βελτίωση κάποιων οργανοληπτικών ιδιοτήτων. Σίγουρα, λοιπόν, ένα τρόφιµο µε ωραίο χρώµα, άρωµα, έντονη και ταυτόχρονα διακριτική γεύση και ελκυστική

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "βελτίωση κάποιων οργανοληπτικών ιδιοτήτων. Σίγουρα, λοιπόν, ένα τρόφιµο µε ωραίο χρώµα, άρωµα, έντονη και ταυτόχρονα διακριτική γεύση και ελκυστική"

Transcript

1 Τα τρία σηµεία που πρέπει να προσεχθούν ιδιαίτερα στην λειτουργία µίας επιχείρησης τροφίµων, για την παραγωγή πιο φυσικών και υγιεινών τροφίµων, είναι: α. Οι πρώτες ύλες, β. Τα πρόσθετα, γ. Η συσκευασία. Α. Πρώτες Ύλες Πολύ βασικός παράγοντας για την παραγωγή φυσικών και υγιεινών τροφίµων είναι η επιλογή των πρώτων υλών. Σαφώς και δεν περιµένουµε να διοχετεύσουµε στην αγορά τρόφιµα αξιώσεων όταν οι πρώτες ύλες µας προέρχονται από αµφιλεγόµενους παραγωγούς ή από περιοχές οι οποίες δεν είναι ακριβώς ασφαλείς. Παραδείγµατα, αποτελούν προϊόντα από ιχθυοκαλλιέργειες που είναι σε επιβαρηµένες περιοχές µε χηµικά ή φυτικές καλλιέργειες από περιοχές µε µεγάλη µόλυνση του υδροφόρου ορίζοντα και της γης αλλά και φυτικές καλλιέργειες οι οποίες έχουν αυξηµένη περιεκτικότητα σε φυσικές τοξικές ουσίες (ότι είναι «φυσικό» δεν είναι απαραίτητα και ασφαλές). Ουσιαστικά η χρήση αµφίβολων πρώτων υλών οδηγεί και σε αµφίβολα τρόφιµα (τελικά προϊόντα ). Ιδιαίτερα οι µεταποιητικές επιχειρήσεις οι οποίες θέλουν να αναπτύξουν νέα προϊόντα ακολουθώντας τις απαιτήσεις της αγοράς, καλούνται συχνά επιλέξουν σωστούς προµηθευτές και πρώτες ύλες, τόσο για θέµατα ποιότητας όσο και για θέµατα ασφάλειας των καταναλωτών. Έτσι η πρώτες ύλες θα πρέπει να είναι π.χ. συσκευασµένες κατάλληλα, εύκολα χειριζόµενες, µε µικρή δυνατότητα επιµολύνσεων (λόγω της συσκευασίας) καθώς και ελαχιστοποίηση απορριµµάτων (από συσκευασίες και πρώτες ύλες). Επίσης θα πρέπει να ορίσουµε τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που θα πρέπει να τηρούνται και να ελέγχονται κατά την παραλαβή των πρώτων υλών για να εξασφαλίζονται οι στόχοι ποιότητας και υγιεινής. Στα πλαίσια λοιπόν της εύρυθµης λειτουργίας του προγράµµατος ασφάλειας των τροφίµων και του συστήµατος Ολικής Ποιότητας (HACCP, ISO 22000, ISO 9001 κλπ και alimentarypolicies/ ) θα πρέπει να είµαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί στην επιλογή των προµηθευτών µας.(1) Έτσι θα πρέπει να απαιτούµε σταθερά, τα πιστοποιητικά που δείχνουν ότι οι πρώτες ύλες µας είναι σε συµφωνία µε την νοµοθεσία αλλά και µε τις επιπλέον προδιαγραφές απαιτήσεις που θέτουµε για την ποιότητα και την ασφάλεια. Στην περίπτωση δε, που εντοπίζεται πιθανότητα βλαβερών επιπτώσεων στην υγεία, αλλά δεν υπάρχει αντίστοιχος περιορισµός από την νοµοθεσία θα πρέπει ως υπεύθυνοι, να εξασφαλίζουµε το απαιτούµενο επίπεδο προστασίας της υγείας των καταναλωτών (ΕΚ 178/2002 άρθρο 7 Αρχή της Προφύλαξης). Σε αυτό το σηµείο, πρέπει να λαµβάνουµε υπόψη δύο πράγµατα, πρώτον το ρόλο των ΜΜΕ ο οποίος δεν είναι πάντα ξεκάθαρος και βοηθητικός ούτε προς τον παραγωγό αλλά ούτε και προς τον καταναλωτή και δεύτερον το ότι εάν εντοπίσουµε κάποιο πρόβληµα σε κάποιον από τους επιλεγµένους προµηθευτές µας θα πρέπει άµεσα να επικοινωνήσουµε µαζί του για τον εντοπισµό της αιτίας και την διόρθωσή του. Αυτό βέβαια προϋποθέτει και την τήρηση κατάλληλων αρχείων τόσο προµηθευτών όσο και παρτίδων πρώτων υλών. Ακόµη θα πρέπει να απαιτούµε από τον προµηθευτή µας να ακολουθεί και αυτός συστήµατα διαχείρισης ασφάλειας των τροφίµων ώστε να µπορούµε εύκολα να επικοινωνήσουµε για την επίλυση πιθανών προβληµάτων.(2) ηλαδή στην επιλογή των πρώτων υλών θα πρέπει να λαµβάνουµε σοβαρά υπόψη την «ποιότητα» του προµηθευτή, τις νοµοθετικές και κανονιστικές ρυθµίσεις, την δυνατότητα επικοινωνίας και αλληλοβοήθειας µε τον προµηθευτή στη βάση συστηµατοποιηµένων λειτουργιών, την απαίτηση προδιαγραφών αυστηρότερων και πολλές φορές πιο ενηµερωµένων από τις νοµοθετηµένες κλπ (Αρχή Προφύλαξης εγρήγορση και ενηµέρωση) σε συνδυασµό τόσο µε αίτηση για πιστοποιητικά όσο και µε συστηµατικούς δειγµατοληπτικούς ελέγχους. Η τήρηση των παραπάνω µας δίνει την δυνατότητα καλύτερης και πιο σίγουρης επιλογής πρώτων υλών σε συνδυασµό µε την δυνατότητα άµεσης αντίδρασης στην περίπτωση προβλήµατος (ιχνηλασιµότητα). Επίσης σε αυτά τα πλαίσια θα µπορούσαµε να επιλέξουµε καλύτερης ποιότητας («φυσικότερες») πρώτες ύλες για την παρασκευή των τροφίµων (3). Η καλή ενηµέρωση και εγρήγορση σχετικά µε πιθανούς κινδύνους οι οποίοι δεν αναφέρονται στις απαιτήσεις των κανονισµών και της νοµοθεσίας αποτελεί σηµαντικό ζήτηµα για την επικοινωνία των πληροφοριών µεταξύ των επιχειρήσεων αλλά και τους αρµόδιους φορείς καθώς και την δυνατότητα επισήµανσης και βοήθειας του παραγωγού - προµηθευτή για να διορθώσει το πρόβληµα άµεσα ή και µακροπρόθεσµα (σε αντίθεση µε την άµεση «καταδίκη» ή «κάλυψη» από τα ΜΜΕ ή άλλα «εθνικά» και µη συµφέροντα). Β. Πρόσθετα Τα πρόσθετα, όπως έχουµε διδαχθεί, είναι κάθε ουσία που δεν αποτελεί ενδογενές κληρονοµήσιµο τµήµα του τροφίµου και προστίθεται σε αυτό µε στόχο αφενός κάποια βοήθεια κατά την παραγωγή, την επεξεργασία, τη συσκευασία και την αποθήκευση ( συντήρηση, βελτίωση παραγωγής), αφετέρου την

2 βελτίωση κάποιων οργανοληπτικών ιδιοτήτων. Σίγουρα, λοιπόν, ένα τρόφιµο µε ωραίο χρώµα, άρωµα, έντονη και ταυτόχρονα διακριτική γεύση και ελκυστική υφή, αποτελεί καλό πρόκριµα για την αύξηση των πωλήσεων. Όµως είναι το αποτέλεσµα αυτό, αρκετά «φυσικό» ή είναι αποτέλεσµα ουσιών ανεξάρτητων µε το αρχικό και το τελικό προϊόν. Με λίγα λόγια, για την παραγωγή πιο φυσικών και υγιεινών τροφίµων θα πρέπει να λαµβάνουµε υπόψη τόσο την ασφάλεια, όσο και την ανάγκη για την χρήση των πρόσθετων των τροφίµων. Έτσι η χρήση πρόσθετων για την εξαπάτηση του καταναλωτή θα πρέπει να θεωρείται αδιανόητη. Ακόµη, η επιστήµη σήµερα, µας δίνει την δυνατότητα να αποµονώσουµε φυσικά συστατικά µε εξαιρετικές ιδιότητες (π.χ. αντιοξειδωτικά πράσινο τσάι, καφές κλπ) και να βρούµε τρόπους ως καλοί τεχνολόγοι τροφίµων να τα εισάγουµε στα τρόφιµα έναντι άλλων συνθετικών ουσιών κάποιες από τις οποίες δεν είναι εντελώς ασφαλείς τουλάχιστον για όλες τις κατηγορίες των καταναλωτών (4). Στην περίπτωση που δεν έχουµε την δυνατότητα χρήσης τέτοιων φυσικών ουσιών θα µπορούσαµε να βρούµε συνθετικές ουσίες ταυτόσηµες χηµικά µε το φυσικό προϊόν ή να χρησιµοποιήσουµε συνθετικές ενώσεις αλλά για τις οποίες, είµαστε όσο το δυνατόν, πιο βέβαιοι για την συµβατότητά τους µε τα τρόφιµα και την ανθρώπινη υγεία. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται ο εµπλουτισµός κάποιων τροφίµων ακόµη και µε φυσικές ουσίες, γιατί όλα τα τρόφιµα σε περίπτωση υπερβολής µπορούν να γίνουν τοξικά (5). Αυτά που αναφέραµε προϋποθέτουν, ενηµέρωση, εγρήγορση και αναζήτηση οδηγιών από τις κατάλληλες πηγές. Όµοια στην περίπτωση των συντηρητικών, τα οποία λόγω του σύγχρονου τρόπου ζωής (αστυφιλία κλπ), φαντάζουν αναπόφευκτα, θα πρέπει να εξετάζουµε πρώτα όλες τις πιθανότητες, την αναγκαιότητα και την ασφάλεια του τελικού προϊόντος (σε αντίθεση µε την µονόπλευρη αντίληψη της επιµήκυνσης της ζωής του προϊόντος για µεγαλύτερη εµπορικότητα). (6) Έτσι µπορούµε να προσφύγουµε σε µεθόδους π.χ. βιολογικής συντήρησης µε προσοχή όµως να µην υποκύψουµε στις διαφηµιστικές τεχνικές µάρκετινγκ για τη µετατροπή αρνητικών στοιχείων (π.χ. ανάγκη συντήρησης) σε επιχείρηµα για την πώληση (π.χ. η µέθοδος συντήρησης βελτιώνει την υγεία του καταναλωτή). Τέτοιου τύπου «βιολογικά» συντηρητικά µπορούν να είναι π.χ. τρόφιµα που συνήθως παρασκευάζονται από γαλακτικά βακτήρια και µπορούν να βελτιωθούν µε τη χρήση καλλιεργειών εκκίνησης που παράγουν βακτηριοσίνες. Έτσι η προσθήκη στην παραγωγή τυριού Cheddar καλλιέργειας εκκίνησης που παράγει νισίνη αυξάνει την διάρκεια ζωής του από τις 14 στις 87 ηµέρες στους 22 C.(σελ.377 Μικροβιολογία τροφίµων Τ.J.Montville, K.R.Matthews εκδ.ιων Αθήνα 2010)(άλλα αντίστοιχα είναι τα προβιοτικά βακτήρια). Ακόµη σε κάποια τρόφιµα υπάρχει φυσική παρουσία ενώσεων µε ισχυρή αντιµικροβιακή δράση π.χ. καρυκεύµατα που περιέχουν αρωµατικές ενώσεις όπως η ρίγανη που περιέχει ισοθυµόλη και θυµόλη, ή τα σκόρδα που περιέχουν αλλισίνη, ή µουστάρδα που περιέχει ισοθειοκυανικό αλλυλεστέρα, ή και ένζυµα που αναστέλλουν την ανάπτυξη των µικροοργανισµών όπως η λυσοζύµη κλπ. Επίσης τα συντηρητικά πρόσθετα θα µπορούσαν εάν µας το επιτρέπει το προϊόν να αντικατασταθούν µε µεθόδους συντήρησης περισσότερο «φυσικές»(όπως π.χ. η ψύξη, η θερµική επεξεργασία κλπ σηµ. 6). Σε συνδυασµό µε όλα τα ανωτέρω, σηµαντικό είναι να αναγράφονται όλες οι επιλογές των πρόσθετων αλλά και πληροφορίες για τις πρώτες ύλες στην ετικέτα του τροφίµου για την αποφυγή της δηµιουργίας σύγχυσης στον καταναλωτή (Οδηγία ΕΚ 2003/89 10 Νοε.2003 για συστατικά που περιέχονται στα τρόφιµα και EK 2000/13 20 Μαρ.2000 για τις ετικέτες, την παρουσίαση και την διαφήµιση- προώθηση τροφίµων. και και ανωτέρω αναφερόµενες οδηγίες για τα πρόσθετα).(7) Ένα ακόµη βασικό θέµα για την υγιεινή και φυσικότητα των τροφίµων έχει να κάνει µε την χρήση νερού καλής ποιότητας το οποίο εκτός από µέσο για τον καθαρισµό, την ψύξη κλπ πολλές φορές αποτελεί και «πρόσθετο» των τροφίµων, χρησιµοποιείται στην επεξεργασία και/ή στην πλήρωση κάποιων συσκευασιών. Τόσο, λοιπόν από τις Ορθές Βιοµηχανικές Πρακτικές, όσο και από τα συστήµατα διασφάλισης της υγιεινής των τροφίµων (ΙSO 22000, ΗΑCCP) απαιτείται η τήρηση συγκεκριµένου προγράµµατος για την ποιότητα του πόσιµου νερού που έρχεται σε επαφή µε τα τρόφιµα. Το ζήτηµα είναι ιδιαίτερα σηµαντικό γιατί το καθαρό νερό αρχίζει να γίνεται δυσεύρετη «πρώτη ύλη» ή «πρόσθετο» αφού µε βάση αυτό παράγονται όλες οι καλλιεργήσιµες πρώτες ύλες αλλά αποτελεί και βασικό στοιχείο της διατροφής των ζώων. Έτσι µολυσµένο νερό σηµαίνει µολυσµένες πρώτες ύλες, επιµόλυνση κατά την επεξεργασία αλλά και κατά την συσκευασία των τροφίµων (π.χ. νερό ψύξης των κονσερβών θεωρείται ακατάλληλο όταν περιέχει περισσότερους από 100 µικροοργανισµούς / ml) Εάν δεν είµαστε σίγουροι για την ποιότητα του νερού και παρατηρούµαι την ύπαρξη χηµικών ουσιών για τις οποίες δεν έχουν θεσπιστεί όρια ή δεν έχει ληφθεί ιδιαίτερη µέριµνα, θα πρέπει να προσφύγουµε στη βιβλιογραφία, τα ερευνητικά

3 κέντρα και τις υπηρεσίες πληροφοριών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (επικοινωνία προβλήµατος και πληροφοριών)κλπ πριν το χρησιµοποιήσουµε στην επεξεργασία των τροφίµων µας. Θα πρέπει να προσφεύγουµε στον χηµικό, φυσικό καθαρισµό και αποστείρωσή, πριν την χρήση του, βάση προγράµµατος, και µε συχνούς ελέγχους ποιότητας. εν πρέπει βέβαια να παραβλέπουµε και την υποχρέωση της επιχείρησης για την κατεργασία των ληµµάτων από την παραγωγή πριν αυτά καταλήξουν µε τον ένα ή τον άλλο τρόπο πίσω στον υδάτινο ορίζοντα (βιολογικό καθαρισµό, λιποσυλλέκτες κλπ) Γ. Συσκευασία. Η σπουδαιότητα της σωστής συσκευασίας των τροφίµων είναι προφανής τόσο για την µακροβιότερη ασφαλή τους διατήρηση (αποφυγή επιµολύνσεων φυσικών, χηµικών, και µικροβιολογικών) όσο και για την αποφυγή µετανάστευσης ενώσεων από την χηµική δοµή της συσκευασίας στα προϊόντα (π.χ. µετανάστευση µονοµερών που σχετίζονται µε καρκινογενέσεις-βινυλοχλωρίδιο, ακρυλονιτρίλιο κλπ-, την απελευθέρωση ορισµένων υψηλής τοξικότητας µετάλλων µόλυβδος, κάδµιο κλπ- την παρουσία νιτροζαµινών σε τύπους ελαστικών κλπ). Οι οδηγίες που έχουν θεσπιστεί για τα υλικά συσκευασίας χωρίζονται σε 3 κατηγορίες : α. οδηγίες εφαρµόσιµες σε όλα τα υλικά και αντικείµενα, β. οδηγίες που αφορούν συγκεκριµένα υλικά και αντικείµενα γ. οδηγίες που αναφέρονται σε συγκεκριµένες ουσίες. Στην πρώτη κατηγορία (και πιο παλαιά ορισµένη χρονικά 76/893/ΕΕC) τίθενται δύο βασικές αρχές : 1. Η αρχή της αδράνειας του υλικού και της καθαρότητας των τροφίµων (δηλ. τα υλικά συσκευασίας- και κάθε αντικείµενο σε επαφή µε τα τρόφιµα- δεν πρέπει να µεταφέρουν κανένα από τα συστατικά τους στα τρόφιµα σε ποσότητες που µπορούν να θέσουν σε κίνδυνο την δηµόσια υγεία και να επιφέρουν µη αποδεκτή µεταβολή στην σύσταση και στα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά τους) 2. Η αρχή της θετικής επισήµανσης (δηλ. τα υλικά συσκευασίας και τα αντικείµενα που θα έρθουν σε επαφή µε τα τρόφιµα πρέπει να συνοδεύονται από την ένδειξη «για τρόφιµα» ή «food grade» ή να έχουν τον κατάλληλο συµβολισµό.) Οι οδηγίες σχετικά µε συγκεκριµένα υλικά όπως αναγεννηµένη κυτταρίνη, κεραµικά, πλαστικά κλπ έχουν δοθεί αναλυτικά καθώς και λίστες απαγορευµένων ουσιών, αλλά και οδηγίες για επιτρεπόµενα όρια, για συστήµατα ελέγχου µετανάστευσης (82/711/EC). Ακόµη έχουν θεσπιστεί οδηγίες που αφορούν συγκεκριµένες ουσίες όπως π.χ. για το βινυλοχλωρίδιο. Στην περίπτωση όµως που δεν υπάρχουν δεδοµένα για κάποιες ενώσεις ή δεν έχουν θεσπιστεί όρια για νέες τεχνολογίες θα πρέπει να ελέγχουµε και να προφυλάσσουµε τον καταναλωτή από πιθανούς κινδύνους. Έτσι για παράδειγµα η νανοτεχνολογία υπόσχεται µε την εφαρµογή στην συσκευασία και την παραγωγή των τροφίµων, µείωση κόστους, αύξηση αποδοτικότητας, µείωση κατανάλωσης ενέργειας, µείωση χρήσης νερού και µείωση παραγωγής αποβλήτων ( Μεγάλο µέλλον για την επιστήµη των µικρών..: ). Υπάρχει η προοπτική για ανάπτυξη νέων «έξυπνων συσκευασιών» που θα προστατεύουν καλύτερα τα τρόφιµα και θα επιτρέπουν την παρακολούθηση της πορείας τους από το «χωράφι στο τραπέζι». Υλικά πιο εύκαµπτα, ανθεκτικότερα στη θερµότητα και στο φως, αυτοεπισκευαζόµενα όταν σχίζονται κλπ, όλα όµως αυτά θα πρέπει να αντιµετωπίζονται υπό το πρίσµα της συνεχούς ενηµέρωσης για τις πιθανές «παρενέργειες», οι οποίες µπορεί να γίνουν εµφανείς στο µέλλον και τώρα δεν περνούν από το µυαλό µας π.χ. εξαιρετική δυνατότητα µετανάστευσης κάποιων νανοϋλικών στον περιβάλλοντα χώρο, δυνατότητα αυτοεπισκευής αλλά και µετάλλαξης τµηµάτων των τροφίµων (σε αντίθεση µε την αρχή της αδράνειας) κλπ. (8) Φυσικά δεν πρέπει να ξεχνάµε, όταν ερευνούµε την αγορά για υλικά συσκευασίας, την ευκολία ανακύκλωσης των συσκευασιών που τελικά επιλέγουµε. Πέρα από το κόστος και την τήρηση των απαιτούµενων προδιαγραφών καλό είναι να λαµβάνουµε υπόψη για την τελική επιλογή µας, και την δυνατότητα ανακύκλωσης των συσκευασιών. Με αυτό τον τρόπο βοηθάµε την διαδικασία βελτίωσης του περιβάλλοντος γιατί αργά η γρήγορα, η υποβάθµιση της γης θα επιστρέψει σε εµάς ως πρόβληµα στην ποιότητα και την ασφάλεια των πρώτων υλών και του νερού Τα τρία πιο γενικά σηµεία που εντοπίσαµε παραπάνω για την παραγωγή πιο φυσικών και ασφαλών τροφίµων είναι πολύ σηµαντικά στην «καθηµερινή» πρακτική µίας επιχείρησης. Αυτός είναι και ο λόγος που εντοπίσαµε αυτά και όχι πιο εξειδικευµένα «χηµικά» ζητήµατα στην παραγωγή των τροφίµων. Η επιλογή π.χ. των πρώτων υλών και του νερού της επεξεργασίας είναι ιδιαίτερα σηµαντικά στην παραγωγή του τελικού προϊόντος και µερικές φορές η υποβάθµισή τους δεν µπορεί να αντιµετωπιστεί µόνο από τις «φυσικότερες» επιλογές πρόσθετων ή την αντικατάσταση κάποιων ενώσεων από κάποιες άλλες.

4 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΑΡΘΡΑ - ΙΣΤΟΣΕΛΙ ΕΣ (1) Η διερεύνηση της αγοράς για την επιλογή της πρώτης ύλης και ο εντοπισµός του κατάλληλου προµηθευτή µπορεί να γίνει µε την αναζήτηση από τις υπάρχουσες συνεργασίες, από εµπορικές κλαδικές εκθέσεις, συνεργασία µε εξειδικευµένο προσωπικό κλπ. ενώ θα πρέπει να ελέγχονται σχετικά µε τις υποδοµές τους, την πιθανή τήρηση σχεδίου HACCP, την δυνατότητα τήρησης της ιχνηλασιµότητας καθώς και τις προδιαγραφές των πρώτων υλών : α. πιθανόν περιεκτικότητα σε αλλεργιογόνους παράγοντες, β. µικροβιακά όρια και µικροβιακές φυσικοχηµικές αναλύσεις συγκεκριµένων παρτίδων, γ. διατροφικά στοιχεία, δ. χρόνος ζωής και συνθήκες συσκευασίας αποθήκευσης, ε. συσκευασία (όπως προαναφέραµε) ασφαλής και πρακτική, στ. µέθοδο ιχνηλασιµότητας, ζ. γενικά χαρακτηριστικά προϊόντος, η. οργανοληπτικά χαρακτηριστικά (σε αντίθεση µε πρώτες ύλες όπως τις «µπάλες» κιµά ή τα χύµα «ελαιόλαδα» άγνωστης προέλευσης). Όλα τα παραπάνω θα πρέπει να στοιχειοθετούνται από τον προµηθευτή για την σωστή επιλογή πιο φυσικών και υγιεινών τροφίµων. Αυτό απαιτεί και την δική µας συνδροµή µε την κατάλληλη εκπαίδευση του προσωπικού µας για να µπορεί να διεξάγει σωστούς και καίριους ελέγχους κατά την παραλαβή, να µπορεί να χειρίζεται σωστά τις πρώτες ύλες και φυσικά να διαθέτουµε κατάλληλες εγκαταστάσεις για την αποθήκευση και συντήρησή τους (ψυγεία, προγράµµατα µυοκτονίας κλπ). (2) υστυχώς το µεγαλύτερο κοµµάτι της αγοράς δεν δίνει ιδιαίτερη σηµασία στην επικοινωνία και τις σχέσεις µε τους προµηθευτές. Ενώ, όλες τις πληροφορίες που µας δίνει ο προµηθευτής, θα πρέπει να µπορούµε να τις χειριστούµε µέσω των συστηµάτων ασφάλειας και ποιότητας τροφίµων που τηρούµε. Επειδή η προστασία του καταναλωτή ξεκινάει από τον προµηθευτή (ασφάλεια τροφίµων σε όλη την αλυσίδα από το χωράφι στο τραπέζι), θα πρέπει ως ειδικοί για τα τρόφιµα να απαιτούµε από τους προµηθευτές τα προϊόντα που προµηθευόµαστε να τηρούν ή να ξεπερνούν τις προδιαγραφές που θέτουµε, η ποιότητά τους να είναι πάντα σε υψηλά επίπεδα, να τηρείται το πρόγραµµα παραδόσεων και η τιµή τους να είναι ανταγωνιστική. Η δε αξιολόγηση των προµηθευτών για την επίτευξη του στόχου των σωστών πρώτων υλών µπορεί να επικεντρωθεί στα παρακάτω σηµεία : α. παραλαβή (ταχύτητα, ασφάλεια παραδόσεων, έλεγχοι πιστοποιητικών παρτίδων κλπ), β. τεχνολογία (τεχνολογικό επίπεδο προµηθευτή για την παραγωγή πρώτων ή παρελκόµεων υλών π.χ. υλικά συσκευασίας), γ. ποιότητα (υλικών αλλά και υπηρεσιών, π.χ. δυνατότητα αντίδρασης σε περίπτωση προβλήµατος κλπ), δ. τήρηση προδιαγραφών (όπως ήδη αναφέραµε). Σηµαντικό είναι να δεσµεύεται ο προµηθευτής µας µε κάποιο συµβόλαιο που να απαιτεί τον αυστηρό έλεγχο της παραγωγής ή συγκοµιδής των πρώτων υλών (π.χ. αλιεία από συγκεκριµένες ασφαλείς περιοχές) καθώς και να αποδεικνύει αυτή την τήρηση του συµβολαίου µε παροχή πιστοποιητικών αλλά και την ανοχή σε εξωτερικές επιθεωρήσεις. Επίσης θα πρέπει να εφαρµόζει τις απαιτήσεις της Ορθής Βιοµηχανικής Πρακτικής ή Ορθής Αγροτικής Πρακτικής, να διατηρεί και να διαµένει µε σωστό τρόπο τα προϊόντα του και ίσως εάν είναι δυνατόν να τα επεξεργάζεται αρχικά όπως π.χ. πλύσιµο για αποµάκρυνση ραντισµένων φυτοφαρµάκων. (3) Πολλοί σηµαντικοί κίνδυνοι στην επιλογή των πρώτων υλών είναι οι χηµικοί (δες και αντίστοιχα άρθρα στο όπως Αξιολογώντας τις αντιλήψεις και την επικοινωνία πληροφοριών για τους διατροφικούς κινδύνους και τα οφέλη κατά µήκος της Ευρώπης και Food Safety επίσης Νέο σύστηµα αξιολόγησης της χηµικής ασφάλειας )δηλ. τοξικές χηµικές ουσίες που περιέχονται φυσικά ή τις επιµολύνουν. Σηµαντικό είναι λοιπόν είτε να απουσιάζουν (όσο αυτό είναι δυνατόν) τέτοιες ουσίες από τις πρώτες ύλες είτε να βρίσκονται εντός των επιτρεπτών θεσπισµένων ορίων. Τέτοιες ουσίες που απαντώνται στη φύση των πρώτων υλών είναι οι µυκοτοξίνες (π.χ. αφλατοξίνες), η ισταµίνη στα ψάρια (συνήθως παράγεται από κακή θερµοκρασιακή µεταχείριση), ιχθυοτοξίνες κλπ, ενώ άλλες χηµικές ενώσεις παρατηρούνται στις πρώτες ύλες λόγω πρόσθεσής των σε κάποιο σηµείο της παραγωγής ή της επεξεργασίας λόγω κακής εφαρµογής και χρήσης των. Τέτοιες ουσίες είναι τα γεωργικά φάρµακα (π.χ. παρασιτοκτόνα), απαγορευµένες ουσίες λόγω µόλυνσης, τοξικά στοιχεία και ενώσεις (που απαγορεύονται ή έχουν θεσπιστεί όρια π.χ. µόλυβδος, υδράργυρος κλπ) [«Πράσινη Πολιτική Τροφίµων για την Ευρώπη» European Greens, Ενίσχυση του Ευρωπαϊκού ιατροφικού Πολιτισµού όπως εγκρίθηκε από το Συµβούλιο του Ευρωπαϊκού Κόµµατος των Πρασίνων, Μοντρέιγ, Παρίσι 9-12 Οκτ Άρθρο 4 Ολοκλήρωση των Πολιτικών επιβολή της Αρχής της Προφύλαξης (στο σύνολο της αλυσίδας παραγωγής)], πρόσθετα τροφίµων (που θα δούµε

5 παρακάτω) και υλικά συσκευασίας από όχι ασφαλείς χηµικές ενώσεις (τόσο στις πρώτες ύλες όσο και στο τελικό προϊόν όπως θα δούµε παρακάτω). (4) Φυσικά πρόσθετα (π.χ. όπως, ταρταρικό οξύ, µέσο οξίνισης, χυµός λεµονιού ως αντιοξειδωτικό), ταυτόσηµα µε τα φυσικά πρόσθετα που συνθέτονται ή βιοσυνθέτονται (π.χ. ασκορβικό οξύ (βιταµίνη C), αντιοξειδωτικό), και τεχνητά πρόσθετα (π.χ. BHA αντιοξειδωτικό ή σακχαρίνη γλυκαντικό). Η αξιολόγηση των προσθέτων γίνεται βάσει διαφόρων κριτηρίων, όπως απορρόφηση από τον οργανισµό, σταθερότητα της ένωσης µέσα στο τρόφιµο, ασφαλείς ποσότητες για κατανάλωση κλπ.(eufic no.4 Oct.1997). (www.iad.gr/ver2/site/print_this.php? artid=59). Τα αντιοξειδωτικά, για παράδειγµα, βοηθούν ώστε το τρόφιµο να διατηρεί τη γεύση και το χρώµα του για µεγάλο χρονικό διάστηµα µε την αποτροπή της οξείδωσης δηλ. την αποφυγή ταγγίσµατος, την προστασία κάποιων βιταµινών και αµινοξέων, την επιβράδυνση του αποχρωµατισµού κλπ. (πιο γενικό άρθρο από Καινοτοµία στα τρόφιµα και αλλαγή σύνθεσης για µια πιο υγιή Ευρώπη- µια δύσκολη αποστολή αναφέρεται στη βελτίωση της διατροφής µε την αλλαγή της σύνθεσης των επεξεργασµένων τροφίµων µε γνώµονα την ποιότητα και την ασφάλεια και την αποδοχή από τους καταναλωτές π.χ. µείωση του αλατιού, µείωση του λίπους, αντικατάσταση των trans- λιπαρών οξέων εύρεση σωστού υποκατάστατου, αντικατάσταση κορεσµένων µε ακόρεστα λίπη και προϊόντα χωρίς ή µε λιγότερη ζάχαρη.) (5) Στην αναζήτηση νέων ουσιών όπως π.χ. η αντιοξειδωτική δράση φυτικών ουσιών που περιέχονται στο φασκόµηλο και το δενδρολίβανο, πρέπει να λαµβάνονται υπόψη τα παρακάτω : α. το ότι οι ουσίες αυτές είναι φυσικές δεν είναι απαραίτητο να είναι και ασφαλείς για την ανθρώπινη υγεία, β. συχνά οι ουσίες αυτές έχουν ισχυρό ιδιαίτερο γευσάρωµα από µόνες τους, και γ. θα πρέπει να υποβάλλονται σε πλήρη αξιολόγηση ασφάλειας όπως ορίζεται από την νοµοθεσία πρόσθετων ουσιών και νέων τροφίµων. (95/2/EC, 11_en.pdf., www. eufic.org/en/quickfacts/food_additives.htm ) και αλλά το food ingredient decision tree από το άρθρο FOOD από την ιστοσελίδα του FDA (6) Τα συντηρητικά δεν είναι «επιβλαβής µοντέρνες χηµικές ουσίες», και παρά τις ανησυχίες αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των τροφίµων από τα αρχαία χρόνια µέχρι σήµερα, (www.iad.gr/ver2/site/print_this.php?artid=309). Ως συντήρηση των τροφίµων ορίζουµε την µέθοδο για την διατήρηση µίας υπάρχουσας κατάστασης ή για την αποτροπή πιθανής ζηµίας που µπορεί να επέλθει από χηµικούς (π.χ. οξείδωση), φυσικούς (π.χ. θερµοκρασία) ή βιολογικούς παράγοντες (π.χ. βακτήρια). Αυτό επιτυγχάνεται µε την χρήση κατάλληλων µεθόδων επεξεργασίας, συσκευασίας και αποθήκευσης ή µε την χρήση πρόσθετων ουσιών (π.χ. συντηρητικά, αντιοξειδωτικά κλπ). Η χρήση πρόσθετων συντηρητικών ουσιών έγκειται στην καθυστέρηση αλλοίωσης των τροφίµων µε τη χρήση π.χ. αντιµικροβιακών ουσιών όπως ενώσεις θείου, σορβικό οξύ, ενώσεις νιτρικού, βενζοϊκό οξύ κλπ., ενώ η αξιολόγηση και η χρήση τους στα τρόφιµα ελέγχονται στενά σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. (www.iad.gr/ver2/site/print _this.php?artid=355) και (www.efsa.eu.int, και άρθρα από όπως Τι είναι τα πρόσθετα τροφίµων, Κάποια πρόσθετα τροφίµων επεξηγούνται, Συντηρητικά για να διατηρήσουµε τα τρόφιµα ασφαλέστερα και για περισσότερο διάστηµα, Food additives How is the safety of food additives evaluated un Europe? + FAQ Annex 1 & Annex 2 και στα ελληνικά Αξιολόγηση της ασφάλειας των προσθέτων των τροφίµων στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και πιο ειδικά άρθρα όπως Ρυθµιστές οξύτητας και Γλυκαντικές Ύλες επίσης Food Ingredients and Colors από ). Για αυτή την αξιολόγηση της ασφάλειας τους πριν «βγουν» στην αγορά, και σε διαδικασία έγκρισης, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αρµόδιοι οργανισµοί είναι η EFSA, η Ευρωπαϊκή επιτροπή, το Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο, ενώ σε διεθνές επίπεδο είναι η JECFA, o FAO και ο WHO. Η δε, αξιολόγηση βασίζεται σε όλα τα διαθέσιµα τοξικολογικά δεδοµένα (και παρατηρήσεις σε ανθρώπους και πειραµατόζωα 95/2/ΕΚ 20 Feb.1995). Στον τοµέα της καινοτοµίας και της έρευνας για την χρήση πιο φυσικών πρόσθετων υπάρχει η ιστοσελίδα που στηρίζει θέµατα συνεργασίας, καινοτοµίας, τεχνολογίας κλπ. Εκεί µπορεί κάποιος να βρει καινοτόµες εφαρµογές ή µεθόδους παραγωγής για ενισχυτικά γεύσης, χρώµατος αντιοξειδωτικά κλπ. π.χ. παραγωγή και σταθεροποίηση του αντιοξειδωτικού ρεσβερατόλη (φυσικό αντιοξειδωτικό που συναντάται σε πολλά φυσικά προϊόντα όπως τα

6 κόκκινα σταφύλια, µούρα, φύλλα ευκαλύπτου κωδ. 09 ES 23G2 3CWP) µε διαδικασία ενός βήµατος από ένα Ισπανικό κέντρο ερευνών, αλλά και βιοδιασπώµενα πλαστικά δεύτερης γενιάς µε βάση το άµυλο της πατάτας από µία Ολλανδική µικροµεσαία επιχείρηση (κωδ. 09 NL 60AH 3F62) (7) Αναφορά κατά φθίνουσα σειρά βάρους όλων των συστατικών συµπεριλαµβανοµένου και του νερού και των πρόσθετων, απαρίθµηση ακόµη και περιεχόµενης ουσίας ενός σύνθετου συστατικού (εκτός εάν έχει καταγραφεί ήδη ως αυτούσιο συστατικό ή αν υπάρχει σε ποσότητα µικρότερη ενός ορίου υπό την προϋπόθεση ότι δεν είναι αλλεργιογόνο), σαφής αναφορά σε αλλεργιογόνα συστατικά (βάσει οδηγίας και σχετικού πίνακα), αναφορά πρόσθετων γλυκαντικών υλών, αρωµατικών ουσιών που παράγονται από γενετικά τροποποιηµένα συστατικά, συστατικά που έχουν ακτινοβοληθεί κλπ. (και άρθρο Πόσο «πλούσια σε γεύση» είναι τα τρόφιµά σας. απλώς διαβάστε την ετικέτα. και Επισήµανση Τροφίµων ένας πλούτος πληροφοριών για τους καταναλωτές ) (8) Εκτός από το άρθρο που προαναφέραµε καλές πληροφορίες παρέχει για τις συσκευασίες και τα αντικείµενα σε επαφή µε τα τρόφιµα υπάρχουν και στη ιστοσελίδα του FDA FoodIngredientsPacking/FoodContactSubstances reprints from Food Safety Magazine Oct/Nov 2005 και Aug/Sep 2007 αλλά και /GuidanceDocuments. για την περιγραφή δοκιµών µετανάστευσης κλπ. Ι.Αρβανιτογιάννης,.Σάνδρου Λ. Κούρτης Ασφάλεια τροφίµων. Εφαρµογή της ανάλυσης επικινδυνότητας και Κρίσιµων σηµείων ελέγχου HACCP University Studio Press 2001, Θεσ/νικη.Καλοδρίδου-Βασιλειάδου Κανόνες Ορθής Υγιεινής Πρακτικής για τις Επιχειρήσεις Τροφίµων University Studio Press Θεσσαλονίκη Υγιεινή Μικροβιολογία ΟΕ Β, 2001 Μενεγάτου., Κονταξή Π. Εφαρµοσµένη Μικροβιολογία Τροφίµων ΟΕ Β 1999 Κ.Τζιά, Α.Τσιαπούρης, HACCP, Παπασωτηρίου Ν.Γαλανοπούλου, Γ.Ζαµπετάκης, Μ.Μαυρή, Ν.Σιαφάκα ιατροφή και Χηµεία Τροφίµων εκδ. Σταµούλης Αθήνα Στοιχεία τεχνολογίας, µεταποίησης και συσκευασίας τροφίµων Ι.Σ.Αρβανιτογιάννης, Λ.Μποσνέα εκδ. University Studio Press Θεσ/νίκη Τεχνολογία τροφίµων Κ.Νασοπούλου, Σ.Νικολάου, Γ.Ζαµπετάκης εκδ.σταµούλη Αθήνα 2010 Αρχές τεχνολογίας τροφίµων Β.Κιοσέογλου, Γ.Μπλέκα εκδ. γαρταγάνης Θεσ/νίκη 2009 Introduction to food Engineering R.P.Singh, D.R.Heldman, ed.elsevier 4 th edition 2009 Μικροβιολογία τροφίµων Τ.J.Montville, K.R.Matthews εκδ.ιων Αθήνα 2010 Μικροβιολογία Τροφίµων Γ.Μπαλατσούρας εκδ. Έµβρυο Αθήνα 2006 Αµβροσιάδης Ι. (2004) Εφαρµογή και έλεγχος του συστήµατος HACCP, Σύγχρονη Παιδεία, Θεσ/νίκη. Μικροβιολογία Τροφίµων Ε. Μπεζιρτζόγλου Επιστηµονικές Εκδ. Παρισιάνου ΑΕ Αθήνα 2004 HACCP Από το Η έως το Ρ Γ.Ζαµπετάκης, Ν.Γδοντέλης Ρ.Ι.Publishing Αθήνα 2006 Φιλιππιδης Αναστάσιος

Ενότητα 3: : Ασφάλεια Βιολογικών Τροφίμων

Ενότητα 3: : Ασφάλεια Βιολογικών Τροφίμων Ενότητα 3: : Ασφάλεια Βιολογικών Τροφίμων Διάλεξη 3.2 : Ποιοτικός έλεγχος & ασφάλεια στην αλυσίδα παραγωγής βιολογικών προϊόντων Εργαστήριο Πληροφορικής Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών http://infolab.aua.gr

Διαβάστε περισσότερα

Στον ορισμό δεν περιλαμβάνονται: Τα καρυκεύματα και αρτύματα. Οι διαιτητικές ουσίες (βιταμίνες, αμινοξέα κ.λ.π) Τα ένζυμα και

Στον ορισμό δεν περιλαμβάνονται: Τα καρυκεύματα και αρτύματα. Οι διαιτητικές ουσίες (βιταμίνες, αμινοξέα κ.λ.π) Τα ένζυμα και Ένα μεγάλο κομμάτι της δικής μας διατροφής αλλά και της διατροφής των παιδιών μας, είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με τις Πρόσθετες Ύλες που ευρίσκονται σχεδόν σε όλα τα είδη διατροφής που χρησιμοποιούμε καθημερινά.

Διαβάστε περισσότερα

❷ Η εµφάνιση και τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά των τροφίµων. ❸ Η θρεπτική αξία των τροφίµων. ❻ Η προσαρµογή στο νέο προφίλ των τροφίµων

❷ Η εµφάνιση και τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά των τροφίµων. ❸ Η θρεπτική αξία των τροφίµων. ❻ Η προσαρµογή στο νέο προφίλ των τροφίµων Ποιότητα Ορισµός Η έννοια της ποιότητας όπως αυτή ορίζεται από τον ιεθνή Οργανισµό Τυποποίησης (ISO) αναφέρεται στο σύνολο των ιδιοτήτων και των χαρακτηριστικών ενός προϊόντος τα οποία του προσδίδουν τη

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΑ βιολογικά τρόφιμα Ως προς τη θρεπτική αξία των τροφίμων

ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΑ βιολογικά τρόφιμα Ως προς τη θρεπτική αξία των τροφίμων ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΑ Ως βιολογικά τρόφιμα χαρακτηρίζονται τα τρόφιμα που προκύπτουν από ένα ειδικό είδος παραγωγής, τη βιολογική παραγωγή. Η βιολογική παραγωγή αποτελεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΤΡΟΦΙΜΑ - ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Σκοπός: εκπαίδευση - Βιοτεχνολογία - Επιστήµη και Τεχνολογία Τροφίµων συστατικά τροφίµων διεργασίες επεξεργασίας/συντήρησης τροφίµων ποιότητα, υγιεινή και συσκευασία

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Φορέας ελέγχου - ΕΦΕΤ

Εισαγωγή. Φορέας ελέγχου - ΕΦΕΤ Εισαγωγή Το κυματοειδές χαρτόνι ως υλικό έχει ποικίλες εφαρμογές στον κλάδο της συσκευασίας και της μεταφοράς των τροφίμων. Τα κύρια προτερήματά του είναι το χαμηλό κόστος, η διαθεσιμότητά του, η εύκολη

Διαβάστε περισσότερα

Μικροβιολογία Τροφίμων Ι

Μικροβιολογία Τροφίμων Ι Μικροβιολογία Τροφίμων Ι Ενότητα 15: Αντιμικροβιακή Δράση Οργανικών Οξέων, 1ΔΩ Τμήμα: Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής Του Ανθρώπου Διδάσκοντες: Γεώργιος - Ιωάννης Νύχας Ευστάθιος Πανάγου Μαθησιακοί Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧ0ΛΗ ΤΕΧΝ0Λ0ΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ

ΣΧ0ΛΗ ΤΕΧΝ0Λ0ΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧ0ΛΗ ΤΕΧΝ0Λ0ΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΑΛΕΛΛΗ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΦΡΟΥΤΑ-ΛΑΧΑΝΙΚΑ Τα φρούτα-λαχανικά δεν είναι τροφές

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές επεξεργασίας Τροφίμων

Αρχές επεξεργασίας Τροφίμων Αρχές επεξεργασίας Τροφίμων Εισαγωγή - Γενικά Ιστορικά Η προσπάθεια του ανθρώπου να επεξεργασθεί και να συντηρήσει τα τρόφιμα σηματοδοτεί την αρχή του πολιτισμού. Σε αυτό συντέλεσαν μια σειρά από ανακαλύψεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ-ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ. Δρ. Μπόσκου Γεώργιος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας-Διατροφής

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ-ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ. Δρ. Μπόσκου Γεώργιος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας-Διατροφής ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ-ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Δρ. Μπόσκου Γεώργιος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας-Διατροφής Η επισήμανση είναι ένας ιδιαίτερος τομέας στο χώρο της συσκευασίας

Διαβάστε περισσότερα

Κεραµικά &µέταλλα σε επαφή. Η κατάσταση στην Ελλάδα

Κεραµικά &µέταλλα σε επαφή. Η κατάσταση στην Ελλάδα Γενικό Χηµείο του Κράτους, Β Χηµική Υπηρεσία Αθήνας Κεραµικά &µέταλλα σε επαφή µε τρόφιµα: Η κατάσταση στην Ελλάδα ανάη Θεοφίλου, Προϊσταµένη Τµήµατος Μετάλλων & Ανόργανων Υλών Το Γ.Χ.Κ. πραγµατοποιεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ: ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ-Ι ΙΟΤΗΤΕΣ-ΡΕΟΛΟΓΙΑ-ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ- ΠΟΙΟΤΗΤΑ- ΣΥΚΕΥΑΣΙΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ: ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ-Ι ΙΟΤΗΤΕΣ-ΡΕΟΛΟΓΙΑ-ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ- ΠΟΙΟΤΗΤΑ- ΣΥΚΕΥΑΣΙΑ E. M. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ: ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ-Ι ΙΟΤΗΤΕΣ-ΡΕΟΛΟΓΙΑ-ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ- ΠΟΙΟΤΗΤΑ- ΣΥΚΕΥΑΣΙΑ Κ. Τζιά, Π. Ταούκης, Β. Ωραιοπούλου ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΑΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Νίκος Χαριτωνίδης. Πρόλογος

Νίκος Χαριτωνίδης. Πρόλογος Πρόλογος Το εγχειρίδιο τούτο αποτελεί µια απλή προσέγγιση στο τρόπο που πρέπει να υλοποιήσουν τις νοµοθετικές τους υποχρεώσεις, όσοι ασχολούνται µε δραστηριότητες ψυχρής εφοδιαστικής αλυσίδας. Με τον όρο

Διαβάστε περισσότερα

Ευάγγελος Ζήκος -Γεωπόνος M. Sc ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΑΛΛΟΙΩΣΕΙΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ

Ευάγγελος Ζήκος -Γεωπόνος M. Sc ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΑΛΛΟΙΩΣΕΙΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ Ευάγγελος Ζήκος -Γεωπόνος M. Sc ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΑΛΛΟΙΩΣΕΙΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ Οι κύριες αλλοιώσεις του ελαιολάδου είναι : Η υδρόλυση Η οξείδωση Η υδρόλυση συμβαίνει κυρίως στο χρόνο πριν από την παραλαβή του ελαιολάδου

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευασία Τροφίμων. Διάρθρωση διαλέξεων

Συσκευασία Τροφίμων. Διάρθρωση διαλέξεων Συσκευασία Τροφίμων Εισαγωγή Αθανάσιος Αλεξόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Υγιεινής Τροφίμων Διάρθρωση διαλέξεων Εισαγωγή Πλαστική συσκευασία Μεταλλική συσκευασία Γυάλινη συσκευασία Χάρτινη συσκευασία Ασηπτική

Διαβάστε περισσότερα

Νίκος Χαριτωνίδης. Πρόλογος

Νίκος Χαριτωνίδης. Πρόλογος Πρόλογος Τα νωπά ψάρια είναι ιδιόµορφα προϊόντα, λόγω του µεγάλου βαθµού ευπάθειας και της µικρής διάρκειας ζωής τους. Τα χαρακτηριστικά αυτά, αυξάνουν κατά πολύ τις πιθανότητες, το προϊόν να φθάσει ακατάλληλο

Διαβάστε περισσότερα

Ε. 07.3-3.1 Μ. ΜΠΑΓΚΑΤΖΟΥΝΗΣ & ΥΙΟΙ ΑΕΒΕ 1 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ 1 ΜΠΑΧΑΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ΙΟΥΛΙΟΣ 2012 1 2 ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Ε. 07.3-3.1 Μ. ΜΠΑΓΚΑΤΖΟΥΝΗΣ & ΥΙΟΙ ΑΕΒΕ 1 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ 1 ΜΠΑΧΑΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ΙΟΥΛΙΟΣ 2012 1 2 ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1Σελίδα 1 από 3 Μ. ΜΠΑΓΚΑΤΖΟΥΝΗΣ & ΥΙΟΙ ΑΕΒΕ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΜΠΑΧΑΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ Κωδικός Εγγράφου Ε. 07.3-3.1 Έκδοση 1 Αναθεώρηση 1 ΙΟΥΛΙΟΣ 2012 Σελίδα 1 από 2 ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΛΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ Στα πλαίσια του διαγωνισμού Ecotrophelia 2013 που διοργάνωσε ο Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων (ΣΕΒΤ) στις 29/7/2013, και ο οποίος αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΜΠ. Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΜΠ. Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΜΠ Εργαστήριο Χημείας και Τεχνολογίας Τροφίμων Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ Π. Ταούκης, Αν. Καθ. ΕΜΠ Κ. Τζιά, Καθ. ΕΜΠ, Β. Ωραιοπούλου, Καθ. ΕΜΠ Ποιότητα

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευασία οικολογική Συσκευασία. «Αναγραφή Πληροφοριών για το προϊόν επί της Συσκευασίας» Μαντζιούρα Βασιλική ΣΕΑ 10109. Εισαγωγή

Συσκευασία οικολογική Συσκευασία. «Αναγραφή Πληροφοριών για το προϊόν επί της Συσκευασίας» Μαντζιούρα Βασιλική ΣΕΑ 10109. Εισαγωγή Συσκευασία οικολογική Συσκευασία «Αναγραφή Πληροφοριών για το προϊόν επί της Συσκευασίας» Στυλ κύριου υπότιτλου Μωραΐτη Στέλλα ΣΕΑ 10001 Μαντζιούρα Βασιλική ΣΕΑ 10109 Εισαγωγή Η αναγραφή διατροφικών πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ

ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ 1 Ποιότητα και Ποιοτικός Έλεγχος Ο όρος «ποιότητα» συχνά χρησιµοποιείται χωρίς την πραγµατική της έννοια. ηλαδή δεν προσδιορίζεται αν το προϊόν στο οποίο αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτες ύλες. Πιθανοί κίνδυνοι σε όλα τα στάδια της παραγωγής. Καθορισµός πιθανότητας επιβίωσης µικροοργανισµών. Εκτίµηση επικινδυνότητας

Πρώτες ύλες. Πιθανοί κίνδυνοι σε όλα τα στάδια της παραγωγής. Καθορισµός πιθανότητας επιβίωσης µικροοργανισµών. Εκτίµηση επικινδυνότητας 1 ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ HACCP Αρχή 1η: Προσδιορισµός των πιθανών κινδύνων που σχετίζονται µε την παραγωγή τροφίµων σε όλα τα στάδια, από την ανάπτυξη και τη συγκοµιδή των πρώτων υλών, την παραγωγική διαδικασία, την

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ.

ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ. ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ. Ανάλυση Κινδύνων και Κρίσιμα Σημεία Ελέγχου (HACCP): Ένα σύστημα πάγιων διαδικασιών βάση συγκεκριμένων αρχών (7αρχών HACCP)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ISO Εµβαλωµατής Αντώνης ΑΕ

ΕΝ ISO Εµβαλωµατής Αντώνης ΑΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ HACCP ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ EΛΟΤ ΕΝ ISO 22000 ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΣΗΣ ΝΕΡΟΥ Εµβαλωµατής Αντώνης Υπεύθυνος ιαχείρισης Ποιότητας-ΣΟΥΡΩΤΗ ΑΕ Μήτρακας Μανασσής Επίκουρος καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Όσα υγρά απόβλητα μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν, πρέπει να υποστούν

Όσα υγρά απόβλητα μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν, πρέπει να υποστούν 7. Επαναχρησιμοποίηση νερού στο δήμο μας! Όσα υγρά απόβλητα μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν, πρέπει να υποστούν επεξεργασία πριν την επανάχρησή τους. Ο βαθμός επεξεργασίας εξαρτάται από την χρήση για την

Διαβάστε περισσότερα

Απώλειες των βιταμινών κατά την επεξεργασία των τροφίμων

Απώλειες των βιταμινών κατά την επεξεργασία των τροφίμων Απώλειες των βιταμινών κατά την επεξεργασία των τροφίμων Αποφλοίωση και καθαρισμός Πολλά φυτικά προϊόντα π.χ, μήλα, πατάτες χρειάζονται αποφλοίωση ή καθαρισμό μερικών τμημάτων τους πριν από την κατεργασία.

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών

Επιτροπή σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών ΘΕΜΑ «Προμήθεια τυριών με ανάθεση κατόπιν συλλογής προσφορών» Σας ενημερώνουμε ότι το ΤΖΑΝΕΙΟ Γενικό Νοσοκομείο Πειραιά θα προβεί στην προμήθεια των παρακάτω ειδών. α/α Κωδικός Είδος Ποσότητα 1 ΤΓ058 ΤΥΡΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΦΟΓΝΩΣΙΑ. Υπεύθυνος Καθηγητής: Παπαμιχάλης Αναστάσιος

ΤΡΟΦΟΓΝΩΣΙΑ. Υπεύθυνος Καθηγητής: Παπαμιχάλης Αναστάσιος ΤΡΟΦΟΓΝΩΣΙΑ Υπεύθυνος Καθηγητής: Παπαμιχάλης Αναστάσιος Τα λίπη και έλαια αποτελούν σπουδαία πηγή ενέργειας για τον άνθρωπο. Η παρουσία των λιπαρών στις τροφές συντελεί στην αύξηση της ικανότητας κορεσμού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. 9.1 Εισαγωγή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. 9.1 Εισαγωγή ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 9.1 Εισαγωγή Η βιώσιµη ανάπτυξη είναι µία πολυδιάστατη έννοια, η οποία αποτελεί µία εναλλακτική αντίληψη της ανάπτυξης, µε κύριο γνώµονα το καθαρότερο περιβάλλον και επιδρά στην

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 3: : Ασφάλεια Βιολογικών Τροφίμων

Ενότητα 3: : Ασφάλεια Βιολογικών Τροφίμων Ενότητα 3: : Ασφάλεια Βιολογικών Τροφίμων Διάλεξη 3.1: Ασφάλεια βιολογικών τροφίμων & προστασία καταναλωτών Εργαστήριο Πληροφορικής Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών http://infolab.aua.gr Δομή παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

«Άρθρο 137» Παγωτά ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΑΡΘΡΟΥ 137 ΚΤΠ ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

«Άρθρο 137» Παγωτά ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΑΡΘΡΟΥ 137 ΚΤΠ ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ «Άρθρο 137» Παγωτά 1. Οι διατάξεις αυτού του άρθρου εφαρμόζονται στα προϊόντα που ορίζονται στο Παράρτημα Ι. 2. Οι ονομασίες προϊόντων που απαριθμούνται στο Παράρτημα Ι χρησιμοποιούνται μόνον για τα προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων

Πίνακας Περιεχομένων κεφάλαιο 1 Ασφάλεια των Τροφίμων 1.1 Ποιότητα...19 1.2 Ασφάλεια...20 1.3 Σχέση Ποιότητας και Ασφάλειας...21 1.4 Προαπαιτούμενα του HACCP...21 1.4.1 Υποδομή-εγκαταστάσεις...22 1.4.2 Εκπαίδευση...24 1.4.3

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ. Άρθρο 1 Αντικείμενο

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ. Άρθρο 1 Αντικείμενο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ Άρθρο 1 Αντικείμενο Ο παρών Κανονισμός αναφέρεται στη χρήση σημάτων τα οποία χορηγεί η a Cert A.E. σε επιχειρήσεις για την επισήμανση και τη διαφήμιση των πιστοποιημένων προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

Ενίσχυση Μεταποιητικών Επιχειρήσεων από 40% - 65% Συσκευασίες τροφίμων: Σαφέστερες και πιο ευανάγνωστες πληροφορίες

Ενίσχυση Μεταποιητικών Επιχειρήσεων από 40% - 65% Συσκευασίες τροφίμων: Σαφέστερες και πιο ευανάγνωστες πληροφορίες Ηλεκτρονικό περιοδικό www.foodstandard.gr Τεύχος 17 -Ιούλιος 2011 by * * Συσκευασίες τροφίμων: Σαφέστερες και πιο ευανάγνωστες πληροφορίες... και ο καταναλωτής χρειάζεται εκπαίδευση * Ενίσχυση Μεταποιητικών

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Χημείας και Τεχνολογίας Τροφίμων Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ. Κωνσταντίνα Τζιά

Εργαστήριο Χημείας και Τεχνολογίας Τροφίμων Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ. Κωνσταντίνα Τζιά Εργαστήριο Χημείας και Τεχνολογίας Τροφίμων Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ Κωνσταντίνα Τζιά ΠΕΡΙΛΗΨΗ Συντήρηση φρούτων ή λαχανικών με χρήση εδώδιμων μεμβρανών σε συνδυασμό με ψύξη ή/και συσκευασία ΜΑΡ Προϊόντα:

Διαβάστε περισσότερα

Ελαιόλαδο. από Φιλοπεριβαλλοντικά Συστήματα Διαχείρισης

Ελαιόλαδο. από Φιλοπεριβαλλοντικά Συστήματα Διαχείρισης Ελαιόλαδο από Φιλοπεριβαλλοντικά Συστήματα Διαχείρισης Γιατί Ελαιόλαδο και γιατί από Φιλοπεριβαλλοντικά Συστήματα Διαχείρισης; Δεν υποβαθμίζει: - το περιβάλλον και τους φυσικούς πόρους - τη βιολογική αξία

Διαβάστε περισσότερα

To Σύστημα HACCP & τα Ξενοδοχεία. Δρ Ε. ΕΥΜΟΡΦΟΠΟΥΛΟΣ

To Σύστημα HACCP & τα Ξενοδοχεία. Δρ Ε. ΕΥΜΟΡΦΟΠΟΥΛΟΣ To Σύστημα HACCP & τα Ξενοδοχεία Δρ Ε. ΕΥΜΟΡΦΟΠΟΥΛΟΣ Τι είναι HACCP; Hazard = Κίνδυνος Analysis = Ανάλυση Critical = Κρίσιμο Το ΑΚΚΣΕ είναι ένα εργαλείο που προσπαθεί να διασφαλίσει την υγιεινή και την

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακοί στόχοι Μάθημα 1: Το Σύστημα HACCP

Μαθησιακοί στόχοι Μάθημα 1: Το Σύστημα HACCP Μαθησιακοί στόχοι Εκμάθηση των βασικών αρχών της μικροβιολογικής υγιεινής στη βιομηχανία παρασκευής τροφίμων, φαρμάκων και καλλυντικών. Στοιχεία των αρμοδίων αρχών που εποπτεύουν όλο το εύρος των διαδικασιών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. β. Η μόλυνση των φυτικών προϊόντων από γεωργικά φάρμακα μπορεί να είτε άμεση είτε έμμεση. ΣΩΣΤΟ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. β. Η μόλυνση των φυτικών προϊόντων από γεωργικά φάρμακα μπορεί να είτε άμεση είτε έμμεση. ΣΩΣΤΟ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Α ) & ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΤΕΤΑΡΤΗ 15/04/2015 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΕΞΙ (6) ΘΕΜΑ Α ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α1. Να γράψετε

Διαβάστε περισσότερα

Πως να τις διαβάζουµε σωστά... Μαρία Σαρικά ιαιτολόγος- ιατροφολόγος. Μεταβολικός Έλεγχος & Τροποποίηση Συµπεριφοράς www.dia-trofis.

Πως να τις διαβάζουµε σωστά... Μαρία Σαρικά ιαιτολόγος- ιατροφολόγος. Μεταβολικός Έλεγχος & Τροποποίηση Συµπεριφοράς www.dia-trofis. Μεταβολικός Έλεγχος & Τροποποίηση Συµπεριφοράς www.dia-trofis.gr Πως να τις διαβάζουµε σωστά... Μαρία Σαρικά ιαιτολόγος- ιατροφολόγος ΙΑΤΡΟΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ/ 100ml Ενέργεια/ Energy 52Kcal/221KJ Υδατάνθρακες/

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Τεχνολογία παρασκευής παγωτών

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Τεχνολογία παρασκευής παγωτών ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Τεχνολογία παρασκευής παγωτών Γενικά Πολύπλοκο προϊόν με πολλούς ορισμούς και ταξινομήσεις από χώρα σε χώρα Ελληνική νομοθεσία: Παγωτά ορίζονται τα προϊόντα που

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρo 137 (1) Παγωτά

Άρθρo 137 (1) Παγωτά Άρθρo 137 (1) Παγωτά 1. Οι διατάξεις αυτού του άρθρου εφαρμόζονται στα προϊόντα που ορίζονται στο Παράρτημα Ι. 2. Οι ονομασίες προϊόντων που απαριθμούνται στο Παράρτημα Ι χρησιμοποιούνται μόνον για τα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 226, ΤΑΥΡΟΣ 177 78, ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ. 210-3469606, ΦΑΞ 210-3469906, A. ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 226, ΤΑΥΡΟΣ 177 78, ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ. 210-3469606, ΦΑΞ 210-3469906, A. ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 226, ΤΑΥΡΟΣ 177 78, ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ. 210-3469606, ΦΑΞ 210-3469906, A. ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ 1. Τυποποίηση και Συσκευασία Η τυποποίηση, σε συνδυασμό με την αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές εξετάσεις 2015. Υγιεινή και Ασφάλεια Τροφίμων Γ ΕΠΑ.Λ ΟΜΑΔΑ Α & Β

Γενικές εξετάσεις 2015. Υγιεινή και Ασφάλεια Τροφίμων Γ ΕΠΑ.Λ ΟΜΑΔΑ Α & Β Φροντιστήρια δυαδικό 1 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ δυαδικό Γενικές εξετάσεις 2015 Υγιεινή και Ασφάλεια Τροφίμων Γ ΕΠΑ.Λ ΟΜΑΔΑ Α & Β Τα θέματα επεξεργάστηκαν οι καθηγητές των Φροντιστηρίων «δυαδικό» Μπουρδούνη Κ. ΘΕΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ HACCP

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ HACCP ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ HACCP 1 1. Είδη κρέατος 2. Σκόνη γάλακτος 3. Προτηγανισµένες και µη πατάτες 4. Ψάρια και θαλασσινά 2 1. Εφαρµογή προγράµµατος HACCP στην παραγωγή κρέατος Η χρήση HACCP

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΑΓΩΓΗ Σειρά Α Ιούνιος (Το γραπτό αποτελείται από 7 σελίδες)

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΑΓΩΓΗ Σειρά Α Ιούνιος (Το γραπτό αποτελείται από 7 σελίδες) (Το γραπτό αποτελείται από 7 σελίδες) ΜΕΡΟΣ Α (60 Μονάδες) Να απαντήσετε και στις ΔΕΚΑ ερωτήσεις. Η κάθε ερώτηση βαθμολογείται με έξι μονάδες. 1. Η επιταγή χρησιμοποιείται ως ένας τρόπος πληρωμής αγαθών

Διαβάστε περισσότερα

Η ασφάλεια των τροφίμων

Η ασφάλεια των τροφίμων Η ασφάλεια των τροφίμων Οι στόχοι της ευρωπαϊκής πολιτικής για την ασφάλεια των τροφίμων είναι δύο: η προστασία της ανθρώπινης υγείας και των συμφερόντων των καταναλωτών και η προώθηση της καλής λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις για Οριζόντιες Δράσεις

Προτάσεις για Οριζόντιες Δράσεις Προτάσεις για Οριζόντιες Δράσεις Γ. Γαροφαλάκης Δ/νση Διατροφικής Πολιτικής & Ερευνών, ΕΦΕΤ Είδη οριζόντιων δράσεων Υποστηρικτικές δράσεις (διάχυση αποτελεσμάτων, διάλογος, μελέτες σκοπιμότητας, κ.λπ.)

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευασία Τροφίµων. Εισαγωγή. ιάρθρωση διαλέξεων

Συσκευασία Τροφίµων. Εισαγωγή. ιάρθρωση διαλέξεων Συσκευασία Τροφίµων Εισαγωγή ιάρθρωση διαλέξεων Εισαγωγή Πλαστική συσκευασία Μεταλλική συσκευασία Γυάλινη συσκευασία Χάρτινη συσκευασία Ασηπτική συσκευασία Συσκευασία τροποποιηµένης ατµόσφαιρας Ενεργός

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 3: : Ασφάλεια Βιολογικών Τροφίμων

Ενότητα 3: : Ασφάλεια Βιολογικών Τροφίμων Ενότητα 3: : Ασφάλεια Βιολογικών Τροφίμων Διάλεξη 3.6 : Εφαρμογή συστημάτων HACCP και ISO στην παραγωγή βιολογικών προϊόντων Εργαστήριο Πληροφορικής Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών http://infolab.aua.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ιχνηλασιµότητα στις επιχειρήσεις τροφίµων- ISO 22005

Ιχνηλασιµότητα στις επιχειρήσεις τροφίµων- ISO 22005 Ιχνηλασιµότητα στις επιχειρήσεις τροφίµων- ISO 22005 Μαλισιόβα Ε., Παντελιά Μ. και Μεθενίτου Γ. Ινστιτούτο Υγιεινής Τροφίµων Αθηνών Ιχνηλασιµότητα στις επιχειρήσεις τροφίµων- ISO 22005 Εισαγωγή Νοµικό

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια Τυριών στο Νοσοκομείο μας

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια Τυριών στο Νοσοκομείο μας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Διοίκηση 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς & Αιγαίου ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ===================== Πειραιάς: 12-10-15

Διαβάστε περισσότερα

Δειγματοληψία Τροφίμων

Δειγματοληψία Τροφίμων ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑΣ Δειγματοληψία Τροφίμων Ελένη Μαλισιόβα Κτηνίατρος Α.Π.Θ. MSc Food Safety, Hygiene & Management, UK MSc

Διαβάστε περισσότερα

Πειραιας 16/02/16 Αρ.πρωτ. 2329

Πειραιας 16/02/16 Αρ.πρωτ. 2329 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Διοίκηση 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς & Αιγαίου ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ===================== Πειραιας 16/02/16

Διαβάστε περισσότερα

Yγιεινή Βιομηχανιών τροφίμων & φαρμάκων

Yγιεινή Βιομηχανιών τροφίμων & φαρμάκων ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ HACCP 12 Γενικό μέρος 12 Η Ευρωπαϊκή πολιτική για την ασφάλεια στα τρόφιμα 13 Το Σύστημα HACCP 14 Ιστορική εξέλιξη της HACCP 16 Στάδια ανάπτυξης μελέτης HACCP 20 Πυραμίδα

Διαβάστε περισσότερα

OΡΓΑΝΟΛΗΠΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΕΛΙΑ. Θανάσης Κερασιώτης Χημικός Μηχανικός Ε.Μ.Π. Διευθυντής Παραγωγής ΓΑΙΑ ΤΡΟΦΙΜΑ Α.Β.Ε.Ε.

OΡΓΑΝΟΛΗΠΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΕΛΙΑ. Θανάσης Κερασιώτης Χημικός Μηχανικός Ε.Μ.Π. Διευθυντής Παραγωγής ΓΑΙΑ ΤΡΟΦΙΜΑ Α.Β.Ε.Ε. OΡΓΑΝΟΛΗΠΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΕΛΙΑ Θανάσης Κερασιώτης Χημικός Μηχανικός Ε.Μ.Π. Διευθυντής Παραγωγής ΓΑΙΑ ΤΡΟΦΙΜΑ Α.Β.Ε.Ε. Σύντομη παρουσίαση της GAEA Η GAEA είναι μια Ελληνική εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΗΤΑ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Κωνσταντίνα Τζιά Καθηγήτρια ΕΜΠ Εργαστήριο Χημείας και Τεχνολογίας Τροφίμων Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ ΤΡΟΦΙΜΑ Προϊόντα αγροτικά (πρωτογενούς παραγωγής) Φυτικά (αγρός) Ζωικά

Διαβάστε περισσότερα

ΘΡΕΠΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Ισχυρισμοί διατροφής

ΘΡΕΠΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Ισχυρισμοί διατροφής ΘΡΕΠΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ισχυρισμοί διατροφής «ισχυρισμός» αναφερόμενος σε τρόφιμο: Κάθε μήνυμα ή απεικόνιση, η οποία δεν είναι υποχρεωτική σύμφωνα με την κοινοτική ή εθνική νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένης

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Γενικές διατάξεις Η βασική νομοθετική πράξη που ρυθμίζει θέματα επισήμανσης των τροφίμων είναι η Οδηγία 2000/13/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για προσέγγιση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Όσον αφορά τις πρώτες ύλες και τα τελικά προϊόντα, θα πρέπει να τηρούνται αυστηροί όροι και προϋποθέσεις για ζητήματα υγιεινής, ασφάλειας και ποιότητας σύμφωνα με τις

Διαβάστε περισσότερα

Τύποι εμφιαλωμένων νερών. Επιτραπέζιο νερό Μεταλλικό νερό Ανθρακούχο νερό

Τύποι εμφιαλωμένων νερών. Επιτραπέζιο νερό Μεταλλικό νερό Ανθρακούχο νερό Εμφιαλωμένο νερό Τι είναι; Εμφιαλωμένο νερό καλείται το νερό που πωλείται στο εμπόριο συσκευασμένο αεροστεγώς εντός γυάλινων ή πλαστικών φιαλών ή δοχείων και προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση. Τύποι

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Ολοκληρωμένη Προσέγγιση για την Ασφάλεια των τροφίμων food safety from farm to fork

ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Ολοκληρωμένη Προσέγγιση για την Ασφάλεια των τροφίμων food safety from farm to fork ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ολοκληρωμένη Προσέγγιση για την Ασφάλεια των τροφίμων food safety from farm to fork Δρ. Κων/νος Μπαρμπέρης Προϊστάμενος Δ/νσης Εργαστηριακών

Διαβάστε περισσότερα

Από την ασφάλεια στη διατροφική αξία των τροφίμων:

Από την ασφάλεια στη διατροφική αξία των τροφίμων: Από την ασφάλεια στη διατροφική αξία των τροφίμων: η εμπειρία του ΕΦΕΤ Αντώνης Ζαμπέλας Πρόεδρος Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ) Αναπληρωτής Καθηγητής Διατροφής του Ανθρώπου Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

"Νομοθετικό. "Μία. Αθήνα, 15-03-2014

Νομοθετικό. Μία. Αθήνα, 15-03-2014 "Νομοθετικό πλαίσιο για τα υλικά σε επαφή με τρόφιμα (Υ.Α.Ε.Τ.): "Μία σύντομη διαδρομή σε ένα σύνθετο αντικείμενο" Αθήνα, 15-03-2014 Δρ. Ζωή Μούσια Χημικός Μηχανικός Προϊστάμενη Τμήματος Ελέγχων Επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Λευκωσία, 6/5/2014. Γιώργος Οικονόμου Γ. Διευθυντής ΣΕΒΙΤΕΛ

Λευκωσία, 6/5/2014. Γιώργος Οικονόμου Γ. Διευθυντής ΣΕΒΙΤΕΛ Λευκωσία, 6/5/2014 Γιώργος Οικονόμου Γ. Διευθυντής ΣΕΒΙΤΕΛ Η ιστορία της ελιάς, η καλλιέργειά της, ο καρπός & ο χυμός της το ελαιόλαδο, συνδέθηκαν άρρηκτα με τους λαούς της Μεσογείου. Η ελιά αγαπάει τη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Όσον αφορά τις πρώτες ύλες και τα τελικά προϊόντα του Προγράμματος, θα πρέπει να τηρούνται αυστηροί όροι και προϋποθέσεις για ζητήματα υγιεινής, ασφάλειας και ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος Το περιβάλλον Περιβάλλον και οικολογική ισορροπία Η ροή της ενέργειας στο περιβάλλον... 20

Πρόλογος Το περιβάλλον Περιβάλλον και οικολογική ισορροπία Η ροή της ενέργειας στο περιβάλλον... 20 Πίνακας περιεχομένων Πρόλογος... 7 1. Το περιβάλλον... 19 1.1 Περιβάλλον και οικολογική ισορροπία... 19 1.2 Η ροή της ενέργειας στο περιβάλλον... 20 2. Οι μικροοργανισμοί... 22 2.1 Γενικά... 22 2.2 Ταξινόμηση

Διαβάστε περισσότερα

44423000-1 40000009 ΤΕΜ 6 ΑΝΙΘΟΣ 605 GR 44423000-1 40000002 TEM 7 ΣΚΟΡΔΑ 03121100-6 40000016 ΤΕΜ 8 ΚΑΡΟΤΑ ΝΩΠΑ 03221112-4 40000004 ΚΙΛΟ

44423000-1 40000009 ΤΕΜ 6 ΑΝΙΘΟΣ 605 GR 44423000-1 40000002 TEM 7 ΣΚΟΡΔΑ 03121100-6 40000016 ΤΕΜ 8 ΚΑΡΟΤΑ ΝΩΠΑ 03221112-4 40000004 ΚΙΛΟ ΟΜΑΔΑ 1 Η ΝΩΠΑ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ CPV SAP ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 1 ΑΓΓΟΥΡΙΑ 03221270-9 40000001 ΤΕΜ 2 ΜΑΡΟΥΛΙ 03221310-2 40000329 ΤΕΜ 3 ΒΕΡΥΚΟΚΑ 03222331-2 40000024 ΚΙΛΟ 4 ΠΑΤΖΑΡΙΑ 03221110-0 40000444 ΚΙΛΟ 5 ΜΑΙΝΤΑΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η Greenpeace είναι µία διεθνής µη κερδοσκοπική οργάνωση που µε τη δράση της αναδεικνύει τα σηµαντικότερα περιβαλλοντικά προβλήµατα και προωθεί

Η Greenpeace είναι µία διεθνής µη κερδοσκοπική οργάνωση που µε τη δράση της αναδεικνύει τα σηµαντικότερα περιβαλλοντικά προβλήµατα και προωθεί Η Greenpeace είναι µία διεθνής µη κερδοσκοπική οργάνωση που µε τη δράση της αναδεικνύει τα σηµαντικότερα περιβαλλοντικά προβλήµατα και προωθεί αποτελεσµατικές λύσεις για ένα πράσινο και ειρηνικό µέλλον.

Διαβάστε περισσότερα

<<Τρόφιμα:Tι τρώμε, πως παράγονται και τι προκαλούν;>>

<<Τρόφιμα:Tι τρώμε, πως παράγονται και τι προκαλούν;>> Ασφάλεια τροφίμων- Σήμανση / ετικέτες- μέλλον Ομάδα : Λεμονίδας και οι 4 Γαλατάς Βασίλης Καπούλα Βικτορία Μελετίδου Φωτεινή Μωυσίδου Στέλα Παπαστεφάνου

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ

ΝΕΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΝΕΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ Κωνσταντίνα Τζιά Καθηγήτρια ΕΜΠ Εργαστήριο Χημείας και Τεχνολογίας Τροφίμων, Σχολή Χημικών Μηχανικών, ΕΜΠ Νέα προϊόντα - Ελαιόλαδο Αντικατάσταση άλλων λιπαρών σε προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ: ΣΟΚΟΛΑΤΑ & μπάρες δημητριακών θρεπτικής αξίας εμπλουτισμένα με φυσικά ΑΝΤΙΟΞΕΙΔΩΤΙΚΑ ελιάς (POLYHEALTH Α.Ε.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ: ΣΟΚΟΛΑΤΑ & μπάρες δημητριακών θρεπτικής αξίας εμπλουτισμένα με φυσικά ΑΝΤΙΟΞΕΙΔΩΤΙΚΑ ελιάς (POLYHEALTH Α.Ε. ΕΦΑΡΜΟΓΗ: ΣΟΚΟΛΑΤΑ & μπάρες δημητριακών θρεπτικής αξίας εμπλουτισμένα με φυσικά ΑΝΤΙΟΞΕΙΔΩΤΙΚΑ ελιάς (POLYHEALTH Α.Ε. -MEDOLIVA ΣΚΟΝΗ) ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Αναπτύχθηκε μια σειρά νέων οργανικών, υγιεινών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΤΑΡΟΣ ΗΛΙΑΣ Γεωπόνος, Σύµβουλος Βιολογικής Γεωργίας '' ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΥΓΕΙΑ''

ΚΑΝΤΑΡΟΣ ΗΛΙΑΣ Γεωπόνος, Σύµβουλος Βιολογικής Γεωργίας '' ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΥΓΕΙΑ'' ΚΑΝΤΑΡΟΣ ΗΛΙΑΣ Γεωπόνος, Σύµβουλος Βιολογικής Γεωργίας '' ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΥΓΕΙΑ'' Από το 1950 και µετά αρχίζει η εντατικοποίηση της γεωργικής παραγωγής εστιάζοντας το ενδιαφέρον της αποκλειστικά

Διαβάστε περισσότερα

Θεοφάνης Γεωργόπουλος, ΤΕΙ Λάρισας, Παράρτημα Καρδίτσας, Εκπαιδευτής Qbake, f.georgopoulos@teilar.gr

Θεοφάνης Γεωργόπουλος, ΤΕΙ Λάρισας, Παράρτημα Καρδίτσας, Εκπαιδευτής Qbake, f.georgopoulos@teilar.gr ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΙΣ ΑΡΤΟΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. Θεοφάνης Γεωργόπουλος, ΤΕΙ Λάρισας, Παράρτημα

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων

Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Τι καλείται τρόφιμο; Τρόφιμο ονομάζουμε οποιαδήποτε ουσία ή προϊόν, είτε αυτό έχει υποστεί

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Σωτηρόπουλος Τεχνολόγος Γεωπονίας DS Consulting

Δημήτρης Σωτηρόπουλος Τεχνολόγος Γεωπονίας DS Consulting Δημήτρης Σωτηρόπουλος Τεχνολόγος Γεωπονίας Κανονισμοί Ευρωπαϊκής Ένωσης Λειτουργία Συστήματος Ελέγχου Πιστοποίηση Προϊόντων Κανονισμός (ΕΚ) 834/2007 Κανονισμός (ΕΚ) 889/2008 Κανονισμός (ΕΚ) 710/2009 Κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Περιεχόµενο & Χρησιµότητα. Στα πολλά ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ! Καλώς ήλθατε. της ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ! Έχετε κάποια ερώτηση?

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Περιεχόµενο & Χρησιµότητα. Στα πολλά ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ! Καλώς ήλθατε. της ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ! Έχετε κάποια ερώτηση? ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Περιεχόµενο & Χρησιµότητα Καλώς ήλθατε στο µάθηµα της ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ! Έχετε κάποια ερώτηση? ΝΑΙ..ΝΑΙ...ΝΑΙ.!! Σε τι διαφέρει από τα άλλα µαθήµατα της κατεύθυνσης??? Στα πολλά ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ!

Διαβάστε περισσότερα

Bιολογικά Προϊόντα στη Ζωή μας. Δρ Κωνσταντίνος Μακρής

Bιολογικά Προϊόντα στη Ζωή μας. Δρ Κωνσταντίνος Μακρής Bιολογικά Προϊόντα στη Ζωή μας Δρ Κωνσταντίνος Μακρής Ποιοι είμαστε; Εργαστήριο Νερό και Υγεία - Διεθνές Ινστιτούτο Κύπρου για την Περιβαλλοντική και Δημόσια Υγεία Πληθυσμιακές Μελέτες: Αξιολόγηση έκθεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΑΦΕ

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΑΦΕ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΑΦΕ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΓΕΝΙΚΑ Η παραγωγή ελληνικού καφέ στο εργοστάσιο αποτελείται από πέντε διαφορετικά στάδια τα οποία φαίνονται παρακάτω σε ένα απλοποιηµένο διάγραµµα

Διαβάστε περισσότερα

Θεοφάνης Γεωργόπουλος, ΤΕΙ Λάρισας, Παράρτημα Καρδίτσας, Εκπαιδευτής Qbake, f.georgopoulos@teilar.gr

Θεοφάνης Γεωργόπουλος, ΤΕΙ Λάρισας, Παράρτημα Καρδίτσας, Εκπαιδευτής Qbake, f.georgopoulos@teilar.gr Παρουσίαση του προγράμματος κατάρτισης για τους εργαζόμενους στις αρτοποιητικές μονάδες. Μεθοδολογία ανάπτυξης εκπαιδευτικού υλικού και εργαλεία αξιολόγησης. Θεοφάνης Γεωργόπουλος, ΤΕΙ Λάρισας, Παράρτημα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 1) Τι είναι τα προϊόντα βιολογικής γεωργίας; 2) Ποια είναι η νομοθεσία για τα προϊόντα βιολογικής γεωργίας;

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 1) Τι είναι τα προϊόντα βιολογικής γεωργίας; 2) Ποια είναι η νομοθεσία για τα προϊόντα βιολογικής γεωργίας; ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2008. ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ. ΠΗΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ : ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. (ΟΠΕΓΕΠ)- ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γάλα ιατηρήστε το στο ψυγείο

Γάλα ιατηρήστε το στο ψυγείο Σηµειώσεις για τον καθηγητή Γάλα ιατηρήστε το στο ψυγείο Βασικές γνώσεις Ο όρος γάλα, ως βασικό τρόφιµο, χωρίς κανένα προστεθειµένο επίθετο, ισχύει συνήθως για το αγελαδινό γάλα που είναι φρέσκο, πλήρες,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΑΕΙ (ΠΕΓΑ)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΑΕΙ (ΠΕΓΑ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΑΕΙ (ΠΕΓΑ) «Οι σύγχρονες τεχνικές βιο-ανάλυσης στην υγεία, τη γεωργία, το περιβάλλον και τη διατροφή» Ιχνηλασιμότητα και Ταυτοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΑ. Δρ Ευγενία Λαμπή Γενικό Χημείο του Κράτους ΓΧΚ

ΝΕΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΑ. Δρ Ευγενία Λαμπή Γενικό Χημείο του Κράτους ΓΧΚ ΝΕΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΥΛΙΚΑ Σ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΡΟΦΙΜΑ Δρ Ευγενία Λαμπή Γενικό Χημείο του Κράτους ΓΧΚ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Υλικά που προορίζονται για επαφή με τρόφιμα και Περιβάλλον Μόνο σκουπίδια?? ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ο καταναλωτής το λειτουργικό Μέσο Διατροφής και η Βιομηχανία

Ο καταναλωτής το λειτουργικό Μέσο Διατροφής και η Βιομηχανία Ιατρικό συνέδριο Ενόπλων Δυνάμεων Εισηγητής : δρ Β. Τσουκαλάς Χημικός Τροφίμων Νοέμβριος 2010 - Θεσ/νίκη «Η στρατηγική Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Τροφίμων με λειτουργικές ιδιότητες Η διαδρομή από την Έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

Hazard Analysis & Critical Control Point

Hazard Analysis & Critical Control Point Hazard Analysis & Critical Control Point ΔΑΣΕΝΑΚΗ ΜΑΡΙΛΕΝΑ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ, ΕΚΠΑ mdasenaki@chem.uoa.gr ΑΘΗΝΑ, 2016 Τι είναι το HACCP? Μια σταδιακή διαδικασία που: - Προσδιορίζει κινδύνους - Εγκαθιστά προληπτικά

Διαβάστε περισσότερα

ενζυμική αμαύρωση. Η ενζυμική αμαύρωση είναι το μαύρισμα τις μελανίνες

ενζυμική αμαύρωση. Η ενζυμική αμαύρωση είναι το μαύρισμα τις μελανίνες Ενζυμική αμαύρωση Όταν καθαρίζουμε ή κόβουμε λαχανικά και φρούτα συμβαίνουν μια σειρά αντιδράσεων που μεταβάλουν το χρώμα της σάρκας τους σε σκούρο. Αυτές οι μεταβολές ονομάζονται ενζυμική αμαύρωση. Η

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευασία & Εξαγωγές

Συσκευασία & Εξαγωγές Συσκευασία & Εξαγωγές Μανώλης Δανιήλ Διευθυντής ΟΠΕ 19/7/2013 1 19/7/2013 2 19/7/2013 3 19/7/2013 4 19/7/2013 5 19/7/2013 6 19/7/2013 7 19/7/2013 8 19/7/2013 9 19/7/2013 10 19/7/2013 11 Τι πρέπει να κάνει

Διαβάστε περισσότερα

Υγιεινή Εγκαταστάσεων Βιομηχανιών Τροφίμων

Υγιεινή Εγκαταστάσεων Βιομηχανιών Τροφίμων Υγιεινή Εγκαταστάσεων Βιομηχανιών Τροφίμων Ενότητα 10 η - ΜΕΡΟΣ Β ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ HACCP Όνομα καθηγητή: ΠΑΝ. Ν. ΣΚΑΝΔΑΜΗΣ Τμήμα: Επιστήμης τροφίμων και διατροφής του ανθρώπου ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Εκμάθηση

Διαβάστε περισσότερα

Πιστοποίηση βιολογικών προϊόντων και ολοκληρωμένης διαχείρισης. Γιώργος Κράββας Δ/ντης Agrisystems Γραφείο Θεσσαλονίκης

Πιστοποίηση βιολογικών προϊόντων και ολοκληρωμένης διαχείρισης. Γιώργος Κράββας Δ/ντης Agrisystems Γραφείο Θεσσαλονίκης Πιστοποίηση βιολογικών προϊόντων και ολοκληρωμένης διαχείρισης Γιώργος Κράββας Δ/ντης Agrisystems Γραφείο Θεσσαλονίκης Πιστοποίηση βιολογικών προϊόντων Αρχή Εποπτείας: Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 16.3.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 225/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης Μαρτίου 2012 για την τροποποίηση του παραρτήματος II

Διαβάστε περισσότερα

Πνευματικά Δικαιώματα

Πνευματικά Δικαιώματα Πνευματικά Δικαιώματα Το παρόν είναι πνευματική ιδιοκτησία της ACTA Α.Ε. και προστατεύεται από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία που αφορά τα πνευματικά δικαιώματα. Απαγορεύεται ρητώς η δημιουργία αντιγράφου,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΑΛΕΥΡΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΑΛΕΥΡΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ - 1 - ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΑΛΕΥΡΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 1. Εισαγωγή 1.1 Σκοπός Η προδιαγραφή αυτή αποσκοπεί στον καθορισμό των απαιτήσεων για την προμήθεια αλεύρου σίτου για όλες τις χρήσεις για τις

Διαβάστε περισσότερα

Προσδιορισµός βιταµίνης C σε χυµούς φρούτων και λαχανικών και µελέτη διάφορων παραγόντων που επιδρούν στη ποσότητα της

Προσδιορισµός βιταµίνης C σε χυµούς φρούτων και λαχανικών και µελέτη διάφορων παραγόντων που επιδρούν στη ποσότητα της ΕΚΦΕ Εύβοιας Προσδιορισµός βιταµίνης C σε χυµούς φρούτων και λαχανικών και µελέτη διάφορων παραγόντων που επιδρούν στη ποσότητα της Απαραίτητα όργανα Προχοϊδα Σιφώνι Κωνική φιάλη Απαραίτητα υλικά 10 ml

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση στην Ελληνική γλώσσα του ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000 Αθήνα, 2006-02-20

Έκδοση στην Ελληνική γλώσσα του ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000 Αθήνα, 2006-02-20 Έκδοση στην Ελληνική γλώσσα του ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000 Αθήνα, 2006-02-20 1. Νέο διεθνές πρότυπο για τα συστήματα διαχείρισης της ασφάλειας τροφίμων Το νέο πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000 «Συστήματα διαχείρισης της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ Ο ΗΓΟΥ ΜΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΡΟ ΙΑΤΡΟΦΙΚΟ ΤΟΜΕΑ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ Ο ΗΓΟΥ ΜΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΡΟ ΙΑΤΡΟΦΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ Ο ΗΓΟΥ ΜΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΡΟ ΙΑΤΡΟΦΙΚΟ ΤΟΜΕΑ «Ηµερίδα για τον Αγροδιατροφικό Τοµέα Παρουσίαση Τοπικών Προϊόντων µε Γευσιγνωσία» ιοργάνωση: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΙΛΚΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΚΟΠΟΥ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

1. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΚΟΠΟΥ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Έρευνα σχετικά με τις θερμίδες και τα συντηρητικά τροφίμων ευρείας κατανάλωσης, την αναγραφή τους στις συσκευασίες καθώς και παρατηρήσεις και συμπεράσματα από την έρευνα. Αλεξάνδρα Κατωπόδη Θεοδώρα Μπούτση

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Ανταγωνιστικού Πλεονεκτήματος μέσω των Συστημάτων Ποιότητας στον Αγροδιατροφικό Τομέα

Δημιουργία Ανταγωνιστικού Πλεονεκτήματος μέσω των Συστημάτων Ποιότητας στον Αγροδιατροφικό Τομέα Δημιουργία Ανταγωνιστικού Πλεονεκτήματος μέσω των Συστημάτων Ποιότητας στον Αγροδιατροφικό Τομέα Αχιλλέας Κοντογεώργος Επίκ. Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών Αναστάσιος Σέμος Καθηγητής Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙςΑΓΩΓΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

ΕΙςΑΓΩΓΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΕΙςΑΓΩΓΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΜΕΤΑΠΟΙΗςΗς ΓΙΑ ΑΥΞΗςΗ ΤΗς ΠΡΟςΤΙΘΕΜΕΝΗς ΑΞΙΑς ΖΩΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Κωνσταντίνος Πετρωτός Αναπληρωτής Καθηγητής Μηχανικής Γεωργικών Βιομηχανιών και Βιομηχανιών Τροφίμων Τεχνολογικό

Διαβάστε περισσότερα

Για πόσο χρονικό διάστημα παραμένει φρέσκος ο καφές αφού ανοιχτεί;

Για πόσο χρονικό διάστημα παραμένει φρέσκος ο καφές αφού ανοιχτεί; ΚΑΦΕΣ AURILE Γενικές Πληροφορίες Πώς καβουρδίζεται ο καφές Aurile; Ο καφές Aurile καβουρδίζεται για περίπου 20 λεπτά στους 210 C (ο τρόπος αυτός είναι γνωστός ως American Roast). Κατά τη διάρκεια του καβουρδίσματος,

Διαβάστε περισσότερα