ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο"

Transcript

1 Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων /2576(RSP) ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-91 Σχέδιο ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης Françoise Grossetête, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Urszula Krupa, Frédérique Ries, Kateřina Konečná, Martin Häusling, Piernicola Pedicini, Mireille D'Ornano (PE v02-00) HIV/AIDS, Φυματίωση και Ηπατίτιδα C (2017/2576(RSP)) AM\ docx PE v01-00 Eνωμένη στην πολυμορφία

2 AM_Com_NonLegQO PE v /45 AM\ docx

3 1 Biljana Borzan Αιτιολογική αναφορά 1 έχοντας υπόψη την ερώτηση προς την Επιτροπή σχετικά με τον ιό HIV/AIDS, τη φυματίωση και την ηπατίτιδα C (O /2017 B8-0000/2017), έχοντας υπόψη την ερώτηση προς την Επιτροπή σχετικά με τον ιό HIV/AIDS, τη φυματίωση και την ιογενή ηπατίτιδα (O /2017 B8-0000/2017), 2 Karin Kadenbach, Claudiu Ciprian Tănăsescu Αιτιολογική αναφορά 6 α (νέα) - έχοντας υπόψη την παγκόσμια στρατηγική στον τομέα της υγείας της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας για την ιογενή ηπατίτιδα για την περίοδο , που έχει ως στόχο την εξάλειψη της ιογενούς ηπατίτιδας μέχρι το 2030 ως σοβαρής απειλής για τη δημόσια υγεία, 3 Kateřina Konečná Αιτιολογική αναφορά 6 α (νέα) - έχοντας υπόψη την παγκόσμια στρατηγική στον τομέα της υγείας της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας για την ιογενή ηπατίτιδα για την περίοδο AM\ docx 3/45 PE v01-00

4 2021, που έχει ως στόχο την εξάλειψη της ιογενούς ηπατίτιδας μέχρι το 2030 ως σοβαρής απειλής για τη δημόσια υγεία, 4 Soledad Cabezón Ruiz Αιτιολογική αναφορά 11 α (νέα) - έχοντας υπόψη την πρώτη παγκόσμια στρατηγική στον τομέα της υγείας για την καταπολέμηση της ιογενούς ηπατίτιδας για την περίοδο , η οποία εγκρίθηκε από την Παγκόσμια Συνέλευση Υγείας τον Μάιο του 2016 και επισημαίνει τον καίριο ρόλο της καθολικής ιατροφαρμακευτικής κάλυψης, και της οποίας οι στόχοι μείωσης των κρουσμάτων κατά 90% και της θνησιμότητας κατά 65% έως το 2030 ευθυγραμμίζονται με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης και έχει ως απώτερο στόχο την εξάλειψη της ιογενούς ηπατίτιδας ως προβλήματος δημόσιας υγείας, Or. es 5 Cristian-Silviu Buşoi Αιτιολογική αναφορά 7 α (νέα) - έχοντας υπόψη την παγκόσμια στρατηγική στον τομέα της υγείας της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας για την ιογενή ηπατίτιδα για την περίοδο , που έχει ως στόχο την εξάλειψη της ιογενούς ηπατίτιδας μέχρι το 2030 ως PE v /45 AM\ docx

5 σοβαρής απειλής για τη δημόσια υγεία, 6 Cristian-Silviu Buşoi Αιτιολογική αναφορά 6 α (νέα) - έχοντας υπόψη τη γραπτή δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του 2007 για την ηπατίτιδα C, 7 Biljana Borzan Αιτιολογική αναφορά 9 έχοντας υπόψη το αποτέλεσμα της άτυπης συνόδου των υπουργών Υγείας της ΕΕ στη Μπρατισλάβα στις 3-4 Οκτωβρίου 2016, κατά την οποία τα κράτη μέλη συμφώνησαν να υποστηρίξουν την ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου πλαισίου πολιτικής της ΕΕ σχετικά με τον HIV, τη φυματίωση και την ηπατίτιδα C, έχοντας υπόψη το αποτέλεσμα της άτυπης συνόδου των υπουργών Υγείας της ΕΕ στη Μπρατισλάβα στις 3-4 Οκτωβρίου 2016, κατά την οποία τα κράτη μέλη συμφώνησαν να υποστηρίξουν την ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου πλαισίου πολιτικής της ΕΕ σχετικά με τον HIV, τη φυματίωση και την ηπατίτιδα B και C, 8 Cristian-Silviu Buşoi Αιτιολογική αναφορά 9 AM\ docx 5/45 PE v01-00

6 έχοντας υπόψη το αποτέλεσμα της άτυπης συνόδου των υπουργών Υγείας της ΕΕ στη Μπρατισλάβα στις 3-4 Οκτωβρίου 2016, κατά την οποία τα κράτη μέλη συμφώνησαν να υποστηρίξουν την ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου πλαισίου πολιτικής της ΕΕ σχετικά με τον HIV, τη φυματίωση και την ηπατίτιδα C, έχοντας υπόψη το αποτέλεσμα της άτυπης συνόδου των υπουργών Υγείας της ΕΕ στη Μπρατισλάβα στις 3-4 Οκτωβρίου 2016, κατά την οποία τα κράτη μέλη συμφώνησαν να υποστηρίξουν την ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου πλαισίου πολιτικής της ΕΕ σχετικά με τον HIV, τη φυματίωση και την ιογενή ηπατίτιδα, 9 Biljana Borzan Αιτιολογική αναφορά 10 έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 22ας Νοεμβρίου 2016, με τίτλο «Επόμενα βήματα για ένα βιώσιμο ευρωπαϊκό μέλλον» 3, στα οποία περιλαμβάνονται οι οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές διαστάσεις της βιώσιμης ανάπτυξης, καθώς και η διακυβέρνηση, εντός της ΕΕ και παγκοσμίως, 3 les/communication-next-steps-sustainableeurope _en.pdf έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 22ας Νοεμβρίου 2016, με τίτλο «Επόμενα βήματα για ένα βιώσιμο ευρωπαϊκό μέλλον» 3, στα οποία περιλαμβάνονται οι οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές διαστάσεις της βιώσιμης ανάπτυξης, καθώς και η διακυβέρνηση, εντός της ΕΕ και παγκοσμίως, όπου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δηλώνει ότι θα συμβάλει στην επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης στο πλαίσιο της ΕΕ, μέσω παρακολούθησης, υποβολής εκθέσεων και αξιολόγησης της προόδου. 3 les/communication-next-steps-sustainableeurope _en.pdf 10 Cristian-Silviu Buşoi Αιτιολογική αναφορά 10 PE v /45 AM\ docx

7 έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 22ας Νοεμβρίου 2016, με τίτλο «Επόμενα βήματα για ένα βιώσιμο ευρωπαϊκό μέλλον» 3, στα οποία περιλαμβάνονται οι οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές διαστάσεις της βιώσιμης ανάπτυξης, καθώς και η διακυβέρνηση, εντός της ΕΕ και παγκοσμίως, 3 les/communication-next-steps-sustainableeurope _en.pdf έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 22ας Νοεμβρίου 2016, με τίτλο «Επόμενα βήματα για ένα βιώσιμο ευρωπαϊκό μέλλον» 3, στα οποία περιλαμβάνονται οι οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές διαστάσεις της βιώσιμης ανάπτυξης, καθώς και η διακυβέρνηση, εντός της ΕΕ και παγκοσμίως, όπου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δηλώνει ότι θα συμβάλει στην επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης στο πλαίσιο της ΕΕ, μέσω παρακολούθησης, υποβολής εκθέσεων και αξιολόγησης της προόδου 3 les/communication-next-steps-sustainableeurope _en.pdf 11 Cristian-Silviu Buşoi Αιτιολογική αναφορά 11 α (νέα) - έχοντας υπόψη το σχέδιο δράσης της ΠΟΥ για την Ευρώπη όσον αφορά την αντιμετώπιση της ιογενούς ηπατίτιδας από τον τομέα της υγείας στην ευρωπαϊκή ζώνη της ΠΟΥ, που έχει ως γενικό στόχο την εξάλειψη της ιογενούς ηπατίτιδας ως απειλής για τη δημόσια υγεία στην ευρωπαϊκή περιφέρεια μέχρι το 2030, μέσω της μείωσης της νοσηρότητας και της θνησιμότητας που προκαλεί η ιογενής ηπατίτιδα και οι επιπλοκές της, και τη διασφάλιση ισότιμης πρόσβασης σε συνιστώμενες υπηρεσίες πρόληψης, εξετάσεων, φροντίδας και θεραπείας για AM\ docx 7/45 PE v01-00

8 όλους 12 Soledad Cabezón Ruiz Αιτιολογική αναφορά 12 α (νέα) - έχοντας υπόψη την έκθεση του Κοινοβουλίου σχετικά με τις επιλογές για τη βελτίωση της πρόσβασης σε φάρμακα, της 2ας Μαρτίου 2017, με την οποία ζητείται από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να θεσπίσουν στρατηγικά σχέδια που να εξασφαλίζουν την πρόσβαση σε φάρμακα που σώζουν ζωές και ζητείται ο συντονισμός ενός σχεδίου για την εξάλειψη της ηπατίτιδας C στην ΕΕ, με τη χρήση μέσων όπως η από κοινού ανάθεση συμβάσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο, Or. es 13 Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh Αιτιολογική αναφορά 12 α (νέα) - έχοντας υπόψη την παγκόσμια στρατηγική της ΠΟΥ για την υγεία των γυναικών, των παιδιών και των εφήβων Mireille D'Ornano, Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn PE v /45 AM\ docx

9 Αιτιολογική αναφορά 12 β (νέα) - έχοντας υπόψη την παγκόσμια στρατηγική στον τομέα της υγείας της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας για τις σεξουαλικά μεταδιδόμενες λοιμώξεις για την περίοδο Karin Kadenbach, Claudiu Ciprian Tănăsescu Αιτιολογική αναφορά 16 α (νέα) - λαμβάνοντας υπόψη ότι η Διακήρυξη του Δουβλίνου σχετικά με την Εταιρική Σχέση για την Καταπολέμηση του HIV/AIDS στην Ευρώπη και την Κεντρική Ασία υπήρξε καθοριστική για τη θέσπιση ενός εναρμονισμένου πλαισίου εποπτείας στην ΕΕ και τις γειτονικές χώρες, που καθιστά δυνατή την παρακολούθηση της προόδου που σημειώνεται ως προς την καταπολέμηση του HIV 16 Karin Kadenbach, Claudiu Ciprian Tănăsescu Αιτιολογική σκέψη A α (νέα) Α α. λαμβάνοντας υπόψη ότι θα είναι δύσκολο για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να παρακολουθήσει τις προσπάθειες για την AM\ docx 9/45 PE v01-00

10 επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης όσον αφορά την ιογενή ηπατίτιδα, καθώς τα τρέχοντα δεδομένα εποπτείας στα κράτη μέλη είναι συχνά ανεπαρκή 17 Seb Dance Αιτιολογική σκέψη B Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν ισχυρές αποδείξεις ότι η προφυλακτική αγωγή πριν από την έκθεση είναι αποτελεσματική στην πρόληψη της λοίμωξης Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν ισχυρές αποδείξεις ότι η αντιρετροϊκή θεραπεία σχεδόν εξαλείφει τον κίνδυνο μετάδοσης, καθώς τα ιικά φορτία μειώνονται και φτάνουν σε μη ανιχνεύσιμα επίπεδα. 1a 1a 18 Urszula Krupa Αιτιολογική σκέψη B Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν ισχυρές αποδείξεις ότι η προφυλακτική αγωγή πριν από την έκθεση είναι αποτελεσματική στην πρόληψη της λοίμωξης Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν ισχυρές αποδείξεις ότι η προφυλακτική αγωγή πριν από την έκθεση είναι αποτελεσματική στην πρόληψη περιστατικών λοίμωξης, αν και τα προληπτικά μέτρα προφυλακτικής αγωγής δεν αναστέλλουν το ταχύ ρυθμό εξάπλωσης της λοίμωξης σε άνδρες που PE v /45 AM\ docx

11 έχουν σεξουαλικές επαφές με άτομα του ιδίου φύλου Or. pl 19 Cristian-Silviu Buşoi Αιτιολογική σκέψη Ζ Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ιογενής ηπατίτιδα είναι μία από τις κύριες απειλές για τη δημόσια υγεία και πλήττει παγκοσμίως περίπου 240 εκατομμύρια ανθρώπους με τη μορφή χρόνιας ηπατίτιδας B 4 και 150 εκατομμύρια ανθρώπους με τη μορφή χρόνιας ηπατίτιδας C 4 Στοιχεία σχετικά με την Ευρώπη: data/assets/pdf _file/0009/283356/fact-sheet-enhepb.pdf?ua=1 Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ιογενής ηπατίτιδα είναι μία από τις κύριες απειλές για τη δημόσια υγεία και πλήττει παγκοσμίως περίπου 240 εκατομμύρια ανθρώπους με τη μορφή χρόνιας ηπατίτιδας B 4 και 150 εκατομμύρια ανθρώπους με τη μορφή χρόνιας ηπατίτιδας C, και ότι στην ευρωπαϊκή περιφέρεια της ΠΟΥ εκτιμάται ότι 13,3 εκατομμύρια άνθρωποι ζουν με χρόνια ηπατίτιδα Β και 15 εκατομμύρια με ηπατίτιδα C, και ότι, επιπλέον, η ηπατίτιδα Β προκαλεί περίπου θανάτους και η ηπατίτιδα C περίπου θανάτους ανά έτος σε ευρωπαϊκά κράτη μέλη της ΠΟΥ 4 Στοιχεία σχετικά με την Ευρώπη: data/assets/pdf _file/0009/283356/fact-sheet-enhepb.pdf?ua=1 20 Kateřina Konečná Αιτιολογική σκέψη Ζ α (νέα) AM\ docx 11/45 PE v01-00

12 Ζ α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Διακήρυξη του Δουβλίνου σχετικά με την Εταιρική Σχέση για την Καταπολέμηση του HIV/AIDS στην Ευρώπη και την Κεντρική Ασία υπήρξε καθοριστική για τη θέσπιση ενός εναρμονισμένου πλαισίου εποπτείας στην ΕΕ και τις γειτονικές χώρες, που καθιστά δυνατή την παρακολούθηση της προόδου που σημειώνεται ως προς την καταπολέμηση του HIV 21 Biljana Borzan Αιτιολογική σκέψη Ζ β (νέα) Ζ β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Διακήρυξη του Δουβλίνου σχετικά με την Εταιρική Σχέση για την Καταπολέμηση του HIV/AIDS στην Ευρώπη και την Κεντρική Ασία υπήρξε καθοριστική για τη θέσπιση ενός εναρμονισμένου πλαισίου εποπτείας στην ΕΕ και τις γειτονικές χώρες, που καθιστά δυνατή την παρακολούθηση της προόδου που σημειώνεται ως προς την καταπολέμηση του HIV 22 Biljana Borzan Αιτιολογική σκέψη Ζ α (νέα) Ζ α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΠΟΥ έχει αναγνωρίσει τη χρήση ενέσιμων ναρκωτικών ως σημαντικό παράγοντα PE v /45 AM\ docx

13 της επιδημίας ηπατίτιδας C στην ευρωπαϊκή περιφέρεια, καθώς οι χρήστες ενέσιμων ναρκωτικών (ΧΕΝ) αποτελούν την πλειοψηφία των νέων κρουσμάτων 23 Cristian-Silviu Buşoi Αιτιολογική σκέψη Ζ α (νέα) Ζ α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΠΟΥ έχει αναγνωρίσει τη χρήση ενέσιμων ναρκωτικών ως σημαντικό παράγοντα της επιδημίας ηπατίτιδας C στην ευρωπαϊκή περιφέρεια, καθώς οι χρήστες ενέσιμων ναρκωτικών (ΧΕΝ) αποτελούν την πλειοψηφία των νέων κρουσμάτων 24 Françoise Grossetête Αιτιολογική σκέψη IA α (νέα) ΙΑ α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Διακήρυξη του Δουβλίνου σχετικά με την Εταιρική Σχέση για την Καταπολέμηση του HIV/AIDS στην Ευρώπη και την Κεντρική Ασία υπήρξε καθοριστική για τη θέσπιση ενός εναρμονισμένου συστήματος εποπτείας που κατέστησε δυνατή την παρακολούθηση της προόδου που σημειώνεται ως προς την καταπολέμηση του AIDS AM\ docx 13/45 PE v01-00

14 25 Cristian-Silviu Buşoi Αιτιολογική σκέψη IA α (νέα) ΙΑ α. λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτή τη στιγμή εξακολουθεί να είναι άνιση η προσέγγιση σε επίπεδο ΕΕ όσον αφορά την καταπολέμηση της ιογενούς ηπατίτιδας, καθώς ορισμένα κράτη μέλη δεν διαθέτουν εθνικό σχέδιο, ενώ άλλα κράτη μέλη έχουν προβεί σε σημαντικές δεσμεύσεις για χρηματοδότηση, έχουν θέσει σε εφαρμογή στρατηγικές και έχουν αναπτύξει εθνικά σχέδια για μια ολοκληρωμένη αντιμετώπιση του προβλήματος της ιογενούς ηπατίτιδας 26 Soledad Cabezón Ruiz Αιτιολογική σκέψη IA α (νέα) ΙΑ α. λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν από 130 έως 150 εκατομμύρια άνθρωποι σε ολόκληρο τον κόσμο με χρόνια λοίμωξη από τον ιό της ηπατίτιδας C και ότι περίπου άνθρωποι πεθαίνουν κάθε χρόνο από ασθένειες του ήπατος που σχετίζονται με την ηπατίτιδα C Or. es 27 Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh Αιτιολογική σκέψη IA α (νέα) PE v /45 AM\ docx

15 ΙΑ α. λαμβάνοντας υπόψη ότι, μολονότι αύξηση των κρουσμάτων HIV παρατηρείται στις κατηγορίες που σύμφωνα με την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας, είναι υψηλού κινδύνου, το σύνολο του πληθυσμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει επηρεαστεί σημαντικά από τα αυξανόμενα κρούσματα σεξουαλικά μεταδιδόμενων λοιμώξεων, και ότι 357 εκατομμύρια άτομα ετησίως σε όλο τον κόσμο μολύνονται από μία από τις τέσσερις κυριότερες θεραπεύσιμες σεξουαλικώς μεταδιδόμενες νόσους, όπως ορίζονται από την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας λαμβάνοντας επιπλέον υπόψη ότι το 18 % των γυναικών και το 13 % των ανδρών στη Δυτική Ευρώπη έχουν μολυνθεί από τον ιό HSV-2 28 Soledad Cabezón Ruiz Αιτιολογική σκέψη IA α (νέα) ΙΑ α. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2014 αναφέρθηκαν κρούσματα ηπατίτιδας C σε 28 κράτη μέλη της ΕΕ και του ΕΟΧ, που αντιστοιχούν σε μια ακαθάριστη αναλογία 8,8 κρουσμάτων ανά κατοίκους 2α. 2α Ετήσια επιδημιολογική έκθεση - ECDC. atitis_c/documents/aer2016/aerhepatitis-c.pdf AM\ docx 15/45 PE v01-00

16 29 Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh Αιτιολογική σκέψη IA β (νέα) ΙΑ β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αύξηση του αριθμού περιπτώσεων από σεξουαλικά μεταδιδόμενες νόσους στην Ευρωπαϊκή Ένωση συνιστά σημαντική απειλή για τη δημόσια υγεία, λόγω των περιπλοκών που προκύπτουν από τέτοιου είδους λοιμώξεις, ιδίως όσον αφορά την αναπαραγωγική υγεία και ότι, επιπλέον, αυτές οι λοιμώξεις αυξάνουν τον κίνδυνο μόλυνσης από HIV 30 Françoise Grossetête Αιτιολογική σκέψη IA β (νέα) ΙΑ β. λαμβάνοντας υπόψη ότι θα είναι δύσκολο για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να παρακολουθήσει τις προσπάθειες για την επίτευξη των Στόχων της Αειφόρου Ανάπτυξης όσον αφορά την ιογενή ηπατίτιδα, λόγω της συχνής απουσίας δεδομένων ή των έλλιπών στοιχείων στα κράτη μέλη 31 Soledad Cabezón Ruiz Αιτιολογική σκέψη IA β (νέα) PE v /45 AM\ docx

17 ΙΑ β. λαμβάνοντας υπόψη ότι μεταξύ του 2006 και του 2014, ο συνολικός αριθμός κρουσμάτων που διαγνώστηκαν και αναφέρθηκαν σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ και του ΕΟΧ αυξήθηκε κατά 28,7%, και η αύξηση αυτή παρατηρήθηκε ως επί το πλείστον από το 2010 και μετά 3α. 3α Ετήσια επιδημιολογική έκθεση - ECDC. atitis_c/documents/aer2016/aerhepatitis-c.pdf 32 Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh Αιτιολογική σκέψη IA γ (νέα) ΙΑ γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, λόγω των ανωτέρω λόγων, η καταπολέμηση των σεξουαλικώς μεταδιδόμενων λοιμώξεων είναι το ίδιο απαραίτητη με την καταπολέμηση του HIV λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ευρωπαϊκά και εθνικά προγραάμματα θα πρέπει να επικαιροποιηθούν αναλόγως, λαμβάνοντας ιδίως υπόψη τις συστάσεις της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας 33 Soledad Cabezón Ruiz Αιτιολογική σκέψη IA γ (νέα) AM\ docx 17/45 PE v01-00

18 ΙΑ γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ερμηνεία των δεδομένων για την ηπατίτιδα C στις διάφορες χώρες παρακωλύεται λόγω διαφορών στα συστήματα εποπτείας, στις πρακτικές και τα προγράμματα εξετάσεων, και στις δυσκολίες όσον αφορά τον χαρακτηρισμό των κρουσμάτων ως περιπτώσεων οξείας ή χρόνιας ηπατίτιδας 4α. 4α Ετήσια επιδημιολογική έκθεση - ECDC. atitis_c/documents/aer2016/aerhepatitis-c.pdf 34 Biljana Borzan Παράγραφος 1 1. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναπτύξουν ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο πολιτικής της ΕΕ για την αντιμετώπιση του HIV/AIDS, της φυματίωσης και της ηπατίτιδας C, έχοντας υπόψη τη διαφορετική κατάσταση και τις ειδικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα κράτη μέλη της ΕΕ και οι γειτονικές χώρες τους που φέρουν το μεγαλύτερο βάρος του HIV και της πολυανθεκτικής φυματίωσης (MDR-TB) 1. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναπτύξουν ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο πολιτικής της ΕΕ για την αντιμετώπιση του HIV/AIDS, της φυματίωσης και της ιογενούς ηπατίτιδας, έχοντας υπόψη τη διαφορετική κατάσταση και τις ειδικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα κράτη μέλη της ΕΕ και οι γειτονικές χώρες τους που φέρουν το μεγαλύτερο βάρος του HIV και της πολυανθεκτικής φυματίωσης (MDR-TB) 35 Cristian-Silviu Buşoi PE v /45 AM\ docx

19 Παράγραφος 1 1. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναπτύξουν ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο πολιτικής της ΕΕ για την αντιμετώπιση του HIV/AIDS, της φυματίωσης και της ηπατίτιδας C, έχοντας υπόψη τη διαφορετική κατάσταση και τις ειδικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα κράτη μέλη της ΕΕ και οι γειτονικές χώρες τους που φέρουν το μεγαλύτερο βάρος του HIV και της πολυανθεκτικής φυματίωσης (MDR-TB) 1. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναπτύξουν ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο πολιτικής της ΕΕ για την αντιμετώπιση του HIV/AIDS, της φυματίωσης και της ιογενούς ηπατίτιδας, έχοντας υπόψη τη διαφορετική κατάσταση και τις ειδικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα κράτη μέλη της ΕΕ και οι γειτονικές χώρες τους που φέρουν το μεγαλύτερο βάρος του HIV και της πολυανθεκτικής φυματίωσης (MDR-TB) 36 Annie Schreijer-Pierik Παράγραφος 3 3. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενισχύσουν τις προσπάθειες προς όφελος κοινοτήτων και ευάλωτων ατόμων μέσω πολυτομεακής συνεργασίας, με την ένταξη μη κυβερνητικών οργανώσεων, καθώς και την παροχή υπηρεσιών σε πληγέντες πληθυσμούς 3. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενισχύσουν τις προσπάθειες προς όφελος κοινοτήτων και ευάλωτων ατόμων μέσω πολυτομεακής συνεργασίας, με την ένταξη μη κυβερνητικών οργανώσεων, ιδίως συλλογικών οργάνων της κοινωνίας των πολιτών, καθώς και την παροχή υπηρεσιών σε ευάλωτους πληγέντες πληθυσμούς Or. nl 37 Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh Παράγραφος 3 α (νέα) 3 α. καλεί την Επιτροπή να AM\ docx 19/45 PE v01-00

20 δημοσιεύσει μια ολοκληρωμένη μελέτη σχετικά με τον επιπολασμό των τριών ασθενειών που αναφέρονται στο παρόν έγγραφο, μεταξύ των μεταναστών 38 Cristian-Silviu Buşoi Παράγραφος 4 4. καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να διαδραματίσουν ισχυρό πολιτικό ρόλο στον διάλογο με τις γειτονικές χώρες στην Ανατολική Ευρώπη και την Κεντρική Ασία, μεριμνώντας για την κατάρτιση σχεδίων βιώσιμης μετάβασης στην εγχώρια χρηματοδότηση, έτσι ώστε τα προγράμματα για τον HIV και τη φυματίωση να είναι αποτελεσματικά, να συνεχιστούν και να κλιμακωθούν μετά την απόσυρση της στήριξης από διεθνείς δωρητές, και να συνεχίσουν να συνεργάζονται στενά με τις εν λόγω χώρες προκειμένου να εξασφαλίσουν ότι αυτές αναλαμβάνουν την ευθύνη και την αρμοδιότητα για την αντιμετώπιση του HIV και της φυματίωσης 4. καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να διαδραματίσουν ισχυρό πολιτικό ρόλο στον διάλογο με τις γειτονικές χώρες στην Ανατολική Ευρώπη και την Κεντρική Ασία, μεριμνώντας για την κατάρτιση σχεδίων βιώσιμης μετάβασης στην εγχώρια χρηματοδότηση, έτσι ώστε τα προγράμματα για την ιογενή ηπατίτιδα, τον HIV και τη φυματίωση να είναι αποτελεσματικά, να συνεχιστούν και να κλιμακωθούν μετά την απόσυρση της στήριξης από διεθνείς δωρητές, και να συνεχίσουν να συνεργάζονται στενά με τις εν λόγω χώρες προκειμένου να εξασφαλίσουν ότι αυτές αναλαμβάνουν την ευθύνη και την αρμοδιότητα για την αντιμετώπιση της ιογενούς ηπατίτιδας, του HIV και της φυματίωσης 39 Biljana Borzan Παράγραφος 4 4. καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να διαδραματίσουν ισχυρό πολιτικό ρόλο στον διάλογο με τις 4. καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να διαδραματίσουν ισχυρό πολιτικό ρόλο στον διάλογο με τις PE v /45 AM\ docx

21 γειτονικές χώρες στην Ανατολική Ευρώπη και την Κεντρική Ασία, μεριμνώντας για την κατάρτιση σχεδίων βιώσιμης μετάβασης στην εγχώρια χρηματοδότηση, έτσι ώστε τα προγράμματα για τον HIV και τη φυματίωση να είναι αποτελεσματικά, να συνεχιστούν και να κλιμακωθούν μετά την απόσυρση της στήριξης από διεθνείς δωρητές, και να συνεχίσουν να συνεργάζονται στενά με τις εν λόγω χώρες προκειμένου να εξασφαλίσουν ότι αυτές αναλαμβάνουν την ευθύνη και την αρμοδιότητα για την αντιμετώπιση του HIV και της φυματίωσης γειτονικές χώρες στην Ανατολική Ευρώπη και την Κεντρική Ασία, μεριμνώντας για την κατάρτιση σχεδίων βιώσιμης μετάβασης στην εγχώρια χρηματοδότηση, έτσι ώστε τα προγράμματα για τον HIV, την ιογενή ηπατίτιδα και τη φυματίωση να είναι αποτελεσματικά, να συνεχιστούν και να κλιμακωθούν μετά την απόσυρση της στήριξης από διεθνείς δωρητές, και να συνεχίσουν να συνεργάζονται στενά με τις εν λόγω χώρες προκειμένου να εξασφαλίσουν ότι αυτές αναλαμβάνουν την ευθύνη και την αρμοδιότητα για την αντιμετώπιση του HIV, της ιογενούς ηπατίτιδας και της φυματίωσης 40 Stanislav Polčák Παράγραφος 4 4. καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να διαδραματίσουν ισχυρό πολιτικό ρόλο στον διάλογο με τις γειτονικές χώρες στην Ανατολική Ευρώπη και την Κεντρική Ασία, μεριμνώντας για την κατάρτιση σχεδίων βιώσιμης μετάβασης στην εγχώρια χρηματοδότηση, έτσι ώστε τα προγράμματα για τον HIV και τη φυματίωση να είναι αποτελεσματικά, να συνεχιστούν και να κλιμακωθούν μετά την απόσυρση της στήριξης από διεθνείς δωρητές, και να συνεχίσουν να συνεργάζονται στενά με τις εν λόγω χώρες προκειμένου να εξασφαλίσουν ότι αυτές αναλαμβάνουν την ευθύνη και την αρμοδιότητα για την αντιμετώπιση του HIV και της φυματίωσης 4. καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να εντατικοποιήσουν τον διάλογο με τις γειτονικές χώρες στην Ανατολική Ευρώπη και την Κεντρική Ασία με στόχο τη βιώσιμη μετάβαση στην εγχώρια χρηματοδότηση, έτσι ώστε τα προγράμματα για τον HIV και τη φυματίωση να είναι αποτελεσματικά, να συνεχιστούν και να μην περιοριστούν λόγω της διακοπής της στήριξης από διεθνείς δωρητές, να συνεχίσουν δε να συνεργάζονται στενά με τις εν λόγω χώρες, προκειμένου να εξασφαλίσουν ότι θα αναλάβουν αυτές τη δική τους ευθύνη για την επίλυση του προβλήματος του HIV και της φυματίωσης Or. cs 41 AM\ docx 21/45 PE v01-00

22 Françoise Grossetête Παράγραφος 4 σημείο 1 (νέο) (1) καλεί την Επιτροπή να συζητήσει με τα κράτη μέλη τη δυνατότητα επικαιροποίησης της Δήλωσης του Δουβλίνου, για να συμπεριλάβει, πέραν του ιού HIV/AIDS, την ιογενή ηπατίτιδα και τη φυματίωση 42 Cristian-Silviu Buşoi Παράγραφος 4 α (νέα) 4 α. καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συζητήσει με κράτη μέλη και μελλοντικές προεδρίες του Συμβουλίου το ενδεχόμενο επικαιροποίησης της Διακήρυξης του Δουβλίνου για να συμπεριλάβει τον ιό HIV, την ιογενή ηπατίτιδα και τη φυματίωση σε ισότιμη βάση 43 Kateřina Konečná Παράγραφος 4 α (νέα) 4 α. καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συζητήσει με κράτη μέλη και μελλοντικές προεδρίες του Συμβουλίου το ενδεχόμενο επικαιροποίησης της PE v /45 AM\ docx

23 Διακήρυξης του Δουβλίνου για να συμπεριλάβει τον ιό HIV, την ιογενή ηπατίτιδα και τη φυματίωση σε ισότιμη βάση 44 Biljana Borzan Παράγραφος 4 α (νέα) 4 α. καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συζητήσει με κράτη μέλη και μελλοντικές προεδρίες του Συμβουλίου το ενδεχόμενο επικαιροποίησης της Διακήρυξης του Δουβλίνου για να συμπεριλάβει τον ιό HIV, την ιογενή ηπατίτιδα και τη φυματίωση σε ισότιμη βάση 45 Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh Παράγραφος 5 5. τονίζει ότι ο ιός HIV εξακολουθεί να είναι η μεταδιδόμενη νόσος που φέρει το μεγαλύτερο κοινωνικό στίγμα, γεγονός που μπορεί να επηρεάσει σοβαρά την ποιότητα ζωής του ατόμου, και ότι περίπου νέες μολύνσεις από τον ιό HIV διαγνώστηκαν και αναφέρθηκαν από τις 31 χώρες ΕΕ/ΕΟΧ το 2015, χωρίς να υπάρχουν σαφείς ενδείξεις συνολικής μείωσης 5. τονίζει ότι ο ιός HIV εξακολουθεί να είναι η μεταδιδόμενη νόσος που φέρει ένα σοβαρό κοινωνικό στίγμα, γεγονός που μπορεί να επηρεάσει σοβαρά την ποιότητα ζωής του ατόμου, παρά τη σημαντική βελτίωση στην αντιρετροϊκή θεραπεία και περίθαλψη για την αντιμετώπιση των ανεπιθύμητων παρενεργειών αυτής της ατιρετροϊκής θεραπείας για παράδειγμα, και ότι περίπου νέα κρούσματα μόλυνσης από τον ιό HIV διαγνώστηκαν και αναφέρθηκαν από τις 31 χώρες ΕΕ/ΕΟΧ το AM\ docx 23/45 PE v01-00

24 2015, χωρίς να υπάρχουν σαφείς ενδείξεις συνολικής μείωσης 46 Annie Schreijer-Pierik Παράγραφος 6 6. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διευκολύνουν την πρόσβαση σε καινοτόμες θεραπείες, ακόμα για τις πλέον ευάλωτες ομάδες, και να συνεργαστούν για την καταπολέμηση του κοινωνικού στίγματος που συνδέεται με τη μόλυνση από τον ιό HIV 6. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διευκολύνουν την πλήρη πρόσβαση σε καινοτόμες θεραπείες, ιδιαίτερα όσον αφορά τη λήψη προληπτικών μέτρων μετά την έκθεση, ακόμα για τις πλέον ευάλωτες ομάδες, με στόχο επίσης την καταπολέμηση του κοινωνικού στιγματισμού που συνδέεται με τη μόλυνση από τον ιό HIV και τις μη επιστημονικές προλήψεις και μύθους που συνδέονται με αυτον Or. nl 47 Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh Παράγραφος 6 α (νέα) 6 α. υπογραμμίζει ότι οι εκστρατείες ευαισθητοποίησης κατά του κοινωνικού στιγματισμού των οροθετικών ατόμων δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να οδηγούν σε άρνηση ή μείωση της ηθικής, δεοντολογικής και, ενδεχομένως, νομικής ευθύνης των προσώπων αυτών, ως προς το καθήκον ενημέρωσης και προστασίας των τρίτων προσώπων όσον αφορά τον θεωρητικό κίνδυνο μόλυνσης από τον ιό HIV, ειδικότερα στην περίπτωση σεξουαλικών σχέσεων, αλλά, επίσης, και PE v /45 AM\ docx

25 την ενημέρωση των επαγγελματιών του τομέα της υγείας που παρέχουν ιατρική περίθαλψη, στην περίπτωση ιατρικών πράξειων, που ενδεχομένως μπορεί να τους εκθέσουν σε αυτόν τον θεωρητικό κίνδυνο 48 Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh Παράγραφος 6 β (νέα) 6 β. υπογραμμίζει ότι το HIV/AIDS παραμένει μια χρόνια πάθηση η οποία δεν υπόκειται σε καμία οριστική θεραπευτική αγωγή εκτός της αντιρετροϊικής αγωγής, με ενδεχόμενες σημαντικές δευτερογενείς επιπτώσεις παρατηρεί ότι, επιπλέον, η θετική διάγνωση του HIV μπορεί, για όλους τους προαναφερθέντες λόγους, να έχει σημαντικό ψυχολογικό αντίκτυπο στο εμπλεκόμενο άτομο, και ότι, κατά συνέπεια, η εκ προθέσεως έκθεση σε κίνδυνο μόλυνσης με τον ιό του HIV άλλων ατόμων, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση εκ μέρους του ατόμου που φέρει τον HIV, μπορεί, κατά το εθνικό δίκαιο του οικείου κράτους μέλους, να συνιστά ποινικό αδίκημα 49 Nicola Caputo, Claudiu Ciprian Tănăsescu Παράγραφος 7 7. υπογραμμίζει ότι στις χώρες ΕΕ/ΕΟΧ η σεξουαλική επαφή συνεχίζει να 7. υπογραμμίζει ότι στις χώρες ΕΕ/ΕΟΧ η σεξουαλική επαφή συνεχίζει να AM\ docx 25/45 PE v01-00

26 αναφέρεται ως ο κύριος τρόπος μετάδοσης του HIV και ακολουθεί η χρήση ενέσιμων ναρκωτικών, και τονίζει ότι οι γυναίκες και τα παιδιά είναι ευάλωτα στη λοίμωξη αναφέρεται ως ο κύριος τρόπος μετάδοσης του HIV και ακολουθεί η χρήση ενέσιμων ναρκωτικών, και τονίζει ότι οι γυναίκες και τα παιδιά είναι ευάλωτα στη λοίμωξη τονίζει ότι είναι ανάγκη να λαμβάνεται δεόντως υπόψη η οικειοθελής μετάδοση του HIV (γνωστή ως «το κυνήγι του ιού»), ως φαινόμενο επουσιώδες από πλευράς στατιστικής αλλά ουσιώδες από πλευράς κουλτούρας 50 Urszula Krupa Παράγραφος 7 7. υπογραμμίζει ότι στις χώρες ΕΕ/ΕΟΧ η σεξουαλική επαφή συνεχίζει να αναφέρεται ως ο κύριος τρόπος μετάδοσης του HIV και ακολουθεί η χρήση ενέσιμων ναρκωτικών, και τονίζει ότι οι γυναίκες και τα παιδιά είναι ευάλωτα στη λοίμωξη 7. υπογραμμίζει ότι στις χώρες ΕΕ/ΕΟΧ η σεξουαλική επαφή μεταξύ ανδρών ή μεταξύ ετεροφυλόφιλων συνεχίζει να αναφέρεται ως ο κύριος τρόπος μετάδοσης του HIV και ακολουθεί η χρήση ενέσιμων ναρκωτικών, και τονίζει ότι οι γυναίκες και τα παιδιά είναι ευάλωτα στη λοίμωξη Or. pl 51 Annie Schreijer-Pierik Παράγραφος 7 7. υπογραμμίζει ότι στις χώρες ΕΕ/ΕΟΧ η σεξουαλική επαφή συνεχίζει να αναφέρεται ως ο κύριος τρόπος μετάδοσης του HIV και ακολουθεί η χρήση ενέσιμων ναρκωτικών, και τονίζει ότι οι γυναίκες και τα παιδιά είναι ευάλωτα στη λοίμωξη 7. υπογραμμίζει ότι στις χώρες ΕΕ/ΕΟΧ η σεξουαλική επαφή συνεχίζει να αναφέρεται ως ο κύριος τρόπος μετάδοσης του HIV και ακολουθεί η χρήση ενέσιμων ναρκωτικών, και τονίζει ότι οι γυναίκες και τα παιδιά - ζώντα και κυοφορούμεναείναι πιο ευάλωτα στη λοίμωξη PE v /45 AM\ docx

27 Or. nl 52 Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh Παράγραφος 7 α (νέα) 7 α. τονίζει ότι οι γυναίκες είναι αυτές που, για κοινωνικούς λόγους και λόγους που έχουν σχέση με τη φυσιολογία, βρίσκονται σε μεγαλύτερο κίνδυνο από τα σεξουαλικά μεταδιδόμενα νοσήματα και, αποτελούν ένα αυξανόμενο ποσοστό νεομολυνθέντων ατόμων από τον HIV, ιδίως στην υποσαχάρια Αφρική, όπου οι νέες γυναίκες που έχουν μολυνθεί από τον ιό HIV είναι σε ποσοστό διπλάσιες σε σχέση με τους μολυνθέντες άνδρες της ίδιας ηλικιακής ομάδας 53 Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh Παράγραφος 7 β (νέα) 7 β. Τονίζει ότι οι γυναίκες συχνά αναγκάζονται να αποδεχτούν σεξουαλικές σχέσεις που τις εκθέτουν σε κίνδυνο από σεξουαλικώς μεταδιδόμενες λοιμώξεις, συμπεριλαμβανομένου του HIV, ιδιαίτερα εάν δεν λαμβάνονται οι κατάλληλες προφυλάξεις παρατηρεί ότι οι πολιτικές που επιδιώκουν την ενδυνάμωση των γυναικών θα πρέπει επίσης να εξετάσουν το θέμα της σεξουαλικής υγείας, με αύξηση της ευαισθητοποίησης μεταξύ των γυναικών όσον αφορά τον αυξημένο κίνδυνο έκθεσης σε σεξουαλικώς μεταδιδόμενες νόσους και λοιμώξεις, AM\ docx 27/45 PE v01-00

28 συμπεριλαμβανομένου του HIV 54 Stanislav Polčák Παράγραφος 8 8. καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο όχι μόνο να αυξήσουν τις επενδύσεις στην έρευνα για την εξεύρεση αποτελεσματικών θεραπειών και την ανάπτυξη νέων εργαλείων, καθώς και καινοτόμων προσεγγίσεων για την καταπολέμηση αυτών των ασθενειών με επίκεντρο τον ασθενή, αλλά και να εξασφαλίσουν τη διαθεσιμότητα και το μειωμένο κόστος αυτών των εργαλείων και να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικότερα τις συλλοιμώξεις, ιδίως από φυματίωση και ιογενή ηπατίτιδα B και C, και τις επιπλοκές τους 8. καλεί τα κράτη μέλη όχι μόνο να αυξήσουν τις επενδύσεις στην έρευνα για την εξεύρεση αποτελεσματικών θεραπειών και την ανάπτυξη νέων εργαλείων, καθώς και καινοτόμων προσεγγίσεων για την καταπολέμηση αυτών των ασθενειών με επίκεντρο τον ασθενή, αλλά και να εξασφαλίσουν τη διαθεσιμότητα αυτών των εργαλείων και να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικότερα τις συλλοιμώξεις, ιδίως από φυματίωση και ιογενή ηπατίτιδα B και C, και τις επιπλοκές τους Or. cs 55 Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh Παράγραφος 9 α (νέα) 9 α. Τονίζει ότι η πρόληψη πρέπει να εστιάζεται στις επικίνδυνες σεξουαλικές και άλλες πρακτικές 56 Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh PE v /45 AM\ docx

29 Παράγραφος 9 β (νέα) 9 β. Υπογραμμίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι οι μορφές προφύλαξης που παρουσιάζονται γενικά ως παρέχουσες αξιόπιστη προστασία κατά της μόλυνσης από τον ιό HIV, δεν παρέχουν απαραίτητα αξιόπιστη προστασία έναντι άλλων σεξουαλικά μεταδιδόμενων λοιμώξεων, όπως ο ιός HPV ή HSV-2 και ότι, για τον λόγο αυτό, ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα πρόληψης συνεπάγεται κατ ανάγκη τη γενική ευαισθητοποίηση για τη σεξουαλική υγεία 57 Urszula Krupa Παράγραφος καλεί τα κράτη μέλη, την Επιτροπή και το Συμβούλιο να συνεχίσουν να υποστηρίζουν την πρόληψη του HIV/AIDS και τη σύνδεσή του με την περίθαλψη, μέσω κοινών δράσεων και έργων, στο πλαίσιο του προγράμματος υγείας της ΕΕ και να προωθήσουν δοκιμασμένα μέτρα δημόσιας υγείας για την πρόληψη του HIV, μεταξύ των οποίων οι ολοκληρωμένες υπηρεσίες μείωσης της βλάβης για άτομα που κάνουν χρήση ναρκωτικών, η προληπτική χρήση αντιρετροϊκών φαρμάκων, η χρήση προφυλακτικών, η προφυλακτική αγωγή πριν από την έκθεση και η αποτελεσματική εκπαίδευση στον τομέα της σεξουαλικής υγείας 10. καλεί τα κράτη μέλη, την Επιτροπή και το Συμβούλιο να συνεχίσουν να υποστηρίζουν την πρόληψη του HIV/AIDS και τη σύνδεσή του με την περίθαλψη, μέσω κοινών δράσεων και έργων, στο πλαίσιο του προγράμματος υγείας της ΕΕ και να προωθήσουν δοκιμασμένα μέτρα δημόσιας υγείας για την πρόληψη του HIV, μεταξύ των οποίων οι ολοκληρωμένες υπηρεσίες μείωσης της βλάβης για άτομα που κάνουν χρήση ναρκωτικών, η προληπτική χρήση αντιρετροϊκών φαρμάκων, η χρήση προφυλακτικών, η προφυλακτική αγωγή πριν από την έκθεση και η αποτελεσματική εκπαίδευση στον τομέα της σεξουαλικής υγείας, καθώς και η υπεύθυνη σεξουαλική συμπεριφορά Or. pl AM\ docx 29/45 PE v01-00

30 58 Urszula Krupa Παράγραφος 10 α (νέα) 10 α. καλεί τα κράτη μέλη να ευαισθητοποιήσουν το κοινό αναφορικά με τους κινδύνους του HIV και να ενθαρρύνουν τα άτομα που έχουν προσβληθεί από τον ιό να συμπεριφέρονται υπεύθυνα και να ενημερώνουν τους συντρόφους τους για τον κίνδυνο μόλυνσης, καθώς και να αποτρέπουν την εξάπλωση του ιού απέχοντας από τις σεξουαλικές επαφές Or. pl 59 Stanislav Polčák Παράγραφος καλεί τα κράτη μέλη να επικεντρώσουν τις υπηρεσίες διάγνωσης του HIV σε βασικούς πληθυσμούς σε χώρους όπου ο επιπολασμός του HIV είναι υψηλότερος, σύμφωνα με τις συστάσεις του ΠΟΥ 11. καλεί τα κράτη μέλη να επικεντρώσουν τις υπηρεσίες διάγνωσης του HIV σε πληθυσμούς στους οποίους ο επιπολασμός του HIV είναι υψηλότερος, σύμφωνα με τις συστάσεις του ΠΟΥ Or. cs 60 Stanislav Polčák Παράγραφος 12 PE v /45 AM\ docx

31 12. καλεί τα κράτη μέλη να καταπολεμήσουν τις σεξουαλικά μεταδιδόμενες λοιμώξεις που αυξάνουν τους κινδύνους προσβολής από τον ιό HIV 12. καλεί τα κράτη μέλη να καταπολεμήσουν αποτελεσματικά τις σεξουαλικά μεταδιδόμενες λοιμώξεις που αυξάνουν τους κινδύνους προσβολής από τον ιό HIV Or. cs 61 Stanislav Polčák Παράγραφος ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να διαθέτουν δωρεάν τεστ για τη διάγνωση του HIV, ιδίως σε ευάλωτες ομάδες, να μεριμνούν για την πρόωρη διάγνωση και να βελτιώσουν την αναφορά του αριθμού των λοιμώξεων, στοιχείο που είναι σημαντικό για να υπάρχει επαρκής ενημέρωση και προειδοποιήσεις σχετικά με την ασθένεια 13. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να διασφαλίζουν την πρόσβαση στα τεστ για τη διάγνωση του HIV, ιδίως για τις ευάλωτες ομάδες, να δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις για την έγκαιρη διάγνωση και να βελτιώσουν την κοινοποίηση του αριθμού των λοιμώξεων, στοιχείο που είναι σημαντικό για να υπάρχει επαρκής ενημέρωση και προειδοποιήσεις σχετικά με την ασθένεια Or. cs 62 Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh Παράγραφος 13 α (νέα) 13 α. Τονίζει ότι η γενικευμένη εξέταση του HIV που εφαρμόζεται στα περισσότερα κράτη μέλη κατά τα τελευταία έτη, δεν είναι απαραίτητα αποτελεσματική, δεδομένου ότι το ποσοστό κρουσμάτων HIV στην ΕΕ είναι πολύ υψηλότερο στις κατηγορίες υψηλού κινδύνου που ορίζει η Παγκόσμια AM\ docx 31/45 PE v01-00

32 Οργάνωση Υγείας και, επομένως, είναι πιθανόν αυτος ο γενικευμένος έλεγχος να συνεπάγεται δυσανάλογες δαπάνες για τα συστήματα υγείας των κρατών μελών, χωρίς σημαντική αύξηση θετικών αποτελεσμάτων για HIV στις εξετάσεις 63 Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh Παράγραφος 13 β (νέα) 13 β. Τονίζει ότι η έγκαιρη διάγνωση του HIV πρέπει να παραμείνει βασικός στόχος, αλλά ότι είναι αναγκαστικά περιορισμένη από την περίοδο επώασης του ιού, κατά τη διάρκεια της οποίας αναπτύσσονται τα αντισώματα σε ανιχνεύσιμα επίπεδα, και η οποία μπορεί να διαρκέσει έως έξι εβδομάδες, ή ακόμα και έως τρεις μήνες και ότι, κατά τη διάρκεια της περιόδου της πρωτογενούς λοίμωξης, τι ιικό φορτίο είναι ιδιαίτερα μεγάλο, με αποτέλεσμα ένα ιδιαίτερα υψηλό κίνδυνο μετάδοσης της νόσου 64 Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh Παράγραφος 13 γ (νέα) 13 γ. Τονίζει ότι οι γιατροί θα πρέπει να συνεχίσουν να αποτελούν τον τελικό κριτή όσον αφορά τη διεξαγωγή των δοκιμασιών προσυμπτωματικού ελέγχου, κυρίως τις εξετάσεις για την έγκαιρη διάγνωση των λοιμώξεων, όπως η PE v /45 AM\ docx

33 εξέταση «PCR», που ενδέχεται να συνεπάγονται υψηλό κόστος για τα συστήματα υγείας των κρατών μελών 65 Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh Παράγραφος 13 δ (νέα) 13 δ. Επισημαίνει ότι, ενώ ορισμένα εργαλεία, όπως οι διαγνωστικές δοκιμές ανιχνεύσεως του HIV στο σπίτι, είναι χρήσιμα, η παροχή συμβουλών και η παρακολούθηση από επαγγελματίες του ιατρικού κλάδου εξακολουθούν να είναι ζωτικής σημασίας για την ανίχνευση του ιού HIV, όχι μόνον λόγω των επιστημονικών τους γνώσεων επί θεμάτων όπως η περίοδος επώασης του ιού, αλλά και λόγω της υποστήριξης που μπορούν να παράσχουν στον ενδιαφερόμενο, λαμβάνοντας υπόψη τον ενδεχομένως σημαντικό ψυχολογικό αντίκτυπο μιας θετικής απάντησης σε εξετάσεις ανίχνευσης του HIV 66 Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh Παράγραφος 13 ε (νέα) 13 ε. Τονίζει ότι η γνώμη του γιατρού πρέπει να είναι ο καθοριστικός παράγοντας για τη διεξαγωγή ορισμένων δοκιμασιών προσυμπτωματικού ελέγχου (όπως η «PCR») ή για την προληπτική αγωγή μετά την έκθεση, που μπορεί AM\ docx 33/45 PE v01-00

34 ενδεχομένως να καθυστερήσει περαιτέρω τη διάγνωση του HIV 67 Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh Παράγραφος 13 στ (νέα) 13 στ. Τονίζει ότι ο γιατρός πρέπει να έχει τη δυνατότητα να αρνηθεί τη διεξαγωγή διαγνωστικών εξετάσεων σε ορισμένες περιπτώσεις, ιδίως εάν ο αιτών δεν έχει εκτεθεί σε επιβεβαιωμένο κίνδυνο λοίμωξης ή έχει ήδη υποβληθεί σε διάφορες εξετάσεις με συνεκτικά αποτελέσματα, σύμφωνα με τις συστάσεις της αρμόδιας υγειονομικής αρχής σχετικά με την περίοδο επώασης 68 Urszula Krupa Παράγραφος 15 α (νέα) 15 α. επισημαίνει ότι η μικροβιακή αντοχή αποτελεί μια ολοένα και σοβαρότερη ιατρική πρόκληση στον τομέα της θεραπείας των λοιμώξεων, συμπεριλαμβανομένης της φυματίωσης Or. pl 69 Urszula Krupa PE v /45 AM\ docx

35 Παράγραφος 16 α (νέα) 16 α. τονίζει ότι τα δύο τρίτα των αντιβιοτικών που παράγονται παγκοσμίως χορηγούνται σε ζώα, γεγονός που προκαλεί μικροβιακή αντοχή, καθώς και ότι η μείωση της χρήσης χημικών στη γεωργία είναι θεμελιώδους σημασίας για την υγεία των καταναλωτών Or. pl 70 Stanislav Polčák Παράγραφος υπογραμμίζει ότι, για να βελτιωθεί η πρόληψη, η διάγνωση και η σωστή εφαρμογή της αγωγής κατά της φυματίωσης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη θα πρέπει να αναπτύξουν προγράμματα για τη φυματίωση και οικονομική στήριξη για την ενίσχυση του έργου προς όφελος των κοινοτήτων και των ευάλωτων ατόμων μέσω πολυτομεακής συνεργασίας, με την ένταξη μη κυβερνητικών οργανώσεων, ιδίως στις αναπτυσσόμενες χώρες. Επίσης, υπογραμμίζει ότι η οικονομική συμμετοχή όλων των φορέων στην επιδότηση της θεραπείας της φυματίωσης είναι απαραίτητη για τη συνέχιση της περίθαλψης ασθενών με φυματίωση, καθώς το υψηλό κόστος των θεραπειών μπορεί να τις καθιστά απαγορευτικές 17. υπογραμμίζει ότι, για να βελτιωθεί η πρόληψη, η διάγνωση και η σωστή εφαρμογή της αγωγής κατά της φυματίωσης, θα ήταν σκόπιμο να επεξεργαστούν τα κράτη μέλη σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή εθνικά προγράμματα για την καταπολέμηση της φυματίωσης τα οποία εξασφαλίζουν επαρκή οικονομική στήριξη για την ενίσχυση του έργου προς όφελος των κοινοτήτων και των ευάλωτων ατόμων μέσω πολυτομεακής συνεργασίας, με την ένταξη μη κυβερνητικών οργανώσεων, ιδίως στις αναπτυσσόμενες χώρες. Or. cs 71 Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh AM\ docx 35/45 PE v01-00

36 Παράγραφος 18 α (νέα) 18 α. Καλεί τα κράτη μέλη να εξετάσουν τη δυνατότητα επέκτασης της κάλυψης του εμβολιασμού για τη φυματίωση, για παράδειγμα μέσω της επαναφοράς του υποχρεωτικού εμβολιασμού 72 Annie Schreijer-Pierik Παράγραφος καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να διαδραματίσουν ισχυρό πολιτικό ρόλο ώστε να εξασφαλιστεί ότι η σύνδεση μεταξύ της αντοχής στα αντιμικροβιακά και της πολυανθεκτικής φυματίωσης θα αποτυπωθεί στο αποτέλεσμα της συνόδου των G20 του Ιουλίου 2017 στη Γερμανία, καθώς και στο νέο σχέδιο δράσης της ΕΕ για την αντοχή στα αντιμικροβιακά, το οποίο πρόκειται να δημοσιευτεί το καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να διαδραματίσουν ισχυρό πολιτικό ρόλο ώστε να εξασφαλιστεί ότι η σύνδεση μεταξύ της αντοχής στα αντιμικροβιακά και της πολυανθεκτικής φυματίωσης θα αποτυπωθεί στο αποτέλεσμα της συνόδου των G20 του Ιουλίου 2017 στη Γερμανία, καθώς και στο νέο σχέδιο δράσης της ΕΕ για την αντοχή στα αντιμικροβιακά, το οποίο πρέπει να δημοσιευτεί το δυνατόν συντομότερα Or. nl 73 Stanislav Polčák Παράγραφος καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να διαδραματίσουν ισχυρό πολιτικό ρόλο ώστε να εξασφαλιστεί ότι η 19. καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να διαδραματίσουν ισχυρό πολιτικό ρόλο και να μεριμνήσουν ώστε PE v /45 AM\ docx

37 σύνδεση μεταξύ της αντοχής στα αντιμικροβιακά και της πολυανθεκτικής φυματίωσης θα αποτυπωθεί στο αποτέλεσμα της συνόδου των G20 του Ιουλίου 2017 στη Γερμανία, καθώς και στο νέο σχέδιο δράσης της ΕΕ για την αντοχή στα αντιμικροβιακά, το οποίο πρόκειται να δημοσιευτεί το 2017 να ληφθεί υπόψη η σύνδεση μεταξύ της αντοχής στα αντιμικροβιακά και της πολυανθεκτικής φυματίωσης στο αποτέλεσμα της συνόδου των G20 του Ιουλίου 2017 στη Γερμανία, καθώς και στο νέο σχέδιο δράσης της ΕΕ για την αντοχή στα αντιμικροβιακά, το οποίο πρόκειται να δημοσιευτεί το 2017 Or. cs 74 Annie Schreijer-Pierik Παράγραφος 20 α (νέα) 20 α. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διενεργήσουν έρευνα για τη σχέση μεταξύ της μετανάστευσης από συγκεκριμένες τρίτες χώρες και της φυματίωσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και να λάβει υπόψη το εν λόγω ζήτημα στις πολιτικές τους Or. nl 75 Annie Schreijer-Pierik Παράγραφος 20 β (νέα) 20 β. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη, στην εξέταση με ακτίνες Χ των μεταναστών κατά την άφιξή τους, όταν προέρχονται από περιοχές με υψηλό ποσοστό ενδημικών ασθενειών, να λάβει και άλλα μέτρα όπως τον ατομικό έλεγχο για την ανίχνευση λανθάνουσας μόλυνσης από φυματίωση, προκειμένου να προληφθεί η εξάπλωση της φυματίωσης σε εγκαταστάσεις υποδοχής των AM\ docx 37/45 PE v01-00

38 αιτούντων άσυλο στην Ένωση Or. nl 76 Stanislav Polčák Παράγραφος καλεί την Επιτροπή, το Συμβούλιο και τα κράτη μέλη να ενισχύσουν και να επισημοποιήσουν την περιφερειακή συνεργασία για τη φυματίωση και την πολυανθεκτική φυματίωση σε ανώτατο πολιτικό επίπεδο στους διάφορους τομείς και να αναπτύξουν εταιρικές σχέσεις με τις επερχόμενες προεδρίες της ΕΕ για τη συνέχιση αυτού του έργου 21. καλεί την Επιτροπή, το Συμβούλιο και τα κράτη μέλη να ενισχύσουν την περιφερειακή συνεργασία για τη φυματίωση και την πολυανθεκτική φυματίωση σε ανώτατο πολιτικό επίπεδο στους διάφορους τομείς και να αναπτύξουν εταιρικές σχέσεις με τις επερχόμενες προεδρίες της ΕΕ για τη συνέχιση αυτού του έργου Or. cs 77 Cristian-Silviu Buşoi Παράγραφος τονίζει ότι η κύρια οδός μετάδοσης της ηπατίτιδας C στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η χρήση ενέσιμων ναρκωτικών, λόγω της από κοινού χρήσης μολυσμένων βελονών, ενώ σε πιο σπάνιες περιπτώσεις ο ιός μπορεί να μεταδοθεί μέσω σεξουαλικής επαφής, σε χώρους υγειονομικής περίθαλψης και παροχής υπηρεσιών ομορφιάς λόγω ανεπαρκών πρακτικών ελέγχου των λοιμώξεων ή περιγεννητικά, από μια προσβεβλημένη μητέρα στο μωρό της 22. τονίζει ότι η κύρια οδός μετάδοσης της ιογενούς ηπατίτιδας εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η χρήση ενέσιμων ναρκωτικών, λόγω της από κοινού χρήσης μολυσμένων βελονών, καθώς χρησιμοποιούνται μη αποστειρωμένα μέσα, και τονίζει ότι η μόλυνση εργαζομένων του τομέα της υγείας από ηπατίτιδα λόγω τραυματισμών από βελόνες εξακολουθεί να βρίσκεται σε επίπεδα άνω του μέσου όρου τονίζει ότι η παροχή υπηρεσιών μείωσης της βλάβης, μεταξύ άλλων η θεραπεία υποκατάστασης οπιοειδών και τα προγράμματα αντικατάστασης PE v /45 AM\ docx

39 βελονών, αποτελεί μια ζωτικής σημασίας στρατηγική πρόληψης της ιογενούς ηπατίτιδας, συμπεριλαμβανομένων μέτρων για να ξεπεραστούν το στίγμα και οι διακρίσεις τονίζει ότι οι εξετάσεις anti-hcv και HbsAg συχνά δεν συμπεριλαμβάνονται στις προληπτικές ιατρικές εξετάσεις που καλύπτονται από τα ταμεία υπογραμμίζει ότι, σε πιο σπάνιες περιπτώσεις, ο ιός μπορεί να μεταδοθεί μέσω σεξουαλικής επαφής ή σε χώρους υγειονομικής περίθαλψης και παροχής υπηρεσιών ομορφιάς λόγω ανεπαρκών πρακτικών ελέγχου των λοιμώξεων, ή περιγεννητικά, από μια προσβεβλημένη μητέρα στο μωρό της 78 Cristian-Silviu Buşoi Παράγραφος επισημαίνει ότι το 30 % περίπου των ατόμων που πάσχουν από χρόνια ηπατίτιδα C έχουν υποστεί βλάβες στο ήπαρ και ένας μικρός αριθμός από αυτούς εμφανίζουν καρκίνο και ότι η ηπατίτιδα C θεωρείται μία από τις κύριες αιτίες καρκίνου του ήπατος και μεταμοσχεύσεων ήπατος στην Ευρώπη 23. επισημαίνει ότι το 30 % περίπου των ατόμων που πάσχουν από χρόνια ηπατίτιδα C έχουν υποστεί βλάβες στο ήπαρ και ένας μικρός αριθμός από αυτούς εμφανίζουν καρκίνο και ότι η ιογενής ηπατίτιδα θεωρείται μία από τις κύριες αιτίες καρκίνου του ήπατος και μεταμοσχεύσεων ήπατος στην Ευρώπη επισημαίνει ότι η επιβάρυνση λόγω των επιπλοκών που σχετίζονται με την ιογενή ηπατίτιδα, όπως είναι ο πρωτογενής καρκίνος του ήπατος και οι μεταμοσχεύσεις, δεν έχει φτάσει ακόμα στο αποκορύφωμά της 79 Soledad Cabezón Ruiz AM\ docx 39/45 PE v01-00

40 Παράγραφος επισημαίνει ότι το 30 % περίπου των ατόμων που πάσχουν από χρόνια ηπατίτιδα C έχουν υποστεί βλάβες στο ήπαρ και ένας μικρός αριθμός από αυτούς εμφανίζουν καρκίνο και ότι η ηπατίτιδα C θεωρείται μία από τις κύριες αιτίες καρκίνου του ήπατος και μεταμοσχεύσεων ήπατος στην Ευρώπη 23. επισημαίνει ότι οι πάσχοντες, σε ποσοστό πάνω από 90%, δεν έχουν συμπτώματα όταν προσβάλλονται από την ασθένεια και ότι συνήθως την ανακαλύπτουν τυχαία σε κάποια ανάλυση ή όταν ξεκινούν να έχουν συμπτώματα διότι έχει εξελιχθεί σε χρόνια ηπατίτιδα στο 55-85% των περιπτώσεων, και ότι στις περιπτώσεις αυτές, σε ποσοστό 15-30%, υπάρχει κίνδυνος να παρουσιαστεί μετά από 20 χρόνια κίρρωση του ήπατος, που με τη σειρά της αποτελεί την κύρια αιτία ηπατοκαρκινώματος Or. es 80 Soledad Cabezón Ruiz Παράγραφος 23 α (νέα) 23 α. υπογραμμίζει ότι στο 75% των περιπτώσεων ηπατοκαρκινώματος ο ορολογικός έλεγχος του ασθενούς για HCV είναι θετικός Or. es 81 Soledad Cabezón Ruiz Παράγραφος 23 β (νέα) 23 β. υπογραμμίζει ότι δεν υπάρχει ενιαίο πρωτόκολλο ανίχνευσης στα κράτη μέλη για την ηπατίτιδα C και ότι τα PE v /45 AM\ docx

41 δεδομένα σχετικά με τους πάσχοντες μπορεί να εμφανίζουν αριθμούς χαμηλότερους από τους πραγματικούς Or. es 82 Soledad Cabezón Ruiz Παράγραφος 23 γ (νέα) 23 γ. υπογραμμίζει ότι τον Απρίλιο του 2016 η ΠΟΥ επικαιροποίησε τις κατευθυντήριες γραμμές της για την ανίχνευση, τη φροντίδα και τη θεραπεία των ατόμων που πάσχουν από χρόνια ηπατίτιδα C, οι οποίες συμπληρώνουν τις ήδη υπάρχουσες οδηγίες της οργάνωσης όσον αφορά την πρόληψη της μετάδοσης ιών με το αίμα, συμπεριλαμβανομένου του HCV τονίζει ότι οι εν λόγω κατευθυντήριες γραμμές παρέχουν βασικές συστάσεις στους τομείς αυτούς και εξετάζουν παραμέτρους σχετικές με την εφαρμογή Or. es 83 Cristian-Silviu Buşoi Παράγραφος τονίζει ότι η λοίμωξη από τον ιό της ηπατίτιδας C μπορεί να θεραπευτεί, ιδίως εάν διαγνωστεί και αντιμετωπιστεί με κατάλληλους συνδυασμούς αντιιικών φαρμάκων, και επισημαίνει ιδίως ότι η αντιιική αγωγή μπορεί να θεραπεύσει πλέον πάνω από το 90 % των ατόμων που έχουν προσβληθεί από ηπατίτιδα C 24. τονίζει ότι η λοίμωξη από τον ιό της ηπατίτιδας C μπορεί να θεραπευτεί, ιδίως εάν διαγνωστεί και αντιμετωπιστεί με κατάλληλους συνδυασμούς αντιιικών φαρμάκων, και επισημαίνει ιδίως ότι η αντιιική αγωγή μπορεί να θεραπεύσει πλέον πάνω από το 90 % των ατόμων που έχουν προσβληθεί από ηπατίτιδα C AM\ docx 41/45 PE v01-00

42 τονίζει ότι η ιογενής ηπατίτιδα Β προλαμβάνεται με εμβολιασμό και μπορεί να ελεγχθεί ωστόσο, σε ποσοστό μικρότερο από το 50% των ατόμων με χρόνια ιογενή ηπατίτιδα η διάγνωση πραγματοποιείται δεκαετίες μετά τη μόλυνση 84 Biljana Borzan Παράγραφος τονίζει ότι η λοίμωξη από τον ιό της ηπατίτιδας C μπορεί να θεραπευτεί, ιδίως εάν διαγνωστεί και αντιμετωπιστεί με κατάλληλους συνδυασμούς αντιιικών φαρμάκων, και επισημαίνει ιδίως ότι η αντιιική αγωγή μπορεί να θεραπεύσει πλέον πάνω από το 90 % των ατόμων που έχουν προσβληθεί από ηπατίτιδα C 24. τονίζει ότι η λοίμωξη από τον ιό της ηπατίτιδας C μπορεί να θεραπευτεί, ιδίως εάν διαγνωστεί και αντιμετωπιστεί με κατάλληλους συνδυασμούς αντιιικών φαρμάκων, και επισημαίνει ιδίως ότι η αντιιική αγωγή μπορεί να θεραπεύσει πλέον πάνω από το 90 % των ατόμων που έχουν προσβληθεί από ηπατίτιδα C τονίζει ότι η ιογενής ηπατίτιδα Β προλαμβάνεται με εμβολιασμό και μπορεί να ελεγχθεί στους πάσχοντες 85 Karin Kadenbach, Claudiu Ciprian Tănăsescu Παράγραφος 24 εδάφιο 1 (νέο) καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν τη βιώσιμη χρηματοδότηση των εθνικών σχεδίων εξάλειψης της ιογενούς ηπατίτιδας, αξιοποιώντας επίσης τα διαρθρωτικά ταμεία της ΕΕ και άλλα διαθέσιμα κονδύλια της ΕΕ PE v /45 AM\ docx

43 86 Cristian-Silviu Buşoi Παράγραφος 24 α (νέα) 24 α. καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Συμβούλιο και τα κράτη μέλη να θέσουν σε εφαρμογή εναρμονισμένα προγράμματα επιτήρησης λοιμώξεων σε επίπεδο ΕΕ, με τα οποία θα μπορούν να εντοπίζονται εγκαίρως οι επιδημίες ιογενούς ηπατίτιδας, φυματίωσης και HIV, να αξιολογούνται οι τάσεις όσον αφορά τα κρούσματα, να παρέχονται εκτιμήσεις σχετικά με την επιβάρυνση λόγω των ασθενειών και να παρακολουθείται αποτελεσματικά και σε πραγματικό χρόνο η αλληλουχία διάγνωσης, θεραπείας και φροντίδας, μεταξύ άλλων σε ευπαθείς ομάδες 87 Kateřina Konečná Παράγραφος 24 α (νέα) 24 α. καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ηγηθεί συζητήσεων με τα κράτη μέλη σχετικά με το πώς θα παρασχεθούν τα βέλτιστα εφόδια στους επαγγελματίες της πρωτοβάθμιας περίθαλψης (όπως η συμπερίληψη εξετάσεων anti-hcv και HbsAg στις προληπτικές ιατρικές εξετάσεις, το ιστορικό, οι επαναληπτικοί έλεγχοι, οι οδοί παραπομπής), με στόχο την αύξηση του ποσοστού διάγνωσης και τη διασφάλιση φροντίδας που συνάδει με AM\ docx 43/45 PE v01-00

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 24.3.2017 2017/2576(RSP) ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου B7-2011/0000 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B7-0000/2011

Έγγραφο συνόδου B7-2011/0000 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B7-0000/2011 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Έγγραφο συνόδου 14.9.2011 B7-2011/0000 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B7-0000/2011 σύμφωνα με το άρθρο 115 παράγραφος 5 του Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014/0257(COD)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014/0257(COD) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 17.6.2015 2014/0257(COD) ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 708-946 Σχέδιο έκθεσης Françoise Grossetête (PE551.951v01-00) σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. Συντάκτης γνωμοδότησης: Cristian-Silviu Buşoi

Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. Συντάκτης γνωμοδότησης: Cristian-Silviu Buşoi Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 14.7.2016 2015/2103(INL) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΙΣΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΑΚΕ-ΕΕ. Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων και Περιβάλλοντος ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΙΣΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΑΚΕ-ΕΕ. Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων και Περιβάλλοντος ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΙΣΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΑΚΕ-ΕΕ Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων και Περιβάλλοντος 2 Οκτωβρίου 2003 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά µε τις ασθένειες που οφείλονται στη φτώχεια και την αναπαραγωγική

Διαβάστε περισσότερα

ήλωση της ΕΕ και των κρατών µελών επ'ευκαιρία της Παγκόσµιας Ηµέρας κατά του AIDS

ήλωση της ΕΕ και των κρατών µελών επ'ευκαιρία της Παγκόσµιας Ηµέρας κατά του AIDS ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 1 εκεµβρίου 2011 17567/11 PRESSE 451 ήλωση της ΕΕ και των κρατών µελών επ'ευκαιρία της Παγκόσµιας Ηµέρας κατά του AIDS 1. Σήµερα, Παγκόσµια Ηµέρα κατά του AIDS

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΑ ΜΕΤΑΔΙΔΟΜΕΝΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ - ΧΛΑΜΥΔΙΑ - ΜΥΚΟΠΛΑΣΜΑ - ΕΡΠΗΣ - ΚΟΝΔΥΛΩΜΑΤΑ - ΣΥΦΙΛΗ - HIV - ΓΟΝΟΡΡΟΙΑ

ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΑ ΜΕΤΑΔΙΔΟΜΕΝΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ - ΧΛΑΜΥΔΙΑ - ΜΥΚΟΠΛΑΣΜΑ - ΕΡΠΗΣ - ΚΟΝΔΥΛΩΜΑΤΑ - ΣΥΦΙΛΗ - HIV - ΓΟΝΟΡΡΟΙΑ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΑ ΜΕΤΑΔΙΔΟΜΕΝΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ - ΧΛΑΜΥΔΙΑ - ΜΥΚΟΠΛΑΣΜΑ - ΕΡΠΗΣ - ΚΟΝΔΥΛΩΜΑΤΑ - ΣΥΦΙΛΗ - HIV - ΓΟΝΟΡΡΟΙΑ Σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα ή σεξουαλικώς μεταδιδόμενες ασθένειες ή αφροδίσια νοσήματα ονομάζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 10.10.2016 2016/2902(RSP) ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης

Διαβάστε περισσότερα

15050/15 ΚΣ/νκ 1 DGB 3B

15050/15 ΚΣ/νκ 1 DGB 3B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 7 Δεκεμβρίου 2015 (OR. en) 15050/15 SAN 427 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου με ημερομηνία: 7 Δεκεμβρίου 2015 Αποδέκτης:

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. Συντάκτρια γνωμοδότησης (*): Kartika Tamara Liotard

Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. Συντάκτρια γνωμοδότησης (*): Kartika Tamara Liotard ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 16.9.2010 2010/2114(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 22 Μαΐου 2008 (27.05) 9636/08 SAN 87

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 22 Μαΐου 2008 (27.05) 9636/08 SAN 87 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 22 Μαΐου 2008 (27.05) 9636/08 SAN 87 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της : Επιτροπής των Μόνιμων Αντιπροσώπων (1ο Τμήμα) προς : το Συμβούλιο αριθ. προηγ. εγγρ. : 8770/08 SAN 64 Θέμα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Σχέδιο γνωμοδότησης Giovanni La Via (PE592.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Σχέδιο γνωμοδότησης Giovanni La Via (PE592. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 14.12.2016 2016/2169(DEC) ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-24 Giovanni La Via (PE592.296v01-00) Απαλλαγή 2015 : Ευρωπαϊκός

Διαβάστε περισσότερα

14182/16 ΔΛ/μκ 1 DGG 1A

14182/16 ΔΛ/μκ 1 DGG 1A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 8 Νοεμβρίου 2016 (OR. en) 14182/16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες ECOFIN 1017 BUDGET 37

Διαβάστε περισσότερα

www.c-afora.gr Η Ηπατίτιδα C μας αφορά όλους!

www.c-afora.gr Η Ηπατίτιδα C μας αφορά όλους! www.c-afora.gr Η Ηπατίτιδα C μας αφορά όλους! www.c-afora.gr Η ηπατίτιδα C είναι μία ιογενής λοίμωξη που μεταδίδεται αιματογεν ασθενών που προσβάλλονται δεν κατορθώνουν να αποβάλλουν τον αναπτύξει κίρρωση

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση: καινούργιος ευρωπαϊκός ορισμός κρούσματος για ηπατίτιδα Β

Πρόταση: καινούργιος ευρωπαϊκός ορισμός κρούσματος για ηπατίτιδα Β ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αλλαγή του ορισμού κρούσματος της Ηπατίτιδας Β και C Δήλωση των περιστατικών χρόνιας ηπατίτιδας Το ECDC προτείνει

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 2013/2061(INI) 5.9.2013 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με το σχέδιο δράσης για την ηλ-υγεία 2012-2020: καινοτομική

Διαβάστε περισσότερα

Άλλο κονδυλώματα κι άλλο HPV;

Άλλο κονδυλώματα κι άλλο HPV; Άλλο κονδυλώματα κι άλλο HPV; Στην ουσία πρόκειται για το ίδιο πράγμα. Κονδυλώματα είναι η αρχαία ονομασία και HPV είναι η σύγχρονη ιατρική ορολογία και σημαίνει Human Pappiloma Virus ή στα ελληνικά Ιός

Διαβάστε περισσότερα

Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενα Νοσήματα. Εργασία: Γιάννης Π.

Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενα Νοσήματα. Εργασία: Γιάννης Π. Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενα Νοσήματα Εργασία: Γιάννης Π. Εισαγωγή Σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα ή σεξουαλικώς μεταδιδόμενες ασθένειες ή αφροδίσια νοσήματα ονομάζονται ασθένειες ή μολύνσεις, οι οποίες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/0261(COD)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/0261(COD) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 19.10.2016 2016/0261(COD) ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 20-42 Σχέδιο γνωμοδότησης Cristian-Silviu Buşoi (PE592.081v01-00)

Διαβάστε περισσότερα

Μέρα Νταλαντύσε Αχµέτι Φλούτουρα

Μέρα Νταλαντύσε Αχµέτι Φλούτουρα Μέρα Νταλαντύσε Αχµέτι Φλούτουρα πολυσύνθετο εξελισσόµενο θέµα Τέλη 90 ο ιό ήταν θανατηφόρο Σύνδροµο επίκτητη ανοσολογική ανεπάρκεια (AIDS) 1998 πρώτε αποτελεσµατικέ θεραπείε Χρόνιο νόσηµα Ο φορέα συνεχίζει

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 1.6.2016 2016/2024(BUD) ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-29 Giovanni La Via (PE582.104v01-00) σχετικά με την εντολή για τον

Διαβάστε περισσότερα

Παγκόσμια Ημέρα κατά της Ηπατίτιδας

Παγκόσμια Ημέρα κατά της Ηπατίτιδας Παγκόσμια Ημέρα κατά της Ηπατίτιδας Η Παγκόσμια Ημέρα κατά της Ηπατίτιδας εορτάζεται κάθε χρόνο στις 28 Ιουλίου και καθιερώθηκε από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας με σκοπό την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 21.10.2016 2016/2903(RSP) ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-1803/2016

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-1803/2016 Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Έγγραφο συνόδου B8-1134/2016 19.10.2016 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-1803/2016 σύμφωνα με το άρθρο 128 παράγραφος 5 του

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακή Διάγνωση της HIV λοίμωξης. Δρ. Μαρία Κοτσιανοπούλου Βιολόγος Υπεύθυνη Εργαστηριού Κέντρου Αναφοράς AIDS, ΕΣΔΥ

Εργαστηριακή Διάγνωση της HIV λοίμωξης. Δρ. Μαρία Κοτσιανοπούλου Βιολόγος Υπεύθυνη Εργαστηριού Κέντρου Αναφοράς AIDS, ΕΣΔΥ Εργαστηριακή Διάγνωση της HIV λοίμωξης Δρ. Μαρία Κοτσιανοπούλου Βιολόγος Υπεύθυνη Εργαστηριού Κέντρου Αναφοράς AIDS, ΕΣΔΥ Διάγνωση της HIV λοίμωξης Από το 1985 και μέχρι σήμερα η διαγνωστική διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Εμβολιασμών (24 30 Απριλίου 2016)

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Εμβολιασμών (24 30 Απριλίου 2016) Αθήνα, 25 Απριλίου 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Εμβολιασμών (24 30 Απριλίου 2016) Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας κάθε χρόνο αφιερώνει την τελευταία εβδομάδα του Απριλίου στα νοσήματα που προλαμβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

«Κλιματική Αλλαγή, επιπτώσεις στην Υγεία»

«Κλιματική Αλλαγή, επιπτώσεις στην Υγεία» ΗΜΕΡΙΔΑ: «Κλιματική Αλλαγή, επιπτώσεις στο Περιβάλλον και την Υγεία. Ενσωμάτωση Γνώσης και Εφαρμογή πολιτικών προσαρμογής στην Τοπική αυτοδιοίκηση» «Κλιματική Αλλαγή, επιπτώσεις στην Υγεία» ΠΕΜΠΤΗ 21 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ HIV λοίμωξης, ΣΜΝ & ESTHER ΔΡΑΣΕΙΣ 2008

ΓΡΑΦΕΙΟ HIV λοίμωξης, ΣΜΝ & ESTHER ΔΡΑΣΕΙΣ 2008 ΓΡΑΦΕΙΟ HIV λοίμωξης, ΣΜΝ & ESTHER ΔΡΑΣΕΙΣ 2008 1 Αρμοδιότητες γραφείου HIV λοίμωξης, ΣΜΝ & ESTHER Το Γραφείο HIV λοίμωξης, ΣΜΝ & ESTHER παρακολουθεί με επιστημονικό και οργανωμένο τρόπο την πορεία της

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/2057(INI) της Επιτροπής Αναφορών

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/2057(INI) της Επιτροπής Αναφορών Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Αναφορών 2016/2057(INI) 10.11.2016 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Αναφορών προς την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων σχετικά με τις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΩΣ ΜΕΤΑΔΙΔΟΜΕΝΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ

ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΩΣ ΜΕΤΑΔΙΔΟΜΕΝΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΩΣ ΜΕΤΑΔΙΔΟΜΕΝΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΟΡΙΣΜΟΙ v Σεξουαλικά μεταδιδόμενα νοσήματα είναι ασθένειες ή λοιμώξεις οι οποίες προκαλούνται από οργανισμούς οι οποίοι μεταδίδονται κυρίως μέσω της σεξουαλικής επαφής.

Διαβάστε περισσότερα

35o. Αθήνα 29 Απριλίου 2009

35o. Αθήνα 29 Απριλίου 2009 Αθήνα 29 Απριλίου 2009 Ετήσιο Πανελλήνιο 35o Ιατρικό Συνέδριο 2-5 Μαΐου 2007 Ξενοδοχείο Hilton ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αυξητικές τάσεις στη διασπορά των «ξεχασμένων»» Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενων Νοσημάτων ( πρώιμη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ 2011-2015 ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΤΡΑΧΗΛΟΥ ΤΗΣ ΜΗΤΡΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ 2011-2015 ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΤΡΑΧΗΛΟΥ ΤΗΣ ΜΗΤΡΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ 2011-2015 ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΤΡΑΧΗΛΟΥ ΤΗΣ ΜΗΤΡΑΣ 500.000 νέα κρούσµατα καρκίνου του τραχήλου διαγιγνώσκονται ετησίως. 250.000

Διαβάστε περισσότερα

***II ΣΥΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ

***II ΣΥΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Έγγραφο συνόδου 3.2.2017 A8-0022/2017 ***II ΣΥΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έκδοσης κανονισμού του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/2103(INL)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/2103(INL) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 21.9.2016 2015/2103(INL) ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-121 Cristian-Silviu Buşoi (PE587.414v01-00) σχετικά με συστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

εξουαλικώς t μεταδιδόμενα

εξουαλικώς t μεταδιδόμενα ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΖΩΗ M i / τεχνολογικά χρονικά εξουαλικώς t μεταδιδόμενα της Ε. Βαβουράκη* Τι είναι τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα; Τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα (ΣΜΝ) είναι ασθένειες που μεταδίδονται

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-0000/2016

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-0000/2016 Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Έγγραφο συνόδου B8-0000/2016 4.5.2016 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-0000/2016 σύμφωνα με το άρθρο 128 παράγραφος 5 του Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ. Καρκίνος και ΑΙDS Βουβωνική πανώλη Ισπανική Γρίπη Η ελονοσία Έμπολα Η χολέρα Η Ευλογιά Πολιομυελίτιδα Φυματίωση Γρίπη Διάρροια

ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ. Καρκίνος και ΑΙDS Βουβωνική πανώλη Ισπανική Γρίπη Η ελονοσία Έμπολα Η χολέρα Η Ευλογιά Πολιομυελίτιδα Φυματίωση Γρίπη Διάρροια ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ Καρκίνος και ΑΙDS Βουβωνική πανώλη Ισπανική Γρίπη Η ελονοσία Έμπολα Η χολέρα Η Ευλογιά Πολιομυελίτιδα Φυματίωση Γρίπη Διάρροια AIDS 25 εκατ. Θάνατοι από το 1981 έως σήμερα Το AIDS

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ινστιτούτο Επιστημονικών Ερευνών του ΠΙΣ: Ενεκρίθη ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ινστιτούτο Επιστημονικών Ερευνών του ΠΙΣ: Ενεκρίθη ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Αθήνα, 8 Ιουνίου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ινστιτούτο Επιστημονικών Ερευνών του ΠΙΣ: Ενεκρίθη ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Ενεκρίθη ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Ινστιτούτου Επιστημονικών Ερευνών

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερώσου... γιατί. η ΗΠΑΤIΤΙΔΑ μπορεί να μη σου δώσει ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΗΠΑΤΟΣ. Αθήνα, Μάϊος 2008

Ενημερώσου... γιατί. η ΗΠΑΤIΤΙΔΑ μπορεί να μη σου δώσει ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΗΠΑΤΟΣ. Αθήνα, Μάϊος 2008 Ενημερώσου... γιατί η ΗΠΑΤIΤΙΔΑ μπορεί να μη σου δώσει μιαbευκαιρiα Αθήνα, Μάϊος 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΗΠΑΤΟΣ Ηπατίτιδα Β & Επιδημιολογία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΗΠΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/0130(COD) Σχέδιο γνωμοδότησης Joëlle Mélin (PE587.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/0130(COD) Σχέδιο γνωμοδότησης Joëlle Mélin (PE587. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 10.1.2017 2016/0130(COD) ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 75-94 Σχέδιο γνωμοδότησης Joëlle Mélin (PE587.715v01-00) Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου B7-0000/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία των ερωτήσεων για προφορική απάντηση B7-0000/2013 και B7-xxx

Έγγραφο συνόδου B7-0000/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία των ερωτήσεων για προφορική απάντηση B7-0000/2013 και B7-xxx ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Έγγραφο συνόδου 13.5.2013 B7-0000/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία των ερωτήσεων για προφορική απάντηση B7-0000/2013 και B7-xxx σύμφωνα με το άρθρο 115 παράγραφος 5 του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ EL EL EL ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 18.11.2008 COM(2008) 726 τελικό/3 2008/0218 (CNS) CORRIGENDUM : annule et remplace le document COM(2008) 726 final/2 du 12/11/2008 Concerne toutes

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. PE v

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. PE v Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 11.11.2016 PE593.984v02-00 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-87 Giovanni La Via, Françoise Grossetête, Elena Gentile, Bolesław

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Σχέδιο γνωμοδότησης Jens Geier (PE v01-00)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Σχέδιο γνωμοδότησης Jens Geier (PE v01-00) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Προϋπολογισμών 2016/0378(COD) 4.7.2017 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 6-16 Σχέδιο γνωμοδότησης Jens Geier (PE605.971v01-00) Οργανισμός Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 27.11.2013 2013/0305(COD) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας, και Ασφάλειας

Διαβάστε περισσότερα

Ευάγγελος Καφετζόπουλος

Ευάγγελος Καφετζόπουλος Ευάγγελος Καφετζόπουλος Η λοίμωξη HVCστον παγκόσμιο χάρτη Οι χρήση ενδοφλέβιων ναρκωτικών αποτελεί παγκοσμίως την κύρια αιτία της HCV λοίμωξης Ηπατίτιδα C: Ασθένεια των περιθωριοποιημένων; Πηγή: Ward JW,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/0275(COD)

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/0275(COD) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 21.3.2017 2016/0275(COD) ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/2090(INI) Σχέδιο γνωμοδότησης Andrea Češková (PE v01-00)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/2090(INI) Σχέδιο γνωμοδότησης Andrea Češková (PE v01-00) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων 2013/2090(INI) 6.9.2013 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-21 Andrea Češková (PE516.607v01-00) σχετικά με τις προσπάθειες της διεθνούς

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL Σχέδιο γνωμοδότησης Barbara Matera (PE v01-00)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL Σχέδιο γνωμοδότησης Barbara Matera (PE v01-00) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων 19.5.2015 2015/2074(BUD) ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-11 Barbara Matera (PE554.835v01-00) σχετικά με τον προϋπολογισμό 2016 Εντολή

Διαβάστε περισσότερα

10278/16 ΠΜ/σα 1 DGB 3B

10278/16 ΠΜ/σα 1 DGB 3B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 17 Ιουνίου 2016 (OR. en) 10278/16 SAN 263 AGRI 343 VETER 62 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Με ημερομηνία: 17 Ιουνίου 2016 Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΟΛΥΑΝΘΕΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΑ ΑΝΘΕΚΤΙΚΗ ΦΥΜΑΤΙΩΣΗ:

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΟΛΥΑΝΘΕΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΑ ΑΝΘΕΚΤΙΚΗ ΦΥΜΑΤΙΩΣΗ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΟΛΥΑΝΘΕΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΑ ΑΝΘΕΚΤΙΚΗ ΦΥΜΑΤΙΩΣΗ: ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ & ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΟ Τι είναι η πολυανθεκτική φυματίωση (MDR-TB); Eίναι μία ειδική μορφή φυματίωσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ, ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ, ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ, ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ Φ. ΚΑΛΥΒΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Παιδίατρος- Ιατρός Δημόσιας Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

Επιτροπή Νομικών Θεμάτων ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Νομικών Θεμάτων 30.1.2013 2012/2101(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τη βελτίωση της πρόσβασης στη δικαιοσύνη: ευεργέτημα πενίας σε διασυνοριακές διαφορές επί αστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Η ΝΕΑ ΓΡΙΠΗ ΤΩΝ ΧΟΙΡΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Η ΝΕΑ ΓΡΙΠΗ ΤΩΝ ΧΟΙΡΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΨΟΥΡΗ 4 412 22 ΛΑΡΙΣΑ ΤΗΛ. 2410 627142 FAX 2410 627143 E-MAIL:GEOTEE_L@OTENET.GR Λάρισα 30-04-2009 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Η ΝΕΑ ΓΡΙΠΗ ΤΩΝ ΧΟΙΡΩΝ Παγκόσμια ανησυχία

Διαβάστε περισσότερα

Σκιαγράφηση 55 Ιούνιος 2014

Σκιαγράφηση 55 Ιούνιος 2014 ΙSSN 1450-3794 Σκιαγράφηση 55 Ιούνιος 2014 Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΝΟΜΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΗΡΩΙΝΗ: ΠΤΩΤΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΑΛΛΑ ΑΝΗΣΥΧΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

HPV-Εμβόλιο: Νέα εποχή στην πρόληψη του καρκίνου του τραχήλου

HPV-Εμβόλιο: Νέα εποχή στην πρόληψη του καρκίνου του τραχήλου HPV-Εμβόλιο: Νέα εποχή στην πρόληψη του καρκίνου του τραχήλου Θεόδωρος Αγοραστός Καθηγητής Μαιευτικής-Γυναικολογίας Α.Π.Θ., Α' Μαιευτική & Γυναικολογική Κλινική Α.Π.Θ., Γ.Π.Ν. Παπαγεωργίου ισό αιώνα μετά

Διαβάστε περισσότερα

Εμβόλιο Ηπατίτιδας Β

Εμβόλιο Ηπατίτιδας Β Εμβόλιο Ηπατίτιδας Β ΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ Είστε σίγουροι πως έχετε πάρει τα κατάλληλα μέτρα για να προστατευτείτε από την ηπατίτιδα Β; ΕΝΗΜΕΡΩΣΟΥ! ΕΜΒΟΛΙΑΣΟΥ! ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΣΟΥ! ΕΜΒΟΛΙΟ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑΣ Β Γνωρίζετε

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου B7-0000/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B7-0000/2013

Έγγραφο συνόδου B7-0000/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B7-0000/2013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Έγγραφο συνόδου 22.4.2013 B7-0000/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B7-0000/2013 σύμφωνα με το άρθρο 115, παράγραφος 5, του Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

6981/17 ΙΑ/νικ 1 DG C 1

6981/17 ΙΑ/νικ 1 DG C 1 Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 6 Μαρτίου 2017 (OR. en) 6981/17 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Με ημερομηνία: 6 Μαρτίου 2017 Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/2074(BUD) Σχέδιο γνωμοδότησης Giovanni La Via. PE557.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/2074(BUD) Σχέδιο γνωμοδότησης Giovanni La Via. PE557. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 27.5.2015 2015/2074(BUD) ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-19 Giovanni La Via (PE554.828v01-00) Προϋπολογισμός 2016 Εντολή

Διαβάστε περισσότερα

Η λοίμωξη από τον ιό HPV

Η λοίμωξη από τον ιό HPV Η λοίμωξη από τον ιό HPV Γενικά Ο ιός HPV ή αλλιώς ο ιός των ανθρωπίνων θηλωμάτων (εικόνα 1) είναι ένας μικρο-οργανισμός που αναπτύσσεται μέσα στα κύτταρα μας, όπως άλλωστε συμβαίνει με όλους τους ιούς.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 9.3.2015 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με την έκθεση για την υλοποίηση, τα αποτελέσματα και τη συνολική αξιολόγηση του Eυρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Ιογενείς Ηπατίτιδες Ηπατίτιδα Β. Συχνές Ερωτήσεις

Ιογενείς Ηπατίτιδες Ηπατίτιδα Β. Συχνές Ερωτήσεις Ιογενείς Ηπατίτιδες Ηπατίτιδα Β Συχνές Ερωτήσεις Tι είναι ηπατίτιδα; Το ήπαρ (συκώτι) είναι ένα ζωτικό όργανο που βρίσκεται στο δεξιό άνω τμήμα της κοιλιακής χώρας. Έχει πολλές λειτουργίες και διαδραματίζει

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Έγγραφο συνόδου 17.9.2014 B8-0000/2014 ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-0000/2014 σύμφωνα με το άρθρο 128 παράγραφος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΩΣ ΜΕΤΑΔΙΔΟΜΕΝΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ

ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΩΣ ΜΕΤΑΔΙΔΟΜΕΝΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΩΣ ΜΕΤΑΔΙΔΟΜΕΝΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ Είναι ασθένειες που μεταδίδονται κυρίως με τη σεξουαλική επαφή. Τα κυριότερα σεξουαλικά νοσήματα: Κονδυλώματα Γονόρροια Σύφιλη Χλαμύδια HIV/ AIDS, ηπατίτιδα β Ψείρες,

Διαβάστε περισσότερα

Ιογενείς Ηπατίτιδες Ηπατίτιδα C. Συχνές Ερωτήσεις

Ιογενείς Ηπατίτιδες Ηπατίτιδα C. Συχνές Ερωτήσεις Ιογενείς Ηπατίτιδες Ηπατίτιδα C Συχνές Ερωτήσεις Tι είναι ηπατίτιδα; Το ήπαρ (συκώτι) είναι ένα ζωτικό όργανο που βρίσκεται στο δεξιό άνω τμήμα της κοιλιακής χώρας. Έχει πολλές λειτουργίες και διαδραματίζει

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL 2013/0027(COD) της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL 2013/0027(COD) της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 2013/0027(COD) 2.9.2013 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2236(INI) 15.4.2015

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2236(INI) 15.4.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 15.4.2015 2014/2236(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την κοινωνική επιχειρηματικότητα και την κοινωνική καινοτομία στην καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

AIDS. Τι είναι το AIDS; Πως κολλάει κάποιος AIDS;

AIDS. Τι είναι το AIDS; Πως κολλάει κάποιος AIDS; AIDS Τι είναι το AIDS; Σύνδρομο Επίκτητης Ανοσοανεπάρκειας (AIDS) είναι μια νόσος του ανθρώπινου ανοσοποιητικού συστήματος που προκαλείται από τον HIV (ιό της ανθρώπινης ανοσοανεπάρκειας ) Οι ονομασίες

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση μιας υδατογενούς ή τροφικής επιδημικής έκρηξης

Διερεύνηση μιας υδατογενούς ή τροφικής επιδημικής έκρηξης Watermicro Πρόγραμμα Κατάρτισης Εξ αποστάσεως (Distance learning course) Διερεύνηση μιας υδατογενούς ή τροφικής επιδημικής έκρηξης Τάνια Αρβανιτίδου-Βαγιωνά Καθηγήτρια, ΑΠΘ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

HPV. Τι είναι τα κονδυλώματα?

HPV. Τι είναι τα κονδυλώματα? HPV O HPV (Human papilloma virus) ιός των ανθρώπινων θηλωμάτων είναι ιός που βασίζεται στο DNA και μολύνει το δέρμα και τις βλεννογόνες μεμβράνες ανθρώπων και ορισμένων ζώων. Μέχρι στιγμής έχουν αναγνωριστεί

Διαβάστε περισσότερα

- Ποιά εικόνα παρουσιάζει η νόσος;

- Ποιά εικόνα παρουσιάζει η νόσος; Ηπατίτιδα είναι μία νόσος που χαρακτηρίζεται από βλάβη ενός ζωτικού οργάνου που είναι το ήπαρ, η σοβαρότητα της οποίας εξαρτάται από την αιτία που την προκαλεί, από την γενική κατάσταση του ατόμου και

Διαβάστε περισσότερα

Η αντιπροσωπία ΚΧ διατύπωσε γενική επιφύλαξη εξέτασης για το κείμενο.

Η αντιπροσωπία ΚΧ διατύπωσε γενική επιφύλαξη εξέτασης για το κείμενο. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 6 Ιουνίου 2014 (OR. en) 10463/14 SAN 220 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων / Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΝΤΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΡΘΡΟ 5.1. Ορισμοί. 1. Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΝΤΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΡΘΡΟ 5.1. Ορισμοί. 1. Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΝΤΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΡΘΡΟ 5.1 Ορισμοί 1. Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: α) οι ορισμοί στο παράρτημα Α της συμφωνίας ΥΦΠ β) οι ορισμοί

Διαβάστε περισσότερα

Ναρκωτικά. Από τη μεριά των γιατρών

Ναρκωτικά. Από τη μεριά των γιατρών Ναρκωτικά Από τη μεριά των γιατρών Επιπτώσεις στην υγεία μας Επιπτώσεις στην υγεία μας Ηπατίτιδα B AIDS Φυματίωση Ψυχικές παθήσεις Θάνατος Ηπατίτιδα B Ο ιός της ηπατίτιδας B είναι ένας ιός της κατηγορίας

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης Eβδομάδα 3/2017 (16 22 Ιανουαρίου 2017)

Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης Eβδομάδα 3/2017 (16 22 Ιανουαρίου 2017) Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης Eβδομάδα 3/2017 (16 22 Ιανουαρίου 2017) Η επιτήρηση της γρίπης για την περίοδο 2016-2017 σε Ευρωπαϊκό επίπεδο και στην Ελλάδα ξεκίνησε την εβδομάδα

Διαβάστε περισσότερα

Σεξουαλικά µεταδιδόµενα νοσήµατα και AIDS στους εφήβους. Χαράλαµπος Ανταχόπουλος 3 η Παιδιατρική Κλινική ΑΠΘ

Σεξουαλικά µεταδιδόµενα νοσήµατα και AIDS στους εφήβους. Χαράλαµπος Ανταχόπουλος 3 η Παιδιατρική Κλινική ΑΠΘ Σεξουαλικά µεταδιδόµενα νοσήµατα και AIDS στους εφήβους Χαράλαµπος Ανταχόπουλος 3 η Παιδιατρική Κλινική ΑΠΘ Εφηβική ηλικία και σεξουαλικά µεταδιδόµενα νοσήµατα (STDs) Έναρξη σεξουαλικής ζωής Έλλειψη προφυλάξεων

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης Eβδομάδα 5/2017 (30 Ιανουαρίου 05 Φεβρουαρίου 2017)

Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης Eβδομάδα 5/2017 (30 Ιανουαρίου 05 Φεβρουαρίου 2017) Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης Eβδομάδα 5/2017 (30 Ιανουαρίου 05 Φεβρουαρίου 2017) Η επιτήρηση της γρίπης για την περίοδο 2016-2017 σε Ευρωπαϊκό επίπεδο και στην Ελλάδα ξεκίνησε

Διαβάστε περισσότερα

Κατάσταση των ναρκωτικών στην Κύπρο και τρόποι αντιμετώπισης

Κατάσταση των ναρκωτικών στην Κύπρο και τρόποι αντιμετώπισης Κατάσταση των ναρκωτικών στην Κύπρο και τρόποι αντιμετώπισης Ιωάννα Γιασεμή Αν. Προϊστάμενη Τμήματος Παρακολούθησης/ ΕΚΤΕΠΝ Αντιναρκωτικό Συμβούλιο Κύπρου Δείκτης επικράτησης της χρήσης στο γενικό και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/2022(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/2022(INI) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφαλείας των Τροφίμων 2013/2022(INI) 7.5.2013 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την έκθεση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο βάσει των

Διαβάστε περισσότερα

1. Η Ομάδα «Δημόσια υγεία» συζήτησε και συμφώνησε σχετικά με το σχέδιο συμπερασμάτων του Συμβουλίου ως έχει στο Παράρτημα.

1. Η Ομάδα «Δημόσια υγεία» συζήτησε και συμφώνησε σχετικά με το σχέδιο συμπερασμάτων του Συμβουλίου ως έχει στο Παράρτημα. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 14 Νοεμβρίου 2014 (OR. en) 15441/14 SAN 429 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων / Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Ο καρκίνος του τραχήλου χης μήτρας είναι ο δεύτερος σε συχνότητα καρκίνος στον γυναικείο πληθυσμό κάτω των 45 ετών.

Ο καρκίνος του τραχήλου χης μήτρας είναι ο δεύτερος σε συχνότητα καρκίνος στον γυναικείο πληθυσμό κάτω των 45 ετών. Ο καρκίνος του τραχήλου χης μήτρας είναι ο δεύτερος σε συχνότητα καρκίνος στον γυναικείο πληθυσμό κάτω των 45 ετών. Με ιη συμβολή του τεστ ΠΑΠ, ο καρκίνος του τραχήλου έπαψε να είναι η πρώτη αιτία θανάτου

Διαβάστε περισσότερα

15206/14 AΣ/νικ 1 DG D 2C

15206/14 AΣ/νικ 1 DG D 2C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 14 Νοεμβρίου 2014 (OR. en) 15206/14 FREMP 198 JAI 846 COHOM 152 POLGEN 156 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Προεδρία Συμβούλιο Διασφάλιση του σεβασμού του

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης Eβδομάδα 1/2017 (02 08 Ιανουαρίου 2017)

Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης Eβδομάδα 1/2017 (02 08 Ιανουαρίου 2017) Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης Eβδομάδα 1/2017 (02 08 Ιανουαρίου 2017) Η επιτήρηση της γρίπης για την περίοδο 2016-2017 σε Ευρωπαϊκό επίπεδο και στην Ελλάδα ξεκίνησε την εβδομάδα

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης Eβδομάδα 7/2017 (13 19 Φεβρουαρίου 2017)

Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης Eβδομάδα 7/2017 (13 19 Φεβρουαρίου 2017) Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης Eβδομάδα 7/2017 (13 19 Φεβρουαρίου 2017) Η επιτήρηση της γρίπης για την περίοδο 2016-2017 σε Ευρωπαϊκό επίπεδο και στην Ελλάδα ξεκίνησε την εβδομάδα

Διαβάστε περισσότερα

Συστηματικός ερυθηματώδης λύκος: το πρότυπο των αυτόάνοσων ρευματικών νοσημάτων

Συστηματικός ερυθηματώδης λύκος: το πρότυπο των αυτόάνοσων ρευματικών νοσημάτων Συστηματικός ερυθηματώδης λύκος: το πρότυπο των αυτόάνοσων ρευματικών νοσημάτων Φ.Ν. Σκοπούλη Καθηγήτρια τον Χαροκόπειου Πανεπιστημίου Αθηνών συστηματικός ερυθηματώδης λύκος θεωρείται η κορωνίδα των αυτοάνοσων

Διαβάστε περισσότερα

Τεκμηρίωση Το 47% περίπου των περιστατικών καρκίνου και το 55% των θανάτων από καρκίνο καταγράφονται σε λιγότερο αναπτυγμένες περιοχές του πλανήτη.

Τεκμηρίωση Το 47% περίπου των περιστατικών καρκίνου και το 55% των θανάτων από καρκίνο καταγράφονται σε λιγότερο αναπτυγμένες περιοχές του πλανήτη. ΜΥΘΟΣ 1 ΟΣ : Ο ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΕΙΝΑΙ ΑΠΛΑ ΕΝΑ ΖΗΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ ΑΛΗΘΕΙΑ: Ο ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΛΑ ΕΝΑ ΖΗΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ Έχει ευρείες επιπτώσεις στην κοινωνία, στην οικονομία, στην ανάπτυξη και στα ανθρώπινα δικαιώματα.

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης Eβδομάδα 2/2017 (09 15 Ιανουαρίου 2017)

Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης Eβδομάδα 2/2017 (09 15 Ιανουαρίου 2017) Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης Eβδομάδα 2/2017 (09 15 Ιανουαρίου 2017) Η επιτήρηση της γρίπης για την περίοδο 2016-2017 σε Ευρωπαϊκό επίπεδο και στην Ελλάδα ξεκίνησε την εβδομάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2015/2107(INI) 29.5.2015

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2015/2107(INI) 29.5.2015 EΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 29.5.2015 2015/2107(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με το στρατηγικό πλαίσιο της ΕΕ για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων

Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων 17.10.2016 2016/2204(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τις γυναίκες και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 31 Ιανουαρίου /1/11 REV 1 (de,nl,el,pt,fi,sv,et,lv,lt,hu,mt,pl,sk,sl, ro)

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 31 Ιανουαρίου /1/11 REV 1 (de,nl,el,pt,fi,sv,et,lv,lt,hu,mt,pl,sk,sl, ro) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 31 Ιανουαρίου 2011 Διοργανικός φάκελος: 2010/0326 (NLE) 5499/1/11 REV 1 (de,nl,el,pt,fi,sv,et,lv,lt,hu,mt,pl,sk,sl, ro) AGRILEG 4 VETER 2 PARLNAT 22 ΠΡΟΤΑΣΗ Της:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2010/2113(INI) Σχέδιο έκθεσης Iliana Malinova Iotova (PE v01-00)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2010/2113(INI) Σχέδιο έκθεσης Iliana Malinova Iotova (PE v01-00) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αλιείας 2010/2113(INI) 2.5.2011 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-27 Σχέδιο έκθεσης Iliana Malinova Iotova (PE460.964v01-00) σχετικά με την τρέχουσα και μελλοντική διαχείριση της αλιείας

Διαβάστε περισσότερα

Η ΦΥΜΑΤΙΩΣΗ ΣΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

Η ΦΥΜΑΤΙΩΣΗ ΣΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ Η ΦΥΜΑΤΙΩΣΗ ΣΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ ΙΑΤΡΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ TRAFFICKING ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. Η φυματίωση είναι μια από τις θανατηφόρες ασθένειες

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα IV. Επιστημονικά πορίσματα

Παράρτημα IV. Επιστημονικά πορίσματα Παράρτημα IV Επιστημονικά πορίσματα 1 Επιστημονικά πορίσματα Στις 7 Ιουνίου 2017, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πληροφορήθηκε για το θανατηφόρο κρούσμα κεραυνοβόλου ηπατικής ανεπάρκειας σε ασθενή που λάμβανε δακλιζουμάμπη

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.6.2010 COM(2010)331 τελικό 2010/0179 (CNS) C7-0173/10 Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ σχετικά µε το κοινό σύστηµα φόρου προστιθέµενης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ Βρυξελλες, 12-13 ιουνιου 2008 Slovensko predsedstvo EU 2008 Slovenian Presidency

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B8-1818/2016. σύμφωνα με το άρθρο 128 παράγραφος 5, του Κανονισμού

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B8-1818/2016. σύμφωνα με το άρθρο 128 παράγραφος 5, του Κανονισμού Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Έγγραφο συνόδου B8-1340/2016 12.12.2016 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B8-1818/2016 σύμφωνα με το άρθρο 128 παράγραφος 5, του Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική της Coca-Cola Τρία Έψιλον για το HIV/AIDS

Πολιτική της Coca-Cola Τρία Έψιλον για το HIV/AIDS Πολιτική της Coca-Cola Τρία Έψιλον για το HIV/AIDS Περίληψη Βασικό µέληµα της Coca-Cola Τρία Έψιλον αποτελεί η ευηµερία των εργαζοµένων της. Η Εταιρεία αναγνωρίζει ότι οι εργαζόµενοι σε µερικές από τις

Διαβάστε περισσότερα

εργαλείο αξιολόγησης για τη μέτρηση της επιβάρυνσης των μυοσκελετικών παθήσεων πρότυπα περίθαλψης που θα πρέπει να αναμένουν οι πολίτες

εργαλείο αξιολόγησης για τη μέτρηση της επιβάρυνσης των μυοσκελετικών παθήσεων πρότυπα περίθαλψης που θα πρέπει να αναμένουν οι πολίτες Πώς μπορεί να διασφαλιστεί ότι οι άνθρωποι με οστεοαρθρίτιδα και ρευματοειδή αρθρίτιδα λαμβάνουν τη βέλτιστη δυνατή περίθαλψη σε ολόκληρη την Ευρώπη: συστάσεις του EUMUSC.NET Σε συνεργασία με τον EULAR

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ ΤΥΦΟΕΙΔΗ ΠΥΡΕΤΟΥ/ΠΑΡΑΤΥΦΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΑ ΜΕ ΤΑΞΙΔΙ ΣΕ ΕΝΔΗΜΙΚΕΣ ΧΩΡΕΣ, ΕΛΛΑΔΑ, 2004-2013

ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ ΤΥΦΟΕΙΔΗ ΠΥΡΕΤΟΥ/ΠΑΡΑΤΥΦΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΑ ΜΕ ΤΑΞΙΔΙ ΣΕ ΕΝΔΗΜΙΚΕΣ ΧΩΡΕΣ, ΕΛΛΑΔΑ, 2004-2013 ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ ΤΥΦΟΕΙΔΗ ΠΥΡΕΤΟΥ/ΠΑΡΑΤΥΦΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΑ ΜΕ ΤΑΞΙΔΙ ΣΕ ΕΝΔΗΜΙΚΕΣ ΧΩΡΕΣ, ΕΛΛΑΔΑ, 2004-2013 Κ. Μέλλου, Θ. Σιδερόγλου, Μ. Ποταμίτη-Κόμη, Θ. Γεωργακοπούλου, Χ. Χατζηχριστοδούλου Γραφείο Τροφιμογενών

Διαβάστε περισσότερα