ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ"

Transcript

1 ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Εξάμηνα Φοίτησης: 8 Διδακτικές Μονάδες: 240 ΛΑΡΙΣΑ 2014

2 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 1. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2. ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 2.1. Μαθήματα Γενικής Υποδομής (ΜΓΥ) Aνατομική Ι Ανατομική ΙΙ Βιολογία Βιοχημεία Ι Χημεία Γενική Μικροβιολογία Εισαγωγή στους Η/Υ και στην Πληροφορική Εφαρμοσμένα Μαθηματικά - Βιοστατιστική Τεχνολογία Οργάνων Ιατρική Φυσική Φυσιολογία Ι Φυσιολογία ΙΙ 2.2. Μαθήματα Ειδικής Υποδομής (ΜΕΥ) Αιμοληψίες-Αιμοδοσία Αρχές Πληθυσμιακής Υγιεινής Ασφάλεια Εργαστηρίου - Πρώτες Βοήθειες Εφαρμογές της Βιοτεχνολογίας στην Ιατρική

3 Εφαρμογές Πληροφορικής στις Επιστήμες Υγείας Μεθοδολογία Έρευνας Βιοχημεία ΙΙ Ξένη Γλώσσα Ορολογία 2.3. Μαθήματα Ειδικότητας (ΜΕ) Αιματολογία Ι Αιματολογία ΙΙ Αιματολογία ΙΙΙ Ανοσολογία Γενική Ιστολογία Ιστολογική Τεχνική Ειδική Ιστολογία Ι - Κυτταρολογία Ειδική Ιστολογία ΙΙ - Ιστοπαθολογία Ιατρική Συστηματική Μικροβιολογία Ιολογία Κλινική Μικροβιολογία Κλινική Χημεία Ι Κλινική Χημεία ΙΙ Κλινική Χημεία ΙΙΙ Κλινική Χημεία ΙV Μυκητολογία - Παρασιτολογία Διασφάλιση Ποιότητας Εργαστηρίου Φαρμακολογία - Τοξικολογία

4 2.4. Μαθήματα Διοίκησης Οικονομίας Νομοθεσίας - Ανθρωπιστικών Σπουδών (ΔΟΝΑ) Εργασιακές Σχέσεις - Δεοντολογία Ψυχολογία Υγείας 3. ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΟΣΟΣΤΩΝ 4. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ και ΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

5 ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Το πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών (ΠΠΣ) του Τμήματος Ιατρικών Εργαστηρίων (ΙΕ) χαρακτηρίζεται από διεπιστημονική προσέγγιση, η οποία συνδυάζει το γνωστικό υπόβαθρο πολλών διαφορετικών επιστημονικών και τεχνολογικών κλάδων, ώστε οι πτυχιούχοι του Τμήματος να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες που θα εφαρμόσουν στα πάσης φύσεως ιατρικά εργαστήρια (μικροβιολογικά, παθολογοανατομικά, κυτταρολογικά, βιοχημικά, αιματολογικά, κ.ά.). Σε ένα σύγχρονο ιατρικό εργαστήριο, στο οποίο εξετάζονται πάσης φύσεως κλινικά δείγματα, κεντρικό ρόλο έχουν οι τεχνικές και οι μέθοδοι των ηλεκτρονικών υπολογιστών (Η/Υ). Παρακάτω παρουσιάζονται αναλυτικά τα περιγράμματα όλων των μαθημάτων του ΠΠΣ, με τυποποιημένη μορφή η οποία τηρείται για όλα τα μαθήματα. Τα μαθήματα παρουσιάζονται αλφαβητικά, αφού πρώτα χωρίζονται στις εξής κατηγορίες: Μαθήματα Γενικής Υποδομής (ΜΓΥ) Μαθήματα Ειδικής Υποδομής (ΜΕΥ) Μαθήματα Ειδικότητας (ΜΕ) Μαθήματα Διοίκησης, Οικονομίας, Νομοθεσίας και Ανθρωπιστικών Σπουδών (ΔΟΝΑ).

6 1. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Για κάθε μάθημα παρουσιάζονται στους αντίστοιχους πίνακες: οι Διδακτικές Μονάδες, οι εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας (Θεωρία και Εργαστήριο), το εξάμηνο σπουδών, ο τύπος και ο κωδικός του μαθήματος. Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα

7 A ΕΞΑΜΗΝΟ Α/Α ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. Τίτλος Μαθήματος Υ Ω/Ε ΔΜ Ω/Ε ΔΜ Ω/Ε ΔΜ Ιατρική Φυσική Υ Εφαρμοσμένα Μαθηματικά- Βιοστατιστική Υ Εισαγωγή στους Η/Υ και στην Πληροφορική Υ ,5 5 6, Χημεία Υ Βιολογία Υ ,5 5 6,5 Σύνολο B ΕΞΑΜΗΝΟ Α/Α ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. Τίτλος Μαθήματος Υ Ω/Ε ΔΜ Ω/Ε ΔΜ Ω/Ε ΔΜ Ανατομική Ι Υ 2 3,5 1 0, Φυσιολογία Ι Υ 2 3,5 1 0, Βιοχημεία Ι Υ 3 4,5 2 1, Γενική Μικροβιολογία Υ 3 4,5 2 1, Εφαρμογές Πληροφορικής στις Επιστήμες Υγείας Υ Ασφάλεια Εργαστηρίου- Πρώτες Βοήθειες Υ Σύνολο Γ ΕΞΑΜΗΝΟ Α/Α ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. Τίτλος Μαθήματος Υ Ω/Ε ΔΜ Ω/Ε ΔΜ Ω/Ε ΔΜ Ανατομική ΙΙ Υ 2 3,5 1 0, Φυσιολογία ΙΙ Υ 2 3,5 1 0, Βιοχημεία ΙΙ Υ 3 4,5 2 1, Γενική Ιστολογία- Ιστολογική Τεχνική Υ 3 4,5 2 1, Ιατρική Συστηματική Μικροβιολογία Υ Τεχνολογία Οργάνων Υ 3 4, Σύνολο 16 24,

8 Δ ΕΞΑΜΗΝΟ Α/Α ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. Τίτλος Μαθήματος Υ Ω/Ε ΔΜ Ω/Ε ΔΜ Ω/Ε ΔΜ Ειδική Ιστολογία Ι- Κυτταρολογία Υ 3 4,5 2 1, Ψυχολογία Υγείας Υ Κλινική Χημεία Ι Υ 3 4,5 2 1, Αιματολογία Ι Υ Κλινική Μικροβιολογία Υ ,5 5 5, Ξένη Γλώσσα-Ορολογία Υ ,5 3 3,5 Σύνολο Ε ΕΞΑΜΗΝΟ Α/Α ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. Τίτλος Μαθήματος Υ Ω/Ε ΔΜ Ω/Ε ΔΜ Ω/Ε ΔΜ Ειδική Ιστολογία ΙΙ- Ιστοπαθολογία Υ ,5 5 6, Αιμοληψίες-Αιμοδοσία Υ Κλινική Χημεία ΙΙ Υ ,5 5 6, Αιματολογία ΙΙ Υ Ιολογία Υ Μεθοδολογία Έρευνας Υ Σύνολο ΣΤ ΕΞΑΜΗΝΟ Α/Α ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. Τίτλος Μαθήματος Υ Ω/Ε ΔΜ Ω/Ε ΔΜ Ω/Ε ΔΜ Ανοσολογία Υ 3 4, , Κλινική Χημεία ΙΙΙ Υ 3 4, , Αιματολογία ΙΙΙ Υ 3 4, , Διασφάλιση ποιότητας εργαστηρίου Υ Εφαρμογές της Βιοτεχνολογίας στην Ιατρική Υ 3 4, ,5 Σύνολο

9 Ζ ΕΞΑΜΗΝΟ Α/Α ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. Τίτλος Μαθήματος Υ Ω/Ε ΔΜ Ω/Ε ΔΜ Ω/Ε ΔΜ Φαρμακολογία Τοξικολογία Υ 3 4, , Μυκητολογία - Παρασιτολογία Υ Kλινική Χημεία IV Υ 3 4, , Εργασιακές Σχέσεις- Δεοντολογία Υ Αρχές Πληθυσμιακής Υγιεινής Υ Σύνολο Η' ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΜ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ: 10 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: 20 ΣΥΝΟΛΟ: 30 ΔΜ = Διδακτικές Μονάδες Ω/Ε = Ώρες ανά Εβδομάδα Κ.Α. = Κωδικός Μαθήματος Όταν ένα μάθημα περιέχει θεωρία και εργαστήριο θεωρείται ΜΕΙΚΤΟ

10 2. ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Μαθήματα Γενικής Υποδομής (ΜΓΥ) Για κάθε μάθημα παρουσιάζονται στους αντίστοιχους πίνακες: οι Διδακτικές Μονάδες, οι εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας, το εξάμηνο σπουδών, ο τύπος και ο κωδικός του μαθήματος. Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα

11 ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ Ι ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ Σκοπός του μαθήματος είναι να διδαχθούν οι φοιτητές τις βασικές έννοιες της κατασκευής του ανθρωπίνου σώματος, δηλαδή τη σύνθεση, το σχήμα, το μέγεθος, τη μορφή και τη θέση των ιστών και οργάνων, καθώς και την τοπογραφική και λειτουργική σχέση μεταξύ τους. Η διδασκαλία του μαθήματος στοχεύει στην παροχή των απαραίτητων βασικών γνώσεων τόσο της Περιγραφικής, όσο και της Εφαρμοσμένης Ανατομικής, με σκοπό την πρακτική εφαρμογή τους στην Εργαστηριακή και Κλινική Ιατρική, δεδομένου ότι η Ανατομική αποτελεί το θεμέλιο επί του οποίου οικοδομείται η όλη Ιατρική επιστημονική κατάρτιση. ΘΕΩΡΙΑ: Εισαγωγή. Τι είναι ανατομική; Σημαντικοί ανατομικοί όροι. Τοπογραφική και συστηματική προσέγγιση. Όργανα και συστήματα οργάνων: Αναπνευστικό, Πεπτικό, Ουροποιητικό, Γεννητικό σύστημα (άρρενος και θήλεος), Μαστός, Ενδοκρινείς αδένες και Κυκλοφορικό (καρδιά και αγγεία). Περιγραφή της μακροσκοπικής μορφολογίας και κατασκευής των οργάνων των παραπάνω συστημάτων του ανθρώπου καθώς και της τοπογραφικής θέσης και σχέσης αυτών. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: Επίδειξη των οργάνων και των συστημάτων του θεωρητικού μέρους σε προπλάσματα. Άσκηση των φοιτητών σε προπλάσματα για την καλύτερη κατανόηση της κατασκευής, της μορφολογίας, της τοπογραφικής θέσης και σχέσης των οργάνων και των συστημάτων του ανθρώπινου οργανισμού. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: 1. Drake RL, Vogl W, Mitchell AWM: «Gray s Ανατομία», Τόμοι 1 και 2, Εκδόσεις Πασχαλίδης, Αθήνα Netter F. Άτλας Βασικών Ιατρικών Επιστημών. 3η εκδ. Εκδόσεις Παχαλίδης, Frick Η., Leonhardt Η., Strack D. : "Γενική Ανατομία - Ειδική Ανατομία", Παρισιάνος, Kahle W., Leonhardt Η., Platzer W. : "Εγχειρίδιο Ανατομικής του Ανθρώπου με έγχρωμο Άτλαντα", Λίτσας, Αθήνα, Sobotta "Atlas der Anatomie des Menschen", Παρισιάνος, Ellis Η: "Clinical Anatomy", 8th edition, Blackwell Scientific Publication, Oxford, 1992.

12 ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ ΙΙ ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ Σκοπός του μαθήματος είναι να διδαχθούν οι φοιτητές τις βασικές έννοιες της κατασκευής του ανθρωπίνου σώματος, δηλαδή τη σύνθεση, το σχήμα, το μέγεθος, τη μορφή και τη θέση των ιστών και οργάνων, καθώς και την τοπογραφική και λειτουργική σχέση μεταξύ τους. Η διδασκαλία του μαθήματος στοχεύει στην παροχή των απαραίτητων βασικών γνώσεων τόσο της Περιγραφικής, όσο και της Εφαρμοσμένης Ανατομικής, με σκοπό την πρακτική εφαρμογή τους στην Εργαστηριακή και Κλινική Ιατρική, δεδομένου ότι η Ανατομική αποτελεί το θεμέλιο επί του οποίου οικοδομείται η όλη Ιατρική επιστημονική κατάρτιση. ΘΕΩΡΙΑ: Νευρικό σύστημα, Αισθητήρια όργανα, Δικτυοενδοθηλιακό σύστημα. Περιγραφή της μακροσκοπικής μορφολογίας και κατασκευής των οργάνων των παραπάνω συστημάτων του ανθρώπου καθώς και της τοπογραφικής θέσης και σχέσης αυτών. Οστεολογία: προέλευση, σύσταση, κατάταξη των οστών ανάλογα με τη μορφολογία τους. Περιγραφή των οστών. Συνδεσμολογία: γενικά περί αρθρώσεων. Μυολογία: γενικά περί μυών, περιγραφή των σκελετικών μυών, επικουρικά μόρια μυών. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: Επίδειξη των οργάνων και των συστημάτων του θεωρητικού μέρους σε προπλάσματα. Άσκηση των φοιτητών σε προπλάσματα για την κατανόηση της κατασκευής, της μορφολογίας, της τοπογραφικής θέσης και σχέσης των οργάνων των συστημάτων του θεωρητικού μέρους. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: 1) Drake RL, Vogl W, Mitchell AWM: «Gray s Ανατομία», Τόμοι 1 και 2, Εκδόσεις Πασχαλίδης, Αθήνα ) Netter F. Ατλας Βασικών Ιατρικών Επιστημών. 3η εκδ. Εκδόσεις Παχαλίδης, ) Frick Η., Leonhardt Η., Strack D. : "Γενική Ανατομία - Ειδική Ανατομία", Παρισιάνος, ) Kahle W., Leonhardt Η., Platzer W. : "Εγχειρίδιο Ανατομικής του Ανθρώπου με έγχρωμο Άτλαντα", Λίτσας, Αθήνα, ) Sobotta "Atlas der Anatomie des Menschen", Παρισιάνος, ) Ellis Η: "Clinical Anatomy", 8th edition, Blackwell Scientific Publication, Oxford, ) Arey, L. Β.: Developmental Anatomy, 7th edition, W. Β. Saunders Co., Philadelphia and London, 1974

13 ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ Το μάθημα αποσκοπεί να καταστήσει τους σπουδαστές ικανούς να: Α) κατανοήσουν τις βασικές θεωρίες και αρχές της βιολογίας. Β) κατανοήσουν βασικές έννοιες των τρόπων κληρονομικότητας. Γ) είναι γνώστες επιμέρους βασικών θεμάτων, όπως της κυτταρικής διαίρεσης, του κεντρικού δόγματος της βιολογίας, κ.α.. Θεωρία Εισαγωγή στο κύτταρο και τα συστατικά του Χημική σύσταση του κυττάρου Οργάνωση των προκαρυωτικών και ευκαρυωτικών κυττάρων, ιών Χαρακτηριστικά ζωικών κυττάρων (και διαφορές με φυτικά κύτταρα) Δομή και λειτουργίες κυτταρικής μεμβράνης Βιοενεργειακά συστήματα μετατροπές ενέργειας στα κύτταρα Το γενετικό υλικό Μοριακή γενετική (δόγμα βιολογίας) Κύκλος ζωής του κυττάρου - Κυτταρική διαίρεση Μίτωση και Μείωση Τρόποι κληρονομικότητας Γονιδιακές μεταλλάξεις χρωμοσωμικές ανωμαλίες Γενετική μηχανική Αναζήτηση πληροφορίας σε βιολογικές βάσεις δεδομένων Εργαστήριο 1. Μικροσκοπία και μικροσκοπική παρατήρηση. 2. Χειρισμός και μικροσκοπική παρατήρηση βακτηρίων. 3. Τα Πρώτιστα. 4. Οι Μύκητες. 5. Οι ιστοί των ζωικών οργανισμών. 6. Καρυότυπος, κ.α. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. HARPER S εικονογραφημένη ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ. Robert K. Murray Kathleen M. Botham Victor W. Rodwell - David A. Bender Peter J. Kennelly P. Anthony Weil. Συντονισμός Γενική Επιμέλεια: Αθανάσιος Γ. Παπαβασιλείου. Επιμέλεια Ελληνικής Έκδοσης: Δημήτριος Γαλάρης, Διονύσιος Δράϊνας, Ευάγγελος Καβουκόπουλος, Δημήτριος Καλπαξής, Ειρήνη Κοϊδου, Γεώργιος Κολιάκος, Αλέξανδρος

14 Κορτσάρης, Σοφία Μπονάνου Τζεδάκη, Λευκοθέα Ντόβα, Γεώργιος Παπαγεωργίου, Άγγελος Παπαϊωάννου, Αγγελική Παπαπαναγιώτου, Παναγιώτης Πλαγεράς, Γεώργιος Σίμος, Χρήστος Στουρνάρας, Διονύσιος Συνετός, Θεόδωρος Φώτσης. Εκδόσεις: Π. Χ. Πασχαλίδης (2011). 2. Biology, P.H. Raven, G.B. Johnston, J.B. Losos, K.A. Mason & S.R. Singer 8 th ed., McGraw-Hill, Bruce Alberts κ.α. Εκδόσεις Πασχαλίδης

15 ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ Ι ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ Το μάθημα έχει στόχο την παροχή των αναγκαίων γνώσεων για την κατανόηση της βασικής λειτουργίας του μεταβολισμού, καθώς επίσης και της προσέγγισης και κατανόησης των μεθόδων μελέτης και ανάλυσης των διαφόρων βιοχημικών φαινομένων.. Θεωρία Βιοστοιχεία και βιοχημικοί παράγοντες Πρωτεΐνες, Υδατάνθρακες, Λιπίδια, Νουκλεϊκά Οξέα, Ορμόνες, Βιταμίνες. Μεταβολισμός. Μεταβολισμός Πρωτεϊνών και Αμινοξέων. Μεταβολισμός Νουκλεοτιδίων. Μεταβολισμός λιπιδίων. Μεταβολισμός υδατανθράκων. Συντονισμός του Διάμεσου Μεταβολισμού και η Ολοκλήρωσή του. Εργαστήριο Οργάνωση και Εξοπλισμός Βιοχημικού Εργαστηρίου. Βιοχημικές εργαστηριακές μέθοδοι. Ρυθμιστικά Διαλύματα Μέτρηση ρη. Ογκομέτρηση, Αρχές Φασματοφωτομετρίας - φασματοσκοπίας. Ατομική Απορρόφηση, Αρχές Χρωματογραφίας Αρχές Ηλεκτροφόρησης, Φλωγοφωτομετρίας, Νεφελομετρίας, κ.α. Αλυσιδωτή Αντίδραση Πολυμεράσης, κ.α. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: 1. Πλαγεράς Π. Παπαϊωάννου Α.. Βασικά Θέματα Βιοχημείας. Εκδόσεις Πασχαλίδης, Broken Hill Publishers LTD, Παπαϊωάννου Α. & Πλαγεράς Π. Ειδικά Θέματα Βιοχημείας. Εκδόσεις Πασχαλίδης, Broken Hill Publishers LTD, Harper s Εικονογραφημένη Βιολογική Χημεία. Εκδόσεις Π.Χ. Πασχαλίδης. 4. Lehninger. Βασικές Αρχές Βιοχημείας, Τόμος 1, 2 & 3. Nelson D.L. & Cox M.M.,. Εκδόσεις Π.Χ. Πασχαλίδη. 5. Marshall W. Κλινική Χημεία. Εκδόσεις Π.Χ. Πασχαλίδης.

16 ΓΕΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΣ Το μάθημα έχει σκοπό να φέρει τους φοιτητές σε πρώτη επαφή με τα εργαστήρια Μικροβιολογίας, να μάθουν τη λειτουργία των οργάνων, να μάθουν την παρασκευή χρωστικών και τέλος να μάθουν όλες τις τεχνικές των χρώσεων που εφαρμόζονται στη Μικροβιολογία καθώς επίσης και τρόπους αποστείρωσης, τρόπους ζύγισης και λειτουργίας ζυγών. ΘΕΩΡΙΑ: Ιστορία της επιστήμης της Μικροβιολογίας από την πρώτη παρατήρηση των Μικροοργανισμών με το μικροσκόπιο από τον Anton Van Leeuwenhoek, έως τους θεμελιωτές της επιστήμης Luis Pasteur και Robert Koch, και έως σήμερα. Κλάδοι της μικροβιολογίας (Βακτηριολογία, Παρασιτολογία, Μυκητολογία, Ιολογία, Ανοσολογία). Μορφολογία-λειτουργίαβιολογία ταξινόμηση και ονοματολογία των μικροοργανισμών. Ομοιότητες και διαφορές προκαρυωτικών και ευκαρυωτικών κυττάρων. Βιολογικές λειτουργίες. Μεταβολισμός μικροοργανισμών. Θρεπτικά υποστρώματα για την ανάπτυξη και καλλιέργεια των μικροοργανισμών. Παρασκευή - Αποστείρωση. In vitro μελέτη της καμπύλης ανάπτυξης των βακτηρίων. Γενετική των μικροοργανισμών (βακτηρίων - ιών) και εφαρμογές στην Βιοτεχνολογία, την Ιατρική και τις βιομηχανίες φαρμάκων και τροφίμων. Μικροβιακά οικοσυστήματα και εφαρμογές στην προστασία του περιβάλλοντος. Φυσιολογική μικροβιακή χλωρίδα του ανθρώπου (Human Microbiome Project). ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: Ασφάλεια στα μικροβιολογικά εργαστήρια. Φωτομικροσκόπιο - Μέγεθος αντικειμένων. Ασηπτική μέθοδος εργασίας. Μέθοδοι εμβολιασμού. Ανάπτυξη καθαρής καλλιέργειας από μικτό πληθυσμό μικροοργανισμών. Απλές χρώσεις βακτηρίων. Άμεσες - Έμμεσες. Χρώση Gram. Χρώση Ziehl Neelsen. Καταμέτρηση βακτηρίων σε εναιώρημα με απευθείας μικροσκόπηση. Καταμέτρηση βακτηρίων σε εναιώρημα με μέτρηση της θολερότητας του εναιωρήματος. Καταμέτρηση βακτηρίων σε δείγμα με τη μέθοδο των διαδοχικών αραιώσεων. Αξιολόγηση αντιμικροβιακής δράσης απολυμαντικών και αντισηπτικών. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. Μαυρίδου Α., Καμπούρης Μ., «ΓΕΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ», Ιατρικές Εκδόσεις Π.Χ. Πασχαλίδης, Mims C., Playfair J., Roitt I., Wakelin D., Williams R., «ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ», Ιατρικές Εκδόσεις Π.Χ. Πασχαλίδης, 2010.

17 3. «ΓΕΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ», Μπεζιρτζόγλου Ε,.., E^. Παρισιάνου Α.Ε., «ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑ», Βασικές Αρχές, Barrett James T., Εκδόσεις Παρισιάνου Α.Ε., MICROBIOLOGY: AN INTRODUCTION, Tortora, Funke and Case, 2013 (Free on the Internet). 6. BERGEY S MANUAL OF DETERMINATIVE BACTERIOLOGY, 7th Edition, 2013 (Free on the Internet). 7. THE PROKARYOTES: A HANDBOOK ON THE BIOLOGY OF BACTERIA, Volume 1 to 7, 2013 (Free on the Internet). 8. FUNDAMENTAL PRINCIPLES OF BACTERIOLOGY, A.J. Salle, 2013 (Free on the Internet). 9. PERFORMANCE STANDARDS FOR ANTIMICROBIAL DISK SUSCEPTIBILITY TESTS; APPROVED STANDARD, Eleventh Edition, CLSI, 2012 (Free on the Internet).

18 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ Η/Υ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός του μαθήματος είναι, αφ' ενός μεν να εισαγάγει τους φοιτητές στην λειτουργία και την τεχνολογία των υπολογιστών (σε βάθος που αντιστοιχεί στο γνωστικό τους αντικείμενο), αφ' εταίρου δε να τους δώσει την ευκαιρία να αποκτήσουν δεξιότητες στον χειρισμό των υπολογιστών καθώς και να ασκηθούν σε απαραίτητες εφαρμογές για την σύνταξη και παρουσίαση επιστημονικού κειμένου όπως και σε εφαρμογές για επεξεργασία αριθμητικών δεδομένων. ΘΕΩΡΙΑ: 1. Τα μέρη ενός υπολογιστικού συστήματος, hardware, συσκευές εισόδου - εξόδου, λογισμικό. 2. Δυαδικά δεδομένα, μνήμη, επεξεργασία, αποθηκευτικά μέσα. 3. Ανοιχτό λογισμικό 4. Βάσεις δεδομένων και συστήματα διαχείρισης. 5. Διαδίκτυο, τρόπος λειτουργίας, δυνατότητες. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: Στη διάρκεια των εργαστηριακών ασκήσεων οι φοιτητές ασκούνται σε χειρισμούς του λειτουργικού συστήματος Windows καθώς και σε χρήσιμα εργαλεία του MS Office όπως το Word, Excel, Access, PowerPoint, στο Adobe Photoshop αλλά και στο Διαδίκτυο. 1. Λειτουργικό σύστημα Windows Word, σύνταξη-επεξεργασία κειμένου, πίνακες περιεχομένων, equation editor. 3. Word, πίνακες. 4. Excel, χειρισμός, Συναρτήσεις. 5. Excel, Γραφικές παραστάσεις, Μερικά Αθροίσματα 6. Access. 7. Επεξεργασία εικόνας, Adobe Photoshop. 8. Υπηρεσίες του Διαδικτύου, προγράμματα πλοήγησης, μηχανές αναζήτησης. 9. PowerPoint, αναζήτηση επιστημονικής βιβλιογραφίας στο Διαδίκτυο, Pubmed, ScienceDirect.

19 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. Norton Peter (2003): «Εισαγωγή στους Υπολογιστές». Εκδόσεις Τζιόλα, Θεσσαλονίκη. 2. Τσουρόπλης Α.Γ. και Κλημόπουλος Α.Σ., (2005): «Εισαγωγή στην Πληροφορική». Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών, Αθήνα.

20 ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ - ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΣ Σκοπός του μαθήματος είναι να γνωρίσουν οι φοιτητές τις Στατιστικές Μεθόδους και την εφαρμογή τους στο κλινικό εργαστήριο (π.χ. Διαδικασία ελέγχου ποιότητας, Προσδιορισμός διαστημάτων αναφοράς, Κλινικά όρια αποφάσεων). Κατανομές πληθυσμών, Δείγματα, Κατανομές συχνοτήτων, Περιγραφή δεδομένων, Γραφικές μέθοδοι (Ραβδογράμματα, Ιστογράμματα, κα.), Αριθμητικοί στατιστικοί δείκτες ή μέτρα Κεντρικής τάσης (Μέση τιμή, Διάμεσος, Επικρατούσα τιμή), Διασπορά (Εκατοστημόρια ή ποσοστιαία σημεία, Διακύμανση ή Διασπορά, Τυπική απόκλιση), Μέτρα της διασποράς (Έκταση ή εύρος, Διακύμανση Διασπορά, Τυπική απόκλιση, Συντελεστής διακύμανσης). Εκτιμητική, Εκτίμηση σε σημείο, Εκτίμηση σε διαστήματα εμπιστοσύνης, Διάστημα εμπιστοσύνης για τη μέση τιμή (μεγάλα δείγματα), Διάστημα εμπιστοσύνης για τη μέση τιμή (μικρά δείγματα), Διάστημα εμπιστοσύνης για τη διασπορά (μεγάλα και μικρά δείγματα), Διάστημα εμπιστοσύνης για τη διαφορά μέσων, Διάστημα εμπιστοσύνης για τη διαφορά μέσων ζευγαρωτών δειγμάτων, Διάστημα εμπιστοσύνης για τον λόγο των διασπορών δύο κανονικών πληθυσμών. Δοκιμασία υποθέσεων (έλεγχος σημαντικότητας), Μηδενική υπόθεση - Εναλλακτική υπόθεση, Σφάλμα 1ου είδους (α), Σφάλμα 2ου είδους (β), Έλεγχος για τη μέση τιμή μ (μεγάλα δείγματα), Έλεγχος για τη μέση τιμή μ (μικρά δείγματα), Έλεγχος για διαφορά δύο μέσων τιμών (μεγάλα δείγματα), Έλεγχος για τη διαφορά δύο μέσων τιμών (μικρά δείγματα), Έλεγχος σημαντικότητας για τη σύγκριση μέσων τιμών κατά ζεύγη, Έλεγχος σημαντικότητας για τη διασπορά, Σύγκριση των διασπορών δύο πληθυσμών. Ανάλυση της διακύμανσης (anova), Πίνακας ανάλυσης διασποράς. Μη παραμετρικές δοκιμασίες, Δοκιμασία προσήμου (sign test), Δοκιμασία ομογένειας (Kolmogorov Smirnov), Αθροίσματα τάξεων (rank sum test), Δοκιμασία Wilcoxon, Δοκιμασία Mann-Whithey, Δοκιμασία Kruskal-Wallis. Ποιοτικά δεδομένα, Κατηγορίας Διάταξης, Σύγκριση αναλογίας ενός δείγματος με κάποια άλλη, Σύγκριση αναλογιών δύο ανεξαρτήτων

21 δειγμάτων, Σύγκριση αναλογιών δύο δειγμάτων κατά ζεύγη, Ανάλυση χ 2, Σύγκριση αναλογιών s δειγμάτων με κατηγορίες, Ανάλυση χ 2. Απλή γραμμική παλινδρόμηση - συσχέτιση, Μέθοδος ελαχίστων τετραγώνων, Τυπικό σφάλμα της εκτίμησης, Τυπικό σφάλμα για το b, Τυπικό σφάλμα για το a, Συντελεστής συσχέτισης, Διάστημα εμπιστοσύνης, Διάστημα πρόβλεψης, Δοκιμασία ανεξαρτησίας, Δοκιμασία μη συσχέτισης. Διαστήματα αναφοράς και κλινικά όρια λήψης αποφάσεων, Σχέδιο πρωτοκόλλου για τον προσδιορισμό Διαστημάτων Αναφοράς, Παραδείγματα πιθανών κριτηρίων αποκλεισμού, Παραδείγματα πιθανών παραγόντων ομαδοποίησης, Μεταβλητές Προ-Ανάλυσης, Προπαρασκευή του υποκειμένου, Λήψη του δείγματος, Χειρισμός του δείγματος, Χαρακτηριστικά των αναλυτικών μεθόδων. Στατιστικά πακέτα (π.χ. Statistica, SPSS, Minitab, κα.). ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Βιοστατιστική, Β.Γ. Σταυρινός, Δ.Β.Παναγιωτάκος, Εκδόσεις Gutenberg, Βιοστατιστική Δ.Τριχόπουλος, Α. Τζώνου, Κ. Κατσουγιάννη, Εκδόσεις Παρισιάνου ΑΕ

22 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΣ Το μάθημα σκοπό έχει να δώσει στους φοιτητές τη δυνατότητα να κατανοήσουν τις αρχές και τον τρόπο λειτουργίας των τεχνολογικών μέσων που έχει στη διάθεσή της σήμερα η ιατρική επιστήμη. Εκτός από το θεωρητικό υπόβαθρο θα αποκτήσουν και μία πρώτη εμπειρία πάνω στη χρήση των οργάνων και μηχανημάτων όπως αυτή γίνεται από εξειδικευμένο προσωπικό σε Νοσοκομεία και διάφορα Ιατρικά Εργαστήρια. ΘΕΩΡΙΑ Ογκομετρία και σταθμική ανάλυση, Ηλεκτροχημεία και εφαρμογές στην κλινική πράξη, Φασματοσκοπία και εφαρμογές στην κλινική πράξη, Φυγοκέντρηση και εφαρμογές στην κλινική πράξη, Ποτενσιομετρία και εφαρμογές στην κλινική πράξη, Εκχύλιση και εφαρμογές στην κλινική πράξη, Εκχύλιση και εφαρμογές στην κλινική πράξη, Χρωματογραφία και εφαρμογές στην κλινική πράξη, Κινητικές μέθοδοι ανάλυσης. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Aρχές λειτουργίας και εφαρμογές: Πεχαμέτρου και συναφών οργάνων που φέρουν ειδικά ηλεκτρόδια για την μέτρηση διαφόρων ιόντων, ηλεκτρολυτών κ.λ.π. Μικροσκοπίων κοινών και αντίθετης φάσης και φθορισμού. Ηλεκτρονικών μικροσκοπίων Φωτομέτρων ημιδιαφανούς περιβάλλοντος [κοινά φωτόμετρα], Φωτομέτρων θολερού περιβάλλοντος [θολερομετρία, νεφελομετρία], Φωτομέτρων φθορισμού. Φασματοφωτομέτρων παντός τύπου. Συσκευές ατομικής εκπομπής [φλογοφωτομετρία] και ατομικής απορρόφησης. Συσκευές φυγοκέντρησης και υπερφυγοκέντρησης. Ηλεκτροφορητικών συσκευών χαμηλής και υψηλής τάσης. Συσκευές αλληλούχισης DNA (DNA sequencers). Τεχνικές, χρωματογραφικής ανάλυσης, Χρωματογραφία στήλης, λεπτής στιβάδας, κατανομής και υγρής χρωματογραφίας [HPLC].

23 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Σύγχρονες Μέθοδοι στη Χημική Ανάλυση. Βολιώτης Σταύρος. Εκδόσεις Γ.Α. Πνευματικός, Ενόργανη Ανάλυση. Χατζηϊωάννου Θ.Π., Κούππαρη Μ.Α. Πανεπιστήμιο Αθηνών Π. Πλαγεράς, Α. Γεροβασίλη & Α. Παπαϊωάννου, Εφαρμογές Μοριακής Διαγνωστικής, Εκδόσεις Πασχαλίδης (2012).

24 ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΣ Το μάθημα αποσκοπεί σε μία εισαγωγή στις βασικές γνώσεις φυσικής που θα αποτελέσουν τη βάση ώστε οι σπουδαστές να κατανοήσουν αργότερα άλλα πιο εξειδικευμένα μαθήματα του προγράμματος σπουδών. Βασικές έννοιες μηχανικής (με τυπικά εργαστήρια: μονοδιάστατη κίνηση, διατήρηση της ορμής, δύναμη και επιτάχυνση). Βασικές έννοιες ηλεκτρομαγνητισμού και ηλεκτρικών κυκλωμάτων (με τυπικά εργαστήρια: μέτρηση αντίστασης με αμπερόμετρο και βολτόμετρο, νόμος του Joule, μέτρηση ειδικού φορτίου ηλεκτρονίου, μέτρηση αγωγιμότητας ηλεκτρολυτικού διαλύματος). Βασικές έννοιες οπτικής (με τυπικά εργαστήρια: οπτική φασματοσκοπία, χαρακτηριστικά Laser). Βασικές έννοιες ραδιενεργών υλικών και ιοντιζουσών ακτινοβολιών (με τυπικά εργαστήρια: απαριθμητής Geiger- Muller I, απαριθμητής Geiger-Muller Π, μέτρηση ραδονίου, μέτρηση χρόνου ζωής Θορονίου). ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. Αχιλλέας Ζαχαρούλης, Εργαστηριακές Ασκήσεις Φυσικής, Τόμος Ι και ΙΙ, Μακεδονικές Εκδόσεις, 4 η Εκδοση (2004). 2. Φ. Βοσνιάκου - Αρχές Μοντέρνας Φυσικής - Διόσκουροι, Θεσ/νίκη (1980). 3. K. FORD - Κλασσική και σύγχρονη Φυσική (1980).

25 ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ Ι ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ Εκμάθηση των λειτουργιών του ανθρώπινου οργανισμού. Βασικές αρχές της λειτουργίας του ανθρώπινου οργανισμού-ομοιόσταση, ανάδραση, τρόποι μετάδοσης πληροφοριών. Στοιχεία από τη φυσιολογία του κυττάρου. Αίμα και λειτουργίες του. Αναπνοή. Κυκλοφορία-καρδιά και περιφερειακή κυκλοφορία. Λέμφος και λεμφικό σύστημα. Οξεοβασική ισορροπία. Νεφροί και ουροποιητικό σύστημα. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1) Linda S. Kostanzo. Φυσιολογία. Εκδ. Λαγός, ) Barrett K. Barman S., Boltano S., Brooks J. Ganong's Ιατρική Φυσιολογία. BROKEN HILL PUBLISHERS, ) McGeown J. Συνοπτική Φυσιολογία του ανθρώπου. Εκδ. Πασχαλίδης, ) Mulroney S., Myers A. Βασικές αρχές Φυσιολογίας του Ανθρώπου. Εκδ. Πασχαλίδης, ) Vander A., Sherman J., Luciano D., Tσακόπουλος Μ.: «Φυσιολογία του Ανθρώπου», Ιατρικές Εκδόσεις Π.Χ. Πασχαλίδη, Έκδοση 8η, Αθήνα ) Berne R, Levy M: «Αρχές Φυσιολογίας», Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο ) Σ. Πλέσσας, Ε. Κανέλλος, Φυσιολογία του Ανθρώπου, ) Λυμπέρη, Μ. Μαξιμιάδης, Κ. Ρουκάς, Εργαστηριακές Ασκήσεις Φυσιολογίας, 1994.

26 ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙ ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΣ Εκμάθηση των λειτουργιών του ανθρώπινου οργανισμού. Νευρικό σύστημα-λειτουργία, οργάνωση και λειτουργίες του. Μυϊκό σύστημαδομή και λειτουργίες του. Λειτουργίες αισθητηρίων οργάνων. Πεπτικό σύστημα. Λειτουργίες ενδοκρινών αδένων-ρόλος των ορμονών. Φυσιολογία της αναπαραγωγής. Μεταβολισμός και θερμορρύθμιση. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1) Linda S. Kostanzo. Φυσιολογία. Εκδ. Λαγός, ) Barrett K. Barman S., Boltano S., Brooks J. Ganong's Ιατρική Φυσιολογία. BROKEN HILL PUBLISHERS, ) McGeown J. Συνοπτική Φυσιολογία του ανθρώπου. Εκδ. Πασχαλίδης, ) Mulroney S., Myers A. Βασικές αρχές Φυσιολογίας του Ανθρώπου. Εκδ. Πασχαλίδης, ) Vander A., Sherman J., Luciano D., Tσακόπουλος Μ.: «Φυσιολογία του Ανθρώπου», Ιατρικές Εκδόσεις Π.Χ. Πασχαλίδη, Έκδοση 8η, Αθήνα ) Berne R, Levy M: «Αρχές Φυσιολογίας», Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο ) Σ. Πλέσσας, Ε. Κανέλλος, Φυσιολογία του Ανθρώπου, ) Λυμπέρη, Μ. Μαξιμιάδης, Κ. Ρουκάς, Εργαστηριακές Ασκήσεις Φυσιολογίας, 1994

27 ΧΗΜΕΙΑ ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΣ Το μάθημα αποτελεί εισαγωγή στις βασικές αρχές της Ανόργανης Χημείας, της Φυσικοχημείας και της Οργανικής Χημείας, οι οποίες συνιστούν το απαραίτητο υπόβαθρο, μεταξύ άλλων, για την κατανόηση της Βιοχημείας και της Κλινικής Χημείας. Το μάθημα αποσκοπεί να καταστήσει τους σπουδαστές ικανούς σε βασικές γνώσεις Χημείας και στην εφαρμογή τους στην εξαγωγή αποτελεσμάτων επί προβλημάτων τυπικών χημικών αντιδράσεων. Επίσης, να γνωρίσουν την συμπεριφορά διαφόρων χημικών ενώσεων αλλά κυρίως των βασικών οργανικών ενώσεων και συμπλόκων ενώσεων του ανθρώπινου οργανισμού και ορισμένες εργαστηριακές τεχνικές του χημικού εργαστηρίου. ΘΕΩΡΙΑ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ, ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ, ΧΗΜΙΚΟΣ ΔΕΣΜΟΣ, ΣΥΜΠΛΟΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ, ΔΙΑΜΟΡΙΑΚΕΣ ΕΛΚΤΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ, ΟΞΕΑ ΚΑΙ ΒΑΣΕΙΣ, ΥΓΡΑ, ΣΤΕΡΕΑ, ΚΑΙ ΑΕΡΙΑ, ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΘΕΡΜΟΧΗΜΕΙΑ, ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΩΝ, ΦΩΤΟΧΗΜΕΙΑ, ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ, ΟΞΕΙΔΩΣΗ ΑΝΑΓΩΓΗ, ΣΥΝΤΑΞΗ, ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΙ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ. ΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ. ΣΤΕΡΕΟΧΗΜΕΙΑ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΘΕΩΡΙΕΣ, ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ, ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑΣ, ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ, ΑΛΚΑΝΙΑ, ΚΥΚΛΟΑΛΚΑΝΙΑ, ΑΛΚΕΝΙΑ, ΑΛΚΑΔΙΕΝΙΑ, ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ, ΑΛΚΥΛΑΛΟΓΟΝΙΔΙΑ, ΑΝΟΡΓΑΝΟΙ ΕΣΤΕΡΕΣ, ΧΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΒΕΝΖΟΛΙΟΥ ΚΑΙ ΟΜΟΛΟΓΩΝ. ΠΟΛΥΠΗΡΥΝΙΚΕΣ ΑΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ, ΑΛΚΟΟΛΕΣ, ΑΙΘΕΡΕΣ, ΑΜΙΝΕΣ, ΚΑΡΒΟΝΥΛΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ, ΚΑΡΒΟΞΥΛΙΚΑ ΟΞΕΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΑ, ΕΤΕΡΟΚΥΚΛΙΚΕΣ ΑΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ, ΛΙΠΙΔΙΑ, ΙΣΟΠΡΕΝΟΕΙΔΕΙΣ ΕΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΑΚΧΑΡΑ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Κανόνες ασφάλειας στο χημικό εργαστήριο, αντιδραστήρια και σκεύη. Παρασκευή διαλυμάτων,. Μέτρηση του ph. Ρυθμιστικά διαλύματα. Εισαγωγή στην χημική ανάλυση, ογκομετρία εξουδετέρωσης, ιοντικές ιδιότητες αμινοξέων. Φασματοφωτομετρία.

28 Κινητική ενζυμικών αντιδράσεων. Εργαστηριακές τεχνικές (Ανάδευση, Θέρμανση, Ψύξη, Δημιουργία κενού, Διήθηση, Φυγοκέντρηση, Ξήρανση, Ταυτοποίηση και Έλεγχος καθαρότητας). Μέθοδοι καθαρισμού ενώσεων: α) Εισαγωγή στην εκχύλιση, β) Απλή απόσταξη, γ) Κλασματική απόσταξη, δ) Ανακρυστάλλωση, ε) Εισαγωγή στη χρωματογραφία. Ανίχνευση Καρβονυλικών ομάδων. Ανίχνευση Σακχάρων. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Χημεία - Μοριακή Προσέγγιση. Tro N. BROKEN HILL PUBLISHERS LTD, Αρχές Οργανικής Χημείας, Α. Βάρβογλη, Εκδόσεις Ζήτη, Θεσσαλονίκη, Οργανική Χημεία (Α και Β τόμος), Δημήτρη Ν. Νικολαΐδη, Εκδόσεις Ζήτη, Θεσσαλονίκη, 1990.

29 ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Μαθήματα Ειδικής Υποδομής (ΜΕΥ) Για κάθε μάθημα παρουσιάζονται στους αντίστοιχους πίνακες: οι Διδακτικές Μονάδες, οι εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας, το εξάμηνο σπουδών, ο τύπος και ο κωδικός του μαθήματος. Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα 29/62

30 ΑΙΜΟΛΗΨΙΕΣ - ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΣ Να εκπαιδευτούν οι φοιτητές στην τεχνική αιμοληψίας, χρήση αντιπηκτικών, προφύλαξη και κανόνες αιμοληψίας, συλλογή και διαχωρισμό αίματος και γενικά λήψη και προετοιμασία του αίματος για τη διενέργεια εξετάσεων. Να μάθουν ότι αφορά στην συλλογή, τη συντήρηση και την παρασκευή παραγώγων αίματος. Να γνωρίσουν τον τρόπο πλασμακυτταροαφαίρεσης. Να κάνουν τον εργαστηριακό έλεγχο του αίματος του δότη (σύστημα ομάδων αίματος - μεταδιδόμενα νοσήματα μέσω αίματος), έλεγχος συμβατότητας. Πρακτική άσκηση σε Νοσοκομειακούς χώρους στους τρόπους λήψης αίματος. Χρήση αντιπηκτικών ουσιών για την in vitro αναστολή της πήξης του αίματος. Γενικά περί αιμοδοσίας. Επιλογή αιμοδοτών. Συλλογή του αίματος. Συντήρηση του αίματος. Εργαστηριακός έλεγχος - σήμανση του αίματος. Αντιγονικά συστήματα ερυθροκυττάρων, αντισώματα, οροί. Συστήματα ομάδων αίματος και τεχνικές καθορισμού αυτών. Παράγωγα αίματος και παρασκευή αυτών. Πλασμακυτταροαφαίρεση. Έλεγχος συμβατότητας αίματος. Μετάγγιση αίματος ενός κέντρου αιμοδοσίας. Διακίνηση αίματος - προγραμματισμός. Νέες τάσεις. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1) Τζιμογιάννη Ιωαννίδου Α. Αιμοδοσία. Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών, ) Bain, Bates, Laffan, Lewis. Πρακτική Αιματολογία. Εκδ. Λαγός, ) Κ.Δ Γαρδίκα. Αιματολογία, Πέμπτη έκδοση, ) Ι.Κ. Σταυρίδη. Βασική και διαγνωστική αιματολογία, Πρώτη έκδοση. 5) James Η. Jandl. Blood. Textbook of Hematology. 6) R. Hoffman. Hematology.Basic Principles and Practice. 7) Harrison. Εσωτερική παθολογία. 14η έκδοση 8) Handin.Blood. Principles and Practice of Hematology.1996.

31 ΑΡΧΕΣ ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΣ Οι φοιτητές ενημερώνονται για την έννοια της υγείας και της υγειονολογικής συμπεριφοράς, τη σημασία της υγιεινής σαν επιστήμη, την αναγνώριση των νοσογόνων παραγόντων και τις μετρήσεις των νοσογόνων πληθυσμιακών παραγόντων. Ενημερώνονται επίσης για τη μεθοδολογία αντιμετώπισης του ενδεχόμενου μιας λοιμώδους επιδημίας και διδάσκονται τους τρόπους προφύλαξης. Βασικές γνώσεις (κλινική συμπτωματολογία, εργαστηριακές διαταραχές) νοσημάτων: πεπτικού, ουροποιητικού, κυκλοφορικού, νευρικού, αναπνευστικού, αιμοποιητικού συστήματος, ενδοκρινών αδένων. Η υγιεινή ως επιστήμη. Διαίρεση της υγείας. Μέτρηση της υγείας. Πληθυσμιακοί νοσογόνοι παράγοντες. Μηχανισμοί δράσης και μέθοδοι πρόληψης. Ατομική υγειονολογική συμπεριφορά και κρατική μεθοδολογία για το ενδεχόμενο μιας λοιμώδους επιδημίας. Μελέτη διάφορων υγειονολογικών παραγόντων. Στοιχεία ατομικής και κοινωνικής υγιεινής. Διεθνής πληθυσμιακή υγιεινή. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. Friis Robert H.,Sellers Thomas A. Επιδημιολογία και δημόσια υγεία. Εκδ. Πασχαλίδης, BROKEN HILL PUBLISHERS LTD, R. Farmer, R. Lawrenson, D. Miller. Lecture Notes Επιδημιολογίας και δημόσιας υγείας. Εκδ. Παρισιάνου, Κουρέα Κρεμαστινού Τζένη. Δημόσια Υγεία. Αθήνα, Εκδ. Στεφανάκης, Τριχόπουλος Δ., Λάγιου ΠΔ. Γενική και Κλινική Επιδημιολογία. Εκδόσεις Παρισιάνου, Τριχόπουλος Δ., Πετρίδου Ε., Καλαποθάκη Β. Προληπτική Ιατρική και Δημόσια Υγεία. Εκδ. Τσερμπίνης, Ξηρουχάκη Ε. Υγιεινή και Επιδημιολογία στο Χώρο του Νοσοκομείου. Εκδ. Αθανασόπουλος και ΣΙΑ, Holland W., Detels R., Knox G. (edrs). Oxford Textbook of Public Health, Oxford University Press, Oxford, Last J., Wallace R. (edrs). Public Health and Preventive Medicine, Prentice-Hall Int. Inc., USA, Δετοράκης Ι. Βασικές αρχές της υγιεινής. Εκδ. Παρισιάνου, 2003.

32 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΣ Το μάθημα αποσκοπεί στην παροχή γνώσεων και την ανάπτυξη δεξιοτήτων των φοιτητών: (α) στις αρχές και τις μεθόδους υγιεινής και ασφάλειας στο εργαστήριο, και (β) στην παροχή πρώτων βοηθειών σε ασθενείς ή τραυματίες, σε καταστάσεις αιφνίδιες και απειλητικές για τη ζωή, πριν φθάσει η ιατρική βοήθεια. ΘΕΩΡΙΑ: Φυσικοί, χημικοί και βιολογικοί κίνδυνοι στα εργαστήρια. Κατηγορίες επικίνδυνων χημικών ουσιών - εύφλεκτα, εκρηκτικά, διαβρωτικά, καυστικά, καρκινογόνα. Ατυχήματα από χημικές ουσίες -Μέτρα πρόληψης και αντιμετώπισης. Βιολογικοί κίνδυνοι στα ιατρικά εργαστήρια - κατηγορίες επικίνδυνων βιολογικών παραγόντων -μέτρα πρόληψης και αντιμετώπισης. Κατηγορίες επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων - Διαδικασίες ασφαλούς διαχείρισης. Ατομικά μέτρα προστασίας. Ασφάλεια στις εργαστηριακές τεχνικές. Επίπεδα ασφάλειας εργαστηρίου - Θάλαμοι βιοασφάλειας Επαγγελματικοί κίνδυνοι και επαγγελματικές παθήσεις. Κακώσεις από μηχανικά, φυσικά και χημικά αίτια. Επίδεσμοι - επιδεσμολογία. Νάρθηκες. Παθολογικές περιπτώσεις. Οξείες δηλητηριάσεις. Τεχνητή αναπνοή και καρδιοαναπνευστική επαναφορά. Χορήγηση οξυγόνου. Διακομιδή ασθενούς. Ενέσεις. Πρόχειρο φαρμακείο. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: Οι σπουδαστές θα εξασκήσουν πρακτικά τις θεωρητικές γνώσεις που διδάχθηκαν, ώστε να αποκτήσουν δεξιότητες, για να μπορούν να εφαρμόσουν με ασφάλεια τις σωστικές ενέργειες και τεχνικές που είναι απαραίτητες για την άμεση και σωστή αντιμετώπιση ενός ασθενούς ή τραυματία στον τόπο του συμβάντος. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. Αδαμοπούλου Μ. Ασφάλεια και Υγιεινή της Εργασίας στα βιοϊατρικά εργαστήρια. Αθήνα, Εκδ. Πασχαλίδη, Εθνικό Ϊδρυμα Ερευνών. Βασικοί κανόνες ασφάλειας εργαστηρίου. Αθήνα, ΕΙΕ, Νέλλας Χ. Ασφάλεια εργαστηρίου. Εκδ. Αλτιντζή, Brooks Jackson. John Hopkins Medical Laboratories Safety Manual. USA, John Hopkins University, Τσόχας Κ. Πετρίδης Α. Πρώτες Βοήθειες: Βασικές γνώσεις. Αθήνα, εκδ. Λύχνος Πρώτες Βοήθειες, Βρετανικού Ερυθρού Σταυρού, 7η έκδοση. Αθήνα, εκδ. Λίτσα, Γερμενής Τ. Πρώτες Βοήθειες για επαγγέλματα υγείας. Αθήνα, εκδ. ΒΗΤΑ, Τζουγκαράκης Ε. Πρώτες Βοήθειες. Τα πρώτα 5 λεπτά που σώζουν ζωές. Υπό την αιγίδα του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, 2007.

33 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΣ Η Βιοτεχνολογία είναι ένας σχετικά νέος κλάδος των βιολογικών επιστημών, με ταχύτατη εξέλιξη και αντικείμενο τη διαλεύκανση της μοριακής βάσης και του δικτύου των γονιδίων μέσω των οποίων ελέγχονται η αύξηση και ανάπτυξη, ο μεταβολισμός, η αναπαραγωγή και άλλες θεμελιώδεις διαδικασίες του ανθρώπου. Έχει απώτερο στόχο τη χρήση της γνώσης αυτής και την παρουσίαση των σύγχρονων μεθόδων που εφαρμόζονται για τη βελτίωση της ζωής του ανθρώπου και του περιβάλλοντός του. Το μάθημα της Βιοτεχνολογίας με εφαρμογές στην υγεία περιλαμβάνει τις βασικές έννοιες και μεθοδολογίες της γενετικής τροποποίησης οργανισμών, κυττάρων και μορίων αλλά και τις σύγχρονες μεθοδολογίες που εφαρμόζονται για την εξυπηρέτηση της υγείας του ανθρώπου. Επίσης, οι φοιτητές θα ενθαρρυνθούν σε μια γενικότερη κριτική αποτίμηση της βιοτεχνολογίας στα οικονομικά, κοινωνικά και ηθικά ζητήματα που περιβάλλουν την επιστήμη αυτή. ΘΕΩΡΙΑ Νουκλεϊκά οξέα Αρχές μοριακής βιολογίας Τεχνολογία ανασυνδυασμένου DNA Αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης Περιοριστικές ενδονουκλεάσες Τεχνικές ανάλυσης πολιμορφισμών και μεταλλάξεων Αλληλούχιση DNA Υβρισισμός Μοριακή διαγνωστική Η χρωμοσωμική βάση της ανθρώπινης ασθένειας, Γενετικές ασθένειες του ανθρώπου Λοιμώδη νοσήματα Εφαρμογές της μοριακής διάγνωσης στη παθολογία Αντιβιοτικά, μονοκλωνικά αντισώματα, εμβόλια, φαρμακευτικές πρωτεΐνες, κ.α. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1. Εισαγωγή στην Ιατρική Βιοτεχνολογία 2. Χειρισμός Μικροπιπέττας 3. Απομόνωση DNA από περιφερικό αίμα 4. Απομόνωση RNA από περιφερικό αίμα 5. Φασματοφωτομέτρηση νουκλεικών οξέων 6. Αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης (PCR)-ανάλυση μεθόδου 7. Αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης-εφαρμογές

34 8. Αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης-μέθοδοι με βάση τη PCR 9. Ηλεκτροφόρηση πηκτώματος αγαρόζης 10. Πολυμορφισμοί και μεταλλάξεις- η σημασία τους στη μοριακή διάγνωση ασθενειών 11. Περιοριστικές ενδονουκλεάσες-η χρήση τους 12. Παρασκευή Καρυότυπου 13. Ανάλυση καρυότυπου Βιβλιογραφία Π. Πλαγεράς, Α. Γεροβασίλη & Α. Παπαϊωάννου, Εφαρμογές Μοριακής Διαγνωστικής, Εκδόσεις Πασχαλίδης (2012)

35 ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΙΙ ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ Το μάθημα έχει στόχο την παροχή γνώσεων και η ανάπτυξη δεξιοτήτων των φοιτητών στις εργαστηριακές μεθόδους της Βιοχημείας καθώς και γνώσεων σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής των μεθόδων αυτών στη μελέτη των βιοχημικών παραγόντων, φαινομένων και λειτουργιών. Θεωρία Ενόργανες Μέθοδοι Ανάλυσης στη Βιοχημεία Οπτικές Μέθοδοι Ανάλυσης Χρωματογραφικές Μέθοδοι Ανάλυσης Ηλεκτροφόρηση Ηλεκτροχημικές Μέθοδοι Ανάλυσης Φασματοσκοπία Μάζας Υπέρυθρη Φασματοσκοπία Φασματοσκοπία Πυρηνικού Μαγνητικού Συντονισμού (NMR) Νεφελομετρία Θολερότητα Φθορισμομετρία Ανοσοενζυμικές Τεχνικές, Πρωτεΐνες, Υδατάνθρακες, Λιπίδια, Νουκλεϊκά Οξέα, Ορμόνες, Βιταμίνες Αντιοξειδωτικά, Βιοστοιχεία, Τρόφιμα- Ποιότητα Τροφίμων - Ύδωρ Ποιότητα Ύδατος. Εργαστήριο Ενόργανες Μέθοδοι Ανάλυσης στη Βιοχημεία Οπτικές Μέθοδοι Ανάλυσης Χρωματογραφικές Μέθοδοι Ανάλυσης Ηλεκτροφόρηση Μέθοδοι ηλεκτροφόρησης. Ηλεκτροχημικές Μέθοδοι Ανάλυσης. Φασματοσκοπία Μάζας Υπέρυθρη Φασματοσκοπία Φασματοσκοπία Πυρηνικού Μαγνητικού Συντονισμού (NMR). Νεφελομετρία Θολωσιμετρία Φθορισμομετρία. Ανοσοενζυμικές Τεχνικές ELISA Ανοσοχημειοφωταύγεια κ.ά. Εργαστηριακή ανάλυση υδατανθράκων, λιπιδίων και λιποπρωτεϊνών. Εργαστηριακή ανάλυση πρωτεϊνών, ορμονών, νουκλεϊκών οξέων. Εργαστηριακή ανάλυση πρωτεϊνών και ορμονών. Εργαστηριακή ανάλυση βιταμινών και αντιοξειδωτικών. Βιοχημικός ρόλος ιχνοστοιχείων στον άνθρωπο. Τρόφιμα - Καταβολισμός και μεταβολισμός τροφίμων- Ποιότητα Τροφίμων - Ύδωρ - Βιοχημικός ρόλος του ύδατος. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: 1. Παπαϊωάννου Α. & Πλαγεράς Π. Ειδικά Θέματα Βιοχημείας. Εκδόσεις Πασχαλίδης, Broken Hill Publishers LTD, Πλαγεράς Π. Παπαϊωάννου Α.. Βασικά Θέματα Βιοχημείας. Εκδόσεις Πασχαλίδης, Broken Hill Publishers LTD, Harper s Εικονογραφημένη Βιολογική Χημεία. Εκδόσεις Π.Χ. Πασχαλίδης. 4. Lehninger. Βασικές Αρχές Βιοχημείας, Τόμος 1, 2 & 3. Nelson D.L. & Cox M.M.,. Εκδόσεις Π.Χ. Πασχαλίδη. 5. Marshall W. Κλινική Χημεία. Εκδόσεις Π.Χ. Πασχαλίδης.

36 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΚΟΠΟΣ και ΣΤΟΧΟΣ Το μάθημα αποσκοπεί στην εξοικείωση των φοιτητών με τις εφαρμογές πληροφορικής στις βιοϊατρικές επιστήμες και τεχνολογίες και πιο συγκεκριμένα στο πεδίο των Ιατρικών Εργαστηρίων και των εφαρμογών τους. ΘΕΩΡΙΑ: Αρχές των αλγορίθµων οµοπαράθεσης (alignment) βιολογικών ακολουθιών. Μέθοδοι σχεδιασµού πρωτεϊνών, πρόγνωσης δομής, αλγόριθμοι εύρεσης motifs, φυλογενετικών δένδρων καθώς και ανάλυσης μικροδιατάξεων (microarrays). Ενότητες: 1. Γενικά για τις εφαρμογές της πληροφορικής στις επιστήμες υγείας 2. Ομοπαράθεση ακολουθιών. 3. Dynamic programming. 4. Πίνακες PAM, BLOSUM. 5. Μοντέλα βαθμολόγησης, στατιστικά μοντέλα. 6. FASTA, BLAST. 7. Πολλαπλή ομοπαράθεση ακολουθιών. 8. CLUSTALW. 9. MOTIFS, EM. 10. Φυλογενετικά δένδρα. 11. Πρόβλεψη δομής RNA. 12. Συγκριτικός σχεδιασμός δομής πρωτεϊνών. 13. Ανάλυση μικροδιατάξεων. 14. Σχεδιασμός εκκινητών για PCR. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: 1. Το πρόγραμμα οπτικοποίησης µορίων RASMOL. 2. Οι αλγορίθμους Dynamic Programming (Smith-Waterman, Needleman- Wunsch) 3. Το πρόγραμμα Blast και γνωριµία µε τον ExPASy proteomics server 4. Το πρόγραμμα πολλαπλής οµοπαράθεσης Clustal 5. Συντηρημένες περιοχές της ριβοσωµατικής πρωτεΐνης L4 6. Σχεδιασμός δομής πρωτεΐνης µε βάση την ομοιότητα της ακολουθίας της µε πρωτεΐνες γνωστής δομής (Homology Modeling) ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1) Γκορτζής Ε., (2007). «Υπηρεσίες Ιατρικής Πληροφορικής & Τηλεϊατρικής». Εκδόσεις Γκιούρδας, Αθήνα. 2) Καπόπουλος Δ., (2012). «Συμβολή της Πληροφορικής στην Υγεία». Εκδόσεις Δίαυλος, Αθήνα.

37 3) Νικηφορίδης Γ., (2009). «Ιατρική Πληροφορική». Εκδόσεις Λίτσας, Γουδή, Αθήνα. 4) Τόκης Ι., Τόκη Ε. Πληροφορική υγείας. Αθήνα, εκδ. Τζιόλα, ) Wager K., Lee F., Glase J. Health Care Information Systems: A Practical Approach for Health Care Management. 2d ed. Wiley, 2010.

38 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΚΟΠΟΣ και ΣΤΟΧΟΣ Το μάθημα έχει στόχο την παροχή γνώσεων και την ανάπτυξη δεξιοτήτων και της κριτικής σκέψης των φοιτητών σε ότι αφορά τους σκοπούς και τις μεθόδους έρευνας στις επιστήμες υγείας.. Μορφές της έρευνας, πηγές ερευνητικών δεδομένων, και διαδικασία συγγραφής ενός ερευνητικού πρωτοκόλλου. Μέθοδοι συλλογής δεδομένων με τη χρήση ερωτηματολογίου, κλίμακες που χρησιμοποιούνται και τρόπος ανάλυσης των δεδομένων. Διαδικασία βιβλιογραφικής έρευνας και βιβλιογραφικής ανασκόπησης, συστήματα βιβλιογραφικών αναφορών. Σχεδιασμός και μεθοδολογία ερευνών ασθενών-μαρτύρων. Σχεδιασμός και μεθοδολογία ερευνών εκτεθέντων - μη εκτεθέντων. Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των διαφόρων ερευνών. Μορφές επιδημιολογικών ερευνών σε εργαστηριακές μελέτες και μέθοδοι έρευνας στο εργαστήριο. Ανάλυση ερευνητικών δεδομένων. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1) Δαρβίρη Χ. Μεθοδολογία έρευνας στο χώρο υγείας. Αθήνα, Πασχαλίδης, ) Παναγιωτάκος Δ. Μεθοδολογία της έρευνας και της ανάλυσης δεδομένων για τις επιστήμες υγείας. Αθήνα, εκδ. Διόνικος, ) Σαχίνη Καρδαση Α. Μεθοδολογία έρευνας. Αθήνα εκδόσεις ΒΗΤΑ, ) Δημητρόπουλος Ε. Εισαγωγή στη μεθοδολογία της επιστημονικής έρευνας. Αθήνα, Έλλην, 2004.

39 ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ - ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΣ Το μάθημα αποσκοπεί να καταστήσει τους σπουδαστές ικανούς να γράφουν, να επικοινωνούν και να μεταφράζουν κείμενα ιατρικού περιεχομένου της γλώσσας επιλογής των σε επίπεδο advanced. Το θεωρητικό μέρος του μαθήματος επεξεργάζεται γραπτά αυθεντικά κείμενα ειδικότητας αυξανόμενης δυσκολίας. Τα κείμενα είναι εμπλουτισμένα με ποικιλία ασκήσεων που δίνουν τη δυνατότητα στον σπουδαστή να ασκηθεί σε επιστημονικό λεξιλόγιο της ειδικότητάς του, να αποστηθίσει επιστημονικούς όρους, να επικεντρώσει το ενδιαφέρον του πάνω σε φαινόμενα συντακτικά και γραμματικά που επαναλαμβάνονται στα εξειδικευμένα κείμενα της επιστήμης που μελετά. Το εργαστηριακό μέρος του μαθήματος δίνει τη δυνατότητα στο σπουδαστή να συμμετέχει σε διάλογους που βασίζονται σε συζητήσεις γιατρών ή γιατρώνασθενών, αναπτύσσοντας την ικανότητα του προφορικού λόγου και της επικοινωνίας. Η χρήση κασετών ιατρικού περιεχομένου ασκεί την ικανότητα αντίληψης και κατανόησης αυθεντικών ακουσμάτων. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ The language of medicine by Ethel Tiersky The language of medicine in English by Gretchen Bloom English in medicine Using English grammar Microbiology by Kathleen Talaro Medicine today by Dr Trisha Greenhalgh Mosby s dictionary

40 ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Μαθήματα Ειδικότητας (ΜΕ) Για κάθε μάθημα παρουσιάζονται στους αντίστοιχους πίνακες: οι Διδακτικές Μονάδες, οι εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας, το εξάμηνο σπουδών, ο τύπος και ο κωδικός του μαθήματος. Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα

41 ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ Ι ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΣ Σκοπός του μαθήματος είναι να αποκτήσουν γνώσεις οι φοιτητές σχετικά με τον εργαστηριακό τρόπο παραγωγής των στοιχείων του αίματος και τις μεθόδους εργαστηριακού ελέγχου. ΘΕΩΡΙΑ: Σύντομη εισαγωγή περί αίματος και αιμοποίησης και περιγραφή των στοιχείων του αίματος. Στοιχεία αιμοδυναμικής. Ερυθρά αιμοσφαίρια, λευκά αιμοσφαίρια, αιμοπετάλια. Ομάδες αίματος. Γενική αίματος. Ερυθροκυτταρικοί δείκτες. Μεταβολισμός σιδήρου. Αναιμίες. Σιδηροπενική αναιμία. Αιμολυτικές αναιμίες. Μεγαλοβλαστική αναιμία. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: Μέθοδοι προσδιορισμού συστατικών του αίματος (κλασσικοί και με σύγχρονους αναλυτές). Αναλυτική περιγραφή της «κλασικής» γενικής εξέτασης αίματος. Υπολογισμός ερυθροκυτταρικών δεικτών. Προσδιορισμός ομάδων αίματος. Μέτρηση παραγόντων σιδήρου. Οργάνωση και λειτουργία αιματολογικού εργαστηρίου. Αναλυτική περιγραφή της λειτουργίας των κλασικών και σύγχρονων αιματολογικών αναλυτών, καθώς και των μεθόδων βαθμονόμησης και ποιοτικού ελέγχου. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. Bain, Bates, Laffan, Lewis. Πρακτική Αιματολογία. Εκδ. Λαγός, Παγκάλης Γ. Αιματολογία. Εκδ. Πασχαλίδης, Blood Cell - An Overview of Studies in Hematology, Edited by Terry E. Moschandreou, ISBN , 350 pages, Publisher: InTech, 2012 (Internet Open Access). 4. Hematology: Basic Prinicples and Practice, 4th Edition, Ronald Hoffman MD, Edward J. Benz Jr. MD, Sanford J. Shattil MD, Bruce Furie MD, Harvey J. Cohen MD PhD, Leslie E. Silberstein MD, Philip McGlave MD, 2864 pages, Publisher: Churchill Livingstone, Haematology (Fundamentals of Biomedical Science), First Edition, Gary Moore, Gavin Knight, Andrew Blann, 672 pages, Publisher: OUP Oxford, Hoffbrand V, Moss P., Pettit J, Essential Haematology, 5 th Edition, Wiley, Hemodynamics - New Diagnostic and Therapeutic Approaches, Editor A. Seda Artis, ISBN , 156 pages, Publisher: InTech, 2012 (Internet Open Access).

42 ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΙΙ ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΣ: Σκοπός του μαθήματος είναι να αποκτήσουν γνώσεις οι φοιτητές σχετικά με τις μεθόδους εργαστηριακού ελέγχου παθολογικών καταστάσεων του αίματος, όσον αφορά τις αιμοσφαιρινοπάθειες και τις λευχαιμίες.. Δομή και λειτουργία της αιμοσφαιρίνης. Αιμοσφαιρινοπάθειες. Μεσογειακή αναιμία. Δρεπανοκυτταρική αναιμία. Φυσιολογία των λευκών αιμοσφαιρίων. ΔΦιαταραχές των λευκών αιμοσφαιρίων. Λευχαιμίες. Μυελοδυσπλαστικά σύνδρομα. Οξείες μυελογενείς λευχαιμίες. Χρόνια μυελογενής λευχαιμία. Οξεία λεμφοβλαστική λευχαιμία. Χρόνια λεμφαβλαστική λευχαιμία. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: Εργαστηριακή διερεύνηση αιμοσφαιρινοπαθειών. Μέτρηση αιμοσφαιρίνης. Ηλεκτροφόρηση αιμοσφαιρίνης. Κλάσματα αιμοσφαιρίνης. Επίχρισμα αίματος και επίχρισμα μυελού. Εργαστηριακές τεχνικές μελέτης λευκών αιμοσφαιρίων. Εργαστηριακή διερεύνηση λευχαιμιών. Έλεγχος και ερμηνεία εργαστηριακών δεδομένων στις λευχαιίες. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. Bain, Bates, Laffan, Lewis. Πρακτική Αιματολογία. Εκδ. Λαγός, Παγκάλης Γ. Αιματολογία. Εκδ. Πασχαλίδης, Blood Cell - An Overview of Studies in Hematology, Edited by Terry E. Moschandreou, ISBN , 350 pages, Publisher: InTech, 2012 (Internet Open Access). 4. Hematology: Basic Prinicples and Practice, 4th Edition, Ronald Hoffman MD, Edward J. Benz Jr. MD, Sanford J. Shattil MD, Bruce Furie MD, Harvey J. Cohen MD PhD, Leslie E. Silberstein MD, Philip McGlave MD, 2864 pages, Publisher: Churchill Livingstone, Haematology (Fundamentals of Biomedical Science), First Edition, Gary Moore, Gavin Knight, Andrew Blann, 672 pages, Publisher: OUP Oxford, Essential Haematology, 5 th Edition, Victor Hoffbrand, Paul Moss, John Pettit, 392 pages, Wiley, Hemodynamics - New Diagnostic and Therapeutic Approaches, Editor A. Seda Artis, ISBN , 156 pages, Publisher: InTech, 2012 (Internet Open Access). 8. Leukemia, Editor Margarita Guenova and Gueorgui Balatzenko, ISBN , 244 pages, Publisher: InTech, 2012 (Internet Open Access).

43 ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΙΙΙ ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΣ Σκοπός του μαθήματος είναι να αποκτήσουν γνώσεις οι φοιτητές σχετικά με τις μεθόδους εργαστηριακού ελέγχου παθολογικών καταστάσεων του αίματος, όσον αφορά τα λεμφώματα και την πήξη του αίματος.. Λεμφώματα. Λέμφωμα Hodgkin. Μη-Hodgkin λέμφωμα άλλα λεμφώματα. Μυλοβλαστικά σύνδρομα. Αιμοπετάλια. Αιμόσταση και πήξη του αίματος. Μηχανισμός πήξης - Παράγοντες πήξης. Διαταραχές της φυσιολογικής πήξης (αιμορραγικά σύνδρομα, θρομβωτικές διαθέσεις). ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: Εργαστηριακός έλεγχος λεμφωμάτων. Εργαστηριακός έλεγχος πηκτικότητας. Μέτρηση αιμοπεταλίων. Μέτρηση παραγόντων πήξης. Εργαστηριακός έλεγχος σε αιμορραγικά σύνδρομα και θρομβωτικές διαθέσεις. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. Bain, Bates, Laffan, Lewis. Πρακτική Αιματολογία. Εκδ. Λαγός, Παγκάλης Γ. Αιματολογία. Εκδ. Πασχαλίδης, Blood Cell - An Overview of Studies in Hematology, Edited by Terry E. Moschandreou, ISBN , 350 pages, Publisher: InTech, 2012 (Internet Open Access). 4. Hematology: Basic Prinicples and Practice, 4th Edition, Ronald Hoffman MD, Edward J. Benz Jr. MD, Sanford J. Shattil MD, Bruce Furie MD, Harvey J. Cohen MD PhD, Leslie E. Silberstein MD, Philip McGlave MD, 2864 pages, Publisher: Churchill Livingstone, Haematology (Fundamentals of Biomedical Science), First Edition, Gary Moore, Gavin Knight, Andrew Blann, 672 pages, Publisher: OUP Oxford, Essential Haematology, 5 th Edition, Victor Hoffbrand, Paul Moss, John Pettit, 392 pages, Wiley, Hemodynamics - New Diagnostic and Therapeutic Approaches, Editor A. Seda Artis, ISBN , 156 pages, Publisher: InTech, 2012 (Internet Open Access). 8. Leukemia, Editor Margarita Guenova and Gueorgui Balatzenko, ISBN , 244 pages, Publisher: InTech, 2012 (Internet Open Access).

44 ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑ ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΣ Σκοπός του μαθήματος είναι να γνωρίσει και να κατανοήσει ο φοιτητής τις βασικές λειτουργίες και τους μηχανισμούς του ανοσιακού συστήματος, ώστε να αποκτήσουν ολοκληρωμένη εικόνα του γνωστικού πεδίου της Ανοσολογίας. Να τους εξοικειώσει με τις μεθοδολογικές προσεγγίσεις της σύγχρονης Ανοσολογικής έρευνας ΘΕΩΡΙΑ: Ανοσιακό σύστημα (δομή και λειτουργία). Μορφές και μηχανισμοί ανοσίας. Φλεγμονή. Σύστημα συμπληρώματος. Κυτταροκίνες. Ειδική ανοσία. Β λεμφοκύτταρα, αντιγόνα και αντισώματα. Ειδική κυτταρική ανοσία. Τα λεμφοκύτταρα. Σύστημα του μείζονος συμπλέγματος Ιστοσυμβατότητας. Ανοσοανεπάρκειες, αυτοάνοσα νοσήματα, αντιδράσεις υπερευαισθησίας. Εμβόλια. Δοκιμασίες RIA (Radio Immuno Assay) και προστασία από ραδιενεργά ισότοπα. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: Εκμάθηση αρχών διαγνωστικών μεθόδων Ανοσολογίας. Απομόνωση DNA, RNA και λεμφοκυττάρων από ολικό αίμα. Εργαστηριακή αναζήτηση αντισωμάτων στον ορό του αίματος (CRP, Ra test, Mono test, ASTO, ΗΙν retrocheck). ELISA, PCR, καθαρισμός προϊόντων PCR (PCR product purification and gel extraction) και προετοιμασία μικροπλάκας για αλληλούχιση (sequencing). Δοκιμασίες RIA (Radio Immuno Assay) και προστασία από ραδιενεργά ισότοπα. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1) Goldsby R.,Kindt T., Osborne B., Kuby J. Ανοσολογία. Εκδ. Πασχαλίδης, ) Janeway Travers. Κλινική Ανοσολογία. 2 η εκδ. Εκδ. Πασχαλίδη, ) 4) Abbas A. Lichtman A. Βασική Ανοσολογία. Εκδ. Πασχαλίδης, ) Γερμενής Α, ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑ, Εκδόσεις Παπαζήση, ) Παυλάτου, «Ανοσολογία», Ιατρικές Εκδόσεις Λίτσας, ) Brostoff Jonathan, Male David K., Roitt Ivan,Roth David B., «Ανοσολογία», Εκδόσεις Παρισιάνου Α.Ε., ) J.H.L. PLAYFAIR- B.M. CHAIN, «Ανοσολογία με μια ματιά», Εκδόσεις Παρισιάνου Α.Ε., ) Todd, Gavin Spickett, Lecture Notes: Ανοσολογία, Εκδόσεις Παρισιάνου Α.Ε., ) Barrett James Τ., «Μικροβιολογία και Ανοσολογία, Βασικές Αρχές», Εκδόσεις Παρισιάνου Α.Ε., 2002.

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Το πρόγραμμα σπουδών του τμήματος Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας πρέπει να ανταποκρίνεται στην εξαγωγή επιστημόνων Γεωπόνων Βιοτεχνολόγων ικανών να μελετούν, να αντιμετωπίζουν και να προτείνουν

Διαβάστε περισσότερα

Για εισαγωγή στο Τμήμα Ιατρικής

Για εισαγωγή στο Τμήμα Ιατρικής Τμήμα Ιατρικής Της Σχολής Επιστημών Υγείας Του Α.Π.Θ. Οδηγός Κατατακτηρίων Εξετάσεων Για εισαγωγή στο Τμήμα Ιατρικής Ακαδημαϊκού έτους 2015-2016 1 Γενικές Οδηγίες Σύμφωνα με το Νόμο 4218/2013 και την Υπουργική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Η κατάταξη γίνεται με εξετάσεις στα παρακάτω μαθήματα: Οι επιτυχόντες κατατάσσονται στα παρακάτω εξάμηνα ανά Κατηγορία πτυχιούχων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Η κατάταξη γίνεται με εξετάσεις στα παρακάτω μαθήματα: Οι επιτυχόντες κατατάσσονται στα παρακάτω εξάμηνα ανά Κατηγορία πτυχιούχων ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Από το Τμήμα Ιατρικής ανακοινώνεται ότι για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 στο Τμήμα Ιατρικής κατατάσσονται : Οι πτυχιούχου Πανεπιστημίου, Τ.Ε.Ι. ή ισοτίμων προς αυτά, Α.ΣΠΑΙ.Τ.Ε., της Ελλάδος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (κατά εβδομάδα), ΦΑΣΗ Ι, ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (κατά εβδομάδα), ΦΑΣΗ Ι, ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (κατά εβδομάδα), ΦΑΣΗ Ι, ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 Εβδ. Ημερ. Μέρα Ώρα Μάθημα Είδος Μαθήμ. Τίτλος Μαθήματος 1 15/09/2014 Δευτέρα 9.30-11.30 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015

ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ TECHNOLOGICAL EDUCATION INSTITUTION OF WESTERN MACEDONIA ΚΟΙΛΑ ΚΟΖΑΝΗΣ-GR 50100 I KILA, GR 50101 KOZANI-GREECE http://www.teiwm.gr ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2009-2010 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ - Πτυχιούχων Α.Ε.Ι. & Πτυχιούχων Ανωτέρων Σχολών Διετούς Κύκλου Σπουδών - Πτυχιούχων

Διαβάστε περισσότερα

301 Ιατρικής Ιωαννίνων

301 Ιατρικής Ιωαννίνων 301 Ιατρικής Ιωαννίνων Σκοπός Αποστολή του Τμήματος είναι η ανάδειξη επιστημόνων ικανών να ασχολούνται με την εφαρμογή μεθόδων για την πρόληψη, διάγνωση και θεραπεία των ασθενειών του ανθρώπου. Διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγικά. Σύνταξη, ταξινόμηση και τάξεις οργανικών ενώσεων. Τρόποι γραφής οργανικών ενώσεων. Λειτουργικές ομάδες.

Εισαγωγικά. Σύνταξη, ταξινόμηση και τάξεις οργανικών ενώσεων. Τρόποι γραφής οργανικών ενώσεων. Λειτουργικές ομάδες. ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ - Μάθημα «ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ» Ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΗ 9.00-12.00 (Ι3 - Θεωρία) ΠΕΜΠΤΗ 10.00 12.00 (I3-Θεωρία) ή (Εργαστήρια)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α' ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΡΓΕΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΑ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΕΠΟΠΤΗΣ ΒΟΙΔΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1/7/2013 8:00-10:00 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΔΟΣ ΚΑΡΙΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Θεσσαλίας - Επαγγελμάτων Υγείας - Πρόνοιας (ΣΕΥΠ) Τμήμα Ιατρικών Eργαστηρίων

ΤΕΙ Θεσσαλίας - Επαγγελμάτων Υγείας - Πρόνοιας (ΣΕΥΠ) Τμήμα Ιατρικών Eργαστηρίων ΤΕΙ Θεσσαλίας - Επαγγελμάτων Υγείας - Πρόνοιας (ΣΕΥΠ) Τμήμα Ιατρικών Eργαστηρίων Λάρισα 05/09/2013 Προκήρυξη Αριθμός Πρωτοκόλλου: 4292/3-7-2013 ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ - Τομέας: Ενιαίος Μικροβιολογία (Εργαστήριο)

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος και η σημασία των μοριακών τεχνικών στον έλεγχο των. μικροβιολογικών παραμέτρων σε περιβαλλοντικά δείγματα για την προστασία

Ο ρόλος και η σημασία των μοριακών τεχνικών στον έλεγχο των. μικροβιολογικών παραμέτρων σε περιβαλλοντικά δείγματα για την προστασία Ο ρόλος και η σημασία των μοριακών τεχνικών στον έλεγχο των μικροβιολογικών παραμέτρων σε περιβαλλοντικά δείγματα για την προστασία της Δημόσιας Υγείας Α. Βανταράκης Εργαστήριο Υγιεινής, Ιατρική Σχολή,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Ι: ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ

ΜΕΡΟΣ Ι: ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 11 ΜΕΡΟΣ Ι: ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΓΕΝΙΚΑ... 15 1.1. ΠΟΙΟΤΙΚΗ και ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ... 15 1.2. ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ των ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ... 16 1.3. ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012 ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Α Ε Τ Ο Σ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012 ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Α Ε Τ Ο Σ 1 Α Ε Τ Ο Σ Α/Α 1 16.1.12 ΔΕΥΤΕΡΑ 8.00-11.00 ΑΙ1, ΑΙ2, AI3, ΑΙ4 2 17.1.12 ΤΡΙΤΗ 8.00-11.00 ΑΙ1, ΑΙ2, AI3, ΑΙ4 ΑΝΑΤΟΜΙΑ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ 3 18.1.12 ΤΕΤΑΡΤΗ 8.00-11.00 ΑΙ1, ΑΙ2, AI3, ΑΙ4 ΙΑΤΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Φαρμακευτικές Σπουδές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Φαρμακευτικές Σπουδές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Φαρμακευτικές Σπουδές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Χρήστος Παναγιωτίδης, Ph.D Αναπλ. Καθηγητής Κυτταρικής/Μοριακής Βιολογίας Τμήμα Φαρμακευτικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Email:

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΚΑΜΙΝΕΛΛΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑ. Είναι η επιστήμη που μελετά τους ζωντανούς οργανισμούς. (Αποτελούνται από ένα ή περισσότερα κύτταρα).

Β. ΚΑΜΙΝΕΛΛΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑ. Είναι η επιστήμη που μελετά τους ζωντανούς οργανισμούς. (Αποτελούνται από ένα ή περισσότερα κύτταρα). ΒΙΟΛΟΓΙΑ Είναι η επιστήμη που μελετά τους ζωντανούς οργανισμούς. (Αποτελούνται από ένα ή περισσότερα κύτταρα). Είδη οργανισμών Υπάρχουν δύο είδη οργανισμών: 1. Οι μονοκύτταροι, που ονομάζονται μικροοργανισμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2014 2015 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Πτυχιούχων ΑΕΙ, ΤΕΙ ή ισοτίμων προς

Διαβάστε περισσότερα

15/01/2015 Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών 09:07:38

15/01/2015 Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών 09:07:38 Εξάµηνο : 1 2790 ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΥΤΤΑΡΟΥ Εργ.:ΕΝΖΥΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 160 ΓΕΝ. ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ Εργ.:ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ 3310 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗ ΙΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Μονάδες Θεωρίας : 3 Μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

300 Ιατρικής Θεσσαλίας (Λάρισα)

300 Ιατρικής Θεσσαλίας (Λάρισα) 300 Ιατρικής Θεσσαλίας (Λάρισα) Το Τμήμα Ιατρικής ιδρύθηκε το 1985 και λειτούργησε για πρώτη φορά το ακαδημαϊκό έτος 1990-91. Αποτελεί το πρώτο βήμα στην ανάπτυξη της νεοσύστατης Σχολής Επιστημών Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

Βιοπληροφορική Ι. Παντελής Μπάγκος. Παν/µιο Στερεάς Ελλάδας

Βιοπληροφορική Ι. Παντελής Μπάγκος. Παν/µιο Στερεάς Ελλάδας Βιοπληροφορική Ι Παντελής Μπάγκος Παν/µιο Στερεάς Ελλάδας Λαµία 2006 1 Βιοπληροφορική Ι Εισαγωγή: Ορισµός της Βιοπληροφορικής, Υποδιαιρέσεις της Βιοπληροφορικής, Τα είδη των δεδοµένων στη Βιοπληροφορική.

Διαβάστε περισσότερα

1. Πρόγραμμα Σπουδών Κατεύθυνση: Υγιεινή και ασφάλεια των τροφίμων ζωικής προέλευσης και προστασία της Δημόσιας Υγείας

1. Πρόγραμμα Σπουδών Κατεύθυνση: Υγιεινή και ασφάλεια των τροφίμων ζωικής προέλευσης και προστασία της Δημόσιας Υγείας Β. Κτηνιατρικός Κύκλος Ο Κτηνιατρικός κύκλος σπουδών περιλαμβάνει 3 κατευθύνσεις: 1. Υγιεινή και ασφάλεια των τροφίμων ζωικής προέλευσης και προστασία της Δημόσιας Υγείας. 2. Διαχείριση της υγείας των

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Το Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων εκπαιδεύει μελλοντικούς επιστήμονες που θα στελεχώσουν τα εργαστήρια Νοσοκομείων & Ιατρικών Κέντρων & θα πραγματοποιούν όλες τις εξετάσεις Έτσι, στα Νοσοκομεία, επανδρώνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Α.Α.ΠΡΙΤΣΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΙΔΙ Θ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΙΔΙ Θ ΕΞΑΜΗΝΟ ΠANEΠIΣTHMIO IΩANNINΩN - IATPIKH ΣXOΛH TOMEAΣ YΓEIAΣ TOY ΠAIΔIOY T.Θ. 1186, 451 10 IΩANNINA, - Tηλ. 2651-007544 - Fax: 2651-007032 Ηλ. ταχυδροµείο: paediatr@cc.uoi.gr - Ιστός: http://users.uoi.gr/paediatr

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμια με Κλάδους Διατροφολογίας Διαιτολογίας

Πανεπιστήμια με Κλάδους Διατροφολογίας Διαιτολογίας Πανεπιστήμια με Κλάδους Διατροφολογίας Διαιτολογίας Ερευνητική Εργασία B 3 2 ο Γενικό Λύκειο Θεσσαλονίκης Εμμανουέλλα Στρογγύλη-Τσιότσου Λάζαρος Τράικος Ελένη Φαρμάκη Η Διαιτολογία Η Διαιτολογία είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑΣ Συνεδρία αρ. 9/06.05.2014

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑΣ Συνεδρία αρ. 9/06.05.2014 9η Συνεδρίαση της Κοσμητείας της Σχολής (αρ. 9/06-05-14) σελ. 1 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑΣ Συνεδρία αρ. 9/06.05.2014 Η Κοσμητεία της Σχολής Τροφίμων Βιοτεχνολογίας και Ανάπτυξης, μετά από πρόσκληση

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση και διατροφή. ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Άσκηση και διατροφή. ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού ΤΜΗΜΑ Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 514 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 2 Άσκηση και

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ: Η επιστήμη της ζωής

ΒΙΟΛΟΓΙΑ: Η επιστήμη της ζωής Τμήμα Βιολογικών Επιστημών http://www.ucy.ac.cy/goto/biosci/el-gr/home.aspx ΒΙΟΛΟΓΙΑ: Η επιστήμη της ζωής Μελετά ό,τι έχει σχέση με τους ζωντανούς οργανισμούς στον πλανήτη μας, από το μικροσκοπικό επίπεδο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΙΟ-ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ Η/Υ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΙΟ-ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ Η/Υ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ, ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ & ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

MA0211 ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ - ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ

MA0211 ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ - ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ MA0211 ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ - ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ Συντετμημένος Τίτλος: Τίτλος Μαθήματος Πλήρης Τίτλος: Παθολογική Χειρουργική Νοσηλευτική Κωδικός Μαθήματος: MA0211 ΜΑ0212 Επίπεδο Μαθήματος: Προπτυχιακό Τύπος

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ω Ν. ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΥΣΗΣ & ΑΕΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Κτ. Χ-Μ Αμφ. 1. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ & ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Κτ. Χ-Μ ΑΙΘ.

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ω Ν. ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΥΣΗΣ & ΑΕΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Κτ. Χ-Μ Αμφ. 1. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ & ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Κτ. Χ-Μ ΑΙΘ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ 1 ο & 2 Ο ΕΞΑΜΗΝΟ 3 ο & 4 Ο ΕΞΑΜΗΝΟ 5 ο & 6 Ο ΕΞΑΜΗΝΟ 7 ο & 8 Ο ΕΞΑΜΗΝΟ 9 ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΥΣΗΣ & ΑΕΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Κτ. Χ-Μ Αμφ. 1 ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΑΝΟΡΓΑΝΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Κτ. Χ.-Μ. Αιθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθ. Προτεραιότητας:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθ. Προτεραιότητας: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ /ΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ /Θ Ι Σ ΕΚΠ/ΣΗΣ ----- Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 580 Μαρούσι Ιστοσελίδα:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Ονοματεπώνυμο : Σπανουδάκη Κατερίνα Όνομα Πατρός Μητρός : Εμμανουήλ Ειρήνη Έτος Γέννησης : 1977 Αριθμός Ταυτότητας : Ρ 834308 Τόπος Γέννησης : Ηράκλειο Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Σπουδών ακαδημαϊκού έτους 2013-2014

Πρόγραμμα Σπουδών ακαδημαϊκού έτους 2013-2014 Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Σχολή Επιστημών Υγείας Τμήμα Ιατρικής Πρόγραμμα Σπουδών ακαδημαϊκού έτους 2013-2014 Α ΕΞΑΜΗΝΟ Ιατρικά Μαθηματικά Βιοστατιστική Ιστορία της Ιατρικής Χημεία Ιστολογία Ι Εμβρυολογία

Διαβάστε περισσότερα

Ο μαγικός κόσμος της έρευνας στη Βιολογία και Βιοϊατρική

Ο μαγικός κόσμος της έρευνας στη Βιολογία και Βιοϊατρική Ο μαγικός κόσμος της έρευνας στη Βιολογία και Βιοϊατρική Χρυσούλα Πιτσούλη, Ph.D. Τμήμα Βιολογικών Επιστημών Πανεπιστήμιο Κύπρου (pitsouli@ucy.ac.cy) Η Βιολογία μελετά τη ζωή Η Βιοϊατρική αποτελεί εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΚΦΕ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012 ΕΚΦΕ : ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΦΕ (όνομα - ειδικότητα) : Άννα Σωτηροπούλου, Φυσικός

ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΚΦΕ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012 ΕΚΦΕ : ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΦΕ (όνομα - ειδικότητα) : Άννα Σωτηροπούλου, Φυσικός ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΚΦΕ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012 ΕΚΦΕ : ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΦΕ (όνομα - ειδικότητα) : Άννα Σωτηροπούλου, Φυσικός 1.Επικαιροποιημένα στοιχεία του ΕΚΦΕ. Ονοματεπώνυμο Ειδικότητα Είδος

Διαβάστε περισσότερα

297 Ιατρικής Θεσσαλονίκης

297 Ιατρικής Θεσσαλονίκης 297 Ιατρικής Θεσσαλονίκης Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ιδρύθηκε το 1942 και απονέμει τίτλους σπουδών. Το πτυχίο αποπεράτωσης των Ιατρικών Σπουδών (Πτυχίο Ιατρικής), ισοδύναμο του πτυχίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΝΑΡΙΟ 1 Παρουσία σε ιατρική εξέταση - Εβδομάδα: 15/9/2014-19/9/2014 Ώρα ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΣΕΝΑΡΙΟ 1 Παρουσία σε ιατρική εξέταση - Εβδομάδα: 15/9/2014-19/9/2014 Ώρα ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΦΑΣΗΣ ΙΙ 1 ος ΧΡΟΝΟΣ Χειμερινό Εξάμηνο 9 πμ-10πμ ΣΕΝΑΡΙΟ 1 σε ιατρική εξέταση - Εβδομάδα: 15/9/2014-19/9/2014 «Ιατρική Εξέταση» Ανατομική ορολογία (Ανατομία)

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΧΑΝΟΚΟΜΙΑ. Ελληνική ΟΧΙ

ΛΑΧΑΝΟΚΟΜΙΑ. Ελληνική ΟΧΙ ΛΑΧΑΝΟΚΟΜΙΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ FGF450 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 4 ο ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή Ιστορία της Ανατομίας

Εισαγωγή Ιστορία της Ανατομίας Εισαγωγή Ιστορία της Ανατομίας Ioannis Lazarettos MD PhD 1 Εισαγωγή 2 Κύτταρο Το κύτταρο αποτελεί τη βασική δομική και λειτουργική μονάδα των οργανισμών Πρωτόπλασμα Πυρήνας Κυτταρική Μεμβράνη 3 Ιστοί Άθροισμα

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή, απομόνωση και καθαρισμός της φαρμακευτικής πρωτεΐνης.

Παραγωγή, απομόνωση και καθαρισμός της φαρμακευτικής πρωτεΐνης. ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2004 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 1 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1o 1. δ 2. β 3. β 4. γ 5. δ ΘΕΜΑ 2o 1. Σχολικό βιβλίο, σελ.

Διαβάστε περισσότερα

698 Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (Ζάκυνθο)

698 Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (Ζάκυνθο) 698 Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (Ζάκυνθο) Το γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος Το περιεχόμενο σπουδών του τμήματος «Οικολογίας & Περιβάλλοντος» με έδρα τη Ζάκυνθο καλύπτει το γνωστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία- ISO 9001 Σαπφούς 3, 81100 Μυτιλήνη (1ος Όροφος) 2251054739 (09:00-14:30) academy@aigaion.org civilacademy.ucoz.org «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Βιοϊατρική τεχνολογία

Βιοϊατρική τεχνολογία Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Βιοϊατρική τεχνολογία Ενότητα 1: Εισαγωγή στη Βιοϊατρική Τεχνολογία Αν. καθηγητής Αγγελίδης Παντελής e-mail: paggelidis@uowm.gr ΕΕΔΙΠ Μπέλλου Σοφία e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Εργαστηριακές δραστηριότητες μαθημάτων Φυσικών Επιστημών στα Γυμνάσια, Γενικά Λύκεια και ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2011-2012.

ΘΕΜΑ: «Εργαστηριακές δραστηριότητες μαθημάτων Φυσικών Επιστημών στα Γυμνάσια, Γενικά Λύκεια και ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2011-2012. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣ: ΕΚΠ/ΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Σχολή Γεωτεχνικών Επιστημών και Διαχείρισης Περιβάλλοντος Τμήμα Γεωπονικών Επιστημών, Βιοτεχνολογίας και Επιστήμης Τροφίμων ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΣΤΕΡ (MSc) ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κατατακτήριες εξετάσεις πτυχιούχων Α.Ε.Ι. ( μόνο Θετικές επιστήμες), καθώς και όλες οι κατηγορίες των Τ.Ε.Ι., πανεπιστημιακού έτους 2011-2012.

Κατατακτήριες εξετάσεις πτυχιούχων Α.Ε.Ι. ( μόνο Θετικές επιστήμες), καθώς και όλες οι κατηγορίες των Τ.Ε.Ι., πανεπιστημιακού έτους 2011-2012. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Κατατακτήριες εξετάσεις πτυχιούχων Α.Ε.Ι. ( μόνο Θετικές επιστήμες), καθώς και όλες οι κατηγορίες των Τ.Ε.Ι., πανεπιστημιακού έτους 2011-2012.

Διαβάστε περισσότερα

Βιολογία επιλογής Β τάξης Γενικού Λυκείου

Βιολογία επιλογής Β τάξης Γενικού Λυκείου Βιολογία επιλογής Β τάξης Γενικού Λυκείου Με βάση το ισχύον Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών για τη Βιολογία Θετικής Κατεύθυνσης, της Β τάξης του Γενικού Λυκείου, από την διδακτέα ύλη, όπως αυτή παρουσιάζεται

Διαβάστε περισσότερα

Πρόδρομα αποτελέσματα του ΕΣΠΑ για τον ιό του Δυτικού Νείλου και την ελονοσία

Πρόδρομα αποτελέσματα του ΕΣΠΑ για τον ιό του Δυτικού Νείλου και την ελονοσία ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑΣ Πρόδρομα αποτελέσματα του ΕΣΠΑ για τον ιό του Δυτικού Νείλου και την ελονοσία Μάρκα Ανδριανή Ιατρός,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΑΠΘ: ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΑΠΘ: ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΑΠΘ: ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Παναγιώτης Μπαμίδης Επίκ. Καθηγητής Ιατρικής Πληροφορικής Ιατρικής Εκπαίδευσης Τριπλή αποστολή και ποικιλομορφία στην Ι.Σ.Α.Π.Θ. Εκπαίδευση Έρευνα Προσφορά φροντίδας υγείας

Διαβάστε περισσότερα

723 Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΤΕΙ Λάρισας

723 Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΤΕΙ Λάρισας 723 Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΤΕΙ Λάρισας Το Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΤΕΙ Λάρισας ιδρύθηκε με το Προεδρικό Διάταγμα 200/1999 (ΦΕΚ 179 06/09/99), με πρώτο

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Βιοτεχνολογίας Τροφίμων

Αρχές Βιοτεχνολογίας Τροφίμων Αρχές Βιοτεχνολογίας Τροφίμων Ενότητα 3: Εφαρμογές Βιομηχανικής Βιοτεχνολογίας(1/3), 2ΔΩ Τμήμα: Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων Διδάσκων: Δρ. Σεραφείμ Παπανικολαου Μαθησιακοί Στόχοι Βιοτεχνολογικά Προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ. Περιεχόμενο Τμήματος

ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ. Περιεχόμενο Τμήματος ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ Γνωστικό περιεχόμενο Περιεχόμενο Τμήματος Το Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας καταλαμβάνει σημαντική θέση στο χώρο των

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ Λ. Αναστασίου Κωνσταντίνος Δεληγιάννη Ισαβέλλα Ζωγοπούλου Άννα Κουκάκης Γιώργος Σταθάκη Αρετιάννα

ΟΜΑΔΑ Λ. Αναστασίου Κωνσταντίνος Δεληγιάννη Ισαβέλλα Ζωγοπούλου Άννα Κουκάκης Γιώργος Σταθάκη Αρετιάννα ΟΜΑΔΑ Λ Αναστασίου Κωνσταντίνος Δεληγιάννη Ισαβέλλα Ζωγοπούλου Άννα Κουκάκης Γιώργος Σταθάκη Αρετιάννα ΒΙΟΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Τι είναι η βιοπληροφορική; Αποκαλείται ο επιστημονικός κλάδος ο οποίος προέκυψε από

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 4 η : Χρωματογραφία

Άσκηση 4 η : Χρωματογραφία Άσκηση 4 η : ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Εκχύλιση - Διήθηση Διαχωρισμός-Απομόνωση 2. Φασματοφωτομετρία Ποσοτικός Προσδιορισμός 3. Ποτενσιομετρία Ηλεκτροχημεία 4. Διαχωρισμός-Απομόνωση 5. Ταυτοποίηση Σακχάρων Χαρακτηριστικές

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακοί στόχοι Μάθημα 1: Το Σύστημα HACCP

Μαθησιακοί στόχοι Μάθημα 1: Το Σύστημα HACCP Μαθησιακοί στόχοι Εκμάθηση των βασικών αρχών της μικροβιολογικής υγιεινής στη βιομηχανία παρασκευής τροφίμων, φαρμάκων και καλλυντικών. Στοιχεία των αρμοδίων αρχών που εποπτεύουν όλο το εύρος των διαδικασιών

Διαβάστε περισσότερα

Προσφερόμενα Διπλώματα (Προσφερόμενοι Τίτλοι)

Προσφερόμενα Διπλώματα (Προσφερόμενοι Τίτλοι) Εισαγωγή Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κύπρου προσφέρει ολοκληρωμένα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών στους κλάδους του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Θεσσαλίας - Επαγγελμάτων Υγείας - Πρόνοιας (ΣΕΥΠ) Τμήμα Ιατρικών Eργαστηρίων

ΤΕΙ Θεσσαλίας - Επαγγελμάτων Υγείας - Πρόνοιας (ΣΕΥΠ) Τμήμα Ιατρικών Eργαστηρίων ΤΕΙ Θεσσαλίας - Επαγγελμάτων Υγείας - Πρόνοιας (ΣΕΥΠ) Τμήμα Ιατρικών Eργαστηρίων Λάρισα 05/09/2013 Προκήρυξη Αριθμός Πρωτοκόλλου: 4292/3-7-2013 ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ - Τομέας: Ενιαίος Βιοχημεία ή Κλινική

Διαβάστε περισσότερα

MA0321 ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ

MA0321 ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ MA0321 ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ Συντετμημένος Τίτλος: Τίτλος Μαθήματος Πλήρης Τίτλος: Γυναικολογική Νοσηλευτική Φροντίδα Κωδικός Μαθήματος: MA0321 ΜΑ0322 Επίπεδο Μαθήματος: Προπτυχιακό Τύπος

Διαβάστε περισσότερα

Α ΕΞΑΜΗΝΟ Υ/MΓΥ 2 4 2 Υ 2012 Υ/MΓΥ 2-2 - - 7 6 Υ/MΓΥ 2 1 1 - - 8 6 Υ/MΓΥ - 1 2 Υ 210A - 5 3

Α ΕΞΑΜΗΝΟ Υ/MΓΥ 2 4 2 Υ 2012 Υ/MΓΥ 2-2 - - 7 6 Υ/MΓΥ 2 1 1 - - 8 6 Υ/MΓΥ - 1 2 Υ 210A - 5 3 Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ Πρόγραµµα Σπουδών, Σητεία, Ιούνιος 2012 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ Α ΕΞΑΜΗΝΟ 1 ΒΙΟΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Υ 1012 Υ/MΓΥ 2 2 - Υ 400Ε -

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. «Εφαρμοσμένη Διαιτολογία Διατροφή»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. «Εφαρμοσμένη Διαιτολογία Διατροφή» ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Σχολή Επιστημών Υγείας & Αγωγής Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας Διατροφής ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Εφαρμοσμένη Διαιτολογία Διατροφή» 2015 Κλινική Διατροφή Διατροφή & Άσκηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2010

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2010 ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2010 Περιεχόμενα Εισαγωγή... 3 Οι αδυναμίες του παλαιού προγράμματος σπουδών... 4 Σκοπός του νέου προγράμματος... 5 Τεκμηρίωση των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. Υ/ΕΥ/ΕΕ ΔΙΔΑΣΚΩΝ Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ 1 ΑΡΧΕΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΧΑΤΖΗΛΙΑΔΗ Ν. ΜΠΕΖΑ Π. ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ. Τόμος 1 McMurry John

ΕΞ. Υ/ΕΥ/ΕΕ ΔΙΔΑΣΚΩΝ Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ 1 ΑΡΧΕΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΧΑΤΖΗΛΙΑΔΗ Ν. ΜΠΕΖΑ Π. ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ. Τόμος 1 McMurry John T.E.I. Ηπείρου ΣΧΟΛΗ: (Ανεξάρτητο) ΤΜΗΜΑ: Ιχθυοκομίας-Αλιείας ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Γ.Σ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ: 18-3-2009 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2008-2009 ΚΩΔ.

Διαβάστε περισσότερα

9-10 Φεβρουαρίου 2013 Ολυμπιακό Μουσείο Θεσσαλονίκης

9-10 Φεβρουαρίου 2013 Ολυμπιακό Μουσείο Θεσσαλονίκης 27ο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Ιατρικής Βιοπαθολογίας Διοργάνωση: Εταιρεία Ιατρικής Βιοπαθολογίας Βορείου Ελλάδος 9-10 Φεβρουαρίου 2013 Ολυμπιακό Μουσείο Θεσσαλονίκης Τελικό Πρόγραμμα Χορήγηση Πιστοποιητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 1 ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 1 ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 1 ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 9-10 Χημεία (Α-1) Εργαστήριο Χημείας Μακρο. Ανατομική (Α) Αίθουσα ανατομίας Ζωολογία (Θ) 10-11» (Α) Οικολογία (Θ)» 11-12» (Α-3)» (Α)» (Θ) Χημεία (Θ) 12-1» (Α)

Διαβάστε περισσότερα

Κλινικές Μελέτες. Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών

Κλινικές Μελέτες. Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών Κλινικές Μελέτες Δέσποινα Ν. Περρέα Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών Διευθύντρια Εργαστηρίου Πειραματικής Χειρουργικής και Χειρουργικής Ερεύνης «Ν.Σ. Χρηστέας» Κλινικές Μελέτες

Διαβάστε περισσότερα

MA0111 ΒΑΣΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ

MA0111 ΒΑΣΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ MA0111 ΒΑΣΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ Τίτλος Μαθήματος Συντετμημένος Τίτλος: Πλήρης Τίτλος: ΒΑΣΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ Κωδικός Μαθήματος: MA0111 ΜΑ0112 Επίπεδο Μαθήματος: Προπτυχιακό Τύπος Μαθήματος: Υποχρεωτικό Έτος Σπουδών:

Διαβάστε περισσότερα

Σταδιοδρομία 2014. Κωνσταντίνος Βοσκαρίδης 30-11-2014. Τμήμα Βιολογικών Επιστημών & Κέντρο Ερευνών Μοριακής Ιατρικής Πανεπιστήμιο Κύπρου

Σταδιοδρομία 2014. Κωνσταντίνος Βοσκαρίδης 30-11-2014. Τμήμα Βιολογικών Επιστημών & Κέντρο Ερευνών Μοριακής Ιατρικής Πανεπιστήμιο Κύπρου Επάγγελμα: Γενετιστής - Μοριακός Βιολόγος Σταδιοδρομία 2014 Κωνσταντίνος Βοσκαρίδης Τμήμα Βιολογικών Επιστημών & Κέντρο Ερευνών Μοριακής Ιατρικής Πανεπιστήμιο Κύπρου 30-11-2014 20 Νοεμβρίου, 2010 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

15/01/2015 Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών 09:07:38. Ακαδηµαικό έτος : 2014 Τµήµα : Γ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ειδικότητα : 99 Βασική ειδικότητα Εξάµηνο : 2

15/01/2015 Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών 09:07:38. Ακαδηµαικό έτος : 2014 Τµήµα : Γ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ειδικότητα : 99 Βασική ειδικότητα Εξάµηνο : 2 Εξάµηνο : 2 3300 ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΒΙΟΜΟΡΙΩΝ 1280 ΓΕΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ Εργ.:ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 1390 ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ Εργ.:ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ 2890 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Εργ.:ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΛΑΡΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΣΡΙΚΑΛΩΝ ΣΜΗΜΑ ΑΝΑΚΑΙΝΙΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΚΣΙΡΙΩΝ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ

ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΛΑΡΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΣΡΙΚΑΛΩΝ ΣΜΗΜΑ ΑΝΑΚΑΙΝΙΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΚΣΙΡΙΩΝ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΛΑΡΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΣΡΙΚΑΛΩΝ ΣΜΗΜΑ ΑΝΑΚΑΙΝΙΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΚΣΙΡΙΩΝ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΥΕΒΡΟΤΑΡΙΟ 2010 ΓΝΩΣΙΚΟ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ 1. Γνωστικό Αντικείμενο του Σμήματος Η απόφαση του

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονες μεθοδολογίες μοριακής βιολογίας και γενετικής στη γυναικολογία

Σύγχρονες μεθοδολογίες μοριακής βιολογίας και γενετικής στη γυναικολογία ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ Σύγχρονες μεθοδολογίες μοριακής βιολογίας και γενετικής στη γυναικολογία ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΛΕΝΗ, Ph.D. Λέκτορας Εργαστήριο Βιολογίας, Ιατρική Σχολή Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

Μικροβιολογία Τροφίμων Ι Εργαστήριο

Μικροβιολογία Τροφίμων Ι Εργαστήριο Μικροβιολογία Τροφίμων Ι Εργαστήριο Ενότητα 5: Χρώση Gram Δοκιμή Καταλάσης και Οξειδάσης, 1.5ΔΩ Τμήμα: Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής Του Ανθρώπου Διδάσκοντες: Ευστάθιος Ζ. Πανάγου Πασχαλίτσα Τρυφινοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΗ: Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: Συροπούλου Ελεάνα ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:

ΤΑΞΗ: Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: Συροπούλου Ελεάνα ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΑΞΗ: Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: Συροπούλου Ελεάνα ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: / /2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ Α Α1. Η ποσότητα του DNA είναι α. διπλάσια στα νευρικά κύτταρα σε σχέση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ---- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ B ----- Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Συντάκτης: Δημήτριος Κρέτσης

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Συντάκτης: Δημήτριος Κρέτσης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Συντάκτης: Δημήτριος Κρέτσης 1. Ο κλάδος της περιγραφικής Στατιστικής: α. Ασχολείται με την επεξεργασία των δεδομένων και την ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Ο.Ε.Φ.Ε. 2004 ΘΕΜΑΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Ο.Ε.Φ.Ε. 2004 ΘΕΜΑΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Ο.Ε.Φ.Ε. 2004 ΘΕΜΑ 1 Ο Α. Να επιλέξετε την ορθή πρόταση: ΘΕΜΑΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 1. Το κωδικόνιο του mrna που κωδικοποιεί το αµινοξύ µεθειονίνη είναι α. 5 GUA

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές διεργασίες. Βιομάζα Βιομόρια Οργ. μόρια Ανοργ. μόρια

Τεχνικές διεργασίες. Βιομάζα Βιομόρια Οργ. μόρια Ανοργ. μόρια Τεχνικές διεργασίες Βιομάζα Βιομόρια Οργ. μόρια Ανοργ. μόρια ΓΕΩΡΓΙΑ Γενετική βελτίωση ποικιλιών φυτών για αντοχή στις ασθένειες, ξηρασία, αφιλόξενα εδάφη Μαζική παραγωγή κλώνων Ανάπτυξη βιο-εντομοκτόνων

Διαβάστε περισσότερα

329 Στατιστικής Οικονομικού Παν. Αθήνας

329 Στατιστικής Οικονομικού Παν. Αθήνας 329 Στατιστικής Οικονομικού Παν. Αθήνας Σκοπός Το Τμήμα σκοπό έχει να αναδείξει επιστήμονες ικανούς να σχεδιάζουν, να αναλύουν και να επεξεργάζονται στατιστικές καθώς επίσης και να δημιουργούν προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακή Διάγνωση της HIV λοίμωξης. Δρ. Μαρία Κοτσιανοπούλου Βιολόγος Υπεύθυνη Εργαστηριού Κέντρου Αναφοράς AIDS, ΕΣΔΥ

Εργαστηριακή Διάγνωση της HIV λοίμωξης. Δρ. Μαρία Κοτσιανοπούλου Βιολόγος Υπεύθυνη Εργαστηριού Κέντρου Αναφοράς AIDS, ΕΣΔΥ Εργαστηριακή Διάγνωση της HIV λοίμωξης Δρ. Μαρία Κοτσιανοπούλου Βιολόγος Υπεύθυνη Εργαστηριού Κέντρου Αναφοράς AIDS, ΕΣΔΥ Διάγνωση της HIV λοίμωξης Από το 1985 και μέχρι σήμερα η διαγνωστική διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

736. «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΠΙΠΛΩΝ»

736. «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΠΙΠΛΩΝ» 736. «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΠΙΠΛΩΝ» Ι. ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ίδρυμα Σχολή Τμήμα Τομέας Διδάσκων Ειδικότητα / Ειδίκευση Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ξύλου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Θεσσαλίας - Επαγγελμάτων Υγείας - Πρόνοιας (ΣΕΥΠ) Τμήμα Ιατρικών Eργαστηρίων

ΤΕΙ Θεσσαλίας - Επαγγελμάτων Υγείας - Πρόνοιας (ΣΕΥΠ) Τμήμα Ιατρικών Eργαστηρίων ΤΕΙ Θεσσαλίας - Επαγγελμάτων Υγείας - Πρόνοιας (ΣΕΥΠ) Τμήμα Ιατρικών Eργαστηρίων Λάρισα 05/09/2014 Προκήρυξη Αριθμός Πρωτοκόλλου: 3023/30-6-2014 ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ - Τομέας: Α ΤΕΙ Θεσσαλίας - Επαγγελμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Τμήμα: ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ 1

ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Τμήμα: ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ 1 1 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Το αντικείμενο σπουδών του Τμήματος Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας, καλύπτει τη γνωστική περιοχή της οργάνωσης και διαχείρισης 0του χώρου και συγκεκριμένα

Διαβάστε περισσότερα

«Οι Σπουδές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο»

«Οι Σπουδές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο» «Οι Σπουδές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο» Κτηνιατρική Σχολή Κτηνιατρική Επιστήμη και Επαγγελματική Σταδιοδρομία Εισηγητής: Ιωάννης Αντωνόπουλος, καθηγητής της Κτηνιατρικής Σχολής Κτηνιατρική Επιστήμη

Διαβάστε περισσότερα

Δηλώσεις συμμετοχής: grammateia@gmail.com locus_medicus@yahoo.gr

Δηλώσεις συμμετοχής: grammateia@gmail.com locus_medicus@yahoo.gr Δηλώσεις συμμετοχής: grammateia@gmail.com locus_medicus@yahoo.gr ΠΕΜΠΤΗ 31 ΜΑΪΟΥ 2012 16:00-17:00 Διαδικασίες Ίδρυσης και Λειτουργίας Ιδιωτικών Εργαστηρίων Κώστας Τυροσβούτης, Βιολόγος, Ιδρυτής Εργαστηρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7 ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΥ3 ΕΞΑΜΗΝΟΣΠΟΥΔΩΝ Α ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΙ ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

MA0611 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΥΗΣΗΣ ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

MA0611 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΥΗΣΗΣ ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ MA0611 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΥΗΣΗΣ ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ Συντετμημένος Τίτλος: Τίτλος Μαθήματος Πλήρης Τίτλος: Μαιευτική Φροντίδα Κύησης Υψηλού Κινδύνου Κωδικός Μαθήματος: MA0611 ΜΑ0612 Επίπεδο Μαθήματος: Προπτυχιακό

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Χημείας Πανεπιστημίου Κύπρου H ΧΗΜΕΙΑ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

Τμήμα Χημείας Πανεπιστημίου Κύπρου H ΧΗΜΕΙΑ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ H ΧΗΜΕΙΑ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Ενημερωτική παρουσίαση για μαθητές 26 Iανουαρίου 2014 Η XHMEIA είναι: Η χημική σύνθεση Η επιστήμη που μελετά τη μετατροπή μιάς μορφής της ύλης σε άλλες μορφές μέσω χημικών

Διαβάστε περισσότερα

MA0341 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ

MA0341 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ MA0341 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ Συντετμημένος Τίτλος: Τίτλος Μαθήματος Πλήρης Τίτλος: Παιδιατρική Νοσηλευτική Φροντίδα Κωδικός Μαθήματος: MA0341 ΜΑ0342 Επίπεδο Μαθήματος: Προπτυχιακό Τύπος Μαθήματος:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ 1ο Να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ημιτελείς προτάσεις 1 έως 5 και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη φράση που συμπληρώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ. Υποχρεωτικής επιλογής (Κατεύθυνσης)

ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ. Υποχρεωτικής επιλογής (Κατεύθυνσης) ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Ακαδημαϊκή Μονάδα: Τομέας: Εργαστήριο/Σπουδαστήριο/Κλινική: Τίτλος Μαθήματος / Θέμα Εργασίας: Κωδικός Μαθήματος: Τύπος Μαθήματος: ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Διοίκηση Ανθρώπινων

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Σχολή Επιστημών Υγείας Ιατρικό Τμήμα Eργαστήριο Υγιεινής και Επιδημιολογίας

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Σχολή Επιστημών Υγείας Ιατρικό Τμήμα Eργαστήριο Υγιεινής και Επιδημιολογίας Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Σχολή Επιστημών Υγείας Ιατρικό Τμήμα Eργαστήριο Υγιεινής και Επιδημιολογίας ιευθυντής: Αναπληρωτής Καθηγητής Χ. ΧΑΤΖΗΧΡΙΣΤΟ ΟΥΛΟΥ Μάθημα: Ιατρική της Εργασίας Υπεύθυνος Μαθήματος:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Υποχρεωτικές εργαστηριακές δραστηριότητες μαθημάτων Φυσικών Επιστημών στα. Γυμνάσια, Γενικά Λύκεια και ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2013-2014».

ΘΕΜΑ: «Υποχρεωτικές εργαστηριακές δραστηριότητες μαθημάτων Φυσικών Επιστημών στα. Γυμνάσια, Γενικά Λύκεια και ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2013-2014». Nα διατηρηθεί μέχρι... ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤ ΜΕΛΕΤΩΝ ----- Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΤΑΞΗ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΤΑΞΗ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΘΕΜΑ 1ο Α. Για τις ημιτελείς προτάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Α ΕΞΑΜΗΝΟ «ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗΣ»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Α ΕΞΑΜΗΝΟ «ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλλιθέα, 28/08/2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ------------------------------------------------------------------ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογίες Αξιοποίησης Δεδομένων

Μεθοδολογίες Αξιοποίησης Δεδομένων Μεθοδολογίες Αξιοποίησης Δεδομένων Βλάχος Σ. Ιωάννης Λέκτορας 407/80, Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών Εργαστήριο Πειραματικής Χειρουργικής και Χειρουργικής Ερεύνης «Ν.Σ. Σ Χρηστέας» Στάδια Αξιοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ggs@pathfinder.gr ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Οι κάτοχοι απολυτηρίου Επαγγελματικού Λυκείου για τη πρόσβασή τους στη ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ επιλέγουν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΕΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΑΛΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΠΣ) ΣΕ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΝΠΣ)

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΕΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΑΛΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΠΣ) ΣΕ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΝΠΣ) ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΕΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΑΛΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΠΣ) ΣΕ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΝΠΣ) ΣΥΓΧΩΝΕΥΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΠΣ ΦΥΣΙΚΗ Ι (ΘΕ) Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΡΕΥΣΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλλιθέα, 16/01/2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------------------------------------------------------------------ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

«ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ-ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ»

«ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ-ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ» «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ-ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ» Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με την Αρ.13 η /25-06-2014 Συνέλευση του Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ, εγκρίθηκε η τροποποίηση συμπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις για το μάθημα ΙΑΤΡΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ Α. ΚΑΝΑΠΙΤΣΑΣ Ε. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

Σημειώσεις για το μάθημα ΙΑΤΡΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ Α. ΚΑΝΑΠΙΤΣΑΣ Ε. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Σημειώσεις για το μάθημα ΙΑΤΡΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ Α. ΚΑΝΑΠΙΤΣΑΣ Ε. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. Ελπινίκη Παπαγεωργίου Σημειώσεις Παρουσίαση : Μελέτη της απαγωγής βιοϊατρικού σήματος, εφαρμογή σε θεραπευτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Θέµα 1 ο 1. Τα άτοµα που είναι ετερόζυγα για τη β-θαλασσαιµία: α. Εµφανίζουν ήπια αναιµία β. Έχουν ευαισθησία στην ελονοσία γ. Συνθέτουν µεγάλη ποσότητα HbF δ.

Διαβάστε περισσότερα