Αξιοπιστία, Ποιότητα και Συντήρηση Αυτοματοποιημένων Συστημάτων Παραγωγής

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αξιοπιστία, Ποιότητα και Συντήρηση Αυτοματοποιημένων Συστημάτων Παραγωγής"

Transcript

1 Αξιοπιστία, Ποιότητα και Συντήρηση Αυτοματοποιημένων Συστημάτων Παραγωγής Παναγιώτης Τσαρούχας (*) Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Λαμίας Τμήμα Ηλεκτρονικής 3 χιλ. Π.Ε.Ο. Λαμίας-Αθηνών, Λαμία Γιώργος Λυμπερόπουλος Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Βιομηχανίας Πεδίον Άρεως, Βόλος Περίληψη: Στην βιομηχανία τροφίμων, η διαδικασία παραγωγής απαιτεί την απρόσκοπτη λειτουργία του εξοπλισμού αυτοματοποιημένων γραμμών παραγωγής. Μία στάση σε μια γραμμή παραγωγής λόγω βλάβης, πέρα από την μείωση της απόδοσης παραγωγής, μπορεί να επιφέρει και ποιοτικά προβλήματα στα παραγόμενα προϊόντα. Για παράδειγμα, αν μια γραμμή παραγωγής αρτοσκευασμάτων σταματήσει λόγω βλάβης του μηχανολογικού εξοπλισμού πάνω από 30 λεπτά, τότε το προϊόν που βρίσκεται στους σταθμούς εργασίας (ζυμωτήριο, μορφοποιητικό μηχάνημα, επικαλυπτική) πρέπει να πεταχτεί λόγω υπερδιόγκωσης του προϊόντος (ζύμης). Η εργασία αυτή περιγράφει μια μεθοδολογία ανάλυσης αξιοπιστίας μιας αυτοματοποιημένης γραμμής παραγωγής από τα δεδομένα επισκευής-βλάβης του συστήματος και παρουσιάζει σύγχρονες πολιτικές συντήρησης που εφαρμόζονται στις βιομηχανίες τροφίμων. Επίσης, στην εργασία αναπτύσσεται μια μεθοδολογία για την αύξηση της παραγωγής, βελτίωση της ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων και την εξασφάλιση καλύτερων συνθηκών ασφάλειας και υγείας στον χώρο εργασίας. Η μεθοδολογία αυτή βασίζεται στην ανάλυση δεδομένων αξιοπιστίας μιας αυτόματης γραμμής παραγωγής. Χωρίζεται σε τέσσερα στάδια που στόχο έχουν να οδηγήσουν στην εφαρμογή βελτιωμένων πολιτικών συντήρησης του μηχανολογικού εξοπλισμού. Το πλεονέκτημα της προτεινόμενης μεθοδολογίας, κατά την εφαρμογή της, είναι ο συνεχής και σχολαστικός έλεγχος της παραγωγικής διαδικασίας μέσω δεικτών απόδοσης και αυτοαξιολόγησης, που οδηγούν σε νέους στόχους για τους δείκτες απόδοσης του συστήματος σε έναν κύκλο συνεχούς βελτίωσης. Reliability, Quality & Maintenance of Automatically Production Systems Panagiotis Tsarouhas (*) Technological Education Institute of Lamia Department of Electronics 3rd Klm Lamia-Athens Old National Road GR Lamia, Greece Ε-mail: George Liberopoulos University of Thessaly

2 Department of Mechanical & Industrial Engineering Pedion Areos GR Volos, Greece Ε-mail: Abstract: In the food industry, the production process requires the non-stop operation of automatic production line equipment. A stoppage in a production line, due to a failure, causes a drop in the production rate as well as quality problems on the products. For example, if a bakery production line stops for more than thirty minutes, then the product trapped in the workstations (kneading, forming, topping machine) must be thrown away due to the rising of the dough. This work describes a methodology of analysing the reliability of an automatic production line from the failure - repair data of the system and presents maintenance policies that can be adapted in the food industry. Also, in this work we develop a methodology for increasing the production rate, improving the quality of the products and providing a healthier and safer work environment. This methodology is based on analysing the reliability data of an automatic production line. It is divided in four parts, whose aim is to bring forth improved maintenance policies of the mechanical equipment. The advantage of the suggested methodology, upon its application, is the continuous and thorough inspection of the production process through measurements of the overall equipment effectiveness (OEE), which leads to new targets for the OEE of the system in a circle of continuous improvement. Keywords: reliability, maintenance policies, quality, and production. Εισαγωγή Η οικονομική ανάπτυξη και η εισαγωγή νέων τεχνολογιών αποτέλεσαν βασικό παράγοντα στην εξέλιξη των βιομηχανιών, και τις ώθησαν να εξελιχθούν και να γίνουν ανταγωνιστικές. Η ύπαρξη αυτοματοποιημένων μηχανημάτων στις βιομηχανικές διεργασίες, έδωσε ένα μεγάλο άνοιγμα στην αγορά που βοήθησε ταυτόχρονα στην ταχύτητα παραγωγής καθώς και στην καλύτερη ποιότητα των προϊόντων. Τελευταία έχει προκύψει η ανάγκη από τις βιομηχανικές μονάδες, να περιορίσουν σε σημαντικό βαθμό το κόστος που δημιουργείται από την ανικανότητα του εξοπλισμού να λειτουργεί συνεχώς. Αυτό συνεπάγεται μειωμένη παραγωγή και μπορεί να οδηγήσει και σε υποβάθμιση της ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων με αποτέλεσμα την μείωση της τιμής διάθεσης τους στην αγορά ή την απόρριψη τους σαν ελαττωματικά. Το αποτέλεσμα είναι οικονομικές απώλειες για την βιομηχανία. Mία σύγχρονη αυτόματη γραμμή μεταφοράς, αποτελείται από έναν ορισμένο αριθμό σταθμών εργασίας που συνδέονται και ολοκληρώνονται με έναν κοινό μηχανισμό μεταφοράς και ένα κοινό σύστημα ελέγχου. Με τον τρόπο αυτό μπορεί να επιτευχθεί υψηλή παραγωγικότητα. Σκοπός μας είναι να καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να ελαττώσουμε και εφόσον είναι δυνατόν να αποφύγουμε τελείως τις οικονομικές συνέπειες που προκαλεί η ακινησία του τεχνολογικού συστήματος με ταυτόχρονη αύξηση της παραγωγής, τη βελτιστοποίηση της ποιότητας του προϊόντος καθώς και το μεγαλύτερο οικονομικό όφελος για την εταιρία. Οι Cho και Parler (1991) αναφέρουν ότι οι πολιτικές συντήρησης πρέπει να επιδιώκουν την βελτιστοποίηση ολόκληρου του συστήματος αντί των μεμονωμένων μονάδων (μηχανών) ή εξαρτημάτων. Ο Wireman (1990) υποστηρίζει ότι όσο περισσότερο αυτοματοποιείται ένα μέρος του μηχανολογικού εξοπλισμού τόσο περισσότερα εξαρτήματα μπορούν να πάθουν βλάβη.

3 Οι Pintelon και Gelders (1992) δηλώνουν ότι λόγω της πολυπλοκότητας των στοχαστικών διαδικασιών, είναι πολύ δύσκολο να αποφασίσει κάποιος για την κατάλληλη πολιτική συντήρησης. Στο ίδιο μήκος κύματος είναι και το συμπέρασμα των Van Der Duyn Schouten και Vanneste (1993) που αναφέρουν ότι είναι σημαντική η απόφαση κατάλληλης πολιτικής συντήρησης και αντικατάστασης, όταν το σύστημα αποτελείται από διαφορετικά εξαρτήματα που το καθένα απαιτεί διαφορετικό τρόπο συντήρησης. Οι Banerjee και Flynn (1987) αναφέρουν ότι η πολιτική που θα εφαρμοστεί στη γραμμή παραγωγής θα αξιολογηθεί από την αποτελεσματικότητα (απόδοση) της γραμμής. Αυτή μπορεί να έχει την μορφή της προληπτικής συντήρησης, της προγραμματισμένης συντήρησης, της προβλεπόμενης συντήρησης, επιδιορθωτικής ή κάποιο συνδυασμό αυτών. Ο Garwood (1990), οι Tajiri και Gotoh (1992) είχαν παρατηρήσει ότι μερικά οφέλη του JΙΤ και ΤQM δεν θα είχαν πραγματοποιηθεί λόγω της αναξιοπιστίας ή της μη-ευελιξίας του τεχνολογικού εξοπλισμού της γραμμής παραγωγής. Το μεγάλο βιομηχανικό άλμα, που ξεκίνησε ουσιαστικά μετά τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο με την εφαρμογή των Η/Υ και την αυτοματοποίηση των γραμμών παραγωγής, συνεχίζεται με πολύ γρήγορους ρυθμούς μέχρι και σήμερα. Είναι ένας από τους λόγους που ωθεί τις εταιρίες να αλλάζουν τις πολιτικές συντήρησης και να προσπαθούν να προσαρμοστούν στη νέα κατάσταση πραγμάτων. Χαρακτηριστικά ο Κnapp (1987) αναφέρει ". αυριανές βιομηχανίες αυτοματοποίησης θα αντιμετωπίσουν σοβαρό πρόβλημα αν συντηρούν με τις ίδιες πολιτικές συντήρησης που χρησιμοποιούν και σήμερα." Σημαντικό ρόλο για την ομαλή και σωστή λειτουργία του εργοστασίου και κατ επέκταση της γραμμής παραγωγής είναι ο ανθρώπινος παράγοντας. Οι Ericsson και Dahlen μεταξύ άλλων πιστεύουν ότι η έλλειψη υπευθυνότητας και επικοινωνίας μεταξύ προϊσταμένων και διευθυντών είναι η αιτία για το μεγαλύτερο ποσοστό βλαβών στη γραμμή παραγωγής. Ο Bateman (1995) και ο Berger (1993) δηλώνουν ότι η συνεργασία μεταξύ προϊσταμένου παραγωγής και τεχνικού προσωπικού συντήρησης, θεωρείται ο βασικότερος λόγος για την επιτυχία συντήρησης του τεχνολογικού εξοπλισμού. Η εκπαίδευση σε όλα τα επίπεδα οργάνωσης της εταιρίας είναι το κλειδί της επιτυχίας για την παραγωγή και συντήρηση όπως υποστηρίζουν οι Steudel και Desruelle (1992). Παρατηρήθηκε ότι η αποδιοργάνωση ενός βιομηχανικού συστήματος δεν εξαρτάται μόνο από την τεχνολογία αλλά από την οργάνωση της δουλειάς, την εργασιακή σταθερότητα και μία σειρά άλλων εξωτερικών παραγόντων. Ακόμη, ο ανθρώπινος παράγοντας με τις βλάβες του μηχανολογικού εξοπλισμού, είναι στενά δεμένος μεταξύ τους. Η επιτυχία στην χρήση ποικίλων πολιτικών συντήρησης απαιτεί τον συνδυασμό: στρατηγικής με στόχους, ανθρώπινο παράγοντα (εκπαίδευση, δεξιοτεχνία κλπ), μηχανισμούς στήριξης, εξοπλισμός και τεχνικές (για την συντήρηση) και τέλος οργάνωση αναναφέρει χαρακτηρίστηκα ο Jonsson (1997). Η Ολική Παραγωγική Συντήρηση (Total Productive Maintenance ή ΤPM), είναι μια σύγχρονη πολιτική συντήρησης που πρωτοεμφανίστηκε στην Ιαπωνία το 1971 και σταδιακά πέρασε στις Αμερικανικές και μετά στις Ευρωπαϊκές βιομηχανίες όπως δηλώνει ο Dyer (1991). Ο Nakajima (1988) συμπεραίνει ότι λειτουργεί σαν σύστημα διαχείρισης που αποβλέπει στην μείωση του αριθμού βλαβών και των ελαττωματικών προϊόντων, με την ταυτόχρονη βελτιστοποίηση λειτουργίας του εξοπλισμού, την αύξηση του ρυθμού παραγωγής και της εργατικής ασφάλειας. Το ΤΡΜ είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα συντήρησης που χρησιμοποιεί όλο το ανθρώπινο δυναμικό του εργοστασίου από το διευθυντή παραγωγής μέχρι τον τελευταίο χειριστή μηχανής. Στην αγγλική του μετάφραση ο Dillon (1997) αναφέρει ότι η βασική της φιλοσοφία μοιάζει με την θεωρία του ολικού ελέγχου ποιότητας που επικεντρώνεται όμως στον εξοπλισμό και όχι στα προϊόντα. Χαρακτηριστικό της μεθόδου αυτής είναι η αυτόνομη συντήρηση των

4 εγκαταστάσεων όπου συνδυάζει την ευφυΐα και την δεξιοτεχνία των ανθρώπων με τα μηχανήματα του εργοστασίου. Ο Kotze (1993) αποβλέπει στην εξοικείωση των χειριστών με τον μηχανολογικό εξοπλισμό μαθαίνοντας τους να τα εκτιμούν και να τα αισθάνονται σαν κάτι δικό τους. Έχει αποδειχθεί ότι το 80-90% από τις εργασίες συντήρησης θα πρέπει να ολοκληρώνονται από τους χειριστές των μηχανών, καθώς επίσης το75% των προβλημάτων συντήρησης θα πρέπει να προβλέπεται από τους χειριστές στην αρχική τους κατάσταση (δηλαδή πριν την βλάβη), με συνεχείς ελέγχους οπτικούς, ακουστικούς και όσφρησης όπως παρατήρησαν οι Maggard και Rhyne (1992). Αξιοπιστία Η αξιοπιστία συνδέεται άμεσα με την συχνότητα με την οποία εμφανίζονται οι βλάβες στο υπό μελέτη σύστημα (αυτόματη γραμμή μεταφοράς) και κατ επέκταση τις συνέπειες που επιφέρουν στο σύστημα. Σε πολλές περιπτώσεις η λέξη «βλάβη» σημαίνει «μη-ικανοποιητική λειτουργία». Σε αυτές τις περιπτώσεις η διαπίστωση βλάβης εναπόκειται συνήθως στην κρίση του χειριστή ή του συντηρητή. Μπορεί, παρόλα αυτά, να υπάρχουν ορισμένες βλάβες πού να οδηγούν στην πλήρη λειτουργική αστοχία του εξοπλισμού, στις οποίες δεν θα υπεισέρχεται η υποκειμενική κρίση. Σκοπός μας είναι να καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να ελαττώσουμε, και εφόσον είναι εφικτό να αποφύγουμε την αιτία ανικανότητας. Κάθε τεχνολογικό σύστημα έχει μια ορισμένη τιμή αξιοπιστίας. Το κόστος της οποίας, από την πλευρά του κατασκευαστή, πριν την πώληση περιλαμβάνει το κόστος έρευνας, ανάπτυξης, εργατικών, υλικών, μεταφορικών κ.λ.π. Το κόστος του συστήματος μετά την πώληση περιλαμβάνει γενικά το κόστος της εγκατάστασης, της ενάρξεως λειτουργίας, της εγγυήσεως, και της φήμης του κατασκευαστή. Είναι κατανοητό, ότι το κόστος πριν από την πώληση αυξάνει καθώς αυξάνει η αξιοπιστία του, διότι για να υπάρχει μεγαλύτερη αξιοπιστία χρειάζεται πιο πολύ έρευνα, εξαρτήματα και γενικά υλικά καλύτερης ποιότητας, καλύτερες μηχανουργικές κατεργασίες, αυστηρός ποιοτικός έλεγχος κ.λ.π. Το κόστος μετά την πώληση μειώνεται καθώς αυξάνει η αξιοπιστία, διότι όσο αυξάνει η αξιοπιστία τόσο ελαττώνονται οι βλάβες, τόσο αυξάνει η λειτουργικότητα και η αποδοτικότητα, καθώς επίσης μειώνονται οι δαπάνες εγγύησης, συντήρησης και επισκευών. Το κόστος ενός τεχνολογικού συστήματος για τον αγοραστή διαμορφώνεται από την αξία κτήσεως του και από το κόστος υποστηρίξεως του. Το κόστος υποστηρίξεως του συστήματος διαμορφώνεται από το κόστος συντηρήσεως του και της αποκατάστασης των βλαβών του, τις οικονομικές απώλειες από τους χρόνους ακινησίας του, κ.λ.π. Έτσι το κόστος υποστηρίξεως ελαττώνεται καθώς αυξάνεται η αξιοπιστία του συστήματος, διότι όταν η αξιοπιστία του είναι μεγάλη παρουσιάζονται πιο λίγες βλάβες, οπότε τόσο το κόστος για την αποκατάστασή τους, όσο και οι απώλειες από τους νεκρούς χρόνους που προκαλούν μειώνονται. Απ όσα αναφέραμε παραπάνω γίνεται αντιληπτό ότι είναι συμφέρον τόσο του κατασκευαστή όσο και του αγοραστή να παράγουν ή να αγοράζουν αντίστοιχα εξοπλισμό που γι αυτούς έχει βέλτιστη αξιοπιστία. Ειδικότερα από την πλευρά του εργοστασίου, που μας ενδιαφέρει, αν ο εξοπλισμός μας έχει βέλτιστη αξιοπιστία έχουμε κάνει ένα ουσιαστικό βήμα προς την κατεύθυνση της ελαχιστοποίησης των οικονομικών συνεπειών των βλαβών και των φθορών του. Η συλλογή δεδομένων για τον προσδιορισμό του κατάλληλου μοντέλου αξιοπιστίας και συντηρησημότητας, απαιτεί την συλλογή και ανάλυση δεδομένων επισκευής και βλαβών. Υπάρχουν δύο είδη προσέγγισης για την εφαρμογή της κατάλληλης κατανομής αξιοπιστίας από τα δεδομένα βλαβών. Η πρώτη μέθοδος, όπου

5 είναι και η πιο συνήθης, αφορά την εφαρμογή μιας θεωρητικής κατανομής όπως η εκθετική, Weibull, κανονική ή λογαριθμική κανονική κατανομή. Η δεύτερη προέρχεται απευθείας από τα δεδομένα σαν μια εμπειρική συνάρτηση αξιοπιστίας ή ρυθμού βλαβών. Η θεωρητική κατανομή προτιμάται από την εμπειρική για τους ακόλουθους λόγους : Το εμπειρικό μοντέλο δεν μας δίνει περαιτέρω πληροφορίες πέρα από μια μικρή περιοχή των δεδομένων του δείγματος που εξετάζουμε. Μας ενδιαφέρει να προσδιορίσουμε την βασική πιθανοτική φύση της διαδικασίας βλάβης. Το δείγμα είναι ένα πολύ μικρό (τυχαίο), υποσύνολο του πληθυσμού των χρόνων βλάβης, εμείς θέλουμε να βρούμε την κατανομή από όπου προήλθε το δείγμα και δεν μας ενδιαφέρει άμεσα το δείγμα καθαυτό. Συχνά η διαδικασία βλαβών είναι αποτέλεσμα κάποιου φαινομένου με το οποίο σχετίζεται κάποια συγκεκριμένη κατανομή. Μικρά δείγματα μας δίνουν πολύ μικρή πληροφόρηση όσον αφορά στην διαδικασία της βλάβης. Εν τούτοις εάν το δείγμα συμπίπτει με μία θεωρητική κατανομή τότε μπορούμε να αποκομίσουμε πολύ ισχυρότερα αποτελέσματα βασιζόμενοι στις ιδιότητες της θεωρητικής κατανομής. Το επόμενο βήμα είναι ο προσδιορισμός της υποψήφιας κατανομής από την ανάλυση των δεδομένων. Σε αύτη τη φάση είναι χρήσιμο να υπολογίσουμε και να σχεδιάσουμε το γράφημα (ιστόγραμμα) της εμπειρικής συνάρτησης ρυθμού βλαβών. Από το γράφημα είναι δυνατόν να καθορίσουμε εάν ο ρυθμός βλαβών είναι φθίνων, αύξων ή σταθερός. Σταθερός ρυθμός βλαβών μας οδηγεί στην χρήση εκθετικής κατανομής, φθίνων ρυθμός βλαβών επιτρέπει την χρήση Weibull κατανομής. Αύξων ρυθμός βλαβών υπονοεί είτε την Weibull, είτε την κανονική ή την λογαριθμική κανονική κατανομή. Μία αυτόματη γραμμή μεταφοράς είναι ένας συνδυασμός μηχανημάτων που ολοκληρώνονται μέσα από ένα πολύπλοκο αυτόματο υπολογιστικό σύστημα. Κάθε μηχάνημα ή σταθμός εργασίας είναι και αυτός με την σειρά του συνδυασμός πολλών εξαρτημάτων όπου το καθένα είναι εξίσου πολύπλοκο και αποτελείται από πολλά ανόμοια και αλληλεξαρτημένα υποεξαρτήματα. Μια τυπική γραμμή παραγωγής αυτού του είδους μπορεί να απαρτίζεται, εκτός από τα μηχανικά μέρη, από ηλεκτρολογικά, ηλεκτρονικά, υδραυλικά, λογισμικό πρόγραμμα καθώς και τον ανθρώπινο παράγοντα. Κάθε ένα από αυτά τα μέρη έχει και διαφορετική κατανομή βλαβών όπως χαρακτηριστικά συμπεραίνουν Liberopoulos και Tsarouhas (2003). Πολιτικές Συντήρησης Το έργο της συντήρησης είναι η υποστήριξη του σκοπού κάθε επιχείρησης να παράγει προϊόντα που να ικανοποιούν τις ανθρώπινες ανάγκες με το μικρότερο δυνατό κόστος και την καλύτερη ποιότητα. Επίσης το αντικείμενο της δουλειάς της συντήρησης διαφέρει από βιομηχανία σε βιομηχανία και εξαρτάται από το μέγεθος του εργοστασίου, το είδος της βιομηχανίας, την πολιτική της εταιρίας, το ωράριο εργασίας, την προϊστορία της λειτουργίας του εργοστασίου. Όσο αξιόπιστο και να είναι το τεχνολογικό σύστημα θα υπάρξει, χωρίς αμφιβολία, κάποια χρονική στιγμή που το σύστημα θα πάθει βλάβη. Οι βλάβες αυτές θα προκαλέσουν την ακινησία του με τις ανάλογες οικονομικές συνέπειες. Το κόστος ακινησίας, δηλαδή οι οικονομικές συνέπειες που δημιουργούνται από το γεγονός ότι το σύστημα δεν λειτουργεί, εξαρτάται κυρίως από την διάρκεια του χρόνου που αυτό δεν λειτουργεί. Έτσι για να μειώσουμε το μέσο χρόνο ακινησίας ανά χρονική περίοδο, θα πρέπει να μειώσουμε το μέσο ρυθμό βλαβών. Τούτο μπορεί να πραγματοποιηθεί εφαρμόζοντας την κατάλληλη πολιτική συντήρησης. Οι τρεις βασικοί τύποι πολιτικών συντήρησης που εξετάζουμε στην αυτόματη γραμμή μεταφοράς είναι οι ακόλουθοι :

6 1. Διορθωτική Συντήρηση (απρογραμμάτιστη): Αφορά αποκατάσταση μιας βλάβης που κατά κανόνα εμφανίστηκε αιφνίδια. Σκοπός της είναι να θεραπεύσει την εμφανισθείσα ανωμαλία. 2. Προληπτική Συντήρηση (προγραμματισμένη): Περιλαμβάνει περιοδικές επιθεωρήσεις του μηχανολογικού εξοπλισμού με σκοπό την διάγνωση, πρόβλεψη καταστάσεων και συνθηκών που είναι δυνατό να προκαλέσουν φθορά των μηχανημάτων. Η προληπτική συντήρηση διακρίνεται σε : a. Προγραμματισμένη προληπτική συντήρηση, που στηρίζεται σε μια λεπτομερειακή περιγραφή περιοδικών ελέγχων και επεμβάσεων που σκοπό έχουν την αντικατάσταση ή αποκατάσταση της λειτουργίας εξαρτημάτων ή μηχανημάτων. Κύριο χαρακτηριστικό της προληπτικής συντήρησης είναι ότι εκτελείται σε σταθερά χρονικά διαστήματα. b. Οριακή συντήρηση, που εκτελείται κατά περίπτωση μόνο όταν παρουσιαστούν ανησυχητικές ενδείξεις υποψίας βλάβης, οπότε καθίσταται αναγκαία η συντήρηση του εξοπλισμού. c. Προγνωστική ή\και προβλεπτική συντήρηση, που στηρίζεται σε μια ουσιαστική εκτίμηση της πραγματικής φυσικής κατάστασης του εξοπλισμού και στοχεύει στη σταδιακή μετατόπιση των εργασιών συντήρησης από εργασίες αποκατάστασης επισκευής βλαβών σε διαδικασίες πρόληψης πρόβλεψης. 3. Επιβελτιωτική συντήρηση, είναι ο τύπος της συντήρησης που δεν είναι στην ευθύνη του χρήστη αλλά προϋποθέτει την ενεργό συμμετοχή του. Συλλέγονται πληροφορίες από την συμπεριφορά του μηχανήματος, σε πραγματικές συνθήκες λειτουργίας του και συγκεκριμενοποιούνται σε τεχνικές βελτιώσεις συνήθως από την κατασκευάστρια εταιρία. Μια πραγματική πολιτική συντήρησης είναι συνήθως ένας συνδυασμός των προαναφερθέντων τύπων συντήρησης. Χαρακτηριστικά μπορούμε να αναφέρουμε την πολιτική διορθωτικής συντήρησης όπου η γραμμή παραγωγής σταματάει για να επισκευαστεί η συγκεκριμένη βλάβη όσο το δυνατόν συντομότερα, επαναφέροντας τον εξοπλισμό στην αρχική κατάσταση λειτουργίας. Στην πολιτική συντήρησης "χρήση της αποτυχίας", η γραμμή παραγωγής λειτουργεί μέχρι να υποστεί βλάβη. Όταν εμφανιστεί μία βλάβη, η βλάβη αυτή επιδιορθώνεται ενώ παράλληλα γίνεται και προληπτική συντήρηση στον υπόλοιπο εξοπλισμό της γραμμής. Στην πολιτική "προληπτικής συντήρησης" μπορεί να γίνεται συντήρηση περιοδικά κάθε 15 ημέρες, 21 ημέρες, 30 ημέρες κλπ. Δηλαδή ανάλογα με την αξιοπιστία και τις ανάγκες του εξοπλισμού (σε βλάβες) θα πρέπει να γίνει η χρήση της κατάλληλης πολιτικής συντήρησης προκειμένου να έχουμε την καλύτερη λειτουργία του μηχανολογικού εξοπλισμού. Μεθοδολογία συνδυασμού αξιοπιστίας, συντήρησης, παραγωγής και ποιότητας Στην βιομηχανία τροφίμων και ειδικότερα στην παραγωγή αρτοσκευασμάτων, η διαδικασία παραγωγής απαιτεί την απρόσκοπτη λειτουργία του μηχανολογικού εξοπλισμού. Μία στάση σε έναν από τους σταθμούς εργασίας της γραμμής λόγο βλάβης, πέρα από την μείωση της παραγωγής, μπορεί να επιφέρει και ποιοτικά προβλήματα στα παραγόμενα προϊόντα. Στην συνέχεια αναπτύσσουμε μία μεθοδολογία για την άμεση αντιμετώπιση του προβλήματος, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα και καλύτερες συνθήκες ασφάλειας και υγείας στο χώρο εργασίας.

7 Η όλη διαδικασία της μεθοδολογίας θα χωριστεί για λόγους καλύτερης ανάλυσης του, σε τέσσερα στάδια, τα οποία έχουν ως εξής: Στάδιο 1: Συλλογή Δεδομένων, χρονομέτρηση και καταγραφή των χρόνων. Στη γραμμή παραγωγής θα πρέπει να γίνει λεπτομερής καταγραφή, από τα αρχεία συντήρησης της εταιρίας (εάν υπάρχουν καταγεγραμμένα), βλαβών, επισκευής και νεκρών χρόνων προκειμένου να δημιουργηθεί μια βάση δεδομένων. Αυτά με την βοήθεια των μαθηματικών μοντέλων του Ebeling (1997) και Bain (1991), θα έχουμε την αξιοπιστία για κάθε μηχάνημα και κάθε σταθμό εργασίας της γραμμής παραγωγής. Σε περίπτωση πού δεν υπάρχουν τα πιο πάνω δεδομένα τότε πρέπει να ξεκινήσει άμεσα η διαδικασία καταγραφής δεδομένων, προκειμένου να δημιουργηθεί μια στοιχειώδης βάση δεδομένων και θα εφαρμόσουμε την ίδια πολιτική που περιγράψαμε πιο πάνω. Στην συνέχεια θα πρέπει να καταγραφούν όλες οι συνιστώσες που συνθέτουν το σύστημα παραγωγής - συντήρησης, από την πρώτη μέχρι την τελευταία μηχανή της γραμμής παραγωγής. Η πιο πάνω διαδικασία θα μας βοηθήσει να εντοπίσουμε τα αδύνατα σημεία της γραμμής παραγωγής. Σαν "αδύνατα" σημεία θεωρούμε τα σημεία αυτά που αποτελούν πηγές προβλημάτων και εμποδίζουν την ομαλή λειτουργία της γραμμής. Επίσης θα πρέπει να γίνει χρονομέτρηση και καταγραφή των απωλειών χρόνου που παρατηρούνται κατά την παραγωγική διαδικασία. Στις εργασίες που θα γίνουν περιλαμβάνονται τα ακόλουθα: Καθορισμός των λειτουργιών - στοιχείων εργασίας των οποίων θα μετρηθεί ο πρότυπος χρόνος. Σχεδιασμός της μεθόδου εκτέλεσης (επιλογή μεταξύ στιγμιαίων παρατηρήσεων ή άμεσης χρονομέτρησης). Εκτέλεση των χρονομετρήσεων. Έκδοση πρότυπων χρόνων ανά μηχάνημα ή σταθμό εργασίας στη γραμμή παραγωγής. Στο σημείο αυτό θα υπολογιστούν για κάθε μηχανή και κάθε προϊόν που παράγεται στη μηχανή, οι παρακάτω χρόνοι: Χρόνος start - up (έναρξη παραγωγής μέχρι και σταθεροποίηση) Χρόνος set -up (αλλαγή προϊόντος στη γραμμή παραγωγής και ρυθμίσεις μέχρι την ομαλή ροή λειτουργίας ) Χρόνος επεξεργασίας προϊόντος. Επίσης θα καταγραφούν: Ο νεκρός χρόνος λόγω βλαβών (downtime) Η ταχύτητα λειτουργίας της μηχανής (πραγματική) και θα συγκριθεί με αυτή που δίνει ο κατασκευαστής. Ο αριθμός προϊόντων που απαιτούν επανεργασία (rework) και των άχρηστων προϊόντων (scrap) Ο χαμένος χρόνος από τα μικρά σταματήματα των μηχανών (π.χ λόγω φρακαρίσματος λαμαρινών του προϊόντος) που διορθώνονται άμεσα και εύκολα. Τα παραπάνω καταγράφονται σε συνεργασία με τους χειριστές αφού προηγουμένως: Έχουν σχεδιαστεί τα κατάλληλα έντυπα για να καταγράφονται οι χρόνοι και τα στοιχεία που απαιτούνται. Έχουν ενημερωθεί και εκπαιδευθεί για την ορολογία που χρησιμοποιείται και τη σημασία της ακρίβειας των μετρήσεων.

8 Στάδιο 2: Ανάπτυξη προγράμματος εκπαίδευσης και υπολογισμός δεικτών απόδοσης. Η εκπαίδευση του προσωπικού είναι από τις βασικές αιτίες επιτυχίας στην εγκατάσταση, εφαρμογή και εξέλιξη του έργου. Η εκπαίδευση θα ήταν ελλιπής και ουσιαστικά ανεπαρκής αν δεν περιελάμβανε εργαλεία δουλειάς και καθοδήγηση στις νέες απαιτήσεις που θα θέσουμε. Οι απαιτήσεις αυτές πρέπει να γίνουν κατανοητές και να εμπεδωθούν πλήρως, αφού θα αποτελέσουν καθημερινό καθήκον του προσωπικού που εμπλέκεται. Μετά την μέτρηση χρόνων για καθορισμένο χρονικό διάστημα που θα καλύψει όλα τα προϊόντα στη γραμμή παραγωγής, θα υπολογιστούν οι παρακάτω δείκτες απόδοσης, Nakajima (1989): Δείκτης Παραγωγικότητας Ρ (Productivity efficiency) Δείκτης Ποιότητας Q (Quality rate) Δείκτης Διαθεσιμότητας Α (Availability) Συνολικός δείκτης Απόδοσης Εξοπλισμού ΟΕΕ (Overall Equipment Effectiveness) Στον υπολογισμό της συνολικής αποτελεσματικότητας ενός εργοστασίου συμβάλουν τα τρία μεγάλα τμήματά του: η παραγωγή, η συντήρηση και η διασφάλιση ποιότητας. Η συμμετοχή του καθενός από αυτά έχει ποσοτικοποιηθεί και έχει εκφραστεί στους δείκτες που αναφέρθηκαν παραπάνω. Ο δείκτης Ρ επηρεάζεται από τον αριθμό των παραγόμενων μονάδων σε δεδομένη χρονική περίοδο, χωρίς να λαμβάνει υπόψη νεκρούς χρόνους και ορίζεται ως: Productivity efficiency = (Processed amount*actual cycle time*theoretical cycle time) / Operating time (1) Ο δείκτης Q λαμβάνει υπόψη του τον αριθμό των μη συμμορφούμενων προϊόντων κατά την διάρκεια της παραγωγής (scrap, rework) και την απώλεια σε χρόνο που δαπανήθηκε εξ αιτίας τους και ορίζεται ως: Quality rate=(processed amount Defect amount)/ Processed amount (2) Ο δείκτης Α επηρεάζεται από τις απώλειες χρόνου που ελαττώνουν τον διαθέσιμο χρόνο παραγωγής και ορίζεται ως: Availability=(Loading time Downtime)/ Loading time (3) Και οι τρεις παραπάνω δείκτες συμβάλλουν στον καθορισμό του δείκτη ΟΕΕ, που εκφράζει συνολικά την αποτελεσματικότητα του εργοστασίου και ορίζεται ως: ΟΕΕ = Availability* Productivity efficiency* Quality rate (4) Οι τιμές των δεικτών μας φανερώνουν τις αδυναμίες του συστήματος και θα υποδείξουν τα σημεία που πρέπει να γίνουν βελτιώσεις και αλλαγές. Στάδιο 3: μελέτη μεθόδων για ελαχιστοποίηση των απωλειών χρόνου. Στη γραμμή παραγωγής πλέον ο μελετητής θα επικεντρωθεί με τις βελτιώσεις που είναι δυνατόν να επιτευχθούν. Στο στάδιο τούτο θα απαντηθούν ερωτήματα όπως: Είναι δυνατή η μείωση του χρόνου εκτέλεσης εργασιών, ρύθμισης και καθαρισμού του εξοπλισμού;

9 Ποιοι τρόποι βελτίωσης του προγραμματισμού της συντήρησης των μηχανών είναι οι καλύτεροι έτσι ώστε οι παραγωγή προϊόντων και η ποιότητα τους να διασφαλίζονται; Τι κέρδος αναμένεται από την καλύτερη εκμετάλλευση των μηχανών; Πόσο εύκολος θα είναι πλέον ο ποιοτικός έλεγχος; Πιο συγκεκριμένα θα γίνουν: Εφαρμογή μεθόδων για το καθορισμό προγράμματος δράσης εξισορρόπησης των χρόνων και μείωση των απωλειών λόγο βλάβης του εξοπλισμού. Παραχώρηση αρμοδιοτήτων ρύθμισης και συντηρήσεως στους χειριστές που θα γίνουν ταυτόχρονα ελεγκτές και μικροσυντηρητές Εφαρμογή πολιτικών συντήρησης, προληπτικής αντικατάστασης και περιοδικού ελέγχου για αύξηση της αξιοπιστίας των μηχανών. Εκπαίδευση των χειριστών με βάση τα αποτελέσματα των παραπάνω ενεργειών. Στάδιο 4: εκτίμηση της άποψης του προσωπικού για τα αποτελέσματα της μελέτης. Δεύτερη εκτίμηση των απωλειών χρόνου. Κατόπιν, πρέπει να συγκριθούν οι ενδείξεις των δεικτών απόδοσης με την άποψη των ανθρώπων που εμπλέκονται με την μεθοδολογία. Δηλαδή με τους χειριστές των μηχανών, τους εργοδηγούς, τους συντηρητές, τους προϊσταμένους παραγωγής ποιοτικού ελέγχου και συντήρησης. Με τον τρόπο αυτό θα έχουμε και έναν εσωτερικό δείκτη απόδοσης, μια αυτοαξιολόγηση της δουλειάς που έγινε. Με βάση την εμπειρία που θα έχει αποκτηθεί και με τη χρήση των αποτελεσμάτων της «νέας» πολιτικής συντήρησης θα ορισθούν νέες τιμές-στόχοι για τους δείκτες απόδοσης. Στη συνέχεια θα εφαρμοστεί πάλι η διαδικασία μέτρησης χρόνων και επανυπολογισμού των δεικτών απόδοσης. Το ενδιαφέρον είναι ότι το προσωπικό θα κληθεί να φτάσει στόχους που το ίδιο θα έχει θέσει. Τελικά θα αξιολογηθεί συνολικά η όλη προσπάθεια και θα κερδιθεί σημαντική εμπειρία για το πώς αυτά που έγιναν θα γίνουν στο μέλλον καλύτερα και αποδοτικότερα. Εφαρμογή Η μεθοδολογία εφαρμόζεται σε γραμμή παραγωγής Πίτσας, η οποία είναι αντιπροσωπευτική των αυτόματων γραμμών μεταφοράς. Αρχικά γίνεται η ανάλυση δεδομένων αξιοπιστίας από τα βιβλία συντήρησης της εταιρείας για χρονικό διάστημα πέντε περίπου ετών, με την χρήση του στατιστικού προγράμματος SPSS και διαπιστώθηκαν τα εξής: Οι βλάβες σε επίπεδο μηχανής-σταθμού εργασίας-γραμμή παραγωγής ακολουθούν την Weibull κατανομή. Δεν υπάρχει εξάρτηση μεταξύ του μέσου χρόνου μεταξύ των βλαβών (MTBF) και του μέσου χρόνου επισκευής (MTTR). Η πολιτική συντήρησης η οποία υιοθετείται και εφαρμόζεται μέχρι σήμερα προκειμένου να αυξήσουμε την Αξιοπιστία και την Διαθεσιμότητα της γραμμής είναι προγραμματισμένη συντήρηση κάθε δύο εβδομάδες, σε συνδυασμό με προγνωστική συντήρηση. Στην τελευταία αξιολογούνται κάποια σοβαρά προβλήματα που έχουν παρατηρηθεί κατά την διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας και επισκευάζονται στο πρώτο κενό της παραγωγής ή αν δεν δημιουργού άμεσο πρόβλημα στην παραγωγή, προγραμματίζονται για την επόμενη προληπτική συντήρηση. Επίσης γίνεται και διορθωτική συντήρηση κάθε φορά που γίνεται βλάβη κατά την διάρκεια της παραγωγής. Ο

10 συνδυασμός των προαναφερόμενων πολιτικών συντήρησης μας οδηγούν στα κάτωθι συμπεράσματα: Η παράμετρο σχήματος β της Weibull κατανομή, έχει φθίνων ρυθμό βλαβών (β<1), δηλαδή το σύστημα παρουσιάζει πολύ καλή Αξιοπιστία. Όσο περισσότερο σχολαστική είναι η συντήρηση τόσο πιο μεγάλος είναι ο μέσος χρόνος μεταξύ των βλαβών (MTBF). Όσο μεγαλύτερο είναι το διάστημα μεταξύ δύο συντηρήσεων-επισκευών, τόσο περισσότερα προβλήματα συσσωρεύονται. Οι βιομηχανίες τροφίμων παρουσιάζουν την ιδιομορφία (σε αντίθεση με άλλες βιομηχανίες) ότι, επειδή η φύση του προϊόντος είναι η παρασκευή αρτοσκευασμάτων θα πρέπει η διαδικασία παραγωγής να εξελίσσεται ομαλά και χωρίς διακοπές ή σταματήματα από βλάβες. Έχει διαπιστωθεί ότι στην γραμμή παραγωγής πίτσας εάν η παραγωγή σταματήσει, λόγο βλάβης, πάνω από 30 min τότε το προϊόν που βρίσκεται στους σταθμούς εργασίας (ζυμωτήριο, μορφοποιητικό μηχάνημα, φούρνος) πρέπει να παταχθεί λόγο υπερδιόγκωσης. Τούτο έχει σαν αποτέλεσμα στο χρόνο επισκευής της βλάβης να προστίθεται και ο αντίστοιχος χρόνος κύκλος από τον πρώτο σταθμό εργασίας της γραμμής μέχρι και τον σταθμό εργασίας που έχει πάθει την βλάβη, λόγο ποιοτικού προβλήματος. Έτσι στην σχέση (3) αυξάνεται σημαντικά ο χρόνος απωλειών (Downtime) μειώνοντας την διαθεσιμότητα του συστήματος και κατ επέκταση την Αξιοπιστία της γραμμής. Το ίδιο ισχύει για την γραμμή παραγωγής κρουασάν με όριο αντοχής ποιότητας προϊόντος από min. Για την παραγωγή άρτου το όριο είναι από min και για την παραγωγή μπισκότων είναι από min. Επειδή η παραγωγική διαδικασία των αρτοσκευασμάτων είναι σχεδόν η ίδια για όλα τα προϊόντα, χρησιμοποιώντας και τα ίδια μηχανήματα (silo, mixer, μορφοποιητική μηχανή, φούρνος, συσκευαστικές μηχανές, μεταφορικές ταινίες), τότε μπορούμε να θεωρήσουμε ότι και η Αξιοπιστία της γραμμής παραγωγής για κάθε προϊόν είναι σχεδόν η ίδια. Έτσι έχοντας κάνει σχολαστική ανάλυση των δεδομένων αξιοπιστίας στην γραμμή παραγωγής πίτσας και αλλάζοντας κάθε φορά το όριο, λαμβάνουμε το ακόλουθο Διάγραμμα 1 της Αξιοπιστίας συστήματος σε σχέση με το όριο αντοχής ποιότητας προϊόντος. RELIABILITY- BOUND OF THE QUALITY Reliability 0,96 0,94 0,92 0,9 0,88 0, Time(min) Διάγραμμα 1: Διάγραμμα Αξιοπιστίας Συστήματος σε Σχέση με το Όριο Αντοχής Ποιότητας Προϊόντος

11 Από το Διάγραμμα 1 μπορούμε να παρατηρήσουμε τα εξής: Παρόλο που η Αξιοπιστία του συστήματος είναι της τάξης του 95.5% το προϊόν, εάν είναι πολύ ευαίσθητο (< 20 min), έχει την δυνατότητα να μειώσει την αξιοπιστία του συστήματος μέχρι και 7,5 μονάδες. Για όριο αντοχής ποιότητας του προϊόντος μεγαλύτερο των 80 min, η Αξιοπιστία του συστήματος μπορεί να φτάσει την μέγιστη τιμή της, χωρίς να επηρεάζεται άμεσα από το προϊόν. Το κρίσιμο όριο αντοχής ποιότητας προϊόντος παρατηρείται μεταξύ των χρόνων 20 min (88,7%) και 25 min (90,9%), δίνοντας μας την μέγιστη μεταβολή Αξιοπιστία του συστήματος (2,2 μονάδες). Τα αποτελέσματα των δεικτών απόδοσης ανά χρόνο και για διάστημα πέντε ετών περίπου παρουσιάζονται στον Πίνακα 1. Την μεγαλύτερη βελτίωση μετά την εφαρμογή της μεθοδολογίας παρουσιάζουν οι δείκτες P και Q (αύξηση κατά 10 μονάδες περίπου), ενώ ο δείκτης A μπορεί να τον θεωρήσουμε σχεδόν αμετάβλητο. Στον δείκτη Α χρεώνονται 20 min ανά βάρδια, ως χρόνος διαλείμματος του προσωπικού παραγωγής. Έτσι έχουμε: 20 min * 3βάρδιες = 60 min ανά ημέρα, όπου αντιστοιχεί στο 4,17% της διαθεσιμότητας της γραμμής. Επομένως η πραγματική μέγιστη τιμή που μπορεί να αγγίξει το Α είναι 95,83% (100%-4,17%). Σκοπός μας είναι ο δείκτης OEE να βρίσκεται μεταξύ 0,80%-0,90%, άρα ο επόμενος στόχος μας είναι η περαιτέρω βελτίωση των δεικτών Α και P, διατηρώντας σταθερή τη ποιότητα του προϊόντος Q στο επίπεδο του 98%. Πίνακας 1:Δείκτες απόδοσης σε γραμμή παραγωγής πίτσας για διάστημα πέντε ετών. Year A Q P OEE Συμπεράσματα Η ανάπτυξη της μεθοδολογίας έχει ως στόχο να επιφέρει, σε σχέση με τη δημιουργία ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων, αύξηση της εκμετάλλευσης του τεχνολογικού εξοπλισμού της επιχείρησης. Αυτό μπορεί να αναλυθεί σε: Αύξηση της παραγωγικότητας, μέσω της μείωσης των νεκρών χρόνων (downtime) του εξοπλισμού. Βελτίωση της ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων, μέσω της αύξησης του δείκτη ποιότητας Q. Βελτίωση των συνθηκών ασφαλείας και υγείας στον χώρο εργασίας, μέσω της αύξησης της συμμετοχής των χειριστών στην ρύθμιση και συντήρηση του εξοπλισμού, μέσω της βελτίωσης της προληπτικής συντήρησης και μέσω της αύξησης του δείκτη συντήρησης. Μείωση του κόστους παραγωγής μέσω της μέτρησης χρόνων και βελτίωσης των απωλειών. Θα δοθεί πλήρης εικόνα της απόδοσης του συνδυασμού "μηχανής- ανθρώπου" μέσω της καταγραφής των απωλειών που το αποδυναμώνουν και της ποιοτικής τους έκφρασης μέσω των δεικτών απόδοσης.

12 Θα αποκαλυφθούν αδύνατα σημεία και θα δοθούν προτεραιότητες στην εφαρμογή διορθωτικών ενεργειών. Οικονομία σε φυσικούς πόρους και ενέργεια, μέσω της μείωσης των νεκρών χρόνων, του συνολικού χρόνου διεργασίας καθώς και την εφαρμογή συντονισμένης συντήρησης. Μείωση των καθυστερημένων παραδόσεων, λόγω καλύτερης γνώσης της παραγωγικής δυναμικότητας. Τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα επεκτείνονται και πέρα από τα άμεσα ορατά. Κάτι πολύ σημαντικό είναι ότι η εταιρία αποκτάει την δυνατότητα αυτοαξιολόγησης μέσω της δυνατότητας ελέγχου των διεργασιών παραγωγής και συντήρησης (χρήση δειγμάτων απόδοσης). Ακόμα επιτυγχάνεται : Βελτίωση της ικανότητας του προσωπικού, λόγω της παραχώρησης αρμοδιοτήτων αλλά και της ανάληψης ευθυνών. Τυποποίηση των διαδικασιών παραγωγής μέσο καταγραφής τους και προσαρμογής τους λαμβάνοντας υπόψη τα υπάρχοντα διεθνή πρότυπα στα οποία πρέπει να συμμορφώνονται. Εναλλακτικές λύσεις σε μεταβαλλόμενες ζητήσεις μέσο μεταβολής του product mix στις γραμμές και βελτίωσης των χρόνων start up (ξεκίνημα) και set up (αλλαγής προϊόντος). ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Bain, L.J., and Engelhardt M. (1991). Statistical Analysis of Reliability and Life-Tesing Models. 2 nd ed., Marcel Dekker, New York. Banerjee, A. and Flynn, B.B.,(1987). A Simulation study of some maintenance policies in a group technology shop. International Journal of Production Research, 25 (11), Bateman, J.F., (1995). Preventive maintenance: stand alone manufacturing compared with cellular manufacturing. Industrial management, 2 (1), Berger, D. (1993).Overcoming the traditional operations/maintenance rivalry. Plant engineering and Maintenance, 1 (2), Cho, D.I. and Parlar, M. (1991). A survey of maintenance models for multi-unit systems. European Journal of Operational Research, 51, Dillon, A., translation, (1997). Autonomous Maintenance for Operators. Edited by the Japan Institute of Plant Maintenance. Dyer, C (1991). Implementing TPM in America. Proceedings, Second Annual Total Productive Maintenance Conference and Exhibition co-sponsored by Productivity, JIPM, Maintenance Technology Magazine, and AITPM, Chicago, 9-11 October. Ebeling C. E. (1997). An Introduction to Reliability and Maintainability Engineering. University of Dayton. Ericsson, J. and Dahlen, P. (1993). Disruption reduction-an important tool in order to reach, Just in time. Internal report, Department of production and Materials Engineering, Lund University. Garwood, W.R. (1990). World class or second class: this warrant expires without proper maintenance. Vital speeches of Day, October 1, Jonsson, P. (1997). The status of maintenance management in Swedish manufacturing firms. Journal of Quality in Maintenance Engineering. 3 (4),

13 Knapp, D.L. (1987). Preventive maintenance first step towards automated factory success. In Hartman E. (Ed.), Maintenance, Management, Industrial Engineering and Management Press, Kotze, D. Consistency, (1993). Accuracy lead to maximum OEE benefits. TPM Newsletter, 4 (2), AITPM, Productivity Inc., Norwal. Liberopoulos, G. and Tsarouhas, P. (2003). Reliability analysis of an automated pizza production line. Journal of Food Engineering, (in press). Maggard, B.N. and Rhyne, D.M. (1992). Total productive maintenance: a timely integration of production and maintenance. Production and Inventory Management Journal, 33 (4), Nakaiima, S., (1988) Introduction to Total Productive Maintenance (TPM). Productivity Press, Cambridge, MA, (translate into English from the original text published by the Japan Institute for Plant Maintenance, Tokyo, Japan, 1984). Nakajima S., (1989). TPM Development Program: Implementing Total Productive Maintenance. Productivity Press, Inc., Cambridge. Pintelon, L.M. and Gelders, L.F. (1992). Maintenance management decision making. European Journal of Operation Research, 58, Steudel, H.J. and Desruelle, P. (1992). Manufacturing in the Nineties: How to become a Mean, Lean, World-class competitor. New York: Van Nostrand Reinhold, Tajiri, M. and Gotoh, F. (1992). TPM Implementation: A Japanese αpproach. New York: Mc Graw-Hill. Van Der Duyn Schouten, F.A. and Vanneste, S.G. (1993). Two simple control policies for a multicomponent maintenance system. Operational Research, 41, Wireman, T. (1990). World Class Maintenance Management. New York: Industrial Press.

The Impact of the Maintenance Practices on the Performance of Manufacturing Firms

The Impact of the Maintenance Practices on the Performance of Manufacturing Firms The Impact of the Maintenance Practices on the Performance of Manufacturing Firms Alexandros Diamantidis Dept. of Production & Management Engineering Democritus University of Thrace adiaman@civil.duth.gr

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίμηση δεικτών απόδοσης και λειτουργίας γραμμής παραγωγής πλαστικών κουφωμάτων

Εκτίμηση δεικτών απόδοσης και λειτουργίας γραμμής παραγωγής πλαστικών κουφωμάτων Εκτίμηση δεικτών απόδοσης και λειτουργίας γραμμής παραγωγής πλαστικών κουφωμάτων 1 Τσαρούχας Παναγιώτης, 2 Αβραμίδου Άννα Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης, Τμήμα Τυποποίησης και

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ISO 9001 ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΚΑΓΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΕ ΧΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΕ ΧΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΕ ΧΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Η εργασία υποβάλλεται για την µερική κάλυψη των απαιτήσεων µε στόχο την απόκτηση του διπλώµατος

Διαβάστε περισσότερα

«ΤΑ LOGISTICS ΣΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ»

«ΤΑ LOGISTICS ΣΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΤΑ LOGISTICS ΣΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

4.1. Αντικείμενο του σχεδιασμού προϊόντος... 2. 4.2. Μηχανική αξία / Ανάλυση αξίας... 2. 4.3. Πλαίσιο σχεδιασμού προϊόντος... 3

4.1. Αντικείμενο του σχεδιασμού προϊόντος... 2. 4.2. Μηχανική αξία / Ανάλυση αξίας... 2. 4.3. Πλαίσιο σχεδιασμού προϊόντος... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Περιεχόμενα 4.1. Αντικείμενο του σχεδιασμού προϊόντος... 2 4.2. Μηχανική αξία / Ανάλυση αξίας... 2 4.3. Πλαίσιο σχεδιασμού προϊόντος...

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ LOGISTICS

ΜΠΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ LOGISTICS ΜΠΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ LOGISTICS ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΧΟΝΔΡΟΚΟΥΚΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ERP) ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

Συντήρηση Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Συντήρηση Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΌ ΜΕΤΣΌΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΊΟ ΣΧΟΛΉ ΗΛΕΚΤΡΟΛΌΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΏΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΏΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΏΝ ΤΟΜΈΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Συντήρηση Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Αναστάσιος Ι. Τασούλας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικές Μέθοδοι Ανάλυσης Αξιοπιστίας και Διαθεσιμότητας Επισκευάσιμων Συστημάτων Παραγωγής Π. Τσαρούχας 1, Γ. Βουδούρογλου 2

Πρακτικές Μέθοδοι Ανάλυσης Αξιοπιστίας και Διαθεσιμότητας Επισκευάσιμων Συστημάτων Παραγωγής Π. Τσαρούχας 1, Γ. Βουδούρογλου 2 Πρακτικές Μέθοδοι Ανάλυσης Αξιοπιστίας και Διαθεσιμότητας Επισκευάσιμων Συστημάτων Παραγωγής Π. Τσαρούχας 1, Γ. Βουδούρογλου 2 1 Τμήμα Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων (Logistics), Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Εργαστήριο Διοικητικών Συστημάτων

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Εργαστήριο Διοικητικών Συστημάτων ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Εργαστήριο Διοικητικών Συστημάτων ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΧΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ειρήνη Κορρέ Νάτση Πτυχίο Οικονομικών Επιστημών του Simon Fraser University Vancouver Canada Υποβληθείσα για το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στη Διοίκηση Τουριστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΒΑΣΕΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (Activity Based Costing)

ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΒΑΣΕΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (Activity Based Costing) ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2008 ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΒΑΣΕΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (Activity Based Costing) Υπεύθυνος Καθηγητής: Χατζής Γ. Κοσμάς Χρήστος 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγήτρια : Μαρία Κουτελιέρη, 27Β. Επιβλέπουσα Καθηγήτρια : Μαρία Αντωνάκη

Εισηγήτρια : Μαρία Κουτελιέρη, 27Β. Επιβλέπουσα Καθηγήτρια : Μαρία Αντωνάκη ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Μια εξερευνητική έρευνα των σύγχρονων στρατηγικών προώθησης και του μάρκετινγκ στις Β2Β ελληνικές επιχειρήσεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΣΡΑΣΗΓΙΚΕ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΑΠΟΘΕΜΑΣΩΝ ΕΡΓΟΣΑΞΙΟΤ

ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΣΡΑΣΗΓΙΚΕ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΑΠΟΘΕΜΑΣΩΝ ΕΡΓΟΣΑΞΙΟΤ ΣΕΙ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΑ ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΘΕΜΑ: ΣΡΑΣΗΓΙΚΕ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΑΠΟΘΕΜΑΣΩΝ ΕΡΓΟΣΑΞΙΟΤ ΕΙΗΓΗΣΗ: Δρ. ΑΝΣΩΝΙΑΔΗ ΠΑΝΣΕΛΗ ΠΟΤΔΑΣΗ: ΜΟΤΣΟΓΛΟΤ ΝΙΚΟΛΑΟ Α.Μ. 2399 ΕΣΟ 2010 1 ΣΡΑΣΗΓΙΚΕ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΑΠΟΘΕΜΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ν. ΓΑΒΡΙΛΑΚΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ: ΣΥΝΤΙΧΑΚΗ ΧΡΥΣΗ, ΑΜ 4873 ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2010 Η Διοίκηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Μπανιά Ξανθή ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ : Κιτσαντά Αικατερίνη ΣΧΟΛΗΔΙΟΙΚΗΣΗΣ&ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ(Σ.Δ.Ο) ΤΜΗΜΑΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ&ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΔΡΥΜΑ

ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Μπανιά Ξανθή ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ : Κιτσαντά Αικατερίνη ΣΧΟΛΗΔΙΟΙΚΗΣΗΣ&ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ(Σ.Δ.Ο) ΤΜΗΜΑΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ&ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗΔΙΟΙΚΗΣΗΣ&ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ(Σ.Δ.Ο) ΤΜΗΜΑΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ&ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ SCHOOL OF MANAGEMENT AND ECONOMICS DERARTMENT OF COMMUNICATIONS, INFORMATICS AND MANAGEMENT

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΑΝΑΣ, Αναπλ.Καθηγητής ΠΡΕΒΕΖΑ 2013 1 Εγκρίθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων

Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων Π.Μ.Σ. Τεχνοοικονομική Διοίκηση και Ασφάλεια Ψηφιακών Συστημάτων Κατεύθυνση Τεχνοοικονομική Διοίκηση Ψηφιακών Συστημάτων ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

«Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων ( E.R.P.)»

«Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων ( E.R.P.)» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «ΚΑΘΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΤΗΝ ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1.1. Εισαγωγή... 2. 1.2. Παραγωγικά Συστήματα Βασικές Έννοιες και Ορισμοί... 4. 1.3. Παραγωγικά Συστήματα Διακρίσεις... 7

1.1. Εισαγωγή... 2. 1.2. Παραγωγικά Συστήματα Βασικές Έννοιες και Ορισμοί... 4. 1.3. Παραγωγικά Συστήματα Διακρίσεις... 7 Κεφάλαιο 1. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: Εισαγωγικές Έννοιες Περιεχόμενα 1.1. Εισαγωγή... 2 1.2. Παραγωγικά Συστήματα Βασικές Έννοιες και Ορισμοί... 4 1.3. Παραγωγικά Συστήματα Διακρίσεις... 7 1.3.1

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ISO 9001:2008, ΣΕ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ISO 9001:2008, ΣΕ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ISO 9001:2008, ΣΕ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1.- ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 1.1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 3 2. ΓΕΝΙΚΑ 5

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ. Διαχείριση έργου κατασκευής τριώροφης κατοικίας με υπόγειο και πισίνα.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ. Διαχείριση έργου κατασκευής τριώροφης κατοικίας με υπόγειο και πισίνα. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ Διαχείριση έργου κατασκευής τριώροφης κατοικίας με υπόγειο και πισίνα. Χρονικός και οικονομικός προγραμματισμός και διαχείριση κατασκευαστικού έργου. Αναφορές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Θέση προϊόντος τύποι παραγωγής Ο όρος prοduct positioning αναφέρεται στα στάδια σχεδιασμού, στον τρόπο κατασκευή και στη μορφή επικοινωνίας με τον πελάτη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ Στην σύγχρονη εποχή της παγκοσμιοποίησης η αναγκαιότητα για την ύπαρξη ενός ενιαίου συστήματος διαχείρισης προβληματίζει έντονα τις επιχειρήσεις. Υπάρχουν πολλά παραδείγματα επιχειρήσεων που εφαρμόζουν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ MRP / MRPII DRP ERP ΜΑΡΗ ΜΑΡΙΑ, ΜΠΕΛΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ MRP / MRPII DRP ERP ΜΑΡΗ ΜΑΡΙΑ, ΜΠΕΛΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΠΡΟΛΟΓΟΣ Το ανταγωνιστικό περιβάλλον μέσα στο οποίο καλούνται να επιβιώσουν οι επιχειρήσεις καθώς και η ανάγκη για συνεχή βελτίωση των παρεχόμενων προς τους καταναλωτές προϊόντων και υπηρεσιών οδήγησε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η Χρήση Εξομάλυνσης Πόρων ως Βασικό Εργαλείο Κατανομής Πόρων σε Κατασκευαστική Εταιρία Μελέτη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑ: ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα