ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ & ΠΕΤΡΩΜΑΤΑ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ. ρ. Μιχαήλ Σταµατάκης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ & ΠΕΤΡΩΜΑΤΑ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ. ρ. Μιχαήλ Σταµατάκης"

Transcript

1 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ & ΠΕΤΡΩΜΑΤΑ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ρ. Μιχαήλ Σταµατάκης

2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ορυκτές Πρώτες Ύλες: Μεταλλικά Ορυκτά Ενεργειακές Πρώτες Ύλες Βιοµηχανικά Ορυκτά & πετρώµατα

3 BΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ & ΠΕΤΡΩΜΑΤΑ Φυσικά υλικά (GCC, kaolin, zeolites, quartz sand, feldspars) Χηµικά ή/και θερµικά επεξεργασµένα υλικά (Na-activated activated bentonite, flux-calcined diatomite, expanded perlite, coated functional fillers) Συνθετικά προϊόντα (PCC, zeolites, mullite, tobermorite, ATH) Ανακυκλωµένα προϊόντα, απορρίµµατα (fly ash, gypsum, demolition & mining wastes, glass)

4 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ & ΠΕΤΡΩΜΑΤΑ Εξειδικευµένα Ορυκτά [Specialties] (diatomite, huntite-hydromagnesite, hydromagnesite, china-clay, clay, TiO2) Κοινά Ορυκτά [Commodities] (feldspars, brick-clays, clays, quartz sand, gypsum, limestone) Σύγχρονες τάσεις στα βιοµηχανικά ορυκτά: Μετακίνηση από τα προϊόντα στις λύσεις

5 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ & ΠΕΤΡΩΜΑΤΑ Χαρακτηριστικά: Μεγάλο εύρος εφαρµογών: (fillers, filters, absorbents, cement raw materials, fire- retardants, LWA-LWC, LWC, fluxes, chemicals, refractory minerals) Καθοριστικοί παράγοντες αξιοποίησης: Φυσικές & µηχανικές ιδιότητες (color-brightness, grain-size and shape, hardness, specific surface, porosity, absorption capacity, CEC, melting point) Χηµική και ορυκτολογική καθαρότητα, ο ρόλος των ιχνοστοιχείων

6 Τα ελληνικά βιοµηχανικά ορυκτά & πετρώµατα Κοιτάσµατα Μπεντονίτης Περλίτης Κίσσηρις Ποζζολάνες (υελώδεις τόφφοι) Γύψος (λεπτόκκοκη, Μεσοζωικό) Λευκοί ασβεστόλιθοι & δολοµίτες (fillers) Χουντίτης-Υδροµαγνησίτης Πρώτες ύλες τσιµέντου, κεραµοποιίας & αδρανή οµικοί & διακοσµητικοί λίθοι Καολίνης Άστριοι Χαλαζίας Μαγνησίτης

7 Τα ελληνικά βιοµηχανικά ορυκτά & πετρώµατα Νέα Κοιτάσµατα: Ατταπουλγίτης (παλυγκορσκίτης) Μεταλλευτική δραστηριότητα & επεξεργασία του υλικού αρχές 2004, πωλήσεις αρχές 2005 (Geohellas( Geohellas, Γρεβενά) Ζεόλιθοι (κλινοπτιλόλιθος) Μεταλλευτική δραστηριότητα αρχές 2000, προσωρινή παύση εργασιών 2005 (S&B Industrial Minerals, Ορεστιάδα) Αµφιβολίτης Εξόρυξη αµφιβολίτη, θερµική κατεργασία και παραγωγή rock- wool [FIBRAN GEOLAN, Σέρρες] µετά το 2002.

8 Τα ελληνικά βιοµηχανικά ορυκτά & πετρώµατα Άλλες αποθέσεις ιατοµίτες (αργιλώδεις και ασβεστούχοι) Ζεολιθικοί τόφφοι (κλινοπτιλόλιθος-µορντενίτης) Βορικά άλατα (+τρόνα τρόνα) Φωσφορικά (Μεσοζωικό, Νεογενές) Σελενιτική γύψος (Νεογενής) Βολλαστονίτης-γρανάτες Σµύριδα (περιοδικές εκµεταλλεύσεις) Τάλκης

9 Έρευνα-εκµετάλλευση εκµετάλλευση ελληνικών βιοµηχανικών ορυκτών & πετρωµάτων Η παρούσα κατάσταση: Αρνητικοί παράγοντες.. Γραφειοκρατικές καθυστερήσεις, προσκόµµατα και δυσκολίεςστηνέκδοσηήεπέκτασηµεταλλευτικών αδειών και την αξιοποίηση κοιτασµάτων µαρµάρου, γύψου και άλλων βιοµηχανικών ορυκτών. Αρχαιολογικές υπηρεσίες, ιδιοκτήτες γης, NATURA 2000, περιβαλλοντολόγοι. Έντονος ανταγωνισµός από παραγωγούς τρίτων χωρών ( Commodities)

10 Έρευνα-εκµετάλλευση εκµετάλλευση ελληνικών βιοµηχανικών ορυκτών & πετρωµάτων Θετικοί παράγοντες.. Πολλές µικρές και µεσαίες (κυρίως εξαγωγικές) επιχειρήσεις στον κλάδο διασκορπισµένες σε όλη τη χώρα ( οµικά & διακοσµητικά, φίλλερ, αστριο-χαλαζιακά, κλπ). Σηµαντικές διεθνώς Ελληνικές επιχειρήσεις (περλίτης, µπεντονίτης, µαγνησίτης) ραστηριοποίηση νέων δυναµικώνεταιρειώνστονκλάδο (Geohellas, FIBRAN) Ανερχόµενη παρουσία Ελληνικών εταιρειών στο εξωτερικό: (S&B Βιοµηχανικά Ορυκτά, Ελληνικοί Λευκόλιθοι, Μάρµαρα ιονύσου Πεντέλης, FHLH Kyriakidis Marbles-Granites, TΙΤΑΝ) Αξιοποίηση εγχώριων µεταλλευτικών & µεταλλουργικών απορριµµάτων (πυριτικά υπερκείµενα µπεντονίτη, σκουριά ΛΑΡΚΟ, Ερυθρά Ιλύς, υπέρλεπτος περλίτης) & Ι.Τ. Νέες χρήσεις & εφαρµογές γνωστών εγχώριων υλικών

11 Έρευνα-εκµετάλλευση εκµετάλλευση ελληνικών βιοµηχανικών ορυκτών & πετρωµάτων Άλλοι παράγοντες που επηρεάζουν τη δηµιουργία νέων ή την επιβίωση ήδη λειτουργούντων ορυχείων βιοµηχανικών ορυκτών.. Οικογενειακές εταιρείες συγχωνεύονται σε µεγάλους διεθνείς οµίλους : Ionian Kalk OMYA, Georgiades & Pavlides White Minerals [Ankerpoort] & MINELCO ραστηριοποίηση ξένων εταιρειών στην έρευνα, εξόρυξη ή/και παραγωγή προϊόντων στη χώρα (BHP Minerals, US Borax, Rio Tinto, Sud-Chemie, YTONG, KNAUF, BPB-Rigips, MINELCO, Ankerpoort, Lafarge, Italcementi)

12 Λατοµείο Παλαιοζωικού ψαµµίτη (ΤΙΤΑΝ), Αττική, πρώτες ύλες τσιµέντου

13 Λατοµείο Κισσηρώδους τόφφου, Πλειόκαινο,, (ΤΙΤΑΝ( & ΗΡΑΚΛΗΣ), Μήλος, ποζζολανικά πρόσθετα τσιµέντου

14 Λατοµείο Κισσηρώδους τόφφου, Πλειόκαινο, Μήλος. Οι λευκές ενστρώσεις αποτελούνται κυρίως από βιογενές πυρίτιο (διατοµίτες)

15 Εγκαταλελειµµένο ορυχείο και σωροί σµύριδας, Νάξος

16 Λατοµείο ζεολιθικού τόφφου, Παλαιογενές, Ορεστιάδα

17 Ορυχείο λευκού ασβεστολίθου (IOKAL), Μεσοζωικό, Κεφαλονιά

18 Φόρτωση συσκευασµένου προϊόντος GCC (IOKAL)

19 Ορυχείο λευκού ασβεστόλιθου (ZAΦΡΑΝΑΣ ΦΡΑΝΑΣ), Μεσοζωικό, Ζάκυνθος

20 Λατοµείο δολοµιτικού µαρµάρου (ΠΑΥΛΙ ΗΣ), Μεσοζωικό, ράµα

21 Λατοµείο µαρµάρου (Μάρµαρα Νάξου), Μεσοζωικό, Νάξος

22 Ορυχείο Νa-αστρίου και χαλαζία (ΜΕΒΙΟΡ), Θεσσαλονίκη

23 Ορυχείο χουντίτη-υδροµαγνησίτη υδροµαγνησίτη, ανώτερο Νεογενές, Κοζάνη (White Minerals)

24 εικόνες υδροµαγνησίτη Κοζάνης στο SEM

25 Ορυχείο µαγνησίτη (Grecian Magnesite), Μεσοζωικό, Χαλκιδική

26 Ορυχείο καολίνη (TITAN ΑΕ) Πλειόκαινο, Ραλλάκι, Μήλος

27 Ορυχείο καολίνη, (S&B Βιοµηχανικά ορυκτά) Πλειόκαινο, Καστριανή, Μήλος

28 Ορυχείο Περλίτη (Περλίτες Αιγαίου), Πλειόκαινο, νήσος Γυαλί

29 Ορυχείο Περλίτη (S&B Βιοµηχανικά Ορυκτά), Πλειόκαινο, Μήλος

30 Ορυχείο Περλίτη (S&B Βιοµηχανικά Ορυκτά), µερικά χρόνια πριν

31 Ορυχείο Περλίτη (S&B Βιοµηχανικά Ορυκτά), παρούσα κατάσταση

32 Ορυχείο Μπεντονίτη (S&B Βιοµηχανικά Ορυκτά), Πλειόκαινο, Μήλος

33 Ορυχείο Μπεντονίτη (S&B Βιοµηχανικά Ορυκτά), Πλειόκαινο, Μήλος

34 Οµογενοποίηση ξήρανση & ενεργοποίηση Μπεντονίτη (S&B Βιοµηχανικά Ορυκτά), Μήλος

35 Παραγωγή, εξαγωγές & πωλήσεις Προϊόν ανθρακικό ασβέστιο/ τάλκης, δολοµίτης Παραγωγή σε χιλ.tn Πωλήσεις σε χιλ. Εξαγωγές σε χιλ (42%) Ασβεστολιθικά αδρανή Άστριοι (38%) Ατταπουλγίτης Γύψος (15%) Ζεόλιθος Καολίνης Κίσσηρις (74%) Μαγνησίτης 587* 545* * (90%) Μάρµαρα (29%) Μπεντονίτης (93%) Μπεντονίτης ενεργοποιηµένος (98%) Περλίτης (100%) Περλίτης κατεργασµένος (98%) Ποζζολάνη (1%) Πυριτικό χαλαζίας (32%) Χουντίτης/υδροµαγνησίτης (95%)

36 Συµπερασµατικά: Επιβίωση µικρών και µεγάλων εγχώριων βιοµηχανιών του κλάδου µέσα σε αντίξοες εσωτερικές και εξωτερικές συνθήκες Σηµαντική διείσδυση Ελληνικών µεταλλευτικών εταιριών σε Ευρωπαϊκό και παγκόσµιο επίπεδο Αντίστοιχα δραστηριοποίηση ξένων εταιριών στη χώρα, οι οποίες επανδρώνονται κυρίως µε ηµεδαπά στελέχη σε όλα τα επίπεδα Επιτυχείς προσπάθειες αξιοποίησης παραπροϊόντων και µεταλλευτικών απορριµµάτων & εύρεσης νέων εφαρµογών (ερευνητικό & βιοµηχανικό επίπεδο)

37 Επίσης. Με βάση τρέχοντα στατιστικά στοιχεία ο κλάδος της εξόρυξης και της παραγωγής µη µεταλλικών ορυκτών είναι αργά, αλλά σταθερά ανερχόµενος. Λόγω της επέκτασης των δραστηριοτήτων & των νέων αναγκών εταιρειών του κλάδου εντός & εκτός της χώρας, παρουσιάζεται αύξηση των θέσεων εργασίας για τεχνικό και επιστηµονικό προσωπικό (ΜΕΒΙΟΡ, GeoHellas, ΗΡΑΚΛΗΣ, S&B Βιοµηχανικά Ορυκτά, ΤΙΤΑΝ). Οι νέοι γεωλόγοι ισχυρών οµίλων θα πρέπει να είναι γνώστες νέων τεχνολογιών και οικονοµοτεχνικών δεδοµένων (GIS, Due diligence, marketing, εκπόνηση περιβαλλοντικών µελετών). Παρά το σχετικά βραδύ ρυθµό αξιοποίησης νέων κοιτασµάτων φυσικών υλικών και παραπροϊόντων στην Ελλάδα, οι προοπτικές του κλάδου είναι γενικά ευοίωνες.

38 Λευκοί λόφοι, Σαρακίνικο ιατοµίτης, Μήλος

Η εξορυκτική/μεταλλουργική δραστηριότητα στην Ελλάδα. Στατιστικά δεδομένα και παρεμβάσεις της Πολιτείας για τη διετία 2011-2012.

Η εξορυκτική/μεταλλουργική δραστηριότητα στην Ελλάδα. Στατιστικά δεδομένα και παρεμβάσεις της Πολιτείας για τη διετία 2011-2012. Η εξορυκτική/μεταλλουργική δραστηριότητα στην Ελλάδα. Στατιστικά δεδομένα και παρεμβάσεις της Πολιτείας για τη διετία 2011-2012. Εξορυκτική/Μεταλλουργική δραστηριότητα. Tη διετία 2011-2012 ο τομέας συνέχισε

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις του Μαθήματος Σχεδιασμός Υπαιθρίων Εκμεταλλεύσεων

Σημειώσεις του Μαθήματος Σχεδιασμός Υπαιθρίων Εκμεταλλεύσεων Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Μηχ. Μεταλλείων Μεταλλουργών Σημειώσεις του Μαθήματος Σχεδιασμός Υπαιθρίων Εκμεταλλεύσεων Μαρία Μενεγάκη Λέκτορας Ε.Μ.Π. Αθήνα 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Βασικές αρχές

Διαβάστε περισσότερα

Επιστημονική Ημερίδα

Επιστημονική Ημερίδα 1 Επιστημονική Ημερίδα Σάββατο 12 Μαρτίου 2011 Τελλόγλειο Ίδρυμα Τεχνών Α.Π.Θ. Θεσσαλονίκη «Η Συμβολή του Ορυκτού Πλούτου της Βόρειας Ελλάδας στην Ανάπτυξη της Εθνικής Οικονομίας» Συνδιοργάνωση: Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΕΕ «ΟΡΥΚΤΟΣ ΠΛΟΥΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΕΣ. «Εξορυκτική ή βιομηχανία και βώ βιώσιμη ανάπτυξη»

ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΕΕ «ΟΡΥΚΤΟΣ ΠΛΟΥΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΕΣ. «Εξορυκτική ή βιομηχανία και βώ βιώσιμη ανάπτυξη» ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΕΕ «ΟΡΥΚΤΟΣ ΠΛΟΥΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ» ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ «Εξορυκτική ή βιομηχανία και βώ βιώσιμη ανάπτυξη» Η σημασία του εξορυκτικού κλάδου για την ελληνική οικονομία Ο

Διαβάστε περισσότερα

Μάρμαρα και Ζεόλιθοι: Ποιοτικά χαρακτηριστικά Αποθέματα και αξία Βιομηχανικές, περιβαλλοντικές και αγροτικές εφαρμογές

Μάρμαρα και Ζεόλιθοι: Ποιοτικά χαρακτηριστικά Αποθέματα και αξία Βιομηχανικές, περιβαλλοντικές και αγροτικές εφαρμογές Μάρμαρα και Ζεόλιθοι: Ποιοτικά χαρακτηριστικά Αποθέματα και αξία Βιομηχανικές, περιβαλλοντικές και αγροτικές εφαρμογές Ανέστης Φιλιππίδης 1 & Ανανίας Τσιραμπίδης 2 Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty Φυσικοί ορυκτοί πόροι της Αττικής uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui Ερευνητική Εργασία της Β

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΣΤΗΝ ΕΞΟΡΥΚΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΗΜΗΤΡΗΣ Γ. ΑΜΙΓΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 Ε. Βενιζέλου 21, 102 50 Αθήνα Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή των Βιομηχανικών Ορυκτών και Πετρωμάτων (ΒΟΠ) στην ανάπτυξη της Μακεδονίας και Θράκης

Η συμβολή των Βιομηχανικών Ορυκτών και Πετρωμάτων (ΒΟΠ) στην ανάπτυξη της Μακεδονίας και Θράκης Η συμβολή των Βιομηχανικών Ορυκτών και Πετρωμάτων (ΒΟΠ) στην ανάπτυξη της Μακεδονίας και Θράκης Ανανίας Τσιραμπίδης Τομέας Ορυκτολογίας-Πετρολογίας-Κοιτασματολογίας, Τμήμα Γεωλογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΣΤΙΣ ΝΗΣΟΥΣ ΜΗΛΟ & ΚΙΜΩΛΟ 26-30/05/2008

ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΣΤΙΣ ΝΗΣΟΥΣ ΜΗΛΟ & ΚΙΜΩΛΟ 26-30/05/2008 ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΣΤΙΣ ΝΗΣΟΥΣ ΜΗΛΟ & ΚΙΜΩΛΟ 26-30/05/2008 Στα πλαίσια των μαθημάτων: Κοιτασματολογία Τεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

Μάρμαρα: Ποιοτικά χαρακτηριστικά Αποθέματα και αξία Βιομηχανικές, περιβαλλοντικές και αγροτικές εφαρμογές

Μάρμαρα: Ποιοτικά χαρακτηριστικά Αποθέματα και αξία Βιομηχανικές, περιβαλλοντικές και αγροτικές εφαρμογές Επειρησιακό πρόγραμμα «Μακεδονία Θράκη» 2007-2013 Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης 5 Μαΐου 2015, Ξενοδοχείο Κούρος, Δράμα Μάρμαρα: Ποιοτικά χαρακτηριστικά Αποθέματα και αξία Βιομηχανικές, περιβαλλοντικές

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών

Κανονισμός Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών Κανονισμός Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών YA2223 ΦEK122714/06/11 ΤΝΔΕΜΟ ΜΕΣΑΛΛΕΤΣΙΚΩΝ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ Ο παρών ΚΜΛΕ αφιερώνεται σ όλους όσους πίστεψαν και με τον καθημερινό τους μόχθο, το επιστημονικό

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ & ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ. του ΙΓΜΕ. Προοπτικές. Γεωτεχνολογίας και Περιβάλλοντος

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ & ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ. του ΙΓΜΕ. Προοπτικές. Γεωτεχνολογίας και Περιβάλλοντος ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ & ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Ο Αναπτυξιακός ρόλος του ΙΓΜΕ. Προοπτικές απασχόλησης στους τομείς Γεωτεχνολογίας και Περιβάλλοντος Από Μ.Γρόσσου-Βαλτά ΜΜΜΜ, Δ/τρια ΙΓΜΕ Ημερίδα ΤΕΙ Κοζάνης,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ ΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ: ΜΕΛΕΤΗ ΦΥΣΙΚΩΝ, ΧΗΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΡΥΚΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΕΡΛΙΤΗ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΜΗΛΟΥ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ ΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ: ΜΕΛΕΤΗ ΦΥΣΙΚΩΝ, ΧΗΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΡΥΚΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΕΡΛΙΤΗ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΜΗΛΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ: «ΓΕΩΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: «ΟΡΥΚΤΕΣ ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012 ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012 ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΘΡΑΚΙΚΩΝ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ ΞΥΛΟΦΑΓΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΩΣ ΠΛΗΡΩΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ Ή ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΦΑΡΜΑΚΩΝ, ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Η ΧΡΗΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ Ή ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΦΑΡΜΑΚΩΝ, ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ελτίο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας τοµ. XXXVI, 2004 Πρακτικά 10 ου ιεθνούς Συνεδρίου, Θεσ/νίκη Απρίλιος 2004 Bulletin of the Geological Society of Greece vol. XXXVI, 2004 Proceedings of the 10 th

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικό αποτύπωμα των δραστηριοτήτων της S&B στη νήσο Μήλο

Οικονομικό αποτύπωμα των δραστηριοτήτων της S&B στη νήσο Μήλο ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάµη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou, 117

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Οικονοµική επισκόπηση 5. Μήνυµα Προέδρου του.σ. 7. Έκθεση ιευθύνοντος Συµβούλου 9

Περιεχόµενα. Οικονοµική επισκόπηση 5. Μήνυµα Προέδρου του.σ. 7. Έκθεση ιευθύνοντος Συµβούλου 9 φυσική πηγή βιοµηχανικών λύσεων ετήσιος απολογισµός 2003 Περιεχόµενα Οικονοµική επισκόπηση 5 Μήνυµα Προέδρου του.σ. 7 Έκθεση ιευθύνοντος Συµβούλου 9 S&B Βιοµηχανικά Ορυκτά Α.Ε.: η νέα εταιρική µας ταυτότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ»

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ» A.T.E.I. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛ. ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΥΛΙΚΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ» ΦΟΙΤΗΤΕΣ: ΜΑΚΡΙ ΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΑΝΙΩΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ...3

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ...3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ...3 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ... 4 ΕΙ ΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ... 55 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ ΕΙ ΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ 3 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

6. ΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

6. ΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 : ΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 74 6. ΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 6.1 ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 6.1.1 Γενικά - Λατοµεία στο Ν. Καβάλας Ο Νοµός Καβάλας αποτελεί σήµερα ένα από τα κυριότερα κέντρα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΣΗ ΕΥΤΕΡΟΓΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ

Η ΧΡΗΣΗ ΕΥΤΕΡΟΓΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ Η ΧΡΗΣΗ ΕΥΤΕΡΟΓΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΟΛΟΒΟΣ ρ. Χηµικός Μηχανικός Ε.Μ.Π. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Γενικότερα, η διεργασία έψησης του κλίνκερ προσφέρει µια σειρά από ευκαιρίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ. Εξόρυξη ορυκτών πλην των ενεργειακών και το δίκτυο Natura 2000. φύση. περιβάλλον ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ. Εξόρυξη ορυκτών πλην των ενεργειακών και το δίκτυο Natura 2000. φύση. περιβάλλον ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 18 ΕΓΓΡΑΦΟ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ Εξόρυξη ορυκτών πλην των ενεργειακών και το δίκτυο Natura 2000 φύση ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ περιβάλλον 2 Κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την ανάπτυξη νέων μη ενεργειακών

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΤΩΝ 2001 2004 ΙΩΑΝΝΑ Χ. ΚΑΡΔΑΚΑΡΗ ΠΤΥΧΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΤΩΝ 2001 2004 ΙΩΑΝΝΑ Χ. ΚΑΡΔΑΚΑΡΗ ΠΤΥΧΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΤΩΝ 2001 2004 ΙΩΑΝΝΑ Χ. ΚΑΡΔΑΚΑΡΗ ΠΤΥΧΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ ΣΤΗ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗ» Παράρτηµα V

«ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ ΣΤΗ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗ» Παράρτηµα V «ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ ΣΤΗ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗ» Παράρτηµα V Σχέδιο διαχείρισης στερεών αποβλήτων ENVECO A.E ΣΧΕ ΙΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΝΟΣ ΛΑΤΟΜΙΚΟΥ Η ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

Η ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΝΟΣ ΛΑΤΟΜΙΚΟΥ Η ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Η ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΝΟΣ ΛΑΤΟΜΙΚΟΥ Η ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ *Η Εργασία αυτή βασίστηκε σε αντίστοιχο πλαίσιο που εφαρμόζεται από τον Όμιλο LAFARGE με τις κατάλληλες προσαρμογές και αναφορές στην

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση δραστηριοτήτων 2010 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Έκθεση δραστηριοτήτων 2010 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Έκθεση δραστηριοτήτων 2010 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Περιεχόμενα Μήνυμα του Προέδρου σελ. 4 Αποστολή του ΣΜΕ σελ. 6 Εξορυκτική βιομηχανία σήμερα σελ. 8 Εταιρείες - Μέλη ΣΜΕ & καλές πρακτικές

Διαβάστε περισσότερα

Σωληνώσεις χαλκού, σιδήρου, χάλυβα, πλαστικού, εξαρτήµατα Ηλεκτρολογικά Καλώδια, σωληνώσεις, πίνακες διανοµής ρεύµατος, µετασχηµατιστές Ξυλουργικά

Σωληνώσεις χαλκού, σιδήρου, χάλυβα, πλαστικού, εξαρτήµατα Ηλεκτρολογικά Καλώδια, σωληνώσεις, πίνακες διανοµής ρεύµατος, µετασχηµατιστές Ξυλουργικά Ο Κλάδος των οµικών Υλικών Εισηγητής: Στέφανος Τζιρίτης Πρόεδρος & ιευθύνων Σύµβουλος ISOMAT Α.Β.Ε.Ε. Β Αντιπρόεδρος Σ.Β.Β.Ε. Θεσσαλονίκη, Οκτώβριος 2009 1 Κυρίες και κύριοι, Ως δοµικό υλικό σύµφωνα και

Διαβάστε περισσότερα

Χάρτης 3.1.- Οι Επαρχίες του Νοµού Κοζάνης

Χάρτης 3.1.- Οι Επαρχίες του Νοµού Κοζάνης ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 3.1. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ - ΚΛΙΜΑ Ο Νοµός Κοζάνης αποτελεί τµήµα της υτικής Μακεδονίας, και µάλιστα η πόλη της Κοζάνης αποτελεί την «πρωτεύσουσα» της Περιφέρειας υτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΝΙΚΗΦΟΡΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΘΕΜΑ: «ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΑΣΒΕΣΤΟΛΙΘΙΚΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΠΕΡΙΟ- ΧΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΟΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕ- ΧΝΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: «ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ε./ ΤΜ. ΑΝΑΤ. ΣΤΕΡΕΑΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Κων/νος Αργύρης

Διαβάστε περισσότερα