1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ. ZOMACTON 4 mg, κόνις και διαλύτης για ενέσιµο διάλυµα. 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ. ZOMACTON 4 mg, κόνις και διαλύτης για ενέσιµο διάλυµα. 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ"

Transcript

1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ZOMACTON 4 mg, κόνις και διαλύτης για ενέσιµο διάλυµα. 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Somatropin* 4 mg (1,3 ή 3,3 mg/ml µετά από ανασύσταση) * Παράγεται σε κύτταρα Escherichia coli µε τεχνολογία ανασυνδυασµένου DNA. Για τον πλήρη κατάλογο των εκδόχων, βλ. παράγραφο ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ Κόνις και διαλύτης για ενέσιµο διάλυµα. Το Zomacton είναι λευκή έως υπόλευκη λυόφιλη κόνις σε φιαλίδιο. Ο διαλύτης ο οποίος περιέχεται σε φύσιγγα είναι άχρωµος και διαυγής. 4. ΚΛΙΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 4.1 Θεραπευτικές Ενδείξεις Το Zomacton ενδείκνυται για τη µακροχρόνια θεραπεία παιδιών που παρουσιάζουν ελαττωµένη ανάπτυξη εξ αιτίας ανεπαρκούς έκκρισης αυξητικής ορµόνης και για µακροχρόνια θεραπεία της καθυστερηµένης ανάπτυξης που οφείλεται σε σύνδροµο Turner, επιβεβαιωµένο µε χρωµοσωµική ανάλυση. 4.2 οσολογία και τρόπος χορήγησης Η θεραπεία µε Zomacton πρέπει να γίνεται µόνο υπό την επίβλεψη ειδικευµένου γιατρού µε εµπειρία στον χειρισµό ασθενών µε ανεπάρκεια αυξητικής ορµόνης. Η δοσολογία και το σχήµα χορήγησης του Zomacton πρέπει να εξατοµικεύονται για κάθε ασθενή. Η διάρκεια της αγωγής, που συνήθως είναι πολυετής, θα εξαρτηθεί από την επίτευξη του µεγίστου δυνατού θεραπευτικού αποτελέσµατος. Η υποδόρια χορήγηση αυξητικής ορµόνης µπορεί να οδηγήσει σε αύξηση ή ελάττωση του λιπώδους ιστού στο σηµείο της ένεσης. Εποµένως τα σηµεία στα οποία γίνεται η ένεση πρέπει να εναλλάσσονται. Έλλειψη αυξητικής ορµόνης Γενικά συνιστάται δόση 0,17-0,23 mg/kg βάρους σώµατος (που αντιστοιχούν σε 4,9-6,9 mg/m² επιφανείας σώµατος) την εβδοµάδα, διηρεµένη σε 6-7 SC ενέσεις, που ισοδυναµεί µε 0,02-0,03 mg/kg βάρους σώµατος ή 0,7-1,0 mg/m² επιφανείας σώµατος. εν θα πρέπει να γίνεται υπέρβαση της συνολικής εβδοµαδιαίας δόσης των 0,27 mg/kg ή 8 mg/m² επιφανείας σώµατος (που αντιστοιχούν σε ηµερήσια ένεση το πολύ µέχρι 0,04 mg/kg). Σύνδροµο Turner

2 Γενικά συνιστάται δόση 0,33 mg/kg βάρους την εβδοµάδα (που αντιστοιχεί σε 9,86 mg/m² επιφανείας σώµατος), διηρεµένη σε 6-7 SC ενέσεις (που αντιστοιχούν σε ηµερήσια ένεση 0,05 mg/kg ή 1,40-1,63 mg/m² επιφανείας σώµατος). Οδηγίες για την παρασκευή, βλέπε παράγραφο Αντενδείξεις Το Zomacton δεν πρέπει να χορηγείται σε παιδιά µε κλειστές επιφύσεις. Ασθενείς που εµφανίζουν ενδείξεις υποκείµενης ενδοκρανιακής βλάβης ή άλλου νεοπλάσµατος σε εξέλιξη, δεν θα πρέπει να λαµβάνουν Zomacton επειδή δεν µπορεί να αποκλεισθεί η πιθανότητα να επηρεασθεί θετικά η εξέλιξη του όγκου. Πριν την έναρξη της θεραπείας µε Zomacton, πρέπει τα νεοπλάσµατα να είναι ανενεργά και να έχει ολοκληρωθεί η αντινεοπλασµατική θεραπεία. Υπερευαισθησία στη σωµατροπίνη ή σε κάποιο από τα έκδοχα. Το Zomacton δεν πρέπει να χορηγείται σε πρόωρα βρέφη ή νεογνά επειδή ο διαλύτης περιέχει βενζυλική αλκοόλη. Ασθενείς σε οξεία, κρίσιµη κατάσταση, που παρουσιάζουν επιπλοκές µετά από εγχείρηση ανοικτής καρδίας, εγχείρηση κοιλίας, πολλαπλά τραύµατα εξαιτίας ατυχήµατος, οξεία αναπνευστική ανεπάρκεια ή παρόµοιες καταστάσεις, δεν θα πρέπει να υποβάλλονται σε αγωγή µε Zomacton (βλέπε παράγραφο 4.4). 4.4 Ιδιαίτερες προειδοποιήσεις και ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη χρήση Εξαιτίας της παρουσίας βενζυλικής αλκοόλης ως εκδόχου, το Zomacton µπορεί να προκαλέσει τοξικές και αναφυλακτοειδείς αντιδράσεις σε βρέφη και παιδιά ηλικίας έως τριών ετών και δεν πρέπει να χορηγείται σε πρόωρα βρέφη ή νεογνά. Οι ασθενείς θα πρέπει να ελέγχονται για ενδείξεις δυσανεξίας στη γλυκόζη επειδή η αυξητική ορµόνη µπορεί να οδηγήσει σε ινσουλινοαντίσταση. Το Zomacton πρέπει να χορηγείται µε προσοχή σε ασθενείς µε σακχαρώδη διαβήτη ή µε ιστορικό οικογενειακής προδιάθεσης στην ασθένεια. Απαιτείται αυστηρός έλεγχος της γλυκόζης στα ούρα και στο αίµα σ αυτούς τους ασθενείς. Σε παιδιά µε διαβήτη, κατά τη διάρκεια της θεραπείας µε Zomacton, η δοσολογία της ινσουλίνης µπορεί να χρειασθεί να αυξηθεί προκειµένου να διατηρηθούν τα κανονικά επίπεδα γλυκόζης στο αίµα. Σε ασθενείς µε δευτεροπαθή ανεπάρκεια αυξητικής ορµόνης λόγω ενδοκρανιακής βλάβης, συνιστάται συχνός έλεγχος της εξέλιξης ή υποτροπής της υποκειµένης νόσου. Η θεραπεία µε Zomacton να διακόπτεται εάν διαπιστωθεί πρόοδος ή υποτροπή της νόσου. Σε ασθενείς µε προηγηθείσες κακοήθεις νόσους απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή για σηµεία και συµπτώµατα υποτροπής. Το Zomacton δεν ενδείκνυται για την µακροχρόνια αγωγή παιδιατρικών ασθενών που παρουσιάζουν καθυστέρηση της ανάπτυξης εξαιτίας γενετικά επιβεβαιωµένου Συνδρόµου Prader-Willi, εκτός αν έχουν επίσης διαγνωσθεί µε ανεπάρκεια αυξητικής ορµόνης. Έχουν αναφερθεί περιστατικά άπνοιας κατά τη διάρκεια του ύπνου και αιφνιδίου θανάτου που συσχετίσθηκαν µε χορήγηση αυξητικής ορµόνης σε παιδιατρικούς ασθενείς µε σύνδροµο Prader-Willi που εµφάνιζαν ένα ή περισσότερους από τους παρακάτω παράγοντες κινδύνου: σοβαρή παχυσαρκία, ιστορικό αναπνευστικής ανεπάρκειας, ή απροσδιόριστη λοίµωξη του αναπνευστικού.

3 Σε οποιοδήποτε παιδί που εµφανίζει ταχεία ανάπτυξη µπορεί να παρουσιασθεί σκολίωση. Τα σηµεία της σκολίωσης πρέπει να παρακολουθούνται κατά τη διάρκεια της αγωγής µε σωµατροπίνη. Η θεραπεία µε Zomacton πρέπει να διακόπτεται κατά τη µεταµόσχευση νεφρού. Έχουν αναφερθεί σπάνιες περιπτώσεις καλοήθους ενδοκρανιακής υπέρτασης. Σε περιπτώσεις έντονης ή υποτροπιάζουσας κεφαλαλγίας, προβληµάτων στην όραση και εµέτου/ναυτίας συνιστάται βυθοσκόπηση για ύπαρξη οιδήµατος της οπτικής θηλής. Σε περίπτωση επιβεβαιωµένου οιδήµατος της οπτικής θηλής, πρέπει να ληφθεί υπόψιν η διάγνωση καλοήθους ενδοκρανιακής υπέρτασης και η θεραπεία µε αυξητική ορµόνη πρέπει να διακοπεί, εάν κριθεί κατάλληλο (βλέπε κεφάλαιο 4.8). Κατά τη διάρκεια της θεραπείας µε σωµατροπίνη έχει βρεθεί αυξηµένος ρυθµός µετατροπής της T4 σε Τ3 γεγονός που µπορεί να οδηγήσει σε ελάττωση της Τ4 του ορού και σε αύξηση της Τ3. Γενικά τα επίπεδα των περιφερικών ορµονών του θυρεοειδούς έχουν παραµείνει εντός των ορίων των τιµών αναφοράς των υγιών ατόµων. Η επίδραση της σωµατροπίνης στα επίπεδα των ορµονών του θυρεοειδούς µπορεί να έχει κλινική σηµασία σε ασθενείς µε κεντρικό υποκλινικό υποθυρεοειδισµό στους οποίους θεωρητικά µπορεί να αναπτυχθεί υποθυρεοειδισµός. Αντιθέτως, σε ασθενείς που λαµβάνουν θεραπεία υποκατάστασης µε θυροξίνη, µπορεί να εµφανισθεί ήπιος υπερθυρεοειδισµός. Εποµένως, συνιστάται ιδιαιτέρως να ελεγχθεί η λειτουργία του θυρεοειδούς πριν την έναρξη της θεραπείας µε σωµατροπίνη και µετά την προσαρµογή των δόσεων. Έχει αναφερθεί λευχαιµία σε µικρό αριθµό ασθενών µε έλλειψη αυξητικής ορµόνης που υπεβλήθησαν σε αγωγή µε σωµατροπίνη αλλά και σε ασθενείς που δεν υπεβλήθησαν σε αγωγή. Με βάση υπερδεκαετή κλινική εµπειρία, η συχνότητα εµφάνισης λευχαιµίας σε ασθενείς χωρίς παράγοντες κινδύνου που λαµβάνουν αυξητική ορµόνη, δεν είναι µεγαλύτερη από εκείνη του γενικού πληθυσµού. Σε ασθενείς µε ορµονικές διαταραχές έχει αναφερθεί συχνότερα επιφυσιολίσθηση του µηριαίου οστού. Ασθενής που λαµβάνει Zomacton και παρουσιάζει χωλότητα ή παραπονείται για πόνο στο ισχίο ή στο γόνατο θα πρέπει να εξετάζεται από ιατρό. Η δράση της αυξητικής ορµόνης στην ανάρρωση, µελετήθηκε έναντι εικονικού φαρµάκου σε δύο κλινικές δοκιµασίες που περιέλαβαν 552 ασθενείς µε οξεία, κρίσιµη κατάσταση, που παρουσίαζαν επιπλοκές µετά από εγχείρηση ανοικτής καρδίας, εγχείρηση κοιλίας, πολλαπλά τραύµατα εξαιτίας ατυχήµατος ή οξεία αναπνευστική ανεπάρκεια. Η θνησιµότητα ήταν µεγαλύτερη σε ασθενείς που υποβλήθηκαν σε θεραπεία µε αυξητικές ορµόνες (42%) σε δόσεις 5,3 έως 8 mg/ηµερησίως, εν συγκρίσει µε ασθενείς που ελάµβαναν εικονικό φάρµακο (19%). Με βάση αυτές τις πληροφορίες σε αυτούς τους ασθενείς δεν θα πρέπει να χορηγούνται αυξητικές ορµόνες. Επειδή δεν υπάρχουν διαθέσιµες πληροφορίες για την ασφάλεια της θεραπείας υποκατάστασης της αυξητικής ορµόνης σε ασθενείς µε οξεία, κρίσιµη κατάσταση, τα πλεονεκτήµατα της συνεχιζόµενης θεραπείας σε αυτήν την περίπτωση θα πρέπει να σταθµίζονται έναντι των ενδεχοµένων κινδύνων. Σε όλους τους ασθενείς που εµφανίζουν άλλες ή παρόµοιες οξείες κρίσιµες καταστάσεις, τα πιθανά πλεονεκτήµατα της θεραπείας µε αυξητική ορµόνη θα πρέπει να σταθµίζονται έναντι των ενδεχοµένων κινδύνων. 4.5 Αλληλεπιδράσεις µε άλλα φάρµακα και άλλες µορφές αλληλεπίδρασης Η θεραπεία µε γλυκοκορτικοειδή µπορεί να αναστείλει την αυξητική δράση του Zomacton. Σε ασθενείς µε συνυπάρχουσα έλλειψη ACTH η δόση υποκατάστασης των

4 γλυκοκορτικοειδών θα πρέπει να ρυθµίζεται προσεκτικά ούτως ώστε να µη µειώνεται η ευνοϊκή επί της ανάπτυξης δράση του Zomacton. Υψηλές δόσεις ανδρογόνων, οιστρογόνων και αναβολικών στεροειδών µπορεί να επιταχύνουν την ωρίµανση των οστών και να εµποδίσουν µε αυτόν τον τρόπο την τελική αύξηση σε ύψος. Επειδή η ανθρώπινη αυξητική ορµόνη µπορεί να προκαλέσει ινσουλινοαντίσταση, η δοσολογία της ινσουλίνης πρέπει να ρυθµίζεται προσεκτικά σε διαβητικούς που λαµβάνουν ταυτοχρόνως Zomacton. εδοµένα από µία µελέτη αλληλεπιδράσεως που έγινε σε ενήλικες ασθενείς µε ανεπάρκεια αυξητικής ορµόνης υποδηλώνουν ότι η χορήγηση σωµατροπίνης µπορεί να αυξήσει την κάθαρση ενώσεων που είναι γνωστό ότι µεταβολίζονται από ισοένζυµα του κυτοχρώµατος Ρ 450. Η κάθαρση ενώσεων που µεταβολίζονται από το κυτόχρωµα Ρ 450 3Α4 (πχ στεροειδή του φύλου, κορτικοστεροειδή, αντισπασµωδικά, και κυκλοσπορίνη) µπορεί να είναι ιδιαιτέρως αυξηµένη µε αποτέλεσµα χαµηλότερα επίπεδα αυτών των ενώσεων στο πλάσµα. Η κλινική σηµασία αυτού του ευρήµατος είναι άγνωστη. 4.6 Κύηση και γαλουχία εν υπάρχουν κλινικά στοιχεία για κυήσεις που εκτέθηκαν σε Zomacton. Εποµένως, ο κίνδυνος για τον άνθρωπο είναι άγνωστος. Μολονότι µελέτες σε πειραµατόζωα δεν δείχνουν δυνητικό κίνδυνο για την εφαρµογή της σωµατροπίνης κατά τη διάρκεια της εγκυµοσύνης, το Zomacton θα πρέπει να διακόπτεται σε περίπτωση εγκυµοσύνης. Κατά τη διάρκεια της κυήσεως η µητρική σωµατροπίνη θα αντικατασταθεί κατά το µεγαλύτερο µέρος από την πλακουντιακή αυξητική ορµόνη. εν είναι γνωστό εάν η σωµατροπίνη εκκρίνεται στο µητρικό γάλα, όµως η απορρόφηση ακέραιης της πρωτεΐνης από τον γαστρεντερικό σωλήνα του βρέφους δεν είναι πιθανή. 4.7 Επίδραση στην ικανότητα οδήγησης και χειρισµού µηχανηµάτων Το Zomacton δεν επιδρά ικανότητα οδήγησης και χειρισµού µηχανηµάτων. 4.8 Ανεπιθύµητες Ενέργειες Η υποδόρια χορήγηση αυξητικής ορµόνης µπορεί να προκαλέσει µείωση ή αύξηση του λιπώδους ιστού στο σηµείο της ένεσης. Σε σπάνιες περιπτώσεις οι ασθενείς παρουσιάζουν πόνο και κνησµώδες εξάνθηµα στο σηµείο της ένεσης. Η σωµατροπίνη έχει προκαλέσει σχηµατισµό αντισωµάτων περίπου στο 1% των ασθενών. Η δεσµευτική ικανότητα αυτών των αντισωµάτων είναι χαµηλή και δεν έχουν συσχετισθεί κλινικές αλλαγές µετά από το σχηµατισµό τους. Έχουν αναφερθεί σπάνιες περιπτώσεις καλοήθους ενδοκρανιακής υπέρτασης µε σωµατροπίνη (βλέπε κεφάλαιο 4.4). Έχουν αναφερθεί πολύ σπάνιες περιπτώσεις λευχαιµίας σε παιδιά µε έλλειψη αυξητικής ορµόνης που λάµβαναν σωµατροπίνη, αλλά η συχνότητα µοιάζει να είναι παρόµοια µε εκείνη σε παιδιά χωρίς έλλειψη αυξητικής ορµόνης.

5 Νεοπλάσµατα καλοήθη και κακοήθη ανοσοποιητικού συστήµατος ενδοκρινικού συστήµατος νευρικού συστήµατος δέρµατος και του υποδορίου ιστού µυοσκελετικού, του συνδετικού ιστού και των οστών Γενικές διαταραχές και διαταραχές στο σηµείο εφαρµογής Κοινές (>1/100, <1/10) Σχηµατισµός αντισωµάτων Παροδικές τοπικές δερµατικές αντιδράσεις Ασυνήθεις (>1/1000, <1/100) Παραισθησία υσκαµψία των άκρων, αρθραλγία, µυαλγία Περιφερικό οίδηµα Σπάνιες (>1/1000, <1/100) Σακχαρώδης διαβήτης τύπου ΙΙ Καλοήθης ενδοκρανιακή υπέρταση Πολύ σπάνιες (<1/1000) Λευχαιµία 4.9 Υπερδοσολογία εν πρέπει να γίνεται υπέρβαση της συνιστωµένης δόση Zomacton. Παρ όλο που δεν υπάρχουν αναφορές για υπέρβαση της δοσολογίας του Zomacton, οξεία υπερδοσολογία µπορεί να προκαλέσει αρχικά υπογλυκαιµία και στη συνέχεια υπεργλυκαιµία. Τα αποτελέσµατα µακροχρόνιας, επαναλαµβανόµενης χρήσης Zomacton σε δόσεις που υπερβαίνουν τις συνιστώµενες είναι άγνωστα. Παρ όλα αυτά, είναι δυνατόν παρόµοια χρήση να προκαλέσει συµπτώµατα γνωστά από την υπερέκκριση ανθρώπινης αυξητικής ορµόνης (πχ ακροµεγαλία). 5. ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ 5.1 Φαρµακοδυναµικές Ιδιότητες Φαρµακοθεραπευτική κατηγορία: Σωµατοτροπίνη και ανάλογα Κωδικός ATC: H 01 AC 01 H δραστική ουσία του Zomacton είναι πανοµοιότυπη µε την υποφυσιακή ανθρώπινη αυξητική ορµόνη (pit-hgh), ως προς την αλληλουχία των αµινοξέων, το µήκος της πεπτιδικής αλυσίδας (191 αµινοξέα) και το φαρµακοκινητικό προφίλ. Το Zomacton παρουσιάζει τις ίδιες φαρµακολογικές ιδιότητες µε την ενδογενή ορµόνη.

6 Σκελετικό σύστηµα: Η αυξητική ορµόνη προκαλεί γενικά µία αναλογική ανάπτυξη του σκελετού του ανθρώπου. Αύξηση της γραµµικής ανάπτυξης σε παιδιά µε αποδεδειγµένη έλλειψη της pit-hgh έχει αποδειχθεί µετά από εξωγενή χορήγηση Zomacton. Η διαπιστωθείσα αύξηση σε ύψος µετά τη χορήγηση Zomacton είναι αποτέλεσµα της δράσης του Zomacton στις επιφύσεις των µακρών οστών. Σε παιδιά µε έλλειψη επαρκών ποσοτήτων pit-hgh το Zomacton προκαλεί υψηλό ποσοστό ανάπτυξης και αυξάνει τη συγκέντρωση του παράγοντα ανάπτυξης τύπου ινσουλίνης (Insulin Growth Factor-1/Somatomedin-C), σε συγκεντρώσεις παρόµοιες µε εκείνες που παρατηρούνται µετά από θεραπεία µε pit-hgh. Παρατηρείται επίσης αύξηση της µέσης τιµής της αλκαλικής φωσφατάσης του ορού. Άλλα όργανα και ιστοί: Αύξηση σε µέγεθος ανάλογη της συνολικής αύξησης σε βάρος σώµατος, επιτυγχάνεται και σε άλλους ιστούς επίσης, ως απόκριση στην αυξητική ορµόνη. Οι αλλαγές περιλαµβάνουν: αυξηµένη ανάπτυξη του συνδετικού ιστού, του δέρµατος και άλλων εξαρτηµάτων, ανάπτυξη των σκελετικών µυών µε αύξηση του αριθµού και του µεγέθους των κυττάρων, ανάπτυξη του θύµου αδένος, διόγκωση του ήπατος µε αύξηση του πολλαπλασιασµού των κυττάρων και µικρή διόγκωση των γονάδων, των επινεφριδίων και του θυρεοειδούς. Κατά τη θεραπεία υποκατάστασης µε ααυξητική ορµόνη, δεν έχουν αναφερθεί, δυσανάλογη αύξηση του δέρµατος, των πλατέων οστών και επιταχυνόµενη σεξουαλική ωρίµανση. Πρωτεΐνες, υδατάνθρακες και µεταβολισµός λιπών: Η αυξητική ορµόνη προκαλεί κατακράτηση αζώτου και αυξάνει τη µεταφορά αµινοξέων στους ιστούς. Και οι δύο διαδικασίες προάγουν την πρωτεϊνοσύνθεση. Η χρήση υδατανθράκων και η λιπογένεση καταστέλλονται από την αυξητική ορµόνη. Σε υψηλές δόσεις ή εν απουσία ινσουλίνης η αυξητική ορµόνη δρα ως διαβητογόνος παράγων µε συµπτώµατα όµοια µε αυτά που τυπικώς παρατηρούνται κατά τη διάρκεια της νηστείας (δηλαδή µη ανοχή στους υδατάνθρακες, αναστολή της λιπογένεσης, κινητοποίηση λίπους και κέτωση). Μεταβολισµός ανοργάνων ουσιών: Έπειτα από αγωγή µε αυξητική ορµόνη παρατηρείται κατακράτηση νατρίου, καλίου και φωσφόρου. Η αυξηµένη απώλεια ασβεστίου από τους νεφρούς αντισταθµίζεται από την αυξηµένη απορρόφηση στο έντερο. Η συγκέντρωση ασβεστίου στον ορό δεν επηρεάζεται σηµαντικά σε ασθενείς που λαµβάνουν Zomacton ή pit-hgh. Αυξηµένες συγκεντρώσεις ανοργάνων φωσφορικών έχουν αναφερθεί µετά από χορήγηση µε Zomacton ή pit-hgh. Η συσσώρευση αυτών των ανοργάνων ουσιών µαρτυρεί αυξηµένες ανάγκες κατά την διάρκεια της σύνθεσης των ιστών. 5.2 Φαρµακοκινητικές Ιδιότητες Οκτώ υγιείς εθελοντές έλαβαν 0,1 mg σωµατροπίνης/kg βάρους σώµατος. Μέγιστες συγκεντρώσεις στο πλάσµα (περίπου 64 ng/ml), σηµειώθηκαν 6 ώρες µετά τη χορήγηση. 5.3 Προκλινικά δεδοµένα για την ασφάλεια Τοξικότητα µετά από εφ άπαξ χορήγηση: Τοξικολογικές µελέτες εφάπαξ χορήγησης διεξήχθησαν σε αρουραίους (ενδοµυϊκή χορήγηση 10 mg/kg), σε σκύλους και πιθήκους (ενδοµυϊκή δόση 5 mg/kg, που είναι φορές

7 µεγαλύτερη από τη θεραπευτική δόση στον άνθρωπο). εν απεδείχθη δοσοεξαρτωµένη τοξικότητα του φαρµάκου σ αυτά τα είδη. Τοξικότητα µετά από επαναλαµβανόµενη χορήγηση: εν παρατηρήθηκαν σηµεία τοξικότητας σε µελέτη σε αρουραίους στους οποίους χορηγήθηκαν δόσεις 1,10 mg/kg ηµερησίως για 30 ηµέρες ή 0,37 mg/kg ηµερησίως για 90 ηµέρες. Τοξικολογία αναπαραγωγής και δυνατότητα µεταλλαξιογένεσης και καρκινογένεσης: Η σωµατροπίνη που παράγεται µε µέθοδο γενετικής µηχανικής είναι πανοµοιότυπη µε την ενδογενή ανθρώπινη υποφυσιακή αυξητική ορµόνη. Έχει τις ίδιες βιολογικές ιδιότητες και συνήθως χορηγείται σε φυσιολογικές δόσεις. Εποµένως, δεν εκρίθη αναγκαίο να διεξαχθεί όλο το φάσµα των ανωτέρω τοξικολογικών µελετών. Ανεπιθύµητα αποτελέσµατα στα όργανα της αναπαραγωγής, στην διάρκεια της κύησης και της γαλουχίας, δεν είναι πιθανό να σηµειωθούν. Επίσης δεν αναµένεται να έχει δυνατότητα καρκινογένεσης. Μελέτη µεταλλαξιογένεσης απέδειξε την απουσία δυνατότητας µεταλλαξιογένεσης. 6. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 6.1 Κατάλογος εκδόχων Το διάλυµα περιέχει βενζυλική αλκοόλη 9 mg/ml. Κόνις Μαννιτόλη ιαλύτης Χλωριούχο Νάτριο Βενζυλική αλκοόλη Ύδωρ για ενέσιµα. 6.2 Ασυµβατότητες Ελλείψει µελετών συµβατότητας, αυτό το φάρµακο δεν θα πρέπει να αναµιγνύεται µε οποιαδήποτε άλλα φάρµακα. 6.3 ιάρκεια Ζωής 36 µήνες. Μετά από ανασύσταση, µπορεί να διατηρείται το πολύ για 14 ηµέρες στους 2-8 C. Φυλάσσετε τα φιαλίδια σε όρθια θέση. 6.4 Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη φύλαξη του προϊόντος Φυλάσσεται στο ψυγείο (2-8 C) µε την εξωτερική του συσκευασία προκειµένου να προστατεύεται από το φως. Για τις συνθήκες φύλαξης του ανασυσταθέντος διαλύµατος, βλέπε κεφάλαιο Φύση και συστατικά του περιέκτη Το Zomacton διατίθεται σε διάφορα µεγέθη συσκευασιών ανάλογα µε τις Εθνικές Άδειες Κυκλοφορίας.

8 α) Κόνις σε φιαλίδιο (ύαλος τύπου Ι), µε κόκκινο ελαστικό πώµα (halo-butyl rubber), σφραγισµένο και καπάκι τύπου flip-off + 3,5 ml διαλύτη σε φύσιγγα (ύαλος τύπου Ι). Συσκευασίες: 1, 5 & 10. β) Set που περιλαµβάνει κόνη σε φιαλίδιο (ύαλος τύπου Ι), µε κόκκινο ελαστικό πώµα (halobutyl rubber), σφραγισµένο και καπάκι τύπου flip-off + 3,5 ml διαλύτης σε φύσιγγα (υαλός τύπου Ι), µία σύριγγα από πολυπροπυλένιο µε επισήµανση CE µε έµβολο από πολυαιθυλένιο, πώµα και βελόνα από ανοξείδωτο ατσάλι µε επισήµανση CE. Συσκευασίες: 5. γ) Set για χρήση µε τη συσκευή χορηγήσεως χωρίς βελόνα ZomaJet 2 Vision, που περιλαµβάνει κόνη σε φιαλίδιο (ύαλος τύπου Ι), µε κόκκινο ελαστικό πώµα (halo-butyl rubber), σφραγισµένο και καπάκι τύπου flip-off + 3,5 ml διαλύτη σε φύσιγγα (ύαλος τύπου Ι), µία σύριγγα από πολυπροπυλένιο µε επισήµανση CE µε έµβολο από πολυαιθυλένιο, πώµα και βελόνα από ανοξείδωτο ατσάλι µε επισήµανση CE καθώς και έναν σύνδεσµο (adapter) από πολυκαρβονική ρητίνη µε µεµβράνη/πώµα από ελαστική σιλικόνη µε επισήµανση CE. Συσκευασίες των: 1, 5 & 10. Μπορεί να µην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες. 6.6 Ιδιαίτερες προφυλάξεις απόρριψης και άλλος χειρισµός Aνασύσταση Μπορούν να παρασκευασθούν δύο συγκεντρώσεις: 3,3 mg/ml (για χρήση µε τη συσκευή ZomaJet 2 Vision ή συµβατικές σύριγγες) και 1,3 mg/ml (για συµβατικές σύριγγες µόνο). Το ενέσιµο διάλυµα 3,3 mg/ml µπορεί να παρασκευασθεί, µε ανασύσταση της κόνεως Zomacton, µε 1,3 ml στείρου ισότονου διαλύτη ορού συντηρηµένου µε βενζυλική αλκοόλη χρησιµοποιώντας µία βαθµολογηµένη σύριγγα µιας χρήσης, ενώ το ενέσιµο διάλυµα 1,3 mg/ml παρασκευάζεται µε 3,2 ml διαλύτη. Μετά την ανασύσταση ο διαλύτης σχηµατίζει ένα διαυγές και άχρωµο ενέσιµο διάλυµα. Για να αποφευχθεί ο σχηµατισµός αφρού, η ροή του διαλύτη πρέπει να κατευθύνεται προς τα τοιχώµατα του φιαλιδίου. Το φιαλίδιο πρέπει κατόπιν να ανακινείται µε απαλή περιστροφική κίνηση, µέχρις ότου το περιεχόµενο διαλυθεί πλήρως και παραχθεί ένα διαφανές, άχρωµο διάλυµα. Επειδή το Zomacton είναι πρωτεΐνη η έντονη ανάδευση (ανακίνηση) δεν συνιστάται. Εάν µετά την ανάµιξη το διάλυµα είναι θολό ή περιέχει σωµατίδια πρέπει να απορρίπτεται. Σε περίπτωση θολερότητας µετά από παραµονή στο ψυγείο, το διάλυµα πρέπει να αφήνεται να αποκτήσει τη θερµοκρασία περιβάλλοντος. Εάν η θολερότητα παραµένει, ή εµφανισθεί χρωµατισµός, το φιαλίδιο και το περιεχόµενο πρέπει να απορρίπτονται. Χορήγηση Η δόση Zomacton που απαιτείται χορηγείται µε τη χρήση της συσκευής ZomaJet 2 Vision, µιας συσκευής χωρίς βελόνα, είτε εναλλακτικώς µε συµβατική σύριγγα. Ειδικές οδηγίες για τη χρήση του ZomaJet 2 Vision περιέχονται στις Οδηγίες Χρήσεως που συνοδεύουν τη συσκευή αυτή. Οποιαδήποτε αχρησιµοποίητη ποσότητα ή απόρριµµα πρέπει να απορρίπτεται σύµφωνα µε τις τοπικές απαιτήσεις. 7. ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ Α ΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ FERRING ΕΛΛΑΣ Α.Ε. Γκύζη Μαρούσι Τηλ Fax:

9 8. ΑΡΙΘΜΟΣ Α ΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 48224/ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΈΓΚΡΙΣΗΣ/ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΗΣ Α ΕΙΑΣ 8 Σεπτεµβρίου ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 8 Σεπτεµβρίου 2006

1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ. ZOMACTON 10 mg/ml, κόνις και διαλύτης για παρασκευή ενέσιµου διαλύµατος σε προγεµισµένη σύριγγα.

1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ. ZOMACTON 10 mg/ml, κόνις και διαλύτης για παρασκευή ενέσιµου διαλύµατος σε προγεµισµένη σύριγγα. 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ZOMACTON 10 mg/ml, κόνις και διαλύτης για παρασκευή ενέσιµου διαλύµατος σε προγεµισµένη σύριγγα. 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Somatropin*....10 mg (10 mg/ml

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ GENOTROPIN 5,0 mg, 5,3 mg ή 12 mg, κόνις και διαλύτης για ενέσιμο διάλυμα. 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ 1. GENOTROPIN

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΜΕΛΟΥΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΜΕΛΟΥΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΜΕΛΟΥΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Σηµείωση: Το παρόν SPC (Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος ) αποτελούσε παράρτηµα της Απόφασης της Επιτροπής σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ NutropinAq 5 mg/ml, ενέσιµο διάλυµα 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Ένα φιαλίδιο περιέχει 10 mg (30 IU)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει τον ταχύ προσδιορισμό νέων πληροφοριών ασφάλειας. Ζητείται από τους επαγγελματίες

Διαβάστε περισσότερα

ESPE Science School (ESS) May 16-17, 2012. NICHE 2012 Conference on Stress Response and Child Health

ESPE Science School (ESS) May 16-17, 2012. NICHE 2012 Conference on Stress Response and Child Health First Department of Pediatrics Choremeion Research Laboratories University of Athens Chairman: Professor G. Chrousos MD, FAAP, MACP, MACE, MD(Hon) ESPE Science School (ESS) Supported by an educational

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Preotact 100 µικρογραµµάρια κόνις και διαλύτης για ενέσιµο διάλυµα. 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Το Preotact περιέχει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει τον ταχύ προσδιορισμό νέων πληροφοριών ασφάλειας. Ζητείται από τους επαγγελματίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ, ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣHΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ, ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣHΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ, ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣHΣ 1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 2 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ BRAVELLE 75 IU, κόνις και διαλύτης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ MENOPUR 600 IU Κόνις και διαλύτης για ενέσιµο διάλυµα MENOPUR 1200 IU Κόνις και διαλύτης για ενέσιµο διάλυµα 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Levemir 100 U/ml ενέσιµο διάλυµα σε φυσίγγιο 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ 1 ml περιέχει 100 U insulin

Διαβάστε περισσότερα

[Version 1, 12/2005] ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

[Version 1, 12/2005] ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ [Version 1, 12/2005] ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Glypressin 1 mg, κόνις και διαλύτης για ενέσιµο διάλυµα 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Ένα φιαλίδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Beromun 1 mg/5ml κόνις και διαλύτης για διάλυµα προς έγχυση 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε φιαλίδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ FORSTEO 20 micrograms/80 microliters ενέσιμο διάλυμα σε προγεμισμένη συσκευή τύπου πένας. 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Eporatio 1.000 IU/0,5 ml ενέσιμο διάλυμα σε προγεμισμένη σύριγγα 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Μία προγεμισμένη

Διαβάστε περισσότερα

1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ. Orgalutran 0,25 mg/ 0,5 ml, ενέσιμο διάλυμα 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ

1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ. Orgalutran 0,25 mg/ 0,5 ml, ενέσιμο διάλυμα 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Orgalutran 0,25 mg/ 0,5 ml, ενέσιμο διάλυμα 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε προγεμισμένη σύριγγα περιέχει 0,25 mg γκανιρελίξη σε 0,5 ml υδατικού διαλύματος.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Puregon 50 IU/0,5 ml ενέσιμο διάλυμα 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Ένα φιαλίδιο περιέχει 50 IU ανασυνδυασμένης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Puregon 50 IU/0,5 ml ενέσιμο διάλυμα 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Ένα φιαλίδιο περιέχει 50 IU ανασυνδυασμένης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Zarzio 30 MU/0,5 ml ενέσιμο διάλυμα ή διάλυμα για έγχυση σε προγεμισμένη σύριγγα 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ FIRMAGON 80 mg κόνις και διαλύτης για ενέσιμο διάλυμα 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε φιαλίδιο περιέχει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ GEMNIL, Κόνις για διάλυµα προς έγχυση 200 mg/vial GEMNIL, Κόνις για διάλυµα προς έγχυση 1000 mg/vial 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ TESTOGEL 25 mg, γέλη σε φακελίσκο 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Ένας φακελίσκος 2,5 g περιέχει 25 mg τεστοστερόνης.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Lantus 100 μονάδες/ml ενέσιμο διάλυμα σε φιαλίδιο 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε ml περιέχει 100

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ CEPROTIN 1000 IUκόνις και διαλύτης για ενέσιμο διάλυμα 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Πρωτεΐνη C από ανθρώπινο πλάσμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Prolia 60 mg ενέσιμο διάλυμα σε προγεμισμένη σύριγγα 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε προγεμισμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Cetrotide 0,25 mg κόνις και διαλύτης για ενέσιμο διάλυμα 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε φιαλίδιο περιέχει 0,25

Διαβάστε περισσότερα

FUNADEL ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ FUNADEL

FUNADEL ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ FUNADEL ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ FUNADEL 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ FUNADEL 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΡΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ: Κάθε καψάκιο σκληρό περιέχει 150mg fluconazole

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ Zolendronic Acid Hospira 4 mg/5 ml πυκνό διάλυμα για παρασκευή διαλύματος προς έγχυση 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Myozyme 50 mg κόνις για πυκνό διάλυμα για παρασκευή διαλύματος προς έγχυση 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ TRACTOCILE 6,75 mg/0,9 ml ενέσιµο διάλυµα. 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε φιαλίδιο των 0,9 ml διαλύµατος

Διαβάστε περισσότερα