Ευδοκία Α. Μπίλλη Φυσικοθεραπεύτρια, Καθηγήτρια Εφαρμογών, Τμήμα Φυσικοθεραπείας, Τ.Ε.Ι. Πάτρας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ευδοκία Α. Μπίλλη Φυσικοθεραπεύτρια, Καθηγήτρια Εφαρμογών, Τμήμα Φυσικοθεραπείας, Τ.Ε.Ι. Πάτρας"

Transcript

1 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ H κινητοποίηση SNAG κατά Mulligan: μία κλινική προσέγγιση σε περιπτώσεις οσφυαλγίας Ευδοκία Α. Μπίλλη Φυσικοθεραπεύτρια, Καθηγήτρια Εφαρμογών, Τμήμα Φυσικοθεραπείας, Τ.Ε.Ι. Πάτρας Επικοινωνία: Ευδοκία Μπίλλη, Τμήμα Φυσικοθεραπείας, Ψαρρών 6, Μυρτιά Αιγίου, Παραλαβή: Αποδοχή: Θέματα Φυσικοθεραπείας 2010:6(2):73-81 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η κινητοποίηση κατά Mulligan αποτελεί μια αξιόλογη, λειτουργική, κατανοητή, ασφαλή και πρακτική θεραπευτική μέθοδο για τα οσφυαλγικά σύνδρομα, η οποία ανήκει στο πεδίο των θεραπευτικών χειρισμών (manual therapy). Η σημαντικότερη και πιο διαδεδομένη τεχνική κινητοποίησης για την οσφυϊκή μοίρα της σπονδυλικής στήλης (ΟΜΣΣ) είναι η τεχνική SNAG, της οποίας τα αρχικά αποτελούν ακρωνύμιο για το «Sustained Natural Apophyseal Glides» (δηλαδή Φυσιολογικές Αποφυσιακές Ολισθήσεις Παρατεινόμενης Πίεσης), και η οποία έχει στόχο την αξιολόγηση και τον εντοπισμό των «συμπτωματικών» σπονδυλικών μονάδων, την αποκατάσταση της φυσιολογικής και ομαλής σπονδυλικής κίνησης, καθώς και τη μείωση ή εξάλειψη του πόνου και συνοδών συμπτωμάτων του ασθενή. Οι τεχνικές SNAGs αποτελούν πρωτοποριακές κινητοποιήσεις ολίσθησης διότι συνδυάζουν την εφαρμογή της παθητικής κινητοποίησης (ολίσθησης) στα σπονδυλικά τμήματα της ΟΜΣΣ σε συνδυασμό με ταυτόχρονη ενεργητική κίνηση από τον ασθενή. Σκοπός της παρούσας ανασκόπησης είναι η αναλυτική περιγραφή του σκοπού, των χαρακτηριστικών, της αποτελεσματικότητας, των κλινικών ενδείξεων και αντενδείξεων των τεχνικών αυτών, για την κατανόηση της σωστής εφαρμογής τους. Έμφαση επίσης δίνεται και στους σύγχρονους μηχανισμούς δράσης των τεχνικών αυτών βάσει της πρόσφατης βιβλιογραφίας, ενώ παρουσιάζονται προτάσεις για μελλοντικές ερευνητικές κατευθύνσεις. Λέξεις κλειδιά: κινητοποίηση, SNAG, Mulligan, οσφυαλγία, κινητοποίηση με κίνηση ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΟΜΟΣ 6 - ΤΕΥΧΟΣ 2 ΑΠΡΙΛΙΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ

2 Μπίλλη Mulligan s SNAG Mobilization Techniques: A Clinical Approach for non-specific Low Back Pain Evdokia Billis PhD MSc MCSP MMACP Lecturer in Physiotherapy, Department of Physiotherapy, Technological Educationa Institute (T.E.I.) of Patras Branch Department of Aigion Correspondence: E. Billis, Department of Physiotherapy, 6 Psaron Street, Aigion 25100, Greece Submitted: Accepted: Physiotherapy Issues 2010:6(2):73-81 ABSTRACT Mulligan s mobilizations techniques rest within the Manual Therapy field and constitute a remarkable, functional, safe and practical therapeutic method for treating non-specific low back pain. The most important and popular mobilisation technique of the lumbar spine is the SNAG, where SNAG is the acronym for «Sustained Natural Apophyseal Glides». Its scope is in the assessment and location of symptomatic spinal segments, the restoration of the physiological and smooth spinal motion, as well as the reduction or alleviation of patients pain and associated symptoms. The SNAG techniques are considered pioneer gliding mobilisations because they combine the application of the passive mobilisation (glide) in the lumbar spinal segments with concurrent active movement from the patient. The aim of the present review is to analytically describe the aims, characteristics, effectiveness, clinical indications and contraindications of these techniques in order to fully understand their proper use. In addition, emphasis will be given to the up to date mechanisms of action of these techniques based on the most current literature search, as well as propose some future research directions relating to these techniques. Kew words: mobilization, SNAG, Mulligan, low back pain, mobilizations with movement, MWM ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η φυσικοθεραπεία είναι διεθνώς αναγνωρισμένη ως μία από τις ουσιαστικότερες συντηρητικές θεραπείες για την αποκατάσταση της οσφυαλγίας με δημοφιλέστερη μέθοδο επιλογής τις ειδικές τεχνικές κινητοποίησης (ΕΤΚ) ή θεραπευτικούς χειρισμούς, γνωστές και ως manual ή manipulative therapy. 1-5 Οι ETK στην οσφυϊκή μοίρα της σπονδυλικής στήλης (ΟΜΣΣ) αποτελούν ένα εξειδικευμένο πεδίο της Φυσικοθεραπείας το οποίο στηρίζεται στην αξιολόγηση και θεραπεία των οσφυϊκών σπονδυλικών μονάδων * σε άτομα με συμπτώματα οσφυαλγίας, μέσω της «δια χειρός» κινητοποίησης. Στηρίζεται στο γεγονός ότι σε παθολογικές καταστάσεις η κινητοποίηση αυτή συνήθως συνοδεύεται από αλλαγές στη «μηχανική» συμπεριφορά των σπονδυλικών μονάδων, και πιο συγκεκριμένα, στην ποιότητα της κίνησης των τμημάτων αυτών καθώς και στην αναπαραγωγή των συμπτωμάτων του ασθενή Έτσι, με τις ΕΤΚ μπορεί να αξιολογηθεί κλινικά κάθε σπονδυλική μονάδα της οσφυϊκής μοίρας ξεχωριστά (π.χ. Ο 3 /Ο 4, Ο 4 /Ο 5, κ.ο.κ.) ως προς το ποια ή ποιες από αυτές αναπαράγουν τα συμπτώματα του ασθενή * Μία σπονδυλική μονάδα περιλαμβάνει δύο διαδοχικούς σπονδύλους με τον ενδιάμεσο μεσοσπονδύλιο δίσκο και τις περιβάλλουσες βιολογικές δομές (π.χ. σύνδεσμοι, ζυγοαποφυσιακές αρθρώσεις κτλ.). 74 ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΟΜΟΣ 6 - ΤΕΥΧΟΣ 2 ΑΠΡΙΛΙΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2010

3 Η κινητοποίηση SNAG κατά Mulligan ή/και εμφανίζουν διαφορετική «αίσθηση» στην ποιότητα της παθολογικής κίνησης τους στα χέρια του έμπειρου φυσικοθεραπευτή (π.χ. υπερκινητικότητα κατά την κινητοποίηση, μυϊκό σπασμό, αίσθηση δυσκαμψίας /υποκινητικότητας κτλ.). Στις ίδιες σπονδυλικές μονάδες όπου διαπιστώνονται τέτοιες δυσλειτουργίες κατά την κινητοποίηση ή εκδήλωση πόνου και/ή άλλων συμπτωμάτων, κατάλληλη κινητοποίηση έχει στόχο την αποκατάστασή τους, δηλαδή την βελτίωση της τροχιάς και ποιότητας της κίνησης της «πάσχουσας» αυτής σπονδυλικής μονάδας και των γειτονικών βιολογικών ιστών (σύνδεσμοι, παρασπονδυλικοί μύες κτλ.), καθώς και την μείωση ή εξάλειψη του πόνου. 11,12 Υπάρχουν πολλές διαφορετικές μέθοδοι και προσεγγίσεις ΕΤΚ, όπως π.χ. Maitland, Kaltenborn, Cyriax κτλ., με την κινητοποίηση Mulligan να αποτελεί μία από τις δημοφιλέστερες μεθόδους. 13,14 Η κινητοποίηση κατά «Mulligan» αναπτύχθηκε τη δεκαετία του 80 από τον Brian Mulligan, έναν έμπειρο Νεοζηλανδό φυσικοθεραπευτή, και αποτελεί μία πρωτοποριακή, ενδιαφέρουσα, χρήσιμη, κατανοητή, ασφαλή και πολλά υποσχόμενη φιλοσοφία για την αντιμετώπιση της οσφυαλγίας H ουσιαστικότερη και δημοφιλέστερη τεχνική κινητοποίησης του Mulligan είναι τα SNAGs, ακρωνύμιο για το «Sustained Natural Apophyseal Glides» (Φυσιολογικές Αποφυσιακές Ολισθήσεις Παρατεινόμενης Πίεσης), τα οποία χρησιμοποιούνται ευρέως σε ασθενείς με οσφυαλγία. 1,13,14,19,20 Οι τεχνικές κινητοποίησης SNAGs είναι κινητοποιήσεις ολίσθησης **. Το μεγάλο πλεονέκτημα που έχει η συγκεκριμένη τεχνική σε σχέση με όλες σχεδόν τις υπόλοιπες ΕΤΚ είναι ότι δεν είναι αμιγώς παθητική τεχνική, αλλά συνδυάζει την εφαρμογή της παθητικής κινητοποίησης (ολίσθησης) στα σπονδυλικά τμήματα της ΟΜΣΣ σε συνδυασμό με ταυτόχρονη ενεργητική κίνηση από τον ασθενή. Για τον λόγο αυτόν, είναι γνωστή και ως κινητοποίηση με κίνηση (mobilisation with movement) 16,17,21. ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ SNAGs Οι τεχνικές κινητοποίησης SNAGs ενδείκνυνται ιδιαίτερα όταν τα συμπτώματα οσφυαλγίας του ασθενή έχουν ένα από τα παρακάτω χαρακτηριστικά: α) όταν κατά την κλινική αξιολόγηση (κυρίως μέσω της ψηλάφησης και των ΕΤΚ) προκύψει ότι είναι λίγες (π.χ. το πολύ 2-3) οι σπονδυλικές μονάδες της ΟΜΣΣ που αναπαράγουν συμπτώματα πόνου του ασθενή (και συνεπώς δεν είναι εκτεταμένη η βλάβη ή δυσλειτουργία), β) όταν υπάρχει εμφανής περιορισμός στην ενεργητική τροχιά κίνησης της ΟΜΣΣ, ή γ) όταν κάποια ενεργητική κίνηση της ΟΜΣΣ εμφανίζει «επώδυνο τόξο» κατά την κίνηση, για παράδειγμα όταν κατά την κάμψη της ΟΜΣΣ υπάρχει κάποιο ενδιάμεσο σημείο στην τροχιά της κίνησης (π.χ. μεταξύ ) όπου εμφανίζεται πόνος O στόχος εφαρμογής των τεχνικών SNAGs στις παραπάνω περιπτώσεις είναι η βελτίωση των συμπτωμάτων του ασθενή, π.χ. μείωση /εξάλειψη του πόνου, εξάλειψη του επώδυνου τόξου, αύξηση της τροχιάς κίνησης, ομαλοποίηση της ενεργητικής κίνησης. Σε μία έρευνα των Konstantinou et al. 13 σε δείγμα 465 φυσικοθεραπευτών της Μ. Βρετανίας, που εφαρμόζουν σε καθημερινή βάση ΕΤΚ σε ασθενείς με οσφυαλγία, βρήκαν ότι το 54,4% των φυσικοθεραπευτών χρησιμοποιεί συστηματικά την τεχνική SNAG για τη βελτίωση του εύρους κίνησης της ΟΜΣΣ, το 27,5% για την ανακούφιση του πόνου, το 15% για την βελτίωση της ποιότητας κίνησης, και ένα πολύ μικρό ποσοστό (2,8%) για την βελτίωση της λειτουργικότητας των ασθενών τους. Σε μία πιο πρόσφατη έρευνα 22 στην οποία διερευνήθηκε η επίδραση του SNAG στην τροχιά κίνησης της κάμψης της ΟΜΣΣ σε 26 ασθενείς με οσφυαλγία, δημιουργήθηκε ένα κλινικό προφίλ των ατόμων που ανταποκρίθηκαν από την τεχνική. Συγκεκριμένα, τα άτομα που επωφελήθηκαν από το SNAG έπασχαν κυρίως από χρόνιο, εντοπισμένο και διακοπτόμενο σε συχνότητα πόνο στην ΟΜΣΣ. Είχαν επιδείνωση των συμπτωμάτων τους με καμπτικές δραστηριότητες και στάσεις, είχαν περιορισμό στην ενεργητική κάμψη, ενώ σε γενικές γραμμές είχαν μέτρια λειτουργικότητα και σχετικά χαμηλά ποσοστά ψυχολογικών εκδηλώσεων, όπως π.χ. θλίψη ή εξάντληση. Αν και τα αποτελέσματα αυτής της μελέτης δεν μπορούν να γενικευτούν λόγω του ότι προέρχονται από ένα σχετικά μικρό δείγμα ατόμων, η έρευνα αυτή αποτελεί την πρώτη τεκμηριωμένη περιγραφή υποομάδας ατόμων που φαίνεται ότι επωφελούνται από την τεχνική. Συνεπώς, περαιτέρω έρευνες επιλέγοντας ασθενείς που να έχουν ** Η ολίσθηση είναι μία ενδοαρθρική κίνηση μίας άρθρωσης και ορίζεται ως η κίνηση εκείνη της άρθρωσης όπου τα ίδια σημεία της μίας αρθρικής επιφάνειας έρχονται σε επαφή με νέα σημεία της άλλης αρθρικής επιφάνειας. ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΟΜΟΣ 6 - ΤΕΥΧΟΣ 2 ΑΠΡΙΛΙΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ

4 Μπίλλη τα χαρακτηριστικά της συγκεκριμένης υπο-ομάδας για την διερεύνηση της τεχνικής SNAG θα ήταν ιδιαίτερα διαφωτιστικές. Πέρα όμως από αυτούς τους θεραπευτικούς σκοπούς, η τεχνική SNAG κατά τον Mulligan 17 πιστεύεται ότι έχει και ρόλο κλινικής «διαφοροδιάγνωσης» του πάσχοντος σπονδυλικού τμήματος. Δηλαδή, κατά την αξιολόγησή του ασθενή, ο θεραπευτής μπορεί να κινητοποιήσει με την τεχνική SNAG κάθε σπονδυλική μονάδα της ΟΜΣΣ ταυτόχρονα με την «επώδυνη» ενεργητική κίνηση του ασθενή (π.χ. SNAG στο Ο 4 / Ο 5 κατά την κάμψη) και να διαπιστώσει αν, σε κάποιο σπονδυλικό επίπεδο κατά την εφαρμογή της τεχνικής, τα συμπτώματα του ασθενή εξαλείφονται ή αμβλύνονται. Έτσι, με βάση την αντίδραση του ασθενή στην κινητοποίηση, ο φυσικοθεραπευτής θα διαπιστώσει ποιο σπονδυλικό επίπεδο είναι το πάσχον. Όσον αφορά τις αντενδείξεις των τεχνικών κινητοποίησης κατά Mulligan στην ΟΜΣΣ, υποστηρίζεται ότι είναι μηδαμινές. Συγκεκριμένα, ο Mulligan αναφέρει ότι δεν τις χρησιμοποιεί μόνο στην περίπτωση όπου υπάρχει πρόβλημα λειτουργικής σκολίωσης στον ασθενή με οσφυαλγία δισκογενούς αιτιολογίας. 17 Παρόλα αυτά, αφού οι τεχνικές αυτές ανήκουν στο ευρύτερο πεδίο των ΕΤΚ, κατά την άποψη της συγγραφέως είναι σημαντικό να ελέγχονται και να ακολουθούνται οι αντενδείξεις που ισχύουν για όλες τις τεχνικές κινητοποίησης (όπως π.χ. έντονος συνεχής ή/και νυχτερινός πόνος, προοδευτικά επιδεινούμενη νευρολογική σημειολογία, συμπτώματα ιππουριδικής συνδρομής, λοιμώδεις αρθροπάθειες κτλ.), ενώ απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή στον τρόπο και την δοσολογία εφαρμογής των κινητοποιήσεων σε μία σειρά άλλων κλινικών εκδηλώσεων (όπως είναι η εγκυμοσύνη, η ρευματοειδής αρθρίτιδα, η αρχόμενη οστεοπόρωση κ.α.) ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ SNAG Βασικό χαρακτηριστικό της κινητοποίησης SNAG είναι ότι πρέπει να είναι ανώδυνη για τον ασθενή. Κατά τον Mulligan, αν σε οποιαδήποτε στιγμή κατά την εφαρμογή της η τεχνική δημιουργήσει πόνο, τότε, είτε δεν έχει εφαρμοσθεί σωστά, είτε δεν ενδείκνυνται για τον συγκεκριμένο ασθενή. Για τον λόγο αυτόν, η κατεύθυνση της δύναμης (ολίσθησης) που εφαρμόζει ο φυσικοθεραπευτής πιστεύεται ότι παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στην εφαρμογή της τεχνικής. Η κατεύθυνση εφαρμογής της δύναμης πρέπει να είναι παράλληλη στο ανατομικό επίπεδο των ζυγοαποφυσιακών αρθρώσεων ή facet joints καθόλη την διάρκεια της εφαρμοζόμενης ενεργητικής κίνησης (Εικόνα 1). Η παράλληλη με τα facets δύναμη που εφαρμόζει ο φυσικοθεραπευτής αντιπροσωπεύει την φυσιολογική ενδοαρθρική κίνηση (ολίσθησης) κάθε σπονδυλικής μονάδας, αφού με τον τρόπο αυτό αναπαράγεται η φυσική κίνηση μεταξύ των σπονδυλικών μονάδων. 26 Επιπλέον, ο όρος «sustained» (μεταφρασμένο ως παρατεινόμενη πίεση) υποδηλώνει ότι καθόλη την τροχιά κίνησης του ασθενή (όπου εφαρμόζεται η ολίσθηση), αυτή η εφαρμοζόμενη πίεση ολίσθησης πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο σταθερή (παρατεινόμενη), και η διεύθυνση της δύναμης κατά την κίνηση πρέπει να είναι συνεχώς παράλληλη με τις ζυγοαποφυσιακές αρθρώσεις. Αυτό σημαίνει ότι καθώς ο ασθενής εκτελεί ταυτόχρονα με την τεχνική την ενεργητική κίνηση (π.χ. κάμψη ΟΜΣΣ), η λαβή του φυσικοθεραπευτή θα πρέπει να αλλάζει και να προσαρμόζεται αρμονικά προκειμένου να διατηρηθεί αυτή η «παράλληλη» διεύθυνση και η σταθερή εφαρμοζόμενη δύναμη. Παρόλο που αυτή η σχολαστική διατήρηση της κατεύθυνσης της εφαρμοζόμενης δύναμης θεωρείται πρώτιστης σημασίας, σε πρόσφατη μελέτη που διεξάχθηκε σε υγιή άτομα, στα οποία διερευνήθηκε το SNAG κατά την κάμψη της ΟΜΣΣ έναντι μίας τεχνικής placebo (παρόμοιας της SNAG χωρίς όμως την εφαρμογή της σταθερής και παράλληλης διεύθυνσης), δεν φάνηκε να έπαιξε σημαντικό ρόλο. 27 Βέβαια, το γεγονός ότι συμμετείχαν υγιή Εικόνα 1. Διεύθυνση εφαρμογής της ολίσθησης κατά την τεχνική SNAG στην ΟΜΣΣ. Κάθε ένα από τα 5 κόκκινα βέλη δείχνει την προτεινόμενη κατεύθυνση εφαρμογής της δύναμης που είναι παράλληλη στο ανατομικό επίπεδο των ζυγοαποφυσιακών αρθρώσεων (μαύρη γραμμή) κάθε σπονδύλου (τροποποιημένο από Mulligan) ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΟΜΟΣ 6 - ΤΕΥΧΟΣ 2 ΑΠΡΙΛΙΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2010

5 Η κινητοποίηση SNAG κατά Mulligan και όχι άτομα με οσφυαλγία στην μελέτη είναι πολύ πιθανόν να αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα της αποτελεσματικότητάς της. Επομένως, μελλοντικές μελέτες πρέπει να εξασφαλίζουν την συμμετοχή οσφυαλγικών ασθενών. Αξίζει όμως να σημειωθεί ότι σε μελέτες όπου έχουν εφαρμοστεί κινητοποιήσεις με κίνηση Mulligan στον αγκώνα, έχουν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι η σωστή διεύθυνση της κινητοποίησης, 28 καθώς και η σταθερή και κατάλληλη εφαρμογή της δύναμης 29 είναι παράμετροι οι οποίες συμβάλλουν ουσιαστικά στα ευεργετικά αποτελέσματα των τεχνικών αυτών. Η ασκούμενη πίεση (ολίσθησης) εφαρμόζεται είτε κεντρικά, στην ακανθώδη απόφυση του πάσχοντος σπονδύλου /σπονδυλικής μονάδας, είτε ετερόπλευρα, σε μία ζυγοαποφυσιακή άρθρωση. Συνήθως επιλέγεται η «κεντρική» ολίσθηση όταν τα συμπτώματα (π.χ. περιοχή πόνου) είναι κεντρικά ή αμφοτερόπλευρα, ενώ η «μονόπλευρη» ολίσθηση (π.χ. στο δεξί facet Ο 4 /Ο 5 ) επιλέγεται αν τα συμπτώματα είναι εστιασμένα στην μία μόνο πλευρά. 16,17 Ένα επιπλέον χαρακτηριστικό της τεχνικής είναι ότι συνήθως εφαρμόζεται από θέσεις φόρτισης της άρθρωσης ή/και του ασθενή (π.χ. καθιστή ή όρθια), πράγμα που κάνει την τεχνική πιο λειτουργική και ίσως και πιο αποτελεσματική αν θεωρήσουμε ότι τα περισσότερα συμπτώματα των οσφυλαγικών ασθενών αναπαράγονται σε τέτοιες θέσεις φόρτισης. 30 ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ SNAG Η θεωρία δράσης της τεχνικής SNAG, βασίζεται στην αντίληψη του «εμβιομηχανικού λάθους». Κατά τον Mulligan κάποια άρθρωση (π.χ. είτε η ζυγοαποφυσιακή διάρθρωση, είτε η συγχόνδρωση του μεσοσπονδυλίου δίσκου) παρουσιάζει συμπτώματα (δυσλειτουργεί) και αυτό οφείλεται σε κάποιον «εμβιομηχανικό περιορισμό» της άρθρωσης αυτής, ο οποίος εμποδίζει την ομαλή ολίσθηση της κατά την κίνηση. Ο συνδυασμός της ολίσθησης προς την κατάλληλη κατεύθυνση, σε συνδυασμό με την ταυτόχρονη ενεργητική κίνηση της ΟΜΣΣ του ασθενή στοχεύει στην ομαλοποίηση της κινηματικής της σπονδυλικής άρθρωσης αλλάζοντας έτσι το επίπεδο ευαισθησίας των τραυματισμένων ιστών. 17,21 Εάν για παράδειγμα, υπάρχει μία μικρή κήλη δίσκου στο Ο 4 /Ο 5 σπονδυλικό τμήμα η οποία εμποδίζει την πλήρη κάμψη, η κατάλληλη ανώδυνη ολίσθηση στο Ο 4 /Ο 5 σε συνδυασμό με την ενεργητική κάμψη του ασθενή, πιθανώς να τροποποιήσει την θέση ή την ποιότητα του βιολογικού υλικού (δηλαδή του δισκογενούς υλικού, που στην περίπτωση αυτή ταυτίζεται με τον εμβιομηχανικό περιορισμό) που ευθύνεται για την επώδυνη ή περιορισμένη αυτή κίνηση. Βέβαια, αυτή η εξήγηση έχει ελάχιστη επιστημονική βάση η οποία περιορίζεται σε μερικές εμβιομηχανικές μελέτες περιφερικών και όχι σπονδυλικών αρθρώσεων. Επιπλέον, πιστεύεται ότι οι θέσεις φόρτισης που χρησιμοποιούνται κατά την εφαρμογή των τεχνικών προσφέρουν καλύτερη ιδιοδεκτική πληροφόρηση (από π.χ. θέσεις μη φόρτισης που χρησιμοποιούνται στις περισσότερες ΕΤΚ) και πιθανότατα με τον τρόπο αυτό διευκολύνουν και διορθώνουν λειτουργικά κινητικά πρότυπα. 14 Η πιο σύγχρονη εξήγηση της αποτελεσματικότητας της τεχνικής στηρίζεται σε νευροφυσιολογική βάση. Συγκεκριμένα στηρίζεται στο γεγονός ότι κατάλληλη «δόση» ανώδυνης κινητοποίησης πιθανότατα ενεργοποιεί νευροφυσιολογικές οδούς σε επίπεδο νωτιαίου μυελού και εγκεφάλου, με αποτέλεσμα την άμεση αναλγησία και κατ επέκταση αποκατάσταση της κινητικότητας της «συμπτωματικής» άρθρωσης ή περιοχής. 31,36-38 Παρόλο όμως που ο ακριβής νευροφυσιολογικός μηχανισμός δράσης των τεχνικών δεν έχει ξεκαθαριστεί, πρόσφατες ερευνητικές ενδείξεις μέσω εργαστηριακών μελετών δείχνουν ότι οι τεχνικές κινητοποίησης με κίνηση, δημιουργούν αναστολή ή μείωση του πόνου σε συνδυασμό με μία σειρά αλλαγών που αφορούν το Συμπαθητικό Νευρικό Σύστημα (ΣΝΣ) Συγκεκριμένα, μαζί με την μείωση του πόνου έχουν παρατηρηθεί αλλαγές στον καρδιακό παλμό, την αρτηριακή πίεση, τον ρυθμό αναπνοής, και την αγωγιμότητα του δέρματος που προσομοιάζουν διέγερση του ΣΝΣ, και αυτές οι συγκεκριμένες αντιδράσεις που παρατηρήθηκαν κατά την εφαρμογή των τεχνικών αποδείχθηκαν ότι δεν σχετίζονται με την λειτουργία μηχανισμών δράσης αναστολής πόνου που αφορούν την ενεργοποίηση ενδογενών οποιοειδών συστημάτων. 42,43 Έτσι, πιστεύεται ότι ο συνδυασμός της υπαλγησίας μη οποιοειδούς δράσης, οι προαναφερόμενες εκδηλώσεις του ΣΝΣ και οι κινητικές αλλαγές (π.χ. βελτίωση στην τροχιά κίνησης) που παρατηρούνται με τις τεχνικές Mulligan υποδηλώνουν την ύπαρξη ενός διαφορετικού ενδογενούς συστήματος αναστολής ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΟΜΟΣ 6 - ΤΕΥΧΟΣ 2 ΑΠΡΙΛΙΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ

6 Μπίλλη του πόνου. 31 Αυτές οι πρόσφατες ερευνητικές ενδείξεις είναι ιδιαίτερα σημαντικές και πρέπει να αποτελέσουν την βάση για την διεξαγωγή περαιτέρω εργαστηριακών μελετών. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ SNAG Η αρχική θέση κινητοποίησης είναι συνήθως κάποια θέση φόρτισης για την ΟΜΣΣ (όρθια, καθιστή κτλ.) και επιλέγεται από τον φυσικοθεραπευτή με βάση την εκτίμηση που έχει κάνει από την κλινική αξιολόγηση και το ιστορικό του ασθενή. Για την ΟΜΣΣ συνήθως απαιτείται καλή σταθεροποίηση στην περιοχή της λεκάνης. Η σταθεροποίηση στις τεχνικές Mulligan συχνά επιτυγχάνεται με την «ζώνη Mulligan» η οποία δένεται γύρω από την λεκάνη του ασθενή και από την μέση /λεκάνη του φυσικοθεραπευτή (Εικόνα 2β). Ο φυσικοθεραπευτής, αφού ψηλαφήσει και βρει την ακανθώδη απόφυση του σπονδυλικού επιπέδου που θέλει να κινητοποιήσει, το «παγιδεύει» με μία συγκεκριμένη λαβή, η οποία επιτυγχάνεται συνήθως είτε με το πισοειδές οστό του καρπού, είτε με την ωλένια επιφάνεια του χεριού, είτε με τους αντίχειρες. 17,18 Η παγίδευση της ακανθώδους απόφυσης μέσω του πισοειδούς αποτελεί το πιο συνηθισμένο σημείο λαβής των ΕΤΚ στην ΟΜΣΣ. 23 Κατόπιν, ο φυσικοθεραπευτής εφαρμόζει πίεση με διεύθυνση παράλληλη στο επίπεδο των facets όπως προαναφέρθηκε (Εικόνα 2α). Το μέγεθος της εφαρμοζόμενης πίεσης, όπως και η κατάλληλη παγίδευση και ψηλάφηση της «σωστής» ακανθώδους απόφυσης υπόκεινται στην κρίση του φυσικοθεραπευτή. Γι αυτό και η σωστή εφαρμογή τέτοιων τεχνικών (και των παραμέτρων τους), απαιτεί την άριστη κλινική εμπειρία και εξειδίκευση του φυσικοθεραπευτή σε τέτοιου είδους τεχνικές. 44,45 Εν συνεχεία, με συνεννόηση του φυσικοθεραπευτή, ο ασθενής εκτελεί την ενεργητική κίνηση που του έχει υποδείξει ο θεραπευτής (Εικόνα 2β). Η ενεργητική αυτή κίνηση που ταυτόχρονα συνοδεύει την ολίσθηση, μπορεί να είναι προς οποιαδήποτε φυσιολογική κίνηση στην ΟΜΣΣ (π.χ. κάμψη, έκταση κτλ.). Συνήθως επιλέγεται η επώδυνη κίνηση (υποθέτουμε εδώ, πως είναι η κάμψη). Έτσι, με το νεύμα του φυσικοθεραπευτή, ο ασθενής εκτελεί την ενεργητική κίνηση της κάμψης, ενώ ταυτόχρονα ο φυσικοθεραπευτής, όπως προαναφέρθηκε, ασκεί μία συνεχή και σταθερή πίεση στον «συμπτωματικό» σπόνδυλο. Η κίνηση του ασθενή γίνεται αργά σε όλο το ανώδυνο και διαθέσιμο εύρος τροχιάς της κάμψης του, με στόχο την παράβλεψη ή εξάλειψη του εμβιομηχανικού προβλήματος που πιθανόν να εμποδίζει την φυσιολογική και ανώδυνη κίνηση της ΟΜΣΣ. Η διεύθυνση της ασκούμενης δύναμης προσαρμόζεται κατά την κίνηση έτσι ώστε να έχει πάντα την «παράλληλη διεύθυνση» που περιγράφηκε παραπάνω. Σε οποιαδήποτε στιγμή, αν η κινητοποίηση γίνει επώδυνη, διακόπτεται αυτομάτως η εφαρμογή της. Ο Mulligan 16,17 προτείνει η κινητοποίηση να επαναλαμβάνεται 6-10 φορές πριν γίνει επαναξιολόγηση της «επώδυνης» για τον ασθενή κίνησης. Αν τα συμπτώματα του ασθενή παραμείνουν ή βελτιωθούν ελάχιστα, τότε επαναλαμβάνεται η ίδια κινητοποίηση (6-10 επαναλήψεις για 1 ή 2 επιπλέον σετ), εφαρμόζοντας μεγαλύτερη δύναμη αυτήν την φορά ή «κρατώντας» την κίνηση στατική για μερικά δευτερόλεπτα προς το τέλος της τροχιάς της. Εάν, η τροποποίηση των παραπάνω παραμέτρων κατά την επαναξιολόγηση δεν επιφέρει καμία βελτίωση, τότε η τεχνική εγκαταλείπεται. Είναι επίσης σημαντικό και αναγκαίο να έχει προηγηθεί σωστή αξιολόγηση και κλινική εκτίμηση του προβλήματος του ασθενή, για να είναι ξεκάθαρο ότι το SNAG ενδείκνυται Εικόνα 2. Εφαρμογή της κινητοποίησης SNAG στο Ο 3 /Ο 4 σπονδυλικό τμήμα. (α) Απεικονίζεται η παγίδευση της Ο 3 ακανθώδους απόφυσης από το πισοειδές της φυσικοθεραπεύτριας και η διεύθυνση της εφαρμοζόμενης δύναμης (κόκκινο βέλος). β) Σταθεροποίηση μέσω της ζώνης Mulligan και εφαρμογή του SNAG προς κάμψη της Ο 3 /Ο 4 σπονδυλικής μονάδας. 78 ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΟΜΟΣ 6 - ΤΕΥΧΟΣ 2 ΑΠΡΙΛΙΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2010

7 Η κινητοποίηση SNAG κατά Mulligan να χρησιμοποιηθεί θεραπευτικά. Π.χ. αν ο φυσικοθεραπευτής έχει την υποψία ότι η «συμπτωματική» σπονδυλική μονάδα παρουσιάζει χαρακτηριστικά κλινικής αστάθειας ή προϋπάρχει ιατρική διάγνωση σπονδυλόλυσης ή σπονδυλολίσθησης, θεωρείται αυτονόητο ότι τεχνικές κινητοποίησης τύπου SNAG αντενδείκνυται σε τέτοιες περιπτώσεις ΠΑΡΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ SNAGs Ένα επιπλέον σημαντικό στοιχείο των τεχνικών SNAGs είναι ότι μπορούν να συνδυαστούν και με άλλες τεχνικές κινητοποίησης, όπως π.χ. με νευροδυναμικές δοκιμασίες, με τεχνικές McKenzie κτλ. 14,18,19,49 Επιπλέον, υπάρχει μία σειρά «αυτοβοηθούμενων» (autoassisted) SNAG για την κινητοποίηση των ασθενών από μόνοι τους και στο σπίτι. 14,17,18 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ Παρά την ευρεία χρήση των τεχνικών Mulligan, υπάρχουν ελάχιστες επιστημονικές μελέτες σχετικά με την υποστήριξη αυτής της προσέγγισης σε περιπτώσεις οσφυαλγίας. Πέραν της πρόσφατης έρευνας των Konstantinou et al. 22 σε δείγμα οσφυαλγικών ατόμων η οποία κατέληξε σε στατιστικά σημαντική βελτίωση της κάμψης αλλά όχι και της μείωσης του πόνου μετά την εφαρμογή της τεχνικής SNAG με κάμψη ΟΜΣΣ, οι υπόλοιπες έρευνες περιορίζονται σε περιπτωσιακές μελέτες. 20 Θετικά αποτελέσματα με αύξηση της κινητικότητας της σπονδυλικής στήλης και με μείωση του πόνου με τις τεχνικές SNAGs έχουν παρατηρηθεί σε μελέτες στην αυχενική μοίρα 50 και στην θωρακική μοίρα, 51 ενώ αρκετές είναι οι μελέτες που παρουσιάζουν ενθαρρυντικά αποτελέσματα με την εφαρμογή κινητοποιήσεων με κίνηση σε περιφερικές αρθρώσεις. 28,29,33,42,52,53 Ένα σημαντικό μειονέκτημα των περισσοτέρων προαναφερθέντων μελετών είναι η μέτρια μεθοδολογικά ποιότητά τους, η οποία κυρίως οφείλεται στα μικρά δείγματα ασθενών, στην έλλειψη ομάδων ελέγχου και στο γεγονός ότι αρκετές μελέτες είναι περιπτωσιακές (case studies). Είναι όμως αρκετά αισιόδοξο το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια έχουν αρχίσει να διεξάγονται μελέτες για πολλούς θεραπευτικούς χειρισμούς οι οποίες βασίζονται όλο και περισσότερο στην ποιοτική έρευνα και στην τεκμηριωμένη κλινική πράξη (evidence-based practice). Ειδικότερα, μελλοντικές κλινικές μελέτες πρέπει να σχεδιάζονται όχι μόνο με την συμμετοχή ασθενών, αλλά και με την συμμετοχή ομάδων ελέγχου ή/και placebo με αυστηρά και άρτια κριτήρια εισαγωγής στην μελέτη, να έχουν μεθοδολογικά αποδεκτό αριθμό συμμετεχόντων, να χρησιμοποιούν αξιόπιστα και έγκυρα μέσα αξιολόγησης και μέτρησης των αλλαγών που προκύπτουν από τις θεραπευτικές παρεμβάσεις και επίσης να έχουν και ένα τουλάχιστον βραχυπρόθεσμο ή μεσοπρόθεσμο διάστημα παρακολούθησης (follow-up) των ασθενών. Παρά την δυσκολία που μπορεί να υπάρχει στην πρακτική εφαρμογή τέτοιων αυστηρών μεθοδολογικών εφαρμογών, πιστεύεται ότι μόνο έτσι θα προκύψουν έγκυρα και τεκμηριωμένα στοιχεία στην ΟΜΣΣ και για την συγκεκριμένη τεχνική. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Συμπερασματικά, η κινητοποίηση κατά Mulligan αποτελεί μια αξιόλογη, πολύ λειτουργική, κατανοητή, ασφαλής και πρακτική θεραπευτική μέθοδο για την οσφυαλγία, η οποία ανήκει στο πεδίο των θεραπευτικών χειρισμών (manual therapy). Η σημαντικότερη τεχνική κινητοποίησης για την ΟΜΣΣ είναι η τεχνική SNAG, της οποίας τα χαρακτηριστικά αναλύθηκαν στην παρούσα ανασκόπηση. Παρά όμως την ευρεία χρησιμοποίηση των τεχνικών αυτών, υπάρχουν ελάχιστες επιστημονικές μελέτες σχετικά με την υποστήριξη αυτής της προσέγγισης στην ΟΜΣΣ. Μελλοντικές προοπτικές ελεγχόμενες κλινικές μελέτες ασθενών με οσφυλαγία είναι απαραίτητες προκειμένου να προκύψουν και νέα δεδομένα για την συγκεκριμένη τεχνική. ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΟΜΟΣ 6 - ΤΕΥΧΟΣ 2 ΑΠΡΙΛΙΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ

8 Μπίλλη ΑΝΑΦΟΡΕΣ 1. Foster NE, Thompson KA, Baxter GD, Allen JM. Management of nonspecific low back pain by physiotherapists in Britain and Ireland. A descriptive questionnaire of current clinical practice. Spine 1999 Jul 1;24(13): Deyo RA, Battie M, Beurskens AJ, Bombardier C, Croft P, Koes B, et al. Outcome measures for low back pain research. A proposal for standardized use. Spine 1998 Sep 15;23(18): Burton AK, Waddell G, Tillotson KM, Summerton N. Information and advice to patients with back pain can have a positive effect. A randomized controlled trial of a novel educational booklet in primary care. Spine 1999 Dec 1;24(23): Gracey JH, McDonough SM, Baxter GD. Physiotherapy management of low back pain: a survey of current practice in northern Ireland. Spine (Phila Pa 1976 ) 2002 Feb 15;27(4): Bronfort G, Haas M, Evans R, Leininger B, Triano J. Effectiveness of manual therapies: the UK evidence report. Chiropr Osteopat 2010;18(1):3. 6. Jull GA, Bullock M. A motion profile of the lumbar spine in an ageing population assessed by manual examination. Physiotherapy Practice 1987;3: Jull GA. Examination of the articular system. In: Boyling JD, Palastanga N, editors. Grieve s Modern Manual Therapy. Second ed. Edinburgh: Churchill Livingstone; p Dvorak J, Vajda EG, Grob D, Panjabi MM. Normal motion of the lumbar spine as related to age and gender. Eur Spine J 1995;4(1): Humphreys BK, Delahaye M, Peterson CK. An investigation into the validity of cervical spine motion palpation using subjects with congenital block vertebrae as a gold standard. BMC Musculoskelet Disord 2004 Jun 15;5: Schneider M, Erhard R, Brach J, Tel- lin W, Imbarlina F, Delitto A. Spinal palpation for lumbar segmental mobility and pain provocation: an interexaminer reliability study. J Manipulative Physiol Ther 2008 Jul;31(6): Bialosky JE, Bishop MD, Price DD, Robinson ME, George SZ. The mechanisms of manual therapy in the treatment of musculoskeletal pain: a comprehensive model. Man Ther 2009 Oct;14(5): Lamb DW. A review of manual therapy for spinal pain. In: Boyling JD, Palastanga N, editors. Grieve s Modern Manual Therapy. Second ed. Edinburgh: Churchill Livingstone; p Konstantinou K, Foster N, Rushton A, Baxter D. The use and reported effects of mobilization with movement techniques in low back pain management; a cross-sectional descriptive survey of physiotherapists in Britain. Man Ther 2002 Nov;7(4): Exelby L. The Mulligan concept: its application in the management of spinal conditions. Man Ther 2002 May;7(2): Mulligan BR. Mobilisations with movement. Journal of Manual and Manipulative Therapy 1993;1(4): Mulligan BR. SNAGS : mobilisations of the spine with active movement. In: Boyling JD, Palastanga N, editors. Grive s Modern Manual Therapy. Second ed. Edinburgh: Churchill Livingstone; Mulligan BR. Manual Therapy: Nags, Snags and Mwms. Third ed. New Zealand: Plane View Sevices Ltd; Mulligan BR. Θεραπευτικοί Χειρισμοί «NAGS», «SNAGS», «MWMS»... Fifth ed. Θεσσαλονίκη: De Novo; Mulligan BR. Spinal mobilisation with arm movement (further mobilisation with movement). Journal of Manual and Manipulative Therapy 1994;2(2): Exelby L. The locked lumbar facet joint: intervention using mobilizations with movement. Man Ther 2001 May;6(2): Wilson E. Mobilisation with movement: an update. In Touch 1994;73: Konstantinou K, Foster N, Rushton A, Baxter D, Wright C, Breen A. Flexion mobilizations with movement techniques: the immediate effects on range of movement and pain in subjects with low back pain. J Manipulative Physiol Ther 2007 Mar;30(3): Maitland GD, Hangeveld E, Banks K, English K. Maitland s Vertebral Manipulation. Sixth ed. Oxford: Butterworth-Heinmann; Grieve GP. The masquueraders. In: Boyling JD, Palastanga N, editors. Grieve s Modern Manual Therapy. Second ed. Edinburgh: Churchill Livinsgstone; p Bronfort G, Haas M, Evans R, Kawchuk G, Dagenais S. Evidenceinformed management of chronic low back pain with spinal manipulation and mobilization. Spine J 2008 Jan;8(1): Bogduk N. Clinical Anatomy of the Lumbar Spine and Sacrum. Third ed. New York: Moutzouri M, Billis E, Strimpakos N, Kottika P, Oldham JA. The effects of the Mulligan Sustained Natural Apophyseal Glide (SNAG) mobilisation in the lumbar flexion range of asymptomatic subjects as measured by the Zebris CMS20 3-D motion analysis system. BMC Musculoskelet Disord 2008;9: Abbott JH, Patla CE, Jensen RH. The initial effects of an elbow mobilization with movement technique on grip strength in subjects with lateral epicondylalgia. Man Ther 2001 Aug;6(3): McLean S, Naish R, Reed L, Urry S, Vicenzino B. A pilot study of the manual force levels required to produce manipulation induced hypoalgesia. Clin Biomech (Bristol, Avon ) 2002 May;17(4): Borenstein DG. Epidemiology, etiology, diagnostic evaluation, and treat- 80 ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΟΜΟΣ 6 - ΤΕΥΧΟΣ 2 ΑΠΡΙΛΙΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2010

9 Η κινητοποίηση SNAG κατά Mulligan ment of low back pain. Curr Opin Rheumatol 1999 Mar;11(2): Vicenzino B, Paungmali A, Teys P. Mulligan s mobilization-with-movement, positional faults and pain relief: current concepts from a critical review of literature. Man Ther 2007 May;12(2): Hubbard TJ, Hertel J. Anterior positional fault of the fibula after subacute lateral ankle sprains. Man Ther 2008 Feb;13(1): Hsieh CY, Vicenzino B, Yang CH, Hu MH, Yang C. Mulligan s mobilization with movement for the thumb: a single case report using magnetic resonance imaging to evaluate the positional fault hypothesis. Man Ther 2002 Feb;7(1): Hubbard TJ, Hertel J, Sherbondy P. Fibular position in individuals with self-reported chronic ankle instability. J Orthop Sports Phys Ther 2006 Jan;36(1): Kavanagh J. Is there a positional fault at the inferior tibiofibular joint in patients with acute or chronic ankle sprains compared to normals? Man Ther 1999 Feb;4(1): Zusman M. Spinal manipuative therapy: review of some proposed mechanisms, and a new hypothesis. The Australian Journal of Physiotherapy 1986;32(2): Zusman M, Edwards B, Donaghy A. Investigation of a proposed mechanism for the relief of spinal pain with passive movements. Journal of Manual Medicine 1989;4: Wright A. Recent concepts in the neurophysiology of pain. Man Ther 1999;4(4): Paungmali A, O Leary S, Souvlis T, Vicenzino B. Hypoalgesic and sympathoexcitatory effects of mobilization with movement for lateral epicondylalgia. Phys Ther 2003 Apr;83(4): Vicenzino B, Paungmali A, Buratowski S, Wright A. Specific manipulative therapy treatment for chronic lateral epicondylalgia produces uniquely characteristic hypoalgesia. Man Ther 2001 Nov;6(4): Moulson A, Watson T. A preliminary investigation into the relationship between cervical snags and sympathetic nervous system activity in the upper limbs of an asymptomatic population. Man Ther 2006 Aug;11(3): Paungmali A, Vicenzino B, Smith M. Hypoalgesia induced by elbow manipulation in lateral epicondylalgia does not exhibit tolerance. J Pain 2003 Oct;4(8): Paungmali A, O Leary S, Souvlis T, Vicenzino B. Naloxone fails to antagonize initial hypoalgesic effect of a manual therapy treatment for lateral epicondylalgia. J Manipulative Physiol Ther 2004 Mar;27(3): Downey BJ, Taylor NF, Niere KR. Manipulative physiotherapists can reliably palpate nominated lumbar spinal levels. Man Ther 1999 Aug;4(3): Billis EV, Foster NE, Wright CC. Reproducibility and repeatability: errors of three groups of physiotherapists in locating spinal levels by palpation. Man Ther 2003 Nov;8(4): Kalichman L, Hunter DJ. Diagnosis and conservative management of degenerative lumbar spondylolisthesis. Eur Spine J 2008 Mar;17(3): O Sullivan PB. Lumbar segmental instability : clinical presentation and specific stabilizing exercise management. Man Ther 2000 Feb;5(1): Cholewicki J, Juluru K, Radebold A, Panjabi MM, McGill SM. Lumbar spine stability can be augmented with an abdominal belt and/or increased intra-abdominal pressure. Eur Spine J 1999;8(5): Mulligan BR. Spinal mobilisation with leg movement (further mobilisations with movement). Journal of Manual and Manipulative Therapy 1995;3(1): Reid SA, Rivett DA, Katekar MG, Callister R. Sustained natural apophyseal glides (SNAGs) are an effective treatment for cervicogenic dizziness. Man Ther 2008 Aug;13(4): Horton SJ. Acute locked thoracic spine: treatment with a modified SNAG. Man Ther 2002;7(2): Bisset L, Paungmali A, Vicenzino B, Beller E. A systematic review and meta-analysis of clinical trials on physical interventions for lateral epicondylalgia. Br J Sports Med 2005 Jul;39(7): Vicenzino B, Brooksbank J, Minto J, Offord S, Paungmali A. Initial effects of elbow taping on pain-free grip strength and pressure pain threshold. J Orthop Sports Phys Ther 2003 Jul;33(7): ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΟΜΟΣ 6 - ΤΕΥΧΟΣ 2 ΑΠΡΙΛΙΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ

Ε ΡΕΥΝΑ. Η Αποτελεσματικότητα Ενός Προγράμματος «back school» με Έμφαση στις Ασκήσεις Σταθεροποίησης: Πιλοτική Μελέτη

Ε ΡΕΥΝΑ. Η Αποτελεσματικότητα Ενός Προγράμματος «back school» με Έμφαση στις Ασκήσεις Σταθεροποίησης: Πιλοτική Μελέτη Ε ΡΕΥΝΑ Η Αποτελεσματικότητα Ενός Προγράμματος «back school» με Έμφαση στις Ασκήσεις Σταθεροποίησης: Πιλοτική Μελέτη Άννα Χαϊμανδού 1, Ευάγγελος Αξιώτης 1, Ευδοκία Μπίλλη 2, Γεώργιος Κουμαντάκης 3 1 Φυσικοθεραπεύτρια-της

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα 41 Τιμή Τεύχους: 7.5

Ετήσιο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα 41 Τιμή Τεύχους: 7.5 Τόμος 8 Τεύχος 3 Ιούλιος Σεπτέμβριος 2009 ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ & ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΡΙΜΗΝΗ ΕΚΔΟΣΗ ΚΩΔΙΚΟΣ: 6443 EΚΔΟΤΗΣ: ΣΠΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ McKENZIE ΕΔΡΑ: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 35, ΑΝΩ ΠΑΤΗΣΙΑ Τηλ/Φαξ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ Η ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΟΝΗΣ ΚΑΤΑ MULLIGAN ΣΤΑ ΕΜΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΡΘΡΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των ασκήσεων σταθεροποίησης στην αντιµετώπιση του χρόνιου οσφυϊκού πόνου

Ο ρόλος των ασκήσεων σταθεροποίησης στην αντιµετώπιση του χρόνιου οσφυϊκού πόνου Ο ρόλος των ασκήσεων σταθεροποίησης στην αντιµετώπιση του χρόνιου οσφυϊκού πόνου 1. Κωνσταντινίδου Ελένη Φυσικοθεραπεύτρια MSc, MT 2. Κορακάκης Δηµήτριος Φυσικοθεραπευτής ΟΜΤ Περίληψη Είναι κοινώς αποδεκτό

Διαβάστε περισσότερα

Η Εμβιομηχανική Ανάλυση στάσης-δύναμης-αντοχής και ιδιοδεκτικότητας των δομών της Σπονδυλικής Στήλης με αντικειμενικές μεθόδους αξιολόγησης

Η Εμβιομηχανική Ανάλυση στάσης-δύναμης-αντοχής και ιδιοδεκτικότητας των δομών της Σπονδυλικής Στήλης με αντικειμενικές μεθόδους αξιολόγησης Η Εμβιομηχανική Ανάλυση στάσης-δύναμης-αντοχής και ιδιοδεκτικότητας των δομών της Σπονδυλικής Στήλης με αντικειμενικές μεθόδους αξιολόγησης A' MEΡOΣ Γ. ΓΟΥΔΕΕΝΟΣ 1, Ι. ΣΑΡΑΤΣΙΩΤΗΣ 2, Ν. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 3

Διαβάστε περισσότερα

Αντιμετώπιση της Αυχεναλγίας Μηχανικής Αιτιολογίας

Αντιμετώπιση της Αυχεναλγίας Μηχανικής Αιτιολογίας Ανασκόπηση EΛΛΗΝΙΚΗ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 2008,19(3):229-241 Αντιμετώπιση της Αυχεναλγίας Μηχανικής Αιτιολογίας Ν.Γ. Γαλανόπουλος 1 Γ.Π. Καμπάκης 1 Γ. Παπαδόπουλος 2 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η αντιμετώπιση της μηχανικής αιτιολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη φυσικοθεραπευτική αξιολόγηση των μυοσκελετικών παθήσεων

Εισαγωγή στη φυσικοθεραπευτική αξιολόγηση των μυοσκελετικών παθήσεων Εισαγωγή στη φυσικοθεραπευτική αξιολόγηση των μυοσκελετικών παθήσεων Βασιλική Σακελλάρη, M.Sc, Ph.D Διευθύντρια Σ.Ε.Υ.Π., Τ.Ε.Ι. Λαμίας, Καθηγήτρια Φυσικοθεραπείας Επικοινωνία: Βασιλική Σακελλάρη, Διευθύντρια

Διαβάστε περισσότερα

Ο ευθειασμός της αυχενικής μοίρας της Σ.Σ. και η εμβιομηχανική επίδραση στη λειτουργία της

Ο ευθειασμός της αυχενικής μοίρας της Σ.Σ. και η εμβιομηχανική επίδραση στη λειτουργία της MEΣOΓEIΩN 215, AΘHNA 115 25 - THΛ.: 210 6777590, FAX: 210 6756352 E-mail: kafkas@otenet.gr, Website: kafkas-publications.com Iδιoκτήτης: Eκδόσεις Kαυκάς EKΔOTHΣ:... Hλίας Kαυκάς, Δερματολόγος ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σημείωμα του Εκδότη 3. Συνεντεύξεις Με τον R. Mckenzie 4

Σημείωμα του Εκδότη 3. Συνεντεύξεις Με τον R. Mckenzie 4 Τόμος 4 Τεύχος 4 Οκτώβριος- εκέμβριος 2005 ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΑΓΝΩΣΗ & ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΡΙΜΗΝΗ ΕΚ ΟΣΗ ΚΩ ΙΚΟΣ: 6443 10 th Παγκόσμιο Συνέδριο στη Μηχανική ιάγνωση και Θεραπεία Queenstown, Ν. Ζηλανδία 23 25 March 2007 ΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

χαρακτηριστικά, η αιτιολογία τους φαίνεται να είναι διαφορετική. Το γεγονός αυτό πιθανόν να υποδηλώνει πως η θεραπευτική προσέγγιση

χαρακτηριστικά, η αιτιολογία τους φαίνεται να είναι διαφορετική. Το γεγονός αυτό πιθανόν να υποδηλώνει πως η θεραπευτική προσέγγιση ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Τενοντοπάθεια Αχίλλειου τένοντα: παθολογία, αξιολόγηση και θεραπεία Χρυσοβαλάντης Σασσάνης1, Πολυζώης Σιδέρης2, Αναστάσιος Πλιάγκος2 1 2 Φυσικοθεραπευτής, OMT, MappSc Φυσικοθεραπευτής Επικοινωνία:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ ΤΟΥ R. McKENZIE AΡΘΡΟΣΚΟΠΗΣΗ ΓΟΝΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΝΑΝΤΙ ΜΟΝΟ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΟΜΗΡΙΑΙΟΥ ΠΟΝΟΥ

ΕΠΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ ΤΟΥ R. McKENZIE AΡΘΡΟΣΚΟΠΗΣΗ ΓΟΝΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΝΑΝΤΙ ΜΟΝΟ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΟΜΗΡΙΑΙΟΥ ΠΟΝΟΥ ΕΠΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ ΤΟΥ R. McKENZIE AΡΘΡΟΣΚΟΠΗΣΗ ΓΟΝΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΝΑΝΤΙ ΜΟΝΟ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΟΜΗΡΙΑΙΟΥ ΠΟΝΟΥ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΟΣΦΥΑΛΓΙΑ ΠΟΥ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΩΦΕΛΗΘΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

Φυσικοθεραπευτής, MSc, Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, ΑΠΘ. Φυσικοθεραπευτής, Εργαστηριακός Συνεργάτης, Τμήμα Φυσικοθεραπείας, ΑΤΕΙΘ

Φυσικοθεραπευτής, MSc, Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, ΑΠΘ. Φυσικοθεραπευτής, Εργαστηριακός Συνεργάτης, Τμήμα Φυσικοθεραπείας, ΑΤΕΙΘ Α νασκοπηση Η Επίδραση της Έντασης του Διαδερμικού Ηλεκτρικού Νευρικού Ερεθισμού (TENS) στην Αναλγησία. Μία Συστηματική Ανασκόπηση των Πειραματικών Ερευνών σε Υγιή Άτομα Αθανάσιος Κίτσιος, 1 Λάζαρος Λαζάρου,

Διαβάστε περισσότερα

Σημείωμα του Εκδότη 3

Σημείωμα του Εκδότη 3 Τόμος 10 Τεύχος 3 Ιούλιος Σεπτέμβριος 2011 ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ & ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΡΙΜΗΝΗ ΕΚΔΟΣΗ ΚΩΔΙΚΟΣ: 6443 Σημείωμα του Εκδότη 3 EΚΔΟΤΗΣ: ΣΠΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ McKENZIE ΕΔΡΑ: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

][poi. ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤHΝ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟ κ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΦΡΙΤΣΑ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΕΣ ΕΓΧΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΗ ΜΕ ΧΡΟΝΙΟ ΠΟΝΟ

][poi. ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤHΝ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟ κ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΦΡΙΤΣΑ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΕΣ ΕΓΧΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΗ ΜΕ ΧΡΟΝΙΟ ΠΟΝΟ ][poi ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤHΝ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟ κ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΦΡΙΤΣΑ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΕΣ ΕΓΧΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΗ ΜΕ ΧΡΟΝΙΟ ΠΟΝΟ Η ΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ ΤΟΥ ΘΩΡΑΚΙΚΟΥ ΔΙΣΚΟΥ ΨΕΥΔΟ-ΘΕΤΙΚΗ MRI ΓΟΝΑΤΟΣ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΣΚΟΠΟΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αντιμετώπιση της χρόνιας οσφυαλγίας με τη μέθοδο ΜcΚenzie υπό το πρίσμα των επιστημονικών αποδείξεων

Αντιμετώπιση της χρόνιας οσφυαλγίας με τη μέθοδο ΜcΚenzie υπό το πρίσμα των επιστημονικών αποδείξεων TEYXOΣ 51 - ΙOYΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2008 794/94 MEΣOΓEIΩN 215, 115 25 AΘHNA TPIMHNIAIA EΠΙΘΕΩΡHΣH OPΘOΠAIΔIKHΣ ΠΛHPOΦΟPHΣHΣ KAI TPAYMATOΛOΓIAΣ ΚΩΔ. ΕΝΤΥΠΟΥ 4539 To INFO ORTHOPAEDICS στο διαδίκτυο:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΦΥΣΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ» ΔΙΠΛΗ ΤΥΦΛΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Η ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ ΣΕ ΧΡΟΝΙΕΣ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΧΟΥΡΛΙΑ ΧΡΥΣΑΥΓΗ Α.Ε.

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Η ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ ΣΕ ΧΡΟΝΙΕΣ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΧΟΥΡΛΙΑ ΧΡΥΣΑΥΓΗ Α.Ε. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Η ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ ΣΕ ΧΡΟΝΙΕΣ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΧΟΥΡΛΙΑ ΧΡΥΣΑΥΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Medical Lumbar. Torque (ft Lbs) Γ. ΓΟΥΔΕΒΕΝΟΣ 1, Ά. ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ 2, Ν. ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ 3 1

Medical Lumbar. Torque (ft Lbs) Γ. ΓΟΥΔΕΒΕΝΟΣ 1, Ά. ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ 2, Ν. ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ 3 1 Αντιμετώπιση του χρόνιου οσφυϊκού άλγους με τη μέτρηση της πραγματικής λειτουργικής ικανότητας και την ενδυνάμωση των σταθεροποιητών μυών της οσφυϊκής μοίρας της σπονδυλικής στήλης Ο χρόνιος πόνος στην

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Κλινικών Τμήματος Φυσικοθεραπείας, Σ.Ε.Υ.Π., Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας

Οδηγός Κλινικών Τμήματος Φυσικοθεραπείας, Σ.Ε.Υ.Π., Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Σ.Ε.Υ.Π. ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Οδηγός Κλινικών Τμήματος Φυσικοθεραπείας, Σ.Ε.Υ.Π., Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας

Διαβάστε περισσότερα

Κλινικά Περιστατικά 35

Κλινικά Περιστατικά 35 Τόµος 5 Τεύχος 4 Οκτώβριος εκέµβριος 2006 ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΑΓΝΩΣΗ & ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΡΙΜΗΝΗ ΕΚ ΟΣΗ ΚΩ ΙΚΟΣ: 6443 EΚ ΟΤΗΣ: ΣΠΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι ΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ McKENZIE Ε ΡΑ: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 35, ΑΝΩ ΠΑΤΗΣΙΑ Τηλ/Φαξ:

Διαβάστε περισσότερα

ΥδροθεραπεIα στην αποκατaσταση των αθλητικων κακωσεων

ΥδροθεραπεIα στην αποκατaσταση των αθλητικων κακωσεων 52 KEΦΑΛΑΙΟ E ΥδροθεραπεIα στην αποκατaσταση των αθλητικων κακωσεων Ε.Η. ΜΠΑΚΑΣ Είναι γεγονός ότι την τελευταία εικοσαετία αυξήθηκε σημαντικά το ενδιαφέρον της ιατρικής κοινότητας για την εφαρμογή προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Η Άσκηση σαν Μέσο Αντιµετώπισης της Παιδικής και Εφηβικής Ιδιοπαθούς Σκολίωσης: Πρακτικές Εφαρµογές

Η Άσκηση σαν Μέσο Αντιµετώπισης της Παιδικής και Εφηβικής Ιδιοπαθούς Σκολίωσης: Πρακτικές Εφαρµογές Πρακτικών εφαρµογών Aναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισµό τόµος 2 (2), 138 147 ηµοσιεύτηκε: 25 Σεπτεµβρίου 2004 Inquiries in Sport & Physical Education Volume 2 (2), 138 147 Released: September

Διαβάστε περισσότερα

Φυσικοθεραπεύτρια, MSc., PhD., Επιστημονική Συνεργάτης, Τμήμα Φυσικοθεραπείας, Α.Τ.Ε.Ι. Πατρών Φυσικοθεραπεύτρια

Φυσικοθεραπεύτρια, MSc., PhD., Επιστημονική Συνεργάτης, Τμήμα Φυσικοθεραπείας, Α.Τ.Ε.Ι. Πατρών Φυσικοθεραπεύτρια ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ H επίδραση της άσκησης στο νερό στο σύνδρομο της ινομυαλγίας Άννα Χρηστάκου1, Όλγα Ζαχαριουδάκη2 1 2 Φυσικοθεραπεύτρια, MSc., PhD., Επιστημονική Συνεργάτης, Τμήμα Φυσικοθεραπείας, Α.Τ.Ε.Ι. Πατρών

Διαβάστε περισσότερα

Manual & Manipulative Therapy

Manual & Manipulative Therapy Για πρώτη φορά στην Ελλάδα από τη ΔΙΟΔΟ Επαγγελματική Εκπαίδευση στην Advanced Manual & Manipulative Therapy σε αποκλειστική συνεργασία με τον κορυφαίο ευρωπαϊκό εκπαιδευτικό οργανισμό European Academy

Διαβάστε περισσότερα

στην καθημερινή λειτουργικότητα της γυναίκας από φυσικοθεραπευτική άποψη γίνεται αντιληπτή από

στην καθημερινή λειτουργικότητα της γυναίκας από φυσικοθεραπευτική άποψη γίνεται αντιληπτή από ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Μετεμμηνοπαυσιακή οστεοπόρωση: ενδεδειγμένο πρόγραμμα θεραπευτικής άσκησης Ευαγγελία Καλογήρου1, Μαρία Μουτζούρη2, Σοφία Γεωργίου3, Αθανασία Τραχαλάκη1 Φυσικοθεραπεύτρια Φυσικοθεραπεύτρια, MSc,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΥΣΤΙΚΑ ΣΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΟΣΦΥΟ-ΙΣΧΙΑΛΓΙΑΣ...

ΜΥΣΤΙΚΑ ΣΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΟΣΦΥΟ-ΙΣΧΙΑΛΓΙΑΣ... 35 ΜΥΣΤΙΚΑ ΣΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΟΣΦΥΟ-ΙΣΧΙΑΛΓΙΑΣ... Δημ. Ι. Γουλές Ρευματολόγος, Επιστημονικός συνεργάτης Παν. Αθηνών Για την καλύτερη κατανόηση της εισηγήσεως μας κρίθηκε σκόπιμο το κείμενο αυτό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τρισέλιδες Εργασίες που παρουσιάστηκαν κατά το 16 ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τρισέλιδες Εργασίες που παρουσιάστηκαν κατά το 16 ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τρισέλιδες Εργασίες που παρουσιάστηκαν κατά το 16 ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού CONTENTS Short papers presented during the 16 th International Congress of Physical Education

Διαβάστε περισσότερα

PSYCHIATRIKI 20 (1), 2009 17. Β. Λεωνιδάκη, Μ. Μαλλιώρη. Α Ψυχιατρική Κλινική, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αιγινήτειο Νοσοκομείο, Αθήνα

PSYCHIATRIKI 20 (1), 2009 17. Β. Λεωνιδάκη, Μ. Μαλλιώρη. Α Ψυχιατρική Κλινική, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αιγινήτειο Νοσοκομείο, Αθήνα PSYCHIATRIKI 20 (1), 2009 17 Ανασκόπηση Review Β. Λεωνιδάκη, Μ. Μαλλιώρη Α Ψυχιατρική Κλινική, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αιγινήτειο Νοσοκομείο, Αθήνα Ψυχιατρική 2009, 20:17 34 Ηπαρούσα ανασκόπηση αφορά το θέμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΟΥ ΩΜΟΥ ΣΤΟΥΣ ΚΟΛΥΜΒΗΤΕΣ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΟΥ ΩΜΟΥ ΣΤΟΥΣ ΚΟΛΥΜΒΗΤΕΣ 53 KEΦΑΛΑΙΟ E ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΟΥ ΩΜΟΥ ΣΤΟΥΣ ΚΟΛΥΜΒΗΤΕΣ Β. ΠΑΓΓΟΣ Δ. ΠΑΓΓΟΥ Μ. ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ Επιδημιολογικές μελέτες αναφέρουν ότι η ωμική ζώνη αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

H Eμβιομηχανική Ανάλυση στάσης-δύναμης-αντοχής και ιδιοδεκτικότητας των δομών της Σπονδυλικής Στήλης με αντικειμενικές μεθόδους αξιολόγησης

H Eμβιομηχανική Ανάλυση στάσης-δύναμης-αντοχής και ιδιοδεκτικότητας των δομών της Σπονδυλικής Στήλης με αντικειμενικές μεθόδους αξιολόγησης H Eμβιομηχανική Ανάλυση στάσης-δύναμης-αντοχής και ιδιοδεκτικότητας των δομών της Σπονδυλικής Στήλης με αντικειμενικές μεθόδους αξιολόγησης B' MEΡOΣ Γ, ΓΟΥΔΕΒΕΝΟΣ 1, Ι. ΣΑΡΑΤΣΙΩΤΗΣ 2, Ν.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 3

Διαβάστε περισσότερα