Υπερχειλιστές και εκκενωτές πυθµένα στα τέσσερα παλαιότερα φράγµατα της ΕΗ από σκυρόδεµα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Υπερχειλιστές και εκκενωτές πυθµένα στα τέσσερα παλαιότερα φράγµατα της ΕΗ από σκυρόδεµα"

Transcript

1 Υπερχειλιστές και εκκενωτές πυθµένα στα τέσσερα παλαιότερα φράγµατα της ΕΗ από σκυρόδεµα. ηµόπουλος Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ Ι.Π. Στεφανάκος ρ. Πολιτικός Μηχανικός, Λέκτορας ΕΜΠ Λέξεις κλειδιά: υπερχειλιστής, εκκενωτής πυθµένα, φράγµα, υδροηλεκτρικό έργο ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τα υδροηλεκτρικά έργα του Λάδωνα, του Ταυρωπού και του Λούρου είναι τα τρία πρώτα µεγάλα υδροηλεκτρικά έργα στην Ελλάδα µε φράγµατα από σκυρόδεµα. Το µικρό υδροηλεκτρικό έργο του Γλαύκου είναι το πρώτο υδροηλεκτρικό έργο που κατασκευάστηκε στην Ελλάδα ( ), το οποίο ανακαινισµένο λειτουργεί ακόµη. Στην εργασία αυτή εξετάζεται η διαχρονική συµπεριφορά των υπερχειλιστών και των εκκενωτών πυθµένα στα υπόψη έργα, καθώς και τα κριτήρια µε τα οποία επιλέχθηκε ο συγκεκριµένος σχεδιασµός τους. ιαπιστώνεται ότι οι υπερχειλιστές των παραπάνω έργων, µε τα όποια προβλήµατά τους, λειτούργησαν σχεδόν ικανοποιητικά, ενώ ο τρόπος λειτουργίας και συντήρησης των εκκενωτών πυθµένα, σε συνδυασµό µε την παλαιότητα των έργων, τους κατέστησε στις ηµέρες µας ανενεργούς. 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τη δεκαετία του 50 η ΕΗ σε συνεργασία µε ξένες κατασκευαστικές και µελετητικές εταιρείες, ολοκλήρωσε τα τρία πρώτα µεγάλα υδροηλεκτρικά έργα (ΥΗΕ) µε φράγµατα από σκυρόδεµα: του Λάδωνα, του Ταυρωπού και του Λούρου. Το µικρό υδροηλεκτρικό έργο (ΜΥΗΕ) του Γλαύκου κατασκευάστηκε την περίοδο από τη δηµοτική επιχείρηση Γλαύκος στα περίχωρα της Πάτρας και ήταν το πρώτο υδροηλεκτρικό έργο στην Ελλάδα. Το έργο ανακαινίστηκε τη δεκαετία του 90 και είναι πλέον στην ιδιοκτησία της ΕΗ. Η διαχρονική συµπεριφορά των υπερχειλιστών και των εκκενωτών πυθµένα στα εν λόγω έργα, καθώς και τα κριτήρια µε τα οποία επιλέχθηκαν, παρουσιάζουν µεγάλο ενδιαφέρον, καθώς τα διαθέσιµα στοιχεία από την κατασκευή τους είναι περιορισµένα. Τα στοιχεία των έργων που παρατίθενται σε αυτήν την εργασία, αντλήθηκαν από τα αντίστοιχα ενηµερωτικά φυλλάδια {1} και από τα σχέδια, µελέτες και έγγραφα που βρέθηκαν στα αρχεία των αρµοδίων για τα ΥΗΕ υπηρεσιών της ΕΗ {2}. 2 ΥΗΕ ΛΑ ΩΝΑ 2.1 Υπερχειλιστές Λάδωνα Στο ΥΗΕ Λάδωνα υπάρχει ένα σύστηµα δύο υπερχειλιστών µε θυροφράγµατα, πάνω στο σώµα του φράγµατος (Εικόνα 1). Ο µικρότερος βρίσκεται στην ανατολική πλευρά του φράγµατος και λειτουργεί σχετικά συχνά, ιδιαίτερα κατά τους χειµερινούς µήνες, εξαιτίας της µικρής ρυθµιστικής ικανότητας του ταµιευτήρα του Λάδωνα, ενώ ο µεγάλος λειτουργεί σε σπάνιες περιπτώσεις και ποτέ µέχρι σήµερα στη µέγιστη ικανότητά του.

2 Εικόνα 1. Γενική διάταξη του φράγµατος Λάδωνα και οι δύο υπερχειλιστές σε µερική λειτουργία Ο µικρός υπερχειλιστής Ο µικρός υπερχειλιστής του ΥΗΕ Λάδωνα βρίσκεται σε υψόµετρο +417 m και διαθέτει αυτόµατο θυρόφραγµα που φράσει άνοιγµα µήκους 14 m και ύψους 3 m (Εικόνα 2). Στην ανώτατη στάθµη του ταµιευτήρα σε υψόµετρο +422 m ο µικρός υπερχειλιστής δίνει µέγιστη παροχή 280 m 3 /s. Η κατασκευή του µικρού υπερχειλιστή ολοκληρώθηκε µε την τοποθέτηση του αυτόµατου θυροφράγµατος και την πρώτη δοκιµαστική λειτουργία του το Η λογική του αυτόµατου µηχανισµού βασίζεται στην απλή µηχανική συµπεριφορά ενός αντίβαρου που κρατάει το θυρόφραγµα κλειστό µέχρι η στάθµη του νερού πάνω από το θυρόφραγµα να φτάσει στο υψόµετρο +420 m, όπου οριακά αντισταθµίζει τη δύναµη του αντίβαρου. Κάθε άνοδος της στάθµης πάνω από αυτό το σηµείο µετατοπίζει το θυρόφραγµα προς τα κάτω. Το αντίβαρο διαγράφει µία κυκλική τροχιά και αποµακρύνεται οριζόντια από το σηµείο περιστροφής του µηχανισµού, άρα ασκεί µεγαλύτερη ροπή και αντισταθµίζει το επιπλέον βάρος του νερού που πιέζει το θυρόφραγµα προς τα κάτω. Καθώς ανεβαίνει η στάθµη το αντίβαρο φτάνει σε ένα οριακό σηµείο όπου ο άξονάς του είναι οριζόντιος και ασκεί τη µέγιστη ροπή στο µοχλοβραχίονα της κατασκευής. Σε αυτό το σηµείο το θυρόφραγµα είναι τελείως ανοιχτό. Εκτός από τον αυτόµατο µηχανισµό, το θυρόφραγµα σε έκτακτες περιπτώσεις µπορεί να ανοίξει µε υδραυλικό σύστηµα ή χειροκίνητα. Εικόνα 2. Κατά µήκος τοµή του µικρού υπερχειλιστή και διαµόρφωση της κατασκευής αναπήδησης κατάντη

3 Μετά την υπερχείλιση, το νερό οδηγείται σε διώρυγα η οποία αλλάζει τη φορά της ροής σταδιακά και το οδηγεί µε αναπήδηση στη φυσική λεκάνη αποτόνωσης. Για να κρατηθεί το νερό στη διώρυγα και να αντιµετωπιστεί η ανύψωση της στάθµης του στο αριστερό κατά τη ροή άκρο εξαιτίας της φυγοκέντρου δύναµης, το δάπεδο της διώρυγας σταδιακά κλίνει προς τα δεξιά ενώ ο αριστερός τοίχος αυξάνεται σε ύψος (Εικόνα 2) Ο µεγάλος υπερχειλιστής Ο µεγάλος υπερχειλιστής του Λάδωνα βρίσκεται σε υψόµετρο m και έχει διαστάσεις m στο σηµείο όπου φράσσεται µε θυρόφραγµα (Εικόνα 3). Στη µέγιστη στάθµη σχεδιασµού (+422 m υψόµετρο ταµιευτήρα) παροχετεύει 445 m 3 /s. Σχεδιαστικά δεν διαφέρει από το µικρό υπερχειλιστή. ιαθέτει µηχανισµό µε αντίβαρο που ανοίγει το θυρόφραγµα στη στάθµη m. Τα νερά οδηγούνται σε διώρυγα µε κλίση πολύ πιο ήπια από αυτή του µικρού υπερχειλιστή και καταλήγουν σε έργο εκτόξευσης σε υψόµετρο +398 m. Η διώρυγα του µεγάλου υπερχειλιστή αποτελείται από 9 σπονδύλους ανάποδου Π στεγανοποιηµένους µε πίσσα. Τα νερά της υπερχείλισης καταλήγουν στην ίδια φυσική λεκάνη αποτόνωσης, η οποία διανοίχθηκε στην παλιά κοίτη του ποταµού. Εικόνα 3. Κατά µήκος τοµή του µεγάλου υπερχειλιστή και µερική λειτουργία του Συµπεράσµατα και σχόλια επί του σχεδιασµού των υπερχειλιστών Το φράγµα του Λάδωνα, το δεύτερο τότε µεγάλο ΥΗΕ στην Ελλάδα, κατασκευάστηκε έτσι ώστε να εξυπηρετεί τις ανάγκες της ΕΗ σε ενέργεια, χωρίς όµως να χρειάζεται για τη λειτουργία του εµπειρία και ειδικευµένο προσωπικό. Η επιλογή λοιπόν του τύπου του υπερχειλιστή επηρεάστηκε άµεσα από το γεγονός ότι στην Ελλάδα δεν λειτουργούσαν φράγµατα µε θυροφράγµατα και επίσης δεν είχε αναπτυχθεί κατάλληλο δίκτυο µετεωρολογίας που θα επέτρεπε την πρόγνωση και αντιµετώπιση µεγάλων πληµµυρών µε προληπτική ταπείνωση της στάθµης του ταµιευτήρα. Η κοιλάδα του ποταµού από την άλλη απαιτούσε τη δηµιουργία υπερχειλιστή µε µικρό πλάτος γεγονός που σήµαινε ότι θυροφράγµατα θα έπρεπε ούτως ή άλλως να χρησιµοποιηθούν. Η τελική λύση µε τα αυτόµατα θυροφράγµατα µε αντίβαρα θεωρήθηκε η κατάλληλη καθώς εξασφάλιζε τη λειτουργία τους χωρίς ανθρώπινη παρέµβαση και επίσης µείωνε το κόστος κατασκευής των υπερχειλιστών καθώς τους τοποθετούσε πάνω στο φράγµα και όχι στα αντερείσµατα. Το πλεονέκτηµα όµως της αυτόµατης λειτουργίας συγχρόνως δηµιούργησε και ένα θυρόφραγµα το οποίο λειτουργεί συχνά σε µια ενδιάµεση θέση και οδηγεί τα νερά στη διώρυγα µε πτώση. Για µια πληµµύρα µικρής έντασης και µεγάλης διάρκειας, λειτουργεί µόνο ο µικρός υπερχειλιστής µε µισάνοιχτο το θυρόφραγµα για ώρες. Η φλέβα του νερού περνά πάνω από τη στέψη του

4 θυροφράγµατος και προσκρούει στη διώρυγα από ύψος έως και 3 m. Ακόµα όµως και τελείως ανοικτό το θυρόφραγµα οδηγεί τα νερά στη διώρυγα πάνω από ένα µικρό αναβαθµό που σχηµατίζεται από το ίδιο και τη διώρυγα όταν ακουµπάει πάνω σε αυτή. Όπως φαίνεται και στη λεπτοµέρεια της τοµής (Εικόνα 4) το νερό καταλήγει στην διώρυγα µε εµφάνιση έντονου φαινοµένου υποπίεσης όταν η ροή αυξάνει. Η υποπίεση αυτή µπορεί να προκαλέσει φθορά στο σκυρόδεµα αλλά και στο ίδιο το θυρόφραγµα όταν η λειτουργία του είναι συχνή. Εικόνα 4. Λεπτοµέρεια τοµής της στέψης και αποκόλληση της φλέβας νερού Όπως αναφέρθηκε, η λεκάνη αποτόνωσης για την καταστροφή της κινητικής ενέργειας του νερού, είναι µια φυσική λεκάνη ανοιγµένη πάνω σε βράχο στην παλαιά κοίτη του ποταµού. Η απόφαση να µη χρησιµοποιηθεί λεκάνη από σκυρόδεµα έγινε για λόγους οικονοµικούς αλλά και αισθητικούς καθώς ο βράχος θεωρήθηκε υγιής και δεν χρειαζόταν κάποιου είδους ειδική προστασία. Αυτό που δείχνει ότι δεν µελετήθηκε σε λεπτοµέρεια ήταν η διαµόρφωση της λεκάνης εξ αιτίας της πτώσης του νερού σε αυτή. Η συχνή λειτουργία του µικρού υπερχειλιστή προκάλεσε φθορά και υποχώρηση της δεξιάς παρειάς ενώ η λειτουργία του µεγάλου υπερχειλιστή προκάλεσε τη δηµιουργία ενός µικρού ρέµατος στην αριστερή παρειά της λεκάνης και κοντά στη θεµελίωση του τελευταίου σπονδύλου, χωρίς όµως καµία επικινδυνότητα. Συνολικά, η µη επένδυση της λεκάνης µε σκυρόδεµα, άλλαξε το σχήµα της χωρίς όµως να κινδυνεύει το φράγµα ή οι υπερχειλιστές. Σηµειώνεται επίσης ότι το φράγµα του Λάδωνα δεν διαθέτει εκκενωτή πυθµένα. 3 ΥΗΕ ΤΑΥΡΩΠΟΥ 3.1 Υπερχειλιστές Ταυρωπού Οι υπερχειλιστές του φράγµατος αποτελούνται από δύο ζεύγη ελευθέρων στοµίων περίπου στο µέσο της στέψης, τα οποία οδηγούν το νερό στον κατάντη πόδα του φράγµατος ύστερα από πτώση 70 m (Εικόνα 5). Οι υπερχειλιστές βρίσκονται σε υψόµετρο +792 m και κάθε ανοικτό στόµιο έχει διαστάσεις m. Συνολικά, το άνοιγµα των υπερχειλιστών είναι m και η µέγιστη παροχή τους 460 m 3 /s στην ανώτατη στάθµη της λίµνης, που είναι στο m. Ο συγκεκριµένος τύπος υπερχειλιστή είναι ο ιδανικός για τοξωτό φράγµα καθώς δεν αποτελεί ξεχωριστό έργο και µειώνει τις δαπάνες κατασκευής του στο ελάχιστο. Η κινητική ενέργεια του νερού καταστρέφεται σε πρώτο στάδιο κατά τη διάρκεια της πτώσης και σε δεύτερο στάδιο κατά την πρόσκρουση του νερού στον πόδα του φράγµατος, όπου κατάλληλα διαµορφωµένη διώρυγα µε ενισχυµένο σκυρόδεµα και κλίση προς τα κατάντη οδηγεί το νερό στην παλαιά κοίτη του ποταµού. Η ρύθµιση της στάθµης του ταµιευτήρα γίνεται και µε τη βοήθεια της σήραγγας προσαγωγής η οποία παρέχει m 3 /s όταν λειτουργεί ο σταθµός. Αυτό σηµαίνει ότι η υπερχείλιση από το φράγµα µπορεί να υποβοηθηθεί και από ένα έργο το οποίο έχει άλλη λειτουργία και συνολικά ανέρχεται στα m 3 /s. Το τοξωτό φράγµα όµως που διευκόλυνε του γάλλους µηχανικούς στην

5 επιλογή υπερχειλιστή, τους προβληµάτισε για έναν πολύ σηµαντικό λόγο. Από την εµπειρία του Β παγκοσµίου πολέµου, οι µηχανικοί γνώριζαν ότι ένα φράγµα µε τόσο µικρό όγκο σκυροδέµατος µπορούσε εκτός από αναπάντεχα και απρόβλεπτα φυσικά φαινόµενα, να καταστραφεί και από ανθρώπινη δραστηριότητα. Ο βοµβαρδισµός τοξωτών φραγµάτων από Συµµάχους και Γερµανούς ήταν ένα εφαρµοσµένο σχέδιο το οποίο επέφερε µεγάλες καταστροφές στις κατάντη περιοχές. Αρκούσε µια µόνο έκρηξη στο κέντρο της ανάντη πλευράς για να προκαλέσει ολοκληρωτική απώλεια του έργου αρκετά σύντοµα, αν όχι στιγµιαία, άρα και µετακίνηση του τεράστιου υδάτινου όγκου του ταµιευτήρα προς τα κατάντη µε τη µορφή υδάτινου µετώπου 70 m. Για να αποφευχθούν οι καταστροφές, έστω και την τελευταία στιγµή, στο έργο προστέθηκαν δύο ακόµα κατασκευές ασφαλείας. Ο εκκενωτής πυθµένα και η διάταξη ανατίναξης της φραγής στη σήραγγα εκτροπής. Εικόνα 5. Οι δύο υπερχειλιστές του Ταυρωπού από ανάντη και κατάντη (σε λειτουργία) 3.2 Εκκενωτές πυθµένα Ταυρωπού Οι εκκενωτές πυθµένα αποτελούνται από δύο δίδυµους αγωγούς εσωτερικής διαµέτρου 2.20 m ο καθένας. Στην ανάντη πλευρά η είσοδος των αγωγών είναι κατασκευασµένη µε ειδικές εσχάρες από σκυρόδεµα οι οποίες εµποδίζουν τη διέλευση µεγάλων αντικειµένων όπως κορµοί δέντρων και κατακρηµνίσµατα τα οποία θα µπορούσαν να τους φράξουν. Αµέσως µετά το έργο εισόδου, ένα κατακόρυφο θυρόφραγµα µπορεί να αποµονώσει τον αγωγό για επισκευές και συντήρηση. Ο χειρισµός αυτού του θυροφράγµατος ελέγχεται από ένα δωµάτιο στο µέσο του φράγµατος και σε υψόµετρο m (Εικόνα 6). Το έργο εξόδου του κάθε εκκενωτή είναι και το πιο ενδιαφέρον. Πρόκειται για µία βαλβίδα κοίλης φλέβας σχεδιασµένη έτσι ώστε να αποτονώνει την ενέργεια του νερού διασπείροντας τη ροή. Οι εκκενωτές ανοίγουν µε ένα µηχανικό σύστηµα από δύο ηλεκτρικούς κινητήρες συνδεδεµένους σε σειρά, που µετακινούν προς τα πίσω το κυλινδρικό κάλυµµα της βαλβίδας επιτρέποντας έτσι τη ροή του νερού. Οι δύο εκκενωτές µπορούν να ανοίξουν και χειροκίνητα (Εικόνα 7). 3.3 Εκκένωση και από τη σήραγγα εκτροπής Η σήραγγα εκτροπής µήκους 145 m και εσωτερικής διαµέτρου 5.26 m είναι επενδυµένη µε σκυρόδεµα ενώ το τελευταίο τµήµα της (µήκους περίπου 60 m) είναι εκσκαφή σε βράχο χωρίς επένδυση. Περίπου 10 m πριν το τέλος του σκυροδέµατος (70 m από το τέλος της σήραγγας) τοποθετήθηκε το 1959 ειδικό µεταλλικό πώµα έτσι ώστε να ξεκινήσει η διαδικασία πλήρωσης του ταµιευτήρα. Το µεταλλικό πώµα προστατεύεται µε δύο µεταλλικές θύρες. Στην επιφάνειά του έχει ειδικές εσοχές στις οποίες µπορούν να τοποθετηθούν εκρηκτικά έτσι ώστε σε περίπτωση ανάγκης να το ανατινάξουν και να επιτρέψουν τη διέλευση του νερού και την εκκένωση του ταµιευτήρα.

6 Προφανώς µετά την ανατίναξη της φραγής αυτής, το νερό δεν µπορεί να σταµατήσει παρά µόνο όταν ο ταµιευτήρας αδειάσει. 1.Εκκενωτής πυθµένα, 2.Ανάντη θυρόφραγµα, 3.Βαλβίδα κοίλης φλέβας, 4. Στοά πρόσβασης, 11. ωµάτιο χειρισµού, 12. ιώρυγα από σκυρόδεµα. Εικόνα 6. Κατά µήκος τοµή των εκκενωτών πυθµένα στη βάση του φράγµατος Ταυρωπού Εικόνα 7.Οι δύο εκκενωτές και οι δύο υπερχειλιστές του φράγµατος Ταυρωπού, από κανάντη 3.4 Συµπεράσµατα από τη λειτουργία των υπερχειλιστών Το φράγµα του Ταυρωπού είναι το µοναδικό τοξωτό φράγµα µε διπλή καµπυλότητα στην Ελλάδα και το µοναδικό φράγµα το οποίο διαθέτει ανοικτούς υπερχειλιστές ελεύθερης πτώσης. Σε µεταγενέστερα φράγµατα από σκυρόδεµα στα οποία ο υπερχειλιστής µπορούσε να κατασκευαστεί πάνω στο σώµα του φράγµατος, προτιµήθηκε η λύση υπερχειλιστή µε θυροφράγµατα ελεγχόµενα από το προσωπικό του έργου. Η εµπειρία από τη λειτουργία του έργου έδειξε ότι αφενός η ρυθµιστική ικανότητα του ταµιευτήρα και αφετέρου η προληπτική ταπείνωση της στάθµης του σε περίπτωση πληµµύρας από τον αγωγό προσαγωγής, δηµιουργούν συνθήκες που κάνουν σπάνια την υπερχείλιση από τα ελεύθερα στόµια. Παρά τη σπανιότητα του φαινοµένου, εξαιτίας του µεγάλου ύψους πτώσης (70 m περίπου) το έργο καταστροφής ενέργειας στον κατάντη πόδα του φράγµατος φθείρεται έντονα κατά τη λειτουργία του υπερχειλιστή. Το νερό της πληµµύρας συµπαρασύρει στερεά αντικείµενα, όπως κλαδιά και κορµούς δέντρων, τα οποία ορισµένες φορές φτάνουν ως τα

7 ελεύθερα στόµια και πέφτουν πάνω στο σκυρόδεµα στη βάση του φράγµατος το οποίο τραυµατίζουν. Η ίδια η δύναµη του νερού άλλωστε προκαλεί αρκετές ζηµιές στο σκυρόδεµα και ιδιαίτερα στα σηµεία στα οποία αυτό έχει παρουσιάσει ατέλειες όπως σκασίµατα και ρωγµές. Για να αποφευχθεί µεγάλης έκτασης ζηµιά που θα σηµαίνει δαπανηρή επισκευή, το σηµείο στο οποίο καταλήγει το νερό ελέγχεται σε ετήσια βάση και συµπληρώνεται µε νέες στρώσεις σκυροδέµατος, ενώ γίνεται επιδιόρθωση παλαιότερων φθορών όποτε χρειάζεται. 3.5 Συµπεράσµατα από τη λειτουργία των εκκενωτών πυθµένα Οι εκκενωτές πυθµένα ελέγχονται από ένα δωµάτιο στο οποίο έχει τοποθετηθεί και ο υδραυλικός µηχανισµός ανοίγµατος των βαλβίδων τους. Αυτό το δωµάτιο βρίσκεται στη χαµηλότερη προσβάσιµη στοά στο σώµα του φράγµατος σε υψόµετρο +725 m (Εικόνα 6). Αυτός ο σχεδιασµός είναι από τη φύση του προβληµατικός καθώς σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης και ενώ το έργο κινδυνεύει, η πρόσβαση σε ένα τόσο χαµηλό και δύσκολο σηµείο είναι εξαιρετικά επικίνδυνη και επίφοβη. Το δωµάτιο ελέγχου γενικά είναι αρκετά ξηρό χωρίς ιδιαίτερα ίχνη υγρασίας στο δάπεδο ή στους τοίχους γεγονός που διευκολύνει την καλή λειτουργία και συντήρηση των µηχανών. Οι µηχανές διατηρούνται σε καλή κατάσταση και µπορούν να τεθούν σε λειτουργία βάζοντας το υδραυλικό σύστηµα υπό πίεση ανά πάσα στιγµή, δοκιµή που επαναλαµβάνεται τακτικά. Αν η υδραυλική αντλία δεν λειτουργήσει, οι βαλβίδες ανοίγουν χειροκίνητα από τον ίδιο χώρο. Οι ίδιοι οι εκκενωτές όµως, εκτός από τη δοκιµαστική λειτουργία τους κατά την παράδοση του έργου το 1959, δεν έχουν ανοίξει ποτέ. Αυτό αποτέλεσε µια επιλογή από φόβο µήπως κάποιος εκκενωτής δεν µπορέσει να ξανακλείσει και έτσι το έργο τεθεί σε αδράνεια µέχρι ο ταµιευτήρας αδειάσει εντελώς (κάτι που εξαρτάται όχι µόνο από την παροχή των εκκενωτών αλλά και από τις εισροές στον ταµιευτήρα). Ο σχεδιασµός κάθε εκκενωτή απαιτεί τη λειτουργία του σε τακτά χρονικά διαστήµατα έτσι ώστε να αποµακρύνονται τα φερτά που καθιζάνουν στην είσοδό του. Αυτή η λειτουργία «καθαριότητας» εγγυάται κατά κάποιον τρόπο ότι όταν και αν χρειαστεί, ο εκκενωτής δεν θα παροχετεύσει µεγάλο όγκο φερτών και έτσι δεν θα φράξει από αυτά. Μετά την παράδοση του έργου και µέχρι το 1977 ενώ γινόταν τακτική συντήρηση και δοκιµή των επιµέρους τµηµάτων τους, οι βαλβίδες δεν άνοιξαν έτσι ώστε να διαφύγει έστω και λίγο νερό. Το 1977 η γαλλική κατασκευαστική εταιρεία έκανε µία επιθεώρηση του έργου και χρησιµοποιώντας σκάφανδρο σε συνθήκες που χαρακτήρισε εξαιρετικά δύσκολες, διαπίστωσε ότι στην είσοδο των εκκενωτών έχουν συσσωρευτεί κορµοί δέντρων και κλαδιά, ενώ φάνηκε ότι πιο βαθειά υπάρχει ένας µεγάλος όγκος αµµοχάλικων και ιλύος που έχουν σχηµατίσει µια αδιαπέραστη µάζα. Η επιλογή να µη λειτουργήσουν οι βαλβίδες κοίλης φλέβας θεωρήθηκε από τη γαλλική εταιρεία κατανοητή και εν µέρει δικαιολογηµένη, αλλά η κατάσταση στην οποία είχαν περιέλθει οι εκκενωτές τους καθιστούσε πλέον άχρηστους. Σήµερα, τριάντα χρόνια µετά συµπεραίνεται ότι οι εκκενωτές θα είναι σε πολύ χειρότερη κατάσταση και πλέον το άνοιγµά τους, αν είναι εφικτό, επιτρέπεται να επιχειρηθεί µόνο σε περίπτωση άµεσης και ακραίας ανάγκης και ως τελευταία λύση αφού είναι βέβαιο ότι δεν θα µπορέσουν να λειτουργήσουν σωστά. 3.6 Σχόλια για τη δυνατότητα εκκένωσης µέσω της σήραγγας εκτροπής Η σήραγγα εκτροπής στο φράγµα του Ταυρωπού έχει - εξαιτίας της κακής κατάστασης των εκκενωτών - σηµαντικό πλέον ρόλο για τη λειτουργία του έργου. Σε περίπτωση που χρειαστεί το άµεσο άδειασµα του ταµιευτήρα και αφού η πιθανότητα οι εκκενωτές να µη λειτουργήσουν είναι µεγάλη, έχει καταστρωθεί ειδικό σχέδιο ανατίναξης του πώµατος µε το οποίο έχει φραγεί η εκτροπή. Για την προστασία της διάταξης αυτής από ανθρώπινες δραστηριότητες, αποφασίστηκε η κατασκευή ενός τοίχου από τούβλα στην έξοδο της σήραγγας, ο οποίος διαθέτει θύρα για την πρόσβαση των συνεργείων συντήρησης. Ο τοίχος αυτός δεν διαθέτει φέροντα στοιχεία και έτσι θα παρασυρθεί από το νερό αν το πώµα ανατιναχθεί. Η ίδια η σήραγγα διατηρείται σε άριστη κατάσταση µε µόνο ορισµένες µικρές κατακρηµνίσεις βράχων από την οροφή της, χωρίς όµως καµία επικίνδυνη συνέπεια.

8 Σε αντίθεση µε τον εκκενωτή, η εκτροπή δεν διαθέτει έργο καταστροφής ενέργειας κατάντη, ακριβώς γιατί δεν έχει σχεδιαστεί να λειτουργήσει παρά µόνο ως έκτακτη λύση. Ενδιαφέρον λοιπόν θα ήταν να αναλογιστεί κανείς τις καταστροφές που θα προκαλούσε η ανατίναξη της φραγής και οι προϋποθέσεις µε τις οποίες αυτή θα αποφασιζόταν (αµετάκλητα προφανώς) σε περίπτωση ανάγκης. Η επιλογή να µην ανοιχθούν οι εκκενωτές, οι οποίοι είναι µια κατασκευή που σχεδιάζεται να ξανακλείνει όταν κριθεί σκόπιµο, έχει οδηγήσει το έργο σε οριακή κατάσταση διαχείρισης µε µόνο «τελικές» και «αµετάκλητες» λύσεις. Αυτές οι λύσεις δεν αποµακρύνουν τον κίνδυνο καταστροφών αλλά τις κάνουν δυνητικά µικρότερης έκτασης. 4 ΥΗΕ ΛΟΥΡΟΥ 4.1 Υπερχειλιστής Λούρου Ο υπερχειλιστής του ΥΗΕ Λούρου είναι ένας ανοιχτός υπερχειλιστής χωρίς θυροφράγµατα και καταλαµβάνει 75 από τα 96 m του µήκους της στέψης. Λειτουργεί όταν το νερό στον ταµιευτήρα φτάσει το υψόµετρο των +96 m και έχει σχεδιαστεί για µέγιστη παροχή 940 m 3 /s. Εξαιτίας του µεγάλου του µήκους, ο υπερχειλιστής φαίνεται να συµπίπτει µε τη στέψη του φράγµατος σε όλο της το µήκος, η οποία στέψη έχει διαµορφωθεί κατάλληλα έτσι ώστε να παροχετεύει τα νερά της πληµµύρας πάνω από το φράγµα χωρίς αποκόλληση της ροής από το στερεό όριο. Μία τέτοιου είδους υπερχείλιση σηµαίνει καταστροφή του έργου σε άλλου τύπου φράγµα όπως χωµάτινο ή λιθόρριπτο. Στο Λούρο όµως το οπλισµένο σκυρόδεµα µε το οποίο έχει κατασκευαστεί το φράγµα του δίνει την απαραίτητη αντοχή για να µπορέσει να επιτρέπει χωρίς κίνδυνο τη ροή του νερού από πάνω του. Η διαµόρφωση λοιπόν του φράγµατος σε ένα µεγάλο υπερχειλιστή εξοικονόµησε στην κατασκευαστική εταιρεία µεγάλες δαπάνες που θα χρειάζονταν για την κατασκευή ενός διαφορετικού έργου υπερχείλισης. Αριστερά και δεξιά του υπερχειλιστή υπάρχουν καθοδηγητικοί τοίχοι ύψους 3.75 m και λειτουργούν µαζί µε τον υπερχειλιστή ως διώρυγα η οποία συγκλίνει τη ροή προς ένα σηµείο κατάντη του φράγµατος, το κέντρο του κύκλου στο οποίο βασίστηκε η όλη καµπύλη κατασκευή. Αµέσως κατάντη του υπερχειλιστή, για την καταστροφή της ενέργειας του νερού, έχουν κατασκευαστεί εµπόδια από οπλισµένο σκυρόδεµα στα οποία προσπίπτει δηµιουργώντας τοπικά ένα µικρό υδραυλικό άλµα (Εικόνα 8). Τα εµπόδια αυτά έχουν ύψος 1.50 m και είναι θεµελιωµένα µέσα σε κιβώτια από σκυρόδεµα για να εξασφαλιστεί η αντοχή τους έναντι ανατροπής από τις δυνάµεις που ασκεί το νερό προσπίπτοντας πάνω τους. Συνολικά υπάρχουν 6 εµπόδια τα οποία έχουν διάταξη όπως φαίνεται και στο ακόλουθο σχήµα. Το έργο καταστροφής ενέργειας είναι αγκυρωµένο πάνω στον κατάντη πόδα του φράγµατος έτσι ώστε η ροή του νερού να επιβραδύνεται πριν φτάσει στην κοίτη του ποταµού και προκαλέσει διάβρωση του εδάφους κοντά στο πόδα, άρα και κίνδυνο για το φράγµα. 4.2 Εκκενωτές πυθµένα Λούρου Για να διευκολυνθεί η συντήρηση του φράγµατος µε κατέβασµα της στάθµης του ταµιευτήρα και γενικά η αύξηση της κατάντη παροχής του ποταµού Λούρου κατά περίπτωση (για οικολογικούς και αρδευτικούς λόγους), στη µελέτη του φράγµατος προστέθηκαν και δύο εκκενωτές πυθµένα. Οι εκκενωτές πυθµένα σχεδιάστηκαν σύµφωνα µε τα γαλλικά πρότυπα που συναντιόνται και στο φράγµα του Ταυρωπού. Αποτελούνται και εδώ από δύο δίδυµους αγωγούς µε βαλβίδες κοίλης φλέβας οι οποίοι για υψόµετρο ταµιευτήρα +96 m δίνουν µέγιστη παροχή m 3 /s. Οι δίδυµοι µεταλλικοί αγωγοί έχουν εσωτερική διάµετρο 1.20 m και βρίσκονται εντοιχισµένοι µέσα στο φράγµα σε υψόµετρο m. Το άνοιγµα και κλείσιµο των εκκενωτών γίνεται χειροκίνητα από την κατώτερη στοά πρόσβασης στο φράγµα. 4.3 Συµπεράσµατα από τη λειτουργία υπερχειλιστή και εκκενωτών Το φράγµα του Λούρου θεωρείται ένα από τα µικρότερα ΥΗΕ στην Ελλάδα και µάλιστα διαθέτει έναν από τους µικρότερους ταµιευτήρες εµβαδού µόνο 0.15 km 2. Η µικρή έκταση του ταµιευτήρα

9 σηµαίνει ότι η ικανότητα ανάσχεσης του έργου είναι πρακτικά µηδενική. Σε περίπτωση πληµµύρας λοιπόν, είναι σχεδόν βέβαιο ότι ο υπερχειλιστής θα λειτουργήσει. Η κατασκευή ενός ανοιχτού υπερχειλιστή χωρίς θυροφράγµατα και χωρίς πολυπλοκότητα στο τρόπο λειτουργίας απέτρεψε την εµφάνιση οποιουδήποτε προβλήµατος από το 1954 µέχρι σήµερα παρότι το φράγµα υπερχειλίζει συχνά. Η συχνή ροή όµως του νερού προς τα κατάντη και ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια πληµµυρών, επέτρεψε και µια έντονη στερεοµεταφορά. Ιλύς και χαλίκια από κοντινά στο ποτάµιο σύστηµα εργοτάξια, όπως αυτό κατά τη διαπλάτυνση του δρόµου Άρτας - Ιωαννίνων, παρασύρθηκαν σταδιακά από τα επιφανειακά νερά και κατέληξαν στον ποταµό Λούρο. Η συχνή κίνηση των νερών πάνω από το φράγµα δηµιούργησε ταχύτητες ικανές έτσι ώστε όλα αυτά τα στερεά σιγάσιγά να γεµίσουν ένα µεγάλο µέρος του ταµιευτήρα και ιδιαίτερα την περιοχή της υδροληψίας του αγωγού προσαγωγής προς το σταθµό παραγωγής. Σήµερα η πλήρωση του ταµιευτήρα από φερτά υλικά υπολογίζεται σε ποσοστό 80% της συνολικής χωρητικότητάς του. Ένα µικρό τµήµα της υδροληψίας λειτουργεί, ενώ οι εκκενωτές πυθµένα περιήλθαν πλήρως σε αχρηστία. Αφού λοιπόν τα φερτά έχουν φτάσει το υψόµετρο +96 m όπου βρίσκεται η στέψη, αυτό σηµαίνει ότι η είσοδος του εκκενωτή πυθµένα που έχει κατασκευαστεί στα m βρίσκεται θαµµένη κάτω από m περίπου ιλύος, χαλικιών, κλαδιών δέντρων και κορµών που τα τελευταία 53 χρόνια έχει µεταφέρει ο ποταµός Λούρος. Είναι λοιπόν βέβαιο ότι οι εκκενωτές έχουν περιέλθει σε αχρηστία και η λειτουργία τους είναι αδύνατη αν δεν αποµακρυνθεί πρώτα αυτός ο µεγάλος όγκος φερτών. Η απογοητευτική εικόνα των εκκενωτών και του µπαζωµένου ταµιευτήρα θα µπορούσε πιθανώς να είχε αποφευχθεί, εάν σε τακτά χρονικά διαστήµατα η ΕΗ άνοιγε τους εκκενωτές έτσι ώστε να παρασυρθούν µε την έντονη ροή του νερού και τα φερτά τα οποία επικάθονταν κοντά στο φράγµα. Η χρήση των εκκενωτών, σε συνδυασµό µε ένα πρόγραµµα εργασιών για την αποµάκρυνση µεγάλου µεγέθους στερεών όπως πέτρες και κλαδιά, θα καθυστερούσε τη πλήρωση του ταµιευτήρα και σίγουρα θα επέτρεπε την οικολογική παροχή ιζήµατος κατάντη του φράγµατος. Το γεγονός ότι τέτοια ποσότητα ιλύος τελικά παγιδεύτηκε στον ταµιευτήρα µας αποδεικνύει - εκ των υστέρων βέβαια - ότι στο Λούρο είχε αναπτυχθεί µια έντονη διαδικασία στερεοµεταφοράς από τους ορεινούς όγκους της Άρτας προς τον Αµβρακικό κόλπο. Το µεγαλύτερο µέρος των φερτών είναι λεπτόκοκκα και ιλύς τα οποία έχουν σηµαντικό ρόλο στην ανάπτυξη παράκτιων οικοσυστηµάτων και µε την κατασκευή του φράγµατος έπαψαν να παρέχονται στις κατάντη περιοχές. Η έλλειψη αρχικής µελέτης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από το φράγµα οφείλεται κατά κύριο λόγο στην παλαιότητα του αλλά και στο ιστορικό πλαίσιο στο οποίο µελετήθηκε και κατασκευάστηκε. Το έργο λειτούργησε ικανοποιητικά τα πρώτα χρόνια αλλά τα προβλήµατα δεν άργησαν να φανούν. Σήµερα ο Λούρος, 53 χρόνια µετά την κατασκευή του, λειτουργεί µε µεγάλο µέρος της υδροληψίας κλειστό από φερτά και µε έναν ταµιευτήρα µε ωφέλιµη χωρητικότητα µικρότερη του 20% της αρχικής. Μια λύση που µπορεί να δοθεί για την περαιτέρω χρήση του έργου είναι η προσπάθεια ανύψωσης της στάθµης του ταµιευτήρα µε την τοποθέτηση ανατρεπόµενων θυροφραγµάτων στην στέψη του φράγµατος. Τέτοιες µέθοδοι έχουν εφαρµοστεί ήδη σε δύο φράγµατα στην Κύπρο µε επιτυχία, δίνοντας σηµαντικά οφέλη τόσο στην αποθήκευση νερού όσο και στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.

10 Εικόνα 8. Υπερχειλιστής σε λειτουργία και κάτοψη του φράγµατος Λούρου 5 ΜΥΗΕ ΓΛΑΥΚΟΥ 5.1 Υπερχειλιστής Γλαύκου Το πρώτο φράγµα, το οποίο κατασκευάστηκε την περίοδο , είχε υπερχειλιστή µε ένα θυρόφραγµα και τελείως διαφορετική µορφή από τη σηµερινή. ύο χρόνια µόλις µετά την ολοκλήρωση του, το 1928, παρασύρθηκε κάτω από το βάρος ογκόλιθων που κατέβηκαν µαζί µε το νερό από τους ορεινούς όγκους και καταστράφηκε. Η καταστροφή αυτή επηρέασε καταλυτικά το σχεδιασµό του δεύτερου έργου στην ίδια θέση, το οποίο λειτουργεί έως σήµερα. Στην σηµερινή του µορφή, ο υπερχειλιστής του ΜΥΗΕ Γλαύκου αποτελείται από δύο θυροφράγµατα. Τα θυροφράγµατα αυτά έχουν µεταξύ τους εντελώς διαφορετική λειτουργία και µορφή. Ένας εκχειλιστής λοιπόν µε δύο εντελώς διαφορετικά θυροφράγµατα, το ένα ηλεκτροκίνητο τοξωτό θυρόφραγµα διαστάσεων m και το άλλο αυτόµατο µε αντίβαρο διαστάσεων m (πλάτος ύψος) Ηλεκτροκίνητο τοξωτό θυρόφραγµα Το τοξωτό θυρόφραγµα βρίσκεται κοντά στο δεξιό αντέρεισµα του έργου, λειτουργεί µε ηλεκτρισµό και ο έλεγχός του γίνεται από ένα φυλάκιο στη γέφυρα ακριβώς από πάνω του (Εικόνα 9α). Σε περίπτωση διακοπής του ηλεκτρικού ρεύµατος στην περιοχή, δεν υπάρχει βοηθητική γεννήτρια και η λειτουργία του πρέπει να γίνει χειροκίνητα µε τη συνεργασία τουλάχιστον δύο ανθρώπων. Μόλις ανοίγει το τοξωτό θυρόφραγµα, τα νερά οδηγούνται σε µία µικρή διώρυγα επενδυµένη µε ειδική στρώση πλακιδίων εξαιρετικά σκληρού γρανίτη έτσι ώστε να µην καταστρέφονται κατά την πρόσκρουση των φερτών πάνω στην επιφάνειά τους (Εικόνα 10). Στη συνέχεια το νερό χωρίς να συναντά άλλη διάταξη καταστροφής ενέργειας οδηγείται στην παλαιά κοίτη του χειµάρρου. Καθώς δεν υπάρχει ταµιευτήρας για την ανάσχεση της πληµµύρας, ο χειρισµός του ηλεκτροκίνητου τοξωτού θυροφράγµατος γίνεται εµπειρικά και κατά την κρίση του φύλακα, για να αποτρέψει τη λειτουργία του αυτόµατου θυροφράγµατος µε το αντίβαρο. Όταν λοιπόν φτάσουν σε στάθµη όπου το αντίβαρο αρχίζει να µετακινείται, ο φύλακας ανοίγει το ελεγχόµενο τοξωτό θυρόφραγµα και επιτρέπει τη διέλευση νερού και φερτών από κάτω του. Όταν το θυρόφραγµα αυτό ανοίξει εντελώς και εάν η στάθµη συνεχίσει να ανεβαίνει, τότε δίνεται εντολή να εγκαταλειφθεί η προσπάθεια καθώς ο φύλακας δεν µπορεί να προσφέρει καµία επιπλέον υπηρεσία Αυτόµατο θυρόφραγµα µε αντίβαρο Το αυτόµατο θυρόφραγµα µε αντίβαρο λειτουργεί όπως τα αντίστοιχα θυροφράγµατα του ΥΗΕ Λάδωνα. Ένα αντίβαρο συνδέεται µέσω βραχίονα µε το θυρόφραγµα σχηµατίζοντας µια διάταξη ζυγού (Εικόνα 9β). Όταν το νερό φτάσει 30 cm πάνω από το θυρόφραγµα, το βάρος του αναγκάζει το αντίβαρο να ανασηκωθεί επιτρέποντας στο θυρόφραγµα να κατέβει. Στη νέα θέση ισορροπίας, αν το νερό συνεχίσει να ανεβαίνει το αντίβαρο µετακινείται και αυτό ώσπου το θυρόφραγµα κάτω από το βάρος του νερού που συνεχώς ανεβαίνει, ανοίξει εντελώς. Το νερό οδηγείται σε µικρή διώρυγα η οποία είναι επίσης επενδυµένη µε γρανίτη και στο τέλος της έχει µια κάθετη διάταξη από σκυρόδεµα ενισχυµένο µε χαλύβδινες πλάκες το οποίο συγκρατεί τα µεγάλα φερτά και αποτονώνει εν µέρει την ενέργεια του νερού (Εικόνα 10). Το αυτόµατο θυρόφραγµα εξαιτίας του τρόπου λειτουργίας του, παρουσιάζει µεγάλα µειονεκτήµατα στην περίπτωση του Γλαύκου. Όταν λειτουργήσει επιτρέπει τη διέλευση του νερού από πάνω του, αλλά µαζί µε το νερό παρασύρονται και όλα τα φερτά που µετακινούνται από τους ορεινούς όγκους και τα οποία επικάθονται πάνω στο θυρόφραγµα δυσκολεύοντας έτσι το κλείσιµο του. Στις λίγες περιπτώσεις που έχει λειτουργήσει, παρέµεινε ανοικτό και µετά το πέρας της πληµµύρας και χρειάστηκε η δύσκολη και επίπονη επέµβαση των υπευθύνων του έργου έτσι ώστε να αποµακρυνθούν όλες οι πέτρες (µερικές από τις

11 οποίες ζύγιζαν πάνω από 100 kg) και να µπορέσει το αντίβαρο να ανασηκώσει και πάλι το θυρόφραγµα. Η λειτουργία λοιπόν του αυτόµατου θυροφράγµατος είναι η τελική λύση για την αντιµετώπιση µιας πληµµύρας, όταν το ηλεκτροκίνητο θυρόφραγµα δεν λειτουργήσει ή δεν µπορεί να παροχετεύσει τον πληµµυρικό όγκο. Η τελευταία περίπτωση που το αυτόµατο θυρόφραγµα άνοιξε, ήταν τη δεκαετία του 80. Το σύστηµα του υπερχειλιστή µε τα δύο θυροφράγµατα δεν περιλαµβάνει έργο καταστροφής της ενέργειας κατάντη µε υδραυλικό άλµα και λεκάνη ηρεµίας. Η µικρή κατασκευή κατάντη του αυτόµατου θυροφράγµατος µε το αντίβαρο έχει κατασκευαστεί για την προστασία της διώρυγας και της επένδυσης από γρανίτη από µεγάλου µεγέθους φερτά, τα οποία περνώντας πάνω από το θυρόφραγµα προσκρούουν στο τέλος της επένδυσης µε κίνδυνο να την υποσκάψουν (Εικόνα 10). Κατά τη λειτουργία των υπερχειλιστών, µεγάλες ποσότητες φερτών κινούνται µε τη βοήθεια του νερού, µε µεγάλες ταχύτητες προς τα κατάντη υποσκάπτοντας την κοίτη του ποταµού κοντά στον πόδα του έργου. Για να προστατευτεί η θεµελίωση, προστέθηκε στο έργο ακριβώς κατάντη του υπερχειλιστή ένας µονόλιθος οπλισµένου σκυροδέµατος µε πάχος 1.50 m. Πάνω από αυτό το µονόλιθο περνάει η ροή και από τα δύο θυροφράγµατα και οδηγείται στην παλαιά κοίτη του χειµάρρου. Η συνεχής λειτουργία του ηλεκτροκίνητου θυροφράγµατος απόξεσε σιγά-σιγά το επιφανειακό σκυρόδεµα του µονολίθου και αποκάλυψε σε µεγάλα τµήµατα τον οπλισµό του. Η απουσία αντίστοιχων φθορών κατάντη του αυτόµατου θυροφράγµατος, οφείλεται στο γεγονός ότι αυτό δεν έχει λειτουργήσει. Ο οπλισµός που έχει αποκαλυφθεί είναι πλήρως οξειδωµένος και παραµορφωµένος. Οι επισκευές που συνήθως γίνονται κατά τους θερινούς µήνες είναι πλήρωση των σκαµµένων τµηµάτων µε σκυρόδεµα, το οποίο όµως δεν αναπτύσσει επαρκείς αντοχές και σίγουρα δεν λειτουργεί ως οπλισµένο σκυρόδεµα. Κατά τους χειµερινούς µήνες λοιπόν οι επισκευές ξηλώνονται αποκαλύπτοντας και πάλι το διαβρωµένο οπλισµό. Στην κατάντη του άκρη το οπλισµένο σκυρόδεµα έχει σπάσει σχεδόν σε όλο το µήκος του και στη θέση όπου ενώνεται µε την κοίτη του χειµάρρου έχει σχηµατιστεί από υποσκαψή µία τάφρος βάθους τουλάχιστον 1.50 m. Σε αυτή τη τάφρο, η οποία είναι γεµάτη µε νερό, έχουν προστεθεί βαρέλια µε σκυρόδεµα έτσι ώστε να αποτρέψουν περαιτέρω υποσκαφή. Αυτό δηµιουργεί προβλήµατα στη λεπτοµερή διερεύνηση ολόκληρου του µεγέθους της υποσκαφής. Η τύρβη που προκαλεί το νερό στην τάφρο, κατά τη λειτουργία του ηλεκτροκίνητου θυροφράγµατος, προκάλεσε την αποµάκρυνση ορισµένων βαρελιών από τη θέση τους και τη µεταφορά τους σε θέσεις ως και 50 m κατάντη. 5.2 Εκκενωτής πυθµένα Γλαύκου Το φράγµα του Γλαύκου είναι µικρού ύψους, έχει πολύ µικρό ταµιευτήρα και υπάρχει µηχανισµός για την έκπλυση των φερτών (το τοξωτό θυρόφραγµα), συνεπώς δεν κρίθηκε αναγκαία (και σωστά) η κατασκευή εκκενωτή πυθµένα.

12 Εικόνα 9α. Ηλεκτροκίνητο τοξωτό θυρόφραγµα Εικόνα 9β. Αυτόµατο θυρόφραγµα µε αντίβαρο Εικόνα 10. Λεκάνη κατάντη των θυροφραγµάτων 6 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Ο υπερχειλιστής του ΥΗΕ Λάδωνα, µε δύο αυτόµατα θυροφράγµατα µε αντίβαρα, στα 50 χρόνια λειτουργίας του δεν έχει παρουσιάσει προβλήµατα ή ιδιαίτερες φθορές. Τα δύο αυτόµατα θυροφράγµατα λειτουργούν ανάλογα µε τη στάθµη του ταµιευτήρα γεγονός που δεν επιτρέπει να γίνεται διαχείριση της πληµµύρας κατά περίπτωση, ανοίγοντας προληπτικά ή µε συγκεκριµένη παροχή τα θυροφράγµατα. Αν και έχει εγκατασταθεί υδραυλικό σύστηµα µετακίνησης των θυροφραγµάτων, αυτό δεν µπορεί να θεωρηθεί αξιόπιστο καθώς προστέθηκε µεταγενέστερα και δεν περιέχει µηχανισµούς ακριβούς ελέγχου (έτσι ώστε να ανοίξει το θυρόφραγµα στο ποσοστό που χρειάζεται). Επίσης, το ΥΗΕ Λάδωνα δεν διαθέτει εκκενωτή πυθµένα. Η επιλογή του συγκεκριµένου τύπου υπερχειλιστή και η απουσία εκκενωτή πυθµένα, σήµερα θεωρείται απόφαση ξεπερασµένη και προβληµατική. Τη χρονιά της κατασκευής του όµως δεν υπήρχε και η κατάλληλη εµπειρία στη ΕΗ να διαχειριστεί ένα διαφορετικό τύπο θυροφραγµάτων ή ακόµα και του ίδιου του εκκενωτή πυθµένα, όπως φάνηκε και στα φράγµατα του Ταυρωπού και του Λούρου.

13 Το ΥΗΕ του Ταυρωπού διαθέτει υπερχειλιστή µε δύο ζεύγη ελεύθερων στοµίων στο µέσο της στέψης αλλά και εκκενωτή πυθµένα από δίδυµους µεταλλικούς αγωγούς που καταλήγουν σε βαλβίδες κοίλης φλέβας. Το έργο καταστροφής ενέργειας του νερού (µε πτώση) και η διώρυγα δεν παρουσιάζουν σηµαντική φθορά αποτέλεσµα της καλής ποιότητας σκυροδέµατος που χρησιµοποιήθηκε αλλά και της εξαιρετικά σπάνιας λειτουργίας του υπερχειλιστή. Ο εκκενωτής πυθµένα όµως, ενώ συντηρείται ακόµα στα µηχανικά του µέρη, έχει περιέλθει πλέον σε αχρηστία. Η απώλεια του εκκενωτή δεν συντελέστηκε στα πλαίσια κάποιας κατασκευαστικής αστοχίας, αλλά µε την επιλογή να µην ανοίξει ποτέ από το 1959 από το φόβο µήπως δεν ξανακλείσει. Τα φερτά και το στρώµα ιλύος που έχουν συσσωρευτεί στην είσοδο του εκκενωτή ύστερα από 50 σχεδόν χρόνια, είναι φυσικά τόσο πολλά που ενώ µηχανικά είναι ακόµα λειτουργικός ο εκκενωτής, είναι σχεδόν βέβαιο ότι αν ποτέ ανοίξει - σε περίπτωση εξαιρετικά µεγάλου κινδύνου - θα γεµίσει µε φερτά και θα φράξει. Η επιλογή της ΕΗ να µην ανοίξει τον εκκενωτή, έχει προφανώς άµεση σχέση µε την εποχή κατασκευής του φράγµατος και την έλλειψη εµπειρίας στη διαχείρισή του. Ο φόβος µήπως ο εκκενωτής δεν κλείσει υποδηλώνει τη γενικότερη επιφύλαξη και απειρία που υπήρξε στον τρόπο λειτουργίας και συντήρησης στα πρώτα ΥΗΕ. Η θέση και ο τύπος του φράγµατος θα µπορούσαν να γίνουν περισσότερο εκµεταλλεύσιµα αν χρησιµοποιούνταν υπερχειλιστές µε θυροφράγµατα, ενώ η λειτουργία του εκκενωτή θα µπορούσε να καθυστερήσει την πλήρωση του ταµιευτήρα µε φερτά, παρατείνοντας έτσι τη ζωή του έργου. Το ΥΗΕ του Λούρου είναι όµως αυτό το οποίο δίνει τα πιο χρήσιµα συµπεράσµατα από τη λειτουργία του. Και αυτό γιατί το φράγµα του Λούρου, παρουσιάζει αρκετά προβλήµατα και εγείρει τους αντίστοιχους προβληµατισµούς. Ο υπερχειλιστής του Λούρου είναι στη στέψη του φράγµατος χωρίς θυροφράγµατα. Ο απλός σχεδιασµός του δεν δηµιούργησε προβλήµατα κατά τη λειτουργία του. Αυτό που προκάλεσε όµως προβλήµατα είναι η µέτρια ποιότητα του σκυροδέµατος µε το οποίο κατασκευάστηκε ολόκληρο το έργο. Η καταγραφή της παθολογίας έδειξε µεγάλης έκτασης διαρροές µέσω των αρµών που κάνουν την πρόσβαση στην κάτω στοά επιθεώρησης του έργου αδύνατη χωρίς αδιάβροχο εξοπλισµό. Στην κάτω στοά επιθεώρησης του έργου βρίσκεται και το δωµάτιο ελέγχου του εκκενωτή του φράγµατος το οποίο όµως δεν χρειάζεται πλέον να είναι προσβάσιµο καθώς ο εκκενωτής, όπως ο αντίστοιχος του Ταυρωπού, δεν έχει ανοίξει ποτέ από την ηµέρα παράδοσης του έργου και έτσι θεωρείται πλέον άχρηστος. Το σηµαντικό στο φράγµα του Λούρου είναι ότι παρά τη µέτρια ποιότητα των σκυροδεµάτων, αυτό που τελικά καθιστά το έργο προβληµατικό είναι η πλήρωση του ταµιευτήρα µε φερτά σε ποσοστό 80%. Αυτή η διαπίστωση αποδεικνύει και τη χρησιµότητα ενός λειτουργικού εκκενωτή καθ όλη τη διάρκεια της ζωής ενός έργου. Η επιλογή όµως να µη λειτουργήσει ο εκκενωτής προκαλεί σύντοµα απώλειά του και στη συνέχεια λειτουργική απώλεια και του ίδιου του φράγµατος, καθώς δεν υπάρχει αξιόπιστος τρόπος ταπείνωσης της στάθµης για να γίνουν εργασίες καθαρισµού απ τα φερτά. Ο λειτουργικός εκκενωτής στην περίπτωση του Λούρου θα είχε και µία οικολογική χρησιµότητα. Η σύσταση των φερτών στον ταµιευτήρα αποτελείται κατά κύριο λόγο από λεπτόκοκκα φερτά και ιλύ, φερτά δηλαδή που θα µπορούσαν να κινηθούν προς τα κατάντη µε το άνοιγµα του εκκενωτή. Η απόθεση µέσα σε 50 χρόνια τόσο µεγάλου όγκου φερτών, φανερώνει έναν έντονο µηχανισµό στερεοµεταφοράς και µάλιστα στοιχείων εξαιρετικά χρήσιµων στο οικοσύστηµα (ιλύς, λεπτόκοκκα) από τον ποταµό Λούρο, ο οποίος διακόπηκε οριστικά µε την κατασκευή του φράγµατος. Η διακοπή αυτή άλλαξε τις ισορροπίες κατάντη της θέσης του έργου. Το παλαιότερο σε λειτουργία υδροηλεκτρικό έργο στην Ελλάδα, το ΜΥΗΕ Γλαύκου ( , 1928), έχει υπερχειλιστή µε δύο διαφορετικού τύπου θυροφράγµατα, ένα ηλεκτροκίνητο τοξωτό θυρόφραγµα και ένα αυτόµατο µε αντίβαρο. Οι συνήθεις πληµµυρικές παροχές αντιµετωπίζονται µε το άνοιγµα του ηλεκτροκίνητου τοξωτού θυροφράγµατος. Το αυτόµατο θυρόφραγµα µε αντίβαρο, λειτουργεί όπως τα αντίστοιχα θυροφράγµατα του ΥΗΕ Λάδωνα, αλλά µε πολύ µεγαλύτερα λειτουργικά προβλήµατα, που το κάνουν σχεδόν ανενεργό. Το σύστηµα του υπερχειλιστή µε τα δύο θυροφράγµατα δεν περιλαµβάνει έργο καταστροφής της ενέργειας κατάντη µε υδραυλικό άλµα και λεκάνη ηρεµίας. Από τις παραπάνω διαπιστώσεις προκύπτουν οι εξής προτάσεις:

14 α. Ο σχεδιασµός υπερχειλιστών µε αυτόµατα θυροφράγµατα µε αντίβαρα, θα πρέπει να αποφεύγεται γιατί δεν εξασφαλίζεται µε αυτά η απαιτούµενη λειτουργική αξιοπιστία. β. Σε όλα τα φράγµατα, ακόµη και σε αυτά µε µικρό ταµιευτήρα, εφόσον δεν διαθέτουν κατασκευή έκπλυσης φερτών θα πρέπει να προβλέπεται εκκενωτής πυθµένα. γ. Οι εκκενωτές πυθµένα θα πρέπει να διατηρούνται λειτουργικοί µε κατάλληλη συντήρηση και µε συχνές δοκιµαστικές λειτουργίες σε τακτά χρονικά διαστήµατα. δ. Πρέπει να επιδιώκεται ο κατάλληλος σχεδιασµός αλλά και η συχνή χρήση των εκκενωτών πυθµένα, έτσι ώστε να είναι δυνατό το πέρασµα προς τα κατάντη των λεπτόκοκκων τουλάχιστον φερτών υλικών. ΑΝΑΦΟΡΕΣ 1. Ενηµερωτικά φυλλάδια /νσης Επικοινωνίας ΕΗ για τα παραπάνω έργα, εκδόσεις ΕΗ. 2. Σχέδια, µελέτες και έγγραφα από τα αρχεία των αρµοδίων για τα υδροηλεκτρικά έργα υπηρεσιών της ΕΗ.

15 Spillways and bottom outlets of the four older concrete dams of Public Power Corporation (Greece) D. Dimopoulos Civil Engineer (Dipl. NTUA) J.P. Stefanakos Civil Engineer (Dipl. NTUA, DIC, MSc, MBA, PhD), Lecturer at NTUA ABSTRACT: Ladonas, Tavropos and Louros hydroelectric projects are the three older large hydroelectric projects (HEP) in Greece with concrete dams. The small hydroelectric project (SHEP) of Glafkos is the oldest hydroelectric project built in Greece ( ), which has been refurnished and is steel in operation. In this work, the performance of the spillways and the bottom outlets of the above projects, during the many years of their life, is examined and the criteria for their specific design are discussed. It was found out that the spillways performed rather satisfactorily, with some minor problems, while the way the operation and the maintenance of the bottom outlets was done, in combination with the ageing of the projects, resulted to the fact that today the bottom outlets are practically out of service.

Ταμιευτήρες Τύποι Φραγμάτων:

Ταμιευτήρες Τύποι Φραγμάτων: Τεχνική Γεωλογία 10. Εφαρμογές Τεχνικής Γεωλογίας Ταμιευτήρες Ταμιευτήρες Τύποι Φραγμάτων: Άκαμπτα φράγματα: βαρύτητας σκυροδέματος Μια μονολιθική κατασκευή από οπλισμένο σκυρόδεμα τριγωνικής διατομής.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 2 Στην έξοδο λεκάνης απορροής µετρήθηκε το παρακάτω καθαρό πληµµυρογράφηµα (έχει αφαιρεθεί η βασική ροή):

ΑΣΚΗΣΗ 2 Στην έξοδο λεκάνης απορροής µετρήθηκε το παρακάτω καθαρό πληµµυρογράφηµα (έχει αφαιρεθεί η βασική ροή): ΑΣΚΗΣΗ 1 Αρδευτικός ταµιευτήρας τροφοδοτείται κυρίως από την απορροή ποταµού που µε βάση δεδοµένα 30 ετών έχει µέση τιµή 10 m 3 /s και τυπική απόκλιση 4 m 3 /s. Ο ταµιευτήρας στην αρχή του υδρολογικού

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ Υ ΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ Υ ΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ Υ ΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΗΓΩΝ ΑΩΟΥ Το υδροηλεκτρικό έργο, στοσύνολότου, έχει κατασκευασθεί εντός των ορίων των ήµων: Μετσόβου Εγνατίας Ανατολικού Ζαγορίου Η Τεχνητή λίµνη του ΥΗΣ Πηγών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ 10. Εφαρμογές Τεχνικής Γεωλογίας Διδάσκων: Μπελόκας

Διαβάστε περισσότερα

Δυνατότητες κατασκευής έργων αποταμίευσης μέσω άντλησης σε περιοχές της Ηπειρωτικής Ελλάδας

Δυνατότητες κατασκευής έργων αποταμίευσης μέσω άντλησης σε περιοχές της Ηπειρωτικής Ελλάδας ΕΜΠ: Ερευνητικό Έργο 62/2423 Χρηματοδότης: Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Δυνατότητες κατασκευής έργων αποταμίευσης μέσω άντλησης σε περιοχές της Ηπειρωτικής Ελλάδας Ι.Π. Στεφανάκος Δρ. Πολιτικός μηχανικός,

Διαβάστε περισσότερα

Επίσκεψη στο υδροδοτικό σύστηµα της Αθήνας Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ. Μάθηµα: Αστικά Υδραυλικά Έργα Μάιος 2012

Επίσκεψη στο υδροδοτικό σύστηµα της Αθήνας Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ. Μάθηµα: Αστικά Υδραυλικά Έργα Μάιος 2012 Επίσκεψη στο υδροδοτικό σύστηµα της Αθήνας Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ. Μάθηµα: Αστικά Υδραυλικά Έργα Μάιος 2012 Πρόγραµµα επίσκεψης Μόρνος (Φράγµα, Υδροληψία, Έξοδος σήραγγας Ευήνου) Σάββατο 16:00-19:00

Διαβάστε περισσότερα

Εσπερίδα ΑΞΟΝΟΣΥΜΜΕΤΡΙΚΩΝ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΣΚΛΗΡΟΥ ΕΠΙΧΩΜΑΤΟΣ Αθήνα 27 Σεπτεµβρίου 2012 ΦΡΑΓΜΑΤΑ ΑΚΣΕ: ΑΞΟΝΟΣΥΜΜΕΤΡΙΚΑ ΚΥΛΙΝ ΡΟΥΜΕΝΟΥ Ν. Ι.

Εσπερίδα ΑΞΟΝΟΣΥΜΜΕΤΡΙΚΩΝ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΣΚΛΗΡΟΥ ΕΠΙΧΩΜΑΤΟΣ Αθήνα 27 Σεπτεµβρίου 2012 ΦΡΑΓΜΑΤΑ ΑΚΣΕ: ΑΞΟΝΟΣΥΜΜΕΤΡΙΚΑ ΚΥΛΙΝ ΡΟΥΜΕΝΟΥ Ν. Ι. Εσπερίδα ΑΞΟΝΟΣΥΜΜΕΤΡΙΚΩΝ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΣΚΛΗΡΟΥ ΕΠΙΧΩΜΑΤΟΣ Αθήνα 27 Σεπτεµβρίου 202 ΦΡΑΓΜΑΤΑ ΑΚΣΕ: ΑΞΟΝΟΣΥΜΜΕΤΡΙΚΑ ΚΥΛΙΝ ΡΟΥΜΕΝΟΥ ΣΚΛΗΡΟΥ ΕΠΙΧΩΜΑΤΟΣ Ν. Ι. ΜΟΥΤΑΦΗΣ Αρχαία φράγµατα - Χωµάτινα Sadd el-kafara

Διαβάστε περισσότερα

Ταµιευτήρας Πλαστήρα

Ταµιευτήρας Πλαστήρα Ταµιευτήρας Πλαστήρα Σύντοµο ιστορικό Ηλίµνη δηµιουργήθηκε µετηνκατασκευήτουφράγµατος Πλαστήρα στα τέλη της δεκαετίας του 1950. Η πλήρωση του ταµιευτήρα ξεκίνησε το 1959. Ο ποταµός στον οποίοκατασκευάστηκετοφράγµα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ

ΜΗΧΑΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΕΡΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ - ΜΟΝΤΕΛΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΕΝΙΚEΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Το σκυρόδεµα αποτελείται από τσιµέντο, αµµοχάλικα, νερό, και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΕ ΕΠΟΞΕΙ ΙΚΕΣ ΡΗΤΙΝΕΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΞΕΥΟΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ

ΟΡΘΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΕ ΕΠΟΞΕΙ ΙΚΕΣ ΡΗΤΙΝΕΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΞΕΥΟΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ ΟΡΘΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΕ ΕΠΟΞΕΙ ΙΚΕΣ ΡΗΤΙΝΕΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΞΕΥΟΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ Γενικά: Οι συχνότερες επισκευές ενίσχυσης έχουν ως υλικά συγκόλλησης των ρωγµών του σκυροδέµατος τις εποξειδικές

Διαβάστε περισσότερα

Περατότητα και Διήθηση διαμέσου των εδαφών

Περατότητα και Διήθηση διαμέσου των εδαφών Περατότητα και Διήθηση διαμέσου των εδαφών Costas Sachpazis, (M.Sc., Ph.D.) Διάρκεια = 17 λεπτά 1 Τι είναι Περατότητα των εδαφών? Ένα μέτρο για το πόσο εύκολα ένα ρευστό (π.χ., νερό) μπορεί να περάσει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΔΙΑΣΤΑΤΟΥ ΟΜΟΙΩΜΑΤΟΣ ΔΙΟΔΕΥΣΗΣ ΚΥΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΘΡΑΥΣΗ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΜΕ INNOVYZE InfoWorks ICM ΚΑΙ ArcGIS

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΔΙΑΣΤΑΤΟΥ ΟΜΟΙΩΜΑΤΟΣ ΔΙΟΔΕΥΣΗΣ ΚΥΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΘΡΑΥΣΗ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΜΕ INNOVYZE InfoWorks ICM ΚΑΙ ArcGIS ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΔΙΑΣΤΑΤΟΥ ΟΜΟΙΩΜΑΤΟΣ ΔΙΟΔΕΥΣΗΣ ΚΥΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΘΡΑΥΣΗ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΜΕ INNOVYZE InfoWorks ICM ΚΑΙ ArcGIS Μίχας Σπύρος, Πολιτικός Μηχανικός PhD Νικολάου Κώστας, Πολιτικός Μηχανικός MSc Αθήνα, 8/5/214

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟ ΟΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑ ΤΟΥ ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1996 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΤΩ ΑΧΕΛΩΟΥ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

ΓΝΩΜΟ ΟΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑ ΤΟΥ ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1996 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΤΩ ΑΧΕΛΩΟΥ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΓΝΩΜΟ ΟΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑ ΤΟΥ ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1996 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΤΩ ΑΧΕΛΩΟΥ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ Ρ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΜΠ ΣΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αστοχίες και Ατυχή Συµβάντα Ελληνικών Φραγµάτων

Αστοχίες και Ατυχή Συµβάντα Ελληνικών Φραγµάτων Αστοχίες και Ατυχή Συµβάντα Ελληνικών Φραγµάτων Ν.Ι. Μουτάφης ρ. Πολιτικός Μηχανικός Λέκτορας ΕΜΠ. Λέξεις κλειδιά: φράγµα, αστοχία, θραύση, υπερπήδηση, κατάρρευση ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τα φράγµατα, όπως και άλλα µεγάλα

Διαβάστε περισσότερα

Σήραγγα Αυτοκινητοδρόμου Σήραγγα KRABBE Αυτοκινητόδρομος Τμήμα Τίρανα Ελμπασάν Σύμβαση κατά FIDIC Αλβανία

Σήραγγα Αυτοκινητοδρόμου Σήραγγα KRABBE Αυτοκινητόδρομος Τμήμα Τίρανα Ελμπασάν Σύμβαση κατά FIDIC Αλβανία Σήραγγα Αυτοκινητοδρόμου Σήραγγα KRABBE Αυτοκινητόδρομος Τμήμα Τίρανα Ελμπασάν Σύμβαση κατά FIDIC Αλβανία Σήραγγα Αυτοκινητοδρόμου Συνολικό υ: περίπου 70 εκ. Όψη στομίου εισόδου (προς Τίρανα) βόρειου κλάδου

Διαβάστε περισσότερα

Περιβάλλον και Ανάπτυξη ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ. Χαρακτηριστικά φραγµάτων πηγών Αώου και υδροηλεκτρικού σταθµού

Περιβάλλον και Ανάπτυξη ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ. Χαρακτηριστικά φραγµάτων πηγών Αώου και υδροηλεκτρικού σταθµού ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ - ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ (.Π.Μ.Σ.) "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ " 2 η ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΟΡΕΙΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ" Χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Ενηµέρωση σχετικά µε την υδροδότηση από την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Νερού (ΕΕΝ) του φράγµατος Αποσελέµη

Ενηµέρωση σχετικά µε την υδροδότηση από την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Νερού (ΕΕΝ) του φράγµατος Αποσελέµη ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Ηµεροµηνία: 15.09.2015 Ενηµέρωση σχετικά µε την υδροδότηση από την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Νερού (ΕΕΝ) του φράγµατος Αποσελέµη Ο Οργανισµός Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε. (ΟΑΚ Α.Ε.) και οι

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Κεφάλαιο 4. ΚΛΙΜΑΚΕΣ Ή ΣΚΑΛΕΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΚΛΙΜΑΚΑ ή ΣΚΑΛΑ ονοµάζεται

Διαβάστε περισσότερα

Έργο Σιδηροδρομική σήραγγα Πλατάνου Σιδηροδρομική σήραγγα Τράπεζας Υδραυλική σήραγγα αποστράγγισης ομβρίων υδάτων.

Έργο Σιδηροδρομική σήραγγα Πλατάνου Σιδηροδρομική σήραγγα Τράπεζας Υδραυλική σήραγγα αποστράγγισης ομβρίων υδάτων. Σιδηροδρομικές Σήραγγες Σιδηροδρομικές Σήραγγες Τράπεζας και Πλατάνου και Υδραυλική Σήραγγα Αποστράγγισης ομβρίων υδάτων της Σ.Γ.Υ.Τ. Αθηνών Πατρών, τμήμα Κιάτο Αίγιο Κεντρική Ελλάδα Σιδηροδρομική σήραγγα

Διαβάστε περισσότερα

Στεγανοποίηση στα κτίρια

Στεγανοποίηση στα κτίρια Στεγανοποίηση στα κτίρια από τη φάση του σχεδιασμού Η πολυπλοκότητα του μηχανισμού δράσης της υγρασίας σε συνδυασμό με τη δυσκολία της πραγματοποίησης εργασιών αποκατάστασης, καθιστά αναγκαία τη λήψη όλων

Διαβάστε περισσότερα

Υλοποίηση Αμετάκλητων Πρωτοκόλλων Κατεδάφισης Αυθαίρετων Κατασκευών στον Αιγιαλό και την παραλία Νομών Θεσσαλονίκης & Πιερίας

Υλοποίηση Αμετάκλητων Πρωτοκόλλων Κατεδάφισης Αυθαίρετων Κατασκευών στον Αιγιαλό και την παραλία Νομών Θεσσαλονίκης & Πιερίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Κ.Μ ΕΡΓΟ: Υλοποίηση Αμετάκλητων

Διαβάστε περισσότερα

Επισκευή & συντήρηση σωλήνων

Επισκευή & συντήρηση σωλήνων Επισκευή & συντήρηση σωλήνων Ευρεία γκάμα από μία πηγή. Μοναδικός ανθεκτικός σχεδιασμός. Γρήγορη και αξιόπιστη απόδοση. Τύπος μοντέλων Σελίδα Πρέσες δοκιμής κυκλωμάτων 2 9.2 Ψύκτες σωλήνων 2 9.3 Αντλίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΙΖΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ Υ ΑΤΟΦΡΑΚΤΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΙΖΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ Υ ΑΤΟΦΡΑΚΤΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ Ι ΡΥΜΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ Υ ΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΙΖΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΜΕΤΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ Υ ΑΤΑ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΙΖΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ Υ ΑΤΟΦΡΑΚΤΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΑΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΠΤΝΕ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΚΑΛΙΤΣΑ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΕΥΧΟΣ 9 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ & ΣΧΕ ΙΑ

ΕΡΓΟ : ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΠΤΝΕ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΚΑΛΙΤΣΑ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΕΥΧΟΣ 9 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ & ΣΧΕ ΙΑ ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΡΡΑΧΙΟΥ 89 & ΚΗΦΙΣΟΥ, 104 43 ΑΘΗΝΑ fax: 210-5192326 e-mail: dypm@dei.gr ΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΥΠΜ - 40903 ΕΡΓΟ : ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

CRV 1000. Για αληθινά καθαρές πόλεις.

CRV 1000. Για αληθινά καθαρές πόλεις. CRV 1000 Το CRV 1000 είναι ένα απορριμματοφόρο όχημα με σύστημα συμπίεσης, χωρητικότητας 4-8m3, το οποίο έχει όλa τα πλεονεκτήματα ενός κλασικού οχήματος τύπου πρέσας της KAOUSSIS και επιπλέον τη δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ- ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ- ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ ΕΡΓΟ: ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΙΚΤΥΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ- ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: ΠΕΠ Αττικής 2007-2013/Π..Ε A.M.: 04/2013 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Παρά το γεγονός ότι παρατηρείται αφθονία του νερού στη φύση, υπάρχουν πολλά προβλήματα σε σχέση με τη διαχείρισή του.

Παρά το γεγονός ότι παρατηρείται αφθονία του νερού στη φύση, υπάρχουν πολλά προβλήματα σε σχέση με τη διαχείρισή του. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το νερό είναι ανανεώσιμος πόρος και αποτελεί ζωτικό στοιχείο για την επιβίωση του ανθρώπου, της πανίδας, της χλωρίδας και τη διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος. Η ύπαρξη και η επάρκειά του είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αρ. µελέτης : 39/ 2014 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & & ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΝΟΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 05-07-04-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 05 Έργα Οδοποιίας 07 Οδοφωτισµός 04 Υποδοµή τηλεφωνοδότησης οδών 00 -

ΠΕΤΕΠ 05-07-04-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 05 Έργα Οδοποιίας 07 Οδοφωτισµός 04 Υποδοµή τηλεφωνοδότησης οδών 00 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 05-07-04-00 05 Έργα Οδοποιίας 07 Οδοφωτισµός 04 Υποδοµή τηλεφωνοδότησης οδών 00 - Έκδοση 1.0 - Μάιος 2006 Το έργο της σύνταξης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ιερεύνηση, τεκµηρίωση φέροντος οργανισµού υφιστάµενου δοµήµατος Αθήνα 2012 Παρουσίαση: ΣΤΑΥΡΟΣ Μ. ΘΕΟ ΩΡΑΚΗΣ Πολιτικός Μηχανικός (1) ιερεύνηση:προσεκτικήέρευναγιαεξακρίβωση

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Κεφάλαιο 5. ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΛΥΨΗΣ ΥΨΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΙΑΦΟΡΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΑ Πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Υδρομετρικά στοιχεία σε 12 θέσεις ροής επιφανειακών νερών του Νομού Σερρών ( ΙΟΥΛ. 2006 έως ΙΑΝ. 2007 )

Υδρομετρικά στοιχεία σε 12 θέσεις ροής επιφανειακών νερών του Νομού Σερρών ( ΙΟΥΛ. 2006 έως ΙΑΝ. 2007 ) (ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΟΤΟΠΩΝ-ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ) Τμήμα του έργου " LIFE-STRYMON / GR / 000217 " 1η και 2η Έκθεση : Υδρομετρικά στοιχεία σε 12 θέσεις ροής επιφανειακών νερών του Νομού Σερρών ( ΙΟΥΛ. 2006 έως ΙΑΝ. 2007

Διαβάστε περισσότερα

«Η πολλαπλή ωφελιμότητα και συμβολή των ΥΗΕ στην αναπτυξιακή πορεία της χώρας. Παραμετρική αξιολόγηση υδροδυναμικών έργων της Θεσσαλίας»

«Η πολλαπλή ωφελιμότητα και συμβολή των ΥΗΕ στην αναπτυξιακή πορεία της χώρας. Παραμετρική αξιολόγηση υδροδυναμικών έργων της Θεσσαλίας» «Η πολλαπλή ωφελιμότητα και συμβολή των ΥΗΕ στην αναπτυξιακή πορεία της χώρας. Παραμετρική αξιολόγηση υδροδυναμικών έργων της Θεσσαλίας» ΤΕΕ/ΚΔΘ Δεκέμβριος 2012 1 Υδατικό Διαμέρισμα Θεσσαλίας 08 Έκταση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ DSPA 11-1 EΩΣ DSPA 11-6

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ DSPA 11-1 EΩΣ DSPA 11-6 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ DSPA 11-1 EΩΣ DSPA 11-6 Η γεννήτριες DSPA 11-1 έως DSPA 11-6 προορίζονται για τον εντοπισµό και την κατάσβεση πυρκαγιάς τύπου Α και Β, και υπό ηλεκτρική τάση. Βρίσκει µεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Ανατρεπόµενα θυροφράγµατα ασφαλείας (Fusegate) σε υπερχειλιστές φραγµάτων

Ανατρεπόµενα θυροφράγµατα ασφαλείας (Fusegate) σε υπερχειλιστές φραγµάτων Ανατρεπόµενα θυροφράγµατα ασφαλείας (Fusegate) σε υπερχειλιστές φραγµάτων Α.Γ. Καγιαννάς ρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, ΡΕΗΚΑΠ Α.Ε. Ι.Π. Στεφανάκος ρ. Πολιτικός Μηχανικός, Λέκτορας ΕΜΠ Λέξεις κλειδιά: Ανατρεπόµενα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΣΤΕΡΕΟΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΑΚΤΩΝ

ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΣΤΕΡΕΟΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΑΚΤΩΝ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΣΤΕΡΕΟΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΑΚΤΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ- ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΟΥ ΑΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΦΕΡΤΩΝ ΥΛΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΦΕΡΤΩΝ ΥΛΩΝ ΕΓΚΑΡΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΚΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΦΕΡΤΩΝ ΥΛΩΝ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΣΤΗΝ ΑΚΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις υναµικής 3 η ενότητα: Κινητική σωµατιδίου: ενέργεια, ορµή, κρούση

Ασκήσεις υναµικής 3 η ενότητα: Κινητική σωµατιδίου: ενέργεια, ορµή, κρούση Ασκήσεις υναµικής 3 η ενότητα: Κινητική σωµατιδίου: ενέργεια, ορµή, κρούση 1. Mόλις τεθεί σε κίνηση µε σταθερή ταχύτητα, ο µάζας 1000 kg ανελκυστήρας Α ανεβαίνει µε ρυθµό έναν όροφο (3 m) το δευτερόλεπτο.

Διαβάστε περισσότερα

Eκτίμηση πλημμυρικού κινδύνου πριν και μετά από πυρκαγιά

Eκτίμηση πλημμυρικού κινδύνου πριν και μετά από πυρκαγιά Eκτίμηση πλημμυρικού κινδύνου πριν και μετά από πυρκαγιά Υπηρεσίες και προϊόντα υποστήριξης προληπτικού σχεδιασμού αντιμετώπισης δασικών πυρκαγιών και πλημμυρών μετά την πυρκαγιά 3 ο Συμμετοχικό Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί απαιτείται σύστημα λίπανσης

Γιατί απαιτείται σύστημα λίπανσης 1 Γιατί απαιτείται σύστημα λίπανσης Οι βαλβίδες και οι έδρες των βαλβίδων μερικών κινητήρων είναι περισσότερο επιρρεπείς στη φθορά όταν ένα όχημα οδηγείτε με υγραέριο LPG ή φυσικό αέριο CNG. Αυτό δεν ισχύει

Διαβάστε περισσότερα

SELFAC Απορριμματοδέκτης Κλειστός με Συμπιεστή

SELFAC Απορριμματοδέκτης Κλειστός με Συμπιεστή SELFAC Απορριμματοδέκτης Κλειστός με Συμπιεστή Το SELFAC της KAOUSSIS είναι η κλασική εκδοχή του κλειστού απορριμματοδέκτη με συμπιεστή, του κοινώς λεγόμενου press container, που εξασφαλίζει τη συμπίεση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ Δ.ΘΕΡΜΗΣ ΕΡΓΟ:

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ Δ.ΘΕΡΜΗΣ ΕΡΓΟ: ΕΡΓΟ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ Δ.ΘΕΡΜΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ, ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ, ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «Αντιστήριξη πρανών καλντέρας Θήρας- Περιοχή λιµένα Αθηνιού (Ν18.00d)» 2.668.000 ευρώ εκέµβριος 2012

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «Αντιστήριξη πρανών καλντέρας Θήρας- Περιοχή λιµένα Αθηνιού (Ν18.00d)» 2.668.000 ευρώ εκέµβριος 2012 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «Αντιστήριξη πρανών καλντέρας Θήρας- Περιοχή λιµένα Αθηνιού (Ν18.00d)» 2.668.000 ευρώ εκέµβριος 2012 K:\N1800d\cons\tefhi\MAPS.doc Ν1800d/5188 EΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. ΕΡΓΟ: "Αντιστήριξη πρανών

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπλαση κεντρικής πλατείας Σγουροκεφαλίου.Ε.Επισκοπής

Ανάπλαση κεντρικής πλατείας Σγουροκεφαλίου.Ε.Επισκοπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: Ανάπλαση κεντρικής πλατείας Σγουροκεφαλίου.Ε. Επισκοπής Προϋπολογισµός: 145.000.00 ΕΥΡΩ Χρηµατοδότηση:

Διαβάστε περισσότερα

Γενική Διάταξη Λιμενικών Έργων

Γενική Διάταξη Λιμενικών Έργων Γενική Διάταξη Λιμενικών Έργων Η διάταξη των έργων σε ένα λιμένα πρέπει να είναι τέτοια ώστε να εξασφαλίζει τον ελλιμενισμό των πλοίων με ευκολία και την φορτοεκφόρτωση των εμπορευμάτων και αποεπιβίβαση

Διαβάστε περισσότερα

TITLE: ECOdome NAME OF PARTICIPANT: NIKOS ASIMAKIS ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΦΟΙΤΗΤΗ: ΝΙΚΟΣ ΑΣΗΜΑΚΗΣ

TITLE: ECOdome NAME OF PARTICIPANT: NIKOS ASIMAKIS ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΦΟΙΤΗΤΗ: ΝΙΚΟΣ ΑΣΗΜΑΚΗΣ Εισαγωγή Κατανάλωση ενέργειας Στις μέρες μας το ενδιαφέρον για τα αποτελέσματα των ανθρώπινων δραστηριοτήτων και τις επιπτώσεις αυτών στο φυσικό περιβάλλον είναι αυξημένο σε σχέση με το παρελθόν. Οι πρώτες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ Διδάσκων: Μπελόκας Γεώργιος Επίκουρος Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Στόμια Αερισμού - Κλιματισμού

Στόμια Αερισμού - Κλιματισμού ARISTOTLE UNIVERSITY OF THESSALONIKI SCHOOL OF ENGINEERING MECHANICAL ENGINEERING DEPARTMENT ENERGY DIVISION PROCCESS EQUIPMENT DESIGN LABORATORY Στόμια Αερισμού - Κλιματισμού Κωνσταντίνος Παπακώστας Επικ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. Ενότητα 2.4 ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. Ενότητα 2.4 ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ενότητα 2.4 ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας αυτής θα μπορείτε: Να περιγράφετε την αρχή λειτουργίας ενός υδραυλικού αυτοματισμού. Να εξηγείτε τη λειτουργία ενός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 13-02-08-01 13 Κατασκευή Φραγµάτων 02 Φράγµατα µε ανάντη πλάκα σκυροδέµατος (CFRD) 08 Ανάντη πλάκα από σκυρόδεµα 01 Κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ ΕΡΓΟ : ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΤΡΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ ΕΡΓΟ : ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΤΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ ΕΡΓΟ : ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΤΡΑΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (ΦAY) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΑΤΜΩΝ Τρόπος λειτουργίας.

ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΑΤΜΩΝ Τρόπος λειτουργίας. Βασικές Αρχές ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΑΤΜΩΝ Τρόπος λειτουργίας. Η ανάκτηση των ατμών γίνεται με την βοήθεια ενός συστήματος σωληνώσεων από την δεξαμενή και τις εξαερώσεις μέχρι το βυτίο και έχει ως σκοπό να μεταφέρει

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωµένες λύσεις διαχείρισης

Ολοκληρωµένες λύσεις διαχείρισης Ολοκληρωµένες λύσεις διαχείρισης λυµάτων µικρής & µεσαίας κλίµακας Προβλήµατα στα οποία δίνεται λύση Οι λύσεις που προτείνει η Agrologistics, έρχονται να δώσουν απάντηση σε πολλά προβλήµατα σχετικά µε

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΜ 451 ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΝΕΜ 451 ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1 ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΑΡΘ. : ΝΕΜ 451 ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. : ΝΕΜ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

Y ΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Ηµεροµηνία: Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Y ΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Ηµεροµηνία: Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΚΤΙΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ KYT Ι ΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΡΡΑΧΙΟΥ 89 & ΚΗΦΙΣΟΥ - 104 43 ΑΘΗΝΑ Y ΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ηµεροµηνία: Ο

Διαβάστε περισσότερα

aquabio.gr ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΤΕΓΑΝΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ (ΔΕΞ. ΒΟΘΡΟΥ) ΣΕ ΜΟΝΑΔΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΚΟΠΤΟΜΕΝΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (SBR)

aquabio.gr ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΤΕΓΑΝΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ (ΔΕΞ. ΒΟΘΡΟΥ) ΣΕ ΜΟΝΑΔΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΚΟΠΤΟΜΕΝΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (SBR) aquabio.gr Αντώνης Χουρδάκης & ΣΙΑ Ε.Ε. a.chourdakis@aquabio.gr Διδώς Σωτηρίου 15, Ηράκλειο, 71305 τηλ.: (+30) 2810 372 899 κιν.: (+30) 697 22 22 981 fax: (+30) 2810 372 901 aquabio SBR ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΤΕΓΑΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Εγνατία Οδός : Οριστικά µέτρα σταθεροποίησης του επιχώµατος µεταξύ των χ.θ.7+150 και 7+500, στο τµήµα «Α/Κ Αράχθου Α/Κ Περιστερίου (0240a)» 15.000.000 Ευρώ Ιούνιος 2012 K:\A0240a\cons\tefxi\MAPS.doc

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠ: ΧΡΗΜΑΤ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠ: ΧΡΗΜΑΤ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦEΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΗΣΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠ: ΧΡΗΜΑΤ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Οι Υδροηλεκτρικοί Σταθµοί της ΕΗ Α.Ε. και η συµβολή τους στην κάλυψη των Ενεργειακών Αναγκών της Χώρας.

Οι Υδροηλεκτρικοί Σταθµοί της ΕΗ Α.Ε. και η συµβολή τους στην κάλυψη των Ενεργειακών Αναγκών της Χώρας. Οι Υδροηλεκτρικοί Σταθµοί της ΕΗ Α.Ε. και η συµβολή τους στην κάλυψη των Ενεργειακών Αναγκών της Χώρας. Ι. Γ. Αργυράκης Μηχανολόγος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Βοηθός /ντής Υδροηλεκτρικής Παραγωγής ΕΗ Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ Ενότητα 2.3 Κεφάλαιο 2 ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας αυτής θα μπορείτε: Να αναφέρετε την αρχή λειτουργίας των πνευματικών αυτοματισμών. Να περιγράφετε τα δομικά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Εύρεση της πυκνότητας στερεών και υγρών.

Εύρεση της πυκνότητας στερεών και υγρών. Μ4 Εύρεση της πυκνότητας στερεών και υγρών. 1 Σκοπός Στην άσκηση αυτή προσδιορίζεται πειραματικά η πυκνότητα του υλικού ενός στερεού σώματος. Το στερεό αυτό σώμα βυθίζεται ή επιπλέει σε υγρό γνωστής πυκνότητας

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 11: Γενικές αρχές σχεδιασμού δικτύων διανομής

Κεφάλαιο 11: Γενικές αρχές σχεδιασμού δικτύων διανομής Κεφάλαιο 11: Γενικές αρχές σχεδιασμού δικτύων διανομής p max / γ Προδιαγραφές δικτύων: μέγιστες πιέσεις Για την προστασία των ευάλωτων σημείων του δικτύου (π.χ. συνδέσεις αγωγών), των εσωτερικών υδραυλικών

Διαβάστε περισσότερα

Τιµολόγιο Μελέτης. Εργο: ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ Ε ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ

Τιµολόγιο Μελέτης. Εργο: ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ Ε ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ Εργο: ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ Ε Θέση: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ 156, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τιµολόγιο Μελέτης ΟΙΚ Ν22.11.1 ιάνοιξη οπής επί δαπέδου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΤΙ ΤΡΙΠΛΟ ΞΕΠΛΥΜΑ; ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΡΟΧΗΜΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

ΓΙΑΤΙ ΤΡΙΠΛΟ ΞΕΠΛΥΜΑ; ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΡΟΧΗΜΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΓΙΑΤΙ ΤΡΙΠΛΟ ΞΕΠΛΥΜΑ; ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΡΟΧΗΜΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ Τι κάνετε με την άδεια συσκευασία του αγροχημικού όταν αδειάσει; Άσχετα με το ποιο τρόπο μια άδεια συσκευασία αγροχημικού θα αποσυρθεί, θα πρέπει να

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΗ - ΠΑΓΕΤΟΣ - ΠΛΗΜΜΥΡΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΗ - ΠΑΓΕΤΟΣ - ΠΛΗΜΜΥΡΑ Περιφέρεια Αττικής Αυτοτελής Δ/νση Πολιτικής Προστασίας ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΗ - ΠΑΓΕΤΟΣ - ΠΛΗΜΜΥΡΑ Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ Ενημερώνεστε από τα ΜΜΕ για τις μετεωρολογικές προβλέψεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΣΧΕ ΙΟΥ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟΥ ΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ Οµάδα Εργασίας Αναστασόπουλος Κων/νος Μουτάφης Νικόλαος Νικολάου ηµήτριος Ντουνιάς

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραση των Τοπικών Γεωλογικών Συνθηκών στον Σχεδιασµό του Λιθορρίπτου

Επίδραση των Τοπικών Γεωλογικών Συνθηκών στον Σχεδιασµό του Λιθορρίπτου Επίδραση των Τοπικών Γεωλογικών Συνθηκών στον Σχεδιασµό του Λιθορρίπτου Φράγµατος Μεσοβούνου Influence of the Local Geological Conditions on the Design of the Messovouno Rockfill Dam ΜΟΥΤΑΦΗΣ, Ν. Ι. ΤΣΑΤΣΑΝΙΦΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

2. Άλλα γενικά µέτρα ασφαλείας είναι τα ακόλουθα: 1/6

2. Άλλα γενικά µέτρα ασφαλείας είναι τα ακόλουθα: 1/6 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟΥ ΑΣΦΑΛΩΝ ΜΕΘΟ ΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1. Κλάδεµα δένδρων 1. Το κλάδεµα δένδρων τµήµατα των οποίων βρίσκονται κοντά σε ηλεκτροφόρους αγωγούς είναι ενέργεια απαραίτητη για να προληφθούν ατυχήµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΔΡΑΣΗΣ Ν. ΠΙΕΡΙΑΣ

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΔΡΑΣΗΣ Ν. ΠΙΕΡΙΑΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΔΡΑΣΗΣ Ν. ΠΙΕΡΙΑΣ Ο ΧΥΤΑ Κατερίνης αποτελείται από τρία φατνώματα Φ1, Φ2 και Φ3. Εκεί εναποτίθενται τα σκουπίδια της πόλης μας, τα οποία με την πάροδο του χρόνου, κάτω από την πίεση του

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα ανύψωσης καθίσματος

Σύστημα ανύψωσης καθίσματος Προϊόντα ΑμεΑ Σύστημα ανύψωσης καθίσματος Λύσεις συστημάτων ΑμεΑ freestair FREESTAIR Το σύστημα ανύψωσης καθίσματος freestair για τις σκάλες ΑΜΕΑ έχει σχεδιασθεί ειδικά για άτομα όλων των ηλικιών που αντιμετωπίζουν

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2011-2012 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2011-2012 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΠΥΡΙΔΩΝΑ ΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2011-2012 ΓΡΑΠΤΕ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕ ΕΞΕΤΑΕΙ ΦΥΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 31-05-2012 ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 07.45 10.15 Οδηγίες 1. Το εξεταστικό δοκίμιο αποτελείται από 9 σελίδες.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΤΟΙΧΩΝ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΤΟΙΧΩΝ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΤΟΙΧΩΝ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕΡΓΑΝΤΗΣ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή ( Γενικά Εφαρμογές ) Πλεονεκτήματα Διαφραγματικών Τοίχων Σχεδιασμός Κατασκευή Διαφραγματικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΛΕΞΗ 3 Κατασκευαστικά θέματα γεωφραγμάτων

ΔΙΑΛΕΞΗ 3 Κατασκευαστικά θέματα γεωφραγμάτων ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΕΙΔΙΚΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ - Γεωτεχνική Φραγμάτων» 9ο Εξ. ΠΟΛ. ΜΗΧ. - Ακαδ. Ετος 2006-07 ΔΙΑΛΕΞΗ 3 Κατασκευαστικά θέματα γεωφραγμάτων 1. Στεγάνωση βάσης και αντερεισμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Διαστάσεις και χρώμα Οι πισίνες διατίθενται στις ακόλουθες διαστάσεις*: Καθαρό εσωτερικό μήκος Καθαρό εσωτερικό πλάτος

Διαστάσεις και χρώμα Οι πισίνες διατίθενται στις ακόλουθες διαστάσεις*: Καθαρό εσωτερικό μήκος Καθαρό εσωτερικό πλάτος Η COMPACT ΠΙΣΙΝΑ ARDEA ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Οι compact πισίνες ARDEA κατασκευάζονται από τον οίκο ASIO s.r.o. (Τσεχία) και παραδίδονται εξ ολοκλήρου έτοιμες προς τοποθέτηση. Οι πισίνες προσφέρονται σε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. «Αντιστήριξη πρανών καλντέρας Θήρας- Περιοχή Τελεφερίκ και Παλαιού Λιµένα Φηρών (Ν18.00e)» 1.699.400 ευρώ.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. «Αντιστήριξη πρανών καλντέρας Θήρας- Περιοχή Τελεφερίκ και Παλαιού Λιµένα Φηρών (Ν18.00e)» 1.699.400 ευρώ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «Αντιστήριξη πρανών καλντέρας Θήρας- Περιοχή Τελεφερίκ και Παλαιού Λιµένα Φηρών (Ν18.00e)» 1.699.400 ευρώ εκέµβριος 2012 K:\N1800e\cons\tefhi\MAPS.doc Ν1800e/5187 EΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. ΕΡΓΟ:

Διαβάστε περισσότερα

A. TEXNIKH ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΕΡΓΟY 1:

A. TEXNIKH ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΕΡΓΟY 1: A. TEXNIKH ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΕΡΓΟY 1: "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΤΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ" 1.1 ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1.1.1. ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ενδεικτική Διάσταση : 1.60*80* 72 cm έως

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΤεχνικόΕπιμελητήριοΕλλάδας Τμήμα Ηπείρου Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 20-21 Μαρτίου 2009 Σχετικά με τη ΔΕΗ Ανανεώσιμες Α.Ε. ΔΕΗ Ανανεώσιμες Α.Ε : 100

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Ελληνικά Περιεχόμενα 1. Εφαρμογή... 62 2. Περιγραφή... 63 3. Τεχνικά χαρακτηριστικά... 64 4. Οδηγίες χρήσης... 64 4.1 Εγκατάσταση...

Διαβάστε περισσότερα

Παρακαλώ διαβάστε πρώτα τις πιο κάτω οδηγίες:

Παρακαλώ διαβάστε πρώτα τις πιο κάτω οδηγίες: Παρακαλώ διαβάστε πρώτα τις πιο κάτω οδηγίες:. Η εξέταση διαρκεί 5 h (πέντε ώρες). Υπάρχουν τρεις ερωτήσεις και κάθε μια από αυτές βαθμολογείται με 0 βαθμούς.. Χρησιμοποιήστε μόνο το στυλό που υπάρχει

Διαβάστε περισσότερα

Κατακόρυφος αρμός για όλο ή μέρος του τοίχου

Κατακόρυφος αρμός για όλο ή μέρος του τοίχου ΤΥΠΟΙ ΦΕΡΟΝΤΩΝ ΤΟΙΧΩΝ ΚΑΤΑ EC6 Μονόστρωτος τοίχος : τοίχος χωρίς ενδιάμεσο κενό ή συνεχή κατακόρυφο αρμό στο επίπεδό του. Δίστρωτος τοίχος : αποτελείται από 2 παράλληλες στρώσεις με αρμό μεταξύ τους (πάχους

Διαβάστε περισσότερα

VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε έναν λέβητα της IMMERGAS. Ένα προϊόν ποιότητας που θα σας προσφέρει άνεση και ασφάλεια για μεγάλο χρονικό διάστημα. Να είστε σίγουροι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΛΕΙΟ. Βάρος: 500 gr

ΕΡΓΑΛΕΙΟ. Βάρος: 500 gr ΟΝΟΜΑ Αλφάδι Μεταλλικό πλαίσιο που συγκρατεί μικρό γυάλινο σωλήνα με νερό και φυσαλίδα αέρα. Διαστάσεις: Μήκος ~ 30cm Βάρος: 500 gr Επαλήθευση οριζόντιου επιπέδου. Τρόπος Χρήσης: (πως χρησιμοποιείται το

Διαβάστε περισσότερα

VIEGA FONTERRA Συστήµατα Θέρµανσης και Ψύξης απέδου Όλα από ένα χέρι

VIEGA FONTERRA Συστήµατα Θέρµανσης και Ψύξης απέδου Όλα από ένα χέρι VIEGA FONTERRA Συστήµατα Θέρµανσης και Ψύξης απέδου Όλα από ένα χέρι Η απαίτηση για µια ευχάριστη θερµική άνεση κατά τη διάρκεια όλου του χρόνου, όλο και αυξάνεται. Το σύστηµα θέρµανσης και ψύξης απέδου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 09-04-03-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 09-04-03-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 09-04-03-00 09 Λιµενικά και Λοιπά Θαλάσσια Έργα 04 Ύφαλες Επιχώσεις 03 Τεχνητή Αναπλήρωση Ακτών µε Επιλεγµένα Αµµοχαλικώδη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Αντικείµενο της παρούσας µεταπτυχιακής εργασίας είναι η διερεύνηση της επίδρασης των σηράγγων του Μετρό επί του υδρογεωλογικού καθεστώτος πριν και µετά την κατασκευή τους. Στα πλαίσια της, παρουσιάζονται

Διαβάστε περισσότερα

STATICS 2013 ΝΕΕΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

STATICS 2013 ΝΕΕΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ STATICS 2013 ΝΕΕΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ * ENΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΕΣΣΩΝ ΦΕΡΟΥΣΑΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΪΑΣ ΜΕ ΜΑΝ ΥΕΣ ΟΠΛ. ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ Κτίρια από Φέρουσα Τοιχοποιία µε ενισχύσεις από µανδύες οπλισµένου σκυροδέµατος. Οι Μανδύες µπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: Ανακατασκευή δικτύου ηλεκτροδότησης και σιδηροτροχιών γερανών στο κρηπίδωµα 17 του Λιµένα

Διαβάστε περισσότερα

AΥΤΟΚΑΘΑΡΙΖOΜΕΝΟ ΣΤΟΙΧΕIΟ ΦIΛΤΡΑΝΣΗΣ. Αυτοκαθαριζόμενη εσχάρα τύπου μεταφορικής ταινίας

AΥΤΟΚΑΘΑΡΙΖOΜΕΝΟ ΣΤΟΙΧΕIΟ ΦIΛΤΡΑΝΣΗΣ. Αυτοκαθαριζόμενη εσχάρα τύπου μεταφορικής ταινίας AΥΤΟΚΑΘΑΡΙΖOΜΕΝΟ ΣΤΟΙΧΕIΟ ΦIΛΤΡΑΝΣΗΣ Αυτοκαθαριζόμενη εσχάρα τύπου μεταφορικής ταινίας Αυτοκαθαριζόμενη εσχάρα τύπου μεταφορικής ταινίας CE Θωρακίσεις ασφαλείας από ατύχημα Η εσχάρα VANGUARD V2 διαθέτει

Διαβάστε περισσότερα

Alpha Green Αβεε. Υπηρεσίες Περιβάλλοντος Υ Σ Α. Υπόγεια Συστήματα Απορριμμάτων

Alpha Green Αβεε. Υπηρεσίες Περιβάλλοντος Υ Σ Α. Υπόγεια Συστήματα Απορριμμάτων Alpha Green Αβεε Υπηρεσίες Περιβάλλοντος Υ Σ Α Υπόγεια Συστήματα Απορριμμάτων Πλεονεκτήματα Υπόγεια συστήματα απορριμμάτων Ποιότητα ζωής Ευελιξία Άνοιγμα του κάδου απόρριψης στο βέλτιστο ύψος Μείωση κακοσμίας

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακή Εργασία

Μεταπτυχιακή Εργασία ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ Μεταπτυχιακή Εργασία Ιωάννης Φλώρος, Τοπογράφος Μηχανικός ΕΜΠ Επιβλέπων : Ν. Μαµάσης, Λέκτορας ΕΜΠ Αθήνα, Μάρτιος 2009 Σκοπός Εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Α.Μ.2/2011 ΥΠΟΕΡΓΟ ΙΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΓΙΟΛΔΑΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΝΕΟΥ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑ

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΝΕΟΥ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΝΕΟΥ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑ GR ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εγκατάσταση Η σωστή θέση του απορροφητήρα θα πρέπει να είναι 60cm πάνω από το επίπεδο των ηλεκτρικών εστιών της κουζίνας σας ή 75cm εάν πρόκειται για εστίες

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ

Θέμα: ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Θέμα: ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ & ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ Σύνταξη κειμένου: Μαρία Ν. Δανιήλ, Αρχιτέκτων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟΙΧΟΥ TROMBE & ΤΟΙΧΟΥ ΜΑΖΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΩΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΜΑΡΜΑΡΟ

ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟΙΧΟΥ TROMBE & ΤΟΙΧΟΥ ΜΑΖΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΩΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΜΑΡΜΑΡΟ ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟΙΧΟΥ TROMBE & ΤΟΙΧΟΥ ΜΑΖΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΩΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΜΑΡΜΑΡΟ Α1) ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΛΙΑΚΟΥ ΤΟΙΧΟΥ Ο ηλιακός τοίχος Trombe και ο ηλιακός τοίχος μάζας αποτελούν

Διαβάστε περισσότερα

Που οφείλεται το υδραυλικό πλήγμα και τι μπορεί να προκαλέσει; Ποιοι είναι οι τρόποι αντιμετώπισης του;

Που οφείλεται το υδραυλικό πλήγμα και τι μπορεί να προκαλέσει; Ποιοι είναι οι τρόποι αντιμετώπισης του; Που οφείλεται το υδραυλικό πλήγμα και τι μπορεί να προκαλέσει; Ποιοι είναι οι τρόποι αντιμετώπισης του; Το υδραυλικό πλήγμα οφείλεται στο απότομο σταμάτημα του αντλητικού συγκροτήματος ή στο απότομο κλείσιμο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΡΙΘ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΡΙΘ. Μ Ε Λ Ε Τ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α Σ Κ Α Δ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Τ Ω Ν ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: α) Τεχνική Έκθεση - Μελέτη β) Ενδεικτικός Προϋπολογισμός γ) Τεχνικές Προδιαγραφές ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΜΕΛΕΤΗ Η μελέτη αυτή αφορά

Διαβάστε περισσότερα

Ã. ÁÓÉÁÊÇÓ ÐÅÉÑÁÉÁÓ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. ΘΕΜΑ 1 ο

Ã. ÁÓÉÁÊÇÓ ÐÅÉÑÁÉÁÓ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. ΘΕΜΑ 1 ο Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ ο Στι ερωτήσει - 4 να γράψετε στο τετράδιό σα τον αριθµό των ερώτηση και δίπλα σε κάθε αριθµό το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.. Τροχό κυλίεται πάνω σε οριζόντιο

Διαβάστε περισσότερα

Μικρά Υδροηλεκτρικά Έργα (Μ.Υ.Η.Ε.) στις Ορεινές Περιοχές και οι Επιπτώσεις τους στο Περιβάλλον

Μικρά Υδροηλεκτρικά Έργα (Μ.Υ.Η.Ε.) στις Ορεινές Περιοχές και οι Επιπτώσεις τους στο Περιβάλλον Μικρά Υδροηλεκτρικά Έργα (Μ.Υ.Η.Ε.) στις Ορεινές Περιοχές και οι Επιπτώσεις τους στο Περιβάλλον Μ. Μέγα, Πολιτικός Μηχανικός, Μ..Ε. «Περιβάλλον και Ανάπτυξη» Ε.Μ.Π., Μ..Ε. «Υδραυλική Μηχανική».Π.Θ. Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΑ

ΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΑ 7 ΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΑ Σε µια καρδιά που λειτουργεί φυσιολογικά, το αίµα µε χαµηλή περιεκτικότητα σε οξυγόνο ρέει από το σώµα στη δεξιά πλευρά της καρδιάς (στο δεξιό κόλπο και από εκεί στη δεξιά κοιλία).

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Μάθημα: Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας. Υπεύθυνη : Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου

ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Μάθημα: Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας. Υπεύθυνη : Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου 5. ΑΝΕΜΟΙ ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Υπεύθυνη : Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου 1 5. ΑΝΕΜΟΙ Αέριες μάζες κινούνται από περιοχές υψηλότερης προς περιοχές χαμηλότερης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «ΜΙΚΡΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΔΙΑΚΟΠΩΝ»

ΘΕΜΑ: «ΜΙΚΡΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΔΙΑΚΟΠΩΝ» ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙ ΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΑΒΒΑΤΟ 26 ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕ (5) ΘΕΜΑ: «ΜΙΚΡΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΔΙΑΚΟΠΩΝ» ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Πρόκειται

Διαβάστε περισσότερα