Αξιοπιστία, Ποιότητα και Συντήρηση Αυτοματοποιημένων Συστημάτων Παραγωγής

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αξιοπιστία, Ποιότητα και Συντήρηση Αυτοματοποιημένων Συστημάτων Παραγωγής"

Transcript

1 Αξιοπιστία, Ποιότητα και Συντήρηση Αυτοματοποιημένων Συστημάτων Παραγωγής Παναγιώτης Τσαρούχας (*) Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Λαμίας Τμήμα Ηλεκτρονικής 3 χιλ. Π.Ε.Ο. Λαμίας-Αθηνών, Λαμία Γιώργος Λυμπερόπουλος Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Βιομηχανίας Πεδίον Άρεως, Βόλος Περίληψη: Στην βιομηχανία τροφίμων, η διαδικασία παραγωγής απαιτεί την απρόσκοπτη λειτουργία του εξοπλισμού αυτοματοποιημένων γραμμών παραγωγής. Μία στάση σε μια γραμμή παραγωγής λόγω βλάβης, πέρα από την μείωση της απόδοσης παραγωγής, μπορεί να επιφέρει και ποιοτικά προβλήματα στα παραγόμενα προϊόντα. Για παράδειγμα, αν μια γραμμή παραγωγής αρτοσκευασμάτων σταματήσει λόγω βλάβης του μηχανολογικού εξοπλισμού πάνω από 30 λεπτά, τότε το προϊόν που βρίσκεται στους σταθμούς εργασίας (ζυμωτήριο, μορφοποιητικό μηχάνημα, επικαλυπτική) πρέπει να πεταχτεί λόγω υπερδιόγκωσης του προϊόντος (ζύμης). Η εργασία αυτή περιγράφει μια μεθοδολογία ανάλυσης αξιοπιστίας μιας αυτοματοποιημένης γραμμής παραγωγής από τα δεδομένα επισκευής-βλάβης του συστήματος και παρουσιάζει σύγχρονες πολιτικές συντήρησης που εφαρμόζονται στις βιομηχανίες τροφίμων. Επίσης, στην εργασία αναπτύσσεται μια μεθοδολογία για την αύξηση της παραγωγής, βελτίωση της ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων και την εξασφάλιση καλύτερων συνθηκών ασφάλειας και υγείας στον χώρο εργασίας. Η μεθοδολογία αυτή βασίζεται στην ανάλυση δεδομένων αξιοπιστίας μιας αυτόματης γραμμής παραγωγής. Χωρίζεται σε τέσσερα στάδια που στόχο έχουν να οδηγήσουν στην εφαρμογή βελτιωμένων πολιτικών συντήρησης του μηχανολογικού εξοπλισμού. Το πλεονέκτημα της προτεινόμενης μεθοδολογίας, κατά την εφαρμογή της, είναι ο συνεχής και σχολαστικός έλεγχος της παραγωγικής διαδικασίας μέσω δεικτών απόδοσης και αυτοαξιολόγησης, που οδηγούν σε νέους στόχους για τους δείκτες απόδοσης του συστήματος σε έναν κύκλο συνεχούς βελτίωσης. Reliability, Quality & Maintenance of Automatically Production Systems Panagiotis Tsarouhas (*) Technological Education Institute of Lamia Department of Electronics 3rd Klm Lamia-Athens Old National Road GR Lamia, Greece Ε-mail: George Liberopoulos University of Thessaly

2 Department of Mechanical & Industrial Engineering Pedion Areos GR Volos, Greece Ε-mail: Abstract: In the food industry, the production process requires the non-stop operation of automatic production line equipment. A stoppage in a production line, due to a failure, causes a drop in the production rate as well as quality problems on the products. For example, if a bakery production line stops for more than thirty minutes, then the product trapped in the workstations (kneading, forming, topping machine) must be thrown away due to the rising of the dough. This work describes a methodology of analysing the reliability of an automatic production line from the failure - repair data of the system and presents maintenance policies that can be adapted in the food industry. Also, in this work we develop a methodology for increasing the production rate, improving the quality of the products and providing a healthier and safer work environment. This methodology is based on analysing the reliability data of an automatic production line. It is divided in four parts, whose aim is to bring forth improved maintenance policies of the mechanical equipment. The advantage of the suggested methodology, upon its application, is the continuous and thorough inspection of the production process through measurements of the overall equipment effectiveness (OEE), which leads to new targets for the OEE of the system in a circle of continuous improvement. Keywords: reliability, maintenance policies, quality, and production. Εισαγωγή Η οικονομική ανάπτυξη και η εισαγωγή νέων τεχνολογιών αποτέλεσαν βασικό παράγοντα στην εξέλιξη των βιομηχανιών, και τις ώθησαν να εξελιχθούν και να γίνουν ανταγωνιστικές. Η ύπαρξη αυτοματοποιημένων μηχανημάτων στις βιομηχανικές διεργασίες, έδωσε ένα μεγάλο άνοιγμα στην αγορά που βοήθησε ταυτόχρονα στην ταχύτητα παραγωγής καθώς και στην καλύτερη ποιότητα των προϊόντων. Τελευταία έχει προκύψει η ανάγκη από τις βιομηχανικές μονάδες, να περιορίσουν σε σημαντικό βαθμό το κόστος που δημιουργείται από την ανικανότητα του εξοπλισμού να λειτουργεί συνεχώς. Αυτό συνεπάγεται μειωμένη παραγωγή και μπορεί να οδηγήσει και σε υποβάθμιση της ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων με αποτέλεσμα την μείωση της τιμής διάθεσης τους στην αγορά ή την απόρριψη τους σαν ελαττωματικά. Το αποτέλεσμα είναι οικονομικές απώλειες για την βιομηχανία. Mία σύγχρονη αυτόματη γραμμή μεταφοράς, αποτελείται από έναν ορισμένο αριθμό σταθμών εργασίας που συνδέονται και ολοκληρώνονται με έναν κοινό μηχανισμό μεταφοράς και ένα κοινό σύστημα ελέγχου. Με τον τρόπο αυτό μπορεί να επιτευχθεί υψηλή παραγωγικότητα. Σκοπός μας είναι να καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να ελαττώσουμε και εφόσον είναι δυνατόν να αποφύγουμε τελείως τις οικονομικές συνέπειες που προκαλεί η ακινησία του τεχνολογικού συστήματος με ταυτόχρονη αύξηση της παραγωγής, τη βελτιστοποίηση της ποιότητας του προϊόντος καθώς και το μεγαλύτερο οικονομικό όφελος για την εταιρία. Οι Cho και Parler (1991) αναφέρουν ότι οι πολιτικές συντήρησης πρέπει να επιδιώκουν την βελτιστοποίηση ολόκληρου του συστήματος αντί των μεμονωμένων μονάδων (μηχανών) ή εξαρτημάτων. Ο Wireman (1990) υποστηρίζει ότι όσο περισσότερο αυτοματοποιείται ένα μέρος του μηχανολογικού εξοπλισμού τόσο περισσότερα εξαρτήματα μπορούν να πάθουν βλάβη.

3 Οι Pintelon και Gelders (1992) δηλώνουν ότι λόγω της πολυπλοκότητας των στοχαστικών διαδικασιών, είναι πολύ δύσκολο να αποφασίσει κάποιος για την κατάλληλη πολιτική συντήρησης. Στο ίδιο μήκος κύματος είναι και το συμπέρασμα των Van Der Duyn Schouten και Vanneste (1993) που αναφέρουν ότι είναι σημαντική η απόφαση κατάλληλης πολιτικής συντήρησης και αντικατάστασης, όταν το σύστημα αποτελείται από διαφορετικά εξαρτήματα που το καθένα απαιτεί διαφορετικό τρόπο συντήρησης. Οι Banerjee και Flynn (1987) αναφέρουν ότι η πολιτική που θα εφαρμοστεί στη γραμμή παραγωγής θα αξιολογηθεί από την αποτελεσματικότητα (απόδοση) της γραμμής. Αυτή μπορεί να έχει την μορφή της προληπτικής συντήρησης, της προγραμματισμένης συντήρησης, της προβλεπόμενης συντήρησης, επιδιορθωτικής ή κάποιο συνδυασμό αυτών. Ο Garwood (1990), οι Tajiri και Gotoh (1992) είχαν παρατηρήσει ότι μερικά οφέλη του JΙΤ και ΤQM δεν θα είχαν πραγματοποιηθεί λόγω της αναξιοπιστίας ή της μη-ευελιξίας του τεχνολογικού εξοπλισμού της γραμμής παραγωγής. Το μεγάλο βιομηχανικό άλμα, που ξεκίνησε ουσιαστικά μετά τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο με την εφαρμογή των Η/Υ και την αυτοματοποίηση των γραμμών παραγωγής, συνεχίζεται με πολύ γρήγορους ρυθμούς μέχρι και σήμερα. Είναι ένας από τους λόγους που ωθεί τις εταιρίες να αλλάζουν τις πολιτικές συντήρησης και να προσπαθούν να προσαρμοστούν στη νέα κατάσταση πραγμάτων. Χαρακτηριστικά ο Κnapp (1987) αναφέρει ". αυριανές βιομηχανίες αυτοματοποίησης θα αντιμετωπίσουν σοβαρό πρόβλημα αν συντηρούν με τις ίδιες πολιτικές συντήρησης που χρησιμοποιούν και σήμερα." Σημαντικό ρόλο για την ομαλή και σωστή λειτουργία του εργοστασίου και κατ επέκταση της γραμμής παραγωγής είναι ο ανθρώπινος παράγοντας. Οι Ericsson και Dahlen μεταξύ άλλων πιστεύουν ότι η έλλειψη υπευθυνότητας και επικοινωνίας μεταξύ προϊσταμένων και διευθυντών είναι η αιτία για το μεγαλύτερο ποσοστό βλαβών στη γραμμή παραγωγής. Ο Bateman (1995) και ο Berger (1993) δηλώνουν ότι η συνεργασία μεταξύ προϊσταμένου παραγωγής και τεχνικού προσωπικού συντήρησης, θεωρείται ο βασικότερος λόγος για την επιτυχία συντήρησης του τεχνολογικού εξοπλισμού. Η εκπαίδευση σε όλα τα επίπεδα οργάνωσης της εταιρίας είναι το κλειδί της επιτυχίας για την παραγωγή και συντήρηση όπως υποστηρίζουν οι Steudel και Desruelle (1992). Παρατηρήθηκε ότι η αποδιοργάνωση ενός βιομηχανικού συστήματος δεν εξαρτάται μόνο από την τεχνολογία αλλά από την οργάνωση της δουλειάς, την εργασιακή σταθερότητα και μία σειρά άλλων εξωτερικών παραγόντων. Ακόμη, ο ανθρώπινος παράγοντας με τις βλάβες του μηχανολογικού εξοπλισμού, είναι στενά δεμένος μεταξύ τους. Η επιτυχία στην χρήση ποικίλων πολιτικών συντήρησης απαιτεί τον συνδυασμό: στρατηγικής με στόχους, ανθρώπινο παράγοντα (εκπαίδευση, δεξιοτεχνία κλπ), μηχανισμούς στήριξης, εξοπλισμός και τεχνικές (για την συντήρηση) και τέλος οργάνωση αναναφέρει χαρακτηρίστηκα ο Jonsson (1997). Η Ολική Παραγωγική Συντήρηση (Total Productive Maintenance ή ΤPM), είναι μια σύγχρονη πολιτική συντήρησης που πρωτοεμφανίστηκε στην Ιαπωνία το 1971 και σταδιακά πέρασε στις Αμερικανικές και μετά στις Ευρωπαϊκές βιομηχανίες όπως δηλώνει ο Dyer (1991). Ο Nakajima (1988) συμπεραίνει ότι λειτουργεί σαν σύστημα διαχείρισης που αποβλέπει στην μείωση του αριθμού βλαβών και των ελαττωματικών προϊόντων, με την ταυτόχρονη βελτιστοποίηση λειτουργίας του εξοπλισμού, την αύξηση του ρυθμού παραγωγής και της εργατικής ασφάλειας. Το ΤΡΜ είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα συντήρησης που χρησιμοποιεί όλο το ανθρώπινο δυναμικό του εργοστασίου από το διευθυντή παραγωγής μέχρι τον τελευταίο χειριστή μηχανής. Στην αγγλική του μετάφραση ο Dillon (1997) αναφέρει ότι η βασική της φιλοσοφία μοιάζει με την θεωρία του ολικού ελέγχου ποιότητας που επικεντρώνεται όμως στον εξοπλισμό και όχι στα προϊόντα. Χαρακτηριστικό της μεθόδου αυτής είναι η αυτόνομη συντήρηση των

4 εγκαταστάσεων όπου συνδυάζει την ευφυΐα και την δεξιοτεχνία των ανθρώπων με τα μηχανήματα του εργοστασίου. Ο Kotze (1993) αποβλέπει στην εξοικείωση των χειριστών με τον μηχανολογικό εξοπλισμό μαθαίνοντας τους να τα εκτιμούν και να τα αισθάνονται σαν κάτι δικό τους. Έχει αποδειχθεί ότι το 80-90% από τις εργασίες συντήρησης θα πρέπει να ολοκληρώνονται από τους χειριστές των μηχανών, καθώς επίσης το75% των προβλημάτων συντήρησης θα πρέπει να προβλέπεται από τους χειριστές στην αρχική τους κατάσταση (δηλαδή πριν την βλάβη), με συνεχείς ελέγχους οπτικούς, ακουστικούς και όσφρησης όπως παρατήρησαν οι Maggard και Rhyne (1992). Αξιοπιστία Η αξιοπιστία συνδέεται άμεσα με την συχνότητα με την οποία εμφανίζονται οι βλάβες στο υπό μελέτη σύστημα (αυτόματη γραμμή μεταφοράς) και κατ επέκταση τις συνέπειες που επιφέρουν στο σύστημα. Σε πολλές περιπτώσεις η λέξη «βλάβη» σημαίνει «μη-ικανοποιητική λειτουργία». Σε αυτές τις περιπτώσεις η διαπίστωση βλάβης εναπόκειται συνήθως στην κρίση του χειριστή ή του συντηρητή. Μπορεί, παρόλα αυτά, να υπάρχουν ορισμένες βλάβες πού να οδηγούν στην πλήρη λειτουργική αστοχία του εξοπλισμού, στις οποίες δεν θα υπεισέρχεται η υποκειμενική κρίση. Σκοπός μας είναι να καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να ελαττώσουμε, και εφόσον είναι εφικτό να αποφύγουμε την αιτία ανικανότητας. Κάθε τεχνολογικό σύστημα έχει μια ορισμένη τιμή αξιοπιστίας. Το κόστος της οποίας, από την πλευρά του κατασκευαστή, πριν την πώληση περιλαμβάνει το κόστος έρευνας, ανάπτυξης, εργατικών, υλικών, μεταφορικών κ.λ.π. Το κόστος του συστήματος μετά την πώληση περιλαμβάνει γενικά το κόστος της εγκατάστασης, της ενάρξεως λειτουργίας, της εγγυήσεως, και της φήμης του κατασκευαστή. Είναι κατανοητό, ότι το κόστος πριν από την πώληση αυξάνει καθώς αυξάνει η αξιοπιστία του, διότι για να υπάρχει μεγαλύτερη αξιοπιστία χρειάζεται πιο πολύ έρευνα, εξαρτήματα και γενικά υλικά καλύτερης ποιότητας, καλύτερες μηχανουργικές κατεργασίες, αυστηρός ποιοτικός έλεγχος κ.λ.π. Το κόστος μετά την πώληση μειώνεται καθώς αυξάνει η αξιοπιστία, διότι όσο αυξάνει η αξιοπιστία τόσο ελαττώνονται οι βλάβες, τόσο αυξάνει η λειτουργικότητα και η αποδοτικότητα, καθώς επίσης μειώνονται οι δαπάνες εγγύησης, συντήρησης και επισκευών. Το κόστος ενός τεχνολογικού συστήματος για τον αγοραστή διαμορφώνεται από την αξία κτήσεως του και από το κόστος υποστηρίξεως του. Το κόστος υποστηρίξεως του συστήματος διαμορφώνεται από το κόστος συντηρήσεως του και της αποκατάστασης των βλαβών του, τις οικονομικές απώλειες από τους χρόνους ακινησίας του, κ.λ.π. Έτσι το κόστος υποστηρίξεως ελαττώνεται καθώς αυξάνεται η αξιοπιστία του συστήματος, διότι όταν η αξιοπιστία του είναι μεγάλη παρουσιάζονται πιο λίγες βλάβες, οπότε τόσο το κόστος για την αποκατάστασή τους, όσο και οι απώλειες από τους νεκρούς χρόνους που προκαλούν μειώνονται. Απ όσα αναφέραμε παραπάνω γίνεται αντιληπτό ότι είναι συμφέρον τόσο του κατασκευαστή όσο και του αγοραστή να παράγουν ή να αγοράζουν αντίστοιχα εξοπλισμό που γι αυτούς έχει βέλτιστη αξιοπιστία. Ειδικότερα από την πλευρά του εργοστασίου, που μας ενδιαφέρει, αν ο εξοπλισμός μας έχει βέλτιστη αξιοπιστία έχουμε κάνει ένα ουσιαστικό βήμα προς την κατεύθυνση της ελαχιστοποίησης των οικονομικών συνεπειών των βλαβών και των φθορών του. Η συλλογή δεδομένων για τον προσδιορισμό του κατάλληλου μοντέλου αξιοπιστίας και συντηρησημότητας, απαιτεί την συλλογή και ανάλυση δεδομένων επισκευής και βλαβών. Υπάρχουν δύο είδη προσέγγισης για την εφαρμογή της κατάλληλης κατανομής αξιοπιστίας από τα δεδομένα βλαβών. Η πρώτη μέθοδος, όπου

5 είναι και η πιο συνήθης, αφορά την εφαρμογή μιας θεωρητικής κατανομής όπως η εκθετική, Weibull, κανονική ή λογαριθμική κανονική κατανομή. Η δεύτερη προέρχεται απευθείας από τα δεδομένα σαν μια εμπειρική συνάρτηση αξιοπιστίας ή ρυθμού βλαβών. Η θεωρητική κατανομή προτιμάται από την εμπειρική για τους ακόλουθους λόγους : Το εμπειρικό μοντέλο δεν μας δίνει περαιτέρω πληροφορίες πέρα από μια μικρή περιοχή των δεδομένων του δείγματος που εξετάζουμε. Μας ενδιαφέρει να προσδιορίσουμε την βασική πιθανοτική φύση της διαδικασίας βλάβης. Το δείγμα είναι ένα πολύ μικρό (τυχαίο), υποσύνολο του πληθυσμού των χρόνων βλάβης, εμείς θέλουμε να βρούμε την κατανομή από όπου προήλθε το δείγμα και δεν μας ενδιαφέρει άμεσα το δείγμα καθαυτό. Συχνά η διαδικασία βλαβών είναι αποτέλεσμα κάποιου φαινομένου με το οποίο σχετίζεται κάποια συγκεκριμένη κατανομή. Μικρά δείγματα μας δίνουν πολύ μικρή πληροφόρηση όσον αφορά στην διαδικασία της βλάβης. Εν τούτοις εάν το δείγμα συμπίπτει με μία θεωρητική κατανομή τότε μπορούμε να αποκομίσουμε πολύ ισχυρότερα αποτελέσματα βασιζόμενοι στις ιδιότητες της θεωρητικής κατανομής. Το επόμενο βήμα είναι ο προσδιορισμός της υποψήφιας κατανομής από την ανάλυση των δεδομένων. Σε αύτη τη φάση είναι χρήσιμο να υπολογίσουμε και να σχεδιάσουμε το γράφημα (ιστόγραμμα) της εμπειρικής συνάρτησης ρυθμού βλαβών. Από το γράφημα είναι δυνατόν να καθορίσουμε εάν ο ρυθμός βλαβών είναι φθίνων, αύξων ή σταθερός. Σταθερός ρυθμός βλαβών μας οδηγεί στην χρήση εκθετικής κατανομής, φθίνων ρυθμός βλαβών επιτρέπει την χρήση Weibull κατανομής. Αύξων ρυθμός βλαβών υπονοεί είτε την Weibull, είτε την κανονική ή την λογαριθμική κανονική κατανομή. Μία αυτόματη γραμμή μεταφοράς είναι ένας συνδυασμός μηχανημάτων που ολοκληρώνονται μέσα από ένα πολύπλοκο αυτόματο υπολογιστικό σύστημα. Κάθε μηχάνημα ή σταθμός εργασίας είναι και αυτός με την σειρά του συνδυασμός πολλών εξαρτημάτων όπου το καθένα είναι εξίσου πολύπλοκο και αποτελείται από πολλά ανόμοια και αλληλεξαρτημένα υποεξαρτήματα. Μια τυπική γραμμή παραγωγής αυτού του είδους μπορεί να απαρτίζεται, εκτός από τα μηχανικά μέρη, από ηλεκτρολογικά, ηλεκτρονικά, υδραυλικά, λογισμικό πρόγραμμα καθώς και τον ανθρώπινο παράγοντα. Κάθε ένα από αυτά τα μέρη έχει και διαφορετική κατανομή βλαβών όπως χαρακτηριστικά συμπεραίνουν Liberopoulos και Tsarouhas (2003). Πολιτικές Συντήρησης Το έργο της συντήρησης είναι η υποστήριξη του σκοπού κάθε επιχείρησης να παράγει προϊόντα που να ικανοποιούν τις ανθρώπινες ανάγκες με το μικρότερο δυνατό κόστος και την καλύτερη ποιότητα. Επίσης το αντικείμενο της δουλειάς της συντήρησης διαφέρει από βιομηχανία σε βιομηχανία και εξαρτάται από το μέγεθος του εργοστασίου, το είδος της βιομηχανίας, την πολιτική της εταιρίας, το ωράριο εργασίας, την προϊστορία της λειτουργίας του εργοστασίου. Όσο αξιόπιστο και να είναι το τεχνολογικό σύστημα θα υπάρξει, χωρίς αμφιβολία, κάποια χρονική στιγμή που το σύστημα θα πάθει βλάβη. Οι βλάβες αυτές θα προκαλέσουν την ακινησία του με τις ανάλογες οικονομικές συνέπειες. Το κόστος ακινησίας, δηλαδή οι οικονομικές συνέπειες που δημιουργούνται από το γεγονός ότι το σύστημα δεν λειτουργεί, εξαρτάται κυρίως από την διάρκεια του χρόνου που αυτό δεν λειτουργεί. Έτσι για να μειώσουμε το μέσο χρόνο ακινησίας ανά χρονική περίοδο, θα πρέπει να μειώσουμε το μέσο ρυθμό βλαβών. Τούτο μπορεί να πραγματοποιηθεί εφαρμόζοντας την κατάλληλη πολιτική συντήρησης. Οι τρεις βασικοί τύποι πολιτικών συντήρησης που εξετάζουμε στην αυτόματη γραμμή μεταφοράς είναι οι ακόλουθοι :

6 1. Διορθωτική Συντήρηση (απρογραμμάτιστη): Αφορά αποκατάσταση μιας βλάβης που κατά κανόνα εμφανίστηκε αιφνίδια. Σκοπός της είναι να θεραπεύσει την εμφανισθείσα ανωμαλία. 2. Προληπτική Συντήρηση (προγραμματισμένη): Περιλαμβάνει περιοδικές επιθεωρήσεις του μηχανολογικού εξοπλισμού με σκοπό την διάγνωση, πρόβλεψη καταστάσεων και συνθηκών που είναι δυνατό να προκαλέσουν φθορά των μηχανημάτων. Η προληπτική συντήρηση διακρίνεται σε : a. Προγραμματισμένη προληπτική συντήρηση, που στηρίζεται σε μια λεπτομερειακή περιγραφή περιοδικών ελέγχων και επεμβάσεων που σκοπό έχουν την αντικατάσταση ή αποκατάσταση της λειτουργίας εξαρτημάτων ή μηχανημάτων. Κύριο χαρακτηριστικό της προληπτικής συντήρησης είναι ότι εκτελείται σε σταθερά χρονικά διαστήματα. b. Οριακή συντήρηση, που εκτελείται κατά περίπτωση μόνο όταν παρουσιαστούν ανησυχητικές ενδείξεις υποψίας βλάβης, οπότε καθίσταται αναγκαία η συντήρηση του εξοπλισμού. c. Προγνωστική ή\και προβλεπτική συντήρηση, που στηρίζεται σε μια ουσιαστική εκτίμηση της πραγματικής φυσικής κατάστασης του εξοπλισμού και στοχεύει στη σταδιακή μετατόπιση των εργασιών συντήρησης από εργασίες αποκατάστασης επισκευής βλαβών σε διαδικασίες πρόληψης πρόβλεψης. 3. Επιβελτιωτική συντήρηση, είναι ο τύπος της συντήρησης που δεν είναι στην ευθύνη του χρήστη αλλά προϋποθέτει την ενεργό συμμετοχή του. Συλλέγονται πληροφορίες από την συμπεριφορά του μηχανήματος, σε πραγματικές συνθήκες λειτουργίας του και συγκεκριμενοποιούνται σε τεχνικές βελτιώσεις συνήθως από την κατασκευάστρια εταιρία. Μια πραγματική πολιτική συντήρησης είναι συνήθως ένας συνδυασμός των προαναφερθέντων τύπων συντήρησης. Χαρακτηριστικά μπορούμε να αναφέρουμε την πολιτική διορθωτικής συντήρησης όπου η γραμμή παραγωγής σταματάει για να επισκευαστεί η συγκεκριμένη βλάβη όσο το δυνατόν συντομότερα, επαναφέροντας τον εξοπλισμό στην αρχική κατάσταση λειτουργίας. Στην πολιτική συντήρησης "χρήση της αποτυχίας", η γραμμή παραγωγής λειτουργεί μέχρι να υποστεί βλάβη. Όταν εμφανιστεί μία βλάβη, η βλάβη αυτή επιδιορθώνεται ενώ παράλληλα γίνεται και προληπτική συντήρηση στον υπόλοιπο εξοπλισμό της γραμμής. Στην πολιτική "προληπτικής συντήρησης" μπορεί να γίνεται συντήρηση περιοδικά κάθε 15 ημέρες, 21 ημέρες, 30 ημέρες κλπ. Δηλαδή ανάλογα με την αξιοπιστία και τις ανάγκες του εξοπλισμού (σε βλάβες) θα πρέπει να γίνει η χρήση της κατάλληλης πολιτικής συντήρησης προκειμένου να έχουμε την καλύτερη λειτουργία του μηχανολογικού εξοπλισμού. Μεθοδολογία συνδυασμού αξιοπιστίας, συντήρησης, παραγωγής και ποιότητας Στην βιομηχανία τροφίμων και ειδικότερα στην παραγωγή αρτοσκευασμάτων, η διαδικασία παραγωγής απαιτεί την απρόσκοπτη λειτουργία του μηχανολογικού εξοπλισμού. Μία στάση σε έναν από τους σταθμούς εργασίας της γραμμής λόγο βλάβης, πέρα από την μείωση της παραγωγής, μπορεί να επιφέρει και ποιοτικά προβλήματα στα παραγόμενα προϊόντα. Στην συνέχεια αναπτύσσουμε μία μεθοδολογία για την άμεση αντιμετώπιση του προβλήματος, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα και καλύτερες συνθήκες ασφάλειας και υγείας στο χώρο εργασίας.

7 Η όλη διαδικασία της μεθοδολογίας θα χωριστεί για λόγους καλύτερης ανάλυσης του, σε τέσσερα στάδια, τα οποία έχουν ως εξής: Στάδιο 1: Συλλογή Δεδομένων, χρονομέτρηση και καταγραφή των χρόνων. Στη γραμμή παραγωγής θα πρέπει να γίνει λεπτομερής καταγραφή, από τα αρχεία συντήρησης της εταιρίας (εάν υπάρχουν καταγεγραμμένα), βλαβών, επισκευής και νεκρών χρόνων προκειμένου να δημιουργηθεί μια βάση δεδομένων. Αυτά με την βοήθεια των μαθηματικών μοντέλων του Ebeling (1997) και Bain (1991), θα έχουμε την αξιοπιστία για κάθε μηχάνημα και κάθε σταθμό εργασίας της γραμμής παραγωγής. Σε περίπτωση πού δεν υπάρχουν τα πιο πάνω δεδομένα τότε πρέπει να ξεκινήσει άμεσα η διαδικασία καταγραφής δεδομένων, προκειμένου να δημιουργηθεί μια στοιχειώδης βάση δεδομένων και θα εφαρμόσουμε την ίδια πολιτική που περιγράψαμε πιο πάνω. Στην συνέχεια θα πρέπει να καταγραφούν όλες οι συνιστώσες που συνθέτουν το σύστημα παραγωγής - συντήρησης, από την πρώτη μέχρι την τελευταία μηχανή της γραμμής παραγωγής. Η πιο πάνω διαδικασία θα μας βοηθήσει να εντοπίσουμε τα αδύνατα σημεία της γραμμής παραγωγής. Σαν "αδύνατα" σημεία θεωρούμε τα σημεία αυτά που αποτελούν πηγές προβλημάτων και εμποδίζουν την ομαλή λειτουργία της γραμμής. Επίσης θα πρέπει να γίνει χρονομέτρηση και καταγραφή των απωλειών χρόνου που παρατηρούνται κατά την παραγωγική διαδικασία. Στις εργασίες που θα γίνουν περιλαμβάνονται τα ακόλουθα: Καθορισμός των λειτουργιών - στοιχείων εργασίας των οποίων θα μετρηθεί ο πρότυπος χρόνος. Σχεδιασμός της μεθόδου εκτέλεσης (επιλογή μεταξύ στιγμιαίων παρατηρήσεων ή άμεσης χρονομέτρησης). Εκτέλεση των χρονομετρήσεων. Έκδοση πρότυπων χρόνων ανά μηχάνημα ή σταθμό εργασίας στη γραμμή παραγωγής. Στο σημείο αυτό θα υπολογιστούν για κάθε μηχανή και κάθε προϊόν που παράγεται στη μηχανή, οι παρακάτω χρόνοι: Χρόνος start - up (έναρξη παραγωγής μέχρι και σταθεροποίηση) Χρόνος set -up (αλλαγή προϊόντος στη γραμμή παραγωγής και ρυθμίσεις μέχρι την ομαλή ροή λειτουργίας ) Χρόνος επεξεργασίας προϊόντος. Επίσης θα καταγραφούν: Ο νεκρός χρόνος λόγω βλαβών (downtime) Η ταχύτητα λειτουργίας της μηχανής (πραγματική) και θα συγκριθεί με αυτή που δίνει ο κατασκευαστής. Ο αριθμός προϊόντων που απαιτούν επανεργασία (rework) και των άχρηστων προϊόντων (scrap) Ο χαμένος χρόνος από τα μικρά σταματήματα των μηχανών (π.χ λόγω φρακαρίσματος λαμαρινών του προϊόντος) που διορθώνονται άμεσα και εύκολα. Τα παραπάνω καταγράφονται σε συνεργασία με τους χειριστές αφού προηγουμένως: Έχουν σχεδιαστεί τα κατάλληλα έντυπα για να καταγράφονται οι χρόνοι και τα στοιχεία που απαιτούνται. Έχουν ενημερωθεί και εκπαιδευθεί για την ορολογία που χρησιμοποιείται και τη σημασία της ακρίβειας των μετρήσεων.

8 Στάδιο 2: Ανάπτυξη προγράμματος εκπαίδευσης και υπολογισμός δεικτών απόδοσης. Η εκπαίδευση του προσωπικού είναι από τις βασικές αιτίες επιτυχίας στην εγκατάσταση, εφαρμογή και εξέλιξη του έργου. Η εκπαίδευση θα ήταν ελλιπής και ουσιαστικά ανεπαρκής αν δεν περιελάμβανε εργαλεία δουλειάς και καθοδήγηση στις νέες απαιτήσεις που θα θέσουμε. Οι απαιτήσεις αυτές πρέπει να γίνουν κατανοητές και να εμπεδωθούν πλήρως, αφού θα αποτελέσουν καθημερινό καθήκον του προσωπικού που εμπλέκεται. Μετά την μέτρηση χρόνων για καθορισμένο χρονικό διάστημα που θα καλύψει όλα τα προϊόντα στη γραμμή παραγωγής, θα υπολογιστούν οι παρακάτω δείκτες απόδοσης, Nakajima (1989): Δείκτης Παραγωγικότητας Ρ (Productivity efficiency) Δείκτης Ποιότητας Q (Quality rate) Δείκτης Διαθεσιμότητας Α (Availability) Συνολικός δείκτης Απόδοσης Εξοπλισμού ΟΕΕ (Overall Equipment Effectiveness) Στον υπολογισμό της συνολικής αποτελεσματικότητας ενός εργοστασίου συμβάλουν τα τρία μεγάλα τμήματά του: η παραγωγή, η συντήρηση και η διασφάλιση ποιότητας. Η συμμετοχή του καθενός από αυτά έχει ποσοτικοποιηθεί και έχει εκφραστεί στους δείκτες που αναφέρθηκαν παραπάνω. Ο δείκτης Ρ επηρεάζεται από τον αριθμό των παραγόμενων μονάδων σε δεδομένη χρονική περίοδο, χωρίς να λαμβάνει υπόψη νεκρούς χρόνους και ορίζεται ως: Productivity efficiency = (Processed amount*actual cycle time*theoretical cycle time) / Operating time (1) Ο δείκτης Q λαμβάνει υπόψη του τον αριθμό των μη συμμορφούμενων προϊόντων κατά την διάρκεια της παραγωγής (scrap, rework) και την απώλεια σε χρόνο που δαπανήθηκε εξ αιτίας τους και ορίζεται ως: Quality rate=(processed amount Defect amount)/ Processed amount (2) Ο δείκτης Α επηρεάζεται από τις απώλειες χρόνου που ελαττώνουν τον διαθέσιμο χρόνο παραγωγής και ορίζεται ως: Availability=(Loading time Downtime)/ Loading time (3) Και οι τρεις παραπάνω δείκτες συμβάλλουν στον καθορισμό του δείκτη ΟΕΕ, που εκφράζει συνολικά την αποτελεσματικότητα του εργοστασίου και ορίζεται ως: ΟΕΕ = Availability* Productivity efficiency* Quality rate (4) Οι τιμές των δεικτών μας φανερώνουν τις αδυναμίες του συστήματος και θα υποδείξουν τα σημεία που πρέπει να γίνουν βελτιώσεις και αλλαγές. Στάδιο 3: μελέτη μεθόδων για ελαχιστοποίηση των απωλειών χρόνου. Στη γραμμή παραγωγής πλέον ο μελετητής θα επικεντρωθεί με τις βελτιώσεις που είναι δυνατόν να επιτευχθούν. Στο στάδιο τούτο θα απαντηθούν ερωτήματα όπως: Είναι δυνατή η μείωση του χρόνου εκτέλεσης εργασιών, ρύθμισης και καθαρισμού του εξοπλισμού;

9 Ποιοι τρόποι βελτίωσης του προγραμματισμού της συντήρησης των μηχανών είναι οι καλύτεροι έτσι ώστε οι παραγωγή προϊόντων και η ποιότητα τους να διασφαλίζονται; Τι κέρδος αναμένεται από την καλύτερη εκμετάλλευση των μηχανών; Πόσο εύκολος θα είναι πλέον ο ποιοτικός έλεγχος; Πιο συγκεκριμένα θα γίνουν: Εφαρμογή μεθόδων για το καθορισμό προγράμματος δράσης εξισορρόπησης των χρόνων και μείωση των απωλειών λόγο βλάβης του εξοπλισμού. Παραχώρηση αρμοδιοτήτων ρύθμισης και συντηρήσεως στους χειριστές που θα γίνουν ταυτόχρονα ελεγκτές και μικροσυντηρητές Εφαρμογή πολιτικών συντήρησης, προληπτικής αντικατάστασης και περιοδικού ελέγχου για αύξηση της αξιοπιστίας των μηχανών. Εκπαίδευση των χειριστών με βάση τα αποτελέσματα των παραπάνω ενεργειών. Στάδιο 4: εκτίμηση της άποψης του προσωπικού για τα αποτελέσματα της μελέτης. Δεύτερη εκτίμηση των απωλειών χρόνου. Κατόπιν, πρέπει να συγκριθούν οι ενδείξεις των δεικτών απόδοσης με την άποψη των ανθρώπων που εμπλέκονται με την μεθοδολογία. Δηλαδή με τους χειριστές των μηχανών, τους εργοδηγούς, τους συντηρητές, τους προϊσταμένους παραγωγής ποιοτικού ελέγχου και συντήρησης. Με τον τρόπο αυτό θα έχουμε και έναν εσωτερικό δείκτη απόδοσης, μια αυτοαξιολόγηση της δουλειάς που έγινε. Με βάση την εμπειρία που θα έχει αποκτηθεί και με τη χρήση των αποτελεσμάτων της «νέας» πολιτικής συντήρησης θα ορισθούν νέες τιμές-στόχοι για τους δείκτες απόδοσης. Στη συνέχεια θα εφαρμοστεί πάλι η διαδικασία μέτρησης χρόνων και επανυπολογισμού των δεικτών απόδοσης. Το ενδιαφέρον είναι ότι το προσωπικό θα κληθεί να φτάσει στόχους που το ίδιο θα έχει θέσει. Τελικά θα αξιολογηθεί συνολικά η όλη προσπάθεια και θα κερδιθεί σημαντική εμπειρία για το πώς αυτά που έγιναν θα γίνουν στο μέλλον καλύτερα και αποδοτικότερα. Εφαρμογή Η μεθοδολογία εφαρμόζεται σε γραμμή παραγωγής Πίτσας, η οποία είναι αντιπροσωπευτική των αυτόματων γραμμών μεταφοράς. Αρχικά γίνεται η ανάλυση δεδομένων αξιοπιστίας από τα βιβλία συντήρησης της εταιρείας για χρονικό διάστημα πέντε περίπου ετών, με την χρήση του στατιστικού προγράμματος SPSS και διαπιστώθηκαν τα εξής: Οι βλάβες σε επίπεδο μηχανής-σταθμού εργασίας-γραμμή παραγωγής ακολουθούν την Weibull κατανομή. Δεν υπάρχει εξάρτηση μεταξύ του μέσου χρόνου μεταξύ των βλαβών (MTBF) και του μέσου χρόνου επισκευής (MTTR). Η πολιτική συντήρησης η οποία υιοθετείται και εφαρμόζεται μέχρι σήμερα προκειμένου να αυξήσουμε την Αξιοπιστία και την Διαθεσιμότητα της γραμμής είναι προγραμματισμένη συντήρηση κάθε δύο εβδομάδες, σε συνδυασμό με προγνωστική συντήρηση. Στην τελευταία αξιολογούνται κάποια σοβαρά προβλήματα που έχουν παρατηρηθεί κατά την διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας και επισκευάζονται στο πρώτο κενό της παραγωγής ή αν δεν δημιουργού άμεσο πρόβλημα στην παραγωγή, προγραμματίζονται για την επόμενη προληπτική συντήρηση. Επίσης γίνεται και διορθωτική συντήρηση κάθε φορά που γίνεται βλάβη κατά την διάρκεια της παραγωγής. Ο

10 συνδυασμός των προαναφερόμενων πολιτικών συντήρησης μας οδηγούν στα κάτωθι συμπεράσματα: Η παράμετρο σχήματος β της Weibull κατανομή, έχει φθίνων ρυθμό βλαβών (β<1), δηλαδή το σύστημα παρουσιάζει πολύ καλή Αξιοπιστία. Όσο περισσότερο σχολαστική είναι η συντήρηση τόσο πιο μεγάλος είναι ο μέσος χρόνος μεταξύ των βλαβών (MTBF). Όσο μεγαλύτερο είναι το διάστημα μεταξύ δύο συντηρήσεων-επισκευών, τόσο περισσότερα προβλήματα συσσωρεύονται. Οι βιομηχανίες τροφίμων παρουσιάζουν την ιδιομορφία (σε αντίθεση με άλλες βιομηχανίες) ότι, επειδή η φύση του προϊόντος είναι η παρασκευή αρτοσκευασμάτων θα πρέπει η διαδικασία παραγωγής να εξελίσσεται ομαλά και χωρίς διακοπές ή σταματήματα από βλάβες. Έχει διαπιστωθεί ότι στην γραμμή παραγωγής πίτσας εάν η παραγωγή σταματήσει, λόγο βλάβης, πάνω από 30 min τότε το προϊόν που βρίσκεται στους σταθμούς εργασίας (ζυμωτήριο, μορφοποιητικό μηχάνημα, φούρνος) πρέπει να παταχθεί λόγο υπερδιόγκωσης. Τούτο έχει σαν αποτέλεσμα στο χρόνο επισκευής της βλάβης να προστίθεται και ο αντίστοιχος χρόνος κύκλος από τον πρώτο σταθμό εργασίας της γραμμής μέχρι και τον σταθμό εργασίας που έχει πάθει την βλάβη, λόγο ποιοτικού προβλήματος. Έτσι στην σχέση (3) αυξάνεται σημαντικά ο χρόνος απωλειών (Downtime) μειώνοντας την διαθεσιμότητα του συστήματος και κατ επέκταση την Αξιοπιστία της γραμμής. Το ίδιο ισχύει για την γραμμή παραγωγής κρουασάν με όριο αντοχής ποιότητας προϊόντος από min. Για την παραγωγή άρτου το όριο είναι από min και για την παραγωγή μπισκότων είναι από min. Επειδή η παραγωγική διαδικασία των αρτοσκευασμάτων είναι σχεδόν η ίδια για όλα τα προϊόντα, χρησιμοποιώντας και τα ίδια μηχανήματα (silo, mixer, μορφοποιητική μηχανή, φούρνος, συσκευαστικές μηχανές, μεταφορικές ταινίες), τότε μπορούμε να θεωρήσουμε ότι και η Αξιοπιστία της γραμμής παραγωγής για κάθε προϊόν είναι σχεδόν η ίδια. Έτσι έχοντας κάνει σχολαστική ανάλυση των δεδομένων αξιοπιστίας στην γραμμή παραγωγής πίτσας και αλλάζοντας κάθε φορά το όριο, λαμβάνουμε το ακόλουθο Διάγραμμα 1 της Αξιοπιστίας συστήματος σε σχέση με το όριο αντοχής ποιότητας προϊόντος. RELIABILITY- BOUND OF THE QUALITY Reliability 0,96 0,94 0,92 0,9 0,88 0, Time(min) Διάγραμμα 1: Διάγραμμα Αξιοπιστίας Συστήματος σε Σχέση με το Όριο Αντοχής Ποιότητας Προϊόντος

11 Από το Διάγραμμα 1 μπορούμε να παρατηρήσουμε τα εξής: Παρόλο που η Αξιοπιστία του συστήματος είναι της τάξης του 95.5% το προϊόν, εάν είναι πολύ ευαίσθητο (< 20 min), έχει την δυνατότητα να μειώσει την αξιοπιστία του συστήματος μέχρι και 7,5 μονάδες. Για όριο αντοχής ποιότητας του προϊόντος μεγαλύτερο των 80 min, η Αξιοπιστία του συστήματος μπορεί να φτάσει την μέγιστη τιμή της, χωρίς να επηρεάζεται άμεσα από το προϊόν. Το κρίσιμο όριο αντοχής ποιότητας προϊόντος παρατηρείται μεταξύ των χρόνων 20 min (88,7%) και 25 min (90,9%), δίνοντας μας την μέγιστη μεταβολή Αξιοπιστία του συστήματος (2,2 μονάδες). Τα αποτελέσματα των δεικτών απόδοσης ανά χρόνο και για διάστημα πέντε ετών περίπου παρουσιάζονται στον Πίνακα 1. Την μεγαλύτερη βελτίωση μετά την εφαρμογή της μεθοδολογίας παρουσιάζουν οι δείκτες P και Q (αύξηση κατά 10 μονάδες περίπου), ενώ ο δείκτης A μπορεί να τον θεωρήσουμε σχεδόν αμετάβλητο. Στον δείκτη Α χρεώνονται 20 min ανά βάρδια, ως χρόνος διαλείμματος του προσωπικού παραγωγής. Έτσι έχουμε: 20 min * 3βάρδιες = 60 min ανά ημέρα, όπου αντιστοιχεί στο 4,17% της διαθεσιμότητας της γραμμής. Επομένως η πραγματική μέγιστη τιμή που μπορεί να αγγίξει το Α είναι 95,83% (100%-4,17%). Σκοπός μας είναι ο δείκτης OEE να βρίσκεται μεταξύ 0,80%-0,90%, άρα ο επόμενος στόχος μας είναι η περαιτέρω βελτίωση των δεικτών Α και P, διατηρώντας σταθερή τη ποιότητα του προϊόντος Q στο επίπεδο του 98%. Πίνακας 1:Δείκτες απόδοσης σε γραμμή παραγωγής πίτσας για διάστημα πέντε ετών. Year A Q P OEE Συμπεράσματα Η ανάπτυξη της μεθοδολογίας έχει ως στόχο να επιφέρει, σε σχέση με τη δημιουργία ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων, αύξηση της εκμετάλλευσης του τεχνολογικού εξοπλισμού της επιχείρησης. Αυτό μπορεί να αναλυθεί σε: Αύξηση της παραγωγικότητας, μέσω της μείωσης των νεκρών χρόνων (downtime) του εξοπλισμού. Βελτίωση της ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων, μέσω της αύξησης του δείκτη ποιότητας Q. Βελτίωση των συνθηκών ασφαλείας και υγείας στον χώρο εργασίας, μέσω της αύξησης της συμμετοχής των χειριστών στην ρύθμιση και συντήρηση του εξοπλισμού, μέσω της βελτίωσης της προληπτικής συντήρησης και μέσω της αύξησης του δείκτη συντήρησης. Μείωση του κόστους παραγωγής μέσω της μέτρησης χρόνων και βελτίωσης των απωλειών. Θα δοθεί πλήρης εικόνα της απόδοσης του συνδυασμού "μηχανής- ανθρώπου" μέσω της καταγραφής των απωλειών που το αποδυναμώνουν και της ποιοτικής τους έκφρασης μέσω των δεικτών απόδοσης.

12 Θα αποκαλυφθούν αδύνατα σημεία και θα δοθούν προτεραιότητες στην εφαρμογή διορθωτικών ενεργειών. Οικονομία σε φυσικούς πόρους και ενέργεια, μέσω της μείωσης των νεκρών χρόνων, του συνολικού χρόνου διεργασίας καθώς και την εφαρμογή συντονισμένης συντήρησης. Μείωση των καθυστερημένων παραδόσεων, λόγω καλύτερης γνώσης της παραγωγικής δυναμικότητας. Τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα επεκτείνονται και πέρα από τα άμεσα ορατά. Κάτι πολύ σημαντικό είναι ότι η εταιρία αποκτάει την δυνατότητα αυτοαξιολόγησης μέσω της δυνατότητας ελέγχου των διεργασιών παραγωγής και συντήρησης (χρήση δειγμάτων απόδοσης). Ακόμα επιτυγχάνεται : Βελτίωση της ικανότητας του προσωπικού, λόγω της παραχώρησης αρμοδιοτήτων αλλά και της ανάληψης ευθυνών. Τυποποίηση των διαδικασιών παραγωγής μέσο καταγραφής τους και προσαρμογής τους λαμβάνοντας υπόψη τα υπάρχοντα διεθνή πρότυπα στα οποία πρέπει να συμμορφώνονται. Εναλλακτικές λύσεις σε μεταβαλλόμενες ζητήσεις μέσο μεταβολής του product mix στις γραμμές και βελτίωσης των χρόνων start up (ξεκίνημα) και set up (αλλαγής προϊόντος). ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Bain, L.J., and Engelhardt M. (1991). Statistical Analysis of Reliability and Life-Tesing Models. 2 nd ed., Marcel Dekker, New York. Banerjee, A. and Flynn, B.B.,(1987). A Simulation study of some maintenance policies in a group technology shop. International Journal of Production Research, 25 (11), Bateman, J.F., (1995). Preventive maintenance: stand alone manufacturing compared with cellular manufacturing. Industrial management, 2 (1), Berger, D. (1993).Overcoming the traditional operations/maintenance rivalry. Plant engineering and Maintenance, 1 (2), Cho, D.I. and Parlar, M. (1991). A survey of maintenance models for multi-unit systems. European Journal of Operational Research, 51, Dillon, A., translation, (1997). Autonomous Maintenance for Operators. Edited by the Japan Institute of Plant Maintenance. Dyer, C (1991). Implementing TPM in America. Proceedings, Second Annual Total Productive Maintenance Conference and Exhibition co-sponsored by Productivity, JIPM, Maintenance Technology Magazine, and AITPM, Chicago, 9-11 October. Ebeling C. E. (1997). An Introduction to Reliability and Maintainability Engineering. University of Dayton. Ericsson, J. and Dahlen, P. (1993). Disruption reduction-an important tool in order to reach, Just in time. Internal report, Department of production and Materials Engineering, Lund University. Garwood, W.R. (1990). World class or second class: this warrant expires without proper maintenance. Vital speeches of Day, October 1, Jonsson, P. (1997). The status of maintenance management in Swedish manufacturing firms. Journal of Quality in Maintenance Engineering. 3 (4),

13 Knapp, D.L. (1987). Preventive maintenance first step towards automated factory success. In Hartman E. (Ed.), Maintenance, Management, Industrial Engineering and Management Press, Kotze, D. Consistency, (1993). Accuracy lead to maximum OEE benefits. TPM Newsletter, 4 (2), AITPM, Productivity Inc., Norwal. Liberopoulos, G. and Tsarouhas, P. (2003). Reliability analysis of an automated pizza production line. Journal of Food Engineering, (in press). Maggard, B.N. and Rhyne, D.M. (1992). Total productive maintenance: a timely integration of production and maintenance. Production and Inventory Management Journal, 33 (4), Nakaiima, S., (1988) Introduction to Total Productive Maintenance (TPM). Productivity Press, Cambridge, MA, (translate into English from the original text published by the Japan Institute for Plant Maintenance, Tokyo, Japan, 1984). Nakajima S., (1989). TPM Development Program: Implementing Total Productive Maintenance. Productivity Press, Inc., Cambridge. Pintelon, L.M. and Gelders, L.F. (1992). Maintenance management decision making. European Journal of Operation Research, 58, Steudel, H.J. and Desruelle, P. (1992). Manufacturing in the Nineties: How to become a Mean, Lean, World-class competitor. New York: Van Nostrand Reinhold, Tajiri, M. and Gotoh, F. (1992). TPM Implementation: A Japanese αpproach. New York: Mc Graw-Hill. Van Der Duyn Schouten, F.A. and Vanneste, S.G. (1993). Two simple control policies for a multicomponent maintenance system. Operational Research, 41, Wireman, T. (1990). World Class Maintenance Management. New York: Industrial Press.

xiii Eur.Ing. Δρ. Φ. Σκιττίδης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

xiii Eur.Ing. Δρ. Φ. Σκιττίδης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Eur.Ing. Δρ. Φ. Σκιττίδης xiii ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΚΛΑΣΕΩΣ (WORLD CLASS MANUFACTURING). 1.1 Εισαγωγή 1 1.2 Η ιστορία της μεταποίησης διεθνούς κλάσης 2 1.2.1

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ- ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ (ΔΔΕ) ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ (MASTER) ΣΤΗΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ» ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Αντικατάσταση Μηχανημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΓΑ_ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (MIS: )

ΠΕΓΑ_ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (MIS: ) Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση «Επικαιροποίηση γνώσεων αποφοίτων Α.Ε.Ι.» ΠΕΓΑ_ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ (MIS: 478889) ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2.4.

Διαβάστε περισσότερα

5.1. Χωροταξικός Σχεδιασμός Κριτήρια αξιολόγησης Χωροταξικού Σχεδιασμού Δραστηριότητες Χωροταξικού Σχεδιασμού...

5.1. Χωροταξικός Σχεδιασμός Κριτήρια αξιολόγησης Χωροταξικού Σχεδιασμού Δραστηριότητες Χωροταξικού Σχεδιασμού... ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Περιεχόμενα 5.1. Χωροταξικός Σχεδιασμός... 2 5.2. Κριτήρια αξιολόγησης Χωροταξικού Σχεδιασμού... 4 5.3. Δραστηριότητες Χωροταξικού Σχεδιασμού... 5 5.4. Τύποι Χωροταξίας...

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2: Έννοιες και Ορισμοί

Κεφάλαιο 2: Έννοιες και Ορισμοί ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Ε.ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ - 1 Κεφάλαιο 2: Έννοιες και Ορισμοί Η επιτυχία των επιχειρήσεων βασίζεται στην ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών για: - Ποιοτικά και αξιόπιστα προϊόντα - Ποιοτικές

Διαβάστε περισσότερα

Βελτίωση Παραγωγικότητας στη Βιοµηχανία µε αυτόµατη µέτρηση του ΟΕΕ

Βελτίωση Παραγωγικότητας στη Βιοµηχανία µε αυτόµατη µέτρηση του ΟΕΕ Βελτίωση Παραγωγικότητας στη Βιοµηχανία µε αυτόµατη µέτρηση του ΟΕΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ Θεοδώρου ΑΒΕΤΕ Εισαγωγήστο ifactory ΤιείναιΟΕΕ; ΠοιοιπαράγοντεςεπηρεάζουντοΟΕΕ; Μέθοδοι µέτρησης του ΟΕΕ MRM-Box:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΔΕΟ 11-ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 3 Η ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΦΟΙΤΗΤΗ ΑΜ.

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΔΕΟ 11-ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 3 Η ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΦΟΙΤΗΤΗ ΑΜ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΔΕΟ 11-ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 3 Η ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΦΟΙΤΗΤΗ ΑΜ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή..σελ. 2 Μέτρηση εργασίας σελ. 2 Συστήματα διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Ι. ΓΙΑΝΝΑΤΣΗΣ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Ι. ΓΙΑΝΝΑΤΣΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι. ΓΙΑΝΝΑΤΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Η Μέτρηση Εργασίας (Work Measurement ή Time Study) έχει ως αντικείμενο τον προσδιορισμό του χρόνου που απαιτείται από ένα ειδικευμένο

Διαβάστε περισσότερα

6 ντήρηση καλούνται να παίξουν ολοένα και πιο σημαντικό ρόλο στην ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων. Στο σημείο αυτό θεωρώ χρέος μου και ευχαρίστηση

6 ντήρηση καλούνται να παίξουν ολοένα και πιο σημαντικό ρόλο στην ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων. Στο σημείο αυτό θεωρώ χρέος μου και ευχαρίστηση 5 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Με την παγκοσμιοποίηση διευρύνθηκαν θεαματικά οι αγορές και με την απομάκρυνση κάθε μορφής προστατευτισμού οι επιχειρήσεις καλούνται πλέον να λειτουργούν σε ένα άκρως ανταγωνιστικό περιβάλλον.

Διαβάστε περισσότερα

Το LEAN είναι ανάγκη και όχι επιλογή!

Το LEAN είναι ανάγκη και όχι επιλογή! 3η ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΟΥ ΠΕΤΥΧΗΜΕΝΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΛΙΤΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ Διοργάνωση: Επιστημονική Υποστήριξη: ΜΕ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΛΑΕΚ ΤΟΥ ΟΑΕΔ Achieving Excellence Together Γιατί λιτή παραγωγή; Το 90% του χρόνου στην προσπάθεια

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Εποπτικός Έλεγχος Βιοµηχανικών ιεργασιών. Στόχος συστήµατος διαχείρισης ελέγχου

Εισαγωγή. Εποπτικός Έλεγχος Βιοµηχανικών ιεργασιών. Στόχος συστήµατος διαχείρισης ελέγχου Εισαγωγή Εποπτικός Έλεγχος Βιοµηχανικών ιεργασιών Στόχος συστήµατος διαχείρισης ελέγχου διασφάλιση της ποιότητας του παραγόµενου προϊόντος, µεγιστοποίηση της παραγωγής, ελαχιστοποίηση της ενέργειας, βέλτιστη

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Διοίκηση Ολικής Ποιότητας και Διαχείριση Περιβάλλοντος Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Πρόγραμμα Σπουδών: Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών Ακαδημαϊκό Έτος 2006-07 2η ΟΣΣ Ευτύχιος Σαρτζετάκης, Αναπληρωτής

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένο Σύστημα Ιχνηλασιμότητας Προϊόντων

Ολοκληρωμένο Σύστημα Ιχνηλασιμότητας Προϊόντων TRACER FACTORY Ολοκληρωμένο Σύστημα Ιχνηλασιμότητας Προϊόντων Θεοδώρου Αυτοματισμοί ΑΒΕΤΕ Δρ. Ευάγγελος Θεοδώρου, Διευθύνων Σύμβουλος, Θεοδώρου Αυτοματισμοί ΑΒΕΤΕ, etheod@theodorou.gr Φίλιππος Σφυρής,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΛΙΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ REDESIGNING AN ASSEMBLY LINE WITH LEAN PRODUCTION TOOLS

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΛΙΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ REDESIGNING AN ASSEMBLY LINE WITH LEAN PRODUCTION TOOLS ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΛΙΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ REDESIGNING AN ASSEMBLY LINE WITH

Διαβάστε περισσότερα

Ε 07.01.10. Έκδοση 1.0 / 18.1.2010 Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΜΗΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 07 ΓΕΝΙΚΑ 01 ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ

Ε 07.01.10. Έκδοση 1.0 / 18.1.2010 Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΜΗΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 07 ΓΕΝΙΚΑ 01 ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ Ε 07.01.10 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΜΜΗΣ Έκδοση 1.0 / 18.1.2010 07 ΓΕΝΙΚΑ 01 ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ 10 Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΜΗΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ Η Οδηγία τέθηκε σε ισχύ με την υπ αριθμ. Γ/4.333.082/18.1.2010

Διαβάστε περισσότερα

Γιπλυμαηική Δπγαζία. «Ανθπυποκενηπικόρ ζσεδιαζμόρ γέθςπαρ πλοίος» Φοςζιάνηρ Αθανάζιορ. Δπιβλέπυν Καθηγηηήρ: Νηθφιανο Π. Βεληίθνο

Γιπλυμαηική Δπγαζία. «Ανθπυποκενηπικόρ ζσεδιαζμόρ γέθςπαρ πλοίος» Φοςζιάνηρ Αθανάζιορ. Δπιβλέπυν Καθηγηηήρ: Νηθφιανο Π. Βεληίθνο ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΝΑΤΠΗΓΩΝ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ Γιπλυμαηική Δπγαζία «Ανθπυποκενηπικόρ ζσεδιαζμόρ γέθςπαρ πλοίος» Φοςζιάνηρ Αθανάζιορ Δπιβλέπυν Καθηγηηήρ: Νηθφιανο Π. Βεληίθνο Σπιμελήρ Δξεηαζηική

Διαβάστε περισσότερα

«Διαχείριση Ποιότητας»

«Διαχείριση Ποιότητας» ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΕΕ-ΤΠΔΠ Ενημερωτική Εκδήλωση «Διαχείριση Ποιότητας» Αθήνα, 4 Απριλίου 2012 Τεχνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5 Κριτήρια απόρριψης απόμακρων τιμών

Κεφάλαιο 5 Κριτήρια απόρριψης απόμακρων τιμών Κεφάλαιο 5 Κριτήρια απόρριψης απόμακρων τιμών Σύνοψη Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται δύο κριτήρια απόρριψης απομακρυσμένων από τη μέση τιμή πειραματικών μετρήσεων ενός φυσικού μεγέθους και συγκεκριμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ (1)

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ (1) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ (1) 1 Προέλευση και ιστορία της Επιχειρησιακής Έρευνας Αλλαγές στις επιχειρήσεις Τέλος του 19ου αιώνα: βιομηχανική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα CAD / CAM

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα CAD / CAM ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα CAD / CAM Ενότητα # 1: Η παραγωγική διεργασία σαν φυσικό σύστημα μετασχηματισμού Δημήτριος Τσελές Τμήμα Μηχανικών Αυτοματισμού

Διαβάστε περισσότερα

i. Μηχανογράφηση δεδομένων και στατιστική ανάλυση απαντήσεων ερωτηματολογίου Β

i. Μηχανογράφηση δεδομένων και στατιστική ανάλυση απαντήσεων ερωτηματολογίου Β i. Μηχανογράφηση δεδομένων και στατιστική ανάλυση απαντήσεων ερωτηματολογίου Β Μ. ΓΡΥΠΑΡΗΣ 1 & Θ. ΜΠΑΡΤΖΑΝΑΣ" Περίληψη Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται η μηχανογραφημένη μορφή των δεδομένων και η στατιστική

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος εργασίας: Συγγραφική Ομάδα

Τίτλος εργασίας: Συγγραφική Ομάδα Τίτλος εργασίας: Συγκριτική ανάλυση αποτελεσμάτων (swot analysis) μέτρησης ικανοποίησης φοιτητών και εξωτερικής αξιολόγησης (μέσω ΑΔΙΠ), τμήματος ΑΕΙ Τ.Τ. (Τεχνολογικού Τομέα). Συγγραφική Ομάδα Μαρία Σιγάλα,

Διαβάστε περισσότερα

Optimized Maintenance Strategies

Optimized Maintenance Strategies Optimized Maintenance Strategies Αξιόπιστη Λειτουργία Μηχανημάτων Η μέθοδος Condition Based Maintenance (CBM) αποτελεί το σύγχρονο δόγμα συντήρησης μηχανημάτων. Δύο γενεές μεταγενέστερη της μεθόδου PMS

Διαβάστε περισσότερα

þÿ ÀÌ Ä º± µä À ¹ ¼ ½

þÿ ÀÌ Ä º± µä À ¹ ¼ ½ Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2016 þÿ ÀÌ Ä º± µä À ¹ ¼ ½ þÿµºà±¹ µåä¹ºì ¹ ¹º ĹºÌ ÃÍÃÄ ¼± þÿãä ½ º±Ä±½µ¼

Διαβάστε περισσότερα

Test Data Management in Practice

Test Data Management in Practice Problems, Concepts, and the Swisscom Test Data Organizer Do you have issues with your legal and compliance department because test environments contain sensitive data outsourcing partners must not see?

Διαβάστε περισσότερα

Βελτιώστε την απόδοση, εξασφαλίστε το κέρδος.

Βελτιώστε την απόδοση, εξασφαλίστε το κέρδος. Βελτιώστε την απόδοση, εξασφαλίστε το κέρδος. Υπηρεσίες λειτουργίας και συντήρησης για Φωτοβολταϊκά συστήματα Όλα όσα χρειάζεστε για την ομαλή λειτουργία της μονάδας σας. Σας προσφέρουμε ασφαλείς λύσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Στόχος Βασικές έννοιες για την ποιότητα και τα συστήματα ποιότητας Έννοια της ποιότητας και των συστημάτων ποιότητας Τεκμηρίωση ενός

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικής Αριστείας & Καινοτοµίας

Τεχνολογικής Αριστείας & Καινοτοµίας 4ήµερο Τεχνολογικής Αριστείας & Καινοτοµίας Αυτοµατισµός: Από την εγκατάσταση ως το λογισµικό Βαφείδης Γιώργος gvafi@tee.gr gvafidis@panelco.gr Θέµατα Εισαγωγή -Πως έχει εξελιχθεί ο αυτοµατισµός Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Ένα σηµαντικό χαρακτηριστικό γνώρισµα των τελευταίων ετών αλλά και αυτών που ακολουθούν είναι οι αλλαγές που σηµειώνονται στο χώρο των επιχειρήσεων.

Ένα σηµαντικό χαρακτηριστικό γνώρισµα των τελευταίων ετών αλλά και αυτών που ακολουθούν είναι οι αλλαγές που σηµειώνονται στο χώρο των επιχειρήσεων. Atlantis MRP & MRP II MRP I Ένα σηµαντικό χαρακτηριστικό γνώρισµα των τελευταίων ετών αλλά και αυτών που ακολουθούν είναι οι αλλαγές που σηµειώνονται στο χώρο των επιχειρήσεων. Στις προβλέψεις αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Ευρετήριο διαγραμμάτων-πινάκων... 17. Πρόλογος στην 1η έκδοση... 19. Πρόλογος στη 2η έκδοση... 23. Εισαγωγή στη 2η έκδοση...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Ευρετήριο διαγραμμάτων-πινάκων... 17. Πρόλογος στην 1η έκδοση... 19. Πρόλογος στη 2η έκδοση... 23. Εισαγωγή στη 2η έκδοση... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ευρετήριο διαγραμμάτων-πινάκων.......................... 17 Πρόλογος στην 1η έκδοση................................ 19 Πρόλογος στη 2η έκδοση................................. 23 Εισαγωγή στη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΕΡΓΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΕΡΓΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΕΡΓΩΝ 1. Διαχείριση έργων Τις τελευταίες δεκαετίες παρατηρείται σημαντική αξιοποίηση της διαχείρισης έργων σαν ένα εργαλείο με το οποίο οι διάφορες επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. Διοίκηση Εργοταξίου

ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. Διοίκηση Εργοταξίου ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. Διοίκηση Εργοταξίου Διδάσκων: Γιάννης Χουλιάρας Ανάλυση παραγόντων λειτουργίας ενός εργοταξίου. Μεθοδολογία μέτρησης και αποτίμησης λειτουργιών. Παράγοντες

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Παραγωγής και Υπηρεσιών

Διοίκηση Παραγωγής και Υπηρεσιών Διοίκηση Παραγωγής και Υπηρεσιών Γραμμές Παραγωγής Εκτίμηση Ελαττωματικών Γιώργος Ιωάννου, Ph.D. Αναπληρωτής Καθηγητής Σύνοψη διάλεξης Παρουσίαση χαρακτηριστικών γραμμών παραγωγής Παραδείγματα σε παραγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΣ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

ΟΡΙΣΜΟΣ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΕ Δρ. Ευάγγελος Α. ΘΕΟΔΩΡΟΥ Διευθύνων Σύμβουλος ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΑΒΕΤΕ & ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ Α.Ε. ΟΡΙΣΜΟΣ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Το μάρκετινγκ των ελληνικών αγροτικών παραδοσιακών προϊοντων : Η περίπτωση της μέλισσας και των προϊοντων της

ΘΕΜΑ: Το μάρκετινγκ των ελληνικών αγροτικών παραδοσιακών προϊοντων : Η περίπτωση της μέλισσας και των προϊοντων της ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Το μάρκετινγκ των ελληνικών αγροτικών παραδοσιακών προϊοντων : Η περίπτωση της μέλισσας

Διαβάστε περισσότερα

ιοίκηση Παραγωγής και Υπηρεσιών

ιοίκηση Παραγωγής και Υπηρεσιών ιοίκηση Παραγωγής και Υπηρεσιών Η φιλοσοφία Just-in-Time Γιώργος Ιωάννου, Ph.D. Αναπληρωτής Καθηγητής Σύνοψη διάλεξης Ορισµός Προέλευση JIT Το παράδειγµα τηςtoyota Βασικές αρχές JIT Στόχοι JIT Τεχνικές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Διοίκηση Παραγωγής & Συστημάτων Υπηρεσιών ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Διοίκηση Παραγωγής & Συστημάτων Υπηρεσιών ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Διοίκηση Παραγωγής & Συστημάτων Υπηρεσιών ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ορισμοί Ποιότητας (1)

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, Ινστιτούτο Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης

Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, Ινστιτούτο Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης ΔΙΚΤΥΟ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ: ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Κ. ΛΑΓΟΥΒΑΡΔΟΣ, Β. ΚΟΤΡΩΝΗ, Σ. ΒΟΥΓΙΟΥΚΑΣ, Δ. ΚΑΤΣΑΝΟΣ, Ι. ΚΩΛΕΤΣΗΣ, Σ. ΛΥΚΟΥΔΗΣ ΚΑΙ Ν. ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Δρ. Τσαρούχας Χαρ. Παναγιώτης Μηχανολόγος Μηχανικός Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΙ-Κεντρικής Μακεδονίας. : ptsarouh@logistics.teithe.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Δρ. Τσαρούχας Χαρ. Παναγιώτης Μηχανολόγος Μηχανικός Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΙ-Κεντρικής Μακεδονίας. : ptsarouh@logistics.teithe. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. Τσαρούχας Χαρ. Παναγιώτης Μηχανολόγος Μηχανικός Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΙ-Κεντρικής Μακεδονίας Επώνυμο : Τσαρούχας Όνομα : Παναγιώτης Όνομα πατέρα : Χαράλαμπος Όνομα

Διαβάστε περισσότερα

Οι μετατροπείς συχνότητας της ΑΒΒ καθιστούν τις αντλίες ευφυείς

Οι μετατροπείς συχνότητας της ΑΒΒ καθιστούν τις αντλίες ευφυείς Έξυπνη άντληση Οι μετατροπείς συχνότητας της ΑΒΒ καθιστούν τις αντλίες ευφυείς Οι αυξανόμενες απαιτήσεις για νερό που προκύπτουν από την παγκόσμια αστικοποίηση και οι σχετικές οδηγίες της ΕΕ, καθιστούν

Διαβάστε περισσότερα

Νέο Ευρωπαϊκό Πρότυπο ενεργειακής απόδοσης EN50598-2

Νέο Ευρωπαϊκό Πρότυπο ενεργειακής απόδοσης EN50598-2 Νέο Ευρωπαϊκό Πρότυπο ενεργειακής απόδοσης EN50598-2 Πώς μπορείτε να επωφεληθείτε Η εξοικονόμηση ενέργειας στην βιομηχανική παραγωγή αποτελεί θέμα ιδιαίτερης αξίας. Βασική επιδίωξη και πρωταρχικός στόχος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ

ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ 1 Ποιότητα και Ποιοτικός Έλεγχος Ο όρος «ποιότητα» συχνά χρησιµοποιείται χωρίς την πραγµατική της έννοια. ηλαδή δεν προσδιορίζεται αν το προϊόν στο οποίο αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρία του Έργου. Διαχείριση Έργου Κύκλος Ζωής. Μαρίνα Α.Τσιρώνη Πολιτικός Μηχανικός, MSc ΕΔΑ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Θεωρία του Έργου. Διαχείριση Έργου Κύκλος Ζωής. Μαρίνα Α.Τσιρώνη Πολιτικός Μηχανικός, MSc ΕΔΑ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Θεωρία του Έργου Διαχείριση Έργου Κύκλος Ζωής Μαρίνα Α.Τσιρώνη Πολιτικός Μηχανικός, MSc ΕΔΑ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Οκτώβριος 2009 Διαχείριση του Έργου (Project Management) Ορισμοί Κάθε μιά όχι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ III

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ III ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ III ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ KAI ΛΙΤΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ/JIT Ι. Γιαννατσής ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΡΟΗ Ροή Για τη διαχείριση ενός συστήματος παραγωγής και τη βελτίωσή

Διαβάστε περισσότερα

1 Άτλας Κόπκο Ελλάς Α.Ε.

1 Άτλας Κόπκο Ελλάς Α.Ε. 1 Άτλας Κόπκο Ελλάς Α.Ε. Άτλας Κόπκο Ελλάς Α.Ε. Παναγιώτης Κυριακού, Διπλ. Μηχανολόγος - Μηχανικός Product Specialist, Compressor Technique Εξοικονόμηση Ενέργειας στα Συστήματα Πεπιεσμένου Αέρα 2 LCC,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Συμπληρωματικές Σημειώσεις Δημήτριος Παντελής. Pr T T0

ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Συμπληρωματικές Σημειώσεις Δημήτριος Παντελής. Pr T T0 ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Συμπληρωματικές Σημειώσεις Δημήτριος Παντελής Δεσμευμένη αξιοπιστία Η δεσμευμένη αξιοπιστία R t είναι η πιθανότητα το σύστημα να λειτουργήσει για χρονικό

Διαβάστε περισσότερα

Ενισχύστε την Ασφάλεια των Προϊόντων & Μειώστε το κόστος παραγωγής. με τις νέες Τεχνολογίες Βιομηχανικής Πληροφορικής

Ενισχύστε την Ασφάλεια των Προϊόντων & Μειώστε το κόστος παραγωγής. με τις νέες Τεχνολογίες Βιομηχανικής Πληροφορικής Ενισχύστε την Ασφάλεια των Προϊόντων & Μειώστε το κόστος παραγωγής με τις νέες Τεχνολογίες Βιομηχανικής Πληροφορικής Τι χρειάζεται μια σύγχρονη Βιομηχανία; Τι χρειάζεται μια σύγχρονη Βιομηχανία; Ασφάλεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΤΩΝ ΑΥΤΟΝΟΜΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΤΩΝ ΑΥΤΟΝΟΜΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΣΗΕ) ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΛΥΠΛΟΚΟΤΗΤΑΣ ΚΩΔΙΚΟΛΟΓΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΛΥΠΛΟΚΟΤΗΤΑΣ ΚΩΔΙΚΟΛΟΓΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΛΥΠΛΟΚΟΤΗΤΑΣ ΚΩΔΙΚΟΛΟΓΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Βλάσιος Στεφανίδης Factory Supply Chain Manager Athens plant Colgate Palmolive (Hellas) SAIC Περιεχόμενα Το εργοστάσιο Αθήνας της Colgate

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (S C A D A)

ΕΛΕΓΧΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (S C A D A) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (S C A D A) O όρος Συστήματα Εποπτικού Ελέγχου ελάχιστα χρησιμοποιείται πλέον από μόνος του και έχει αντικατασταθεί στην πράξη από τον όρο:

Διαβάστε περισσότερα

Η στρατηγική της λειτουργίας της παραγωγής. Source: courtesy of Justin Waskovich

Η στρατηγική της λειτουργίας της παραγωγής. Source: courtesy of Justin Waskovich Η στρατηγική της λειτουργίας της παραγωγής Source: courtesy of Justin Waskovich Τι είναι στρατηγική; Στρατηγικές αποφάσεις είναι οι αποφάσεις που Τα αποτελέσματά τους διαχέονται σε όλη την οργάνωση την

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Παραγωγής και Υπηρεσιών

Διοίκηση Παραγωγής και Υπηρεσιών Διοίκηση Παραγωγής και Υπηρεσιών Διαχείριση Αποθεμάτων Βασικές Αρχές και Κατηγοριοποιήσεις Γιώργος Ιωάννου, Ph.D. Αναπληρωτής Καθηγητής Σύνοψη διάλεξης Ορισμός αποθεμάτων Κατηγορίες αποθεμάτων Λόγοι πίεσης

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 7: Τεχνολογία Λογισμικού

Κεφάλαιο 7: Τεχνολογία Λογισμικού Κεφάλαιο 7: Τεχνολογία Λογισμικού Η Επιστήμη των Υπολογιστών: Μια Ολοκληρωμένη Παρουσίαση (δέκατη αμερικανική έκδοση) J. Glenn Brookshear Copyright 2008 Pearson Education, Inc. Publishing as Pearson Addison-Wesley

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση της Τεχνολογίας στις Πολυεθνικές Επιχειρήσεις. Δρ. Δημήτρης Μανωλόπουλος Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Διοίκηση της Τεχνολογίας στις Πολυεθνικές Επιχειρήσεις. Δρ. Δημήτρης Μανωλόπουλος Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Διοίκηση της Τεχνολογίας στις Πολυεθνικές Επιχειρήσεις Δρ. Δημήτρης Μανωλόπουλος Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Σκοπός της διάλεξης Σ-1: Να αναφερθεί στους παράγοντες που

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα. Αντώνης Μαϊργιώτης

Σύστημα. Αντώνης Μαϊργιώτης Σύστημα Αντώνης Μαϊργιώτης Σε ένα οργανισμό υπάρχουν προβλήματα για λύση Η διεύθυνση του οργανισμού αναθέτει τη λύση στους κατάλληλους ανθρώπους Οι πιο κατάλληλοι άνθρωποι είναι αυτοί που θέλουν τις κατάλληλες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Κεφάλαιο 10. Εισαγωγή στην εκτιμητική

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Κεφάλαιο 10. Εισαγωγή στην εκτιμητική ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΤΡΑΣ Εργαστήριο Λήψης Αποφάσεων & Επιχειρησιακού Προγραμματισμού Καθηγητής Ι. Μητρόπουλος ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές τεχνικές στατιστικού ελέγχου ποιότητας

Βασικές τεχνικές στατιστικού ελέγχου ποιότητας Βασικές τεχνικές στατιστικού ελέγχου ποιότητας ειγµατοληψία αποδοχής, µε τη λήψη αντιπροσωπευτικών δειγµάτων σύµφωνα µε την στατιστική θεωρία της δειγµατοληψίας. ιαγράµµατα ελέγχου, όπου τα αποτελέσµατα

Διαβάστε περισσότερα

þÿ¼ ½ ±Â : ÁÌ» Â Ä Å ÃÄ ²µ þÿä Å ÃÇ»¹º Í Á³ Å

þÿ¼ ½ ±Â : ÁÌ» Â Ä Å ÃÄ ²µ þÿä Å ÃÇ»¹º Í Á³ Å Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2015 þÿ ½»Åà Äɽ µ½½ ¹Î½ Ä Â þÿ±¾¹»ì³ à  º±¹ Ä Â þÿ±à ĵ»µÃ¼±Ä¹ºÌÄ Ä±Â

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στα συστήματα σχεδιομελέτης και παραγωγής με χρήση υπολογιστή - Computer aided design and manufacture (cad/cam)

Εισαγωγή στα συστήματα σχεδιομελέτης και παραγωγής με χρήση υπολογιστή - Computer aided design and manufacture (cad/cam) 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Εισαγωγή στα συστήματα σχεδιομελέτης και παραγωγής με χρήση υπολογιστή - Computer aided design and manufacture (cad/cam) Περιεχόμενα κεφαλαίου 1.4 Εξέλιξη συστημάτων Cad σελ. 20 1.1 Ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορική 2. Τεχνολογία Λογισμικού

Πληροφορική 2. Τεχνολογία Λογισμικού Πληροφορική 2 Τεχνολογία Λογισμικού 1 2 Κρίση Λογισμικού (1968) Στην δεκαετία του 1970 παρατηρήθηκαν μαζικά: Μεγάλες καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση κατασκευής λογισμικών Μεγαλύτερα κόστη ανάπτυξης λογισμικού

Διαβάστε περισσότερα

þÿ µ ºÄµÂ À ¹ÌÄ Ä±Â ÃÄ

þÿ µ ºÄµÂ À ¹ÌÄ Ä±Â ÃÄ Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2015-09 þÿ µ ºÄµÂ À ¹ÌÄ Ä±Â ÃÄ þÿ²¹ À±» ³¹ºÌ µá³±ãä Á¹ Avraam, Anastasia

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ ΕΠΙΒΑΕΠΩΝ: Δρ ΣΤΑΜΠΟΥΑΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΟΛΟΣ 2001 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΑΕΙ (ΠΕΓΑ)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΑΕΙ (ΠΕΓΑ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΑΕΙ (ΠΕΓΑ) «Οι σύγχρονες τεχνικές βιο-ανάλυσης στην υγεία, τη γεωργία, το περιβάλλον και τη διατροφή» Ιχνηλασιμότητα και Ταυτοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

για τη βιομηχανία της πέτρας

για τη βιομηχανία της πέτρας Αδαμαντοφόρα εργαλεία για τη βιομηχανία της πέτρας 1 Πλεονεκτήματα της δέσμευσής μας προς τους πελάτες Από το 1937, η Diamant Boart είναι δεσμευμένη προς τους πελάτες της. Η δέσμευση αυτή σημαίνει ότι

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΟ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΧΡΟΝΟ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΧΡΟΝΟ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Διοίκηση Παραγωγής & Συστημάτων Υπηρεσιών ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΙΣΧΥΣ ΕΝΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ. (Power of a Test) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 21

Η ΙΣΧΥΣ ΕΝΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ. (Power of a Test) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 21 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 21 Η ΙΣΧΥΣ ΕΝΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ (Power of a Test) Όπως είδαμε προηγουμένως, στον Στατιστικό Έλεγχο Υποθέσεων, ορίζουμε δύο είδη πιθανών λαθών (κινδύνων) που μπορεί να συμβούν όταν παίρνουμε αποφάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία υπολογισμού του οικονομικού ανταλλάγματος για την παροχή Υπηρεσιών:

Μεθοδολογία υπολογισμού του οικονομικού ανταλλάγματος για την παροχή Υπηρεσιών: Μη-ρυθµιζόµενες Υπηρεσίες Μεθοδολογία υπολογισμού του οικονομικού ανταλλάγματος για την παροχή Υπηρεσιών: Λειτουργίας και Συντήρησης Αυτοτελών Σταθμών Συμπιεσμένου Φυσικού Αερίου (CNG) Μεγάλης Δυναμικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγήτρια: Κατερίνα Γρυμπογιάννη, Επικεφαλής Επιθεωρήτρια της TUV Rheinland Α.Ε. 1 13/7/2012 ΗΜΕΡΙΔΑ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

Εισηγήτρια: Κατερίνα Γρυμπογιάννη, Επικεφαλής Επιθεωρήτρια της TUV Rheinland Α.Ε. 1 13/7/2012 ΗΜΕΡΙΔΑ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ Εφαρμογή Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας στις υπηρεσίες Υγείας: Προϋπόθεση για την ανάπτυξη και την βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών. (ISO 9001 ISO 22000 ISO 14001 ISO 27001 ISO 50001 OHSAS 18001) Σχετικές

Διαβάστε περισσότερα

[ΑΡΧΕΙΟ ΠΡΙΝ ΤΙΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ]

[ΑΡΧΕΙΟ ΠΡΙΝ ΤΙΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ] [ΑΡΧΕΙΟ ΠΡΙΝ ΤΙΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ] ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ευρετήριο διαγραμμάτων-πινάκων... Πρόλογος... Εισαγωγή στη 2η έκδοση... Κυριότερες συντομογραφίες... ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 1.1 Εισαγωγή... 1.2

Διαβάστε περισσότερα

2. Αρχές Ενεργειακής Διαχείρισης

2. Αρχές Ενεργειακής Διαχείρισης Διαχείριση Ενέργειας και Περιβαλλοντική Πολιτική 2. Αρχές Ενεργειακής Διαχείρισης Καθηγητής Ιωάννης Ψαρράς Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων & Διοίκησης Γρ. 0.2.7. Ισόγειο Σχολής Ηλεκτρολόγων Τηλέφωνο: 210-7723551,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ Εισαγωγή

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ Εισαγωγή 1 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ Εισαγωγή Η ανάλυση ευαισθησίας μιάς οικονομικής πρότασης είναι η μελέτη της επιρροής των μεταβολών των τιμών των παραμέτρων της πρότασης στη διαμόρφωση της τελικής απόφασης. Η ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑ-ΑΝΑΛΥΣΗ (Meta-Analysis)

ΜΕΤΑ-ΑΝΑΛΥΣΗ (Meta-Analysis) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 23 ΜΕΤΑ-ΑΝΑΛΥΣΗ (Meta-Analysis) ΕΙΣΑΓΩΓΗ Έχοντας παρουσιάσει τις βασικές έννοιες των ελέγχων υποθέσεων, θα ήταν, ίσως, χρήσιμο να αναφερθούμε σε μια άλλη περιοχή στατιστικής συμπερασματολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: «Ζ εθαξκνγή εξγαιείσλ Γηνίθεζεο Οιηθήο Πνηφηεηαο ζην Γεκφζην θαη Ηδησηηθφ ηνκέα: Ζ πεξίπησζε ηνπ Κνηλνχ Πιαηζίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ' ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ' ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ' ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕΣΩ ΔΕΙΚΤΩΝ Επιβλέπων: Αθ.Δελαπάσχος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ... 15 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 17

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ... 15 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 17 ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ... 15 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 17 1. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΚΟΣΤΟΥΣ... 19 Τι μπορεί να κάνει η Διοίκηση για τη μείωση του κόστους... 19 Ο συντονιστής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ 7η

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ 7η ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ 7η ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΑΝΟΥΡΓΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ Τι ορίζεται ως απόθεμα;

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού ή Διοίκηση Προσωπικού. Η Στελέχωση 1

Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού ή Διοίκηση Προσωπικού. Η Στελέχωση 1 Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού ή Διοίκηση Προσωπικού Η Στελέχωση 1 Με τον όρο στελέχωση εννοούνται εκείνες οι λειτουργίες που διασφαλίζουν ότι η οργάνωση έχει στο παρόν, και θα έχει στο κοντινό μέλλον,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Διπλωματική Εργασία του φοιτητή του τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ Ενότητα: Αναγνώριση Διεργασίας - Προσαρμοστικός Έλεγχος (Process Identification) Αλαφοδήμος Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 3: : Ασφάλεια Βιολογικών Τροφίμων

Ενότητα 3: : Ασφάλεια Βιολογικών Τροφίμων Ενότητα 3: : Ασφάλεια Βιολογικών Τροφίμων Διάλεξη 3.6 : Εφαρμογή συστημάτων HACCP και ISO στην παραγωγή βιολογικών προϊόντων Εργαστήριο Πληροφορικής Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών http://infolab.aua.gr

Διαβάστε περισσότερα

2 nd International Athens Conference on JUNE 18, 2007 PROJECT MANAGEMENT BEST PRACTICES. ΑπότηΘεωρίαστηνΕφαρμογή PROJECT MANAGEMENT

2 nd International Athens Conference on JUNE 18, 2007 PROJECT MANAGEMENT BEST PRACTICES. ΑπότηΘεωρίαστηνΕφαρμογή PROJECT MANAGEMENT 2 nd International Athens Conference on PROJECT MANAGEMENT BEST PRACTICES JUNE 18, 2007 ΑπότηΘεωρίαστηνΕφαρμογή Πέτρος Σουρέτης Διευθύνων Σύμβουλος ΙΝΤRΑΚΑΤ PROJECT MANAGEMENT 1 Τι είναι έργο Έργο είναι

Διαβάστε περισσότερα

Τα Οικονομικά. 6.1 Θεωρητικό πλαίσιο

Τα Οικονομικά. 6.1 Θεωρητικό πλαίσιο 6 Τα Οικονομικά 6.1 Θεωρητικό πλαίσιο Τα οικονομικά του Δημόσιου Τομέα ρυθμίζονται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό κάθε έτους, στον οποίο προβλέπονται τα έσοδα από την φορολογία και υπολογίζονται τα ποσά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Κεφάλαιο 2: Σχεδιασμός παραγωγικής ικανότητας Ομάδα εργασίας: Ε. Αδαμίδης, Σ. Γκαγιαλής, Σ. Δημητριάδης

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Κεφάλαιο 2: Σχεδιασμός παραγωγικής ικανότητας Ομάδα εργασίας: Ε. Αδαμίδης, Σ. Γκαγιαλής, Σ. Δημητριάδης ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Κεφάλαιο 2: Σχεδιασμός παραγωγικής ικανότητας Ομάδα εργασίας: Ε. Αδαμίδης, Σ. Γκαγιαλής, Σ. Δημητριάδης ΔΕΟ 11, ΕΑΠ Τι είναι παραγωγική ικανότητα/δυναμικότητα Με τον όρο δυναμικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Πληροφοριών Διοίκησης

Συστήματα Πληροφοριών Διοίκησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Συστήματα Πληροφοριών Διοίκησης Ενότητα 2: Γενική θεώρηση και κατάταξη συστημάτων πληροφοριών διοίκησης Διονύσιος Γιαννακόπουλος, Καθηγητής Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ. (Human Resources Scheduling Human Resources Programming)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ. (Human Resources Scheduling Human Resources Programming) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ (Human Resources Scheduling Human Resources Programming) Management Ανθρώπινων Πόρων Κεφάλαιο 1 Προσδοκώμενα αποτελέσματα Όταν θα έχετε ολοκληρώσει τη μελέτη του κεφαλαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ' ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ' ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ' ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ : ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΩΝ Θέμα: ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ. ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Επιβλέπων : Π. ΛΙΑΡΓΚΟΒΑΣ Σπουδαστής:

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Ολικής Ποιότητας ΔΙΑΛΕΞΗ 8 η : Στατιστικός Έλεγχος Ποιότητας. Δρ. Α. Στεφανή Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας - Μεσολόγγι

Διοίκηση Ολικής Ποιότητας ΔΙΑΛΕΞΗ 8 η : Στατιστικός Έλεγχος Ποιότητας. Δρ. Α. Στεφανή Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας - Μεσολόγγι Διοίκηση Ολικής Ποιότητας ΔΙΑΛΕΞΗ 8 η : Στατιστικός Έλεγχος Ποιότητας Δρ. Α. Στεφανή Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας - Μεσολόγγι Πρόληψη - Επιθεώρησης Τεχνικές ελέγχου: Δειγματοληψία:

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1. Εισαγωγή στα συστήματα σχεδιομελέτης και παραγωγής με χρήση υπολογιστή computer aided design and manufacture (cad/cam)

Κεφάλαιο 1. Εισαγωγή στα συστήματα σχεδιομελέτης και παραγωγής με χρήση υπολογιστή computer aided design and manufacture (cad/cam) Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στα συστήματα σχεδιομελέτης και παραγωγής με χρήση υπολογιστή computer aided design and manufacture (cad/cam) 1.1 Ορισμός σχεδιομελέτης και παραγωγής με χρήση υπολογιστή CAD (Computer

Διαβάστε περισσότερα

Επιπτώσεις Υγείας & Ασφάλειας Εργαζοµένων και Περιβαλλοντικές Συνέπειες από την Αντικατάσταση Μονάδας Βαφείου.

Επιπτώσεις Υγείας & Ασφάλειας Εργαζοµένων και Περιβαλλοντικές Συνέπειες από την Αντικατάσταση Μονάδας Βαφείου. Επιπτώσεις Υγείας & Ασφάλειας Εργαζοµένων και Περιβαλλοντικές Συνέπειες από την Αντικατάσταση Μονάδας Βαφείου. Ε. ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ, Γ. ΣΑΡΑΣΙΤΗΣ, Ε. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΒΙΚΤΩΡΙΑ Α.Ε Βιοµηχανία Μεταλλικών Προϊόντων και

Διαβάστε περισσότερα

Operations Management Διοίκηση Λειτουργιών

Operations Management Διοίκηση Λειτουργιών Operations Management Διοίκηση Λειτουργιών Διδάσκων: Δρ. Χρήστος Ε. Γεωργίου xgr@otenet.gr 3 η εβδομάδα μαθημάτων 1 Το περιεχόμενο της σημερινής ημέρας Συστήµατα προγραµµατισµού, ελέγχου και διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Προβλέψεων. 3η Ενότητα

Τεχνικές Προβλέψεων. 3η Ενότητα ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Μονάδα Προβλέψεων & Στρατηγικής Forecasting & Strategy Unit Τεχνικές Προβλέψεων 3η Ενότητα http://www.fsu.gr - lesson@fsu.gr

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοπιστία Εξοπλισμού και Εγκαταστάσεων. Λύσεις για την Βιομηχανική Συντήρηση

Αξιοπιστία Εξοπλισμού και Εγκαταστάσεων. Λύσεις για την Βιομηχανική Συντήρηση Αξιοπιστία Εξοπλισμού και Εγκαταστάσεων Λύσεις για την Βιομηχανική Συντήρηση Doug Martin; E. l. du Pont de Nemours and Company Η Αξιοπιστία Ξεκινάει από Εδώ Το πρώτο βήμα προς την αξιοπιστία του εξοπλισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ. ΕΝΟΤΗΤΑ 4η ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΖΗΤΗΣΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ. ΕΝΟΤΗΤΑ 4η ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΖΗΤΗΣΗΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 4η ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΖΗΤΗΣΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΑΝΟΥΡΓΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 1. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

6. Διαχείριση Έργου. Έκδοση των φοιτητών

6. Διαχείριση Έργου. Έκδοση των φοιτητών 6. Διαχείριση Έργου Έκδοση των φοιτητών Εισαγωγή 1. Η διαδικασία της Διαχείρισης Έργου 2. Διαχείριση κινδύνων Επανεξέταση Ερωτήσεις Αυτοαξιολόγησης Διαχείριση του έργου είναι να βάζεις σαφείς στόχους,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ενότητα 12

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ενότητα 12 Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ενότητα 12: Σχεδιασμός Προϊόντος Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή. Ονοματεπώνυμο: Αργυρώ Ιωάννου. Επιβλέπων καθηγητής: Δρ. Αντρέας Χαραλάμπους

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή. Ονοματεπώνυμο: Αργυρώ Ιωάννου. Επιβλέπων καθηγητής: Δρ. Αντρέας Χαραλάμπους ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή διατριβή Διερεύνηση της αποτελεσματικότητας εναλλακτικών και συμπληρωματικών τεχνικών στη βελτίωση της ποιότητας της ζωής σε άτομα με καρκίνο

Διαβάστε περισσότερα

Microsoft Dynamics NAV & Verticals

Microsoft Dynamics NAV & Verticals Microsoft Dynamics NAV & Verticals 1 Cosmos Business Systems SA Cosmos Consulting SA Software Solutions Microsoft Dynamics NAV ERP Τι είναι; Το Enterprise Resource Planning (ERP) είναι μια λύση λογισμικού

Διαβάστε περισσότερα

οικονομικές τάσεις Εκτεταμένη συνεργασία της εφοδιαστικής αλυσίδας. έργου FLUID-WIN το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Παγκόσμιες

οικονομικές τάσεις Εκτεταμένη συνεργασία της εφοδιαστικής αλυσίδας. έργου FLUID-WIN το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Παγκόσμιες Συνοπτική παρουσίαση του ευνητικού έργου FLUID-WIN το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Ενοποίηση τρίτων παρόχων υπηρεσιών με ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα σε πολυλειτουργικές πλατφόρμες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α ΠΕΡΙΟΔΟΥ Διδάσκων: Ιωάννης Ψαρράς

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α ΠΕΡΙΟΔΟΥ Διδάσκων: Ιωάννης Ψαρράς ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α ΠΕΡΙΟΔΟΥ Διδάσκων: Ιωάννης Ψαρράς 1) Με την ενεργειακή διαχείριση: α) εξασφαλίζονται οι αναγκαίες συνθήκες και υπηρεσίες με μικρή υποβάθμιση της

Διαβάστε περισσότερα