Πανελλαδική έρευνα METRON FORUM. Συντάχθηκε για την ΓΣΕΕ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πανελλαδική έρευνα METRON FORUM. Συντάχθηκε για την ΓΣΕΕ"

Transcript

1 Πανελλαδική έρευνα METRON FORUM Συντάχθηκε για την ΓΣΕΕ

2 Η ταυτότητα της έρευνας Η συνδροµητική ποσοτική έρευνα METRON FORUM διεξάγεται σε τετραµηνιαία βάση από την εταιρεία ερευνών METRON ANALYSIS σύµφωνα µε τους κώδικες δεοντολογίας και επαγγελµατικής πρακτικής της ESOMAR, του ΣΕ ΕΑ και της WAPOR, των οποίων η METRON ANALYSIS είναι µέλος. Τύπος έρευνας: Τετραµηνιαία συνδροµητική ποσοτική έρευνα µε προσωπικές συνεντεύξεις σε νοικοκυριά µε χρήση κάλπης και ηµιδοµηµένου ερωτηµατολογίου που περιελάµβανε και ανοικτές ερωτήσεις. Περιοχή Έρευνας: Το σύνολο της χώρας, συµπεριλαµβανοµένων της Κρήτης και των νήσων Αιγαίου/Ιονίου. Μέγεθος δείγµατος: Το σχεδιασθέν µέγεθος του δείγµατος ήταν και το επιτευχθέν πολίτες-ψηφοφόροι ηλικίας 18 ετών και άνω. Χρόνος διεξαγωγής: Η έρευνα πεδίου διεξήχθη από 16/6 έως 27/6/2005.

3 Η ταυτότητα της έρευνας Επιλογή δείγµατος: Η επιλογή του δείγµατος έγινε µε τη µέθοδο της Τρισταδιακής δειγµατοληψίας. Στο πρώτο στάδιο επελέγησαν 221 οικοδοµικά τετράγωνα διεξαγωγής της έρευνας, αναλογικά του πληθυσµού (proportional to size sampling) βάσει του αρχείου απογραφής 2001 της ΕΣΥΕ. Στο δεύτερο στάδιο µε συστηµατική δειγµατοληψία (systematic sampling), µέσα σε κάθε επιλεγείσα περιοχή επελέγησαν τα νοικοκυριά διεξαγωγής της έρευνας. Τέλος στο τρίτο στάδιο, µε απλή τυχαία δειγµατοληψία επελέγησαν οι ερωτώµενοι (ηλικίας 18 ετών και άνω). Έτσι εξασφαλίστηκε η τυχαιότητα και αντιπροσωπευτικότητα του δείγµατος ως προς τα βασικά χαρακτηριστικά του πραγµατικού πληθυσµού. Προσωπικό Field: Εργάσθηκαν 9 επόπτες και 69 ερευνητές.

4 Η ταυτότητα της έρευνας Πρόθεση ψήφου: Οι ερωτώµενοι συµπλήρωσαν έντυπο ερωτηµατολόγιο και στη συνέχεια το τοποθέτησαν σε κάλπη χωρίς τη µεσολάβηση του ερευνητή. Το έντυπο ερωτηµατολόγιο περιελάµβανε τα κόµµατα µε κοινοβουλευτική παρουσία και τα ακόλουθα κόµµατα: Ένωση Κεντρώων και Λ.Α.Ο.Σ., ενώ ο ερωτώµενος συµπλήρωνε ο ίδιος τυχόν προτίµηση σε κόµµατα εκτός των προαναφερθέντων καθώς και απαντήσεις όπως Λευκό, Άκυρο, εν έχω αποφασίσει, εν απαντώ. ειγµατοληπτικό σφάλµα: Το µέγιστο δειγµατοληπτικό σφάλµα είναι ±2,1% µε βαθµό εµπιστοσύνης Σταθµίσεις: 95%. Προκειµένου να εξισορροπηθούν τυχόν παράγοντες µεροληψίας το δείγµα σταθµίστηκε εκ των υστέρων ως προς το φύλο, την ηλικία, την αστικότητα και την εκλογική συµπεριφορά των ερωτώµενων (Βουλευτικές 2004). Ελάχιστες βάσεις: Όπου οι βάσεις των ερωτώµενων είναι µικρότερες των 100 ατόµων, τα στοιχεία είναι ενδεικτικά. Ο πελάτης/παραλήπτης του παρόντος υποχρεούται να µην παραδώσει τα τ αποτελέσµατα της έρευνας METRON FORUM σε τρίτους και να µην τα δηµοσιεύσει ή καθ οιονδήποτε τρόπο δηµοσιοποιήσει, εκτός εάν άλλως έχει ρητώς συµφωνηθεί.

5 Εργασιακά θέµατα

6 Θα σας διαβάσω τώρα ορισµένες προτάσεις και θα ήθελα να µου πείτε για καθεµία από αυτές πόσο µπορεί να συµβάλλει στην εξυγίανση και στον εκσυγχρονισµό των ηµοσίων επιχειρήσεων. Ε ΣΥΜΒΑΛΛΕΙ ΜΑΛΛΟΝ Ε ΣΥΜΒΑΛΛΕΙ ΜΑΛΛΟΝ ΣΥΜΒΑΛΛΕΙ ΣΥΜΒΑΛΛΕΙ Γ/ Α Η ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟ ΟΧΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Η ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΛΥΣΕΩΝ Η ΠΛΗΡΗΣ Ι ΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΣ 60,5% 17,2% 7,6% 6,1% 8,7% 45,2% 18,2% 12,2% 12,2% 12,2% 25,8% 12,8% 19,1% 29,9% 12,3% Η ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΟΙ ΝΕΕΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Η ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ/ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΟΥΣ 3,6% 3,8% 20,2% 63,2% 9,1% 3,1% 4,2% 17,5% 55,6% 19,7% 2,1% 2,6% 14,8% 71,1% 9,4%

7 Θα σας διαβάσω τώρα ορισµένες προτάσεις και θα ήθελα να µου πείτε για καθεµία από αυτές πόσο µπορεί να συµβάλλει στην εξυγίανση και στον εκσυγχρονισµό των ΨΗΦΟΣ ΣΤΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ 2004 ηµοσίων επιχειρήσεων. (2) ΛΟΙΠΑ ΣΥΝΟΛΟ Ν ΠΑΣΟΚ ΚΚΕ ΣΥΝ* ΚΟΜΜΑΤΑ* Η ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟ ΟΧΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΛΛΟ** Ε ΣΥΜΒΑΛΛΕΙ 60,5% 54,6% 65,0% 71,6% 75,1% 56,7% 59,7% ΜΑΛΛΟΝ Ε ΣΥΜΒΑΛΛΕΙ 17,2% 18,5% 16,9% 11,6% 11,2% 15,6% 18,3% ΜΑΛΛΟΝ ΣΥΜΒΑΛΛΕΙ 7,6% 10,0% 5,6% 6,7% 2,7% 7,8% 6,8% ΣΥΜΒΑΛΛΕΙ 6,1% 7,5% 3,8% 3,9% 4,9% 13,9% 6,6% Γ/ Α 8,7% 9,5% 8,7% 6,2% 6,0% 6,0% 8,6% Η ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΛΥΣΕΩΝ Ε ΣΥΜΒΑΛΛΕΙ 45,2% 34,9% 52,4% 61,1% 63,8% 40,9% 48,3% ΜΑΛΛΟΝ Ε ΣΥΜΒΑΛΛΕΙ 18,2% 18,5% 19,3% 16,7% 11,0% 23,2% 14,2% ΜΑΛΛΟΝ ΣΥΜΒΑΛΛΕΙ 12,2% 15,2% 9,6% 9,8% 11,2% 10,3% 12,3% ΣΥΜΒΑΛΛΕΙ 12,2% 17,1% 7,1% 6,2% 9,3% 18,6% 12,0% Γ/ Α 12,2% 14,3% 11,5% 6,2% 4,7% 7,0% 13,1% Η ΠΛΗΡΗΣ Ι ΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΣ Ε ΣΥΜΒΑΛΛΕΙ 25,8% 14,5% 32,8% 43,6% 50,7% 30,3% 27,6% ΜΑΛΛΟΝ Ε ΣΥΜΒΑΛΛΕΙ 12,8% 10,3% 15,3% 17,4% 11,8% 11,5% 12,5% ΜΑΛΛΟΝ ΣΥΜΒΑΛΛΕΙ 19,1% 21,7% 15,9% 13,3% 15,7% 21,6% 22,1% ΣΥΜΒΑΛΛΕΙ 29,9% 41,0% 21,7% 18,8% 16,9% 28,5% 26,0% Γ/ Α 12,3% 12,5% 14,3% 6,9% 5,0% 8,1% 11,8% *βάση µικρότερη των 100 ατόµων ** Λευκό/Άκυρο/ εν ψήφισαν/κανένα/ Α

8 Θα σας διαβάσω τώρα ορισµένες προτάσεις και θα ήθελα να µου πείτε για καθεµία από αυτές πόσο µπορεί να συµβάλλει στην εξυγίανση και στον εκσυγχρονισµό των ΨΗΦΟΣ ΣΤΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ 2004 ηµοσίων επιχειρήσεων. (2) ΛΟΙΠΑ ΣΥΝΟΛΟ Ν ΠΑΣΟΚ ΚΚΕ ΣΥΝ* ΚΟΜΜΑΤΑ* Η ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΟΙ ΝΕΕΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΑΛΛΟ** Ε ΣΥΜΒΑΛΛΕΙ 3,6% 2,5% 4,1% 5,9% 4,3% 4,3% 4,6% ΜΑΛΛΟΝ Ε ΣΥΜΒΑΛΛΕΙ 3,8% 2,9% 4,4% 3,8% 2,4% 3,2% 5,6% ΜΑΛΛΟΝ ΣΥΜΒΑΛΛΕΙ 20,2% 17,9% 21,5% 22,1% 17,1% 23,8% 23,0% ΣΥΜΒΑΛΛΕΙ 63,2% 67,6% 59,8% 61,8% 73,9% 60,1% 58,0% Γ/ Α 9,1% 9,1% 10,2% 6,5% 2,3% 8,5% 8,8% Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Ε ΣΥΜΒΑΛΛΕΙ 3,1% 2,7% 2,3% 6,8% 5,0% 3,3% 4,8% ΜΑΛΛΟΝ Ε ΣΥΜΒΑΛΛΕΙ 4,2% 3,4% 4,3% 3,8% 1,5% 6,4% 6,1% ΜΑΛΛΟΝ ΣΥΜΒΑΛΛΕΙ 17,5% 14,7% 20,6% 19,6% 13,3% 17,5% 17,8% ΣΥΜΒΑΛΛΕΙ 55,6% 58,9% 52,8% 58,3% 72,5% 49,5% 49,6% Γ/ Α 19,7% 20,3% 20,0% 11,5% 7,8% 23,3% 21,7% Η ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ/ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΟΥΣ Ε ΣΥΜΒΑΛΛΕΙ 2,1% 1,4% 2,1% 4,2% 5,3% 2,4% 2,2% ΜΑΛΛΟΝ Ε ΣΥΜΒΑΛΛΕΙ 2,6% 1,6% 3,2% 1,1% 0,0% 4,4% 5,0% ΜΑΛΛΟΝ ΣΥΜΒΑΛΛΕΙ 14,8% 13,5% 14,6% 17,7% 9,3% 14,5% 19,9% ΣΥΜΒΑΛΛΕΙ 71,1% 73,2% 70,3% 68,6% 81,4% 74,9% 64,0% Γ/ Α 9,4% 10,3% 9,8% 8,4% 4,1% 3,9% 8,9% *βάση µικρότερη των 100 ατόµων ** Λευκό/Άκυρο/ εν ψήφισαν/κανένα/ Α

9 Θα σας διαβάσω τώρα ορισµένες προτάσεις και θα ήθελα να µου πείτε για καθεµία από αυτές πόσο µπορεί να συµβάλλει στην εξυγίανση και στον εκσυγχρονισµό των ηµοσίων επιχειρήσεων. ΨΗΦΟΣ ΣΤΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ 2004 (3) ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΙΣΤΕΡΟΙ ΚΕΝΤΡΟΑ ΡΙΣΤΕΡΟΙ ΚΕΝΤΡΩΟΙ ΚΕΝΤΡΟ Ε ΞΙΟΙ ΕΞΙΟΙ ΤΙΠΟΤΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΕΝ ΤΟΥΣ ΕΚΦΡΑΖΕΙ (ΑΥΘ.) Η ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟ ΟΧΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Ε ΣΥΜΒΑΛΛΕΙ 60,5% 74,1% 70,9% 61,4% 53,8% 48,9% 56,6% ΜΑΛΛΟΝ Ε ΣΥΜΒΑΛΛΕΙ 17,2% 13,0% 17,4% 15,4% 18,6% 23,1% 17,1% ΜΑΛΛΟΝ ΣΥΜΒΑΛΛΕΙ 7,6% 3,4% 4,0% 8,4% 12,2% 6,9% 9,1% ΣΥΜΒΑΛΛΕΙ 6,1% 4,8% 3,8% 5,5% 8,6% 8,4% 5,3% Γ/ Α 8,7% 4,7% 3,9% 9,3% 6,9% 12,7% 11,9% Η ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΛΥΣΕΩΝ Ε ΣΥΜΒΑΛΛΕΙ 45,2% 64,1% 59,4% 44,8% 35,5% 31,3% 43,4% ΜΑΛΛΟΝ Ε ΣΥΜΒΑΛΛΕΙ 18,2% 12,3% 20,9% 17,5% 18,5% 22,4% 16,1% ΜΑΛΛΟΝ ΣΥΜΒΑΛΛΕΙ 12,2% 9,1% 7,2% 13,9% 17,3% 13,0% 11,4% ΣΥΜΒΑΛΛΕΙ 12,2% 7,5% 6,6% 12,7% 18,8% 15,2% 10,2% Γ/ Α 12,2% 7,0% 5,9% 11,1% 10,0% 18,1% 18,9% Η ΠΛΗΡΗΣ Ι ΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΣ Ε ΣΥΜΒΑΛΛΕΙ 25,8% 49,8% 35,8% 26,2% 12,8% 12,0% 26,1% ΜΑΛΛΟΝ Ε ΣΥΜΒΑΛΛΕΙ 12,8% 12,7% 16,5% 13,4% 8,5% 12,3% 15,4% ΜΑΛΛΟΝ ΣΥΜΒΑΛΛΕΙ 19,1% 11,3% 14,5% 19,4% 22,5% 23,3% 22,3% ΣΥΜΒΑΛΛΕΙ 29,9% 19,0% 23,7% 28,8% 47,7% 37,1% 20,5% Γ/ Α 12,3% 7,2% 9,5% 12,2% 8,5% 15,2% 15,7%

10 Θα σας διαβάσω τώρα ορισµένες προτάσεις και θα ήθελα να µου πείτε για καθεµία από αυτές πόσο µπορεί να συµβάλλει στην εξυγίανση και στον εκσυγχρονισµό των ηµοσίων επιχειρήσεων. ΨΗΦΟΣ ΣΤΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ 2004 (3) ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΙΣΤΕΡΟΙ ΚΕΝΤΡΟΑ ΡΙΣΤΕΡΟΙ ΚΕΝΤΡΩΟΙ ΚΕΝΤΡΟ Ε ΞΙΟΙ ΕΞΙΟΙ ΤΙΠΟΤΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΕΝ ΤΟΥΣ ΕΚΦΡΑΖΕΙ (ΑΥΘ.) Η ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΟΙ ΝΕΕΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ Ε ΣΥΜΒΑΛΛΕΙ 3,6% 6,3% 3,4% 3,8% 1,9% 2,7% 3,8% ΜΑΛΛΟΝ Ε ΣΥΜΒΑΛΛΕΙ 3,8% 1,1% 3,5% 4,6% 0,8% 5,0% 7,7% ΜΑΛΛΟΝ ΣΥΜΒΑΛΛΕΙ 20,2% 20,4% 18,6% 22,4% 17,6% 20,6% 21,8% ΣΥΜΒΑΛΛΕΙ 63,2% 66,5% 70,0% 59,9% 74,8% 58,0% 53,0% Γ/ Α 9,1% 5,7% 4,5% 9,3% 4,8% 13,7% 13,8% Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Ε ΣΥΜΒΑΛΛΕΙ 3,1% 5,7% 2,4% 3,2% 2,3% 1,6% 3,3% ΜΑΛΛΟΝ Ε ΣΥΜΒΑΛΛΕΙ 4,2% 2,7% 5,4% 3,5% 1,9% 4,7% 8,2% ΜΑΛΛΟΝ ΣΥΜΒΑΛΛΕΙ 17,5% 14,7% 19,1% 19,6% 16,3% 15,1% 18,4% ΣΥΜΒΑΛΛΕΙ 55,6% 66,1% 60,5% 53,8% 65,4% 51,0% 42,2% Γ/ Α 19,7% 10,8% 12,6% 19,8% 14,2% 27,6% 27,9% Η ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ/ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΟΥΣ Ε ΣΥΜΒΑΛΛΕΙ 2,1% 3,7% 1,7% 1,9% 1,1% 1,3% 2,3% ΜΑΛΛΟΝ Ε ΣΥΜΒΑΛΛΕΙ 2,6% 2,3% 2,9% 2,7% 1,5% 1,9% 5,5% ΜΑΛΛΟΝ ΣΥΜΒΑΛΛΕΙ 14,8% 11,6% 11,5% 16,7% 11,0% 16,6% 20,1% ΣΥΜΒΑΛΛΕΙ 71,1% 75,7% 80,4% 69,5% 80,1% 64,6% 58,9% Γ/ Α 9,4% 6,7% 3,6% 9,2% 6,4% 15,5% 13,2%

11 Θα σας διαβάσω τώρα ορισµένες προτάσεις και θα ήθελα να µου πείτε για καθεµία από αυτές πόσο µπορεί να συµβάλλει στην εξυγίανση και στον εκσυγχρονισµό των ηµοσίων επιχειρήσεων. ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ (4) ΣΥΝΟΛΟ ΕΛ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΙΕΣ ΓΕΩΡΓΟΙ ΜΙΣΘΩΤΟΙ.Τ. ΜΙΣΘΩΤΟΙ Ι.Τ. Η ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟ ΟΧΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΟΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΝΟΙΚΟΚΥΡΕΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ Ε ΣΥΜΒΑΛΛΕΙ 60,5% 53,3% 44,6% 78,2% 60,8% 61,6% 59,9% 59,3% 69,3% ΜΑΛΛΟΝ Ε ΣΥΜΒΑΛΛΕΙ 17,2% 22,0% 22,6% 15,8% 17,1% 14,2% 15,9% 16,3% 14,0% ΜΑΛΛΟΝ ΣΥΜΒΑΛΛΕΙ 7,6% 9,3% 9,7% 3,3% 9,4% 3,4% 6,9% 7,8% 6,0% ΣΥΜΒΑΛΛΕΙ 6,1% 10,2% 6,5% 1,7% 6,1% 9,9% 4,2% 4,1% 7,5% Γ/ Α 8,7% 5,2% 16,6% 0,9% 6,6% 10,9% 13,1% 12,4% 3,2% Η ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΛΥΣΕΩΝ Ε ΣΥΜΒΑΛΛΕΙ 45,2% 33,1% 23,2% 64,1% 46,7% 50,7% 44,0% 45,6% 58,7% ΜΑΛΛΟΝ Ε ΣΥΜΒΑΛΛΕΙ 18,2% 20,6% 30,6% 17,0% 18,4% 12,5% 15,9% 17,2% 17,7% ΜΑΛΛΟΝ ΣΥΜΒΑΛΛΕΙ 12,2% 15,8% 16,0% 9,1% 14,1% 10,0% 10,0% 11,6% 9,5% ΣΥΜΒΑΛΛΕΙ 12,2% 19,9% 12,6% 6,5% 11,5% 13,5% 12,8% 9,2% 7,0% Γ/ Α 12,2% 10,6% 17,6% 3,3% 9,3% 13,3% 17,4% 16,4% 7,1% Η ΠΛΗΡΗΣ Ι ΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΣ Ε ΣΥΜΒΑΛΛΕΙ 25,8% 19,6% 13,4% 40,2% 21,4% 28,0% 25,4% 22,6% 46,8% ΜΑΛΛΟΝ Ε ΣΥΜΒΑΛΛΕΙ 12,8% 11,1% 10,7% 13,3% 13,4% 13,7% 14,1% 14,1% 11,0% ΜΑΛΛΟΝ ΣΥΜΒΑΛΛΕΙ 19,1% 20,5% 26,1% 16,6% 23,1% 19,4% 15,3% 15,1% 19,2% ΣΥΜΒΑΛΛΕΙ 29,9% 39,3% 29,2% 24,9% 32,2% 27,1% 27,8% 28,4% 20,3% Γ/ Α 12,3% 9,4% 20,6% 5,1% 9,8% 11,8% 17,3% 19,8% 2,8%

12 Θα σας διαβάσω τώρα ορισµένες προτάσεις και θα ήθελα να µου πείτε για καθεµία από αυτές πόσο µπορεί να συµβάλλει στην εξυγίανση και στον εκσυγχρονισµό των ηµοσίων επιχειρήσεων. ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ (4) ΣΥΝΟΛΟ ΕΛ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΙΕΣ ΓΕΩΡΓΟΙ ΜΙΣΘΩΤΟΙ.Τ. ΜΙΣΘΩΤΟΙ Ι.Τ. ΑΝΕΡΓΟΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΝΟΙΚΟΚΥΡΕΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ Η ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΟΙ ΝΕΕΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ Ε ΣΥΜΒΑΛΛΕΙ 3,6% 3,5% 2,9% 5,3% 2,7% 0,7% 4,2% 4,6% 4,9% ΜΑΛΛΟΝ Ε ΣΥΜΒΑΛΛΕΙ 3,8% 2,9% 2,7% 4,2% 5,7% 1,6% 3,3% 3,1% 4,7% ΜΑΛΛΟΝ ΣΥΜΒΑΛΛΕΙ 20,2% 19,8% 24,3% 20,1% 20,4% 19,2% 19,3% 21,5% 18,7% ΣΥΜΒΑΛΛΕΙ 63,2% 67,7% 51,4% 69,8% 64,5% 70,3% 59,6% 56,6% 67,9% Γ/ Α 9,1% 6,0% 18,6% 0,5% 6,7% 8,2% 13,6% 14,3% 3,7% Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Ε ΣΥΜΒΑΛΛΕΙ 3,1% 3,5% 0,0% 4,4% 3,1% 0,6% 2,9% 1,7% 8,2% ΜΑΛΛΟΝ Ε ΣΥΜΒΑΛΛΕΙ 4,2% 3,1% 3,1% 2,7% 6,3% 5,8% 3,0% 3,4% 6,0% ΜΑΛΛΟΝ ΣΥΜΒΑΛΛΕΙ 17,5% 18,5% 22,9% 18,0% 18,5% 13,2% 15,0% 17,9% 18,5% ΣΥΜΒΑΛΛΕΙ 55,6% 60,7% 49,0% 61,0% 58,9% 59,3% 49,7% 52,0% 54,2% Γ/ Α 19,7% 14,2% 25,0% 13,8% 13,1% 21,1% 29,4% 25,0% 13,0% Η ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ/ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΟΥΣ Ε ΣΥΜΒΑΛΛΕΙ 2,1% 2,6% 0,0% 2,8% 1,9% 0,6% 2,1% 1,4% 4,6% ΜΑΛΛΟΝ Ε ΣΥΜΒΑΛΛΕΙ 2,6% 2,1% 1,3% 4,6% 3,8% 3,1% 2,2% 0,9% 3,0% ΜΑΛΛΟΝ ΣΥΜΒΑΛΛΕΙ 14,8% 16,1% 20,2% 11,9% 15,1% 11,1% 14,5% 15,0% 15,0% ΣΥΜΒΑΛΛΕΙ 71,1% 72,9% 63,1% 76,8% 72,2% 76,2% 67,4% 68,5% 73,4% Γ/ Α 9,4% 6,3% 15,5% 3,9% 6,9% 9,0% 13,8% 14,2% 4,1%

13 Η Η Κυβέρνηση λέει ότι οι µεταρρυθµίσεις που προωθεί αντιµετωπίζουν τις ανισότητες µεταξύ των υπαλλήλων. Μάλιστα αναφέρεται στα «ρετιρέ». Εσείς προσωπικά συµφωνείτε ή διαφωνείτε µε ότι: ΕΝ ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ ΜΑΛΛΟΝ ΕΝ ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ ΜΑΛΛΟΝ ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ Γ/ Α ΑΝ ΠΕΡΙΚΟΠΟΥΝ ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΕΚΟ ΘΑ ΩΦΕΛΗΘΟΥΝ ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΤΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΟΙ ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΙ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΠΑΛΙΟΥΣ ΚΑΙ ΝΕΟΥΣ ΙΑΣΠΟΥΝ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ 27,3% 16,0% 14,2% 22,0% 20,4% 17,7% 11,3% 17,2% 36,3% 17,5% ΓΙΑ ΤΑ ΗΜΟΣΙΑ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΑ ΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ 3,1% 3,7% 13,2% 71,7% 8,4%

14 Η Η Κυβέρνηση λέει ότι οι µεταρρυθµίσεις που προωθεί αντιµετωπίζουν τις ανισότητες µεταξύ των υπαλλήλων. Μάλιστα αναφέρεται στα «ρετιρέ». Εσείς προσωπικά συµφωνείτε ή διαφωνείτε µε ότι: (2) συµφωνείτε ή διαφωνείτε ΨΗΦΟΣ ΣΤΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ µε ότι: 2004 ΛΟΙΠΑ ΣΥΝΟΛΟ Ν ΠΑΣΟΚ ΚΚΕ ΣΥΝ* ΚΟΜΜΑΤΑ* ΑΛΛΟ** ΑΝ ΠΕΡΙΚΟΠΟΥΝ ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΕΚΟ ΘΑ ΩΦΕΛΗΘΟΥΝ ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΤΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΕΝ ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ 27,3% 21,2% 32,8% 42,0% 39,8% 23,4% 23,5% ΜΑΛΛΟΝ ΕΝ ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ 16,0% 14,6% 16,5% 15,9% 25,7% 12,9% 18,1% ΜΑΛΛΟΝ ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ 14,2% 16,5% 11,6% 13,4% 3,8% 18,4% 15,6% ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ 22,0% 27,2% 16,6% 17,7% 22,4% 25,6% 21,4% Γ/ Α 20,4% 20,5% 22,5% 10,9% 8,4% 19,6% 21,4% ΟΙ ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΙ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΠΑΛΙΟΥΣ ΚΑΙ ΝΕΟΥΣ ΙΑΣΠΟΥΝ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΕΝ ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ 17,7% 17,1% 20,3% 17,7% 13,4% 16,9% 13,4% ΜΑΛΛΟΝ ΕΝ ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ 11,3% 13,9% 8,8% 9,7% 8,1% 12,3% 11,2% ΜΑΛΛΟΝ ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ 17,2% 17,6% 15,5% 18,0% 17,9% 16,1% 20,8% ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ 36,3% 33,2% 37,4% 40,4% 56,6% 39,0% 35,8% Γ/ Α 17,5% 18,2% 17,9% 14,2% 4,0% 15,6% 18,8% ΓΙΑ ΤΑ ΗΜΟΣΙΑ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΑ ΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΕΝ ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ 3,1% 2,7% 3,1% 2,9% 3,1% 3,3% 3,9% ΜΑΛΛΟΝ ΕΝ ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ 3,7% 3,6% 4,1% 2,7% 3,5% 1,8% 3,9% ΜΑΛΛΟΝ ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ 13,2% 14,5% 11,5% 13,2% 6,0% 15,5% 14,3% ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ 71,7% 71,2% 72,3% 74,9% 85,7% 72,4% 66,9% Γ/ Α 8,4% 8,0% 9,0% 6,2% 1,8% 6,9% 11,0% *βάση µικρότερη των 100 ατόµων ** Λευκό/Άκυρο/ εν ψήφισαν/κανένα/ Α

15 Η Η Κυβέρνηση λέει ότι οι µεταρρυθµίσεις που προωθεί αντιµετωπίζουν τις ανισότητες µεταξύ των υπαλλήλων. Μάλιστα αναφέρεται στα «ρετιρέ». Εσείς προσωπικά συµφωνείτε ή διαφωνείτε µε ότι: (3) ΨΗΦΟΣ ΣΤΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ 2004 συµφωνείτε ή διαφωνείτε µε ότι: ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΙΣΤΕΡΟΙ ΚΕΝΤΡΟΑ ΡΙΣΤΕΡΟΙ ΚΕΝΤΡΩΟΙ ΚΕΝΤΡΟ Ε ΞΙΟΙ ΕΞΙΟΙ ΤΙΠΟΤΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΕΝ ΤΟΥΣ ΕΚΦΡΑΖΕΙ (ΑΥΘ.) ΑΝ ΠΕΡΙΚΟΠΟΥΝ ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΕΚΟ ΘΑ ΩΦΕΛΗΘΟΥΝ ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΤΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΕΝ ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ 27,3% 42,0% 38,4% 26,6% 18,2% 20,5% 25,6% ΜΑΛΛΟΝ ΕΝ ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ 16,0% 16,8% 18,4% 15,2% 17,1% 15,4% 13,7% ΜΑΛΛΟΝ ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ 14,2% 11,6% 12,8% 13,8% 17,3% 15,3% 15,3% ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ 22,0% 14,5% 16,8% 24,7% 34,4% 21,2% 15,8% Γ/ Α 20,4% 15,1% 13,6% 19,7% 13,1% 27,6% 29,6% ΟΙ ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΙ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΠΑΛΙΟΥΣ ΚΑΙ ΝΕΟΥΣ ΙΑΣΠΟΥΝ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΕΝ ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ 17,7% 20,1% 15,5% 21,1% 18,9% 16,2% 13,8% ΜΑΛΛΟΝ ΕΝ ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ 11,3% 8,6% 6,4% 10,9% 13,3% 14,9% 13,8% ΜΑΛΛΟΝ ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ 17,2% 14,4% 20,2% 15,8% 16,7% 19,8% 17,5% ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ 36,3% 44,7% 47,2% 34,4% 39,7% 25,5% 30,7% Γ/ Α 17,5% 12,2% 10,7% 17,7% 11,4% 23,6% 24,1% ΓΙΑ ΤΑ ΗΜΟΣΙΑ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΑ ΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΕΝ ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ 3,1% 4,6% 1,7% 3,2% 2,5% 3,9% 2,3% ΜΑΛΛΟΝ ΕΝ ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ 3,7% 2,9% 4,5% 4,2% 3,6% 3,3% 2,8% ΜΑΛΛΟΝ ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ 13,2% 10,6% 11,0% 14,2% 16,4% 13,5% 12,2% ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ 71,7% 75,7% 77,6% 70,9% 71,6% 68,3% 68,4% Γ/ Α 8,4% 6,2% 5,1% 7,4% 5,8% 11,1% 14,3%

16 Η Η Κυβέρνηση λέει ότι οι µεταρρυθµίσεις που προωθεί αντιµετωπίζουν τις ανισότητες µεταξύ των υπαλλήλων. Μάλιστα αναφέρεται στα «ρετιρέ». Εσείς προσωπικά συµφωνείτε ή διαφωνείτε µε ότι: (4) ΣΥΝΟΛΟ ΕΛ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΙΕΣ ΓΕΩΡΓΟΙ ΜΙΣΘΩΤΟΙ.Τ. ΜΙΣΘΩΤΟΙ Ι.Τ. ΑΝΕΡΓΟΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΝΟΙΚΟΚΥΡΕΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΑΝ ΠΕΡΙΚΟΠΟΥΝ ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΕΚΟ ΘΑ ΩΦΕΛΗΘΟΥΝ ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΤΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΕΝ ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ 27,3% 30,1% 17,3% 44,0% 25,5% 25,0% 24,6% 23,2% 33,5% ΜΑΛΛΟΝ ΕΝ ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ 16,0% 15,6% 24,8% 19,4% 17,1% 12,5% 13,2% 13,0% 17,7% ΜΑΛΛΟΝ ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ 14,2% 11,6% 16,5% 7,8% 17,1% 18,0% 13,6% 13,7% 15,8% ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ 22,0% 25,7% 16,7% 19,2% 22,5% 25,0% 19,9% 22,2% 22,1% Γ/ Α 20,4% 16,8% 24,8% 9,6% 17,8% 19,5% 28,7% 28,0% 10,9% ΟΙ ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΙ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΠΑΛΙΟΥΣ ΚΑΙ ΝΕΟΥΣ ΙΑΣΠΟΥΝ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΕΝ ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ 17,7% 16,6% 12,2% 18,3% 17,7% 18,4% 15,5% 20,4% 23,2% ΜΑΛΛΟΝ ΕΝ ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ 11,3% 17,8% 10,9% 9,9% 11,3% 9,2% 10,0% 11,5% 5,2% ΜΑΛΛΟΝ ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ 17,2% 16,2% 17,9% 18,0% 20,4% 17,2% 15,9% 14,0% 19,2% ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ 36,3% 38,6% 31,9% 46,4% 38,3% 35,2% 31,9% 27,1% 46,9% Γ/ Α 17,5% 10,8% 27,2% 7,4% 12,4% 20,0% 26,7% 27,0% 5,4% ΕΝ ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ 3,1% 3,2% 2,5% 1,7% 2,3% 4,6% 4,4% 0,6% 6,0% ΜΑΛΛΟΝ ΕΝ ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΗΜΟΣΙΑ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΑ ΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ 3,7% 5,2% 3,3% 3,5% 3,1% 4,7% 2,5% 3,3% 5,1% ΜΑΛΛΟΝ ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ 13,2% 10,5% 13,0% 12,0% 13,7% 12,9% 13,1% 13,8% 17,3% ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ 71,7% 74,7% 70,3% 80,3% 74,4% 67,5% 69,2% 68,1% 67,3% Γ/ Α 8,4% 6,3% 10,9% 2,5% 6,5% 10,2% 10,9% 14,3% 4,4%

17 Η Η Κυβέρνηση πρόκειται να καλέσει τη ΓΣΕΕ και τις εργοδοτικές οργανώσεις για να συζητήσουν τη µείωση του κόστους των υπερωριών, την ενίσχυση του διευθυντικού δικαιώµατος, το ωράριο εργασίας και ι την ελαστικοποίηση του. Ποια νοµίζετε ότι πρέπει να είναι η στάση της ΓΣΕΕ; Να δεχθεί Να µην δεχθεί ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΡΓΟ ΟΤΕΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΩΝ 38,7% 45,6% ΕΥΕΛΙΞΙΑ ΣΤΟ ΩΡΑΡΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 54,2% 31,9% ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑ ΤΟ 39ΩΡΟ Η ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΗΜΕΡΩΝ ΕΤΗΣΙΑΣ Α ΕΙΑΣ 53,5% 25,1% ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΩΝ ΩΡΩΝ 85,3% 6,5%

18 Η Η Κυβέρνηση πρόκειται να καλέσει τη ΓΣΕΕ και τις εργοδοτικές οργανώσεις για να συζητήσουν τη µείωση του κόστους των υπερωριών, την ενίσχυση του διευθυντικού δικαιώµατος, το ωράριο εργασίας και ι την ελαστικοποίηση του. Ποια νοµίζετε ότι πρέπει να είναι η στάση της ΨΗΦΟΣ ΣΤΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ 2004 ΓΣΕΕ; (2) ΣΥΝΟΛΟ Ν ΠΑΣΟΚ ΚΚΕ ΣΥΝ* ΛΟΙΠΑ ΚΟΜΜΑΤΑ* ΑΛΛΟ** ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΡΓΟ ΟΤΕΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΩΝ ΝΑ ΕΧΘΕΙ 45,6% 54,1% 42,0% 33,2% 36,3% 33,2% 39,9% ΝΑ ΜΗΝ ΕΧΘΕΙ 38,7% 30,0% 43,6% 54,7% 51,7% 48,6% 39,2% Γ/ Α 15,7% 15,9% 14,4% 12,1% 12,0% 18,2% 20,9% ΕΥΕΛΙΞΙΑ ΣΤΟ ΩΡΑΡΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΑ ΕΧΘΕΙ 31,9% 41,3% 26,3% 12,7% 28,8% 18,7% 31,2% ΝΑ ΜΗΝ ΕΧΘΕΙ 54,2% 43,7% 61,3% 77,5% 62,7% 67,3% 51,6% Γ/ Α 13,8% 15,0% 12,4% 9,8% 8,5% 14,0% 17,2% ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑ ΤΟ 39ΩΡΟ Η ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΗΜΕΡΩΝ ΕΤΗΣΙΑΣ Α ΕΙΑΣ ΝΑ ΕΧΘΕΙ 25,1% 32,9% 21,4% 13,9% 16,2% 18,2% 20,1% ΝΑ ΜΗΝ ΕΧΘΕΙ 53,5% 43,4% 60,1% 71,3% 62,1% 64,3% 53,5% Γ/ Α 21,4% 23,7% 18,5% 14,8% 21,7% 17,5% 26,4% ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΩΝ ΩΡΩΝ ΝΑ ΕΧΘΕΙ 6,5% 7,6% 6,0% 4,7% 5,0% 7,1% 5,2% ΝΑ ΜΗΝ ΕΧΘΕΙ 85,3% 83,8% 86,6% 88,8% 91,4% 88,5% 82,4% Γ/ Α 8,2% 8,7% 7,4% 6,5% 3,7% 4,4% 12,4% *βάση µικρότερη των 100 ατόµων ** Λευκό/Άκυρο/ εν ψήφισαν/κανένα/ Α

19 Η Η Κυβέρνηση πρόκειται να καλέσει τη ΓΣΕΕ και τις εργοδοτικές οργανώσεις για να συζητήσουν τη µείωση του κόστους των υπερωριών, την ενίσχυση του διευθυντικού δικαιώµατος, το ωράριο εργασίας και ι την ελαστικοποίηση του. Ποια νοµίζετε ότι πρέπει να είναι η στάση της ΓΣΕΕ; (3) ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΙΣΤΕΡΟΙ ΚΕΝΤΡΟΑ ΡΙΣΤΕΡΟΙ ΨΗΦΟΣ ΣΤΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ 2004 ΚΕΝΤΡΩΟΙ ΚΕΝΤΡΟ Ε ΞΙΟΙ ΕΞΙΟΙ ΤΙΠΟΤΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΕΝ ΤΟΥΣ ΕΚΦΡΑΖΕΙ (ΑΥΘ.) ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΡΓΟ ΟΤΕΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΩΝ ΝΑ ΕΧΘΕΙ 45,6% 31,4% 37,0% 48,6% 59,8% 50,2% 38,7% ΝΑ ΜΗΝ ΕΧΘΕΙ 38,7% 56,4% 51,4% 38,2% 30,5% 29,5% 36,3% Γ/ Α 15,7% 12,3% 11,6% 13,2% 9,7% 20,4% 24,9% ΕΥΕΛΙΞΙΑ ΣΤΟ ΩΡΑΡΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΑ ΕΧΘΕΙ 31,9% 18,1% 25,5% 32,6% 48,5% 33,8% 29,4% ΝΑ ΜΗΝ ΕΧΘΕΙ 54,2% 73,5% 66,9% 54,2% 39,3% 47,8% 53,5% Γ/ Α 13,8% 8,4% 7,6% 13,2% 12,2% 18,4% 17,1% ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑ ΤΟ 39ΩΡΟ Η ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΗΜΕΡΩΝ ΕΤΗΣΙΑΣ Α ΕΙΑΣ ΝΑ ΕΧΘΕΙ 25,1% 17,8% 18,8% 26,0% 39,0% 24,8% 21,4% ΝΑ ΜΗΝ ΕΧΘΕΙ 53,5% 68,7% 64,7% 54,7% 38,1% 51,4% 50,5% Γ/ Α 21,4% 13,5% 16,5% 19,3% 22,9% 23,8% 28,0% ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΩΝ ΩΡΩΝ ΝΑ ΕΧΘΕΙ 6,5% 4,6% 3,6% 8,2% 7,2% 8,5% 4,9% ΝΑ ΜΗΝ ΕΧΘΕΙ 85,3% 90,2% 91,9% 84,5% 87,0% 81,3% 82,3% Γ/ Α 8,2% 5,2% 4,5% 7,3% 5,8% 10,1% 12,8%

20 Η Η Κυβέρνηση πρόκειται να καλέσει τη ΓΣΕΕ και τις εργοδοτικές οργανώσεις για να συζητήσουν τη µείωση του κόστους των υπερωριών, την ενίσχυση του διευθυντικού δικαιώµατος, το ωράριο εργασίας και ι την ελαστικοποίηση του. Ποια νοµίζετε ότι πρέπει να είναι η στάση της ΓΣΕΕ; (4) ΣΥΝΟΛΟ ΕΛ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΙΕΣ ΓΕΩΡΓΟΙ ΜΙΣΘΩΤΟΙ.Τ. ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΜΙΣΘΩΤΟΙ Ι.Τ. ΑΝΕΡΓΟΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΝΟΙΚΟΚΥΡΕΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΡΓΟ ΟΤΕΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΩΝ ΝΑ ΕΧΘΕΙ 45,6% 56,2% 46,0% 38,2% 42,3% 41,5% 46,5% 42,2% 48,3% ΝΑ ΜΗΝ ΕΧΘΕΙ 38,7% 29,9% 33,2% 52,0% 43,3% 42,1% 31,8% 39,0% 44,3% Γ/ Α 15,7% 13,9% 20,8% 9,7% 14,5% 16,3% 21,7% 18,8% 7,3% ΕΥΕΛΙΞΙΑ ΣΤΟ ΩΡΑΡΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΑ ΕΧΘΕΙ 31,9% 41,8% 30,4% 30,0% 27,5% 29,2% 25,5% 27,1% 52,6% ΝΑ ΜΗΝ ΕΧΘΕΙ 54,2% 46,3% 51,5% 64,5% 63,0% 59,3% 53,1% 51,4% 41,5% Γ/ Α 13,8% 12,0% 18,1% 5,5% 9,5% 11,5% 21,4% 21,4% 5,9% ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑ ΤΟ 39ΩΡΟ Η ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΗΜΕΡΩΝ ΕΤΗΣΙΑΣ Α ΕΙΑΣ ΝΑ ΕΧΘΕΙ 25,1% 32,5% 23,5% 29,4% 23,6% 24,1% 23,7% 19,8% 23,0% ΝΑ ΜΗΝ ΕΧΘΕΙ 53,5% 52,3% 53,5% 57,0% 58,4% 58,8% 44,0% 53,9% 57,3% Γ/ Α 21,4% 15,1% 23,0% 13,6% 18,0% 17,1% 32,3% 26,3% 19,7% ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΩΝ ΩΡΩΝ ΝΑ ΕΧΘΕΙ 6,5% 13,4% 13,0% 3,2% 5,2% 2,1% 5,5% 4,9% 4,3% ΝΑ ΜΗΝ ΕΧΘΕΙ 85,3% 76,5% 74,9% 95,3% 88,7% 90,2% 82,4% 84,4% 92,4% Γ/ Α 8,2% 10,0% 12,1% 1,5% 6,1% 7,7% 12,1% 10,7% 3,3%

Η ταυτότητα της έρευνας

Η ταυτότητα της έρευνας Η ταυτότητα της έρευνας Η συνδρομητική ποσοτική έρευνα METRON FORUM διεξάγεται από την εταιρεία ερευνών METRON ANALYSIS σύμφωνα με τους κώδικες δεοντολογίας και επαγγελματικής πρακτικής της ESOMAR, του

Διαβάστε περισσότερα

Συνδρομητική Έρευνα Crisis Monitor 4 ο Κύμα. Απρίλιος 2012

Συνδρομητική Έρευνα Crisis Monitor 4 ο Κύμα. Απρίλιος 2012 Συνδρομητική Έρευνα Crisis Monitor ο Κύμα Απρίλιος 0 Η Ταυτότητα της Έρευνας Τύπος έρευνας: Δεκαπενθήμερη Συνδρομητική Πανελλαδική Τηλεφωνική Έρευνα για τα Θέματα της Επικαιρότητας. Περιοχή έρευνας: Πανελλαδική.

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλαδική έρευνα Πανελλαδική έρευνα γνώμης Μάρτιος 2010 Μάρτιος Έρευνα 15-19/03

Πανελλαδική έρευνα Πανελλαδική έρευνα γνώμης Μάρτιος 2010 Μάρτιος Έρευνα 15-19/03 Πανελλαδική έρευνα γνώμης Μάρτιος 2010 1 Ταυτότητα της έρευνας Ανάθεση: Εφημερίδα ΤΟ ΠΑΡΟΝ. Περίοδος έρευνας: Η έρευνα διεξήχθη από 15 έως και 1 9 Μαρτίου 2010. Τύπος έρευνας: Τηλεφωνική έρευνα προσωπικών

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλαδική έρευνα γνώμης. Μάιος 2012

Πανελλαδική έρευνα γνώμης. Μάιος 2012 Πανελλαδική έρευνα γνώμης Μάιος 2012 Ταυτότητα της έρευνας Ανάθεση: Εφημερίδα ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ. Περίοδος έρευνας: Η έρευνα διεξήχθη από 10 έως και 11 Μαΐου 2012. Τύπος έρευνας: Τηλεφωνική έρευνα προσωπικών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΣΕΕ/ΙΝΕ Ειδικές Ερωτήσεις. Ιούνιος 2016

ΓΣΕΕ/ΙΝΕ Ειδικές Ερωτήσεις. Ιούνιος 2016 ΓΣΕΕ/ΙΝΕ Ειδικές Ερωτήσεις Ιούνιος 2016 Η ταυτότητα της έρευνας Εταιρεία: Metron Analysis (Α.Μ. ΕΣΡ 4) Ανάθεση: Τύπος Έρευνας: Περιοχή Έρευνας Μέθοδος Δειγματοληψίας: Συνδρομητική έρευνα Τηλεφωνική έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλαδική έρευνα Πανελλαδική έρευνα γνώμης Μάρτιος 2010 Μάρτιος Έρευνα 29-30/03

Πανελλαδική έρευνα Πανελλαδική έρευνα γνώμης Μάρτιος 2010 Μάρτιος Έρευνα 29-30/03 Πανελλαδική έρευνα γνώμης Μάρτιος 2010 1 Ανάθεση: www.zoomnews.gr. Ταυτότητα της έρευνας Περίοδος έρευνας: Η έρευνα διεξήχθη από 29 έως και 30 Μαρτίου 2010. Τύπος έρευνας: Tηλεφωνική έρευνα προσωπικών

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλαδική έρευνα γνώμης

Πανελλαδική έρευνα γνώμης Πανελλαδική έρευνα γνώμης Φεβρουάριος 2012 Ταυτότητα της έρευνας Ανάθεση: Εφημερίδα ΤΟ ΠΑΡΟΝ. Περίοδος έρευνας: Η έρευνα διεξήχθη από 16 έως και 17 Φεβρουαρίου 2012. Τύπος έρευνας: Τηλεφωνική έρευνα προσωπικών

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλαδική έρευνα Πανελλαδική έρευνα γνώμης Απρίλιος Απρίλ 2010 ιος Έρευνα 20-23/04

Πανελλαδική έρευνα Πανελλαδική έρευνα γνώμης Απρίλιος Απρίλ 2010 ιος Έρευνα 20-23/04 Πανελλαδική έρευνα γνώμης Απρίλιος 2010 1 Ανάθεση: www.zoomnews.gr. Ταυτότητα της έρευνας Περίοδος έρευνας: Η έρευνα διεξήχθη από 20 έως και 23 Απριλίου 2010. Τύπος έρευνας: Τηλεφωνική έρευνα προσωπικών

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλαδική έρευνα Πανελλαδική έρευνα γνώμης Ιανουάριος Ιαν 2010 ουάριος Έρευνα 11-13/01

Πανελλαδική έρευνα Πανελλαδική έρευνα γνώμης Ιανουάριος Ιαν 2010 ουάριος Έρευνα 11-13/01 Πανελλαδική έρευνα γνώμης Ιανουάριος 2010 1 Ταυτότητα της έρευνας Ανάθεση: Εφημερίδα www.zoomnews.gr. Περίοδος έρευνας: Η έρευνα διεξήχθη από 11 έως και 13 Ιανουαρίου 2010. Τύπος έρευνας: Τηλεφωνική έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλαδική έρευνα γνώμης

Πανελλαδική έρευνα γνώμης Πανελλαδική έρευνα γνώμης ΠΕΙΡΑΙΑΣ Φεβρουάριος 2007 1 Ταυτότητα της έρευνας Ανάθεση: Εφημερίδα ΤΟ ΠΑΡΟΝ. Περίοδος έρευνας: Η έρευνα διεξήχθη από 20 έως και 23 Φεβρουαρίου 2007. Τύπος έρευνας: Τηλεφωνική

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνείς συνεργασίες: Η RASS συνεργάζεται με την αμερικανική εταιρεία ερευνών Zogby International.

Διεθνείς συνεργασίες: Η RASS συνεργάζεται με την αμερικανική εταιρεία ερευνών Zogby International. EXIT POLL Εκλογές 2007 Επικράτεια Ταυτότητα της έρευνας Περίοδος έρευνας: Η έρευνα διεξήχθη την 16 η Σεπτεμβρίου 2007. Τύπος έρευνας: Έρευνα προσωπικών συνεντεύξεων σε εκλογείς κατά την έξοδο από την κάλπη.

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλαδική έρευνα Πανελλαδική έρευνα γνώμης Οκτώβριος Οκτώ 2009 βριος Έρευνα 6-7/10

Πανελλαδική έρευνα Πανελλαδική έρευνα γνώμης Οκτώβριος Οκτώ 2009 βριος Έρευνα 6-7/10 Πανελλαδική έρευνα γνώμης Οκτώβριος 2009 1 Ανάθεση: Εφημερίδα Παρασκεύη+13. Ταυτότητα της έρευνας Περίοδος έρευνας: Η έρευνα διεξήχθη από6 έως και7 Οκτωβρίου 2009. Τύπος έρευνας: Τηλεφωνική έρευνα προσωπικών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΣΕΕ/ΙΝΕ Ειδικές Ερωτήσεις. Οκτώβριος 2016

ΓΣΕΕ/ΙΝΕ Ειδικές Ερωτήσεις. Οκτώβριος 2016 ΓΣΕΕ/ΙΝΕ Ειδικές Ερωτήσεις Οκτώβριος 2016 Η ταυτότητα της έρευνας Εταιρεία: Metron Analysis (Α.Μ. ΕΣΡ ) Ανάθεση: Τύπος Έρευνας: Περιοχή Έρευνας Μέθοδος Δειγματοληψίας: Συνδρομητική έρευνα Τηλεφωνική έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλαδική έρευνα γνώμης. Ιούνιος 2013

Πανελλαδική έρευνα γνώμης. Ιούνιος 2013 Πανελλαδική έρευνα γνώμης Ιούνιος 2013 Ταυτότητα της έρευνας Ανάθεση: Εφημερίδα Τύπος της Κυριακής. Περίοδος έρευνας: Η έρευνα διεξήχθη από 18 έως και 20 Ιουνίου 2013. Τύπος έρευνας: Τηλεφωνική έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλαδική έρευνα γνώμης ΠΕΙΡΑΙΑΣ Νοέμβρι Νοέμβρ ος 200 ιος 2007 Έρευνα 30/10 1/11

Πανελλαδική έρευνα γνώμης ΠΕΙΡΑΙΑΣ Νοέμβρι Νοέμβρ ος 200 ιος 2007 Έρευνα 30/10 1/11 Πανελλαδική έρευνα γνώμης ΠΕΙΡΑΙΑΣ Νοέμβριος 2007 1 Ταυτότητα της έρευνας Ανάθεση : Εφημερίδα ΤΟ ΠΑΡΟΝ. Περίοδος έρευνας: Η έρευνα διεξήχθη από 30 Οκτωβρίου έως και 1 Νοεμβρίου 2007. Τύπος έρευνας: Τηλεφωνική

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλαδική έρευνα για τα θέματα της επικαιρότητας. Σεπτέμβριος 2012

Πανελλαδική έρευνα για τα θέματα της επικαιρότητας. Σεπτέμβριος 2012 Πανελλαδική έρευνα για τα θέματα της επικαιρότητας Σεπτέμβριος 0 Η ταυτότητα της έρευνας Ανάθεση: Εφημερίδα «Επενδυτής». Τύπος Έρευνας: Τηλεφωνική Έρευνα για τα Θέματα της Επικαιρότητας. Περιοχή Έρευνας:

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλαδική έρευνα Πανελλαδική έρευνα γνώμης Απρίλιος Απρίλ 2010 ιος Έρευνα 20-22/04

Πανελλαδική έρευνα Πανελλαδική έρευνα γνώμης Απρίλιος Απρίλ 2010 ιος Έρευνα 20-22/04 Πανελλαδική έρευνα γνώμης Απρίλιος 2010 1 Ταυτότητα της έρευνας Ανάθεση : Εφημερίδα ΤΟ ΠΑΡΟΝ. Περίοδος έρευνας: Η έρευνα διεξήχθη από 20 έως και 22 Απριλίου 2010. Τύπος έρευνας: Τηλεφωνική έρευνα προσωπικών

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλαδική έρευνα γνώμης. Μάιος 2013

Πανελλαδική έρευνα γνώμης. Μάιος 2013 Πανελλαδική έρευνα γνώμης Μάιος 2013 Ταυτότητα της έρευνας Ανάθεση: Εφημερίδα Τύπος της Κυριακής. Περίοδος έρευνας: Η έρευνα διεξήχθη από 22 έως και 24 Μαΐου 2013. Τύπος έρευνας: Τηλεφωνική έρευνα προσωπικών

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλαδική έρευνα Πανελλαδική γνώμης Έρευνα 27-30/4 Απρίλιος Απρίλ 2009 ιος

Πανελλαδική έρευνα Πανελλαδική γνώμης Έρευνα 27-30/4 Απρίλιος Απρίλ 2009 ιος Πανελλαδική έρευνα γνώμης Απρίλιος 2009 1 Ταυτότητα της έρευνας Ανάθεση : Εφημερίδα ΤΟ ΠΑΡΟΝ. Περίοδος έρευνας: Η έρευνα διεξήχθη από 27 έως και 30 Απριλίου 2009. Τύπος έρευνας: Τηλεφωνική έρευνα προσωπικών

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλαδική έρευνα γνώμης. Μάιος 2012

Πανελλαδική έρευνα γνώμης. Μάιος 2012 Πανελλαδική έρευνα γνώμης Μάιος 2012 Ταυτότητα της έρευνας Ανάθεση: Εφημερίδα metro. Περίοδος έρευνας: Η έρευνα διεξήχθη από 14 έως και 16 Μαΐου 2012. Τύπος έρευνας: Τηλεφωνική έρευνα προσωπικών συνεντεύξεων

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλαδική έρευνα Πανελλαδική έρευνα γνώμης Σεπτέμβρ Σεπ ιος τέμβρ 2009 ιος Έρευνα 31/8-4/9

Πανελλαδική έρευνα Πανελλαδική έρευνα γνώμης Σεπτέμβρ Σεπ ιος τέμβρ 2009 ιος Έρευνα 31/8-4/9 Πανελλαδική έρευνα γνώμης Σεπτέμβριος 2009 1 Ταυτότητα της έρευνας Ανάθεση : Εφημερίδα ΤΟ ΠΑΡΟΝ. Περίοδος έρευνας: Η έρευνα διεξήχθη από 31 Αυγούστου έως και 4 Σεπτεμβρίου 2009. Τύπος έρευνας: Τηλεφωνική

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλαδική έρευνα γνώμης. Σεπτέμβριος 2013

Πανελλαδική έρευνα γνώμης. Σεπτέμβριος 2013 Πανελλαδική έρευνα γνώμης Σεπτέμβριος 2013 Ταυτότητα της έρευνας Ανάθεση: Εφημερίδα Τύπος της Κυριακής. Περίοδος έρευνας: Η έρευνα διεξήχθη από 10 έως και 12 Σεπτεμβρίου 2013. Τύπος έρευνας: Τηλεφωνική

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλαδική πολιτική Πανελλαδική έρευνα γνώμης Έρευνα 9-12/3 Μάρτιος 2009 Μάρτιος

Πανελλαδική πολιτική Πανελλαδική έρευνα γνώμης Έρευνα 9-12/3 Μάρτιος 2009 Μάρτιος Πανελλαδική πολιτική έρευνα γνώμης Μάρτιος 2009 1 Ταυτότητα της έρευνας Ανάθεση : Εφημερίδα ΤΟ ΠΑΡΟΝ. Περίοδος έρευνας: Η έρευνα διεξήχθη από 9 έως και 12 Μαρτίου 2009. Τύπος έρευνας: Τηλεφωνική έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλαδική έρευνα γνώμης RASS Omnibus Κύμα Μαΐου

Πανελλαδική έρευνα γνώμης RASS Omnibus Κύμα Μαΐου Πανελλαδική έρευνα γνώμης RASS Omnibus Κύμα Μαΐου ΠΕΙΡΑΙΑΣ Μάιος 2007 1 Ταυτότητα της έρευνας Περίοδος έρευνας: Η έρευνα διεξήχθη από 21 έως και 25 Μαΐου 2007. Τύπος έρευνας: Μηνιαία συνδρομητική τηλεφωνική

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλαδική έρευνα Πανελλαδική έρευνα γνώμης Ιανουάριος Ιαν 2010 ουάριος Έρευνα 11-13/01

Πανελλαδική έρευνα Πανελλαδική έρευνα γνώμης Ιανουάριος Ιαν 2010 ουάριος Έρευνα 11-13/01 Πανελλαδική έρευνα γνώμης Ιανουάριος 2010 1 Ταυτότητα της έρευνας Ανάθεση: Εφημερίδα Παρασκεύη+13. Περίοδος έρευνας: Η έρευνα διεξήχθη από 11 έως και 13 Ιανουαρίου 2010. Τύπος έρευνας: Τηλεφωνική έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλαδική έρευνα γνώμης. Δεκέμβριος 2013

Πανελλαδική έρευνα γνώμης. Δεκέμβριος 2013 Πανελλαδική έρευνα γνώμης Δεκέμβριος 2013 Ταυτότητα της έρευνας Ανάθεση: Εφημερίδα Τύπος της Κυριακής. Περίοδος έρευνας: Η έρευνα διεξήχθη από 17 έως και 19 Δεκεμβρίου 2013. Τύπος έρευνας: Τηλεφωνική έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλαδική έρευνα γνώμης. Νοέμβριος 2013

Πανελλαδική έρευνα γνώμης. Νοέμβριος 2013 Πανελλαδική έρευνα γνώμης Νοέμβριος 2013 Ταυτότητα της έρευνας Ανάθεση: Εφημερίδα Τύπος της Κυριακής. Περίοδος έρευνας: Η έρευνα διεξήχθη από 12 έως και 14 Νοεμβρίου 2013. Τύπος έρευνας: Τηλεφωνική έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλαδική έρευνα γνώμης

Πανελλαδική έρευνα γνώμης Πανελλαδική έρευνα γνώμης ΠΕΙΡΑΙΑΣ Μάρτιος 2007 1 Ταυτότητα της έρευνας Ανάθεση: Εφημερίδα ΤΟ ΠΑΡΟΝ. Περίοδος έρευνας: Η έρευνα διεξήχθη 14 και 15 Μαρτίου 2007. Τύπος έρευνας: Τηλεφωνική έρευνα προσωπικών

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλαδική έρευνα γνώμης ΠΕΙΡΑΙΑΣ Οκτώβριος Οκτώ 200 βριος 2007 Έρευνα 23-24/10

Πανελλαδική έρευνα γνώμης ΠΕΙΡΑΙΑΣ Οκτώβριος Οκτώ 200 βριος 2007 Έρευνα 23-24/10 Πανελλαδική έρευνα γνώμης ΠΕΙΡΑΙΑΣ Οκτώβριος 2007 1 Ταυτότητα της έρευνας Ανάθεση : Εφημερίδα ΤΟ ΠΑΡΟΝ. Περίοδος έρευνας: Η έρευνα διεξήχθη από 23 έως και 24 Οκτωβρίου 2007. Τύπος έρευνας: Τηλεφωνική έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλαδική έρευνα γνώμης. Σεπτέμβριος 2015

Πανελλαδική έρευνα γνώμης. Σεπτέμβριος 2015 Πανελλαδική έρευνα γνώμης Σεπτέμβριος 2015 Ταυτότητα της έρευνας Ταυτότητα της έρευνας Ανάθεση: www.iefimerida.gr Περίοδος έρευνας: Η έρευνα διεξήχθη από 16 έως 18 Σεπτεμβρίου 2015. Τύπος έρευνας: Τηλεφωνική

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλαδική έρευνα γνώμης. Δεκέμβριος 2012

Πανελλαδική έρευνα γνώμης. Δεκέμβριος 2012 Πανελλαδική έρευνα γνώμης Δεκέμβριος 2012 Ταυτότητα της έρευνας Ανάθεση: Εφημερίδα Τύπος της Κυριακής. Περίοδος έρευνας: Η έρευνα διεξήχθη από 18 έως και 20 Δεκεμβρίου 2012. Τύπος έρευνας: Τηλεφωνική έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλαδική έρευνα γνώμης

Πανελλαδική έρευνα γνώμης Πανελλαδική έρευνα γνώμης ΠΕΙΡΑΙΑΣ Δεκέμβριος 2006 1 Ταυτότητα της έρευνας Ανάθεση: Εφημερίδα ΤΟ ΠΑΡΟΝ. Περίοδος έρευνας: Η έρευνα διεξήχθη από 18 έως και 21 Δεκεμβρίου 2006. Τύπος έρευνας: Τηλεφωνική

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλαδική Έρευνα Γνώμης Ευρωεκλογές 2014

Πανελλαδική Έρευνα Γνώμης Ευρωεκλογές 2014 Πανελλαδική Έρευνα Γνώμης Ευρωεκλογές 2014 Μάιος 2014 Ταυτότητα Έρευνας Ταυτότητα της έρευνας Ανάθεση: Action 24. Περίοδος έρευνας: Η έρευνα διεξήχθη από 29 Απριλίου έως και 2 Μαΐου 2014. Τύπος έρευνας:

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλαδική έρευνα γνώμης. Μάρτιος 2018

Πανελλαδική έρευνα γνώμης. Μάρτιος 2018 Πανελλαδική έρευνα γνώμης Μάρτιος 2018 Περιεχόμενα 1. Ταυτότητα της έρευνας 3 2. Δημογραφικά χαρακτηριστικά δείγματος 5 3. Γενικές ερωτήσεις 9 4. Υπόθεση ονομασίας Σκοπίων 17 5. Κεντροαριστερά 25 6. Πρωθυπουργός

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλαδική πολιτική έρευνα γνώμης Φεβρουάριος Φεβρου 2009 άριος Έρευνα 23-26/2

Πανελλαδική πολιτική έρευνα γνώμης Φεβρουάριος Φεβρου 2009 άριος Έρευνα 23-26/2 Πανελλαδική πολιτική έρευνα γνώμης Φεβρουάριος 2009 1 Ταυτότητα της έρευνας Ανάθεση : Εφημερίδα ΤΟ ΠΑΡΟΝ. Περίοδος έρευνας: Η έρευνα διεξήχθη από 23 έως και 26 Φεβρουαρίου 2009. Τύπος έρευνας: Τηλεφωνική

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλαδική έρευνα γνώμης. Οκτώβριος 2013

Πανελλαδική έρευνα γνώμης. Οκτώβριος 2013 Πανελλαδική έρευνα γνώμης Οκτώβριος 2013 Ταυτότητα της έρευνας Ανάθεση: Εφημερίδα Τύπος της Κυριακής. Περίοδος έρευνας: Η έρευνα διεξήχθη από 8 έως και 10 Οκτωβρίου 2013. Τύπος έρευνας: Τηλεφωνική έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλαδική έρευνα γνώμης. Οκτώβριος 2012

Πανελλαδική έρευνα γνώμης. Οκτώβριος 2012 Πανελλαδική έρευνα γνώμης Οκτώβριος 2012 Ταυτότητα της έρευνας Ανάθεση: Εφημερίδα Παραπολιτικά. Περίοδος έρευνας: Η έρευνα διεξήχθη από 15 έως και 17 Οκτωβρίου 2012. Τύπος έρευνας: Τηλεφωνική έρευνα προσωπικών

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλαδική έρευνα γνώμης. Σεπτέμβριος 2013

Πανελλαδική έρευνα γνώμης. Σεπτέμβριος 2013 Πανελλαδική έρευνα γνώμης Σεπτέμβριος 2013 Ταυτότητα της έρευνας Ανάθεση: Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος. Περίοδος έρευνας: Η έρευνα διεξήχθη από 19 έως και 21 Σεπτεμβρίου 2013. Τύπος έρευνας: Τηλεφωνική έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλαδική Έρευνα Κοινής Γνώμης

Πανελλαδική Έρευνα Κοινής Γνώμης Πανελλαδική Έρευνα Κοινής Γνώμης Η ταυτότητα της έρευνας Εταιρεία: Metron Analysis (Α.Μ. ΕΣΡ 4) Εντολέας: Τύπος έρευνας: Δείγμα: Γεωγραφική κάλυψη: ΑΝΤ1 Πανελλαδική τηλεφωνική έρευνα για τα θέματα της

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Κοινής Γνώμης για την Πολιτική Επικαιρότητα. Αύγουστος 2013

Έρευνα Κοινής Γνώμης για την Πολιτική Επικαιρότητα. Αύγουστος 2013 Έρευνα Κοινής Γνώμης για την Πολιτική Επικαιρότητα Αύγουστος 0 Η ταυτότητα της έρευνας Ανάθεση: Εφημερίδα «Επενδυτής». Τύπος Έρευνας: Πανελλαδική Τηλεφωνική Έρευνα για τα Θέματα της Επικαιρότητας. Περιοχή

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Κοινής Γνώμης για την Πολιτική Επικαιρότητα. Ιανουάριος 2013

Έρευνα Κοινής Γνώμης για την Πολιτική Επικαιρότητα. Ιανουάριος 2013 Έρευνα Κοινής Γνώμης για την Πολιτική Επικαιρότητα Ιανουάριος 03 Η ταυτότητα της έρευνας Ανάθεση: Εφημερίδα «Επενδυτής». Τύπος Έρευνας: Πανελλαδική Τηλεφωνική Έρευνα για τα Θέματα της Επικαιρότητας. Περιοχή

Διαβάστε περισσότερα

Η RASS είναι μέλος της ESOMAR, της WAPOR και του ΣΕΔΕΑ.

Η RASS είναι μέλος της ESOMAR, της WAPOR και του ΣΕΔΕΑ. Πανελλαδική πολιτική έρευνα γνώμης Νοέμβριος 2008 1 Ανάθεση : Εφημερίδα Απογευματινή. Ταυτότητα της έρευνας Περίοδος έρευνας: Η έρευνα διεξήχθη από 18 έως και 21 Νοεμβρίου 2008. Τύπος έρευνας: Tηλεφωνική

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλαδική έρευνα γνώμης. Σεπτέμβριος 2012

Πανελλαδική έρευνα γνώμης. Σεπτέμβριος 2012 Πανελλαδική έρευνα γνώμης Σεπτέμβριος 2012 Ταυτότητα της έρευνας Ανάθεση: Εφημερίδα Παραπολιτικά. Περίοδος έρευνας: Η έρευνα διεξήχθη από 17 έως και 20 Σεπτεμβρίου 2012. Τύπος έρευνας: Τηλεφωνική έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλαδική πολιτική Πανελλαδική έρευνα γνώμης Έρευνα 11-15/5 Μάιος 2009 Μάιος

Πανελλαδική πολιτική Πανελλαδική έρευνα γνώμης Έρευνα 11-15/5 Μάιος 2009 Μάιος Πανελλαδική πολιτική έρευνα γνώμης Μάιος 2009 1 Ταυτότητα της έρευνας Ανάθεση : Εφημερίδα ΤΟ ΠΑΡΟΝ. Περίοδος έρευνας: Η έρευνα διεξήχθη από 11 έως και 15 Μαΐου 2009. Τύπος έρευνας: Τηλεφωνική έρευνα προσωπικών

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλαδική έρευνα γνώμης για την ονομασία των Σκοπίων

Πανελλαδική έρευνα γνώμης για την ονομασία των Σκοπίων Πανελλαδική έρευνα γνώμης για την ονομασία των Σκοπίων ΠΕΙΡΑΙΑΣ Φεβρουάριος 2008 1 Ανάθεση : Εφημερίδα ΤΟ ΠΑΡΟΝ. Ταυτότητα της έρευνας Περίοδος έρευνας: Η έρευνα διεξήχθη από 20 έως και 21 Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλαδική έρευνα γνώμης Ιανουάριος Ιαν 2009 ουάριος Έρευνα 29-30/1

Πανελλαδική έρευνα γνώμης Ιανουάριος Ιαν 2009 ουάριος Έρευνα 29-30/1 Πανελλαδική έρευνα γνώμης Ιανουάριος 2009 1 Ταυτότητα της έρευνας Ανάθεση : Εφημερίδα ΤΟ ΠΑΡΟΝ. Περίοδος έρευνας: Η έρευνα διεξήχθη από 29 έως και 30 Ιανουαρίου 2009. Τύπος έρευνας: Τηλεφωνική έρευνα προσωπικών

Διαβάστε περισσότερα

για λογαριασμό του pelop.gr www.datarc.gr

για λογαριασμό του pelop.gr www.datarc.gr για λογαριασμό του pelop.gr www.datarc.gr Ταυτότητα της έρευνας ΕΤΑΙΡΕΙΑ: Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από την εταιρεία DATA R.C. για λογαριασμό του pelop.gr. Α.Μ. ΕΠΙΧ. ΔΗΜΟΣΚΠΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλαδική έρευνα Πανελλαδική έρευνα γνώμης Σεπτ Σεπ έμβριος τέμβριος Έρευνα 7-10/9

Πανελλαδική έρευνα Πανελλαδική έρευνα γνώμης Σεπτ Σεπ έμβριος τέμβριος Έρευνα 7-10/9 Πανελλαδική έρευνα γνώμης Σεπτέμβριος 2009 1 Ταυτότητα της έρευνας Ανάθεση : Εφημερίδα ΤΟ ΠΑΡΟΝ. Περίοδος έρευνας: Η έρευνα διεξήχθη από 7 έως και 10 Σεπτεμβρίου 2009. Τύπος έρευνας: Τηλεφωνική έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

Η RASS είναι μέλος της ESOMAR, της WAPOR και του ΣΕΔΕΑ.

Η RASS είναι μέλος της ESOMAR, της WAPOR και του ΣΕΔΕΑ. Πανελλαδική πολιτική έρευνα γνώμης Οκτώβριος 2008 1 Ανάθεση : Εφημερίδα ΤΟ ΠΑΡΟΝ. Ταυτότητα της έρευνας Περίοδος έρευνας: Η έρευνα διεξήχθη από 13 έως και 15 Οκτωβρίου 2008. Τύπος έρευνας: Tηλεφωνική έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλαδική έρευνα γνώμης

Πανελλαδική έρευνα γνώμης Πανελλαδική έρευνα γνώμης ΠΕΙΡΑΙΑΣ Ιούνιος 2007 1 Ταυτότητα της έρευνας Ανάθεση: Εφημερίδα ΤΟ ΠΑΡΟΝ. Περίοδος έρευνας: Η έρευνα διεξήχθη από 12 έως και 14 Ιουνίου 2007. Τύπος έρευνας: Τηλεφωνική έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλαδική έρευνα γνώμης. Αύγουστος 2015

Πανελλαδική έρευνα γνώμης. Αύγουστος 2015 Πανελλαδική έρευνα γνώμης Αύγουστος 2015 Ταυτότητα της έρευνας Ταυτότητα της έρευνας Ανάθεση: Εφημερίδα «ΤΟ ΠΑΡΟΝ». Περίοδος έρευνας: Η έρευνα διεξήχθη από 24 έως 26 Αυγούστου 2015. Τύπος έρευνας: Τηλεφωνική

Διαβάστε περισσότερα

Δημοψήφισμα της 5 ης Ιουλίου Κύμα: 30/6-2/7/2015

Δημοψήφισμα της 5 ης Ιουλίου Κύμα: 30/6-2/7/2015 Δημοψήφισμα της 5 ης Ιουλίου 2015 Κύμα: 30/6-2/7/2015 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: ΑΝΑΘΕΣΗ: ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ: ΠΕΡΙΟΧΗ: ΔΕΙΓΜΑ: ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ: ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλαδική Έρευνα Γνώμης Ευρωεκλογές 2014

Πανελλαδική Έρευνα Γνώμης Ευρωεκλογές 2014 Πανελλαδική Έρευνα Γνώμης Ευρωεκλογές 2014 Μάιος 2014 Ταυτότητα Έρευνας Ταυτότητα της έρευνας Ανάθεση: Action24. Περίοδος έρευνας: Η έρευνα διεξήχθη από 5 έως και 9 Μαΐου 2014. Τύπος έρευνας: Τηλεφωνική

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλαδική πολιτική έρευνα γνώμης ΠΕΙΡΑΙΑΣ Ιανου Ιαν άριος 200 ουάριος 2008 Έρευνα 17-18/1

Πανελλαδική πολιτική έρευνα γνώμης ΠΕΙΡΑΙΑΣ Ιανου Ιαν άριος 200 ουάριος 2008 Έρευνα 17-18/1 Πανελλαδική πολιτική έρευνα γνώμης ΠΕΙΡΑΙΑΣ Ιανουάριος 2008 1 Ανάθεση : Εφημερίδα ΤΟ ΠΑΡΟΝ. Ταυτότητα της έρευνας Περίοδος έρευνας: Η έρευνα διεξήχθη από 17 έως και 18 Ιανουαρίου 2008. Τύπος έρευνας: Tηλεφωνική

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλαδική Έρευνα Κοινής Γνώμης

Πανελλαδική Έρευνα Κοινής Γνώμης Πανελλαδική Έρευνα Κοινής Γνώμης Η ταυτότητα της έρευνας Εταιρεία: Metron Analysis (Α.Μ. ΕΣΡ 4) Εντολέας: Τύπος έρευνας: Δείγμα: Γεωγραφική κάλυψη: ANT1 Πανελλαδική τηλεφωνική έρευνα για τα θέματα της

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλαδική έρευνα γνώμης

Πανελλαδική έρευνα γνώμης Πανελλαδική έρευνα γνώμης Απρίλιος 2012 Ταυτότητα της έρευνας Ανάθεση: Εφημερίδα ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ. Περίοδος έρευνας: Η έρευνα διεξήχθη από 17 έως και 19 Απριλίου 2012. Τύπος έρευνας: Τηλεφωνική έρευνα προσωπικών

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλαδική έρευνα γνώμης ΠΕΙΡΑΙΑΣ Νοέμβρι Νοέμβρ ος 200 ιος 2007 Έρευνα 1 2/11

Πανελλαδική έρευνα γνώμης ΠΕΙΡΑΙΑΣ Νοέμβρι Νοέμβρ ος 200 ιος 2007 Έρευνα 1 2/11 Πανελλαδική έρευνα γνώμης ΠΕΙΡΑΙΑΣ Νοέμβριος 2007 1 Ταυτότητα της έρευνας Ανάθεση : Εφημερίδα ΤΟ ΠΑΡΟΝ. Περίοδος έρευνας: Η έρευνα διεξήχθη από 1 έως και 2 Νοεμβρίου 2007. Τύπος έρευνας: Τηλεφωνική έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΑΪ/ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ. Κυλιόμενο Προεκλογικό Βαρόμετρο. 3 ο Κύμα. Πανελλαδική τηλεφωνική έρευνα, άτομα, 18-20/05/2009

ΣΚΑΪ/ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ. Κυλιόμενο Προεκλογικό Βαρόμετρο. 3 ο Κύμα. Πανελλαδική τηλεφωνική έρευνα, άτομα, 18-20/05/2009 ΣΚΑΪ/ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Ευρωεκλογές 7 ης Ιουνίου 2009 Κυλιόμενο Προεκλογικό Βαρόμετρο 3 ο Κύμα Πανελλαδική τηλεφωνική έρευνα, 1.001 άτομα, 18-20/05/2009 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: ΑΝΑΘΕΣΗ: ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλαδική έρευνα Πανελλαδική έρευνα γνώμης Νοέμβριος Νοέμβρ 2009 ιος Έρευνα 23-25/11

Πανελλαδική έρευνα Πανελλαδική έρευνα γνώμης Νοέμβριος Νοέμβρ 2009 ιος Έρευνα 23-25/11 Πανελλαδική έρευνα γνώμης Νοέμβριος 2009 1 Ταυτότητα της έρευνας Ανάθεση : zoomnews.gr Περίοδος έρευνας: Η έρευνα διεξήχθη από 23 έως και 25 Νοεμβρίου 2009. Τύπος έρευνας: Τηλεφωνική έρευνα προσωπικών

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλαδική έρευνα γνώμης. Μάρτιος 2016

Πανελλαδική έρευνα γνώμης. Μάρτιος 2016 Πανελλαδική έρευνα γνώμης Μάρτιος 2016 Ταυτότητα της έρευνας Ανάθεση: Εφημερίδα «ΤΟ ΠΑΡΟΝ». Περίοδος έρευνας: Η έρευνα διεξήχθη από 1 έως 4 Μαρτίου 2016. Τύπος έρευνας: Τηλεφωνική έρευνα προσωπικών συνεντεύξεων

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλαδική έρευνα γνώμης. Σεπτέμβριος 2014

Πανελλαδική έρευνα γνώμης. Σεπτέμβριος 2014 Πανελλαδική έρευνα γνώμης Σεπτέμβριος 2014 Ταυτότητα Έρευνας Ταυτότητα της έρευνας Ανάθεση: Εφημερίδα «Το Παρόν». Περίοδος έρευνας: Η έρευνα διεξήχθη από 16 έως και 18 Σεπτεμβρίου 2014. Τύπος έρευνας:

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλαδική έρευνα γνώμης

Πανελλαδική έρευνα γνώμης Πανελλαδική έρευνα γνώμης Ιούλιος 2012 Ταυτότητα της έρευνας Ανάθεση: Εφημερίδα ΤΟ ΠΑΡΟΝ. Περίοδος έρευνας: Η έρευνα διεξήχθη από 11 έως και 13 Ιουλίου 2012. Τύπος έρευνας: Τηλεφωνική έρευνα προσωπικών

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλαδική έρευνα γνώμης

Πανελλαδική έρευνα γνώμης Πανελλαδική έρευνα γνώμης Δεκέμβριος 2014 Ταυτότητα Έρευνας Ταυτότητα της έρευνας Ανάθεση: Εφημερίδα «Τύπος της Κυριακής». Περίοδος έρευνας: Η έρευνα διεξήχθη 29 και 30 Δεκεμβρίου 2014. Τύπος έρευνας:

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλαδική έρευνα γνώμης. Φεβρουάριος 2017

Πανελλαδική έρευνα γνώμης. Φεβρουάριος 2017 Πανελλαδική έρευνα γνώμης Φεβρουάριος 2017 Ταυτότητα της έρευνας Ανάθεση: www.iefimerida.gr Περίοδος έρευνας: Η έρευνα διεξήχθη από 31 Ιανουαρίου έως 3 Φεβρουαρίου 2017. Τύπος έρευνας: Τηλεφωνική έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

Οι στάσεις των Ελλήνων απέναντι στις πρόωρες εκλογές

Οι στάσεις των Ελλήνων απέναντι στις πρόωρες εκλογές Οι στάσεις των Ελλήνων απέναντι στις πρόωρες εκλογές Σεπτέμβριος 2009 PI0979 / Διάγραμμα 1 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: ΑΝΑΘΕΣΗ: ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ: ΠΕΡΙΟΧΗ: ΔΕΙΓΜΑ: ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΜΕΘΟΔΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλαδική έρευνα γνώμης

Πανελλαδική έρευνα γνώμης Πανελλαδική έρευνα γνώμης Δεκέμβριος 2014 Ταυτότητα Έρευνας Ταυτότητα της έρευνας Ανάθεση: Εφημερίδα «Ελεύθερος Τύπος Τύπος της Κυριακής». Περίοδος έρευνας: Η έρευνα διεξήχθη 17 και 18 Δεκεμβρίου 2014.

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλαδική έρευνα γνώμης. Ιανουάριος 2014

Πανελλαδική έρευνα γνώμης. Ιανουάριος 2014 Πανελλαδική έρευνα γνώμης Ιανουάριος 2014 Ταυτότητα της έρευνας Ανάθεση: Εφημερίδα Τύπος της Κυριακής. Περίοδος έρευνας: Η έρευνα διεξήχθη από 14 έως και 16 Ιανουαρίου 2014. Τύπος έρευνας: Τηλεφωνική έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλαδική έρευνα Πανελλαδική γνώμης Έρευνα 22-26/6 Ιούνιος Ιού 2009 νιος

Πανελλαδική έρευνα Πανελλαδική γνώμης Έρευνα 22-26/6 Ιούνιος Ιού 2009 νιος Πανελλαδική έρευνα γνώμης Ιούνιος 2009 1 Ταυτότητα της έρευνας Ανάθεση : Εφημερίδα ΤΟ ΠΑΡΟΝ. Περίοδος έρευνας: Η έρευνα διεξήχθη από 22 έως και 26 Ιουνίου 2009. Τύπος έρευνας: Τηλεφωνική έρευνα προσωπικών

Διαβάστε περισσότερα

(δειγματοληπτικό σφάλμα ± 2, 5 % ).

(δειγματοληπτικό σφάλμα ± 2, 5 % ). Πανελλαδική πολιτική έρευνα γνώμης Σεπτέμβριος 2008 1 Ανάθεση : Εφημερίδα ΤΟ ΠΑΡΟΝ. Ταυτότητα της έρευνας Περίοδος έρευνας: Η έρευνα διεξήχθη από 16 έως και 18 Σεπτεμβρίου 2008. Τύπος έρευνας: Tηλεφωνική

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλαδική πολιτική έρευνα γνώμης Ιανουάριος Ιαν 2009 ουάριος Έρευνα 19-23/1

Πανελλαδική πολιτική έρευνα γνώμης Ιανουάριος Ιαν 2009 ουάριος Έρευνα 19-23/1 Πανελλαδική πολιτική έρευνα γνώμης Ιανουάριος 2009 1 Ταυτότητα της έρευνας Ανάθεση : Εφημερίδα ΤΟ ΠΑΡΟΝ. Περίοδος έρευνας: Η έρευνα διεξήχθη από 19 έως και 23 Ιανουαρίου 2009. Τύπος έρευνας: Τηλεφωνική

Διαβάστε περισσότερα

Συλλογή στοιχείων 2 έως 5 Ιουνίου

Συλλογή στοιχείων 2 έως 5 Ιουνίου Πανελλαδική πολιτική έρευνα γνώμης Ιούνιος 2008 1 Ανάθεση : Εφημερίδα ΤΟ ΠΑΡΟΝ. Ταυτότητα της έρευνας Περίοδος έρευνας: Η έρευνα διεξήχθη από 2 έως και 5 Ιουνίου 2008. Τύπος έρευνας: Tηλεφωνική έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλαδική έρευνα γνώμης. Νοέμβριος 2012

Πανελλαδική έρευνα γνώμης. Νοέμβριος 2012 Πανελλαδική έρευνα γνώμης Νοέμβριος 2012 Ταυτότητα της έρευνας Ανάθεση: Εφημερίδα Παραπολιτικά. Περίοδος έρευνας: Η έρευνα διεξήχθη την 8 η Νοεμβρίου 2012. Τύπος έρευνας: Τηλεφωνική έρευνα προσωπικών συνεντεύξεων

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλαδική έρευνα γνώμης ΠΕΙΡΑΙΑΣ Σεπτέμβρι Σεπτέμβρ ος 200 ιος 2007 Έρευνα 25-27/09

Πανελλαδική έρευνα γνώμης ΠΕΙΡΑΙΑΣ Σεπτέμβρι Σεπτέμβρ ος 200 ιος 2007 Έρευνα 25-27/09 Πανελλαδική έρευνα γνώμης ΠΕΙΡΑΙΑΣ Σεπτέμβριος 2007 1 Ταυτότητα της έρευνας Ανάθεση : Εφημερίδα ΤΟ ΠΑΡΟΝ. Περίοδος έρευνας: Η έρευνα διεξήχθη από 25 έως και 27 Σεπτεμβρίου 2007. Τύπος έρευνας: Τηλεφωνική

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλαδική έρευνα γνώμης. Ιανουάριος 2014

Πανελλαδική έρευνα γνώμης. Ιανουάριος 2014 Πανελλαδική έρευνα γνώμης Ιανουάριος 2014 Ταυτότητα της έρευνας Περίοδος έρευνας: Η έρευνα διεξήχθη από 29 έως και 31 Ιανουαρίου 2014. Τύπος έρευνας: Τηλεφωνική έρευνα προσωπικών συνεντεύξεων σε νοικοκυριά.

Διαβάστε περισσότερα

Συλλογή στοιχείων 29 Σεπτεμβρίου έως και 3 Οκτωβρίου 2008

Συλλογή στοιχείων 29 Σεπτεμβρίου έως και 3 Οκτωβρίου 2008 Πανελλαδική πολιτική έρευνα γνώμης Σεπτέμβριος 2008 1 Ανάθεση : Εφημερίδα ΤΟ ΠΑΡΟΝ. Ταυτότητα της έρευνας Περίοδος έρευνας: Η έρευνα διεξήχθη από 29 Σεπτεμβρίου έως και 3 Οκτωβρίου 2008. Τύπος έρευνας:

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλαδική Έρευνα Γνώμης Ευρωεκλογές 2014

Πανελλαδική Έρευνα Γνώμης Ευρωεκλογές 2014 Πανελλαδική Έρευνα Γνώμης Ευρωεκλογές 2014 Απρίλιος 2014 Ταυτότητα Έρευνας Ταυτότητα της έρευνας Ανάθεση: Εφημερίδα ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ. Περίοδος έρευνας: Η έρευνα διεξήχθη από 7 έως και 10 Απριλίου 2014. Τύπος

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλαδική έρευνα Πανελλαδική έρευνα γνώμης Ιανουάριος Ιαν 2010 ουάριος Έρευνα 18-22/01

Πανελλαδική έρευνα Πανελλαδική έρευνα γνώμης Ιανουάριος Ιαν 2010 ουάριος Έρευνα 18-22/01 Πανελλαδική έρευνα γνώμης Ιανουάριος 2010 1 Ταυτότητα της έρευνας Ανάθεση: Εφημερίδα ΤΟ ΠΑΡΟΝ. Περίοδος έρευνας: Η έρευνα διεξήχθη από 18 έως και 22 Ιανουαρίου 2010. Τύπος έρευνας: Τηλεφωνική έρευνα προσωπικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΑΪ/ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ. Κυλιόμενο Προεκλογικό Βαρόμετρο. 4 ο Κύμα. Πανελλαδική τηλεφωνική έρευνα, άτομα, 20-22/05/2009

ΣΚΑΪ/ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ. Κυλιόμενο Προεκλογικό Βαρόμετρο. 4 ο Κύμα. Πανελλαδική τηλεφωνική έρευνα, άτομα, 20-22/05/2009 ΣΚΑΪ/ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Ευρωεκλογές 7 ης Ιουνίου 2009 Κυλιόμενο Προεκλογικό Βαρόμετρο 4 ο Κύμα Πανελλαδική τηλεφωνική έρευνα, 1.001 άτομα, 20-22/05/2009 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: ΑΝΑΘΕΣΗ: ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλαδική έρευνα γνώμης

Πανελλαδική έρευνα γνώμης Πανελλαδική έρευνα γνώμης Ιανουάριος 2015 Ταυτότητα της έρευνας Ανάθεση: Εφημερίδα «ΕΠΕΝΔΥΣΗ». Περίοδος έρευνας: Η έρευνα διεξήχθη 7 και 8 Ιανουαρίου 2015. Τύπος έρευνας: Τηλεφωνική έρευνα προσωπικών συνεντεύξεων

Διαβάστε περισσότερα

Τα νέα μέτρα και η κοινή γνώμη 5/3/2010

Τα νέα μέτρα και η κοινή γνώμη 5/3/2010 Τα νέα μέτρα και η κοινή γνώμη 5/3/2010 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: ΑΝΑΘΕΣΗ: ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ: ΠΕΡΙΟΧΗ: ΔΕΙΓΜΑ: ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ: ΤΥΠΙΚΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΣΦΑΛΜΑ: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλαδική έρευνα γνώμης

Πανελλαδική έρευνα γνώμης Πανελλαδική έρευνα γνώμης Ιανουάριος 2015 Ταυτότητα της έρευνας Ανάθεση: «iefimerida.gr» Περίοδος έρευνας: Η έρευνα διεξήχθη 19 έως και 20 Ιανουαρίου 2015. Τύπος έρευνας: Τηλεφωνική έρευνα προσωπικών συνεντεύξεων

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλαδική πολιτική Πανελλαδική έρευνα γνώμης Έρευνα 25-28/05 Μάιος 2009 Μάιος

Πανελλαδική πολιτική Πανελλαδική έρευνα γνώμης Έρευνα 25-28/05 Μάιος 2009 Μάιος Πανελλαδική πολιτική έρευνα γνώμης Μάιος 2009 1 Ταυτότητα της έρευνας Ανάθεση : Εφημερίδα ΤΟ ΠΑΡΟΝ. Περίοδος έρευνας: Η έρευνα διεξήχθη από 25 έως και 28 Μαΐου 2009. Τύπος έρευνας: Τηλεφωνική έρευνα προσωπικών

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτικό Βαρόμετρο. Ιούλιος Γνώμη για την εθνική κυριαρχία εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΙΔΙΚΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ

Πολιτικό Βαρόμετρο. Ιούλιος Γνώμη για την εθνική κυριαρχία εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΙΔΙΚΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ Πολιτικό Βαρόμετρο 8 Γνώμη για την εθνική κυριαρχία εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΙΔΙΚΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ Ιούλιος 201 ΤO ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ ΤΗΣ PUBLIC ISSUE Νο8 7-201 Η τακτική μηνιαία πολιτική έρευνα της Public

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλαδική έρευνα γνώμης

Πανελλαδική έρευνα γνώμης Πανελλαδική έρευνα γνώμης Φεβρουάριος 2012 Ταυτότητα της έρευνας Ανάθεση: Εφημερίδα ΤΟ ΠΑΡΟΝ. Περίοδος έρευνας: Η έρευνα διεξήχθη από 7 έως και 10 Φεβρουαρίου 2012. Τύπος έρευνας: Τηλεφωνική έρευνα προσωπικών

Διαβάστε περισσότερα

Συλλογή στοιχείων 3 έως και 6 Νοεμβρίου 2008

Συλλογή στοιχείων 3 έως και 6 Νοεμβρίου 2008 Πανελλαδική πολιτική έρευνα γνώμης Νοέμβριος 2008 1 Ανάθεση : Εφημερίδα ΤΟ ΠΑΡΟΝ. Ταυτότητα της έρευνας Περίοδος έρευνας: Η έρευνα διεξήχθη από 3 έως και 6 Νοεμβρίου 2008. Τύπος έρευνας: Tηλεφωνική έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλαδική πολιτική έρευνα γνώμης ΠΕΙΡΑΙΑΣ Μάρτιος 200 Μάρτιος 2008 Έρευνα 11-13/3

Πανελλαδική πολιτική έρευνα γνώμης ΠΕΙΡΑΙΑΣ Μάρτιος 200 Μάρτιος 2008 Έρευνα 11-13/3 Πανελλαδική πολιτική έρευνα γνώμης ΠΕΙΡΑΙΑΣ Μάρτιος 2008 1 Ανάθεση : Εφημερίδα ΤΟ ΠΑΡΟΝ. Ταυτότητα της έρευνας Περίοδος έρευνας: Η έρευνα διεξήχθη από 11 έως και 13 Μαρτίου 2008. Τύπος έρευνας: Tηλεφωνική

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλαδική πολιτική έρευνα γνώμης Δεκέμβριος Δεκέ 200 μβριος 2008 Έρευνα 15-18/12/2008

Πανελλαδική πολιτική έρευνα γνώμης Δεκέμβριος Δεκέ 200 μβριος 2008 Έρευνα 15-18/12/2008 Πανελλαδική πολιτική έρευνα γνώμης Δεκέμβριος 2008 1 Ταυτότητα της έρευνας Ανάθεση : Εφημερίδα ΤΟ ΠΑΡΟΝ. Περίοδος έρευνας: Η έρευνα διεξήχθη από 15 έως και 18 Δεκεμβρίου 2008. Στις ερωτήσεις που αφορούν

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλαδική Έρευνα για Θέματα Πολιτικής Επικαιρότητας

Πανελλαδική Έρευνα για Θέματα Πολιτικής Επικαιρότητας Πανελλαδική Έρευνα για Θέματα Πολιτικής Επικαιρότητας Η ταυτότητα της έρευνας Εταιρεία: Metron Analysis (Α.Μ. ΕΣΡ 4) Εντολέας: Τύπος έρευνας: Δείγμα: Γεωγραφική κάλυψη: ΑΝΤ1 Πανελλαδική τηλεφωνική έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλαδική έρευνα Πανελλαδική έρευνα γνώμης Δεκέμβριος Δεκέ 2009 μβριος Έρευνα 14-18/12

Πανελλαδική έρευνα Πανελλαδική έρευνα γνώμης Δεκέμβριος Δεκέ 2009 μβριος Έρευνα 14-18/12 Πανελλαδική έρευνα γνώμης Δεκέμβριος 2009 1 Ταυτότητα της έρευνας Ανάθεση : Εφημερίδα ΤΟ ΠΑΡΟΝ. Περίοδος έρευνας: Η έρευνα διεξήχθη από 14 έως και 18 Δεκεμβρίου 2009. Τύπος έρευνας: Tηλεφωνική έρευνα προσωπικών

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλαδική έρευνα Πανελλαδική γνώμης Έρευνα 17-20/3 Μάρτιος 2009 Μάρτιος

Πανελλαδική έρευνα Πανελλαδική γνώμης Έρευνα 17-20/3 Μάρτιος 2009 Μάρτιος Πανελλαδική έρευνα γνώμης Μάρτιος 2009 1 Ταυτότητα της έρευνας Ανάθεση : Εφημερίδα ΤΟ ΠΑΡΟΝ. Περίοδος έρευνας: Η έρευνα διεξήχθη από 17 έως και 20 Μαρτίου 2009. Τύπος έρευνας: Τηλεφωνική έρευνα προσωπικών

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλαδική έρευνα γνώμης για τις γυναίκες στην πολιτική

Πανελλαδική έρευνα γνώμης για τις γυναίκες στην πολιτική Πανελλαδική έρευνα γνώμης για τις γυναίκες στην πολιτική ΠΕΙΡΑΙΑΣ Μάρτιος 2007 1 Ταυτότητα της έρευνας Περίοδος έρευνας: Η έρευνα διεξήχθη από 5 έως και 6 Μαρτίου 2007. Τύπος έρευνας: Τηλεφωνική έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλαδική έρευνα γνώμης

Πανελλαδική έρευνα γνώμης Πανελλαδική έρευνα γνώμης Ιανουάριος 2015 Ταυτότητα της έρευνας Ανάθεση: «iefimerida.gr» Περίοδος έρευνας: Η έρευνα διεξήχθη 11 και 12 Ιανουαρίου 2015. Τύπος έρευνας: Τηλεφωνική έρευνα προσωπικών συνεντεύξεων

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλαδική έρευνα γνώμης

Πανελλαδική έρευνα γνώμης Πανελλαδική έρευνα γνώμης Ιανουάριος 2015 Ταυτότητα Έρευνας Ταυτότητα της έρευνας Ανάθεση: Εφημερίδα «ΕΠΕΝΔΥΣΗ». Περίοδος έρευνας: Η έρευνα διεξήχθη 14 και 15 Ιανουαρίου 2015. Τύπος έρευνας: Τηλεφωνική

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Κοινής Γνώµης για τις ηµοτικές Εκλογές στο ήµο Καρπάθου

Έρευνα Κοινής Γνώµης για τις ηµοτικές Εκλογές στο ήµο Καρπάθου Έρευνα Κοινής Γνώµης για τις ηµοτικές Εκλογές στο ήµο Καρπάθου Η ταυτότητα της έρευνας Ανάθεση : κ. Γιάννης Χαροκόπος Τύπος έρευνας: Ποσοτική έρευνα µε τηλεφωνικές συνεντεύξεις και χρήση δοµηµένου ερωτηµατολογίου.

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλαδική Έρευνα Κοινής Γνώμης. Αύγουστος 2015

Πανελλαδική Έρευνα Κοινής Γνώμης. Αύγουστος 2015 Πανελλαδική Έρευνα Κοινής Γνώμης Αύγουστος 0 Η ταυτότητα της έρευνας Εταιρεία: Metron Analysis (Α.Μ. ΕΣΡ ) Ανάθεση: Τύπος Έρευνας: Περιοχή Έρευνας Μέθοδος Δειγματοληψίας: Μέγεθος Δείγματος: ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα επικαιρότητας

Θέματα επικαιρότητας ΕΡΕΥΝΑ ΣΕ ΑΘΗΝΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ Θέματα επικαιρότητας ΜΑΙΟΣ 2014 «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA GREEK PUBLIC OPINION ΕΡΕΥΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» ΤΟΥ MEGA 5 ΜΑΙΟΥ 2014 1 Ταυτότητα της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΑΪ/ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ. Προεκλογικό Βαρόμετρο 1 ο Κύμα. Πανελλαδική τηλεφωνική έρευνα, άτομα, 11-13/05/2009

ΣΚΑΪ/ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ. Προεκλογικό Βαρόμετρο 1 ο Κύμα. Πανελλαδική τηλεφωνική έρευνα, άτομα, 11-13/05/2009 ΣΚΑΪ/ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Ευρωεκλογές 2009 Προεκλογικό Βαρόμετρο 1 ο Κύμα Πανελλαδική τηλεφωνική έρευνα, 1.001 άτομα, 11-13/05/2009 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: ΑΝΑΘΕΣΗ: ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ: ΠΕΡΙΟΧΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλαδική έρευνα εκτίμησης πολιτικών τάσεων για τις Ευρωεκλογές 2014. Απρίλιος 2014

Πανελλαδική έρευνα εκτίμησης πολιτικών τάσεων για τις Ευρωεκλογές 2014. Απρίλιος 2014 Πανελλαδική έρευνα εκτίμησης πολιτικών τάσεων για τις Ευρωεκλογές 2014 Απρίλιος 2014 Ταυτότητα της έρευνας Φορέας Διεξαγωγής Φορέας Ανάθεσης Τύπος και Μέθοδος Πληθυσµός Κάλυψη Μονάδα Ερευνών Κοινής Γνώμης

Διαβάστε περισσότερα

Οι κοινωνικές αντιδράσεις για τα νέα οικονομικά μέτρα

Οι κοινωνικές αντιδράσεις για τα νέα οικονομικά μέτρα Οι κοινωνικές αντιδράσεις για τα νέα οικονομικά μέτρα Πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό της ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 2010032 / Διάγραμμα 1 Μάιος 2010 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: ΑΝΑΘΕΣΗ: ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλαδική έρευνα γνώμης

Πανελλαδική έρευνα γνώμης Πανελλαδική έρευνα γνώμης Ιανουάριος 2015 Ταυτότητα της έρευνας Ανάθεση: Εφημερίδα «ΕΠΕΝΔΥΣΗ». Περίοδος έρευνας: Η έρευνα διεξήχθη 20 και 21 Ιανουαρίου 2015. Τύπος έρευνας: Τηλεφωνική έρευνα προσωπικών

Διαβάστε περισσότερα