 213 2063537 ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 28 ς ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 12 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 12 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα, 13-02- 2015 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Πρωτ.: οικ. 33540 Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 ΠΡΟΣ : Τα Μέλη Περιφερειακής ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα, 30-1-2014. ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 4 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα, 30-1-2014. ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 4 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα, 30-1-2014 Δ/νση: Λεωφ. Συγγρού 15 17 Ταχ. Κωδ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 2063776, 213 2063537 ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 4 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα, 10-8-2013. ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 45 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα, 10-8-2013. ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 45 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα, 10-8-2013 Δ/νση: Λεωφ. Συγγρού 15 17 Ταχ. Κωδ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 2063776, 213 2063537 ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 45 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα 21-01-2015. ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 5 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα 21-01-2015. ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 5 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα 21-01-2015 Δ/νση: Λεωφ. Συγγρού 15 17 Ταχ. Κωδ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 2063776, 213 2063537 ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 5 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 9 ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 9 ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα 09-02-2015 /νση: Λεωφ. Συγγρού 15 17 Ταχ. Κωδ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 2063776, 213 2063537 ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 9 ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τρίπολη, 3/2 /2014 Αρ. Πρωτ : 7340/2419 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣ :

Τρίπολη, 3/2 /2014 Αρ. Πρωτ : 7340/2419 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Εθνάρχου Μακαρίου ΤΚ 22100 Τρίπολη Πληροφορίες: Μαρία Καραλή Παναγιώτα Καλογεροπούλου Τηλέφωνο: 2713-601113/2713-601151

Διαβάστε περισσότερα

Θεμάτων που συζητήθηκαν, αριθμός αποφάσεων και περίληψη αποφάσεων κατά τη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Πελοποννήσου στις 7-02-2014

Θεμάτων που συζητήθηκαν, αριθμός αποφάσεων και περίληψη αποφάσεων κατά τη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Πελοποννήσου στις 7-02-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Πληροφορίες: Μαρία Καραλή Καλογεροπούλου Παναγιώτα Τηλέφωνο/FAX: 7-0/ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 0 Θεμάτων που συζητήθηκαν, αριθμός αποφάσεων και περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

Τρίπολη, 21/7 /2014 Αρ. Πρωτ : 54098/17822 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣ :

Τρίπολη, 21/7 /2014 Αρ. Πρωτ : 54098/17822 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Εθνάρχου Μακαρίου ΤΚ 22100 Τρίπολη Πληροφορίες: Μαρία Καραλή Παναγιώτα Καλογεροπούλου Χριστίνα Κάτσουλα Τηλέφωνο: 2713-601113/2713-601151

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : (με e-mail) 3)κ. Σπυρίδωνα Φλώρο. 4)κ. Θεόδωρο Ντάνο. 5)κ. Ηλία Στρατηγάκο. 6)κ. Κων/νο Μανδρώνη ΚΟΙΝ/ΣΗ: 1) κ.

ΠΡΟΣ : (με e-mail) 3)κ. Σπυρίδωνα Φλώρο. 4)κ. Θεόδωρο Ντάνο. 5)κ. Ηλία Στρατηγάκο. 6)κ. Κων/νο Μανδρώνη ΚΟΙΝ/ΣΗ: 1) κ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Εθνάρχου ΤΚ 22100 Τρίπολη Μακαρίου Τρίπολη, 9/12/2013 Αρ. Πρωτ : 85232/28049 ΠΡΟΣ : Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Πληροφορίες: Μαρία Καραλή. Καλογεροπούλου Παναγιώτα. Τηλέφωνο/FAX: 2713-601151/113

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Πληροφορίες: Μαρία Καραλή. Καλογεροπούλου Παναγιώτα. Τηλέφωνο/FAX: 2713-601151/113 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Πληροφορίες: Μαρία Καραλή Καλογεροπούλου Παναγιώτα Τηλέφωνο/FAX: 7-0/ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 9 Θεμάτων που συζητήθηκαν, αριθμός αποφάσεων και περίληψη αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

3. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων σε βάρος του προϋπολογισμού της Π.Κ.Μ. (σχετ. αριθμ. πρωτ. 151767(5080)/29-04-2014 έγγραφο).

3. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων σε βάρος του προϋπολογισμού της Π.Κ.Μ. (σχετ. αριθμ. πρωτ. 151767(5080)/29-04-2014 έγγραφο). Θεσσαλονίκη 30/04/2014 Αρ. πρωτ. ΟΙΚ.Ε. 167002(1240) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ταχ. Δ/νση: Βασ. Ολγας 198 Ταχ. Κωδ.: 541 10 Πληροφορίες: Κ. Καμπανού Γ. Ιωακειμίδης

Διαβάστε περισσότερα

Τρίπολη, 20/3/2014 Αρ. Πρωτ : 21389/6682 ΠΡΟΣ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Τρίπολη, 20/3/2014 Αρ. Πρωτ : 21389/6682 ΠΡΟΣ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ταχ Δ/νση: Πλατεία Εθνάρχου Μακαρίου ΤΚ Τρίπολη Πληροφορίες: Μαρία Καραλή Παναγιώτα Καλογεροπούλου Χριστίνα Κάτσουλα Τηλέφωνο: -/- ΦΑΞ: -/

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 2011

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 2011 ΘΕΜΑΤΑ 13 η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (04-08-2011) ΘΕΜΑ 1 Ο Έγκριση πρακτικών 10 ου και 11 ου της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 201-13/2011 ΘΕΜΑ 2 Ο Έγκριση 12oυ

Διαβάστε περισσότερα

katsoula @ arcadia.gr Ορθή επανάληψη (ως προς τον τίτλο του 33 ου θέματος) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τρίπολη, 6/3/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

katsoula @ arcadia.gr Ορθή επανάληψη (ως προς τον τίτλο του 33 ου θέματος) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τρίπολη, 6/3/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Ορθή επανάληψη (ως προς τον τίτλο του ου θέματος) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣ : Τρίπολη, 6//0 Αρ. Πρωτ : 558/97 Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Εθνάρχου ΤΚ 00 Τρίπολη Μακαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Τρίπολη, 26/6/2014 Αρ. Πρωτ : 44821/14679 ΠΡΟΣ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Τρίπολη, 26/6/2014 Αρ. Πρωτ : 44821/14679 ΠΡΟΣ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Εθνάρχου Μακαρίου ΤΚ 00 Τρίπολη Πληροφορίες: Μαρία Καραλή Παναγιώτα Καλογεροπούλου Χριστίνα Κάτσουλα Τηλέφωνο: 7-60/7-605

Διαβάστε περισσότερα

Τρίπολη, 8/ 10 /2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αρ. Πρωτ 58068/21467 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΡΟΣ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής

Τρίπολη, 8/ 10 /2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αρ. Πρωτ 58068/21467 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΡΟΣ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Εθνάρχου Μακαρίου ΤΚ 22100 Τρίπολη Πληροφορίες: Μαρία Καραλή Τηλέφωνο/ ΦΑΞ: 2713-601151/601153 E-MAIL: oikonep@ppel.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Πληροφορίες: Μαρία Καραλή. Καλογεροπούλου Παναγιώτα. Τηλέφωνο/FAX: 2713-601151/113

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Πληροφορίες: Μαρία Καραλή. Καλογεροπούλου Παναγιώτα. Τηλέφωνο/FAX: 2713-601151/113 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Πληροφορίες: Μαρία Καραλή Καλογεροπούλου Παναγιώτα Τηλέφωνο/FAX: 2713-601151/113 Π Ι Ν Α Κ Α Σ 10 Θεμάτων που συζητήθηκαν, αριθμός αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα