Συνεργασία εκπαιδευτικών ΠΕ70 ΠΕ11 με σκοπό τη διαχείριση μαθησιακών δυσκολιών των μαθητών: Μελέτη περίπτωσης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Συνεργασία εκπαιδευτικών ΠΕ70 ΠΕ11 με σκοπό τη διαχείριση μαθησιακών δυσκολιών των μαθητών: Μελέτη περίπτωσης"

Transcript

1 Συνεργασία εκπαιδευτικών ΠΕ70 ΠΕ11 με σκοπό τη διαχείριση μαθησιακών δυσκολιών των μαθητών: Μελέτη περίπτωσης Τασούλη Γ. Κωνστάντω, Εκπαιδευτικός ΠΕ70, Διευθύντρια 17ου Δ. Σχ. Αγρινίου Περίληψη: Μέσα σε μια σχολική αίθουσα συνυπάρχουν μαθητές με ιδιαιτερότητες, μαθητές που διαφέρουν ως προς τα σωματικά, κοινωνικά, συναισθηματικά, γνωστικά και πολιτιστικά χαρακτηριστικά, μαθητές που μαθαίνουν με διαφορετικούς ρυθμούς, μαθητές που διαφέρουν ως προς τα κίνητρά τους για μάθηση, τα οποία μάλιστα εξαρτώνται από διαφορετικούς παράγοντες, μαθητές που οι συμπεριφορές τους δεν είναι εύκολο να σταθμιστούν και να προσδιοριστούν, μαθητές που η μάθηση εξελίσσεται με διαφορετικό τρόπο, και ως εκ τούτου παρατηρείται οι μαθητές να αντιμετωπίζουν λίγες ή πολλές δυσκολίες στην προσπάθειά τους να μάθουν και να αποκτήσουν γνώσεις. Η παρούσα εργασία, λαμβάνοντας υπόψη τον σκοπό της γενικής παιδείας και τη φιλοσοφία του νόμου περί εκπαίδευσης των Ελλήνων καθώς και τη σκοποθεσία και τη στοχοθεσία του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής, προσπαθεί να καταδείξει την αναγκαιότητα συνεργασίας του δασκάλου της τάξης (ΠΕ70) με τον εκπαιδευτικό της Φυσικής Αγωγής (ΠΕ11), ώστε να αντιμετωπίζονται προβλήματα που μπορεί να παρουσιάζουν μαθητές του Δημοτικού Σχολείου στον ψυχοκινητικό, συναισθηματικό και γνωστικό τομέα. Λέξεις-κλειδιά: γνωστικές - συναισθηματικές - αντιληπτικές δεξιότητες, συνεργασία εκπαιδευτικών, μαθησιακές δυσκολίες 1. Ανομοιογένεια και Ομοιογένεια του μαθητικού πληθυσμού Με τη γενίκευση της εκπαίδευσης, που επήλθε κατά τη βιομηχανική εποχή, δημιουργήθηκαν στα αστικά κέντρα σχολικές μονάδες με πολυπληθές και ανομοιογενές ως προς την ανάπτυξη και τις σχολικές γνώσεις μαθητικό δυναμικό. Ο μεγάλος βαθμός ανομοιογένειας, σε συνδυασμό με τον μεγάλο αριθμό παιδιών κατά τάξη, δημιούργησε σοβαρά προβλήματα αναφορικά με το περιεχόμενο, τον ρυθμό και τον βαθμό δυσκολίας της διδασκαλίας. Γι αυτό το σχολικό σύστημα αναζήτησε τρόπους δημιουργίας σχολικών τάξεων με σχετική ομοιογένεια ως προς τις σχολικές γνώσεις και τις νοητικές δυνατότητες (Ματσαγγούρας, 2002, σ. 131). Σήμερα με βάση τον νόμο 2327/95, παιδιά που συμπληρώνουν την 31η Δεκεμβρίου τα 6 έτη εγγράφονται τον προηγούμενο Σεπτέμβριο, χωρίς άλλη διαδικασία ή έλεγχο της μαθητικής τους ετοιμότητας, στην Πρώτη τάξη του Δημοτικού Σχολείου. Σύμφωνα με έρευνες, υπάρχουν βασικοί βιολογικοί λόγοι, για τους οποίους το παιδί των 5 ετών και 6 μηνών είναι ανώριμο να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του αναλυτικού προγράμματος της Πρώτης Δημοτικού. Τα παιδιά αυτής ηλικίας παρουσιάζουν προβλήματα προσανατολισμού, οπτικής αντίληψης, οπτικής μνήμης, ακουστικής μνήμης και προφορικής έκφρασης, τα οποία στη συνέχεια μεταφράζονται σε μαθησιακά προβλήματα (Ματσαγγούρας, 2002, σ. 149). Επίσης, σύμφωνα με την αναπτυξιακή θεωρία του Piaget, η πνευματική εξέλιξη του ανθρώπου διατρέχει ορισμένα στάδια, τα οποία βρίσκονται σε σταθερή ακολουθία μεταξύ τους και που η επόμενη φάση είναι συνάρτηση της προηγούμενης. Η συμβολή του Piaget στηρίζεται στον κανόνα: δώστε στο παιδί αυτό που ανάλογα με τη βαθμίδα της εξέλιξής του είναι σε θέση να δεχτεί (Κωνσταντίνου, 2005, σ. 28). ISSN

2 2. Οι δυσκολίες στη μάθηση Η ικανότητα του κάθε ανθρώπου να μαθαίνει είναι ένα φαινόμενο που συνδέεται με τη διατήρηση και εξέλιξη της ζωής, την εκπαίδευση, την πρόοδο και την ανάπτυξη πολιτισμού. Υπάρχουν περιπτώσεις, που για διαφόρους λόγους (οι οποίοι οφείλονται είτε στο ίδιο το άτομο που μαθαίνει, είτε στο περιβάλλον στο οποίο ζει και μαθαίνει) η μάθηση είναι δύσκολη, ελλιπής, αποσπασματική ή και αποτυχημένη (Πόρποδας, 2003, σ. 21). Στις σημερινές συνθήκες έντονης διαφοροποίησης του σχολικού πληθυσμού, τόσο από κοινωνικής όσο και από πολιτισμικής άποψης, η ύπαρξη ενός μέσου, τυπικού μαθητή και άρα μιας ενιαίας διδασκαλίας που απευθύνεται σε αυτόν, αποδεικνύεται θεωρητικά δυσπρόσιτη και πρακτικά αναποτελεσματική. Επιπροσθέτως, η προώθηση της ένταξης των μαθητών με ειδικές ανάγκες και ιδιαίτερα των μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες στις τάξεις της γενικής εκπαίδευσης, διευρύνει την εσωτερική διαφοροποίηση στις τυπικές τάξεις. Απέναντι σε αυτή την πραγματικότητα, η εικόνα ενός τμήματος όπου οι μαθητές κάθονται στις θέσεις τους και εργάζονται στο ίδιο επίπεδο, με τα ίδια υλικά και την ίδια βοήθεια, ενώ ο εκπαιδευτικός διδάσκει με ένα και μοναδικό τρόπο έννοιες, φαντάζει αδύνατο να αντιμετωπισθούν οι μαθησιακές ανάγκες των μαθητών (Παντελιάδου & Αντωνίου, 2008, σ. 7). Επιπλέον, η γενίκευση της εκπαίδευσης, η αναγνώριση των δικαιωμάτων των ατόμων με ειδικές ανάγκες και δυσκολίες, η άνοδος του βιοτικού επιπέδου και η ευαισθητοποίηση των κοινωνιών στα θέματα των ατόμων με αναπηρίες συνέβαλαν στην αναγνώριση της έννοιας και της πραγματικότητας των μαθησιακών δυσκολιών ως ιδιαίτερου ζητήματος με εκπαιδευτικές, ψυχολογικές και κοινωνικές διαστάσεις. Ο όρος μαθησιακές δυσκολίες χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά από τον Samuel Kirk το 1962 για να προσδιορίσει «μια καθυστέρηση ή διαταραχή της ανάπτυξης σε μια ή περισσότερες λειτουργίες του γραπτού ή του προφορικού λόγου (όπως η ανάγνωση, η γραφή, η ορθογραφία, η κατανόηση) ή και των μαθηματικών, εξαιτίας κάποιας πιθανής εγκεφαλικής δυσλειτουργίας ή διαταραχών συμπεριφοράς και συναισθημάτων». Τα παιδιά με Μαθησιακές Δυσκολίες συνήθως αντιμετωπίζουν ένα ευρύ φάσμα προβλημάτων, όπως: στην αντίληψη, στην προσοχή, στη μνήμη, στα κίνητρα, στις μεταγνωστικές ικανότητες, στη συμπεριφορά, στις σχέσεις με τους συνομηλίκους τους και στην κοινωνική και συναισθηματική τους εξέλιξη (Πόρποδας, 2003, σελ. 331). 3. Προσαρμογές στα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών - Διαφοροποίηση της Διδασκαλίας Ο εκπαιδευτικός γνωρίζοντας τις συγκεκριμένες δυσκολίες των μαθητών του έχει τη δυνατότητα να «εμπλουτίσει» το Αναλυτικό Πρόγραμμα, δίνοντας έμφαση στην ανάπτυξη δεξιοτήτων (Παρασκευά & Παπαγιάννη, 2008, σ ). Γνωρίζει ότι το σχολείο απευθύνεται σε παιδιά που βρίσκονται στη διαδικασία διαμόρφωσης της προσωπικότητάς τους και επομένως λαμβάνει υπόψη του τις ατομικές ιδιαιτερότητές τους χωριστά (βιολογικές, διανοητικές, συναισθηματικές, κοινωνικοπολιτιστικές) (Κωνσταντίνου, 2005, σ. 75). Ο τρόπος προσέγγισης μιας τάξης με μαθητές με ISSN

3 διαφορετικές μαθησιακές ανάγκες επιτυγχάνεται μέσα από τη διαφοροποιημένη διδασκαλία. Για τον κατάλληλο σχεδιασμό της διδασκαλίας δίνεται έμφαση σε δυο βασικούς άξονες: στο μαθητή και στο αναλυτικό πρόγραμμα. Όσο αφορά στον πρώτο άξονα, τον μαθητή, διακρίνουμε τρεις επιμέρους διαστάσεις: την ετοιμότητά του, τα ενδιαφέροντά του και τον ιδιαίτερο τρόπο με το οποίο μαθαίνει. Σε ότι αφορά τον δεύτερο άξονα, δηλαδή το αναλυτικό πρόγραμμα και τη διδασκαλία διακρίνουμε κι εδώ τρεις διαστάσεις: το περιεχόμενο, την επεξεργασία του περιεχομένου και το τελικό προϊόν Η έννοια της διαφοροποιημένης διδασκαλίας εξασφαλίζει το τι μαθαίνει, το πώς το μαθαίνει και το πώς μας το δείχνει ότι το έμαθε ο κάθε μαθητής (Παντελιάδου & Αντωνίου, 2008, σ ). Στα νέα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών ενυπάρχει η παράμετρος της ευελιξίας, της πρωτοβουλίας του εκπαιδευτικού και της προσαρμοστικότητας. Αναδεικνύονται δεξιότητες, στάσεις και αξίες που θεωρούνται ουσιώδεις και αφορούν εκτός των άλλων και στη δημιουργικότητα, την αναγνώριση και τον σεβασμό του άλλου και του διαφορετικού, την καλλιέργεια στη συνεργασία, κ.ά. (Αλαχιώτης, 2002, σ. 12). Όταν σε μια διαφοροποιημένη τάξη όλοι οι μαθητές μπορεί να ασχολούνται με διαφορετικό υλικό ή να συμμετέχουν σε διαφορετικές ομάδες, κανένας τρόπος εργασίας δεν θεωρείται «ειδικός» και άρα δεν ξεχωρίζει ή στιγματίζει τους μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες (Παντελιάδου & Αντωνίου, 2008, σ. 8 ). 4. Συνεργασία εκπαιδευτικών Το σχολείο είναι ένας εκπαιδευτικός οργανισμός και απαρτίζεται από μέρη, που συνδέονται μεταξύ τους με σχέσεις αλληλεπίδρασης (Κατσαρός, 2008, σ. 39). Στο εσωτερικό του ο εκπαιδευτικός οργανισμός μπορεί να εμφανίζει ως αλληλεπιδρώντα μέρη ανθρώπους, μέσα, μεθόδους, εγκαταστάσεις, γνώσεις και πληροφορίες (διεπιστημονικότητα). Για την επίτευξη των στόχων και του σκοπού του εκπαιδευτικού οργανισμού απαιτείται συνεργασία και αλληλεξάρτηση όλων των μερών (φαινόμενο συνεργασίας) (Μπρίνια, 2008, σ Σαίτης, 2008, σ. 68). Μέσα από τη Διεπιστημονικότητα, τη διατήρηση αλλά αλληλοσυσχέτιση των διακριτών μαθημάτων και τις διαθεματικές προσεγγίσεις αναβαθμίζονται οι σχέσεις συνεργασίας μεταξύ των εκπαιδευτικών και μαθητών- εκπαιδευτικών με αποτέλεσμα την ανάπτυξη κοινωνικο-γνωστικών δεξιοτήτων και στάσεων και αξιών. Οι εκπαιδευτικοί δε συνεργάζονται μόνο με τους μαθητές τους αλλά και μεταξύ τους, διότι η διερεύνηση επιστημονικών θεμάτων απαιτεί γνώσεις και δεξιότητες από διαφορετικούς επιστημονικούς χώρους (Ματσαγγούρας, 2002, σ ). ISSN

4 5. Συνεργασία εκπαιδευτικών ΠΕ70-ΠΕ11 Ο σκοπός της Φυσικής Αγωγής συνδέεται με τον γενικό σκοπό της εκπαίδευσης και επηρεάζεται από το εκάστοτε πολιτιστικό και κοινωνικό περιβάλλον. Σύμφωνα με τον νόμο 1566/85, «σκοπός της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι να συμβάλλει στην ολόπλευρη αρμονική και ισόρροπη ανάπτυξη των διανοητικών και ψυχοσωματικών δυνάμεων των μαθητών, ώστε, ανεξάρτητα από φύλο και καταγωγή, να έχουν την δυνατότητα να εξελιχθούν σε ολοκληρωμένες προσωπικότητες και να ζήσουν δημιουργικά» (Φυσική Αγωγή, Βιβλίο Εκπαιδευτικού Ε & ΣΤ Δημοτικού, 2007, σ. 9). Λαμβάνοντας υπόψη τον σκοπό της γενικής παιδείας και τη φιλοσοφία του νόμου περί εκπαίδευσης των Ελλήνων, επισημαίνεται ότι δεν παρουσιάζονται διαφορές στο σκοπό της γενικής εκπαίδευσης και στο σκοπό και τους στόχους του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής, που αναφέρονται στον ψυχοκινητικό, συναισθηματικό και γνωστικό τομέα του μαθητή. Η συνεργασία μεταξύ εκπαιδευτικού ΠΕ 70 και εκπαιδευτικού της Φυσικής Αγωγής ΠΕ11 αφορά: στην ανταλλαγή ειδικών γνώσεων σε ένα συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο, στο σχεδιασμό ενός μαθήματος ή μιας ενότητας μαθημάτων, στη συνδιδασκαλία κάποιων μαθημάτων, στη συμμετοχική παρατήρηση ενός μαθήματος και την ανατροφοδότηση του εκπαιδευτικού ως προς την εξέλιξη του μαθήματος και τις μορφές διάδρασής του με τους μαθητές (Κατσαρού & Δεδούλη, 2008, σ. 23 ) με στόχο την επίτευξη των μαθησιακών στόχων. 6. Μελέτες Περίπτωσης 6.1. Μελέτη Περίπτωσης 1η: Μαθητής με προβλήματα κατανόησης θεμελιωδών εννοιών των Μαθηματικών (έννοιες του χώρου, του χρόνου και της δυναμικής) Έρευνες έχουν εντοπίσει ένα σχετικά μικρό αριθμό μαθητών με δυσκολίες στη γραφή και στην αριθμητική οι οποίοι παρουσιάζουν δυσκολία στην επεξεργασία του χώρου, στην οπτικο-χωρική-κινητική οργάνωση, στην κατανόηση αριθμητικών εννοιών, στις κοινωνικές δεξιότητες και στην αντίληψη του σώματός τους. Τα άτομα αυτά έχουν μερικά ή όλα από τα παρακάτω χαρακτηριστικά: δυσκολία στη διάκριση αριστερού-δεξιού, αδυναμία στον οπτικο-κινητικό συγχρονισμό και σύγχυση σχετικά με τις έννοιες του χώρου, του χρόνου και του αριθμού (Πόρποδας, 2008, σ. 28). Κατά τον Κant, οι αριθμοί ορίζονται από ένα σχηματικό κανόνα, που καθορίζει την αριθμητική διάταξη στην παραγωγή όλων των εικόνων και των αριθμών. Ο σχηματισμός μιας ακολουθίας (π.χ. σημείων) βασίζεται στη διαισθητική ιδέα μιας επαναληπτικής διαδικασίας. Με άλλα λόγια το σχήμα του μεγέθους καθορίζεται από τον υπερβατολογικό προσδιορισμό του χρόνου. Μια εικόνα του «5», για παράδειγμα, είναι η ιδέα της τοποθέτησης μιας μονάδας πέντε φορές. Πίσω από μια κλάση ισοδυναμίας εικόνων της έννοιας του αριθμού βρίσκεται η έννοια του χρόνου. Η σχηματοποίηση της έννοιας του αριθμού προϋποθέτει την έκθεση a priori της χρονικής εποπτείας, που αντιστοιχεί σε αυτή (Κολέζα, 2006, σ.157). ISSN

5 Η δυσκολία στην αντίληψη του χώρου και του προσανατολισμού, ενδέχεται να προκαλεί σύγχυση και στην αναγνώριση κάποιων γραμμάτων, των οποίων ο προσανατολισμός είναι καθοριστικής σημασίας χαρακτηριστικό της ταυτότητάς τους, όπως του γράμματος ε με τον αριθμό 3, του γράμματος β με το γράμμα θ κ.α. (Πόρποδας, 2002, σ. 456). Αδυναμία επίσης, μπορεί να σημειωθεί και στη σειροθέτηση και την τήρηση ακολουθίας των γραμμάτων. Σύμφωνα με θεωρία που ανέπτυξε ο Bakker (1967, 1972), οι δυσκολίες αυτές των παιδιών απορρέουν από την υπολειπόμενη αντίληψή τους σε ότι αφορά στον χρόνο και τη σειρά με την οποία εκτυλίσσονται τα γεγονότα ή άλλα θέματα της καθημερινής ζωής (Στασινός, 2003, σ. 138). Ο εκπαιδευτικός μετά από σχετική διερεύνηση, διαπιστώνει πως μαθητής του τμήματός του παρουσιάζει δυσκολίες στην κατανόηση των εννοιών του χρόνου και του προσανατολισμού στο χώρο. Ο μαθητής: δεν οργανώνει σωστά τις κινήσεις του ή τις δραστηριότητες σωστά στον χώρο και στο επίπεδο, δυσκολεύεται στην έννοια του προσανατολισμού, δεξιά - αριστερά, συγχέει τις έννοιες του «πριν» και «μετά» με αποτέλεσμα να παρουσιάζει δυσκολίες στην αντίληψη του χρόνου, στην αρίθμηση και στη θέση των γραμμάτων, έχει δυσκολίες διαχωρισμού οπτικά παρόμοιων ψηφίων (π.χ. το 6 με το 9, το 2 με το 5, το 3 με το ε) και φαίνεται ότι αντιμετωπίζει τους αριθμούς και τα γράμματα ως απλές εικόνες χωρίς όμως με τον αναγκαίο προσανατολισμό. Με τη συνεργασία του εκπαιδευτικού του τμήματος και του εκπαιδευτικού της Φυσικής Αγωγής θα αξιολογηθεί η ιδιαιτερότητα και οι δυσκολίες του μαθητή, θα τεθούν ειδικοί στόχοι που θα ανταποκρίνονται στις εκπαιδευτικές του ανάγκες, στο πλαίσιο των βασικών και ειδικών στόχων όλων των μαθημάτων, σύμφωνα με το αναλυτικό Πρόγραμμα. Ειδικότερα οι ενότητες της Φυσικής Αγωγής, σύμφωνα με το Αναλυτικό Πρόγραμμα, έχουν δομηθεί με άξονα τη διεύρυνση της αντιληπτικοκινητικής μάθησης των παιδιών, την ανάπτυξη της θετικής αυτοαντίληψης και κοινωνικοποίησής τους και την ένταξή τους στην ομάδα (Φυσική Αγωγή Α & Β Δημοτικού, Βιβλίο Εκπαιδευτικού, 2006, σ. 68). Η μέθοδος διδασκαλίας που ακολουθείται είναι η ομαδοσυνεργατική, γιατί εξασφαλίζει το καταλληλότερο πλαίσιο ένταξης των μαθητών που παρουσιάζουν μικρές ή μεγαλύτερες ψυχολογικές και μαθησιακές αποκλίσεις στην κυρίαρχη ομάδα (Ματσαγγούρας, 2004, σ. 31). Ο δάσκαλος της τάξης πάντα σε συνεργασία με τον εκπαιδευτικό της Φυσικής Αγωγής, με αφορμή έναν προβληματισμό, εμπλέκει τους μαθητές σε διάφορες δραστηριότητες, προκειμένου μέσα από αυτές να κατανοήσουν τη συγκεκριμένη μαθηματική έννοια και να αντιληφθούν τη σημασία της για τη καθημερινή ζωή, με τη χρήση συγκεκριμένων καθημερινών παραδειγμάτων που ο μαθητής βιώνει, (Καραντζή & Τσαγγάρη, 2003, σ. 129). Έτσι είναι σε θέση να βοηθήσει τον μαθητή ώστε να κατακτήσει την έννοια του χώρου και να δομήσει την έννοια του χρόνου. Ο εκπαιδευτικός μπορεί να χρησιμοποιήσει (Κοντοδήμας, 1986, σ ): ISSN

6 την ίδια την τάξη για να περιγράψει ο μαθητής τη θέση των αντικειμένων. Λεξιλόγιο που θα χρησιμοποιηθεί είναι: μπροστά, πίσω, πάνω, κάτω, εδώ, εκεί, κ.ά. τη θέση που κάθεται ο ίδιος ο μαθητής. Ποιος κάθεται μπροστά από μένα, ποιος πίσω, ποιος αριστερά και ποιος δεξιά, παιχνίδια με μικρά αντικείμενα, κορύνες, μπάλες, κυλίνδρους κ.ά. Λεξιλόγιο που θα χρησιμοποιηθεί είναι: Ψηλότερα από, χαμηλότερα από, πάνω από, ανάμεσα από, κ.ά., τη σειρά των μαθητών, πρώτος, δεύτερος, τρίτος, κ.τλ. Ακόμη ο εκπαιδευτικός της τάξης μπορεί να χρησιμοποιήσει δραστηριότητες της Φυσικής Αγωγής με στόχο τη βελτίωση και την ανάπτυξη των αντιληπτικών δεξιοτήτων του μαθητή. Για παράδειγμα, να χρησιμοποιεί μια μικρή μπάλα που με τη σειρά η κάθε ομάδα των μαθητών θα πετούν πάνω, κάτω, αριστερά, δεξιά, μπρος, έχοντας πάντα ο εκπαιδευτικός συγκεκριμένο στόχο (Διεπιστημονικότητα). Ο εκπαιδευτικός της Φυσικής Αγωγής, σύμφωνα πάντοτε με το Αναλυτικό Πρόγραμμα, στις ενότητες της Ψυχοκινητικής και Μουσικοκινητικής Αγωγής θα διδάξει συγκεκριμένες δραστηριότητες μέσω των οποίων αναπτύσσεται η αντίληψη του χώρου, του χρόνου και της δυναμικής στους μαθητές. (Φυσική Αγωγή Α & Β Δημοτικού, Βιβλίο Εκπαιδευτικού, 2006, σ ). Επιπλέον ο εκπαιδευτικός της Φυσικής Αγωγής μπορεί να χρησιμοποιήσει δράσεις με θέματα από άλλα μαθήματα. Για παράδειγμα μπορεί να αναφερθεί σε κατευθύνσεις σε κυκλικά σχήματα ή ευθείες γραμμές (Μαθηματικά) ή στα σημεία του ορίζοντα (Μελέτη Περιβάλλοντος) κ. ά. (Οριζόντια προσέγγιση). Ενδεικτικά αναφέρουμε μερικές δραστηριότητες οι οποίες μπορούν να υλοποιηθούν και από τον εκπαιδευτικό της τάξης σε συνεργασία με τον εκπαιδευτικό της Φυσικής Αγωγής σε καινοτόμο πρόγραμμα Σχολικών Δραστηριοτήτων με θέμα «Η αίσθηση του χρόνου» (Ματσαγγούρας, 2002, σ. 23): Με βάση μία σειρά από εικόνες που δείχνουν εξέλιξη στον χρόνο αλλά είναι ανακατωμένες, τα παιδιά σε ομάδες τις βάζουν σε σειρά και φτιάχνουν την ιστορία. Κερδίζει η ομάδα που θα φτιάξει πρώτη την πιο λεπτομερή και ολοκληρωμένη ιστορία. Τα παιδιά διαβάζουν από εικόνες «προτάσεις» που αφορούν συγκεκριμένες δραστηριότητες σχετικές με την ενότητα, σε χρονική εξέλιξη. Με τη βοήθεια του δασκάλου ή οπτικού λεξικού τις αντιγράφουν και τις διαβάζουν, δείχνοντας τις λέξεις. Τα παιδιά ενθαρρύνονται στη δημιουργία και έκφραση δικών τους ιστοριών. Έτσι εξοικειώνονται με τη χωροχρονική εξέλιξη γεγονότων. Οι μαθητές φτιάχνουν ημερολόγιο με όλους τους μήνες του χρόνου. Σημειώνουν γιορτές και αργίες, εθνικές εορτές, αθλητικές δραστηριότητες και σημαντικά γεγονότα της σχολικής ζωής. Οι μαθητές σημειώνουν τα γενέθλιά τους στο ημερολόγιο της τάξης. Βρίσκουν ποιο μήνα γιορτάζουν τα γενέθλιά τους τα πιο πολλά παιδιά (ΑΠΣ ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, 2004, σ. 35). ISSN

7 Στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής η προσέγγιση αυτή πρέπει να είναι βιωματική, δίνοντας έμφαση στην ψυχοσωματική ανάπτυξη του παιδιού. (Μουντάκης, 2005, σ. 150). Στόχος μας είναι μέσα από σχέσεις αλληλοβοήθειας, αποδοχής και αλληλοκαθοδήγησης που αναπτύσσονται μέσα στην ανομοιογενή ομάδα, μέλος της οποίας είναι και ο μαθητής με τη συγκεκριμένη αδυναμία, εκτός από τη βελτίωση του συγκεκριμένου προβλήματος, να συμβάλλουμε στην αύξηση της αυτοεκτίμησης, στην αναθεώρηση της αυτοαντίληψής του, με όλα τα θετικά αποτελέσματα στη μαθησιακή του συμπεριφορά ( Ματσαγγούρας, 2004, σ. 50) Μελέτη Περίπτωσης 2η: Μαθήτρια που εμφανίζει προβλήματα στον Ψυχοκινητικό τομέα και συγκεκριμένα στην αντίληψη μέσω αφής, με αποτέλεσμα να μη μπορεί να κρατήσει σωστά το μολύβι της. Με την έναρξη της φοίτησης των παιδιών στο σχολείο αρχίζει η διδασκαλία για τη μάθηση της ανάγνωσης σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα. Σε μια αλφαβητική γλώσσα, όπως η Ελληνική, η διδασκαλία για τη μάθηση της ανάγνωσης είναι φυσικό να αρχίζει από τη μάθηση των γραμμάτων (Πόρποδας, 2002, σ. 389). Οι δυσκολίες στην απόδοση των γραπτών συμβόλων οφείλονται σε διαταραχές στις οπτικο-κινητικές λειτουργίες των μαθητών. Οι διαταραχές αυτές εμποδίζουν τη σωστή απόδοση του γραπτού λόγου ακόμη και την αντιγραφή, ενώ οι αδυναμίες στη σωστή χρήση του μολυβιού και η λάθος στάση του σώματος κατά τη συγγραφή εμποδίζουν τη σωστή χωρική και μορφολογική απόδοση των γραμμάτων (Παντελιάδου & Αντωνίου, 2008, σ. 49 ). Παρατηρώντας και αξιολογώντας ο εκπαιδευτικός την πορεία μάθησης των μαθητών του παρατηρεί ότι η μαθήτρια Β.Τ. παρουσιάζει μια ιδιαιτερότητα στον τρόπο που χρησιμοποιεί το μολύβι της. Μετά από σχετική διερεύνηση και συζήτηση με την οικογένεια της μαθήτριας καταλήγει ότι υπάρχει πρόβλημα στην αντίληψη μέσω αφής με αποτέλεσμα να παρουσιάζει δυσκολία στη λεπτή κινητικότητα των χεριών. Η αντίληψη μέσω αφής επιτυγχάνεται με τους μικροσκοπικούς υποδοχείς, οι οποίοι υπάρχουν στις περισσότερες περιοχές του δέρματος και μπορούν να ανιχνεύσουν ειδικά την πίεση, τη θερμοκρασία, να νιώσουν την επαφή με διάφορα αντικείμενα (Φυσική Αγωγή Α & Β Δημοτικού, Βιβλίο Εκπαιδευτικού, 2006, σ. 37). Ο εκπαιδευτικός έχοντας υπόψη το συγκεκριμένο πρόβλημα, μέσα από μια σκόπιμη επιλογή, μπορεί να προβεί στη διαφοροποίηση του μαθήματος με επιπρόσθετο υλικό (Κοσσυβάκη, 2002, σ. 650) και να χρησιμοποιήσει διάφορες τεχνικές για να βελτιωθούν οι λεπτές κινήσεις των χεριών και να ενισχυθούν οι γραφοσυμβολικές δεξιότητες της μαθήτριας. Ενδεικτικά αναφέρουμε: Στο μάθημα της Γλώσσας: Ασκήσεις ανίχνευσης και αντιγραφής Η καταγραφή γραμμών, κύκλων και σχημάτων στον πίνακα διευκολύνει τους μαθητές να αντιληφθούν τις κινήσεις που απαιτούνται για τον σχηματισμό των μερών των γραμμάτων. Για τη διδασκαλία του τρόπου κρατήματος του μολυβιού συνηθίζεται η τοποθέτηση πηλού, ταινίας ή ενός πλαστικού κύκλου στο σημείο του αντικειμένου ISSN

8 γραφής ή και διαφορετικού μεγέθους μαρκαδόροι ή μολύβια για την εξοικείωση των μαθητών (Παντελιάδου & Αντωνίου, 2008, σ. 53). Στο μάθημα των εικαστικών: Αρχίζουμε με ασκήσεις που δυναμώνουν τα δάχτυλα π.χ. τα παιδιά πλάθουν διάφορα σχήματα με πλαστελίνη, πηλό, ζυμάρι, κ. ά. Αργότερα τα παιδιά χρησιμοποιούν το ψαλίδι. Κόβουν κορδέλες (ίσες γραμμές), μετά γωνίες, καμπύλες και σύνθετα σχήματα, πάντα με σκοπό να παίξουν π.χ. να στολίσουν τον εαυτό τους, την τάξη, τη χειροτεχνία τους κ.λ.π. Επίσης ενδείκνυται η χρήση διάφορων υλικών όπως δαχτυλομπογιές, άμμος, πηλός και αλάτι (Κοντοδήμας, 1986, σ. 149). Στο μάθημα Μουσικής: Η ανάπτυξη της μουσικής αντίληψης και των δεξιοτήτων παρέχει προοδευτική ανάπτυξη και των κινητικών δεξιοτήτων π.χ. με το παίξιμο των μουσικών οργάνων. Με τη συνεργασία του εκπαιδευτικού της Φυσικής Αγωγής, μπορεί να υλοποιηθεί πρόγραμμα Σχολικών Δραστηριοτήτων με θέμα: ένταση του ήχου ως φυσικό φαινόμενο ή ρυθμικές αξίες- μαθηματικές σχέσεις (Φυσική Αγωγή Α & Β,σ. 105). Αντίστοιχα ο εκπαιδευτικός της Φυσικής Αγωγής σε συνεργασία πάντα με τον εκπαιδευτικό του τμήματος, αφού έχει συζητήσει και αξιολογήσει τη συγκεκριμένη περίπτωση οργανώνει και προσαρμόζει το μάθημά του, ώστε να ενισχυθούν οι αντιληπτικές ικανότητες της συγκεκριμένης μαθήτριας. Και εδώ πάλι οι μαθητές είναι χωρισμένοι σε ομάδες. Οι ασκήσεις- παιχνίδια προσαρμόζονται στις ικανότητες των μαθητών, με διαφορετικά επίπεδα δυσκολίας. Αρκετές είναι οι ασκήσεις- παιχνίδια που μπορούν να ενισχύσουν την απτική αντίληψη, όπως: Ρίψεις με μπάλα, χειρισμός μπαλονιού, συντονισμός και συγχρονισμός με στεφάνια και με σχοινάκια, ασκήσεις με τις οποίες θα γνωρίσουν τα σημεία του σώματος τους και θα αντιληφθούν τις κινητικές τους ικανότητες, ασκήσεις που το παιδί να μπορεί να αναπαριστά ευθείες και καμπύλες στον χώρο με το σώμα του, σκυταλοδρομία, έχει σημασία η ετοιμότητα αλλά και ο τρόπος που θα πιάσει τη σκυτάλη. Σύμφωνα με το Αναλυτικό Πρόγραμμα του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής, στη θεματική ενότητα «Ψυχοκινητική Αγωγή», ο εκπαιδευτικός της Φυσικής Αγωγής θα διδάξει διάφορες τεχνικές, ώστε να ενισχύσει και να βελτιώσει την απτική αντίληψη των μαθητών και ειδικότερα της συγκεκριμένης μαθήτριας. Επιπλέον ο ίδιος εκπαιδευτικός έχει τη δυνατότητα μέσα από τη διαθεματικότητα, και σε συνεργασία με τον εκπαιδευτικό του τμήματος, να αναφερθεί στα μέλη του ανθρωπίνου σώματος ώστε να ενισχυθεί η ικανότητα αναγνώρισης των κινήσεων του σώματος στον χώρο (Φυσική Αγωγή Α & Β Δημοτικού, Βιβλίο Εκπαιδευτικού, 2006, σ. 47). Για την άσκηση της λεπτής κινητικότητας χρησιμοποιούνται, είτε προγραμματισμένα, είτε σε κάθε ευκαιρία που θα παρουσιαστεί οι καθημερινές ISSN

9 κινήσεις της μαθήτριας όπως κούμπωμα, δέσιμο κόμπου ή φιόγκου, άνοιγμα της πόρτας, κλείσιμο της σχολικής τσάντας κ. ά. (Κοντοδήμας, 1986, σ. 149). Ο εκπαιδευτικός του τμήματος και ο εκπαιδευτικός της Φυσικής Αγωγής παρατηρούν την μαθήτρια κατά τη συμμετοχή της σε δραστηριότητες, ανταλλάσουν απόψεις, αξιολογείται η πορεία της μάθησης σε σχέση με τους στόχους, που είχαν τεθεί και επιπροσθέτως τίθενται νέοι στόχοι Μελέτη Περίπτωσης 3η: Περίπτωση Μαθητή, που πάσχει από σπάνια αναπτυξιακή διαταραχή, με πρόβλημα στον ψυχοκινητικό τομέα και κατ επέκταση και στον συναισθηματικό, έχει ως αποτέλεσμα τη μη ανάπτυξη κινητικών ικανοτήτων, την κινητική έκφραση, την έλλειψη ομαδικού πνεύματος και συνεργασίας με τους συμμαθητές του. Το σχολείο συντελεί στην ανάπτυξη της κοινωνικότητας των παιδιών και η μάθηση αποτελεί κοινωνική διαδικασία. Οι μαθητές δε μαθαίνουν μόνοι τους αλλά σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς τους, μέσω της επικοινωνίας με τους συνομηλίκους τους και με τη βοήθεια της οικογένειάς τους. Τα συναισθήματα μπορεί να διευκολύνουν ή να εμποδίσουν τη μάθηση και τη σχολική επιτυχία. Το σχολείο επιτυγχάνει αποτελεσματικότερα την εκπαιδευτική του αποστολή όταν συμβάλλει ταυτόχρονα στην ακαδημαϊκή, κοινωνική και συναισθηματική αγωγή των παιδιών. Είναι γενικά αποδεκτό ότι οι σύγχρονες κοινωνικές και εκπαιδευτικές ανάγκες επιβάλλουν την ύπαρξη σχολικών προγραμμάτων που να προωθούν την κοινωνική και συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών (Παρασκευά & Παπαγιάννη, 2008, σ. 177). Οι εκπαιδευτικοί προβληματίζονται ιδιαίτερα για τους μαθητές με συναισθηματικές και συμπεριφορικές δυσκολίες. Ο όρος συναισθηματικές και συμπεριφορικές δυσκολίες αναφέρεται σε παιδιά που προκαλούν την ανησυχία των εκπαιδευτικών και των γονέων τους, εξαιτίας των εσωτερικευμένων ή εξωτερικευμένων εκδηλώσεων της συμπεριφοράς τους. Οι όροι ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, διαταραχές προσωπικότητας, δυσκολίες στην προσαρμογή και συμπεριφορά και προβλήματα συμπεριφοράς χρησιμοποιούνται για να περιγράψουν τις παραπάνω δυσκολίες. Η ανάγκη αντιμετώπισης αυτών των μαθητών αποτέλεσε το έναυσμα για την προαγωγή της κοινωνικής και συναισθηματικής Αγωγής, ενώ η γνώση που προκύπτει από την εκπαίδευση τους συμβάλλει στη διδασκαλία κοινωνικών και συναισθηματικών δεξιοτήτων για όλα τα παιδιά στο πλαίσιο του σχολείου (Πούλου 2008, σ Φυσική Αγωγή, Βιβλίο Εκπαιδευτικού Ε & ΣΤ τάξης, 2007, σ. 33). Σύμφωνα με τον Maurice Elias, η κοινωνική και συναισθηματική αγωγή ορίζεται ως η διαδικασία μέσω της οποίας οι άνθρωποι μαθαίνουν να αναγνωρίζουν και να διαχειρίζονται τα συναισθήματά τους, να ενδιαφέρονται για τους άλλους, να λαμβάνουν σωστές αποφάσεις, να συμπεριφέρνονται με υπευθυνότητα και σύμφωνα με τους ηθικούς κανόνες, να αναπτύσσουν θετικές σχέσεις και να αποφεύγουν τις αρνητικές συμπεριφορές. (Παρασκευά & Παπαγιάννη, 2008, σ. 177). Ο εκπαιδευτικός αφού ενημερώνεται από την οικογένεια του μαθητή για τον συγκεκριμένο πρόβλημα παρατηρεί, αξιολογεί τις ικανότητές του στον γνωστικό, συναισθηματικό και ψυχοκινητικό τομέα και καταγράφει δυσκολίες στην κοινωνική ISSN

10 και συναισθηματική αλληλεπίδραση, στην κοινωνική επικοινωνία, στην κατανόηση της μη λεκτικής επικοινωνίας (γλώσσα του σώματος). Μέσα από την ομαδοσυνεργατική προσέγγιση ο εκπαιδευτικός του τμήματος σε συνεργασία με τον εκπαιδευτικό της φυσικής Αγωγής, μέσα από Προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων, στοχεύει στην καλλιέργεια των κοινωνικών, συναισθηματικών και γνωστικών δεξιοτήτων του μαθητή και ειδικότερα στη βελτίωση της συμπεριφοράς, στη διασφάλιση της ενσωμάτωσης, στη βελτίωση της μάθησης ώστε να είναι σε θέση ο ίδιος ο μαθητής να διαχειριστεί συναισθηματικά και μαθησιακά προβλήματα (Παρασκευά & Παπαγιάννη, 2008, σ. 181). Ο εκπαιδευτικός μπορεί να επιδράσει καταλυτικά στη δημιουργία ατμόσφαιρας συνεργασίας και στη δημιουργία ουσιαστικής επικοινωνίας ανάμεσα στους μαθητές του (Μπρούζος, 1998, σ. 76). Με βάση το ΑΠΣ της Φυσικής Αγωγής Γ & Δ Δημοτικού οι στόχοι και οι θεματικές ενότητες του μαθήματος αναφέρονται και στους τρεις βασικούς τομείς της προσωπικότητας του μαθητή: τον ψυχοκινητικό, το συναισθηματικό και το γνωστικό. Χρησιμοποιώντας παιδαγωγικά κινητικά παιχνίδια και ελεύθερες κινητικές δραστηριότητες µε ή χωρίς μουσική, αθλήματα και αγωνίσματα, ελληνικούς παραδοσιακούς χορούς (ΑΠΣ της Φυσικής Αγωγής Γ & Δ Δημοτικού, σ. 3) ο εκπαιδευτικός της Φυσικής Αγωγής στο μάθημά του αλλά και ο εκπαιδευτικός του τμήματος χρησιμοποιώντας δράσεις της Φυσικής Αγωγής που θα τις ενσωματώσει στο καθημερινό του πρόγραμμα, όπως διαθεματικά σχέδια εργασίας, δημιουργούν τις κατάλληλες προϋποθέσεις ώστε πρώτον να επιτευχθούν οι στόχοι που έχουν θέσει, λαμβάνοντας υπόψη την εξέλιξη του συγκεκριμένου μαθητή και δεύτερον οι μαθητές τους να γίνουν δεκτικοί σε έννοιες όπως είναι η διαφορετικότητα, ο αμοιβαίος σεβασμός, η κατανόηση του άλλου, διερευνώντας οι ίδιοι τον εσωτερικό τους κόσμο, με αποτέλεσμα να αξιοποιούν καλύτερα τις δυνατότητές τους για πιο δημιουργικές καταστάσεις (Παρασκευά & Παπαγιάννη, 2008, σ. 191). 7. Συμπέρασμα Όλα τα παιδιά (ανεξάρτητα από τις δυσκολίες και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν) έχουν τα ίδια δικαιώματα στη μάθηση, στην εκπαίδευση και στην απόκτηση γνώσεων και επιπλέον όλα τα παιδιά μπορούν να μάθουν, αρκεί οι μαθησιακές δυσκολίες τους να εντοπιστούν έγκαιρα, να διαγνωσθούν σωστά και να αντιμετωπιστούν υπεύθυνα, συστηματικά και εξατομικευμένα (Πόρποδας, 2003, σ. 347). Μέσα από τη συνεργασία των εκπαιδευτικών, είναι δυνατόν να επιτευχθούν κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο οι στόχοι και ο σκοπός της εκπαίδευσης για ολόπλευρη, αρμονική και ισόρροπη ανάπτυξη των δεξιοτήτων των μαθητών. Βιβλιογραφικές παραπομπές: Αλαχιώτης, Σ. (2002). Για ένα σύγχρονο εκπαιδευτικό σύστημα. Άρθρο στην Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Θεμάτων, τεύχος 7. (σελ. 12 ). Αθήνα: Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. Θεοφιλίδης, Χ. (1997). Διαθεματική Προσέγγιση της Διδασκαλίας. Αθήνα: Γρηγόρης. ISSN

11 Καραντζή, Ι. & Τσαγγάρη, Γ. (2003). «Μαθηματικά.» Στο Πόρποδας, Κ. (Επιμ.) (2003). Διαγνωστική αξιολόγηση και αντιμετώπιση των δυσκολιών στο Δημοτικό Σχολείο. Πάτρα. Πανεπιστήμιο Πατρών. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης. Εργαστήριο Γνωστικής Ανάλυσης της Μάθησης, Γλώσσας και Δυσλεξίας. Κατσαρός, Ι. (2008). Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης. Αθήνα: Π.Ι. Κατσαρού, Ε. & Δεδούλη Μ. (2008). Επιμόρφωση και Αξιολόγηση στο χώρο της Εκπαίδευσης. Αθήνα: Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. Κολέζα, Ε. (2006). Μαθηματικά και Σχολικά Μαθηματικά. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα Κοντοδήμας, Δ. (1986). Εισαγωγή του Παιδιού-Κανονικού /Ειδικού- Μαθηματικά. Αθήνα: Γρηγόρης Κοσσυβάκη, Φ. (2002). Τα σχολικά εγχειρίδια του Δημοτικού Σχολείου, μέσα ή οργανωτές των διδακτικών και των μαθησιακών διαδικασιών; θεωρητική και εμπειρική προσέγγιση. Εισήγηση στο Πανελλήνιο συνέδριο με θέμα: Σχολική Γνώση και Διδασκαλία στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Τόμος Α, Ιωάννινα: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Επιστημών Αγωγής. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Κουρκούτας, Η. (2002). Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στις προβληματικές συμπεριφορές της τάξης. Εισήγηση στο Πανελλήνιο συνέδριο με θέμα: Σχολική Γνώση και Διδασκαλία στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Τόμος Α, Ιωάννινα: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Επιστημών Αγωγής. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης. Κρίβας, Σ. (2007). Παιδαγωγική Επιστήμη: Βασική Θεματική. Αθήνα: Gutenberg Κωνσταντίνου, Χ. (2005). Σχολική Πραγματικότητα και Κοινωνικοποίηση του Μαθητή. Αθήνα: Gutenberg Κωνσταντίνου, Χ. (1997). Σχολική πραγματικότητα και κοινωνικοποίηση του μαθητή. Αθήνα: Gutenberg. Ματσαγγούρας, Η. (2002). Διεπιστημονικότητα, Διαθεματικότητα και Ενιαιοποίηση στα Προγράμματα Σπουδών: Τρόποι οργάνωσης της σχολικής γνώσης. Άρθρο στην Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Θεμάτων, τεύχος 7. Αθήνα: Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Ματσαγγούρας, Η. (2002). Θεωρία και πράξη της διδασκαλίας. Η σχολική τάξη. Αθήνα: Γρηγόρης. Ματσαγγούρας, Η. (2004). Ομαδοσυνεργατική διδασκαλία και μάθηση. Αθήνα: Γρηγόρης Μουντάκης, Κ. (2005). Φυσική Αγωγή στο Δημοτικό Σχολείο. Εισήγηση στο Πανελλήνιο συνέδριο με θέμα: Σχολική γνώση και διδασκαλία στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Τόμος Α, Ιωάννινα: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Επιστημών Αγωγής. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Μπρίνια, Β. (2008). Μanagement εκπαιδευτικών μονάδων & εκπαίδευσης. Αθήνα: Σταμούλης. Μπρούζος, Α. (1998). Ο εκπαιδευτικός ως λειτουργός συμβουλευτικής και προσανατολισμού. Αθήνα: Λύχνος. Παντελιάδου, Σ. & Αντωνίου, Φ. (2008). Διδακτικές Προσεγγίσεις και Πρακτικές για Μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες. Βόλος: Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής. Παρασκευά, Φ. & Παπαγιάννη, Α. ( 2008). Επιστημονικές & παιδαγωγικές δεξιότητες για τα στελέχη της εκπαίδευσης. Αθήνα: Π.Ι. Πόρποδας Κ. (2002). Η Ανάγνωση. Πάτρα: Αυτοέκδοση ISSN

12 Πόρποδας, Κ. (2003). Η μάθηση και οι δυσκολίες της. Πάτρα: Αυτοέκδοση Πόρποδας, Κ. (Επιμ.) (2003). Διαγνωστική αξιολόγηση και αντιμετώπιση των δυσκολιών στο Δημοτικό Σχολείο. Πανεπιστήμιο Πατρών. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης. Εργαστήριο Γνωστικής Ανάλυσης της Μάθησης, Γλώσσας και Δυσλεξίας. Πούλου, Μ. (2008). Κοινωνική και συναισθηματική μάθηση: μια προσέγγιση πρόληψης και αντιμετώπισης των συναισθηματικών και συμπεριφορικών δυσκολιών των μαθητών στο σχολείο. Στο Σχολική Ψυχολογία, επιμ. Νικολόπουλος Δ. Αθήνα: Τόπος. Σαΐτης, Χ. (2008). Ο Διευθυντής στο δημόσιο σχολείο. Αθήνα: Εκδόσεις Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Στασινός, Δ. (2003). Δυσλεξία και Σχολείο. Αθήνα: Gutenberg ΥΠΕΠΘ, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (2003). Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών & Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών Υποχρεωτικής Εκπ/σης. Τόμος Α. Αθήνα: Εκδόσεις ΟΕΔΒ. ΥΠΕΠΘ, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (2003). Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών & Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών Υποχρεωτικής Εκπ/σης. Τόμος Β. Αθήνα: Εκδόσεις ΟΕΔΒ. ΥΠΕΠΘ, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών & Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών Φυσικής Αγωγής της ΥΠΕΠΘ, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (2004). Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών & Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών Ειδικής Αγωγής & Εκπαίδευσης. Αθήνα: Εκδόσεις ΟΕΔΒ. ΥΠΕΠΘ, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (2007). Φυσική Αγωγή Α & Β Δημοτικού. Αθήνα: Εκδόσεις ΟΕΔΒ. ΥΠΕΠΘ, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (2007). Φυσική Αγωγή Γ & Δ Δημοτικού. Αθήνα: Εκδόσεις ΟΕΔΒ. ΥΠΕΠΘ, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (2007). Φυσική Αγωγή Ε & ΣΤ Δημοτικού. Αθήνα: Εκδόσεις ΟΕΔΒ. ISSN

1. ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΜΕΤΡΙΑ ΚΑΙ ΕΛΑΦΡΙΑ ΝΟΗΤΙΚΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗ- ΣΗ

1. ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΜΕΤΡΙΑ ΚΑΙ ΕΛΑΦΡΙΑ ΝΟΗΤΙΚΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗ- ΣΗ 1. ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΜΕΤΡΙΑ ΚΑΙ ΕΛΑΦΡΙΑ ΝΟΗΤΙΚΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗ- ΣΗ 1.1. Εισαγωγή Η νοητική καθυστέρηση αναφέρεται σε γενική νοητική λειτουργία κάτω από το μέσο όρο,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΥΣΚΟΛΙΩΝ ΣΤΟ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Ανάγνωση, Ορθογραφία, υσλεξία, Μαθηµατικά)

ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΥΣΚΟΛΙΩΝ ΣΤΟ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Ανάγνωση, Ορθογραφία, υσλεξία, Μαθηµατικά) Πανεπιστήµιο Πατρών Παιδαγωγικό Τµήµα ηµοτικής Εκπαίδευσης Εργαστήριο Γνωστικής Ανάλυσης της Μάθησης, Γλώσσας και υσλεξίας Ερευνητική και ιαγνωστική Μονάδα υσλεξίας, Ανάγνωσης και Γραφής ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΥΣΚΟΛΙΩΝ ΣΤΟ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Ανάγνωση, Ορθογραφία, υσλεξία, Μαθηµατικά)

ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΥΣΚΟΛΙΩΝ ΣΤΟ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Ανάγνωση, Ορθογραφία, υσλεξία, Μαθηµατικά) Πανεπιστήµιο Πατρών Παιδαγωγικό Τµήµα ηµοτικής Εκπαίδευσης Εργαστήριο Γνωστικής Ανάλυσης της Μάθησης, Γλώσσας και υσλεξίας Ερευνητική και ιαγνωστική Μονάδα υσλεξίας, Ανάγνωσης και Γραφής ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ 1. Τρόποι και διαδικασίες παρέμβασης Το θέμα αντιμετώπισης των μαθησιακών δυσκολιών αποτελεί ίσως την πιο σημαντική διάσταση του όλου προβλήματος και τον τελικό στόχο

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3. Εκπαίδευση 3.. 3... 3... Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Το Ελληνικό Πρωτοβάθμιο Σχολείο και η Νέα Πρόκληση των ΤΠΕ Η ταχύτατη ανάπτυξη των Επιστημών και Τεχνολογιών

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εκπαιδευτικού για το Πρόγραμμα Σπουδών του Νηπιαγωγείου

Οδηγός Εκπαιδευτικού για το Πρόγραμμα Σπουδών του Νηπιαγωγείου ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Με συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.) 2011 Οδηγός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ομοιότητες και διαφορές προσχολικής αγωγής σε Ελλάδα και Κύπρο

Ομοιότητες και διαφορές προσχολικής αγωγής σε Ελλάδα και Κύπρο ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ Ομοιότητες και διαφορές προσχολικής αγωγής σε Ελλάδα και Κύπρο ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ: Ζάρτηλα Στέλλα (Α.Μ. 12052) Κοθρά Γεωργία (Α.Μ. 11985)

Διαβάστε περισσότερα

Ονοματεπώνυμο σπουδάστριας: Σάββα Μυροφόρα Α.Μ: 10132 Επιβλέπων καθηγητής: Κωνσταντίνος Δρόσος Θέμα Εργασίας: Πτυχιακή

Ονοματεπώνυμο σπουδάστριας: Σάββα Μυροφόρα Α.Μ: 10132 Επιβλέπων καθηγητής: Κωνσταντίνος Δρόσος Θέμα Εργασίας: Πτυχιακή ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 4 Ο ΧΛΜ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΘΗΝΩΝ Τ.Κ. 45500 Τηλ: 26510-50712 & 50710, Fax: 26510-50734 e-mail: logotherapy@ioa.teiep.gr Θέμα: Ψυχοκινητική

Διαβάστε περισσότερα

Τo Νέο Πρόγραμμα Σπουδών για το μάθημα της Φυσικής Αγωγής στο Δημοτικό. Οδηγός για τον Εκπαιδευτικό

Τo Νέο Πρόγραμμα Σπουδών για το μάθημα της Φυσικής Αγωγής στο Δημοτικό. Οδηγός για τον Εκπαιδευτικό Τo Νέο Πρόγραμμα Σπουδών για το μάθημα της Φυσικής Αγωγής στο Δημοτικό Οδηγός για τον Εκπαιδευτικό Αθήνα 2011 ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών,

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλίο δασκάλου «Ταξίδι στο Χρόνο με Νόημα» Ιστορία Γ, Δ, Ε & ΣΤ Δημοτικού

Βιβλίο δασκάλου «Ταξίδι στο Χρόνο με Νόημα» Ιστορία Γ, Δ, Ε & ΣΤ Δημοτικού Βιβλίο δασκάλου «Ταξίδι στο Χρόνο με Νόημα» Ιστορία Γ, Δ, Ε & ΣΤ Δημοτικού Περιεχόμενα Εισαγωγή... 2 Γλώσσα, επικοινωνία και εκπαίδευση κωφών μαθητών... 3 Οι νέες τεχνολογίες στην εκπαίδευση του κωφού

Διαβάστε περισσότερα

3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3. Εκπαίδευση 3.1. Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3.1.1.1. Το Ελληνικό Πρωτοβάθμιο Σχολείο 1 και η Νέα Πρόκληση των ΤΠΕ Η ταχύτατη ανάπτυξη των Επιστημών

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ και ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ

ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ και ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΙΘΕΜΤΙΚΟ ΕΝΙΙΟ ΠΛΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΜΜΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ και ΝΛΥΤΙΚ ΠΡΟΓΡΜΜΤ ΣΠΟΥ ΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΙ ΕΥΣΗΣ για μαθητές με μέτρια και ελαφρά νοητική καθυστέρηση Επιστημονική Υπεύθυνη: Πολυχρονοπούλου Σταυρούλα, καθηγήτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗ

ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗ ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗ Ο Οδηγός του Επιμορφωτή αποτελεί μια προσπάθεια που στοχεύει όχι στον περιορισμό της αυτενέργειας και της πρωτοβουλίας των επιμορφωτών αλλά στην αποσαφήνιση, στο μέτρο του δυνατού,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Σπουδών για τη Φυσική Αγωγή

Πρόγραμμα Σπουδών για τη Φυσική Αγωγή Πρόγραμμα Σπουδών για τη Φυσική Αγωγή ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της

Διαβάστε περισσότερα

08/07/2015. Ιδιότητα: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Α ΥΠΟΠΑΙΘ

08/07/2015. Ιδιότητα: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Α ΥΠΟΠΑΙΘ Πράξη: «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια

Διαβάστε περισσότερα

Πράξη: Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια Πράξη ΟΠΣ: 479325, ΣΑΕ: 2014ΣΕ24580051 ΕΣΠΑ 2007-2013. Υποέργο 1 :

Πράξη: Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια Πράξη ΟΠΣ: 479325, ΣΑΕ: 2014ΣΕ24580051 ΕΣΠΑ 2007-2013. Υποέργο 1 : Πράξη: «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Α.Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Α.Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ «Μαθησιακές Δυσκολίες και λογισμικά» Φοιτήτρια: Τσαρκοβίστα Βικτώρια (Α.Μ. 12517) Επιβλέπων καθηγητής: Χριστοδουλίδης Παύλος 2

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 2ο ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 2ο ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 2ο ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ» (ΕΠΕΑΕΚ) Υποπρόγραμμα 1 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Μέτρο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ: ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΙΣΤΩΣΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ: ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΙΣΤΩΣΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ T.E.I ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ: ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΙΣΤΩΣΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ: κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΙΑΝΝΙΚΑΣ. ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 4 ης ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΟΜΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΙΑΝΝΙΚΑΣ. ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 4 ης ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΟΜΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΙΑΝΝΙΚΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 4 ης ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΟΜΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ Η αποτελεσματικότερη διδακτική αξιοποίηση του ΑΠΣ των Μαθηματικών Δημοτικού Σχολείου και των αντίστοιχων

Διαβάστε περισσότερα

Μουσικh Α & Β Δημοτικοy

Μουσικh Α & Β Δημοτικοy ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Π Α Ι Δ Α Γ Ω Γ Ι Κ Ο Ι Ν Σ Τ Ι Τ Ο Υ Τ Ο Μαρία Αργυρίου Ελένη Τσούτσια Λουλάκη Μαρία Μαγαλιού Μουσικh Α & Β Δημοτικοy βιβλiο δασκαλου ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΡΟΚΙΔΗ ΠΑΤΡΑ 2007 2 ISBN 978-860-89357-1-6 ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΛΑΜΠΙΡΗΣ ΠΑΤΡΑ 2007 3 ΣΚΟΠΟΣ Με το βιβλίο αυτό θα ήθελα να βάλω ένα λιθαράκι στην επιστήμη που ονομάζεται

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός ανίχνευσης, διάγνωσης & αντιμετώπισης Μαθησιακών Δυσκολιών για τη Β/θμια Εκπαίδευση

Οδηγός ανίχνευσης, διάγνωσης & αντιμετώπισης Μαθησιακών Δυσκολιών για τη Β/θμια Εκπαίδευση Οδηγός ανίχνευσης, διάγνωσης & αντιμετώπισης Μαθησιακών Δυσκολιών για τη Β/θμια Εκπαίδευση Συνεργασία Επιμέλεια: Παπαδομαρκάκης Γιάννης - Διευθυντής Β/θμιας Εκπαίδευσης Ν. Δωδεκανήσου Γκονέλα Ελένη - Σχολική

Διαβάστε περισσότερα

Πράξη: Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια Πράξη ΟΠΣ: 479325, ΣΑΕ: 2014ΣΕ24580051 ΕΣΠΑ 2007-2013. Υποέργο 1 :

Πράξη: Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια Πράξη ΟΠΣ: 479325, ΣΑΕ: 2014ΣΕ24580051 ΕΣΠΑ 2007-2013. Υποέργο 1 : Πράξη: «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΡΟΜΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΡΟΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΡΟΜΑ ΔΡΑΣΗ 4 : ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΡΑΣΗΣ: ΕΥΑΝΘΙΑ ΜΗΛΙΓΚΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΛΙΚΟΥ:Ε. ΜΟΥΡΕΛΑΤΟΥ ΣΤ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ 2014 ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΒΙΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΣΤΙΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΙΙ

ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΣΤΙΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΙΙ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΣΤΙΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ και ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ. για την εκπαίδευση

ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ και ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ. για την εκπαίδευση ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Έργο: Χαρτογράφηση- Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών Ενέργεια: 1.1.4. Μέτρο: 1.1 Πράξη: 1.1.4.α Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΔΕΠΠΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΚΙΝΗΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΗΠΙΑ-

1. ΔΕΠΠΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΚΙΝΗΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΗΠΙΑ- 1. ΔΕΠΠΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΚΙΝΗΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΗΠΙΑ- ΓΩΓΕΙΟ 1.1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός του Νηπιαγωγείου σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία είναι να βοηθήσει τα παιδιά να αναπτυχθούν σωματικά, συναισθηματικά, νοητικά

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική εργασία. Σχολική ένταξη και εκπαίδευση μαθητών με νοητική καθυστέρηση : οι απόψεις των ειδικών εκπαιδευτικών

Διπλωματική εργασία. Σχολική ένταξη και εκπαίδευση μαθητών με νοητική καθυστέρηση : οι απόψεις των ειδικών εκπαιδευτικών ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Διπλωματική εργασία Σχολική ένταξη και εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα