Ενσωματωμένα Συστήματα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ενσωματωμένα Συστήματα"

Transcript

1 Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Ενσωματωμένα Συστήματα Ενότητα 10: Απόδοση. Δρ. Μηνάς Δασυγένης Εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων και Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών

2 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που υπόκειται σε άλλου τύπου άδειας χρήσης, η άδεια χρήσης αναφέρεται ρητώς. 2

3 Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα. Το έργο «Ανοικτά Ψηφιακά Μαθήματα στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας» έχει χρηματοδοτήσει μόνο τη αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους. 3

4 Σκοπός ενότητας Η κατανόηση των αναγκών διασύνδεσης στα ενσωματωμένα συστήματα. Η περιγραφή των αρχιτεκτονικών διασύνδεσης σε ενσωματωμένες αρχιτεκτονικές. 4

5 Δικτύωση για ενσωματωμένα συστήματα Γιατί χρησιμοποιούμε δίκτυα. Αφαιρέσεις δικτύου. Παραδείγματα δικτύων. 5

6 Στοιχεία δικτύου: Ανάγκη για επικοινωνία PE: Processing Elements (στοιχεία διεργασίας). Τα PEs μπορεί να είναι CPUs ή ASICs. Κατανεμημένη υπολογιστική πλατφόρμα PE PE Σύνδεσμος επικοινωνίας network PE 6

7 Δίκτυα σε ενσωματωμένα συστήματα Μείωση των δεδομένων που μετακινούνται μέσω κοινού διαύλου (π.χ. sampling stream) ή αποφυγή over-load του κεντρικού επεξεργαστή. Κάποιες εργασίες είναι 'φυσικά κατανεμημένες', απαιτείται υπολογιστική ισχύς στο σημείο που συμβαίνουν τα γεγονότα, π.χ. έλεγχος της μηχανής περισσότερη επεξεργασία αρχική επεξεργασία PE PE sensor PE actuator 7

8 Γιατί κατανεμημένα; (1/2) (το οποίο αυξάνει την πολυπλοκότητα) Υψηλότερη απόδοση με χαμηλότερο κόστος (1 γρήγορη cpu/2 αργές cpus). Φυσικά κατανεμημένες δραστηριότητες χρονικές σταθερές ίσως δεν επιτρέψουν τη μετάδοση στο κεντρικό σταθμό. (επίσης επιτρέπουν αρχική προεπεξεργασία στο περιφερειακό σταθμό). Οι προθεσμίες μπορούν να τηρηθούν ευκολότερα. Επεκτασιμότητα (συναρμολογησιμότητα από υπάρχοντα εξαρτήματα). Ίσως αγορά υποσυστημάτων που έχουν ενσωματωμένους επεξεργαστές. 8

9 Γιατί κατανεμημένα; (2/2) (το οποίο αυξάνει την πολυπλοκότητα) Βελτιωμένο debugging---χρήση μιας CPU στο δίκτυο για να κάνει debug τις άλλες. Ανεκτικός σε σφάλματα σχεδιασμός. 9

10 δίαυλος VS δίκτυο Ο δίαυλος του υπολογιστή είναι επίσης ένα δίκτυο. Ο όρος Δίκτυο χρησιμοποιείται για να περιγράψει ένα διασυνδεδεμένο σύστημα το οποίο δεν παρέχει επικοινωνία διαμοιραζόμενης μνήμης. Τα επεξεργαστικά στοιχεία (PE) δε χρησιμοποιούν το δίκτυο για να προσκομίσουν εντολές. Ο χρονισμός σε ένα δίκτυο δεν είναι τόσο πολύπλοκος όσο στο δίαυλο, όπου συμβαίνουν αυθαίρετα και τυχαία προσκομίσεις εντολών ακριβέστερα μοντέλα προσομοίωσης. 10

11 Το δίκτυο αποτελείται από PE PE: Επεξεργαστικό στοιχείο CPU DSP ASIP μcpu ASIC Sensor (αν υποστηρίζει επικοινωνία πρωτοκόλλου δικτύου) 11

12 Ενσωματωμένο δίκτυο Το ενσωματωμένο δίκτυο διασυνδέει τα PE και άλλα δίκτυα (ειδικά, αν είναι απαραίτητη περιορισμένη επικοινωνία μεταξύ των δικτύων). Πολλές διαφορετικές τοπολογίες. Επίσης αναφέρεται ως: communication link (σύνδεσμος επικοινωνίας). 12

13 Ένα τυπικό σύστημα με ενσωματωμένο δίκτυο 13

14 Αφαιρέσεις δικτύου Τα δίκτυα είναι πολύπλοκα στο σχεδιασμό. Ο οργανισμός διεθνών προτύπων (ISO) ανέπτυξε το μοντέλο διασύνδεσης ανοιχτών συστημάτων (OSI) για να περιγράψει τα δίκτυα: Μοντέλο 7 επιπέδων. Παρέχει ένα καθορισμένο τρόπο για να κατατάξει τις συνιστώσες του δικτύου και τις λειτουργίες. 14

15 Μοντέλο OSI Εφαρμογής Παρουσίασης Συνοδού Μεταφοράς Δικτύου Ζεύξης δεδομένων Φυσικό διεπαφή τελικής χρήσης μορφή δεδομένων διαχείριση διαλόγου εφαρμογής συνδέσεις υπηρεσία από άκρο σε άκρο αξιόπιστη μεταφορά δεδομένων μηχανικό, ηλεκτρικό 15

16 Τα επίπεδα του OSI (1/2) Φυσικό: connectors, bit formats, βύσματα, καλώδια, βασικές διαδικασίες ανταλλαγής bit, etc. Ζεύξης δεδομένων: ανίχνευση σφαλμάτων και έλεγχος κατά μήκος μιας απλής ζεύξης (single hop). Δικτύου: από άκρη σε άκρη multi-hop επικοινωνία δεδομένων. Μεταφοράς: παρέχει συνδέσεις, ίσως βελτιστοποιεί τους πόρους του δικτύου. 16

17 Τα επίπεδα του OSI (2/2) Συνόδου: υπηρεσίες για τις εφαρμογές τελικού χρήστη: ομαδοποίηση δεδομένων, τοποθέτηση σημείων ελέγχου, κτλ. Παρουσίασης: μορφές δεδομένων, υπηρεσίες μετασχηματισμού. Εφαρμογής: η διεπαφή μεταξύ του δικτύου και των προγραμμάτων του τελικού χρήστη. Μολονότι μπορεί να φαίνεται ότι τα ενσωματωμένα συστήματα είναι πολύ απλά για να απαιτούν το OSI, το μοντέλο είναι αρκετά χρήσιμο και ολοένα αυξανόμενος αριθμός ενσωματωμένων συστημάτων παρέχει υπηρεσίες διαδικτύου. 17

18 Αρχιτεκτονικές hardware Πολλά διαφορετικά συστήματα οργανισμών. Πολλοί διαφορετικοί τύποι δικτύων: τοπολογία, χρονοπρογραμματισμός της επικοινωνίας, δρομολόγηση. 18

19 Δίκτυα point-to-point (1/3) Μια πηγή, ένας ή περισσότεροι προορισμοί, καμία μεταγωγή δεδομένων (σειριακή θύρα). Πολύ απλά στο σχεδιασμό. Καμία παρεμβολή. PE 1 PE 2 PE 3 link 1 link 2 19

20 Δίκτυα point-to-point (2/3) Π.χ. δειγματοληψία Πρώτο ψηφιακό φίλτρο Δεύτερο φίλτρο Με τη σύνδεση P2P, τηρούνται οι αυστηρές χρονικές προθεσμίες 20

21 Δίκτυα point-to-point (3/3) Διαφορετικοί τύποι P2P: αμφίδρομη (full-duplex) για ταυτόχρονη επικοινωνία και στις 2 κατευθύνσεις. ημιαφίδρομη (half-duplex) για μονόδρομη επικοινωνία. One-way. 21

22 Δίκτυα διαύλου (1/2) Πολλαπλές συσκευές. Τα PE έχουν διευθύνσεις δικτύου. Επικοινωνία μέσω πακέτων. Bits ισοτιμίας, bits σηματοδότησης (δίαυλος σε χρήση), προτεραιότητα. Ίσως χρειαστεί κατακερματισμός πακέτων αν είναι μεγαλύτερα από το ωφέλιμο φορτίο του πακέτου δεδομένων. Κοινή φυσική σύνδεση: 22

23 Δίκτυα διαύλου (2/2) PE 1 PE 2 PE 3 PE 4 επικεφαλίδα διεύθυνση δεδομένα ECC μορφή πακέτου 23

24 Διαιτησία στο δίαυλο (1/2) Fixed: ίδια σειρά αποφάσεων κάθε φορά (π.χ. προτεραιότητες). Fair: κάθε PE έχει την ίδια πρόσβαση για μεγάλες χρονικές περιόδους. round-robin: περιστρέφει την μεγαλύτερη προτεραιότητα μεταξύ των PEs. Ο δίαυλος PCI είναι ένα fair round robin σύστημα. 24

25 Διαιτησία στο δίαυλο (2/2) fixed round-robin A B C A B C A B C B C A A,B,C A,B,C 25

26 Δίαυλος και διαγράμμιση Ο δίαυλος έχει περιορισμένο εύρος ζώνης. Το PE ίσως αντιμετωπίσει παρεμπόδιση επικοινωνίας. Υπάρχει λύση χρησιμοποιώντας ένα μεταγωγέα διαγράμμισης (crossbar switch). 26

27 Διαγράμμιση (crossbar) Ταυτόχρονες συνδέσεις. Αυθαίρετες συνδέσεις εισόδου-εξόδου. Multicast σύνδεση (μια είσοδος σε πολλαπλές εξόδους). out4 out3 in1 in2 in3 in4 out2 out1 27

28 Χαρακτηριστικά διαγράμμισης Μη-αποκλεισμός. Μπορεί να χειριστεί αυθαίρετους multi-cast συνδυασμούς. Μειονέκτημα: Κόστος ανάλογο προς n 2. 28

29 Multi-stage networks (δίκτυα πολλαπλών σταδίων) Χρήση διάφορων σταδίων στοιχείων μεταγωγής. Συχνός αποκλεισμός. Συχνά μικρότερος από ότι στη διαγράμμιση. Άμεσα δίκτυα (δεν υπάρχει μνήμη για να αποθηκευτούν τα πακέτα) ή έμμεσα δίκτυα (αποθήκευση και προώθηση). 29

30 Αποκλεισμός/χειραψία Τα περισσότερα δίκτυα είναι αποκλεισμού (περιπτώσεις όπου κάποιοι συνδυασμοί εισόδου-εξόδων δεν είναι εφικτοί). Ο δίαυλος μπλοκάρεται με μια μετάδοση. Δίκτυο VS Δίαυλος: Και οι δύο χρειάζονται χειραψία. Το πρωτόκολλο υλοποιημένο σε λογισμικό. Το πρωτόκολλο διαύλου υλοποιημένο σε hardware. 30

31 Πολλαπλά δίκτυα Εναλλακτικό σύστημα σχεδιασμού. Χαμηλότερο το κόστος δύο φθηνών δικτύων από ένα ακριβό. Μπορούν να διαχωρίσουν τις κρίσιμες και τις μη κρίσιμες επικοινωνίες. Πολλά ενσωματωμένα συστήματα χρησιμοποιούν σειριακές επικοινωνίες για χαμηλό εύρος ζώνης και διαύλους για υψηλότερο εύρος ζώνης. 31

32 Μηνυματοστρεφής προγραμματισμός Τα δίκτυα δεν παρέχουν διαμοιραζόμενη μνήμη. Το επίπεδο μεταφοράς παρέχει μηνυματοστρεφή προγραμματιστική διεπαφή: send_msg(adrs,data1); Τα δεδομένα πρέπει να σπάσουν σε πακέτα στην πηγή και να ανακατασκευαστούν στον προορισμό. Data-push προγραμματισμός: κάνει πράγματα να συμβαίνουν στο δίκτυο με βάση τις μεταφορές δεδομένων (περιοδικά δεδομένα σταλμένα από απομακρυσμένες τοποθεσίες, χωρίς αίτημα). Επικοινωνία με αποκλεισμό/μη αποκλεισμό χρήσιμη αν υπάρχει παράλληλη διεργασία. Συνήθως η λήψη ενός πακέτου εγείρει μια διακοπή. 32

33 Data-push προγραμματισμός Καλύτερος σε δεδομένα περιοδικής μετάδοσης, από ό,τι σε στάθμο-σκόπηση. 33

34 Δίκτυα που χρησιμοποιούνται σε ενσωματωμένα συστήματα Κλασικά Δίκτυα/Δίαυλοι: Multivus & VME (κυρίως για βιομηχανικές εφαρμογές). ISA (ενσωματωμένα σύστημα βασισμένα στο PC). PCI (αντικατέστησε το ISA). Ethernet. Myrinet (πληροφορική υψηλής επίδοσης). Κατανεμημένη ενσωματωμένη πληροφορική: I2C (micro-cpu δίκτυα). CAN (ηλεκτρονικά/megabit στην αυτοκινητοβιομηχανία). Echelon LON (βιομηχανικός αυτοματισμός). Adhoc DSP δίκτυα. 34

35 I2C δίαυλος Δημοφιλής δίαυλος για μικροεπεξεργαστές. Σχεδιασμός για χαμηλού κόστους, μεσαίου ρυθμού δεδομένων (~ KBits) εφαρμογές. Χαρακτηριστικά: σειριακός, Multiple-master, σταθερής προτεραιότητας διαιτησία. Μόνο δύο γραμμές (SDL {serial data line}, SCL {clock}). Διάφοροι μικροελεγκτές έρχονται με ενσωματωμένους I2C ελεγκτές. 35

36 I2C φυσικό επίπεδο SDL SCL master 1 master 1 γραμμή δεδομένων γραμμή ρολογιού slave 1 slave 1 Κάποιοι κόμβοι ενεργούν ως κύριοι, κάποιοι ως υπηρέτες. Υποστηρίζονται περισσότεροι από ένα κύριοι. 36

37 I2C μορφή δεδομένων SCL SDL... start MSB ack Η μετάδοση ξεκινάει όταν η SDL μεταβαίνει χαμηλά. Ο δέκτης στέλνει επιβεβαίωση με το να θέσει 0 στο SDL (που κρατάει σε 1 ο πομπός). 37

38 I2C ηλεκτρική διεπαφή I2C ηλεκτρική διεπαφή + SDL + SCL Η σύνδεση αυτή επιτρέπει σε αρκετές συσκευές να γράφουν ταυτόχρονα στο δίαυλο χωρίς να προκαλείται ηλεκτρική ζημιά. 38

39 I2C σηματοδότηση Ο αποστολέας ρίχνει το δίαυλο για 0. Ο αποστολέας ακούει το δίαυλο---αν προσπάθησε να στείλει ένα 1 και άκουσε ένα 0, κάποιος άλλος μεταδίδει ταυτόχρονα. Οι μεταδόσεις εμφανίζονται σε bytes των 8-bit. 39

40 I2C επίπεδο ζεύξης δεδομένων Κάθε συσκευή έχει μια διεύθυνση (7 bits η τυπική, 10 bits με επέκταση). Το bit 8 της διεύθυνσης σηματοδοτεί ανάγνωση ή εγγραφή. Η διεύθυνση γενικής κλήσης επιτρέπει την αναμετάδοση. 40

41 I2C διαιτησία διαύλου Ο αποστολέας ακούει καθώς στέλνει την διεύθυνση. Όταν ο αποστολέας ακούει μια σύγκρουση, αν η διεύθυνση του είναι υψηλότερη, σταματάει τη σηματοδότηση. Οι αποστολείς χαμηλής προτεραιότητας εγκαταλείπουν τον έλεγχο αρκετά νωρίς στον κύκλο ρολογιού για να επιτρέψουν στα bit να μεταδοθούν αξιόπιστα. Ενθαρρύνεται ένα στυλ προγραμματισμού προώθησης δεδομένων. 41

42 I2C μεταδόσεις εγγραφή πολλαπλών byte S διεύθυνση 0 δεδομένα δεδομένα P ανάγνωση από slave S διεύθυνση 1 δεδομένα P Εγγραφή μετά ανάγνωση S διεύθυνση 0 δεδομένα S διεύθυνση 1 δεδομένα P 42

43 CAN δίαυλος (1/2) Ηλεκτρονικά στοιχεία στην αυτοκινητοβιομηχανία. Bit serial. 1Mb/sec έως συνεστραμμένο ζεύγος 40m. Πολλαπλοί masters. 43

44 CAN δίαυλος (2/2) Πακέτα δικτύου (πλαίσια δεδομένων). Σύγχρονος (από μεταβάσεις bit δεδομένων αναπαράγει το ρολόι). Carrier Sense Multiple Access με διαιτησία στην προτεραιότητα μηνύματος (διαιτησία). Κυρίαρχο 0, ασθενές 1 (wired and σύνδεση). 44

45 Οχήματα ως δίκτυα Το 1/3 του κόστους ενός αυτοκινήτου/αεροπλάνου είναι τα ηλεκτρονικά/αεροηλεκτρονικά (avionics). Δεκάδες μικροεπεξεργαστών χρησιμοποιούνται παντού στο όχημα. Εφαρμογές δικτύου: Έλεγχος οχήματος. Όργανα μέτρησης. Επικοινωνία. Συστήματα ψυχαγωγίας των επιβατών. 45

46 Πρώτη χρήση το Σειριακός δίαυλος, 1 Mb/sec εώς 40 m. Σύγχρονος δίαυλος. Το λογικό 0 εξουσιάζει το λογικό 1 στο δίαυλο. Υπάγεται σε διαιτησία με CSMA/AMP: Διαιτησία στην προτεραιότητα μηνυμάτων. CAN δίαυλος 46

47 CAN πλαίσιο δεδομένων 11 bit διεύθυνση προορισμού. Το RTR bit καθορίζει την ανάγνωση/εγγραφή από/προς τον προορισμό. Οποιοσδήποτε κόμβος μπορεί να ανιχνεύσει σφάλμα στο δίαυλο, και να διακόψει το προς μετάδοση πακέτο. 47

48 CAN ελεγκτής Ο ελεγκτής υλοποιεί το φυσικό και το επίπεδο ζεύξης δεδομένων. Δε χρειάζεται επίπεδο δικτύου---ο δίαυλος παρέχει συνδέσεις από άκρη σε άκρη. 48

49 Άλλοι δίαυλοι οχημάτων Ο FlexRay ανήκει στην επόμενη γενιά: Πρωτόκολλο χρόνου ενεργοποίησης. 10 Mb/s. Το τοπικό δίκτυο διασύνδεσης (LIN) συνδέει τις συσκευές σε μια μικρή περιοχή (π.χ., πόρτα). Δίκτυα ψυχαγωγίας επιβατών: Bluetooth. Μεταφορά με συστήματα προσανατολισμένα στα μέσα ενημέρωσης: Media Oriented Systems Transport (MOST). 49

50 Αεροηλεκτονική (avionics) Οτιδήποτε μόνιμα συνδεδεμένο με το αεροσκάφος πρέπει να πιστοποιείται από τον εκάστοτε εθνικό οργανισμό αεροναυπηγικής. Η παραδοσιακή αρχιτεκτονική χρησιμοποιεί ξεχωριστά ηλεκτρονικά για κάθε όργανο/συσκευή. Line replaceable unit (LRU): είναι δυνατό να αποσπαστεί και να αντικατασταθεί. Η σπονδυλωτή αρχιτεκτονική (federated architecture) μοιράζει επεξεργαστές κατά μήκος ενός υποσυστήματος (nav/comm, κτλ.). 50

51 Δίκτυα αισθητήρων Ασύρματα δίκτυα, μικροί κόμβοι. Ad hoc δίκτυα---οργανώνει τον εαυτό του μόνο του χωρίς διαχειριστή συστήματος: Πρέπει να είναι ικανό να δηλώσει συμμετοχή στο δίκτυο, να βρει άλλα δίκτυα. Πρέπει να είναι ικανό να καθορίσει πορείες για τα δεδομένα. Πρέπει να ανανεώνει τη διάταξη καθώς οι κόμβοι εισχωρούν/αποχωρούν. 51

52 Ικανότητες κόμβου Πρέπει να είναι ικανός να ανοίγει/κλείνει το ραδιοπομπό γρήγορα με χαμηλή επιβάρυνση ισχύος. επικοινωνιακή/υπολογιστική ισχύς= 100x. Οι ραδιοπομποί πρέπει να λειτουργούν σε πολλά διαφορετικά επίπεδα ισχύος για να αποφύγουν τις παρεμβολές με άλλους κόμβους. Πρέπει να έχουν buffer, να δρομολογούν την κίνηση στο δίκτυο. 52

53 Δίκτυα πολλαπλών επεξεργαστών Πολλαπλά DSPs συνδέονται συχνά μέσω δικτύων υψηλής ταχύτητας για επεξεργασία σήματος: DSP DSP DSP DSP 53

54 SHARC cpu θύρες σύνδεσης Έξι συνδέσεις ανά CPU. Τέσσερα bits ανά θύρα σύνδεσης. Τα πακέτα έχουν 32- ή 48-bit ωφέλιμο φορτίο. Μπορούν να ελεγχθούν από DMA. Είναι ημιαμφίδρομες---πρέπει να περιστρέφονται γύρω από το πρόγραμμα. Πολλαπλές SHARC μπορούν να συνδεθούν μέσω σειριακών θυρών σχηματίζοντας ένα πολυεπεξεργαστικό δίκτυο. 54

55 Ethernet Κυρίαρχο μη τηλεφωνικό LAN. Εκδόσεις: 10 Mb/s, 100 Mb/s, 1 Gb/s. Σκοπός: αξιόπιστη επικοινωνία πάνω σε ένα αναξιόπιστο μέσο. 55

56 Ethernet τοπολογία Μη σύγχρονη, κάθε κόμβος μπορεί να μεταδοθεί σε οποιαδήποτε περίοδο (συγκρούσεις καταστροφή μηνύματος). Σύστημα βασισμένο σε δίαυλο, πολλά πιθανά φυσικά επίπεδα: A B C 56

57 CSMA/CD Carrier sense multiple access με ανίχνευση σύγκρουσης: συγκρούσεις αισθητηρίων, υποχωρούν εκθετικά στο χρόνο, Αναμετάδοση. 57

58 Εκθετικοί χρόνοι υποχώρησης Τυχαία προσομοιούμενοι χρόνοι Εκθετική συνάρτηση στάθμισης time 58

59 Μορφή πακέτου Ethernet προοίμιο πλαίσιο έναρξης source adrs dest adrs μήκος ωφέλιμο φορτίο padding CRC 59

60 Επίδοση Ethernet Η ποιότητα υπηρεσιών τείνει να μειώνεται μη γραμμικά, σε υψηλά επίπεδα φορτίου. Δεν εγγυάται για προθεσμίες πραγματικού χρόνου. Ωστόσο, μπορεί να παρέχει πολύ καλή εξυπηρέτηση σε κατάλληλα επίπεδα φορτίου. 60

61 Myrinet Αρχικά χρησιμοποιήθηκε για παράλληλα συστήματα. Πλήρως αμφίδρομο 640MB/sec (=>συνολικά 1.28 Gb /sec). Χρησιμοποιείται ένας διακόπτης ή ένα δίκτυο πολλαπλών βαθμίδων. 61

62 Πρωτόκολλο Διαδικτύου Το πρωτόκολλο διαδικτύου Internet Protocol (IP) είναι η βάση για το Internet. Παρέχει ένα πρότυπο διαδικτύωσης: ανάμεσα σε δύο Ethernets, Ethernet και token ring, κτλ. Οι υπηρεσίες υψηλότερου επιπέδου είναι τοποθετημένες στην κορυφή του IP. 62

63 Το IP στην επικοινωνία Εφαρμογής Παρουσίασης Συνόδου Μεταφοράς Δικτύου Ζεύξης δεδομένων Φυσικό κόμβος A IP Δικτύου Ζεύξης δεδομένων Φυσικό δρομολογητής Εφαρμογής Παρουσίασης Συνόδου Μεταφοράς Δικτύου Ζεύξης δεδομένων Φυσικό κόμβος B 63

64 Περιλαμβάνει: IP πακέτο Έκδοση, τύπος υπηρεσιών, μήκος. Χρόνος ζωής, πρωτόκολλο. Διεύθυνση πηγής και προορισμού. Ωφέλιμο φορτίο δεδομένων. Το μέγιστο ωφέλιμο φορτίο δεδομένων είναι 65,535 bytes. 64

65 Διευθύνσεις IP 32 bits στις πρώτες IP, 128 bits στις IPv6. Τυπικά γραμμένες σε μορφή xxx.xx.xx.xx Τα ονόματα (foo.baz.com) μεταφράζονται σε IP διεύθυνση από τον domain name server (DNS). 65

66 Δρομολόγηση Internet Δρομολόγηση καλύτερης προσπάθειας: δεν εγγυάται παράδοση δεδομένων στο επίπεδο IP. Η δρομολόγηση μπορεί να ποικίλει: Συνόδου σε συνόδου. Πακέτο σε πακέτο. 66

67 Υπηρεσίες Internet υψηλότερου επιπέδου Το πρωτόκολλο ελέγχου μετάδοσης (TCP) παρέχει σύνδεση προσανατολισμένη στην εξυπηρέτηση. Εγγυημένες υπηρεσίες από την ποιότητα υπηρεσιών (QoS) είναι υπό ανάπτυξη. 67

68 Η στοίβα υπηρεσιών Internet FTP HTTP SMTP telnet SNMP TCP IP UDP User Datagram Protocol 68

69 Δίκτυα Σχεδιασμός με βάση το δίκτυο: Ανάλυση επικοινωνίας. Ανάλυση επίδοσης συστήματος. Internet. Συστήματα που υποστηρίζουν Internet. Οχήματα ως δίκτυα. Δίκτυα αισθητήρων. 69

70 Ανάλυση επικοινωνίας Αρχικά, πρέπει να γίνει κατανοητή η καθυστέρηση για το απλό μήνυμα. Η καθυστέρηση για πολλαπλά μηνύματα εξαρτάται από: το πρωτόκολλο δικτύου, τις συσκευές στο δίκτυο. Η σχεδίαση γύρω από ένα δίκτυο απαιτεί χρονοπρογραμματισμό των υπολογισμών και κατανομή στα στοιχεία επεξεργασίας. Αν δε γίνει προσεκτική σχεδίαση τότε το δίκτυο θα γίνει το σημείο συμφόρησης του συστήματος. 70

71 Παραδοχή: Καθυστέρηση μηνύματος Απλό μήνυμα, Κανένας ισχυρισμός. Καθυστέρηση: t m = t x + t n + t r = xmtr overhead (επιβάρυνση πομπού) + network xmit time (χρόνος μετάδοσης δικτύου) + rcvr overhead (επιβάρυνση στην πλευρά της λήψης). 71

72 Παράδειγμα: I2C καθυστέρηση μηνύματος Ο χρόνος μετάδοσης στο δίκτυο κυραρχεί. Υποθέτουμε 100 kbits/sec, ένα 8-bit byte. Αριθμός bit στο πακέτο: npacket= start + address + data + stop = = 18 bits Ο χρόνος που απαιτείται για τη μετάδοση: 1.8 x 10-4 sec. 20 οδηγίες στον 8 MHz ελεγκτή προσθέτουν 2.5 x 10-6 καθυστέρηση στα xmtr, rcvr. 72

73 Πολλαπλά μηνύματα Εάν τα μηνύματα μπορούν να παρεμβαίνουν το ένα στο άλλο, η ανάλυση είναι πιο πολύπλοκη. Μοντέλο συνολικής καθυστέρησης μηνύματος: ty = td + tm = χρόνος αναμονής για το δίκτυο + καθυστέρηση μηνύματος 73

74 Διαιτησία και καθυστέρηση Η διαιτησία καθορισμένης προτεραιότητας εισάγει απεριόριστη καθυστέρηση για όλους εκτός από τη συσκευή με την υψηλότερη προτεραιότητα. Εκτός από τις συσκευές υψηλής προτεραιότητας που είναι γνωστό ότι έχουν περιορισμένα ποσοστά που επιτρέπουν στις χαμηλότερες συσκευές τη μετάδοση. Η round-robin διαιτησία εισάγει οριοθετημένη καθυστέρηση ανάλογη με Ν. 74

75 Περαιτέρω επιπλοκές Χρόνος αναγνώρισης. Σφάλματα μετάδοσης. 75

76 Αντιστροφή προτεραιότητας σε δίκτυα Σε πολλά δίκτυα, ένα πακέτο δεν μπορεί να διακοπεί. Αποτέλεσμα είναι η αντιστροφή προτεραιότητας: Το χαμηλής προτεραιότητας μήνυμα βρίσκεται υψηλότερα από το υψηλότερης προτεραιότητας μήνυμα. Δεν προκαλεί αδιέξοδο, αλλά μπορεί να επιβραδύνει σημαντικές επικοινωνίες. 76

77 Multihop δίκτυα Σε δίκτυα με πολλαπλά άλματα (multihop), ένας κόμβος λαμβάνει το μήνυμα, και εν συνεχεία αναμεταδίδει στον προορισμό (ή ενδιάμεσα). hop 1 hop 2 A B C Network 1 Network 2 77

78 Ανάλυση απόδοσης συστήματος (1/2) Η ανάλυση συστήματος είναι δύσκολη σε γενικές γραμμές. Η ανάλυση της απόδοσης πολυεπεξεργαστών είναι δύσκολη. Η ανάλυση της απόδοσης της επικοινωνίας είναι δύσκολη. 78

79 Ανάλυση απόδοσης συστήματος (2/2) Απλό παράδειγμα: η P2 εξαρτάται από την P1. καμία εξωτερική παρέμβαση. αβεβαιότητα για το χρόνο λήξης της P1 αβεβαιότητα για το χρόνο έναρξης της P2. P1 P2 79

80 Προκλήσεις στην Ανάλυση Οι Ρ2 και Ρ3 μπορεί να καθυστερήσουν η μια την άλλη, ακόμη και αν βρίσκονται σε ξεχωριστές εργασίες. Καθυστερήσεις στην P1 να διαδοθεί στην P2, στη συνέχεια στην P2, μετά στην P3, και τέλος στην P4. P1 P2 P3 P4 80

81 Κάτω φράγματα στο σύστημα Υπολογιστικές απαιτήσεις: Σύνοψη των απαιτήσεων της διεργασίας για το ελάχιστο κοινό πολλαπλάσιο των περιόδων, ο μέσος όρος για μια περίοδο. Η ανάλυση του μοντέλου δυσχεραίνει λόγω της συν-κατανομής διεργασιών στο ίδιο επεξεργαστικό στοιχείο και λόγω της ύπαρξης κοινού διαύλου. Εργασίες που φαίνονται λοιπόν ανεξάρτητες, μπορεί να παρεμβάλλονται χειροτερεύοντας το χρόνο απόκρισης. Απαιτήσεις επικοινωνίας: Καταμέτρηση όλων των μεταδόσεων σε μία περίοδο. Σε κρίσιμες διεργασίες δεν επιτρέπεται η διαμοίραση ούτε PE ούτε δικτύου. 81

82 Σχεδιασμός πλατφόρμας hardware Πρέπει να επιλεγούν: ο αριθμός και οι τύποι των PEs; ο αριθμός και οι τύποι των δικτύων. Μια πλατφόρμα αξιολογείται από την κατανομή των διεργασιών, τις διεργασίες προγραμματισμού και την επικοινωνία. Απαιτείται κατανομή διεργασιών στα στοιχεία επεξεργασίας, απαιτεί γνώση του διαθέσιμου υλικού. 82

83 Μεθοδολογία σχεδιασμού Υπολογισμός των επεξεργαστικών απαιτήσεων (χωρίς εξαρτήσεις) ως προς το ελάχιστο κοινό πολλαπλάσιο της περιόδου. Υπολογισμός του όγκου της επικοινωνίας στο παραπάνω διάστημα. Οι παραπάνω χρόνοι δε λαμβάνουν υπόψη εξαρτήσεις ή το λειτουργικό σύστημα. Ανάλογα με τον τύπο του συστήματος (I/O intensive, computation intensive) ακολουθούμε διαφορετικές στρατηγικές. 83

84 I/O-εντατικά συστήματα Ξεκινάμε με τις I/O συσκευές, και μετά προβληματιζόμαστε για τον υπολογισμό: απαιτούμενες συσκευές απογραφής, προσδιορισμός κρίσιμων προθεσμιών, επιλογή συσκευών που μπορούν να μοιραστούν PΕs, ανάλυση χρόνων επικοινωνίας, επιλογή PEs που να ταιριάζουν με τις συσκευές. 84

85 Υπολογισμός-εντατικά συστήματα Ξεκινήστε με τις εργασίες συντομότερης προθεσμίας : Τοποθετείστε τις εργασίες συντομότερης προθεσμίας σε ξεχωριστά PEs. Έλεγχος για παρεμβολές στις κρίσιμες επικοινωνίες. Διαθέσετε τις εργασίες χαμηλής προτεραιότητας σε κοινά PEs όπου αυτό είναι δυνατό. Ισορροπήστε το φόρτο, όπου είναι δυνατόν. 85

86 Ενσωματωμένο σύστημα με δυνατότητα Internet Internet-enabled embedded system: οποιοδήποτε ενσωματωμένο σύστημα που περιλαμβάνει μια διεπαφή Internet (π.χ., ψυγείο, IP κάμερα, IP Printer). Internet συσκευή: ενσωματωμένο σύστημα σχεδιασμένο για μια συγκεκριμένη εργασία στο Διαδίκτυο (π.χ. ηλεκτρονικό ταχυδρομείο). Παραδείγματα: Kινητό τηλέφωνο. Εκτυπωτής laser. Το IP παρέχει πολλαπλές υπηρεσίες (χωρίς σύνδεση, προσανατολισμένο σε σύνδεση, streaming, nonstreaming, web server, διακομιστή τερματικού,,) 86

87 Παράδειγμα: Javacam Πλατφόρμα Hardware: παράλληλη θύρα της φωτογραφικής μηχανής, National Semi NS486SXF; 1.5 Mbytes μνήμη. Χρησιμοποιεί τον αποδοτικό σε μνήμη νανοπυρήνα της Java (Java Nanokernel). 87

88 Αρχιτεκτονική Javacam QuickCam applet Quickcam server Web browser HTTP Java VM QuickCam Java nanokernel

89 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Παράδειγμα: ελεγκτής ανελκυστήρα. 89

90 Ορολογία Όχημα Ανελκυστήρα: συγκρατεί τους επιβάτες. Φρεάτιο: φρεάτιο του ανελκυστήρα. Πίνακας ελέγχου αμαξιού: τα κουμπιά σε κάθε αυτοκίνητο. Πίνακας ελέγχου ορόφου: αίτηση ανελκυστήρα, κλπ. ανά δάπεδο 90

91 Σύστημα ανελκυστήρα floor floor floor floor floor Φρεάτιο 1 Φρεάτιο 2 91

92 Θεωρία της λειτουργίας Κάθε όροφος έχει πίνακα ελέγχου, οθόνη. Κάθε αμάξι έχει πίνακα ελέγχου: ένα κουμπί ανά όροφο, στάση κινδύνου. Ελέγχεται από ένα απλό ελεγκτή. 92

93 Αισθητήρας θέσης ανελκυστήρα αισθητήρας Fine (λεπτομερές αισθητήριο) Coarse (χονδροειδές αισθητήριο) 93

94 Έλεγχος ανελκυστήρα Ο έλεγχος του ανελκυστήρα έχει πάνω και κάτω. Για να σταματήσετε, απενεργοποιήσετε και τα δύο. Master διαχειριστής: διαβάζει τις θέσεις του ασανσέρ, διαβάζει τα αιτήματα, Χρονοπρογραμματίζει τους ανελκυστήρες, Ελέγχει την κίνηση, Ελέγχει τις πόρτες. 94

95 Απαιτήσεις συστήματος ανελκυστήρα όνομα είσοδοι έξοδοι λειτουργίες επίδοση κόστος κατασκευής ισχύς φυσικό μέγεθος /βάρος σύστημα ανελκυστήρα F έλεγχος ορόφου, Ν θέση, Ν έλεγχος αμαξιού, 1 master F οθόνες, N ελεγκτές κινητήρα ανταποκρίνεται στα αιτήματα, λειτουργεί με ασφάλεια ο έλεγχος του ανελκυστήρα είναι χρονικά κρίσιμος τα ηλεκτρονικά είναι μικρό μέρος του συνολικού κόστους τα ηλεκτρονικά καταναλώνουν μικρό τμήμα της συνολικής ισχύος η καλωδίωση είναι σημαντική 95

96 Διάγραμμα κλάσεων συστήματος ανελκυστήρα Coarse-sensor* Fine-sensor* 1 1 Car-control-panel* Αμάξι 1 Όροφος F N Master-control-panel* ελεγκτής 1 N Floor-control-panel* 1 Κινητήρας* 96

97 Φυσικές διεπαφές Αισθητήρας* hit: boolean Coarse-sensor* Fine-sensor* Car-control-panel* Floors[1..F]: boolean στάση ανάγκης: boolean άνοιγμα/κλείσιμο πόρτας: boolean Master-control-panel... Κινητήρας* ταχύτητα: {o,s,f} Floor-control-panel* πάνω,κάτω: boolean 97

98 Κλάσεις αμαξιού και ορόφου Car request-lights[1..f]: boolean current-floor: integer Floor up-light, down-light: boolean 98

99 Κλάση ελεγκτή Controller car-floor[1..h]: integer emergency-stop[1..h]: integer scan-cars() scan-floors() scan-master-panel() operate() 99

100 Αρχιτεκτονική Υπολογισμός και I/O συμβαίνουν σε: πίνακες ελέγχου ορόφου/οθόνες, αμάξια ανελκυστήρα, ελεγκτής συστήματος. 100

101 Πάνελ και ελεγκτής θαλάμου Τα πάνελ είναι απλά---δεν υπάρχουν απαιτήσεις πραγματικού χρόνου. Ελεγκτής θαλάμου: διαβάζει τα κουμπιά και στέλνει τα συμβάντα στον ελεγκτή συστήματος, διαβάζει τις εισόδους του αισθητήρα και στέλνει στον ελεγκτή συστήματος. 101

102 Ελεγκτής συστήματος Πρέπει να παίρνει εισόδους από πολλές πηγές: ελεγκτές αμαξιού, όροφοι. Πρέπει να ελέγχουν τα αμάξια σε δύσκολες προθεσμίες πραγματικού χρόνου. Η διεπαφή χρήστη και ο χρονοπρογραμματισμός είναι ήπιες προθεσμίες. 102

103 Δοκιμές Κατασκευάστε ένα προσομοιωτή ανελκυστήρα χρησιμοποιώντας ένα FPGA: προσομοιώστε πολλαπλούς ανελκυστήρες, προσομοιώστε τις απαιτήσεις ελέγχου σε πραγματικό χρόνο. 103

104 Βιβλιογραφία Χρησιμοποιήθηκε υλικό από παρουσιάσεις των: Wayne Wolf, Overheads for Computers as Components 2nd ed.,

105 Τέλος Ενότητας 105

Ενσωματωμένα Συστήματα

Ενσωματωμένα Συστήματα Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Ενσωματωμένα Συστήματα Ενότητα 10: Απόδοση. Δρ. Μηνάς Δασυγένης mdasyg@ieee.org Εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων και Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών http://arch.icte.uowm.gr/mdasyg

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην πληροφορική

Εισαγωγή στην πληροφορική Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Εισαγωγή στην πληροφορική Ενότητα 7: Εισαγωγή στα δίκτυα Η/Υ (μέρος Α) Αγγελίδης Παντελής Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Άδειες Χρήσης Το

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ. ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΝΧΤ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ BLUETOOTH, I2C και serial communication

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ. ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΝΧΤ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ BLUETOOTH, I2C και serial communication ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΝΧΤ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ BLUETOOTH, I2C και serial communication ΜΠΑΝΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 533 ΤΣΙΚΤΣΙΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 551 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΥ ΡΟΜΠΟΤ LEGO NXT Το ρομπότ

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών Firewalls. Χάρης Μανιφάβας

Δίκτυα Υπολογιστών Firewalls. Χάρης Μανιφάβας Δίκτυα Υπολογιστών Firewalls Χάρης Μανιφάβας 1 Επικοινωνία Βασίζεται στη μεταβίβαση μηνυμάτων (λόγω απουσίας διαμοιραζόμενης μνήμης) Απαιτείται συμφωνία φόρμας μηνυμάτων Πρότυπο Στόχος τυποποίησης = Συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο διαδίκτυο

Εισαγωγή στο διαδίκτυο Εισαγωγή στο διαδίκτυο Στόχοι κεφαλαίου Περιγραφή των κύριων θεμάτων σχετικά με τα δίκτυα υπολογιστών Αναφορά στα διάφορα είδη δικτύων Περιγραφή των διαφόρων τοπολογιών των τοπικών δικτύων Περιγραφή των

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Ενότητα 13: (Μέρος Α ) Ενσωματωμένα Συστήματα Δρ. Μηνάς Δασυγένης mdasyg@ieee.org Εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων και Αρχιτεκτονικής

Διαβάστε περισσότερα

Νέες Επικοινωνιακές Τεχνολογίες

Νέες Επικοινωνιακές Τεχνολογίες Νέες Επικοινωνιακές Τεχνολογίες Λύσεις Θεμάτων http://nop33.wordpress.com Τι ορίζουμε ως Τοπικό Δίκτυο Υπολογιστών; Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά των Τοπικών Δικτύων; Ποιες οι βασικές τοπολογίες

Διαβάστε περισσότερα

Ethernet Ethernet ΙΕΕΕ CSMA/CD

Ethernet Ethernet ΙΕΕΕ CSMA/CD Ethernet Τα τοπικά δίκτυα είναι συνήθως τύπου Ethernet ή λέμε ότι ακολουθούν το πρότυπο ΙΕΕΕ 802.3 Ακολουθούν το μηχανισμό CSMA/CD (Πολλαπλή πρόσβαση με Ακρόαση Φέροντος και Ανίχνευση Συγκρούσεων). Πολλαπλή

Διαβάστε περισσότερα

Κατανεμημένα συστήματα και Επικοινωνία Πραγματικού Χρόνου

Κατανεμημένα συστήματα και Επικοινωνία Πραγματικού Χρόνου Λειτουργικά Συστήματα Πραγματικού Χρόνου 2006-07 Κατανεμημένα συστήματα και Επικοινωνία Πραγματικού Χρόνου Μ.Στεφανιδάκης Κατανεμημένα συστήματα ελέγχου Α Β διασυνδετικό δίκτυο Γ Δ Ε π.χ. οι επιμέρους

Διαβάστε περισσότερα

Παράλληλη Επεξεργασία Κεφάλαιο 7 ο Αρχιτεκτονική Συστημάτων Κατανεμημένης Μνήμης

Παράλληλη Επεξεργασία Κεφάλαιο 7 ο Αρχιτεκτονική Συστημάτων Κατανεμημένης Μνήμης Παράλληλη Επεξεργασία Κεφάλαιο 7 ο Αρχιτεκτονική Συστημάτων Κατανεμημένης Μνήμης Κωνσταντίνος Μαργαρίτης Καθηγητής Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Μακεδονίας kmarg@uom.gr http://eos.uom.gr/~kmarg

Διαβάστε περισσότερα

Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15. Δίκτυα υπολογιστών. (και το Διαδίκτυο)

Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15. Δίκτυα υπολογιστών. (και το Διαδίκτυο) Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15 Δίκτυα υπολογιστών (και το Διαδίκτυο) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/ Μ.Στεφανιδάκης Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών;

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών; Αρχιτεκτονική επιπέδων πρωτοκόλλων. Δικτυακά πρωτόκολλα

Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών; Αρχιτεκτονική επιπέδων πρωτοκόλλων. Δικτυακά πρωτόκολλα Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15 Δίκτυα υπολογιστών (και το Διαδίκτυο) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/ Μ.Στεφανιδάκης Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών;

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Ενότητα 13: (Μέρος Β ) Λειτουργικό Σύστημα Δρ. Μηνάς Δασυγένης mdasyg@ieee.org Εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων και Αρχιτεκτονικής

Διαβάστε περισσότερα

Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας Βιβλιοθηκονοµίας. Μοντέλο TCP/IP. Ενότητα E. Συστήµατα Επικοινωνίας

Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας Βιβλιοθηκονοµίας. Μοντέλο TCP/IP. Ενότητα E. Συστήµατα Επικοινωνίας Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας Βιβλιοθηκονοµίας ίκτυα Η/Υ Μοντέλο TCP/IP Ενότητα E ρ. Ε. Μάγκος Συστήµατα Επικοινωνίας (Ε) (PC) (N) Επικοινωνίες: Εφαρµογές Υπολογιστές ίκτυα πολλές πολλοί N A N

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυα υπολογιστών Στόχοι κεφαλαίου ίκτυα

ίκτυα υπολογιστών Στόχοι κεφαλαίου ίκτυα Στόχοι κεφαλαίου ίκτυα υπολογιστών (Κεφαλαιο 15 στο βιβλιο) Περιγραφή των κύριων θεµάτων σχετικά µε τα δίκτυα υπολογιστών Αναφορά στα διάφορα είδη δικτύων Περιγραφή των διαφόρων τοπολογιών των τοπικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας Τμ. Ηλ.γων Μηχ/κων ΤΕ. Δίκτυα Υπολογιστών. Διάλεξη 1: Εισαγωγή στα δίκτυα υπολογιστών και βασικές αρχές

ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας Τμ. Ηλ.γων Μηχ/κων ΤΕ. Δίκτυα Υπολογιστών. Διάλεξη 1: Εισαγωγή στα δίκτυα υπολογιστών και βασικές αρχές ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας Τμ. Ηλ.γων Μηχ/κων ΤΕ Δίκτυα Υπολογιστών Διάλεξη 1: Εισαγωγή στα δίκτυα υπολογιστών και βασικές αρχές Γενικά Τα αρχεία των διαλέξεων του μαθήματος μπορείτε να βρείτε στο: http://eclass.gunet.gr/

Διαβάστε περισσότερα

Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Πληροφορικής Συστήµατα Επικοινωνίας. Μοντέλο TCP/IP. Ενότητα E. Πόσοι εµπλέκονται σε ένα Σύστηµα Επικοινωνίας

Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Πληροφορικής Συστήµατα Επικοινωνίας. Μοντέλο TCP/IP. Ενότητα E. Πόσοι εµπλέκονται σε ένα Σύστηµα Επικοινωνίας Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Πληροφορικής ίκτυα Η/Υ Συστήµατα Επικοινωνίας (Ε) (PC) (N) Επικοινωνίες: Εφαρµογές Υπολογιστές ίκτυα Μοντέλο TCP/IP πολλές πολλοί N A N B Ενότητα E PC A PC B PC D PC E E A E B

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 1

Προγραμματισμός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 1 Προγραμματισμός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 1 Ενότητα 8: Εισαγωγή στα Δίκτυα Δρ. Φραγκούλης Γεώργιος Τμήμα Ηλεκτρολογίας Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET Κεφάλαιο 4: Τεχνικές Μετάδοσης ΜΕΤΑΓΩΓΗ Τεχνική µεταγωγής ονομάζεται ο τρόπος µε τον οποίο αποκαθίσταται η επικοινωνία ανάµεσα σε δύο κόµβους με σκοπό την

Διαβάστε περισσότερα

Διασυνδετικοί Δίαυλοι. Τι διασυνδέει ένας δίαυλος; Μεταφορά δεδομένων. Διασύνδεση Εισόδου-Εξόδου. Μ.Στεφανιδάκης

Διασυνδετικοί Δίαυλοι. Τι διασυνδέει ένας δίαυλος; Μεταφορά δεδομένων. Διασύνδεση Εισόδου-Εξόδου. Μ.Στεφανιδάκης Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Αρχιτεκτονική Υπολογιστών 2014-15 Διασύνδεση Εισόδου-Εξόδου (συσκευές και ) http://www.ionio.gr/~mistral/tp/comparch/ Μ.Στεφανιδάκης Διασυνδετικοί : Αναλαμβάνουν την

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 7 Διαδικτύωση-Internet. 7.2 Τεχνολογία TCP/IP

Κεφάλαιο 7 Διαδικτύωση-Internet. 7.2 Τεχνολογία TCP/IP Κεφάλαιο 7 Διαδικτύωση-Internet 7.2 Τεχνολογία TCP/IP Τι δηλώνει ο όρος «TCP/IP»; Ο όρος TCP/IP αναφέρεται σε μια ομάδα ομοειδών πρωτοκόλλων που χρησιμοποιούνται για την επικοινωνία των δικτύων υπολογιστών

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία Δικτύων Επικοινωνιών (Ενότητα Πρωτόκολλα και Αρχιτεκτονική Δικτύου)

Τεχνολογία Δικτύων Επικοινωνιών (Ενότητα Πρωτόκολλα και Αρχιτεκτονική Δικτύου) Τεχνολογία Δικτύων Επικοινωνιών (Ενότητα 1.7 - Πρωτόκολλα και Αρχιτεκτονική Δικτύου) Πρωτόκολλο είναι ένα σύνολο κανόνων που πρέπει να ακολουθήσουν όλοι οι σταθμοί εργασίας σε ένα δίκτυο ώστε να μπορούν

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Ενότητα 13: (Μέρος Β ) Λειτουργικό Σύστημα Δρ. Μηνάς Δασυγένης mdasyg@ieee.org Εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων και Αρχιτεκτονικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ 012. Δίκτυα Τπολογιστών & Διαδίκτυο

ΕΠΛ 012. Δίκτυα Τπολογιστών & Διαδίκτυο ΕΠΛ 012 Δίκτυα Τπολογιστών & Διαδίκτυο Βιβλιογραφία: Nell Dale & John Lewis, Computer Science Illuminated, 2 nd Edition, 2005 Θέματα Η ανάγκη για δίκτυα Αναφορά στα διάφορα είδη δικτύων Περιγραφή των διαφόρων

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία TCP/IP ΙΑ ΙΚΤΥΩΣΗ- INTERNET. Τεχνολογίες Τηλεκπαίδευσης & Εφαρµογές - Ιούλιος 09 1 http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.

Τεχνολογία TCP/IP ΙΑ ΙΚΤΥΩΣΗ- INTERNET. Τεχνολογίες Τηλεκπαίδευσης & Εφαρµογές - Ιούλιος 09 1 http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3. Τεχνολογία TCP/IP ΙΑ ΙΚΤΥΩΣΗ- INTERNET Εφαρµογές - Ιούλιος 09 1 Εισαγωγή στην τεχνολογία TCP/IP Τεχνολογία TCP/IP TCP/IP Πρωτόκολλα TCP/IP ή τεχνολογία TCP/IP ή τεχνολογία ιαδικτύου (Internet)( ιαδίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο πως λειτουργεί το διαδίκτυο

Εισαγωγή στο πως λειτουργεί το διαδίκτυο Εισαγωγή στο πως λειτουργεί το διαδίκτυο (και τι θα δούμε στο εργαστήριο δικτύων) Εργαστήριο Δικτύων Υπολογιστών 2014-2015 Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Διαδίκτυο - ένα δίκτυο δεδομένων Σημαντικό

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιά Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. ίκτυα Υπολογιστών Ι. To Μοντέλο OSI. Αναπλ. Καθηγ. Π. εμέστιχας

Πανεπιστήμιο Πειραιά Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. ίκτυα Υπολογιστών Ι. To Μοντέλο OSI. Αναπλ. Καθηγ. Π. εμέστιχας Πανεπιστήμιο Πειραιά To Μοντέλο OSI pdemest@unipi.gr ιάρθρωση Το μοντέλο αναφοράς OSI Επίπεδα Πρωτόκολλα, κατανομή πρωτοκόλλων σε στοιχεία δικτύου Αντιστοιχία τστοχα μοντέλων OSI και Internet Ανάλυση Επιπέδων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ (INTERNETWORKING)

ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ (INTERNETWORKING) ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ (INTERNETWORKING) Α. Α. Οικονομίδης Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Διασυνδεδεμένο δίκτυο διασύνδεση δικτύων που το καθένα διατηρεί την ταυτότητά του χρησιμοποιώντας ειδικούς μηχανισμούς διασύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.7. Πρωτόκολλα και Αρχιτεκτονική Δικτύου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.7. Πρωτόκολλα και Αρχιτεκτονική Δικτύου ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.7 Πρωτόκολλα και Αρχιτεκτονική Δικτύου Επικοινωνία δύο σταθμών Ύπαρξη διαδρομής Αποκατάσταση σύνδεσης Ο σταθμός-πηγή πρέπει να ξέρει πότε ο σταθμός-προορισμός είναι έτοιμος να λάβει δεδομένα.

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόκολλα Επικοινωνίας Πρωτόκολλο IP

Πρωτόκολλα Επικοινωνίας Πρωτόκολλο IP Πρωτόκολλα Επικοινωνίας Πρωτόκολλο IP Πρωτόκολλα επικοινωνίας Ορισμός Σύνολα προσυμφωνημένων κανόνων που απαιτούνται για τον καθορισμό του τρόπου με τον οποίο επιτυγχάνεται η ανταλλαγή δεδομένων, και επομένως

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η

Κεφάλαιο 1 Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η Κεφάλαιο 1 Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η Αρχές Δικτύων Επικοινωνιών Σελ. 9-50 Γεώργιος Γιαννόπουλος ΠΕ19, ggiannop (at) sch.gr http://diktya-epal-b.ggia.info/ Creative Commons License 3.0 Share-Alike Σύνδεση από σημείο

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 3. Στρώµα Ζεύξης: Αρχές Λειτουργίας & Το Υπόδειγµα του Ethernet

Ενότητα 3. Στρώµα Ζεύξης: Αρχές Λειτουργίας & Το Υπόδειγµα του Ethernet Ενότητα 3 Στρώµα Ζεύξης: Αρχές Λειτουργίας & Το Υπόδειγµα του Ethernet Εισαγωγή στις βασικές έννοιες του στρώµατος Ζεύξης (Data Link Layer) στα δίκτυα ΗΥ Γενικές Αρχές Λειτουργίας ηµιουργία Πλαισίων Έλεγχος

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υψηλών Ταχυτήτων Ενότητα 2: Τοπικά Δίκτυα

Δίκτυα Υψηλών Ταχυτήτων Ενότητα 2: Τοπικά Δίκτυα Δίκτυα Υψηλών Ταχυτήτων Ενότητα 2: Τοπικά Δίκτυα Μιχάλας Άγγελος Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών. Δίκτυα υπολογιστών και το Διαδίκτυο Εισαγωγή. Κ. Βασιλάκης

Δίκτυα Υπολογιστών. Δίκτυα υπολογιστών και το Διαδίκτυο Εισαγωγή. Κ. Βασιλάκης Δίκτυα Υπολογιστών Δίκτυα υπολογιστών και το Διαδίκτυο Εισαγωγή Κ. Βασιλάκης Περίγραμμα Τι είναι το διαδίκτυο Στοιχεία που το συνθέτουν Τρόποι παροχής υπηρεσιών Τι είναι τα πρωτόκολλα Τα άκρα του δικτύου

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ (Ασκήσεις Πράξης)

Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ (Ασκήσεις Πράξης) TEI Σερρών Τμήμα Πληροφορικής και Επικοινωνιών Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ (Ασκήσεις Πράξης) Ανάλυση Πρωτοκόλλων Τομέας Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων Δρ. Αναστάσιος Πολίτης Καθηγητής Εφαρμογών anpol@teiser.gr

Διαβάστε περισσότερα

7.2.2 Σχέση OSI και TCP/IP

7.2.2 Σχέση OSI και TCP/IP Κεφάλαιο 7 7.2.2 Σχέση OSI και TCP/IP Σελ. 226-230 Γεώργιος Γιαννόπουλος ΠΕ19, ggiannop (at) sch.gr ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ Κομοτηνής http://diktya-epal-g.ggia.info/ Γνωστό μοντέλο OSI διασύνδεσης ανοικτών συστημάτων.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ TCP/IP ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ TCP/IP ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ TCP/IP ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Εισαγωγή ΑRPANET (1969) Τεχνική Μεταγωγής Πακέτων INTERNETTING PROJECT (1973) Σύνδεση διαφορετικών δικτύων Πρωτόκολλα IP, TCP (Κανόνες Ανταλλαγής Δεδομένων) Προσθήκη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ 001: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Δίκτυα Υπολογιστών

ΕΠΛ 001: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Δίκτυα Υπολογιστών ΕΠΛ 001: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δίκτυα Υπολογιστών Στόχοι 1 Να εξηγήσουμε τι είναι τα δίκτυα υπολογιστών, ποιες είναι οι βασικές κατηγορίες τους και ποιες οι πιο συνηθισμένες τοπολογίες

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι. Υπολογιστικά συστήματα: Στρώματα. Βασικές έννοιες [7]

Στόχοι. Υπολογιστικά συστήματα: Στρώματα. Βασικές έννοιες [7] Στόχοι ΕΠΛ 003: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1 Να εξηγήσουμε τι είναι τα δίκτυα υπολογιστών, ποιες είναι οι βασικές κατηγορίες τους και ποιες οι πιο συνηθισμένες τοπολογίες τους. Να περιγράψουμε

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδίαση Δικτύων Υπολογιστών

Σχεδίαση Δικτύων Υπολογιστών Σχεδίαση Δικτύων Υπολογιστών Ενότητα 4: Στατική δρομολόγηση Άγγελος Μιχάλας Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Επίπεδο Δικτύου: Διαδικτύωση

Επίπεδο Δικτύου: Διαδικτύωση Επίπεδο Δικτύου: Διαδικτύωση Μάθημα «Δίκτυα Υπολογιστών» Τμήμα Πληροφορικής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Εαρινό Εξάμηνο 2013-14 Γεώργιος Ξυλωμένος Γεώργιος Δ. Σταμούλης Βασίλειος Σύρης Εισαγωγή Υπάρχει

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόκολλα Διαδικτύου

Πρωτόκολλα Διαδικτύου Πρωτόκολλα Διαδικτύου Ερωτήσεις Ασκήσεις Επικοινωνίες Δεδομένων Μάθημα 3 ο Ερωτήσεις 1. Τι είναι το intranet και ποια τα πλεονεκτήματα που προσφέρει; 2. Τι δηλώνει ο όρος «TCP/IP»; 3. Να αναφέρετε τα πρωτόκολλα

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Ενότητα 13: (Μέρος Γ ) Συστήματα Παράλληλης & Κατανεμημένης Επεξεργασίας Δρ. Μηνάς Δασυγένης mdasyg@ieee.org Εργαστήριο Ψηφιακών

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Πολυμέσων. Ενότητα 17: Διανομή Πολυμέσων - Πρωτόκολλα πραγματικού χρόνου. Θρασύβουλος Γ. Τσιάτσος Τμήμα Πληροφορικής

Συστήματα Πολυμέσων. Ενότητα 17: Διανομή Πολυμέσων - Πρωτόκολλα πραγματικού χρόνου. Θρασύβουλος Γ. Τσιάτσος Τμήμα Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Συστήματα Πολυμέσων Ενότητα 17: Διανομή Πολυμέσων - Πρωτόκολλα πραγματικού χρόνου Θρασύβουλος Γ. Τσιάτσος Τμήμα Πληροφορικής Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Τοπικά Δίκτυα. Ethernet Δίκτυα Δακτυλίου, (Token Ring) Άλλα Δίκτυα Σύνδεση Τοπικών Δικτύων.

Τοπικά Δίκτυα. Ethernet Δίκτυα Δακτυλίου, (Token Ring) Άλλα Δίκτυα Σύνδεση Τοπικών Δικτύων. Τοπικά Δίκτυα Περίληψη Ethernet Δίκτυα Δακτυλίου, (Token Ring) Άλλα Δίκτυα Σύνδεση Τοπικών Δικτύων. Αναμεταδότες, Γέφυρες, Μεταγωγείς, δρομολογητές και Πύλες (repeaters, hubs, bridges, switches, routers,

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακές Επικοινωνίες

Ψηφιακές Επικοινωνίες Τεχνική Εκπαίδευση Ψηφιακές Επικοινωνίες Παναγιώτης Γεώργιζας BEng Cybernetics with Automotive Electronics MSc Embedded Systems Engineering Θέματα που θα αναλυθούν Στόχοι του σεμιναρίου Λίγη Θεωρία για

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ. ΤΕΙ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ d.fotiadis@kastoria.teikoz.gr

Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ. ΤΕΙ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ d.fotiadis@kastoria.teikoz.gr Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΦΩΤΙΑ ΗΣ Α. ΗΜΗΤΡΗΣ M.Sc. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Σ.Τ.ΕΦ.) ΤΕΙ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ d.fotiadis@kastoria.teikoz.gr Ασύγχρονη σειριακή

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών Ενότητα 9: Dynamic Host Configuration Protocol- DHCP

Δίκτυα Υπολογιστών Ενότητα 9: Dynamic Host Configuration Protocol- DHCP Δίκτυα Υπολογιστών Ενότητα 9: Dynamic Host Configuration Protocol- DHCP Μιχάλας Άγγελος Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία Πολυμέσων. Ενότητα # 3: Συστήματα πολυμέσων Διδάσκων: Γεώργιος Ξυλωμένος Τμήμα: Πληροφορικής

Τεχνολογία Πολυμέσων. Ενότητα # 3: Συστήματα πολυμέσων Διδάσκων: Γεώργιος Ξυλωμένος Τμήμα: Πληροφορικής Τεχνολογία Πολυμέσων Ενότητα # 3: Συστήματα πολυμέσων Διδάσκων: Γεώργιος Ξυλωμένος Τμήμα: Πληροφορικής Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού έργου του

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην πληροφορική

Εισαγωγή στην πληροφορική Εισαγωγή στην πληροφορική Ενότητα 4: Δικτύωση και Διαδίκτυο Πασχαλίδης Δημοσθένης Τμήμα Διαχείρισης Εκκλησιαστικών Κειμηλίων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου. Πληροφορική Ι. Ενότητα 7 : Δίκτυα Υπολογιστών. Δρ. Γκόγκος Χρήστος

Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου. Πληροφορική Ι. Ενότητα 7 : Δίκτυα Υπολογιστών. Δρ. Γκόγκος Χρήστος 1 Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Πληροφορική Ι Ενότητα 7 : Δίκτυα Υπολογιστών Δρ. Γκόγκος Χρήστος 2 Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου Τμήμα Χρηματοοικονομικής & Ελεγκτικής

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών Ενότητα 10: Ethernet και ARP

Δίκτυα Υπολογιστών Ενότητα 10: Ethernet και ARP Δίκτυα Υπολογιστών Ενότητα 10: Ethernet και ARP Μιχάλας Άγγελος Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό,

Διαβάστε περισσότερα

Κατανεμημένα Συστήματα: Θεωρία και Προγραμματισμός. Ενότητα # 1: Εισαγωγή Διδάσκων: Γεώργιος Ξυλωμένος Τμήμα: Πληροφορικής

Κατανεμημένα Συστήματα: Θεωρία και Προγραμματισμός. Ενότητα # 1: Εισαγωγή Διδάσκων: Γεώργιος Ξυλωμένος Τμήμα: Πληροφορικής Κατανεμημένα Συστήματα: Θεωρία και Προγραμματισμός Ενότητα # 1: Εισαγωγή Διδάσκων: Γεώργιος Ξυλωμένος Τμήμα: Πληροφορικής Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 5ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 5ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 5ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ 14. Ποιος είναι ο ρόλος των καρτών δικτύου (Network Interface Card, NIC); Απάντηση: Οι κάρτες δικτύου χρησιμοποιούνται για να συνδέσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ

ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ 1 o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΘΕΜΑ 1 ο Α) Ποια είναι τα βασικά στοιχεία, τα οποία χαρακτηρίζουν το ISDN; Η ψηφιακή μετάδοση. Όλα τα σήματα μεταδίδονται σε ψηφιακή μορφή απ' άκρη σ' άκρη του δικτύου,

Διαβάστε περισσότερα

Ενσωματωμένα Συστήματα

Ενσωματωμένα Συστήματα Ενσωματωμένα Συστήματα Ενότητα: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Νο 13 Δρ. Μηνάς Δασυγένης mdasyg@ieee.org Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων και Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών

Διαβάστε περισσότερα

Διάρθρωση. Δίκτυα Υπολογιστών I Βασικές Αρχές Δικτύωσης. Διάρθρωση. Δίκτυο Υπολογιστών: ένας απλός ορισμός. Ευάγγελος Παπαπέτρου

Διάρθρωση. Δίκτυα Υπολογιστών I Βασικές Αρχές Δικτύωσης. Διάρθρωση. Δίκτυο Υπολογιστών: ένας απλός ορισμός. Ευάγγελος Παπαπέτρου Δίκτυα Υπολογιστών I Βασικές Αρχές Δικτύωσης Ευάγγελος Παπαπέτρου Τμ. Μηχ. Η/Υ & Πληροφορικής, Παν. Ιωαννίνων Ε.Παπαπέτρου (Τμ.Μηχ. Η/Υ & Πληροφορικής) MYY703: Δίκτυα Υπολογιστών I 1 / 22 Ε.Παπαπέτρου

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός Διαχείρισης Συστημάτων ΙΙ

Προγραμματισμός Διαχείρισης Συστημάτων ΙΙ Προγραμματισμός Διαχείρισης Συστημάτων ΙΙ Μάθημα 8ο Δικτύωση TCP/IP Μιχαηλίδης Παναγιώτης Περιεχόμενα Δικτύωση TCP/IP Τι είναι το TCP/IP; Επίπεδα, διευθύνσεις, ΝΑΤ Πρωτόκολλα: ARP, DHCP TCP/IP H πιο κοινή

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών I

Δίκτυα Υπολογιστών I Δίκτυα Υπολογιστών I Σχεδίαση και Αρχιτεκτονική Δικτύων Ευάγγελος Παπαπέτρου Τμ. Μηχ. Η/Υ & Πληροφορικής, Παν. Ιωαννίνων Ε.Παπαπέτρου (Τμ.Μηχ. Η/Υ & Πληροφορικής) MYY703: Δίκτυα Υπολογιστών I 1 / 19 Διάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 10 Ο ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ ΠΑΓΓΕ Περιεχόμενα 2 Συνδέσεις και Επικοινωνίες Δίκτυα υπολογιστών Κατηγορίες

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Παράλληλης και Κατανεμημένης Επεξεργασίας

Συστήματα Παράλληλης και Κατανεμημένης Επεξεργασίας Συστήματα Παράλληλης και Κατανεμημένης Επεξεργασίας Ενότητα: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ No:00 Δρ. Μηνάς Δασυγένης mdasyg@ieee.org Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικά Θέματα Δικτύων Ι

Ειδικά Θέματα Δικτύων Ι Ειδικά Θέματα Δικτύων Ι Ενότητα 1: Εισαγωγή στους δρομολογητές Νικολάου Σπύρος Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονική υπολογιστών

Αρχιτεκτονική υπολογιστών 1 Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Αρχιτεκτονική υπολογιστών Ενότητα 1 : Οργάνωση και Αρχιτεκτονική υπολογιστών Φώτης Βαρζιώτης 2 Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα Τμήμα Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομη παρουσίαση των εργαλείων/εντολών telnet, ping, traceroute nslookup και nmap, zenmap

Σύντομη παρουσίαση των εργαλείων/εντολών telnet, ping, traceroute nslookup και nmap, zenmap Σύντομη παρουσίαση των εργαλείων/εντολών telnet, ping, traceroute nslookup και nmap, zenmap Version 2.00 Επιμέλεια Σημειώσεων: Δημήτρης Κόγιας Πατρικάκης Χαράλαμπος Πίνακας περιεχομένων TELNET... 2 PING...

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ασκήσεις για το φυσικό στρώμα

ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ασκήσεις για το φυσικό στρώμα ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ασκήσεις για το φυσικό στρώμα 1. Μήνυμα μήκους

Διαβάστε περισσότερα

Κατανεμημένα Συστήματα με Java. Ενότητα # 4: Αμοιβαίος αποκλεισμός Διδάσκων: Γεώργιος Ξυλωμένος Τμήμα: Πληροφορικής

Κατανεμημένα Συστήματα με Java. Ενότητα # 4: Αμοιβαίος αποκλεισμός Διδάσκων: Γεώργιος Ξυλωμένος Τμήμα: Πληροφορικής Κατανεμημένα Συστήματα με Java Ενότητα # 4: Αμοιβαίος αποκλεισμός Διδάσκων: Γεώργιος Ξυλωμένος Τμήμα: Πληροφορικής Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονική υπολογιστών

Αρχιτεκτονική υπολογιστών 1 Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Αρχιτεκτονική υπολογιστών Ενότητα 3 : Μια άποψη του κορυφαίου επιπέδου λειτουργίας και διασύνδεσης του υπολογιστή Καρβούνης Ευάγγελος Η έννοια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΑC

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΑC ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ Το επίπεδο σύνδεσης αποτελείται από δύο υποεπίπεδα: Το υποεπίπεδο ελέγχου προσπέλασης μέσων (Medium Access Control) Το υποεπίπεδο λογικού ελέγχου σύνδεσης (Logical Link Control) To υποεπίπεδο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET Κεφάλαιο 6: Συσκευές τηλεπικοινωνιών και δικτύωσης (Θ) Ενεργά στοιχεία δικτύων Δύο συστήματα Η/Υ μπορούν να συνδεθούν χρησιμοποιώντας: Δια-αποδιαμορφωτές

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικά Θέματα Δικτύων ΙΙ

Ειδικά Θέματα Δικτύων ΙΙ Ειδικά Θέματα Δικτύων ΙΙ Ενότητα 9: Shortest Path First - SPF Νικολάου Σπύρος Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην πληροφορική

Εισαγωγή στην πληροφορική Εισαγωγή στην πληροφορική Ενότητα 4: Δικτύωση και Διαδίκτυο I Πασχαλίδης Δημοσθένης Τμήμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυα - Internet Μάθηµα 3ο Ενότητα Β: Το Πρότυπο ΤCP/IP Eισαγωγή - Επικοινωνία µεταξύ δύο Υπολογιστών Παρασκευή 10 NOE 2006 ιευθύνσεις

ίκτυα - Internet Μάθηµα 3ο Ενότητα Β: Το Πρότυπο ΤCP/IP Eισαγωγή - Επικοινωνία µεταξύ δύο Υπολογιστών Παρασκευή 10 NOE 2006 ιευθύνσεις Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας-Βιβλιοθηκονοµίας, Κέρκυρα Παρασκευή 10 NOE 2006 ίκτυα - Internet Μάθηµα 3ο Ενότητα Β: Το Πρότυπο ΤCP/IP Eισαγωγή - Επικοινωνία µεταξύ δύο Υπολογιστών Α Ίδιο τοπικό

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5: Τοπικά ίκτυα

Κεφάλαιο 5: Τοπικά ίκτυα Κεφάλαιο 5: Τοπικά ίκτυα 5.1 ΤοΠρωτόκολλο ALOHA Αλγόριθµοι επίλυσης συγκρούσεων µε βάση το δυαδικό δένδρο 5.2 ίκτυα Ethernet Πρότυπο ΙΕΕΕ 802.3 5.3 ίκτυα Token Ring - Πρότυπο ΙΕΕΕ 802.5 Τοπικά ίκτυα 5-1

Διαβάστε περισσότερα

6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο 6.2 Επιλεγόμενες τηλεφωνικές γραμμές modems Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα Βασική χρήση

6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο 6.2 Επιλεγόμενες τηλεφωνικές γραμμές modems Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα Βασική χρήση 6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο Τοπικά δίκτυα (LAN): επικοινωνία με περιορισμένη απόσταση κάλυψης (μικρή εμβέλεια) Δίκτυα Ευρείας Περιοχής (WAN): επικοινωνία σε ευρύτερη γεωγραφική κάλυψη. Από την άποψη του

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η. Αρχές Δικτύων Επικοινωνιών

Κεφάλαιο 1 Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η. Αρχές Δικτύων Επικοινωνιών Κεφάλαιο 1 Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η Αρχές Δικτύων Επικοινωνιών Τι είναι επικοινωνία; Είναι η διαδικασία αποστολής πληροφοριών από ένα πομπό σε κάποιο δέκτη. Η Τηλεπικοινωνία είναι η επικοινωνία από απόσταση (τηλε-).

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ. Ιωάννης Σταυρακάκης, Καθηγητής ioannis@di.uoa.gr. http://www.di.uoa.gr/~ioannis/courses.html Password: edi

ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ. Ιωάννης Σταυρακάκης, Καθηγητής ioannis@di.uoa.gr. http://www.di.uoa.gr/~ioannis/courses.html Password: edi ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ιωάννης Σταυρακάκης, Καθηγητής ioannis@di.uoa.gr http://www.di.uoa.gr/~ioannis/courses.html Password: edi Δίκτυα Επικ. - Κεφ. 1 ( Καθ. Ι. Σταυρακάκης, Τμήμα Πληροφ. & Τηλεπικ. - Ε.Κ.Π.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

Τρίτη Πρόοδος [110 μονάδες] Απαντήσεις

Τρίτη Πρόοδος [110 μονάδες] Απαντήσεις ΗY335: Δίκτυα Υπολογιστών Χειμερινό Εξάμηνο 2011-20112 Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Πανεπιστήμιο Κρήτης Διδάσκουσα: Μαρία Παπαδοπούλη 15 Δεκεμβρίου 2011 Τρίτη Πρόοδος [110 μονάδες] Απαντήσεις 1. Θεωρήσετε

Διαβάστε περισσότερα

Επίπεδο δικτύου IP Forwading κτλ

Επίπεδο δικτύου IP Forwading κτλ Επίπεδο δικτύου IP Forwading κτλ (IP για που το έβαλες) Εργαστήριο Δικτύων Υπολογιστών 2014-2015 Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Επίπεδο δικτύου (Network layer) Επίπεδο εφαρμογής (Application layer):

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας Τμ. Ηλ.γων Μηχ/κων ΤΕ. Δίκτυα Υπολογιστών. Διάλεξη 4: Επίπεδο 3 το πρωτόκολλο IP

ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας Τμ. Ηλ.γων Μηχ/κων ΤΕ. Δίκτυα Υπολογιστών. Διάλεξη 4: Επίπεδο 3 το πρωτόκολλο IP ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας Τμ. Ηλ.γων Μηχ/κων ΤΕ Δίκτυα Υπολογιστών Διάλεξη 4: Επίπεδο 3 το πρωτόκολλο IP Απαιτήσεις διαδικτύωσης Τα ζητήματα που πρέπει να επιλύσει η διαδικτύωση Πρωτόκολλα διαδικτύωσης Αρχιτεκτονικές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ηυιοθέτησητης τεχνολογίαςκαι αρχιτεκτονικής TCP/IP δεν έρχεται σε σύγκρουσηµε το µοντέλο του OSI και αυτό γιατί και τα δυο συστήµατααναπτύχθηκαν συγχρόνως. Παρόλα αυτά, υπάρχουν ορισµένες ουσιώδεις διαφορές

Διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνία. Χάρης Μανιφάβας Τμήμα Εφ. Πληροφορικής & Πολυμέσων ΤΕΙ Κρήτης. Κατανεμημένα Συστήματα (E) Επικοινωνία 1

Επικοινωνία. Χάρης Μανιφάβας Τμήμα Εφ. Πληροφορικής & Πολυμέσων ΤΕΙ Κρήτης. Κατανεμημένα Συστήματα (E) Επικοινωνία 1 Επικοινωνία Χάρης Μανιφάβας Τμήμα Εφ. Πληροφορικής & Πολυμέσων ΤΕΙ Κρήτης Επικοινωνία 1 Δίκτυα Υπολογιστών ίκτυο είναι Ένα σύνολο συσκευών (υπολογιστών, εκτυπωτών, τερματικών, δορυφόρων κτλ.) Συνδεδεμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Χ. ΖΙΟΥΛΑΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Χ. ΖΙΟΥΛΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΕΠΙΛΟΓΗΣ - Α ΛΥΚΕΙΟΥ) ΚΕΦ. 8 ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 2014-2015 Καθηγητής ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Χ. ΖΙΟΥΛΑΣ e-mail: vczioulas@yahoo.com site: http://www.zioulas.gr ΚΕΦ.8 ΔΙΚΤΥΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6. Δίκτυα υπολογιστών και το Διαδίκτυο 1.1

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6. Δίκτυα υπολογιστών και το Διαδίκτυο 1.1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Δίκτυα υπολογιστών και το Διαδίκτυο 1.1 Οι στόχοι μας σε αυτό το κεφάλαιο: Να περιγράψουμε τι είναι το τοπικό δίκτυο (LAN) και το δίκτυο ευρείας περιοχής (WAN). Να διακρίνουμε ένα απλό διαδίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Έστω ότι θέλετε να συνδέσετε 20 υπολογιστές με συνδέσεις από σημείο σε σημείο (point-to-point), ώστε να είναι δυνατή η επικοινωνία όλων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙΔΕΣ

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑΔΑ A ) ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΤΕΤΑΡΤΗ 3 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΕ ΔΙΚΤΥΑ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΕ ΔΙΚΤΥΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΕ ΔΙΚΤΥΑ Ενότητα # 3: Integrated Services (IntServ) II Καθηγητής Χρήστος Ι. Μπούρας Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Πατρών email: bouras@cti.gr, site: http://ru6.cti.gr/ru6/bouras

Διαβάστε περισσότερα

CAN Bus. Ασβεστοπούλου Θωμαΐς Δόντσιος Δημήτριος Άνοιξη 2014

CAN Bus. Ασβεστοπούλου Θωμαΐς Δόντσιος Δημήτριος Άνοιξη 2014 Ασβεστοπούλου Θωμαΐς Δόντσιος Δημήτριος Άνοιξη 2014 Δίαυλοι Επικοινωνίας Είναι κανάλια επικοινωνίας πάνω στα οποία ρέει η πληροφορία μεταξύ δύο ή περισσοτέρων συσκευών Γιατί δίαυλοι και όχι καλώδια; Μεταφορά

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές συσκευές Ε/Ε. Είσοδος Έξοδος στον υπολογιστή. Ένα τυπικό υπολογιστικό σύστημα σήμερα. Οργάνωση Υπολογιστών (IΙI) Μ.

Βασικές συσκευές Ε/Ε. Είσοδος Έξοδος στον υπολογιστή. Ένα τυπικό υπολογιστικό σύστημα σήμερα. Οργάνωση Υπολογιστών (IΙI) Μ. Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2016-17 Οργάνωση Υπολογιστών (IΙI) (συσκευές εισόδου-εξόδου) http://mixstef.github.io/courses/csintro/ Μ.Στεφανιδάκης Ένα τυπικό

Διαβάστε περισσότερα

Το υλικό του υπολογιστή

Το υλικό του υπολογιστή Το υλικό του υπολογιστή Ερωτήσεις 1. Τι αντιλαμβάνεστε με τον όρο υλικό; Το υλικό(hardware) αποτελείται από το σύνολο των ηλεκτρονικών τμημάτων που συνθέτουν το υπολογιστικό σύστημα, δηλαδή από τα ηλεκτρονικά

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Αρχές Δικτύωσης. Ευάγγελος Παπαπέτρου

Βασικές Αρχές Δικτύωσης. Ευάγγελος Παπαπέτρου Δίκτυα Υπολογιστών Βασικές Αρχές Δικτύωσης Ευάγγελος Παπαπέτρου Τμ Μηχ Η/Υ & Πληροφορικής, Παν Ιωαννίνων ΕΠαπαπέτρου (ΤμΜηχ Η/Υ & Πληροφορικής) ΠΛΥ606: Δίκτυα Υπολογιστών 1 / 36 Διάρθρωση 1 Βασικές Έννοιες

Διαβάστε περισσότερα

.1 Βασικές Έννοιες Δικτύωσης. .2 Δίκτυα Άμεσου Συνδέσμου. .3 Δίκτυα Μεταγωγής και Διαδίκτυα. .4 Δικτύωση: συνολική θεώρηση

.1 Βασικές Έννοιες Δικτύωσης. .2 Δίκτυα Άμεσου Συνδέσμου. .3 Δίκτυα Μεταγωγής και Διαδίκτυα. .4 Δικτύωση: συνολική θεώρηση Δίκτυα Υπολογιστών Βασικές Αρχές Δικτύωσης 1 Βασικές Έννοιες Δικτύωσης 2 Δίκτυα Άμεσου Συνδέσμου Ευάγγελος Παπαπέτρου 3 Τμ Μηχ Η/Υ & Πληροφορικής, Παν Ιωαννίνων 4 Δικτύωση: συνολική θεώρηση 5 ΕΠαπαπέτρου

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών. Υλικό Υπολογιστών Κεφάλαιο 6ο ίκτυα υπολογιστών

Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών. Υλικό Υπολογιστών Κεφάλαιο 6ο ίκτυα υπολογιστών Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών Υλικό Υπολογιστών Κεφάλαιο 6ο ίκτυα υπολογιστών 1 ίκτυα μικρά και μεγάλα Ένα δίκτυο υπολογιστών (computer network) είναι ένας συνδυασμός συστημάτων (δηλαδή, υπολογιστών),

Διαβάστε περισσότερα

Κατανεμημένα Συστήματα. Ενότητα # 11: Μηνυματοστρεφές ενδιάμεσο λογισμικό Διδάσκων: Γεώργιος Ξυλωμένος Τμήμα: Πληροφορικής

Κατανεμημένα Συστήματα. Ενότητα # 11: Μηνυματοστρεφές ενδιάμεσο λογισμικό Διδάσκων: Γεώργιος Ξυλωμένος Τμήμα: Πληροφορικής Κατανεμημένα Συστήματα Ενότητα # 11: Μηνυματοστρεφές ενδιάμεσο λογισμικό Διδάσκων: Γεώργιος Ξυλωμένος Τμήμα: Πληροφορικής Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Πληροφορική

Εισαγωγή στην Πληροφορική Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Εισαγωγή στην Πληροφορική Ενότητα 9: [από τις σημειώσεις του Καθηγητή Ι. Βενιέρη, συγγραφέα του βιβλίου ΔΙΚΤΥΑ ΕΥΡΕΙΑΣ ΖΩΝΗΣ: ΤΕΧΝΟΛΟΓIΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓEΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1. Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ

Ενότητα 1. Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ Ενότητα 1 Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ Εύρος Ζώνης και Ταχύτητα Μετάδοσης Η ταχύτητα µετάδοσης [εύρος ζώνης (banwidth)] των δεδοµένων αποτελεί ένα δείκτη επίδοσης των δικτύων και συνήθως

Διαβάστε περισσότερα

3.2 Το αυτοδύναμο πακέτο IP (datagram) Δομή πακέτου

3.2 Το αυτοδύναμο πακέτο IP (datagram) Δομή πακέτου 3.2 Το αυτοδύναμο πακέτο IP (datagram) Δομή πακέτου 1 / 54 Το πρωτόκολλο Διαδικτύου (Internet Protocol -IP) ενθυλακώνει τα πακέτα δεδομένων που του προωθούνται από το ανώτερο επίπεδο σε αυτοδύναμα πακέτα

Διαβάστε περισσότερα

WDT και Power Up timer

WDT και Power Up timer Ο ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΗΣ PIC O μικροελεγκτής PIC κατασκευάζεται από την εταιρεία Microchip. Περιλαμβάνει τις τρεις βασικές κατηγορίες ως προς το εύρος του δίαυλου δεδομένων (Data Bus): 8 bit (σειρές PIC10, PIC12,

Διαβάστε περισσότερα

CTMU. => C = 50pF 10pF = 40 pf. C stray. d (C V ) I= I = C V. C= I t. Ι = dq dt

CTMU. => C = 50pF 10pF = 40 pf. C stray. d (C V ) I= I = C V. C= I t. Ι = dq dt CTMU Με τη μονάδα CTMU (Charge Time Measurement Unit) μπορούμε να μετρήσουμε απόλυτη χωρητικότητα, σχετική μεταβολή χωρητικότητας καθώς επίσης και χρονικό διάστημα ανάμεσα σε δύο παλμούς. Βασίζεται στην

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών

Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών Ενότητα 1: Διαδικαστικά Τμήμα: Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης Διδάσκων: Θεόδωρος Τσιλιγκιρίδης Μαθησιακοί Στόχοι Παρουσίαση της δομής και των περιεχομένων του μαθήματος.

Διαβάστε περισσότερα

J. Glenn Brookshear. Copyright 2008 Pearson Education, Inc. Publishing as Pearson Addison-Wesley

J. Glenn Brookshear. Copyright 2008 Pearson Education, Inc. Publishing as Pearson Addison-Wesley Κεφάλαιο 4: ικτύωση και ιαδίκτυο Η Επιστήµη των Υπολογιστών: Μια Ολοκληρωµένη Παρουσίαση (δέκατη αµερικανική έκδοση) J. Glenn Brookshear Copyright 2008 Pearson Education, Inc. Publishing as Pearson Addison-Wesley

Διαβάστε περισσότερα