A.V.M.S.: AUTOMATED VEHICLE MANAGEMENT SYSTEMS Bertello AUTOmatic: 5 ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ - 5 ΛΥΣΕΙΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "A.V.M.S.: AUTOMATED VEHICLE MANAGEMENT SYSTEMS Bertello AUTOmatic: 5 ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ - 5 ΛΥΣΕΙΣ"

Transcript

1 A.V.M.S.: AUTOMATED VEHICLE MANAGEMENT SYSTEMS Bertello AUTOmatic: 5 ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ - 5 ΛΥΣΕΙΣ 2007, 2 ο τρίμηνο Οι αυτοματοποιημένοι χώροι στάθμευσης οχημάτων αποτελούνται από ένα πλήθος ηλεκτροκινούμενων μηχανικά υποβοηθούμενων συστημάτων τα οποία λειτουργούν συνδυαστικά, ελέγχονται από ηλεκτρονικό υπολογιστή και αναλαμβάνουν τη μεταφορά και την τοποθέτηση του οχήματος σε μία θέση στάθμευσης χωρίς την παραμικρή εμπλοκή του ανθρώπινου παράγοντα. Μπορούν να κατασκευαστούν τόσο σε υπόγειους όσο και σε υπέργειους χώρους και με βάση τη φιλοσοφία της βέλτιστης κατανομής και αξιοποίησης του διαθέσιμου χώρου επιτυγχάνουν έως και τον τριπλασιασμό των θέσεων στάθμευσης σε σχέση με αυτές που μια συμβατική λύση με ράμπες προδιαγράφει. To σύστημα AUTOmatic του οίκου Bertello αποτελεί μία οικονομικά συμφέρουσα πρόταση για την αυτοματοποιημένη διαχείριση των οχημάτων στους χώρους στάθμευσης. Το σύνολο της υλικοτεχνικής και μηχανολογικής υποδομής βρίσκεται συνήθως υπόγεια με μοναδικό διακριτό τμήμα μία επίγεια κατασκευή μικρού όγκου που χρησιμεύει ως είσοδος έξοδος των οχημάτων και είτε εμπεριέχεται στο βασικό κτιριακό κέλυφος είτε παρεμβάλλεται ως αυτόνομη κατασκευή στο δρόμο. Στο εσωτερικό του υπόγειου τμήματος της κατασκευής ένας ή περισσότεροι ανελκυστήρες και ρομποτικοί μηχανισμοί αναλαμβάνουν τη μεταφορά και τοποθέτηση του κάθε οχήματος σε μια συγκεκριμένη θέση χωρίς την παραμικρή εμπλοκή του οδηγού/ χρήστη του οχήματος, με αποτέλεσμα το μόνο που αυτός χρειάζεται να κάνει είναι να επιδείξει ή να εισαγάγει την προσωπική μαγνητική του κάρτα ή το εισιτήριο στο σημείο εξόδου και εισόδου του οχήματος. Κατηγοριοποίηση αυτοματοποιημένων χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων. Οι αυτοματοποιημένοι χώροι στάθμευσης κατηγοριοποιούνται ανάλογα με: - τη χρήση τους σε δημοτικούς / ιδιωτικούς χώρους ή για την εξυπηρέτηση των ενοίκων κτιρίων επαγγελματικής χρήσης, - τη χωρητικότητά τους, - τον τύπο και το είδος του κτιρίου εντός του οποίου εμπεριέχονται και - τον τύπο των οχημάτων που φιλοξενούν. Τύποι αυτοκινήτων που εξυπηρετούνται. Το AUTOmatic εξυπηρετεί οχήματα με τα παρακάτω χαρακτηριστικά: - Μέγιστο βάρος οχήματος - Μέγιστο μήκος από τον εμπρόσθιο τροχό έως τον εμπρόσθιο προφυλακτήρα - Μέγιστο μήκος από τον οπίσθιο τροχό έως τον οπίσθιο προφυλακτήρα - Βήμα - Μέγιστο πλάτος πατήματος (συμπεριλαμβάνεται το πλάτος των τροχών) - Μέγιστο πλάτος πατήματος (εσωτερικό: δεν συμπεριλαμβάνονται οι τροχοί) - Ελάχιστη απόσταση οχήματος από το έδαφος - Μέγιστο ύψος οχήματος - Μέγιστο πλάτος με ανοικτούς τους πλαϊνούς καθρέπτες - Μέγιστο πλάτος με αναδιπλωμένους καθρέπτες - Τροφοδοσία καυσίμου : 2500 κιλά : 1200 χιλιοστά : 4200 χιλιοστά : 1800 χιλιοστά 3390 : 1900 χιλιοστά : 1050 χιλιοστά : 90 χιλιοστά : 2100 χιλιοστά : 2100 χιλιοστά : 2000 χιλιοστά : βενζίνη / πετρέλαιο Υποστήριξη Κίνησης. - Μέθοδος κίνησης και διαχείρισης οχήματος - Χαρακτηριστικά κινητής επιφάνειας (πλατφόρμα) - Πλάτος - Μήκος - Ύψος - Μέγιστο βάρος οχήματος - Μέγιστο βάρος πλατφόρμας και οχήματος : Πλατφόρμα : 2200 χιλιοστά : 5500 χιλιοστά : 150 χιλιοστά : 2500 κιλά : 3000 κιλά

2 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΤΗΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ 2007, 2 ο τρίμηνο Σε γενικές γραμμές ο βασικός στόχος σε ένα καλοσχεδιασμένο πλήρως αυτοματοποιημένο σύστημα που διαχειρίζεται χωροθέσεις (για την τοποθέτηση είτε οχημάτων είτε εμπορευμάτων) αποτελεί η διεκπεραίωση των εργασιών για τις οποίες έχει προδιαγραφεί με ασφάλεια, αξιοπιστία, ταχύτητα, συνέπεια, με χρήση του ελάχιστου δυνατού αριθμού κινούμενων στοιχείων και με τη χαμηλότερη δυνατή κατανάλωση ενέργειας. Ο πλεονασμός (Redundancy) των λειτουργικών εξαρτημάτων είναι αυτός που προσδίδει τα υψηλά ποσοστά αξιοπιστίας στη γενικότερη λειτουργία του συστήματος και είναι αυτός που διασφαλίζει ότι οι λειτουργικές διαδικασίες εναπόθεσης και ανάκτησης εκτελούνται πάντα όπως προβλέπεται και εντός του χρόνου που έχει προδιαγραφεί. Για την επίτευξη της βέλτιστης απόδοσης ενός συστήματος που εμπεριέχει αυτοματισμούς και ρομποτικά μέρη, ορισμένες λειτουργικές παράμετροι πρέπει να οριστούν κατά τη φάση της αρχικής σχεδίασης, οφείλουν δε όχι μόνο να γίνουν πλήρως κατανοητές από όλους τους εμπλεκόμενους αλλά και να εφαρμοστούν με απόλυτη ακρίβεια. Στην αυτοματοποίηση ισχύουν οι τέσσερεις παρακάτω κανόνες: 1. Τίποτα σε ολόκληρο το σύμπαν δεν είναι απόλυτο. 2. Η ολοκληρωτική παύση λειτουργίας είναι πιθανή και πρέπει να αναμένεται. 3. Ο αρχικός σχεδιασμός πρέπει να προβλέψει τις λειτουργικές βλάβες. 4. Απαιτείται θετική προσέγγιση για την επίλυση τυχόν προβληματικών καταστάσεων που θα προκύψουν από την ολοκληρωτική παύση της λειτουργίας του συστήματος. Το ερώτημα που πρέπει λοιπόν να τεθεί είναι: «Πώς δύναται μέσω του έξυπνου σχεδιασμού να ελαχιστοποιηθούν οι πιθανότητες ολοκληρωτικής παύσης της λειτουργίας του συστήματος;» Λύσεις υπάρχουν, πρέπει όμως να εξεταστεί σοβαρά εάν η εφαρμογή τους είναι οικονομικά συμφέρουσα και να θεσπιστεί το σημείο όπου ο λόγος λειτουργικότητας και οικονομίας είναι αποδεκτός από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη (επενδυτές, εγκαταστάτες και χρήστες). Μια απλή λύση είναι η εφαρμογή της φιλοσοφίας της «μεγιστοποίησης της ασφάλειας» βάσει της οποίας η μία στις δύο αστοχίες ξεπερνιέται με τον Πλεονασμό (Redundancy). Αυτό μεταφράζεται στο ότι για κάθε εξάρτημα θα πρέπει να εγκατασταθεί τουλάχιστον ένας «σωσίας» του που θα εκτελεί ακριβώς το ίδιο έργο. Έτσι, εάν ένα υποσύστημα φέρει 2 φορές τα απαιτούμενα εξαρτήματα για να ολοκληρώσει το έργο για το οποίο έχει σχεδιαστεί, αυτό καλείται πλεονασμός 1 ου βαθμού (Redundancy at 1 st degree)(ν+ν). Χρησιμοποιώντας τον πλεονασμό του 1 ου βαθμού σε κάθε υποσύστημα μέρος της λειτουργικής μονάδας επιτυγχάνουμε πλεονασμό για το σύνολο της μονάδας που απαρτίζεται από όλα τα υποσυστήματα που λειτουργούν ως ομάδα. Αυτό καλείται πλεονασμός 2 ου βαθμού (ΝxΝ). Εάν τώρα συνδυάσουμε τους πλεονασμούς του 1 ου και του 2 ου βαθμού επιτυγχάνουμε πλεονασμό στον 3 ο βαθμό (Ν+Ν)+(ΝxN)->Ν Ν = True Redundancy. Επί του πρακτέου, για να επιτευχθεί ο όποιος βαθμός πλεονασμού έχει προδιαγραφεί, πρέπει να εφαρμόζεται με συνέπεια ένα αυστηρό διαγνωστικό πρόγραμμα το οποίο καθοδηγεί μια προσεκτικά εκτελεσμένη σειρά εργασιών προληπτικής συντήρησης. Στις επόμενες σελίδες παρουσιάζονται οι πέντε εναλλακτικές προσεγγίσεις των συστημάτων AVMS της Bertello για τη διαχείριση των οχημάτων σε υπόγειους χώρους στάθμευσης. Το σκεπτικό που διέπει το σύνολο των λύσεων αυτών είναι η ευελιξία στην κατασκευή. Από τη στιγμή που το βασικό τσιμεντένιο περιμετρικό κέλυφος ολοκληρώνεται, η υπόλοιπη κατασκευή στηρίζεται σε ένα εσωτερικό περιμετρικό μεταλλικό κέλυφος από χαλύβδινες δοκούς, είναι αρθρωτή και παρέχει τη δυνατότητα για απεριόριστες μετατροπές στις χωροθέσεις με επαναπροσδιορισμό των διαστάσεών τους για τη διαχείριση οχημάτων αλλά και φορτίων ποικίλων διαστάσεων και όγκου. Τα συστήματα αυτά είναι: α) AVMS διπλών εξόδων και εισόδων που χρησιμοποιούν Redundant ανελκυστήρες με κινητές πλατφόρμες μεταφοράς οχήματος, β) AVMS με ανελκυστήρα δύο επιπέδων (double deep storage option), γ) AVMS με ανελκυστήρα και κινητές πλατφόρμες μεταφοράς οχήματος, δ) AVMS τύπου σιλό με περιστρεφόμενο, απλό ή κυψελωτό ανελκυστήρα και ε) AVMS με γερανό AS/RS.

3 ΣΤΑΘΕΡΟΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ ΜΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ Υπόγειο ηλεκτρονικά ελεγχόμενο αυτοματοποιημένο σύστημα στάθμευσης με χωρητικότητα από 20 έως 160 οχήματα. Σε σχέση με την ταχύτητα ροής των οχημάτων, προσφέρει την υψηλότερη απόδοση από όλα τα υπόλοιπα συστήματα, καθώς για την κάθε λειτουργία εναπόθεσης/ανάκτησης και εφόσον το απαιτούν οι συνθήκες, ενεργοποιούνται συγχρόνως ανεξάρτητοι μηχανισμοί που εκτελούν κινήσεις σε διαφορετικούς άξονες. Αυτό επιτρέπει την έναρξη του επόμενου διαδοχικού κύκλου εναπόθεσης/ανάκτησης ενώ ο προηγούμενος δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί. Το σύστημα αποτελείται από: α) τουλάχιστον δύο ρομποτικούς γερανούς για την εναπόθεση και ανάκτηση των οχημάτων με δυνατότητα περιστροφής της μεταφερόμενης πλατφόρμας κατά 180 μοίρες έτσι ώστε το όχημα να εξέρχεται από το φρεάτιο πάντα με την εμπρόσθια όψη του να αντικρίζει το θύρα εξόδου, β) τουλάχιστον δύο ανελκυστήρες κατακόρυφης κίνησης εξοπλισμένους με μηχανισμό ολίσθησης της πλατφόρμας εντός ή εκτός του φρεατίου του ανελκυστήρα. Το τμήμα της κατασκευής που βρίσκεται στην επιφάνεια του εδάφους (TP: Translation Point) παρεμβάλλεται στο διάδρομο κυκλοφορίας των οχημάτων και φέρει δύο αντικριστές θύρες που εξυπηρετούν την είσοδο και την έξοδο τους από αυτό, και γ) πλατφόρμες (κινητούς φορείς) μεταφοράς οχημάτων - μία για κάθε επίπεδο. Η λειτουργικότητα της λύσης αυτής είναι ιδιαίτερα αναβαθμισμένη, το ίδιο και η απόδοσή της. Η παρουσία τουλάχιστον δύο υποσυστημάτων εναπόθεσης και ανάκτησης που ενεργοποιούνται κάθε φορά για να εκτελέσουν την ίδια ακριβώς εργασία διασφαλίζει αφενός ότι σε μια δεδομένη χρονική στιγμή και ιδιαίτερα σε ώρες αιχμής η βελτιστοποιημένη σχεδίασή του θα συντελέσει στην ταχύτατη εξυπηρέτηση αυξημένου αριθμού οχημάτων και αφετέρου ότι σε περίπτωση ολοκληρωτικής αστοχίας του ενός εκ των δύο το άλλο θα συνεχίσει να εκτελεί τις προδιαγεγραμμένες εργασίες/κινήσεις του. Με βάση τη διαμόρφωση του τελικού συστήματος και το μέγεθος αυτού η ωριαία παραγωγή μπορεί να αγγίξει ή και να ξεπεράσει τα 1000 οχήματα την ώρα.

4 ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ ΔΥΟ ΕΠΙΠΕΔΩΝ Υπόγειο ηλεκτρονικά ελεγχόμενο αυτοματοποιημένο σύστημα στάθμευσης με χωρητικότητα από 10 έως 20 οχήματα ή εναλλακτικά 15 έως 30 οχήματα στη διάταξη διπλού βάθους (DDCS: Double Deep Car Storage). Το σύστημα αποτελείται από: α) έναν αυτόματο σταθερό ανελκυστήρα οχημάτων που εκτελεί την κατακόρυφη κίνηση μέσα στο φρεάτιο εξοπλισμένο με μηχανισμό ολίσθησης της πλατφόρμας εντός ή εκτός του φρεατίου του ανελκυστήρα. Το εμφανές τμήμα της κατασκευής που βρίσκεται στην επιφάνεια του εδάφους (TP: Translation Point) έχει μία μόνο θύρα για την είσοδο και την έξοδο των οχημάτων. Στο κάτω τμήμα του μηχανισμού ανέλκυσης μπορεί να τοποθετηθεί πρόσθετο σύστημα διαχείρισης μιας δεύτερης κενής πλατφόρμας, η οποία εξυπηρετεί την εναλλαγή των οχημάτων σε διατάξεις double deep, και β) ένα ρομποτικό μηχανισμό διαχείρισης της πλατφόρμας μεταφοράς των οχημάτων κατά την έξοδό της από το φρεάτιο του ανελκυστήρα ή την είσοδό της μέσα σε αυτό. Ο ρομποτικός μηχανισμός δύναται επιπρόσθετα να φέρει υποσύστημα στρέψης της πλατφόρμας κατά 180 μοίρες έτσι ώστε το όχημα να εξέρχεται από το φρεάτιο πάντα με την εμπρόσθια όψη του και να αντικρίζει τη θύρα εξόδου. Στην περίπτωση σχεδίασης συστήματος διπλού βάθους (οριζόντιο τούνελ δύο χωροθέσεων) όπου η εξαγωγή ή η εισαγωγή του οχήματος στην επιλεγμένη χωροθέση δεν εξυπηρετείται κατευθείαν από τον ανελκυστήρα, αυτός σχεδιάζεται με διπλό ύψος (πρόβλεψη δεύτερου επιπέδου) και δύο μηχανισμούς ολίσθησης για την παράλληλη διαχείριση δύο οχημάτων. Με αυτό τον τρόπο η πρόσβαση στην πίσω χωροθέση, όταν η εμπρόσθια είναι κατειλημμένη, επιτυγχάνεται με ευκολία καθώς το όχημα που βρίσκεται στο εμπρόσθιο τμήμα αυτής μετατοπίζεται στο δεύτερο επίπεδο του ανελκυστήρα, ακολούθως αυτός χαμηλώνει έτσι ώστε το όχημα στο πρώτο επίπεδό του να μπορέσει να ολισθήσει προς το άνοιγμα που έχει δημιουργηθεί. Ο ρομποτικός μηχανισμός ακολούθως σπρώχνει το όχημα στο πίσω τμήμα του τούνελ (χωροθέση διπλού βάθους) και στη συνέχεια ο ανελκυστήρας ανυψώνεται επαρκώς έτσι ώστε ο ρομποτικός μηχανισμός ολίσθησης να μπορέσει να επαναφέρει το όχημα από το δεύτερο επίπεδο του ανελκυστήρα στην αρχική χωροθέση στο εμπρόσθιο τμήμα.

5 ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ ΜΕ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΟ ΦΟΡΕΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ Υπόγειο ηλεκτρονικά ελεγχόμενο αυτοματοποιημένο σύστημα στάθμευσης με χωρητικότητα από 20 έως 60 οχήματα. Στο σημείου εισόδου το όχημα οδηγείται πάνω σε μια οριζόντια πλατφόρμα που ενέχει το ρόλο κινητού φορέα. Ο ανελκυστήρας εκτελεί την κατακόρυφη κίνηση εντός του φρεατίου μέχρι το επιλεγμένο επίπεδο. Στη συνέχεια το σύστημα φορέας- μηχανισμό όχημα παραλαμβάνεται από το ρομποτικό μεταφοράς που εκτελεί την οριζόντια (ευθεία ή πλευρική) κίνηση με κατεύθυνση προς μία προεπιλεγμένη κενή χωροθέση. Ακολούθως, ο μηχανισμός ολισθαίνει την πλατφόρμα στην κενή χωροθέση και την ασφαλίζει σταθερά. Οι χωροθέσεις είναι τοποθετημένες ως ράφια εκατέρωθεν του φρεατίου καθ ύψος αλλά και κατά πλάτος αυτού. Κάθε χωροθέση περιλαμβάνει μία ανεξάρτητη πλευρικά κινούμενη πλατφόρμα. Η εν λόγω λύση χρησιμοποιεί ένα μοναδικό σημείο (TP: Translationn Point) με δύο αντικριστά ανοιγόμενες θύρες για την έξοδο και είσοδο των οχημάτων. Κατά την είσοδο του οχήματος δεν απαιτούνται μανούβρες. Το όχημα εισέρχεται με την εμπρόσθια όψη εντός του ανελκυστήρα και παραλαμβάνεται κατά την έξοδό του με την εμπρόσθια όψη του να αντικρίζει το δρόμο. Ειδικότερα για την περίπτωση όπου το TP εμπεριέχεται στο κτιριακό κέλυφος και δεν μπορεί να εξοπλιστεί με δύο αντικριστές θύρες,, το σύστημα δύναται να ολοκληρωθεί με πρόσθετο μηχανισμό για την περιστροφή της πλατφόρμας κατά 180 μοίρες ώστε το όχημα να εξέρχεται πάντα με την εμπρόσθια όψη του.

6 ΣΙΛΟ ΜΕ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ Υπόγειο ηλεκτρονικά ελεγχόμενο αυτοματοποιημένο σύστημα στάθμευσης με χωρητικότητα από 20 έως 80 οχήματα. Η κυλινδρική κατασκευή συνήθως έχει όριο περιφέρειας τα 20 μέτρα περίπου και εξυπηρετεί έως 12 οχήματα σε κάθε επίπεδο. Στο σημείου εισόδου ΤΡ το όχημα οδηγείται πάνω σε μία οριζόντια πλατφόρμα η οποία αποτελεί το δάπεδο ενός περιστρεφόμενου κατά 360 μοίρες ανελκυστήρα. Με την εισαγωγή του οχήματος δίδεται εντολή στον ανελκυστήρα να εκτελέσει την κατακόρυφη κίνηση εντός του κυλινδρικού φρεατίου με κατεύθυνση προς την προεπιλεγμένη κενή από τις περιμετρικά τοποθετημένες σταθερές χωροθέσεις του συγκεκριμένου επιπέδου. Ακολούθως, ο ρομποτικός μηχανισμός που εκτελεί την οριζόντια κίνηση τοποθετεί τις περόνες του κάτω από τις ρόδες του οχήματος και το ολισθαίνει πάνω στην επιλεγμένη θέση πάντα με συγκεκριμένη φορά. Η εν λόγω λύση χρησιμοποιεί ένα μοναδικό σημείο (ΤΡ) με μία μόνο θύρα για την έξοδο και είσοδο των οχημάτων. Κατά την είσοδο του οχήματος δεν απαιτούνται μανούβρες. Το όχημα εισέρχεται με την εμπρόσθια όψη εντός του ανελκυστήρα και παραλαμβάνεται κατά την έξοδό του με την εμπρόσθια όψη του να αντικρίζει το δρόμο. Η περιστροφή του οχήματος είναι άκρως απαραίτητη και λαμβάνει χώρα εντός του φρεατίου ταυτόχρονα με την εκτέλεση της κατακόρυφης κίνησης εξαλείφοντας έτσι τις πρόσθετες καθυστερήσεις. Η κυλινδρική μορφή (σιλό) είναι ιδιαίτερα ελκυστική προσφέροντας αρκετά θετικά σημεία: α) έναν ισχυρότατο δομικό σκελετό καθώς το ίδιο το σχήμα της κατασκευής πρακτικά αποκλείει την πιθανότητα δημιουργίας επικίνδυνων κλίσεων στην περίμετρο του κελύφους. Ειδικά σε υπόγειες εφαρμογές η κυλινδρικού σχήματος μεμβράνη επιδέχεται καλύτερα τις πιέσεις του υπεδάφους, β) την επίτευξη μικρότερου όγκου κατασκευής, γ) την ταχύτερη πρόσβαση στη χωροθέση καθώς η απόσταση της οποιασδήποτε χωροθέσης από τον κατακόρυφο άξονα είναι μηδαμινή και δ) την οικονομικότερη χρήση των πρώτων υλών κατασκευής. Τα πλεονεκτήματα αυτά δεν ισχύουν για κυλινδρικά σχήματα σε οποιαδήποτε διάσταση. Συνήθως η διάμετρος της κατασκευής καθορίζεται από τις διαστάσεις του μηχανισμού κάθετης κίνησης στο κέντρο αυτής και τις διαστάσεις των χωροθέσεων για τα οχήματα τριγύρω από αυτόν. Και σε αυτήν την περίπτωση οι χωροθέσεις δεν μπορούν να υπερβούν ένα συγκεκριμένο μήκος και πλάτος καθώς σχεδιάζονται για να καλύπτουν τις τυπικές διαστάσεις των οχημάτων. Να σημειωθεί επίσης ότι το ύψος της κατασκευής του σιλό δεν αποτελεί πρόβλημα, διατηρείται όμως μέχρι και τα 10 επίπεδα κατά μέγιστο καθώς κατά τη λειτουργία του συστήματος παρατηρούνται συχνά οριακοί χρόνοι ανάκλησης οχημάτων. Πολλές φορές για χάρη της λειτουργικότητας είναι πιο «οικονομικά συμφέρουσα» η κατασκευή περισσότερων σιλό με μικρότερο ύψος. ΣΙΛΟ ΜΕ ΚΥΨΕΛΩΤΟ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ Το Σιλό εξοπλισμένο με κυψελωτό ανελκυστήρα στο κέντρο του αποτελεί μια παραλλαγή της παραπάνω περιγραφόμενης κατασκευής η οποία αντιμετωπίζει ικανοποιητικά ως ένα βαθμό την ανάγκη για εξυπηρέτηση ταυτόχρονων ανακλήσεων οχημάτων. Ο ανελκυστήρας στο κέντρο έχει διαιρεθεί σε τέσσερα τμήματα (κυψέλες) και εξυπηρετεί έως και τέσσερα οχήματα τη φορά. Το ΤΡ παρεμβάλλεται σε ένα σταυροδρόμι και είναι σχεδιασμένο με τέσσερεις θύρες εισόδου/εξόδου των οχημάτων για την εξυπηρέτηση της κάθε μίας από τις τέσσερεις κυψέλες του ανελκυστήρα.

7 Υπόγειος ηλεκτρονικά ελεγχόμενος αυτοματοποιημένος χώρος στάθμευσης με χωρητικότητα από 40 έως 80 οχήματα. Η κατασκευή βασίζεται και κάνει χρήση της τεχνολογίας AS/RS (Automated Storage / Retrieval System) ), η οποία εφαρμόζεται με επιτυχία από το 1960 για τη διαχείριση των αποθεμάτων στις αυτοματοποιημένες αποθήκες. Το τμήμα της κατασκευής που βρίσκεται στην επιφάνεια (TP: Translation Point) φέρει δύο αντικριστές θύρες που εξυπηρετούν την είσοδοο και την έξοδο των οχημάτων. Κατά την είσοδό του το όχημα οδηγείται πάνω σε μια οριζόντια πλατφόρμα, η οποία παρα-- γερανό S/RM (Storage / Retrieval Machine) με κίνησηη στους δύο άξονες (Χ-Υ). Ως φορέας του οχήματος έχει επιλεχθεί η χρήση μιας μεταλλικής πλατφόρμας με ειδικές υποδοχές ώστε το όχημα να παραλαμβάνεται με ασφάλεια από το ρομποτικό γερανό. Η χρήση της κρίνεται σκόπιμη ειδικά για όσες εφαρμογές απαιτούν ή λαμβάνεται από τον αυτόματο ρομποτικό προδιαγράφουν την ανάπτυξη μεταλλικού σκελετού στήριξης της κατασκευής και μεταλλικών χωροθέσεων. Στις περιπτώσεις όπου ο σκελετός είναι από τσιμέντο η πλατφόρμαα δύναται να εκλείψει. Στη συνέχεια ο γερανός κατευθύνεται προς την κενή χωροθέση και ανάλογα ολισθαίνει το όχημα προς τα εμπρός ή προς τα πίσω εντός αυτής. Οι θέσεις στάθμευσης των οχημάτων είναι σταθερές κατανέμονται δε σε μία σειρά που αναπτύσσεται σε ένα ή περισσότερα επίπεδα εκατέρωθεν του φρεατίου εντός του οποίου κινείται ο γερανός. Στον κατακόρυφο άξονα δύναται να δημιουργηθούν και να εξυπηρετηθούν έως και 14 επίπεδα με συνολικό ύψος κατασκευής τα 28 μέτρα. Τεχνικά Χαρακτηριστικά: Ταχύτητα οριζόντιας εναλλαγής: 120μ./λεπτό Ταχύτητα ανύψωσης: 60μ./λεπτό, Ταχύτητα εξαγωγής: 50μ./λεπτό, Επιτάχυνση εναλλαγής: 0,4μ./δευτ., Επιτάχυνση ανύψωσης : 0,6μ./δευτ., Μέσος χρόνος εξαγωγής: 90 δευτ. Αξιοπιστία (FEM: 9221 εντολές): 98 (περίοδος 6 μηνών).

8 ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ. 2007, 2 ο τρίμηνο Συγκριτικά με τους συμβατικούς χώρους στάθμευσης, η αυτοματοποίηση της διαδικασίας αποθήκευσης και ανάκτησης ενός οχήματος μέσω του ρομποτικού συστήματος διαχείρισης οχημάτων Bertello AUTOmatic προσφέρει μια σειρά από συγκριτικά πλεονεκτήματα: Ταχύτητα & Άνεση Εξαλείφεται η ανάγκη εύρεσης χώρου στάθμευσης και μαζί με αυτήν εξαλείφονται οι καθυστερήσεις και ο εκνευρισμός. Για την παράδοση και παραλαβή του οχήματος απαιτείται ελάχιστος χρόνος. Το σύστημα συμβάλλει επίσης στην ελαχιστοποίηση της ταλαιπωρίας και του άγχους του οδηγού, καθώς αυτός καταφθάνει στο σημείο παραλαβής χωρίς μανούβρες και ειδικούς ελιγμούς και το μόνο που έχει να κάνει είναι να βγει από το όχημά του και να το κλειδώσει. Ιδιοκτήτη του οχήματος: Ευκολία, λιγότερο άγχος, καλύτερη εξυπηρέτηση, ευκολία στην πρόσβαση, ταχύτατη ανάκτηση. Φορέα, επενδυτή, διαχειριστή: Ευχαριστημένοι πελάτες / χρήστες Ασφάλεια οδηγών & εργαζομένων Η ασφάλεια των οδηγών-πελατών μεγιστοποιείται καθώς κανένας άνθρωπος δεν εμπλέκεται στη διαδικασία στάθμευσης. Επιπρόσθετα, η ελαχιστοποίηση της ανθρώπινης παρέμβασης και η συνδυασμένη χρήση πληθώρας μέσων ασφάλειας, όπως εξειδικευμένα συστήματα ελέγχου και αναφοράς, συναγερμοί, πυρασφάλεια, πυρανίχνευση και CCTV, συντελούν στην ελαχιστοποίηση του ποσοστού επικινδυνότητας που σχετίζεται με την παρουσία εργαζομένων στο χώρο. ιδιοκτήτη του οχήματος: Λιγότερο άγχος Φορέα, επενδυτή, διαχειριστή: Καλύτερος έλεγχος, μειωμένο κόστος ασφάλειας, μηδενισμός πιθανότητας εργατικών ατυχημάτων και μηδενικό κόστος αποζημίωσης. Ασφάλεια οχημάτων Επαυξάνονται τα ποσοστά ασφάλειας και προστασίας των σταθμευμένων οχημάτων από κλοπή ή/και βανδαλισμό. Τα υψηλά επίπεδα ασφάλειας επιτυγχάνονται λόγω της μη παρουσίας ατόμων στις χωροθέσεις στάθμευσης. Η αδυναμία φυσικής πρόσβασης στα οχήματα εκμηδενίζει τον κίνδυνο που αυτά θα διέτρεχαν από κλοπές και βανδαλισμούς. Επιπρόσθετα, ελαχιστοποιείται και ο κίνδυνος φωτιάς καθώς οι κινητήρες των οχημάτων δεν βρίσκονται σε λειτουργία. ιδιοκτήτη του οχήματος: Λιγότερο άγχος Φορέα, επενδυτή, διαχειριστή: Καλύτερος έλεγχος, μειωμένο κόστος ασφάλειας και μηδενικό κόστος αποζημίωσης από τυχόν υλικές ζημιές. Κόστος ευκαιρίας καθώς προσελκύονται και οι πελάτες με ακριβά οχήματα που απαιτούν έναν ιδιαίτερα ασφαλή χώρο στάθμευσης. Χώρος Παρέχεται βέλτιστη αξιοποίηση του υφιστάμενου κτιριακού εμβαδού αλλά και του όγκου του κτιρίου ενώ η συνολική κατασκευή καταλαμβάνει σημαντικά μικρότερο συνολικό όγκο για τον ίδιο αριθμό οχημάτων. Παρέχεται επίσης η δυνατότητα επαύξησης του αριθμού των θέσεων στάθμευσης έως και στο τριπλάσιο σε σχέση με αυτόν που προβλέπει μία συμβατική κατασκευή με ράμπα. Η σχεδιαστική φιλοσοφία του συστήματος επιτρέπει αφενός την προσαρμογή του σε πολύ στενούς χώρους όπου θα ήταν αδύνατη η κατασκευή συμβατικών σταθμών με ράμπες και αφετέρου τη δυνατότητα για ανάπτυξη της υποδομής σε ιδιαίτερα μεγάλο βάθος ή και ύψος. Τέλος, η φιλοσοφία της αρθρωτής (modular) κατασκευής του επιτρέπει την ταχεία ανάπτυξη του συστήματος αλλά και την εκ των υστέρων προσαρμογή του σε υφιστάμενες κτιριακές εγκαταστάσεις. ιδιοκτήτη του οχήματος: - Φορέα, επενδυτή, διαχειριστή: Κόστος ευκαιρίας από την προσέλκυση δυνητικών πελατών με οχήματα μεγάλων διαστάσεων με μέγιστες τιμές (ΜxΠxΥ) 5500x2100x2100 και βάρος έως 2,5 τόνους. Κόστος ευκαιρίας από τη δυνατότητα για αύξηση του αριθμού των εξυπηρετούμενων οχημάτων σε ποσοστό έως και 50%. Μείωση του κατασκευαστικού κόστους (σε ποσοστό έως και 50%) με τη συρρίκνωση του απαιτούμενου χώρου (εφόσον δεν απαιτείται η μεγιστοποίηση των χωροθέσεων αλλά η εξυπηρέτηση συγκεκριμένου αριθμού οχημάτων).

9 Προστασία του περιβάλλοντος Οικολογική λύση με περιορισμό των εκτελούμενων διαδρομών προς αναζήτηση θέσης στάθμευσης και με μηδενικό χρόνο αναμονής. Η μηχανή του οχήματος σβήνει συμβάλλοντας στη μείωση της ηχορρύπανσης και της εκπομπής καυσαερίων. ιδιοκτήτη του οχήματος: - Φορέα, επενδυτή, διαχειριστή: Συμβολή στην προστασία του περιβάλλοντος στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης που καλείται να αναλάβει. Οικονομία Ιδιαίτερα ανταγωνιστικό κόστος ανά θέση στάθμευσης καθώς το σύστημα προσφέρει καλύτερη εκμετάλλευση του υφιστάμενου χώρου της κτιριακής υποδομής. Πρόσθετα οικονομικά οφέλη έρχονται σε βάθος χρόνου εξαιτίας των μειωμένων απαιτήσεων σε προσωπικό, του περιορισμού των λειτουργικών εξόδων κ.ο.κ.. ιδιοκτήτη του οχήματος: Παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου στο ίδιο κόστος με αυτό ενός συμβατικού χώρου στάθμευσης. Φορέα, επενδυτή, διαχειριστή: Μειωμένο κόστος κατασκευής εξαιτίας της ανυπαρξίας διαδρόμων, ραμπών, κλιμακοστασίων, WC, αλλά και των σημαντικά μειωμένων αναγκών σε μηχανήματα κλιματισμού και φωτιστικά, πινακίδες σήμανσης κ.ο.κ.. Πρόσθετη μείωση του κόστους κατασκευής εφόσον χρησιμοποιηθεί ατσάλινος σκελετός. Πρόσθετη μείωση του κόστους κατασκευής εξαιτίας της ελαχιστοποίησης των εισφορών στα ασφαλιστικά ταμεία και των αμοιβών των εργατών (λύση προκάτ). Μειωμένο κόστος συντήρησης και λειτουργίας εξαιτίας της ελαχιστοποίησης των απαιτήσεων σε α) μονάδες κλιματισμού (περιορισμός κατά 70%) και β) φωτισμό (περιορισμός κατά 70%). Μεγαλύτερο συνολικό ποσό επιχορήγησης (σε ποσοστό έως 40%). Ποιότητα Λειτουργικότητα Οι μόνιμοι πελάτες εφοδιάζονται με ειδική κάρτα για χρήση καθ όλο το 24ωρο, ενώ για τους σταθμούς δημόσιας χρήσης προσφέρεται η δυνατότητα μιας πλήρως αυτοματοποιημένης διαχείρισης με συνεχή έλεγχο της πληρότητας, τηλεφωνική κράτηση θέσης στάθμευσης ή και τηλεχειριζόμενη παραλαβή του οχήματος. Ο μέσος χρόνος για τη στάθμευση ή για την ανάκτηση του οχήματος δεν ξεπερνά τα δύο λεπτά, χρόνος κατά πολύ μικρότερος από το χρόνο που απαιτείται για την αναζήτηση μιας κενής θέσης σε συμβατικούς σταθμούς αυτοκινήτων με ράμπες ή με ανελκυστήρες. ιδιοκτήτη του οχήματος: Αναβαθμισμένη εξυπηρέτηση και παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου στο ίδιο κόστος με αυτό ενός συμβατικού χώρου στάθμευσης. Φορέα, επενδυτή, διαχειριστή: Κόστος ευκαιρίας από την αξιοποίηση της δυνατότητας για λειτουργία σε 24ωρη βάση όλο το χρόνο χωρίς το παραμικρό επιπρόσθετο διαχειριστικό κόστος. υνατότητα για στατιστική καταγραφή και δημιουργία προβλέψεων πωλήσεων. ΤΑ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ. Από την άλλη μεριά όμως οι αυτοματοποιημένες διαδικασίες χειρισμού των οχημάτων έρχονται σε πλήρη σύγκρουση με τις συνήθειες των οδηγών προκαλώντας οχλήσεις που έχουν την τάση να καταγράφονται ως μειονεκτήματα. Σε γενικές γραμμές στα μειονεκτήματα συμπεριλαμβάνονται: - H αδυναμία ορισμού συγκεκριμένης ιδιοκτησίας για τον κάθε χρήστη (για ιδιωτικούς χώρους στάθμευσης). - Η αδυναμία εναλλακτικής χρήσης του χώρου στάθμευσης (π.χ. ως αποθηκευτικός χώρος). - Τα μικρότερα ποσοστά ευελιξίας κατά τη διαδικασία ανάκτησης του οχήματος. - Η πιθανότητα παρουσίασης μηχανικού σφάλματος (βλάβης) με αποτέλεσμα την αδυναμία χρήσης του συστήματος. - Η ανάγκη για πλήρη συμμόρφωση του χρήστη με τις προδιαγεγραμμένες διαδικασίες κατά την παράδοση και παραλαβή του οχήματος.

10 ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 2007, 2 ο τρίμηνο Είσοδος & Ταυτοποίηση οχήματος Το όχημα καταφθάνει στην είσοδο του σταθμού (ΤΡ) όπου ο οδηγός ενημερώνεται μέσω φωτεινής ένδειξης για την ύπαρξη ή όχι διαθέσιμων θέσεων στάθμευσης. Εφόσον υπάρχουν διαθέσιμες κενές θέσεις το όχημα οδεύει προς το σημείο του αυτόματου ελέγχου και σταματά μπροστά στην μπάρα εισόδου, πάνω από τον ανιχνευτή του οχήματος. Το όχημα αναγνωρίζεται και εφόσον πληρούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις (διαστάσεις, βάρος κλπ.) η μπάρα εισόδου ανοίγει και το όχημα εισέρχεται στο χώρο υποδοχής πάνω από την πλατφόρμα κίνησης. Επιβεβαίωση θέσης Η σωστή θέση του οχήματος επιβεβαιώνεται από φωτοκύτταρα ελέγχου και οι τυχόν διορθωτικές μανούβρες επικοινωνούνται στον οδηγό μέσω κατάλληλων φωτεινών ή ακουστικών ενδείξεων. Ακολούθως ο οδηγός σβήνει τον κινητήρα και εξέρχεται από το αυτοκίνητο ασφαλίζοντάς το. Με την έξοδο του οδηγού κλείνει η μπάρα εισόδου απομονώνοντας το όχημα. Ο οδηγός κατευθύνεται προς το εκδοτήριο εισιτηρίων για να παραλάβει το εισιτήριό του. Με την έκδοση αυτού ξεκινά η διαδικασία παραλαβής του οχήματος στις υπόγειες χωροθέσεις προς φύλαξη. Έναρξη διαδικασίας τοποθέτησης του οχήματος στη θέση στάθμευσης Μόλις ολοκληρωθεί η έκδοση του εισιτηρίου που περιλαμβάνει τα στοιχεία του οχήματος, την ημερομηνία και ώρα και τον αριθμό της χωροθέσης, ο ρομποτικός μηχανισμός τίθεται σε λειτουργία με την κινητή πλατφόρμα να παραλαμβάνει το όχημα και να το μεταφέρει στην προκαθορισμένη κενή θέση. Το όχημα ασφαλίζεται στην κενή θέση και αποστέλλεται με σχετικό σήμα στο γραφείο κεντρικού ελέγχου. Ο ρομποτικός μηχανισμός απελευθερώνεται και είναι διαθέσιμος για την εκτέλεση της επόμενης εντολής. Έναρξη διαδικασίας παράδοσης του οχήματος στον κάτοχό του Ο κάτοχος του οχήματος παραδίδει το εισιτήριο στο ταμείο όπου υπολογίζεται το τελικό ποσό πληρωμής. Με την εξόφληση του ποσού ξεκινά η διαδικασία ανάκτησης και ο οδηγός κατευθύνεται στο χώρο αναμονής για την παραλαβή του οχήματός του. Ο ρομποτικός μηχανισμός κατευθύνεται στη συγκεκριμένη χωροθέση και επανατοποθετεί την πλατφόρμα κάτω από το όχημα. Η μεταφορά ολοκληρώνεται μόλις ο ανελκυστήρας φτάσει στο σημείο παραλαβής και ανοίξει η θύρα ασφαλείας. Ο κάτοχος του οχήματος εισέρχεται σε αυτό και το οδηγεί εκτός του κτιρίου. Το σύστημα δύναται να λαμβάνει πολλές εντολές ταυτόχρονα, τις οποίες αποθηκεύει στη μνήμη του και εκτελεί κατά σειρά προτεραιότητας. ΑΝΑCO Robotic Storage Dept. Λεωφ. Βουλιαγμένης 117 & Κρίτωνος 2 Τ.Κ , Γλυφάδα, Αττική. Τηλ: , Fax :

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ - ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΙΜΕ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ - ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΙΜΕ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ - ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΙΜΕ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΜΙΠ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ (1/3) Ικανότητα οχήματος: Ο μέγιστος αριθμός επιβατών που μπορεί να εξυπηρετηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΑΠΟΘΗΚΗ: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ AS/RS

Η ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΑΠΟΘΗΚΗ: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ AS/RS Η ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΑΠΟΘΗΚΗ: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ AS/RS Η κάθε επιχείρηση αποτελείται από συνδυαζόµενα υποσυστήµατα, η εύρυθµη λειτουργία των οποίων επιφέρει συνήθως τα προσδοκώµενα θετικά αποτελέσµατα στην κερδοφορία

Διαβάστε περισσότερα

«ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ & ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ» Δρ. Ν.Κ. ΓΚΕΪΒΕΛΗΣ Σύμβουλος Διοίκησης Business development ANΚO ΑΕ

«ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ & ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ» Δρ. Ν.Κ. ΓΚΕΪΒΕΛΗΣ Σύμβουλος Διοίκησης Business development ANΚO ΑΕ Δρ. Ν.Κ. ΓΚΕΪΒΕΛΗΣ Σύμβουλος Διοίκησης Business development ANΚO ΑΕ ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Τομέας Συμβατικής Διακίνησης Επιβατών Τομέας Εμπορευματικών Μεταφορών Τομέας Δημόσιων Μεταφορών ΤΟΜΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Κεφάλαιο 5. ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΛΥΨΗΣ ΥΨΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΙΑΦΟΡΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΑ Πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

1 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΙΣΟ ΟΥ-ΕΞΟ ΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΕ.

1 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΙΣΟ ΟΥ-ΕΞΟ ΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΕ. 1 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΙΣΟ ΟΥ-ΕΞΟ ΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΕ. ΣΥΣΤΗΜΑ AFC ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑΣ : Όλος ο προσφερόµενος παραπάνω

Διαβάστε περισσότερα

Απελευθέρωση Κατευθύνσεις της Ε.Ε. για τις εμπορευματικές οδικές μεταφορές 5

Απελευθέρωση Κατευθύνσεις της Ε.Ε. για τις εμπορευματικές οδικές μεταφορές 5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ.. 1 1.1. Σχεδιασμός των μεταφορών... 1 1.2. Κατηγοριοποίηση Δομικά στοιχεία των μεταφορών.. 2 1.3. Βασικοί άξονες της Ευρωπαϊκής πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

Είμαστεοι ιδανικότεροι συνεργάτες σας. Οπουδήποτε κι ανβρίσκεστε, είμαστε κοντά σας.

Είμαστεοι ιδανικότεροι συνεργάτες σας. Οπουδήποτε κι ανβρίσκεστε, είμαστε κοντά σας. Είμαστεοι ιδανικότεροι συνεργάτες σας. Οπουδήποτε κι ανβρίσκεστε, είμαστε κοντά σας. Σχεδιασμός Εκσυγχρονισμός «ναι ήόχι»,«τώραήαργότερα» τοειδικευμένομας προσωπικό είναι εδώ για να σας βοηθήσει να βρείτε

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες Γραμμές για την σωστή προσαρμογή και αξιολόγηση της προσβασιμότητας μίας ξενοδοχειακής επιχείρησης για χρήση από ΑμεΑ

Κατευθυντήριες Γραμμές για την σωστή προσαρμογή και αξιολόγηση της προσβασιμότητας μίας ξενοδοχειακής επιχείρησης για χρήση από ΑμεΑ Κατευθυντήριες Γραμμές για την σωστή προσαρμογή και αξιολόγηση της προσβασιμότητας μίας ξενοδοχειακής επιχείρησης για χρήση από ΑμεΑ Μια ξενοδοχειακή επιχείρηση που θα φιλοξενεί επισκέπτες ΑμεΑ που διακινούνται

Διαβάστε περισσότερα

Remote drive. Μία από τις βασικές αρχές της TOYOTA είναι το ΚΑΙΖΕΝ η ΔΙΑΡΚΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ.

Remote drive. Μία από τις βασικές αρχές της TOYOTA είναι το ΚΑΙΖΕΝ η ΔΙΑΡΚΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ. Remote drive Remote drive Μία από τις βασικές αρχές της TOYOTA είναι το ΚΑΙΖΕΝ η ΔΙΑΡΚΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ. Στα πλαίσια του ΚΑΙΖΕΝ και ακολουθώντας την τάση της Ευρωπαϊκής αλλά και της εγχώριας αγοράς, η Toyota

Διαβάστε περισσότερα

DUCATO NATURAL POWER

DUCATO NATURAL POWER DUCATO NATURAL POWER DUCATO NATURAL POWER DUCATO NATURAL POWER Το όχημα έχει ρυθμιστεί να λειτουργεί κανονικά με φυσικό αέριο, ενώ υπάρχει αυτόματο σύστημα εναλλαγής σε βενζίνη όταν το φυσικό αέριο πρόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ, ΚΑΘΕΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ

ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ, ΚΑΘΕΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ Γνωρίζατε ότι : Μια εταιρία κατά µέσο όρο απανά 20 σε κάθε εργαζόµενο κάθε µήνα για εργασίες αρχειοθέτησης. Χρεώνεται κάθε µήνα µε 120 ως κόστος απώλειας εργατοωρών για την αναζήτηση και ανάκτηση των λανθασµένα

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ»

«ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» ΣΤΑΣΕΙΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΣΤΑΣΕΙΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ & ΤΕΡΜΑΤΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ Στάσεις Λεωφορείων Στάσεις κατά μήκος της γραμμής Στάσεις στα σημεία συμβολής δύο ή περισσοτέρων λεωφορειακών γραμμών (πιθανά σημεία μετεπιβίβασης).

Διαβάστε περισσότερα

Μεγιστοποιώντας τον ψυκτικό χώρο Ράλφ Τέιτορ, Συστήµατα Προηγµένης Τεχνολογίας, Εταιρεία Περιορισµένης Ευθύνης

Μεγιστοποιώντας τον ψυκτικό χώρο Ράλφ Τέιτορ, Συστήµατα Προηγµένης Τεχνολογίας, Εταιρεία Περιορισµένης Ευθύνης Μεγιστοποιώντας τον ψυκτικό χώρο Ράλφ Τέιτορ, Συστήµατα Προηγµένης Τεχνολογίας, Εταιρεία Περιορισµένης Ευθύνης Υπάρχουν δύο τρόποι για να αυξήσετε την αµιγή χωρητικότητα του αποθηκευτικού χώρου, ο πρώτος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Ι. ΓΙΑΝΝΑΤΣΗΣ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Αντικείμενο: η διάταξη του παραγωγικού δυναμικού στο χώρο, δηλαδή η χωροταξική διευθέτηση των

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η. Προμήθεια επιβατικών αυτοκινήτων για την εξυπηρέτηση των αναγκών των Υπηρεσιών του Δήμου. Προϋπολογισμού: 46.

Μ Ε Λ Ε Τ Η. Προμήθεια επιβατικών αυτοκινήτων για την εξυπηρέτηση των αναγκών των Υπηρεσιών του Δήμου. Προϋπολογισμού: 46. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια επιβατικών αυτοκινήτων για την εξυπηρέτηση των αναγκών των Υπηρεσιών του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΑΝΑΓΕΝΝΗΤΙΚΗ ΠΕΔΗΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΑΝΑΓΕΝΝΗΤΙΚΗ ΠΕΔΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΑΝΑΓΕΝΝΗΤΙΚΗ ΠΕΔΗΣΗ Ένα από τα πλεονεκτήματα της χρήσης των ηλεκτρικών κινητήρων για την κίνηση οχημάτων είναι η εξοικονόμηση ενέργειας κατά τη διάρκεια της πέδησης (φρεναρίσματος) του οχήματος.

Διαβάστε περισσότερα

1. Αναγκαιότητα συμπλήρωσης του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου - Σκοπός των Αποθηκευτικών Σταθμών (ΑΣ)

1. Αναγκαιότητα συμπλήρωσης του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου - Σκοπός των Αποθηκευτικών Σταθμών (ΑΣ) Κ Υ Ρ Ι Α Σ Η Μ Ε Ι Α Τ Η Σ Π Ρ Ο Τ Α Σ Η Σ Τ Η Σ Ρ Υ Θ Μ Ι Σ Τ Ι Κ Η Σ Α Ρ Χ Η Σ Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Σ Π Ρ Ο Σ Τ Ο Υ Π Ε Κ Α Γ Ι Α Τ Η Σ Υ Μ Π Λ Η Ρ Ω Σ Η Τ Ο Υ Θ Ε Σ Μ Ι Κ Ο Υ Π Λ Α Ι Σ Ι Ο Υ Σ Χ Ε Τ Ι Κ

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα ανύψωσης καθίσματος

Σύστημα ανύψωσης καθίσματος Προϊόντα ΑμεΑ Σύστημα ανύψωσης καθίσματος Λύσεις συστημάτων ΑμεΑ freestair FREESTAIR Το σύστημα ανύψωσης καθίσματος freestair για τις σκάλες ΑΜΕΑ έχει σχεδιασθεί ειδικά για άτομα όλων των ηλικιών που αντιμετωπίζουν

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένο Ενεργειακό Λογισμικό 4Μ-ΚΕΝΑΚ (από τον κ. Χ. Χαραλαμπόπουλο, Δρ Ηλ/γο Μηχανικό ΕΜΠ, Συνιδρυτή και Στέλεχος της 4Μ Α.Ε.

Ολοκληρωμένο Ενεργειακό Λογισμικό 4Μ-ΚΕΝΑΚ (από τον κ. Χ. Χαραλαμπόπουλο, Δρ Ηλ/γο Μηχανικό ΕΜΠ, Συνιδρυτή και Στέλεχος της 4Μ Α.Ε. Δημοσιεύτηκε στο περιοδικό ΤΕΧΝΙΚΑ, Τεύχος 258, Οκτώβριος 2009 Ολοκληρωμένο Ενεργειακό Λογισμικό 4Μ-ΚΕΝΑΚ (από τον κ. Χ. Χαραλαμπόπουλο, Δρ Ηλ/γο Μηχανικό ΕΜΠ, Συνιδρυτή και Στέλεχος της 4Μ Α.Ε.) 1. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Κεφάλαιο 7. ΕΙΣΟ ΟΙ ΚΤΙΡΙΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΑ Η ΕΙΣΟ ΟΣ κάθε κτιρίου είναι

Διαβάστε περισσότερα

Μοναδικές υπηρεσίες και εξυπηρέτηση

Μοναδικές υπηρεσίες και εξυπηρέτηση Μοναδικές υπηρεσίες και εξυπηρέτηση Πώς θα χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες της Anytime Η ποιότητα, η εξυπηρέτηση και η ασφάλεια της Anytime σάς συνοδεύουν παντού και πάντα. Η Anytime βρίσκεται κοντά σας

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση Νέων Ανελκυστήρων

Εγκατάσταση Νέων Ανελκυστήρων Ανελκυστήρες Εγκατάσταση Νέων Ανελκυστήρων Μηχανικοί Ανελκυστήρες Ανελκυστήρες Αυτοκινήτων ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΝΈΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΉΡΩΝ Υδραυλικοί Ανελκυστήρες Στο χώρο της εγκατάστασης χρησιμοποιούμε πάντα δικές μας

Διαβάστε περισσότερα

Operations Management Διοίκηση Λειτουργιών

Operations Management Διοίκηση Λειτουργιών Operations Management Διοίκηση Λειτουργιών Διδάσκων: Δρ. Χρήστος Ε. Γεωργίου xgr@otenet.gr 3 η εβδομάδα μαθημάτων 1 Το περιεχόμενο της σημερινής ημέρας Συστήµατα προγραµµατισµού, ελέγχου και διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Ιεράρχηση του αστικού οδικού δικτύου και οδική ασφάλεια

Ιεράρχηση του αστικού οδικού δικτύου και οδική ασφάλεια ΠΣ ΑΤΜ - ΤΕΕ Επιστηµονική Ηµερίδα Παρόδιες χρήσεις γης και διαχείριση προσβάσεων Αθήνα, 26-27 Απριλίου 2001 Ιεράρχηση του αστικού οδικού δικτύου και οδική ασφάλεια Γιώργος Γιαννής Μαθιός Καρλαύτης Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα : Αυτοματισμοί και

Διαβάστε περισσότερα

CRV 1000. Για αληθινά καθαρές πόλεις.

CRV 1000. Για αληθινά καθαρές πόλεις. CRV 1000 Το CRV 1000 είναι ένα απορριμματοφόρο όχημα με σύστημα συμπίεσης, χωρητικότητας 4-8m3, το οποίο έχει όλa τα πλεονεκτήματα ενός κλασικού οχήματος τύπου πρέσας της KAOUSSIS και επιπλέον τη δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή Διαχείρισης Στόλου Οχημάτων. «RouteΤracker»

Εφαρμογή Διαχείρισης Στόλου Οχημάτων. «RouteΤracker» Εφαρμογή Διαχείρισης Στόλου Οχημάτων «RouteΤracker» Εφαρμογή Διαχείρισης Στόλου Οχημάτων «RouteΤracker» Η εφαρμογή διαχείρισης στόλου οχημάτων RouteTracker δίνει τη δυνατότητα παρακολούθησης και εποπτείας

Διαβάστε περισσότερα

Α. Γενικά Στοιχεία ISO 9001: 2000

Α. Γενικά Στοιχεία ISO 9001: 2000 Α. Γενικά Στοιχεία 1. Περιφέρεια: Αττικής Νομός: Αττικής ΟΤΑ: Δήμος Νέας Ιωνίας 2. Τίτλος έργου: «Κατασκευή σταθμού αυτοκινήτων Ο.Τ. 150 (σε συνδυασμό με τη λειτουργία συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης

Διαβάστε περισσότερα

Ανίχνευση Κίνησης Παρουσίας. Κέντρο εκπαίδευσης ISC

Ανίχνευση Κίνησης Παρουσίας. Κέντρο εκπαίδευσης ISC Ανίχνευση Κίνησης Παρουσίας Κέντρο εκπαίδευσης ISC July 2009 > Ανίχνευση κίνησης και παρουσίας Περιεχόμενα Τι είναι ο ανιχνευτής κίνησης? Ανιχνευτές κίνησης & οφέλη για τον πελάτη Ανιχνευτές κίνησης στην

Διαβάστε περισσότερα

01 SOLUTIONS HELLAS Ε.Π.Ε. Χελμού 20, 151 25 Μαρούσι Αττικής Τηλ 215 55 00 880 FAX 215 55 00 883. Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο & Διακίνηση Εγγράφων

01 SOLUTIONS HELLAS Ε.Π.Ε. Χελμού 20, 151 25 Μαρούσι Αττικής Τηλ 215 55 00 880 FAX 215 55 00 883. Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο & Διακίνηση Εγγράφων 01 SOLUTIONS HELLAS Ε.Π.Ε. Χελμού 20, 151 25 Μαρούσι Αττικής Τηλ 215 55 00 880 FAX 215 55 00 883 e Prtcl-01 Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο & Διακίνηση Εγγράφων Συνοπτική Παρουσίαση Το σύστημα e Prtcl-01 Το σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

Πληρ.: Δ. Χόντος Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος

Πληρ.: Δ. Χόντος Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος Πληρ.: Δ. Χόντος Τηλ.: 210 67 00 252 Fax: 210 67 00 489 Προς: Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος Δ/νση τεχνικών Κοιν: Επιτροπή Σ.Ο.Τ.Α. Αθήνα, 5/4/2012 Θέμα: Σχόλια για την διαβούλευση η οποία αφορά τις τεχνικές

Διαβάστε περισσότερα

Ultra-έξυπνες λύσεις για την εγκατάσταση

Ultra-έξυπνες λύσεις για την εγκατάσταση Σειρά καναλιών Ultra Ultra-έξυπνες λύσεις για την εγκατάσταση Σύστημα διαχείρισης καλωδίων Ιούλιος 2012 Η αποτελεσματική αξιοποίηση του χρόνου και του κόστους, ωφελεί εσάς και τους πελάτες σας Το Ultra

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΟΔΗΓΩΝ ΜΑΡΟΥΦΙΔΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΟΔΗΓΩΝ ΜΑΡΟΥΦΙΔΗΣ ΣΧΟΛΗ ΟΔΗΓΩΝ ΜΑΡΟΥΦΙΔΗΣ Π.ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 5 ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΑΛΣΑΜΗ ΝΕΑΠΟΛΗ ΤΗΛ./FAX. 2310 628.008 ΚΙΝ.6944 677104 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΘΕΩΡΙΑΣ Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΤΑ ΚΥΡΙΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

DO Y O Y U S PEAK K F U F TURE R?

DO Y O Y U S PEAK K F U F TURE R? GALAXY είναι Τεχνολογία αιχμής που αξιοποιεί τις πλέον σύγχρονες διεθνείς τάσεις, συνδυάζοντας τo Microsoft.NET Framework 3.5 και τα εξελιγμένα εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών της SingularLogic. Εξασφαλίζει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ CD-PLUS/4+N

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ CD-PLUS/4+N ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ CD-PLUS/4+N ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ : Με ΙΤ-4Ν Με τηλέφωνο συνδεδεμένο στις εξόδους τηλεφωνικής γραμμής του ΙΤ-4Ν. Μπείτε στο μενού προγραμματισμού. Αν έχετε μπουτονιέρα στο σύστημα, τοποθετείστε

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις»

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις» ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες

Διαβάστε περισσότερα

Καθίσματα Αμφιθεάτρου ARENA AUC10 & 40

Καθίσματα Αμφιθεάτρου ARENA AUC10 & 40 Καθίσματα Αμφιθεάτρου ARENA AUC10 & 40 Οι αίθουσες που προορίζονται ως αμφιθέατρα, χώροι συνεδριάσεων ή και συναυλιών χαρακτηρίζονται από την αναβαθμισμένη λειτουργικότητά τους και τις ιδιαίτερες κατασκευαστικές

Διαβάστε περισσότερα

καυσίμων Έλεγχοι Πυροσβεστικής Υπηρεσίας

καυσίμων Έλεγχοι Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Νομοθεσία πυρασφαλείας στα πρατήρια υγρών καυσίμων Έλεγχοι Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Εισηγητής: Διονύσιος Κουτσούκος Υπεύθυνος Τμήματος Επιστημονικής Έρευνας & Μεθοδολογίας Δ/νσης Προληπτικής Πυροπροστασίας

Διαβάστε περισσότερα

Πολυαξονικά Φορτηγά DAF. Ανθεκτικά, αποτελεσματικά και αξιόπιστα

Πολυαξονικά Φορτηγά DAF. Ανθεκτικά, αποτελεσματικά και αξιόπιστα Πολυαξονικά Φορτηγά DAF Ανθεκτικά, αποτελεσματικά και αξιόπιστα Πολυαξονικά οχήματα CF Σχεδιασμένα για σκληρή δουλειά Το CF αποτελεί ένα όχημα πολλαπλών εφαρμογών, σχεδιασμένο για βαριές δουλειές. Τα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ Εξοικονόμηση ενέργειας έως 55%

ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ Εξοικονόμηση ενέργειας έως 55% ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ Εξοικονόμηση ενέργειας έως 55% ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ / ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ Τεχνολογίες ανίχνευσης ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ /

Διαβάστε περισσότερα

Αειφορικός σχεδιασµός & κατασκευή κτιρίων

Αειφορικός σχεδιασµός & κατασκευή κτιρίων 2η Ηµερίδα για την Ελληνική Πλατφόρµα για την Έρευνα και Τεχνολογία στην Κατασκευή Αειφορικός σχεδιασµός & κατασκευή κτιρίων στο πλαίσιο των στόχων της Πλατφόρµας για την Έρευνα και Τεχνολογία στην Κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΤΖΟΓΛΟΥ Χ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 13/12/2013

ΧΑΤΖΟΓΛΟΥ Χ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 13/12/2013 ΧΑΤΖΟΓΛΟΥ Χ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Η Ιστορία Εξάπλωση Καταστημάτων Το σύνολο των καταστημάτων ανέρχεται σε 268 και αυξάνει, καθώς το δίκτυο επεκτείνεται σε όλη τη χώρα. Δίκτυο καταστημάτων 161 46 43 12

Διαβάστε περισσότερα

Κινητήρες μιας νέας εποχής

Κινητήρες μιας νέας εποχής Κινητήρες μιας νέας εποχής H ABB παρουσιάζει μια νέα γενιά κινητήρων υψηλής απόδοσης βασισμένη στην τεχνολογία σύγχρονης μαγνητικής αντίστασης. Η ΑΒΒ στρέφεται στην τεχνολογία κινητήρων σύγχρονης μαγνητικής

Διαβάστε περισσότερα

Kιβώτιο ταχυτήτων διπλού συμπλέκτη Porsche Doppelkupplung. Η ιστορία επιτυχίας του PDK: ένα bestseller σε μόλις πέντε χρόνια

Kιβώτιο ταχυτήτων διπλού συμπλέκτη Porsche Doppelkupplung. Η ιστορία επιτυχίας του PDK: ένα bestseller σε μόλις πέντε χρόνια Kιβώτιο ταχυτήτων διπλού συμπλέκτη Porsche Doppelkupplung Η ιστορία επιτυχίας του PDK: ένα bestseller σε μόλις πέντε χρόνια Στουτγάρδη. Στη δεκαετία του '80 η Porsche ανέπτυξε μια παγκόσμια τεχνολογική

Διαβάστε περισσότερα

Connected to the Sun ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ ΔΥΟ ΑΞΟΝΩΝ

Connected to the Sun ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ ΔΥΟ ΑΞΟΝΩΝ Connected to the Sun ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ ΔΥΟ ΑΞΟΝΩΝ 20 χρόνια εγγύηση Όραμά μας στη Mechatron είναι να βρισκόμαστε πάντα ένα βήμα μπροστά από τις εξελίξεις της τεχνολογίας, ένα

Διαβάστε περισσότερα

Σύστηµα Καθοδήγησης σε Parking DUPLINE

Σύστηµα Καθοδήγησης σε Parking DUPLINE Σύστηµα Καθοδήγησης σε Parking DUPLINE Ανιχνεύει τις ελεύθερες θέσεις πάρκινγκ και οδηγεί τον οδηγό σε αυτές από τη συντοµότερη δυνατή διαδροµή Ανίχνευση αυτοκινήτου µε αισθητήρα υπερήχων ultrasonic Ο

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Φ ο ρ έ α ς υ λ ο π ο ί η σ η ς Ι Δ Ι Ω Τ Ι Κ Ο Σ Τ Ο Μ Ε Α Σ Άξονες παρέμβασης Α. Κτιριακές υποδομές Β. Μεταφορές Γ. Ύ δρευση και διαχείριση λυμάτων Δ. Δ ιαχείριση αστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Πίνακας Περιεχομένων 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ...3 1.1 Αναθέτων Φορέας...3 Οργανισμός Συγκοινωνιών Επαρχίας Λευκωσίας...3 2. ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ...3

Διαβάστε περισσότερα

Οι μετατροπείς συχνότητας της ΑΒΒ καθιστούν τις αντλίες ευφυείς

Οι μετατροπείς συχνότητας της ΑΒΒ καθιστούν τις αντλίες ευφυείς Έξυπνη άντληση Οι μετατροπείς συχνότητας της ΑΒΒ καθιστούν τις αντλίες ευφυείς Οι αυξανόμενες απαιτήσεις για νερό που προκύπτουν από την παγκόσμια αστικοποίηση και οι σχετικές οδηγίες της ΕΕ, καθιστούν

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή αποδοτικότητα

Ενεργειακή αποδοτικότητα Ενεργειακή αποδοτικότητα Hannes Lütz Προϊστάµενος τµήµατος προϊόντων CentraLine c/o Honeywell GmbH 0 I 2008 Οι πελάτες ενός ξενοδοχείου θέλουν να απολαµβάνουν τις ανέσεις. Στο κάτω-κάτω, πληρώνουν για

Διαβάστε περισσότερα

www.ecobike.com www.lamdagreen.gr

www.ecobike.com www.lamdagreen.gr Ηλεκτρικά ποδήλατα που κατασκευάζονται στην Ισπανία με την τελευταία τεχνολογία. www.ecobike.com www.lamdagreen.gr Αντιπρόσωποι για την Ελλάδα: ΛΑΜΔΑ ΑΕ Α. Μεταξά 2 & Καλυφτάκη, Κ. Κηφισιά Τηλ: 210 620

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργάτες μας είναι Γερμανικές Εταιρείες - Κατασκευαστές επαγγελματικού φωτισμού LED.

Συνεργάτες μας είναι Γερμανικές Εταιρείες - Κατασκευαστές επαγγελματικού φωτισμού LED. Συνεργάτες μας είναι Γερμανικές Εταιρείες - Κατασκευαστές επαγγελματικού φωτισμού LED. Τα προϊόντα που διαθέτουμε αναπτύσσονται σύμφωνα με τις ανάγκες των πελατών μας και βλέπουμε τους εαυτούς μας ως ηγέτες

Διαβάστε περισσότερα

Για παράδειγµα ένα µήνυµα το οποίο θα ενηµερώνει τον καταναλωτή ότι πρόκειται να λήξει η πίστωσή του δε θα σβήνεται από την οθόνη, αλλά ένα µήνυµα

Για παράδειγµα ένα µήνυµα το οποίο θα ενηµερώνει τον καταναλωτή ότι πρόκειται να λήξει η πίστωσή του δε θα σβήνεται από την οθόνη, αλλά ένα µήνυµα ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΚΤΥOY ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ -.. ΕΡΓΟ: «Πιλοτικό Σύστηµα Τηλεµέτρησης και ιαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών και Μικρών Εµπορικών Καταναλωτών και Εφαρµογής Έξυπνων

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΑΙΘΠΑ - ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ. ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΧΩΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΑμεΑ

ΥΠΑΙΘΠΑ - ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ. ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΧΩΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΑμεΑ ΥΠΑΙΘΠΑ - ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΧΩΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΑμεΑ (Με δύο όμοιους ανακλινόμενους χειρολισθήρες) ΓΕΝΙΚΑ: Απαραίτητη προϋπόθεση για να

Διαβάστε περισσότερα

99000-SWIFT-014 02/2015

99000-SWIFT-014 02/2015 99000-SWIFT-014 02/2015 5MT ΑΝΕΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 1,2 L 5MT GL+ GL+ Ηλεκτρική υποβοήθηση τιμονιού Ρύθμιση τιμονιού καθ ύψος Ρύθμιση τιμονιού τηλεσκοπική Ηλεκτρικά παράθυρα εμπρός Ηλεκτρικά παράθυρα πίσω

Διαβάστε περισσότερα

"Έξυπνο σπίτι" ΚΝΧ και αντλίες θερμότητας (Α/Θ)

Έξυπνο σπίτι ΚΝΧ και αντλίες θερμότητας (Α/Θ) "Έξυπνο σπίτι" ΚΝΧ και αντλίες θερμότητας (Α/Θ) Η ιδανική λύση για οικονομική ψύξη και θέρμανση με δωρεάν ενέργεια από το περιβάλλον Από τους Νεκτάριο Βρυώνη, Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, MSc ABB i-bus KNX Product

Διαβάστε περισσότερα

09/2012 99000-SPLAS-012 multimedia

09/2012 99000-SPLAS-012 multimedia 09/2012 99000-SPLAS-012 multimedia 09/2012 99000-SPLAS-012 multimedia ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε. ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ 5, ΑΘΗΝΑ 24ΩΡΗ ΓΡΑΜΜΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΗΛ.: 210 9988168 www.suzuki.gr 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Διαβάστε περισσότερα

Εγγυημένη ποιότητα υπηρεσίας

Εγγυημένη ποιότητα υπηρεσίας Εγγυημένη ποιότητα υπηρεσίας Απαιτήσεις ποιότητας υπηρεσίας Μηχανισμοί κατηγοριοποίησης Χρονοπρογραμματισμός Μηχανισμοί αστυνόμευσης Ενοποιημένες υπηρεσίες Διαφοροποιημένες υπηρεσίες Τεχνολογία Πολυμέσων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (S C A D A)

ΕΛΕΓΧΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (S C A D A) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (S C A D A) O όρος Συστήματα Εποπτικού Ελέγχου ελάχιστα χρησιμοποιείται πλέον από μόνος του και έχει αντικατασταθεί στην πράξη από τον όρο:

Διαβάστε περισσότερα

26 Ιουνίου 2014. Ξενοδοχείο Athinais, αίθουσα Leontius Ώρα έναρξης: 11:00

26 Ιουνίου 2014. Ξενοδοχείο Athinais, αίθουσα Leontius Ώρα έναρξης: 11:00 ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: «Ενεργειακή διαχείριση κτιρίων Η λύση της meazon Ανάπτυξη δικτύου συνεργατών meazon» Μέτρηση της καταναλισκόμενης ηλεκτρικής ενέργειας και εξ αποστάσεως διαχείριση της λειτουργίας των

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργικά Μηχανήματα (Θεωρία)

Γεωργικά Μηχανήματα (Θεωρία) Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Γεωργικά Μηχανήματα (Θεωρία) Ενότητα 7 : Γεωργικός ελκυστήρας Συστήματα μηχανικής μετάδοσης της κίνησης Δρ. Δημήτριος Κατέρης ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ECO-DRIVIING

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ECO-DRIVIING ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ECO-DRIVIING Η ΕΘΕΛ είναι η εταιρεία με τον μεγαλύτερο στόλο λεωφορείων εν ενεργεία στην Ελλάδα. Συνηγόρησε στην παρόρμηση του ΚΑΠΕ να συνδράμει την προσπάθεια εκμάθησης ενός νέου

Διαβάστε περισσότερα

Υδρόμετρα. Συστήματα Ανάγνωσης Μετρητών από Απόσταση AMR

Υδρόμετρα. Συστήματα Ανάγνωσης Μετρητών από Απόσταση AMR Υδρόμετρα Συστήματα Ανάγνωσης Μετρητών από Απόσταση AMR Ο σχεδιασμός των Ηλεκτρονικών Προϊόντων μας Ανταγωνίζεται τις Καλύτερες Μάρκες του Κόσμου. Είναι προφανές ότι στη σημερινή αγορά τα υδρόμετρα αναμένεται

Διαβάστε περισσότερα

Παραδείγματα Θεμάτων/Ασκήσεων Συστημάτων Ουρών Αναμονής

Παραδείγματα Θεμάτων/Ασκήσεων Συστημάτων Ουρών Αναμονής Παραδείγματα Θεμάτων/Ασκήσεων Συστημάτων Ουρών Αναμονής Γ. Λυμπερόπουλος Ιανουάριος 2012 Θέμα 1 Ένα εργοστάσιο που δουλεύει ασταμάτητα έχει τέσσερις (4) πανομοιότυπες γραμμές παραγωγής. Από αυτές, μπορούν

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Σχ. Έτος : 2013-2014 ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ. Μάθημα: Υγιεινή και Ασφάλεια Εργασιακών Χώρων Ενότητα: Κεφάλαιο 5

ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Σχ. Έτος : 2013-2014 ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ. Μάθημα: Υγιεινή και Ασφάλεια Εργασιακών Χώρων Ενότητα: Κεφάλαιο 5 ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Στέλεχος Υπηρεσιών Ασφαλείας Ημ/νια: 09/01/2014 ΕΞΑΜΗΝΟ: Α Χειμερινό Εισηγητής : Εμμανουήλ Ε. Νικόλαος Μάθημα: Υγιεινή και Ασφάλεια Εργασιακών Χώρων Ενότητα: Κεφάλαιο 5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Γ. ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΗΣ, PhD, Διπλ. Μηχ. Μηχ Υπεύθυνος Τμήματος Ανάπτυξης Αγοράς ΚΑΠΕ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΕΝΑ ΝΕΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ενότητες παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΛΥΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΛΥΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ E-INVOICING 1 η Υπηρεσία Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης στην Ελλάδα 1 η Ολοκληρωμένη εφαρμογή Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης βασισμένη στην Ελληνική Νομοθεσία και το Φορολογικό Πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΘΗΤΙΚΑ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΘΗΤΙΚΑ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ νέες κατασκευές ανακαίνιση και µετασκευή ιστορικών κτιρίων αναδιαµόρφωση καινούριων κτιρίων έργα "εκ του µηδενός" σε ιστορικά πλαίσια 2 Ο ενεργειακός σχεδιασµός του κτιριακού κελύφους θα πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΡΙΖΙΚΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Τίνα Μπιρμπίλη Υπουργός ΠΕΚΑ

Η ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΡΙΖΙΚΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Τίνα Μπιρμπίλη Υπουργός ΠΕΚΑ Η ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΡΙΖΙΚΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Τίνα Μπιρμπίλη Υπουργός ΠΕΚΑ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ Η μέση συνδυασμένη θερμοκρασία εδάφους ωκεανού τον Ιούλιο 2010 ήταν η

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ 6 Μαΐου 2006 Α/Α Απόφαση ΔΣ 1 ΒΕ 1 24/2/2011 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΛΛΑΓΩΝ Ημερομηνία Κεφάλαιο Περιεχόμενο Κεφάλαιο 4, παράγραφος 3 προστίθεται το εξής : «Στο

Διαβάστε περισσότερα

TRAVIS TRAFFIC VIOLATION INFORMATION SYSTEM ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΦΩΤΟΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ

TRAVIS TRAFFIC VIOLATION INFORMATION SYSTEM ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΦΩΤΟΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ TRAFFIC VIOLATION INFORMATION SYSTEM ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΦΩΤΟΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ TRAVIS-V1-2012 TRAVIS Λογισμικό Διαχείρισης Παραβάσεων Φωτοεπισήμανσης Το σύστημα διαχείρισης παραβάσεων φωτοεπισήμανσης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Έκθεσης Αυτοκινήτου Athens Motor Show 2013 Αίθουσα Ξιφασκίας (πρώην υτικό Αεροδρόμιο Ελληνικού) 2 έως 10 Νοεμβρίου 2013

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Έκθεσης Αυτοκινήτου Athens Motor Show 2013 Αίθουσα Ξιφασκίας (πρώην υτικό Αεροδρόμιο Ελληνικού) 2 έως 10 Νοεμβρίου 2013 Α. Γενικοί όροι ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Έκθεσης Αυτοκινήτου Athens Motor Show 2013 Αίθουσα Ξιφασκίας (πρώην υτικό Αεροδρόμιο Ελληνικού) 2 έως 10 Νοεμβρίου 2013 Τη θέσπιση, συγγραφή και υποχρέωση επιβολής του

Διαβάστε περισσότερα

ΞΑΠΛΩΝΟΝΤΑΣ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ. Στρατηγική Συν-Κατοίκησης

ΞΑΠΛΩΝΟΝΤΑΣ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ. Στρατηγική Συν-Κατοίκησης ΞΑΠΛΩΝΟΝΤΑΣ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ Στρατηγική Συν-Κατοίκησης Η πρόταση μας εισάγει μια νέα τυπολογία κατοικίας, αυτήν της οριζόντιας πολυκατοικίας. Η αναφορά στην ελληνική αστική πολυκατοικία είναι σκόπιμη αφού η

Διαβάστε περισσότερα

ZEN ALUMINIUM ENTRANCE DOORS

ZEN ALUMINIUM ENTRANCE DOORS ZEN ALUMINIUM ENTRANCE DOORS ZEN GLASS REFLECTIONS Η είσοδος της κατοικίας σας αντανακλά την προσωπική αισθητική σας και αποτελεί την πρώτη εντύπωση. Η σειρά ZEN την καθιστά και παντοτινή. Τα μοντέλα Glass,

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρηση μηκών και ακτίνων καμπυλότητας σφαιρικών επιφανειών

Μέτρηση μηκών και ακτίνων καμπυλότητας σφαιρικών επιφανειών Μ7 Μέτρηση μηκών και ακτίνων καμπυλότητας σφαιρικών επιφανειών 1. Σκοπός Τα διαστημόμετρα, τα μικρόμετρα και τα σφαιρόμετρα είναι όργανα που χρησιμοποιούνται για την μέτρηση της διάστασης του μήκους, του

Διαβάστε περισσότερα

Προδιαγραφές για την κατασκευή χώρων στάθµευσης αυτοκινήτων που εξυπηρετούν τα κτίρια. (ΦΕΚ 167/ /2-3-93)

Προδιαγραφές για την κατασκευή χώρων στάθµευσης αυτοκινήτων που εξυπηρετούν τα κτίρια. (ΦΕΚ 167/ /2-3-93) ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Αριθµός 98728/7722/93 Προδιαγραφές για την κατασκευή χώρων στάθµευσης αυτοκινήτων που εξυπηρετούν τα κτίρια. (ΦΕΚ 167/ /2-3-93) Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Φωτοβολταϊκά συστήματα ιδιοκατανάλωσης, εφεδρείας και Εξοικονόμησης Ενέργειας

Φωτοβολταϊκά συστήματα ιδιοκατανάλωσης, εφεδρείας και Εξοικονόμησης Ενέργειας Φωτοβολταϊκά συστήματα ιδιοκατανάλωσης, εφεδρείας και Εξοικονόμησης Ενέργειας Λύσεις ΦωτοβολταΙκών συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας Απευθείας κατανάλωση Εφεδρική λειτουργία Αυτόνομο Σύστημα 10ΚWp, Αίγινα

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανές απόξεσης εδαφών

Μηχανές απόξεσης εδαφών ΔΟΜΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ 59 Μηχανές απόξεσης εδαφών Η απόξεση εδαφών Σε αρκετά δομικά και χωματουργικά έργα απαιτείται η μετακίνηση μεγάλου όγκου εδάφους έτσι ώστε να είναι δυνατή η πραγματοποίηση άλλων εργασιών,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Βελτιώσεις / Τροποποιήσεις σε Προγράμματα Ασφάλισης Κατοικιών, Καταστημάτων και Εμπορικών Επιχειρήσεων

ΘΕΜΑ: Βελτιώσεις / Τροποποιήσεις σε Προγράμματα Ασφάλισης Κατοικιών, Καταστημάτων και Εμπορικών Επιχειρήσεων Προς Όλους τους Συνεργάτες μας Μάρτιος 2013 ΘΕΜΑ: Βελτιώσεις / Τροποποιήσεις σε Προγράμματα Ασφάλισης Κατοικιών, Καταστημάτων και Εμπορικών Επιχειρήσεων Αγαπητοί Συνεργάτες, Στα πλαίσια της διαρκούς προσπάθειάς

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες Γραμμές για την σωστή προσαρμογή δωματίου ξενοδοχειακής επιχείρησης για χρήση από ΑμεΑ

Κατευθυντήριες Γραμμές για την σωστή προσαρμογή δωματίου ξενοδοχειακής επιχείρησης για χρήση από ΑμεΑ Κατευθυντήριες Γραμμές για την σωστή προσαρμογή δωματίου ξενοδοχειακής επιχείρησης για χρήση από ΑμεΑ Το δωμάτιο (υπνοδωμάτιο/διαμέρισμα) που φιλοξενεί επισκέπτες ΑμεΑ που διακινούνται με αναπηρικό τροχοκάθισμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΧΕΔΙΩΝ. Το οικόπεδο μας ανήκει στον κύριο Νίκο Δαλιακόπουλο καθώς και το γειτονικό οικόπεδο.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΧΕΔΙΩΝ. Το οικόπεδο μας ανήκει στον κύριο Νίκο Δαλιακόπουλο καθώς και το γειτονικό οικόπεδο. - 99 - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΧΕΔΙΩΝ 1. Τοπογραφικό Διάγραμμα : To τοπογραφικό διάγραμμα της δεύτερης αρχιτεκτονικής μελέτης ταυτίζεται με αυτό της πρώτης αρχιτεκτονικής μελέτης εφόσον και οι δυο μελέτες εχουν γίνει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Αναδημοσίευση από τις παρουσιάσεις Α) Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ T SWOT ANALYSIS - Μάθημα: Πολεοδομική και Οικιστική Ανάπτυξη και Πολιτική Β) Βαγής Σαμαθρακής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Δ. 28/80)

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Δ. 28/80) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΣ : ΦΑΙΣΤΟΥ ΤΙΤΛΟΣ: ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ ΣΤΟ ΧΥΤΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΤΟΥΣ ΠΕΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ "ΕΞΥΠΝΟ" ΣΠΙΤΙ. Αθανάσιος Σφαιρίδης Δρ. Δρ. Ηλεκτρολόγος -- Μηχανολόγος

ΤΟ ΕΞΥΠΝΟ ΣΠΙΤΙ. Αθανάσιος Σφαιρίδης Δρ. Δρ. Ηλεκτρολόγος -- Μηχανολόγος ΤΟ "ΕΞΥΠΝΟ" ΣΠΙΤΙ Αθανάσιος Σφαιρίδης Δρ. Δρ. Ηλεκτρολόγος -- Μηχανολόγος Διευθύνων Διευθύνων Σύμβουλος Σύμβουλος SPECTRUM SPECTRUM Α.Τ.Ε.Ε. Α.Τ.Ε.Ε. Γιατί Έξυπνο Σπίτι; Μέγιστηδυνατήεξοικονόμησηενέργειας-

Διαβάστε περισσότερα

Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας Inverter ACTEA SI

Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας Inverter ACTEA SI Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας Inverter ACTEA SI Actea SI Πεδίο εφαρμογής: Θέρμανση Ψύξη Ζεστό νερό χρήσης Χρήσεις: Διαμερίσματα, γραφεία και καταστήματα Συνδυασμός με ακτινοβόλα συστήματα Συνδυασμός με

Διαβάστε περισσότερα

Σχήμα 8(α) Σχήμα 8(β) Εργασία : Σχήμα 9

Σχήμα 8(α) Σχήμα 8(β) Εργασία : Σχήμα 9 3. Ας περιγράψουμε σχηματικά τις αρχές επί των οποίων βασίζονται οι καινοτόμοι σχεδιασμοί κτηρίων λόγω των απαιτήσεων για εξοικονόμηση ενέργειας και ευαισθησία του χώρου και του περιβάλλοντος ; 1. Τέτοιες

Διαβάστε περισσότερα

Επιπτώσεις Υγείας & Ασφάλειας Εργαζοµένων και Περιβαλλοντικές Συνέπειες από την Αντικατάσταση Μονάδας Βαφείου.

Επιπτώσεις Υγείας & Ασφάλειας Εργαζοµένων και Περιβαλλοντικές Συνέπειες από την Αντικατάσταση Μονάδας Βαφείου. Επιπτώσεις Υγείας & Ασφάλειας Εργαζοµένων και Περιβαλλοντικές Συνέπειες από την Αντικατάσταση Μονάδας Βαφείου. Ε. ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ, Γ. ΣΑΡΑΣΙΤΗΣ, Ε. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΒΙΚΤΩΡΙΑ Α.Ε Βιοµηχανία Μεταλλικών Προϊόντων και

Διαβάστε περισσότερα

«ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ» (Κ.Υ.Α. Αρ.οικ.Φ.9.2./29362/1957/ΦΕΚ.1797Β`/ 21-12-2005)

«ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ» (Κ.Υ.Α. Αρ.οικ.Φ.9.2./29362/1957/ΦΕΚ.1797Β`/ 21-12-2005) «ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ» (Κ.Υ.Α. Αρ.οικ.Φ.9.2./29362/1957/ΦΕΚ.1797Β`/ 21-12-2005) Φροντίζουμε για εσάς... Η εταιρεία μας έπειτα από εκτενή μελέτη για την σωστή αλλά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΜΑΘΗΜΑ 2 ο ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΛΑΙΣΙΟ/ ΕΝΝΟΙΕΣ/ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ/ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ/ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΠΕΛΑΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΕΔΟ

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα μεταβλητής πολλαπλής εισαγωγής. Τα συστήματα μεταβλητής πολλαπλής εισαγωγής παρουσιάζουν τα

Συστήματα μεταβλητής πολλαπλής εισαγωγής. Τα συστήματα μεταβλητής πολλαπλής εισαγωγής παρουσιάζουν τα Συστήματα μεταβλητής πολλαπλής εισαγωγής Τα συστήματα μεταβλητής πολλαπλής εισαγωγής παρουσιάζουν τα τελευταία χρόνια ραγδαία αύξηση στους κινητήρες παραγωγής. Χρησιμοποιούνται ως μέσα βελτίωσης της ροπής

Διαβάστε περισσότερα

Γεύσις. doitsimple. Καλύψτε τις ανάγκες της επιχείρησης σας χωρίς να χρειάζεται να αλλάξετε τη φιλοσοφία και τον τρόπο δουλειά σας.

Γεύσις. doitsimple. Καλύψτε τις ανάγκες της επιχείρησης σας χωρίς να χρειάζεται να αλλάξετε τη φιλοσοφία και τον τρόπο δουλειά σας. Erprs Rsurc Plag Γεύσις Βελτιώστε τη παραγωγικότητα και το ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα της επιχείρησης σας, µειώνοντας ταυτόχρονα τα λειτουργικά σας έξοδα µε τις τεχνολογίες αιχµής των συστηµάτων µηχανογράφησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Σκοποί και Στόχοι του Έργου. Χρήση Φυσικού Αερίου. Χαρακτηριστικά Σωληνώσεων. Ασφάλεια. Εκτίμηση Κόστους

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Σκοποί και Στόχοι του Έργου. Χρήση Φυσικού Αερίου. Χαρακτηριστικά Σωληνώσεων. Ασφάλεια. Εκτίμηση Κόστους ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σκοποί και Στόχοι του Έργου Χρήση Φυσικού Αερίου Χαρακτηριστικά Σωληνώσεων Ασφάλεια Εκτίμηση Κόστους Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Χάρτες Διαδρομή Σωληνώσεων ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Μοναδικές Προσφορές για τα μέλη του πολιτιστικού συλλόγου πολιτών & φίλων Αττικής από την εταιρία ALERTit.

Μοναδικές Προσφορές για τα μέλη του πολιτιστικού συλλόγου πολιτών & φίλων Αττικής από την εταιρία ALERTit. Μοναδικές Προσφορές για τα μέλη του πολιτιστικού συλλόγου πολιτών & φίλων Αττικής από την εταιρία ALERTit. ΑΣΥΡΜΑΤΟ / ΕΝΣΥΡΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1 x ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Πίνακας ελέγχου 16 ζωνών

Διαβάστε περισσότερα

Προηγμένα και Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα Πλήρεις Υπηρεσίες Υποστήριξης

Προηγμένα και Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα Πλήρεις Υπηρεσίες Υποστήριξης ] Το πληροφοριακό σύστημα για Δ.Ε.Υ.Α. και Δήμους σχεδιασμένο γ ι α τ ι ς α ν ά γ κ ε ς π ο υ π ρ ο κ ύ π τ ο υ ν α π ό τ η ν ε φ α ρ μ ο γ ή [του προγράμματος ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ. Προηγμένα και Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΟΙ ΣΤΙΣ ΣΤΑΣΕΙΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ

ΧΡΟΝΟΙ ΣΤΙΣ ΣΤΑΣΕΙΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΧΡΟΝΟΙ ΣΤΙΣ ΣΤΑΣΕΙΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΧΡΟΝΟΙ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΣΤΙΣ ΣΤΑΣΕΙΣ αποβίβαση και επιβίβαση των επιβατών από την ίδια θύρα του λεωφορείου: D =( T A * Q A ) + (T B * Q B ) αποβίβαση και επιβίβαση των

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.)

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Περιφερειακή Ενότητα Δράμας ΟΤΑ : Δήμος Κάτω Νευροκοπίου ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Ανάπλαση οδών-πεζοδρομίων & ηλεκτροφωτισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ. Βασικός στόχος του Έργου είναι να βοηθήσει τους χρήστες να επιμορφωθούν σε θέματα Ασφάλειας και Υγείας στο χώρο εργασίας.

ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ. Βασικός στόχος του Έργου είναι να βοηθήσει τους χρήστες να επιμορφωθούν σε θέματα Ασφάλειας και Υγείας στο χώρο εργασίας. Βασικός στόχος του Έργου είναι να βοηθήσει τους χρήστες να επιμορφωθούν σε θέματα Ασφάλειας και Υγείας στο χώρο εργασίας. Παιδαγωγική προσέγγιση o προκαλεί και να διατηρεί το ενδιαφέρον του χρήστη εκπαιδευόμενου

Διαβάστε περισσότερα

Γεωθερμία Εξοικονόμηση Ενέργειας

Γεωθερμία Εξοικονόμηση Ενέργειας GRV Energy Solutions S.A Γεωθερμία Εξοικονόμηση Ενέργειας Ανανεώσιμες Πηγές Σκοπός της GRV Ενεργειακές Εφαρμογές Α.Ε. είναι η κατασκευή ενεργειακών συστημάτων που σέβονται το περιβάλλον με εκμετάλλευση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΖΗΡΙΔΗ ΠΡΟΣ ΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΖΗΡΙΔΗ ΠΡΟΣ ΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΖΗΡΙΔΗ ΠΡΟΣ ΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΟΡΟΣΗΜΑ 1998 - Πιστοποίηση κατά ISO 9001 2002 Εγκαίνια νέων «οικολογικών» εγκαταστάσεων στα Σπάτα Αττικής 2003 - Πιστοποίηση Committed to Excellence του

Διαβάστε περισσότερα