KEIMENO: Τχης (ΥΠ) Γεώργιος Βαρελάς

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "KEIMENO: Τχης (ΥΠ) Γεώργιος Βαρελάς"

Transcript

1 ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΟΠΛΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Ε ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ PBL (PERFORMANCE BASED LOGISTICS) ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΙΣ Ε KEIMENO: Τχης (ΥΠ) Γεώργιος Βαρελάς 62 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ

2 Η αλλαγή με την πάροδο του χρόνου και την εξέλιξη της τεχνολογίας, των δογμάτων και των αποστολών των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ), δημιουργεί την ανάγκη της συνεχούς προσαρμογής των δομών και δυνάμεων, της αναβάθμισης των Οπλικών Συστημάτων (Ο/Σ) και μέσων καθώς και της παρεχόμενης υποστήριξης και Διοικητικής Μέριμνας (ΔΜ) αυτών. Η ιστορία έχει καταδείξει την αποφασιστική σημασία της ΔΜ στην συντήρηση των στρατευμάτων και την επιτυχή έκβαση των επιχειρήσεων. Στις μέρες μας, περισσότερο από ποτέ, η συνεχής τάση για μείωση της οροφής του προσωπικού των ΕΔ, για εξορθολογισμό των αμυντικών δαπανών αλλά και η αναγκαιότητα για μικρές, ευέλικτες και ταχυκίνητες δυνάμεις, καθιστούν αναγκαία την αυξανόμενη εμπλοκή των ιδιωτικών φορέων στην ΔΜ και τη χρήση πρακτικών του ιδιωτικού τομέα, με απώτερο σκοπό την αποτελεσματικότερη υλοποίηση του έργου των ΕΔ με το μικρότερο δυνατό κόστος. Άλλωστε η φράση «Καλή ΔΜ σημαίνει Μαχητική Ισχύς (Good Logistics is Combat Power) του Αντγου William G. Pagonis 1, αυτό ακριβώς καταδεικνύει. ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Ο/Σ Το υπάρχον δόγμα ΔΜ, το υφιστάμενο νομικό και θεσμικό πλαίσιο, η υπάρχουσα κλαδική δομή και οργάνωση αλλά και οι ισχύοντες κατά κλάδο κανονισμοί και διαταγές, παρέχουν το πλαίσιο με βάση το οποίο παρέχεται η υποστήριξη των Ο/Σ των κλάδων των ΕΔ. Σύμφωνα με αυτά, τα Γενικά Επιτελεία (ΓΕ) των Κλάδων των ΕΔ, έχουν την ευθύνη για την υποστήριξη των δυνάμεών τους. Βασική επιδίωξη στην υποστήριξη των Ο/Σ, αποτελεί η παροχή του προβλεπόμενου εφοδίου-υλικού, μέσου ή υπηρεσίας ΔΜ, στον επιθυμητό τόπο και τον κατάλληλο χρόνο, μέσω της στενής συνεργασίας των ΓΕ στους λειτουργικούς τομείς της ΔΜ 2 και ειδικότερα σε αυτούς του εφοδιασμού και της συντήρησης-επισκευών. Σύμφωνα με την αρχή 3 της συνεργασίας, οι Κλάδοι των ΕΔ πρέπει να αναπτύσσουν μεταξύ των άλλων και τις αναγκαίες συνεργασίες με φορείς και οργανισμούς του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, για να εξασφαλίσουν τα ελλείποντα εφόδια-υλικά, μέσα και εγκαταστάσεις που τους αναγκαιούν, ενώ σύμφωνα με την αρχή της οικονομίας τα θέματα / προβλήματα ΔΜ πρέπει να επιλύονται με επιστημονική γνώση, με την εφαρμογή της σύγχρονης τεχνολογίας και με τεχνο-οικονομικά κριτήρια. ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ LOGISTICS Στις μέρες μας η λέξη Logistics, αποτελεί πλέον μέρος του λεξιλογίου μας και η φράση του Αμερικανού Ναύαρχου King, το 1942 Δεν ξέρω τι στο καλό 1 Αντγος William G. Pagonis, Επικεφαλής ΔΜ-Πόλεμος του κόλπου ΓΕΕΘΑ/Δνση Διακλαδικού Δόγματος. Ιανουάριος 2004 «Δόγμα ΔΜ για την Υποστήριξη των Διακλαδικών Επιχειρήσεων», σελ ΓΕΕΘΑ/Δνση Διακλαδικού Δόγματος. Ιανουάριος 2004 «Δόγμα ΔΜ για την Υποστήριξη των Διακλαδικών Επιχειρήσεων», σελ 1-2. Η ΟΠΛΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΔ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ PERFORMANCE BASED LOGISTICS (PBL) ΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΙΣ ΕΔ 63

3 αυτά τα Logistics είναι αλλά θέλω λίγο από αυτό ακούγεται λίγο αστεία. Τα Logistics, είναι επιστήμη με πολλές εφαρμογές τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον αμυντικό τομέα, ενώ ένα πλήθος μοντέλων, εννοιών και μεθόδων έχει αναπτυχθεί σ αυτή. Κάνοντας μια σύντομη επισκόπηση, παρατηρούμε ότι οι πλέον γνωστές έννοιες των Logistics του ιδιωτικού τομέα, είναι το σύστημα εφοδιασμού και διαχείρισης αποθεμάτων, το Just In Time Logistics (JIT), η ανάθεση δραστηριοτήτων σε τρίτους (Outsourcing), η χρήση υπηρεσιών Logistics από Τρίτους [Third Party Logistics(3PL)] αλλά και η πλέον σύγχρονη έννοια του Fourth Party Logistics (4PL). Κινούμενες από μία προσπάθεια για περικοπή εξόδων, αλλά και χρησιμοποίησης του προσωπικού σε κύριες αποστολές, οι Ένοπλες Δυνάμεις αρχικά των ΗΠΑ και της Μεγάλης Βρετανίας και στη συνέχεια και άλλων χωρών, κάνουν ήδη μεγάλη χρήση της υποστήριξης ΔΜ από ιδιωτικούς φορείς (Outsourcing), ακόμα και στο πεδίο της μάχης (Contractors on the Battlefield) με χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της πρακτικής, τους πρόσφατους πόλεμους στο ΙΡΑΚ. Στα Logistics που αφορούν τις ΕΔ, χρησιμοποιείται αντί του όρου Outsourcing, κυρίως ο όρος Contracting Logistics Support (CLS) δηλαδή Υποστήριξη ΔΜ με Ανάθεση Συμβολαίων, για να περιγράψει την ανάθεση δραστηριοτήτων σε ιδιωτικούς φορείς, το οποίο και αποτελεί στην ουσία μία μορφή PBL, όπως θα αναπτυχθεί παρακάτω. Εικόνα 1: Συνεισφορά των διαφόρων παραγόντων ΔΜ στο ΚΚΖ (Πηγή : Benjamin S. Blanchard, Logistics Engineering and Management, Prentice Hall). 64 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΙΟΥΛΙ

4 Στα Logistics αντίθετα του αμυντικού τομέα, κυρίαρχη είναι η έννοια του Κύκλου Ζωής (Life Cycle) των Ο/Σ, η οποία μας διδάσκει ότι το κόστος λειτουργίας και υποστήριξης ενός Ο/Σ, αντιπροσωπεύει το 60% του συνολικού κόστους στον Κύκλο Ζωής του συστήματος, ενώ αντίθετα το κόστος απόκτησης αντιπροσωπεύει μόνον το 40%, κάτι γνωστό ως σύνδρομο του παγόβουνου 4 (εικ. 1). Εκείνο που πρέπει όμως να τονιστεί ιδιαίτερα στο σημείο αυτό είναι η μεγάλη αδυναμία που υπάρχει στο να αντιμετωπισθεί το συνολικό Κόστος Κύκλου Ζωής (ΚΚΖ) (Life Cycle Cost - LCC) στην πραγματική του διάσταση. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι τα ανωτέρω ποσοστά διαφοροποιούνται από πηγή σε πηγή, ενώ είναι γεγονός ότι όπως προκύπτει από την διαχρονική αποτίμηση του ΚΚΖ, τα κόστη για τη συντήρηση του εκάστοτε Ο/Σ ανέρχονται σε υψηλά επίπεδα μετά το 4 ο έτος λειτουργίας του 5. Άλλες έννοιες που συναντάμε, είναι αυτές της Ολοκληρωμένης Λογιστικής Υποστήριξης 6 (Integrated Logistics Support-ILS), της υποστήριξης δια μέσου της συνεργασίας 7 (Co-Operative Logistics), και το χρησιμοποιούμενο από τις Ελληνικές ΕΔ, Σύστημα Πρόβλεψης και Δοσοληψιών (ΣΠΔ) που εφαρμόζεται με βάση τα αναγραφόμενα στον Γενικό Κανονισμό Ανεφοδιασμού και Διαχειρίσεως Υλικών Ενόπλων Δυνάμεων (ΓΚΑΔΥΕΔ ). Ο σκοπός όλων των ανωτέρω αλλά και της επιστήμης των Logistics γενικότερα, δεν είναι άλλος από την αύξηση της αποτελεσματικότητας και ικανοποίησης του πελάτη (του τελικού χρήστη για τις ΕΔ), με παράλληλη μείωση του κόστους. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ Ο/Σ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ PBL Μία σύγχρονη μέθοδος υποστήριξης Ο/Σ, η οποία αντλεί στοιχεία από τις προαναφερθείσες πρακτικές, είναι η «Υποστήριξη με Βάση την Απόδοση» (Performance Based Logistics- PBL), η οποία προέκυψε ως απόρροια εμπορικών πρακτικών κυρίως στον αεροδιαστημικό τομέα. Η ιδέα πίσω από το PBL βρίσκεται στα λόγια του Στγου Patton Ποτέ μη λες στους ανθρώπους πώς να κάνουν κάτι. Πες τους τι θες να γίνει και θα σε εκπλήξουν με την επινοητικότητά τους. Το 1998, το Υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ (ΥΠΑΜ/ΗΠΑ-US DoD), ξεκίνησε 30 προγράμματα πιλότους στα οποία υιοθέτησε κάποιο τύπο καινο- 4 Benjamin S. Blanchard, Logistics Engineering and Management, Prentice Hall. 5 ΠαΔ 6-40/2002/ΓΕΣ/ΔΥΠ. Απαραίτητες Προϋποθέσεις για την Ένταξη Κυρίων Υλικών στο Σύστημα ΔΜ σελ NATO Logistics Handbook-2007, σελ NATO Logistics Handbook-2007, σελ. 5. ΟΠΛΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΔ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ PERFORMANCE BASED LOGISTICS (PBL) ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΙΣ ΕΔ 65

5 τόμου στρατηγικής υποστήριξης Ο/Σ (πρόδρομοι του PBL). Τα κυριότερα από τα προγράμματα αυτά, των οποίων τα Ο/Σ είναι ευρέως γνωστά στην Ελλάδα, μνημονεύονται στον παρακάτω πίνακα 1 8. Σημειώνεται ότι το 2005, υπήρχαν σε εξέλιξη 92 τέτοια προγράμματα σε σύγκριση με τα 57 παρόμοια το ΑΡΧΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΙΛΟΤΟΙ PBL ΣΤΡΑΤΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Abrams M-1 Tank EA-6B Prowler Apache AH-64 H-60 Helicopter B-1B Lancer Airborne Warning and Control System (AWACS) Chinook CH-47 Comanche RAH-66 High Mobility Artillery Rocket System (HIMARS) TOW/ITAS Medium Tactical Vehicle Replacement (MTVR) C-17 Globemaster C-5 Galaxy F-117 Nighthawk F-16 Falcon Joint Surveillance Target Attack Radar System (J-STARS) Πίνακας 1: Αρχικά Προγράμματα Πιλότοι PBL Έχοντας υπόψη του την επιτυχία των περισσοτέρων προγραμμάτων, το ΥΠΑΜ/ΗΠΑ εξέδωσε την 16 η Αυγούστου 2004, την οδηγία υπ αριθμ (DoD Directive ), με βάση την οποία «Οι διευθυντές προγραμμάτων 10 θα πρέπει να αναπτύξουν και να υλοποιήσουν στρατηγικές PBL ο οποίες βελτιστοποιούν τη συνολική διαθεσιμότητα των Ο/Σ» ζητώντας με αυτό τον τρόπο όλες οι μελλοντικές συμβάσεις υποστήριξης Ο/Σ να είναι τύπου PBL. Η μέθοδος αυτή συνίσταται στην παροχή υποστήριξης από κάποιον ανάδοχο (δημόσιο ή ιδιωτικό) με τη μορφή πακέτου απόδοσης (π.χ. αγορά διαθεσιμότητας), η οποία μετριέται με συγκεκριμένα μετρικά συστήματα που υποδεικνύονται από τους χρήστες των Ο/Σ. Παράλληλα υπάρχουν κίνητρα ώστε ο ανάδοχος να ξεπεράσει τους στόχους απόδοσης και να βελτιώσει την υποστήριξή του. Η νέα αυτή προσέγγιση καθιστά κάθε σύμβαση PBL μοναδική (tailoring) και μετατοπίζει το ενδιαφέρον στο ΤΙ πρέπει να επιτύχει ο ανάδοχος και όχι στο ΠΩΣ θα το επιτύχει. Η εικόνα 2 μας περιγράφει αυτό ακριβώς το πλαίσιο λειτουργίας του PBL: Ο επίσημος ορισμός του PBL είναι 11 «η αγορά υποστήριξης, υπό τη μορφή ενός ενοποιημένου, οικονομικά προσιτού πακέτου απόδοσης, σχεδιασμένου να 8 Defense acquisition review journal - defining and implementing performance - based logistics in government-2005, σελ Ο Διευθυντής Προγράμματος είναι πρόσωπο με διευρυμένες αρμοδιότητες στην υποστήριξη των Ο/Σ του ΥΠΑΜ/ΗΠΑ. Δεν υφίσταται παρόμοιος όρος και καθήκοντα στις Ελληνικές ΕΔ. 11 Defense Acquisition Guidebook, Νοε. 06, παραγρ 5.3, σελ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2010

6 Εικόνα 2: Το πλαίσιο λειτουργίας του PBL Ο σκοπός του PBL είναι η μετακίνηση σε καλύτερο σημείο προς την καμπύλη Η θέση σήμερα Εικόνα 3: Καμπύλη ετοιμότητας / κόστους υποστήριξης των Ο/Σ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΟΠΛΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΔ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ PERFORMANCE BASED LOGISTICS (PBL) ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΙΣ ΕΔ 67

7 βελτιστοποιήσει την ετοιμότητα των Ο/Σ και να επιτύχει στόχους απόδοσης, μέσα από μακρόχρονες συμφωνίες υποστήριξης με διακριτούς ρόλους αρμοδιότητας και ευθύνης εκάστου μέρους (υπηρεσίας και αναδόχου)». Απώτερος σκοπός της υποστήριξης με μεθόδους PBL είναι η μετάβαση σε καλύτερο σημείο της καμπύλης που περιγράφει τη σχέση ετοιμότητας / κόστους υποστήριξης των Ο/Σ, όπως στο παραπάνω σχήμα (εικ. 3): Η μέθοδος PBL μπορεί να αφορά σε πλήρες Ο/Σ, υποσύστημα αυτού, ή σε επίπεδο μεγάλου συγκροτήματος (π.χ. κινητήρες) και έχει εφαρμογή κατά τη διάρκεια ειρήνης, κρίσης και πολέμου ενώ μπορεί να εφαρμοστεί τόσο σε νέα ή υπό ανάπτυξη Ο/Σ όσο και στα ήδη υπάρχοντα. Στο πλαίσιο του PBL, οι λειτουργίες που μπορούν να ανατεθούν στον ανάδοχο μνημονεύονται παρακάτω και ουσιαστικά αφορούν όλες τις λειτουργίες υποστήριξης των Ο/Σ: Διαχείριση πεπαλαιωμένου υλικού (Obsolescence Management) Προσδιορισμός απαιτήσεων (Requirements Determination) Μηχανολογικές / τεχνικές υπηρεσίες (Engineering / Technical Services) Διαχείριση διαμόρφωσης (Configuration Management) Εισαγωγή τεχνολογίας (Technology Insertion) Μεταφορές (Transportation) Αποθήκευση (Warehousing) Ανάστροφη διαχείριση (Retrograde Management) Συνεργασίες Δημόσιου /ιδιωτικού τομέα (Public/Private Partnerships or Teaming). 68 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ

8 Εικόνα 4: Φάσμα Υποστήριξης PBL Ανάλογα με το βαθμό εμπλοκής του ιδιωτικού τομέα στις παραπάνω λειτουργίες, διαμορφώνεται και το πεδίο εφαρμογής του PBL. Η παραπάνω εικόνα 4, επεξηγεί το πλήρες φάσμα της υποστήριξης PBL και τις κατηγορίες αυτού: PBL- Mini Stock Point (PBL-MSP): Η υπηρεσία κατέχει τα αποθέματα, ο ανάδοχος αναπληρώνει - επισκευάζει - βελτιώνει το υλικό. PBL- Mini Stock Point Plus (PBL-MSP+): Όπως ανωτέρω και επιπλέον εκτελούνται χωρίς εξουσιοδότηση οι ανωτέρω εργασίες μέσα σε ένα διαπραγματεύσιμο επίπεδο (Ελάχιστο - Μέγιστο). PBL- Organic (PBL-O): Συμφωνία με οργανικούς φορείς της υπηρεσίας για προμήθεια, επισκευή, αποθεματοποίηση κ.λπ. υλικών της. PBL-Commercial (PBL-C): Η υπηρεσία προμηθεύεται εμπορικού τύπου είδη (Commercial Of The Shelves-COTS) από εξωτερικούς προμηθευτές, οι οποίοι έχουν έλεγχο των δικών τους αποθεμάτων, ελέγχουν τη διαμόρφωση (configuration control) αυτών αλλά πρέπει να ανταποκρίνονται άμεσα στις απαιτήσεις της υπηρεσίας. PBL-Partnership (PBL-P): Τα όργανα της υπηρεσίας ενεργούν ως υπεργολάβοι του αναδόχου, κάτι πολύ ευεργετικό για την υπηρεσία γιατί κρατά βασικές δυνατότητες (core capabilities) υποστήριξης των Ο/Σ της. Full PBL: Ο ανάδοχος διαχειρίζεται (και ενδεχομένως να είναι κάτοχος) τα αποθέματα, τις επισκευές και καλείται να επιτύχει συγκεκριμένους στόχους απόδοσης που προσδιορίζονται με μετρικά συστήματα. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΟΠΛΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΔ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ PERFORMANCE BASED LOGISTICS (PBL) ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΙΣ ΕΔ 69

9 Total Logistics Support (ή Contractor Logistics Support-CLS): Ολική μορφή του PBL στην οποία ο ανάδοχος διαχειρίζεται σχεδόν όλες τις όψεις της λογιστικής υποστήριξης. PBL- Transition: Μεταβατικό στάδιο (2-7 έτη), το οποίο εξασφαλίζει τόσο την υπηρεσία, όσο και τον ανάδοχο, ώστε να αναπτυχθούν οι κατάλληλες εκείνες δομές που θα εξασφαλίσουν την ομαλή μετάπτωση στη χρήση πρακτικών PBL. Η χρήση μεθόδων PBL, με βάση τα ανωτέρω, παρέχει τα εξής πλεονεκτήματα: Μείωση του συνολικού κόστους κατοχής 12 (TOC-Total Ownership Cost) των Ο/Σ, αφού το κόστος της εκπαίδευσης των στρατευσίμων ώστε να εκτελεστεί μία λειτουργία του Ο/Σ (χρήση, συντήρηση κ.λπ.) ξεπερνά το κόστος που προκύπτει από την υπογραφή συμβολαίων με ιδιωτικό φορέα ο οποίος ήδη εκτελεί τη συγκεκριμένη λειτουργία σε καθημερινή βάση (ρουτίνα). Εξισορρόπηση των προβλημάτων που προκύπτουν από τη συνεχή μείωση του προσωπικού των ΕΔ, αφήνοντας απερίσπαστες τις ΕΔ να επικεντρωθούν στις κύριες δραστηριότητές τους. Δημιουργία λιτής σχέσης μεταξύ υπηρεσίας - αναδόχου, καθώς ο ανάδοχος υποχρεούται να επιλύει τα προβλήματα μόνος του, ώστε να επιτύχει τους στόχους απόδοσης. Συνεχής βελτίωση της χρησιμοποιούμενης τεχνολογίας, ενθάρρυνση της καινοτομίας, ευρεία χρήση πρακτικών που έχουν δοκιμαστεί επιτυχώς στον ιδιωτικό τομέα και ταχύτητα αλλαγών σε ταχέως εξελισσόμενα επιχειρησιακά περιβάλλοντα. Προβλεπτικότητα του κόστους, λόγω χρησιμοποίησης σταθερής τιμής [οι συμβάσεις PBL είναι κυρίως σταθερής τιμής (fixed-price) με χρήση κινήτρων]. Μείωση του λογιστικού ίχνους (Logistics Footprint), καθώς όλες οι πηγές που χρησιμοποιούνται από την υπηρεσία για την υποστήριξη των Ο/Σ, μειώνονται. Βελτίωση της αξιοπιστίας των Ο/Σ και της διαθεσιμότητας αυτών. Πέρα από τα ανωτέρω, υφίστανται και σοβαρά μειονεκτήματα τα οποία συνίστανται κυρίως στα εξής: Εάν ένας ανάδοχος αποτύχει στην παροχή υποστήριξης, του επιβάλλονται οικονομικές κυρώσεις, είναι όμως αμφίβολο εάν αυτό μπορεί να αποτελέσει ισοδύναμο υποκατάστατο για την πραγματική απώλεια της επιχειρησιακής ικανότητας της υπηρεσίας. Θα υπάρξει επίδραση στον υφιστάμενο τρόπο, στις υποδομές συντήρησης αλλά και στην εκπαίδευση του εμπλεκόμενου τεχνικού στρατιωτικού προσωπικού, κάτι ιδιαίτερα κρίσιμο για τη διατήρηση των βασικών δυνατοτήτων (core capabilities) που πρέπει να διαθέτουν σε κάθε περίπτωση οι ΕΔ. Ο ανάδοχος πρόκειται να γίνει διά της υπογραφής συμβολαίου αναπόσπαστο τμήμα του Κύκλου Ζωής του Ο/Σ, με αποτέλεσμα να θεωρείται αναγκαία η υποστήριξή του και κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης των δυνάμεων (contractors on the battlefield). 12 Σύμφωνα με την παρουσίαση Navsea (Naval Sea Systems Command)/12 th PEO/SYSCOM-The NAVSEA perspective on Full Service Partnering-Nov. 20,2002 παρατηρήθηκε μείωση άνω του 20% στο συνολικό κόστος διατήρησης των Ναυτικών Ο/Σ. 70 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2010

10 Εικόνα 5: Κατανομή επιμέρους Συμβάσεων PBL του Α/Φ F/A-18 Η υλοποίηση συμβάσεων PBL εξαρτάται από σημαντικούς αναδόχους ξένων συμφερόντων ή από ξένες θυγατρικές αυτών, με αποτέλεσμα σε περιόδους κρίσεων/επιχειρήσεων, η υποστήριξη των Ο/Σ να εξαρτάται από εξωγενείς παράγοντες. Ποιοτικές και χρονικές αποκλίσεις δυνατόν να οδηγήσουν έστω και προσωρινά σε μειωμένα επίπεδα διαθεσιμότητας των Ο/Σ. Δεν έχει πάντοτε αποδειχθεί ότι η χρήση των ιδιωτικών φορέων είναι η πλέον ικανοποιητική από απόψεως κόστους. Εξετάζοντας συνοπτικά μία επιτυχημένη περίπτωση υλοποίησης υποστήριξης με τη μέθοδο PBL 13, αυτή του Α/Φ F/A-18, παρατηρούμε ότι οι Αμερικάνικες υπηρεσίες επέλεξαν ως κύριο ανάδοχο την στρατιωτική υπηρεσία NAVICP F/A-18 (Naval Inventory Control Point) η οποία εργαζόμενη στην προσέγγιση «Ετοιμότητα με λογικό κόστος» και όχι στη στείρα λογική «ετοιμότητα με κάθε κόστος», υπέγραψε μία κεντρική σύμβαση PBL, την FIRST contract (F/A-18 Integrated Readiness Sustainment Team), για το μεγαλύτερο μέρος του Α/Φ, με την Boeing και επιμέρους συμβάσεις PBL με προσανατολισμό στους πραγματικούς κατασκευαστές (εικ. 5). 13 Univesity of Maryland/School of Public Policy-Evaluation of PBL-Aug (sponsored by Naval Postgraduate School), σελ 11. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΟΠΛΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΔ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ PERFORMANCE BASED LOGISTICS (PBL) ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΙΣ ΕΔ 71

11 Εικόνα 6: Ετοιμότητα Α/Φ F/A 18 Super Hornet Εικόνα 7: Εξοικονόμηση κόστους από χρήση μεθόδου PBL Εικόνα 8: Βελτίωση διαθεσιμότητας απαρτίων Α/Φ F-A ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ

12 Εικόνα 9: Διαδικασία 12 σταδίων υλοποίησης PBL Τα αποτελέσματα ήταν θεαματικά. Υπήρξε αύξηση της αξιοπιστίας κατά 10%, της ετοιμότητας του Α/Φ από 57% το έτος 2000 σε 72% το έτος 2005, ενώ το Α/Φ είχε 97,5% επίτευξη αποστολής εξόδου κατά την επιχείρηση Enduring Freedom, (εικ. 6). Ομοίως, το κόστος (βασισμένο σε ιστορικά στοιχεία) ενώ θα αυξάνονταν κατά 7% κατ έτος, με τη σύμβαση PBL σταθεροποιήθηκε (εικ. 7) και τέλος είχαμε θεαματική βελτίωση στη διαθεσιμότητα των λοιπών απαρτίων του Α/Φ (εικ. 8). ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ PBL Η μεθοδολογία υλοποίησης PBL, αποτελεί μία διαδικασία 12 σταδίων, που καθοδηγείται και συντονίζεται από τον διευθυντή του προγράμματος, ωστόσο δεν είναι ανελαστική και άκαμπτη και με τις κατάλληλες προσαρμογές μπορεί να αποτελέσει τον οδηγό για την υλοποίηση υποστήριξης PBL και από τις Ελληνικές ΕΔ. Η διαδικασία των 12 σταδίων περιλαμβάνει συνοπτικά τα παρακάτω και απεικονίζεται σχηματικά στην εικόνα 9: Ενοποίηση Απαιτήσεων και Υποστήριξης δηλαδή καταγραφής των απαιτή- ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΟΠΛΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΔ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ PERFORMANCE BASED LOGISTICS (PBL) ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΙΣ ΕΔ 73

13 σεων που έχουν οι χρήστες των Ο/Σ και την απόδοση που πρέπει να επιτύχει ο ανάδοχος για να τις ικανοποιήσει. Σχηματισμός Ομάδας PBL από τον διευθυντή προγράμματος, η οποία και θα υλοποιήσει την υποστήριξη PBL για το κάθε Ο/Σ, εργαζόμενη πέρα από τις υφιστάμενες λειτουργικές και οργανωτικές δομές. Περιγραφή του Συστήματος, δηλαδή η απάντηση 3 κρίσιμων ερωτημάτων: Ποιο είναι το πλαίσιο των απαιτήσεων σε υποστήριξη, ποιοι είναι οι βασικοί εμπλεκόμενοι και ποιοι είναι οι στόχοι από πλευράς κόστους και απόδοσης. Ανάπτυξη αποτελεσμάτων απόδοσης η οποία περιγράφεται με τα αντίστοιχα μετρικά συστήματα. Αυτά είναι κυρίως η επιχειρησιακή διαθεσιμότητα, η αξιοπιστία αποστολής, το κόστος χρήσης ανά μονάδα, το λογιστικό ίχνος, και ο χρόνος απόκρισης. Επιλογή του Κύριου Αναδόχου, ο οποίος είναι επιφορτισμένος με την ενοποίηση όλων των πηγών προμήθειας-συντήρησης κ.λπ., δημόσιων και ιδιωτικών. Ο κύριος ανάδοχος έχει μεγάλη ευελιξία και πρωτοβουλία στον τρόπο με τον οποίο παρέχει την απαραίτητη υποστήριξη. Υποψήφιοι για το ρόλο του κύριου ανάδοχου μπορεί να είναι ο πραγματικός κατασκευαστής ή ο κύριος προμηθευτής ενός Ο/Σ, ένας οργανισμός / φορέας της υπηρεσίας ή μία εταιρεία με ολοκληρωμένες υπηρεσίες third-party logistics (3PL) από τον ιδιωτικό τομέα. Ανάπτυξη Στρατηγικής Κατανομής Πόρων / Φόρτου Εργασίας η οποία προσδιορίζει τι είναι καλύτερο για κάθε τομέα (δημόσιο ή ιδιωτικό) να αναλάβει, με όρους δυνατότητας, ικανοτήτων, υποδομής και οικονομικής επάρκειας εκάστου. 74 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2010

14 Ανάπτυξη Στρατηγικής Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας η οποία εξασφαλίζει το «σωστό ανταλλακτικό στο σωστό μέρος, στη σωστή θέση και στο σωστό χρόνο». Ανάλυση στρατηγικής υποστήριξης PBL η οποία περιλαμβάνει αξιολόγηση των υπαρχόντων εναλλακτικών μορφών υποστήριξης. Η υπηρεσία θα πρέπει να χρησιμοποιήσει τα ισχύοντα αποδεκτά εργαλεία λήψης αποφάσεων, όπως η ανάλυση επιχειρηματικών περιπτώσεων (Business Case Analysis-BCA) η οποία θα πρέπει να αναπτυχθεί κατά τρόπο αμερόληπτο και να μην κατασκευαστεί για να δικαιολογήσει μια προκαθορισμένη απόφαση. Δημιουργία Συμφωνιών Βασισμένων στην Απόδοση (Performance Based Agreements -PBA). PBA είναι μια σύμβαση / συμφωνία που περιγράφει τις απαιτήσεις του χρήστη για υποστήριξη των Ο/Σ και την απόδοση σε υποστήριξη που πρέπει να επιτευχθεί από τον κύριο ανάδοχο. Επιπλέον περιλαμβάνει τα μετρικά συστήματα με τα οποία μετριέται η απόδοση αλλά και τα παρεχόμενα κίνητρα για αύξηση της απόδοσης. Ανάθεση Συμβάσεων: Η προτιμώμενη προσέγγιση είναι η χρήση μακροχρόνιων συμβάσεων με τη χρήση κινήτρων που συνδέονται με την απόδοση η οποία μετράται με όρους των προκαθορισμένων μετρικών συστημάτων. Οι συμβάσεις πρέπει να χρησιμοποιούνται με τέτοιο τρόπο ώστε να ενθαρρύνουν τη συνεχή βελτίωση της υποστήριξης με τη χρήση κινήτρων, να έχουν σταθερή τιμή και να χρησιμοποιούν περισσότερο την προσέγγιση δήλωσης των στόχων (Statements of Objectives) αντί της δήλωσης απόδοσης εργασίας (Performance Work Statement ή Statement Of Work) που χρησιμοποιείται στην κλασική προσέγγιση. Εξασφάλιση Χρηματοδότησης βασισμένη στις επιχειρησιακές απαιτήσεις των χρηστών των Ο/Σ. Υλοποίηση και Αξιολόγηση. Ο διευθυντής του προγράμματος πρέπει να παρακολουθεί και αξιολογεί την απόδοση του κυρίου αναδόχου, ενώ σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι οι συμβάσεις PBL είναι αυτορυθμιζόμενες. Αρκετές άλλες χώρες 14 χρησιμοποιούν υποστήριξη τύπου PBL, με διάφορες μορφές και συγκεκριμένα ο Καναδάς, το Ηνωμένο Βασίλειο για να καλύψει τα κενά και να βελτιώσει την υποστήριξη, η Αυστραλία που χρησιμοποιεί τις συμβάσεις PBL ευρέως στον πολιτικό τομέα για έναν ευρύ φάσμα υπηρεσιών και η Νέα Ζηλανδία που έχει μεταφέρει διάφορες μη θεμελιώδεις δραστηριότητες ΔΜ σε εξωτερικούς προμηθευτές. ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ Από απόψεως νομικής υπαγωγής, για την υλοποίηση των προμηθειών (και κατ επέκταση για την υποστήριξη των Ο/Σ), τα υλικά διακρίνονται σε αμυντικά (τα οποία διέπονται από τις διατάξεις του Ν.3433/2006-συμπεριλαμβάνονται οι συμβάσεις για την υποστήριξη των Ο/Σ) και μη αμυντικά. Με βάση το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο των Ελληνικών ΕΔ, προκύπτουν ορι- 14 Παρουσίαση US Defense Logistics Information Service (DLIS) ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΟΠΛΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΔ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ PERFORMANCE BASED LOGISTICS (PBL) ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΙΣ ΕΔ 75

15 σμένα «εμπόδια» που καθιστούν δύσκολη την εφαρμογή, στην παρούσα φάση της υποστήριξης PBL, τα σημαντικότερα από τα οποία είναι συνοπτικά τα παρακάτω: Η υποστήριξη των Ο/Σ, στις ΗΠΑ, συντονίζεται από τον διευθυντή προγράμματος και την ομάδα PBL αυτού με αποκλειστικά καθήκοντά τους την υλοποίηση της υποστήριξης PBL, εργαζόμενοι πέρα από υφιστάμενες οργανωτικές δομές και όρια. Στις Ελληνικές ΕΔ, δεν υφίστανται καθήκοντα διευθυντή προγράμματος και η υποστήριξη των Ο/Σ είναι αρμοδιότητα διαφορετικών διευθύνσεων ή Σχηματισμών (ανάλογα με τον κλάδο των ΕΔ και την αρμοδιότητα π.χ. άλλη διεύθυνση για τις προμήθειες, άλλη για τις επισκευές κ.λπ.) οι οποίες συνήθως συντονίζονται από κλαδάρχη του Επιτελείου (εναλλασσόμενο προσωπικό). Η υποχρέωση επανελέγχου ανά τετραετία των συμβάσεων «Εν Συνεχεία Υποστήριξης» που προβλέπει ο Ν.3433/2006, δυνατόν να αποθαρρύνει οποιουσδήποτε δυνάμενους κυρίους αναδόχους PBL, καθόσον όπως προαναφέρθηκε, βασικό κίνητρο για τη συνεχή βελτίωση του αναδόχου αποτελεί η δέσμευση αυτού με μακροχρόνιες συμβάσεις. Είναι προφανές ότι σε καμία περίπτωση το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο, δεν δικαιολογεί την απ ευθείας διαπραγμάτευση με εταιρείες για την παροχή υποστήριξης, καθόσον δεν εκπληρούνται οι προϋποθέσεις του νόμου για προμήθεια με τη μέθοδο αυτή. Αντίθετα η μέθοδος PBL προϋποθέτει ότι ο διευθυντής προγράμματος έχει διερευνήσει τις εταιρείες που θα μπορούσαν να υλοποιήσουν αποτελεσματικά μία υποστήριξη PBL ως κύριοι ανάδοχοι και τις καλεί σε διαπραγμάτευση. Η υφιστάμενη νομοθεσία δεν προβλέπει τη διαφοροποίηση της τιμής κατά τη διάρκεια ισχύος της εκάστοτε σύμβασης (συμβάσεις τύπου Firm Fixed Price) και δε δίνει τη δυνατότητα για χρήση κινήτρων ώστε ο ανάδοχος να βελτιώνει συνεχώς την αποτελεσματικότητά του. Αντίθετα υιοθετεί την κλασική προσέγγιση υποστήριξης, με την υπογραφή συμβάσεων, με τις οποίες ο ανάδοχος καθίσταται υπόλογος έναντι της υπηρεσίας για την προμήθεια υλικών-ανταλλακτικών και την παροχή υπηρεσιών με συμφωνημένο σταθερό κόστος. Αναπροσαρμογές τιμής επιτρέπονται μόνο λόγω μετάβασης από το ένα συμβατικό έτος στο άλλο, με βάση συμφωνηθέντα τύπο μεταξύ των αντισυμβαλλομένων. ΣΥΝΟΨΗ-ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Υπάρχει διαφορετική οργάνωση και δομή κατά κλάδο, στα θέματα υποστήριξης των Ο/Σ πλην όμως το Διακλαδικό δόγμα ΔΜ προβλέπει τη συνεργασία με φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Η χρήση ιδιωτικών φορέων για κάλυψη αναγκών των ΕΔ είναι μια πραγματικότητα και αναγκαιότητα, ακόμα και στο Θέατρο των Επιχειρήσεων. Στο πλαίσιο αυτό, πολλά είναι τα πλεονεκτήματα της υποστήριξης με τη μέθοδο PBL η οποία εφαρμόζεται ήδη με επιτυχία από ορισμένες χώρες, πλήν όμως ελλοχεύουν σημαντικοί κίνδυνοι με κυριότερους αυτόν, της πραγματικής απώλειας της επιχειρησιακής ικανότητας των ΕΔ. Η μέθοδος PBL συνίσταται στην παροχή υποστήριξης από κάποιον ανάδοχο, με τη μορφή πακέτου απόδοσης, η οποία μετριέται με συγκεκριμένα μετρικά συστή- 76 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2010

16 ματα, που υποδεικνύονται από τους χρήστες των Ο/Σ ενώ παράλληλα παρέχονται κίνητρα ώστε ο ανάδοχος να βελτιώνει συνεχώς την υποστήριξή του. Με τη νέα αυτή προσέγγιση μετατοπίζεται το ενδιαφέρον στο ΤΙ πρέπει να επιτύχει ο ανάδοχος και όχι στο ΠΩΣ θα το επιτύχει, παρέχοντάς του έτσι ελευθερία ενεργείας. Το ισχύον σύστημα προμηθειών των ΕΔ, ενδεχομένως να θέτει «εμπόδια» στην υλοποίηση μεθόδων PBL, όπως την απαγόρευση της απευθείας ανάθεσης σε αναδόχους (λόγω μη εκπλήρωσης των προϋποθέσεων που θέτει ο νόμος), τη μη χρήση κινήτρων, της υποχρέωσης επανελέγχου ανά τετραετία των συμβάσεων «Εν Συνεχεία Υποστήριξης», ενώ δεν προβλέπει τη διαφοροποίηση της τιμής κατά τη διάρκεια ισχύος της εκάστοτε σύμβασης. Επιπλέον δεν υφίσταται η έννοια του διευθυντή προγράμματος υποστήριξης Ο/Σ, ο οποίος συντονίζει όλα τα θέματα υποστήριξης του Ο/Σ που παρακολουθεί. Είναι αναγκαίο να γίνει κατανοητό ότι αποτροπή δε σημαίνει μόνο προμήθεια σύγχρονων Ο/Σ αλλά και εξασφάλιση της διαθεσιμότητας αυτών στο ταχέως εξελισσόμενο σύγχρονο περιβάλλον. Οι σύγχρονες επιχειρησιακές απαιτήσεις και η διαρκής πίεση για συρρίκνωση του κόστους, για μείωση του προσωπικού των ΕΔ και αύξηση της αποτελεσματικότητας, οδηγούν στην ανάγκη για μετεξέλιξη της υποστήριξης των Ο/Σ και της ΔΜ γενικότερα, παράλληλα με την επιχειρησιακή μετεξέλιξη των ΕΔ. Η υπάρχουσα τεχνολογία και η δυνατότητα χρησιμοποίησης ιδιωτικών φορέων μέσω κατάλληλα οργανωμένων δομών και διαδικασιών τύπου PBL, δύναται να αποτελέσει το όχημα για την μετεξέλιξη της ΔΜ. Το ερώτημα πλέον που προκύπτει, δεν είναι εάν θα μετακινηθούμε προς την κατεύθυνση αυτή αργά και με μεγάλο κόστος ή γρήγορα και αποτελεσματικά, αλλά εάν υπάρχει επιλογή. 77

17 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΒΙΒΛΙΑ - ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΕΣ Benjamin S. Blanchard, Logistics Engineering and Management, Prentice Hall), Σημειώσεις Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών στα «Logistics», Πανεπιστήμιο Πειραιώς. ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ Τύποι Συμβάσεων Προμήθειας Υλικών, Στρατιωτική Επιθεώρηση Νοε.-Δεκ PBL redefines Department of Defense Procurement, World Trade Magazine,3 Ιουν ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ N.3433/2006-Προμήθειες Αμυντικού Υλικού των ΕΔ-7 Φεβ. 06. Μεταβίβαση Οικονομικής Εξουσίας, Ν-Δ-Α υπ αριθμ 1/Φεβ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ - ΕΓΓΡΑΦΑ - ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΓΚΑΔΥΕΔ: Γενικός Κανονισμός Ανεφοδιασμού και Διαχειρίσεως Υλικών ΕΔ. ΣΚ 210-1: Διοικητική Μέριμνα. ΤΕ Ανεφοδιασμός και Διαχείριση Υλικού Μονάδος Υπομονάδος. ΣΚ Οδηγίες οργάνωσης και λειτουργίας ομάδας-διμοιρίας-ουλαμού συντήρησης Μονάδων και ανεξαρτήτων Υπομονάδων. US Defense Acquisition Guidebook, Νοε Οδηγία Memorandum /DoD (Υπουργείο Άμυνας ΗΠΑ). Performance Based Logistics (PBL) Concept AR a. PBL Support Guidebook, US Defense Contract Management Agency (DCMA). ΠαΔ 6-40/2002/ΓΕΣ/ΔΥΠ Απαραίτητες Προϋποθέσεις για την Ένταξη Κυρίων Υλικών στο Σύστημα ΔΜ. Performance - Based Logistics, The under secretary of Defense, 13 Φεβ PBL Guidance Document, Department of the Navy, 27 Ιαν Directive Number for Maintenance of Military Materiel, Department of Defense, 31 Μαρ Δόγμα ΔΜ για την Υποστήριξη των Διακλαδικών Επιχειρήσεων ΔΕ4, ΓΕΕΘΑ/Δνση Διακλαδικού Δόγματος. Ιανουάριος Performance Based Logistics (PBL) Guidebook,United States Marine Corps (USMC), 17 Μαρ ΔΚ 0-4/2006 Διακλαδικός Κανονισμός Κοινή Ορολογία Ενόπλων Δυνάμεων. NATO Logistics Handbook ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2010

18 ΜΕΛΕΤΕΣ on reform and Logistics supply chain management, US Army njamin Ertel and Mike Jones- Performance - Based Logistics 5. of Total Ownership Cost, Naval Postgraduate School, 30 Σεπ. k Group : Recommendations related to the continued mentation of PBL in the Department of Defence, Defence ness Practise Implementation Board-Report FY03-4 to the nior Executive Counsil, Department of Defense from the Supply hain/ 13 Οκτ. 03. Characteristics of Good Metrics for Performance - Based Logistics, Naval Postgraduate School, 30 Σεπ. 04. Defining and implementing Performance - Based Logistics in government, Defense acquisition review journal, Performance Contracting in After-Sales Service Supply Chains, University of Pensylvania, 11 Ιαν. 06. Evaluation of PBL, Univesity of Maryland/School of Public Policy (sponsored by Naval Postgraduate School), Αυγ. 06. Applicability Analysis of PBL implementation for US Army Stryker Armoured Vehicle to improve Turkish Army Weapon ystem Support, Naval Postgraduate School, 30 Ιουν. 07. ΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ rformance - Based Logistics overview, Naval Aviation Systems - 25 Οκτ. 01. AVSEA perspective on Full Service Partnering, Navsea (Naval Sea mmand)/12 th PEO/SYSCOM, 20 Νοε. 02. S, presentation to GS SOLE chapter, 26 Σεπ. 06. istics Information Service (DLIS), 2007 e - Based Logistics, US Army Aviation and Missile Command/SOLE Conference, Performance- Based Logistics Metrics Workshop, US Army Aviation and Missile Command/SOLE Conference, ΓΕΑ: H ΔΜ στην ΠΑ, Παρουσίαση στην ΑΔΙΣΠΟ/2008. ΓΕN: Η ΔΜ στο ΠΝ, Παρουσίαση στην ΑΔΙΣΠΟ/2008. ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ «Προγράμματα PBL» p.com «Ιστότοπος του Defense Acquisition University» «Τύποι Συμβάσεων» ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΟΠΛΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΔ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ PERFORMANCE BASED LOGISTICS (PBL) ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΙΣ ΕΔ 79

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ERP Τι Είναι - Χαρακτηριστικά Οφέλη από την Εφαρµογή τους 2. Μεθοδολογική Προσέγγιση Επιλογής & Υλοποίησης Συστηµάτων ERP

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΧΗΣ (ΥΠ) ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΖΗΚΟΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΧΗΣ (ΥΠ) ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΖΗΚΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΧΗΣ (ΥΠ) ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΖΗΚΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Εθνικότητα : Ελληνική Ημερ. Γεν : 1968 Τόπος Γεν : Αθήνα Οικ Κατάστ. : Αγαμος Δνση Κατοικ. : Δεστούνη 10, ΤΚ 11143, Αθήνα Τηλ Οικ. : (210)

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΑΡΧΗΓΟΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΤΩΝ ΕΔ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΟΧΗ ΠΡΟΚΛΗΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΑΡΧΗΓΟΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΤΩΝ ΕΔ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΟΧΗ ΠΡΟΚΛΗΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΑΡΧΗΓΟΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΤΩΝ ΕΔ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΟΧΗ ΠΡΟΚΛΗΣΕΩΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012 Ένας στρατηγός είναι τόσο καλός ή τόσο κακός όσο τον κάνουν τα στρατιωτικά

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Κοστολόγηση Επιχειρήσεων

Εισαγωγή στην Κοστολόγηση Επιχειρήσεων Οργάνωση Παραγωγής & ιοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ Κοστολόγηση Επιχειρήσεων & Λήψη Αποφάσεων Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στην Κοστολόγηση Επιχειρήσεων Νικόλαος Α. Παναγιώτου 2004 ΕΜΠ Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής

Διαβάστε περισσότερα

Logistics Way H Logistics Way εξειδικεύεται στο να παρέχει προϊόντα Λογισμικού και Υπηρεσιών που καλύπτουν και εξυπηρετούν τις ιδιαίτερες ανάγκες και

Logistics Way H Logistics Way εξειδικεύεται στο να παρέχει προϊόντα Λογισμικού και Υπηρεσιών που καλύπτουν και εξυπηρετούν τις ιδιαίτερες ανάγκες και Logistics Way H Logistics Way εξειδικεύεται στο να παρέχει προϊόντα Λογισμικού και Υπηρεσιών που καλύπτουν και εξυπηρετούν τις ιδιαίτερες ανάγκες και απαιτήσεις των εταιρειών οι οποίες συμπεριλαμβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

Shaping the Future of HealthCare in Greece

Shaping the Future of HealthCare in Greece Shaping the Future of HealthCare in Greece Reducing cost and Optimizing hospital supply chain processes through a healthcare logistics partner: The Case of Y-LOGIMED Stella Gioni Supply Chain Director

Διαβάστε περισσότερα

οικονομικές τάσεις Εκτεταμένη συνεργασία της εφοδιαστικής αλυσίδας. έργου FLUID-WIN το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Παγκόσμιες

οικονομικές τάσεις Εκτεταμένη συνεργασία της εφοδιαστικής αλυσίδας. έργου FLUID-WIN το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Παγκόσμιες Συνοπτική παρουσίαση του ευνητικού έργου FLUID-WIN το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Ενοποίηση τρίτων παρόχων υπηρεσιών με ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα σε πολυλειτουργικές πλατφόρμες

Διαβάστε περισσότερα

Operations Management Διοίκηση Λειτουργιών

Operations Management Διοίκηση Λειτουργιών Operations Management Διοίκηση Λειτουργιών Διδάσκων: Δρ. Χρήστος Ε. Γεωργίου xgr@otenet.gr 3 η εβδομάδα μαθημάτων 1 Το περιεχόμενο της σημερινής ημέρας Συστήµατα προγραµµατισµού, ελέγχου και διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Μονάδα 10.2: Εργαλεία χρονοπρογραμματισμού των δραστηριοτήτων.

Εκπαιδευτική Μονάδα 10.2: Εργαλεία χρονοπρογραμματισμού των δραστηριοτήτων. Εκπαιδευτική Μονάδα 10.2: Εργαλεία χρονοπρογραμματισμού των δραστηριοτήτων. Στην προηγούμενη Εκπαιδευτική Μονάδα παρουσιάστηκαν ορισμένα χρήσιμα παραδείγματα διαδεδομένων εργαλείων για τον χρονοπρογραμματισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑ NATO (NCS)

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑ NATO (NCS) www.ncb.mil.gr ΤΜΗΜΑ ΤΜΗΜΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑ NATO (NCS) Η Γέφυρα για την Διαλειτουργικότητα ΤΜΗΜΑ Τι είναι Κωδικοποίηση Κωδικοποίηση είναι η διαδικασία, η οποία εξετάζει ένα υλικό, το συγκρίνει με άλλα

Διαβάστε περισσότερα

Mega Trend No7: 4PL & LLPs

Mega Trend No7: 4PL & LLPs Mega Trend No7: 4PL & LLPs 151 24, MAROUSSI, - GREECE 1 Οι εταιρείες Διεθνώς επιλέγουν συνεργασίες με 3PL εταιρείες Results Logistics Cost Reduction 11% Inventory Cost Reduction 6% 2014 Study Logistics

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 7 Παράδοση την Στιγμή που Χρειάζεται (Just-in-Time) και Ευέλικτη Αλυσίδα Εφοδιασμού

Κεφάλαιο 7 Παράδοση την Στιγμή που Χρειάζεται (Just-in-Time) και Ευέλικτη Αλυσίδα Εφοδιασμού Κεφάλαιο 7 Παράδοση την Στιγμή που Χρειάζεται (Just-in-Time) και Ευέλικτη Αλυσίδα Εφοδιασμού ΣΤΟΧΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ανάπτυξη τρόπου χρησιμοποίησης φιλοσοφίας του Just-in-time εισαγωγή έννοιας της ευέλικτης αλυσίδας

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Ποιότητας & Σ.Ο.Π.Ε.Π Αξιολόγηση Έργου

Πολιτική Ποιότητας & Σ.Ο.Π.Ε.Π Αξιολόγηση Έργου Πολιτική Ποιότητας & Σ.Ο.Π.Ε.Π Αξιολόγηση Έργου Σύνταξη Δημήτριος Τσέλιος Πρακτική Άσκηση ΤΕΙ Λάρισας Υποέργο 02 Ε 2.21 Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 Ι. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ Π.Α 2

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ «ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΕΕ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρότυπο Κατευθύνσεων Α/ΓΕΕΘΑ

Επιχειρησιακό Πρότυπο Κατευθύνσεων Α/ΓΕΕΘΑ Επιχειρησιακό Πρότυπο Κατευθύνσεων Α/ΓΕΕΘΑ Τελική Επιθυμητή Κατάσταση Κυριαρχία της Διακλαδικής Δύναμης στο Σύγχρονο Επιχειρησιακό Περιβάλλον μέσω της Αποφασιστικής Υπεροχής Έναντι κάθε Ενδεχόμενης Απειλής.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 02 ΤΟ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 02 ΤΟ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 02 ΤΟ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ Άρθρο 0201: Ορισµός του Πολεµικού Ναυτικού 1. Ο όρος "Πολεµικό Ναυτικό", όπως χρησιµοποιείται στο κείµενο των ιατάξεων, δηλώνει το σύνολο των Ναυτικών και Αεροναυτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Κεφάλαιο 2 ο

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Κεφάλαιο 2 ο ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Κεφάλαιο 2 ο Η Επιστήμη της Διοίκησης των Επιχειρήσεων 2.1. Εισαγωγικές έννοιες Ο επιστημονικός κλάδος

Διαβάστε περισσότερα

ATHENS SCHOOL OF MANAGEMENT (THESSALONIKI) Η ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ATHENS SCHOOL OF MANAGEMENT (THESSALONIKI) Η ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ATHENS SCHOOL OF MANAGEMENT (THESSALONIKI) Η ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ομιλητής: Γιάννης Νάνος ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑ? Είναι μια

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΤΕΞΕΛΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΕΞΕΛΙΞΗΣ Η

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΤΕΞΕΛΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΕΞΕΛΙΞΗΣ Η ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΤΕΞΕΛΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΕΞΕΛΙΞΗΣ Η σχέση της Αμυντικής Βιομηχανίας και των ΕΔ στον Τομέα της Έρευνας και Ανάπτυξης Ο ρόλος του Χρήστη ΓΕΕΘΑ/Δ2 - ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 7 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Οι αλλαγές του νέου προτύπου ISO 14001:2015

Οι αλλαγές του νέου προτύπου ISO 14001:2015 Οι αλλαγές του νέου προτύπου ISO 14001:2015 Νικόλαος Σηφάκης Αναπληρωτής Διευθυντής Πιστοποίησης Οκτώβριος 2014 Το νέο πρότυπο. ISO/DIS 14001:2015: Environmental management systems Requirements with guidance

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΖΗΡΙΔΗ ΠΡΟΣ ΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΖΗΡΙΔΗ ΠΡΟΣ ΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΖΗΡΙΔΗ ΠΡΟΣ ΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΟΡΟΣΗΜΑ 1998 - Πιστοποίηση κατά ISO 9001 2002 Εγκαίνια νέων «οικολογικών» εγκαταστάσεων στα Σπάτα Αττικής 2003 - Πιστοποίηση Committed to Excellence του

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητική των επιχειρήσεων

Διοικητική των επιχειρήσεων 1 Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Διοικητική των επιχειρήσεων Ενότητα 11 : Σύγχρονες οργανωτικές δομές Καραμάνης Κωνσταντίνος 2 Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου Λογιστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕπισκόπησητουNextGen. Τάσος Νικολέρης, U.C. Berkeley Δημήτριος Τσαμπούλας, Ε.Μ.Π.

ΕπισκόπησητουNextGen. Τάσος Νικολέρης, U.C. Berkeley Δημήτριος Τσαμπούλας, Ε.Μ.Π. ΕπισκόπησητουNextGen Τάσος Νικολέρης, U.C. Berkeley Δημήτριος Τσαμπούλας, Ε.Μ.Π. Δομήτηςπαρουσίασης NextGen και βασικές λειτουργίες Τεχνολογικός εξοπλισμός Οικονομικά κίνητρα 2 ΤοΣύστημαΕναέριαςΚυκλοφορίας

Διαβάστε περισσότερα

«Ανάπτυξη Πρακτικών Λειτουργικής Ευελιξίας και Οργανωτικής Καινοτομίας»

«Ανάπτυξη Πρακτικών Λειτουργικής Ευελιξίας και Οργανωτικής Καινοτομίας» «Ανάπτυξη Πρακτικών Λειτουργικής Ευελιξίας και Οργανωτικής Καινοτομίας» Νίκος Γαβαλάκης «Η Ανθρώπινη Διάσταση της Εφοδιαστικής Αλυσίδας» 22 Οκτωβρίου 2013 Υποστήριξη Νέας Επιχειρηματικότητας Προώθηση Καινοτομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ- ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ- ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΠ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ- ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ- ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΠ. Χ. ΑΠ. ΛΑΔΙΑΣ Το ERP είναι ένα ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων. Διαχειρίζεται και συντονίζει όλες τις λειτουργίες και διαδικασίες που λαμβάνουν χώρα σε μια επιχείρηση.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΜΒΑ. Επίπεδο Μαθήματος Γνωστική Περιοχή Γλώσσα Διδασκαλίας Μεταπτυχιακό Διοίκηση Διαδικασιών Ελληνικά

ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΜΒΑ. Επίπεδο Μαθήματος Γνωστική Περιοχή Γλώσσα Διδασκαλίας Μεταπτυχιακό Διοίκηση Διαδικασιών Ελληνικά ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΜΒΑ Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Πιστωτικές Μονάδες (ECTS) MΒΑN-670DG Διοίκηση Παραγωγής και 7.5 Έλεγχος Ποιότητας (Operations and Quality Management) Τμήμα Εξάμηνα Σχολή Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας

Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας 1 η Διάλεξη: Βασικές Έννοιες στην Εφοδιαστική Αλυσίδα - Εξυπηρέτηση Πελατών 2015 Εργαστήριο Συστημάτων Σχεδιασμού, Παραγωγής και Λειτουργιών Ατζέντα Εισαγωγή στη Διοίκηση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Α. Η χρηµατοοικονοµική επιστήµη εξετάζει: 1. Τον κόσµο των χρηµαταγορών,των κεφαλαιαγορών και των επιχειρήσεων 2. Θέµατα που περιλαµβάνουν τη χρονική αξία

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2: Έννοιες και Ορισμοί

Κεφάλαιο 2: Έννοιες και Ορισμοί ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Ε.ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ - 1 Κεφάλαιο 2: Έννοιες και Ορισμοί Η επιτυχία των επιχειρήσεων βασίζεται στην ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών για: - Ποιοτικά και αξιόπιστα προϊόντα - Ποιοτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΗΒασική Πληροφοριακή Υποδομή των Επιχειρήσεων Βασίλης Ταμπακάς, Καθηγητής 1 Βασικά - Ορισμοί Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρηματικών Πόρων ή Συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Στόχος Βασικές έννοιες για την ποιότητα και τα συστήματα ποιότητας Έννοια της ποιότητας και των συστημάτων ποιότητας Τεκμηρίωση ενός

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Ενότητα 7: Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά)

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Ενότητα 7: Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Ηλεκτρονικό Εμπόριο Ενότητα 7: Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

«Διαχείριση Ποιότητας»

«Διαχείριση Ποιότητας» ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΕΕ-ΤΠΔΠ Ενημερωτική Εκδήλωση «Διαχείριση Ποιότητας» Αθήνα, 4 Απριλίου 2012 Τεχνικό

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Μάρκετινγκ. Ενότητα # 4: Πρόγραμμα Μάρκετινγκ Διδάσκων: Γεώργιος Πανηγυράκης Τμήμα: Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

Αρχές Μάρκετινγκ. Ενότητα # 4: Πρόγραμμα Μάρκετινγκ Διδάσκων: Γεώργιος Πανηγυράκης Τμήμα: Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Αρχές Μάρκετινγκ Ενότητα # 4: Πρόγραμμα Μάρκετινγκ Διδάσκων: Γεώργιος Πανηγυράκης Τμήμα: Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Ευρετήριο διαγραμμάτων-πινάκων... 17. Πρόλογος στην 1η έκδοση... 19. Πρόλογος στη 2η έκδοση... 23. Εισαγωγή στη 2η έκδοση...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Ευρετήριο διαγραμμάτων-πινάκων... 17. Πρόλογος στην 1η έκδοση... 19. Πρόλογος στη 2η έκδοση... 23. Εισαγωγή στη 2η έκδοση... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ευρετήριο διαγραμμάτων-πινάκων.......................... 17 Πρόλογος στην 1η έκδοση................................ 19 Πρόλογος στη 2η έκδοση................................. 23 Εισαγωγή στη

Διαβάστε περισσότερα

ποτελεσματικότητα διαδικασίες sms ταχύτητα οργανόγραμμα ανάθεσηαρχειοθέτηση υτοματοποιημένη εκτέλεση ψηφιακή υπογραφή ISO ενημερώσεις διαγράμματα

ποτελεσματικότητα διαδικασίες sms ταχύτητα οργανόγραμμα ανάθεσηαρχειοθέτηση υτοματοποιημένη εκτέλεση ψηφιακή υπογραφή ISO ενημερώσεις διαγράμματα ργασίες διαδικασίες ειδικότητες παρατηρήσεις διαγράμματα οργανόγραμμα μειωμένο κόστος αποθήκευσης ανάθεσηαρχειοθέτηση email στατιστικά Ηλεκτρονική Διαχείριση Διαδικασιών υτοματοποιημένη εκτέλεση χρόνοι

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία ΔΕΟ 11. www.arnos.gr www.oktonia.com www.uni-learn.gr

Εργασία ΔΕΟ 11. www.arnos.gr www.oktonia.com www.uni-learn.gr Εργασία ΔΕΟ 11 1.1 Προγραμματισμός είναι η λειτουργία του προσδιορισμού των αντικειμενικών στόχων ενός οικονομικού οργανισμού και των μέσων που απαιτούνται για την υλοποίησή τους. Ενώ ο σχεδιασμός αφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Νο 5

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Νο 5 Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Νο 5 Διαπιστευμένα Εργαστήρια Ιανουάριος 2012 5.1 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα κύρια ισχύοντα πρότυπα και οι σειρές προτύπων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΙ. Σύστηµα: το σύνολο αλληλοσχετιζόµενων ή αλληλεπιδρώντων στοιχείων

ΟΡΙΣΜΟΙ. Σύστηµα: το σύνολο αλληλοσχετιζόµενων ή αλληλεπιδρώντων στοιχείων ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Σεμινάριο ΔΙΑΚΛΑΔΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ -ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ Θέμα: «Πιστοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ιοίκηση Λειτουργιών και Εφοδιαστικής Αλυσίδας

ιοίκηση Λειτουργιών και Εφοδιαστικής Αλυσίδας ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ιοίκηση Λειτουργιών και Εφοδιαστικής Αλυσίδας Λέκτορας Κωνσταντίνος Ν. Ανδρουτσόπουλος Τμήμα ιοικητικής Επιστήμης

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Αποτίμησης Υπηρεσιών Managed Print Services

Μελέτη Αποτίμησης Υπηρεσιών Managed Print Services Μελέτη Αποτίμησης Υπηρεσιών Managed Print Services Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Επιστημονικός Υπεύθυνος: Γιώργος Γιαγλής, Αναπληρωτής Καθηγητής ΟΠΑ Ομάδα Έρευνας:

Διαβάστε περισσότερα

Risk Management & Business Continuity Τα εργαλεία στις νέες εκδόσεις

Risk Management & Business Continuity Τα εργαλεία στις νέες εκδόσεις Risk Management & Business Continuity Τα εργαλεία στις νέες εκδόσεις Α. Χατζοπούλου Υπεύθυνη Τμήματος Επιθεωρήσεων Πληροφορικής TÜV AUSTRIA HELLAS Οκτώβριος 2014 CLOSE YOUR EYES & THINK OF RISK Μήπως κάποια

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι βιομηχανία. Εικόνα 1. Εικόνα 2

Τι είναι βιομηχανία. Εικόνα 1. Εικόνα 2 Τι είναι βιομηχανία Η βιομηχανία είναι ένα οργανωμένο σύστημα παραγωγής αγαθών και υπηρεσιών σε μεγάλη ποσότητα. Οι βιομηχανικές, παραγωγικές μονάδες ή μονάδες παροχής υπηρεσιών χρειάζεται να θεωρηθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Ειδική Υπηρεσίας Διαχείρισης. Παρουσίαση Εγγράφου. Παναγιώτης Κουδουμάκης

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Ειδική Υπηρεσίας Διαχείρισης. Παρουσίαση Εγγράφου. Παναγιώτης Κουδουμάκης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Ειδική Υπηρεσίας Διαχείρισης Παρουσίαση Εγγράφου 1 ης Εξειδίκευσης Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 2014 2020 Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

Η ανθρώπινη διάσταση στην Εφοδιαστική Αλυσίδα και οι διαστάσεις της εφαρμογής του RASCI model στην οργανογραμματική αναδόμηση

Η ανθρώπινη διάσταση στην Εφοδιαστική Αλυσίδα και οι διαστάσεις της εφαρμογής του RASCI model στην οργανογραμματική αναδόμηση Η ανθρώπινη διάσταση στην Εφοδιαστική Αλυσίδα και οι διαστάσεις της εφαρμογής του RASCI model στην οργανογραμματική αναδόμηση Σταμάτιος Ανδριανόπουλος Executive Consultant, Planning A.E. ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ ΠΡΟΧΩΡΗΣΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

[ΑΡΧΕΙΟ ΠΡΙΝ ΤΙΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ]

[ΑΡΧΕΙΟ ΠΡΙΝ ΤΙΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ] [ΑΡΧΕΙΟ ΠΡΙΝ ΤΙΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ] ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ευρετήριο διαγραμμάτων-πινάκων... Πρόλογος... Εισαγωγή στη 2η έκδοση... Κυριότερες συντομογραφίες... ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 1.1 Εισαγωγή... 1.2

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΕΡΓΟ SARA «ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΤΡΟΦΙΜΩΝ»

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΕΡΓΟ SARA «ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΕΡΓΟ SARA «ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» Σεπτέμβριος 2005 1 ΣΚΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ o Ανάπτυξη, προώθηση καινοτομίας, o Αξιοποίηση εμπειρίας, o Διάχυση βέλτιστων πρακτικών,

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακά Πληροφοριακά Συστήματα. Site: www.aggelopoulos.tk e-mail: ioannis.aggelopoulos@gmail.com. Στόχος Σκοπός μαθήματος

Επιχειρησιακά Πληροφοριακά Συστήματα. Site: www.aggelopoulos.tk e-mail: ioannis.aggelopoulos@gmail.com. Στόχος Σκοπός μαθήματος Επιχειρησιακά Πληροφοριακά Συστήματα Διδάσκων: Αγγελόπουλος Γιάννης Δευτέρα 3-5 Τρίτη 4-6 Εργαστήριο Α Site: www.aggelopoulos.tk e-mail: ioannis.aggelopoulos@gmail.com 1 Στόχος Σκοπός μαθήματος Σκοπός:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΔΕΟ 11-ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 3 Η ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΦΟΙΤΗΤΗ ΑΜ.

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΔΕΟ 11-ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 3 Η ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΦΟΙΤΗΤΗ ΑΜ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΔΕΟ 11-ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 3 Η ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΦΟΙΤΗΤΗ ΑΜ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή..σελ. 2 Μέτρηση εργασίας σελ. 2 Συστήματα διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Managing Information. Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate Athens University of Economics and Business. e-mail: kyritsis@ist.edu.

Managing Information. Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate Athens University of Economics and Business. e-mail: kyritsis@ist.edu. Managing Information Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate Athens University of Economics and Business e-mail: kyritsis@ist.edu.gr Ανάπτυξη Πληροφοριακών Συστημάτων και Διαχείριση Έργων Learning

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρία του Έργου. Διαχείριση Έργου Κύκλος Ζωής. Μαρίνα Α.Τσιρώνη Πολιτικός Μηχανικός, MSc ΕΔΑ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Θεωρία του Έργου. Διαχείριση Έργου Κύκλος Ζωής. Μαρίνα Α.Τσιρώνη Πολιτικός Μηχανικός, MSc ΕΔΑ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Θεωρία του Έργου Διαχείριση Έργου Κύκλος Ζωής Μαρίνα Α.Τσιρώνη Πολιτικός Μηχανικός, MSc ΕΔΑ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Οκτώβριος 2009 Διαχείριση του Έργου (Project Management) Ορισμοί Κάθε μιά όχι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12. ΙΟΙΚΗΤΗΣ ή ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12. ΙΟΙΚΗΤΗΣ ή ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12 ΙΟΙΚΗΤΗΣ ή ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Άρθρο : 1201. Ανάθεση καθηκόντων ιοικητού ή ιευθυντού. 1. Σε κάθε Ναυτική Υπηρεσία ξηράς ανεξάρτητη ή υποτεταγµένη και ανάλογα µε την αρµοδιότητα της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ "ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013" ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΡΓΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ "ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013" ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΡΓΩΝ Τα ακόλουθα κριτήρια επιλογής έργων θα χρησιμοποιηθούν για την αξιολόγηση των προτάσεων που θα υποβληθούν στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Στο πλαίσιο της διαχείρισης χαρτοφυλακίων ΟΣΕΚΑ, οι εντολές που δίνονται για λογαριασµό των υπό διαχείριση ΟΣΕΚΑ δεν οµαδοποιούνται µε εντολές που

Στο πλαίσιο της διαχείρισης χαρτοφυλακίων ΟΣΕΚΑ, οι εντολές που δίνονται για λογαριασµό των υπό διαχείριση ΟΣΕΚΑ δεν οµαδοποιούνται µε εντολές που 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Eurobank Asset Management Α.Ε..Α.Κ. (εφεξής: Εταιρεία ) έχει θεσπίσει και εφαρµόζει την παρούσα πολιτική που της επιτρέπει να εξυπηρετεί µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα συµφέροντα των πελατών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2015

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2015 H ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Αργυρώ Ρεμούνδου ΕΣΥΠ / ΕΛΟΤ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2015 ΕΒΕΑ, 14 Οκτωβρίου 2015 Το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2015 Συστήματα περιβαλλοντικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 28/606/22.12.2011

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 28/606/22.12.2011 ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 28/606/22.12.2011 Ι. Σκοπός Η Πολιτική Αποδοχών θεσπίζει το πλαίσιο και καθορίζει τις αρχές, σύμφωνα με τις οποίες η Εθνική

Διαβάστε περισσότερα

ITIL Case Study: Helpdesk Implementation at EAC. By: Anna Demosthenous 28 th November, 2012

ITIL Case Study: Helpdesk Implementation at EAC. By: Anna Demosthenous 28 th November, 2012 ITIL Case Study: Helpdesk Implementation at EAC By: Anna Demosthenous 28 th November, 2012 AHK ένας Οργανισμός με αξίες: Σεβασμό στους Πελάτες Επένδυση στους ανθρώπους της Συνεχή βελτίωση Εταιρική Κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9000 και 9001

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9000 και 9001 Εκδήλωση για την Παγκόσμια Ημέρα Προτύπων «Νέες εκδόσεις προτύπων διαχείρισης ποιότητας και περιβάλλοντος» Νέες εκδόσεις προτύπων για διαχείριση της ποιότητας ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9000 και 9001 Τετάρτη 14 Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Όλες οι λειτουργίες της επιχείρησης, σε ένα σύστηµα

Όλες οι λειτουργίες της επιχείρησης, σε ένα σύστηµα ERP Όλες οι λειτουργίες της επιχείρησης, σε ένα σύστηµα Σήμερα, κάθε επιχείρηση, για να αναπτυχθεί, οφείλει να βελτιώσει την αποδοτικότητα των διαδικασιών της, να μειώσει το λειτουργικό κόστος και να αυξήσει

Διαβάστε περισσότερα

Συμβάσεις Ενεργειακής Απόδοσης και χρηματοδότηση δημοσίων έργων μέσω Επιχειρήσεων Ενεργειακών Υπηρεσιών (ESCOs)

Συμβάσεις Ενεργειακής Απόδοσης και χρηματοδότηση δημοσίων έργων μέσω Επιχειρήσεων Ενεργειακών Υπηρεσιών (ESCOs) Συμβάσεις Ενεργειακής Απόδοσης και χρηματοδότηση δημοσίων έργων μέσω Επιχειρήσεων Ενεργειακών Υπηρεσιών (ESCOs) Φωτεινή Καραμάνη Χημικός Μηχανικός, Msc Τμήμα Ανάλυσης Ενεργειακής Πολιτικής, ΚΑΠΕ Επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΓΕΕΑΜ/ΓΑΠΕ/ΓΕΠΣ/ΓΕΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΓΕΕΑΜ/ΓΑΠΕ/ΓΕΠΣ/ΓΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΓΕΕΑΜ/ΓΑΠΕ//ΓΕΣ Σκοπός : «Περιγραφή της οργάνωσης, της λειτουργίας & της μελλοντικής δράσης του Γραφείου Ελέγχου Επιθεώρησης Ανυψωτικών Μηχανημάτων του /ΓΑΠΕ» 1 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΓΕΕΑΜ/ΓΑΠΕ//ΓΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρήσεις Ενεργειακών Υπηρεσιών (ΕΕΥ) Παροχή Ολοκληρωμένων Ενεργειακών Υπηρεσιών

Επιχειρήσεις Ενεργειακών Υπηρεσιών (ΕΕΥ) Παροχή Ολοκληρωμένων Ενεργειακών Υπηρεσιών EcoBuilding Conference, EXPO ATHENS Ανθούσα 10 Δεκεμβρίου 2010 Επιχειρήσεις Ενεργειακών Υπηρεσιών () Παροχή Ολοκληρωμένων Ενεργειακών Υπηρεσιών Μαρκογιαννάκης Γιώργος Μηχανολόγος Μηχανικός MSc. Τμήμα Ανάλυσης

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Παραγωγής και Υπηρεσιών

Διοίκηση Παραγωγής και Υπηρεσιών Διοίκηση Παραγωγής και Υπηρεσιών Διαχείριση Αποθεμάτων Βασικές Αρχές και Κατηγοριοποιήσεις Γιώργος Ιωάννου, Ph.D. Αναπληρωτής Καθηγητής Σύνοψη διάλεξης Ορισμός αποθεμάτων Κατηγορίες αποθεμάτων Λόγοι πίεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Κεφάλαιο 1. Κεφάλαιο 2. Κεφάλαιο 3

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Κεφάλαιο 1. Κεφάλαιο 2. Κεφάλαιο 3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφάλαιο 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 17 ΓΕΝΙΚΑ... 19 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ... 19 ΕΙΔΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ... 21 ΕΙΔΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ... 22 ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΣΕ ΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυο Παραγωγικότητας για τη Λειτουργική Ευελιξία και την Οργανωτική Καινοτομία

Δίκτυο Παραγωγικότητας για τη Λειτουργική Ευελιξία και την Οργανωτική Καινοτομία Δίκτυο Παραγωγικότητας για τη Λειτουργική Ευελιξία και την Οργανωτική Καινοτομία Νίκος Γαβαλάκης Εμπειρογνώμονας 18 Μαρτίου 2014 Πλαίσιο Ο ΣΕΒ υποστηρίζει την προσπάθεια προσαρμογής των ελληνικών επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Εφοδιαστικών Αλυσίδων (στη γεωργία) Φίλιππος Ι. Καρυπίδης, Καθηγητής Τμήμα: Τεχνολόγων Γεωπόνων Κατ. Αγροτικής Οικονομίας

Διαχείριση Εφοδιαστικών Αλυσίδων (στη γεωργία) Φίλιππος Ι. Καρυπίδης, Καθηγητής Τμήμα: Τεχνολόγων Γεωπόνων Κατ. Αγροτικής Οικονομίας Διαχείριση Εφοδιαστικών Αλυσίδων (στη γεωργία) Διδάσκων: Φίλιππος Ι. Καρυπίδης, Καθηγητής Τμήμα: Τεχνολόγων Γεωπόνων Κατ. Αγροτικής Οικονομίας Διαχείριση Εφοδιαστικών Αλυσίδων -Φ. Καρυπίδης 1 Εφοδιαστική

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγικές Έννοιες Επιχειρηματικότητας

Εισαγωγικές Έννοιες Επιχειρηματικότητας Εισαγωγικές Έννοιες Επιχειρηματικότητας Μάθημα 2 1 Εισαγωγή Χαρακτηριστικά στοιχεία της επιχείρησης ως οργανισμού Συστατικά μέρη και το περιβάλλον της επιχείρησης Διάφορες μορφές επιχειρήσεων που λειτουργούν

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008 στη Γραμματεία του Τμήματος Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων

Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008 στη Γραμματεία του Τμήματος Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008 στη Γραμματεία του Τμήματος Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων Δημήτριος Αηδόνης Δημήτριος Τριανταφύλλου Δημήτριος Φωλίνας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΆΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΡΑΕΚ Αριθμός Διαγωνισμού: 08/2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ. Θεωρία των Μοντέλων Καπιταλισμού

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ. Θεωρία των Μοντέλων Καπιταλισμού ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ Θεωρία των Μοντέλων Καπιταλισμού Θεωρία των Μοντέλων Καπιταλισμού: Θεωρητικό πλαίσιο για την κατανόηση των κοινών θεσμικών χαρακτηριστικών, αλλά και των θεσμικών

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ. Δείκτες Μέτρησης της Απόδοσης και της Παραγωγικότητας Εργαζομένων στην Εφοδιαστική Αλυσίδα

Η ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ. Δείκτες Μέτρησης της Απόδοσης και της Παραγωγικότητας Εργαζομένων στην Εφοδιαστική Αλυσίδα Η ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ Αθήνα, 22 Οκτωβρίου 2013 Δείκτες Μέτρησης της Απόδοσης και της Παραγωγικότητας Εργαζομένων στην Εφοδιαστική Αλυσίδα Οκτώβριος 2013 Γιατί να μετρήσουμε. Ελέγχω

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ. Κατευθυντήριες Γραμμές

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ. Κατευθυντήριες Γραμμές ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Κατευθυντήριες Γραμμές eco-commerce 1.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ eco-commerce Το eco-commerce αναπτύχθηκε από την Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ. www.ncb.mil.gr ΤΜΗΜΑ ΤΜΗΜΑ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝΚΑΤΑ (NCS) ΚΑΤΑNATO. ΗΓέφυρα. για την ιαλειτουργικότητα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ. www.ncb.mil.gr ΤΜΗΜΑ ΤΜΗΜΑ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝΚΑΤΑ (NCS) ΚΑΤΑNATO. ΗΓέφυρα. για την ιαλειτουργικότητα www.ncb.mil.gr ΤΜΗΜΑ ΣΥΣΤΗΜΑΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝΚΑΤΑ ΚΑΤΑNATO (NCS) ΗΓέφυρα για την ιαλειτουργικότητα Τι είναι Κωδικοποίηση Κωδικοποίηση είναι η διαδικασία, η οποία εξετάζει ένα υλικό, το συγκρίνει µε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ Ρένα Μπαρδάνη, Διευθύντρια Τομέα Ανθρώπινου Δυναμικού, ΣΕΒ Deree - The American College of Greece, Τετάρτη

Διαβάστε περισσότερα

Διευκρινίσεις για τον Ανοιχτό τακτικό διαγωνισμό με αρ. πρωτ. 675/28-02-2012

Διευκρινίσεις για τον Ανοιχτό τακτικό διαγωνισμό με αρ. πρωτ. 675/28-02-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι) ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΡΕΥΝΩΝ Ταχ. Δ/νση : Αγ. Σπυρίδωνος 28 & Μήλου 1-122 10 ΑΙΓΑΛΕΩ Τηλέφωνο : 210-53.85.174-717

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (S C A D A)

ΕΛΕΓΧΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (S C A D A) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (S C A D A) O όρος Συστήματα Εποπτικού Ελέγχου ελάχιστα χρησιμοποιείται πλέον από μόνος του και έχει αντικατασταθεί στην πράξη από τον όρο:

Διαβάστε περισσότερα

2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες 2.2.2 Ιστορική εξέλιξη τον µάνατζµεντ.

2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες 2.2.2 Ιστορική εξέλιξη τον µάνατζµεντ. 2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες Έχει παρατηρηθεί ότι δεν υπάρχει σαφής αντίληψη της σηµασίας του όρου "διοίκηση ή management επιχειρήσεων", ακόµη κι από άτοµα που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ AMAZE A.E. ΕΚΔΟΣΗ 02

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ AMAZE A.E. ΕΚΔΟΣΗ 02 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ AMAZE A.E. ΕΚΔΟΣΗ 02 Αθήνα, 26/5/2011 Σελίδα 2 από11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ... 4 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ... 5 ΓΕΝΙΚΑ... 5 ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 18/9/2015

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 18/9/2015 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Σχεδόν αµετάβλητο στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 692,30 µονάδες, σηµειώνοντας απώλειες 0,02%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 45,24 εκατ. εκ των οποίων 9,80

Διαβάστε περισσότερα

Κρατική ιασφάλιση Ποιότητας

Κρατική ιασφάλιση Ποιότητας Κρατική ιασφάλιση Ποιότητας ρ. Ψαρρός Απόστολος ΜΥ (Γ ) /ΥΠΕΘΑ/Γ ΑΕΕ/ ΑΩ Π/ΤΠ ΠΕΚ ρ. Ναυπηγός Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π. Περιεχόμενα Στόχος Παρουσίασης Κανονιστικό-Νομοθετικό Πλαίσιο Κ Π - Φορείς Κ Π

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 24/ 11 / 2014 Αρ. Πρωτ. 2317

Αθήνα, 24/ 11 / 2014 Αρ. Πρωτ. 2317 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Δ Ι.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AND ACCREDITATION AGENCY Αθήνα, 24/ 11 / 2014 Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

Outsourcing: Ένας μηχανισμός καινοτομίας για τις επιχειρήσεις

Outsourcing: Ένας μηχανισμός καινοτομίας για τις επιχειρήσεις Μέσο: ΚΕΡΔΟΣ Ημ. Δημοσίευσης: 23 Ιουλίου 2014 Outsourcing: Ένας μηχανισμός καινοτομίας για τις επιχειρήσεις Κωνσταντίνος Ε. Καρύδης* Ο Peter Bendor-Samuel, στο βιβλίο του Turning Lead into Gold: The Demystification

Διαβάστε περισσότερα

Εύχαρις Περπινιά HR-Strike Team Eλληνικό Ινστιτούτο Μάνατζμεντ Ανθρώπινου Δυναμικού

Εύχαρις Περπινιά HR-Strike Team Eλληνικό Ινστιτούτο Μάνατζμεντ Ανθρώπινου Δυναμικού Εύχαρις Περπινιά HR-Strike Team Eλληνικό Ινστιτούτο Μάνατζμεντ Ανθρώπινου Δυναμικού Έχετε ακούσει ποτέ «Outsourcing σημαίνει μείωση προσωπικού» «Απ τη στιγμή που θα γίνει μια λειτουργία outsourced και

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5 Διαχείριση του Χρόνου Ανοχής

Κεφάλαιο 5 Διαχείριση του Χρόνου Ανοχής Κεφάλαιο 5 Διαχείριση του Χρόνου Ανοχής ΣΤΟΧΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ προσδιορισμός ορισμών και εννοιών σχετικών με τον ανταγωνισμό που βασίζεται στο χρόνο ανάδειξη τρόπου διαχείρισης χρόνου ανοχής με σκοπό την εξυπηρέτηση

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες στον κλάδο της Ναυτιλίας. Ονοματεπώνυμο: Γεώργιος Μάριος Τσέρτος Σειρά: MSM 10 Eπιβλέπων Καθηγητής: Αδάμ Βρεχόπουλος

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες στον κλάδο της Ναυτιλίας. Ονοματεπώνυμο: Γεώργιος Μάριος Τσέρτος Σειρά: MSM 10 Eπιβλέπων Καθηγητής: Αδάμ Βρεχόπουλος Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες στον κλάδο της Ναυτιλίας Ονοματεπώνυμο: Γεώργιος Μάριος Τσέρτος Σειρά: MSM 10 Eπιβλέπων Καθηγητής: Αδάμ Βρεχόπουλος Ιανουάριος 2013 1 Στόχος Έρευνας Κατάδειξη άμεσης σχέσης ανάμεσα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ OUTSOURCING LOGISTICS ΑΠΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΧΡ.ΠΑΠΑΛΟΗ

ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ OUTSOURCING LOGISTICS ΑΠΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΧΡ.ΠΑΠΑΛΟΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ OUTSOURCING LOGISTICS ΑΠΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΧΡ.ΠΑΠΑΛΟΗ ΙΕΥΘΥΝΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΨΥΓΕΙΑ ΑΛΑΣΚΑ Α.ΕΒ.Τ.Ε ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, Μ.Β.Α. ΑΘΗΝΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2006 Η παρακάτω αναφορά αφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Η χρονική διάρκεια κάθε έργου ορίζεται από 12 έως 24 μήνες.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Η χρονική διάρκεια κάθε έργου ορίζεται από 12 έως 24 μήνες. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΚΟΠΟΣ: Η δράση υποστηρίζει την διευκόλυνση της αξιοποίησης ενός τεκμηριωμένα ώριμου ερευνητικού αποτελέσματος σε επιχειρηματική / εμπορική δραστηριότητα. Συγκεκριμένα,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΝΟΣ BUSINESS PLAN. Εισαγωγή

ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΝΟΣ BUSINESS PLAN. Εισαγωγή ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΝΟΣ BUSINESS PLAN Εισαγωγή Η κατάρτιση ενός Επιχειρηματικού Σχεδίου αποτελεί ένα εργαλείο στο οποίο καταγράφεται ουσιαστικά το «Πλάνο Δράσης» της επιχείρησης, τα βήματα που θα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ως ανάπτυξη προϊόντος ορίζεται όλο το σύνολο των δραστηριοτήτων από την έρευνα αγοράς, µέχρι την παράδοσή του στον πελάτη.

Ως ανάπτυξη προϊόντος ορίζεται όλο το σύνολο των δραστηριοτήτων από την έρευνα αγοράς, µέχρι την παράδοσή του στον πελάτη. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ως ανάπτυξη προϊόντος ορίζεται όλο το σύνολο των δραστηριοτήτων από την έρευνα αγοράς, µέχρι την παράδοσή του στον πελάτη. Η µεθοδολογία είναι κοινή για όλα τα προϊόντα, αλλά η µεθοδολογία που

Διαβάστε περισσότερα

Βελτιστοποιώντας τις λειτουργίες εξόρυξης

Βελτιστοποιώντας τις λειτουργίες εξόρυξης Βελτιστοποιώντας τις λειτουργίες εξόρυξης Η ενοποίηση λογισμικών στις επιχειρήσεις εξόρυξης αποτελεί το κλειδί για την αυξημένη παραγωγικότητα Ενώ ο τομέας των φυσικών πόρων συνεχίζει να αναπτύσσεται,

Διαβάστε περισσότερα

ISO 50001. Συστήματα Διαχείρισης της Ενέργειας. Improving performance, reducing risk

ISO 50001. Συστήματα Διαχείρισης της Ενέργειας. Improving performance, reducing risk ISO 50001 Συστήματα Διαχείρισης της Ενέργειας Improving performance, reducing risk Ενέργεια... Όλες οι μορφές εμπορικώς διαθέσιμης ενέργειας, συμπεριλαμβανομένης της ηλεκτρικής ενέργειας, του φυσικού αερίου

Διαβάστε περισσότερα

H Εταιρεία στα πλαίσια του συστήματος Franchise που έχει αναπτύξει, προσφέρει στον συνεργάτη: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ FRANCHISE

H Εταιρεία στα πλαίσια του συστήματος Franchise που έχει αναπτύξει, προσφέρει στον συνεργάτη: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ FRANCHISE ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ FRANCHISE H Εταιρεία στα πλαίσια του συστήματος Franchise που έχει αναπτύξει, προσφέρει στον συνεργάτη: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ FRANCHISE ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ Στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ) για την αναβάθμιση του Κανονιστικού Πλαισίου

Διαβάστε περισσότερα

The energy market in Europe-«The role of the Greek DSO- HEDNO» Nikolaos Chatziargyriou, President and CEO of HEDNO

The energy market in Europe-«The role of the Greek DSO- HEDNO» Nikolaos Chatziargyriou, President and CEO of HEDNO The energy market in Europe-«The role of the Greek DSO- HEDNO» Nikolaos Chatziargyriou, President and CEO of HEDNO 19thRoundtable with the Government of Greece-The Economist Kυρίες και Κύριοι Πριν ξεκινήσω

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Αναδημοσίευση από τις παρουσιάσεις Α) Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ T SWOT ANALYSIS - Μάθημα: Πολεοδομική και Οικιστική Ανάπτυξη και Πολιτική Β) Βαγής Σαμαθρακής

Διαβάστε περισσότερα

EXPOSEC DEFENSEWORLD - CONFERENCE 2015 40 ΧΡΟΝΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΘΕΣ, ΣΗΜΕΡΑ, ΑΥΡΙΟ

EXPOSEC DEFENSEWORLD - CONFERENCE 2015 40 ΧΡΟΝΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΘΕΣ, ΣΗΜΕΡΑ, ΑΥΡΙΟ EXPOSEC DEFENSEWORLD - CONFERENCE 2015 40 ΧΡΟΝΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΘΕΣ, ΣΗΜΕΡΑ, ΑΥΡΙΟ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΕΑΒ Α.Ε. 16 Μαΐου 1975 Δημοσίευση Νόμου 43/75 που αφορά στη σύσταση

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Χρηµατιστήρια:

Ελληνικά Χρηµατιστήρια: Παρουσίαση στην Ένωση Θεσµικών Επενδυτών 2 Φεβρουαρίου 2005 Ελληνικά Χρηµατιστήρια: Μείωση κόστους, Βελτίωση αποτελεσµάτων Περιεχόµενα Εισαγωγή 3-7 Η Αγορά 8-11 Στρατηγική 12-17 17 Οικονοµικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα