Υπερχειλιστές και εκκενωτές πυθµένα στα τέσσερα παλαιότερα φράγµατα της ΕΗ από σκυρόδεµα

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Υπερχειλιστές και εκκενωτές πυθµένα στα τέσσερα παλαιότερα φράγµατα της ΕΗ από σκυρόδεµα"

Transcript

1 Υπερχειλιστές και εκκενωτές πυθµένα στα τέσσερα παλαιότερα φράγµατα της ΕΗ από σκυρόδεµα. ηµόπουλος Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ Ι.Π. Στεφανάκος ρ. Πολιτικός Μηχανικός, Λέκτορας ΕΜΠ Λέξεις κλειδιά: υπερχειλιστής, εκκενωτής πυθµένα, φράγµα, υδροηλεκτρικό έργο ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τα υδροηλεκτρικά έργα του Λάδωνα, του Ταυρωπού και του Λούρου είναι τα τρία πρώτα µεγάλα υδροηλεκτρικά έργα στην Ελλάδα µε φράγµατα από σκυρόδεµα. Το µικρό υδροηλεκτρικό έργο του Γλαύκου είναι το πρώτο υδροηλεκτρικό έργο που κατασκευάστηκε στην Ελλάδα ( ), το οποίο ανακαινισµένο λειτουργεί ακόµη. Στην εργασία αυτή εξετάζεται η διαχρονική συµπεριφορά των υπερχειλιστών και των εκκενωτών πυθµένα στα υπόψη έργα, καθώς και τα κριτήρια µε τα οποία επιλέχθηκε ο συγκεκριµένος σχεδιασµός τους. ιαπιστώνεται ότι οι υπερχειλιστές των παραπάνω έργων, µε τα όποια προβλήµατά τους, λειτούργησαν σχεδόν ικανοποιητικά, ενώ ο τρόπος λειτουργίας και συντήρησης των εκκενωτών πυθµένα, σε συνδυασµό µε την παλαιότητα των έργων, τους κατέστησε στις ηµέρες µας ανενεργούς. 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τη δεκαετία του 50 η ΕΗ σε συνεργασία µε ξένες κατασκευαστικές και µελετητικές εταιρείες, ολοκλήρωσε τα τρία πρώτα µεγάλα υδροηλεκτρικά έργα (ΥΗΕ) µε φράγµατα από σκυρόδεµα: του Λάδωνα, του Ταυρωπού και του Λούρου. Το µικρό υδροηλεκτρικό έργο (ΜΥΗΕ) του Γλαύκου κατασκευάστηκε την περίοδο από τη δηµοτική επιχείρηση Γλαύκος στα περίχωρα της Πάτρας και ήταν το πρώτο υδροηλεκτρικό έργο στην Ελλάδα. Το έργο ανακαινίστηκε τη δεκαετία του 90 και είναι πλέον στην ιδιοκτησία της ΕΗ. Η διαχρονική συµπεριφορά των υπερχειλιστών και των εκκενωτών πυθµένα στα εν λόγω έργα, καθώς και τα κριτήρια µε τα οποία επιλέχθηκαν, παρουσιάζουν µεγάλο ενδιαφέρον, καθώς τα διαθέσιµα στοιχεία από την κατασκευή τους είναι περιορισµένα. Τα στοιχεία των έργων που παρατίθενται σε αυτήν την εργασία, αντλήθηκαν από τα αντίστοιχα ενηµερωτικά φυλλάδια {1} και από τα σχέδια, µελέτες και έγγραφα που βρέθηκαν στα αρχεία των αρµοδίων για τα ΥΗΕ υπηρεσιών της ΕΗ {2}. 2 ΥΗΕ ΛΑ ΩΝΑ 2.1 Υπερχειλιστές Λάδωνα Στο ΥΗΕ Λάδωνα υπάρχει ένα σύστηµα δύο υπερχειλιστών µε θυροφράγµατα, πάνω στο σώµα του φράγµατος (Εικόνα 1). Ο µικρότερος βρίσκεται στην ανατολική πλευρά του φράγµατος και λειτουργεί σχετικά συχνά, ιδιαίτερα κατά τους χειµερινούς µήνες, εξαιτίας της µικρής ρυθµιστικής ικανότητας του ταµιευτήρα του Λάδωνα, ενώ ο µεγάλος λειτουργεί σε σπάνιες περιπτώσεις και ποτέ µέχρι σήµερα στη µέγιστη ικανότητά του.

2 Εικόνα 1. Γενική διάταξη του φράγµατος Λάδωνα και οι δύο υπερχειλιστές σε µερική λειτουργία Ο µικρός υπερχειλιστής Ο µικρός υπερχειλιστής του ΥΗΕ Λάδωνα βρίσκεται σε υψόµετρο +417 m και διαθέτει αυτόµατο θυρόφραγµα που φράσει άνοιγµα µήκους 14 m και ύψους 3 m (Εικόνα 2). Στην ανώτατη στάθµη του ταµιευτήρα σε υψόµετρο +422 m ο µικρός υπερχειλιστής δίνει µέγιστη παροχή 280 m 3 /s. Η κατασκευή του µικρού υπερχειλιστή ολοκληρώθηκε µε την τοποθέτηση του αυτόµατου θυροφράγµατος και την πρώτη δοκιµαστική λειτουργία του το Η λογική του αυτόµατου µηχανισµού βασίζεται στην απλή µηχανική συµπεριφορά ενός αντίβαρου που κρατάει το θυρόφραγµα κλειστό µέχρι η στάθµη του νερού πάνω από το θυρόφραγµα να φτάσει στο υψόµετρο +420 m, όπου οριακά αντισταθµίζει τη δύναµη του αντίβαρου. Κάθε άνοδος της στάθµης πάνω από αυτό το σηµείο µετατοπίζει το θυρόφραγµα προς τα κάτω. Το αντίβαρο διαγράφει µία κυκλική τροχιά και αποµακρύνεται οριζόντια από το σηµείο περιστροφής του µηχανισµού, άρα ασκεί µεγαλύτερη ροπή και αντισταθµίζει το επιπλέον βάρος του νερού που πιέζει το θυρόφραγµα προς τα κάτω. Καθώς ανεβαίνει η στάθµη το αντίβαρο φτάνει σε ένα οριακό σηµείο όπου ο άξονάς του είναι οριζόντιος και ασκεί τη µέγιστη ροπή στο µοχλοβραχίονα της κατασκευής. Σε αυτό το σηµείο το θυρόφραγµα είναι τελείως ανοιχτό. Εκτός από τον αυτόµατο µηχανισµό, το θυρόφραγµα σε έκτακτες περιπτώσεις µπορεί να ανοίξει µε υδραυλικό σύστηµα ή χειροκίνητα. Εικόνα 2. Κατά µήκος τοµή του µικρού υπερχειλιστή και διαµόρφωση της κατασκευής αναπήδησης κατάντη

3 Μετά την υπερχείλιση, το νερό οδηγείται σε διώρυγα η οποία αλλάζει τη φορά της ροής σταδιακά και το οδηγεί µε αναπήδηση στη φυσική λεκάνη αποτόνωσης. Για να κρατηθεί το νερό στη διώρυγα και να αντιµετωπιστεί η ανύψωση της στάθµης του στο αριστερό κατά τη ροή άκρο εξαιτίας της φυγοκέντρου δύναµης, το δάπεδο της διώρυγας σταδιακά κλίνει προς τα δεξιά ενώ ο αριστερός τοίχος αυξάνεται σε ύψος (Εικόνα 2) Ο µεγάλος υπερχειλιστής Ο µεγάλος υπερχειλιστής του Λάδωνα βρίσκεται σε υψόµετρο m και έχει διαστάσεις m στο σηµείο όπου φράσσεται µε θυρόφραγµα (Εικόνα 3). Στη µέγιστη στάθµη σχεδιασµού (+422 m υψόµετρο ταµιευτήρα) παροχετεύει 445 m 3 /s. Σχεδιαστικά δεν διαφέρει από το µικρό υπερχειλιστή. ιαθέτει µηχανισµό µε αντίβαρο που ανοίγει το θυρόφραγµα στη στάθµη m. Τα νερά οδηγούνται σε διώρυγα µε κλίση πολύ πιο ήπια από αυτή του µικρού υπερχειλιστή και καταλήγουν σε έργο εκτόξευσης σε υψόµετρο +398 m. Η διώρυγα του µεγάλου υπερχειλιστή αποτελείται από 9 σπονδύλους ανάποδου Π στεγανοποιηµένους µε πίσσα. Τα νερά της υπερχείλισης καταλήγουν στην ίδια φυσική λεκάνη αποτόνωσης, η οποία διανοίχθηκε στην παλιά κοίτη του ποταµού. Εικόνα 3. Κατά µήκος τοµή του µεγάλου υπερχειλιστή και µερική λειτουργία του Συµπεράσµατα και σχόλια επί του σχεδιασµού των υπερχειλιστών Το φράγµα του Λάδωνα, το δεύτερο τότε µεγάλο ΥΗΕ στην Ελλάδα, κατασκευάστηκε έτσι ώστε να εξυπηρετεί τις ανάγκες της ΕΗ σε ενέργεια, χωρίς όµως να χρειάζεται για τη λειτουργία του εµπειρία και ειδικευµένο προσωπικό. Η επιλογή λοιπόν του τύπου του υπερχειλιστή επηρεάστηκε άµεσα από το γεγονός ότι στην Ελλάδα δεν λειτουργούσαν φράγµατα µε θυροφράγµατα και επίσης δεν είχε αναπτυχθεί κατάλληλο δίκτυο µετεωρολογίας που θα επέτρεπε την πρόγνωση και αντιµετώπιση µεγάλων πληµµυρών µε προληπτική ταπείνωση της στάθµης του ταµιευτήρα. Η κοιλάδα του ποταµού από την άλλη απαιτούσε τη δηµιουργία υπερχειλιστή µε µικρό πλάτος γεγονός που σήµαινε ότι θυροφράγµατα θα έπρεπε ούτως ή άλλως να χρησιµοποιηθούν. Η τελική λύση µε τα αυτόµατα θυροφράγµατα µε αντίβαρα θεωρήθηκε η κατάλληλη καθώς εξασφάλιζε τη λειτουργία τους χωρίς ανθρώπινη παρέµβαση και επίσης µείωνε το κόστος κατασκευής των υπερχειλιστών καθώς τους τοποθετούσε πάνω στο φράγµα και όχι στα αντερείσµατα. Το πλεονέκτηµα όµως της αυτόµατης λειτουργίας συγχρόνως δηµιούργησε και ένα θυρόφραγµα το οποίο λειτουργεί συχνά σε µια ενδιάµεση θέση και οδηγεί τα νερά στη διώρυγα µε πτώση. Για µια πληµµύρα µικρής έντασης και µεγάλης διάρκειας, λειτουργεί µόνο ο µικρός υπερχειλιστής µε µισάνοιχτο το θυρόφραγµα για ώρες. Η φλέβα του νερού περνά πάνω από τη στέψη του

4 θυροφράγµατος και προσκρούει στη διώρυγα από ύψος έως και 3 m. Ακόµα όµως και τελείως ανοικτό το θυρόφραγµα οδηγεί τα νερά στη διώρυγα πάνω από ένα µικρό αναβαθµό που σχηµατίζεται από το ίδιο και τη διώρυγα όταν ακουµπάει πάνω σε αυτή. Όπως φαίνεται και στη λεπτοµέρεια της τοµής (Εικόνα 4) το νερό καταλήγει στην διώρυγα µε εµφάνιση έντονου φαινοµένου υποπίεσης όταν η ροή αυξάνει. Η υποπίεση αυτή µπορεί να προκαλέσει φθορά στο σκυρόδεµα αλλά και στο ίδιο το θυρόφραγµα όταν η λειτουργία του είναι συχνή. Εικόνα 4. Λεπτοµέρεια τοµής της στέψης και αποκόλληση της φλέβας νερού Όπως αναφέρθηκε, η λεκάνη αποτόνωσης για την καταστροφή της κινητικής ενέργειας του νερού, είναι µια φυσική λεκάνη ανοιγµένη πάνω σε βράχο στην παλαιά κοίτη του ποταµού. Η απόφαση να µη χρησιµοποιηθεί λεκάνη από σκυρόδεµα έγινε για λόγους οικονοµικούς αλλά και αισθητικούς καθώς ο βράχος θεωρήθηκε υγιής και δεν χρειαζόταν κάποιου είδους ειδική προστασία. Αυτό που δείχνει ότι δεν µελετήθηκε σε λεπτοµέρεια ήταν η διαµόρφωση της λεκάνης εξ αιτίας της πτώσης του νερού σε αυτή. Η συχνή λειτουργία του µικρού υπερχειλιστή προκάλεσε φθορά και υποχώρηση της δεξιάς παρειάς ενώ η λειτουργία του µεγάλου υπερχειλιστή προκάλεσε τη δηµιουργία ενός µικρού ρέµατος στην αριστερή παρειά της λεκάνης και κοντά στη θεµελίωση του τελευταίου σπονδύλου, χωρίς όµως καµία επικινδυνότητα. Συνολικά, η µη επένδυση της λεκάνης µε σκυρόδεµα, άλλαξε το σχήµα της χωρίς όµως να κινδυνεύει το φράγµα ή οι υπερχειλιστές. Σηµειώνεται επίσης ότι το φράγµα του Λάδωνα δεν διαθέτει εκκενωτή πυθµένα. 3 ΥΗΕ ΤΑΥΡΩΠΟΥ 3.1 Υπερχειλιστές Ταυρωπού Οι υπερχειλιστές του φράγµατος αποτελούνται από δύο ζεύγη ελευθέρων στοµίων περίπου στο µέσο της στέψης, τα οποία οδηγούν το νερό στον κατάντη πόδα του φράγµατος ύστερα από πτώση 70 m (Εικόνα 5). Οι υπερχειλιστές βρίσκονται σε υψόµετρο +792 m και κάθε ανοικτό στόµιο έχει διαστάσεις m. Συνολικά, το άνοιγµα των υπερχειλιστών είναι m και η µέγιστη παροχή τους 460 m 3 /s στην ανώτατη στάθµη της λίµνης, που είναι στο m. Ο συγκεκριµένος τύπος υπερχειλιστή είναι ο ιδανικός για τοξωτό φράγµα καθώς δεν αποτελεί ξεχωριστό έργο και µειώνει τις δαπάνες κατασκευής του στο ελάχιστο. Η κινητική ενέργεια του νερού καταστρέφεται σε πρώτο στάδιο κατά τη διάρκεια της πτώσης και σε δεύτερο στάδιο κατά την πρόσκρουση του νερού στον πόδα του φράγµατος, όπου κατάλληλα διαµορφωµένη διώρυγα µε ενισχυµένο σκυρόδεµα και κλίση προς τα κατάντη οδηγεί το νερό στην παλαιά κοίτη του ποταµού. Η ρύθµιση της στάθµης του ταµιευτήρα γίνεται και µε τη βοήθεια της σήραγγας προσαγωγής η οποία παρέχει m 3 /s όταν λειτουργεί ο σταθµός. Αυτό σηµαίνει ότι η υπερχείλιση από το φράγµα µπορεί να υποβοηθηθεί και από ένα έργο το οποίο έχει άλλη λειτουργία και συνολικά ανέρχεται στα m 3 /s. Το τοξωτό φράγµα όµως που διευκόλυνε του γάλλους µηχανικούς στην

5 επιλογή υπερχειλιστή, τους προβληµάτισε για έναν πολύ σηµαντικό λόγο. Από την εµπειρία του Β παγκοσµίου πολέµου, οι µηχανικοί γνώριζαν ότι ένα φράγµα µε τόσο µικρό όγκο σκυροδέµατος µπορούσε εκτός από αναπάντεχα και απρόβλεπτα φυσικά φαινόµενα, να καταστραφεί και από ανθρώπινη δραστηριότητα. Ο βοµβαρδισµός τοξωτών φραγµάτων από Συµµάχους και Γερµανούς ήταν ένα εφαρµοσµένο σχέδιο το οποίο επέφερε µεγάλες καταστροφές στις κατάντη περιοχές. Αρκούσε µια µόνο έκρηξη στο κέντρο της ανάντη πλευράς για να προκαλέσει ολοκληρωτική απώλεια του έργου αρκετά σύντοµα, αν όχι στιγµιαία, άρα και µετακίνηση του τεράστιου υδάτινου όγκου του ταµιευτήρα προς τα κατάντη µε τη µορφή υδάτινου µετώπου 70 m. Για να αποφευχθούν οι καταστροφές, έστω και την τελευταία στιγµή, στο έργο προστέθηκαν δύο ακόµα κατασκευές ασφαλείας. Ο εκκενωτής πυθµένα και η διάταξη ανατίναξης της φραγής στη σήραγγα εκτροπής. Εικόνα 5. Οι δύο υπερχειλιστές του Ταυρωπού από ανάντη και κατάντη (σε λειτουργία) 3.2 Εκκενωτές πυθµένα Ταυρωπού Οι εκκενωτές πυθµένα αποτελούνται από δύο δίδυµους αγωγούς εσωτερικής διαµέτρου 2.20 m ο καθένας. Στην ανάντη πλευρά η είσοδος των αγωγών είναι κατασκευασµένη µε ειδικές εσχάρες από σκυρόδεµα οι οποίες εµποδίζουν τη διέλευση µεγάλων αντικειµένων όπως κορµοί δέντρων και κατακρηµνίσµατα τα οποία θα µπορούσαν να τους φράξουν. Αµέσως µετά το έργο εισόδου, ένα κατακόρυφο θυρόφραγµα µπορεί να αποµονώσει τον αγωγό για επισκευές και συντήρηση. Ο χειρισµός αυτού του θυροφράγµατος ελέγχεται από ένα δωµάτιο στο µέσο του φράγµατος και σε υψόµετρο m (Εικόνα 6). Το έργο εξόδου του κάθε εκκενωτή είναι και το πιο ενδιαφέρον. Πρόκειται για µία βαλβίδα κοίλης φλέβας σχεδιασµένη έτσι ώστε να αποτονώνει την ενέργεια του νερού διασπείροντας τη ροή. Οι εκκενωτές ανοίγουν µε ένα µηχανικό σύστηµα από δύο ηλεκτρικούς κινητήρες συνδεδεµένους σε σειρά, που µετακινούν προς τα πίσω το κυλινδρικό κάλυµµα της βαλβίδας επιτρέποντας έτσι τη ροή του νερού. Οι δύο εκκενωτές µπορούν να ανοίξουν και χειροκίνητα (Εικόνα 7). 3.3 Εκκένωση και από τη σήραγγα εκτροπής Η σήραγγα εκτροπής µήκους 145 m και εσωτερικής διαµέτρου 5.26 m είναι επενδυµένη µε σκυρόδεµα ενώ το τελευταίο τµήµα της (µήκους περίπου 60 m) είναι εκσκαφή σε βράχο χωρίς επένδυση. Περίπου 10 m πριν το τέλος του σκυροδέµατος (70 m από το τέλος της σήραγγας) τοποθετήθηκε το 1959 ειδικό µεταλλικό πώµα έτσι ώστε να ξεκινήσει η διαδικασία πλήρωσης του ταµιευτήρα. Το µεταλλικό πώµα προστατεύεται µε δύο µεταλλικές θύρες. Στην επιφάνειά του έχει ειδικές εσοχές στις οποίες µπορούν να τοποθετηθούν εκρηκτικά έτσι ώστε σε περίπτωση ανάγκης να το ανατινάξουν και να επιτρέψουν τη διέλευση του νερού και την εκκένωση του ταµιευτήρα.

6 Προφανώς µετά την ανατίναξη της φραγής αυτής, το νερό δεν µπορεί να σταµατήσει παρά µόνο όταν ο ταµιευτήρας αδειάσει. 1.Εκκενωτής πυθµένα, 2.Ανάντη θυρόφραγµα, 3.Βαλβίδα κοίλης φλέβας, 4. Στοά πρόσβασης, 11. ωµάτιο χειρισµού, 12. ιώρυγα από σκυρόδεµα. Εικόνα 6. Κατά µήκος τοµή των εκκενωτών πυθµένα στη βάση του φράγµατος Ταυρωπού Εικόνα 7.Οι δύο εκκενωτές και οι δύο υπερχειλιστές του φράγµατος Ταυρωπού, από κανάντη 3.4 Συµπεράσµατα από τη λειτουργία των υπερχειλιστών Το φράγµα του Ταυρωπού είναι το µοναδικό τοξωτό φράγµα µε διπλή καµπυλότητα στην Ελλάδα και το µοναδικό φράγµα το οποίο διαθέτει ανοικτούς υπερχειλιστές ελεύθερης πτώσης. Σε µεταγενέστερα φράγµατα από σκυρόδεµα στα οποία ο υπερχειλιστής µπορούσε να κατασκευαστεί πάνω στο σώµα του φράγµατος, προτιµήθηκε η λύση υπερχειλιστή µε θυροφράγµατα ελεγχόµενα από το προσωπικό του έργου. Η εµπειρία από τη λειτουργία του έργου έδειξε ότι αφενός η ρυθµιστική ικανότητα του ταµιευτήρα και αφετέρου η προληπτική ταπείνωση της στάθµης του σε περίπτωση πληµµύρας από τον αγωγό προσαγωγής, δηµιουργούν συνθήκες που κάνουν σπάνια την υπερχείλιση από τα ελεύθερα στόµια. Παρά τη σπανιότητα του φαινοµένου, εξαιτίας του µεγάλου ύψους πτώσης (70 m περίπου) το έργο καταστροφής ενέργειας στον κατάντη πόδα του φράγµατος φθείρεται έντονα κατά τη λειτουργία του υπερχειλιστή. Το νερό της πληµµύρας συµπαρασύρει στερεά αντικείµενα, όπως κλαδιά και κορµούς δέντρων, τα οποία ορισµένες φορές φτάνουν ως τα

7 ελεύθερα στόµια και πέφτουν πάνω στο σκυρόδεµα στη βάση του φράγµατος το οποίο τραυµατίζουν. Η ίδια η δύναµη του νερού άλλωστε προκαλεί αρκετές ζηµιές στο σκυρόδεµα και ιδιαίτερα στα σηµεία στα οποία αυτό έχει παρουσιάσει ατέλειες όπως σκασίµατα και ρωγµές. Για να αποφευχθεί µεγάλης έκτασης ζηµιά που θα σηµαίνει δαπανηρή επισκευή, το σηµείο στο οποίο καταλήγει το νερό ελέγχεται σε ετήσια βάση και συµπληρώνεται µε νέες στρώσεις σκυροδέµατος, ενώ γίνεται επιδιόρθωση παλαιότερων φθορών όποτε χρειάζεται. 3.5 Συµπεράσµατα από τη λειτουργία των εκκενωτών πυθµένα Οι εκκενωτές πυθµένα ελέγχονται από ένα δωµάτιο στο οποίο έχει τοποθετηθεί και ο υδραυλικός µηχανισµός ανοίγµατος των βαλβίδων τους. Αυτό το δωµάτιο βρίσκεται στη χαµηλότερη προσβάσιµη στοά στο σώµα του φράγµατος σε υψόµετρο +725 m (Εικόνα 6). Αυτός ο σχεδιασµός είναι από τη φύση του προβληµατικός καθώς σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης και ενώ το έργο κινδυνεύει, η πρόσβαση σε ένα τόσο χαµηλό και δύσκολο σηµείο είναι εξαιρετικά επικίνδυνη και επίφοβη. Το δωµάτιο ελέγχου γενικά είναι αρκετά ξηρό χωρίς ιδιαίτερα ίχνη υγρασίας στο δάπεδο ή στους τοίχους γεγονός που διευκολύνει την καλή λειτουργία και συντήρηση των µηχανών. Οι µηχανές διατηρούνται σε καλή κατάσταση και µπορούν να τεθούν σε λειτουργία βάζοντας το υδραυλικό σύστηµα υπό πίεση ανά πάσα στιγµή, δοκιµή που επαναλαµβάνεται τακτικά. Αν η υδραυλική αντλία δεν λειτουργήσει, οι βαλβίδες ανοίγουν χειροκίνητα από τον ίδιο χώρο. Οι ίδιοι οι εκκενωτές όµως, εκτός από τη δοκιµαστική λειτουργία τους κατά την παράδοση του έργου το 1959, δεν έχουν ανοίξει ποτέ. Αυτό αποτέλεσε µια επιλογή από φόβο µήπως κάποιος εκκενωτής δεν µπορέσει να ξανακλείσει και έτσι το έργο τεθεί σε αδράνεια µέχρι ο ταµιευτήρας αδειάσει εντελώς (κάτι που εξαρτάται όχι µόνο από την παροχή των εκκενωτών αλλά και από τις εισροές στον ταµιευτήρα). Ο σχεδιασµός κάθε εκκενωτή απαιτεί τη λειτουργία του σε τακτά χρονικά διαστήµατα έτσι ώστε να αποµακρύνονται τα φερτά που καθιζάνουν στην είσοδό του. Αυτή η λειτουργία «καθαριότητας» εγγυάται κατά κάποιον τρόπο ότι όταν και αν χρειαστεί, ο εκκενωτής δεν θα παροχετεύσει µεγάλο όγκο φερτών και έτσι δεν θα φράξει από αυτά. Μετά την παράδοση του έργου και µέχρι το 1977 ενώ γινόταν τακτική συντήρηση και δοκιµή των επιµέρους τµηµάτων τους, οι βαλβίδες δεν άνοιξαν έτσι ώστε να διαφύγει έστω και λίγο νερό. Το 1977 η γαλλική κατασκευαστική εταιρεία έκανε µία επιθεώρηση του έργου και χρησιµοποιώντας σκάφανδρο σε συνθήκες που χαρακτήρισε εξαιρετικά δύσκολες, διαπίστωσε ότι στην είσοδο των εκκενωτών έχουν συσσωρευτεί κορµοί δέντρων και κλαδιά, ενώ φάνηκε ότι πιο βαθειά υπάρχει ένας µεγάλος όγκος αµµοχάλικων και ιλύος που έχουν σχηµατίσει µια αδιαπέραστη µάζα. Η επιλογή να µη λειτουργήσουν οι βαλβίδες κοίλης φλέβας θεωρήθηκε από τη γαλλική εταιρεία κατανοητή και εν µέρει δικαιολογηµένη, αλλά η κατάσταση στην οποία είχαν περιέλθει οι εκκενωτές τους καθιστούσε πλέον άχρηστους. Σήµερα, τριάντα χρόνια µετά συµπεραίνεται ότι οι εκκενωτές θα είναι σε πολύ χειρότερη κατάσταση και πλέον το άνοιγµά τους, αν είναι εφικτό, επιτρέπεται να επιχειρηθεί µόνο σε περίπτωση άµεσης και ακραίας ανάγκης και ως τελευταία λύση αφού είναι βέβαιο ότι δεν θα µπορέσουν να λειτουργήσουν σωστά. 3.6 Σχόλια για τη δυνατότητα εκκένωσης µέσω της σήραγγας εκτροπής Η σήραγγα εκτροπής στο φράγµα του Ταυρωπού έχει - εξαιτίας της κακής κατάστασης των εκκενωτών - σηµαντικό πλέον ρόλο για τη λειτουργία του έργου. Σε περίπτωση που χρειαστεί το άµεσο άδειασµα του ταµιευτήρα και αφού η πιθανότητα οι εκκενωτές να µη λειτουργήσουν είναι µεγάλη, έχει καταστρωθεί ειδικό σχέδιο ανατίναξης του πώµατος µε το οποίο έχει φραγεί η εκτροπή. Για την προστασία της διάταξης αυτής από ανθρώπινες δραστηριότητες, αποφασίστηκε η κατασκευή ενός τοίχου από τούβλα στην έξοδο της σήραγγας, ο οποίος διαθέτει θύρα για την πρόσβαση των συνεργείων συντήρησης. Ο τοίχος αυτός δεν διαθέτει φέροντα στοιχεία και έτσι θα παρασυρθεί από το νερό αν το πώµα ανατιναχθεί. Η ίδια η σήραγγα διατηρείται σε άριστη κατάσταση µε µόνο ορισµένες µικρές κατακρηµνίσεις βράχων από την οροφή της, χωρίς όµως καµία επικίνδυνη συνέπεια.

8 Σε αντίθεση µε τον εκκενωτή, η εκτροπή δεν διαθέτει έργο καταστροφής ενέργειας κατάντη, ακριβώς γιατί δεν έχει σχεδιαστεί να λειτουργήσει παρά µόνο ως έκτακτη λύση. Ενδιαφέρον λοιπόν θα ήταν να αναλογιστεί κανείς τις καταστροφές που θα προκαλούσε η ανατίναξη της φραγής και οι προϋποθέσεις µε τις οποίες αυτή θα αποφασιζόταν (αµετάκλητα προφανώς) σε περίπτωση ανάγκης. Η επιλογή να µην ανοιχθούν οι εκκενωτές, οι οποίοι είναι µια κατασκευή που σχεδιάζεται να ξανακλείνει όταν κριθεί σκόπιµο, έχει οδηγήσει το έργο σε οριακή κατάσταση διαχείρισης µε µόνο «τελικές» και «αµετάκλητες» λύσεις. Αυτές οι λύσεις δεν αποµακρύνουν τον κίνδυνο καταστροφών αλλά τις κάνουν δυνητικά µικρότερης έκτασης. 4 ΥΗΕ ΛΟΥΡΟΥ 4.1 Υπερχειλιστής Λούρου Ο υπερχειλιστής του ΥΗΕ Λούρου είναι ένας ανοιχτός υπερχειλιστής χωρίς θυροφράγµατα και καταλαµβάνει 75 από τα 96 m του µήκους της στέψης. Λειτουργεί όταν το νερό στον ταµιευτήρα φτάσει το υψόµετρο των +96 m και έχει σχεδιαστεί για µέγιστη παροχή 940 m 3 /s. Εξαιτίας του µεγάλου του µήκους, ο υπερχειλιστής φαίνεται να συµπίπτει µε τη στέψη του φράγµατος σε όλο της το µήκος, η οποία στέψη έχει διαµορφωθεί κατάλληλα έτσι ώστε να παροχετεύει τα νερά της πληµµύρας πάνω από το φράγµα χωρίς αποκόλληση της ροής από το στερεό όριο. Μία τέτοιου είδους υπερχείλιση σηµαίνει καταστροφή του έργου σε άλλου τύπου φράγµα όπως χωµάτινο ή λιθόρριπτο. Στο Λούρο όµως το οπλισµένο σκυρόδεµα µε το οποίο έχει κατασκευαστεί το φράγµα του δίνει την απαραίτητη αντοχή για να µπορέσει να επιτρέπει χωρίς κίνδυνο τη ροή του νερού από πάνω του. Η διαµόρφωση λοιπόν του φράγµατος σε ένα µεγάλο υπερχειλιστή εξοικονόµησε στην κατασκευαστική εταιρεία µεγάλες δαπάνες που θα χρειάζονταν για την κατασκευή ενός διαφορετικού έργου υπερχείλισης. Αριστερά και δεξιά του υπερχειλιστή υπάρχουν καθοδηγητικοί τοίχοι ύψους 3.75 m και λειτουργούν µαζί µε τον υπερχειλιστή ως διώρυγα η οποία συγκλίνει τη ροή προς ένα σηµείο κατάντη του φράγµατος, το κέντρο του κύκλου στο οποίο βασίστηκε η όλη καµπύλη κατασκευή. Αµέσως κατάντη του υπερχειλιστή, για την καταστροφή της ενέργειας του νερού, έχουν κατασκευαστεί εµπόδια από οπλισµένο σκυρόδεµα στα οποία προσπίπτει δηµιουργώντας τοπικά ένα µικρό υδραυλικό άλµα (Εικόνα 8). Τα εµπόδια αυτά έχουν ύψος 1.50 m και είναι θεµελιωµένα µέσα σε κιβώτια από σκυρόδεµα για να εξασφαλιστεί η αντοχή τους έναντι ανατροπής από τις δυνάµεις που ασκεί το νερό προσπίπτοντας πάνω τους. Συνολικά υπάρχουν 6 εµπόδια τα οποία έχουν διάταξη όπως φαίνεται και στο ακόλουθο σχήµα. Το έργο καταστροφής ενέργειας είναι αγκυρωµένο πάνω στον κατάντη πόδα του φράγµατος έτσι ώστε η ροή του νερού να επιβραδύνεται πριν φτάσει στην κοίτη του ποταµού και προκαλέσει διάβρωση του εδάφους κοντά στο πόδα, άρα και κίνδυνο για το φράγµα. 4.2 Εκκενωτές πυθµένα Λούρου Για να διευκολυνθεί η συντήρηση του φράγµατος µε κατέβασµα της στάθµης του ταµιευτήρα και γενικά η αύξηση της κατάντη παροχής του ποταµού Λούρου κατά περίπτωση (για οικολογικούς και αρδευτικούς λόγους), στη µελέτη του φράγµατος προστέθηκαν και δύο εκκενωτές πυθµένα. Οι εκκενωτές πυθµένα σχεδιάστηκαν σύµφωνα µε τα γαλλικά πρότυπα που συναντιόνται και στο φράγµα του Ταυρωπού. Αποτελούνται και εδώ από δύο δίδυµους αγωγούς µε βαλβίδες κοίλης φλέβας οι οποίοι για υψόµετρο ταµιευτήρα +96 m δίνουν µέγιστη παροχή m 3 /s. Οι δίδυµοι µεταλλικοί αγωγοί έχουν εσωτερική διάµετρο 1.20 m και βρίσκονται εντοιχισµένοι µέσα στο φράγµα σε υψόµετρο m. Το άνοιγµα και κλείσιµο των εκκενωτών γίνεται χειροκίνητα από την κατώτερη στοά πρόσβασης στο φράγµα. 4.3 Συµπεράσµατα από τη λειτουργία υπερχειλιστή και εκκενωτών Το φράγµα του Λούρου θεωρείται ένα από τα µικρότερα ΥΗΕ στην Ελλάδα και µάλιστα διαθέτει έναν από τους µικρότερους ταµιευτήρες εµβαδού µόνο 0.15 km 2. Η µικρή έκταση του ταµιευτήρα

9 σηµαίνει ότι η ικανότητα ανάσχεσης του έργου είναι πρακτικά µηδενική. Σε περίπτωση πληµµύρας λοιπόν, είναι σχεδόν βέβαιο ότι ο υπερχειλιστής θα λειτουργήσει. Η κατασκευή ενός ανοιχτού υπερχειλιστή χωρίς θυροφράγµατα και χωρίς πολυπλοκότητα στο τρόπο λειτουργίας απέτρεψε την εµφάνιση οποιουδήποτε προβλήµατος από το 1954 µέχρι σήµερα παρότι το φράγµα υπερχειλίζει συχνά. Η συχνή ροή όµως του νερού προς τα κατάντη και ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια πληµµυρών, επέτρεψε και µια έντονη στερεοµεταφορά. Ιλύς και χαλίκια από κοντινά στο ποτάµιο σύστηµα εργοτάξια, όπως αυτό κατά τη διαπλάτυνση του δρόµου Άρτας - Ιωαννίνων, παρασύρθηκαν σταδιακά από τα επιφανειακά νερά και κατέληξαν στον ποταµό Λούρο. Η συχνή κίνηση των νερών πάνω από το φράγµα δηµιούργησε ταχύτητες ικανές έτσι ώστε όλα αυτά τα στερεά σιγάσιγά να γεµίσουν ένα µεγάλο µέρος του ταµιευτήρα και ιδιαίτερα την περιοχή της υδροληψίας του αγωγού προσαγωγής προς το σταθµό παραγωγής. Σήµερα η πλήρωση του ταµιευτήρα από φερτά υλικά υπολογίζεται σε ποσοστό 80% της συνολικής χωρητικότητάς του. Ένα µικρό τµήµα της υδροληψίας λειτουργεί, ενώ οι εκκενωτές πυθµένα περιήλθαν πλήρως σε αχρηστία. Αφού λοιπόν τα φερτά έχουν φτάσει το υψόµετρο +96 m όπου βρίσκεται η στέψη, αυτό σηµαίνει ότι η είσοδος του εκκενωτή πυθµένα που έχει κατασκευαστεί στα m βρίσκεται θαµµένη κάτω από m περίπου ιλύος, χαλικιών, κλαδιών δέντρων και κορµών που τα τελευταία 53 χρόνια έχει µεταφέρει ο ποταµός Λούρος. Είναι λοιπόν βέβαιο ότι οι εκκενωτές έχουν περιέλθει σε αχρηστία και η λειτουργία τους είναι αδύνατη αν δεν αποµακρυνθεί πρώτα αυτός ο µεγάλος όγκος φερτών. Η απογοητευτική εικόνα των εκκενωτών και του µπαζωµένου ταµιευτήρα θα µπορούσε πιθανώς να είχε αποφευχθεί, εάν σε τακτά χρονικά διαστήµατα η ΕΗ άνοιγε τους εκκενωτές έτσι ώστε να παρασυρθούν µε την έντονη ροή του νερού και τα φερτά τα οποία επικάθονταν κοντά στο φράγµα. Η χρήση των εκκενωτών, σε συνδυασµό µε ένα πρόγραµµα εργασιών για την αποµάκρυνση µεγάλου µεγέθους στερεών όπως πέτρες και κλαδιά, θα καθυστερούσε τη πλήρωση του ταµιευτήρα και σίγουρα θα επέτρεπε την οικολογική παροχή ιζήµατος κατάντη του φράγµατος. Το γεγονός ότι τέτοια ποσότητα ιλύος τελικά παγιδεύτηκε στον ταµιευτήρα µας αποδεικνύει - εκ των υστέρων βέβαια - ότι στο Λούρο είχε αναπτυχθεί µια έντονη διαδικασία στερεοµεταφοράς από τους ορεινούς όγκους της Άρτας προς τον Αµβρακικό κόλπο. Το µεγαλύτερο µέρος των φερτών είναι λεπτόκοκκα και ιλύς τα οποία έχουν σηµαντικό ρόλο στην ανάπτυξη παράκτιων οικοσυστηµάτων και µε την κατασκευή του φράγµατος έπαψαν να παρέχονται στις κατάντη περιοχές. Η έλλειψη αρχικής µελέτης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από το φράγµα οφείλεται κατά κύριο λόγο στην παλαιότητα του αλλά και στο ιστορικό πλαίσιο στο οποίο µελετήθηκε και κατασκευάστηκε. Το έργο λειτούργησε ικανοποιητικά τα πρώτα χρόνια αλλά τα προβλήµατα δεν άργησαν να φανούν. Σήµερα ο Λούρος, 53 χρόνια µετά την κατασκευή του, λειτουργεί µε µεγάλο µέρος της υδροληψίας κλειστό από φερτά και µε έναν ταµιευτήρα µε ωφέλιµη χωρητικότητα µικρότερη του 20% της αρχικής. Μια λύση που µπορεί να δοθεί για την περαιτέρω χρήση του έργου είναι η προσπάθεια ανύψωσης της στάθµης του ταµιευτήρα µε την τοποθέτηση ανατρεπόµενων θυροφραγµάτων στην στέψη του φράγµατος. Τέτοιες µέθοδοι έχουν εφαρµοστεί ήδη σε δύο φράγµατα στην Κύπρο µε επιτυχία, δίνοντας σηµαντικά οφέλη τόσο στην αποθήκευση νερού όσο και στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.

10 Εικόνα 8. Υπερχειλιστής σε λειτουργία και κάτοψη του φράγµατος Λούρου 5 ΜΥΗΕ ΓΛΑΥΚΟΥ 5.1 Υπερχειλιστής Γλαύκου Το πρώτο φράγµα, το οποίο κατασκευάστηκε την περίοδο , είχε υπερχειλιστή µε ένα θυρόφραγµα και τελείως διαφορετική µορφή από τη σηµερινή. ύο χρόνια µόλις µετά την ολοκλήρωση του, το 1928, παρασύρθηκε κάτω από το βάρος ογκόλιθων που κατέβηκαν µαζί µε το νερό από τους ορεινούς όγκους και καταστράφηκε. Η καταστροφή αυτή επηρέασε καταλυτικά το σχεδιασµό του δεύτερου έργου στην ίδια θέση, το οποίο λειτουργεί έως σήµερα. Στην σηµερινή του µορφή, ο υπερχειλιστής του ΜΥΗΕ Γλαύκου αποτελείται από δύο θυροφράγµατα. Τα θυροφράγµατα αυτά έχουν µεταξύ τους εντελώς διαφορετική λειτουργία και µορφή. Ένας εκχειλιστής λοιπόν µε δύο εντελώς διαφορετικά θυροφράγµατα, το ένα ηλεκτροκίνητο τοξωτό θυρόφραγµα διαστάσεων m και το άλλο αυτόµατο µε αντίβαρο διαστάσεων m (πλάτος ύψος) Ηλεκτροκίνητο τοξωτό θυρόφραγµα Το τοξωτό θυρόφραγµα βρίσκεται κοντά στο δεξιό αντέρεισµα του έργου, λειτουργεί µε ηλεκτρισµό και ο έλεγχός του γίνεται από ένα φυλάκιο στη γέφυρα ακριβώς από πάνω του (Εικόνα 9α). Σε περίπτωση διακοπής του ηλεκτρικού ρεύµατος στην περιοχή, δεν υπάρχει βοηθητική γεννήτρια και η λειτουργία του πρέπει να γίνει χειροκίνητα µε τη συνεργασία τουλάχιστον δύο ανθρώπων. Μόλις ανοίγει το τοξωτό θυρόφραγµα, τα νερά οδηγούνται σε µία µικρή διώρυγα επενδυµένη µε ειδική στρώση πλακιδίων εξαιρετικά σκληρού γρανίτη έτσι ώστε να µην καταστρέφονται κατά την πρόσκρουση των φερτών πάνω στην επιφάνειά τους (Εικόνα 10). Στη συνέχεια το νερό χωρίς να συναντά άλλη διάταξη καταστροφής ενέργειας οδηγείται στην παλαιά κοίτη του χειµάρρου. Καθώς δεν υπάρχει ταµιευτήρας για την ανάσχεση της πληµµύρας, ο χειρισµός του ηλεκτροκίνητου τοξωτού θυροφράγµατος γίνεται εµπειρικά και κατά την κρίση του φύλακα, για να αποτρέψει τη λειτουργία του αυτόµατου θυροφράγµατος µε το αντίβαρο. Όταν λοιπόν φτάσουν σε στάθµη όπου το αντίβαρο αρχίζει να µετακινείται, ο φύλακας ανοίγει το ελεγχόµενο τοξωτό θυρόφραγµα και επιτρέπει τη διέλευση νερού και φερτών από κάτω του. Όταν το θυρόφραγµα αυτό ανοίξει εντελώς και εάν η στάθµη συνεχίσει να ανεβαίνει, τότε δίνεται εντολή να εγκαταλειφθεί η προσπάθεια καθώς ο φύλακας δεν µπορεί να προσφέρει καµία επιπλέον υπηρεσία Αυτόµατο θυρόφραγµα µε αντίβαρο Το αυτόµατο θυρόφραγµα µε αντίβαρο λειτουργεί όπως τα αντίστοιχα θυροφράγµατα του ΥΗΕ Λάδωνα. Ένα αντίβαρο συνδέεται µέσω βραχίονα µε το θυρόφραγµα σχηµατίζοντας µια διάταξη ζυγού (Εικόνα 9β). Όταν το νερό φτάσει 30 cm πάνω από το θυρόφραγµα, το βάρος του αναγκάζει το αντίβαρο να ανασηκωθεί επιτρέποντας στο θυρόφραγµα να κατέβει. Στη νέα θέση ισορροπίας, αν το νερό συνεχίσει να ανεβαίνει το αντίβαρο µετακινείται και αυτό ώσπου το θυρόφραγµα κάτω από το βάρος του νερού που συνεχώς ανεβαίνει, ανοίξει εντελώς. Το νερό οδηγείται σε µικρή διώρυγα η οποία είναι επίσης επενδυµένη µε γρανίτη και στο τέλος της έχει µια κάθετη διάταξη από σκυρόδεµα ενισχυµένο µε χαλύβδινες πλάκες το οποίο συγκρατεί τα µεγάλα φερτά και αποτονώνει εν µέρει την ενέργεια του νερού (Εικόνα 10). Το αυτόµατο θυρόφραγµα εξαιτίας του τρόπου λειτουργίας του, παρουσιάζει µεγάλα µειονεκτήµατα στην περίπτωση του Γλαύκου. Όταν λειτουργήσει επιτρέπει τη διέλευση του νερού από πάνω του, αλλά µαζί µε το νερό παρασύρονται και όλα τα φερτά που µετακινούνται από τους ορεινούς όγκους και τα οποία επικάθονται πάνω στο θυρόφραγµα δυσκολεύοντας έτσι το κλείσιµο του. Στις λίγες περιπτώσεις που έχει λειτουργήσει, παρέµεινε ανοικτό και µετά το πέρας της πληµµύρας και χρειάστηκε η δύσκολη και επίπονη επέµβαση των υπευθύνων του έργου έτσι ώστε να αποµακρυνθούν όλες οι πέτρες (µερικές από τις

11 οποίες ζύγιζαν πάνω από 100 kg) και να µπορέσει το αντίβαρο να ανασηκώσει και πάλι το θυρόφραγµα. Η λειτουργία λοιπόν του αυτόµατου θυροφράγµατος είναι η τελική λύση για την αντιµετώπιση µιας πληµµύρας, όταν το ηλεκτροκίνητο θυρόφραγµα δεν λειτουργήσει ή δεν µπορεί να παροχετεύσει τον πληµµυρικό όγκο. Η τελευταία περίπτωση που το αυτόµατο θυρόφραγµα άνοιξε, ήταν τη δεκαετία του 80. Το σύστηµα του υπερχειλιστή µε τα δύο θυροφράγµατα δεν περιλαµβάνει έργο καταστροφής της ενέργειας κατάντη µε υδραυλικό άλµα και λεκάνη ηρεµίας. Η µικρή κατασκευή κατάντη του αυτόµατου θυροφράγµατος µε το αντίβαρο έχει κατασκευαστεί για την προστασία της διώρυγας και της επένδυσης από γρανίτη από µεγάλου µεγέθους φερτά, τα οποία περνώντας πάνω από το θυρόφραγµα προσκρούουν στο τέλος της επένδυσης µε κίνδυνο να την υποσκάψουν (Εικόνα 10). Κατά τη λειτουργία των υπερχειλιστών, µεγάλες ποσότητες φερτών κινούνται µε τη βοήθεια του νερού, µε µεγάλες ταχύτητες προς τα κατάντη υποσκάπτοντας την κοίτη του ποταµού κοντά στον πόδα του έργου. Για να προστατευτεί η θεµελίωση, προστέθηκε στο έργο ακριβώς κατάντη του υπερχειλιστή ένας µονόλιθος οπλισµένου σκυροδέµατος µε πάχος 1.50 m. Πάνω από αυτό το µονόλιθο περνάει η ροή και από τα δύο θυροφράγµατα και οδηγείται στην παλαιά κοίτη του χειµάρρου. Η συνεχής λειτουργία του ηλεκτροκίνητου θυροφράγµατος απόξεσε σιγά-σιγά το επιφανειακό σκυρόδεµα του µονολίθου και αποκάλυψε σε µεγάλα τµήµατα τον οπλισµό του. Η απουσία αντίστοιχων φθορών κατάντη του αυτόµατου θυροφράγµατος, οφείλεται στο γεγονός ότι αυτό δεν έχει λειτουργήσει. Ο οπλισµός που έχει αποκαλυφθεί είναι πλήρως οξειδωµένος και παραµορφωµένος. Οι επισκευές που συνήθως γίνονται κατά τους θερινούς µήνες είναι πλήρωση των σκαµµένων τµηµάτων µε σκυρόδεµα, το οποίο όµως δεν αναπτύσσει επαρκείς αντοχές και σίγουρα δεν λειτουργεί ως οπλισµένο σκυρόδεµα. Κατά τους χειµερινούς µήνες λοιπόν οι επισκευές ξηλώνονται αποκαλύπτοντας και πάλι το διαβρωµένο οπλισµό. Στην κατάντη του άκρη το οπλισµένο σκυρόδεµα έχει σπάσει σχεδόν σε όλο το µήκος του και στη θέση όπου ενώνεται µε την κοίτη του χειµάρρου έχει σχηµατιστεί από υποσκαψή µία τάφρος βάθους τουλάχιστον 1.50 m. Σε αυτή τη τάφρο, η οποία είναι γεµάτη µε νερό, έχουν προστεθεί βαρέλια µε σκυρόδεµα έτσι ώστε να αποτρέψουν περαιτέρω υποσκαφή. Αυτό δηµιουργεί προβλήµατα στη λεπτοµερή διερεύνηση ολόκληρου του µεγέθους της υποσκαφής. Η τύρβη που προκαλεί το νερό στην τάφρο, κατά τη λειτουργία του ηλεκτροκίνητου θυροφράγµατος, προκάλεσε την αποµάκρυνση ορισµένων βαρελιών από τη θέση τους και τη µεταφορά τους σε θέσεις ως και 50 m κατάντη. 5.2 Εκκενωτής πυθµένα Γλαύκου Το φράγµα του Γλαύκου είναι µικρού ύψους, έχει πολύ µικρό ταµιευτήρα και υπάρχει µηχανισµός για την έκπλυση των φερτών (το τοξωτό θυρόφραγµα), συνεπώς δεν κρίθηκε αναγκαία (και σωστά) η κατασκευή εκκενωτή πυθµένα.

12 Εικόνα 9α. Ηλεκτροκίνητο τοξωτό θυρόφραγµα Εικόνα 9β. Αυτόµατο θυρόφραγµα µε αντίβαρο Εικόνα 10. Λεκάνη κατάντη των θυροφραγµάτων 6 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Ο υπερχειλιστής του ΥΗΕ Λάδωνα, µε δύο αυτόµατα θυροφράγµατα µε αντίβαρα, στα 50 χρόνια λειτουργίας του δεν έχει παρουσιάσει προβλήµατα ή ιδιαίτερες φθορές. Τα δύο αυτόµατα θυροφράγµατα λειτουργούν ανάλογα µε τη στάθµη του ταµιευτήρα γεγονός που δεν επιτρέπει να γίνεται διαχείριση της πληµµύρας κατά περίπτωση, ανοίγοντας προληπτικά ή µε συγκεκριµένη παροχή τα θυροφράγµατα. Αν και έχει εγκατασταθεί υδραυλικό σύστηµα µετακίνησης των θυροφραγµάτων, αυτό δεν µπορεί να θεωρηθεί αξιόπιστο καθώς προστέθηκε µεταγενέστερα και δεν περιέχει µηχανισµούς ακριβούς ελέγχου (έτσι ώστε να ανοίξει το θυρόφραγµα στο ποσοστό που χρειάζεται). Επίσης, το ΥΗΕ Λάδωνα δεν διαθέτει εκκενωτή πυθµένα. Η επιλογή του συγκεκριµένου τύπου υπερχειλιστή και η απουσία εκκενωτή πυθµένα, σήµερα θεωρείται απόφαση ξεπερασµένη και προβληµατική. Τη χρονιά της κατασκευής του όµως δεν υπήρχε και η κατάλληλη εµπειρία στη ΕΗ να διαχειριστεί ένα διαφορετικό τύπο θυροφραγµάτων ή ακόµα και του ίδιου του εκκενωτή πυθµένα, όπως φάνηκε και στα φράγµατα του Ταυρωπού και του Λούρου.

13 Το ΥΗΕ του Ταυρωπού διαθέτει υπερχειλιστή µε δύο ζεύγη ελεύθερων στοµίων στο µέσο της στέψης αλλά και εκκενωτή πυθµένα από δίδυµους µεταλλικούς αγωγούς που καταλήγουν σε βαλβίδες κοίλης φλέβας. Το έργο καταστροφής ενέργειας του νερού (µε πτώση) και η διώρυγα δεν παρουσιάζουν σηµαντική φθορά αποτέλεσµα της καλής ποιότητας σκυροδέµατος που χρησιµοποιήθηκε αλλά και της εξαιρετικά σπάνιας λειτουργίας του υπερχειλιστή. Ο εκκενωτής πυθµένα όµως, ενώ συντηρείται ακόµα στα µηχανικά του µέρη, έχει περιέλθει πλέον σε αχρηστία. Η απώλεια του εκκενωτή δεν συντελέστηκε στα πλαίσια κάποιας κατασκευαστικής αστοχίας, αλλά µε την επιλογή να µην ανοίξει ποτέ από το 1959 από το φόβο µήπως δεν ξανακλείσει. Τα φερτά και το στρώµα ιλύος που έχουν συσσωρευτεί στην είσοδο του εκκενωτή ύστερα από 50 σχεδόν χρόνια, είναι φυσικά τόσο πολλά που ενώ µηχανικά είναι ακόµα λειτουργικός ο εκκενωτής, είναι σχεδόν βέβαιο ότι αν ποτέ ανοίξει - σε περίπτωση εξαιρετικά µεγάλου κινδύνου - θα γεµίσει µε φερτά και θα φράξει. Η επιλογή της ΕΗ να µην ανοίξει τον εκκενωτή, έχει προφανώς άµεση σχέση µε την εποχή κατασκευής του φράγµατος και την έλλειψη εµπειρίας στη διαχείρισή του. Ο φόβος µήπως ο εκκενωτής δεν κλείσει υποδηλώνει τη γενικότερη επιφύλαξη και απειρία που υπήρξε στον τρόπο λειτουργίας και συντήρησης στα πρώτα ΥΗΕ. Η θέση και ο τύπος του φράγµατος θα µπορούσαν να γίνουν περισσότερο εκµεταλλεύσιµα αν χρησιµοποιούνταν υπερχειλιστές µε θυροφράγµατα, ενώ η λειτουργία του εκκενωτή θα µπορούσε να καθυστερήσει την πλήρωση του ταµιευτήρα µε φερτά, παρατείνοντας έτσι τη ζωή του έργου. Το ΥΗΕ του Λούρου είναι όµως αυτό το οποίο δίνει τα πιο χρήσιµα συµπεράσµατα από τη λειτουργία του. Και αυτό γιατί το φράγµα του Λούρου, παρουσιάζει αρκετά προβλήµατα και εγείρει τους αντίστοιχους προβληµατισµούς. Ο υπερχειλιστής του Λούρου είναι στη στέψη του φράγµατος χωρίς θυροφράγµατα. Ο απλός σχεδιασµός του δεν δηµιούργησε προβλήµατα κατά τη λειτουργία του. Αυτό που προκάλεσε όµως προβλήµατα είναι η µέτρια ποιότητα του σκυροδέµατος µε το οποίο κατασκευάστηκε ολόκληρο το έργο. Η καταγραφή της παθολογίας έδειξε µεγάλης έκτασης διαρροές µέσω των αρµών που κάνουν την πρόσβαση στην κάτω στοά επιθεώρησης του έργου αδύνατη χωρίς αδιάβροχο εξοπλισµό. Στην κάτω στοά επιθεώρησης του έργου βρίσκεται και το δωµάτιο ελέγχου του εκκενωτή του φράγµατος το οποίο όµως δεν χρειάζεται πλέον να είναι προσβάσιµο καθώς ο εκκενωτής, όπως ο αντίστοιχος του Ταυρωπού, δεν έχει ανοίξει ποτέ από την ηµέρα παράδοσης του έργου και έτσι θεωρείται πλέον άχρηστος. Το σηµαντικό στο φράγµα του Λούρου είναι ότι παρά τη µέτρια ποιότητα των σκυροδεµάτων, αυτό που τελικά καθιστά το έργο προβληµατικό είναι η πλήρωση του ταµιευτήρα µε φερτά σε ποσοστό 80%. Αυτή η διαπίστωση αποδεικνύει και τη χρησιµότητα ενός λειτουργικού εκκενωτή καθ όλη τη διάρκεια της ζωής ενός έργου. Η επιλογή όµως να µη λειτουργήσει ο εκκενωτής προκαλεί σύντοµα απώλειά του και στη συνέχεια λειτουργική απώλεια και του ίδιου του φράγµατος, καθώς δεν υπάρχει αξιόπιστος τρόπος ταπείνωσης της στάθµης για να γίνουν εργασίες καθαρισµού απ τα φερτά. Ο λειτουργικός εκκενωτής στην περίπτωση του Λούρου θα είχε και µία οικολογική χρησιµότητα. Η σύσταση των φερτών στον ταµιευτήρα αποτελείται κατά κύριο λόγο από λεπτόκοκκα φερτά και ιλύ, φερτά δηλαδή που θα µπορούσαν να κινηθούν προς τα κατάντη µε το άνοιγµα του εκκενωτή. Η απόθεση µέσα σε 50 χρόνια τόσο µεγάλου όγκου φερτών, φανερώνει έναν έντονο µηχανισµό στερεοµεταφοράς και µάλιστα στοιχείων εξαιρετικά χρήσιµων στο οικοσύστηµα (ιλύς, λεπτόκοκκα) από τον ποταµό Λούρο, ο οποίος διακόπηκε οριστικά µε την κατασκευή του φράγµατος. Η διακοπή αυτή άλλαξε τις ισορροπίες κατάντη της θέσης του έργου. Το παλαιότερο σε λειτουργία υδροηλεκτρικό έργο στην Ελλάδα, το ΜΥΗΕ Γλαύκου ( , 1928), έχει υπερχειλιστή µε δύο διαφορετικού τύπου θυροφράγµατα, ένα ηλεκτροκίνητο τοξωτό θυρόφραγµα και ένα αυτόµατο µε αντίβαρο. Οι συνήθεις πληµµυρικές παροχές αντιµετωπίζονται µε το άνοιγµα του ηλεκτροκίνητου τοξωτού θυροφράγµατος. Το αυτόµατο θυρόφραγµα µε αντίβαρο, λειτουργεί όπως τα αντίστοιχα θυροφράγµατα του ΥΗΕ Λάδωνα, αλλά µε πολύ µεγαλύτερα λειτουργικά προβλήµατα, που το κάνουν σχεδόν ανενεργό. Το σύστηµα του υπερχειλιστή µε τα δύο θυροφράγµατα δεν περιλαµβάνει έργο καταστροφής της ενέργειας κατάντη µε υδραυλικό άλµα και λεκάνη ηρεµίας. Από τις παραπάνω διαπιστώσεις προκύπτουν οι εξής προτάσεις:

14 α. Ο σχεδιασµός υπερχειλιστών µε αυτόµατα θυροφράγµατα µε αντίβαρα, θα πρέπει να αποφεύγεται γιατί δεν εξασφαλίζεται µε αυτά η απαιτούµενη λειτουργική αξιοπιστία. β. Σε όλα τα φράγµατα, ακόµη και σε αυτά µε µικρό ταµιευτήρα, εφόσον δεν διαθέτουν κατασκευή έκπλυσης φερτών θα πρέπει να προβλέπεται εκκενωτής πυθµένα. γ. Οι εκκενωτές πυθµένα θα πρέπει να διατηρούνται λειτουργικοί µε κατάλληλη συντήρηση και µε συχνές δοκιµαστικές λειτουργίες σε τακτά χρονικά διαστήµατα. δ. Πρέπει να επιδιώκεται ο κατάλληλος σχεδιασµός αλλά και η συχνή χρήση των εκκενωτών πυθµένα, έτσι ώστε να είναι δυνατό το πέρασµα προς τα κατάντη των λεπτόκοκκων τουλάχιστον φερτών υλικών. ΑΝΑΦΟΡΕΣ 1. Ενηµερωτικά φυλλάδια /νσης Επικοινωνίας ΕΗ για τα παραπάνω έργα, εκδόσεις ΕΗ. 2. Σχέδια, µελέτες και έγγραφα από τα αρχεία των αρµοδίων για τα υδροηλεκτρικά έργα υπηρεσιών της ΕΗ.

15 Spillways and bottom outlets of the four older concrete dams of Public Power Corporation (Greece) D. Dimopoulos Civil Engineer (Dipl. NTUA) J.P. Stefanakos Civil Engineer (Dipl. NTUA, DIC, MSc, MBA, PhD), Lecturer at NTUA ABSTRACT: Ladonas, Tavropos and Louros hydroelectric projects are the three older large hydroelectric projects (HEP) in Greece with concrete dams. The small hydroelectric project (SHEP) of Glafkos is the oldest hydroelectric project built in Greece ( ), which has been refurnished and is steel in operation. In this work, the performance of the spillways and the bottom outlets of the above projects, during the many years of their life, is examined and the criteria for their specific design are discussed. It was found out that the spillways performed rather satisfactorily, with some minor problems, while the way the operation and the maintenance of the bottom outlets was done, in combination with the ageing of the projects, resulted to the fact that today the bottom outlets are practically out of service.

ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ & ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ

ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ & ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ & ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ Αντιπλημμυρικά έργα Μέρος Γ Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Τ.Υ.Π.&.Περ.- ΔΠΜΣ Μάθημα: Πλημμύρες & Αντιπλημμυρικά Έργα - Ν.Ι.Μουτάφης Λίμνη ΥΗΕ Καστρακίου Τεχνικό έργο υπερχείλισης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ & ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ

ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ & ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ & ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ Αντιπλημμυρικά έργα Μέρος Δ Συστήματα Εκτροπής Σχολή Πολιτικών Μηχανικών - Τ.Υ.Π.&Π. -ΔΠΜΣ - Πλημμύρες & Αντιπλημμυρικά Έργα - Ν.Ι.Μουτάφης 1 Πολιτικών Μηχανικών Τ.Υ.Π.&Π.-

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Κ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Κ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Κ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ Διευθυντής Κλιμακίου Επίβλεψης Έργων Δυτικής Μακεδονίας Αιανή 50004, Κοζάνη. 1 Ταμιευτήρας Elati basin Ιλαρίωνα Φραγμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΙΝ ΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΙΝ ΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΙΝ ΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α (51128) Για τις πληµµύρες στο Μαραθώνα Αττικής 22 25 Νοεµβρίου 2005 Υψηλά

Διαβάστε περισσότερα

Υδραυλικές κατασκευές - φράγματα

Υδραυλικές κατασκευές - φράγματα Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος Υδραυλικές κατασκευές - φράγματα Φράγματα από Κυλινδρούμενο Σκυρόδεμα (RCC) Ιωάννης Στεφανάκος, Λέκτορας Καθηγητής ΕΜΠ Σχολή Πολιτικών

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΔΠΜΣ : Επιστήμη & Τεχνολογία Υδατικών Πόρων

Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΔΠΜΣ : Επιστήμη & Τεχνολογία Υδατικών Πόρων Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΔΠΜΣ : Επιστήμη & Τεχνολογία Υδατικών Πόρων ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ & ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ Διδάσκων : Ν. Ι. Μουτάφης Λέσβος-Σκαμνιά-Παναγιά Γοργόνα Σχολή Πολιτικών Μηχανικών - Τ.Υ.Π.&Π - Πλημμύρες

Διαβάστε περισσότερα

Ταμιευτήρες Τύποι Φραγμάτων:

Ταμιευτήρες Τύποι Φραγμάτων: Τεχνική Γεωλογία 10. Εφαρμογές Τεχνικής Γεωλογίας Ταμιευτήρες Ταμιευτήρες Τύποι Φραγμάτων: Άκαμπτα φράγματα: βαρύτητας σκυροδέματος Μια μονολιθική κατασκευή από οπλισμένο σκυρόδεμα τριγωνικής διατομής.

Διαβάστε περισσότερα

Πραγµατικές περιβαλλοντικές ανησυχίες και προβληµατισµοί ή αφορµές για καθολική αντίθεση στα µεγάλα φράγµατα;

Πραγµατικές περιβαλλοντικές ανησυχίες και προβληµατισµοί ή αφορµές για καθολική αντίθεση στα µεγάλα φράγµατα; Πραγµατικές περιβαλλοντικές ανησυχίες και προβληµατισµοί ή αφορµές για καθολική αντίθεση στα µεγάλα φράγµατα; Ι.Π. Στεφανάκος ρ. Πολιτικός Μηχανικός, Λέκτορας ΕΜΠ Ν.Ι. Μουτάφης ρ. Πολιτικός Μηχανικός,

Διαβάστε περισσότερα

Τύποι χωμάτινων φραγμάτων (α) Με διάφραγμα (β) Ομογενή (γ) Ετερογενή ή κατά ζώνες

Τύποι χωμάτινων φραγμάτων (α) Με διάφραγμα (β) Ομογενή (γ) Ετερογενή ή κατά ζώνες Χωμάτινα Φράγματα Κατασκευάζονται με γαιώδη υλικά που διατηρούν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους Αντλούν την αντοχή τους από την τοποθέτηση, το συντελεστή εσωτερικής τριβής και τη συνάφειά τους. Παρά τη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 2 Στην έξοδο λεκάνης απορροής µετρήθηκε το παρακάτω καθαρό πληµµυρογράφηµα (έχει αφαιρεθεί η βασική ροή):

ΑΣΚΗΣΗ 2 Στην έξοδο λεκάνης απορροής µετρήθηκε το παρακάτω καθαρό πληµµυρογράφηµα (έχει αφαιρεθεί η βασική ροή): ΑΣΚΗΣΗ 1 Αρδευτικός ταµιευτήρας τροφοδοτείται κυρίως από την απορροή ποταµού που µε βάση δεδοµένα 30 ετών έχει µέση τιµή 10 m 3 /s και τυπική απόκλιση 4 m 3 /s. Ο ταµιευτήρας στην αρχή του υδρολογικού

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Φίλτρων - Στραγγιστηρίων

Μελέτη Φίλτρων - Στραγγιστηρίων Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων Εργαστήριο Διευθέτησης Ορεινών Υδάτων και Διαχείρισης Κινδύνου Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Μελέτη Φίλτρων - Στραγγιστηρίων Φώτης Π. Μάρης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ.Π.Μ.Σ. ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ & ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΙΑΦΑΝΕΙΕΣ ΠΑΡΑ ΟΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Φράγματα: Ταξινόμηση κατασκευαστικές απαιτήσεις. Νικόλαος Σαμπατακάκης Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Γεωλογίας

Φράγματα: Ταξινόμηση κατασκευαστικές απαιτήσεις. Νικόλαος Σαμπατακάκης Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Γεωλογίας Φράγματα: Ταξινόμηση κατασκευαστικές απαιτήσεις Νικόλαος Σαμπατακάκης Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Γεωλογίας Ορισμός 2 Ταξινόμηση ανάλογα με το σκοπό 3 Ταξινόμηση ανάλογα με τη χρήση Υδροηλεκτρικά (Ενεργειακά)

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΑ ΕΡΓΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΜΙΑΣ ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΞΑΝΘΗ

ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΑ ΕΡΓΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΜΙΑΣ ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΞΑΝΘΗ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΞΑΝΘΗ ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΑ ΕΡΓΑ Αγγελίδης Π., Αναπλ. καθηγητής ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΜΙΑΣ ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΡΓΑ ΣΥΛΛΗΨΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αντιπληµµυρικά και Αντιδιαβρωτικά Έργα στην Ηλεία

Αντιπληµµυρικά και Αντιδιαβρωτικά Έργα στην Ηλεία Αντιπληµµυρικά και Αντιδιαβρωτικά Έργα στην Ηλεία Βασίλειος Κ. Καλέρης Καθηγητής Τµήµατος Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστηµίου Πατρών e-mail: kaleris@upatras.gr (1) Γενικές αρχές αντιπληµµυρικής και αντιδιαβρωτικής

Διαβάστε περισσότερα

Δδά Διδάσκοντες: Δημήτριος Ρόζος, Επικ. Καθηγητής ΕΜΠ Τομέας Γεωλογικών Επιστημών, Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών

Δδά Διδάσκοντες: Δημήτριος Ρόζος, Επικ. Καθηγητής ΕΜΠ Τομέας Γεωλογικών Επιστημών, Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 9 15780 ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΘΗΝΑ Δδά Διδάσκοντες: Δημήτριος Ρόζος, Επικ. Καθηγητής ΕΜΠ Τομέας Γεωλογικών

Διαβάστε περισσότερα

Μεγιστοποίηση της υδροηλεκτρικής παραγωγής στο αρδευτικό φράγµα Νεστορίου Καστοριάς

Μεγιστοποίηση της υδροηλεκτρικής παραγωγής στο αρδευτικό φράγµα Νεστορίου Καστοριάς Μεγιστοποίηση της υδροηλεκτρικής παραγωγής στο αρδευτικό φράγµα Νεστορίου Καστοριάς Ε.Ε. Ράµπιας Πολιτικός µηχανικός, Υποψήφιος διδάκτορας ΕΜΠ Σ.Κ. Κωτσάκος Πολιτικός µηχανικός Ι.Π. Στεφανάκος ρ. Πολιτικός

Διαβάστε περισσότερα

Προστατευτική Διευθέτηση Αποτροπή της παραγωγής φερτών υλών με διαβρώσεις

Προστατευτική Διευθέτηση Αποτροπή της παραγωγής φερτών υλών με διαβρώσεις Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων Εργαστήριο Διευθέτησης Ορεινών Υδάτων και Διαχείρισης Κινδύνου Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Προστατευτική Διευθέτηση Αποτροπή της παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΙΚΡΩΝ Υ ΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΥΗΣ ΣΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ ΛΟΥΡΟ ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΙΚΡΩΝ Υ ΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΥΗΣ ΣΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ ΛΟΥΡΟ ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΙΚΡΩΝ Υ ΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΥΗΣ ΣΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ ΛΟΥΡΟ ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΘΗΝΑ 2016 1. Είδος και µέγεθος έργων ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΜΙΚΡΟΣ Υ ΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ 10. Εφαρμογές Τεχνικής Γεωλογίας Διδάσκων: Μπελόκας

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Πτυχιακής Εργασίας Μελέτη και περιγραφή του ΜΥΗΣ Γλαύκου

Παρουσίαση Πτυχιακής Εργασίας Μελέτη και περιγραφή του ΜΥΗΣ Γλαύκου Παρουσίαση Πτυχιακής Εργασίας Μελέτη και περιγραφή του ΜΥΗΣ Γλαύκου Σπουδαστές: 1. Άγγελος Γεωργίτσης 2. Αναστάσιος Σίννης Εισηγητής: Γεώργιος Κ. Βαρελίδης Πόπη Π. Θεοδωράκου-Βαρελίδου Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ

Διαβάστε περισσότερα

Πλημμύρες Case studies

Πλημμύρες Case studies Πλημμύρες Case studies Υδροσύστημα Εδεσσαίου Υδροσύστημα Αράχθου Υδοσύστημα Αχελώου Ρέμα Πικροδάφνης Πλημμύρες Ολλανδίας Νίκος Μαμάσης Εργαστήριο Υδρολογίας και Αξιοποίησης Υδατικών Πόρων Αθήνα 214 Υδροσύστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ Υ ΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ Υ ΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ Υ ΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΗΓΩΝ ΑΩΟΥ Το υδροηλεκτρικό έργο, στοσύνολότου, έχει κατασκευασθεί εντός των ορίων των ήµων: Μετσόβου Εγνατίας Ανατολικού Ζαγορίου Η Τεχνητή λίµνη του ΥΗΣ Πηγών

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟ ΟΣΕΩΣ ΤΩΝ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΩΝ

ΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟ ΟΣΕΩΣ ΤΩΝ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΩΝ ΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟ ΟΣΕΩΣ ΤΩΝ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι ταµιευτήρες είναι υδραυλικά έργα που κατασκευάζονται µε σκοπό τον έλεγχο και την ρύθµιση της παροχής των υδατορρευµάτων. Ανάλογα µε το µέγεθός

Διαβάστε περισσότερα

Γενική διάταξη Υ/Η έργων

Γενική διάταξη Υ/Η έργων Υδροηλεκτρικά Έργα 8ο εξάμηνο Σχολής Πολιτικών Μηχανικών Γενική διάταξη Υ/Η έργων Ανδρέας Ευστρατιάδης, Νίκος Μαμάσης & Δημήτρης Κουτσογιάννης Τομέας Υδατικών Πόρων & Περιβάλλοντος, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Διαβάστε περισσότερα

ΡΕΥΣΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΡΕΥΣΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΓΡ. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» ΡΕΥΣΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Αγγελίδης Π., Αναπλ. Καθηγητής ΤΥΠΟΙ - ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Υδροηλεκτρικά Έργα της ΕΗ ΑΕ στον ποταµό Αλιάκµονα

Υδροηλεκτρικά Έργα της ΕΗ ΑΕ στον ποταµό Αλιάκµονα Υδροηλεκτρικά Έργα της ΕΗ ΑΕ στον ποταµό Αλιάκµονα A.Π. Καραγιαννίδης Ηλεκτρολόγος Μηχανικός. Τοµέας Λειτουργίας & ιαχείρισης Υδατικών Πόρων. Συγκρότηµα Αλιάκµονα- ΕΗ. Ε.Α. Παπαϊωάννου Ηλεκτρολόγος Μηχανολόγος

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΕΡΓΟ ΜΕΣΟΧΩΡΑΣ

ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΕΡΓΟ ΜΕΣΟΧΩΡΑΣ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΕΡΓΟ ΜΕΣΟΧΩΡΑΣ Εισαγωγή Το Υδροηλεκτρικό Έργο Μεσοχώρας βρίσκεται στον άνω ρου του ποταμού Αχελώου, κοντά στο χωριό Μεσοχώρα, και αποτελεί την πρώτη βαθμίδα αξιοποιήσεώς του. Το έργο της

Διαβάστε περισσότερα

ΥδροδυναµικέςΜηχανές

ΥδροδυναµικέςΜηχανές ΥδροδυναµικέςΜηχανές ιαµόρφωση Υδροηλεκτρικών Έργων Εργαστήριο Αιολικής Ενέργειας Τ.Ε.Ι. Κρήτης ηµήτρης Αλ. Κατσαπρακάκης Αρχέςαξιοποίησηςυδραυλικής ενέργειας Ένα Υδροηλεκτρικό Έργο (ΥΗΕ) είναι ένα σύνθετο

Διαβάστε περισσότερα

Ποτάμια Υδραυλική και Τεχνικά Έργα

Ποτάμια Υδραυλική και Τεχνικά Έργα Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Εργαστήριο Υδρολογίας και Υδραυλικών Έργων Ποτάμια Υδραυλική και Τεχνικά Έργα Κεφάλαιο 10 ο : Απόθεση φερτών υλών Φώτιος Π. Μάρης Αναπλ. Καθηγητής Αίτια και

Διαβάστε περισσότερα

Το μανόμετρο (1) που βρίσκεται στην πάνω πλευρά του δοχείου δείχνει πίεση Ρ1 = 1,2 10 5 N / m 2 (ή Ρα).

Το μανόμετρο (1) που βρίσκεται στην πάνω πλευρά του δοχείου δείχνει πίεση Ρ1 = 1,2 10 5 N / m 2 (ή Ρα). 1. Το κυβικό δοχείο του σχήματος ακμής h = 2 m είναι γεμάτο με υγρό πυκνότητας ρ = 1,1 10³ kg / m³. Το έμβολο που κλείνει το δοχείο έχει διατομή Α = 100 cm². Το μανόμετρο (1) που βρίσκεται στην πάνω πλευρά

Διαβάστε περισσότερα

Ταµιευτήρας Πλαστήρα

Ταµιευτήρας Πλαστήρα Ταµιευτήρας Πλαστήρα Σύντοµο ιστορικό Ηλίµνη δηµιουργήθηκε µετηνκατασκευήτουφράγµατος Πλαστήρα στα τέλη της δεκαετίας του 1950. Η πλήρωση του ταµιευτήρα ξεκίνησε το 1959. Ο ποταµός στον οποίοκατασκευάστηκετοφράγµα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε - ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε - ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε - ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ K:\Ο ΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ\design\tenders\MEBOA-ΓΕΦΥΡΩΝ\2014_οδ_ασφ_γεφ_5365\Tefhi\03_SoW_5365.doc RS/CM/WM/48/22/5365/B02 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΓΕΦΥΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γενική διάταξη Υ/Η έργων

Γενική διάταξη Υ/Η έργων Υδροηλεκτρικά Έργα 8ο εξάμηνο Σχολής Πολιτικών Μηχανικών Γενική διάταξη Υ/Η έργων Ανδρέας Ευστρατιάδης, Νίκος Μαμάσης & Δημήτρης Κουτσογιάννης Τομέας Υδατικών Πόρων & Περιβάλλοντος, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Διαβάστε περισσότερα

Δυνατότητες κατασκευής έργων αποταμίευσης μέσω άντλησης σε περιοχές της Ηπειρωτικής Ελλάδας

Δυνατότητες κατασκευής έργων αποταμίευσης μέσω άντλησης σε περιοχές της Ηπειρωτικής Ελλάδας ΕΜΠ: Ερευνητικό Έργο 62/2423 Χρηματοδότης: Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Δυνατότητες κατασκευής έργων αποταμίευσης μέσω άντλησης σε περιοχές της Ηπειρωτικής Ελλάδας Ι.Π. Στεφανάκος Δρ. Πολιτικός μηχανικός,

Διαβάστε περισσότερα

Ανεξάρτητααπό τον τύπο του ρυθµιστή πρέπει να διαθέτει δυο κύρια χαρακτηριστικά: Ακρίβεια λειτουργίας Ευστάθεια

Ανεξάρτητααπό τον τύπο του ρυθµιστή πρέπει να διαθέτει δυο κύρια χαρακτηριστικά: Ακρίβεια λειτουργίας Ευστάθεια ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΣΤΡΟΦΩΝ Ανεξάρτητααπό τον τύπο του ρυθµιστή πρέπει να διαθέτει δυο κύρια χαρακτηριστικά: Ακρίβεια λειτουργίας Ευστάθεια Το πρώτο αναφέρεται σε µόνιµη λειτουργία δηλαδή σε σταθερές στροφές. Το

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Μ.Π..Π.Μ.Σ. ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Ε.Μ.Π..Π.Μ.Σ. ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Ε.Μ.Π..Π.Μ.Σ. ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ, Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ & ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Μάθηµα :... 1 Φράγµατα Ταµιευτήρες Φυσικό φαινόµενο : κατολισθήσεις, εκλύσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ. Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών

ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ. Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ II ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ βασική απαίτηση η επαρκής γνώση των επιμέρους στοιχείων - πληροφοριών σχετικά με: Φύση τεχνικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Ποτάµια ράση ΠΟΤΑΜΙΑ ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ. Ποτάµια ιάβρωση. Ποτάµια Μεταφορά. Ποτάµια Απόθεση. Βασικό επίπεδο

Ποτάµια ράση ΠΟΤΑΜΙΑ ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ. Ποτάµια ιάβρωση. Ποτάµια Μεταφορά. Ποτάµια Απόθεση. Βασικό επίπεδο ΠΟΤΑΜΙΑ ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ Η µορφολογία του επιφανειακού αναγλύφου που έχει δηµιουργηθεί από δράση του τρεχούµενου νερού ονοµάζεται ποτάµια µορφολογία. Οι διεργασίες δηµιουργίας της ονοµάζονται ποτάµιες διεργασίες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΜΠΕΛΜΑ. ΑΓΙΑΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΜΠΕΛΜΑ. ΑΓΙΑΣ 1. Προτεινόµενο έργο Το έργο αφορά την κατασκευή τριών ταµιευτήρων στην τοποθεσία Μπελµά του Όρους Όσσα. Ο συνολικός όγκος αποθήκευσης νερού θα είναι 7.200.000 µ3. Η συνολική υδάτινη επιφάνεια των ταµιευτήρων

Διαβάστε περισσότερα

Επίσκεψη στο υδροδοτικό σύστηµα της Αθήνας Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ. Μάθηµα: Αστικά Υδραυλικά Έργα Μάιος 2012

Επίσκεψη στο υδροδοτικό σύστηµα της Αθήνας Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ. Μάθηµα: Αστικά Υδραυλικά Έργα Μάιος 2012 Επίσκεψη στο υδροδοτικό σύστηµα της Αθήνας Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ. Μάθηµα: Αστικά Υδραυλικά Έργα Μάιος 2012 Πρόγραµµα επίσκεψης Μόρνος (Φράγµα, Υδροληψία, Έξοδος σήραγγας Ευήνου) Σάββατο 16:00-19:00

Διαβάστε περισσότερα

Λιµνοδεξαµενές & Μικρά Φράγµατα

Λιµνοδεξαµενές & Μικρά Φράγµατα Λιµνοδεξαµενές & Μικρά Φράγµατα Φώτης Σ. Φωτόπουλος Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ, MEng ΕΜΠ, ΜSc MIT Ειδικός συνεργάτης ΕΜΠ, & Επιλογή τύπου και θέσης έργου Εκτίµηση χρήσεων & αναγκών σε νερό Οικονοµοτεχνική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΑΡΧΑΙΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΑΛΥΖΙΑΣ. Ζαρκαδούλας Νίκος. Εισαγωγή - Σκοπιµότητα της εργασίας

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΑΡΧΑΙΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΑΛΥΖΙΑΣ. Ζαρκαδούλας Νίκος. Εισαγωγή - Σκοπιµότητα της εργασίας ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΑΡΧΑΙΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΑΛΥΖΙΑΣ Ζαρκαδούλας Νίκος Εισαγωγή - Σκοπιµότητα της εργασίας Έρχονται συστηµατικά στην επιφάνεια αρχαία µνηµεία στα οποία κυριαρχεί ο λειτουργικός χαρακτήρας. Τυπικά παραδείγµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ

ΜΗΧΑΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΕΡΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ - ΜΟΝΤΕΛΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΕΝΙΚEΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Το σκυρόδεµα αποτελείται από τσιµέντο, αµµοχάλικα, νερό, και

Διαβάστε περισσότερα

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. 2. Γενικά

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. 2. Γενικά ΕΡΓΟ : Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων υδάτων Δ.Κ.Δροσιάς ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Προϋπ 500.000

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2014. ÄÉÁÍüÇÓÇ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2014. ÄÉÁÍüÇÓÇ ΤΑΞΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Ηµεροµηνία: Τετάρτη 23 Απριλίου 2014 ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Στις ηµιτελείς προτάσεις Α1 Α4 να γράψετε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠ Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Τεχνική Υδρολογία Διαγώνισμα κανονικής εξέτασης

ΕΜΠ Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Τεχνική Υδρολογία Διαγώνισμα κανονικής εξέτασης ΕΜΠ Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Τεχνική Υδρολογία Διαγώνισμα κανονικής εξέτασης 2011-2012 1 ΠΡΩΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ-ΘΕΩΡΙΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: 30 ΛΕΠΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ: 3 ΚΛΕΙΣΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ Α Θέμα 1 (μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ Ι 93

ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ Ι 93 Η Τέχνη της Κατασκευής και η Μελέτη Εφαρµογής Άµεσο, τετράποδο καβαλέτο. Είναι προκατασκευασµένο προϊόν από λεπτή χαλύβδινη ράβδο, ενώ τα στηρίγµατα του είναι εµβαπτισµένα σε πλαστικό υλικό, για να µην

Διαβάστε περισσότερα

Ι.Π. Στεφανάκος Δρ. Πολιτικός μηχανικός, Λέκτορας ΕΜΠ. N.Η. Κυριακόπουλος Πολιτικός μηχανικός

Ι.Π. Στεφανάκος Δρ. Πολιτικός μηχανικός, Λέκτορας ΕΜΠ. N.Η. Κυριακόπουλος Πολιτικός μηχανικός Μικρό Υδροηλεκτρικό Έργο Δαφνοζωνάρα-Σανίδι στον π. Αχελώο. Υπόδειγμα μικρού ΥΗΕ στον κύριο ρου μεγάλου ποταμού. Περιβαλλοντικές και ενεργειακές παράμετροι Ι.Π. Στεφανάκος Δρ. Πολιτικός μηχανικός, Λέκτορας

Διαβάστε περισσότερα

ιόδευση των πληµµυρών

ιόδευση των πληµµυρών ιόδευση των πληµµυρών Με τον όρο διόδευση εννοούµε τον υπολογισµό του πληµµυρικού υδρογραφήµατος σε µια θέση Β στα κατάντη ενός υδατορρεύµατος, όταν αυτό είναι γνωστό σε µια θέση Α στα ανάντη ή αντίστοιχα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2012

ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2012 ΦΥΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΗ 0 ΕΚΦΩΝΗΕΙ ΘΕΜΑ Α τις ηµιτελείς προτάσεις Α Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της πρότασης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη φράση η οποία τη συµπληρώνει σωστά. Α. Κατά τη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΗΨΗΚΑΙΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝΚΑΙΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΑΠΟΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑΦΑΙΝΟΜΕΝΑ. ΚώσταςΚατσιµίγας Αρχιτέκτονας

ΠΡΟΛΗΨΗΚΑΙΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝΚΑΙΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΑΠΟΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑΦΑΙΝΟΜΕΝΑ. ΚώσταςΚατσιµίγας Αρχιτέκτονας ΠΡΟΛΗΨΗΚΑΙΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝΚΑΙΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΑΠΟΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΚώσταςΚατσιµίγας Αρχιτέκτονας ΕκτελεστικόςΓραµµατέαςΠεριφέρειας ΑνατολικήςΜακεδονίας -Θράκης ΠΛΗΜΜΥΡΑ Ορισµός Πληµµύραθεωρείται :

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικοοικονοµική Ανάλυση Έργων

Τεχνικοοικονοµική Ανάλυση Έργων Τεχνικοοικονοµική Ανάλυση Έργων Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 2 Ο Γ Ε Φ Υ Ρ Ε Σ Ρ Λ Ε Ω Ν Ι Α Σ Α Ν Θ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ Ε Π Ι Κ Ο Υ Ρ Ο Σ Κ Α Θ Η Γ Η Τ Η Σ Τ Μ Η Μ Α Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Σ Κ Α Ι Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Η Σ Ε Ρ Γ Ω Ν Τ

Διαβάστε περισσότερα

Υδροηλεκτρικά έργα Μικρά υδροηλεκτρικά έργα

Υδροηλεκτρικά έργα Μικρά υδροηλεκτρικά έργα Υδροηλεκτρικά έργα Μικρά υδροηλεκτρικά έργα Νίκος Μαμάσης, Α. Ευστρατιάδης και Δ. Κουτσογιάννης Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Αθήνα 2015 Ορισμός-Κατηγορίες Μικρών

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 12: Τεχνική γεωλογία και θεµελίωση γεφυρών 12.1

Κεφάλαιο 12: Τεχνική γεωλογία και θεµελίωση γεφυρών 12.1 Κεφάλαιο 12: Τεχνική γεωλογία και θεµελίωση γεφυρών 12.1 12. ΓΕΦΥΡΕΣ 12.1 Γενικά Οι γέφυρες γενικά αποτελούνται από το τµήµα της ανωδοµής και το τµήµα της υποδοµής. Τα φορτία της ανωδοµής (µόνιµα και κινητά)

Διαβάστε περισσότερα

Εσπερίδα ΑΞΟΝΟΣΥΜΜΕΤΡΙΚΩΝ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΣΚΛΗΡΟΥ ΕΠΙΧΩΜΑΤΟΣ Αθήνα 27 Σεπτεµβρίου 2012 ΦΡΑΓΜΑΤΑ ΑΚΣΕ: ΑΞΟΝΟΣΥΜΜΕΤΡΙΚΑ ΚΥΛΙΝ ΡΟΥΜΕΝΟΥ Ν. Ι.

Εσπερίδα ΑΞΟΝΟΣΥΜΜΕΤΡΙΚΩΝ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΣΚΛΗΡΟΥ ΕΠΙΧΩΜΑΤΟΣ Αθήνα 27 Σεπτεµβρίου 2012 ΦΡΑΓΜΑΤΑ ΑΚΣΕ: ΑΞΟΝΟΣΥΜΜΕΤΡΙΚΑ ΚΥΛΙΝ ΡΟΥΜΕΝΟΥ Ν. Ι. Εσπερίδα ΑΞΟΝΟΣΥΜΜΕΤΡΙΚΩΝ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΣΚΛΗΡΟΥ ΕΠΙΧΩΜΑΤΟΣ Αθήνα 27 Σεπτεµβρίου 202 ΦΡΑΓΜΑΤΑ ΑΚΣΕ: ΑΞΟΝΟΣΥΜΜΕΤΡΙΚΑ ΚΥΛΙΝ ΡΟΥΜΕΝΟΥ ΣΚΛΗΡΟΥ ΕΠΙΧΩΜΑΤΟΣ Ν. Ι. ΜΟΥΤΑΦΗΣ Αρχαία φράγµατα - Χωµάτινα Sadd el-kafara

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε.

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε. ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ: ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΕΙΚΟΝΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ H ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε. Ιωάννης Αργυράκης Διευθυντής Διεύθυνσης Υδροηλεκτρικής Παραγωγής 1951 Ιδρύεται η ΔΗΜΟΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ιάβρωση στις Παράκτιες Περιοχές

ιάβρωση στις Παράκτιες Περιοχές ΠΠΜ 477 ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ιάβρωση στις Παράκτιες Περιοχές Βαρνάβα Σοφία Ευαγόρου Χριστοδούλα Κασπαρίδου Μαρία Σµυρίλλη Στέφανη Στυλιανού ώρα ιάβρωση : φυσική διεργασία από την πρόσκρουση των κυµάτων στην

Διαβάστε περισσότερα

Επισκευή & συντήρηση σωλήνων

Επισκευή & συντήρηση σωλήνων Επισκευή & συντήρηση σωλήνων Ευρεία γκάμα από μία πηγή. Μοναδικός ανθεκτικός σχεδιασμός. Γρήγορη και αξιόπιστη απόδοση. Τύπος μοντέλων Σελίδα Πρέσες δοκιμής κυκλωμάτων 2 9.2 Ψύκτες σωλήνων 2 9.3 Αντλίες

Διαβάστε περισσότερα

Περατότητα και Διήθηση διαμέσου των εδαφών

Περατότητα και Διήθηση διαμέσου των εδαφών Περατότητα και Διήθηση διαμέσου των εδαφών Costas Sachpazis, (M.Sc., Ph.D.) Διάρκεια = 17 λεπτά 1 Τι είναι Περατότητα των εδαφών? Ένα μέτρο για το πόσο εύκολα ένα ρευστό (π.χ., νερό) μπορεί να περάσει

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΕΠΑ.Λ. Β 22 ΜΑΪΟΥ 2013 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ÓÕÃ ÑÏÍÏ

ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΕΠΑ.Λ. Β 22 ΜΑΪΟΥ 2013 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ÓÕÃ ÑÏÍÏ Θέµα Α ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΕΠΑ.Λ. Β ΜΑΪΟΥ 03 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Στις ερωτήσεις Α-Α να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη φράση, η οποία συµπληρώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΔΙΑΣΤΑΤΟΥ ΟΜΟΙΩΜΑΤΟΣ ΔΙΟΔΕΥΣΗΣ ΚΥΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΘΡΑΥΣΗ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΜΕ INNOVYZE InfoWorks ICM ΚΑΙ ArcGIS

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΔΙΑΣΤΑΤΟΥ ΟΜΟΙΩΜΑΤΟΣ ΔΙΟΔΕΥΣΗΣ ΚΥΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΘΡΑΥΣΗ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΜΕ INNOVYZE InfoWorks ICM ΚΑΙ ArcGIS ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΔΙΑΣΤΑΤΟΥ ΟΜΟΙΩΜΑΤΟΣ ΔΙΟΔΕΥΣΗΣ ΚΥΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΘΡΑΥΣΗ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΜΕ INNOVYZE InfoWorks ICM ΚΑΙ ArcGIS Μίχας Σπύρος, Πολιτικός Μηχανικός PhD Νικολάου Κώστας, Πολιτικός Μηχανικός MSc Αθήνα, 8/5/214

Διαβάστε περισσότερα

3. Δίκτυο διανομής επιλύεται για δύο τιμές στάθμης ύδατος της δεξαμενής, Η 1 και

3. Δίκτυο διανομής επιλύεται για δύο τιμές στάθμης ύδατος της δεξαμενής, Η 1 και ΕΜΠ Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος Αστικά Υδραυλικά Έργα Επαναληπτική εξέταση 10/2011 1 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ (Μονάδες 3, Διάρκεια 20') ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ Α Απαντήστε στις ακόλουθες ερωτήσεις, σημειώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Α3. Σε κύκλωμα LC που εκτελεί αμείωτες ηλεκτρικές ταλαντώσεις η ολική ενέργεια είναι α. ανάλογη του φορτίου του πυκνωτή

Α3. Σε κύκλωμα LC που εκτελεί αμείωτες ηλεκτρικές ταλαντώσεις η ολική ενέργεια είναι α. ανάλογη του φορτίου του πυκνωτή ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΛΑ Β) ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25 ΜΑΪΟΥ 202 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΚΥΚΛΩΝ) ΘΕΜΑ Α Στις ημιτελείς

Διαβάστε περισσότερα

ΒΛΑΒΕΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ Τεκμηρίωση Βλαβών περιλαμβάνει : Αποτύπωση φερόντων στοιχείων κατασκευής. Πιθανές επεμβάσεις λόγω της μεγάλης διάρκειας ζωής κτιρίων από τοιχοποιία την καθιστούν δύσκολη. Αναζήτηση αρχικών

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Κεφάλαιο 4. ΚΛΙΜΑΚΕΣ Ή ΣΚΑΛΕΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΚΛΙΜΑΚΑ ή ΣΚΑΛΑ ονοµάζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΠΕΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΣΤΕΡΕΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

ΡΟΠΕΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΣΤΕΡΕΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΡΟΠΕΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΣΤΕΡΕΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Ροπή Δύναμης Θα έχετε παρατηρήσει πως κλείνετε ευκολότερα μια πόρτα, αν την σπρώξετε σε μια θέση που βρίσκεται σχετικά μακρύτερα από τον άξονα περιστροφής της (τους μεντεσέδες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟ: 7 ο Β. ΜΑΡΙΝΟΣ, Επ. ΚΑΘ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Β. ΧΡΗΣΤΑΡΑΣ, ΚΑΘ. Φεβρουάριος 2015 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

6 ο Εργαστήριο Τεχνολογία αερισμού

6 ο Εργαστήριο Τεχνολογία αερισμού 6 ο Εργαστήριο Τεχνολογία αερισμού 1 Στόχος του εργαστηρίου Στόχος του εργαστηρίου είναι να γνωρίσουν οι φοιτητές: - μεθόδους ελέγχου υγρασίας εντός του κτηνοτροφικού κτηρίου - τεχνικές αερισμού - εξοπλισμό

Διαβάστε περισσότερα

Δοκιμή Αντίστασης σε Θρυμματισμό (Los Angeles)

Δοκιμή Αντίστασης σε Θρυμματισμό (Los Angeles) Δοκιμή Αντίστασης σε Θρυμματισμό (Los Angeles) 1. Εισαγωγή Γενική Περιγραφή Δοκιμής Η δοκιμή της αντοχής των αδρανών σε τριβή και κρούση ή αλλιώς «δοκιμή Los Angeles (LA)» υπάγεται στους ελέγχους σκληρότητας

Διαβάστε περισσότερα

Θυρόφραγµα υπό Γωνία

Θυρόφραγµα υπό Γωνία Ολοκληρωµένη ιαχείριση Υδατικών Πόρων 247 Θυρόφραγµα υπό Γωνία Κ.. ΧΑΤΖΗΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Ε.. ΡΕΤΣΙΝΗΣ Ι.. ΗΜΗΤΡΙΟΥ Πολιτικός Μηχανικός Πολιτικός Μηχανικός Αναπλ. Καθηγητής Ε.Μ.Π. Περίληψη Στην πειραµατική αυτή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών Δεξαμενές Ο/Σ (Μέρος 2 ο ) -Σιλό Ορθογωνικές δεξαμενές Διάκριση ως προς την ύπαρξη ή μη επικάλυψης

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 3 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΜΑ Α Στις ημιτελείς προτάσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη φράση,

Διαβάστε περισσότερα

Παρά το γεγονός ότι παρατηρείται αφθονία του νερού στη φύση, υπάρχουν πολλά προβλήματα σε σχέση με τη διαχείρισή του.

Παρά το γεγονός ότι παρατηρείται αφθονία του νερού στη φύση, υπάρχουν πολλά προβλήματα σε σχέση με τη διαχείρισή του. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το νερό είναι ανανεώσιμος πόρος και αποτελεί ζωτικό στοιχείο για την επιβίωση του ανθρώπου, της πανίδας, της χλωρίδας και τη διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος. Η ύπαρξη και η επάρκειά του είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΕ ΕΠΟΞΕΙ ΙΚΕΣ ΡΗΤΙΝΕΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΞΕΥΟΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ

ΟΡΘΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΕ ΕΠΟΞΕΙ ΙΚΕΣ ΡΗΤΙΝΕΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΞΕΥΟΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ ΟΡΘΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΕ ΕΠΟΞΕΙ ΙΚΕΣ ΡΗΤΙΝΕΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΞΕΥΟΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ Γενικά: Οι συχνότερες επισκευές ενίσχυσης έχουν ως υλικά συγκόλλησης των ρωγµών του σκυροδέµατος τις εποξειδικές

Διαβάστε περισσότερα

Υλοποίηση Αμετάκλητων Πρωτοκόλλων Κατεδάφισης Αυθαίρετων Κατασκευών στον Αιγιαλό και την παραλία Νομών Θεσσαλονίκης & Πιερίας

Υλοποίηση Αμετάκλητων Πρωτοκόλλων Κατεδάφισης Αυθαίρετων Κατασκευών στον Αιγιαλό και την παραλία Νομών Θεσσαλονίκης & Πιερίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Κ.Μ ΕΡΓΟ: Υλοποίηση Αμετάκλητων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Ονοµατεπώνυµο: ΘΕΜΑ 1ο Να γράψετε στο τετράδιο σας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών Επισκευές-ενισχύσεις δοµικών στοιχείων Τυπικοί βαθμοί βλάβης Σε κατασκευές µε µικρές βλάβες τοπικού χαρακτήρα, η

Διαβάστε περισσότερα

Ορεινή Υδρονομική ΙΙ. Υδρονομικά Έργα. Τόμος ΙΙβ. Φώτης ΜΑΡΗΣ

Ορεινή Υδρονομική ΙΙ. Υδρονομικά Έργα. Τόμος ΙΙβ. Φώτης ΜΑΡΗΣ Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων Εργαστήριο Διευθέτησης Ορεινών Υδάτων και Διαχείρισης Κινδύνου Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Ορεινή Υδρονομική ΙΙ Υδρονομικά Έργα Τόμος ΙΙβ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟ ΟΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑ ΤΟΥ ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1996 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΤΩ ΑΧΕΛΩΟΥ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

ΓΝΩΜΟ ΟΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑ ΤΟΥ ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1996 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΤΩ ΑΧΕΛΩΟΥ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΓΝΩΜΟ ΟΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑ ΤΟΥ ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1996 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΤΩ ΑΧΕΛΩΟΥ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ Ρ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΜΠ ΣΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΑΝΟΙΚΤΟΙ ΑΓΩΓΟΙ Σχήμα 1.1. Διατομή υδραγωγείου Υλίκης, γαιώδης περιοχή

1. ΑΝΟΙΚΤΟΙ ΑΓΩΓΟΙ Σχήμα 1.1. Διατομή υδραγωγείου Υλίκης, γαιώδης περιοχή . ΑΝΟΙΚΤΟΙ ΑΓΩΓΟΙ.. Γενικά Υπάρχουν φυσικοί (π.χ. ποταμοί, χείμαρροι και τεχνητοί (π.χ. αρδευτικές διώρυγες, στραγγιστικές τάφροι, διώρυγες μεταφορές νερού για υδρευτικούς σκοπούς, αγωγοί αποχέτευσης ανοικτοί

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχοµένων

Πίνακας Περιεχοµένων Πίνακας Περιεχοµένων 1. Εισαγωγή... 3 2. Αντικείµενο της παρούσας... 4 3. Οµάδα Μελέτης... 4 4. Ευχαριστίες... 4 5. Υφιστάµενη κατάσταση... 4 5.1. ιάταξη ΥΗΣ στο φράγµα Στράτου... 4 5.2. ιώρυγα φυγής ΥΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Υδροηλεκτρικά έργα Μικρά υδροηλεκτρικά έργα

Υδροηλεκτρικά έργα Μικρά υδροηλεκτρικά έργα Υδροηλεκτρικά έργα Μικρά υδροηλεκτρικά έργα Νίκος Μαμάσης, Α. Ευστρατιάδης και Δ. Κουτσογιάννης Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Αθήνα 2016 Ορισμός-Κατηγορίες Μικρών

Διαβάστε περισσότερα

Περιβάλλον και Ανάπτυξη ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ. Χαρακτηριστικά φραγµάτων πηγών Αώου και υδροηλεκτρικού σταθµού

Περιβάλλον και Ανάπτυξη ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ. Χαρακτηριστικά φραγµάτων πηγών Αώου και υδροηλεκτρικού σταθµού ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ - ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ (.Π.Μ.Σ.) "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ " 2 η ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΟΡΕΙΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ" Χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ. Ενότητα 8: ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΕΡΕΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΣΤΑΘΕΡΟ ΑΞΟΝΑ. Αν. Καθηγητής Πουλάκης Νικόλαος ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε.

ΦΥΣΙΚΗ. Ενότητα 8: ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΕΡΕΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΣΤΑΘΕΡΟ ΑΞΟΝΑ. Αν. Καθηγητής Πουλάκης Νικόλαος ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΦΥΣΙΚΗ Ενότητα 8: ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΕΡΕΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΣΤΑΘΕΡΟ ΑΞΟΝΑ Αν. Καθηγητής Πουλάκης Νικόλαος ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης ⓫ Πρόσθετα

Εγχειρίδιο Χρήσης ⓫ Πρόσθετα Εγχειρίδιο Χρήσης ⓫ Πρόσθετα 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. ΤΟ ΝΕΟ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ SCADA Pro 4 II. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 5 1. Πρόσθετα 5 1.1. Γλώσσες 5 1.2. Παράμετροι 6 1.3. Προμέτρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2012. Α5) α) Σωστό β) Σωστό γ) Λάθος δ) Λάθος ε) Σωστό.

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2012. Α5) α) Σωστό β) Σωστό γ) Λάθος δ) Λάθος ε) Σωστό. ΘΕΜΑ Α ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 0 Α) γ Α) β Α)γ Α4) γ Α5) α) Σωστό β) Σωστό γ) Λάθος δ) Λάθος ε) Σωστό ΘΕΜΑ Β n a n ( ύ) a n (), ( ύ ) n

Διαβάστε περισσότερα

ÁÎÉÁ ÅÊÐÁÉÄÅÕÔÉÊÏÓ ÏÌÉËÏÓ

ÁÎÉÁ ÅÊÐÁÉÄÅÕÔÉÊÏÓ ÏÌÉËÏÓ Θέµα Α ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ) 3 ΜΑΪOY 016 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Στις ερωτήσεις Α1-Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και, δίπλα, το γράµµα που αντιστοιχεί στη φράση η οποία συµπληρώνει

Διαβάστε περισσότερα

Ενηµέρωση σχετικά µε την υδροδότηση από την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Νερού (ΕΕΝ) του φράγµατος Αποσελέµη

Ενηµέρωση σχετικά µε την υδροδότηση από την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Νερού (ΕΕΝ) του φράγµατος Αποσελέµη ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Ηµεροµηνία: 15.09.2015 Ενηµέρωση σχετικά µε την υδροδότηση από την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Νερού (ΕΕΝ) του φράγµατος Αποσελέµη Ο Οργανισµός Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε. (ΟΑΚ Α.Ε.) και οι

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργικά Μηχανήματα (Εργαστήριο)

Γεωργικά Μηχανήματα (Εργαστήριο) Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Γεωργικά Μηχανήματα (Εργαστήριο) Ενότητα 8 : Γεωργικός Ελκυστήρας Σύστημα Διεύθυνσης - Σύστημα Πέδησης Δρ. Δημήτριος Κατέρης Εργαστήριο 8 ο ΣΥΣΤΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

4. Σώμα Σ 1 μάζας m 1 =1kg ισορροπεί πάνω σε λείο κεκλιμένο επίπεδο που σχηματίζει με τον ορίζοντα γωνία φ=30 ο. Το σώμα Σ 1 είναι δεμένο στην άκρη

4. Σώμα Σ 1 μάζας m 1 =1kg ισορροπεί πάνω σε λείο κεκλιμένο επίπεδο που σχηματίζει με τον ορίζοντα γωνία φ=30 ο. Το σώμα Σ 1 είναι δεμένο στην άκρη 1. Δίσκος μάζας Μ=1 Kg είναι στερεωμένος στο πάνω άκρο κατακόρυφου ελατηρίου, σταθεράς k=200 N/m. Το άλλο άκρο του ελατηρίου είναι στερεωμένο σε οριζόντιο δάπεδο. Πάνω στο δίσκο κάθεται ένα πουλί με μάζα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΞΑΝΘΗ ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΑ ΕΡΓΑ. Αγγελίδης Π., Αναπλ.

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΞΑΝΘΗ ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΑ ΕΡΓΑ. Αγγελίδης Π., Αναπλ. ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΞΑΝΘΗ ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΑ ΕΡΓΑ Αγγελίδης Π., Αναπλ. καθηγητής ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΕΡΓΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΟΡΙΣΜΟΣ Οι υδροστρόβιλοι

Διαβάστε περισσότερα

CRV 1000. Για αληθινά καθαρές πόλεις.

CRV 1000. Για αληθινά καθαρές πόλεις. CRV 1000 Το CRV 1000 είναι ένα απορριμματοφόρο όχημα με σύστημα συμπίεσης, χωρητικότητας 4-8m3, το οποίο έχει όλa τα πλεονεκτήματα ενός κλασικού οχήματος τύπου πρέσας της KAOUSSIS και επιπλέον τη δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

Υδρολογική θεώρηση της λειτουργίας του υδροηλεκτρικού έργου Πλαστήρα

Υδρολογική θεώρηση της λειτουργίας του υδροηλεκτρικού έργου Πλαστήρα Διημερίδα για τη διαχείριση των υδατικών πόρων στη λίμνη Πλαστήρα Νεοχώρι Καρδίτσας 26-27 Ιανουαρίου 21 Υδρολογική θεώρηση της λειτουργίας του υδροηλεκτρικού έργου Πλαστήρα Δημήτρης Κουτσογιάννης Τομέας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΠΤΝΕ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΚΑΛΙΤΣΑ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΕΥΧΟΣ 9 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ & ΣΧΕ ΙΑ

ΕΡΓΟ : ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΠΤΝΕ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΚΑΛΙΤΣΑ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΕΥΧΟΣ 9 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ & ΣΧΕ ΙΑ ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΡΡΑΧΙΟΥ 89 & ΚΗΦΙΣΟΥ, 104 43 ΑΘΗΝΑ fax: 210-5192326 e-mail: dypm@dei.gr ΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΥΠΜ - 40903 ΕΡΓΟ : ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις υναµικής 3 η ενότητα: Κινητική σωµατιδίου: ενέργεια, ορµή, κρούση

Ασκήσεις υναµικής 3 η ενότητα: Κινητική σωµατιδίου: ενέργεια, ορµή, κρούση Ασκήσεις υναµικής 3 η ενότητα: Κινητική σωµατιδίου: ενέργεια, ορµή, κρούση 1. Mόλις τεθεί σε κίνηση µε σταθερή ταχύτητα, ο µάζας 1000 kg ανελκυστήρας Α ανεβαίνει µε ρυθµό έναν όροφο (3 m) το δευτερόλεπτο.

Διαβάστε περισσότερα

Ένωση Ελλήνων Φυσικών ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ 2007 Πανεπιστήμιο Αθηνών Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών, Τεχνολογίας, Περιβάλλοντος Γ Λυκείου

Ένωση Ελλήνων Φυσικών ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ 2007 Πανεπιστήμιο Αθηνών Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών, Τεχνολογίας, Περιβάλλοντος Γ Λυκείου Γ Λυκείου 21 Απριλίου 27 Θεωρητικό Μέρος Θέμα 1 ο : 1. Σε μια πειραματική άσκηση χρησιμοποιήσαμε τη διάταξη που φαίνεται στο διπλανό σχήμα. Γεμίσαμε με νερό μια προχοΐδα, την στηρίξαμε L κατακόρυφα και

Διαβάστε περισσότερα

Υλικά και τρόπος κατασκευής χωμάτινων φραγμάτων

Υλικά και τρόπος κατασκευής χωμάτινων φραγμάτων Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων Εργαστήριο Διευθέτησης Ορεινών Υδάτων και Διαχείρισης Κινδύνου Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Υλικά και τρόπος κατασκευής χωμάτινων φραγμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΡΜΑΡΟΥ

ΟΜΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΡΜΑΡΟΥ ΟΜΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΡΜΑΡΟΥ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΛΑΚΊΔΙΑ ΜΑΡΜΑΡΟΥ ΛΑΤΟΜΕΙΟ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΟΙ ΟΓΚΟΙ ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΠΟΛΥΛΑΜΑ ΤΕΛΑΡΑ ΚΟΠΗ ΚΟΦΤΕΣ ΓΕΦΥΡΟΠΡΙΟΝΟ ΜΑΡΜΑΡΟΠΛΑΚΕΣ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΌ ΜΑΡΜΑΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

2. Άλλα γενικά µέτρα ασφαλείας είναι τα ακόλουθα: 1/6

2. Άλλα γενικά µέτρα ασφαλείας είναι τα ακόλουθα: 1/6 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟΥ ΑΣΦΑΛΩΝ ΜΕΘΟ ΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1. Κλάδεµα δένδρων 1. Το κλάδεµα δένδρων τµήµατα των οποίων βρίσκονται κοντά σε ηλεκτροφόρους αγωγούς είναι ενέργεια απαραίτητη για να προληφθούν ατυχήµατα

Διαβάστε περισσότερα