«ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ(ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΑΡΩΣΗ ΟΔΩΝ»

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ(ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΑΡΩΣΗ ΟΔΩΝ»"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Δημοτικός Κήπος, Χανιά Κρήτης, Τ.Κ Τηλ.: , Fax: site :www.chania.gr, ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ & ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ Προϋπολογισμός: ,42 (με ΦΠΑ) Χρηματοδότηση: ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ Κ.Α ΓΕΝΙΚA. Αντικείμενο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 «ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ(ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΑΡΩΣΗ ΟΔΩΝ» Το παρόν τεύχος της Συγγραφής Υποχρεώσεων (Σ.Υ.) αφορά τους ειδικούς συμβατικούς όρους, με βάση τους οποίους, σε συνδυασμό με τους όρους των λοιπών τευχών του διαγωνισμού, θα εκτελεστεί από τον ανάδοχο που θα αναδειχτεί, η ανατιθέμενη υπηρεσία της καθαριότητας των κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Χανίων για ένα έτος από την υπογραφή της σύμβασης. Το αντικείμενο της υπηρεσίας, που περιγράφεται αναλυτικά στο κεφάλαιο της Τεχνικής Περιγραφής περιλαμβάνει εργασίες σάρωσης, αποψίλωσης, ασβεστόχρωσης οδών και πλατειών, καθαρισμό λαϊκών αγορών, πλύσιμο πεζοδρομίων και πλατειών, πλύσιμο κάδων απορριμμάτων,εκχωμάτωση ρείθρων, αποξήλωση αφισών, κόψιμο κλαδιών (που εμποδίζουν κυκλοφορία ορατότητα οδών) σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Χανίων (Χανίων, Νέας Κυδωνίας, Ακρωτηρίου, Ελ. Βενιζέλου, Θερίσου, Κεραμειών, Σούδας). 2. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ Μετά την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού, καταρτίζεται η σχετική σύμβαση, η οποία ρυθμίζει όλες τις λεπτομέρειες για την εφαρμογή της κατακύρωσης. Το συμφωνητικό που υπογράφεται έχει διαπιστωτικό χαρακτήρα. Το συμφωνητικό καταρτίζεται στην ελληνική γλώσσα, με βάση τους όρους που περιλαμβάνονται στη Διακήρυξη και στα λοιπά τεύχη του διαγωνισμού καθώς και στην προσφορά του αναδόχου, θα διέπεται από το ελληνικό Δίκαιο και δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους προς το περιεχόμενο της Αναλυτικής Διακήρυξης και της παρούσας. Η σύμβαση, που περιλαμβάνει λεπτομερώς όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις για την υλοποίηση της υπηρεσίας, καθώς και τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των συμβαλλομένων μερών, καταρτίζεται με βάση την κατακύρωση, την προσφορά και την προκήρυξη. Σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, εφόσον συμφωνήσουν προς τούτο και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και υπό την προϋπόθεση ότι η τροποποίηση προβλέπεται από συμβατικό όρο, μπορεί να τροποποιείται η σύμβαση, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου. Η απόφαση της διοίκησης, με την οποία συναινεί στην τροποποίηση, δύναται να προσβληθεί από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον. Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν:. Έχει ολοκληρωθεί η εκτέλεση της υπηρεσίας καθαρισμού των εξωτερικών χώρων του Δήμου Χανίων με τη λήξη του ημερολογιακού έτους που αρχίζει να υπολογίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. 2. Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις.

2 3. Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύτηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση. Ο μειοδότης, στον οποίο θα κατακυρωθεί ο διαγωνισμός, υποχρεούται να προσέλθει μέσα σε δέκα (0) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίηση της υπηρεσίας μετά την ανακοίνωση της έγκρισης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού από τον προσυμβατικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, για την υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού. 3. ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 3. Μέτρα ασφάλειας Αποφυγή ατυχημάτων προστασία Περιβάλλοντος Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας, των διατάξεων και κανονισμών για την πρόληψη ατυχημάτων στο προσωπικό του ή σε οποιαδήποτε τρίτο και την λήψη μέτρων προστασίας του περιβάλλοντος. Σχετικά με την λήψη μέτρων ασφαλείας είναι υποχρεωμένος να εκπονεί με ευθύνη του κάθε σχετική μελέτη ( σήμανση εργασιών κ.λ.π. ). Να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να μην παρεμποδίζει την εκτέλεση οποιωνδήποτε άλλων έργων ή εργασιών του Δημόσιου τομέα. Να προστατεύει τις υπάρχουσες κατασκευές και εκμετάλλευση και να αποκαθιστά με ευθύνη του κάθε βλάβη ή διακοπή λειτουργίας. Να εφοδιάζει το προσωπικό του με τα προβλεπόμενα για κάθε εργασία μέσα ατομικής προστασίας. Να τηρεί και να είναι πάντα ενημερωμένος ο φάκελος περί υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων όπως ορίζεται στο Π.Δ 305/996. Η Δ/νση Περιβάλλοντος Πρασίνου & Καθαριότητας του Δήμου έχει τη δυνατότητα: Α) να απαγορεύσει τη χρήση κάθε εργαλείου ή μηχανήματος που κρίνεται ακατάλληλο για την εργασία που προορίζεται ή που δεν παρέχει ασφάλεια στο έργο και το προσωπικό. Β) να δώσει εντολή στον ανάδοχο να απομακρύνει από το έργο προσωπικό που δεν είναι έμπειρο για την εκτέλεση κάποιας εργασίας. 3.2 Εργασίες σάρωσης αποψίλωσης ασβεστόχρωσης Με τις εργασίες σάρωσης, αποψίλωσης και ασβεστόχρωσης όλων των οδών και πλατειών του Δήμου Χανίων, προβλέπονται: α. εργασίες αποψίλωσης ρείθρων, πεζοδρομίων, δέντρων από παράσιτα και παραφυάδες. Θα προηγηθεί απομάκρυνση φερτών υλικών και χωμάτων όπου υπάρχουν, από τις παρειές των οδών με μικρό μηχανικό φορτωτή και στην συνέχεια θα ακολουθήσει η ασβεστόχρωση των ρείθρων, τα παραγόμενα υλικά της αποψίλωσης και σάρωσης θα τοποθετούνται εντός πλαστικών σάκων, θα μεταφέρονται στους πλησιέστερους κάδους απορριμμάτων και θα απομακρύνονται για τελική διάθεση από την υπηρεσία του Δήμου. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει πλησίον κάδος απορριμμάτων οι σάκοι θα απομακρύνονται αυθημερόν, από τον ανάδοχο σε νόμιμο χώρο. β. το άδειασμα όλων των καλαθιών απορριμμάτων, την αλλαγή σακούλας και καθάρισμα εξωτερικά του καλαθιού αν απαιτείται, γ. την συχνή και επιμελή καθαριότητα γύρω από τους κάδους απορριμμάτων, δ. τον καθαρισμό, ασβεστόχρωση και ότι άλλο απαιτείται στους χώρους όπου θα πραγματοποιηθούν εκδηλώσεις την προηγούμενη και την επόμενη μέρα της εκδήλωσης, ε. τον καθαρισμό, ασβεστόχρωση και ότι άλλο απαιτείται σε κάθε συνοικία και / ή οικισμό που πανηγυρίζει, την παραμονή της εορτής, στ. την σάρωση, αποψίλωση, καθαρισμό σε πάρκα, μνημεία, παιδικές χαρές κλπ ζ. το κόψιμο κλαδιών που εμποδίζουν την κυκλοφορία (ορατότητα οδών), η. την απομάκρυνση αφισών, πανό, αεροπανό που τοποθετούνται εκτός των προβλεπόμενων για το λόγο αυτό ταμπλό, θ. την απομάκρυνση όλων των νεκρών ζώων από οδόστρωμα ή κοινόχρηστους χώρους, ι. ο ανάδοχος υποχρεούται σε άμεση παρέμβαση σε τυχόν απρόβλεπτα περιστατικά που προήλθαν από οποιονδήποτε λόγο ή αιτία και χρήζουν καθαρισμού και σάρωσης. 3.3 Πλύσιμο κάδων απορριμμάτων Ο ανάδοχος οφείλει από 5/5 έως 5/0 να διαθέτει καθημερινά συμπεριλαμβανομένων Κυριακών και αργιών, καδοπλυντήριο με το απαιτούμενο προσωπικό (πλήρωμα)και τα απαιτούμενα υλικά (απορρυπαντικά πλύσης κάδων) για την πλήρη απόδοση και την ασφαλή λειτουργία του. Το κα- 2

3 δοπλυτήριο θα διατίθεται οκτώ (8) ώρες την ημέρα(00 κάδοι ημερησίως) και κατά τις ώρες που θα εκτελείται η Μηχανική αποκομιδή σε εβδομαδιαίο πρόγραμμα που θα εκπονείται από την Τμήμα Προγραμματισμού της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου. Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει με ποινή αποκλεισμού τα παρακάτω ιδιόκτητα μηχανικά μέσα, που απαιτούνται για τη σωστή εκτέλεση της υπηρεσίας :. Δύο μηχανοκίνητα οχήματα πλυσίματος πλατειών πεζοδρομίων αναρροφητικής λειτουργίας 2. Ένα ηλεκτροκίνητο μηχάνημα πλυσίματος πεζοδρομίων αναρροφητικής λειτουργίας πεζού χειριστή 3. Μία συσκευή αφαίρεσης τσίχλας 4. Ένα μικρό φορτωτή για τον καθαρισμό των παρειών των οδών τουλάχιστον χορτοκοπτικά μηχανήματα 6. Ένα μηχανοκίνητο όχημα με υδραυλικό χορτοκοπτικό βραχίονα 7. Πέντε τουλάχιστον φορτηγά αυτοκίνητα για την μεταφορά κλαδιών και προϊόντων αποψίλωσης τουλάχιστον χειραμαξίδια 9. Τρία μηχανικά σάρωθρα 3,5-6 κυβικών μέτρων 0. Ένα καδοπλυντήριο. Ένα αυτοκινούμενο ανυψωτικό καλαθοφόρο όχημα 2. Ένα εκσκαφέα φορτωτή. Ο ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά (άδειες κυκλοφορίας κ.λπ.) την ημέρα του διαγωνισμού. Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει το ανάλογο προσωπικό και τον αντίστοιχο εξοπλισμό ο οποίος πέρα των αναγκαίων εργαλείων (σκούπες φτυάρια, χειραμαξίδια κ.λπ.) θα περιλαμβάνει ένδυση (ομοιόμορφες ολόσωμες φόρμες, με γιλέκο σήμανση παπούτσια εργασίας, προστατευτικά γυαλιά, γάντια κ.λπ.) 3.4 Μηχανική σάρωση Η μηχανική σάρωση θα εκτελείται με μηχανικό αυτοκινούμενο σάρωθρο σε όλες τις ελεύθερες από παρκαρισμένα αυτοκίνητα οδούς του Δήμου σε κυκλικό επαναλαμβανόμενο πρόγραμμα. Τα απόβλητα του σαρώθρου θα μεταφέρονται σε νόμιμο χώρο. 4. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗ - ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ Η δαπάνη της υπηρεσίας καθαριότητας των κοινοχρήστων χώρων του Δήμου Χανίων χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους του Δήμου και θα βαρύνει την με Κ.Α σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του Δήμου Χανίων για το έτος 203 και θα επεκταθεί και στον προϋπολογισμό του έτους 204. Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται τμηματικά, σε διαστήματα όχι μικρότερα του ενός () μηνός, με την πρόοδο εκτέλεσης της υπηρεσίας. Τα εντάλματα θα εκδίδονται εντός δέκα (0) ημερών από την παραλαβή των δικαιολογητικών (χρόνος που απαιτείται για τον έλεγχο των δικαιολογητικών) και θα εξοφλούνται 30 μέρες μετά την έκδοση αυτών εφόσον δεν θα υπάρχουν νομικά κολλήματα και αφού γίνει ο προληπτικός έλεγχος από τον επίτροπο του ελεγκτικού συνεδρίου, σύμφωνα με τον Ν. 3202/2003. Δεν προβλέπεται χορήγηση προκαταβολής. Δεν προβλέπεται πληρωμή πρόσθετης καταβολής (πριμ). Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ανέρχεται σε ποσοστό 2% επί της προϋπολογισθείσας δαπάνης, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., ήτοι ,68 ευρώ. Η εγγύηση συμμετοχής εκδίδεται με βάση τα όσα ορίζονται στο άρθρο 5 της διακήρυξης. Πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, η οποία ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της προϋπολογισθείσας δαπάνης, μη συνυπολογιζόμενης της εκπτώσεως και μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., ήτοι ,22 ευρώ. Η ισχύς της εγγύησης καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι αορίστου διάρκειας. 5. ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 3

4 5. Ο ανάδοχος παραδίδει στην επιβλέπουσα υπηρεσία (Δ/νση Περιβάλλοντος Πρασίνου & Καθαριότητας ΔΠΠΚ) τιμολόγιο με το ένα δωδέκατο της ετήσιος δαπάνης κάθε τριάντα ημέρες. Η υπηρεσία διαβιβάζει το τιμολόγιο του ανάδοχου στην αρμόδια Οικονομική Υπηρεσία, συνημμένο με βεβαίωση του επιβλέποντος και του Προϊσταμένου του αρμόδιου Τμήματος της ΔΠΠΚ, Θεωρημένη από το Διευθυντή της επιβλέπουσας υπηρεσίας, με την οποία βεβαιώνεται ότι οι αναφερόμενες εργασίες στο πρόγραμμα εργασιών εκτελέστηκαν στο ακέραιο. Τα τμήματα Καθαριότητας της ΔΠΠΚ του Δήμου θα ελέγχουν την πιστή τήρηση των όρων της σύμβασης καθαριότητας καθημερινά. Εάν διαπιστωθεί από την Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου Χανίων παράλειψη ή πλημμελής εκτέλεση εργασιών τότε θα μειώνεται η αποζημίωση του αναδόχου στο πενταπλάσιο των εργασιών που παρέλειψε. Η εκτίμηση θα γίνεται από τις υπηρεσίες του Δήμου Χανίων. Εάν ο ανάδοχος επί τρεις (3) συνεχείς ημέρες παραλείπει ή πλημμελώς εκτελεί την εργασία του, τότε ο Δήμος Χανίων μπορεί να τον κηρύξει έκπτωτο και να εκπέσει η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης καθώς και να αναθέσει την υπηρεσία σε άλλο συμμετέχοντα στον διαγωνισμό. 5.2 Ο ανάδοχος φέρει ακέραια την ευθύνη για την τήρηση των όρων της σύμβασης. Οποιαδήποτε μεταβολή ή παραποίησή της επισύρει ποινή ανάλογη με το μέγεθος και τη διάρκεια της παράβασης. Αν αποδεδειγμένα δεν τηρηθούν οι συμβατικοί όροι από τον ανάδοχο, τότε η αναθέτουσα Αρχή δύναται να επιβάλει μονομερώς στον ανάδοχο ποινική ρήτρα, η οποία εξαρτάται από τη βαρύτητα της παράβασης των όρων. 5.3 Σε περίπτωση επανειλημμένης παράβασης των όρων της σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χανίων και η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καταπίπτει υπέρ του Δήμου Χανίων. 5.4 Η είσπραξη του προστίμου γίνεται με παρακράτηση από το λαβείν του αναδόχου ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης, εφόσον ο ανάδοχος δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό. Σε περίπτωση ένωσης, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλογικά σε όλα τα μέλη της ένωσης. 5.5 Όταν η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Χανίων διαπιστώσει παραβάσεις των όρων του άρθρου 68 του Ν. 3863/0 κατά τη διάρκεια υλοποίησης της υπηρεσίας καθαριότητας, η σύμβαση καταγγέλλεται. Όταν οι παραβάσεις διαπιστώνονται κατά την παραλαβή, τα δικαιώματα που απορρέουν από τη σύμβαση δεν ικανοποιούνται, καταβάλλονται, όμως, από τον αποδέκτη των υπηρεσιών οι αποδοχές στους εργαζομένους και αποδίδονται οι ασφαλιστικές τους εισφορές. 6. ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΠΤΩΤΟΥ 6. Ο ανάδοχος που δεν προσέρχεται μέσα στην προθεσμία που του ορίστηκε για να υπογράψει τη σχετική σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση ή την ανάθεση που έγινε στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και καλείται να υπογράψει τη σύμβαση ο αμέσως επόμενος στην κατάταξη υποψήφιος. Έκπτωτος επίσης κηρύττεται κατόπιν επανειλημμένης παράβασης των υποχρεώσεων του όπως απορρέουν από τη σύμβαση, τα τεύχη του διαγωνισμού και τη διακήρυξη. Έκπτωτος, επίσης, κηρύσσεται ο ανάδοχος κατά τις διατάξεις του άρθρου 50 του π.δ. 28/ Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή την ανάθεση ή τη σύμβαση όταν: α. Η σύμβαση δεν υπογράφτηκε ή η υπηρεσία δεν εκτελέστηκε χωρίς δική του υπαιτιότητα. β. Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 6.3 Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων αθροιστικά ή διαζευκτικά, οι παρακάτω κυρώσεις: α. Κατάπτωση, ολική ή μερική, της εγγύησης συμμετοχής ή καλής εκτέλεσης της σύμβασης, κατά περίπτωση. β. Εκτέλεση της υπηρεσίας καθαριότητας σε βάρος του εκπτώτου αναδόχου, πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 50 του Π.Δ/τος 28/980. Κάθε άμεση ή έμμεση προκαλούμενη 4

5 ζημία του Δήμου Χανίων ή τυχόν διαφέρον που θα προκύψει καταλογίζεται σε βάρος του έκπτωτου αναδόχου. γ. Προσωρινός ή οριστικός αποκλεισμός του αναδόχου γίνεται σύμφωνα με τη παρ.7 του άρθρου 50 του Π.Δ/τος 28/ Σε περίπτωση που η εκτέλεση της υπηρεσίας σε βάρος εκπτώτου αναδόχου γίνεται με τροποποίηση όρων της κατακύρωσης, της ανάθεσης ή της σύμβασης, από τις οποίες κηρύχθηκε έκπτωτος, κατά περίπτωση, κατά τον υπολογισμό του διαφέροντος σε βάρος του, λαμβάνεται υπόψη η διαφορά που τυχόν προκύπτει από την τροποποίηση των σχετικών όρων, η οποία συμψηφίζεται με το προς καταλογισμό ποσό. 7. ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ - ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ 7. Η σύμβαση διέπεται από το ελληνικό Δίκαιο. Σε περίπτωση διαφορών, που ενδεχομένως προκύψουν σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρμογή της σύμβασης ή εξ αφορμής της, η αναθέτουσα Αρχή και ο ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών. 7.2 Για κάθε διαφορά, που δεν είναι δυνατό να επιλυθεί σύμφωνα με τα παραπάνω, εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 3886/200 (ΦΕΚ 73 Α) «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 2 ης Ιουνίου 989 (L 395) και την Οδηγία 92/3/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25 ης Φεβρουαρίου 992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της ης Δεκεμβρίου 2007 (L 335). 7.3 Οι τυχόν διαφωνίες που προκύπτουν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης επιλύονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 273 του Ν.3463/2006, όπως αυτό ισχύει μετά την εφαρμογή του Ν.3852/ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Για την εκτέλεση του διαγωνισμού και της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρακάτω νομοθετημάτων:. οι διατάξεις του Ν. 3852/200 (ΦΕΚ 87 Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύει σήμερα, 2. άρθρα 209, 273 και λοιπές διατάξεις του Ν.3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 4 Α ), 3. οι διατάξεις του π.δ. 28/980 (ΦΕΚ Α), 4. οι διατάξεις του Π.Δ. 60/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/8/ΕΚ, περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/5/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 6ης Νοεμβρίου 2005, 5. οι διατάξεις του Ν.3886/200 (ΦΕΚ 73 Α) «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων», 6. οι διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 3979/20 (ΦΕΚ 38/ Τεύχος Α ) περί σύναψης δημοσίων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών καθαριότητας, ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Με την υπηρεσία καθαριότητας των κοινοχρήστων χώρων του Δήμου Χανίων για ένα έτος προβλέπονται εργασίες σάρωσης, αποψίλωσης, ασβεστόχρωσης οδών και πλατειών, καθαρισμός λαϊκών αγορών, πλύσιμο πεζοδρομίων και πλατειών, εκχωμάτωση ρείθρων, πλύσιμο κάδων απορριμμάτων, αποξήλωση αφισών, κόψιμο κλαδιών (που εμποδίζουν κυκλοφορία - ορατότητα οδών). Αναλυτικά οι απαιτούμενες εργασίες και το αναγκαίο προσωπικό ανά δημοτική ενότητα θα είναι: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ* ΑΝΑΓΚΑΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 5

6 Σάρωση, αποψίλωση, καθημερινώς για όλο το διάστημα της σύμβασης, της περιοχής που περικλείεται από τις οδούς: Πλατεία Τάλω Πειραιώς Σκαλίδη Μουργουνίου Εφέδρων Πολεμιστών Νεάρχου Ι. Σφακιανάκη - Πλ. Δικαστηρίων - Ηρ. Πολυτεχνείου. Σάρωση και αποψίλωση όλων των υπόλοιπων οδών και πλατειών τρείς (3) ημέρες την εβδομάδα ( Δευτέρα-Τετάρτη- Σάββατο) για όλο το διάστημα της σύμβασης 24 άτομα 20 άτομα τα οποία θα απασχολούνται και το Σάββατο Πλύσιμο πλατειών - πεζοδρομίων που περικλείονται από τις οδούς Κύπρου Κόρακα Βαλαωρίτου Τζανακάκη - Ν. Πλαστήρα Κυδωνίας - Πειραιώς και βόρεια δυο (2) την εβδομάδα από για όλο το διάστημα της σύμβασης 4 άτομα τα οποία θα απασχολούνται και το Σάββατο Πλύσιμο των πλατειών Αγοράς και Χορτατσών Σπλάντζιας πλατεία 866 -Ελευθερίας Κοτζάμπαση Κολοκοτρώνη Μητροπόλεως- Τάλω και Έλενας Βενιζέλου τρεις (3) φορές την εβδομάδα από για όλο το διάστημα της σύμβασης Καθαρισμός και πλύσιμο των τεσσάρων (5) λαϊκών αγορών που λειτουργούν στο Δήμο Χανίων. Θα απασχολείται το ίδιο προσωπικό που πλένει πεζοδρόμια και πλατείες δεδομένου ότι οι λαϊκές λειτουργούν 4 μέρες την εβδομάδα και ο χρόνος καθαρισμού και πλύσης τους δεν υπερβαίνει τις 3 με 4 ώρες για κάθε λαϊκή. ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ 48 άτομα ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑΣ ΚΥΔΩΝΙΑΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Σάρωση, αποψίλωση οδών πλατειών και ασβεστόχρωση κρασπεδορείθρων για όλο το διάστημα της σύμβασης καθημερινώς σε όλα τα διαμερίσματα της Δημοτικής Ενότητας. ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑΣ ΚΥΔΩΝΙΑΣ ΑΝΑΓΚΑΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 0 άτομα (για 0 μήνες) 6 άτομα (για 2 μήνες) 0 άτομα(για 0 μήνες) 6 άτομα (για 2 μήνες) ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Σάρωση, αποψίλωση οδών πλατειών και ασβεστόχρωση κρασπεδορείθρων από για όλο το διάστημα της σύμβασης σε όλα τα διαμερίσματα της Δημοτικής Ενότητας ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ ΑΝΑΓΚΑΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 2 άτομα (για 0 μήνες) 9 άτομα (για 2 μήνες) 2 άτομα(για0μήνες) 9 άτομα (για 2 μήνες) ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΓΚΑΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 6

7 Σάρωση, αποψίλωση οδών πλατειών και ασβεστόχρωση κρασπεδορείθρων για όλο το διάστημα της σύμβασης σε όλα τα διαμερίσματα της Δημοτικής Ενότητας ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 8 άτομα 8 άτομα ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΡΙΣΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Σάρωση, αποψίλωση οδών πλατειών και ασβεστόχρωση κρασπεδορείθρων για όλο το διάστημα της σύμβασης σε όλα τα διαμερίσματα της Δημοτικής Ενότητας ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΡΙΣΟΥ ΑΝΑΓΚΑΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 2 άτομα 2 άτομα ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΑΜΕΙΩΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Σάρωση, αποψίλωση οδών πλατειών και ασβεστόχρωση κρασπεδορείθρων για όλο το διάστημα της σύμβασης σε όλα τα διαμερίσματα της Δημοτικής Ενότητας ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΑΜΕΙΩΝ ΑΝΑΓΚΑΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 5 άτομα (για 0 μήνες) 3 άτομα (για 2 μήνες) 5 άτομα(για0μήνες) 3 άτομα (για 2 μήνες) ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΟΥΔΑΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Σάρωση, αποψίλωση οδών πλατειών και ασβεστόχρωση κρασπεδορείθρων για όλο το διάστημα της σύμβασης σε όλα τα διαμερίσματα της Δημοτικής Ενότητας ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΟΥΔΑΣ ΑΝΑΓΚΑΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 6 άτομα 6 άτομα Επιπλέον απαιτούνται και οι παρακάτω εργασίες οι οποίες αφορούν (κατά περίπτωση) όλες τις Δημοτικές Ενότητες: ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ (ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ) ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ Εκχωμάτωση ρείθρων (όπου απαιτείται) Σάρωση όλων των διαδημοτικών οδών με μηχανικό σάρωθρο από η Μαϊου έως 30 η Σεπτεμβρίου Η δαπάνη έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των ,42 (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) και θα βαρύνει την με Κ.Α σχετική πίστωση προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 203 και

8 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ Ι.Σάρωση, αποψίλωση, καθημερινώς για όλο το διάστημα της σύμβασης, της περιοχής που περικλείεται από τις οδούς: Πλατεία Τάλω Πειραιώς Σκαλίδη Μουργουνίου Εφέδρων Πολεμιστών Νεάρχου Ι. Σφακιανάκη - Πλ. Δικαστηρίων - Ηρ. Πολυτεχνείου. ΙΙ.Σάρωση και αποψίλωση όλων των υπόλοιπων οδών και πλατειών δύο (3) ημέρες την εβδομάδα για όλο το διάστημα της σύμβασης:. Ο Ανάδοχος οφείλει να εκτελεί τις παραπάνω εργασίες στους τομείς που του ορίζει από τον προηγούμενο μήνα η Επιβλέπουσα υπηρεσία.το πλύσιμο πεζοδρομίων από /3 έως 3/0 θα είναι τουλάχιστον από τις οδούς Κύπρου Κόρακα Βαλαωρίτη - Τζανακάκη Ν. Πλαστήρα - Κυδωνίας Πειραιώς και βόρεια δύο (2) φορές την εβδομάδα. 2. Το πλύσιμο πεζοδρομίων από /3 έως 3/0 θα είναι τουλάχιστον τρείς (3) φορές την εβδομάδα των πλατειών Αγοράς Χορτατσών Σπλάντζιας 866 Ελευθερίας - Κοτζάμπαση Κολοκοτρώνη Μητροπόλεως Τάλω - Έλενας Βενιζέλου. 3. Καθαρισμός και πλύσιμο των λαϊκών Αγορών που λειτουργούν στην Δημοτική ενότητα. Ο Καθαρισμός και το πλύσιμο θα γίνεται άμεσα μετά την παύση της λαϊκής περί ώρα Ο Ανάδοχος κατά το πλύσιμο Πλατειών και πεζοδρομίων υποχρεούται προηγουμένως να αφαιρεί τυχόν χρώματα, αυτοκόλλητα, τσίχλες και ότι άλλο δεν αφαιρείται με το πλύσιμο. Το πλύσιμο θα γίνεται με αυτοκινούμενο μηχάνημα πλύσης με απορροφητικό μηχανισμό. Στα πεζοδρόμια όπου δεν είναι δυνατή η πλύση λόγω προσβασιμότητας με το παραπάνω μηχάνημα αυτή θα γίνεται με μηχάνημα πεζού χειριστή. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑΣ ΚΥΔΩΝΙΑΣ Ο Ανάδοχος οφείλει να εκτελεί τις παραπάνω εργασίες στους τομείς που του ορίζει από τον προηγούμενο μήνα η Επιβλέπουσα υπηρεσία. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ Πρόγραμμα εκτελούμενων εργασιών, τρεις (3) φορές την εβδομάδα στις παρακάτω αναφερόμενες οδούς και πλατείες: Οδοί: Παλαιά Εθνική οδός από Κλαδισό μέχρι τα όρια με τον Δήμο Πλατανιά, Ν. Καζαντζάκη, Αρκαδίου Δασκαλογιάννη - Ελ. Βενιζέλου, Γ. Παπανδρέου, Ελευθερίας, Ειρήνης, Γερογιάννηδων, Δημ. Θεοτοκοπούλου, Κ. Τσισμενάκη, Ηρώων Πολυτεχνείου. Πλατείες: Πλατεία Πατητήρος Πλατεία Κτιστάκη, Πάνω Σταλός, Πλατεία Πυθίας, Δελφών, Πλατεία πάνω Δαράτσου, Μικρασιατών και Σμύρνης - Πλατεία Ελευθερίας - Πλατεία Αμαδολάκκου Αγ. Μαρίνας. Πρόγραμμα Εκτελούμενων εργασιών δύο (2) φορές την εβδομάδα στις παρακάτω οδούς: ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΑΚΡΥΣ ΤΟΙΧΟΣ ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ ΑΠΤΕΡΩΝ ΚΟΡΝΑΡΟΥ ΟΜΗΡΟΥ ΑΓΓΕΛΩΝ ΧΟΡΤΑΤΣΗ Ι.ΜΠΡΕΔΑΚΗ Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΤΡΟΙΑΣ ΠΟΛΥΡΡΗΝΑΣ Κ.ΤΣΙΣΜΕΝΑΚΗ ΙΩΑΝ. ΜΑΝΤΗ ΑΓ.ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΠΡΕΒΕΛΗΣ ΟΔΥΣΣΕΩΣ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΜΑΛΑΘΥΡΟΥ ΚΑΝΤΑΝΟΥ ΝΕΑΡΧΟΥ 8

9 ΠΕΡΙΟΧΗ Κ.ΔΑΡΑΤΣΟ - ΑΓ.ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ ΣΤΡ.ΠΑΝΤΕΛΑΚΗ ΑΓ.ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΝΕΑΡΧΟΥ Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ ΟΔΗΣΣΟΥ ΨΑΡΟΜΙΛΗΓΚΩΝ ΤΡΟΥΛΛΙΝΟΥ ΑΓΓΕΛΩΝ ΔΡΑΚΟΝΙΑΝΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗ Π.ΔΑΡΑΤΣΟ ΑΓΙΟΥ ΡΑΦΑΗΛ ΕΛ. ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗ ΣΦΑΚΙΩΝ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΟΧΗ Π. ΓΑΛΑΤΑΣ Β.ΧΑΤΖΗΤΖΑΝΑΚΗ ΕΜ.& ΙΩ.ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗ ΣΤΑΛΟΣ - Π.ΣΤΑΛΟΣ ΣΟΛΟΜΟΥ ΡΙΤΣΟΥ ΣΕΦΕΡΗ ΜΑΝΤΑΚΑ ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΥ ΣΥΝ. ΠΑΥΛΑΚΗ Κ. ΠΑΛΑΜΑ ΑΝΤ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΛΑΚΗ ΠΕΡΑΜΑΤΩΝ ΟΛΟΙ ΟΙ ΔΡΟΜΟΙ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗ Κ. ΓΑΛΑΤΑΣ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΔΟΜΕΝΕΟΣ ΚΟΡΚΙΔΗ ΑΓ.ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΗΓΟΡΙΑ ΑΠΤΕΡΩΝ ΤΡΟΙΑΣ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΑΡΚΑΔΙΟΥ Ι.ΜΠΡΕΔΑΚΗ ΜΑΡ.ΑΝΤΥΠΑ ΔΕΛΦΩΝ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ Μ.ΑΣΙΑΣ ΚΟΡΝΑΡΟΥ ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΥ ΑΡΚΑΔΙΟΥ ΧΟΡΤΑΤΣΗ ΦΩΤΗ ΚΟΝΤΟΓΛΟΥ ΙΩΝΙΑΣ ΟΜΗΡΟΥ ΟΔΥΣΣΕΩΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑΣ ΑΛ.ΖΟΡΜΠΑ ΒΑΓΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΒΟΥΚΟΛΕ 9

10 8Ης ΜΑΙΟΥ ΑΔΕΛΦΟΣΥΝΗΣ I.ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΣΚΟΥ ΑΓ.ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΑΓ. ΜΑΜΑ 25Ης ΜΑΡΤΙΟΥ ΒΛΑΣΙΟΥ ΙΟΥΛΙΑΝΟΥ ΦΛΟΡΙΝΤΑΣ ΕΛΑΙΩΝΩΝ ΣΠ.ΛΟΥΗ ΝΗΡΙΗΔΩΝ ΑΜΠΕΛΑΣ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΡΩΜΙΟΣΥΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΡΥΣΗΣ ΑΚΤΗΣ - ΑΠΤΕΡΑ ΔΑΣΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΑΠΤΕΡΩΝ ΠΟΛΥΡΡΗΝΙΑΣ ΑΓΓΕΛΩΝ ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΛΑΜΑΚΙ ΕΙΡΗΝΗΣ ΗΡ.ΑΥΓΟΥΛΑ ΑΓ.ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΟΜΑΧΩΝ ΚΟΡΚΙΔΗ ΠΙΝΑΚΑΣ Γ Πρόγραμμα Εκτελούμενων εργασιών δύο (2) φορές την εβδομάδα στις παρακάτω περιοχές και οδούς: ΜΑΚΡΥΣ ΤΟΙΧΟΣ ΚΑΣΤΑΛΙΑΣ ΚΩΣΤΗ ΠΑΛΑΜΑ ΚΑΛΤΕΤΖΩΝ ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΗΣ ΓΕΩΡ.ΒΑΜΒΟΥΝΑΚΗ ΚΟΥΣΤΟΓΕΡΑΚΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗ Π.ΔΑΡΑΤΣΟ ΓΕΩΡΓ. ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗ ΚΥΔΩΝΟΣ ΕΛ.ΞΕΝΑΚΗ ΣΚΗΝΑΒΡΕ ΠΡΩΤΕΩΣ ΑΜΠΕΛΩΝΟΣ ΜΑΛΑΘΥΡΟΥ ΚΑΝΤΑΝΟΥ ΜΑΛΕΜΕ ΔΡΟΜΟΠΗΓΑΔΟΥ ΔΗΜ.ΑΛΑΤΖΟΓΙΑΝΝΗ ΚΑΛΥΨΟΥΣ Ε.ΛΑΜΠΡΙΝΑΚΗ ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΔΩΝ ΤΑΠΕΙΝΑΚΗ Ν. ΑΝΤΑΡΑ ΔΡΟΜΟΝΕΡΟΥ ΜΟΥΣΟΥΡΩΝ ΒΟΥΡΚΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ Π.ΓΑΛΑΤΑΣ ΖΩΓΡΑΦΑΚΗ ΣΤΑΔΙΟΥ ΙΠΠΟΔΑΜΕΙΑΣ ΜΑΝΟΥ ΚΑΤΡΑΚΗ ΖΩΓΡΑΦΑΚΗ ΕΛ. ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗ ΜΝΗΜΕΙΑΚΟΣ ΧΩΡΟΣ Β.ΧΑΤΖΗΤΖΑΝΑΚΗ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΝΔΩΡΑΣ ΔΗΜ.ΚΑΤΣΙΦΑΡΑΚΗ ΑΓ.ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ ΕΛ. ΣΚΟΠΕΥΤΩΝ ΠΑΠΑΔΟΠΕΤΡΟΥ Μ.ΣΑΡΑΒΕΛΑΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΔΑΙΔΑΛΟΥ ΣΠΥΡΙΔΑΚΗ ΣΑΜΑΡΙΑΣ ΚΥΡΙΚΛΑΚΗ ΣΤΑΛΟΣ - Π.ΣΤΑΛΟΣ ΜΑΚΡΑΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗ Κ.ΓΑΛΑΤΑΣ

11 ΑΝΔΡΟΜΆΧΗΣ ΜΕΝΤΩΡΟΣ ΠΕΤΡΟΚΑΛΥΒΑΣ ΕΚΤΟΡΟΣ ΕΣΠΕΡΙΔΩΝ ΣΤΑΔΙΟΥ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ ΚΝΩΣΣΟΥ ΕΚΑΒΗΣ ΒΕΡΓΙΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΗΓΟΡΙΑ ΚΑΛΤΕΤΖΩΝ ΚΩΝΣ.ΦΟΥΜΗ ΜΑΛΕΜΕ ΚΑΛΛΙΓΑ Κ. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΚΟΝΔΥΛΑΚΗ Ν. Ξ ΥΛΟΥΡΗ ΑΛ. ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ Κ.ΑΡΜΕΝΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΟΒΗΣ ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΗΣ ΚΕΡΑΣΟΥΝΤΟΣ ΚΑΛΛΕΡΓΩΝ Μ.ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΥ ΜΙΛΗΤΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑΣ ΚΕΦΑΛΑΣ ΤΡΟΧΑΛΩΝ Δ.ΚΟΡΑΗ ΣΥΚΙΔΑΚΙΑ ΠΛΑΝΙΑΝΩΝ ΤΣΟΥΡΙΑΡΑΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΑΟΣ ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΓΕΡΟΣΠΥΛΙΟΥ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚ.ΦΩΚΑ ΜΕΤΟΧΙ ΠΕΣΟΝΤΩΝ ΑΓ.ΜΑΡΙΝΙΩΤΩΝ ΥΑΚΙΝΘΩΝ ΜΑΝ.ΜΑΥΡΟΓΕΝΟΥ Σ ΤΡ.ΙΕΡΑΡΧΩΝ ΟΔ. ΕΛΥΤΗ ΜΠΑΙΑΡΙ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Μ.ΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΣΠΗΛΙΑΣ ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΡΥΣΗΣ ΑΚΤΗΣ -ΑΠΤΕΡΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑΣ ΜΕΓΑΣΘΕΝΟΥΣ ΜΙΑΟΥΛΗ ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ ΠΑΛΛΑΔΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ Κ. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΛΟ Υ ΠΑΡΘΕΝΩΝΟΣ ΓΟΡΓΟΝΑΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΗ ΔΕΛΦΩΝ ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ ΝΕΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΠΟ ΒΑΜΒΑΚΟΠΟΥΛΟ ΕΩΣ ΚΑΙ ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΕΦΥΡΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΛΑΜΑΚΙ ΜΗΘΥΜΝΗΣ ΒΕΡΓΙΝΑΣ ΦΑΛΑΣΣΑΡΝΗΣ ΦΑΙΣΤΟΥ Φ.ΑΝΤΑΡΑ ΚΝΩΣΣΟΥ ΠΑΣΙΦΑΗΣ

12 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ Ο Ανάδοχος οφείλει να εκτελεί τις παρακάτω εργασίες στους τομείς που του ορίζει από τον προηγούμενο μήνα η Επιβλέπουσα υπηρεσία. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ Πρόγραμμα εκτελούμενων εργασιών, τρεις (3) φορές την εβδομάδα στις παρακάτω αναφερόμενες οδούς και πλατείες: Πρόγραμμα Εκτελούμενων εργασιών τρείς (3) φορές την εβδομάδα στις παρακάτω αναφερόμενες οδούς και Πλατείες: ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙΑΝΩΝ Αριστοτέλους Ελ Βενιζέλου Αγ. Ονουφρίου, Πλατεία Κουνουπιδιανών Πρόγραμμα Εκτελούμενων εργασιών δύο (2) φορές την εβδομάδα στις παρακάτω αναφερόμενους οδούς και Πλατείες ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙΑΝΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ - ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ - ΔΑΙΔΑΛΟΥ - ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ ΘΕΟΤΟΚΟΠΟΥΛΟΥ - ΑΓ. ΠΑΝΤΩΝ ΦΟΙΝΙΚΟΥΝΤΟΣ - ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΠΛΑΚΟΥΡΕΣ - ΦΙΛΙΑΣ ΤΩΝ ΛΑΩΝ - ΜΑΡΚΟΥ ΜΠΟΤΣΑΡΗ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΚΑΛΑΘΑ ΦΙΛΙΑΣ ΤΩΝ ΛΑΩΝ - ΑΠΟ S/M ΙΝΚΑ ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΤΟΥ ΚΑΛΑΘΑ ΣΤΡΟΦΗ ΠΡΟΣ ΧΩΡΑΦΑΚΙΑ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΧΩΡΑΦΑΚΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΧΩΡΑΦΑΚΙΩΝ (ΔΡΟΜΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΕΩΣ ΒΕΝΖΙΝΑΔΙΚΟ ΤΣΙΤΩΝΑΚΗ - ΦΙΛΙΑΣ ΤΩΝ ΛΑΩΝ ΑΠΟ ΓΕΦΥΡΑΚΙ ΜΕΧΡΙ ΧΩΡΑΦΑ) ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥ ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ - ΧΑΛΕΠΑΣ - ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΣΤΑΥΡΟΥ - ΠΑΡΚΟ ΣΤΑΥΡΟΥ -ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΛΕΞΗ ΖΟΡΜΠΑ Πρόγραμμα Εκτελούμενων εργασιών δύο (2) φορες την εβδομάδα στις παρακάτω αναφερόμενους οδούς και Πλατείες : Οικισμός Αγ. Ονουφρίου. ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΑΓ. ΟΝΟΥΦΡΙΟΥ ΑΓ. ΟΝΟΥΦΡΙΟΥ - ΑΡΚΑΔΙΟΥ - ΚΛΑΡΑΚΗ - ΚΑΛΛΕΡΓΗ - Κ. ΜΑΝΟΥ -ΓΑΛΑΝΑΚΗ - ΣΜΥΡΝΗΣ - ΚΟΡΝΑΡΟΥ - ΚΑΝΤΑΝΟΛΕΩΝ - Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ - Α. ΑΓΟΡΑΣΤΑΚΗ - Δ. ΘΕΟΤΟΚΟΠΟΥΛΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΚΑΛΑΘΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΑΛΛΙΝΟΥ - ΕΠΙΜΕΝΙΔΟΥ - ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΛΟΡΙΖΙΚΟΥ ΑΣΤΕΡΙΩΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΣΗΦΑΚΑ - ΜΙΝΩΟΣ - ΙΔΟΜΕΝΕΩΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΑΓΙΑΛΕ - ΓΛΑΥΚΟΥ - ΦΑΙΔΡΑΣ - ΑΡΙΑΔΝΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΧΩΡΑΦΑΚΙΑ 28" ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ - ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΤΑΡΣΑΝΑΣ - ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΚΑΜΠΑΝΙ ΔΡΟΜΟΣ ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙΑΝΑ - ΚΑΜΠΑΝΙ - ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΔΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΠΡΟΚΑΛΑΚΗ - ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ - ΠΑΡΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΑΡΩΝΙ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ - ΠΟΛΕΜΙΣΤΩΝ Μ. ΑΣΙΑΣ ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ - ΓΡΑΣ ΣΤΕΡΝΑΣ - ΜΑΧΗ ΤΟΥ 40 - ΠΛΑΤΕΙΑ ΡΟΡΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΛΟΥ - ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ - ΜΕΣΟΧΩΡΙΟΥ - ΠΥΡΓΟΥ - ΤΡΟΥΛΙΤΗ -ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ- ΤΡΟΥΛΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΠΙΘΑΡΙ ΠΛΑΤΗ - ΚΑΤΩ ΧΩΡΙΟ ΐ " ΠΑΡΟΔΟΣ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ - ΠΑΝΑΠΑΣ ΠΡΙΝΟΥ - Α' ΠΑΡΟΔΟΣ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΑΡΓΟΥΑΙΔΕΣ

13 ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΚΑΘΙΑΝΑ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ - ΑΝΕΜΟΜΥΛΩΝ - η ΠΑΡΟΔΟΣ ΑΝΤ. ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗ -2 η ΠΑΡΟΔΟΣ ΑΝΤ. ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗ - ΠΛΑΤΕΙΑ ΛΕΙΒΑΔΟΥΡΑ -ΕΑΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ - ΠΑΡΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ-ΧΡΙΣΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΠΑΖΙΝΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ - ΜΑΡΚΟΥ ΠΑΝΗΓΥΡΑΚΗ - ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΗΦΗ ΜΥΛΩΝΑΚΗ - ΑΡΜΙ - ΘΟΛΑΚΙΑΣ - Ν. ΠΗΣΤΟΛΑΚΗ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΣΤΕΡΝΕΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ - ΚΟΛΥΜΠΩΝ - 5,] C ΙΟΥΝΙΟΥ - ΣΠΥΡΟΥ ΚΑΓΙΑΔΕ - 0 ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΝΤΩΝ - ΠΛΟΚΑΛΩΝΑ - ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ - ΑΡΚΑΔΙΟΥ - ΞΥΛΟΠΟΡΤΑΣ - ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ - ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ - ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ - ΡΟΥΜΠΙΝΗΣ - ΠΡΟΚΟΠΗΣ - ΚΑΡΤΕΡΑΚΗ - ΧΑΡΑΚΑ - ΑΛΕΞ. ΚΑΖΑΚΟΥ - ΚΑΤΣΑΦΤΑΙΝΑΣ - ΡΟΥΔΙΑΣ - ΝΙΚΟΛΟΥ - ΑΓ.ΠΑΝΤΩΝ - ΚΑΝΔΑΝΟΛΕΩΝ - ΣΤΑΔΙΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΜΑΡΑΘΙ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΜΟΥΖΟΥΡΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ - ΠΕΡΒΟΛΙΤΣΑΣ - ΑΥΤ. Δ. ΛΙΟΝΑΚΗ -ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ ΑΝΑΓΝ. - NIK. ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ - ΠΛΑΤ. ΛΟΥΤΡΑΣ -ΛΙΟΝΑΚΗ ΜΙΜΗ - ΠΛΑΤΕΙΑ ΧΟΡΕΥΤΡΑΣ - ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗ ΚΩΝ/ΝΟΥ -ΡΟΥΜΑ - ΠΕΤΡΟΥ ΛΙΟΝΑΚΗ - ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ - ΕΥΘ. ΓΥΠΑΚΗ -ΠΕΣΟΝΤΩΝ - ΚΥΠΡΟΥ 974 ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΧΟΡΔΑΚΙ ΕΙΡΗΝΗΣ - ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ - ΕΡΜΗ - ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ - ΛΙΔΑΚΗ - ΚΕΦΑΛΕΣ - ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ - ΠΛ. ΛΑΚΟΣ - ΕΥΣΤ. ΦΛΑΣΚΑΚΙ - ΚΟΥΚΗΣΤΡΑ - ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΑΡΚΟ ΑΝΑΓΝ. ΤΣΟΥΧΛΑΡΑΚΗ - ΠΥΡΗΝΑ - ΚΕΝΤΑΚΗ - ΡΟΥΜΑ - ΣΑΜΟΛΙ - ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΔΡΟΜΟΣ - ΡΙΣΚΛΟΚΟ ΧΩΡΔΑΚΙ - ΚΑΜΕΡΑ - ΚΑΛΟΡΜΑ ΦΡΟΥΔΙΑ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΚΛΟΚΟ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΑΓ. ΤΡΙΑΔΑ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΚΟΡΑΚΙΕΣ ΙΩΑΝΝΗ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ - ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ - ΑΡΚΑΔΙΟΥ - ΠΑΡΚΟ ΒΟΥΤΣΑΔΑΚΗ - ΔΑΔΑΚΗ ΝΕΚΡΟΤ. - ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΠΑΡΜΠΟΠΟΥΛΟΥ -ΜΑΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ - Α ' ΠΑΡΟΔΟΣ - ΠΛ. ΕΙΡΗΝΗΣ - ΑΓ. ΤΡΙΑΔΟΣ - ΣΠΥΡΟΥ ΚΑΠΑΛΕ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ Ο Ανάδοχος οφείλει να εκτελεί τις παρακάτω εργασίες στους τομείς που του ορίζει από τον προηγούμενο μήνα η Επιβλέπουσα υπηρεσία. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ Πρόγραμμα εκτελούμενων εργασιών, τρεις (3) φορές την εβδομάδα στις παρακάτω αναφερόμενες οδούς και πλατείες: Σάρωση αποψίλωση οδών πλατειών και ασβεστόχρωση κρασπεδορείθρων σύμφωνα με τα παρακάτω: Πρόγραμμα εκτελούμενων εργασιών τρεις (3) φορές την εβδομάδα στις παρακάτω αναφερόμενες οδούς και πλατείες : Μουρνιών Πλαστήρα Αγ. Μαρίνας Σοφ. Βενιζέλου Βαρθολομαίου Χρυσοπηγής Αγ. Αποστόλων Ελ. Βενιζέλου Νεροκούρου. Πρόγραμμα εκτελούμενων εργασιών δύο (2) φορές την εβδομάδα στις παρακάτω αναφερόμενες οδούς και πλατείες: Ν. Πλαστήρα Γογονή Ελευθερίας Περιβολίων Κων/λεως Ερμού Στρατουδάκη Θερίσσου έως Προφήτη Ηλία περιφερειακή οδός ΟΑΔΥΚ ανατολική οδός νοσοκομείου Νεροκούρου Λεωφ. Ηρακλείου - Λεωφ. Καραμανλή 28 η Οκτωβρίου 25 ης Μαρτίου Χναρά - Νοσοκομείο. Πρόγραμμα εκτελούμενων εργασιών μία () φορά την εβδομάδα στις παρακάτω αναφερόμενες οδούς και πλατείες που περικλείονται από Βαρθολομαίου Νεροκούρου Αγ. Σαράντα Χατζημιχάλη Νταλιάνη Ικάρου Δαιδάλου Αγ. Γεωργίου -Χατζαλη Πρόγραμμα εκτελούμενων εργασιών κάθε 5 μέρες στις παρακάτω οδούς : Περιφερειακή οδός ΟΑΔΥΚ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΡΙΣΣΟΥ

14 Ο Ανάδοχος οφείλει να εκτελεί τις παρακάτω εργασίες στους τομείς που του ορίζει από τον προηγούμενο μήνα η Επιβλέπουσα υπηρεσία από τον προηγούμενο μήνα για τον επόμενο καθώς και το ωράριο και την συχνότητα εργασιών. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ Πρόγραμμα εκτελούμενων εργασιών, τρεις (3) φορές την εβδομάδα στις παρακάτω αναφερόμενες οδούς και πλατείες: Πρόγραμμα εκτελούμενων εργασιών τρεις (3) φορές την εβδομάδα στις παρακάτω αναφερόμενες οδούς και πλατείες: Οικισμός Αγυιάς πλατεία Αγ. Κων/νου οδός Αγιάς έως στρατόπεδο οικισμός Βαμβακόπουλο Καζαντζάκη από Κλαδισό έως τέλος του οικισμού οικισμός Περιβόλια πλατεία Ηρώων πλατεία 5 δρόμων οικισμός Πασακάκι (Αγ. Βασιλείου). Πρόγραμμα εκτελούμενων εργασιών τρεις (3) φορά την εβδομάδα στους παρακάτω αναφερόμενους Οικισμούς : Οικισμός Αγυιάς Κυρτομάδο Βαρύπετρο Ποτιστήρια Λιγιδές Θέρισσο - Περιβόλια - Βαμβακόπουλο. Για τους μήνες Αύγουστο, Σεπτέμβριο, Οκτώβριο τέσσερις (4) εργαζόμενοι και τους μήνες Νοέμβριο, Δεκέμβριο, Ιανουάριο, Φεβρουάριο δύο (2) εργαζόμενοι θα διατίθενται στην Ενότητα με τις υποδείξεις της υπηρεσίας καθαριότητας του Δήμου σε ημερήσιο ή εβδομαδιαίο πρόγραμμα. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΑΜΕΙΩΝ Ο Ανάδοχος οφείλει να εκτελεί τις παρακάτω εργασίες στους τομείς που του ορίζει από τον προηγούμενο μήνα η Επιβλέπουσα υπηρεσία. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ Πρόγραμμα εκτελούμενων εργασιών, τρεις (3) φορές την εβδομάδα στις παρακάτω αναφερόμενες οδούς και πλατείες: Μαλάξας Κοντόπουλων Κάμπων Παπαδιανών Πλατυβόλας Δρακώνας και στις οδούς που συνδέουν μεταξύ τους οικισμούς. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΟΥΔΑΣ Ο Ανάδοχος οφείλει να εκτελεί τις παρακάτω εργασίες στους τομείς που του ορίζει από τον προηγούμενο μήνα η Επιβλέπουσα υπηρεσία από τον προηγούμενο μήνα για τον επόμενο καθώς και το ωράριο και την συχνότητα εργασιών. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ Πρόγραμμα εκτελούμενων εργασιών, τρεις (3) φορές την εβδομάδα στις παρακάτω αναφερόμενες οδούς και πλατείες: Πρόγραμμα εκτελούμενων εργασιών καθημερινά Πλατεία Σούδας Λιμενική ζώνη. Πρόγραμμα εκτελούμενων εργασιών δύο (2) φορές την εβδομάδα στις παρακάτω αναφερόμενες οδούς και πλατείες: Εθνάρχου Μακαρίου από την συμβολή της με τις οδούς Έλλης μέχρι Ναυτικό Νοσοκομείο - Πλωτάρχου Μαριδάκη Ακρωτηρίου έως 5 η Μεραρχία κόμβος Εθνικής οδού και στην Εθνάρχου Βενιζέλου. Εθνάρχου Βενιζέλου - Αγ. Κων/νου - Αρκαδίου Μακεδονομάχων Εθνάρχη Βενιζέλου περιοχή Βλητέ Οικισμός Τσικαλαριών Οικισμός Άπτερα Οικισμός Καλάμι. Για τους μήνες από Νοέμβριο έως και Μάρτιο (2) εργαζόμενοι θα διατίθενται στην Ενότητα με τις υποδείξεις της υπηρεσίας καθαριότητας του Δήμου σε ημερήσιο ή εβδομαδιαίο πρόγραμμα.

15 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ Από Δευτέρα έως και Σάββατο: Ημερήσια Μικτή Αποδοχή Εργαζόμενου 33,5 Συνολική Μισθοδοσία 48 εργαζομένων το Μήνα (Χωρίς Επιδόματα Εορτών & Αδείας): (Συνολική Μισθοδοσία από Δευτέρα έως και Σάββατο) = (Ημερήσιος Αριθμός Εργαζομένων) x (Αριθμός Ημερών Εργασίας από Δευτέρα έως και Σάββατο ανά μήνα) x (Αντίστοιχες Μικτές Αποδοχές ανά εργαζόμενο το ημερομίσθιο) Συνολική Μισθοδοσία 50 εργαζομένων το Μήνα (Χωρίς Επιδόματα Εορτών & Αδείας): = [24 άτομα x 22 ημέρες/μήνα x 33,5 το ημερομίσθιο/ άτομο] + [24 άτομα x 26 ημέρες/ μήνα x 33,5 το ημερομίσθιο/ άτομο] = 7.693, ,24 = ,52 το μήνα Συνολική Ετήσια Μισθοδοσία εργαζομένων (Χωρίς Επιδόματα Εορτών & Αδείας) = ,24 Επιδόματα Εορτών & Αδείας: = [(Ημερήσιος Αριθμός εργαζομένων) x (Επίδομα Χριστουγέννων + Επίδομα Πάσχα + Επίδομα Αδείας)] = 48 x [(25 ημερομίσθια x 33,5) + (5 ημερομίσθια x 33,5) + (3 ημερομίσθια x 33,5)]] = [48 x [837, , ,63]] =48 x.776,03 = ,44 ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ Κόστος μισθοδοσία εργαζομένων ,24 Επιδόματα Εορτών & Αδείας ,44 ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ,68 ΦΠΑ 3% 7.303,92 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ ,59 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑΣ ΚΥΔΩΝΙΑΣ Από Δευτέρα έως και Σάββατο: Ημερήσια Μικτή Αποδοχή Εργαζόμενου 33,5 Συνολική Μισθοδοσία 0 εργαζομένων το Μήνα (Χωρίς Επιδόματα Εορτών & Αδείας): (Συνολική Μισθοδοσία από Δευτέρα έως και Σάββατο) = (Ημερήσιος Αριθμός Εργαζομένων) x (Αριθμός Ημερών Εργασίας από Δευτέρα έως και Σάββατο ανά μήνα) x (Αντίστοιχες Μικτές Αποδοχές ανά εργαζόμενο το ημερομίσθιο)

16 Συνολική Μισθοδοσία 0 εργαζομένων το Μήνα (Χωρίς Επιδόματα Εορτών & Αδείας): = [0 άτομα/ ημερομίσθιο x 22 ημέρες/ μήνα x 33,5 το ημερομίσθιο/ άτομο] = 7.372,20 το μήνα Συνολική Μισθοδοσία 0 εργαζομένων για 0 μήνες (Χωρίς Επιδόματα Εορτών & Αδείας) ,00 Συνολική Μισθοδοσία 6 εργαζομένων το Μήνα (Χωρίς Επιδόματα Εορτών & Αδείας) = [6 άτομα/ ημερομίσθιο x 22 ημέρες/ μήνα x 33,5 το ημερομίσθιο/ άτομο] = 4.423,32 το μήνα Συνολική Μισθοδοσία 6 εργαζομένων για 2 μήνες (Χωρίς Επιδόματα Εορτών & Αδείας) 8.846,64 Συνολική Ετήσια Μισθοδοσία εργαζομένων (Χωρίς Επιδόματα Εορτών & Αδείας) = ,64 Επιδόματα Εορτών & Αδείας: = [(Ημερήσιος Αριθμός εργαζομένων) x (Επίδομα Χριστουγέννων + Επίδομα Πάσχα + Επίδομα Αδείας)] = [0 x [(25 ημερομίσθια x 33,5) + (5 ημερομίσθια x 33,5) + (3 ημερομίσθια x 33,5)]] = [0 x [837, , ,63]] = 0 x.776,03 = 7.760,30 ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ Κόστος μισθοδοσία εργαζομένων ,64 Επιδόματα Εορτών & Αδείας 7.760,30 ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ,94 ΦΠΑ 3% 3.042,76 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 3.37,70

17 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ Από Δευτέρα έως και Σάββατο: Ημερήσια Μικτή Αποδοχή Εργαζόμενου 33,5 Συνολική Μισθοδοσία 2 εργαζομένων το Μήνα (Χωρίς Επιδόματα Εορτών & Αδείας): (Συνολική Μισθοδοσία από Δευτέρα έως και Σάββατο) = (Ημερήσιος Αριθμός Εργαζομένων) x (Αριθμός Ημερών Εργασίας από Δευτέρα έως και Σάββατο ανά μήνα) x (Αντίστοιχες Μικτές Αποδοχές ανά εργαζόμενο το ημερομίσθιο) Συνολική Μισθοδοσία 2 εργαζομένων το Μήνα (Χωρίς Επιδόματα Εορτών & Αδείας): = [2 άτομα/ ημερομίσθιο x 22 ημέρες/ μήνα x 33,5 το ημερομίσθιο/ άτομο] = 8.846,64 το μήνα Συνολική Μισθοδοσία 2 εργαζομένων για 0 μήνες (Χωρίς Επιδόματα Εορτών & Αδείας) = 88466,40 Συνολική Μισθοδοσία 9 εργαζομένων το Μήνα (Χωρίς Επιδόματα Εορτών & Αδείας): = [9 άτομα/ ημερομίσθιο x 22 ημέρες/ μήνα x 33,5 το ημερομίσθιο/ άτομο] = 6.634,98 το μήνα Συνολική Μισθοδοσία 9 εργαζομένων για 2 μήνες (Χωρίς Επιδόματα Εορτών & Αδείας) = 3269,96 Επιδόματα Εορτών & Αδείας: = [(Ημερήσιος Αριθμός εργαζομένων) x (Επίδομα Χριστουγέννων + Επίδομα Πάσχα + Επίδομα Αδείας)] = [2 x [(25 ημερομίσθια x 33,5) + (5 ημερομίσθια x 33,5) + (3 ημερομίσθια x 33,5)]] = [2 x [837, , ,63]] = 2 x.776,03 = 2.32,36 ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ Κόστος μισθοδοσία εργαζομένων 0.736,36 Επιδόματα Εορτών & Αδείας 2.32,36 ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ,72 ΦΠΑ 3% 5.996,33 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ ,05

18 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ Από Δευτέρα έως και Σάββατο: Ημερήσια Μικτή Αποδοχή Εργαζόμενου 33,5 Συνολική Μισθοδοσία 8 εργαζομένων το Μήνα (Χωρίς Επιδόματα Εορτών & Αδείας): (Συνολική Μισθοδοσία από Δευτέρα έως και Σάββατο) = (Ημερήσιος Αριθμός Εργαζομένων) x (Αριθμός Ημερών Εργασίας από Δευτέρα έως και Σάββατο ανά μήνα) x (Αντίστοιχες Μικτές Αποδοχές ανά εργαζόμενο το ημερομίσθιο) Συνολική Μισθοδοσία 8 εργαζομένων το Μήνα (Χωρίς Επιδόματα Εορτών & Αδείας): = [8 άτομα/ ημερομίσθιο x 22 ημέρες/ μήνα x 33,5 το ημερομίσθιο/ άτομο] = 5.897,76 το μήνα Συνολική Ετήσια Μισθοδοσία εργαζομένων (Χωρίς Επιδόματα Εορτών & Αδείας) = ,2 Επιδόματα Εορτών & Αδείας: = [(Ημερήσιος Αριθμός εργαζομένων) x (Επίδομα Χριστουγέννων + Επίδομα Πάσχα + Επίδομα Αδείας)] = [8 x [(25 ημερομίσθια x 33,5) + (5 ημερομίσθια x 33,5) + (3 ημερομίσθια x 33,5)]] = [8 x [837, , ,63]] = 8 x.776,03 = 4.208,24 ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ Κόστος μισθοδοσία εργαζομένων ,2 Επιδόματα Εορτών & Αδείας 4.208,24 ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 84.98,36 ΦΠΑ 3%.047,58 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ ,94 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΡΙΣΟΥ Από Δευτέρα έως και Σάββατο: Ημερήσια Μικτή Αποδοχή Εργαζόμενου 33,5 Συνολική Μισθοδοσία 2 εργαζομένων το Μήνα (Χωρίς Επιδόματα Εορτών & Αδείας): (Συνολική Μισθοδοσία από Δευτέρα έως και Σάββατο) = (Ημερήσιος Αριθμός Εργαζομένων) x (Αριθμός Ημερών Εργασίας από Δευτέρα έως και Σάββατο ανά μήνα) x (Αντίστοιχες Μικτές Αποδοχές ανά εργαζόμενο το ημερομίσθιο) Συνολική Μισθοδοσία 2 εργαζομένων το Μήνα (Χωρίς Επιδόματα Εορτών & Αδείας): = [2 άτομα/ ημερομίσθιο x 22 ημέρες/ μήνα x 33,5 το ημερομίσθιο/ άτομο] = 8.846,64 το μήνα Συνολική Ετήσια Μισθοδοσία εργαζομένων (Χωρίς Επιδόματα Εορτών & Αδείας) = 06.59,68

19 Επιδόματα Εορτών & Αδείας: = [(Ημερήσιος Αριθμός εργαζομένων) x (Επίδομα Χριστουγέννων + Επίδομα Πάσχα + Επίδομα Αδείας)] = [2 x [(25 ημερομίσθια x 33,5) + (5 ημερομίσθια x 33,5) + (3 ημερομίσθια x 33,5)]] = [2 x [837, , ,63]] = 2 x.776,03 = 2.32,36 ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ Κόστος μισθοδοσία εργαζομένων 06.59,68 Επιδόματα Εορτών & Αδείας 2.32,36 ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ,04 ΦΠΑ 3% 6.57,37 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ ,4 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΑΜΕΙΩΝ Από Δευτέρα έως και Σάββατο: Ημερήσια Μικτή Αποδοχή Εργαζόμενου 33,5 Συνολική Μισθοδοσία 5 εργαζομένων το Μήνα (Χωρίς Επιδόματα Εορτών & Αδείας): (Συνολική Μισθοδοσία από Δευτέρα έως και Σάββατο) = (Ημερήσιος Αριθμός Εργαζομένων) x (Αριθμός Ημερών Εργασίας από Δευτέρα έως και Σάββατο ανά μήνα) x (Αντίστοιχες Μικτές Αποδοχές ανά εργαζόμενο το ημερομίσθιο) Συνολική Μισθοδοσία 5 εργαζομένων το Μήνα (Χωρίς Επιδόματα Εορτών & Αδείας): = [5 άτομα/ ημερομίσθιο x 22 ημέρες/ μήνα x 33,5 το ημερομίσθιο/ άτομο] = 3.686,0 το μήνα Συνολική Μισθοδοσία 5 εργαζομένων για 0 Μήνες (Χωρίς Επιδόματα Εορτών & Αδείας) = 36.86,00 Συνολική Μισθοδοσία 3 εργαζομένων το Μήνα (Χωρίς Επιδόματα Εορτών & Αδείας): = [3 άτομα/ ημερομίσθιο x 22 ημέρες/ μήνα x 33,5 το ημερομίσθιο/ άτομο] = 2.2,66 το μήνα Συνολική Μισθοδοσία 3 εργαζομένων για 2 Μήνες (Χωρίς Επιδόματα Εορτών & Αδείας): = 6.634,98 Επιδόματα Εορτών & Αδείας: = [(Ημερήσιος Αριθμός εργαζομένων) x (Επίδομα Χριστουγέννων + Επίδομα Πάσχα + Επίδομα Αδείας)] = [5 x [(25 ημερομίσθια x 33,5) + (5 ημερομίσθια x 33,5) + (3 ημερομίσθια x 33,5)]]

20 = [5 x [837, , ,63]] = 5 x.776,03 = 8.880,5 ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ Κόστος μισθοδοσία εργαζομένων ,98 Επιδόματα Εορτών & Αδείας 8.880,5 ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ,3 ΦΠΑ 3% 6.808,90 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 59.85,03 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΟΥΔΑΣ Από Δευτέρα έως και Σάββατο: Ημερήσια Μικτή Αποδοχή Εργαζόμενου 33,5 Συνολική Μισθοδοσία 6 εργαζομένων το Μήνα (Χωρίς Επιδόματα Εορτών & Αδείας): (Συνολική Μισθοδοσία από Δευτέρα έως και Σάββατο) = (Ημερήσιος Αριθμός Εργαζομένων) x (Αριθμός Ημερών Εργασίας από Δευτέρα έως και Σάββατο ανά μήνα) x (Αντίστοιχες Μικτές Αποδοχές ανά εργαζόμενο το ημερομίσθιο) Συνολική Μισθοδοσία 6 εργαζομένων το Μήνα (Χωρίς Επιδόματα Εορτών & Αδείας): = [6 άτομα/ ημερομίσθιο x 22 ημέρες/ μήνα x 33,5 το ημερομίσθιο/ άτομο] = 4.423,32 το μήνα Συνολική Ετήσια Μισθοδοσία εργαζομένων (Χωρίς Επιδόματα Εορτών & Αδείας) = ,84 Επιδόματα Εορτών & Αδείας: = [(Ημερήσιος Αριθμός εργαζομένων) x (Επίδομα Χριστουγέννων + Επίδομα Πάσχα + Επίδομα Αδείας)] = [6 x [(25 ημερομίσθια x 33,5) + (5 ημερομίσθια x 33,5) + (3 ημερομίσθια x 33,5)]] = [6 x [837, , ,63]] = 6 x.776,03 = 0.656,8 ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ Κόστος μισθοδοσία εργαζομένων ,84 Επιδόματα Εορτών & Αδείας 0.656,8 ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ,02 ΦΠΑ 3% 8.285,68 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 72.02,70 2

21 ΚΟΣΤΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΟΣΤΟΣ (με Φ.Π.Α.) Σάρωση όλων των διαδημοτικών οδών με μηχανικό σάρωθρο 2 μήνες Χ σάρωθρο Χ 5.000,00 /μήνα = ,00 Σκούπες καθαρισμού 30 τεμαχ. Χ 4φορές Χ 5 = 2.600,00 Τσουγκράνες.200,00 00 τεμ. Χ 2 = Βούρτσες ασπρίσματος.500,00 00 τμ. Χ 5 = Ασβέστης 2.000, κιλά Χ0,4 /κιλό = Σακούλες απορριμμάτων κιλά Χ /κιλό = 0.000,00 Είδη ατομικής προστασίας εργαζομένων 5.000,00 Καύσιμα μηχανημάτων και εργαλείων ,00 Λοιπά υλικά και εξαρτήματα και απρόβλεπτα 5.956,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΔΑΠΑΝΗ (ΜΕ ΦΠΑ) Εργατικό κόστος για την Δημοτική Ενότητα Χανίων ,59 Εργατικό κόστος για την Δημοτική Ενότητα Νέας Κυδωνίας 3.37,70 Εργατικό κόστος για την Δημοτική Ενότητα Ακρωτηρίου ,05 Εργατικό κόστος για την Δημοτική Ενότητα Ελ. Βενιζέλου ,94 Εργατικό κόστος για την Δημοτική Ενότητα Θερίσου ,4 Εργατικό κόστος για την Δημοτική Ενότητα Κεραμειών 59.85,03 Εργατικό κόστος για την Δημοτική Ενότητα Σούδας 72.02,70 Κόστος πρόσθετων εργασιών, χρήσης μηχανικού εξοπλισμού, αναλωσίμων ,00 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑ Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΧΑΝΙΑ Σταύρος Κοπάσης Επόπτης Καθαριότητας ,42 Θεωρήθηκε Ο Διευθυντής Περιβάλλοντος Πρασίνου & Καθαριότητα Χρήστος Γιακουμάκης 2

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΙΕΘΝΗΣ ΗΜΟΣΙΟΣ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΙΕΘΝΗΣ ΗΜΟΣΙΟΣ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης, Τ.Κ. 73 135 Τηλ.: 28213 41760, Fax: 28213 41763 www.chania.gr,e-mail: dimos@chania.gr ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ σελ. 1. ΓΕΝΙΚΑ Αντικείµενο 2

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ σελ. 1. ΓΕΝΙΚΑ Αντικείµενο 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ωδεκανήσου, Χανιά Κρήτης, Τ.Κ. 73 135 Τηλ.: 28213 41777, Fax: 28210 93300 www.chania.gr,e-mail: dimos@chania.gr ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΙΕΘΝΗΣ ΗΜΟΣΙΟΣ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΙΕΘΝΗΣ ΗΜΟΣΙΟΣ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ωδεκανήσου, Χανιά Κρήτης, Τ.Κ. 73 135 Τηλ.: 28213 41777, Fax: 28210 93300 www.chania.gr,e-mail: dimos@chania.gr ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΔΩΝ Πληρ.: Κωνσταντία Μαρκουλάκη Δ/νση: Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης, Τ.Κ. 73 135 Τηλ.: 28213 41760, Fax: 28213 41750 www.chania.gr,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΑΙΑ, 11.03.2016 «Προμήθεια θραυστού υλικού για τις ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ε Ν Ι Κ Η Κ Α Ι Ε Ι Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

Γ Ε Ν Ι Κ Η Κ Α Ι Ε Ι Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Πληροφ. : Σοφοκλής Μαυροµµάτης Γρηγορίου Ε 50 & Κ. Σφακιανάκη Χανιά Κρήτης 73135 Τηλ.: 2821-3-41723 Fax: 2821-0-93300 www.chania.gr, email: dimos@chania.gr

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Χανιά 6 /3 /2014 ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ.πρωτ. 18534 Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης 73135 Τηλ.: 2821341760 Fax: 28210-93300 www.chania.gr, email: dimos

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. 2) Το τιμολόγιο προσφοράς του αναδόχου για την προμήθεια υλικών βαφής.

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. 2) Το τιμολόγιο προσφοράς του αναδόχου για την προμήθεια υλικών βαφής. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. Τ.Τ.Π. 19/2015 ΘΕΜΑ:«Προμήθεια υλικών βαφής για την συντήρηση σχολείων, δημοτικών κτιρίων και λοιπών εγκαταστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Μελέτης: «Παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών» ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Τίτλος Μελέτης: «Παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών» ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Τίτλος Μελέτης: «Παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 50.000,00 με Φ.Π.Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα μελέτη αφορά στην παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών για τη διακίνηση της του Δήμου Χαλκιδεων, χρονικής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-13 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-13 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ 2012-13 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΑ 1 ΕΠΑΛ ΠΑΡΗΓΟΡΙΑ-ΔΑΡΑΤΣΟ-ΓΑΛΑΤΑΣ-ΑΓΥΙΑ (Φυλακές, διασταύρωση με Γαλατά)-στάση ΣΥΚΟΛΙΑ-ΒΑΜΒΑΚΟΠΟΥΛΟ-ΚΛΑΔΙΣΟΣ-ΠΕΛΕΚΑΠΙΝΑ-

Διαβάστε περισσότερα

Η συγγραφή αυτή αφορά την προμήθεια υδραυλικων και αποχετευτικων υλικων

Η συγγραφή αυτή αφορά την προμήθεια υδραυλικων και αποχετευτικων υλικων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. T.Τ.Π. 50/2015 ΘΕΜΑ : «Προμήθεια υδραυλικων και αποχετευτικων υλικων για τις κτιριακες και λοιπες εγκαταστασεις

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ. Αποφράξεις δικτύου αποχέτευσης

ΜΕΛΕΤΗ. Αποφράξεις δικτύου αποχέτευσης 18ης Οκτωβρίου 18, 582 00 Έδεσσα τηλ. 2381025555, fax. 2381051255 e-mail: deyae@hol.gr Εργασία: Αποφράξεις δικτύου αποχέτευσης Προϋπολογισμός: 30.100,00 (με Φ.Π.Α.) Αριθμός Μελέτης: 35/2013 ΜΕΛΕΤΗ Αποφράξεις

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Μελέτης: 1/2016. Τίτλος Μελέτης: «Παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών 2016» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : ,00 (χωρίς Φ.Π.Α.)

Αρ. Μελέτης: 1/2016. Τίτλος Μελέτης: «Παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών 2016» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : ,00 (χωρίς Φ.Π.Α.) Ημερομηνία 06/01/2016 Αρ. Μελέτης: 1/2016 Τίτλος Μελέτης: «Παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών 2016» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 29.450,00 (χωρίς Φ.Π.Α.) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1) Τεχνική Έκθεση 2) Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 3)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 «ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΑΡΩΣΗ ΟΔΩΝ»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 «ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΑΡΩΣΗ ΟΔΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Δημοτικός Κήπος, Χανιά Κρήτης, Τ.Κ. 73 135 Τηλ.: 28213 41777-8, site :www.chania.gr, e-mail: d-perιvallon@chania.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ: «Εργασίες καθαρισμού παραλίας και ευρύτερου χώρου παραλιακής ζώνης Δημοτικής Ενότητας Πολυγύρου στο διάστημα Μαΐου- Σεπτεμβρίου 2015»

ΕΡΓΑΣΙΑ: «Εργασίες καθαρισμού παραλίας και ευρύτερου χώρου παραλιακής ζώνης Δημοτικής Ενότητας Πολυγύρου στο διάστημα Μαΐου- Σεπτεμβρίου 2015» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛ. ΠΟΛ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΔΙΑΧ. ΟΧΗΜΑΤΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Πολυτεχνείου 50, Πολύγυρος Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Στην Αθήνα σήμερα την 12η του μήνα Σεπτεμβρίου του έτους 2014 μεταξύ των συμβαλλομένων αφ ενός μεν του στην Αθήνα (Ακαδημίας αριθμ. 22) εδρεύοντος Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια αναλώσιμων σαρώθρων για τα μηχανοκίνητα σάρωθρα του Δήμου.

Προμήθεια αναλώσιμων σαρώθρων για τα μηχανοκίνητα σάρωθρα του Δήμου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ & ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Προμήθεια αναλώσιμων σαρώθρων για τα μηχανοκίνητα σάρωθρα του Δήμου. Κ.Μ.: Π76/2011 ΠΡΟΥΠ.:15.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,41 Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,41 Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Α.Α. Μελέτης: 142/2015 ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΕΡΓΟ: Εναπόθεση σε αδειοδοτημένη μονάδα ανακύκλωσης και αξιοποίησης προιόντων εκσκαφών, κατεδαφίσεων και κατασκευών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΕΛΕΤΗ «ΚΛΑΔΕΜΑ ΨΗΛΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ» Α.Μ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,00 (με ΦΠΑ) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΕΛΕΤΗ «ΚΛΑΔΕΜΑ ΨΗΛΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ» Α.Μ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,00 (με ΦΠΑ) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΑΡΜΟΔΙΑ: ΝΑΤΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Ολυμπίου & Αγ.Σοφίας Τηλ. 210 9370281 Email:illgeoponiki@gmail.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ & ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ & ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ & ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 33/2015 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 8.118,00 (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 3. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

15.6262.0002 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ με Φ.Π.Α. (23%) : 62.914,50

15.6262.0002 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ με Φ.Π.Α. (23%) : 62.914,50 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΛΗΝΗΣ ΑΡ. ΜΕΛ. ΥΠΗΡ.: 4/2015 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΨΙΛΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 15.6262.0002 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ με Φ.Π.Α. (23%) : 62.914,50 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ,00 ΜΕ Φ.Π.Α.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ,00 ΜΕ Φ.Π.Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 15.000,00 ΜΕ Φ.Π.Α. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Συγγραφή Υποχρεώσεων 3. Τεχνικές Προδιαγραφές 4. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Τ Ε Χ Ν Ι ΚΗ Ε Κ Θ Ε Σ Η Η μελέτη συντάχτηκε σύμφωνα με την

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ. Τίτλος: «Συντήρηση δημοτικού φωτισμού Δ.Ε. Αβίας Δήμου Δυτικής Μάνης»

ΜΕΛΕΤΗ. Τίτλος: «Συντήρηση δημοτικού φωτισμού Δ.Ε. Αβίας Δήμου Δυτικής Μάνης» Αρ. Μελέτης: 26 Έτος: 2015 ΜΕΛΕΤΗ Τίτλος: «Συντήρηση δημοτικού φωτισμού Δ.Ε. Αβίας Δήμου Δυτικής Μάνης» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 4.000,00 ΦΠΑ (23%): 920,00 ΣΥΝΟΛΟ: 4.920,00 ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος από Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 210-2517292, 2131311568-9, 2131311572, 2131311604

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ. ΕΡΓΟ : Προμήθεια ανταλλακτικών κάδων απορριμμάτων. Κ.Μ. : Π 38/2010 ΠΡΟΫΠ : ,00 με το Φ.Π.Α.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ. ΕΡΓΟ : Προμήθεια ανταλλακτικών κάδων απορριμμάτων. Κ.Μ. : Π 38/2010 ΠΡΟΫΠ : ,00 με το Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΡΓΟ : Προμήθεια ανταλλακτικών κάδων απορριμμάτων Κ.Μ. : Π 38/2010 ΠΡΟΫΠ : 25.000,00 με το Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια ανταλλακτικών κάδων απορριμμάτων ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΑΡΘ ΜΕΛΕΤΗΣ : 47 ΜΕΛΕΤΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΑΡΘ ΜΕΛΕΤΗΣ : 47 ΜΕΛΕΤΗ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΑΡΘ ΜΕΛΕΤΗΣ : 47 ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1.ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2.ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 3.ΕΝΤΥΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ- Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η Με τη μελέτη αυτή και στο πλαίσιο της πρόληψης από πυρκαγιές κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου έτους 2016, προβλέπεται το ξεχορτάριασμα του Άλσους

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ Αρ.Πρωτ. 160 /2016 «ΔΙΑΝΟΜΗ ΔΩΔΕΚΑ(12) ΤΕΥΧΩΝ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΤΕΙΧΩΝ».

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ Αρ.Πρωτ. 160 /2016 «ΔΙΑΝΟΜΗ ΔΩΔΕΚΑ(12) ΤΕΥΧΩΝ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΤΕΙΧΩΝ». ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ ΚΕΥΝΣ ΣΥΚΙΕΣ 22 /01/2016 Αρ.Πρωτ.: 160 ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ Αρ.Πρωτ. 160 /2016 «ΔΙΑΝΟΜΗ ΔΩΔΕΚΑ(12) ΤΕΥΧΩΝ ΤΟΥ ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ. Η παρούσα τεχνική έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. Άρθρο 1 Διατάξεις. Η εκτέλεση της μίσθωσης διέπεται από τις διατάξεις: 1. Του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (N. 3463/2006).

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. Άρθρο 1 Διατάξεις. Η εκτέλεση της μίσθωσης διέπεται από τις διατάξεις: 1. Του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (N. 3463/2006). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΙΚΡΟΕΡΓΩΝ ΘΕΜΑ: «Παροχή υπηρεσιών μίσθωσης ΕΚΣΚΑΦΕΑ ΛΑΣΤΙΧΟΦΟΡΟY ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟY»

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΟΑΕΕ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΟΑΕΕ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΟΑΕΕ Στην Αθήνα σήμερα την 8η του μηνός Ιουλίου τους έτους 2016 μεταξύ των συμβαλλομένων, αφ ενός του στην Αθήνα (Ακαδημίας 22), εδρεύοντος

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 3 0

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 3 0 ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΡΩΘΡΟΥ 2m3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ταχ. Δ/νση: Βιομηχανική Περιοχή Ταχ. Κωδ. :. Τηλ : 2813409630 Fax : 2813409619 ΠΡΟΫΠ. :165000,00 με το Φ.Π.Α. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧ/ΚΟΥ & ΚΑΘ/ΤΟΣ. Προμήθεια μπαταριών αυτοκινήτων για τα οχήματα του Δήμου.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧ/ΚΟΥ & ΚΑΘ/ΤΟΣ. Προμήθεια μπαταριών αυτοκινήτων για τα οχήματα του Δήμου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧ/ΚΟΥ & ΚΑΘ/ΤΟΣ Προμήθεια μπαταριών αυτοκινήτων για τα οχήματα του Δήμου. Προυπ.: 6799,44 K.Μ.: Κ.Μ. Π24/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 1 ο ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ. Με την παρούσα σύµβαση ανατίθεται στον προµηθευτή η προµήθεια 8.000 λίτρων

ΑΡΘΡΟ 1 ο ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ. Με την παρούσα σύµβαση ανατίθεται στον προµηθευτή η προµήθεια 8.000 λίτρων ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 8.000 LT ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. ΕΠΙ ΤΗΣ Ο ΟΥ ΣΤΑ ΙΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ Στην Αθήνα σήµερα, την 11/01/2013 ηµέρα Παρασκευή,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ & ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ & ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ & ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 21 / 2016 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 23.966,55 (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) Κ.Α. 35.6142.28 CPV 77312000-0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 1826 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ- ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 1826 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ- ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 2-2-2016 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 1826 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ- ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Διενέργειας για την εκτέλεση προμήθειας με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: A.M. : ΠΡΟΫΠ: ΤΕΧΝΙΚH EKΘΕΣΗ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: A.M. : ΠΡΟΫΠ: ΤΕΧΝΙΚH EKΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚH EKΘΕΣΗ Η μελέτη αυτή αφορά την προμήθεια πετρελαίου για τη θέρμανση των δημοτικών κτιρίων και των σχολείων για ένα (1) έτος. Η μελέτη συντάχτηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 της αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

16REQ

16REQ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η παρούσα μελέτη συντάσσεται έπειτα από εντολή του Προέδρου του Δημοτικού Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016 ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 24.552,00 με Φ.Π.Α 24% Κ.Α. 20/6635.0003 & 35/6635.0005 Αρ. Μελέτης 14/2016 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ. Τίτλος: «Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Λεύκτρου Δήμου Δυτικής Μάνης για το έτος 2015»

ΜΕΛΕΤΗ. Τίτλος: «Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Λεύκτρου Δήμου Δυτικής Μάνης για το έτος 2015» Αρ. Μελέτης: 8 Έτος: 2015 ΜΕΛΕΤΗ Τίτλος: «Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Λεύκτρου Δήμου Δυτικής Μάνης για το έτος 2015» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 20.000,00 ΦΠΑ (23%): 4.600,00 ΣΥΝΟΛΟ: 24.600,00 ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ: ΤΕΥΧΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,16 (με Φ.Π.Α.

ΕΚΤΕΛΕΣΗ: ΤΕΥΧΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,16 (με Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ. Προμήθεια σάκων απορριμμάτων K. Μ. : Π 34/11 ΠΡΟΫΠ: 30.976,57

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ. Προμήθεια σάκων απορριμμάτων K. Μ. : Π 34/11 ΠΡΟΫΠ: 30.976,57 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ Προμήθεια σάκων απορριμμάτων K. Μ. : Π 34/11 ΠΡΟΫΠ: 30.976,57 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια σάκων απορριμμάτων ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

η περιφέρεια στο επίκεντρο της ανάπτυξης Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

η περιφέρεια στο επίκεντρο της ανάπτυξης Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ η περιφέρεια στο επίκεντρο της ανάπτυξης Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΟΥ Αρμόδιος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ Προμηθειών Ηράκλειο 27/11/2015 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Ομαδα 1. Δ.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ προμήθεια Φαρμακευτικού και Υγειονομικού υλικού της Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτημα : Ε.Κ.Α.Β.- ΚΑΒΑΛΑΣ Ημερομηνία 03/04/2014 ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτημα : Ε.Κ.Α.Β.- ΚΑΒΑΛΑΣ Ημερομηνία 03/04/2014 ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτημα : Ε.Κ.Α.Β.- ΚΑΒΑΛΑΣ Ημερομηνία 03/04/2014 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ/ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΕ 136/11-12- 2013 ΕΚΑΒ Σερρών ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (όνομα είδους ή υπηρεσίας) Εργασίες καθαριότητας για το κτίριο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΔΩΝ Πληρ.: Τσουκαλά Ουρανία Δ/νση: Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης, Τ.Κ. 73 135 Τηλ.: 28213 41760, Fax: 28210 93300 www. chania.

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη προμήθειας για τον Δήμο Ζίτσας ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ:

Μελέτη προμήθειας για τον Δήμο Ζίτσας ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 Αριθμ. Μελέτης: 13 Ταχ. Δ/νση: Λασκαρίνας 3 Α Ταχ. Κώδικας: 454 45 Τηλ.: 2651360222 Fax: 2651061971 Πληροφορίες: Στέφου Νικολέττα ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : Τσιμέντου

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν A N O I K T O Y Δ Ι Ε Θ Ν Ο Υ Σ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ

Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν A N O I K T O Y Δ Ι Ε Θ Ν Ο Υ Σ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ) Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν A N O I K T O Y Δ Ι Ε Θ Ν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΥΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΥΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 1/2014 ΕΚΠΟΤΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΥΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 Περιεχόμενα: Τεχνική έκθεση Τεχνικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014 ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η 67/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Μ Ε Λ Ε Τ Η 67/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Μ Ε Λ Ε Τ Η 67/2014 ΕΡΓΟ : ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 47.914,00 ΕΥΡΩ ΕΤΟΣ : 2014-2015 Κ.Α : 02.10.6253.001

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ (ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΧΕΡΙ) ΓΙΑ ΤΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. Τ.Υ.Δ.Α.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ (ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΧΕΡΙ) ΓΙΑ ΤΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. Τ.Υ.Δ.Α. 13-2056125 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΠΑPA ΣΥΜΒΑΣΗ Νο 13/2012 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ (ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΧΕΡΙ) ΓΙΑ ΤΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. Τ.Υ.Δ.Α. Στην Αθήνα σήμερα την 02/11/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΑΦΟΔΕΥΤΗΡΙΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ - ΑΙΓΙΑΛΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΑΦΟΔΕΥΤΗΡΙΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ - ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Δημοτικός Κήπος, Χανιά Κρήτης, Τ.Κ. 73 135 Τηλ.: 28213 41777-8, site :www.chania.gr, e-mail: d-perιvallon@chania.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Ταχ. Διεύθυνση: Οιδίποδος 8 & Πρωτέως 20 Ταχ. Κώδικας: 15238 Πάτημα Χαλανδρίου Τηλέφωνο: 210 6017054,210 6017056 Φαξ: 210

Διαβάστε περισσότερα

13SYMV

13SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 13SYMV001699706 2013-11-05 Ηράκλειο, 05/11/2013 Αρ. πρωτ.: 190792 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ για την εκτέλεση της προμήθειας «πινακίδων σήμανσης δασικώναγροτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 72.742,20

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 72.742,20 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ ΔΙΕΥΘ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ «Προμήθεια ελαστικών επισώτρων, για τις ανάγκες των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Λαγκαδά»

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος από Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 210-2517292, 2131311568-9 - FAX:210-2517292 ΟΝΟΜΑ:.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚH EKΘΕΣΗ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ (ετήσιο) A.M. : 125/2015 232.680,00 (με Φ.Π.Α.)

ΤΕΧΝΙΚH EKΘΕΣΗ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ (ετήσιο) A.M. : 125/2015 232.680,00 (με Φ.Π.Α.) ΤΕΧΝΙΚH EKΘΕΣΗ Η μελέτη αυτή αφορά την προμήθεια υγρών καυσίμων για τα τροχοφόρα και τα μηχανήματα του Δήμου και των Νομικών Προσώπων και πετρελαίου για τη θέρμανση των δημοτικών κτιρίων και των σχολείων

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 2ο Οι χώροι που θα καθαρίζονται είναι οι εξής:

Άρθρο 2ο Οι χώροι που θα καθαρίζονται είναι οι εξής: Καβάλα, 22/08/2011 Δ/ΝΣΗ ΕΚΑΒ - ΚΑΒΑΛΑΣ Αριθμός διακήρυξης: 04 ΤΜΗΜΑ: Προσωπικού & Οικονομικής Διαχείρισης Αριθμός πρωτ. 1.554 ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΑΙΔΟΠΟΛΗ - ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ 654 04 ΚΑΒΑΛΑ Πληροφορίες: Πολύμερος

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV002798458 2015-05-25

15SYMV002798458 2015-05-25 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΞΙΑΣ 7.955,64 Στη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ-ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ-ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-13 1 ΕΠΑΛ ΠΑΡΗΓΟΡΙΑ-ΔΑΡΑΤΣΟ-ΓΑΛΑΤΑΣ-ΑΓΥΙΑ (Φυλακές, διασταύρωση με Γαλατά)-στάση ΣΥΚΟΛΙΑ- ΒΑΜΒΑΚΟΠΟΥΛΟ-ΚΛΑΔΙΣΟΣ-ΠΕΛΕΚΑΠΙΝΑ-ΑΝ.ΓΟΓΟΝΗ-ΠΑΣΑΚΑΚΙ (Ελευθερίας)-ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑΣστάση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.:123342 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : Καθαρισμός Συντήρηση των αποκριάτικων στολών για το έτος 2015

ΕΡΓΟ : Καθαρισμός Συντήρηση των αποκριάτικων στολών για το έτος 2015 . ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟ : Καθαρισμός Συντήρηση των αποκριάτικων στολών για το έτος 2015 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα μελέτη αφορά τον καθαρισμό συντήρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Μελέτης 15 / 2014 ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ - ΑΙΔΗΨΟΥ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ιστιαία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,00 ΜΕ ΦΠΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,00 ΜΕ ΦΠΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: ΥΠΟΕΡΓΟ 2: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ 39711100-0 Ψυγεία και καταψύκτες

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ 39711100-0 Ψυγεία και καταψύκτες ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ 39711100-0 Ψυγεία και καταψύκτες Για τις ανάγκες της Διευθύνσης Διαχείρισης Απορριμμάτων & Ανακύκλωσης και προκειμένου να εξασφαλιστούν οι βασικές συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 3/11/2015 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 22180/4-11-2015 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 3/11/2015 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 22180/4-11-2015 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Ν. Φιλ/φεια: 3/11/2015 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 22180/4-11-2015 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Διενέργειας για την εκτέλεση προμήθειας διαφόρων εργαλείων πρασίνου του Δήμου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Τμήμα Σχεδιασμού & Εποπτείας Tίτλος: «Προμήθεια λοιπού κεφαλαιακού εξοπλισμού υπηρεσίας καθαριότητας έτους 2016» Προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

Μ E Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ

Μ E Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 20/2016 Μ E Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Ταχ. Δ/νση: Κωνσταντινουπόλεως 6, Τ.Κ. 45 445 Ιωάννινα ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΥΤΟΦΥΟΥΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΣΕ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΣΤΙΣ ΑΚΡΕΣ ΤΩΝ ΔΡΟΜΩΝ Κ.Λ.Π.(ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑΣ) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 23.996,19 ΕΥΡΩ ΜΕ Φ.Π.Α

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΗ- ΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ (ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MEDIA) ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑ- ΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Κυπαρισσία 29-05-2013 ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ Αρ.πρωτ.: 11386 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλ. Επικοιν: 2761360734, 2761360742

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Κυπαρισσία 29-05-2013 ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ Αρ.πρωτ.: 11386 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλ. Επικοιν: 2761360734, 2761360742 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Κυπαρισσία 29-05-2013 ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ Αρ.πρωτ.: 11386 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλ. Επικοιν: 2761360734, 2761360742 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ NUTS 3 GR241 Τεύχη όρων & προδιαγραφών για την ΑΡΙΘΜΟΣ MΕΛΕΤΗΣ 169/ 10-11-2016 ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 24.180,00 ΜΕ ΦΠΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ & ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Το αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Κ. Μ. : Π220/2016. ΠΡΟΫΠ.: 3.493,08 με το Φ. Π. Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Κ. Μ. : Π220/2016. ΠΡΟΫΠ.: 3.493,08 με το Φ. Π. Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ : Ετήσια συντήρηση σιντριβανιού στην πλατεία ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα μελέτη αφορά στην ετήσια συντήρηση του σιντριβανιού

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Πράσινο Ταμείο Χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015» για το έτος 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια δύο (2) οικολογικών βυθιζόμενων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 70/2014 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΒΕΝΖΙΝΗ ΚΙΝΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 28.144,99 Φ.Π.Α. ΠΟΥ ΑΝΑΛΟΓΕΙ 23% 6.473,35 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 34.618,34 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. Διακήρυξη Δημοπρασίας 2. Τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΝΔΡΟΣΤΟΙΧΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΣΥΛΛΙΩΝ ΚΑ: 35.6262-17 ΠΡΟΫΠ.: 200.000,00 ΕΤΟΣ: 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 ο Αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 2015-2016 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 5/2015 ΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 169.674,81 ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Προμήθεια φρέσκου γάλακτος για χορήγηση στους δικαιούχους εργαζόμενους του Δήμου Νεάπολης-Συκεών για ένα (1) έτος»

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια αεροπανώ για εκδηλώσεις του Δήμου Ιλίου

Προμήθεια αεροπανώ για εκδηλώσεις του Δήμου Ιλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Προμήθεια αεροπανώ για εκδηλώσεις του Δήμου Ιλίου K. Μ. : Π27/2011 ΠΡΟΫΠ. : 4.797,00 με το Φ. Π. Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 73.800,00

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΛΑΤΙΟΥ ΓΙΑ ΕΚΧΙΟΝΙΣΜΟ με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΛΑΤΙΟΥ ΓΙΑ ΕΚΧΙΟΝΙΣΜΟ με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αλεξανδρούπολη 18/12/2013 ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ Αρ. Πρωτ. : 85206 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ/ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ(ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΠΕ ΙΟΥ ΤΟΥ ν. 3361/2005) ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Λ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ Μεταφορά µαθητών πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης του Δήµου Κύµης-Αλιβερίου µε λεωφορεία και ταξί Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ

Διαβάστε περισσότερα

2. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων

2. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάρυστος : 29-05-2012 ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ Αριθ. Μελέτης: 4 / 2012 Τμήμα Τεχνικών Έργων, Προμηθειών Αριθ. Πρωτ: 6836 & διενέργειας Διαγωνισμών ΜΕΛΕΤΗ: Προμήθεια Ανταλλακτικών και Εκτέλεση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΗΠΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΗΠΩΝ Πληροφ.: ΤΣΑΜΙΤΑ Π. ΤΗΛ.: 2221351181 ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΗΠΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 45.000,00 ΕΥΡΩ 2012 1 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΗΠΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η μελέτη αυτή αφορά την

Διαβάστε περισσότερα

13SYMV SYMV

13SYMV SYMV ΑΔΑ: ΒΛΩΕΩΛΣ-Φ4Ψ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γάζι 08/08/2013 ΔΗΜΟΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ Αρ. πρωτ.: 22931 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ. 13SYMV001576456 14SYMV001899948 2013-08-08 2014-03-04 ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η Υπ αριθ. : 4/13 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 58.794,62 ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ : ΕΣΟ Α ΗΜΟΥ ΣΥΝΤΑΞΑΣ: ΛΕΜΟΝΗΣ ΙΟΡ ΑΝΗΣ 1 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ- ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Η παρούσα µελέτη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13:

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13: ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2014 ΚΑΙ 2015 Συνολικός προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Δ. 28/80)

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Δ. 28/80) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΣ : ΦΑΙΣΤΟΥ ΤΙΤΛΟΣ: ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ ΣΤΟ ΧΥΤΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΤΟΥΣ ΠΕΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Ή Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ώ Σ Ε Ω Ν

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Ή Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ώ Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Α.Α. Μελέτης: 101/ 2016 ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ KΑΙ ΕΙΔΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1/2015 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΒΕΝΖΙΝΗ ΚΙΝΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 12.191,28 Φ.Π.Α. ΠΟΥ ΑΝΑΛΟΓΕΙ 23% 2.803,99 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 14.995,27 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Κοινό λεξιλόγιο

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η Υπ αριθ.: 9/2015

Μ Ε Λ Ε Τ Η Υπ αριθ.: 9/2015 Μ Ε Λ Ε Τ Η Υπ αριθ.: 9/2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 49.582,80 χωρίς Φ.Π.Α. ΣΥΝΤΑΞΑΣ : ΛΕΜΟΝΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ (ΤΕΧΝ. ΜΗΧ/ΚΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ) ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 9/2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥ Γ Γ ΡΑ ΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Α ΝΟΙΚΤΟΥ Δ ΙΕΘΝΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Μ ΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ Δ ΙΑΓΩΝΙΣΜ ΟΥ Μ Ι Σ Θ Ω ΣΗ Λ Ε Ω ΦΟΡΕΙΩΝ Μ ΕΤΑ ΦΟΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

«Γνωστοποίηση και Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την. υλοποίηση του έργου με τίτλο «Καθαρισμός κτιρίου επί της οδού Γ.

«Γνωστοποίηση και Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την. υλοποίηση του έργου με τίτλο «Καθαρισμός κτιρίου επί της οδού Γ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ Περιφερειακή Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας Κρήτης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ Νεάπολη 4/10/2013 Αρ.Πρωτ. 1506 ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΑΠΑΝΗΣ Προμήθειας μπαταριών για τις ανάγκες των Κέντρων Ημερήσιας Φροντίδας

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ---------------------- Ταχ. /νση: Πλ. Μπακογιάννη 2 Ταχ. Κώδικας: 62 400 Τηλέφωνο: 2325 3 50108 Φαξ: 2325

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΤΕΡ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟ Κ.Ε.Π ΤΟΥ Δ. ΙΛΙΟΥ

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΤΕΡ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟ Κ.Ε.Π ΤΟΥ Δ. ΙΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΤΕΡ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟ Κ.Ε.Π ΤΟΥ Δ. ΙΛΙΟΥ Κ. Μ. : Π 149/2014 ΠΡΟΫΠ. : 1.069,99 με το Φ. Π. Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ Έργο: Καθαριότητα κοινοχρήστων χώρων Προϋπ/σμός: 159.256,64(+Φ.Π.Α.13%) Πόροι: Ο.Τ.Α. Χρήση: 2013 ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 3ο ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ"

Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 3ο ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΟΡΕΑΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 3ο ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ" ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 80% ΤΟ ΑΝΩΤΕΡΟ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Νέα Φιλαδέλφεια: 13 /11/2014 Αρ. Πρωτ/λου: 19666

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Νέα Φιλαδέλφεια: 13 /11/2014 Αρ. Πρωτ/λου: 19666 Νέα Φιλαδέλφεια: 13 /11/2014 Αρ. Πρωτ/λου: 19666 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Διενέργειας για την εκτέλεση εργασίας < Ελέγχου και πιστοποίησης

Διαβάστε περισσότερα