ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΣΠΕΚ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΣΠΕΚ 2014-2020"

Transcript

1 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΣΠΕΚ Μέλη του ΤΕΣ, στην τρέχουσα σύνθεση είναι: Κωνσταντίνος Βαγενάς (Πρόεδρος), Ακαδημαϊκός, ομότιμος καθηγητής, Πανεπιστήμιο Πατρών, Μιχαήλ Φαρδής (μέλος), καθηγητής, Πανεπιστήμιο Πατρών, Νικόλαος Μουσιόπουλος, (μέλος), καθηγητής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Εμμανουήλ Σαρρής (μέλος), Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Ξενοφών Βερύκιος (μέλος), ομότιμος καθηγητής, Πανεπιστήμιο Πατρών, Τιμολέων Σελλής (μέλος), καθηγητής, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Ιωάννης Μπάρτζης (αναπληρωματικό μέλος), καθηγητής Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Σύντομη επισκόπηση του τομέα των Επιστημών Μηχανικών: περιγραφή της παρούσας κατάστασης (SWOT) ΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ: Ικανότητα διασφάλισης ανταγωνιστικής χρηματοδότησης από την ΕΕ και άλλες πηγές του εξωτερικού Οι Έλληνες ερευνητές στον Τομέα των Επιστημών Μηχανικής (Engineering) έχουν κατορθώσει επι πολλά έτη να διασφαλίσουν σημαντικές χρηματοδοτήσεις από την ΕΕ και άλλες πηγές του εξωτερικού (π.χ. European Space Agency, διάφορες ιδιωτικές εταιρείες). Εκτιμάται ότι περίπου το ένα τρίτο της ελληνικής Ε&Α χρηματοδοτείται με ανταγωνιστικά προγράμματα από το εξωτερικό. Το μεγαλύτερο μέρος της χρηματοδότησης προέρχεται από την ΕΕ είτε μέσω των προγραμμάτων πλαισίου είτε μέσω των διαρθρωτικών Ταμείων. Στον τομέα των Μηχανικών υπάρχουν πολλές νησίδες αριστείας, αλλά και ολόκληρα Τμήματα που ευρίσκονται πολύ υψηλά στην διεθνή κατάταξη. Δεν είναι τυχαίο ότι 9 από τα 10 ελληνικά τμήματα που κατατάσσονται στις πρόσφατες διεθνείς κατατάξεις στα πρώτα 150 της ειδικότητάς τους Παγκοσμίως, είναι Τμήματα Μηχανικής από τις ελληνικές Πολυτεχνικές Σχολές. Σημαντικές είναι οι επιτυχίες και ορισμένων Ινστιτούτων Μηχανικής της χώρας, π.χ. ΙΤΧΗΔ και ΙΕΧΜΗ τόσο στον προσέλευση κονδυλίων όσο και στην διεξαγωγή έρευνας υψηλής ποιότητας (π.χ. Βραβείο Descartes στο ΙΤΧΗΔ). Δεν είναι επίσης τυχαίο ότι όλα σχεδόν τα ERC Grants αριστείας που έχουν δοθεί στην Ελλάδα είναι σε περιοχές Engineering. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι οι ανωτέρω νησίδες (αλλά και νήσοι) αριστείας κατόρθωσαν να διατηρήσουν σε σημαντικό βαθμό τις δραστηριότητές τους παρά την μη προκήρυξη ερευνητικών προγραμμάτων στην Ελλάδα επί 6 συνεχή χρόνια ( ). ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ: Έλλειψη εθνικής στρατηγικής για την έρευνα Ο αναπτυξιακός ρόλος της έρευνας δεν έχει γίνει κατανοητός από τους περισσότερους Έλληνες πολιτικούς και βιομηχάνους με αποτέλεσμα η έρευνα να θεωρείται από αυτούς και από το μεγαλύτερο μέρος της κοινωνίας δαπάνη και όχι επένδυση. Έτσι, δεν δίνεται η δέουσα προσοχή και οργάνωση στην έρευνα με συνέπεια η χρηματοδότησή της να είναι χαμηλή ή να περιλαμβάνεται στις υπό περικοπή δαπάνες. Επισημαίνουμε ότι η 1

2 ελληνική πολιτεία δεν έχει αναπτύξει μια σαφή στρατηγική Έρευνας & Ανάπτυξης που να προγραμματίζει ερευνητικές προτεραιότητες, τη διαδικασία για την υλοποίησή τους και τις αρχές που θα τις στηρίξουν. Αυτό έχει ως συνέπεια την ασυνεχή και ευκαιριακή χρηματοδότηση, η οποία ελαχιστοποιεί την διαχρονική ανάπτυξη της. Ο εκάστοτε υπεύθυνος υπουργός για την έρευνα, δίχως ουσιαστικό διάλογο με την ερευνητική κοινότητα, θέτει υποκειμενικούς και βραχυπρόθεσμους στόχους οι οποίοι παραμένουν ατελέσφοροι. Στο κενό αυτό, οι ερευνητές στρέφονται προς τις ερευνητικές προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με αποτέλεσμα να μην αναπτύσσονται κάποιοι τομείς οι οποίοι ενδεχομένως θα ήταν περισσότερο χρήσιμοι για τις αναπτυξιακές ανάγκες της χώρας. Έλλειψη τακτικής και ικανοποιητικής χρηματοδότησης Η χρηματοδότηση της έρευνας στην Ελλάδα είναι σποραδική και ανεπαρκής. Οι προκηρύξεις προγραμμάτων δεν έχουν περιοδικότητα και τα ποσά που διατίθενται είναι από τα χαμηλότερα της Ευρώπης (0.58% του ΑΕΠ σε σύγκριση με περίπου 2% μέσο όρο για την ΕΕ). Επιπλέον, οι διαδικασίες αξιολόγησης των προτάσεων δεν είναι πάντοτε αδιάβλητες (παρά τις πολύ θετικές προσπάθειες της ΓΓΕΤ και πιο πρόσφατα και του ΕΣΕΤ), η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων καθυστερεί και η ροή της χρηματοδότησης για την υλοποίηση του ερευνητικού έργου είναι ασυνεχής. Για έναν αποτελεσματικό σχεδιασμό, οι ερευνητές χρειάζεται να γνωρίζουν πότε θα προκηρύσσονται προγράμματα και πότε θα ανακοινώνονται τα αποτελέσματα, ενώ η καταβολή των δόσεων θα πρέπει να εξασφαλίζει την απρόσκοπτη υλοποίηση του ερευνητικού έργου. Σημειώνουμε ότι κατά τα τελευταία τρία χρόνια έχει σημειωθεί κάποια σημαντική βελτίωση στην κατεύθυνση αυτή με τα προγράμματα Συνεργασίας και ιδίως με τα προγράμματα Αριστείας. Επιπλέον ιδιαίτερα σημαντική είναι και η επιτευχθείσα εξάλειψη υφισταμένων δυσλειτουργιών στη διαχείριση των ερευνητικών προγραμμάτων (π.χ. σε θέματα απόσβεσης εξοπλισμού και διαδικασιών συμβάσεων με το προσωπικό των επιστημονικών ομάδων των έργων), που επέφεραν μεγάλες καθυστερήσεις ή και αδυναμία απορρόφησης της χρηματοδότησης. Σύνδεση της έρευνας με την παραγωγή: Ο ευκαιριακός χαρακτήρας του ιδιωτικού τομέα Είναι γεγονός ότι η χρηματοδότηση της έρευνας στην Ελλάδα δεν οδήγησε στην ανάπτυξη ανταγωνιστικών προϊόντων και υπηρεσιών. Αυτό όμως οφείλεται κυρίως στον ιδιωτικό τομέα, ο οποίος δυστυχώς δεν έχει αναπτύξει ουσιαστική παραγωγικότητα, αλλά είναι αρκετά συχνά ευκαιριακού χαρακτήρα. Ελάχιστες είναι οι περιπτώσεις που ο ιδιωτικός τομές επενδύει για την ανάπτυξη κάποιου νέου προϊόντος ή κάποιας νέας διεργασίας. Έτσι, συνεισφορά της ιδιωτικής χρηματοδότησης στην ερευνητική προσπάθεια είναι φαινομενικά μόνο της τάξης του 30% της συνολικής επένδυσης στην έρευνα: στις περισσότερες περιπτώσεις το ποσοστό αυτό είναι πλασματικό και δεν αφορά σε πραγματική καινοτόμο δραστηριότητα αλλά στην βελτίωση των συνθηκών παραγωγής γνωστών προϊόντων. Αντίθετα, σε χώρες που έχουν πραγματικό παραγωγικό ιστό και αναπτύσσουν νέα προϊόντα η ιδιωτική χρηματοδότηση ανέρχεται στο επίπεδο του 70%. Η ιδιωτική χρηματοδότηση δεν κατάφερε να εκμεταλλευθεί την προσφορά ερευνητικών αποτελεσμάτων από τα ΑΕΙ και τα ερευνητικά κέντρα. Τεράστια ποσά «εξανεμίσθηκαν» (π.χ. Προγράμματα ΠΑΒΕ) στην προσπάθεια να ενεργοποιηθεί ο ιδιωτικός τομέας της Ελλάδας με την προκήρυξη προγραμμάτων στα οποία συμμετείχαν τις περισσότερες φορές πλασματικά, και ιδιωτικές εταιρείες. Στα προγράμματα αυτά, οι ερευνητές παρήγαγαν ερευνητικά αποτελέσματα και δημοσιεύσεις, οι οποίες δεν έπεισαν τις εταιρείες να επενδύσουν σε αυτά και να τα αξιοποιήσουν. Η συμμετοχή των περισσότερων εταιρειών ήταν ουσιαστικά λογιστική με σκοπό το οικονομικό όφελος από τη συμμετοχή παρά την ανάπτυξη κερδοφόρου προϊόντος. 2

3 Με βάση τα παραπάνω είναι αναμενόμενο οι συμπράξεις ερευνητικών φορέων και εταιρειών να εμφανίζουν έλλειψη συνέχειας και στρατηγικής συνεργασίας και να καταρρέουν αμέσως με την λήξη της δημόσιας ενίσχυσης. Η διεθνής εμπειρία σημειώνει ότι ο ιδιωτικός τομέας ενδιαφέρεται και ενεργοποιείται στην επένδυση σε δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας όταν ο δημόσιος τομέας εδραιώσει μια μακροπρόθεσμη στρατηγική χρηματοδότηση για την παραγωγή πρωτότυπης και διεθνώς ανταγωνιστικής νέας γνώσης σε συγκεκριμένους τομείς, ώστε να τους καταστήσει ελκυστικούς για επενδύσεις. Απουσία κινήτρων για την προσέλκυση αξιόλογων νέων ερευνητών. Δεν υπάρχει πρόβλεψη για τη χρηματοδότηση νέων ερευνητών κατά το στάδιο της εκκίνησης της ερευνητικής τους διαδρομής στην Ελλάδα. Έτσι, λείπουν τα λεγόμενα «start-up funds". Με τις λιγοστές και περιστασιακές προκηρύξεις, συμβαίνει ένας νέος ερευνητής που μόλις έχει επαναπατριστεί να περιμένει πολύ χρόνο μέχρι να εξασφαλίσει χρηματοδότηση για να ξεκινήσει την ομάδα του. Το ίδιο ισχύει και για επιστήμονες που εκπαιδεύονται σε άριστα ελληνικά Τμήματα Μηχανικής. Η ενίσχυση των νέων ερευνητών με χρηματοδότηση εκκίνησης θα ήταν πολύ χρήσιμο για τον ερευνητή και το ίδρυμα στο οποίο εγκαθίσταται. Μεταπτυχιακή εκπαίδευση Η μεταπτυχιακή εκπαίδευση είναι στενά συνδεδεμένη με την έρευνα και την παραγωγή και πρέπει να ικανοποιεί τις απαιτήσεις της κοινωνίας και της οικονομίας προκειμένου να συμβάλλει αποφασιστικά στην ανάπτυξη της χώρας. Στην Ελλάδα η μεταπτυχιακή εκπαίδευση, όπως άλλωστε και η έρευνα, αναπτύχθηκε χωρίς σοβαρή μελέτη και προγραμματισμό. Σήμερα υπάρχει πληθώρα μεταπτυχιακών προγραμμάτων, τα οποία οργανώθηκαν και λειτουργούν εκ των ενόντων, με θεματικό προσανατολισμό που συχνά καθορίζονται από την ειδίκευση των διδασκόντων μελών ΔΕΠ και ερευνητών, δίχως να έχουν ληφθεί υπ' όψιν οι αναπτυξιακές παράμετροι στη διαμόρφωση των προγραμμάτων σπουδών. Και εδώ τα κριτήρια για τη θέσπιση και τη χρηματοδότηση των μεταπτυχιακών προγραμμάτων δεν ήταν αξιοκρατικά ενώ δεν έχει πραγματοποιηθεί σοβαρή αξιολόγηση των προγραμμάτων αυτών μετά από εύλογο χρόνο λειτουργίας τους. Είναι αναγκαίο να υπάρξει εξορθολογισμός τόσο ως προς την ποιότητα της παρεχόμενης μεταπτυχιακής εκπαίδευσης και εξειδίκευσης όσο και ως προς τον αριθμό των μεταπτυχιακών φοιτητών. Επίσης ο στόχος πρέπει να τεθεί στην εκπαίδευση των φοιτητών και όχι στην μετατροπή τους σε φθηνό ανθρώπινο δυναμικό για την υλοποίηση ερευνητικών προγραμμάτων. Είναι περισσότερο από εμφανής η ανάγκη ελάττωσης του αριθμού των μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ιδιαίτερα αυτών που εμφανίζουν αλληλοεπικαλύψεις, και η συγκέντρωση των περιορισμένων οικονομικών πόρων υποστήριξης στα αρτιότερα εξ αυτών, μετά από αντικειμενική εξωτερική αξιολόγηση. ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ: Η παρουσία ερευνητών με ικανή κατάρτιση και δυναμισμό Όπως προαναφέρθηκε, αρκετοί ερευνητές του Ελλαδικού χώρου όχι μόνο κατάφεραν να επιβιώσουν σε πολύ δύσκολες συνθήκες, αλλά και να δημιουργήσουν νησίδες αριστείας. Επέδειξαν μεγάλη αντοχή, προσαρμοστικότητα και δυναμισμό και θα μπορούσε να πει κανείς ότι αποτελούν ένα επιλεγμένο δυναμικό που χαρακτηρίζεται από υψηλή κατάρτιση και, γενικότερα ένα σύνολο αξιοπρόσεκτων ικανοτήτων που μπορεί να αξιοποιηθεί αν προκύψουν μελλοντικές ευκαιρίες για έρευνα και αν δεν εξαναγκαστούν σε μαζική έξοδο από την Ελλάδα μέσα στα λίγα επόμενα χρόνια. Η οικονομική κρίση είναι δυνατό να οδηγήσει στην αναδιάρθρωση του παραγωγικού ιστού της χώρας Η Ελλάδα διέρχεται μια εποχή κρίσιμων αλλαγών που θα καθορίσουν το μέλλον της για τις επόμενες δεκαετίες. Η ελληνική κοινωνία μέσω της οικονομικής κρίσης αρχίζει να αντιλαμβάνεται ότι δίχως σύγχρονη παραγωγική βάση δεν είναι δυνατό να διατηρήσει το προ της κρίσης βιοτικό επίπεδο. Με δεδομένο ότι η 3

4 Ελλάδα είναι μέλος της ευρωζώνης και δεν μπορεί να προχωρήσει σε νομισματική υποτίμηση, κάθε χρόνος που περνάει με αρνητικό ισοζύγιο εξαγωγών/εισαγωγών ουσιαστικά κάνει τη χώρα φτωχότερη. Μέχρι πριν από λίγο καιρό αυτό δεν ήταν ορατό λόγω του εξωτερικού δανεισμού. Με τα σημερινά δεδομένα, η υπέρμετρη αύξηση των επιτοκίων έχει καταστήσει τον περαιτέρω δανεισμό ανέφικτο, το παραγωγικό έλλειμμα αναδύεται στην επιφάνεια. Για την αντιμετώπιση της κατάστασης, είναι προφανές ότι απαιτείται εκτός του περιορισμού των δαπανών, αύξηση της ανταγωνιστικότητας και δημιουργία ανάπτυξης. Στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας θεωρείται ότι συμβάλλει η μείωση των μισθών γιατί περιορίζει το κόστος παραγωγής, άρα το προϊόν είναι φθηνότερο και διεθνώς ανταγωνιστικότερο. Μια τέτοια αύξηση της ανταγωνιστικότητας έχει τα όριά της διότι ουσιαστικά είναι αδύνατο να συμπιεστούν οι μισθοί σε μια ευρωπαϊκή χώρα στο εξαιρετικά χαμηλό επίπεδο των χωρών του τρίτου κόσμου. Έτσι, σε προϊόντα χαμηλής τεχνολογίας, όπου δεν χρειάζεται εξειδικευμένη γνώση, η Ελλάδα δεν θα μπορεί πλέον να ανταγωνιστεί χώρες όπως η Κίνα και η Ινδία. Η κατάσταση ανατρέπεται άρδην στην παραγωγή προϊόντων υψηλής τεχνολογίας, όπου απαιτείται υψηλή τεχνογνωσία και εξειδικευμένο προσωπικό. Τα προϊόντα αυτά δεν μπορούν να παραχθούν από χώρες με φθηνή εργασία εάν δεν υπάρχει υποδομή γνώσης. Τα προϊόντα υψηλής τεχνολογίας είναι συνάρτηση του επιπέδου της Παιδείας και της Έρευνας κάθε χώρας και ουσιαστικά παράγονται εκεί όπου γίνονται σημαντικές και διαχρονικά σταθερές επενδύσεις στην Παιδεία και την Έρευνα. Η Ελλάδα βρίσκεται σε οριακό σημείο και πρέπει να αποφασίσει για τη μελλοντική της πορεία. Η ανάπτυξη στην Ελλάδα ταυτίζεται με την ενίσχυση της Παιδείας και της Έρευνας, ώστε να καταστεί δυνατός ο ευρωπαϊκός εκσυγχρονισμός της παραγωγικής βάσης με την παραγωγή προϊόντων υψηλής τεχνολογίας που θα ισορροπήσουν το ισοζύγιο εξαγωγών/εισαγωγών. Επειδή μια τέτοια ανάπτυξη απαιτεί χρόνο για να δώσει καρπούς, είναι εθνικής σημασίας η χώρα μας πρέπει να επενδύσει άμεσα στην Παιδεία και την Έρευνα. Αυτό από τη μια μεριά είναι ευθύνη της πολιτείας, αλλά εξαρτάται επίσης από τον μετασχηματισμό του ιδιωτικού τομέα που δραστηριοποιείται στην περιοχή του Engineering, από ευκαιριακό σε παραγωγικό. Αυτή η δραστική αλλαγή πορείας ευνοείται υπό καθεστώς κρίσης. Δυνατότητα αύξησης της συνεργασίας μεταξύ ΑΕΙ και ΕΚ Το επίπεδο συνεργασίας μεταξύ ΕΚ και ΑΕΙ είναι χαμηλό. Συνεπώς, υπάρχει μια ευκαιρία αύξησης της συνεργασίας μεταξύ των εγχώριων ιδρυμάτων καθώς και με αυτά άλλων χωρών. Αυτή θα μπορούσε να βοηθήσει στην προώθηση της ποιότητας της έρευνας και την αύξηση της κρίσιμης μάζας των ερευνητικών ομάδων δημιουργώντας ένα περιβάλλον ικανό να συντηρήσει ένα καλύτερο επίπεδο έρευνας. Στα πλαίσια του ενιαίου χώρου έρευνας, η συνεργασία μεταξύ ΑΕΙ και ΕΚ θα μπορούσε να οδηγήσει σε οικονομίες κλίμακας, συνδέοντας τη διδασκαλία και την έρευνα μεταξύ των υπαρχόντων ιδρυμάτων. Την επόμενη 5ετία αφυπηρετεί το 35% των καθηγητών των ΑΕΙ. Είναι εξαιρετικά σημαντικό να δίνεται τουλάχιστον μία θέση ΔΕΠ για κάθε τρία μέλη ΔΕΠ που συνταξιοδοτούνται. Διαφορετικά η παρούσα κρίση θα αποβεί εντελώς καταστρεπτική για τα ΑΕΙ και ΕΚ της χώρας. Δυνατότητα εστίασης των ερευνητικών προσπαθειών στη χώρα μας Είναι προφανές ότι όσα αναφέρθηκαν παραπάνω αναφορικά με τη δυνατότητα που παρέχει η κρίση για την βελτίωση και εκσυγχρονισμό του παραγωγικού ιστού θα έχουν ταχύτερο αποτέλεσμα, αν η προσπάθεια ξεκινήσει από θεματικές περιοχές όπου υπάρχει κρίσιμη μάζα ποιοτικών ερευνητών και συσσωρευμένη τεχνογνωσία αιχμής. Η παρούσα κρίση μπορεί να συμβάλλει στην επικέντρωση των ερευνητικών προσπαθειών σε τομείς με ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα. Επιστήμονες της διασποράς 4

5 Η δημιουργία ενός αξιοκρατικού ερευνητικού περιβάλλοντος με τακτικές χρηματοδοτήσεις και η θέσπιση κατάλληλων κινήτρων θα μπορούσε να προσελκύσει πολλούς αξιόλογους Έλληνες ερευνητές της διασποράς να συμμετάσχουν ενεργά σε χρηματοδοτούμενες συμπράξεις ελληνικών φορέων προσφέροντας την τεχνογνωσία τους στην αναβάθμιση της ποιότητας της επιτελούμενης έρευνας. Η δυνατότητες που προσφέρει ο νέος Νόμος 4009/2011 για τα ΑΕΙ για μερική απασχόληση ερευνητών του εξωτερικού μπορεί να βοηθήσει να αλλάξει το τοπίο. Επιπλέον, αυτή η στενότερη επαφή με την Ελλάδα θα μπορούσε να αποτελέσει το έναυσμα να αποφασίσουν να επαναπατριστούν μόνιμα. ΑΠΕΙΛΕΣ: Η κατάργηση της αυτοδυναμίας της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας θα είναι καταστροφική. Μείωση των κονδυλίων για την έρευνα λόγω κρίσης δεν θα επιτρέψει την οικονομική ανάκαμψη Είναι εύλογο ότι σε περίοδο οικονομικής κρίσης οι κυβερνήσεις περικόπτουν τις δαπάνες. Τα κονδύλια για την έρευνα δεν πρέπει να θεωρούνται δαπάνη, αλλά επένδυση. Όπως αναλύθηκε ανωτέρω, η έρευνα είναι μια από τις στρατηγικές που μπορεί να οδηγήσει σε ανάπτυξη. Φυσικά, είναι σωστό να γίνει εξορθολογισμός των κονδυλίων για την έρευνα, αλλά όχι μείωση τους. Ακόμη και η διατήρηση των ερευνητικών κονδυλίων στα σημερινά επίπεδα δημιουργεί ανταγωνιστικό έλλειμμα, τη στιγμή που άλλες χώρες επενδύουν συνεχώς στην έρευνα. Αντίθετα, λογική και σταδιακή αύξηση των κονδυλίων έρευνας συνοδευόμενη από μια εμπεριστατωμένη μεταρρύθμιση είναι μια από τις στρατηγικές που μπορούν να δημιουργήσουν ανάπτυξη και να βοηθήσουν στην έξοδο από την κρίση και τον ουσιαστικό εκσυγχρονισμό της χώρας. Αυξανόμενος ανταγωνισμός για χρηματοδότηση από την ΕΕ. Οι επιτυχημένη προσέλκυση χρηματοδοτήσεων από την ΕΕ ήταν ένα σημαντικό στοιχείο της επιβίωσης του ερευνητικού συστήματος στη χώρα μας. Οι συνδυασμένες επιπτώσεις της διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της πίεσης για μείωση στους προϋπολογισμούς για έρευνα (και εκπαίδευση) σε κάποιες ευρωπαϊκές χώρες θα αυξήσουν τον ανταγωνισμό για χρηματοδότηση από την ΕΕ. Ήδη πολλές προκηρύξεις φωτογραφίζουν συγκεκριμένες συμπράξεις, οι οποίες με την επιρροή τους επιβάλλουν τα αντικείμενα των προκηρύξεων. Ταυτόχρονα η πολιτική για την Ε&Α της ΕΕ μετακινείται προς την κατεύθυνση της μεγαλύτερης συμμετοχής στη χρηματοδότηση από εγχώριες/ιδιωτικές πηγές. Επίσης, παρόλο που η χρηματοδότηση της έρευνας από την Ευρωπαϊκή Ένωση φαίνεται ότι είναι εξασφαλισμένη βραχυπρόθεσμα, δεν είναι γνωστό εάν αυτό θα συνεχιστεί και μεσοπρόθεσμα. Η εξέλιξη αυτή κάνει επιτακτική την αύξηση των εθνικών πόρων για έρευνα. Η αλλαγή της σύστασης του ερευνητικού προσωπικού που επιφέρει η κρίση είναι επικίνδυνη Ένα βιώσιμο δυναμικό με ερευνητές υψηλής ποιότητας απαιτεί μια ισορροπημένη ροή νέων προσλήψεων σε σχέση με τις αποχωρήσεις. Επιπλέον, σε έναν κόσμο που εξελίσσεται ραγδαία, και στον οποίο η έρευνα πρέπει να ανταποκρίνεται ταχύτατα στις εγκεκριμένες χρηματοδοτήσεις, υπάρχει η ανάγκη για ταχεία στελέχωση των χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων. Αυτή τη στιγμή υπάρχει περιορισμός τόσο στον αριθμό των προσλήψεων στο τακτικό προσωπικό όσο και χρονοβόρες διαδικασίες για την πρόσληψη ερευνητών στα ερευνητικά προγράμματα (Ν. 4057, άρθρο 9, παρ. 20α, ΦΕΚ 54Α ). Επίσης, ήδη λόγω της οικονομικής κρίσης, υπάρχει σημαντική διαρροή επιστημόνων στο εξωτερικό, ιδιαίτερα των νεώτερων και καλύτερων. Αδυναμία εγκατάστασης, λειτουργίας και συντήρησης αναπτυξιακών υποδομών 5

6 Όπως προαναφέρθηκε, η ερευνητική κοινότητα έχει επιτύχει σημαντικές χρηματοδοτήσεις από ανταγωνιστικά προγράμματα της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων αυτών για την ανάπτυξη σύγχρονων ερευνητικών υποδομών (τομέας capacities, development of regional potential κλπ.). Οι υποδομές αυτές αποτελούν κομβικά στοιχεία για την ανάπτυξη νέας τεχνογνωσίας και την αύξηση της ανταγωνιστικότητας της έρευνας στη χώρα μας. Δυστυχώς με τη μείωση των προϋπολογισμών των ΑΕΙ και Ερευνητικών Κέντρων υπάρχει τεράστια δυσκολία για την αντιμετώπιση των εξόδων εγκατάστασης, λειτουργίας και συντήρησης των υποδομών αυτών με συνέπεια να ακυρώνεται ο αναπτυξιακός τους χαρακτήρας. Επιπλέον συχνά παρατηρείται ανάγκη για διαμόρφωση και ανακαίνιση κτηρίων για την υποδοχή και εγκατάσταση των νέων υποδομών. Στόχοι για την ενίσχυση των Επιστημών Μηχανικής και για την παραγωγή νέας γνώσης και την προώθηση της Καινοτομίας. Στρατηγική ανάπτυξης και ενίσχυσης του τομέα των Επιστημών Μηχανικής Κύριοι στόχοι μιας αποτελεσματικής στρατηγικής ανάπτυξης και ενίσχυσης του τομέα Engineering είναι: Παραγωγή νέας γνώσης Για να είναι αποτελεσματικός οποιοσδήποτε στρατηγικός σχεδιασμός που στοχεύει στην παραγωγή νέας γνώσης, θα πρέπει κατ' αρχάς να διαμορφώνει εκπαιδευτικό και ερευνητικό περιβάλλον τέτοιο που να προάγει την επιστημονική αριστεία. Η Επιστημονική Αριστεία των Πανεπιστήμιων και ΕΚ επιτυγχάνεται μέσω της στελέχωσης τους με ερευνητές οι οποίοι διακρίνονται από το υψηλής στάθμης έργο τους με βάση τα διεθνή δεδομένα. Ο μακροχρόνιος και συντονισμένος προγραμματισμός των ερευνητικών δράσεων αποτελεί μια από τις αναγκαίες προϋποθέσεις για τον προσανατολισμό της έρευνας προς εθνικά στρατηγικούς τομείς αλλά και στην Επιστημονική Αριστεία. Δράσεις προς την κατεύθυνση της ενίσχυσης της παραγωγής ποιοτικής και διεθνώς ανταγωνιστικής νέας γνώσης, μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν την: Δημιουργία ενιαίου χώρου έρευνας και μεταπτυχιακής εκπαίδευσης μέσω αύξησης της συνεργασίας μεταξύ ΑΕΙ και ΕΚ. Αναδιάρθρωση των υπαρχόντων (υπερβολικά μεγάλου αριθμού) μεταπτυχιακών προγραμμάτων μετά από αντικειμενική, εξωτερική αξιολόγηση. Χρηματοδότηση μεταπτυχιακής έρευνας για τη λήψη διδακτορικού με αξιολόγηση. Ανάπτυξη σύγχρονων ερευνητικών υποδομών. Σύνδεση της μεταπτυχιακής έρευνας με παραγωγικές δραστηριότητες / επιχειρηματικότητα μέσα από συνέργειες με επιχειρήσεις / βιομηχανίες. Προώθηση της κινητικότητας του ανθρώπινου δυναμικού ανάμεσα στα διάφορα ΕΚ και ΑΕΙ. Ανάπτυξη διεπιστημονικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Ρύθμιση δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Προώθηση της καινοτομίας Διεθνώς, ο τομέας των Επιστημών Μηχανικού χαρακτηρίζεται από συχνά υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης και κερδοφορίας, που πηγάζουν από τη σύνδεση της έρευνας με την παραγωγή, τις τεχνολογικές καινοτομίες, τη διαρκώς αυξανόμενη ζήτηση, την προσέλκυση σημαντικών ιδιωτικών κεφαλαίων αλλά και τη δημόσια χρηματοδότηση. Στη Ελλάδα υπάρχουν σημαντικά περιθώρια για ανάπτυξη καινοτομικής δραστηριότητας σε ένα εκτεταμένο εύρος περιοχών όπως: 6

7 Τεχνολογίες Οικονομίας του Υδρογόνου Τεχνολογίες δέσμευσης και αξιοποίησης του CO 2 για παραγωγή καυσίμων Τεχνολογίες τροφίμων Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Τεχνολογίες αποθήκευσης ενέργειας Φωτοβολταϊκά Ανεμογεννήτριες Γεωθερμική ενέργεια Βιοντίζελ και υδρογονωμένα φυτικά λίπη και έλαια Βιομηχανική παραγωγή βιοαιθανόλης Κτίρια μηδενικού ενεργειακού ισοζυγίου Βελτίωση τεχνολογιών παραγωγής, προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας, π.χ. πορώδες αλουμίνιο, αισθητήρες κλπ. Βελτιστοποίηση Υδατοκαλλιεργειών Για κάποιες από τις περιοχές αυτές υπάρχει στενή συνέργεια με ερευνητικούς χώρους που καλύπτουν άλλα ΤΕΣ (φυσικές επιστήμες, πληροφορική, κλπ). Επομένως ο σχεδιασμός και η αναπτυξιακή προοπτική για την προώθηση της καινοτομίας στις περιοχές αυτές θα πρέπει να έχει διεπιστημονικό χαρακτήρα και να καθορίζεται / συντονίζεται από κοινού από τα εμπλεκόμενα ΤΕΣ. Προτεραιότητες του τομέα των Επιστημών Μηχανικού ανά άξονα πολιτικής (ανθρώπινο δυναμικό, υποδομές, σύνδεση έρευνας με παραγωγή, εξωστρέφεια) Ο επιτυχής προγραμματισμός του ΕΣΠΕΚ για τις Επιστήμες Μηχανικού αλλά και γενικότερα απαιτεί ένα ολοκληρωμένο σχέδιο ενίσχυσης του ανθρώπινου δυναμικού, υποστήριξης των εργαστηριακών υποδομών και διασύνδεσης του ερευνητικού ιστού της χώρας μας με την παραγωγή. Στόχος των κατωτέρω προτεινόμενων φάσεων χρηματοδότησης της Έρευνας είναι η διαμόρφωση ενός ερευνητικού περιβάλλοντος των Επιστημών Μηχανικού της Ελλάδας και θα διευκολύνει και αναδείξει την ποιοτική και διεθνώς ανταγωνιστική έρευνα, ενώ θα υποστηρίξει αποτελεσματικά την ενσωμάτωση της επιστημονικής παραγωγής της χώρας μας στο ευρωπαϊκό και παγκόσμιο γίγνεσθαι. ΦΑΣΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Οι προτεινόμενες δράσεις θα υλοποιηθούν σε κυλιόμενες φάσεις, έτσι ώστε να είναι δυνατός ο αποτελεσματικός συντονισμός των επιμέρους επιστημόνων, αλλά και η αφομοίωση των παρεχομένων υπηρεσιών από τις ομάδες των ωφελουμένων. Επιπλέον, προτείνεται η κυλιόμενη προκήρυξη επιχορηγήσεων ώστε να υπάρχουν ανά πάσα στιγμή οι δυνατότητες διάθεσης κονδυλίων προς το ερευνητικό δυναμικό της χώρας. ΦΑΣΗ 1: Ενίσχυση Ανθρώπινου Δυναμικού Χρηματοδότηση νέων ερευνητών Ένταξη στα προγράμματα της δυνατότητας χρηματοδότησης διεξαγωγής έρευνας σε εκπαιδευτικά και ερευνητικά κέντρα της χώρας. Η χρηματοδότηση θα απευθύνεται σε μεταπτυχιακούς φοιτητές, μεταδιδάκτορες, νέους ερευνητές. 7

8 Ένταξη στα προγράμματα της δυνατότητας χρηματοδότησης μετεκπαίδευσης σε εκπαιδευτικά και ερευνητικά κέντρα της χώρας. Η χρηματοδότηση θα απευθύνεται σε μεταπτυχιακούς φοιτητές, μεταδιδάκτορες, νέους ερευνητές. Ένταξη στα προγράμματα της δυνατότητας χρηματοδότησης μετακίνησης σύντομης διάρκειας σε εκπαιδευτικά και ερευνητικά κέντρα της Ευρώπης για σκοπούς μεταφοράς τεχνογνωσίας. Η χρηματοδότηση θα απευθύνεται σε μεταπτυχιακούς φοιτητές, μεταδιδάκτορες, νέους ερευνητές. Χρηματοδότηση επιστημονικών ομάδων υπό την αιγίδα ενός Κύριου Ερευνητή Ένταξη στα προγράμματα της δυνατότητας χρηματοδότησης διεξαγωγής έρευνας σε εκπαιδευτικά και ερευνητικά κέντρα της χώρας. Η χρηματοδότηση θα απευθύνεται σε έμπειρους ερευνητές που στοχεύουν να διεξάγουν πολυετή ερευνητικά προγράμματα με μια συγκεκριμένη δομή και συγκρότηση ερευνητικής ομάδας. Ένταξη στα προγράμματα της δυνατότητας χρηματοδότησης μετακίνησης σύντομης διάρκειας σε εκπαιδευτικά και ερευνητικά κέντρα της Ευρώπης για μεταφορά τεχνογνωσίας. Η χρηματοδότηση θα απευθύνεται σε έμπειρους ερευνητές. Κίνητρα - Οφέλη Ενίσχυση των ερευνητικών ομάδων με ανθρώπινο δυναμικό υψηλής εξειδίκευσης και δυναμικότητας Διευκόλυνση της ισότιμης πρόσβασης στις ευκαιρίες μετεκπαίδευσης Συνεχόμενη αναβάθμιση των προσόντων του ανθρώπινου δυναμικού της χώρας μας Προσαρμογή των δεξιοτήτων και ικανοτήτων του εργατικού δυναμικού στις μεταβαλλόμενες συνθήκες και σύμπνοια με τις υπόλοιπες Ευρωπαϊκές χώρες Προβολή των ελληνικών επιστημονικών επιτευγμάτων σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο Προτεινόμενος τρόπος αξιολόγησης Οι νέοι ερευνητές προτείνεται να αξιολογούνται από το βιογραφικό σημείωμα και τα συναφή δικαιολογητικά που θα αποδεικνύουν μια ανοδική πορεία σε συγκεκριμένο ερευνητικό τομέα, καθώς και καινοτόμες ιδέες που απαιτούν διαδραστική συνεργασία των ομάδων. Οι έμπειροι ερευνητές προτείνεται να αξιολογούνται από το βιογραφικό σημείωμα, την στρατηγική εποπτεία ερευνητικών ομάδων, την εισαγωγή της καινοτομίας στον ελληνικό ερευνητικό χώρο, την προβολή των ελληνικών ερευνητικών ομάδων σε διεθνές επίπεδο, καθώς και την εμπλοκή πολυδιάστατων ερευνητικών ομάδων για την διεξαγωγή διεπιστημονικής έρευνας. Έμφαση πρέπει να δίνεται σε ποιοτικούς δείκτες παρά σε ποσοτικούς, π.χ. δημοσίευση συγκεκριμένων εργασιών που έχουν εξαιρετική απήχηση σε αριθμό αναφορών σε διεθνές επίπεδο, παρά δημοσίευση πολλών μέτριων εργασιών με μέτρια ή χαμηλή απήχηση. ΦΑΣΗ 2: Υποστήριξη υποδομών Η ελληνική επιστημονική κοινότητα είναι αρκετά επιτυχής στην χρηματοδότηση από ευρωπαϊκές πηγές της ανάπτυξης εξειδικευμένων υποδομών αιχμής. Διαπιστώνεται όμως έλλειμμα ενημέρωσης της επιστημονικής κοινότητας των Μηχανικών για τις ανά την επικράτεια υποδομές καθώς και των δυνατοτήτων τους στην παροχή συγκεκριμένων υπηρεσιών. Είναι εμφανές ότι η συστηματική καταγραφή και 'δικτύωση' τους θα συνέβαλε σημαντικά στην παραγωγικότερη και ευρύτερη χρήση τους. Προτείνεται η αυτόβουλη ηλεκτρονική τους καταγραφή στην ιστοσελίδα της ΓΓΕΤ, μετά από σχετική ενημέρωση των ΑΕΙ/ΕΚ. Απαιτείται η προετοιμασία μίας απλής ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Η όλη διαδικασία θα συμβάλει στην έγκαιρη ανάπτυξη του Μητρώου Ερευνητικών Υποδομών. Επιπλέον, θα συμβάλλει στην επιλογή, στόχευση των χρηματοδοτικών δράσεων και προγραμμάτων για την επικαιροποίηση, εκσυγχρονισμό, προμήθεια ή/και αναβάθμιση εργαστηριακού εξοπλισμού αιχμής τόσο σε ιδρυματικό επίπεδο, όσο και σε διιδρυματικό-εθνικό επίπεδο. 8

9 Κίνητρα - Οφέλη Αναβάθμιση του εργαστηριακού εξοπλισμού και συντήρηση των ήδη υπαρχουσών υποδομών ώστε να ανταποκρίνονται στις μεταβαλλόμενες απαιτήσεις της επιστημονικής έρευνας και στις διαρκείς επιστημονικές εξελίξεις. Ποιοτική αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός των ερευνητικών κέντρων της Ελλάδας Επιτάχυνση υλοποίησης ερευνητικών πειραμάτων και αναλύσεων Ακρίβεια στην ανάλυση των δειγμάτων Επιτόπια εκπαίδευση στην χρήση των εκσυγχρονισμένων τεχνολογικών επιτευγμάτων Προτεινόμενος τρόπος αξιολόγησης Οι αιτήσεις χρηματοδότησης με σκοπό την προμήθεια εργαστηριακής υποδομής συστήνεται να αξιολογούνται βάσει της αναγκαιότητας, της ύπαρξης της συνολικής υφιστάμενης υποδομής του ιδρύματος και, τέλος, βάσει του επιπέδου εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης που παρέχουν (εκπαιδευτικό-ερευνητικό έργο, υπηρεσίες). Έμφαση πρέπει να δίνεται στην ποιότητα και όχι την ποσότητα του επιστημονικού έργου. ΦΑΣΗ 3: Προώθηση συνεργειών σε εθνικό και διεθνές επίπεδο Για την ενίσχυση των κέντρων αριστείας της χώρας μας και την εδραίωσή τους τόσο στο Ευρωπαϊκό όσο και διεθνές χώρο της έρευνας, οι εθνικές χρηματοδοτήσεις οφείλουν να στηρίζουν καινοτόμες δράσεις συνέργειας των ελληνικών ομάδων τόσο σε εθνικό, όσο και διεθνές επίπεδο με άλλα ερευνητικά κέντρα. Η χρηματοδότηση συστήνεται να καλύπτει δαπάνες μετακίνησης για σκοπούς σύναψης συνεργατικών σχημάτων, κοινών δημοσιεύσεων, δαπάνες κατοχύρωσης πνευματικών δικαιωμάτων, δαπάνες σύναψης συμφωνητικών συνεργασίας, δαπάνες συν-διοργάνωσης πανευρωπαϊκών εκπαιδευτικών σχολείων, καθώς και δαπάνες εγκαθίδρυσης θεματικών δικτύων συνεργασίας. Κίνητρα - Οφέλη Δημιουργία δομών και ολοκληρωμένων συνεργατικών παρεμβάσεων Διάνοιξη γόνιμου επιστημονικού διαλόγου για τα επιστημονικά πορίσματα Περισσότερες ευκαιρίες συμμετοχής σε χρηματοδοτούμενα έργα της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άμεση συνεργασία για την υλοποίηση κοινής έρευνας και δημοσιευμάτων Προτεινόμενος τρόπος αξιολόγησης Οι αιτήσεις χρηματοδότησης με σκοπό την προώθηση των συνεργειών σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, συστήνεται να αξιολογούνται βάσει της καινοτομίας, των προσδοκώμενων αποτελεσμάτων και τον αριθμό των ωφελούμενων μελών της ερευνητικής κοινότητας. ΦΑΣΗ 4: Διασύνδεση ερευνητικού ιστού με την παραγωγή Για την ενίσχυση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας του ερευνητικού συστήματος της χώρας μας, συστήνεται η πρόσκληση χρηματοδοτούμενων έργων με σκοπό την διασύνδεση της έρευνας με την παραγωγή. Η χρηματοδότηση θα αποσκοπεί στην συνεργασία των ερευνητικών ομάδων με τον ιδιωτικό τομέα (παροχή υπηρεσιών) και την βιομηχανία (παροχή consulting). Κίνητρα - Οφέλη 9

10 Αξιοποίηση και διασύνδεση των αποτελεσμάτων της βασικής έρευνας με την εφαρμοσμένη προκειμένου να γίνει μεταφορά τεχνογνωσίας προς την εφαρμοσμένη έρευνα και κατ' επέκταση στην παραγωγή Διευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση, ιδίως των νέων ερευνητών. Προώθηση της ισότιμης πρόσβασης στην αγορά εργασίας. Εδραίωση των επιστημονικών επιτευγμάτων μέσω της εμπορευματοποίησης συναφών προϊόντων. Ενδυνάμωση εταιρικών σχέσεων των ερευνητικών φορέων με τους φορείς του ιδιωτικού τομέα και ευκαιρίες πιθανών επενδύσεων. Προτεινόμενος τρόπος αξιολόγησης Οι αιτήσεις χρηματοδότησης με σκοπό την διασύνδεση του ερευνητικού ιστού με την παραγωγή, προτείνεται να αξιολογούνται βάσει της καινοτομίας, των προσδοκώμενων αποτελεσμάτων -προϊόντων και τον αριθμό των ωφελούμενων μελών της ερευνητικής κοινότητας. Προτεινόμενες θεματικές περιοχές. Τομείς αριστείας Η δημόσια διαβούλευση δυστυχώς δεν προσέφερε χρήσιμες προτάσεις για την στόχευση των θεματικών προτεραιοτήτων των Επιστημών Μηχανικού στο πλαίσιο του ΕΣΠΕΚ Ο αριθμός των προτάσεων ήταν πενιχρός (~20) και αφορούσε κατεξοχήν σε εξαιρετικά εστιασμένα ερευνητικά θέματα που αποτελούν αντικείμενα δραστηριοποίησης των προτεινόντων ερευνητών. Το ΤΕΣ Μηχανικών θεωρεί ότι οι βασικές θεματικές προτεραιότητες στις οποίες πρέπει να εστιαστεί η χρηματοδότηση καθορίζονται από δύο βασικά στοιχεία: 1) την αναγκαιότητα ανάπτυξης νέας γνώσης και τεχνολογίας που θα συνεισφέρει στην προσέγγιση των σημαντικότερων προβλημάτων Επιστημών Μηχανικού που αντιμετωπίζει η ελληνική κοινωνία και 2) την ύπαρξη κρίσιμης μάζας άριστων επιστημόνων και διεθνώς ανταγωνιστικής υλικοτεχνικής υποδομής και εμπειρίας. Για πολλά χρόνια επικράτησε η αντίληψη της προτεραιότητας στην χρηματοδότηση της εφαρμοσμένης έρευνας με στόχο την βελτίωση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας. Οι έλλειψη αξιοκρατικών διαδικασιών, ουσιαστικού ενδιαφέροντος του κατεξοχήν μεταπρατικού εγχώριου ιδιωτικού τομέα για την έρευνα και την καινοτομία οδήγησε σε σημαντικές στρεβλώσεις και διαφυγή κρίσιμων οικονομικών πόρων ενίσχυσης της ποιοτικής και διεθνώς ανταγωνιστικής βασικής έρευνας. Το ΤΕΣ Επιστημών Μηχανικού θεωρεί ότι η ουσιαστική, αξιοκρατική και συνεχής υποστήριξη της άριστης και διεθνώς ανταγωνιστικής βασικής έρευνας θα δημιουργήσει τις συνθήκες για ανταγωνιστική και εξωστρεφή εφαρμοσμένη έρευνα: πιστεύει την διεθνώς επικρατούσα άποψη ότι η ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας είναι το αποτέλεσμα της αδιάρρηκτης σχέσης πρωτοποριακής, άριστης βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας. Προτεινόμενες δράσεις και τύποι προγραμμάτων/ χρηματοδοτικών εργαλείων για την επίτευξη των στόχων Το ΤΕΣ Μηχανικών θεωρεί ότι ο εκσυγχρονισμός, η αποτελεσματική διασύνδεση της Έρευνας με την οικονομία και η βελτίωση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας της απαιτούν ουσιαστικές παρεμβάσεις στις διαδικασίες προκήρυξης και αξιολόγησης των ερευνητικών προτάσεων, αλλά και λειτουργική αναδιάρθρωση του είδους των προκηρυσσόμενων ερευνητικών προγραμμάτων. Οι παρεμβάσεις πρέπει να υποστηρίζουν: 10

11 - την αδιάλειπτη χρηματοδότηση και την προκήρυξη ερευνητικών προγραμμάτων σε καθορισμένες ημερομηνίες. - τις διεθνείς, αξιοκρατικές, διαφανείς, διαδικασίες αξιολόγησης. - την ανάδειξη ως κύριου κριτηρίου επιλογής την αριστεία της πρότασης και του προτείνοντος (προτεινόντων). - την αδιάρρηκτη σχέση της βασικής και της εφαρμοσμένης έρευνας. Προτεινόμενοι τύποι προγραμμάτων /χρηματοδοτικών εργαλείων α) Θεματικά ανοικτά ερευνητικά προγράμματα που εστιάζουν στο ερευνητή (investigator-driven grants): αϊ) Μεταπτυχιακοί Φοιτητές, εκπόνηση διδακτορικής διατριβής (graduate student training grants): υποβάλλονται μέσα από οργανωμένα Μεταπτυχιακά Προγράμματα. α2) Μεταδιδακτορικοί Ερευνητές (Post-Doctoral grants) α3) Νέοι Ερευνητές (Junior Investigator grants, re-integration grants) α4) Εμπειροι Ερευνητές (Senior Investigator grant) α5) Αριστεία (research beyond the state of the art) β) Συνεργατικών Δικτύων με κρίσιμη μάζα αρίστων ερευνητών (program projects): συνεργασίες ερευνητών του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. β1) Ερευνητικών Συνεργατικών Δικτύων (grants supporting bottom-up collaborative efforts) β2) Ερευνητικών Συνεργατικών Δικτύων σε στοχευμένες θεματικές περιοχές που η χώρα διαθέτει ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα διεθνώς ή η ανάπτυξη τους στο μέλλον θα βελτιώσει την διεθνή ανταγωνιστικότητα και την επιτυχή συμμετοχή της χώρας σε τεχνολογίες αιχμής. γ) Ιδρυματικές Προτάσεις Στρατηγικής Ανάπτυξης: ανάπτυξη, λειτουργία, συντήρηση εξειδικευμένων υποδομών αιχμής και σε ειδικές περιπτώσεις (ανάπτυξη, αναβάθμιση, διαμόρφωση κλπ κτηριακών υποδομών (grants for the development of infrastructures). δ) Προγράμματα εφαρμοσμένης έρευνας δ1) Διεθνώς ανταγωνιστικών καινοτόμων ιδεών (demonstration projects): χρηματοδοτούν προγράμματα που στοχεύουν στην επιβεβαίωση της εμπορικής βιωσιμότητας νέων τεχνολογιών δ2) Startup εταιρίες: δραστηριοποιούμενες σε ανταγωνιστικές υπηρεσίες υποστήριξης της Έρευνας. Προτεινόμενος προϋπολογισμός. Το ΤΕΣ Μηχανικών επικροτεί την πρόταση του ΕΣΕΤ για την γενναία αύξηση της χρηματοδότησης της Έρευνας στο 1,5% του ΑΕΠ έως το Η ουσιαστική και συνεχής χρηματοδότηση των Επιστημών Μηχανικής θα συμβάλει καθοριστικά στον εκσυγχρονισμό των υποδομών, στην κινητοποίηση των αξιόλογων και των άριστων επιστημόνων εντός και εκτός Ελλάδος και στην αναβάθμιση και λειτουργική αναδιάρθρωση των σχετικών μεταπτυχιακών και μεταδιδακτορικών σπουδών. Η επιτυχής ενεργοποίηση όλων των ανωτέρω θα δημιουργήσει μεσοπρόθεσμα τις συνθήκες για τον ουσιαστικό ευρωπαϊκό εκσυγχρονισμό της χώρας, την επιτάχυνση της μετάβασης της προς μία κοινωνία της γνώσης και την καινοτομίας και την τόσο αναγκαία αναβάθμιση της παραγωγικής της βάσης από μεταπρατική προς καινοτόμο κατεύθυνση, με την ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων υψηλής προστιθέμενης αξίας. Η χώρα διαθέτει το αναγκαίο 11

12 επιστημονικό δυναμικό για την ανάπτυξη μίας βιώσιμης και διεθνώς ανταγωνιστικής επιχειρηματικής δραστηριότητας στον χώρο των Επιστημών Μηχανικής, κατά τα πρότυπα άλλων αντίστοιχου μεγέθους χωρών (π.χ. Ισραήλ), απαιτείται όμως και αντίστοιχη επένδυση-χρηματοδότηση της έρευνας και καινοτομίας, τόσο από τον δημόσιο όσο και από τον ιδιωτικό τομέα. Τα προηγούμενα χρόνια, η συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα στην χρηματοδότηση έρευνας και καινοτομίας υπήρξε εξαιρετικά αναιμική και ευκαιριακή, προσδιορίζοντας και τον ισχυρό μεταπρατικό χαρακτήρα της παραγωγικής βάσης της χώρας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του σχεδιασμού του νέου προγράμματος Έρευνας και Τεχνολογίας (Ε&Τ) (Horizon2020, προτείνει την αύξηση του ποσοστού χρηματοδότησης της Ε&Τ στο 3% του ΑΕΠ έως το 2020, εκ του οποίου το 1% θα προέρχεται από τον δημόσιο και το σημαντικότερο 2% από τον ιδιωτικό τομέα. Στόχος της Πολιτείας τα επόμενα χρόνια πρέπει να είναι η διαμόρφωση του απαραίτητου φορολογικού, οικονομικού και διοικητικού περιβάλλοντος κινήτρων για την αναστροφή της σημερινής κατάστασης και την συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα τουλάχιστο κατά 50% στην χρηματοδότηση της Ε&Τ. Ο στόχος για χρηματοδότηση της Έρευνας στο 1,5% του ΑΕΠ έως το 2020, η αναμενόμενη μεσοσταθμική ετήσια ανάπτυξη της οικονομίας για την 7ετια στο 2-3% και η προτεινόμενη χρηματοδότηση των Μηχανικών με το 20% της συνολικής χρηματοδότησης οδηγούν στο ποσόν των 3,1 Δις Ευρώ για το σύνολο της 7ετιας (Πίνακας 1). Το ποσόν αφορά στο άθροισμα της δημόσιας και ιδιωτικής χρηματοδότησης I ΑΕΠ (Δις Ε) 210 α % ΑΕΠ για την Έρευνα (Δις Ε) 0,7 β _ 0,8 0,9 1,0 1,1 1,3 1,5 Συνολική χρηματοδότηση Έρευνας (Δις Ε) 1,47 _ 1,68 1,93 2,15 2,42 2,86 3,3 0,33 0,38 0,43 0, I Ι Χρηματοδότηση Engineering (20%) (Δις Ε) 0,29 ΣΥΝΟΛΟ γ ΠΙΝΑΚΑΣ 1: α: Μέση αύξηση του ΑΕΠ 2-3%, β: ποσοστό επί του ΑΕΠ της συνολικής (δημόσιας/ιδιωτικής) χρηματοδότησης, γ: συνολικό ποσό σε δις Ευρώ της δημόσιας και ιδιωτικής χρηματοδότησης στης Ε&Τ για την περίοδο

Παρουσίαση Μελέτης των αναπτυξιακών προοπτικών της Εγχώριας Φαρμακοβιομηχανίας

Παρουσίαση Μελέτης των αναπτυξιακών προοπτικών της Εγχώριας Φαρμακοβιομηχανίας Παρουσίαση Μελέτης των αναπτυξιακών προοπτικών της Εγχώριας Φαρμακοβιομηχανίας 15 Σεπτεμβρίου 2016 Ανάλυση SWOT Εγχώριας Φαρμακοβιομηχανίας (1/2) Βασικές Διαπιστώσεις Δυνατά Σημεία Επενδυτική δυναμική,

Διαβάστε περισσότερα

Αντιφάσεις στην αξιοποίηση του τεχνικού επιστηµονικού δυναµικού στην ελληνική βιοµηχανία

Αντιφάσεις στην αξιοποίηση του τεχνικού επιστηµονικού δυναµικού στην ελληνική βιοµηχανία , TEE 3-5 Ιουλίου 2006 Αντιφάσεις στην αξιοποίηση του τεχνικού επιστηµονικού δυναµικού στην ελληνική βιοµηχανία Γ. Συµεωνίδης, ρ. Αεροναυπηγός Μηχ/κός Γρ. Φρέσκος, ρ. Μηχανολόγος Μηχ/κός Ρ. Μαρίνη, ρ.

Διαβάστε περισσότερα

Δράση Κρατικών Ενισχύσεων ΕΤΑΚ «ΕΡΕΥΝΩ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ»

Δράση Κρατικών Ενισχύσεων ΕΤΑΚ «ΕΡΕΥΝΩ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» Δράση Κρατικών Ενισχύσεων ΕΤΑΚ πρόσκληση υπό ανάπτυξη & διαβούλευση Συνάντηση Πλατφόρμας «ΕΝΕΡΓΕΙΑ» Στρατηγική Έρευνας και Καινοτομίας Έξυπνη Εξειδίκευση 2014 2020 Σταυρούλα Πούλου, Μονάδα Α, ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ

Διαβάστε περισσότερα

Δρ Στυλιανή Πετρούδη Επιστημονικός Λειτουργός

Δρ Στυλιανή Πετρούδη Επιστημονικός Λειτουργός Δρ Στυλιανή Πετρούδη Επιστημονικός Λειτουργός Πυλώνες και Προγράμματα RESTART 2016-2020 Αντιστοιχία Προγραμμάτων ΠΥΛΩΝΑΣ Ι ΕΞΥΠΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΥΛΩΝΑΣ ΙΙ ΑΕΙΦΟΡΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΤΑΚ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας. Ένας νέος θεσμός στήριξης της Επιστημονικής Αριστείας

ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας. Ένας νέος θεσμός στήριξης της Επιστημονικής Αριστείας ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας Ένας νέος θεσμός στήριξης της Επιστημονικής Αριστείας Ημερίδα για τα 10 χρόνια του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας (ERC), ΕΙΕ 15.3.2017 Θέματα παρουσίασης:

Διαβάστε περισσότερα

Δράση Κρατικών Ενισχύσεων ΕΤΑΚ «ΕΡΕΥΝΩ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ»

Δράση Κρατικών Ενισχύσεων ΕΤΑΚ «ΕΡΕΥΝΩ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» Δράση Κρατικών Ενισχύσεων ΕΤΑΚ «ΕΡΕΥΝΩ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» πρόσκληση υπό ανάπτυξη & διαβούλευση Συνάντηση Πλατφόρμας «Περιβάλλον και Βιώσιμη Ανάπτυξη» Στρατηγική Έρευνας και Καινοτομίας Έξυπνη Εξειδίκευση

Διαβάστε περισσότερα

Αρχή Διασφάλισης & Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση

Αρχή Διασφάλισης & Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση Αρχή Διασφάλισης & Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση Αποτίμηση και Προγραμματισμός Δράσεων Διασφάλισης Ποιότητας Συναντήσεις Εργασίας (20 & 21/03/2017) Συνάντηση Εργασίας ΑΔΙΠ, Αποτίμηση

Διαβάστε περισσότερα

Συγκρότηση Ενδοπανεπιστημιακών Δικτύων Έρευνας

Συγκρότηση Ενδοπανεπιστημιακών Δικτύων Έρευνας Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστήμιο Πατρών Δεκέμβριος 2008 Συγκρότηση Ενδοπανεπιστημιακών Δικτύων Έρευνας 1. Ορισμός...1 2. Πολιτική Έρευνας...1 3. Πρόσκληση - Θεματικές περιοχές...2 4. Τρόπος Συγκρότησης Δικτύου...2

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ 1 ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ Η δράση υποστηρίζει την διευκόλυνση της αξιοποίησης ενός τεκμηριωμένα ώριμου ερευνητικού αποτελέσματος σε επιχειρηματική/

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΘΗΝΑ 1-8-2007 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ κ. ΓΙΩΡΓΟΥ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Χτίζοντας μια ολοκληρωμένη πολιτική για Ε&Κ. Κώστας Φωτάκης Αναπληρωτής Υπουργός Έρευνας & Καινοτομίας

Χτίζοντας μια ολοκληρωμένη πολιτική για Ε&Κ. Κώστας Φωτάκης Αναπληρωτής Υπουργός Έρευνας & Καινοτομίας Χτίζοντας μια ολοκληρωμένη πολιτική για Ε&Κ Κώστας Φωτάκης Αναπληρωτής Υπουργός Έρευνας & Καινοτομίας Καινοτομία και Ανάπτυξη ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Γνώση από Επιστημονική Έρευνα Εμπειρική Γνώση Κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική έρευνας. ΤΕΙ Κρήτης. (i) Βασικοί άξονες ανάπτυξης έρευνας

Στρατηγική έρευνας. ΤΕΙ Κρήτης. (i) Βασικοί άξονες ανάπτυξης έρευνας ΤΕΙ Κρήτης Στρατηγική έρευνας (i) Βασικοί άξονες ανάπτυξης έρευνας Η ερευνητική στρατηγική του ΤΕΙ Κρήτης, εκτός από την αναγνώριση της ανάγκης για να ενθαρρύνει την έρευνα που βασίζεται στην επιστημονική

Διαβάστε περισσότερα

Προδημοσίευση προκηρύξεων Διμερούς Ε&Τ Συνεργασίας

Προδημοσίευση προκηρύξεων Διμερούς Ε&Τ Συνεργασίας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Προδημοσίευση προκηρύξεων Διμερούς Ε&Τ Συνεργασίας Στο πλαίσιο της μακρόχρονης συνεργασίας και των εν ισχύ διμερών Συμφωνιών Ε&Τ συνεργασίας με άλλες χώρες,

Διαβάστε περισσότερα

Οι προτεραιότητες του Σχεδίου Τομεακού Προγράμματος ΕΤΑΚ της ΓΓΕΤ από την προοπτική του ακαδημαϊκού ερευνητικού τομέα στην Ανατολική Μακεδονία Θράκη

Οι προτεραιότητες του Σχεδίου Τομεακού Προγράμματος ΕΤΑΚ της ΓΓΕΤ από την προοπτική του ακαδημαϊκού ερευνητικού τομέα στην Ανατολική Μακεδονία Θράκη Οι προτεραιότητες του Σχεδίου Τομεακού Προγράμματος ΕΤΑΚ της ΓΓΕΤ από την προοπτική του ακαδημαϊκού ερευνητικού τομέα στην Ανατολική Μακεδονία Θράκη Γιάννης Τόλιας 29.11.2013 Περιεχόμενα Προσέγγιση...

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη της ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ σε νέους και έμπειρους ερευνητές. Πόλυ Σακελλαρίου. Προϊσταμένη Αυτοτελούς Τμήματος Διαχείρισης Διαρθρωτικών Προγραμμάτων

Υποστήριξη της ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ σε νέους και έμπειρους ερευνητές. Πόλυ Σακελλαρίου. Προϊσταμένη Αυτοτελούς Τμήματος Διαχείρισης Διαρθρωτικών Προγραμμάτων Υποστήριξη της ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ σε νέους και έμπειρους ερευνητές. Πόλυ Σακελλαρίου Προϊσταμένη Αυτοτελούς Τμήματος Διαχείρισης Διαρθρωτικών Προγραμμάτων Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Θέση ΣΕΒ: Ευρωπαϊκές προτεραιότητες της Ελληνικής Προεδρίας

Θέση ΣΕΒ: Ευρωπαϊκές προτεραιότητες της Ελληνικής Προεδρίας Θέση ΣΕΒ: Ευρωπαϊκές προτεραιότητες της Ελληνικής Προεδρίας Στόχος της Προεδρίας πρέπει να είναι η προώθηση µιας ενωµένης και παραγωγικής Ευρώπης ικανής να ανταποκριθεί στις προσδοκίες που έχουν απ αυτήν

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Η σύγχρονη εποχή χαρακτηρίζεται από την ένταξη της επιστημονικής γνώσης στη διαδικασία ανάπτυξης προϊόντων. Η έρευνα ενσωματώνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑνΕΚ 2014-2020. ΤΟΣ Υγεία. Τομεακό Σχέδιο. Αθήνα, 03.04.2014

ΕΠΑνΕΚ 2014-2020. ΤΟΣ Υγεία. Τομεακό Σχέδιο. Αθήνα, 03.04.2014 ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ Υγεία Τομεακό Σχέδιο Αθήνα, 03.04.2014 1 Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί μια σύνθεση των απόψεων που μέχρι τώρα διατυπώθηκαν από Υπηρεσίες, Κοινωνικούς Εταίρους και Εμπειρογνώμονες

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και Κύριοι, Σήµερα η ανταγωνιστικότητα δεν είναι πλέον θέµα κόστους, αλλά θέµα ποιότητας και υψηλής προστιθέµενης αξίας.

Κυρίες και Κύριοι, Σήµερα η ανταγωνιστικότητα δεν είναι πλέον θέµα κόστους, αλλά θέµα ποιότητας και υψηλής προστιθέµενης αξίας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ Κυρίες και Κύριοι, Με ιδιαίτερη χαρά απευθύνοµαι σε ένα τόσο εκλεκτό ακροατήριο και θέλω να συγχαρώ τους διοργανωτές για την πρωτοβουλία τους. Είναι πράγµατι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της. Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της. Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.3.2015 COM(2015) 99 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τους γενικούς προσανατολισμούς των οικονομικών πολιτικών των κρατών μελών

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Μάρκετινγκ. Ενότητα 3: Στρατηγικός Σχεδιασμός Μάρκετινγκ. Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Αρχές Μάρκετινγκ. Ενότητα 3: Στρατηγικός Σχεδιασμός Μάρκετινγκ. Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Αρχές Μάρκετινγκ Ενότητα 3: Στρατηγικός Σχεδιασμός Μάρκετινγκ Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους σας για την παρουσία σας στη σημερινή μας εκδήλωση.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους σας για την παρουσία σας στη σημερινή μας εκδήλωση. Εισαγωγή-χαιρετισμός Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους σας για την παρουσία σας στη σημερινή μας εκδήλωση. Το 2015 ήταν μια ιστορική και εξαιρετικά δύσκολη χρονιά για τη χώρα μας, για τον λαό μας, για όλους

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΤΗΣ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (SMART SPECIALIZATION)

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΤΗΣ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (SMART SPECIALIZATION) ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΤΗΣ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (SMART SPECIALIZATION) Κοκκινοπλίτης Κωνσταντίνος Kokkinoplitis Konstantinos is Expert to DG Regio, European Commission in Innovation

Διαβάστε περισσότερα

Η Πρόκληση της Ανταγωνιστικότητας Η Εκθεση για την Παγκόσµια Ανταγωνιστικότητα,

Η Πρόκληση της Ανταγωνιστικότητας Η Εκθεση για την Παγκόσµια Ανταγωνιστικότητα, Xαιρετισµός Υπουργού Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού κ. Αντώνη Μιχαηλίδη στην εκδήλωση που διοργανώνεται από την Κυπριακή Τράπεζα Αναπτύξεως και το Cyprus College µε τη στήριξη των Price Waterhouse

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4: «Αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» Στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΕΣΕΤ)

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΕΣΕΤ) Εκδήλωση ΣΕΒ Παραγωγική Ανασυγκρότηση & Τεχνολογικές Προτεραιότητες Επιχειρηματικότητα και Έρευνα μια νέα εταιρική σχέση για μια ανταγωνιστική οικονομία 6 Νοεμβρίου 2012 Σταμάτιος Κριμιζής (Πρόεδρος),

Διαβάστε περισσότερα

Η συνολική δημόσια δαπάνη της δράσης ανέρχεται σε 30 εκ. και ο συνολικός προϋπολογισμός της εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 45 εκ..

Η συνολική δημόσια δαπάνη της δράσης ανέρχεται σε 30 εκ. και ο συνολικός προϋπολογισμός της εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 45 εκ.. Προδημοσίευση Δράσης Εθνικής Εμβέλειας «Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας & Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ)» Σκοπός της δράσης είναι η υποστήριξη ερευνητικών έργων, που εκτελούνται από δυναμικές εγχώριες επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω:

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου Ομιλία Γενικού Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών & Άλλων Πόρων Του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας Κυρίου Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

Συγκρότηση Ενδοπανεπιστηµιακών ικτύων Έρευνας

Συγκρότηση Ενδοπανεπιστηµιακών ικτύων Έρευνας ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΗ ΥΠΟ ΑΥΤΗΣ ΡΑΣΗ «ΕΝ ΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΙΚΤΥΑ ΕΡΕΥΝΑΣ» Στην αριθμ.: 98/11.7.2011 Συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών (Ολομέλεια) επανακαθορίστηκε η

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΤΑΚ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΤΑΚ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ MINISTRY OF EDUCATION AND RELIGIOUS AFFAIRS, CULTURE AND SPORTS Η επιχειρηματική ανακάλυψη σαν εργαλείο Σχεδιασμού στην Προγραμματική Περίοδο 2014-20: Ενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Η αλματώδης εξέλιξη της τεχνολογίας και η παγκοσμιοποίηση της οικονομίας διαμορφώνουν νέα δεδομένα σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμός Γενικού Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας Δρ. Χρήστου Βασιλάκου Crazy Business Ideas ΙST College Tετάρτη, 19 Νοεμβρίου 2014

Χαιρετισμός Γενικού Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας Δρ. Χρήστου Βασιλάκου Crazy Business Ideas ΙST College Tετάρτη, 19 Νοεμβρίου 2014 Χαιρετισμός Γενικού Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας Δρ. Χρήστου Βασιλάκου Crazy Business Ideas ΙST College Tετάρτη, 19 Νοεμβρίου 2014 Κυρίες και Κύριοι, Θα ήθελα κατ αρχάς να σας ευχαριστήσω για την

Διαβάστε περισσότερα

Προπαρασκευαστική δράση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Προπαρασκευαστική δράση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Προπαρασκευαστική δράση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Υφιστάμενη και επιθυμητή κατάσταση του οικονομικού δυναμικού σε περιοχές εκτός της περιοχής της ελληνικής πρωτεύουσας 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αυτή η προπαρασκευαστική

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ»

ΒΑΣΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΒΑΣΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Η χρονική διάρκεια κάθε έργου ορίζεται από 12 έως 24 μήνες.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Η χρονική διάρκεια κάθε έργου ορίζεται από 12 έως 24 μήνες. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΚΟΠΟΣ: Η δράση υποστηρίζει την διευκόλυνση της αξιοποίησης ενός τεκμηριωμένα ώριμου ερευνητικού αποτελέσματος σε επιχειρηματική / εμπορική δραστηριότητα. Συγκεκριμένα,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000 2006 Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟ 2.5 Ενίσχυση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΑΒΑΝΑΣ Ν., ΚΑΥΚΑΛΑΣ Γ., ΜΟΥΤΣΙΑΚΗΣ Ε., ΠΙΤΣΙΑΒΑ Μ.

ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΑΒΑΝΑΣ Ν., ΚΑΥΚΑΛΑΣ Γ., ΜΟΥΤΣΙΑΚΗΣ Ε., ΠΙΤΣΙΑΒΑ Μ. ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΑΒΑΝΑΣ Ν., ΚΑΥΚΑΛΑΣ Γ., ΜΟΥΤΣΙΑΚΗΣ Ε., ΠΙΤΣΙΑΒΑ Μ. Η παρουσίαση περιλαμβάνει 3 ενότητες: ΕΝΟΤΗΤΑ Α: Αποτίμηση και αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνοβλαστοί. Συμμετοχή του Πανεπιστημίου Πατρών σε εταιρείες έντασης γνώσης (τεχνοβλαστούς)

Τεχνοβλαστοί. Συμμετοχή του Πανεπιστημίου Πατρών σε εταιρείες έντασης γνώσης (τεχνοβλαστούς) Τεχνοβλαστοί Συμμετοχή του Πανεπιστημίου Πατρών σε εταιρείες έντασης γνώσης (τεχνοβλαστούς) Στο κείμενο αυτό παρουσιάζεται αναμορφωμένο το νέο πλαίσιο συμμετοχής του Πανεπιστημίου Πατρών σε εταιρείες έντασης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση της ΑΔΙΠ ΕΣΠΑ

Πρόταση της ΑΔΙΠ ΕΣΠΑ Πρόταση της ΑΔΙΠ ΕΣΠΑ 2014-2020 Υποβολή στο πλαίσιο εξειδίκευσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» Άξονας προτεραιότητας 6 «Βελτίωση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΥΦΥΟΥΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ?

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΥΦΥΟΥΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ? ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΥΦΥΟΥΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ? ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΑΪΤΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΤΕΠ-ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ, 5 ΝΟΕ. 2012 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΥΦΥΟΥΣ (ΕΞΥΠΝΗΣ) ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ Οι Εθνικές/Περιφερειακές στρατηγικές

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία Δρ. Τάσου Μενελάου με θέμα: Προγράμματα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΣΕΕΚ) του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού

Ομιλία Δρ. Τάσου Μενελάου με θέμα: Προγράμματα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΣΕΕΚ) του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού Ομιλία Δρ. Τάσου Μενελάου με θέμα: Προγράμματα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΣΕΕΚ) του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού Εκλεκτοί προσκεκλημένοι, αγαπητοί σπουδαστές, με ιδιαίτερη

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτύσσοντας ευκαιρίες για τη νεολαία/ Δημιουργώ- Επιχειρώ- Καινοτομώ 18.11.2010, Ινστιτούτο Νεολαίας, Αθήνα

Αναπτύσσοντας ευκαιρίες για τη νεολαία/ Δημιουργώ- Επιχειρώ- Καινοτομώ 18.11.2010, Ινστιτούτο Νεολαίας, Αθήνα Περιεχόμενα Υφιστάμενη Κατάσταση Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας (Α.Ζ.Κ.) Α.Ε. Συσσωρευμένη Κρίσιμη Μάζα Φορέων Καινοτομικής Επιχειρηματικότητας (Ζ.ΚΑΙ.Θ.) Χωροταξική Ανάπτυξη Βραχυπρόθεσμος και Μεσοπρόθεσμος

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη McKinsey Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά. Επιστημονικός Δ/ντης ΠΕΦ

Μελέτη McKinsey Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά. Επιστημονικός Δ/ντης ΠΕΦ Μελέτη McKinsey Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά Προσδιορίζοντας το νέο Μοντέλο Ανάπτυξης της Ελλάδας Μάρκος Ολλανδέζος Επιστημονικός Δ/ντης ΠΕΦ Ταυτότητα της μελέτης Στοιχεία τηςμελέτης Γραφείο της McKinsey

Διαβάστε περισσότερα

Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων

Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων Τα Διευρωπαϊκά Δίκτυα (ΔΕΔ) χρηματοδοτούνται εν μέρει από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εν μέρει από τα κράτη μέλη. Η χρηματοδοτική ενίσχυση της ΕΕ λειτουργεί ως καταλύτης,

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο ( ) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο ( ) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Ελένη Κρικέλα Προϊσταμένη Μονάδας Α Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και Παρακολούθησης

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικότερα, σημειώνουμε τις ακόλουθες παρατηρήσεις επί των σκέψεων για τις τροποποιήσεις του Α.Ν.:

Ειδικότερα, σημειώνουμε τις ακόλουθες παρατηρήσεις επί των σκέψεων για τις τροποποιήσεις του Α.Ν.: Αναπτυξιακός Νόμος (6/2002) Ο ΣΕΤΕ θέλοντας να συμβάλει θετικά στις αλλαγές του Αναπτυξιακού Νόμου υπέβαλε μια σειρά προτάσεων, εκφράζοντας τις θέσεις των επιχειρήσεων από ολόκληρο το τουριστικό φάσμα.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ): ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ): ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ): ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας προχώρησε την Τετάρτη

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη McKinsey Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά Προσδιορίζοντας το νέο Μοντέλο Ανάπτυξης της Ελλάδας. Μάρκος Ολλανδέζος Επιστημονικός Δ/ντης ΠΕΦ

Μελέτη McKinsey Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά Προσδιορίζοντας το νέο Μοντέλο Ανάπτυξης της Ελλάδας. Μάρκος Ολλανδέζος Επιστημονικός Δ/ντης ΠΕΦ Μελέτη McKinsey Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά Προσδιορίζοντας το νέο Μοντέλο Ανάπτυξης της Ελλάδας Μάρκος Ολλανδέζος Επιστημονικός Δ/ντης ΠΕΦ Ταυτότητα της μελέτης Στοιχεία της μελέτης Γραφείο της McKinsey

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Ολοκληρωµένα Προγράµµατα, Πρωτοβουλίες και Δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων Καινοτομίας Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμός του Ειδικού Γραμματέα για την Κοινωνία της Πληροφορίας Καθ. Β. Ασημακόπουλου. στο HP day

Χαιρετισμός του Ειδικού Γραμματέα για την Κοινωνία της Πληροφορίας Καθ. Β. Ασημακόπουλου. στο HP day Χαιρετισμός του Ειδικού Γραμματέα για την Κοινωνία της Πληροφορίας Καθ. Β. Ασημακόπουλου στο HP day 31.03.2005 Θέμα: Ο δημόσιος τομέας ως adaptive enterprise Αγαπητοί σύνεδροι, φίλοι και φίλες Επιθυμώ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 10: «Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης»

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 10: «Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 10: «Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» Στρατηγική Η ανάπτυξη του ανθρώπινου κεφαλαίου μέσω α) της προώθησης

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρήσεις και οι Ανάγκες τους σε Επαγγέλματα και Δεξιότητες

Επιχειρήσεις και οι Ανάγκες τους σε Επαγγέλματα και Δεξιότητες Επιχειρήσεις και οι Ανάγκες τους σε Επαγγέλματα και Δεξιότητες Μάρτιος 2015 Η α Φορέας lobbying μεταξύ επιχειρήσεων και πολιτείας ΕΕ/κοινωνικών εταίρων Ηγετικός οργανισμός γνώσης υπέρ μιας ανοιχτής, εξωστρεφούς,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΡΡΙΚΝΟΥΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ (ΑΑΑ_ΕΠ005)

ΣΥΡΡΙΚΝΟΥΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ (ΑΑΑ_ΕΠ005) Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης ΣΥΡΡΙΚΝΟΥΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ (ΑΑΑ_ΕΠ005) Διάλεξη 11: Πηγές χρηματοδότησης ΜΜΕ: Δημόσιοι πόροι 10/05/2017

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020 Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση Οι Άξονες Προτεραιότητας 6,7,8,και 9 περιλαµβάνουν τις παρεµβάσεις του τοµέα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Εμμανουέλα Κουρούση Μονάδα Β Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΣΤΗΝ Δ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΣΤΗΝ Δ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΣΤΗΝ Δ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ κ. π. 2.1.3.δ ΑΡΧΙΚΟΣ 58.700.000 ευρώ ΤΡΕΧΩΝ 86.500.000 ευρώ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ Μέχρι 30/11/06 ανέρχεται σε ποσοστό 60% ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Συνάντηση Ολομέλειας Πλατφόρμα «Μεταφορές & Εφοδιαστική Αλυσίδα» στο πλαίσιο της Στρατηγικής Έρευνας και Καινοτομίας για την Έξυπνη Εξειδίκευση της προγραμματικής

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ)

Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) Νέα Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Νέο ΕΣΠΑ Τα Επιχειρησιακά Προγράμματα που υπεβλήθησαν είναι επτά τομεακά και δεκατρία περιφερειακά. Ο προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

«Ελκυστική η Ελλάδα για ένα τεχνολογικό boom»

«Ελκυστική η Ελλάδα για ένα τεχνολογικό boom» «Ελκυστική η Ελλάδα για ένα τεχνολογικό boom» Συνέντευξη του Προέδρου ΕΙΕ Δρ. Βασίλη Γρηγορίου στην ελληνική έκδοση του περιοδικού Fortune (23.10.2014) http://www.fortunegreece.com/article/elkistiki-ellada-gia-ena-technologiko-boom/

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία στα Ελληνικά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα

Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία στα Ελληνικά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Συνέδριο Διασφάλιση της ποιότητας στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Μοχλός ανάπτυξης Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία στα Ελληνικά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Περικλής Χατζημίσιος Τμήμα Πληροφορικής,

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία κ. Νικόλαου Καραμούζη Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου της Τράπεζας Eurobank EFG. στην εκδήλωση πελατών Corporate Banking.

Ομιλία κ. Νικόλαου Καραμούζη Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου της Τράπεζας Eurobank EFG. στην εκδήλωση πελατών Corporate Banking. Ομιλία κ. Νικόλαου Καραμούζη Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου της Τράπεζας Eurobank EFG στην εκδήλωση πελατών Corporate Banking με θέμα «Οι Νέες Πρωτοβουλίες της Eurobank EFG» Τετάρτη 1 Ιουλίου 2009 Grande

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας Regional Operational Programme of Western Macedonia

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας Regional Operational Programme of Western Macedonia Regional 2014-2020 Επιχειρηματική Ανακάλυψη στην Δυτική Μακεδονία Ο κλάδος της Γουνοποιίας Η Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS 3 ) στην Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας Χαράλαμπος Κιουρτσίδης Προϊστάμενος

Διαβάστε περισσότερα

H Εκπαίδευση των Μηχανικών ως βασικός συντελεστής Καινοτομίας, Επιχειρηματικότητας και Δημιουργικότητας

H Εκπαίδευση των Μηχανικών ως βασικός συντελεστής Καινοτομίας, Επιχειρηματικότητας και Δημιουργικότητας H Εκπαίδευση των Μηχανικών ως βασικός συντελεστής Καινοτομίας, Επιχειρηματικότητας και Δημιουργικότητας Ρωμοσιός Γεώργιος Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Διπλωματούχων Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Π Ρ Ο Ο Ι Μ Ι Ο Η σημασία του ανθρώπινου

Διαβάστε περισσότερα

Ευγενία Αλεξανδροπούλου Καθηγήτρια Αναπληρώτρια Πρύτανη Πρόεδρος ΜΟΔΙΠ Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Ευγενία Αλεξανδροπούλου Καθηγήτρια Αναπληρώτρια Πρύτανη Πρόεδρος ΜΟΔΙΠ Πανεπιστημίου Μακεδονίας Ευγενία Αλεξανδροπούλου Καθηγήτρια Αναπληρώτρια Πρύτανη Πρόεδρος ΜΟΔΙΠ Πανεπιστημίου Μακεδονίας Θεσσαλονίκη, Οκτώβριος 2013 Σχολή Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων - Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΡΕΥΝΩ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ»

«ΕΡΕΥΝΩ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» «ΕΡΕΥΝΩ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» 26/09/2016 Προδημοσίευση Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων «ΕΡΕΥΝΩ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» http://www.eyde-etak.gr/central.aspx?sid=119i499i1288i646i491458&jscript=1 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 3 η Συνάντηση Συμβουλευτικής Ομάδας Εργασίας της πλατφόρμας «Μεταφορές και Εφοδιαστική Αλυσίδα» στο πλαίσιο της Στρατηγικής Έρευνας και Καινοτομίας για την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Κυρίες και Κύριοι Βουλευτές, θα σας μεταφέρω στον κόσμο της Έρευνας. Ένα τομέα που μαζί με την Παιδεία για αυτή την κυβέρνηση βρίσκεται ψηλά

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας KA2 Συνεργασία για Καινοτομία και Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών Αναμενόμενα αποτελέσματα Τα σχέδια που υποστηρίζονται στο πλαίσιο αυτής της Δράσης αναμένονται να επιφέρουν τα παρακάτω αποτελέσματα: Καινοτόμες

Διαβάστε περισσότερα

Πόροι ΕΤΑΚ Προγραμματικής Περιόδου

Πόροι ΕΤΑΚ Προγραμματικής Περιόδου ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ MINISTRY OF ΠΑΙΔΕΙΑΣ, EDUCATION ΕΡΕΥΝΑΣ AND RELIGIOUS ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ AFFAIRS, CULTURE AND SPORTS Υλοποίηση της Στρατηγικής της Έξυπνης Εξειδίκευσης 2014-2020 Τομέας: «Τεχνολογίες Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation

MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation Παραδοτέο 2.1.2 ΣΥΝΟΨΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ: ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΓΙΑ Ε&Α, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Θεσσαλονίκη, Αύγουστος 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΡΕΥΝΩ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ»

«ΕΡΕΥΝΩ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΣΠΑ 2014-2020 «ΕΡΕΥΝΩ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 2 Σελ. ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Εφαρμογών Τηλ.: 2610996427, Fax: 2610996818 Πανεπιστημιούπολη, Ρίο, 26 500 Πάτρα Πάτρα, 7 Μαρτίου 2012

Διαβάστε περισσότερα

20 ΧΡΟΝΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 1993-2013 ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

20 ΧΡΟΝΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 1993-2013 ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Ανδρέας Θεοφάνους 20 ΧΡΟΝΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 1993-2013 ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Η οικονομική κρίση και η πρόκληση της αναβάθμισης 18 Δεκεμβρίου 2013 ΔΟΜΗ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ταμείου Αγροτικής Επιχειρηματικότητας,

Ταμείου Αγροτικής Επιχειρηματικότητας, Παρέμβαση του αναπληρωτή διευθύνοντος συμβούλου της Τράπεζας Πειραιώς κ. Χριστόδουλου Αντωνιάδη, στο συνέδριο «Αριστοτέλης» της ΕΕΔΕ, στις 28 Νοεμβρίου 2014, στη Θεσσαλονίκη Χρηματοδοτικά Νέα Εργαλεία

Διαβάστε περισσότερα

Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας

Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας Αναβάθμιση της οργάνωσης και λειτουργίας του Μηχανισμού Επιχειρηματικής Ανακάλυψης για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 Θωμάς Μπαρτζάνας Ερευνητής ΙΕΤΕΘ /ΕΚΕΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής

Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής ΒΑΣΙΚΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΩΝ CLUSTERS Με σκοπό τον εντοπισμό των βασικών παραγόντων επιτυχίας

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Συνάντηση Ολομέλειας Πλατφόρμα «Περιβάλλον και Βιώσιμη Ανάπτυξη» στο πλαίσιο της Στρατηγικής Έρευνας και Καινοτομίας για την Έξυπνη Εξειδίκευση της προγραμματικής

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Κοκκινοπλίτης

Κωνσταντίνος Κοκκινοπλίτης Κωνσταντίνος Κοκκινοπλίτης Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Α.Μ.Θ. : καθορισμός προτεραιοτήτων και πιλοτικές προσκλήσεις χρηματοδότησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Α.Μ.Θ. 2014 2020 Καβάλα, 23

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΠ 2000-2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2000 2006 NOΕΜΒΡΙΟΣ 2006 2 ΑΞΟΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

26 δισ. ευρώ. δισ. ευρώ 20% 80%

26 δισ. ευρώ. δισ. ευρώ 20% 80% Το Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) 2014-20 είναι το στρατηγικό σχέδιο για την ανάπτυξη της χώρας που επιδιώκει την επίτευξη των στόχων της πολιτικής Συνοχής και της Στρατηγικής «Ευρώπη

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης Ταχ. Δ/νση : Ταχ. Κώδικας : Πληροφορίες: Τηλέφωνο : Fax : Email : ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΕΙ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΕΙ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΕΙ Τα Α.Ε.Ι αποτελούνται από Σχολές, Τμήματα, Τομείς, Εργαστήρια, Κλινικές, Μουσεία και λοιπές Μονάδες, οι οποίες συνιστούν τις ακαδημαϊκές μονάδες κάθε ιδρύματος.

Διαβάστε περισσότερα

1. Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ

1. Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΗΝ 1 Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΠ ΔΕΠΙΝ 2007-2013 ΚΕΡΚΥΡΑ 6 3-2008 1. Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΤΑΚ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014-2020 Το

Διαβάστε περισσότερα

Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020.

Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020. Γεώργιος Γιαννούσης Γ.Γ. Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ Κατευθύνσεις Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής Αναπτυξιακό όραμα: «Η συμβολή στην αναγέννηση της ελληνικής οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση για τη σύναψη σύμβασης έργου ορισμένου χρόνου

Ανακοίνωση για τη σύναψη σύμβασης έργου ορισμένου χρόνου ΓΝΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Καραολή & Δημητρίου 20, ΤΚ 55131 Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη Τηλ-Φαξ: 2310 410121 E-mail: info@gnossi-ngo.org Θεσσαλονίκη, 20/03/2014 Ανακοίνωση για τη σύναψη

Διαβάστε περισσότερα

Με FAX & E-MAIL Αθήνα, 15 Ιουλίου 2014 Α.Π. 28265

Με FAX & E-MAIL Αθήνα, 15 Ιουλίου 2014 Α.Π. 28265 Ελληνική ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Το έργο «Ολοκληρωµένα προγράµµατα, πρωτοβουλίες και δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων εξωστρέφειας» υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Κρίσιμα θέματα που πρέπει να ληφθούν υπόψη στο Σχεδιασμό του νέου Τεχνικού - Επαγγελματικού Σχολείου

Κρίσιμα θέματα που πρέπει να ληφθούν υπόψη στο Σχεδιασμό του νέου Τεχνικού - Επαγγελματικού Σχολείου Κρίσιμα θέματα που πρέπει να ληφθούν υπόψη στο Σχεδιασμό του νέου Τεχνικού - Επαγγελματικού Σχολείου Αθανάσιος Κονταξής Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ 12 Μηχανολόγος Μηχανικός Δρ Τεχνικής Επικοινωνίας Η σημερινή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Πληροφ.: κ. Γεράσιμος Μεντζελόπουλος Τ.: 2610-911.557, F: 2610-994.106 E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία του Βασίλειου Ν. Μαγγίνα Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας

Ομιλία του Βασίλειου Ν. Μαγγίνα Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ EMBARGO 19-5-07 (11:00 pm) Ομιλία Υπουργού Παρασκευή,18.05.2007 Ομιλία του Βασίλειου Ν. Μαγγίνα Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνα στα Ελληνικά Πολυτεχνεία και Τεχνολογική Ανάπτυξη στη Χώρα. Σ.Ε.Σιµόπουλος, Αντιπρύτανης Ε.Μ.Π. ΠΘ, Αλεξανδρούπολη,

Ερευνα στα Ελληνικά Πολυτεχνεία και Τεχνολογική Ανάπτυξη στη Χώρα. Σ.Ε.Σιµόπουλος, Αντιπρύτανης Ε.Μ.Π. ΠΘ, Αλεξανδρούπολη, Ερευνα στα Ελληνικά Πολυτεχνεία και Τεχνολογική Ανάπτυξη στη Χώρα Σ.Ε.Σιµόπουλος, Αντιπρύτανης Ε.Μ.Π. ΠΘ, Αλεξανδρούπολη, 22-09-2001 Οι ερευνητικές δραστηριότητες στα ΑΕΙ χρηµατοδοτούνται : Από πιστώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 1. Ο ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 1. Ο ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 1. Ο ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αποτελεί κοινή παραδοχή ότι η γνώση είναι ο κυριότερος παράγοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020

ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020 ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020 - Με την παρούσα εγκύκλιο γίνεται αποτύπωση της προόδου των διαπραγµατεύσεων για τη διαµόρφωση του Κανονιστικού πλαισίου της νέας περιόδου, καθώς και των σηµαντικών

Διαβάστε περισσότερα

«Ο ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020, Η ΝΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ και Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΠΠ 2014 2020)»

«Ο ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020, Η ΝΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ και Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΠΠ 2014 2020)» ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Κωνσταντίνος Κοκκινοπλίτης «Ο ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020, Η ΝΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ και Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΠΠ 2014 2020)» 12 Μαρτίου 2012 ΣΗΜΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΟΔΙΠ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ

ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΟΔΙΠ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΟΔΙΠ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ 03 Απριλίου 2014, ώρα 09:00 π.μ. ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ Έρευνα και Μεταπτυχιακά στο ΤΕΙ Αθήνας Τα Αποτελέσματα της Αξιολόγησης Η ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ Βασικοί

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 2020 Γεν. Διευθυντής Αναπτυξιακού Κώστας Καλούδης Αναπτυξιακού

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη της μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα σε όλους τους τομείς

Υποστήριξη της μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα σε όλους τους τομείς 2014-20202020 Υποστήριξη της μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα σε όλους τους τομείς Γιάννης Βουγιουκλάκης PhD, Διπλ. Μηχ. Μηχανικός Υπεύθυνος Τμήματος Ανάπτυξης Αγοράς Θεματικός στόχος

Διαβάστε περισσότερα