ιάβρωση αγροτικών κατασκευών Χαρίλαος Γουναράς Μαγδαληνή Λασκαρίδου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ιάβρωση αγροτικών κατασκευών Χαρίλαος Γουναράς Μαγδαληνή Λασκαρίδου"

Transcript

1 ιάβρωση αγροτικών κατασκευών Χαρίλαος Γουναράς Μαγδαληνή Λασκαρίδου 1

2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ - Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΙΑΒΡΩΣΗΣ Η διάβρωση ορίζεται ως η υποβάθµιση ή ακόµη και η καταστροφή ενός υλικού εξ αιτίας δράσεων µε το περιβάλλον του. Η διάβρωση των µετάλλων σε υδατικό περιβάλλον µπορεί να προσδιορισθεί ως µία χηµική ή ηλεκτροχηµική µετατροπή, που οδηγεί σε καινούργιες σταθερότερες ενώσεις. Για ένα µέταλλο, όπως είναι ο σίδηρος η µορφή του οξειδίου είναι η σταθερότερη, και προφανώς το µέταλλο έχει την τάση να δηµιουργήσει τα οξείδια µέσω ενός πολύπλοκου ηλεκτροχηµικού µηχανισµού. Η κινητική των διαφόρων ηλεκτροχηµικών φαινοµένων θα καθορίσει την ταχύτητα διάβρωσης. Η ιάβρωση περιλαµβάνει την αντίδραση ενός µεταλλικού στοιχείου µε το περιβάλλον του και είναι µια φυσική διεργασία µε την έννοια ότι το µέταλλο τείνει να επιστρέψει στην χηµική κατάσταση στην οποία είναι συντεθειµένο και στην οποία βρίσκεται κυρίως στην γη (ως χηµικά συστατικά ή άλατα). Για παράδειγµα, ο σίδηρος στην φυσική του κατάστάση είναι ένα οξειδωµένο συστατικό (π.χ. FeO, Fe 3 O 4, Fe 2 O 3 ), αλλά όταν µετασκευαστεί σε σιδερένιο ή χαλύβδινο σωλήνα, χάνει οξυγόνο και γίνεται στοιχειακός σίδηρος (Fe). Με την παρουσία νερού και οξυγόνου, η φύση επιτίθεται σκληρά στον χάλυβα, επαναφέροντας το στοιχειακό σίδηρο (Fe) πίσω στην φυσική του οξειδωµένη κατάσταση. [1] Η διάβρωση, λοιπόν, είναι µία ηλεκτροχηµική διαδικασία, κατά την οποία δηµιουργείται µία διαφορά δυναµικού µεταξύ δύο µετάλλων, ή µεταξύ δύο τµηµάτων του ιδίου µετάλλου. Εάν τώρα το επιτρέπουν οι συνθήκες, κλείνει κύκλωµα και δηµιουργείται ηλεκτρικό ρεύµα, µε επακόλουθο να παρουσιάζονται ηλεκτροχηµικές αντιδράσεις στις καθοδικές και τις ανοδικές περιοχές. Στις συνθήκες αυτές λέµε ότι εγκαταστάθηκε κελί ή στοιχείο διάβρωσης (corrosion cell) και µπορούµε να το παραστήσουµε µε το κατωτέρω απλοποιηµένο σχήµα: 2

3 Για το κάθε στοιχείο διάβρωσης, η άνοδος και η κάθοδος αποτελούν τα δύο ηµιστοιχεία του. Η άνοδος είναι η περιοχή που παρουσιάζεται το χαµηλότερο δυναµικό, ενώ στην κάθοδο παρουσιάζεται το υψηλότερο. Στην άνοδο έχουµε διάλυση µετάλλου, και αναµένεται να αυξάνει η ποσότητα του διαλυόµενου µετάλλου εποµένως και η σοβαρότητα της διάβρωσης, όσο µικρότερο γίνεται το δυναµικό που παρουσιάζεται στην άνοδο. Επειδή το τελικό αποτέλεσµα της διάβρωσης είναι η απώλεια µάζας µε συνέπεια την ελάττωση του χρόνου ζωής των εγκαταστάσεων και την απαίτηση υπερβολικής συντήρησης, τα διάφορα θέµατα που σχετίζονται µε τα φαινόµενά της εξετάζονται συνεχώς από τους ειδικούς ερευνητές. Αν και η διάβρωση είναι ένα αυθόρµητο φαινόµενο µπορούµε να περιορίσουµε τις επιπτώσεις της αν προσεχθεί η κατασκευή, ο σχεδιασµός, η επιλογή των κατάλληλων υλικών, η λειτουργία κι η συντήρηση του εξοπλισµού λαµβάνοντας υπ όψιν τις αρχές και τους µηχανισµούς που την διέπουν Στα συστήµατα ψύξης, η διάβρωση είναι συνάρτηση των κατωτέρω παραγόντων: [2] Μεταλλουργία συστήµατος. Σχεδιασµός και Υδραυλική. Αµµωνία και γενικότερα διαλυµένα αέρια. Χηµική ανάλυση νερού συστήµατος. Θερµοκρασία. Ταχύτητες µεταφοράς θερµότητας. Μικροβιακές δράσεις. Προϊστορία του συστήµατος Παρακάτω παρατίθενται φωτογραφίες χιτωνίων που έχουν υποστεί διάβρωση από κραδασµούς, από σπηλαίωση, από ανάπτυξη µικροοργανισµών, από αποθέσεις αλάτων σκληρότητας: 3

4 Παρατηρούµε λοιπόν ότι έχουν δηµιουργηθεί ογκώδεις αποθέσεις προϊόντων διάβρωσης, που και δηµιουργούν αντίσταση στην ψύξη, και επιταχύνουν την πάρα πέρα διάβρωση. Φυσικά έχουµε σοβαρή απώλεια µετάλλου, φθορά και ζηµιές. Είδη διάβρωσης Γενική και τοπική διάβρωση Οι µηχανισµοί που µέχρι στιγµής αναφέραµε, εγκαθιστούν σε όλο το σύστηµα ηµιστοιχεία διάβρωσης. Ενώ απαιτείται ένα ζεύγος ηµιστοιχείων για την εγκατάσταση κελιού, (στοιχείου) διάβρωσης, δεν είναι υποχρεωτικό ότι ο αριθµός των ανοδικών ηµιστοιχείων και ο αριθµός των καθοδικών ηµιστοιχείων θα ταυτίζεται. Αντίθετα είναι δυνατόν ένα καθοδικό ηµιστοιχείο να συνδυάζεται και να εξυπηρετεί περισσότερα ανοδικά και αντίθετα ένα ανοδικό ηµιστοιχείο να εξυπηρετεί πολλά καθοδικά ηµιστοιχεία. Συγκεκριµένα, για ένα σύστηµα ψύξης που λειτουργεί σε ph της τάξης του 8, ο αριθµός των καθοδικών ηµιστοιχείων είναι πολλαπλάσιος από τον αριθµό των ανοδικών ηµιστοιχείων. Βέβαια η συνολική ηλεκτρεγερτική δύναµη που θα αποδώσουν τα δηµιουργούµενα στοιχεία, θα προσδιορίσει την ποσότητα του µετάλλου που θα απολεσθεί. Επειδή όµως η διάλυση του µετάλλου πραγµατοποιείται µονάχα στην άνοδο η κατανοµή της απώλειας θα εξαρτάται από τον συσχετισµό των ανοδικών και καθοδικών ηµιστοιχείων. Έτσι, αν έχουµε πολλές ανοδικές περιοχές και (συγκριτικά) ελάχιστες καθοδικές, η διατιθέµενη ηλεκτρεγερτική δύναµη θα κατανεµηθεί, ως 4

5 προς τις συνέπειες, σε µεγάλη επιφάνεια ανόδων και το αποτέλεσµα θα είναι µία γενική οµοιόµορφη διάβρωση. Αντίθετα, εάν έχουµε πολλές καθοδικές περιοχές οι οποίες συνδυάζονται µε πολύ λίγες ανοδικές, η απώλεια µάζας µετάλλου θα πραγµατοποιηθεί από περιορισµένη επιφάνεια, µε αποτέλεσµα να προχωρήσει σε βάθος. Τότε έχουµε τοπική διάβρωση, η δυσµενέστερη µορφή της οποίας είναι οι βελονισµοί (pitting). Μία ειδική µορφή τοπικής διάβρωσης είναι τα κελλιά διαφορικού αερισµού. Υπεύθυνες για την δηµιουργία αυτής της µορφής διάβρωσης είναι η ύπαρξη πορώδους εναπόθεσης, που συνήθως οφείλεται είτε σε φερτές αποθέσεις, είτε σε αποθέσεις οξειδίων, είτε σε αναπτύξεις µικροοργανισµών. Στην περίπτωση αυτή η περιοχή γύρω από την εναπόθεση γίνεται κάθοδος, ενώ η περιοχή κάτω από την εναπόθεση γίνεται άνοδος. Η σχέση ανόδων/καθόδων διαµορφώνεται σε µικρή ανοδική περιοχή που συνδυάζεται µε εκτεταµένη καθοδική. Έτσι έχουµε συγκέντρωση µεγάλων διαβρωτικών τάσεων σε πολύ µικρές επιφάνειες, µε συνέπεια την γρήγορη και σε βάθος τοπική διάβρωση του µετάλλου (τρυπήµατα). Εκτός από την ηλεκτροχηµική διάβρωση υπάρχουν και άλλα είδη διάβρωσης, όπως η µηχανική (παρακάτω σχήµα), η θερµική, η διάβρωση από κραδασµούς κλπ. [2] 5

6 ΙΑΒΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η γεωργία και κηπουρική είναι κάποια από τα πλέον διαδεδοµένα και σηµαντικότερα είδη βιοµηχανίας σχεδόν σε όλο τον κόσµο. Υψηλές επενδύσεις µπορεί κανείς να βρει όπου υπάρχουν µεγάλες κατασκευές, όπως στην περίπτωση των θερµοκηπίων όπου συστήµατα όπως αυτόµατης άρδευσης, ελεγχόµενης σίτισης των ζώων ή θερµικής προστασίας µπορούν να είναι πολύ δαπανηρά. 2. ΙΑΒΡΩΤΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ Η µεγάλη ποικιλία σε κατασκευές, µηχανές και άλλα συστήµατα που χρησιµοποιούνται σε αγροτικές διαδικασίες κάνουν δύσκολο τον εντοπισµό των σηµείων στα οποία η διάβρωση µπορεί να γίνει πιο καταστρεπτική. Η κατάσταση περιπλέκεται ακόµα περισσότερο µε τα διαφορετικά είδη περιβάλλοντος, το διαφορετικό κλίµα, τον τύπο της αγροτικής διαδικασίας και την συχνότητα χρήσης των µηχανηµάτων, των εργαλείων και των µεθόδων. 2.1 Γενικές παρατηρήσεις Η επέκταση της διάβρωσης σε ένα µέταλλο εξαρτάται κυρίως από το περιβάλλον του: Η συµπεριφορά στην ατµόσφαιρα, σε µόνιµες συνθήκες υγρασίας και στο έδαφος διαφέρουν από µέταλλο σε µέταλλο και γι αυτό το λόγο θα πρέπει να επιλέγεται αναλόγως. Όταν πρόκειται για κτίσµατα τότε αυτά που κατασκευάζονται µέχρι και σε µια απόσταση 8km από την θάλασσα θα πρέπει να κατασκευάζονται µε διαφορετικές προδιαγραφές από εκείνα που κατασκευάζονται στην ενδοχώρα, και το ίδιο ισχύει για κτίσµατα που κατασκευάζονται σε περιοχές µε πολύ αέρα, σε ψηλούς λόφους ή ακόµα κι όταν είναι πιο ψηλά από άλλα αντίστοιχα κτίσµατα. Η διάβρωση δεν είναι συνήθως οµοιόµορφη και εντοπίζεται σε συγκεκριµένες περιοχές ενός µετάλλου. Μπορεί όµως να αποφευχθεί µε κατάλληλη και σωστή χρήση ενός εργαλείου και µε σωστό σχεδιασµό αυτού. 6

7 2.2 ιάβρωση από αγροτικά χηµικά Υπάρχουν χηµικές ουσίες που χρησιµοποιούνται σε καλλιέργειες, όπως λιπάσµατα, εντοµοκτόνα ή παρασιτοκτόνα, συντηρητικά ή ακόµα και οξέα (για τον καθαρισµό των µηχανηµάτων) τα οποία εύκολα µπορούν να προκαλέσουν διάβρωση σε αγροτικές κατασκευές ή µηχανήµατα. Λιπάσµατα Κάποια λιπάσµατα είναι περισσότερο διαβρωτικά από κάποια άλλα, κυρίως εάν αποσυντίθενται ή αντιδρούν για να παράγουν ουσίες όπως αµµωνία ή υδρόθειο, εάν υπάρχουν χλωριόντα (συµπεριλαµβανοµένων και χλωριούχου καλίου ή αµµωνίου), ή εάν κυριαρχούν όξινες συνθήκες. Για παράδειγµα, το διπρωτονιακό φωσφορικό αµµώνιο ή το νιτρικό αµµώνιο µπορεί να οδηγήσει σε αυξηµένη διάβρωση εάν γίνει υδρόλυση αυτών προς οξέα. Να σηµειωθεί ότι µεγαλύτερη διάβρωση σηµειώνεται µε λιπάσµατα που περιέχουν κατά µεγάλο ποσοστό νιτρικά διαλύµατα, ουρία ή αµµώνιο. Παρακάτω φαίνονται κάποιες τυπικές αντιδράσεις για διαλύµατα λιπασµάτων: Πίνακας 1 Υγρά Λιπάσµατα Χηµικά Αντιδράσεις µε Χάλυβα Νιτρικά διαλύµατα Φωσφορικά ιαλύµατα Νιτρικό Αµµώνιο, Ουρία Φωσφορικό Αµµώνιο Αργή αντίδραση µε το χάλυβα, µπορεί να γίνει πιο γρήγορη σε τρύπες ή σηµεία συγκολληµένα Τείνει να είναι λιγότερο αντιδραστική, σχηµατίζει φωσφορικό προστατευτικό κάλυµµα το οποίο προστατεύει το µέταλλο από νιτρικά διαλύµατα, εάν δεν υπάρχουν όξινες συνθήκες Οταν τα λιπάσµατα διατηρούνται σε στερεή, ξηρή κατάσταση τότε δεν επέρχεται διάβρωση, κάτι που µπορεί όµως να συµβεί αν αυτά απορροφήσουν υγρασία. Η σχετική υγρασία (RH, Relative Humidity) στην, ή πάνω από την οποία απορροφάται ή υγρασία ποικίλει από είδος σε είδος ουσίας και όσο µικρότερη είναι η τιµή της τόσο πιο διαβρωτικό έχει την τάση να είναι το 7

8 λίπασµα. Το νιτρικό αµµώνιο ξεκινάει να απορροφάει υγρασία στο 60% RH ενώ τα φωσφορικά λιπάσµατα απορροφούν µόνο πάνω από 90% RH. Ο γαλβανισµός του χάλυβα είναι γενικά ένα πλεονέκτηµα στην αντίσταση κατά της διάβρωσης, όπως φαίνεται και από τα εργαστηριακά δεδοµένα παρακάτω: Πίνακας 2 Λίπασµα Νιτρικό Αµµώνιο: Κορεσµένο διάλυµα 63% διάλυµα Ισοδύναµη απώλεια πάχους µετά 1 χρόνο (µm) Μαλακός Χάλυβας Γαλβανισµένος Χάλυβας Νιτρικό Αµµώνιο και κιµωλία: Κορεσµένο διάλυµα 67% διάλυµα Έλεγχος σε καθαρό πόσιµο νερό Η πρόοδος της διάβρωσης των µεταλλικών µηχανηµάτων εξαιτίας των λιπασµάτων µπορεί να ελεγχθεί µε καλύτερο σχεδιασµό των συστηµάτων και µε συνεχή καθαρισµό αυτών. Υπάρχουν ουσίες που µπορούν να χρησιµοποιηθούν µαζί µε τα λιπάσµατα ώστε να εµποδιστεί η διάβρωση κατά τη διάρκεια διαφόρων διεργασιών (αποθήκευση, µεταφορά). Θειικές χηµικές ουσίες, όπως η θειουρία, το θειοκυανικό αµµώνιο κ.α. είναι κατάλληλες για µαλακό χάλυβα εκτιθέµενο σε αµµωνιακά και νιτρικά διαλύµατα ενώ µέτρια απόδοσης είναι πολυφωσφορικές ουσίες, όπως το διβασικό φωσφορικό αµµώνιο και πολυφωσφορικό νάτριο. Εντοµοκτόνα Παρασιτοκτόνα - Φυτοπροστατευτικά Τις τελευταίες δεκαετίες αναπτύχθηκαν χηµικά φυτοφάρµακα που εξυπηρετούν στην καλύτερη προστασία των σοδειών. Η διάβρωση εξαιτίας τέτοιων φυτοφαρµάκων είναι πολύ σηµαντική κάτω από συγκεκριµένες συνθήκες, όταν για παράδειγµα συγκεντρώνονται σε συγκεκριµένα σηµεία σε µεγάλες ποσότητες. Υγρά µίγµατα χαλκού, όπως για παράδειγµα το µίγµα 8

9 Bordeaux, που παρασκευάζεται από θειικό χαλκό, νερό και ασβέστη, διαβρώνουν ιδιαιτέρως το αλουµίνιο και τον ψευδάργυρο (ακόµα και τον γαλβανισµένο χάλυβα). Αυτή η επιθετική στάση αυτών των µιγµάτων είναι επιβλαβής κυρίως σε καινούργιες κατασκευές προσφάτως γαλβανισµένες. ιάφορα εντοµοκτόνα είναι ιδιαιτέρως διαβρωτικά και οξειδωτικά. Υδάτινα διαλύµατα νατριοαρσενίτη και DDT σε αλατόνερο αποδείχθηκαν ότι είναι ισχυρά διαβρωτικά σε κοινά µέταλλα, όπως ο κοινός ή γαλβανισµένος χάλυβας, το αλουµίνιο και ο χαλκός. Από τα πιο κοινά υλικά για αγροτικά µηχανήµατα ο ανοξείδωτος χάλυβας φαίνεται να είναι το πιο ανθεκτικό µέταλλο ενάντια στα εντοµοκτόνα. Επίσης η ανθεκτικότητα του αλουµινίου είναι αρκετά ικανοποιητική ενάντια σε όλες τις χηµικές ουσίες εκτός του νατριοαρσενίτη. Χηµικά φυτοφάρµακα διαλυµένα σε κηροζίνη ή πετρέλαιο παύουν να είναι οξειδωτικά. Γαλακτοκοµία Για τα γαλακτοκοµικά εργαλεία χρησιµοποιείται κυρίως ανοξείδωτος χάλυβας και γι αυτό η διάβρωση σε αυτό τον τοµέα είναι σπάνιο φαινόµενο. Προβλήµατα εµφανίζονται κυρίως κατά τον καθαρισµό και την αποστείρωση εγκαταστάσεων και µηχανηµάτων. Εκεί υπάρχει η ανάγκη να προστατευθεί ο µαλακός χάλυβας που στηρίζει τις κατασκευές από οξέα, όπως το γαλακτικό οξύ. Το συγκεκριµένο οξύ έχει την ικανότητα να οξειδώνει 1,25mm χάλυβα κάθε χρόνο. Επίσης παράγοντες που περιέχουν χλωρίνη ή άλλες σχετικές ενώσεις είναι δυναµικά διαβρωτικές για όλες τις µεταλλικές κατασκευές στη γαλακτοβιοµηχανία και γι αυτό θα πρέπει να γίνονται προσπάθειες ώστε να αποφεύγεται η δηµιουργία ιόντων χλωριδίων. Τέλος η χρήση του φωσφορικού οξέος απαιτεί µεγάλη προσοχή καθώς δεν συνιστάται η χρήση του σε µαγειρικά σκεύη αλουµινίου και επικασσιτερωµένες (γανωµένες) επιφάνειες. 3. ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΡΙΣΚΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΙΑΒΡΩΣΗΣ Είναι κοινά αποδεκτό πλέον ότι οι καταστροφές εξαιτίας της διάβρωσης των µετάλλων σε εγκαταστάσεις αγροτικής βιοµηχανίας (χοιροστάσια, ορνιθοτροφεία, σφαγεία, θερµοκήπια) είναι άµεσα συγκρίσιµες µε αυτές σε αγροτικά µηχανήµατα ή εργαλεία (τρακτέρ, τουρµπίνες, καρότσες, αρδευτικά συστήµατα κ.α.). 9

10 Εγκαταστάσεις Κτίσµατα Γαλβανισµένες κατασκευές διαβρώνονται όταν ο ψευδάργυρος που καλύπτει τις επιφάνειες διαβρώνεται από οξειδωτικό περιβάλλον ή περιβάλλον µε άλατα (κάποιες φορές και από ισχυρά αλκαλικό περιβάλλον). Συνήθως τέτοιες επιφάνειες αντέχουν περίπου 30 χρόνια, όταν όµως οι εγκαταστάσεις βρίσκονται σε ρυπασµένο περιβάλλον ο µέσος χρόνος ζωής µειώνεται στα 5 έως 10 χρόνια. Ο γαλβανισµένος χάλυβας δεν εµφανίζει ικανοποιητική αντίσταση σε διάφορα ισχυρά διαβρωτικά στερεά, που περιέχουν χλωρίδια ή σουλφίδια, ή σε οξειδωτικές συνθήκες που µπορεί να προέρχονται από το έδαφος σε διάφορες εγκαταστάσεις, αλλά ούτε µπορεί να αντισταθεί σε διάφορες συµπυκνώσεις που ούτως ή άλλως είναι ασυνήθιστες σε τέτοιες εγκαταστάσεις. Όταν οι εγκαταστάσεις βρίσκονται κοντά σε παραθαλάσσια περιοχή τότε συνιστάται το βάψιµο των µεταλλικών επιφανειών. Αποθήκες πατάτας σε Αγρόκτηµα Χοιροστάσια και ορνιθοτροφεία υφίστανται µεγάλες διαβρώσεις, κυρίως λόγω των µεγάλων ποσοτήτων κοπριάς που παράγεται και κατ επέκταση λόγω της µεγάλης συγκέντρωσης αµµωνίας που µπορεί να υπάρχει στον αέρα. Σχεδιασµοί, ώστε να επιτευχθεί η µείωση των αποτελεσµάτων της εξάτµισης της αµµωνίας στον αέρα, περιλαµβάνουν τη χρήση διπλών στρώσεων στεγαστικού υλικού στη στέγη µε διάστηµα αέρος ενδιάµεσα, βελτιωµένο εξαερισµό µε εισροή αέρα από τα τοιχώµατα του κτιρίου και εκροή αυτού από την 10

11 οροφή, ή χρήση υλικών περισσότερο ανθεκτικά στη διάβρωση µε ή χωρίς προστατευτικές επενδύσεις. Ορνιθοτροφείο µε σωστό εξαερισµό Μεγάλη προσοχή συνιστάται σε εξοπλισµούς και συνδέσεις για όλες τις κατασκευές, είτε αυτές είναι µεταλλικές είτε όχι. Η διάβρωση µπορεί να προκαλέσει προβλήµατα σε ρωγµές και διαβρωτικές αντιδράσεις µπορούν να λάβουν µέρος εάν έρθουν σε άµεση επαφή ξύλινα δοκάρια µε αλουµίνιο ή ψευδάργυρο (επικαλυµµένα πάνω σε γαλβανισµένο χάλυβα), ιδιαίτερα εάν τα δοκάρια συντηρούνται µε υλικά που περιέχουν χαλκό, υδράργυρο ή φθοριούχες ενώσεις σε συνθήκες ατµού. Παρακάτω φαίνονται πιθανότητες διάβρωσης σε τέτοιες δοκούς που συντηρούνται από διάφορα συντηρητικά: 11

12 Πίνακας 3 Τύπος Συντηρητικού Κρεοζώτο, πίσσα Συντηρητικά µε νερό, χαλκός-χρώµιοαρσενικό PCP σε αργό πετρέλαιο, πενταχλωροφαινόλη Σχόλια στη ιάβρωση Μικρή διαβρωτική δράση εκτός απ όταν απευθύνεται σε µόλυβδο, ακατάλληλα για θερµοκήπια καθώς είναι επιζήµια για τις σοδειές. Μπορούν να προκαλέσουν διάβρωση σε σίδηρο, ψευδάργυρο και αλουµίνιο, κυρίως µετά από πρόσφατη συντήρηση ή µεταχείριση. Αµελητέα διάβρωση, εκτός αν υπάρχει αλκαλικό περιβάλλον που θα διασπάσει το PCP σε διαλυτά ιόντα χλωριδίων. Καταστροφές σε µέταλλα όταν έρχονται σε επαφή µε ξύλινες δοκούς µπορούν να µειωθούν όταν η περιοχή της επαφής µονώνεται µε κατάλληλη ταινία ή ασφάλτωση στρώση ή όταν το µέταλλο βυθίζεται αρχικά σε λανολίνη ή λίπος. Κάποιες δοκοί είναι από τη φύση τους τόσο ανθεκτικές που µπορούν να χρησιµοποιηθούν σε διάφορες καταστάσεις, ακόµα και για άµεση επαφή µε το έδαφος ή µε άλλα υλικά που εξατµίζονται εύκολα. Για παράδειγµα το ξύλο τικ από δέντρα Ταϊλάνδης µπορεί να αντέξει µέχρι και 50 χρόνια, ενώ άλλα ξύλα όπως καστανιές, πεύκα και κέδροι αντέχουν µόνο 20 χρόνια. Η πλειονότητα των ξύλινων δοκών που χρησιµοποιούνται σε θερµοκήπια είναι Ευρωπαϊκό ερυθρόξυλο, εµποτισµένο µε διάφορα συντηρητικά, για να ελαχιστοποιηθεί το ρίσκο της σήψης. Οταν οι δοκοί δεν έχουν συντηρητικά τότε θα πρέπει να βάφονται, αλλά όχι µε υλικά που µπορεί να προκαλέσουν ζηµιές στην παραγωγή (σοδειές), όπως το κρεόζοτο. Σε χώρους ελάχιστα αεριζόµενους, τα εξατµιζόµενα από τις δοκούς οξέα µπορούν να διαβρώσουν µέταλλα που βρίσκονται κοντά αλλά όχι όταν έρθουν σε επαφή. Οι περιφράξεις των αγροκτηµάτων αντέχουν κατά µέσο όρο 14 χρόνια, αλλά οι µέσοι χρόνοι ζωής µειώνονται αρκετά όταν υπάρχουν στις φόρµες και δραστικά χηµικά, όπως σε χοιροστάσια και ορνιθοτροφεία. Γενικά, ο µέσος χρόνος ζωής του γαλβανισµένου χάλυβα ξεπερνάει αυτόν του ξύλου και του απλού χάλυβα, όταν πρόκειται για φράκτες και πόρτες, παρόλο που µεγαλύτερη 12

13 καταστροφή έχει σηµειωθεί σε ψευδάργυρο που χρησιµοποιείται σε αγροκτήµατα δηµητριακών, όπου χρησιµοποιούνται πολύ ασβέστης και χηµικά ψεκαστικά. [3] Θερµοκήπια Τα υλικά που χρησιµοποιούνται σε µεγάλη κλίµακα για την κατασκευή του σκελετού των θερµοκηπίων από πλαστικό είναι το ξύλο και ο σίδηρος, ενώ στα γυάλινα θερµοκήπια χρησιµοποιείται και το αλουµίνιο. Ακόµη κατασκευάζονται σκελετοί θερµοκηπίων από πλαστικό και θερµοκήπια αεροστήρικτα χωρίς σκελετό. Το ξύλο είναι ένα από τα υλικά που βρίσκει µεγάλη εφαρµογή στη χώρα µας για την κατασκευή θερµοκηπίων και γενικά έχει µικρό κόστος κατασκευής. Αυτό οφείλεται κυρίως στη χαµηλή τιµή του ξύλου, στην ευκολία εξεύρεσης και κατεργασία του. Για να είναι η ξυλεία κατάλληλη για τα θερµοκήπια πρέπει να είναι ξερή, χωρίς κόµβους, να µην παραµορφώνεται, να µη δυσκολεύει στο κάρφωµα και να µη σαπίζει εύκολα. Η ξυλεία που χρησιµοποιείται στη χώρα µας στις κατασκευές των θερµοκηπίων είναι του ελάτου, καστανιάς, πεύκου και κυπαρισσιού. Στο θερµό και υγρό περιβάλλον του θερµοκηπίου, η ξυλεία προσβάλλεται από µύκητες και έντοµα και παθαίνει σοβαρές φθορές. Είναι γνωστό ότι η ξυλεία για να προστατευθεί από τις προσβολές πρέπει να βρίσκεται σε περιβάλλον είτε εντελώς ξηρό, είτε σε κορεσµένο µε υγρασία. Τέτοιες όµως συνθήκες δεν µπορούν να επιτευχθούν στα θερµοκήπια. Τα ξύλα που κινδυνεύουν να σαπίσουν πιο γρήγορα είναι αυτά που τοποθετούνται κατά µήκος των πασσάλων, όπου συγκεντρώνεται πιο πολύ η υγρασία και αυτά που µπαίνουν στο έδαφος. [1] Για την αύξηση της διάρκειας ζωής της ξυλείας που χρησιµοποιείται στο εναέριο µέρος του σκελετού του θερµοκηπίου, όπως της ξυλείας ελάτου και πεύκου, η ξένη βιβλιογραφία αναφέρει ως κατάλληλα συντηρητικά ορισµένα υδατοδιαλυτά άλατα που διεισδύουν στο ξύλο, δεν εξαερώνονται, δεν είναι τοξικά στα φυτά και έχουν χαµηλό κόστος, όπως dowcide, celcure κ.α. Υλικά όπως βερνίκια, λαδοµπογιές και πλαστικά χρώµατα που χρησιµοποιήθηκαν σε πειράµατα δεν έδωσαν ικανοποιητικά αποτελέσµατα, γιατί µε τον χρόνο δηµιουργούνται ρωγµές στην ξυλεία, µε συνέπεια να σπάζουν οι βαφές και να διεισδύει η υγρασία και οι µύκητες στο ξύλο. Σε πείραµα που έγινε στις Η.Π.Α. µε διάφορα συντηρητικά που εφαρµόστηκαν σε ξύλο πεύκου, βρέθηκε ότι τα ξύλα που εµποτίστηκαν, άντεξαν χρόνια, ενώ σε αυτά που δεν χρησιµοποιήθηκε συντηρητικό παρατηρήθηκε διάρκεια ζωής 2-4 χρόνια.[2] 13

14 Σήµερα οι παραγωγοί και κατασκευαστές θερµοκηπίων µπορούν να προµηθευτούν εµποτισµένη ξυλεία. Το απλό βάψιµο του ξύλου µε λαδοµπογιά πολύ λίγο προστατεύει την επιφάνεια του από µυκητολογικές προσβολές γιατί εµποδίζει απλώς την απορρόφηση της υγρασίας. [5] Ο σίδηρος επίσης είναι ένα υλικό που χρησιµοποιείται σε µεγάλη έκταση στα θερµοκήπια. Σε αντίθεση µε το ξύλο έχει µεγαλύτερη αντοχή και διάρκεια ζωής, δε σαπίζει και δε προσβάλλεται από έντοµα. Ένα σηµαντικό µειονέκτηµα του σιδήρου είναι ότι σκουριάζει στο υγρό περιβάλλον του θερµοκηπίου. Για να αποφεύγεται το σκούριασµα πρέπει να γίνεται γαλβανισµός µετά τις ηλεκτροσυγκολλήσεις ή βάψιµο µε µίνιο και λαδοµπογιά ή καλύτερα κατά τη διαµόρφωση του σκελετού να χρησιµοποιούνται ειδικές γαλβανισµένες λαµαρίνες, οι οποίες να µην αφήνουν µεγάλες τοµές. Ο σίδηρος σκουριάζει κατά την χρησιµοποίηση οξέων για τον καθαρισµό του γυαλιού (αν πρόκειται για γυάλινο θερµοκήπιο) και κατά την επαφή του µε λιπάσµατα. Το µέρος των σιδηροπασσάλων που µπαίνει στο έδαφος, πρέπει να πακτώνεται σε σκυρόδεµα για να µην σκουριάζει και για να αποκτά µεγαλύτερη αντοχή. Οι περισσότερες βιοµηχανίες χρησιµοποιούν γαλβανισµένο σίδηρο, οι παραγωγοί όµως χρησιµοποιούν σίδηρο που οξειδώνεται. Και στις δυο περιπτώσεις το πλαστικό που έρχεται σε επαφή µε το σίδηρο υπερθερµαίνεται και φθείρεται πρόωρα. Αυτό θα µπορούσε να αποφευχθεί, αν βαφόταν στα σηµεία επαφής πλαστικού και σιδήρου µια λωρίδα του φύλλου πλαστικού µε λευκό πλαστικό χρώµα. [1] Τέλος, το αλουµίνιο χρησιµοποιείται κυρίως για γυάλινα θερµοκήπια. Είναι υλικό µε µεγάλη αντοχή, δεν απαιτεί συντήρηση και δεν οξειδώνεται εύκολα. Μπορεί όµως να οξειδωθεί στο έδαφος, όταν έρχεται σε επαφή µε το λίπασµα. [4] Εκτός από τα παραπάνω χρησιµοποιούνται σε µικρή έκταση και πλαστικά. Τα υλικά αυτά δεν προσβάλλονται από σκουριά, δε σαπίζουν αλλά υποβαθµίζονται µε το χρόνο. [3] 14

15 Μηχανήµατα και Εργαλεία Μηχανήµατα που επηρεάζονται περισσότερο από διάβρωση είναι αυτά που έχουν στενή σχέση µε φυτοφάρµακα και λιπάσµατα. Το σηµαντικότερο σηµείο είναι η σωστή φροντίδα και µεταχείριση των µηχανηµάτων όχι µόνο κατά την χρήση τους αλλά και κατά την περίοδο που δεν χρησιµοποιούνται. Η διάβρωση µπορεί να έχει αρνητικά αποτελέσµατα πάνω σε εργαλεία, όπως σφήνωµα κινουµένων µερών, βούλωµα αγωγών ή εξόδων ή παραµορφώσεις σε µετρητές, που µπορούν να επηρεάσουν αρνητικά την λειτουργίας µιας µηχανής. ιαβρωτικές καταστροφές συµβαίνουν κατά κύριο λόγο σε χώρους που υπάρχει υγρασία και ατµοί ή σε περιπτώσεις που τα µηχανήµατα είναι βρόµικα και βρεγµένα, όπως σε ταΐστρες, κοπτήρες, βάνες. ιάβρωση µπορεί να αποφευχθεί µε συνεχή, συνεπή καθαρισµό και σωστή αποθήκευση των µηχανηµάτων. Θα πρέπει να καθαρίζονται όλες οι επιφάνειες από λάσπες και υπολείµµατα φαρµάκων µε πολύ νερό, και ακολούθως να γίνεται στα στεγνά µηχανήµατα επάλειψη µε λάδι ή γράσο (µηχανέλαιο), ή τουλάχιστο να προστατεύονται µε διάφορα προστατευτικά υλικά. Τέτοια υλικά κυκλοφορούν στο εµπόριο σε µεγάλη ποικιλία, από µικρής διάρκειας προστασίας λάδια µέχρι και µακροπρόθεσµης προστασίας υλικά, σαν εκείνα που χρησιµοποιούνται στα εξωτερικές επιφάνειες των αυτοκινήτων. Η σχεδιαστική επιλογή των υλικών για την κατασκευή αγροτικού εξοπλισµού εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, συµπεριλαµβανοµένου και της 15

16 αντιστάσεως ενάντια στις καιρικές συνθήκες και στα γεωργικά χηµικά. Σκληρότητα, ευκολία κατασκευής, αντοχή στην σκληρή χρήση και φθηνή παραγωγή παίζουν κυρίαρχο ρόλο. Ανθεκτικά στη διάβρωση µέταλλα δεν είναι απαραίτητα και ακριβότερα όσο υπάρχουν και πλαστικά που είναι ανταγωνιστικά ως προς τα µέταλλα. [6] ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. «Σύγχρονα Θερµοκήπια», ρος Μ. Γραφιαδέλλη, Εκδόσεις Γαρταγάνης, 2 η έκδοση, Θεσσαλονίκη 1987, σελ Duncan G.A. and Walker J.N., 1973, «Preservative treatment of greenhouse wood», Bul. AEN-6, pp.5, University of Kentucky, College of Agriculture, U.S.A. 3. Fulöp S., 1974, Frameworks for plastic covered structures, 5 th Inter. Col. «Plastics in Agriculture», I: Ministry of Agriculture, Fisheries and Food, 1964, «Commercial Glasshouses», Bul. 115, pp. 111, London, England 5. Duncan G.A. and Walker J.N., 1974, «Painting greenhouses and equipment», Bul. AEN-14, pp.4, University of Kentucky, College of Agriculture, U.S.A D.A. Dayliss and D.H. Deacon, «Steelwork corrosion control», 2 nd Edition, pages , London and New York. 16

17 17

ΕΡΓΑΣΙΑ : ΙΑΒΡΩΣΗ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΣΤΟ Ε ΑΦΟΣ ΚΑΤΣΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΕΡΓΑΣΙΑ : ΙΑΒΡΩΣΗ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΣΤΟ Ε ΑΦΟΣ ΚΑΤΣΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑ : ΙΑΒΡΩΣΗ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΣΤΟ Ε ΑΦΟΣ ΚΑΤΣΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην εργασία αυτή αναλύεται το πολύπλοκο φαινόµενο της διάβρωσης µετάλλων στο έδαφος και παρουσιάζονται τρόποι προστασίας τους. Είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΖΗΜΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (ΑΙΤΙΑ) ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΡΩΣΗ = ΟΞΕΙΔΩΣΗ

ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΖΗΜΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (ΑΙΤΙΑ) ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΡΩΣΗ = ΟΞΕΙΔΩΣΗ 1 ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΖΗΜΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (ΑΙΤΙΑ) ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΡΩΣΗ = ΟΞΕΙΔΩΣΗ 2 ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΟΡΙΣΜΟΣ: Κάθε αυθόρμητη ή εκβιασμένη, ηλεκτρομηχανική

Διαβάστε περισσότερα

Ποιότητα και πάχος επικάλυψης Περιεκτικότητα του σκυροδέματος σε τσιμέντο Πρόσθετα Είδος και συγκέντρωση των χλωριούχων αλάτων

Ποιότητα και πάχος επικάλυψης Περιεκτικότητα του σκυροδέματος σε τσιμέντο Πρόσθετα Είδος και συγκέντρωση των χλωριούχων αλάτων Ποιότητα και πάχος επικάλυψης Περιεκτικότητα του σκυροδέματος σε τσιμέντο Πρόσθετα Είδος και συγκέντρωση των χλωριούχων αλάτων Περιβάλλον Μικρός λόγος Ν/Τ εξασφαλίζει πυκνό σκυρόδεμα με μικρή διαπερατότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΤΟΥ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΟΔΙΩΣΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΤΟΥ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΟΔΙΩΣΗ Εισαγωγή ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΤΟΥ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΟΔΙΩΣΗ Το γαλβανικό κελί (γαλβανική διάβρωση) είναι μια ηλεκτροχημική αντίδραση οξείδωσης-αναγωγής (redox), η οποία συμβαίνει όταν δύο ανόμοια μέταλλα

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Τεχνολογίας Υλικών

Εργαστήριο Τεχνολογίας Υλικών Εργαστήριο Τεχνολογίας Υλικών Εργαστηριακή Άσκηση 04 Επιμετάλλωση Διδάσκοντες: Δρ Γεώργιος Ι. Γιαννόπουλος Δρ Θεώνη Ασημακοπούλου Δρ Θεόδωρος Λούτας Τμήμα Μηχανολογίας ΑΤΕΙ Πατρών Πάτρα 2011 Διάβρωση Διάβρωση

Διαβάστε περισσότερα

11ο Κεφάλαιο: Προστασία Υλικών από Διάβρωση Στόχοι

11ο Κεφάλαιο: Προστασία Υλικών από Διάβρωση Στόχοι 11ο Κεφάλαιο: Προστασία Υλικών από Διάβρωση Στόχοι Κατανόηση της σπουδαιότητας του θέματος της Διάβρωσης των μετάλλων στη Γεωργία. Γνώση των τρόπων προστασίας του Αγροτικού Εξοπλισμού από τη Διάβρωση.

Διαβάστε περισσότερα

4. ΒΛΑΒΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΘΡΑΥΣΕΙΣ ΛΟΓΩ ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ

4. ΒΛΑΒΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΘΡΑΥΣΕΙΣ ΛΟΓΩ ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ 4. ΒΛΑΒΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΘΡΑΥΣΕΙΣ ΛΟΓΩ ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ Ως διάβρωση ορίζεται η διεργασία που επισυμβαίνει στην επιφάνεια μεταλλικών κατασκευών και οδηγεί σε ποικίλου βαθµού καταστροφή τους. Όταν ένα μέταλλο έρθει

Διαβάστε περισσότερα

Απώλειες των βιταμινών κατά την επεξεργασία των τροφίμων

Απώλειες των βιταμινών κατά την επεξεργασία των τροφίμων Απώλειες των βιταμινών κατά την επεξεργασία των τροφίμων Αποφλοίωση και καθαρισμός Πολλά φυτικά προϊόντα π.χ, μήλα, πατάτες χρειάζονται αποφλοίωση ή καθαρισμό μερικών τμημάτων τους πριν από την κατεργασία.

Διαβάστε περισσότερα

❷ Η εµφάνιση και τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά των τροφίµων. ❸ Η θρεπτική αξία των τροφίµων. ❻ Η προσαρµογή στο νέο προφίλ των τροφίµων

❷ Η εµφάνιση και τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά των τροφίµων. ❸ Η θρεπτική αξία των τροφίµων. ❻ Η προσαρµογή στο νέο προφίλ των τροφίµων Ποιότητα Ορισµός Η έννοια της ποιότητας όπως αυτή ορίζεται από τον ιεθνή Οργανισµό Τυποποίησης (ISO) αναφέρεται στο σύνολο των ιδιοτήτων και των χαρακτηριστικών ενός προϊόντος τα οποία του προσδίδουν τη

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευασία Τροφίµων. Μεταλλική Συσκευασία. Εισαγωγή

Συσκευασία Τροφίµων. Μεταλλική Συσκευασία. Εισαγωγή Συσκευασία Τροφίµων Μεταλλική Συσκευασία Εισαγωγή Συνηθέστερα χρησιµοποιούµενα µέταλλα: Σίδηρος (σαν ανοξείδωτος χάλυβας σε σκεύη και εξοπλισµό) Κασσίτερος (λευκοσίδηρος σε συνδυασµό µε σίδηρο στις κονσέρβες

Διαβάστε περισσότερα

6 η ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ: ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ

6 η ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ: ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ ΤΕΧΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 6 η ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ: ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ Ε. Βιντζηλαίου (Συντονιστής), Ε. Βουγιούκας, Ε. Μπαδογιάννης Άδεια Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6.1 ΕΠΙΜΕΤΑΛΛΩΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6.1 ΕΠΙΜΕΤΑΛΛΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ι 98 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6.1 ΕΠΙΜΕΤΑΛΛΩΣΗ Με τον όρο επιμετάλλωση εννοούμε τη δημιουργία ενός στρώματος μετάλλου πάνω στο μέταλλο βάσης για την προσθήκη ορισμένων επιθυμητών ιδιοτήτων. Οι ιδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

2.3 ΜΕΡΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ. Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός

2.3 ΜΕΡΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ. Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός 2.3 ΜΕΡΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός Σκοπός του μαθήματος: Να επισημαίνουμε τη θέση των μετάλλων στον περιοδικό πίνακα των στοιχείων. Να αναφέρουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 009 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΘΕΩΡHΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Τεχνολογία Υδραυλικών, Θερμικών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΞΥΛΟΥ

ΘΕΡΜΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΞΥΛΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΞΥΛΟΥ ΘΕΡΜΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ ρ. Γεώργιος Μαντάνης Εργαστήριο Επιστήµης Ξύλου Τµήµα Σχεδιασµού & Τεχνολογίας Ξύλου - Επίπλου ΙΑΣΤΟΛΗ - ΣΥΣΤΟΛΗ Όταν θερµαίνεται το ξύλο αυξάνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΣ ΕΜΠΟΤΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΣ ΕΜΠΟΤΙΣΜΟΣ Εισαγωγή συντηρητικών χημικών ουσιών Παράγοντες αλλοίωσης: έντομα, μύκητες, θαλασσινοί ξυλοφάγοι οργανισμοί, φωτιά κλπ Χώρες φτωχές σε ξύλο πχ Ελλάδα Αύξηση δά διάρκειας Μεγάλη σημασία Παγκόσμιο επίπεδο

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση υγρών α οβλήτων

ιαχείριση υγρών α οβλήτων ιαχείριση υγρών α οβλήτων Χαρακτηριστικά αποβλήτων και λυµάτων Α όβλητα & Λύµατα Υγρά α όβλητα: τα υγρά και οι λάσπες που ρέουν εύκολα και αποβάλλονται από κατοικίες, βιοµηχανικές εγκαταστάσεις, µεταφορικά

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2008

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2008 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2008 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Τεχνολογία Συγκολλήσεων και

Διαβάστε περισσότερα

Λιθογραφία ιαλύµατα ύγρανσης

Λιθογραφία ιαλύµατα ύγρανσης Λιθογραφία ιαλύµατα ύγρανσης Τα διαλύµατα ύγρανσης χρησιµοποιούνται σε µία εκτυπωτική µηχανή offset για να εµποδίζουν την προσκόλληση της µελάνης στα µη εµφανισµένα σηµεία της µεταφοράς. Ένα διάλυµα ύγρανσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΕ ΑΝΟ ΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΕ ΑΝΟ ΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΕ ΑΝΟ ΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΦΟΙΤΗΤΗΣ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός της εργασίας είναι η εξοικείωση του φοιτητή µε τη διεργασία της προστασίας µε ανοδίωση. Για τον ναυπηγό µηχανολόγο, η προστασία

Διαβάστε περισσότερα

Από πού προέρχεται η θερμότητα που μεταφέρεται από τον αντιστάτη στο περιβάλλον;

Από πού προέρχεται η θερμότητα που μεταφέρεται από τον αντιστάτη στο περιβάλλον; 3. ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ένα ανοικτό ηλεκτρικό κύκλωμα μετατρέπεται σε κλειστό, οπότε διέρχεται από αυτό ηλεκτρικό ρεύμα που μεταφέρει ενέργεια. Τα σπουδαιότερα χαρακτηριστικά της ηλεκτρικής ενέργειας είναι

Διαβάστε περισσότερα

µε βελτιωµένες ιδιότητες ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ ρ. Αντώνιος Παπαδόπουλος

µε βελτιωµένες ιδιότητες ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ ρ. Αντώνιος Παπαδόπουλος Θερµικά τροποποιηµένη ξυλεία: Μία νέα τεχνική για ξύλο µε βελτιωµένες ιδιότητες ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ ρ. Αντώνιος Παπαδόπουλος Εισαγωγή Το ξύλο αποτελεί ιδανική πρώτη ύλη για πολλές κατασκευές. Η βιοµηχανία ξύλου

Διαβάστε περισσότερα

Ε ΑΦΟΣ. Έδαφος: ανόργανα οργανικά συστατικά

Ε ΑΦΟΣ. Έδαφος: ανόργανα οργανικά συστατικά Ε ΑΦΟΣ Έδαφος: ανόργανα οργανικά συστατικά ρ. Ε. Λυκούδη Αθήνα 2005 Έδαφος Το έδαφος σχηµατίζεται από τα προϊόντα της αποσάθρωσης των πετρωµάτων του υποβάθρου (µητρικό πέτρωµα) ή των πετρωµάτων τω γειτονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΞΥΛΟΥ ΑΛΛΟΙΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ. ρ. Γεώργιος Μαντάνης Εργαστήριο Επιστήµης Ξύλου Τµήµα Σχεδιασµού & Τεχνολογίας Ξύλου - Επίπλου

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΞΥΛΟΥ ΑΛΛΟΙΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ. ρ. Γεώργιος Μαντάνης Εργαστήριο Επιστήµης Ξύλου Τµήµα Σχεδιασµού & Τεχνολογίας Ξύλου - Επίπλου ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΞΥΛΟΥ ΑΛΛΟΙΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ ρ. Γεώργιος Μαντάνης Εργαστήριο Επιστήµης Ξύλου Τµήµα Σχεδιασµού & Τεχνολογίας Ξύλου - Επίπλου ΑΛΛΟΙΩΣΕΙΣ = Εξωτερικοί παράγοντες που µπορούν να προκαλέσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ. Δρ. Αθ.Ρούτουλας Καθηγητής

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ. Δρ. Αθ.Ρούτουλας Καθηγητής ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ Δρ. Αθ.Ρούτουλας Καθηγητής Ο χάλυβας οπλισμού, υπό κανονικές συνθήκες, προστατεύεται έναντι της διάβρωσης, εξ αιτίας

Διαβάστε περισσότερα

2.4 Ρύπανση του νερού

2.4 Ρύπανση του νερού 1 Η θεωρία του μαθήματος με ερωτήσεις 2.4 Ρύπανση του νερού 4-1. Ποια ονομάζονται λύματα; Έτσι ονομάζονται τα υγρά απόβλητα από τις κατοικίες, τις βιομηχανίες, τις βιοτεχνίες και τους αγρούς. 4-2. Ποιοι

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011

ΛΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθηµα: Τεχνολογία Συγκολλήσεων και

Διαβάστε περισσότερα

Καθαρισμός - Συντήρηση Κουφωμάτων

Καθαρισμός - Συντήρηση Κουφωμάτων Στο παρόν εγχειρίδιο γίνεται προσπάθεια παράθεσης µιας σειρά οδηγιών που αφορούν τον καθαρισ µό-συντήρηση των κουφωµάτων αλουµινίου. Εκπονήθηκε έπειτα από µια ευρύτερη έρευνα µε βάση έγκυρα περιοδικά του

Διαβάστε περισσότερα

που χάνεται κατά την καλλιέργεια και του Ν στην ατμόσφαιρα συνεισφέρει στο φαινόμενο του θερμοκηπίου,, στην τρύπα του όζοντος και στην όξινη βροχή.

που χάνεται κατά την καλλιέργεια και του Ν στην ατμόσφαιρα συνεισφέρει στο φαινόμενο του θερμοκηπίου,, στην τρύπα του όζοντος και στην όξινη βροχή. Επίδραση του ανθρώπου Γεωργία και επίδραση στον κύκλο του Ν Το Ν είναι το κύριο θρεπτικό που χάνεται κατά την καλλιέργεια και απελευθερώνεται ως οξείδια του Ν στην ατμόσφαιρα συνεισφέρει στο φαινόμενο

Διαβάστε περισσότερα

Διάβρωση και Προστασία. Εαρινό εξάμηνο Ακ. Έτους Μάθημα 6ο

Διάβρωση και Προστασία. Εαρινό εξάμηνο Ακ. Έτους Μάθημα 6ο Διάβρωση και Προστασία Εαρινό εξάμηνο Ακ. Έτους 2016-17 Μάθημα 6ο Διάγραμμα δυναμικού Ε- ph για σίδηρο εμβαπτισμένο σε διάλυμα Fe 2+ με ενεργότητα = 1 Σε ph=2 για διάλυμα περιεκτικότητας σε ιόντα Fe 2+

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΤΜΙΣΗ Θοδωρής Καραπάντσιος

ΕΞΑΤΜΙΣΗ Θοδωρής Καραπάντσιος ΕΞ ΕΞΑΤΜΙΣΗ Θοδωρής Καραπάντσιος ΕΞ.1 Εισαγωγή Αντικείµενο της συµπύκνωσης είναι κατά κύριο λόγο η αποµάκρυνση νερού, µε εξάτµιση, από ένα υδατικό διάλυµα που περιέχει µια ή περισσότερες διαλυµένες ουσίες,

Διαβάστε περισσότερα

Μείγμα διαφόρων σωματιδίων σε αιώρηση

Μείγμα διαφόρων σωματιδίων σε αιώρηση ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΑ ΣΩΜΑΤΙΔΙΑ Μείγμα διαφόρων σωματιδίων σε αιώρηση Τα σωματίδια στην ατμόσφαιρα διαφέρουν από τα αέρια. 1. Ένα αέριο αποτελείται από ξεχωριστά άτομα ή μόρια τα οποία είναι διαχωρισμένα ενώ ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΡΙΑ ΜΕΤΑΛΛΑ ΚΑΙ ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (Λύσεις και αντιμετώπιση της ρύπανσης από βαριά μέταλλα) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ σ.

ΒΑΡΙΑ ΜΕΤΑΛΛΑ ΚΑΙ ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (Λύσεις και αντιμετώπιση της ρύπανσης από βαριά μέταλλα) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ σ. ΒΑΡΙΑ ΜΕΤΑΛΛΑ ΚΑΙ ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (Λύσεις και αντιμετώπιση της ρύπανσης από βαριά μέταλλα) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ σ. 2 ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΩΝ ΒΑΡΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ.σ.3 Η ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΠΟ ΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΘΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟ. Μέταλλα

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΘΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟ. Μέταλλα ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΘΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟ Μέταλλα Τα μέταλλα αποτελούν μία από τις τρεις βασικές κατηγορίες διαχωρισμού των στοιχείων του περιοδικού συστήματος. Οι δύο άλλες κατηγορίες είναι

Διαβάστε περισσότερα

HYPERDESMO -D-2K. Πολυουρεθανική Βαφή ύο Συστατικών, Χαµηλής Ελαστικότητας, για Σφράγισµα, Στεγάνωση & Προστασία απέδων και άλλων Εφαρµογών.

HYPERDESMO -D-2K. Πολυουρεθανική Βαφή ύο Συστατικών, Χαµηλής Ελαστικότητας, για Σφράγισµα, Στεγάνωση & Προστασία απέδων και άλλων Εφαρµογών. Page 1/5 Πολυουρεθανική Βαφή ύο Συστατικών, Χαµηλής Ελαστικότητας, για Σφράγισµα, Στεγάνωση & Προστασία απέδων και άλλων Εφαρµογών. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Το HYPERDESMO -D-2Κ είναι βαφή, πολυουρεθανικής βάσεως, δύο

Διαβάστε περισσότερα

Fire Protection Systems Πλήρως Αυτόνομα Συστήματα Πυρόσβεσης με τη χρήση Πνευματικού Σωλήνα Ανίχνευσης

Fire Protection Systems Πλήρως Αυτόνομα Συστήματα Πυρόσβεσης με τη χρήση Πνευματικού Σωλήνα Ανίχνευσης FiWaRec Fire Protection Systems Πλήρως Αυτόνομα Συστήματα Πυρόσβεσης με τη χρήση Πνευματικού Σωλήνα Ανίχνευσης ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ #DOC 2013/PRSP/FWR/Rev. 2.0 Η «καρδιά» της γκάμας προϊόντων FiWaGuard είναι

Διαβάστε περισσότερα

Επίκουρος Καθηγητής Π. Μελίδης

Επίκουρος Καθηγητής Π. Μελίδης Χαρακτηριστικά υγρών αποβλήτων Επίκουρος Καθηγητής Π. Μελίδης Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Εργαστήριο Διαχείρισης και Τεχνολογίας Υγρών Αποβλήτων Τα υγρά απόβλητα μπορεί να προέλθουν από : Ανθρώπινα απόβλητα

Διαβάστε περισσότερα

Ταχύτητα οξείδωσης βρεγμένων μετάλλων στην ατμόσφαιρα ανάλογα με το είδος και το πάχος-τρόποι προστασίας

Ταχύτητα οξείδωσης βρεγμένων μετάλλων στην ατμόσφαιρα ανάλογα με το είδος και το πάχος-τρόποι προστασίας ΠΣΠΑ Μάθημα : Τεχνολογία Έρευνα και Πειραματισμός Γ 2 Γυμνασίου 2016-1017 Μαθητής : Ρενιέρης Ανδροκλής Ταχύτητα οξείδωσης βρεγμένων μετάλλων στην ατμόσφαιρα ανάλογα με το είδος και το πάχος-τρόποι προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ. Ενότητα 6: ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΛΙΤΣΑΡΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΗΜΜΥ

ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ. Ενότητα 6: ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΛΙΤΣΑΡΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΗΜΜΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Ενότητα 6: ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΛΙΤΣΑΡΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΗΜΜΥ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. Εξοικονομήσεις Κόστους με τη χρήση της Γκάμας AddHX Προσθέτων Καυσίμων Βαρέως Μαζούτ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. Εξοικονομήσεις Κόστους με τη χρήση της Γκάμας AddHX Προσθέτων Καυσίμων Βαρέως Μαζούτ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Εξοικονομήσεις Κόστους με τη χρήση της Γκάμας AddHX Προσθέτων Καυσίμων Βαρέως Μαζούτ Κατά τη λειτουργία ενός καυστήρα, υπάρχουν πολλές δαπάνες. Κάποιες από αυτές τις δαπάνες θα μπορούσαν

Διαβάστε περισσότερα

Διαλύματα - Περιεκτικότητες διαλυμάτων Γενικά για διαλύματα

Διαλύματα - Περιεκτικότητες διαλυμάτων Γενικά για διαλύματα Διαλύματα - Περιεκτικότητες διαλυμάτων Γενικά για διαλύματα Μάθημα 6 6.1. SOS: Τι ονομάζεται διάλυμα, Διάλυμα είναι ένα ομογενές μίγμα δύο ή περισσοτέρων καθαρών ουσιών. Παράδειγμα: Ο ατμοσφαιρικός αέρας

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΓΕΙΑ ΣΤΑΓΔΗΝ ΑΡΔΕΥΣΗ

ΥΠΟΓΕΙΑ ΣΤΑΓΔΗΝ ΑΡΔΕΥΣΗ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΓΕΙΑ ΣΤΑΓΔΗΝ ΑΡΔΕΥΣΗ ΜΠΑΤΣΟΥΚΑΠΑΡΑΣΚΕΥΗ- ΜΑΡΙΑ ΞΑΝΘΗ 2010 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το νερό είναι ζωτικής σημασίας για το μέλλον της ανθρωπότητας.

Διαβάστε περισσότερα

2.7 Χημική αντίδραση

2.7 Χημική αντίδραση 1 2.7 Χημική αντίδραση Ερωτήσεις θεωρίας με απάντηση 7-1. Τι ονομάζουμε φαινόμενο στη Φυσική και στη Χημεία; Φαινόμενο είναι η μεταβολή 7-2. Τι ονομάζουμε φυσικά φαινόμενα ή φυσικές μεταβολές; Είναι οι

Διαβάστε περισσότερα

All from a Single Source

All from a Single Source All from a Single Source Το PeKacid TM είναι μια νέα, καινοτόμος λύση για τον φώσφορο σε ασβεστούχα εδάφη και νερά με μεγάλη σκληρότητα. Στερεό φωσφορικό οξύ σε σάκους Μονοκρυσταλλικό, με χαμηλό ph (2.2)

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά τα συνδετικά κουφώματα αναφέρονται στα κουφώματα που είναι κατασκευασμένα από πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC).

Γενικά τα συνδετικά κουφώματα αναφέρονται στα κουφώματα που είναι κατασκευασμένα από πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC). Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Εκπαιδευτές ΚΕ.ΠΑ Γενικά τα συνδετικά κουφώματα αναφέρονται στα κουφώματα που είναι κατασκευασμένα από πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC). To PVC είναι το τρίτο πιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Συμπύκνωση Τι είναι η συμπύκνωση Είναι η διαδικασία με την οποία απομακρύνουμε μέρος της υγρασίας του τροφίμου, αφήνοντας όμως αρκετή ώστε αυτό να παραμένει ρευστό (> 20-30%). Εφαρμόζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΛΥΣΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΛΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΛΥΣΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Τεχνολογία Συγκολλήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Το Ξύλο ως Δομικό Υλικό

Το Ξύλο ως Δομικό Υλικό Το Ξύλο ως Δομικό Υλικό Η Ξυλεία Η εταιρεία μας, εισάγει και κατασκευάζει ξύλινες κατοικίες άριστων προδιαγραφών, οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν είτε ως εξοχικές/θερινές είτε ως μόνιμες. Η ξυλεία

Διαβάστε περισσότερα

DESMOS LAC W. Σ. ΚΥΒΡΙΚΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε (ΒΕΡΝΙΚΙΑ ΧΡΩΜΑΤΑ) Φιλιππουπόλεως 30-561 23 Αµπελόκηποι Θεσσαλονίκη-Τηλ. 2310 730759.

DESMOS LAC W. Σ. ΚΥΒΡΙΚΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε (ΒΕΡΝΙΚΙΑ ΧΡΩΜΑΤΑ) Φιλιππουπόλεως 30-561 23 Αµπελόκηποι Θεσσαλονίκη-Τηλ. 2310 730759. Σελίδα 1 από 5 Πολυουρεθανική Λάκα Λευκή δύο (2)Συστατικών βάσης ρητινών ( πολυολών ) σε συνδυασµό µε κατάλληλα πιγκµέντα ( ιοξείδιο του τιτανίου ) απλωτικά µέσα,οργανσικούς διαλύτες ( αρωµατικοί υδρογονάνθρακες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΞΕΑ, ΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΑΤΑ. ΜΑΘΗΜΑ 1 o : Γενικά για τα οξέα- Ιδιότητες - είκτες ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΟΞΕΑ, ΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΑΤΑ. ΜΑΘΗΜΑ 1 o : Γενικά για τα οξέα- Ιδιότητες - είκτες ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΟΞΕΑ, ΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΑΤΑ 1.1 Τα οξέα ΜΑΘΗΜΑ 1 o : Γενικά για τα οξέα Ιδιότητες είκτες ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 1. Ποιες χηµικές ενώσεις ονοµάζονται οξέα; Με ποιόν χηµικό τύπο παριστάνουµε γενικά τα οξέα; Οξέα είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΛΒΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΙΚΑ ΚΕΛΙΑ

ΓΑΛΒΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΙΚΑ ΚΕΛΙΑ ΓΑΛΒΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΙΚΑ ΚΕΛΙΑ Σκοπός Εργαστηριακής Άσκησης Η κατανόηση του μηχανισμού λειτουργίας των γαλβανικών και ηλεκτρολυτικών κελιών καθώς και των εφαρμογών τους. Θεωρητικό Μέρος Όταν φέρουμε

Διαβάστε περισσότερα

Η έννοια της διάβρωσης

Η έννοια της διάβρωσης Η έννοια της διάβρωσης Με τον όρο διάβρωση ενός μετάλλου εννοούμε το σύνολο των πολύπλοκων χημικών φαινομένων, που λαμβάνουν χώρα σ' αυτό, υπό την επίδραση του άμεσου περιβάλλοντός του, και που οδηγούν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΞΙΝΗΣ ΒΡΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΞΙΝΗΣ ΒΡΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ !Unexpected End of Formula l ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΞΙΝΗΣ ΒΡΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Παραδεισανός Αδάμ ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η εργασία αυτή εκπονήθηκε το ακαδημαϊκό έτος 2003 2004 στο μάθημα «Το πείραμα στη

Διαβάστε περισσότερα

( 91 / 155 / ΕΚ & 93 / 112 ΕΚ ) : RAWASH. Τηλ. 210-4819558 Fax: 210-4823555 R35 R34 1310-58-3 7681-52-9 C C

( 91 / 155 / ΕΚ & 93 / 112 ΕΚ ) : RAWASH. Τηλ. 210-4819558 Fax: 210-4823555 R35 R34 1310-58-3 7681-52-9 C C ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ - ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ( 91 / 155 / ΕΚ & 93 / 112 ΕΚ ) 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ονοµασία προϊόντος Μέγεθος συσκευασίας Κατασκευαστής

Διαβάστε περισσότερα

Επιχάλκωση μεταλλικού αντικειμένου και συγκεκριμένα ενός μικρού ελάσματος αλουμινίου με τη μέθοδο της γαλβανοπλαστικής επιμετάλλωσης.

Επιχάλκωση μεταλλικού αντικειμένου και συγκεκριμένα ενός μικρού ελάσματος αλουμινίου με τη μέθοδο της γαλβανοπλαστικής επιμετάλλωσης. Σύντομη περιγραφή του πειράματος Επιχάλκωση μεταλλικού αντικειμένου και συγκεκριμένα ενός μικρού ελάσματος αλουμινίου με τη μέθοδο της γαλβανοπλαστικής επιμετάλλωσης. Διδακτικοί στόχοι του πειράματος Στο

Διαβάστε περισσότερα

Dow - Λύσεις δόμησης. Θερμομόνωση αγροτικών εγκαταστάσεων 100% HCFC-free

Dow - Λύσεις δόμησης. Θερμομόνωση αγροτικών εγκαταστάσεων 100% HCFC-free Dow - Λύσεις δόμησης Θερμομόνωση αγροτικών εγκαταστάσεων 100% HCFC-free 67 Το κεφάλαιο αυτό περιγράφει τη θερμομόνωση αποθηκών φρούτων και λαχανικών καθώς και των εγκαταστάσεων εκτροφής ζώων με χρήση της

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομη περιγραφή του πειράματος. Διδακτικοί στόχοι του πειράματος

Σύντομη περιγραφή του πειράματος. Διδακτικοί στόχοι του πειράματος Σύντομη περιγραφή του πειράματος Α. Διάσπαση του ανθρακικού χαλκού με θέρμανση, (σε χαμηλότερη θερμοκρασία από ότι η διάσπαση του ανθρακικού ασβεστίου), προς οξείδιο του χαλκού και διοξείδιο του άνθρακα.

Διαβάστε περισσότερα

Metal 3in1. απευθείας στη σκουριά. Αντισκωριακό Λείο Γυαλιστερό βερνικόχρωμα για μεταλλικές επιφάνειες

Metal 3in1. απευθείας στη σκουριά. Αντισκωριακό Λείο Γυαλιστερό βερνικόχρωμα για μεταλλικές επιφάνειες απευθείας στη σκουριά Αντισκωριακό Λείο Γυαλιστερό βερνικόχρωμα για μεταλλικές επιφάνειες Εμποδίζοντας τη διείσδυση της υγρασίας παρέχει μακροχρόνια αντισκωριακή προστασία. Υψηλή αντίσταση στην υπεριώδη

Διαβάστε περισσότερα

Βασικός εξοπλισμός Θερμοκηπίων. Τα θερμοκήπια όσον αφορά τις βασικές τεχνικές προδιαγραφές τους χαρακτηρίζονται:

Βασικός εξοπλισμός Θερμοκηπίων. Τα θερμοκήπια όσον αφορά τις βασικές τεχνικές προδιαγραφές τους χαρακτηρίζονται: Βασικός εξοπλισμός Θερμοκηπίων Τα θερμοκήπια όσον αφορά τις βασικές τεχνικές προδιαγραφές τους χαρακτηρίζονται: (α) από το είδος της κατασκευής τους ως τοξωτά ή αμφίρρικτα και τροποποιήσεις αυτών των δύο

Διαβάστε περισσότερα

IDRASCREEN TM. Συµπαγείς µονάδες κόσκινου για προ-επεξεργασία αποβλήτων

IDRASCREEN TM. Συµπαγείς µονάδες κόσκινου για προ-επεξεργασία αποβλήτων IDRASCREEN TM Συµπαγείς µονάδες κόσκινου για προ-επεξεργασία αποβλήτων IDRASCREEN Το µόνο πραγµατικά αυτό-καθαριζόµενο κόσκινο Οι µονάδες IDRASCREEN αντιπροσωπεύουν την σειρά υψηλής χωρητικότητας αυτόκαθαριζόµενα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ. Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ. Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1 ΘΕΜΑ 1 Ο ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ A ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑ Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1) Το άτοµο του καλίου (Κ) έχει µαζικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 2η:Ταξινόμηση των στοιχείων-στοιχεία με ιδιαίτερο ενδιαφέρον

ΕΝΟΤΗΤΑ 2η:Ταξινόμηση των στοιχείων-στοιχεία με ιδιαίτερο ενδιαφέρον ΕΝΟΤΗΤΑ 2η:Ταξινόμηση των στοιχείων-στοιχεία με ιδιαίτερο ενδιαφέρον 1. ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Η ανάγκη της ταξινόμησης των στοιχείων Ενώ στην αρχαιότητα ήταν γνωστά γύρω στα 13 περίπου στοιχεία, τον 18o αιώνα

Διαβάστε περισσότερα

Ποιοτικά Χαρακτηριστικά Λυµάτων

Ποιοτικά Χαρακτηριστικά Λυµάτων Ποιοτικά Χαρακτηριστικά Λυµάτων µπορούν να καταταχθούν σε τρεις κατηγορίες: Φυσικά Χηµικά Βιολογικά. Πολλές από τις παραµέτρους που ανήκουν στις κατηγορίες αυτές αλληλεξαρτώνται π.χ. η θερµοκρασία που

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Έρευνα για την αλατότητα του νερού

Θέμα: Έρευνα για την αλατότητα του νερού Τίτλος: Έρευνα για την αλατότητα του νερού Θέμα: Έρευνα για την αλατότητα του νερού Χρόνος: 90 λεπτά (2 μαθήματα) Ηλικία: μαθητές 14 15 χρονών Διαφοροποίηση: Οι χαρισματικοί μαθητές καλούνται να καταγράψουν

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑ: 1.2

ΧΗΜΕΙΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑ: 1.2 ΕΝΟΤΗΤΑ: 1.2 Η ύλη συναντάται σε τρεις φυσικές καταστάσεις: Στερεή: έχει καθορισμένη μάζα, σχήμα και όγκο. Υγρή: έχει καθορισμένη μάζα και όγκο, ενώ σχήμα κάθε φορά παίρνει το σχήμα του δοχείου που το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΓΚΟΠΗΣ (kerfs) ΣΤΗ ΧΑΡΑΞΗ ΜΕ LASER (laser engraving)

ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΓΚΟΠΗΣ (kerfs) ΣΤΗ ΧΑΡΑΞΗ ΜΕ LASER (laser engraving) ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΓΚΟΠΗΣ (kerfs) ΣΤΗ ΧΑΡΑΞΗ ΜΕ LASER (laser engraving) Χάραξη με Laser (Laser Engraving) Υλικά και εφαρμογές Μηχανές Laser- Hardware Χαρακτηριστικά της Lasertec4

Διαβάστε περισσότερα

1.2. Ο ΣΙΔΗΡΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΚΡΑΜΑΤΑ ΤΟΥ.

1.2. Ο ΣΙΔΗΡΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΚΡΑΜΑΤΑ ΤΟΥ. 1.2. Ο ΣΙΔΗΡΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΚΡΑΜΑΤΑ ΤΟΥ. Ο σίδηρος πολύ σπάνια χρησιμοποιείται στη χημικά καθαρή του μορφή. Συνήθως είναι αναμεμειγμένος με άλλα στοιχεία, όπως άνθρακα μαγγάνιο, νικέλιο, χρώμιο, πυρίτιο, κ.α.

Διαβάστε περισσότερα

Υδατοδιαλυτο γυαλιστερό βερνικοχρωµα για εξωτερική και εσωτερική χρήση.

Υδατοδιαλυτο γυαλιστερό βερνικοχρωµα για εξωτερική και εσωτερική χρήση. ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑ ΙΟ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Νο. 038 Reinacryl Συνδυασµός χρωµάτων µε einza mix Τελειοποιηµένο προϊόν µε προσθήκη πολυουρεθανης Ανεξίτηλη επίστρωση Επίστρωση ανθεκτική στο γδάρσιµο Ι. Το προϊόν Το προϊόν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΡΗΣΗ ΟΖΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΠΥΡΓΟΥΣ ΨΥΞΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΡΗΣΗ ΟΖΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΠΥΡΓΟΥΣ ΨΥΞΗΣ ΧΡΗΣΗ ΟΖΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΠΥΡΓΟΥΣ ΨΥΞΗΣ Η χρήση του όζοντος για την κατεργασία νερού σε πύργους ψύξης αυξάνει σηµαντικά τα τελευταία χρόνια και αρκετές έρευνες και εφαρµογές που έχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΞΗΣΗΣ (Κεφάλαιο 6 )

ΑΥΞΗΣΗΣ (Κεφάλαιο 6 ) ΑΥΞΗΣΗΣ (Κεφάλαιο 6 ) Απαραίτητος ο έλεγχος της αύξησης (αν και η αύξηση είναι αυτοπεριοριζόμενη) Ιδιαίτερα σημαντικός ο έλεγχος για τα τρόφιμα Ο περιορισμός της αύξησης μπορεί να γίνει είτε με αναστολή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ HACCP

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ HACCP ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ HACCP 1 1. Είδη κρέατος 2. Σκόνη γάλακτος 3. Προτηγανισµένες και µη πατάτες 4. Ψάρια και θαλασσινά 2 1. Εφαρµογή προγράµµατος HACCP στην παραγωγή κρέατος Η χρήση HACCP

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΦΑ Φ ΝΕΙ Ε ΕΣ Ε ΧΗΜΕ Μ Ι Ε ΑΣ ΓΥΜΝ Μ ΑΣΙΟΥ

ΙΑΦΑ Φ ΝΕΙ Ε ΕΣ Ε ΧΗΜΕ Μ Ι Ε ΑΣ ΓΥΜΝ Μ ΑΣΙΟΥ Οξέα Βάσεις Άλατα τάξη Γ γυµνασίου Τα οξέα έχουν ξινή γεύση Οξέα και ανθρακικό ασβέστιο Τα οξέα µεταβάλλουν το χρώµα των δεικτών Οξέα και µέταλλα Τα οξέα αντιδρούν µε πολλά µέταλλα και πολλές φορές παράγεται

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΘΕΡΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 11. ΧΗΜΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Μια διαφορά που δεν μπορούμε να τη δούμε. Ουσίες και μείγματα

Μάθημα 11. ΧΗΜΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Μια διαφορά που δεν μπορούμε να τη δούμε. Ουσίες και μείγματα Μάθημα 11 ΧΗΜΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Μια διαφορά που δεν μπορούμε να τη δούμε Είμαστε εξοικειωμένοι με πολλές χημικές ουσίες, όπως οξυγόνο, άζωτο, θειάφι, νερό, σίδηρο, αλάτι, χαλκό, γαλαζόπετρα,

Διαβάστε περισσότερα

Το κανονικό γυαλί εκτεθειμένο σε τυπικές συνθήκες μπάνιου. CristalGuard. γυαλί εκτεθειμένο σε τυπικές συνθήκες μπάνιου

Το κανονικό γυαλί εκτεθειμένο σε τυπικές συνθήκες μπάνιου. CristalGuard. γυαλί εκτεθειμένο σε τυπικές συνθήκες μπάνιου Glass Protection Διατηρώντας τον διαχρονικό σας σχεδιασμό καθαρό και όμορφο Ανεξάρτητα από το πόσο προσπαθείς να διατηρήσεις ένα συνηθισμένο υαλοπίνακα καθαρό, στο τέλος καταλήγει άσχημος. Οι υαλοπίνακες

Διαβάστε περισσότερα

άκρα). ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΙΙ - ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ 1. Ηλεκτροσυγκολλήσεις αντιστάσεως (κατά σημεία, ραφής, με προεκβολές και κατά

άκρα). ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΙΙ - ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ 1. Ηλεκτροσυγκολλήσεις αντιστάσεως (κατά σημεία, ραφής, με προεκβολές και κατά 1. ΕΙ Η ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΩΝ 1.1 Γενικά για τις συγκολλήσεις Συγκόλληση είναι η μόνιμη σύνδεση δύο ή περισσοτέρων μεταλλικών αντικειμένων με την επίδραση θερμότητας ή πίεσης ή και των δύο μαζί, με ή χωρίς την

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομη περιγραφή του πειράματος. Διδακτικοί στόχοι του πειράματος

Σύντομη περιγραφή του πειράματος. Διδακτικοί στόχοι του πειράματος Σύντομη περιγραφή του πειράματος Μεταθετικές αντιδράσεις διπλής αντικατάστασης οι οποίες οδηγούν σε σχηματισμό ιζήματος. Το ίζημα σε πολλές περιπτώσεις επιτρέπει την ταυτοποίηση ενός αντιδρώντος σώματος

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ Η ΡΟΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ Η ροή του νερού μεταξύ των άλλων καθορίζει τη ζωή και τις λειτουργίες των έμβιων οργανισμών στο ποτάμι. Διαμορφώνει το σχήμα του σώματός τους, τους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ ΜΠΟΪΛΕΡ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ Μέρος 1 ο.

ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ ΜΠΟΪΛΕΡ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ Μέρος 1 ο. 1 ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ ΜΠΟΪΛΕΡ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ Μέρος 1 ο. Οι ανάγκες του σύγχρονου ανθρώπου για ζεστό νερό χρήσης, ήταν η αρχική αιτία της επινόησης των εναλλακτών θερμότητας. Στους εναλλάκτες ένα θερμαντικό

Διαβάστε περισσότερα

Υδροφοβικές-Υδροφιλικές ιδιότητες και εφαρµογές (διαφάνειες από τις παραδόσεις)

Υδροφοβικές-Υδροφιλικές ιδιότητες και εφαρµογές (διαφάνειες από τις παραδόσεις) Υδροφοβικές-Υδροφιλικές ιδιότητες και εφαρµογές (διαφάνειες από τις παραδόσεις) Ανασκόπηση υδροφιλικής-υδροφοβικής ιδιότητας Η λιθογραφία είναι µια διαδικασία εκτύπωσης, που βασίζεται στην φυσική εγγενή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΞΙΝΗΣ ΒΡΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΞΙΝΗΣ ΒΡΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ !Unexpected End of Formula l ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΞΙΝΗΣ ΒΡΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Παραδεισανός Αδάμ 1. Σκοπός του πειράµατος Η ανάπτυξη δεξιοτήτων στην εκτέλεση εργαστηριακών ασκήσεων χημείας

Διαβάστε περισσότερα

Προσδιορισµός βιταµίνης C σε χυµούς φρούτων και λαχανικών και µελέτη διάφορων παραγόντων που επιδρούν στη ποσότητα της

Προσδιορισµός βιταµίνης C σε χυµούς φρούτων και λαχανικών και µελέτη διάφορων παραγόντων που επιδρούν στη ποσότητα της ΕΚΦΕ Εύβοιας Προσδιορισµός βιταµίνης C σε χυµούς φρούτων και λαχανικών και µελέτη διάφορων παραγόντων που επιδρούν στη ποσότητα της Απαραίτητα όργανα Προχοϊδα Σιφώνι Κωνική φιάλη Απαραίτητα υλικά 10 ml

Διαβάστε περισσότερα

Ονομάζεται και οξείδωση Τα μέταλλα τείνουν να επιστρέφουν στη μορφή του οξειδίου Τρεις βασικές μορφές: 1. αλλοίωση μάζας 2. αποφλοίωση 3.

Ονομάζεται και οξείδωση Τα μέταλλα τείνουν να επιστρέφουν στη μορφή του οξειδίου Τρεις βασικές μορφές: 1. αλλοίωση μάζας 2. αποφλοίωση 3. Α. Λόγοι συντήρησης Ονομάζεται και οξείδωση Τα μέταλλα τείνουν να επιστρέφουν στη μορφή του οξειδίου Τρεις βασικές μορφές: 1. αλλοίωση μάζας 2. αποφλοίωση 3. ευλογίαση Είδος διάβρωσης Επιστημονικά ονομάζεται

Διαβάστε περισσότερα

11. ΞΥΛΙΝΕΣ ΠΡΟΒΛΗΤΕΣ, ΑΠΟΒΑΘΡΕΣ Κ.Α.

11. ΞΥΛΙΝΕΣ ΠΡΟΒΛΗΤΕΣ, ΑΠΟΒΑΘΡΕΣ Κ.Α. Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου Μάθημα: Τεχνολογία ξύλινων κατασκευών ΙΙ. Εξωτερικές κατασκευές 11. ΞΥΛΙΝΕΣ ΠΡΟΒΛΗΤΕΣ, ΑΠΟΒΑΘΡΕΣ Κ.Α. Σημείωση:

Διαβάστε περισσότερα

Aqua-Siegel. ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑ ΙΟ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Νο.046. Γυαλιστερό και Μεταξένιο- µατ. Ι. Προϊόν

Aqua-Siegel. ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑ ΙΟ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Νο.046. Γυαλιστερό και Μεταξένιο- µατ. Ι. Προϊόν ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑ ΙΟ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Νο.046 Aqua-Siegel Γυαλιστερό και Μεταξένιο- µατ Ι. Προϊόν Τύπος: Το προϊόν einza Aqua-Siegel είναι υδατοδιαλυτο, καθαρό βερνίκι ενός συστατικού για εµποτισµό/βαφη ξύλων και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ

ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ 1 Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ Α ΦΥΣΙΚΗΣ B ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Κυριακή, 17 Απριλίου, 2005 Ώρα: 10:00 12:30 Οδηγίες: 1) Το δοκίµιο αποτελείται από τρία (3) µέρη µε σύνολο δώδεκα (12) θεµάτων. 2) Απαντήστε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 4η. Προσδιορίζεται ως η ικανότητα εξουδετέρωσης βάσεων

ΑΣΚΗΣΗ 4η. Προσδιορίζεται ως η ικανότητα εξουδετέρωσης βάσεων ΑΣΚΗΣΗ 4η Οξύτητα (Acidity) Θεωρητικό υπόβαθρο Προσδιορίζεται ως η ικανότητα εξουδετέρωσης βάσεων Εκφράζει την ποσοτική ικανότητα του νερού στην εξουδετέρωση ισχυρής βάσεως µέχρι επιθυµητής τιµής ph Οφείλεται

Διαβάστε περισσότερα

Ασφαλτικές Μεµβράνες και Στεγανωτικά Προϊόντα Bituline

Ασφαλτικές Μεµβράνες και Στεγανωτικά Προϊόντα Bituline Ασφαλτικές Μεµβράνες και Στεγανωτικά Προϊόντα Bituline Η εταιρεία µας διαθέτει τα προϊόντα της ελληνικής βιοµηχανίας ασφαλτικών και στεγανωτικών υλικών Bituline A.B.E.E. Η Bituline αποτελεί µία σύγχρονη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΩΝ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΩΝ Τι περιλαμβάνει ο εξοπλισμός των θερμοκηπίων Συστήματα εξαερισμού Συστήματα θέρμανσης & εξοικονόμησης ενέργειας Συστήματα αφύγρανσης Συστήματα σκίασης Συστήματα δροσισμού Συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

Στεγανωτικό υλικό πολυουρεθανικής βάσεως ενός συστατικού, με εύκολη εφαρμογή.

Στεγανωτικό υλικό πολυουρεθανικής βάσεως ενός συστατικού, με εύκολη εφαρμογή. Page 1/5 Στεγανωτικό υλικό πολυουρεθανικής βάσεως ενός συστατικού, με εύκολη εφαρμογή. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Το είναι υλικό ενός συστατικού το οποίο πολυμερίζεται με την υγρασία της ατμόσφαιρας και παράγει μια ιδιαίτερα

Διαβάστε περισσότερα

ENOTHTA 1 η ΟΞΕΑ ΒΑΣΕΙΣ ΑΛΑΤΑ

ENOTHTA 1 η ΟΞΕΑ ΒΑΣΕΙΣ ΑΛΑΤΑ ENOTHTA 1 η ΟΞΕΑ ΒΑΣΕΙΣ ΑΛΑΤΑ 1. Να συμπληρώσετε την επόμενη πρόταση με μία από τις επιλογές i, ii, iii που προτείνονται. Η λεμονάδα είναι όξινη γιατί περιέχει : i. γαλακτικό οξύ, ii. Κιτρικό οξύ, iii.

Διαβάστε περισσότερα

COR-TEN. Corrosion resistant steel - Weathering Steel. Χάλυβας ανθεκτικός στο χρονο και την διάβρωση

COR-TEN. Corrosion resistant steel - Weathering Steel. Χάλυβας ανθεκτικός στο χρονο και την διάβρωση Corrosion resistant steel - Weathering Steel Χάλυβας ανθεκτικός στο χρονο και την διάβρωση Πεδίο εφαρμογής: Υπάρχουν δύο ποιότητες χάλυβα. Το A υπάρχει σε φύλλα μέχρι 1.5mm πάχος, ενώ το Β σε φύλλα μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΨΕΛΕΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΚΑΚΑΡΟΥΝΤΑ ΑΡΓΥΡΩ Α.Μ. 277 ΜΗΤΣΑΚΗ ΤΑΤΙΑΝΑ Α.Μ. 309 ΠΑΠΑΖΑΦΕΙΡΑΤΟΥ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ Α.Μ.322

ΚΥΨΕΛΕΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΚΑΚΑΡΟΥΝΤΑ ΑΡΓΥΡΩ Α.Μ. 277 ΜΗΤΣΑΚΗ ΤΑΤΙΑΝΑ Α.Μ. 309 ΠΑΠΑΖΑΦΕΙΡΑΤΟΥ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ Α.Μ.322 ΚΥΨΕΛΕΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΚΑΚΑΡΟΥΝΤΑ ΑΡΓΥΡΩ Α.Μ. 277 ΜΗΤΣΑΚΗ ΤΑΤΙΑΝΑ Α.Μ. 309 ΠΑΠΑΖΑΦΕΙΡΑΤΟΥ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ Α.Μ.322 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΚΥΨΕΛΕΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ Οι κυψέλες καυσίμου είναι συσκευές οι οποίες μέσω ηλεκτροχημικών αντιδράσεων

Διαβάστε περισσότερα

28ο Μάθημα ΧΗΜΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

28ο Μάθημα ΧΗΜΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 28ο Μάθημα ΧΗΜΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Μια διαφορά που δεν μπορούμε να τη δούμε Στα προηγούμενα μαθήματα, αναφέραμε και χρησιμοποιήσαμε πολλές φορές διάφορες χημικές ουσίες, όπως οξυγόνο, θειάφι,

Διαβάστε περισσότερα

Course: Renewable Energy Sources

Course: Renewable Energy Sources Course: Renewable Energy Sources Interdisciplinary programme of postgraduate studies Environment & Development, National Technical University of Athens C.J. Koroneos (koroneos@aix.meng.auth.gr) G. Xydis

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Τεχνολογία Συγκολλήσεων και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΑΤΟΜΟ. n Πυρήνας p Κ

ΤΟ ΑΤΟΜΟ. n Πυρήνας p Κ 1 ΤΟ ΑΤΟΜΟ e Στοιβάδες L n Πυρήνας p Κ Το άτοµο µοιάζει µε µια µικρή σφαίρα που αποτελείται από: Ι) Το πυρήνα δηλαδή µια µικρότερη σφαίρα στο κέντρο του ΙΙ) Τις στοιβάδες δηλαδή κυκλικές τροχιές πάνω στις

Διαβάστε περισσότερα

Εξάτμιση και Διαπνοή

Εξάτμιση και Διαπνοή Εξάτμιση και Διαπνοή Εξάτμιση, Διαπνοή Πραγματική και δυνητική εξατμισοδιαπνοή Μέθοδοι εκτίμησης της εξάτμισης από υδάτινες επιφάνειες Μέθοδοι εκτίμησης της δυνητικής και πραγματικής εξατμισοδιαπνοής (ΕΤ)

Διαβάστε περισσότερα

2. ΕΜΠΟΤΙΣΜΟΣ ΞΥΛΕΙΑΣ & ΕΜΠΟΤΙΣΤΙΚΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ

2. ΕΜΠΟΤΙΣΜΟΣ ΞΥΛΕΙΑΣ & ΕΜΠΟΤΙΣΤΙΚΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου Μάθημα: Τεχνολογία ξύλινων κατασκευών ΙΙ. Εξωτερικές κατασκευές 2. ΕΜΠΟΤΙΣΜΟΣ ΞΥΛΕΙΑΣ & ΕΜΠΟΤΙΣΤΙΚΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΒΡΩΣΗΑΝΑΣΚΑΦΙΚΩΝ ΓΥΑΛΙΝΩΝΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

ΙΑΒΡΩΣΗΑΝΑΣΚΑΦΙΚΩΝ ΓΥΑΛΙΝΩΝΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΙΑΒΡΩΣΗΑΝΑΣΚΑΦΙΚΩΝ ΓΥΑΛΙΝΩΝΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΦΘΟΡΑΣ ΤΟΥ ΓΥΑΛΙΟΥ Eνδογενείς και εξωγενείς. Eνδογενείς: Η σύσταση του γυαλιού. Υλικά που σχηµατίζουν το δίκτυο του γυάλινου υλικού. ιοξείδιο του πυριτίου

Διαβάστε περισσότερα