του Πανεπιστημίου Πειραιώς

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "του Πανεπιστημίου Πειραιώς"

Transcript

1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Π. ΒΛΑΧΟΥ Καθηγητή Ναυτιλιακής Οικονομικής και Πολιτικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς Τμήμα: Ναυτιλιακών Σπουδών Γραφείο : 506 (ΓΛ) Τηλέφωνα : Εκπαίδευση Σπουδές Ελληνικό Εξατάξιο Γυμνάσιο του Λεοντείου Λυκείου (Lycee Leontin) Οικονομικό Τμήμα της Σχολής Νομικών και οικονομικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Αριστείο στις εξετάσεις του Διπλώματος «Culture et Civilisation» και Πρόσκληση / Υποτροφία από το Γαλλικό Υπουργείο Παιδείας. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα των «Εκβαθυμένων Μελετών», DIPLOME DES ETUDES APPROFONDIES D.E.A., «Πολιτική και Προγραμματισμός της Οικονομικής Ανάπτυξης του I.E.D.E.S. PARIS I, PANTHEON SORBONNE ( Politique et Programmation du Development Economique ). Τίτλος της Μεταπτυχιακής Διατριβής : Les Possibilites de l Exploitation Economique de l Espace Maritime Hellenique.

2 Διδακτορική Διατριβή στο Παν/μιο του PARIS I, PANTHEON-SORBONNE. Τίτλος της Διδακτορικής διατριβής: «Marine Marchande Hellenique: Developpement, Problemes Actuels et Perspectives Possibles» Άμισθος συνεργάτης της έδρας «Ναυτιλιακής Οικονομικής & Πολιτικής» Εκλογή στην βαθμίδα του Επιμελητού της «Ναυτιλιακής Οικονομικής & Πολιτικής», Διορισμός σε θέση Λέκτορος Μονιμοποίηση σε θέση Λέκτορος Εκλογή στην βαθμίδα του Επίκουρου καθηγητή Εκλογή στην βαθμίδα του Αναπληρωτή καθηγητή Εκλογή στην βαθμίδα του Καθηγητή. Ερευνητικά Ενδιαφέροντα Αγοραπωλησίες Πλοίων (Sales and Purchase) και Ναυλώσεις (Chartering) Δικτύωση (Clustering) Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων Ναυτιλιακού και Παραναυτιλιακού Χώρου Διοικητικές Αποφάσεις & Ναυτιλιακή Στρατηγική Θεσμικό Πλαίσιο της Εμπορικής Ναυτιλίας Ναυτιλιακή Οικονομική & Πολιτική Ναυτιλιακή Πολιτική Διεθνών Οργανισμών & Διακρατικών Φορέων & Ενώσεων Ναυπηγική Οικονομική & Πολιτική Ναυπηγική Στρατηγική Οργάνωση και Διοίκηση Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων Operational Auditing Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων

3 Διδασκαλία σήμερα σήμερα CENTRE FRANCOPHONE DES ETUDES SUPERIEURES (C.F.E.S.). Ακαδημαϊκός Διευθυντής και Καθηγητής Εννέα (8) Μαθημάτων : Economie Publique, Finances Publiques, Commerce International, Systemes Economiques, Analyse Microeconomique, Management, Marketing et Technique des Ventes. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (Μάθημα «Ναυτιλιακή Οικονομική και Πολιτική ΙΙ») ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (Μάθημα «Διοίκηση Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων Ι») ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (Κυριότερα Μαθήματα : «Εισαγωγή στη Ναυτιλιακή Οικονομική», «Ναυτιλιακή Οικονομική και Πολιτική Ι και ΙΙ», «Διεθνείς Θεσμοί και Εμπορική Ναυτιλία Ι και ΙΙ», «Ναυτιλιακή Πολιτική Διεθνών Οργανισμών», «Διεθνής Ναυτιλιακή Πολιτική», «Ναυπηγική Οικονομική και Στρατηγική», «Ναυλώσεις», «Οργάνωση και Διοίκηση Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων», «Ναυπηγική Οικονομική» και άλλα. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ, ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ, ΠΑΝ/ΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (Μαθήματα «Ναυτιλιακή Οικονομική και Πολιτική και Θεσμοί», Οικονομική και Πολιτική Ναυπηγείων», «Ναυτιλιακή Πολιτική της Ελλάδος και της Ευρωπαϊκής Ένωσης» (έως το 2007), «Στρατηγική Ναυπηγείων» (έως το 2007) ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, Κατεύθυνση Ναυτιλία, (με διπλωματικές εργασίες) ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ, ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ

4 Επιπλέον της αυτοδύναμης διδασκαλίας, προσκεκλημένος επισκέπτης καθηγητής (για Σεμινάρια, Διαλέξεις ή σειρά Διαλέξεων) σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της ημεδαπής και της αλλοδαπής, καθώς και σε επαγγελματικούς φορείς και ενώσεις (έτη 1994-σήμερα). Επιτροπές και Διοικητικό Έργο Μέλος της Επιτροπής Ερευνών του ΚΕΠΠ (Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς), Αναπληρωματικό Μέλος Μέλος της Επιτροπής Ερευνών του ΚΕΠΠ (Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς), Τακτικό Μέλος και Αναπληρωματικό Μέλος της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πειραιώς Τακτικό Μέλος της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πειραιώς Διάφορα Έτη Διάφορα Έτη Επιτροπή Κατατακτηρίων Εξετάσεων Τμήματος Ναυτιλιακών Σπουδών. Συντονιστική Επιτροπή Μεταπτυχιακού διπλώματος Τμήματος Ναυτιλιακών Σπουδών Διάφορα Έτη Διάφορα Έτη σήμερα Μέλος της (Τριμελούς ή Επταμελούς) Επιτροπής 18 Διδακτορικών διατριβών, που έχουν ήδη ολοκληρωθεί. Μέλος (Τριμελούς ή Επταμελούς) Επιτροπής 3 Διδακτορικών διατριβών, που είναι σε εξέλιξη. Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Ναυπηγεία Ελλάδος Α.Ε., θυγατρικής της ΕΤΒΑ Επιτροπή Αξιολόγησης ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ Scientific Advisor του Cyprus Journal of Science and Technology (Frederick Research Centre, Nicosia, Cyprus)

5 σήμερα σήμερα Μέλος της Επιτροπής Ερευνών του Frederick Research Center, (Nicosia, Cyprus) Μέλος του Editorial Board του The CYPRUS JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY (F.R.C, Nicosia, CYPRUS) Μέλος της Ομάδας Εργασίας Εμπειρογνωμόνων για την Εμπορική Ναυτιλία (ΥΠΕΘΟ) Επιστημονικός Υπεύθυνος του Γραφείου Βιομηχανικής Αλλαγής (ΥΒΕΤ και Νομαρχία Πειραιά) για την Ναυπηγοεπισκευαστική δραστηριότητα. Πρόεδρος της Marine Services S.A. Μέλος Επιτροπής «Όραμα Πειραιά» για τη μελέτη προβλημάτων του πολεοδομικού συγκροτήματος της ευρύτερης περιοχής του Πειραιώς και την υποβολή προτάσεων (Παν/μιο Πειραιώς & Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Πειραιώς, Απόφ. Νομάρχη 3220/ ) σήμερα Μέλος του Editorial Board του ANNALS OF MARITIME STUDIES, International Croatian Scientific Journal, University of Rijeka. Πρόεδρος του Τμήματος Ναυτιλιακών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Πειραιά Πρόεδρος της Επιτροπής Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λιμένων Γενικός Γραμματέας Ναυτιλιακής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Γενικός Γραμματέας Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής του Υπουργείου Θαλασσίων Υποθέσεων Νήσων και Αλιείας

6 2014 σήμερα Διευθυντής Εργαστηρίου «Ναυτιλιακής Οικονομίας, Διοίκησης και Ναυτιλιακών Ατυχημάτων» Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών και Auditing : Σύμβουλος Επιχειρήσεων σε επιχειρήσεις τόσο του Δευτερογενούς όσο και του Τριτογενούς Τομέως 1988 σήμερα: Από το έτος 1988 Σύμβουλος Επιχειρήσεων (στην ημεδαπή και την αλλοδαπή) τόσο του Δευτερογενούς όσο και του Τριτογενούς Τομέως σε επίπεδο λήψεως αποφάσεων. Ειδικότερα και προκειμένου για τις ναυτιλιακές επιχειρήσεις, μεγάλη εξειδίκευση κυρίως σε θέματα «Κάθετης Ολοκλήρωσης» λχ Ναυπηγική και Επισκευαστική βιομηχανία κλπ. Επιπλέον σε Έλεγχο / Operational Auditing στη λειτουργία των διαφόρων τμημάτων των ναυτιλιακών εταιρειών. Α) ΒΙΒΛΙΑ ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΟ 1. «Η Ναυπηγική Κατασκευαστική και Επισκευαστική Βιομηχανία της Περιοχής Πειραιά, Περάματος, Σκαραμαγκά», Εκδόσεις ΚΕΠΕ, Αθήνα «Οι Προοπτικές της Διεθνούς Ναυτικής Αγοράς Εμπορικών Πλοίων Μεταφορικής Ικανότητας DWT» Εκδόσεις Αθ. Σταμούλης, Πειραιάς, «Η θαλάσσια Διακίνηση των Αγαθών και η Ρύπανση του Θαλασσίου Περιβάλλοντος», Εκδόσεις Αθ. Σταμούλης, Πειραιάς, «Τεχνοοικονομικές Απόψεις της Θαλάσσιας Διακίνησης των Αγαθών και της Προστασίας του Θαλασσίου Περιβάλλοντος» (σε συνεργασία με Α.Β. Αλεξόπουλο), Εκδόσεις Αθ. Σταμούλης, Πειραιάς, «Διεθνείς Οργανισμοί και Ναυτιλιακή Πολιτική» (σε συνεργασία με Α.Β. Αλεξόπουλο), Εκδόσεις Αθ. Σταμούλης, Πειραιάς, «Προβλήματα και Προοπτικές της Ελληνικής Ναυπηγικής και Επισκευαστικής Βιομηχανίας», Εκδόσεις Αθ. Σταμούλης, Πειραιάς, 1996

7 7. «Διεθνής Ναυτιλιακή Πολιτική και η Νέα Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας» (σε συνεργασία με τον Γ. Σαμιώτη), Εκδόσεις Α. Σάκκουλα, Αθήνα «Βασικές Αρχές της Ναυτιλιακής Επιστήμης», τόμος Α (σε συνεργασία με Εμ. Νικολαϊδη), Εκδόσεις J&J Hellas, Πειραιάς «Θεωρία και Πρακτική Ναυλώσεων: Ανάλυση Ναυλαγορών και Ναυλοσυμφώνων» (σε συνεργασία με Ε. Ψύχου), Εκδόσεις J&J Hellas, Πειραιάς «Ναυτιλιακή Οικονομική Γεωγραφία», (σε συνεργασία με Εμ. Νικολαϊδη), Εκδόσεις J&J Hellas, Πειραιάς «Ναυτιλιακή Οικονομική», Εκδόσεις J&J Hellas, Πειραιάς 1997, Επανέκδοση αναθεωρημένη, Εκδόσεις J&J Hellas, Πειραιάς «Ν.Ε.Β.: Διεθνής Ναυπηγική Πολιτική & Στρατηγική Ναυπηγικών & Επισκευαστικών Μονάδων», Εκδόσεις J&J Hellas, Πειραιάς «Εμπορική Ναυτιλία και Θαλάσσιο Περιβάλλον», Εκδόσεις Αθ. Σταμούλης, Αθήνα 1999, Επανέκδοση αναθεωρημένη, Εκδόσεις Αθ. Σταμούλης, Αθήνα «Διεθνής Ναυτιλιακή Πολιτική», Εκδόσεις Αθ. Σταμούλης, Αθήνα 1999, Επανέκδοση αναθεωρημένη, Εκδόσεις Αθ. Σταμούλης, Αθήνα Νέα Έκδοση, Πλήρως Διαφοροποιημένη: Αθήνα «Ναυπηγική Οικονομική & Στρατηγική», Εκδόσεις J&J Hellas, Πειραιάς 2002, Επανέκδοση αναθεωρημένη, Εκδόσεις J&J Hellas, Πειραιάς «Ναυτιλιακή Οικονομία», Εκδόσεις Α. Σταμούλης, Αθήνα «Ναυλώσεις», Εκδόσεις Α. Σταμούλης, Αθήνα «Ναυπηγική Οικονομική», Εκδόσεις Α. Σταμούλης, Αθήνα 2014 Β) ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΕΣ 1. «Εισαγωγή στη Ναυτιλιακή Οικονομική», Έκδοση 1996, Γ.Π. Βλάχος Μ. Λεκάκου (82 σελίδες) 2. «Ναυτιλιακή Οικονομική και Πολιτική Ι», Αναθεωρημένη Έκδοση 1997, Γ.Π. Βλάχος (164 σελίδες) 3. «Ναυτιλιακή Οικονομική και Πολιτική ΙΙ», Αναθεωρημένη Έκδοση 1997, Γ.Π. Βλάχος Χ. Καραμπέτσου (92 σελίδες)

8 4. «Διεθνής Ναυτιλιακή Πολιτική», Αναθεωρημένη Έκδοση 1999, Γ.Π. Βλάχος, (172 σελίδες) 5. «Διεθνές Θεσμικό Πλαίσιο Ναυτιλίας Ι», Αναθεωρημένη Έκδοση 1997, Γ.Π. Βλάχος Α.Β. Αλεξόπουλος, (111 σελίδες) 6. «Διεθνές Θεσμικό Πλαίσιο Ναυτιλίας ΙΙ», Αναθεωρημένη Έκδοση 1997, Γ.Π. Βλάχος Α.Β. Αλεξόπουλος, (124 σελίδες) 7. «Ειδικά Θέματα Ναυτιλίας», Έκδοση 1997, Γ.Π. Βλάχος Μ. Λεκάκου Η. Χατζηθωμάς, (243 σελίδες) 8. «Ναυπηγική Οικονομική και Στρατηγική», Έκδοση 2001, Γ.Π. Βλάχος Εμμ. Νικολαΐδης, (184 σελίδες) 9. «Στρατηγική και Πολιτική Ναυπηγείων», Αναθεωρημένη Έκδοση 2004, Γ.Π. Βλάχος (376 σελίδες) 10. Σημειώσεις για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Διοίκηση Επιχειρήσεων» (κατεύθυνση Ναυτιλία) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Έκδοση 2004, Γ.Π. Βλάχος, (147 σελίδες) 11. Σημειώσεις για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΑΣΟΕΕ), στο μάθημα «Οργάνωση και Διοίκηση Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων, Έκδοση 2004, Γ.Π. Βλάχος, (128 σελίδες) 12. Σημειώσεις για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στη Ναυτιλία του Τμήματος Ναυτιλιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς, στο μάθημα «Οργάνωση και Διοίκηση Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων, Έκδοση 2014, Γ.Π. Βλάχος, (140 σελίδες) 13. Μονογραφία για το Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς με τίτλο «Έρευνα επί της Εφαρμογής του Διαχειριστικού Σχεδίου Ενεργειακής Αποδοτικότητας του Πλοίου Ship Energy Efficiency Management Plan / SEEMP», (Γ.Π. Βλάχος Ε. Λέμα), Μονογραφία για το Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς με τίτλο «Έρευνα για τις Θεσμικές και Οικονομικές Εξελίξεις στην Ελληνική Επιβατηγό Ναυτιλία Passenger Shipping (Περίοδος ) και Δυνατότητες για Ένα Νέο Ανταγωνιστικό Θεσμικό Πλαίσιο Research for the Institutional and Economic Development in the Greek Passenger Shipping for the Period », (Γ.Π. Βλάχος Ε. Μότση), 2013

9 Γ)ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ (επιλογή από υπερδιπλάσιο συνολικό αριθμό) 1. «International Application of MARPOL Convention (1973/1978): Certain Thoughts about the Social Responsibility of Shipowners and States», Piraeus 1991, Article Published in the Honorary Volume of Peer Professor of the University Piraeus El. Georgantopoulos (G.P. Vlachos) 2. «Vessels Specification and Substitution of Markets in Merchant Shipping: Recent Developments», Piraeus 1993, Article Published in the Honorary Volume of Peer professor of the University Piraeus Frixou Letsa 3. «Female Executives in Enterprises of the Maritime Sector», Article presented in the International Symposium in Applied Economics (1993, University of Piraeus, G.P. Vlachos) 4. «La Conversion de Chantliers Navals en Europe et les Effets Attendus au Niveau de la Construction Navale Russe», Article presented at the Seminare International pour la Conversion des Industries d Armement (Moscow 1995, Institut pour l Economie en Transition et Universite de Grenoble, G.P. Vlachos) 5. «Critical Analysis of Institutional Frame of the Convention of Barcelonaon the Protection of Mediterranean and Recent Developments», Article presented at the Congress Greek Coasts and Seas in 2000 (1996, University of Piraeus, G.P. Vlachos G.D. Samiotis A.V. Alexopoulos ) 6. «Ship Repair in the Eastern Mediterranean and the Case of Greece», Article published in The Cyprus Journal of science and Technology, Frederick Research Center / Institute of Technology, Nicosia, Cyprus (Vol. 1 No2, 1996, G.P. Vlachos E. Tzannatos) 7. «The Freight Market of Crude Oil Carriers and the Role of the Major Oil Companies during the Period », Article presented at the International Conference in Quantitative Analysis (1996, University of Piraeus, El. Thalassinos - G.P. Vlachos) 8. «Conferences of the U.N.O. on the Law of Sea (UNCLOS II, III, and I) and their Contribution to the Development of International Protection of Marine Envionment», Article published in the Honorary Volume of Peer Professor of University of Piraeus V.N. Metaxa (1997, G.P. Vlachos G.D Samiotis) 9. «Accidents Marins: Nouveaou Cadre Institutionnel et Proposition d Ameliorations du Facteur Humain», Article published in the Revue T.E.F., Universite Pierre Mendes France de Grenoble (1999, G.P. Vlachos)

10 10. «The Effects of Ship Casualties on Economic Efficiency and the Rules for Safety», Article published in the Cyprus Journals of Science and Technology, (1993, University of Piraeus, G.P. Vlachos) Frederick Research Center / Institute of Technology, Nicosia, Cyprus (Vol. 1 No3, 1997, G.P. Vlachos K. Giziakis) 11. «Casualties of Ferry Ro/Ro and Passenger Ships and the Rules for Safety», Article published in the Cyprus Journals of Science and Technology, Frederick Research Center / Institute of Technology, Nicosia, Cyprus (Vol. 1 No4, 1997, G.P. Vlachos K. Giziakis) 12. «Assessment of Greek maritime Policy for the Post-War Period up to Present», Article published in the Archives of Economic History (Vol. VIII, No 1-2, 1997, Athens, G.P. Vlachos K. Zois) 13. «The Reform of the Institutional Framework of the Coastal Shipping, According to the New European Regulation 3577/92, Case Study: Concepts Concerning the Greek Coastal Shipping Policy», Selected papers in Economic Integration: Limits and Prospects (Ed. Mc Millan, 1997, London UK, G.P. Vlachos M. Lekakou) 14. «Overcapacity and International Maritime Policy. A Case Study: Problems and Perspectives of the Small Medium Size Companies in the Shiprepairing and Shipbuilding Zone of PERAMA», Article presented at the Annual Conference of IAME (International Association of Maritime Economists) (Sept. 1997, City University UK, G.P. Vlachos A. Lazopoulos) 15. «Competitiveness of the European Shipbuilding and Shiprepairing Industry and Sectorial Unemployment. A Case Study: Crisis and Possibilities of Greek Enterprises», Article published in the Journal of European Research Studies (Vol. I, No 1, 1997, G.P. Vlachos A. Lazopoulos) 16. «Institutional Frame of Management and Protection of Greek Wetlands: Problems of Concretization and Harmonization with the International and Community Regulations», Article published in the Honorary Volume of Peer Professor of University of Piraeus Vas. Sarsentis (G.P. Vlachos G. Samiotis) 17. «Une Problematique sur l Evaluation des Facteurs Determinants l Offre Totale de Tonnage sur le Marche Maritime Libre», Article published in the Applied Research Review, Journal of the Technological Education Institute of Piraeus (Vol. IV, No 1, 1999, G.P. Vlachos K. Zois) 18. «Applications of the New Information Technology Potentials to the Merchat Marine Sector. A Case Study: Improvement in Quality of Services and the Possibilities of Operating Cost Reduction in Modern Vessels», Article published in the Cyprus Journals of Science and Technology, Frederick Research Center / Institute of Technology, Nicosia, Cyprus (Vol. 2 No1, 1999, G.P. Vlachos N. Fournarakis)

11 19. «An Economic Approach to Ship Casualties», Article published in the Journal of European Research Studies (1997, El. Thalassinos, G.P. Vlachos K. Giziakis) 20. «Maritime Cycles in the Dry Bulk Cargo Market: A Theoretical and Empirical Analysis for the Cycles of the Period », Article published in the Journal of Economic History (Vol. X, No 1-2, 1999, Athens, G.P. Vlachos Mr. Zois) 21. «Analysis of Greek Owned Ships in the Mediterranean Merchant Marine Category. Structural Problems, Contemporary Trends and Perspectives», Article published in the Journal of Applied Microeconomic Studies (1998, G.P. Vlachos J. Theotokas) 22. «The Role of Human Factor in Shipping, under the Prism of Economic Effectiveness and the Increase of Safety Levels», Article published in the Proceedings of the 1 st Pan-Hellenic Congress of Safety of Maritime Transport (University of Piraeus, 1997, G.P. Vlachos Em.Nikolaidis) 23. «The Questioning of Improvement of Safety Levels of Maritime Transports, under the Prism of New Possibilities that are Provided through Telematics and Effective Management of Live Sources», Article published in the Proceedings of the 1 st Pan-Hellenic Congress of Safety of Maritime Transport (University of Piraeus, 1998, G.P. Vlachos Em.Nikolaidis) 24. «Quality in Shipping and the Impact of ISM Code: Results Derived from Applied Research on Shipping Enterprises», Article published in the Cyprus Journals of Science and Technology, Frederick Research Center / Institute of Technology, Nicosia, Cyprus (Vol. 2 No4, 2000, G.P. Vlachos Em.Nikolaidis) 25. «Institutional, Economic, and Environmental Aspects Arising from Activities Associated with Areas of High Maritime Activity», Article presented at the 5 th International Conference on Environmental Pollution (Aristotle University of Thessaloniki, 2000, G.P. Vlachos Vas. Tselentis, G. Samiotis) 26. «Management Concepts in Small and Medium Shipping Enterprises: The Case of the Greek Marine Related Cluster», Article presented at the Annual Conference of IAME (International Association of Maritime Economists) (Sept. 2000, Naples Italy, G.P. Vlachos Em.Nikolaidis) 27. «The Specialized Market of Coastal Shipping (Passenger, Ferry Vessels) and its Service Marketing Implications», Article published in the Cyprus Journal of Science and Technology, Vol.3, No1 (Nicosia, Cyprus, 1998, G.P. Vlachos J. Mylonakis) 28. «Passenger Behavior and Decisions of a Coastal Enterprise A Marketing Oriented Approach», Article published in the Cyprus Journal of Science and

12 Technology, Vol.3, No1 (Nicosia, Cyprus, 2000, G.P. Vlachos J. Mylonakis) 29. «The Choice of Flag in the Light of Non-Complied Vessels», Article published in the Archives of Economic History, Vol.7, No2 (2001, G.P. Vlachos) 30. «Economics of Not-Conformity and the Role of Flag - State», Article presented at the 2 nd International Congress of Safety of Maritime Transport fo the Department of Shipping and Enterprising Decisions of the University of the Aegean (June 2001, G.P. Vlachos) 31. «Economic Approach on Substandard Vessel Effect to Shipowners», Article published in the Cyprus Journal of Science and Technology, Vol.3, No2 (Nicosia, Cyprus, 2001, G.P. Vlachos) 32. «The Interaction Between GDP and Dry Cargo Freights», Article presented at the Annual Conference of IAME (International Association of Maritime Economists) (July 2001, Hong Kong, G.P. Vlachos) 33. «The Interaction Between Oil Price and Tanker Freights», Article presented at the 5 th International Conference on Traffic Science ICTS 2001 (Oct 2001, Slovenia and Venice, G.P. Vlachos Em. Nikolaidis) 34. «Marine Environmental Pollution and Shiperepairing Zone of Piraeus: Institutional and Economic Approach», Article presented at the 5 th International Conference on Traffic Science ICTS 2001 (Oct 2001, Slovenia and Venice, G.P. Vlachos) 35. «The Configuration and Interaction of the Variables that Structure the Supply of Tanker Fleet», Article presented at the 5 th International Conference on Traffic Science ICTS 2001 (Oct 2001, Slovenia and Venice, G.P. Vlachos Em. Nikolaidis Ven. Kontoe) 36. «Effects of the Globalization in Modern Merchant Shipping», Article presented at the International Scientific Congress of the University of Piraeus, Globalization: Illusions and Reaity (Nov 2001, G.P. Vlachos J. Vavouras K. Papagiannoulis) 37. «KYOTO PROTOCOL: Significance, Implications and Specified Policies Concerning the Merchant Marine Sector», Article published in the Archives of Economic History, Vol.14, No1-2 (2002, G.P. Vlachos) 38. «Strategic Analysis and Policy Measures on Combating Substandard Ships», Article published in the Applied Research Review, (2000, G.P. Vlachos Em. Nikolaidis) 39. «Positioning Strategies and Policies of Greek Shipping Companies Relating to Ferry Passengers Markets», Article published in the Applied Research Review, Vol. 6, No 1 (2001, G.P. Vlachos J. Mylonakis)

13 40. «Competition and Competitiveness of the E.U. Shipbuilding Sector against South East Asia», Article published in the The Cyprus journal of Science and Technology, Nicosia, Cyprus (2001, G.P. Vlachos) 41. «Legal and Economic Approach of Pollution in Port Areas: The Case of Eastern Mediterranean», Piraeus 2001, Article Published in the Honorary Volume of Peer Professor of the University Piraeus Apost. Lazari (G.P. Vlachos) 42. «The issue of the Pollution of Marine Environment from Naval Ships: Institutional Approach and Necessary Policies», Piraeus 2001, Article Published in the Honorary Volume of Peer Professor of the University Piraeus Apost. Laxari (G.P. Vlachos A. Alexopoulos) 43. «Policy and Measures against Social Cost Originating from the Operation of Shiprepairing Enterprises», Article presented at the First Scientific Conference of the European Federation of Marine Science and Technology Societies E.F.M.S Athens 2002, (G.P. Vlachos Em. Nikolaidis) 44. «Analysis of Primary Causes Concerning Shipping Safety Owner s and Ship Master s Point of View», Article presented at the Annual Conference of IAME (International Association of Maritime Economists) Panama 2002, G.P. Vlachos Em. Nikolaidis) 45. «The Mediterranean Fleet Analysis: Current Situation and Prospects», Article published in the Annals of Maritime Studies, No.39 (G.P. Vlachos) 46. «OPEC and its Role on Oil and Energy Market», Article published in the Annals of Maritime Studies, Rijeka, Croatia (G.P. Vlachos Em. Nikolaidis) 47. «Advantages and Disadvantages from the Growth of Enterprising Networking in Medium sized Shipping and Other Companies», Article presented at the 15 th Congress of Greek Company of Operational Researches G.C.O.R. Tripoli 2002, G.P. Vlachos Em. Nikolaidis) 48. «Application of the Analytical Hierarchy Process, Methodology on the Classification of Shipbuilding and Shiprepairing Markets», Article presented at the International Conference of International Association of Maritime Economists Ismir Turkey, June 2002, (G.P. Vlachos Em. Nikolaidis G. Konomos) 49. «Study on the Factors Influencing the Formation of the Freight Rates Levels at the Petroleum Transportation Markets», Article presented at the International Conference of International Association of Maritime Economists Ismir Turkey, June 2002, (G.P. Vlachos Em. Nikolaidis G. Konomos)

14 50. «The Greek Shipbuilding Industry and the Necessity for Revision of the EU Shipbuilding Policy», Article presented at the International Conference of International Maritime Policy London UK, 2003, (G.P. Vlachos Em. Nikolaidis) 51. «An Approach on Supply and Demand Equilibrium in the Tanker Insustry Structure of a Model for the Estimation of the Average Level of Freight at the Equilibrium Point», Article presented at the International Conference of IAME Limassol, 2002, (G.P. Vlachos Em. Nikolaidis G. Konomos M. Maniati) 52. «Decomposition of the Movement Mechanism of the Container Ship Freight and Research on the Seasonal Hypothesis», Article presented at the International Conference of I.C.T.S 9 th International Conference on Traffic Science Slovenia, 2005, (G.P. Vlachos Em. Nikolaidis G. Konomos M. Maniati) 53. «Multi-Criteria Method Application on the Main Tanker Ship Owner Policy», Article presented at the International Conference of I.C.T.S 9 th International Conference on Traffic Science Slovenia, 2005, (G.P. Vlachos Em. Nikolaidis G. Konomos M. Maniati) 54. «Assessment of European Shipbuilding Industry s Current Situation and its Future Prospects», Article presented at the International Conference of I.C.T.S 10 th International Conference on Traffic Science Slovenia, 2006, (G.P. Vlachos Em. Nikolaidis) 55. «The Volatility of the Tanker Markets and Their Correlation with the Oil Benchmarks during », Article presented at the International Conference of I.C.T.S 10 th International Conference on Traffic Science Slovenia, 2006, (G.P. Vlachos Em. Nikolaidis) 56. «Labor Crisis in Today s Maritime Industry», Article presented at the 2 nd International Scientific Maritime Conference, Human Resources in the Shipping Industry: New Trends and Challenges in the 21 st Century, Limassol, 2008, (G.P. Vlachos E. Lema) 57. «Human Factor in Shipping, Evaluation of its Importance in Liner Shipping Operations and the Effects of Hogh level Quality Attributes of Personnel on Liner Shipping Companies Overall Performance», Article presented at the 2 nd International Scientific Maritime Conference, Human Resources in the Shipping Industry: New Trends and Challenges in the 21 st Century, Limassol, 2008, (G.P. Vlachos) 58. «The Possible Implication of the Current Financial Crisis on the Shipbuilding Industry», Article presented at the International Association of Maritime Economists Copenhagen, June 2009, (G.P. Vlachos N. Grapsas Maria- Elena Litsou, Laura-Christina Lungu)

15 59. «Innovation in Maritime Sector», Article presented at the European Commission Maritime Forum Session III: Innovation for Growth and Jobs: Ministerial Panel Gijon, Spain, May 2010, (G.P. Vlachos) 60. «Green shipping Practices: Empirical Results from the Implementation of Ship energy Efficiency Management Plan», Article presented at the IAME Conference Norfolk, USA, 2014, (G.P. Vlachos Eva Lema) 61. «Investigation of Coinciding Shipping Accident Factors with the Use of Partitioned Clustering Methods», Article presented at the 7 th ACM International Conference on Pervasive Technologies Related to Assistive Environments Rhodes, Greece, 2014, (G.P. Vlachos - Dimitrios Zikos - Eva Lema ) 62. «Linking Causal Factors and the Human Element in Maritime Accidents Using K-Means Clustering», Article to be published in the International Journal of Risk Assessment and Management I.J.R.A.M., 2015 (G.P. Vlachos Dimitrios Zikos - Eva Lema) ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Συμμετοχή σε περισσότερα από Σαράντα (40) Specialized Projects and Business Plans

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΣΑΜΠΡΑΚΟΥ

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΣΑΜΠΡΑΚΟΥ ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΣΑΜΠΡΑΚΟΥ Καθηγητή Οικονομικής των Μεταφορών στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς τηλ. γραφείου 210.4142283, Email: sambra@unipi.gr Γενικά Ο Ευάγγελος Σαμπράκος είναι Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΙΩΑΝΝΗ Ν. ΘΕΟΤΟΚΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΙΩΑΝΝΗ Ν. ΘΕΟΤΟΚΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΙΩΑΝΝΗ Ν. ΘΕΟΤΟΚΑ Ι. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Διεύθυνση εργασίας: Κοραή 2 α, Χίος, 82100 Τηλ./Φαξ: 22710 35265 / 22710 35299 E-mail: gtheotokas@aegean.gr Καθηγητής Τµήµα Ναυτιλίας και Επιχειρη-µατικών

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοματεπώνυμο: Εμμανουήλ Γεωργίου Καβουσανός Διεύθυνση Εργασίας: Επαγγελματική Θέση: Εκπαίδευση: Σταδιοδρομία:

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοματεπώνυμο: Εμμανουήλ Γεωργίου Καβουσανός Διεύθυνση Εργασίας: Επαγγελματική Θέση: Εκπαίδευση: Σταδιοδρομία: ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοματεπώνυμο: Εμμανουήλ Γεωργίου Καβουσανός Διεύθυνση Εργασίας: Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πατησίων 76, Αθήνα, ΤΚ 104-34 Τηλ: 210 8203167, Φαξ: 210 8203196, Email: mkavus@aueb.gr.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΚΗΤΑΣ Β. ΝΙΚΗΤΑΚΟΣ Δρ. Ηλεκτρ. Mηχ.& Μηχ. Η/Υ ΕΜΠ Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σελίδα 1

ΝΙΚΗΤΑΣ Β. ΝΙΚΗΤΑΚΟΣ Δρ. Ηλεκτρ. Mηχ.& Μηχ. Η/Υ ΕΜΠ Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σελίδα 1 ΝΙΚΗΤΑΣ Β. ΝΙΚΗΤΑΚΟΣ Δρ. Ηλεκτρ. Mηχ.& Μηχ. Η/Υ ΕΜΠ Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Σελίδα 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ν. ΝΙΚΗΤΑΚΟΥ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΝΙΚΗΤΑΚΟΣ ΟΝΟΜΑ: ΝΙΚΗΤΑΣ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΗΤΡΗΣ Γ. ΛΑΓΟΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ Γ. ΛΑΓΟΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Γ. ΛΑΓΟΣ Α Ν Α Π Λ Η Ρ Ω Τ Η Σ Κ Α Θ Η Γ Η Τ Η Σ Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Υ Α Ι Γ Α Ι Ο Υ Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Χ ί ο ς, Ο κ τ ώ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΣΕΡΑΦΕΙΜ Κ. ΚΑΠΡΟΣ Αν. Καθηγητής Δρ. Πολιτικός Μηχανικός-Συγκοινωνιολόγος

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΣΕΡΑΦΕΙΜ Κ. ΚΑΠΡΟΣ Αν. Καθηγητής Δρ. Πολιτικός Μηχανικός-Συγκοινωνιολόγος ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΕΡΑΦΕΙΜ Κ. ΚΑΠΡΟΣ Αν. Καθηγητής Δρ. Πολιτικός Μηχανικός-Συγκοινωνιολόγος 1. Σπουδές 1994 Διδακτορικό Δίπλωμα (Doctorat) στις Μεταφορές, Ecole Nationale des Ponts et Chaussées, Paris.

Διαβάστε περισσότερα

ANAΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΛΕΝΗΣ Α.ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΥ

ANAΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΛΕΝΗΣ Α.ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ANAΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΛΕΝΗΣ Α.ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Συνοπτικά βιογραφικά στοιχεία σ.2 Περίληψη πανεπιστηµ. σταδιοδροµίας... σ.2 Ακαδηµαϊκές σπουδές.... p.3 ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΟ:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Κώστας Συριόπουλος, Καθηγητής Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Πατρών (siriopoulos@upatras.gr)

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Κώστας Συριόπουλος, Καθηγητής Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Πατρών (siriopoulos@upatras.gr) ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Κώστας Συριόπουλος, Καθηγητής Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Πατρών (siriopoulos@upatras.gr) ΣΠΟΥΔΕΣ 1. Πτυχίο "Οικονομικού Τμήματος" Πανεπιστημίου Πειραιά (πρώην Ανωτάτη

Διαβάστε περισσότερα

Παναγιώτης Ε. Πετράκης

Παναγιώτης Ε. Πετράκης Παναγιώτης Ε. Πετράκης Καθηγητής Οικονομικών Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών/ Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών/ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Διευθυντής του τομέα Ανάπτυξης και Διεθνούς

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. του. Καθηγητή του Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ΙΩΑΝΝΗ ΤΗΛ. ΛΑΖΑΡΙΔΗ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. του. Καθηγητή του Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ΙΩΑΝΝΗ ΤΗΛ. ΛΑΖΑΡΙΔΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ του Καθηγητή του Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ΙΩΑΝΝΗ ΤΗΛ. ΛΑΖΑΡΙΔΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2012 Ονοματεπώνυμο: Ιωάννης Τηλ. Λαζαρίδης Ημερομηνία γεννήσεως:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΡΗΝΗ ΦΑΦΑΛΙΟΥ. Τηλ. Εργασίας: ++30 210 414 2157

ΕΙΡΗΝΗ ΦΑΦΑΛΙΟΥ. Τηλ. Εργασίας: ++30 210 414 2157 ΕΙΡΗΝΗ ΦΑΦΑΛΙΟΥ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης Καραολή & ημητρίου 80, 185 34 Πειραιάς E-mail: fafaliou@unipi.gr Url: http://www.unipi.gr/faculty/fafaliou/index.html

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΙΣ ΤΣΑΡΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. Χ ί ο ς, 2 0 1 3

ΠΑΡΙΣ ΤΣΑΡΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. Χ ί ο ς, 2 0 1 3 ΠΑΡΙΣ ΤΣΑΡΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Χ ί ο ς, 2 0 1 3 1 Περιεχόμενα ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ... 3 ΣΠΟΥΔΕΣ... 3 ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ... 3 ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ... 4 α)

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΗΛΕΚΤΡΑ Γ. ΠΙΤΟΣΚΑ, Ph.D, Επίκουρος Καθηγήτρια

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΗΛΕΚΤΡΑ Γ. ΠΙΤΟΣΚΑ, Ph.D, Επίκουρος Καθηγήτρια ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ GR 50100 ΚΟΙΛΑ ΚΟΖΑΝΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΗΛΕΚΤΡΑ Γ. ΠΙΤΟΣΚΑ, Ph.D, Επίκουρος

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ι. Προσωπικά στοιχεία. ΙΙ. Σπουδές Τίτλοι

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ι. Προσωπικά στοιχεία. ΙΙ. Σπουδές Τίτλοι ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Καθηγητή Γεωργίου Ι. Πολυχρονόπουλου Διευθυντή/Κοσμήτορα Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας, Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Αθήνας Ι. Προσωπικά στοιχεία Διεύθυνση κατοικίας: Αγίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ ΡΟΥΜΠΟΥΤΣΟΥ ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 1. Γενικά Στοιχεία Έτος Γέννησης : 1963. Τόπος Γέννησης : Αθήνα. Υπηκοότητα/ Ιθαγένεια : Ελληνική

ΑΘΗΝΑ ΡΟΥΜΠΟΥΤΣΟΥ ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 1. Γενικά Στοιχεία Έτος Γέννησης : 1963. Τόπος Γέννησης : Αθήνα. Υπηκοότητα/ Ιθαγένεια : Ελληνική ΑΘΗΝΑ ΡΟΥΜΠΟΥΤΣΟΥ ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Γενικά Στοιχεία Έτος Γέννησης : 1963 Τόπος Γέννησης : Αθήνα Υπηκοότητα/ Ιθαγένεια : Ελληνική Ξένες Γλώσσες : Αγγλική (άριστα), Γαλλική (καλά), Γερμανική

Διαβάστε περισσότερα

Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών Πανεπιστήμιο Αιγαίου Βιογραφικό Σημείωμα Αντικαταστήστε με Όνομα(τα) Επώνυμο(α) ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Πέτρος Σιούσιουρας Koραή 2α, 82100, Χίος 2271035256 siou @ aegean. gr ΠΑΡΟΥΣΑ ΙΔΙΟΤΗΤΑ Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήμα Ναυτιλίας

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σηµείωµα. Θεόδωρος ΣΥΡΙΟΠΟΥΛΟΣ

Βιογραφικό Σηµείωµα. Θεόδωρος ΣΥΡΙΟΠΟΥΛΟΣ Βιογραφικό Σηµείωµα Ονοµατεπώνυµο Θεόδωρος ΣΥΡΙΟΠΟΥΛΟΣ Τρέχουσα Θέση 2003 σήµερα Καθηγητής Χρηµατοοικονοµικής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Σχολή Επιστηµών ιοίκησης Τµήµα Ναυτιλίας & Επιχειρηµατικών Υπηρεσιών 22,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΛΕΝΗΣ Α.ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΥ. Συνοπτικά βιογραφικά στοιχεία σ.2 Περίληψη πανεπιστηµ. σταδιοδροµίας... σ.2 Ακαδηµαϊκές σπουδές... p.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΛΕΝΗΣ Α.ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΥ. Συνοπτικά βιογραφικά στοιχεία σ.2 Περίληψη πανεπιστηµ. σταδιοδροµίας... σ.2 Ακαδηµαϊκές σπουδές... p. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΛΕΝΗΣ Α.ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Συνοπτικά βιογραφικά στοιχεία σ.2 Περίληψη πανεπιστηµ. σταδιοδροµίας... σ.2 Ακαδηµαϊκές σπουδές.... p.3 ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΟ: ΤΙΤΛΟΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ.

Διαβάστε περισσότερα

3. Εκπαιδευτική Διδακτική Δραστηριότητα 3.1. Πανεπιστημιακή Διδασκαλία Α. ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

3. Εκπαιδευτική Διδακτική Δραστηριότητα 3.1. Πανεπιστημιακή Διδασκαλία Α. ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ Κ. ΛΙΑΠΗΣ 1. Προσωπικά Στοιχεία Ονοματεπώνυμο : Κωνσταντίνος Λιάπης Πατρώνυμο : Ιωάννης Μητρώνυμο : Αθηνά Ημ/νία Γέννησης : 09/10/1964 Διεύθυνση Κατοικίας : Φαλήρου 12, Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 1979-1982 Μεταπτυχιακές σπουδές: i) D.E.A. (Master) στην Ευρωπαϊκή Οικονομία, Πανεπιστήμιο Paris II- Panthéon, Παρίσι, Γαλλία.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 1979-1982 Μεταπτυχιακές σπουδές: i) D.E.A. (Master) στην Ευρωπαϊκή Οικονομία, Πανεπιστήμιο Paris II- Panthéon, Παρίσι, Γαλλία. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοματεπώνυμο Δημήτρης Μάρδας Έτος Γέννησης 25 Μαρτίου 1955 Τόπος Γέννησης Κωνσταντινούπολη Οικογενειακή Κατάσταση Έγγαμος με δύο παιδιά Διεύθυνση Κατοικίας Γ. Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

Φωτεινή Ψιµάρνη-Βούλγαρη

Φωτεινή Ψιµάρνη-Βούλγαρη Φωτεινή Ψιµάρνη-Βούλγαρη Βιογραφικό Σηµείωµα (Ιούνιος 2014) Ταχ. Θυρ. 1939, 71004 Ηράκλειο, Κρήτης Τηλ. Γραφείου: 2810-379602, Φαξ: 28410-25491 E-mail: fvoulgari@staff.teicrete.gr and bellevue@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ Ι Ω Α Ν Ν Η Σ AΘ. Χ Α Τ Ζ Η Δ Η Μ Η Τ Ρ Ι Ο Υ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Εγνατία 156, 540 06 Θεσσαλονίκη Τηλ. 2310 891585/6, Φαξ 2310 891544/65 e-mail: hajidim@uom.edu.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ 1. Ατομικά στοιχεία. σ. 3 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 2. Σπουδές.. σ. 3 3. Ακαδημαϊκή διδακτική εμπειρία σ. 3 4. Επίβλεψη διπλωματικών εργασιών σ. 5 5. Λοιπή διδακτική εμπειρία.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Γνωστικό Αντικείμενο Φ.Ε.Κ. Διορισμού. Διεύθυνση Τηλέφωνο Ηλ. Διεύθυνση

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Γνωστικό Αντικείμενο Φ.Ε.Κ. Διορισμού. Διεύθυνση Τηλέφωνο Ηλ. Διεύθυνση ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Προσωπικά Στοιχεία Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Γνωστικό Αντικείμενο Φ.Ε.Κ. Διορισμού Καθηγητής Τμήματος Δημόσιας Χρηματοοικονομική ΦΕΚ Γ 1064/20-12- Αναστάσιος Δ. Τσάμης Διοίκησης, Τομέας

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 2. Από 30/10/2007 μέχρι 06/09/2013 Καθηγήτρια (Τακτική Θέση), Τμήμα Λογιστικής, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας, ΤΕΙ Ηπείρου

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 2. Από 30/10/2007 μέχρι 06/09/2013 Καθηγήτρια (Τακτική Θέση), Τμήμα Λογιστικής, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας, ΤΕΙ Ηπείρου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Προσωπικά Στοιχεία: Ονοματεπώνυμο: Αλίνα Χυζ Διεύθυνση Εργασίας: ΤΕΙ Πειραιά Τ.Κ. 12244 ΑΙΓΑΛΕΩ Πέτρου Ράλλη & Θηβών 250 Τηλέφωνο: 210 5381267 Φαξ: 210 5381281 E-mail: alinahyz@teipir.gr;

Διαβάστε περισσότερα

A Dynamic Model of Growth and Decline in Industrial Cities.

A Dynamic Model of Growth and Decline in Industrial Cities. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΓΓΕΛΗ ΑΘΗΝΑ,, 2009 1.. ΑΤΟΜΙΙΚΑ ΣΤΟΙΙΧΕΙΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ : ΑΓΓΕΛΗΣ ΟΝΟΜΑ : ΒΑΣΙΛΗΣ Ημερ. Γέννησης: 07.07.1948 Οικ.Κατάσταση : Έγγαμος, 2 παιδιά. Διεύθυνση: Δεξαμενής 10, Αφίδνες,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΦΑΝΗ Α. ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΥ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΦΑΝΗ Α. ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΦΑΝΗ Α. ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Εγνατία 156 54006- Θεσσαλονίκη Τηλ. 2310891-596 fax 2310891-602 e-mail: karagth@uom.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Δημήτριος Μ. Μιχαήλ, Ph.D. Καθηγητής. Του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Δημήτριος Μ. Μιχαήλ, Ph.D. Καθηγητής. Του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δημήτριος Μ. Μιχαήλ, Ph.D. Καθηγητής Του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Του Πανεπιστημίου Δεκέμβριος 2012 Βιογραφικό Σημείωμα ΟΝΟΜΑ: Δημήτριος Μ. Μιχαήλ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Σκουφά

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣ ΒΛΑΧΟΣ (B.Sc., M.Sc., C.M.A.S., Ph.D.) ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΗΛΙΑΣ ΒΛΑΧΟΣ (B.Sc., M.Sc., C.M.A.S., Ph.D.) ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΗΛΙΑΣ ΒΛΑΧΟΣ (B.Sc., M.Sc., C.M.A.S., Ph.D.) ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1 Μαΐου 2007 Σελίδα 2 από 19 Επώνυμο : Όνομα: Προσωπικά Στοιχεία Βλάχος Ηλίας Ημερομηνία Γέννησης: 3 Σεπτεμβρίου 1968 Τόπος Γέννησης: Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΗΡΕΙΩΤΗ Αναπληρωτή Καθηγητή Εθνικού και Καποδιστριακού Παν/μίου Αθηνών. Αθήνα 2013

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΗΡΕΙΩΤΗ Αναπληρωτή Καθηγητή Εθνικού και Καποδιστριακού Παν/μίου Αθηνών. Αθήνα 2013 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΗΡΕΙΩΤΗ Αναπληρωτή Καθηγητή Εθνικού και Καποδιστριακού Παν/μίου Αθηνών Αθήνα 2013 Σταδίου 5, 2 Ος όροφος, Αθήνα, 105 62 Τηλ..: +30 2103689391, +30 6976196352, φάξ: +30

Διαβάστε περισσότερα