ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗ ΜΑΙΩΝ ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΝΕΟΓΝΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗ ΜΑΙΩΝ ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΝΕΟΓΝΩΝ"

Transcript

1 ΠΕΡΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ (2015),ΤΟΜΟΣ 4,ΤΕΥΧΟΣ 3 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗ ΜΑΙΩΝ ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΝΕΟΓΝΩΝ Χριστίνα Νάνου 1, Κλεάνθη Γουρουντή 1, Ερμιόνη Παλάσκα 1, Αναστασία Mαλλίδου 2, Αντιγόνη Σαραντάκη 1 1. Καθηγήτρια Εφαρμογών, Τμήμα Μαιευτικής, Τ.Ε.Ι. Αθήνας 2. Επίκουρος Καθηγήτρια, Τμήμα Νοσηλευτικής, Πανεπιστήμιο Victoria, Καναδά DOI: Περίληψη Εισαγωγή : Το πολύ χαμηλό ποσοστό των μαιών σε κλειστές πτέρυγες στα ελληνικά νοσοκομεία σε συνδυασμό με την εξαιρετικά αγχωτικό περιβάλλον μπορεί να οδηγήσει σε σύνδρομο επαγγελματικής εξουθένωσης. Σκοπός : ήταν να διερευνήσει το σύνδρομο Επαγγελματικής Εξουθένωσης (ΣΕΕ) που βιώνουν οι μαίες που εργάζονται σε Μονάδες Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών (ΜΕΝΝ) καθώς και τους παράγοντες που σχετίζονται με την εμφάνισή του. Υλικό και Μέθοδος: Τον πληθυσμό της μελέτης αποτέλεσαν μαίες που εργάζονταν σε Μονάδες Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών σε νοσοκομεία της Αθήνας. Η επαγγελματική εξουθένωση μετρήθηκε χρησιμοποιώντας την ελληνική εκδοχή της Maslach Burnout Inventory (MBI) η οποία αποτελείται από 26 ερωτήσεις που αφορούν τις τρεις διαστάσεις της εξουθένωσης: συναισθηματική εξάντληση (EE), αποπροσωποποίηση (DP) και την μειωμένη προσωπική ολοκλήρωση (DPA). Η επαγγελματική εξουθένωση έχει οριστεί ως μια υψηλή βαθμολογία για την συναισθηματική εξάντληση ή/και την αποπροσωποποίηση και με χαμηλή βαθμολογία για την προσωπική ολοκλήρωση (έλλειψη προσωπικών επιτευγμάτων). Αποτελέσματα: Το δείγμα αποτελούσαν 104 μαίες. Η πλειοψηφία του δείγματος είχε υψηλή συναισθηματική εξάντληση βαθμολογία (37,94 ± 10,77), υψηλή βαθμολογία αποπροσωποποίηση (12.47 ± 5.25) και χαμηλή βαθμολογία προσωπική ολοκλήρωση (45.39 ± 3.97). Συμπεράσματα: Τα ευρήματα της μελέτης δείχνουν σχετικά υψηλά επίπεδα της επαγγελματικής εξουθένωσης. Λέξεις κλειδιά: Σύνδρομο επαγγελματικής εξουθένωσης, μαίες, νοσηλευτικό προσωπικό, Μονάδες Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών (ΜΕΝΝ) Υπεύθυνος Αλληλογραφίας: Νάνου Χριστίνα, Μαρίνου Αντύπα 26, 16346, Αθήνα, τηλ., , ISSN: , E-ISSN:

2 PERIOPERATIVE NURSING (2015), VOLUME 4, ISSUE 3 RESEARCH ARTICLE BURNOUT MIDWIVES WORKING IN NEONATAL INTESIVE CARE UNIT Christina Nanou 1, Kleanthi Gourounti 1, Ermioni Palaska 1, Anastasia Mallidou 2, Antigoni Sarantaki 1 1. Lecturer Midwifery Department Τ.Ε.Ι. of Athens 2. Associate Professor School of Nursing University of Victoria, Canada Abstract Introduction: The considerably low proportion of midwives in closed wards in Greek hospitals in combination with the highly stressful environment may lead to burnout syndrome (BS). Aim: It was to explore burnout syndrome (BS) that experience midwives working in Neonatal Intensive Care Units (NICU) and the factors associated with its' occurrence. Methods: The sample studied consisted of midwives working in Νeonatal Intensive Care Unit in hospitals in Athens. Burnout syndrome was measured using the Greek version of Maslach Burnout Inventory (MBI). This is a 26-item measure containing three subscales: emotional exhaustion (EE), depersonalization (DP) and diminished personal accomplishment (DPA). Burnout has defined as a high score on the emotional exhaustion or/and depersonalisation subscores, and low score on personal accomplishment. Results: The sample consisted of 104 midwives. The majority of the sample had high emotional exhaustion score (37.94±10.77), high depersonalization score (12.47±5.25) and low personal accomplishment score (45.39±3.97). Conclusion: The study findings showed that this sample of Greek midwives experience relatively high levels of burnout syndrome. Keywords: burnout syndrome, midwivies, nursing staff, Νeonatal Intensive Care Unit (NICU) Corresponding author: Nanou Christina, Marinou Antypa 26, 16346, Athens, tel., , ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗ ΜΑΙΩΝ ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΝΕΟΓΝΩΝ.2015;4(3) 139

3 ΠΕΡΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ (2015),ΤΟΜΟΣ 4,ΤΕΥΧΟΣ 3 Εισαγωγή Το φαινόμενο της Επαγγελματικής εξουθένωσης περιγράφεται για πρώτη φορά το 1974 από τον Freudenberger 1 ενώ το 1982 η Maslach διατυπώνει τον ευρύτερα αποδεκτό ορισμό μέχρι σήμερα, σύμφωνα με τον οποίον η Επαγγελματική Εξουθένωση είναι σύνδρομο σωματικής και ψυχικής εξάντλησης που αναπτύσσεται σε όσους έρχονται σε επαγγελματική σχέση με άλλους ανθρώπους, όπως οι επαγγελματίες υγείας 2-3. Το σύνδρομο εμφανίζεται αρχικά με τη συναισθηματική εξάντληση (EE) του εργαζομένου που χάνει το ενδιαφέρον και τα θετικά συναισθήματα που είχε προς τους ασθενείς του και νιώθει ότι δεν έχει πλέον ψυχική ενέργεια για να επενδύσει στη δουλειά του. Εξελίσσεται στην αποπροσωποποίηση (DP), κατά την οποία ο εργαζόμενος αναπτύσσει μία απόμακρη και απρόσωπη σχέση με τους ασθενείς για να προστατευτεί από το αυξημένο στρές που βιώνει. Καταλήγει στην προσωπική ολοκλήρωση που εκδηλώνεται με έλλειψη προσωπικών επιτευγμάτων (DPA). Στο στάδιο αυτό ο εργαζόμενος παύει να είναι ικανοποιημένος από τη δουλειά του και την απόδοσή του, σχηματίζει αρνητική εικόνα για τον εαυτό του παραιτείται από κάθε προσπάθεια αλλαγής της υπάρχουσας κατάστασης Δεδομένου ότι, οι επαγγελματίες υγείας εργάζονται σε πάρα πολύ στρεσσογόνο περιβάλλον ανήκουν στις πλέον ευάλωτες ομάδες επαγγελματιών για την ανάπτυξη του συνδρόμου 11. Οι έρευνες που έχουν γίνει διεθνώς εστιάζουν στις αντίξοες συνθήκες που παρουσιάζουν ορισμένοι χώροι εργασίας όπως Μ.Ε.Θ, ογκολογικά νοσοκομεία, ψυχιατρικά τμήματα, ξενώνες φροντίδας ασθενών τελικού σταδίου Σκοπός: της έρευνας ήταν να εξετάσει την παρουσία του συνδρόμου επαγγελματικής εξουθένωσης στις μαίες που εργάζονται σε Μονάδες Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών (Μ.Ε.Ν.Ν.) καθώς και τους παράγοντες που σχετίζονται με την εμφάνισή του. Υλικό Μέθοδος: Η μελέτη ήταν περιγραφική και διεξήχθη σε τέσσερα μαιευτήρια της Αττικής (τρία Δημόσια και ένα Ιδιωτικό). Το δείγμα απετέλεσαν 104 μαίες που εργάζονταν στην ΜΕΝΝ. Η μέτρηση της επαγγελματικής εξουθένωσης έγινε με την χρήση του 140 ISSN: , E-ISSN:

4 PERIOPERATIVE NURSING (2015), VOLUME 4, ISSUE 3 ερωτηματολογίου Maslach Burnout Inventory 19, το οποίο απαρτίζετε από τρείς υποκλίμακες που εκφράζουν την συναισθηματική εξάντληση, την προσωπική ολοκλήρωση και την αποπροσωποποίηση των εργαζομένων. Η υποκλίμακα της συναισθηματικής εξάντλησης περιλάμβανε 13 ερωτήματα, η υποκλίμακα της αποπροσωποποίησης περιλάμβανε 5 ερωτήματα και η υποκλίμακα της προσωπικής ολοκλήρωσης περιλάμβανε 8 ερωτήματα. Η βαθμολόγηση κάθε ερώτησης ήταν από «0= ποτέ δεν μου συμβαίνει» έως «6= μου συμβαίνει κάθε ημέρα». Αναλυτικότερα, αποτελείτο από 37 ερωτήσεις που αφορούν τα δημογραφικά χαρακτηριστικά (11 ερωτήσεις) και τις τρείς διαστάσεις της επαγγελματικής εξουθένωσης (26 ερωτήσεις) 5. Όσον αφορά τις υποκλίμακες της συναισθηματικής εξάντλησης και της αποπροσωποποίησης η υψηλή βαθμολογία αντιστοιχούσε σε υψηλά επίπεδα συναισθηματικής εξάντλησης και αποπροσωποποίησης. Το αντίθετο ίσχυε με την υποκλίμακα των προσωπικών επιτευγμάτων. Το ερωτηματολόγιο μεταφράστηκε και σταθμίστηκε στον ελληνικό πληθυσμό από τους Αναγνωστόπουλο και Παπαδάτου 18. Τα ερωτηματολόγια συμπληρώνονταν ανώνυμα. Για την εκπόνηση της μελέτης τηρήθηκαν οι κανόνες Ηθικής και Δεοντολογίας. Αποτελέσματα Το δείγμα, αποτελείται κατά πλειοψηφία από γυναίκες (96,2%), παντρεμένες (53,8%), που εργάζονταν στον ιδιωτικό φορέα (53,8%), ήταν ηλικίας ετών (46,2%) και εργάζονταν οι περισσότερες έως 10 χρόνια, (57,7%). Σχεδόν όλες είχαν κυκλικό ωράριο (84,6%). Η πλειοψηφία ανέφερε ότι είχε σαφώς καθορισμένα καθήκοντα (63.5%), με πολλές υπευθυνότητες και μεγάλη πίεση χρόνου (91% περίπου). Μόνο το 25% περίπου των ερωτηθέντων δεν είχαν απουσιάσει από την εργασία τους, ενώ το 37% περίπου είχαν απουσιάσει από 1-4 ημέρες. Από τις εργαζόμενες που είχαν απουσιάσει από τη δουλειά τους, το 4% περίπου ανέφερε ως αιτία απουσίας την κόπωση ενώ το 67% περίπου την ασθένεια. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗ ΜΑΙΩΝ ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΝΕΟΓΝΩΝ.2015;4(3) 141

5 ΠΕΡΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ (2015),ΤΟΜΟΣ 4,ΤΕΥΧΟΣ 3 Παρότι το 91% περίπου των μαιών θεωρούν την εργασία τους πάρα πολύ ενδιαφέρουσα περισσότερες από τις μισές (52%περίπου) θα άλλαζε τη δουλειά της για κάποια άλλη με τις ίδιες αποδοχές. Το 25% των συμμετεχόντων δήλωσε ι κατηγορηματικά ότι δεν θα άλλαζε εργασία (Πίνακας 1). Οι μαίες του δουλεύουν σε δημόσια νοσοκομεία είχαν υψηλότερα επίπεδα συναισθηματικής εξάντλησης (EΕ) από εκείνες που εργάζονταν σε ιδιωτικά (p=0,003) (Πίνακας 2). Όπως φαίνεται στους Πίνακες 2 και 3, οι μαίες που εργάζονταν έτη είχαν υψηλά επίπεδα συναισθηματικής εξουθένωσης και αποπροσωποποίησης (DP) (p=0,030, p=0,001) αντίστοιχα. Οι μαίες που είχαν μεγαλύτερη προϋπηρεσία (26-30 έτη) παρουσίαζαν εκτός από συναισθηματική εξάντληση και έλλειψη προσωπικών επιτευγμάτων (DPA) (p=0,030, p=0,006 αντίστοιχα). Επιπλέον, οι μαίες που είχαν προϋπηρεσία έτη εμφάνιζαν υψηλά επίπεδα αποπροσωποποίησης (DP) (p=0,001). Οι μαίες εμφάνιζαν υψηλότερα επίπεδα τόσο συναισθηματικής εξάντλησης όσο και αποπροσωποποίησης όταν εργάζονται με κυκλικό ωράριο, συγκριτικά με εκείνες που είχαν μόνιμη απογευματινή βάρδια (p=0,011, p=0,021). Παρατηρήθηκε ότι, βοηθά τις μαίες η ύπαρξη πολλών υπευθυνοτήτων κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους γιατί όπως φαίνεται εμφανίζουν χαμηλότερα επίπεδα αποπροσωποποίησης σε σχέση με εκείνες που ανέφεραν ότι δεν έχουν πολλές υπευθυνότητες, (p=0,011). Οι μαίες που δήλωσαν ότι θα άλλαζαν την εργασία τους, για κάποια άλλη με τις ίδιες αποδοχές, είχαν υψηλότερα επίπεδα συναισθηματικής εξάντλησης και αποπροσωποποίησης συγκριτικά με τις συναδέλφους τους που δεν επιθυμούσαν να αλλάξουν την εργασία τους, (p-0,000, p=0,005) (Πίνακας 2 & 3). Επιπλέον, όσες δήλωσαν ότι δεν θα άλλαζαν την εργασία τους παρουσίαζαν υψηλότερα επίπεδα έλλειψης προσωπικών επιτευγμάτων σε σχέση με εκείνες που ανέφεραν ότι θα άλλαζαν εργασία, (p=0,000) (Πίνακας 4). Τέλος η πλειοψηφία του δείγματος είχε υψηλή βαθμολογία συναισθηματικής εξάντλησης (37,94±10,77), υψηλή βαθμολογία αποπροσωπο ποίησης (12.47±5.25) και χαμηλή βαθμολογία προσωπικής ολοκλήρωσης (45.39 ± 3.97) ISSN: , E-ISSN:

6 PERIOPERATIVE NURSING (2015), VOLUME 4, ISSUE 3 Συζήτηση Η πλειοψηφία των συμμετεχόντων ήταν γυναίκες, παντρεμένες, ηλικίας ετών και εργάζονταν έως 10 χρόνια, αποτελέσματα, που συμφωνούν με την έρευνα των Shahriari και συν 20. Το εύρημα ότι οι μαίες με μεγαλύτερη προϋπηρεσία εμφάνιζαν σε μεγαλύτερο βαθμό επαγγελματική εξουθένωση είναι αντίθετο με αυτό των Παππά και συν., 21 ενώ είναι σύμφωνο με τα αποτελέσματα των Chiridoga & Bailey 22, οι οποίοι έδειξαν ότι τα χρόνια προϋπηρεσίας σχετίζονται θετικά με το σύνδρομο της επαγγελματικής εξουθένωσης. Επιπρόσθετα, το αποτέλεσμα ότι, οι μαίες που εργάζονταν περισσότερο από 21 έτη εμφάνιζαν υψηλά επίπεδα συναισθηματικής εξουθένωσης και πιο συγκεκριμένα είχαν αυξημένα επίπεδα αποπροσωποποίησης, συναισθηματική εξάντληση και έλλειψη προσωπικών επιτευγμάτων δεν συμφωνεί ως προς τα χρόνια προϋπηρεσίας με τους Chiridoga & Bailey 20, οι οποίοι αναφέρουν ότι και τις τρείς παράμετροι της επαγγελματικής εξουθένωσης εμφανίζουν στατιστικά σημαντική συσχέτιση με προϋπηρεσία μέχρι 15 έτη. Παράλληλα, οι Μπαλτζή και συν., 23 συσχετίζουν την εμφάνιση επαγγελματικής εξουθένωσης με προϋπηρεσίας στο τμήμα μέχρι 5 έτη. Επίσης, η μελέτη έδειξε ότι, οι μαίες του εργάζονταν σε δημόσια νοσοκομεία είχαν υψηλότερα επίπεδα συναισθηματικής εξάντλησης συγκριτικά με τις εργαζόμενες σε ιδιωτικά, αποτέλεσμα που είναι αντίθετο με τους Σταυροπούλου και συν., 24 οι οποίοι δεν παρατήρησαν διαφορές μεταξύ των νοσηλευτών του ιδιωτικού και δημόσιου νοσοκομείου. Σύμφωνα με τη μελέτη η πλειοψηφία των μαιών εργάζονταν με κυκλικό ωράριο αποτέλεσμα σύμφωνο με αυτό των Παυλίδου και συν 25. Επίσης, οι εργαζόμενες μαίες με κυκλικό ωράριο βρέθηκε ότι, εμφανίζουν υψηλότερα επίπεδα επαγγελματικής εξουθένωσης σε σχέση με αυτές που έχουν σταθερό ωράριο αποτέλεσμα αντίθετο από αυτό των Shahriari και συν., 12 και των Μπαλτζή και συν 23. Επιπλέον, η παρούσα μελέτη έδειξε ότι, υπάρχει θετική συσχέτιση των παραμέτρων της επαγγελματικής εξουθένωσης με τον φόρτο εργασίας, το κυκλικό ωράριο καθώς και την αλλαγή εργασίας, αποτελέσματα που συμφωνούν με τους Σταυροπούλου και ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗ ΜΑΙΩΝ ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΝΕΟΓΝΩΝ.2015;4(3) 143

7 ΠΕΡΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ (2015),ΤΟΜΟΣ 4,ΤΕΥΧΟΣ 3 συν 24. Τέλος, η πλειοψηφία του δείγματος είχε υψηλή βαθμολογία συναισθηματικής εξάντλησης (37,94±10,77), υψηλή βαθμολογία αποπροσωποποίησης (12.47 ± 5.25) και χαμηλή βαθμολογία προσωπικής ολοκλήρωσης (45.39 ± 3.97), βαθμολογίες πολύ υψηλότερες από αυτές των Μπαλτζή και συν 21. Αντιθέτως, η μεγάλη συναισθηματική εξάντληση για το προσωπικό που εργάζεται σε ΜΕΝΝ συμφωνεί με το αποτέλεσμα και άλλων μελετών 22,23. Συμπεράσματα Από την παρούσα εργασία φάνηκε ότι, οι εργαζόμενες μαίες των Μονάδων εντατικής νοσηλείας νεογνών θα άλλαζαν την εργασία τους παρότι, την βρίσκουν ενδιαφέρουσα. Είναι σημαντικό και πρέπει να αναφερθεί ότι, αφενός οι μαίες που δηλώνουν επιθυμία αλλαγής εργασίας έχουν υψηλά επίπεδα επαγγελματικής εξουθένωσης και αφετέρου εκείνες που δεν επιθυμούν αλλαγή εργασίας έχουν πλήρως παραιτηθεί από κάθε προσπάθεια αλλαγής της υπάρχουσας κατάστασης. Το γεγονός αυτό οφείλεται στην επαγγελματική εξουθένωση που παρουσιάζουν, η ένταση της οποίας αυξάνει από το κυκλικό ωράριο και από την εργασιακή τους σχέση και πιο συγκεκριμένα είναι μεγαλύτερη σε ιδιωτικές συμβάσεις εργασίας. Επίσης τα χρόνια εργασίας επηρεάζουν σημαντικά την εμφάνιση της επαγγελματικής εξουθένωσης. Προτάσεις Τα αποτελέσματα της μελέτης δείχνουν ότι, οι Ελληνίδες μαίες εμφανίζουν υψηλά επίπεδα επαγγελματικής εξουθένωσης. Για τον περιορισμό της επαγγελματικής εξουθένωσης πρέπει : να αυξηθεί ο αριθμός του προσωπικού και συγκεκριμένα των μαιών στις μονάδες εντατικής νοσηλείας νεογνών ώστε να υπάρχει η επιθυμητή αναλογία και να μειωθεί ο φόρτος εργασίας, να γίνεται ανανέωση τμημάτων ή / και εναλλαγή καθηκόντων των μαιών, το οποίο είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την αποφυγή του συνδρόμου επαγγελματικής εξουθένωσης. να υπάρχουν ομάδες ειδικών, οι οποίοι να βοηθούν τους εργαζόμενους να αποβάλλουν την συναισθηματική φόρτιση. Τέλος, θα πρέπει να διερευνηθούν 144 ISSN: , E-ISSN:

8 PERIOPERATIVE NURSING (2015), VOLUME 4, ISSUE 3 περισσότερο οι λόγοι που οδηγούν τις μαίες σε επαγγελματική εξουθένωση και να επεκταθεί η μελέτη και σε άλλα τμήματα που δουλεύουν μαίες. Βιβλιογραφία 1) Freutenberger HJ. Staff burnout. Journal of Social Issues 1974;30: ) Tsilias D., Bilali A., Galanis P., Bakoula-Tzoumaka X., Salemi G., Giannelis A., et al. Burnout of Nurses in Paediatric Hospitals. Hellenic Journal of Nursing 2014;53(2): ) Karakostas K. Burn out syndrome. Perioperative Nursing 2014;1(1):1-2. 4) Koutelekos I., Polikandrioti M. The burnout syndrome of health care proffesionals. Rostrum of Asclepius 2007;6(1):1-7. 5) Maslach C., Schaufeli WB., Leiter MP. Job burnout. Annu Rev Psychol 2001;52: ) Maslach C., Goldberg J. Prevention of burnout: New perspectives. Applied and Prevention Psychlogy 1998;7: ) Maslach C. Professional fatique: Theory and research. Oral presentation at the 4th National Conference of Psychology. Athens, April, ) Maslach C. The Cost of Caring. New Jersey, Prentice Hall Inc, ) Ogle M. Stages of Burnout among ongology nurses in the hospital setting. Ongology Nursing Forum 1983;10(1): ) Maslach C. Burned-out. Human Behavior 1976;5: ) Noula M., Mouchaki S., Argyropoulou D., Ifanti E., Kyriakidou B., Tsiriga S., Gesouli E. The burnout of nurses in hospitals of Athens and province. Interdisciplinaty Health Care 2010;2(2): ) Santana Cabrera L., Hernández Medina E., Eugenio Robaina P., Sánchez-Palacios M., Pérez Sánchez R., Falcón Moreno R. Burnout syndrome among nurses and nurses' aides in an intensive care unit and admission wards. Enferm Clin 2009;19(1): ) Piko FB. Burnout, role Conflict, job satisfaction and psychosocial health among Hungarian health care staff: A questionnaire survey. International Jurnal of Nursing Studies 2006;43: ) Renzi C., Tabolli S., Ianni A., Di Pietro C., Puddu P. Burnout and Job Satisfaction Comparing healthcare staff of a dermatological hospital and a general hospital. Journal of Europian Academy of Dermatology and Venereology 2005;19(2): ) Hurst S., Coplin-Baucum S. A Pilot Qualitative Study Relating to Hardiness in ICU Nurses, Dimens Crit Care Nurs 2005;24(2): ) Hyrkas K. Clinical Supervision, burnout, and job satisfaction among mental health and psychiatric nurses in Finland. Issues in Mental Health Nursing 2005;26(5): ) Piko FB. Job Satisfaction and Dissatisfaction in Hungary: Nurses Opinion of their Profession in a Changtng Society. JONA 2000;30(10): ) Anagnostopoulos F., Papadatou D. Factor composition and internal consistency of the questionnaire Recording burnout in a sample of nurses. Psychological Issues 1992;5(3): ) Maslach C., Jackson SE. Maslach Burnout Inventory (Manual). 2nd ed. Palo Alto, California, Consulting Psychologists Press, ) Shahriari M., Shamali M., Yazdannik A. The relationship between fixed and rotating shifts with job burnout in nurses woejing in critical care areas. Iranian Journal of Nursing and Midwifery Research 2014;19(4): ) Pappa EA., Anagnostopoulos G., Niakas D. Burnout of physicians and nurses and its effects on the quality of health care. Archives of Hellenic Medicine 2008;25(1): ) Chiridoga DA., Bailey J. Stress and burnout among critical care and medical surgical nurses: a compuratative study. Critical Care Quarterl 1986;9(3): ) Mpaltzi Ε., Hari-Papaioannou F., Polikandrioti M., Gourni M., Charalampous G. Exploration of burnout syndrome in nurses of general hospital in Larnaka of Cyprus. Rostrum of Asclepius 2012;11(4): ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗ ΜΑΙΩΝ ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΝΕΟΓΝΩΝ.2015;4(3) 145

9 ΠΕΡΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ (2015),ΤΟΜΟΣ 4,ΤΕΥΧΟΣ 3 24) Stavropoulou A., Papadaki E., Ftylaki A., Kamba E. Burn-out syndrome: Understanding and early recognition of the syndrome from the nursing staff in public and private hospital. Rostrum of Asclepius 2010;9(3): ) Pavlidou A., Belaki Th. Investigation of correlation of shift and on call with sleep conditions, health behaviors, stress and satisfaction of health professionals. Greek Journal of Nursing Science 2014;7(4): ISSN: , E-ISSN:

10 PERIOPERATIVE NURSING (2015), VOLUME 4, ISSUE 3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Πίνακας 1: Δημογραφικά χαρακτηριστικά Μεταβλητή Απάντηση Ν % Φύλο Γυναίκα ,2 Άντρας 4 3,8 Οικογενειακή κατάσταση Έγγαμος/η 56 53,8 Άγαμος/η 44 42,3 Διαζευγμένος/η 4 3,8 Τομέας εργασίας Δημόσιος 48 46,1 Ιδιωτικός 56 53,8 Ηλικία (έτη) , , , ,7 Προϋπηρεσία (έτη) , , ,5 Ωράριο εργασίας Κυκλικό 88 84,6 Καθορισμένα καθήκοντα Ναι 66 63,5 Όχι 38 36,5 Πολλές υπευθυνότητες Ναι 94 90,4 Όχι 8 7,7 Πίεση χρόνου Ναι 94 90,4 Όχι 8 7,7 Ημέρες απουσίας ,6 Αιτία απουσίας Ασθένεια 70 67,2 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗ ΜΑΙΩΝ ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΝΕΟΓΝΩΝ.2015;4(3) 147

11 ΠΕΡΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ (2015),ΤΟΜΟΣ 4,ΤΕΥΧΟΣ 3 Πίνακας 1: Δημογραφικά χαρακτηριστικά Κόπωση 4 3,8 Ενδιαφέρουσα εργασία Πάρα πολύ 95 91,3 Αλλαγή εργασίας με ίδιες αποδοχές Ναι 54 51,9 Όχι Ίσως 24 23,1 Πίνακας 2: Συσχέτιση δημογραφικών στοιχείων με την Συναισθηματική εξάντληση (παράμετρο της Επαγγελματικής εξουθένωσης) Τομέας εργασίας Επαγγελματική εξουθένωση / Συναισθηματική εξάντληση Ν Mean p value Δημόσιο Ιδιωτικό ,003 Προϋπηρεσία (έτη) , , ,00 0,030 Ωράριο εργασίας Μόνιμο απογευματινό 2 33,00 Κυκλικό 84 39,24 0,011 Έλλειψη χρόνου Ναι 92 37,83 Όχι 4 32,00 0,003 Αλλαγή εργασίας με άλλη με ίδιες αποδοχές 148 ISSN: , E-ISSN:

12 PERIOPERATIVE NURSING (2015), VOLUME 4, ISSUE 3 Πίνακας 2: Συσχέτιση δημογραφικών στοιχείων με την Συναισθηματική εξάντληση (παράμετρο της Επαγγελματικής εξουθένωσης) Ναι 52 42,42 Όχι 22 30,09 Ίσως 24 35,42 0,000 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗ ΜΑΙΩΝ ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΝΕΟΓΝΩΝ.2015;4(3) 149

13 ΠΕΡΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ (2015),ΤΟΜΟΣ 4,ΤΕΥΧΟΣ 3 Πίνακας 3: Συσχέτιση δημογραφικών στοιχείων με την Αποπροσωποποίηση (παράμετρο της Επαγγελματικής εξουθένωσης) Προϋπηρεσία (έτη) Επαγγελματική εξουθένωση / Αποπροσωποποίηση Ν Mean p value ,001 Ωράριο εργασίας Μόνιμο απογευματινό 2 9,00 Κυκλικό 72 13,22 0,021 Πολλές υπευθυνότητες (φόρτος εργασίας) Ναι 80 12,33 Όχι 4 19,00 0,011 Αλλαγή εργασίας με άλλη με ίδιες αποδοχές Ναι 46 13,04 Όχι 20 9,30 Ίσως 20 14,30 0, ISSN: , E-ISSN:

14 PERIOPERATIVE NURSING (2015), VOLUME 4, ISSUE 3 Πίνακας 4: Συσχέτιση παραμέτρων Επαγγελματικής εξουθένωσης με δημογραφικά στοιχεία Προϋπηρεσία (έτη) Επαγγελματική εξουθένωση / Έλλειψη προσωπικών επιτευγμάτων Ν Mean p value ,006 Αλλαγή εργασίας με άλλη με ίδιες αποδοχές Ναι 44 44,86 Όχι 18 48,78 Ίσως 20 43,50 0,000 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗ ΜΑΙΩΝ ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΝΕΟΓΝΩΝ.2015;4(3) 151

Διερεύνηση της επαγγελματικής εξουθένωσης των νοσηλευτών του γενικού νοσοκομείου Λάρνακας Κύπρου

Διερεύνηση της επαγγελματικής εξουθένωσης των νοσηλευτών του γενικού νοσοκομείου Λάρνακας Κύπρου Το Βήμα του Ασκληπιού 11 ος Τόμος, 4 ο Τεύχος, Οκτώβριος Δεκέμβριος 2012 Rostrum of Asclepius 11 th Volume, 4 th Issue, October December 2012 ΕΡΕΥΝΑ ORIGINAL PAPER Διερεύνηση της επαγγελματικής εξουθένωσης

Διαβάστε περισσότερα

Πιλοτική μελέτη διερεύνησης επαγγελματικής εξουθένωσης ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού Μονάδων Εντατικής Θεραπείας παιδιατρικού νοσοκομείου

Πιλοτική μελέτη διερεύνησης επαγγελματικής εξουθένωσης ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού Μονάδων Εντατικής Θεραπείας παιδιατρικού νοσοκομείου Το Βήμα του Ασκληπιού 10 ος Τόμος, 3 ο Τεύχος, Ιούλιος Σεπτέμβριος 2011 Rostrum of Asclepius 10 th Volume, 3 rd Issue, July September 2011 ΕΡΕΥΝΑ ORIGINAL PAPER Πιλοτική μελέτη διερεύνησης επαγγελματικής

Διαβάστε περισσότερα

Διερευνώντας την επίδραση της επαγγελματικής εξουθένωσης στη σχετιζόμενη με την υγεία ποιότητα ζωής των Ελλήνων νοσηλευτών

Διερευνώντας την επίδραση της επαγγελματικής εξουθένωσης στη σχετιζόμενη με την υγεία ποιότητα ζωής των Ελλήνων νοσηλευτών ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ORIGINAL PAPER ÁÑ ÅÉÁ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÉÁÔÑÉÊÇÓ 2007, 24(Συμπλ 1):75-84 Διερευνώντας την επίδραση της επαγγελματικής εξουθένωσης στη σχετιζόμενη με την υγεία ποιότητα ζωής των Ελλήνων νοσηλευτών

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Αλεξιάς*, Φώτης Αναγνωστόπουλος**, Ιωάννης Πιλάτης***

Γεώργιος Αλεξιάς*, Φώτης Αναγνωστόπουλος**, Ιωάννης Πιλάτης*** Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 131 Α', 2010, 109-136 Γεώργιος Αλεξιάς*, Φώτης Αναγνωστόπουλος**, Ιωάννης Πιλάτης*** ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Η επαγγελµατική εξουθένωση σε συνοδούς κατασκηνώσεων ατόµων µε αναπηρία.

Η επαγγελµατική εξουθένωση σε συνοδούς κατασκηνώσεων ατόµων µε αναπηρία. ιεπιστηµονική Φροντίδα Υγείας (2011) Τόµος 3, Τεύχος 4, 158-164 Η επαγγελµατική εξουθένωση σε συνοδούς κατασκηνώσεων ατόµων µε αναπηρία. Γιαννιά Ν. 2, Κοκαρίδας. 1, Αµπατζίδου Α. 2, Πασλαµούσκα Μ. 2, Πατσιαούρας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ Copyright 2010 Τόμος 9 ος, Τεύχος 3 ο, Ιούλιος - Σεπτέμβριος 2010

ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ Copyright 2010 Τόμος 9 ος, Τεύχος 3 ο, Ιούλιος - Σεπτέμβριος 2010 ΕΡΕΥΝΑ Σύνδρομο επαγγελματικής εξουθένωσης (burn out syndrome): Κατανόηση και πρώιμη αναγνώριση του συνδρόμου από το νοσηλευτικό προσωπικό σε δημόσιο και ιδιωτικό νοσοκομείο Σταυροπούλου Αρετή 1, Παπαδάκη

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίµηση εργασιακού stress και χρήσης αλκοόλ σε επαγγελµατίες ψυχικής υγείας

Εκτίµηση εργασιακού stress και χρήσης αλκοόλ σε επαγγελµατίες ψυχικής υγείας ιεπιστηµονική Φροντίδα Υγείας (2011) Τόµος 3, Τεύχος 4, 165-172 Εκτίµηση εργασιακού stress και χρήσης αλκοόλ σε επαγγελµατίες ψυχικής υγείας Αθανασιάδης Θ. 1, Τσάρας Κ. 2, Παπαθανασίου Ι. 2, Λαχανά Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματική εξουθένωση ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού και οι επιπτώσεις της στο επίπεδο των παρεχομένων υπηρεσιών υγείας

Επαγγελματική εξουθένωση ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού και οι επιπτώσεις της στο επίπεδο των παρεχομένων υπηρεσιών υγείας archieves special article 1914 PAPPA (pages 8) Σελιδοποίηση: 18/2/2008 Αποστολή galley-proofs: 19/2/2008 ΕΙΔΙΚΟ ΑΡΘΡΟ SPECIAL ARTICLE Επαγγελματική εξουθένωση ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού και οι

Διαβάστε περισσότερα

ιαφορές στα Επίπεδα Επαγγελµατικής Εξουθένωσης, Ασάφειας Ρόλων και Σύγκρουσης Ρόλων, σε Εκπαιδευτικούς Φυσικής Αγωγής

ιαφορές στα Επίπεδα Επαγγελµατικής Εξουθένωσης, Ασάφειας Ρόλων και Σύγκρουσης Ρόλων, σε Εκπαιδευτικούς Φυσικής Αγωγής Ελληνική Εταιρεία ιοίκηση Αθλητισµού και Αναψυχής 6(2), 20-33 ιοίκησης Αθλητισµού ιαφορές στα Επίπεδα Επαγγελµατικής Εξουθένωσης, Ασάφειας Ρόλων και Σύγκρουσης Ρόλων, σε Εκπαιδευτικούς Φυσικής Αγωγής Σταυρούλα

Διαβάστε περισσότερα

Εργασιακό στρες και η επίδρασή του στην επαγγελματική και προσωπική ζωή των Επαγγελματιών Υγείας

Εργασιακό στρες και η επίδρασή του στην επαγγελματική και προσωπική ζωή των Επαγγελματιών Υγείας Τρίμηνη, ηλεκτρονική έκδοση του Τμήματος Νοσηλευτικής, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας _ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ_ Εργασιακό στρες και η επίδρασή του στην επαγγελματική και προσωπική ζωή των Επαγγελματιών Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση της οργανωσιακής δέσμευσης του νοσηλευτικού προσωπικού σε δύο δημόσια νοσοκομεία της Αττικής

Διερεύνηση της οργανωσιακής δέσμευσης του νοσηλευτικού προσωπικού σε δύο δημόσια νοσοκομεία της Αττικής Διεπιστημονική Φροντίδα Υγείας(2014) Τόμος 6,Τεύχος 2, 86-92 ISSN 1791-9649 Διερεύνηση της οργανωσιακής δέσμευσης του νοσηλευτικού προσωπικού σε δύο δημόσια νοσοκομεία της Αττικής Κωνσταντινοπούλου Α.

Διαβάστε περισσότερα

Η σχέση παραμέτρων του εργασιακού στρες με την επαγγελματική εξουθένωση και το προσλαμβανόμενο στρες. Ψυχιατρική 2015, 26:106 115

Η σχέση παραμέτρων του εργασιακού στρες με την επαγγελματική εξουθένωση και το προσλαμβανόμενο στρες. Ψυχιατρική 2015, 26:106 115 106 ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ 26 (2), 2015 Ερευνητική εργασά Research article Η σχέση παραμέτρων του εργασιακού στρες με την επαγγελματική εξουθένωση και το προσλαμβανόμενο στρες Α. Μπουγέα, 1 Ε.Κ. Κλεισαρχάκης, 2 Β.

Διαβάστε περισσότερα

Παράγοντες εμφάνισης καταθλιπτικής συμπτωματολογίας και άγχους σε επαγγελματίες ψυχικής υγείας

Παράγοντες εμφάνισης καταθλιπτικής συμπτωματολογίας και άγχους σε επαγγελματίες ψυχικής υγείας ΕΡΕΥΝΑ ORIGINAL PAPER Παράγοντες εμφάνισης καταθλιπτικής συμπτωματολογίας και άγχους σε επαγγελματίες ψυχικής υγείας Κυλούδης Παναγιώτης 1, Γεωργιάδης Μιχαήλ 2, Ρεκλείτη Μαρία 3, Γιαγλής Γεώργιος 4, Βόζνιακ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ

ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ _ΕΡΕΥΝΑ_ Σύγκριση των απόψεων ασθενών και νοσηλευτικού προσωπικού για την ποιότητα της παρεχόμενης νοσηλευτικής φροντίδας σε χειρουργικά τμήματα δημόσιων νοσοκομείων της Κρήτης Λαμπράκη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Τρισέλιδες εργασίες που παρουσιάστηκαν κατά το 18 ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού

ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Τρισέλιδες εργασίες που παρουσιάστηκαν κατά το 18 ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Τρισέλιδες εργασίες που παρουσιάστηκαν κατά το 18 ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού SPORT MARKETING Short papers presented during the 18 th International Congress of Physical

Διαβάστε περισσότερα

Stress, επαγγελματική εξουθένωση, ψυχική υγεία και στρατηγικές αντιμετώπισης στο προσωπικό των ελληνικών καταστημάτων κράτησης

Stress, επαγγελματική εξουθένωση, ψυχική υγεία και στρατηγικές αντιμετώπισης στο προσωπικό των ελληνικών καταστημάτων κράτησης ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ORIGINAL PAPER ÁÑ ÅÉÁ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÉÁÔÑÉÊÇÓ 2010, 27(6):944-952 Stress, επαγγελματική εξουθένωση, ψυχική υγεία και στρατηγικές αντιμετώπισης στο προσωπικό των ελληνικών καταστημάτων κράτησης

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματική εξουθένωση των εκπαιδευτικών που διδάσκουν σε τάξεις όπου φοιτούν μαθητές με προβλήματα συμπεριφοράς ή μαθησιακές δυσκολίες

Επαγγελματική εξουθένωση των εκπαιδευτικών που διδάσκουν σε τάξεις όπου φοιτούν μαθητές με προβλήματα συμπεριφοράς ή μαθησιακές δυσκολίες Επαγγελματική εξουθένωση των εκπαιδευτικών που διδάσκουν σε τάξεις όπου φοιτούν μαθητές με προβλήματα συμπεριφοράς ή μαθησιακές δυσκολίες Παπαγιάννη Αικατερίνη Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη ικανοποίησης από την εργασία των φροντιστών υγείας-νοσηλευτών παθολογικών κλινικών του Εθνικού Συστήματος Υγείας

Μελέτη ικανοποίησης από την εργασία των φροντιστών υγείας-νοσηλευτών παθολογικών κλινικών του Εθνικού Συστήματος Υγείας ORIGINAL PAPER ÁÑ ÅÉÁ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÉÁÔÑÉÊÇÓ 2012, 29(1):61-69 Μελέτη ικανοποίησης από την εργασία των φροντιστών υγείας-νοσηλευτών παθολογικών κλινικών του Εθνικού Συστήματος Υγείας ΣΚΟΠΟΣ Ο τομέας υγείας,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗ ΣΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗ ΣΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή διατριβή ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗ ΣΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΜΑΡΙΑ ΓΑΒΡΙΗΛ Λεμεσός 2011 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση του κλίματος ασφάλειας στους παθολογικούς και χειρουργικούς θαλάμους γενικού νοσοκομείου

Διερεύνηση του κλίματος ασφάλειας στους παθολογικούς και χειρουργικούς θαλάμους γενικού νοσοκομείου Copyright Athens Medical Society www.mednet.gr/archives ARCHIVES OF HELLENIC MEDICINE: ISSN 11-05-3992 ORIGINAL PAPER Διερεύνηση του κλίματος ασφάλειας στους παθολογικούς και χειρουργικούς θαλάμους γενικού

Διαβάστε περισσότερα

Το Άγχος Σε Εργαζόµενους Σε οµές Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας

Το Άγχος Σε Εργαζόµενους Σε οµές Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας Interscientific Health Care (2009) 1, 9-15 Το Άγχος Σε Εργαζόµενους Σε οµές Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας Μ.Φακή 1, Μ.Γκούβα 2, Ι.Παπαθανασίου 3, Π.Πράπα 4,.Πάσχου 1, Ε.Πράπα 1, Ε.Κοτρώτσιου 3, 1 Μ.Π.Σ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΝΕΦΡΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΝΕΦΡΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΝΕΦΡΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ Αγλαΐα Ειρήνη Λένη 1, Μαρία Τουρκογιάννη 1, Αρετή Σταυροπούλου 2, Ζαχαρίας Ζηδιανάκης 3 1. Νοσηλεύτρια ΤΕ, απόφοιτη Τμήματος Νοσηλευτικής,

Διαβάστε περισσότερα

Σπουδαστές: Αυγενάκης Αριστείδης. Παπαδάκη Εμμανουέλα. Τοράκη Μαρίνα. Επιβλέπων καθηγητής: κ. Τριγώνη Μαρία

Σπουδαστές: Αυγενάκης Αριστείδης. Παπαδάκη Εμμανουέλα. Τοράκη Μαρίνα. Επιβλέπων καθηγητής: κ. Τριγώνη Μαρία ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ: Σ.Ε.Υ.Π. ΤΜΗΜΑ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Το σύνδρομο επαγγελματικής εξουθένωσης (The burnout syndrome) σε επαγγελματίες υγείας: επιπτώσεις στην ψυχική

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση του επιπέδου γνώσεων των Νοσηλευτών στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας σχετικά με την πρόληψη και αντιμετώπιση των κατακλίσεων

Διερεύνηση του επιπέδου γνώσεων των Νοσηλευτών στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας σχετικά με την πρόληψη και αντιμετώπιση των κατακλίσεων Τρίμηνη, ηλεκτρονική έκδοση του Τμήματος Νοσηλευτικής Α, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας Διερεύνηση του επιπέδου γνώσεων των Νοσηλευτών στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας σχετικά με την πρόληψη και

Διαβάστε περισσότερα

Το σύνδρομο της επαγγελματικής εξουθένωσης, αν και. εξουθένωσης (Burnout Syndrome) Το σύνδρομο της επαγγελματικής. στους εργοθεραπευτές

Το σύνδρομο της επαγγελματικής εξουθένωσης, αν και. εξουθένωσης (Burnout Syndrome) Το σύνδρομο της επαγγελματικής. στους εργοθεραπευτές ΚοντοΚΩστα ολγα Εργοθεραπεύτρια ΜπαρΜπαγιαννησ παναγιωτησ Εργοθεραπευτής Χρηστιδου Χριστινα-Μαρια Εργοθεραπεύτρια Αιγηνίτειο Νοσοκομείο, Εργ. συνεργάτης τμήματος Ε/Θ, ΣΕΥΠ, ΤΕΙ Αθήνας Το σύνδρομο της επαγγελματικής

Διαβάστε περισσότερα

Παράγοντες που επηρεάζουν την εμφάνιση νοσηλευτικών λαθών στη χορήγηση φαρμακευτικής αγωγής και η διαχείρισή τους

Παράγοντες που επηρεάζουν την εμφάνιση νοσηλευτικών λαθών στη χορήγηση φαρμακευτικής αγωγής και η διαχείρισή τους Το Βήμα του Ασκληπιού 11 ος Τόμος, 2 ο Τεύχος, Απρίλιος - Ιούνιος 2012 Rostrum of Asclepius 11 th Volume, 2 ο Τεύχος, Απρίλιος - Ιούνιος 2012 ΕΡΕΥΝΑ ORIGINAL PAPER Παράγοντες που επηρεάζουν την εμφάνιση

Διαβάστε περισσότερα

Η διεπαγγελματική συνεργασία του νοσηλευτή στο εργασιακό περιβάλλον ενός επαρχιακού νοσοκομείου

Η διεπαγγελματική συνεργασία του νοσηλευτή στο εργασιακό περιβάλλον ενός επαρχιακού νοσοκομείου ΕΡΕΥΝΑ Η διεπαγγελματική συνεργασία του νοσηλευτή στο εργασιακό περιβάλλον ενός επαρχιακού νοσοκομείου Φουντούκη Αντιγόνη 1, Γκατζέλης Θεόδωρος 2, Πάντας Δημήτριος 3, Θεοφανίδης Δημήτριος 4 1. Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση ψυχικής υγείας προϊσταµένων νοσηλευτικών

Αξιολόγηση ψυχικής υγείας προϊσταµένων νοσηλευτικών ιεπιστηµονική Φροντίδα Υγείας(2012) Τόµος 4,Τεύχος 3, 121-127 ISSN 1791-9649 Αξιολόγηση ψυχικής υγείας προϊσταµένων νοσηλευτικών τµηµάτων Γκεσούλη-Βολτυράκη Ε. 1, Μαρνέρας Χ. 2, Χαρίση Ε. 3, Κωστοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Η επαγγελματική εξουθένωση στο χώρο της υγείας

Η επαγγελματική εξουθένωση στο χώρο της υγείας ΕΙΔΙΚΟ ΑΡΘΡΟ SPECIAL ARTICLE ÁÑ ÅÉÁ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÉÁÔÑÉÊÇÓ 2008, 25(5):642-647 Η επαγγελματική εξουθένωση στο χώρο της υγείας Copyright Athens Medical Society www.mednet.gr/archives ARCHIVES OF HELLENIC MEDICINE:

Διαβάστε περισσότερα

ORIGINAL PAPER ... Δ. Τσορομώκος, 1 Π. Πρεζεράκος, 2 Σ. Τζιαφέρη, 2 Α. Λαζακίδου 2

ORIGINAL PAPER ... Δ. Τσορομώκος, 1 Π. Πρεζεράκος, 2 Σ. Τζιαφέρη, 2 Α. Λαζακίδου 2 ORIGINAL PAPER ÁÑ ÅÉÁ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÉÁÔÑÉÊÇÓ 2014, 31(6):702-717 Διερεύνηση των γνώσεων και των στάσεων των επαγγελματιών υγείας σχετικά με τη χρήση υπολογιστών με τη βοήθεια ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου στο

Διαβάστε περισσότερα