ρ. Λεωνίδας Χ. Μπόµπας, Συγκριτικός της Εκπαίδευσης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ρ. Λεωνίδας Χ. Μπόµπας, Συγκριτικός της Εκπαίδευσης"

Transcript

1 Αγαπητέ µου δάσκαλε, «Μαθαίνω πως να Μαθαίνω»; ρ. Λεωνίδας Χ. Μπόµπας, Συγκριτικός της Εκπαίδευσης Περίληψη: Η παρούσα εργασία επιχειρεί να προσεγγίσει ορισµένες µόνο πτυχές αυτού που σχηµατικά αποκαλούµε «Μαθαίνω πως να Μαθαίνω», µέσα στην ίδια την αµείλικτη σχολική καθηµερινότητα του ελληνικού δηµοτικού σχολείου σήµερα. Ειδικότερα, µάλιστα, η κεντρική εστίαση (και) τούτης της εκ των πραγµάτων διερευνητικής προσπάθειας στοχεύει κατά πρώτιστο λόγο- να επικεντρώσει το ενδιαφέρον προβληµατισµού και αναζήτησης στον ίδιο το µάχιµο δάσκαλο της σχολικής τάξης, στοχεύοντας να αναδείξει µε τη µορφή βασικών ερωτηµάτων το «συνολικό ρόλο» του µάχιµου δασκάλου στη διαδικασία (πορεία;) τού πως µαθαίνουν οι µαθητές του να µαθαίνουν, αν και όταν ή εφόσον κάτι τέτοιο επιτυγχάνεται και, συνακόλουθα, αν το «αποτέλεσµα» µπορεί να εντοπιστεί και να µετρηθεί/αξιολογηθεί µε κάποια σχετική αξιοπιστία. Βασικές επισηµάνσεις από τη σχετική βιβλιογραφία, που διαρκώς επικαιροποιείται και στη χώρα µας, σε άµεσο συνδυασµό µε κάποιες σκόρπιες εµπειρικές παρατηρήσεις πρωτογενώς συγκεντρωµένες από συγκεκριµένες σχολικές τάξεις και µάχιµους δασκάλους, συγκροτούν το corpus της συγκεκριµένης παρουσίασης. Α. Ο περί της εισαγωγής λόγος Από χρόνια τώρα πιστός (σχεδόν πάντα) θιασώτης κι εγώ παγιωµένων πρακτικών στα κατ ευφηµισµό ελεύθερα πεδία των διεπιστηµονικών προσεγγίσεων, µε ξέχωρες εµφαντικές αναφορές στο διαρκώς µεταλλασσόµενο προαύλιο των Επιστηµών της Αγωγής, προσχωρώντας για µια ακόµη φορά στην παγκοίνως γνωστή διαδροµή που οφείλουµε να ακολουθούµε κατά τη διάρκεια συγκρότησης και παρουσίασης µιας δυνητικά αποκαλούµενης επιστηµονικής ανακοίνωσης ενώπιον εξειδικευµένου κοινού οµογάλακτων κολίγων, δροµολογώ ευθύς αµέσως τον ηλεκτρονικό µου κειµενογράφο σε προοδευτική τροχιά απολύτως σύµφωνη µε τις κοινά αποδεκτές προδιαγραφές κατά τα ειωθότα. Το οποίο, προφανώς, πρακτικά σηµαίνει πως ευθύς αµέσως προτίθεµαι να αναπτύξω τούτο µου τον εξόχως διερευνητικό λόγο εντός των συγκεκριµένων χρονικών ορίων που εκ προοιµίου έχουν τεθεί και στο παρόν συνέδριο- κατά µήκος του καθολικά αποδεκτού δυαδικού σχήµατος που εντελώς σχηµατικά θα µπορούσε να συνοψιστεί: α) στην αποκαλούµενη βιβλιογραφική επισκόπηση µε τις προσωπικές επιλογές του συγγραφέα ως θεωρητικό περίγραµµα στο πρώτο µέρος, και β) σε έναν εξ ορισµού επιγραµµατικό µονόλογο θεµιτού προβληµατισµού και απαρίθµησης σειράς καίριων ερωτηµάτων που προκύπτουν αλλά και σχετίζονται άρρηκτα µε το κεντρικό ζήτηµα που εξετάζεται στην παρούσα συγκυρία. Το ακροατήριο σε πρώτο χρόνο µε την ιδιότητα του πρωτογενούς δέκτη της προφορικής αυτής παρουσίασης αλλά και το αναγνωστικό κοινό σε µεταγενέστερο χρόνο που ευελπιστεί κανείς να συναντήσει τον πυρήνα των λεγοµένων µου στη γραπτή τους µορφή ως συγκροτηµένο σώµα πρακτικών συνεδρίου, αναµένεται να λειτουργήσουν στο πλαίσιο των κατά σύµβαση ρόλων τους, κριτές, επεξηγηµατικοί δίαυλοι αµφίδροµης επικοινωνίας, αλλά και -κατά περίσταση- επικριτές, καλοδεχούµενοι. ISSN

2 Σπεύδοντας ταυτόχρονα να σηµειώσω αµέσως, πως η παράθεση του κυρίως κειµένου έπεται ενός εύγλωττου τίτλου σε αυτή την ανακοίνωση, ο οποίος είναι καθόλα δηλωτικός ως προς την προτιθέµενη έµφαση του συγγραφέα, να εστιάσει το διερευνητικό του φακό προσέγγισης και ανάλυσης, δηλαδή, στο δάσκαλο της σχολικής τάξης και στον ίδιο το µαθητή της αµείλικτης σχολικής καθηµερινότητας. Η συγκεκριµένη διατύπωση του τίτλου µε τη µορφή ευθείας ερώτησης-απορίας του µαθητή προς το δάσκαλό του -και µάλιστα εν ώρα πραγµατικού µαθήµατος- που αναφέρεται στο εάν «Μαθαίνει πως να Μαθαίνει», θα µπορούσε να εκληφθεί στην παρούσα συγκυρία ως ένα παραστατικό σχήµα αυθαίρετης κατά τι υπέρβασης, που αγωνιά να µας µεταφέρει νοερά σε µια σχολική τάξη «επί τω έργω». Έτσι, η παρούσα εργασία επιχειρεί να προσεγγίσει ορισµένες µόνο πτυχές αυτού που σχηµατικά αποκαλούµε «Μαθαίνω πως να Μαθαίνω», µέσα στην ίδια την αµείλικτη σχολική καθηµερινότητα του ελληνικού δηµοτικού σχολείου σήµερα. Ειδικότερα, µάλιστα, η κεντρική εστίαση (και) τούτης της εκ των πραγµάτων διερευνητικής προσπάθειας στοχεύει κατά πρώτιστο λόγο- να επικεντρώσει το ενδιαφέρον προβληµατισµού και αναζήτησης στον ίδιο το µάχιµο δάσκαλο της σχολικής τάξης, στοχεύοντας να αναδείξει µε τη µορφή βασικών ερωτηµάτων το «συνολικό ρόλο» του δασκάλου στη διαδικασία (πορεία;) τού πως µαθαίνουν οι µαθητές του να µαθαίνουν, αν και όταν ή εφόσον κάτι τέτοιο επιτυγχάνεται και συνακόλουθα µπορεί να εντοπιστεί και να µετρηθεί/αξιολογηθεί µε κάποια σχετική αξιοπιστία. Βασικές επισηµάνσεις από τη σχετική βιβλιογραφία, που διαρκώς επικαιροποιείται και στη χώρα µας, σε άµεσο συνδυασµό µε κάποιες σκόρπιες εµπειρικές παρατηρήσεις πρωτογενώς συγκεντρωµένες από συγκεκριµένες σχολικές τάξεις και µάχιµους δασκάλους, αναµένεται να συγκροτήσουν το corpus της παρουσίασης που ακολουθεί. Στο πλαίσιο αυτής της συλλογιστικής καθίσταται κάτι παραπάνω από προφανές ότι, και εδώ, το βασικότατο πρωταγωνιστικό δυαδικό σχήµα ή δίδυµο σχολικής πράξης «δάσκαλος και µαθητής» αποτελεί και οφείλει γενικώς να αποτελεί το «κέντρο του κόσµου», τον συγκεκριµένο «οµφαλό της γης», εν προκειµένω. Όσο και εάν η επανάληψη αυτής της πρωτεϊκής επισήµανσης µπορεί φαινοµενικά και σε µια βιαστική ανάγνωση να ηχεί στα αυτιά ορισµένων ως πλεονασµατικά µόνιµη επωδός χωρίς ιδιαίτερη σηµασία, τίποτα δεν είναι σε θέση να αναιρέσει ή να µειώσει τη βασική της αξία και την καθοριστική της σπουδαιότητα διαχρονικά. Β. Από τα ήδη λεχθέντα και γραφέντα Είναι γεγονός αδιαµφισβήτητο πως σχεδόν το σύνολο αυτών που µε τον ένα ή τον άλλο τρόπο έχουν ή διεκδικούν για τον εαυτό τους να έχουν της µιας ή της άλλης µορφής εµπλοκή µε τα εκπαιδευτικά δρώµενα σε διάφορα επίπεδα εκτός αλλά και εντός της επισήµως θεσµοθετηµένης εκπαίδευσης, φαίνεται να συµφωνούν, τουλάχιστον σε επίπεδο δηµόσιας ρητορικής και διακηρύξεων, ότι η σχολική πράξη και η ενγένει σχολική διαδικασία στις µέρες µας οφείλει να λειτουργεί απαρέγκλιτα στο ευρύτερο παιδαγωγικό/διδακτικό πλαίσιο του «Μαθαίνω πως να Μαθαίνω» ISSN

3 (Αλαχιώτης 2003, Κασσωτάκης & Φλουρής 2006, Hargreaves 2004). Κάτι τέτοιο, άλλωστε, φαντάζει και ως αδήριτη και επιτακτική αναγκαιότητα των καιρών µας µε δεδοµένο ότι, καθώς εκτιµάται από πολλούς ειδικούς σε διεθνές επίπεδο, οι ανθρώπινες γνώσεις σε γενικές γραµµές υπερδεκαπλασιάζονται κάθε δεκαετία και ότι παραπάνω και από το 80% αυτών των γνώσεων καταλήγουν στο µεταξύ να είναι απαξιωµένες έως και άχρηστες. Η εικόνα αυτή γίνεται ακόµη πιο ενισχυτική της αναγκαιότητας για να «µαθαίνει πως να µαθαίνει» ο σηµερινός µαθητής, αν αναλογιστεί κανείς τα σχετικά δεδοµένα και τις προβλέψεις από το χώρο της αγοράς εργασίας και της απασχόλησης, όπου υπογραµµίζεται ότι στον αιώνα µας ο κάθε εργαζόµενος αναµένεται να αλλάζει επτά ή και οκτώ φορές επάγγελµα ώσπου να ολοκληρώσει την (όποια) επαγγελµατική του σταδιοδροµία. Ενδεικτική είναι, µεταξύ πολλών άλλων, η σχετική υπογράµµιση της Ε. Σάββα (2003: 381) που µε έµφαση σηµειώνει: «Ο µαθητής δηλαδή θα πρέπει να µάθει στο σχολείο κυρίως πως να µαθαίνει, ώστε να προσεγγίζει ενεργητικά και δηµιουργικά την παρεχόµενη γνώση», ενώ εξίσου εµφαντική είναι και η ανάλογη επισήµανση του Α. Τριλιανού (2004: 278) σε πρόσφατο Συνέδριο της Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος: «Εποµένως η διδασκαλία δεν πρέπει να αποβλέπει µόνο στη µετάδοση της γνώσης, αλλά και στο πως οι µαθητές µαθαίνουν και διευρύνουν τους πνευµατικούς ορίζοντές τους µε την εµπλοκή τους σε κατάλληλες δραστηριότητες, οι οποίες συνάπτονται µε την αυθεντική, την ενεργητική και τη συγκυριακή µάθηση, τον κοινωνικό κονστροκτουβισµό και την ανάπτυξη των πολλαπλών τύπων νοηµοσύνης». Οι σύγχρονοι παιδαγωγικοί και εκπαιδευτικοί προβληµατισµοί διεθνώς έχουν ήδη παρουσιαστεί ως απολύτως κατηγορηµατικοί επ αυτού. Η UNESCO αναφερόµενη µε διεξοδικότητα στο ρόλο της εκπαίδευσης στη σύγχρονη εποχή µας, καθορίζει µε σαφήνεια τους τέσσερις βασικούς πυλώνες, βάσει των οποίων κύριος σκοπός της εκπαίδευσης είναι να µάθει το µαθητή: α) πώς να µαθαίνει, β) πώς να ενεργεί, γ) πώς να συνεργάζεται και δ) πώς να υπάρχει. Χωρίς αυτό, βεβαίως, να σηµαίνει ότι το όλο αυτό πολύ σοβαρό ζήτηµα κινείται σε επίπεδα οµοφωνίας ως προς το βαθύτερα θεωρητικό του µέρος αλλά και στην αµιγώς πρακτική του διάσταση µέσα στην ίδια τη σχολική τάξη Όλα αυτά, βεβαίως, µε άµεσες αναφορές και παραδειγµατικές µνηµονεύσεις από το ελληνικό δηµοτικό σχολείο στη δική του ιδιότυπη διαχρονία και στη σηµερινή του λειτουργική παρουσία στην εποχή της περιώνυµης παγκοσµιοποίησης, της διαρκώς αυξανόµενης πολυπολιτισµικότητας και σε ένα τεχνολογικά εκρηκτικό περιβάλλον µιας ύστερης νεωτερικότητας άκρατου σχετικισµού και αβεβαιότητας διάχυτης (Ματθαίου, 2001) Ο Αντωνίου (2009: 57), εξετάζοντας µια σειρά από κρίσιµα ζητήµατα που αφορούν στα της εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών, µε απολύτως κατηγορηµατικό τρόπο επαναλαµβάνει και συνοψίζει την κοινά αποδεκτή πλέον θέση, ότι «ο εκπαιδευτικός σήµερα δεν µπορεί να εµµένει µόνο στην µετάδοση γνώσεων, αλλά να προχωρά κυρίως στη µετάδοση της τέχνης του τρόπου µάθησης και στην πρόσκτηση ικανοτήτων µάθησης». Και αναµφισβήτητα, η επισήµανση αυτή στην επιγραµµατική ISSN

4 της διατύπωση περικλείει και εκφράζει µε τον εναργέστερο τρόπο το συγκεκριµένο ρόλο και τη συγκεκριµένη καθηµερινή επιδίωξη του µάχιµου δασκάλου κάθε σχολικής τάξης, στο πλαίσιο του συζητούµενου (και) εδώ «Μαθαίνω πως να µαθαίνω». Να υπενθυµίσουµε ότι, σύµφωνα µε τον Piaget, η µάθηση επέρχεται από τη στιγµή που το παιδί επιστρατεύει τις δικές του δυνάµεις και επενεργεί πάνω στο αντικείµενο µάθησης. Άρα βασική προϋπόθεση είναι να τοποθετείται το παιδί µπροστά σε καταστάσεις µάθησης οι οποίες προϋποθέτουν δράση από το ίδιο. Έτσι η ενεργητική συµµετοχή των παιδιών και η έκφραση της θέλησης τους στην επιλογή θέµατος και το σχεδιασµό µιας δραστηριότητας οδηγεί σε µια δηµιουργική και σύγχρονη αγωγή, σε µια εκπαίδευση που κατατείνει στο να διευκολύνει αλλά και να ενθαρρύνει τους µαθητές στο να «µαθαίνουν πως να µαθαίνουν». Γ. Των ερωτηµάτων ανάγνωσµα δάσκαλε Και ο δάσκαλος; Με το εύγλωττο αυτό ερώτηµα ερχόµαστε ευθύς αµέσως στον ίδιο τον πυρήνα του κεντρικού προβληµατισµού που διατρέχει το σύνολο της παρούσας εργασίας, συµπυκνώνοντας στην ερωτηµατική τους µορφή βασικές παραµέτρους που αφορούν άµεσα στο δάσκαλο της σχολικής τάξης εντός του καθηµερινού σχολικού πλαισίου του «Μαθαίνω πως να µαθαίνω»: Ποιος είναι ο ρόλος τού δασκάλου (Κοσσυβάκη, 2003) η συµβολή του, οι τεχνικές και το καθηµερινό του ρεπερτόριο ως αδιάλειπτη σχολική πρακτική στη σχολική του τάξη; Η συνολική του προετοιµασία, αρχική και συνεχιζόµενη, ή η δια βίου λεγόµενη κατάρτισή του, ο ίδιος ο δάσκαλος που καλείται και εντέλλεται να µάθει στους µαθητές του πως να µαθαίνουν, έχει αυτός ο ίδιος ως επαγγελµατίας της εκπαίδευσης µάθει πως να µαθαίνει για τον εαυτό του; Και οι καθηµερινοί, επισήµως ή άλλως πως, θεσµοθετηµένοι ή και άτυποι ποικιλώνυµοι περιορισµοί που εγκλωβίζουν και εν πολλοίς συχνότατα οριοθετούν ανελαστικά τη σχολική καθηµερινότητα του µάχιµου δασκάλου τόσο που, ακόµη και αν το θέλει ειλικρινά, να µην µπορεί στη σχολική πράξη να «µάθει πως να µαθαίνουν» οι µαθητές του; Ποιες και τι απαντήσεις που να έχουν γραµµική αντιστοίχιση µε την υπαρκτή σχολική πραγµατικότητα προκύπτουν ως εµπειρικά δεδοµένα στα παραπάνω ενδεικτικά ερωτήµατα; Τι µας λέει η σχετική βιβλιογραφία αλλά και, πρωταρχικά και κύρια, οι προσωπικές βιωµατικές µαρτυρίες των ίδιων των δασκάλων της σχολικής τάξης; Ότι, κατ αρχάς, η εκπαίδευση στηρίζεται στην κινητοποίηση βαθύτερων διαφερόντων, όπως είναι ο ενθουσιασµός, η αγάπη για µάθηση, η επιθυµία για ανακάλυψη. Ότι η προσωπικότητα του δασκάλου πρέπει να έχει ισχυρή συναισθηµατική επένδυση. Ότι «Ολοένα και περισσότερο αναγνωρίζεται ως επιτακτική αναγκαιότητα ο ορθολογικός απεγκλωβισµός του µάχιµου εκπαιδευτικού ISSN

5 από παραδοσιακά θεσµικά δεσµά αλλά και από σχολειοποιηµένα στερεότυπα και νοοτροπίες δοµών και λειτουργιών, εντός και εκτός του σχολικού χώρου, µε την παιδαγωγική αυτονοµία του εκπαιδευτικού στην κοινωνία τη γνώσης του 21ου αιώνα ως διαρκές ζητούµενο» (Μπόµπας, 2004: 381). Κι ακόµη, ότι «η πιο σηµαντική συµβολή του δασκάλου έγκειται στην ικανότητά του να παρεµβαίνει και να αξιοποιεί τις ποικίλες ευκαιρίες για µάθηση και προβληµατισµό, τη στιγµή που αυτές αναδύονται κατά τη διάρκεια της σχετικά αυτόνοµης, βιωµατικής ή σύνθετης εργασίας των µαθητών µέσα στο εργαστήρι της τάξης» (Α. Ράπτης & Α. Ράπτη, 2003: 79). Ανάλογες είναι και οι σχετικές υπογραµµίσεις του Φύκαρη (2008) ο οποίος, µέσα από την εµπειρική του έρευνα που αφορά κατ οίκον εργασίες µια διαχρονικά εµµέ νουσα σχολική πρακτική (Μπόµπας, 2010)- επιχειρεί, µε έναν έµµεσο αλλά αρκετά διαφωτιστικό τρόπο, να φωτίσει ορισµένες πτυχές του πως οι µαθητές µπορούν να µαθαίνουν πως να µαθαίνουν, κάθε φορά που έρχονται αντιµέτωποι µε την υποχρέωση να ολοκληρώνουν τις εργασίες για το σπίτι που τους αναθέτουν οι εκπαιδευτικοί τους. Ο Kelly (2004: 28), µε κατηγορηµατικό και σαφή τρόπο διατυπώνει τη δική του θέση, εν προκειµένω, όταν µε έµφαση παρατηρεί: we cannot impose what is knowledge for us upon them (the students); we must assist them to develop their own knowledge, their own hypotheses, which will be different from ours if the process of evolution is to go on Τέλος, στο πλαίσιο αυτής της προβληµατικής δεν θα πρέπει να ξεχνά κανείς και τούτο. «...Τα νέα βιβλία γίνονται συχνά αντιληπτά και χρησιµοποιούνται µε τον ίδιο ακριβώς τρόπο που χρησιµοποιούνταν τα παλιά. Και τούτο διότι πολλοί εκπαιδευτικοί δεν έχουν αντιληφθεί το νέο τους ρόλο και επιµένουν στη µετάδοση των γνώσεων, αντί να επιδιώκουν την ανταλλαγή απόψεων και την αναζήτηση της γνώσης µέσα από τη διευκρίνιση προβληµατικών καταστάσεων. Έτσι συνεχίζουν να κάνουν το παλιό µάθηµα µε το νέο βιβλίο» (Ι. Πυργιωτάκης, 1999: 392). «Οι µέθοδοι διδασκαλίας εξακολουθούν σε µεγάλο βαθµό να παραµένουν δασκαλοκεντρικές και πολλά στοιχεία της παλαιάς αυθεντίας συνεχίζουν να διατηρούνται στη συµπεριφορά των εκπαιδευτικών» (σελ. 291) Και όπως τόσο εύστοχα αλλά και σε µια µάλλον απλή και κωδικοποιηµένη µορφή έχει πολλάκις διατυπωθεί από πολλούς παιδαγωγούς: «Όταν τα παιδιά δεν µαθαίνουν µε τον Τρόπο που διδάσκεις, τότε, διδάσκεις τα παιδιά µε τον τρόπο που Μαθαίνουν». Κάντε τόπο στο σχολικό βίωµα ύο σχετικά αποσπάσµατα από βιωµατικές «καταθέσεις» µάχιµων δασκάλων, που στην ενδεικτική τους διατύπωση παρατίθενται αυτούσια στη συνέχεια, σκιαγραφούν µε εύστοχη παραστατικότητα «ποιος οφείλει να είναι ο συγκεκριµένος ρόλος» του µάχιµου δασκάλου στην καθηµερινή του «δουλειά» στο σχολείο και στη σχολική του τάξη: Α) «Αυτό το Μαθαίνω πώς να µαθαίνω έχει τις βάσεις του στην εποικοδόµηση της γνώσης από τον ίδιο το µαθητή µε το δάσκαλο σε ρόλο διευκολυντή και λειτουργεί στο ISSN

6 πλαίσιο µια αναδοµηµένης διδασκαλίας που ξεχνά την παραδοσιακή µορφή, όπου ταϊζουµε το µαθητή µε πράγµατα έτοιµα, χάριν και της δικής µας διευκόλυνσης. Η γνώση µέσα από το ''Μαθαίνω πώς να µαθαίνω'', παράγεται από το µαθητή και δεν παρουσιάζεται/εκτίθεται από το δάσκαλο. άσκαλος και Μαθητές είναι παραγωγοί της γνώσης, διαπραγµατεύονται τα νοήµατα, κατασκευάζουν γνώση από την πληροφορία, ασκούν κριτική, µυούνται οι µαθητές στη διδασκαλία της 'ετεροµάθησης', αυτοαξιολογούνται, εξετάζονται οι τρόποι που ο κάθε µαθητής µαθαίνει. Και όλο αυτό βέβαια είναι µια άλλη φιλοσοφία και προσέγγιση που απαιτεί αυτονοµία στο δάσκαλο, ο οποίος οφείλει να δρα και να αυτο-αναπτύσσεται διαρκώς». Β) «Το Μαθαίνω πώς να µαθαίνω υπερβαίνει το «τι» της γνώσης και πάει παραπέρα στο «πώς» που είναι ο αναστοχασµός του «τι». «Πώς» την αποκτώ µε τρόπο ώστε να µου είναι χρήσιµη/αξιοποιήσιµη/σκαλοπάτι στη νέα γνώση/υποδοχέας στο νέο ερέθισµα. Επειδή όµως η διαδικασία της µάθησης είναι προσωπική υπόθεση, εννοώ ότι ο καθένας µαθαίνει µε διαφορετικό τρόπο, είναι σηµαντικό, και ειδικά στα πλαίσια της σχολικής τάξης, ο κάθε µαθητής να µπορεί, βλέποντας/παρατηρώντας/διεισδύοντας/στρέφοντας το βλέµµα του στον εσωτερικό εαυτό του να αναγνωρίζει µέσα από ποιες διαδικασίες και τρόπους µπορεί να µαθαίνει, έτσι ώστε η γνώση να µην είναι αποτέλεσµα αποµνηµόνευσης, άρα βραχύβια, συνεπώς άχρηστη». εν υπάρχει αµφιβολία πως οι ευσύνοπτες αυτές προσωπικές καταγραφές προσδιορίζουν µε σαφήνεια το συγκεκριµένο στίγµα µιας σχετικής συζήτησης και ενός διαρκούς προβληµατισµού, µε το δάσκαλο της σχολικής τάξης πάντα στο προσκήνιο. Απ την άλλη, η προηγηθείσα βιβλιογραφική επισκόπηση αναδεικνύει και υπογραµµίζει χαρακτηριστικές πτυχές σωρευµένης πληροφόρησης και γνώσης όσον αφορά στη διαδικασία του «µαθαίνω πως να µαθαίνω», µε την παρουσία και το ρόλο του µάχιµου δασκάλου σε δυναµική εξέλιξη στο πεδίο των αναπάντητων ερωτηµάτων. Έτσι, µια επιλεκτική ανθολόγηση κοινών σηµείων που ακολουθεί στη συνέχεια, θα µπορούσε να διεκδικήσει µε θεµιτές αξιώσεις την προσοχή του ακροατή/αναγνώστη ο οποίος προσβλέπει σε ένα είδος κωδικοποιηµένου, ας πούµε, «µνηµονίου» αναφορικά µε τη δυναµική πολλαπλότητα του υπό διερεύνηση ζητήµατος: Χρησιµοποιήστε τη µορφοποίηση αυτή για µη αριθµηµένες λίστες =Απαιτείται παιδαγωγική και διδακτική αυτονοµία του δασκάλου Ο δάσκαλος στο ρόλο του διευκολυντή Η γνώση παράγεται από το µαθητή Οι µαθητές κατασκευάζουν γνώση από την πληροφορία Εξετάζονται οι τρόποι που ο κάθε µαθητής µαθαίνει Ο δάσκαλος αυτο-αναπτύσσεται Οι µαθητές ασκούν κριτική Υπέρβαση του «τι» της γνώσης και πάει στο «πως» που είναι αναστοχασµός του «τι» Ικανότητα του δασκάλου να παρεµβαίνει και να αξιοποιεί τις ποικίλες ευκαιρίες για µάθηση και προβληµατισµό τη στιγµή που αυτές αναδύονται Η προσωπικότητα του δασκάλου πρέπει να έχει ισχυρή συναισθηµατική επένδυση Πως οι µαθητές µπορούν να µαθαίνουν πως να µαθαίνουν µέσα και από τις κατ οίκον εργασίες εν µπορούµε να επιβάλλουµε το τι είναι γνώση για εµάς στους µαθητές. ISSN

7 Μάθηση δεν είναι αυτό που φαίνεται όσο αυτό που συµβαίνει στο µυαλό µας και επηρεάζει, χωρίς να µπορούµε να το παρατηρήσουµε, την διαµόρφωση της προσωπικότητάς µας Ο εκπαιδευτικός σήµερα δεν µπορεί να εµµένει µόνο στη µετάδοση γνώσεων, αλλά να προχωρά κυρίως στη µετάδοση της τέχνης του τρόπου µάθησης και στην πρόσκτηση ικανοτήτων µάθησης. Η µάθηση επέρχεται από τη στιγµή που το παιδί επιστρατεύει τις δικές του δυνάµεις και επενεργεί πάνω στο αντικείµενο µάθησης. Βασική προϋπόθεση είναι να τοποθετείται το παιδί µπροστά σε καταστάσεις µάθησης οι οποίες προϋποθέτουν δράση από το ίδιο, δράση που κατά περίπτωση µπορεί να αφορά γνωστικά, συναισθηµατικά ή κοινωνικοποιητικά επίπεδα και στοχοθεσίες σε ατοµική ή συλλογική µορφή. Όσο λιγότερη είναι η κεντρική «συνταγογράφηση» ή η/παρέµβαση σχετικά µε τα απαιτούµενα και τις προδιαγραφές των σχολικών αντικειµένων/µαθηµάτων, τόσο περισσότερος χώρος και περιθώρια υπάρουνι για κάθε σχολική µονάδα να λειτουργεί µε φαντασία και σύµφωνα µε τις συγκεκριµένες τοπικές ανάγκες σχολείου και µαθητών. Πολλοί εκπαιδευτικοί δεν έχουν αντιληφθεί το νέο τους ρόλο και εµµένουν στηµετάδοση των γνώσεων, αντί να επιδιώκουν την ανταλλαγή απόψεων και την αναζήτηση της γνώσης µέσα από τη διευκρίνιση προβληµατικών καταστάσεων. Είναι πλέον βεβαιωµένη η άποψη ότι η γνώση δεν πρέπει να προσφέρεται έτοιµη στον µαθητή, αλλά να καταχτιέται σιγά-σιγά από τον ίδιο το µαθητή. εν µπορεί να υπάρξουν µεµονωµένες ώρες ευέλικτης διδασκαλίας, αλλά µόνο συνεχής ευέλικτη διδασκαλία, όλες τις ηµέρες, όλα τα χρόνια. Αναγκάζοντας τα παιδιά να ακολουθούν όλα τον ίδιο τρόπο διδασκαλίας, αγνοώντας τους ιδιαίτερους τρόπους µάθησης του καθενός, τα αδικούµε. Ο δάσκαλος δηµιουργεί πολλαπλές ευκαιρίες για ατοµικές και οµαδικές εµπειρίες που βηθούν τους συµµετέχοντες να ξεπεράσουν τις περιοριστικές τους αντιλήψεις και να µεγιστοποιήσουν τις δυνατότητές τους. Στο πλαίσιο του γενικού περιγράµµατος των παραπάνω καίριων επισηµάνσεων και ως πρόσθετη αφορµή τωρινού προβληµατισµού και διαλόγου, µια αδροµερής χαρτογράφηση σκόρπιων βιωµατικών σχολίων και προσωπικών εµπειριών από κάποιους λίγους µάχιµους εκπαιδευτικούς που επιχειρούν να περιγράψουν σε τρίτα πρόσωπα τη σχολική τους καθηµερινότητα σε σχέση µε το ζητούµενο «Μαθαίνω πως να µαθαίνω» στη σχολική τάξη, απαντώντας έτσι κατά κάποιο τρόπο και στο σχετικό (τίτλος της παρούσας εργασίας) ερώτηµα των µαθητών τους, θα µπορούσε να διεκδικήσει τον επιλογικό χώρο αυτής της ανακοίνωσης, όχι µόνο ως αναγκαία προσωρινή- καταληκτική υπογράµµιση αλλά και ως σχολικά υπαρκτή πραγµατικότητα/ερέθισµα για τη συνέχεια, µε το δάσκαλο της σχολικής τάξης, και πάλι, στον απολύτως πρωταγωνιστικό του ρόλο. Εχει ενδιαφέρον να παρατηρήσει κανείς ότι οι συγκεκριµένες επισηµάνσεις των δασκάλων που παρουσιάζονται εδώ, πολύ πιθανόν αναµενόµενα, αναφέρονται σε πτυχές και ζητήµατα που σαφέστατα είναι όχι µόνο πλέον πασίγνωστα, αλλά αφορούν το σύνολο σχεδόν της καθηµερινής εκπαιδευτικής διαδικασίας στον ίδιο τον κυτταρικό πυρήνα της οποίας αναµφίβολα βρίσκεται το «Μαθαίνω πως να µαθαίνω». Λοιπόν, σύµφωνα ISSN

8 µε καταγεγραµµένες απόψεις και εµπειρίες ενός αριθµού µάχιµων δασκάλων, έχουµε και λέµε: Τα σχολικά εγχειρίδια που έχουµε στη διάθεσή µας σήµερα (τα τελευταία τρία περίπου χρόνια) µε τα περιεχόµενα, τη διάταξη της ύλης και τη µεθοδολογία τους µπορούν και λειτουργούν αρκετές φορές ως θετικοί διευκολυντές για να βαζουµε τους µαθητές µας στη διαδικασία του µαθαίνω πως να µαθαίνω. Είναι προφανές πως η ηλικία/τάξη των παιδιών περιορίζει (µικρότερες τάξεις) εξ αντικειµένου ή διευκολύνει (µεγαλύτερες τάξεις) την προσέγγιση αυτή του µαθαίνω πως να µαθαίνω στη σχολική καθηµερινότητα. Ο αριθµός των παιδιών σε µια τάξη αποτελεί καθοριστικό παράγοντα και σε τούτο το σκηνικό του µαθαίνω πως να µαθαίνω Η προβλεπόµενη ποσότητα της διδακτέας ύλης πολλές φορές- λειτουργεί ανασταλτικά σε άµεση συνάρτηση µε τον διαθέσιµο χρόνο στο καθηµερινό ωρολόγιο πρόγραµµα- στο να υιοθετήσει και να εφαρµόσει στη σχολική πράξη ο δάσκαλος τεχνικές και διαδακτικές προσεγγίσεις του µαθαίνω πως να µαθαίνω. Παρόλα αυτά, γίνεται καθηµερινά προσπάθεια να βάλουµε τους µαθητές µας µπροστά σε προβληµατικές καταστάσεις και µε διάφορους τρόπους και τεχνικές ενθαρρύνουµε και ενισχύουµε την ενεργητική τους συµµετοχή και πρωτοβουλία στη διάρκεια του µαθήµατος. Για µια σειρά από λόγους και αιτίες, δεν «ακολουθούν» όλα τα παιδιά της τάξης µια τέτοια προσέγγιση, µε αποτέλεσµα πολλές φορές και ο δάσκαλος να παλινδροµεί, επιστρέφοντας στο (γνωστό) διδασκαλικό µονόλογο και στην παράθεση πληροφοριών για να προλάβει πριν ολοκληρωθεί η διδακτική ώρα και συνακόλουθα η σχολική ηµέρα.. Σε πάρα πολλές περιπώσεις οι µαθητές, µέσα και από τις λάθος απαντήσεις συµµαθητών τους αντιλαµβάνονται τεχνικές και στρατηγικές µάθησης και κατανοούν καλύτερα τα διδασκόµενα αντικείµενα/φαινόµενα/µαθήµατα. Συχνά παρατηρεί κανείς και ουσιαστική µεταφορά της γνώσης από πολλούς µαθητές στη µια ή στην άλλη σχολική συγκυρία/κατάσταση. Βιβλιογραφικές παραποµπές: Galton, M. & A. Blyth (eds) (1989). Handbook of Primary Education in Europe. London: David Fulton Publishers. Hargreaves, A. (2004). Teaching in the Knowledge Society (education in the age of insecurity). London: Οpen University Press. Lauder, H. et al (eds) (2006). Education, Globalization & Social Change. London: Oxford University Press. Malderez, A. & M. Wedell (2007). Teaching Teachers (processes and Practices) London: Cromwell Press. Reynolds, David et al (eds) (2002). World class schools : International perspectives on school effectiveness. London: Routledge Falmer. Αλαχιώτης, Σ. (2003) «Εισαγωγικό σηµείωµα του Προέδρου του Π.Ι.» στο ΥΠΕΠΘ (Παιδ. Ινστιτούτο) ιαθεµατικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράµµατος Σπουδών. Αθήνα: σελ Αντωνίου, Χ. (2009). Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών. Αθήνα: Ελληνικά Γράµµατα. Κασσωτάκης, Μ. & Γ. Φλουρής (2006). Μάθηση & ιδασκαλία (τόµος Α ). Αθήνα: Αυτοέκδοση. ISSN

9 Κοσσυβάκη, Φ. (2003). Ο Ρόλος του Εκπαιδευτικού στο Μετανεωτερικό Σχολείο: Προσδοκίες, Προοπτικές, Όρια. Αθήνα: Gutenberg. Ματθαίου,. (2001). Το πανεπιστήµιο στην εποχής της ύστερης νεωτερικότητας: Συγκριτική µελέτη της ιδεολογικής και θεσµικής µεταλλαγής του. Αθήνα: Αυτοέκδοση. Ματσαγγούρας, Η. (2001). Η Σχολική Τάξη (τόµος Α ). Αθήνα: Αυτοέκδοση. Μπόµπας, Λ. (2000). «ιερευνώντας θεµατικά ενδιαφέροντα µαθητών για σχολική χρήση», στο: Νέα Παιδεία, 94, Μπόµπας, Λ. (2004). «Παιδαγωγική αυτονοµία του εκπαιδευτικού µε τρία διακριτά σηµεία στίξης: ερωτηµατικό, θαυµαστικό, αποσιωπητικά», στο Α, Τριλιανός & Ι. Καράµηνας (επιµ.) Μάθηση και διδασκαλία στην κοινωνία της γνώσης (Πρακτικά Συνεδρίου ΠΕΕ), Αθήνα, σελ Μπόµπας, Λ. (επιµ.) (2010). Οι κατ οίκον εργασίες στο ελληνικό σχολείο σήµερα. Αθήνα, εκδ. Γρηγόρη. Παππά, Α. (2005). Μαθαίνοντας πως να Μαθαίνω. Αθήνα: Εκδόσεις Φύµατος. Πυργιωτάκης, Ι. (1999). Εισαγωγή στην Παιδαγωγική Επιστήµη. Αθήνα: Ελληνικά Γράµµατα. Ράπτης, Α. & Α. Ράπτη (2003). «Οι ευρύτερες κοινωνικές εξελίξεις και ο εκπαιδευτικός ρόλος των νέων τεχνολογιών», στο Κουτσουβάνου, Ε. κ.ά. (επιµ.) (2003). Γνώσεις, Αξίες και εξιότητες στη σύγχρονη Εκπαίδευση (Πρακτικά 2 ου Πανελλήνιου Συνεδρίου του ΕΛΛ.Ι.Π.ΕΚ., 28-30/3/2003). Αθήνα: ΕΛΛ.Ι.Π.ΕΚ., σ Σάββα, Ε. (2003). «Ο συνεργατικός ρόλος του σχολικού συµβούλου στην οικοδόµηση των γνώσεων, των δεξιοτήτων και των αξιών στην σύγχρονη εκπαίδευση», στο Κουτσουβάνου, Ε. κ.ά. (επιµ.), ό. π., σ Τριλιανός, Α. & Ι. Καραµηνάς (επιµ.) (2009). Ελληνική Παιδαγωγική & Εκπαιδευτική Έρευνα (Πρακτικά 6 ου Πανελλήνιου Συνεδρίου της Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος, 5-7/12/2008, τόµος Α & Β). Αθήνα: Ατραπός. Τριλιανός, Α. (2004) «Σχολεία, εκπαιδευτικοί και διδασκαλία στην κοινωνία της γνώσης», στο Α. Τριλιανός & Ι. Καράµηνας (επιµ.), ό. π., σ Φύκαρης, Ι. (2008). Οι κατ οίκον εργασίες ως διδακτική πρακτική: θεωρητική προσέγγιση και εµπειρική διερεύνηση. Αθήνα: Αφοί Κυριακίδη. ISSN

Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος

Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος Ακολούθως αναπτύσσονται ορισμένα διευκρινιστικά σχόλια για το Σχέδιο Μαθήματος. Αφετηρία για τον ακόλουθο σχολιασμό υπήρξαν οι σχετικές υποδείξεις που μας

Διαβάστε περισσότερα

γραπτή εξέταση στo μάθημα ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ ΕΠΑΛ

γραπτή εξέταση στo μάθημα ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ ΕΠΑΛ γραπτή εξέταση στo μάθημα ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ ΕΠΑΛ Τάξη: Γ ΕΠΑΛ Τμήμα: Βαθμός: Ονοματεπώνυμο: Καθηγητές: Κείμενο «Όπλο επιβίωσης» η δια βίου εκπαίδευση και η κατάρτιση. Στο ευρωπαϊκό προσκήνιο τίθεται

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Γιατί η Ρομποτική στην Εκπαίδευση; A) Τα παιδιά όταν σχεδιάζουν, κατασκευάζουν και προγραμματίζουν ρομπότ έχουν την ευκαιρία να μάθουν παίζοντας και να αναπτύξουν δεξιότητες Η

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΩΝ. «Τα μυστικά ενός αγγείου»

ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΩΝ. «Τα μυστικά ενός αγγείου» ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΩΝ «Τα μυστικά ενός αγγείου» ΜΠΙΛΙΟΥΡΗ ΑΡΓΥΡΗ 2011 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΟΥΣΕΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ «ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΕΝΟΣ ΑΓΓΕΙΟΥ» ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Η παρούσα εργασία αποτελεί το θεωρητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΌ ΤΗ «ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ»ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΏΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΤΆΞΗ Ε.ΚΟΛΈΖΑ

ΑΠΌ ΤΗ «ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ»ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΏΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΤΆΞΗ Ε.ΚΟΛΈΖΑ ΜΑΘΗΣΗ ΜΕΣΩ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 1 ΑΠΌ ΤΗ «ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ»ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΏΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΤΆΞΗ Ε.ΚΟΛΈΖΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ 1. Τι αλλαγές επιχειρούν τα νέα ΠΣ; 2 2. Γιατί το πέρασμα στην πράξη (θα)

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Η Εφαρµογή της Αξιολόγησης στη Συνεκπαίδευση 1

Η Εφαρµογή της Αξιολόγησης στη Συνεκπαίδευση 1 Η Εφαρµογή της Αξιολόγησης στη Συνεκπαίδευση Το τελικό στάδιο της πρώτης φάσης του Προγράµµατος του Φορέα για την Αξιολόγηση στο Πλαίσιο της Συνεκπαίδευσης περιλάµβανε µια συζήτηση και κατόπιν επεξήγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Η έννοια της ανακύκλωσης» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Αρχές Ψηφιακής Τεχνολογίας: Πρακτικές ιδέες για τη διδασκαλία ενός θεωρητικού μαθήματος

Βασικές Αρχές Ψηφιακής Τεχνολογίας: Πρακτικές ιδέες για τη διδασκαλία ενός θεωρητικού μαθήματος Βασικές Αρχές Ψηφιακής Τεχνολογίας: Πρακτικές ιδέες για τη διδασκαλία ενός θεωρητικού μαθήματος Πάσχου Αικατερίνη 1 katpas@sch.gr 1 Εκπαιδευτικός Πληροφορικής, 2 ο ΕΠΑ.Λ. Καρδίτσας Περίληψη Το μάθημα Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ Στις ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών για την ειδικότητα των νηπιαγωγών των εκπαιδευτικών πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση, ακριβώς λόγω του μεγάλου ανταγωνισμού και των υψηλών βαθμολογιών

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ. Απαντήσεις Θεμάτων Πανελληνίων Εξετάσεων Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων (ΟΜΑΔΑ Α )

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ. Απαντήσεις Θεμάτων Πανελληνίων Εξετάσεων Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων (ΟΜΑΔΑ Α ) 29 Μαΐου 2014 ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Απαντήσεις Θεμάτων Πανελληνίων Εξετάσεων Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων (ΟΜΑΔΑ Α ) Α1. Ο συγγραφέας του κειμένου αναφέρεται στη σημασία του δημιουργικού σχολείου στη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΑΛΙΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΑΛΙΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΑΛΙΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Κέντρο και άξονας αυτών των μεθόδων διδασκαλίας είναι ο δάσκαλος. Αυτός είναι η αυθεντία μέσα στην τάξη που καθοδηγεί και προσφέρει. Γι αυτό οι μέθοδοι αυτές

Διαβάστε περισσότερα

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις Έργο: «Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο - για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο)» Επιμορφωτικό Σεμινάριο Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές

Διαβάστε περισσότερα

3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας

3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας Οι ΤΠΕ στο Α.Π. του νηπιαγωγείου και η επιμόρφωση των νηπιαγωγών στην αξιοποίηση και εφαρμογή τους στη διδακτική πράξη: Σκέψεις, προβληματισμοί και προτάσεις Συντονίστρια: Γιώτα Παναγιωτοπούλου Σχολ. Σύμβουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΘΕΩΡΙΑ & ΠΡΑΞΗ στην εκπαιδευση Το έγγραφο αυτό παρέχει πληροφορίες και οδηγίες μορφοποίησης που θα σας βοηθήσουν να προετοιμάσετε καλύτερα την εργασία σας.... Αποστολή Εργασιών

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση

Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση Χαράλαµπος Βρασίδας www.cardet.org www.unic.ac.cy info@cardet.org Ανασκόπηση Σύγχρονες τάσεις Στοιχεία από ΕΕ Προκλήσεις Χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Ι. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Ι. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Ι. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ Το μάθημα της Θεατρικής Αγωγής θα διδάσκεται από φέτος στην Ε και Στ Δημοτικού. Πρόκειται για μάθημα βιωματικού χαρακτήρα, με κύριο

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά με τη διδακτική προσέγγιση του γλωσσικού δανεισμού

Σχετικά με τη διδακτική προσέγγιση του γλωσσικού δανεισμού Σχετικά με τη διδακτική προσέγγιση του γλωσσικού δανεισμού Περιεχόμενα 1. Εισαγωγικά στοιχεία 1.1 Η τρέχουσα αντιμετώπιση του γλωσσικού δανεισμού 1.2 Η προσέγγιση του θέματος μέσα από το σχολείο 1.3 Σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ 1 ΟΥ ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ» ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014 2015

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ 1 ΟΥ ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ» ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014 2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ 1 ΟΥ ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ» ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014 2015 Οι εισηγήσεις, που παρουσιάζονται πιο κάτω είναι ενδεικτικές και δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΑΕΙΦΟΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΜΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΤΟ ΑΕΙΦΟΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΜΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟ ΑΕΙΦΟΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΜΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Δρ Αραβέλλα Ζαχαρίου, Συντονίστρια ΠΕ/ΕΑΑ, ΠΙ aravella@cytanet.com.cy zachariou.a@cyearn.pi.ac.cy Ημερίδα: Πολιτικές

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Όνοµα: Τάσος Αναστάσιος Επώνυµο: Μικρόπουλος Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής, Εργαστήριο Εφαρµογών Εικονικής Πραγµατικότητας στην Εκπαίδευση, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Νάκου Αλεξάνδρα Εισαγωγή στις Επιστήμες της Αγωγής Ο όρος ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ δημιουργεί μία αίσθηση ασάφειας αφού επιδέχεται πολλές εξηγήσεις. Υπάρχει συνεχής διάλογος και προβληματισμός ακόμα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΙΣΤΟΡΙΑ

ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΑΞΗ: Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ, Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Μυκηναϊκός Πολιτισμός ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΑΛΛΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΘΕΜΑ: «Η καθημερινή ζωή στον Μυκηναϊκό Κόσμο» Οι μαθητές

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Πανεπιστημίου Πατρών. Αθανασία Μπαλωμένου ΠΕ03 Βασιλική Ρήγα ΠΕ03 Λαμπρινή Βουτσινά ΠΕ04.01

Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Πανεπιστημίου Πατρών. Αθανασία Μπαλωμένου ΠΕ03 Βασιλική Ρήγα ΠΕ03 Λαμπρινή Βουτσινά ΠΕ04.01 Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Πανεπιστημίου Πατρών Αθανασία Μπαλωμένου ΠΕ03 Βασιλική Ρήγα ΠΕ03 Λαμπρινή Βουτσινά ΠΕ04.01 Τα ερωτήματα που προκύπτουν από την εισαγωγή της Φυσικής στην Α γυμνασίου είναι :

Διαβάστε περισσότερα

Η βαθµολόγηση των γραπτών στα Μαθηµατικά

Η βαθµολόγηση των γραπτών στα Μαθηµατικά 1 Η βαθµολόγηση των γραπτών στα Μαθηµατικά Παναγιώτης Λ. Θεοδωρόπουλος Σχολικός Σύµβουλος ΠΕ03 www.p-theodoropoulos.gr Εισαγωγή Όπως γνωρίζουµε η αξιολόγηση των µαθητών είναι µέρος της διδακτικής διαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

«Ο Τόπος Που Ζω» Παράδειγµα Αξιοποίησης του ιαδικτύου σε Σχέδιο Εργασίας στα Πλαίσια του Μαθήµατος της Γεωγραφίας

«Ο Τόπος Που Ζω» Παράδειγµα Αξιοποίησης του ιαδικτύου σε Σχέδιο Εργασίας στα Πλαίσια του Μαθήµατος της Γεωγραφίας 4ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ- ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 1 «Ο Τόπος Που Ζω» Παράδειγµα Αξιοποίησης του ιαδικτύου σε Σχέδιο Εργασίας στα Πλαίσια του Μαθήµατος της Γεωγραφίας Βάια Μανώλη ιευθύντρια 6/θ ηµοτικού Σχολείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Ο καιρός» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης. ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ποια γνώση έχει πιο μεγάλη αξία; «Η γνώση για τον δάσκαλο της σχολικής μας τάξης, κύριε!»

Ποια γνώση έχει πιο μεγάλη αξία; «Η γνώση για τον δάσκαλο της σχολικής μας τάξης, κύριε!» Ποια γνώση έχει πιο μεγάλη αξία; «Η γνώση για τον δάσκαλο της σχολικής μας τάξης, κύριε!» Δρ. Λεωνίδας Χ. Μπόμπας Συγκριτικός της Εκπαίδευσης Δ/ντής Σπουδών «Νέα Εκπαιδευτήρια-Γ. Μαλλιάρα» Προλογικές διασαφηνίσεις

Διαβάστε περισσότερα

Τα Νέα Προγράμματα Σπουδών για τις ΤΠΕ στην υποχρεωτική εκπαίδευση

Τα Νέα Προγράμματα Σπουδών για τις ΤΠΕ στην υποχρεωτική εκπαίδευση «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή, στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 -Οριζόντια Πράξη» Τα Νέα Προγράμματα Σπουδών για τις ΤΠΕ στην υποχρεωτική εκπαίδευση Αθανάσιος Τζιμογιάννης Αναπληρωτής

Διαβάστε περισσότερα

Πρόεδρος του Γενικού Συμβουλίου Βιβλιοθηκών, Γενικών Αρχείων του Κράτους και της Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης

Πρόεδρος του Γενικού Συμβουλίου Βιβλιοθηκών, Γενικών Αρχείων του Κράτους και της Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης Δρ. Γεώργιος Ζάχος Πρόεδρος του Γενικού Συμβουλίου Βιβλιοθηκών, Γενικών Αρχείων του Κράτους και της Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης Εμμανουήλ Νίνος Εκπαιδευτικός, Υπεύθυνος στη Σ. Β. στο 9ο Γυμνάσιο Περιστερίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΝEΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚA ΠΡΟΓΡAΜΜΑΤΑ: ΕΜΦAΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙOΤΗΤΕΣ. ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ και στη ΔΙΑΒΙΟΥ ΑΥΤΟΜΟΡΦΩΣΗ

ΝEΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚA ΠΡΟΓΡAΜΜΑΤΑ: ΕΜΦAΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙOΤΗΤΕΣ. ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ και στη ΔΙΑΒΙΟΥ ΑΥΤΟΜΟΡΦΩΣΗ ΝEΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚA ΠΡΟΓΡAΜΜΑΤΑ: ΕΜΦAΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙOΤΗΤΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ και στη ΔΙΑΒΙΟΥ ΑΥΤΟΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΡΟΣ Α Οι προτεραιότητες στα Νέα Αναλυτικά Προγράμματα Λειτουργική Ανάλυση (copyright: Μαίρη

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και μάθησης με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού.

Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και μάθησης με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού. Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και μάθησης με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού. 1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ Συγγραφέας: Μποζονέλου Κωνσταντίνα 1.1.Τίτλος διδακτικού σεναρίου Οι τέσσερις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ Κριτήρια αξιολόγησης θέµατος ελεύθερης ανάπτυξης & Οδηγίες Βαθµολόγησης Κλάδος ΠΕ60-70 Εισαγωγή Στη διεθνή ερευνητική πρακτική χρησιµοποιούνται, συνήθως, δύο µέθοδοι αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο για τις ανάγκες της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή». Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΤΕΡΑ Προσέλευση νηπίων και αυθόρμητες δραστηριότητες στις οργανωμένες γωνιές της τάξης: Κολύμβηση/ Φυσική αγωγή:

ΕΥΤΕΡΑ Προσέλευση νηπίων και αυθόρμητες δραστηριότητες στις οργανωμένες γωνιές της τάξης: Κολύμβηση/ Φυσική αγωγή: ΕΥΤΕΡΑ * Προσέλευση νηπίων και αυθόρμητες δραστηριότητες στις οργανωμένες γωνιές της τάξης: Το ελεύθερο παιχνίδι είτε ατομικό, είτε ομαδικό σε ελκυστικά οργανωμένες γωνιές επιτρέπει στα παιδιά να αναπτύσσονται,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7 ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΥ3 ΕΞΑΜΗΝΟΣΠΟΥΔΩΝ Α ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΙ ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ο αναστοχασµός ως µεταγνωστική διαδικασία κατά την πρακτική άσκηση των εκπαιδευτικών µε µικροδιδασκαλία: Η περίπτωση των

Ο αναστοχασµός ως µεταγνωστική διαδικασία κατά την πρακτική άσκηση των εκπαιδευτικών µε µικροδιδασκαλία: Η περίπτωση των Ο αναστοχασµός ως µεταγνωστική διαδικασία κατά την πρακτική άσκηση των εκπαιδευτικών µε µικροδιδασκαλία: Η περίπτωση των σπουδαστών του ΕΠΠΑΙΚ στην ΑΣΠΑΙΤΕ Καράµηνας Ιγνάτιος, ρ. 1, ιδάσκων 1,2,Εκπαιδευτικός

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΕΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

Ι ΕΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Ι ΕΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΤΣΙΚΑΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (MSc) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΦΥΣΙΚΟΣ (Ρ/Η) Η εκπαίδευση ενηλίκων αλλά και η επαγγελµατική κατάρτισή τους έχει πολλά χαρακτηριστικά αλλά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2008 ( ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 3Π /2008) ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Κλάδοι: ΠΕ 05 ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ, ΠΕ 06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ, ΠΕ 07 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΣΥΝΟΨΗ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ Θέµα: υνατότητα διαφήµισης διδασκαλίας κατ οίκον Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Καλλιόπη Σπανού Ειδικός Επιστήµονας: Ευάγγελος Θωµόπουλος Αθήνα, Μάρτιος

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (ΣΕΠ)

ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (ΣΕΠ) ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (ΣΕΠ) 1. Σκοπός της διδασκαλίας του µαθήµατος Ο Σχολικός Επαγγελµατικός Προσανατολισµός (ΣΕΠ) στοχεύει να βοηθήσει

Διαβάστε περισσότερα

Νέες τάσεις στη διδακτική των Μαθηματικών

Νέες τάσεις στη διδακτική των Μαθηματικών Νέες τάσεις στη διδακτική των Μαθηματικών Μέχρι πριν λίγα χρόνια ηαντίληψη που επικρατούσε ήταν ότι ημαθηματική γνώση είναι ένα αγαθό που έχει παραχθεί και καλούνται οι μαθητές να το καταναλώσουν αποστηθίζοντάς

Διαβάστε περισσότερα

Η παραγωγή και η χρήση εκπαιδευτικού λογισμικού ως διδακτική επιλογή

Η παραγωγή και η χρήση εκπαιδευτικού λογισμικού ως διδακτική επιλογή Η παραγωγή και η χρήση εκπαιδευτικού λογισμικού ως διδακτική επιλογή Κ. Ραβάνης Νέες τεχνολογίες και εκπαίδευση Η μεγάλη ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών και οι υψηλές ταχύτητες πρόσβασης στις πληροφορίες,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Δια βίου Εκπαίδευση και διάγνωση επιμορφωτικών αναγκών: Μια σχεδιασμένη παρέμβαση για την ενίσχυση των δυνάμεων της εργασίας H ΔΒΜ προϋποθέτειτοστρατηγικόσχεδιασμό,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΩΝ Η έκθεση ακαδημαϊκών ενδιαφερόντων συνοδεύει σχεδόν πάντα την αίτηση για την είσοδο σε οποιοδήποτε πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών. Την έκθεση ακαδημαϊκών ενδιαφερόντων

Διαβάστε περισσότερα

Έστω λοιπόν ότι το αντικείμενο ενδιαφέροντος είναι. Ας δούμε τι συνεπάγεται το κάθε. πριν από λίγο

Έστω λοιπόν ότι το αντικείμενο ενδιαφέροντος είναι. Ας δούμε τι συνεπάγεται το κάθε. πριν από λίγο Μορφές Εκπόνησης Ερευνητικής Εργασίας Μαρία Κουτσούμπα Έστω λοιπόν ότι το αντικείμενο ενδιαφέροντος είναι «η τηλεδιάσκεψη». Ας δούμε τι συνεπάγεται το κάθε ερευνητικό ερώτημα που θέσαμε πριν από λίγο Κουτσούμπα/Σεμινάριο

Διαβάστε περισσότερα

Όταν κοιτάς από ψηλά Σχήµα-Ανάγλυφο της Γης

Όταν κοιτάς από ψηλά Σχήµα-Ανάγλυφο της Γης ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Η γη από το διάστηµα» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

Η χρήση ενεργητικών τεχνικών στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών ΣΕΠ για την ενίσχυση της ενσυναίσθησης

Η χρήση ενεργητικών τεχνικών στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών ΣΕΠ για την ενίσχυση της ενσυναίσθησης Η χρήση ενεργητικών τεχνικών στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών ΣΕΠ για την ενίσχυση της ενσυναίσθησης Κατσιούλα Παναγιώτα, Εκπαιδευτικός, Σύμβουλος ΣΕΠ, ΚΕΣΥΠ Κιλκίς Σιάνου Χατζηκαμάρη Παναγιώτα, Εκπαιδευτικός,

Διαβάστε περισσότερα

Master s Degree. www.unic.ac.cy. Μεταπτυχιακό στις Επιστήμες Αγωγής (Εξ Αποστάσεως)

Master s Degree. www.unic.ac.cy. Μεταπτυχιακό στις Επιστήμες Αγωγής (Εξ Αποστάσεως) Master s Degree www.unic.ac.cy Μεταπτυχιακό στις Επιστήμες Αγωγής (Εξ Αποστάσεως) «Σε αυτό το ταξίδι για την ανακάλυψη της γνώσης μας εντυπωσίασε ιδιαίτερα η οργάνωση και το φιλικό κλίμα του Πανεπιστημίου.»

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΕΝΤΕ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ

ΜΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΕΝΤΕ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΜΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΕΝΤΕ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΟ Α ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ Ιώ Παπαδηµητρίου 757 Σηµείωση: Θα πρέπει εδώ να σηµειωθεί ότι στην προσχολική αγωγή δε συνηθίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Συνάδελφοι/σες σας εύχομαι καλή σχολική χρονιά, προσωπική και οικογενειακή υγεία. Σας στέλνω οδηγίες για τα μαθήματα:

Συνάδελφοι/σες σας εύχομαι καλή σχολική χρονιά, προσωπική και οικογενειακή υγεία. Σας στέλνω οδηγίες για τα μαθήματα: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Δ.Ε. ΕΔΡΑ: Α Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΘΗΝΩΝ Ταχ. Δ/νση :

Διαβάστε περισσότερα

Το παρών κείμενο αφορά τα αποτελέσματα

Το παρών κείμενο αφορά τα αποτελέσματα Το παρών κείμενο αφορά τα αποτελέσματα των συζητήσεων των 2 σεμιναρίων σε Αθήνα και Βόλο που διοργανώθηκαν σε συνεργασία του Systemic Innovation Zone και μελών του δικτύου Imagine the City. Σκοπός των

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΧΟΙ ΕΠΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΣΤΟΧΟΙ ΕΠΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΘΕΜΑ: ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Νίκος ρίτσας, Υπεύθυνος Συστηµάτων ιαχείρισης Ποιότητας ΠΛΕΓΜΑ Α.Ε., Κατερίνα Κατελάνου, Σύµβουλος Ποιότητας ΠΛΕΓΜΑ Α.Ε, Κατερίνα

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Το έργο υλοποιείται με δωρεά από το ΕΠΜ_2014 Εκπαιδευτικό Έργο «Το Κινητό Μουσείο»

Διαβάστε περισσότερα

η φιλοσοφία Gestalt, η προσέγγιση PSP, το Playback Θέατρο: τοπία αυτοσχεδιασμού

η φιλοσοφία Gestalt, η προσέγγιση PSP, το Playback Θέατρο: τοπία αυτοσχεδιασμού 1 η φιλοσοφία Gestalt, η προσέγγιση PSP, το Playback Θέατρο: τοπία αυτοσχεδιασμού Το βιβλίο αυτό, του ψυχοθεραπευτή Gestalt Πέτρου Θεοδώρου, κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΒΙΒΛΙΟΦΟΡΟΣ και σε Ελληνική και

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Πρόγραµµα Αµµοθεραπείας (Sandplay Therapy Training Program )

Εκπαιδευτικό Πρόγραµµα Αµµοθεραπείας (Sandplay Therapy Training Program ) Εκπαιδευτικό Πρόγραµµα Αµµοθεραπείας (Sandplay Therapy Training Program ) Αποστολή Ο σκοπός της εκπαίδευσης είναι να προωθήσει τη µελέτη της αµµοθεραπείας (παιχνίδι µε άµµο) όπως διδάσκεται από την Dora

Διαβάστε περισσότερα

www.genadios.edu.gr Λεωφ. Καλαμακίου 104Β, Άλιμος ΤΚ 174 55 Τ. 210 9828888 210 9829888 210 9830888 F. 210 9850342 Ε. info@genadios.edu.

www.genadios.edu.gr Λεωφ. Καλαμακίου 104Β, Άλιμος ΤΚ 174 55 Τ. 210 9828888 210 9829888 210 9830888 F. 210 9850342 Ε. info@genadios.edu. Αγαπητοί γονείς Αισθανόμαστε την ανάγκη να επικοινωνήσουμε μαζί σας για να σας ενημερώσουμε σχετικά με την ταυτότητα της ΓΕΝΝΑΔΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ και το αξιόλογο και πολυεπίπεδο εκπαιδευτικό έργο που επιτελεί.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ. 6 ης Συνεδρίας Σ.Π.Δ.Ε. 10 ης Συνεδρίας Σ.Π.Δ.Ε.

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ. 6 ης Συνεδρίας Σ.Π.Δ.Ε. 10 ης Συνεδρίας Σ.Π.Δ.Ε. ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ 6 ης Συνεδρίας Σ.Π.Δ.Ε. 10 ης Συνεδρίας Σ.Π.Δ.Ε. Συνοδευτικό Θέματος 2: ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Βασικές θέσεις για αναλυτικά προγράμματα και σχολικά βιβλία με βάση τα πορίσματα και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου»

ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου» ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου» 6/Θ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΤΡΟΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ Μαρία Υφαντή (ΠΕ 11) Δαμιανός Τσιλφόγλου (ΠΕ 20) Θέμα: Μύθοι Αισώπου και διδαχές του Τάξη

Διαβάστε περισσότερα

Κυκλοφοριακή Αγωγή ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΧΕ ΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2

Κυκλοφοριακή Αγωγή ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΧΕ ΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2 Κυκλοφοριακή Αγωγή Πρόγραµµα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ιαθεµατική προσέγγιση ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΧΕ ΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2 1) Γενικά Στοιχεία άσκαλοι:

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα: «Βιβλία Γλώσσας Α, Β, Γ ηµοτικού», «Μαθηµατικά Α, Β ηµοτικού»

Θέµατα: «Βιβλία Γλώσσας Α, Β, Γ ηµοτικού», «Μαθηµατικά Α, Β ηµοτικού» 1 ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Για την ενηµέρωση των υποψηφίων συγγραφέων εγχειριδίων Γλώσσας και Μαθηµατικών, κοινοποιούµε απάντηση σε σχετικό ερωτηµατολόγιο που µας είχαν υποβάλει

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχολικά εγχειρίδια του δημοτικού σχολείου βοηθούν τους μαθητές να μαθαίνουν πώς να μαθαίνουν: Οι απόψεις των εκπαιδευτικών

Τα σχολικά εγχειρίδια του δημοτικού σχολείου βοηθούν τους μαθητές να μαθαίνουν πώς να μαθαίνουν: Οι απόψεις των εκπαιδευτικών Τα σχολικά εγχειρίδια του δημοτικού σχολείου βοηθούν τους μαθητές να μαθαίνουν πώς να μαθαίνουν: Οι απόψεις των εκπαιδευτικών Μπούρας Αντώνιος, Διδάσκων στο ΕΚΠΑ Τριανταφύλλου Ευπραξία, M.Ed., Εκπαιδευτικός

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ 3 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ-ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 205 Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ (Ένα παραμύθι από μεγάλα παιδιά) Παπαλουκά Κων/να Εκπαιδευτικός Β θμιας Εκπαίδευσης Νηπιοβρεφοκόμος Τσαγκουρνού Ελισάβετ Εκπαιδευτικός

Διαβάστε περισσότερα

Γλαύκη Γκότση, Δρ. Ιστορίας της Τέχνης

Γλαύκη Γκότση, Δρ. Ιστορίας της Τέχνης Γλαύκη Γκότση, Δρ. Ιστορίας της Τέχνης Γυναίκες καλλιτέχνες και δημόσιος χώρος στη σύγχρονη Ελλάδα: όροι και όρια μιας σχέσης Διάχυτη είναι στις μέρες μας η αντίληψη ότι πλέον οι αντιξοότητες, θεσμικές

Διαβάστε περισσότερα

Σύνδεσµος Καθηγητών Γαλλικής Γλώσσας 1 Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσηςwww.apf.gr .» ΜΑΡΝΗ 43 104 38 ΑΘΗΝΑ

Σύνδεσµος Καθηγητών Γαλλικής Γλώσσας 1 Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσηςwww.apf.gr .» ΜΑΡΝΗ 43 104 38 ΑΘΗΝΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Κλάδοι: ΠΕ 05 ΓΑΛΛΙΚΩΝ, ΠΕ 06 ΑΓΓΛΙΚΩΝ, ΠΕ 07 ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗ ΕΥΤΕΡΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Κυριακή 28-1-2007 ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΑ - ΓΕΝΙΚΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ (συντελεστής βαρύτητας 40%) 1. Στο δηµόσιο σχολείο,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Β ΦΑΣΗ

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Β ΦΑΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΛΕΜΟΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ : ΚΑΠΠΑΤΟΥ ΝΑΤΑΣΣΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Β ΦΑΣΗ ΘΕΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Ένα πρόγραμμα ομαλής μετάβασης που πραγματοποιήθηκε στην Αυλίδα.

Ένα πρόγραμμα ομαλής μετάβασης που πραγματοποιήθηκε στην Αυλίδα. Ένα πρόγραμμα ομαλής μετάβασης που πραγματοποιήθηκε στην Αυλίδα. Το πρόγραμμα βασίστηκε στο αναπτυξιακό οικολογικό μοντέλο (εισήγηση, Έφη Γουργιώτου, λέκτορα στο Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης,

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτύσσοντας Προγράμματα για την Ενιαία Εκπαίδευση: Μια προσέγγιση στην πρόκληση της διαφοροποίησης

Αναπτύσσοντας Προγράμματα για την Ενιαία Εκπαίδευση: Μια προσέγγιση στην πρόκληση της διαφοροποίησης Αναπτύσσοντας Προγράμματα για την Ενιαία Εκπαίδευση: Μια προσέγγιση στην πρόκληση της διαφοροποίησης Σταυρούλα Φιλίππου Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου & Σιμώνη Συμεωνίδου Πανεπιστήμιο Κύπρου Περίληψη Η

Διαβάστε περισσότερα

Διαφοροποιημένη διδασκαλία: Τι, Πώς, Γιατί

Διαφοροποιημένη διδασκαλία: Τι, Πώς, Γιατί Διαφοροποιημένη διδασκαλία: Τι, Πώς, Γιατί Επιμέλεια: Μαρία Λαζαρίδου Σχολική Σύμβουλος 14 ης Περιφέρειας Π.Ε. Θεσσαλονίκης 3 Μαρτίου 2015-13 ο Δημ. Σχολείο Σταυρούπολης Ενεργός συμμετοχή Καλλιέργεια των

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Ένα πρόβλημα που μας αφορά όλους Το φαινόμενο της φτώχειας παραμένει κυρίαρχο στις σύγχρονες κοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες) ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες) 1. 9 Εκπαιδευτική χρήση βασικών εργαλείων πληροφορικής, πολυµεσικών εργαλείων και του διαδικτύου

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγικό Σημείωμα. Η είσοδος στο νηπιαγωγείο είναι ένας από τους σημαντικότερους σταθμούς της ζωής

Εισαγωγικό Σημείωμα. Η είσοδος στο νηπιαγωγείο είναι ένας από τους σημαντικότερους σταθμούς της ζωής Εισαγωγικό Σημείωμα Αγαπητοί γονείς, Η είσοδος στο νηπιαγωγείο είναι ένας από τους σημαντικότερους σταθμούς της ζωής κάθε παιδιού. Οι στέρεες βάσεις και τα θεμέλια της μάθησης και της ολόπλευρης ανάπτυξής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Ο/Η κάθε εκπαιδευτικός µπορεί να επιλέξει να ακολουθήσει το προτεινόµενο πρόγραµµα, ή να το διαµορφώσει ανάλογα µε το πώς επιθυµεί και ταιριάζει στις ανάγκες και τις δυνατότητες

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Αλκοολογίας: Προβλήματα που σχετίζονται με το αλκοόλ Διδάσκων: Γιάννης Μουζάς

Εργαστήριο Αλκοολογίας: Προβλήματα που σχετίζονται με το αλκοόλ Διδάσκων: Γιάννης Μουζάς Πανεπιστήμιο Κρήτης Τμήμα Ψυχολογίας Ακαδημαϊκό Έτος: 2014-15 Εργαστήριο Αλκοολογίας: Προβλήματα που σχετίζονται με το αλκοόλ Διδάσκων: Γιάννης Μουζάς Κωδικός: Ψ4607 Περίληψη του εργαστηρίου Η Αλκοολογία

Διαβάστε περισσότερα

2007 δράσης 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 δράσης 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Εφαρµογή Μεθοδολογίας Υλοποίησης Η µεθοδολογία που χρησιµοποιήθηκε είναι η µεθοδολογία του ερευνητικού προγράµµατος Ο ΥΣΣΕΑΣ. Με βάση αυτό σχεδιάστηκαν τέσσερις τηλεδιασκέψεις. Τα στάδια υλοποίησης των

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Χαρτοφυλάκιο Γλωσσών

Το Ευρωπαϊκό Χαρτοφυλάκιο Γλωσσών Το Ευρωπαϊκό Χαρτοφυλάκιο Γλωσσών Οδηγός χρήσης για εταιρείες και άλλους οργανισµούς Το Ευρωπαϊκό Χαρτοφυλάκιο Γλωσσών θέτει αναγνωρισµένα διεθνή στάνταρ για τη µέτρηση και σύγκριση γλωσσικών ικανοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για αξιολόγηση στο πλαίσιο ομότιμης συνεργατικής μάθησης

Οδηγίες για αξιολόγηση στο πλαίσιο ομότιμης συνεργατικής μάθησης Οδηγίες για αξιολόγηση στο πλαίσιο ομότιμης συνεργατικής μάθησης Τι είναι το PeLe; Το PeLe είναι ένα διαδικτυακό περιβάλλον που ενθαρρύνει την αξιολόγηση στο πλαίσιο της ομότιμης συνεργατικής μάθησης και

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης Παράλληλα Κείµενα Θεσμοί, όργανα και της ευρωπαϊκής πολιτικής Hεκπαιδευτικήπολιτικήκαιτασυστήματαδιαβίου εκπαίδευσης στη σύγχρονη Ευρώπη σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ 1 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ 12 ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ: Ενεργός συμμετοχή (βιωματική μάθηση) ΘΕΜΑ: Παράδοση στο μάθημα των «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ», για τον τρόπο διαχείρισης των σκληρών δίσκων.

Διαβάστε περισσότερα

Γλωσσάρι Το γλωσσάρι του MATURE Ανδραγωγική Άτομα μεγαλύτερης ηλικίας Δεξιότητες Δέσμευση

Γλωσσάρι Το γλωσσάρι του MATURE Ανδραγωγική Άτομα μεγαλύτερης ηλικίας Δεξιότητες Δέσμευση Γλωσσάρι Η ομάδα MATURE διαθέτει σημαντική εμπειρία στη διαχείριση και υλοποίηση Ευρωπαϊκών προγραμμάτων και γνωρίζει ότι τα ζητήματα επικοινωνίας ενδέχεται να προκαλέσουν σύγχυση. Προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί

Διαβάστε περισσότερα

αντισταθµίζονται µε τα πλεονεκτήµατα του άλλου, τρόπου βαθµολόγησης των γραπτών και της ερµηνείας των σχετικών αποτελεσµάτων, και

αντισταθµίζονται µε τα πλεονεκτήµατα του άλλου, τρόπου βαθµολόγησης των γραπτών και της ερµηνείας των σχετικών αποτελεσµάτων, και 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Όλα τα είδη ερωτήσεων που αναφέρονται στο «Γενικό Οδηγό για την Αξιολόγηση των µαθητών στην Α Λυκείου» µπορούν να χρησιµοποιηθούν στα Μαθηµατικά, τόσο στην προφορική διδασκαλία/εξέταση, όσο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ

Η ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ Η ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ Αγγελική Γενά agena@ppp.uoa.gr ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Α. ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ Επίσταση Προσοχής Ομαδική & όχι

Διαβάστε περισσότερα

Προγράµµατα άσκησης και υγείας. Θεοδωράκης Γιάννης Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας

Προγράµµατα άσκησης και υγείας. Θεοδωράκης Γιάννης Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Προγράµµατα άσκησης και υγείας Θεοδωράκης Γιάννης Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Θέµατα που θα αναπτυχθούν Ποια είναι τα θεωρητικά σηµεία που πρέπει να λαµβάνονται υπόψη για θέµατα παρεµβάσεων και συµπεριφορών

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικές Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Επιμόρφωση εκπαιδευτών/τριών Επιμορφωτικών Κέντρων 28-03-2015 Λευκωσία

Πρακτικές Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Επιμόρφωση εκπαιδευτών/τριών Επιμορφωτικών Κέντρων 28-03-2015 Λευκωσία Πρακτικές Εκπαίδευσης Ενηλίκων Σύνδεση με τα προηγούμενα: 1. Χαρακτηριστικά ενήλικων εκπαιδευομένων 2. Δεξιότητες επικοινωνίας ενηλίκων εκπαιδευομένων 3. Μεθοδολογία διδασκαλίας για ενήλικες εκπαιδευομένους

Διαβάστε περισσότερα

Τυπικές προϋποθέσεις απόκτησης μεταπτυχιακού τίτλου εξειδίκευσης

Τυπικές προϋποθέσεις απόκτησης μεταπτυχιακού τίτλου εξειδίκευσης Εκπονώ διπλωματική ερευνητική εργασία στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση: αυτό είναι εκπαιδευτική έρευνα; κι αν ναι, τι έρευνα είναι; Αντώνης Λιοναράκης 7-8 Ιουνίου 2008 Τυπικές προϋποθέσεις απόκτησης μεταπτυχιακού

Διαβάστε περισσότερα

«Βασικά Μάιος 2011 ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ. ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Ελένη Άννα Καλούδη Σύµβουλος Σταδιοδροµίας Γ..

«Βασικά Μάιος 2011 ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ. ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Ελένη Άννα Καλούδη Σύµβουλος Σταδιοδροµίας Γ.. Εκπαιδευτικά Εργαστήρια Συµβουλευτικής Σταδιοδροµίας µε γενικό τίτλο «Βασικά Θέµατα για τη µετάβαση των νέων στην παραγωγική διαδικασία» Μάιος 2011 ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ. ΠΩΣ Η ΑΥΤΟΕΙΚΟΝΑ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη θεματική:

Εισαγωγή στη θεματική: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Έργο «Εκπαίδευση αλλοδαπών και παλιννοστούντων μαθητών» Δράση: Επιμόρφωση εκπαιδευτικών και μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας Υποδράση: Ενδοσχολική Επιμόρφωση, Επιστ.υπεύθυνη:

Διαβάστε περισσότερα

Παιδεία στα νέα μέσα: ευκαιρίες και προκλήσεις

Παιδεία στα νέα μέσα: ευκαιρίες και προκλήσεις 1 Παιδεία στα νέα μέσα: ευκαιρίες και προκλήσεις Βάια Δουδάκη Εχουν διατυπωθεί πολλοί ορισμοί οι οποίοι επιχειρούν να περιγράψουν ή να προσδιορίσουν τι συνιστά την παιδεία στα μέσα. Ενας γενικός ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΓΕΝΙΚΑ Βασικός στόχος είναι η ανατροφοδότηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και ο εντοπισμός των μαθησιακών ελλείψεων με σκοπό τη βελτίωση της παρεχόμενης σχολικής εκπαίδευσης. Ειδικότερα

Διαβάστε περισσότερα

I.C.B.S. METAΠTYXIAKO TMHMA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: DMS ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΜΕΡΟΣ Α (70% του βαθµού)

I.C.B.S. METAΠTYXIAKO TMHMA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: DMS ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΜΕΡΟΣ Α (70% του βαθµού) I.C.B.S. METAΠTYXIAKO TMHMA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: DMS ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Α (70% του βαθµού) Ετοιµάστε µια αναφορά προς τη διοίκηση, µε µέγιστο αριθµό λέξεων 3000 (+/- %), χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ Εισαγωγή Ενεργός συμμετοχή Κοινωνική αλληλεπίδραση Δραστηριότητες που έχουν νόημα Σύνδεση των νέων πληροφοριών με τις προϋπάρχουσες γνώσεις Χρήση στρατηγικών Ανάπτυξη της αυτορρύθμισης και εσωτερική σκέψη

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο Γραμματισμό Περίγραμμα μαθήματος Μαρία Παπαδοπούλου ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ

Εισαγωγή στο Γραμματισμό Περίγραμμα μαθήματος Μαρία Παπαδοπούλου ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ Εισαγωγή στο Γραμματισμό Περίγραμμα μαθήματος Μαρία Παπαδοπούλου ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ 1.. Ενημέρωση για το μάθημα και Εισαγωγή Θεματικές περιοχές, Σύστημα αξιολόγησης. Το πλαίσιο του γραμματισμού. Γραμματισμός,

Διαβάστε περισσότερα

Μαργαρίτα Μανσόλα Dip.Ed. M.A. Psychology of Education, CPsychol (BPS)

Μαργαρίτα Μανσόλα Dip.Ed. M.A. Psychology of Education, CPsychol (BPS) Μαργαρίτα Μανσόλα Dip.Ed. M.A. Psychology of Education, CPsychol (BPS) «Κάθε συνηθισμένο παιδί είναι ικανό για ασυνήθιστα κατορθώματα» (Τζ. Ρόουλινγκ) «Όλοι οι μαθητές πρέπει να βιώνουν μια εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟΧΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ. Σακελλαρίου Κίμων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα

ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟΧΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ. Σακελλαρίου Κίμων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟΧΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Σακελλαρίου Κίμων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3

ΕΝΤΥΠΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3 ΕΝΤΥΠΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3 Όνομα Εκπαιδευτικού: Νικολάου Χριστιάνα Σχολείο: Περιφερειακό Δημοτικό Σχολείο Τίμης Τάξη: Α Ζήτημα της Αειφόρου Περιβαλλοντικής Εκπαιδευτικής Πολιτικής του σχολείου: Οι καταναλωτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΠΑΣ, Σχολικός Σύμβουλος 12ης Εκπ/κής Περιφέρειας Πειραιά. «Δημιουργικότητα και ολιγοθέσια σχολεία : μια εναλλακτική πρόταση βιωσιμότητας».

ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΠΑΣ, Σχολικός Σύμβουλος 12ης Εκπ/κής Περιφέρειας Πειραιά. «Δημιουργικότητα και ολιγοθέσια σχολεία : μια εναλλακτική πρόταση βιωσιμότητας». ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΠΑΣ, Σχολικός Σύμβουλος 12ης Εκπ/κής Περιφέρειας Πειραιά «Δημιουργικότητα και ολιγοθέσια σχολεία : μια εναλλακτική πρόταση βιωσιμότητας». Μεγάλος αριθμός σχολείων της Πατρίδας μας, είναι ολιγοθέσια.

Διαβάστε περισσότερα

Εκµάθηση προµαθηµατικών εννοιών για ΑµεΑ στο φάσµα του Αυτισµού µε το λογισµικό LT125-ThinkingMind

Εκµάθηση προµαθηµατικών εννοιών για ΑµεΑ στο φάσµα του Αυτισµού µε το λογισµικό LT125-ThinkingMind Εκµάθηση προµαθηµατικών εννοιών για ΑµεΑ στο φάσµα του Αυτισµού µε το λογισµικό LT125-ThinkingMind Λαδιάς Αναστάσιος, Σχολικός Σύµβουλος Πληροφορικής Β Αθήνας Μπέλλου Ιωάννα, Σχολικός Σύµβουλος Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΣΣΕΑΣ 2005. Ερευνητικό εκπαιδευτικό πρόγραµµα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης σε ηµοτικά Σχολεία της Ελλάδος ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΠΕΤΣΩΝ

Ο ΥΣΣΕΑΣ 2005. Ερευνητικό εκπαιδευτικό πρόγραµµα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης σε ηµοτικά Σχολεία της Ελλάδος ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΠΕΤΣΩΝ Ο ΥΣΣΕΑΣ 2005 Ερευνητικό εκπαιδευτικό πρόγραµµα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης σε ηµοτικά Σχολεία της Ελλάδος ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΠΕΤΣΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΦΟΡΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2 (συµπληρώνεται από τους ασκάλους)

Διαβάστε περισσότερα

Πρωινό γεύμα και υγιεινή σώματος στην τουαλέτα.

Πρωινό γεύμα και υγιεινή σώματος στην τουαλέτα. Προσέλευση νηπίων και αυθόρμητες δραστηριότητες στις οργανωμένες γωνιές της τάξης. Το ελεύθερο παιχνίδι είτε ατομικό,είτε ομαδικό σε ελκυστικά οργανωμένες γωνιές επιτρέπει στα παιδιά να χρησιμοποιούν δημιουργικά

Διαβάστε περισσότερα