ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 21 Αριθμ. Συνεδρίασης 21 η / ΑΠΟΦΑΣΗ 128

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 21 Αριθμ. Συνεδρίασης 21 η /26.11.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 128"

Transcript

1 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 21 Αριθμ. Συνεδρίασης 21 η / ΑΠΟΦΑΣΗ 128 Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα την 26/11/2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα μ.μ., συνήλθε σε συνεδρίαση στην αίθουσα συσκέψεων του κεντρικού κτιρίου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας η Μητροπολιτική Επιτροπή της Π.Κ.Μ., που συγκροτήθηκε με την αριθμ. 3/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου περί εκλογής μελών της Μητροπολιτικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. ΜΗΤΡ.Ε. οικ (1444)/2 η ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ/ προσκλήσεως του Προέδρου αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 213 του Ν. 3852/2010. Παρόντες : 1. Τζόλλας Μιχάλης, Πρόεδρος 2. Τζάκη Ιωάννα, Αντιπρόεδρος 3. Μακραντωνάκη Στυλιανή-Ζωή, τακτικό μέλος 4. Τερζανίδης Χρήστος, τακτικό μέλος 5. Αποστολίδης Θεοχάρης, τακτικό μέλος 6. Θάνος Αλέξανδρος, τακτικό μέλος 7. Μπάμιατζης Αντώνιος, τακτικό μέλος 8. Κούης Κωνσταντίνος, τακτικό μέλος 9. Φεστερίδης Γεώργιος, τακτικό μέλος 10. Μπαρμπουνάκης Χαράλαμπος, τακτικό μέλος 11. Ζιώγας Ιωάννης, τακτικό μέλος 12. Βάνης Δημήτριος, αναπληρωματικό μέλος Στη συνεδρίαση δεν παρέστη ο Αντιπεριφερειάρχης Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης κ. Απόστολος Τζιτζικώστας. Στη συνεδρίαση δεν παρέστη ο Αναπληρωτής Περιφερειάρχης Π.Κ.Μ. κ. Διονύσης Ψωμιάδης. Δεν παρέστησαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα και έγκαιρα, ο κ. Παπάς Θεοφάνης, τακτικό μέλος, τον οποίο αντικατέστησε ο κ. Βάνης Δημήτριος, αναπληρωματικό μέλος, η κ. Μίχου Κουγιάμη Σουλτάνα, τακτικό μέλος, ο κ. Κουκουλεκίδης Παντελής, τακτικό μέλος, και ο κ. Διαμαντόπουλος Αλέξανδρος, τακτικό μέλος. Χρέη Γραμματέα εκτελεί η υπάλληλος της Π.Κ.Μ. Αλεξάνδρα Τριανταφύλλου, κλάδου ΠΕ Μεταφραστών - Διερμηνέων με βαθμό Ε. Μετά τη διαπίστωση απαρτίας ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 1

2 ΘΕΜΑ 4 ο : «Γνωμοδότηση για την Περιβαλλοντική αδειοδότηση (Ανανέωση και Τροποποίηση της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων) της δραστηριότητας ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ- ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ-ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΜΕ ΑΠΛΗ ΑΝΑΜΕΙΞΗ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΣΠΟΡΩΝ της εταιρείας ΝΙΤΡΟΦΑΡΜ Α.Ε. που είναι εγκατεστημένη στο Ο.Τ.20 στη Βιομηχανική Περιοχή Θεσσαλονίκης (ΒΙ.ΠΕ.Θ.) Ενότητας Σίνδου Δήμου Δέλτα της Π.Ε. Θεσσαλονίκης» Ο Πρόεδρος της Μητροπολιτικής Επιτροπής ανακοίνωσε το 4 ο θέμα ημερήσιας διάταξης «Γνωμοδότηση για την Περιβαλλοντική αδειοδότηση (Ανανέωση και Τροποποίηση της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων) της δραστηριότητας ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ-ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ-ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΜΕ ΑΠΛΗ ΑΝΑΜΕΙΞΗ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΣΠΟΡΩΝ της εταιρείας ΝΙΤΡΟΦΑΡΜ Α.Ε. που είναι εγκατεστημένη στο Ο.Τ.20 στη Βιομηχανική Περιοχή Θεσσαλονίκης (ΒΙ.ΠΕ.Θ.) Ενότητας Σίνδου Δήμου Δέλτα της Π.Ε. Θεσσαλονίκης». Εν συνεχεία έδωσε το λόγο στην κ. Τζάκη Ιωάννα, Εντεταλμένη Σύμβουλο στον Τομέα Ορυκτού Πλούτου, Ενέργειας, Περιβάλλοντος, η οποία εισηγήθηκε το θέμα κι έθεσε υπόψη της επιτροπής την με αρ. πρωτ. 5249/ εισήγηση της Δ/νσης Βιομηχανίας, Ενέργειας & Φυσικών Πόρων της Π.Κ.Μ.. Μετά την ολοκλήρωση της εισήγησης της κ. Τζάκη Ιωάννας, Εντεταλμένης Συμβούλου στον Τομέα Ορυκτού Πλούτου, Ενέργειας, Περιβάλλοντος, και της διαλογικής συζήτησης μεταξύ των μελών, ο Πρόεδρος της Μητροπολιτικής Επιτροπής θέτει το θέμα σε ψηφοφορία ως έχει. Η Μητροπολιτική Επιτροπή έχοντας υπόψη τα ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 213 του Ν. 3852/2010 περί αρμοδιοτήτων της Μητροπολιτικής Επιτροπής, την υπ αριθμ. 3/ Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου περί εκλογής μελών της Μητροπολιτικής Επιτροπής Μ.Ε. Θεσσαλονίκης, την με αρ. πρωτ. 5249/ εισήγηση της Δ/νσης Βιομηχανίας, Ενέργειας & Φυσικών Πόρων της Π.Κ.Μ. και πιο συγκεκριμένα τα κατωτέρω: 1. Ο Νόμος 1650/1986 (Φ.Ε.Κ. 160Α/ ) «Για την προστασία του περιβάλλοντος», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Νόμο 3010/2002 (Φ.Ε.Κ. 91Α/ ) «Εναρμόνιση του Νόμου 1650/1986 με τις οδηγίες 97/11 Ε.Ε. και 96/61 Ε.Ε., διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα και άλλες διατάξεις», το Νόμο 3851/2010 (Φ.Ε.Κ. 85Α/ ) «Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής», το Νόμο 3937/2011 (Φ.Ε.Κ. 60Α/ ) «Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις», και με το Νόμο 4014/2011 (Φ.Ε.Κ. 209Α/ ) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος». 2. Ο Νόμος 4014/2011 (Φ.Ε.Κ. 209Α/ ) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος», όπως τροποποιήθηκε με το Νόμο 4042/2012 (Φ.Ε.Κ. 24Α/ ) και το Νόμο 4062/2012 (Φ.Ε.Κ. 70Α/ ) (άρθρο 35, παράγραφος 1). 3. Ο Νόμος 4042/2012 (Φ.Ε.Κ. 24Α/ ) «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής». 4. Η ΚΥΑ ΗΠ 11014/703/Φ104/03 (ΦΕΚ 332 Β / ) «Διαδικασία προκαταρκτικής περιβαλλοντικής εκτίμησης και αξιολόγησης (ΠΠΕΑ) και έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (ΕΠΟ) σύμφωνα με το αρ. 4 του Ν.1650/86 (Α 160) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του Ν.3010/02 «Εναρμόνιση του Ν.1650/86 με τις οδηγίες 97/11/ΕΕ και 96/61/ΕΕ και άλλες διατάξεις»(α 91)» 5. Η ΚΥΑ 69269/5387/90 (ΦΕΚ 678Β/ ) «Κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες, περιεχόμενο Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.), καθορισμός περιεχομένου Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών (Ε.Π.Μ.) και λοιπές συναφείς διατάξεις, σύμφωνα με το Ν.1650/86» όπως τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ ΗΠ 15393/2332/02 (ΦΕΚ

3 Β /5-8-02) «Κατάταξη δημοσιών και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν.1650/86 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν.3010/03». 6. Η Υπουργική Απόφαση (Υ.Α.) με Αριθμ. 1958/2012 (Φ.Ε.Κ. 21Β/ ) «Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το Άρθρο 1 παράγραφος 4 του Νόμου 4014/ (Φ.Ε.Κ. 209Α/2011)», όπως τροποποιήθηκε με την με Αριθμ /2012 (Φ.Ε.Κ. 1565Β/ ) «Τροποποίηση της 1958/ απόφασης» Υπουργική Απόφαση (Υ.Α). 7. Η ΚΥΑ ΗΠ 37111/2021/03 (ΦΕΚ 1391 Β / ) «Καθορισμός τρόπου ενημέρωσης και συμμετοχής του κοινού κατά την διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρων των έργων και δραστηριοτήτων σύμφωνα με την παρ.2 του αρ.5 του Ν.1650/86 όπως αντικαταστάθηκε με τις παραγράφους 2 και 3 του αρ.3 του Ν.3010/02». 8. Ο Ν. 3325/05 «Ίδρυση και λειτουργία βιομηχανικών βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 68 Α/ ). 9. Ο Ν (ΦΕΚ143) «Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις» 10. Η ΚΥΑ 13727/724/03 για την αντιστοίχηση των κατηγοριών των βιομηχανικών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων με τους βαθμούς όχλησης που αναφέρονται στα πολεοδομικά διατάγματα 11. Η Κοινή Υπουργική Απόφαση (Κ.Υ.Α.) με Αριθμ. Οικ. 3137/191/Φ.15/2012 (Φ.Ε.Κ. 1048Β/ ) «Αντιστοίχηση των κατηγοριών των βιομηχανικών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων και των δραστηριοτήτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με τους βαθμούς όχλησης που αναφέρονται στα πολεοδομικά διατάγματα». 12. Ο Νόμος 3852 (ΦΕΚ 87/ ) Νέα Αρχιτεκτονική Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης Το Π.Δ. 133 (ΦΕΚ 226/ ) Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 14. Η με Α.Π. ΠΚΜ 5/ Απόφαση Περιφερειάρχη «Τοποθέτηση και Ορισμός Προϊσταμένων Διευθύνσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας και της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» 15. Η με Α.Π. ΓΠΚΜ 22/ Απόφαση Περιφερειάρχη «Τοποθέτηση και Ορισμός Προϊσταμένων Αυτοτελών Τμημάτων, Αυτοτελών Γραφείων και Τμημάτων Διευθύνσεων της Κεντρικής Υπηρεσία και της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» 16. Η ΚΥΑ 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909Β/ ) «Μέτρα και Όροι για τη Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός Ακινήτων». 17. Η ΚΥΑ Η.Π /725/06 (ΦΕΚ 383Β/ ) «Μέτρα και όροι για την διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ «για τα επικίνδυνα απόβλητα» του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου Αντικατάσταση της υπ αριθ /1546/1997 κοινή υπουργική απόφαση «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων» (Β 604). 18. Η ΚΥΑ Η.Π /1159/06 (ΦΕΚ 791Β/ ) «Έγκριση Γενικών Προδιαγραφών με την διαχείριση επικινδύνων σύμφωνα με το άρθρο 5 (παρ. Β) της υπ αριθμ /725 κοινής υπουργικής απόφασης». 19. Ο Ν. 2939/2001 (ΦΕΚ 179Α/6-8-01) «Περί συσκευασιών και εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών και άλλων προϊόντων - Ίδρυση Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων (Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.) και άλλες διατάξεις». 20. Η ΚΥΑ /97 «Κατάρτιση πλαισίου προδιαγραφών και γενικών προγραμμάτων διαχείρισης στερεών αποβλήτων» 21. Το με ΑΠ: ΜΕ (1286) έγγραφο της ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (δημοσιοποίηση της ΜΠΕ) 22. Η με Αρ. Πρωτ / διαβίβαση της ΜΠΕ από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης. 23. Η υπ αριθμ. 6018/07/ Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων της ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. Κ.Μ. 24. Η με αρ. πρωτ. 15/Φ /4/9685/ Άδεια λειτουργίας της Δ/νσης Ανάπτυξης της ΝΑΘ. 25. Η από αυτοψία κλιμακίου της υπηρεσίας μας στην μονάδα του θέματος 3

4 Αντικείμενο της επιχείρησης είναι η παραγωγή, η μετασυσκευασία και η αποθήκευση αγροχημικών προϊόντων (σπόρων, λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων). Η παραγωγή αφορά φυτοπροστατευτικές ουσίες και λιπάσματα με απλή ανάμειξη των πρώτων υλών και χωρίς να γίνεται χημική αντίδραση. Η παρούσα μελέτη συντάχθηκε ώστε να ανανεωθεί και τροποποιηθεί η υπ αριθμ. 6018/07/ Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων. Η τροποποίηση αφορά την επέκταση της δραστηριότητας ως προς το είδος και τις ποσότητες των τελικών προϊόντων. Η μονάδα είναι νομίμως υφιστάμενη σύμφωνα με τα 23 & 24 σχετικά. Η δραστηριότητα, σύμφωνα με την ΚΥΑ 1958/12 ΦΕΚ 21 Β/ , ανήκει στην 9η ομάδα και κατατάσσεται στην υποκατηγορία Α2. Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η κατάταξη της δραστηριότητας: Α/Α ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Παραγωγή λιπασμάτων και αζωτούχων ενώσεων Παραγωγή παρασιτοκτόνων και άλλων αγροχημικών προϊόντων Χερσαίες εγκαταστάσεις αποθήκευσης πετρελαίου, υγρών καυσίμων και χημικών προϊόντων. Χερσαίες εγκαταστάσεις παντός είδους αποθήκευσης επικίνδυνων προϊόντων. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ Παραγωγή με απλή ανάμειξη ή αραίωση Παραγωγή με απλή ανάμειξη ή αραίωση < t και < 90 μόρια ΚΑΤΑΤΑΞΗ Α2 Α2 Β < 200 t και < 90 μόρια Β Επίσης σύμφωνα με την ΚΥΑ 3137/191/12 (ΦΕΚ 1048 Β/ ) αντιστοιχίζεται σε βαθμό μέσης όχλησης. Συγκεκριμένα αντιστοιχίζεται στα με α/α 280,281 Από την εξέταση των στοιχείων της κατατεθείσας Μ.Π.Ε. σημειώνονται τα κάτωθι : Η δραστηριότητα είναι εγκατεστημένη στα κτίρια 5,6 και 35, στο οικοδομικό τετράγωνο 20, στη Βιομηχανική Περιοχή της Σίνδου, του Δήμου Δέλτα, στη Θεσσαλονίκη Περιγραφή της παραγωγικής διαδικασίας Η δραστηριότητα ασχολείται με: 1.α) παραγωγή στερεών λιπασμάτων και φυτοπροστατευτικών ουσιών β) μετασυσκευασία στερεών λιπασμάτων και φυτοπροστατευτικών ουσιών 2.γ) παραγωγή υγρών λιπασμάτων και φυτοπροστατευτικών ουσιών δ) μετασυσκευασία υγρών λιπασμάτων και φυτοπροστατευτικών ουσιών 3.ε) αποθήκευση στερεών και υγρών λιπασμάτων και φυτοπροστατευτικών ουσιών Στερεά λιπάσματα και φυτοπροστατευτικές ουσίες Η μονάδα παραγωγής - μετασυσκευασίας των στερεών λιπασμάτων και φυτοπροστατευτικών ουσιών στεγάζεται στα κτίρια 5,6. Η συγκεκριμένη δραστηριότητα είναι υφιστάμενη. Η παραγωγική διαδικασία δεν τροποποιείται και γίνεται σύμφωνα με την υπ αριθμ. 6018/ Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων. Εν συντομία, αρχικά οι πρώτες ύλες αδειάζονται σε σιλό, με τη βοήθεια προωθητικού κοχλία μεταφέρονται σε χοάνη αναμονής και τέλος με τη βοήθεια δοσομετρικού κοχλία και ζυγαριάς τοποθετoύνται σε συσκευασία και κλείνονται από τον εργαζόμενο. Όταν πρόκειται για μετασυσκευασία τότε τοποθετείται στο σιλό μόνο το υλικό που πρόκειται να μετασυσκευαστεί σε μικρότερες συσκευασίες. Σημειώνεται ότι η παραγωγή γίνεται με απλή ανάμειξη και δεν γίνεται καμια χημική αντίδραση. Στη συγκεκριμένη δραστηριότητα τροποποίηση γίνεται μόνο στο είδος και στη ποσότητα των τελικών προϊόντων. Υγρά λιπάσματα και φυτοπροστατευτικές ουσίες Η μονάδα παραγωγής - μετασυσκευασίας των υγρών λιπασμάτων και φυτοπροστατευτικών ουσιών στεγάζεται γίνεται στο κτίριο 35 και στα κτίρια 5,6. Η παραγωγική διαδικασία δεν τροποποιείται και γίνεται σύμφωνα με την υπ αριθμ. 6018/ Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων. Εν συντομία, αρχικά οι πρώτες ύλες τοποθετούνται σε δεξαμενή ανάμειξης με τη βοήθεια αντλίας, όπου και ομογενοποιείται το διάλυμα, έπειτα οδηγείται σε κλειστή δεξαμενή και τέλος συσκευάζεται σε ημιαυτόματη μηχανή συσκευασίας. Όταν πρόκειται για μετασυσκευασία τότε στη 4

5 δεξαμενή ανάμειξης τοποθετείται μόνο το υλικό που πρόκειται να μετασυσκευαστεί σε μικρότερες συσκευασίες. Σημειώνεται ότι η παραγωγή γίνεται με απλή ανάμειξη και δεν γίνεται καμία χημική αντίδραση. Στη συγκεκριμένη δραστηριότητα τροποποίηση γίνεται μόνο στο είδος και στη ποσότητα των τελικών προϊόντων. Αποθήκευση Η λειτουργία της αποθήκης περιλαμβάνει τις διαδικασίες : εκφόρτωση αποθήκευση και φόρτωση προϊόντων. Οι διαδικασίες αυτές θα εκτελούνται με τη βοήθεια ανυψωτικών μηχανημάτων Κατά τη διάρκεια της προθεσμίας δημοσιοποίησης της ΜΠΕ του θέματος ο Δήμος Δέλτα δεν εξέφρασε αντίρρηση με τη λειτουργία της μονάδας. Άλλες απόψεις δεν εκφράστηκαν εγγράφως ενδιαφερόμενων πολιτών ή φορέων. Σε συνέχεια των ανωτέρω, η Μητροπολιτική Επιτροπή Γνωμοδοτεί ομόφωνα Θετικά για την Περιβαλλοντική αδειοδότηση (Ανανέωση και Τροποποίηση της Απόφασης Εγκρισης Περιβαλλοντικών Ορων) της δραστηριότητας ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ- ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ-ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΜΕ ΑΠΛΗ ΑΝΑΜΕΙΞΗ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΣΠΟΡΩΝ της εταιρείας ΝΙΤΡΟΦΑΡΜ Α.Ε. που είναι εγκατεστημένη στο Ο.Τ.20 στη Βιομηχανική Περιοχή Θεσσαλονίκης (ΒΙ.ΠΕ.Θ.) Ενότητας Σίνδου Δήμου Δέλτα της Π.Ε. Θεσσαλονίκης. 1. Είδος, μέγεθος και βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά δραστηριότητας Συνοπτικά στοιχεία έργου Επωνυμία : ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΝΙΤΡΟΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, με διακριτικό τίτλο ΝΙΤΡΟΦΑΡΜ Α.Ε. Είδος εγκατάστασης : ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ-ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ-ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΜΕ ΑΠΛΗ ΑΝΑΜΕΙΞΗ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΣΠΟΡΩΝ. Α/Α 92 Παραγωγή λιπασμάτων και αζωτούχων ενώσεων με απλή ανάμειξη ή αραίωση Α2 Κατηγορία Α/Α 97 Παραγωγή παρασιτοκτόνων και άλλων αγροχημικών προϊόντων με απλή ανάμειξη ή αραίωση Α2 Κατηγορία Α/Α 201 Χερσαίες εγκαταστάσεις αποθήκευσης πετρελαίου, υγρών καυσίμων και χημικών προϊόντων (< t και < 90 μόρια ) Β Κατηγορία Α/Α 204 Χερσαίες εγκαταστάσεις παντός είδους αποθήκευσης επικίνδυνων προϊόντων (< 200 t και < 90 μόρια ) Β Κατηγορία Μέγεθος εγκατάστασης Η δραστηριότητα λειτουργεί 8 ώρες την ημέρα και απασχολεί 3 άτομα εργαζομένους Κτίρια 5,6 : 110,00 m 2 Κινητήρια ισχύς : 13,50 KW Κτίριο 35 : 1.350,00 m 2 Κινητήρια ισχύς : 5,40 KW Δ/νση έδρας ΑΦΜ/ΔΟΥ/ Τηλ. Αρμόδιου Μελέτης : Ο.Τ. 20, ΚΤΙΡΙΟ Νο 35 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΙΝΔΟΥ : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΥΡΓΙΔΗΣ ΑΦΜ: ΔΟΥ: ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Τηλ: : Γεωργούδης & Συνεργάτες Ο.Ε. 5

6 2. Εγκατάσταση-Δραστηριότητα Τηλ.: Περιγραφή της παραγωγικής διαδικασίας Η δραστηριότητα ασχολείται με: 1.α) παραγωγή στερεών λιπασμάτων και φυτοπροστατευτικών ουσιών β) μετασυσκευασία στερεών λιπασμάτων και φυτοπροστατευτικών ουσιών 2.γ) παραγωγή υγρών λιπασμάτων και φυτοπροστατευτικών ουσιών δ) μετασυσκευασία υγρών λιπασμάτων και φυτοπροστατευτικών ουσιών 3.ε) αποθήκευση στερεών και υγρών λιπασμάτων και φυτοπροστατευτικών ουσιών Η συνολική αποθηκευτική ικανότητα ανέρχεται στους 2.500,00 τόνοι. Παρά τη μεγάλη αποθηκευτική ικανότητα, στην εγκατάσταση συνήθως είναι αποθηκευμένες μικρότερες ποσότητες, της τάξης των 200 τόνων σε στερεά και 250 τόνων σε υγρά. Οι επικίνδυνες ύλες τοποθετούνται ξεχωριστά από τις υπόλοιπες ουσίες, όπως καθορίζει η νομοθεσία. Το τμήμα που αποθηκεύονται οι επικίνδυνες ύλες έχει εμβαδό 350 τ.μ. Ο χώρος αυτός μειώνεται κατά 20% λόγω ύπαρξης διαδρόμων, συνεπώς ο ωφέλιμος χώρος είναι 280 τ.μ. Όλες οι ουσίες αποθηκεύονται σε παλέτες, με επιφάνεια 1,30 τ.μ έκαστη. Οπότε η αποθηκευτική ικανότητα της αποθήκης για τις επικίνδυνες ύλες είναι 215 παλέτες. Δεδομένου ότι κάθε παλέτα ζυγίζει από 0,7 τον. έως 1 τον. με μέση τιμή τους 0,8 τον.. Συνεπώς η μέγιστη αποθηκευτική ικανότητα σε επικίνδυνες ουσίες είναι δε θα υπερβούν τους 172 τόνους. Η μέγιστη παραγωγική ικανότητα της εγκατάστασης ανέρχεται για τα στερεά στους 800 τόνους/έτος και για τα υγρά σους 700 τόνους/έτος. Η ετήσια παραγωγή της μονάδας δε ξεπερνάει τους 60 τόνους ετησίως σε υγρά και τους 60 τόνους σε στερεά. Παράλληλα μετασυσκευάζονται ετησίως περίπου 35 τόνοι σε υγρά και 45 σε στερεά. Στερεά λιπάσματα και φυτοπροστατευτικές ουσίες Η μονάδα παραγωγής - μετασυσκευασίας των στερεών λιπασμάτων και φυτοπροστατευτικών ουσιών στεγάζεται στα κτίρια 5,6. Η συγκεκριμένη δραστηριότητα είναι υφιστάμενη. Η παραγωγική διαδικασία δεν τροποποιείται και γίνεται σύμφωνα με την υπ αριθμ. 6018/ Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων. Εν συντομία, αρχικά οι πρώτες ύλες αδειάζονται σε σιλό, με τη βοήθεια προωθητικού κοχλία μεταφέρονται σε χοάνη αναμονής και τέλος με τη βοήθεια δοσομετρικού κοχλία και ζυγαριάς τοποθετείται σε συσκευασία και κλείνεται από τον εργαζόμενο. Όταν πρόκειται για μετασυσκευασία τότε τοποθετείται στο σιλό μόνο το υλικό που πρόκειται να μετασυσκευαστεί σε μικρότερες συσκευασίες. Σημειώνεται ότι η παραγωγή γίνεται με απλή ανάμειξη και δεν γίνεται καμία χημική αντίδραση. Στη συγκεκριμένη δραστηριότητα τροποποίηση γίνεται μόνο στο είδος και στη ποσότητα των τελικών προϊόντων. Υγρά λιπάσματα και φυτοπροστατευτικές ουσίες Η μονάδα παραγωγής - μετασυσκευασίας των υγρών λιπασμάτων και φυτοπροστατευτικών ουσιών στεγάζεται γίνεται στο κτίριο 35 και στα κτίρια 5,6. Η παραγωγική διαδικασία δεν τροποποιείται και γίνεται σύμφωνα με την υπ αριθμ. 6018/ Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων. Εν συντομία, αρχικά οι πρώτες ύλες τοποθετούνται σε δεξαμενή ανάμειξης με τη βοήθεια αντλίας, όπου και ομογενοποιείται το διάλυμα, έπειτα οδηγείται σε κλειστή δεξαμενή και τέλος συσκευάζεται σε ημιαυτόματη μηχανή συσκευασίας. Όταν πρόκειται για μετασυσκευασία τότε στη δεξαμενή ανάμειξης τοποθετείται μόνο το υλικό που πρόκειται να μετασυσκευαστεί σε μικρότερες συσκευασίες. Σημειώνεται ότι η παραγωγή γίνεται με απλή ανάμειξη και δεν γίνεται καμία χημική αντίδραση. Στη συγκεκριμένη δραστηριότητα τροποποίηση γίνεται μόνο στο είδος και στη ποσότητα των τελικών προϊόντων. Αποθήκευση Η λειτουργία της αποθήκης περιλαμβάνει τις διαδικασίες : Εκφόρτωσης, αποθήκευσης και φόρτωσης προϊόντων. Οι διαδικασίες αυτές θα εκτελούνται με τη βοήθεια ανυψωτικών μηχανημάτων. Προβλήματα μπορούν να προκύψουν από τυχαίες διαρροές προϊόντων στερεών ή υγρών, που οφείλονται σε αστοχία των υλικών συσκευασίας ή σε πλημμελή εκτέλεση των διαδικασιών 6

7 φόρτωσης και εκφόρτωσης με τα ανυψωτικά μηχανήματα (εμβολισμός προϊόντων με τις περόνες του ανυψωτικού). Συγκεκριμένα τα προϊόντα φυτοπροστασίας και τα λιπάσματα υπόκεινται στις διατάξεις περί μεταφοράς επικίνδυνων φορτίων (Οδηγία ADR), για τα οποία, τα υλικά συσκευασίας πρέπει να είναι πιστοποιημένα και σύμφωνα με την άδεια κυκλοφορίας από το ΥΠΑΑΤ για το κάθε προϊόν. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τις απαιτούμενες προδιαγραφές κατά ADR, για την ασφαλή μεταφορά και αποθήκευση, τα υλικά συσκευασίας πρέπει να έχουν μηχανική αντοχή τέτοια, ώστε να μην παρουσιάζουν διαρροές ακόμη και στην περίπτωση πτώσης από ύψος 1,20 μέτρων. Η πλημμελής εκτέλεση της φορτοεκφόρτωσης αποφεύγεται με τη στενή παρακολούθηση της εκτέλεσης της διαδικασίας από τον υπεύθυνο της αποθήκης και τη συνεχή εκπαίδευση του προσωπικού. ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 1 Ανάπτυξη και εφαρμογή διαδικασιών ασφαλείας Στην εγκατάσταση εφαρμόζονται οδηγίες εργασίας και διαδικασίες για την ασφαλή αποθήκευση και τον χειρισμό των στερεών αποβλήτων. Επίσης στην εγκατάσταση τηρείται φάκελος με τα MSDS όλων των ουσιών που διαχειρίζεται η εταιρεία. 2 Εκπαίδευση προσωπικού Οι εργαζόμενοι της εγκατάστασης εκπαιδεύονται στον χειρισμό των στερεών ουσιών και ενημερώνονται για τις κατάλληλες οδηγίες εργασίας. Επίσης υπάρχει κατάλληλη σήμανση στους χώρους της εγκατάστασης σχετικά με τα απαιτούμενα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας. Ο οδηγός κατέχει δίπλωμα με πιστοποιητικό ADR. 3 Στεγασμένοι χώροι αποθήκευσης Όλα τα προϊόντα αποθηκεύονται εντός της αποθήκης (στεγασμένου χώρου) σε ειδικό χώρο 4 Διαχωρισμός των αποθηκευόμενων υλικών, απομάκρυνση των εστιών ανάφλεξης. 5 Συλλογή όλων των επικίνδυνων υλικών που διαφεύγουν από τον χώρο αποθήκευσης. Τα αποθηκευόμενα προϊόντα θα είναι διαχωρισμένα ανάλογα με τις ιδιότητες τους. Θα αποφεύγεται η ύπαρξη εστιών ανάφλεξης. Το δάπεδο της αποθήκης είναι λείο και αδιαπότιστο. Επίσης έχει κλίση ώστε μέσω σχαρών όλες οι διαρροές να συλλέγονται σε στεγανή δεξαμενή. 6 Περισυλλογή των νερών πυρόσβεσης Υπάρχουν κανάλια με φρεάτια που συλλέγουν τις διαρροές και τις οδηγούν σε στεγανή δεξαμενή. Με αυτόν τον τρόπο τα νερά πυρόσβεσης θα μπορούν να απομακρυνθούν με ασφάλεια. 7 Λήψη όλων των μέτρων πυροπροστασίας. Η επιχείρηση διαθέτει Πιστοποιητικό Πυροπροστασίας εν ισχύ. 3. Χρήση νερού και ενέργειας Η χρήση νερού στην εγκατάσταση θα αφορά τις παρακάτω απαιτήσεις: - Την παραγωγική διαδικασία - Της καθαριότητας των χώρων της δραστηριότητας, - Των χώρων υγιεινής του προσωπικού και - Της πλήρωσης της πλυντρίδας. Η υδροδότηση της εγκατάστασης θα πραγματοποιείται μέσω δικτύου (ΕΥΑΘ) που υπάρχει στη ΒΙ.ΠΕ.Θ. Υπολογίζεται ότι οι καταναλώσεις νερού της εγκατάστασης είναι περίπου: Κατανάλωση νερού για: m 3 /έτος Αποδέκτης Παραγωγική διαδικασία 5 Τελικό Προϊόν Προσωπικό 30 Βιολογικός καθαρισμός ΒΙ.ΠΕ.Θ. Πλυντρίδα 0,5 ENVIROCHEM ΕΛΛΑΣ Α.Ε. Πλύσιμο 0,5 ENVIROCHEM ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΣΥΝΟΛΟ 35,5 Η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας εκτιμάται στα 500kW ετησίως. Η επιχείρηση είναι χρησιμοποιεί φυσικό αέριο για τη θέρμανση των γραφείων που υπάρχουν στο κτίριο 35. Στην 7

8 Α/ Α επιχείρηση δεν χρησιμοποιούνται υγρά καύσιμα ή υγραέριο. Επίσης δεν υπάρχουν ατμολέβητες ή ατμογεννήτριες. 4. Πρώτες ύλες - Προϊόντα Πρώτες ύλες Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι πρώτες ύλες που χρησιμοποιεί η δραστηριότητα, αναφέροντας παράλληλα τόσο την ετήσια ποσότητα όσο και τη μέγιστη αποθηκευόμενη ποσότητα στις εγκαταστάσεις της: ετήσια αποθηκευμένη ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ Α.1 RHODACAL 60/BE 0,2 0,1 Α.2 RHODASURF LA 30 0,2 0,1 Α.3 TENSIOFIX 96DB10 0,8 0,2 Α.4 TOXIMUL ,2 0,1 Α.5 GERONOL MS 0,2 0,1 Α.6 GERONOL FF/4 0,2 0,1 Α.7 GERONOL FF/6 0,2 0,1 Α.8 BUFASOL 10 2 Α.9 Ν-Methyl-pyrolidone EG 0,2 0,1 Α.10 Paraffinic oil Α.11 Pyrethrins ( cas ) 0,05 0,05 Α.12 Chlorpyrifos ( cas ) 0,4 0,1 Α.13 Solvent naphtha (cas ) 0,5 0,1 Α.14 Potassium disulfate (cas ) 0,5 0,2 ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ Α.15 MAP ΦΩΣΦΟΡΙΚΟ ΜΟΝΟΑΜΜΩΝΙΟ 11 1 Α.16 MKP ΦΩΣΦΟΡΙΚΟ ΜΟΝΟΚΑΛΙΟ 12 2 Α.17 DAP ΦΩΣΦΟΡΙΚΟ ΔΙΑΜΜΩΝΙΟ 10 0,5 Α.18 ΝΙΤΡΙΚΟ ΚΑΛΙΟ 10 0,5 Α.19 ΟΥΡΙΑ 20 5 Α.20 ΦΩΣΦΟΡΙΚΗ ΟΥΡΙΑ 5 0,5 Α.21 ΚΑΟΛΙΝΗ 5 1 Σημειώνεται ότι κάποιες ποσότητες πρώτων υλών μεταπωλούνται χωρίς καμία επεξεργασία Παραγόμενα προϊόντα Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται τα προϊόντα που παράγει η δραστηριότητα, αναφέροντας παράλληλα τόσο την συνολική ποσότητα που παράγει όσο και τη μέγιστη αποθηκευόμενη ποσότητα στις εγκαταστάσεις της: παρασκευαζόμενη ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΩΜΕΝΟΥ Α/Α ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΛΟΙΠΑ Π.1 ΘΕΡΙΝΟΣ ΠΟΛΤΟΣ ΝΙΤΡΟΦΑΡΜ Π.2 ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΣ ΠΟΛΤΟΣ ΝΙΤΡΟΦΑΡΜ 10 5 ΠΥΡΕΘΡΟΕΙΔΗ Π.3 BIOFIX 1,86 EC 1,3 0,6 ΟΡΓΑΝΟΦΩΣΦΟΡΙΚΑ Π.4 CHLORPYRIPHOS 48EC 5 1 ΥΓΡΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ Π.5 NITRAZON 10 2 Π.6 SPECIAL K-S 4 1 Π.7 ΘΕΙΑΣΒΕΣΤΙΟ 1 0,5 8 αποθηκευμένη

9 ΣΤΕΡΕΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ Π.8 GREENLIFE Π.9 GREENLIFE Π.1 0 GREENLIFE Π.1 1 NUTRAM TE 3 1 Π.1 2 MICRONUTRIENTS 20 2 Σημειώνεται ότι η παραγωγή των παραπάνω προϊόντων γίνεται με απλή ανάμειξη χωρίς να γίνεται καμία χημική αντίδραση. Άμεση συνέπεια αυτού είναι να μην υπάρχουν υποπροϊόντα και όλη η ποσότητα των πρώτων υλών που αναμειγνύονται να αποτελεί το τελικό προϊόν. Για το λόγο αυτό δεν παρατίθεται ισοζύγιο υλικών αφού το βάρος του τελικού προϊόντος είναι το σύνολο του βάρους των πρώτων υλών. Συσκευαζόμενα προϊόντα Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται τα προϊόντα τα οποία η δραστηριότητα μετασυσκευάζει σε μικρότερες συσκευασίες, αναφέροντας παράλληλα τόσο την ετήσια ποσότητα που μετασυσκευάζει όσο και τη μέγιστη αποθηκευόμενη ποσότητα στις εγκαταστάσεις της: συσκευαζόμενη ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΖΟΜΕΝΟΥ Α/Α ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΥΓΡΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ Σ.1 BORAMIN 4,8 4 Σ.2 NITRAMIN 1 0,5 Σ.3 KELIRON 6,5 % Fe EDDHA 1 0,2 Σ.4 ALGA 10 5 ΣΤΕΡΕΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ Σ.5 NITROFEN 6 % Fe EDDHA 1 0,3 ΤΡΙΑΖΟΛΕΣ Σ.6 METALDEHYDE 5GR Σ.7 MYCLOBUTANYL SHARDA HELLAS 24 EC 4 3 Σ.8 ANSWER 36 EC 5 2 Σ.9 Fluazifop-p-butyl Sharda Balkan 12,5EC αποθηκευμένη Αποθηκευόμενα έτοιμα προϊόντα Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται τα προϊόντα τα οποία η δραστηριότητα αποθηκεύει στις εγκαταστάσεις της, αναφέροντας παράλληλα τόσο την ετήσια ποσότητα που διαχειρίζεται όσο και τη μέγιστη αποθηκευόμενη ποσότητα στις εγκαταστάσεις της: διακινούμενη ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΟΜΕΝΟΥ Α/Α ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ E.1 ECORAM 20 WP 15 6 E.2 RAMSIDE 50 WP 8 3 E.3 COPPERBLAU-N 50 WP 10 5 E.4 BIOSULF 96 DP E.5 ECOSULF 80 WG 10 5 E.6 GOLDFIX 80WP 6 4 E.9 Aluminium phosphide - NITROCHEM 56 TB 3 2,6 E.10 POLYCHLOR 5 SL 3 0,1 9 αποθηκευμένη

10 E.11 ΘΕΙΙΚΟΣ ΣΙΔΗΡΟΣ ΜΟΝΟΥΔΡΙΚΟΣ E.12 ΘΕΙΙΚΟΣ ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΣ 20 5 E.13 ΘΕΙΙΚΟΣ ΧΑΛΚΟΣ ΠΕΝΤΑΥΔΡΙΚΟΣ 20 5 Η εταιρεία στις εγκαταστάσεις της αποθηκεύει και σπόρους, οι ποσότητες και το είδος των οποίων φαίνεται στον παρακάτω πίνακα: διακινούμενη Α/Α ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΣΠΟΡΩΝ Κ.1 BOLERO Α' ΑΝΑΠ/ΓΗΣ 15 6 Κ.2 BOLERO Β' ΑΝΑΠ/ΓΗΣ 8 3 Κ.3 GRECALE A' ΑΝΑΠ/ΓΗΣ 10 5 Κ.4 GRECALE B' ΑΝΑΠ/ΓΗΣ Κ.5 LEVANTE A' ΑΝΑΠ/ΓΗΣ 10 5 Κ.6 LEVANTE B' ΑΝΑΠ/ΓΗΣ 6 4 Κ.7 SIMETO A' ΑΝΑΠ/ΓΗΣ Κ.8 SIMETO B' ΑΝΑΠ/ΓΗΣ 2 2 Κ.9 ΜΗΔΙΚΗ ΔΕΛΤΑ 3 2,6 αποθηκευμένη Κατηγοριοποίηση δραστηριότητας σύμφωνα με την ΚΥΑ 12044/613/2007 Θα πρέπει να αναφέρουμε ότι η μονάδα σύμφωνα με την ΚΥΑ 12044/613/2007 (ΦΕΚ 376 Β/ ):«Καθορισμός μέτρων και όρων για την αντιμετώπιση των κινδύνων από ατυχήματα μεγάλης έκτασης σε εγκαταστάσεις ή μονάδες λόγω της ύπαρξης επικίνδυνων ουσιών» δεν ανήκει στην κατηγορία των δραστηριοτήτων που εμπίπτουν στη συνθήκη SEVESO II, διότι το άθροισμα των επικίνδυνων ουσιών (τοξικών, πολύ τοξικών, οξειδωτικών, πολύ εύφλεκτων και επικίνδυνων για το περιβάλλον) είναι <1. (Τεκμηρίωση ανά ποσότητα της επικίνδυνης ουσίας x (ή κατηγορίας επικίνδυνων ουσιών) στη Μ.Π.Ε.) 5. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΊ ΌΡΟΙ Μέγιστες επιτρεπόμενες συγκεντρώσεις ρυπαντικών φορτίων στους αποδέκτες σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις: Οριακές τιμές εκπεμπόμενων αερίων αποβλήτων από βιομηχανικούς λέβητες, ατμογεννήτριες, ελαιόθερμα και αερόθερμα όπως προβλέπονται στην KYA 10315/93 (ΦΕΚ 369 Β / ) Οριακές τιμές εκπεμπόμενων αερίων αποβλήτων από εγκαταστάσεις σταθερών εστιών καύσης για θέρμανση κτιρίων και νερού όπως προβλέπονται στην KYA 10315/93 (ΦΕΚ 369 Β / ) Οριακές τιμές εκπομπής αιωρουμένων σωματιδίων όπως προβλέπεται στο ΠΔ 1180/81 (ΦΕΚ 293 Α/ ) Εκπομπές στην ατμόσφαιρα α)αέρια - ατμοί αερολύματα Τα μόνα αερολύματα που αναμένεται να προκύψουν κατά την λειτουργία της μονάδας είναι τα απαέρια από τον καυστήρα φυσικού αερίου για τη θέρμανση των γραφειακών χώρων της επιχείρησης. β) Σωματίδια Για την αποφυγή αέριων αποβλήτων έχει τοποθετηθεί σύστημα απορρόφησης με σακκόφιλτρα στους χώρους που παράγονται τα στερεά φυτοπροστατευτικά και λιπάσματα ενώ στους χώρους που παράγονται τα αντίστοιχα υγρά έχει τοποθετηθεί σύστημα πλυντρίδας. Τα δύο αυτά συστήματα είναι υφιστάμενα, είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με τις εγκριθείσες μελέτες και λειτουργούν καλώς. Στο κτίριο 35 έχει εγκατασταθεί σύστημα πλυντρίδας η διαστασολόγηση και αναλυτικός σχεδιασμός του αντιρρυπαντικού εξοπλισμού παρατίθεται στη ΜΠΕ. γ) Σκόνη Σκόνη ενδεχομένως να δημιουργηθεί κατά τη λειτουργία της εν λόγω αποθήκης από την κίνηση των φορτηγών οχημάτων τα οποία θα μεταφέρουν τα εμπορεύματα από και προς την αποθήκη. Οι ποσότητες που ενδεχομένως να προκύψουν είναι αμελητέες καθότι οι πλατείες κίνησης των 10

11 οχημάτων είναι ασφαλτοστρωμένες. Άλλωστε, οι διαδικασίες φορτοεκφόρτωσης των υλικών θα λαμβάνουν χώρα εντός του κτιρίου συνεπώς δεν αναμένεται να υπάρξουν οχλήσεις στις γειτονικές εγκαταστάσεις από την εκπομπή σκόνης. Ειδικές οριακές τιμές στάθμης θορύβου και δονήσεων (Π.Δ. 1180/81, ΦΕΚ 293Α/ ): Η στάθμη θορύβου να μην υπερβαίνει τα 70 dβ(α), μετρούμενη στα όρια του οικοπέδου της επιχείρησης. Οι πηγές θορύβου θα πρέπει να είναι άριστα ηχομονωμένες και με κατάλληλη έδραση ώστε να απορροφούνται οι κραδασμοί και ο θόρυβος, κι έτσι να τηρείται το επιτρεπόμενο όριο θορύβου. Την κύρια πηγή θορύβου αποτελούν από τα ηλεκτροκίνητα ανυψωτικά μηχανήματα και τα φορτηγά αυτοκίνητα που φορτοεκφοτρώνουν στην αποθήκη. Υγρά Απόβλητα Κατά τη λειτουργία της μονάδας υγρά απόβλητα προκύπτουν από πιθανή διαρροή υγρών πρώτων υλών, παραγόμενων ή αποθηκευόμενων προϊόντων καθώς και από τη πλυντηρίδα. Τα υγρά απόβλητα τα οποία μπορεί να προκύψουν από διαρροές, θα συλλέγονται με τη βοήθεια απορροφητικού υλικού, όπως πριονίδι ή αργιλλοπυριτικό χώμα και θα παραδίδονται σε αδειοδοτημένους φορείς για την μεταφορά τους και την καταστροφή τους βάσει των κείμενων διατάξεων και συγκεκριμένα της ΚΥΑ Η.Π /725/2006 ΦΕΚ 383/Β/2006 και της ΚΥΑ Η.Π /1159/2006 ΦΕΚ 791/Β/2006. Ετησίως εκτιμάται πως θα συλλέγονται 15 λίτρα τέτοιων υγρών αποβλήτων που θα απορροφούνται από 75 κιλά αργιλλοπυριτικού χώματος και η ποσότητα αυτή (90 κιλά περίπου), θα διαχειρίζεται πλέον σαν στερεό απόβλητο ( σύμβαση με ENVIROCHEM ). Στο χώρο παραγωγής και αποθήκευσης υγρών φυτοπροστατευτικών και λιπασμάτων έχει κατασκευαστεί δίκτυο συλλογής και μεταφοράς σε υπόγεια, ανοξείδωτη, στεγανή δεξαμενή χωρητικότητας 27 m3 για τυχόν απορροές- αποπλύσεις, ικανή όμως να δεχτεί όλη τη ποσότητα υγρών αποβλήτων σε περίπτωση που υπάρχει σοβαρή διαρροή καθώς και τα νερά πυρόσβεσης, τα οποία θα διαχειρισθούν ως επικίνδυνα απόβλητα ( σύμβαση με ENVIROCHEM ). Τα λύματα του προσωπικού διατίθενται στο αποχετευτικό δίκτυο της ΕΤΒΑ. Aπόβλητα βάσει του Ευρωπαϊκού Καταλόγου Αποβλήτων Κωδικοί ΕΚΑ Περιγραφή 13 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΕΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (εκτός βρωσίμων ελαίων και εκείνων που περιλαμβάνονται στα κεφάλαι 05, 12 και 19) ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΕΛΑΙΑ ΜΗΧΑΝΗΣ ΚΙΒΩΤΙΟΥ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΣΗΣ 15 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ, ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ, ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΣΚΟΥΠΙΣΜΑΤΟΣ, ΥΛΙΚΑ ΦΙΛΤΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΣ ΡΟΥΧΙΣΜΟΣ ΜΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΟΜΕΝΑ ΑΛΛΩΣ Συσκευασία (περιλαμβανόμενων ιδιαιτέρως συλλεγέντων δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας) Συσκευασία από χαρτί και χαρτόνι Πλαστική συσκευασία Ξύλινη συσκευασία Μεταλλική συσκευασία * Συσκευασίες που περιέχουν κατάλοιπα επικίνδυνων ουσιών ή έχουν μολυνθεί από αυτές Απορροφητικά υλικά, υλικά φίλτρων, υφάσματα σκουπίσματος και προστατευτικός ρουχισμός * Απορροφητικά υλικά, υλικά φίλτρων ( περιλαμβανομένων των φίλτρων ελαίου που δεν προδιαγράφονται άλλως), υφάσματα σκουπίσματος, προστατευτικός ρουχισμός που έχουν μολυνθεί από επικίνδυνες ουσίες Απορροφητικά υλικά, υλικά φίλτρων ( περιλαμβανομένων των φίλτρων ελαίου που δεν προδιαγράφονται άλλως), υφάσματα σκουπίσματος, προστατευτικός ρουχισμός άλλα από τα αναφερόμενα στο σημείο ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΜΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΟΜΕΝΑ ΑΛΛΩΣ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ Διεργασίες εκτός προδιαγραφών και μη χρησιμοποιημένα προϊόντα * Ανόργανα απόβλητα που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες 11

12 Ανόργανα απόβλητα εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο Υδαρή υγρά απόβλητα προοριζόμενα για επεξεργασία εκτός τόπου παραγωγής * Υδαρή υγρά απόβλητα που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες Υδαρή υγρά απόβλητα εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ (ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΑ), ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ΧΩΡΙΣΤΑ ΣΥΛΛΕΓΕΝΤΩΝ Άλλα δημοτικά απόβλητα Ανάμεικτα δημοτικά απόβλητα. Στερεά απόβλητα Τα στερεά απόβλητα που παράγονται από την λειτουργία της εγκατάστασης περιλαμβάνουν : ακατάλληλες συσκευασίες υλικά συσκευασιών σκόνη που συλλέγεται κατά την ξηρή μέθοδο καθαρισμού του εσωτερικού δαπέδου της αποθήκης. διαρροή προϊόντος σε μορφή σκόνης. 6.. Τεχνικά έργα και μέτρα αντιρρύπανσης ή γενικότερα αντιμετώπισης της υποβάθμισης του περιβάλλοντος, που επιβάλλεται να τηρηθούν Κατά τη λειτουργία του έργου ή της δραστηριότητας: Αέρια Απόβλητα Οι σωματιδιακές εκπομπές (σκόνες) δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα 100 mg/νμ 3, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 1180/81 (ΦΕΚ 293Α/ ). Να υπάρχει σύστημα εξαερισμού με κατάλληλο σύστημα συγκράτησης της εκπεμπόμενης σκόνης στα σημεία όπου αλλού παρατηρούνται εκπομπές. Στις γραμμές παραγωγής προϊόντων σε μορφή κόνεων να υπάρχει απορρόφηση της σκόνης σε όλα τα σημεία που δημιουργείται, π.χ. χοάνες εκφόρτωσης, αναμικτήρες, χαρμανιέρες, συσκευασίες. Ο αέρας να καταλήγει σε σακκόφιλτρο επιφανείας υψηλής απόδοσης. Η εταιρία να μεριμνά για τη τακτική συντήρηση των σακκόφιλτρων και την έγκαιρη αντικατάστασή τους σε περίπτωση φθοράς, καθώς και για την καλή λειτουργία του όλου συστήματος. Στα παραπάνω συστήματα απορρόφησης σκόνης, η ταχύτητα του απορροφώμενου αέρα στις χοάνες να είναι σύμφωνα με την Υ.Α /97, κατά την οποία η ταχύτητα του απορροφώμενου αέρα μέσα στους αγωγούς δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 6 m/s (1.200 RPM). Στις γραμμές παραγωγής υγρών προϊόντων να υπάρχει δίκτυο αναρρόφησης των παραγωμένων απερίων που θα οδηγείται σε πλυντρίδα καυστικού νατρίου. Σύμφωνα με την Υ.Α /97, η ταχύτητα του απορροφώμενου αέρα μέσα στους αγωγούς δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 6 m/s, ενώ η ταχύτητα του στην χοάνη απορρόφησης να είναι 0,6 m/s. Να υπάρχει επαρκής εξαερισμός στους χώρους παραγωγής κόνεων και υγρών και ο αέρας να διοχετεύεται στο περιβάλλον, αφού πρώτα διέλθει από τα σακκόφιλτρα ή τις πλυντρίδες αντίστοιχα και σε κάθε περίπτωση η εταιρεία να εγγυάται την καλή λειτουργία των συστημάτων αντιρρύπανσης σύμφωνα με την καλύτερη διαθέσιμη τεχνολογία. Όλα τα μέσα αντιρρύπανσης να συντηρούνται τακτικά και να παρακολουθούνται επιμελώς, ώστε να εξασφαλίζεται η καλή λειτουργία τους και να υπάρχει πάντοτε επαρκές απόθεμα ανταλλακτικών σάκων για τα σακκόφιλτρα, και η ανάλογη ποσότητα καυστικού νατρίου για την πλήρωση των πλυντρίδων. Ο αντιρρυπαντικός εξοπλισμός να ακολουθεί τις προδιαγραφές της ΥΑ 82299/97 (ΦΕΚ 692Β/ ) και εφόσον προκύψει η ανάγκη λήψης πρόσθετων μέτρων να προσκομιστεί η σχετική μελέτη για έγκριση από την Υπηρεσία μας. Σε κάθε περίπτωση οι συγκεντρώσεις τοξικών κι επικινδύνων ουσιών στον ειδικό χώρο αποθήκευσης δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τις ανώτατες οριακές τιμές που ορίζονται στο Π.Δ. 90/1999 (ΦΕΚ 94Α/ ). Σε αντίθετη περίπτωση ή σε περίπτωση δημιουργίας οχλήσεων από οσμές, θα πρέπει να ληφθούν 12

13 συμπληρωματικά μέτρα τεχνητού εξαερισμού του χώρου και επεξεργασίας των αντίστοιχων απαερίων. Για τον καθαρισμό της αποθήκης να μην χρησιμοποιείται νερό αλλά μόνο σκούπισμα με τη χρήση της βιομηχανικής σκούπας. Ότι συλλέγετε με τη χρήση της βιομηχανικής σκούπας να απορρίπτεται σε ειδικό κάδο στο χώρο προσωρινής αποθήκευσης επικινδύνων και να διαχειρίζονται σαν τοξικά. Υγρά απόβλητα Τα λύματα του προσωπικού να οδηγούνται στο αποχετευτικό δίκτυο της ΒΙ.ΠΕ. Θεσσαλονίκης. Τα υγρά απόβλητα τα οποία μπορεί να προκύψουν από διαρροές, θα συλλέγονται με τη βοήθεια απορροφητικού υλικού, όπως πριονίδι ή αργιλλοπυριτικό χώμα και θα παραδίδονται σε αδειοδοτημένους φορείς για την μεταφορά τους και την καταστροφή τους βάσει των κείμενων διατάξεων και συγκεκριμένα της ΚΥΑ Η.Π /725/2006 ΦΕΚ 383/Β/2006 και της ΚΥΑ Η.Π /1159/2006 ΦΕΚ 791/Β/2006. Ετησίως εκτιμάται πως θα συλλέγονται 15 λίτρα τέτοιων υγρών αποβλήτων που θα απορροφούνται από 75 κιλά αργιλλοπυριτικού χώματος και η ποσότητα αυτή (90 κιλά περίπου), θα διαχειρίζεται πλέον σαν στερεό απόβλητο ( σύμβαση με ENVIROCHEM). Στο χώρο παραγωγής και αποθήκευσης υγρών φυτοπροστατευτικών και λιπασμάτων έχει κατασκευαστεί δίκτυο συλλογής και μεταφοράς σε υπόγεια, ανοξείδωτη, στεγανή δεξαμενή χωρητικότητας 27 m3 για τυχόν απορροέςαποπλύσεις, ικανή όμως να δεχτεί όλη τη ποσότητα υγρών αποβλήτων σε περίπτωση που υπάρχει σοβαρή διαρροή καθώς και τα νερά πυρόσβεσης, τα οποία θα διαχειρισθούν ως επικίνδυνα απόβλητα ( σύμβαση με ENVIROCHEM ). Ομοίως τα υγρά των πλυντρίδων θα συλλέγονται και θα διαχειρίζονται ως επικίνδυνα απόβλητα ( σύμβαση με ENVIROCHEM ). Απαγορεύεται ρητά οποιαδήποτε διάθεση τους στο δίκτυο της ΒΙΠΕΘ ή σε άλλον αποδέκτη. Να τηρούνται όλα τα παραστατικά διάθεσης των αποβλήτων. Απόβλητα Λιπαντικά - έλαια (Α.Λ.Ε.) Τα χρησιμοποιημένα λιπαντικά -έλαια που προκύπτουν από τη δραστηριότητα να συλλέγονται και να αποθηκεύονται προσωρινά σε ειδικά στεγανά δοχεία, τα οποία να φυλάγονται σε ιδιαίτερο στεγανοποιημένο και καθαρό χώρο, μη εκτεθειμένο σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Τα Α.Λ.Ε. να παραδίδονται σε τρίτους που διαθέτουν άδεια διαχείρισης μεταχειρισμένων λιπαντικών ελαίων και είναι ενταγμένοι σε εναλλακτικό σύστημα διαχείρισης. Απαγορεύεται για οποιοδήποτε λόγω η καύση χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων (ΚΥΑ 10315/93 ΦΕΚ 369 Β/ ). Απαγορεύεται η διάθεση χρησιμοποιημένων λιπαντικών - ελαίων στο έδαφος, στα επιφανειακά ύδατα και στο δίκτυο αποχέτευσης. Να τηρείται μητρώο καταγραφής της ποσότητας, ποιότητας, προέλευσης των αποβλήτων λιπαντικών ελαίων καθώς και στοιχείων παράδοσης σε τρίτους (ημερομηνία, ποσότητα, στοιχεία τρίτου) Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του ΠΔ 82/04 (ΦΕΚ 64 Α/ ) τις οποίες οφείλει η επιχείρηση να τηρεί. Στερεά απόβλητα Τα μη επικίνδυνα στερεά απόβλητα (όπως ορίζονται στο αρ.(2), παρ.(α) της ΚΥΑ Η.Π.50910/2727/03) που προκύπτουν από την δραστηριότητα να συλλέγονται και να διαχωρίζονται στην πηγή σε αξιοποιήσιμα και μη και να αποθηκεύονται σε ειδικούς κάδους και χώρους υπό κατάλληλες υγειονομικές συνθήκες. Τα αξιοποιήσιμα στερεά απόβλητα (π.χ. χαρτί, πλαστικό, μέταλλο, γυαλί, ξύλο) να συλλέγονται και να αποθηκεύονται με τρόπο που να αποφεύγεται ο διασκορπισμός τους στο περιβάλλον και να δίδονται για ανακύκλωση σε αδειοδοτημένες εταιρίες. Η διάθεση των κάθε φύσης, μη αξιοποιήσιμων, στερεών αποβλήτων και ελαιωδών καταλοίπων να γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της ΚΥΑ με Αριθ.Η.Π /2727/2003 (ΦΕΚ 1909Β/ ). 13

14 Τα αστικά, στερεά απόβλητα, απορρίμματα, και τα λοιπά μη αξιοποιήσιμα απόβλητα που δεν ανήκουν στον κατάλογο των επικίνδυνων αποβλήτων που προκύπτουν από τη λειτουργία της επιχείρησης να συγκεντρώνονται σε κάδους απορριμμάτων και να περισυλλέγονται από τα απορριμματοφόρα της υπηρεσίας καθαριότητας του οικείου Δήμου, είτε από εργολάβο αποκομιδής που διαθέτει σχετική άδεια διαχείρισης στερεών αποβλήτων από την οικεία Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση ή η αποκομιδή τους να γίνεται σε εγκεκριμένους, από την αρμόδια αρχή, χώρους αποκομιδής με ευθύνη των υπευθύνων της επιχείρησης. Τα βαρέλια των πρώτων και βοηθητικών υλών είτε να επιστρέφονται για επαναχρησιμοποίηση στους προμηθευτές, είτε να χρησιμοποιούνται στη συσκευασία παρόμοιων προϊόντων. Η διαχείριση των στερεών τοξικών αποβλήτων (υλικά συσκευασίας τοξικών ουσιών, πριονίδια καθαρισμού τυχόν διαρροών, φθαρμένοι σάκκοι των φίλτρων, ουσίες με ληγμένη ημερομηνία κλπ.), να γίνεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Η προσωρινή αποθήκευση όλων των επικινδύνων αποβλήτων να γίνεται σε ειδικά βαρέλια UN (σύμφωνα με τις διατάξεις ADR/IMDG), τα οποία να αποθηκεύονται σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο. Σε κάθε συσκευασία να αναγράφονται τα εξής στοιχεία: ημερομηνία, το είδος του περιεχομένου, η ακριβής προέλευση, το βάρος, ειδική σήμανση τοξικότητας και επικινδυνότητας. Ο χώρος προσωρινής αποθήκευσης επικινδύνων αποβλήτων να είναι υπόστεγο ή κτίσμα, με στεγανό δάπεδο, ώστε να μην είναι εκτεθειμένα τα απόβλητα σε βροχή, υγρασία και ήλιο. Να υπάρχουν τα απαραίτητα πυροσβεστικά μέσα και ο χώρος να υπάρχει κατάλληλη σήμανση και πληροφορίες για τα μέτρα ασφάλειας των εργαζομένων. Περιμετρικά του χώρου να υπάρχει τοιχίο ύψους 25 cm για τη συλλογή των νερών πυρόσβεσης και τυχόν διαρροών, ώστε να αποφευχθεί η διασπορά των τοξικών ουσιών σε περίπτωση ατυχήματος. Η εν λόγω εγκατάσταση να είναι απρόσιτη από παρείσακτους. Η διάθεση των επικινδύνων αποβλήτων να γίνεται από αδειοδοτημένη εταιρεία διαχείρισης και να τηρούνται τα σχετικά παραστατικά. Για τα επικίνδυνα στερεά απόβλητα, η εταιρία είναι υποχρεωμένη να τηρεί μητρώο, στο οποίο θα αναγράφονται οι ποσότητες, οι κατηγορίες, τα χαρακτηριστικά, η προέλευση, ο προορισμός, η συχνότητα συλλογής, το μέσο μεταφοράς και οι εργασίες επεξεργασίες/αξιοποίησης ή/και διάθεσης. Τις πληροφορίες αυτές να διαβιβάζει η εταιρία στην αρμόδια υπηρεσία (Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας - Θράκης) και στην αδειοδοτούσα αρχή τον μήνα Φεβρουάριο κάθε χρόνου, σύμφωνα με τις διατάξεις του αριθ. 11, παρ. 4 εδάφ.(γ) της ΚΥΑ 13588/725/2006. Απαγορεύεται η χύδην μεταφορά των επικινδύνων στερεών αποβλήτων και η ανάμιξη τους με άλλα υλικά. Απαγορεύεται η ανεξέλεγκτη απόρριψη ή διάθεση στερεών αποβλήτων σε ιδιωτικούς ή δημόσιους χώρους. Απαγορεύεται η καύση στερεών αποβλήτων τόσο σε υπαίθρια όσο και σε στεγασμένους χώρους (ανοικτές εστίες καύσης) (ΚΥΑ 11535/93 (ΦΕΚ 328Β/93) και ΚΥΑ 10315/93 (ΦΕΚ 369Β/93)). Για όλα τα στερεά απόβλητα που διατίθενται να τηρείται αρχείο με τα παραστατικά διάθεσης και τα στοιχεία των παραληπτών. Η διαχείριση των στερεών αποβλήτων να γίνεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Να τηρούνται οι διατάξεις των παρακάτω Αποφάσεων, όπως αυτές ισχύουν: 1. ΚΥΑ Η.Π /2727/03 (ΦΕΚ 1909B/03) «Μέτρα και Όροι για τη Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός Ακινήτων». 2. ΚΥΑ /97 (ΦΕΚ 1016Β/97) «Κατάρτιση πλαισίου Προδιαγραφών και γενικών προγραμμάτων διαχείρισης στερεών αποβλήτων». 3. ΚΥΑ 29407/02 (ΦΕΚ 1572Β/ ) «Μέτρα και όροι για την υγειονομική ταφή των αποβλήτων». 4. ΚΥΑ Η.Π /725/06 (ΦΕΚ 383Β/ ) «Μέτρα και όροι για την διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ «για τα επικίνδυνα απόβλητα» του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 1991». 5. ΚΥΑ Η.Π /1159/06 (ΦΕΚ 791Β/ ) «Έγκριση Γενικών Προδιαγραφών με την διαχείριση επικινδύνων σύμφωνα με το άρθρο 5 (παρ. Β) της υπ αριθμ /725 κοινής υπουργικής απόφασης». Άλλοι όροι 14

15 o Όλα τα σκευάσματα που έχουν μεγάλη τοξικότητα ή άλλο σοβαρό κίνδυνο (σύμφωνα με τις εγκρίσεις κυκλοφορίας) να συσκευάζονται αποκλειστικά σε αυτόματη μηχανή για να περιοριστούν οι κίνδυνοι για τους εργαζόμενους και το περιβάλλον. o Η μέγιστη αποθηκευτική δυναμικότητα όλων των τοξικών κι επικινδύνων να είναι 172 τόνοι και να αποθηκεύονται σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο. o Η παραγωγική διαδικασία, ο μηχανολογικός εξοπλισμός και οι εγκαταστάσεις της μονάδας να πληρούν τους όρους και τις προδιαγραφές της ΥΑ 82299/97 (ΦΕΚ 692Β/ ) στο σύνολό της. o Να τηρείται βιβλίο εισερχόμενων ουσιών (είδος, ποσότητα, μεγέθη συσκευασίας) με συσχέτιση σε αντίστοιχα παραστατικά. o Να γίνει διαχωρισμός σε επιμέρους χώρους της αίθουσας αποθήκευσης και να αποθηκεύονται χωριστά τα εντομοκτόνα, τα μυκητοκτόνα, τα ζιζανιοκτόνα ή τα τοξικά και επικίνδυνα και να υπάρχει ενημερωμένη κάτοψη με τις θέσεις αποθήκευσης κάθε κατηγορίας προϊόντων και επικινδύνων ουσιών (φυτοφάρμακα, τοξικές, εύφλεκτες, κλπ). o Οι εύφλεκτες και εκρηκτικές ουσίες να αποθηκεύονται μακριά από τις τοξικές, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. o Για όλες τις α ύλες και τα προϊόντα να υπάρχουν αρχειοθετημένα τα Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας των Υλικών (Material Safety Data Sheets) και να τηρούνται οι οδηγίες που αναγράφονται σε αυτά σχετικά με την προστασία του προσωπικού και του περιβάλλοντος. o Οι διαρροές κόνεων να ανακτώνται με ηλεκτρική σκούπα και να διαχειρίζονται ως επικίνδυνα απόβλητα, εφόσον δεν επαναχρησιμοποιούνται. Οι διαρροές υγρών να συλλέγονται με τη βοήθεια προσροφητικών υλικών (αργιλοπυριτικό χώμα, πριονίδι κλπ.) και να διατίθενται ως επικίνδυνα απόβλητα. Για το σκοπό αυτό θα πρέπει σε διάφορα σημασμένα σημεία να υπάρχουν επαρκείς ποσότητες προσροφητικών υλικών και τα σχετικά μέσα (δοχεία, φτυάρια, μέσα προστασίας). o Να μη χρησιμοποιείται νερό για τον καθαρισμό των δαπέδων του εργοστασίου, αλλά ο καθαρισμός να γίνεται με απορροφητική σκούπα. o Να υπάρχει εμφανής σήμανση όλων των συσκευασιών και δοχείων με το είδος του περιεχομένου, τους κινδύνους και τα αντίστοιχα σύμβολα επικινδυνότητας. o Οι χώροι αποθήκευσης να είναι κλειστοί, με στεγανά δάπεδα και να αποστραγγίζονται από φρεάτια και σχάρες, που να οδηγούν στη δεξαμενή συλλογής νερού πυρόσβεσης. o Να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα πυροπροστασίας σύμφωνα με τις υποδείξεις της o αρμόδιας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Να υπάρχει πυκνή δενδροφύτευση αειθαλών δέντρων και θάμνων στα όρια και στους ελεύθερους χώρους του οικοπέδου και να γίνεται συνεχής συντήρηση τους. o Η εταιρία οφείλει να ενημερώνει άμεσα την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης και την Υπηρεσία μας ( αδειοδοτούσα αρχή) για κάθε συμβάν, το οποίο επιφέρει δυσμενείς επιπτώσεις στο περιβάλλον. o o Να οριστεί υπεύθυνος για τη παρακολούθηση της εφαρμογής των περιβαλλοντικών όρων της παρούσης Απόφασης, με ειδικότητα όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 3 του Π.Δ. 274/97 (ΦΕΚ 125Α). Η παρούσα Απόφαση αναφέρεται μόνο στις ενδεχόμενες περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τη κανονική λειτουργία της μονάδας, δεν αφορά θέματα ασφάλειας και ατυχημάτων και δεν απαλλάσσει την επιχείρηση από την υποχρέωση εφοδιασμού της με άλλες άδειες που τυχόν προβλέπονται από τη κείμενη Νομοθεσία. o Η παρούσα Απόφαση δεν καλύπτει θέματα επικινδυνότητας και ασφάλειας των εγκαταστάσεων τα οποία καλύπτονται από την ΚΥΑ 5697/590/2000 (ΦΕΚ 405Β). o Σε κάθε περίπτωση να τηρούνται τα αναφερόμενα στις σχετικές άδειες των αρμόδιων υπηρεσιών καθώς και οι παρόντες περιβαλλοντικοί όροι. o Η στάθμη θορύβου δεν θα υπερβαίνει το όριο των 70 dβ(α), μετρούμενη στα όρια του οικοπέδου της επιχείρησης o Να υπάρχουν θέσεις στάθμευσης για το προσωπικό και τους πελάτες της επιχείρησης. o Οι χώροι κίνησης των οχημάτων να διατηρούνται ασφαλτοστρωμένοι. 15

16 o Απαγορεύεται η φορτοεκφόρτωση Α υλών και προϊόντων της επιχείρησης στην κοινόχρηστη πλατεία του Ο.Τ. 20 μπροστά από τον αύλειο χώρο της επιχείρησης. o Η εταιρία οφείλει να παρέχει πληροφοριακό υλικό για τις δραστηριότητες της στην αρμόδια αρχή όποτε αυτές ζητούνται σύμφωνα με το άρθρο 18 του Ν. 2939/2001 (ΦΕΚ 179 Α / ). o Οι εργαζόμενοι στην επιχείρηση θα προμηθευτούν τον απαραίτητο προστατευτικό εξοπλισμό, όπως ορίζεται σύμφωνα με τα συνημμένα MSDS των υλικών 6. Η εταιρία υποχρεούται: να ανταποκρίνεται σε κάθε αίτημα των αρμοδίων αρχών για χορήγηση στοιχείων που αφορούν τη διαχείριση των αποβλήτων και γενικότερα ζητήματα προστασίας περιβάλλοντος να συμμορφώνεται σε συστάσεις-υποδείξεις των αρμόδιων ελεγκτικών οργάνων τήρησης των διατάξεων της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Μετά την οριστική παύση της λειτουργίας της μονάδας να αποκατασταθεί ο χώρος εγκατάστασής της. Να απομακρυνθεί το σύνολο των αποβλήτων από το χώρο της εγκατάστασης και ο μηχανολογικός εξοπλισμός να αξιοποιηθεί, όσο αυτό είναι δυνατό. Σε κάθε περίπτωση η διάθεση των όλων των υλικών να γίνει σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Η παρούσα Απόφαση αναφέρεται μόνο στις ενδεχόμενες περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τη κανονική λειτουργία της μονάδας, δεν αφορά θέματα ασφάλειας και ατυχημάτων και δεν απαλλάσσει την επιχείρηση από την υποχρέωση εφοδιασμού της με άλλες Άδειες που τυχόν προβλέπονται από τη κείμενη Νομοθεσία. 7. Παρακολούθηση τήρησης των περιβαλλοντικών όρων από την ίδια την επιχείρηση Η εταιρία οφείλει να τηρεί στοιχεία (τιμολόγια, συμβάσεις, διάφορα παραστατικά έγγραφα, μητρώα καταγραφής στοιχείων κλπ), βάσει των οποίων θα αποδεικνύεται η συμμόρφωσή της με τους ανωτέρω περιβαλλοντικούς όρους και να επιδεικνύονται σε κάθε αρμόδια ελεγκτική αρχή σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Τα στοιχεία αυτά θα πρέπει να βρίσκονται στο χώρο του εργοστασίου. Να ορισθεί εγγράφως εντός 1 (ενός) μηνός από την έκδοση της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Ε.Π.Ο.) υπεύθυνος για την παρακολούθηση εφαρμογής των περιβαλλοντικών όρων με ειδικότητα όπως αυτή καθορίζεται στο αρ.(3) του ΠΔ 274/97 (ΦΕΚ 195 Α ). Ο ορισμός να κοινοποιηθεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης και στη Δ/νση Βιομηχανίας της Π.Κ.Μ.. 8. Χρονικό διάστημα ισχύος της Απόφασης Ε.Π.Ο. Η Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων να ισχύει για 10 χρόνια από την έκδοσή της με την προϋπόθεση ότι θα ισχύουν όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στην εγκεκριμένη Μ.Π.Ε. και δεν έρχονται σε αντίθεση με τα όσα ορίζει η Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων. Μεταβολή βασικών τεχνικών χαρακτηριστικών της δραστηριότητας, όπως αυτά περιγράφονται στην Μ.Π.Ε., με τους όρους και περιορισμούς της Απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων είναι δυνατή μόνο εφόσον δεν επέρχονται ουσιαστικές διαφοροποιήσεις ως προς τις επιπτώσεις στο περιβάλλον και μόνο ύστερα από σχετική έγκριση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης Σε κάθε άλλη περίπτωση απαιτείται νέα απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δημιουργούνται σοβαρά προβλήματα υποβάθμισης του περιβάλλοντος ή παρατηρηθούν επιπτώσεις στο περιβάλλον που δεν είχαν προβλεφθεί στην Μ.Π.Ε., η ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. μπορεί να επιβάλει πρόσθετους περιβαλλοντικούς όρους ή να μεταβάλει τους αρχικούς. 9. Ειδικοί όροι Η εγκεκριμένη Μ.Π.Ε. καθώς και η Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων θα πρέπει να βρίσκονται στο χώρο του εργοστασίου και να επιδεικνύονται σε κάθε αρμόδια ελεγκτική αρχή σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Η εφαρμογή των ανωτέρω περιβαλλοντικών όρων και περιορισμών αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την λειτουργία της δραστηριότητας. Η μη τήρηση των ανωτέρω όρων, η εκτέλεση εργασιών καθ υπέρβαση των όρων και προϋποθέσεων της Απόφασης Ε.Π.Ο. και των όσων αναφέρονται στην εγκεκριμένη Μ.Π.Ε. και η πρόκληση ρύπανσης ή υποβάθμισης του περιβάλλοντος συνεπάγονται κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 28,

17 και 30 του Ν.1650/86 όπως αυτός ισχύει σήμερα, (1 σχετικό) πέρα από άλλες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. Η Απόφαση Ε.Π.Ο. δεν απαλλάσσει τον υπεύθυνο του εργοστασίου να εφοδιαστεί και με άλλες άδειες και εγκρίσεις που προβλέπονται από άλλες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. Ο Πρόεδρος της Mητροπολιτικής Επιτροπής της M.Ε. Θεσσαλονίκης Τα Μέλη Τζόλλας Μιχάλης (όπως αναφέρονται ανωτέρω) 17

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 18 Αριθμ. Συνεδρίασης 18 η /20.11.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 132

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 18 Αριθμ. Συνεδρίασης 18 η /20.11.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 132 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 2/08-02-2012 Αριθμός Απόφασης 11/2012 Στο Ηράκλειο σήμερα 8 Φεβρουαρίου 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:30, συνήλθε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΡΤΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΡΤΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & Υ ΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΤΑΣ Άρτα: 5-7-2011 Αριθµ. πρωτ.: Τ.Π.Υ 15970/743 ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 21 Αριθμ. Συνεδρίασης 21 η /26.11.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 129

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 21 Αριθμ. Συνεδρίασης 21 η /26.11.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 129 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Γραμματεία Μητροπολιτικής Επιτροπής

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Γραμματεία Μητροπολιτικής Επιτροπής Δ10 ΕΝΤΥΠΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 10 Αριθμ. Συνεδρίασης 10 η /25.05.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 63

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 10 Αριθμ. Συνεδρίασης 10 η /25.05.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 63 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 11 Αριθμ. Συνεδρίασης 11 η /21.06.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 69

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 11 Αριθμ. Συνεδρίασης 11 η /21.06.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 69 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Γραμματεία Μητροπολιτικής Επιτροπής

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Γραμματεία Μητροπολιτικής Επιτροπής Δ10 ΕΝΤΥΠΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 20 Αριθμ. Συνεδρίασης 20 η /20.12.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 149

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 20 Αριθμ. Συνεδρίασης 20 η /20.12.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 149 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Αριθ. Πρωτ.: Δ.Α./Φ14.1465/2500 Σχετ:849/30-5-2011. Προς : Όπως Πίνακας Αποδεκτών

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Αριθ. Πρωτ.: Δ.Α./Φ14.1465/2500 Σχετ:849/30-5-2011. Προς : Όπως Πίνακας Αποδεκτών Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ:Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων της Βιοτεχνίας κατασκευής μερών και εξαρτημάτων ειδών μεταφορών και μηχανημάτων, κατασκευής και επισκευής ρυμουλκούμενων οχημάτων (τρέιλερ) φερομένης ιδιοκτησίας

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΘΕΜΑ:

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΘΕΜΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΘΕΜΑ: «Περιεχόμενο φακέλου για την εφαρμογή του άρθρου 7 της Κ.Υ.Α. 20488/10 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 12 Αριθμ. Συνεδρίασης 12 η /04.07.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 83

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 12 Αριθμ. Συνεδρίασης 12 η /04.07.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 83 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Γραμματεία Μητροπολιτικής Επιτροπής

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Γραμματεία Μητροπολιτικής Επιτροπής Δ10 ΕΝΤΥΠΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 19 Αριθμ. Συνεδρίασης 19 η / ΑΠΟΦΑΣΗ 141

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 19 Αριθμ. Συνεδρίασης 19 η / ΑΠΟΦΑΣΗ 141 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 8 Αριθμ. Συνεδρίασης 8 η /27.04.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 47

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 8 Αριθμ. Συνεδρίασης 8 η /27.04.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 47 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 9 Αριθμ. Συνεδρίασης 9 η /15.04.2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 62

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 9 Αριθμ. Συνεδρίασης 9 η /15.04.2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 62 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 13 Αριθμ. Συνεδρίασης 13 η /18.07.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 96

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 13 Αριθμ. Συνεδρίασης 13 η /18.07.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 96 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αθήνα 5/ 08 /2009 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αρ. Πρωτ: Δ.ΥΓ2/ 105452 ΠΡΟΣ : Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 20 Αριθμ. Συνεδρίασης 20 η /20.12.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 145

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 20 Αριθμ. Συνεδρίασης 20 η /20.12.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 145 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 13 Αριθμ. Συνεδρίασης 13 η /04.07.2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 87

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 13 Αριθμ. Συνεδρίασης 13 η /04.07.2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 87 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 3 ο : Έκφραση άποψης επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Νέα μονάδα παραγωγής ξυλοκάρβουνου, ιδιοκτησίας Διβινή Θρασύβουλου,

ΘΕΜΑ 3 ο : Έκφραση άποψης επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Νέα μονάδα παραγωγής ξυλοκάρβουνου, ιδιοκτησίας Διβινή Θρασύβουλου, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 8/09-09-2011 Αριθμός Απόφασης 53/2011 Στο Ηράκλειο σήμερα 09 Σεπτεμβρίου 2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00, συνήλθε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 20 Αριθμ. Συνεδρίασης 20 η /20.12.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 146

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 20 Αριθμ. Συνεδρίασης 20 η /20.12.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 146 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 7 Αριθμ. Συνεδρίασης 7 η /16.04.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 42

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 7 Αριθμ. Συνεδρίασης 7 η /16.04.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 42 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 22 Αριθμ. Συνεδρίασης 22 η /11.12.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 136

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 22 Αριθμ. Συνεδρίασης 22 η /11.12.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 136 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία: 15 Οκτωβρίου 2015 Αρ. Πρωτοκόλλου (Εξερχομένου): 413416 (408)

Ημερομηνία: 15 Οκτωβρίου 2015 Αρ. Πρωτοκόλλου (Εξερχομένου): 413416 (408) Δ10 ΕΝΤΥΠΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Γραμματεία

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Αναρτητέο στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ XΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ KAI ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δ10. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Γραμματεία Μητροπολιτικής Επιτροπής

Δ10. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Γραμματεία Μητροπολιτικής Επιτροπής Δ10 ΕΝΤΥΠΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ.: Δ.Α./Φ14.1460/1528 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Σχετ:2489/22-12-2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Αριθ. Πρωτ.: Δ.Α./Φ14.1460/1528 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Σχετ:2489/22-12-2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων της εταιρίας «ΤΣΙΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» από Αποστακτήριο σε Αποστακτήριο και Οινοποιείο κατόπιν κτιριακής και μηχανολογικής επέκτασης, που βρίσκεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 12/14-11-2011 Αριθμός Απόφασης 75/2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 12/14-11-2011 Αριθμός Απόφασης 75/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 12/14-11-2011 Αριθμός Απόφασης 75/2011 Στο Ηράκλειο σήμερα 14 Νοεμβρίου 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00, συνήλθε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αριθμός Πρωτ. : 15867 π.ε.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αριθμός Πρωτ. : 15867 π.ε. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 11/02/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθμός Πρωτ. : 15867 π.ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Σχετ. : 835 ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ Απόσπασμα Πρακτικού 2/08-02-2012 Αριθμός Απόφασης 13/2012 Στο Ηράκλειο σήμερα 8 Φεβρουαρίου 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:30,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙ6ΖΟΡ1Ι-Δ1Ο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Πειραιάς, Αρ. Πρωτ.: 46914/10256/2013

ΑΔΑ: ΒΙ6ΖΟΡ1Ι-Δ1Ο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Πειραιάς, Αρ. Πρωτ.: 46914/10256/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Στέρεα Απόβλητα Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ 1. ΦΕΚ 179/Α/2001, Νόµος Υπ Αριθ. 2939 Ανακύκλωση συσκευασιών και άλλων προϊόντων (µπαταρίες, ηλεκτρονικά απόβλητα) 2. ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 9 Αριθμ. Συνεδρίασης 9 η /17.05.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 53

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 9 Αριθμ. Συνεδρίασης 9 η /17.05.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 53 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΛΥΚΟΖΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΛΥΚΟΖΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΕΡΓΟ: ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΛΥΚΟΖΗΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 5 Α 166 73 ΒΟΥΛΑ ΤΗΛ. 210 8995934, ΦΑΞ 210 8951760 e-mail info@inik.gr 1. ΤΕΧΝΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ α. Ονοματεπώνυμο του ιδιοκτήτη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Γραμματεία Μητροπολιτικής Επιτροπής

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Γραμματεία Μητροπολιτικής Επιτροπής Δ10 ΕΝΤΥΠΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΤΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Τµήµα Χορήγησης Αδειών Ανάπτυξης, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων Άρτα, 18 Μαρτίου 2015 Αρ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 1/23-01-2012 Αριθμός Απόφασης 6/2012 Στο Ηράκλειο σήμερα 23 Ιανουαρίου 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00, συνήλθε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 6/12-07-2011 Αριθμός Απόφασης 33/2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 6/12-07-2011 Αριθμός Απόφασης 33/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 6/12-07-2011 Αριθμός Απόφασης 33/2011 Στο Ηράκλειο σήμερα 12 Ιουλίου 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00, συνήλθε σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΕΡΓΟ: ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 5 Α 166 73 ΒΟΥΛΑ ΤΗΛ. 210 8995934, ΦΑΞ 210 8951760 e-mail info@inik.gr 1 1. ΤΕΧΝΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ α. Ονοματεπώνυμο του ιδιοκτήτη ή επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

Νομοθετικές Υποχρεώσεις για τη διαχείριση πετρελαιοειδών αποβλήτων και καταλοίπων. Παπαπαθεοχάρη Σταυρούλα, Περιβαλλοντολόγος MSc

Νομοθετικές Υποχρεώσεις για τη διαχείριση πετρελαιοειδών αποβλήτων και καταλοίπων. Παπαπαθεοχάρη Σταυρούλα, Περιβαλλοντολόγος MSc Νομοθετικές Υποχρεώσεις για τη διαχείριση πετρελαιοειδών αποβλήτων και καταλοίπων Παπαπαθεοχάρη Σταυρούλα, Περιβαλλοντολόγος MSc Γενικό Πλαίσιο Σύντομη παρουσίαση του ELINA project Πετρελαιοειδή Απόβλητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΝΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΝΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΕΡΓΟ: ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΝΗΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 5 Α 166 73 ΒΟΥΛΑ ΤΗΛ. 210 8995934, ΦΑΞ 210 8951760 e-mail info@inik.gr 1 1. ΤΕΧΝΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ α. Ονοματεπώνυμο του

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΠΩΛΗΤΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΠΩΛΗΤΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΠΩΛΗΤΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ Οδηγίες για την αδειοδότηση & τη λειτουργία ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Νάξος, 28-6-13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Αρ. Πρωτ.: 8450 Ταχ. ιεύθυνση : Χώρα Νάξος Ταχ. Κώδικας : 84 300 Τηλέφωνο : 2285360100 Fax : 2285023570 ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 20 Αριθμ. Συνεδρίασης 20 η /20.12.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 147

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 20 Αριθμ. Συνεδρίασης 20 η /20.12.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 147 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 15 Αριθμ. Συνεδρίασης 15 η /18.07.2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 97

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 15 Αριθμ. Συνεδρίασης 15 η /18.07.2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 97 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 15 Αριθμ. Συνεδρίασης 15

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 11 Αριθμ. Συνεδρίασης 11 η /21.06.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 66

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 11 Αριθμ. Συνεδρίασης 11 η /21.06.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 66 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΑ ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΑ ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΑ ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΕΠΕ 28/02/2007 ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ Ρύπανση Υπεδάφους πρατηρίων

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4 Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης τα Παραρτήματα Ι έως και ΧΙΙ που ακολουθούν.

Άρθρο 4 Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης τα Παραρτήματα Ι έως και ΧΙΙ που ακολουθούν. ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ 1 Άρθρο 1 Αποσκοπεί στην εφαρμογή της παρ. 4 του άρθρου 1 του Ν. 4014/2011 (Α 209) για την κατάταξη σε κατηγορίες, ανάλογα με τις επιπτώσεις τους στο περιβάλλον. Τα ανωτέρω έργα και δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

Οι παρούσες οδηγίες εφαρμόζονται στις επιχειρήσεις ή στους μεμονωμένους ιδιώτες οι οποίοι εκμεταλλεύονται αυτόματους πωλητές τροφίμων ή ροφημάτων

Οι παρούσες οδηγίες εφαρμόζονται στις επιχειρήσεις ή στους μεμονωμένους ιδιώτες οι οποίοι εκμεταλλεύονται αυτόματους πωλητές τροφίμων ή ροφημάτων Περιεχόμενα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο : ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 1.1Πεδίο εφαρμογής Ορισμοί επιχειρήσεων... 2 1.2. Σκοπός... 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ο : ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ... 2 2.1. Διαδικασία αδειοδότησης (ως προς την Υγειονομική Υπηρεσία)...

Διαβάστε περισσότερα

: 2741-363127.. : 2741363125 1.. Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού

: 2741-363127.. : 2741363125 1.. Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κόρινθος : 10 /02/ 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Αρ. Πρωτ: : 96675 /981 /2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Προς : Δ.ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 2 Αριθμ. Συνεδρίασης 2 η /28.01.2014

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 2 Αριθμ. Συνεδρίασης 2 η /28.01.2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αθήνα 13-3-2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Τμήμα Κατασκευών & Επισκευών Γραφείο Διαχείρισης Περιβάλλοντος ΠΛΗΡ: Γ. Μακρής, Γεωπόνος Ταχ. Δ/νση: Ιερά Οδός 75, 11855

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ A ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ A ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16/02/2015 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. : Φ 802 / 630 / ΠΕΡΙΒ-9 / 2015 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ Σχετ. : Φ802/627/15

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ α και βοηθητικές ύλες ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 26/03/2015 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. : Φ 802 / 630 / ΠΕΡΙΒ-9 / 2015 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΜΥΛΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΜΥΛΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΜΥΛΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΜΥΛΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΕΡΓΟ: ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΜΥΛΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΜΥΛΩΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 5 Α 166 73 ΒΟΥΛΑ ΤΗΛ. 210 8995934, ΦΑΞ 210 8951760 e-mail info@inik.gr 1. ΤΕΧΝΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ α.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΕΡΓΟ: ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 5 Α 166 73 ΒΟΥΛΑ ΤΗΛ. 210 8995934, ΦΑΞ 210 8951760 e-mail info@inik.gr 1. ΤΕΧΝΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ α. Ονοματεπώνυμο του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 10/23-09-2011 Αριθμός Απόφασης 60/2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 10/23-09-2011 Αριθμός Απόφασης 60/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 10/23-09-2011 Αριθμός Απόφασης 60/2011 Στο Ηράκλειο σήμερα 23 Σεπτεμβρίου 2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00, συνήλθε

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθµ. 16/2015 Τακτικής Συνεδριάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Θέρµης Αριθµ. Απόφασης.

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθµ. 16/2015 Τακτικής Συνεδριάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Θέρµης Αριθµ. Απόφασης. A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθµ. 16/2015 Τακτικής Συνεδριάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Θέρµης Αριθµ. Απόφασης. 34/2015 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Απόψεις επί του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών

Διαβάστε περισσότερα

Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή ΤΕΙ Θεσσαλίας

Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή ΤΕΙ Θεσσαλίας Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή ΤΕΙ Θεσσαλίας ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Διεθνώς αναγνωρισμένο θεσμικό εργαλείο που αποτελεί το κυριότερο μέσο αξιολόγησης των επιπτώσεων διαφόρων έργων και δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

90711400-8. Σελίδα 2 από 5

90711400-8. Σελίδα 2 από 5 CPV κωδικοί «Υπηρεσίες λυμάτων, απορριμμάτων, καθαρισμού και περιβαλλοντικές υπηρεσίες» 90XXXXXX CODE EL 90000000-7 Υπηρεσίες λυμάτων, απορριμμάτων, καθαρισμού και περιβαλλοντικές υπηρεσίες 90400000-1

Διαβάστε περισσότερα

Ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής

Ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ /ΝΣΗ Υ ΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Αθήνα, 07

Διαβάστε περισσότερα

Παντελής Παντελάρας Χημικός Μηχανικός Μέλος ΜΕΠΑΑ ΤΕΕ

Παντελής Παντελάρας Χημικός Μηχανικός Μέλος ΜΕΠΑΑ ΤΕΕ Παντελής Παντελάρας Χημικός Μηχανικός Μέλος ΜΕΠΑΑ ΤΕΕ Η συνέπεια της ανάπτυξης σε μιά παγκόσμια οικονομία, είναι η αύξηση της βιομηχανικής παραγωγής και της κατανάλωσης. Αποτέλεσμα : υπερβολική αύξηση

Διαβάστε περισσότερα

Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Απορριμμάτων Ανατ. Μακεδονίας Θράκης ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ Α.Ε. Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο / Fax

Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Απορριμμάτων Ανατ. Μακεδονίας Θράκης ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ Α.Ε. Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο / Fax Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Απορριμμάτων Ανατ. Μακεδονίας Θράκης ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ Α.Ε. Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο / Fax : ΠΡΟΣ: Κομοτηνή 11-02-2008 Αριθ. Πρωτ.: 97 Θέμα : Σύμβαση συνεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Γραμματεία Μητροπολιτικής Επιτροπής

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Γραμματεία Μητροπολιτικής Επιτροπής Δ10 ΕΝΤΥΠΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΛΕΥΡΟΜΥΛΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΛΕΥΡΟΜΥΛΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΕΡΓΟ: ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΛΕΥΡΟΜΥΛΩΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 5 Α 166 73 ΒΟΥΛΑ ΤΗΛ. 210 8995934, ΦΑΞ 210 8951760 e-mail info@inik.gr 1. ΤΕΧΝΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ α. Ονοματεπώνυμο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΠΟΙΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΑΡΤΟΠΟΙΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΕΡΓΟ: ΑΡΤΟΠΟΙΙΑ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 5 Α 166 73 ΒΟΥΛΑ ΤΗΛ. 210 8995934, ΦΑΞ 210 8951760 e-mail info@inik.gr 1. ΤΕΧΝΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ α. Ονοματεπώνυμο του ιδιοκτήτη ή επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Η παρούσα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων συντάσσεται στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο: «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Απορριμμάτων και ΧΥΤΥ Σητείας» 1.2 ΕΙΔΟΣ & ΜΕΓΕΘΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 16 Αριθμ. Συνεδρίασης 16 η /11.10.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 117

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 16 Αριθμ. Συνεδρίασης 16 η /11.10.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 117 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία

Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Ορισμένα στοιχεία Η.Π.Α.: Από την εφαρμογή του θεσμού έχουν εκπονηθεί πλέον των 15.000 ΜΠΕ. Τα τελευταία 10 χρόνια οι ΜΠΕ αριθμούνται σε 1.000 περίπου ετησίως, με πτωτική

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ XΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ KAI ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 22. 01. 2015 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ.Φ.2489/4595/14 ΑΠΟΦΑΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 22. 01. 2015 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ.Φ.2489/4595/14 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 22. 01. 2015 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ.Φ.2489/4595/14 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & Σχετ: Φ2489/2329,1296,761/14 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία. Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία. Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Ορισμένα στοιχεία Η.Π.Α.: Από την εφαρμογή του θεσμού έχουν εκπονηθεί πλέον των 15.000 ΜΠΕ. Τα τελευταία 10 χρόνια οι ΜΠΕ αριθμούνται σε 1.000 περίπου ετησίως, με πτωτική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 5 Σεπτεμβρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Π. οικ. 203035 ΕΥΠΕ (ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ) ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΟΖΔ7Λ7-ΣΧ2. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Έχοντας υπόψη:

ΑΔΑ: ΒΟΖΔ7Λ7-ΣΧ2. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Έχοντας υπόψη: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ταχ. Δ/νση: Πολυτεχνείου 4 Ταχ. Κώδικας: 104 33 Τηλ.: 213-2101102 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 3 Αριθμ. Συνεδρίασης 3 η /18.02.2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 26

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 3 Αριθμ. Συνεδρίασης 3 η /18.02.2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 26 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδας

Ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ Διεύθυνση: Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 33 Ταχ.Δ/νση: Τ.Θ. 5036 Ταχ. Κώδικας:261-10 Πληροφορίες: Δ.

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αρ. Πρωτ.: 19180/16 Σχετ.: /15, 22636/15, /15 ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.: ΑΠΟΦΑΣΗ

Αθήνα, Αρ. Πρωτ.: 19180/16 Σχετ.: /15, 22636/15, /15 ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας Τηλέφωνο Fax Πληροφορίες Πολυτεχνείου 4, Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 17 Αριθμ. Συνεδρίασης 17 η /05.08.2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 110

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 17 Αριθμ. Συνεδρίασης 17 η /05.08.2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 110 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Γραμματεία Μητροπολιτικής Επιτροπής

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Γραμματεία Μητροπολιτικής Επιτροπής Δ10 ΕΝΤΥΠΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 11 Αριθμ. Συνεδρίασης 11 η /12.06.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 74

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 11 Αριθμ. Συνεδρίασης 11 η /12.06.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 74 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Ιανουάριος 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΕΕ «Η διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων. Παρόν και προοπτικές.»

ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΕΕ «Η διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων. Παρόν και προοπτικές.» ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΕΕ «Η διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων. Παρόν και προοπτικές.» 2-6-2010 2010 ΚΕΙΜΕΝΟ ΟΜΙΛΙΑΣ Ιωάννη Μαχαίρα Προϊσταμένου στο Τμήμα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων της Διεύθυνσης Περιβαλλοντικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΤΥΡΟΚΟΜΗΣΗΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΤΥΡΟΚΟΜΗΣΗΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΕΡΓΟ: ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΤΥΡΟΚΟΜΗΣΗΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 5 Α 166 73 ΒΟΥΛΑ ΤΗΛ. 210 8995934, ΦΑΞ 210 8951760 e-mail info@inik.gr 1. ΤΕΧΝΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ α. Ονοματεπώνυμο του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ταχ. Δ/νση: Διοικητήριο Ταχ. Κωδ.: 311 00 Λευκάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 9 Αριθμ. Συνεδρίασης 9 η /15.04.2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 61

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 9 Αριθμ. Συνεδρίασης 9 η /15.04.2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 61 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 9 Αριθμ. Συνεδρίασης 9 η

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθµ. 12/2015 Τακτικής Συνεδριάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Θέρµης Αριθµ. Απόφασης.

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθµ. 12/2015 Τακτικής Συνεδριάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Θέρµης Αριθµ. Απόφασης. A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθµ. 12/2015 Τακτικής Συνεδριάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Θέρµης Αριθµ. Απόφασης. 25/2015 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Απόψεις επί του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΕΡΓΟ: Εναπόθεση σε αδειοδοτημένη μονάδα ανακύκλωσης και αξιοποίησης προιόντων εκσκαφών, κατεδαφίσεων και κατασκευών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 13 Αριθμ. Συνεδρίασης 13 η /25.07.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 93

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 13 Αριθμ. Συνεδρίασης 13 η /25.07.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 93 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Χαλκίδα : 23-7-2014 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΩΝ (Α ) Αρ. πρωτ. : 6.350/Φ.14/84 Ταχ. Δ/νση. : Χαϊνά 93 Ταχ. Κώδικας.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΣΥΝΤΟΜΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΣΦΑΛΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΞΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΝΤΟΜΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ GWS Ltd. Γιαννιτσών 200, 54628 Θεσσαλονίκη Τηλ.: 2310 523245, Φαξ.: 2310 523241 info@gws.gr www.gws.gr Η Global

Διαβάστε περισσότερα

H Nοµοθεσία για τις Μονάδες Αφαλάτωσης

H Nοµοθεσία για τις Μονάδες Αφαλάτωσης H Nοµοθεσία για τις Μονάδες Αφαλάτωσης Eυτυχία Τζέν Τµήµα Αιολικής Ενέργειας ΚΑΠΕ etzen@cres.gr Αθήνα οι µονάδες αφαλάτωσης εντάσσονται στην κατηγορία «Βιοµηχανικών Εγκαταστάσεων» Η Ίδρυση και η Λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή ΤΕΙ Θεσσαλίας

Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή ΤΕΙ Θεσσαλίας Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή ΤΕΙ Θεσσαλίας Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός είναι η διαδικασία με την οποία εκτιμώνται και αντιμετωπίζονται οι συνέπειες που προκαλούνται από τα έργα και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: «ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ε65)»

ΕΡΓΟ: «ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ε65)» ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Δεκέμβριος 2012 ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 28 ο /5-10-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 28 ο /5-10-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 28 ο /5-10-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 1002/2015 ΘΕΜΑ: 28 ο Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης Δικαιολογητικών Συμμετοχής στον

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 7 Αριθμ. Συνεδρίασης 7 η /06.04.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 42

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 7 Αριθμ. Συνεδρίασης 7 η /06.04.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 42 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΞΗΡΑΝΤΗΡΙΟ ΠΥΡΗΝΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΞΗΡΑΝΤΗΡΙΟ ΠΥΡΗΝΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΕΡΓΟ: ΞΗΡΑΝΤΗΡΙΟ ΠΥΡΗΝΑΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 5 Α 166 73 ΒΟΥΛΑ ΤΗΛ. 210 8995934, ΦΑΞ 210 8951760 e-mail info@inik.gr 1 1. ΤΕΧΝΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ α. Ονοματεπώνυμο του ιδιοκτήτη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΟΝΜ7Λ7-ΜΡΙ. Αθήνα, 16/01/2012. Αρ. Πρωτ.: 118336/11 Σχετ.: οικ.135531/11, 119766/11

ΑΔΑ: ΒΟΝΜ7Λ7-ΜΡΙ. Αθήνα, 16/01/2012. Αρ. Πρωτ.: 118336/11 Σχετ.: οικ.135531/11, 119766/11 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ταχ. Δ/νση: Πολυτεχνείου 4 Ταχ. Κώδικας: 104 33 Τηλ.: 213-2101102 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 2/18-04-2011 Αριθμός Απόφασης 6/2011

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 2/18-04-2011 Αριθμός Απόφασης 6/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 2/18-04-2011 Αριθμός Απόφασης 6/2011 Στο Ηράκλειο σήμερα 18 Απριλίου 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00, συνήλθε

Διαβάστε περισσότερα