Στοχευµένες παρεµβάσεις µε έµφαση στην αειφορία, τον πολιτισµό και. Η περίπτωση των εκπαιδευτικών projects του Πανεπιστηµίου Αιγαίου.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Στοχευµένες παρεµβάσεις µε έµφαση στην αειφορία, τον πολιτισµό και. Η περίπτωση των εκπαιδευτικών projects του Πανεπιστηµίου Αιγαίου."

Transcript

1 Στοχευµένες παρεµβάσεις µε έµφαση στην αειφορία, τον πολιτισµό και την ευαισθητοποίηση των τοπικών κοινωνιών: Η περίπτωση των εκπαιδευτικών projects του Πανεπιστηµίου Αιγαίου. Μαίρη Καµπουροπούλου, Πέρσα Φώκιαλη, Αγγελική Νικολάου ΠΕΡΙΛΗΨΗ Οι ραγδαίες αλλαγές που επιφέρει η παγκοσµιοποίηση της οικονοµίας στον πολιτισµό, το περιβάλλον και τις κοινωνικές σχέσεις, αναδεικνύουν την αναγκαιότητα συµµετοχικών δράσεων που προωθούν την αειφόρο ανάπτυξη, την ευαισθητοποίηση σε περιβαλλοντικά ζητήµατα καθώς και τη διατήρηση και προβολή της πολιτισµικής ταυτότητας µιας περιοχής. Στο πλαίσιο αυτό η παρέµβαση του Πανεπιστήµιου µέσα από δράσεις προστασίας και βιώσιµης διαχείρισης του περιβάλλοντος κρίνεται, όχι µόνο οικολογικά, κοινωνικά και πολιτιστικά συµβατή, αλλά και αυτονόητη στο πλαίσιο της διαλεκτικής σχέσης τοπικής κοινωνίας εκπαιδευτικού οργανισµού. Ειδικότερα µε τα εκπαιδευτικά projects του Πανεπιστηµίου Αιγαίου που υλοποιούνται µε κινητήρες την καλλιτεχνική εκπαίδευση και τη σύγχρονη τεχνολογία, επιχειρούνται µεταξύ άλλων: η πιλοτική παραγωγή πολιτιστικών προϊόντων µε αφετηρία την τοπική παράδοση, η ευαισθητοποίηση των εκπαιδευοµένων οµάδων σε θέµατα πολιτιστικής κληρονοµιάς και αειφόρου ανάπτυξης και η παραγωγή προτάσεων για γόνιµες παρεµβάσεις στο χώρο. Τα συγκεκριµένα προγράµµατα, πέρα από το ενδιαφέρον που εµφανίζουν σε επίπεδο αναπτυξιακού σχεδιασµού, αξιολογούνται θετικά επειδή προάγουν τη συµµετοχή και γενικότερα την ενεργοποίηση της κοινωνίας των πολιτών στην προσπάθεια αξιοποίησης του πολιτιστικού αποθέµατος µιας περιοχής και την ανάδειξή του ως τοπικού συγκριτικού πλεονεκτήµατος. Λέξεις κλειδιά: πολιτισµική ταυτότητα, πολιτιστική κληρονοµιά, αειφόρος ανάπτυξη, καλλιτεχνική εκπαίδευση, πολιτιστική βιοµηχανία, εκπαιδευτικά projects 1

2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ας ξεκινήσουµε µε κάποιες παραδοχές: Ότι η ολοένα επιταχυνόµενη παγκοσµιοποίηση 1 της οικονοµίας ως διαδικασία ιστορικά αναπόφευκτη δεν έχει δρόµο επιστροφής (Giddens, 2001:36). Ότι ανεξάρτητα από το αν αποτελεί την τελευταία ευκαιρία ή την τελευταία ατυχία της ανθρωπότητας (Μασσαλάς, 2006) εγγράφει ραγδαίες αλλαγές στο πολιτισµικό 2 (και όχι µόνο) τοπίο και ότι η πολιτισµική οµοιοµορφία αποτελεί εγγενή τάση της. Ας συµφωνήσουµε ότι ο κόσµος του αύριο θα είναι λιγότερο γραφικός και εµποτισµένος µε λιγότερο τοπικό χρώµα από εκείνον που µόλις αφήσαµε πίσω µας (Liossa 2001). Οι παραπάνω διαπιστώσεις φαίνεται να αποτελούν κοινό τόπο τόσο για τους θιασώτες και θεωρητικούς υποστηρικτές όσο και για τους επικριτές της παγκοσµιοποίησης. Κοινή είναι επίσης και η έµφαση που δίνεται όλο και συχνότερα τον τελευταίο καιρό στις κοινωνικές, ηθικές και πολιτιστικές πτυχές της νέας τάξης πραγµάτων, παρακάµπτοντας την (µέχρι πρότινος κυρίαρχη στη θεωρία και την κριτική) οικονοµική της διάσταση (Liossa 2001). Πρόκειται για µια τάση που ξεκινά τη δεκαετία του 1960 µε την έννοια του παγκόσµιου χωριού (Λεοντίδου 2005: 350), διατρέχει τις θεωρίες του οικοκεντρισµού και η επίδραση του κινήµατος της βαθιάς οικολογίας (Φλογαϊτη, 2006) 3 για να καταλήξει στη διάσταση της πολιτισµικής παγκοσµιοποίησης, µε τη µορφή ενός σχετικά οµοιογενούς, υπερ-εδαφικού πολιτισµού, που απλώνεται παντού εκτοπίζοντας τις εθνικές και τις περιφερειακές πολιτισµικές ιδιαιτερότητες. Ο διάχυτος αυτός φόβος, ναι µεν υποκινείται από µια στατική αντίληψη της κουλτούρας (και γι αυτό στερείται ιστορικών ερεισµάτων), δεν παύει όµως να 1 Η παγκοσµιοποίηση είναι µια έννοια αµφίσηµη, µε πολλαπλές ερµηνείες και ορισµούς που εξαρτώνται είτε από την ιδεολογική είτε από την επιστηµολογική σκοπιά του παρατηρητή, ή ακόµα και από τον συνδυασµό τους ή την έλλειψή τους. Για την πολυσηµία των προσεγγίσεων βλ. µεταξύ άλλων U. Beck (2000), R. Petrella (1996), I. Ψηµµένο (1999), Λεοντίδου (2007: 349), A. Amin & N. Thrift ( 1994), K. Βεργόπουλο (2000). 2 Σχετικά µε τη γλωσσική διάκριση µεταξύ των όρων «πολιτισµικός» και «πολιτιστικός» η Κατερίνα ηµητριάδου γράφει: «Στην πρώτη περίπτωση, το επίθετο µπορεί να εννοηθεί ως υποκειµενική ιδιότητα του συναπτόµενου ουσιαστικού (δηλ. κληρονοµιά του πολιτισµού), ενώ στη δεύτερη ως δυναµικό χαρακτηριστικό της, το οποίο µεταβιβάζει «ενέργεια προωθητική» του πολιτισµού. Έτσι, πολιτισµική κληρονοµιά είναι αυτή που ενέχει τον πολιτισµό και αποτελεί φορέα του, ενώ πολιτιστική είναι η κληρονοµιά που δηµιουργεί, διοχετεύει, προάγει και αναπαράγει τον πολιτισµό και τα προϊόντα του». 2 Οι θεωρίες του οικοκεντρισµού πέρασαν γρήγορα τόσο στον χώρο της τέχνης όσο και της εκπαίδευσης, όπου διαµόρφωσαν ένα νέο κλίµα µε τους Orr, Posch, Bowers δίνοντας προβάδισµα στο ρόλο της καλλιέργειας του ανθρώπου και κάνοντας τον πολιτιστικό παράγοντα εξίσου σηµαντικό µε τον οικονοµικό και τον κοινωνικό. (Φλογαϊτη, 2006) 2

3 είναι βάσιµος και γι αυτό να υποκινεί τάσεις (και αντιστάσεις) µε άξονα τη διαφύλαξη και προβολή της εθνικής και περιφερειακής πολιτιστικής πολυµορφίας. Στο σηµείο αυτό συνειρµικά προβάλλουν, ως λύσεις-αντίβαρα στην πολιτιστική οµογενοποίηση, οι έννοιες πολιτιστική κληρονοµιά, πολυφωνία, καλλιτεχνική δηµιουργία, παράδοση, πολιτισµική ταυτότητα. Έννοιες, που όµως για να ενεργοποιηθούν και να λειτουργήσουν ως δικλείδες ασφαλείας, απαιτούν επαναπροσδιορισµό του περιεχοµένου τους καθώς και του περιεχοµένου του όρου πολιτισµός που εννοιολογικά τις προσδιορίζει-. Και βέβαια απαιτούν µια προσέγγιση ολιστική, µε ανοιχτό πνεύµα απέναντι στις αλλαγές που συνθέτουν τον πιο µεγάλο, ταχύρυθµο και θεµελιακό µετασχηµατισµό στην ιστορία της ανθρωπότητας (Hobsbawm, 1999). Γιατί όπως είπε ο Cαstells (2001), αν θέλουµε να µάθουµε να αποκρυπτογραφούµε τον κόσµο της νέας χιλιετηρίδας, δεν έχουµε άλλη επιλογή παρά να τον προσεγγίσουµε µε ανοιχτό πνεύµα. 2. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ: ΜΙΑ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΥ (ΕΠΑΝΑ)ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΥ Την εποχή της παγκοσµιοποίησης και της απελευθέρωσης των αγορών ο όρος πολιτισµός, επεκτείνεται πέρα απ την τυπική (και έτσι κι αλλιώς προβληµατική) οριοθέτησή του ως σύνολο των πνευµατικών και των υλικών επιτευγµάτων του ανθρώπου και διευρύνεται για να συµπεριλάβει νέες διαστάσεις που µεταξύ άλλων αφορούν: το φυσικό και δοµηµένο περιβάλλον, τη βιώσιµη ανάπτυξη, την αισθητική της καθηµερινότητας, την ευαισθητοποίηση σε περιβαλλοντικά ζητήµατα, τη διατήρηση τον εµπλουτισµό και την ανάδειξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονοµιάς και βέβαια το πλαίσιο της σύγχρονης ψηφιακής τεχνολογίας. Πιο αναλυτικά, µια (επανα)θεώρηση του όρου πολιτισµός : (α) Παραπέµπει σε όλα τα επίπεδα της κοινωνικής, οικονοµικής και πολιτικής πραγµατικότητας και χωρίς απαραίτητα να ταυτίζεται µε την παράδοση και τις υψηλές καλλιτεχνικές δηµιουργίες, ανάγεται σε µια σηµαντική συνιστώσα οικονοµικής ανάπτυξης και κοινωνικής συνοχής (Giddens 2001, Gross 2003). Αποτελεί ένα από τους κύριους πυλώνες αειφορικής ανάπτυξης µέσα από τη διαρκή και λειτουργική αλληλεξάρτηση µε την κοινωνία, την οικονοµία και το περιβάλλον (Kenny & Meadowcroft, 1999:16) 3

4 (β) Στο πλαίσιο της αβαρούς οικονοµίας 4 συναντά την οικονοµική παραγωγή και µέσω της πολιτισµικής βιοµηχανίας αναδεικνύεται σε τοµέας αιχµής της επιχειρηµατικής δραστηριότητας. Στο σηµείο αυτό αξίζει να αναφερθεί ότι οι πολιτισµικές βιοµηχανίες, αξιοποιώντας την πολιτιστική κληρονοµιά ως πηγή οικονοµικού και κοινωνικού κεφαλαίου και αξιοποιώντας τη γνώση, το σχεδιασµό και τη δηµιουργικότητα ως κρίσιµες πηγές προστιθέµενης αξίας (Matarasso, 2005) αναµένεται να αποτελέσουν: µοχλό ανάπτυξης της ευρωπαϊκής οικονοµίας ένα από τα κύρια οχήµατα που θα οδηγήσουν την Ευρώπη στην επίτευξη των στόχων της στρατηγικής της Λισσαβόνας ένα πολλά υποσχόµενο τοµέα ανάπτυξης της τοπικής οικονοµίας (Scott 2000) (ειδικά τώρα που η παγκοσµιοποίηση απειλεί µε µαρασµό τις παραδοσιακές βιοµηχανίες 5 ). (γ) Αλληλεπιδρά µε τα νέα τεχνολογικά µέσα µε αποτέλεσµα: α) τη δηµιουργία καινοτόµων πολιτισµικών προϊόντων σε νέα καλλιτεχνικά περιβάλλοντα όπως είναι η διαδικτυακή τέχνη, η ψηφιακή φωτογραφία, η video art, η διαδραστική λογοτεχνία (Freeland, 2005: )β) τον επαναπροσδιορισµό του παραδοσιακού ρόλο των φορέων που διαχειρίζονται και κατέχουν την πολιτισµική κληρονοµιά στο πλαίσιο της νέας ψηφιακής οικονοµίας και γ) την αλλαγή των κριτηρίων αποτίµησης της αξίας της καλλιτεχνικής δηµιουργίας (Όπως επισηµαίνεται χαρακτηριστικά το πολιτισµικό και το τεχνολογικό συνδέονται σε τέτοιο βαθµό ώστε το να βασιζόµαστε µόνο σε αισθητικά κριτήρια για οποιοδήποτε έργο τέχνης θεωρείται νοσταλγική πράξη ) (Κούρος, 2008:39) (δ) ιευρύνει την έννοια του έργου τέχνης: Ως µια από τις χαρακτηριστικές εκφάνσεις του πολιτισµού κάθε περιόδου, το έργο ξεπερνά (ή και καταργεί εντελώς) τα όρια του τελάρου και τα παραδοσιακά υλικά του χρωστήρα και του καµβά και γίνεται παράσταση, (performance), -δρώµενο που συντελείται και εξαντλείται σε ένα ορισµένο χρονικό πλαίσιο (Σβορώνου, 2009). 4 Πρόκειται για την οικονοµία που αφορά τη διακίνηση αγαθών χωρίς βάρος (πληροφορία, γνώση, τεχνολογία Βλ. Λεοντίδου (2005: 350) 5 Ο θεσµός της πολιτισµικής βιοµηχανίας έχει τις ρίζες του στο παρελθόν καθώς οι πολιτιστικοί πόροι ανέκαθεν συµπλήρωναν τους φυσικούς στη διαδικασία της παραγωγής και αποτελούσαν εισροές που προωθούσε την οικονοµική ανάπτυξη. Ήδη από τον Μεσαίωνα, ευρωπαϊκές πόλεις όπως η Αµβέρσα, η Λιέγη, η Φλωρεντία η Βενετία υπήρξαν κοιτίδες της εξειδικευµένης πολιτισµικής βιοµηχανίας. Εξήγαγαν τα προϊόντα τους, µουσικά όργανα, υφαντά, πορσελάνες ή ασηµικά σε όλη την Ευρώπη. Οι συγκυρίες συντελούν ώστε σε κάποιες εποχές, και σε κάποιους τόπους η πολιτισµική βιοµηχανία να γίνεται πιο σηµαντική. Τη στιγµή που οι αναπτυσσόµενες χώρες παράγουν πλέον το µεγαλύτερο ποσοστό βιοµηχανικών προϊόντων, το ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα της Ευρώπης βασίζεται στη δηµιουργικότητα και στην καινοτοµία. 4

5 (ε) ιευρύνει την έννοια του καλλιτέχνη καθώς από το µοναδικό δηµιουργό µεταβαίνουµε σε έργα τέχνης που για να υπάρξουν προϋποθέτουν τη συµµετοχή των θεατώνσυνδηµιουργών (Schneckenburger, Fricke & Honnef, 2005) (στ) Επεκτείνει και προσδίδει ιδιαίτερη δυναµική στην έννοια της παράδοσης πέρα από τη θεώρησή της ως πηγής συνοχής και συνέχειας. Στο πλαίσιο του σύγχρονου πολιτισµού ο εµπλουτισµός της παράδοσης όχι µόνο δεν αποτελεί αιτία πνευµατικής και κοινωνικής παρακµής αλλά µπορεί να αντιµετωπιστεί ως χειραφέτηση, που ανοίγει το δρόµο σε νέους τρόπους ζωής και νέες µορφές πολιτιστικής έκφρασης. (ζ) Μετασχηµατίζει και δίνει ιδιαίτερη δυναµική στην έννοια της πολιτισµικής ταυτότητας: Αν και η πολιτισµική ταυτότητα οικοδοµείται στη βάση µιας κοινής και µακρόχρονης παράδοσης µέσω της οποίας εκφράζεται, επιβεβαιώνεται και εν µέρει συγκροτείται η συλλογική ταυτότητα ενός λαού, η σύγχρονη διάσταση του όρου υποδηλώνει όχι τόσο την κληρονοµούµενη παράδοση (αφού η κληρονοµιά αυτή τείνει να γίνει όλο και πιο οικουµενική), αλλά τη βιωµένη παράδοση 20, µε άλλα λόγια ένα συγκεκριµένο τρόπο ζωής (Ιντζεσίλογλου 2000: 179) Πρυνεντύ, 2000: 52). Καθώς λοιπόν στο παραδοσιακό στοιχείο αντιπαρατίθεται το νεωτεριστικό στοιχείο που χαρακτηρίζεται από µια στάση ριζικής αλλαγής, ανανέωσης ή και ρήξης µε το παρελθόν, η διατήρηση αυτής της παράδοσης και κατ επέκταση της πολιτισµικής ταυτότητας επαφίεται αποκλειστικά στη φαντασιακή επιβίωση και γονιµότητα της οµάδας που την κατέχει και στη γνώση, θέληση και δύναµή της να τη διασώσει και να την καλλιεργήσει (Βιρβιδάκης, 2009: 165). Στο πλαίσιο αυτό θα µπορούσε να υποστηριχθεί ότι: οι πολιτισµικές ταυτότητες ως δυναµικά υπαρξιακά βιώµατα των λαών, απειλούνται και εξασθενούν µόνο στην περίπτωση που οι ίδιοι οι λαοί παύουν να τις δηµιουργούν η διατήρηση, η ενίσχυση και ανάδειξή τους είναι εφικτή µέσα σε ένα πλαίσιο βιώσιµης ανάπτυξης και ορθολογικής περιβαλλοντικής διαχείρισης. 3. Η ΥΝΑΜΙΚΗ ΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΤΕΧΝΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ Από την προηγηθείσα ανάλυση συνάγεται ότι οι βασικές αρχές του οράµατος για τον Πολιτισµό συνοψίζονται στην προβολή, αλλά και διατήρηση της ιδιαίτερης πολιτισµικής µας 5

6 ταυτότητας, την ενίσχυση της δηµιουργικότητας και την παροχή ίσων ευκαιριών πρόσβασης και συµµετοχής στα πολιτιστικά αγαθά πάντα αναφορικά µε την προστασία του ανθρώπινου και φυσικού περιβάλλοντος, την ορθολογική διαχείριση των φυσικών πόρων και τη βιώσιµη ανάπτυξη ανάπτυξη. Πώς όµως µπορεί να δροµολογηθεί η υλοποίηση αυτού του οράµατος που προσβλέπει στην αναπτυξιακή δυναµική του πολιτισµού; Αν και δεν υπάρχουν µονοσήµαντες απαντήσεις (άλλωστε εκτός από τον πολιτισµό και η έννοια της αειφορίας είναι πολυδιάστατη και επιδέχεται πολλαπλών ερµηνειών) είναι προφανές ότι το ζητούµενο προϋποθέτει µια αναπλαισίωση των σχέσεων φύσης κοινωνίας πολιτισµού, µε τα επί µέρους στοιχεία να πορεύονται παράλληλα αλλά και να συναντώνται µέσα από κοινά πεδία αντίληψης και δράσης. Και είναι εξίσου προφανές ότι στο σηµείο αυτό χρειάζονται εκείνοι οι φορείς που θα σχεδιάσουν και θα υλοποιήσουν ολοκληρωµένες παρεµβάσεις στη βάση της κοινωνίας µε στόχο: τη διαφύλαξη και ανάδειξη και της πολιτισµικής κληρονοµιάς µε καινοτόµες πρακτικές την επινόηση νέων τρόπων πολιτισµικής έκφρασης και νέων εργαλείων δηµιουργίας πολιτιστικών προϊόντων την ενίσχυση της παραδοσιακής οικονοµίας µε µοντέρνα εργαλεία διαχείρισης φυσικών πόρων µε βάση τις αρχές της βιωσιµότητας την καλλιέργεια της συµµετοχής και την αποδοχή της ετερότητας την ενεργοποίηση της κοινωνίας των πολιτών µέσα από πολιτιστικά δρώµενα - προϊόντα αυθεντικού, συστηµατικού και πρωτότυπου προβληµατισµού την αξιοποίηση -µέσα από στοχευµένες δράσεις- του παρελθόντος ως πηγή έµπνευσης και µήτρα βιώσιµης παραγωγής Στο σηµείο αυτό, µε δεδοµένη την κοινωνική οικονοµική και πολιτισµική διάσταση των περιβαλλοντικών προβληµάτων, αναδεικνύεται ο ρόλος που καλείται να διαδραµατίσει το τρίπτυχο κοινωνία πολιτισµός-εκπαίδευση και ειδικότερα το υποσύνολό του τοπική κοινωνία-τέχνη-εκπαιδευτικός οργανισµός. Πιο αναλυτικά: Α. Οι τοπικές κοινωνίες, ως κοινωνικές οικονοµικές και πολιτισµικές ολότητες, µε χαρακτηριστικά τις στενές σχέσεις και την αδιαµεσολάβητη, επικοινωνία µεταξύ των µελών τους, τη διακριτή πολιτισµική τους ταυτότητα και την οριοθέτησή τους από τις άλλες κοινοτήτες - είναι δικαιωµατικά οι φυσικοί φορείς διαχείρισης της πολιτιστικής κληρονοµιάς και δηµιουργίας. Η Ατζέντα 21 αναδεικνύει τον ρόλο τους αναφορικά µε τη διαχείριση των 6

7 τοπικών περιβαλλοντικών προβληµάτων (πάντα στη βάση των αντίστοιχων οικουµενικών) και ο ρόλος τους κρίνεται καθοριστικός τόσο µέσα από τη θεσµοθέτηση των αρµοδιοτήτων της τοπικής αυτοδιοίκησης όσο και µέσα από την κατά περίπτωση έκφραση και δράση τους για τα περιβαλλοντικά ζητήµατα της περιοχής. Β. Η τέχνη, ως έκφανση του πολιτισµού κάθε περιόδου και ως σηµαντικό µεθοδολογικό εργαλείο για την επίτευξη των παραπάνω στόχων, εντοπίζει εκείνα τα στοιχεία της πολιτισµικής κληρονοµιάς που µπορούν να αποτελέσουν πηγή έµπνευσης για τη δηµιουργία νέων προϊόντων και αντιµετωπίζοντάς τα µε τον απαιτούµενο σεβασµό, επεµβαίνει στο σχεδιασµό και στην πιλοτική παραγωγή τους, ανάγοντάς τα σε συγκριτικά πλεονεκτήµατα της κάθε περιοχής (Jaitly 2005, Sheaffer 2005). Επιπλέον η τέχνη ως εργαλείο αγωγής: συµβάλλει στην ανάπτυξη της δηµιουργικότητας, της επικοινωνίας και της πρωτοβουλίας απελευθερώνει από προκαταλήψεις, και προωθεί τη συνεργασία,ανεξάρτητα από τη διαφορετικότητα των ατόµων και των λαών και προωθεί την τόλµη στη δηµιουργία και εισάγει καινοτοµίες Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Gramsi: η τέχνη µπορεί να διδάξει, ακριβώς γιατί είναι τέχνη και όχι τέχνη που διδάσκει γιατί σ αυτή την περίπτωση, είναι ένα τίποτα και το τίποτα δεν µπορεί να διδάσκει (Gramsi, 1971: 23) 6 Γ. Ο τρίτος πόλος της σχέσης - το Πανεπιστήµιο-, ένας εξ αντικειµένου πρωτοποριακός κοινωνικός θεσµός ήδη από την αρχέγονη µορφή του, έχει θεσµικό ρόλο αλλά και ευθύνη στη διαµόρφωση του πολιτισµού στη βάση των τριών διαστάσεων που συνθέτουν την αποστολή του: διδασκαλία, έρευνα και κοινωνική προσφορά. Ως κριτική συνείδηση της κοινωνίας το Πανεπιστήµιο δραστηριοποιείται µέσα και έξω από τα πανεπιστηµιακά κτίρια µε θεσµοθετηµένα εργαλεία κοινωνικής παρέµβασης (προγράµµατα φοίτησης, συνέδρια, εκδόσεις, προγράµµατα δια βίου µάθησης) αλλά και πέρα από αυτά, 6 Πολλά κοινωνικά ζητήµατα έχουν ήδη απασχολήσει την εικαστική εκπαίδευση, όπως για παράδειγµα το φύλο, τα ανθρώπινα δικαιώµατα, ο ρατσισµός, η κατανάλωση, η βία κ.ά. (Milbrandt, 2002). Το περιβαλλοντικό ζήτηµα, αλλά και η αλλαγή της σχέσης του ανθρώπου µε το περιβάλλον αναγνωρίζονται σαν προτεραιότητες στην εικαστική εκπαίδευση (Blandy & Hoffman, 1993, Taylor, 1997, Thuber, 1997, Hollis, 1997, Garoian, 1998, Milbrandt, 1998,Graham, 2007, Grandle, 2007, Bequette, 2007 σε Μπαζίγου (2009) 7

8 δηµιουργώντας κοινωνικές γέφυρες προτείνοντας αειφορικές αναπτυξιακές δράσεις αναδεικνύοντας τον λαογραφικό και πολιτιστικό πλούτο της περιοχής παράγοντας βιωµατική γνώση ευαισθητοποιώντας σε περιβαλλοντικά ζητήµατα καλλιεργώντας αισθητικά κριτήρια µέσω της καλλιτεχνικής εκπαίδευσης και ενεργοποιώντας συµµετοχικές διαδικασίες Πλάι στην εκπαίδευση και την έρευνα που αποτελούν τους αυτονόητους και κυρίαρχους πυλώνες λειτουργίας ενός ανωτάτου εκπαιδευτικού ιδρύµατος, η πνευµατική και λειτουργική ώσµωση µε την κοινωνία οφείλει να είναι ο τρίτος πυλώνας (Μάνθος, 2008). Στο πλαίσιο της σχέσης του µε την τοπική κοινωνική και πολιτισµική πραγµατικότητα και µε κινητήρες την τέχνη και τη σύγχρονη τεχνολογία, το Πανεπιστήµιο µπορεί να πραγµατώσει τη θεµελιώδη, διαµεσολαβητική αποστολή του. Ποια είναι όµως τα χαρακτηριστικά της σχέσης ανάµεσα στο Πανεπιστήµιο και στο πολιτισµικό γίγνεσθαι της τοπικής κοινωνίας; Είναι σχέση διαλεκτική: Προερχόµενο από την κοινωνία το Πανεπιστήµιο κουβαλά τις επιδράσεις της, συµβάλλει στη βελτίωσή της και αλληλεπιδρώντας µε αυτή τη συµπαρασύρει στο δρόµο της προόδου 7. Επιπλέον τα κοινωνικά και πολιτισµικά πρότυπα ανάπτυξης, καθορίζουν και τα αντίστοιχα πλαίσια εκπαιδευτικών παρεµβάσεων -αλλά και αντίστροφα η εκπαιδευτική πραγµατικότητα, διαµορφώνει στάσεις, αντιλήψεις και πρότυπα ως παραµέτρους της κοινωνικής και πολιτισµικής πραγµατικότητας Είναι σχέση ουσιαστική: Η εκπαίδευση οφείλει να είναι ο χώρος όπου αναπτύσσονται ιδέες και επιχειρήµατα για το µέλλον και τα οποία µπορούν στη συνέχεια αξιοποιηθούν από την εκπαιδευτική (και όχι µόνο) πολιτική (Henry et al., 1999, p. 96. Jarvis, 2000). Στο πλαίσιο αυτό η εκπαίδευση (µε και για) την τέχνη, (και όχι υποχρεωτικά την κλασική), δε διαµορφώνει απλά την αισθητική του καταναλωτή και του παραγωγού, αλλά ευαισθητοποιώντας στα προβλήµατα του περιβάλλοντος ενεργοποιεί δηµιουργικές διαδικασίες για την ανεύρεση αναπτυξιακών διεξόδων 7 Πρόκειται για µια διάσταση έχει διατυπωθεί πολύ νωρίς από τον Dewey (1899) θέτοντας το ερώτηµα αν η εκπαίδευση είναι µια λειτουργία της κοινωνίας ή αν η κοινωνία είναι µια λειτουργία J. Dewey, (1899). The school and society. Chicago: University of Chicago Press 8

9 Είναι σχέση αναγκαία: Η βάναυση κακοποίηση του φυσικού και δοµηµένου περιβάλλοντος, και η εισβολή πρακτικών αµφιβόλου ποιότητας και αισθητικής που γίνεται καθηµερινά αντιληπτή, φωτογραφίζει την έλλειψη καλλιτεχνικής παιδείας και υποδεικνύουν την ανάγκη συµµετοχή σε µορφωτικές πολιτισµικές εµπειρίες που εκτείνονται πέραν της τυπικής πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης Είναι σχέση πολυδιάστατη: Η σχέση των Πανεπιστηµίων µε τη τοπική κοινωνία διαµορφώνει µεταξύ άλλων την εσωτερική τους κουλτούρα η οποία µε τη σειρά της θα προβληθεί στις σχέσεις τους µε τη τοπική κοινωνία αλλά και θα προδιαγράψει σε µεγάλο βαθµό και την εξωστρέφεια τους αναφορικά µε τις διασυνδέσεις που θα αναπτύξουν σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Είναι σχέση δυναµική: Το πανεπιστήµιο συντηρεί και ενσωµατώνει µια πολιτιστική κληρονοµιά γνώσεων, ιδεών και αξιών, την εµπλουτίζει µε την έρευνα και την προτείνει στους εκπαιδευόµενους προκειµένου να κατανοήσουν τον περιβάλλοντα κόσµο, να προβληµατιστούν σχετικά µε την αισθητική του ποιότητα και να προβούν στις δικές τους ερµηνείες θέτοντας τις βάσεις µελλοντικών επιλογών. Συµµετέχοντας το πανεπιστήµιο σ ένα κόσµο που αλλάζει µε τη δύναµη των νέων τεχνολογιών, ευαισθητοποιεί απέναντι στο περιβάλλον, αναδεικνύει τους κινδύνους και διαµορφώνει προϋποθέσεις για την αντιµετώπισή τους και προτείνει εναλλακτικές αναπτυξιακές διεξόδους µέσω της δυναµικής εµπλοκής του σε όλες τις πτυχές της πολιτιστικής και κοινωνικής ζωής 4. ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕ ΑΞΟΝΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΗ, ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Το θέµα των αειφορικών αναπτυξιακών διεξόδων είναι επόµενο να απασχολεί ένα Πανεπιστήµιο που βρίσκεται εγκατεστηµένο σε νησιωτική περιοχή, αφού η τριτοβάθµια εκπαίδευση αποτελεί κατ εξοχήν πεδίο το οποίο πρέπει να συνδεθεί µε την αειφόρο ανάπτυξη. Ταυτόχρονα η παρουσία παιδαγωγικών τµηµάτων είναι µια καταλυτική συγκυρία: Η ευαισθητοποίηση των παιδιών ώστε αφενός να αποκτήσουν βιωµατικές γνώσεις για το περιβάλλον και την ανάπτυξη, αφετέρου να µάθουν να δίνουν λύσεις και να παίρνουν αποφάσεις αποτελεί µεταξύ άλλων κύριο µέληµα των σύγχρονων τάσεων της εκπαιδευτικής διαδικασίας άρα και των τµηµάτων µε αντικείµενο τις επιστήµες της αγωγής. Μέσα από τη 9

10 διδασκαλία της τέχνης αλλά και της εκπαίδευσης για την αειφόρο ανάπτυξη και τη βιώσιµη παραγωγή, τα παιδιά εκφράζουν τις απόψεις τους, τροφοδοτούν τους σηµερινούς ενήλικες µε φρέσκιες ιδέες και ευαισθητοποιούνται, δηµιουργώντας µια υποδοµή δική τους που θα τους βοηθήσει αργότερα να παράγουν ιδέες και να τις υλοποιούν, δηλαδή να γίνουν στο µέλλον ενεργοί πολίτες. Το Πανεπιστήµιο Αιγαίου αντιλαµβανόµενο την κοινωνική διάσταση της εκπαίδευσης και την αναγκαιότητα σύνδεσής του µε την τοπική κοινωνία και αποσκοπώντας στον εµπλουτισµό της επιστηµονικής γνώσης µε την κοινωνική δράση προχώρησε, σε συνεργασία µε µέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας και οµάδες της τοπικής κοινωνίας στο σχεδιασµό µια σειράς από εκπαιδευτικά projects τα οποία υλοποιήθηκαν στη Ρόδο στο διάστηµα ύο είναι οι βασικές υποθέσεις στις οποίες στηρίχθηκαν τα projects αυτά: Η πρώτη υπόθεση αναφέρεται στην παραγωγή προϊόντων της πολιτισµικής βιοµηχανίας και θεωρεί ότι µέσα από ένα εκπαιδευτικό project η πολιτισµική κληρονοµιά µπορεί να αποτελεί πηγή έµπνευσης για δηµιουργικές και παραγωγικές διεξόδους που προωθούν την αειφόρο ανάπτυξη, διατηρούν και προβάλλουν την πολιτιστική ταυτότητα του τόπου και, ταυτόχρονα, µπορεί να έχουν οικονοµικό ενδιαφέρον, κυρίως στα πλαίσια των εναλλακτικών µορφών τουρισµού. Η δεύτερη υπόθεση αναφέρεται σε παρεµβάσεις στο χώρο. Συγκεκριµένα θεωρεί ότι µέσα από εκπαιδευτικά projects, είναι δυνατόν να προωθηθεί ο βαθµός ευαισθητοποίησης οµάδων εκπαιδευοµένων σε θέµατα αειφόρου ανάπτυξης και να παραχθούν προτάσεις για παρεµβάσεις στο χώρο που ενδεχοµένως ως ένα βαθµό να ενδιαφέρουν το πεδίο του αναπτυξιακού σχεδιασµού, κυρίως όµως έχουν αξία γιατί βοηθούν στην ενεργοποίηση της κοινωνία των πολιτών. Ας δούµε πιο αναλυτικά τις εκπαιδευτικές παρεµβάσεις του Πανεπιστηµίου Αιγαίου: 4.1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΙΝ ΟΣ: Αισθητικές λύσεις και παρεµβάσεις στον πολεοδοµικό ιστό του παραδοσιακού οικισµού. Το πρόγραµµα αποτελεί µια διαθεµατική προσέγγιση, που εφαρµόστηκε πιλοτικά από το Πανεπιστήµιο Αιγαίου, για τον παραδοσιακό οικισµό της Λίνδου. Στον πυρήνα του πρότζεκτ βρίσκεται η ιδέα ότι η ανεξάντλητη δύναµη της παράδοσης ενισχυµένη µέσα από 10

11 ένα ρεαλιστικό µοντέλο λήψης απόφασης και επίλυσης προβλήµατος, µπορεί να παρέχει γνώσεις πάνω στην τέχνη και την αειφορία, αλλά και να ενθαρρύνει την καλλιτεχνική έκφραση, καθώς και την ανάπτυξη πρωτοποριακών και παραγωγικών ιδεών, αξιοποιήσιµων στον τοµέα σχεδιασµού. Ο προβληµατισµός που διερευνήθηκε από µαθητές του δηµοτικού σε συνεργασία µε το δήµο Λινδίων, τοπικούς φορείς και µεµονωµένους κατοίκους της Λίνδου είχε δυο σκέλη. Το πρώτο από αυτά µε τίτλο ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΛΙΝ ΟΥ αναφερόταν στο οικιστικό περιβάλλον της περιοχής. Το δεύτερο µε τίτλο ΠΑΡΑ ΟΣΙΑΚΑ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΣ ΛΙΝ ΟΥ αναφερόταν σε προϊόντα που κυρίως παράγονταν παλαιότερα και σήµερα όχι, καθώς και στις δυνατότητες αναβίωσης τέτοιων προϊόντων είτε αυτούσιων είτε µετά από µετασχηµατισµούς. Στα πλαίσια των προβληµατισµών αυτών σχεδιάστηκαν και εφαρµόστηκαν δυο εκπαιδευτικά projects µε χώρο αναφοράς τη Λίνδο. Και τα δυο projects περιλάµβαναν µια σειρά από εκπαιδευτικές δραστηριότητες µε άξονες την τέχνη, τον πολιτισµό, την οικονοµία και την οικολογία, κάτω από το γενικό πλαίσιο των αρχών της αειφόρου ανάπτυξης.. Μια σειρά από δράσεις ευαισθητοποίησης µε ποικίλα µέσα και τεχνικές παρατήρηση, φωτογράφηση, συνεντεύξεις, παιχνίδι ρόλων- το αποτέλεσµα και των δυο εκπαιδευτικών projects καταλήγει σε µια ολοκληρωµένη πρόταση για µια οικονοµικά βιώσιµη ανάπτυξη που σέβεται το πολιτισµικό, κοινωνικό, φυσικό και οικονοµικό περιβάλλον της περιοχής. Το πρώτο σκέλος της παρέµβασης αυτής αποτελεί η παρέµβαση στον οικισµό µε προτεινόµενες λύσεις για τα κύρια προβλήµατά του και για την ανάδειξη του πολιτισµικού πλούτου. Το δεύτερο σκέλος αντίστοιχα συνοψίζεται στην πρόταση για δηµιουργία µιας ανοικτής έκθεσης - αγοράς όπου θα εκτίθενται και θα πωλούνται καινοτόµα προϊόντα που προήλθαν από το µετασχηµατισµό παραδοσιακών προϊόντων που ανέδειξαν στο παρελθόν την ταυτότητα της περιοχής. 11

12 Εικόνες 1,2,3,4: Κατασκευές (µακέττες) στο πρόγραµµα Λίνδος ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΙΚΑ Ι ΚΑΙ ΙΙ: Αναπτυξιακή- αισθητική παρέµβαση στον οικισµό. Εφήµερες διέξοδοι και µόνιµες λύσεις Ο παραλιακός οικισµός των Κρητικών που βρίσκεται στη βορειοανατολικής πλευράς της Ρόδου, βρίσκεται λίγο πριν την είσοδο της Πόλης, και παρουσιάζεται ως χώρος ιστορικής και διαπολιτισµικής αναφοράς που εύλογα θέτει προβληµατισµούς που αποτελούν αντικείµενο για αναπτυξιακή µελέτη. Η επιλογή του χώρου έγινε µέσα από τον προβληµατισµό ότι κάποιες παρεµβάσεις θα µπορούσαν να βελτιώσουν συνολικά και µόνιµα την κατάσταση, αναδεικνύοντας τα θετικά 12

13 στοιχεία που σήµερα περνούν απαρατήρητα και ελαχιστοποιώντας τα αρνητικά, που επί του παρόντος υπερτερούν. Σύµφωνα µε τον προβληµατισµό αυτό και µε αναφορά στα βήµατα που προτείνει το θεωρητικό πλαίσιο για την αειφόρο ανάπτυξη, αναπτύχθηκε και οργανώθηκε ένα διαθεµατικό σχέδιο εργασίας σε δυο διαφορετικές κατευθύνσεις: τη βραχυχρόνια, που επιχειρεί την ήπια αξιοποίηση του οικισµού, αφήνοντας ανέπαφες τις υπάρχουσες περιβαλλοντικές εισροές. τη µακροχρόνια, που προβλέπει την αστική παρέµβαση µε στόχο την µόνιµη αποκατάσταση του οικισµού. Στόχος του project ήταν η ευαισθητοποίηση των παιδιών στο συγκεκριµένο παραδοσιακό οικισµό, για την ανάδειξη και προβολή του και ειδικότερα: Η επισήµανση των χαρακτηριστικών στοιχείων και των προβληµάτων της περιοχής Η κατανόηση βασικών αλληλεξαρτήσεων µεταξύ ανθρώπων, πολιτιστικών µνηµείων και φύσης. Η προσπάθεια δηµιουργικών βελτιωτικών παρεµβάσεων, στην αρχιτεκτονική, την πολεοδοµική και την αισθητική κακοποίηση του περιβάλλοντος. Η εισήγηση σχεδιασµών οι οποίοι θα διαφυλάσσουν τα πολιτιστικά στοιχεία, χωρίς να καταστρέφουν τη φυσιογνωµία και την αξία τους. Η επινόηση µεθόδων που αξιοποιούν τις νέες τεχνολογίες στις παραγωγικές δραστηριότητες. Η διατύπωση προτάσεων αναφορικά λύσεις καλλιτεχνικής και επιχειρηµατικής φύσης. Τa τελικά προϊόντα του εκπαιδευτικού project ήταν: (α) πρόταση για µια εφήµερη εικαστική παρέµβαση µε θέµα τα αλιευτικά δίκτυα και ένα οδοιπορικό στον οικισµό µε στάσεις στα κύρια σηµεία αναφοράς και (β) πρόταση για ανάδειξη του οικισµού σε ψαροχώρι, στο οποίο τα προϊόντα από την αλιευτική δραστηριότητα µπορεί να αποτελέσουν, εκτός των άλλων, και πηγή έµπνευσης για προϊόντα καλλιτεχνικής δηµιουργίας. 13

14 Εικόνα 5. Κατασκευή patchwork στο Πρόγραµµα Κρητικά 4.3. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΚΛΗΠΕΙΟ: Σκιάχτρα στη γη του Ασκληπειού Στο εκπαιδευτικό πρόγραµµα «ΣΚΙΑΧΤΡΑ ΣΤΗ ΓΗ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΕΙΟΥ» επιχειρήθηκε η διερεύνηση της δυνατότητας ενός εκπαιδευτικού project: να ενεργοποιήσει την τοπική κοινωνία, να την κάνει συµµέτοχο και συνεργάτη στην παραγωγική διαδικασία και να την βοηθήσει να αναδείξει τις τοπικές ιδιαιτερότητες, προβάλλοντας τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα της περιοχής. Στα πλαίσια αυτά, και χωρίς να υποτιµούνται οι λοιποί στόχοι, το project σχεδιάστηκε έτσι ώστε να εξασφαλίζει τη συµµετοχή πολλών οµάδων. Συγκεκριµένα προβλεπόταν να συµµετέχουν: Κοινωνικοί φορείς της περιοχής Εκπαιδευτικές κοινότητες Παραγωγικές µονάδες και φορείς της τοπικής οικονοµίας Υπηρεσίες του ηµόσιου τοµέα 14

15 Οι τοπικές αυτοδιοικήσεις Μεµονωµένα άτοµα από την τοπική κοινωνία Κεντρική υπόθεση στο project ήταν η χρήση ενός συµβόλου το οποίο θα αποτελούσε σύνδεσµο των συµµετεχόντων. Το σύµβολο έπρεπε να πληροί τις παρακάτω προϋποθέσεις: Να έχει σχέση µε την παραγωγή της περιοχής Να αποτελεί αντικείµενο που σχετίζεται µε την παράδοση Να µπορεί να αποτελέσει αντικείµενο εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης σε θέµατα τοπικής παράδοσης και τοπικής παραγωγής. Να µπορεί να κατασκευαστεί εύκολα και µε απλό τρόπο από διαφορετικές οµάδες, εκφράζοντας τις δυνατότητες της κάθε οµάδας Να έχει τη δυνατότητα να αποτελέσει αντικείµενο καλλιτεχνικής έκφρασης των οµάδων. Ως σύµβολο-επίκεντρο του project επιλέχθηκε το ΣΚΙΑΧΤΡΟ. Το κεντρικό ερευνητικό ερώτηµα ήταν κατά πόσον σε µία µικρή κοινωνία, σε µια αγροτική περιοχή που µετασχηµατίζεται καθώς η αγροτική παραγωγή παραχωρεί την θέση της στο κλασικό τουριστικό µοντέλο ανάπτυξης, µπορεί να εµπνευσθεί από την παράδοση και αξιοποιώντας τους συµβολισµούς της αγροτικής παραγωγής, να δηµιουργήσει αναπτυξιακές διεξόδους. Για τη διερεύνηση του ερωτήµατος αυτού ακολουθήθηκε µια κλασική προσέγγιση ανάλυσης και σύνθεσης. Στα πλαίσια της ανάλυσης το Σκιάχτρο αποτέλεσε αντικείµενο µελέτης µέσα από τρεις οπτικές, εκπαιδευτική, καλλιτεχνική και κοινωνική. Στα πλαίσια της σύνθεσης το Σκιάχτρο αποτέλεσε επίκεντρο σε µια κορυφαία πολυδιάστατη συλλογική παρέµβαση στο χώρο του Ασκληπειού. Η παρέµβαση προέβλεπε την οργάνωση ενός ιδιότυπου φεστιβάλ µε θέµα το Σκιάχτρο, βασισµένο στην ιδέα µιας γιορτής που θύµιζε τις γιορτές της αναγέννησης της φύσης της αρχαίας Ελλάδας σε συνδυασµό µε την αναγέννηση της παράδοσης στη σύγχρονη εποχή και ήταν µια ολοκληρωµένη οργάνωση που αναπτύχθηκε στη διάρκεια µιας ολόκληρης ηµέρας. 15

16 Εικόνες 6,7,8,9. Εικόνες από το Πρόγραµµα Σκιάχτρα στη γη του Ασκληπειού 4.4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΣΤΕΛΟΡΙΖΟ: Πιλοτική παραγωγή πολιτιστικών προϊόντων εµπνευσµένων από τη καστελλοριζιώτικη φορεσιά Η εργασία αυτή αποτελεί µια πιλοτική προσπάθεια που στόχο έχει να καταδείξει πώς η πολιτιστική κληρονοµιά των νησιών µας, µε τον πλούτο και την οµορφιά της, µπορεί να αποτελέσει πηγή έµπνευσης για σχεδιασµό και παραγωγή προϊόντων της πολιτιστικής βιοµηχανίας µε ταυτότητα, αισθητική ποιότητα και οικονοµικό ενδιαφέρον, που προβάλλουν τον τόπο και ανταποκρίνονται στην αντίληψη της σύγχρονης καλλιτεχνικής δηµιουργίας. Η µελέτη εστιάζει στο ότι, µε κατάλληλα συνθετικά µοντέλα, µε τη βοήθεια της τέχνης αλλά και της τεχνολογίας, η πολιτισµική κληρονοµιά, θα µπορούσε να αποτελέσει δυναµική αφετηρία προς τη δηµιουργία και την ανάδειξη µιας ελληνικής πρότασης στη 16

17 σύγχρονη παραγωγική διαδικασία. Η πρόταση αυτή υπόσχεται αυθεντικότητα και έχει αειφορικό χαρακτήρα, αφού ανάµεσα στους στόχους της είναι ο σεβασµός στην πολιτισµική κληρονοµιά, η προστασία και η ανάδειξη της, έτσι ώστε αυτή να διατηρηθεί ανέπαφη για τις επόµενες γενιές. Παράλληλα η πρόταση έχει καινοτοµικό χαρακτήρα και προσφέρει άπειρους τρόπους διαφοροποίησης των προϊόντων, αντικαθιστώντας τα τυποποιηµένα κλισέ της παγκοσµιοποιηµένης οικονοµίας µε προϊόντα. Το κεντρικό ερευνητικό ερώτηµα είναι κατά πόσον σε ένα µικρό µέρος, µε περιορισµένους συντελεστές παραγωγής (εισροές), άρα και περιορισµένες δυνατότητες εκροών, η πολιτισµική παραγωγή µπορεί να βοηθήσει ώστε να ενδυναµωθεί η τοπική κοινωνία και οικονοµία µέσα από καινοτόµες παραγωγικές δράσεις. Από τη φορεσιά του Καστελόριζου επιλέχθηκαν για µελέτη δυο χαρακτηριστικά στοιχεία, η πούκλα, είδος επίχρυσης ασηµένιας πόρπης µε σχήµα κυκλικό και οι κοντούρες, τα βελούδινα κεντηµένα «πασουµάκια». Ακολουθήθηκε ένα µοντέλο µετασχηµατισµού µε πρόσθεση, αφαίρεση, πολλαπλασιασµό και διαίρεση των στοιχείων που επιλέχθηκαν. Με τον τρόπο αυτόν δηµιουργήθηκαν πολλά διαφορετικά µοτίβα βασισµένα στην αρχική µήτρα. Τα µοτίβα χρησιµοποιήθηκαν στην πιλοτική παραγωγής µια σειρά προϊόντων που θα µπορούσαν να αποτελέσουν αντικείµενα της πολιτιστικής βιοµηχανίας. Εικόνες 10,11, Λεπτοµέρειες από την Καστελλοριζιώτικη φορεσιά Εικόνες 14, Τελικά προϊόντα στο Πρόγραµµα Καστελλορίζου 17

18 4.5 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΡΟ ΟΥ: Εκτιµώντας ότι η Μεσαιωνική εποχή της πόλης της Ρόδου, διαθέτει ποικιλία από πολιτιστικά στοιχεία, διερευνήθηκαν οι δυνατότητες να αξιοποιηθεί το περιεχόµενο που αφορά το σύνολο του Μεσαιωνικού πολιτισµού. Στόχος ήταν η ευαισθητοποίηση των παιδιών σε θέµατα πολιτιστικής κληρονοµιάς του τόπου που ζουν, ώστε να αναπτυχθούν υπεύθυνες στάσεις και συµµετοχικές συµπεριφορές για την δηµιουργία ποιοτικής παραγωγής προϊόντων και εικαστικών παρεµβάσεων στον χώρο. Σύµφωνα µε παραπάνω, αναπτύχθηκαν οργανώθηκαν και υλοποιήθηκαν τρία διαθεµατικά εκπαιδευτικά προγράµµατα που εστίασαν σε διαφορετικές κατευθύνσεις: 1. Στο δοµηµένο περιβάλλον της Μεσαιωνικής πόλης και συγκεκριµένα στο κάστρο και στον χώρο της Τάφρου. 2. Στους θρύλους και τους µύθους. 3. Στα σύµβολα της πόλης. Οι κατευθύνσεις ήταν κοινές και για τα τρία και περιελάµβαναν : ιαθεµατική γνωστική προσέγγιση Αισθητική-πολιτιστική προσέγγιση Αναπτυξιακή προσέγγιση Οι δραστηριότητες προέβλεπαν: 18

19 Εικαστική παρέµβαση εµπνευσµένη από τα οικόσηµα των Ιπποτών Εικαστική παρέµβαση στην πόλη, µε τη χρήση προγράµµατος επεξεργασίας εικόνας από τους µαθητές του 1 ου Γυµνασίου Ρόδου ρώµενο στην Μεσαιωνική Τάφρο της Ρόδου, που προετοίµεσαν οι φοιτητές/ριες του Πανεπιστηµίου Αιγαίου. Εικόνες 17,18.19,20. Εικόνες από το Πρόγραµµα Μεσαιωνικής Πόλης 19

20 5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Απέναντι στις ραγδαίες οικονοµικές, κοινωνικές και πολιτισµικές αλλαγές που καλείται να αφοµοιώσει η τοπική κοινωνία, οι δράσεις του Πανεπιστηµίου Αιγαίου παρατάσσονται ως εκπαιδευτικές καινοτοµίες που αξιοποιούν την επικοινωνιακή εµβέλεια των εικαστικών τεχνών και γενικότερα της περιβαλλοντικής/οικολογικής τέχνης, επιχειρώντας την προσέγγιση της αναγκαίας γνώσης και της πληροφορίας, µ ένα τρόπο διαφορετικό από αυτό της τυπικής διδασκαλίας και παθητικής αποδοχής αποσπασµατικών γνώσεων (Hargreaves, 1997). Μέσα από τα εκπαιδευτικά projects που υλοποιήθηκαν µε άξονες την καλλιτεχνική εκπαίδευση και την εκπαίδευση για την αειφόρο ανάπτυξη, διερευνήθηκε ο βαθµός στον οποίο η πολιτισµική κληρονοµιά µπορεί να αποτελέσει πηγή έµπνευσης και δηµιουργίας για παραγωγικές διεξόδους που προωθούν την αειφόρο ανάπτυξη, διατηρούν και προβάλλουν την πολιτιστική ταυτότητα του τόπου ενώ ταυτόχρονα, µπορεί να έχουν και οικονοµικό ενδιαφέρον, κυρίως στα πλαίσια των εναλλακτικών µορφών τουρισµού. Από τη συζήτηση των αποτελεσµάτων τους προέκυψε ακόµα ότι µέσα από τα συγκεκριµένα προγράµµατα είναι δυνατή : Η προώθηση του βαθµού ευαισθητοποίησης των εκπαιδευοµένων σε θέµατα αειφόρου ανάπτυξης, η καλλιέργεια περιβαλλοντικού ήθους και η ανάπτυξη αειφορικών αξιών. Η διαµόρφωση προτάσεων για παρεµβάσεις στο χώρο, ενδεχοµένως ενδιαφέρουσες σε επίπεδο αναπτυξιακού σχεδιασµού, Η διάδραση τέχνης και τεχνολογίας µε αποτέλεσµα ποιοτικότερους, συµµετοχικούς και απελευθερωτικούς τρόπους γνώσης και παραγωγής (Βοοkchin, 1993: 198). 20

21 Η υλοποίηση του αιτήµατος για αλληλεπίδραση και συνεργασία τοπικής κοινωνίας και Πανεπιστηµίου Η προαγωγή της τέχνης στο δηµόσιο χώρο -εκεί όπου το έργο τέχνης οφείλει να τονίσει τη δηµοκρατική φύση του, προκειµένου να επιτρέψει πολλαπλές ερµηνείες οι οποίες προέρχονται από την καλλιτεχνική αξία του, τη σχέση του µε το χώρο παρουσίασής του και την ανταπόκριση του κοινού προς αυτό (Κανελλοπούλου) και Η προώθηση της συµµετοχής, τόσο σε επίπεδο ενεργοποίησης της κοινωνίας των πολιτών γενικά, όσο σε επίπεδο ενεργούς συµµετοχής στη δηµιουργία ενός έργου τέχνης, ως µια δηµιουργική διαδικασία, που το τελικό της αποτέλεσµα και ο απόηχός της γίνεται ιδιοκτησία της δηµόσιας σφαίρας που αφορά σε όλους. Ο σχεδιασµός η υλοποίηση αλλά και η αξιολόγηση τέτοιου είδους εγχειρηµάτων είναι κάθε άλλο παρά εύκολη υπόθεση. Προϋποθέτει αναγνώριση της δυναµικής τους, µετασχηµατισµό της σε στόχους δηµιουργικής δράσης, και στη συνέχεια υλοποίηση των στόχων αυτών µε συνέπεια, φαντασία, ευρύτητα αντίληψης, διεπιστηµονική προσέγγιση, διορατικότητα, ευαισθησία και πολιτική βούληση. Πάντα µε σεβασµό, στον τόπο, στο περιβάλλον και βέβαια στον άνθρωπο.. Γιατί. «τι αποµένει αν βγάλουµε από τη µέση τον άνθρωπο;»( Γ. Σεφέρη, οκιµές) ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Amin, A. & Thrift N., (eds.) ( 1994), Globalization, institutions, and regional development in Europe, Oxford: Oxford University Press Beck, U. (2000), Τι είναι παγκοσµιοποίηση; Αθήνα: Καστανιώτης Βεργόπουλος, Κ. (1999), Παγκοσµιοποίηση : Η Μεγάλη Χίµαιρα, Αθήνα: Νέα Σύνορα-Λιβάνη Βιρβιδάκης Στ. (2009), Η υφή της ηθικής πραγµατικότητας, Αθήνα: Leader Books Cαstells, Μ. (2001), The Internet Galaxy: Reflections on the Internet, Business, and Society, Oxford: Oxford University Press Dewey, J. (1899), The school and society. Chicago: University of Chicago Press ηµητριάδου, Κ. ( χ.χ), Η προσέγγιση της πολιτιστικής κληρονοµιάς Μέσα από τα εκπαιδευτικά σχέδια Comenius.Ένα παράδειγµα από την ελληνική πραγµατικότητα. ιαθέσιµο στο δικτυακό τόπο (8/3/2010) 21

22 Freeland, C. (2005), But Is It Art? An Introduction to Art Theory, Oxford University Press Giddens, Α. (2001), Ο κόσµος των ραγδαίων αλλαγών. Πώς επιδρά η παγκοσµιοποίηση στη ζωή µας, µτφρ. Κ.. Γεώργα, Αθήνα : Μεταίχµιο Gramsi, Α. (1971). Λογοτεχνία και εθνική ζωή, µτφρ. Χρ. Μαστραντώνης. Αθήνα: Στοχαστής, Gross, D. ( 2003), Τα ερείπια του παρελθόντος, Αθήνα: Πατάκης Hargreaves, A. (Ed.). (1997). Rethinking Educational Change with Heart and Mind ASCD Yearbook, Alexandria, VA: Association for Supervision and Curriculum Development. Hobsbawm, Ε. (1999). Η εποχή των άκρων Ο σύντοµος εικοστός αιώνας: , Αθήνα: Θεµέλιο Ιντζεσίλογλου Ν. (2000), Περί κατασκευής συλλογικών ταυτοτήτων: το παράδειγµα της εθνικής ταυτότητας, στο Κωνσταντοπούλου, Χρ., Μαράτου-Αλιπράντη, Λ., Οικονόµου, Θ.,. Γερµανός. (επιµ.) (2000), «Εµείς» και οι «άλλοι»: αναφορά στις τάσεις και τα σύµβολα, Αθήνα : Τυπωθήτω Κανελλοπούλου, Χ. ( χ.χ ). Ενεργό κοινό: όταν ο θεατής αποτελεί προϋπόθεση για τη δηµιουργία του έργου τέχνης στο δηµόσιο χώρο. ιαθέσιµο στο 2.doc ( 5/3/2010) Κούρος, Π. (2008), Πράξεις Συνεκφώνησης, Αθήνα: Futura Kenny, Μ. & Meadowcroft, J. (1999), Planning Sustainability, London: Routlege Λεοντίδου, Λ. (2007), Αθήνα: Αγεωγράφητος Χώρα, Αθήνα: Ελληνικά Γράµµατα Lacy, S. (ed.) (1995), Mapping the Terrain: New Genre Public Art, Seattle: Bay Press, Liossa M. V. (2001), Η ελευθερία ως πολιτισµός, Eφηµερίδα Το Βήµα 11/2/2001. ιαθέσιµο στο 10) Μάνθος,A. (2008). Κοινωνία και πανεπιστήµιο, Εφηµερίδα Μακεδονία, 17 /2/ Μασσαλάς, Χ. (2008), Ίσως είναι και έτσι, Αθήνα : Gutenberg, 2008 Μασσαλάς, Χ. (2009), Ο δρόµος προς µια οικονοµία της αειφορίας, εφηµερίδα 10/4/2009 Το Βήµα, Matarasso, F. (2005), Art for our sake: The artistic importance of community arts ιαθέσιµο στο δικτυακό τόπο /Art%20for%20Our%20Sake.pdf (6/1/2010). 22

23 Μπαζίγου, Κ. ( χχ ), Επαναπροσδιορίζοντας τις σχέσεις της Τέχνης µε την Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφορία. ιαθέσιµο στο δικτυακό τόπο aralliles_sinedries/eisigiseis/bazigou_eisigisi.pdf( 5/3/2010) Petrella R. (1996), Globalization & Internationalization, in Boyer R. & Drache D. (1996), States against markets,, UK : Routledge Πρυνεντύ, Ζ. (2000), Πολιτισµική ταυτότητα: µεταξύ µύθου και πραγµατικότητας», σε Κωνσταντοπούλου, Λ. Μαράτου-Αλιπράντη, Θ. Οικονόµου,. Γερµανός,. (2000), Εµείς και οι Άλλοι: αναφορά σε τάσεις και σύµβολα, Αθήνα: Τυπωθήτω Σβορώνου, Ε. (2009), Εικαστικές τέχνες και περιβαλλοντική Αγωγή: Μια παραµεληµένη σχέση ιαθέσιµο στο δικτυακό τόπο στο aralliles_sinedries/eisigiseis/svoronou_eisigisi.pdf Σεφέρης, Γ. (1974). οκιµές, τ.2, εκδ. Ίκαρος, Αθήνα Schneckenburger, M. Fricke, C. & Honnef,K. (2005). Art of the 20 th century, Koln: Taschen Wright, R. (2000), Φέρνει ευτυχία η παγκοσµιοποίηση;, Οικονοµικός Ταχυδρόµος, 30 εκεµβρίου Φλογαΐτη, Ε. (2006). Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφορία. Αθήνα: Ελληνικά Γράµµατα. Ψηµµένος, Ι. (1999), Παγκοσµιοποίηση και συµµετοχή εργαζοµένων, Αθήνα: Gutenberg, Henry et al., 1999 Jaitly, 2005 Jarvis, 2000 Scott 2000 Sheaffer, 2005 Βοοkchin,

Πρόγραμμα Σπουδών. για το "Νέο Σχολείο" πεδίο: Πολιτισμός - Δραστηριότητες Τέχνης για την Υποχρεωτική Εκπαίδευση

Πρόγραμμα Σπουδών. για το Νέο Σχολείο πεδίο: Πολιτισμός - Δραστηριότητες Τέχνης για την Υποχρεωτική Εκπαίδευση 2011 Πρόγραμμα Σπουδών για το "Νέο Σχολείο" πεδίο: Πολιτισμός - Δραστηριότητες Τέχνης για την Υποχρεωτική Εκπαίδευση Τα προτεινόμενα Προγράμματα Σπουδών στηρίζονται σε σειρά δραστηριοτήτων Αισθητικής Παιδείας,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Σπουδών. για το "Νέο Σχολείο" πεδίο: Πολιτισμός - Δραστηριότητες Τέχνης για την Υποχρεωτική Εκπαίδευση (πρόταση β')

Πρόγραμμα Σπουδών. για το Νέο Σχολείο πεδίο: Πολιτισμός - Δραστηριότητες Τέχνης για την Υποχρεωτική Εκπαίδευση (πρόταση β') 2011 Πρόγραμμα Σπουδών για το "Νέο Σχολείο" πεδίο: Πολιτισμός - Δραστηριότητες Τέχνης για την Υποχρεωτική Εκπαίδευση (πρόταση β') Τα προτεινόμενα Προγράμματα Σπουδών στηρίζονται σε σειρά δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΑΤΡΑ 2008 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Τμήμα ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΝΕΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΚΟΥΣΚΟΥ ΕΙΡΗΝΗ Α.Μ. 69 ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ανθεκτικότητα και ευελιξία, εκτιµά την ποικιλοµορφία των απόψεων και αυτό επειδή τα άτοµα µαθαίνουν από όλους και η εµπειρία µοιράζεται για χάρη της

ανθεκτικότητα και ευελιξία, εκτιµά την ποικιλοµορφία των απόψεων και αυτό επειδή τα άτοµα µαθαίνουν από όλους και η εµπειρία µοιράζεται για χάρη της ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ: ΤΟ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ ΤΟΥ ΠΜΣ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ» ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΖΑΜΠΕΡΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ «ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΟΑΕΔ» ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΜΑΡΙΑ ΒΑΪΝΑ, Καθηγήτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ Ανάδειξη χαρακτηριστικών του Βιώσιμου Σχολείου με την αξιοποίηση ιστολογίου The development of sustainable

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ 2014-2019. Φάση Β

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ 2014-2019. Φάση Β ξ 1 Πίνακας περιεχομένων Β.1. Εισαγωγή... 3 Β.1.1. Πλαίσιο Στόχων & Κατευθύνσεις Αναπτυξιακής Πολιτικής... 3 Β.2. Προκλήσεις & Φιλοδοξίες του Στρατηγικού Σχεδίου 2015 2109 Δήμου Αλιάρτου Θεσπιέων... 4

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΣΙΝΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΗΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΠΡΑΣΙΝΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΗΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΗΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγητές:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΤΕΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ A.M. 2595 ΕΠΟΠΤΗΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

[ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ]

[ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ] 2012 ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΔΟ [ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ] ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Αρ. Μητρώου 5009 Υπεύθυνος Καθηγητής: κ. Απλαδάς «Να εύχεσαι, να είναι μακρύς

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Μελέτη ΛΙΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗ. Επιβλέποντες καθηγητές: Ευαγγελία Γεωργιτσογιάννη Αικατερίνη Αντωνοπούλου ηµήτριος Ζµπάινος

Πτυχιακή Μελέτη ΛΙΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗ. Επιβλέποντες καθηγητές: Ευαγγελία Γεωργιτσογιάννη Αικατερίνη Αντωνοπούλου ηµήτριος Ζµπάινος Πτυχιακή Μελέτη Ο ρόλος της Μουσειακής Εκπαίδευσης µέσα από το πλαίσιο των Πολιτισµικών Μαθηµάτων και των Πολιτιστικών ραστηριοτήτων των προπτυχιακών και µεταπτυχιακών φοιτητών του τµήµατος Οικιακής Οικονοµίας

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη Από τη θεωρία στην πράξη

Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη Από τη θεωρία στην πράξη Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη Από τη θεωρία στην πράξη Τίτλοι πρωτοτύπων Fin Mogensen and Michela Mayer (Eds), ECO-schools trends and divergences. A comparative study on ECO-school development processes

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟ: ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ 1: 1.1 1.2 1.3 Ο 1.4 Η

ΠΡΩΤΟ: ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ 1: 1.1 1.2 1.3 Ο 1.4 Η ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ... 5 Προλογικό Σηµείωµα... 7 Εισαγωγή... 8 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ... 11 Κεφάλαιο 1: Εννοιολογικές ιασαφηνίσεις... 11 1.1 Γενικά... 11 1.2 Εννοιολογικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ. Οδηγός για τον εκπαιδευτικό ΟΜΑΔΑ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ-ΙΣΤΟΡΙΑ»

ΤΟΠΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ. Οδηγός για τον εκπαιδευτικό ΟΜΑΔΑ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ-ΙΣΤΟΡΙΑ» ΤΟΠΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Οδηγός για τον εκπαιδευτικό ΟΜΑΔΑ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ-ΙΣΤΟΡΙΑ» ΑΘΗΝΑ 2011 ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 2ο ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 2ο ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 2ο ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ» (ΕΠΕΑΕΚ) Υποπρόγραμμα 1 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Μέτρο

Διαβάστε περισσότερα

Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων

Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων Leonardo Partnership Project ΙΣΠΑΝΙΑ ASSOCIATION GRENADINE FOR THE INFORMATION, FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE NEW TECHNOLOGIES ΤΟΥΡΚΙΑ TÜRKİYE ÖRGÜN VE

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2007 13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1 2 3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΕΣΠΑ 2007 13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1 2 3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΣΠΑ 2007 13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1 2 3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.) Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

Διαπολιτισμικές δεξιότητες για όλους: Προετοιμασία για τη ζωή μέσα σ έναν ετερογενή κόσμο.

Διαπολιτισμικές δεξιότητες για όλους: Προετοιμασία για τη ζωή μέσα σ έναν ετερογενή κόσμο. Διαπολιτισμικές δεξιότητες για όλους: Προετοιμασία για τη ζωή μέσα σ έναν ετερογενή κόσμο. Εισαγωγή Josef Huber, Επικεφαλής του προγράμματος Pestalozzi Το περιεχόμενο και η καθημερινή πραγματικότητα του

Διαβάστε περισσότερα

. ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

. ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ . ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Στον Τοµέα Σπουδών Κοινωνικών Επιστηµών και Πολιτισµού οι φοιτητές υποχρεούνται να συλλέξουν: 15 ιδακτικές Μονάδες, επιλέγοντας 5 Μαθήµατα από τα προσφερόµενα,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ: ΤΟΜΟΣ Α: ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Αρχική Έκδοση Μάιος 2011

ΒΑΣΙΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ: ΤΟΜΟΣ Α: ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Αρχική Έκδοση Μάιος 2011 Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό κοινωνικό ταµείο ΕΣΠΑ 2007-13 \ Ε.Π. Ε& ΒΜ \ Α.Π. 1-2-3 «Μείζον Πρόγραµµα Επιµόρφωσης Εκπαιδευτικών στις 8 Π.Σ., 3 Π.Σ.Εξ., 2 Π.Σ.Εισ.» ΒΑΣΙΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ: ΤΟΜΟΣ Α: ΓΕΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Ε.Ε.Ε.Π.) ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Ε.Ε.Ε.Π.) ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Ε.Ε.Ε.Π.) ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ Διεθνές και Ευρωπαϊκό πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: Μιχαήλ Καλογιαννάκης. Ιδιότητα: Μέλος ΔΕΠ Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Κρήτης. Μιχαήλ Καλογιαννάκης

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: Μιχαήλ Καλογιαννάκης. Ιδιότητα: Μέλος ΔΕΠ Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Κρήτης. Μιχαήλ Καλογιαννάκης Πράξη: «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Σπουδών για το "Νέο Σχολείο"

Πρόγραμμα Σπουδών για το Νέο Σχολείο 2013 Πρόγραμμα Σπουδών για το "Νέο Σχολείο" πεδίο: Πολιτισμός - Αισθητική Παιδεία για την Υποχρεωτική Εκπαίδευση εισαγωγικά κείμενα Υπεύθυνος πεδίου: Μένης Θεοδωρίδης ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.) Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

«Το επαγγελματικό προφίλ του εκπαιδευτή ενηλίκων στην Ελλάδα: ζητήματα ανάπτυξης δεξιοτήτων τους στο χώρο εργασίας»

«Το επαγγελματικό προφίλ του εκπαιδευτή ενηλίκων στην Ελλάδα: ζητήματα ανάπτυξης δεξιοτήτων τους στο χώρο εργασίας» ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΙ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΕΧΝΗΣ ΣΤΗΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ : ΜΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ»

«ΟΙ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΕΧΝΗΣ ΣΤΗΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ : ΜΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ» ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΛΟΓΟΣ, ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» «ΟΙ ΨΗΦΙΑΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Μεσογειακή διατροφή και περιβάλλον»

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Μεσογειακή διατροφή και περιβάλλον» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Π.Μ.Σ. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Μεσογειακή

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Περιφερειακή Ανάπτυξη : Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Ο ρόλος της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Περιφερειακή Ανάπτυξη : Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η παρούσα εργασία έχει τίτλο «Ο Ρόλος της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Περιφερειακή Ανάπτυξη: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης». Εκπονήθηκε στο πλαίσιο του σεμιναρίου Ειδικά Θέματα Περιφερειακής

Διαβάστε περισσότερα