ΒΙΟΓΡΑΥΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ. Ι. πουδές

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΒΙΟΓΡΑΥΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ. Ι. πουδές"

Transcript

1 ΒΑΩ ΑΡΣΙΝΟΠΟΤΛΟΤ

2 ΒΙΟΓΡΑΥΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ Γεννήθηκα στην Πάτρα στις ΙΔΙΟΣΗΣΑ: Αναπλ. Καθηγήτρια Εγκληματολογίας στο Σμήμα Κοινωνιολογίας Παντείου Πανεπιστημίου. Γνωστικό Αντικείμενο: «Εγκληματολογία με έμφαση στην ενδοοικογενειακή βία» (ΥΕΚ 300/ και μετακίνησης στο Σμήμα Κοινωνιολογίας ΥΕΚ 409/ ). Ι. πουδές Σμήμα Κοινωνιολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών (βαθμός Λίαν Καλώς) Μεταπτυχιακό εμινάριο Εγκληματολογικών πουδών (βαθμός άριστα) Παιδαγωγική Σεχνική χολή (ΠΑΣΕ- ΕΛΕΣΕ) (βαθμός άριστα) 1989 Τπότροφος προγράμματος Erasmus στο Université Catholique de Louvain-La-Neuve, Ecole de Criminologie, Βέλγιο Εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο Σμήμα Κοινωνιολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου. Διδακτορικό δίπλωμα (βαθμός άριστα) Ξένες γλώσσες: Αγγλικά, Γαλλικά ΙΙ. Επιστημονική Δραστηριότητα Πρόεδρος του Κεντρικού Επιστημονικού υμβουλίου Υυλακών (Τπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ) Εθνική Εκπρόσωπος στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα Εγκληματολογικά Ζητήματα του υμβουλίου της Ευρώπης (CDPC) (2010) Αναπλ. Πρόεδρος του Οργανισμού Καταπολέμησης Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ) (ΥΕΚ αρ.φύλλου 90/15 Μαρτίου 2010) Μέλος της Ειδικής Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής για την «Κατάρτιση σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος σε εκτέλεση του άρθρου δεύτερου παρ. 11 εδ.5 του ν. 3625/2008 (ΥΕΚ Α 190), με το οποίο θα καθορισθούν οι λεπτομέρειες της διαγνωστικής εξέτασης και της θεραπείας του θύματος και του υπόπτου κατηγορουμένου σε περιπτώσεις εγκλημάτων κατά της γενετήσιας ελευθερίας και της οικονομικής εκμετάλλευσης» (ΥΕΚ, αρ. φύλλου 25, 29 Ιανουαρίου 2010). Μέλος του Επιστημονικού υμβουλίου (Scientific Board) του επιστημονικού περιοδικού Youth Voice (Ηνωμένο Βασίλειο) που

3 εκδίδεται από το Independent Academic Research Studies (IARS. UK) (2010-) Κριτής (reviewer) του επιστημονικού περιοδικού Feminist Criminology, Sage Publications (2010-) Κριτής (reviewer) του επιστημονικού περιοδικού «Κοινωνική υνοχή και Ανάπτυξη» (έκδοση της Επιστημονικής Εταιρίας για την Κοινωνική υνοχή και Ανάπτυξη)(2009-) Τπεύθυνη συνεργασίας Erasmus με ευρωπαϊκά πανεπιστήμια. Πραγματογνώμων Εγκληματολόγος των Εφετείων Αθηνών, Πειραιώς και Λάρισας με βουλεύματα των αντιστοίχων Εισαγγελιών Εφετών (2008- ) Mέλος Δ.. του Διοικητικού υμβουλίου του Κέντρου Πρόληψης της Εξάρτησης και Αγωγής Τγείας του Δήμου Αθηναίων (2007- ) Πρόεδρος του Διοικητικού υμβουλίου του Κέντρου Κοινωνικής Διαμεσολάβησης του Δήμου Κορυδαλλού ( ) Εκλογή στο Σμήμα Χυχολογίας στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή (2004) Πρόεδρος του Κέντρου Ερευνών για Θέματα Ισότητας (Κ.Ε.Θ.Ι.), Τπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης ( ) Μέλος της Εκτελεστικής Γραμματείας του Εθνικού υμβουλίου Κοινωνικής Υροντίδας του Τπουργείου Τγείας και Πρόνοιας ( ) Μέλος του Εθνικού υμβουλίου Κοινωνικής Υροντίδας του Τπουργείου Τγείας και Πρόνοιας ( ) Εμπειρογνώμων-αξιολογητής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. (European Commission, Directorate F).(1999, 2000). Εμπειρογνώμων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη χολική Βία (DG XXII) για τα έτη 1997 και Εκπρόσωπος της Ελλάδας στο Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο για τη χολική Βία (Ευρωπαϊκή Επιτροπή) (από το ). Μέλος του δικτύου εμπειρογνωμόνων της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας CONNECT -FI για την καταπολέμηση της σχολικής βίας στην Ευρώπη ( ). Πρόεδρος της Επιτροπής για τις Ευπαθείς Πληθυσμιακές Ομάδες του Τπουργείου Τγείας -Πρόνοιας. ( ). Μέλος του Εθνικού υμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης (από το 1997 έως τον Ιούνιο του 2002). Επιστημονική ύμβουλος της Διυπουργικής Ομάδας για την "Καταπολέμηση της Βίας κατά των Γυναικών" (Τπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Γενική Γραμματείας Ισότητας) (από το ). Μέλος της Ομάδας Εργασίας για την επεξεργασία "Κώδικα Δεοντολογίας των Δημοσίων Τπαλλήλων", Τπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης

4 και Αποκέντρωσης (1999). Μέλος της Ομάδας Εργασίας του Τπουργείου Δημόσιας Σάξης με θέμα: Ναρκωτικά, Παραβατικότητα Ανηλίκων και Ενδοοικογενειακή Βία (2000). Εκλογή στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή στο Σμήμα Χυχολογίας (1997) Επιστημονική υνεργάτης στο Σμήμα Χυχολογίας (ΠΔ 407) ( ) Μέλος της υντακτικής Επιτροπής της «Ελληνικής Επιθεώρησης Εγκληματολογίας» Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής της «Ποινικής Δικαιοσύνης» Μέλος της υντακτικής Επιτροπής της Επιθεώρησης Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ). Μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Εγκληματολογίας Μέλος του European Forum for Restorative Justice ΙΙΙ. Διδακτικό έργο Α ε Προπτυχιακό Επίπεδο πουδών (από το 1996 έως σήμερα), έχω διδάξει τα εξής μαθήματα: Ενδοοικογενειακή Βία Ι και ΙΙ: Εγκληματολογικές Προσεγγίσεις Θυματολογία Ι Θυματολογία ΙΙ Γυναικεία Εγκληματικότητα Μορφές και Διαδικασίες Περιθωριοποίησης (συνδ/λία με την Καθηγ. Υ. Σσαλίκογλου) Επιστήμες του Ανθρώπου και Απονομή της Δικαιοσύνης (συνδ/λία με τις κ.κ. Καθηγ. Υ. Σσαλίκογλου και Αν. Καθηγ. Θ. Βελλή). Παραβατικότητα ανηλίκων Κοινωνική Διαμεσολάβηση και Αποκαταστατική Δικαιοσύνη Β. ε Μεταπτυχιακό Επίπεδο πουδών Ακαδ. Ετος Επιστημονική Τπεύθυνη στο Μεταπτυχιακό εμινάριο Εγκληματολογικών πουδών (Σμήμα Κοινωνιολογίας), με αντικείμενο: Εγκληματολογικές όψεις των σύγχρονων κοινωνικών κινημάτων. Ακαδ. Ετη και Τπεύθυνη Διδασκαλίας στο Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα "Κοινωνικός Αποκλεισμός και Μειονότητες" (Σμήμα Κοινωνιολογίας σε

5 συνεργασία με το Σμήμα Χυχολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου) τα εξής μαθήματα: Μορφές περιθωριοποίησης και διαδικασίες επανένταξης Παραβατικότητα και κοινωνικός έλεγχος των ανηλίκων (συνδιδασκαλία με τον Καθηγ. Κ. Ιάκ. Υαρσεδάκη) Από το ακαδ. Έτος έως σήμερα Τπεύθυνη διδασκαλίας του εξαμηνιαίου μαθήματος: Η αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού στην παιδική ηλικία στο ΠΜ Ανθρωπιστικών πουδών, Κατεύθυνση Κοινωνιολογία της Εργασίας, Παιδική Ηλικία, Μειονότητες, του Παιδαγωγικού Σμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Γ. Επίβλεψη Διδακτορικών. -Επίβλεψη και ολοκλήρωση τεσσάρων διδακτορικών διατριβών του Σμήματος Χυχολογίας. -Επίβλεψη 15 διδακτορικών διατριβών και μέλος τριμελούς επιτροπής σε πολλές διατριβές του Σμήματος Χυχολογίας και άλλων τμημάτων άλλων πανεπιστημίων. IV. Ερευνητικό Έργο 1. Artinopoulou, V. υμμετοχή ως εμπειρογνώμων στο ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα European Best Practices of Restorative Justice in the Criminal Procedure, JLS/2007/ISEC/FRA/C1/033. Ministry of Justice and Law Enforcement, Republic of Hungary, 2009 (συνεργασία με την καθηγ. Ε. Λαμπροπούλου). 2. Artinopoulou, V. υμμετοχή ως εμπειρογνώμων (stakeholder) στο ερευνητικό πρόγραμμα Study on the situation of victims across Europe. July 2010, Matrix Company Insight, London. 3. Artinopoulou, V. υμμετοχή ως εμπειρογνώμων στην έρευνα: Report Victims in Europe: implementation of the Framework Decision on the Standing of Victims in the Criminal Proceedings in the Member States of the European Union (APAV Study), Portuguese Association for Victim Support, on behalf of Victim Support Europe, Artinopoulou, V. & Gavrielides, Th. (Επιστημονική Τπεύθυνη) Restorative Justice in Family Violence cases. υγκριτική έρευνα μεταξύ Ελλάδος και Μ. Βρετανίας

6 5. Αρτινοπούλου, Β. (επιστ. Τπεύθυνη) χολικός εκφοβισμός Η εικόνα της Ιωνιδείου χολής, Ανάθεση της 16 ης χολικής Επιτροπής Δήμου Πειραιά, Πειραιάς Αρτινοπούλου, Β. & Καρύδης, Β. (επιστ. Τπεύθυνοι), Γυναίκες ανθρωποκτόνες στις γυναικείες φυλακές Κορυδαλλού, Αθήνα Αρτινοπούλου, Β. & Παπαθεοδώρου, Θ. (Επιστ. Τπεύθυνοι), Η σεξουαλική παρενόχληση στο χώρο της εργασίας: Πρώτη πανελλαδική επιδημιολογική έρευνα, Αθήνα Αρτινοπούλου, Βάσω, (Επιστ. Τπεύθυνη) υνύπαρξη ανδρών και γυναικών στις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις: Μια ολοένα εδραιούμενη πραγματικότητα. Προκλήσεις και προοπτικές, Τπουργείο Εθνικής Άμυνας και ΚΕΘΙ, Αθήνα Αρτινοπούλου, Β. & Υαρσεδάκης, Ιάκ. (επιστ. Τπεύθυνοι), Ενδοοικογενειακή Βία κατά των γυναικών: Πρώτη πανελλαδική επιδημιολογική έρευνα, Αθήνα Αρτινοπούλου, Β. & Σσαλίκογλου, Υ. (επιστ. Τπεύθυνοι), Οι Γυναίκες στη σημερινή Ελλάδα: Ψυχοκοινωνικές διαστάσεις, Αθήνα Αρτινοπούλου, Βάσω, (επιστ. Τπεύθυνη), Σο προφίλ των γυναικώνχρηστριών των υπηρεσιών του ΚΕΘΙ. Εκτίμηση των υπηρεσιών του ΚΕΘΙ: Ποσοτική και ποιοτική ανάλυση δεδομένων και προτάσεις παρέμβασης, ΚΕΘΙ, Αθήνα Αρτινοπούλου, Β. (επιστ. Τπεύθυνη) Έρευνα αξιολόγησης του Κέντρου Δευτερογενούς Πρόληψης του Κέντρου Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων, Αθήνα Αρτινοπούλου, Β. (επιστ. Τπεύθυνη) Έρευνα αξιολόγησης του ταθμού υμβουλευτικής Εφήβων Παραβατών του Κέντρου Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων. Αθήνα, Αρτινοπούλου, Β. (επιστ. Τπεύθυνη) Έρευνα αξιολόγησης του Προγράμματος Κατάρτισης Εφήβων Παραβατών (ΣΡΟΦΗ, Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων). Αθήνα, Artinopoulou, V., Fatouros-Haritos, M., Dikaiou, M.,Tsalikoglou, F. et al. (κύρια ερευνήτρια), The street and homeless marginalized youth: A comparative feasibility study of problems and coping strategies. Report to the EU Youth for Europe Programme, June Αρτινοπούλου, Β. Σσαλίκογλου, Υ., Ζαραφωνίτου Φ., Μαντόγλου Α. (κύρια ερευνήτρια) Οι Κοινωνικές Αναπαραστάσεις των Αστυνομικών για το Εγκληματικό Φαινόμενο. Έρευνα του Τπ. Δημόσιας Σάξης, 1995, σελ Αρτινοπούλου, Β. υμβολή στη Διερεύνηση της αιμομικτικής σχέσης πατέρα κόρης. Έρευνα της διδακτορικής διατριβής ( ).

7 V. Δημοσιεύσεις A Μονογραφίες α) Διδακτορική Διατριβή υμβολή στη Διερεύνηση της Αιμομικτικής χέσης μεταξύ πατέρα και κόρης. Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, Αθήνα 1994 (σελ. 345) β) Βιβλία 1. Αρτινοπούλου, Βάσω. Επανορθωτική Δικαιοσύνη. Η πρόκληση των σύγχρονων δικαιικών συστημάτων. Νομική Βιβλιοθήκη, 2010, σελ Αρτινοπούλου, Βάσω. Η χολική Διαμεσολάβηση. Εκπαιδεύοντας τους μαθητές στη διαχείριση της βίας και του εκφοβισμού. Νομική Βιβλιοθήκη, ελ Αρτινοπούλου, Βάσω. Ενδοοικογενειακή κακοποίηση γυναικών, Νομική Βιβλιοθήκη 2006, σελ Αρτινοπούλου Βάσω & Παπαθεοδώρου Θεόδωρος, Η εξουαλική παρενόχληση στην εργασία, Νομική Βιβλιοθήκη, 2006, σελ Αρτινοπούλου, Βάσω. Βία στο σχολείο. Έρευνες και πολιτικές στην Ευρώπη. Εκδόσεις Μεταίχμιο, Αθήνα 2001, Β έκδοση 2007, σελ Αρτινοπούλου, Βάσω. (εισαγωγή και επιμέλεια) Νέα Κοινωνικά Κινήματα. Εγκληματολογική Προσέγγιση. Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα 2000, σελ Αρτινοπούλου Βάσω, Μαγγανάς Αντώνης. Θυματολογία και Όψεις Θυματοποίησης. Εκδόσεις Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα 1996, σελ Αρτινοπούλου Βάσω. Αιμομιξία: Θεωρητικές Προσεγγίσεις και Ερευνητικά Δεδομένα. Εκδόσεις Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα 1995, σελ. 359 γ) Μελέτες - Ερευνητικές Εκθέσεις 1. Artinopoulou, V. Victim Offender Mediation in Family Violence Cases: The Greek Experience. European Best Practices of Restorative Justice in the Criminal Procedure, Conference Publication, 2010, σελ Aρτινοπούλου, Β. (επιστ. Τπεύθυνη) χολικός εκφοβισμός Η εικόνα της Ιωνιδείου χολής, Ανάθεση της 16 ης χολικής Επιτροπής Δήμου Πειραιά, Πειραιάς 2008.

8 3. Αρτινοπούλου, Β. & Καρύδης, Β. (επιστ. Τπεύθυνοι) «Γυναίκες ανθρωποκτόνες στις γυναικείες φυλακές Κορυδαλλού», Αθήνα Αρτινοπούλου, Β. & Παπαθεοδώρου, Θ. (Επιστ. Τπεύθυνοι) «Η σεξουαλική παρενόχληση στο χώρο της εργασίας: Πρώτη πανελλαδική επιδημιολογική έρευνα», Αθήνα Αρτινοπούλου, Βάσω, (Επιστ. Τπεύθυνη) «υνύπαρξη ανδρών και γυναικών στις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις: Μια ολοένα εδραιούμενη πραγματικότητα. Προκλήσεις και προοπτικές», Τπουργείο Εθνικής Άμυνας και ΚΕΘΙ, Αθήνα Αρτινοπούλου, Β. & Υαρσεδάκης, Ιάκ. (επιστ. Τπεύθυνοι) «Ενδοοικογενειακή Βία κατά των γυναικών: Πρώτη πανελλαδική επιδημιολογική έρευνα» Αθήνα Αρτινοπούλου, Β. & Σσαλίκογλου, Υ. (επιστ. Τπεύθυνοι) «Οι Γυναίκες στη σημερινή Ελλάδα: Ψυχοκοινωνικές διαστάσεις» Αθήνα Αρτινοπούλου, Βάσω, (επιστ. Τπεύθυνη) «Σο προφίλ των γυναικώνχρηστριών των υπηρεσιών του ΚΕΘΙ. Εκτίμηση των υπηρεσιών του ΚΕΘΙ: Ποσοτική και ποιοτική ανάλυση δεδομένων και προτάσεις παρέμβασης», ΚΕΘΙ, Αθήνα Αρτινοπούλου, Β. (επιστ. Τπεύθυνη) Έρευνα αξιολόγησης του Κέντρου Δευτερογενούς Πρόληψης του Κέντρου Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων, Αθήνα Αρτινοπούλου, Β. (επιστ. Τπεύθυνη) Έρευνα αξιολόγησης του ταθμού υμβουλευτικής Εφήβων Παραβατών του Κέντρου Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων. Αθήνα, Αρτινοπούλου, Β. (επιστ. Τπεύθυνη) Έρευνα αξιολόγησης του Προγράμματος Κατάρτισης Εφήβων Παραβατών (ΣΡΟΦΗ, Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων). Αθήνα, Αrtinopoulou, V., Fatouros-Haritos, M., Dikaiou, M.,Tsalikoglou, F. et al. (κύρια ερευνήτρια), The street and homeless marginalized youth: A comparative feasibility study of problems and coping strategies. Report to the EU Youth for Europe Programme, June Αρτινοπούλου, Β. Σσαλίκογλου, Υ., Ζαραφωνίτου Φ., Μαντόγλου Α. (κύρια ερευνήτρια) Οι Κοινωνικές Αναπαραστάσεις των Αστυνομικών για το Εγκληματικό Φαινόμενο. Έρευνα του Τπ. Δημόσιας Σάξης, 1995, σελ Β. Άρθρα και Κεφάλαια σε συλλογικούς τόμους

9 1. Artinopoulou, V. & Gavrielides, Th. Restorative Justice and Family Violence. (paper submitted in Violence against Women) Artinopoulou, V. Bullying and cyberbullying in Greece (Εκφοβισμός και ηλεκτρονικός εκφοβισμός στην Ελλάδα) στο Θ. Θάνος και Η. Κουρκούτας (επιμ) "χολική βία και παραβατικότητα: Χυχοκοινωνικές διαστάσεις και παρεμβάσεις" Εκδόσεις Σόπος (2011). 3. Αrtinopoulou, V. & Lambaki, C. Doing Prison Work: Gender perspective and Greek Prison Officers. Feminist Criminology, Sage Publications, (submitted) 4. Artinopoulou, Vasso, Victims of Crime in Contemporary Greece. Σιμητικός Σόμος για τον τ. Αλεξιάδη, Εκδόσεις Αντ. άκκουλα Artinopoulou, V. & Petoussi, V. Legalism and Paternalism in Greece: Powerful Trends in the Reification of Risk in the treatment of juvenile offenders. In In François, A., Massin, V., Niget, D. (eds) Violences juvéniles sous expertise(s), XIXe-XXIe siècles / Expertise and juvenile violence, 19th-21st century, Presses Universitaires de Louvain, (in press) 6. Αρτινοπούλου, Β. Επανορθωτική Δικαιοσύνη και Ανθρώπινα Δικαιώματα: Ένα βήμα μπροστά ή δύο πίσω; τον συλλογικό τόμο «Ο δρόμος προς τη Δικαιοσύνη» ΑΠΘ, Εκδόσεις Αντ. άκκουλα 2010 (υπό έκδοση). 7. Αρτινοπούλου, Β. Victim Offender Mediation in Family Violence Cases- The Greek Experience», in Criminology and European Crime Policy, Essays in Honor of A. Tsitsoura, Sakkoulas Publications, 2009: Αρτινοπούλου, Β. Αποκαταστατική Δικαιοσύνη και Κοινωνικό Φύλο. Η περίπτωση της ενδοοικογενειακής βίας. τον Σιμητικό Σόμο Καλλιόπης Δ. πινέλλη, Εκδόσεις Αντ. Ν. άκκουλα, 2010, σελ Αρτινοπούλου, Β. Η Διαμεσολάβηση στο πλαίσιο της Επανορθωτικής Δικαιοσύνης, στο Θ. Θάνου (επιμ) Επανορθωτική Δικαιοσύνη και Ποινική Διαμεσολάβηση. Εκδόσεις Σόπος (υπό έκδοση) 10. Αρτινοπούλου, Β. Θυματοποίηση Παιδιών, Υτώχεια και Κοινωνικές Ανισότητες: Η εικόνα της Ελλάδας, στο 1 ο Πανελλήνιο υνέδριο Επιστημών Εκπαίδευσης. Σμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, ΕΚΠΑ, 2009, Πρακτικά (υπό έκδοση) 11. Αρτινοπούλου, Β. Σο Δίκαιο του Παιδιού και η Δικαιοσύνη για το Παιδί. ύγχρονες Σάσεις και προοπτικές. 2 ο Πανελλήνιο υνέδριο Επιστημών Εκπαίδευσης. Σμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, ΕΚΠΑ, 2010 (υπό έκδοση) 12. Αρτινοπούλου, Β. Οι γκρίζες ζώνες της αποκαταστατικής Δικαιοσύνης. Σιμητικός Σόμος Ιάκ. Υαρσεδάκη, Νομική Βιβλιοθήκη (υπό έκδοση) 13. Αρτινοπούλου, Β. Από τη θεωρητική στην εφαρμοσμένη εγκληματολογία-

10 Σο παράδειγμα της αποκαταστατικής δικαιοσύνης. Πρακτικά επιστημονικού υμποσίου Εγκληματολογία Διδασκαλία και Έρευνα στην Ελλάδα. πουδαστήριο Κοινωνικών Μελετών ΣΕΙ Μεσολογγίου, 2009 (υπό έκδοση). 14. Αρτινοπούλου, Βάσω, «Cyber bullying (ηλεκτρονικός εκφοβισμός)- Μια νέα μορφή θυματοποίησης των ανηλίκων;» Επιστήμες Αγωγής, τεύχος 1/2009, Αρτινοπούλου, Βάσω, «Οι γκρίζες ζώνες της αποκαταστατικής δικαιοσύνης» Ποινικός Λόγος, 6/2008, Εκδόσεις Αντ. άκκουλα, 16. Αρτινοπούλου, Βάσω, «Βία στο σχολείο, Ευρωπαϊκές πολιτικές και παρεμβάσεις», υγκριτική και Διεθνής Εκπαιδευτική Επιθεώρηση, τεύχος 10/ 2008, σελ Αρτινοπούλου, Βάσω, «Πολιτικές πρόληψης και αντιμετώπισης της ενδοοικογενειακής βίας» στο συλλογικό τόμο Κοινωνικές Ανισότητες, Εγκληματικότητα και Κοινωνική Πολιτική Επιστημονική Εταιρία Κοινωνικής Πολιτικής, Αθήνα Artinopoulou, V. & Farsedakis, J. «La violence contre les femmes exercée par leurs conjoints ou compagnons- Données de la première recherche épidémiologique effectuée en Grèce». Dans «Une criminologie de la tradition a l innovation» En Hommage a George Kellens. Editions Larcier, 2006, pp Αρτινοπούλου Βάσω. «Ενδοοικογενειακή βία. Ανασκόπηση ερευνών, δράσεων και πολιτικών στην Ελλάδα ( )». Σιμητικός τόμος για τον Καθηγητή Ι. Μανωλεδάκη, Εκδόσεις άκκουλα, 2007, σελ Αρτινοπούλου, Βάσω. «Βία κατά των γυναικών. Οι πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ενωσης.» τον Σιμητικό Σόμο για την Α. Γιωτοπούλου- Μαραγκοπούλου Δικαιώματα του Ανθρώπου και Αντεγκληματική Πολιτική Εκδόσεις Νομική Βιβλιοθήκη, 2003, Σόμος Α, σελ Artinopoulou, V. «School violence in Greece: Research, overview and coping strategies.» In Eric Debarbieux & Catherine Blaya, Violence in Schools. ESF Editeur, 2001, pp (στην αγγλική και τη γαλλική γλώσσα) 22. Αρτινοπούλου, Β. Η χολική Βία στην Ελλάδα: Ανασκόπηση ερευνών και στρατηγικές αντιμετώπισης Ποινική Δικαιοσύνη, 2000, τεύχος 10, σελ Αρτινοπούλου, Β. «Νέες μορφές θυματοποίησης στο κατώφλι του 21 ου αιώνα» Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών. Αφιέρωμα στη μνήμη Ηλία Δασκαλάκη. Αθήνα 2000, σελ Αρτινοπούλου, Β. «Εγκληματολογικές όψεις των νέων κοινωνικών κινημάτων» το: Νέστωρ Κουράκης (επιμ.) Αντεγκληματική Πολιτική ΙΙ. Ποινικά, no 59, Εκδόσεις Αντ. Ν. άκκουλα, Αθήνα 2000, σελ

11 25. Artinopoulou, Vasso. «Promoting procosial behavior as a school violence prevention policy. The case of Greece» In T. Mooij (ed.) Promoting Procosial Pupils Behavior. Institute of Applied Social Sciences, Neijmegen, The Netherlands, Artinopoulou, Vasso. «Violence against children and protective measures in Greece» Πρακτικά της Ευρωπαϊκής Ομάδας Εργασίας με θέμα: Βία και Προστασία Παιδιών. Τπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Διεύθυνση Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ιανουάριος Αρτινοπούλου, Β. «Οι κοινωνικές αναπαραστάσεις του βιασμού στον Tύπο: Προλεγόμενα μιας έρευνας» Ελληνική Επιθεώρηση Εγκληματολογίας, Σεύχος 11-16, Αρτινοπούλου, Β. «Η συμβολή των φεμινιστικών προσεγγίσεων στη σύγχρονη κοινωνιολογική σκέψη» στο βιβλίο: Οι γυναικείες πουδές στην Ελλάδα και η Ευρωπαϊκή εμπειρία. Εκδόσεις Παρατηρητής, 1996, σελ Αρτινοπούλου, Β. «Κρίση αξιών, θυματολογικό κίνημα και νεοσυντηρητισμός» Πρακτικά του 5ου Διεθνούς υνεδρίου των Γαλλόφωνων Εγκληματολόγων. Αθήνα Αρτινοπούλου, Β. «Ο κοινωνικοποιητικός ρόλος του σχολείου: ύγχρονες παρεμβάσεις από την Σοπική Αυτοδιοίκηση». Δήμος Καλλιθέας, υνέδριο για την Παιδεία, Αθήνα Πρακτικά. 31. Αρτινοπούλου, Β. «χεδιασμός, αξιολόγηση και δυσχέρειες των σύγχρονων κοινοτικών προγραμμάτων για την πρόληψη και αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας». Πρακτικά Δήμου Καλλιθέας για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Παραβατικότητας Ανηλίκων, Αρτινοπούλου, Β. «Η προβληματική του αιτιολογικού συσχετισμού ανάμεσα σε μορφές παρεκκλίνουσας συμπεριφοράς και εμπειρίες παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης» Σιμητικός τόμος Αφιέρωμα στον Η. Δασκαλάκη, Αθήνα 1992, σελ ΕΙΗΓΗΕΙ Ε ΔΙΕΘΝΗ / ΕΤΡΩΠΑΪΚΑ/ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΤΝΕΔΡΙΑ (Ενδεικτική αναφορά και εκτός των ανωτέρω) 1. From informal to formal restorative justice practices: a challenge in the Greek criminal justice system» Εισήγηση στο 6th Biennial Conference of the European Forum for Restorative Justice - Bilbao, June Bullying and Cyberbullying in Greece Εισήγηση σε συνάντηση εμπειρογνωμόνων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Γενική Διεύθυνση για την Δικαιοσύνη, Ελευθερία και Ασφάλεια, Μονάδα D1: Θεμελιώδη

12 Δικαιώματα και Δικαιώματα του Παιδιού, Βρυξέλλες, 25 Υεβρουαρίου «Αξιολόγηση των πολιτικών πρόληψης και αντιμετώπισης της ενδοοικογενειακής βίας». Εισήγηση στην Επιτροπή Ισότητας, Νεολαίας και Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, Βουλή των Ελλήνων, 8 Μαρτίου Victims of crime in Greece: Current trends in legislation and treatment Εισήγηση σε επιτροπή εμπειρογνωμόνων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, (Expert committee European commission, directorate F Victims of Crime ) Βρυξέλλες, 25 Νοεμβρίου «Ανήλικοι σε περιβάλλον βίας», υμπόσιο Ελληνικής Εταιρίας Χυχικής Τγιεινής και Νευροψυχιατρικής του Παιδιού, Αθήνα 17 Μαρτίου «Βία στην οικογένεια- Βία στο σχολείο», στο 19 ο Πανελλήνιο υνέδριο της Ελληνικής Εταιρίας Κοινωνικής Παιδιατρικής και Προαγωγής της Τγείας, Οκτώβριος «Πολιτικές πρόληψης και αντιμετώπισης της βίας» στο συνέδριο της Επιστημονικής Εταιρίας Κοινωνικής Πολιτικής με θέμα: Κοινωνικές Ανισότητες, εγκληματικότητα και κοινωνική πολιτική», Αθήνα, Μάιος «Η κατάργηση της σωματικής τιμωρίας των παιδιών» στην εκδήλωση του υμβουλίου της Ευρώπης με το ίδιο θέμα στην Αθήνα, Νοέμβριος «Παιδιά μάρτυρες και θύματα βίας». το διεθνές συνέδριο με θέμα: Κοινωνικός Αποκλεισμός, Παιδί, Οικογένεια και κοινωνία σε κρίση. Ιωνικό Κέντρο, Μάιος «Εuropean Policies on Domestic Violence against women», σε συνέδριο του Εθνικού Κοινοβουλίου της Ρουμανίας, Βουκουρέστι, School Violence in Greece». Εισήγηση στο Διεθνές υνέδριο με θέμα «School Violence and Public Policies», Παρίσι, 3-7 Μαρτίου (Οργάνωση: Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο για τη χολική Βία, Τπουργείο Παιδείας της Γαλλίας και Ευρωπαϊκή Επιτροπή). 12. «Oι νέοι αντιμέτωποι με την ψηφιακή εποχή» Εισήγηση στο Διεθνές συνέδριο "ΜΜΕ-Κυβερνοπόλεμος-Κοινή Γνώμη". Οργανωτές: Τπουργείο Εθνικής Άμυνας και Πανεπιστήμιο του Αμπερντιν. Αθήνα, Ιανουάριος «Έννοια και Μορφές της ενδοοικογενειακής βίας». το Ευρωπαϊκό υνέδριο «πάζοντας τη σιωπή-βία στην οικογένεια». Αθήνα, Ιουνίου (Οργάνωση: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Γραμματεία Ισότητας, Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας). 14. «Family violence in Greece». τη Διεθνή Διάσκεψη με θέμα: «Violence against Women. Zero Tolerance Closing of the European Campaign.» Λισσαβόνα, 4-6 Μαΐου (Οργάνωση: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Τπουργείο Ισότητας της Πορτογαλίας, Προεδρία του υμβουλίου Τπουργών της Ε.Ε.) 15. «Η πολιτική προστασίας των ανηλίκων στα οπτικοακουστικά μέσα.

13 Δυσχέρειες και προβλήματα εφαρμογής» το 3o Διεθνές υνέδριο για τα Παιδιά και τα Οπτικοακουστικά Μέσα (Word Summit for children and media). Θεσσαλονίκη, Μάρτιος «Ενδοοικογενειακή Βία κατά των Γυναικών: Πρώτη Πανελλαδική Επιδημιολογική Έρευνα» Εισήγηση στην Ευρωπαϊκή υνάντηση Εμπειρογνωμόνων με θέμα: «Αντιμετώπιση της Ενδο-οικογενειακής Βίας και της Παράνομης Διακίνησης σε βάρος των Γυναικών», που διοργάνωσε η Γενική Γραμματεία Ισότητας του Τπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, / «Η εικόνα της Γυναίκας στα ΜΜΕ». Εισήγηση στην Ημερίδα "Γυναίκες στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης. Η πρακτική της Πορτογαλίας". Οργανωτές: Ευρωπαϊκή Επιτροπή και Γενική Γραμματεία Ισότητας, Αθήνα «Ανήλικοι και Οπτικοακοακουστικά Μέσα» το ευρωπαϊκό συνέδριο του Ινστιτούτου Οπτικοακουστικών Μέσων με θέμα: "Η προστασία των ανηλίκων στα Οπτικοακουστικά Μέσα", Αθήνα «Σεξουαλική Εκμετάλλευση Ανηλίκων». το Ευρωπαϊκό εμινάριο του Τπουργείου Δημόσιας Σάξης με το ίδιο θέμα Δεκεμβρίου «Γυναίκες και νέες τεχνολογίες» στο 8 ο Ετήσιο Παγκόσμιο υνέδριο του Ευρω-Αμερικανικού υμβουλίου Γυναικών, που διοργάνωσε το Ευρωαμερικανικό υμβούλιο Γυναικών σε συνεργασία με το BWE (Black Women Enterprises) και το WIPP (Women Impacting Public Policy), Αθήνα και Αρχαία Ολυμπία, Οκτωβρίου «Παρουσίαση βέλτιστων πρακτικών υλοποίησης της πολιτικής για την ισότητα», στο υνέδριο για την Ισότητα Ευκαιριών των Υύλων στο 3 ο Κοινοτικό Πλαίσιο τήριξης, Αθήνα 28/2-1/3/2002. Μέλος επιστημονικών επιτροπών σε πολλά συνέδρια και συμμετοχή σε πολλές ημερίδες και διαλέξεις. VI. υμμετοχή στα όργανα του Πανεπιστημίου - Αντιπρύτανης Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης του Παντείου Πανεπιστημίου (Ιούνιος ) - Μέλος της υγκλητικής Επιτροπής Υοιτητικής Μέριμνας ( ) - Μέλος του Διοικητικού υμβουλίου του Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης του Παντείου Πανεπιστημίου (εκπρόσωπος του Σμήματος Χυχολογίας) Μέλος της Εκτελεστικής Γραμματείας του ΚΕΚ Παντείου Πανεπιστημίου

14 Μέλος της Διατμηματικής Επιτροπής του Μεταπτυχιακού Προγράμματος "Κοινωνικός Αποκλεισμός και Μειονότητες" (εκπρόσωπος του Σμήματος Χυχολογίας) - Αναπλ. Εκπρόσωπος του Σμήματος Χυχολογίας στη ύγκλητο του Παντείου Πανεπιστημίου για το ακαδ. Ετος VII. Ευρωπαϊκά Προγράμματα - Επαγγελματική Εμπειρία -υμμετοχή σε ομάδες εργασίας της Ευρωπαϊκής υνόδου Πρυτάνεων (EUA) για ζητήματα ανώτατης εκπαίδευσης (2009-) -Επιστημονική Τπεύθυνη (συμμετοχή ως εταίρος) σε πρόταση για το ευρωπαϊκό 7 ο μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα Criminal Justice (leader: Νομική χολή ΑΠΘ)(2010) Έχω αναλάβει το σχεδιασμό, συντονισμό και υλοποίηση των παρακάτω επιμορφωτικών προγραμμάτων: _ Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Connect Fi, εταίρος σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα για τη σχολική βία (υντονιστής: Τπουργείο Τγείας Υινλανδίας). Σίτλος προγράμματος: Mental Health Promotion of Children and Young People and Combating violent behavior of girls and boys, (www.health.fi/connect/partners/index.html) Σρία συνεχόμενα προγράμματα Κατάρτισης Επιμελητών Ανηλίκων. Πάντειο Πανεπιστήμιο, Επιτροπή Ερευνών. Πρόγραμμα κατάρτισης-εξειδίκευσης στελεχών κοινοτικής παρέμβασης με αντικείμενο την πρόληψη της παραβατικότητας ανηλίκων. Πάντειο Πανεπιστήμιο, Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης. Πρόγραμμα για την καταπολέμηση του Κοινωνικού Αποκλεισμού από την αγορά εργασίας: Κατάρτιση αποφυλακισμένων γυναικών ως παραγωγών μουσικών ραδιοφωνικών εκπομπών. Πάντειο Πανεπιστήμιο, Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης. Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Κατάρτισης 12 πρώην χρηστών στην πρωτογενή και δευτερογενή πρόληψη. Κέντρο Αποκατάστασης και Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ). υντονισμός / επιστημονική ευθύνη / μέλος επιστημονικής ομάδας σε πολλά ευρωπαϊκά προγράμματα για θεματικές gender mainstreaming, επανορθωτική δικαιοσύνη, ενδοοικογενειακή βία, σχολικός εκφοβισμός.

15 IX. Άλλες δραστηριότητες - Σακτικός συνεργάτης της εφημερίδας Σα Νέα (1996- ) - Επιστημονική Διευθύντρια του Ελληνικού Κέντρου Κοινωνικής Διαμεσολάβησης (αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρίας) - Επιστημονική υνεργάτης σε τηλεοπτική σειρά (ντοκυμαντέρ) για τις γυναικείες φυλακές Κορυδαλλού (παραγωγή ΕΡΣ- Γ. Κασπίρης, 1998) Φ. Οικογενειακή κατάσταση Έγγαμη με δύο παιδιά. ΦΙ. Εγγραφές στον ιστοχώρο /Αναφορές. τον παγκόσμιο ιστό (αναζήτηση Google) περίπου εγγραφές. Πληθώρα αναφορών και ετεροαναναφορών στο επιστημονικό έργο και τις δημοσιεύσεις σε ελληνική και ξενόγλωσση βιβλιογραφία.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ, Δ/ΝΣΗ ΑΝΤΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ, Δ/ΝΣΗ ΑΝΤΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΝΤΕΓΚ/ΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Πάντειον Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

Ναταλία Σπυροπούλου. Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, Τμήμα Κοινωνιολογίας, Υποψήφια Διδάκτωρ

Ναταλία Σπυροπούλου. Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, Τμήμα Κοινωνιολογίας, Υποψήφια Διδάκτωρ Ναταλία Σπυροπούλου Κοινωνιολόγος Ειδικός Λειτουργικός Επιστήμων Γ Βαθμίδας Επικοινωνία Γραφείο 5.5, τηλ. 210-7491714, e-mail: nspyropou@ekke.gr Σπουδές Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών,

Διαβάστε περισσότερα

INDEPENDENT ACADEMIC RESEARCH STUDIES

INDEPENDENT ACADEMIC RESEARCH STUDIES INDEPENDENT ACADEMIC RESEARCH STUDIES ΡΟΤΑΡΙΑΝΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΒΟΛΟΥ ΑΡΓΩ Η οικονομική κρίση και η νεανική εγκληματικότητα: Εναλλακτικές Λύσεις 6/11/2011 Dr. Theo Gavrielides, Ιδρυτής και ιευθυντής Ξεκινώντας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΖΑΡΑΦΩΝΙΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΠΜΣ «ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ» ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-15

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΖΑΡΑΦΩΝΙΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΠΜΣ «ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ» ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-15 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΖΑΡΑΦΩΝΙΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΠΜΣ «ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ» ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-15 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΟ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Η λειτουργία μεταπτυχιακών προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. anastasia.chalkia@hotmail.com ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΘΕΣΗ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. anastasia.chalkia@hotmail.com ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΘΕΣΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩNΥΜΟ ΕΜΑΙL Aναστασία Χαλκιά anastasia.chalkia@hotmail.com ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΘΕΣΗ 2013 έως σήμερα Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό Υπηρεσία Ασύλου - Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

Χαρά Στρατουδάκη. Κοινωνιολόγος Ειδικό Επιστηµονικό Προσωπικό του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών

Χαρά Στρατουδάκη. Κοινωνιολόγος Ειδικό Επιστηµονικό Προσωπικό του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών Χαρά Στρατουδάκη Κοινωνιολόγος Ειδικό Επιστηµονικό Προσωπικό του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών Επικοινωνία Γραφείο 6.6, τηλ. 210-7491.648, e-mail: hstrat@ekke.gr Σπουδές ιδακτορικό ίπλωµα, Πάντειο

Διαβάστε περισσότερα

BULLYING, ΜΑΣ ΑΦΟΡΑ ΟΛΟΥΣ

BULLYING, ΜΑΣ ΑΦΟΡΑ ΟΛΟΥΣ BULLYING, ΜΑΣ ΑΦΟΡΑ ΟΛΟΥΣ 8.30 Προσέλευση 9.00 9.30 Χαιρετισμοί Μαριλένα Λασκαρίδου, Αντιπρόεδρος του «Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη» Τάσος Κουράκης, Αναπληρωτής Υπουργός Παιδείας & Θρησκευμάτων Γιάννης

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΌΝΟΜΑ: ΜΑΡΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΚΛΑΔΑΚΗ ΌΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΡΟΔΟΣ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ:

1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΌΝΟΜΑ: ΜΑΡΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΚΛΑΔΑΚΗ ΌΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΡΟΔΟΣ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ: 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΌΝΟΜΑ: ΜΑΡΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΚΛΑΔΑΚΗ ΌΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΡΟΔΟΣ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 8 ΙΑΛΥΣΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011 - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 Α. ΣΥΝΕΔΡΙΑ-ΗΜΕΡΙΔΕΣ-ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ-ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ Α1. ΣΥΝΕΔΡΙΑ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011 - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 Α. ΣΥΝΕΔΡΙΑ-ΗΜΕΡΙΔΕΣ-ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ-ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ Α1. ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011 - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 Α. ΣΥΝΕΔΡΙΑ-ΗΜΕΡΙΔΕΣ-ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ-ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ Α1. ΣΥΝΕΔΡΙΑ I. Ι. Διεθνές Συνέδριο για το «ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΟΥ ΣΗΜΕΡΑ: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ, ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό σημείωμα Europass ΨΑΡΡΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ. Προσωπικές πληροφορίες. 17121 N. ΑΘΗΝΑ, (Ν.ΣΜΥΡΝΗ, Ελλάδα) mpsarrakou@gmail.com. Ελληνική.

Βιογραφικό σημείωμα Europass ΨΑΡΡΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ. Προσωπικές πληροφορίες. 17121 N. ΑΘΗΝΑ, (Ν.ΣΜΥΡΝΗ, Ελλάδα) mpsarrakou@gmail.com. Ελληνική. Βιογραφικό σημείωμα Europass Προσωπικές πληροφορίες Επώνυμο (-α) / Όνομα (-τα) Διεύθυνση (-εις) ΘΡΑΚΗΣ 19, 17121 N. ΑΘΗΝΑ, (Ν.ΣΜΥΡΝΗ, Ελλάδα) Διεύθυνση (-εις) ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Τηλέφωνο (-α) 2109329890

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΣΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ Ανακοίνωση προς τα Μέλη Θέµα: Πρόγραµµα της ελληνικής προεδρίας - Πρώτο εξάµηνο 2003 Επισυνάπτεται το πρόγραµµα δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. development law 1262/82 in the recent stagnation of investment in Greece

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. development law 1262/82 in the recent stagnation of investment in Greece ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Προσωπικά στοιχεία Ονοματεπώνυμο: Αρτέμης Κουρτέσης Όνομα Πατρός: Βασίλειος Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμος με δύο παιδιά Ημ/νία γέννησης: 28 Ιουνίου 1963 E-mail: akourtesis@aktis-sa.gr,

Διαβάστε περισσότερα

BULLYING, ΜΑΣ ΑΦΟΡΑ ΟΛΟΥΣ

BULLYING, ΜΑΣ ΑΦΟΡΑ ΟΛΟΥΣ BULLYING, ΜΑΣ ΑΦΟΡΑ ΟΛΟΥΣ 8.30 Προσέλευση 9.00 9.30 Χαιρετισμοί Μαριλένα Λασκαρίδου, Αντιπρόεδρος του «Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη» Κωνσταντίνος Μπουραζέλης, Αναπληρωτής Πρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμός της ΓΓΙΦ, Φωτεινής Κούβελα

Χαιρετισμός της ΓΓΙΦ, Φωτεινής Κούβελα Χαιρετισμός της ΓΓΙΦ, Φωτεινής Κούβελα Ημερίδα για το Παρατηρητήριο «Οργάνωση υπηρεσιών για την ενσωμάτωση, παρακολούθηση και αξιολόγηση των πολιτικών ισότητας σε όλο το εύρος της δημόσιας δράσης» Κύριες

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΤΟΥ Ε. ΤΣΟΥΡΑΜΑΝΗ

ΧΡΗΣΤΟΥ Ε. ΤΣΟΥΡΑΜΑΝΗ Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΧΡΗΣΤΟΥ Ε. ΤΣΟΥΡΑΜΑΝΗ 2 Γ Ε Ν Ι Κ Α Ε Π Ω Ν Υ Μ Ο : Ο Ν Ο Μ Α : Τσουραµάνης Χρήστος Π Α Τ Ρ Ω Ν Υ Μ Ο : Ευστάθιος Η Μ Ε Ρ. Γ Ε Ν. : 11-3 - 1949 Τ Ο Π Ο Σ >> : Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Κατερίνα Ηλιού

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Κατερίνα Ηλιού ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Κατερίνα Ηλιού Ερευνήτρια Δ Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Διεύθυνση Κρατίνου 9 & Αθηνάς, 105 52, Αθήνα Τηλέφωνο 210 7491614, 697 38 39 529 Ηλεκτρονική Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Όνομα Επώνυμο: Έμμυ Φρονίμου

Όνομα Επώνυμο: Έμμυ Φρονίμου Όνομα Επώνυμο: Έμμυ Φρονίμου Εγκληματολόγος Ειδική Λειτουργική Επιστήμων Α Βαθμίδας Επικοινωνία Γραφείο 220, τηλ. 210-7491665, e-mail efronimou@ekke.gr Σπουδές - Πτυχίο Νομικής, Νομική Σχολή Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό σημείωμα Europass

Βιογραφικό σημείωμα Europass Βιογραφικό σημείωμα Europass Προσωπικές πληροφορίες πώνυμο (-α) / Όνομα (-τα) Διεύθυνση (-εις) ΨΑΡΡΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΘΡΑΚΗΣ 19, ΑΘΗΝΑ, 17121 Ν.ΣΜΥΡΝΗ Τηλέφωνο (-α) 2109329890, 6948595973 Διεύθυνση E-mail mpsarrakou@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Σακελλαρίδη Φωτεινή

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Σακελλαρίδη Φωτεινή ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Σακελλαρίδη Φωτεινή 6932/667559 fotinisakel@yahoo.gr ΣΠΟΥΔΕΣ: 1999-2004: Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Φιλοσοφική Σχολή. Τμήμα Φιλοσοφίας/ Παιδαγωγικής/ Ψυχολογίας.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Επιστημών (Paris X Nanterre), Παρίσι, Γαλλία Έτος απόκτησης: 1995. DEA en Sciences Politiques

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Επιστημών (Paris X Nanterre), Παρίσι, Γαλλία Έτος απόκτησης: 1995. DEA en Sciences Politiques ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Ονοματεπώνυμο: Φωτεινή (Φανή) Κομσέλη 2. Εκπαίδευση: Διδάκτωρ Πολιτικών Επιστημών 3. Δ/νση εργασίας: ΕΚΔΔΑ/ΙΝΕΠ, Πειραιώς 211, 177 78 Ταύρος 4. Τηλ.: 213.1306.236, -255, -200, -204

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Άριστα (1 st Class)

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Άριστα (1 st Class) 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ Επώνυμο: ΜΑΥΡΙΔΗΣ Όνομα: ΗΡΑΚΛΗΣ Ημερομηνία γέννησης: 7 Σεπτεμβρίου 1963 Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμος - 2 παιδιά Διεύθυνση κατοικίας: Μελπομένης 3, Βάρη, Αττική 166 72

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσιεύσεις (ενδεικτικά)

Δημοσιεύσεις (ενδεικτικά) Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα Γενικά βιογραφικά στοιχεία Ονοματεπώνυμο: Ιωάννης Κουζής Διευθύνσεις και τηλέφωνα Εργασίας: s Πάντειο Πανεπιστήμιο, Συγγρού 136, ΤΚ 176 71 - Καλλιθέα, Γραφείο Δ8 νέου κτιρίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΒΙΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ: ΕΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΠΟΛΛΕΣ ΟΨΕΙΣ» ΑΘΗΝΑ 25.11.2014

ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΒΙΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ: ΕΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΠΟΛΛΕΣ ΟΨΕΙΣ» ΑΘΗΝΑ 25.11.2014 ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΒΙΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ: ΕΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΠΟΛΛΕΣ ΟΨΕΙΣ» ΑΘΗΝΑ 25.11.2014 «Πολιτικές και δράσεις της ΓΓΙΦ για την πρόληψη και καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών» Έλλη Μπούκη Στέλεχος Μονάδας Β'

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος Επιμελητών... 13. Πρόλογος Καθηγήτριας Χρύσας Πουμάκα-Μπακούλα... 17

Πρόλογος Επιμελητών... 13. Πρόλογος Καθηγήτριας Χρύσας Πουμάκα-Μπακούλα... 17 Περιεχόμενα Πρόλογος Επιμελητών... 13 Πρόλογος Καθηγήτριας Χρύσας Πουμάκα-Μπακούλα... 17 MEΡΟΣ Α: ΜΟΡΦΕΣ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗΣ Παραμέληση παιδιού: η κυρίαρχη μορφή κακοποίησης... 21 Παπαδομαρκάκη Ελένη, Ψυχολόγος

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα. Δρ. Αναστασία Ζάννη

Βιογραφικό Σημείωμα. Δρ. Αναστασία Ζάννη Βιογραφικό Σημείωμα Δρ. Αναστασία Ζάννη Προσωπικά Στοιχεία Διεύθυνση : Θεοδοσίου 25 Χαλάνδρι, 15234 Τηλέφωνα : 2106001304 6936749742 Email : anastasia@zanni.gr Ημερομηνία Γέννησης : 27 Σεπτεμβρίου 1972

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Πειραιάς 5 Νοεμβρίου 2012 Αρ. Πρωτ. 20126093 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «BRINGING EUROPE TO SCHOOL TEACHERS (B.E.S.T.)» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΥΠΡΙΩΤΑΚΗ ΑΘΗΝΑ ΝΕΚΤΑΡΙΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΥΠΡΙΩΤΑΚΗ ΑΘΗΝΑ ΝΕΚΤΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ονοματεπώνυμο: Κυπριωτάκη Αθηνά Νεκταρία Ειδικότητα: Ψυχολόγος Ψυχοθεραπεύτρια Σύμβουλος Ανθρωπίνων Συστημάτων Ημερομηνία Γέννησης: 04/09/1976 Τόπος Γέννησης: Σπάρτη Ν. Λακωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα Βιογραφικού

Απόσπασμα Βιογραφικού Απόσπασμα Βιογραφικού ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Ι. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυμο. ΣΚΟΥΦΗ- KAΤΣΙΔΟΝΙΩΤΗ Όνομα.. ΔΗΜΗΤΡΑ Όνομα Πατρός ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Έτος Γέννησης 1952 Τόπος Γέννησης.

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Φορέων Πρακτικής Άσκησης κατά τα προηγούμενα έτη. Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Πίνακας Φορέων Πρακτικής Άσκησης κατά τα προηγούμενα έτη. Πανεπιστήμιο Αιγαίου Πίνακας Φορέων Πρακτικής Άσκησης κατά τα προηγούμενα έτη Πανεπιστήμιο Αιγαίου Κέντρο Ευρωπαϊκής Τεκμηρίωσης (ΚΕΤ) Εργαστήριο Κοινωνιολογίας της Εργασίας και Επαγγελμάτων σχετικών με τις Νέες Τεχνολογίες

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνική Παιδαγωγική, Διαπολιτισμικότητα, Συμβουλευτική και Ειδική Αγωγή»

«Κοινωνική Παιδαγωγική, Διαπολιτισμικότητα, Συμβουλευτική και Ειδική Αγωγή» 20 ο Διεθνές Συνέδριο «Κοινωνική Παιδαγωγική, Διαπολιτισμικότητα, Συμβουλευτική και Ειδική Αγωγή» Πάτρα, 6-8 Νοεμβρίου 2015 Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών E-mail επικοινωνίας για

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αγγελική Μωυσίδου

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αγγελική Μωυσίδου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αγγελική Μωυσίδου ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Διεύθυνση: Κομνηνών 16, 57010, Θεσσαλονίκη Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6934080220 E-mail: amoysido@socadm.duth.gr ΣΠΟΥΔΕΣ 2011-σήμερα: Υποψήφια Διδάκτωρ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα ΚΕΔΕ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΧΩΣ ΒΙΑ ΓΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΙΧΩΣ ΒΙΑ. 15 Οκτωβρίου 2011, Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών

Ημερίδα ΚΕΔΕ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΧΩΣ ΒΙΑ ΓΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΙΧΩΣ ΒΙΑ. 15 Οκτωβρίου 2011, Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών Ημερίδα ΚΕΔΕ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΧΩΣ ΒΙΑ ΓΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΙΧΩΣ ΒΙΑ 15 Οκτωβρίου 2011, Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών Εταιρεία Ψυχοκοινωνικής Υγείας του Παιδιού και του Εφήβου (Ε.Ψ.Υ.Π.Ε.) Τίτλος ομιλίας: «Εκφοβισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ. Κοινωνιολόγος εκπαιδευτικός δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ. Κοινωνιολόγος εκπαιδευτικός δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ Κοινωνιολόγος εκπαιδευτικός δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Πάτρα Μάιος 2013 1 Προσωπικά στοιχεία Όνομα πατρός Αριστείδης Όνομα μητρός Άννα-Μαρία Έτος γέννησης 25/02/1975

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Πανεπιστήμιο Αθηνών - Νομική Σχολή. Πτυχίο Νομικής, Βαθμός πτυχίου 6,4

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Πανεπιστήμιο Αθηνών - Νομική Σχολή. Πτυχίο Νομικής, Βαθμός πτυχίου 6,4 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Επώνυμο : ΣΤΑΜΑΤΗ Όνομα : ΑΝΤΑ Ημ/νία Γέννησης : 05/07/1973 Δ/νση Κατοικίας : Σκουφά 56, Αθήνα Τηλέφωνο : 210-8202250,,6974-380011, 210-3602445 E-Mail :ineobser@inegsee.gr ΣΠΟΥΔΕΣ 2000-2001

Διαβάστε περισσότερα

Υπεύθυνος Υλοποίησης Έργου

Υπεύθυνος Υλοποίησης Έργου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 2 ο Newsletter Δεκέμβριος 2014 «Εξειδίκευση του πρότυπου Συστήματος Ένταξης της Ισότητας των Φύλων (ΣΕΙΦ) ανά φορέα πολιτικής, καθώς και πιλοτική ανάπτυξη και εφαρμογή περιφερειακών και

Διαβάστε περισσότερα

Βία κατά των γυναικών: Ένα διαχρονικό πρόβλημα, πολλές όψεις

Βία κατά των γυναικών: Ένα διαχρονικό πρόβλημα, πολλές όψεις «Βία κατά των γυναικών: Ένα πρόβλημα, πολλές όψεις» Συνέδριο ΓΓΙΦ - ΥΠΕΣ Αθήνα 25/11/2014 Βία κατά των γυναικών: Ένα διαχρονικό πρόβλημα, πολλές όψεις Θεοδώρα Κατσιβαρδάκου Προϊστάμενη Διεύθυνσης Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

επιστημονική ημερίδα: εγκαταστάσεις New York College 9 Μαΐου 2009 - ΑΘΗΝΑ

επιστημονική ημερίδα: εγκαταστάσεις New York College 9 Μαΐου 2009 - ΑΘΗΝΑ επιστημονική ημερίδα: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΤΑΞΗ εγκαταστάσεις New York College 9 Μαΐου 2009 - ΑΘΗΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΗΜΕΡΙΔΑΣ Επιστημονική Επιμέλεια: Δρ Εμμανουηλίδου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Κατερίνα Αλεξίου Μαρία Ν. Δανιήλ

ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Κατερίνα Αλεξίου Μαρία Ν. Δανιήλ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Η Κατερίνα Αλεξίου είναι RCUK Academic Fellow στο Open University της Αγγλίας. Σπούδασε Αρχιτεκτονική στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και είναι διδάκτορας της Bartlett School of Graduate

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Πτυχιούχος Τµήµατος Κοινωνικής Θεολογίας, Θεολογικής Σχολής Πανεπιστηµίου Αθηνών. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Πτυχιούχος Τµήµατος Κοινωνικής Θεολογίας, Θεολογικής Σχολής Πανεπιστηµίου Αθηνών. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΠΟΥ ΕΣ Mεταπτυχιακό ίπλωµα Ειδίκευσης στις Γυναικείες Σπουδές/Σπουδές του Φύλου (Πάντειο Πανεπιστήµιο, Τµήµα Κοινωνιολογίας Τµήµα Θεολογίας Θεολογικής Σχολής Πανεπιστηµίου Αθηνών).

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Πανεπιστήμιο Αιγαίου ΕΝΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Τμήμα Τίτλος Απόφοιτου: Αντικείμενο του τμήματος: Κατευθύνσεις (εφόσον υπάρχουν) Διάρκεια Σπουδών: Προφίλ υποψήφιου μαθητή Κοινωνιολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΑΝΘΙΑ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ-ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ - ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ Δ.Ν.

ΕΥΑΝΘΙΑ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ-ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ - ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ Δ.Ν. ΕΥΑΝΘΙΑ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ-ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ - ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ Δ.Ν. 1. Βιογραφικά στοιχεία Προσωπικά στοιχεία Επώνυμο: Παπαπετροπούλου-Ταλιαδούρου Ονομα : Ευανθία Ημερ. Γέννησης : 21.01.1957 Οικ. Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυμο : Κρεμμύδα Όνομα : Άννα Οικογεν. Κατάσταση : Έγγαμη με (2) παιδιά Εθνικότητα : Ελληνική Τηλ. / e-mail : 210-53.85.232, akremmyda@teiath.gr, annkre@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Η Ερευνητική Στρατηγική του Τμήματος της περιόδου 2012-2017 1.1 Η υφιστάμενη στρατηγική έρευνας στο πεδίο της Υγείας -

Η Ερευνητική Στρατηγική του Τμήματος της περιόδου 2012-2017 1.1 Η υφιστάμενη στρατηγική έρευνας στο πεδίο της Υγείας  - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ (ΔΜΥΠ) Η Ερευνητιική Στρατηγιική του Τμήματος της περιιόδου 2012-2017 Η Ερευνητική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΕΣ - ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 -ΜΑΪΟΣ 2015

ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΕΣ - ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 -ΜΑΪΟΣ 2015 ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΕΣ - ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 -ΜΑΪΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΑΞΕΙΣ ΩΡΑ ΘΕΜΑ ΤΟΠΟΣ 4 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Α, Β, Γ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ :ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Ή ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 5 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: Ονοματεπώνυμο: Μπρισίμης Ευάγγελος. Πατρώνυμο: Απόστολος. Διεύθυνση: Πατρόκλου 2, Τρίκαλα, Τ.Κ.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: Ονοματεπώνυμο: Μπρισίμης Ευάγγελος. Πατρώνυμο: Απόστολος. Διεύθυνση: Πατρόκλου 2, Τρίκαλα, Τ.Κ. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: Ονοματεπώνυμο: Μπρισίμης Ευάγγελος Πατρώνυμο: Απόστολος Διεύθυνση: Πατρόκλου 2, Τρίκαλα, Τ.Κ.42100 Τηλέφωνο: 6974952580 Email: ebrisimis@pe.uth.gr Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Μόνιμη επίκουρη καθηγήτρια στον Τομέα Παιδαγωγικής, Τμήμα Φιλοσοφίας και

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Μόνιμη επίκουρη καθηγήτρια στον Τομέα Παιδαγωγικής, Τμήμα Φιλοσοφίας και ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοματεπώνυμο: Τίτλος: Μάρω Δόικου Επίκουρη καθηγήτρια Τηλέφωνο: 2310-997312 e-mail: maro@edlit.auth.gr ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ Διδακτορικό δίπλωμα (Doctorat de 3ème cycle) στην

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΛΙΓΓΙΡΗ ΜΑΡΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Α.Τ.Ε.Ι.-Θ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΤΣΙΛΙΓΓΙΡΗ ΜΑΡΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Α.Τ.Ε.Ι.-Θ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΣΙΛΙΓΓΙΡΗ ΜΑΡΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Α.Τ.Ε.Ι.-Θ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2014 1. ΕΚΙΙΑΙΔΕΥΣΗ Τίτλοι Σπουδών: Πτυχίο Ιατρικής, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου του Μιλάνου(1987).

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Εκπαίδευση

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Εκπαίδευση ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1 Ονοματεπώνυμο... Κοσσιέρη Ευαγγελία Όνομα πατέρα... Γεώργιος Όνομα μητέρας... Αικατερίνη Τόπος γεννήσεως... Αθήνα Οικογενειακή κατάσταση... Έγγαμη kjnnnbbvvghgf Διεύθυνση επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο 229, τηλ. 210-7491653, e-mail nicolassouliotis@hotmail.com

Γραφείο 229, τηλ. 210-7491653, e-mail nicolassouliotis@hotmail.com Νίκος Σουλιώτης Κοινωνιολόγος Ερευνητής Δ βαθμίδας Επικοινωνία Γραφείο 229, τηλ. 210-7491653, e-mail nicolassouliotis@hotmail.com Σπουδές Πτυχίο Κοινωνιολογίας, Τμήμα Κοινωνιολογίας, Πάντειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ. Αποδέκτες ~ 450 γονείς ~ 650 παιδιά

ΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ. Αποδέκτες ~ 450 γονείς ~ 650 παιδιά ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ «ΙΚΤΥΟ ΑΛΦΑ» ΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ. Αποδέκτες ~ 450 γονείς ~ 650 παιδιά ΟΜΑ ΕΣ ΓΟΝΕΩΝ ( ιάρκεια κάθε Οµάδας: 8 δίωρες εβδοµαδιαίες συναντήσεις). Οµάδα

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ω Σ Α Β Α Ρ Ε Λ Ι Δ Η Β Ι Ο Γ Ρ Α Υ Ι Κ Ο Η Μ Ε Ι Ω Μ Α

Κ Ω Σ Α Β Α Ρ Ε Λ Ι Δ Η Β Ι Ο Γ Ρ Α Υ Ι Κ Ο Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Κ Ω Σ Α Β Α Ρ Ε Λ Ι Δ Η ΠΟΛΙΣΙΚΟ ΜΗΦΑΝΙΚΟ Ε.Μ.Π. Κατοικία: Κονίτσης 12 Υιλοθέη, ΣΚ 15237, τηλ. 210-6821806, Γραφείο: Καλλιδρομίου 49 (5 ος όροφος), 210-3302159, 210-3302166(& φαξ), e-mail: gvarel@teipir.gr

Διαβάστε περισσότερα

FAX 210.6445507 d_anastasopoulos@ethemis.gr

FAX 210.6445507 d_anastasopoulos@ethemis.gr ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡ. ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ικηγόρος Αθηνών Υποψήφιος ιδάκτωρ του Τµήµατος Νοµικής του Πανεπιστηµίου Αθηνών µε θέµα διδακτορικής διατριβής: η συνταγµατική και ποινική προστασία των προσωπικών δεδοµένων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΟΥΡΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΕΠΙΚΟΥΡΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Κ Α Λ Λ Ι Ο Π Η Σ Κ Α Λ Α Μ Π Ο Υ Κ Α ΕΠΙΚΟΥΡΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΝΟΜΑ : ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΕΠΙΘΕΤΟ : ΚΑΛΑΜΠΟΥΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική Μεθοδολογία:

Διδακτική Μεθοδολογία: Σάββατο 1 Νοεμβρίου 2014, Αθήνα Διδακτική Μεθοδολογία: Σχεδιασμός - Διεξαγωγή και Αξιολόγηση της Διδασκαλίας Εισηγητής: Δρ. Ιγνάτιος Καράμηνας Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ Εκπαιδευτής Ενηλίκων Επιστ. Συνεργάτης

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Θεολογίας. Αννα Κόλτσιου Νικήτα Αναπλ. Καθηγήτρια

Τμήμα Θεολογίας. Αννα Κόλτσιου Νικήτα Αναπλ. Καθηγήτρια Τμήμα Θεολογίας Α.Π.Θ. Αννα Κόλτσιου Νικήτα Αναπλ. Καθηγήτρια ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ Α. ΤΟΜΕΙΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ Το Τμήμα Θεολογίας της Θεολογικής

Διαβάστε περισσότερα

Συλλήψεις για Ναρκωτικά ανά 1000 κατ.

Συλλήψεις για Ναρκωτικά ανά 1000 κατ. ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΝΕΑ ΚΕΝΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ: 3 (ΣΥΝΟΛΟ 7) ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΙΟΓΟΝΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ «ΑΘΗΝΑ ΖΩΗ» ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ (ΨΥΧΙΑΤΡΩΝ, ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ, ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Dr Marios Vryonides. Curriculum Vitae I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4

Dr Marios Vryonides. Curriculum Vitae I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4 Curriculum Vitae Dr Marios Vryonides I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION.... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4 IV. PRESENTATIONS IN CONFERENCES AND SEMINARS... 5 V. PUBLICATIONS.... 6-1 - I. PERSONAL DETAILS

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 11/6/1966, ΑΤΑΛΑΝΤΗ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ. ΠΑΡΟΥΣΑ ΘΕΣΗ: Τακτικός Καθηγητής στο ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ

ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 11/6/1966, ΑΤΑΛΑΝΤΗ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ. ΠΑΡΟΥΣΑ ΘΕΣΗ: Τακτικός Καθηγητής στο ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ Δρ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΚΑΝΕΤΣΟΣ ΠΥΛΟΥ 22, Ν.ΚΗΦΙΣΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 22310 60140 Kινητό τηλέφωνο: 6945-273390 email : g anetsos@teilam.gr 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 11/6/1966, ΑΤΑΛΑΝΤΗ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ ΠΑΡΟΥΣΑ ΘΕΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Εκστρατεία ευαισθητοποίησης στην Ελλάδα

Εκστρατεία ευαισθητοποίησης στην Ελλάδα «Βία κατά των γυναικών: Ένα πρόβλημα, πολλές όψεις» Συνέδριο ΓΓΙΦ-ΥΠΕΣ Αθήνα 25/11/2014 Εκστρατεία ευαισθητοποίησης στην Ελλάδα Θεοδώρα Κατσιβαρδάκου Προϊστάμενη Διεύθυνσης Υπηρεσιών προς πολίτες και φορείς

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Κώστας Θεριανός Δέσποινα Καρακατσάνη Μανώλης Κουτούζης

ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Κώστας Θεριανός Δέσποινα Καρακατσάνη Μανώλης Κουτούζης ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Ο Κώστας Θεριανός είναι κοινωνιολόγος και Διδάκτωρ των Επιστημών της Αγωγής. Εργάζεται στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση και τα ενδιαφέροντα του εστιάζονται στην Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης και

Διαβάστε περισσότερα

Δ4.3. Μια Δημοσίευση σε έγκυρο περιοδικό και δυο Ανακοινώσεις Δημοσιεύσεις στα Πρακτικά Διεθνών Συνεδρίων

Δ4.3. Μια Δημοσίευση σε έγκυρο περιοδικό και δυο Ανακοινώσεις Δημοσιεύσεις στα Πρακτικά Διεθνών Συνεδρίων ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ-Υποέργο 07 Επιστροφή του Αρχιμήδη: Συμβολή στην Μελέτη της Υδραυλικής Μηχανικής και Υδροδυναμικής Συμπεριφοράς των Αρχιμήδειων Κοχλιωτών Υδροτροχών για Ανάκτηση του Υδροδυναμικού Φυσικών

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαος Ε. Μωραϊτάκης

Νικόλαος Ε. Μωραϊτάκης Νικόλαος Ε. Μωραϊτάκης 1. ΣΠΟΥΔΕΣ ΚΑΙ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 2003 2004 Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Κράτος και Δημόσια Πολιτική» Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ «ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ» ΣΑΒΒΑΤΟ 13 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014, ΩΡΑ 18.00 ΣΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Δραστηριοτήτων 2007

Έκθεση Δραστηριοτήτων 2007 Συμβουλευτική Επιτροπή για την Πρόληψη και Καταπολέμηση της Βίας στην Οικογένεια Έκθεση Δραστηριοτήτων 2007 www.familyviolence.gov.cy ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΓΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ημερομηνία γέννησης 20.6.1981

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΓΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ημερομηνία γέννησης 20.6.1981 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ημερομηνία γέννησης 20.6.1981 Διεύθυνση κατοικίας Εγνατίας 125, 54635 - Θεσσαλονίκη Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 535354, 6936127493 Φαξ 2310 530468 Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό. Διδακτικό έργο

Βιογραφικό. Διδακτικό έργο ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ Βιογραφικό Ο Χρήστος Ηρ. Αντωνίου γεννήθηκε στη Ζούζουλη Καστοριάς. 1977: Πτυχίο Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. 1982: Δίπλωμα μεταπτυχιακών σπουδών Magister

Διαβάστε περισσότερα

«Εφαρμοσμένη Ψυχολογία Παιδιού και Εφήβου»

«Εφαρμοσμένη Ψυχολογία Παιδιού και Εφήβου» ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ, ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟ ΕΓΚΡΙΣΗ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Εφαρμοσμένη Ψυχολογία Παιδιού και Εφήβου» Πρόσκληση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Χ. ΧΟΛΟΓΚΙΤΑΣ Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Δεκέμβιος 2013

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Χ. ΧΟΛΟΓΚΙΤΑΣ Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Δεκέμβιος 2013 1 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Χ. ΧΟΛΟΓΚΙΤΑΣ Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δεκέμβιος 2013 2 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοματεπώνυμο: Ευάγγελος Χολόγκιτας Ημερομηνία γέννησης: 1 Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ EΝΙΑΙΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΥΕΣ 1987-99 1999-02 6 ΥΕΣ, 1 2002-03 6 ΥΕΣ,

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ EΝΙΑΙΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΥΕΣ 1987-99 1999-02 6 ΥΕΣ, 1 2002-03 6 ΥΕΣ, ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ EΝΙΑΙΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΥΕΣ (ανά κατεύθυνση) Για τους εισαχθέντες 1987-99 και για τους εισαχθέντες 1999-02 απαιτούνται τουλάχιστον 6 ΥΕΣ, εκ των οποίων, 1 τουλάχιστον από κάθε

Διαβάστε περισσότερα

1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1 Μιχάλης Ρηγίνος 1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστημίου Αθηνών. Το 1977 αποφοίτησε από το Οικονομικό Τμήμα της ΑΣΟΕΕ και στη συνέχεια σπούδασε Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

1987-1989: Μεταδιδακτορικές σπουδές στο Πανεπιστήμιο της Φραγκφούρτης στην Καθολική Θεολογία

1987-1989: Μεταδιδακτορικές σπουδές στο Πανεπιστήμιο της Φραγκφούρτης στην Καθολική Θεολογία Όνομα: ΗΡΑΚΛΗΣ Επώνυμο: ΡΕΡΑΚΗΣ Όνομα πατρός: ΜΑΤΘΑΙΟΣ Χρον. γέννησης: 1952 Τόπος γέννησης: ΡΕΘΥΜΝΟ Βαθμίδα: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Σχολή: ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ Τμήμα: ΠΟΙΜ. & ΚΟΙΝ. ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ Εργαστήριο: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ Τηλ.: 2310

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ (CYBERBULLYING)

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ (CYBERBULLYING) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ (CYBERBULLYING) ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΕ19 Ζητούμενο η θετική στάση... Λοιπον σήµερα ο µπαµπάς θα σε προστατέψει απο τον ηλεκτρονικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ

ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ 2010-2013 ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ Η προώθηση της ένταξης της διάστασης του φύλου στο

Διαβάστε περισσότερα

2η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ MΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ» Θεσσαλονίκη, 27-29 Νοεμβρίου 2015 Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.

2η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ MΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ» Θεσσαλονίκη, 27-29 Νοεμβρίου 2015 Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π. & Δ.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Παρατηρητήριο Πρόληψης Σχολικής Βίας και Εκφοβισμού ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

12o ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ δικαστικών λειτουργών της πολιτικής-ποινικής δικαιοσύνης. Κομοτηνή 11 μέχρι και 14 Οκτωβρίου 2005

12o ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ δικαστικών λειτουργών της πολιτικής-ποινικής δικαιοσύνης. Κομοτηνή 11 μέχρι και 14 Οκτωβρίου 2005 12o ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ δικαστικών λειτουργών της πολιτικής-ποινικής δικαιοσύνης. Κομοτηνή 11 μέχρι και 14 Οκτωβρίου 2005 Θέμα: «Οικογενειακές Σχέσεις στη Σύγχρονη έννομη τάξη. Τα προβλήματα επιμέλειας-απαγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 21ΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 21ΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 21ΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ ΠΡΩΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ - ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΩΡΩΝ Α/Α ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ 117 ΠΡΟΒΛΕ ΠΟΜΕΝΑ ΔΙΩΡΑ Ιστορία της Δικαιοσύνης Δεοντολογία-Αρχές

Διαβάστε περισσότερα

Η Λειτουργία της Γραμμής SOS 15900

Η Λειτουργία της Γραμμής SOS 15900 Η Λειτουργία της Γραμμής SOS 15900 Καμηλέρη Ράνια: Ψυχολόγος, Συστημική Ψυχοθεραπεύτρια, MSc, Στέλεχος/Σύμβουλος Γραμμής SOS 15900 Υποέργο 5 με τίτλο: «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (SOS)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ Βρυξελλες, 12-13 ιουνιου 2008 Slovensko predsedstvo EU 2008 Slovenian Presidency

Διαβάστε περισσότερα

Το Τμήμα Νομικής της Σχολής Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Α.Π.Θ. Οι Σπουδές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Το Τμήμα Νομικής της Σχολής Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Α.Π.Θ. Οι Σπουδές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Το Τμήμα Νομικής της Σχολής Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Α.Π.Θ. Οι Σπουδές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Γραφείο Διασύνδεσης Σπουδών & Σταδιοδρομίας Α.Π.Θ. Θεσσαλονίκη,

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα ΧΕΛΓΚΑ ΣΤΕΦΑΝΣΣΟΝ. Ημερομηνία και τόπος γέννησης: 2 Μαρτίου 1955, Winnipeg, Καναδάς.

Βιογραφικό Σημείωμα ΧΕΛΓΚΑ ΣΤΕΦΑΝΣΣΟΝ. Ημερομηνία και τόπος γέννησης: 2 Μαρτίου 1955, Winnipeg, Καναδάς. Διεύθυνση: Δράκου 26 Πειραιάς, 185 33 Ελλάδα Βιογραφικό Σημείωμα ΧΕΛΓΚΑ ΣΤΕΦΑΝΣΣΟΝ Ηλεκτρονική διεύθυνση: helgaki@hotmail.com Τηλέφώνα: 210-4110111 210-4222064 (& φαξ) 6977209035 Ημερομηνία και τόπος γέννησης:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σταδιοδροµία

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σταδιοδροµία ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΤΙΣΤΑΚΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τµήµατος Δηµόσια Διοίκησης Παντείου Πανεπιστηµίου Πολιτικών και Κοινωνικών Επιστηµών Γνωστικό Αντικείµενο: Διοικητικός Προγραµµατισµός - Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σαλαμίνος 39, Άγια Παρασκευή, Τ.Κ. 153 43, Αθήνα ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6976 439249 FAX: 211 8009081

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σαλαμίνος 39, Άγια Παρασκευή, Τ.Κ. 153 43, Αθήνα ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6976 439249 FAX: 211 8009081 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΟΝΟΜΑ: ΗΜ/ΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΟΙΚΟΓ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: Κολιώνης Γεώργιος 19 / 04 / 1980 (34 ετών) Θεσσαλονίκη Άγαμος ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Ρωξάνη Καραγιάννη Ερευνήτρια Γ Βαθμίδας

Ρωξάνη Καραγιάννη Ερευνήτρια Γ Βαθμίδας Ρωξάνη Καραγιάννη Ερευνήτρια Γ Βαθμίδας Ερευνητική Περιοχή: Οικονομικά της Υγείας Άλλα Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: Μικροοικονομική, Εφαρμοσμένη Μικροοικονομική: Παραγωγικότητα, Αποτελεσματικότητα, Οικονομετρία

Διαβάστε περισσότερα

: Ιωάννης Αλ. Νηματούδης

: Ιωάννης Αλ. Νηματούδης ΟΝΟΜΑ : Ιωάννης Αλ. Νηματούδης ΙΔΙΟΤΗΤΑ : Αναπληρωτής Καθηγητής Ψυχιατρικής Α.Π.Θ. ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ : 1955 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΊΑ : Λεωφόρος Νίκης 37, 54622 Θεσσαλονίκη ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Πανεπιστημιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΘΩΝ Ν. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Ε.Κ.Π.Α

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΘΩΝ Ν. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Ε.Κ.Π.Α ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΘΩΝ Ν. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Ε.Κ.Π.Α ΑΘΗΝΑ 2010 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΟΘΩΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 21 ΜΑΡΤΙΟΥ 1947 ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Θεοφάνη Γεωργία. gotheofani@yahoo.gr. 1996 Πτυχίο Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Θεοφάνη Γεωργία. gotheofani@yahoo.gr. 1996 Πτυχίο Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Θεοφάνη Γεωργία Ημερ/νία γέννησης 17.2.1971 E-mail gotheofani@yahoo.gr ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ 1996 Πτυχίο Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Επιμόρφωση 2010 Βεβαίωση επιτυχούς ολοκλήρωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ Σύντομα Βιογραφικά Εκπαιδευτών

ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ Σύντομα Βιογραφικά Εκπαιδευτών ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ Σύντομα Βιογραφικά Εκπαιδευτών ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗ Θάλεια (M.Sc.), Φιλόλογος και Νηπιαγωγός, Ειδικός Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Υποψήφια Διδάκτωρ Εκπαίδευση: Πτυχίο Σχολής

Διαβάστε περισσότερα

Ιανουαριος 2015. Κωνσταντίνα Μοσχοτά. Αντιπρόεδρος Καταφυγίου Γυναίκας

Ιανουαριος 2015. Κωνσταντίνα Μοσχοτά. Αντιπρόεδρος Καταφυγίου Γυναίκας Ιανουαριος 2015 Κωνσταντίνα Μοσχοτά Αντιπρόεδρος Καταφυγίου Γυναίκας Ανεξάρτητη, µη κυβερνητική, µη κερδοσκοπική οργάνωση. Όραµά µας η καταπολέµηση κάθε µορφής κακοποίησης εις βάρος των γυναικών. Λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ. Αποδέκτες ~ 1400 γονείς

ΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ. Αποδέκτες ~ 1400 γονείς ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ «ΙΚΤΥΟ ΑΛΦΑ» ΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ. Αποδέκτες ~ 1400 γονείς ΟΜΑ ΕΣ ΓΟΝΕΩΝ ( ιάρκεια κάθε Οµάδας: 8 δίωρες εβδοµαδιαίες συναντήσεις). Οµάδα Γονέων µε

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ» Ακαδημαϊκό έτος 2015-2016. www.psych.uoa.gr

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ» Ακαδημαϊκό έτος 2015-2016. www.psych.uoa.gr Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ» Ακαδημαϊκό έτος 201-2016 www.psych.uoa.gr Πληροφορίες για το ΠΜΣ όπως αυτές αναφέρονται στο σχετικό ΦΕΚ ίδρυσής του και στην Προκήρυξη υποβολής υποψηφιοτήτων:

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικών Μαθησιακών Δυσκολιών σε παιδιά & εφήβους

Ειδικών Μαθησιακών Δυσκολιών σε παιδιά & εφήβους Επιμορφωτικό Σεμινάριο: Προσέγγιση των Ειδικών Μαθησιακών Δυσκολιών σε παιδιά & εφήβους Εισηγήτρια: Δρ Φουστάνα Αγγελική Ειδική Παιδαγωγός, Επιστημονική συνεργάτης ΕΚΠΑ, Ερευνήτρια Katholieke Universiteit

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ονοματεπώνυμο: Αγγελίνα Παρασκευοπούλου. Σπουδές: 8/2007: Διορισμός στο Πρωτοδικείο Αθηνών.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ονοματεπώνυμο: Αγγελίνα Παρασκευοπούλου. Σπουδές: 8/2007: Διορισμός στο Πρωτοδικείο Αθηνών. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αγγελίνα Π. Παρασκευοπούλου Ορφανίδου 24- Αθήνα (Α. Πατήσια), Τ.Κ. 111 41 Τηλ/fax: 0030-210-3212238 e-mail: angelinapar@yahoo.gr ----------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα. του Παιδιού. με απλά λόγια

Η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα. του Παιδιού. με απλά λόγια Η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού με απλά λόγια Όλα τα παιδιά έχουν δικαιώματα που προβλέπονται από νόμους και διεθνείς συμβάσεις. Το σημαντικότερο κείμενο για τα δικαιώματα των παιδιών,

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπές Συνεδρίου Συντονιστές Διοργάνωσης Συνεδρίου Συντονιστές Θεματικών Περιοχών

Επιτροπές Συνεδρίου Συντονιστές Διοργάνωσης Συνεδρίου Συντονιστές Θεματικών Περιοχών 3 η Ανακοίνωση 3ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο «Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία» Ελληνικής Επιστημονικής Ένωσης Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Πεδίον Άρεως, 38334, Βόλος. Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης url: www.prd.uth.gr

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Πεδίον Άρεως, 38334, Βόλος. Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης url: www.prd.uth.gr ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ονοματεπώνυμο ΓΙΑΝΝΕΛΟΣ ΛΕΓΑΝΤΗΣ Διεύθυνση εργασίας ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ, ΤΜΗΜΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, Πεδίον Άρεως, 38334, Βόλος, Ελλάδα Τηλέφωνο εργασίας 0030 24210 74419 Τηλεομοιοτυπία 0030

Διαβάστε περισσότερα

Τάσεις και εξελίξεις στη διδασκαλία, την έρευνα και την επαγγελµατική άσκηση της Εγκληµατολογίας στην Ελλάδα*

Τάσεις και εξελίξεις στη διδασκαλία, την έρευνα και την επαγγελµατική άσκηση της Εγκληµατολογίας στην Ελλάδα* 74 ΠοινΔικ & Εγκληµατολογία 2/2009 (ΕΤΟΣ 1ο) Χ. ΖΑΡΑΦΩΝΙΤΟΥ Τάσεις και εξελίξεις στη διδασκαλία, την έρευνα και την επαγγελµατική άσκηση της Εγκληµατολογίας στην Ελλάδα* ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ ΖΑΡΑΦΩΝΙΤΟΥ, Καθηγήτριας

Διαβάστε περισσότερα

Απο την ανταποδοτική στην αποκαταστατική δικαιοσύνη: τιμωρητικότητα ή άμβλυνση των συγκρούσεων;

Απο την ανταποδοτική στην αποκαταστατική δικαιοσύνη: τιμωρητικότητα ή άμβλυνση των συγκρούσεων; Απο την ανταποδοτική στην αποκαταστατική δικαιοσύνη: τιμωρητικότητα ή άμβλυνση των συγκρούσεων; Χριστίνα Ζαραφωνίτου * Για τους υπέρμαχους της ανταπόδοσης η τιμωρία δεν αποτελεί το μέσον για την επίτευξη

Διαβάστε περισσότερα

our point Ιδρύσαμε την ανώνυμη εταιρεία to the point το Μάρτιο του 2009.

our point Ιδρύσαμε την ανώνυμη εταιρεία to the point το Μάρτιο του 2009. www.tothepoint.gr our point Ιδρύσαμε την ανώνυμη εταιρεία to the point το Μάρτιο του 2009. Έδρα μας είναι η Θεσσαλονίκη και πρωταρχικός στόχος μας να καλύψουμε την ευρύτερη αγορά της Βόρειας Ελλάδας, όπου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ Διεύθυνση: Ερυθρού Σταυρού 28 & Καρυωτάκη, 22100 Τρίπολη Τηλ.:2710-230000, fax: 2710-230005 ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Η κοινωνική πρόνοια σε κρίση Προκλήσεις και προοπτικές για την Κοινωνική Εργασία

Η κοινωνική πρόνοια σε κρίση Προκλήσεις και προοπτικές για την Κοινωνική Εργασία 1ο Μετεκπαιδευτικό Επιστηµονικό Συµπόσιο Κοινωνικής Εργασίας Η κοινωνική πρόνοια σε κρίση Προκλήσεις και προοπτικές για την Κοινωνική Εργασία 7-8 Νοεµβρίου 2014 µε ελεύθερη συµµετοχή Συνεδριακό Κέντρο

Διαβάστε περισσότερα