ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ VITO Πακέτο Εργασίας 4 Ολοκληρωμένη Διαδικασία Σχεδιασμού

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ VITO Πακέτο Εργασίας 4 Ολοκληρωμένη Διαδικασία Σχεδιασμού"

Transcript

1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ VITO INTERGRATED URBAN DEVELOPMENT OF VITAL HISTORIC TOWNS AS REGIONAL CENTERS IN SOUTH EAST (SOUTH EAST EUROPE TRANSNATIONAL COOPERATION PROGRAMME) Πακέτο Εργασίας 4 Ολοκληρωμένη Διαδικασία Σχεδιασμού 4.1. Ορισμός περιεχομένου κριτηρίων για την ολοκληρωμένη αστική ανάπτυξη ιστορικών πόλεων

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ 1. Εισαγωγή 2 2. Ο Χάρτης της Λειψίας 3 3. Κριτήρια για την Ολοκληρωμένη Αστική Ανάπτυξη ιστορικών πόλεων Συσχέτιση Κριτηρίων του Χάρτη της Λειψίας στο ιστορικό κέντρο της Ξάνθης Αειφόρος Χρήση Ιστορικών Αστικών Τοπίων Δημιουργία και εξασφάλιση δημόσιων χώρων υψηλής ποιότητας Ενεργειακά αποδοτικά συστήματα μεταφοράς Επικοινωνιακή και συμμετοχική στρατηγική Υψηλής ποιότητας αρχιτεκτονική (κουλτούρα οικοδόμησης) και δημόσιοι χώροι, ως μέσα για διαρθρωτική πολιτική Συνοικίες (κέντρο και περιφερειακές) Παρακολούθηση και Αξιολόγηση

3 1. Εισαγωγή Ο Χάρτης της Λειψίας για τις Βιώσιμες Ευρωπαϊκές Πόλεις δεσμεύει τα κράτη μέλη της ΕΕ να προωθήσουν τη δημόσια συζήτηση στις χώρες τους σχετικά με τον τρόπο ενσωμάτωσης των αρχών και στρατηγικών του στις εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αναπτυξιακές πολιτικές, να χρησιμοποιήσουν το μέσο της «ολοκληρωμένης αστικής ανάπτυξης» (integrated urban development) και τη σχετική διακυβέρνηση για την εφαρμογή του και, προς τον σκοπό αυτό, να θεσπίσουν το απαραίτητο πλαίσιο σε εθνικό επίπεδο και να προωθήσουν την καθιέρωση μιας ισορροπημένης εδαφικής οργάνωσης με βάση μια ευρωπαϊκή πολυκεντρική αστική διάρθρωση. Στον Χάρτη της Λειψίας περιλαμβάνεται το βασικό πλαίσιο κατευθυντήριων αρχών για τη βιώσιμη ανάπτυξη πόλεων και αστικοποιούμενων περιοχών της ευρωπαϊκής ένωσης

4 2. Ο Χάρτης της Λειψίας Η πόλη της Λειψίας στην Ανατολική Γερμανία έχει βιώσει μια εντυπωσιακή μεταμόρφωση κατά τις τελευταίες δεκαετίες. Η πτώση στους δείκτες ανεργίας και η γενικότερη βελτίωση της ποιότητας ζωής αντανακλώνται στην άνοδο του πληθυσμού. Η εφαρμογή του χάρτη της λειψίας για ολοκληρωμένη αστική ανάπτυξη παρέχει το υπόβαθρο αυτών των διεργασιών. Ο Χάρτης υιοθετήθηκε το 2007 στην άτυπη υπουργική συνάντηση της Λειψίας, ως πλαίσιο για τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη στην Ευρώπη. Η διαδικασία συνεχίστηκε το 2008 με την ανάπτυξη ενός «πλαισίου αναφοράς για τη βιώσιμη πόλη». Το LCFACIL, μια ομάδα εργασίας έξι πόλεων του URBACT, συγκροτήθηκε για να παράσχει ένα «τοπικό πεδίο δοκιμών» για αυτό το έργο σε ευρωπαϊκή κλίμακα. Ως κύριος εταίρος αυτής της πρωτοβουλίας, η Λειψία έχει πλούσια εμπειρογνωσία να συνεισφέρει: η εμπειρία, την οποία συσσώρευσε την τελευταία δεκαετία κατά την αναζωογόνηση των υποβαθμισμένων συνοικιών χάρη σε ολοκληρωμένες δράσεις, οδήγησε την πόλη να διατυπώσει το 2009 την «Ολοκληρωμένη Έννοια Αστικής Ανάπτυξης». Ο αριθμός των συγκεκριμένων εννοιών που καλύπτει αυτό το πλαίσιο δίνει μια ιδέα της πολυπλοκότητας αυτού του τύπου αναπτυξιακής στρατηγικής περιλαμβάνοντας μεταξύ άλλων τη στέγη, την αγορά εργασίας, τους χώρους πρασίνου, την εκπαίδευση, τον πολιτισμό και την κυκλοφορία. Σημαντικές βελτιώσεις επιτεύχθηκαν με τον καθορισμό διατομεακών στόχων και χωρικών προτεραιοτήτων. Σήμερα η πόλη προσελκύει νέους ενηλίκους, χάρη στις βελτιωμένες συνθήκες διαβίωσης και μια δυναμική αγορά εργασίας. Εντούτοις, η ολοκληρωμένη διαδικασία πρέπει να προχωρήσει παραπέρα: η συνέχεια μεταξύ στρατηγικής και πράξης πρέπει να διασφαλίζεται σε καθημερινή βάση, ενώ οι μηχανισμοί αξιολόγησης και ένα σύστημα παρακολούθησης φροντίζουν για τη μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα. Ακολουθεί το κείμενο που υιοθετήθηκε από τους αρμόδιους υπουργούς για την αστική ανάπτυξη και το οποίο ονομάστηκε «Χάρτης της Λειψίας» - 3 -

5 Ο «ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ ΛΕΙΨΙΑΣ για τις Βιώσιμες Ευρωπαϊκές Πόλεις» είναι ένα έγγραφο των κρατών μελών το οποίο καταρτίστηκε με την ευρεία και διαφανή συμμετοχή των ευρωπαϊκών ενδιαφερομένων φορέων. Έχοντας επίγνωση των προκλήσεων και ευκαιριών καθώς και των διαφορετικών ιστορικών, οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών υποβάθρων των ευρωπαϊκών πόλεων, οι αρμόδιοι για την Αστική Ανάπτυξη Υπουργοί συμφωνούν ως προς ορισμένες κοινές αρχές και στρατηγικές για την πολιτική αστικής ανάπτυξης. Οι Υπουργοί αναλαμβάνουν τις εξής δεσμεύσεις: - να προωθήσουν πολιτική δημόσια συζήτηση στις χώρες τους σχετικά με το πώς θα ενσωματωθούν οι αρχές και στρατηγικές του Χάρτη της Λειψίας για τις βιώσιμες ευρωπαϊκές πόλεις στις εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αναπτυξιακές πολιτικές, - να χρησιμοποιήσουν το μέσο της ολοκληρωμένης αστικής ανάπτυξης και τη σχετική διακυβέρνηση για την εφαρμογή του και, προς το σκοπό αυτό, να θεσπίσουν το απαραίτητο πλαίσιο σε εθνικό επίπεδο και - να προωθήσουν την καθιέρωση μιας ισορροπημένης εδαφικής οργάνωσης με βάση μια ευρωπαϊκή πολυκεντρική αστική διάρθρωση. Οι Υπουργοί ευχαριστούν τη Γερμανική Προεδρία διότι κατήρτισε την έκθεση "Integrated urban development as a prerequisite for successful urban sustainability" (Η ολοκληρωμένη αστική ανάπτυξη ως προϋπόθεση για επιτυχή αστική βιωσιμότητα» και τις μελέτες "Strategies for upgrading the physical environment in deprived urban areas" (Στρατηγικές για την αναβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος στις μειονεκτικές αστικές περιοχές), "Strengthening the local economy and local labour market policy in deprived urban areas" (Eνίσχυση της τοπικής οικονομίας και της τοπικής πολιτικής αγοράς της εργασίας στις μειονεκτικές αστικές περιοχές), "Proactive education and training policies on children and young people in deprived urban areas" (Προορατικές πολιτικές εκπαίδευσης και κατάρτισης για τα παιδιά και τους νέους στις μειονεκτικές αστικές περιοχές) και - 4 -

6 "Sustainable urban transport and deprived urban areas" (Οι βιώσιμες αστικές μεταφορές και οι μειονεκτικές αστικές περιοχές) με τα αντίστοιχα παραδείγματα ορθών πρακτικών στην Ευρώπη. Οι μελέτες αυτές θα βοηθήσουν τις πόλεις όλων των μεγεθών για την αποτελεσματική εφαρμογή των αρχών και στρατηγικών που παρατίθενται στο Χάρτη της Λειψίας για τις βιώσιμες ευρωπαϊκές πόλεις. Οι Υπουργοί δηλώνουν: Εμείς, οι αρμόδιοι για την Aστική Aνάπτυξη Υπουργοί των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θεωρούμε ότι οι ευρωπαϊκές πόλεις όλων των μεγεθών που εξελίχθηκαν στην πορεία της ιστορίας αποτελούν πολύτιμα και αναντικατάστατα οικονομικά, κοινωνικά και πολιτισμικά στοιχεία ενεργητικού. Με στόχο την προστασία, την ενίσχυση και την περαιτέρω ανάπτυξη των πόλεών μας, υποστηρίζουμε σταθερά τη Στρατηγική Βιώσιμης Ανάπτυξης της Ε.Ε., που βασίζεται στο Πρόγραμμα Δράσης Lille, στο "Αστικό κεκτημένο" του Ρότερνταμ και στη Συμφωνία του Μπρίστολ. Στα πλαίσια αυτά, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη όλες οι διαστάσεις της βιώσιμης ανάπτυξης παράλληλα και με το ίδιο βάρος. Στις διαστάσεις αυτές συμπεριλαμβάνεται η οικονομική ευημερία, η κοινωνική ισορροπία και το υγιές περιβάλλον. Συγχρόνως, θα πρέπει να δοθεί προσοχή στις πολιτισμικές πτυχές και στις πτυχές της υγείας. Προς τούτο θα πρέπει να αποδοθεί η δέουσα σημασία στη θεσμική ικανότητα των κρατών μελών. Οι πόλεις μας έχουν μοναδικά πολιτισμικά και αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά, ισχυρές δυνάμεις κοινωνικής ένταξης και εξαιρετικές δυνατότητες οικονομικής ανάπτυξης. Είναι κέντρα γνώσεων και πηγές ανάπτυξης και καινοτομίας. Συγχρόνως, ωστόσο, αντιμετωπίζουν δημογραφικά προβλήματα καθώς και προβλήματα που συνδέονται με την κοινωνική ανισότητα, τον αποκλεισμό ορισμένων ομάδων πληθυσμού και την έλλειψη προσιτών και κατάλληλων κατοικιών καθώς και με το περιβάλλον. Τελικά, οι πόλεις δεν θα μπορέσουν να επιτελέσουν το έργο τους ως μοχλοί κοινωνικής προόδου και οικονομικής ανάπτυξης, όπως προβλέπεται στα πλαίσια της στρατηγικής της Λισσαβώνας παρά μόνο εάν επιτύχουμε να διατηρήσουμε την κοινωνική ισορροπία εντός των πόλεων - 5 -

7 και μεταξύ των πόλεων, εξασφαλίζοντας την πολιτισμική τους πολυμορφία και υψηλά ποιοτικά κριτήρια στους τομείς της πολεοδομίας, της αρχιτεκτονικής και του περιβάλλοντος. Χρειαζόμαστε ολοένα περισσότερο συνολικές στρατηγικές καθώς και την ανάληψη συντονισμένης δράσης από όλα τα άτομα και αρχές που συμμετέχουν στη διεργασία αστικής ανάπτυξης πέρα από τα σύνορα των επιμέρους πόλεων. Κάθε επίπεδο διακυβέρνησης - τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό - έχει ευθύνη σε ό,τι αφορά το μέλλον των πόλεών μας. Για να καταστεί πραγματικά αποτελεσματική η εν λόγω πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, πρέπει να βελτιώσουμε το συντονισμό των πεδίων τομεακής πολιτικής και να αναπτύξουμε μια νέα αίσθηση ευθύνης για την πολιτική ολοκληρωμένης αστικής ανάπτυξης. Πρέπει επίσης να εξασφαλιστεί ότι όσοι συμβάλλουν στη διαμόρφωση των πολιτικών αυτών σε όλα τα επίπεδα θα διαθέτουν τις γενικές και διεπαγγελματικές δεξιότητες και γνώσεις που απαιτούνται για να αναπτυχθούν οι πόλεις ως βιώσιμες κοινότητες. Εκφράζουμε μεγάλη ικανοποίηση για τις δηλώσεις και συστάσεις που περιλαμβάνονται στο Εδαφικό Πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για τις εργασίες των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων που προωθούν μια ολοκληρωμένη αντίληψη των αστικών θεμάτων. Αναγνωρίζουμε τις Δεσμεύσεις του Aalborg ως πολύτιμη συμβολή στη στρατηγική και συντονισμένη δράση σε τοπικό επίπεδο καθώς και τα πορίσματα του Ευρωπαϊκού Φόρουμ Αρχιτεκτονικών Πολιτικών σχετικά με την Κατασκευαστική Αντίληψη της 27ης Απριλίου Λαμβάνουμε υπό σημείωση τον Ευρωπαϊκό Χάρτη «Δίκτυο πόλεων ζωτικής σημασίας»

8 Συνιστούμε: Ι. Να γίνεται μεγαλύτερη χρήση των προσεγγίσεων της πολιτικής ολοκληρωμένης αστικής ανάπτυξης Κατά τη γνώμη μας, πολιτική ολοκληρωμένης αστικής ανάπτυξης σημαίνει ταυτόχρονη και ενδεδειγμένη συνεκτίμηση των ανησυχιών και συμφερόντων που συνδέονται με την αστική ανάπτυξη. Η πολιτική ολοκληρωμένης αστικής ανάπτυξης είναι μια διεργασία στα πλαίσια της οποίας συντονίζονται οι χωροταξικές, τομεακές και χρονικές πτυχές των βασικών πεδίων αστικής πολιτικής. Βασική σημασία έχει η συμμετοχή των οικονομικών παραγόντων, των ενδιαφερόμενων φορέων και του ευρύτερου κοινού. Η πολιτική ολοκληρωμένης αστικής ανάπτυξης αποτελεί βασική προϋπόθεση για την εφαρμογή της Στρατηγικής Βιώσιμης Ανάπτυξης της Ε.Ε.. Η εφαρμογή της είναι ένα έργο ευρωπαϊκής κλίμακας το οποίο, ωστόσο, πρέπει να λάβει υπόψη τόσο τις τοπικές συνθήκες και ανάγκες όσο και την αρχή της επικουρικότητας. Ο συμβιβασμός των συμφερόντων, αν διευκολύνεται από μια πολιτική ολοκληρωμένης αστικής ανάπτυξης, συνιστά βιώσιμη βάση για την επίτευξη συναίνεσης μεταξύ του κράτους, των πόλεων, των πολιτών και των οικονομικών παραγόντων. Με την από κοινού αξιοποίηση των γνώσεων και των χρηματοοικονομικών πόρων, μπορούν να χρησιμοποιηθούν πιο αποδοτικά τα ανεπαρκή δημόσια κεφάλαια. Οι δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις θα συντονιστούν καλύτερα. Στην πολιτική ολοκληρωμένης αστικής ανάπτυξης συμμετέχουν παράγοντες εκτός της διοίκησης, ενώ οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα να διαδραματίσουν ενεργό ρόλο στη διαμόρφωση του άμεσου περιβάλλοντος στο οποίο ζουν. Συγχρόνως, τα μέτρα αυτά μπορούν να παράσχουν μεγαλύτερη ασφάλεια σε ό,τι αφορά τον προγραμματισμό και τις επενδύσεις. Συνιστούμε να εξετάσουν οι ευρωπαϊκές πόλεις το ενδεχόμενο κατάρτισης προγραμμάτων ολοκληρωμένης αστικής ανάπτυξης για την πόλη ως - 7 -

9 σύνολο. Τα εν λόγω μέσα προγραμματισμού με σκοπό την εφαρμογή θα πρέπει: - να περιγράφουν τα δυνατά και αδύνατα σημεία των πόλεων και των συνοικιών με βάση την ανάλυση της επικρατούσας κατάστασης, - να προσδιορίζουν συνεκτικούς αναπτυξιακούς στόχους για την αστική περιοχή και να αναπτύσσουν ένα όραμα για την πόλη, - να συντονίζουν τα διάφορα συνοικιακά, τομεακά και τεχνικά σχέδια και πολιτικές και να εξασφαλίζουν ότι οι προγραμματισμένες επενδύσεις θα συμβάλλουν στην προώθηση μιας ισορροπημένης ανάπτυξης της αστικής περιοχής, - να συντονίζουν και να εστιάζουν χωροταξικά τη χρήση πόρων από τους παράγοντες του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και - να συντονίζονται σε τοπικό επίπεδο και σε επίπεδο πόλης-περιφέρειας και να συμμετέχουν σε αυτά πολίτες και άλλοι εταίροι που μπορούν να συμβάλουν ουσιαστικά στη διαμόρφωση της μελλοντικής οικονομικής, κοινωνικής, πολιτισμικής και περιβαλλοντικής φυσιογνωμίας κάθε περιοχής. Θα πρέπει να ενισχυθεί ο συντονισμός σε τοπικό επίπεδο και σε επίπεδο πόλης-περιφέρειας. Ο στόχος είναι να υπάρχει εταιρική σχέση ισότητας μεταξύ των πόλεων και των αγροτικών περιοχών καθώς και μεταξύ των μικρών, μεσαίων και μεγάλων πόλεων και των πόλεων εντός των πόλεωνπεριφερειών και των μητροπολιτικών περιοχών. Πρέπει να πάψουμε να αντιμετωπίζουμε τα ζητήματα και αποφάσεις που συνδέονται με την πολιτική αστικής ανάπτυξης μεμονωμένα στο επίπεδο της κάθε πόλης. Οι πόλεις μας πρέπει να είναι εστιακά σημεία ανάπτυξης πόλης-περιφέρειας και να αναλαμβάνουν ευθύνη σε ό,τι αφορά την εδαφική συνοχή. Θα ήταν λοιπόν χρήσιμο να δικτυωθούν στενότερα οι πόλεις μας μεταξύ τους σε Ευρωπαϊκό επίπεδο

10 Η πολιτική ολοκληρωμένης αστικής ανάπτυξης μας παρέχει μια σειρά μέσων που έχουν ήδη αποδείξει την αξία τους σε πολλές ευρωπαϊκές πόλεις σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη σύγχρονων, συνεργατικών και αποτελεσματικών διαρθρώσεων διακυβέρνησης, οι οποίες και είναι απαραίτητες για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των Ευρωπαϊκών πόλεων. Διευκολύνουν τον έγκαιρο επωφελή συντονισμό του στεγαστικού και οικονομικού τομέα και των τομέων των υποδομών και των υπηρεσιών με τη συνεκτίμηση, μεταξύ άλλων, του αντίκτυπου των υφιστάμενων τάσεων γήρανσης και μετανάστευσης και των συνθηκών ενεργειακής πολιτικής. Εντός του πεδίου εφαρμογής μιας πολιτικής ολοκληρωμένης αστικής ανάπτυξης, θεωρούμε ότι ζωτική σημασία για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των Ευρωπαϊκών πόλεων έχουν οι ακόλουθες στρατηγικές δράσης: Δημιουργία και εξασφάλιση δημόσιων χώρων υψηλής ποιότητας Η ποιότητα των δημόσιων χώρων, τα τεχνητά αστικά τοπία και η αρχιτεκτονική και η αστική ανάπτυξη διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στις συνθήκες διαβίωσης των αστικών πληθυσμών. Ως ήπιοι παράγοντες θέσης, έχουν μεγάλη σημασία για την προσέλκυση επιχειρήσεων της βιομηχανίας της γνώσης, εξειδικευμένου και δημιουργικού εργατικού δυναμικού και τουρισμού. Επομένως, η αλληλεπίδραση της αρχιτεκτονικής, του σχεδιασμού των υποδομών και της πολεοδομίας πρέπει να αυξηθεί προκειμένου να δημιουργηθούν ελκυστικοί δημόσιοι χώροι προσανατολισμένοι προς το χρήστη και να επιτευχθούν υψηλά πρότυπα σε ό,τι αφορά το περιβάλλον διαβίωσης, δηλ. μια "Baukultur" (κατασκευαστική αντίληψη). Ο όρος Baukultur πρέπει να νοηθεί υπό την ευρύτερη δυνατή έννοια, δηλ. ως το σύνολο των πολιτισμικών, οικονομικών, τεχνολογικών, κοινωνικών και οικολογικών πτυχών που επηρεάζουν την ποιότητα και τη διαδικασία του σχεδιασμού και της κατασκευής. Ωστόσο, η προσέγγιση αυτή δεν πρέπει να περιοριστεί στους δημόσιους χώρους. Παρόμοια Baukultur χρειάζεται για την πόλη ως σύνολο και για τον περιβάλλοντα χώρο. Τόσο οι πόλεις όσο και η κυβέρνηση - 9 -

11 πρέπει να κάνουν αισθητή την επιρροή τους. Τούτο είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τη διαφύλαξη της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς. Πρέπει να διατηρηθούν τα ιστορικά κτίρια, οι δημόσιοι χώροι και η αστική και αρχιτεκτονική τους αξία. H δημιουργία και διατήρηση λειτουργικών και ορθά σχεδιασμένων αστικών χώρων, υποδομών και υπηρεσιών είναι ένα έργο στο οποίο θα πρέπει να αποδυθούν από κοινού το κράτος, οι τοπικές και περιφερειακές αρχές, καθώς και οι πολίτες και οι επιχειρήσεις. Εκσυγχρονισμός των δικτύων υποδομών και αύξηση της ενεργειακής απόδοσης Βασική συμβολή στην ποιότητα ζωής, στην ποιότητα της χωροθέτησης και στην ποιότητα του περιβάλλοντος μπορεί να έχει η ύπαρξη βιώσιμων, προσβάσιμων και οικονομικά προσιτών αστικών μεταφορών με συντονισμένες συνδέσεις με τα δίκτυα μεταφορών της πόλης-περιφέρειας. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στη διαχείριση της κυκλοφορίας και στη διασύνδεση των τρόπων μεταφοράς, συμπεριλαμβανομένης της υποδομής για ποδηλάτες και πεζούς. Οι αστικές μεταφορές πρέπει να συμβιβάζονται με τις διάφορες ανάγκες στέγασης, τις περιοχές εργασίας, το περιβάλλον και τους δημόσιους χώρους. Η τεχνική υποδομή, και ιδιαίτερα η υδροδότηση, η επεξεργασία λυμάτων και τα άλλα δίκτυα παροχών, πρέπει να βελτιωθούν σε πρώιμο στάδιο και να προσαρμοστούν στις μεταβαλλόμενες ανάγκες προκειμένου να καλυφθούν οι μελλοντικές απαιτήσεις σε ό,τι αφορά την υψηλής ποιότητας διαβίωση στις αστικές περιοχές. Βασικές προϋποθέσεις για βιώσιμες υπηρεσίες κοινής ωφέλειας είναι η ενεργειακή απόδοση και η οικονομική χρήση των φυσικών πόρων και η οικονομική αποτελεσματικότητα στην εκμετάλλευσή τους. Η ενεργειακή απόδοση των κτιρίων πρέπει να αυξηθεί. Η ανακαίνιση των υφιστάμενων κατοικιών μπορεί να έχει σημαντική επίδραση στην ενεργειακή απόδοση και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων τους. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στα προκατασκευασμένα, παλαιά και κακής ποιότητας κτίρια. Η ύπαρξη βελτιστοποιημένων και αποδοτικών δικτύων υποδομών

12 και ενεργειακά αποδοτικών κτιρίων θα επιφέρει μείωση των δαπανών τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και για τους κατοίκους. Σημαντική βάση για την αποδοτική και βιώσιμη χρήση των πόρων είναι να υπάρχει συμπαγές δίκτυο οικιών. Τούτο μπορεί να εξασφαλιστεί με το χωροταξικό και πολεοδομικό σχεδιασμό, ο οποίος αποτρέπει την άτακτη εξάπλωση της αστικής περιοχής με τον ισχυρό έλεγχο της παροχής γης και της ανάπτυξης με γνώμονα την κερδοσκοπία. Ιδιαίτερα βιώσιμη έχει αποδειχθεί στις αστικές συνοικίες η στρατηγική της ανάμειξης των χρήσεων για σκοπούς στέγασης, απασχόλησης, εκπαίδευσης, παροχών και ψυχαγωγίας. Οι πόλεις πρέπει να συμβάλλουν στην εξασφάλιση και προαγωγή της ποιότητας ζωής των κατοίκων τους και να προσελκύουν την εγκατάσταση επιχειρήσεων με τη χρήση προηγμένων τεχνολογιών πληροφόρησης και επικοινωνίας στους τομείς της εκπαίδευσης, της απασχόλησης, των κοινωνικών υπηρεσιών, της υγείας, της ασφάλειας και προστασίας, καθώς και ως μέσα βελτίωσης της αστικής διακυβέρνησης. Οι πόλεις μας πρέπει επίσης να μπορούν να προσαρμοστούν στην απειλή που αντιπροσωπεύει η κλιματική αλλαγή. Η ορθά σχεδιασμένη και προγραμματισμένη αστική ανάπτυξη μπορεί να εξασφαλίσει έναν τρόπο αντιμετώπισης του θέματος της ανάπτυξης με χαμηλή χρήση άνθρακα, να βελτιώσει την ποιότητα του περιβάλλοντος και να μειώσει τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα. Οι πόλεις μπορούν να επιτύχουν τα αποτελέσματα αυτά με τη λήψη μέτρων καινοτόμου πρόληψης, μετριασμού των επιπτώσεων και προσαρμογής, τα οποία, εξάλλου, συμβάλλουν στην ανάπτυξη νέων βιομηχανιών και επιχειρήσεων με χαμηλή χρήση άνθρακα. Προορατικές πολιτικές καινοτομίας και εκπαίδευσης Οι πόλεις είναι τόποι όπου δημιουργείται και μεταβιβάζεται μεγάλη ποσότητα γνώσεων. Η πλήρης αξιοποίηση του γνωστικού δυναμικού μιας πόλης εξαρτάται από την ποιότητα της προσχολικής και σχολικής εκπαίδευσης και από τις ευκαιρίες μεταφοράς που παρέχονται εντός των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης και μέσω των κοινωνικών και πολιτισμικών δικτύων, καθώς και από τις ευκαιρίες για δια βίου μάθηση, την αριστεία των πανεπιστημίων και των μη πανεπιστημιακών ερευνητικών

13 ιδρυμάτων και το δίκτυο μεταφοράς μεταξύ των βιομηχανιών, των επιχειρήσεων και της επιστημονικής κοινότητας. Η πολιτική ολοκληρωμένης αστικής ανάπτυξης μπορεί να συμβάλει στη βελτίωση των προαναφερθέντων παραγόντων, π.χ. με το να φέρνει σε επαφή τους ενδιαφερόμενους φορείς, με το να υποστηρίζει τα δίκτυα και με το να βελτιστοποιεί τις διαρθρώσεις χωροθέτησης. Η ολοκληρωμένη αστική ανάπτυξη προάγει τον κοινωνικό και διαπολιτισμικό διάλογο. Οι στρατηγικές ολοκληρωμένης αστικής ανάπτυξης, η συνεργατική διαχείριση της αστικής ανάπτυξης και η ορθή διακυβέρνηση μπορούν να συμβάλουν στην τελεσφόρο χρήση του δυναμικού των ευρωπαϊκών πόλεων, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την ανταγωνιστικότητα και την οικονομική ανάπτυξη, καθώς και στη μείωση των ανισοτήτων εντός και μεταξύ των συνοικιών. Παρέχουν στους πολίτες την ευκαιρία για κοινωνική και δημοκρατική συμμετοχή. ΙΙ. Ειδική προσοχή πρέπει να δοθεί στις φτωχές συνοικίες εντός των πόλεων Οι πόλεις έχουν να αντιμετωπίσουν σημαντικές προκλήσεις, που συνδέονται ιδιαίτερα με τις αλλαγές των οικονομικών και κοινωνικών διαρθρώσεων και με την παγκοσμιοποίηση. Ειδικά προβλήματα αποτελούν, μεταξύ άλλων, το υψηλό ποσοστό ανεργίας και ο κοινωνικός αποκλεισμός. Σε μια πόλη μπορούν να υπάρχουν σημαντικές διαφορές στις οικονομικές και κοινωνικές ευκαιρίες στις επιμέρους περιοχές της πόλης, αλλά και στην κυμαινόμενη ποιότητα του περιβάλλοντος. Επιπλέον, οι κοινωνικές διακρίσεις και οι διαφορές στην οικονομική ανάπτυξη σε πολλές περιπτώσεις συνεχίζουν να αυξάνονται, πράγμα που συμβάλλει στην αποσταθεροποίηση των πόλεων. Μια πολιτική κοινωνικής ένταξης που θα συμβάλλει στη μείωση του κοινωνικού αποκλεισμού θα είναι η καλύτερη εγγύηση για τη διατήρηση της ασφάλειας στις πόλεις μας. Οι ορθά σχεδιασμένες πολιτικές κοινωνικής κατοικίας μπορούν να αποτελέσουν αποτελεσματικά μέσα για την εκπλήρωση των στόχων της κοινωνικής συνοχής και ολοκλήρωσης στις πόλεις και στις αστικές περιοχές. Η υγιεινή, κατάλληλη και οικονομικά προσιτή κατοικία μπορεί να καταστήσει τις συνοικίες αυτές πιο ελκυστικές τόσο για τους νέους όσο και

14 για τους ηλικιωμένους, πράγμα που θα συμβάλει στο να υπάρχει ασφάλεια στις συνοικίες. Το καλύτερο είναι να εντοπίζονται τα προειδοποιητικά σήματα και να αναλαμβάνονται διορθωτικές ενέργειες έγκαιρα και αποτελεσματικά. Με τον τρόπο αυτό εξοικονομούνται πόροι. Από τη στιγμή που θα έχει αρχίσει ο μαρασμός σε μια περιοχή, θα είναι δύσκολη η αποκατάστασή της, ενώ το σχετικό κόστος θα είναι πολλαπλά υψηλότερο. Η κυβέρνηση πρέπει να παρέχει προοπτική και κίνητρα για βελτίωση στους κατοίκους των θιγομένων περιοχών. Η ενεργός συμμετοχή των κατοίκων και ο βελτιωμένος διάλογος μεταξύ των πολιτικών εκπροσώπων, των κατοίκων και των οικονομικών παραγόντων έχουν βασική σημασία για την εξεύρεση της καλύτερης δυνατής λύσης για κάθε μειονεκτική αστική περιοχή. Με βάση τα προαναφερθέντα, θεωρούμε ότι έχει ζωτική σημασία για τις μειονεκτικές αστικές περιοχές να εφαρμοστούν, στα πλαίσια μιας πολιτικής ολοκληρωμένης αστικής ανάπτυξης, oι ακόλουθες στρατηγικές δράσης: Εφαρμογή στρατηγικών για την αναβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος H οικονομική δραστηριότητα και oι επενδύσεις, αφενός, και οι αστικές διαρθρώσεις υψηλής ποιότητας, το υγιεινών προδιαγραφών περιβάλλον και η εκσυγχρονισμένη και αποτελεσματική υποδομή και εγκαταστάσεις, αφετέρου, είναι αλληλένδετα μεταξύ τους. Για το λόγο αυτό, είναι αναγκαίο να βελτιωθεί το υφιστάμενο δίκτυο κατοικιών στις φτωχές συνοικίες σε ό,τι αφορά το σχεδιασμό, τις φυσικές συνθήκες και την ενεργειακή απόδοση. Οι βελτιώσεις στα στεγαστικά πρότυπα στα νέα κτίρια καθώς και στα ήδη υπάρχοντα μεγάλα προκατασκευασμένα, παλαιά και κακής ποιότητας κτίρια περικλείουν το μεγαλύτερο δυναμικό για αύξηση της ενεργειακής απόδοσης εντός της Ε.Ε. με συνακόλουθη καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. Για να αυξηθεί η βιωσιμότητα των επενδύσεων στην αναβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος, πρέπει να εντάσσονται στο πλαίσιο μιας μακροπρόθεσμης αναπτυξιακής στρατηγικής στην οποία να συμπεριλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, και δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις παρακολούθησης

15 Ενίσχυση της τοπικής οικονομίας και της τοπικής πολιτικής αγοράς της εργασίας Τα μέτρα που αποσκοπούν στην εξασφάλιση της οικονομικής σταθεροποίησης των φτωχών συνοικιών πρέπει επίσης να μην αφήνουν ανεκμετάλλευτες τις ενδογενείς οικονομικές δυνάμεις των συνοικιών. Στα πλαίσια αυτά, η αγορά της εργασίας και οι οικονομικές πολιτικές που είναι προσαρμοσμένες στις ανάγκες των επιμέρους συνοικιών θα είναι τα κατάλληλα μέσα. Στόχος είναι να δημιουργηθούν και διασφαλιστούν θέσεις εργασίας και να διευκολυνθεί η ίδρυση νέων επιχειρήσεων. Συγκεκριμένα, η πρόσβαση στις ευκαιρίες στις τοπικές αγορές εργασίας πρέπει να βελτιωθεί με την παροχή κατάρτισης προσανατολισμένης στη ζήτηση. Επίσης πρέπει να αυξηθεί περισσότερο η αξιοποίηση των ευκαιριών απασχόλησης και κατάρτισης στην εθνοτική οικονομία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, τα κράτη μέλη και οι πόλεις καλούνται να δημιουργήσουν καλύτερες προϋποθέσεις και μέσα για την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας και των τοπικών αγορών εργασίας, ιδιαίτερα με την προώθηση της κοινωνικής οικονομίας και με την παροχή υπηρεσιών φιλικών προς τον πολίτη. Προορατικές πολιτικές εκπαίδευσης και κατάρτισης για τα παιδιά και τους νέους Ζωτικής σημασίας αφετηρία για τη βελτίωση της κατάστασης στις μειονεκτικές συνοικίες είναι η βελτίωση της υφιστάμενης στην τοπική κοινότητα κατάστασης σε ό,τι αφορά την εκπαίδευση και την κατάρτιση σε συνδυασμό με προορατικές πολιτικές εστιασμένες στα παιδικά και τους νέους. Στις μειονεκτικές περιοχές, πρέπει να παρέχονται περισσότερες και βελτιωμένες δυνατότητες εκπαίδευσης και κατάρτισης που να είναι προσαρμοσμένες στις ανάγκες των παιδιών και των νέων που ζουν εκεί και να καλύπτουν τις σχετικές ελλείψεις. Μέσω μιας πολιτικής εστιασμένης στα παιδιά και τους νέους και προσαρμοσμένης στον κοινωνικό χώρο όπου ζουν, θα πρέπει να συμβάλουμε στη βελτίωση των προοπτικών τους να συμμετάσχουν στην οικονομία και να πραγματοποιήσουν τις φιλοδοξίες

16 τους, ενώ θα πρέπει επίσης να συμβάλουμε στη διασφάλιση της ισότητας ευκαιριών σε μακροπρόθεσμη βάση. Προώθηση αποτελεσματικών και οικονομικά προσιτών αστικών μεταφορών Πολλές μειονεκτικές συνοικίες έχουν την πρόσθετη επιβάρυνση των κακών μεταφορικών συνδέσεων καθώς και των αρνητικών επιδράσεων στο περιβάλλον που μειώνουν περαιτέρω την ελκυστικότητά τους. Η ανάπτυξη ενός αποτελεσματικού και οικονομικά προσιτού συστήματος δημοσίων μεταφορών θα παράσχει στους κατοίκους των εν λόγω συνοικιών ισότητα ευκαιριών, ώστε να έχουν την κινητικότητα και δυνατότητα πρόσβασης των άλλων πολιτών - πράγμα που έχουν κάθε δικαίωμα να αναμένουν. Για να εκπληρωθεί ο στόχος αυτός, ο σχεδιασμός των μεταφορών και η διαχείριση της κυκλοφορίας στις περιοχές αυτές πρέπει να αποσκοπούν ολοένα περισσότερο στη μείωση του αρνητικού αντίκτυπου των μεταφορών στο περιβάλλον και στην οργάνωση των μεταφορών κατά τέτοιο τρόπο ώστε να εντάσσονται καλύτερα οι συνοικίες αυτές στην πόλη και την περιφέρεια ως σύνολο. Προς τούτο, θα απαιτηθούν κατάλληλα δίκτυα για την κυκλοφορία των ποδηλατών και των πεζών. Όσο καλύτερα μπορέσουμε να σταθεροποιήσουμε οικονομικά τις μειονεκτικές συνοικίες, να τις εντάξουμε κοινωνικά και να αναβαθμίσουμε το φυσικό τους περιβάλλον και την υποδομή μεταφορών τους, τόσο περισσότερες πιθανότητες υπάρχουν να παραμείνουν οι πόλεις μας χώροι κοινωνικής προόδου, οικονομικής μεγέθυνσης και καινοτομίας σε μακροπρόθεσμη βάση. Τονίζουμε τα εξής: Η πολιτική αστικής ανάπτυξης θα πρέπει να χαράσσεται σε εθνικό επίπεδο, ενώ τα κίνητρα για καινοτόμους λύσεις θα πρέπει να δημιουργούνται τόσο σε εθνικό όσο και σε άλλα επίπεδα. Οι πόλεις μας χρειάζονται επαρκές πεδίο δράσης προκειμένου να αντεπεξέρχονται στα τοπικά καθήκοντα κατά τρόπο υπεύθυνο και επάνω σε υγιή χρηματοοικονομική βάση η οποία παρέχει μακροπρόθεσμη σταθερότητα. Για το λόγο αυτό, είναι σημαντικό επίσης να έχουν τα κράτη

17 μέλη την ευκαιρία να χρησιμοποιούν τα Ευρωπαϊκά διαρθρωτικά ταμεία για σημαντικά προγράμματα ολοκληρωμένης αστικής ανάπτυξης. Η χρησιμοποίηση των εν λόγω ταμείων θα πρέπει να εστιάζεται σαφώς στις συγκεκριμένες δυσχέρειες και δυναμικό και να λαμβάνει υπόψη τις ευκαιρίες, δυσχέρειες και ιδιαιτερότητες των κρατών μελών. Αν δεν υπάρχει ήδη σχετική πρόβλεψη, οι τοπικές αρχές θα πρέπει να αναπτύξουν τις απαραίτητες δεξιότητες και αποτελεσματικότητα για την εφαρμογή των πολιτικών ολοκληρωμένης αστικής ανάπτυξης, με στόχο, επίσης, την επίτευξη συνολικής ποιότητας και βιωσιμότητας στο περιβάλλον που θα έχει δημιουργηθεί. Οι νέες πρωτοβουλίες JESSICA και JEREMIE της Ε.Ε. με τις οποίες υποστηρίζεται η ίδρυση ταμείων για την αστική ανάπτυξη και για τις ΜΜΕ με τη χρησιμοποίηση μέσων χρηματοοικονομικής τεχνικής για τη διοχέτευση με πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα ιδιωτικών κεφαλαίων στην εφαρμογή στρατηγικών ολοκληρωμένης αστικής ανάπτυξης, παρέχουν πολλά υποσχόμενες ευκαιρίες για την προαγωγή της αποτελεσματικότητας των συμβατικών εθνικών και ευρωπαϊκών πηγών χρηματοδότησης. Σε εθνικό επίπεδο, τα Κυβερνητικά Υπουργεία πρέπει να αναγνωρίσουν σαφέστερα τη σημασία των πόλεων για την εκπλήρωση των εθνικών, περιφερειακών και τοπικών φιλοδοξιών καθώς και τον αντίκτυπο των πολιτικών τους σε αυτές. Οι προσπάθειες που καταβάλλουν τα διάφορα τομεακά Κυβερνητικά Υπουργεία που επιδιώκουν να έχουν επίδραση στα αστικά θέματα πρέπει να ευθυγραμμιστούν περισσότερο και να συναρθρωθούν έτσι ώστε να αλληλοσυμπληρώνονται μάλλον παρά να αλληλοσυγκρούονται. Τονίζουμε τη σημασία της συστηματικής και διαρθρωμένης ανταλλαγής εμπειριών και γνώσεων στον τομέα της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης. Ζητούμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να παρουσιάσει το αποτέλεσμα της ανταλλαγής ορθών πρακτικών με βάση τις κατευθυντήριες γραμμές του Χάρτη της Λειψίας σε μελλοντική διάσκεψη υπό την αιγίδα της πρωτοβουλίας «Περιφέρειες για την οικονομική αλλαγή». Παράλληλα, χρειαζόμαστε μια ευρωπαϊκή πλατφόρμα για τη συγκέντρωση και ανάπτυξη ορθών πρακτικών, στατιστικών, μελετών συγκριτικής αξιολόγησης, αξιολογήσεων, αξιολογήσεων από ομότιμους και άλλων αστικών ερευνών,

18 προκειμένου να υποστηριχθούν οι παράγοντες που συμμετέχουν στην ανάπτυξη σε όλα τα επίπεδα και σε όλους τους τομείς. Θα συνεχίσουμε να προωθούμε και να εντείνουμε την ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών μεταξύ των αρμόδιων για τη χάραξη και εφαρμογή πολιτικών και των ερευνητών σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο στο μέλλον, προκειμένου να ενισχυθεί η αστική διάσταση της Στρατηγικής Βιώσιμης Ανάπτυξης της Ε.Ε., της Στρατηγικής της Λισσαβώνας και της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την Απασχόληση. Η Ευρώπη χρειάζεται πόλεις και περιφέρειες που να είναι ισχυρές και στις οποίες να εξασφαλίζεται η καλή διαβίωση

19 3. Κριτήρια για την Ολοκληρωμένη Αστική Ανάπτυξη ιστορικών πόλεων Ολόκληρη η Ήπειρος της Ευρώπης και πιο συγκεκριμένα οι χώρες μέλη της Ε.Ε. αποτελούνται σε μεγάλο βαθμό από ιστορικές πόλεις και αστικά κέντρα που μετρούν αρκετούς αιώνες ζωής. Οι αρχές και τα κριτήρια του Χάρτη της Λειψίας καλύπτουν το κύριο μέρος των κανόνων Ολοκληρωμένης Αστικής Ανάπτυξης αυτών των πόλεων και παρέχουν ουσιαστικά έναν οδηγό για την εφαρμογή πολιτικών και πρακτικών οι οποίες εφόσον προσαρμοστούν στα δεδομένα κάθε πόλης-περιοχής-χώρας μπορούν να οδηγήσουν στην ανάπτυξη και βελτίωση της σημαντικότητας ιστορικών ευρωπαϊκών αστικών κέντρων. Παρακάτω επιχειρείται μια συσχέτιση των κριτηρίων και των καίριων σημείων του Χάρτη της Λειψίας με τα δεδομένα της πόλης της Ξάνθης με σκοπό τον εντοπισμό αδύνατων σημείων και ελλείψεων που θα οδηγήσουν στην ανάπτυξη προτάσεων για την ολοκληρωμένη αστική ανάπτυξη του ιστορικού κέντρου της πόλης και συγκεκριμένα της περιοχής παρέμβασης Συσχέτιση Κριτηρίων του Χάρτη της Λειψίας στο ιστορικό κέντρο της Ξάνθης Αειφόρος Χρήση Ιστορικών Αστικών Τοπίων Η πόλη της Ξάνθης αλλά και ολόκληρη η ευρύτερη περιοχής της περιφερειακής ενότητας Ξάνθης αποτέλεσε επί αιώνες λαμπρό παράδειγμα αειφόρου χρήσης των φυσικών πόρων αλλά και των αστικών τοπίων. Η ενσωμάτωση του ανθρώπινου δυναμικού και των αστικών δομών υπήρξε υποδειγματική με αποτέλεσμα την δημιουργία ισχυρής διαχειριστικής βάσης και την αποτελεσματικότητα του αστικού σχεδιασμού για περισσότερο από 1 αιώνα από την εποχή της πρώτης ανάπτυξης του ιστορικού κέντρου της πόλης μέχρι την εποχή της απότομης εκβιομηχανοποίησης της περιοχής και της έντονης αστικοποίησης. Η εποχή αυτή η οποία ξεκίνησε προς τα τέλη της δεκαετίας του 1970 και συνεχίστηκε μέχρι και την δεκαετία του 1990 οδήγησε στην υποβάθμιση

20 των αστικών τοπίων και των δεικτών βιοτικού επιπέδου που πηγάζουν από την ποιότητα των αστικών δομών. Η έντονη αυτή αλλαγή επέφερε απότομες μεταβολές στο αστικό περιβάλλον του ιστορικού κέντρου, μεταβολές οι οποίες επέφεραν λανθασμένη χρήση των Ιστορικών Αστικών Τοπίων και ανεξέλεγκτες μεταλλάξεις στην δομή τους. Κλασσικό παράδειγμα αυτών των επιπτώσεων αποτελεί η ζώνη στα όρια της Παλιάς Πόλης της Ξάνθης με τον σύγχρονο διοικητικό κέντρο. Εκεί παρατηρείται η απότομη μεταβολή του αρχιτεκτονικού και αστικού σχεδιασμού από τον κλασσικό οικισμό στο νέο άναρχο και ενεργοβόρο σύγχρονο κέντρο. Ο παρατηρητής εκεί μπορεί να καταγράψει μια πάλη ανάμεσα στις επιρροές της σύγχρονης ανάπτυξης με τα νέα κτίρια εξατομικευμένης αρχιτεκτονικής και στο κλασσικό υπόδειγμα μοναδικότητας σε ένα ολοκληρωμένο σύνολο ιστορικής αστικής δομής. Η διαφορά αυτή οδηγεί αναπόφευκτα και στην παραβίαση των κανόνων αειφόρου χρήσης του ιστορικού κέντρου καθώς και στην επέκταση των «κακών» πρακτικών του σύγχρονου κέντρου σε τμήματα τα οποία διατηρούν την κλασσική τους μορφή. Εκεί ακριβώς θα πρέπει να επικεντρωθεί και η προσπάθεια για το μέλλον με γνώμονα την ομαλοποίηση και τον συγκερασμό των επιρροών κάθε περιοχής καθώς και στην εφαρμογή αειφόρων πρακτικών σε ολόκληρη την περιοχή του ιστορικού κέντρου. Η προσπάθεια αυτή θα πρέπει να σχεδιαστεί και να υλοποιηθεί σε συνεργασία με τους άμεσα ωφελούμενους, τους κατοίκους και τους καθημερινούς χρήστες του ιστορικού κέντρου ώστε να υπάρξουν ορατά αποτελέσματα και να διαφυλαχθεί ο μοναδικός χαρακτήρας του ιστορικού κέντρου της Ξάνθης ο οποίος έχει δεχτεί αλλεπάλληλα χτυπήματα τα τελευταία 25 χρόνια

21 Δημιουργία και εξασφάλιση δημόσιων χώρων υψηλής ποιότητας Μεγάλο μέρος του αστικού ιστού του ιστορικού κέντρου της πόλης και της περιοχής παρέμβασης καταλαμβάνεται από δημόσιους χώρους όπως κτίρια δημόσιων υπηρεσιών, parking, θρησκευτικοί ναοί και ανοιχτοί χώροι όπως πλατείες κλπ. Τα κτίρια και οι χώροι αυτοί είτε έχουν δημιουργηθεί είτε έχουν τροποποιηθεί σχετικά πρόσφατα και έχουν γίνει παρεμβάσεις οι οποίες απέβλεπαν στην παροχή πρόσβασης σε μεγαλύτερο πληθυσμό. Πολλές φορές βέβαια οι παρεμβάσεις αυτές δεν είχαν τα επιθυμητά αποτελέσματα καθώς εντοπίστηκαν λάθη στον σχεδιασμό με αποτέλεσμα την μικρή αποδοχή από τους κατοίκους και επισκέπτες. Σε γενικές γραμμές οι κάτοικοι και οι επισκέπτες της Ξάνθης έχουν πρόσβαση σε πλήθος δημοσίων χώρων αλλά αυτό δεν είναι αρκετό. Το μεγάλο πρόβλημα εντοπίζεται στην ποιότητα των χώρων αυτών καθώς και στην ιδιαίτερα κακή μεταχείριση τους από εργαζομένους και κατοίκους. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της κατάστασης αποτελεί η παραποτάμια περιοχή του Λιμνίου. Η περιοχή αυτή η οποία αποτελεί έναν μεγάλο πνεύμονα πρασίνου για την πόλη παραμένει υποβαθμισμένη εδώ και δεκαετίες και παρά του ότι έχει προβλεφθεί σε πάμπολλες μελέτες και κινήσεις η αξιοποίηση της και η αύξηση της ποιότητας της. Το Λιμνίο το οποίο αποτελεί σημαντικό μέρος της περιοχής παρέμβασης έχει την έκταση και τις υποδομές να αποτελέσει το βασικό σημείο αναφοράς της πόλης και να εξασφαλίσει την πρόσβαση σε πάρκο αναψυχής σε μεγάλο μέρος του πληθυσμού της πόλης και μάλιστα εντός του χώρου που θεωρείται κέντρο της πόλης. Αξίζει να σημειωθεί πως στο πρόσφατο Ολοκληρωμένο Σχέδιο Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Ξάνθης προβλέπονται σημαντικές παρεμβάσεις στην συγκεκριμένη περιοχή οι οποίες αποβλέπουν στην αξιοποίηση της και στην προσέλκυση επισκεπτών και κατοίκων. Μια εντελώς διαφορετική περίπτωση αποτελεί η ενοποιημένη πλέον κεντρική πλατεία. Ο χώρος αυτός αν και μετράει μόλις 2 χρόνια από την στιγμή της ολοκλήρωσης του έχει οδηγήσει σε τεράστιες αλλαγές τόσο στην κυκλοφοριακή κίνηση όσο και στην ροή των πεζών, κατοίκων και επισκεπτών. Από άποψης μεγέθους αποτελεί ένα μεγάλο ενιαίο χώρο όπου ο οποίος καθημερινά δέχεται χιλιάδες πεζούς. Βέβαια σημαντικό μέρος του

22 πληθυσμού της πόλης έχει εκφράσει ανάμικτα συναισθήματα αλλά τα νέα δεδομένα απαιτούν χρόνο προσαρμογής. Ο χώρος αυτός αν και έχει δημιουργηθεί σχετικά πρόσφατα έχει σχεδιαστεί πολύ παλαιότερα με αποτέλεσμα να υπάρχουν σημαντικές επιπτώσεις οι οποίες καθιστούν την πρόσβαση στο κέντρο προβληματική. Στα πλαίσια αυτά και εφόσον μιλάμε για έναν υπερπολύτιμο χώρο στο κέντρο της πόλης τόσο ο Δήμος Ξάνθης όσο και όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς σχεδιάζουν δράσεις και επεμβάσεις οι οποίες θα αποφέρουν τα επιθυμητά αποτελέσματα και θα εναρμονίσουν την ροή οχημάτων και επισκεπτών προς το κέντρο καθιστώντας την πλατεία τον ποιοτικότερο ανοιχτό δημόσιο χώρο της περιοχής παρέμβασης. Το σημαντικότερο ίσως πρόβλημα στο κριτήριο που εξετάζεται εντοπίζεται εντός και πέριξ των κτιρίων που αποτελούν την έδρα δημόσιων φορέων και κεντρικών οργανισμών διοίκησης. Η χρήση των κτηρίων αυτών τα οποία κατά κύριο λόγο αποτελούν δείγματα σύγχρονης αρχιτεκτονικής τα έχει καταστήσει ενεργοβόρα κτίρια χαμηλής αισθητικής αξίας και ασυμφωνίας με τον γραφικό κλασσικό χαρακτήρα του ιστορικού κέντρου. Βασική παράμετρος σχεδιασμού και επεμβάσεων στο κέντρο θα πρέπει να αποτελεί η πλήρης αναβάθμιση των δημόσιων κτιρίων και η αξιοποίηση τους με σκοπό την βελτίωση της ποιότητας των χώρων καθώς και η εναρμόνιση τους με το αστικό περιβάλλον της πόλης. Βέβαια σε αυτό το σημείο αξίζει να σημειωθεί πως οι επεμβάσεις αυτές πολλές φορές συναντούν τεράστια εμπόδια λόγω των προβλημάτων ιδιοκτησίας και αρμοδιότητας ανάμεσα σε διαφορετικούς δημόσιους φορείς με αποτέλεσμα να καταγράφονται σημαντικές καθυστερήσεις. Τέλος ολόκληρη η παλαιά πόλη αποτελεί ενιαίο σύνολο με αρκετούς δημόσιους χώρους, υψηλής αισθητικής αλλά και με επαρκή πρόσβαση. Στο μέλλον σχεδιάζονται επεμβάσεις πεζοδρόμησης οι οποίες ουσιαστικά θα αποκόψουν τους χώρους αυτούς από τα αυτοκίνητα τα οποία πολλές φορές τους καταλαμβάνουν παρανόμως και θα εξασφαλίσουν μια υψηλής ποιότητας και αισθητικής διαδρομή για τους κατοίκους και τους επισκέπτες του οικισμού της Παλιάς Πόλης της Ξάνθης

23 Ενεργειακά αποδοτικά συστήματα μεταφοράς Στο κριτήριο αυτό εντοπίζεται ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που διαπιστώνονται στο ιστορικό κέντρο της πόλης και ολόκληρη την περιοχή παρέμβασης. Τα τελευταία χρόνια σε όλες τις ανεπτυγμένες χώρες του δυτικού κόσμου αλλά ακόμα και σε αναπτυσσόμενες περιοχές τρίτων χωρών με διορατικές διοικήσεις εφαρμόζονται μαζικά μέτρα αποσυμφόρησης της κυκλοφορίας στα κέντρα των πόλεων και καταπολέμησης της κυκλοφοριακής όχλησης. Στα πλαίσια αυτά υιοθετούνται οδηγίες οι οποίες έχουν προκύψει μέσα από πολυετείς μελέτες και παρατηρήσεις και περιέχονται σε σειρά οδηγιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όπως η Λευκή Βίβλος για την ευρωπαϊκή πολιτική μεταφορών. Τα μέτρα αυτά αποσκοπούν στην εγκαθίδρυση νέας προσέγγισης όσον αφορά την κυκλοφορία οχημάτων εντός και εκτός πόλεων και την υιοθέτηση σύγχρονων, περιβαλλοντικά φιλικότερων μέσων για την εξυπηρέτηση των συνεχώς αυξανόμενων αναγκών των πολιτών. Κλασσικά παραδείγματα τέτοιων πρακτικών που χρησιμοποιούνται κατά κόρον σε αρκετές πόλεις αποτελούν: - Μέσα σταθερής τροχιάς χαμηλής όχλησης και μικρού σχετικά μεγέθους όπως μικρά ηλεκτροκίνητα λεωφορεία, ειδικά διαμορφωμένα τρένα, σύγχρονα ΜΕΤΡΟ κλπ. - Υιοθέτηση ζωνών απαγόρευσης της κυκλοφορίας ιδιωτικών οχημάτων είτε σε συγκεκριμένες περιοχές (π.χ. κέντρο πόλεων) είτε κατά συγκεκριμένες χρονικές περιόδους. - Παροχή κινήτρων για την αποφυγή χρήσης αυτοκινήτων εντός πόλεων ή την επιβάρυνση των χρηστών που εισέρχονται στο κέντρο. - Ανάπτυξη δικτύων εναλλακτικής εξυπηρέτησης όπως ποδηλατοδρόμων κ.α. Οι πολιτικές αυτές αν και πολλές φορές συναντούν τις αντιδράσεις των κατοίκων έχει αποδειχθεί πως υιοθετούνται σχετικά γρήγορα από το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού συμβάλλοντας σημαντικά στην βελτίωση ποιότητας ζωής στο κέντρο της πόλης και την διευκόλυνση της κυκλοφορίας. Επιπλέον καταγράφεται άμεση μείωση των εκπομπών ρύπων

24 που επιβαρύνουν την ατμόσφαιρα στο κέντρο της πόλης και καταστρέφουν το ήδη επιβαρυμένο αστικό περιβάλλον. Στην πόλη της Ξάνθης και ιδιαίτερα στην περιοχή παρέμβασης που μελετάται, καταγράφεται σημαντική έλλειψη τέτοιων πολιτικών με αποτέλεσμα την ύπαρξη τεραστίων προβλημάτων στην κυκλοφοριακή ροή του κέντρου αλλά και την υποβάθμιση της ποιότητας ζωής. Ακόμα και κινήσεις οι οποίες έχουν σημειώσει επιτυχία στο παρελθόν όπως η τουριστική διαδρομή που παρέχεται από ειδικά διαμορφωμένο όχημα του Δήμου Ξάνθης, δεν έχουν στηριχθεί αρκετά και καλύπτουν πολύ μικρό μέρος των πραγματικών αναγκών της πόλης. Επιπλέον σε ότι αφορά την κυκλοφοριακή ροή στο πλέον σημαντικό μέρος της πόλης, τον οικισμό της Παλιάς Πόλης της Ξάνθης καταγράφεται η ανεξέλεγκτη και πολλές φορές παράνομη χρήση των δημόσιων χώρων από οχήματα, κυρίως επιβατηγά αυτοκίνητα, τα οποία θα μπορούσαν εύκολα να έχουν σταθμεύσει εκτός του οικισμού και να μην επιβαρύνουν τους χώρους αυτούς που αποτελούν σημαντικό τουριστικό προορισμό. Η ίδια εικόνα επικρατεί και στο μεγαλύτερο μέρος της περιοχής παρέμβασης σχεδόν καθημερινά με αυτοκίνητα παρκαρισμένα παράνομα και κυκλοφοριακό πρόβλημα. Προς την κατεύθυνση επίλυσης μέρους αυτών των προβλημάτων καταγράφονται κινήσεις όπως η εκπόνηση νέας ανανεωμένης κυκλοφοριακής μελέτης για το κέντρο της πόλης αλλά και σχέδια πεζοδρόμησης και μονοδρόμησης οδών οι οποίες αναμένεται να προσφέρουν σημαντικά αποτελέσματα. Παρόλα υτά όμως υπάρχει σημαντικό περιθώριο πραγματοποίησης μικρών στοχευμένων ενεργειών χαμηλού κόστους οι οποίες έχουν αποδειχθεί σε αντίστοιχες περιπτώσεις άλλων πόλεων ιδιαίτερα επωφελείς. Τέτοια παραδείγματα αποτελούν οι μπάρες ελέγχου της εισόδου-εξόδου των οχημάτων στην Παλιά Πόλη, η ανάπτυξη διαδρομών μικρών ηλεκτροκίνητων μέσων στο κέντρο της πόλης κλπ. Τέλος αξίζει να σημειωθεί πως η διανυόμενη οικονομική ύφεση πέραν των τεραστίων προβλημάτων που επιφέρει στους φορείς δημόσιας διοίκησης, παρέχει και σημαντικά βοηθήματα καθώς οι πολίτες πλέον είναι περισσότερο ανοικτοί σε προτάσεις που θα τους αποφέρουν οικονομικά

25 οφέλη όπως είναι η λιγότερο συχνή χρήση των αυτοκινήτων και η εξοικονόμηση πόρων που θα επιφέρει. Αυτή η ευκαιρία πρέπει να ενισχυθεί με το διαπιστωμένο συναίσθημα ανάγκης επεμβάσεων στο κέντρο της πόλης και να αποφέρει μέτρα τα οποία θα υιοθετηθούν εύκολα και θα βελτιώσουν σημαντικά την κυκλοφορική ροή του Ιστορικού Κέντρου της Ξάνθης Επικοινωνιακή και συμμετοχική στρατηγική Ας ξεκαθαριστεί ότι 1) η συμμετοχική δημοτική δημοκρατία δεν είναι ένα απλό εργαλείο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης αλλά ένας ολοκληρωμένος θεσμός, οργανικά ενσωματωμένος στην Πολιτική Διακυβέρνηση της Πόλης και 2) η συμμετοχική δημοτική δημοκρατία δεν είναι αυτοσκοπός αλλά μέσον εναλλακτικής οργάνωσης της τοπικής αυτοδιοίκησης, των πόλεων και των πολιτών. O συμμετοχικός δημοτικός προϋπολογισμός είναι συστατικό στοιχείο της συμμετοχικής δημοτικής δημοκρατίας και αποτελεί μέρος του συνολικού οικονομικού δημοτικού προϋπολογισμού. - Πώς εφαρμόζεται η συμμετοχική δημοκρατία και ο συμμετοχικός προϋπολογισμός; Η εφαρμογή στην πράξη της συμμετοχικής δημοκρατίας είναι θέμα οργάνωσης σε πολλαπλές κατευθύνσεις, όπως η δημιουργία υπηρεσίας του Δήμου σε θέματα συμμετοχικής δημοκρατίας, με πλήρη απασχόληση 2 ή 3 ατόμων, υπό την επίβλεψη του Δημάρχου και σε στενή συνεργασία με τις υπόλοιπες υπηρεσίες του Δήμου η δημιουργία συμμετοχικών δομών (συμμετοχικές συνελεύσεις κατοίκων με εκλογές αντιπροσώπων από τις συνελεύσεις, συνοικιακά συμβούλια με εκλογές αντιπροσώπων) η δημιουργία ιστότοπων και φόρουμ, ως πλατφόρμα διακίνησης ιδεών και προτάσεων, ως μέσον εποικοδομητικού διαλόγου και ως εργαλείο καταγραφής και επεξεργασίας των προτάσεων η δημιουργία μέσων διαφάνειας και πληροφόρησης, όπως βίντεομαγνητοσκοπήσεις σε πραγματικό χρόνο των συνελεύσεων, πληροφοριακά έντυπα, κλπ

26 Συγκεκριμένα, η διαδικασία του συμμετοχικού δημοτικού προϋπολογισμού υπόκειται σε ένα οργανωμένο και οργανωτικό χρονοδιάγραμμα, όπως Απρίλιος-Οκτώβριος: γενικές συνελεύσεις των κατοίκων, αιτήσειςπροτάσεις-ερωτηματολόγια και μέσω του ιστότοπου, καταγραφή και οικονομική εκτίμηση όλων των προτάσεων από τις υπηρεσίες του Δήμου. Νοέμβριος: ψήφιση του συμμετοχικού προϋπολογισμού από τά μέλη των συμμετοχικών συνελεύσεων αλλά και από τους συμμετέχοντες μέσω του ιστότοπου, ανακοίνωση από τον Δήμαρχο του επενδυτικού πακέτου και του συνολικού οικονομικού δημοτικού προϋπολογισμού, στα πλαίσια του οποίου όλοι οι συμμετέχοντες επιλέγουν τις προτάσεις που επιθυμούν να εφαρμόσει η δημοτική αρχή τον επόμενο χρόνο. Ιανουάριος: έγκριση των ψηφισθέντων προτάσεων από το δημοτικό συμβούλιο. Φεβρουάριος: δημοσίευση και διανομή στους κατοίκους της γραπτής έκθεσης του προϋπολογισμού στην οποίαν αναφέρονται α) όλες οι προτάσεις που έχουν κατατεθεί, και αυτές που εγκρίθηκαν και αυτές που απορρίφθηκαν, η προέλευσή τους, η οικονομική εκτίμησή τους καθώς και οι παρατηρήσεις που έχουν προστεθεί από τους κατοίκους ή από τις υπηρεσίες β) όλες οι εργασίες που έχουν εκτελεσθεί και αυτές που είναι υπό εκτέλεση καθώς και το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης των τρεχουσών εργασιών Είναι χρήσιμο να επισημάνουμε ότι στην διάρκεια όλων αυτών των διαδικασιών, οι εκλεγμένοι αντιπρόσωποι της Δημοτικής Αρχής και οι υπάλληλοι των Υπηρεσιών του Δήμου μπορούν και ενδείκνυται να είναι παρόντες για να παρέχουν όποιες διευκρινίσεις χρειάζονται οι συμμετέχοντες αλλά δεν μπορούν να λάβουν μέρος στην ψήφιση του δημοτικού συμμετοχικού προϋπολογισμού. - Εμπειρίες συμμετοχικής δημοτικής δημοκρατίας και συμμετοχικού προϋπολογισμού Από το 1988 όπου για πρώτη φορά πήρε σάρκα και οστά η συμμετοχική δημοτική δημοκρατία στην πόλη Porto Alegre της Βραζιλίας, οι εμπειρικές εφαρμογές της πληθαίνουν και εμπλουτίζονται ανά τον κόσμο

27 Στην Γαλλία, για παράδειγμα, πολλές πόλεις έχουν υιοθετήσει τις αυτοθεσμικές ρυθμίσεις, δηλαδή οι κανόνες λειτουργίας των συμμετοχικών δομών (συνελεύσεις κατοίκων, συνοικιακά συμβούλια, ιστότοποι, φόρουμ) καθώς και η ιεράρχηση των κριτηρίων αποφασίζονται αποκλειστικά από τους ίδιους τους συμμετέχοντες σε αυτές τις συλλογικές δομές. Οι αυτοθεσμικές αυτές ρυθμίσεις προσανατολίζονται σε πολλούς τομείς της πόλης με κριτήρια κοινωνικής δικαιοσύνης αλλά χωρίς να αναθεωρούνται οι βασικοί προσανατολιστικοί άξονες της εκλεγμένης δημοτικής ομάδας. - Ποιά είναι τα πλεονεκτήματα της συμμετοχικής δημοτικής δημοκρατίας; Πολλά είναι τα πλεονεκτήματα της συμμετοχικής δημοτικής δημοκρατίας σε σχέση με τους πολίτες και την πόλη τους αλλά πολλά είναι και τα εμπόδια που κωλύουν την επιτυχία της. Ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα είναι ότι οι πολίτες αλλάζουν ιδιότητα, από δέκτες ή μεταρρυθμιστές εκ των υστέρων των ληφθέντων αποφάσεων γίνονται πομποί, συντελεστές και κύριοι πρωταγωνιστές των αποφάσεων στην πόλη τους και για την πόλη τους. Είναι γνωστό, από πολλές μελέτες που έχουν γίνει στον εργασιακό χώρο, ότι η δημιουργικότητα και η απόδοση του εργαζόμενου αυξάνεται όσο αυξάνεται η πρωταγωνιστική συμμετοχή του στην λήψη αποφάσεων και στην θέσπιση κανόνων. Παράλληλα με τον πολίτη, αλλάζει και η πόλη και η Τοπική Αυτοδιοίκηση. Οι εμπειρικές εφαρμογές της συμμετοχικής δημοκρατίας σε πολλές πόλεις ανά τον κόσμο έδωσαν και δίνουν απτά, θετικά και πολύπλευρα αποτελέσματα που αφορούν, ταυτόχρονα με την οικονομική, κοινωνική, οικολογική, πολιτιστική και αισθητική βελτίωση της πόλης, την βελτίωση της ποιότητας της καθημερινής ζωής των κατοίκων (υγεία, καθαριότητα, ασφάλεια, παιδικοί σταθμοί, εκπαίδευση). Όλες αυτές οι βελτιώσεις της ζωής της πόλης και των πολιτών συμβαδίζουν και με τις βελτιώσεις σε επίπεδο Τοπικής Αυτοδιοίκησης: βελτίωση της οργάνωσης των δημοτικών υπηρεσιών, βελτίωση της προσέγγισης των

28 αναγκών, των προβλημάτων και των μέσων επίλυσης, βελτίωση της ποιότητας των σχέσεων πολίτη-δήμου. Επομένως, τα πλεονεκτήματα της συμμετοχικής δημοτικής δημοκρατίας έγκεινται όχι μόνο στην εναλλακτικότητα των μεθόδων της αλλά κύρια και πρωταρχικά στην ικανότητα των πρωταγωνιστών της να επιτύχουν αυτήν την πολυπόθητη συνάφεια μεταξύ Ιδέας, Πράξης και Αποτελέσματος. - Ποια είναι τα κλειδιά επιτυχίας της συμμετοχικής δημοκρατίας; Η συμμετοχική δημοκρατία δεν επιβάλλεται από τις πολιτικές ηγεσίες αλλά αναδεικνύεται και οικοδομείται από τους ίδιους τους πολίτες. Αυτό είναι ένα από τα βασικότερα κύρια χαρακτηριστικά της συμμετοχικής δημοκρατίας αλλά και ένα από τα βασικότερα στοιχεία της επιτυχίας της ως Θεσμού. Εδώ θα πρέπει να διασαφηνίσουμε ότι η έννοια της ευθύνης δεν περιορίζεται στο «αναλαμβάνω τις συνέπειες των πράξεων και των επιλογών μου» αλλά ευθύνη σημαίνει «επιλέγω και πράττω κάνοντας ρήξη», ρήξη χωρίς συμβιβασμό και υποχώρηση ενάντια στους καταστροφικούς εχθρούς της συμμετοχικής δημοκρατίας, τον ατομικισμό, τον κερδοσκοπισμό, τον τεχνοκρατισμό, τον λαϊκισμό, τα πελατειακά συμφέροντα και τους γραφειοκρατικούς λαβύρινθους. - Συσχέτιση με πόλη της Ξάνθης Στην πόλη της Ξάνθης, η συμμετοχική δημοκρατία εξαντλείται σε επίπεδο θεσμοθετημένων οργάνων διαβούλευσης χωρίς όμως να μπορεί ακόμα να μετρηθεί η αποτελεσματικότητα αυτής της διαδικασίας. Αποτελεί ωστόσο επιτακτική ανάγκη και απαίτηση της κοινωνίας για συναπόφαση σε όλα τα ζητήματα κάτι που εκφράστηκε και στις συναντήσεις εργασίας του προγράμματος ViTO με τους εμπλεκόμενους φορείς. Δημιουργία φορέων διαβούλευσης καίριων ζητημάτων όπως αστική ανάπτυξη, πολιτισμός, επιχειρηματική δράση είναι απαιτήσεις των καιρών και θα προάγουν τον διάλογο και την ευρύτερη ανάπτυξη της κοινωνίας

29 Υψηλής ποιότητας αρχιτεκτονική (κουλτούρα οικοδόμησης) και δημόσιοι χώροι, ως μέσα για διαρθρωτική πολιτική Ο μετασχηματισμός των πόλεων ως εστίες και κινητήρες της ευρύτερης τους περιφέρειας έχει δυο διαστάσεις. Το πρώτο έχει να κάνει με την υπόθεση ότι η Αρχιτεκτονική αποτελεί βασικό πόρο και προϋπόθεση βιώσιμης αστικής ανάπτυξης. Το δεύτερο αναφέρεται σε μια μέθοδο εργασίας-πρότασης για το σχεδιασμό μιας βιώσιμης αστικής ανάπτυξης Πρώτο ζήτημα: Με αφετηρία την υπόθεση ότι η Αρχιτεκτονική είναι ένας βασικός πόρος για την αστική ανάπτυξη επειδή ακριβώς η υψηλή ποιότητά της, εφόσον τη διαθέτει, εγγυάται την ποιότητα του αστικού περιβάλλοντος, έλκει επενδύσεις και ανάπτυξη. Αλλά όπως αντιλαμβάνεστε, δεν αρκεί μόνον η υψηλή ποιότητα. Απαιτείται ένα ευρύτερο θεσμικό πλαίσιο, το οποίο επιτρέπει να αναγνωρίζεται και να κατοχυρώνεται ο ρόλος της αρχιτεκτονικής, ώστε να μπορεί να καρποφορήσει συμβάλλοντας με τη σειρά της στη βελτίωση του αστικού χώρου. Επιβάλλεται λοιπόν, να διασφαλιστεί το τρίπτυχο της αειφόρου ανάπτυξης. Αυτό καθορίζεται από τις συνθήκες που εγγυώνται: α) τους φυσικούς πόρους, δηλαδή την προστασία των φυσικών πόρων και την αναγέννησή τους, β) τη διαφύλαξη της αστικής πολιτιστικής κληρονομιάς, γ) τις φιλικές προς το αστικό περιβάλλον και ήπιες αστικές μεταφορές. Άλλωστε αυτό το πλαίσιο εγγυάται τη συνεκτική πόλη και συγκεκριμένα: - τη διατήρηση του πολιτιστικού πλούτου και των ιδιαιτεροτήτων που χαρακτηρίζουν τις ελληνικές πόλεις, όπως αυτές διαμορφώθηκαν από τη συνήθως μακραίωνη και διαχρονική ιστορία τους, - την υφιστάμενη δικτύωση των ελληνικών πόλεων μέσα από τις πολλαπλές λειτουργικές διασυνδέσεις και ροές μεταξύ τους, αλλά και τις

CDR 163/2007 ΑΓ/ββ.../...

CDR 163/2007 ΑΓ/ββ.../... O ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ ΛΕΙΨΙΑΣ για τις βιώσιµες ευρωπαϊκές πόλεις Σχετική απόφαση ελήφθη µε την ευκαιρία της άτυπης υπουργικής συνάντησης σχετικά µε την Αστική Ανάπτυξη και την Εδαφική Συνοχή που πραγµατοποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ 1 1. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 1.1 Αναφερθείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜIA IΔΕΑ ΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. στην

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜIA IΔΕΑ ΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. στην ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.12.2013 COM(2013) 913 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜIA IΔΕΑ ΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ,

Διαβάστε περισσότερα

εσμεύσεις Ευρωπαϊκών πόλεων με Πράσινο Ψηφιακό Χάρτη

εσμεύσεις Ευρωπαϊκών πόλεων με Πράσινο Ψηφιακό Χάρτη εσμεύσεις Ευρωπαϊκών πόλεων με Πράσινο Ψηφιακό Χάρτη Ο χάρτης δεσμεύσεων που ακολουθεί κάνει λόγο για τις προσπάθειες αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής μέσα από προσπάθειες και πρωτοβουλίες των Ευρωπαϊκών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΔΡ. ΡΑΛΛΗΣ ΓΚΕΚΑΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ SKEPSIS Παρουσίαση στο Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Πλαστήρα, Νοέμβριος 2014 ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της. Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της. Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.3.2015 COM(2015) 99 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τους γενικούς προσανατολισμούς των οικονομικών πολιτικών των κρατών μελών

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΧΕΔΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» Ιωάννης Αναστασάκης, Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων, Αυτεπιστασίας & Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων

«ΣΧΕΔΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» Ιωάννης Αναστασάκης, Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων, Αυτεπιστασίας & Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων «ΣΧΕΔΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» Ιωάννης Αναστασάκης, Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων, Αυτεπιστασίας & Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΣΟΑΠ Το Σχέδιο Ολοκληρωμένων Αστικών Παρέμβασεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 Οι νέοι κανόνες και η νομοθεσία που διέπουν τον επόμενο γύρο επένδυσης από την πολιτική συνοχής της ΕΕ για την περίοδο 2014-2020 υιοθετήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Δρ. Ράλλης Γκέκας Επιστημονικός Συνεργάτης ΚΕΔΕ Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Δημάρχων & Δημοτικών Συμβούλων Πρόγραμμα Επιμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση»

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Συνέδριο «Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Έκθεση ΠΟΛΙΣ, Θεσσαλονίκη 21-22 / 11/ 2013 «Κοινωνικές Δράσεις στη Νέα Προγραμματική Περίοδο» Αγγελική Ωραιοπούλου Προϊσταμένη ΕΔΑ Περιφέρειας Κεντρικής

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 23 04 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΠΕΡΑΑ «Το

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Π. ΚΡΗΤΗ 2014-2020

Ε.Π. ΚΡΗΤΗ 2014-2020 Βασικά Στοιχεία του Ε.Π. ΚΡΗΤΗ 2014-2020 Ηράκλειο 29 Ιουνίου 2015 Το όραμα του αναπτυξιακού σχεδιασμού Δυναμική και Βιώσιμη Κρήτη Βιώσιμη σε όρους οικονομικούς, περιβαλλοντικούς, κοινωνικούς Δυναμική με

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ

Ο ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ο ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ ΕΛΕΝΗ ΜΑΙΣΤΡΟΥ 1 Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015

Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015 Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015 Στάθης Ραγκούσης Διευθύνων Σύµβουλος Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 20-21 Νοεμβρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Αθήνα, 20-21 Νοεμβρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αθήνα, 20-21 Νοεμβρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Oι πολυάριθμοι φορείς της κοινωνικής οικονομίας και επιχειρηματικότητας που συμμετείχαν και συνεργάστηκαν στο Φόρουμ Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας, 20-21 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τομέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραμματική Περίοδος

Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τομέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραμματική Περίοδος Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τομέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραμματική Περίοδος 2014-2015 Στάθης Ραγκούσης Διευθύνων Σύμβουλος Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία Θράκη»

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση ιεθνούς Συνάντησης AGE/inc, Κολόνια, Γερµανία 16-17 Μαΐου 2006 Στα πλαίσια ενός υπερεθνικού προγράµµατος ανταλλαγής µε χρηµατοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, συναντήθηκαν εκπρόσωποι συνδέσµων

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06)

Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06) Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06) Η χώρα μας είναι ένας από τους πλέον δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς παγκοσμίως.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 14.6.2014 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 183/5 Ψήφισμα του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, συνερχομένων στα πλαίσια του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2014,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη

ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013»

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 «Μέσο-μακροπρόθεσμη στήριξη του ανθρώπινου δυναμικού που υφίσταται τις συνέπειες απρόβλεπτων τοπικών η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ. Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ. Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Η Ευρωπαϊκή Διάσκεψη Νέων είναι ένα στοιχείο της διαδικασίας του Διαρθρωμένου Διαλόγου που φέρνει σε επικοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Οι συγγραφείς... xiii Πρόλογος και ευχαριστίες...xv

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Οι συγγραφείς... xiii Πρόλογος και ευχαριστίες...xv ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Οι συγγραφείς... xiii Πρόλογος και ευχαριστίες...xv 1. Πόλη και σχεδιασμός: oι βασικές συνιστώσες... 18 1.1 Αναγκαιότητα του χωρικού σχεδιασμού....18 1.2 Η ρύθμιση των χρήσεων γης...20 1.3

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΝΕΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΕΣ 2014-2020

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΝΕΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΕΣ 2014-2020 ΤΟ ΝΕΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ 2014 2020 ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ Α ΒΑΘΜΙΑΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΝΕΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 2020 Γεν. Διευθυντής Αναπτυξιακού Κώστας Καλούδης Αναπτυξιακού

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Τι μπορεί να αναλάβει η Τοπική Αυτοδιοίκηση Οι ΟΤΑ σε ευρωπαϊκό επίπεδο, κατέχουν πρωταγωνιστικό

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες Γραμμές του 2001 των Ηνωμένων Εθνών που αποσκοπούν στην δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη των συνεταιρισμών

Κατευθυντήριες Γραμμές του 2001 των Ηνωμένων Εθνών που αποσκοπούν στην δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη των συνεταιρισμών Κατευθυντήριες Γραμμές του 2001 των Ηνωμένων Εθνών που αποσκοπούν στην δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη των συνεταιρισμών 1 2 Παράρτημα Σχέδιο κατευθυντήριων γραμμών που αποσκοπούν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020

ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020 ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020 - Με την παρούσα εγκύκλιο γίνεται αποτύπωση της προόδου των διαπραγµατεύσεων για τη διαµόρφωση του Κανονιστικού πλαισίου της νέας περιόδου, καθώς και των σηµαντικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 26 Οκτωβρίου 2010 (04.11) (OR. fr) 15448/10 CULT 97 SOC 699

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 26 Οκτωβρίου 2010 (04.11) (OR. fr) 15448/10 CULT 97 SOC 699 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 26 Οκτωβρίου 2010 (04.11) (OR. fr) 15448/10 CULT 97 SOC 699 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου προς: την Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων (1ο τμήμα)

Διαβάστε περισσότερα

INTERREG IVC EUROPE. Παρουσίαση του Προγράμματος. Δρ. Ράλλης Γκέκας

INTERREG IVC EUROPE. Παρουσίαση του Προγράμματος. Δρ. Ράλλης Γκέκας INTERREG IVC EUROPE Παρουσίαση του Προγράμματος Δρ. Ράλλης Γκέκας ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗ 2020 ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Έξυπνη: αποτελεσματικότερες επενδύσεις στην εκπαίδευση, την έρευνα & την καινοτομία.

Διαβάστε περισσότερα

Θέση ΣΕΒ: Ευρωπαϊκές προτεραιότητες της Ελληνικής Προεδρίας

Θέση ΣΕΒ: Ευρωπαϊκές προτεραιότητες της Ελληνικής Προεδρίας Θέση ΣΕΒ: Ευρωπαϊκές προτεραιότητες της Ελληνικής Προεδρίας Στόχος της Προεδρίας πρέπει να είναι η προώθηση µιας ενωµένης και παραγωγικής Ευρώπης ικανής να ανταποκριθεί στις προσδοκίες που έχουν απ αυτήν

Διαβάστε περισσότερα

Δίνοντας ζωή στην Πόλη της Ορεστιάδας

Δίνοντας ζωή στην Πόλη της Ορεστιάδας ΟΣΑΑ Ορεστιάδας 2007-2013 Δίνοντας ζωή στην Πόλη της Ορεστιάδας Δήμος Ορεστιάδας Σκοπός Η ανάπλαση, χωρική και κοινωνική ανασυγκρότηση, βιώσιμη οικονομική και κοινωνική αναζωογόνηση στοχευμένου θύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020

Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2014 Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020 Συνολική πληροφόρηση Η σύμβαση εταιρικής σχέσης με την Κύπρο καθορίζει ένα ορόσημο για επενδύσεις

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματική εκμετάλλευση προϊόντων Ε&Τ και καινοτομιών από υφιστάμενες και νεοϊδρυόμενες ΜΜΕ για αύξηση της παραγωγικότητας τους

Επιχειρηματική εκμετάλλευση προϊόντων Ε&Τ και καινοτομιών από υφιστάμενες και νεοϊδρυόμενες ΜΜΕ για αύξηση της παραγωγικότητας τους Παράρτημα 1: Συσχέτιση της Λογικής της Παρέμβασης με τις Αξιολογήσεις του ΠΕΠ Θεσσαλίας 2014-2020 1α 1b Χαμηλό ποσοστό Ακαθάριστης Δαπάνης για έρευνα στην Περιφέρεια, ως προς το Περιφερειακό Προϊόν 1.1.1

Διαβάστε περισσότερα

«Ολοκληρωμένες πολιτικές διαχείρισης της αστικής ανάπτυξης και αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής».

«Ολοκληρωμένες πολιτικές διαχείρισης της αστικής ανάπτυξης και αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής». «Ολοκληρωμένες πολιτικές διαχείρισης της αστικής ανάπτυξης και αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής». Mάρω Ευαγγελίδου. Αρχιτέκτων - Πολεοδόμος/ Χωροτάκτης Αθήνα 21.11.13 Περιφέρεια Αττικής Ημερίδα με θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Εθνικό Πρόγραμμα για την Επανεκκίνηση της Αθήνας, τη Δημιουργία Θέσεων Εργασίας και τη Στήριξη της Κοινωνικής Συνοχής

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Εθνικό Πρόγραμμα για την Επανεκκίνηση της Αθήνας, τη Δημιουργία Θέσεων Εργασίας και τη Στήριξη της Κοινωνικής Συνοχής Δευτέρα, 9 Απριλίου 2012 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Εθνικό Πρόγραμμα για την Επανεκκίνηση της Αθήνας, τη Δημιουργία Θέσεων Εργασίας και τη Στήριξη της Κοινωνικής Συνοχής Υπογράφηκε σήμερα 09/04 από την Υπουργό Ανάπτυξης,

Διαβάστε περισσότερα

Η πόλη κινείται κάνουμε μαζί το επόμενο βήμα!

Η πόλη κινείται κάνουμε μαζί το επόμενο βήμα! 1 Η πόλη κινείται κάνουμε μαζί το επόμενο βήμα! Η Ευρώπη αλλάζει. Η Χώρα επαναπροσδιορίζεται. Ο Δήμος Κοζάνης σε μετάβαση. Επιλογή μας, αλλά και αναγκαιότητα, η αλλαγή. Αλλαγή που σημαίνει κίνηση! Η πόλη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Κατάλογος Εικόνων...XIII Κατάλογος Σχημάτων...XV Κατάλογος Πλαισίων...XIX Κατάλογος Πινάκων...XXII Βιβλιογραφικές Αναφορές...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Κατάλογος Εικόνων...XIII Κατάλογος Σχημάτων...XV Κατάλογος Πλαισίων...XIX Κατάλογος Πινάκων...XXII Βιβλιογραφικές Αναφορές... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κατάλογος Εικόνων....XIII Κατάλογος Σχημάτων....XV Κατάλογος Πλαισίων....XIX Κατάλογος Πινάκων....XXII Βιβλιογραφικές Αναφορές.... XXIV Βιογραφικά Σημειώματα Συγγραφέων.... XXV Πρόλογος και

Διαβάστε περισσότερα

10254/16 ΕΚΜ/γομ 1 DGC 2B

10254/16 ΕΚΜ/γομ 1 DGC 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2016 (OR. en) 10254/16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Με ημερομηνία: 20 Ιουνίου 2016 Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

4η Συνεδρία. της Επιτροπής Παρακολούθησης των. Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των. Διαρθρωτικών Ταμείων και του Ταμείου Συνοχής

4η Συνεδρία. της Επιτροπής Παρακολούθησης των. Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των. Διαρθρωτικών Ταμείων και του Ταμείου Συνοχής ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 4η Συνεδρία της Επιτροπής Παρακολούθησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των Διαρθρωτικών Ταμείων και του Ταμείου Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2007-2013 Εισαγωγική

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου B7-0000/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία των ερωτήσεων για προφορική απάντηση B7-0000/2013 και B7-xxx

Έγγραφο συνόδου B7-0000/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία των ερωτήσεων για προφορική απάντηση B7-0000/2013 και B7-xxx ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Έγγραφο συνόδου 13.5.2013 B7-0000/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία των ερωτήσεων για προφορική απάντηση B7-0000/2013 και B7-xxx σύμφωνα με το άρθρο 115 παράγραφος 5 του

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΛΟΥΜΠΛΙΑΝΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΛΟΥΜΠΛΙΑΝΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΛΟΥΜΠΛΙΑΝΑΣ Δήλωση συνέχισης με σκοπό τη στήριξη και την ενίσχυση πρωτοβουλιών για την ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων «Πολιτικές στήριξης και τεχνολογικές λύσεις για την ενεργειακή αναβάθμισης

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ) ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ) ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ) ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη Δήμος Λαρισαίων Ο Δήμος Λαρισαίων είναι δικαιούχος χρηματοδότησης προγράμματος Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης από το Περιφερειακό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2011-2014

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2011-2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2011-2014 Η Αποστολή του Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης που αποτελεί τον λειτουργίας του ή αλλιώς τον υπέρτατο λόγο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (Α ΦΑΣΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (Α ΦΑΣΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ 2014-2019 (Α ΦΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ) Αξιότιμοι συνάδελφοι, Οι Δήμοι, στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ 2015-2019 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Τι είναι το Ε.Π. του Δήμου και ποιος είναι ο σκοπός του Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (Ε.Π.) είναι ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα που

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Μαΐου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Μαΐου 2016 (OR. en) Conseil UE Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Μαΐου 2016 (OR. en) PUBLIC 8545/16 LIMITE DEVGEN 69 ACP 56 RELEX 340 SOC 216 WTO 109 COMER 52 FDI 5 OCDE 1 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 28.2.2012

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 28.2.2012 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 28.2.2012 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με την προετοιμασία για τη διάσκεψη κορυφής «Ρίο+20» - Συνεδρίαση Διακοινοβουλευτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Το ίκτυο Οινοποιών Νοµού Ηρακλείου ιδρύθηκε ως αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία τον Νοέµβριο του 2006 και αποτελεί την κύρια συλλογική, συγκροτηµένη και συντονισµένη έκφραση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Β: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Την αρωγή του κλάδου Τεχνολογιών

Την αρωγή του κλάδου Τεχνολογιών ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΛΟΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΤΕΧΟΝΟΛΟΓΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Προστασία του Περιβάλλοντος με τη χρήση Την αρωγή του κλάδου Τεχνολογιών Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 Απρίλιος 2013 Στόχος της Εγκυκλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ Εκτός από το γεγονός ότι όπως και αποδείχθηκε από την προηγούµενη οικονοµική ανάλυση η λειτουργία του ΒΙΟΠΑ Πτολεµαΐδας, αναµένεται να είναι οικονοµικά

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικοί στόχοι για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης* μέχρι το 2020

Στρατηγικοί στόχοι για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης* μέχρι το 2020 Στρατηγικοί στόχοι για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης* μέχρι το 2020 Η Ευρωπαϊκή τυποποίηση θα αποτελέσει ουσιαστικό παράγοντα για την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης σε παγκόσμιο επίπεδο, την ανάπτυξη,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 2 Απριλίου 2014 (OR. en) 8443/14 ASIM 34 RELEX 298 DEVGEN 79

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 2 Απριλίου 2014 (OR. en) 8443/14 ASIM 34 RELEX 298 DEVGEN 79 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 2 Απριλίου 2014 (OR. en) 8443/14 ASIM 34 REX 298 DEVGEN 79 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «Ι/A» Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αποδέκτης: Θέμα: Επιτροπή των Μονίμων

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση - Πραγματικότητα και Προοπτικές στις Αρχές του 21 ου αιώνα

Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση - Πραγματικότητα και Προοπτικές στις Αρχές του 21 ου αιώνα ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΑ 40 ΧΡΟΝΑ ΤΗΣ ΟΛΤΕΚ Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση - Πραγματικότητα και Προοπτικές στις Αρχές του 21 ου αιώνα Δημοσιογραφική Εστία Παρασκευή 22 Ιανουαρίου 2010 Γραφείο Προγραμματισμού

Διαβάστε περισσότερα

ηµόσια διαβούλευση για το Σύµφωνο των ηµάρχων

ηµόσια διαβούλευση για το Σύµφωνο των ηµάρχων ηµόσια διαβούλευση για το Σύµφωνο των ηµάρχων Το «Σύµφωνο των ηµάρχων» αποτελεί µία φιλόδοξη πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δίνοντας το προβάδισµα σε πρωτοπόρους δήµους της Ευρώπης να αµβλύνουν

Διαβάστε περισσότερα

Χτίζοντας Το Μέλλον. Ένα Πρόγραμμα για τα Βιώσιμα κτίρια και την Πράσινη Ανάπτυξη. Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

Χτίζοντας Το Μέλλον. Ένα Πρόγραμμα για τα Βιώσιμα κτίρια και την Πράσινη Ανάπτυξη. Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Χτίζοντας Το Μέλλον Ένα Πρόγραμμα για τα Βιώσιμα κτίρια και την Πράσινη Ανάπτυξη Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας ΚΑΠΕ ΥΠΕΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

15312/16 ΙΑ/ακι 1 DGD 1B

15312/16 ΙΑ/ακι 1 DGD 1B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Δεκεμβρίου 2016 (OR. en) 15312/16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Με ημερομηνία: 9 Δεκεμβρίου 2016 Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

Διαρθρωτικά Ταμεία για την περίοδο 2014-2020

Διαρθρωτικά Ταμεία για την περίοδο 2014-2020 Διαρθρωτικά Ταμεία για την περίοδο 2014-2020 Πρακτικός Οδηγός Πώς να σχεδιάσετε ένα πολυταμειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα για την ενεργειακά αποδοτική ανακαίνιση του κτιριακού δυναμικού Σχεδιάζετε τα επιχειρησιακά

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά αναπτυξιακά ερωτήµατα Σε τοµεακό και περιφερειακό επίπεδο: Μακροπρόθεσµοι αναπτυξιακοί στόχοι, πέραν των «παραδοσιακών» αναπτυξιακών επιλογών κ

Βασικά αναπτυξιακά ερωτήµατα Σε τοµεακό και περιφερειακό επίπεδο: Μακροπρόθεσµοι αναπτυξιακοί στόχοι, πέραν των «παραδοσιακών» αναπτυξιακών επιλογών κ 1 η Εγκύκλιος Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού Στόχοι: Ενηµέρωση των αρµόδιων φορέων σχεδιασµού για το υπό διαπραγµάτευση προτεινόµενο νέο πλαίσιο της Προγραµµατικής Περιόδου 2014-2020 Έναρξη προετοιµασίας

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυο για έναν Ιδανικό Πολιτιστικό Τουρισμό Στρατηγικές Προτεραιότητες

Δίκτυο για έναν Ιδανικό Πολιτιστικό Τουρισμό Στρατηγικές Προτεραιότητες Δίκτυο για έναν Ιδανικό Στρατηγικές Προτεραιότητες Πλαίσιο έργου Το Δίκτυο Για έναν Ιδανικό δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του έργου «Για ένα Ιδανικό», συγχρηματοδοτούμενο από το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα «Η ενεργειακή αποδοτικότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μια ευκαιρία για οικονομική ανάπτυξη»

Ημερίδα «Η ενεργειακή αποδοτικότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μια ευκαιρία για οικονομική ανάπτυξη» Ημερίδα «Η ενεργειακή αποδοτικότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μια ευκαιρία για οικονομική ανάπτυξη» Δημαρχείο Θεσσαλονίκης 13 Μαρτίου 2014 Θέμα: «Η ανάγκη για οριζόντια τεχνική υποστήριξη των Ελληνικών

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα Επιχειρησιακό πρόγραµµα 2007-13: Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος

Ελλάδα Επιχειρησιακό πρόγραµµα 2007-13: Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος MEMO/07/506 Βρυξέλλες, 26 Νοεµβρίου 2007 Ελλάδα Επιχειρησιακό πρόγραµµα 2007-13: Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος 1. Επιχειρησιακό πρόγραµµα «Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος» - Πρόγραµµα στο πλαίσιο των στόχων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/2008(INI) Σχέδιο γνωμοδότησης Ádám Kósa. PE v01-00

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/2008(INI) Σχέδιο γνωμοδότησης Ádám Kósa. PE v01-00 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 24.10.2013 2013/2008(INI) ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-20 Ádám Kósa (PE519.793v01-00) σχετικά με την πολιτική συνοχής της ΕΕ και τη στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ANAΛYΣH. Στην περιφέρεια το νέο πεδίο δράσης της Πολιτικής Aνθρώπινων Πόρων

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ANAΛYΣH. Στην περιφέρεια το νέο πεδίο δράσης της Πολιτικής Aνθρώπινων Πόρων Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 20-03-2005 ANAΛYΣH Στην περιφέρεια το νέο πεδίο δράσης της Πολιτικής Aνθρώπινων Πόρων του Σπύρου Βλιάμου* Σε μια εποχή στην οποία ολόκληρη η χώρα βρίσκεται σε ένα οργασμό προετοιμασίας για

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Ο ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ο ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ο Διάλογος που πραγματοποιείται στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας Sustainable Greece 2020, αποτελεί τη συστηματική καταγραφή των θέσεων όλων των προσκεκλημένων στην Πρωτοβουλία Κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο 2014-2020

Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο 2014-2020 Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο 2014-2020 Medeea International Conference Mediterranean Energy Cities Λευκωσία, 16 Μαΐου 2013 Γραφείο Προγραμματισμού Άδωνις Κωνσταντινίδης,

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Περιφέρειας Ν. - Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αλλαγή στα κοινωνικά, οικονομικά και πολεοδομικά δεδομένα της περιοχής του Κέντρου της Πόλης

Αλλαγή στα κοινωνικά, οικονομικά και πολεοδομικά δεδομένα της περιοχής του Κέντρου της Πόλης Αλλαγή στα κοινωνικά, οικονομικά και πολεοδομικά δεδομένα της περιοχής του Κέντρου της Πόλης Ο Δήμος Λεμεσού πρωτοστάτησε για την δημιουργία του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου στο κέντρο της πόλης αφού πίστευε

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ

Εισαγωγή ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ Εισαγωγή Σκοπός του εντύπου είναι η παρουσίαση των βασικών προνοιών του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή»,

Διαβάστε περισσότερα

1. Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της τοπικής οικονομίας και αξιοποίηση ΤΠΕ

1. Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της τοπικής οικονομίας και αξιοποίηση ΤΠΕ Σχεδιασμός για την υποβολή Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης για την πόλη των Γιαννιτσών του Δήμου Πέλλας στο πλαίσιο του ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας 2014 2020 1. Αιτιολόγηση των Στρατηγικών Στόχων 1.

Διαβάστε περισσότερα

ενεργειακό περιβάλλον

ενεργειακό περιβάλλον Προστατεύει το ενεργειακό περιβάλλον Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013 Το ΕΠΠΕΡΑΑ δημιουργεί ένα βιώσιμο Ενεργειακό Περιβάλλον βελτιώνει την

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Η ΗΑΒΙΤΑΤ AGENDA ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τον Ιούνιο του 1996, στη Δεύτερη Παγκόσμια Συνδιάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για τους Ανθρώπινους Οικισμούς (HABITAT II) που πραγματοποιήθηκε στην

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ)

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Σελίδα1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗ Πρόγραμμα Joy-Welcult-εργασία, Νέοι και γνώση σε θέματα τοπίου-πολιτισμού-

Διαβάστε περισσότερα

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER Πιστεύουμε ότι η επιχειρηματικότητα ανθεί μόνο σε κοινωνίες όπου υπάρχει προστασία και σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αναγνωρίζουμε ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

Αστική ανάπτυξη και πολιτικές: Η περίπτωση των αναπλάσεων σε αστικές περιοχές.

Αστική ανάπτυξη και πολιτικές: Η περίπτωση των αναπλάσεων σε αστικές περιοχές. Αστική ανάπτυξη και πολιτικές: Η περίπτωση των αναπλάσεων σε αστικές περιοχές. Βασιλική ΔΕΛΗΘΕΟΥ Phd, επίκουρη καθηγήτρια Παντείου Πανεπιστημίου Αθηνών, Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Πάντειο

Διαβάστε περισσότερα

Το Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας (Σ.Δ.Α.Ε.) του Δήμου Αιγιαλείας

Το Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας (Σ.Δ.Α.Ε.) του Δήμου Αιγιαλείας ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας (Σ.Δ.Α.Ε.) του Δήμου Αιγιαλείας Ανταποκρινόμενος στο κάλεσμα των Δημάρχων της Ευρώπης να υπερβούν τον στόχο μείωσης των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία Δημάρχου Αμαρουσίου Γιώργου Πατούλη Έναρξη λειτουργίας Γραφείου Ενημέρωσης ΑΜΕΑ

Ομιλία Δημάρχου Αμαρουσίου Γιώργου Πατούλη Έναρξη λειτουργίας Γραφείου Ενημέρωσης ΑΜΕΑ Ομιλία Δημάρχου Αμαρουσίου Γιώργου Πατούλη Έναρξη λειτουργίας Γραφείου Ενημέρωσης ΑΜΕΑ Κυρίες και κύριοι Αγαπητοί εργαζόμενοι Φίλες και φίλοι Θέλω να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας σήμερα εδώ, στο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics)

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) Τομεακό Σχέδιο Αθήνα, 03.04.2014 Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί μια σύνθεση των απόψεων που μέχρι τώρα διατυπώθηκαν από Υπηρεσίες, Κοινωνικούς Εταίρους

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση Συνάντηση Εργασίας ρ Χριστίνα Θεοχάρη Περιβαλλοντολόγος Μηχανικός Γραµµατέας Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΓΣΕΕ 7 Ιουνίου 2006 1 1. Η Κοινωνική εταιρική ευθύνη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΥΛΩΝΕΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΠΥΛΩΝΕΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΥΛΩΝΕΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Θα κατατάξουμε τις Θεματικές Ενότητες που απαρτίζουν μια Βιώσιμη κοινότητα σε τέσσερες Πυλώνες Βιωσιμότητας. Ο λόγος είναι αφ ενός μεν η διευκόλυνση στη κατηγοροποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Πιλοτική μελέτη για την πόλη της Λεμεσού. Ημερίδα στα πλαίσια του προγράμματος SUSREG, 18/03/2015, Λεμεσός

Πιλοτική μελέτη για την πόλη της Λεμεσού. Ημερίδα στα πλαίσια του προγράμματος SUSREG, 18/03/2015, Λεμεσός Πιλοτική μελέτη για την πόλη της Λεμεσού Ημερίδα στα πλαίσια του προγράμματος SUSREG, 18/03/2015, Λεμεσός Από πειραματική σε πιλοτική εφαρμογή SUSREG Case Study 2 Πειραματική μελέτη Τι κερδίσαμε από την

Διαβάστε περισσότερα

- 1 - ΕΥΡΩΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΚΟΡΥΦΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΦΕΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ. Αθήνα, Οκτωβρίου 2007 ΤΕΛΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ

- 1 - ΕΥΡΩΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΚΟΡΥΦΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΦΕΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ. Αθήνα, Οκτωβρίου 2007 ΤΕΛΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ - 1 - ΕΥΡΩΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΚΟΡΥΦΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΦΕΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Αθήνα, 15 16 Οκτωβρίου 2007 ΤΕΛΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ 1. Οι εκπρόσωποι των Οικονομικών και Κοινωνικών Επιτροπών

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό σχέδιο δήμου Κοζάνης. Προτάσεις Δημοτικής Κίνησης «Κοζάνη Τόπος να ζεις» ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Επιχειρησιακό σχέδιο δήμου Κοζάνης. Προτάσεις Δημοτικής Κίνησης «Κοζάνη Τόπος να ζεις» ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕπιχειρησιακόσχέδιοδήμουΚοζάνης. ΠροτάσειςΔημοτικήςΚίνησης«Κοζάνη Τόποςναζεις» ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στα πλαίσια διαμόρφωσης του στρατηγικού επιχειρησιακού σχεδιασμού του δήμουκοζάνης,μέσααπότηδημόσιαδιαβούλευσηκαταθέτουμεμετοκείμενοαυτό

Διαβάστε περισσότερα

Τα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία της πολιτικής συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2014-2020. Δρ. Ράλλης Γκέκας

Τα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία της πολιτικής συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2014-2020. Δρ. Ράλλης Γκέκας Τα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία της πολιτικής συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2014-2020 Δρ. Ράλλης Γκέκας ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015 Στόχος της στρατηγικής Ευρώπη 2020 είναι μια ανάπτυξη: Έξυπνη: αποτελεσματικότερες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. m npcf ρπμμη ψβ tjw σ^πτυξπι

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. m npcf ρπμμη ψβ tjw σ^πτυξπι ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 m npcf ρπμμη ψβ tjw σ^πτυξπι ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΚΟΡΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ^ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ Ε.Υ. ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

"Σχεδιασμός και χάραξη πολιτικής για έργα βελτίωσης κτιριακών εγκαταστάσεων και κοινοχρήστων χώρων"

Σχεδιασμός και χάραξη πολιτικής για έργα βελτίωσης κτιριακών εγκαταστάσεων και κοινοχρήστων χώρων ΑΝΟΙΚΤΗ ΗΜΕΡΙΔΑ "Ενεργειακή και Περιβαλλοντική Αναβάθμιση Δημόσιων Χώρων: Καινοτόμες Μέθοδοι και Προοπτικές "Σχεδιασμός και χάραξη πολιτικής για έργα βελτίωσης κτιριακών εγκαταστάσεων και κοινοχρήστων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΗΜΕΡΙΑ, ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ. www.kas.de

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΗΜΕΡΙΑ, ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ. www.kas.de ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΗΜΕΡΙΑ, ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ www.kas.de ΣΕΛΊΔΑ 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 3 ΠΡΟΟΙΜΙΟ 3 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ 1. Κανονιστικό πλαίσιο του

Διαβάστε περισσότερα

Προπαρασκευαστική δράση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Προπαρασκευαστική δράση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Προπαρασκευαστική δράση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Υφιστάμενη και επιθυμητή κατάσταση του οικονομικού δυναμικού σε περιοχές εκτός της περιοχής της ελληνικής πρωτεύουσας 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αυτή η προπαρασκευαστική

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΥΠΛΙΟ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΗΠΑΛΙΑΠΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ

ΝΑΥΠΛΙΟ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΗΠΑΛΙΑΠΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΝΑΥΠΛΙΟ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΗΠΑΛΙΑΠΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ 1 Η ΝΕΩΤΕΡΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ 2 Τα εργαλεία ανάγνωσης της ταυτότητας της πόλης. Τα εργαλεία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΝΑΣΑΚΗ ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

ΜΑΝΑΣΑΚΗ ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΜΑΝΑΣΑΚΗ ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Νησί που βρίσκεται στο νοτιοανατολικό άκρο της Ευρώπης. Μόνιμος πληθυσμός (απογρ. 2011) 680.000 κάτοικοι. Ελκυστικός τουριστικός προορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό δελτίο για το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης για την Ελλάδα

Ενημερωτικό δελτίο για το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης για την Ελλάδα Ενημερωτικό δελτίο για το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης 2014-2020 για την Ελλάδα Το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) για την Ελλάδα εγκρίθηκε επίσημα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 11 Δεκεμβρίου 2015,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 1 Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του αγροδιατροφικού τομέα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ»

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 Θέμα: «Η ανάγκη για έναν ολοκληρωμένο Ενεργειακό Σχεδιασμό στο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Στο πλαίσιο της νέας προγραμματικής περιόδου 2014-2020 ο Δήμος Αγρινίου προετοιμάζει στρατηγική ολοκληρωμένης αστικής ανάπτυξης. Βιώσιμη στρατηγική για αστική ανάπτυξη παύει πλέον

Διαβάστε περισσότερα

" Ευρωπαϊκή πολιτική για τις υποδομές στον τομέα των μεταφορών και το πλαίσιο αξιολόγησης της"

 Ευρωπαϊκή πολιτική για τις υποδομές στον τομέα των μεταφορών και το πλαίσιο αξιολόγησης της " Ευρωπαϊκή πολιτική για τις υποδομές στον τομέα των μεταφορών και το πλαίσιο αξιολόγησης της" Αλέξανδρος Σωτηρίου Στέλεχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Θεσσαλονίκη 24 Νοεμβρίου 2015 Παρατηρητήριο Εγνατίας

Διαβάστε περισσότερα

1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης

1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης Regional 2014-2020 1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης Τρίτη, 23 Ιουνίου 2015 Δράσεις Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης ΕΠ ΠΔΜ 2014-2020 Δρ Μουρατίδης Ηλίας Προϊστάμενος Μον. Α1 Προγρ/σμούκαι Αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα