ΕΣΠΑ \Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ"

Transcript

1 ΕΣΠΑ \Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.) ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΕΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Α & Β ΤΑΞΕΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 1

2 ΕΣΠΑ \Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.) Το παρόν έργο έχει παραχθεί από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Νέο πρόγραμμα σπουδών, στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3, -Οριζόντια Πράξη», με κωδικό MIS και ειδικότερα στο πλαίσιο του Υποέργου 1: «Εκπόνηση Προγραμμάτων Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και οδηγών για τον εκπαιδευτικό «Εργαλεία Διδακτικών Προσεγγίσεων». Επιστημονικό Πεδίο: ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ - ΙΣΤΟΡΙΑ Διδακτικό Μαθησιακό Αντικείμενο/Τάξη/επίπεδο εκπαίδευσης: ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ /Α - Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ / ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 2

3 1. Ειδικοί σκοποί του μαθήματος: Με το μάθημα της Οικιακής Οικονομίας στις Α και Β τάξεις του Γυμνασίου επιδιώκεται οι μαθητές: Να αντιληφθούν το ρόλο και τη σημασία και της οικογένειας και των υπόλοιπων μορφών συμβίωσης στα σύγχρονα νοικοκυριά, για το άτομο και την κοινωνία. Να κατανοήσουν και ερευνήσουν τα οικογενειακά προβλήματα και τις μορφές βίας που ορισμένες φορές, ενδεχομένως., αναδύονται στο οικογενειακό περιβάλλον. Να συνειδητοποιήσουν τη σημασία συνύπαρξης και συνεργασίας μεταξύ διαφόρων ηλικιακών ομάδων και μεταξύ διαφόρων πολιτισμικών ομάδων, με διαφορετική καταγωγή και συλλογική ταυτότητα. Να κατανοήσουν τις έννοιες της κοινωνικοποίησης και το ρόλο σημαντικών φορέων κοινωνικοποίησης όπως είναι η oικογένεια, το σχολείο, τα ΜΜΕ, οι θρησκευτικές και πολιτισμικές κοινότητες και οι παρέες συνομηλίκων. Να αντιληφθούν και να επεξεργασθούν την έννοια και τη σημασία των κοινωνικών κανόνων και προτύπων συμπεριφοράς προς τους άλλους. Να κατανοήσουν τη σημασία της έννοιας της ταυτότητας και της διαφορετικότητας (ετερότητας). Να κατανοήσουν τα χαρακτηριστικά της παιδικής και εφηβικής ηλικίας. Να ενημερωθούν για το ρόλο των ΜΚΟ, τη σημασία του Εθελοντισμού και την αξία της κοινωνικής αλληλεγγύης. Να μάθουν για τη διαχείριση των οικονομικών της οικογένειας και να αντιληφθούν το πώς εντάσσεται το νοικοκυριό στο πλαίσιο της τοπικής και εθνικής οικονομίας. Να αντιληφθούν τη λειτουργία της αγοράς και να μάθουν βασικές έννοιες για την κατανόηση της σύγχρονης οικονομίας. Να ενημερωθούν για τα σύγχρονα οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα που προκύπτουν από τη λειτουργία του οικονομικού συστήματος σε εθνικό, ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο. Να μάθουν για την κατανάλωση και να αναπτύξουν καλές καταναλωτικές συμπεριφορές. Να μάθουν για την αλληλεπίδραση ανάμεσα στο ανθρωπογενές και φυσικό περιβάλλον και τη σχέση τους με την ποιότητα ζωής τους, καθώς και για το πώς θα μπορούσαν να συμβάλλουν στην βελτίωσή της. 3

4 Να κατανοήσουν και ερευνήσουν την οικοτεχνολογία και τις θετικές πλευρές της Να μάθουν για το ρόλο των ΜΜΕ και τις νέες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) με σκοπό να κάνουν αξιόπιστη και ασφαλή χρήση τους. Να συνειδητοποιήσουν τη λειτουργία των ΜΜΕ για το σχηματισμό των αξιών και καταναλωτικών προτύπων. Να αναπτύξουν αυτογνωσία, αυτοπεποίθηση και αυτοέλεγχο με σκοπό την ορθή λήψη αποφάσεων αναφορικά με την προστασία της υγείας τους. Να ευαισθητοποιηθούν σε θέματα οικολογίας και να αντιληφθούν την υπερεκμετάλλευση των φυσικών πόρων και καταστροφή του περιβάλλοντος Να κατανοήσουν και ερευνήσουν τους τρόπους αποφυγής, πρόληψης και αντιμετώπισης ατυχημάτων που μπορεί να συμβούν στο σπίτι, στο σχολείο, στο δρόμο και στην ύπαιθρο. Να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις για τα τρόφιμα και ιδίως γνώσεις για τη σωστή διατροφή. Να αποκτήσουν γνώσεις για την ατομική υγιεινή και την αποφυγή των εθιστικών ουσιών. Η Οικιακή Οικονομία εντάσσεται ως αυτόνομο πεδίο μελέτης και έρευνας στη Ζώνη Βιωματικών Δραστηριοτήτων. Στο πλαίσιο αυτό, προτείνονται στο νέο Π.Σ. βασικές ενότητες προς μελέτη και επεξεργασία από τους μαθητές με ομαδικές διερευνητικές (π.χ. συλλογή πληροφοριών μέσω διαδικτύου, συγγραφή σεναρίων κλπ.) και βιωματικές (π.χ. δραματοποίηση, παιχνίδια ρόλων κ.λπ.) δραστηριότητες και εκπόνηση σχεδίων εργασίας (projects). Οι δραστηριότητες αυτές προβλέπεται να προσαρμόζονται από τον εκπαιδευτικό στον προβλεπόμενο από το ωρολόγιο πρόγραμμα χρόνο, καθώς και στο περιεχόμενο της κατανεμημένης σε κάθε τάξη ύλης, σε σχέση με τα αντίστοιχα χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος κάθε σχολείου, αλλά και σε σχέση με την ηλικία, την προέλευση, τις προηγούμενες γνώσεις και εμπειρίες αλλά και τα ενδιαφέροντα των μαθητών. 4

5 2. Σχέδιο νέου προγράμματος σπουδών για το μάθημα της Οικιακής Οικονομίας ΤΑΞΗ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 1 η Ενότητα Οικογένεια- Μορφές Συμβίωσης Διάρκεια 2 ώρες 1.Οι μαθητές να: -Γίνουν ικανοί να εμπλουτίσουν τη βιωματική τους γνώση για την οικογένεια και τη συλλογική συμβίωση με επιστημονικές έννοιες και ερμηνείες. -Συνειδητοποιήσουν ότι η οικογένεια και οι άλλες μορφές συμβίωσης είναι βασικοί κοινωνικοί θεσμοί μέσω των οποίων άτομο και κοινωνία συνδιαμοφώνονται. - Γνωρίσουν τις Μορφές της ελληνικής οικογένειας 1. Οικογένεια και κοινωνία- Μορφές συλλογικής συμβίωσης- Τύποι οικογένειας-ελληνική οικογένεια. 1. Οι μαθητές ανά ομάδες θα συζητήσουν για το πώς αντιλαμβάνονται το θεσμό της οικογένειας με βάση τα βιώματά τους. Στη συνέχεια, θα αναζητήσουν ομοιότητες και διαφορές στη δομή και λειτουργία των οικογενειών τους.η κάθε ομάδα μέσω ενός εκπροσώπου της θα παρουσιάσει τα συμπεράσματα της. Θα γίνει προσπάθεια με την καθοδήγηση του καθηγητή και τις πληροφορίες του σχολικού βιβλίου να εμπλουτιστούν οι βιωματικές γνώσεις των μαθητών με επιστημονικές παραδοχές για την οικογένεια. Από το ισχύον σχολικό Α Γυμνασίου, σελ και επίσης από ισχύον σχολικό Β Γυμνασίου, σελ Αποστολόπουλος Κ (1998) Μαθήματα της Κοινωνιολογίας της Οικογένειας, Αθήνα Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο -Μαράτου-Αλιμπράντη Λ.(1999) Η Οικογένεια στην Αθήνα, Οικογενειακά Πρότυπα και Συζυγικές Πρακτικές, Αθήνα ΕΚΚΕ. 5

6 2 Οι μαθητές να γίνουν ικανοί να: - Ερευνούν τα αίτια των οικογενειακών προβλημάτων καθώς και τις Μορφές βίας που παρατηρούνται στο πλαίσιο της οικογένειας. - Διαχειρίζονται τις ενδοοικογενειακές αντιπαραθέσεις μέσω του διαλόγου. - Αναγνωρίζουν στα πρόσωπα των υπερήλικων την προσφορά τους στην οικογένεια, την οικονομία και τον πολιτισμό. 2 η Ενότητα Οικογενειακά Προβλήματα-Μορφές Βίας Ώρες 2 2 Οικογενειακά προβλήματα 2 Ο κάθε μαθητής να αναλάβει να αναζητήσει και να φέρει υλικό για (Μορφές βίας: στο ζευγάρι, σε μορφές ενδοοικογενειακής βίας από σχέση με τα παιδιά, σε σχέση με σχετική βιβλιογραφία, εφημερίδες, περιοδικά και ιστοσελίδες στο τους υπερήλικες που συμβιούν ή ίντερνετ, κάνοντας χρήση της εγκαταλείπονται σε ιδρύματα) σχολικής βιβλιοθήκης και των Η/Υ του σχολείου του. Στη συνέχεια, κάποιοι μαθητές θα αναλάβουν να παρουσιάσουν τα ευρήματα τους στην τάξη. Με την καθοδήγηση του διδάσκοντα, θα γίνει μια σύνθεση των παρουσιάσεων με στόχο να προκύψουν γνώσεις, πληροφορίες και μορφές συνειδητοποίησης σε σχέση με τις μορφές ενδοοικογενειακής βίας. Τέλος, θα γίνει συζήτηση για διάφορους τρόπους αντιμετώπισης αυτού του φαινομένου. Βιβλιογραφία π.χ Μπόλμπυ, Τ. (1995) Δημιουργία και διακοπή των συναισθηματικών δεσμών, Αθήνα Καστανιώτης ιστοσελίδα για πληροφορίες για το παιδί και την οικογένεια (In.gr>Κατάλογος>Κοινωνικές Ομάδες>Οικογένεια, παιδί>οργανισμοί rd/greek υπάρχουν πληροφορίες για ιδρύματα παιδικής μέριμνας τόσο στην Ελλάδα όσο και σε άλλες χώρες 6

7 3 η Ενότητα Ηλικιακές-Πολιτισμικές Ομάδες-Σχέσεις Συνεργασίας-Διαγενεακή Αλληλεγγύη Ώρες 2 3 Οι μαθητές θα πρέπει να: -Γίνουν ικανοί να συνεργάζονται με τους συνομηλίκους τους, και τους συνανθρώπους τους, ανεξαρτήτως ηλικίας, φύλου ή καταγωγής. - Μπορούν να κατανοούν ότι οι ιδέες των άλλων είναι ισοδύναμες με τις δικές τους. -Συνειδητοποιήσουν ότι το κατανοώ και σέβομαι τις απόψεις των άλλων δεν σημαίνει ότι είμαι υποχρεωμένος και να τις αποδεχτώ. - Αναπτύξουν κοινωνικότητα, πνεύμα συνεργασίας -Κατανοήσουν ότι κοινωνική ζωή δίχως συνεργασία με τους άλλους δεν μπορεί να υπάρξει. 3 Ηλικιακές Πολιτισμικές Ομάδες Σχέσεις συνεργασίας. Διαγενεακή Αλληλεγγύη 7 3.Οι μαθητές να χωριστούν σε μεικτές ομάδες από αγόρια και κορίτσια, γηγενείς και αλλοδαποί, διαφορετικού δόγματος ή θρησκεύματος ή γλώσσας της οικογένειας προέλευσης. Στη συνέχεια, αφού επιλέξουν ένα θέμα, θα αρχίσουν να συζητούν. Στο τέλος, ο κάθε μαθητής θα αναλάβει να παρουσιάσει στην ολομέλεια της τάξης τις απόψεις ενός συμμαθητή του. Θα εστιάσει στα σημεία που συμφωνεί και στα σημεία που δεν συμφωνεί. Στο τέλος της δραστηριότητας αυτής με την καθοδήγηση του διδάσκοντα να αναφερθούν τα προβλήματα που συνάντησαν, να αναζητηθούν τα αίτιά τους και να προταθούν λύσεις. Βιβλιογραφία -Παπαδόπουλος, Ν. (1998) Σύγχρονη Ψυχολογία: Θέματα και Προβλήματα, Αθήνα -Skyner, R (1997) Οικογενειακές Υποθέσεις. Ελληνικά Γράμματα. Στατιστικοί πίνακες και βασικά δημογραφικά στοιχεία από τη Ελληνική Στατιστική Αρχή rtal/esye και την ευρωπαϊκή στατιστική υπηρεσία epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/ page/portal/eurostat/home/ 4 η Ενότητα Η έννοια της Κοινωνικοποίησης-Η Οικογένεια, το Σχολείο, τα ΜΜΕ, Οι Θρησκευτικές και Πολιτισμικές Κοινότητες, οι Παρέες Συνομηλίκων ως σημαντικοί φορείς κοινωνικοποίησης Η έννοια και η σημασία των Κοινωνικών Κανόνων Ώρες 5 4 Οι μαθητές θα πρέπει να μπορούν: -Να αναγνωρίσουν ότι η διαδικασία της κοινωνικοποίησης είναι αυτή 4 Κοινωνικοποίηση- κοινωνικοί κανόνες και κοινωνικός έλεγχος -Η έννοια της κοινωνικοποίησης -Η οικογένεια ως φορέας κοινωνι- 4 Βιωματικό Δρώμενο. Οι μαθητές καλούνται να παίξουν τους ρόλους πατέρα, μητέρας, παιδιού, παππού, γιαγιάς, δασκάλου, Δ/ντή, μαθητή, Από το ισχύον σχολικό Α Γυμνασίου, σελ. 10, Κοινωνιολογία Γ Λυκείου

8 που δημιουργεί τόσο το άτομο, όσο και την κοινωνία. - Να συνειδητοποιήσουν ότι δίχως κοινωνικούς κανόνες δεν μπορεί να υπάρξει ανθρώπινη κοινωνία - Να αναζητήσουν τους βασικούς φορείς κοινωνικοποίησης -Να κατανοήσουν και να γίνουν ικανοί να περιγράφουν κοινωνικούς, σχολικούς και οικογενειακούς κανόνες. - Να ερευνήσουν τη σημασία του κοινωνικού ελέγχου. -Να συμμετέχουν σε συζητήσεις σχετικά με τις έννοιες αυτές και να εκφράζουν τις απόψεις τους. κοποίησης -Το σχολείο ως φορέας κοινωνικοποίησης -Τα ΜΜΕ -Οι θρησκευτικές κοινότητες - Οι παρέες συνομηλίκων _Κοινωνικοί/σχολικοί/οικογενειακο ί κανόνες - Η έννοια του κοινωνικού ελέγχου. φίλου, δημοσιογράφου, εκδότη εφημερίδας μέσω των οποίων να φανούν οι κοινωνικοποιητικές επιδράσεις μεταξύ τους καθώς και τα προβλήματα που προκύπτουν. Τέλος, να γίνει συζήτηση μεταξύ τους για τα συναισθήματα που βίωσαν ερχόμενη στη θέση των άλλων. ΟΕΔΒ. -Ιστοσελίδες σχετικά με τους θεσμούς της οικογένειας, θρησκείας, ΜΜΕ -Τσαρδάκης Δ.(1993) Η γένεση του κοινωνικού ανθρώπου Παπαζήσης -Νοβα-Καλτσούνη Χ.(1995) Κοινωνικοποίηση η Γένεση του Κοινωνικού Υποκειμένου - Giddens A (2002) Κοινωνιολογία. Gutenberg 5 η Ενότητα Ταυτότητα και διαφορετικότητα - διαφορετικά είδη-στυλ ζωής Ώρες 3 5. Οι Μαθητές να: - Κατανοήσουν την έννοια της ταυτότητας και διαφορετικότητας - Συγκρίνουν τα είδη-στυλ ζωής μεταξύ τους, αναγνωρίζοντας ότι δεν υπάρχουν ανώτερα και κατώτερα είδη-στυλ ζωής. -Κατανοήσουν πως συγκροτείται το Εγώ και το Εμείς -Συνειδητοποιήσουν τις συνέπειες των προκαταλήψεων και του ρατσισμού 5.- Η συγκρότηση του Εγώ - Η συγκρότηση του Εμείς -Ετερότητα-πολιτισμικές διαφορές -Διαφορετικές πολιτισμικές ομάδες -Προκατάληψη και ρατσισμός -Συνέπειες των προκαταλήψεων και του ρατσισμού -Αφού χωριστούν σε ομάδες θα αναζητήσουν και καταγράψουν τους διαφορετικούς τρόπους ζωής που έχουν τα μέλη της ελληνικής κοινωνίας. Θα συγκρίνουν τον τρόπο ζωής των νέων που προέρχονται από διαφορετικά κοινωνικά περιβάλλοντα. -Αναζητήσουν και καταγράψουν διάφορες προκαταλήψεις και στερεότυπα που έχουμε για τις γυναίκες και τους μετανάστες. Τέλος να αναλύσουν τους κινδύνους που προκαλούνται από τη διάχυση και αναπαραγωγή - Παραδέλλης, Φ., επιμ., (1998), Ταυτότητες και φύλο στη σύγχρονη Ελλάδα, Αλεξάνδρεια. - Παπαταξιάρχης, Ε., επιμ., (2006), Περιπέτειες της ετερότητας: η παραγωγή της διαφοράς στη σημερινή Ελλάδα, Αλεξάνδρεια. - Τσιάκαλος Γ. (2000), Οδηγός αντιρατσιστικής εκπαίδευσης, Ελληνικά Γράμματα. Ιστοσελίδες σχετικές με τις διαφορετικές πολιτισμικές ομάδες. Αφιερώματα εφημερίδων και 8

9 σεξιστικών και ρατσιστικών στερεοτύπων. περιοδικών για τις κοινότητες μεταναστών στην Ελλάδα. 6 η Ενότητα Παιδική και εφηβική ηλικία Ώρες Οι μαθητές: -Να συνειδητοποιήσουν τα βασικά γνωρίσματα του παιδιού και του εφήβου - Να ονοματίσουν τα φαινόμενα βίας, ειδικότερα ενδοοικογενειακής και ενδοσχολικής βίας - Να ενημερωθούν και για φαινόμενα παντός είδους παρενόχλησης και βίας - Να μπορούν να αντιμετωπίζουν φαινόμενα βίας, εκφοβισμού και τρομοκράτησης στο σπίτι, στο σχολείο και στο δημόσιο χώρο. 6. Παιδική και εφηβική ηλικία: Ψυχοκοινωνιολογική προσέγγιση (χαρακτηριστικά γνωρίσματα του παιδιού και της εφηβείαςπροβλήματα εφηβείας, πρότυπα των νέων, στερεότυπα των νέων, οι παρέες συνομηλίκων, φαινόμενα βίας, εκφοβισμού και τρομοκράτησης -Να αναλάβουν μερικοί μαθητές να παρουσιάσουν στην τάξη μια μορφή οικογενειακής βίας ή ενός είδους παρενόχλησης που άντλησαν από τον Τύπο, το διαδίκτυο ή αλλού. Να συζητήσουν και να σχολιάσουν τις παρουσιάσεις, προτείνοντας μέτρα αντιμετώπισης. --Προβολή βίντεο σχετικά με τη μουσική που ακούν οι νέοι -Προβολή ιστοσελίδων που έχουν νεανικό περιεχόμενο 9

10 7 η ενότητα Μ.Κ.Ο Εθελοντισμός, Κοινωνική Αλληλεγγύη. Ώρες 2 7. Οι μαθητές να: - Αναγνωρίσουν τη σημασία και την προσφορά των ΜΚΟ - Κατανοήσουν την αναγκαιότητα της προσφοράς προς τους άλλους. - Διαμορφώσουν θετικές στάσεις και συμπεριφορές προς τους συνανθρώπους τους και ειδικότερα προς τους πάσχοντες και τους ανθρώπους με ειδικές ανάγκες. 7. Συλλογικές Ομάδες: ΜΚΟ Εθελοντισμός, Κοινωνική Αλληλεγγύη. -Να χωριστούν σε ομάδες και να αναζητήσουν, καταγράψουν και παρουσιάσουν στην τάξη κάποιες ΜΚΟ που λειτουργούν στην Ελλάδα. - Συζητήσουν στην τάξη για τα οφέλη του εθελοντισμού και της κοινωνικής αλληλεγγύης. -Ιστοσελίδες με τη δράση ελληνικών και ευρωπαϊκών Μ.Κ.Ο 8 η Ενότητα Διατροφή- Διαιτολογία- Σχεδιασμός Γευμάτων Ώρες 2 8. Οι μαθητές: - Να συνειδητοποιήσουν και αναγνωρίσουν τη σπουδαιότητα της διατροφής για επιβίωση, ανάπτυξη, υγεία και απόδοση στην εργασία - Να επιλέγουν τα ωφέλιμα για την υγεία και την ανάπτυξη τρόφιμα για την καθημερινή τους διατροφή - Να ξεχωρίζουν τα οικολογικάβιολογικά προϊόντα από τα συμβατικά-χημικά. - Να παρατηρούν, να ερευνούν, να συνεργάζονται, να επικοινωνούν 8. Διατροφή- Διαιτολογία- Σχεδιασμός Γευμάτων 10 8-Να αναζητήσουν από γονείς και κυρίως από τους μεγαλύτερους συγγενείς τους (παππούδεςγιαγιάδες-θείους-θείες) και να φέρουν στην τάξη συνταγές υγιεινής διατροφής -Συζητήσουν τα οφέλη της μεσογειακής δίαιτας. - Παρουσίαση στην τάξη από μαθητές πληροφοριών για τα μεταλλαγμένα προϊόντα Από το ισχύον σχολικό Α Γυμνασίου, σελ και επίσης από το το ισχύον σχολικό εγχειρίδιο Οικιακής Οικονομίας Β Γυμνασίου, σελ Φωτογραφίες από τρόφιμα όλων των ομάδων τροφίμων (τυποποιημένα και μη) προκειμένου να συνειδητοποιήσουν οι μαθητές την ποικιλία που υπάρχει στην

11 και να μεταφέρουν χρήσιμες γνώσεις στην οικογένειά τους. -Να κατανοήσουν ότι οι ποσότητες αναγκαίων θρεπτικών συστατικών διαφέρουν ανάλογα με την ηλικία, την κατάσταση, την εργασία και το περιβάλλον διαβίωσης. 9. Οι μαθητές: - Να γνωρίσουν τον εαυτό τους (σώμα, ψυχή, νους) και να προσπαθούν να τον βελτιώνουν με ανάλογη φροντίδα και καθαριότητα - Να αποκτήσουν καθημερινές συνήθειες υγιεινής (ατομική υγιεινή, στοματική υγεία, αποφυγή καπνίσματος και οινοπνεύματος, σεξουαλική αγωγή και υγεία) - Να αποκτήσουν επιστημονικές γνώσεις απαραίτητες για την αποφυγή, πρόληψη και 9 η Ενότητα Αγωγή Υγείας Ώρες 2 9.Αγωγή Υγείας: Υγεία-νοσήματα- 9.Οι μαθητές, εντασσόμενοι σε ομάδες, να δημιουργήσουν πρόληψη-πρώτες Βοήθειες. καμπάνια στα πλαίσια του Εξαρτησιογόνες ουσίες, σχολείου τους ή του δήμου τους κατά του καπνίσματος και της φαρμακευτικές ουσίες- Σεξουαλική χρήσης οινοπνεύματος. αγωγή και υγεία Να ερευνήσουν, καταγράψουν και δημοσιοποιήσουν στοιχεία που θα συλλέξουν από Νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας και Κλινικές της περιοχής τους για τις πιο συχνές ασθένειες που πλήττουν τους κατοίκους της περιοχής τους. 11 αγορά. -Κενές συσκευασίες από οικεία τυποποιημένα τρόφιμα π.χ γαλακτοκομικά. Για θέματα και υλικό διατροφικής αγωγής και οδηγίες η ιστοσελίδα της Μονάδας Διατροφής, Εργαστήριο Υγιεινής και Επιδημιολογίας, Ιατρική Σχολή Αθηνών: Για ερευνητικές δραστηριότητες και ενημέρωση σε θέματα διατροφής «Εργαστήριο κλινικής διαιτολογίας και διατροφής» Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο: και Πανελλήνιος Σύλλογος Διαιτολόγων Από το ισχύον σχολικό Α Γυμνασίου, σελ και επίσης το ισχύον σχολικό Β Γυμνασίου, σελ Υλικό κατά του καπνίσματος από το Εθνικό Καπνολογικό Ινστιτούτο. -Ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας. -Ταινία-Βίντεο με θέμα: «Ποτό ή Μοτό..» του Ινστιτούτου

12 αντιμετώπιση ατυχημάτων, που μπορούν να συμβούν στο σπίτι, σε χώρους παιχνιδιού, σχολείο, στο δρόμο και αλλού. - Να ασκηθούν στην κυκλοφοριακή αγωγή - Να γνωρίσουν τις διαφυλικές σχέσεις, της σεξουαλική συμπεριφορά και σεξουαλικά μεταδιδόμενα νοσήματα - Να μάθουν για τον οικογενειακό προγραμματισμό -Καλέσουν στην τάξη τους για συζήτηση ειδικούς σε θέματα κυκλοφοριακής ή σεξουαλικής αγωγής. -Να δημιουργήσουν μήνυμα για τους συμμαθητές τους κατά της χρήσης φαρμακευτικών ουσιών χωρίς λόγο. -Καλέσουν και συζητήσουν με ειδικούς για τις εξαρτησιογόνες ουσίες. Υγείας του Παιδιού. -Ταινία-Βίντεο «Η ζώνη μας δένει με τη ζωή» εκπαιδευτική ταινία του Κέντρου Έρευνας και Πρόληψης Παιδικών Ατυχημάτων (Κ.Ε.Π.Π.Α) -Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας -Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων: 5. Οι Μαθητές να καταστούν ικανοί: - Να διακρίνουν την οικονομική λειτουργία του Νοικοκυριού ως καταναλωτική μονάδα - Να γνωρίζουν τους οικονομικούς πόρους της οικογένειας (εργασία, εισοδήματα) 10 η Ενότητα Το Νοικοκυριό-Η Οικογένεια ως οικονομική Μονάδα Ώρες 2 10.Το Νοικοκυριό-Η Οικογένεια ως 10.Να αναζητήσουν και καταγράψουν τους πόρους της οικονομική Μονάδα οικογένειας τους έσοδα από εργασία, εισοδήματα κ.α,καθώς και να υπολογίσουν τα έξοδα της οικογένειάς τους σε ετήσια, μηνιαία και εβδομαδιαία βάση. Από το ισχύον σχολικό Α Γυμνασίου, σελ Διαφάνειες, στατιστικοί πίνακες από την Ελληνική Στατιστική Αρχή rtal/esye -Χρήση διαφημιστικών μηνυμάτων που χρησιμοποιούν την οικογένεια ως καταναλωτική μονάδα. 12

13 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Θέμα: Ο κοινωνικοποιητικός ρόλος της οικογένειας: Εκπόνηση ατομικών και ομαδικών εργασιών με στόχο να ερευνήσουν την ελληνική οικογένεια στις αρχές του 20 ου αιώνα και στις αρχές του 21 ου. Γίνονται συγκρίσεις μεταξύ των δύο μορφών οικογένειας σε επίπεδο δομής, αξιών, αντιλήψεων, πεποιθήσεων και πρακτικών. Θεμελιώδεις διαθεματικές έννοιες: Δομή, Αλληλεπίδραση, Ομοιότητες-Διαφορές, Μεταβολή. Προεκτάσεις στην Ιστορία και Γεωγραφία. Β ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 1. Οι μαθητές: - Να γνωρίσουν και αντιληφθούν τη σημασία των οικονομικών εννοιών της επιστήμης της οικονομίας. - Να περιγράφουν γραπτά ή προφορικά το κύριο οικονομικό πρόβλημα, το οικονομικό κύκλωμα και τις λειτουργίες του οικονομικού συστήματος για την εθνική οικονομία - Να αναγνωρίσουν τη σημασία του χρήματος και του ρόλου του τραπεζικού συστήματος στις συνδιαλλαγές μας 1 η Ενότητα Εθνική Οικονομία και Οικογένεια Ώρες Το αντικείμενο της πολιτικής -Οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες οικονομίας - Το κύριο οικονομικό όπου κάθε ομάδα αναλαμβάνει να αναζητήσει παραδείγματα από την πρόβλημα. Γενικές οικονομικές καθημερινότητα στα οποία να έννοιες (η έννοια του εμπορεύματος αναδεικνύεται: - η στενότητα των συντελεστών και η έννοια της αγοράς). Ο ρόλος παραγωγής. του κράτους στην οικονομία. Η - το οικονομικό κύκλωμα - οι λειτουργίες του οικονομικού καμπύλη παραγωγικών συστήματος δυνατοτήτων.-το οικονομικό -οι επιπτώσεις από την απουσία χρήματος στην αγορά κύκλωμα και οι λειτουργίες του - Η σχέση της ελληνικής οικονομίας με την Ε.Ε. 13 Από το ισχύον σχολικό Β Γυμνασίου, σελ Γεωργακόπουλος, Α., Λιανός, Θ.Π. κ.ά. (2007), Εισαγωγή στην Πολιτική Οικονομία, εκδ. Μπένου. - Παρουσίαση με εικόνες, στατιστικών στοιχείων κόστους των συντελεστών παραγωγής π.χ μισθών, καθώς και τιμών πώλησης διαφόρων προϊόντων. - Χρήση διαφανειών και φωτογραφιών για επίδειξη

14 - Να αποκτήσουν γνώσεις σχετικά με τα ρόλο του κράτους και της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εθνική οικονομία και τα οικονομικά της οικογένειας. οικονομικού συστήματος- Το τραπεζικό σύστημα - Ο ρόλος του χρήματος Λειτουργίες, ιδιότητες, μορφές Χρήματος. Σύγχρονα είδη -Να γράψουν ένα θεατρικό σενάριο σχετικά με τις συναλλαγές χωρίς χρήμα. παλιών και νέων μορφών χρήματος.(ασημένια, χρυσά, χαρτονομίσματα, «πλαστικό» χρήμα). χρήματος. Πληθωρισμός, μορφές χρεοκοπίας. Διεθνείς οικονομικές σχέσεις-εθνική οικονομία και ευρωπαϊκή οικονομία. 14

15 2 η Ενότητα Οικονομικά και Κοινωνικά Προβλήματα Ώρες 8 2. Οι μαθητές: - Να κατανοούν, να ερευνούν και να περιγράφουν το φαινόμενα της ανεργίας, της φτώχειας, της ανισότητας ως προς το εισόδημα και τις συνθήκες εργασίας. - Να περιγράφουν και να ερμηνεύουν τις ανισότητες με βάση το φύλο. - Να κατανοούν την κακοποίηση και την οικονομική εκμετάλλευση των παιδιών. - Να αναζητούν τις αιτίες που γεννούν τα φαινόμενα αυτά και να συμμετέχουν σε συζητήσεις για εξεύρεση λύσεων στα προβλήματα αυτά 2.Οικονομικά-Κοινωνικά- Προβλήματα: Η έννοια του οικονομικού και κοινωνικού προβλήματος. Ανεργία-Φτώχεια- Πείνα-Μόλυνση περιβάλλοντος-κακοποίηση και εκμετάλλευση παιδιών- φύλο και ανισότητες στην εργασία. Καταστροφές από φυσικά φαινόμενα, πόλεμοι, ασθένειες Οι μαθητές αναλαμβάνουν να επιλέξουν μόνη τους ή ανά μικρές ομάδες ένα οικονομικό και κοινωνικό πρόβλημα και αφού συλλέξουν στοιχεία από βιβλιογραφία, τύπο, ιντερνέτ να το παρουσιάσουν στην τάξη τους. (Στην δραστηριότητα να γίνει προσπάθεια να κατανοήσουν οι μαθητές την αλληλεξάρτηση που υπάρχει στη γένεση των οικονομικών και κοινωνικών προβλημάτων). Duflo, E. (2009), Η πάλη κατά της φτώχειας, Πόλις. Οικονόμου, Χ. και Φερώνας, Α., επιμ., (2006), Οι εκτός των τειχών: φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός στις σύγχρονες κοινωνίες, Δίονικος. Χρήση ιστοσελίδων για ανεύρεση πληροφοριών και στατιστικών για θέματα ανεργίας, ανισοτήτων και φτώχειας. 15

16 3 η Ενότητα Οργάνωση και Διαχείριση των Οικονομικών Οικογένειας Ώρες 8 3 Οι μαθητές: - Να γίνουν ικανοί να καθορίζουν και να ρυθμίζουν τις ανάγκες τους - Να ερευνούν το γιατί των επιθυμιών και των αναγκών τους. - Να κατανοούν τη σημασία του ατομικού και οικογενειακού προϋπολογισμού για την ατομική και οικογενειακή ζωή τους. - Να αντιληφθούν τη σημασία των οικονομικών εσόδων και εξόδων της οικογένειας. - Να διαχειρίζονται ορθολογικά τα ατομικά τους έσοδα και έξοδα. -Να συνειδητοποιήσουν ότι σε οικονομικό επίπεδο δεν μπορούμε να μετατρέπουμε τις επιθυμίες μας σε ανάγκες και στη συνέχεια να απαιτούμε την κάλυψή τους, συνήθως από τρίτους, χωρίς συνέπειες. 3. Διαχείριση των Ατομικών και των οικονομικών της οικογένειας Οι ατομικές ανάγκες και οι οικογενειακές ανάγκες. Έσοδα ατομικά και οικογενειακά, έξοδα ατομικά και οικογενειακά, Η έννοια του δανείου, είδη καταθέσεων και δανείων, υποχρεώσεις, δικαιώματα και κίνδυνοι από τον δανεισμό, Ή έννοια της αποταμίευσης. Διαχείριση ατομικών και οικογενειακών εσόδων και εξόδων -Αναλαμβάνει ο κάθε μαθητής να συντάξει έναν ατομικό προϋπολογισμό. Να αιτιολογήσει την αναγκαιότητα των δαπανών που προβλέπει σε σχέση με τα έσοδα που διαθέτει. Στη συνέχεια, να ανακοινωθούν στην τάξη οι ατομικοί προϋπολογισμοί για να σχολιαστούν κριτικά από τους συμμαθητές τους. -Οι μαθητές αφού χωριστούν σε ομάδες να υποδυθούν τα μέλη μιας οικογένειας που καλείται να συντάξει έναν προϋπολογισμό με έσοδο και έξοδα. Να σκεφτούν λύσεις όταν τα έξοδα υπερβαίνουν τα έξοδα. Να περικόψουν προβλεπόμενες δαπάνες στη βάση ενός σκεπτικού. Ανακοίνωση στη τάξη και κριτικός σχολιασμός από τις άλλες ομάδες. Από το ισχύον σχολικό Β Γυμνασίου, σελ Χυτήρης, Λ.(1996) Οργανωσιακή Συμπεριφορά, Αθήνα Interbooks Χρήση διαφανειών για: -Σχεδιασμό πίνακα ενός οικογενειακού προϋπολογισμού. -Καταγραφή εισοδηματικών πηγών της οικογένειας 16

17 4 η Ενότητα Κατανάλωση και Καταναλωτική Συμπεριφορά Ώρες 6 4. Οι μαθητές: - Να κατανοήσουν την οικονομική και καταναλωτική συμπεριφορά του νοικοκυριού - Να μάθουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του καταναλωτή, να ασκηθούν σε έρευνα και καταγραφή - Να ασκηθούν στην παρατήρηση και σύγκριση στην επιλογή, αποδοχή ή απόρριψη καταναλωτικών προτύπων -Να αντιμετωπίζουν κριτικά τα διαφημιστικά μηνύματα -Να συνειδητοποιήσουν τη διαφορά κατανάλωσης και καταναλωτισμού 4. Η έννοια της κατανάλωσης και του καταναλωτισμού. -Ανάγκες και επιθυμίες -Είδη και ταξινόμηση αναγκών -Τα μέσα ικανοποίησης των αναγκών -Το καταναλωτικό πρότυπο -Συμπεριφορά του καταναλωτή -Παράγοντες που επηρεάζουν τη -Οι μαθητές να χωριστούν σε ομάδες και κάθε ομάδα να αναλάβει να ερευνήσει και παρουσιάσει στους υπόλοιπους συμμαθητές της θέματα όπως: -Πώς προκύπτουν οι ανάγκες των ανθρώπων - Ποιες είναι οι οικονομικές ανάγκες τους σε αντιδιαστολή με τις επιθυμίες τους. -Να συλλέξουν και παρουσιάσουν διαφημιστικά σποτ από τα ΜΜΕ και ιντερνέτ που να φαίνεται η δημιουργία επιθυμιών και μετατροπή τους σε οικονομικές ανάγκες. Να ακολουθήσει κριτική ανάλυση τους. Από το ισχύον σχολικό Β Γυμνασίου, σελ Μαγνήσαλης, Κ.(1997) Η συμπεριφορά του Καταναλωτή, Αθήνα Interbooks - Χρήση διαφημίσεων για να δειχτεί η επίδρασή τους στη δημιουργία καταναλωτικών προτύπων συμπεριφορά του καταναλωτή. 17

18 5 η Ενότητα Ανθρωπογενές - Φυσικό Περιβάλλον και Ποιότητα ζωής Ώρες 6 5.Οι μαθητές: -Να κατανοήσουν βασικές έννοιες του ανθρώπινου και του φυσικού περιβάλλοντος και να αντιληφτούν την καταστροφή που υφίσταται το περιβάλλον από την ανθρώπινη παρέμβαση - Να ερευνούν και δημοσιοποιούν τις έρευνές τους στη σχολική, τοπική κοινωνία και διαδίκτυο. - Να συνειδητοποιήσουν το οικολογικό πρόβλημα και τη συμβολή του ανθρώπου και της οικογένειας στην προστασία του περιβάλλοντος -Να αναγνωρίσουν το πρόβλημα της ρύπανσης και να θέτουν στόχους για την επίλυσή του στο πλαίσιο της οικογένειας και του σχολείου - Να συνειδητοποιήσουν τη σημασία της ανακύκλωσης, στην οικογένεια και το σχολείο, για την αντιμετώπιση του προβλήματος των απορριμμάτων - Να γνωρίσουν τους φυσικούς πόρους, το πρόβλημα της υπερεκμετάλλευσης τους και της εμφανιζόμενης σε πολλές περιπτώσεις εξάντλησής τους, 5. Ανθρωπογενές - Φυσικό περιβάλλον και ποιότητα ζωής Πρόληψη ρύπανσης και εξοικονόμηση ενέργειας στον οικιακό και σχολικό χώρο -Προστασία περιβάλλοντος -Υπερεκμετάλλευση φυσικών πόρων-επιπτώσεις - Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας - Οι μαθητές σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο να αναζητήσουν περιπτώσεις ήπιων και ανανεώσιμων μορφών ενέργειας στη χώρα μας. -Να αναλάβουν σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο εμπλοκή τους σε δραστηριότητες ανακύκλωσης, καθαρισμό παραλίας, πάρκων, πλατειών, προαυλίου σχολείου - Οι μαθητές να ερευνήσουν σε επίπεδο οικογένειας ποιες πρακτικές προάγουν εξοικονόμηση ενέργειας. -Οι μαθητές ανά ομάδες να αναζητήσουν μέσω εφημερίδων, περιοδικών, βιβλίων, ίντερνετ πληροφορίες, φωτογραφικό υλικό για τις επιπτώσεις της βιομηχανικής παραγωγής στην υγεία μας και το περιβάλλον. Να το αντιδιαστείλουν με τις σύγχρονες μορφές παραγωγής μέσω των ήπιων μορφών ενέργειας. Από το ισχύον σχολικό Β Γυμνασίου, σελ Προβολή διαφανειών και φωτογραφιών για τη μόλυνση του περιβάλλοντος - Προβολή διαφανειών, φωτογραφιών από εφαρμογές Α.Π.Ε., π.χ., ηλιακοί θερμοσίφωνες και φωτοβολταϊκά συστήματα 18

19 καθώς και τις δυνατότητες χρησιμοποίησης ήπιων μορφών ενέργειας για την προστασία του περιβάλλοντος. 6 η Ενότητα Οικογένεια-Οικοτεχνολογία και σύγχρονη διαβίωση Ώρες 4 6.Οι μαθητές: -Να κατανοήσουν τη σημασία της σύγχρονης Οικοτεχνολογίας για την ποιότητα ζωής της οικογένειας. Να συνδέσουν τη σύγχρονη οικοτεχνολογία με τη χρήση οικολογικών υλικών καθώς και με τις διάφορες τεχνικές ανακύκλωσης, με σκοπό την προστασία του περιβάλλοντος, αλλά και το κοινωνικοοικονομικό όφελος γενικότερα. 5. Οικογένεια και ποιότητα ζωής, Οικοτεχνολογία και σύγχρονη διαβίωση-επιβίωση περιβάλλον -Ανακύκλωση -Οι μαθητές να αναζητήσουν και να φέρουν προς κριτική συζήτηση σύγχρονες οικοτεχνολογικές εφαρμογές στα ελληνικά νοικοκυριά - Οι μαθητές οργανωμένοι σε ομάδες να ερευνήσουν και μελετήσουν τα μέσα της σύγχρονης οικοτεχνολογίας που αποφέρουν: εξοικονόμηση χρόνου, ανέσεις, ψυχαγωγία, ενημέρωση, μόρφωση Να γίνει κριτική συζήτηση πάνω σε αυτά. -Οι μαθητές να συνεργαστούν για να ταξινομήσουν πληροφορίες και υλικό σχετικά με την ωφελιμότητα της ανακύκλησης από οικολογική, κοινωνική και οικονομική πλευράς για το άτομο, την οικογένεια και την εθνική οικονομία. Από το ισχύον σχολικό Β Γυμνασίου, σελ Προβολή διαφανειών και φωτογραφιών από συνθήκες ζωής στη πόλη και στην ύπαιθρο. -Επισκέψεις σε χώρους ανακύκλωσης, Χ.Υ.Τ.Α. Προβολή 19

20 7 η Ενότητα ΜΜΕ και Νέες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) Ώρες 8 7. Οι μαθητές: -Να διακρίνουν τη διαφορά ενημέρωσης-πληροφόρησης και παραπληροφόρησης-διαφήμισης - Να γνωρίσουν και να διακρίνουν τις διαφορές μεταξύ Δημοσκοπήσεων-Δημόσιων Σχέσεων και Προπαγάνδας. - Να προσεγγίζουν κριτικά τα γραφόμενα στον τύπο και προβαλλόμενα από τα ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης - Να χρησιμοποιούν με ασφάλεια το διαδίκτυο και να αποφεύγουν τους κινδύνους του κυβερνοχώρου. 7. Πληροφορική και επικοινωνία Ενημέρωση Ψυχαγωγία Έννοιες δημοσκόπησης, δημοσίων σχέσεων και προπαγάνδας Ο γραπτός και ηλεκτρονικός λόγος- Ειδήσεις-Εκπομπές λόγου- Τηλεοπτικά παιγνίδια: Πόσο αθώα είναι; Ο μαθητής ως κριτικός αναγνώστης και τηλεθεατής Διαδίκτυο: Δομή και λειτουργία. Πόσο ασφαλές και έγκυρο είναι το περιεχόμενό του. Ασφαλής πλοήγηση στο διαδίκτυο. Κριτική προσέγγιση του διαδικτύου 7. Οι μαθητές να αναζητήσουν και καταγράψουν τα ΜΜΕ της περιοχής τους. -Να φτιάξουν μια ιστοσελίδα στο διαδίκτυο για να δημοσιεύουν τις απόψεις τους -Να επισκεφτούν κάποιο ΜΜΕ και να συζητήσουν πριν και μετά την επίσκεψή τους την εμπειρία τους και τις γνώσεις που απέκτησαν. - Να συντάξουν κείμενα που να φαίνεται η διαφορά μεταξύ Ενημέρωσης και Προπαγάνδας. - Να αναζητήσουν τηλεοπτικές παραγωγές και να τις φέρουν προς κριτική ανάλυση του περιεχομένους τους στην τάξη -Να καλέσουν ειδικούς από τα ΜΜΕ και κυρίως από το διαδίκτυο για να συζητήσουν κριτικά μαζί τους. Τα πορίσματα από την συνάντησή τους να τα δημοσιεύσουν στη σχολική εφημερίδα ή το διαδίκτυο βιβλιογραφία -Ανδριωτάκης Μανώλης (2005) Η Πέμπτη εξουσία, Εκδ. Νεφέλη Μπένετ Λανς Ο. (1999) Ειδήσεις, Η πολιτική των Ψευδαισθήσεων, εκδ.δρομέας Μάξουελ ΜακΚομπς- Εινστιντελ Ε. (1996) Τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και η Διαμόρφωση της Κοινής Γνώμης. εκδ. Καστανιώτης - Παναγιωτοπούλου, Ρ., επιμ., (1996), Η κατασκευή της πραγματικότητας και τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης. Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. πολύτιμες συμβουλές για την ασφαλή πλοήγηση στο διαδίκτυο. 20

21 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ για την Β Γυμνασίου Θέμα: Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (ΜΜΕ). Οργάνωση ατομικών και ομαδικών εργασιών με στόχο την ανάδειξη της διαφορετικότητας των διαφημιστικών μηνυμάτων της δεκαετίας του 70 με τα μηνύματα που διαχέονται από τα ΜΜΕ σήμερα. Οι μαθητές θα αναλάβουν να συλλέξουν και να ταξινομήσουν διαφημιστικά μηνύματα από εφημερίδες, περιοδικά, αφίσες, τηλεόραση, τα οποία μηνύματα θα αναφέρονται στο ίδιο θέμα π.χ τρόφιμα. Θεμελιώδεις διαθεματικές έννοιες. Επικοινωνία, Ομοιότητες-Διαφορές, Μεταβολή. Προεκτάσεις στην Ιστορία, Ξένες Γλώσσες, Φυσική Αγωγή. 3. Αξιολόγηση των μαθητών Οι παραπάνω θεματικές ενότητες μπορούν να διδαχθούν μέσα από την εκπόνηση σχεδίων εργασίας (projects), τα οποία θα επιλέγονται από ομάδες μαθητών και θα προσδιορίζονται όσον αφορά το ακριβές περιεχόμενό τους από τους ίδιους τους μαθητές, σε συνεργασία με τον καθηγητή. Η μορφή αυτών των εργασιών μπορεί να είναι διερευνητική (συλλογή πληροφοριών μέσω διαδικτύου, συγγραφή σεναρίων κλπ.) και βιωματική (δραματοποίηση). Η παραπάνω διδακτική προσέγγιση ενθαρρύνει τη διεπιστημονικότητα και συνεργασία μεταξύ εκπαιδευτικών διαφόρων ειδικοτήτων και συμβάλλει στην ανάπτυξη αυτόνομης διερευνητικής μάθησης, στην εκπαιδευτική και κοινωνική ενσωμάτωση όλων των μαθητών και στη δημιουργία κλίματος συλλογικότητας και ευρηματικότητας στο πλαίσιο του Νέου Σχολείου. Η αξιολόγηση θα πρέπει να λάβει υπόψη της το γεγονός ότι η προσέγγιση του μαθήματος της Οικιακής Οικονομίας αφορά μία εκπαιδευτική διαδικασία σύμφωνα με την οποία οι μαθητές/τριες πληροφορούνται το κοινωνικό και οικονομικό πλαίσιο της κοινότητας στην οποία είναι ενταγμένοι. Οι μαθητές συνεργάζονται υπό την επίβλεψη του εκπαιδευτικού και εμβαθύνουν σε αυτό το πλαίσιο μέσω της εργασίας τους σε ομάδες (μελετώντας πηγές, καταγράφοντας σκέψεις, συμμετέχοντας σε έρευνες τοπικής κοινωνίας, καταγράφοντας συμπεράσματα ή συγγράφοντας κάποιο κείμενο σχετικά με το θέμα που μελετούν). Η αξιολόγηση θα πρέπει να αφορά την συναισθηματική και διανοητική εξέλιξη των μαθητών. Πιο συγκεκριμένα, την ανάπτυξη της δημιουργικότητάς τους, την απόκτηση οικονομικών και κοινωνικών γνώσεων, την καλλιέργεια κοινωνικών και πολιτισμικών δεξιοτήτων, καθώς και δεξιοτήτων κοινωνικής και οικονομικής ερμηνείας και κριτικής του κόσμου που τους περιβάλλει. Συνεπώς, θα πρέπει η αριθμητική βαθμολογία να συνοδεύεται από κάποια μορφή έκθεσης που συντάσσει ο εκπαιδευτικός για κάθε μαθητή/τρια ξεχωριστά επισημαίνοντας τα ακόλουθα: Συμμετέχει στη διαδικασία του μαθήματος (ενεργά, ικανοποιητικά, περιορισμένα, μη ικανοποιητικά) Συνεργάζεται αρμονικά με τους/τις συμμαθητές/τριες του/της (σχεδόν πάντοτε, τις περισσότερες φορές, μερικές φορές μόνο, ελάχιστα) Οργανώνει και παρουσιάζει εργασίες (άριστα, πολύ καλά, καλά, σχεδόν καλά). Αξιοποιεί τη δημιουργική του/της σκέψη και φαντασία (άριστα, ικανοποιητικά, περιορισμένα). 21

22 Έχει κατακτήσει τις επιθυμητές γνώσεις (εξαιρετικά, ικανοποιητικά, περιορισμένα, μη ικανοποιητικά) Ενδοατομική αξιολόγηση: Πρόκειται για εκτίμηση που αναφέρεται στην προσπάθεια του/της μαθητή/τριας να αξιοποιήσει τις μαθησιακές δυνατότητές του/της (καταβάλλει μεγάλη προσπάθεια και είναι αξιέπαινος/η, επαρκής και αποτελεσματική ή όχι η προσπάθειά του/της). Αθήνα, 15 Απριλίου

ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Εξαρτησιογόνες Ουσίες ( καπνός, αλκοόλ, ναρκωτικά )

ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Εξαρτησιογόνες Ουσίες ( καπνός, αλκοόλ, ναρκωτικά ) ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Εξαρτησιογόνες Ουσίες ( καπνός, αλκοόλ, ναρκωτικά ) Ασθένειες: AIDS, ηπατίτιδα Β, Μεσογειακή αναιμία, καρδιαγγειακά νοσήματα, ασθένειες στο εργασιακό περιβάλλον,

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός του μαθήματος Οικιακής Οικονομίας-Αγωγής Υγείας Επισημάνσεις για Α, Β και Γ Γυμνασίου

Προγραμματισμός του μαθήματος Οικιακής Οικονομίας-Αγωγής Υγείας Επισημάνσεις για Α, Β και Γ Γυμνασίου Προγραμματισμός του μαθήματος Οικιακής Οικονομίας-Αγωγής Υγείας Επισημάνσεις για Α, Β και Γ Γυμνασίου Ο ετήσιος προγραμματισμός πρέπει να ανταποκρίνεται στους Δείκτες Επιτυχίας της κάθε τάξης ξεχωριστά.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 1. Εισαγωγή 220 Γενικός σκοπός του μαθήματος της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής είναι να προσφέρει τη δυνατότητα στους μαθητές και στις μαθήτριες να εμπλακούν σε μια δημιουργική

Διαβάστε περισσότερα

Νεοελληνική Γλώσσα. Γ Λυκείου. Τίτλος: «Κοινωνικές Αξίες»

Νεοελληνική Γλώσσα. Γ Λυκείου. Τίτλος: «Κοινωνικές Αξίες» Π.3.2.1 Εκπαιδευτικά σενάρια και μαθησιακές δραστηριότητες, σύμφωνα με συγκεκριμένες προδιαγραφές, που αντιστοιχούν σε 30 διδακτικές ώρες ανά τάξη Νεοελληνική Γλώσσα Γ Λυκείου Τίτλος: «Κοινωνικές Αξίες»

Διαβάστε περισσότερα

Σχολική χρονιά 2006-2007. Στόχος υπό έμφαση : «Ασφάλεια, υγεία και διατροφή στην εκπαίδευση»

Σχολική χρονιά 2006-2007. Στόχος υπό έμφαση : «Ασφάλεια, υγεία και διατροφή στην εκπαίδευση» Σχολική χρονιά 2006-2007 Στόχος υπό έμφαση : «Ασφάλεια, υγεία και διατροφή στην εκπαίδευση» Η υγεία, η ασφάλεια και η διατροφή είναι έννοιες αλληλοσχετιζόμενες. Η σχέση της διατροφής με την υγεία είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΩΝ. «Τα μυστικά ενός αγγείου»

ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΩΝ. «Τα μυστικά ενός αγγείου» ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΩΝ «Τα μυστικά ενός αγγείου» ΜΠΙΛΙΟΥΡΗ ΑΡΓΥΡΗ 2011 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΟΥΣΕΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ «ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΕΝΟΣ ΑΓΓΕΙΟΥ» ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Η παρούσα εργασία αποτελεί το θεωρητικό

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελεί μέρος της αγωγής υγείας και μπορεί να περιλαμβάνει παρερχόμενες γνώσεις που αφορούν.

Αποτελεί μέρος της αγωγής υγείας και μπορεί να περιλαμβάνει παρερχόμενες γνώσεις που αφορούν. ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ένας ευρύτερος ορισμός της επιστήμης της διατροφής και της διαιτολογίας περιλαμβάνει και την μελέτη της ανθρώπινης συμπεριφοράς σε σχέση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο για τις ανάγκες της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή». Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και μάθησης με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού.

Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και μάθησης με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού. Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και μάθησης με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού. 1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ Συγγραφέας: Μποζονέλου Κωνσταντίνα 1.1.Τίτλος διδακτικού σεναρίου Οι τέσσερις

Διαβάστε περισσότερα

Υπεύθυνη Επιστημονικού Πεδίου Χρυσή Χατζηχρήστου

Υπεύθυνη Επιστημονικού Πεδίου Χρυσή Χατζηχρήστου «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Υποέργο 1: «Εκπόνηση Προγραμμάτων Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και οδηγών για τον εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις Έργο: «Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο - για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο)» Επιμορφωτικό Σεμινάριο Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ 3 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ-ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 205 Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ (Ένα παραμύθι από μεγάλα παιδιά) Παπαλουκά Κων/να Εκπαιδευτικός Β θμιας Εκπαίδευσης Νηπιοβρεφοκόμος Τσαγκουρνού Ελισάβετ Εκπαιδευτικός

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνέχεια επιχειρήσαμε μία ιστορική αναδρομή της επικοινωνίας ξεκινώντας από τα πρώτα της στάδια όπως η κραυγή και φτάνοντας στην

Στη συνέχεια επιχειρήσαμε μία ιστορική αναδρομή της επικοινωνίας ξεκινώντας από τα πρώτα της στάδια όπως η κραυγή και φτάνοντας στην ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ: Σε μία κοινωνία που κατακλύζεται από πληροφορίες, το παιδί, ανεξαρτήτου ηλικίας, είναι αδύνατο να μείνει ανεπηρέαστο. Καθημερινά γίνεται αποδέκτης πολυπληθών και πολυποίκιλων μηνυμάτων

Διαβάστε περισσότερα

9ο Νηπιαγωγείο Ηρακλείου Σχολ.Έτος 2013-14. Σχέδιο εργασίας με θέμα: Φυσική ζωή, άσκηση και υγιεινός τρόπος διαβίωσης

9ο Νηπιαγωγείο Ηρακλείου Σχολ.Έτος 2013-14. Σχέδιο εργασίας με θέμα: Φυσική ζωή, άσκηση και υγιεινός τρόπος διαβίωσης 9ο Νηπιαγωγείο Ηρακλείου Σχολ.Έτος 2013-14 Σχέδιο εργασίας με θέμα: Φυσική ζωή, άσκηση και υγιεινός τρόπος διαβίωσης Διάρκεια προγράμματος -Συμμετοχή Διάρκεια: Μάρτιος - Ιούνιος 2014 Συμμετοχή : 2 μεικτά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΙΣΤΟΡΙΑ

ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΑΞΗ: Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ, Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Μυκηναϊκός Πολιτισμός ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΑΛΛΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΘΕΜΑ: «Η καθημερινή ζωή στον Μυκηναϊκό Κόσμο» Οι μαθητές

Διαβάστε περισσότερα

Συνάδελφοι/σες σας εύχομαι καλή σχολική χρονιά, προσωπική και οικογενειακή υγεία. Σας στέλνω οδηγίες για τα μαθήματα:

Συνάδελφοι/σες σας εύχομαι καλή σχολική χρονιά, προσωπική και οικογενειακή υγεία. Σας στέλνω οδηγίες για τα μαθήματα: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Δ.Ε. ΕΔΡΑ: Α Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΘΗΝΩΝ Ταχ. Δ/νση :

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Ξένων Γλωσσών

Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κέντρο Ξένων Γλωσσών Αυτή η περίοδος για τους κηδεμόνες των μαθητών/τριών είναι περίοδος σχολαστικής αναζήτησης και έρευνας. Είναι περίοδος άγχους ποιο Κέντρο Ξένων Γλωσσών θα διαλέξουν προκειμένου τα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. «Εφαρμοσμένη Διαιτολογία Διατροφή»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. «Εφαρμοσμένη Διαιτολογία Διατροφή» ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Σχολή Επιστημών Υγείας & Αγωγής Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας Διατροφής ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Εφαρμοσμένη Διαιτολογία Διατροφή» 2015 Κλινική Διατροφή Διατροφή & Άσκηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΤΕΡΑ Προσέλευση νηπίων και αυθόρμητες δραστηριότητες στις οργανωμένες γωνιές της τάξης: Κολύμβηση/ Φυσική αγωγή:

ΕΥΤΕΡΑ Προσέλευση νηπίων και αυθόρμητες δραστηριότητες στις οργανωμένες γωνιές της τάξης: Κολύμβηση/ Φυσική αγωγή: ΕΥΤΕΡΑ * Προσέλευση νηπίων και αυθόρμητες δραστηριότητες στις οργανωμένες γωνιές της τάξης: Το ελεύθερο παιχνίδι είτε ατομικό, είτε ομαδικό σε ελκυστικά οργανωμένες γωνιές επιτρέπει στα παιδιά να αναπτύσσονται,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ Οι Δ/τές ως προωθητές αλλαγών με κέντρο τη μάθηση Χαράσσουν τις κατευθύνσεις Σχεδιάσουν την εφαρμογή στη σχολική πραγματικότητα Αναπτύσσουν

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενα Τράπεζας Θεμάτων ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ:ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ ΤΥΠΟΣ Μ.Μ.Ε

Κείμενα Τράπεζας Θεμάτων ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ:ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ ΤΥΠΟΣ Μ.Μ.Ε ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Κείμενα Τράπεζας Θεμάτων ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ:ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ ΤΥΠΟΣ Μ.Μ.Ε 18251/18351/20220 [Η (παρα)πληροφόρηση στο Διαδίκτυο] 18234/18275/20215 [Ο εθισμός στην τηλεόραση]

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΛΙΕΙΑ «Η θάλασσα κοινό μας σπίτι»

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΛΙΕΙΑ «Η θάλασσα κοινό μας σπίτι» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE «Μεσογειακή φώκια και Αλιεία: Αντιμετωπίζοντας τη σχέση ανταγωνισμού και αλληλεπίδρασης στις ελληνικές θάλασσες» ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΛΙΕΙΑ «Η θάλασσα

Διαβάστε περισσότερα

888 ΧΡΟΝΙΑ. Πρόγραμμα Κοινωνικής Υπηρεσίας 2013-2014. χεν θεσσαλονίκης ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

888 ΧΡΟΝΙΑ. Πρόγραμμα Κοινωνικής Υπηρεσίας 2013-2014. χεν θεσσαλονίκης ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Πρόγραμμα Κοινωνικής Υπηρεσίας 2013-2014 888 ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ χεν θεσσαλονίκης Μητροπόλεως 18 546 24 Θεσσαλονίκη Τηλ.: 2310-276 144 Fax: 2310 276 144 E-mail: xenthesalonikis1@windowslive.com

Διαβάστε περισσότερα

ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΥΠΑΡΞΗ)

ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΥΠΑΡΞΗ) ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΠΛΟΥΤΟΣ» (ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΜΑΔΩΝ - ένα ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΙΚΟ ΤΑΞΙΔΙ στην ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΥΠΑΡΞΗ) Πρόγραμμα για ΜΚΟ - Ελλάδα Χρηματοδοτικός Μηχανισμός ΕΟΧ 2009-2014 «ΑΥΞΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ. Υποχρεωτικής επιλογής (Κατεύθυνσης)

ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ. Υποχρεωτικής επιλογής (Κατεύθυνσης) ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Ακαδημαϊκή Μονάδα: Τομέας: Εργαστήριο/Σπουδαστήριο/Κλινική: Τίτλος Μαθήματος / Θέμα Εργασίας: Κωδικός Μαθήματος: Τύπος Μαθήματος: ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Διοίκηση Ανθρώπινων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ Ενημερώνουμε όλους τους/τις ενδιαφερόμενους/ες

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγικό Σημείωμα. Η είσοδος στο νηπιαγωγείο είναι ένας από τους σημαντικότερους σταθμούς της ζωής

Εισαγωγικό Σημείωμα. Η είσοδος στο νηπιαγωγείο είναι ένας από τους σημαντικότερους σταθμούς της ζωής Εισαγωγικό Σημείωμα Αγαπητοί γονείς, Η είσοδος στο νηπιαγωγείο είναι ένας από τους σημαντικότερους σταθμούς της ζωής κάθε παιδιού. Οι στέρεες βάσεις και τα θεμέλια της μάθησης και της ολόπλευρης ανάπτυξής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου»

ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου» ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου» 6/Θ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΤΡΟΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ Μαρία Υφαντή (ΠΕ 11) Δαμιανός Τσιλφόγλου (ΠΕ 20) Θέμα: Μύθοι Αισώπου και διδαχές του Τάξη

Διαβάστε περισσότερα

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΑΕΙΦΟΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: ΟΙ ΟΧΤΩ ΠΥΛΕΣ

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΑΕΙΦΟΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: ΟΙ ΟΧΤΩ ΠΥΛΕΣ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΑΕΙΦΟΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: ΟΙ ΟΧΤΩ ΠΥΛΕΣ http://www.teachernet.gov.uk/sustainableschools/ Μετάφραση από τα αγγλικά: Ειρήνη Λυμπέρη ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ; Η αειφόρος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ E-learning Εκπαίδευση

ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ E-learning Εκπαίδευση ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ E-learning Εκπαίδευση ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2009-2010 ΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Το Ανοικτό Ίδρυμα Εκπαίδευσης είναι ένα

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος διδακτικού σεναρίου: Ας ταξιδέψουμε στο βουνό των 12 θεών του Ολύμπου κι ας τους γνωρίσουμε από κοντά.

Τίτλος διδακτικού σεναρίου: Ας ταξιδέψουμε στο βουνό των 12 θεών του Ολύμπου κι ας τους γνωρίσουμε από κοντά. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ Τίτλος διδακτικού σεναρίου: Ας ταξιδέψουμε στο βουνό των 12 θεών του Ολύμπου κι ας τους γνωρίσουμε από κοντά. Τάξη/εις στις οποίες απευθύνεται: Το

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Στο Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου Πύλης μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα:

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Στο Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου Πύλης μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Δήμος Πύλης ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ Ενημερώνουμε όλους τους/τις ενδιαφερόμενους/ες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3

ΕΝΤΥΠΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3 ΕΝΤΥΠΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3 Όνομα Εκπαιδευτικού: Νικολάου Χριστιάνα Σχολείο: Περιφερειακό Δημοτικό Σχολείο Τίμης Τάξη: Α Ζήτημα της Αειφόρου Περιβαλλοντικής Εκπαιδευτικής Πολιτικής του σχολείου: Οι καταναλωτικές

Διαβάστε περισσότερα

Εφηβεία και Πρότυπα. 2)Τη στάση του απέναντι στους άλλους, ενήλικες και συνομηλίκους

Εφηβεία και Πρότυπα. 2)Τη στάση του απέναντι στους άλλους, ενήλικες και συνομηλίκους Εφηβεία και Πρότυπα Τι σημαίνει εφηβεία; Η εφηβεία είναι η περίοδος της ζωής του ανθρώπου που αρχίζει με το τέλος της παιδικής ηλικίας και οδηγεί στην ενηλικίωση. Είναι μια εξελικτική φάση που κατά τη

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Το έργο υλοποιείται με δωρεά από το ΕΠΜ_2014 Εκπαιδευτικό Έργο «Το Κινητό Μουσείο»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΡΟΚΙΔΗ ΠΑΤΡΑ 2007 2 ISBN 978-860-89357-1-6 ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΛΑΜΠΙΡΗΣ ΠΑΤΡΑ 2007 3 ΣΚΟΠΟΣ Με το βιβλίο αυτό θα ήθελα να βάλω ένα λιθαράκι στην επιστήμη που ονομάζεται

Διαβάστε περισσότερα

Πρόεδρος του Γενικού Συμβουλίου Βιβλιοθηκών, Γενικών Αρχείων του Κράτους και της Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης

Πρόεδρος του Γενικού Συμβουλίου Βιβλιοθηκών, Γενικών Αρχείων του Κράτους και της Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης Δρ. Γεώργιος Ζάχος Πρόεδρος του Γενικού Συμβουλίου Βιβλιοθηκών, Γενικών Αρχείων του Κράτους και της Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης Εμμανουήλ Νίνος Εκπαιδευτικός, Υπεύθυνος στη Σ. Β. στο 9ο Γυμνάσιο Περιστερίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Ι. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Ι. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Ι. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ Το μάθημα της Θεατρικής Αγωγής θα διδάσκεται από φέτος στην Ε και Στ Δημοτικού. Πρόκειται για μάθημα βιωματικού χαρακτήρα, με κύριο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΘΕΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ m141

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΘΕΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ m141 ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ m141 ΣΟΦΗ ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΩ

Διαβάστε περισσότερα

«Εφαρμοσμένη Διαιτολογία Διατροφή»

«Εφαρμοσμένη Διαιτολογία Διατροφή» ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας Διατροφής ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Εφαρμοσμένη Διαιτολογία Διατροφή» Κλινική Διατροφή Διατροφή & Άσκηση Διατροφή & Δημόσια Υγεία [2012] Ε Λ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ Ενημερώνουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Α ΓΕΛ - Β ΕΣΠΕΡΙΝΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Α ΓΕΛ - Β ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Α ΓΕΛ - Β ΕΣΠΕΡΙΝΑ Το βιβλίο για το μάθημα «Πολιτική Παιδεία» (Οικονομία - Πολιτικοί Θεσμοί και Αρχές Δικαίου και Κοινωνιολογία) αποτελεί σύνθεση μερών τριών ήδη υπαρχόντων βιβλίων (Αρχές

Διαβάστε περισσότερα

Αναδεικνύω τον τόπο μου μέσα από την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

Αναδεικνύω τον τόπο μου μέσα από την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Αναδεικνύω τον τόπο μου μέσα από την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Σοφία Τσιροπούλου Υπεύθυνη Σχολικών Δραστηριοτήτων Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Έβρου softsi@sch.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην παρούσα εργασία

Διαβάστε περισσότερα

Δομή και Περιεχόμενο

Δομή και Περιεχόμενο Υπουργείο Παιδείας & Πολιτισμού Διεύθυνση Δημοτικής Εκπαίδευσης Δομή και Περιεχόμενο Ομάδα Υποστήριξης Νέου Αναλυτικού Προγράμματος Εικαστικών Τεχνών Ιανουάριος 2013 Δομή ΝΑΠ Εικαστικών Τεχνών ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ 1 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ 12 ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ: Ενεργός συμμετοχή (βιωματική μάθηση) ΘΕΜΑ: Παράδοση στο μάθημα των «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ», για τον τρόπο διαχείρισης των σκληρών δίσκων.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ωρολόγιο Πρόγραμμα Πιλοτικών Δημοτικών Σχολείων

ΘΕΜΑ: Ωρολόγιο Πρόγραμμα Πιλοτικών Δημοτικών Σχολείων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠPΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 ΟΔΗΓΟΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 ΟΔΗΓΟΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 10-2011 ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Το Ανοικτό Ίδρυμα Εκπαίδευσης είναι ένα σύγχρονο εκπαιδευτήριο προσανατολισμένο στην

Διαβάστε περισσότερα

4Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ : 2014-2015

4Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ : 2014-2015 4Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ : 2014-2015 ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ PROJECT ΦΡΟΝΤΙΖΩ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΜΟΥ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΠΝΟΣ ΑΛΚΟΟΛ Α4 ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ & ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗ Η ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΥΤΗ ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδεύοντας για μια Βιώσιμη Πόλη

Εκπαιδεύοντας για μια Βιώσιμη Πόλη www.kpe-thess.gr www.facebook.com/kpethess Εκπαιδεύοντας για μια Βιώσιμη Πόλη ΚΠΕ Ελευθερίου Κορδελιού & Βερτίσκου Χ. Αθανασίου - Ε. Παπαδημητρίου - Ν. Ριφάκη - Γ. Σλαυκίδης Π. Τσολακίδου - Γ. Υφαντής

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιαγράμματα Εκθέσεων Β! Γυμνασίου

Σχεδιαγράμματα Εκθέσεων Β! Γυμνασίου Σχεδιαγράμματα Εκθέσεων Β! Γυμνασίου ΕΝΟΤΗΤΑ 3 Φιλία Προϋποθέσεις ορθής φιλίας: Σεβασμός στην προσωπικότητα του άλλου. Ειλικρίνεια και τιμιότητα. Κατανόηση προβλημάτων. Αλληλοβοήθεια. Κοινά ενδιαφέροντα.

Διαβάστε περισσότερα

Επιλέγω. Saint-Paul ΜΑΘΗΤΙΚΟΙ ΟΜΙΛΟΙ ΔΡΑΣΗΣ & ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ. σχολικό έτος 2014-15

Επιλέγω. Saint-Paul ΜΑΘΗΤΙΚΟΙ ΟΜΙΛΟΙ ΔΡΑΣΗΣ & ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ. σχολικό έτος 2014-15 Επιλέγω Saint-Paul ΜΑΘΗΤΙΚΟΙ ΟΜΙΛΟΙ ΔΡΑΣΗΣ & ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ Τμήματα Εμπέδωσης σχολικό έτος 2014-15 Η πολύχρονη εκπαιδευτική εμπειρία των εκπαιδευτηρίων Saint-Paul έχει επενδύσει στη διάπλαση μαθητών

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (ΣΕΠ)

ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (ΣΕΠ) ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (ΣΕΠ) 1. Σκοπός της διδασκαλίας του µαθήµατος Ο Σχολικός Επαγγελµατικός Προσανατολισµός (ΣΕΠ) στοχεύει να βοηθήσει

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα στις Εικαστικές Τέχνες

Ενότητα στις Εικαστικές Τέχνες Ενότητα στις Εικαστικές Τέχνες Τίτλος: Κατοικίδια ζώα Βαθμίδα: 2 Τάξη: Ε Διάρκεια: 6 Χ 80 Περιγραφή Ενότητας Οι μαθητές/τριες εκφράζουν συναισθήματα και προβληματίζονται για θέματα που αφορούν τα κατοικίδια

Διαβάστε περισσότερα

Β) Στοιχεία για προηγούμενη εμπειρία στη γενική εκπαίδευση ενηλίκων

Β) Στοιχεία για προηγούμενη εμπειρία στη γενική εκπαίδευση ενηλίκων Α) Γενικά στοιχεία για το/τη Δημότη Δημοτική Ενότητα Κατοικίας: Φύλο: Γυναίκα Άνδρας Ηλικία: Εθνικότητα: Ανήκετε στα Άτομα με Ειδικές Ανάγκες; ΝΑΙ ΟΧΙ Ποιο είναι το επίπεδο εκπαίδευσής σας; Δημοτικό Γυμνάσιο

Διαβάστε περισσότερα

Είμαστε όλοι διαφορετικοί μεταξύ μας. είμαστε όμως ίσοι. και άξιοι να μας σέβονται. Στέφανος Τόκα Δ τάξη

Είμαστε όλοι διαφορετικοί μεταξύ μας. είμαστε όμως ίσοι. και άξιοι να μας σέβονται. Στέφανος Τόκα Δ τάξη Είμαστε όλοι διαφορετικοί μεταξύ μας είμαστε όμως ίσοι Στέφανος Τόκα Δ τάξη και άξιοι να μας σέβονται Ζήτημα: Διαφορετικότητα Μάθημα: Εικαστική Αγωγή Θεματικές Περιοχές: -Tαυτότητα -Πολιτισμός της Εικόνας

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ - ΞΕΝΟΦΟΒΙΑ

ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ - ΞΕΝΟΦΟΒΙΑ ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ - ΞΕΝΟΦΟΒΙΑ 2 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Μάθημα : «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ & ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ» Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από τους μαθητές του 2 ου Γυμνασίου Μυτιλήνης με την καθοδήγηση της

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Μ. Γρηγοριάδου Ρ. Γόγουλου Ενότητα: Η Διδασκαλία του Προγραμματισμού Περιεχόμενα Παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Ο καιρός» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης. ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ «Νους υγιής εν σώµατι υγιεί» 1 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ Δεκέµβριος2012-Απρίλιος 2013 Υπεύθυνη Προγράµµατος Αθηνά Τρέλλη «Νους υγιής εν σώµατι υγιεί» 1 ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Με το ξεκίνηµα

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή: εργαστήριο πληροφορικής, διαδραστικός πίνακας Μέσα: ιστολόγιο http://www.teensafenet.wordpress.

Απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή: εργαστήριο πληροφορικής, διαδραστικός πίνακας Μέσα: ιστολόγιο http://www.teensafenet.wordpress. ΣΤΑΔΙΟ I : Προετοιμασία-Εισαγωγή-Διερεύνηση (διάρκεια: 2 διδακτικές ώρες) Απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή: εργαστήριο πληροφορικής, διαδραστικός πίνακας Μέσα: ιστολόγιο http://wwwteensafenetwordpresscom

Διαβάστε περισσότερα

Φύση και Μαθηματικά. Η χρυσή τομή φ

Φύση και Μαθηματικά. Η χρυσή τομή φ Φύση και Μαθηματικά Η χρυσή τομή φ Ερευνητική Εργασία (Project) Α' Λυκείου 1ο ΓΕΛ Ξάνθης 2011 2012 Επιβλέποντες καθηγητές Επαμεινώνδας Διαμαντόπουλος Βασιλική Κώττη Φύση και Μαθηματικά 2 Τι είναι η χρυσή

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ»

«ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» Σίμος Δανιηλίδης Δήμαρχος Συκεών, Μέλος Δ.Σ. ΚΕΔΚΕ Με ιδιαίτερη χαρά συμμετέχω στη 4 η Γενική Συνέλευση αποδήμων Αιρετών της Αυτοδιοίκησης. Γνωρίζετε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Στο Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου Ευρώτα μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα:

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Στο Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου Ευρώτα μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΥΤΩΤΑ Ενημερώνουμε όλους τους/τις ενδιαφερόμενους/ες

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Γιατί η Ρομποτική στην Εκπαίδευση; A) Τα παιδιά όταν σχεδιάζουν, κατασκευάζουν και προγραμματίζουν ρομπότ έχουν την ευκαιρία να μάθουν παίζοντας και να αναπτύξουν δεξιότητες Η

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Β2 Παρουσίαση εταιρείας ERGON EQUIPMENT

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Β2 Παρουσίαση εταιρείας ERGON EQUIPMENT ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Β2 Παρουσίαση εταιρείας ERGON EQUIPMENT Κάποιοι σοφοί λένε: Τον κόσμο, το φυσικό περιβάλλον στο οποίο ζούμε σήμερα, δεν το κληρονομήσαμε από τους γονείς μας. Το δανειστήκαμε από τα παιδιά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ m128 ΣΟΦΗ ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ m128 ΣΟΦΗ ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ m128 ΣΟΦΗ ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΩ Σ ΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ HMEΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑΔΑ A ) ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΠΕΜΠΤΗ 29 ΜΑΪΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τη διδακτέα - εξεταστέα ύλη μαθημάτων Α τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου και Α και Β τάξεων Εσπερινού Γενικού Λυκείου

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τη διδακτέα - εξεταστέα ύλη μαθημάτων Α τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου και Α και Β τάξεων Εσπερινού Γενικού Λυκείου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ----- Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΘΗ9-ΙΩΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΦΕΚ 2499 Β

ΑΔΑ: Β4ΘΗ9-ΙΩΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΦΕΚ 2499 Β ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ---- ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ /ΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ B ----- Ταχ. /νση: Ανδρέα Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

Συστηματική Διερεύνηση (προαιρετική) Επιλογή και Διαμόρφωση Σχεδίου Δράσης (υποχρεωτική) Σύνταξη Ετήσιας Έκθεσης του σχολείου(υποχρεωτική)

Συστηματική Διερεύνηση (προαιρετική) Επιλογή και Διαμόρφωση Σχεδίου Δράσης (υποχρεωτική) Σύνταξη Ετήσιας Έκθεσης του σχολείου(υποχρεωτική) Βασικές διαδικασίες 1 ου έτους εφαρμογής Γενική Εκτίμηση (άπαξ) Συστηματική Διερεύνηση (προαιρετική) Επιλογή και Διαμόρφωση Σχεδίου Δράσης (υποχρεωτική) Σύνταξη Ετήσιας Έκθεσης του σχολείου(υποχρεωτική)

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματικές κάρτες

Επαγγελματικές κάρτες Επαγγελματικές κάρτες Αφροδίτη Οικονόμου Νηπιαγωγός afoikon@uth.gr Η παρουσίαση αναπτύχθηκε για την πλατφόρμα Ταξίδι στον γραμματισμό Θεματική: Τα επαγγέλματα των γονιών της τάξης μας ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Η αξιολόγηση και πιστοποίηση. των εκπαιδευομένων επιμορφωτών στα ΠΑΚΕ

Η αξιολόγηση και πιστοποίηση. των εκπαιδευομένων επιμορφωτών στα ΠΑΚΕ Η αξιολόγηση και πιστοποίηση των εκπαιδευομένων επιμορφωτών στα ΠΑΚΕ Περιγραφή του συστήματος αξιολόγησης των εκπαιδευομένων επιμορφωτών στα ΠΑΚΕ Η αξιολόγηση των εκπαιδευομένων βασίζεται σε μια συστηματικά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ «ΤΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ»

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ «ΤΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ» ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ «ΤΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ» Νικόλαος Μπαλκίζας 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός του σχεδίου μαθήματος είναι να μάθουν όλοι οι μαθητές της τάξης τις έννοιες της ισοδυναμίας των κλασμάτων,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΛΙΘΙΚΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΑΥΓΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ ΡΑΣΕΙΣ 2014

ΝΕΟΛΙΘΙΚΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΑΥΓΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ ΡΑΣΕΙΣ 2014 ΝΕΟΛΙΘΙΚΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΑΥΓΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ ΡΑΣΕΙΣ 2014 Η ΚΘ Εφορεία Προϊστορικών & Κλασικών Αρχαιοτήτων και η Επιστημονική Ομάδα των Ανασκαφών Αυγής οργανώνουν για πέμπτη χρονιά εκπαιδευτικές δράσεις με αφορμή

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ. Μη Κερδοσκοπική Οργάνωση. Κέντρο Φιλοξενίας Παιδιού

ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ. Μη Κερδοσκοπική Οργάνωση. Κέντρο Φιλοξενίας Παιδιού ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ Μη Κερδοσκοπική Οργάνωση Κέντρο Φιλοξενίας Παιδιού 2ας Μαΐου 5 Νέα Σμύρνη, 17121 Ηλιαχτίδα Ιδρύθηκε το 2000 Κατέχει την ειδική πιστοποίηση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Κοινωνικής Φροντίδας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΑΕΙΦΟΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΜΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΤΟ ΑΕΙΦΟΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΜΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟ ΑΕΙΦΟΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΜΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Δρ Αραβέλλα Ζαχαρίου, Συντονίστρια ΠΕ/ΕΑΑ, ΠΙ aravella@cytanet.com.cy zachariou.a@cyearn.pi.ac.cy Ημερίδα: Πολιτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ- ΜΑΘΗΜΑ 1. Σχολείο: Περιφερειακό Δημοτικό Σχολείου Καλού Χωριού Λεμεσού

ΕΝΤΥΠΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ- ΜΑΘΗΜΑ 1. Σχολείο: Περιφερειακό Δημοτικό Σχολείου Καλού Χωριού Λεμεσού ΕΝΤΥΠΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ- ΜΑΘΗΜΑ 1 Όνομα Εκπαιδευτικού: Θεοδοσία Βασιλείου Σχολείο: Περιφερειακό Δημοτικό Σχολείου Καλού Χωριού Λεμεσού Ζήτημα της Αειφόρου Περιβαλλοντικής Εκπαιδευτικής Πολιτικής: Ανάληψη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εκπαιδευτή. Ενότητα κατάρτισης. Ένταξη και αποδοχή. Επιμέλεια Miguel Santos. Συγγραφείς Stefano Cobello Roberto Grison Maria Rosa Aldrighetti

Οδηγός εκπαιδευτή. Ενότητα κατάρτισης. Ένταξη και αποδοχή. Επιμέλεια Miguel Santos. Συγγραφείς Stefano Cobello Roberto Grison Maria Rosa Aldrighetti Οδηγός εκπαιδευτή Ενότητα κατάρτισης Ένταξη και αποδοχή Επιμέλεια Miguel Santos Συγγραφείς Stefano Cobello Roberto Grison Maria Rosa Aldrighetti 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Ενότητα κατάρτισης για γονείς και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΥΣ ΤΟΥ 9 ΟΥ KAI 22 ΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2009-2010

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΥΣ ΤΟΥ 9 ΟΥ KAI 22 ΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2009-2010 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΥΣ ΤΟΥ 9 ΟΥ KAI 22 ΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2009-2010 Νηπιαγωγεία που συμμετέχουν: 9 ο 2/θέσιο Ολοήμερο Νηπιαγωγείο Κατερίνης 22 ο 2/θέσιο Νηπιαγωγείο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΗΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΣΦΑΛΗΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΣΦΑΛΗΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ειρήνη Τζοβλά, Δασκάλα ΣΧΟΛΕΙΟ 4 ο Δημοτικό Σχολείο Πεύκης Πεύκη, Φεβρουάριος 2015 1. Συνοπτική περιγραφή της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής Η συγκεκριμένη

Διαβάστε περισσότερα

Πρωινό γεύμα και υγιεινή σώματος στην τουαλέτα.

Πρωινό γεύμα και υγιεινή σώματος στην τουαλέτα. Προσέλευση νηπίων και αυθόρμητες δραστηριότητες στις οργανωμένες γωνιές της τάξης. Το ελεύθερο παιχνίδι είτε ατομικό,είτε ομαδικό σε ελκυστικά οργανωμένες γωνιές επιτρέπει στα παιδιά να χρησιμοποιούν δημιουργικά

Διαβάστε περισσότερα

( μαθήτρια Γ γυμνασίου) ***

( μαθήτρια Γ γυμνασίου) *** «...Η γλωσσομάθεια στις μέρες μας είναι απαραίτητη. Τα άτομα με επαρκή γνώση μιας ξένης γλώσσας έχουν τη δυνατότητα να είναι αποτελεσματικότεροι στις σπουδές τους, αφού μπορούν ψάχνοντας σε ξένες βιβλιογραφίες

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Ένα πρόβλημα που μας αφορά όλους Το φαινόμενο της φτώχειας παραμένει κυρίαρχο στις σύγχρονες κοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

Έναρξη προγράμματος διαδικτυακής τηλεκπαίδευσης του ΕΥΖΗΝ

Έναρξη προγράμματος διαδικτυακής τηλεκπαίδευσης του ΕΥΖΗΝ Έναρξη προγράμματος διαδικτυακής τηλεκπαίδευσης του ΕΥΖΗΝ Το πρόγραμμα ΕΥΖΗΝ παρεμβαίνει, μέσω συγκεκριμένων δράσεων, στην καθημερινότητα του σχολείου και της ελληνικής οικογένειας, παρέχοντας διαρκή συμβουλευτική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΑΘΗΝΑ ΤΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΟ ΧΩΡΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Το πολύτεχνο είναι ένα καλλιτεχνικό εργαστήριο που προσφέρει εκπαιδευτικά και καλλιτεχνικά προγράμματα σε μαθητές ηλικίας 2 έως 9 ετών τα οποία είναι

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Εισαγωγή Γενική περιγραφή Σχεδιασμός της μαθησιακής εισήγησης Εφαρμογή της μαθησιακής εισήγησης Αναστοχασμός

Περιεχόμενα. Εισαγωγή Γενική περιγραφή Σχεδιασμός της μαθησιακής εισήγησης Εφαρμογή της μαθησιακής εισήγησης Αναστοχασμός Ο Ελ Γκρέκο μάς ταξιδεύει από την Ελλάδα στην Κύπρο: «Έχεις τα πινέλα, έχεις τα χρώματα, ζωγράφισε τον παράδεισο και μπες μέσα». El Greco travels us from Greece to Cyprus: You have the brushes, you have

Διαβάστε περισσότερα

Η ώρα του κώδικα (Hour of code)

Η ώρα του κώδικα (Hour of code) Η ώρα του κώδικα (Hour of code) ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ράλια Θωμά, ΠΕ 70 ΣΧΟΛΕΙΟ Δημοτικό Σχολείο Βασιλικών Σαλαμίνας Σαλαμίνα, Απρίλιος 2015 1. Συνοπτική περιγραφή της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής Η συγκεκριμένη

Διαβάστε περισσότερα

Γονεϊκές αντιλήψεις για τη δομή της παιδικής προσωπικότητας σε Ελλάδα και Κύπρο

Γονεϊκές αντιλήψεις για τη δομή της παιδικής προσωπικότητας σε Ελλάδα και Κύπρο Γονεϊκές αντιλήψεις για τη δομή της παιδικής προσωπικότητας σε Ελλάδα και Κύπρο Βασίλης Παυλόπουλος Τομέας Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών Ανακοίνωση στο 7 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας, Λευκωσία,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ: ΠΟΥΓΑΡΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΑΞΗ : Γ

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ: ΠΟΥΓΑΡΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΑΞΗ : Γ ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ: ΠΟΥΓΑΡΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΑΞΗ : Γ ΦΛΩΡΙΝΑ 2014 1 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : «ΣΕΡΓΙΑΝΙ ΣΤΟΥΣ ΡΟΜΟΥΣ ΤΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ» ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΣ : ΠΟΥΓΑΡΙ ΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος

Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος Ακολούθως αναπτύσσονται ορισμένα διευκρινιστικά σχόλια για το Σχέδιο Μαθήματος. Αφετηρία για τον ακόλουθο σχολιασμό υπήρξαν οι σχετικές υποδείξεις που μας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Αγωγοί και µονωτές» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

Διαπολιτισμική παρέμβαση. Το παζλ της συνύπαρξης. Βλαχοδήμου Ευπραξία ΠΕ 17.04, Υπεύθυνη ΣΕΠ, ΚΕΣΥΠ Λάρισας vlachodi@sch.gr.

Διαπολιτισμική παρέμβαση. Το παζλ της συνύπαρξης. Βλαχοδήμου Ευπραξία ΠΕ 17.04, Υπεύθυνη ΣΕΠ, ΚΕΣΥΠ Λάρισας vlachodi@sch.gr. Θεματική ενότητα συνεδρίου: Κατηγορία εργασίας: 8 η. Καινοτομίες στην εκπαίδευση Σύντομη ανακοίνωση Διαπολιτισμική παρέμβαση. Το παζλ της συνύπαρξης Βλαχοδήμου Ευπραξία ΠΕ 17.04, Υπεύθυνη ΣΕΠ, ΚΕΣΥΠ Λάρισας

Διαβάστε περισσότερα

Για τη διατύπωση της πρότασης της ΟΙΕΛΕ ως κείμενα αναφοράς αξιοποιήθηκαν:

Για τη διατύπωση της πρότασης της ΟΙΕΛΕ ως κείμενα αναφοράς αξιοποιήθηκαν: Έργο : Για τη διατύπωση της πρότασης της ΟΙΕΛΕ ως κείμενα αναφοράς αξιοποιήθηκαν: Η εισήγηση του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου «Αναλυτικά προγράμματα σπουδών» στο ΣΠΔΕ (2009) Η εισήγηση του Προέδρου της Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα πτυχιακής Μαθησιακές δυσκολίες και Κακοποίηση παιδιών

Θέμα πτυχιακής Μαθησιακές δυσκολίες και Κακοποίηση παιδιών Θέμα πτυχιακής Μαθησιακές δυσκολίες και Κακοποίηση παιδιών Ορισμός μαθησιακών διαταραχών Η αδυναμία των μαθητών να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις ενός κανονικού σχολείου. Τα μαθησιακά προβλήματα ΔΕΝ οφείλονται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΓΕΝΙΚΑ Βασικός στόχος είναι η ανατροφοδότηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και ο εντοπισμός των μαθησιακών ελλείψεων με σκοπό τη βελτίωση της παρεχόμενης σχολικής εκπαίδευσης. Ειδικότερα

Διαβάστε περισσότερα

Θεσμικό Πλαίσιο Παιδαγωγικές Δράσεις. Τποστηρικτικό Περιβάλλον στα Προγράμματα Αγωγής Τγείας. Παραδείγματα και Προτάσεις Ορθών Πρακτικών

Θεσμικό Πλαίσιο Παιδαγωγικές Δράσεις. Τποστηρικτικό Περιβάλλον στα Προγράμματα Αγωγής Τγείας. Παραδείγματα και Προτάσεις Ορθών Πρακτικών Θεσμικό Πλαίσιο Παιδαγωγικές Δράσεις Τποστηρικτικό Περιβάλλον στα Προγράμματα Αγωγής Τγείας Παραδείγματα και Προτάσεις Ορθών Πρακτικών Θεσμικό Πλαίσιο Παιδαγωγικές Δράσεις Περιλαμβάνει: Παρουσίαση του

Διαβάστε περισσότερα

ηµιουργική Ψυχολογική Γραφή

ηµιουργική Ψυχολογική Γραφή ηµιουργική Ψυχολογική Γραφή Ζωντανά βιβλία, της Ιωάννας Ν. Τριπερίνα, Ψυχολόγου, MSc, µε ιστορίες που µάς δίνουν το έναυσµα να τις βιώσουµε, δραµατοποιήσουµε, συζητήσουµε, διαβάσουµε, ώστε να µάθουµε και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ CSR 2009

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ CSR 2009 ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ CSR 2009 Στην Ελλάδα η έρευνα για την «Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και την Υπεύθυνη Κατανάλωση» σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε για 5 η φορά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ 1 ΟΥ ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ» ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014 2015

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ 1 ΟΥ ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ» ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014 2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ 1 ΟΥ ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ» ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014 2015 Οι εισηγήσεις, που παρουσιάζονται πιο κάτω είναι ενδεικτικές και δεν

Διαβάστε περισσότερα

Σενάριο Διδασκαλίας του Εσωτερικού του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή

Σενάριο Διδασκαλίας του Εσωτερικού του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Σενάριο Διδασκαλίας του Εσωτερικού του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Αθανάσιος Βράντζας 1 vrantzas@sch.gr 1 Καθηγητής Πληροφορικής Περίληψη Στην εργασία αυτή θα επιχειρηθεί να παρουσιαστεί η διδασκαλία του εσωτερικού

Διαβάστε περισσότερα