ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ"

Transcript

1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 Έγγραφο συνόδου 2004 C5-0224/ /0212(COD) EL 14/05/2003 Κοινή θέση 2003 για την έκδοση του κανονισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τα λιπάσµατα Έγγρ /2/02 δηλώσεις 5149/03 SEC(2003)0497 EL EL

2

3 2. ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Η παρούσα µέθοδος εφαρµόζεται αποκλειστικά στο απαλλαγµένο από νιτρικά ασβεστοκυαναµίδιο. 3. ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟ ΟΥ Μετά την εφαρµογή της µεθόδου Kjeldahl για µετατροπή του αζώτου σε αµµωνιακό άζωτο, το σχηµατιζόµενο αµµωνιακό άζωτο ελευθερώνεται προς αµµωνία µε την επίδραση υδροξειδίου του νατρίου, συλλέγεται και προσδιορίζεται σε πρότυπο διάλυµα θειικού οξέος. 4. ΑΝΤΙ ΡΑΣΤΗΡΙΑ Απεσταγµένο ή απιονισµένο νερό, απαλλαγµένο διοξειδίου του άνθρακα και κάθε αζωτούχου ενώσεως Αραιό θειικό οξύ (d 20 = 1,54 g/ml): ένας όγκος θειικού οξέος (d 20 = 1,84g/ml) µε έναν όγκο νερού 4.2. Θειικό κάλιο για ανάλυση 4.3. Οξείδιο του χαλκού (CuO): 0,3 έως 0,4 g για κάθε προσδιορισµό ή ισοδύναµη ποσότητα πενταϋδρίτη θειικού χαλκού, δηλ. 0,95 έως 1,25 g ανά προσδιορισµό 4.4. ιάλυµα υδροξειδίου του νατρίου, 30 % περίπου NaOH (d 20 = 1,33 g/ml), απαλλαγµένο αµµωνιακών 4.5. Θειικό οξύ: 0,1 mol/l 4.6. ιάλυµα υδροξειδίου του νατρίου ή καλίου, απαλλαγµένο ανθρακικών: 0,1 mol/l 4.7. Θειικό οξύ: 0,2 mol/l 4.8. ιάλυµα υδροξειδίου του νατρίου ή καλίου, απαλλαγµένο ανθρακικών: 0,2 mol/l 4.9. Θειικό οξύ: 0,5 mol/l ιάλυµα υδροξειδίου του νατρίου ή καλίου, απαλλαγµένο ανθρακικών: 0,5 mol/l } για } για } για την περίπτωση α) (βλέπε µέθοδο 2.1). την περίπτωση β) (βλέπε σηµείωση 2, µέθοδο 2.1). την περίπτωση γ) (βλέπε σηµείωση 2, µέθοδο 2.1) /2/02 REV 2 GA/sa 37

4 4.11. ιαλύµατα δείκτη Μικτός δείκτης ιάλυµα A: ιαλύεται 1 g ερυθρού του µεθυλίου σε 37 ml διαλύµατος υδροξειδίου του νατρίου 0,1 mol/l και το διάλυµα συµπληρώνεται µέχρις όγκου 1 λίτρου µε νερό. ιάλυµα B: ιαλύεται 1 g κυανού του µεθυλενίου σε νερό και συµπληρώνεται µε νερό µέχρις όγκου 1 λίτρου. Ένας όγκος διαλύµατος Α αναµειγνύεται µε δύο όγκους διαλύµατος B. Ο δείκτης αυτός είναι ιώδης σε όξινο διάλυµα, γκρίζος σε ουδέτερο και πράσινος σε αλκαλικό. Χρησιµοποιούνται 0,5 ml (10 σταγόνες) από το διάλυµα αυτό του δείκτη είκτης µε ερυθρό του µεθυλίου ιαλύεται 0,1 g ερυθρού του µεθυλίου σε 50 ml αιθανόλης 95 %, συµπληρώνεται µέχρι 100 ml µε νερό. Εάν χρειάζεται διηθείται. Ο δείκτης αυτός µπορεί να χρησιµοποιηθεί (4 ή 5 σταγόνες) αντί του προηγουµένου Κόκκοι ελαφρόπετρας, πλυµένοι µε υδροχλωρικό οξύ και πυρωµένοι Θειοκυανιούχο κάλιο για ανάλυση 5. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ 5.1. Συσκευή αποστάξεως, βλέπε µέθοδο 2.1 «Προσδιορισµός του αµµωνιακού αζώτου» 5.2. Μακρύλαιµη σφαιρική φιάλη Kjeldahl κατάλληλης χωρητικότητας 5.3. Σιφώνια ακριβείας των 50, 100 και 200 ml 5.4. Ογκοµετρική φιάλη των 250 ml 12733/2/02 REV 2 GA/sa 38

5 6. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΕΙΓΜΑΤΟΣ Βλέπε µέθοδο ΤΡΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 7.1. Παρασκευή του διαλύµατος για ανάλυση Ζυγίζεται, µε προσέγγιση 0,001 g, δείγµα 1 g και εισάγεται στη φιάλη Kjeldahl. Προστίθενται 50 ml αραιού θειικού οξέος (4.1), 10 έως 15 g θειικού καλίου (4.2) και ο προβλεπόµενος καταλύτης (4.3). Θερµαίνεται ήπια για να εκδιωχθεί το νερό, διατηρείται σε µέτριο βρασµό επί δύο ώρες, αφήνεται να ψυχθεί και αραιώνεται µε 100 έως 150 ml νερού. Αφήνεται να ψυχθεί εκ νέου, µεταγγίζεται ποσοτικά το εναιώρηµα σε ογκοµετρική φιάλη των 250 ml, συµπληρώνεται µέχρι τη χαραγή µε νερό, αναδεύεται και διηθείται επί ξηρού ηθµού σε ξηρό υποδοχέα Ανάλυση του διαλύµατος Ανάλογα µε την επιλεγείσα περίπτωση (βλέπε µέθοδο 2.1), λαµβάνεται, µε τη βοήθεια σιφωνίου ακριβείας, κατάλληλη ποσότητα 50, 100 ή 200 ml από το διάλυµα που ελήφθη και αποστάζεται η αµµωνία σύµφωνα µε τον τρόπο εργασίας που περιγράφεται στη µέθοδο 2.1, λαµβάνοντας φροντίδα να προστεθεί στη φιάλη αποστάξεως επαρκής ποσότητα διαλύµατος NaOH (4.4) ούτως ώστε να βρίσκεται σε σηµαντική περίσσεια Τυφλός προσδιορισµός Εκτελείται τυφλό πείραµα (παραλείποντας το δείγµα) υπό τις ίδιες συνθήκες και λαµβάνεται υπόψη κατά τον υπολογισµό του τελικού αποτελέσµατος οκιµή ελέγχου Πριν από την ανάλυση, ελέγχεται η καλή λειτουργία της συσκευής και η σωστή εφαρµογή της τεχνικής, χρησιµοποιώντας κατάλληλη ποσότητα πρότυπου διαλύµατος θειοκυανιούχου καλίου για ανάλυση (4.13), που να αντιστοιχεί πάνω-κάτω στη συγκέντρωση του αζώτου στο δείγµα /2/02 REV 2 GA/sa 39

6 8. ΕΚΦΡΑΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Το αποτέλεσµα της αναλύσεως εκφράζεται σε άζωτο (Ν) επί τοις εκατό που περιέχεται στο λίπασµα όπως έγινε δεκτό για ανάλυση. Περίπτωση α): Περίπτωση β): Περίπτωση γ): % N = (50 A) 0,7 % N = (50 A) 0,7 % N = (35 A) 0,875 ΜΕΘΟ ΟΣ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΟΛΙΚΟΥ ΑΖΩΤΟΥ ΣΤΟ ΑΣΒΕΣΤΟΚΥΑΝΑΜΙ ΙΟ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΝΙΤΡΙΚΑ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Στο παρόν έγγραφο καθορίζεται µέθοδος προσδιορισµού του ολικού αζώτου στο ασβεστοκυαναµίδιο. 2. ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Η παρούσα µέθοδος εφαρµόζεται στο ασβεστοκυαναµίδιο που περιέχει νιτρικά. 3. ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟ ΟΥ Η απευθείας προσβολή κατά Kjeldahl δεν µπορεί να εφαρµοστεί στο ασβεστοκυαναµίδιο που περιέχει νιτρικά. Για το λόγο αυτό, το άζωτο ανάγεται σε αµµωνιακό άζωτο µε τη βοήθεια µεταλλικού σιδήρου και χλωριούχου κασσιτέρου πριν από την εφαρµογή της µεθόδου Kjeldahl /2/02 REV 2 GA/sa 40

7 4. ΑΝΤΙ ΡΑΣΤΗΡΙΑ Απεσταγµένο ή απιονισµένο νερό, απαλλαγµένο διοξειδίου του άνθρακα και κάθε αζωτούχου ενώσεως Θειικό οξύ (d 20 = 1,84 g/ml) 4.2. Κονιοποιηµένος σίδηρος, ανηγµένος µε υδρογόνο 4.3. Θειικό κάλιο για ανάλυση, κονιοποιηµένο καλά 4.4. Θειικό οξύ: 0,1 mol/l } για την περίπτωση α) 4.5. Πρότυπο διάλυµα υδροξειδίου του νατρίου ή (βλέπε µέθοδο 2.1). καλίου, απαλλαγµένο ανθρακικών: 0,1 mol/l 4.6. Θειικό οξύ: 0,2 mol/l } για την περίπτωση β) 4.7. Πρότυπο διάλυµα υδροξειδίου του νατρίου ή (βλέπε σηµείωση 2, καλίου, απαλλαγµένο ανθρακικών: 0,2 mol/l µέθοδο 2.1) Θειικό οξύ: 0,5 mol/l } για την περίπτωση γ) 4.9. Πρότυπο διάλυµα υδροξειδίου του νατρίου ή (βλέπε σηµείωση 2, καλίου, απαλλαγµένο ανθρακικών: 0,5 mol/l µέθοδο 2.1) ιαλύµατα δείκτη Μικτός δείκτης ιάλυµα A: ιαλύεται 1 g ερυθρού του µεθυλίου σε 37 ml διαλύµατος υδροξειδίου του νατρίου 0,1 mol/l και το διάλυµα συµπληρώνεται µέχρις όγκου 1 λίτρου µε νερό. ιάλυµα B: ιαλύεται 1 g κυανού του µεθυλενίου σε νερό και συµπληρώνεται µέχρις όγκου 1 λίτρου /2/02 REV 2 GA/sa 41

8 Ένας όγκος διαλύµατος A αναµειγνύεται µε δύο όγκους διαλύµατος B. Ο δείκτης αυτός είναι ιώδης σε όξινο διάλυµα, γκρίζος σε ουδέτερο και πράσινος σε αλκαλικό. Χρησιµοποιούνται 0,5 ml (10 σταγόνες) του διαλύµατος αυτού είκτης µε ερυθρό του µεθυλίου ιαλύεται 0,1 g ερυθρού του µεθυλίου σε 50 ml αιθανόλης 95 %, συµπληρώνεται µέχρις 100 ml µε νερό και αν χρειάζεται διηθείται. Ο δείκτης αυτός µπορεί να χρησιµοποιηθεί (4 ή 5 σταγόνες) αντί του προηγουµένου ιάλυµα χλωριούχου κασσιτέρου ιαλύονται 120 g SnCl 2. 2H 2 O σε 400 ml πυκνού υδροχλωρικού οξέος (d 20 = 1,18 g/ml) και συµπληρώνονται µέχρις όγκου 1 λίτρου µε νερό. Το διάλυµα πρέπει να είναι τελείως διαυγές και να παρασκευάζεται αµέσως πριν χρησιµοποιηθεί. Είναι απαραίτητο να ελέγχεται η αναγωγική ισχύς του χλωριούχου κασσιτέρου. Σηµείωση ιαλύονται 0,5 g SnCl2. 2H 2 O σε 2 ml πυκνού υδροχλωρικού οξέος (d 20 = 1,18 g/ml) και συµπληρώνονται µέχρι 50 ml µε νερό. Προστίθενται στη συνέχεια 5 g άλατος Seignette (τρυγικό καλιονάτριο), και κατόπιν επαρκής ποσότητα διττανθρακικού νατρίου για ανάλυση ώστε να είναι το διάλυµα αλκαλικό σε χάρτη ηλιοτροπίου. Τιτλοδοτείται µε διάλυµα ιωδίου 0,1 mol/l, παρουσία διαλύµατος αµύλου ως δείκτη. 1 ml διαλύµατος ιωδίου 0,1 mol/l αντιστοιχεί σε 0,01128 g SnCl 2. 2H 2 O. Το 80 % τουλάχιστον του κασσιτέρου που υπάρχει συνολικά στο διάλυµα πρέπει να βρίσκεται σε δισθενή µορφή. Για την τιτλοδότηση, πρέπει λοιπόν να χρησιµοποιηθούν τουλάχιστον 35 ml διαλύµατος ιωδίου 0,1 mol/l ιάλυµα υδροξειδίου του νατρίου, 30 % περίπου NaOH (d 20 = 1,33 g/ml), απαλλαγµένο αµµωνιακών Πρότυπο αµµωνιονιτρικό διάλυµα Ζυγίζονται 2,5 g νιτρικού καλίου για ανάλυση και 10,16 g θειικού αµµωνίου για ανάλυση και φέρονται σε ογκοµετρική φιάλη 250 ml. ιαλύονται µε νερό και συµπληρώνονται µέχρι 250 ml. 1 ml του διαλύµατος αυτού περιέχει 0,01 g αζώτου Κόκκοι ελαφρόπετρας, πλυµένοι µε υδροχλωρικό οξύ και πυρωµένοι 12733/2/02 REV 2 GA/sa 42

9 5. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ Βλέπε µέθοδο ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΕΙΓΜΑΤΟΣ Βλέπε µέθοδο ΤΡΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 7.1. Παρασκευή του διαλύµατος Ζυγίζεται, µε προσέγγιση 0,001 g, δείγµα 1 g και εισάγεται στη φιάλη Kjeldahl. Προστίθενται 0,5 g κονιοποιηµένου σιδήρου (4.2) και 50 ml διαλύµατος χλωριούχου κασσιτέρου (4.11), αναδεύεται και αφήνεται να ηρεµήσει επί µισή ώρα. Κατά τη διάρκεια της περιόδου ηρεµίας, αναδεύεται εκ νέου µετά δέκα και είκοσι λεπτά. Προστίθενται κατόπιν 10 g θειικού καλίου (4.3) και 30 ml θειικού οξέος (4.1). Φέρεται σε βρασµό και η προσβολή συνεχίζεται επί µία ώρα µετά την εµφάνιση λευκών καπνών. Αφήνεται να ψυχθεί και αραιώνεται µε 100 έως 150 ml νερού. Το εναιώρηµα µεταγγίζεται ποσοτικά σε ογκοµετρική φιάλη των 250 ml, ξαναψύχεται, συµπληρώνεται µέχρι τη χαραγή µε νερό, αναδεύεται και διηθείται επί ξηρού επιπέδου φίλτρου µέσα σε ξηρό δοχέα. Αντί να µεταγγιστεί στη συνέχεια το εναιώρηµα για να εφαρµοστούν οι περιπτώσεις α), β), ή γ) που χρησιµοποιούνται στη µέθοδο 2.1, µπορεί επίσης το αµµωνιακό άζωτο του διαλύµατος αυτού να αποσταχθεί κατευθείαν, αφού προηγουµένως προστεθεί επαρκής ποσότητα υδροξειδίου του νατρίου (4.12) ώστε να εξασφαλιστεί σηµαντική περίσσεια Ανάλυση του διαλύµατος Λαµβάνεται, µε τη βοήθεια σιφωνίου ακριβείας, ανάλογα µε την περίπτωση α), β), ή γ) που χρησιµοποιείται στη µέθοδο 2.1, κατάλληλη ποσότητα 50, 100 ή 200 ml του διαλύµατος που ελήφθη. Το αµµωνιακό διάλυµα αποστάζεται σύµφωνα µε τον τρόπο εργασίας της µεθόδου 2.1, λαµβάνοντας φροντίδα να προστεθεί στη φιάλη αποστάξεως επαρκής ποσότητα διαλύµατος υδροξειδίου του νατρίου (4.12) ώστε να εξασφαλιστεί σηµαντική περίσσεια Τυφλός προσδιορισµός Εκτελείται τυφλό πείραµα (παραλείποντας το δείγµα) υπό τις ίδιες συνθήκες και λαµβάνεται υπόψη κατά τον υπολογισµό του τελικού αποτελέσµατος οκιµή ελέγχου Πριν από την ανάλυση, ελέγχεται η καλή λειτουργία της συσκευής και η σωστή εφαρµογή της τεχνικής µε το πρότυπο διάλυµα που περιέχει ποσότητες αµµωνιακού και νιτρικού αζώτου, παρόµοιες µε εκείνες του κυαναµιδικού και νιτρικού αζώτου που περιέχονται στο νιτρωµένο ασβεστοκυαναµίδιο /2/02 REV 2 GA/sa 43

10 Για το σκοπό αυτό, φέρονται στη φιάλη Kjeldahl, 20 ml του πρότυπου διαλύµατος (4.13). Πραγµατοποιείται η ανάλυση σύµφωνα µε την τεχνική που περιγράφεται υπό 7.1 και ΕΚΦΡΑΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Το αποτέλεσµα της ανάλυσης πρέπει να εκφράζεται σε ολικό άζωτο (Ν) επί τοις εκατό που υπάρχει στο λίπασµα όπως αυτό γίνεται δεκτό για ανάλυση. Περίπτωση α): Περίπτωση β): Περίπτωση γ): % N = (50 A) 0,7 % N = (50 A) 0,7 % N = (35 A) 0,875 ΜΕΘΟ ΟΣ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΟΛΙΚΟΥ ΑΖΩΤΟΥ ΣΤΗΝ ΟΥΡΙΑ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Στο παρόν έγγραφο καθορίζεται µέθοδος προσδιορισµού του ολικού αζώτου στην ουρία. 2. ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Η παρούσα µέθοδος εφαρµόζεται αποκλειστικά στα λιπάσµατα ουρίας, που είναι απαλλαγµένα νιτρικών. 3. ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟ ΟΥ Με βρασµό παρουσία θειικού οξέος, η ουρία µετασχηµατίζεται ποσοτικά σε αµµωνία. Μετατίθεται η ισορροπία προς αµµωνία σε αλκαλικό διάλυµα και συλλέγεται σε πρότυπο διάλυµα θειικού οξέος που είναι σε περίσσεια. Η περίσσεια του οξέος προσδιορίζεται µε πρότυπο αλκαλικό διάλυµα /2/02 REV 2 GA/sa 44

11 4. ΑΝΤΙ ΡΑΣΤΗΡΙΑ Απεσταγµένο ή απιονισµένο νερό, απαλλαγµένο διοξειδίου του άνθρακα και κάθε αζωτούχου ενώσεως Θειικό οξύ, πυκνό (d 20 = 1,84 g/ml) 4.2. ιάλυµα υδροξειδίου του νατρίου, 30 % περίπου NaOH (d 20 = 1,33 g/ml), απαλλαγµένο αµµωνιακών 4.3. Θειικό οξύ: 0,1 mol/l 4.4. ιάλυµα υδροξειδίου του νατρίου ή καλίου, απαλλαγµένο ανθρακικών: 0,1 mol/l 4.5. Θειικό οξύ: 0,2 mol/l 4.6. ιάλυµα υδροξειδίου του νατρίου ή καλίου, απαλλαγµένο ανθρακικών: 0,2 mol/l 4.7. Θειικό οξύ: 0,5 mol/l 4.8. ιάλυµα υδροξειδίου του νατρίου ή καλίου, απαλλαγµένο ανθρακικών: 0,5 mol/l } για την περίπτωση α) (βλέπε µέθοδο 2.1). } για την περίπτωση β) (βλέπε σηµείωση 2, µέθοδο 2.1). } για την περίπτωση γ) (βλέπε σηµείωση 2, µέθοδο 2.1) ιαλύµατα δείκτη Μικτός δείκτης ιάλυµα A: ιαλύεται 1 g ερυθρού του µεθυλίου σε 37 ml διαλύµατος υδροξειδίου του νατρίου 0,1 mol/l και το διάλυµα συµπληρώνεται µέχρις όγκου 1 λίτρου µε νερό. ιάλυµα B: ιαλύεται 1 g κυανού του µεθυλενίου σε νερό και συµπληρώνεται µέχρις όγκου 1 λίτρου. Ένας όγκος διαλύµατος Α αναµειγνύεται µε δύο όγκους διαλύµατος B. Ο δείκτης αυτός είναι ιώδης σε όξινο διάλυµα, γκρίζος σε ουδέτερο και πράσινος σε αλκαλικό. Χρησιµοποιούνται 0,5 ml (10 σταγόνες) από το διάλυµα αυτό του δείκτη /2/02 REV 2 GA/sa 45

12 ιάλυµα δείκτη ερυθρού του µεθυλίου ιαλύεται 0,1 g ερυθρού του µεθυλίου σε 50 ml αιθανόλης 95 %, συµπληρώνεται µέχρι 100 ml µε νερό. Εάν χρειάζεται διηθείται. Ο δείκτης αυτός µπορεί να χρησιµοποιηθεί (4 ή 5 σταγόνες) αντί του προηγουµένου Κόκκοι ελαφρόπετρας, πλυµένοι µε υδροχλωρικό οξύ και πυρωµένοι Ουρία για ανάλυση 5. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ 5.1. Συσκευή αποστάξεως, βλέπε µέθοδο 2.1 «Προσδιορισµός του αµµωνιακού αζώτου» 5.2. Ογκοµετρική φιάλη των 500 ml 5.3. Σιφώνια ακριβείας των 25, 50 και 100 ml 6. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΕΙΓΜΑΤΟΣ Βλέπε µέθοδο ΤΡΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 7.1. Παρασκευή του διαλύµατος Ζυγίζονται 2,5 g προπαρασκευασθέντος δείγµατος µε προσέγγιση 0,001 g, εισάγονται σε φιάλη Kjeldahl των 300 ml και προστίθενται 20 ml νερό. Προστίθενται κατόπιν, υπό ανάδευση, 20 ml πυκνού θειικού οξέος (4.1) και µερικά τεµάχια γυαλιού για τη ρύθµιση του βρασµού. Για να αποφευχθούν ενδεχόµενες εκτινάξεις, εισάγεται στο λαιµό της φιάλης ένα γυάλινο χωνί µε επιµηκυµένο στέλεχος. Το σύνολο θερµαίνεται, αρχικά µε µικρή φλόγα, κατόπιν ισχυρότερα, µέχρις εκλύσεως λευκών ατµών (30 µε 40 λεπτά). Μετά από ψύξη αραιώνεται µε 100 έως 150 ml νερού. Μεταγγίζεται ποσοτικά το υγρό σε ογκοµετρική φιάλη των 500 ml, αφήνοντας το ενδεχοµένως αδιάλυτο προϊόν. Αφήνεται να ψυχθεί µέχρι τη θερµοκρασία περιβάλλοντος. Ο όγκος συµπληρώνεται µε νερό, αναδεύεται και αν χρειάζεται διηθείται µε ξηρό ηθµό σε ξηρό δοχέα Ανάλυση του διαλύµατος Με τη βοήθεια σιφωνίου ακριβείας, φέρονται στη φιάλη συλλογής του αποστάγµατος 25, 50 ή 100 ml του διαλύµατος που λαµβάνεται κατ αυτόν τον τρόπο, ανάλογα µε την επιλεγείσα περίπτωση (βλέπε µέθοδο 2.1). Κατόπιν το αµµωνιακό διάλυµα αποστάζεται σύµφωνα µε τις υποδείξεις της µεθόδου 2.1, φροντίζοντας να προστεθεί στη φιάλη αποστάξεως επαρκής ποσότητα NaOH (d 20 = 1,33 g/ml) (4.2) ούτως ώστε να βρίσκεται σε σηµαντική περίσσεια /2/02 REV 2 GA/sa 46

13 7.3. Τυφλός προσδιορισµός Εκτελείται τυφλό πείραµα (παραλείποντας το δείγµα) υπό τις ίδιες συνθήκες και λαµβάνεται υπόψη κατά τον υπολογισµό του τελικού αποτελέσµατος οκιµή ελέγχου Πριν από την ανάλυση, ελέγχεται η καλή λειτουργία της συσκευής και η σωστή εφαρµογή της τεχνικής χρησιµοποιώντας κατάλληλη ποσότητα προσφάτως παρασκευασθέντος διαλύµατος ουρίας (4.11). 8. ΕΚΦΡΑΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Το αποτέλεσµα της ανάλυσης εκφράζεται σε άζωτο (Ν) επί τοις εκατό που περιέχεται στο λίπασµα όπως έγινε δεκτό για ανάλυση. Περίπτωση α): Περίπτωση β): Περίπτωση γ): % N = (50 A) 1,12 % N = (50 A) 1,12 % N = (35 A) 1,40 ΜΕΘΟ ΟΣ 2.4 ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΥΑΝΑΜΙ ΙΚΟΥ ΑΖΩΤΟΥ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Στο παρόν έγγραφο καθορίζεται µέθοδος προσδιορισµού του κυαναµιδικού αζώτου. 2. ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Η παρούσα µέθοδος µπορεί να εφαρµοστεί στο ασβεστοκυαναµίδιο και στο νιτρωµένο ασβεστοκυαναµίδιο /2/02 REV 2 GA/sa 47

14 3. ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟ ΟΥ Το κυαναµιδικό άζωτο καθιζάνει υπό µορφή ενώσεως µε άργυρο και προσδιορίζεται στο ίζηµα κατά τη µέθοδο Kjeldahl. 4. ΑΝΤΙ ΡΑΣΤΗΡΙΑ Απεσταγµένο ή απιονισµένο νερό, απαλλαγµένο διοξειδίου του άνθρακα και κάθε αζωτούχου ενώσεως Παγόµορφο οξικό οξύ 4.2. ιάλυµα αµµωνίας περιεκτικότητας 10 % σε αµµωνία κατά µάζα (d 20 = 0,96 g/ml) 4.3. Αµµωνιακό διάλυµα αργύρου, κατά Tollens Αναµειγνύονται 500 ml υδατικού διαλύµατος νιτρικού αργύρου (AgNO 3 ) 10 % µε 500 ml υδατικού διαλύµατος αµµωνίας 10 % (4.2). Το διάλυµα πρέπει να µην εκτίθεται χωρίς λόγο στο φως, να µη θερµαίνεται χωρίς να είναι ανάγκη και να διατηρείται όσο το δυνατό προφυλαγµένο από τον αέρα. Το διάλυµα διατηρείται συνήθως για χρόνια. Όσο το διάλυµα παραµένει διαυγές, το αντιδραστήριο είναι καλής ποιότητας Πυκνό θειικό οξύ (d 20 = 1,84 g/ml) 4.5. Θειικό κάλιο για ανάλυση 4.6. Οξείδιο του χαλκού (CuO), 0,3 έως 0,4 g για κάθε προσδιορισµό ή ισοδύναµη ποσότητα πενταϋδρίτη θειικού χαλκού, δηλ. 0,95 έως 1,25 g κατά προσδιορισµό 4.7. ιάλυµα υδροξειδίου του νατρίου, 30 % περίπου NaOH (d 20 = 1,33 g/ml), απαλλαγµένο αµµωνιακών 4.8. Θειικό οξύ: 0,1 mol/l 4.9. ιάλυµα υδροξειδίου του νατρίου ή καλίου: 0,1 mol/l ιαλύµατα δείκτη 12733/2/02 REV 2 GA/sa 48

15 Μικτός δείκτης ιάλυµα A: ιαλύεται 1 g ερυθρού του µεθυλίου σε 37 ml διαλύµατος υδροξειδίου του νατρίου 0,1 mol/l και το διάλυµα συµπληρώνεται µέχρις όγκου 1 λίτρου µε νερό. ιάλυµα B: ιαλύεται 1 g κυανού του µεθυλενίου σε νερό και συµπληρώνεται µέχρις όγκου 1 λίτρου. Ένας όγκος διαλύµατος Α αναµειγνύεται µε δύο όγκους διαλύµατος Β. Ο δείκτης αυτός είναι ιώδης σε όξινο διάλυµα, γκρίζος σε ουδέτερο και πράσινος σε αλκαλικό. Χρησιµοποιούνται 0,5 ml (10 σταγόνες) από το διάλυµα αυτό του δείκτη ιάλυµα δείκτη ερυθρού του µεθυλίου ιαλύεται 0,1 g ερυθρού του µεθυλίου σε 50 ml αιθανόλης 95 %, συµπληρώνεται µέχρι 100 ml µε νερό. Εάν χρειάζεται διηθείται. Ο δείκτης αυτός µπορεί να χρησιµοποιηθεί (4 έως 5 σταγόνες), αντί του προηγουµένου Κόκκοι ελαφρόπετρας, πλυµένοι µε υδροχλωρικό οξύ και πυρωµένοι Θειοκυανιούχο κάλιο για ανάλυση 5. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ 5.1. Συσκευή αποστάξεως, βλέπε µέθοδο 2.1 «Προσδιορισµός του αµµωνιακού αζώτου» 5.2. Ογκοµετρική φιάλη των 500 ml (π.χ. Stohmann) 5.3. Μακρύλαιµη φιάλη Kjeldahl κατάλληλης χωρητικότητας (300 έως 500 ml) 5.4. Σιφώνιο ακριβείας των 50 ml 5.5. Περιστροφικός αναδευτήρας (ρυθµισµένος στις 35 έως 40 στροφές ανά λεπτό) 6. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Βλέπε µέθοδο /2/02 REV 2 GA/sa 49

16 7. ΤΡΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 7.1. Μέτρα ασφαλείας Κατά τη χρησιµοποίηση οποιουδήποτε αµµωνιακού διαλύµατος αργύρου, επιβάλλεται αυστηρά να φοριούνται γυαλιά ασφαλείας. Μόλις σχηµατιστεί µια λεπτή µεµβράνη στην επιφάνεια του υγρού µπορεί να γίνει µετά από ανάδευση έκρηξη και επιβάλλεται η µεγαλύτερη δυνατή επιφυλακτικότητα Παρασκευή του διαλύµατος για ανάλυση Ζυγίζονται 2,5 g δείγµατος, µε προσέγγιση 0,001 g, και φέρονται σε µικρό γυάλινο γουδί. Λειοτριβείται τρεις φορές µε νερό και µετά από κάθε λειοτρίβηση το υπερκείµενο υγρό µεταγγίζεται σε ογκοµετρική φιάλη Stohmann των 500 ml. Το ιγδίο, ο ύπερος και το χωνί εκπλύνονται µε την βοήθεια υδροβολέα κατά τρόπο ώστε όλο το υλικό να µεταφερθεί ποσοτικά στην ογκοµετρική φιάλη Stohmann. Στη φιάλη προστίθενται νερό για να ληφθεί όγκος περίπου 400 ml και 15 ml οξικού οξέος (4.1). Αναδεύεται µε περιστροφικό αναδευτήρα (5.5) επί δύο ώρες. Φέρεται µε νερό µέχρις όγκου 500 ml, αναµειγνύεται και διηθείται. Η ανάλυση πρέπει να ακολουθεί όσο το δυνατό ταχύτερα Ανάλυση του διαλύµατος Λαµβάνονται 50 ml του διηθήµατος και φέρονται σε ποτήρι ζέσεως των 250 ml. Ρυθµίζεται το ph του διαλύµατος λίγο πάνω από το 7 µε προσθήκη αµµωνιακού διαλύµατος (4.2) και στη συνέχεια προστίθενται υπό ανάδευση 30 ml ζεστού αµµωνιακού διαλύµατος νιτρικού αργύρου (4.3) για την καταβύθιση της κίτρινης µε άργυρο ενώσεως του κυαναµιδίου. Αφήνεται σε ηρεµία µέχρι την εποµένη. ιηθείται και το ίζηµα πλένεται µε κρύο νερό µέχρι να απαλλαγεί τελείως από τα ιόντα αµµωνίου. Το διήθηµα και το ίζηµα υγρά ακόµη, φέρονται στη φιάλη Kjeldahl, προστίθενται 10 έως 15 g θειικού καλίου (4.5), ο καταλύτης (4.6) στην προβλεπόµενη ποσότητα και στη συνέχεια 50 ml νερού και 25 ml πυκνού θειικού οξέος (4.4). Η φιάλη θερµαίνεται αργά αναδεύοντας ελαφρά µέχρι να αρχίσει να βράζει το περιεχόµενο. Αυξάνεται η θέρµανση και ο βρασµός συνεχίζεται µέχρις ότου το περιεχόµενο της φιάλης αποχρωµατιστεί ή γίνει ελαφρώς πράσινο. Ο βρασµός παρατείνεται επί µία ώρα και αφήνεται να ψυχθεί /2/02 REV 2 GA/sa 50

17 Το υγρό της φιάλης Kjeldahl µεταγγίζεται ποσοτικά στη φιάλη αποστάξεως, προστίθενται µερικοί κόκκοι ελαφρόπετρας (4.11), αραιώνεται µε νερό για να ληφθεί συνολικός όγκος περίπου 350 ml. Αναµειγνύεται και ψύχεται. Το αµµωνιακό διάλυµα αποστάζεται σύµφωνα µε τη µέθοδο 2.1, περίπτωση α), φροντίζοντας να προστεθεί στη φιάλη αποστάξεως επαρκής ποσότητα διαλύµατος NaOH (4.7) για να διασφαλιστεί η ύπαρξη ικανής περίσσειας Τυφλός προσδιορισµός Εκτελείται τυφλό πείραµα (παραλείποντας το δείγµα) υπό τις ίδιες συνθήκες και λαµβάνεται υπόψη κατά τον υπολογισµό του τελικού αποτελέσµατος οκιµή ελέγχου Πριν από την ανάλυση, ελέγχεται η καλή λειτουργία της συσκευής και η σωστή εφαρµογή της τεχνικής χρησιµοποιώντας κατάλληλη ποσότητα πρότυπου διαλύµατος θειοκυανιούχου καλίου (4.12) που να αντιστοιχεί σε 0,05 g αζώτου. 8. ΕΚΦΡΑΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Το αποτέλεσµα εκφράζεται σε κυαναµιδικό άζωτο επί τοις εκατό, περιεχόµενο στο λίπασµα όπως αυτό έχει γίνει δεκτό για ανάλυση. % N = (50 A) 0,56 ΜΕΘΟ ΟΣ 2.5 ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΙΚΟΣ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΙΟΥΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΥΡΙΑ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Στο παρόν έγγραφο καθορίζεται µέθοδος προσδιορισµού της διουρίας στην ουρία. 2. ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Η παρούσα µέθοδος εφαρµόζεται αποκλειστικά στην ουρία /2/02 REV 2 GA/sa 51

18 3. ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟ ΟΥ Σε αλκαλικό περιβάλλον, παρουσία τρυγικού καλιονατρίου, η διουρία σχηµατίζει µε το δισθενή χαλκό ένα ιώδες σύµπλοκο χαλκού. Η απορρόφηση του διαλύµατος µετράται σε µήκος κύµατος περίπου 546 nm (νανόµετρα). 4. ΑΝΤΙ ΡΑΣΤΗΡΙΑ Απεσταγµένο η απιονισµένο νερό απαλλαγµένο διοξειδίου του άνθρακα και αµµωνίας. Η ποιότητα του νερού είναι ιδιαίτερα σηµαντική για τον παρόντα προσδιορισµό Μεθανόλη 4.2. ιάλυµα θειικού οξέος, περίπου 0,1 mol/l 4.3. ιάλυµα υδροξειδίου του νατρίου, περίπου 0,1 mol/l 4.4. Αλκαλικό διάλυµα τρυγικού καλιονατρίου Σε ογκοµετρική φιάλη του 1 λίτρου, διαλύονται 40 g υδροξειδίου του νατρίου σε 500 ml νερού, και αφήνονται να ψυχθούν. Προστίθενται 50 g τρυγικού καλιονατρίου (NaKC 4 H 4 O 6. 4H 2 O). Συµπληρώνεται µέχρι τη χαραγή. Αφήνεται σε ηρεµία επί 24 ώρες πριν χρησιµοποιηθεί ιάλυµα θειικού χαλκού Σε ογκοµετρική φιάλη του 1 λίτρου, διαλύονται 15 g θειικού χαλκού (CuSO 4. 5H 2 O) σε 500 ml νερού. Συµπληρώνεται µέχρι τη χαραγή Πρότυπο διάλυµα διουρίας παρασκευασθέν πρόσφατα Σε ογκοµετρική φιάλη των 250 ml, διαλύονται 0,250 g καθαρής διουρίας 1 σε νερό. Συµπληρώνεται µέχρις 250 ml. 1 ml του διαλύµατος αυτού περιέχει 0,001 g διουρίας ιάλυµα δείκτη Σε ογκοµετρική φιάλη των 100 ml, διαλύεται 0,1 g ερυθρού του µεθυλίου σε 50 ml αιθανόλης 95 % και συµπληρώνεται µέχρι 100 ml µε νερό. Εάν παραµείνει αδιάλυτο προϊόν διηθείται. 1 Η διουρία µπορεί να καθαριστεί προηγουµένως µε έκπλυση µε αµµωνιακό διάλυµα (10 %), ακετόνη και ξήρανση υπό κενό /2/02 REV 2 GA/sa 52

19 5. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ 5.1. Φασµατόµετρο, ή φωτόµετρο µε φίλτρα, επαρκούς ευαισθησίας και ακριβείας που επιτρέπει αναπαραγώγιµες µετρήσεις µικρότερες από 0,5 % Τ Ογκοµετρικές φιάλες των 100, 250 και ml 5.3. Προτυποποιηµένα σιφώνια ακριβείας των 2, 5, 10, 20, 25 και 50 ml ή προτυποποιηµένη προχοΐδα ακριβείας 25/0,05 ml 5.4. Ποτήρι ζέσεως των 250 ml 6. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΕΙΓΜΑΤΟΣ Βλέπε µέθοδο ΤΡΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 7.1. Προετοιµασία της καµπύλης βαθµονόµησης Κατάλληλες ποσότητες 0, 2, 5, 10, 20, 25 και 50 ml πρότυπου διαλύµατος διουρίας (4.6) φέρονται σε µια σειρά επτά ογκοµετρικών φιαλών 100 ml. Ο όγκος συµπληρώνεται µέχρι τα 50 ml µε νερό. Προστίθεται µία σταγόνα δείκτη (4.7) και εξουδετερώνεται, αν χρειάζεται, µε θειικό οξύ 0,1 mol/l (4.2). Προστίθενται αναδεύοντας 20 ml αλκαλικού τρυγικού διαλύµατος (4.4) και στη συνέχεια 20 ml του διαλύµατος θειικού χαλκού (4.5). Σηµείωση Τα διαλύµατα αυτά πρέπει να µετρώνται µε τη βοήθεια δύο προχοΐδων ακριβείας, ή ακόµη καλύτερα µε τη βοήθεια δύο σιφωνίων ακριβείας. Το διάλυµα συµπληρώνεται µέχρι τα 100 ml µε απεσταγµένο νερό, αναµειγνύεται και αφήνεται σε ηρεµία επί 15 λεπτά στους 30 ± 2 C. Οι φωτοµετρικές µετρήσεις κάθε διαλύµατος πραγµατοποιούνται ως προς το πρότυπο διάλυµα «0» διουρίας σε µήκος κύµατος περίπου 546 nm χρησιµοποιώντας κυψελίδες καταλλήλου µήκους διαδροµής. Χαράσσεται στη συνέχεια η καµπύλη βαθµονόµησης θέτοντας ως τετµηµένη την οπτική πυκνότητα και ως τεταγµένη την ποσότητα διουρίας, εκφραζόµενης σε mg, που υπάρχει σε κάθε δοκιµή. 1 Βλέπε σηµείο 9 «Προσάρτηµα» /2/02 REV 2 GA/sa 53

20 7.2. Παρασκευή του διαλύµατος για ανάλυση Ζυγίζονται µε προσέγγιση 0,001 g, 10 g του παρασκευασθέντος δείγµατος. ιαλύονται σε ογκοµετρική φιάλη των 250 ml µε 150 ml νερού περίπου. Μετά τη διάλυση, φέρεται ο όγκος µέχρι τη χαραγή. Εάν χρειάζεται διηθείται. Παρατήρηση 1 Εάν το προς ανάλυση δείγµα περιέχει πάνω από 0,015 g αµµωνιακού αζώτου, διαλύεται σε ποτήρι ζέσεως των 250 ml µε 50 ml µεθανόλης (4.1). Ο όγκος µειώνεται µε εξάτµιση µέχρι 25 ml περίπου. Μεταγγίζεται ποσοτικά σε ογκοµετρική φιάλη των 250 ml. Συµπληρώνεται µέχρι τη χαραγή µε νερό. ιηθείται, αν χρειάζεται, µε ξηρό πτυχωτό ηθµό µέσα σε ξηρό υποδοχέα. Παρατήρηση 2 Εξάλειψη της οπαλιοχροίας: σε περίπτωση παρουσίας κολλοειδούς ουσίας, µπορεί κατά τη διήθηση να παρουσιαστούν δυσκολίες. Το διάλυµα που προορίζεται για ανάλυση παρασκευάζεται τότε ως εξής: το προς ανάλυση δείγµα διαλύεται σε 150 ml νερού, προστίθενται 2 ml υδροχλωρικού οξέος 1 mol/l, και το διάλυµα διηθείται επί δύο επιπέδων ηθµών µε πυκνή ύφανση σε ογκοµετρική φιάλη των 250 ml. Οι ηθµοί εκπλύνονται µε νερό και ο όγκος συµπληρώνεται µέχρις 250 ml. Η εργασία συνεχίζεται σύµφωνα µε τη µέθοδο που περιγράφεται υπό 7.3 «Προσδιορισµός» Προσδιορισµός Ανάλογα µε την προϋποτιθέµενη περιεκτικότητα σε διουρία, λαµβάνονται από το διάλυµα του σηµείου 7.2, µε τη βοήθεια σιφωνίου ακριβείας, 25 ή 50 ml και φέρονται σε ογκοµετρική φιάλη των 100 ml. Εξουδετερώνεται αν χρειάζεται µε ένα αντιδραστήριο 0,1 mol/l (4.2 ή 4.3), ανάλογα µε την περίπτωση, χρησιµοποιώντας ως δείκτη το ερυθρό του µεθυλίου και προστίθενται, µε την ίδια ακρίβεια όπως και για τη χάραξη της καµπύλης βαθµονόµησης, 20 ml από το αλκαλικό διάλυµα τρυγικού καλιονατρίου (4.4) και 20 ml από το διάλυµα χαλκού (4.5). Φέρεται ο όγκος µέχρι τη χαραγή, αναδεύεται προσεκτικά και αφήνεται σε ηρεµία επί δεκαπέντε λεπτά στους 30 ± 2 C. Εκτελούνται τότε οι φωτοµετρικές µετρήσεις και υπολογίζεται η ποσότητα διουρίας στην ουρία. 8. ΕΚΦΡΑΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ % διουρίας = C 2.5 V όπου «C» είναι η µάζα, σε χιλιοστόγραµµα, της διουρίας µε βάση την καµπύλη βαθµονόµησης, «V» είναι ο όγκος της κατάλληλης ποσότητας δειγµατοληψίας /2/02 REV 2 GA/sa 54

21 9. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Έστω «Jo» η πυκνότητα της δέσµης µονόχρωµων ακτινών (καθορισµένου µήκους κύµατος) πριν περάσει µέσα από ένα διαφανές σώµα, και «J» η πυκνότητα της δέσµης αυτής µετά το πέρασµα, τότε: - συντελεστής µετάδοσης: T = - αδιαφάνεια: O = J Jo Jo J - απορρόφηση: E = log O - απορρόφηση ανά µονάδα οπτικής διαδροµής: k = - συντελεστής ειδικής απορρόφησης: K = E s E C S όπου s = πάχος του στρώµατος σε εκατοστόµετρα. c = συγκέντρωση σε χιλιοστόγραµµα ανά λίτρο. k = ειδικός συντελεστής κάθε ουσίας στο νόµο του Lambert-Beer. ΜΕΘΟ ΟΙ 2.6 ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΙΑΦΟΡΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΑΖΩΤΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΛΙΠΑΣΜΑ ΜΕΘΟ ΟΣ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΙΑΦΟΡΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΑΖΩΤΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥΣ ΣΤΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΑΖΩΤΟ ΥΠΟ ΜΟΡΦΗ ΝΙΤΡΙΚΗ, ΑΜΜΩΝΙΑΚΗ, ΟΥΡΙΑΣ ΚΑΙ ΚΥΑΝΑΜΙ ΙΟΥ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Στο παρόν έγγραφο καθορίζεται µέθοδος προσδιορισµού των περιεκτικοτήτων σε άζωτο υπό τις διάφορες µορφές του σε περίπτωση ταυτόχρονης παρουσίας τους /2/02 REV 2 GA/sa 55

22 2. ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Η παρούσα µέθοδος εφαρµόζεται σε κάθε λίπασµα του παραρτήµατος I το οποίο περιέχει άζωτο υπό διάφορες µορφές. 3. ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟ ΟΥ 3.1. Ολικό διαλυτό και αδιάλυτο άζωτο Σύµφωνα µε τον κατάλογο των τύπων των λιπασµάτων (παράρτηµα I), ο προσδιορισµός αυτός περιορίζεται στα προϊόντα που περιέχουν ασβεστοκυαναµίδιο Απουσία νιτρικών, το δείγµα ελέγχου ανοργανοποιείται µε απευθείας προσβολή κατά Kjeldahl Παρουσία νιτρικών, το δείγµα ελέγχου ανοργανοποιείται µε προσβολή κατά Kjeldahl µετά από αναγωγή µε µεταλλικό σίδηρο και χλωριούχο κασσίτερο Και στις δύο αυτές περιπτώσεις, η αµµωνία προσδιορίζεται σύµφωνα µε τη µέθοδο 2.1. Σηµείωση Εάν η ανάλυση παρουσιάζει περιεκτικότητα σε αδιάλυτο άζωτο µεγαλύτερη από 0,5 %, συµπεραίνεται ότι το λίπασµα περιέχει και άλλες µορφές αδιάλυτου αζώτου που δεν περιλαµβάνονται στον κατάλογο του παραρτήµατος I Μορφές διαλυτού αζώτου Από το ίδιο διάλυµα του δείγµατος, προσδιορίζεται µε διάφορες δειγµατοληψίες: το ολικό διαλυτό άζωτο: απουσία νιτρικών, µε απευθείας προσβολή κατά Kjeldahl, παρουσία νιτρικών, µε προσβολή κατά Kjeldahl σε κατάλληλη ποσότητα του διαλύµατος, µετά από αναγωγή κατά Ulsch, προσδιοριζόµενης της αµµωνίας και στις δύο περιπτώσεις σύµφωνα µε τη µέθοδο το ολικό διαλυτό άζωτο, µε εξαίρεση το νιτρικό, µε προσβολή κατά Kjeldahl µετά από εξάλειψη σε όξινο περιβάλλον του νιτρικού αζώτου µέσω θειικού σιδήρου, προσδιοριζόµενης της αµµωνίας σύµφωνα µε τη µέθοδο /2/02 REV 2 GA/sa 56

23 το νιτρικό άζωτο, εκ διαφοράς: απουσία ασβεστοκυαναµιδίου, µεταξύ των σηµείων και ή µεταξύ του ολικού διαλυτού αζώτου ( ) και του αθροίσµατος του αµµωνιακού και του υπό µορφή ουρίας αζώτου ( ), παρουσία ασβεστοκυαναµιδίου, µεταξύ των σηµείων και ή µεταξύ του σηµείου και του αθροίσµατος των σηµείων το αµµωνιακό άζωτο: παρουσία αποκλειστικά αµµωνιακού αζώτου και αµµωνιακού επιπλέον του νιτρικού, µε εφαρµογή της µεθόδου 1, παρουσία αζώτου υπό µορφή ουρίας ή/και κυαναµιδίου, µε ελευθέρωση της αµµωνίας εν ψυχρώ αφού το διάλυµα καταστεί ελαφρώς αλκαλικό, συλλεγόµενης της αµµωνίας σε ένα πρότυπο διάλυµα θειικού οξέος και προσδιοριζόµενης σύµφωνα µε τη µέθοδο το άζωτο υπό µορφή ουρίας: µε µετατροπή µε ουρέαση σε αµµωνία, που ογκοµετρείται µε πρότυπο διάλυµα υδροχλωρικού οξέος, ή σταθµικά µε ξανθυδρόλη: η διουρία που συγκαταβυθίζεται µπορεί να συνυπολογιστεί µε το υπό µορφή ουρίας άζωτο χωρίς µεγάλο σφάλµα, επειδή η περιεκτικότητά της παραµένει γενικά σε χαµηλά απόλυτα επίπεδα στα σύνθετα λιπάσµατα, ή εκ διαφοράς σύµφωνα µε τον παρακάτω πίνακα: ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΝΙΤΡΙΚΌ ΑΖΩΤΟ ΑΜΜΩΝΙΑΚΌ ΑΖΩΤΟ ΚΥΑΝΑΜΙ ΙΚΌ ΑΖΩΤΟ ΙΑΦΟΡΆ 1 Απόν Παρόν Παρόν ( ) ( ) 2 Παρόν Παρόν Παρόν (3.2.2) ( ) 3 Απόν Παρόν Απόν ( ) ( ) 4 Παρόν Παρόν Απόν (3.2.2) ( ) το κυαναµιδικό άζωτο, µε καταβύθιση υπό µορφή ενώσεως µε άργυρο και µε προσδιορισµό του αζώτου στο ίζηµα µε τη µέθοδο Kjeldahl 12733/2/02 REV 2 GA/sa 57

24 4. ΑΝΤΙ ΡΑΣΤΗΡΙΑ Απεσταγµένο ή απιονισµένο νερό Θειικό κάλιο για ανάλυση 4.2. Κονιοποιηµένος σίδηρος, ανηγµένος µε υδρογόνο (η ποσότητα του σιδήρου πρέπει να µπορεί να ανάγει τουλάχιστον 50 mg αζώτου υπό µορφή νιτρικών) 4.3. Θειοκυανιούχο κάλιο για ανάλυση 4.4. Νιτρικό κάλιο για ανάλυση 4.5. Θειικό αµµώνιο για ανάλυση 4.6. Ουρία για ανάλυση 4.7. Αραιό θειικό οξύ 1: 1 κατ όγκο: ένας όγκος θειικού οξέος (d 20 = 1,84 g/ml) σε έναν όγκο νερού 4.8. Πρότυπο διάλυµα θειικού οξέος: 0,2 mol/l 4.9. Πυκνό διάλυµα υδροξειδίου του νατρίου. Υδατικό διάλυµα περιεκτικότητας 30 % (κ.ό.) περίπου σε NaOH, απαλλαγµένο αµµωνιακών Πρότυπο διάλυµα υδροξειδίου του νατρίου ή καλίου: 0,2 mol/l, απαλλαγµένο ανθρακικών ιάλυµα χλωριούχου κασσιτέρου ιαλύονται 120 g SnCl 2. 2H 2 O σε 400 ml πυκνού υδροχλωρικού οξέος (d 20 = 1,18 g/ml) και συµπληρώνονται µέχρις όγκου 1 λίτρου µε νερό. Το διάλυµα πρέπει να είναι τελείως διαυγές και να έχει παρασκευαστεί αµέσως πριν από την χρησιµοποίησή του. Σηµείωση Είναι απαραίτητο να ελέγχεται η αναγωγική ισχύς του χλωριούχου κασσιτέρου: διαλύονται 0,5 g SnCl 2. 2H 2 O σε 2 ml πυκνού υδροχλωρικού οξέος (d 20 = 1,18 g/ml) και το διάλυµα συµπληρώνεται µέχρις όγκου 50 ml µε νερό. Προστίθενται στη συνέχεια 5 g άλατος του Seignette (τρυγικό καλιονάτριο), και κατόπιν επαρκής ποσότητα διττανθρακικού νατρίου για να είναι το διάλυµα αλκαλικό σε χάρτη ηλιοτροπίου /2/02 REV 2 GA/sa 58

25 Τιτλοδοτείται µε διάλυµα ιωδίου 0,1 mol/l παρουσία διαλύµατος αµύλου ως δείκτη. 1 ml διαλύµατος ιωδίου 0,1 mol/l αντιστοιχεί σε 0,01128 g SnCl 2. 2H 2 O. Το 80 % τουλάχιστον του ολικού κασσιτέρου που υπάρχει στο διάλυµα αυτό πρέπει να βρίσκεται υπό δισθενή µορφή. Για την τιτλοδότηση, πρέπει λοιπόν να χρησιµοποιηθούν τουλάχιστον 35 ml διαλύµατος ιωδίου 0,1 mol/l Θειικό οξύ (d 20 = 1,84 g/ml) Αραιό υδροχλωρικό οξύ: ένας όγκος υδροχλωρικού οξέος (d 20 = 1,18 g/ml) µε έναν όγκο νερού Οξικό οξύ: 96 έως 100 % ιάλυµα θειικού οξέος περιεκτικότητας 30 % περίπου σε H 2 SO 4 (κ.ό.) Θειικός σίδηρος: κρυσταλλικός, FeSO 4. 7H 2 O Πρότυπο διάλυµα θειικού οξέος: 0,1 mol/l Οκτυλική αλκοόλη Κορεσµένο διάλυµα ανθρακικού καλίου Πρότυπο διάλυµα υδροξειδίου του νατρίου ή καλίου: 0,1 mol/l (απαλλαγµένο ανθρακικών) Κορεσµένο διάλυµα υδροξειδίου του βαρίου ιάλυµα ανθρακικού νατρίου: 10 % (κ.ό.) Υδροχλωρικό οξύ: 2 mol/l Πρότυπο διάλυµα υδροχλωρικού οξέος: 0,1 mol/l ιάλυµα ουρέασης Φέρονται 0,5 g ενεργού ουρέασης σε 100 ml απεσταγµένου νερού. Με τη βοήθεια υδροχλωρικού οξέος 0,1 mol/l (4.24), το ph ρυθµίζεται στο 5,4 µετρούµενο µε πεχάµετρο /2/02 REV 2 GA/sa 59

26 4.26. Ξανθυδρόλη ιάλυµα 5 % σε αιθανόλη ή µεθανόλη (4.31) (δεν πρέπει να χρησιµοποιούνται προϊόντα που παρουσιάζουν µεγάλη αναλογία αδιαλύτων). Το διάλυµα διατηρείται τρεις µήνες σε φιαλίδιο βουλωµένο καλά και προφυλαγµένο από το φως Οξείδιο του χαλκού (CuO): 0,3 έως 0,4 g κατά προσδιορισµό ή ισοδύναµη ποσότητα πεντενύδρου θειικού χαλκού 0,95 έως 1,25 g κατά προσδιορισµό Κόκκοι ελαφρόπετρας, πλυµένοι µε υδροχλωρικό οξύ και πυρωµένοι ιαλύµατα δείκτη ιάλυµα A: ιαλύεται 1 g ερυθρού του µεθυλίου σε 37 ml διαλύµατος υδροξειδίου του νατρίου 0,1 mol/l και το διάλυµα συµπληρώνεται µέχρις όγκου 1 λίτρου µε νερό. ιάλυµα B: ιαλύεται 1 g κυανού του µεθυλενίου σε νερό και συµπληρώνεται µέχρις όγκου 1 λίτρου. Αναµειγνύεται ένας όγκος διαλύµατος Α µε δύο όγκους διαλύµατος Β. Ο δείκτης αυτός είναι ιώδης σε όξινο διάλυµα, γκρίζος σε ουδέτερο και πράσινος σε αλκαλικό. Χρησιµοποιούνται 0,5 ml (10 σταγόνες) από το διάλυµα αυτό του δείκτη ιάλυµα δείκτη ερυθρού του µεθυλίου ιαλύεται 0,1 g ερυθρού του µεθυλίου σε 50 ml αιθανόλης 95 %. Συµπληρώνεται µέχρις όγκου 100 ml µε νερό και αν χρειάζεται διηθείται. Ο δείκτης αυτός µπορεί να χρησιµοποιηθεί (4 ή 5 σταγόνες) αντί του προηγουµένου είκτες-χαρτιά Ηλιοτροπίου, κυανού της βρωµοθυµόλης (ή άλλα χαρτιά ευαίσθητα σε ph 6 έως 8) Αιθανόλη ή µεθανόλη: διάλυµα 95 % 5. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ 5.1. Συσκευή αποστάξεως Βλέπε µέθοδο /2/02 REV 2 GA/sa 60

27 5.2. Συσκευή για τον προσδιορισµό του αµµωνιακού αζώτου σύµφωνα µε την αναλυτική τεχνική (βλέπε σχήµα 6) Η συσκευή αποτελείται από ένα δοχείο ειδικού σχήµατος µε εσµυρισµένο λαιµό, εφοδιασµένο στα πλάγια µε λαιµό που µπορεί να φράσσεται, ένα σωλήνα συνδέσεως µε σφαίρα ασφαλείας και ένα κάθετο σωλήνα που χρησιµεύει για την εισαγωγή του αέρα. Οι σωλήνες µπορούν να συνδεθούν µε το δοχείο µε ένα µικρό τρυπηµένο πώµα από καουτσούκ. Είναι σηµαντικό να δοθεί κατάλληλο σχήµα στο τελικό τµήµα των σωλήνων εισαγωγής του αέρα γιατί οι φυσαλλίδες του αέρα πρέπει να διαχωρίζονται πλήρως µέσα στα διαλύµατα που περιέχονται στο δοχείο και στον απορροφητήρα. Η καλύτερη διάταξη συνίσταται από µικρά µυκητόµορφα τεµάχια εξωτερικής διαµέτρου 20 mm, που φέρουν στο άκρο τους 6 τρύπες διαµέτρου 1 mm Συσκευή για τον προσδιορισµό του υπό µορφή ουρίας αζώτου σύµφωνα µε την τεχνική της ουρέασης ( ) Αποτελείται από φιάλη Erlenmeyer των 300 ml εφοδιασµένη µε χοάνη µε στρόφιγγα και µικρό απορροφητήρα (βλέπε σχήµα 7) Περιστροφικός αναδευτήρας (ταχύτητας στροφών ανά λεπτό) 5.5. Πεχάµετρο 5.6. Ρυθµιζόµενο πυριατήριο 5.7. Γυάλινα σκεύη: σιφώνια ακριβείας των 2, 5, 10, 20, 25, 50 και 100 ml, µακρύλαιµες φιάλες Kjeldahl των 300 και 500 ml, ογκοµετρικές φιάλες των 100, 250, 500 και 1000 ml, ηθµοί από πορώδες γυαλί µε διάµετρο πόρων 5 έως 15 µ, ιγδία. 6. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΕΙΓΜΑΤΟΣ Βλέπε µέθοδο /2/02 REV 2 GA/sa 61

28 7. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ 7.1. Ολικό διαλυτό και αδιάλυτο άζωτο Απουσία νιτρικών Προσβολή Ζυγίζεται, µε προσέγγιση 0,001 g, ποσότητα δείγµατος περιέχουσα 100 mg αζώτου κατ ανώτατο όριο. Εισάγεται στη φιάλη της συσκευής αποστάξεως (5.1). Προστίθενται 10 έως 15 g θειικού καλίου (4.1), ο καταλύτης (4.27) και µερικοί κόκκοι ελαφρόπετρας (4.28). Προστίθενται στη συνέχεια 50 ml αραιού θειικού οξέος (4.7) και το διάλυµα αναδεύεται προσεκτικά. Στην αρχή θερµαίνεται µέτρια αναµειγνύοντας από καιρό σε καιρό µέχρις ότου να µη σχηµατίζεται πια αφρός. Στη συνέχεια θερµαίνεται κατά τρόπο ώστε το υγρό να βράζει κανονικά και ο βρασµός διατηρείται επί µία ώρα αφού γίνει διαυγές το διάλυµα, αποφεύγοντας την πρόσφυση οργανικής ύλης στα τοιχώµατα της φιάλης. Το διάλυµα αφήνεται να ψυχθεί. Προστίθενται προσεκτικά και υπό ανάδευση περίπου 350 ml νερού. Αναδεύεται ξανά ούτως ώστε η διάλυση να γίνει όσο το δυνατό πιο τέλεια. Αφήνεται να ψυχθεί και η φιάλη συνδέεται µε τη συσκευή αποστάξεως (5.1) Απόσταξη της αµµωνίας Φέρονται στη φιάλη συλλογής του αποστάγµατος, µε τη βοήθεια σιφωνίου ακριβείας, 50 ml πρότυπου διαλύµατος θειικού οξέος 0,2 mol/l (4.8). Προστίθεται ο δείκτης ( ή ). ιασφαλίζεται ότι το άκρο του ψυκτήρα να βρίσκεται 1 cm τουλάχιστον κάτω από την επιφάνεια του διαλύµατος. Αφού ληφθούν όλες οι αναγκαίες προφυλάξεις για την αποφυγή απώλειας της αµµωνίας, προστίθεται προσεκτικά στη φιάλη αποστάξεως ποσότητα πυκνού διαλύµατος υδροξειδίου του νατρίου (4.9) ικανή να καταστήσει το υγρό ισχυρά αλκαλικό (120 ml γενικά επαρκούν ελέγχεται προσθέτοντας µερικές σταγόνες φαινολοφθαλεΐνης. Στο τέλος της αποστάξεως, το διάλυµα µέσα στη φιάλη πρέπει να είναι ακόµη σαφώς αλκαλικό). Η θέρµανση της φιάλης ρυθµίζεται ούτως ώστε να αποστάζουν 150 ml σε µισή ώρα. Ελέγχεται µε χάρτη του ηλιοτροπίου (4.30) αν είναι πλήρης η απόσταξη. Αν όχι, αποστάζονται 50 ml ακόµη και ο έλεγχος επαναλαµβάνεται µέχρις ότου το επιπρόσθετο απόσταγµα να δίνει αντίδραση ουδέτερη απέναντι στο χάρτη ηλιοτροπίου (4.30). Χαµηλώνεται τότε ο υποδοχέας, αποστάζονται ακόµη λίγα χιλιοστόλιτρα και εκπλύνεται το άκρο του ψυκτήρα. Ογκοµετρείται η περίσσεια του οξέος µε πρότυπο διάλυµα υδροξειδίου του νατρίου ή καλίου 0,2 mol/l (4.10) µέχρις αλλαγής του χρώµατος του δείκτη Τυφλός προσδιορισµός Πραγµατοποιείται τυφλό πείραµα (παραλείποντας το δείγµα) υπό τις ίδιες συνθήκες, το οποίο λαµβάνεται υπόψη κατά τον υπολογισµό του τελικού αποτελέσµατος /2/02 REV 2 GA/sa 62

29 Έκφραση των αποτελεσµάτων % N = ( a A) 0.28 M όπου a = χιλιοστόλιτρα πρότυπου διαλύµατος υδροξειδίου του νατρίου ή καλίου 0,2 mol/l που καταναλίσκονται στο τυφλό, το οποίο γίνεται φέρνοντας στον υποδοχέα της συσκευής (5.1), µε τη βοήθεια σιφωνίου, 50 ml πρότυπου διαλύµατος θειικού οξέος 0,2 mol/l (4.8), A = χιλιοστόλιτρα πρότυπου διαλύµατος υδροξειδίου του νατρίου ή καλίου 0,2 mol/l που καταναλίσκονται στην ανάλυση, M = µάζα του δείγµατος σε γραµµάρια Παρουσία νιτρικών είγµα ελέγχου Ζυγίζεται, µε προσέγγιση 0,001 g, ποσότητα δείγµατος που να µην περιέχει περισσότερα από 40 mg νιτρικού αζώτου Αναγωγή των νιτρικών ιαβρέχεται το δείγµα ελέγχου σε µικρό ιγδίο µε 50 ml νερού. Μεταγγίζεται µε το ελάχιστο δυνατό απεσταγµένο νερό σε φιάλη Kjeldahl των 500 ml. Προστίθενται 5 g ανηγµένου σιδήρου (4.2) και 50 ml διαλύµατος χλωριούχου κασσιτέρου (4.11). Το διάλυµα αναδεύεται και αφήνεται σε ηρεµία επί µισή ώρα. Κατά τη διάρκεια της περιόδου ηρεµίας αναδεύεται ξανά µετά 10 και 20 λεπτά Προσβολή κατά Kjeldahl Προστίθενται 30 ml θειικού οξέος (4.12), 5 g θειικού καλίου (4.1), η καθορισµένη ποσότητα καταλύτη (4.27) και λίγοι κόκκοι ελαφρόπετρας (4.28). Η φιάλη, ελαφρά γυρτή, θερµαίνεται ήπια. Αυξάνεται αργά η θέρµανση και το διάλυµα αναδεύεται συχνά για να ξαναδιαλυθεί ενδεχόµενο ίζηµα: το υγρό σκουραίνει και στη συνέχεια ξανοίγει µε σχηµατισµό κιτρινοπράσινου εναιωρήµατος άνυδρου θειικού σιδήρου. Η θέρµανση συνεχίζεται επί µία ώρα µετά τη λήψη διαυγούς διαλύµατος, διατηρώντας ελαφρό βρασµό. Αφήνεται να ψυχθεί. Προστίθεται µε προσοχή λίγο νερό και προστίθενται λίγα-λίγα, 100 ml. Αναδεύεται και το περιεχόµενο της φιάλης µεταγγίζεται σε ογκοµετρική φιάλη των 500 ml. Συµπληρώνεται µέχρι τη χαραγή µε νερό, αναµειγνύεται και διηθείται επί ξηρού ηθµού σε ξηρό δοχείο /2/02 REV 2 GA/sa 63

30 Ανάλυση του διαλύµατος Με τη βοήθεια σιφωνίου ακριβείας, µεταγγίζεται στη φιάλη της συσκευής αποστάξεως (5.1) κατάλληλη ποσότητα του διαλύµατος που να περιέχει το πολύ 100 mg αζώτου. Αραιώνεται µέχρι τα 350 ml περίπου µε απεσταγµένο νερό, προστίθενται µερικοί κόκκοι ελαφρόπετρας (4.28), συνδέεται η φιάλη µε τη συσκευή αποστάξεως και ο προσδιορισµός συνεχίζεται όπως περιγράφεται υπό Τυφλός προσδιορισµός Βλέπε Έκφραση των αποτελεσµάτων % N = ( a A) 0.28 M όπου a = χιλιοστόλιτρα πρότυπου διαλύµατος υδροξειδίου του νατρίου ή καλίου 0,2 mol/l που καταναλίσκονται στο τυφλό, το οποίο γίνεται φέρνοντας στον υποδοχέα της συσκευής (5.1), µε τη βοήθεια σιφωνίου, 50 ml πρότυπου διαλύµατος θειικού οξέος 0,2 mol/l (4.8), A = χιλιοστόλιτρα πρότυπου διαλύµατος υδροξειδίου του νατρίου ή καλίου 0,2 mol/l που καταναλίσκονται στην ανάλυση, M = µάζα του δείγµατος σε γραµµάρια, που περιέχεται στην κατάλληλη ποσότητα δειγµατοληψίας υπό Μορφές διαλυτού αζώτου Παρασκευή του διαλύµατος για ανάλυση Ζυγίζονται, µε προσέγγιση 0,001 g, 10 g δείγµατος και εισάγονται σε ογκοµετρική φιάλη των 500 ml Περίπτωση λιπασµάτων που δεν περιέχουν κυαναµιδικό άζωτο Προστίθενται στη φιάλη 50 ml νερού και στη συνέχεια 20 ml αραιού υδροχλωρικού οξέος (4.13). Το διάλυµα αναδεύεται και αφήνεται σε ηρεµία µέχρι παύσεως ενδεχοµένης εκλύσεως διοξειδίου του άνθρακα. Προστίθενται κατόπιν 400 ml νερού και αναδεύεται επί µισή ώρα µε το µηχανικό περιστροφικό αναδευτήρα (5.4). Συµπληρώνεται µέχρι τη χαραγή µε νερό, αναµειγνύεται και διηθείται µε ξηρό ηθµό σε ξηρό δοχείο /2/02 REV 2 GA/sa 64

31 Περίπτωση λιπασµάτων που περιέχουν κυαναµιδικό άζωτο Προστίθενται στη φιάλη 400 ml νερού και µερικές σταγόνες ερυθρού του εθυλίου (4.29.2). Αν χρειάζεται το διάλυµα οξινίζεται µε οξικό οξύ (4.14). Προστίθενται 15 ml οξικού οξέος (4.14). Το διάλυµα αναδεύεται στον περιστροφικό αναδευτήρα επί δύο ώρες (5.4). Αν είναι ανάγκη το διάλυµα επανοξινίζεται κατά τη διάρκεια της εργασίας, µε οξικό οξύ (4.14). Συµπληρώνεται µέχρι τη χαραγή µε νερό, αναµειγνύεται χωρίς καθυστέρηση και διηθείται επί ξηρού ηθµού σε ξηρό δοχείο και πραγµατοποιείται αµέσως ο προσδιορισµός του κυαναµιδικού αζώτου. Και στις δύο περιπτώσεις οι διάφορες µορφές διαλυτού αζώτου προσδιορίζονται την ίδια ακόµη µέρα της διαλύσεως αρχίζοντας από το κυαναµιδικό άζωτο και το άζωτο υπό µορφή ουρίας, εφόσον υπάρχουν Ολικό διαλυτό άζωτο Απουσία νιτρικών Με τη βοήθεια σιφωνίου φέρεται σε φιάλη Kjeldahl των 300 ml κατάλληλη ποσότητα του διηθήµατος ( ή ), που να περιέχει το πολύ 100 mg αζώτου. Προστίθενται 15 ml πυκνού θειικού οξέος (4.12), 0,4 g οξειδίου του χαλκού ή 1,25 g θειικού χαλκού (4.27) και µερικοί κόκκοι ελαφρόπετρας (4.28). Η φιάλη θερµαίνεται αρχικά ήπια για να αρχίσει η αντίδραση και στη συνέχεια πιο ζωηρά µέχρις ότου το υγρό αποχρωµατιστεί ή γίνει ελαφρά πρασινωπό και εµφανιστούν σαφώς λευκοί ατµοί. Αφού ψυχθεί, το διάλυµα µεταγγίζεται ποσοτικά στη φιάλη αποστάξεως, αραιώνεται µέχρι 500 ml περίπου µε νερό και προστίθενται µερικοί κόκκοι ελαφρόπετρας (4.28). Η φιάλη προσαρµόζεται στη συσκευή αποστάξεως (5.1) και ο προσδιορισµός συνεχίζεται όπως περιγράφεται υπό Παρουσία νιτρικών Με τη βοήθεια σιφωνίου ακριβείας φέρεται σε φιάλη Erlenmeyer των 500 ml κατάλληλη ποσότητα του διηθήµατος ( ή ) που να µην περιέχει πάνω από 40 mg νιτρικού αζώτου. Στο στάδιο αυτό της αναλύσεως, η ολική ποσότητα του αζώτου δεν έχει σηµασία. Προστίθενται 10 ml θειικού οξέος 30 % (4.15), 5 g ανηγµένου σιδήρου (4.2) και η φιάλη Erlenmeyer σκεπάζεται αµέσως µε γυαλί ωρολογίου. Θερµαίνεται ήπια µέχρις ότου ζωηρέψει η αντίδραση, αλλά όχι µέχρι σηµείου ταραχής. Τη στιγµή αυτή, σταµατά η θέρµανση και αφήνεται σε ηρεµία τουλάχιστον 3 ώρες σε θερµοκρασία περιβάλλοντος. Με τη βοήθεια νερού, το υγρό µεταγγίζεται ποσοτικά σε ογκοµετρική φιάλη των 250 ml χωρίς να λαµβάνεται υπόψη ο µη διαλυµένος σίδηρος. Συµπληρώνεται µέχρι τη χαραγή µε νερό. Αναµειγνύεται προσεκτικά. Με τη βοήθεια σιφωνίου ακριβείας, φέρεται σε φιάλη Kjeldahl των 300 ml κατάλληλη ποσότητα που να περιέχει κατ ανώτατο όριο 100 mg αζώτου. Προστίθενται 15 ml πυκνού θειικού οξέος (4.12), 0,4 g οξειδίου του χαλκού ή 1,25 g θειικού χαλκού (4.27) και µερικοί κόκκοι ελαφρόπετρας (4.28). Θερµαίνεται αρχικά ήπια για να αρχίσει η αντίδραση και στη συνέχεια πιο ζωηρά µέχρις ότου το υγρό γίνει άχρουν ή ελαφρά πρασινωπό και εµφανιστούν σαφώς λευκοί ατµοί. Αφού ψυχθεί, το διάλυµα µεταγγίζεται ποσοτικά στη φιάλη αποστάξεως, αραιώνεται µέχρι τα 500 ml περίπου µε νερό και προστίθενται µερικοί κόκκοι ελαφρόπετρας (4.28). Η φιάλη προσαρµόζεται στη συσκευή αποστάξεως (5.1) και ο προσδιορισµός συνεχίζεται όπως περιγράφεται υπό /2/02 REV 2 GA/sa 65

32 Τυφλός προσδιορισµός Βλέπε Έκφραση των αποτελεσµάτων % N = ( a A) 0.28 M όπου a = χιλιοστόλιτρα πρότυπου διαλύµατος υδροξειδίου του νατρίου ή καλίου 0,2 mol/l που καταναλίσκονται στο τυφλό, το οποίο γίνεται φέροντας στον υποδοχέα της συσκευής (5.1), µε τη βοήθεια σιφωνίου, 50 ml πρότυπου διαλύµατος θειικού οξέος 0,2 mol/l (4.8), A = χιλιοστόλιτρα πρότυπου διαλύµατος υδροξειδίου του νατρίου ή καλίου 0,2 mol/l που καταναλίσκονται στην ανάλυση, M = µάζα του δείγµατος, σε γραµµάρια, που περιέχεται στην κατάλληλη ποσότητα δειγµατοληψίας υπό ή Ολικό διαλυτό άζωτο εκτός από το υπάρχον νιτρικό άζωτο Με τη βοήθεια σιφωνίου ακριβείας, φέρεται σε φιάλη Kjeldahl των 300 ml κατάλληλη ποσότητα του διηθήµατος ( ή ) που να µην περιέχει πάνω από 50 mg αζώτου για προσδιορισµό. Το διάλυµα αραιώνεται µέχρις όγκου 100 ml µε νερό, προστίθενται 5 g θειικού σιδήρου (4.16), 20 ml πυκνού θειικού οξέος (4.12) και µερικοί κόκκοι ελαφρόπετρας (4.28). Αρχικά θερµαίνεται ήπια και στη συνέχεια η θέρµανση αυξάνεται µέχρι εµφανίσεως λευκών ατµών. Η προσβολή συνεχίζεται επί 15 λεπτά. Η θέρµανση σταµατά, προστίθεται το οξείδιο του χαλκού (4.27) ως καταλύτης και διατηρείται ακόµη σε θερµοκρασία τέτοια που να οδηγεί σε έκλυση λευκών ατµών για λεπτά. Μετά από ψύξη, το περιεχόµενο της φιάλης Kjeldahl µεταγγίζεται ποσοτικά στη φιάλη αποστάξεως της συσκευής (5.1). Αραιώνεται µέχρις όγκου 500 ml περίπου µε νερό και προστίθενται µερικοί κόκκοι ελαφρόπετρας (4.28). Η φιάλη προσαρµόζεται στη συσκευή αποστάξεως και ο προσδιορισµός συνεχίζεται όπως περιγράφεται υπό Τυφλός προσδιορισµός Βλέπε /2/02 REV 2 GA/sa 66

33 Έκφραση των αποτελεσµάτων % N = ( a A) 0.28 M όπου a = χιλιοστόλιτρα πρότυπου διαλύµατος υδροξειδίου του νατρίου ή καλίου 0,2 mol/l που καταναλίσκονται στο τυφλό, το οποίο γίνεται φέρνοντας στον υποδοχέα της συσκευής (5.1), µε τη βοήθεια σιφωνίου, 50 ml πρότυπου διαλύµατος θειικού οξέος 0,2 mol/l (4.8), A = χιλιοστόλιτρα πρότυπου διαλύµατος υδροξειδίου του νατρίου ή καλίου 0,2 mol/l που καταναλίσκονται στην ανάλυση, M = µάζα του δείγµατος, σε γραµµάρια, που υπάρχει στην κατάλληλη ποσότητα δειγµατοληψίας για τον προσδιορισµό Νιτρικό άζωτο Απουσία ασβεστοκυαναµιδίου Λαµβάνεται εκ διαφοράς µεταξύ των αποτελεσµάτων που λαµβάνονται υπό και ή/και του αποτελέσµατος που λαµβάνεται υπό και του αθροίσµατος των αποτελεσµάτων που λαµβάνονται υπό ( ή ) και ( ή ή ) Παρουσία ασβεστοκυαναµιδίου Λαµβάνεται εκ διαφοράς µεταξύ των αποτελεσµάτων που λαµβάνονται υπό και και µεταξύ του αποτελέσµατος που λαµβάνεται υπό και του αθροίσµατος των αποτελεσµάτων που λαµβάνονται υπό ( ), ( ή ή ) και (7.2.7) Αµµωνιακό άζωτο Παρουσία αποκλειστικά αµµωνιακού αζώτου και αµµωνιακού επιπλέον του νιτρικού Με τη βοήθεια σιφωνίου ακριβείας, φέρεται στη φιάλη της συσκευής αποστάξεως (5.1) κατάλληλη ποσότητα του διηθήµατος ( ) που περιέχει το πολύ 100 mg αµµωνιακού αζώτου. Προστίθενται νερό µέχρις όγκου 350 ml περίπου και µερικοί κόκκοι ελαφρόπετρας (4.28) για τη διευκόλυνση του βρασµού. Προσαρµόζεται η φιάλη στη συσκευή αποστάξεως, προστίθενται 20 ml διαλύµατος υδροξειδίου του νατρίου (4.9) και αποστάζεται όπως περιγράφεται υπό /2/02 REV 2 GA/sa 67

34 Έκφραση των αποτελεσµάτων % N (αµµωνιακό) = ( a A) 0.28 M όπου a = χιλιοστόλιτρα πρότυπου διαλύµατος υδροξειδίου του νατρίου ή καλίου 0,2 mol/l που καταναλίσκονται στο τυφλό, το οποίο γίνεται φέρνοντας στον υποδοχέα της συσκευής (5.1), µε τη βοήθεια σιφωνίου, 50 ml πρότυπου διαλύµατος θειικού οξέος 0,2 mol/l (4.8), A = χιλιοστόλιτρα πρότυπου διαλύµατος υδροξειδίου του νατρίου ή καλίου 0,2 mol/l που καταναλίσκονται στην ανάλυση, M = µάζα του δείγµατος, σε γραµµάρια, που υπάρχει στην κατάλληλη ποσότητα δειγµατοληψίας για τον προσδιορισµό Παρουσία αζώτου υπό µορφή ουρίας ή/και κυαναµιδίου Με τη βοήθεια σιφωνίου ακριβείας, φέρεται στην ξηρανθείσα φιάλη της συσκευής (5.2), κατάλληλη ποσότητα του διηθήµατος ( ή ) που περιέχει το πολύ 20 mg αµµωνιακού αζώτου. Συναρµολογείται στη συνέχεια η συσκευή. Με τη βοήθεια σιφωνίου, φέρεται στη φιάλη Erlenmeyer των 300 ml ποσότητα 50 ml πρότυπου διαλύµατος θειικού οξέος 0,1 mol/l (4.17) και απεσταγµένο νερό επαρκές ώστε η επιφάνεια του υγρού να κείται 5 cm περίπου πάνω από το άνοιγµα του σωλήνα εισαγωγής. Εισάγεται από τον πλευρικό λαιµό του δοχείου της αντιδράσεως απεσταγµένο νερό ούτως ώστε να φθάσει ο όγκος στα 50 ml περίπου. Αναµειγνύεται. Για να αποφευχθεί ο σχηµατισµός αφρού κατά την εισαγωγή του αερίου ρεύµατος, προστίθενται µερικές σταγόνες οκτυλικής αλκοόλης (4.18). Στη συνέχεια το διάλυµα καθίσταται αλκαλικό µε προσθήκη 50 ml κορεσµένου διαλύµατος ανθρακικού καλίου (4.19) και αρχίζει αµέσως να εκδιώκεται από το ψυχρό εναιώρηµα η αµµωνία που απελευθερώνεται. Το έντονο ρεύµα του αέρα που είναι αναγκαίο για το σκοπό αυτό (3 λίτρα ανά λεπτό περίπου) καθαρίζεται προηγουµένως διερχόµενο από τις πλυντρίδες που περιέχουν αραιό θειικό οξύ και αραιό υδροξείδιο του νατρίου. Αντί να χρησιµοποιηθεί αέρας υπό πίεση, µπορεί επίσης η εργασία να διεξαχθεί µε τη βοήθεια κενού (αντλία νερού), υπό την προϋπόθεση να πραγµατοποιηθεί επαρκώς στεγανή σύνδεση του δοχείου συλλογής της αµµωνίας µε το σωλήνα εισαγωγής. Η έκλυση της αµµωνίας ολοκληρώνεται γενικά µέσα σε τρεις ώρες. Χρήσιµο είναι πάντως αυτό να εξασφαλίζεται αλλάζοντας τη φιάλη υποδοχής. Όταν η εργασία αυτή τελειώσει, η φιάλη αποχωρίζεται από τη συσκευή, εκπλύνονται το άκρο του σωλήνα εισαγωγής και οι παρειές της φιάλης µε λίγο απεσταγµένο νερό. Η περίσσεια του οξέος ογκοµετρείται µε πρότυπο διάλυµα υδροξειδίου του νατρίου 0,1 mol/l (4.20) µέχρις αλλαγής του χρώµατος του δείκτη σε γκρίζο (4.29.1) /2/02 REV 2 GA/sa 68

Σύντομη περιγραφή του πειράματος

Σύντομη περιγραφή του πειράματος Σύντομη περιγραφή του πειράματος Παρασκευή διαλυμάτων ορισμένης περιεκτικότητας και συγκέντρωσης, καθώς επίσης και παρασκευή διαλυμάτων συγκεκριμένης συγκέντρωσης από διαλύματα μεγαλύτερης συγκέντρωσης

Διαβάστε περισσότερα

Ο αλκοολικός τίτλος % vol είναι % v/v. Η αλκοόλη, % vol, μετράται στους 20 o C. Γίνεται διόρθωση της αλκοόλης όταν η θερμοκρασία είναι διαφορετική

Ο αλκοολικός τίτλος % vol είναι % v/v. Η αλκοόλη, % vol, μετράται στους 20 o C. Γίνεται διόρθωση της αλκοόλης όταν η θερμοκρασία είναι διαφορετική ΟΙΝΟΣ ΑΛΚΟΟΛΗ Με απόσταξη 200 ml οίνου συλλέγονται 133-150 ml αποστάγματος. Για την εξουδετέρωση της οξύτητας του οίνου, για να μη ληφθούν στο απόσταγμα πτητικά οξέα (οξικό, ανθρακικό και θειώδες), στα

Διαβάστε περισσότερα

4. Πόσο οξικό οξύ περιέχει το ξίδι;

4. Πόσο οξικό οξύ περιέχει το ξίδι; 4. Πόσο οξικό οξύ περιέχει το ξίδι; Σκοπός Σκοπός αυτού του πειράματος είναι να προσδιορίσετε την ποσότητα (γραμμομοριακή συγκέντρωση) του οξικού οξέος που υπάρχει σε ένα λευκό ξίδι μέσω ογκομέτρησης με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Εργαστηριακό Κέντρο Φυσικών Επιστηµών Aγίων Αναργύρων Υπεύθυνος Εργαστ. Κέντρου : Χαρακόπουλος Καλλίνικος Επιµέλεια Παρουσίαση : Καραγιάννης Πέτρος ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 1. ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ LE CHATELIER - ΔΙΑΛΥΤΟΤΗΤΑ

ΑΡΧΗ LE CHATELIER - ΔΙΑΛΥΤΟΤΗΤΑ ΑΡΧΗ LE CHATELIER - ΔΙΑΛΥΤΟΤΗΤΑ Σκοπός Εργαστηριακής Άσκησης Η παρατήρηση και η κατανόηση της Αρχής Le Chatelier και η μελέτη της διαλυτότητας των ιοντικών ενώσεων Θεωρητικό Μέρος Αρχή Le Chatelier Οι

Διαβάστε περισσότερα

1024 Απόσπαση νερού από την 4-υδροξυ-4-µεθυλο-2-πεντανόνη

1024 Απόσπαση νερού από την 4-υδροξυ-4-µεθυλο-2-πεντανόνη NP 0 Απόσπαση νερού από την -υδροξυ--µεθυλο--πεντανόνη C H I CH CH H C CH - H H + H C CH H C CH C H I C H 0 (.) (.8) (98.) Ταξινόµηση Τύποι αντιδράσεων και τάξεις ουσιών Απόσπαση Αλκοόλη, αλκένιο, κετόνη,

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ. Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός για την επιλογή στην 10 η Ευρωπαϊκή Ολυμπιάδα Επιστημών - EUSO 2012 Σάββατο 21 Ιανουαρίου 2012.

ΧΗΜΕΙΑ. Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός για την επιλογή στην 10 η Ευρωπαϊκή Ολυμπιάδα Επιστημών - EUSO 2012 Σάββατο 21 Ιανουαρίου 2012. Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός για την επιλογή στην 10 η Ευρωπαϊκή Ολυμπιάδα Επιστημών - EUSO 2012 Σάββατο 21 Ιανουαρίου 2012 ΧΗΜΕΙΑ Σχολείο: 1) Ονομ/επώνυμα μαθητών: 2)... 3) Το Παγκόσµιο Πείραµα για

Διαβάστε περισσότερα

Παρασκευή σαπουνιού από ελαιόλαδο και υδροξείδιο του νατρίου.

Παρασκευή σαπουνιού από ελαιόλαδο και υδροξείδιο του νατρίου. Σύντομη περιγραφή του πειράματος Παρασκευή σαπουνιού από ελαιόλαδο και υδροξείδιο του νατρίου. Διδακτικοί στόχοι του πειράματος Στο τέλος αυτού του πειράματος θα πρέπει ο μαθητής: Να περιγράφει τον τρόπο

Διαβάστε περισσότερα

4002 Σύνθεση του βενζιλίου από βενζοϊνη

4002 Σύνθεση του βενζιλίου από βενζοϊνη 4002 Σύνθεση του βενζιλίου από βενζοϊνη H VCl 3 + 1 / 2 2 + 1 / 2 H 2 C 14 H 12 2 C 14 H 10 2 (212.3) 173.3 (210.2) Ταξινόµηση Τύποι αντιδράσεων και τάξεις ουσιών οξείδωση αλκοόλη, κετόνη, καταλύτης µεταβατικού

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 Μάθημα: Χημεία Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: Παρασκευή, 24 Μαΐου, 2013 7:30 10:30

Διαβάστε περισσότερα

Υπεύθυνος. καθηγητής: Κρεμιώτης Θωμάς, Φυσικός ΤΑΞΗ Γ' ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Ον/νυμο Τμήμα: Ημ/νια

Υπεύθυνος. καθηγητής: Κρεμιώτης Θωμάς, Φυσικός ΤΑΞΗ Γ' ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Ον/νυμο Τμήμα: Ημ/νια 5ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 2 ο Σχολικό Εργα στήριο Φυσικών Επιστημών Υπεύθυνος. καθηγητής: Κρεμιώτης Θωμάς, Φυσικός ΤΑΞΗ Γ' ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ον/νυμο Τμήμα:

Διαβάστε περισσότερα

1. ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΟΥ ΟΓΚΟΥ ΥΓΡΩΝ

1. ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΟΥ ΟΓΚΟΥ ΥΓΡΩΝ 1. ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΟΥ ΟΓΚΟΥ ΥΓΡΩΝ Τα όργανα που χρησιμοποιούνται συνήθως για τη μέτρηση του όγκου των υγρών είναι: 1) το σιφώνιο 2) η προχοΐδα 3) η ογκομετρική φιάλη 4) ο ογκομετρικός κύλινδρος 5) η κωνική φιάλη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ( Ε.Κ.Φ.Ε ) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ( Ε.Κ.Φ.Ε ) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ( Ε.Κ.Φ.Ε ) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Θέμα: ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΛΙΠΩΝ, ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ, ΣΑΚΧΑΡΩΝ ΚΑΙ ΑΜΥΛΟΥ ΣΕ ΤΡΟΦΙΜΑ (άσκηση 10 του εργαστηριακού οδηγού) Μέσος χρόνος πειράματος:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΠΟΥΝΙΟΥ. Η εργαστηριακή αυτή άσκηση πραγματοποιήθηκε στο ΕΚΦΕ Ιωαννίνων

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΠΟΥΝΙΟΥ. Η εργαστηριακή αυτή άσκηση πραγματοποιήθηκε στο ΕΚΦΕ Ιωαννίνων ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΠΟΥΝΙΟΥ Η εργαστηριακή αυτή άσκηση πραγματοποιήθηκε στο ΕΚΦΕ Ιωαννίνων 1/3/2013 και 6/3/2013 Μάντζιου Μαρία χημικός ΣΤΟΧΟΙ Στο τέλος του πειράματος αυτού θα πρέπει να μπορείς:

Διαβάστε περισσότερα

2006 Αντίδραση της (R)-(-)καρβόνης µε βενζυλαµίνη παρουσία µοντµοριλλονίτη Κ-10 προς µια βάση Schiff

2006 Αντίδραση της (R)-(-)καρβόνης µε βενζυλαµίνη παρουσία µοντµοριλλονίτη Κ-10 προς µια βάση Schiff 26 Αντίδραση της (R)-(-)καρβόνης µε βενζυλαµίνη παρουσία µοντµοριλλονίτη Κ-1 προς µια βάση Schiff CH 3 O + CH 2 NH 2 Montmorillonit K-1 cyclohexane CH 3 NCH 2 Ph + H 2 O H 3 C CH 2 C 1 H 14 O (15.2) C

Διαβάστε περισσότερα

Ομογενή μίγματα χημικών ουσιών τα οποία έχουν την ίδια χημική σύσταση και τις ίδιες ιδιότητες (χημικές και φυσικές) σε οποιοδήποτε σημείο τους.

Ομογενή μίγματα χημικών ουσιών τα οποία έχουν την ίδια χημική σύσταση και τις ίδιες ιδιότητες (χημικές και φυσικές) σε οποιοδήποτε σημείο τους. ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ Ομογενή μίγματα χημικών ουσιών τα οποία έχουν την ίδια χημική σύσταση και τις ίδιες ιδιότητες (χημικές και φυσικές) σε οποιοδήποτε σημείο τους. Διαλύτης: η ουσία που βρίσκεται σε μεγαλύτερη αναλογία

Διαβάστε περισσότερα

4009 Σύνθεση του αδιπικού οξέος από κυκλοεξένιο

4009 Σύνθεση του αδιπικού οξέος από κυκλοεξένιο 4009 Σύνθεση του αδιπικού οξέος από κυκλοεξένιο C 6 H 10 (82.2) + 4 H H 2 2 H + 4 H 2 (34.0) + sodium tungstate dihydrate + Aliquat 336. Na 2 W 4 2 H 2 (329.9) C 6 H 10 4 C 25 H 54 ClN (404.2) (146.1)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΟΛΥΜΕΡΟΥΣ ΦΥΛΛΟΥ ΑΜΥΛΟΥ ΑΠΟ ΑΜΥΛΟ ΠΑΤΑΤΑΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΟΛΥΜΕΡΟΥΣ ΦΥΛΛΟΥ ΑΜΥΛΟΥ ΑΠΟ ΑΜΥΛΟ ΠΑΤΑΤΑΣ !Unexpected End of Formula l ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΟΛΥΜΕΡΟΥΣ ΦΥΛΛΟΥ ΑΜΥΛΟΥ ΑΠΟ ΑΜΥΛΟ ΠΑΤΑΤΑΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Βαλαχής Ανδρέας Μπεζεργιαννίδου Αικατερίνη 2. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 1 2.1. Πείραµα επιδείξεως Πλαστικό από

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΘΜΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΧΑΛΚΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΘΜΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΧΑΛΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΘΜΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΧΑΛΚΟΥ Τι θα μάθουμε στην άσκηση αυτή Στην άσκηση αυτή θα πραγματοποιήσουμε μια τυπική ηλεκτροσταθμική ανάλυση. Θα προσδιορίσουμε χαλκό σε δείγματα οξειδίου του. Ο προσδιορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΧΗΜΕΙΑΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2015-16

ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΧΗΜΕΙΑΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2015-16 ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΧΗΜΕΙΑΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 205-6 ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ Οι μαθητές και οι μαθήτριες θα πρέπει να είναι σε θέση: ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Διδ. περ. Σύνολο διδ.περ.. Η συμβολή της Χημείας στην εξέλιξη του πολιτισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΟΛΥΣΗ ΑΜΥΛΟΥ ΑΠΟ ΒΑΚΤΗΡΙΑΚΗ ΑΜΥΛΑΣΗ ΚΑΙ ΥΓΡΟ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ

ΥΔΡΟΛΥΣΗ ΑΜΥΛΟΥ ΑΠΟ ΒΑΚΤΗΡΙΑΚΗ ΑΜΥΛΑΣΗ ΚΑΙ ΥΓΡΟ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ !Unexpected End of Formula l ΥΔΡΟΛΥΣΗ ΑΜΥΛΟΥ ΑΠΟ ΒΑΚΤΗΡΙΑΚΗ ΑΜΥΛΑΣΗ ΚΑΙ ΥΓΡΟ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Γκέκας Γιώργος Δημητριάδου Άννα Τζελέπη Λαμπρινή ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Πειράµατα Επιδείξεως Πείραμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Εργαστηριακό Κέντρο Φυσικών Επιστηµών Aγίων Αναργύρων Υπεύθυνος Εργαστ. Κέντρου : Χαρακόπουλος Καλλίνικος Επιµέλεια Παρουσίαση : Καραγιάννης Πέτρος ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 1. Ι ΙΟΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

2.8 ιαλύματα Τύποι διαλυμάτων

2.8 ιαλύματα Τύποι διαλυμάτων 2.8 ιαλύματα Τύποι διαλυμάτων Γιατί παρασκευάζουμε διαλύματα; Τι ονομάζουμε διαλυμένη ουσία και τι διαλύτη (ή διαλυτικό μέσο); Παραδείγματα διαλυμάτων ιάλυμα Περιγραφή Αέρας (αέριο) Ομογενές μίγμα αερίων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 6 η BOD-COD. Θεωρητικό υπόβαθρο. Αποσύνθεση υπό αερόβιες συνθήκες Ο 2. Οξείδωση Ενέργεια. Τελικά προϊόντα Η 2 Ο, CO 2, SO 4, NO 3, ενέργεια

ΑΣΚΗΣΗ 6 η BOD-COD. Θεωρητικό υπόβαθρο. Αποσύνθεση υπό αερόβιες συνθήκες Ο 2. Οξείδωση Ενέργεια. Τελικά προϊόντα Η 2 Ο, CO 2, SO 4, NO 3, ενέργεια ΑΣΚΗΣΗ 6 η BOD-COD Θεωρητικό υπόβαθρο Αποσύνθεση υπό αερόβιες συνθήκες Ο 2 Οργανικά απόβλητα και µικροργανισµοί Οξείδωση Ενέργεια Τελικά προϊόντα Η 2 Ο, CO 2, SO 4, NO 3, ενέργεια οξείδωση Νέα κύτταρα

Διαβάστε περισσότερα

Όγδοη Διάλεξη Οξέα - Βάσεις - Άλατα

Όγδοη Διάλεξη Οξέα - Βάσεις - Άλατα Όγδοη Διάλεξη Οξέα - Βάσεις - Άλατα Οξέα Είναι οι χημικές ενώσεις οι οποίες όταν διαλυθούν στο νερό, ελευθερώνουν κατιόντα υδρογόνου (Η + ) Ιδιότητες Οξέων 1. Έχουν όξινη γεύση. 2. Επιδρούν με τον ίδιο

Διαβάστε περισσότερα

Μg + 2 HCL MgCl 2 +H 2

Μg + 2 HCL MgCl 2 +H 2 Εργαστηριακή άσκηση 3: Επεξήγηση πειραμάτων: αντίδραση/παρατήρηση: Μέταλλο + νερό Υδροξείδιο του μετάλλου + υδρογόνο Νa + H 2 0 NaOH + ½ H 2 To Na (Νάτριο) είναι αργυρόχρωμο μέταλλο, μαλακό, κόβεται με

Διαβάστε περισσότερα

Στην συγκεκριμένη εργαστηριακή δραστηριότητα θα μετρήσουμε 4 παραμέτρους για την ποιότητα του νερού που προέρχεται από το δίκτυο του σχολείου μας,

Στην συγκεκριμένη εργαστηριακή δραστηριότητα θα μετρήσουμε 4 παραμέτρους για την ποιότητα του νερού που προέρχεται από το δίκτυο του σχολείου μας, Σχολείο: Ημερομηνία Δειγματοληψίας.. Φύλλο Εργασίας Έλεγχος της Ποιότητας του Πόσιμου Νερού του Σχολείου μας Γενικές πληροφορίες Τα φυσικά νερά περιέχουν διάφορες ουσίες οι οποίες είναι διαλυμένες και

Διαβάστε περισσότερα

YΠOYΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006

YΠOYΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006 YΠOYΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006 Μάθηµα: ΧΗΜΕΙΑ Ηµεροµηνία και ώρα εξέτασης: Πέµπτη, 8 Ιουνίου 2006 7:30-10:30 Χρήσιµα

Διαβάστε περισσότερα

Χημεία Γ Γυμνασίου: Απαντήσεις των ασκήσεων και ερωτήσεων του σχολικού βιβλίου

Χημεία Γ Γυμνασίου: Απαντήσεις των ασκήσεων και ερωτήσεων του σχολικού βιβλίου Χημεία Γ Γυμνασίου: Απαντήσεις των ασκήσεων και ερωτήσεων του σχολικού βιβλίου Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd ΕΝΟΤΗΤΑ 1 Οξέα - Βάσεις Άλατα Σελίδα 15 1. Τι ονομάζεται

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του 2009R0152 EL 18.04.2012 001.001 1 Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 152/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΕ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΟΜΟΝΟΙΑΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

ΕΚΦΕ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΟΜΟΝΟΙΑΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΕΚΦΕ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΟΜΟΝΟΙΑΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 2014 ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ Αριθμός ομάδας: Ονόματα διαγωνιζομένων: Στοιχεία Διαγωνιζόμενων 1) 2) 3) Σχολείο: Όνομα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΕ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ. Για τη Β ΛΥΚΕΙΟΥ. Περιεχόμενα ασκήσεων ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ στο συκώτι, στο γάλα κ.α τρόφιμα

ΕΚΦΕ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ. Για τη Β ΛΥΚΕΙΟΥ. Περιεχόμενα ασκήσεων ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ στο συκώτι, στο γάλα κ.α τρόφιμα ΕΚΦΕ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Για τη Β ΛΥΚΕΙΟΥ Περιεχόμενα ασκήσεων ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ στο συκώτι, στο γάλα κα τρόφιμα ΜΕΤΟΥΣΙΩΣΗ της ΩΑΛΒΟΥΜΙΝΗΣ (πρωτεΐνης στο ασπράδι του αυγού) και της ΚΑΖΕΪΝΗΣ (πρωτεΐνης του γάλακτος)

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο μελέτης του ph, ηλεκτρολυτικών δεικτών και εξουδετέρωσης.

Εργαστήριο μελέτης του ph, ηλεκτρολυτικών δεικτών και εξουδετέρωσης. Εργαστήριο μελέτης του ph, ηλεκτρολυτικών δεικτών και εξουδετέρωσης. Ονοματεπώνυμο:.............................................. Ερωτήματα πριν την εκτέλεση των πειραμάτων: 1. Ποιο είναι το εύρος της

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΣΤ 30 ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΑΣ

ΤΕΣΤ 30 ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΑΣ ΤΕΣΤ 30 ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΑΣ ο αριθμός Avogadro, N A, L = 6,022 10 23 mol -1 η σταθερά Faraday, F = 96 487 C mol -1 σταθερά αερίων R = 8,314 510 (70) J K -1 mol -1 = 0,082 L atm mol -1 K -1 μοριακός

Διαβάστε περισσότερα

Ατομική μονάδα μάζας (amu) ορίζεται ως το 1/12 της μάζας του ατόμου του άνθρακα 12 6 C.

Ατομική μονάδα μάζας (amu) ορίζεται ως το 1/12 της μάζας του ατόμου του άνθρακα 12 6 C. 4.1 Βασικές έννοιες Ατομική μονάδα μάζας (amu) ορίζεται ως το 1/12 της μάζας του ατόμου του άνθρακα 12 6 C. Σχετική ατομική μάζα ή ατομικό βάρος λέγεται ο αριθμός που δείχνει πόσες φορές είναι μεγαλύτερη

Διαβάστε περισσότερα

Εύρεση ph διαλυμάτων με χρήση δεικτών, πεχαμετρικού χάρτου, πεχαμέτρου και αισθητήρα ph Multilog, (όπου υπάρχει)

Εύρεση ph διαλυμάτων με χρήση δεικτών, πεχαμετρικού χάρτου, πεχαμέτρου και αισθητήρα ph Multilog, (όπου υπάρχει) 1 Εργαστηριακή Διδασκαλία των Φυσικών εργασιών στα Γενικά Λύκεια Περίοδος 2006 2007 Χημεία Α Λυκείου Ενδεικτική προσέγγιση της εργαστηριακή δραστηριότητας : Εύρεση ph διαλυμάτων με χρήση δεικτών, πεχαμετρικού

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: ΧΗΜΕΙΑ. Εργαστηριακή άσκηση: Ο Ξ Ε Ι Δ Ω Σ Η Α Ι Θ Α Ν Ο Λ Η Σ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ ΤΑΞΗ B' ΛΥΚΕΙΟΥ. Ον/νυμο: Τμήμα: Ημ/νια:

Μάθημα: ΧΗΜΕΙΑ. Εργαστηριακή άσκηση: Ο Ξ Ε Ι Δ Ω Σ Η Α Ι Θ Α Ν Ο Λ Η Σ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ ΤΑΞΗ B' ΛΥΚΕΙΟΥ. Ον/νυμο: Τμήμα: Ημ/νια: ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ Ον/νυμο: Τμήμα: Ημ/νια: ΤΑΞΗ B' ΛΥΚΕΙΟΥ Μάθημα: ΧΗΜΕΙΑ Εργαστηριακή άσκηση: Ο Ξ Ε Ι Δ Ω Σ Η Α Ι Θ Α Ν Ο Λ Η Σ Θωμάς Kρεμιώτης 1 από 6 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ α/α ΟΡΓΑΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Για τους διαγωνιζόµενους Αγαπητοί µαθητές και µαθήτριες, κατ αρχήν σας συγχαίρουµε για την εξαιρετική επίδοσή σας στην α φάση του 17 ου Πανελλήνιου Μαθητικού ιαγωνισµού Χηµείας, βάσει των αποτελεσµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Λίπανση Κηπευτικών Καλλιεργειών

Λίπανση Κηπευτικών Καλλιεργειών Λίπανση Κηπευτικών Καλλιεργειών Βασική λίπανση Η βασική λίπανση διενεργείται κατά το στάδιο της προετοιµασίας του εδάφους και πριν την εγκατάσταση των φυτών σε αυτό. Οι ποσότητες των λιπασµάτων καθορίζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΔΙΑΛΥΣΗΣ ΣΤΕΡΕΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΣΤΟ ΝΕΡΟ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΔΙΑΛΥΣΗΣ ΣΤΕΡΕΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΣΤΟ ΝΕΡΟ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΔΙΑΛΥΣΗΣ ΣΤΕΡΕΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΣΤΟ ΝΕΡΟ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ Σε αυτή την εργαστηριακή άσκηση θα ορίσουμε την ταχύτητα διάλυσης μιας στερεής ουσίας στο νερό και θα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 6: ΟΓΚΟΜΈΤΡΗΣΗ ΟΞΕΟΣ - ΒΑΣΕΩΣ

ΑΣΚΗΣΗ 6: ΟΓΚΟΜΈΤΡΗΣΗ ΟΞΕΟΣ - ΒΑΣΕΩΣ ΑΣΚΗΣΗ 6: ΟΓΚΟΜΈΤΡΗΣΗ ΟΞΕΟΣ - ΒΑΣΕΩΣ ΘΕΩΡΙΑ Οξέα, βάσεις, άλατα και εξουδετέρωση Γνωρίζουμε ότι ενώσεις οι οποίες διαλυόμενες στο νερό δίνουν κατιόντα υδρογόνου (πρωτόνια) είναι οξέα: ΗΑ Η + + Α Ενώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Eργαστηριακή Άσκηση 1. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ (ph, αγωγιμότητα, αλκαλικότητα, θολότητα) και ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΙΖΗΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Eργαστηριακή Άσκηση 1. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ (ph, αγωγιμότητα, αλκαλικότητα, θολότητα) και ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΙΖΗΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Eργαστηριακή Άσκηση 1 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ (ph, αγωγιμότητα, αλκαλικότητα, θολότητα) και ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΙΖΗΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΑ Οι μετρήσεις για προσδιορισμό τω χαρακτηριστικών του νερού

Διαβάστε περισσότερα

YΠOYΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007.

YΠOYΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007. Μάθημα: ΧΗΜΕΙΑ YΠOYΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007 Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: Τρίτη, 12 Ιουνίου 2007 7:30-10:30

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Α : Ερωτήσεις 1-6 Να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις 1-6. Κάθε ορθή απάντηση βαθμολογείται με 5 μονάδες.

ΜΕΡΟΣ Α : Ερωτήσεις 1-6 Να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις 1-6. Κάθε ορθή απάντηση βαθμολογείται με 5 μονάδες. Μάθημα: ΧΗΜΕΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2010 Ημερομηνία εξέτασης: Παρασκευή 28 Μαΐου 2010 Ώρα εξέτασης: 07:30

Διαβάστε περισσότερα

Ράβδοι αναδεύσεως. Είναι από γυαλί και χρησιμοποιούνται για την ανάδευση και τη μεταφορά διαλυμάτων, καθώς και για τη μεταφορά και έκπλυση ιζημάτων.

Ράβδοι αναδεύσεως. Είναι από γυαλί και χρησιμοποιούνται για την ανάδευση και τη μεταφορά διαλυμάτων, καθώς και για τη μεταφορά και έκπλυση ιζημάτων. Ράβδοι αναδεύσεως Είναι από γυαλί και χρησιμοποιούνται για την ανάδευση και τη μεταφορά διαλυμάτων, καθώς και για τη μεταφορά και έκπλυση ιζημάτων. Για τη μεταφορά ιζημάτων, η ράβδοςέχειστοένατηςάκρο πτερύγιο

Διαβάστε περισσότερα

Οι βάσεις 65. Εκπαιδευτικός Οργανισμός δ. τσιάρας & σια ε.ε.

Οι βάσεις 65. Εκπαιδευτικός Οργανισμός δ. τσιάρας & σια ε.ε. Οι βάσεις 65 1. Στον παρακάτω πίνακα δίνονται διάφορα διαλύματα ή γαλακτώματα και οι αντίστοιχες τιμές ph. Να τα διατάξετε από το περισσότερο όξινο προς το πλέον βασικό. Διάλυμα / γαλάκτωμα ph 1. διάλυμα

Διαβάστε περισσότερα

Δραστηριότητα 2: Το αλμυρό νερό

Δραστηριότητα 2: Το αλμυρό νερό Παγκόσμιο πείραμα για το Διεθνές Έτος Χημείας Δραστηριότητα 2: Το αλμυρό νερό Το μεγαλύτερο ποσοστό του νερού στον πλανήτη, για την ακρίβεια το 95% είναι αλμυρό νερό, δηλ. περιέχει άλατα. Σε αυτή τη δραστηριότητα

Διαβάστε περισσότερα

2003 Καταλυόµενη από οξέα ακεταλοποίηση της 3- νιτροβενζαλδεϋδης µε αιθανοδιόλη προς το αντίστοιχο 1,3- διοξολάνιο

2003 Καταλυόµενη από οξέα ακεταλοποίηση της 3- νιτροβενζαλδεϋδης µε αιθανοδιόλη προς το αντίστοιχο 1,3- διοξολάνιο 2003 Καταλυόµενη από οξέα ακεταλοποίηση της 3- νιτροβενζαλδεϋδης µε αιθανοδιόλη προς το αντίστοιχο 1,3- διοξολάνιο H O NO 2 HO HO 4-τολουολοσουλφονικό οξύ O O + + κυκλοεξάνιο NO 2 H 2 O C 7 H 5 NO 3 C

Διαβάστε περισσότερα

2. ΟΙ ΒΑΣΕΙΣ. Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός

2. ΟΙ ΒΑΣΕΙΣ. Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός 2. ΟΙ ΒΑΣΕΙΣ Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός Σκοπός του μαθήματος: Να διαπιστώνουμε το βασικό χαρακτήρα σε προϊόντα καθημερινής χρήσης Να ορίζουμε τις βάσεις κατά τον Arrhenius

Διαβάστε περισσότερα

ΗΙ 3897. Τεστ Κιτ εξαιρετικά παρθένου ελαιόλαδου

ΗΙ 3897. Τεστ Κιτ εξαιρετικά παρθένου ελαιόλαδου Αγαπητέ πελάτη, Hanna Instruments Ελλάς ΗΙ 3897 Τεστ Κιτ εξαιρετικά παρθένου υ Ευχαριστούµε που επιλέξατε ένα προϊόν της Hanna Instruments. Παρακαλούµε διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά πριν τη χρήση του

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2012-2013 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΙΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2013

ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2012-2013 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΙΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2012-2013 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΙΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 06/06/2013 ΤΑΞΗ: B ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ : 2.30 ώρες ΩΡΑ: 7:45 10:15 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 4η. Προσδιορίζεται ως η ικανότητα εξουδετέρωσης βάσεων

ΑΣΚΗΣΗ 4η. Προσδιορίζεται ως η ικανότητα εξουδετέρωσης βάσεων ΑΣΚΗΣΗ 4η Οξύτητα (Acidity) Θεωρητικό υπόβαθρο Προσδιορίζεται ως η ικανότητα εξουδετέρωσης βάσεων Εκφράζει την ποσοτική ικανότητα του νερού στην εξουδετέρωση ισχυρής βάσεως µέχρι επιθυµητής τιµής ph Οφείλεται

Διαβάστε περισσότερα

2.3 Περιεκτικότητα διαλύματος Εκφράσεις περιεκτικότητας

2.3 Περιεκτικότητα διαλύματος Εκφράσεις περιεκτικότητας 1 Η θεωρία του μαθήματος με ερωτήσεις. 2.3 Περιεκτικότητα διαλύματος Εκφράσεις περιεκτικότητας Ερωτήσεις θεωρίας με απάντηση 3-1. Τι ονομάζεται περιεκτικότητα ενός διαλύματος; Είναι μία έκφραση που δείχνει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 19 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΘΕΜΑ Α

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο Εργαστήριο

Εισαγωγή στο Εργαστήριο Εισαγωγή στο Εργαστήριο ΒΑΣΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Οι κανόνες εργαστηριακής άσκησης αποβλέπουν στη σωστή λειτουργία του εργαστηρίου και κυρίως εξασφαλίζουν την ασφάλεια των εργαζομένων σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ Γ ΣΤΕΡΟΕΙΔΗ Γ Δ

ΕΝΟΤΗΤΑ Γ ΣΤΕΡΟΕΙΔΗ Γ Δ - 26 - ΕΝΟΤΗΤΑ Γ ΣΤΕΡΟΕΙΔΗ Τα στεροειδή είναι μια σημαντική κατηγορία φυσικών προϊόντων των οποίων οι δομές έχουν ως βάση το σκελετό του υδρογονωμένου τετρακυκλικού περυδροκυκλοπεντανοφαινανθρενίου. 2

Διαβάστε περισσότερα

ο C για χωνευτήρια πορσελάνης και 1000-1100 ο C για χωνευτήρια λευκόχρυσου.

ο C για χωνευτήρια πορσελάνης και 1000-1100 ο C για χωνευτήρια λευκόχρυσου. 4. ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΞΗΡΑΝΣΗ - ΠΥΡΩΣΗ Όταν η αύξηση της θερμοκρασίας ενός σώματος φθάσει τους 400 έως 500 ο C, τότε μιλάμε για θέρμανση αυτού. Σε υψηλότερες των 500 ο C θερμοκρασίες έχουμε πύρωση. Στα χημικά εργαστήρια

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτικές Ασκήσεις

Επαναληπτικές Ασκήσεις Επαναληπτικές Ασκήσεις Ενότητα 1: Εισαγωγή στη Χημεία 1.1 Στον επόμενο πίνακα δίνονται τα σημεία τήξης και τα σημεία ζέσης διαφόρων υλικών. Υλικό Σημείο Tήξης ( ο C) Σημείο Zέσης ( ο C) Α 0 100 Β 62 760

Διαβάστε περισσότερα

3.5 Ρυθμιστικά διαλύματα

3.5 Ρυθμιστικά διαλύματα 3.5 Ρυθμιστικά διαλύματα Ρυθμιστικά διαλύματα ονομάζονται τα διαλύματα των οποίων το ph παραμείνει πρακτικά σταθερό, όταν προστεθεί μικρή αλλά υπολογίσιμη ποσότητα ισχυρών οξέων ή βάσεων ή αραιωθούν μέσα

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορίες Χημικών Αντιδράσεων

Κατηγορίες Χημικών Αντιδράσεων Κατηγορίες Χημικών Αντιδράσεων Β. ΜΕΤΑΘΕΤΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ Στις αντιδράσεις αυτές οι αριθμοί οξείδωσης όλων των στοιχείων που μετέχουν στην αντίδραση παραμένουν σταθεροί. Τέτοιες αντιδράσεις είναι οι: 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΔΙΑΛΥΣΗΣ

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΔΙΑΛΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (Ε.Κ.Φ.Ε.) ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΔΙΑΛΥΣΗΣ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:... ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΕΠΙΛΟΓΗ - ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Ελένη Γ. Παλούμπα,

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρηση ph Ρυθμιστικά διαλύματα

Μέτρηση ph Ρυθμιστικά διαλύματα Μέτρηση ph Ρυθμιστικά διαλύματα Η έννοια του ph: Η 2 Ο + Η 2 Ο Η 3 Ο + + ΟΗ ή Η 2 Ο Η + + ΟΗ K + [H ][OH ] = [H O] 2 K + [H2O]=[H ][OH ] Κ[Η 2 Ο] = Κ w = γινόμενο ιόντων νερού ή σταθερά διάστασης νερού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΣΤΟ ΝΕΡΟ

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΣΤΟ ΝΕΡΟ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΣΤΟ ΝΕΡΟ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΣΕ ΝΕΡΟ ΓΕΝΙΚΑ Με το πείραμα αυτό μπορούμε να προσδιορίσουμε δύο βασικές παραμέτρους που χαρακτηρίζουν ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΠΕ ΠΕΡΤΟΥΛΙΟΥ-ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

ΚΠΕ ΠΕΡΤΟΥΛΙΟΥ-ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΚΠΕ ΠΕΡΤΟΥΛΙΟΥ-ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ Σαπούνι Θεωρητικό μέρος Το σαπούνι είναι ένα ουδέτερο μίγμα (άλας) λιπαρών οξέων, κυρίως του παλμιτικού, του στεατικού και του ελαϊκού με νάτριο ή κάλιο (βάσεις). Το άλας αυτό

Διαβάστε περισσότερα

1.1 ΤΑ ΟΞΕΑ. Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός

1.1 ΤΑ ΟΞΕΑ. Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός 1.1 ΤΑ ΟΞΕΑ Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός Σκοπός του μαθήματος: Να διαπιστώνουμε τον όξινο χαρακτήρα σε προϊόντα καθημερινής χρήσης Να ορίζουμε τα οξέα κατά τον Arrhenius

Διαβάστε περισσότερα

2.2 ΑΛΚΑΛΙΑ. Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός

2.2 ΑΛΚΑΛΙΑ. Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός 2.2 ΑΛΚΑΛΙΑ Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός Σκοπός του μαθήματος: Να εντοπίζουμε τη θέση των αλκαλίων στον περιοδικό πίνακα Να αναφέρουμε ορισμένες κοινές ιδιότητες των αλκαλίων

Διαβάστε περισσότερα

Σκληρότητα νερού. Μόνιμη και παροδική σκληρότητα

Σκληρότητα νερού. Μόνιμη και παροδική σκληρότητα Σκληρότητα νερού Μόνιμη και παροδική σκληρότητα Τι περιέχει το νερό της βροχής; Ποιο είναι συνήθως το ph του βρόχινου νερού; Γιατί; Τι περιέχει το νερό του εδάφους; Na +, K +, Ca 2+, Mg 2+, Cl, SO 4 2,

Διαβάστε περισσότερα

5. Αντιδράσεις οξείδωσης και αναγωγής

5. Αντιδράσεις οξείδωσης και αναγωγής 5. Αντιδράσεις οξείδωσης και αναγωγής Τι ονομάζεται οξείδωση και τι αναγωγή; Οξείδωση είναι η αύξηση του αριθμού οξείδωσης ατόμου ή ιόντος Αναγωγή είναι η ελάττωση του αριθμού οξειδώσεως ατόμου ή ιόντος

Διαβάστε περισσότερα

«Ανάπτυξη Ολοκληρωµένων Εκπαιδευτικών Πακέτων»

«Ανάπτυξη Ολοκληρωµένων Εκπαιδευτικών Πακέτων» Ανάπτυξη Εκπαιδευτικού Λογισµικού και Ολοκληρωµένων Εκπαιδευτικών Πακέτων για τα Ελληνικά σχολεία της Πρωτοβάθµιας και ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης & ιάθεση Προϊόντων Εκπαιδευτικού Λογισµικού στα Σχολεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Ι

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Ι ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Ι T.E.T.Y. 124 Υπεύθυνη Σημειώσεων: Μαρία Βαμβακάκη Ηράκλειο Φεβρουάριος 2003 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Καλλιέργεια φυτών Έχει το χώµα σηµασία;

Καλλιέργεια φυτών Έχει το χώµα σηµασία; Για τον καθηγητή Καλλιέργεια φυτών Έχει το χώµα σηµασία; Στόχοι / Ικανότητες Στόχοι 1. Να προετοιµάσουν οι µαθητές δείγµατα ξηρού χώµατος και να καταγράψουν τις παρατηρήσεις τους. 2. Να κατανοήσουν οι

Διαβάστε περισσότερα

Έκτη Διάλεξη Ονοματολογία

Έκτη Διάλεξη Ονοματολογία Έκτη Διάλεξη Ονοματολογία Α) ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΑΛΛΑ Στοιχείο Σύμβολο Σθένος Νάτριο Να 1 Κάλιο Κ 1 Μαγνήσιο Mg 2 Ασβέστιο Ca 2 Σίδηρος Fe 2 ή 3 Χαλκός Cu 2 Ψευδάργυρος Zn 2 Λίθιο Li 1 Άργυρος

Διαβάστε περισσότερα

Γάλα ιατηρήστε το στο ψυγείο

Γάλα ιατηρήστε το στο ψυγείο Σηµειώσεις για τον καθηγητή Γάλα ιατηρήστε το στο ψυγείο Βασικές γνώσεις Ο όρος γάλα, ως βασικό τρόφιµο, χωρίς κανένα προστεθειµένο επίθετο, ισχύει συνήθως για το αγελαδινό γάλα που είναι φρέσκο, πλήρες,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΑΚΧΑΡΩΝ ΣΤΟ ΓΛEYKOΣ

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΑΚΧΑΡΩΝ ΣΤΟ ΓΛEYKOΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΑΚΧΑΡΩΝ ΣΤΟ ΓΛEYKOΣ Τα σάκχαρα είναι το σημαντικότερο συστατικό του γλεύκους, καθώς η περιεκτικότητά του σε αυτά καθορίζει τον αλκοολικό βαθμό του οίνου που θα προκύψει μετά την αλκοολική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΩΝ

ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΩΝ 1-1 ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΩΝ Θέμα ασκήσεως: Μελέτη της μεταβολής της αγωγιμότητας ισχυρού και ασθενούς ηλεκτρολύτη με την συγκέντρωση, προσδιορισμός της μοριακής αγωγιμότητας σε άπειρη αραίωση ισχυρού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. σελίδα Πρόλογος 11. περιβάλλον 16 2.1 Μορφή χηµικών ουσιών 16 2.2 Πίνακας µε παραδείγµατα 18

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. σελίδα Πρόλογος 11. περιβάλλον 16 2.1 Μορφή χηµικών ουσιών 16 2.2 Πίνακας µε παραδείγµατα 18 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ σελίδα Πρόλογος 11 ΕΝΟΤΗΤΑ Ι 1. Χηµικές ουσίες 14 1.1 Γενικά 14 1.2 Χηµικές ουσίες στο εργασιακό περιβάλλον 14 2. Μορφή και τύπος των χηµικών ουσιών στο εργασιακό περιβάλλον 16 2.1 Μορφή χηµικών

Διαβάστε περισσότερα

2). i = n i - n i - n i (2) 9-2

2). i = n i - n i - n i (2) 9-2 ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΤΑΣΗ ΙΑΛΥΜΑΤΩΝ Έννοιες που πρέπει να γνωρίζετε: Εξίσωση Gbbs-Duhem, χηµικό δυναµικό συστατικού διαλύµατος Θέµα ασκήσεως: Μελέτη της εξάρτησης της επιφανειακής τάσης διαλυµάτων από την συγκέντρωση,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΦΥΛΑΞΕΩΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2012-2013 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ ΤΑΞΗ :Β ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 07/06/13 ΒΑΘΜΟΣ:...

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΦΥΛΑΞΕΩΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2012-2013 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ ΤΑΞΗ :Β ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 07/06/13 ΒΑΘΜΟΣ:... ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΦΥΛΑΞΕΩΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2012-2013 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ ΤΑΞΗ :Β ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 07/06/13 ΒΑΘΜΟΣ:... ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ :...ΤΜΗΜΑ :...Αρ:... Βαθμολογία εξεταστικού δοκιμίου

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ CHEMICAL ANALYSIS

ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ CHEMICAL ANALYSIS ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ CHEMICAL ANALYSIS C.S.I. BRUSSELS SUPERVISORS: LUC LEYNS ROBERT FINSY MARIJKE HENDRICKX C.S.I. BRUSSELS SPECIAL ASSISTANTS: TIM SIERENS ANJA VAN GEERT AMAIA MARCILLA DIANE SORGELOOS Αποστολή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 2013 ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ. Στοιχεία Διαγωνιζόμενων

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 2013 ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ. Στοιχεία Διαγωνιζόμενων ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 2013 ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ Αριθμός ομάδας: Ονόματα Διαγωνιζόμενων: Στοιχεία Διαγωνιζόμενων 1) 2) 3) Σχολείο: Όνομα Υπεύθυνου Καθηγητή: ΤΙΤΛΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΧΗΜΕΙΑΣ. γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2014-2015

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΧΗΜΕΙΑΣ. γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2014-2015 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΧΗΜΕΙΑΣ γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2014-2015 Ελένη Γ. Παλούμπα, Χημικός, Εργαστηριακό Κέντρο Φυσικών Επιστημών Λακωνίας, 2014-2015 Αθήνα, 16-09-2014 Αρ. Πρωτ. 147346/Γ2 ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τη διδασκαλία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Η συγκέντρωση συμβολίζεται γενικά με το σύμβολο C ή γράφοντας τον μοριακό τύπο της διαλυμένης ουσίας ανάμεσα σε αγκύλες, π.χ. [ΝΗ 3 ] ή [Η 2 SO 4 ]. Σε κάθε περίπτωση,

Διαβάστε περισσότερα

Η λίπανση των φυτών στα θερμοκήπια

Η λίπανση των φυτών στα θερμοκήπια Η λίπανση των φυτών στα θερμοκήπια Χημικές ιδιότητες εδάφους Περιεκτικότητα σε θρεπτικά στοιχεία Ικανότητα ανταλλαγής κατιόντων Οξύτητα εδάφους (ph) Περιεκτικότητα σε θρεπτικά στοιχεία Ολική περιεκτικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 877/15-01-2013

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 877/15-01-2013 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 877/15-01-2013 Οµάδα 2: Υλικά καθαρισµού εργαστηριακών χώρων Προϋπολογισµός µε ΦΠΑ: 1.500,00 Τόπος προορισµού των ειδών: Πανεπιστήµιο υτικής Ελλάδας,

Διαβάστε περισσότερα

Χειρισμός Χημικών Ουσιών

Χειρισμός Χημικών Ουσιών Χειρισμός Χημικών Ουσιών Τι πρέπει να προσέχω όταν χειρίζομαι χημικές ουσίες; Βασικοί κανόνες για το χειρισμό χημικών ουσιών Αν μια ουσία δεν γνωρίζεις αν είναι επικίνδυνη, θεώρησέ την ότι ΕΙΝΑΙ, μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

Α Μέρος ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ

Α Μέρος ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ Α Μέρος ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ 1. ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ Α ΙΑΛΥΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΣΤΑ ΦΡΟΥΤΑ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΑ Α. Εισαγωγή Στην περίπτωση των φρούτων, και κυρίως όταν από αυτά παρασκευάζουμε

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρόλυση νερού ή ηλεκτρόλυση αραιού διαλύματος θειικού οξέος με ηλεκτρόδια λευκοχρύσου και με χρήση της συσκευής Hoffman.

Ηλεκτρόλυση νερού ή ηλεκτρόλυση αραιού διαλύματος θειικού οξέος με ηλεκτρόδια λευκοχρύσου και με χρήση της συσκευής Hoffman. Σύντομη περιγραφή του πειράματος Ηλεκτρόλυση νερού ή ηλεκτρόλυση αραιού διαλύματος θειικού οξέος με ηλεκτρόδια λευκοχρύσου και με χρήση της συσκευής Hoffman. Διδακτικοί στόχοι του πειράματος Στο τέλος

Διαβάστε περισσότερα

VA ομάδα. ii CH3CH2OH 4I2 6NaOH HCOONa CHI3 5NaI 5H iii CH3CH O 2AgNO3 3NH3 H2O CH3COONH4 Ag 2NH4NO3

VA ομάδα. ii CH3CH2OH 4I2 6NaOH HCOONa CHI3 5NaI 5H iii CH3CH O 2AgNO3 3NH3 H2O CH3COONH4 Ag 2NH4NO3 Α Π Α Ν Τ Η Σ Ε Ι Σ Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν Π Α Ν Ε Λ Λ Α Δ Ι Κ Ω Ν Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ω Ν 2 0 1 Χ Η Μ Ε Ι Α Θ Ε Τ Ι Κ Η Σ Κ Α Τ Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Σ Γ Λ Υ Κ Ε Ι Ο Υ 2 9. 0 5. 2 0 1 ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α1 έως και Α4

Διαβάστε περισσότερα

2003R2003 EL 20.04.2009 005.001 1

2003R2003 EL 20.04.2009 005.001 1 2003R2003 EL 20.04.2009 005.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2003/2003 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης

Διαβάστε περισσότερα

1.5 Ταξινόμηση της ύλης

1.5 Ταξινόμηση της ύλης 1.5 Ταξινόμηση της ύλης Θεωρία 5.1. Πως ταξινομείται η ύλη; Η ύλη ταξινομείται σε καθαρές ή καθορισμένες ουσίες και μίγματα. Τα μίγματα ταξινομούνται σε ομογενή και ετερογενή. Οι καθορισμένες ουσίες ταξινομούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ

ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ Ακαδημαϊκό έτος 2011-12 ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ Μ. Σταθερόπουλος, Καθηγητής, Σ. Λιοδάκης, Καθηγητής Μάρτιος 2012 1 Γενικές πληροφορίες για το μάθημα της Αναλυτικής Χημείας Το μάθημα

Διαβάστε περισσότερα

Α ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Α ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΡΧΗ 1 ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Α ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 23/04/2014 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΕΞΙ (6) ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α1 έως Α4 να γράψετε στο τετράδιο σας το γράµµα που αντιστοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

All from a Single Source

All from a Single Source All from a Single Source Το PeKacid TM είναι μια νέα, καινοτόμος λύση για τον φώσφορο σε ασβεστούχα εδάφη και νερά με μεγάλη σκληρότητα. Στερεό φωσφορικό οξύ σε σάκους Μονοκρυσταλλικό, με χαμηλό ph (2.2)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΑΡΓΥΡΟΥ ΑΠΟ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΚΑ ΦΙΛΜ

ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΑΡΓΥΡΟΥ ΑΠΟ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΚΑ ΦΙΛΜ ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΑΡΓΥΡΟΥ ΑΠΟ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΚΑ ΦΙΛΜ Α.Ι. Μαρούλης, Κ.Π. Χατζηαντωνίου, Θ.Δ. Σφέτσας, Δ.Τσόνης Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Χημείας, Θεσσαλονίκη 54124 apm@chem.auth.gr, conm@chem.auth.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Ιωάννης Καλαμαράς, Διδάκτωρ Χημικός. Όλα τα Σωστό-Λάθος της τράπεζας θεμάτων για τη Χημεία Α Λυκείου

Δρ. Ιωάννης Καλαμαράς, Διδάκτωρ Χημικός. Όλα τα Σωστό-Λάθος της τράπεζας θεμάτων για τη Χημεία Α Λυκείου Όλα τα Σωστό-Λάθος της τράπεζας θεμάτων για τη Χημεία Α Λυκείου 1. Το ιόν του νατρίου, 11Νa +, προκύπτει όταν το άτομο του Na προσλαμβάνει ένα ηλεκτρόνιο. Λ, όταν αποβάλλει ένα ηλεκτρόνιο 2. Σε 2 mol NH3

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Χημεία Α ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ και Α, Β ΤΑΞΕΙΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Α ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ και Α ΤΑΞΗ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΛ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ( Ε.Κ.Φ.Ε ) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ( Ε.Κ.Φ.Ε ) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ( Ε.Κ.Φ.Ε ) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Θέμα: ΜΕΤΟΥΣΙΩΣΗ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ (άσκηση 7 του εργαστηριακού οδηγού) Μέσος χρόνος πειράματος: 45 λεπτά Α. ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ Εργαλεία

Διαβάστε περισσότερα

[prnrnpiikoi ηηιοι. Wo. Hs S. SOe. C O O O i -Hs Ή3Ρ. (S-Hs. C0H12 Ο ό Λ ( 9 3. C-f-/

[prnrnpiikoi ηηιοι. Wo. Hs S. SOe. C O O O i -Hs Ή3Ρ. (S-Hs. C0H12 Ο ό Λ ( 9 3. C-f-/ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ H s S O 4 I V Hs S [prnrnpiikoi ηηιοι 0 f Wo. C0H12 Ο ό Ή3Ρ λ SOe Λ ( 9 3 - H a C = ^ - H z C-f-/ (S-Hs C O O O i -Hs ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία & Υλικά Διαλύματα Χρωστικές

Εργαλεία & Υλικά Διαλύματα Χρωστικές Ενότητα Ροή γενετικής πληροφορίας Φύλλο εργασίας 2 Απομόνωση νουκλεϊκών οξέων από φυτικά κύτταρα Βιολογία Γ Γυμνασίου Ονοματεπώνυμο Τμήμα Ημερομηνία. Τα νουκλεϊκά οξέα, όπως και οι πρωτεΐνες, είναι μακρομοριακές

Διαβάστε περισσότερα

( α πό τράπεζα θεµάτων) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ. 1. Να χαρακτηρίσετε τις επόµενες προτάσεις ως σωστές (Σ) ή λανθασµένες (Λ).

( α πό τράπεζα θεµάτων) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ. 1. Να χαρακτηρίσετε τις επόµενες προτάσεις ως σωστές (Σ) ή λανθασµένες (Λ). Χηµεία Α Λυκείου Φωτεινή Ζαχαριάδου 1 από 12 ( α πό τράπεζα θεµάτων) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 1. Να χαρακτηρίσετε τις επόµενες προτάσεις ως σωστές (Σ) ή λανθασµένες (Λ). α) Ένα µείγµα είναι πάντοτε

Διαβάστε περισσότερα