ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ KAI ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ SCHOOL OF CULINARY, HOSPITALITY & TOURISM STUDIES

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ KAI ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ SCHOOL OF CULINARY, HOSPITALITY & TOURISM STUDIES"

Transcript

1

2

3 Περιεχόμενα Contents Μήνυμα Γενικού Διευθυντή Message from the General Director λόγοι για να σπουδάσετε στο KES College 3 ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ SCHOOL OF HEALTH STUDIES Ιατρικοί Επισκέπτες (4 χρόνια, Πτυχίο) Medical Representatives (4 years, BSc) Ιατρικοί Επισκέπτες (3 χρόνια, Ανώτερο Δίπλωμα) Medical Representatives (3 years, Higher Diploma) Ιατρικοί Επισκέπτες (2 χρόνια, Δίπλωμα) Medical Representatives (2 years, Diploma) Βοηθοί (Τεχνικοί) Φαρμακείου (2 χρόνια, Δίπλωμα) Pharmacy Assistants (Technicians) (2 years, Diploma) Αισθητική και Διαχείριση Μονάδων Αισθητικής (4 χρόνια, Πτυχίο) Beauty Therapy & Beauty Therapy Units Management (4 years, BA) Αισθητική (3 χρόνια, Ανώτερο Δίπλωμα) Beauty Therapy (3 years, Higher Diploma) Αισθητική (2 χρόνια, Δίπλωμα) Beauty Therapy (2 years, Diploma) ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ KAI ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ SCHOOL OF CULINARY, HOSPITALITY & TOURISM STUDIES Διεύθυνση Επισιτιστικών Επιχειρήσεων (4 χρόνια, Πτυχίο) Culinary Arts Management (4 years, BA) Μαγειρική και Γαστρονομικές Τέχνες (3 χρόνια, Ανώτερο Δίπλωμα) Food Preparation & Culinary Arts (3 years, Higher Diploma) Διεύθυνση Γαστρονομικών Τεχνών, Αρτοποιίας και Ζαχ. (3 χρόνια, Αν. Δίπλωμα) Culinary Arts, Bakery & Pastry Management (3 years, Higher Diploma) Γαστρονομικές Τέχνες, Αρτοποιία και Ζαχαροπλαστική (2 χρόνια, Δίπλωμα) Culinary Arts, Bakery & Pastry (2 years, Diploma) Διεύθυνση Ξενοδοχείου (3 χρόνια, Ανώτερο Δίπλωμα) Hotel Management (3 years, Higher Diploma) Διαχείριση Ταξιδίων και Τουρισμού (3 χρόνια, Ανώτερο Δίπλωμα) Travel & Tourism Management (3 years, Higher Diploma) ΣΧΟΛΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ KAI Μ.Μ.Ε. SCHOOL OF JOURNALISM & MEDIA STUDIES Δημοσιογραφία και Δημόσιες Σχέσεις (3 χρόνια, Ανώτερο Δίπλωμα) Journalism & Public Relations (3 years, Higher Diploma) Διοίκηση Επιχειρήσεων (4 χρόνια, Πτυχίο) Business Management (4 years, BA) ΣΧΟΛΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ SCHOOL OF BUSINESS & ADMINISTRATION STUDIES Σπουδές Διοίκησης Επιχειρήσεων (3 χρόνια, Ανώτερο Δίπλωμα) Business Studies (3 years, Higher Diploma) Διοίκηση Γραφείου και Γραμματειακές Σπουδές (3 χρόνια, Ανώτερο Δίπλωμα) Office Adm. & Secretarial Studies (3 years, Higher Diploma) Διοίκηση Γραφείου και Γραμματειακές Σπουδές (2 χρόνια, Δίπλωμα) Office Adm. & Secretarial Studies (2 years, Diploma) Σπουδές Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (2 χρόνια, Δίπλωμα) Computing Studies (2 years, Diploma) Εφαρμοσμένη Επιμελητεία (3 χρόνια, Ανώτερο Δίπλωμα) Applied Logistics (3 years, Higher Diploma) Επιμελητεία (2 χρόνια, Δίπλωμα) Logistics (2 years, Diploma) ΣΧΟΛΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ SCHOOL OF ENVIRONMENTAL STUDIES Κηποτεχνία και Σχεδιασμός Κήπου (3 χρόνια, Ανώτερο Δίπλωμα) Gardening & Landscaping (3 years, Higher Diploma) Κηποτεχνία (2 χρόνια, Δίπλωμα) Gardening (2 years, Diploma) Δίδακτρα Tuition Fees

4 Μήνυμα Γενικού Διευθυντή Message from the General Director Στόχοι στη ζωή μας Για να πετύχεις στη ζωή σου θα πρέπει να ξεκαθαρίσεις τους στόχους σου. Χρειάζεται να υποβάλεις στον εαυτό σου μερικές ερωτήσεις, όπως οι ακόλουθες: Ποιος είναι ο στόχος μου στη συγκεκριμένη περίπτωση; Τι ακριβώς θέλω να πετύχω; Είναι ο στόχος μου ρεαλιστικός; Είναι ηθικά δικαιολογημένος; Ποιο είναι το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνω για να πετύχω τον στόχο μου; Μήπως οι πραγματικοί μου στόχοι είναι διαφορετικοί από εκείνους που εκφράζω δημόσια; «Για να πετύχει κανείς, πρέπει να έχει ξεκάθαρους στόχους. Τίποτε δεν μπορεί να τους υποκαταστήσει. Οι ξεκάθαροι στόχοι αποτελούν τους θεμέλιους λίθους τού χαρακτήρα, τής θέσης, τού πολιτισμού και των κάθε είδους επιτευγμάτων ενός ανθρώπου». (T.T. Munger) «Μόνο όποιος είναι αφέντης του εαυτού του είναι πραγματικά ελεύθερος». «Η ανησυχία είναι ο τόκος ενός προβλήματος». (Επίκτητος) Θεόδωρος Π. Στυλιανού Γενικός Διευθυντής Aims in our lives In order to be successful in your life, you must have clear aims. You have to submit some questions to yourself, such as the following: Which is my objective at this specific instance? What do I really want to achieve? Is my objective a realistic one? Is it morally justified? What is the first thing I have to do in order to achieve my objective? In reality, are my aims different than the ones I express in public? For someone to succeed, he/she has to have clear aims. Nothing can substitute them. Clear aims constitute the building stone of someone s character, post, civilization and the achievement of any kind (T.T. Munger). Only those who master themselves are really free. Restlessness is the outcome of a problem (Epictetus) Theodoros P. Stylianou General Director 4

5 5

6 SCHOOL OF HEALTH STUDIES

7 ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

8 SCHOOL OF HEALTH STUDIES Medical Representatives (4 years, BSc Degree) Registered Program with the Cyprus Ministry of Education and Culture. Language: Greek Qualification: Medical Representatives Bachelor of Science (BSc) Degree This Program is an innovative educational step for Cyprus and Europe in general as it includes curriculum that combines excellent academic training with the acquisition of the necessary skills for success in the workplace. Medical Representatives must fulfill the requirements of the highly demanding Health Industry, thus the people who choose this profession must follow the challenge of their choice and work to gain high achievements and professional recognition. Aims of the Program: Cover the existing gap in the job market for well-educated Medical Representatives who can respond to the demands of European and international standards. Offer scientific knowledge (medical and pharmaceutical) to those who choose to practice the Medical Representative profession. Provide basic marketing and promotional skills and knowledge on pharmaceutical selling. Contribute so as the prospective Medical Representatives exercise their profession on the basis of professional ethics and laws. Organize seminars for professional Medical Representatives so as to improve their performance. Bring students and alumni of the program in contact with Medical Representatives in Europe and overseas to exchange experiences and technical information that will help them become better professionals. Upgrade in general the professional status of Medical Representatives so as to meet the standards of modern and highly demanding pharmaceutical companies. Contribute in the promotion of public health through diverse supply of knowledge and information to both students and professional Medical Representatives through special training programs. Main subjects of the Program: Anatomy - Physiology Chemistry Biology Nosology Microbiology Pharmacology Pharmaceutical Technology Pharmaceutical Legislation Biotechnology Elements Marketing Public Relations Selling and Sales Management Professional Communication Human Relations Principles of Psychology Future Prospects: Managerial positions in: Pharmaceutical Companies Pharmaceutical Industries Medical and laboratory consumables Companies Medical Equipment Companies Cosmetic Companies Private sector companies in the health industry Pharmacies (Assistant Pharmacists) Successful Graduates: The graduates of the program hold advanced positions as medical representatives in the biggest pharmaceutical companies and industries in Cyprus and enjoy a successful professional career. 8

9 Ιατρικοί Επισκέπτες (4 χρόνια, Πτυχίο) Εγγεγραμμένος Κλάδος Σπουδών στο Μητρώο του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού. Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική Τίτλος Σπουδών: Πτυχίο Ιατρικού Επισκέπτη Ο Κλάδος αυτός αποτελεί ένα πρωτοποριακό εκπαιδευτικό βήμα για τα δεδομένα της Κύπρου αλλά και της Ευρώπης και περιλαμβάνει πρόγραμμα σπουδών που συνδυάζει την άριστη ακαδημαϊκή κατάρτιση με την απόκτηση των απαραίτητων ικανοτήτων για την επιτυχία στον εργασιακό χώρο. Η στενή σύνδεση του επαγγέλματος αυτού με τον ευαίσθητο, αλλά και τόσο σημαντικό τομέα της Υγείας ανεβάζει τον πήχη των απαιτήσεων και συνάμα προσφέρει αριθμό προκλήσεων που ταιριάζουν στην ιδιοσυγκρασία νέων ανθρώπων που έβαλαν ως στόχο στη ζωή τους την επιτυχία και την επαγγελματική καταξίωση. ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Στόχοι του Κλάδου: Να καλύψει το κενό που υπάρχει στην αγορά εργασίας για εξειδικευμένους επαγγελματικά Ιατρικούς Επισκέπτες, οι οποίοι να ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές και απαιτήσεις ευρωπαϊκών αλλά και διεθνών επιπέδων. Nα προσφέρει επιστημονικές γνώσεις (ιατρικές και φαρμακολογικές), σε όσους επιλέγουν να ασκήσουν το επάγγελμα του Ιατρικού Επισκέπτη, ώστε να παρέχουν ακριβείς και κατά το δυνατό πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τα φάρμακα που παρουσιάζουν. Να προσφέρει βασικές γνώσεις μάρκετινγκ και προώθησης των πωλήσεων φαρμακευτικών ειδών. Να συμβάλει, ούτως ώστε οι υποψήφιοι Ιατρικοί Επισκέπτες να ασκούν το επάγγελμά τους με βάση την αντίστοιχη επαγγελματική δεοντολογία και νομοθεσία. Να οργανώσει σεμινάρια για επαγγελματίες Ιατρικούς Επισκέπτες με σκοπό τη βελτίωση της απόδοσής τους. Να φέρει τους φοιτητές και αποφοίτους του κλάδου ΙΕ σε επαφή με συναδέλφους τους σε ευρωπαϊκό ή παγκόσμιο επίπεδο για ανταλλαγή εμπειριών και τεχνικών πληροφοριών χρήσιμων για την αποτελεσματική άσκηση του επαγγέλματός τους. Να αναβαθμίσει γενικότερα το επάγγελμα και το κύρος του Ιατρικού Επισκέπτη ούτως ώστε να προσιδιάζει στις υψηλές απαιτήσεις του σύγχρονου επιστημονικού συνεργάτη των φαρμακευτικών εταιρειών και βιομηχανίας. Να συμβάλει στην προαγωγή της Δημόσιας Υγείας μέσω της πολυποίκιλης προσφοράς γνώσης και ενημέρωσης τόσο στους φοιτητές του όσο και στους επαγγελματίες Ιατρικούς Επισκέπτες μέσω ειδικών ταχύρυθμων προγραμμάτων. Κύρια Μαθήματα του Κλάδου: Ανατομία - Φυσιολογία Χημεία Βιολογία Νοσολογία Μικροβιολογία Φαρμακολογία Φαρμακευτική Τεχνολογία Φαρμακευτική Νομοθεσία Στοιχεία Βιοτεχνολογίας Μάρκετινγκ Δημόσιες Σχέσεις Πωλήσεις και Διαχείριση Πωλήσεων Επαγγελματική Επικοινωνία Ανθρώπινες Σχέσεις Στοιχεία Ψυχολογίας Ευκαιρίες Εργοδότησης: Διοικητικές Θέσεις σε: Φαρμακευτικές εταιρείες Φαρμακευτικές Βιομηχανίες Αντιπροσωπείες ιατρικών και εργαστηριακών αναλώσιμων υλικών Αντιπροσωπείες ιατρικών μηχανημάτων Αντιπροσωπείες καλλυντικών Ιδιωτικούς οργανισμούς που ασχολούνται με θέματα υγείας Φαρμακεία (Βοηθοί Φαρμακείου) Επιτυχημένοι Απόφοιτοι: Οι απόφοιτοι του προγράμματος ασκούν το επάγγελμα του Ιατρικού Επισκέπτη με μεγάλη επιτυχία και κατέχουν υψηλές θέσεις στις μεγαλύτερες φαρμακευτικές εταιρείες και φαρμακοβιομηχανίες στην Κύπρο, απολαμβάνοντας μια πετυχημένη επαγγελματική σταδιοδρομία. 9

10 SCHOOL OF HEALTH STUDIES Medical Representatives (3 years, Higher Diploma) Registered Program with the Cyprus Ministry of Education and Culture. Program under accreditation by the Council of Educational Evaluation - Accreditation (C.E.E.A.). Language: Greek Qualification: Higher Diploma in Medical Representatives Medical Representatives must be well trained and be constantly aware of all the new products (drugs) marketed by his/her company and its competitors. He / She must be able to analyze the advantages and disadvantages of various products so as to promote in the best possible way his/her own products. Furthermore, a Medical Representative must be aware of competitors promotional and selling strategy and manage to develop trust relationships with customers. This new program of study prepares students for immediate employment after graduation and gives them all necessary skills to succeed in their professional career. Aims of the Program: Cover the existing gap in the job market for well-educated Medical Representatives who can respond to the prescriptions and demands of European and international standards. Provide sufficient scientific knowledge (medical and pharmaceutical) to those who choose to become Medical Representatives, so as to give accurate and complete information about the pharmaceutical products they promote. Provide basic marketing and promotional skills and knowledge on pharmaceutical selling. Contribute to the creation of successful Medical Representatives who exercise their profession with integrity and according to professional ethics and international standards. Organize seminars for professional Medical Representatives so as to improve their performance. Bring students and alumni of the program in contact with Medical Representatives in Europe and overseas to exchange experiences and technical information that will help them become better professionals. Upgrade the professional status of Medical Representatives so as to meet the standards of modern and highly demanding pharmaceutical companies. Provide necessary skills and knowledge on Management and Administration. Provide students the chance to have practical training. Main subjects of the Program: Human Body Anatomy Organic Chemistry Pharmaceutical Chemistry Cell Biology and Development Pharmacology Pharmaceutical Technology Pharmaceutical Legislation Pharmaceutical Marketing Biostatistics Biochemistry Public Relations Sales Management Professional Communication Special Pharmacology Course - Packaging Medical Terminology Future Prospects: Pharmaceutical companies in advanced positions Pharmaceutical industries in advanced positions Pharmacies (Assistant Pharmacists) Medical and laboratory consumables Companies in advanced positions Medical Equipment Companies in advanced positions Cosmetic Companies in advanced positions Private sector companies in the health industry in advanced positions 10

11 Ιατρικοί Επισκέπτες (3 χρόνια, Ανώτερο Δίπλωμα) Εγγεγραμμένος Κλάδος Σπουδών στο Μητρώο του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού. Υπό αξιολόγηση Κλάδος Σπουδών από το Συμβούλιο Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης - Πιστοποίησης (Σ.ΕΚ.Α.Π). Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική Τίτλος Σπουδών: Ανώτερο Δίπλωμα Ιατρικού Επισκέπτη ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Ο Ιατρικός επισκέπτης θα πρέπει να είναι διαρκώς ενήμερος και εκπαιδευμένος στα νέα φάρμακα που διατίθενται στην αγορά από την εταιρεία του καθώς και από τους ανταγωνιστές. Θα πρέπει να είναι ικανός να αναλύει μειονεκτήματα/πλεονεκτήματα αναδεικνύοντας και προωθώντας τα φάρμακα της εταιρείας. Ακόμα θα πρέπει να γνωρίζει την στρατηγική προώθησης και πωλήσεων των ανταγωνιστών και θα πρέπει να είναι ικανός να αναπτύσσει σχέσεις εμπιστοσύνης με τους πελάτες. Ο Νέος Τριετής Κλάδος Ιατρικών Επισκεπτών του KES College προετοιμάζει τους φοιτητές για άμεση εργοδότηση και τους δίνει όλα τα εφόδια που χρειάζονται για να διακριθούν στον τομέα τους. Στόχοι του Κλάδου: Να καλύψει το κενό που υπάρχει στην αγορά εργασίας για εξειδικευμένους επαγγελματικά Ιατρικούς Επισκέπτες, οι οποίοι να ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές και απαιτήσεις ευρωπαϊκών επιπέδων. Να προσφέρει βασικές ικανοποιητικές επιστημονικές γνώσεις (ιατρικές και φαρμακολογικές) σε όσους επιλέγουν να εξασκήσουν το επάγγελμα του Ιατρικού Επισκέπτη, ώστε να παρέχουν ακριβείς και κατά το δυνατό πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τα φάρμακα που παρουσιάζουν. Να προσφέρει βασικές γνώσεις μάρκετινγκ και προώθησης των πωλήσεων φαρμακευτικών ειδών. Να συμβάλει, ούτως ώστε οι υποψήφιοι Ιατρικοί Επισκέπτες να εξασκούν το επάγγελμά τους με βάση την αντίστοιχη επαγγελματική δεοντολογία και νομοθεσία. Να οργανώσει σεμινάρια για επαγγελματίες Ιατρικούς Επισκέπτες με σκοπό τη βελτίωση της απόδοσής τους. Να φέρει τους φοιτητές και αποφοίτους του κλάδου ΙΕ σε επαφή με συναδέλφους τους σε ευρωπαϊκό ή παγκόσμιο επίπεδο για ανταλλαγή εμπειριών και τεχνικών πληροφοριών χρήσιμων για αποτελεσματική εξάσκηση του επαγγέλματός τους. Να αναβαθμίσει το επάγγελμα και το κύρος του Ιατρικού Επισκέπτη ούτως ώστε να προσιδιάζει στις υψηλές απαιτήσεις του σύγχρονου επιστημονικού συνεργάτη των φαρμακευτικών εταιρειών και βιομηχανιών. Να προσφέρει τις αναγκαίες γνώσεις και δεξιότητες στον τομέα Διοίκησης και Διαχείρισης. Να παρέχει στους φοιτητές/τριες ευκαιρίες για πρακτική εξάσκηση. Κύρια Μαθήματα του Κλάδου: Ανατομία Ανθρώπινου Σώματος Οργανική Χημεία Φαρμακευτική Χημεία Βιολογία κυττάρου και ανάπτυξη Φαρμακολογία Φαρμακευτική Τεχνολογία Φαρμακευτική Νομοθεσία Φαρμακευτικό Μάρκετινγκ Βιοστατιστική Βιοχημεία Δημόσιες Σχέσεις Οργάνωση και Διοίκηση Πωλήσεων Επαγγελματική Επικοινωνία Ειδικά μαθήματα Φαρμακολογίας - Σκευασματολογία Ιατρική Ορολογία Ευκαιρίες Εργοδότησης: Φαρμακευτικές εταιρείες σε ανώτερες θέσεις Φαρμακευτικές Βιομηχανίες σε ανώτερες θέσεις Φαρμακεία (Βοηθοί Φαρμακείου) Αντιπροσωπείες ιατρικών και εργαστηριακών αναλώσιμων υλικών σε ανώτερες θέσεις Αντιπροσωπείες ιατρικών μηχανημάτων σε ανώτερες θέσεις Αντιπροσωπείες καλλυντικών σε ανώτερες θέσεις Ιδιωτικούς οργανισμούς που ασχολούνται με θέματα υγείας σε ανώτερες θέσεις 11

12 SCHOOL OF HEALTH STUDIES Medical Representatives (2 years, Diploma) Registered Program with the Cyprus Ministry of Education and Culture. Accredited Program by the Council of Educational Evaluation - Accreditation (C.E.E.A.). Language: Greek Qualification: Medical Representatives Diploma Do you wish to work in a dynamic and challenging environment in the health industry; Do you want to be employed by global organizations in the private sector? You can choose to become a Medical Representative and work to provide scientific information to health professionals. This profession offers wide open opportunities for professional and personal fulfillment. KES College offers the unique and pioneering program of study named Medical Representatives. Aims of the Program: Cover the existing gap in the job market for well-educated Medical Representatives who meet the European standards. Provide sufficient scientific knowledge (medical and pharmaceutical) to those who choose to become Medical Representatives, so as to give accurate and complete information about the pharmaceutical products they promote. Provide basic marketing and promotional skills and knowledge on pharmaceutical selling. Contribute to the creation of successful Medical Representatives who exercise their profession with integrity and according to professional ethics and international standards. Upgrade the professional status of Medical Representatives so as to meet the standards of modern and highly demanding pharmaceutical companies. Prepare students properly to continue their studies at a higher level. Main subjects of the Program: Human Body Anatomy Organic Chemistry Pharmaceutical Chemistry Cell Biology and Development Pharmacology Pharmaceutical Technology Pharmaceutical Legislation Pharmaceutical Marketing Public Relations Professional Communication Medical Terminology Customer Behavior Future Prospects: Pharmaceutical companies Pharmaceutical industries Pharmacies (Assistant Pharmacists) Medical and laboratory consumables Companies Medical Equipment Companies Cosmetic Companies in advanced positions Private sector companies in the health industry 12

13 Ιατρικοί Επισκέπτες (2 χρόνια, Δίπλωμα) Εγγεγραμμένος Κλάδος Σπουδών στο Μητρώο του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού. Αξιολογημένος Κλάδος Σπουδών από το Συμβούλιο Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης - Πιστοποίησης (Σ.ΕΚ.Α.Π). Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική Τίτλος Σπουδών: Δίπλωμα Ιατρικού Επισκέπτη ΚΡΑΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Επιθυμείς να εργαστείς σ ένα δυναμικό, πολύπλευρο και γεμάτο προκλήσεις περιβάλλον στο χώρο της υγείας; Επιθυμείς να εργοδοτηθείς από ιδιωτικούς οργανισμούς υψηλών προδιαγραφών και παγκόσμιου εκτοπίσματος; Μπορείς να επιλέξεις το επάγγελμα της επιστημονικής ενημέρωσης των λειτουργών υγείας: το του Ιατρικού Επισκέπτη. επάγγελμα Το επάγγελμα που σου διανοίγει ανεπανάληπτες ευκαιρίες επαγγελματικής και προσωπικής καταξίωσης. Το KES College, σου προσφέρει ακριβώς αυτή την ευκαιρία μέσω του πρωτοποριακού και μοναδικού κλάδου Ιατρικών Επισκεπτών. Στόχοι του Κλάδου: Η κάλυψη του κενού που υπάρχει στην αγορά εργασίας για επαγγελματικά εξειδικευμένους Ιατρικούς Επισκέπτες οι οποίοι να ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές και απαιτήσεις ευρωπαϊκών επιπέδων. Η προσφορά ικανοποιητικών επιστημονικών γνώσεων σε όσους επιλέγουν να εξασκήσουν το επάγγελμα του Ιατρικού Επισκέπτη, ώστε να παρέχουν ακριβείς και πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τα φάρμακα που παρουσιάζουν. Η προσφορά βασικών γνώσεων μάρκετινγκ και προώθησης των πωλήσεων των φαρμακευτικών ειδών. Η καλλιέργεια συμπεριφοράς, ούτως ώστε οι υποψήφιοι Ιατρικοί Επισκέπτες να εξασκούν το επάγγελμά τους με βάση τη σχετική επαγγελματική δεοντολογία και νομοθεσία. Να αναβαθμίσει το επάγγελμα και το κύρος του Ιατρικού Επισκέπτη ούτως ώστε να προσιδιάζει στις υψηλές απαιτήσεις του σύγχρονου επιστημονικού συνεργάτη των φαρμακευτικών εταιρειών και βιομηχανιών. Να προετοιμάσει κατάλληλα τους/τις φοιτητές/τριες να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε ανώτερο επίπεδο. Κύρια Μαθήματα του Κλάδου: Ανατομία Ανθρώπινου Σώματος Οργανική Χημεία Φαρμακευτική Χημεία Βιολογία κυττάρου και ανάπτυξη Φαρμακολογία Φαρμακευτική Τεχνολογία Φαρμακευτική Νομοθεσία Φαρμακευτικό Μάρκετινγκ Δημόσιες Σχέσεις Επαγγελματική Επικοινωνία Ιατρική Ορολογία Συμπεριφορά του Καταναλωτή Ευκαιρίες Εργοδότησης: Φαρμακευτικές εταιρείες Φαρμακευτικές Βιομηχανίες Φαρμακεία (Βοηθοί Φαρμακείου) Αντιπροσωπείες ιατρικών και εργαστηριακών αναλώσιμων υλικών Αντιπροσωπείες ιατρικών μηχανημάτων Αντιπροσωπείες καλλυντικών Ιδιωτικοί οργανισμοί που ασχολούνται με θέματα υγείας 13

14 SCHOOL OF HEALTH STUDIES Pharmacy Assistants (Technicians) (2 years, Diploma) Registered Program with the Cyprus Ministry of Education and Culture. Accredited Program by the Council of Educational Evaluation - Accreditation (C.E.E.A.). Language: Greek Qualification: Pharmacy Assistants (Technicians) Diploma The Pharmacy Assistants (Technicians) program offered by KES College is unique in Cyprus. The profession of Pharmacy Assistant (Technician) constitutes a paramedical profession that is related with the area of health and more specifically with the pharmacy. It is related with high responsibility duties as well as interesting tasks aiming to the service of public health. Pharmacy Assistant (Technician) duties include: General support of pharmacists in the private and public sector pharmacies (preparation of medical prescriptions, general management of medicines etc). Special duties in medical centres (e.g. preparation of suitable concentration of anticancer medicines etc). Support of pharmacists in specialised departments of Pharmaceutical Services (Public sector) etc. Aims of the Program: Cover the existing gap for well educated Pharmacy Assistants (Technicians) who can respond to the demands of European and international standards. Offer satisfactory scientific knowledge [medical and pharmaceutical] to those who intend to follow this profession in a way which will enable them to work in an accurate and sufficient manner, so that they will constitute the indispensable and valuable assistant of the pharmacist. Contribute in a way that the prospective Pharmacy Assistants (Technicians) can exercise their profession based on professional ethics and legislation. Main subjects of the Program: Anatomy General Chemistry Pharmaceutical Chemistry Pharmaceutical Legislation Pharmacy Organisation Pharmaceutical Microbiology Drugs Quality Control Special Cosmetology Courses Pharmaceutical Technology Pharmacy Marketing Manufacture and Control of Pharmaceutical Elements Future Prospects: Community pharmacies Public sector (Pharmaceutical Services of the Cyprus Ministry of Health) Bank of Cyprus Oncology Center Medical Centers (Hospitals, clinics) Pharmaceutical companies Pharmaceutical Stores Medical and laboratory consumables Companies Cosmetic companies Private sector companies in the health industry Practical Training: Practical Training includes monitoring and execution of Pharmacy Assistants (Technicians) tasks at the Bank of Cyprus Oncology Centre, at public hospitals and private pharmacies. 14

15 Βοηθοί (Τεχνικοί) Φαρμακείου (2 χρόνια, Δίπλωμα) Εγγεγραμμένος Κλάδος Σπουδών στο Μητρώο του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού. Αξιολογημένος Κλάδος Σπουδών από το Συμβούλιο Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης - Πιστοποίησης (Σ.ΕΚ.Α.Π). Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική Τίτλος Σπουδών: Δίπλωμα Βοηθού (Τεχνικού) Φαρμακείου ΚΡΑΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Ένα πρωτοπόρο βήμα του KES College είναι και η δημιουργία του Κλάδου Βοηθών (Τεχνικών) Φαρμακείου. Ο Κλάδος αυτός προσφέρει διετές πρόγραμμα σπουδών πλήρους φοίτησης το οποίο οδηγεί σε Δίπλωμα. Το πρόγραμμα σπουδών Βοηθών (Τεχνικών) Φαρμακείου είναι το μοναδικό στην Κύπρο και είναι εγγεγραμμένο στο μητρώο του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού της Κύπρου καθώς επίσης και Αξιολογημένο Πιστοποιημένο από το Συμβούλιο Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης Πιστοποίησης (Σ.ΕΚ.Α.Π.). Το επάγγελμα του Βοηθού (Τεχνικού) Φαρμακείου αποτελεί ένα υπεύθυνο και συνάμα ενδιαφέρον παραϊατρικό επάγγελμα που σχετίζεται με το χώρο της υγείας και ειδικότερα με το φαρμακείο. Στα καθήκοντα του Βοηθού (Τεχνικού) Φαρμακείου περιλαμβάνονται: γενική υποστήριξη των φαρμακοποιών των ιδιωτικών και δημόσιων φαρμακείων (βοήθεια στην εκτέλεση ιατρικών συνταγών, διαχείριση φαρμάκων κ.α.), εκτέλεση ειδικών καθηκόντων σε ιατρικά κέντρα (π.χ. ετοιμασία κατάλληλης συγκέντρωσης αντικαρκινικών φαρμάκων κ.α.), υποστήριξη των φαρμακοποιών σε εξειδικευμένα τμήματα των Κρατικών Φαρμακευτικών Υπηρεσιών Στόχοι του Κλάδου: Να καλύψει το κενό που υπάρχει στην αγορά εργασίας για εξειδικευμένους επαγγελματικά Βοηθούς (Τεχνικούς) Φαρμακείων, οι οποίοι θα ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές και απαιτήσεις ευρωπαϊκών αλλά και διεθνών επιπέδων. Να προσφέρει ικανοποιητικές επιστημονικές γνώσεις σε όσους επιλέγουν να ασκήσουν το επάγγελμα του Βοηθού (Τεχνικού) Φαρμακείου, ώστε να αποτελούν τον απαραίτητο και πολύτιμο βοηθό του φαρμακοποιού. Να συμβάλει, ούτως ώστε οι υποψήφιοι Βοηθοί (Τεχνικοί) Φαρμακείων να ασκούν το επάγγελμά τους με βάση την αντίστοιχη επαγγελματική δεοντολογία και νομοθεσία. Κύρια Μαθήματα του Κλάδου: Στοιχεία Ανατομίας Γενική Χημεία Φαρμακευτική Χημεία Φαρμακευτική Νομοθεσία Οργάνωση Φαρμακείου Φαρμακευτική Μικροβιολογία Έλεγχος Ποιότητας Φαρμάκων Ειδικά Μαθήματα Κοσμητολογίας Φαρμακευτική Τεχνολογία Μάρκετινγκ Φαρμακείου Παρασκευή & Έλεγχος Φαρμακοτεχνικών Μορφών Ευκαιρίες Εργοδότησης: Φαρμακεία (Βοηθοί Φαρμακείου) Δημόσιος τομέας (Νοσοκομεία, Φαρμακευτικές Υπηρεσίες) Ογκολογικό Κέντρο Τράπεζας Κύπρου Ιατρικά Κέντρα, Κλινικές Φαρμακευτικές εταιρείες, Φαρμακαποθήκες Αντιπροσωπείες ιατρικών και εργαστηριακών αναλώσιμων υλικών Αντιπροσωπείες καλλυντικών Ιδιωτικοί οργανισμοί που ασχολούνται με θέματα υγείας Πρακτική Εξάσκηση: Η πρακτική άσκηση των φοιτητών περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την παρακολούθηση αλλά και εκτέλεση καθηκόντων Βοηθών (Τεχνικών) Φαρμακείου στο Ογκολογικό Κέντρο Τράπεζας Κύπρου (ΟΚΤΚ), σε δημόσια νοσηλευτήρια και σε ιδιωτικά φαρμακεία. 15

16 SCHOOL OF HEALTH STUDIES Beauty Therapy and Beauty Therapy Units Management (4 years, BA Degree) Registered Program with the Cyprus Ministry of Education and Culture. Under Accreditation Program by the Council of Educational Evaluation - Accreditation (C.E.E.A.). Language: Greek Qualification: BA in Beauty Therapy and Beauty Therapy Units Management The profession of a Beauty Therapist has developed through the years and is becoming more and more demanding. Based on this, KES College has created the 4 year program Beauty Therapy and Beauty Therapy Units Management which goes into depth in the operation and management of a successful beauty salon. The graduates of this program have the skills and knowledge to respond to modern business trends in the Beauty Therapy industry and become successful professionals in the workplace. Aims of the Program: To Provide theoretical and practical knowledge at a high level to ensure scientific training in subjects directly related to the improvement of the external appearance of the face and body and human health in general. The acquisition of knowledge and skills that will enable graduates to successfully organize, administrate and operate a beauty therapy unit. The acquisition of scientific and technical knowledge that will help in the selection of appropriate beauty salon equipment based on international safety standards. The excellent training in modern beauty and wellness therapies which they will apply based on safety and hygiene standards. To give students the opportunity to develop academic and professional skills and knowledge in management and organization of beauty therapy units. To properly prepare students to continue their studies for a Post - Graduate degree, if they so wish. Main subjects of the Program: Anatomy Physiology Dermatology Facial Aesthetics Body Aesthetics Cosmetology Kinesiology Endocrinology Professional/Theatrical Make-up Reflexology Aromatherapy Stress and Stress Management Aesthetic Surgery Laser/IPL Principles Spa Therapies Beauty Unit Organisation Beauty Unit Management Professional Ethics Business Strategy Marketing Principles Human Resource Management Future Prospects: Beauty Therapy Units Owned beauty therapy units Cosmetic Companies & Shops Cruise ships As Makeup Artists in theaters, film production companies and television stations Hotel Beauty Spas in management and administration positions Tertiary education schools as beauty therapy instructors As assistants in medical aesthetics centers Beauty therapy units offering specialized treatments Companies selling professional beauty products and equipment Practical Training: The program includes 14 weeks practical training during the fourth year. Students have to work in actual working conditions in beauty therapy units in order to gain further experiences and apply in action all the skills and knowledge they have acquired during their studies. 16

17 Αισθητική και Διαχείριση Μονάδων Αισθητικής (4 χρόνια, Πτυχίο) Εγγεγραμμένος Κλάδος Σπουδών στο Μητρώο του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού. Υπό Αξιολόγηση Κλάδος Σπουδών από το Συμβούλιο Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης - Πιστοποίησης (Σ.ΕΚ.Α.Π). Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική Τίτλος Σπουδών: Πτυχίο στην Αισθητική και Διαχείριση Μονάδων Αισθητικής ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Το επάγγελμα της Αισθητικού εξελίσσεται χρόνο με το χρόνο γι αυτό η δημιουργία Κλάδου Αισθητικής σε επίπεδο Πτυχίου, που να προσφέρει γνώσεις σε θέματα εξειδίκευσης αλλά και Οργάνωσης, Διοίκησης και Επιτυχημένης λειτουργίας μονάδων Αισθητικής ήταν επιβεβλημένη. Το KES College προσφέρει 4ετή Κλάδο στην Αισθητική και Διαχείριση Μονάδων Αισθητικής, δίνοντας στους απόφοιτους όλα τα εφόδια για να μπορούν να ανταποκριθούν στις σύγχρονες επαγγελματικές τάσεις του τομέα έχοντας ταυτόχρονα όλα τα προσόντα να συμμετέχουν ενεργά στην πιο επαγγελματική και υπεύθυνη Οργάνωση και Διαχείριση του χώρου εργασίας. Στόχοι του Κλάδου: Η παροχή θεωρητικών και εργαστηριακών γνώσεων με στόχο την επιστημονική κατάρτιση σε θέματα που έχουν άμεση σχέση με τη βελτίωση της εξωτερικής εμφάνισης του προσώπου και του σώματος και την υγεία του ανθρώπου. Η απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων που θα επιτρέπουν την επιτυχή οργάνωση, διοίκηση και λειτουργία μονάδων Αισθητικής. Η απόκτηση επιστημονικών και τεχνολογικών γνώσεων που θα οδηγεί στην επιλογή κατάλληλων μηχανημάτων για τον εξοπλισμό της μονάδας Αισθητικής με βάση τις προδιαγραφές ασφαλείας. Η άρτια κατάρτιση στις σύγχρονες μεθόδους Αισθητικής και Ευεξίας τις οποίες θα εφαρμόζουν με ασφάλεια και χρησιμοποιώντας όλες τις προδιαγραφές υγιεινής. Να εξασφαλίζει στους/στις φοιτητές/τριες την ευκαιρία και τη δυνατότητα ανάπτυξης ακαδημαϊκών και επαγγελματικών γνώσεων όσον αφορά τη διαχείριση και την οργάνωση μονάδων αισθητικής. Να προετοιμάσει κατάλληλα τους/τις φοιτητές/τριες να συνεχίσουν τις σπουδές τους για απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, αν το επιθυμούν. Κύρια Μαθήματα του Κλάδου: Ανατομία Φυσιολογία Δερματολογία Αισθητική Προσώπου Αισθητική Σώματος Κοσμητολογία Κινησιολογία Ενδοκρινολογία Επαγγελματικό / Θεατρικό Μακιγιάζ Ρεφλεξολογία Αρωμαθεραπεία Στρες και Τεχνικές Διαχείρισής του Αισθητική Χειρουργική Βασικές Αρχές Laser/IPL Θεραπείες ΣΠΑ Οργάνωση Μονάδων Αισθητικής Διοίκηση Ινστιτούτου Αισθητικής Επαγγελματική Δεοντολογία Στρατηγική Επιχειρήσεων Βασικές Αρχές Μάρκετινγκ Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού Ευκαιρίες Εργοδότησης: Ινστιτούτα αισθητικής Ιδιόκτητα ινστιτούτα αισθητικής Αντιπροσωπείες & καταστήματα καλλυντικών Κρουαζιερόπλοια Μακιγιέρ θεάτρου, κινηματογράφου και σε τηλεοπτικούς σταθμούς Ινστιτούτα Ομορφιάς Spa και Spa ξενοδοχείων σε θέση διοίκησης, οργάνωσης και διαχείρισης Ιδιωτικές Σχολές Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ως Εκπαιδευτές/τριες Αισθητικής Ως βοηθός σε κέντρα εφαρμογής Ιατρικής Αισθητικής Κέντρα ομορφιάς που εφαρμόζουν εξειδικευμένες θεραπείες Εταιρείες πώλησης προϊόντων και επαγγελματικών μηχανημάτων αισθητικής Πρακτική Εξάσκηση: Το πρόγραμμα προβλέπει πρακτική άσκηση διάρκειας 14 εβδομάδων κατά τη διάρκεια του 4ου έτους. Οι φοιτητές απασχολούνται σε πραγματικές συνθήκες εργασίας σε μονάδες αισθητικής με σκοπό να αποκτήσουν παραπέρα εμπειρίες με προγραμματισμένο τρόπο, χρησιμοποιώντας τις τεχνικές και ακαδημαϊκές γνώσεις του/της. 17

18 SCHOOL OF HEALTH STUDIES Beauty Therapy (3 years, Higher Diploma) Registered Program with the Cyprus Ministry of Education and Culture. Accredited Program by the Council of Educational Evaluation - Accreditation (C.E.E.A.). Language: Greek Qualification: Higher Diploma in Beauty Therapy The growing interest in wellness, health and appearance worldwide has increased demand for further development in the area of Beauty Therapy. The 3 year program in Beauty Therapy offers all the necessary skills for a successful career in the beauty industry with a variety of employment opportunities. It covers a wide range of knowledge and skills on modern beauty subjects such as Aromatherapy, Reflexology, Stress Management etc. It is the first 3-year program approved by the Cyprus Ministry of Education and Culture leading to the qualification of Higher Diploma in Beauty Therapy. Aims of the Program: To Provide theoretical and practical knowledge at a high level to ensure scientific training in subjects directly related to the improvement of the external appearance of the face and body and human health in general. The prevention, diagnosis and treatment, whenever possible, of skin problems in consultation with a dermatologist or an endocrinologist. The acquisition of basic skills and knowledge in Beauty Therapy which is accomplished through a prescientific approach directly connected to the beauty science. The high level training of students to modern Beauty Therapies based on European Standards. To help students develop skills and attitudes which are essential for a successful professional career. To prepare students to continue their studies at a higher level on specializations. Main subjects of the Program: Anatomy Physiology Dermatology Facial Aesthetics Body Aesthetics Cosmetology Kinesiology Aesthetic Endocrinology Professional/Theatrical Make-up Reflexology Aromatherapy Stress and Stress Management Aesthetic Surgery Laser/IPL Principles Spa Therapies Professional Ethics Marketing Principles Future Prospects: Beauty Therapy Units Owned beauty therapy units Cosmetic Companies & Shops Cruise ships As make-up artists in theaters and television stations Beauty Spa Tertiary education schools as beauty therapy instructors As assistants in medical aesthetics centers Beauty therapy units offering specialized treatments Companies selling professional beauty products and equipment External Exams: The students of the program are prepared for the exams of the external examining bodies: ITEC (UK) CIDESCO (Switzerland) 18

19 Αισθητική (3 χρόνια, Ανώτερο Δίπλωμα) Εγγεγραμμένος Κλάδος Σπουδών στο Μητρώο του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού. Αξιολογημένος Κλάδος Σπουδών από το Συμβούλιο Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης - Πιστοποίησης (Σ.ΕΚ.Α.Π). Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική Τίτλος Σπουδών: Ανώτερο Δίπλωμα στην Αισθητική ΚΡΑΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Το συνεχώς αυξανόμενο ενδιαφέρον για ευεξία, υγεία και καλή εμφάνιση παγκόσμια, έχει δημιουργήσει συνθήκες αυξητικής ζήτησης στο επάγγελμα της Αισθητικού. Ο κλάδος Αισθητικής διάρκειας 3 χρόνων καταλήγει σε Ανώτερο Δίπλωμα και προσφέρει όλα τα απαραίτητα εχέγγυα για επιτυχή και προσοδοφόρα καριέρα με πολλαπλές ευκαιρίες εργοδότησης. Καλύπτει ένα ευρύ φάσμα πρόσθετων γνώσεων και δεξιοτήτων που αφορούν εξειδικεύσεις όπως η Αρωμαθεραπεία, η Ρεφλεξολογία, η Διαχείριση του Άγχους και άλλα θέματα της σύγχρονης Αισθητικής. Είναι ο πρώτος τριετής κλάδος σπουδών Αισθητικής που εγκρίθηκε από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού και λειτουργεί στην Κύπρο προσφέροντας Ανώτερο Δίπλωμα Αισθητικής. Στόχοι του Κλάδου: Η παροχή θεωρητικών και εργαστηριακών γνώσεων με στόχο την επιστημονική κατάρτιση σε θέματα που έχουν άμεση σχέση με τη βελτίωση της εξωτερικής εμφάνισης του προσώπου και του σώματος και την υγεία του ανθρώπου. Η πρόληψη, διάγνωση και όπου επιτρέπεται αντιμετώπιση δερματικών προβλημάτων, σε συνεργασία με τον δερματολόγο/ενδοκρινολόγο. Η απόκτηση βασικών γνώσεων Αισθητικής που υλοποιείται μέσα από μια προεπιστημονική προσέγγιση άμεσα συνδεδεμένη με την επιστήμη τής Αισθητικής. Η άρτια εξειδίκευση τών φοιτητών/τριών στις σύγχρονες μεθόδους Αισθητικής βάσει τών Ευρωπαϊκών Προτύπων. Να βοηθήσει τους/τις φοιτητές/τριες να αναπτύξουν στάσεις που είναι αναγκαίες για μια επιτυχημένη επαγγελματική πορεία. Να προετοιμάσει κατάλληλα τους/τις φοιτητές/τριες να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε ανώτατο επίπεδο ή να προχωρήσουν σε εξειδικεύσεις. Κύρια Μαθήματα του Κλάδου: Ανατομία Φυσιολογία Δερματολογία Αισθητική Προσώπου Αισθητική Σώματος Κοσμητολογία Κινησιολογία Αισθητική Ενδοκρινολογία Επαγγελματικό / Θεατρικό Μακιγιάζ Ρεφλεξολογία Αρωμαθεραπεία Στρες και Τεχνικές Διαχείρισης του Αισθητική Χειρουργική Βασικές Αρχές Laser/IPL Θεραπείες ΣΠΑ Επαγγελματική Δεοντολογία Βασικές Αρχές Μάρκετινγκ Ευκαιρίες Εργοδότησης: Ινστιτούτα αισθητικής Ιδιόκτητα ινστιτούτα αισθητικής Αντιπροσωπείες καλλυντικών, Καταστήματα καλλυντικών Τηλεοπτικούς σταθμούς και θέατρα ως μακιγιέρ Κρουαζιερόπλοια Ινστιτούτα Ομορφιάς Spa Ιδιωτικές Σχολές Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ως Εκπαιδευτές/τριες Αισθητικής Ως βοηθός σε κέντρα εφαρμογής Ιατρικής Αισθητικής Σε κέντρα ομορφιάς που εφαρμόζουν εξειδικευμένες θεραπείες Εταιρείες πώλησης προϊόντων και επαγγελματικών μηχανημάτων αισθητικής Εξωτερικές Εξετάσεις: Οι φοιτήτριες του Κλάδου προετοιμάζονται για τις εξετάσεις των εξωτερικών εξεταστικών σωμάτων: ITEC (Αγγλίας) CIDESCO (Ελβετίας) 19

20 SCHOOL OF HEALTH STUDIES Beauty Therapy (2 years, Diploma) Registered Program with the Cyprus Ministry of Education and Culture. Accredited Program by the Council of Educational Evaluation - Accreditation (C.E.E.A.). Language: Greek Qualification: Diploma in Beauty Therapy The beauty industry in Cyprus, Europe and the rest of the world shows a constant development and thus there are a lot of employment opportunities in the domain. This has also increased the demand for highly qualified graduates in Beauty Therapy studies so as to cover the needs of the industry. The two year Beauty Therapy program offered by KES College prepares students for a successful career by providing them will all the necessary skills and knowledge to become excellent Beauty Therapists. Aims of the Program: To provide proper training in Beauty Therapy and upgrade the professional status of beauty therapists based on European standards. To ensure that the profession of Beauty Therapists is regarded as a paramedical profession in Cyprus. To Provide theoretical and practical knowledge in order to ensure scientific training in subjects directly related to the improvement of the external appearance of the face and body and human health in general. To help students develop skills which are essential for a successful professional career. To safeguard the professional rights of Beauty Therapists. To fully develop students capabilities in the workplace. To make students capable to communicate effectively with their clients, suggest solutions and advice them properly. To prepare students to continue their studies at a higher level. Main subjects of the Program: Anatomy Physiology Dermatology Nails Treatment Facial Aesthetics Body Aesthetics Cosmetology Kinesiology Hair Removal Methods Make-up Aromatherapy Professional Ethics Future Prospects: Beauty Therapy Units Own a Beauty Therapy unit Cosmetic Companies Cosmetic Shops In television stations and theaters as Make-up Artists In Cruise ships In Hotel Spas External Exams: The students of the program are prepared for the exams of the external examining bodies: ITEC (UK) CIDESCO (Switzerland) 20

Περιεχόμενα. Μέρος Α - Γενικά... 2. Μήνυμα Γενικού Διευθυντή... 3. Γιατί στο KES COLLEGE;... 4. Οργανόγραμμα KES COLLEGE... 5

Περιεχόμενα. Μέρος Α - Γενικά... 2. Μήνυμα Γενικού Διευθυντή... 3. Γιατί στο KES COLLEGE;... 4. Οργανόγραμμα KES COLLEGE... 5 1 Περιεχόμενα Μέρος Α - Γενικά... 2 Μήνυμα Γενικού Διευθυντή... 3 Γιατί στο KES COLLEGE;... 4 Οργανόγραμμα KES COLLEGE... 5 Ζωή και Περιβάλλον στο KES COLLEGE... 8 Πρόγραμμα ERASMUS +... 9 Συνεργασίες...10

Διαβάστε περισσότερα

UNDERGRADUATE & GRADUATE PROGRAMS MASTER 2 IN ECONOMICS AND MANAGEMENT OF INTERNATIONAL TOURISM BACHELOR IN MANAGEMENT

UNDERGRADUATE & GRADUATE PROGRAMS MASTER 2 IN ECONOMICS AND MANAGEMENT OF INTERNATIONAL TOURISM BACHELOR IN MANAGEMENT UNDERGRADUATE & GRADUATE PROGRAMS MASTER 2 IN ECONOMICS AND MANAGEMENT OF INTERNATIONAL TOURISM BACHELOR IN MANAGEMENT Ο Δ Η Γ Ο Σ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ω Ν 1 Μάθετε περισσότερα Find out more Επισκεφτείτε

Διαβάστε περισσότερα

Ι Δ Ι Ω Τ Ι Κ Η Σ Χ Ο Λ Η Τ Ρ Ι Τ Ο Β Α Θ Μ Ι Α Σ Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Σ Η Σ

Ι Δ Ι Ω Τ Ι Κ Η Σ Χ Ο Λ Η Τ Ρ Ι Τ Ο Β Α Θ Μ Ι Α Σ Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Σ Η Σ Ι Δ Ι Ω Τ Ι Κ Η Σ Χ Ο Λ Η Τ Ρ Ι Τ Ο Β Α Θ Μ Ι Α Σ Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Σ Η Σ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: C.D.A. COACHING CENTRE LTD Κατά Νόμο υπεύθυνος της Σχολής και των Παραρτημάτων: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ Το παρόν ενημερωτικό

Διαβάστε περισσότερα

Undergraduate Studies 44 Y E A R S

Undergraduate Studies 44 Y E A R S Undergraduate Studies 44 Y E A R S since 1971 06-09 10 11 12-13 Ιστορία Πιστοποιήσεις ΒCA Career Office Ακαδημαϊκό Συμβούλιο Περιεχομενα 16-17 18-19 20-21 22-23 24-25 GR BA Business Administration BA Marketing

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΛΕΞΕ ΣΠΟΥΔΑΣΕ ΔΟΥΛΕΨΕ ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ ΚΛΑΔΟΙ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2014-2015. www.kes.ac.cy

ΔΙΑΛΕΞΕ ΣΠΟΥΔΑΣΕ ΔΟΥΛΕΨΕ ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ ΚΛΑΔΟΙ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2014-2015. www.kes.ac.cy ΔΙΑΛΕΞΕ ΣΠΟΥΔΑΣΕ ΔΟΥΛΕΨΕ ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ ΚΛΑΔΟΙ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2014-2015 www.kes.ac.cy Το λογότυπο του KES COLLEGE αποτελείται από τρεις ομόκεντρους κύκλους που συμβολίζουν τις τρεις βαθμίδες της εκπαίδευσης:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΕΡΓΑΣΙΑ 2015 EDUCATION & CAREER 2015

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΕΡΓΑΣΙΑ 2015 EDUCATION & CAREER 2015 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΕΡΓΑΣΙΑ 2015 EDUCATION & CAREER 2015 ΕΘΝΙΚΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ NATIONAL EXHIBITORS AKTO Αrt & Design Ευελπίδων 11 Α, (Πεδίον Άρεως), 113 62 Αθήνα Evelpidon 11 Α, (Pedion Areos), 113 62 Athens, Greece

Διαβάστε περισσότερα

12η. 12th INTERNATIONAL EXHIBITION ON EDUCATION 19-21 MARCH 2010 ΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 19-21 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010 ΚΕΝΤΡΟ ΞΙΦΑΣΚΙΑΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΟ

12η. 12th INTERNATIONAL EXHIBITION ON EDUCATION 19-21 MARCH 2010 ΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 19-21 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010 ΚΕΝΤΡΟ ΞΙΦΑΣΚΙΑΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΟ 12η ΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 19-21 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010 ΚΕΝΤΡΟ ΞΙΦΑΣΚΙΑΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΟ 12th INTERNATIONAL EXHIBITION ON EDUCATION 19-21 MARCH 2010 FENCING CENTRE, HELLINIKON Yπό την Αιγίδα / Under the Aegis

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2011-2012. www.kes.ac.cy

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2011-2012. www.kes.ac.cy ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2011-2012 www.kes.ac.cy Το λογότυπο του KES COLLEGE αποτελείται από τρεις ομόκεντρους κύκλους που συμβολίζουν τις τρεις βαθμίδες της εκπαίδευσης: τη Δημοτική Εκπαίδευση τη Μέση Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

64 θέσεις εργασίας. στον κλάδο των Λογιστών σελ. 8-9. Περιεχόμενα. σελ. 4 Υπάλληλοι Γραφείου, Γραμματείς, Στελέχη Επιχειρήσεων

64 θέσεις εργασίας. στον κλάδο των Λογιστών σελ. 8-9. Περιεχόμενα. σελ. 4 Υπάλληλοι Γραφείου, Γραμματείς, Στελέχη Επιχειρήσεων ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ_ΤΕΥΧΟΣ #49 / Τρίτη 8 Απριλίου 2014 Περιεχόμενα σελ. 4 Υπάλληλοι Γραφείου, Γραμματείς, Στελέχη Επιχειρήσεων σελ. 6 Οικονομικά Στελέχη, Προγραμματιστές σελ. 10 Γραφίστες, Τηλεφωνική Εξυπηρέτηση

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα ΕΝΕΡΓΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ: Μηχανογραφηµένο Σύστηµα ιαχείρισης. Επιταγών Κατάρτισης Τύπου Voucher

Περιεχόµενα ΕΝΕΡΓΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ: Μηχανογραφηµένο Σύστηµα ιαχείρισης. Επιταγών Κατάρτισης Τύπου Voucher Μηχανογραφημένο Σύστημα Διαχείρισης Επιταγών Κατάρτισης Τύπου Voucher ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ_ΤΕΥΧΟΣ #18 / Τρίτη 18 Ιουνίου 2013 ΕΝΕΡΓΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ: Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για άνεργους νέους έως

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. σελ. 8 Στελέχη Πωλήσεων. σελ. 10 Στελέχη Επιχειρήσεων

Περιεχόµενα. σελ. 8 Στελέχη Πωλήσεων. σελ. 10 Στελέχη Επιχειρήσεων Μηχανογραφημένο Σύστημα Διαχείρισης Επιταγών Κατάρτισης Τύπου Voucher ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ_ΤΕΥΧΟΣ #17 / Τρίτη 11 Ιουνίου 2013 ΕΝΕΡΓΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ: Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για άνεργους νέους έως

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. σελ. 4 Προγραµµατιστές, Στελέχη ΙΤ. σελ. 6 Στελέχη Επιχειρήσεων, Οικονοµικά Στελέχη - Λογιστές. σελ. 9. Εκπαίδευση

Περιεχόµενα. σελ. 4 Προγραµµατιστές, Στελέχη ΙΤ. σελ. 6 Στελέχη Επιχειρήσεων, Οικονοµικά Στελέχη - Λογιστές. σελ. 9. Εκπαίδευση _ΤΕΥΧΟΣ #4 / Τρίτη 5 Μαρτίου 2013 Περιεχόµενα σελ. 4 Προγραµµατιστές, Στελέχη ΙΤ σελ. 6 Στελέχη Επιχειρήσεων, Οικονοµικά Στελέχη - Λογιστές σελ. 8 Υπάλληλοι Γραφείου - Γραµµατείς σελ. 9 Εκπαίδευση σελ.

Διαβάστε περισσότερα

Neapolis University Pafos

Neapolis University Pafos Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου Neapolis Univerity Pafos Σχολή Επιστημών Πληροφορίας School of InformaOon Sciences Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στα Πληροφοριακά Συστήματα (ΠΣ) Προηγμένα ΠΣ Εφαρμοσμένα ΠΣ MSc in

Διαβάστε περισσότερα

96 θέσεις εργασίας. στον κλάδο του Τουρισμού σελ. 8-9. Περιεχόμενα. σελ. 4. σελ. 6. σελ. 10. σελ. 12. σελ. 14-15. 25.000 Αντίτυπα

96 θέσεις εργασίας. στον κλάδο του Τουρισμού σελ. 8-9. Περιεχόμενα. σελ. 4. σελ. 6. σελ. 10. σελ. 12. σελ. 14-15. 25.000 Αντίτυπα ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ_ΤΕΥΧΟΣ #45 / Τρίτη 11 Μαρτίου 2014 Περιεχόμενα σελ. 4 Υπάλληλοι Γραφείου, Γραμματείς, Στελέχη Επιχειρήσεων, Λογιστές σελ. 6 Οικονομικά Στελέχη, Μηχανοργάνωση, Μηχανογράφηση, Προγραμματιστές

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Contents. Αποστολή Mission. Ταυτότητα του Οργανισμού Profile. Διάρθρωση Organisation Chart. Διοικητικό Συμβούλιο Board of Directors

Περιεχόμενα Contents. Αποστολή Mission. Ταυτότητα του Οργανισμού Profile. Διάρθρωση Organisation Chart. Διοικητικό Συμβούλιο Board of Directors Περιεχόμενα Contents Αποστολή Mission 3 Ταυτότητα του Οργανισμού Profile 4 Διάρθρωση Organisation Chart 5 Διοικητικό Συμβούλιο Board of Directors 7 Αναγνώριση Υπηρεσιών Our appreciation to those who left

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα Λόγια από το Γενικό Διευθυντή A few words from the Director General

Λίγα Λόγια από το Γενικό Διευθυντή A few words from the Director General Περιεχόμενα Contents 2 4 5 6 8 10 12 16 19 21 24 29 39 40 45 51 54 Η ΑνAΔ και η Αποστολή της The HRDA and its Mission Διάρθρωση Organisation Chart Αρμοδιότητες Διευθύνσεων Directorates Responsibilities

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ANNUAL REPORT

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ANNUAL REPORT ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ANNUAL REPORT ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ CONTENTS 2 4 5 6 7 8 Η AνΑΔ και η Αποστολή της The HRDA and its Mission Διάρθρωση Organisation Chart Αρμοδιότητες Διευθύνσεων Directorates Responsibilities Διοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

2013 / 2014 ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

2013 / 2014 ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 2013 / 2014 ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Γενικές Πληροφορίες 002 004 004 004 006 006 006 006 006 006 007 008 008 008 008 Frederick Institute of Technology Κτίρια Βιβλιοθήκη Σύγχρονα Εργαστήρια Κριτήρια εισαγωγής Παροχή

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΙΜΑ. Η συνοδευτική επιστολή και η σηµασία της στην αναζήτηση εργασίας. Μιλώντας για σχολικό εκφοβισµό

ΧΡΗΣΙΜΑ. Η συνοδευτική επιστολή και η σηµασία της στην αναζήτηση εργασίας. Μιλώντας για σχολικό εκφοβισµό _ / 2 3 & 14 18 148 3 Μιλώντας για σχολικό εκφοβισµό Το φαινόµενο του σχολικού εκφοβισµού κλιµακώνει τόσο έντονα την παρουσία του που δε γίνεται πια να του γυρνάµε την πλάτη. Ο αριθµός των παιδιών που

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Marketing & Management στις Τουριστικές Επιχειρήσεις. Marketing & Management Guide in Tourism Businesses

Οδηγός Marketing & Management στις Τουριστικές Επιχειρήσεις. Marketing & Management Guide in Tourism Businesses Οδηγός Marketing & Management στις Τουριστικές Επιχειρήσεις Marketing & Management Guide in Tourism Businesses Ιανουάριος - January 2013 Π ε ρ ι ε χ ό µ ε ν α Α) Μάρκετινγκ Τι είναι το µάρκετινγκ...........................................................

Διαβάστε περισσότερα

Ξ Ε Κ Α Θ Α Ρ Ο Μ Ε Λ Λ Ο Ν

Ξ Ε Κ Α Θ Α Ρ Ο Μ Ε Λ Λ Ο Ν Π Ο Ι Ο Τ Η Τ Α Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Α Γ Ν Ω Σ Η Κ Α Τ Α Ρ Τ Η Σ Η Ε Ρ Γ Α Σ Τ Η Ρ Ι Α Ε Υ Κ Α Ι Ρ Ι Ε Σ Υ Π Ο Ο Μ Η Α Υ Τ Ο Π Ε Π Ο Ι Θ Η Σ Η Ε Ρ Γ Ο Ο Τ Η Σ Η Ξ Ε Κ Α Θ Α Ρ Ο Μ Ε Λ Λ Ο Ν Γενικές Πληροφορίες 002

Διαβάστε περισσότερα

BIOPOLITICS INTERNATIONAL ORGANISATION. E-learning Program for the Environment. Comments of Participants

BIOPOLITICS INTERNATIONAL ORGANISATION. E-learning Program for the Environment. Comments of Participants BIOPOLITICS INTERNATIONAL ORGANISATION International University for the Bio-Environment E-learning Program for the Environment Comments of Participants International and Greek Courses 2008-2013 BIOPOLITICS

Διαβάστε περισσότερα

112 θέσεις εργασίας. Περιεχόμενα. στον κλάδο του Τουρισμού σελ. 8-9 ΕΝΕΡΓΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ. σελ. 14

112 θέσεις εργασίας. Περιεχόμενα. στον κλάδο του Τουρισμού σελ. 8-9 ΕΝΕΡΓΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ. σελ. 14 Μηχανογραφημένο Σύστημα Διαχείρισης Επιταγών Κατάρτισης Τύπου Voucher ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ_ΤΕΥΧΟΣ #25 / Τρίτη 1 Οκτωβρίου 2013 Είσαι άνεργος με επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας; Ενδιαφέρεσαι για μελλοντικά

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. σελ. 8 Οικονοµικά Στελέχη, Στελέχη Επιχειρήσεων, Στελέχη Πωλήσεων. σελ. 10 Ιατροί, Ιατρικοί Επισκέπτες, Πωλητές Υγείας, Τεχνικοί

Περιεχόµενα. σελ. 8 Οικονοµικά Στελέχη, Στελέχη Επιχειρήσεων, Στελέχη Πωλήσεων. σελ. 10 Ιατροί, Ιατρικοί Επισκέπτες, Πωλητές Υγείας, Τεχνικοί ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ_ΤΕΥΧΟΣ #13 / Τρίτη 14 Μαΐου 2013 www.enter.net.gr ΜΠΕΣ ΣΤΟ ΚΟΛΠΟ 16 Σελίδες με επιλεγμένες ευκαιρίες καριέρας στον ιδιωτικό τομέα σε Ελλάδα και Εξωτερικό / 25.000 αντίτυπα Περιεχόµενα

Διαβάστε περισσότερα

2.305. θέσεις εργασίας. 203 θέσεις εργασίας στον. κλάδο του Τουρισμού σελ. 16-17, 30-31. 25.000 Αντίτυπα. σελ. 3. σελ. 4. σελ. 6. σελ. 10. σελ.

2.305. θέσεις εργασίας. 203 θέσεις εργασίας στον. κλάδο του Τουρισμού σελ. 16-17, 30-31. 25.000 Αντίτυπα. σελ. 3. σελ. 4. σελ. 6. σελ. 10. σελ. ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ_ΤΕΥΧΟΣ #56 / Τρίτη 10 Ιουνίου 2014 32 Σελίδες με επιλεγμένες ευκαιρίες 2.305 καριέρας στον ιδιωτικό τομέα σε Ελλάδα και Εξωτερικό σελ. 3 Ενδιαφέροντα & Χρήσιμα σελ. 4 Υπάλληλοι Γραφείου,

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου Cyprus University of Technology. Κέντρο Γλωσσών Language Centre

Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου Cyprus University of Technology. Κέντρο Γλωσσών Language Centre Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου Cyprus University of Technology Κέντρο Γλωσσών Language Centre Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ) Ένα αυτόνομο, δημόσιο πανεπιστήμιο Cyprus University of Technology

Διαβάστε περισσότερα

2.342. 138 θέσεις εργασίας στον κλάδο του Τουρισµού σελ. 16-17, 30

2.342. 138 θέσεις εργασίας στον κλάδο του Τουρισµού σελ. 16-17, 30 ΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΩΡΕΑΝ_ΤΕΥΧΟΣ #69 / Τρίτη 11 Νοεµβρίου 2014 2.342 32 Σελίδες µε επιλεγµένες ευκαιρίες καριέρας στον ιδιωτικό τοµέα σε Ελλάδα και Εξωτερικό 25.000 Αντίτυπα Ενδιαφέροντα & Χρήσιµα σελ. 3 Γραµµατείς,

Διαβάστε περισσότερα

θέσεις εργασίας Περιεχόμενα σελ. 4 σελ. 6 σελ. 8-9 σελ. 10 σελ. 12 σελ. 14-15 25.000 Αντίτυπα Υπάλληλοι Γραφείου, Γραμματείς, Στελέχη Επιχειρήσεων

θέσεις εργασίας Περιεχόμενα σελ. 4 σελ. 6 σελ. 8-9 σελ. 10 σελ. 12 σελ. 14-15 25.000 Αντίτυπα Υπάλληλοι Γραφείου, Γραμματείς, Στελέχη Επιχειρήσεων ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ_ΤΕΥΧΟΣ #48 / Τρίτη 1 Απριλίου 2014 16 Σελίδες με επιλεγμένες ευκαιρίες 463 καριέρας στον ιδιωτικό τομέα σε Ελλάδα και Εξωτερικό Περιεχόμενα σελ. 4 Υπάλληλοι Γραφείου, Γραμματείς, Στελέχη

Διαβάστε περισσότερα

Survive into the tourist...jungle!

Survive into the tourist...jungle! Survive into the tourist...jungle! Ανταγωνιστικότητα µέσω Αειφορίας Ευκαιρίες και Προκλήσεις για τους Μεσογειακούς Τουριστικούς Προορισούς Competitiveness through Sustainability Opportunities & Challenges

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Επαγγέλµατος. Τεχνολόγου ιοίκησης Επιχειρήσεων

Οδηγός Επαγγέλµατος. Τεχνολόγου ιοίκησης Επιχειρήσεων Οδηγός Επαγγέλµατος Τεχνολόγου ιοίκησης Επιχειρήσεων Λάρισα 2007 Σύνταξη Οδηγού: ρ Γεώργιος Μπλάνας Αναπληρωτής Καθηγητής, Τµήµα ιοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ Λάρισας Συντονισµός αξιολόγησης και έκδοσης Οδηγών

Διαβάστε περισσότερα