ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΘΑΛΑΣΣΙΑ ΖΩΝΗ ΤΟΥ.. ΑΓ. ΤΡΙΑ ΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΘΑΛΑΣΣΙΑ ΖΩΝΗ ΤΟΥ.. ΑΓ. ΤΡΙΑ ΑΣ"

Transcript

1 ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΠΘ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΘΑΛΑΣΣΙΑ ΖΩΝΗ ΤΟΥ.. ΑΓ. ΤΡΙΑ ΑΣ ΗΛΙΑΝΑ ΛΑΜΠΙ ΟΥ Επιβλέπουσα: Ε. ΘΩΙ ΟΥ ΒΕΡΟΙΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2011

2 1

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Περίληψη Εισαγωγή Τα αστικά κέντρα της Ελλάδας Πολιτικές αστικής ανάπτυξης Το Πλαίσιο στην ΕΕ Η κατάσταση στην Ελλάδα: Η πρώτη δεκαετία της πολιτικής συνοχής Η κατάσταση στην Ελλάδα μετά το Τα προγράμματα Η μεθοδολογία ανάλυσης και παρέμβασης Θεσμικό πλαίσιο ολοκληρωμένων προγραμμάτων αστικής ανάπτυξης Μεθοδολογία ολοκληρωμένης παρέμβασης στο δημοτικό διαμέρισμα Αγίας Τριάδας...33 Η ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ Δήμος Θερμαϊκού Κοινωνία Πληθυσμιακά δεδομένα Δομή Πληθυσμού- Σύνθεση κατά Ηλικία και Φύλο Επίπεδο εκπαίδευσης Κοινωνικός εξοπλισμός Οικονομία Περιβάλλον Τεχνικές υποδομές Οικιστικό Περιβάλλον Ρύπανση Παρεμβάσεις που έγιναν στην περιοχή στο εγγύς παρελθόν Συμπεράσματα για το Δήμο Θερμαϊκού...61 ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ Περιγραφή της υφιστάμενης κατάστασης Συμπεράσματα Ανάλυση SWOT παραθαλάσσιας ζώνης

4 15. Κατευθύνσεις προγραμμάτων για την παραθαλάσσια ζώνη του δημοτικού διαμερίσματος Αγίας Τριάδας Στρατηγική και στόχοι Περιεχόμενο και αναμενόμενα αποτελέσματα Χρηματοδότηση Φορείς Υλοποίησης Συμπεράσματα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Βιβλιογραφικές πηγές Περιεχόμενα Πινάκων Πίνακας 2: Αστικός-Αγροτικός πληθυσμός στην Ελλάδα τα έτη 1991, Πίνακας 3: Περιεχόμενο προγράμματος Κοινοτικής Πρωτοβουλίας URBAN II...26 Πίνακας 4: Περιεχόμενο Ολοκληρωμένων Προγραμμάτων Αστικής Ανάπτυξης...28 Πίνακας 5: Πληθυσμός Δήμου Θερμαϊκού Πίνακας 6: Μεταβολές πληθυσμού των παλαιών ΟΤΑ του Δ. Θερμαϊκού...39 Πίνακας 7: Έκταση και Πυκνότητα στα δημοτικά διαμερίσματα του Δήμου Θερμαϊκού (2001)...41 Πίνακας 8: Παρουσία παλιννοστούντων ομογενών στο Δ. Θερμαϊκού (2000)...42 Πίνακας 9: Αλλοδαποί κατά υπηκοότητα στο Δήμο Θερμαϊκού (2001)...42 Πίνακας 10: Νόμιμος-Παραθεριστικός Πληθυσμός...43 Πίνακας 11: Απασχολούμενοι κατά τομέα παραγωγής στο Δήμο Θερμαϊκού (2001)49 Πίνακας 12: Οικονομικά ενεργός και μη ενεργός πληθυσμός του Δήμου Θερμαϊκού (2001)...50 Πίνακας 13: Ηλικιακή διάρθρωση στο Δ.Δ. Αγίας Τριάδας...65 Πίνακας 14: Ανάγκες Πληθυσμού σε κοινωνική υποδομή (ΠΕ_6)...71 Περιεχόμενα Εικόνων Εικόνα 1: Πόλοι Ανάπτυξης στην Ελλάδα...13 Εικόνα 2: Αστικές περιοχές στην Ελλάδα που συμμετείχαν στην URBAN I...19 Εικόνα 3: Αστικές περιοχές στην Ελλάδα που συμμετείχαν στην URBAN II...22 Εικόνα 4: Θέση Δήμου Θερμαϊκού...37 Εικόνα 5: Οικιστική δομή του Δήμου Θερμαϊκού δεκαετία του Εικόνα 6: Δήμος Θερμαϊκού...62 Εικόνα 7: Δ.Δ. Αγίας Τριάδας...63 Εικόνα 8: Θέση περιοχή παρέμβασης στο Δήμο Θερμαϊκού...64 Εικόνα 9: Παραθαλάσσια ζώνη του Δ.Δ. Αγίας Τριάδας...65 Εικόνα 10: Σπίτια στην παραθαλάσσια ζώνη του Δ.Δ. Αγίας Τριάδας...68 Εικόνα 11: Κακοτεχνίες δρόμων στην παραλιακή ζώνη της Αγίας Τριάδας...69 Εικόνα 12: Χάρτης παραθαλάσσια ζώνη Δ.Δ. Αγίας Τριάδας (ΓΠΣ)

5 Περιεχόμενα Διαγραμμάτων Διάγραμμα 1: Πληθυσμιακή εξέλιξη στις Κοινότητες (δημοτικά διαμερίσματα) του Δ. Θερμαϊκού Διάγραμμα 2: Επίπεδο εκπαίδευσης στο Δήμο Θερμαϊκού (2001)...46 Διάγραμμα 4: Απασχόληση κατά τομέα παραγωγής στο Δήμο Θερμαϊκού (2001)...49 Διάγραμμα 5: Ποσοστά απασχολούμενων και ανέργων Δήμου Θερμαϊκού (2001)

6 Περίληψη Η εργασία αυτή επικεντρώνεται στην ολοκληρωμένη αστική παρέμβαση στο Δήμο Θερμαϊκού και συγκεκριμένα στην παραθαλάσσια ζώνη του δημοτικού διαμερίσματος Αγ. Τριάδας με στόχο να προτείνει μία ολοκληρωμένη αστική παρέμβαση στην περιοχή αυτή. Αρχικά η εργασία επιχειρεί να ερευνήσει τη σημασία που έχουν οι πόλεις στην Ελλάδα και να αναδείξει το ρόλο τους σε σχέση με τις πολιτικές της ΕΕ για τις πόλεις. Γίνεται δηλαδή επισκόπηση της σημασίας των ελληνικών πόλεων και των προβλημάτων τους γενικά καθώς και ολοκληρωμένων παρεμβάσεων που εφαρμόζονται στις πόλεις. Εστιάζει ιδιαίτερα στην πολιτική συνοχής που εφαρμόζεται στην Ελλάδα και υλοποιείται μέσω εξειδικευμένων προγραμμάτων (Αστικά Πιλοτικά Σχέδια, Κοινοτική Πρωτοβουλία (ΚΠ) URBAN, Ολοκληρωμένα Προγράμματα Αστικής Ανάπτυξης). Η εργασία αναφέρεται σε παραδείγματα ελληνικών πόλεων όπως η Κομοτηνή, το Πέραμα, το Ηράκλειο, ο Βόλος, η Θεσσαλονίκη, η Ερμούπολη, η Πάτρα, και το Περιστέρι στις οποίες έχει εφαρμοστεί η ΚΠ URBAN. Επιπλέον παρουσιάζεται η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε από τα παραπάνω προγράμματα η οποία αξιοποιείται για την ολοκληρωμένη αστική παρέμβαση στην παραθαλάσσια ζώνη της Αγ. Τριάδας και ταυτόχρονα γίνεται επισκόπηση του ελληνικού θεσμικού πλαισίου των ολοκληρωμένων προγραμμάτων αστικής ανάπτυξης με βάση το νόμο 2742/99 (Σχέδια Ολοκληρωμένων Αστικών Παρεμβάσεων ΣΟΑΠ). Στη συνέχεια παρουσιάζεται η υπάρχουσα κατάσταση του Δήμου Θερμαϊκού και ειδικότερα της παραθαλάσσιας ζώνης της Αγ. Τριάδας όσον αφορά τους τομείς της κοινωνίας, της οικονομίας και του περιβάλλοντος, ενώ ταυτόχρονα αξιολογούνται τα στοιχεία του εσωτερικού και εξωτερικού της περιβάλλοντος και συγκεκριμένα οι δυνάμεις, οι αδυναμίες, οι ευκαιρίες και οι απειλές με βάση την ανάλυση SWOT. Από την αξιολόγηση προκύπτουν τα συμπεράσματα για την κατάσταση της περιοχής παρέμβασης τα οποία αξιοποιούνται στο πλαίσιο της διαμόρφωσης της στρατηγικής και των προτάσεων. Επιπρόσθετα, επιλέγεται η στρατηγική που πρέπει να ακολουθηθεί και προτείνονται το όραμα, οι στόχοι, τα μέτρα και οι δράσεις, λαμβάνοντας υπόψη όχι μόνο την υπάρχουσα κατάσταση και τις τάσεις στην περιοχή μελέτης, αλλά και τις κατευθύνσεις αστικής ανάπτυξης στο πλαίσιο των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως της πολιτικής συνοχής αλλά και της πολιτικής περιβάλλοντος. Συγκεκριμένα λαμβάνονται υπόψη οι κατευθύνσεις του Σχεδίου Ανάπτυξης του Κοινοτικού Χώρου (ΣΑΚΧ) (1999), καθώς και το περιεχόμενο και οι κατευθύνσεις των Κοινοτικών Πρωτοβουλιών URBAN και επίσης του Πλαισίου Δράσης της ΕΕ για την Αειφόρο Αστική Ανάπτυξη (ΕΕ, 1998). Σκοπός της εργασίας είναι η επεξεργασία μιας πρότασης ολοκληρωμένης παρέμβασης για την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προβλημάτων, την αναβάθμιση του οικιστικού περιβάλλοντος, τη βελτίωση της κοινωνικοοικονομικής κατάστασης και γενικά για την αναβάθμιση και την ενίσχυση της περιοχής παρέμβασης. Τέλος η εργασία αναφέρεται ενδεικτικά στις δυνατές πηγές χρηματοδότησης από τις οποίες μπορεί η ολοκληρωμένη αστική παρέμβαση να χρηματοδοτηθεί και ταυτόχρονα παρουσιάζονται οι φορείς και οι υπηρεσίες που μπορούν να την υλοποιήσουν. Τέλος παρουσιάζονται τα Συμπεράσματα που προέκυψαν από την πρόταση ολοκληρωμένης αστικής παρέμβασης που πραγματοποιήθηκε, δίνοντας ιδιαίτερη σημασία στο τρόπο κατά τον οποίο η παρούσα εργασία μπορεί να 5

7 συμβάλλει στην προσέγγιση και αντιμετώπιση των προβλημάτων της περιοχής παρέμβασης. 6

8 1. Εισαγωγή Στην Ελλάδα το μεγαλύτερο ποσοστό του πληθυσμού ζει στις αστικές περιοχές. Οι πόλεις είναι κέντρα οικονομικής ανάπτυξης και συγκέντρωσης των υπηρεσιών και για αυτό έχουν καθοριστική σημασία για την ευημερία της χώρας. Από την άλλη, όμως, αντιμετωπίζουν προβλήματα όπως η υποβάθμιση του περιβάλλοντος, οι κοινωνικές ανισότητες και η ανεργία, λόγοι που οδηγούν στην υλοποίηση σχετικών πολιτικών και προγραμμάτων αστικών παρεμβάσεων πολλά από τα οποία εντάσσονται στις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). Πρωτοβουλίες για την ανάπτυξη των πόλεων πάρθηκαν και από τα κράτη-μέλη ξεχωριστά όπως γίνεται και στην περίπτωση της Ελλάδας. Στην Ελλάδα μία από τις σημαντικότερες πολιτικές της ΕΕ που υλοποιήθηκε είναι η πολιτική συνοχής μέσω των Αστικών Πιλοτικών Προγραμμάτων, της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας URBAN και των Ολοκληρωμένων Προγραμμάτων Αστικής Ανάπτυξης. Η εργασία με θέμα «Ολοκληρωμένη Αστική Παρέμβαση στο Δήμο Θερμαϊκού» έχει αφετηρία το γεγονός ότι ο Δήμος την τελευταία δεκαπενταετία χαρακτηρίζεται από ραγδαία πληθυσμιακή ανάπτυξη εξαιτίας της μετατροπής του οικισμού από παραθεριστικό σε οικισμό μόνιμης κατοικίας και της ταυτόχρονης προσφοράς φθηνών κατοικιών στους οικονομικούς μετανάστες. Η γειτνίαση του Δήμου με το Πολεοδομικό Συγκρότημα Θεσσαλονίκης (ΠΣΘ) και η ύπαρξη της παραθαλάσσιας ζώνης αποτελούν πλεονεκτήματα που συνέβαλαν επίσης σε αυτήν την πληθυσμιακή ανάπτυξη. Από την άλλη, η αδυναμία του Δήμου να καλύψει τις ολοένα αυξανόμενες ανάγκες του αναπτυσσόμενου πληθυσμού δημιουργεί προβλήματα οικονομικά, κοινωνικά, περιβαλλοντικά. Κατά συνέπεια η εργασία περιλαμβάνει την ανάλυση της παρούσας κατάστασης του Δήμου Θερμαϊκού, τον εντοπισμό των προβλημάτων του και την επιλογή στόχων και προτεραιοτήτων τόσο στο σύνολο του Δήμου όσο και σε μία μικρή περιοχή αυτού ώστε να δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες για την ανάπτυξη και την ανάδειξη της συγκεκριμένης περιοχής. Ειδικότερα, αντικείμενο της εκπόνησης της παρούσας διπλωματικής εργασίας σε γενικές γραμμές είναι α) η ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης του Δήμου και της επιλεγμένης περιοχής β) ο εντοπισμός των αδυναμιών και απειλών που αντιμετωπίζει καθώς και των δυνατοτήτων και προοπτικών που εμφανίζει γ) η διερεύνηση των αναπτυξιακών και χωροταξικών κατευθύνσεων που έχουν προταθεί για την περιοχή και δ) η δημιουργία οράματος και στόχων για την ολοκληρωμένη ανάπτυξή της. Για να επιτευχθεί αυτό, η εργασία, μετά από μία ολοκληρωμένη προσέγγιση του Δήμου, θα επικεντρωθεί στην επιλογή στόχων, μέτρων και προτεραιοτήτων σε μία μικρή περιοχή του Δήμου για την επίτευξη της οικονομικής, κοινωνικής ανάπτυξης σε αυτήν ταυτόχρονα με την προστασία του αστικού περιβάλλοντος. Η βασική δομή της εργασίας οργανώνεται σε είκοσι κεφάλαια. Στο επόμενο, δεύτερο κεφάλαιο επιδιώκεται να επισημανθεί η σημασία και ο ρόλος των ελληνικών πόλεων στην ζωή των ανθρώπων ενώ παράλληλα εξετάζονται τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν σε οικονομικό, κοινωνικό και περιβαλλοντικό επίπεδο. Στο τρίτο κεφάλαιο εξετάζονται οι ευρωπαϊκές πολιτικές από το ξεκίνημά τους μέχρι και σήμερα συνοπτικά για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) και αναλυτικά για την Ελλάδα. Στην Ελλάδα παρουσιάζεται η πολιτική συνοχής και ταυτόχρονα αναφέρονται τα προγράμματα που την υλοποιούν. Στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζεται το θεσμικό 7

9 πλαίσιο των Σχεδίων Ολοκληρωμένων Αστικών Παρεμβάσεων (ΣΟΑΠ) και στο πέμπτο η μεθοδολογία που θα ακολουθηθεί για την ολοκληρωμένη αστική παρέμβαση στο Δήμο Θερμαϊκού. Στα επόμενα κεφάλαια (6, 7, 8 & 9) περιλαμβάνεται η αναγνώριση και η ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης του Δήμου. Στα επόμενα κεφάλαια (10 & 11) περιλαμβάνονται οι παρεμβάσεις που έγιναν στο εγγύς παρελθόν και τα Συμπεράσματα που προκύπτουν για την κατάσταση του Δήμου Θερμαϊκού. Στο επόμενα κεφάλαια (12, 13, 14, 15, 16 & 17) περιλαμβάνεται η περιγραφή της παραθαλάσσιας ζώνης που είναι η περιοχή παρέμβασης, η διάγνωση με βάση τον πίνακα SWOT, οι αναπτυξιακές και χωροταξικές κατευθύνσεις με γνώμονα τη βιώσιμη ανάπτυξη, η παρουσίαση της στρατηγικής, του οράματος, των στόχων και προτεραιοτήτων με συγκεκριμένες και χωρικά προσδιορισμένες δράσεις καθώς και τα αναμενόμενα αποτελέσματα που προκύπτουν από την υλοποίηση της στρατηγικής. Στα κεφάλαια (18 & 19) παρουσιάζονται ενδεικτικά οι πηγές χρηματοδότησης και οι φορείς υλοποίησης. Στο τέλος παρατίθενται τα Συμπεράσματα και οι παρατηρήσεις που προέκυψαν από την εργασία, με έμφαση στη δυνατότητα συμβολής της ολοκληρωμένης ανάπτυξης για το Δήμο Θερμαϊκού. 8

10 2. Τα αστικά κέντρα της Ελλάδας Όπως επισημαίνει ο Hall η πόλη αποτελεί το κέντρο πραγματοποίησης όλων των δραστηριοτήτων κοινωνικών, οικονομικών, πολιτικών και καινοτόμων αλλαγών (Hall, 2005:13). Σύμφωνα με τον Μαρμαρά (2002:113) ο αστικός χώρος αποτελεί κέντρο δυνάμεων για την ανάπτυξη των κοινωνικών, πολιτισμικών, οικονομικών και ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων των ανθρώπων. Οι πόλεις θεωρούνται οι κινητήριες δυνάμεις των περιφερειών καθώς η ανάπτυξή τους σχετίζεται άμεσα με την ευημερία των πόλεων (ΕΕ, 2006γ). Οι πόλεις έχουν μεγάλη σημασία καθώς αποτελούν κέντρα ανάπτυξης, προσφέρουν πολλές ευκαιρίες και δυνατότητες στους ανθρώπους, και διαθέτουν υπηρεσίες στους τομείς της υγείας, της εκπαίδευσης, του πολιτισμού και του αθλητισμού. Επιπλέον αποτελούν κέντρα οικονομικών δραστηριοτήτων και προσφέρουν νέες θέσεις εργασίας καθώς εκεί υπάρχουν βιομηχανικές επιχειρήσεις, δημόσιες και ιδιωτικές υπηρεσίες, κατασκευαστικές εταιρείες, τράπεζες και διάφορες νέες θέσεις εργασίας για απασχόληση. Αποτελούν κέντρα πολιτισμού καθώς σε αυτές συγκεντρώνονται πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες. Ο πολιτιστικός χαρακτήρας και η πολιτιστική κληρονομιά είναι σημαντικοί παράγοντες για την προσέλκυση επισκεπτών και την ανάπτυξη του τουρισμού. Τα έργα τέχνης, τα μνημεία, τα μουσεία, οι αρχαιολογικοί χώροι, οι παραδοσιακές συνοικίες και η ιστορία γενικότερα προσδίδουν την ταυτότητα των πόλεων και συμβάλλουν στην περαιτέρω ανάπτυξη τους (Κλουτσινιώτη, 2004:228). Στις πόλεις οι άνθρωποι συμμετέχουν σε διάφορα κοινωνικά δρώμενα και δραστηριοποιούνται στις κοινωνικές εκδηλώσεις μέσω των δημόσιων υπηρεσιών και των κοινωνικών εξυπηρετήσεων που προσφέρονται. Μέσω αυτών των δραστηριοτήτων έρχονται σε επαφή και επισυνάπτουν σχέσεις φιλίας, συνεργασίας και αλληλεγγύης που είναι άλλωστε απαραίτητες μέσα σε μία κοινωνία. Εκτός των παραπάνω, οι πόλεις προσφέρουν ψυχαγωγικές και αθλητικές δραστηριότητες. Στην πόλη παρέχονται πολλές δυνατότητες ψυχαγωγίας και διασκέδασης όπως θέατρα, κινηματογράφοι, καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, κέντρα διασκέδασης κτλ. Στις πόλεις ο άνθρωπος μέσω της τεχνολογίας αναβάθμισε το βιοτικό και πνευματικό του επίπεδο και διευκόλυνε τον τρόπο διαβίωσής του. Η τεχνολογία εφαρμόστηκε στους τομείς της εργασίας, των μεταφορών, της ιατρικής, και της παραγωγής. Ειδικά στην πόλη, η τεχνολογία έχει προσφέρει στον άνθρωπο πολλές ανέσεις στην εργασία, στην κατοικία, στην ψυχαγωγία, στην περίθαλψη, στα μέσα συγκοινωνίας κ.α. (Κομνηνός, 1993:30-35). Εκτός όμως από τη σημασία που έχουν οι πόλεις στη ζωή των ανθρώπων, και τις πολλές δυνατότητες που προσφέρουν αντιμετωπίζουν προβλήματα και σε πολλές περιπτώσεις είναι υποβαθμισμένες. Σύμφωνα με το Σχέδιο Ανάπτυξης του Κοινοτικού Χώρου (ΣΑΚΧ) το οποίο βασίζεται σε τρεις πυλώνες για την χωρική ανάπτυξη: Κοινωνία Οικονομία - Περιβάλλον, προκειμένου να επιτευχθεί χωρικά ισόρροπη ανάπτυξη θα πρέπει να επιδιώκεται σε όλες τις αστικές περιοχές η οικονομική και κοινωνική συνοχή και η προστασία των φυσικών πόρων και της πολιτιστικής κληρονομιάς. Επομένως τα προβλήματα που εμφανίζονται στον αστικό χώρο σχετίζονται με τους τομείς: Κοινωνία Οικονομία - Περιβάλλον. Στον τομέα του περιβάλλοντος η σύγχρονη εποχή χαρακτηρίζεται από έντονη αστικοποίηση γεγονός που έχει έντονες συνέπειες στο ενεργειακό και κλιματικό περιβάλλον και τη μείωση των ζωτικών πόρων όπως το νερό. Σημαντικές πιέσεις 9

11 στις πόλεις ασκούνται και στο δομημένο περιβάλλον και στην αστική ιστορική και πολιτιστική κληρονομιά. Οι επιπτώσεις σε αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία και μνημεία εξαιτίας των οικονομικών δραστηριοτήτων (π.χ. ανέγερση οικοδομών) που πραγματοποιούνται είναι έντονες (Βαβίζος και Μερτζάνης, 2003). Προβλήματα εντοπίζονται και στον κοινωνικό τομέα. Είναι αντιληπτό το μέγεθος και το πλήθος των προβλημάτων που δημιουργούνται σε κοινωνικές υποδομές σε πολλές πόλεις, εάν λάβουμε υπόψη τις ελλείψεις σε κτίρια κατάλληλα για τις κοινωνικές, εκπαιδευτικές και νοσοκομειακές ανάγκες και την ύπαρξη ελάχιστων κέντρων άθλησης και αναψυχής. Ένα άλλο ζήτημα που είναι πολύ σημαντικό στις αστικές περιοχές είναι ο κοινωνικός διαχωρισμός ο οποίος οφείλεται κατά βάση στις οικονομικές διαφορές μεταξύ των κοινωνικών τάξεων και κατ επέκταση στις πολιτισμικές, κοινωνικές, πολιτικές διαφορές (Πανταζής, 1995:17). Εκτός των παραπάνω, προβλήματα εντοπίζονται και στον οικονομικό τομέα στις πόλεις. Το κυριότερο ζήτημα είναι οι οικονομικές ανισότητες που εμφανίζονται σε συγκεκριμένες περιοχές και σε διάφορες κατηγορίες ανθρώπων. Οι πολίτες δεν έχουν την ίδια πρόσβαση στα συλλογικά αγαθά εξαιτίας της άνισης κατανομής του εισοδήματος. Τα άτομα που ζουν σε υποβαθμισμένες αστικές περιοχές αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα σε σχέση με αυτούς που διαμένουν σε ανεπτυγμένες περιοχές με περισσότερες δυνατότητες απασχόλησης (Hall, 2005:84). Οι ελληνικές πόλεις εξελίσσονται με διαφορετικό μεταξύ τους τρόπο και παρουσιάζουν διαφορετικά χαρακτηριστικά ως προς τον πληθυσμό, τις κοινωνικές υποδομές, την κοινωνική σύνθεση, το οικονομικό προφίλ, τις θέσεις εργασίας που προσφέρονται, την ύπαρξη ή όχι επιχειρήσεων, τα περιβαλλοντικά προβλήματα κ.α. Ταυτόχρονα όμως προσφέρουν κοινές ευκαιρίες και δυνατότητες, γεγονός που μαρτυρά τη σημασία που έχουν στη ζωή των ανθρώπων και χαρακτηρίζονται από κοινές αδυναμίες και απειλές που επιδρούν αρνητικά στο περιβάλλον και στην ποιότητα ζωής Σύμφωνα με τη Γοσπονδίνη (2005: ) η πορεία κάθε πόλης εξαρτάται άμεσα από την ύπαρξη πέντε βασικών παραγόντων την τεχνολογική ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό των μεταφορών και των τηλεπικοινωνιών, την οικονομική ανάπτυξη, την ποιότητα του αστικού περιβάλλοντος και το βαθμό αφομοίωσης αναπτυξιακών στρατηγικών σε μία πόλη. Με βάση αυτούς τους παράγοντες οι πόλεις στην Ελλάδα ταξινομούνται σε τρεις βασικές κατηγορίες ανάλογα με τα οικονομικά, κοινωνικά και χωρικά χαρακτηριστικά τους: τις μητροπόλεις, τις μεγάλες πόλεις, και τις μικρές πόλεις. Οι μητροπόλεις χαρακτηρίζονται από την προσέλκυση πολλών δραστηριοτήτων, υψηλού επιπέδου εξειδικευμένες χρηματοοικονομικές επιχειρήσεις, και υπηρεσίες υψηλής τεχνολογίας. Μητροπόλεις στην Ελλάδα θεωρούνται η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη. Στις μεγάλες πόλεις συγκεντρώνεται πλήθος οικονομικών δραστηριοτήτων, πολιτιστικών υποδομών και «διεθνών εκδηλώσεων» όπως οι Ολυμπιακοί αγώνες. Από την άλλη, οι μεγάλες πόλεις χαρακτηρίζονται από τη μόλυνση του περιβάλλοντος, την υποβάθμιση της ποιότητας ζωής, την ύπαρξη κοινωνικών προβλημάτων όπως ο κοινωνικός αποκλεισμός και διαχωρισμός,, την κυκλοφοριακή συμφόρηση και το αυξημένο κόστος γης. Εξαιτίας αυτών των μειονεκτημάτων οι μεγάλες πόλεις σε ορισμένες περιπτώσεις είναι λιγότερο ελκυστικές για τους ανθρώπους ως χώροι κατοικίας και εργασίας. Οι μικρές πόλεις, από την άλλη πλευρά, θεωρούνται μία σημαντική ομάδα πόλεων με αξιόλογες προοπτικές ανάπτυξης καθώς χαρακτηρίζονται από την καλή ποιότητα του περιβάλλοντος, τις μικρές πολεοδομικές πυκνότητες, τη μικρή κυκλοφοριακή συμφόρηση, και σχετικά λιγότερη μόλυνση του περιβάλλοντος. 10

12 Με βάση το Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΥΠΕΧΩΔΕ, 2008) τα αστικά κέντρα στην Ελλάδα εξελίσσονται με διαφορετικό μεταξύ τους τρόπο, και μεγαλύτερη ανάπτυξη από την δεκαετία του 70 και μετά παρουσιάζουν οι πόλεις: Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Λάρισα, Βόλος και Ηράκλειο. Με βάση το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) τα αστικά κέντρα στην Ελλάδα κατατάσσονται σε τρεις κατηγορίες (ΥΠΟΙΟ, : 222): Μητροπολιτικά κέντρα (Αθήνα Θεσσαλονίκη) Δευτερεύοντα αστικά κέντρα (πόλεις με πληθυσμό άνω των κατοίκων) που αποτελούν έδρες και των 13 Περιφερειών της χώρας Τα αστικά κέντρα σε επίπεδο νομού Τα αστικά κέντρα της χώρας που ανήκουν στην πρώτη και δεύτερη κατηγορία ξεπερνούν τους κατοίκους και είναι τα εξής: Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Ηράκλειο, Λάρισα, Βόλος, Ιωάννινα, Χαλκίδα, Καβάλα, Κατερίνη, Σέρρες, Ρόδος, Χανιά, Τρίκαλα, Καλαµάτα, Αγρίνιο, Αλεξανδρούπολη, Κοµοτηνή, Ξάνθη, Βέροια, ράµα, Κέρκυρα, Κοζάνη. Από τα παραπάνω αστικά κέντρα σημαντικό ρόλο παίζουν η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη τόσο σε εθνικό και ευρωπαϊκό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο καθώς παρουσιάζουν ανάπτυξη σε όλους τους τομείς. Από τα παραπάνω αστικά κέντρα σημαντικό ρόλο παίζουν η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη τόσο σε εθνικό και ευρωπαϊκό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο καθώς παρουσιάζουν ανάπτυξη σε όλους τους τομείς. Αυτές είναι οι μητροπόλεις της χώρας, δηλαδή οι πόλεις που είναι οι πιο δυναμικές αστικές συγκεντρώσεις στον Ελλαδικό χώρο. Σύμφωνα με τον Οικονόμου (2000) οι δύο πόλεις χαρακτηρίζονται από ανεπτυγμένο τριτογενή τομέα, από δυναμικές βιομηχανικές δραστηριότητες και υποδομές στο τομέα της εκπαίδευσης, της υγείας, του πολιτισμού, του αθλητισμού και των μεταφορών γεγονός που τις καθιστούν πόλεις με μεγάλη σημασία. Συγκεκριμένα η Αθήνα έχει πληθυσμό 4.1 εκατ. κατοίκους και η ποιότητα ζωής που προσφέρει στους κατοίκους χαρακτηρίζεται από μεγάλη συγκέντρωση δραστηριοτήτων στους τομείς της οικονομίας, της πληροφορικής, της τεχνολογίας και του πολιτισμού. Παρόλη την ύπαρξη πολλών θέσεων εργασίας που παρέχονται χαρακτηρίζεται από υψηλή ανεργία γιατί η συγκέντρωση πληθυσμού είναι ιδιαίτερα αυξημένη που ξεπερνάει την αντίστοιχη διαθεσιμότητα απασχόλησης. Η Αθήνα παρόλα τα πλεονεκτήματα που διαθέτει και τις ευκαιρίες και δυνατότητες που προσφέρει δεν μπορεί να εξελιχθεί σε σημαντική μητροπολιτική δύναμη σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτό οφείλεται στα περιβαλλοντικά προβλήματα που την χαρακτηρίζουν, όπως κυκλοφοριακή συμφόρηση, έλλειψη ελεύθερων χώρων και χώρων πρασίνου, ατμοσφαιρική ρύπανση και ηχορύπανση. Επιπλέον η γεωγραφική απομόνωση της Ελλάδας από την ΕΕ δημιουργεί περαιτέρω προβλήματα. Στη Θεσσαλονίκη η ύπαρξη πολλών δραστηριοτήτων είναι δεδομένη όμως το μικρό μέγεθος της και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει δεν μπορούν να την καταστήσουν σημαντική μητροπολιτική δύναμη σε επίπεδο ΕΕ (Οικονόμου, 2000:460). Με βάση το ΓΠΧΣΑΑ (2008) και το ΕΣΠΑ ( ) τα αστικά κέντρα της Ελλάδας λειτουργούν ως πόλοι ανάπτυξης και κατατάσσονται στις εξής κατηγορίες: Μητροπολιτικά κέντρα στα οποία ανήκουν η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη 11

13 Πρωτεύοντες εθνικοί πόλοι όπου ανήκουν η Πάτρα, το δίπολο Λάρισας- Βόλου, τα Ιωάννινα, το δίπολο Ηράκλειο-Χανιά, και το δίπολο Κομοτηνή- Αλεξανδρούπολη Δευτερεύοντες εθνικοί πόλοι όπου ανήκουν η Κέρκυρα, η Κοζάνη, η Λαμία, η Καβάλα, το δίπολο Τρίπολη-Καλαμάτα, οι Σέρρες και η Χαλκίδα Λοιποί εθνικοί πόλοι όπου ανήκουν η Καρδίτσα, το Αγρίνιο, η Δράμα, η Κατερίνη, η Ξάνθη και τα Τρίκαλα. 12

14 Εικόνα 1: Πόλοι Ανάπτυξης στην Ελλάδα Πηγή: ΥΠΕΧΩΔΕ, 2008 Σύμφωνα με τη μελέτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής State of European cities Report η Ελλάδα είναι από τις χώρες που παρουσιάζει έντονη αστικοποίηση εις βάρος της ανάπτυξης των αγροτικών περιοχών. Ιδιαίτερα κατά την περίοδο οι πόλεις στην Ελλάδα παρουσίασαν μεγάλη πληθυσμιακή αύξηση (EC, 2007). Παρακάτω παρουσιάζεται ο αστικός και αγροτικός πληθυσμός στην Ελλάδα καθώς και η μεταβολή τους με βάση τα στοιχεία της ΕΣΥΕ το 1991 και

15 Πίνακας 1: Αστικός-Αγροτικός πληθυσμός στην Ελλάδα τα έτη 1991, 2001 Πληθυσμός 1991 % συνόλου 2001 % συνόλου Αστικός , ,78 Μεταβολή % Ημιαστικός Αστικός και Ημιαστικός Αγροτικός , ,21-1,15 Σύνολο Πηγή: ΕΣΥΕ 1991, 2001 Από τον παραπάνω πίνακα παρατηρούμε ότι ο πληθυσμός στις αστικές περιοχές της Ελλάδας αυξήθηκε κατά τη δεκαετία σε ποσοστό της τάξης 1.09%. Αντίθετα ο πληθυσμός στις αγροτικές περιοχές μειώθηκε την ίδια περίοδο κατά 1.15%. Βέβαια η αστικοποίηση στην Ελλάδα είχε πραγματοποιηθεί τις προηγούμενες δεκαετίες καθώς ένα ποσοστό του πληθυσμού εγκατέλειψε τις αγροτικές περιοχές και εγκαταστάθηκε στις πόλεις. Σχετικά με την απασχόληση, στο σύνολο των αστικών κέντρων της χώρας τα μεγαλύτερα ποσοστά συγκεντρώνονται στον τριτογενή και ακολουθούν ο πρωτογενής και ο δευτερογενής τομέας (EC, 2007). Επιπλέον εμφανίζονται αστικά δίκτυα-πόλοι μέσω των οποίων επιτυγχάνεται η συνεργασία μεταξύ των πόλεων, η στήριξη των μικρότερων οικισμών και η συνεργασία πόλης-υπαίθρου (ΥΠΕΧΩΔΕ, 2008). Ως τώρα στην Ελλάδα έχουν πραγματοποιηθεί βελτιώσεις όσον αφορά την ανάπτυξη της κατοικίας και τον εκσυγχρονισμό των αστικών υποδομών. Όσον αφορά την κατοικία πραγματοποιήθηκε το σύστημα της αντιπαροχής όπου τα παλιά ιδιόκτητα οικήματα μετατρέπονται σε νεόδμητες πολυκατοικίες, γεγονός που έχει αναβαθμίσει την ποιότητα της κατοικίας. Όμως με τη διαδικασία αυτή, οι προνομιούχες τάξεις μετοικίζουν σε κατοικίες στα προάστια της πόλης όπου η ποιότητα ζωής είναι καλύτερη και παράλληλα οι οικονομικά ασθενέστερες ομάδες που δεν μπορούν να συμμετέχουν σε αυτή τη διαδικασία αναγκάζονται να εγκατασταθούν σε υποβαθμισμένες περιοχές. Επιπλέον έχουν γίνει σημαντικές προσπάθειες για τον εκσυγχρονισμό των υποδομών και την ανάπτυξη νέων στους τομείς της εκπαίδευσης, υγείας-πρόνοιας, πολιτισμού, αθλητισμού τόσο σε ανεπτυγμένες πόλεις όσο και σε υποβαθμισμένες αστικές περιοχές (Δήμος Κομοτηνής, 2006). Όμως παρά τις βελτιώσεις που έχουν επιτευχθεί, προβλήματα συνεχίζουν να υπάρχουν και καθυστερούν την περαιτέρω ανάπτυξη των αστικών περιοχών. Όπως ήδη αναφέρθηκε, σύμφωνα με την προσέγγιση που γίνεται στο Σχέδιο Ανάπτυξης του Κοινοτικού Χώρου (ΣΑΚΧ) (ΕΕ, 1999), τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πόλεις στην Ελλάδα καθώς και οι δυνατότητες και προοπτικές τους εντάσσονται σε τρεις βασικές κατηγορίες: Κοινωνία - Οικονομία - Περιβάλλον. Αυτό εκφράζεται με το τρίγωνο του ΣΑΚΧ το οποίο περιλαμβάνει τρεις στόχους: οικονομική και κοινωνική συνοχή, προστασία φυσικών πόρων και της πολιτιστικής κληρονομιάς και ισόρροπη ανταγωνιστικότητα του ευρωπαϊκού χώρου. Η αστική ανάπτυξη έχει δημιουργήσει πολλά προβλήματα στο περιβάλλον. Το φυσικό περιβάλλον έχει καταστραφεί από τη συνεχιζόμενη επέκταση των πόλεων και τις πιέσεις στον περιαστικό χώρο, από τα έργα υποδομής, τις μεταφορές, τον 14

16 τουρισμό και τη βιομηχανική δραστηριότητα. Το φαινόμενο της αστικής εξάπλωσης και διάχυσης εμφανίζεται κυρίως γύρω από τα μεγάλα αστικά κέντρα της χώρας και συνδυάζεται με τη κατασκευή υποδομών, την κατανάλωση ενέργειας, και τη συνολική υποβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος (ΥΠΕΧΩΔΕ, 2008). Όσον αφορά το θέμα της ρύπανσης, τα μεγαλύτερα ποσοστά αποβλήτων που παράγονται προέρχονται από τα αστικά νοικοκυριά, τη βιομηχανία, την κυκλοφοριακή συμφόρηση, και τις λοιπές αστικές δραστηριότητες. Η ατμοσφαιρική ρύπανση και η ηχορύπανση είναι σημαντικά προβλήματα που εμφανίζονται στα μεγάλα αστικά κέντρα και στις περιοχές όπου πραγματοποιούνται βιομηχανικές δραστηριότητες (ΥΠΟΙΟ, 2007:24). Οι μητροπολιτικές περιοχές Αθήνα και Θεσσαλονίκη καθώς και το Ηράκλειο παρουσιάζουν αυξημένα επίπεδα ατμοσφαιρικής ρύπανσης εξαιτίας κυρίως της έντονης κυκλοφοριακής συμφόρησης (EC, 2007). Στον τομέα της κοινωνίας τα προβλήματα που εμφανίζονται στις ελληνικές πόλεις είναι η φτώχεια, η ανεργία, η μετανάστευση και ο κοινωνικός διαχωρισμός. Υψηλότερα ποσοστά επικινδυνότητας όσον αφορά τη φτώχεια και την ανεργία εμφανίζουν οι πολύτεκνες οικογένειες, οι ευπαθείς κοινωνικές ομάδες και οι αλλοδαποί. Έντονο είναι και το φαινόμενο της μετανάστευσης στην Ελλάδα. Οι περισσότεροι από τους μετανάστες βρίσκονται στις πόλεις Αθήνα και Θεσσαλονίκη γιατί εκεί προσφέρονται υπηρεσίες και θέσεις απασχόλησης (EC, 2007). Ο κοινωνικός διαχωρισμός εμφανίζεται στις περισσότερες μεγάλες πόλεις της Ελλάδας και οφείλεται κυρίως στις οικονομικές ανισότητες. Είναι ένα σύνηθες φαινόμενο το οποίο αντικατοπτρίζεται στην επιλογή τόπου κατοικίας και στην ποιότητα ζωής των ανθρώπων. Οι προσπάθειες που έχουν γίνει μέχρι τώρα από τους αρμόδιους φορείς με στόχο την κοινωνική ενσωμάτωση των ευπαθών ομάδων πληθυσμού είχαν μερικώς επιτυχία αλλά δεν μπόρεσαν να αντιμετωπίζουν καταλυτικά το πρόβλημα αυτό (ΥΠΟΙΟ, 2007:25). Στον τομέα της οικονομίας τα προβλήματα εντοπίζονται στις οικονομικές ανισότητες μεταξύ των διαφόρων κοινωνικών στρωμάτων, αλλά και μεταξύ των αστικών περιοχών. Η Αθήνα κατέχει σημαντική θέση στον ελλαδικό χώρο και αποτελεί το κατεξοχήν κέντρο ανάπτυξης καθώς συγκεντρώνει πληθώρα οικονομικών δραστηριοτήτων, κέντρα τεχνολογιών, κέντρα υπηρεσιών και ανεπτυγμένες υποδομές μεταφορών υψηλών ταχυτήτων. Από την άλλη, υπάρχουν οι πόλεις με ανεπάρκεια υποδομών, έλλειψη εκσυγχρονισμού, γεωγραφική απομόνωση, και υποτυπώδες μεταφορικό δίκτυο οι οποίες χαρακτηρίζονται από χαμηλές επιδόσεις στην οικονομία (ΥΠΟΙΟ, 2007:28). Σε αυτές τις πόλεις το επίπεδο απασχόλησης είναι χαμηλό και βρίσκεται κάτω από το μέσο όρο της χώρας, και η παραγωγή με βάση το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) χαρακτηρίζεται σχετικά μικρή (EC, 2007). Η κατάσταση αυτή δεν είναι εύκολο να αντιστραφεί, είναι όμως δυνατόν από την πλευρά των υπευθύνων φορέων να κατανοήσουν τα προβλήματα και να γίνουν πιο ευαίσθητοι σε θέματα περιβάλλοντος και αειφορίας. Επιπλέον θα μπορούσαν να αξιοποιήσουν το υπάρχουν θεσμικό πλαίσιο της Ελλάδας και τα ευρωπαϊκά προγράμματα για να πραγματοποιήσουν παρεμβάσεις στις πόλεις. 15

17 3. Πολιτικές αστικής ανάπτυξης 3.1 Το Πλαίσιο στην ΕΕ Το ενδιαφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον αστικό χώρο άρχισε να εμφανίζεται στο τέλος της δεκαετίας του 80 και καθιερώθηκε στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής και της πολιτικής περιβάλλοντος. Αυτό δικαιολογείται από το γεγονός ότι οι πόλεις συγκεντρώνουν μεγάλο αριθμό κατοίκων για το λόγο ότι εκεί βρίσκονται οι περισσότερες υπηρεσίες και υποδομές και οι οικονομικές δραστηριότητες. Στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής μέσω των Κοινοτικών Πλαισίων Στήριξης (ΚΠΣ) μέχρι το και μέσω του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Στήριξης (ΕΣΠΑ) για την περίοδο υλοποιούνται πολλές δράσεις για τις πόλεις ενώ πριν υπήρχαν και συγκεκριμένα προγράμματα που αφορούσαν άμεσα και αποκλειστικά τις αστικές περιοχές: τα Αστικά Πιλοτικά Προγράμματα, η Κοινοτική Πρωτοβουλία URBAN Ι και ΙΙ. Η πρώτη φάση των Αστικών Πιλοτικών Προγραμμάτων υλοποιήθηκε την περίοδο όπου δημιουργήθηκαν 33 σχέδια τα οποία εφαρμόστηκαν σε 11 κράτη μέλη. Τα προγράμματα αυτά υλοποιήθηκαν σε 8 πρωτεύουσες της ΕΕ (Λονδίνο, Κοπεγχάγη, Βερολίνο, Δουβλίνο, Αθήνα, Λισαβόνα, Βρυξέλες, Μαδρίτη) και σε πολλές μεγάλες πόλεις (Λυών, Βενετία, Μπιλμπάο, Ρότερνταμ, Αμβέρσα, Μασσαλία κτλ.). Τα προβλήματα που επεδίωξαν να αντιμετωπίσουν τα πρώτα Αστικά Πιλοτικά Σχέδια στις πόλεις αφορούσαν την περιβαλλοντική υποβάθμιση, την οικονομική καθυστέρηση, την κοινωνική εξαθλίωση, τη βιομηχανική παρακμή, την παραμέληση των ιστορικών κέντρων κ.α. (EC, 1999α). Η δεύτερη φάση των Αστικών Πιλοτικών Σχεδίων υλοποιήθηκε την περίοδο Τα σχέδια που δημιουργήθηκαν ήταν 26 και υλοποιήθηκαν σε 14 κράτη-μέλη. Τα σχέδια υλοποιήθηκαν σε 5 πρωτεύουσες της ΕΕ (Αθήνα, Ελσίνκι, Δουβλίνο, Βρυξέλλες, Βερολίνο) και σε κάποιες μεγάλες πόλεις (Μιλάνο, Τορίνο, Νάπολη). Σε σύγκριση με την πρώτη φάση των Αστικών Πιλοτικών Σχεδίων η χρηματοδότηση, ο αριθμός των προγραμμάτων και η συγχρηματοδότηση του ΕΤΠΑ είναι μικρότερη (EC, 1999β). Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με βάση την εμπειρία που αποκτήθηκε από τα Αστικά Πιλοτικά Σχέδια για την ανάπτυξη των αστικών περιοχών (Urban Pilot Projects) προχώρησε στην Κοινοτική Πρωτοβουλία URBAN. Η Κοινοτική Πρωτοβουλία αυτή αποτελείται από την URBAN I για την περίοδο και την URBAN II για την περίοδο Η URBAN I ξεκίνησε το 1994 με σκοπό την αναζωογόνηση των αστικών ζωνών που βρίσκονταν σε υποβάθμιση. Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε σε 118 συνολικά αστικές περιοχές με όριο επιλεξιμότητας τουλάχιστον κατοίκους (Ανδρικοπούλου, Γιαννακού, Καυκαλάς, και Λατινοπούλου-Πιτσιάβα, 2007). Οι περισσότεροι από τους πόρους προορίζονταν για τις περιφέρειες του Στόχου 1 και οι υπόλοιποι για τις περιφέρειες του Στόχου 2. Οι δράσεις επικεντρώνονταν στην υποστήριξη νέων οικονομικών δραστηριοτήτων, την αντιμετώπιση οικονομικών προβλημάτων και της ανεργίας, τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και την παροχή βοήθειας σε μειονεκτούσες ομάδες προσφέροντας βασικές υπηρεσίες κ.α. (ΕΕ, 2000). Την περίοδο η ΕΕ διατηρεί την Κοινοτική Πρωτοβουλία με την ονομασία URBAN II. Οι στόχοι σχετίζονταν με τη βιώσιμη κοινωνική και οικονομική αναζωογόνηση των μειονεκτικών περιοχών και των υπανάπτυχτων 16

18 πόλεων, τη μείωση της ανεργίας, τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, την προστασία του περιβάλλοντος, την ένταξη των κοινωνικά αποκλεισμένων ομάδων κ.α. Η URBAN II επικεντρώθηκε και σε πόλεις μικρού και μεσαίου μεγέθους (το ελάχιστο οι κάτοικοι) (Ανδρικοπούλου κ.α., 2007). Οι δράσεις επικεντρώθηκαν στην ανακαίνιση κτιρίων, στην ανάπτυξη περιβαλλοντικά φιλικών μέσων μαζικής μεταφοράς, στη βελτίωση των συστημάτων εκπαίδευσης, στην ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών, στην ενθάρρυνση χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας κ.α. (ΕΕ, 2001). Την περίοδο τα προγράμματα αστικής ανάπτυξης ενσωματώθηκαν πλήρως στον κεντρικό προγραμματισμό της πολιτικής συνοχής. Αυτό σημαίνει ότι τα Εθνικά Στρατηγικά Πλαίσια Αναφοράς (ΕΣΠΑ) κάθε χώρας και τα Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΕΠ) κάθε περιφέρειας περιλαμβάνουν δράσεις για την αστική ανάπτυξη (ΕΕ, 2006α). Επιπλέον η Κοινοτική Πρωτοβουλία URBAN καταργήθηκε ως αποτέλεσμα των νέων κατευθύνσεων και δράσεων που εισήχθηκαν στη νέα περίοδο προγραμματισμού. Όσον αφορά την πολιτική περιβάλλοντος, σε όλα τα Προγράμματα Δράσης υπάρχει αναφορά και πρόβλεψη ειδικά για το αστικό περιβάλλον. Το 1997 σχεδιάστηκε η Αστική Ατζέντα. Οι βασικές κατευθύνσεις της στηρίζονται στην διαπίστωση ότι οι πόλεις αποτελούν κέντρα ανάπτυξης της οικονομίας καθώς εκεί συγκεντρώνονται όλες οι επιχειρηματικές και οικονομικές δραστηριότητες (EC, 1997). Το 1998 η ΕΕ εκδίδει το κείμενο «Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση: Πλαίσιο Δράσης» το οποίο έχει σαν στόχο την επίλυση των αστικών προβλημάτων πολλά από τα οποία είναι κοινά όπως ο κοινωνικός αποκλεισμός, η έλλειψη προστασίας περιβάλλοντος, οι κοινωνικές και οικονομικές αλλαγές κ.α. (ΕΕ, 1998). Ο Χάρτης της Λειψίας και η Εδαφική Ατζέντα είναι έγγραφα της ΕΕ που ασχολήθηκαν με το μέλλον της αστικής ανάπτυξης και έθεσαν κατευθύνσεις αστικής βιώσιμης ανάπτυξης (ΕΕ, 2007). 3.2 Η κατάσταση στην Ελλάδα: Η πρώτη δεκαετία της πολιτικής συνοχής Η Ελλάδα ακολουθεί τις κατευθύνσεις της ΕΕ για τα θέματα αστικής ανάπτυξης και ιδιαίτερα επηρεάζεται από την πολιτική που αναπτύχθηκε σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τις πόλεις. Αρχικά η Ελλάδα είχε δημιουργήσει μία σειρά σχεδίων για τις διάφορες αστικές περιοχές όπως τα Αστικά Πιλοτικά Προγράμματα και τα προγράμματα URBAN μέσω των οποίων υλοποιούνταν οι αστικές παρεμβάσεις. Η πιο σημαντική επίδραση στην Ελλάδα όσον αφορά τις πόλεις προέρχεται από τις κατευθύνσεις της πολιτικής συνοχής. Από την υλοποίηση του Α ΚΠΣ μέχρι και την ολοκλήρωση του Γ ΚΠΣ , όλες οι περιφέρειες στην Ελλάδα ήταν ενταγμένες στον Στόχο 1. Το υλοποιήθηκε η πρώτη φάση των Αστικών Πιλοτικών Προγραμμάτων στην Ελλάδα και εφαρμόστηκαν δύο προγράμματα στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Συγκεκριμένα στην Αθήνα το πρόγραμμα επικεντρώθηκε στην περιοχή του Πύργου Βασιλίσσης που αντιμετώπιζε κοινωνικά και περιβαλλοντικά προβλήματα. Σκοπός ήταν η δημιουργία «ενός οικολογικού πάρκου για την ενίσχυση του φυσικού περιβάλλοντος παράλληλα με την δημιουργία υποδομών για τον πολιτισμό, αθλητισμό και την αναψυχή». Το συνολικό κόστος του έργου ανήλθε στα 7,6 εκατ. 17

19 ecu με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) (EC, 1999α). Το πρόγραμμα που εφαρμόστηκε στην Θεσσαλονίκη αφορούσε την αναζωογόνηση του ιστορικού και εμπορικού κέντρου. Τα προβλήματα που επεδίωκε να αντιμετωπίσει σχετίζονταν με την υποβάθμιση του ιστορικού χαρακτήρα και του παλαιού αστικού ιστού της περιοχής. Οι στόχοι του προγράμματος σχετίζονταν με «την αναζωογόνηση του ιστορικού ιστού, την απόδοση νέων χρήσεων στα παλαιά κτίρια και γενικά την ανάπτυξη της περιοχής». Οι δράσεις του σχεδίου αναφέρονταν στις έξι περιοχές του ιστορικού κέντρου: α) Λαδάδικά, β) περιοχή Παζάρ Χαμάμ (Λουλουδάδικα), γ) περιοχή Αγίου Μηνά, δ) πλατεία Χρηματιστηρίου, ε) περιοχή Μπεζεστένι, στ) Αρχαία Αγορά. Το συνολικό κόστος ανήλθε στα 7.3 εκατ. ecu με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) (EC, 1999α). Το υλοποιήθηκε η δεύτερη φάση των Αστικών Πιλοτικών Προγραμμάτων στην Ελλάδα και εφαρμόστηκαν δύο προγράμματα στην Αλεξανδρούπολη και τη Δυτική Αθήνα. Συγκεκριμένα στην Αλεξανδρούπολη τα προβλήματα «σχετίζονταν με την έλλειψη διεθνούς δικτύωσης της πόλης και την ύπαρξη μειονεκτουσών ομάδων. Σκοπός ήταν η ανάπτυξη της περιοχής μέσα από την δημιουργία πολιτιστικών και περιβαλλοντικών χώρων καθώς και η επανένταξη των μειονεκτουσών ομάδων». Το συνολικό κόστος του προγράμματος ανήλθε στα 3,4 εκατ. ecu με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) (EC, 1999β). Το πρόγραμμα που εφαρμόστηκε στην Δυτική Αθήνα αφορούσε εννέα δήμους που βρίσκονται στο Δυτικό τμήμα της πόλης. Τα προβλήματα σχετίζονταν με την ανεργία, τη φτώχεια καθώς εκεί διέμεναν μετανάστες και παλιννοστούντες. Η κυκλοφοριακή συμφόρηση δημιουργούσε επιπλέον προβλήματα στην περιοχή. Σκοπός ήταν η «ανάπτυξη της περιοχής, η βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων, η αύξηση της απασχολησιμότητας και η σωστή διαχείριση των μεταφορών». Το συνολικό κόστος ανήλθε στα 4.6 εκατ. ecu με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) (EC, 1999β). Η Ελλάδα για την αστική ανάπτυξη μετά τα Αστικά Πιλοτικά Προγράμματα ανέπτυξε δράσεις, μέσω της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας URBAN I ( ) και URBAN II ( ) στοχεύοντας στη βελτίωση της ποιότητας ζωής στις πόλεις και την προώθηση της αειφόρου αστικής ανάπτυξης. Στην Κοινοτική Πρωτοβουλία URBAN I εντάχθηκαν παρεμβάσεις σε μεγάλες πόλεις της Ελλάδας οι οποίες αντιμετώπιζαν οικονομικά, περιβαλλοντικά, κοινωνικά προβλήματα με κυριότερα την ανεργία, τη φτώχεια, την υποβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος, την κακή ποιότητα ζωής των κατοίκων και την αποβιομηχάνιση. Σκοπός της Πρωτοβουλίας ήταν η αστική αειφορία των πόλεων, η προστασία του περιβάλλοντος και η ενίσχυση των κοινωνικών υποδομών, ώστε να επιτευχθεί η προσέλκυση επιχειρήσεων και οικονομικών επενδύσεων στις πόλεις Στην Ελλάδα οι εξής έξι αστικές περιοχές που συμμετείχαν στο πρόγραμμα ήταν: ο Βόλος-Ν. Ιωνία, η Δ. Θεσσαλονίκη, η Ερμούπολη, το Κερατσίνι-Δραπετσώνα, η Πάτρα, το Περιστέρι. Οι δράσεις της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας URBAN I στις παραπάνω αστικές περιοχές ολοκληρώθηκαν το έτος 2001 (ΥΠΕΚΑ, 2000). 18

20 Εικόνα 2: Αστικές περιοχές στην Ελλάδα που συμμετείχαν στην URBAN I Πηγή: ΥΠΕΚΑ, 2000 Παρακάτω παρουσιάζονται οι αστικές περιοχές στις οποίες υλοποιήθηκε η Κοινοτική Πρωτοβουλία URBAN I την περίοδο : Ο Βόλος χαρακτηριζόταν από μεγάλη αποβιομηχάνιση και έντονη οικονομική κρίση λόγω των παρατεταμένων εγκαταλελειμμένων κτιρίων. Στόχος της Πρωτοβουλίας URBAN I ήταν η προσέλκυση νέων οικονομικών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων για την αντιμετώπιση της ανεργίας και την ανάπτυξη της πόλης. Οι δράσεις επικεντρώθηκαν «στην αποκατάσταση παλαιών εγκαταλελειμμένων κτιρίων και ιστορικών κέντρων και την απόδοση τους σε νέες χρήσεις για τη δημιουργία νέων οικονομικών δραστηριοτήτων». Το συνολικό κόστος της URBAN I ανήλθε στα ευρώ με τη συγχρηματοδότηση της EE (ΕΤΠΑ, ΕΚΤ) (EC, 1999γ). Η δυτική περιοχή της Θεσσαλονίκης αναπτύσσεται περιμετρικά γύρω από τον ποταμό Δενδροπόταμο και θεωρούνταν το πιο υποβαθμισμένο τμήμα της πόλης καθώς εκεί κατοικούσαν πρόσφυγες, μειονοτικές ομάδες και μετανάστες. Σε αυτήν συγκεντρώνονταν οι βιομηχανικές δραστηριότητες της πόλης παράλληλα με την ύπαρξη εργατικών κατοικιών, γεγονός που προκαλούσε την υποβάθμιση του οικιστικού αποθέματος. Το πρόγραμμα περιλάμβανε τέσσερις δήμους: α) τον Εύοσμο β) τη Μενεμένη γ) την Πολίχνη και δ) τη Σταυρούπολη. Στόχος της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας URBAN I ήταν η αναζωογόνηση της περιοχής, η καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού, η επανένταξη των μειονεκτουσών ομάδων και η δημιουργία ευνοϊκότερων συνθηκών ζωής στους κατοίκους. Οι δράσεις σχετίζονταν «με τη δημιουργία κέντρου κοινωνικής ένταξης των μειονεκτουσών ομάδων, κέντρου ανάπτυξης του πολιτισμού, κέντρου επαγγελματικής στήριξης, και περιλάμβανε 19

21 γενικότερες βελτιώσεις στην περιοχή γύρω από τον Δενδροπόταμο». Το συνολικό κόστος ανήλθε στα ευρώ με τη συγχρηματοδότηση της ΕΕ (ΕΤΠΑ, ΕΚΤ) (EC, 1999γ). Η Ερμούπολη της Σύρου χαρακτηρίζονταν από έντονη αποβιομηχανοποίηση καθώς οι περισσότεροι παραδοσιακοί κλάδοι (ναυπηγική και υφαντουργία) είχαν εγκαταλειφτεί με αποτέλεσμα να αυξηθούν τα επίπεδα της ανεργίας. Σκοπός της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας URBAN I ήταν η ανάπτυξη της περιοχής και η ταυτόχρονη δημιουργία νέων οικονομικών δραστηριοτήτων βασισμένων στην εμπειρία της τεχνογνωσίας. Οι δράσεις σχετίζονταν «με τη δημιουργία νέων ναυτιλιακών δραστηριοτήτων, την αποκατάσταση των παραδοσιακών ιστορικών κέντρων και την απόδοση νέων χρήσεων σε αυτά». Το συνολικό κόστος ανήλθε στα ευρώ με τη συγχρηματοδότηση της ΕΕ (ΕΤΠΑ, ΕΚΤ) (EC, 1999γ). Η Πάτρα αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα με τις βιομηχανικές δραστηριότητες και την οικονομική υπολειτουργία του λιμανιού της. Αποτέλεσμα ήταν η έντονη ανεργία και η δημιουργία οικονομικών προβλημάτων. Οι δράσεις σχετίζονταν «με την αναζωογόνηση του οικονομικού τομέα της περιοχής, την καταπολέμηση της ανεργίας και την εξασφάλιση απασχόλησης στον πληθυσμό και ειδικά στους νέους μέσω της δημιουργίας κοινωνικών υποδομών για επαγγελματική κατάρτιση». Το συνολικό κόστος ανήλθε στα ecu με τη συγχρηματοδότηση της ΕΕ (ΕΤΠΑ, ΕΚΤ) (EC, 1999γ). Το Περιστέρι είναι μία προσφυγική περιοχή και χαρακτηριζόταν από μεγάλη ανεργία και υποβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος η οποία οφείλονταν κυρίως στις επιχειρηματικές δραστηριότητες που υπολειτουργούσαν και την έλλειψη εκσυγχρονισμού. Επιπλέον πρόβλημα ήταν η ανεπάρκεια των κοινωνικών υποδομών για την εξυπηρέτηση των αναγκών των κατοίκων. Οι δράσεις σχετίζονταν «με τη δημιουργία ενός Κέντρου Υποστήριξης Βιοτεχνικών Επιχειρήσεων (ΚΥΒΕ) που συνείσφερε στον εκσυγχρονισμό των επιχειρήσεων και στόχευε στην καταπολέμηση της ανεργίας». Το συνολικό κόστος ανήλθε στα ecu με τη συγχρηματοδότηση της ΕΕ (ΕΤΠΑ, ΕΚΤ) (EC, 1999γ). Το Κερατσίνι είναι μία αστική περιοχή του Πειραιά η οποία χαρακτηριζόταν από έντονη αποβιομηχάνιση και ανεργία. Επιπλέον πρόβλημα ήταν ο κοινωνικός αποκλεισμός των ευπαθών ομάδων (γέροι, γυναίκες, μουσουλμάνοι). Οι δράσεις σχετίζονταν με την ενίσχυση του οικονομικού τομέα μέσω «της αναζωογόνησης των εγκαταλελειμμένων βιομηχανικών κτιρίων και της επανένταξης των κοινωνικά αποκλεισμένων ατόμων». Το συνολικό κόστος της Πρωτοβουλίας URBAN I ανήλθε στα ecu με τη συγχρηματοδότηση της ΕΕ (ΕΤΠΑ, ΕΚΤ) (EC, 1999γ). 3.3 Η κατάσταση στην Ελλάδα μετά το Τα προγράμματα Την περίοδο η ΕΕ διατηρεί την Κοινοτική Πρωτοβουλία με την ονομασία URBAN II. Αυτή αποτελεί συνέχεια της URBAN I και βασίζεται στην πείρα που αποκτήθηκε από τα Αστικά Πιλοτικά Σχέδια της προηγούμενης περιόδου. Η Κοινοτική Πρωτοβουλία URBAN II ( ) υλοποιήθηκε σε τρεις αστικές περιοχές της Ελλάδας οι οποίες αντιμετώπιζαν συγκεκριμένα προβλήματα η 20

22 καθεμία. Οι αστικές περιοχές ήταν η Αγία Τριάδα του Δήμου Ηρακλείου Κρήτης, κάποιες συγκεκριμένες συνοικίες του Δήμου Κομοτηνής στη Θράκη, και ο Δήμος Περάματος που ανήκει στο Πολεοδομικό Συγκρότημα της Αθήνας. Οι περιοχές αυτές, αν και απέχουν μεταξύ τους, αντιμετώπιζαν κοινά προβλήματα τα οποία σχετίζονταν με την υποβάθμιση του περιβάλλοντος, την κακή ποιότητα οικιστικού αποθέματος, την παραμέληση του αστικού ιστού, την έλλειψη θέσεων εργασίας, την ανεργία κ.α.. Καμία από τις τρεις αστικές περιοχές μέχρι τότε δεν είχε ενταχθεί σε δράσεις της Πρωτοβουλίας URBAN της προηγούμενης περιόδου. Οι βασικές δαπάνες στα τρία προγράμματα αφορούσαν «τη φυσική και περιβαλλοντική αναζωογόνηση, την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της απασχόλησης, την κοινωνική ένταξη, τις μεταφορές και τις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών» (Ανδρικοπούλου κ.α., 2007:371). Σε καθεμία από τις τρεις πόλεις υλοποιήθηκε ένα πρόγραμμα Κοινοτικής Πρωτοβουλίας URBAN με τη μορφή Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΠ). Τα προγράμματα συγχρηματοδοτήθηκαν από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). Παρακάτω παρουσιάζονται οι αστικές περιοχές στις οποίες υλοποιήθηκε η Κοινοτική Πρωτοβουλία URBAN II την περίοδο : Το δυτικό παραλιακό μέτωπο του Ηρακλείου με πληθυσμό κατοίκους παρουσίαζε έντονα φαινόμενα υποβάθμισης, ανεργίας, φτώχειας και αποκλεισμού. Οι δράσεις της Πρωτοβουλίας URBAN II επικεντρώθηκαν «στην ενίσχυση της απασχόλησης, στην αναβάθμιση της ποιότητας του περιβάλλοντος, στην αντιμετώπιση των κοινωνικών προβλημάτων και στην επαγγελματική κατάρτιση». Το συνολικό κόστος ανήλθε στα ευρώ με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) (EC, 1999γ). Στην Κομοτηνή τα προβλήματα σχετίζονταν με την πολυπολιτισμικότητα και την πολυθρησκευτικότητα καθώς ένα μεγάλο ποσοστό των κατοίκων ανήκουν στην μειονοτικές ομάδες των μουσουλμάνων και των αθίγγανων. Οι συνοικίες των μειονεκτουσών ομάδων γνωστά ως «γκέτο» χαρακτηρίζονταν από υψηλά ποσοστά ανεργίας, χαμηλό μορφωτικό επίπεδο και θεωρούνταν αποκλεισμένα άτομα από την κοινωνία. Οι δράσεις της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας URBAN II σχετίζονταν «με την κοινωνική επανένταξη των μειονοτικών ομάδων και την ταυτόχρονη βελτίωση της επιχειρηματικότητας για τη συνολική ανάπτυξη της πόλης». Το συνολικό κόστος ανήλθε στα ευρώ με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) (EC, 1999γ). Το Πέραμα ανήκει στο Πολεοδομικό Συγκρότημα Αθήνας και χαρακτηριζόταν από υψηλά επίπεδα ανεργίας εξαιτίας της αποβιομηχάνισης και της κατάρρευσης της ναυπηγοεπισκευαστικής δραστηριότητας. Επιπλέον προβλήματα στον δήμο ήταν ο κοινωνικός αποκλεισμός και η ρύπανση του περιβάλλοντος. Οι δράσεις της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας URBAN II επικεντρώθηκαν «στην αντιμετώπιση της υψηλής ανεργίας και στη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος». Το συνολικό κόστος ανήλθε στα ευρώ με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) (EC, 1999γ). 21

23 Εικόνα 3: Αστικές περιοχές στην Ελλάδα που συμμετείχαν στην URBAN II Πηγή: Τα Ολοκληρωμένα Προγράμματα Αστικής Ανάπτυξης στην Ελλάδα υλοποιήθηκαν για πρώτη φορά την περίοδο και περιλάμβαναν δράσεις για την ανάπτυξη των πόλεων και την αντιμετώπιση των προβλημάτων τους σε τρεις βασικούς τομείς, Κοινωνία, Οικονομία και Περιβάλλον (ΥΕΚΑ, 2002). Τα προγράμματα αυτά με τη μορφή Ολοκληρωμένης Αστικής Ανάπτυξης, την περίοδο εφαρμόστηκαν όχι μόνο στην Κοινοτική Πρωτοβουλία URBAN αλλά και στα Κοινοτικά Πλαίσια Στήριξης (ΚΠΣ) και συγκεκριμένα, όπως στην περίπτωση της Ελλάδας, στα 13 Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΠΕΠ). Η χρηματοδότηση πραγματοποιήθηκε από την ΕΕ και συγκεκριμένα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (EC, 2008). Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο των ΠΕΠ του Γ ΚΠΣ την περίοδο εντάχθηκαν «οι ολοκληρωμένες παρεμβάσεις αστικής ανάπτυξης σε τοπικές ζώνες μικρής κλίμακας» (ΥΕΚΑ, 2002). Με βάση τη Λαγουδάκη (2005) οι τομείς παρέμβασης που χρηματοδοτήθηκαν από το ΕΤΠΑ ήταν: α) οι μεταφορές, β) το περιβάλλον, γ) οι αστικές αναπλάσεις, δ) η υγεία-πρόνοια, και ε) ο πολιτισμός. Οι τομείς παρέμβασης που χρηματοδοτήθηκαν από το ΕΚΤ ήταν: α) οι δομές κοινωνικής υποστήριξης, β) η επαγγελματική κατάρτιση και προώθηση στην απασχόληση, γ) η επιχορήγηση νέων επιχειρήσεων, και δ) η δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης. Οι δράσεις αυτές στόχευαν στην οικονομική ανάπτυξη, την προώθηση της κοινωνικής συνοχής παράλληλα με την προστασία του αστικού περιβάλλοντος και εφαρμόζονταν σε περιοχές που αντιμετώπιζαν προβλήματα και στους τρεις τομείς Κοινωνία- Οικονομία-Περιβάλλον (ΥΠΟΑΝ, 2010). Γενικά, οι προτεραιότητες που είχαν ήδη τεθεί σύμφωνα με το Πλαίσιο Δράσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕ, 1998) και προωθήθηκαν μέσω αυτών των προγραμμάτων ήταν οι εξής: α) η καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού, β) η συνολική βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος, γ) η χρήση μέσων μεταφοράς 22

24 φιλικών στο περιβάλλον, δ) η ανάπτυξη της τεχνολογίας, ε) η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, στ) η ορθή διαχείριση των φυσικών πόρων και της ενέργειας, ζ) η ενεργοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού και η ενίσχυση της τοπικής οικονομίας, και η) η ανάπτυξη των αστικών υποδομών (ΕΕ, 1998:14). Υπεύθυνοι για την υλοποίηση των προγραμμάτων ήταν οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) σε συνεργασία με οικονομικούς, κοινωνικούς και πολιτιστικούς φορείς (ΥΠΟΑΝ, 2010). Για παράδειγμα στην Κεντρική Μακεδονία και με βάση το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΚΜ, 2006:81) τα Ολοκληρωμένα Προγράμματα Αστικής Ανάπτυξης υλοποιήθηκαν μέσω των Μέτρων 3.8 και 3.9. Πιο αναλυτικά αναφέρουμε τα παρακάτω: Το Μέτρο 3.8 στόχευε στην αναζωογόνηση των αστικών περιοχών σε ζώνες μικρής κλίμακας όπου εντοπίζονταν προβλήματα περιβαλλοντικά, κοινωνικά και υποβάθμισης του αστικού ιστού. Συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) με συνολικό προϋπολογισμό ευρώ. Οι στόχοι του Μέτρου 3.8 ήταν οι εξής (ΠΚΜ, 2006:80): Πολυλειτουργική και οικολογική ανάπλαση σε τοπικές αστικές ζώνες Δημιουργία νέων Δομών Πρόνοιας - Εκπαίδευσης Δίκτυα δημόσιας μεταφοράς Βελτίωση Επέκταση των δικτύων διαχείρισης αποβλήτων και απορριμμάτων και των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης Ενίσχυση ιδιωτικών επενδύσεων (ΜΜΕ ΠΜΕ) Δημιουργία πολιτιστικών υποδομών μικρής κλίμακας Το Μέτρο 3.9 με βάση το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΚΜ, 2006:80) στόχευε στην αναζωογόνηση των αστικών περιοχών σε ζώνες μικρής κλίμακας όπου εντοπίζονταν προβλήματα ανεργίας, φτώχειας και οικονομικής εξαθλίωσης. Σκοπός του ήταν η αύξηση της απασχολησιμότητας, η καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού ώστε στις αστικές και ημιαστικές περιοχές να δημιουργηθούν συνθήκες ιδανικές για την επίτευξη κοινωνικής και οικονομικής συνοχής. Συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) με συνολικό προϋπολογισμό ευρώ. Οι στόχοι του Μέτρου 3.9 ήταν οι εξής (ΠΚΜ, 2006:80): Στήριξη της λειτουργίας κέντρων παροχής κοινωνικών υπηρεσιών, φροντίδα παιδιών και ηλικιωμένων, προώθηση της ισότητας Ενίσχυση της απασχόλησης με την δημιουργία μικρών επιχειρήσεων Ενίσχυση της απασχόλησης με επιδότηση Ενίσχυση των παρεμβάσεων με την εφαρμογή προγραμμάτων κατάρτισης Στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας κατά την περίοδο , σύμφωνα με συγκεκριμένα κοινωνικοοικονομικά κριτήρια περιλαμβάνονταν 8 αστικά κέντρα που ήταν αποδέκτες Ολοκληρωμένων Προγραμμάτων Αστικής Ανάπτυξης με τίτλο «Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις Αστικής Ανάπτυξης σε Τοπικές Ζώνες Μικρής Κλίμακας»: στην Ευρύτερη Περιοχή Θεσσαλονίκης (ΕΠΘ) οι Δήµοι Αγίου Παύλου, Αµπελόκηπων, Ελευθερίου, Ευκαρπίας, Εύοσµου, Εχέδωρου, Μενεµένης, 23

Π.Ε.Π. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ Μακεδονίας και Θράκης 2014 2020 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ» 2007 2013

Π.Ε.Π. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ Μακεδονίας και Θράκης 2014 2020 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ» 2007 2013 1 η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Π.Ε.Π. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ Μακεδονίας και Θράκης 2014 2020 1 «ΣΧΕΔΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ,, 26 Ιουνίου 2015 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ (ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΛΙΟΥ ΚΑΡΝΑΓΙΟΥ) ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ (ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΛΙΟΥ ΚΑΡΝΑΓΙΟΥ) ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Ο Λ Ο Κ Λ Η Ρ Ω Μ Ε Ν Ω Ν Π Α Ρ Ε Μ Β Α Σ Ε Ω Ν Α Σ Τ ΙΙ Κ Η Σ Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Σ Ε.. Τ.. Π.. Α.. & Ε.. Κ.. Τ.. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 Διανύουμε το τελευταίο έτος εφαρμογής της Γ Προγραμματικής Περιόδου και κατ ακολουθία και αν δεν εδίδετο παράταση λόγω των καταστροφικών

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση»

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Συνέδριο «Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Έκθεση ΠΟΛΙΣ, Θεσσαλονίκη 21-22 / 11/ 2013 «Κοινωνικές Δράσεις στη Νέα Προγραμματική Περίοδο» Αγγελική Ωραιοπούλου Προϊσταμένη ΕΔΑ Περιφέρειας Κεντρικής

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός στην ευρύτερη περιοχή Θεσσαλονίκης»

Σχεδιασμός στην ευρύτερη περιοχή Θεσσαλονίκης» «Χωροταξικός Σχεδιασμός στην ευρύτερη περιοχή Θεσσαλονίκης» ΔΕΘ 3 ο Διεθνές Συνέδριο Real Estate Προοπτικές χωρίς όρια 11 13 Σεπτ 2008 Σταυρούλα Μπαϊρακτάρη Πρόεδρος Ε.Ε. ΟΡΘΕ Ο Οργανισμός Ρυθμιστικού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2011-2014

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2011-2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2011-2014 Η Αποστολή του Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης που αποτελεί τον λειτουργίας του ή αλλιώς τον υπέρτατο λόγο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΔΡ. ΡΑΛΛΗΣ ΓΚΕΚΑΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ SKEPSIS Παρουσίαση στο Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Πλαστήρα, Νοέμβριος 2014 ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013»

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 «Μέσο-μακροπρόθεσμη στήριξη του ανθρώπινου δυναμικού που υφίσταται τις συνέπειες απρόβλεπτων τοπικών η

Διαβάστε περισσότερα

Προσωπικά Στοιχεία (προαιρετικά) Ονοματεπώνυμο: Διεύθυνση:.. Τηλέφωνο:... Email:...

Προσωπικά Στοιχεία (προαιρετικά) Ονοματεπώνυμο: Διεύθυνση:.. Τηλέφωνο:... Email:... ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 2015-2019 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Ενεργός πολίτης Δήμου Λευκάδας Στοιχεία ερωτηθέντος: Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-45 45-65 65- και πάνω Περιοχή Κατοικίας:

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 2020 Γεν. Διευθυντής Αναπτυξιακού Κώστας Καλούδης Αναπτυξιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET11: ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET11: ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει την ταξινόμηση (α) όλων των αστικών κέντρων και των πρωτευουσών των νομών της Ζώνης IV κατά πληθυσμιακό μέγεθος, (β) των αστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΝΕΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΕΣ 2014-2020

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΝΕΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΕΣ 2014-2020 ΤΟ ΝΕΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ 2014 2020 ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ Α ΒΑΘΜΙΑΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΝΕΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET11: ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET11: ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει την ταξινόμηση (α) όλων των αστικών κέντρων και των πρωτευουσών των νομών της Ζώνης IV κατά πληθυσμιακό μέγεθος, (β) των αστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΑΠ Σχέδια Ολοκληρωμένης Αστικής Ανάπτυξης

ΣΟΑΠ Σχέδια Ολοκληρωμένης Αστικής Ανάπτυξης ΣΟΑΠ Σχέδια Ολοκληρωμένης Αστικής Ανάπτυξης Δημήτρης Οικονόμου Μάρτιος 2015 Ενημερωτικό Σημείωμα για τα ΣΟΑΠ Βασικά χαρακτηριστικά και δυνατότητες των ΣΟΑΠ Τα Σχέδια Ολοκληρωμένης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΟΑΠ)

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ»

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» «H AΠΑΣΧΟΛΗΣΗ A ΩΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» Ημερίδα του ΠΑΣΥΠΚΑ «Δράσεις ένταξης των κινητικά αναπήρων στην παραγωγική διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014 2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014 2020

ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014 2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014 2020 Περιφέρεια Θεσσαλίας ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014 2020 Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014 2020 Λάρισα, 20 3 2014 Συνοπτικές κατευθύνσεις Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής Κύριοι άξονες 1. Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ

ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ ΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 1 ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αποστολή του ήµου Αρχανών - Αστερουσίων,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΖΩΝΩΝ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΖΩΝΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΖΩΝΩΝ Εφαρμοσμένα ευρωπαϊκά παραδείγματα ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΤΣΙΓΚΟΥ, Υπ/νη Περ. Εκπ. Δυτικής Αττικής Εργαστήριο: «Σχεδιασμός προγράμματος ΠΕ με τη μορφή εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Ένα πρόβλημα που μας αφορά όλους Το φαινόμενο της φτώχειας παραμένει κυρίαρχο στις σύγχρονες κοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

Η εμπειρία του Παρατηρητηρίου της Εγνατίας Οδού

Η εμπειρία του Παρατηρητηρίου της Εγνατίας Οδού ΗΜΕΡΙΔΑ: «Παρατηρητήριο κοινωνικοοικονομικών μεγεθών και αστικών δεικτών Habitat», URBAN II Η Κομοτηνή στον 21ο αιώνα: Παρακολουθώντας το σήμερα Σχεδιάζοντας το αύριο B. Φούρκας Η εμπειρία του Παρατηρητηρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ ΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Βίκυ Φλέγγα Οικονομολόγος, Μ sc περιφερειακή ανάπτυξη Στέλεχος διεύθυνσης οργάνωσης και πληροφορικής Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΣΕ 9 ΒΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Ελληνική Δημοκρατία ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Ανέστης Γουργιώτης Δρ. Μηχανικός Xωροταξίας Δ/νση Χωροταξίας Φωτεινή Στεφανή Τοπογράφος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» (ΠΑΑ) Άξονας 3 3 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002558788 2015-02-04

15PROC002558788 2015-02-04 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π Περιφέρειας Κρήτης Ταχ. Δ/νση : Δ. Μποφώρ 7 71202 Ηράκλειο Πληροφορίες : Γ. Ανδρουλάκης Τηλ : 2813-404502 Fax

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πολιτισμός ως στρατηγικός παράγοντας ανάπτυξης στην Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματέας

Ο Πολιτισμός ως στρατηγικός παράγοντας ανάπτυξης στην Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματέας Ο Πολιτισμός ως στρατηγικός παράγοντας ανάπτυξης στην Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματέας Περιφερειακό Αναπτυξιακό Συνέδριο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για την προγραμματική

Διαβάστε περισσότερα

Ταμείο Αστικής Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας Η υλοποίηση της πρωτοβουλίας JESSICA στην Ελλάδα

Ταμείο Αστικής Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας Η υλοποίηση της πρωτοβουλίας JESSICA στην Ελλάδα Ταμείο Αστικής Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας Η υλοποίηση της πρωτοβουλίας JESSICA στην Ελλάδα Λαμία 22 Μαρτίου 2012 Η πρωτοβουλία JESSICA: Οργάνωση & Λειτουργία Η ανάπτυξη της πρωτοβουλίας JESSICA στην ΕΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη

ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Στον Πίνακα 1 παρατίθενται εν συντοµία οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη νέα προγραµµατική περίοδο 2007-2013 σε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΧΟΡΗΓΙΑΣ Πολιτιστική Διαδρομή στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου

ΠΡΟΤΑΣΗ ΧΟΡΗΓΙΑΣ Πολιτιστική Διαδρομή στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου ΠΡΟΤΑΣΗ ΧΟΡΗΓΙΑΣ Πολιτιστική Διαδρομή στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου Μάρτιος 2015 Ι. Φορέας Υλοποίησης Φορέας Υλοποίησης: Διάζωμα Το ΔΙΑΖΩΜΑ είναι ένα σωματείο που ιδρύθηκε με πρωτοβουλία του τέως Υπουργού

Διαβάστε περισσότερα

Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020.

Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020. Γεώργιος Γιαννούσης Γ.Γ. Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ Κατευθύνσεις Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής Αναπτυξιακό όραμα: «Η συμβολή στην αναγέννηση της ελληνικής οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 6 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 57- ΕΛΑΣΣΟΝΑ ΤΚ 40200 Τηλ. 2493350224, 2493022610 Fax 2493022310 Ιστοσελίδα:www.elassona.gov.gr Email: dimoselassonas@hol.gr ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 Απρίλιος 2013 Στόχος της Εγκυκλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΘΗΝΑ

ΣΧΕΔΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΘΗΝΑ ΚΕΦ. 1 Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ "ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ" ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΧΩΡΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ JESSICA ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΣΠΑ 2014-2020 Τρεις κυρίαρχες

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 23 04 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΠΕΡΑΑ «Το

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ)

Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) Νέα Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Νέο ΕΣΠΑ Τα Επιχειρησιακά Προγράμματα που υπεβλήθησαν είναι επτά τομεακά και δεκατρία περιφερειακά. Ο προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου. Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014

Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου. Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014 Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014 Περιεχόμενα Παρουσίασης Η Στρατηγική «Ευρώπη 2020» Οι Δήμοι στη νέα προγραμματική περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Θ. ΨΥΧΟΓΙΟΣ Τοπ. Μηχ/κός Πολεοδόµος Προϊστάµενος Τµήµατος Σχεδιασµού Οργανισµού Ρυθµιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας ΕΠΙΠΕ Α ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Στόχος θα είναι η ανάπτυξη του κοινωνικού έργου των Δήμων με γνώμονα τον:

Στόχος θα είναι η ανάπτυξη του κοινωνικού έργου των Δήμων με γνώμονα τον: Ημερίδα με θέμα: Η κοινωνική οικονομία και επιχειρηματικότητα Τετάρτη 18 Μαρτίου Civitel Hotel Μαρούσι. ώρα 10:00 π.μ. Οργάνωση: ΑΠΟΣΤΟΛΗ της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών Εισήγηση με Θέμα: Κοινωνική Οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ Εκτός από το γεγονός ότι όπως και αποδείχθηκε από την προηγούµενη οικονοµική ανάλυση η λειτουργία του ΒΙΟΠΑ Πτολεµαΐδας, αναµένεται να είναι οικονοµικά

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσια Χωρικού Σχεδιασµού στον Ευρωπαϊκό και Ελληνικό χώρο : πολιτικές και θεσµοί Αθηνά Γιαννακού ρ. Χωροτάκτης-Πολεοδόµος (M.Sc.&Ph.D.

Πλαίσια Χωρικού Σχεδιασµού στον Ευρωπαϊκό και Ελληνικό χώρο : πολιτικές και θεσµοί Αθηνά Γιαννακού ρ. Χωροτάκτης-Πολεοδόµος (M.Sc.&Ph.D. Πλαίσια Χωρικού Σχεδιασµού στον Ευρωπαϊκό και Ελληνικό χώρο : πολιτικές και θεσµοί Αθηνά Γιαννακού ρ. Χωροτάκτης-Πολεοδόµος (M.Sc.&Ph.D. LSE) ΜΕΡΟΣ 1 Ο χωρικός σχεδιασµός στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ 1 : Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, καινοτομίας και επιχειρηματικότητας της Κρήτης

ΑΞΟΝΑΣ 1 : Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, καινοτομίας και επιχειρηματικότητας της Κρήτης ΑΞΟΝΑΣ 1 : Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, καινοτομίας και επιχειρηματικότητας της Κρήτης 1β) προαγωγή επιχειρηματικών επενδύσεων στην Ε&Κ, ανάπτυξης δεσμών και συνεργειών μεταξύ επιχειρήσεων, κέντρων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ Α.Ε. ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΕΥΡΩΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ Α.Ε. ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΥΡΩΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ Α.Ε. ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΠΕ ΣΤΙΣ 8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ» Εθννιικό ΣΣττραττηγγιικό Πλαίίσιιο Ανναφοράςς 2007 2013 Επιχειρησιακό

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ LEADER ΚΑΙ ΟΠΑΑΧ, 1,1 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ LEADER ΚΑΙ ΟΠΑΑΧ, 1,1 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ LEADER ΚΑΙ ΟΠΑΑΧ, 1,1 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER Δημόσια Δαπάνη Εθνική Συμμετοχή Κοινοτική Συμμετοχή 294.697.261 70.127.261 224.570.000 Τι είναι η προσέγγιση LEADER;

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ 4 ης ΙΑΛΕΞΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ 4 ης ΙΑΛΕΞΗΣ ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ 4 ης ΙΑΛΕΞΗΣ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Τα τελευταία χρόνια η ενδογενής ανάπτυξη, η αξιοποίηση δηλαδή του ενδογενούς φυσικού και πολιτιστικού πλούτου καθώς και του ανθρώπινου δυναµικού του κάθε τόπου,

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Περιφέρειας Ν. - Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 2015-2020

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 2015-2020 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 2015-2020 Εισαγωγή Η παρούσα παρουσίαση της στρατηγικής για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και την υποστήριξη της τοπικής οικονομίας του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο»

WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο» WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο» 1. Εθνικό πλαίσιο επενδύσεων σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Σκοπός του νέου νόμου για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (νόμος 3468/2006 ΑΠΕ)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΕΡΕΥΝΑΣ &ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΟΖΑΝΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΔΙΟΥ Οκτώβριος 2014 IV. ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ: ΚΑΤΟΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακή Στρατηγική για την κοινωνική ένταξη (ΠΕΣΚΕ) Μονάδα Α1 Προγραμματισμού & Αξιολόγησης Προγράμματος

Περιφερειακή Στρατηγική για την κοινωνική ένταξη (ΠΕΣΚΕ) Μονάδα Α1 Προγραμματισμού & Αξιολόγησης Προγράμματος Περιφερειακή Στρατηγική για την κοινωνική ένταξη (ΠΕΣΚΕ) Μονάδα Α1 Προγραμματισμού & Αξιολόγησης Προγράμματος Δημήτρης Κοντογιαννόπουλος τι είναι η ΠΕΣΚΕ; προώθηση κοινωνικής ένταξης καταπολέμηση της φτώχειας

Διαβάστε περισσότερα

Το Αναπτυξιακό-Στρατηγικό Όραµα για το 5ετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2014-2019

Το Αναπτυξιακό-Στρατηγικό Όραµα για το 5ετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2014-2019 Το Αναπτυξιακό-Στρατηγικό Όραµα για το 5ετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2014-2019 Το στρατηγικό - αναπτυξιακό όραµα του ήµου Χανίων για την προγραµµατική περίοδο 2015 2019 διαµορφώθηκε µε βάση τις τοπικές,

Διαβάστε περισσότερα

5. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

5. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 5. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΑΕΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΠΑΝΤΕΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020 Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής. ρ Μαρία Κωστοπούλου

ΕΣΠΑ 2014-2020 Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής. ρ Μαρία Κωστοπούλου ΕΣΠΑ 2014-2020 Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής ρ Μαρία Κωστοπούλου Προϊσταμένη Μονάδας Α Στρατηγικής και παρακολούθησης πολιτικών Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015

Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015 Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015 Στάθης Ραγκούσης Διευθύνων Σύµβουλος Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ

ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2016 - ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 5. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ. ΕΣΠΑ 2014-2020 Στρατηγική Προτεραιότητες - Αρχιτεκτονική. Γιάννης Φίρμπας Προϊστάμενος ΕΥΣΣΑΑΠ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ. ΕΣΠΑ 2014-2020 Στρατηγική Προτεραιότητες - Αρχιτεκτονική. Γιάννης Φίρμπας Προϊστάμενος ΕΥΣΣΑΑΠ ΕΣΠΑ 2014-2020 Στρατηγική Προτεραιότητες - Αρχιτεκτονική Γιάννης Φίρμπας Προϊστάμενος ΕΥΣΣΑΑΠ Το Νέο ΕΣΠΑ εντάσσεται στο αναπτυξιακό όραμα για την Ελλάδα του 2020 Να περιοριστούν οι συνέπειες της κρίσης

Διαβάστε περισσότερα

Διαρθρωτικά Ταμεία για την περίοδο 2014-2020

Διαρθρωτικά Ταμεία για την περίοδο 2014-2020 Διαρθρωτικά Ταμεία για την περίοδο 2014-2020 Πρακτικός Οδηγός Πώς να σχεδιάσετε ένα πολυταμειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα για την ενεργειακά αποδοτική ανακαίνιση του κτιριακού δυναμικού Σχεδιάζετε τα επιχειρησιακά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΚΑΤΑΡΓΟΥΝΤΑΙ Η ΑΠΟΡΡΟΦΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ «ΑΘΗΝΑ» 6/2 ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΚΑΤΑΡΓΟΥΝΤΑΙ Η ΑΠΟΡΡΟΦΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ «ΑΘΗΝΑ» 6/2 ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΙΔΡΥΜΑ 1 186 ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ, ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) ΚΟΜΟΤΗΝΗ 2 374 ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) ΚΟΜΟΤΗΝΗ 3 42 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

H Μητροπολιτική Αθήνα αντιμετωπίζει ριζικές αλλαγές και σύνθετα πολεοδομικά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά προβλήματα

H Μητροπολιτική Αθήνα αντιμετωπίζει ριζικές αλλαγές και σύνθετα πολεοδομικά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά προβλήματα 1 2 H Μητροπολιτική Αθήνα αντιμετωπίζει ριζικές αλλαγές και σύνθετα πολεοδομικά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά προβλήματα 3 Περιβαλλοντική υποβάθμιση 4 Σε αναζήτηση της σύγχρονης ταυτότητας 5 Ανεργία -

Διαβάστε περισσότερα

«Δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες στο Νομό Ιωαννίνων»

«Δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες στο Νομό Ιωαννίνων» ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ «Δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες στο Νομό Ιωαννίνων» ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞH ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Σ Επαγγελματοβιοτεχνών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ 1 : ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΞΟΝΑΣ 1 : ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΞΟΝΑΣ 1 : ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 1β) προαγωγή επιχειρηματικών επενδύσεων στην Ε&Κ, ανάπτυξης δεσμών και συνεργειών μεταξύ επιχειρήσεων, κέντρων

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκές πολιτικές και πρακτικές για την προώθηση της ενεργειακής απόδοσης σε κατοικίες με χαμηλό ετήσιο εισόδημα

Ευρωπαϊκές πολιτικές και πρακτικές για την προώθηση της ενεργειακής απόδοσης σε κατοικίες με χαμηλό ετήσιο εισόδημα Ευρωπαϊκές πολιτικές και πρακτικές για την προώθηση της ενεργειακής απόδοσης σε κατοικίες με χαμηλό ετήσιο εισόδημα Ανθή Χαραλάμπους Διευθύντρια Ενεργειακού Γραφείου Κυπρίων Πολιτών 22 Δεκεμβρίου 2014

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακές και εθνικές πολιτικές

Περιφερειακές και εθνικές πολιτικές Προώθηση και Ενίσχυση της Πρωτοβουλίας του Συμφώνου των Δημάρχων στην Ελλάδα: «Περισσότεροι συμμετέχοντες, καλύτερα Σχέδια Δράσης στην Ευρώπη» Αθήνα, 12-13 Ιουνίου 2014 Περιφερειακές και εθνικές πολιτικές

Διαβάστε περισσότερα

Οι Άξονες, τα Μέτρα και οι στόχοι του Στρατηγικού Σχεδίου

Οι Άξονες, τα Μέτρα και οι στόχοι του Στρατηγικού Σχεδίου Οι Άξονες, τα Μέτρα και οι στόχοι του Στρατηγικού Σχεδίου Άξονας 1 : Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής 1.1. Φυσικό και οικιστικό περιβάλλον 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 Βελτίωση, προστασία και αποκατάσταση του φυσικού

Διαβάστε περισσότερα

8. Συµπεράσµατα Προτάσεις

8. Συµπεράσµατα Προτάσεις 8. Συµπεράσµατα Προτάσεις Όπως φάνηκε από όλα τα παραπάνω ο οικότοπος των Μεσογειακών Εποχικών Λιµνίων αποτελεί συγκριτικό πλεονέκτηµα των περιοχών µελέτης και η διατήρηση του µπορεί να συνδυαστεί άµεσα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΙ ΚΩΔ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ 2014 2013 ΔΙΑΦ ΔΙΑΦ(%)

ΑΕΙ ΚΩΔ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ 2014 2013 ΔΙΑΦ ΔΙΑΦ(%) 5ο Επιστημονικό πεδίο ΑΕΙ ΚΩΔ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ 2014 2013 ΔΙΑΦ ΔΙΑΦ(%) 347 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ 17.775 16.838 937 5.6% 240 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πόλη = χώρος συνάντησης του συνόλου των ανθρώπινων δραστηριοτήτων

Πόλη = χώρος συνάντησης του συνόλου των ανθρώπινων δραστηριοτήτων Πόλη = χώρος συνάντησης του συνόλου των ανθρώπινων δραστηριοτήτων ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ μάλιστα δὲ καὶ τοῦ κυριωτάτου πάντων ἡ πασῶν κυριωτάτη καὶ πάσας περιέχουσα τὰς ἄλλας. Αὕτη δ ἐστὶν ἡ καλουμένη πόλις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. 4. Την Α.Π. 14053/ΕΥΣ 1749/27.03.08 Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει.

ΑΠΟΦΑΣΗ. 4. Την Α.Π. 14053/ΕΥΣ 1749/27.03.08 Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ταχ. Δ/νση : 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών Μυτιλήνη Ταχ.Κώδικας : 81100 Πληροφορίες : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΧΑΤΖΕΛΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αλλαγή στα κοινωνικά, οικονομικά και πολεοδομικά δεδομένα της περιοχής του Κέντρου της Πόλης

Αλλαγή στα κοινωνικά, οικονομικά και πολεοδομικά δεδομένα της περιοχής του Κέντρου της Πόλης Αλλαγή στα κοινωνικά, οικονομικά και πολεοδομικά δεδομένα της περιοχής του Κέντρου της Πόλης Ο Δήμος Λεμεσού πρωτοστάτησε για την δημιουργία του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου στο κέντρο της πόλης αφού πίστευε

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ»

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ» «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ» Εισηγήτρια: Έφη Γουνελά Στέλεχος της ΕΕΤΑΑ ΑΠΟΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ & ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ Η υλοποίηση μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής για

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ TOMEA ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΜΕΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014-2020 2020 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

5ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ)

5ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 5ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (ΑΓΡΙΝΙΟ) ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Επενδυτικές ευκαιρίες

Επενδυτικές ευκαιρίες Επενδυτικές ευκαιρίες Αναπτυξιακός Νόμος 3908/2011 1 Περιεχόμενα 1. Επενδυτικές Δραστηριότητες & Κίνητρα 2. Ποσοστά & Ζώνες ενίσχυσης 3. Βασικοί όροι και προϋποθέσεις 4. Κριτήρια Αξιολόγησης Σημείωση:

Διαβάστε περισσότερα

Ο τουρισμός κρουαζιέρας ως περιοριστικός παράγοντας ανάπτυξης με όρους αειφορίας της Πάτμου Δωδεκανήσου

Ο τουρισμός κρουαζιέρας ως περιοριστικός παράγοντας ανάπτυξης με όρους αειφορίας της Πάτμου Δωδεκανήσου ΔΠΜΣ Πολεοδομία Χωροταξία Ευνοϊκοί και περιοριστικοί παράγοντες του σχεδιασμού με όρους αειφορίας Σ.Αυγερινού-Κολώνια, Ρ.Κλαπατσέα, Ν. Μπελαβίλας Ο τουρισμός κρουαζιέρας ως περιοριστικός παράγοντας ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 2003-2005 Δύο χρόνια μετά την ιδρυτική του Συνέλευση το Δίκτυο, μέσα στα πλαίσια των αξόνων που αυτή έθεσε και με βάση τη μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2012 Δράσεις κοινωνικής αλληλεγγύης και προώθησης της απασχόλησης Ο κυρίαρχος στόχος μας για το 2012 Συγκεκριμένη στόχευση για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ Για τις απαιτούμενες δράσεις, που εξυπηρετούν και προωθούν τους ειδικούς στόχους για κάθε αναπτυξιακή προτεραιότητα του Δήμου Θηβαίων, εμπίπτουν στο πεδίο

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΓΟΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ»

«ΑΓΟΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ» «ΑΓΟΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ» Εισηγητής Κ.Γ.Χατζηγιαννάκης, Δικηγόρος, Δ.Ν. «NOMOS»Δικηγορική Εταιρία Θεσσαλονίκης Νομικός Σύμβουλος Σ.Β.Β.Ε. Οι αιτίες που επιβάλουν την ανάπτυξη της «πράσινης»

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδοτικό Εργαλείο Jessica

Χρηματοδοτικό Εργαλείο Jessica Χρηματοδοτικό Εργαλείο Jessica Βορείου Αιγαίου Παρουσίαση JESSICA και Πρόσκλησης Υποβολής Έργων Αθήνα, Φεβρουάριος 2013 Agenda Βασική περιγραφή της πρωτοβουλίας JESSICA και επιλεξιμότητα έργων Προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

Α.1.1.α.6 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Α.1.1.α.6 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Α.1.1.α.6 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 1. ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 1.1 Πληθυσµός Κατά την εκπόνηση του

Διαβάστε περισσότερα

Πρέβεζα, 8 9 Οκτωβρίου 2012. Πέπη Θεοδώρου. S.M.R. Consultants

Πρέβεζα, 8 9 Οκτωβρίου 2012. Πέπη Θεοδώρου. S.M.R. Consultants Training Session Ευκαιρίες χρηµατοδότησης για έργα σχετικά µε την προστασία του περιβάλλοντος στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας και στην Περιφέρεια Ηπείρου γενικότερα Πρέβεζα, 8 9 Οκτωβρίου 2012 «Ειδικές

Διαβάστε περισσότερα

Λάρισα - Αίτηση για το Ευρωπαϊκό Βραβείο Πράσινης Πρωτεύουσας 2016

Λάρισα - Αίτηση για το Ευρωπαϊκό Βραβείο Πράσινης Πρωτεύουσας 2016 12. Ολοκληρωμένη Περιβαλλοντική Διαχείριση 12Α. Παρουσίαση κατάστασης Η περιβαλλοντική στρατηγική, όπως και η αναπτυξιακή πολιτική, σύμφωνα με το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Λαρισαίων για τα έτη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑνΕΚ 2014-2020. Στρατηγικός Στόχος του ΕΠΑνΕΚ:

ΕΠΑνΕΚ 2014-2020. Στρατηγικός Στόχος του ΕΠΑνΕΚ: ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 Στρατηγικός Στόχος του ΕΠΑνΕΚ: «η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, της μετάβασης στην ποιοτική επιχειρηματικότητα με αιχμή την καινοτομία και την

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSAL ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΡΕΙΝΗΣ

UNIVERSAL ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΡΕΙΝΗΣ UNIVERSAL ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΡΕΙΝΗΣ UNIVERSAL ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΡΕΙΝΗΣ ΟΜΑΔΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ RUBIN MALLOWS WORLDWIDE, Inc. ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ AECOM Ltd ΔΙΕΘΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Εμμανουέλα Κουρούση Μονάδα Β Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014 52

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014 52 Ενότητα 8... 53 8.1 Αξιολόγηση του εσωτερικού περιβάλλοντος Δήμου Λαρισαίων και εντοπισμός των κρίσιμων ζητημάτων εσωτερικής ανάπτυξης (Δυνατότητες Αδυναμίες, Κρίσιμα ζητήματα)... 53 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδότηση δράσεων στον Τομέα του Περιβάλλοντος. Προγραμματική Περίοδος 2014-2020

Χρηματοδότηση δράσεων στον Τομέα του Περιβάλλοντος. Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Χρηματοδότηση δράσεων στον Τομέα του Περιβάλλοντος Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 ΠΟΡΟΙ Π.Π 2014-2020 ΕΠ - ΥΜΕ - ΠΕΡΑΑ (ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ) ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ ΠΟΡΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕ ΠΕΠ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ»

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 Θέμα: «Η ανάγκη για έναν ολοκληρωμένο Ενεργειακό Σχεδιασμό στο

Διαβάστε περισσότερα

COMMUNITY LED LOCAL DEVELOPMENT. Ενημέρωση για το πρόγραμμα 2014-2020 στην Ανατολική Πελοπόννησο

COMMUNITY LED LOCAL DEVELOPMENT. Ενημέρωση για το πρόγραμμα 2014-2020 στην Ανατολική Πελοπόννησο Ενημέρωση για το πρόγραμμα 2014-2020 στην Ανατολική Πελοπόννησο COMMUNITY LED LOCAL DEVELOPMENT Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων Ανατολικής Πελοποννήσου 2 Η Αναπτυξιακή Πάρνωνα Α.Ε. Ιδρύθηκε

Διαβάστε περισσότερα

«Ολοκληρωμένες πολιτικές διαχείρισης της αστικής ανάπτυξης και αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής».

«Ολοκληρωμένες πολιτικές διαχείρισης της αστικής ανάπτυξης και αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής». «Ολοκληρωμένες πολιτικές διαχείρισης της αστικής ανάπτυξης και αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής». Mάρω Ευαγγελίδου. Αρχιτέκτων - Πολεοδόμος/ Χωροτάκτης Αθήνα 21.11.13 Περιφέρεια Αττικής Ημερίδα με θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΣΤΟ 1 ο ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ για την περίοδο προγραµµατισµού 2014-2020 Αγαπητοί προσκεκληµένοι, Βρισκόµαστε στον µέσον µιας πολύ σηµαντικής διαδικασίας.

Διαβάστε περισσότερα

KOΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΤΑΛΥΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

KOΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΤΑΛΥΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ KOΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΤΑΛΥΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Δημήτρης Χατζαντώνης Δρ. Οικονομικής των Επιχειρήσεων Δ/ντής Τομέα Επιχειρηματικότητας ΣΕΒ Ηράκλειο 27/11/14 Περιεχόμενο της παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ Νέο Πρότυπο Ανάπτυξης Η χώρα ήταν για περίπου 30 χρόνια εγκλωβισµένη σε µια πραγµατικότητα που

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ: ΑΙΤΙΕΣ, ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ, ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ

ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ: ΑΙΤΙΕΣ, ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ, ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ: ΑΙΤΙΕΣ, ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ, ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΑ Η κρίση στον χώρο των Μηχανικών δεν είναι σημερινό φαινόμενο. Μετά την κορύφωση της

Διαβάστε περισσότερα

Προοπτικές ανάπτυξης του Τουρισμού στην Ηγουμενίτσα και στο Νομό Θεσπρωτίας που διαμορφώνονται με την ολοκλήρωση της Εγνατίας Οδού

Προοπτικές ανάπτυξης του Τουρισμού στην Ηγουμενίτσα και στο Νομό Θεσπρωτίας που διαμορφώνονται με την ολοκλήρωση της Εγνατίας Οδού Εισηγητής: Σωκράτης Σεϊτανίδης Προοπτικές ανάπτυξης του Τουρισμού στην Ηγουμενίτσα και στο Νομό Θεσπρωτίας που διαμορφώνονται με την ολοκλήρωση της Εγνατίας Οδού παρακολούθηση των χωρικών επιδράσεων του

Διαβάστε περισσότερα

Εξέλιξη του λιανικού εμπορίου. Προς νέες κεντρικότητες στον αστικό χώρο.

Εξέλιξη του λιανικού εμπορίου. Προς νέες κεντρικότητες στον αστικό χώρο. Εξέλιξη του λιανικού εμπορίου. Προς νέες κεντρικότητες στον αστικό χώρο. Βάλια Αρανίτου, ΙΝΕΜΥ, Πανεπιστήμιο Κρήτης Ιων Σαγιάς, ΕΜΠ ΟΡΣΑ-ΕΣΕΕ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΠΟΛΗ. Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ 2014 - ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΩΝ (Οικονιμικό Κριτήριο)

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ 2014 - ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΩΝ (Οικονιμικό Κριτήριο) ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ 2014 - ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΩΝ (Οικονιμικό Κριτήριο) ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΧΟΛΗΣ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΘΕΣΕΩΝ ΒΑΣΗ (ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑ- ) ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Τ.Ε.Ι.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Θέρμη, 28 Μαρτίου 2014 Αρ. Πρωτ.: 204 Προς: Πίνακας Αποδεκτών ΠΑΡΑΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Την αρωγή του κλάδου Τεχνολογιών

Την αρωγή του κλάδου Τεχνολογιών ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΛΟΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΤΕΧΟΝΟΛΟΓΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Προστασία του Περιβάλλοντος με τη χρήση Την αρωγή του κλάδου Τεχνολογιών Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Έγκριση του νέου ΕΣΠΑ για την περίοδο 2014-2020 από την Ε.Ε

Έγκριση του νέου ΕΣΠΑ για την περίοδο 2014-2020 από την Ε.Ε Έγκριση του νέου ΕΣΠΑ για την περίοδο 2014-2020 από την Ε.Ε ΕΣΠΑ 2014-2020 Το 3 ο πρόγραμμα μεταξύ των 28 που εγκρίνεται από την Κομισιόν Ταχεία υποβολή και έγκριση των επιμέρους Επιχειρησιακών Προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Επιχορήγηση ΟΤΑ για Εξοικονόμηση Ενέργειας» Εισηγητής: Δ. Μπαϊρακτάρης Ειδικός Σύμβουλος ΚΕΔΕ

Θέμα: «Επιχορήγηση ΟΤΑ για Εξοικονόμηση Ενέργειας» Εισηγητής: Δ. Μπαϊρακτάρης Ειδικός Σύμβουλος ΚΕΔΕ Θέμα: «Επιχορήγηση ΟΤΑ για Εξοικονόμηση Ενέργειας» Εισηγητής: Δ. Μπαϊρακτάρης Ειδικός Σύμβουλος ΚΕΔΕ 1 Έργα και Δράσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας στους Δήμους I. Αμιγώς Διοικητικές Λειτουργίες Δημοτικά Καταστήματα

Διαβάστε περισσότερα