ΒΙΟΓΡΑΥΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ. Ι. πουδές

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΒΙΟΓΡΑΥΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ. Ι. πουδές"

Transcript

1 ΒΑΩ ΑΡΣΙΝΟΠΟΤΛΟΤ

2 ΒΙΟΓΡΑΥΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ Γεννήθηκα στην Πάτρα στις ΙΔΙΟΣΗΣΑ: Αναπλ. Καθηγήτρια Εγκληματολογίας στο Σμήμα Κοινωνιολογίας Παντείου Πανεπιστημίου. Γνωστικό Αντικείμενο: «Εγκληματολογία με έμφαση στην ενδοοικογενειακή βία» (ΥΕΚ 300/ και μετακίνησης στο Σμήμα Κοινωνιολογίας ΥΕΚ 409/ ). Ι. πουδές Σμήμα Κοινωνιολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών (βαθμός Λίαν Καλώς) Μεταπτυχιακό εμινάριο Εγκληματολογικών πουδών (βαθμός άριστα) Παιδαγωγική Σεχνική χολή (ΠΑΣΕ- ΕΛΕΣΕ) (βαθμός άριστα) 1989 Τπότροφος προγράμματος Erasmus στο Université Catholique de Louvain-La-Neuve, Ecole de Criminologie, Βέλγιο Εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο Σμήμα Κοινωνιολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου. Διδακτορικό δίπλωμα (βαθμός άριστα) Ξένες γλώσσες: Αγγλικά, Γαλλικά ΙΙ. Επιστημονική Δραστηριότητα Πρόεδρος του Κεντρικού Επιστημονικού υμβουλίου Υυλακών (Τπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ) Εθνική Εκπρόσωπος στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα Εγκληματολογικά Ζητήματα του υμβουλίου της Ευρώπης (CDPC) (2010) Αναπλ. Πρόεδρος του Οργανισμού Καταπολέμησης Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ) (ΥΕΚ αρ.φύλλου 90/15 Μαρτίου 2010) Μέλος της Ειδικής Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής για την «Κατάρτιση σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος σε εκτέλεση του άρθρου δεύτερου παρ. 11 εδ.5 του ν. 3625/2008 (ΥΕΚ Α 190), με το οποίο θα καθορισθούν οι λεπτομέρειες της διαγνωστικής εξέτασης και της θεραπείας του θύματος και του υπόπτου κατηγορουμένου σε περιπτώσεις εγκλημάτων κατά της γενετήσιας ελευθερίας και της οικονομικής εκμετάλλευσης» (ΥΕΚ, αρ. φύλλου 25, 29 Ιανουαρίου 2010). Μέλος του Επιστημονικού υμβουλίου (Scientific Board) του επιστημονικού περιοδικού Youth Voice (Ηνωμένο Βασίλειο) που

3 εκδίδεται από το Independent Academic Research Studies (IARS. UK) (2010-) Κριτής (reviewer) του επιστημονικού περιοδικού Feminist Criminology, Sage Publications (2010-) Κριτής (reviewer) του επιστημονικού περιοδικού «Κοινωνική υνοχή και Ανάπτυξη» (έκδοση της Επιστημονικής Εταιρίας για την Κοινωνική υνοχή και Ανάπτυξη)(2009-) Τπεύθυνη συνεργασίας Erasmus με ευρωπαϊκά πανεπιστήμια. Πραγματογνώμων Εγκληματολόγος των Εφετείων Αθηνών, Πειραιώς και Λάρισας με βουλεύματα των αντιστοίχων Εισαγγελιών Εφετών (2008- ) Mέλος Δ.. του Διοικητικού υμβουλίου του Κέντρου Πρόληψης της Εξάρτησης και Αγωγής Τγείας του Δήμου Αθηναίων (2007- ) Πρόεδρος του Διοικητικού υμβουλίου του Κέντρου Κοινωνικής Διαμεσολάβησης του Δήμου Κορυδαλλού ( ) Εκλογή στο Σμήμα Χυχολογίας στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή (2004) Πρόεδρος του Κέντρου Ερευνών για Θέματα Ισότητας (Κ.Ε.Θ.Ι.), Τπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης ( ) Μέλος της Εκτελεστικής Γραμματείας του Εθνικού υμβουλίου Κοινωνικής Υροντίδας του Τπουργείου Τγείας και Πρόνοιας ( ) Μέλος του Εθνικού υμβουλίου Κοινωνικής Υροντίδας του Τπουργείου Τγείας και Πρόνοιας ( ) Εμπειρογνώμων-αξιολογητής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. (European Commission, Directorate F).(1999, 2000). Εμπειρογνώμων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη χολική Βία (DG XXII) για τα έτη 1997 και Εκπρόσωπος της Ελλάδας στο Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο για τη χολική Βία (Ευρωπαϊκή Επιτροπή) (από το ). Μέλος του δικτύου εμπειρογνωμόνων της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας CONNECT -FI για την καταπολέμηση της σχολικής βίας στην Ευρώπη ( ). Πρόεδρος της Επιτροπής για τις Ευπαθείς Πληθυσμιακές Ομάδες του Τπουργείου Τγείας -Πρόνοιας. ( ). Μέλος του Εθνικού υμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης (από το 1997 έως τον Ιούνιο του 2002). Επιστημονική ύμβουλος της Διυπουργικής Ομάδας για την "Καταπολέμηση της Βίας κατά των Γυναικών" (Τπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Γενική Γραμματείας Ισότητας) (από το ). Μέλος της Ομάδας Εργασίας για την επεξεργασία "Κώδικα Δεοντολογίας των Δημοσίων Τπαλλήλων", Τπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης

4 και Αποκέντρωσης (1999). Μέλος της Ομάδας Εργασίας του Τπουργείου Δημόσιας Σάξης με θέμα: Ναρκωτικά, Παραβατικότητα Ανηλίκων και Ενδοοικογενειακή Βία (2000). Εκλογή στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή στο Σμήμα Χυχολογίας (1997) Επιστημονική υνεργάτης στο Σμήμα Χυχολογίας (ΠΔ 407) ( ) Μέλος της υντακτικής Επιτροπής της «Ελληνικής Επιθεώρησης Εγκληματολογίας» Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής της «Ποινικής Δικαιοσύνης» Μέλος της υντακτικής Επιτροπής της Επιθεώρησης Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ). Μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Εγκληματολογίας Μέλος του European Forum for Restorative Justice ΙΙΙ. Διδακτικό έργο Α ε Προπτυχιακό Επίπεδο πουδών (από το 1996 έως σήμερα), έχω διδάξει τα εξής μαθήματα: Ενδοοικογενειακή Βία Ι και ΙΙ: Εγκληματολογικές Προσεγγίσεις Θυματολογία Ι Θυματολογία ΙΙ Γυναικεία Εγκληματικότητα Μορφές και Διαδικασίες Περιθωριοποίησης (συνδ/λία με την Καθηγ. Υ. Σσαλίκογλου) Επιστήμες του Ανθρώπου και Απονομή της Δικαιοσύνης (συνδ/λία με τις κ.κ. Καθηγ. Υ. Σσαλίκογλου και Αν. Καθηγ. Θ. Βελλή). Παραβατικότητα ανηλίκων Κοινωνική Διαμεσολάβηση και Αποκαταστατική Δικαιοσύνη Β. ε Μεταπτυχιακό Επίπεδο πουδών Ακαδ. Ετος Επιστημονική Τπεύθυνη στο Μεταπτυχιακό εμινάριο Εγκληματολογικών πουδών (Σμήμα Κοινωνιολογίας), με αντικείμενο: Εγκληματολογικές όψεις των σύγχρονων κοινωνικών κινημάτων. Ακαδ. Ετη και Τπεύθυνη Διδασκαλίας στο Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα "Κοινωνικός Αποκλεισμός και Μειονότητες" (Σμήμα Κοινωνιολογίας σε

5 συνεργασία με το Σμήμα Χυχολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου) τα εξής μαθήματα: Μορφές περιθωριοποίησης και διαδικασίες επανένταξης Παραβατικότητα και κοινωνικός έλεγχος των ανηλίκων (συνδιδασκαλία με τον Καθηγ. Κ. Ιάκ. Υαρσεδάκη) Από το ακαδ. Έτος έως σήμερα Τπεύθυνη διδασκαλίας του εξαμηνιαίου μαθήματος: Η αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού στην παιδική ηλικία στο ΠΜ Ανθρωπιστικών πουδών, Κατεύθυνση Κοινωνιολογία της Εργασίας, Παιδική Ηλικία, Μειονότητες, του Παιδαγωγικού Σμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Γ. Επίβλεψη Διδακτορικών. -Επίβλεψη και ολοκλήρωση τεσσάρων διδακτορικών διατριβών του Σμήματος Χυχολογίας. -Επίβλεψη 15 διδακτορικών διατριβών και μέλος τριμελούς επιτροπής σε πολλές διατριβές του Σμήματος Χυχολογίας και άλλων τμημάτων άλλων πανεπιστημίων. IV. Ερευνητικό Έργο 1. Artinopoulou, V. υμμετοχή ως εμπειρογνώμων στο ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα European Best Practices of Restorative Justice in the Criminal Procedure, JLS/2007/ISEC/FRA/C1/033. Ministry of Justice and Law Enforcement, Republic of Hungary, 2009 (συνεργασία με την καθηγ. Ε. Λαμπροπούλου). 2. Artinopoulou, V. υμμετοχή ως εμπειρογνώμων (stakeholder) στο ερευνητικό πρόγραμμα Study on the situation of victims across Europe. July 2010, Matrix Company Insight, London. 3. Artinopoulou, V. υμμετοχή ως εμπειρογνώμων στην έρευνα: Report Victims in Europe: implementation of the Framework Decision on the Standing of Victims in the Criminal Proceedings in the Member States of the European Union (APAV Study), Portuguese Association for Victim Support, on behalf of Victim Support Europe, Artinopoulou, V. & Gavrielides, Th. (Επιστημονική Τπεύθυνη) Restorative Justice in Family Violence cases. υγκριτική έρευνα μεταξύ Ελλάδος και Μ. Βρετανίας

6 5. Αρτινοπούλου, Β. (επιστ. Τπεύθυνη) χολικός εκφοβισμός Η εικόνα της Ιωνιδείου χολής, Ανάθεση της 16 ης χολικής Επιτροπής Δήμου Πειραιά, Πειραιάς Αρτινοπούλου, Β. & Καρύδης, Β. (επιστ. Τπεύθυνοι), Γυναίκες ανθρωποκτόνες στις γυναικείες φυλακές Κορυδαλλού, Αθήνα Αρτινοπούλου, Β. & Παπαθεοδώρου, Θ. (Επιστ. Τπεύθυνοι), Η σεξουαλική παρενόχληση στο χώρο της εργασίας: Πρώτη πανελλαδική επιδημιολογική έρευνα, Αθήνα Αρτινοπούλου, Βάσω, (Επιστ. Τπεύθυνη) υνύπαρξη ανδρών και γυναικών στις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις: Μια ολοένα εδραιούμενη πραγματικότητα. Προκλήσεις και προοπτικές, Τπουργείο Εθνικής Άμυνας και ΚΕΘΙ, Αθήνα Αρτινοπούλου, Β. & Υαρσεδάκης, Ιάκ. (επιστ. Τπεύθυνοι), Ενδοοικογενειακή Βία κατά των γυναικών: Πρώτη πανελλαδική επιδημιολογική έρευνα, Αθήνα Αρτινοπούλου, Β. & Σσαλίκογλου, Υ. (επιστ. Τπεύθυνοι), Οι Γυναίκες στη σημερινή Ελλάδα: Ψυχοκοινωνικές διαστάσεις, Αθήνα Αρτινοπούλου, Βάσω, (επιστ. Τπεύθυνη), Σο προφίλ των γυναικώνχρηστριών των υπηρεσιών του ΚΕΘΙ. Εκτίμηση των υπηρεσιών του ΚΕΘΙ: Ποσοτική και ποιοτική ανάλυση δεδομένων και προτάσεις παρέμβασης, ΚΕΘΙ, Αθήνα Αρτινοπούλου, Β. (επιστ. Τπεύθυνη) Έρευνα αξιολόγησης του Κέντρου Δευτερογενούς Πρόληψης του Κέντρου Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων, Αθήνα Αρτινοπούλου, Β. (επιστ. Τπεύθυνη) Έρευνα αξιολόγησης του ταθμού υμβουλευτικής Εφήβων Παραβατών του Κέντρου Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων. Αθήνα, Αρτινοπούλου, Β. (επιστ. Τπεύθυνη) Έρευνα αξιολόγησης του Προγράμματος Κατάρτισης Εφήβων Παραβατών (ΣΡΟΦΗ, Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων). Αθήνα, Artinopoulou, V., Fatouros-Haritos, M., Dikaiou, M.,Tsalikoglou, F. et al. (κύρια ερευνήτρια), The street and homeless marginalized youth: A comparative feasibility study of problems and coping strategies. Report to the EU Youth for Europe Programme, June Αρτινοπούλου, Β. Σσαλίκογλου, Υ., Ζαραφωνίτου Φ., Μαντόγλου Α. (κύρια ερευνήτρια) Οι Κοινωνικές Αναπαραστάσεις των Αστυνομικών για το Εγκληματικό Φαινόμενο. Έρευνα του Τπ. Δημόσιας Σάξης, 1995, σελ Αρτινοπούλου, Β. υμβολή στη Διερεύνηση της αιμομικτικής σχέσης πατέρα κόρης. Έρευνα της διδακτορικής διατριβής ( ).

7 V. Δημοσιεύσεις A Μονογραφίες α) Διδακτορική Διατριβή υμβολή στη Διερεύνηση της Αιμομικτικής χέσης μεταξύ πατέρα και κόρης. Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, Αθήνα 1994 (σελ. 345) β) Βιβλία 1. Αρτινοπούλου, Βάσω. Επανορθωτική Δικαιοσύνη. Η πρόκληση των σύγχρονων δικαιικών συστημάτων. Νομική Βιβλιοθήκη, 2010, σελ Αρτινοπούλου, Βάσω. Η χολική Διαμεσολάβηση. Εκπαιδεύοντας τους μαθητές στη διαχείριση της βίας και του εκφοβισμού. Νομική Βιβλιοθήκη, ελ Αρτινοπούλου, Βάσω. Ενδοοικογενειακή κακοποίηση γυναικών, Νομική Βιβλιοθήκη 2006, σελ Αρτινοπούλου Βάσω & Παπαθεοδώρου Θεόδωρος, Η εξουαλική παρενόχληση στην εργασία, Νομική Βιβλιοθήκη, 2006, σελ Αρτινοπούλου, Βάσω. Βία στο σχολείο. Έρευνες και πολιτικές στην Ευρώπη. Εκδόσεις Μεταίχμιο, Αθήνα 2001, Β έκδοση 2007, σελ Αρτινοπούλου, Βάσω. (εισαγωγή και επιμέλεια) Νέα Κοινωνικά Κινήματα. Εγκληματολογική Προσέγγιση. Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα 2000, σελ Αρτινοπούλου Βάσω, Μαγγανάς Αντώνης. Θυματολογία και Όψεις Θυματοποίησης. Εκδόσεις Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα 1996, σελ Αρτινοπούλου Βάσω. Αιμομιξία: Θεωρητικές Προσεγγίσεις και Ερευνητικά Δεδομένα. Εκδόσεις Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα 1995, σελ. 359 γ) Μελέτες - Ερευνητικές Εκθέσεις 1. Artinopoulou, V. Victim Offender Mediation in Family Violence Cases: The Greek Experience. European Best Practices of Restorative Justice in the Criminal Procedure, Conference Publication, 2010, σελ Aρτινοπούλου, Β. (επιστ. Τπεύθυνη) χολικός εκφοβισμός Η εικόνα της Ιωνιδείου χολής, Ανάθεση της 16 ης χολικής Επιτροπής Δήμου Πειραιά, Πειραιάς 2008.

8 3. Αρτινοπούλου, Β. & Καρύδης, Β. (επιστ. Τπεύθυνοι) «Γυναίκες ανθρωποκτόνες στις γυναικείες φυλακές Κορυδαλλού», Αθήνα Αρτινοπούλου, Β. & Παπαθεοδώρου, Θ. (Επιστ. Τπεύθυνοι) «Η σεξουαλική παρενόχληση στο χώρο της εργασίας: Πρώτη πανελλαδική επιδημιολογική έρευνα», Αθήνα Αρτινοπούλου, Βάσω, (Επιστ. Τπεύθυνη) «υνύπαρξη ανδρών και γυναικών στις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις: Μια ολοένα εδραιούμενη πραγματικότητα. Προκλήσεις και προοπτικές», Τπουργείο Εθνικής Άμυνας και ΚΕΘΙ, Αθήνα Αρτινοπούλου, Β. & Υαρσεδάκης, Ιάκ. (επιστ. Τπεύθυνοι) «Ενδοοικογενειακή Βία κατά των γυναικών: Πρώτη πανελλαδική επιδημιολογική έρευνα» Αθήνα Αρτινοπούλου, Β. & Σσαλίκογλου, Υ. (επιστ. Τπεύθυνοι) «Οι Γυναίκες στη σημερινή Ελλάδα: Ψυχοκοινωνικές διαστάσεις» Αθήνα Αρτινοπούλου, Βάσω, (επιστ. Τπεύθυνη) «Σο προφίλ των γυναικώνχρηστριών των υπηρεσιών του ΚΕΘΙ. Εκτίμηση των υπηρεσιών του ΚΕΘΙ: Ποσοτική και ποιοτική ανάλυση δεδομένων και προτάσεις παρέμβασης», ΚΕΘΙ, Αθήνα Αρτινοπούλου, Β. (επιστ. Τπεύθυνη) Έρευνα αξιολόγησης του Κέντρου Δευτερογενούς Πρόληψης του Κέντρου Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων, Αθήνα Αρτινοπούλου, Β. (επιστ. Τπεύθυνη) Έρευνα αξιολόγησης του ταθμού υμβουλευτικής Εφήβων Παραβατών του Κέντρου Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων. Αθήνα, Αρτινοπούλου, Β. (επιστ. Τπεύθυνη) Έρευνα αξιολόγησης του Προγράμματος Κατάρτισης Εφήβων Παραβατών (ΣΡΟΦΗ, Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων). Αθήνα, Αrtinopoulou, V., Fatouros-Haritos, M., Dikaiou, M.,Tsalikoglou, F. et al. (κύρια ερευνήτρια), The street and homeless marginalized youth: A comparative feasibility study of problems and coping strategies. Report to the EU Youth for Europe Programme, June Αρτινοπούλου, Β. Σσαλίκογλου, Υ., Ζαραφωνίτου Φ., Μαντόγλου Α. (κύρια ερευνήτρια) Οι Κοινωνικές Αναπαραστάσεις των Αστυνομικών για το Εγκληματικό Φαινόμενο. Έρευνα του Τπ. Δημόσιας Σάξης, 1995, σελ Β. Άρθρα και Κεφάλαια σε συλλογικούς τόμους

9 1. Artinopoulou, V. & Gavrielides, Th. Restorative Justice and Family Violence. (paper submitted in Violence against Women) Artinopoulou, V. Bullying and cyberbullying in Greece (Εκφοβισμός και ηλεκτρονικός εκφοβισμός στην Ελλάδα) στο Θ. Θάνος και Η. Κουρκούτας (επιμ) "χολική βία και παραβατικότητα: Χυχοκοινωνικές διαστάσεις και παρεμβάσεις" Εκδόσεις Σόπος (2011). 3. Αrtinopoulou, V. & Lambaki, C. Doing Prison Work: Gender perspective and Greek Prison Officers. Feminist Criminology, Sage Publications, (submitted) 4. Artinopoulou, Vasso, Victims of Crime in Contemporary Greece. Σιμητικός Σόμος για τον τ. Αλεξιάδη, Εκδόσεις Αντ. άκκουλα Artinopoulou, V. & Petoussi, V. Legalism and Paternalism in Greece: Powerful Trends in the Reification of Risk in the treatment of juvenile offenders. In In François, A., Massin, V., Niget, D. (eds) Violences juvéniles sous expertise(s), XIXe-XXIe siècles / Expertise and juvenile violence, 19th-21st century, Presses Universitaires de Louvain, (in press) 6. Αρτινοπούλου, Β. Επανορθωτική Δικαιοσύνη και Ανθρώπινα Δικαιώματα: Ένα βήμα μπροστά ή δύο πίσω; τον συλλογικό τόμο «Ο δρόμος προς τη Δικαιοσύνη» ΑΠΘ, Εκδόσεις Αντ. άκκουλα 2010 (υπό έκδοση). 7. Αρτινοπούλου, Β. Victim Offender Mediation in Family Violence Cases- The Greek Experience», in Criminology and European Crime Policy, Essays in Honor of A. Tsitsoura, Sakkoulas Publications, 2009: Αρτινοπούλου, Β. Αποκαταστατική Δικαιοσύνη και Κοινωνικό Φύλο. Η περίπτωση της ενδοοικογενειακής βίας. τον Σιμητικό Σόμο Καλλιόπης Δ. πινέλλη, Εκδόσεις Αντ. Ν. άκκουλα, 2010, σελ Αρτινοπούλου, Β. Η Διαμεσολάβηση στο πλαίσιο της Επανορθωτικής Δικαιοσύνης, στο Θ. Θάνου (επιμ) Επανορθωτική Δικαιοσύνη και Ποινική Διαμεσολάβηση. Εκδόσεις Σόπος (υπό έκδοση) 10. Αρτινοπούλου, Β. Θυματοποίηση Παιδιών, Υτώχεια και Κοινωνικές Ανισότητες: Η εικόνα της Ελλάδας, στο 1 ο Πανελλήνιο υνέδριο Επιστημών Εκπαίδευσης. Σμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, ΕΚΠΑ, 2009, Πρακτικά (υπό έκδοση) 11. Αρτινοπούλου, Β. Σο Δίκαιο του Παιδιού και η Δικαιοσύνη για το Παιδί. ύγχρονες Σάσεις και προοπτικές. 2 ο Πανελλήνιο υνέδριο Επιστημών Εκπαίδευσης. Σμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, ΕΚΠΑ, 2010 (υπό έκδοση) 12. Αρτινοπούλου, Β. Οι γκρίζες ζώνες της αποκαταστατικής Δικαιοσύνης. Σιμητικός Σόμος Ιάκ. Υαρσεδάκη, Νομική Βιβλιοθήκη (υπό έκδοση) 13. Αρτινοπούλου, Β. Από τη θεωρητική στην εφαρμοσμένη εγκληματολογία-

10 Σο παράδειγμα της αποκαταστατικής δικαιοσύνης. Πρακτικά επιστημονικού υμποσίου Εγκληματολογία Διδασκαλία και Έρευνα στην Ελλάδα. πουδαστήριο Κοινωνικών Μελετών ΣΕΙ Μεσολογγίου, 2009 (υπό έκδοση). 14. Αρτινοπούλου, Βάσω, «Cyber bullying (ηλεκτρονικός εκφοβισμός)- Μια νέα μορφή θυματοποίησης των ανηλίκων;» Επιστήμες Αγωγής, τεύχος 1/2009, Αρτινοπούλου, Βάσω, «Οι γκρίζες ζώνες της αποκαταστατικής δικαιοσύνης» Ποινικός Λόγος, 6/2008, Εκδόσεις Αντ. άκκουλα, 16. Αρτινοπούλου, Βάσω, «Βία στο σχολείο, Ευρωπαϊκές πολιτικές και παρεμβάσεις», υγκριτική και Διεθνής Εκπαιδευτική Επιθεώρηση, τεύχος 10/ 2008, σελ Αρτινοπούλου, Βάσω, «Πολιτικές πρόληψης και αντιμετώπισης της ενδοοικογενειακής βίας» στο συλλογικό τόμο Κοινωνικές Ανισότητες, Εγκληματικότητα και Κοινωνική Πολιτική Επιστημονική Εταιρία Κοινωνικής Πολιτικής, Αθήνα Artinopoulou, V. & Farsedakis, J. «La violence contre les femmes exercée par leurs conjoints ou compagnons- Données de la première recherche épidémiologique effectuée en Grèce». Dans «Une criminologie de la tradition a l innovation» En Hommage a George Kellens. Editions Larcier, 2006, pp Αρτινοπούλου Βάσω. «Ενδοοικογενειακή βία. Ανασκόπηση ερευνών, δράσεων και πολιτικών στην Ελλάδα ( )». Σιμητικός τόμος για τον Καθηγητή Ι. Μανωλεδάκη, Εκδόσεις άκκουλα, 2007, σελ Αρτινοπούλου, Βάσω. «Βία κατά των γυναικών. Οι πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ενωσης.» τον Σιμητικό Σόμο για την Α. Γιωτοπούλου- Μαραγκοπούλου Δικαιώματα του Ανθρώπου και Αντεγκληματική Πολιτική Εκδόσεις Νομική Βιβλιοθήκη, 2003, Σόμος Α, σελ Artinopoulou, V. «School violence in Greece: Research, overview and coping strategies.» In Eric Debarbieux & Catherine Blaya, Violence in Schools. ESF Editeur, 2001, pp (στην αγγλική και τη γαλλική γλώσσα) 22. Αρτινοπούλου, Β. Η χολική Βία στην Ελλάδα: Ανασκόπηση ερευνών και στρατηγικές αντιμετώπισης Ποινική Δικαιοσύνη, 2000, τεύχος 10, σελ Αρτινοπούλου, Β. «Νέες μορφές θυματοποίησης στο κατώφλι του 21 ου αιώνα» Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών. Αφιέρωμα στη μνήμη Ηλία Δασκαλάκη. Αθήνα 2000, σελ Αρτινοπούλου, Β. «Εγκληματολογικές όψεις των νέων κοινωνικών κινημάτων» το: Νέστωρ Κουράκης (επιμ.) Αντεγκληματική Πολιτική ΙΙ. Ποινικά, no 59, Εκδόσεις Αντ. Ν. άκκουλα, Αθήνα 2000, σελ

11 25. Artinopoulou, Vasso. «Promoting procosial behavior as a school violence prevention policy. The case of Greece» In T. Mooij (ed.) Promoting Procosial Pupils Behavior. Institute of Applied Social Sciences, Neijmegen, The Netherlands, Artinopoulou, Vasso. «Violence against children and protective measures in Greece» Πρακτικά της Ευρωπαϊκής Ομάδας Εργασίας με θέμα: Βία και Προστασία Παιδιών. Τπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Διεύθυνση Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ιανουάριος Αρτινοπούλου, Β. «Οι κοινωνικές αναπαραστάσεις του βιασμού στον Tύπο: Προλεγόμενα μιας έρευνας» Ελληνική Επιθεώρηση Εγκληματολογίας, Σεύχος 11-16, Αρτινοπούλου, Β. «Η συμβολή των φεμινιστικών προσεγγίσεων στη σύγχρονη κοινωνιολογική σκέψη» στο βιβλίο: Οι γυναικείες πουδές στην Ελλάδα και η Ευρωπαϊκή εμπειρία. Εκδόσεις Παρατηρητής, 1996, σελ Αρτινοπούλου, Β. «Κρίση αξιών, θυματολογικό κίνημα και νεοσυντηρητισμός» Πρακτικά του 5ου Διεθνούς υνεδρίου των Γαλλόφωνων Εγκληματολόγων. Αθήνα Αρτινοπούλου, Β. «Ο κοινωνικοποιητικός ρόλος του σχολείου: ύγχρονες παρεμβάσεις από την Σοπική Αυτοδιοίκηση». Δήμος Καλλιθέας, υνέδριο για την Παιδεία, Αθήνα Πρακτικά. 31. Αρτινοπούλου, Β. «χεδιασμός, αξιολόγηση και δυσχέρειες των σύγχρονων κοινοτικών προγραμμάτων για την πρόληψη και αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας». Πρακτικά Δήμου Καλλιθέας για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Παραβατικότητας Ανηλίκων, Αρτινοπούλου, Β. «Η προβληματική του αιτιολογικού συσχετισμού ανάμεσα σε μορφές παρεκκλίνουσας συμπεριφοράς και εμπειρίες παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης» Σιμητικός τόμος Αφιέρωμα στον Η. Δασκαλάκη, Αθήνα 1992, σελ ΕΙΗΓΗΕΙ Ε ΔΙΕΘΝΗ / ΕΤΡΩΠΑΪΚΑ/ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΤΝΕΔΡΙΑ (Ενδεικτική αναφορά και εκτός των ανωτέρω) 1. From informal to formal restorative justice practices: a challenge in the Greek criminal justice system» Εισήγηση στο 6th Biennial Conference of the European Forum for Restorative Justice - Bilbao, June Bullying and Cyberbullying in Greece Εισήγηση σε συνάντηση εμπειρογνωμόνων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Γενική Διεύθυνση για την Δικαιοσύνη, Ελευθερία και Ασφάλεια, Μονάδα D1: Θεμελιώδη

12 Δικαιώματα και Δικαιώματα του Παιδιού, Βρυξέλλες, 25 Υεβρουαρίου «Αξιολόγηση των πολιτικών πρόληψης και αντιμετώπισης της ενδοοικογενειακής βίας». Εισήγηση στην Επιτροπή Ισότητας, Νεολαίας και Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, Βουλή των Ελλήνων, 8 Μαρτίου Victims of crime in Greece: Current trends in legislation and treatment Εισήγηση σε επιτροπή εμπειρογνωμόνων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, (Expert committee European commission, directorate F Victims of Crime ) Βρυξέλλες, 25 Νοεμβρίου «Ανήλικοι σε περιβάλλον βίας», υμπόσιο Ελληνικής Εταιρίας Χυχικής Τγιεινής και Νευροψυχιατρικής του Παιδιού, Αθήνα 17 Μαρτίου «Βία στην οικογένεια- Βία στο σχολείο», στο 19 ο Πανελλήνιο υνέδριο της Ελληνικής Εταιρίας Κοινωνικής Παιδιατρικής και Προαγωγής της Τγείας, Οκτώβριος «Πολιτικές πρόληψης και αντιμετώπισης της βίας» στο συνέδριο της Επιστημονικής Εταιρίας Κοινωνικής Πολιτικής με θέμα: Κοινωνικές Ανισότητες, εγκληματικότητα και κοινωνική πολιτική», Αθήνα, Μάιος «Η κατάργηση της σωματικής τιμωρίας των παιδιών» στην εκδήλωση του υμβουλίου της Ευρώπης με το ίδιο θέμα στην Αθήνα, Νοέμβριος «Παιδιά μάρτυρες και θύματα βίας». το διεθνές συνέδριο με θέμα: Κοινωνικός Αποκλεισμός, Παιδί, Οικογένεια και κοινωνία σε κρίση. Ιωνικό Κέντρο, Μάιος «Εuropean Policies on Domestic Violence against women», σε συνέδριο του Εθνικού Κοινοβουλίου της Ρουμανίας, Βουκουρέστι, School Violence in Greece». Εισήγηση στο Διεθνές υνέδριο με θέμα «School Violence and Public Policies», Παρίσι, 3-7 Μαρτίου (Οργάνωση: Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο για τη χολική Βία, Τπουργείο Παιδείας της Γαλλίας και Ευρωπαϊκή Επιτροπή). 12. «Oι νέοι αντιμέτωποι με την ψηφιακή εποχή» Εισήγηση στο Διεθνές συνέδριο "ΜΜΕ-Κυβερνοπόλεμος-Κοινή Γνώμη". Οργανωτές: Τπουργείο Εθνικής Άμυνας και Πανεπιστήμιο του Αμπερντιν. Αθήνα, Ιανουάριος «Έννοια και Μορφές της ενδοοικογενειακής βίας». το Ευρωπαϊκό υνέδριο «πάζοντας τη σιωπή-βία στην οικογένεια». Αθήνα, Ιουνίου (Οργάνωση: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Γραμματεία Ισότητας, Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας). 14. «Family violence in Greece». τη Διεθνή Διάσκεψη με θέμα: «Violence against Women. Zero Tolerance Closing of the European Campaign.» Λισσαβόνα, 4-6 Μαΐου (Οργάνωση: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Τπουργείο Ισότητας της Πορτογαλίας, Προεδρία του υμβουλίου Τπουργών της Ε.Ε.) 15. «Η πολιτική προστασίας των ανηλίκων στα οπτικοακουστικά μέσα.

13 Δυσχέρειες και προβλήματα εφαρμογής» το 3o Διεθνές υνέδριο για τα Παιδιά και τα Οπτικοακουστικά Μέσα (Word Summit for children and media). Θεσσαλονίκη, Μάρτιος «Ενδοοικογενειακή Βία κατά των Γυναικών: Πρώτη Πανελλαδική Επιδημιολογική Έρευνα» Εισήγηση στην Ευρωπαϊκή υνάντηση Εμπειρογνωμόνων με θέμα: «Αντιμετώπιση της Ενδο-οικογενειακής Βίας και της Παράνομης Διακίνησης σε βάρος των Γυναικών», που διοργάνωσε η Γενική Γραμματεία Ισότητας του Τπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, / «Η εικόνα της Γυναίκας στα ΜΜΕ». Εισήγηση στην Ημερίδα "Γυναίκες στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης. Η πρακτική της Πορτογαλίας". Οργανωτές: Ευρωπαϊκή Επιτροπή και Γενική Γραμματεία Ισότητας, Αθήνα «Ανήλικοι και Οπτικοακοακουστικά Μέσα» το ευρωπαϊκό συνέδριο του Ινστιτούτου Οπτικοακουστικών Μέσων με θέμα: "Η προστασία των ανηλίκων στα Οπτικοακουστικά Μέσα", Αθήνα «Σεξουαλική Εκμετάλλευση Ανηλίκων». το Ευρωπαϊκό εμινάριο του Τπουργείου Δημόσιας Σάξης με το ίδιο θέμα Δεκεμβρίου «Γυναίκες και νέες τεχνολογίες» στο 8 ο Ετήσιο Παγκόσμιο υνέδριο του Ευρω-Αμερικανικού υμβουλίου Γυναικών, που διοργάνωσε το Ευρωαμερικανικό υμβούλιο Γυναικών σε συνεργασία με το BWE (Black Women Enterprises) και το WIPP (Women Impacting Public Policy), Αθήνα και Αρχαία Ολυμπία, Οκτωβρίου «Παρουσίαση βέλτιστων πρακτικών υλοποίησης της πολιτικής για την ισότητα», στο υνέδριο για την Ισότητα Ευκαιριών των Υύλων στο 3 ο Κοινοτικό Πλαίσιο τήριξης, Αθήνα 28/2-1/3/2002. Μέλος επιστημονικών επιτροπών σε πολλά συνέδρια και συμμετοχή σε πολλές ημερίδες και διαλέξεις. VI. υμμετοχή στα όργανα του Πανεπιστημίου - Αντιπρύτανης Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης του Παντείου Πανεπιστημίου (Ιούνιος ) - Μέλος της υγκλητικής Επιτροπής Υοιτητικής Μέριμνας ( ) - Μέλος του Διοικητικού υμβουλίου του Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης του Παντείου Πανεπιστημίου (εκπρόσωπος του Σμήματος Χυχολογίας) Μέλος της Εκτελεστικής Γραμματείας του ΚΕΚ Παντείου Πανεπιστημίου

14 Μέλος της Διατμηματικής Επιτροπής του Μεταπτυχιακού Προγράμματος "Κοινωνικός Αποκλεισμός και Μειονότητες" (εκπρόσωπος του Σμήματος Χυχολογίας) - Αναπλ. Εκπρόσωπος του Σμήματος Χυχολογίας στη ύγκλητο του Παντείου Πανεπιστημίου για το ακαδ. Ετος VII. Ευρωπαϊκά Προγράμματα - Επαγγελματική Εμπειρία -υμμετοχή σε ομάδες εργασίας της Ευρωπαϊκής υνόδου Πρυτάνεων (EUA) για ζητήματα ανώτατης εκπαίδευσης (2009-) -Επιστημονική Τπεύθυνη (συμμετοχή ως εταίρος) σε πρόταση για το ευρωπαϊκό 7 ο μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα Criminal Justice (leader: Νομική χολή ΑΠΘ)(2010) Έχω αναλάβει το σχεδιασμό, συντονισμό και υλοποίηση των παρακάτω επιμορφωτικών προγραμμάτων: _ Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Connect Fi, εταίρος σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα για τη σχολική βία (υντονιστής: Τπουργείο Τγείας Υινλανδίας). Σίτλος προγράμματος: Mental Health Promotion of Children and Young People and Combating violent behavior of girls and boys, (www.health.fi/connect/partners/index.html) Σρία συνεχόμενα προγράμματα Κατάρτισης Επιμελητών Ανηλίκων. Πάντειο Πανεπιστήμιο, Επιτροπή Ερευνών. Πρόγραμμα κατάρτισης-εξειδίκευσης στελεχών κοινοτικής παρέμβασης με αντικείμενο την πρόληψη της παραβατικότητας ανηλίκων. Πάντειο Πανεπιστήμιο, Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης. Πρόγραμμα για την καταπολέμηση του Κοινωνικού Αποκλεισμού από την αγορά εργασίας: Κατάρτιση αποφυλακισμένων γυναικών ως παραγωγών μουσικών ραδιοφωνικών εκπομπών. Πάντειο Πανεπιστήμιο, Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης. Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Κατάρτισης 12 πρώην χρηστών στην πρωτογενή και δευτερογενή πρόληψη. Κέντρο Αποκατάστασης και Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ). υντονισμός / επιστημονική ευθύνη / μέλος επιστημονικής ομάδας σε πολλά ευρωπαϊκά προγράμματα για θεματικές gender mainstreaming, επανορθωτική δικαιοσύνη, ενδοοικογενειακή βία, σχολικός εκφοβισμός.

15 IX. Άλλες δραστηριότητες - Σακτικός συνεργάτης της εφημερίδας Σα Νέα (1996- ) - Επιστημονική Διευθύντρια του Ελληνικού Κέντρου Κοινωνικής Διαμεσολάβησης (αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρίας) - Επιστημονική υνεργάτης σε τηλεοπτική σειρά (ντοκυμαντέρ) για τις γυναικείες φυλακές Κορυδαλλού (παραγωγή ΕΡΣ- Γ. Κασπίρης, 1998) Φ. Οικογενειακή κατάσταση Έγγαμη με δύο παιδιά. ΦΙ. Εγγραφές στον ιστοχώρο /Αναφορές. τον παγκόσμιο ιστό (αναζήτηση Google) περίπου εγγραφές. Πληθώρα αναφορών και ετεροαναναφορών στο επιστημονικό έργο και τις δημοσιεύσεις σε ελληνική και ξενόγλωσση βιβλιογραφία.

Επικοινωνία: Πάντειο Πανεπιστήμιο, Λ. Συγγρού 136, Αθήνα

Επικοινωνία: Πάντειο Πανεπιστήμιο, Λ. Συγγρού 136, Αθήνα ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΡΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ I. ΙΔΙΟΤΗΤΑ Καθηγήτρια Εγκληματολογίας Παντείου Πανεπιστημίου Πρόεδρος του Τμήματος Κοινωνιολογίας Παντείου Πανεπιστημίου (2016-) Διευθύντρια του Εργαστηρίου Αποκαταστατική Δικαιοσύνη

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορία των εγκληματολογικών θεωριών, Ποινική δικαιοσύνη και θύμα, Ενδοοικογενειακή και εξωοικογενειακή βία

Ιστορία των εγκληματολογικών θεωριών, Ποινική δικαιοσύνη και θύμα, Ενδοοικογενειακή και εξωοικογενειακή βία ΒΛΑΧΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Λέκτορας, Τμήμα Κοινωνιολογίας, Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών Λεωφόρος Συγγρού 136, 176 71 Αθήνα, Γραφείο Η, Λαγουμιτζή 22, 2 ος Όροφος Τηλ. 210 9201879 Email:

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Γ. Κοσμάτος Λέκτορας Νομικής χολής Δ.Π.Θ. E-Mail: kkosmato@law.duth.gr, kostaskosmatos@hotmail.com

Κωνσταντίνος Γ. Κοσμάτος Λέκτορας Νομικής χολής Δ.Π.Θ. E-Mail: kkosmato@law.duth.gr, kostaskosmatos@hotmail.com Κωνσταντίνος Γ. Κοσμάτος Λέκτορας Νομικής χολής Δ.Π.Θ. E-Mail: kkosmato@law.duth.gr, kostaskosmatos@hotmail.com ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ Ι. Βιογραφικά στοιχεία - Ακαδημαϊκή Εξέλιξη Α. Σόπος και έτος γέννησης:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011-2012 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Α. Τα γνωστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ, Δ/ΝΣΗ ΑΝΤΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ, Δ/ΝΣΗ ΑΝΤΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΝΤΕΓΚ/ΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Πάντειον Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

INDEPENDENT ACADEMIC RESEARCH STUDIES

INDEPENDENT ACADEMIC RESEARCH STUDIES INDEPENDENT ACADEMIC RESEARCH STUDIES ΡΟΤΑΡΙΑΝΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΒΟΛΟΥ ΑΡΓΩ Η οικονομική κρίση και η νεανική εγκληματικότητα: Εναλλακτικές Λύσεις 6/11/2011 Dr. Theo Gavrielides, Ιδρυτής και ιευθυντής Ξεκινώντας

Διαβάστε περισσότερα

Ναταλία Σπυροπούλου. Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, Τμήμα Κοινωνιολογίας, Υποψήφια Διδάκτωρ

Ναταλία Σπυροπούλου. Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, Τμήμα Κοινωνιολογίας, Υποψήφια Διδάκτωρ Ναταλία Σπυροπούλου Κοινωνιολόγος Ειδικός Λειτουργικός Επιστήμων Γ Βαθμίδας Επικοινωνία Γραφείο 5.5, τηλ. 210-7491714, e-mail: nspyropou@ekke.gr Σπουδές Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. anastasia.chalkia@hotmail.com ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΘΕΣΗ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. anastasia.chalkia@hotmail.com ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΘΕΣΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩNΥΜΟ ΕΜΑΙL Aναστασία Χαλκιά anastasia.chalkia@hotmail.com ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΘΕΣΗ 2013 έως σήμερα Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό Υπηρεσία Ασύλου - Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος δημοσιεύσεων Σπυρόπουλος, Φώτιος, Χωρίς δικαίωμα πρόσβαση σε ηλεκτρονικά δεδομένα Ποινική και εγκλημαtολογική προσέγγιση Αξιολόγηση της ελληνικής ποινικής νομοθεσίας Έρευνα σε δείγμα νομικών,

Διαβάστε περισσότερα

Ναταλία Σπυροπούλου. Υποψήφια Διδάκτωρ, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, Τμήμα Κοινωνιολογίας.

Ναταλία Σπυροπούλου. Υποψήφια Διδάκτωρ, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, Τμήμα Κοινωνιολογίας. Ναταλία Σπυροπούλου Κοινωνιολόγος Ειδικός Λειτουργικός Επιστήμων Γ Βαθμίδας Επικοινωνία Γραφείο 5.5, τηλ. 210-7491714, e-mail nspyropou@ekke.gr Σπουδές Υποψήφια Διδάκτωρ, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Σχολή Κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΖΑΡΑΦΩΝΙΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΠΜΣ «ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ» ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-15

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΖΑΡΑΦΩΝΙΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΠΜΣ «ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ» ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-15 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΖΑΡΑΦΩΝΙΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΠΜΣ «ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ» ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-15 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΟ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Η λειτουργία μεταπτυχιακών προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό σημείωμα Φώτιος Σπυρόπουλος

Βιογραφικό σημείωμα Φώτιος Σπυρόπουλος ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Δρ. Φώτιος Σπυρόπουλος Λεωφόρος Αλεξάνδρας 81, Αθήνα, 11474, Ελλάδα (+30) 2110135653 (+30) 6944246650 fspyropoulos@gmail.com, fs@fspyropoulos.gr www.theartofcrme.gr Google talk:

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΤΟΜΕΑΣ : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ E-MAIL ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ : babalioutas.l@dsa.gr ΩΡΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ : ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΣΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ Ανακοίνωση προς τα Μέλη Θέµα: Πρόγραµµα της ελληνικής προεδρίας - Πρώτο εξάµηνο 2003 Επισυνάπτεται το πρόγραµµα δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματικές Προοπτικές. Επιστημόνων Κοινωνικής Πολιτικής στην Εκπαίδευση. Πρόεδρος Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής, Πάντειο Πανεπιστήμιο

Επαγγελματικές Προοπτικές. Επιστημόνων Κοινωνικής Πολιτικής στην Εκπαίδευση. Πρόεδρος Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής, Πάντειο Πανεπιστήμιο Επαγγελματικές Προοπτικές Επιστημόνων Κοινωνικής Πολιτικής στην Εκπαίδευση Καθηγητής Ιορδάνης Ψημμένος, Πρόεδρος Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής, Πάντειο Πανεπιστήμιο Καθηγητής Βασίλειος Χατζόπουλος, Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Σελ. Νέστορα Κουράκη, Καθηγητή Εγκληματολογίας, Τμήμα Νομικής Πανεπιστημίου Αθηνών: Προλεγόμενα 15

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Σελ. Νέστορα Κουράκη, Καθηγητή Εγκληματολογίας, Τμήμα Νομικής Πανεπιστημίου Αθηνών: Προλεγόμενα 15 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. Νέστορα Κουράκη, Καθηγητή Εγκληματολογίας, Τμήμα Νομικής Πανεπιστημίου Αθηνών: Προλεγόμενα 15 Ελένης Αποσπόρη, Επικ. Καθηγήτριας στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Εγκληματολογική Προσέγγιση

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. development law 1262/82 in the recent stagnation of investment in Greece

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. development law 1262/82 in the recent stagnation of investment in Greece ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Προσωπικά στοιχεία Ονοματεπώνυμο: Αρτέμης Κουρτέσης Όνομα Πατρός: Βασίλειος Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμος με δύο παιδιά Ημ/νία γέννησης: 28 Ιουνίου 1963 E-mail: akourtesis@aktis-sa.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Βία στην οικογένεια και βία στο σχολείο ΑΡΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ Β. Αν. Καθηγήτρια Εγκληματολογίας Παντείου Πανεπιστημίου

Βία στην οικογένεια και βία στο σχολείο ΑΡΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ Β. Αν. Καθηγήτρια Εγκληματολογίας Παντείου Πανεπιστημίου Βία στην οικογένεια και βία στο σχολείο ΑΡΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ Β. Αν. Καθηγήτρια Εγκληματολογίας Παντείου Πανεπιστημίου *Εισήγηση με τη μορφή διαφανειών (powerpoint) Παιδιά θύματα βίας-ανήλικοι παραβάτες Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΧΑΛΗΣ Δ. ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΗΣ, Αναπληρωτής Καθηγητής, Νομική Σχολή ΔΠΘ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

ΜΙΧΑΛΗΣ Δ. ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΗΣ, Αναπληρωτής Καθηγητής, Νομική Σχολή ΔΠΘ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΙΧΑΛΗΣ Δ. ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΗΣ, Αναπληρωτής Καθηγητής, Νομική Σχολή ΔΠΘ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ Γεννήθηκε το 1957 στην Καβάλα. Πτυχιούχος της Νομικής Σχολής ΔΠΘ (1980) και Διδάκτωρ του Ευρωπαϊκού Κοινοτικού Δικαίου της ίδιας

Διαβάστε περισσότερα

BULLYING, ΜΑΣ ΑΦΟΡΑ ΟΛΟΥΣ

BULLYING, ΜΑΣ ΑΦΟΡΑ ΟΛΟΥΣ BULLYING, ΜΑΣ ΑΦΟΡΑ ΟΛΟΥΣ 8.30 Προσέλευση 9.00 9.30 Χαιρετισμοί Μαριλένα Λασκαρίδου, Αντιπρόεδρος του «Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη» Τάσος Κουράκης, Αναπληρωτής Υπουργός Παιδείας & Θρησκευμάτων Γιάννης

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΌΝΟΜΑ: ΜΑΡΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΚΛΑΔΑΚΗ ΌΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΡΟΔΟΣ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ:

1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΌΝΟΜΑ: ΜΑΡΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΚΛΑΔΑΚΗ ΌΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΡΟΔΟΣ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ: 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΌΝΟΜΑ: ΜΑΡΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΚΛΑΔΑΚΗ ΌΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΡΟΔΟΣ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 8 ΙΑΛΥΣΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΊΑΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ Κωδικός Μάθημα Εξάμ. Δ.Μ. Τύπος Καθηγητής Ημέρα 'Ωρα Αίθουσα

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΊΑΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ Κωδικός Μάθημα Εξάμ. Δ.Μ. Τύπος Καθηγητής Ημέρα 'Ωρα Αίθουσα ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΊΑΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012-2013 Κωδικός Μάθημα Εξάμ. Δ.Μ. Τύπος Καθηγητής Ημέρα 'Ωρα Αίθουσα 030012 Αρχές Κοινωνιολογίας Ι Α' 3 Υπ. Παπαρίζος Αντώνιος 09-09-2013 08:30-11:00 (Α-Β),

Διαβάστε περισσότερα

Χαρά Στρατουδάκη. Κοινωνιολόγος Ειδικό Επιστηµονικό Προσωπικό του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών

Χαρά Στρατουδάκη. Κοινωνιολόγος Ειδικό Επιστηµονικό Προσωπικό του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών Χαρά Στρατουδάκη Κοινωνιολόγος Ειδικό Επιστηµονικό Προσωπικό του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών Επικοινωνία Γραφείο 6.6, τηλ. 210-7491.648, e-mail: hstrat@ekke.gr Σπουδές ιδακτορικό ίπλωµα, Πάντειο

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμός της ΓΓΙΦ, Φωτεινής Κούβελα

Χαιρετισμός της ΓΓΙΦ, Φωτεινής Κούβελα Χαιρετισμός της ΓΓΙΦ, Φωτεινής Κούβελα Ημερίδα για το Παρατηρητήριο «Οργάνωση υπηρεσιών για την ενσωμάτωση, παρακολούθηση και αξιολόγηση των πολιτικών ισότητας σε όλο το εύρος της δημόσιας δράσης» Κύριες

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό σημείωμα Europass

Βιογραφικό σημείωμα Europass Βιογραφικό σημείωμα Europass Προσωπικές πληροφορίες πώνυμο (-α) / Όνομα (-τα) Διεύθυνση (-εις) ΨΑΡΡΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΘΡΑΚΗΣ 19, ΑΘΗΝΑ, 17121 Ν.ΣΜΥΡΝΗ Τηλέφωνο (-α) 2109329890, 6948595973 Διεύθυνση E-mail mpsarrakou@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό σημείωμα Europass ΨΑΡΡΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ. Προσωπικές πληροφορίες. 17121 N. ΑΘΗΝΑ, (Ν.ΣΜΥΡΝΗ, Ελλάδα) mpsarrakou@gmail.com. Ελληνική.

Βιογραφικό σημείωμα Europass ΨΑΡΡΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ. Προσωπικές πληροφορίες. 17121 N. ΑΘΗΝΑ, (Ν.ΣΜΥΡΝΗ, Ελλάδα) mpsarrakou@gmail.com. Ελληνική. Βιογραφικό σημείωμα Europass Προσωπικές πληροφορίες Επώνυμο (-α) / Όνομα (-τα) Διεύθυνση (-εις) ΘΡΑΚΗΣ 19, 17121 N. ΑΘΗΝΑ, (Ν.ΣΜΥΡΝΗ, Ελλάδα) Διεύθυνση (-εις) ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Τηλέφωνο (-α) 2109329890

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011 - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 Α. ΣΥΝΕΔΡΙΑ-ΗΜΕΡΙΔΕΣ-ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ-ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ Α1. ΣΥΝΕΔΡΙΑ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011 - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 Α. ΣΥΝΕΔΡΙΑ-ΗΜΕΡΙΔΕΣ-ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ-ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ Α1. ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011 - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 Α. ΣΥΝΕΔΡΙΑ-ΗΜΕΡΙΔΕΣ-ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ-ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ Α1. ΣΥΝΕΔΡΙΑ I. Ι. Διεθνές Συνέδριο για το «ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΟΥ ΣΗΜΕΡΑ: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ, ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Άριστα (1 st Class)

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Άριστα (1 st Class) 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ Επώνυμο: ΜΑΥΡΙΔΗΣ Όνομα: ΗΡΑΚΛΗΣ Ημερομηνία γέννησης: 7 Σεπτεμβρίου 1963 Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμος - 2 παιδιά Διεύθυνση κατοικίας: Μελπομένης 3, Βάρη, Αττική 166 72

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Σακελλαρίδη Φωτεινή

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Σακελλαρίδη Φωτεινή ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Σακελλαρίδη Φωτεινή 6932/667559 fotinisakel@yahoo.gr ΣΠΟΥΔΕΣ: 1999-2004: Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Φιλοσοφική Σχολή. Τμήμα Φιλοσοφίας/ Παιδαγωγικής/ Ψυχολογίας.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΠΟΥΔΕΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑ: ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΕΠΙΘΕΤΟ: ΧΙΟΝΗΣ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 11/7/1977 ΓΡΑΦΕΙΟ: ΕΠΤΑΠΥΡΓΙΟΥ 19, Πολύγωνο ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210-6410213, 6978655468 ΣΠΟΥΔΕΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 1995 :

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Μαθαίνω πριν σπουδάσω 8-2-2016 ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΟΦΙΑ ΜΠΟΥΤΣΙΟΥΚΗ Λέκτορας ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ίδρυση: 1990 Το τρίτο κατά σειρά τμήμα που δημιουργήθηκε στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Ανήκει στη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Προσωπικά στοιχεία Ευάγγελος Κελεσίδης Δάσκαλος (ΠΕ70) Έτος γέννησης 1963 Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμος Αλεξανδρείας 68 546 45 Θεσσαλονίκη Τηλ. 2310 851 117 (οικ), 6947838389

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΒΙΑΣ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΒΙΑΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΒΙΑΣ 1. Δρ Ζυγά Σοφία, Επίκουρος Καθηγήτρια Τμήματος Νοσηλευτικής Πανεπιστημίου Πελοποννήσου 2. Αθανασοπούλου Μαρία, RN, MSc, PhD, Γ.Ν. «Έλενα Βενιζέλου»

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΤΟΥ Ε. ΤΣΟΥΡΑΜΑΝΗ

ΧΡΗΣΤΟΥ Ε. ΤΣΟΥΡΑΜΑΝΗ Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΧΡΗΣΤΟΥ Ε. ΤΣΟΥΡΑΜΑΝΗ 2 Γ Ε Ν Ι Κ Α Ε Π Ω Ν Υ Μ Ο : Ο Ν Ο Μ Α : Τσουραµάνης Χρήστος Π Α Τ Ρ Ω Ν Υ Μ Ο : Ευστάθιος Η Μ Ε Ρ. Γ Ε Ν. : 11-3 - 1949 Τ Ο Π Ο Σ >> : Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Μάρθα Κάλλου-Περδίκη Τηλ: 25310 39897 tel : Fax: 25310 39890

Πληροφορίες: Μάρθα Κάλλου-Περδίκη Τηλ: 25310 39897 tel : Fax: 25310 39890 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ Ρ Α Κ Η Σ ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ 69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ H E L L E N I C R E P U B L I C DEMOCRITUS UNIVERSITY OF THRACE FACULTY

Διαβάστε περισσότερα

BULLYING, ΜΑΣ ΑΦΟΡΑ ΟΛΟΥΣ

BULLYING, ΜΑΣ ΑΦΟΡΑ ΟΛΟΥΣ BULLYING, ΜΑΣ ΑΦΟΡΑ ΟΛΟΥΣ 8.30 Προσέλευση 9.00 9.30 Χαιρετισμοί Μαριλένα Λασκαρίδου, Αντιπρόεδρος του «Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη» Κωνσταντίνος Μπουραζέλης, Αναπληρωτής Πρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΒΙΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ: ΕΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΠΟΛΛΕΣ ΟΨΕΙΣ» ΑΘΗΝΑ 25.11.2014

ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΒΙΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ: ΕΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΠΟΛΛΕΣ ΟΨΕΙΣ» ΑΘΗΝΑ 25.11.2014 ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΒΙΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ: ΕΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΠΟΛΛΕΣ ΟΨΕΙΣ» ΑΘΗΝΑ 25.11.2014 «Πολιτικές και δράσεις της ΓΓΙΦ για την πρόληψη και καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών» Έλλη Μπούκη Στέλεχος Μονάδας Β'

Διαβάστε περισσότερα

Όνομα Επώνυμο: Έμμυ Φρονίμου

Όνομα Επώνυμο: Έμμυ Φρονίμου Όνομα Επώνυμο: Έμμυ Φρονίμου Εγκληματολόγος Ειδική Λειτουργική Επιστήμων Α Βαθμίδας Επικοινωνία Γραφείο 220, τηλ. 210-7491665, e-mail efronimou@ekke.gr Σπουδές - Πτυχίο Νομικής, Νομική Σχολή Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Επιστημών (Paris X Nanterre), Παρίσι, Γαλλία Έτος απόκτησης: 1995. DEA en Sciences Politiques

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Επιστημών (Paris X Nanterre), Παρίσι, Γαλλία Έτος απόκτησης: 1995. DEA en Sciences Politiques ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Ονοματεπώνυμο: Φωτεινή (Φανή) Κομσέλη 2. Εκπαίδευση: Διδάκτωρ Πολιτικών Επιστημών 3. Δ/νση εργασίας: ΕΚΔΔΑ/ΙΝΕΠ, Πειραιώς 211, 177 78 Ταύρος 4. Τηλ.: 213.1306.236, -255, -200, -204

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΣΚΟΥΛΤΣΟΣ. Σεπτέμβριος 2007 Σήμερα Υποψήφιος Διδάκτορας στο γνωστικό πεδίο του Τουρισμού

ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΣΚΟΥΛΤΣΟΣ. Σεπτέμβριος 2007 Σήμερα Υποψήφιος Διδάκτορας στο γνωστικό πεδίο του Τουρισμού ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΣΚΟΥΛΤΣΟΣ 1. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Όνομα Πατρός: Γεώργιος Ημερομηνία Γέννησης: 8 Νοεμβρίου 1981 Διεύθυνση Κατοικίας: Σωκράτους 13 Ν. Ηράκλειο Αττικής Προσωρινή Κατοικία: Β Πάροδος Καλαμπόκα 6, Χίος,

Διαβάστε περισσότερα

ηµήτρης Ι. Βεζυράκης 1 Βιογραφικό του ηµήτρη Ι. Βεζυράκη

ηµήτρης Ι. Βεζυράκης 1 Βιογραφικό του ηµήτρη Ι. Βεζυράκη Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ηµήτρης Ι. Βεζυράκης Ο ηµήτρης Βεζυράκης του Ιωάννη και της Ελένης γεννήθηκε στη Σητεία της Κρήτης το 1959. Είναι Κοινωνικός Λειτουργός, έγγαµος µε ένα παιδί. Από το

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Κατερίνα Ηλιού

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Κατερίνα Ηλιού ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Κατερίνα Ηλιού Ερευνήτρια Δ Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Διεύθυνση Κρατίνου 9 & Αθηνάς, 105 52, Αθήνα Τηλέφωνο 210 7491614, 697 38 39 529 Ηλεκτρονική Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Πειραιάς 5 Νοεμβρίου 2012 Αρ. Πρωτ. 20126093 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «BRINGING EUROPE TO SCHOOL TEACHERS (B.E.S.T.)» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Βορρέου 10, Βουλιαγμένη 16671, e-mail: kantianos@gmail.com, 2103385751-6997137546.

Βορρέου 10, Βουλιαγμένη 16671, e-mail: kantianos@gmail.com, 2103385751-6997137546. Ηλίας Κορομηλάς Βορρέου 10, Βουλιαγμένη 16671, e-mail: kantianos@gmail.com, 2103385751-6997137546. ΚΥΡΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ: Κοινωνιολογία του Πολιτισμού, Κοινωνιολογία της Τέχνης, Οπτικός Πολιτισμός,

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό σηµείωµα Φώτιος Σπυρόπουλος

Βιογραφικό σηµείωµα Φώτιος Σπυρόπουλος ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ρ. Φώτιος Σπυρόπουλος Λεωφόρος Αλεξάνδρας 81, Αθήνα, 11474, Ελλάδα (+30) 2110135653 (+30) 6944246650 fspyropoulos@gmail.com, fs@fspyropoulos.gr www.theartofcrme.gr Google talk: fspyropoulos@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ»

«Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ» ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα. Δρ. Αναστασία Ζάννη

Βιογραφικό Σημείωμα. Δρ. Αναστασία Ζάννη Βιογραφικό Σημείωμα Δρ. Αναστασία Ζάννη Προσωπικά Στοιχεία Διεύθυνση : Θεοδοσίου 25 Χαλάνδρι, 15234 Τηλέφωνα : 2106001304 6936749742 Email : anastasia@zanni.gr Ημερομηνία Γέννησης : 27 Σεπτεμβρίου 1972

Διαβάστε περισσότερα

1. Προσωπικά Στοιχεία. 2. Επικοινωνία. Τηλέφωνο Ηλ. Διεύθυνση Προαιρετικά. 3. Σπουδές

1. Προσωπικά Στοιχεία. 2. Επικοινωνία. Τηλέφωνο Ηλ. Διεύθυνση Προαιρετικά. 3. Σπουδές 1. Προσωπικά Στοιχεία Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Γνωστικό Αντικείμενο Αιμιλία Λέκτορας Συνταγματικό Παπάζογλου- Δίκαιο Μητροπούλου Φ.Ε.Κ. Διορισμού Φ.Ε.Κ 217/10/12/97 Διεύθυνση Πάντειο Πανεπιστήμιο Λεωφ. Συγγρού

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ. Κοινωνιολόγος εκπαιδευτικός δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ. Κοινωνιολόγος εκπαιδευτικός δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ Κοινωνιολόγος εκπαιδευτικός δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Πάτρα Μάιος 2013 1 Προσωπικά στοιχεία Όνομα πατρός Αριστείδης Όνομα μητρός Άννα-Μαρία Έτος γέννησης 25/02/1975

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Πανεπιστήμιο Αθηνών - Νομική Σχολή. Πτυχίο Νομικής, Βαθμός πτυχίου 6,4

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Πανεπιστήμιο Αθηνών - Νομική Σχολή. Πτυχίο Νομικής, Βαθμός πτυχίου 6,4 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Επώνυμο : ΣΤΑΜΑΤΗ Όνομα : ΑΝΤΑ Ημ/νία Γέννησης : 05/07/1973 Δ/νση Κατοικίας : Σκουφά 56, Αθήνα Τηλέφωνο : 210-8202250,,6974-380011, 210-3602445 E-Mail :ineobser@inegsee.gr ΣΠΟΥΔΕΣ 2000-2001

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνική Παιδαγωγική, Διαπολιτισμικότητα, Συμβουλευτική και Ειδική Αγωγή»

«Κοινωνική Παιδαγωγική, Διαπολιτισμικότητα, Συμβουλευτική και Ειδική Αγωγή» 20 ο Διεθνές Συνέδριο «Κοινωνική Παιδαγωγική, Διαπολιτισμικότητα, Συμβουλευτική και Ειδική Αγωγή» Πάτρα, 6-8 Νοεμβρίου 2015 Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών E-mail επικοινωνίας για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ Ρέθυμνο, 12 Αυγούστου 2013 Δεύτερη Αναγγελία Η Ελληνική Επιστημονική Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013-2014 (Συνέλευση 1 / 4ης και 5ης Σεπτεμβρίου 2013) 1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσιεύσεις (ενδεικτικά)

Δημοσιεύσεις (ενδεικτικά) Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα Γενικά βιογραφικά στοιχεία Ονοματεπώνυμο: Ιωάννης Κουζής Διευθύνσεις και τηλέφωνα Εργασίας: s Πάντειο Πανεπιστήμιο, Συγγρού 136, ΤΚ 176 71 - Καλλιθέα, Γραφείο Δ8 νέου κτιρίου,

Διαβάστε περισσότερα

«Εγκληματολογικές διδακτορικές διατριβές στην Ελλάδα την τελευταία τριακονταετία» ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΟ. στο Εγκληματολογία, τ , σ.σ.

«Εγκληματολογικές διδακτορικές διατριβές στην Ελλάδα την τελευταία τριακονταετία» ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΟ. στο Εγκληματολογία, τ , σ.σ. Χριστίνα Ζαραφωνίτου, Καθηγήτρια Εγκληματολογίας, Διευθύντρια Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Εγκληματολογία», Τμήμα Κοινωνιολογίας, Πάντειο Πανεπιστήμιο «Εγκληματολογικές διδακτορικές διατριβές στην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 4/2014 ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 4/2014 ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 4/2014 ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Αλεξανδρούπολη 24.2.2014 Προς -Δήμαρχο Αλεξανδρούπολη κ. Ευάγγελο Λαμπάκη -Προϊσταμένη Διεύθυνσης

Διαβάστε περισσότερα

«Ανταλλαγή εμπειριών στην τοπική αστυνόμευση στην Ευρώπη» 1-2 Οκτωβρίου 2013, Σόφια (Βουλγαρία)

«Ανταλλαγή εμπειριών στην τοπική αστυνόμευση στην Ευρώπη» 1-2 Οκτωβρίου 2013, Σόφια (Βουλγαρία) «Ανταλλαγή εμπειριών στην τοπική αστυνόμευση στην Ευρώπη» 1-2 Οκτωβρίου 2013, Σόφια (Βουλγαρία) Οι εργασίες του Τελικού Συνεδρίου του ερευνητικού έργου «Ανταλλαγή εμπειριών στην τοπική αστυνόμευση στην

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Φορέων Πρακτικής Άσκησης κατά τα προηγούμενα έτη. Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Πίνακας Φορέων Πρακτικής Άσκησης κατά τα προηγούμενα έτη. Πανεπιστήμιο Αιγαίου Πίνακας Φορέων Πρακτικής Άσκησης κατά τα προηγούμενα έτη Πανεπιστήμιο Αιγαίου Κέντρο Ευρωπαϊκής Τεκμηρίωσης (ΚΕΤ) Εργαστήριο Κοινωνιολογίας της Εργασίας και Επαγγελμάτων σχετικών με τις Νέες Τεχνολογίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ http://dsep.uop.gr ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Περιλαμβάνει τα Τμήματα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόκολλο Διερεύνησης, Διάγνωσης, Διαχείρισης ΚαΠα-Π & Εθνικό Σύστηµα Αναφοράς ΚαΠα-Π

Πρωτόκολλο Διερεύνησης, Διάγνωσης, Διαχείρισης ΚαΠα-Π & Εθνικό Σύστηµα Αναφοράς ΚαΠα-Π Πρωτόκολλο Διερεύνησης, Διάγνωσης, Διαχείρισης ΚαΠα-Π & Εθνικό Σύστηµα Αναφοράς ΚαΠα-Π Ενάντια στο ρεύμα: ενισχύοντας την κοινωνική αλληλεγγύη και την παιδική προστασία στην εποχή της κρίσης 21 22 Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΥΠΡΙΩΤΑΚΗ ΑΘΗΝΑ ΝΕΚΤΑΡΙΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΥΠΡΙΩΤΑΚΗ ΑΘΗΝΑ ΝΕΚΤΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ονοματεπώνυμο: Κυπριωτάκη Αθηνά Νεκταρία Ειδικότητα: Ψυχολόγος Ψυχοθεραπεύτρια Σύμβουλος Ανθρωπίνων Συστημάτων Ημερομηνία Γέννησης: 04/09/1976 Τόπος Γέννησης: Σπάρτη Ν. Λακωνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Γνωστικό Αντικείμενο Φ.Ε.Κ. Διορισμού

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Γνωστικό Αντικείμενο Φ.Ε.Κ. Διορισμού ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Προσωπικά Στοιχεία Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Γνωστικό Αντικείμενο Φ.Ε.Κ. Διορισμού ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΒΙΡΓΙΝΙΑ 2. Επικοινωνία Διεύθυνση Ώρες Υποδοχής Τηλέφωνο Ηλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΣΤΑΣ Λ. ΖΩΡΑΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΚΩΣΤΑΣ Λ. ΖΩΡΑΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΩΣΤΑΣ Λ. ΖΩΡΑΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ι. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Γεννήθηκα στην Αθήνα στις 21 Αυγούστου 1950. Γονείς μου είναι ο Λύσανδρος Κ. Ζώρας και η Λήδα Ζώρα το γένος Ο. Λαμπροπούλου. ΙΙ. ΣΠΟΥΔΕΣ Α. Μέση

Διαβάστε περισσότερα

Κώστας Γκόρτσος. Ειδικότητα Αρχιτέκτονας - Πολεοδόμος ΕΛΕ / Δ. Επικοινωνία Γραφείο 7.3, τηλ. 2107491639, e-mail kgortsos@ekke.gr,

Κώστας Γκόρτσος. Ειδικότητα Αρχιτέκτονας - Πολεοδόμος ΕΛΕ / Δ. Επικοινωνία Γραφείο 7.3, τηλ. 2107491639, e-mail kgortsos@ekke.gr, Κώστας Γκόρτσος Ειδικότητα Αρχιτέκτονας - Πολεοδόμος ΕΛΕ / Δ Επικοινωνία Γραφείο 7.3, τηλ. 2107491639, e-mail kgortsos@ekke.gr, Σπουδές 2001 MSc Πολεοδομίας και Χωροταξίας ΕΜΠ 1985 Δίπλωμα Αρχιτεκτονικής

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Όνομα / Επώνυμο Ανδρέας Φερώνας Επαγγελματική δραστηριότητα Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής Πανεπιστημίου Πελοποννήσου Διεύθυνση κατοικίας

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ. Αποδέκτες ~ 450 γονείς ~ 650 παιδιά

ΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ. Αποδέκτες ~ 450 γονείς ~ 650 παιδιά ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ «ΙΚΤΥΟ ΑΛΦΑ» ΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ. Αποδέκτες ~ 450 γονείς ~ 650 παιδιά ΟΜΑ ΕΣ ΓΟΝΕΩΝ ( ιάρκεια κάθε Οµάδας: 8 δίωρες εβδοµαδιαίες συναντήσεις). Οµάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ερευνήτρια Υπουργείο Ανάπτυξης Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ)

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ερευνήτρια Υπουργείο Ανάπτυξης Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ) ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΜΑΙL Aναστασία Χαλκιά anastasia.chalkia@hotmail.com ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΘΕΣΗ 27/06/2013 έως σήμερα 01/02/2010-27/06/2013 Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό - Διαχείριση Υποθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος Επιμελητών... 13. Πρόλογος Καθηγήτριας Χρύσας Πουμάκα-Μπακούλα... 17

Πρόλογος Επιμελητών... 13. Πρόλογος Καθηγήτριας Χρύσας Πουμάκα-Μπακούλα... 17 Περιεχόμενα Πρόλογος Επιμελητών... 13 Πρόλογος Καθηγήτριας Χρύσας Πουμάκα-Μπακούλα... 17 MEΡΟΣ Α: ΜΟΡΦΕΣ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗΣ Παραμέληση παιδιού: η κυρίαρχη μορφή κακοποίησης... 21 Παπαδομαρκάκη Ελένη, Ψυχολόγος

Διαβάστε περισσότερα

FAX 210.6445507 d_anastasopoulos@ethemis.gr

FAX 210.6445507 d_anastasopoulos@ethemis.gr ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡ. ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ικηγόρος Αθηνών Υποψήφιος ιδάκτωρ του Τµήµατος Νοµικής του Πανεπιστηµίου Αθηνών µε θέµα διδακτορικής διατριβής: η συνταγµατική και ποινική προστασία των προσωπικών δεδοµένων

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Πτυχιούχος Τµήµατος Κοινωνικής Θεολογίας, Θεολογικής Σχολής Πανεπιστηµίου Αθηνών. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Πτυχιούχος Τµήµατος Κοινωνικής Θεολογίας, Θεολογικής Σχολής Πανεπιστηµίου Αθηνών. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΠΟΥ ΕΣ Mεταπτυχιακό ίπλωµα Ειδίκευσης στις Γυναικείες Σπουδές/Σπουδές του Φύλου (Πάντειο Πανεπιστήµιο, Τµήµα Κοινωνιολογίας Τµήµα Θεολογίας Θεολογικής Σχολής Πανεπιστηµίου Αθηνών).

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαος Ε. Μωραϊτάκης

Νικόλαος Ε. Μωραϊτάκης Νικόλαος Ε. Μωραϊτάκης 1. ΣΠΟΥΔΕΣ ΚΑΙ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 2003 2004 Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Κράτος και Δημόσια Πολιτική» Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυμο : Κρεμμύδα Όνομα : Άννα Οικογεν. Κατάσταση : Έγγαμη με (2) παιδιά Εθνικότητα : Ελληνική Τηλ. / e-mail : 210-53.85.232, akremmyda@teiath.gr, annkre@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Πρόληψη προβλημάτων ψυχικής υγείας σε παιδιά και εφήβους: η εμπειρία από τη λειτουργία του Ιατροπαιδαγωγικού Κέντρου του ΓΝΘ «Γ. Παπανικολάου».

Πρόληψη προβλημάτων ψυχικής υγείας σε παιδιά και εφήβους: η εμπειρία από τη λειτουργία του Ιατροπαιδαγωγικού Κέντρου του ΓΝΘ «Γ. Παπανικολάου». Πρόληψη προβλημάτων ψυχικής υγείας σε παιδιά και εφήβους: η εμπειρία από τη λειτουργία του Ιατροπαιδαγωγικού Κέντρου του ΓΝΘ «Γ. Παπανικολάου». Αθανασοπούλου Ευαγγελινή Παιδοψυχίατρος, Επιμελήτρια Ε.Σ.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Δίκτυο «Γυναίκες ενάντια στη βία Ευρώπη»: έναρξη εκστρατείας Step up! Mediterranean...

Ευρωπαϊκό Δίκτυο «Γυναίκες ενάντια στη βία Ευρώπη»: έναρξη εκστρατείας Step up! Mediterranean... 1 von 5 06.06.2016 18:55 About Who We Are What We Do Press room Archive Contact Us Calendar Current Projects Memberships News Publications Ευρωπαϊκό Δίκτυο «Γυναίκες ενάντια στη βία Ευρώπη»: έναρξη εκστρατείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΕΣ - ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 -ΜΑΪΟΣ 2015

ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΕΣ - ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 -ΜΑΪΟΣ 2015 ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΕΣ - ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 -ΜΑΪΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΑΞΕΙΣ ΩΡΑ ΘΕΜΑ ΤΟΠΟΣ 4 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Α, Β, Γ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ :ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Ή ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 5 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Πανεπιστήμιο Αιγαίου ΕΝΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Τμήμα Τίτλος Απόφοιτου: Αντικείμενο του τμήματος: Κατευθύνσεις (εφόσον υπάρχουν) Διάρκεια Σπουδών: Προφίλ υποψήφιου μαθητή Κοινωνιολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ. Αποδέκτες ~ 270 γονείς ~ 530 παιδιά

ΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ. Αποδέκτες ~ 270 γονείς ~ 530 παιδιά ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ «ΙΚΤΥΟ ΑΛΦΑ» ΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ. Αποδέκτες ~ 270 γονείς ~ 530 παιδιά ΟΜΑ ΕΣ ΓΟΝΕΩΝ ( ιάρκεια κάθε Οµάδας: 8-10 δίωρες εβδοµαδιαίες συναντήσεις)

Διαβάστε περισσότερα

Δίκαιο των Ανηλίκων. Ενότητα 7: Ιδιαιτερότητες της ποινικής διαδικασίας ανηλίκων

Δίκαιο των Ανηλίκων. Ενότητα 7: Ιδιαιτερότητες της ποινικής διαδικασίας ανηλίκων ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 7: Ιδιαιτερότητες της ποινικής διαδικασίας ανηλίκων Αγγελική Γ. Πιτσελά, Αν. Καθηγήτρια Εγκληματολογίας - Σωφρονιστικής Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα ΚΕΔΕ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΧΩΣ ΒΙΑ ΓΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΙΧΩΣ ΒΙΑ. 15 Οκτωβρίου 2011, Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών

Ημερίδα ΚΕΔΕ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΧΩΣ ΒΙΑ ΓΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΙΧΩΣ ΒΙΑ. 15 Οκτωβρίου 2011, Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών Ημερίδα ΚΕΔΕ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΧΩΣ ΒΙΑ ΓΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΙΧΩΣ ΒΙΑ 15 Οκτωβρίου 2011, Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών Εταιρεία Ψυχοκοινωνικής Υγείας του Παιδιού και του Εφήβου (Ε.Ψ.Υ.Π.Ε.) Τίτλος ομιλίας: «Εκφοβισμός

Διαβάστε περισσότερα

Περί γνωστικού αντικειμένου Εκπαιδευτικού, Διδακτικού, Εργαστηριακού και Τεχνικού Προσωπικού ειδικών κατηγοριών των Πανεπιστημίων και των Τ.Ε.Ι.

Περί γνωστικού αντικειμένου Εκπαιδευτικού, Διδακτικού, Εργαστηριακού και Τεχνικού Προσωπικού ειδικών κατηγοριών των Πανεπιστημίων και των Τ.Ε.Ι. Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Σ Ι Α ΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ Σηλ: 2610 969701,702, 703,704 Fax: 2610-969780, 2610-969705 e-mail: secptde@upatras.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΝΗ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ-ΣΠΟΥΔΕΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2016

ΕΛΕΝΗ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ-ΣΠΟΥΔΕΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2016 ΕΛΕΝΗ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ-ΣΠΟΥΔΕΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2016 Η κ. Ελένη Γιαννακοπούλου υπηρετεί στο τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας στη βαθμίδα της Επίκουρης Καθηγήτριας με γνωστικό αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αγγελική Μωυσίδου

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αγγελική Μωυσίδου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αγγελική Μωυσίδου ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Διεύθυνση: Κομνηνών 16, 57010, Θεσσαλονίκη Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6934080220 E-mail: amoysido@socadm.duth.gr ΣΠΟΥΔΕΣ 2011-σήμερα: Υποψήφια Διδάκτωρ

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Φύλου και Ισότητας στο ΑΠΘ: Σκοποί και στόχοι

Επιτροπή Φύλου και Ισότητας στο ΑΠΘ: Σκοποί και στόχοι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΦΥΛΟΥ & ΙΣΟΤΗΤΑΣ Α.Π.Θ. Ε-mail: isotita-comm@auth.gr Θεσσαλονίκη 23 /3/2015 Επιτροπή Φύλου και Ισότητας στο ΑΠΘ: Σκοποί και στόχοι Η Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 11/6/1966, ΑΤΑΛΑΝΤΗ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ. ΠΑΡΟΥΣΑ ΘΕΣΗ: Τακτικός Καθηγητής στο ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ

ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 11/6/1966, ΑΤΑΛΑΝΤΗ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ. ΠΑΡΟΥΣΑ ΘΕΣΗ: Τακτικός Καθηγητής στο ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ Δρ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΚΑΝΕΤΣΟΣ ΠΥΛΟΥ 22, Ν.ΚΗΦΙΣΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 22310 60140 Kινητό τηλέφωνο: 6945-273390 email : g anetsos@teilam.gr 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 11/6/1966, ΑΤΑΛΑΝΤΗ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ ΠΑΡΟΥΣΑ ΘΕΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. Όνομα Επίθετο Οικ. Κατάσταση Ημερομηνία Γέννησης Τηλέφωνο Επικοινωνίας mail

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. Όνομα Επίθετο Οικ. Κατάσταση Ημερομηνία Γέννησης Τηλέφωνο Επικοινωνίας mail ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Όνομα Επίθετο Οικ. Κατάσταση Ημερομηνία Γέννησης Τηλέφωνο Επικοινωνίας mail Αθανασία- Παρασκευή Υπερηφάνου Άγαμη 03.05.1988 2109940653 & 6945139495 athanasia.yperifanou@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Γνωστικό αντικείμενο : Κοινωνική Διοίκηση και Πολιτική ΦΕΚ 672 /

Γνωστικό αντικείμενο : Κοινωνική Διοίκηση και Πολιτική ΦΕΚ 672 / Γνωστικό αντικείμενο : Κοινωνική Διοίκηση και Πολιτική ΦΕΚ 672 / 22-8-2008 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Διεύθυνση: Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών Λεωφόρος Συγγρού 136 17621

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΟΥ: 40 ή 41 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ: 25 ΕΠΙΛΟΓΗΣ: 15

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστημίου Αθηνών (ως υπότροφος ΙΚΥ) με βαθμό «Άριστα». Θέμα διπλωματικής: «Αίλιος Αριστείδης και ραψωδικοί ύμνοι. Μια σχέση με

Πανεπιστημίου Αθηνών (ως υπότροφος ΙΚΥ) με βαθμό «Άριστα». Θέμα διπλωματικής: «Αίλιος Αριστείδης και ραψωδικοί ύμνοι. Μια σχέση με Χριστίνα Μιτσιάλη Ημερ/νία γέννησης: 21/5/1972 Τηλ.: 2103443887 e-mail: chmitsiali@minedu.gov.gr 1. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 2014 Master Κλασικής Φιλολογίας στη Φιλοσοφική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Τηλέφωνο Ηλ. Διεύθυνση Προαιρετικά. 3. Σπουδές (συμπεριλαμβάνεται η Γνώση Ξένων Γλωσσών)

Τηλέφωνο Ηλ. Διεύθυνση Προαιρετικά. 3. Σπουδές (συμπεριλαμβάνεται η Γνώση Ξένων Γλωσσών) . Προσωπικά Στοιχεία Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Γνωστικό Αντικείμενο ΚΟΥΡΝΟΥΤΟΣ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟ Φ.Ε.Κ. Διορισμού (ΦΕΚ74/5-4- 2005) 2. Επικοινωνία Διεύθυνση Λεωφ. Συγγρού 36, 767 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΜ Έτος Φύλο Αναγόρευση Ονοματεπώνυμο Θέμα Έκθ Τομέας: ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ Κατάσταση: :ΟΡΚΙΣΘΕΝΤΕΣ Σύνολο:50 399017 2000 Γυν 31/05/16

Διαβάστε περισσότερα

Συγχρηματοδότηση από το Κοινοτικό Πρόγραμμα PROGRESS

Συγχρηματοδότηση από το Κοινοτικό Πρόγραμμα PROGRESS Συγχρηματοδότηση από το Κοινοτικό Πρόγραμμα PROGRESS Η αρχή της ίσης μεταχείρισης και της μη διάκρισης κατά το ευρωπαϊκό και το ελληνικό δίκαιο Κομοτηνή 10,11 & 12 Μαρτίου 2010 1η ΗΜΕΡΑ Τετάρτη, 10 Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

2η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ MΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ» Θεσσαλονίκη, 27-29 Νοεμβρίου 2015 Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.

2η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ MΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ» Θεσσαλονίκη, 27-29 Νοεμβρίου 2015 Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π. & Δ.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Παρατηρητήριο Πρόληψης Σχολικής Βίας και Εκφοβισμού ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η Νομική Σχολή του Α.Π.Θ.

Η Νομική Σχολή του Α.Π.Θ. Η Νομική Σχολή του Α.Π.Θ. Οι Σπουδές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Γραφείο Διασύνδεσης Σπουδών & Σταδιοδρομίας Α.Π.Θ. Θεσσαλονίκη, 19 Ιανουαρίου 2016 Αίθουσα Τελετών Α.Π.Θ. Προπτυχιακές Σπουδές

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα Βιογραφικού

Απόσπασμα Βιογραφικού Απόσπασμα Βιογραφικού ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Ι. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυμο. ΣΚΟΥΦΗ- KAΤΣΙΔΟΝΙΩΤΗ Όνομα.. ΔΗΜΗΤΡΑ Όνομα Πατρός ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Έτος Γέννησης 1952 Τόπος Γέννησης.

Διαβάστε περισσότερα

Παιδί = «μικρογραφία του ενήλικα» Διαφορές: προγράμματος

Παιδί = «μικρογραφία του ενήλικα» Διαφορές: προγράμματος Παιδί = «μικρογραφία του ενήλικα» Διαφορές: 1. αναπτυσσόμενος οργανισμός 2. άλλου τύπου επικοινωνία 3. ρόλος οικογένειας ως σύμμαχος θεραπευτικού προγράμματος 4. προσέγγιση από διεπιστημονική ομάδα Χυχολογική

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια

Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Το Τμήμα Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών (Ο.Π.Ε.) ιδρύθηκε το 1927, ένα από τα 5 ιδρυτικά τμήματα του Α.Π.Θ. Το 1973 εξειδικεύτηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΕΤΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ 2014 2015 1. ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΕΤΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ 2014 2015 1. ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΟ ΠΜΣ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ» ΤΕΑΠΗ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ INSTITUTE OF EDUCATION ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΛΟΝΔΙΝΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΕΤΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ 2014 2015

Διαβάστε περισσότερα

Πρόληψη της Σεξουαλικής Κακοποίησης και Εκμετάλλευσης των ανηλίκων: Ο ρόλος των Εκπαιδευτικών

Πρόληψη της Σεξουαλικής Κακοποίησης και Εκμετάλλευσης των ανηλίκων: Ο ρόλος των Εκπαιδευτικών Πρόληψη της Σεξουαλικής Κακοποίησης και Εκμετάλλευσης των ανηλίκων: Ο ρόλος των Εκπαιδευτικών Χριστίνα Ιωάννου Εκπαιδευτικός Ψυχολόγος Α Υπηρεσία Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

Διαβάστε περισσότερα

επιστημονική ημερίδα: εγκαταστάσεις New York College 9 Μαΐου 2009 - ΑΘΗΝΑ

επιστημονική ημερίδα: εγκαταστάσεις New York College 9 Μαΐου 2009 - ΑΘΗΝΑ επιστημονική ημερίδα: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΤΑΞΗ εγκαταστάσεις New York College 9 Μαΐου 2009 - ΑΘΗΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΗΜΕΡΙΔΑΣ Επιστημονική Επιμέλεια: Δρ Εμμανουηλίδου

Διαβάστε περισσότερα

Βία κατά των γυναικών: Ένα διαχρονικό πρόβλημα, πολλές όψεις

Βία κατά των γυναικών: Ένα διαχρονικό πρόβλημα, πολλές όψεις «Βία κατά των γυναικών: Ένα πρόβλημα, πολλές όψεις» Συνέδριο ΓΓΙΦ - ΥΠΕΣ Αθήνα 25/11/2014 Βία κατά των γυναικών: Ένα διαχρονικό πρόβλημα, πολλές όψεις Θεοδώρα Κατσιβαρδάκου Προϊστάμενη Διεύθυνσης Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα