Συγγενής και παραλυτική σκολίωση

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Συγγενής και παραλυτική σκολίωση"

Transcript

1 Συγγενής και παραλυτική σκολίωση Ι. Στ. Μπισχινιώτης, Μ. Σαββίδης Ως συγγενής σκολίωση θεωρείται εκείνη που προκύπτει σε συνδυασμό με συγγενείς διαμαρτίες περί τη διάπλαση των σπονδύλων. Η πραγματική επίπτωση των διαταραχών της διάπλασης των σπονδυλικών τμημάτων είναι δύσκολο να προσδιοριστεί, μερικώς λόγω του ότι μια μικρή σφηνοειδής παραμόρφωση ενός σπονδύλου είναι δυνατό να μη προχωρήσει και να μην προκαλέσει αστάθεια και λόγω του ότι κάποιες από αυτές τις διαταραχές είναι δυνατό να απαντούν σε πολλαπλή μορφή σε αντίθετες πλευρές της σπονδυλικής στήλης, έτσι ώστε καμιά προφανής παραμόρφωση που δεν είναι ορατή. Μια ανασκόπηση των microfilms από μαζικούς ακτινολογικούς ελέγχους και οι οποίες περιλαμβάνουν μόνο τους κατώτερους αυχενικούς, του θωρακικούς και τους ανώτερους οσφυϊκούς σπονδύλους έδωσε μια επίπτωση της τάξης του 0,5 (Shands & Eisberg 1955), αλλά είναι πιθανό, εάν όλες οι οσφυϊκές διαμαρτίες περιλαμβανομένων και των παιδιών με ελλείμματα του νωτιαίου σωλήνα η επίπτωση να είναι πολύ μεγαλύτερη. Η συγγενής σκολίωση έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά που τη διαφοροποιούν από άλλες μορφές σκολίωσης. Συνήθως συνδυάζεται με υποκρυπτόμενη δισχιδή ράχη (spina bifida occulta), ή με οσφυϊκή και αυχενική μοίρα με ελλείμματα του νωτιαίου σωλήνα όπως μηνιγγομυελοκήλη. Μπορεί να υπάρχουν και άλλες συγγενείς διαταραχές όπως διαμαρτίες περί τη διάπλαση του καρδιαγγειακού και του ουροποιογεννητικού συστήματος (MacEwen, Winter & Hardy 1972), ή οστικές διαταραχές όπως απλασία πλευρών, ανύψωση ωμοπλάτης (ώμος Sprengel) ή συγγενή ελλείμματα των οστών των άκρων. Οι νευρολογικές επιπλοκές μπορεί να υπάρχουν ως μέρος της πρωτογενούς σπονδυλικής και νευρολογικής διαταραχής ή μπορεί να επιπλέκουν προσπάθειες διόρθωσης της σκολίωσης, ιδιαίτερα όταν συνυπάρχει διαστηματομυελία, σύνδρομο παγίδευσης του νωτιαίου μυελού, λίπωμα ή νευρεντερική κύστη που μπορεί να υπάρχουν σε πάνω από το 40% των περιπτώσεων συγγενούς σκολίωσης (Gillespie et al. 1973; Keim & Greene 1973). ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ Ο κρίσιμος χρόνος ανάπτυξης της σπονδυλικής στήλης είναι το διάστημα ανάμεσα στην πέμπτη και έκτη εβδομάδα της ενδομήτριας ζωής. Κατά την πέμπτη εβδομάδα μια σειρά από μεταμερισμένες περιοχές του μεσεγχύματος σχηματίζουν τα τμήματα των σκληροτομίων ή σωμιτών. Αυτοί οι σωμίτες δεν αντιπροσωπεύουν τα 1

2 σπονδυλικά σώματα, αλλά διαχωρίζονται με τέτοιο τρόπο ώστε το άνω τμήμα του κάθε σωμίτη να συνενώνεται με το κατώτερο του υπερκειμένου προς σχηματισμό του σπονδυλικού σώματος και το κεντρικό τμήμα κάθε σωμίτη σχηματίζει να μεσοσπονδύλιο δίσκο, που ενσωματώνει μια μοίρα της νωτιαίας χορδής ως πηκτοειδή πυρήνα. (εικ. 1). Εικ. 1 - Διάπλαση του σπονδύλου Αυτή η διεργασία ολοκληρώνεται κατά την έκτη εβδομάδα. Η αποτυχία του σχηματισμού ενός σωμίτη στη μια πλευρά κατά την πέμπτη εβδομάδα έχει ως αποτέλεσμα το σχηματισμό ημισπονδύλου. Η αστοχία μεταμερισμού ενός σωμίτη στη μια πλευρά έχει ως αποτέλεσμα την ετερόπλευρη συνοστέωση του σπονδυλικού σώματος με σφηνοειδή παραμόρφωση, η αμφοτερόπλευρη αστοχία μεταμερισμού έχει ως αποτέλεσμα σε συγγενή συνοστέωση σπονδύλων χωρίς σφηνοειδή παραμόρφωση. Εάν τα σπονδυλικά σώματα συνοστεώνονται με αυτόν τον τρόπο αλλά όχι και τα οπίσθια στοιχεία το αποτέλεσμα είναι η συγγενής κύφωση. Εάν τα σπονδυλικά πέταλα αποτυγχάνουν στο να μεταμεριστούν αλλά όχι και τα σπονδυλικά σώματα, προκύπτουν οπίσθιες οστέινες δοκοί. Οι πλευροειδείς αποφύσεις μπορεί με παρόμοιο τρόπο στο να αποτύχουν να σχηματιστούν με αποτέλεσμα το σχηματισμό τέλειου ημισπονδύλου. στο μεταμερισμό, απουσία μιας πλευράς ή είναι δυνατό να συνοστεωθούν επί τα εκτός με αποτέλεσμα μερικώς ή ολικώς συνοστεωμένες πλευρές. Ανάλογα με την έκταση και τη μορφή των διαταραχών της ανάπτυξης, μπορούν να βρεθούν πολλές ποικιλίες σπονδυλικών διαμαρτιών περί τη διάπλαση (εικ. 2). 2

3 Εικ. 2 - Παθογενετικός μηχανισμός ανάπτυξης ημισπονδύλου Μια απλή βασική ταξινόμηση (MacEwen 1967; MacEwen, Conway & Miller 1968) που είναι γενικώς αποδεκτή καθορίζει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά των κυρίως συμμετεχόντων στοιχείων: 1. Αστοχία σχηματισμού a) Ετερόπλευρη μερική αστοχία σφηνοειδής σπόνδυλος (εικ. 9.14A & 9.15). b) Ετερόπλευρη τέλεια αστοχία ημισπόνδυλος (εικ. 9.14B to F, 9.16, 9.17 & 9.18). 2. Αστοχία μεταμερισμού (a) Ετερόπλευρη αμεταμέριστη δοκός (εικ. 9.14G to J, 9.19, 9.20 & 9.21). (b) Αμφοτερόπλευρη συνοστέωση σπονδύλων ή σπονδυλική συσσωμάτωση (block) (εικ. 2 & 9-22). 3

4 3. Διάφοροι μικτή τύποι (εικ. 9.23) ή αταξινόμητες διαμαρτίες (εικ. 4). 4

5 Εικ. 4 - Μικτοί τύποι σχηματισμού ημισπονδύλων Τρεις βασικοί τύποι μπορούν να συσχετιστούν κατά πολλούς και διάφορους τρόπους. Οι Nasca, Stelling & Steel (1975), σε μια προσπάθεια να προσδιορίσουν την πιθανότητα ανάπτυξης μιας προοδευτικώς επιδεινούμενης παραμόρφωσης καθόρισαν έξη τύπους σπονδυλικών διαμαρτιών συσχετιζόμενων με παρουσία ενός ή περισσότερων ημισπονδύλων απλός υπεράριθμος ημισπόνδυλος με υπεράριθμη πλευρά, απλός σφηνοειδής ημισπόνδυλος χωρίς υπεράριθμη πλευρά, πολλαπλοί ημισπόνδυλοι με ετερόπλευρες δοκούς, εξισορροπημένους ημισπονδύλους και οπίσθιους ημισπονδύλους. Κατά την ανάλυση, όλοι εκτός από τους εξισορροπημένους ημισπονδύλους ή τους πολλαπλούς ημισπονδύλους κατά την αυχενοθωρακική συμβολή είναι επιρρεπείς σε επιδείνωση. ΦΥΣΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΝΩΣΗ Επειδή η σκολίωση που οφείλεται σε ένα και μόνο ημισπόνδυλο συνήθως εξελίσσεται βραδέως ή εάν υπάρχει ένας αντιρροπιστικός ημισπόνδυλος, δεν επιδεινώνεται, υπήρχε η αντίληψη ότι η συγγενής σκολίωση δεν χρειάζεται αντιμετώπιση ή το περισσότερο να τίθεται υπό παρακολούθηση σε πολλούς από τους 5

6 ασθενείς patients (Arkin 1953; James 1967) και ότι εάν υπάρχουν ημισπόνδυλοι η ετερόπλευρες οστέινες δοκοί και οδηγούν σε ταχεία ή πρώιμη επιδείνωση και ένα βαρύ\κύρτωμα, τίποτε δεν θα μπορούσε να γίνει λόγω του νεαρού της ηλικίας και της ανωριμότητας του παιδιού. Οι ανασκοπήσεις από τους Hough (1960), Blount (1960), MacEwen, Conway & Miller (1968), Winter, Moe & Eilers (1968), Winter, Moe & Wang (1973) and Nasca, Stalling & Steel (1975) έχουν όλες καταδείξει ότι η συγγενής σκολίωση έχει γενικώς κακή πρόγνωση και ότι ένα φαινομενικώς ήπιο κύρτωμα, που φαίνεται να επιδεινώνεται βραδέως, μπορεί να φθάσει σε σοβαρά επίπεδα λόγω της σταθερής αύξησης κατά 5 ο κατ έτος καθ όλη τη διάρκεια της αύξησης. Ένα εντόνως επιδεινούμενο κύρτωμα που καθίσταται δύσκολο πρόβλημα από την ηλικία των 5 ή 6 ετών θα πρέπει να υπόκεινται σε επιθετική χειρουργική θεραπεία σε πρώιμη ηλικία λόγω της αναμενόμενης κακής πρόγνωσης όσον αφορά στην καρδιακή και στην αναπνευστική λειτουργία ή ακόμη και νευρολογικές επιπλοκές (Winter 1973; Mensink & Rogge 1974). Οι συγκεκριμένες διαταραχές απαρεγκλίτως σχετίζονται με εξεσημασμένη επιδείνωση της σκολίωσης. Οστέινες αμεταμέριστες δοκοί που εντοπίζονται ετεροπλεύρως σχετίζονται πάντοτε με ταχεία επιδείνωση της σκολίωσης., όπως και πολλαπλοί ημισπόνδυλοι προσκείμενοι ο ένας στον άλλον στη μια πλευρά της σπονδυλικής στήλης (εικ & 9.18). Εικ. 5 - Οστέινες αμεταμέριστες δοκοί (μπάρες) 1 6

7 Εικ. 6 - Οστέινες αμεταμέριστες δοκοί (μπάρες) 2 Η παρουσία απλών ημισπονδύλων που είναι πιο δύσκολο να προβλεφθούν, πολλές φορές εξελίσσονται πολύ λίγο ενώ άλλες φορές εξελίσσονται και πολύ γρήγορα και πολύ σοβαρά. Ο βαθμός της βαρύτητας του κυρτώματος σε ένα \μεμονωμένο επίπεδο, ή στην έκταση του μήκους της σπονδυλικής που εμπλέκεται όταν αρκετοί σπόνδυλοι περιλαμβάνονται σε ένα κύρτωμα που είναι επίσης ένα μέτρο πρόγνωσης, μια μεγαλύτερη γωνίωση ή μεγαλύτερος αριθμός σπονδύλων εμπλέκονται σε μια πιο σοβαρή εξεργασία. Το επίπεδο της διαταραχής επηρεάζει την πρόγνωση. Αλλοιώσεις που εντοπίζονται στο μέσο της θωρακικής μοίρας της σπονδυλικής στήλης έχουν την πιο βαριά πρόγνωση, ενώ ακολουθούν η κατώτερη θωρακική ή η θωρακοοσφυϊκή συμβολή. Οι διαταραχές αυτές στην οσφυϊκή μοίρα έχουν καλύτερη πρόγνωση και είναι πολύ λιγότερο πιθανό να επιδεινωθούν σημαντικά εκτός από εκείνες που είναι κατά τη θωρακοοσφυϊκή συμβολή (εικ. 7), 7

8 Εικ. 7 - Αμεταμέριστες δοκοί κατά την οσφυϊκή μοίρα της σπονδυλικής στήλης που αποτελούν μια δύσκολη υπόθεση λόγω της ανικανότητας της σπονδυλικής στήλης να αντιρροπήσει τη διαταραχή κάτω από το επίπεδό τους (εικ. 8). Εικ. 8 - Αδυναμία αντιρρόπησης σε υψηλά κυρτώματα Τα αυχενοθωρακικά κυρτώματα έχουν καλύτερη πρόγνωση λόγω της καλύτερης αντιρρόπησης από την αυχενική μοίρα της σπονδυλικής στήλης, αλλά τείνουν να προκαλούν μια δύσμορφη παραμόρφωση (εικ. 9) 8

9 Εικ. 9 - Δυσμορφία επί αυχενοθωρακικών κυρτωμάτων με σημαντική άνοδο του περιγράμματος του τραπεζοειδούς. Ευμενή πρόγνωση έχουν μόνο καταστάσεις με πολλαπλούς εξισορροπημένους ημισπονδύλους χωρίς αμεταμέριστες οστέινες δοκούς. Οι διαμαρτίες των πλευρών από μόνες τους δεν προκαλούν σημαντικά επιδεινούμενη σκολίωση (εικ. 10). 9

10 Εικ Διαμαρτίες πλευρών μη προκαλούσες σημαντική επιδείνωση σκολίωσης. Η σκολίωση που συνοδεύει τη μηνιγγομυελοκήλη αποτελεί ένα μίγμα παραμορφώσεων που οφείλονται στις διαμαρτίες περί τη διάπλαση των σπονδύλων, αλλά η απουσία των οπισθίων στοιχείων και της παράλυσης οφείλουν να εξετάζονται χωριστά. Από τη στιγμή που το κύρτωμα αρχίζει να επιδεινώνεται αυτό συνεχίζει να γίνεται όσο διαρκούν οι ώσεις ανάπτυξης. Υπάρχει εντονότερο το στοιχείο της κύφωσης από ότι στους άλλους τύπους σκολίωσης με συνακόλουθο κίνδυνο νευρολογικών επιπλοκών. Ο ακτινολογικός έλεγχος είναι ανάγκη να γίνει περιλαμβανομένων προσθιοπισθίων και πλαγίων προβολών κάθε 6 μήνες. Η μέση συγγενής σκολίωση επιδεινώνεται με μια ταχύτητα 5 ο κατ έτος και εκτός αν οι ακτινογραφίες εξετάζονται με τη δέουσα προσοχή η έκταση της επιδείνωσης μπορεί να υποτιμηθεί μέχρι να καταστεί η παραμόρφωση πολύ μεγάλη. ΚΛΙΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ 10

11 Εκτός από τις περιπτώσεις που υπάρχει εκτεταμένη προσβολή πολλών σπονδύλων ή σε έκδηλες διαταραχές του κεντρικού νευράξονα στις οποίες οι ακτινογραφίες έχουν διενεργηθεί κατά μικρό χρονικό διάστημα μετά τη γέννηση, η συγγενής σκολίωση σπάνια διαγιγνώσκεται κατά τη γέννηση. Η εύκαμπτη σπονδυλική στήλη ενός νηπίου εύκολα αντισταθμίζει ένα κύρτωμα που σχετίζεται με ημισπόνδυλο και μόνο η στενή παρακολούθηση ή μια μικρή προβολή στη μια πλευρά της σπονδυλικής στήλης υποβάλλει για την ανάγκη για διενέργεια ακτινολογικής εξέτασης θα επικυρώσουν τη διάγνωση της σκολίωσης. Η παραμόρφωση γίνεται πιο εμφανής με την ταχύτητα της αύξησης. Υπάρχει εντοπισμένο κύρτωμα, συνήθως δύσκαμπτο και βραχύτητα του κορμού. Οι θωρακικές βλάβες συνήθως αναπτύσσουν σημαντική παραμόρφωση του θωρακικού κλωβού (εικ. 10 & 11) Εικ Παραμόρφωση θωρακικού κλωβού 11

12 Εικ Παραμόρφωση θωρακικού κλωβού και θωρακοοσφυϊκές διαταραχές (εικ. 12 & 13) Εικ. 12 Διαταραχές της ΘΟΜΣΣ 12

13 Εικ Διαταραχές της ΘΟΜΣΣ δεικνύουν μια μη αντιρροπούμενη πλάγια παρεκτόπιση του ανώτερου τμήματος του κορμού σε σχέση προς την πύελο. Οι οσφυοϊερές διαταραχές (εικ & 9.25) Εικ. 14 Παραμορφώσεις οσφυοϊεράς χώρας. 13

14 Εικ Παραμορφώσεις οσφυοϊεράς χώρας. σχετίζονται με εξεσημασμένη λοξότητα της πυέλου και μακρό αντισταθμιστικό κύρτωμα κατά τη θωρακική και την οσφυϊκή μοίρα της σπονδυλικής στήλης που είναι ευκίνητες κατά την πρώιμη παιδική ηλικία αλλά μονιμοποιείται με στροφή κατά τη διάρκεια της αύξησης. Μπορεί να υπάρχει κλινική ένδειξη κατά τη σπονδυλική στήλη μιας υποκρυπτόμενης νευρολογικής διαταραχής που υποδηλώνει τη παρουσία παθολογικής έκφυσης και αύξησης του τριχωτού της κεφαλής που μπορεί να είναι ήπια (εικ. 16 ή εκτεταμένη (εικ. 17), Εικ. 16 Παθολογική έκφυση τριχωτού κεφαλής 14

15 Εικ. 17 Παθολογική έκτοπη έκφυση τριχωτού κεφαλής η ψηλαφητή διόγκωση μιας καλυπτόμενης από δέρμα μηνιγγοκήλης, μηνιγγομυελοκήλης ή λιπώματος, το έλλειμμα της δισχιδούς ράχης ή ένα δερματικό συρίγγιο. Όχι σπάνια, μια διαταραχή της σπονδυλικής στήλης συνήθως σχετίζεται με διαστηματομυελία (Winter, Haven & Moe 1974), παρουσιάζεται ως παιδί με μικρά πόδια, βραχείες κνήμες ή ελάσσονα παραμόρφωση του ποδιού όπως είναι η κοιλοποδία ή ήπια στρεβλοδακτυλία που οφείλεται σε ήπια νευρολογική διαταραχή. Η εξέταση της σπονδυλικής στήλης στα παιδιά αυτά συνήθως τα παθογνωμονικά σημεία της σπονδυλικής βλάβης που επιβεβαιώνεται από την ακτινολογική εξέταση (Gillespie et al. 1973). Μια ενδελεχής νευρολογική εξέταση θα πρέπει να γίνεται σε όλους τους ασθενείς με συγγενή σκολίωση για κάθε ένδειξη, αν και πολλές φορές ήπια, ενός νευρολογικού ελλείμματος όπως ελάττωση του αχιλλείου αντανακλαστικού, ετερόπλευρο εκτατικό πελματιαίο αντανακλαστικό ή αυξημένο επιγονάτιο αντανακλαστικό. Τα άνω άκρα και τα κρανιακά νεύρα θα πρέπει επίσης να εξετάζονται για να αποκαλυφθεί ένδειξη ήπιου υδροκεφάλου ή δυσπλασίας Arnold- Chiari ή συριγγομυελίας. Η νευρολογική εξέταση χρειάζεται να επαναληφθεί ως μέρος 15

16 της τακτικής εξέτασης κατά 6μηνα διαστήματα, ιδιαίτερα επί ασθενών με στοιχείο κύφωσης, προκειμένου να αποκαλυφθούν στοιχεία πρώιμης πίεσης επί του νωτιαίου μυελού. Η διαταραχές στον έλεγχο της κύστης και του ορθού εκδηλώνεται με τη μορφή δυσκοιλιότητας νυκτερινή ενούρηση ή επείγουσα κένωση της κύστης είναι τα πρώτα συμπτώματα μιας εισβάλλουσας παραπληγίας. Κάθε υπόνοια νευρολογικού ελλείμματος θα πρέπει να εξετάζεται μυελογραφικώς για διαστηματομυελία ή για άλλες εγκεφαλικές βλάβες και η μυελογραφική εξέταση προηγείται κάθε χειρουργικής επέμβασης της συγγενούς σκολίωσης. Η παρουσία και άλλων συγγενών διαταραχών θα πρέπει να αποκλείονται, ιδιαίτερα συγγενής καρδιαγγειακή νόσος που συνυπάρχει στο 7% της συγγενούς σκολίωσης (Winter 1973) συγγενών διαταραχών του ουροποιογεννητικού που συνυπάρχουν στο 18% των ασθενών (MacEwen, Winter & Hardy 1972), έτσι ώστε η ενδοφλέβια πυελογραφία είναι απαραίτητο στοιχείο της αρχικής εξέτασης κάθε συγγενούς σκολίωσης. ΠΑΡΑΛΥΤΙΚΗ ΣΚΟΛΙΩΣΗ Η παραλυτική σκολίωση μπορεί να προκύπτει ως των βλαβών πολιομυελίτιδας, εγκεφαλικής παράλυσης ή κάκωσης του νωτιαίου μυελού με παραπληγία ή τετραπληγία, μυϊκή δυστροφία ή άλλες μυϊκές παραλύσεις όπως είναι η νωτιαία μυϊκή ατροφία, η αταξία Friedreich, η περονιαία μυϊκή ατροφία (νόσος Charcot-Marie- Tooth) ή οικογενής δυσαυτονομία (Hensinger & MacEwen 1976). Η παράλυση μπορεί να διαδραματίζει ρόλο στη σκολίωση σε κάποιους ασθενείς που πάσχουν από μηνιγγομυελοκήλη. Σε περιοχές που επιπολάζει η πολιομυελίτιδα είναι πιθανό να είναι η κυριότερη αιτία παραλυτικής σκολίωσης αλλά έχει πρακτικά εξαφανιστεί από τις περιοχές όπου έχει καθιερωθεί ο εμβολιασμός. Τα άλλα αίτια είναι σπάνια. Όλες οι παραλυτικές σκολιώσεις έχουν κοινό παρονομαστή τη μυϊκή ανισορροπία, συνδυαζόμενα με τα αποτελέσματα της δράσης της βαρύτητας ή μιας ασταθούς σπονδυλικής στήλης ως αίτιο της παραμόρφωσης. Τα αποτελέσματα της βαριάς μυϊκής ανισορροπίας είναι η ταχεία ανάπτυξη βαριάς παραμόρφωσης, μηχανική αποτυχία της σπονδυλικής στήλης που σχετίζεται με ολική παράλυση του κορμού αλλά χωρίς ανισορροπία έχει ως αποτέλεσμα βαριάς παραμόρφωσης στην όρθια στάση, αλλά συνήθως διατηρεί σημαντική κινητικότητα και διόρθωση όταν ο ασθενής βρίσκεται σε ύπτια θέση. 16

17 ΠΟΛΙΟΜΥΕΛΙΤΙΔΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΥΠΟΙ ΚΥΡΤΩΜΑΤΩΝ Όπως γίνεται και με άλλες παραμορφώσεις που αποτελούν αποτέλεσμα παράλυσης, οι αρχικές αλλοιώσεις γίνονται στους μυς, ιδιαίτερα των μη προσβεβλημένων μυών οι οποίοι αποτυγχάνουν στην αύξησή τους όταν οι ανταγωνιστές τους είναι παρετικοί ή παράλυτοι. Η παραμόρφωση συνήθως γίνεται αντιληπτοί πρώτη μέσα σε ένα ή δύο έτη από την εισβολή της νόσου αλλά σε κάποιους ασθενείς μπορεί να είναι υπόγεια. Η πρόγνωση κάθε παραλυτικού κυρτώματος είναι πιο έκδηλη από εκείνη της ιδιοπαθούς σκολίωσης, αν και όπως στην ιδιοπαθή όσο πιο ψηλά είναι το κύρτωμα τόσο χειρότερη είναι η πρόγνωση (James 1967). Ο τύπος του κυρτώματος προσδιορίζεται από το επίπεδο της μυϊκής ανισορροπίας και την ασύμμετρη φύση της παράλυσης. Η δυσκολία στην εκτίμηση της ακριβούς κατάστασης της μυϊκής ισχύος του κορμού και των μεσοπλευρίων μυών καθιστά αδύνατη κάθε ακριβή συσχέτιση μεταξύ της σκολίωσης και της παράλυσης σε κάθε παραλυτική ομάδα μυών. Ο Mayer (1936) βρήκε ότι η ετερόπλευρη παράλυση των πλάγιων καμπτήρων του κοιλιακού τοιχώματος παρήγαγε οσφυϊκή σκολίωση με το κυρτό του κυρτώματος να στρέφεται προς την παραλυτική πλευρά με πυελική λοξότητα Η παράλυση των κοιλιακών μυών με διατήρηση των εκτεινόντων της σπονδυλικής στήλης έχει ως αποτέλεσμα λορδωτική παραμόρφωση. Στη θωρακική μοίρα της σπονδυλικής στήλης, ο James (1956, 1957) βρήκε σχέση μεταξύ παράλυσης των μεσοπλευρίων μυών και την ανάπτυξη θωρακικής σκολίωσης αλλά δεν μπόρεσε να βρει οποιαδήποτε ένδειξη ετερόπλευρης παράλυσης του ανελκτήρα της σπονδυλικής στήλης. Παρόλα αυτά, από τη στιγμή που τα πρόσθια γαγγλιακά κύτταρα των προσθίων κεράτων του νωτιαίου μυελού που νευρώνουν και τις δύο ομάδες των μυών που σχετίζονται στενά με τα πρόσθια κέρατα του θωρακικού μυελού, η πιθανότητα να είναι και οι δύο παραλυτικοί δεν πρέπει να αποκλειστεί. Η κατανομή της παράλυσης κατά το ανώτερο τμήμα του κορμού, περιλαμβανομένων των ωμοθωρακικών μυών ή των μυών των κάτω άκρων περιλαμβανομένων των ψοϊτών και γλουτιαίων δεν έχουν καμιά συμμετοχή στην ανάπτυξη της σκολίωσης. Η σημαντική παράλυση των μυών του κορμού οδηγεί σε καθίζηση της σπονδυλικής στήλης οφείλεται στα συνδυασμένα αποτελέσματα της δράσης της 17

18 βαρύτητας και την έλλειψη μυϊκής υποστήριξης. Στην ομάδα αυτή, η επιδείνωση είναι βραδεία και το κύρτωμα παραμένει εύκαμπτο και μη στροφικώς παραμορφωμένο για μακρό χρονικό διάστημα. Αυτά τα κυρτώματα μπορούν να θεωρηθούν ως κυρίως μια βαριά παραλλαγή μη οργανικού κυρτώματος ιδιαίτερα εάν διορθώνεται κατά την ανάρτηση ή κατά την κατάκλιση. ΚΛΙΝΙΚΑ ΚΑΙ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Τα παραλυτικά κυρτώματα δεικνύουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά που ομοιάζουν προς εκείνα της ιδιοπαθούς σκολίωσης. Η προοδευτική επιδείνωση του οργανικού κυρτώματος μπορεί να αρχίσει σε κάθε ηλικία εάν υπάρχει σοβαρή μυϊκή ανισορροπία των μυών του κορμού. Εάν κατά το πέρας αυτής της περιόδου της μυϊκής ανάνηψης, παρουσιασθεί ασυμμετρία των κινήσεων του θωρακικού τοιχώματος ή ασύμμετρη δραστηριότητα των κοιλιακών μυών η ανάπτυξη της σκολίωσης είναι σχεδόν αναπόδραστη και χρειάζονται συντηρητικά μέσα για την ελαχιστοποίησης της προόδου της παραμόρφωσης. Όπως συμβαίνει και με τους άλλους τύπους της σκολίωσης, υπάρχει σημαντική αύξηση του ρυθμού αύξησης της παραμόρφωσης κατά το χρόνο της προεφηβικής ώσης της αύξησης (εικ. 18) Εικ Παθολογική αύξηση του ρυθμού αύξησης του κυρτώματος 18

19 και μια μικρή ανισορροπία στις μυϊκές ομάδες του κορμού, που δεν είναι εύκολα ανιχνεύσιμη και δεν προκαλεί καμιά σκολίωση μέχρι αυτή την ηλικία, μπορεί να προκαλέσουν ένα μη αναμενόμενο κύρτωμα που μπορεί να διαφύγει της προσοχής εφόσον παραλείπεται η εξέταση της σπονδυλικής στήλης. Όλοι οι ασθενείς που εμφάνισαν μια προσβολή πολιομυελίτιδας θα πρέπει να εξετάζονται για την πιθανότητα αυτή τουλάχιστον μια φορά το χρόνο μέχρι την ολοκλήρωση της αύξησης. Όταν αναπτύσσεται θωρακική σκολίωση, η παραμόρφωση των πλευρών είναι συχνά πιο εξεσημασμένη και ο πλευρικός ύβος ανιχνεύεται περισσότερο από ότι το κύρτωμα στην ιδιοπαθή σκολίωση (εικ. 19). Εικ. 19 Ανάδειξη του ύβου εντονότερη από ότι στην ιδιοπαθή σκολίωση. Κατά την οσφυϊκή μοίρα της σπονδυλικής στήλης, η σκολίωση είναι πιθανό να έχει τη μορφή της λορδοσκολίωσης. Υπάρχει συχνά μια στήλη όταν ο ασθενής είναι σε όρθια θέση (εικ. 9.33) λόγω της αδυναμίας των μυών του αντισταθμιστικού κυρτώματος που μπορεί να μην αρκέσει για να κρατηθεί το σώμα έτσι ώστε ο κορμός κατά το άνω τμήμα του να διατηρείται σε σταθερή σχέση με την πύελο. Ακτινολογικώς, η θωρακική σκολίωση σχετίζεται με παράλυση των μεσοπλευρίων μυών και χαρακτηρίζεται από κάθετη θέση των πλευρών προς την κυρτή πλευρά του κυρτώματος (εικ. 20 & 9.34). 19

20 Εικ Κάθετη θέση των πλευρών προς την πλευρά του κυρτώματος 1 Εικ Κάθετη θέση των πλευρών προς την πλευρά του κυρτώματος 2 ΠΡΟΓΝΩΣΗ Η πρόγνωση της παραλυτικής σκολίωσης είναι συχνά πολύ κακή. Όσο πιο νωρίς αρχίζει τόσο πιο βαριά είναι δυνατό να αποβεί. Η αυχενοθωρακική και η 20

21 ανώτερη θωρακική σκολίωση (εικ. 22) Εικ. 22 Αυχενοθωρακική σκολίωση παράγουν μια πολύ δύσμορφη εμφάνιση λόγω της στροφής των ανώτερων θωρακικών σπονδύλων προκαλείται μια ανύψωση της γραμμής του τραπεζοειδούς και μια παραμόρφωση που δεν είναι δυνατό να κρυφτεί. Αυτή η παραλλαγή είναι δυνατό επίσης να σχετίζεται με αναπνευστική παράλυση που μπορεί να χρειαστεί αντιμετώπιση με αναπνευστήρα κατά τη διάρκεια της οξείας φάσης της νόσου. Η πρόγνωση για τα κυρτώματα αυτά είναι χειρότερη από ότι είναι για κάθε άλλη μορφή παραλυτικής σκολίωσης (James 1967). Η θωρακική σκολίωση συνήθως προσβάλλει περισσότερους σπονδύλους από όσους προσβάλλει η ιδιοπαθής σκολίωση και η πρόγνωσή της είναι πτωχή αν και δεν είναι τόσο κακή όσο της υψηλής θωρακικής σκολίωσης. Ένα σημαντικό χαρακτηριστικό των βαριών θωρακικών κυρτωμάτων είναι ότι όσο μεγαλύτερο είναι το κύρτωμα τόσο μεγαλύτερη είναι η πιθανότητα εμφάνισης αναπνευστικών επιπλοκών και αυτό συμβαίνει σε παιδιά που ήδη έχουν ελαττωμένη αναπνευστική ικανότητα. Οι ασθενείς με σημαντική οσφυϊκή παραλυτική σκολίωση είναι πιθανό να υποφέρουν από οσφυαλγία και αστάθεια κατά την καθιστική ή κατά τη βάδιση με τη βοήθεια 21

22 βακτηριών. ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ ΠΑΡΑΛΥΣΗ Η οργανική σκολίωση υπάρχει στο 15% των ασθενών που πάσχουν από εγκεφαλική παράλυση αλλά η βαριά παραμόρφωση είναι ευτυχώς σπάνια. Οι Balmer & MacEwen (1970) βρήκαν επίπτωση της τάξης του 6% βαριάς σκολίωσης, όλες σε αθετωσικούς ασθενείς με πιο συχνά σε κάποια παιδιά με ασύμμετρη παράλυση και τετραπληγία με ή χωρίς αθετωσικό στοιχείο και αυτή η άποψη τεκμηριώνεται και από τους Rosenthal, Levine & McCarver (1974). Η εισβολή είναι βραδεία σε παιδί που ήδη έχει μεγάλη διαταραχή της διανοητικής κατάστασης ή σημαντική καθυστέρηση στην ανάπτυξη της νευρολογικής ωριμότητας του κινητικού νευρώνα. Υπάρχει συνήθως επίμονο τονικό ασύμμετρο αντανακλαστικό του αυχένα (εικ. 23), Εικ. 23- Ασύμμετρο αυχενικό αντανακλαστικό εμφάνιση του αντανακλαστικού του Gallant και ασύμμετρη παραμόρφωση των ισχίων, του ισχίου της κυρτής πλευράς της παραμόρφωσης όντας σε μόνιμη κάμψη και προσαγωγή και του αντιθέτου σε κάμψη και απαγωγή. Κατ αρχάς, η σκολίωση είναι στατική, αφορώσα στην ανώτερη οσφυϊκή ή τη θωρακική μοίρα της 22

23 σπονδυλικής στήλης ή την κατώτερη θωρακική και την οσφυϊκή μοίρα της σπονδυλικής στήλης. Περιορισμός σε πλάγια κάμψη προς την κυρτή πλευρά βαθμιαία αυξάνει με ανάπτυξη αυξημένης σπαστικότητας των πλαγίων μυών του κορμού κατά την κοίλη πλευρά του κυρτώματος και σχετική αδυναμία κατά την κυρτή πλευρά. Κάποιος βαθμός λόρδωσης αναπτύσσεται στην οσφυϊκή μοίρα της σπονδυλικής στήλης, η οποία αργότερα επιδεινώνεται. Ακτινολογικώς, η σκολίωση χαρακτηρίζεται από το μήκος του κυρτώματος, που είναι θωρακοοσφυϊκό (εικ. 24) Εικ Θωρακοοσφυϊκό παραλυτικό κύρτωμα 23

24 Εικ. 25 Οσφυϊκό παραλυτικό κύρτωμα ή οσφυϊκό (εικ. 25) κύρτωμα με λόρδωση. Παρατηρείται μια αξιοσημείωτη απουσία αντισταθμιστικών κυρτωμάτων. ΜΥΪΚΗ ΔΥΣΤΡΟΦΙΑ Παραμορφώσεις της σπονδυλικής στήλης αναπτύσσονται ως απώτερο χαρακτηριστικό της παράλυσης στη μυϊκή δυστροφία τύπου Duchenne. Οι Wilkins & Gibson (1976) κατέδειξαν ότι δύο παραλλαγές της παραμόρφωσης μπορεί να αναπτυχθούν. Κατά το συνηθέστερο τύπο, μια εύκαμπτη κύφωση αναπτύσσεται στην ηλικία περίπου των 9 10 ετών προ της απώλειας της δυνατότητας βάδισης. Όταν ο ασθενής περιορίζεται σε αναπηρικό αμαξίδιο, αναπτύσσεται πλάγια παραμόρφωση αυξάνει με προοδευτική λοξότητα της πυέλου κατά την ηλικία των 15 ετών (εικ. 26). 24

25 Εικ Θωρακοοσφυϊκό κύρτωμα επί μυϊκής δυστροφίας Τελικώς, αναπτύσσεται ένα σημαντικό πλάγιο κύρτωμα με σημαντική στροφική παραμόρφωση της σπονδυλικής στήλης και της πυέλου και σχετίζεται με ελάττωση της αναπνευστικής λειτουργίας επί ασθενούς που ήδη έχει αναπνευστική ανεπάρκεια. Ένας δεύτερος τύπος χαρακτηρίζεται από την ανάπτυξη εκτατικού τύπου παραμόρφωσης, που τείνει να κλειδώνει τις αρθρικές αποφύσεις της σπονδυλικής στήλης και έτσι ελαττώνεται η δυνατότητα ανάπτυξης πλάγιου κυρτώματος και προοδευτικώς βαριάς σκολίωσης. Σε πιο καλοήθεις μορφές μυϊκής δυστροφίας ή συγγενούς μυϊκής δυστροφίας και σε χρόνιους τύπους νωτιαίας μυϊκής ατροφίας, η σκολίωση μπορεί να αναπτυχθεί πολύ βαθμιαία στο τέλος της παιδικής ηλικίας και στην εφηβεία. Η παραμόρφωση μπορεί να καταστεί σημαντική σε βαθμό που να χρειάζεται χειρουργική αντιμετώπιση (εικ. 27), 25

26 Εικ. 27. Σημαντική παραμόρφωση επί μυϊκής δυστροφίας ιδιαίτερα εάν παραμένει κάποιος βαθμός κινητικότητας σε ακτινογραφίες που λαμβάνονται σε ύπτια ή όρθια στάση. ΣΚΟΛΙΩΣΗ ΕΠΙ ΜΗΝΙΓΓΟΜΥΕΛΟΚΗΛΗΣ Η σκολίωση που μπορεί να επισυμβαίνει σε συσχετισμό με μηνιγγομυελοκήλη μοιράζεται με την πολιομυελίτιδα και την ιδιοπαθή παιδική σκολίωση την πιθανότητα ανάπτυξης βαριών παραμορφώσεων της σπονδυλικής στήλης όλων των τύπων. Τουλάχιστον τρεις μείζονες παράγοντες συμβάλλουν στην πιθανότητα ανάπτυξης σκολίωσης. Η απουσία οπίσθιων στοιχείων στην περιοχή του ελλείμματος και της ουλοποίησης της περιοχής από την επέμβαση για τη σύγκλειση του ελλείμματος του οπισθίου τοιχώματος του νωτιαίου σωλήνα παράγει λορδωτική παραμόρφωση που μεγαλώνει κατά την περίοδο της ταχείας αύξησης των σπονδυλικών σωμάτων κατά τη διάρκεια των περιφερικών ώσεων αύξησης. Αν και αυτή η λόρδωση μπορεί να παραμένει επί μακρόν ως αμιγώς εκτατική παραμόρφωση πιο συχνά αναπτύσσει πλάγιο καμπτικό και στροφικό στοιχείο (εικ. 28) που επιδεινώνεται (εικ. 29). 26

27 Εικ Πλάγιο καμπτικό στοιχείο παραμόρφωσης της Σ. Σ. επί μηνιγγομυελοκήλης. Εικ. 29 Στροφικό στοιχείο παραμόρφωσης της Σ. Σ. επί μηνιγγομυελοκήλης. Η παράλυση των μυών του κορμού ιδιαίτερα εάν είναι ασύμμετρη είναι δευτερεύων παράγοντας και είναι πιθανό ότι η ασύμμετρη δραστηριότητα του λαγονοψοΐτη ή των πυελομηριαίων μυών μπορεί να συμβάλλουν στο έλλειμμα αυτό. Άλλοι λιγότερο σαφείς παράγοντες όπως είναι η αραχνοϊδίτιδα ή η αντανακλαστική δραστηριότητα των σπονδυλικών μυών που είναι δευτερογενείς στια ελλείμματα των νωτιαίων ή και των εγκεφαλικών λειτουργιών και μπορεί να συμβάλλουν στην αιτιολογία. Ένας τρίτος παράγοντας μπορεί να είναι οι συγγενείς διαμαρτίες περί τη διάπλαση των 27

28 σπονδύλων είτε στην περιοχή του νωτιαίου ελλείμματος είτε σε άλλο επίπεδο ή και στα δύο. Ο συνηθέστερος τύπος του κυρτώματος είναι μια διπλό και αφορά σε οσφυϊκή λορδοσκολίωση και σε κατώτερη θωρακική σκολίωση. Η επόμενη κατά συχνότητα είναι η θωρακοοσφυϊκή σκολίωση με αντισταθμιστικά κυρτώματα πάνω και κάτω. Ο συνδυασμός των ελλειμμάτων της σπονδυλικής στήλης και των πολλαπλών διαμαρτιών μπορεί να έχουν πρακτικώς ως αποτέλεσμα οποιαδήποτε παραμόρφωση της σπονδυλικής στήλης (εικ. 30). Εικ. 30 Σύνθετη παραμόρφωση της Σ. Σ. Η παρουσία μερικής ή πλήρους παράλυσης των κάτω άκρων με απώλεια της αισθητικότητας κατά την ιερά και τις γλουτιαίες χώρες, η παράλυση της ουροδόχου κύστης και διαμαρτίες περί τη διάπλαση των νεφρών που σχετίζονται με αυτές, εκτεταμένες ουλοποιήσεις και απουσία των οπισθίων στοιχείων και κατά το επίπεδο του ελλείμματος της σπονδυλικής στήλης αλλά και πιθανός υδροκέφαλος που καθιστά τη μορφή αυτής της σκολίωσης την πιο δύσκολη όσον αφορά στην αντιμετώπιση με συντηρητικά ή χειρουργικά μέσα. Εν αντιθέσει προς αυτά τα προβλήματα, οι επιπλέον επιπλοκές που προκύπτουν από τη λοξότητα της πυέλου προκειμένου για παιδί που είναι σε θέση να καθίσει, για την εφαρμογή ναρθήκων ή κηδεμόνων σε παιδιά με περιορισμένη δυνατότητα βάδισης και αστάθεια του κορμού και δύσμορφη εμφάνιση προκειμένου για παιδί με καλή λειτουργικότητα των κάτω άκρων απαιτούν δράσεις που είναι απαραίτητες για να αποτρέψουν ή να 28

29 ελαχιστοποιήσει την απρόβλεπτη επιδείνωση της. ΣΚΟΛΙΩΣΗ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ ΣΕ ΒΛΑΒΕΣ ΤΟΥ ΝΩΤΙΑΙΟΥ ΜΥΕΛΟΥ Η ΤΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ Οι κακώσεις του εγκεφάλου ή του νωτιαίου μυελού αλλά και κάποιες παθήσεις του νωτιαίου μυελού ή του εγκεφάλου που είναι πιθανά αίτια ανάπτυξης σκολίωσης σε παιδιά που μεγαλώνουν. Οι μηχανισμοί της αιτιολόγησης αυτών των καταστάσεων είναι δύσκολο να προσδιοριστούν, αλλά η φύση και ο τύπος της παραμόρφωσης παραπέμπει στο ότι οφείλονται σε ανισομερή δράση των μυών στάσης του κορμού και ιδιαίτερα των στροφέων (Roaf 1970). Οι κακώσεις του νωτιαίου μυελού στον αναπτυσσόμενο σκελετό έχει ως αποτέλεσμα τη σκολίωση σε πάνω από το 40% των παιδιών (Brown & Bonnett 1973). Αν και η απευθείας βλάβη του σπονδυλικού σώματος ή των επιφύσεών του μπορεί σε κάποιους ασθενείς να είναι γενεσιουργό αίτιο σκολίωσης συχνά αυτή αναπτύσσεται ανεξάρτητα από τη οστική κάκωση (εικ. 31). Εικ. 31 Λορδοσκολίωση ως αποτέλεσμα βλάβης του νωτιαίου μυελού. Γενικώς, όσο πιο ψηλά είναι το επίπεδο της κάκωσης του νωτιαίου μυελού και όσο πιο μικρό είναι το παιδί τόσο μεγαλύτερη είναι η τάση να αναπτύξει παραμόρφωση (McSweeney 1976). Στις κακώσεις της αυχενικής μοίρας συχνά παρατηρείται ένα μακρό κύρτωμα δίκην C με την κορυφή κατά τη θωρακική μοίρα στα μεγαλύτερα παιδιά, αλλά στα μικρότερα παιδιά μπορεί να προκύψει κύρτωμα τύπου καθίζησης δίκην S ενώ μακροχρονίως αυτά τα κυρτώματα επιδεινώνονται 29

30 και μονιμοποιούνται. Σε κακώσεις της κατώτερης θωρακικής μοίρας ή της θωρακοοσφυϊκής μοίρας, ο συνδυασμός των ισχυρών σπαστικών οπισθίων σπονδυλικών μυών με αυτή που μπορεί να χρειαστεί κατά την αφαίρεση όγκου. Ένας όγκος αφαιρούμενος κατά τη νηπιακή ή την πρώτη παιδική ηλικία μπορεί να μη καταλήξει σε σημαντική σκολίωση μέχρι το παιδί να γίνει πάνω από 8 9 ετών, καταδεικνύοντας ότι η σπονδυλική στήλη θα μπορεί να παρακολουθείται για την ανάπτυξη παραμόρφωσης μέχρι την ολοκλήρωση της αύξησης. Η σκολίωση συμβαίνει σε πάνω από το 60% των παιδιών που υποφέρουν από συριγγομυελία. Οι Huebert & MacKinnon (1969) θεωρούν ότι αυτή προέρχεται από την πίεση που προκαλείται από την επέκταση μιας συριγγομυελικής κύστης επί των έσω πυρήνων των προσθίων κεράτων του νωτιαίου μυελού που παρέχουν τη νεύρωση για τους αξονικούς μύες. Όπως συμβαίνει με τους ενδοσωληνικούς όγκους άλλων τύπων, η σκολίωση μπορεί να είναι το αρχικό σύμπτωμα (Simmons 1973). Το κύρτωμα συνήθως είναι ήπιο και συνήθως διπλό οργανικό. Η χειρουργική θεραπεία μπορεί να είναι απαραίτητη εάν η παραμόρφωση επιδεινωθεί και γίνει επώδυνη. Παιδιά που έχουν υποστεί κρανιοεγκεφαλική κάκωση με νευρολογικό κινητικό έλλειμμα είναι πολύ πιθανό να προκαλέσουν σκολίωση και όσο μεγαλύτερη είναι η παράλυση τόσο πιο βαριά είναι η παραμόρφωση(clark & Hardy1974). Τα θωρακικά κυρτώματα είναι τα πιο συχνά, με το κοίλο αυτών να στρέφεται προς την πλευρά της κυρτότητας. Τα περισσότερα από τα κυρτώματα είναι μικρά και μπορούν να βελτιωθούν εάν ελαττωθεί το νευρολογικό έλλειμμα, αλλά μπορεί πολλές φορές να επιδεινωθεί τόσο που να χρειαστεί χειρουργική θεραπεία (εικ. 9.46). Η βαριά σκολίωση μπορεί να αναπτυχθεί σε παιδιά με συγγενή ή επίκτητο υδροκέφαλο (Roaf 1970). Σε κάποιους ασθενείς η σκολίωση μπορεί να συσχετιστεί με την παρουσία μιας κοιλιοπεριτοναϊκής παροχέτευσης του υδροκεφάλου που τίθεται κατά τη νηπιακή ηλικία, αλλά μπορεί να γίνει επί ασθενών με κοιλιοκαρδιακή ή κοιλιοπεριτοναϊκή παροχέτευση ή σε πιο ήπιες βλάβες, στις οποίες ο υδροκέφαλος έχει αντιμετωπιστεί με συντηρητικά μέσα. Η σκολίωση μπορεί να μην εμφανιστεί παρά μόνο στην όψιμη παιδική ηλικία και συνήθως είναι ένα οσφυϊκό κύρτωμα με λόρδωση και μπορεί να επιδεινωθεί αργότερα. Οι βλάβες του εγκεφαλικού στελέχους που καταλήγουν σε διαταραχές των αντανακλαστικών της στάσης μπορούν να οδηγήσουν σε σκολίωση και οι Yamada et al. (1974) έχουν προκαλέσει πειραματική σκολίωση σε επίμυες επί των οποίων προκάλεσαν βλάβη στο εγκεφαλικό στέλεχος. 30

31 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ABBOTT E.G. (1914) Mechanisms of plaster correction of lateral curvature of the spine. American Journal of Orthopaedic Surgery 12, 30. ABRAHAM E. (1976) Lumbosacral coccygeal agenesis. Autopsy case report. Journal of Bone and Joint Surgery 58A, 1,169. ADAMS R.D., DENNY-BROWN D. & PEARSON C.M. (1962) Diseases of Muscle. A Study in Pathology, second edition. London: Henry Kimpton. ADKINS E.W.O. (1955a) Spondylolisthesis. Journal of Bone and Joint Surgery 37B, 48. ADKINS E.W.O. (1955b) Lumbo-sacral arthrodesis after laminectomy. Journal of Bone and Joint Surgery 37B, 208. ALLAN F.G. (1955) Scoliosis: operative correction of fixed curves. Journal of Bone and Joint Surgery 37B, 92. AMERICAN ORTHOPAEDIC ASSOCIATION RESEARCH COMMITTEE (1941) End-result study of the treatment of idiopathic scoliosis. Journal of Bone and Joint Surgery 23, 963. AMUSO S.J. & MANKIN H.J. (1967) Hereditary Spondylolisthesis and spina bifida. Report of a family in which the lesion is transmitted as an autosomal dominant through three generatio ns. Journal of Bone and Joint Surgery 49A, 507. ANNAN J.H. (1967) Os odontoideum or the loose odontoid. Journal of the Royal College of Surgeons of Edinburgh 12, 261. ARKIN A.M. (1953) Conservative management of scoliosis. Clinical Orthopaedics and Related Research 1, 99. ARKIN A., PACK G.T., RANSOHOFF N.S. & SIMON N. (1950) Radiation-induced scoliosis. A case report. Journal of Bone and Joint Surgery 32A, 401. ASHLEY R.K., LARSEN L., JAMES P. & GILBERT R. (1974) Combined surgical approach to spinal deformity. Journal of Bone and Joint Surgery 56A, 1,766. ASSEN J. VAN (1930) Angeborene Kyphose. Acta chirurgica Scandinavica 67, 14. AXER A. (1958). Transposition of gluteus maximus, tensor fasciae latae and ilio-tibial band for paralysis of lateral abdominal muscles in children after poliomyelitis. A preliminary report. Journal of Bone and Joint Surgery 40B, 644. AXER A. & KRIS F. (1967) Transposition of sacrospinalis muscle in paralytic scoliosis in children. Dixieme Congres International de Chirurgie Orthopedique et de Traumatologie p. 1,068. Bruxelles: Les Publications 'Acta Medica Belgica'. BAKER D.R. & McHoLLlCK W. (1956) Spondyloschisis and spondylolisthesis in children. Journal of Bone and Joint Surgery 38A, 933. BAKER R.H. & SHARRAKD W.J.W. (1973) Correction of lordoscoliosis in spina bifida by multiple spinal osteotomy and fusion with Dwyer fixation: a preliminary report. Developmental Medicine and Child Neurology 15. Supplement No. 29 p. 12. BALMER G.A. & MACEWEN G.D. (1970) Incidence and treatment of scoliosis in cerebral palsy. Journal of Bone and Joint Surgery 52B, 134. BANTA J.V. & NICHOLS 0. (1969) Sacral agenesis. Journal of Bone and Joint Surgery 51A, 693. BARASH H.L., GALANTE J.O., LAMBERT C.N. & RAY R.D. (1970) Spondylolisthesis and tight hamstrings. Journal of Bone and Joint Surgery 52A, 1,319. BEALS R.K. (1973) Nosologic and genetic aspects of scoliosis. Clinical Orthopaedics and Related Research 93, 23. BELLAMY R., LIEBER A. & SMITH S.D. (1974) Congenital spondylolisthesis of the sixth cervical vertebra. Case report and description of operative findings. Journal of Bone and Joint Surgery 56A,405. BENSON D.R., SCHULTZ A.B. & DEWALD R.L. (1976) Roentgenographic evaluation of vertebral rotation. Journal of Bone and Joint Surgery 58A, 1,125. BERGOFSKY E.H., TURING G.M. & FISHMAN A.P. (1959) Cardiorespiratory failure in kyphoscoliosis. Medicine, Baltimore 38, 263. BERKIN C.R. (1968) Harrington's instrumentation as a salvage procedure for pseudarthroses in spine fusions for scoliosis. Journal of Bone and Joint Surgery SOB, 570. BERTOLOTTI M. (1920) Le anpmalie congenite del rachide cervicale. Chirurgia degli Organi di Movimento 4, 395. BINGOLD A.C. (1953) Congenital kyphosis. Journal of Bone and Joint Surgery 35B, 579. BIOT B., FAUCHET R. & STAGNARA P. (1974) Les lesions vertebrales de la neurofibromatose. Revue de Chirurgie Orthopedique et Reparatrice de I'Appareil Moteur 60, 607. BJURE J. & NACHEMSON A. (1973) Non-treated scoliosis. Clinical Orthopaedics and Related Research 93, 44. BLOUNT W.P. (1958) Scoliosis and the Milwaukee brace. Bulletin of the Hospital for Join Diseases 19, 152. BLOUNT W.P. (1960) Congenital scoliosis. Huitieme Congres International de Chirurgie Orthopedique et de Traumatologie, p Bruxelles: Les Publications 'Acta Medica Belgica'. BLOUNT W.P. & MoE J.H. (1973) The Milwaukee Brace. Baltimore: The Williams & Wilkins Co. BLOUNT W.P., SCHMIDT A.C. & BIDWELL R.G. (1958) Making the Milwaukee brace. Journal of Bone and Joint Surgery 40A, 526. BLOUNT W.P., SCHMIDT A.C., KEEVER E.D. & LEONARD E.T. (1958) The Milwaukee brace in the operative treatment of scoliosis. Journal of Bone and Joint Surgery 40A,

32 BLUMEL J., EVANS E.B. & EGGERS G.W.N. (1959) Partial and complete agenesis of malformation of the sacrum with associated anomalies. Etiologic and clinical study with special reference to heredity. A preliminary report. Journal of Bone and Joint Surgery 41A, 497. BOBECHKO W.P., HERBERT M., KEIXAM J. & FRIEDMAN H. (1976) Electro-spinal instrumentation. Journal of Bone and Joint Surgery 58B, 141. BONNETT C., BROWN J.C. & GROW T. (1976) Thoracolumbar scoliosis in cerebral palsy. Results of surgical treatment. Journal of Bone and Joint Surgery 58A, 328. BONOLA A. (1956) Surgical treatment of the Klippel-Feil'"syndrome. Journal of Bone and Joint Surgery 38B, 440. BORROW S.E. & KLEIGER B. (1971) Spondylolisthesis in the newborn. Clinical Orthopaedics and Related Research 81, 73. BRADFORD D.S., BROWN D.M., MOE J.H., WINTER R.B. & JOWSEY J. (1976) Scheuermann's kyphosis. A form of osteoporosis? Clinical Orthopaedics and Related Research 118, 10. BRADFORD D.S. & MOE J.H. (1975) Scheuermann's juvenile kyphosis. An histologic study. Clinical Orthopaedics and Related Research 110, 45. BRADFORD D.S., MOE J.H., MONTALVO F. J. & WINTER R.B. (1974) Scheuermann's kyphosis and round back deformity. Results of Milwaukee brace treatment. Journal of Bone and Joint Surgery 56A, 740. BRADFORD D.S., MOE J.H., MONTALVO F. J. & WINTER R.B. (1975) Scheuermann's kyphosis. Results of surgical treatment by posterior spine arthrodesis in twenty-two patients. Journal of Bone and Joint Surgery 57A, 439. BROCHER J.E.W. (1955) Die Occipito-Cervical Gegend. Stuttgart: Georg Thieme. BROWN H.P. & BONNETT C.C. (1973) Spine deformity subsequent to spinal cord injury. Journal of Bone and Joint Surgery 55A, 441. BROWNE D. (1956) Congenital postural scoliosis. Proceedings of the Royal Society of Medicine 49, 395. BROWNE D. (1965) Congenital postural scoliosis. British Medical Journal ii, 565. BUCK J.S. (1970) Direct repair of the defect in Spondylolisthesis. A preliminary report. Journal of Bone and Joint Surgery 52B, 432. BUNNELL W.P. & MACEWEN G.D. (1976) Use of the orthoplast jacket in the non-operative treatment of scoliosis. Journal of Bone and Joint Surgery 58B, 141. BURWELL R.G., COATES C.L., JACKSON J.P., PlGGOTT H., ROAF R., DANGERFIELD P.H. & CONNOLLY R. (1974) Anthropometry and scoliosis. Journal of Bone and Joint Surgery 56B, 562. BUTLER R.W. (1955) The nature and significance of vertebral osteochondritis. Proceedings of the Royal Society of Medicine 48, 895. CAMPBELL C.J. & PEDRA G. (1956) Sternomastoid tumor in identical twins. Journal of Bone and Joint Surgery 38A, 350. CAPENER N. (1931) Spondylolisthesis. British Journal of Surgery 19, 374. CAPENER N. (1960) The origins of Spondylolisthesis. Bulletin of the Hospital for Joint Diseases 21, 111. CARD G.C. & DuBois A.B. (1961) Pulmonary function in kyphoscoliosis. Thorax 16, 282. CAUTILLI R.A., JOYCE M.F. & LIN P.M. (1972) Congenital elongation of the pedicles of the sixth cervical vertebra in identical twins. Journal of Bone and Joint Surgery 54A, 653. CHAGLASSIAN J.H., RISEBOROUGH E.J. & HALL J.E. (1976) Neurofibromatous scoliosis. Natural history and results of treatment in thirty-seven cases. Journal of Bone and Joint Surgery 58A, 695. CHANDLER F.A. & ALTENBERG A. (1944) 'Congenital' muscular torticollis. Journal of the American Medical Association 125, 476. CLARK P.R. & HARDY J.H. (1974) Scoliosis following juvenile brain injury. Journal of Bone and Joint Surgery 56A, 1,767. COBB J.R. (1948) Outline for the study of scoliosis. In The American Academy of Orthopaedic Surgeons Instructional Course Lectures, 5, 261. Ann Arbor, Michigan: J.W.Edwards, Inc. COLLIS D.K. & PONSETI I.V. (1969) Long-term follow-up of patients with idiopathic scoliosis not treated surgically. Journal of Bone and Joint Surgery 51A, 425. COMPERE E.L. (1932) Excision of hemivertebrae for correction of congenital scoliosis. Report of 2 cases. Journal of Bone and Joint Surgery 14, 555. CONEN P.E. (1971) Histological study of tissues in scoliotic patients. Journal of Bone and Joint Surgery 53A, 199. COTREL Y. (1970a) La scoliose dans la maladie de Recklinghausen. Croupe d'etudes de la Scoliose, Reunion de Lyon, pp Lyon: C.R.F.Massues. COTREL Y. (1970b) La technique de 1'elongation denotation flexion laterale (EDF). Proceedings of the llth International Congress of Orthopaedic Surgery and Traumatology (SICOT) Mexico, pp Brussels: Imprimerie des Sciences S.A. COTREL Y. (1978) Techniques nouvelles dans le traitement de la,scoliose idiopathique. International Orthopaedics 1, 247. COTREL Y. & MOREL G. (1964) La technique de 1'E.D.F. dans la correction des scolioses. Revue de Chirurgie Orthopedique et Reparatrice de I'Appareil Moteur 50, 59. COVENTRY M.B. & HARRIS L.E. (1959) Congenital muscular torticollis in infancy. Journal of Bone and Joint Surgery 41A, 815. COWELL H.R., HALL J.N. & MAC WEN G.D. (1972) Genetic aspects of idiopathic scoliosis. Clinical Orthopaedics and Related Research 86, 121. CROWE F., SCHULL W.J. & NEEL J.V. (1956) A Clinical, Pathological and Genetic Study of Multiple Neurofibromatosis. Springfield: Charles C.Thomas, Publisher. CYRON B.M. & HUTTON W.C. (1978) The fatigue strength of the lumbar neural arch in spondylolysis. Journal of Bone and Joint Surgery 60B,

33 DEGEORGE F.V. & FISHER R.L. (1967) Idiopathic scoliosis: genetic and environmental aspects. Journal of Medical Genetics 4, 251. DESMEDT, FABRY G. & MULIER J.C. (1975) Milwaukee brace treatment of Scheuermann's kyphosis. Acta Orthopaedica Belgica 41, 597. DEWALD R.L. & RAY R.D. (1970) Skeletal traction for the treatment of severe scoliosis. The University of Illinois halo-hoop apparatus. Journal of Bone and Joint Surgery 52A, 233. DICKSON J.H. & HARRINGTON P.R. (1973) The evolution of the Harrington instrumentation technique in scoliosis. Journal of Bone and Joint Surgery 55A, 993. DONALDSON W.F. JUN. (1957) Orthopedic Surgery in Infancy and Childhood, edited by Albert B. Ferguson, Jun., p London: Bailliere, Tindall & Cox. DUNN H.K. & BOLSTAD K.E. (1977) Fixation of Dwyer screws for the treatment of scoliosis. A postmortem study. Journal of Bone and Joint Surgery 59A, 54. DUNN P.M. (1973) Congenital postural scoliosis. Archives of Disease in Childhood 48, 654. DUNN P.M. (1974) Congenital sternomastoid torticollis: an intrauterine postural deformity: Proceedings of the forty-fifth annual meeting of the British Paediatric Association. Archives of Disease in Childhood 49, 824. DUVAL-BEAUPERE G. (1970) Les reperes de maturation dans la surveillance des scolioses. Revue de Chirurgie Orthopedique et Reparatrice de I'Appareil Moteur 56, 59. DUVAL-BEAUPERE G., DUBOUSSET J., QUENEAU P. & GROSSIORD A. (1970) Pour une theorie unique de 1'eVolution des scolioses. Presse Medicale 78, 1,141. DWYER A.F. (1973) Experience of anterior correction of scoliosis. Clinical Orthopaedics and Related Research 93,191: DWYER A.F., NEWTON N.C. & SHERWOOD A.A. (1969) An anterior approach to scoliosis. A preliminary report. Clinical Orthopaedics and Related Research 62, 192. DWYER A.F. & SCHAFER M.F. (1974) Anterior approach to scoliosis. Journal of Bone and Joint Surgery 56B, 218. ENGLER G.L., SPIELHOLZ N.I., BERNHARD F., DANZIGER F., MERKIN H. & WOLFE T. (1978) Soma-tosensory evoked potentials during Harrington instrumentation for scoliosis. Journal of Bone and Joint Surgery 60A, 528. ERWIN W.D., DICKSON J.H. & HARRINGTON P.R. (1976) The postoperative management of scoliosis patients treated with Harrington instrumentation and fusion. Journal of Bone and Joint Surgery 58A, 479. T FAUCHET R., GOUNOT J., Du PELOUX J., GOUYET C., FOULETIER J. & STAGNARA P. (1968) Scolioses par neurofibromatose. Annales de Medicine Physique 11, 385. FERGUSON A.B. (1930) Study and treatment of scoliosis. Southern Medical Journal 23, 116. FERGUSON A.B. (1950) Roentgen interpretations and discussions in scoliosis. The American Academy of Orthopaedic Surgeons Instructional Course Lectures 7, 160. Ann Arbor, Michigan: J.W. Edwards, Inc. FERGUSON A.B. (1956) Etiology of pre-adolescent kyphosis. Journal of Bone and Joint Surgery 38A, 149. FERREIRA J.H. & JAMES J.I.P. (1972) Progressive and resolving infantile idiopathic scoliosis. The differential diagnosis. Journal of Bone and Joint Surgery 54B, 648. FIDLER M.W. & JOWETT R.L. (1976) Muscle imbalance in the aetiology of scoliosis. Journal of Bone and Joint Surgery 58B, 200. FIELDING J.W. & GRIFFIN P.P. (1974) Os odontoideum: an acquired lesion. Journal of Bone and Joint Surgery 56A, 187. FILHO N.A. & THOMPSON M.W. (1971) Genetic studies in scoliosis. Journal of Bone and Joint Surgery 53A, 199 FISHMAN A.P. (1965) Pulmonary aspects of scoliosis. Proceedings of a Symposium on Scoliosis, edited by A.A.Zorab. Action for the crippled child monograph, p. 52. London: National Fund for Research into Poliomyelitis and Other Crippling Diseases. FRANTZ C.H. & AITKEN G.T. (1967) Complete absence of lumbar spine and sacrum. Journal of Bone and Joint Surgery 49A, 1,531. FREEBODY D. (1964) Treatment of spondylolisthesis by anterior fusion via the transperitoneal route. Journal of Bone and Joint Surgery 46B, 788. FRIBERG S. (1939) Studies on spondylolisthesis. Ada Chirurgica Scandinavica, 82, Supplementum 55. CAREER J.N. (1964) Abnormalities of the axis and atlas vertebrae congenital and traumatic Journal of Bone and Joint Surgery 46A, 1,782. GARRETT A.L., PERRY J. & NICKEL V.L. (1961) Stabilization of the collapsing spine. Journal of Bone and Joint Surgery 43A, 474. GAZIOGLU K., GOLDSTEIN L.A., FEMI-PEARSE D. & Yu P.N. (1968): Pulmonary function in idiopathic scoliosis. Journal of Bone and Joint Surgery 50A, 1,391. GIANNESTRAS N.J., MAYFIELD F.H., PROVENCIO F.P. & MAURER J. (1964) Congenital absence of the odontoid process. Journal of Bone and Joint Surgery 46A, 839. GILL G.G., MANNING J.G. & WHITE H.L. (1955) Surgical treatment of spondylolisthesis without spinal fusion. Journal of Bone and Joint. Surgery 37A, 493. GILLESPIE R. & ALLEN J.M.H. (1976) Locomotor complications of lumbo-peritoneal shunts. Journal of Bone and Joint Surgery 58B, 141. GILLESPIE R., FAITHFULL D.K., ROTH A. & HALL J.E. (1973) Intraspinal anomalies in congenital scoliosis. Clinical Orthopaedics and Related Research 93,

34 GILLESPIE R. & WEDGE J.H. (1974) The problems of scoliosis in paraplegic children. Journal of Bone and Joint Surgery 56A, 1,767. GOLDSTEIN L. A. (1966) Surgical management of scoliosis. Journal of Bone and Joint Surgery 48A, GOLDSTEIN L. A. (1969) Treatment of idiopathic scoliosis by Harrington instrumentation and fusion with fresh autogenous iliac bone grafts. Results in eighty patients. Journal of Bone and Joint Surgery 51A, 209. GOLDSTEIN L.A. (1973) The surgical treatment of idiopathic scoliosis. Clinical Orthopaedics and Related Research 93, 131. GOLDSTEIN L.A. & WAUGH T.R. (1973) Classification and terminology of scoliosis. Clinical Orthopaedics and Related Research 93, 10. GRUCA A. (1958) The pathogenesis and treatment of idiopathic scoliosis. A preliminary report. Journal of Bone and Joint Surgery 40A, 570. HAAS S.C. (1939) Experimental production of scoliosis. Journal of Bone and Joint Surgery 21, 963. HALL J.E., LEVINE C.R. & SUDHIR K.G. (1978) Intraoperative awakening to monitor spinal cord function during Harrington instrumentation and spine fusion. Description of procedure and report of three cases. Journal of Bone and Joint Surgery 60A, 533. HALL J.E., MILLER W. & STANISH W.D. (1976) Boston scoliosis orthosis a refined concept in the orthotic management of scoliosis, with preliminary report. Journal of Bone and Joint Surgery 58B, 141. HALL J.E. & SPIRA I.S. (1972) Dwyer anterior instrumentation and interbody fusion of the spine in the management of scoliosis. Preliminary report. Journal of Bone and Joint Surgery 56A, 441. HALLOCK H., FRANCIS K.C. & JONES J.B. (1957) Spine fusion in young children. Journal of Bone and Joint Surgery 39A, 481. HANLEY T., PLATTS M.M., CLIFTON M. & MORRIS T.L. (1958) Heart failure of the hunchback. Quarterly Journal of Medicine N.S. 27, 155. HARDY J.H. (1974) Spinal Deformity in Neurological and Muscular Diseases. St. Louis: C.V.Mosby. HARRENSTEIN R.J. (1936) Sur la scoliose des nourrisons et des jeunes enfants. Revue d'orthopzdie 23, 289. HARRINGTON P.R. (1962) Treatment of scoliosis. Correction and internal fixation by spine instrumentation. Journal of Bone and Joint Surgery 44A, 591. HARRINGTON P.R. (1967) Instrumentation in structural scoliosis. In Modern Trends in Orthopaedics, 5, edited by W.P.Graham, p. 95. London: Butterworths. HARRINGTON P.R. & TULLOS H.S. (1971) Spondylolisthesis in children. Observations and surgical treatment. Clinical Orthopaedics and Related Research 79, 75. HARRIS R.I. (1959) In Modern Trends in Diseases of the Vertebral Column, edited by R.Nassim and H.J.Burrows. London: Butterworth & Co. (Publishers) Ltd. HAWKINS R.J., FIELDING J.W. & THOMPSON W.J. (1976) Os odontoideum: congenital or acquired. Journal of Bone and Joint Surgery 58A, 413. HAY R.L. (1971) Some clinical observations on the plasticity of the infant axial skeleton. In Scoliosis and Growth, pp Edited by P.A.Zorab. Edinburgh & London: Churchill Livingstone. HENDERSON E.D. (1966) Results of surgical treatment of spondylolisthesis. Journal of Bone and Joint Surgery 48A, 619. HENSINGER R.N., LANG J.E. & MAC WEN G.D. (1974) Klippel-Feil syndrome. A constellation of associated anomalies. Journal of Bone and Joint Surgery 56A, 1,246. HENSINGER R.N. & MAC WEN G.D. (1976) Spinal deformity association with heritable neurological conditions: spinal muscular atrophy, Friedreich's ataxia, familial dysautonomia, and Charcot- Marie-Tooth disease. Journal of Bone and Joint Surgery 58A, 13. HOPPENFELD S. (1967) Congenital kyphosis in myelomeningocele. Journal of Bone and Joint Surgery 49B, 276. HOPPENFELD S. & SPIRO A. (1973) Histochemical findings in the paraspinal muscles of patients with idiopathic scoliosis. Journal of Bone and Joint Surgery 55A, 435. HOUGH G.DEN. (1960) Congenital scoliosis. Journal of Bone and Joint Surgery 42A, 354. HUEBERT H.T. & MACKINNON W.B. (1969) Syringomyelia and scoliosis. Journal of Bone and Joint Surgery 51B, 338. HULBERT K.F. (1950) Congenital torticollis. Journal of Bone and Joint Surgery 32B, 50. HULL W.J., MOE J.H. & WINTER R.B. (1974) Spinal deformity in myelomeningocele: natural history. evaluation and treatment. Journal of Bone and Joint Surgery 56A, 1,767. JAMES J.I.P. (1951) Two curve patterns in idiopathic structural scoliosis. Journal of Bone and Joint Surgery 33B, 399. JAMES J.I.P. (1954) Idiopathic scoliosis. The prognosis, diagnosis, and operative indications relating to curve patterns and the age at onset. Journal of Bone and Joint Surgery 36B, 36. JAMES J.I.P. (1955) Kypho-scoliosis. Journal of Bone and Joint Surgery 37B, 414. JAMES J.I.P. (1956) Paralytic scoliosis. Journal of Bone and Joint Surgery 38B, 660. JAMES J.I.P. (1957) Paralytic scoliosis. Annals of the Royal College of Surgeons of England 21, 21. JAMES J.I.P. (1967) Scoliosis. Edinburgh and London: E. & S.Livingstone, Ltd. JAMES J.I.P., LLOYD-ROBERTS G.C. & PILCHER N.F. (1959) Infantile structural scoliosis. Journal of Bone and Joint Surgery 41B, 719. KALAMCHI A., YAU A.C.M.C., O'BRIEN J.P. & HODGSON A.R. (1976) Halo-pelvic distraction apparatus. An analysis of one hundred and fifty consecutive patients. Journal of Bone and Joint Surgery 58 1,119. KEIM H.A. & GREENE A. (1973) Diastematomyelia and scoliosis. Journal of Bone and Joint Surgery 55A, 1,425. KEISER R.P. & SHUFFLEBARGER H.L. (1976) The Milwaukee brace in idiopathic scoliosis. Evaluation of 123 completed cases. Clinical Orthopaedics and Related Research 118,

ΡΑΧΗ ΠΑΥΛΟΣ Γ. ΚΑΤΩΝΗΣ ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΡΑΧΗ ΠΑΥΛΟΣ Γ. ΚΑΤΩΝΗΣ ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΡΑΧΗ ΠΑΥΛΟΣ Γ. ΚΑΤΩΝΗΣ ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΡΑΧΗ Αποτελεί τον μυοσκελετικό άξονα στήριξης του κορμού με κύριο οστικό στοιχείο τους σπονδύλους και την παράλληλη συμβολή

Διαβάστε περισσότερα

Παθήσεις & παραµορφώσεις θωρακικής µοίρας σπονδυλικής στήλης Ευδ. Μπίλλη Υπεύθυνη Μαθήµατος Κλινική Μυοσκελετική Φυσικοθεραπεία ΙΙ

Παθήσεις & παραµορφώσεις θωρακικής µοίρας σπονδυλικής στήλης Ευδ. Μπίλλη Υπεύθυνη Μαθήµατος Κλινική Μυοσκελετική Φυσικοθεραπεία ΙΙ Παθήσεις & παραµορφώσειςθωρακικής µοίραςσπονδυλικήςστήλης Ευδ. Μπίλλη Υπεύθυνη Μαθήµατος Κλινική Μυοσκελετική Φυσικοθεραπεία ΙΙ Παθήσεις & παραµορφώσεις θωρακικήςµοίρας Σκολίωση Νόσο Scheuermann Αγκυλοποιητική

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ ΣΚΟΛΙΩΣΗ, ΚΥΦΩΣΗ, ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ

ΜΑΘΗΜΑ ΣΚΟΛΙΩΣΗ, ΚΥΦΩΣΗ, ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ ΜΑΘΗΜΑ ΣΚΟΛΙΩΣΗ, ΚΥΦΩΣΗ, ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ 11 Ευθύµιος Σαµολαδάς Α. ΣΚΟΛΙΩΣΗ Η φυσιολογική σπονδυλική στήλη στο οβελιαίο επίπεδο εµφανίζει φυσιολογικά κυρτώµατα στην αυχενική θωρακική και οσφυϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Α Μέρος (από 2) Οστά του Κορμού (Σπονδυλική Στήλης, Θώρακα, Κρανίου)

Α Μέρος (από 2) Οστά του Κορμού (Σπονδυλική Στήλης, Θώρακα, Κρανίου) Α Μέρος (από 2) Οστά του Κορμού (Σπονδυλική Στήλης, Θώρακα, Κρανίου) 01/35 Το Ερειστικό Σύστημα αποτελείται από: 1. Τα Οστά 2. Τις Αρθρώσεις 3. Τους Συνδέσμους 02/35 ΟΣΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΛΕΤΟΥ Σύνολο: 285 οστά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΜΣΣ- ΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝ. ΤΣΑΟΥΣΗΣ Θ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ειδικευόμενος Ιατρός

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΜΣΣ- ΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝ. ΤΣΑΟΥΣΗΣ Θ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ειδικευόμενος Ιατρός ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΜΣΣ- ΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝ ΤΣΑΟΥΣΗΣ Θ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ειδικευόμενος Ιατρός ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ ΟΣΦΥΑΛΓΙΑΣ Η ΠΙΟ ΚΟΙΝΗ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΣΤΟ ΔΥΤΙΚΟ ΚΟΣΜΟ Η ΠΙΟ ΚΟΙΝΗ ΑΙΤΙΑ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΑΤΟΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Θεραπευτική αντιμετώπιση της παιδικής και εφηβικής σκολίωσης

Θεραπευτική αντιμετώπιση της παιδικής και εφηβικής σκολίωσης Θεραπευτική αντιμετώπιση της παιδικής και εφηβικής σκολίωσης Γ. ΣΑΠΚΑΣ Αν. Καθηγητής Ορθοπαιδικής Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών Οι παραμορφώσεις της σπονδυλικής στήλης μπορούν να συμβούν και να

Διαβάστε περισσότερα

Σύνδροµο Μηροκοτυλιαίας Πρόσκρουσης Femoroacetabular Impingement Syndrome (FAI)

Σύνδροµο Μηροκοτυλιαίας Πρόσκρουσης Femoroacetabular Impingement Syndrome (FAI) Σύνδροµο Μηροκοτυλιαίας Πρόσκρουσης Femoroacetabular Impingement Syndrome (FAI) Τι είναι το σύνδροµο µηροκοτυλιαίας πρόσκρουσης; Φυσιολογικά, η κεφαλή του ισχίου δεν προσκρούει στο χείλος της κοτύλης κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΟΛΙΩΣΗ.ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

ΣΚΟΛΙΩΣΗ.ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 1 Νοσηλεύτρια-Φυσικοθεραπεύτρια Τ.Ε. Γ.Ν.Μαιευτηρίου "Έλενα Βενιζέλου",Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια Ιατρικής Σχολής Αθηνών στην 2Νοσηλεύτρια Τ.Ε. Γ.Ν.Άμφισσας, Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια Ανοικτού Πανεπιστημίου Ιταλίας

Διαβάστε περισσότερα

4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Σπονδυλικής Στήλης ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 27-30 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2010 VALIS RESORT, ΒΟΛΟΣ. Presentation Type

4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Σπονδυλικής Στήλης ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 27-30 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2010 VALIS RESORT, ΒΟΛΟΣ. Presentation Type Contact Person Aναρτημένες Ανακοινώσεις ΒΕΝΕΤΙΚΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΠΕΙΡΑΙΑ P01 POSTER ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΟΥΡΑΙΑΣ ΥΠΟΣΤΡΟΦΗΣ (CAUDAL REGRESSION SYNDROME) NΕΟΦΥΤΟΥ ΝΕΟΦΥΤΟΣ Λευκωσία P02 POSTER

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΙΣΘΙΟ ΚΟΙΛΙΑΚΟ ΤΟΙΧΩΜΑ ΠΑΥΛΟΣ Γ. ΚΑΤΩΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΟΠΙΣΘΙΟ ΚΟΙΛΙΑΚΟ ΤΟΙΧΩΜΑ ΠΑΥΛΟΣ Γ. ΚΑΤΩΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΟΠΙΣΘΙΟ ΚΟΙΛΙΑΚΟ ΤΟΙΧΩΜΑ ΠΑΥΛΟΣ Γ. ΚΑΤΩΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΟΣΤΑ (ΟΣΦΥΙΚΟΙ ΣΠΟΝΔΥΛΟΙ ΙΕΡΟ) ΟΣΦΥΙΚΟΙ ΣΠΟΝΔΥΛΟΙ Μεγαλύτεροι σε μέγεθος και όγκο, με κοντούς και παχείς αυχένες, ευρύτερες

Διαβάστε περισσότερα

Η ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΒΑΔΙΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΤΥΠΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ ΠΑΡΑΛΥΣΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

Η ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΒΑΔΙΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΤΥΠΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ ΠΑΡΑΛΥΣΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Η ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΒΑΔΙΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΤΥΠΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ ΠΑΡΑΛΥΣΗ ΚΥΡΙΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΗΣ ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗΣ Φυσιολογική κίνηση ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΚΥΡΙΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΗΣ ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗΣ ΚΥΡΙΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οσφυαλγία-Ισχιαλγία ( Πόνος στη µέση )

Οσφυαλγία-Ισχιαλγία ( Πόνος στη µέση ) Οσφυαλγία-Ισχιαλγία ( Πόνος στη µέση ) Συντηρητική ή Χειρουργική Αντιµετώπιση Γ. Στράντζαλης Νευροχειρουργική Κλινική, Πανεπιστήµιο Αθηνών, Θεραπευτήριο Ευαγγελισµός ΓΕΝΙΚΑ Η οσφυo-ισχιαλγία ή ο «πόνος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ

ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΚ 0903 «Κινησιολογία» 4η Διάλεξη: «Κορμός

Διαβάστε περισσότερα

Συγγενές Εξάρθρηµα του Ισχίου. Χρήστος Κ. Γιαννακόπουλος Ορθοπαιδικός Χειρουργός

Συγγενές Εξάρθρηµα του Ισχίου. Χρήστος Κ. Γιαννακόπουλος Ορθοπαιδικός Χειρουργός Συγγενές Εξάρθρηµα του Ισχίου Χρήστος Κ. Γιαννακόπουλος Ορθοπαιδικός Χειρουργός ΣΥΓΓΕΝΕΣ ΕΞΑΡΘΡΗΜΑ ΙΣΧΙΟΥ ΟΡΙΣΜΟΣ Συγγενής διαταραχή του ισχίου που προκαλείται από την ανώµαλη ανάπτυξη ενός ή όλων των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΜΑΛΑΚΩΝ ΜΟΡΙΩΝ & ΣΚΕΛΕΤΟΥ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΜΑΛΑΚΩΝ ΜΟΡΙΩΝ & ΣΚΕΛΕΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΜΑΛΑΚΩΝ ΜΟΡΙΩΝ & ΣΚΕΛΕΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΜΥΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΤΕΝΟΝΤΩΝ ΔΙΑΣΤΡΕΜΜΑ ΕΞΑΡΘΡΗΜΑ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΟΣΤΩΝ 2. ΚΡΑΝΙΟΕΓΚΕΦΑΛΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ Α. ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟΥ ΚΡΑΝΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΤΥΠΟΔΙΑ ΒΛΑΙΣΟΠΛΑΤΥΠΟΔΙΑ. 06/Φεβ/2013 ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΑΚΡΟΥ ΠΟΔΟΣ ΒΛΑΙΣΟΠΛΑΤΥΠΟΔΙΑ ΔΡ. ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΛΟΥΚΑΣ ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ I.

ΠΛΑΤΥΠΟΔΙΑ ΒΛΑΙΣΟΠΛΑΤΥΠΟΔΙΑ. 06/Φεβ/2013 ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΑΚΡΟΥ ΠΟΔΟΣ ΒΛΑΙΣΟΠΛΑΤΥΠΟΔΙΑ ΔΡ. ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΛΟΥΚΑΣ ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ I. ΒΛΑΙΣΟ ΔΡ. ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΛΟΥΚΑΣ ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 1 2 ΒΛΑΙΣΟ I. ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΟΝΤΟΤΗΤΑ ΒΛΑΙΣΟ II. ΜΕΡΟΣ ΑΛΛΟΥ ΠΙΟ ΠΟΛΥΠΛΟΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ Γενικευμένης Χαλάρωσης Συνδέσμων Νευρολογικής ή Μυϊκής Πάθησης Γενετικής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΦΥΑΛΓΙΑ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΚΡΑΤΗΣΗ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ (2005)

ΟΣΦΥΑΛΓΙΑ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΚΡΑΤΗΣΗ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ (2005) ΟΣΦΥΑΛΓΙΑ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΚΡΑΤΗΣΗ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ (2005) Αγαπητοί Συνάδελφοι, Κυρίες και Κύριοι, Αρχίζουμε την ενδιαφέρουσα αυτή στρογγυλή τράπεζα που έχει θέμα της, την Χρόνια οσφυαλγία, ελπίζοντας

Διαβάστε περισσότερα

Αθλητική ταξινόμηση. Κατηγορία 1. Κατηγορία ΙΙ (κάτω άκρα) Κατηγορία ΙΙ (άνω άκρα) Β έτος

Αθλητική ταξινόμηση. Κατηγορία 1. Κατηγορία ΙΙ (κάτω άκρα) Κατηγορία ΙΙ (άνω άκρα) Β έτος ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Β έτος Αθλητική ταξινόμηση Κατηγορία 1 Κατηγορία ΙΙ (κάτω άκρα) Κατηγορία ΙΙ (άνω άκρα) 1 .. Κατηγορία ΙΙΙ Κατηγορία IV.. Κατηγορία

Διαβάστε περισσότερα

2. ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΥΠΟΚΕΦΑΛΙΚΑ 3. ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΔΙΑΤΡΟΧΑΝΤΗΡΙΑ

2. ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΥΠΟΚΕΦΑΛΙΚΑ 3. ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΔΙΑΤΡΟΧΑΝΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΑΝΩ ΠΕΡΑΤΟΣ ΜΗΡΙΑΙΟΥ 1. ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗΣ 2. ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΥΠΟΚΕΦΑΛΙΚΑ 3. ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΔΙΑΤΡΟΧΑΝΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΚΑΦΑΛΗΣ ΜΗΡΙΑΙΟΥ Μηχανισμός κάκωσης Όταν το ισχίο είναι σε κάμψη 60 μοιρών η μεταφερόμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΥΜΑ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ & ΝΩΤΙΑΙΟΥ ΜΥΕΛΟΥ. Ανδρέας Παναγόπουλος Λέκτορας Ορθοπαιδικής Πανεπιστήμιο Πατρών

ΤΡΑΥΜΑ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ & ΝΩΤΙΑΙΟΥ ΜΥΕΛΟΥ. Ανδρέας Παναγόπουλος Λέκτορας Ορθοπαιδικής Πανεπιστήμιο Πατρών ΤΡΑΥΜΑ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ & ΝΩΤΙΑΙΟΥ ΜΥΕΛΟΥ Ανδρέας Παναγόπουλος Λέκτορας Ορθοπαιδικής Πανεπιστήμιο Πατρών Ανατομία ΑΜΣΣ Ανατομία ΘΜΣΣ Ανατομία ΟΜΣΣ Ανατομία ΣΣ Η αρχική κάκωση ειναι καθοριστική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΤ ΠΑΛΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ SOS

ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΤ ΠΑΛΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ SOS ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΤ ΠΑΛΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ SOS www.npiatrikis.gr ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΤ Η κλινική δε συνηθίζει πλέον να εξετάζει σε προαιρετικές. Η εξέταση είναι µε πέντε θέµατα ανάπτυξης, ποικίλων περιεχοµένων, σε δύο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Α.Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Α.Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Α.Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Η ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΣΚΟΛΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΦΩΣΗΣ. ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Χριστάρα-Παπαδοπούλου Αλεξάνδρα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ ΣΤΟΥΣ ΑΘΛΗΤΕΣ ΤΟΥ ΥΓΡΟΥ ΣΤIBΟΥ

ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ ΣΤΟΥΣ ΑΘΛΗΤΕΣ ΤΟΥ ΥΓΡΟΥ ΣΤIBΟΥ 25 KEΦΑΛΑΙΟ Γ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ ΣΤΟΥΣ ΑΘΛΗΤΕΣ ΤΟΥ ΥΓΡΟΥ ΣΤIBΟΥ Π.Ι. ΚΟΝΤΟΒΑΖΑΙΝΙΤΗΣ Οι κακώσεις της σπονδυλικής στήλης (ΣΣ) στους αθλητές είναι η τρίτη σε συχνότητα αιτία κακώσεων της ΣΣ, μετά

Διαβάστε περισσότερα

Όροι ευρετηρίου: συγγενής σκολίωση, ημισπόνδυλοι, σκολίωση

Όροι ευρετηρίου: συγγενής σκολίωση, ημισπόνδυλοι, σκολίωση Συγγενής σκολίωση τρέχουσα αντιμετώπιση Ι. Στ. Μπισχινιώτης, Μ. Σαββίδης Περίληψη Οι συγγενείς διαμαρτίες της σπονδυλικής στήλης μπορεί να εμφανίζονται με τη μορφή της σκολίωσης της κύφωσης ή και των δύο.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ

ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΚ 0903 «Κινησιολογία» 12η Διάλεξη: «Κινησιολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2008 ( ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 4Π /2008) ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Κλάδος-Ειδικότητες: ΠΕ 18.24 ΕΡΓΑΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ - ΜΟΡΦΕΣ ΤΗΣ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΥΣΗΣ. Ηµιπληγία, ιπληγία, Τετραπληγία, Αθετωσική Ε.Π. (έξω πυραµιδική) και Αταξική Ε.Π. 1.

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ - ΜΟΡΦΕΣ ΤΗΣ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΥΣΗΣ. Ηµιπληγία, ιπληγία, Τετραπληγία, Αθετωσική Ε.Π. (έξω πυραµιδική) και Αταξική Ε.Π. 1. ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ - ΜΟΡΦΕΣ ΤΗΣ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΥΣΗΣ Μια γενικώς αποδεκτή ταξινόµηση είναι σήµερα του HAGBERG που στηρίζεται στην κλινική εικόνα και την τοπογραφική κατανοµή των κινητικών αναπηριών όπου διακρίνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (ΑΝΣ) ΠΑΥΛΟΣ Γ. ΚΑΤΩΝΗΣ ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (ΑΝΣ) ΠΑΥΛΟΣ Γ. ΚΑΤΩΝΗΣ ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (ΑΝΣ) ΠΑΥΛΟΣ Γ. ΚΑΤΩΝΗΣ ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (ΑΝΣ) ΑΝΣ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΝΕΥΡΑ (λείοι μύες, καρδιακός μυς, αδένες) (Σπλαχνικά Νεύρα)

Διαβάστε περισσότερα

Ιερό Πλέγµα και Νεύρα λκλλκλκλλκκκκ

Ιερό Πλέγµα και Νεύρα λκλλκλκλλκκκκ Ιερό Πλέγµα και Νεύρα λκλλκλκλλκκκκ Εισαγωγή Σχηµατισµός Παράπλευροι Κλάδοι του Ιερού Πλέγµατος Μυϊκοί Παράπλευροι Κλάδοι Δερµατικοί Παράπλευροι Κλάδοι Σπλαγχνικοί Παράπλευροι Κλάδοι Τελικοί Κλάδοι του

Διαβάστε περισσότερα

5 ΛΥΚΕΙΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 2013-2014 ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ. H άρθρωση του ώμου

5 ΛΥΚΕΙΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 2013-2014 ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ. H άρθρωση του ώμου 5 ΛΥΚΕΙΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 2013-2014 ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ H άρθρωση του ώμου Μαθητής Μ. Γεώργιος Ανατομία ώμου Τα κύρια οστά του ώμου είναι το βραχιόνιο και η ωμοπλάτη.η αρθρική κοιλότητα προστατεύεται

Διαβάστε περισσότερα

που φιλοξενεί τα όργανα του ανθρώπινου οργανισμού. Ένα υγειές σύστημα με ισχυρά οστά είναι απαραίτητο για την γενική υγεία και ποιότητα ζωής.

που φιλοξενεί τα όργανα του ανθρώπινου οργανισμού. Ένα υγειές σύστημα με ισχυρά οστά είναι απαραίτητο για την γενική υγεία και ποιότητα ζωής. ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΤΙΤΛΟΣ : ΟΙ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΑΙΤΙΑ ΠΟΥ ΤΙΣ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ! Εισαγωγή : Τα οστά είναι το σπίτι για να μείνουμε, είναι η στέγη που φιλοξενεί τα όργανα του ανθρώπινου οργανισμού. Ένα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΕΘΟΔΟΣ SCHROTH ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΕΦΗΒΙΚΗΣ ΙΔΙΟΠΑΘΟΥΣ ΣΚΟΛΙΩΣΗΣ

Η ΜΕΘΟΔΟΣ SCHROTH ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΕΦΗΒΙΚΗΣ ΙΔΙΟΠΑΘΟΥΣ ΣΚΟΛΙΩΣΗΣ Η ΜΕΘΟΔΟΣ SCHROTH ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΕΦΗΒΙΚΗΣ ΙΔΙΟΠΑΘΟΥΣ ΣΚΟΛΙΩΣΗΣ ΝΙΚΟΣ ΚΑΡΑΒΙΔΑΣ Φυσικοθεραπευτής Certified Schroth Therapist Certified SEAS Therapist McKenzie Therapist MSc, PT Συνήθης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΥΪΚΕΣ ΑΝΙΣΟΡΡΟΠΙΕΣ ΠΗΔΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΜΥΪΚΕΣ ΑΝΙΣΟΡΡΟΠΙΕΣ ΠΗΔΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΥΪΚΕΣ ΑΝΙΣΟΡΡΟΠΙΕΣ ΠΗΔΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΥΪΚΕΣ ΑΝΙΣΟΡΡΟΠΙΕΣ Έλλειψη ισορροπίας μεταξύ μυϊκών ομάδων που βρίσκονται σε λειτουργική συνάφεια (αγωνιστές ανταγωνιστές, π.χ. κοιλιακοί- ραχιαίοι) ΤΙ ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗ ΟΣΦΥΙΚΗ ΣΤΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΛΙΝΑ ΕΥΣΤΑΘΙΟY ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ

ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗ ΟΣΦΥΙΚΗ ΣΤΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΛΙΝΑ ΕΥΣΤΑΘΙΟY ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗ ΟΣΦΥΙΚΗ ΣΤΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΛΙΝΑ ΕΥΣΤΑΘΙΟY ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ Μία από της σημαντικότερες παθήσεις που αλλοιώνουν την ποιότητα της ζωής του ανθρώπου, στην ώριμη ηλικία, είναι και η σπονδυλική

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία Βιολογίας Α' Λυκείου με θέμα: Μάριος Μ., Α'2. Νόσος του Πάρκινσον

Εργασία Βιολογίας Α' Λυκείου με θέμα: Μάριος Μ., Α'2. Νόσος του Πάρκινσον Εργασία Βιολογίας Α' Λυκείου με θέμα: Μάριος Μ., Α'2 Νόσος του Πάρκινσον Τρόπος αντιμετώπισης νόσου Πάρκινσον. Η νόσος του Πάρκινσον (Parkinson) είναι νευροεκφυλιστική ασθένεια της μέλαινας ουσίας με συχνότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΦΥΑΛΓΙΑ ΟΣΦΥΑΛΓΙΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ. Ασθενέστερο Επίπεδο. 08/Φεβ/2013 ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΛΟΥΚΑΣ. Ορθοπαιδικός Χειρουργός Πολυκλινική Λευκωσίας ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ NAHEMSON

ΟΣΦΥΑΛΓΙΑ ΟΣΦΥΑΛΓΙΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ. Ασθενέστερο Επίπεδο. 08/Φεβ/2013 ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΛΟΥΚΑΣ. Ορθοπαιδικός Χειρουργός Πολυκλινική Λευκωσίας ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ NAHEMSON ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΛΟΥΚΑΣ Ορθοπαιδικός Χειρουργός Πολυκλινική Λευκωσίας ΟΡΙΣΜΟΣ Πόνος στην οσφυϊκή χώρα οποιασδήποτε αιτιολογίας. ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ Δεύτερη σε συχνότητα αιτία επίσκεψης στον γιατρό. Πρώτη αιτία αποχής από

Διαβάστε περισσότερα

Επίπεδο της συνείδησης

Επίπεδο της συνείδησης Καθηγητής ρ. Λάζαρος Ι. Τσούσκας ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ Θεσσαλονίκη 2003: 20-25 Επίπεδο της συνείδησης Η µερική ή ολική απώλεια της συνείδησης του πάσχοντος είναι µια σοβαρή κατάσταση, κατά την οποία διαταράσσεται

Διαβάστε περισσότερα

Μαθήματα Ανατομίας 2011-2012

Μαθήματα Ανατομίας 2011-2012 Μαθήματα Ανατομίας 2011-2012 Θωρακικό τοίχωμα Κ. Αλπαντάκη Θώρακας Γενική επισκόπηση Σχετικοί όροι Θώρακας Θωρακικός κλωβός Θωρακικό τοίχωμα Θωρακική κοιλότητα Σχετικοί όροι Θώρακας Περιοχή του σώματος

Διαβάστε περισσότερα

Σακχαρώδης ιαβήτης και κινητικά προβλήµατα Παναγιώτης Β. Τσακλής PhD Καθηγητής Εµβιοµηχανικής Τµ Φυσικοθεραπείας - ΑΤΕΙΘ Dept Mechanical Engineering Fibers & Polymers Lab Massachusetts Institute of Technology

Διαβάστε περισσότερα

Βάδιση- Βοηθήματα Βάδισης. Δρ. Κων/νος Φουσεκης Kαθ. Εφαρμογών Φυσικοθεραπείας ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ

Βάδιση- Βοηθήματα Βάδισης. Δρ. Κων/νος Φουσεκης Kαθ. Εφαρμογών Φυσικοθεραπείας ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ Βάδιση- Βοηθήματα Βάδισης Δρ. Κων/νος Φουσεκης Kαθ. Εφαρμογών Φυσικοθεραπείας ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ Φυσιολογική και μη Βάδιση Η γνώση των χαρακτηριστικών της φυσιολογικής βάδισης Αξιολόγηση των παθολογικών αποκλίσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΙΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΣΧΙΟΚΝΗΜΙΑΙΩΝ, ΓΛΟΥΤΩΝ, ΠΡΟΣΑΓΩΓΩΝ ΑΠΑΓΩΓΩΝ

ΑΣΚΗΣΙΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΣΧΙΟΚΝΗΜΙΑΙΩΝ, ΓΛΟΥΤΩΝ, ΠΡΟΣΑΓΩΓΩΝ ΑΠΑΓΩΓΩΝ ΑΣΚΗΣΙΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΣΧΙΟΚΝΗΜΙΑΙΩΝ, ΓΛΟΥΤΩΝ, ΠΡΟΣΑΓΩΓΩΝ ΑΠΑΓΩΓΩΝ Κρατάμε τις λαβές του μηχανήματος και τοποθετούμε τις ποδοκνημικές κάτω από τα μαξιλαράκια. Εκπνέουμε στο τέλος της κίνησης προς

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. Πατρας Τμήμα Φυσικοθεραπείας Επανεκπαίδευση ορθοστάτησης με την βοήθεια εξωτερικών βοηθημάτων

Τ.Ε.Ι. Πατρας Τμήμα Φυσικοθεραπείας Επανεκπαίδευση ορθοστάτησης με την βοήθεια εξωτερικών βοηθημάτων Τ.Ε.Ι. Πατρας Τμήμα Φυσικοθεραπείας Επανεκπαίδευση ορθοστάτησης με την βοήθεια εξωτερικών βοηθημάτων Μίχου Φωτεινή Μουστάκη Ελευθερία Δρ. Φουσεκης Κων/νος Καθηγητης Εφ. Φυσικοθεραπειας Εισαγωγή Τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

Είναι η σύνδεση δύο ή περισσότερων οστών με τη συμμετοχή ενός μαλακότερου ιστού

Είναι η σύνδεση δύο ή περισσότερων οστών με τη συμμετοχή ενός μαλακότερου ιστού Αρθρώσεις Είναι η σύνδεση δύο ή περισσότερων οστών με τη συμμετοχή ενός μαλακότερου ιστού Ανάλογα με το είδος αυτού του ιστού και τον τρόπο συμμετοχής του, καθορίζεται η κινητικότητα των οστών που συνδέονται.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ Πίεση νωτιαίου µυελού Σύνδροµο άνω κοίλης. Δέσποινα Μισαηλίδου Ακτινοθεραπεύτρια Ογκολόγος Ιατρικό Διαβαλκανικό Κέντρο

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ Πίεση νωτιαίου µυελού Σύνδροµο άνω κοίλης. Δέσποινα Μισαηλίδου Ακτινοθεραπεύτρια Ογκολόγος Ιατρικό Διαβαλκανικό Κέντρο ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ Πίεση νωτιαίου µυελού Σύνδροµο άνω κοίλης Δέσποινα Μισαηλίδου Ακτινοθεραπεύτρια Ογκολόγος Ιατρικό Διαβαλκανικό Κέντρο ΠΙΕΣΗ ΝΩΤΙΑΙΟΥ ΜΥΕΛΟΥ 12700 ασθενείς/έτος ΗΠΑ 5-10% όλων των

Διαβάστε περισσότερα

ΒΛΑΙΣΟΠΛΑΤΥΠΟΔΙΑ (2005)

ΒΛΑΙΣΟΠΛΑΤΥΠΟΔΙΑ (2005) ΒΛΑΙΣΟΠΛΑΤΥΠΟΔΙΑ (2005) Ορισμός Πλατυποδία, είναι η ελάττωση του ύψους της ποδικής καμάρας στον επιμήκη άξονα του ποδιού. Καλύτερα όμως είναι ο όρος Βλαισοπλατυποδία διότι στη παραμόρφωση αυτή υπάρχει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ

ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΚ 0903 «Κινησιολογία» 9η Διάλεξη: «Κάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΙΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΕΤΡΑΚΕΦΑΛΩΝ ΚΑΙ ΜΥΩΝ ΤΩΝ ΙΣΧΙΩΝ

ΑΣΚΗΣΙΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΕΤΡΑΚΕΦΑΛΩΝ ΚΑΙ ΜΥΩΝ ΤΩΝ ΙΣΧΙΩΝ ΑΣΚΗΣΙΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΕΤΡΑΚΕΦΑΛΩΝ ΚΑΙ ΜΥΩΝ ΤΩΝ ΙΣΧΙΩΝ 1. ΑΡΣΕΙΣ ΑΠΟ ΒΑΘΥ ΚΑΘΙΣΜΑ ΜΕ ΑΛΤΗΡΕΣ 2. ΑΡΣΕΙΣ ΑΠΟ ΒΑΘΥ ΚΑΘΙΣΜΑ ΜΕ ΜΠΑΡΑ ΜΠΡΟΣΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΤΡΑΧΗΛΟ 3. ΑΡΣΕΙΣ ΑΠΟ ΒΑΘΥ ΚΑΘΙΣΜΑ ΜΕ ΜΠΑΡΑ ΠΙΣΩ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΛΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ Trigger Points: Mια τεχνική που αφοπλίζει τον πόνο

ΒΕΛΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ Trigger Points: Mια τεχνική που αφοπλίζει τον πόνο ΒΕΛΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ Trigger Points: Mια τεχνική που αφοπλίζει τον πόνο ΒΕΛΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΩΔΥΝΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ.(ΟΣΦΥΑΛΓΙΑ/ΙΣΧΙΑΛΓΙΑ/ΑΥΧΕΝΑΛΓΙΑ) ΑΘΑΝΑΣΑΚΗΣ Γ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΘΕΙΣ ΣΤΗΝ ΖΥΡΙΧΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ρήξη του Τενοντίου Πετάλου του Ώμου: Γενικές Πληροφορίες

Ρήξη του Τενοντίου Πετάλου του Ώμου: Γενικές Πληροφορίες Ρήξη του Τενοντίου Πετάλου του Ώμου: Γενικές Πληροφορίες Ποιά είναι η ανατομική κατασκευή του ώμου; Η άρθρωση του ώμου σχηματίζεται από την σύνδεση τριών οστών: του βραχιονίου, της ωμοπλάτης και της κλείδας.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ΛΕΒΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ΛΕΒΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ΛΕΒΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Νεαρός άνδρας 28 ετών προσήλθε στον αξονικό τομογράφο με πόνο στη ράχη η οποία εντείνεται κατά την ύπτια θέση. Επίσης αυτός ο πόνος είναι η αιτία να ξυπνάει από

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΟ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗ ΣΤΗΛΗ

ΦΥΣΙΟ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗ ΣΤΗΛΗ ΦΥΣΙΟ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗ ΣΤΗΛΗ Α1-Α7 ΑΜΣΣ Μοίρες της ΣΣ Θ1-Θ12 ΘΜΣΣ Ο1-Ο5 ΟΜΣΣ Κόκκυγας Ι1-Ι5 Ιερά μοίρα Υπερηχογράφημα κύησης: Σπονδυλική στήλη εμβρύου Ανατομία ΑΜΣΣ Α1 άτλας Εγκάρσιο τρήμα Α4 εκ των άνω Σώμα

Διαβάστε περισσότερα

Επιφάνεια για την στήριξη των χεριών για την διευκόλυνση των αναισθησιολόγων με τον αντίστοιχο συνδετικό σφιγκτήρα (clamp)

Επιφάνεια για την στήριξη των χεριών για την διευκόλυνση των αναισθησιολόγων με τον αντίστοιχο συνδετικό σφιγκτήρα (clamp) ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΒΑΣΙΚΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ (ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ 21 ΧΕΙΡ/ΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ) 2.9.1 Επιφάνεια για την στήριξη των χεριών για την διευκόλυνση των αναισθησιολόγων με τον αντίστοιχο συνδετικό σφιγκτήρα (clamp) 9906021

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στις Κλινικές και Κλινικοεργαστηριακές Ι ατρικές Ειδικότητες

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στις Κλινικές και Κλινικοεργαστηριακές Ι ατρικές Ειδικότητες ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στις Κλινικές και Κλινικοεργαστηριακές Ι ατρικές Ειδικότητες ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ : ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΤΟΥ ΝΕΥΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΤΟΥ ΝΕΥΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΤΟΥ ΝΕΥΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 2013-2014 ΚΑΛΛΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΑΝΤΩΝΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΡΑΡΚΙΝSON ΜΗΝΙΓΓΙΤΙΔΑ ΑLZHEIMER ΕΠΙΛΗΨΙΑ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ ΚΑΤΑ ΠΛΑΚΑΣ GUILLIAN BARRE ΕΓΚΕΦΑΛΙΤΙΔΑ ΝΩΤΙΑΙΑ ΜΥΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Φυσικοθεραπευτική Παρέμβαση σε Ασθενή με Κάκωση Νωτιαίου Μυελού: Αποκατάσταση Κινητικότητας. Καρανίκας Απόστολος, Φυσικοθεραπευτής Γ.Ν.

Φυσικοθεραπευτική Παρέμβαση σε Ασθενή με Κάκωση Νωτιαίου Μυελού: Αποκατάσταση Κινητικότητας. Καρανίκας Απόστολος, Φυσικοθεραπευτής Γ.Ν. Φυσικοθεραπευτική Παρέμβαση σε Ασθενή με Κάκωση Νωτιαίου Μυελού: Αποκατάσταση Κινητικότητας. Καρανίκας Απόστολος, Φυσικοθεραπευτής Γ.Ν. ΚΑΤ Κάκωση Νωτιαίου Μυελού. Σοβαρός ο Αντίχτυπος στη Ζωή του Ασθενή.

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος 3 ο - Άρθρο 6 o

Τεύχος 3 ο - Άρθρο 6 o Τεύχος 3 ο - Άρθρο 6 o ΡΑΧΙΤΙΔΑ- ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ Συγγραφέας: Μαλακάση Αποστολία* * Επικουρικός Ορθοπαιδικός, Κ.Θ.-Κ.Υ. Λέρου. Μεταβολική πάθηση που χαρακτηρίζεται από ανεπαρκή εναπόθεση ασβεστίου

Διαβάστε περισσότερα

Οι Μηνίσκοι του Γόνατος και η Αρθροσκοπική Mηνισκεκτομή

Οι Μηνίσκοι του Γόνατος και η Αρθροσκοπική Mηνισκεκτομή Οι Μηνίσκοι του Γόνατος και η Αρθροσκοπική Mηνισκεκτομή Τι είναι οι μηνίσκοι του γόνατος; Οι μηνίσκοι του γόνατος είναι ινοχόνδρινοι δίσκοι σχήματος C οι οποίοι παρεμβάλλονται μεταξύ του μηριαίου και της

Διαβάστε περισσότερα

3. ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟΣ ΚΟΛΠΙΚΟΣ ΤΟΚΕΤΟΣ

3. ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟΣ ΚΟΛΠΙΚΟΣ ΤΟΚΕΤΟΣ Τα ποσοστά του επεμβατικού κολπικού τοκετού έχουν παραμείνει σταθερά μεταξύ 10 15%. Ο κίνδυνος τραυματισμού του εμβρύου και της επιτόκου με την εφαρμογή των διαφόρων εμβρυουλκών, ειδικά με περιστροφικούς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΤΩΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΤΩΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΤΩΜΑΤΟΣ Άσκηση 1 η 1. Εκδορά τραχήλου 2. Περιτονίες του τραχήλου 3. Έξω σφαγίτιδα φλέβα 4. Δερµατικοί κλάδοι αυχενικοί πλέγµατος 1. Εκδορά θώρακα 2. Θωρακοδελτοειδές

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΜΥΪΚΟΣ ΤΟΝΟΣ Είναι η συνεχής ελαφρά σύσπαση των µυών ακόµη και σε κατάσταση ηρεµίας. ΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΜΥΪΚΟΥ ΤΟΝΟΥ Εγκεφαλική παράλυση Κρανιοεγκεφαλική κάκωση Κακώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΚΟΣ ΚΑΡΑΒΙΔΑΣ. Φυσικοθεραπευτής Certified Schroth Therapist Certified SEAS Therapist McKenzie Therapist PT, MSc

ΝΙΚΟΣ ΚΑΡΑΒΙΔΑΣ. Φυσικοθεραπευτής Certified Schroth Therapist Certified SEAS Therapist McKenzie Therapist PT, MSc ΝΙΚΟΣ ΚΑΡΑΒΙΔΑΣ Φυσικοθεραπευτής Certified Schroth Therapist Certified SEAS Therapist McKenzie Therapist PT, MSc Εξειδικευμένες ασκήσεις προσαρμοσμένες στον τύπο της σκολίωσης Τρισδιάστατη αυτοδιόρθωση

Διαβάστε περισσότερα

Θεραπεία παθήσεων αυχενικής µοίρας (6o µάθηµα)

Θεραπεία παθήσεων αυχενικής µοίρας (6o µάθηµα) Θεραπεία παθήσεων αυχενικής µοίρας (6o µάθηµα) Ασκήσεις κινητικότητας (ROM) ΑΜΣΣ Σε αυτές τις ασκήσεις κινητικότητας (Εικ. 1), στο εργαστήριο εφαρµόστηκαν & έγινε πρακτική άσκηση στις εξής ασκήσεις: Κάµψη

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσθιο Κοιλιακό Τοίχωµα & Πύελος

Πρόσθιο Κοιλιακό Τοίχωµα & Πύελος Πρόσθιο Κοιλιακό Τοίχωµα & Πύελος Ι. Γενικά Α. Η κοιλία είναι το τµήµα του κόρµου που βρίσκεται µεταξύ του θώρακα (διάφραγµα) προς τα πάνω και της πυέλου (είσοδο της µικρής πυέλου) προς τα κάτω. Η πύελος

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΟΚΗΛΗ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΟΣΧΕΟΥ - ΥΔΡΟΚΗΛΗ - ΚΙΡΣΟΚΗΛΗ - ΣΥΣΤΡΟΦΗ ΣΠΕΡΜΑΤΙΚΟΥ ΤΟΝΟΥ - ΚΥΣΤΗ ΕΠΙΔΙΔΥΜΙΔΑΣ - ΣΠΕΡΜΑΤΟΚΥΣΤΗ - ΚΥΣΤΕΣ ΟΣΧΕΟΥ

ΥΔΡΟΚΗΛΗ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΟΣΧΕΟΥ - ΥΔΡΟΚΗΛΗ - ΚΙΡΣΟΚΗΛΗ - ΣΥΣΤΡΟΦΗ ΣΠΕΡΜΑΤΙΚΟΥ ΤΟΝΟΥ - ΚΥΣΤΗ ΕΠΙΔΙΔΥΜΙΔΑΣ - ΣΠΕΡΜΑΤΟΚΥΣΤΗ - ΚΥΣΤΕΣ ΟΣΧΕΟΥ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΟΣΧΕΟΥ - ΥΔΡΟΚΗΛΗ - ΚΙΡΣΟΚΗΛΗ - ΣΥΣΤΡΟΦΗ ΣΠΕΡΜΑΤΙΚΟΥ ΤΟΝΟΥ - ΚΥΣΤΗ ΕΠΙΔΙΔΥΜΙΔΑΣ - ΣΠΕΡΜΑΤΟΚΥΣΤΗ - ΚΥΣΤΕΣ ΟΣΧΕΟΥ ΥΔΡΟΚΗΛΗ Είναι η συλλογή υγρού μεταξύ των πετάλων του ιδίως ελυτροειδούς χιτώνα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΝΟΙΑ ΥΠΝΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΝΟΙΑ ΥΠΝΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΝΟΙΑ ΥΠΝΟΥ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Η κεντρική υπνική άπνοια (central sleep apnea - CSA) συναντάται σε ποσοστό 5-10% όλων των ασθενών με διαταραχή της αναπνοής στον ύπνο (sleep-disordered breathing

Διαβάστε περισσότερα

Τραυματική σπονδυλολίσθηση του άξονα της αυχενικής μοίρας της σπονδυλικής στήλης

Τραυματική σπονδυλολίσθηση του άξονα της αυχενικής μοίρας της σπονδυλικής στήλης ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ REVIEW ÁÑ ÅÉÁ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÉÁÔÑÉÊÇÓ 2009, 26(1):51-58 Τραυματική σπονδυλολίσθηση του άξονα της αυχενικής μοίρας της σπονδυλικής στήλης Η τραυματική σπονδυλολίσθηση (γνωστή και ως κάταγμα των απαγχονισθέντων)

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΕ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥΣ

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΕ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΕ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥΣ ΝΗΠΙΑΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Συγγενές εξάρθρημα ισχίου Συγγενές εξάρθρημα ισχίου (ΣΕΙ) Αναπτυξιακή δυσπλασία ισχίου (developmental dysplasia of the hip) θεωρείται πλέον καλύτερος

Διαβάστε περισσότερα

Οι παράγοντες που σχετίζονται με τη δυστοκία ώμου αναφέρονται στον Πίνακα 1:

Οι παράγοντες που σχετίζονται με τη δυστοκία ώμου αναφέρονται στον Πίνακα 1: 4. ΔΥΣΤΟΚΙΑ ΩΜΟΥ Ορισμός: Δυστοκία ώμου ορίζεται η δυσκολία γέννησης των ώμων μετά τη γέννηση της κεφαλής, που απαιτεί πρόσθετους χειρισμούς για την απελευθέρωσή τους με συνήθη ήπια έλξη της κεφαλής. Συμβαίνει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΟΠΙΣΘΙΟ ΠΟΔΙ?

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΟΠΙΣΘΙΟ ΠΟΔΙ? ΕΙΔΗ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ ΠΑΡΑΜΕΛΗΜΜΕΝΕΣ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΟΠΙΣΘΙΟΥ ΠΟΔΙΟΥ Υπάρχει λύση; Δρ. Νικόλαος Γκουγκουλιάς ΡΑΙΒΟΤΗΤΑ ΒΛΑΙΣΟΤΗΤΑ ΡΑΙΒΟΤΗΤΑ ΒΡΑΧΥΝΣΗ ΙΠΠΟΠΟΔΙΑ ΚΟΙΛΟΠΟΔΙΑ Ορθοπαιδικός Χειρουργός Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

Συνιστώνται για... Οι δονήσεις είναι αποτελεσματικές...

Συνιστώνται για... Οι δονήσεις είναι αποτελεσματικές... ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Εκφυλιστικές αλλοιώσεις Αγγειακές παθήσεις Παθολογίες των πνευμόνων Ουρο-γυναικολογικές διαταραχές Καρδιακές παθήσεις Παθολογίες σπονδυλικής στήλης Παθολογίες αρθρώσεων Παθολογίες συνδέσμων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΗΣ ΟΥΡΗΣΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΤΗΣ ΑΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΩΝ ΟΥΡΩΝ

ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΗΣ ΟΥΡΗΣΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΤΗΣ ΑΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΩΝ ΟΥΡΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΗΣ ΟΥΡΗΣΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΤΗΣ ΑΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΩΝ ΟΥΡΩΝ Ζωή Σ. Πολυζοπούλου Αναπλ.καθηγήτρια, DipECVCP Διαγνωστικό Εργαστήριο Κτηνιατρική Σχολή Α.Π.Θ. ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΟΥΡΗΣΗΣ ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΝΕΥΡΙΚΟ (ΚΝΣ-ΑΝΣ)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΝΙΚΗ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ. Δεύτερη Έκδοση TIMOTHY J FOWLER DM FRCP ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

ΚΛΙΝΙΚΗ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ. Δεύτερη Έκδοση TIMOTHY J FOWLER DM FRCP ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ Δεύτερη Έκδοση C DAVID MARSDEN FRS DSC FRCP FRCPsych TIMOTHY J FOWLER DM FRCP ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΑΡΑΖΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΙΣΑΒΕΤ

Διαβάστε περισσότερα

B Μέρος (από 2) Οστά των Ακρων

B Μέρος (από 2) Οστά των Ακρων B Μέρος (από 2) Οστά των Ακρων 01/25 ΑΝΩ ΑΚΡΑ 02/25 ΑΝΩ ΑΚΡΑ Οστά της Ζώνης του Ώμου 1. Ωμοπλάτη (scapula) _Τριγωνικό οστό _Συνδέεται με την κλείδα με το ακρώμιο. 2. Κλείδα (clavicle) _Με το ένα άκρο της

Διαβάστε περισσότερα

Α. Μαλακάση 1, Κ. Σουλτάνης 2, Θ. Γρίβας 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ. Τμήμα Ορθοπαιδικής και Τραυματολογίας, ΓΝΠ «Τζάνειο».

Α. Μαλακάση 1, Κ. Σουλτάνης 2, Θ. Γρίβας 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ. Τμήμα Ορθοπαιδικής και Τραυματολογίας, ΓΝΠ «Τζάνειο». 106 4. Προεγχειρητική Προετοιμασία για Χειρουργική Διόρθωση της Εφηβικής Ιδιοπαθούς Σκολίωσης. Ανασκόπηση επ Ευκαιρία της Πρώτης Χειρουργηθείσας Εφηβικής Ιδιοπαθούς Σκολίωσης στο Γ.Ν.Π. «Τζάνειο». Α. Μαλακάση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΦΥΑΛΓΙΑ / ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ (2002)

ΟΣΦΥΑΛΓΙΑ / ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ (2002) Δρ. Νίκος Παπαλουκάς Ορθοπαιδικός χειρουργός Πολυκλινική Λευκωσίας ΟΣΦΥΑΛΓΙΑ / ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ (2002) Ορισμός Οσφυαλγία είναι ο πόνος στην οσφυϊκή χώρα, ή καλύτερα στην οσφυοιερή χώρα ανεξαρτήτου

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΘΙΑΣΗ ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ - ΝΕΦΡΩΝ - ΟΥΡΗΤΗΡΑ - ΚΥΣΤΕΩΣ - ΟΥΡΗΘΡΑΣ

ΛΙΘΙΑΣΗ ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ - ΝΕΦΡΩΝ - ΟΥΡΗΤΗΡΑ - ΚΥΣΤΕΩΣ - ΟΥΡΗΘΡΑΣ ΛΙΘΙΑΣΗ ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ - ΝΕΦΡΩΝ - ΟΥΡΗΤΗΡΑ - ΚΥΣΤΕΩΣ - ΟΥΡΗΘΡΑΣ Τι είναι η "λιθίαση του ουροποιητικού" Λιθίαση ουροποιητικού είναι η δημιουργία λίθου ή λίθων μέσα στην αποχετευτική μοίρα του

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρωση του ισχίου Οι αρθρικές επιφάνειες που συντάσσουν την άρθρωση του ισχίου είναι η κοτύλη της λεκάνης και η κεφαλή του µηριαίου οστού.

Άρθρωση του ισχίου Οι αρθρικές επιφάνειες που συντάσσουν την άρθρωση του ισχίου είναι η κοτύλη της λεκάνης και η κεφαλή του µηριαίου οστού. Οστά Η πυελική ζώνη αποτελείται από την συνένωση των ανώνυµων οστών (συνένωση του λαγόνιου, του ισχιακού και του ηβικού οστού) µε το ιερό οστό (σταθερή σύνδεση µε την ΣΣ). Το οστό είναι ένα µακρύ οστό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Πέμπτη 16 Απριλίου 2015 ΑΙΘΟΥΣΑ Α 08.30 09.30 ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 09.30-11.00 ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΥΣΚΟΛΕΣ ΔΙΑΓΝΩΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΤΕΝΟΝΤΕΣ ΤΟΥ ΟΠΙΣΘΙΟΥ ΠΟΔΟΣ Συντονιστής: Π. Συμεωνίδης

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Μ Π Ι Ε Σ Τ Ι Κ Ε Σ Μ Υ Ε Λ Ο Π Α Θ Ε Ι Ε Σ

Σ Υ Μ Π Ι Ε Σ Τ Ι Κ Ε Σ Μ Υ Ε Λ Ο Π Α Θ Ε Ι Ε Σ Σ Υ Μ Π Ι Ε Σ Τ Ι Κ Ε Σ Μ Υ Ε Λ Ο Π Α Θ Ε Ι Ε Σ Α. ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΜΕΣΟΣΠΟΝΔΥΛΙΟΥ ΔΙΣΚΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΣΥΜΠΙΕΣΗ ΤΟΥ ΝΩΤΙΑΙΟΥ ΜΥΕΛΟΥ Οι μεσοσπονδύλιοι δίσκοι βρίσκονται μεταξύ των σωμάτων των σπονδύλων. Ο ρόλος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΙΤΙΔΑΣ

ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΙΤΙΔΑΣ ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΙΤΙΔΑΣ Σε ποιούς ασθενείς µε τι µακροχρόνια αποτελέσµατα. Νικ. Λάγιος Χειρ. Ορθοπαιδικός Διευθυντής Α Ορθοπαιδικής Κλινικής Ι ΙΑΣΩ GENERAL ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΙΤΙΔΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ ΠΑΡΑΛΥΣΗ

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ ΠΑΡΑΛΥΣΗ ΜΕ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΠΑΙΔΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ε.Λ.Ε.Π.Α.Π ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο όρος εγκεφαλική παράλυση αναφέρεται σε μια ομάδα παθήσεων, στις οποίες υπάρχουν διαταραχές

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακη διάγνωση Νευροεκφυλιστικων νοσημάτων. Χρυσούλα Νικολάου

Εργαστηριακη διάγνωση Νευροεκφυλιστικων νοσημάτων. Χρυσούλα Νικολάου Εργαστηριακη διάγνωση Νευροεκφυλιστικων νοσημάτων Χρυσούλα Νικολάου Νευροεκφυλιστικά Νοσήματα Νοσολογικές οντότητες, συχνά κληρονομικής αρχής, με προσβολή συγκεκριμένων ανατομικών δομών του Ν.Σ, (επηρεάζουν

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της Φυσικής δραστηριότητας στην κινητική επάρκεια και την ανάπτυξη του μυοσκελετικού συστήματος του παιδιού

Ο ρόλος της Φυσικής δραστηριότητας στην κινητική επάρκεια και την ανάπτυξη του μυοσκελετικού συστήματος του παιδιού Ο ρόλος της Φυσικής δραστηριότητας στην κινητική επάρκεια και την ανάπτυξη του μυοσκελετικού συστήματος του παιδιού Ελευθέριος Κέλλης, Ph.D Αναπληρωτής Καθηγητής Διεθνής προβληματισμός Μη σωστή στάση Προβλήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΗΜΕΡΑ ΑΡΘΡΙΤΙΔΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΗΜΕΡΑ ΑΡΘΡΙΤΙΔΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΗΜΕΡΑ ΑΡΘΡΙΤΙΔΑΣ 12 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 TI ENNOOYME ΛΕΓΟΝΤΑΣ «ΑΡΘΡΙΤΙΔΑ» Ο όρος «ΑΡΘΡΙΤΙΔΑ» περιλαμβάνει μια ομάδα μυοσκελετικών παθήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Κίνηση των οφθαλμών και Οφθαλμοπληγία ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ

Κίνηση των οφθαλμών και Οφθαλμοπληγία ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ Κίνηση των οφθαλμών και Οφθαλμοπληγία ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ Γιατί μιλάμε για συζυγείς κινήσεις των οφθαλμών? Αν τα μάτια δεν παρουσίαζαν «συζυγή», δηλ. σύγχρονη κίνηση θα κινούνταν άσκοπα προς

Διαβάστε περισσότερα

Σοφία Λουκά 3 ο Έτος Τμήμα Νοσηλευτικής Σχολή Επιστημών Υγείας Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Σοφία Λουκά 3 ο Έτος Τμήμα Νοσηλευτικής Σχολή Επιστημών Υγείας Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου Νευροβλάστωμα Σοφία Λουκά 3 ο Έτος Τμήμα Νοσηλευτικής Σχολή Επιστημών Υγείας Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου Ορισμός: Κακοήθες νεόπλασμα το οποίο προέρχεται από αρχέγονα εξωδερμικά κύτταρα (νευροβλάστες)

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Λεξιλόγιο

Περιεχόμενα. Λεξιλόγιο Περιεχόμενα ΜΕΡΟΣ I: ΑΡΧΕΣ ΕΜΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ 1 Εισαγωγή στην Εμβιομηχανική Ανάλυση 2 Μηχανικές Ιδιότητες των Υλικών 3 Εμβιομηχανική των Οστών 4 Εμβιομηχανική των Σκελετικών Μυών 5 Εμβιομηχανική των Χόνδρων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 15.30-16.15 Προσέλευση Εγγραφές ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 16.15 16.30 Έναρξη Συμποσίου Χαιρετισμοί Γελαλής Ιωάννης Καραχάλιος Θεόφιλος 16.30 17.40 Συνεδρία: «Κακώσεις Αυχενικής Μοίρας

Διαβάστε περισσότερα

. (Ασκήσεις προς αποφυγή)

. (Ασκήσεις προς αποφυγή) ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ KM 950: Αεροβικός χορός- οργάνωσημεθοδολογία-προγραμματισμός

Διαβάστε περισσότερα

Κήλη Δίσκου Εκφυλιστική Ασθένεια Δίσκων Σύνδρομο Οπίσθιου Κνημιαίου Τένοντα Ισχιαλγία Στένωση Σπονδυλικού Σωλήνα Σκολίωση Σύνδρομο Μυοσκελετικού Πόνου

Κήλη Δίσκου Εκφυλιστική Ασθένεια Δίσκων Σύνδρομο Οπίσθιου Κνημιαίου Τένοντα Ισχιαλγία Στένωση Σπονδυλικού Σωλήνα Σκολίωση Σύνδρομο Μυοσκελετικού Πόνου Disc Navigation Decompressor KINETRAC KNX-7000 ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ Κήλη Δίσκου Εκφυλιστική Ασθένεια Δίσκων Σύνδρομο Οπίσθιου Κνημιαίου Τένοντα Ισχιαλγία Στένωση Σπονδυλικού Σωλήνα Σκολίωση Σύνδρομο Μυοσκελετικού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ. Άσκηση και τρίτη ηλικία Μάθημα Επιλογής Κωδικός: 005 Εαρινό εξάμηνο 2015

ΣΥΧΝΕΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ. Άσκηση και τρίτη ηλικία Μάθημα Επιλογής Κωδικός: 005 Εαρινό εξάμηνο 2015 ΣΥΧΝΕΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ Άσκηση και τρίτη ηλικία Μάθημα Επιλογής Κωδικός: 005 Εαρινό εξάμηνο 2015 ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ Περιεχόμενα προηγούμενης διάλεξης Περιγραφή παθολογιών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΛΑΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗ ΜΙΝΩΙΚΗ ΚΡΗΤΗ

ΠΑΛΑΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗ ΜΙΝΩΙΚΗ ΚΡΗΤΗ ΠΑΛΑΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗ ΜΙΝΩΙΚΗ ΚΡΗΤΗ ΣΚΕΛΕΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ Γιαννίκου Αλίκη ΠΑΛΑΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ Η επιστήμη που διερευνά τις ασθένειες των προϊστορικών ανθρώπων αξιοποιώντας το σκελετικό υλικό. ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Παθήσεις του Τενοντίου Πετάλου του Ώµου

Παθήσεις του Τενοντίου Πετάλου του Ώµου Παθήσεις του Τενοντίου Πετάλου του Ώµου ρ. Χρήστος Γιαννακόπουλος Ορθοπαιδικός Χειρουργός, ιδάκτωρ Πανεπιστηµίου Αθηνών, Νοσοκοµείο ΙΑΣΩ General Τι είναι το τενόντιο πέταλο του ώµου; Η άρθρωση του ώµου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ LX Οκτώβριος 2012

ΤΕΥΧΟΣ LX Οκτώβριος 2012 ΤΕΥΧΟΣ LX Οκτώβριος 2012 ΤΕΥΧΟΣ LX ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 Πανεπιστήμιο Αιγαίου Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Υπευθ. Έκδοσης: Μαστρογιαννόπουλος Νικόλαος MSc Ε.Ε.ΔΙ.Π Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού e-περιοδική έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πρόσθιος Χιαστός Σύνδεσμος του Γόνατος και η Συνδεσμοπλαστική

Ο Πρόσθιος Χιαστός Σύνδεσμος του Γόνατος και η Συνδεσμοπλαστική Ο Πρόσθιος Χιαστός Σύνδεσμος του Γόνατος και η Συνδεσμοπλαστική Ποιά είναι η ανατομική κατασκευή του γόνατος; Η άρθρωση του γόνατος σχηματίζεται από το μηριαίο οστό και από την κνήμη. Τα άκρα των οστών

Διαβάστε περισσότερα

Ανατομία ΑΜΣΣ. Α4 εκ των άνω Σώμα. Α1 άτλας. Εγκάρσιο τρήμα. Εγκάρσιο τρήμα σπονδυλική αρτ. & φλέβα. Νωτιαίος μυελός

Ανατομία ΑΜΣΣ. Α4 εκ των άνω Σώμα. Α1 άτλας. Εγκάρσιο τρήμα. Εγκάρσιο τρήμα σπονδυλική αρτ. & φλέβα. Νωτιαίος μυελός Τραύμα της ΑΜΣΣ Ανατομία ΑΜΣΣ Α1 άτλας Εγκάρσιο τρήμα Α4 εκ των άνω Σώμα οδόντας Α2 άξονας Νωτιαίος μυελός Εγκάρσιο τρήμα σπονδυλική αρτ. & φλέβα Ινιακή ατλαντο - αξονική ένωση Gerlock AJ, Heller RM, Kaye

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΤΟΜΙΑ Ι. Εισαγωγή στην Ανατομία. 460-377 Π.Χ «Η φύση του σώματος είναι η αρχή της ιατρικής επιστήμης» Ιπποκράτης. Ανά----- τομή

ΑΝΑΤΟΜΙΑ Ι. Εισαγωγή στην Ανατομία. 460-377 Π.Χ «Η φύση του σώματος είναι η αρχή της ιατρικής επιστήμης» Ιπποκράτης. Ανά----- τομή ΑΝΑΤΟΜΙΑ Ι Μάθημα 1ο ΘΩΡΑΚΑΣ ΚΟΙΛΙΑ ΠΥΕΛΟΣ-ΠΕΡΙΝΕΟ ΡΑΧΗ Ροβίθης Μιχαήλ 500 Π.Χ Εισαγωγή στην Ανατομία 460-377 Π.Χ «Η φύση του σώματος είναι η αρχή της ιατρικής επιστήμης» Ιπποκράτης Ανά----- τομή Αριστοτέλης

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΝΕΥΡΙΚΟΣ ΙΣΤΟΣ ΚΑΙ Η ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

Ο ΝΕΥΡΙΚΟΣ ΙΣΤΟΣ ΚΑΙ Η ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ Ο ΝΕΥΡΙΚΟΣ ΙΣΤΟΣ ΚΑΙ Η ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Ε. ΚΟΥΤΣΟΝΙΚΟΛΑΣ ΑΝΑΠΛ.ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Α.Π.Θ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ Διευθυντής ο Καθηγητής Γ.Ανωγειανάκις

Διαβάστε περισσότερα

15λεπτη Προετοιμασία του φοιτητή για την παρακολούθηση του μαθήματος νευροουρολογίας, γυναικολογικής ουρολογίας και ακράτειας ούρων.

15λεπτη Προετοιμασία του φοιτητή για την παρακολούθηση του μαθήματος νευροουρολογίας, γυναικολογικής ουρολογίας και ακράτειας ούρων. 15λεπτη Προετοιμασία του φοιτητή για την παρακολούθηση του μαθήματος νευροουρολογίας, γυναικολογικής ουρολογίας και ακράτειας ούρων. Η ουροδόχος κύστη δεν είναι απλά μία κοιλότητα η οποία γεμίζει απλά

Διαβάστε περισσότερα

Ρομποτικά Βοηθήματα βάδισης

Ρομποτικά Βοηθήματα βάδισης Ρομποτικά Βοηθήματα βάδισης ΒΑΔΙΣΗ Η Βάδιση αποτελεί το σημαντικότερο στοιχείο της βιομηχανικής του ΒΑΔΙΣΗ ανθρώπινου οργανισμού. Είναι η ικανότητα μετατόπισης του ανθρώπινου σώματος πάνω σε: Οριζόντιο

Διαβάστε περισσότερα