ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΙΚΤΥΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΙΚΤΥΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ"

Transcript

1 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΙΚΤΥΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΙΑΛΥΝΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΜΠ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΤΟΠΑΛΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΜΠ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΚΑΒΑΤΖΑ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΕΜΠ 1

2 Εξοικονόµηση Ενέργειας στα ίκτυα Υψηλής Τάσης (ΥΤ) Κύρια Μείωση Απωλειών Απώλειες ενέργειας είναι η διαφορά µεταξύ της ποσότητας που εγχέεται στο Σύστηµα Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΣΗΕ) και της καταµετρηµένης κατανάλωσης στους τελικούς χρήστες ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ Ωµικές απώλειες ή απώλειες Joule σε Γραµµές Μεταφοράς (ΓΜ) Απώλειες στρεµµατοειδών εκκενώσεων (Corona) σε ΓΜ Απώλειες σιδήρου σε Μετασχηµατιστές Ισχύος (εν κενώ) Απώλειες χαλκού σε Μετασχηµατιστές Ισχύος (υπό φορτίο) Άεργος Ισχύς ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ Κλοπές ενέργειας Λάθη καταµέτρησης 2

3 Εξοικονόµηση Ενέργειας στο ίκτυο ΥΤ ράσεις Αναβάθµιση των ΓΜ σε υψηλότερα επίπεδα τάσης Εξάλειψη της συµφόρησης του ικτύου Μεταφοράς ΥΤ Χρησιµοποίηση συστηµάτων ελέγχου της µεταφοράς µε ηλεκτρονικά ισχύος για τη βέλτιστη κατανοµή ροής ισχύος Βελτιστοποίηση της κατανοµής τάσεων των ζυγών, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια συνθηκών µεγάλης φόρτισης, µε τη χρησιµοποίηση διατάξεων αντιστάθµισης ιαχείριση της άεργου ισχύος τοποθετώντας Στατικούς Αντισταθµιστές Αέργου Ισχύος (Static VAr Compensators), Στατικούς Σύγχρονους Αντισταθµιστές (Static Synchronous Compensators) στα µεγάλα κέντρα κατανάλωσης φορτίων, µακριά από την παραγωγή Χρησιµοποίηση τεχνικών ανάλυσης βέλτιστης ροής ισχύος προκειµένου να βελτιστοποιηθούν οι τάσεις των ζυγών, οι µεταγωγής των µετασχηµατιστών στους υποσταθµούς µεταφοράς και οι µεταγωγής στους µετασχηµατιστές µετατόπισης φάσης Αξιολόγηση της δυνατότητας αντικατάστασης υπαρχόντων αγωγών φάσης µε αγωγούς HTLS (High Temperature-Low Sag) Ανάπτυξη τεχνικά αποδεκτών µεθόδων εκτίµησης απωλειών µεταφοράς Τοποθέτηση µονάδων παραγωγής αιχµής και διανεµηµένης παραγωγής σε θέσεις του συστήµατος πλησιέστερα στα σηµεία κατανάλωσης 3

4 Εξοικονόµηση Ενέργειας στο ίκτυο ιανοµής ίκτυα Μέσης Τάσης (ΜΤ) και Χαµηλής Τάσης (ΧΤ) Κύρια µείωση απωλειών ισχύος Αντιστάθµιση Μετασχηµατιστές ιανοµής ιατάξεις Αντιστάθµισης Ισχύος 4

5 Μετασχηµατίζουν την ηλεκτρική ισχύ από τη Μέση Τάση (συνήθως 10 kv έως 36 kv) στη Χαµηλή Τάση (κυρίως 400 V αλλά γενικά έως 1 kv) Ονοµαστική ισχύς: 50 kva kva Μετασχηµατιστές ιανοµής 5

6 Πληθυσµός µετασχηµατιστών διανοµής το 2004 στην Ε.Ε.-27, πωλήσεις ανά έτος και απώλειες Ιδιοκτησία Εγκατεστηµένοι Πωλήσεις ανά έτος Απώλειες κενού φορτίου εγκατεστηµένων Μ/Σ (TWh/έτος) Απώλειες φορτίου εγκατεστηµένων Μ/Σ (TWh/έτος) Εταιρείες διανοµής ,0 6,0 Βιοµηχανία & τριτογενής τοµ. Μ/Σ ελαίου ,5 2,2 Βιοµηχανία & τριτογενής τοµ. Μ/Σ ξηρού τύπου ,6 1,1 Σύνολο ,1 9,3 33,3 TWh/έτος οι απώλειες των Μ/Σ διανοµής στην Ευρώπη των 27! 6

7 Πρότυπα ελάχιστης απόδοσης - Η Ευρώπη κυριαρχείται από Μ/Σ υψηλών απωλειών 100,00% 99,50% 99,00% 98,50% 98,00% kva 97,50% , NEMA TP-1 [60 Hz] USA, Canada Japan top runner [50 Hz, 40 % load] HD 428 BA' USA DoE USA min.toc SH15 Series Amorphous EU25 fleet EU25 market 7

8 Προτάσεις του Ευρωπαϊκού έργου SEEDT για τη µείωση των απωλειών των Μ/Σ ιανοµής Μέτρα οικονοµικού χαρακτήρα Αλλαγές στο ρυθµιστικό πλαίσιο διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας Αύξηση του χρόνου απόσβεσης επενδύσεων σε εξοπλισµό υψηλής ενεργειακής απόδοσης Κατάργηση αντικινήτρων Επιδοτήσεις στο µεταβατικό στάδιο Μέτρα τεχνικού χαρακτήρα Ενεργειακή κατηγοριοποίηση (Labelling) των Μ/Σ διανοµής Υποχρεωτικό πρότυπο ελάχιστης ενεργειακής απόδοσης Strategies for development and diffusion of Energy Efficient Distribution Transformers 8

9 Επιπτώσεις των Προτεινόµενων Μέτρων Το τεχνικό (στατικό) δυναµικό είναι περίπου 18,5 TWh/έτος Τι µέρος αυτού του δυναµικού µπορεί να πραγµατοποιηθεί µέχρι το έτος 2025; 4 σενάρια ενεργειακής απόδοσης Εργαλεία: PRIMES Trends, PRIMES EE/RES Παράµετροι: Αντικατάσταση στο τέλος της διάρκειας ζωής Αλλαγές λόγω αύξησης/µείωσης του ζήτησης φορτίου Αλλαγές λόγω αναδιάρθρωσης δικτύων διανοµής Αλλαγές λόγω αύξησης της διανεµηµένης παραγωγής Τιµές παραµέτρων από πραγµατικά στοιχεία για κάθε χώρα 9

10 Γενική ανάπτυξη του ηλεκτρικού συστήµατος Μοντέλο PRIMES Trends Μοντέλο PRIMES EE/RES υναµικό εξοικονόµησης ενέργειας (GWh/έτος έτος) στην Ε.Ε.-27 το έτος 2025 Σενάριο 1 Ελαίου: A o B k Ξηρού τύπου: HD 538 6,167 5,015 Σενάριο 2 Ελαίου: A o A k Ξηρού τύπου: HD538 LL - 10% NLL - 10% 7,438 5,761 Σενάριο 3 Ελαίου: A o - 49% B k + 8% Ξηρού τύπου: HD538 LL - 20%, NLL - 20% 10,569 7,915 Σενάριο 4 Ελαίου: A o - 49% 11,631 8,163 Α ο : Κλάση Μ/Σ ελαίου µε τις χαµηλότερες απώλειες κενού φορτίου (NLL) κατά ΕΝ Α k, Β k : Κλάσεις Μ/Σ ελαίου µε τις χαµηλότερες απώλειες φορτίου (LL) κατά ΕΝ Α ο -49%: Απώλειες κενού φορτίου Μ/Σ ελαίου µε πυρήνα αµόρφου σιδήρου HD538: Απώλειες Μ/Σ ξηρού τύπου κατά HD538 HD538 LL -10% NLL-40%: Απώλειες Μ/Σ ξηρού τύπου µε πυρήνα αµόρφου σιδήρου B k Ξηρού τύπου: HD538 LL - 10% NLL - 40% 10

11 Περιβαλλοντικές επιπτώσεις (εκατοµ εκατοµ. t CO2/έτος έτος) των σεναρίων στην Ε.Ε.-27 το έτος 2025 Γενική ανάπτυξη του ηλεκτρικού συστήµατος Σενάριο 1 Ελαίου: A o B k Ξηρού τύπου: HD 538 Σενάριο 2 Ελαίου: A o A k Ξηρού τύπου: HD538 LL - 10% NLL - 10% Σενάριο 3 Ελαίου: A o - 49% B k + 8% Ξηρού τύπου: HD538 LL - 20%, NLL - 20% Σενάριο 4 Ελαίου: A o - 49% B k Ξηρού τύπου: HD538 LL - 10% NLL - 40% PRIMES Trends 1,7 2,2 3,2 3,5 PRIMES EE/RES 1,5 1,7 2,4 2,7 Α ο : Κλάση Μ/Σ ελαίου µε τις χαµηλότερες απώλειες κενού φορτίου (NLL) κατά ΕΝ Α k, Β k : Κλάσεις Μ/Σ ελαίου µε τις χαµηλότερες απώλειες φορτίου (LL) κατά ΕΝ Α ο -49%: Απώλειες κενού φορτίου Μ/Σ ελαίου µε πυρήνα άµορφου σιδήρου HD538: Απώλειες Μ/Σ ξηρού τύπου κατά HD538 HD538 LL -10% NLL-40%: Απώλειες Μ/Σ ξηρού τύπου µε πυρήνα άµορφου σιδήρου 11

12 ιαπιστώσεις Εξοικονόµηση ενέργειας έως 11,6 TWh/έτος το έτος 2025 Μείωση των εκποµπών CO2 έως 3,5 εκατοµ. τόνοι/έτος Η ενεργειακή κατηγοριοποίηση (Labelling) χρήσιµη για ενεργειακούς διαχειριστές που δεν γνωρίζουν τα πλεονεκτήµατα των Μ/Σ χαµηλών απωλειών Το υποχρεωτικό πρότυπο θα αποκλείσει τους Μ/Σ υψηλών απωλειών από την αγορά Το οικονοµικό όφελος των εταιρειών διανοµής εξαρτάται από το ρυθµιστικό πλαίσιο Πιθανώς να χρειασθούν οικονοµικά ή φορολογικά κίνητρα Θα απαιτηθεί δέσµη µέτρων σε Ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο 12

13 ΑΕΡΓΟΣ ΙΣΧΥΣ Τα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας καταναλώνουν ενεργό αλλά και άεργο ισχύ που προκαλείται από: τα µαγνητικά πεδία των κινητήρων και των µετασχηµατιστών ισχύος την επαγωγική αντίδραση των γραµµών µεταφοράς και διανοµής τα πηνία τους λαµπτήρες φθορισµού όλα τα επαγωγικά κυκλώµατα Ενδεικτικές απαιτήσεις αέργου ισχύος διαφόρων ηλεκτρικών φορτίων και εγκαταστάσεων: Είδος φορτίου Γραµµές Μεταφοράς Μετασχηµατιστές Κινητήρες επαγωγής Λαµπτήρες φθορισµού Απαίτηση αέργου ισχύος kvar/km km 0.05 kvar/km km kvar/km km 2 kvar/km km 13

14 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΙΣΧΥΟΣ Σε ένα τυπικό φορτίο διανοµής, το διάνυσµα του ρεύµατος Ι υστερεί του διανύσµατος της τάσης V κατά µια γωνία φ, και το τρίγωνο ισχύος είναι Συντελεστής ισχύος (cosφ) ενός ηλεκτρικού φορτίου ορίζεται το συνηµίτονο της γωνίας φ µεταξύ των διανυσµάτων της τάσης V και του ρεύµατος Ι του φορτίου ή ο λόγος της ενεργού ισχύος Ρ προς την φαινόµενη ισχύ S του φορτίου Επαγωγικά φορτία στα δίκτυα διανοµής µε συντελεστή ισχύος περίπου ίσο µε 0,80 14

15 ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗ ΑΕΡΓΟΥ ΙΣΧΥΟΣ Βασικοί λόγοι λήψης απόφασης για την εγκατάσταση συστοιχιών πυκνωτών που αποσκοπούν στη βελτίωση του συντελεστή ισχύος ενός φορτίου: Χρέωση υπερβολικής κατανάλωσης αέργου ισχύος Μείωση απωλειών ισχύος και ενέργειας Αύξηση διαθέσιµης ισχύος του υποσταθµού τροφοδότησης Σωστότερος προγραµµατισµός νέων υποσταθµών του δικτύου Ανύψωση ή ρύθµιση της τάσης των ζυγών ιευκόλυνση εκκίνησης µεγάλων κινητήρων στην άκρη πολύ φορτισµένων γραµµών διανοµής 15

16 ΜΕΘΟ ΟΙ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ Παραγωγή χωρητικής άεργου ισχύος στο δίκτυο, έτσι ώστε η άεργος ισχύς του φορτίου και µπορεί να µειωθεί ή και να εξαλειφθεί Βασικές µέθοδοι αντιστάθµισης είναι: 16

17 ΜΕΘΟ ΟΙ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ (συνέχεια) α. Ατοµική: Χρησιµοποιείται σε µεγάλα επαγωγικά φορτία µε σηµαντικό συντελεστή χρησιµοποίησης, ο πυκνωτής συνδέεται και αποσυνδέεται ταυτόχρονα µε το φορτίο και έτσι γίνεται χρήση του ίδιου εξοπλισµού ζεύξης και προστασίας β. Οµαδική: Χρησιµοποιείται κοινός πυκνωτής και αντιστάθµιση οµάδας οµοειδών επαγωγικών φορτίων µε ίδια χαρακτηριστικά λειτουργίας γ. Κεντρική: Η επαγωγική άεργος ισχύος ενός πλήθους φορτίων διαφορετικής ισχύος και διάρκειας λειτουργίας αντισταθµίζεται από µια συστοιχία πυκνωτών συνδεδεµένη στην πλευρά υψηλής ή χαµηλής τάσης του υποσταθµού δ. Μικτή αντιστάθµιση 17

18 ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΕΡΓΟΥ ΙΣΧΥΟΣ Κεντρική αντιστάθµιση χρησιµοποιεί συσκευές αυτόµατης ρύθµισης άεργου ισχύος µε θέση σε αυτόµατη λειτουργία διαφορετικών βαθµίδων ανάλογα µε τις ανάγκες ώστε να συνεισφέρουν σε ένα οµαλώς µεταβαλλόµενο και υψηλό συντελεστή ισχύος ανάλογα µε τη διακύµανση του φορτίου Αποτελούνται από: πυκνωτές ηλεκτρονόµο συντελεστή ισχύος για τη διαπίστωση των αναγκών σε άεργο ισχύ και την εντολή ζεύξης ή απόζευξης των βαθµίδων των πυκνωτών διακόπτες ζεύξης µηχανισµό εκφόρτισης των πυκνωτών µετά τη διακοπή της τροφοδοσίας από το δίκτυο 18

19 ΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΠΥΚΝΩΤΩΝ Τοποθέτηση των πυκνωτών όσο το δυνατόν πλησιέστερα προς το φορτίο προς αντιστάθµιση, ώστε να υπάρξει ελαχιστοποίηση των απωλειών και µέγιστη αύξηση της τάσης Εγκατάσταση των πυκνωτών µε τέτοιο τρόπο ώστε να µετατεθεί ο χρονικός ορίζων επέκτασης του υποσταθµού Αντιστάθµιση της ελάχιστης αέργου ισχύος µε µόνιµα συνδεδεµένους πυκνωτές, ώστε να αποφευχθούν κόστη ζεύξης-απόζευξης Κατανοµή των πυκνωτών σε βαθµίδες ώστε να ελέγχεται η διακύµανση της τάσης ( ιακύµανση 2% είναι αποδεκτή για µια ζεύξη-απόζευξη ανά ώρα, 3% για µια ζεύξη-απόζευξη ανά ηµέρα και 5% για µια εποχιακή ζεύξη- απόζευξη) 19

20 Εξοικονόµηση ενέργειας στο ίκτυο Χαµηλής Τάσης (ΧΤ) Κύρια µείωση απωλειών στον καταναλωτή ιατήρηση της συµµετρίας των φάσεων ιατήρηση της κυµατοµορφής της τάσης Μείωση της «περιττής» ποσότητας ηλεκτρικής ενέργειας: Φωτισµός (εσωτερικός / εξωτερικός) Αυτοµατισµοί για ορθολογική χρήση καταναλωτών Ρύθµιση στροφών κινητήρων Χρήση κινητήρων µεταβλητών στροφών Κατάργηση της λειτουργίας των συσκευών σε κατάσταση αναµονής Αντικατάσταση ηλεκτρικής ενέργειας µε πρωτογενή ενέργεια (π.χ. φυσικό αέριο) για Παρασκευή τροφής Παρασκευή θερµού νερού χρήσης Κλιµατισµό Χρήση συστηµάτων που ενσωµατώνουν Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας για Παρασκευή θερµού νερού χρήσης 20 Παρασκευή θερµού νερού για θέρµανση και ψύξη

21 Σηµαντικότερες Μέθοδοι για την Εξοικονόµηση Ενέργειας στον Φωτισµό Ηλεκτρονικά ballast Λαµπτήρες Τ5 αντί Τ8 BMS Τοπικοί αυτοµατισµοί Επιλογή λαµπτήρων και φωτιστικών ιόρθωση συντελεστή ισχύος Πρόγραµµα συντήρησης Αρχιτεκτονικές λύσεις 21

22 Γενικές Κατευθύνσεις για Φωτισµό Λαµπτήρες υψηλής απόδοσης Warmwhite αντί Daylight Ballast υψηλής απόδοσης Ηλεκτρονικό ballast αντί συµβατικού Λαµπτήρες Τ5 αντί Τ8 Λαµπτήρες µεγάλης ονοµαστικής ισχύος Οπτικό σύστηµα υψηλής απόδοσης 22

23 Συντήρηση Εγκαταστάσεων Φωτισµού Η απόδοση της εγκατάστασης µειώνεται κατά 40% µε πληµµελή συντήρηση κατά 25% µε τακτικήσυντήρηση Μετρήσεις σε τυπικούς χώρους έδειξαν: Εξοικονόµηση 15% µε καθαρισµό φωτιστικών ανά έτος και αντικατάσταση του 1/3 των λαµπτήρων 23

24 ΙΑΝΕΜΗΜΕΝΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 24

25 ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ «ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» Σκοπός: Εκπαίδευση Μηχανικών (κυρίως) σε θέµατα ενέργειας σε διεπιστηµονικό επίπεδο Συνεργαζόµενες Σχολές: Ηλεκτρολόγων, Μηχανολόγων, Χηµικών, Ναυπηγών και Πολιτικών Μηχανικών 40 φοιτητές Φοίτηση µήνες µε υποχρεωτική παρακολούθηση 1ο εξάµηνο: : 10 µαθήµατα από Καθηγητές διαφόρων Σχολών 2ο εξάµηνο: : 8 µαθήµατα από Καθηγητές διαφόρων Σχολών σε δύο Ροές Ροή Ι: Παραγωγή µε ΑΠΕ ( ιεσπαρµένη/βιοµάζα, κλπ.) Ροή ΙΙ: Εξοικονόµηση Ενέργειας µε ειδικά µαθήµατα: Εξοικονόµηση Ενέργειας στα Κτήρια Παθητικά Συστήµατα Εξοικονόµηση Ενέργειας στα Κτήρια Ενεργητικά Συστήµατα Χρήσεις και Εξοικονόµηση Ενέργειας στη Βιοµηχανία ιαχείριση Ενέργειας και ιοίκηση Έργων 3ο εξάµηνο: Μεταπτυχιακή εργασία 25

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ..1

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ..1 0 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ..1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ..2 1 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΙΣΧΥΟΣ.....3 1.1 Εισαγωγικά στοιχεία...3 1.1.1 Αρμονική παραμόρφωση..3 1.1.2 Αρμονικές και μεταβατικά... 4 1.1.3 Συντελεστής

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική εργασία με θέμα

Διπλωματική εργασία με θέμα ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Διπλωματική εργασία με θέμα Κατασκευή εργαστηριακού μοντέλου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΤΟΜΕΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ Α. Σ. ΣΑΦΙΓΙΑΝΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ιπλωµατική Εργασία Νο 314

ιπλωµατική Εργασία Νο 314 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ιπλωµατική Εργασία της φοιτήτριας του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΑΙΧΜΗΣ ΣΕ ΚΟΡΕΣΜΕΝΟΥΣ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥΣ ΣΥΝ ΥΑΣΜΟΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ Νούλης Κωνσταντίνος ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τ. Ε. Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

Τ. Ε. Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Τ. Ε. Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΑΡΧΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Δρ. Παντελής Α. Αντωνιάδης Οικονομολόγος Ηλεκτρολόγος Υπομηχανικός ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ 01.00 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα διανομής ηλεκτρικής ενέργειας Εξοικονόμηση ενέργειας μέσω έξυπνων δικτύων (smart grids)

Δίκτυα διανομής ηλεκτρικής ενέργειας Εξοικονόμηση ενέργειας μέσω έξυπνων δικτύων (smart grids) _ Δίκτυα διανομής ηλεκτρικής ενέργειας Εξοικονόμηση ενέργειας μέσω έξυπνων δικτύων (smart grids) Τσικόγιας Αθανάσιος Περίληψη Οι ετήσιες απώλειες των δικτύων διανομής ηλεκτρικής ενέργειας στα διάφορα κράτη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΩΝ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΚΕΝΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. του ΦΩΤΙΟΥ Λ. ΚΟΤΣΙΡΑ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΩΝ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΚΕΝΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. του ΦΩΤΙΟΥ Λ. ΚΟΤΣΙΡΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΙΣΧΥΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΩΝ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΣΦΟΝ ΥΛΟ (Flywheel Energy System Storage) ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Τσιώλης Παναγιώτης ΑΕΜ: 4681

ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΣΦΟΝ ΥΛΟ (Flywheel Energy System Storage) ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Τσιώλης Παναγιώτης ΑΕΜ: 4681 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Τσιώλης Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα Σεπτέµβριος 1997. 1(48) Συστήµατα Αδιάλειπτης Παροχής Ισχύος, UPS.

Αθήνα Σεπτέµβριος 1997. 1(48) Συστήµατα Αδιάλειπτης Παροχής Ισχύος, UPS. Αθήνα Σεπτέµβριος 1997 1(48) Συστήµατα Αδιάλειπτης Παροχής Ισχύος, UPS. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σήµερα τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά συστήµατα, σε συνεργασία µε το λογισµικό, είναι σχεδιασµένα και έχουν ελεγχθεί - πιστοποιηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ «ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ» ΝΕΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Φεβρουάριος 2012 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή υβριδικού AC/DC Μικροδικτύου για την ενσωμάτωση Οικιακών Φωτοβολταΐκών Συστημάτων σε Ευφυή Δίκτυα ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Εφαρμογή υβριδικού AC/DC Μικροδικτύου για την ενσωμάτωση Οικιακών Φωτοβολταΐκών Συστημάτων σε Ευφυή Δίκτυα ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Εφαρμογή υβριδικού AC/DC Μικροδικτύου για την ενσωμάτωση Οικιακών Φωτοβολταΐκών Συστημάτων σε

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΥ 445 /681 Εισαγωγή στη Διεσπαρμένη Παραγωγή

ΗΜΥ 445 /681 Εισαγωγή στη Διεσπαρμένη Παραγωγή ΗΜΥ 445 /681 Εισαγωγή στη Διεσπαρμένη Παραγωγή 1 Ορισμός Διεσπαρμένης Παραγωγής Η διεσπαρμένη παραγωγή ορίζεται ως η παραγωγή ενέργειας μικρής κλίμακας, με τιμές που κατά κανόνα κυμαίνονται από 1kW μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΕΡΟ ΤΕΧΝOΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΑΝΩΤΕΡΟ ΤΕΧΝOΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΩΤΕΡΟ ΤΕΧΝOΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ Επιβλέπων : ΜΑΛΑΤΕΣΤΑΣ Β.ΠΑΝΤΕΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

οποία όταν συνδέονται µε µία πηγή τάσης ηµιτονοειδούς µορφής άγουν ρεύµα µη ηµιτονοειδούς µορφής. Το φαινόµενο αυτό έχει ως αποτέλεσµα

οποία όταν συνδέονται µε µία πηγή τάσης ηµιτονοειδούς µορφής άγουν ρεύµα µη ηµιτονοειδούς µορφής. Το φαινόµενο αυτό έχει ως αποτέλεσµα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΑΣΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ Η προσέγγιση βάσει της τεχνογνωσίας της SEMAN Α.Ε. Η µη γραµµική φύση των σύγχρονων ηλεκτρικών φορτίων καθιστά συχνά αναγκαία

Διαβάστε περισσότερα

Συµβολή στην Προσοµοίωση και Αναγνώριση Ανεµογεννητριών µε Ασύγχρονη Γεννήτρια για την ηµιουργία Μειωµένης Τάξης Ισοδυνάµων Μοντέλων

Συµβολή στην Προσοµοίωση και Αναγνώριση Ανεµογεννητριών µε Ασύγχρονη Γεννήτρια για την ηµιουργία Μειωµένης Τάξης Ισοδυνάµων Μοντέλων ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Συµβολή στην Προσοµοίωση και Αναγνώριση Ανεµογεννητριών µε Ασύγχρονη Γεννήτρια για την ηµιουργία

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Ιδιωτικού Υποσταθμού ΜΤ-ΧΤ

Μελέτη Ιδιωτικού Υποσταθμού ΜΤ-ΧΤ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Μελέτη Ιδιωτικού Υποσταθμού ΜΤ-ΧΤ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ελένη Ι. Καραντώνη Επιβλέπουσα : Σταυρούλα

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ

Περίληψη ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ Περίληψη ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σκοπός της συγκεκριμένης διπλωματικής εργασίας είναι η παρουσίαση και η ανάλυση των προβλημάτων που αναπτύσσονται κατά τη σύνδεση διεσπαρμένων πηγών ενέργειας στο δίκτυο διανομής ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Μελέτη της Ζήτησης Ηλεκτρικής Ενέργειας ενός Εμπορικού Καταναλωτή

Διαβάστε περισσότερα

«Προκαταρκτική Μελέτη ιασύνδεσης των Κυκλάδων µε το Ηπειρωτικό Σύστηµα Ηλεκτρικής Ενέργειας»

«Προκαταρκτική Μελέτη ιασύνδεσης των Κυκλάδων µε το Ηπειρωτικό Σύστηµα Ηλεκτρικής Ενέργειας» ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Τοµέας Ηλεκτρικής Ισχύος ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ «Προκαταρκτική Μελέτη ιασύνδεσης των Κυκλάδων µε το Ηπειρωτικό Σύστηµα Ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

Έννοια και περιεχόμενο της εξοικονόμηση ενέργειας

Έννοια και περιεχόμενο της εξοικονόμηση ενέργειας Σεμινάριο ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ Δυνατότητες εξοικονόμησης ενέργειας στα συστήματα κλιματισμού Φωτεινή Καραμάνη Χημικός Μηχανικός, MSc KAΠE Έννοια και περιεχόμενο της εξοικονόμηση

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα SAVE. DABASI ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ No. 1. Σεπτέμβριος 2003

Πρόγραμμα SAVE. DABASI ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ No. 1. Σεπτέμβριος 2003 Πρόγραμμα SAVE Προώθηση σττο διιαδίίκττυο ττηςς εεξξοιικοννόμησηςς εεννέέργγεειιαςς από ττιιςς εεγγκαττασττάσεειιςς συμπαραγγωγγήςς -- Βάση δεεδομέέννωνν καιι αξξιιολόγγηση DABASI ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ No.

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτική περιγραφή των διαδικασιών που λαμβάνουν χώρα στον Ενεργειακό Σχεδιασμό κάτω από διαφορετικές καταστάσεις και συνθήκες.

Αναλυτική περιγραφή των διαδικασιών που λαμβάνουν χώρα στον Ενεργειακό Σχεδιασμό κάτω από διαφορετικές καταστάσεις και συνθήκες. Πίνακας. Πίνακας προτεινόμενων πτυχιακών εργασιών για το εαρινό εξάμηνο 202-3 ΤΜΗΜΑ: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α/Α Τίτλος θέματος Μέλος Ε.Π Σύντομη περιγραφή 2 3 4 5 6 Έλεγχος της τάσης και της άεργης ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ X ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 55 ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ X ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 55 ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ X ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 55 ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ Άρθρο 281 Γενικές προδιαγραφές σχεδιασµού και λειτουργίας 1. Για την ασφαλή και αξιόπιστη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Δυνατότητες Χρήσης Συστημάτων Αποθήκευσης Ενέργειας με Προοπτική Ηλεκτρικής Δικτύωσης σε Επίπεδο Συνοικίας

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Δυνατότητες Χρήσης Συστημάτων Αποθήκευσης Ενέργειας με Προοπτική Ηλεκτρικής Δικτύωσης σε Επίπεδο Συνοικίας Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Σχολή Χημικών Μηχανικών Πανεπιστημιο Πειραιώς, Τμημα Βιομηχανικής Διοίκησης & Τεχνολογίας ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έξυπνοι Ψηφιακοί Μετρητές Ηλεκτρισμού

Έξυπνοι Ψηφιακοί Μετρητές Ηλεκτρισμού ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Έξυπνοι Ψηφιακοί Μετρητές Ηλεκτρισμού

Διαβάστε περισσότερα

Ιδιωτικοί Υ/Σ ΜΤ/ΧΤ Μελέτη Ιδιωτικού Υ/Σ 20/0,4 kv Παροχής Τύπου Α1 για την Ηλεκτροδότηση Αντλιοστασίου ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ηµήτριος Ι.

Ιδιωτικοί Υ/Σ ΜΤ/ΧΤ Μελέτη Ιδιωτικού Υ/Σ 20/0,4 kv Παροχής Τύπου Α1 για την Ηλεκτροδότηση Αντλιοστασίου ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ηµήτριος Ι. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Ιδιωτικοί Υ/Σ ΜΤ/ΧΤ Μελέτη Ιδιωτικού Υ/Σ 20/0,4 kv Παροχής Τύπου Α1 για την Ηλεκτροδότηση Αντλιοστασίου

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή Επιθεώρηση Κτιρίων

Ενεργειακή Επιθεώρηση Κτιρίων AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ενεργειακή Επιθεώρηση Κτιρίων σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ

Ο ΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ Ο ΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή... 1 2. Ενεργειακός Έλεγχος και Καταγραφή... 3 2.1. Γενικά... 3 2.2. Μεθοδολογία Ενεργειακού Έλεγχου και Καταγραφής... 5 2.2.1 Προκαταρκτική

Διαβάστε περισσότερα