ιάβρωση αγροτικών κατασκευών Χαρίλαος Γουναράς Μαγδαληνή Λασκαρίδου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ιάβρωση αγροτικών κατασκευών Χαρίλαος Γουναράς Μαγδαληνή Λασκαρίδου"

Transcript

1 ιάβρωση αγροτικών κατασκευών Χαρίλαος Γουναράς Μαγδαληνή Λασκαρίδου 1

2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ - Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΙΑΒΡΩΣΗΣ Η διάβρωση ορίζεται ως η υποβάθµιση ή ακόµη και η καταστροφή ενός υλικού εξ αιτίας δράσεων µε το περιβάλλον του. Η διάβρωση των µετάλλων σε υδατικό περιβάλλον µπορεί να προσδιορισθεί ως µία χηµική ή ηλεκτροχηµική µετατροπή, που οδηγεί σε καινούργιες σταθερότερες ενώσεις. Για ένα µέταλλο, όπως είναι ο σίδηρος η µορφή του οξειδίου είναι η σταθερότερη, και προφανώς το µέταλλο έχει την τάση να δηµιουργήσει τα οξείδια µέσω ενός πολύπλοκου ηλεκτροχηµικού µηχανισµού. Η κινητική των διαφόρων ηλεκτροχηµικών φαινοµένων θα καθορίσει την ταχύτητα διάβρωσης. Η ιάβρωση περιλαµβάνει την αντίδραση ενός µεταλλικού στοιχείου µε το περιβάλλον του και είναι µια φυσική διεργασία µε την έννοια ότι το µέταλλο τείνει να επιστρέψει στην χηµική κατάσταση στην οποία είναι συντεθειµένο και στην οποία βρίσκεται κυρίως στην γη (ως χηµικά συστατικά ή άλατα). Για παράδειγµα, ο σίδηρος στην φυσική του κατάστάση είναι ένα οξειδωµένο συστατικό (π.χ. FeO, Fe 3 O 4, Fe 2 O 3 ), αλλά όταν µετασκευαστεί σε σιδερένιο ή χαλύβδινο σωλήνα, χάνει οξυγόνο και γίνεται στοιχειακός σίδηρος (Fe). Με την παρουσία νερού και οξυγόνου, η φύση επιτίθεται σκληρά στον χάλυβα, επαναφέροντας το στοιχειακό σίδηρο (Fe) πίσω στην φυσική του οξειδωµένη κατάσταση. [1] Η διάβρωση, λοιπόν, είναι µία ηλεκτροχηµική διαδικασία, κατά την οποία δηµιουργείται µία διαφορά δυναµικού µεταξύ δύο µετάλλων, ή µεταξύ δύο τµηµάτων του ιδίου µετάλλου. Εάν τώρα το επιτρέπουν οι συνθήκες, κλείνει κύκλωµα και δηµιουργείται ηλεκτρικό ρεύµα, µε επακόλουθο να παρουσιάζονται ηλεκτροχηµικές αντιδράσεις στις καθοδικές και τις ανοδικές περιοχές. Στις συνθήκες αυτές λέµε ότι εγκαταστάθηκε κελί ή στοιχείο διάβρωσης (corrosion cell) και µπορούµε να το παραστήσουµε µε το κατωτέρω απλοποιηµένο σχήµα: 2

3 Για το κάθε στοιχείο διάβρωσης, η άνοδος και η κάθοδος αποτελούν τα δύο ηµιστοιχεία του. Η άνοδος είναι η περιοχή που παρουσιάζεται το χαµηλότερο δυναµικό, ενώ στην κάθοδο παρουσιάζεται το υψηλότερο. Στην άνοδο έχουµε διάλυση µετάλλου, και αναµένεται να αυξάνει η ποσότητα του διαλυόµενου µετάλλου εποµένως και η σοβαρότητα της διάβρωσης, όσο µικρότερο γίνεται το δυναµικό που παρουσιάζεται στην άνοδο. Επειδή το τελικό αποτέλεσµα της διάβρωσης είναι η απώλεια µάζας µε συνέπεια την ελάττωση του χρόνου ζωής των εγκαταστάσεων και την απαίτηση υπερβολικής συντήρησης, τα διάφορα θέµατα που σχετίζονται µε τα φαινόµενά της εξετάζονται συνεχώς από τους ειδικούς ερευνητές. Αν και η διάβρωση είναι ένα αυθόρµητο φαινόµενο µπορούµε να περιορίσουµε τις επιπτώσεις της αν προσεχθεί η κατασκευή, ο σχεδιασµός, η επιλογή των κατάλληλων υλικών, η λειτουργία κι η συντήρηση του εξοπλισµού λαµβάνοντας υπ όψιν τις αρχές και τους µηχανισµούς που την διέπουν Στα συστήµατα ψύξης, η διάβρωση είναι συνάρτηση των κατωτέρω παραγόντων: [2] Μεταλλουργία συστήµατος. Σχεδιασµός και Υδραυλική. Αµµωνία και γενικότερα διαλυµένα αέρια. Χηµική ανάλυση νερού συστήµατος. Θερµοκρασία. Ταχύτητες µεταφοράς θερµότητας. Μικροβιακές δράσεις. Προϊστορία του συστήµατος Παρακάτω παρατίθενται φωτογραφίες χιτωνίων που έχουν υποστεί διάβρωση από κραδασµούς, από σπηλαίωση, από ανάπτυξη µικροοργανισµών, από αποθέσεις αλάτων σκληρότητας: 3

4 Παρατηρούµε λοιπόν ότι έχουν δηµιουργηθεί ογκώδεις αποθέσεις προϊόντων διάβρωσης, που και δηµιουργούν αντίσταση στην ψύξη, και επιταχύνουν την πάρα πέρα διάβρωση. Φυσικά έχουµε σοβαρή απώλεια µετάλλου, φθορά και ζηµιές. Είδη διάβρωσης Γενική και τοπική διάβρωση Οι µηχανισµοί που µέχρι στιγµής αναφέραµε, εγκαθιστούν σε όλο το σύστηµα ηµιστοιχεία διάβρωσης. Ενώ απαιτείται ένα ζεύγος ηµιστοιχείων για την εγκατάσταση κελιού, (στοιχείου) διάβρωσης, δεν είναι υποχρεωτικό ότι ο αριθµός των ανοδικών ηµιστοιχείων και ο αριθµός των καθοδικών ηµιστοιχείων θα ταυτίζεται. Αντίθετα είναι δυνατόν ένα καθοδικό ηµιστοιχείο να συνδυάζεται και να εξυπηρετεί περισσότερα ανοδικά και αντίθετα ένα ανοδικό ηµιστοιχείο να εξυπηρετεί πολλά καθοδικά ηµιστοιχεία. Συγκεκριµένα, για ένα σύστηµα ψύξης που λειτουργεί σε ph της τάξης του 8, ο αριθµός των καθοδικών ηµιστοιχείων είναι πολλαπλάσιος από τον αριθµό των ανοδικών ηµιστοιχείων. Βέβαια η συνολική ηλεκτρεγερτική δύναµη που θα αποδώσουν τα δηµιουργούµενα στοιχεία, θα προσδιορίσει την ποσότητα του µετάλλου που θα απολεσθεί. Επειδή όµως η διάλυση του µετάλλου πραγµατοποιείται µονάχα στην άνοδο η κατανοµή της απώλειας θα εξαρτάται από τον συσχετισµό των ανοδικών και καθοδικών ηµιστοιχείων. Έτσι, αν έχουµε πολλές ανοδικές περιοχές και (συγκριτικά) ελάχιστες καθοδικές, η διατιθέµενη ηλεκτρεγερτική δύναµη θα κατανεµηθεί, ως 4

5 προς τις συνέπειες, σε µεγάλη επιφάνεια ανόδων και το αποτέλεσµα θα είναι µία γενική οµοιόµορφη διάβρωση. Αντίθετα, εάν έχουµε πολλές καθοδικές περιοχές οι οποίες συνδυάζονται µε πολύ λίγες ανοδικές, η απώλεια µάζας µετάλλου θα πραγµατοποιηθεί από περιορισµένη επιφάνεια, µε αποτέλεσµα να προχωρήσει σε βάθος. Τότε έχουµε τοπική διάβρωση, η δυσµενέστερη µορφή της οποίας είναι οι βελονισµοί (pitting). Μία ειδική µορφή τοπικής διάβρωσης είναι τα κελλιά διαφορικού αερισµού. Υπεύθυνες για την δηµιουργία αυτής της µορφής διάβρωσης είναι η ύπαρξη πορώδους εναπόθεσης, που συνήθως οφείλεται είτε σε φερτές αποθέσεις, είτε σε αποθέσεις οξειδίων, είτε σε αναπτύξεις µικροοργανισµών. Στην περίπτωση αυτή η περιοχή γύρω από την εναπόθεση γίνεται κάθοδος, ενώ η περιοχή κάτω από την εναπόθεση γίνεται άνοδος. Η σχέση ανόδων/καθόδων διαµορφώνεται σε µικρή ανοδική περιοχή που συνδυάζεται µε εκτεταµένη καθοδική. Έτσι έχουµε συγκέντρωση µεγάλων διαβρωτικών τάσεων σε πολύ µικρές επιφάνειες, µε συνέπεια την γρήγορη και σε βάθος τοπική διάβρωση του µετάλλου (τρυπήµατα). Εκτός από την ηλεκτροχηµική διάβρωση υπάρχουν και άλλα είδη διάβρωσης, όπως η µηχανική (παρακάτω σχήµα), η θερµική, η διάβρωση από κραδασµούς κλπ. [2] 5

6 ΙΑΒΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η γεωργία και κηπουρική είναι κάποια από τα πλέον διαδεδοµένα και σηµαντικότερα είδη βιοµηχανίας σχεδόν σε όλο τον κόσµο. Υψηλές επενδύσεις µπορεί κανείς να βρει όπου υπάρχουν µεγάλες κατασκευές, όπως στην περίπτωση των θερµοκηπίων όπου συστήµατα όπως αυτόµατης άρδευσης, ελεγχόµενης σίτισης των ζώων ή θερµικής προστασίας µπορούν να είναι πολύ δαπανηρά. 2. ΙΑΒΡΩΤΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ Η µεγάλη ποικιλία σε κατασκευές, µηχανές και άλλα συστήµατα που χρησιµοποιούνται σε αγροτικές διαδικασίες κάνουν δύσκολο τον εντοπισµό των σηµείων στα οποία η διάβρωση µπορεί να γίνει πιο καταστρεπτική. Η κατάσταση περιπλέκεται ακόµα περισσότερο µε τα διαφορετικά είδη περιβάλλοντος, το διαφορετικό κλίµα, τον τύπο της αγροτικής διαδικασίας και την συχνότητα χρήσης των µηχανηµάτων, των εργαλείων και των µεθόδων. 2.1 Γενικές παρατηρήσεις Η επέκταση της διάβρωσης σε ένα µέταλλο εξαρτάται κυρίως από το περιβάλλον του: Η συµπεριφορά στην ατµόσφαιρα, σε µόνιµες συνθήκες υγρασίας και στο έδαφος διαφέρουν από µέταλλο σε µέταλλο και γι αυτό το λόγο θα πρέπει να επιλέγεται αναλόγως. Όταν πρόκειται για κτίσµατα τότε αυτά που κατασκευάζονται µέχρι και σε µια απόσταση 8km από την θάλασσα θα πρέπει να κατασκευάζονται µε διαφορετικές προδιαγραφές από εκείνα που κατασκευάζονται στην ενδοχώρα, και το ίδιο ισχύει για κτίσµατα που κατασκευάζονται σε περιοχές µε πολύ αέρα, σε ψηλούς λόφους ή ακόµα κι όταν είναι πιο ψηλά από άλλα αντίστοιχα κτίσµατα. Η διάβρωση δεν είναι συνήθως οµοιόµορφη και εντοπίζεται σε συγκεκριµένες περιοχές ενός µετάλλου. Μπορεί όµως να αποφευχθεί µε κατάλληλη και σωστή χρήση ενός εργαλείου και µε σωστό σχεδιασµό αυτού. 6

7 2.2 ιάβρωση από αγροτικά χηµικά Υπάρχουν χηµικές ουσίες που χρησιµοποιούνται σε καλλιέργειες, όπως λιπάσµατα, εντοµοκτόνα ή παρασιτοκτόνα, συντηρητικά ή ακόµα και οξέα (για τον καθαρισµό των µηχανηµάτων) τα οποία εύκολα µπορούν να προκαλέσουν διάβρωση σε αγροτικές κατασκευές ή µηχανήµατα. Λιπάσµατα Κάποια λιπάσµατα είναι περισσότερο διαβρωτικά από κάποια άλλα, κυρίως εάν αποσυντίθενται ή αντιδρούν για να παράγουν ουσίες όπως αµµωνία ή υδρόθειο, εάν υπάρχουν χλωριόντα (συµπεριλαµβανοµένων και χλωριούχου καλίου ή αµµωνίου), ή εάν κυριαρχούν όξινες συνθήκες. Για παράδειγµα, το διπρωτονιακό φωσφορικό αµµώνιο ή το νιτρικό αµµώνιο µπορεί να οδηγήσει σε αυξηµένη διάβρωση εάν γίνει υδρόλυση αυτών προς οξέα. Να σηµειωθεί ότι µεγαλύτερη διάβρωση σηµειώνεται µε λιπάσµατα που περιέχουν κατά µεγάλο ποσοστό νιτρικά διαλύµατα, ουρία ή αµµώνιο. Παρακάτω φαίνονται κάποιες τυπικές αντιδράσεις για διαλύµατα λιπασµάτων: Πίνακας 1 Υγρά Λιπάσµατα Χηµικά Αντιδράσεις µε Χάλυβα Νιτρικά διαλύµατα Φωσφορικά ιαλύµατα Νιτρικό Αµµώνιο, Ουρία Φωσφορικό Αµµώνιο Αργή αντίδραση µε το χάλυβα, µπορεί να γίνει πιο γρήγορη σε τρύπες ή σηµεία συγκολληµένα Τείνει να είναι λιγότερο αντιδραστική, σχηµατίζει φωσφορικό προστατευτικό κάλυµµα το οποίο προστατεύει το µέταλλο από νιτρικά διαλύµατα, εάν δεν υπάρχουν όξινες συνθήκες Οταν τα λιπάσµατα διατηρούνται σε στερεή, ξηρή κατάσταση τότε δεν επέρχεται διάβρωση, κάτι που µπορεί όµως να συµβεί αν αυτά απορροφήσουν υγρασία. Η σχετική υγρασία (RH, Relative Humidity) στην, ή πάνω από την οποία απορροφάται ή υγρασία ποικίλει από είδος σε είδος ουσίας και όσο µικρότερη είναι η τιµή της τόσο πιο διαβρωτικό έχει την τάση να είναι το 7

8 λίπασµα. Το νιτρικό αµµώνιο ξεκινάει να απορροφάει υγρασία στο 60% RH ενώ τα φωσφορικά λιπάσµατα απορροφούν µόνο πάνω από 90% RH. Ο γαλβανισµός του χάλυβα είναι γενικά ένα πλεονέκτηµα στην αντίσταση κατά της διάβρωσης, όπως φαίνεται και από τα εργαστηριακά δεδοµένα παρακάτω: Πίνακας 2 Λίπασµα Νιτρικό Αµµώνιο: Κορεσµένο διάλυµα 63% διάλυµα Ισοδύναµη απώλεια πάχους µετά 1 χρόνο (µm) Μαλακός Χάλυβας Γαλβανισµένος Χάλυβας Νιτρικό Αµµώνιο και κιµωλία: Κορεσµένο διάλυµα 67% διάλυµα Έλεγχος σε καθαρό πόσιµο νερό Η πρόοδος της διάβρωσης των µεταλλικών µηχανηµάτων εξαιτίας των λιπασµάτων µπορεί να ελεγχθεί µε καλύτερο σχεδιασµό των συστηµάτων και µε συνεχή καθαρισµό αυτών. Υπάρχουν ουσίες που µπορούν να χρησιµοποιηθούν µαζί µε τα λιπάσµατα ώστε να εµποδιστεί η διάβρωση κατά τη διάρκεια διαφόρων διεργασιών (αποθήκευση, µεταφορά). Θειικές χηµικές ουσίες, όπως η θειουρία, το θειοκυανικό αµµώνιο κ.α. είναι κατάλληλες για µαλακό χάλυβα εκτιθέµενο σε αµµωνιακά και νιτρικά διαλύµατα ενώ µέτρια απόδοσης είναι πολυφωσφορικές ουσίες, όπως το διβασικό φωσφορικό αµµώνιο και πολυφωσφορικό νάτριο. Εντοµοκτόνα Παρασιτοκτόνα - Φυτοπροστατευτικά Τις τελευταίες δεκαετίες αναπτύχθηκαν χηµικά φυτοφάρµακα που εξυπηρετούν στην καλύτερη προστασία των σοδειών. Η διάβρωση εξαιτίας τέτοιων φυτοφαρµάκων είναι πολύ σηµαντική κάτω από συγκεκριµένες συνθήκες, όταν για παράδειγµα συγκεντρώνονται σε συγκεκριµένα σηµεία σε µεγάλες ποσότητες. Υγρά µίγµατα χαλκού, όπως για παράδειγµα το µίγµα 8

9 Bordeaux, που παρασκευάζεται από θειικό χαλκό, νερό και ασβέστη, διαβρώνουν ιδιαιτέρως το αλουµίνιο και τον ψευδάργυρο (ακόµα και τον γαλβανισµένο χάλυβα). Αυτή η επιθετική στάση αυτών των µιγµάτων είναι επιβλαβής κυρίως σε καινούργιες κατασκευές προσφάτως γαλβανισµένες. ιάφορα εντοµοκτόνα είναι ιδιαιτέρως διαβρωτικά και οξειδωτικά. Υδάτινα διαλύµατα νατριοαρσενίτη και DDT σε αλατόνερο αποδείχθηκαν ότι είναι ισχυρά διαβρωτικά σε κοινά µέταλλα, όπως ο κοινός ή γαλβανισµένος χάλυβας, το αλουµίνιο και ο χαλκός. Από τα πιο κοινά υλικά για αγροτικά µηχανήµατα ο ανοξείδωτος χάλυβας φαίνεται να είναι το πιο ανθεκτικό µέταλλο ενάντια στα εντοµοκτόνα. Επίσης η ανθεκτικότητα του αλουµινίου είναι αρκετά ικανοποιητική ενάντια σε όλες τις χηµικές ουσίες εκτός του νατριοαρσενίτη. Χηµικά φυτοφάρµακα διαλυµένα σε κηροζίνη ή πετρέλαιο παύουν να είναι οξειδωτικά. Γαλακτοκοµία Για τα γαλακτοκοµικά εργαλεία χρησιµοποιείται κυρίως ανοξείδωτος χάλυβας και γι αυτό η διάβρωση σε αυτό τον τοµέα είναι σπάνιο φαινόµενο. Προβλήµατα εµφανίζονται κυρίως κατά τον καθαρισµό και την αποστείρωση εγκαταστάσεων και µηχανηµάτων. Εκεί υπάρχει η ανάγκη να προστατευθεί ο µαλακός χάλυβας που στηρίζει τις κατασκευές από οξέα, όπως το γαλακτικό οξύ. Το συγκεκριµένο οξύ έχει την ικανότητα να οξειδώνει 1,25mm χάλυβα κάθε χρόνο. Επίσης παράγοντες που περιέχουν χλωρίνη ή άλλες σχετικές ενώσεις είναι δυναµικά διαβρωτικές για όλες τις µεταλλικές κατασκευές στη γαλακτοβιοµηχανία και γι αυτό θα πρέπει να γίνονται προσπάθειες ώστε να αποφεύγεται η δηµιουργία ιόντων χλωριδίων. Τέλος η χρήση του φωσφορικού οξέος απαιτεί µεγάλη προσοχή καθώς δεν συνιστάται η χρήση του σε µαγειρικά σκεύη αλουµινίου και επικασσιτερωµένες (γανωµένες) επιφάνειες. 3. ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΡΙΣΚΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΙΑΒΡΩΣΗΣ Είναι κοινά αποδεκτό πλέον ότι οι καταστροφές εξαιτίας της διάβρωσης των µετάλλων σε εγκαταστάσεις αγροτικής βιοµηχανίας (χοιροστάσια, ορνιθοτροφεία, σφαγεία, θερµοκήπια) είναι άµεσα συγκρίσιµες µε αυτές σε αγροτικά µηχανήµατα ή εργαλεία (τρακτέρ, τουρµπίνες, καρότσες, αρδευτικά συστήµατα κ.α.). 9

10 Εγκαταστάσεις Κτίσµατα Γαλβανισµένες κατασκευές διαβρώνονται όταν ο ψευδάργυρος που καλύπτει τις επιφάνειες διαβρώνεται από οξειδωτικό περιβάλλον ή περιβάλλον µε άλατα (κάποιες φορές και από ισχυρά αλκαλικό περιβάλλον). Συνήθως τέτοιες επιφάνειες αντέχουν περίπου 30 χρόνια, όταν όµως οι εγκαταστάσεις βρίσκονται σε ρυπασµένο περιβάλλον ο µέσος χρόνος ζωής µειώνεται στα 5 έως 10 χρόνια. Ο γαλβανισµένος χάλυβας δεν εµφανίζει ικανοποιητική αντίσταση σε διάφορα ισχυρά διαβρωτικά στερεά, που περιέχουν χλωρίδια ή σουλφίδια, ή σε οξειδωτικές συνθήκες που µπορεί να προέρχονται από το έδαφος σε διάφορες εγκαταστάσεις, αλλά ούτε µπορεί να αντισταθεί σε διάφορες συµπυκνώσεις που ούτως ή άλλως είναι ασυνήθιστες σε τέτοιες εγκαταστάσεις. Όταν οι εγκαταστάσεις βρίσκονται κοντά σε παραθαλάσσια περιοχή τότε συνιστάται το βάψιµο των µεταλλικών επιφανειών. Αποθήκες πατάτας σε Αγρόκτηµα Χοιροστάσια και ορνιθοτροφεία υφίστανται µεγάλες διαβρώσεις, κυρίως λόγω των µεγάλων ποσοτήτων κοπριάς που παράγεται και κατ επέκταση λόγω της µεγάλης συγκέντρωσης αµµωνίας που µπορεί να υπάρχει στον αέρα. Σχεδιασµοί, ώστε να επιτευχθεί η µείωση των αποτελεσµάτων της εξάτµισης της αµµωνίας στον αέρα, περιλαµβάνουν τη χρήση διπλών στρώσεων στεγαστικού υλικού στη στέγη µε διάστηµα αέρος ενδιάµεσα, βελτιωµένο εξαερισµό µε εισροή αέρα από τα τοιχώµατα του κτιρίου και εκροή αυτού από την 10

11 οροφή, ή χρήση υλικών περισσότερο ανθεκτικά στη διάβρωση µε ή χωρίς προστατευτικές επενδύσεις. Ορνιθοτροφείο µε σωστό εξαερισµό Μεγάλη προσοχή συνιστάται σε εξοπλισµούς και συνδέσεις για όλες τις κατασκευές, είτε αυτές είναι µεταλλικές είτε όχι. Η διάβρωση µπορεί να προκαλέσει προβλήµατα σε ρωγµές και διαβρωτικές αντιδράσεις µπορούν να λάβουν µέρος εάν έρθουν σε άµεση επαφή ξύλινα δοκάρια µε αλουµίνιο ή ψευδάργυρο (επικαλυµµένα πάνω σε γαλβανισµένο χάλυβα), ιδιαίτερα εάν τα δοκάρια συντηρούνται µε υλικά που περιέχουν χαλκό, υδράργυρο ή φθοριούχες ενώσεις σε συνθήκες ατµού. Παρακάτω φαίνονται πιθανότητες διάβρωσης σε τέτοιες δοκούς που συντηρούνται από διάφορα συντηρητικά: 11

12 Πίνακας 3 Τύπος Συντηρητικού Κρεοζώτο, πίσσα Συντηρητικά µε νερό, χαλκός-χρώµιοαρσενικό PCP σε αργό πετρέλαιο, πενταχλωροφαινόλη Σχόλια στη ιάβρωση Μικρή διαβρωτική δράση εκτός απ όταν απευθύνεται σε µόλυβδο, ακατάλληλα για θερµοκήπια καθώς είναι επιζήµια για τις σοδειές. Μπορούν να προκαλέσουν διάβρωση σε σίδηρο, ψευδάργυρο και αλουµίνιο, κυρίως µετά από πρόσφατη συντήρηση ή µεταχείριση. Αµελητέα διάβρωση, εκτός αν υπάρχει αλκαλικό περιβάλλον που θα διασπάσει το PCP σε διαλυτά ιόντα χλωριδίων. Καταστροφές σε µέταλλα όταν έρχονται σε επαφή µε ξύλινες δοκούς µπορούν να µειωθούν όταν η περιοχή της επαφής µονώνεται µε κατάλληλη ταινία ή ασφάλτωση στρώση ή όταν το µέταλλο βυθίζεται αρχικά σε λανολίνη ή λίπος. Κάποιες δοκοί είναι από τη φύση τους τόσο ανθεκτικές που µπορούν να χρησιµοποιηθούν σε διάφορες καταστάσεις, ακόµα και για άµεση επαφή µε το έδαφος ή µε άλλα υλικά που εξατµίζονται εύκολα. Για παράδειγµα το ξύλο τικ από δέντρα Ταϊλάνδης µπορεί να αντέξει µέχρι και 50 χρόνια, ενώ άλλα ξύλα όπως καστανιές, πεύκα και κέδροι αντέχουν µόνο 20 χρόνια. Η πλειονότητα των ξύλινων δοκών που χρησιµοποιούνται σε θερµοκήπια είναι Ευρωπαϊκό ερυθρόξυλο, εµποτισµένο µε διάφορα συντηρητικά, για να ελαχιστοποιηθεί το ρίσκο της σήψης. Οταν οι δοκοί δεν έχουν συντηρητικά τότε θα πρέπει να βάφονται, αλλά όχι µε υλικά που µπορεί να προκαλέσουν ζηµιές στην παραγωγή (σοδειές), όπως το κρεόζοτο. Σε χώρους ελάχιστα αεριζόµενους, τα εξατµιζόµενα από τις δοκούς οξέα µπορούν να διαβρώσουν µέταλλα που βρίσκονται κοντά αλλά όχι όταν έρθουν σε επαφή. Οι περιφράξεις των αγροκτηµάτων αντέχουν κατά µέσο όρο 14 χρόνια, αλλά οι µέσοι χρόνοι ζωής µειώνονται αρκετά όταν υπάρχουν στις φόρµες και δραστικά χηµικά, όπως σε χοιροστάσια και ορνιθοτροφεία. Γενικά, ο µέσος χρόνος ζωής του γαλβανισµένου χάλυβα ξεπερνάει αυτόν του ξύλου και του απλού χάλυβα, όταν πρόκειται για φράκτες και πόρτες, παρόλο που µεγαλύτερη 12

13 καταστροφή έχει σηµειωθεί σε ψευδάργυρο που χρησιµοποιείται σε αγροκτήµατα δηµητριακών, όπου χρησιµοποιούνται πολύ ασβέστης και χηµικά ψεκαστικά. [3] Θερµοκήπια Τα υλικά που χρησιµοποιούνται σε µεγάλη κλίµακα για την κατασκευή του σκελετού των θερµοκηπίων από πλαστικό είναι το ξύλο και ο σίδηρος, ενώ στα γυάλινα θερµοκήπια χρησιµοποιείται και το αλουµίνιο. Ακόµη κατασκευάζονται σκελετοί θερµοκηπίων από πλαστικό και θερµοκήπια αεροστήρικτα χωρίς σκελετό. Το ξύλο είναι ένα από τα υλικά που βρίσκει µεγάλη εφαρµογή στη χώρα µας για την κατασκευή θερµοκηπίων και γενικά έχει µικρό κόστος κατασκευής. Αυτό οφείλεται κυρίως στη χαµηλή τιµή του ξύλου, στην ευκολία εξεύρεσης και κατεργασία του. Για να είναι η ξυλεία κατάλληλη για τα θερµοκήπια πρέπει να είναι ξερή, χωρίς κόµβους, να µην παραµορφώνεται, να µη δυσκολεύει στο κάρφωµα και να µη σαπίζει εύκολα. Η ξυλεία που χρησιµοποιείται στη χώρα µας στις κατασκευές των θερµοκηπίων είναι του ελάτου, καστανιάς, πεύκου και κυπαρισσιού. Στο θερµό και υγρό περιβάλλον του θερµοκηπίου, η ξυλεία προσβάλλεται από µύκητες και έντοµα και παθαίνει σοβαρές φθορές. Είναι γνωστό ότι η ξυλεία για να προστατευθεί από τις προσβολές πρέπει να βρίσκεται σε περιβάλλον είτε εντελώς ξηρό, είτε σε κορεσµένο µε υγρασία. Τέτοιες όµως συνθήκες δεν µπορούν να επιτευχθούν στα θερµοκήπια. Τα ξύλα που κινδυνεύουν να σαπίσουν πιο γρήγορα είναι αυτά που τοποθετούνται κατά µήκος των πασσάλων, όπου συγκεντρώνεται πιο πολύ η υγρασία και αυτά που µπαίνουν στο έδαφος. [1] Για την αύξηση της διάρκειας ζωής της ξυλείας που χρησιµοποιείται στο εναέριο µέρος του σκελετού του θερµοκηπίου, όπως της ξυλείας ελάτου και πεύκου, η ξένη βιβλιογραφία αναφέρει ως κατάλληλα συντηρητικά ορισµένα υδατοδιαλυτά άλατα που διεισδύουν στο ξύλο, δεν εξαερώνονται, δεν είναι τοξικά στα φυτά και έχουν χαµηλό κόστος, όπως dowcide, celcure κ.α. Υλικά όπως βερνίκια, λαδοµπογιές και πλαστικά χρώµατα που χρησιµοποιήθηκαν σε πειράµατα δεν έδωσαν ικανοποιητικά αποτελέσµατα, γιατί µε τον χρόνο δηµιουργούνται ρωγµές στην ξυλεία, µε συνέπεια να σπάζουν οι βαφές και να διεισδύει η υγρασία και οι µύκητες στο ξύλο. Σε πείραµα που έγινε στις Η.Π.Α. µε διάφορα συντηρητικά που εφαρµόστηκαν σε ξύλο πεύκου, βρέθηκε ότι τα ξύλα που εµποτίστηκαν, άντεξαν χρόνια, ενώ σε αυτά που δεν χρησιµοποιήθηκε συντηρητικό παρατηρήθηκε διάρκεια ζωής 2-4 χρόνια.[2] 13

14 Σήµερα οι παραγωγοί και κατασκευαστές θερµοκηπίων µπορούν να προµηθευτούν εµποτισµένη ξυλεία. Το απλό βάψιµο του ξύλου µε λαδοµπογιά πολύ λίγο προστατεύει την επιφάνεια του από µυκητολογικές προσβολές γιατί εµποδίζει απλώς την απορρόφηση της υγρασίας. [5] Ο σίδηρος επίσης είναι ένα υλικό που χρησιµοποιείται σε µεγάλη έκταση στα θερµοκήπια. Σε αντίθεση µε το ξύλο έχει µεγαλύτερη αντοχή και διάρκεια ζωής, δε σαπίζει και δε προσβάλλεται από έντοµα. Ένα σηµαντικό µειονέκτηµα του σιδήρου είναι ότι σκουριάζει στο υγρό περιβάλλον του θερµοκηπίου. Για να αποφεύγεται το σκούριασµα πρέπει να γίνεται γαλβανισµός µετά τις ηλεκτροσυγκολλήσεις ή βάψιµο µε µίνιο και λαδοµπογιά ή καλύτερα κατά τη διαµόρφωση του σκελετού να χρησιµοποιούνται ειδικές γαλβανισµένες λαµαρίνες, οι οποίες να µην αφήνουν µεγάλες τοµές. Ο σίδηρος σκουριάζει κατά την χρησιµοποίηση οξέων για τον καθαρισµό του γυαλιού (αν πρόκειται για γυάλινο θερµοκήπιο) και κατά την επαφή του µε λιπάσµατα. Το µέρος των σιδηροπασσάλων που µπαίνει στο έδαφος, πρέπει να πακτώνεται σε σκυρόδεµα για να µην σκουριάζει και για να αποκτά µεγαλύτερη αντοχή. Οι περισσότερες βιοµηχανίες χρησιµοποιούν γαλβανισµένο σίδηρο, οι παραγωγοί όµως χρησιµοποιούν σίδηρο που οξειδώνεται. Και στις δυο περιπτώσεις το πλαστικό που έρχεται σε επαφή µε το σίδηρο υπερθερµαίνεται και φθείρεται πρόωρα. Αυτό θα µπορούσε να αποφευχθεί, αν βαφόταν στα σηµεία επαφής πλαστικού και σιδήρου µια λωρίδα του φύλλου πλαστικού µε λευκό πλαστικό χρώµα. [1] Τέλος, το αλουµίνιο χρησιµοποιείται κυρίως για γυάλινα θερµοκήπια. Είναι υλικό µε µεγάλη αντοχή, δεν απαιτεί συντήρηση και δεν οξειδώνεται εύκολα. Μπορεί όµως να οξειδωθεί στο έδαφος, όταν έρχεται σε επαφή µε το λίπασµα. [4] Εκτός από τα παραπάνω χρησιµοποιούνται σε µικρή έκταση και πλαστικά. Τα υλικά αυτά δεν προσβάλλονται από σκουριά, δε σαπίζουν αλλά υποβαθµίζονται µε το χρόνο. [3] 14

15 Μηχανήµατα και Εργαλεία Μηχανήµατα που επηρεάζονται περισσότερο από διάβρωση είναι αυτά που έχουν στενή σχέση µε φυτοφάρµακα και λιπάσµατα. Το σηµαντικότερο σηµείο είναι η σωστή φροντίδα και µεταχείριση των µηχανηµάτων όχι µόνο κατά την χρήση τους αλλά και κατά την περίοδο που δεν χρησιµοποιούνται. Η διάβρωση µπορεί να έχει αρνητικά αποτελέσµατα πάνω σε εργαλεία, όπως σφήνωµα κινουµένων µερών, βούλωµα αγωγών ή εξόδων ή παραµορφώσεις σε µετρητές, που µπορούν να επηρεάσουν αρνητικά την λειτουργίας µιας µηχανής. ιαβρωτικές καταστροφές συµβαίνουν κατά κύριο λόγο σε χώρους που υπάρχει υγρασία και ατµοί ή σε περιπτώσεις που τα µηχανήµατα είναι βρόµικα και βρεγµένα, όπως σε ταΐστρες, κοπτήρες, βάνες. ιάβρωση µπορεί να αποφευχθεί µε συνεχή, συνεπή καθαρισµό και σωστή αποθήκευση των µηχανηµάτων. Θα πρέπει να καθαρίζονται όλες οι επιφάνειες από λάσπες και υπολείµµατα φαρµάκων µε πολύ νερό, και ακολούθως να γίνεται στα στεγνά µηχανήµατα επάλειψη µε λάδι ή γράσο (µηχανέλαιο), ή τουλάχιστο να προστατεύονται µε διάφορα προστατευτικά υλικά. Τέτοια υλικά κυκλοφορούν στο εµπόριο σε µεγάλη ποικιλία, από µικρής διάρκειας προστασίας λάδια µέχρι και µακροπρόθεσµης προστασίας υλικά, σαν εκείνα που χρησιµοποιούνται στα εξωτερικές επιφάνειες των αυτοκινήτων. Η σχεδιαστική επιλογή των υλικών για την κατασκευή αγροτικού εξοπλισµού εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, συµπεριλαµβανοµένου και της 15

16 αντιστάσεως ενάντια στις καιρικές συνθήκες και στα γεωργικά χηµικά. Σκληρότητα, ευκολία κατασκευής, αντοχή στην σκληρή χρήση και φθηνή παραγωγή παίζουν κυρίαρχο ρόλο. Ανθεκτικά στη διάβρωση µέταλλα δεν είναι απαραίτητα και ακριβότερα όσο υπάρχουν και πλαστικά που είναι ανταγωνιστικά ως προς τα µέταλλα. [6] ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. «Σύγχρονα Θερµοκήπια», ρος Μ. Γραφιαδέλλη, Εκδόσεις Γαρταγάνης, 2 η έκδοση, Θεσσαλονίκη 1987, σελ Duncan G.A. and Walker J.N., 1973, «Preservative treatment of greenhouse wood», Bul. AEN-6, pp.5, University of Kentucky, College of Agriculture, U.S.A. 3. Fulöp S., 1974, Frameworks for plastic covered structures, 5 th Inter. Col. «Plastics in Agriculture», I: Ministry of Agriculture, Fisheries and Food, 1964, «Commercial Glasshouses», Bul. 115, pp. 111, London, England 5. Duncan G.A. and Walker J.N., 1974, «Painting greenhouses and equipment», Bul. AEN-14, pp.4, University of Kentucky, College of Agriculture, U.S.A D.A. Dayliss and D.H. Deacon, «Steelwork corrosion control», 2 nd Edition, pages , London and New York. 16

17 17

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6.1 ΕΠΙΜΕΤΑΛΛΩΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6.1 ΕΠΙΜΕΤΑΛΛΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ι 98 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6.1 ΕΠΙΜΕΤΑΛΛΩΣΗ Με τον όρο επιμετάλλωση εννοούμε τη δημιουργία ενός στρώματος μετάλλου πάνω στο μέταλλο βάσης για την προσθήκη ορισμένων επιθυμητών ιδιοτήτων. Οι ιδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

Απώλειες των βιταμινών κατά την επεξεργασία των τροφίμων

Απώλειες των βιταμινών κατά την επεξεργασία των τροφίμων Απώλειες των βιταμινών κατά την επεξεργασία των τροφίμων Αποφλοίωση και καθαρισμός Πολλά φυτικά προϊόντα π.χ, μήλα, πατάτες χρειάζονται αποφλοίωση ή καθαρισμό μερικών τμημάτων τους πριν από την κατεργασία.

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευασία Τροφίµων. Μεταλλική Συσκευασία. Εισαγωγή

Συσκευασία Τροφίµων. Μεταλλική Συσκευασία. Εισαγωγή Συσκευασία Τροφίµων Μεταλλική Συσκευασία Εισαγωγή Συνηθέστερα χρησιµοποιούµενα µέταλλα: Σίδηρος (σαν ανοξείδωτος χάλυβας σε σκεύη και εξοπλισµό) Κασσίτερος (λευκοσίδηρος σε συνδυασµό µε σίδηρο στις κονσέρβες

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011

ΛΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθηµα: Τεχνολογία Συγκολλήσεων και

Διαβάστε περισσότερα

2.3 ΜΕΡΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ. Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός

2.3 ΜΕΡΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ. Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός 2.3 ΜΕΡΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός Σκοπός του μαθήματος: Να επισημαίνουμε τη θέση των μετάλλων στον περιοδικό πίνακα των στοιχείων. Να αναφέρουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΞΥΛΟΥ

ΘΕΡΜΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΞΥΛΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΞΥΛΟΥ ΘΕΡΜΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ ρ. Γεώργιος Μαντάνης Εργαστήριο Επιστήµης Ξύλου Τµήµα Σχεδιασµού & Τεχνολογίας Ξύλου - Επίπλου ΙΑΣΤΟΛΗ - ΣΥΣΤΟΛΗ Όταν θερµαίνεται το ξύλο αυξάνονται

Διαβάστε περισσότερα

Καθαρισμός - Συντήρηση Κουφωμάτων

Καθαρισμός - Συντήρηση Κουφωμάτων Στο παρόν εγχειρίδιο γίνεται προσπάθεια παράθεσης µιας σειρά οδηγιών που αφορούν τον καθαρισ µό-συντήρηση των κουφωµάτων αλουµινίου. Εκπονήθηκε έπειτα από µια ευρύτερη έρευνα µε βάση έγκυρα περιοδικά του

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά τα συνδετικά κουφώματα αναφέρονται στα κουφώματα που είναι κατασκευασμένα από πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC).

Γενικά τα συνδετικά κουφώματα αναφέρονται στα κουφώματα που είναι κατασκευασμένα από πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC). Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Εκπαιδευτές ΚΕ.ΠΑ Γενικά τα συνδετικά κουφώματα αναφέρονται στα κουφώματα που είναι κατασκευασμένα από πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC). To PVC είναι το τρίτο πιο

Διαβάστε περισσότερα

All from a Single Source

All from a Single Source All from a Single Source Το PeKacid TM είναι μια νέα, καινοτόμος λύση για τον φώσφορο σε ασβεστούχα εδάφη και νερά με μεγάλη σκληρότητα. Στερεό φωσφορικό οξύ σε σάκους Μονοκρυσταλλικό, με χαμηλό ph (2.2)

Διαβάστε περισσότερα

Fire Protection Systems Πλήρως Αυτόνομα Συστήματα Πυρόσβεσης με τη χρήση Πνευματικού Σωλήνα Ανίχνευσης

Fire Protection Systems Πλήρως Αυτόνομα Συστήματα Πυρόσβεσης με τη χρήση Πνευματικού Σωλήνα Ανίχνευσης FiWaRec Fire Protection Systems Πλήρως Αυτόνομα Συστήματα Πυρόσβεσης με τη χρήση Πνευματικού Σωλήνα Ανίχνευσης ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ #DOC 2013/PRSP/FWR/Rev. 2.0 Η «καρδιά» της γκάμας προϊόντων FiWaGuard είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΓΕΙΑ ΣΤΑΓΔΗΝ ΑΡΔΕΥΣΗ

ΥΠΟΓΕΙΑ ΣΤΑΓΔΗΝ ΑΡΔΕΥΣΗ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΓΕΙΑ ΣΤΑΓΔΗΝ ΑΡΔΕΥΣΗ ΜΠΑΤΣΟΥΚΑΠΑΡΑΣΚΕΥΗ- ΜΑΡΙΑ ΞΑΝΘΗ 2010 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το νερό είναι ζωτικής σημασίας για το μέλλον της ανθρωπότητας.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΛΥΣΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΛΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΛΥΣΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Τεχνολογία Συγκολλήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Υδατοδιαλυτο γυαλιστερό βερνικοχρωµα για εξωτερική και εσωτερική χρήση.

Υδατοδιαλυτο γυαλιστερό βερνικοχρωµα για εξωτερική και εσωτερική χρήση. ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑ ΙΟ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Νο. 038 Reinacryl Συνδυασµός χρωµάτων µε einza mix Τελειοποιηµένο προϊόν µε προσθήκη πολυουρεθανης Ανεξίτηλη επίστρωση Επίστρωση ανθεκτική στο γδάρσιµο Ι. Το προϊόν Το προϊόν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΡΡΟΗ ΠΑΡΑΘΑΛΛΑΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΛΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ : ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΕΠΙΡΡΟΗ ΠΑΡΑΘΑΛΛΑΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΛΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ : ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΠΙΡΡΟΗ ΠΑΡΑΘΑΛΛΑΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΛΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ : ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Χαρακτηριστικά χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος Αίτια

Διαβάστε περισσότερα

COR-TEN. Corrosion resistant steel - Weathering Steel. Χάλυβας ανθεκτικός στο χρονο και την διάβρωση

COR-TEN. Corrosion resistant steel - Weathering Steel. Χάλυβας ανθεκτικός στο χρονο και την διάβρωση Corrosion resistant steel - Weathering Steel Χάλυβας ανθεκτικός στο χρονο και την διάβρωση Πεδίο εφαρμογής: Υπάρχουν δύο ποιότητες χάλυβα. Το A υπάρχει σε φύλλα μέχρι 1.5mm πάχος, ενώ το Β σε φύλλα μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ HACCP

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ HACCP ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ HACCP 1 1. Είδη κρέατος 2. Σκόνη γάλακτος 3. Προτηγανισµένες και µη πατάτες 4. Ψάρια και θαλασσινά 2 1. Εφαρµογή προγράµµατος HACCP στην παραγωγή κρέατος Η χρήση HACCP

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ Η ΡΟΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ Η ροή του νερού μεταξύ των άλλων καθορίζει τη ζωή και τις λειτουργίες των έμβιων οργανισμών στο ποτάμι. Διαμορφώνει το σχήμα του σώματός τους, τους

Διαβάστε περισσότερα

Course: Renewable Energy Sources

Course: Renewable Energy Sources Course: Renewable Energy Sources Interdisciplinary programme of postgraduate studies Environment & Development, National Technical University of Athens C.J. Koroneos (koroneos@aix.meng.auth.gr) G. Xydis

Διαβάστε περισσότερα

Ποιοτικά Χαρακτηριστικά Λυµάτων

Ποιοτικά Χαρακτηριστικά Λυµάτων Ποιοτικά Χαρακτηριστικά Λυµάτων µπορούν να καταταχθούν σε τρεις κατηγορίες: Φυσικά Χηµικά Βιολογικά. Πολλές από τις παραµέτρους που ανήκουν στις κατηγορίες αυτές αλληλεξαρτώνται π.χ. η θερµοκρασία που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ CPV : 24200000-6 (ΧΡΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΧΡΩΣΤΙΚΕΣ ΟΥΣΊΕΣ) Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Μ/Μ

ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ CPV : 24200000-6 (ΧΡΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΧΡΩΣΤΙΚΕΣ ΟΥΣΊΕΣ) Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Μ/Μ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αρμόδιος υπάλληλος: ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

Epoxy Aqua Paint. Epoxy Aqua Primer. Ειδικά Χρώματα. Εποξειδικό χρώμα νερού 2 συστατικών

Epoxy Aqua Paint. Epoxy Aqua Primer. Ειδικά Χρώματα. Εποξειδικό χρώμα νερού 2 συστατικών Ειδικά Χρώματα Epoxy Aqua Paint Εποξειδικό χρώμα νερού 2 συστατικών Εποξειδικό τελικό χρώμα νερού δύο συστατικών, εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης, κατάλληλο για την προστασία τσιμεντένιων, μεταλλικών

Διαβάστε περισσότερα

Στεγανωτικό υλικό πολυουρεθανικής βάσεως ενός συστατικού, με εύκολη εφαρμογή.

Στεγανωτικό υλικό πολυουρεθανικής βάσεως ενός συστατικού, με εύκολη εφαρμογή. Page 1/5 Στεγανωτικό υλικό πολυουρεθανικής βάσεως ενός συστατικού, με εύκολη εφαρμογή. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Το είναι υλικό ενός συστατικού το οποίο πολυμερίζεται με την υγρασία της ατμόσφαιρας και παράγει μια ιδιαίτερα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ.Ε. Ν. ΙΩΝΙΑΣ FAX: 24210-23492. 100 mm

ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ.Ε. Ν. ΙΩΝΙΑΣ FAX: 24210-23492. 100 mm ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Βόλος, 24-10-2012 ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ.Ε. Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ Ταχ. /νση: Μικρασιατών 81 Ταχ. Κωδικας: 38333 Πληροφορίες: Θύµιος Μισοκέφαλος

Διαβάστε περισσότερα

Καλλιέργεια φυτών Έχει το χώµα σηµασία;

Καλλιέργεια φυτών Έχει το χώµα σηµασία; Για τον καθηγητή Καλλιέργεια φυτών Έχει το χώµα σηµασία; Στόχοι / Ικανότητες Στόχοι 1. Να προετοιµάσουν οι µαθητές δείγµατα ξηρού χώµατος και να καταγράψουν τις παρατηρήσεις τους. 2. Να κατανοήσουν οι

Διαβάστε περισσότερα

Κίνδυνος: παράγοντας / ουσία που κάνει το τρόφιµο ακατάλληλο ή επικίνδυνο για κατανάλωση (Μη ασφαλές)

Κίνδυνος: παράγοντας / ουσία που κάνει το τρόφιµο ακατάλληλο ή επικίνδυνο για κατανάλωση (Μη ασφαλές) KINΔΥΝΟΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Κίνδυνος: παράγοντας / ουσία που κάνει το τρόφιµο ακατάλληλο ή επικίνδυνο για κατανάλωση (Μη ασφαλές) Μικροβιολογικός Χηµικός Φυσικός Η φυσική καταστροφή των τροφίµων κάνει τα τρόφιµα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Τεχνολογία Συγκολλήσεων και

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών Θεµα: ιάβρωση στα ηλεκτρονικά Παπαγεωργίου Ιωσήφ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ Εισαγωγή Η διάβρωση των ηλεκτρονικών έχει αποκτήσει τεράστια σηµασία τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΘΕΡΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ασφαλτικές Μεµβράνες και Στεγανωτικά Προϊόντα Bituline

Ασφαλτικές Μεµβράνες και Στεγανωτικά Προϊόντα Bituline Ασφαλτικές Μεµβράνες και Στεγανωτικά Προϊόντα Bituline Η εταιρεία µας διαθέτει τα προϊόντα της ελληνικής βιοµηχανίας ασφαλτικών και στεγανωτικών υλικών Bituline A.B.E.E. Η Bituline αποτελεί µία σύγχρονη

Διαβάστε περισσότερα

Μαριέλλα Σαρρή Τα βιολογικά προϊόντα, είναι τρόφιµα τα οποία προέκυψαν µέσω της Βιολογικής ή Οργανικής Γεωργίας Σύστηµα διαχείρισης και παραγωγής αγροτικών προϊόντων, το οποίο στηρίζεται σε φυσικές διεργασίες,

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορίες και Βασικές Ιδιότητες Θερμοστοιχείων.

Κατηγορίες και Βασικές Ιδιότητες Θερμοστοιχείων. Κεφάλαιο 3 Κατηγορίες και Βασικές Ιδιότητες Θερμοστοιχείων. Υπάρχουν διάφοροι τύποι μετατροπέων για τη μέτρηση θερμοκρασίας. Οι βασικότεροι από αυτούς είναι τα θερμόμετρα διαστολής, τα θερμοζεύγη, οι μετατροπείς

Διαβάστε περισσότερα

Εξαρτήµατα για µεµβράνες PVC Alkor Draka

Εξαρτήµατα για µεµβράνες PVC Alkor Draka Εξαρτήµατα για µεµβράνες PVC Alkor Draka Η Alkor Draka διαθέτει για κάθε τύπο µεµβράνης PVC αντίστοιχα εξαρτήµατα που διατίθενται κατόπιν παραγγελίας. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗΣ ALKORPLUS Alkorplus Στρώµα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 4η. Προσδιορίζεται ως η ικανότητα εξουδετέρωσης βάσεων

ΑΣΚΗΣΗ 4η. Προσδιορίζεται ως η ικανότητα εξουδετέρωσης βάσεων ΑΣΚΗΣΗ 4η Οξύτητα (Acidity) Θεωρητικό υπόβαθρο Προσδιορίζεται ως η ικανότητα εξουδετέρωσης βάσεων Εκφράζει την ποσοτική ικανότητα του νερού στην εξουδετέρωση ισχυρής βάσεως µέχρι επιθυµητής τιµής ph Οφείλεται

Διαβάστε περισσότερα

Στεγανωτικό υλικό πολυουρεθανικής βάσεως ενός συστατικού, με εύκολη εφαρμογή.

Στεγανωτικό υλικό πολυουρεθανικής βάσεως ενός συστατικού, με εύκολη εφαρμογή. Page 1/5 Στεγανωτικό υλικό πολυουρεθανικής βάσεως ενός συστατικού, με εύκολη εφαρμογή. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Το είναι υλικό ενός συστατικού το οποίο πολυμερίζεται με την υγρασία της ατμόσφαιρας και παράγει μια ιδιαίτερα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ Α. ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΥΠΑΙΘΡΟ Η επιτυχία μιας ανθοκομικής καλλιέργειας στην ύπαιθρο εξασφαλίζεται όταν οι συνθήκες είναι οι κατάλληλες για ένα συγκεκριμένο είδος.

Διαβάστε περισσότερα

Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd Email : stvrentzou@gmail.com

Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd Email : stvrentzou@gmail.com 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Σκοπός Στο τρίτο κεφάλαιο θα εισαχθεί η έννοια της ηλεκτρικής ενέργειας. 3ο κεφάλαιο ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1 2 3.1 Θερμικά αποτελέσματα του ηλεκτρικού ρεύματος Λέξεις κλειδιά:

Διαβάστε περισσότερα

Aqua-Siegel. ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑ ΙΟ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Νο.046. Γυαλιστερό και Μεταξένιο- µατ. Ι. Προϊόν

Aqua-Siegel. ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑ ΙΟ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Νο.046. Γυαλιστερό και Μεταξένιο- µατ. Ι. Προϊόν ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑ ΙΟ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Νο.046 Aqua-Siegel Γυαλιστερό και Μεταξένιο- µατ Ι. Προϊόν Τύπος: Το προϊόν einza Aqua-Siegel είναι υδατοδιαλυτο, καθαρό βερνίκι ενός συστατικού για εµποτισµό/βαφη ξύλων και

Διαβάστε περισσότερα

KEIM GRANITAL TEXNIKO Δ Ε Λ Τ Ι Ο

KEIM GRANITAL TEXNIKO Δ Ε Λ Τ Ι Ο KEIM GRANITAL TEXNIKO Δ Ε Λ Τ Ι Ο Χρώμα για εξωτερικές επιφάνειες με βάση τα πυριτικά άλατα : - φιλικό για το περιβάλλον - οικονομικό - - προστατευτικό - ανεξίτηλο Φιλικό για το περιβάλλον Το ΚΕΙΜ-Granital

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΙΚΗ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΤΩΝ ΝΙΤΡΙΚΩΝ ΙΟΝΤΩΝ ΑΠΟ Y ΑΤΙΚΑ ΙΑΛΥΜΑΤΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΙΚΗ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΤΩΝ ΝΙΤΡΙΚΩΝ ΙΟΝΤΩΝ ΑΠΟ Y ΑΤΙΚΑ ΙΑΛΥΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΙΚΗ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΤΩΝ ΝΙΤΡΙΚΩΝ ΙΟΝΤΩΝ ΑΠΟ Y ΑΤΙΚΑ ΙΑΛΥΜΑΤΑ Χ. Πολατίδης, Γ. Κυριάκου Τµήµα Χηµικών Μηχανικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο, 54124 Θεσσαλονίκη ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην εργασία αυτή µελετήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΑΠΕΔΩΝ. δάπεδα εσωτερικού χώρου. δάπεδα εξωτερικού χώρου

ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΑΠΕΔΩΝ. δάπεδα εσωτερικού χώρου. δάπεδα εξωτερικού χώρου ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΑΠΕΔΩΝ δάπεδα εσωτερικού χώρου δάπεδα εξωτερικού χώρου κριτήρια επιλογής επίστρωσης δαπέδου σε σχέση και με τη θέση του στην οικοδομή συμπεριφορά σε σχέση με τον ήχο, το νερό και την υγρασία,

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτικές Ασκήσεις

Επαναληπτικές Ασκήσεις Επαναληπτικές Ασκήσεις Ενότητα 1: Εισαγωγή στη Χημεία 1.1 Στον επόμενο πίνακα δίνονται τα σημεία τήξης και τα σημεία ζέσης διαφόρων υλικών. Υλικό Σημείο Tήξης ( ο C) Σημείο Zέσης ( ο C) Α 0 100 Β 62 760

Διαβάστε περισσότερα

Φάκελος: Ξύλινες Πέργκολες

Φάκελος: Ξύλινες Πέργκολες Φάκελος: Ξύλινες Πέργκολες Τα τεχνικά χαρακτηριστικά, τα πλεονεκτήματα και τα σημεία που απαιτούν προσοχή Αν και οι ξύλινες πέργκολες δείχνουν να προτιμώνται από τους καταναλωτές για εφαρμογές (ειδικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΑΠΕΔΩΝ. δάπεδα εσωτερικού χώρου. δάπεδα εξωτερικού χώρου

ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΑΠΕΔΩΝ. δάπεδα εσωτερικού χώρου. δάπεδα εξωτερικού χώρου ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΑΠΕΔΩΝ δάπεδα εσωτερικού χώρου δάπεδα εξωτερικού χώρου κριτήρια επιλογής επίστρωσης δαπέδου σε σχέση και με τη θέση του στην οικοδομή συμπεριφορά σε σχέση με τον ήχο, το νερό και την υγρασία,

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Υ Χ Ο Σ 1 0 T H E F U T U R E I S H E R E

Τ Ε Υ Χ Ο Σ 1 0 T H E F U T U R E I S H E R E Τ Ε Υ Χ Ο Σ 1 0 T H E F U T U R E I S H E R E 2 W.P.C. - DECK Το W.P.C. DECK είναι υλικό φτιαγμένο από μείγμα μπαμπού ξύλου, ρητίνες πολυαιθυλενίου και συνθέσεις διαφόρων άλλων υλικών που όλα μαζί προστιθέμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Εισαγωγή στη Γεωργία Λαχανοκομία

Διαβάστε περισσότερα

Ορισμός το. φλψ Στάδια επεξεργασίας λυμάτων ΘΕΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΚΩ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ?

Ορισμός το. φλψ Στάδια επεξεργασίας λυμάτων ΘΕΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΚΩ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ? ΘΕΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΚΩ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ? Ο βιολογικος καθαρισμος αφορα την επεξεργασια λυματων, δηλαδη τη διαδικασια μεσω της οποιας διαχωριζονται οι μολυσματικες ουσιες από

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΚΌ ΛΊΠΑΣΜΑ ΒΑΚΤΗΡΙΟΣΤΑΤΙΚΌ

ΟΡΓΑΝΙΚΌ ΛΊΠΑΣΜΑ ΒΑΚΤΗΡΙΟΣΤΑΤΙΚΌ ΟΡΓΑΝΙΚΌ ΛΊΠΑΣΜΑ ΒΑΚΤΗΡΙΟΣΤΑΤΙΚΌ ΕΥΡΕΤΉΡΙΟ 1. ΝΈΑ ΕΜΦΆΝΙΣΗ FUNGINATOR Pg. 2 2. ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2.1 ΣΕ ΦΥΤΑ... 2.2 ΣΕ ΧΏΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΊΑΣ, ΠΙΝΑΚΕΣ, ΣΚΕΥΗ, ΚΛΠ.. Pg. 3 Pg. 5 3. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόνομα Ηλιακά Φωτιστικά Δρόμου - Κήπου Σειρά LED. ΝΑΝΟΔΟΜΗ, Ασκληπιού 109, 11472 Αθήνα, Τηλ. 2103629581 email: info@nanodomi.com

Αυτόνομα Ηλιακά Φωτιστικά Δρόμου - Κήπου Σειρά LED. ΝΑΝΟΔΟΜΗ, Ασκληπιού 109, 11472 Αθήνα, Τηλ. 2103629581 email: info@nanodomi.com Αυτόνομα Ηλιακά Φωτιστικά Δρόμου - Κήπου Σειρά LED ΝΑΝΟΔΟΜΗ, Ασκληπιού 109, 11472 Αθήνα, Τηλ. 2103629581 email: info@nanodomi.com Διαμόρφωση ηλιακού φωτιστικού δρόμου Ένα αυτόνομο ηλιακό φωτιστικό αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΥΓΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΥΓΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ? ΤΡΙΧΟΕΙΔΗ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ Υδροαπορρόφηση ονομάζουμε την αποθήκευση μορίων νερού μέσα σε ένα υλικό. Η ικανότητα ενός υλικού να αποθηκεύει νερό καθορίζεται κύρια από τη γεωμετρία των πόρων

Διαβάστε περισσότερα

Κάντε KRAFTING. Hard Duko Μεγάλη αντοχή και υψηλή προστασία. Wood & Metal Η εύκολη λύση για ξύλο και μέταλλο. Metal 3in1 Απευθείας στη σκουριά

Κάντε KRAFTING. Hard Duko Μεγάλη αντοχή και υψηλή προστασία. Wood & Metal Η εύκολη λύση για ξύλο και μέταλλο. Metal 3in1 Απευθείας στη σκουριά Κάντε KRAFTING σε ξύλο και μέταλλο! χρωματολογιο Hard Duko Μεγάλη αντοχή και υψηλή προστασία Wood & Metal Η εύκολη λύση για ξύλο και μέταλλο Metal 3in1 Απευθείας στη σκουριά Wood Care Ολοκληρωμένη σειρά

Διαβάστε περισσότερα

Lawinit 2-K- Haftprimer

Lawinit 2-K- Haftprimer ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑ ΙΟ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Νο. 233 Lawinit 2-K- Haftprimer Υδροδιαλυτό χαµηλη οσµη Ασφαλες. Ι. Το Προϊόν Το einza Lawinit 2-K-Haftprimer είναι υψηλής ποιότητας αντισκωριακο (2-συστατικών µε βάση εποξειδικη

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Αερίου για Βιομηχανική Χρήση

Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Αερίου για Βιομηχανική Χρήση Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Αερίου για Βιομηχανική Χρήση Νομοθετικό πλαίσιο: Υ.Α. Δ3/Α/5286/26-05-1997 «Κανονισμός εσωτερικών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου με πίεση λειτουργίας άνω των 50 mbar και μέγιστη

Διαβάστε περισσότερα

6α ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΠΟ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ ΞΥΛΙΝΟ ΣΚΕΛΕΤΟ & ΠΑΝΕΛΣ

6α ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΠΟ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ ΞΥΛΙΝΟ ΣΚΕΛΕΤΟ & ΠΑΝΕΛΣ Τ.Ε.Ι. Λάρισας - Παράρτημα Καρδίτσας Τμήμα Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου Εργαστήριο Τεχνολογίας & Συντήρησης Ξυλοκατασκευών 6α ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΠΟ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ ΞΥΛΙΝΟ ΣΚΕΛΕΤΟ & ΠΑΝΕΛΣ του

Διαβάστε περισσότερα

57/2014 , CPV: 24455000-8 5.000,00 . 2014 13:00

57/2014 , CPV: 24455000-8 5.000,00 . 2014 13:00 ιακήρυξη 57/201 1. Το 01 ΓΣΝΑ/Γραφείο Προµηθειών ανακοινώνει, σε εκτέλεση της Φ.81/191/17907/Σ.661/30 Μαϊ. 201/ΑΣ ΥΣ/ ΥΓ/2 ο, τη διενέργεια προµήθειας υλικών (Απολυµαντικά, CPV: 255000-8) όπως φαίνονται

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές Πληροφορίες & Συχνές Ερωτήσεις. Σχετικά με τα ειδικά εξελιγμένα ενεργά Συστατικά για το υγραέριο (LPG) micrologic PREMIUM 163 και 164

Γενικές Πληροφορίες & Συχνές Ερωτήσεις. Σχετικά με τα ειδικά εξελιγμένα ενεργά Συστατικά για το υγραέριο (LPG) micrologic PREMIUM 163 και 164 Γενικές Πληροφορίες & Συχνές Ερωτήσεις Σχετικά με τα ειδικά εξελιγμένα ενεργά Συστατικά για το υγραέριο (LPG) micrologic PREMIUM 163 και 164 Η ιστορία Το έτος 2006 ξεκίνησε η συνεργασία της Adam Opel GmbH,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΥΣΑΕΡΙΑ ΚΑΤΑΛΥΤΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Ενεργειακό πρόβληµα Τεράστιες απαιτήσεις σε ενέργεια µε αµφίβολη µακροπρόθεσµη επάρκεια ενεργειακών πόρων Μικρή απόδοση των σηµερινών µέσων αξιοποίησης της ενέργειας (π.χ.

Διαβάστε περισσότερα

Εξάτμιση και Διαπνοή

Εξάτμιση και Διαπνοή Εξάτμιση και Διαπνοή Εξάτμιση, Διαπνοή Πραγματική και δυνητική εξατμισοδιαπνοή Μέθοδοι εκτίμησης της εξάτμισης από υδάτινες επιφάνειες Μέθοδοι εκτίμησης της δυνητικής και πραγματικής εξατμισοδιαπνοής (ΕΤ)

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων

Πίνακας Περιεχομένων κεφάλαιο 1 Ασφάλεια των Τροφίμων 1.1 Ποιότητα...19 1.2 Ασφάλεια...20 1.3 Σχέση Ποιότητας και Ασφάλειας...21 1.4 Προαπαιτούμενα του HACCP...21 1.4.1 Υποδομή-εγκαταστάσεις...22 1.4.2 Εκπαίδευση...24 1.4.3

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομη περιγραφή του πειράματος

Σύντομη περιγραφή του πειράματος Σύντομη περιγραφή του πειράματος Παρασκευή διαλυμάτων ορισμένης περιεκτικότητας και συγκέντρωσης, καθώς επίσης και παρασκευή διαλυμάτων συγκεκριμένης συγκέντρωσης από διαλύματα μεγαλύτερης συγκέντρωσης

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρόλυση νερού ή ηλεκτρόλυση αραιού διαλύματος θειικού οξέος με ηλεκτρόδια λευκοχρύσου και με χρήση της συσκευής Hoffman.

Ηλεκτρόλυση νερού ή ηλεκτρόλυση αραιού διαλύματος θειικού οξέος με ηλεκτρόδια λευκοχρύσου και με χρήση της συσκευής Hoffman. Σύντομη περιγραφή του πειράματος Ηλεκτρόλυση νερού ή ηλεκτρόλυση αραιού διαλύματος θειικού οξέος με ηλεκτρόδια λευκοχρύσου και με χρήση της συσκευής Hoffman. Διδακτικοί στόχοι του πειράματος Στο τέλος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΥΛΙΚΟΥ: ΘΕΙΙΚΟ ΟΞΥ 1. ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΙΝ ΥΝΩΝ Επιδράσεις και συµπτώµατα Μάτια : Το θειικό οξύ είναι διαβρωτική ουσία και µπορεί να προκαλέσει σοβαρό ερεθισµό (ερυθρότητα,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΣΤ 30 ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΑΣ

ΤΕΣΤ 30 ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΑΣ ΤΕΣΤ 30 ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΑΣ ο αριθμός Avogadro, N A, L = 6,022 10 23 mol -1 η σταθερά Faraday, F = 96 487 C mol -1 σταθερά αερίων R = 8,314 510 (70) J K -1 mol -1 = 0,082 L atm mol -1 K -1 μοριακός

Διαβάστε περισσότερα

Στην περσινή χρονιά έμαθες ότι η Χημεία έχει τη δική της γλώσσα! Στη γλώσσα της Χημείας:

Στην περσινή χρονιά έμαθες ότι η Χημεία έχει τη δική της γλώσσα! Στη γλώσσα της Χημείας: 12 Κεφάλαιο 1ο 1.2 ΟΞΕΑ ΚΑΤΑ ARRHENIUS Που οφείλεται ο όξινος χαρακτήρας; Στην περσινή χρονιά έμαθες ότι η Χημεία έχει τη δική της γλώσσα! Στη γλώσσα της Χημείας: Τα γράμματα είναι τα σύμβολα των χημικών

Διαβάστε περισσότερα

Όγδοη Διάλεξη Οξέα - Βάσεις - Άλατα

Όγδοη Διάλεξη Οξέα - Βάσεις - Άλατα Όγδοη Διάλεξη Οξέα - Βάσεις - Άλατα Οξέα Είναι οι χημικές ενώσεις οι οποίες όταν διαλυθούν στο νερό, ελευθερώνουν κατιόντα υδρογόνου (Η + ) Ιδιότητες Οξέων 1. Έχουν όξινη γεύση. 2. Επιδρούν με τον ίδιο

Διαβάστε περισσότερα

ιαλύεται στο νερό, δηµιουργεί λεπτό/φυσικό φιλµ, και έχει εφαρµογή σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.

ιαλύεται στο νερό, δηµιουργεί λεπτό/φυσικό φιλµ, και έχει εφαρµογή σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑ ΙΟ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Νο.161 Aqua-Holzlasur Ι. Το προϊόν Είναι διαλυτό στο νερό, είναι κατάλληλο για εµποτισµό ξύλων µε ανοικτούς πόρους, και έχει γενική εφαρµογή σε όλες τις ξύλινες κατασκευές (εσωτερικών

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 ο. Εντεροκοκκοι Pseudomonas aeruginosa Αριθμός αποικιών σε 37 C. Πίνακας 1:Μικροβιολογικές παράμετροι. Ακρυλαμίδιο Αντιμώνιο

Κεφάλαιο 1 ο. Εντεροκοκκοι Pseudomonas aeruginosa Αριθμός αποικιών σε 37 C. Πίνακας 1:Μικροβιολογικές παράμετροι. Ακρυλαμίδιο Αντιμώνιο Κεφάλαιο 1 ο 1.Τεχνολογία-2.Πόσιμο νερό Πόσιμο νερό ορίζεται το νερό που προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση.αυτό μπορεί να είναι στην φυσική του κατάσταση είτε να προέρχεται από επεξεργασία ανεξάρτητα

Διαβάστε περισσότερα

Παρασκευή σαπουνιού από ελαιόλαδο και υδροξείδιο του νατρίου.

Παρασκευή σαπουνιού από ελαιόλαδο και υδροξείδιο του νατρίου. Σύντομη περιγραφή του πειράματος Παρασκευή σαπουνιού από ελαιόλαδο και υδροξείδιο του νατρίου. Διδακτικοί στόχοι του πειράματος Στο τέλος αυτού του πειράματος θα πρέπει ο μαθητής: Να περιγράφει τον τρόπο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΧΟΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ. TECNOCELL Αφρός πολυουρεθάνης Ανάγλυφη πάνω επιφάνεια Δεν απορροφά τη σκόνη και τις ακαθαρσίες MERFOCELL MERFOCELL PU ACUSTICAB

ΗΧΟΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ. TECNOCELL Αφρός πολυουρεθάνης Ανάγλυφη πάνω επιφάνεια Δεν απορροφά τη σκόνη και τις ακαθαρσίες MERFOCELL MERFOCELL PU ACUSTICAB Ακουστικά Υλικά ΗΧΟΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ TECOCELL Ανάγλυφη πάνω επιφάνεια Δεν απορροφά τη σκόνη και τις ακαθαρσίες Αεραγωγοί Τεχνικοί χώροι Ηχομονωτικοί κλωβοί MERFOCELL Με επίπεδη ακατέργαστη επιφάνεια ή με υφή

Διαβάστε περισσότερα

3.2 Οξυγόνο. 2-3. Ποιες είναι οι φυσικές ιδιότητες του οξυγόνου. Οι φυσικές ιδιότητες του οξυγόνου εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα.

3.2 Οξυγόνο. 2-3. Ποιες είναι οι φυσικές ιδιότητες του οξυγόνου. Οι φυσικές ιδιότητες του οξυγόνου εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα. 93 Ερωτήσεις θεωρίας με απαντήσεις 3.2 Οξυγόνο 2-1. Ποιο είναι το οξυγόνο και πόσο διαδεδομένο είναι στη φύση. Το οξυγόνο είναι αέριο στοιχείο με μοριακό τύπο Ο 2. Είναι το πλέον διαδεδομένο στοιχείο στη

Διαβάστε περισσότερα

5. Εφαρμογές των οξέων, βάσεων και αλάτων στην καθημερινή ζωή. Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός

5. Εφαρμογές των οξέων, βάσεων και αλάτων στην καθημερινή ζωή. Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός 5. Εφαρμογές των οξέων, βάσεων και αλάτων στην καθημερινή ζωή Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός Σκοπός του μαθήματος: Να αναφέρουμε οξέα και βάσεις που σχετίζονται με τη ζωή Nα

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΙΚΗ ΑΠΟΣΑΘΡΩΣΗ Σ' όλα τα επίπεδα και σ' όλα τα περιβάλλοντα, η χηµική αποσάθρωση εξαρτάται οπό την παρουσία νερού καθώς και των στερεών και αερίων

ΧΗΜΙΚΗ ΑΠΟΣΑΘΡΩΣΗ Σ' όλα τα επίπεδα και σ' όλα τα περιβάλλοντα, η χηµική αποσάθρωση εξαρτάται οπό την παρουσία νερού καθώς και των στερεών και αερίων ΑΠΟΣΑΘΡΩΣΗ Η αποσάθρωση ορίζεται σαν η διάσπαση και η εξαλλοίωση των υλικών κοντά στην επιφάνεια της Γης, µε τοσχηµατισµό προιόντων που είναι σχεδόν σε ισορροπία µε τηνατµόσφαιρα, την υδρόσφαιρα και τη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ

ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ 1 Ποιότητα και Ποιοτικός Έλεγχος Ο όρος «ποιότητα» συχνά χρησιµοποιείται χωρίς την πραγµατική της έννοια. ηλαδή δεν προσδιορίζεται αν το προϊόν στο οποίο αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ο ΕΙΔΗ ΡΕΥΜΑΤΩΝ. Το γαλβανικό ρεύμα είναι χαμηλής τάσης συνεχές ρεύμα. Γαλβανικό ρεύμα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ο ΕΙΔΗ ΡΕΥΜΑΤΩΝ. Το γαλβανικό ρεύμα είναι χαμηλής τάσης συνεχές ρεύμα. Γαλβανικό ρεύμα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ο ΕΙΔΗ ΡΕΥΜΑΤΩΝ Γαλβανικό ρεύμα Το γαλβανικό ρεύμα είναι χαμηλής τάσης συνεχές ρεύμα. Χημικές αλλαγές γίνονται σε αυτό όταν περάσει από συγκεκριμένα διαλύματα (τα οποία περιλαμβάνουν οξέα και

Διαβάστε περισσότερα

LawiPur Versiegelung. ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑ ΙΟ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Νο.145. Βερνίκι 2-συστατικών, υδατοδιαλυτο Νο. 77-002. Ι. Το Προϊόν

LawiPur Versiegelung. ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑ ΙΟ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Νο.145. Βερνίκι 2-συστατικών, υδατοδιαλυτο Νο. 77-002. Ι. Το Προϊόν ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑ ΙΟ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Νο.145 LawiPur Versiegelung Βερνίκι 2-συστατικών, υδατοδιαλυτο Νο. 77-002 Ι. Το Προϊόν Το einza LawiPur Versiegelung είναι µια άχρωµη-άοσµηυδατοδιαλυτη επίστρωση 2-συστατικών

Διαβάστε περισσότερα

Hidrozol & Hidrozol Elastik Αδιάβροχο Τσιμεντοειδές Υλικό Στεγάνωσης

Hidrozol & Hidrozol Elastik Αδιάβροχο Τσιμεντοειδές Υλικό Στεγάνωσης Hidrozol & Hidrozol Elastik Αδιάβροχο Τσιμεντοειδές Υλικό Στεγάνωσης 1. ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ Hidrozol & Hidrozol Elastik: Αδιάβροχο Τσιμεντοειδές Υλικό Στεγάνωσης Αδιάβροχο Ελαστικό Τσιμεντοειδές Υλικό Στεγάνωσης

Διαβάστε περισσότερα

6. Τα αλογόνα. Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός

6. Τα αλογόνα. Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός 6. Τα αλογόνα Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός Σκοπός του μαθήματος: Να εντοπίζουμε τη θέση των αλογόνων στον περιοδικό πίνακα Να αναφέρουμε τις κυριότερες ιδιότητες των αλογόνων

Διαβάστε περισσότερα

Τα οφέλη χρήσης του Νιτρικού Καλίου έναντι του Χλωριούχου Καλίου και του Θειικού Καλίου

Τα οφέλη χρήσης του Νιτρικού Καλίου έναντι του Χλωριούχου Καλίου και του Θειικού Καλίου Τα οφέλη χρήσης του Νιτρικού Καλίου έναντι του Χλωριούχου Καλίου και του Θειικού Καλίου Τα οφέλη του καλίου, γενικά Προάγει την φωτοσύνθεση Επιταχύνει την μεταφορά των προϊόντων μεταβολισμού Ενισχύει την

Διαβάστε περισσότερα

5. ΤΟ ΠΥΡΙΤΙΟ. Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός

5. ΤΟ ΠΥΡΙΤΙΟ. Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός 5. ΤΟ ΠΥΡΙΤΙΟ Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός Σκοπός του μαθήματος: Να εντοπίζουμε τη θέση του πυριτίου στον περιοδικό πίνακα Να αναφέρουμε τη χρήση του πυριτίου σε υλικά όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΣΚΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΔΟΥΔΟΥΜΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΙΑΚΩΒΙΔΟΥ ΕΛΛΗ-ΕΙΡΗΝΗ ΕΙΡΗΝΗ ΟΣΜΑΝΤΖΙΚΙΔΟΥ. ΜΑΘΗΜΑ: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Το. νερό πηγή ζωής» ΤΑΞΗ: Ά

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΣΚΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΔΟΥΔΟΥΜΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΙΑΚΩΒΙΔΟΥ ΕΛΛΗ-ΕΙΡΗΝΗ ΕΙΡΗΝΗ ΟΣΜΑΝΤΖΙΚΙΔΟΥ. ΜΑΘΗΜΑ: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Το. νερό πηγή ζωής» ΤΑΞΗ: Ά ΜΑΘΗΜΑ: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Το νερό πηγή ζωής» ΤΑΞΗ: Ά ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ, ΕΛΕΝΗ ΧΕΙΜΑΡΙΟΥ ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΣΤΑΔΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΜΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΣΚΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ήπιες µορφές ενέργειας

Ήπιες µορφές ενέργειας ΕΒ ΟΜΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ήπιες µορφές ενέργειας Α. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Επιλέξετε τη σωστή από τις παρακάτω προτάσεις, θέτοντάς την σε κύκλο. 1. ΥΣΑΡΕΣΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό διατίθεται με του όρους χρήσης Creative Commons (CC) Αναφορά Δημιουργού Μη Εμπορική Χρήση Όχι Παράγωγα Έργα.

Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό διατίθεται με του όρους χρήσης Creative Commons (CC) Αναφορά Δημιουργού Μη Εμπορική Χρήση Όχι Παράγωγα Έργα. 2 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό διατίθεται με του όρους χρήσης Creative Commons (CC) Αναφορά Δημιουργού Μη Εμπορική Χρήση Όχι Παράγωγα Έργα. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, διαγράμματα,

Διαβάστε περισσότερα

Έκτη Διάλεξη Ονοματολογία

Έκτη Διάλεξη Ονοματολογία Έκτη Διάλεξη Ονοματολογία Α) ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΑΛΛΑ Στοιχείο Σύμβολο Σθένος Νάτριο Να 1 Κάλιο Κ 1 Μαγνήσιο Mg 2 Ασβέστιο Ca 2 Σίδηρος Fe 2 ή 3 Χαλκός Cu 2 Ψευδάργυρος Zn 2 Λίθιο Li 1 Άργυρος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ Ο ΗΓΟΥ ΜΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΡΟ ΙΑΤΡΟΦΙΚΟ ΤΟΜΕΑ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ Ο ΗΓΟΥ ΜΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΡΟ ΙΑΤΡΟΦΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ Ο ΗΓΟΥ ΜΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΡΟ ΙΑΤΡΟΦΙΚΟ ΤΟΜΕΑ «Ηµερίδα για τον Αγροδιατροφικό Τοµέα Παρουσίαση Τοπικών Προϊόντων µε Γευσιγνωσία» ιοργάνωση: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΙΛΚΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αμπελουργικός Πάσσαλος

Αμπελουργικός Πάσσαλος Αμπελουργικός Πάσσαλος Προδιαγραφές Προϊόντος Αναβ: 01,Ημερ/νία Φύλλου 12.04.2009 Εισαγωγή Αυτό το φυλλάδιο εκδίδεται από την ΠΑΝΜΕΤΑΛ Α.Ε.Β.Ε. σε συνέχεια των αιτήσεων από τους πελάτες μας, σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Μg + 2 HCL MgCl 2 +H 2

Μg + 2 HCL MgCl 2 +H 2 Εργαστηριακή άσκηση 3: Επεξήγηση πειραμάτων: αντίδραση/παρατήρηση: Μέταλλο + νερό Υδροξείδιο του μετάλλου + υδρογόνο Νa + H 2 0 NaOH + ½ H 2 To Na (Νάτριο) είναι αργυρόχρωμο μέταλλο, μαλακό, κόβεται με

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 26.15 ΣΥΝΘΕΤΟ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΗΣ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 26.15 ΣΥΝΘΕΤΟ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΗΣ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 26.15 ΣΥΝΘΕΤΟ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΗΣ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ Ενδεικτικές διαστάσεις οργάνου Απαιτήσεις ασφαλείας Πλάτος 6900mm Απαιτούμενος χώρος 10150Χ10500mm Μήκος 8000mm Μέγιστο Ύψος Πτώσης 1550 mm Ύψος

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΕΠΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ -ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΒΕΡΝΙΚΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΞΥΛΙΝΩΝ - ΣΙ ΗΡΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ. Ηράκλειο, 30 / 04 / 2015

ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΕΠΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ -ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΒΕΡΝΙΚΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΞΥΛΙΝΩΝ - ΣΙ ΗΡΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ. Ηράκλειο, 30 / 04 / 2015 Ηράκλειο, 30 / 04 / 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ «Προµήθεια Χρωµάτων» ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ για το έργο αυτεπιστασίας: /ΝΣΗ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ «Συντήρηση Σχολικών κτιρίων Α/θµιας & B/θµιας εκπαίδευσης»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ S C S

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ S C S ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ S C S Α.1. ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΕΣ Ο μεταλλικός σκελετός των τοιχοποιιών καλύπτεται από συστήματα ξηράς δόμησης όπως γυψοσανίδες. Εξτρά μονώσεις τοποθετούνται στους εξωτερικούς τοίχους

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΧΗΜΕΙΑΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2015-16

ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΧΗΜΕΙΑΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2015-16 ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΧΗΜΕΙΑΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 205-6 ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ Οι μαθητές και οι μαθήτριες θα πρέπει να είναι σε θέση: ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Διδ. περ. Σύνολο διδ.περ.. Η συμβολή της Χημείας στην εξέλιξη του πολιτισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΧΗΜΕΙΑΣ. γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2014-2015

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΧΗΜΕΙΑΣ. γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2014-2015 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΧΗΜΕΙΑΣ γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2014-2015 Ελένη Γ. Παλούμπα, Χημικός, Εργαστηριακό Κέντρο Φυσικών Επιστημών Λακωνίας, 2014-2015 Αθήνα, 16-09-2014 Αρ. Πρωτ. 147346/Γ2 ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τη διδασκαλία

Διαβάστε περισσότερα

Αναερόβιες Μονάδες για την παραγωγή βιο-αερίου από βιοµάζα

Αναερόβιες Μονάδες για την παραγωγή βιο-αερίου από βιοµάζα Αναερόβιες Μονάδες για την παραγωγή βιο-αερίου από βιοµάζα Βιο-αέριο? Το αέριο που παράγεται από την ζύµωση των οργανικών, ζωικών και φυτικών υπολειµµάτων και το οποίο µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές εξετάσεις 2015. Υγιεινή και Ασφάλεια Τροφίμων Γ ΕΠΑ.Λ ΟΜΑΔΑ Α & Β

Γενικές εξετάσεις 2015. Υγιεινή και Ασφάλεια Τροφίμων Γ ΕΠΑ.Λ ΟΜΑΔΑ Α & Β Φροντιστήρια δυαδικό 1 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ δυαδικό Γενικές εξετάσεις 2015 Υγιεινή και Ασφάλεια Τροφίμων Γ ΕΠΑ.Λ ΟΜΑΔΑ Α & Β Τα θέματα επεξεργάστηκαν οι καθηγητές των Φροντιστηρίων «δυαδικό» Μπουρδούνη Κ. ΘΕΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Προστασίας και Συντήρησης των Βαμμένων Profil Αλουμινίου

Οδηγίες Προστασίας και Συντήρησης των Βαμμένων Profil Αλουμινίου Οδηγίες Προστασίας και Συντήρησης των Βαμμένων Profil Αλουμινίου Εισαγωγή Τα αρχιτεκτονικά πολυεστερικά χρώματα πούδρας, όταν εφαρμόζονται σωστά σε μία καλά επεξεργασμένη επιφάνεια αλουμινίου, προσδίδουν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ

ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθηµα: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΞΕΙΔΟΑΝΑΓΩΓΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ

ΟΞΕΙΔΟΑΝΑΓΩΓΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΟΞΕΙΔΟΑΝΑΓΩΓΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ Σκοπός Εργαστηριακής Άσκησης Η παρατήρηση και η κατανόηση των μηχανισμών των οξειδοαναγωγικών δράσεων. Θεωρητικό Μέρος Οξείδωση ονομάζεται κάθε αντίδραση κατά την οποία συμβαίνει

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΥΓΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΥΓΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ? ΤΡΙΧΟΕΙΔΗ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ Υδροαπορρόφηση ονομάζουμε την αποθήκευση μορίων νερού μέσα σε ένα υλικό. Η ικανότητα ενός υλικού να αποθηκεύει νερό καθορίζεται κύρια από τη γεωμετρία των πόρων

Διαβάστε περισσότερα

Λίπανση Κηπευτικών Καλλιεργειών

Λίπανση Κηπευτικών Καλλιεργειών Λίπανση Κηπευτικών Καλλιεργειών Βασική λίπανση Η βασική λίπανση διενεργείται κατά το στάδιο της προετοιµασίας του εδάφους και πριν την εγκατάσταση των φυτών σε αυτό. Οι ποσότητες των λιπασµάτων καθορίζονται

Διαβάστε περισσότερα

Στην συγκεκριμένη εργαστηριακή δραστηριότητα θα μετρήσουμε 4 παραμέτρους για την ποιότητα του νερού που προέρχεται από το δίκτυο του σχολείου μας,

Στην συγκεκριμένη εργαστηριακή δραστηριότητα θα μετρήσουμε 4 παραμέτρους για την ποιότητα του νερού που προέρχεται από το δίκτυο του σχολείου μας, Σχολείο: Ημερομηνία Δειγματοληψίας.. Φύλλο Εργασίας Έλεγχος της Ποιότητας του Πόσιμου Νερού του Σχολείου μας Γενικές πληροφορίες Τα φυσικά νερά περιέχουν διάφορες ουσίες οι οποίες είναι διαλυμένες και

Διαβάστε περισσότερα

2.6. Ηλεκτρολυτική διάσπαση του νερού χημικές ενώσεις και χημικά στοιχεία

2.6. Ηλεκτρολυτική διάσπαση του νερού χημικές ενώσεις και χημικά στοιχεία 1 2.6. Ηλεκτρολυτική διάσπαση του νερού χημικές ενώσεις και χημικά στοιχεία Ερωτήσεις Θεωρίας 6-1-1. Τι είναι η Η ηλεκτρόλυση είναι μία χημική μέθοδος διασπάσεως του νερού στα συστατικά του. 6-1-2. Σε

Διαβάστε περισσότερα

Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ ΣΤΑ ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ ΣΤΑ ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 31 ΜΑΪΟΥ 2014 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ ΣΤΑ ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ASHRAE ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Δημήτρης Αραβαντινός αναπληρωτής

Διαβάστε περισσότερα