ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΟΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΟΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ"

Transcript

1 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΟΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΘΕΜΑ : ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΦΡΑΣΗ ΑΠΟΨΕΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Ε/Τ.Α.Κ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΧΑΡΑΞΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΥΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Α Φάση ΜΕΛΗ ΟΜΑ ΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αρναουτάκη Μαρία Αρχιτέκτων Νεονάκης Γιάννης Αρχιτέκτων Μ.Sc. Τρουλλινού Τζωρτζακάκη Άννα Αγρ. Τοπ. Μηχανικός Ηράκλειο, Ιούνιος 2004

2 2 Η οµάδα εργασίας που συστήθηκε µετά από την απόφαση της.ε. του τµήµατος του Τ.Ε.Ε/Τ.Α.Κ και σύµφωνα µε την οποία οριστήκαµε µέλη της οι παρακάτω : 1. Αρναουτάκη Μαρία Αρχιτέκτων 2. Νεονάκης Ιωάννης Αρχιτέκτων Μ. Sc 3. Τρουλλινού Τζωρτζακάκη Άννα Αγρ. Τοπ. µηχανικός αφού παρέλαβε το τεύχος της Α Φάσης της Μελέτης χάραξης Αναπτυξιακών κατευθύνσεων για τις υποβαθµισµένες περιοχές του υτικού παραλιακού µετώπου Ηρακλείου Κρήτης , καθώς και το τεύχος του παραρτήµατος που το συνόδευε και τα οποία συντάχθηκαν από τους µελετητές Αλέξανδρο Κοτζαµπόπουλο οικονοµολόγο & Γεράσιµο Σκλαβούνο πολεοδόµο Χωροτάκτη, προχώρησε στις παρακάτω εργασίες: 1. Επισκέφθηκε τον υπεύθυνο του Γραφείου της Παλιάς Πόλης Ηρακλείου συν. Γ. Φουρναράκη στις 1/06/04 για τη συγκέντρωση στοιχείων, πληροφοριών και διευκρινήσεων σχετικά µε την προαναφερόµενη µελέτη και παρέλαβε αντίγραφα της ειδικής Συγγραφής υποχρεώσεων, των τεχνικών προδιαγραφών και της σύµβασης της µελέτης. 2. Μελέτησε προσεκτικά τα δυο τεύχη της µελέτης καθώς και τα τεύχη της σύµβασης των τεχνικών προδιαγραφών και της Ειδικής Συγγραφής υποχρεώσεων που παρέλαβε από το Γραφείο της παλιάς πόλης Ηρακλείου. Στην συνέχεια προχώρησε στη σύνταξη του κειµένου της εργασίας που της ανετέθη η οποία χωρίζεται σε τρία µέρη, τα εξής: 1 ο Μέρος Εισαγωγή. 2 ο Μέρος Περίληψη του κειµένου της Α Φάσης της προαναφερόµενης µελέτης. 3 ο Μέρος Συµπεράσµατα, παρατηρήσεις, επισηµάνσεις, τοποθετήσεις επί του κειµένου της Α Φάσης της µελέτης.

3 3 1 ο Μέρος Εισαγωγή Σύµφωνα µε την Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων µεταξύ ήµου Ηρακλείου και µελετητών είναι η εκπόνηση της «Μελέτη Χάραξης Αναπτυξιακών Κατευθύνσεων» για τις υποβαθµισµένες περιοχές του δυτικού παραλιακού µετώπου Ηρακλείου Κρήτης. Αντικείµενο της Α Φάσης της µελέτης είναι: - Αποτύπωση καταγραφή και αξιολόγηση της υφισταµένης κατάστασης σε όλους τους τοµείς: Φυσιογνωµία της περιοχής, Κοινωνικό οικονοµική ταυτότητα της περιοχής, ( ηµογραφικές τάσεις, οικονοµική ταυτότητα, Τοµείς και κλάδοι οικονοµικής δραστηριότητας, Τεχνικές υποδοµές, Πολιτιστικό Ιστορικό περιβάλλον, ιοικητική οργάνωση Συλλογικοί φορείς) οµηµένο περιβάλλον (χρήσεις γης, Σύγχρονη όµηση, αστικές λειτουργίες και πολεοδοµικά θέµατα, Γενικό Πολεοδοµικό Σχέδιο, επάρκεια κοινόχρηστων χώρων πρασίνου, είκτες δοµηµένου περιβάλλοντος, Εξέλιξη της οικοδοµικής δραστηριότητας, Ποιότητα κατοικίας διατηρητέα κτήρια, Συνθήκες πολεοδόµησης οικισµών, Κυκλοφορία πεζών και οχηµάτων, Σύνδεση του αστικού ιστού µε την θάλασσα. - Χρήση των αποτελεσµάτων της παραπάνω ανάλυσης για διαµόρφωση ολοκληρωµένης ανάλυσης SWOT (Strengths Weaknesses Opportunities Threats) η (Πλεονεκτήµατα Προβλήµατα Ευκαιρίες Απειλές). - Σχεδιασµός και εξειδίκευση του τοπικού αναπτυξιακού προγράµµατος: Προτεραιότητες Μέτρα Παρεµβάσεις Τεχνικά ελτία Παρεµβάσεων. - Εκ των προτέρων (ex ante) αξιολόγηση της µελέτης χάραξης αναπτυξιακών παρεµβάσεων, σύµφωνα µε τα σχετικά µεθοδολογικά έγγραφα εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τα παραδοτέα της Α Φάσης της µελέτης είναι: Αποτύπωση καταγραφή και αξιολόγηση της υφιστάµενης κατάστασης σε όλους τους τοµείς, κατ αρχήν εναλλακτικές προτάσεις και ολοκληρωµένη ανάλυση SWOT.

4 4 Στο µέρος Α της µελέτης 2 ο Μέρος Περίληψη κειµένου της Α Φάσης της µελέτης Κεφάλαιο 1: Πλαίσιο και στόχοι της µελέτης γίνεται αναφορά στα προβλήµατα που παρουσιάζονται στα τρία υπό µελέτη οικιστικά Σύνολα, την ευκαιρία που προσφέρει η ευρωπαϊκή πρωτοβουλία URBAN II για κοινωνική και οικονοµική αναζωογόνηση των υποβαθµισµένων περιοχών του υτικού παραλιακού µετώπου Ηρακλείου. Σηµειώνονται η θετική επενέργεια των ολυµπιακών έργων στην περιοχή Καµινίων και στο παραλιακό µέτωπο. Στόχος της µελέτης είναι η εκπόνηση ενός ολοκληρωµένου σχεδίου που να θέτει τις κατευθύνσεις, οικονοµικής, κοινωνικής, πολεοδοµικής και περιβαλλοντικής ανάπτυξης της περιοχής. Ειδικότερα η βελτίωση της ποιότητας ζωής, η στήριξη των παραγωγικών δραστηριοτήτων, η αναβάθµιση του ανθρώπινου δυναµικού και η περιβαλλοντική αναβάθµιση της περιοχής. Κεφάλαιο 2 Μεθοδολογικές αφετηρίες, εξετάστηκαν οι βασικές παράµετροι που επηρεάζουν την ανάπτυξη της περιοχής (οικονοµικές, κοινωνικές, χωρικές, περιβαλλοντικές, πολιτιστικές) έγινε προσπάθεια µέσω της ανάλυσης να αναδειχθούν οι ιδιαιτερότητες της περιοχής. Έγιναν επαφές µε φορείς του Νόµου και του ήµου για συλλογή πρωτογενών στοιχείων, απογραφή των πολεοδοµικών χαρακτηριστικών της περιοχής, συλλογή των δηµογραφικών και κοινωνικοοικονοµικών χαρακτηριστικών. Με βάση τα παραπάνω υλικά σε συνδυασµό µε την εκτίµηση των τάσεων και των αναγκών για την ανάπτυξη της πόλης συνολικά θα προκύψουν οι προτάσεις για την ανάπτυξη της περιοχής. Κεφάλαιο 3: Ακριβής προσδιορισµός της περιοχής µελέτης, γίνεται γεωγραφική οριοθέτηση της περιοχής µελέτης, σε σχέση µε την πόλη του Ηρακλείου και η διοικητική σχέση της περιοχής µε το ήµο Ηρακλείου. Κεφάλαιο 4: ιάρθρωση µελέτης, αναλύονται τα µέρη και τα κεφάλαια της µελέτης όπως παρουσιάζεται. Στο Β Μέρος της µελέτης Κεφάλαιο 1: Φυσιογνωµία της περιοχής µελέτης, αναλύονται επαρκώς τα χαρακτηριστικά της περιοχής, όπως ο πληθυσµός, η κατάσταση και η θέση της κάθε συνοικίας σε σχέση µε την πόλη του Ηρακλείου. Επίσης καταγράφονται τα προβλήµατα στην εκτός τειχών συνοικία των Καµινίων, οι διαστάσεις της υποβάθµισης της περιοχής σε όλα τα επίπεδα πολεοδοµικά κτιριακά, περιβαλλοντικά, οικονοµικά και κοινωνικά. Κεφάλαιο 2: Κοινωνική Οικονοµική εξέλιξη καταγράφονται τα ιστορικά, δηµογραφικά και τα στατιστικά στοιχεία, η κοινωνική σύνθεση της περιοχής και οι οικονοµικές τάσεις. Κεφάλαιο 3: Κυριότερα προβλήµατα της περιοχής επισηµαίνονται το χαµηλό βιοτικό επίπεδο µε όλα τα συνεπακόλουθα όπως υψηλός δείκτης ανεργίας (17%) σε σχέση µε την πόλη του Ηρακλείου (14%), αποεπένδυση, έλλειψη κοινωνικών και πολιτιστικών υποδοµών, έλλειµµα τεχνικών υποδοµών, ελλείψεις στην διαχείριση

5 5 των απορριµµάτων, ασυµβατότητα πολεοδοµικού σχεδιασµού µε την πραγµατικότητα, ιδιαίτερα στην περιοχή των Καµινίων. Κεφάλαιο 4: Υπάρχοντα και υνητικά πλεονεκτήµατα, εκτιµούνται οι καλές προσβάσεις προς τις τρεις συνοικίες, η ανέγερση κτιριακών υποδοµών, η µελέτη για την ανάδειξη της παλαιάς πόλης, τα ολυµπιακά έργα, και έργα υποστηριζόµενα από προγράµµατα διευρωπαϊκά (URBAN) Παλαιά Ηλεκτρική. Στο Γ Μέρος της µελέτης Κεφάλαιο 1: Μεθοδολογική προσέγγιση, υπήρξαν δυσκολίες όπως αναφέρεται στην ανεύρεση στατιστικών δεδοµένων, έγινε επί τόπου έρευνα για τα δηµογραφικά δεδοµένα της συνοικίας Καµινίων, και εκ των υστέρων επεξεργασία αυτών των στοιχείων. Κεφάλαιο 2: Οικονοµική Ταυτότητα της περιοχής, καταγράφονται οι απασχολούµενοι κατά κλάδο, ο οικονοµικά ενεργός πληθυσµός, η διάρθρωση της απασχόλησης, σύγκριση της περιοχής µε τον ήµο Ηρακλείου και οι ιδιαιτερότητες της Αγ. Τριάδος. Σηµειώνεται το διπλάσιο ειδικό βάρος στον τοµέα των κατασκευών στην περιοχή Καµινίων σε σχέση µε το Ηράκλειο. Κεφάλαιο 3: Τοµείς και κλάδοι Οικονοµικής ραστηριότητας, τα στοιχεία προέρχονται κυρίως από το Ε.Β.Ε.Η., αναλύονται στα προβλήµατα χωροθέτησης υποδοµών, όχλησης, ρύπανσης, οι κλάδοι σε κρίση και οι αναδυόµενοι κλάδοι. Κεφάλαιο 4: Υποδοµές, εκτιµάται το δίκτυο κυκλοφορίας, τα µέσα µαζικής µεταφοράς, αναφέρονται οι ρυθµίσεις που προβλέπονται από το Γενικό Πολεοδοµικό Σχέδιο (Γ.Π.Σ.), οι προτάσεις της Μελέτης για την Παλαιά Πόλη, η θέση της περιοχής σε σχέση µε την πόλη, οι τεχνικές υποδοµές και τα προβλήµατα ενέργειας. Αναφέρονται γενικά συµπεράσµατα για τις τεχνικές υποδοµές, το φυσικό περιβάλλον (κλίµα, περιβαλλοντικά προβλήµατα, έδαφος πράσινο), την ρύπανση της ατµόσφαιρας, την ρύπανση των υδάτων, την αποκοµιδή των απορριµµάτων. Επίσης γίνεται εκτίµηση για τις υποδοµές εκπαίδευσης, τον τοµέα υγείας, τις τουριστικές υποδοµές και τις αθλητικές εγκαταστάσεις. Κεφάλαιο 5: οµηµένο Περιβάλλον, αναφέρονται οι χρήσεις γης, οι προγραµµατικές κατευθύνσεις του Γ.Π.Σ., η σύγχρονη δόµηση, οι αστικές λειτουργίες και πολεοδοµικά θέµατα, οι δείκτες του δοµηµένου περιβάλλοντος, η εξέλιξη της οικονοµικής δραστηριότητας, οι συνθήκες πολεοδόµησης της περιοχής, η κυκλοφορία των πεζών και των οχηµάτων, η σύνδεση του αστικού ιστού µε την θάλασσα, και σχετικά συµπεράσµατα. Στους χάρτες του κεφαλαίου 5 χαρτογραφούνται οι χρήσεις γης, η περίοδος κατασκευής των κτηρίων, η ποιότητα κατασκευής των κτηρίων, ο αριθµός ορόφων των κτηρίων, η αισθητική των κτηρίων, το ανεφάρµοστο ρυµοτοµικό σχέδιο της περιοχής Γιόφυρο και τα προγραµµατιζόµενα έργα στην περιοχή. Κεφάλαιο 6: Πολιτιστικό Ιστορικό Περιβάλλον, Γίνεται ιστορική επισκόπηση της περιοχής καταγράφονται τα µνηµεία οι αρχαιολογικοί χώροι και τα διατηρητέα κτήρια, όπως και οι χώροι ιδιαίτερης ιστορίας και πολιτιστικής σηµασίας. Επίσης καταγράφονται οι πολιτιστικές υποδοµές και η έλλειψη πολιτιστικών εκδηλώσεων σε

6 6 σχέση µε την πόλη του Ηρακλείου, εξάγονται τα σχετικά συµπεράσµατα και γίνονται προτάσεις για την αναστροφή των αρνητικών εξελίξεων στην περιοχή. Υπάρχει σχετικός χάρτης µε τα παραπάνω αναφερόµενα. Κεφάλαιο 7: ιοικητική Οργάνωση Φορείς, αναφέρονται η διοικητική σχέση της περιοχής µελέτης µε τον ήµο Ηρακλείου, οι φορείς της πόλης που στεγάζονται στην περιοχή, και εκτιµάται η ανυπαρξία αυτοδιοικούµενων θεσµών αναπτυξιακών φορέων και ουσιωδών πολιτιστικών υποδοµών και πρωτοβουλιών. Κεφάλαιο 8: Ανάλυση SWOT (Strengths Weaknesses Opportunities Threats) η (Πλεονεκτήµατα - Προβλήµατα - Ευκαιρίες Απειλές), Γίνεται ανάλυση των πλεονεκτηµάτων όπως η γειτνίαση µε το κέντρο, το µεγάλο µέτωπο στην Θάλασσα, τα υπό κατασκευή έργα υποδοµής κλπ. Αναφέρονται τα προβλήµατα της περιοχής όπως χαµηλή ποιότητα δοµηµένου περιβάλλοντος, άναρχη δόµηση, φτώχεια Καταγράφονται οι ευκαιρίες όπως η αναβάθµιση της παλαιάς πόλης, το πρόγραµµα Urban II (Αντικείµενο της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Urban II είναι η οικονοµική και κοινωνική αναζωογόνηση των υποβαθµισµένων περιοχών των πόλεων και στα πλαίσια αυτά το πρόγραµµα Urban II για την πόλη του Ηρακλείου περιλαµβάνει δράσεις που στοχεύουν στην ολοκληρωµένη παρέµβαση στα προβλήµατα των υποβαθµισµένων περιοχών και ποικίλουν ιδιαίτερα σε χαρακτήρα και αντικείµενο), οι αθλητικές ολυµπιακές εγκαταστάσεις, οι νέες οδικές προσβάσεις κλπ. Τέλος εκτιµούνται οι απειλές όπως η επικυριαρχία της πόλης στην γειτονιά µε ένταση υπερτοπικών δραστηριοτήτων οικονοµικών αθλητικών και αναψυχής, οι αλόγιστες παρεµβάσεις στο παραλιακό µέτωπο, ο αποκλεισµός της περιοχής των Καµινίων από το παραλιακό µέτωπο, η συνέχιση της πολεοδοµικής αναρχίας, η αποεπένδυση κλπ. Κεφάλαιο 9: Αρχικές εναλλακτικές προτάσεις, Ο προτεινόµενος αναπτυξιακός σχεδιασµός αφορά πρωταρχικά την πολυπληθέστερη συνοικία των Καµινίων, για την Αγ. Τριάδα και τον Αγ. Μηνά υιοθετούνται οι κατευθύνσεις ανάπτυξης και οι προτάσεις της µελέτης της παλαιάς πόλης. Προτείνονται τέσσερα εναλλακτικά σενάρια για την ανάπτυξη της περιοχής. Το πρώτο η εξέλιξη / προβολή των υφισταµένων τάσεων ανάπτυξης, το δεύτερο η ενίσχυση των υφισταµένων τάσεων ανάπτυξης µε την προώθηση παρεµβάσεων µεγάλης κλίµακας στο µέτωπο, το τρίτο η ενίσχυση της βιωσιµότητας των βασικών προτύπων ανάπτυξης και οργάνωση της τοπικής κοινωνίας µε την ήπια ανάπτυξη των υπερτοπικών χρήσεων και λειτουργιών στο παραλιακό µέτωπο και το τέταρτο ο έλεγχος της ανάπτυξης µε αυστηρά περιβαλλοντικά κριτήρια αξιοποίησης των πόρων. Από αυτά το πρώτο ελαχιστοποιεί τις αναπτυξιακές και ρυθµιστικές παρεµβάσεις και δεν συµβάλλει στην επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί για την περιοχή. Το τέταρτο επίσης πρέπει να αποκλεισθεί επειδή η περιοχή είναι ενταγµένη ανεπτυγµένο αστικό ιστό και εποµένως πρέπει να γίνει µια πιο ισορροπηµένη διαχείριση των περιβαλλοντικών προβληµάτων. Το δεύτερο σενάριο θεωρείται το πιο δυναµικό επειδή δίδεται έµφαση στην ένταση της ανάπτυξης και θα βασίζεται κυρίως σε µεγάλες παρεµβάσεις στις υπερτοπικές χρήσεις και λειτουργείς. Το δεύτερο επίσης σενάριο έχει το πλεονέκτηµα ότι δηµιουργεί όρους εντονότερης ανάπτυξης αλλά οι µεγάλες παρεµβάσεις δεν επιτρέπουν την ένταξη και σύνδεση της περιοχής µε αυτές επειδή θα υπάρξει αύξηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Το τρίτο σενάριο αναφέρεται στην ενίσχυση της βιωσιµότητας του βασικού πρότυπου ανάπτυξης και οργάνωσης της τοπικής κοινωνίας µε επεµβάσεις ήπιας έντασης στις υπερτοπικές

7 7 χρήσεις και λειτουργίες µε στόχο την προστασία, βελτίωση και ανάδειξη / αξιοποίηση των υφισταµένων ανθρωπίνων, παραγωγικών, φυσικών και πολιτιστικών πόρων. Ειδικότερα προτείνεται η απελευθέρωση του παραλιακού µετώπου για ήπιες παρεµβάσεις και περιορισµένη χρήση για αναψυχή και αθλητισµό, σύνδεση του µετώπου µε δίκτυα ροής πεζών µε τις περιοχές κατοικίας. Σε τοπικό επίπεδο, ενίσχυση του παραγωγικού προτύπου της περιοχής, του χαρακτήρα της γειτονιάς. Αποµάκρυνση του γηπέδου Ο.Φ.Η. και αξιοποίηση του, για πράσινο, πολιτιστικές, αθλητικές και κοινωνικές υποδοµές. Το µειονέκτηµα του τρίτου σεναρίου είναι ότι δηµιουργεί χαµηλότερες αναπτυξιακές προσδοκίες. Πλεονέκτηµα αυτού του σεναρίου είναι ότι επιτρέπει την ανάπτυξη των υπερτοπικών χρήσεων µε την συµµετοχή του τοπικού πληθυσµού και συναρµόζει καλύτερα µε τις προτάσεις της µελέτης για την παλαιά πόλη. Στο τεύχος της µελέτης (Παράρτηµα) (του κεφαλαίου 6) γίνεται µια συνοπτική αναδροµή στην ιστορία της πόλης (από την αρχαιότητα έως σήµερα) και καταγράφεται η πολεοδοµική εξέλιξη της πόλης µε αναφορές στις υπό µελέτη περιοχές. Επίσης καταγράφονται µε την µορφή πινάκων όλα τα δηµογραφικά, οικονοµικά εθνολογικά κ.λ.π. στοιχεία τα οποία προέρχονται από την Ε.Σ.Υ.Ε.Α. η από επί τόπου έρευνα. Γίνεται σχετική συγκριτική αναφορά των περιοχών που µελετώνται σε σχέση µε την πόλη του Ηρακλείου. 3 ο Μέρος Συµπεράσµατα Παρατηρήσεις Επισηµάνσεις Τοποθετήσεις επί του κειµένου της Α Φάσης της µελέτης. Είναι εµφανές ότι έγινε µια πλήρης και αναλυτική συγκέντρωση των στοιχείων εκείνων που χρειάζονται για τη παραπέρα συνέχιση της µελέτης για την επιβολή ενός ολοκληρωµένου Σχεδίου που θα θέσει τις κατευθύνσεις οικονοµικής, κοινωνικής, πολεοδοµικής και περιβαλλοντικής ανάπτυξης της περιοχής. Στο κυρίως τεύχος της Α φάσης όλα τα στοιχεία της ανάλυσης που έχουν καταγραφεί ταξινοµούνται, αξιολογούνται και χρησιµοποιούνται για συµπεράσµατα και προτάσεις όπως αναφέρεται και την µεθοδολογική προσέγγιση από τους µελετητές. - Παράλληλα µε αυτά τα στοιχεία έχουν µελετηθεί και λαµβάνονται υπ όψιν όλες οι µελέτες που αφορούν την πόλη του Ηρακλείου ( Γ.Π.Σ., Μελέτη Παλαιάς Πόλης, τα Ολυµπιακά έργα, ο Β.Ο.Α.Κ.) - Όσον αφορά τις περιοχές Αγ. Τριάδας και Αγ. Μηνά υιοθετούνται κατ αρχήν οι προτάσεις της εγκεκριµένης µελέτης της Παλαιάς Πόλης µε την προοπτική εµπλουτισµού τους και ανάδειξη εξαρτήσεων και δυναµικών που µπορούν να αναπτυχθούν µεταξύ των περιοχών εντός και εκτός των τειχών της πόλης. - Το τεχνικό µέρος της µελέτης έχει συνταχθεί σύµφωνα µε τις προδιαγραφές της προκήρυξης και τις συµβατικές τους υποχρεώσεις. Παρατηρήσαµε όµως και επισηµάναµε ότι λείπει ο αναλυτικός κατάλογος του µελετητικού υλικού που χρησιµοποιήθηκε όπως επίσης δεν υπάρχει ο πίνακας των φορέων του Νοµού και του ήµου από όπου ζητήθηκαν και συγκεντρώθηκαν τα πρωτογενή στοιχεία (σελις Α4).

8 8 - Το ποσος τό έρευνας που συµµετείχε στην έρευνα πεδίου 4% εκτιµάται και από εµάς ότι είναι µικρό αλλά επαρκές προκειµένου να γίνει µια προσέγγιση των του πληθυσµού των περιοχών αυτών. Τέλος όσον αφορά τις κατ αρχήν προτεινόµενες εναλλακτικές προτάσεις ανάπτυξης των περιοχών αυτών συµφωνούµε ότι από τις 4 προτάσεις η δεύτερη και η τρίτη είναι οι πιο κατάλληλες για την επίτευξη των στόχων του προγράµµατος URBAN II στις περιοχές αυτές. Τα µέλη της η οµάδας Αρναουτάκη Μαρία Αρχιτέκτων Νεονάκης Γιάννης Αρχιτέκτων Μ.Sc. Τρουλλινού Τζωρτζακάκη Άννα Αγρ. Τοπ. Μηχανικός Ηράκλειο, Ιούνιος 2004

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ...3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 Π.1 ΟΜΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ Ο.Τ.Α...5 Π.2 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ...3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 Π.1 ΟΜΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ Ο.Τ.Α...5 Π.2 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ...3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 Π.1 ΟΜΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ Ο.Τ.Α....5 Π.1.1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ...5 Π.1.2 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ...9

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 Π.1 ΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ Ο.Τ.Α... 5 Π.2 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 Π.1 ΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ Ο.Τ.Α... 5 Π.2 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 Π.1 ΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ Ο.Τ.Α... 5 Π.1.1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ...5 Π.1.2 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α.6. ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

Α.6. ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ Α.6. ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ Α.6.1. Γενικά Στο παρόν κεφάλαιο αναπτύσσεται η προκαταρκτική πρόταση και παρατίθενται τα βασικά στοιχεία των σεναρίων σύμφωνα με τις αρχές της βιώσιμης

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ - ΑΤΤΙΚΗΣ

ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ - ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΤΟ ΕΡΓΟ ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ (ΓΠΣ) ΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ -

Διαβάστε περισσότερα

Α ΦΑΣΗ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ. (Συνοπτική Ανάλυση της Υφιστάμενης Κατάστασης Εξειδίκευση της Στρατηγικής του Δήμου Λεβαδέων)

Α ΦΑΣΗ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ. (Συνοπτική Ανάλυση της Υφιστάμενης Κατάστασης Εξειδίκευση της Στρατηγικής του Δήμου Λεβαδέων) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ 2007-2010 Α ΦΑΣΗ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ (Συνοπτική Ανάλυση της Υφιστάμενης Κατάστασης Εξειδίκευση της Στρατηγικής του Δήμου Λεβαδέων) Ιούλιος 2008 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ & ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΟΛΗΣ (ΣΧΟΟΑΠ) ΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΕΩΝ

ΣΧΕ ΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ & ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΟΛΗΣ (ΣΧΟΟΑΠ) ΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΕΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Π.Ε. ΦΩΚΙ ΑΣ ΗΜΟΣ ΕΛΦΩΝ ΣΧΕ ΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ & ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΟΛΗΣ (ΣΧΟΟΑΠ) ΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΕΩΝ ΑΝΑ ΟΧΟΣ. ΜΠΑΜΠΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε. χωροταξικές & περιβαλλοντικές µελέτες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΜΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ.Ε. ΑΡΓΙΘΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΜΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ.Ε. ΑΡΓΙΘΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. B1 ΣΤΑ ΙΟ: ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α/Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ Π.0 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Π.1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Π.2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Π.3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Π.4 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΟΜΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ.Ε. ΑΡΓΙΘΕΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΗΜΟΥ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ (νυν ηµοτικής Ενότητας Ευκαρπίας ήµου Παύλου Μελά)

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΗΜΟΥ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ (νυν ηµοτικής Ενότητας Ευκαρπίας ήµου Παύλου Μελά) ΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΗΜΟΥ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ ΣΤΑ ΙΟ Β1 ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ ΓΕΩΧΩΡΟΣ ΕΠΕ, Τεχνική Εταιρεία Μελετών ΛΕΠΕΣΗ ΘΕΟΦΑΝΩ, Αρχιτέκτων Μηχ. Πολεοδόµος ΝΑΓΚΟΥΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ 2012-2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Τι είναι ένα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα... 4 1.2 Δομή Επιχειρησιακού Προγράμματος... 28 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

B ΦΑΣΗ B1 Στάδιο. Πρόταση Χωρικής & Οικιστικής Οργάνωσης Διευρυμένου Δήμου Καρδίτσας

B ΦΑΣΗ B1 Στάδιο. Πρόταση Χωρικής & Οικιστικής Οργάνωσης Διευρυμένου Δήμου Καρδίτσας Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ ΡΑΤ Ι Α Π ΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Θ ΕΣΣΑΛΙΑΣ Δ ΗΜΟΣ Κ ΑΡΔΙΤΣΑΣ Μελέτη Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) Διευρυμένου Δήμου Καρδίτσας Ανάδοχος Η Σύμπραξη των Γραφείων: "ΒΑΛΣΑΜΩ-ΜΙΤΣΗ ΒΑΛΑΣΣΑ"

Διαβάστε περισσότερα

µε το χαρακτήρα τους, οι κατευθύνσεις που περιλαµβάνονται αναφέρονται σε έναν ή περισσότερους χρονικούς ορίζοντες.

µε το χαρακτήρα τους, οι κατευθύνσεις που περιλαµβάνονται αναφέρονται σε έναν ή περισσότερους χρονικούς ορίζοντες. 4. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΙ ΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ (ΦΕΚ 151/Τ.Α.Α.Π./2009) ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Οι στόχοι 1 του ΕΠΧΣΑΑ για τη βιοµηχανία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΠΥΡΗΝΑ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ

ΣΧΕ ΙΟ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΠΥΡΗΝΑ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ ΣΧΕ ΙΟ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΠΥΡΗΝΑ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ Πρόνοιες και Μέτρα Πολιτικής ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Λευκωσία 2006 Τυπογραφείο. για την Κυπριακή ηµοκρατία Λευκωσία, Σεπτέµβριος 2006 ISBN: 9963-33-014-2 Τιµή: 15.00

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 2014-2020

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 2014-2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 2014-2020 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΙΕΘΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑ Α ΜΕΛΕΤΗΣ SALFO & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Ε. ENVIPLAN Γ. Θ. ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ & Συνεργάτες

ΟΜΑ Α ΜΕΛΕΤΗΣ SALFO & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Ε. ENVIPLAN Γ. Θ. ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ & Συνεργάτες ΟΜΑ Α ΜΕΛΕΤΗΣ SALFO & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Ε. Ιωάννης Φωτεινός Βασίλειος Μεταξάς Γεώργιος Πλακωτάρης Οικονοµολόγος Οικονοµολόγος Οικονοµολόγος - Περιφερειολόγος ENVIPLAN Γ. Θ. ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ & Συνεργάτες

Διαβάστε περισσότερα

Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο στη χωρική υποενότητα της κοιλάδας του Ωρωπού

Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο στη χωρική υποενότητα της κοιλάδας του Ωρωπού Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ (Ο.Ρ.Σ.Α) Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο στη χωρική υποενότητα της κοιλάδας του Ωρωπού Α ΣΤΑΔΙΟ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 ΜΕΡΟΣ Α - ΑΝΑΛΥΣΗ... 9 Α.1. ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΕΛΕΤΗ Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. Δ.Ε. ΚΑΜΠΟΥ» Α ΣΤΑΔΙΟ (ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ) Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. Δ.Ε. ΚΑΜΠΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

«ΜΕΛΕΤΗ Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. Δ.Ε. ΚΑΜΠΟΥ» Α ΣΤΑΔΙΟ (ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ) Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. Δ.Ε. ΚΑΜΠΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ (ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ) Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. Δ.Ε. ΚΑΜΠΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 1. Γενικά... 4 1.1 Στόχοι και περιεχόμενο του Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.... 4 1.2 Ιστορικό της μελέτης... 4 1.3 Προδιαγραφές

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 5... 144 5.1 Αξιολόγηση της κατάστασης της περιοχής του Δήμου Λαρισαίων και εντοπισμός των κρίσιμων ζητημάτων τοπικής ανάπτυξης...

Ενότητα 5... 144 5.1 Αξιολόγηση της κατάστασης της περιοχής του Δήμου Λαρισαίων και εντοπισμός των κρίσιμων ζητημάτων τοπικής ανάπτυξης... Ενότητα 5... 144 5.1 Αξιολόγηση της κατάστασης της περιοχής του Δήμου Λαρισαίων και εντοπισμός των κρίσιμων ζητημάτων τοπικής ανάπτυξης... 144 Θεματικός Τομέας: Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής... 146 Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

8.2.2 Εκτίµηση και αξιολόγηση σηµαντικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε

8.2.2 Εκτίµηση και αξιολόγηση σηµαντικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε ΑΘΗΝΑ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ...3 2. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ...8 3. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ Ε.Π.Χ.Σ.Α.Α. ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ...9 3.1 Εισαγωγή...9 3.2 Σκοπιµότητα του Πλαισίου...9 3.3 Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΟΜΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΔΟΜΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΔΟΜΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ρ. Καπετανάκη 7, 72100, Άγιος Νικόλαος Τηλ. 28413 40100 Φαξ. 28410 25493 dimos.agn@gmail.com, www.dimosagn.gr ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 2011-2014 ΕΝΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΡΣΑ)

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΡΣΑ) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΡΣΑ) ΑΘΗΝΑ 13 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2009 1 Περιεχόμενα ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ... Error! Bookmark not defined. Κεφάλαιο Α : Ορισμοί, Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ...14 3 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ...18. 3.3.1 Γενικοί Στόχοι Τοπικής Ανάπτυξης...30

1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ...14 3 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ...18. 3.3.1 Γενικοί Στόχοι Τοπικής Ανάπτυξης...30 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 2012 2014 ΣΥΝΟΨΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 1.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε.

ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε. ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ & ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΜΑΡΙΝΑΣ ΧΙΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΜΑΡΙΝΑΣ ΧΙΟΥ ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 2011 2014

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 2011 2014 ΔΗΜΟΣ ΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΕΠΙΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 2011 2014 Ενότητα 2: Επιχειρησιακός Προγραμματισμός Δυνάμει του άρθρου 266 του Ν3852/10 «Πρόγραμμα Καλλικράτης» και του άρθρου 203 του Ν3463/06 «Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 2011 2014

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 2011 2014 ΔΗΜΟΣ ΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΕΠΙΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 2011 2014 Ενότητα 2: Επιχειρησιακός Προγραμματισμός Δυνάμει του άρθρου 266 του Ν3852/10 «Πρόγραμμα Καλλικράτης» και του άρθρου 203 του Ν3463/06 «Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...8. 2.1. Στόχος αναγκαιότητα και περιεχόµενο της µελέτης... 14

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...8. 2.1. Στόχος αναγκαιότητα και περιεχόµενο της µελέτης... 14 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...8 1. Περίληψη... 8 2. Πλαίσιο και Στόχοι της Μελέτης... 14 2.1. Στόχος αναγκαιότητα και περιεχόµενο της µελέτης... 14 3. Mεθοδολογική Προσέγγιση... 17 3.1. Μεθοδολογία συνεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Έκδ.1 αναθ.4 ημ/νία έγκρ. 6/2/2012 ΠΡΟ-ΠΣΠ 001 ΘΕΜΑ : ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014-2020

Έκδ.1 αναθ.4 ημ/νία έγκρ. 6/2/2012 ΠΡΟ-ΠΣΠ 001 ΘΕΜΑ : ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014-2020 Έκδ.1 αναθ.4 ημ/νία έγκρ. 6/2/2012 ΠΡΟ-ΠΣΠ 001 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ανδρόγεω 4, Τ.Κ. 71202 Πληροφορίες:Νικ. Μιχελάκης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Γ.Π.Σ. ΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΘΕΜΑ: Γ.Π.Σ. ΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΧΩΡΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2006-2007 ΜΑΘΗΜΑ: ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ - ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ - ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ Στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού της οργάνωσης και λειτουργίας των δήμων

Διαβάστε περισσότερα

1. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

1. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2007-2013 1. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίµηση (ΣΠΕ) είναι µια δυναµική διαδικασία που στοχεύει στην εκπλήρωση του στόχου της βιώσιµης ανάπτυξης, διαµέσου

Διαβάστε περισσότερα