ΒΙΟΓΡΑΥΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ. Ι. πουδές

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΒΙΟΓΡΑΥΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ. Ι. πουδές"

Transcript

1 ΒΑΩ ΑΡΣΙΝΟΠΟΤΛΟΤ

2 ΒΙΟΓΡΑΥΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ Γεννήθηκα στην Πάτρα στις ΙΔΙΟΣΗΣΑ: Αναπλ. Καθηγήτρια Εγκληματολογίας στο Σμήμα Κοινωνιολογίας Παντείου Πανεπιστημίου. Γνωστικό Αντικείμενο: «Εγκληματολογία με έμφαση στην ενδοοικογενειακή βία» (ΥΕΚ 300/ και μετακίνησης στο Σμήμα Κοινωνιολογίας ΥΕΚ 409/ ). Ι. πουδές Σμήμα Κοινωνιολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών (βαθμός Λίαν Καλώς) Μεταπτυχιακό εμινάριο Εγκληματολογικών πουδών (βαθμός άριστα) Παιδαγωγική Σεχνική χολή (ΠΑΣΕ- ΕΛΕΣΕ) (βαθμός άριστα) 1989 Τπότροφος προγράμματος Erasmus στο Université Catholique de Louvain-La-Neuve, Ecole de Criminologie, Βέλγιο Εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο Σμήμα Κοινωνιολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου. Διδακτορικό δίπλωμα (βαθμός άριστα) Ξένες γλώσσες: Αγγλικά, Γαλλικά ΙΙ. Επιστημονική Δραστηριότητα Πρόεδρος του Κεντρικού Επιστημονικού υμβουλίου Υυλακών (Τπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ) Εθνική Εκπρόσωπος στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα Εγκληματολογικά Ζητήματα του υμβουλίου της Ευρώπης (CDPC) (2010) Αναπλ. Πρόεδρος του Οργανισμού Καταπολέμησης Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ) (ΥΕΚ αρ.φύλλου 90/15 Μαρτίου 2010) Μέλος της Ειδικής Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής για την «Κατάρτιση σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος σε εκτέλεση του άρθρου δεύτερου παρ. 11 εδ.5 του ν. 3625/2008 (ΥΕΚ Α 190), με το οποίο θα καθορισθούν οι λεπτομέρειες της διαγνωστικής εξέτασης και της θεραπείας του θύματος και του υπόπτου κατηγορουμένου σε περιπτώσεις εγκλημάτων κατά της γενετήσιας ελευθερίας και της οικονομικής εκμετάλλευσης» (ΥΕΚ, αρ. φύλλου 25, 29 Ιανουαρίου 2010). Μέλος του Επιστημονικού υμβουλίου (Scientific Board) του επιστημονικού περιοδικού Youth Voice (Ηνωμένο Βασίλειο) που

3 εκδίδεται από το Independent Academic Research Studies (IARS. UK) (2010-) Κριτής (reviewer) του επιστημονικού περιοδικού Feminist Criminology, Sage Publications (2010-) Κριτής (reviewer) του επιστημονικού περιοδικού «Κοινωνική υνοχή και Ανάπτυξη» (έκδοση της Επιστημονικής Εταιρίας για την Κοινωνική υνοχή και Ανάπτυξη)(2009-) Τπεύθυνη συνεργασίας Erasmus με ευρωπαϊκά πανεπιστήμια. Πραγματογνώμων Εγκληματολόγος των Εφετείων Αθηνών, Πειραιώς και Λάρισας με βουλεύματα των αντιστοίχων Εισαγγελιών Εφετών (2008- ) Mέλος Δ.. του Διοικητικού υμβουλίου του Κέντρου Πρόληψης της Εξάρτησης και Αγωγής Τγείας του Δήμου Αθηναίων (2007- ) Πρόεδρος του Διοικητικού υμβουλίου του Κέντρου Κοινωνικής Διαμεσολάβησης του Δήμου Κορυδαλλού ( ) Εκλογή στο Σμήμα Χυχολογίας στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή (2004) Πρόεδρος του Κέντρου Ερευνών για Θέματα Ισότητας (Κ.Ε.Θ.Ι.), Τπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης ( ) Μέλος της Εκτελεστικής Γραμματείας του Εθνικού υμβουλίου Κοινωνικής Υροντίδας του Τπουργείου Τγείας και Πρόνοιας ( ) Μέλος του Εθνικού υμβουλίου Κοινωνικής Υροντίδας του Τπουργείου Τγείας και Πρόνοιας ( ) Εμπειρογνώμων-αξιολογητής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. (European Commission, Directorate F).(1999, 2000). Εμπειρογνώμων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη χολική Βία (DG XXII) για τα έτη 1997 και Εκπρόσωπος της Ελλάδας στο Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο για τη χολική Βία (Ευρωπαϊκή Επιτροπή) (από το ). Μέλος του δικτύου εμπειρογνωμόνων της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας CONNECT -FI για την καταπολέμηση της σχολικής βίας στην Ευρώπη ( ). Πρόεδρος της Επιτροπής για τις Ευπαθείς Πληθυσμιακές Ομάδες του Τπουργείου Τγείας -Πρόνοιας. ( ). Μέλος του Εθνικού υμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης (από το 1997 έως τον Ιούνιο του 2002). Επιστημονική ύμβουλος της Διυπουργικής Ομάδας για την "Καταπολέμηση της Βίας κατά των Γυναικών" (Τπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Γενική Γραμματείας Ισότητας) (από το ). Μέλος της Ομάδας Εργασίας για την επεξεργασία "Κώδικα Δεοντολογίας των Δημοσίων Τπαλλήλων", Τπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης

4 και Αποκέντρωσης (1999). Μέλος της Ομάδας Εργασίας του Τπουργείου Δημόσιας Σάξης με θέμα: Ναρκωτικά, Παραβατικότητα Ανηλίκων και Ενδοοικογενειακή Βία (2000). Εκλογή στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή στο Σμήμα Χυχολογίας (1997) Επιστημονική υνεργάτης στο Σμήμα Χυχολογίας (ΠΔ 407) ( ) Μέλος της υντακτικής Επιτροπής της «Ελληνικής Επιθεώρησης Εγκληματολογίας» Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής της «Ποινικής Δικαιοσύνης» Μέλος της υντακτικής Επιτροπής της Επιθεώρησης Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ). Μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Εγκληματολογίας Μέλος του European Forum for Restorative Justice ΙΙΙ. Διδακτικό έργο Α ε Προπτυχιακό Επίπεδο πουδών (από το 1996 έως σήμερα), έχω διδάξει τα εξής μαθήματα: Ενδοοικογενειακή Βία Ι και ΙΙ: Εγκληματολογικές Προσεγγίσεις Θυματολογία Ι Θυματολογία ΙΙ Γυναικεία Εγκληματικότητα Μορφές και Διαδικασίες Περιθωριοποίησης (συνδ/λία με την Καθηγ. Υ. Σσαλίκογλου) Επιστήμες του Ανθρώπου και Απονομή της Δικαιοσύνης (συνδ/λία με τις κ.κ. Καθηγ. Υ. Σσαλίκογλου και Αν. Καθηγ. Θ. Βελλή). Παραβατικότητα ανηλίκων Κοινωνική Διαμεσολάβηση και Αποκαταστατική Δικαιοσύνη Β. ε Μεταπτυχιακό Επίπεδο πουδών Ακαδ. Ετος Επιστημονική Τπεύθυνη στο Μεταπτυχιακό εμινάριο Εγκληματολογικών πουδών (Σμήμα Κοινωνιολογίας), με αντικείμενο: Εγκληματολογικές όψεις των σύγχρονων κοινωνικών κινημάτων. Ακαδ. Ετη και Τπεύθυνη Διδασκαλίας στο Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα "Κοινωνικός Αποκλεισμός και Μειονότητες" (Σμήμα Κοινωνιολογίας σε

5 συνεργασία με το Σμήμα Χυχολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου) τα εξής μαθήματα: Μορφές περιθωριοποίησης και διαδικασίες επανένταξης Παραβατικότητα και κοινωνικός έλεγχος των ανηλίκων (συνδιδασκαλία με τον Καθηγ. Κ. Ιάκ. Υαρσεδάκη) Από το ακαδ. Έτος έως σήμερα Τπεύθυνη διδασκαλίας του εξαμηνιαίου μαθήματος: Η αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού στην παιδική ηλικία στο ΠΜ Ανθρωπιστικών πουδών, Κατεύθυνση Κοινωνιολογία της Εργασίας, Παιδική Ηλικία, Μειονότητες, του Παιδαγωγικού Σμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Γ. Επίβλεψη Διδακτορικών. -Επίβλεψη και ολοκλήρωση τεσσάρων διδακτορικών διατριβών του Σμήματος Χυχολογίας. -Επίβλεψη 15 διδακτορικών διατριβών και μέλος τριμελούς επιτροπής σε πολλές διατριβές του Σμήματος Χυχολογίας και άλλων τμημάτων άλλων πανεπιστημίων. IV. Ερευνητικό Έργο 1. Artinopoulou, V. υμμετοχή ως εμπειρογνώμων στο ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα European Best Practices of Restorative Justice in the Criminal Procedure, JLS/2007/ISEC/FRA/C1/033. Ministry of Justice and Law Enforcement, Republic of Hungary, 2009 (συνεργασία με την καθηγ. Ε. Λαμπροπούλου). 2. Artinopoulou, V. υμμετοχή ως εμπειρογνώμων (stakeholder) στο ερευνητικό πρόγραμμα Study on the situation of victims across Europe. July 2010, Matrix Company Insight, London. 3. Artinopoulou, V. υμμετοχή ως εμπειρογνώμων στην έρευνα: Report Victims in Europe: implementation of the Framework Decision on the Standing of Victims in the Criminal Proceedings in the Member States of the European Union (APAV Study), Portuguese Association for Victim Support, on behalf of Victim Support Europe, Artinopoulou, V. & Gavrielides, Th. (Επιστημονική Τπεύθυνη) Restorative Justice in Family Violence cases. υγκριτική έρευνα μεταξύ Ελλάδος και Μ. Βρετανίας

6 5. Αρτινοπούλου, Β. (επιστ. Τπεύθυνη) χολικός εκφοβισμός Η εικόνα της Ιωνιδείου χολής, Ανάθεση της 16 ης χολικής Επιτροπής Δήμου Πειραιά, Πειραιάς Αρτινοπούλου, Β. & Καρύδης, Β. (επιστ. Τπεύθυνοι), Γυναίκες ανθρωποκτόνες στις γυναικείες φυλακές Κορυδαλλού, Αθήνα Αρτινοπούλου, Β. & Παπαθεοδώρου, Θ. (Επιστ. Τπεύθυνοι), Η σεξουαλική παρενόχληση στο χώρο της εργασίας: Πρώτη πανελλαδική επιδημιολογική έρευνα, Αθήνα Αρτινοπούλου, Βάσω, (Επιστ. Τπεύθυνη) υνύπαρξη ανδρών και γυναικών στις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις: Μια ολοένα εδραιούμενη πραγματικότητα. Προκλήσεις και προοπτικές, Τπουργείο Εθνικής Άμυνας και ΚΕΘΙ, Αθήνα Αρτινοπούλου, Β. & Υαρσεδάκης, Ιάκ. (επιστ. Τπεύθυνοι), Ενδοοικογενειακή Βία κατά των γυναικών: Πρώτη πανελλαδική επιδημιολογική έρευνα, Αθήνα Αρτινοπούλου, Β. & Σσαλίκογλου, Υ. (επιστ. Τπεύθυνοι), Οι Γυναίκες στη σημερινή Ελλάδα: Ψυχοκοινωνικές διαστάσεις, Αθήνα Αρτινοπούλου, Βάσω, (επιστ. Τπεύθυνη), Σο προφίλ των γυναικώνχρηστριών των υπηρεσιών του ΚΕΘΙ. Εκτίμηση των υπηρεσιών του ΚΕΘΙ: Ποσοτική και ποιοτική ανάλυση δεδομένων και προτάσεις παρέμβασης, ΚΕΘΙ, Αθήνα Αρτινοπούλου, Β. (επιστ. Τπεύθυνη) Έρευνα αξιολόγησης του Κέντρου Δευτερογενούς Πρόληψης του Κέντρου Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων, Αθήνα Αρτινοπούλου, Β. (επιστ. Τπεύθυνη) Έρευνα αξιολόγησης του ταθμού υμβουλευτικής Εφήβων Παραβατών του Κέντρου Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων. Αθήνα, Αρτινοπούλου, Β. (επιστ. Τπεύθυνη) Έρευνα αξιολόγησης του Προγράμματος Κατάρτισης Εφήβων Παραβατών (ΣΡΟΦΗ, Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων). Αθήνα, Artinopoulou, V., Fatouros-Haritos, M., Dikaiou, M.,Tsalikoglou, F. et al. (κύρια ερευνήτρια), The street and homeless marginalized youth: A comparative feasibility study of problems and coping strategies. Report to the EU Youth for Europe Programme, June Αρτινοπούλου, Β. Σσαλίκογλου, Υ., Ζαραφωνίτου Φ., Μαντόγλου Α. (κύρια ερευνήτρια) Οι Κοινωνικές Αναπαραστάσεις των Αστυνομικών για το Εγκληματικό Φαινόμενο. Έρευνα του Τπ. Δημόσιας Σάξης, 1995, σελ Αρτινοπούλου, Β. υμβολή στη Διερεύνηση της αιμομικτικής σχέσης πατέρα κόρης. Έρευνα της διδακτορικής διατριβής ( ).

7 V. Δημοσιεύσεις A Μονογραφίες α) Διδακτορική Διατριβή υμβολή στη Διερεύνηση της Αιμομικτικής χέσης μεταξύ πατέρα και κόρης. Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, Αθήνα 1994 (σελ. 345) β) Βιβλία 1. Αρτινοπούλου, Βάσω. Επανορθωτική Δικαιοσύνη. Η πρόκληση των σύγχρονων δικαιικών συστημάτων. Νομική Βιβλιοθήκη, 2010, σελ Αρτινοπούλου, Βάσω. Η χολική Διαμεσολάβηση. Εκπαιδεύοντας τους μαθητές στη διαχείριση της βίας και του εκφοβισμού. Νομική Βιβλιοθήκη, ελ Αρτινοπούλου, Βάσω. Ενδοοικογενειακή κακοποίηση γυναικών, Νομική Βιβλιοθήκη 2006, σελ Αρτινοπούλου Βάσω & Παπαθεοδώρου Θεόδωρος, Η εξουαλική παρενόχληση στην εργασία, Νομική Βιβλιοθήκη, 2006, σελ Αρτινοπούλου, Βάσω. Βία στο σχολείο. Έρευνες και πολιτικές στην Ευρώπη. Εκδόσεις Μεταίχμιο, Αθήνα 2001, Β έκδοση 2007, σελ Αρτινοπούλου, Βάσω. (εισαγωγή και επιμέλεια) Νέα Κοινωνικά Κινήματα. Εγκληματολογική Προσέγγιση. Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα 2000, σελ Αρτινοπούλου Βάσω, Μαγγανάς Αντώνης. Θυματολογία και Όψεις Θυματοποίησης. Εκδόσεις Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα 1996, σελ Αρτινοπούλου Βάσω. Αιμομιξία: Θεωρητικές Προσεγγίσεις και Ερευνητικά Δεδομένα. Εκδόσεις Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα 1995, σελ. 359 γ) Μελέτες - Ερευνητικές Εκθέσεις 1. Artinopoulou, V. Victim Offender Mediation in Family Violence Cases: The Greek Experience. European Best Practices of Restorative Justice in the Criminal Procedure, Conference Publication, 2010, σελ Aρτινοπούλου, Β. (επιστ. Τπεύθυνη) χολικός εκφοβισμός Η εικόνα της Ιωνιδείου χολής, Ανάθεση της 16 ης χολικής Επιτροπής Δήμου Πειραιά, Πειραιάς 2008.

8 3. Αρτινοπούλου, Β. & Καρύδης, Β. (επιστ. Τπεύθυνοι) «Γυναίκες ανθρωποκτόνες στις γυναικείες φυλακές Κορυδαλλού», Αθήνα Αρτινοπούλου, Β. & Παπαθεοδώρου, Θ. (Επιστ. Τπεύθυνοι) «Η σεξουαλική παρενόχληση στο χώρο της εργασίας: Πρώτη πανελλαδική επιδημιολογική έρευνα», Αθήνα Αρτινοπούλου, Βάσω, (Επιστ. Τπεύθυνη) «υνύπαρξη ανδρών και γυναικών στις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις: Μια ολοένα εδραιούμενη πραγματικότητα. Προκλήσεις και προοπτικές», Τπουργείο Εθνικής Άμυνας και ΚΕΘΙ, Αθήνα Αρτινοπούλου, Β. & Υαρσεδάκης, Ιάκ. (επιστ. Τπεύθυνοι) «Ενδοοικογενειακή Βία κατά των γυναικών: Πρώτη πανελλαδική επιδημιολογική έρευνα» Αθήνα Αρτινοπούλου, Β. & Σσαλίκογλου, Υ. (επιστ. Τπεύθυνοι) «Οι Γυναίκες στη σημερινή Ελλάδα: Ψυχοκοινωνικές διαστάσεις» Αθήνα Αρτινοπούλου, Βάσω, (επιστ. Τπεύθυνη) «Σο προφίλ των γυναικώνχρηστριών των υπηρεσιών του ΚΕΘΙ. Εκτίμηση των υπηρεσιών του ΚΕΘΙ: Ποσοτική και ποιοτική ανάλυση δεδομένων και προτάσεις παρέμβασης», ΚΕΘΙ, Αθήνα Αρτινοπούλου, Β. (επιστ. Τπεύθυνη) Έρευνα αξιολόγησης του Κέντρου Δευτερογενούς Πρόληψης του Κέντρου Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων, Αθήνα Αρτινοπούλου, Β. (επιστ. Τπεύθυνη) Έρευνα αξιολόγησης του ταθμού υμβουλευτικής Εφήβων Παραβατών του Κέντρου Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων. Αθήνα, Αρτινοπούλου, Β. (επιστ. Τπεύθυνη) Έρευνα αξιολόγησης του Προγράμματος Κατάρτισης Εφήβων Παραβατών (ΣΡΟΦΗ, Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων). Αθήνα, Αrtinopoulou, V., Fatouros-Haritos, M., Dikaiou, M.,Tsalikoglou, F. et al. (κύρια ερευνήτρια), The street and homeless marginalized youth: A comparative feasibility study of problems and coping strategies. Report to the EU Youth for Europe Programme, June Αρτινοπούλου, Β. Σσαλίκογλου, Υ., Ζαραφωνίτου Φ., Μαντόγλου Α. (κύρια ερευνήτρια) Οι Κοινωνικές Αναπαραστάσεις των Αστυνομικών για το Εγκληματικό Φαινόμενο. Έρευνα του Τπ. Δημόσιας Σάξης, 1995, σελ Β. Άρθρα και Κεφάλαια σε συλλογικούς τόμους

9 1. Artinopoulou, V. & Gavrielides, Th. Restorative Justice and Family Violence. (paper submitted in Violence against Women) Artinopoulou, V. Bullying and cyberbullying in Greece (Εκφοβισμός και ηλεκτρονικός εκφοβισμός στην Ελλάδα) στο Θ. Θάνος και Η. Κουρκούτας (επιμ) "χολική βία και παραβατικότητα: Χυχοκοινωνικές διαστάσεις και παρεμβάσεις" Εκδόσεις Σόπος (2011). 3. Αrtinopoulou, V. & Lambaki, C. Doing Prison Work: Gender perspective and Greek Prison Officers. Feminist Criminology, Sage Publications, (submitted) 4. Artinopoulou, Vasso, Victims of Crime in Contemporary Greece. Σιμητικός Σόμος για τον τ. Αλεξιάδη, Εκδόσεις Αντ. άκκουλα Artinopoulou, V. & Petoussi, V. Legalism and Paternalism in Greece: Powerful Trends in the Reification of Risk in the treatment of juvenile offenders. In In François, A., Massin, V., Niget, D. (eds) Violences juvéniles sous expertise(s), XIXe-XXIe siècles / Expertise and juvenile violence, 19th-21st century, Presses Universitaires de Louvain, (in press) 6. Αρτινοπούλου, Β. Επανορθωτική Δικαιοσύνη και Ανθρώπινα Δικαιώματα: Ένα βήμα μπροστά ή δύο πίσω; τον συλλογικό τόμο «Ο δρόμος προς τη Δικαιοσύνη» ΑΠΘ, Εκδόσεις Αντ. άκκουλα 2010 (υπό έκδοση). 7. Αρτινοπούλου, Β. Victim Offender Mediation in Family Violence Cases- The Greek Experience», in Criminology and European Crime Policy, Essays in Honor of A. Tsitsoura, Sakkoulas Publications, 2009: Αρτινοπούλου, Β. Αποκαταστατική Δικαιοσύνη και Κοινωνικό Φύλο. Η περίπτωση της ενδοοικογενειακής βίας. τον Σιμητικό Σόμο Καλλιόπης Δ. πινέλλη, Εκδόσεις Αντ. Ν. άκκουλα, 2010, σελ Αρτινοπούλου, Β. Η Διαμεσολάβηση στο πλαίσιο της Επανορθωτικής Δικαιοσύνης, στο Θ. Θάνου (επιμ) Επανορθωτική Δικαιοσύνη και Ποινική Διαμεσολάβηση. Εκδόσεις Σόπος (υπό έκδοση) 10. Αρτινοπούλου, Β. Θυματοποίηση Παιδιών, Υτώχεια και Κοινωνικές Ανισότητες: Η εικόνα της Ελλάδας, στο 1 ο Πανελλήνιο υνέδριο Επιστημών Εκπαίδευσης. Σμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, ΕΚΠΑ, 2009, Πρακτικά (υπό έκδοση) 11. Αρτινοπούλου, Β. Σο Δίκαιο του Παιδιού και η Δικαιοσύνη για το Παιδί. ύγχρονες Σάσεις και προοπτικές. 2 ο Πανελλήνιο υνέδριο Επιστημών Εκπαίδευσης. Σμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, ΕΚΠΑ, 2010 (υπό έκδοση) 12. Αρτινοπούλου, Β. Οι γκρίζες ζώνες της αποκαταστατικής Δικαιοσύνης. Σιμητικός Σόμος Ιάκ. Υαρσεδάκη, Νομική Βιβλιοθήκη (υπό έκδοση) 13. Αρτινοπούλου, Β. Από τη θεωρητική στην εφαρμοσμένη εγκληματολογία-

10 Σο παράδειγμα της αποκαταστατικής δικαιοσύνης. Πρακτικά επιστημονικού υμποσίου Εγκληματολογία Διδασκαλία και Έρευνα στην Ελλάδα. πουδαστήριο Κοινωνικών Μελετών ΣΕΙ Μεσολογγίου, 2009 (υπό έκδοση). 14. Αρτινοπούλου, Βάσω, «Cyber bullying (ηλεκτρονικός εκφοβισμός)- Μια νέα μορφή θυματοποίησης των ανηλίκων;» Επιστήμες Αγωγής, τεύχος 1/2009, Αρτινοπούλου, Βάσω, «Οι γκρίζες ζώνες της αποκαταστατικής δικαιοσύνης» Ποινικός Λόγος, 6/2008, Εκδόσεις Αντ. άκκουλα, 16. Αρτινοπούλου, Βάσω, «Βία στο σχολείο, Ευρωπαϊκές πολιτικές και παρεμβάσεις», υγκριτική και Διεθνής Εκπαιδευτική Επιθεώρηση, τεύχος 10/ 2008, σελ Αρτινοπούλου, Βάσω, «Πολιτικές πρόληψης και αντιμετώπισης της ενδοοικογενειακής βίας» στο συλλογικό τόμο Κοινωνικές Ανισότητες, Εγκληματικότητα και Κοινωνική Πολιτική Επιστημονική Εταιρία Κοινωνικής Πολιτικής, Αθήνα Artinopoulou, V. & Farsedakis, J. «La violence contre les femmes exercée par leurs conjoints ou compagnons- Données de la première recherche épidémiologique effectuée en Grèce». Dans «Une criminologie de la tradition a l innovation» En Hommage a George Kellens. Editions Larcier, 2006, pp Αρτινοπούλου Βάσω. «Ενδοοικογενειακή βία. Ανασκόπηση ερευνών, δράσεων και πολιτικών στην Ελλάδα ( )». Σιμητικός τόμος για τον Καθηγητή Ι. Μανωλεδάκη, Εκδόσεις άκκουλα, 2007, σελ Αρτινοπούλου, Βάσω. «Βία κατά των γυναικών. Οι πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ενωσης.» τον Σιμητικό Σόμο για την Α. Γιωτοπούλου- Μαραγκοπούλου Δικαιώματα του Ανθρώπου και Αντεγκληματική Πολιτική Εκδόσεις Νομική Βιβλιοθήκη, 2003, Σόμος Α, σελ Artinopoulou, V. «School violence in Greece: Research, overview and coping strategies.» In Eric Debarbieux & Catherine Blaya, Violence in Schools. ESF Editeur, 2001, pp (στην αγγλική και τη γαλλική γλώσσα) 22. Αρτινοπούλου, Β. Η χολική Βία στην Ελλάδα: Ανασκόπηση ερευνών και στρατηγικές αντιμετώπισης Ποινική Δικαιοσύνη, 2000, τεύχος 10, σελ Αρτινοπούλου, Β. «Νέες μορφές θυματοποίησης στο κατώφλι του 21 ου αιώνα» Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών. Αφιέρωμα στη μνήμη Ηλία Δασκαλάκη. Αθήνα 2000, σελ Αρτινοπούλου, Β. «Εγκληματολογικές όψεις των νέων κοινωνικών κινημάτων» το: Νέστωρ Κουράκης (επιμ.) Αντεγκληματική Πολιτική ΙΙ. Ποινικά, no 59, Εκδόσεις Αντ. Ν. άκκουλα, Αθήνα 2000, σελ

11 25. Artinopoulou, Vasso. «Promoting procosial behavior as a school violence prevention policy. The case of Greece» In T. Mooij (ed.) Promoting Procosial Pupils Behavior. Institute of Applied Social Sciences, Neijmegen, The Netherlands, Artinopoulou, Vasso. «Violence against children and protective measures in Greece» Πρακτικά της Ευρωπαϊκής Ομάδας Εργασίας με θέμα: Βία και Προστασία Παιδιών. Τπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Διεύθυνση Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ιανουάριος Αρτινοπούλου, Β. «Οι κοινωνικές αναπαραστάσεις του βιασμού στον Tύπο: Προλεγόμενα μιας έρευνας» Ελληνική Επιθεώρηση Εγκληματολογίας, Σεύχος 11-16, Αρτινοπούλου, Β. «Η συμβολή των φεμινιστικών προσεγγίσεων στη σύγχρονη κοινωνιολογική σκέψη» στο βιβλίο: Οι γυναικείες πουδές στην Ελλάδα και η Ευρωπαϊκή εμπειρία. Εκδόσεις Παρατηρητής, 1996, σελ Αρτινοπούλου, Β. «Κρίση αξιών, θυματολογικό κίνημα και νεοσυντηρητισμός» Πρακτικά του 5ου Διεθνούς υνεδρίου των Γαλλόφωνων Εγκληματολόγων. Αθήνα Αρτινοπούλου, Β. «Ο κοινωνικοποιητικός ρόλος του σχολείου: ύγχρονες παρεμβάσεις από την Σοπική Αυτοδιοίκηση». Δήμος Καλλιθέας, υνέδριο για την Παιδεία, Αθήνα Πρακτικά. 31. Αρτινοπούλου, Β. «χεδιασμός, αξιολόγηση και δυσχέρειες των σύγχρονων κοινοτικών προγραμμάτων για την πρόληψη και αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας». Πρακτικά Δήμου Καλλιθέας για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Παραβατικότητας Ανηλίκων, Αρτινοπούλου, Β. «Η προβληματική του αιτιολογικού συσχετισμού ανάμεσα σε μορφές παρεκκλίνουσας συμπεριφοράς και εμπειρίες παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης» Σιμητικός τόμος Αφιέρωμα στον Η. Δασκαλάκη, Αθήνα 1992, σελ ΕΙΗΓΗΕΙ Ε ΔΙΕΘΝΗ / ΕΤΡΩΠΑΪΚΑ/ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΤΝΕΔΡΙΑ (Ενδεικτική αναφορά και εκτός των ανωτέρω) 1. From informal to formal restorative justice practices: a challenge in the Greek criminal justice system» Εισήγηση στο 6th Biennial Conference of the European Forum for Restorative Justice - Bilbao, June Bullying and Cyberbullying in Greece Εισήγηση σε συνάντηση εμπειρογνωμόνων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Γενική Διεύθυνση για την Δικαιοσύνη, Ελευθερία και Ασφάλεια, Μονάδα D1: Θεμελιώδη

12 Δικαιώματα και Δικαιώματα του Παιδιού, Βρυξέλλες, 25 Υεβρουαρίου «Αξιολόγηση των πολιτικών πρόληψης και αντιμετώπισης της ενδοοικογενειακής βίας». Εισήγηση στην Επιτροπή Ισότητας, Νεολαίας και Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, Βουλή των Ελλήνων, 8 Μαρτίου Victims of crime in Greece: Current trends in legislation and treatment Εισήγηση σε επιτροπή εμπειρογνωμόνων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, (Expert committee European commission, directorate F Victims of Crime ) Βρυξέλλες, 25 Νοεμβρίου «Ανήλικοι σε περιβάλλον βίας», υμπόσιο Ελληνικής Εταιρίας Χυχικής Τγιεινής και Νευροψυχιατρικής του Παιδιού, Αθήνα 17 Μαρτίου «Βία στην οικογένεια- Βία στο σχολείο», στο 19 ο Πανελλήνιο υνέδριο της Ελληνικής Εταιρίας Κοινωνικής Παιδιατρικής και Προαγωγής της Τγείας, Οκτώβριος «Πολιτικές πρόληψης και αντιμετώπισης της βίας» στο συνέδριο της Επιστημονικής Εταιρίας Κοινωνικής Πολιτικής με θέμα: Κοινωνικές Ανισότητες, εγκληματικότητα και κοινωνική πολιτική», Αθήνα, Μάιος «Η κατάργηση της σωματικής τιμωρίας των παιδιών» στην εκδήλωση του υμβουλίου της Ευρώπης με το ίδιο θέμα στην Αθήνα, Νοέμβριος «Παιδιά μάρτυρες και θύματα βίας». το διεθνές συνέδριο με θέμα: Κοινωνικός Αποκλεισμός, Παιδί, Οικογένεια και κοινωνία σε κρίση. Ιωνικό Κέντρο, Μάιος «Εuropean Policies on Domestic Violence against women», σε συνέδριο του Εθνικού Κοινοβουλίου της Ρουμανίας, Βουκουρέστι, School Violence in Greece». Εισήγηση στο Διεθνές υνέδριο με θέμα «School Violence and Public Policies», Παρίσι, 3-7 Μαρτίου (Οργάνωση: Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο για τη χολική Βία, Τπουργείο Παιδείας της Γαλλίας και Ευρωπαϊκή Επιτροπή). 12. «Oι νέοι αντιμέτωποι με την ψηφιακή εποχή» Εισήγηση στο Διεθνές συνέδριο "ΜΜΕ-Κυβερνοπόλεμος-Κοινή Γνώμη". Οργανωτές: Τπουργείο Εθνικής Άμυνας και Πανεπιστήμιο του Αμπερντιν. Αθήνα, Ιανουάριος «Έννοια και Μορφές της ενδοοικογενειακής βίας». το Ευρωπαϊκό υνέδριο «πάζοντας τη σιωπή-βία στην οικογένεια». Αθήνα, Ιουνίου (Οργάνωση: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Γραμματεία Ισότητας, Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας). 14. «Family violence in Greece». τη Διεθνή Διάσκεψη με θέμα: «Violence against Women. Zero Tolerance Closing of the European Campaign.» Λισσαβόνα, 4-6 Μαΐου (Οργάνωση: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Τπουργείο Ισότητας της Πορτογαλίας, Προεδρία του υμβουλίου Τπουργών της Ε.Ε.) 15. «Η πολιτική προστασίας των ανηλίκων στα οπτικοακουστικά μέσα.

13 Δυσχέρειες και προβλήματα εφαρμογής» το 3o Διεθνές υνέδριο για τα Παιδιά και τα Οπτικοακουστικά Μέσα (Word Summit for children and media). Θεσσαλονίκη, Μάρτιος «Ενδοοικογενειακή Βία κατά των Γυναικών: Πρώτη Πανελλαδική Επιδημιολογική Έρευνα» Εισήγηση στην Ευρωπαϊκή υνάντηση Εμπειρογνωμόνων με θέμα: «Αντιμετώπιση της Ενδο-οικογενειακής Βίας και της Παράνομης Διακίνησης σε βάρος των Γυναικών», που διοργάνωσε η Γενική Γραμματεία Ισότητας του Τπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, / «Η εικόνα της Γυναίκας στα ΜΜΕ». Εισήγηση στην Ημερίδα "Γυναίκες στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης. Η πρακτική της Πορτογαλίας". Οργανωτές: Ευρωπαϊκή Επιτροπή και Γενική Γραμματεία Ισότητας, Αθήνα «Ανήλικοι και Οπτικοακοακουστικά Μέσα» το ευρωπαϊκό συνέδριο του Ινστιτούτου Οπτικοακουστικών Μέσων με θέμα: "Η προστασία των ανηλίκων στα Οπτικοακουστικά Μέσα", Αθήνα «Σεξουαλική Εκμετάλλευση Ανηλίκων». το Ευρωπαϊκό εμινάριο του Τπουργείου Δημόσιας Σάξης με το ίδιο θέμα Δεκεμβρίου «Γυναίκες και νέες τεχνολογίες» στο 8 ο Ετήσιο Παγκόσμιο υνέδριο του Ευρω-Αμερικανικού υμβουλίου Γυναικών, που διοργάνωσε το Ευρωαμερικανικό υμβούλιο Γυναικών σε συνεργασία με το BWE (Black Women Enterprises) και το WIPP (Women Impacting Public Policy), Αθήνα και Αρχαία Ολυμπία, Οκτωβρίου «Παρουσίαση βέλτιστων πρακτικών υλοποίησης της πολιτικής για την ισότητα», στο υνέδριο για την Ισότητα Ευκαιριών των Υύλων στο 3 ο Κοινοτικό Πλαίσιο τήριξης, Αθήνα 28/2-1/3/2002. Μέλος επιστημονικών επιτροπών σε πολλά συνέδρια και συμμετοχή σε πολλές ημερίδες και διαλέξεις. VI. υμμετοχή στα όργανα του Πανεπιστημίου - Αντιπρύτανης Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης του Παντείου Πανεπιστημίου (Ιούνιος ) - Μέλος της υγκλητικής Επιτροπής Υοιτητικής Μέριμνας ( ) - Μέλος του Διοικητικού υμβουλίου του Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης του Παντείου Πανεπιστημίου (εκπρόσωπος του Σμήματος Χυχολογίας) Μέλος της Εκτελεστικής Γραμματείας του ΚΕΚ Παντείου Πανεπιστημίου

14 Μέλος της Διατμηματικής Επιτροπής του Μεταπτυχιακού Προγράμματος "Κοινωνικός Αποκλεισμός και Μειονότητες" (εκπρόσωπος του Σμήματος Χυχολογίας) - Αναπλ. Εκπρόσωπος του Σμήματος Χυχολογίας στη ύγκλητο του Παντείου Πανεπιστημίου για το ακαδ. Ετος VII. Ευρωπαϊκά Προγράμματα - Επαγγελματική Εμπειρία -υμμετοχή σε ομάδες εργασίας της Ευρωπαϊκής υνόδου Πρυτάνεων (EUA) για ζητήματα ανώτατης εκπαίδευσης (2009-) -Επιστημονική Τπεύθυνη (συμμετοχή ως εταίρος) σε πρόταση για το ευρωπαϊκό 7 ο μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα Criminal Justice (leader: Νομική χολή ΑΠΘ)(2010) Έχω αναλάβει το σχεδιασμό, συντονισμό και υλοποίηση των παρακάτω επιμορφωτικών προγραμμάτων: _ Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Connect Fi, εταίρος σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα για τη σχολική βία (υντονιστής: Τπουργείο Τγείας Υινλανδίας). Σίτλος προγράμματος: Mental Health Promotion of Children and Young People and Combating violent behavior of girls and boys, (www.health.fi/connect/partners/index.html) Σρία συνεχόμενα προγράμματα Κατάρτισης Επιμελητών Ανηλίκων. Πάντειο Πανεπιστήμιο, Επιτροπή Ερευνών. Πρόγραμμα κατάρτισης-εξειδίκευσης στελεχών κοινοτικής παρέμβασης με αντικείμενο την πρόληψη της παραβατικότητας ανηλίκων. Πάντειο Πανεπιστήμιο, Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης. Πρόγραμμα για την καταπολέμηση του Κοινωνικού Αποκλεισμού από την αγορά εργασίας: Κατάρτιση αποφυλακισμένων γυναικών ως παραγωγών μουσικών ραδιοφωνικών εκπομπών. Πάντειο Πανεπιστήμιο, Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης. Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Κατάρτισης 12 πρώην χρηστών στην πρωτογενή και δευτερογενή πρόληψη. Κέντρο Αποκατάστασης και Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ). υντονισμός / επιστημονική ευθύνη / μέλος επιστημονικής ομάδας σε πολλά ευρωπαϊκά προγράμματα για θεματικές gender mainstreaming, επανορθωτική δικαιοσύνη, ενδοοικογενειακή βία, σχολικός εκφοβισμός.

15 IX. Άλλες δραστηριότητες - Σακτικός συνεργάτης της εφημερίδας Σα Νέα (1996- ) - Επιστημονική Διευθύντρια του Ελληνικού Κέντρου Κοινωνικής Διαμεσολάβησης (αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρίας) - Επιστημονική υνεργάτης σε τηλεοπτική σειρά (ντοκυμαντέρ) για τις γυναικείες φυλακές Κορυδαλλού (παραγωγή ΕΡΣ- Γ. Κασπίρης, 1998) Φ. Οικογενειακή κατάσταση Έγγαμη με δύο παιδιά. ΦΙ. Εγγραφές στον ιστοχώρο /Αναφορές. τον παγκόσμιο ιστό (αναζήτηση Google) περίπου εγγραφές. Πληθώρα αναφορών και ετεροαναναφορών στο επιστημονικό έργο και τις δημοσιεύσεις σε ελληνική και ξενόγλωσση βιβλιογραφία.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΙΩΑΝΝΑ ΤΣΙΓΚΑΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΙΩΑΝΝΑ ΤΣΙΓΚΑΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΙΩΑΝΝΑ ΤΣΙΓΚΑΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΚΚΕ ΑΘΗΝΑ ΙΟΥΝΙΟΣ 2012 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2. ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ 3. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ / ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Όνομα Επώνυμο: Έμμυ Φρονίμου

Όνομα Επώνυμο: Έμμυ Φρονίμου Όνομα Επώνυμο: Έμμυ Φρονίμου Εγκληματολόγος Ειδική Λειτουργική Επιστήμων Α Βαθμίδας Επικοινωνία Γραφείο 220, τηλ. 210-7491665, e-mail efronimou@ekke.gr Σπουδές - Πτυχίο Νομικής, Νομική Σχολή Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΙΩΑΝΝΑ ΤΣΙΓΚΑΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΚΚΕ ΑΘΗΝΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΙΩΑΝΝΑ ΤΣΙΓΚΑΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΚΚΕ ΑΘΗΝΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΙΩΑΝΝΑ ΤΣΙΓΚΑΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΚΚΕ ΑΘΗΝΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 0. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1. ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ 2. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ / ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. anastasia.chalkia@hotmail.com ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΘΕΣΗ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. anastasia.chalkia@hotmail.com ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΘΕΣΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩNΥΜΟ ΕΜΑΙL Aναστασία Χαλκιά anastasia.chalkia@hotmail.com ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΘΕΣΗ 2013 έως σήμερα Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό Υπηρεσία Ασύλου - Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΟΥ ΣΗΜΕΡΑ: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ, ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΟΥ ΣΗΜΕΡΑ: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ, ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΟΥ ΣΗΜΕΡΑ: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ, ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Πρακτικά του Διεθνούς Συνεδρίου που διοργάνωσε το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Η σύγχρονη Εγκληματικότητα και η Αντιμετώπισή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΑΝΑΣΊΑ Π. ΣΥΚΙΩΤΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΑΘΑΝΑΣΊΑ Π. ΣΥΚΙΩΤΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΘΑΝΑΣΊΑ Π. ΣΥΚΙΩΤΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ e-mail: asikioto@law.duth.gr Η Αθανασία Συκιώτου γεννήθηκε και σπούδασε στην Αθήνα στη Νομική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών απ όπου

Διαβάστε περισσότερα

Τάσεις και εξελίξεις στη διδασκαλία, την έρευνα και την επαγγελµατική άσκηση της Εγκληµατολογίας στην Ελλάδα*

Τάσεις και εξελίξεις στη διδασκαλία, την έρευνα και την επαγγελµατική άσκηση της Εγκληµατολογίας στην Ελλάδα* 74 ΠοινΔικ & Εγκληµατολογία 2/2009 (ΕΤΟΣ 1ο) Χ. ΖΑΡΑΦΩΝΙΤΟΥ Τάσεις και εξελίξεις στη διδασκαλία, την έρευνα και την επαγγελµατική άσκηση της Εγκληµατολογίας στην Ελλάδα* ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ ΖΑΡΑΦΩΝΙΤΟΥ, Καθηγήτριας

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Όνομα: Νίκος Παναγιωτόπουλος Τόπος & χρονολογία γέννησης: Αθήνα, 12/05/1962 Διεύθυνση εργασίας Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών Πανεπιστήμιο Κρήτης, 74100

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ Της ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ Της ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ Της ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ Αναπληρώτριας Καθηγήτριας στο Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής στο γνωστικό

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: Έφη Λαμπροπούλου ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ ΣΠΟΥΔΕΣ

Βιογραφικό. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: Έφη Λαμπροπούλου ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ ΣΠΟΥΔΕΣ Βιογραφικό ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: Έφη Λαμπροπούλου Καθηγήτρια Εγκληματολογίας, Τμήμα Κοινωνιολογίας Πάντειον Πανεπιστήμιο Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών Tηλ.: 210 9201804 E-mail: elambro@panteion.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ Β. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ Β. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ Ονοματεπώνυμο: ΚΑΨΑΛΗΣ Απόστολος Ημερομηνία Γέννησης: 7 Ιουνίου 1975 Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμος, με δύο τέκνα Στρατιωτικές Υποχρεώσεις: 2003-2004 Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ασπασία I. Τσαούση

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ασπασία I. Τσαούση ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ασπασία I. Τσαούση Επίκουρη Καθηγήτρια Κοινωνιολογίας του Δικαίου & Οικονομικής Ανάλυσης του Δικαίου Νομική Σχολή ΑΠΘ LL.M., Ph.D. (University of Chicago) Accredited Mediator (CIArb)

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Κατερίνα Ηλιού

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Κατερίνα Ηλιού ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Κατερίνα Ηλιού Ερευνήτρια Δ Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Διεύθυνση Κρατίνου 9 & Αθηνάς, 105 52, Αθήνα Τηλέφωνο 210 7491614, 697 38 39 529 Ηλεκτρονική Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα Κικής Πετρουλάκη. Ατομικά Στοιχεία. Σπουδές. Επιμορφωτικά Σεμινάρια

Βιογραφικό Σημείωμα Κικής Πετρουλάκη. Ατομικά Στοιχεία. Σπουδές. Επιμορφωτικά Σεμινάρια Βιογραφικό Σημείωμα Κικής Πετρουλάκη Ατομικά Στοιχεία Ονοματεπώνυμο: Κική Πετρουλάκη Τηλέφωνο: 210 9225491 e-mail: kiki@antiviolence-net.eu Σπουδές 1992-1997 Ph.D. στην Ψυχολογία Πειραματική Ψυχολογία.

Διαβάστε περισσότερα

2. 1985-1990:Ειδική Μεταπτυχιακή Υπότροφος, Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών.

2. 1985-1990:Ειδική Μεταπτυχιακή Υπότροφος, Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών. Βιογραφικό Σημείωμα Όλγα Ι. Τσακηρίδη (Ph.D.) Πολιτιστική Διαχείριση Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων Διαχείριση Πολιτιστικών Πόρων Πολιτιστική Επιχειρηματικότητα ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Όλγα Τσακηρίδη

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ EKΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ EKΠΑΙΔΕΥΣΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Όνομα : Dr ΘEΟΔΩΡΟΣ ΓΙΟΒΑΖΟΛΙΑΣ Λέκτορας Τμήματος Ψυχολογίας Πανεπιστήμιο Κρήτης Ημερ/νία Γένν. : 09/07/1972 Εθνικότητα : Ελληνική Οικογ. Κατάσταση : Έγγαμος με ένα παιδί Τηλέφωνο :

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ασπασία I. Τσαούση

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ασπασία I. Τσαούση ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ασπασία I. Τσαούση Επίκουρη Καθηγήτρια Κοινωνιολογίας του Δικαίου & Οικονομικής Ανάλυσης του Δικαίου Νομική Σχολή ΑΠΘ LL.M., Ph.D. (University of Chicago) Accredited Mediator (CIArb)

Διαβάστε περισσότερα

Χρυσάκης Μανώλης. Οικονομολόγος Διευθυντής Ερευνών - Ερευνητής Α Βαθμίδας. Επικοινωνία Γραφείο 5.4, τηλ. 210-7491704, e-mail echrysakis@ekke.

Χρυσάκης Μανώλης. Οικονομολόγος Διευθυντής Ερευνών - Ερευνητής Α Βαθμίδας. Επικοινωνία Γραφείο 5.4, τηλ. 210-7491704, e-mail echrysakis@ekke. Χρυσάκης Μανώλης Οικονομολόγος Διευθυντής Ερευνών - Ερευνητής Α Βαθμίδας Επικοινωνία Γραφείο 5.4, τηλ. 210-7491704, e-mail echrysakis@ekke.gr Σπουδές Πτυχίο Χημικού Μηχανικού, Πολυτεχνικό Ινστιτούτο της

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 1990-94: Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών. Ειδίκευση: Δημογραφία

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 1990-94: Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών. Ειδίκευση: Δημογραφία ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Μπάγκαβος Χρήστος Παναγή Μπενάκη 2-4 114 71 Αθήνα τηλ. : 210/8238492, 6979154911 e-mail: christosbagavos@gmail.com Ημερ. γέν.: 24/03/1966 2. ΣΠΟΥΔΕΣ Τίτλοι σπουδών

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Αλέξης Κόκκος

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Αλέξης Κόκκος ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αλέξης Κόκκος ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. 1. Προσωπικά Στοιχεία 2 2. Σπουδές 3 3. Διδακτικό Έργο 4 3.1 Ανώτατη Εκπαίδευση 3.2 Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων 3.3 Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών 3.4 Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Θανοπούλου. Κοινωνιολόγος. Διευθύντρια Ερευνών. Επικοινωνία: Γραφείο 125, τηλ. 210-7491641, e-mail: mthano@ekke.gr

Μαρία Θανοπούλου. Κοινωνιολόγος. Διευθύντρια Ερευνών. Επικοινωνία: Γραφείο 125, τηλ. 210-7491641, e-mail: mthano@ekke.gr Μαρία Θανοπούλου Κοινωνιολόγος Διευθύντρια Ερευνών Επικοινωνία: Γραφείο 125, τηλ. 210-7491641, e-mail: mthano@ekke.gr Σπουδές: Πτυχίο Νομικής, Πανεπιστήμιο Αθηνών, 1976 License Κοινωνιολογίας και Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα. Ελένη Πρόκου

Βιογραφικό Σημείωμα. Ελένη Πρόκου Βιογραφικό Σημείωμα Ελένη Πρόκου Επίκουρη Καθηγήτρια Εκπαιδευτικής Πολιτικής Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής Σχολή Πολιτικών Επιστημών Πάντειον Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών Διεύθυνση: Λεωφόρος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΖΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ, UNIVERSITY OF BIRMINGHAM, UK ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ «ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ & ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ»

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΖΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ, UNIVERSITY OF BIRMINGHAM, UK ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ «ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ & ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ» ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΖΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ, UNIVERSITY OF BIRMINGHAM, UK ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ «ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ & ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ» ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοματεπώνυμο: Αναστασία

Διαβάστε περισσότερα

ΓΟΥΒΙΑΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΒΙΒΛΙΑ

ΓΟΥΒΙΑΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΒΙΒΛΙΑ ΓΟΥΒΙΑΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΗΜΕΡ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 28/03/1971 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Λεωφόρος Δημοκρατίας 1, 85100 Ρόδος. Τηλ.:(22410) 99147. Φαξ: (22410) 27785. E- mail: dgouvias @rhodes.aegean.gr ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: Παντρεμένος,

Διαβάστε περισσότερα

Διονύσης Μπαλούρδος Οικονομολόγος, Δημογράφος Διευθυντής ερευνών Επικοινωνία Γραφείο 5.5 τηλ. 210-7491702, e-mail dbalourdos@ekke.

Διονύσης Μπαλούρδος Οικονομολόγος, Δημογράφος Διευθυντής ερευνών Επικοινωνία Γραφείο 5.5 τηλ. 210-7491702, e-mail dbalourdos@ekke. Διονύσης Μπαλούρδος Οικονομολόγος, Δημογράφος Διευθυντής ερευνών Επικοινωνία Γραφείο 5.5 τηλ. 210-7491702, e-mail dbalourdos@ekke.gr Σπουδές Πτυχίο Μαθηματικών, Οικονομικών και Στατιστικής, Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα. Ηλεκτρ. διεύθυνση: vdelith@hua.gr Τηλέφωνα : +30 210 2533573, +30 6945 372742

Βιογραφικό Σημείωμα. Ηλεκτρ. διεύθυνση: vdelith@hua.gr Τηλέφωνα : +30 210 2533573, +30 6945 372742 Βιογραφικό Σημείωμα Επώνυμο : ΔΕΛΗΘΕΟΥ Όνομα : Βασιλική Όνομα πατρός : Δημήτριος Διεύθυνση : Νεïγύ 29, 111 43 ΑΘΗΝΑ Ηλεκτρ. διεύθυνση: vdelith@hua.gr Τηλέφωνα : +30 210 2533573, +30 6945 372742 Κατεχόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΕΙΣΗΓΗΤΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΣΤΗΝ ΕΕ»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΕΙΣΗΓΗΤΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΣΤΗΝ ΕΕ» ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΕΙΣΗΓΗΤΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΣΤΗΝ ΕΕ» Στη μνήμη του Ευρωβουλευτή και Δικαστή ΕΔΔΑ, Καθηγητή Δημητρίου

Διαβάστε περισσότερα

Διονύσης Μπαλούρδος. Οικονομολόγος, Δημογράφος. Διευθυντής ερευνών. Επικοινωνία Γραφείο 420, τηλ. 210-7491494, e-mail dbalourdos@ekke.

Διονύσης Μπαλούρδος. Οικονομολόγος, Δημογράφος. Διευθυντής ερευνών. Επικοινωνία Γραφείο 420, τηλ. 210-7491494, e-mail dbalourdos@ekke. Διονύσης Μπαλούρδος Οικονομολόγος, Δημογράφος Διευθυντής ερευνών Επικοινωνία Γραφείο 420, τηλ. 210-7491494, e-mail dbalourdos@ekke.gr Σπουδές Πτυχίο Μαθηματικών, Οικονομικών και Στατιστικής, Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΥΙΚΟ ΗΜΕΙΨΜΑ. πουδές α. Μαράσλειος Π.Α. Αθηνών 1981-1983 Πτυχίο Παιδαγωγικής Ακαδημίας με βαθμό 8,47.

ΒΙΟΓΡΑΥΙΚΟ ΗΜΕΙΨΜΑ. πουδές α. Μαράσλειος Π.Α. Αθηνών 1981-1983 Πτυχίο Παιδαγωγικής Ακαδημίας με βαθμό 8,47. ΒΙΟΓΡΑΥΙΚΟ ΗΜΕΙΨΜΑ Προσωπικά στοιχεία Ονοματεπώνυμο: Υπηκοότητα: Νικολάου Γεώργιος Ελληνική Ημερομηνία γέννησης: 07 Υεβρουαρίου 1964 Τόπος γέννησης: Οικογενειακή κατάσταση: Διεύθυνση: Τηλέφωνο: Κοζάνη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ. Υπόμνημα Για τις σπουδές και το Έργο

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ. Υπόμνημα Για τις σπουδές και το Έργο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ Υπόμνημα Για τις σπουδές και το Έργο Θεοφανούς Παπαζήση Καθηγήτριας Αστικού Δικαίου ΝΟΠΕ/ΑΠΘ Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα