ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ &ΡΩΜΑΪΚΗΣ,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ &ΡΩΜΑΪΚΗΣ,"

Transcript

1 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ &ΡΩΜΑΪΚΗΣ, & ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ & ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΟΥΛΤΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΑ ΚΙΝΗΜΑΤΑ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΩΝ ΚΟΜΝΗΝΩΝ ( ). Πρωτεύουσα μεταπτυχιακή εργασία Εισηγήτρια καθηγήτρια: κ. Πολύμνια Κατσώνη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2013

2 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ &ΡΩΜΑΪΚΗΣ, & ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ & ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΟΥΛΤΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΑ ΚΙΝΗΜΑΤΑ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΩΝ ΚΟΜΝΗΝΩΝ ( ). Πρωτεύουσα μεταπτυχιακή εργασία Εισηγήτρια καθηγήτρια: κ. Πολύμνια Κατσώνη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2013

3 Π Ρ Ο Λ Ο Γ Ο Σ Η παρούσα εργασία επιχειρεί να εξετάσει τα επαναστατικά κινήματα εναντίον των Κομνηνών την περίοδο Το διάστημα αυτό εκδηλώθηκαν επαναστατικά στασιαστικά κινήματα και αυτονομιστικά -χωριστικά, τα οποία οι τρεις αυτοκράτορες Αλέξιος Α, Ιωάννης Β και Μανουήλ Α κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν. Η εργασία αυτή έχει ως σκοπό να παρουσιάσει τα πρόσωπα που πρωταγωνίστησαν σε αυτά, τα αίτια και τα αποτελέσματα των κινημάτων καθώς και τις ποινές που επιβλήθηκαν στους συμμετέχοντες. Επιπλέον, γίνεται προσπάθεια να αιτιολογηθεί η συμπεριφορά του εκάστοτε αυτοκράτορα απέναντι σε αυτά τα κινήματα. Ως κατακλείδα θα ήθελα να ευχαριστήσω την εποπτεύουσα καθηγήτρια κυρία Πολύμνια Κατσώνη, που με βοήθησε ουσιαστικά με τις παρατηρήσεις, τις υποδείξεις και τις συμβουλές της και στήριξε την προσπάθειά μου με την επιστημονική της κατάρτιση και την ενθάρρυνσή της σε όλα τα στάδια της εργασίας μου.

4 Περιεχόμενα σελ. Πρόλογος Περιεχόμενα Βιβλιογραφία Ι-XXXVI Εισαγωγή Α.Η σύγκρουση για την εξουσία. 1-7 Β. Η οικονομική κατάσταση του ενδέκατου και δωδέκατου αιώνα. 7-9 Γ. Η Μ.Ασία και οι μειονότητες ως παράγοντας αστάθειας. Οι Σελτζούκοι και η αποξένωση των ανατολικών επαρχιών Δ. Ο χαρακτήρας των κινημάτων κατά της αυτοκρατορικής εξουσίας και οι ποινές τους Ε. Πηγές πληροφόρησης για τα επαναστατικά κινήματα εναντίον των Κομνηνών την περίοδο ΜΕΡΟΣ Α Οι Κομνηνοί την περίοδο Η βασιλεία του Αλεξίου Α Κομνηνού ( ) Η βασιλεία του Ιωάννη Β Κομνηνού ( ) Η βασιλεία του Μανουήλ Α Κομνηνού ( ) ΜΕΡΟΣ Β Τα επαναστατικά κινήματα εναντίον των Κομνηνών. I. Κινήματα εναντίον του Αλεξίου Α Κομνηνού 25-27

5 1. Η ημιαυτονομία του Θεόδωρου (Α ) Γαβρά, δούκα Χαλδίας (Πόντου) (περ ) Η αποστασία του Καρύκη στην Κρήτη (περ /93) Η αποστασία του Ραψομάτη στην Κύπρο (περ / 1093) H συνωμοσία του Ιωάννη Κομνηνού, δούκα Δυρραχίου (περ. 1093) H συνωμοσία του Νικηφόρου Διογένη ( Φεβρουάριος- Ιούνιος 1094) Ο Ψευδο-Διογένης και οι Κουμάνοι (1094/95) H συνωμοσία των Ανεμάδων (περ. 1100/1101) Η αποστασία του Γρηγορίου Γαβρά Ταρωνίτη στην Τραπεζούντα (περ. 1103/1104 ή 1106/7) ΙΙ.Κινήματα εναντίον του Ιωάννη Β Κομνηνού ( ). 1.Η επιβουλή της Άννας Κομνηνής (άνοιξη 1119) Το κίνημα ανεξαρτησίας του Κωνσταντίνου Γαβρά στην Τραπεζούντα ( ) Το κίνημα αυτονομίας του Κασιανού ( δεκαετία του 1130) Τα κινήματα του σεβαστοκράτορα Ισαάκιου Κομνηνού και οι απόπειρες κατάληψης του θρόνου (1130 κ.ε.) ΙΙΙ. Κινήματα εναντίον του Μανουήλ Α Κομνηνού ( ) 1.Η συνωμοσία του σεβαστοκράτορα Ισαάκιου Κομνηνού το Η αντίδραση του μεγάλου δομέστικου Ιωάννη Αξούχ(ου) προς τον Μανουήλ Α Κομνηνό στα Μελάγγεια (περ.1144/46) Οι συνωμοσίες του Ανδρόνικου Κομνηνού (1152 κ.ε.) Η συνωμοσία του Θεόδωρου Στυπειώτη εναντίον του Μανουήλ Α Κομνηνού (1159) Η συνωμοσία του Αλέξιου Αξούχου (1167) Πίνακας των κινημάτων ΕΠΙΛΟΓΟΣ

6 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Βραχυγραφίες: ΑΠ Ἀρχεῖον Πόντου. Περιοδικὸν σύγγραμμα ἐκδιδόμενον ὑπὸ τῆς Ἐπιτροπῆς Ποντιακῶν Μελετῶν, Ἀθῆναι 1928 κ. ε. BAH- IFAI BBA ΒCH Bibliotheque archéologique et historique de l Institut Français d Archéologie d Instanbul. Berliner Byzantinische Arbeiten, εκδ. Berlin, Akademie- Verlag, Bulletin de Correspondance Hellenique. École Française d Athénes, (Aθήνα- Paris 1877 κ. ε. BKM Βυζαντινὰ Κείμενα καὶ Μελέται. Δημοσιεύματα Κέντρου Βυζαντινών Ερευνών Φιλοσοφικής Σχολής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης εκδιδόμενα ως παράρτημα των Βυζαντινών, Θεσσαλονίκη 1969 κ. ε. BMGS Βyzantine and Modern Greek Studies, Birmingham 1975 κ. ε. Βsl Byzantinoslavica, Prague 1929 κ. ε. Βyz Byzantion, Revue Internationale des Études Byzantines, Paris Liège , Paris- Brussels 1930, Brussels 1931 κ. ε. Bυζαντιακά Ἐπιστημονικὸν ὄργανον Ἑλληνικῆς Ἱστορικῆς Ἑταιρείας Περίοδος Μεσαιωνικοῦ Ἑλληνισμού, Θεσσαλονίκη 1981 κ. ε. Βυζαντινά Ἐπιστημονικόν ὄργανον Κέντρου Βυζαντινῶν Ἐρευνών, A. Π. Θ., Θεσσαλονίκη 1969 κ. ε. Βυζαντινός Δόμος Βυζαντινός Δόμος, Περιοδικό, Μεσαιωνικής Ελληνικής Ιστορίας και Πολιτισμού, Αθήνα 1987 κ. ε. I

7 BZ Βyzantinische Zeitschrift, Leipzig 1892 κ. ε., Μünchen 1950 κ. ε. CFHB CSHB DOP DTC EEBΣ ΕΒΕ Corpus Fontium Historiae Byzantinae, Washington- Berlin- Wien- Bruxelles- Roma- Thessalonique 1967 κ. ε. Corpus Scriptorum Historiae Byzantinae, τ. 1-50, Βonnae Dumbarton Oaks Papers, Cambridge, Mass , Waschington DC 1959 κ. ε. Dictionnaire de Theologie Catholique, Paris Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών, Αθῆναι 1924 κ. ε. Εταιρεία Βυζαντινών Ερευνών, Θεσσαλονίκη. E. I. Εncyclopédie de l Islam (nouvelle edition), επιμ. T. Houtsman, R. Brosse κ. ά., τ. 1-12, Paris- Leiden ΕΙΕ Ελληνικά Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Αθήνα. Ελληνικά, Αθῆναι 1928 κ. ε., Θεσσαλονίκη 1952 κ. ε. ΕΠΛΒΙΠ Εγκυκλοπαιδικό προσωπογραφικό λεξικό βυζαντινής ιστορίας και πολιτισμού, επιμ. Α. Γ. Κ. Σαββίδης, Αθήνα 1996 κ. ε. FM GOTR Fontes Minores, τ. I- X [Forschungen zur byzantinischen Rechtsgeschichte], Frankfurt a. M Greek Orthodox Theological Review, Brookline Mass κ. ε. JÖB Jahrbuch der Österreichischen Byzantinischen Gesellschaft, Wien 1 (1951) - 17 (1968). IRAIK Izvestija Russkago Archeologiceskago Instituta v Konstantinopole, Odessa- II

8 Sofia 1896 κ. ε. ΛΒΟ Ι. Ε. Καραγιαννόπουλος, Λεξικό Βυζαντινής Ορολογίας, τ. Α : Οικονομικοί Όροι, Συντάκτες: Σ. Βαρναλίδης, Μ. Γρηγορίου- Ιωαννίδου, Π. Κατσώνη, Α. Σταυρίδου- Ζαφράκα, ΚΒΕ, Θεσσαλονίκη Mακεδονικά Μακεδονικά, Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, Θεσσαλονίκη 1940 κ. ε. ΜΜ ΝΕ ODB F. Miklosich- J. Müller, Acta et Diplomata graecca medii aevi sacra et profana, τ. 1-16,Vindobonae , (ανατύπωση Ἀθῆναι Aalen 1968). Νέος Ελλημομνήμων, τ. 1-21, Leiden 1904, Αθῆναι Φωτοτ. ανατ., Αθῆναι The Oxford Dictionary of Byzantium, ed. A. P. Kazhdan, τ. 1-3, Οxford- New York RA Revue Archéologique, Paris 1844 κ. ε. REB ΣΣΜ Σύμμεικτα Revue des Études Byzantines, Ιnstitut Français d Études Byzantines, Bucharest 1944 κ. ε., Paris 1946 κ. ε. Σειρά Στρατηγικών Μελετών. Σύμμεικτα Κέντρου Βυζαντινών Ερευνών Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (πρώην βασιλικού Ιδρύματος Ερευνών), Αθήνα 1966 κ. ε. TM Travaux et Mémoires, Paris 1965 κ. ε. VR VT Variorum Reprint Varia Turcica. Viz. Vrem. Vizantijskij Vremmenik, Sanktpetersburg/ Petrograd/ Leningrad , Moskva 1947 κ. ε. III

9 Πηγές: Actes d Iviron Actes d Iviron, τ. Ι (Des origines au milieu du XIe siècle), έκδ. J. Lefort, N. Oikonomidès, D. Papachryssanthou με τη συνεργασία της H. Mètrèvèli [Archives de l Athos, XVI], Paris 1985, τ. ΙΙ (Du milieu du XIe siècle à 1204), έκδ. J. Lefort, N. Oikonomidès, D. Papachrysanthou, avec la collaboration de V. Kravari et d H. Métrévéli, [ Archives de l Athos, XVIII], 1994, τ. ΙV (De 1328 au début du XVIe siècle), έκδ. J. Lefort, N. Oikonomidès, D. Papachryssanthou, V.Kravari, avec la collaboration d H. Mètrèvèli, [Archives de l Athos, XIX], Paris Άννα Κομνηνή Σύνταγμα σὺν Θεῷ τὸν κατὰ τὸν άνακτα κυροῦ Ἀλεξίου τοῦ Κομνηνοῦ πονηθὲν παρὰ τῆς θυγατρὸς αὐτοῦ κυρίας Ἄννης τῆς πορφυρογεννήτου τῆς βασιλίσσης, ὃ καὶ ἐκλήθη Ἀλεξιάς παρ αὐτῆς, έκδ. D. R. Reinsh- A. Kambylis, Annae Comnenae Alexias, CFHBXL/1, Βerlin Aνωνύμου, Τακτικόν Ανωνύμου, Βιβλίον Τακτικόν, στο: G. T. Dennis, Military Treatises, κείμενο σελ J. - Cl. Cheynet, - C. Morrisson- W. Seibt, Seyrig J. - Cl. Cheynet, - C. Morrisson- W. Seibt, Les Sceaux Byzantins de la collection Henry Seyrig, Paris J. - Cl. Cheynet, Iznik J. - Cl. Cheynet, Les sceaux du Musèe d Iznik, REB 49 (1991) Χρυσόβουλλον Αλεξίου Γ Χρυσόβουλλον Αλεξίου Γ τοῦ Μεγάλου Κομνηνοὺ, έκδ. D. A. Zakythinos, Le chrysobulle d Alexis III Comnène, empereur de Trébizonde, en faveur des Vénitiens, (Collection de l Institut Neo- Hellénique de l Université de Paris, Fascicule 12), Paris 1932 (Μάρτιος 1364, κείμενο ). IV

10 Dānişmendnāme I. Mélikoff, Le Geste de Melik Dānişmend. Étude critique du Dānişmendnāme. Tome I. Introduction et traduction, Tome II. Édition critique avec glossaire et index, (ΒΑΗ- IFAI 10), Paris G. T. Dennis, Military Treatises G. T. Dennis, Three Βyzantine military treatises, CFHB XXV, Washington D. C Διήγησις μερικὴ Διήγησις μερικὴ τῶν ἐπιστολῶν Ἀλεξίου βασιλέως καὶ πατριάρχου, γενομένη κατὰ διαφόρους καιρούς, έκδ. Ph. Meyer, Die Haupturkunden für die Geschichte der Athosklöster. Grösstentheils zum ersten Male herausgegeben und mit Einleitungen versehen, Leipzig 1894 (ανατ. Αmsterdam 1965), σελ (αρ. VI). F. Dölger, Schatzkammer F. Dölger, Aus den Schatzkammern des Ηeiligen Berges, München F. Dölger- P. Wirth, Regesten F. Dölger- P. Wirth, Regesten der Kaiserurkunden des oströmischen Reiches von Teil ( ) zweite, erweiterte und verbesserte Auflage, München Εγκώμιον Θεοδοσίου Τα αγιολογικά κείμενα τοῦ ὀσίου Χριστοδούλου, ἰδρυτοῦ τῆς ἐν Πάτμῳ Μονῆς, έκδ. Ε. Βρανούση, Αθήνα Εφραίμ Aίνιος Έγγρ. Πάτμ. Eυστάθιος Θεσσαλονίκης, Άλωσις Ἐφραίμ τοῦ Αίνιου, Χρονική Ιστορία, έκδ. O. Lampsides, Ephraem Aeni, Historia Chronica, CFHB XXVII, Series Atheniensis, Athenis Βυζαντινά Έγγραφα της Μονής Πάτμου. τ. Α : Αυτοκρατορικά, [Εθνικό Ιδρυμα Ερευνών. Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών], έκδ. Έ. Βρανούση, Αθῆναι Ἐυσταθίου τοῦ Θεσσαλονίκης συγγραφὴ τῆς εἴθε ὑστέρας κατ αὐτήν ἀλώσεως, έκδ. St. Kyriakidis, La Espugnazione di Tessalonica. Τesto critic, introduzione, annotazioni [Testi e Monumenti, Testi 5], V

11 ιταλική μτφρ. V. Rotolo, Palermo P. Gautier, Synode P. Gautier, Le synode des Blachernes (fin 1094). Étude prosopographique, REB 29 (1971) Γεώργιος Τορνίκης, Λόγος Γεώργιος Τορνίκης, Λόγος ἐπὶ τῷ θανάτῳ τῆς πορφυρογεννήτου κυρᾶς Ἄννης τῆς καισαρίσσης, έκδ. J. Darrouzés, Georges et Dèmètrios Tornikès Lettres et discours. Introduction, texte, analyses, traduction et notes [Le monde byzantine], Paris σελ (αρ. 14). Γεώργιος Τορνίκης, Ανδρόνικος Γεώργιος Τορνίκης, Πρὸς τὸν περιπόθητον ἐξάδελφον τοῦ κραταιοῦ καὶ ἁγίου ἡμῶν βασιλέως κὺρ Ανδρόνικον τὸν Κομνηνὸν, ὡς ἀπ αὐτοῦ καὶ τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ ὑπὲρ τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ Δημητρίου, ὅτε ἦν ἐν Βρανιτζόβη, έκδ. J. Darrouzés, Georges et Dèmètrios Tornikès, Lettres et discours. Introduction, texte, analyses, traduction et notes [Le monde byzantine], Paris 1970, σελ (αρ. 4). Γεώργιος Τορνίκης, Επ. προς Θεόδωρο Στυπειώτη Gesta Friderici Γεώργιος Τορνίκης, Τῷ ἐπί τοῦ κανικλείου κυρ Θεοδὠρῳ Στυππειώτῃ (επιστ. 7), έκδ. J. Darrouzés, Georges et Dèmètrios Tornikès, Lettres et discours. Introduction, texte, analyses, traduction et notes [Le monde byzantine], Paris 1970, σελ , (αρ. 17). Ottonis et Rahevini, Gesta Friderici I Imperatoris in Monumenta Germania Historica, έκδ. J. Waitz, Scriptores rerum Germanicarum in usum scolari recusi, edition III, Honoverae et Lipsiae VI

12 V. Grumel, Regestes V. Grumel, Les regestes des actes du patriarcat de Constantinople, Le Patriarcat byzantine. [Recherches de Diplomatique, d Histoire et de Géographie ecclésiastiques publiées par l Institut d Études Byzantines des Augustins de l Assomption, Série I], τόμ. I: Les Actes des Patriarches, τεύχ. Ι: Les regestes de 381 à 715, II: Les Regestes de 715 à 1043, III: Les regestes de 1043 à 1206, Paris 1932, 1936,1947 (β έκδ. Τεύχ. Ι Paris 1972, β έκδ. Τεύχ. ΙΙ- ΙΙΙ από τον J. Darrouzès, Paris Γουλιέλμος Τύρου Guillaume de Tyr, Chronique, έκδ. R. B. C. Huygens, Willelmi Tyrensis Archiepiscopi, Chronicon, Corpus Christianorum, Continuatio Mediaeualis LXIII A, Brepols Hist. Ierosol. Albert of Aachen, Ηistoria Ierosolimitana, edited and translated by Suzan Edgington, History of the journey to Jerousalem [Oxford Medieval Texts], New York Ιω. Καμινιάτης, Άλωσις Ἰωάννου Καμινιάτου, Εἰς τὴν ἄλωσιν τῆς Θεσσαλονίκης, έκδ. G. Böhlig, Ioannis Caminiatae de expugnatione Thessalonicae, CFHB, IV, Series Berolinensis, Berlin- New York Iω. Κίνναμος Ἐπιτομἠ τῶν κατορθωμάτων τῷ μακαρίτῃ βασιλεῖ καὶ πορφυρογεννήτῳ κυρίῳ Ἰωάννη τῷ Κομνηνῷ. Καὶ ἀφηγήσις τῶν πραχθέντων τῷ ἀοιδίμῳ υἱῷ αὐτοῦ τῷ βασιλεῖ καὶ πορφυρογεννήτῳ κυρῷ Μανουὴλ τῷ Κομνηνῷ πονηθεῖσα Ἰωάννῃ βασιλικῷ γραμματικῷ τῷ Κιννάμῳ, έκδ. Aug. Meineke, Ioannis Cinnami epitomae rerum ab Ioanne et Alexio Comnenis gestarum. Ad fidem codicis vaticani recensuit, [CSHB], Bonnae Iωάννης Οξείτης Τοῦ ἀγιωτάτου Πατριάρχου Ἀντιοχείας κὺρ Ἰωάννου λόγος εἰς τὸν βασιλέα κυρ Αλέξιον τὸν Κομνηνὸν, έκδ. P. Gautier, Diatribes de Jean l Oxide contre Alexis I er Comnene, REB 28 (1970) 5-55, VII

13 κείμενο Ιωσήφ Τραπεζούντος, Λόγος Ιω. Ζωναράς Ἰωσήφ τοῦ χρηματίσαντος μητροπολίτου Τραπεζούντος Λόγος ὡς ἐν συνόψει διαλαμβάνων τὴν γενέθλιαν ἡμέρα τοῦ ἐν θαύμασι περιβοήτου καὶ μελάθλου Ἐυγενίου ( )., έκδ. Α. Papadopoulos- Kerameus, Spornik, αρ. ΙΙΙ, 52-77, στο: J. O. Rosenqvist (επανέκδοση), The Hagiographic Dossier of St. Eugenios of Trebizond, Codex Athous Dionysiou 154, Upsala 1996, (κείμενο ). Ἰωάννης Ζωναράς, Ἐπιτομή Ἱστοριῶν, έκδ. Μ. Pinder- Th. Büttner- Wobst, Ioannis Zonarae Epitomae Historiarum libri XVIII, [CSHB], τ. 1-3, Bonnae Κεκαυμένος Kεκαυμένος Στρατηγικὸν, έκδ. G. Litavrin, Sovety i rasskazy Dkavmena (Cecaumeni consilio et narationes), Moskva Κων. Πορφ., De Cerimoniis [Έκθεσις τῆς βασιλείου τάξεως]. Κωνσταντίνου τοῦ φιλοχρίστου καὶ ἐν αὐτῷ τῷ Χριστῷ τῷ αἰωνίῳ βασιλεῖ βασιλέως υἱοῦ Λέοντος τοῦ σοφωτάτου καὶ αεἰμνήστου βασιλέως σύνταγμά τι καὶ βασιλείου σπουδής ὄντως ἄξιον πόνημα, έκδ. I. Reiske, Constantini Porfyrogeniti imperatoris de Cerimoniis aulae byzantinae libri duo graece et latine [CSHB], τ. 3, Bonnae ). Σπ. Λάμπρος, Μαρκιανός Κώδιξ Σπ. Λάμπρος, Ὁ Μαρκιανός Κώδιξ 524, ΝΕ 8 (1911) V. Laurent, Documents V. Laurent, Documents de sigillographie byzantine. La collection C. Orghidan (Bibliothèque byzantine. Documents 1), Paris 1952 (προσθήκες παρατηρήσεις Ν. Seibt- W. Seibt, Sammlung Seibt). V. Laurent, Vatican V. Laurent, Les sceaux byzantines du Médaillier Vatican, [MBV], Città del Vaticano 1962(+ LI p. l). V. Laurent, Église V. Laurent, Le corpus des Sceaux de VIII

14 l Empire byzantine, τ. 5, L Église, τ. 1-3, Paris Λέων Διάκονος Λέων Διάκονος, Ιστορία, έκδ. C. B. Hase, Leonis Diaconi Caloënsis Historiae, CB, Bonnae Λέων Μαχαιράς Λεoντίου Μαχαιρά, Χρονικό της Κύπρου, Παράλληλη διπλωματική έκδοση των χειρογράφων, εισαγωγή, επιμέλεια Μ. Πιερής- Α. Νικολάου Κοννάρη. Κέντρο Επιστημονικών Ερευνών, Πηγές και Μελέτες της Κυπριακής Ιστορίας ΧLVIII, Λευκωσία Λουκάς Πατριάρχης, Πράξις Λουκά Οικουμενικού Πατριάρχου πράξις επί εκκλησιαστικοίς ακινήτοις 1164, έκδ. Α. Παπαδόπουλος- Κεραμεύς, Ἀνάλεκτα Ιεροσολυμιτικὴς Σταχυολογίας, τ. 4, σελ P. Maas, Musen P. Maas, Die Musen des Kaisers Alexios I, BZ 22 (1913) Μιχαήλ Ατταλειάτης Ἱστορία ἐκτεθεῖσα παρὰ Μιχαὴλ προέδρου κριτοῦ ἐπί τοῦ ἱπποδρόμου καὶ τοῦ βήλου τοῦ Ἀτταλειάτου, έκδ. E. Th. Tsolakis, Michaelis Attaliate Histoiria, CFHB L, Seires Atheniensis, Αθήνα Μιχαήλ Χωνιάτης, Προσφώνημα Μιχαήλ Χωνιάτης, Σωζόμενα Μιχαήλ Χωνιάτης, Προσφώνημα πρὸς τὸν πραίτωρα Δημήτριο Δριμύ, στο: Μιχαὴλ Χωνιάτης, Σωζόμενα Μιχαὴλ Ἀκομινάτου τοῦ Χωνιάτου Τὰ Σωζόμενα: τὰ πλείστα ἐκδιδόμενα νὺν τὸ πρώτον κατὰ τοὺς ἐν Φλωρεντίᾳ, Ὀξωνίῳ, Παρισίοις και Βιέννη κώδικας, δαπάνη τοῦ Δήμου Αθηναίων, έκδ. Σπ. Λάμπρος, τ. 1 Αθήνα 1879, τ. 2 Αθήνα Μιχαήλ Γλυκάς, Βίβλος Χρονική Μιχαὴλ Γλυκὰς, Βίβλος Χρονικὴ, έκδ. I. Bekker, Michaelis Glycae Annales, [CB], Bonnae IX

15 Μιχαήλ Γλυκάς, Κεφ. Μιχαήλ Γλυκάς, Στίχοι Μιχαήλ Ιταλικός, Επιστολαί Μιχαὴλ τοῦ Γλυκὰ εἰς τὰς ἀπορίας τῆς θείας γραφῆς κεφάλαια, έκδ. Σ. Ευστρατιάδης, Αθήνα Μιχαὴλ Γλυκὰ, Στίχοι οὓς ἔγραψε καθ' ὃν κατεσχέθη καιρὸν, έκδ. Ε. Τσολάκης, Θεσσαλονίκη P. Gautier, Michel Italikos Lettres et discours [Archives de l Orient Chrétien, 14], Paris σελ. 58 κ. ε. (αρ.1 κ. ε.). ΜΜ F. Miklosich- J. Müller, Acta et Diplomata graecca medii aevi sacra et profana, τ. 1-16, Vindobonae , (ανατ. Ἀθῆναι Aalen 1968). Μιχαήλ Σύρος Νεόφυτος ο Έγκλειστος, Συνοπτική παρεξέτασις Νικ. Χωνιάτης Νικηφόρος Βασιλάκης, Λόγοι Teaŕn Mixayēli patriark i Asorwoc Žamanakagrut iwn, γαλλική μτφρ. J. B. Chabot, Chronique de Michel le Syrien Patriarche Jacobite d Antioche ( ), τ. 1-4, Paris (ανατ. Brussels 1963). Νεοφύτου πρεσβυτέρου μοναχοῦ καὶ ἐγκλείστου συνοπτικὴ παρεξέτασις περὶ τῆς νεοφανοῦς διχονοίας, εἴτε ἄφθαρτον εἴτε φθαρτὴν ὁ χριστός προσελάβετο σάρκα, ἐκ πνευματικῶν δὲ ρήσεων ἀναμφιβόλων ἡ παρεξέτασις παριστῶσα τὰς ἀποδείξεις. εὐλόγησον πάτερ, έκδ. Ι. Π. Τσικνόπουλος, Τά ἐλάσσονα τοῦ Νεοφύτου πρεσβυτέρου μοναχοῦ καί ἐγκλείστου, Byzantion 39 (1969) , (κείμενο ). Χρονικὴ Διήγησις τοῦ Χωνιάτου κυρ Νικήτα ἀρχομένη ἀπό τῆς βασιλείας Ιωάννου Κομνηνοῦ καὶ λήγουσα μέχρι τῆς ἄλώσεως τῆς Κωνσταντινουπόλεως, έκδ. J. L. van Dieten, Nicetae Choniatae, Historia, CFHB XI/1-2, τ. I: Praefationem et textum continens, ΙΙ: Ιndices continens, Berolini- Novi Eboraci Berlin Νικηφόρος Βασιλάκης, Λόγοι, έκδ.α. Garzya, Nicephori Basilacae orations et epistolae, [Bibliotheca scriptorium Graecorum et Romanorum Teubneriana], X

16 Leipzig Νικηφόρος Βρυέννιος Νικηφόρος Βρυέννιος, Ύλη Ιστορίας, Nicéphori Bryennii Historiarum libri quattuor, έκδ. P. Gautier, Nicéphore Bryennios Histoire. Introduction, texte, traduction et notes, CFHB IX, Bruxelles Νικολάος Μουζάλων, Παραίτησις Ἡ παραίτησις Νικολάου τοῦ Μουζάλωνος ἀπό τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Κύπρου. Ανέκδοτον Ἀπολογητικόν ποίημα, έκδ. Σ. Δοανίδου, Ελληνικά 7 (1934) Χρ. Παπαδόπουλος, Ιωάννης Ε Οξείτης Α. Παπαδόπουλος- Κεραμεύς, Ανάλεκτα Ιεροσολυμιτικής Σταχυολογίας Αρχιεπισκόπου Αθηνών Χρυσοστόμου, Ο πατριάρχης Αντιοχείας Ιωάννης Ε Οξείτης ( ), ΕΕΒΣ 12 (1936) Α. Παπαδόπουλος- Κεραμεύς, Ἀνάλεκτα Ἱεροσολυμιτικῆς Σταχυολογίας ή συλλογή ανεκδότων καὶ σπανίων ἑλληνικών συγγραφών περὶ τῶν κατὰ τὴν Ἑώαν Ὀρθοδόξων εκκλησιῶν καὶ μάλιστα τῆς τῶν Παλαιστινῶν, τ. Α - Ε, εν Πετρούπολει (ανατ. Bruxelles 1963). Πρακτικά Συνόδου Βλαχερνών 1094 Τὸ σημείωμα τὸ γεγονὸς ἐπὶ τῇ προσβάσει ἑνώσει τῆς συνόδου αὐτοῦ τοῦ ἀπὸ Χαλκηδόνος Λέοντος καὶ εὐσεβεῖ ἀποφάσει περὶ τῆς προσκυνήσεως τῶν ἀγίων εἰκόνων παρὰ τοῦ κρατίστου καὶ ἀγίου ἡμῶν βασιλέως κυρ Ἀλεξίου τοῦ Κομνηνοῦ τοῦ καὶ ἐπ εὐσεβείᾳ Θεοῦ χάριτι διαλάμψαντος, έκδ.p. Gautier, Synode , REB 29 (1971) (κείμενο ). Ψευδο- Κωδινός Ψευδο- Κωδινός, Περί όφφικιαλίων τοῦ παλατίου Κωνσταντινουπόλεως, έκδ.j. Verpeaux, Pseudo- Kodinos, Traité des Offices, [Le Monde byzantin], Paris G. Schlumberger, Sigillographie G. Schlumberger, Sigillographie de l empire byzantine, Paris 1884, (ανατ. Τοrino 1963). XI

17 W. Seibt, Bleisiegel W. Seibt, Die Byzantinischen Bleisiegel in Ősterreich, 1. Teil: Kaiserhof, [Ősterreichische Akademie der Wissenschaften. Veröffentlichungen der Kommision für Byzantinistik II/1], Wien W. Seibt, Skleroi W. Seibt, Die Skleroi: eine prosopographish- sigillographische Studie [Byzantina Vindobonensia 9], Wien 1976 Chr. Stavrakos, Bleisiegel Chr. Stavrakos, Die byzantinischen Bleisiegel, mit familiennamen aus der Sammlung des Numismatischen Museums Athen [Mainzer Veröffentlichung zur Byzantistik, 4], Wiesbaden Συναξάριον Θεόδωρου Γαβρά Συναξάριον Θεοδώρου Γαβρᾶ, έκδ. Ι. Π. Μηλιόπουλος, Τραπεζουντιακά αρχαιολογήματα, ΕΕΒΣ 7 (1930) Τακτικόν Βeneševič Ν. Οikonomidès, Listes, σελ (Le Taktikon du Cod. Hierosol. Gr. 24 Dit Taktikon Βeneševič), κείμενο σελ Θεόδωρος Πρόδρομος, Επιθάλαμος Θεόδωρος Πρόδρομος, Μονωδία Θεόδωρος Πρόδρομος, Ἐπιθάλαμος τοῖς τοῦ εὐτυχεστάτου καίσαρος υἱοῖς, έκδ. P. Gautier, Nicéphore Bryennios Histoire. Introduction, texte, traduction et notes, CFHB IX, Bruxelles 1975, σελ (αρ. Ι). Τοῦ αὐτοῦ μονωδία εἰς τὸν ἱερώτατον μητροπολίτην Τραπεζοῦντος κυρὸν Στέφανον τὸν Σκυλίτζην, έκδ. L. Petit, Monodie de Theodore Prodrome sur Etienne Skylitzes, metropolitain de Trebizonde, IRAIK 8, 1-2(1903),1-14 (κείμενο σελ ). Μαγγάνειος Πρόδρομος Theodori Prodromi de Manganis, έκδ. S. Bernardinellο, [Università di Padova, Studi Byzantini e Neogreci 4], Padova Θεόδωρος Πρόδρομος, Στίχοι Θεόδωρος Πρόδρομος, Στίχοι εἰς γραμματικὸν Θεόδωρον Στυπιώτην, έκδ. W. Hörandner, Theodoros Prodromos historische Geshichte [Wiener XII

18 Byzantinistische Studien, XI], Wien 1974, (κείμενο ), αρ. 71. Θεόδωρος Πρόδρομος, Εις άνθρακα Θεόδωρος Πρόδρομος, Εις εγχείριον Θεόδωρος Πρόδρομος, Εἰς ἄνθρακα επιστολὴ πρὸς τὸν κανικλεῖον, στο: Θεόδωρος Πρόδρομος, Ποιήματα, έκδ. W. Hörandner, Theodoros Prodromos historische Geshichte [Wiener Byzantinistische Studien, XI], Wien 1974, (κείμενο ), αρ. 72. Θεόδωρος Πρόδρομος, Εἰς ἐγχείριον ὀδηγήτριας, στο: Θεόδωρος Πρόδρομος, Ποιήματα, έκδ. W. Hörandner, Theodoros Prodromos historische Geshichte [Wiener Byzantinistische Studien, XI], Wien 1974, (κείμενο ), αρ. 73. Θεόδωρος Σκουταριώτης Θεόδωρος Σκουταριώτης, Σύνοψις Χρονικὴ, έκδ. Κ. Ν. Σάθας, Ανωνύμου σύνοψις Χρονική, στο: Μεσαιωνική Βιβλιοθήκη, τόμ. 7, σελ Θεοφύλακτος Αχρίδος, Επιστ. Ἐπιστολαὶ τοῦ μακαριοτάτου ἐπισκόπου Βουλγαρίας κυροῦ Θεοφυλάκτου, έκδ. P. Gautier, Théophylacte d Achrida Lettres, CFHB XVI/2, Thessalonique Θεοφύλακτος Αχρίδος, Λόγοι Θεοφύλακτος Αχρίδος, Λόγοι, έκδ. P. Gautier, Théophylacte d Achrida Discours, Traités, Poésies, CFHB XV1/1, Thessalonique Τυπ. Κεχ. Τυπικὸν τῆς σεβασμίας μονῆς τῆς ὑπεραγίας Θεοτόκου τῆς Κεχαριτωμένης τῆς ἐκ βάθρων νεουργηθείσης καὶ συστάσης παρὰ τῆς εὐσεβεστάτης αὐγούστης κυρὰς Εἰρήνης τῆς Δουκαίνης κατὰ τῆς αὐτῆς πρόσταξιν καὶ γνώμην ὑφηγηθέν τε καὶ ἐκτεθέν, έκδ. P. Gautier, Le typikon de la Théotokos Kécharitôménè, REB 43 (1985) σελ (κείμενο σελ ). Τυπ. Κοσμ. Τυπικόν ἐμοῦ τοῦ [σεβαστοκράτορος] Ισαακίου καὶ υιοῦ τοῦ μεγάλου βασιλέως XIII

19 κυροῦ Ἀλεξίου τοῦ Κομνηνοῦ ἐπί τῷ καινισθέντι παρ ἡμῶν νεοσυστάτῳ μοναστηρίῳ κατὰ τὴν πεντεκαιδεκάτην ινδικτιώνα τοῦ ἐξακισχιλιοστοῦ ἐξακοσιοστοῦ ἐξηκοστοῦ ἔτους ἐν ᾦ καὶ καθίδρυται τὸ τῆς κοσμοσωτείρας μου καὶ Θεομήτορος καὶ ἐν πολλοῖς ευεργέτιδος διὰ μουσείου εἰκόνισμα, έκδ. Γ. Κ. Παπάζογλου, Τυπικόν Ισαακίου Αλεξίου Κομνηνού της μονής Θεοτόκου της Κοσμοσωτείρας, Κομοτηνή Τυπ. Παντ. Τυπικόν τῆς βασιλικῆς μονῆς του Παντοκράτορος, έκδ. P. Gautier, Le typikon du Christ Sauveur Pantocrator, REB 32 (1974) 1-145, (κείμενο σελ ). Bίος Κυρίλλου Φιλεώτου Bίος Κυρίλλου Φιλεώτου, έκδ. E. Sargologos, La Vie de saint Cyrille de Philéote, moine byzantine [Subsidia Hagiographica 39], Bruxelles Βίος Θεοδώρου Γαβρά Τῷ αύτῷ μηνὶ β. Ἀθλησις τοῦ ἀγίου καὶ ἐνδόξου μεγαλομάρτυρος Θεοδώρου τοῦ Γαβρᾶ, έκδ. Α. Παπαδόπουλος- Κεραμεύς, Συμβολαὶ εἰς τὴν ἱστορία τῆς Τραπεζούντας, Viz. Vrem. 12 (1906) Α. K. Wassiliou- W. Seibt, Bleisiegel Α. K. Wassiliou- W. Seibt, Die byzantinischen Bleisiegel in Ősterreich, Τeil 2, Zentral und Provinzialverwaltung,Wien A. K. Wassiliou- Seibt, Xiphilinos A. K. Wassiliou- Seibt, Die Familie Xiphilinos im 11. Jahrhundert: der Beitrag der Siegel, στο: Les réseaux familiaux : Antiquité tardive et Moyen Âge, έκδ. B. Caseau, [Centre de recherche d histoire et civilisation de Byzance, Monographies 37], Paris 2012, G. Zacos- A. Veglery, Seals G. Zacos- A. Veglery, Byzantine Lead Seals,τ. 1-3 Basel XIV

20 Βοηθήματα: N. Adonz, Taronites N. Adonz, Les Taronites en Arménie et à Byzance, Ι. Byz. 9 (1934) , ΙΙ. 10(1935) , ΙΙΙ. 11 (1936) H. Ahrweiler, Crète H. Ahrweiler, L administration militaire de la Crète byzantine, Byz. 31 (1961) H. Ahrweiler, Forteresses H. Ahrweiler, Les forteresses construites en Asia Mineure face a l invasion Seldjoucide, Acten des XI international Kongresses Munich 1960, , London (= H. Ahrweiler Études, XVIII). H. Ahrweiler, Recherches H. Ahrweiler, Recherches sur l administration de l Empire byzantine aux IXè- XIè siècles, ΒCH 84 (1960) (= H. Ahrweiler, Études, VIII). H. Ahrweiler, Études H. Ahrweiler, Études sur les structures administratives et sociales de Byzance, preface de P. Lemerle, VR, London Alexios Komnenos Alexios I Komnenos. Papers of the second Belfast International Colloquium April 1989, εκδ. M. Mullet- D. Smythe, Belfast Anna Comnene Anna Komnene and Her Times, εκδ. Th. Gouma- Peterson, (Garland Medieval Casebooks), New York M. Angold, Aυτοκρατορία Μ. Αngold, H Bυζαντινή αυτοκρατορία από το 1025 έως το Μια πολιτική ιστορία, (β έκδοση αναθεωρημένη και επαυξημένη), (ελλην. μτφρ. Ε. Καργανιώτη, επιστ. επιμέλεια Π. Α Αγαπητός), Αθήνα M. Angold, Church and Society M. Angold, Church and Society in Byzantium under the Comnenoi ( ), Cambridge Αφιέρωμα στον Νίκο Σβορώνο Αφιέρωμα στον Νίκο Σβορώνο XV

21 Πανεπιστήμιο Κρήτης εκδ. επιτροπή: Β. Κρεμμυδάς, Χ. Μαλτέζου, Ν. Μ. Παναγιωτάκης, τ. Α, Ρέθυμνο Γ. Αραμπατζής, «Βοιωτούς ονομάζειν» Γ. Αραμπατζής, «Βοιωτούς ὀνομάζειν» Σημειώσεις για την πολιτική φιλοσοφία της Άννας Κομνηνής, Βυζαντιακά 21 (2001) P. Armstrong, Holy Men P. Armstrong, Alexios I Comnenos, holy men and monasteries, στο: Αlexios Komnenos Αυτοκρατορία σε κρίση Β. Βλυσίδου (επιμ. ), Η Αυτοκρατορία σε Κρίση(;): Το Βυζάντιο τον 11ο αιώνα ( ), (ΙΒΕ/EIE, Διεθνή Συμπόσια 11, Αθήνα 2003). X. Μπαρτικιάν, Γαβράδες Xρ. Μ. Μπαρτικιάν, Η βυζαντινή αριστοκρατική οικογένεια των Γαυράδων (Γαβράδων). Ιστορική, προσωπογραφική και γενεαλογική μονογραφία (πρόλ. Α. Γ. Κ. Σαββίδης επιμ. Φ. Βλαχοπούλου), Αθήνα R. Beaton, Rapsomatis R. Beaton, Byzantine Historiography and Modern Greek Oral Poetry: The case of Rapsomatis, BMGS 10 (1986) J. W. Birkenmeier, Komnenian army J. W. Birkenmeier, The development of the Komnenian army: , [History of Warfare 5], Leiden, Boston, Köln S. Blöndal- B. S. Benedikz,Varangians S. Blöndal- B. S. Benedikz, The Varangians of Byzantium, Cambridge Κ. Α. Μπουρδάρα, Τυραννίς Κ. Α. Μπουρδάρα, Καθοσίωσις και τυραννίς κατά τους μέσους βυζαντινούς χρόνους, Μακεδονική δυναστεία ( ), Αθῆναι Κ. Α. Μπουρδάρα, Καθοσίωσις Κ. Α. Μπουρδάρα, Καθοσίωσις και τυραννίς κατά τους μέσους βυζαντινούς χρόνους , Αθήνα Κ. Α. Mπουρδάρα, Έγκλημα καθοσιώσεως Κ. Α. Μπουρδάρα, Το έγκλημα καθοσιώσεως στους Κομνηνούς, στο: Αφιέρωμα στον Νίκο Σβορώνο XVI

22 Κ. Α. Μπουρδάρα, Φυλακές Κ. Α. Μπουρδάρα, Οι βυζαντινές φυλακές, στο: Έγκλημα και τιμωρία στο Βυζάντιο C. M. Brand, Deeds C. M. Brand, Deeds of John and Manuel Comnenus by John Kinnamos in Records of Civilization Sources and Studies, Vol. 95. New York: Columbia University Press, C. M. Brand, Τurkish Element C. M. Brand, "The Turkish Element in Byzantium, Eleventh- Twelfth Centuries". Dumbarton Oaks Papers (Washington, District of Columbia: Dumbarton Oaks, Trustees for Harvard University) DOP 43 (1989)1-26. C. M. Brand- A. Kazhdan, Bodin C. M. Brand - Α. Κazhdan, Constantine Bodin, στο: ΟDB τ. 1, R. Browning, Death R. Browning, The death of John II Comnenus, Byz. 31 (1961) Α. Βryer, Gabrades Α. Βryer, A Byzantine Family: The Gabrades, c c. 1653, Univercity of Birmingham Historical Journal 12 (1970) (=A. Bryer, Trebizond, ΙΙΙa). A. Bryer S. Fassoulakis- D. Nicol, Note A. Bryer S. Fassoulakis- D. Nicol,A Byzantine Family: The Gabrades. An Additional Note, Bsl 36 (1975) (=A. Bryer, Trebizond, III b). A. Bryer, Trebizond A. Bryer, The Empire of Trebizond and the Pontos. Collected Studies, (VR), London Α. Bryer- A. Dunn- J. W. Newsbitt, Gabras Α. Bryer- A. Dunn- J. W. Newsbitt, Τheodore Gabras, Duke of Chaldia (+ 1098) and the Gabrades: Portrais, Sites and Seals, στο: Κράτος και κοινωνία G. Buckler, Anna Comnena G. Buckler, Anna Comnena. A Study, London 1929 (ανατ. 1968). Byzantine Court The Byzantine Court from 829 to 1204, ed. H. Maguire, Washington D. C XVII

23 C. Cahen, Famille C. Cahen, Une famille byzantine au service des Seljuqides d Asie- Mineure, Polychronion. Festchrift für F. Dölger. Heidelberg 1966, (=C. Cahen Turcobyzantina, VIII). C. Cahen, Turcobyzantina C. Cahen, Turcobyzantina et Oriens Christianus, préface de H. Ahrweiler, VR, London L. Casson, Tαξίδι L. Casson, Ταξίδι στον αρχαίο κόσμο, μτφρ. Λ. Σταματιάδη, επιμ. Α. Φιλιπποπούλου, ΜΙΕΤ, β ανατύπωση, Αθήνα F. Chalandon, Comnénes F. Chalandon, Les Comnénes. Études sûr l empire byzantine aux XIe et XIIe siècles. I. Essai sur la règne d Alexis 1er Comnéne ( ) [Mémoires et Documents, publiés par la Société de l École des Chartes, IV],Paris 1900 (ανατ. Νew York 1960). II: Jean II Comnène ( ) et Manuel I Comnène ( ), Paris 1912 (ανατ. New York 1960). F. Chalandon, Alexis F. Chalandon, Essai sur la règne d Alexis 1er Comnéne ( ), στο: F. Chalandon, Comnénes. F. Chalandon, Jean II et Manuel I F. Chalandon, Jean II Comnène ( ) et Manuel I Comnène ( ), στο: F. Chalandon, Comnénes, P. Charanis, Armenians P. Charanis, Τhe Armenians in the Byzantine Empire, Bsl 22 (1961) J. - Cl. Cheynet, Τoparque- topotèretès J. - Cl. Cheynet, Τoparque et topotèretès à la fin du XIe siècle, REB 42 (1984) J. - Cl. Cheynet, Du stratege au duc J. - Cl. Cheynet, Du stratege de theme au duc: chronologie de l évolution au cours du XIe siècle, TM 9 (1985) XVIII

24 J. - Cl. Cheynet- J. - Fr. Vannier, Trois Familles J. - Cl. Cheynet - J. - Fr. Vannier, Trois Familles du duche d Antioche, Études prosopographiques [Byzantina Sorbonensia 5], Paris 1986, J. - Cl. Cheynet, Pouvoir J. - Cl. Cheynet, Pouvoir et contestations à Byzance ( ), [Byzantina Sorbonensia 9], Paris J. - Cl. Cheynet, Byzantine Aristocracy J. - Cl. Cheynet, The Byzantine Aristocracy (8th- 13th Centuries) [English translation of L aristocratie Byzantine (VIIIe- XIIIe siècle), Journal des Savants (July- December 2000) pp ], (= J. - Cl Cheynet, Aristocracy, I). J. - Cl. Cheynet, Power J. - Cl. Cheynet, Οfficial power and nonofficial power, Fifty Years of Prosopography: The Later Roman Empire, Byzantium and Beyond (=Proceedings of the British Academy 118), εκδ. A. Cameron. Oxford 2003, (=J. - CL. Cheynet, Aristocracy, VII). J. - Cl. Cheynet, Aristocracy J. - Cl. Cheynet, The byzantine aristocracy and its military fanction, VR, Αshgate J. - Cl. Cheynet, Bυζαντινός κόσμος J. - Cl. Cheynet, Ο βυζαντινός κόσμος τ. Β, η Βυζαντινή αυτοκρατορία ( ), υπό τη διεύθυνση J. - Cl. Cheynet, μτφρ. A. Καραστάθη, Αθήνα Αικ. Χριστοφιλοπούλου, Εκλογή Αικ. Χριστοφιλοπούλου, Αντιβασιλεία Αικ. Χριστοφιλοπούλου, Προπαγάνδα Αικ. Χριστοφιλοπούλου, Εκλογή, Αναγόρευσις και στέψις του βυζαντινού αυτόκρατορα, Πραγματείαι της Ακαδημίας Αθηνών, τ. 22, αριθμ. 2, Αθῆναι Αικ. Χριστοφιλοπούλου, Η αντιβασιλεία εις το Βυζάντιον, Σύμμεικτα 2 (1970), Αικ. Χριστοφιλοπούλου, Μια περίπτωση πολιτικής προπαγάνδας ( Έτ. 1144), Βυζαντινά 21 (2000) Αικ. Χριστοφιλοπούλου, Ιστορία Αικ. Χριστοφιλοπούλου, Βυζαντινή ιστορία, τ. Α : , Β 1: , Β 2: , Θεσσαλονίκη XIX

25 1997 (ανατ. τ. Α - Β , α έκδ. Αθῆναι ), Γ 1: , Αθήνα Αικ. Χριστοφιλοπούλου, Πολίτευμα Αικ. Χριστοφιλοπούλου, Το Πολίτευμα και οι Θεσμοί της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας , Κράτος Διοίκηση Οικονομία, Αθήνα J. Darrouzès, Grégoire Antiochos J. Darrouzès, Notice sur Grégoire Antiochos (1160 à 1196). I. Son oevre. II. Sa carière. III. La foundation du monastère Saint- Basile, REB 20 (1962) Α. Δημοσθένους, Βυζαντινή Κύπρος Α. Δημοσθένους, Η Βυζαντινή Κύπρος ( ). Υλικός και πνευματικός πολιτισμός, Θεσσαλονίκη Α. Δημοσθένους, Μιχαήλ Ζ Δούκας Α. Δημοσθένους, Μιχαήλ Ζ Δούκας ( ) Ο ανίκανος αυτοκράτορας;, Θεσσαλονίκη Α. Δημοσθένους, Μάγιστρος Α. Δημοσθένους, Ο Μάγιστρος τον ύστερο 11o και τον πρώιμο 12 ο αιώνα ( ), Βυζαντινός Δόμος 15 (2006) P. Diaconu, Coumans P. Diaconu, Les Coumans au Bas- Danube aux 11e et 12e, [Βibliotheca historica Romaniae. Études 56] Βucuresti Έγκλημα και τιμωρία στο Βυζάντιο Έγκλημα και τιμωρία στο Βυζάντιο, επιμ. Ν. Τρωϊάνος [Ίδρυμα Γουλανδρή- Χορν], Αθήνα1997. B. Englezakis, Church of Cyprus B. Englezakis, The Church of Cyprus in the Byzantine Empire (AD ), στο: Studies on the History of the Church of Cyprus, 4th - 20th Centuries, translated by N. Russel, ed. S. and M. Ioannou, VR,II, 41-62, Aldershot C. Foss, Defences C. Foss, The defences of Asia Minor against the Turks, GOThR 27 (1982) (= C. Foss, Cities,V, ). C. Foss, Cities C. Foss, Cities Fortresses and Villages of Byzantine Asia Minor, VR, Aldershot, XX

26 Hampshire- Brookfield, Vermont P. Frankopan, Dyrrakhion P. Frankopan, The imperial governors of Dyrrakhion in the reign of Alexios I Komnenos, BMGS 26 (2002) P. Frankopan, Imperial Authority P. Frankopan, Challenges to Imperial Authority in Byzantium: Revolts on Crete and Cyprus at the End of the 11 th Cent., Byz (2004) P. Frankopan, Nicephoros Diogenes P. Frankopan, Challenges to Imperial Authority in the Reign of Alexios I Komnenos: the Conspiracy of Nicephoros Diogenes, Bsl 64(2006) P. Gautier, Épiscopat P. Gautier, L épiscopat de Théophylacte Héphaistos archevêque de Bulgarie, REB 21 (1963) P. Gautier, Κριτική P. Gautier, Κριτική εις G. Zacos et A. Veglery, Byzantine Lead Seals, REB 32 (1974) P. Gautier, Défection P. Gautier, Défection et soumission de la Crète sous Alexis Ier Comnène, REB 35 (1977) Ν. Γεωργιάδης, Νομίσματα Ν. Γεωργιάδης,Τα νομίσματα του αγίου Θεοδώρου Γαβρά, ΑΠ 49 (2002) Στ. Γεωργίου, Άννα Κομνηνή Στ. Γεωργίου, Η Άννα Κομνηνή του εγγράφου αρ. 55 της Μονής της Πάτμου, Βυζαντιακά 21 (2001) Στ. Γεωργίου, Τιμητικοί Τίτλοι Στ. Γεωργίου, Δεσπότης St. G. Georgiou, Eumathios Philocales Στ. Γεωργίου, Μελέτες Στ. Γεωργίου, Οι τιμητικοί τίτλοι επί Κομνηνών , διδακτορική διατριβή, Θεσσαλονίκη Στ. Γεωργίου, Μερικές παρατηρήσεις για τον τίτλο του δεσπότη επί Κομνηνών και Αγγέλων, Βυζαντινά 27 (2007) St. Georgiou, Eumathios Philocales as Stratopedarches of Cyprus (ca. 1092), BSl 66 (2008) Στ. Γεωργίου, Μελέτες για την αυλική ιεραρχία επί Κομνηνών Α : Η απονομή XXI

27 του τίτλου του σεβαστοκράτορα στον Ισαάκιο Κομνηνό, τριτότοκο γιο του Αλεξίου Α Κομνηνού ( ), ΕΕΒΣ τ. ΝΓ ( ) Στ. Γεωργίου, Κίνημα Στ. Γεωργίου, Το Κίνημα του Θεόφιλου Ερωτικού (1042) και το «Έθνος των Κυπρίων», Βυζαντινά 29 (2009) A. Γλαβίνας, Ερις Α. Γλαβίνας, Η επί Αλεξίου Κομνηνού ( ) περί ιερών σκευών, κειμηλίων και αγίων εικόνων έρις ( ), ΚΒΕ, [Βυζαντινά κείμενα και Μελέται, 6], Θεσσαλονίκη Α. Γκουτζιουκώστας, Κοιαίστωρας Α. Γκουτζιουκώστας, Ο θεσμός του κοιαίστωρα του ιερού παλατίου: Η γένεση, οι αρμοδιότητες και η εξέλιξή του [Εταιρεία Βυζαντινών Ερευνών 18], Θεσσαλονίκη Α. Γκουτζιουκώστας, Δικαιοσύνη Α. Γκουτζιουκώστας, Η απονομή δικαιοσύνης στο Βυζάντιο (9ος- 12ος αιώνες). Τα κοσμικά δικαιοδοτικά όργανα και δικαστήρια της πρωτεύουσας [Βυζαντινά Κείμενα και Μελέται 37], Θεσσαλονίκη Α. Γκουτζιουκώστας, Μυστικός Α. Γκουτζιουκώστας, Το αξίωμα του μυστικού. Θεσμικά και προσωπογραφικά προβλήματα, Θεσσαλονίκη H. Grégoire, Inscriptions H. Grégoire, Recueil des Inscriptions Grecques Chrétiennes d Asie Mineure, fasc. 1,Paris 1922 (ανατ. A. M. Hakkert 1968) Μ. Γρηγορίου- Ιωαννίδου, Παρακμή Μ. Γρηγορίου- Ιωαννίδου, Παρακμή και πτώση του θεματικού θεσμού. Συμβολή στην εξέλιξη της διοικητικής και στρατιωτικής οργάνωσης του Βυζαντίου από το 10 ο αιώνα κ. ε., Θεσσαλονίκη Μ. Γρηγορίου- Ιωαννίδου, Ο στρατός της Ιβηρίας Μ. Γρηγορίου- Ιωαννίδου, Οργανωτικά μέτρα του Κωνσταντίνου Θ' Μονομάχου: το πρόβλημα του στρατού της Ιβηρίας, [ΕΒΕ 11], Θεσσαλονίκη XXII

28 R. Guilland, Grand domestique R. Guilland, Grand domestique, Echos d Orient 37 (1938) (=R. Guilland, Recherches I, ). R. Guilland, Parakimomène R. Guilland, Le Parakimomène, Études Byzantines 2 (1944), (=R. Guilland, Recherches I, ). R. Guilland, Protovestiaire R. Guilland, Le Protovestiaire, Études Byzantines 2 (1944), (=R. Guilland, Recherches I, ). R. Guilland, César R. Guilland, Le César, Orientalia, Chriastiana Periodica 13(1947) (=R. Guilland, Recherches II, 25-43). R. Guilland, Protostrator R. Guilland, Études de titulature et de prosopographie byzantines. Le Protostrator, REB 7 ( ), (= R. Guilland, Recherches Ι, R. Guilland, Megaduc R. Guilland, Études de titulature et de prosopographie byzantines. Les chefs de la marine byzantine: Drongaire de la flotte, grand drongaire de la flotte, duc de la flotte, mégaduc, BZ 44 (1951) (= R. Guilland, Recherches Ι, ) R. Guilland, Stratopédarque R. Guilland, Études sur l histoire administrative de l Empire Byzantin. Le Stratopédarque et le Grand Stratopédarque, BZ 46 (1953) (=R. Guilland, Recherches Ι, ). R. Guilland,Recherches R. Guilland, Recherches sur les institutions byzantines, (BBA 35), τ. Ι- ΙΙ, Βerlin Amsterdam R. Guilland, Curopalate R. Guilland, Études sur l histoire administrative de l Empire Byzantin. Le Curopalate, Βυζαντινά 2 (1970) (=R. Guilland, Titres, III). R. Guilland, Logothètes R. Guilland, Les Logothètes : Études sur l'histoire administrative de l'empire byzantin, REB 29 (1971) R. Guilland, Titres R. Guilland, Titres et fonctions de l empire byzantine, VR, London XXIII

29 J. Haldon, Approaches J. Haldon, Approaches to an Alternative Military History of the Period ca , στο: Αυτοκρατορία σε κρίση J. Haldon, Πόλεμοι J. Haldon, Οι πόλεμοι του Βυζαντίου. Μάχες και εκστρατείες της βυζαντινής εποχής, ελλ. μτφρ. Ν. Πρωτονοτάριοςεπιμ. Μ. Μπλέτας, (ΣΣΜ), Αθήνα A. Harvey, Expansion Α. Harvey, Economic expansion in the Byzantine Empire, , Cambridge, New York M. F. Hendy, Monetary Economy M. F. Hendy, Studies in the Byzantine Monetary Economy c , Cambridge J. Herrin, Provincial Government J. Herrin, Realities of Byzantine Provincial Government: Hellas and Peloponnesos, , DOP 29 (1975) Β. Hill, Imperial women Β. Hill, Alexios I Komnenos and the imperial women, στο: Αlexios I Komnenos Β. Hill, Αttemted Usurpation Β. Hill, Actions speak louder than words: Anna Komnene s attempted usurpation, στο: Anna Komnene, G. Hill, Cyprus G. Hill, A History of Cyprus to the Conquest by Richard Lion Heart, τ. A, Cambridge H. Hunger, Bυζαντινή Λογοτεχνία Η. Ηunger, Βυζαντινή Λογοτεχνία. Η λόγια κοσμική γραμματεία των Βυζαντινών, ελλ. μτφρ. Τ. Κόλιας- Κ. Συνέλλη- Γ. Χ. Μακρής κ. ά, τόμ. Α : Φιλοσοφία, Ρητορική, Επιστολογραφία, Γεωγραφία, Β : Ιστοριογραφία, φιλολογία, ποίηση, Γ : Μαθηματικά και Αστρονομία, Φυσικές επιστήμες, Ιατρική, Πολεμική Τέχνη, Νομική φιλολογία, Μουσική, Αθήνα 1987,1992, 1994 (γ έκδ. τομ. Α - Β 2001, β έκδ. τόμ. Γ 2000). XXIV

30 G. Huxley, Portulan G. Huxley, A Porphyrogenitan Portulan, GRBS 17 (1976) R. Janin, Églises R. Janin, Les églises et les monasteries des grandes centres byzantins (Bithynie. Hellespond, Latros, Galèsios,Trébizonde, Athènes, Thessalonique) [Géographie eccliésiatique de l empire byzantine, II], Paris S. De Jongh, Généalogie S. De Jongh, La généalogie des Comnène de Byzance, ανέκδοτη διδακτορική διατριβή, Bruxelles Université Libre de Bruxelles. S. Wittek- De Jongh, Nicéphore Bryennios S. Wittek- De Jongh, Le césar Nicéphore Bryennios, l historien, et ses ascendants, Byzantion 23 (1953) Ο. Jurewicz, Andronikos Ο. Jurewicz, Andronikos I Komnenos, Warszawa 1966 ( ανατ. A. M. Hakkert, Amsterdam 1970). Ιστορικότητα της παιδικής ηλικίας Ι. Καραγιαννόπουλος, Επιμελητειακή Οργάνωση Πρακτικά του Α Διεθνούς Συμποσίου, Ιστορικότητα της παιδικής ηλικίας και της νεότητας, Αθήνα,1-5 Οκτωβρίου 1984, τ. Α, Αθήνα Ι. Καραγιαννόπουλος, Συμβολή στο ζήτημα της επιμελητειακής οργάνωσης του βυζαντινού στρατού, στο: «Τιμητικό Αφιέρωμα» στον ομότιμο καθηγητή Κωνσταντίνο Δ. Καλοκύρη, Θεσσαλονίκη 1985, Ι. Καραγιαννόπουλος, Πηγαί Ι. Καραγιαννόπουλος, Πηγαί της Βυζαντινής Ιστορίας, Θεσσαλονίκη I. Kαραγιανννόπουλος, Πολιτική θεωρία I. Kαραγιανννόπουλος, Η Πολιτική θεωρία των Βυζαντινών, Θεσσαλονίκη 1988 (α ανατ. 1992). I. Kαραγιαννόπουλος, Ιστορία I. Kαραγιαννόπουλος, Ιστορία βυζαντινού κράτους ( ), τόμ. Γ, Θεσσαλονίκη P. Karlin- Hayter, Jean Doukas P. Karlin- Hayter, 99. Jean Doukas, Byz. 42(1972) XXV

31 Α. Kαρπόζηλος, Βυζαντινοί Ιστορικοί και Χρονογράφοι Α. Kαρπόζηλος, Βυζαντινοί Ιστορικοί και Χρονογράφοι, 3τ., τ. 1: 4ος- 7ος αι. - τ. 2: 8ος- 10ος αι. - τ. 3: 11ος- 12ος αι, Αθήνα Β. Κατσαρός, Καταγωγή Β. Κατσαρός, Το «πρόβλημα» της καταγωγής των Κομνηνών, Βυζαντιακά 3 (1983) Β. Κατσαρός, Ιωάννης Κασταμονίτης Β. Κατσαρός, Ιωάννης Κασταμονίτης. Συμβολή στη μελέτη του βίου, του έργου και της εποχής του, [ΒΚΜ 22], Θεσσαλονίκη Α. Κazhdan, Boutoumites Α. Κazhdan, Boutoumites, στο: ΟDB τ. 1, Α. Κazhdan, Xiphilinos Α. Κazhdan, Xiphilinos, στο: ΟDB τ. 3, A. Kazhdan, Τάσεις Α. Καζντάν, Κεντρομόλες και κεντρόφυγες τάσεις στο Βυζαντινό κόσμο, Η δομή της κοινωνίας. Μτφρ. από τα ρώσικα υπό Τ. Λουγγή, Βυζαντιακά 3 (1983) A. Kazhdan- A. Wharton Epstein, Αλλαγές A. P. Kazhdan- A. Wharton Epstein, Αλλαγές στον βυζαντινό πολιτισμό κατά τους 11 ο και 12 ο αι., (μτφρ. Α. Παππάςμτφρ. παραρτήμ. Δ. Τσουγκαράκης), Αθήνα 1997 (α έκδ. Βerkeley- Los Angeles- London 1985). Γ. Κόλιας, Περί απλήκτου Γ. Κόλιας, Περί απλήκτου, ΕΕΒΣ 17 (1941) Δ. Κουρμπέτης, Ραψομάτης Δ. Κουρμπέτης, Η στάση του Ραψομάτη στην Κύπρο επί Αλεξίου Α Κομνηνού (περ ), Βυζαντιακά 20(2000) Κράτος και κοινωνία Βυζάντιο. Κράτος και κοινωνία. Μνήμη Νίκου Οικονομίδη, επιστ. επιμ. Ά. Αβραμέα- Α. Λαϊου- Ε. Χρυσός, (ΕΙΕ- ΙΒΕ), Αθήνα Ο. Κresten, Theodoros Styppeiotes Ο. Κresten, Zum Sturz des Theodoros Styppeiotes, JÖB 27 (1978) XXVI

32 Β. Krsmanović, Aλλαγές Β. Krsmanović, Aλλαγές στη δομή της κοινωνικής κορυφής μετά την εποχή του Βασιλείου Β, στο : Αυτοκρατορία σε κρίση, Κ. Krumbacher, Λογοτεχνία Κ. Krumbacher, Ιστορία της Βυζαντινής Λογοτεχνίας, ελλ. μτφρ. Ν. Τωμαδάκης, (Geschichte der byzantinischen Literatur von Justinian bis zum Ende des Ostroemischen Reiches), ἐν Αθῆναις Κύπρος και Σταυροφορίες Η Κύπρος και οι Σταυροφορίες, Cyprus and the Crusades, (Λευκωσία/Nicosia 6-9/9/1994), εκδ. Ν. Κουρέας, Τζ. Ράιλυ- Σμιθ, Edited by N. Coureas and J. Riley- Smith, Έκδοση Κέντρου Επιστημονικών Ερευνών, Λευκωσία Η. J. Kühn, Tagmata H. J. Kühn, Die byzantinische Armee in 10. und 11 Jahrundert, Studien zur Organisation der Tagmata, Wien Στ. Κυριακίδης, Βιβλιοκρισία Στ. Κυριακίδης, Βιβλιοκρισία στο έργο του F. Dölger, Aus den Schatzkammern des heiligen Berges, Mόναχο 1948, Μακεδονικά 2 ( ) Χ. Α. Κυριαζόπουλος, Θράκη Χ. Α. Κυριαζόπουλος, Η Θράκη κατά τους 10ο - 12ο αιώνες. Συμβολή στη μελέτη της πολιτικής, διοικητικής και εκκλησιαστικής της εξέλιξης, Θεσσαλονίκη C. P. Kyrris, Cyprus C. P. Kyrris, History of Cyprus, Nicosia Cyprus 1985, Κ. Κωνσταντόπουλος, Στρατηγός Κρήτης Κ. Κωνσταντόπουλος, Στρατηγός Κρήτης, ΕΕΒΣ 6 (1929) A. E. Laiou- D. Simon, Law and Society A. E. Laiou- D. Simon, Law and Society in Byzantium: Ninth Twelfth Centuries [Dumbatron Oaks Recent Library and Collection], Washington, D. C (= Proceedings of the Symposium on Law and Society in Byzantium, 9 th - 12 th Centuries, Dumbarton Oaks, May 1-3, 1992). XXVII

33 Α. Ε. Λαΐου C. Morrisson, Βυζαντινή Οικονομία Α. Ε. Λαΐου C. Morrisson, Η Βυζαντινή Οικονομία, μτφρ.: Δ. Κυρίτσης, επιµ. : Χ. Α. Μπαλτάς,Αθήνα Ο. Λαμψίδης, Γρηγόριος Γαβράς Ο. Λαμψίδης, Η εκ των «ανωτέρων μερών» καταγωγή του Γρηγορίου Γαβρά, ΑΠ 33 ( ) Ι. Λασκαράτος, Νοσήματα Ι. Λασκαράτος, Νοσήματα Βυζαντινών αυτοκρατόρων [διδακτορική διατριβή, Τμήμα Ιστορίας Ιονίου Πανεπιστημίου], Αθήνα B. Leib, Constantin Doucas B. Leib, Un basileus ignoré: Constantin Doucas (v ), Bsl 17 (1956) Β. Leib, Complots Β. Leib, Alexiade Β. Leib, Complots a Byzance contre Alexis I Comnene ( ), Bsl 23 (1962) Β. Leib, Alexiade, regne de l'empereur Alexis I Comnene , Paris A. Leroy- Molinghen, Jean Taronite A. Leroy- Molinghen, Les deux Jean Taronite de l «Alexiade», Βyz 14 (1939) Ι. G. Leontiades, Tarchaneiotai Ι. G. Leontiades, Die Tarchaneiotai, eine prosopographisch- sigillographische studie [ΒΚΜ 27], Θεσσαλονίκη Γ. Λεβενιώτης, Ουρσέλιος Γ. Λεβενιώτης, Το στασιαστικό κίνημα του Νορμανδού Ουρσελίου (Ursel de Bailleul) στην Μ. Ασία ( ), (ΕΒΕ 19), Θεσσαλονίκη Γ. Λεβενιώτης, Κατάρρευση Γ. Λεβενιώτης, Η Πολιτική Κατάρρευση του Βυζαντίου στην Ανατολή. Το ανατολικό σύνορο και η κεντρική Μ. Ασία κατά το β ήμισυ του 11 ου αι., τ. XXVIII

34 Α - Β, ΚΒΕ, Θεσσαλονίκη M. Loukaki, Antiochoi M. Loukaki, Contribution à l étude de la famille Antiochoi, REB 50 (1992) B. X. Λυμπερόπουλος, Πόντος B. X. Λυμπερόπουλος, Ο βυζαντινός Πόντος. Η αυτοκρατορία της Τραπεζούντας ( ). Ο χώρος- οι άνθρωποι η οικονομία, Αθήνα R. J. Macrides, Four Novels R. J. Macrides, Justice under Manuel I Komnenos: Four Novels on Court Business and Murder, FM VI (1984) (=R. J. Macrides, Justice, IX). R. J. Macrides, Adoption R. J. Macrides, Kinship by Arrangement: The Case of Adoption, DOP 44 (1990) R. J. Macrides, Justice R. J. Macrides, Kinship and Justice in Byzantium, 11 th - 15 th Centuries, Variorum Collected Studies Series, Aldershot, Brookfield, Singapore, Sydney Ε. Μαδαριάγα, Νικόλαος Αγιοθεοδωρίτης Ε. Μαδαριάγα, Η βυζαντινή οικογένεια των Αγιοθεοδωριτών (Ι): Νικόλαος Αγιοθεοδωρίτης, Πανιερώτατος Μητροπολίτης Αθηνών και Υπέρτιμος, Βυζαντινά Σύμμεικτα 19 (2009) Α. Madgearu, Paradunavon Α. Madgearu, The Military Organisation of Paradunavon, Bsl LX (1999) P. Magdalino, Kaiserkritik P. Magdalino, Aspects of Twelfth- Century Kaiserkritik, Speculum 58 (1983), (=P. Magdalino, Tradition, VIII). P. Magdalino, The Mystikos P. Magdalino, 'The not- so- secret functions of the Mystikos', REB 42(1984), (= P. Magdalino, Τradition, XI). P. Magdalino, Ιdentity P. Magdalino, Isaac Sebastocrator (III), John Axouch and a case of Mistaken Identity, BMGS 11 (1987) (=P. Magdalino,Tradition, XII). XXIX

35 P. Magdalino, Tradition P. Magdalino, Tradition and Transformation in Medieval Byzantium, Variorum Reprints, Aldershot, Hampshire- Brookfield, Vermont P. Magdalino, Μανουήλ P. Magdalino, Η Αυτοκρατορία του Μανουήλ Α Κομνηνού , μτφρ. Α. Κάσδαγλη, εκδ. Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, Αθήνα, P. Magdalino, Justice P. Magdalino, Justice and Finance in the Byzantine State, Ninth to Tweflth Centuries, στο: Α. Ε. Laiou- D. Simon, Law and Society É. Malamut, Mer Égée É. Malamut, Iles de la mer Égée de la fin du XIe siècle à 1204, Byz 52 (1982) É. Malamut, Ιles É. Malamut, Les iles de l empire byzantine VIII e - XII e siècles, vol. I, σελ , vol. II, σελ , [Byzantina Sorboniensia 8],Paris É. Malamut, Alexis É. Malamut, Alexis Ier Comnéne, Paris C. Mango- E. J. W. Hawkins, Report C. Mango- E. J. W. Hawkins, Report on field work in Instanbul and Cyprus, , DOP 18 (1964) Σπ. Μαρινάτος, Ευμάθιος Φιλοκάλης M. Mathieu, Les faux Diogènes Σ. Μαυρομάτη- Κατσουγιαννοπούλου, Εξαήμερος Σπ. Μαρινάτος, Ευμάθιος ο Φιλοκάλης τελευταίος στρατηγός του Βυζαντινού θέματος Κρήτης, ΕΕΒΣ 7 (1930) M. Mathieu, Les faux Diogènes, Byz. 22 (1952) Σ. Μαυρομάτη- Κατσουγιαννοπούλου, Η Εξαήμερος του Μιχαήλ Γλυκά: Μια εκλαϊκευτική επιστημονική πραγματεία του 12 ου αιώνα, Βυζαντινά 17 (1994), Ι. Μedvedev, Aπόφαση Ι. Μedvedev, Η συνοδική απόφαση της 24 ης Μαρτίου 1171 ως νόμος για τη διαδοχή στο θρόνο του Βυζαντίου, στο: Το Βυζάντιο κατά τον 12 ο αιώνα, 229- XXX

36 238. K. M. Mέκιος, Αξούχος Κ. Μ. Μέκιος, Ο μέγας Δομέστικος του Βυζαντίου, Ιωάννης Αξούχος και ο πρωτοστράτωρ υιός αυτού Αλέξιος, Εν Ἀθῆναις, χ. χ. (Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Νεοελληνικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Κρήτης, ιστότοπος www. anemi. lib. uoc. gr). Ι. Μηλιόπουλος, Τραπεζουντιακά αρχαιολογήματα Michel Glycas Ι. Μηλιόπουλος,Τραπεζουντιακά αρχαιολογήματα, ΕΕΒΣ 7 (1930) V. Grumel, Michel Glycas, στο : DTC X2 (1928), G. Moravcsik, Byzantinoturcica G. Moravsik, Byzantinoturcica. I. Die byzantinischen Quellen der. Geschichte der Türkvölker. Berlin, II Sprachreste der Türkvölker in den byzantinischen Quellen. Brill M. Mullet, Disgrace M. Mullet, The Disgrace οf the Ex- Basilissa Maria, BSl 1984 (65 2 ) Β. Α. Μυστακίδου, Τραπεζουντιακά Β. Α. Μυστακίδου, Τραπεζουντιακά. Κώδικες φροντιστηρίου. Γαβράς Θεόδωρος, ΕΕΒΣ 7 (1930) D. M. Nicol, Family D. M. Nicol, The Byzantine Family of Kantakouzenos (Cantacuzenus) ca A Genealogical and Prosopographical Study, Dumbarton Oaks Ν. Οikonomides, Évolution Ν. Οikonomides, L evolution de l organization administrative de l empire byzantine au XI siècle ( ), TM 6 (1976) (= Ν. Οikonomides, Byzantium, X). N. Οikonomides,Byzantium N. Οikonomides, Byzantium from the Ninth Century to the Fourth Crusade. Studies, Texts, Monuments, Variorum Collected Studies Series, Great Britain/USA N. Oikonomides, Ιncome N. Oikonomides Title and Income at the XXXI

Η ΑΝΑΚΑΤΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΝΙΚΗΦΟΡΟ ΦΩΚΑ (961)

Η ΑΝΑΚΑΤΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΝΙΚΗΦΟΡΟ ΦΩΚΑ (961) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ, ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Η ΑΝΑΚΑΤΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΥΖΑΝΤΙΑΚΑ. Τόμος 30ός

ΒΥΖΑΝΤΙΑΚΑ. Τόμος 30ός 391 προσώπων που ΕΛΛΗΝΙΚΗ παρουσιάζει και ΙΣΤΟΡΙΚΗ των οικογενειών ΕΤΑΙΡΕΙΑ τους και συζητεί σχετικά προσωπογραφικά και ιστορικά προβλήματα. Η εργασία του V. Stepanenko, «The Sts. Apostles Sts. Peter and

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ

ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ 1 ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ Γεννήθηκα και μεγάλωσα στη Θεσσαλονίκη. Το 1999 αποφοίτησα από το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ. με ειδίκευση στην Ιστορία και βαθμό 9,14 (Άριστα).

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΛΙΚΟΙ ΑΝΔΡΙΑΝΤΕΣ. ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΒΛΕΜΜΥΔΗΣ, ΜΑΝΟΥΗΛ Β' ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ.

ΒΑΣΙΛΙΚΟΙ ΑΝΔΡΙΑΝΤΕΣ. ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΒΛΕΜΜΥΔΗΣ, ΜΑΝΟΥΗΛ Β' ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ. I ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΥΘ. ΜΕΔΕΝΤΖΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΟΙ ΑΝΔΡΙΑΝΤΕΣ. ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΒΛΕΜΜΥΔΗΣ, ΜΑΝΟΥΗΛ Β' ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ. Μεταπτυχιακή Εργασία που

Διαβάστε περισσότερα

Βυζαντινά Σύμμεικτα. Τομ. 14, 2001

Βυζαντινά Σύμμεικτα. Τομ. 14, 2001 Βυζαντινά Σύμμεικτα Τομ. 14, 2001 Αναζητώντας την εικόνα του Ελκομένου της Μονεμβασίας. Το χαμένο παλλάδιο της πόλης και η επίδρασή του στα υστεροβυζαντινά μνημεία του νότιου ελλαδικού χώρου ΦΩΣΚΟΛΟΥ Βασιλική

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Διεύθυνση αλληλογραφίας: Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας/Φιλοσοφική Σχολή/ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων/ Τ.Κ. 45110.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Διεύθυνση αλληλογραφίας: Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας/Φιλοσοφική Σχολή/ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων/ Τ.Κ. 45110. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοματεπώνυμο: Αγγελική Παναγοπούλου Πατρώνυμο: Γεώργιος Τόπος γέννησης: Αθήνα Οικογενειακή κατάσταση: Άγαμη Θέση: Λέκτορας Γνωστικό Αντικείμενο: Βυζαντινή Ιστορία Διεύθυνση αλληλογραφίας:

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Ακροπολίτης

Κωνσταντίνος Ακροπολίτης Για παραπομπή : Μπάνεβ Γκέντσο,, 2003, Περίληψη : Λόγιος, συγγραφέας και αξιωματούχος ο ήταν γιος του Γεωργίου Ακροπολίτη. Επί Ανδρονίκου Β Παλαιολόγου (1282-1343) διετέλεσε λογοθέτης του γενικού και μέγας

Διαβάστε περισσότερα

Περιοδικό Ἑῶα καὶ Ἑσπέρια

Περιοδικό Ἑῶα καὶ Ἑσπέρια Περιοδικό Ἑῶα καὶ Ἑσπέρια Οι προς δημοσίευση μελέτες υποβάλλονται για έγκριση στη Συντακτική Επιτροπή του περιοδικού σε έντυπη μορφή και σε CD. Η όλη προς έκδοση εργασία δεν είναι δυνατόν να υπερβαίνει

Διαβάστε περισσότερα

Ευγενία Δρακοπούλου. Διευθύντρια Ερευνών Τομέας Νεοελληνικών Ερευνών

Ευγενία Δρακοπούλου. Διευθύντρια Ερευνών Τομέας Νεοελληνικών Ερευνών Ευγενία Δρακοπούλου Διευθύντρια Ερευνών Τομέας Νεοελληνικών Ερευνών Τηλ. +302107273570 Fax: +302107246212 E-mail: egidrak@eie.gr Website: http://eie.academia.edu/eugeniadrakopoulou http://www.eie.gr/nhrf/institutes/inr/cvs/cv-drakopoulou-gr.html

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Βυζαντινή Λογοτεχνία. Επιλογή Βιβλιογραφίας Μαρίνα Λουκάκη Φιλοσοφική Σχολή Τμήμα Φιλολογίας Τομέας Βυζαντινής Φιλολογίας και Λαογραφίας

Εισαγωγή στη Βυζαντινή Λογοτεχνία. Επιλογή Βιβλιογραφίας Μαρίνα Λουκάκη Φιλοσοφική Σχολή Τμήμα Φιλολογίας Τομέας Βυζαντινής Φιλολογίας και Λαογραφίας Εισαγωγή στη Βυζαντινή Λογοτεχνία Επιλογή Βιβλιογραφίας Μαρίνα Λουκάκη Φιλοσοφική Σχολή Τμήμα Φιλολογίας Τομέας Βυζαντινής Φιλολογίας και Λαογραφίας Ο κόσμος του Βυζαντίου G. Ostrogorsky, Ιστορία του Βυζαντινού

Διαβάστε περισσότερα

Μονή Χριστού Φιλανθρώπου

Μονή Χριστού Φιλανθρώπου Για παραπομπή : Stankovic Vlada,, 2008, Περίληψη : Η κομνήνεια μονή του Χριστού Φιλανθρώπου χτίστηκε από την Ειρήνη Δούκαινα, σύζυγο του αυτοκράτορα Αλεξίου Α Κομνηνού στα τέλη του 11ου ή στις αρχές του

Διαβάστε περισσότερα

Το χρονικό κατάρρευσης της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας 1025-1461 μ.χ. Λευκή σελίδα

Το χρονικό κατάρρευσης της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας 1025-1461 μ.χ. Λευκή σελίδα Δημήτρης Σπυρόπουλος Το χρονικό κατάρρευσης της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας 1025-1461 μ.χ. Λευκή σελίδα http://www.lefkiselida.gr Αυτό το κείμενο που δημοσιεύεται από τις εκδόσεις «Λευκή σελίδα», προστατεύεται

Διαβάστε περισσότερα

Η ΓΟΗΤΕΙΑ ΤΩΝ ΧΡΥΣΟΥΦΑΝΤΩΝ ΚΑΙ ΧΡΥΣΟΚΕΝΤΗΤΩΝ ΜΕΤΑΞΩΤΩΝ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ1

Η ΓΟΗΤΕΙΑ ΤΩΝ ΧΡΥΣΟΥΦΑΝΤΩΝ ΚΑΙ ΧΡΥΣΟΚΕΝΤΗΤΩΝ ΜΕΤΑΞΩΤΩΝ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ1 ΕΛΕΝΗ ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ - ΚΑΡΑΜΠΙΝΑ Η ΓΟΗΤΕΙΑ ΤΩΝ ΧΡΥΣΟΥΦΑΝΤΩΝ ΚΑΙ ΧΡΥΣΟΚΕΝΤΗΤΩΝ ΜΕΤΑΞΩΤΩΝ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ1 Στην αείμνηστη δασκάλα μου Μ α ρ ία Σ. Θ εοχά ρη Η μελέτη των μεσαιωνικών υφασμάτων και ανάμεσα

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτορική Διατριβή

Διδακτορική Διατριβή ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΡΩΜΑΪΚΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΣΤΑΥΡΟΥ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ Ἱστορίης Ἐπίσκεψις Μάθημα: Βυζαντινή Ιστορία ιδάσκουσα: Ειρήνη Χρήστου Ειρήνη Χρήστου Βυζαντινή Ιστορία Ειρήνη

Διαβάστε περισσότερα

Χριστιανική Γραμματεία ΙIΙ

Χριστιανική Γραμματεία ΙIΙ Χριστιανική Γραμματεία ΙIΙ Ενότητα 2-Δ Α1-2: Υστεροβυζαντινοί θεολόγοι Αναστάσιος Γ. Μαράς, Δρ Θ. Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Θεοχαρίδης (1960). Δυο έγγραφα αφορώντα εις την Νέαν Μονήν Θεσσαλονίκης. Μακεδονικά, 4, 315-351.

Θεοχαρίδης (1960). Δυο έγγραφα αφορώντα εις την Νέαν Μονήν Θεσσαλονίκης. Μακεδονικά, 4, 315-351. Μακεδονικά Τομ. 4, 1960 Δυο έγγραφα αφορώντα εις την Νέαν Μονήν Θεσσαλονίκης Θεοχαρίδης Γ. 10.12681/makedonika.667 Copyright 1960 Γ. Ι. Θεοχαρίδης To cite this article: Θεοχαρίδης (1960). Δυο έγγραφα αφορώντα

Διαβάστε περισσότερα

Αννα Β. Μανδυλαρά Μόνιμη Επίκουρη Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Αννα Β. Μανδυλαρά Μόνιμη Επίκουρη Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ιούνιος 2013 Αννα Β. Μανδυλαρά Μόνιμη Επίκουρη Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ημερομηνία γεννήσεως: 24.06.1962 Ελληνική υπηκοότητα. Ενα παιδί. Διεύθυνση εργασίας:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ. Διάλεξη 13

ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ. Διάλεξη 13 ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Διάλεξη 13 Ο Ενδέκατος Αιώνας (β μισό) - Το τέλος της Μακεδονικής Δυναστείας: Θεοδώρα Πορφυρογέννητος (1055-1056) - Μιχαήλ Ϛ Στρατιωτικός (1056-1057) Δυναστεία Δουκών και Κομνηνών (1057-1185):

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΟΓΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ (7ος 12 ος αι.)

ΕΠΙΛΟΓΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ (7ος 12 ος αι.) ΕΠΙΛΟΓΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ (7ος 12 ος αι.) ΓΡΑΜΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ: H. Hunger, Bυζαντινή Λογοτεχνία (ελλ. μτφρ.), Mορφωτικό Ίδρυμα Eθνικής Tραπέζης, τ. Α, Αθήνα 1987, Β Αθήνα 1992, Γ, Αθήνα 1994.

Διαβάστε περισσότερα

Δύο μαρμάρινες διακοσμητικές πλάκες στον Μυστρά

Δύο μαρμάρινες διακοσμητικές πλάκες στον Μυστρά Δύο μαρμάρινες διακοσμητικές πλάκες στον Μυστρά Αγγελική ΜΕΞΙΑ Τόμος ΚΖ (2006) Σελ. 115-124 ΑΘΗΝΑ 2006 Αγγελική Μέξια ΔΥΟ ΜΑΡΜΆΡΙΝΕΣ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΈΣ ΠΑΑΚΕΣ ΣΤΟΝ ΜΥΣΤΡΑ* ^τη συλλογή γλυπτών του Μουσείου Μυστρά

Διαβάστε περισσότερα

Θεοχαρίδης (1981). Μια εξαφανίσθεισα σημαντική Μονή της Θεσσαλονίκης: η Μονή Φιλοκάλλη. Μακεδονικά, 21, 319-350.

Θεοχαρίδης (1981). Μια εξαφανίσθεισα σημαντική Μονή της Θεσσαλονίκης: η Μονή Φιλοκάλλη. Μακεδονικά, 21, 319-350. Μακεδονικά Τομ. 21, 1981 Μια εξαφανίσθεισα σημαντική Μονή της Θεσσαλονίκης: η Μονή Φιλοκάλλη Θεοχαρίδης Γ. 10.12681/makedonika.439 Copyright 1981 Γ. Ι. Θεοχαρίδης To cite this article: Θεοχαρίδης (1981).

Διαβάστε περισσότερα

Συγγραφέας Τίτλος Τίτλος (ελληνικά) Κατηγορία α/α τόμου

Συγγραφέας Τίτλος Τίτλος (ελληνικά) Κατηγορία α/α τόμου 1. Ζώρας Γ. Θ. Ο ποιητής Μαρίνος Φαλιέρος Ο ποιητής Μαρίνος Φαλιέρος ΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ 2 7 46 1948 Ελληνικά 2. Τωμαδάκης Ν. Ο άγιος Ιωάννης ο Ξένος και η διαθήκη αυτού 3. Σπανάκης Στ. Κανονισμός της

Διαβάστε περισσότερα

Ύστερη Βυζαντινή Περίοδος ( ) Μέρος Α : Το Βυζάντιο στα χρόνια των Κομνηνών και των Αγγέλων ( )

Ύστερη Βυζαντινή Περίοδος ( ) Μέρος Α : Το Βυζάντιο στα χρόνια των Κομνηνών και των Αγγέλων ( ) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ύστερη Βυζαντινή Περίοδος (1081-1453) Μέρος Α : Το Βυζάντιο στα χρόνια των Κομνηνών και των Αγγέλων (1081-1204) Ενότητα 5: Διοικητικές

Διαβάστε περισσότερα

1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1 Μιχάλης Ρηγίνος 1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστημίου Αθηνών. Το 1977 αποφοίτησε από το Οικονομικό Τμήμα της ΑΣΟΕΕ και στη συνέχεια σπούδασε Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟ TA REGESTES ΣΤΙΣ ΕΠΙΤΟΜΕΣ

ΑΠΟ TA REGESTES ΣΤΙΣ ΕΠΙΤΟΜΕΣ ΜΑΧΗ ΠΑΪΖΗ-ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΤΛΟΤ ΑΠΟ TA REGESTES ΣΤΙΣ ΕΠΙΤΟΜΕΣ Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ Οι βυζαντινολόγοι έχουν φροντίσει να παρασκευάσουν χρηστικά ((εργαλεία)) για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ / APPENDIX. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΣΓΟΥΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΛΑΔΙΩΝ ΤΟΥΣ (11 ος -15 ος ΑΙΩΝΕΣ)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ / APPENDIX. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΣΓΟΥΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΛΑΔΙΩΝ ΤΟΥΣ (11 ος -15 ος ΑΙΩΝΕΣ) 98 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ / APPENDIX ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΣΓΟΥΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΛΑΔΙΩΝ ΤΟΥΣ (11 ος -15 ος ΑΙΩΝΕΣ) (οι παρακάτω Σγουροί, Σγουρόπουλοι, Σγουρομαλλαίοι κ.λπ. παρατίθενται χρονολογικά από τους 90 εν συνόλω παρατιθέμενους,

Διαβάστε περισσότερα

Σταύρος Δ. Γριμάνης. Οι Νεομαρτυρες της Σμύρνης1

Σταύρος Δ. Γριμάνης. Οι Νεομαρτυρες της Σμύρνης1 Σταύρος Δ. Γριμάνης Συμβολή στη Μικρασιατική Αγιολογία: Οι Νεομαρτυρες της Σμύρνης1 C/ να μεγάλο κεφάλαιο της άγιολογίας των όψιμων χρόνων είναι αυτό που άφορά τους νεομάρτυρες.2ώς προς τον όρο, φαίνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2012 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1. Ἡ Καινή Διαθήκη, Θεσσαλονίκη 2010. 2. Ἱερός Ναός ἁγίου Γεωργίου (Ροτόντα), Κατάθεση μαρτυρία, Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

Φίλιππος Φιλίππου. Σχέσεις Ορθοδόξων και Λατίνων στην Κύπρο κατά την περίοδο της Φραγκοκρατίας. Ιστορικοκανονική Θεώρηση.

Φίλιππος Φιλίππου. Σχέσεις Ορθοδόξων και Λατίνων στην Κύπρο κατά την περίοδο της Φραγκοκρατίας. Ιστορικοκανονική Θεώρηση. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ, ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ Φίλιππος Φιλίππου Σχέσεις Ορθοδόξων και Λατίνων

Διαβάστε περισσότερα

Αγγελικη Πα π α γ ε ω ρ γ ι ου. Το Υπομνηστικον του Μιχαηλ Χωνιατη και οι Καστρηνοι

Αγγελικη Πα π α γ ε ω ρ γ ι ου. Το Υπομνηστικον του Μιχαηλ Χωνιατη και οι Καστρηνοι Αγγελικη Πα π α γ ε ω ρ γ ι ου Το Υπομνηστικον του Μιχαηλ Χωνιατη και οι Καστρηνοι Ἐπεὶ δὲ καὶ πολλὰς ἀναγραφὰς ὑπέστημεν, ὡς μικρὸν ἄνωθεν ἀνηνέγκαμεν, δεόμεθα μὴ καὶ αὖθις βάρος ἀναγραφῆς ἐπιρριφῆναι

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος 1 ο - Άρθρο 12 o

Τεύχος 1 ο - Άρθρο 12 o Τεύχος 1 ο - Άρθρο 12 o EΝΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΟΥ 12ΟΥ ΑΙΩΝΑ : Η ΜΟΝΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΟΣ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ. Συγγραφέας: Τσιόπας Ζήσης* Πτυχιούχος ιστορίας αρχαιολογίας. Κάτοχος μεταπτυχιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Α ΚΥΚΛΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ

ΥΛΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Α ΚΥΚΛΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΥΛΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2014-15 Α ΚΥΚΛΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 1. Πλάτων, Πολιτεία, βιβλία 1-4 και 7-10. 2. Ομήρου Ιλιάδα, ραψ. Α, Ι, Σ, Ω, Οδύσσεια, ραψ. α, ζ,

Διαβάστε περισσότερα

IEΘNEΣ ΣYMΠOΣIO. Η ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡIΑ ΣΕ ΚΡIΣΗ (;) TO BYZANTIO TON 11ο ΑΙΩΝΑ (1025-1081) 10-13 Mαΐου 2001 ΠPOΓPAMMA ΣYMΠOΣIOY. Oργανωτική Eπιτροπή

IEΘNEΣ ΣYMΠOΣIO. Η ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡIΑ ΣΕ ΚΡIΣΗ (;) TO BYZANTIO TON 11ο ΑΙΩΝΑ (1025-1081) 10-13 Mαΐου 2001 ΠPOΓPAMMA ΣYMΠOΣIOY. Oργανωτική Eπιτροπή IEΘNEΣ ΣYMΠOΣIO Oργανωτική Eπιτροπή Η ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡIΑ ΣΕ ΚΡIΣΗ (;) TO BYZANTIO TON 11ο ΑΙΩΝΑ (1025-1081) 10-13 Mαΐου 2001 Eυάγγελος Xρυσός Kωνσταντίνος Πιτσάκης Eυτυχία Παπαδοπούλου Nίκη Tσιρώνη Eλένη Γκαρά

Διαβάστε περισσότερα

Συγχρηματοδότηση από το Κοινοτικό Πρόγραμμα PROGRESS

Συγχρηματοδότηση από το Κοινοτικό Πρόγραμμα PROGRESS Συγχρηματοδότηση από το Κοινοτικό Πρόγραμμα PROGRESS Η αρχή της ίσης μεταχείρισης και της μη διάκρισης κατά το ευρωπαϊκό και το ελληνικό δίκαιο Κομοτηνή 10,11 & 12 Μαρτίου 2010 1η ΗΜΕΡΑ Τετάρτη, 10 Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλοι βιβλίων από τη Θεματική Ενότητα «Περιοδικά» της βιβλιοθήκης της ΕΕΣΙ

Τίτλοι βιβλίων από τη Θεματική Ενότητα «Περιοδικά» της βιβλιοθήκης της ΕΕΣΙ Τίτλοι βιβλίων από τη Θεματική Ενότητα «Περιοδικά» της βιβλιοθήκης της ΕΕΣΙ 1 ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 1995 2 ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 1995 3 ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΜΑΙΟΣ -

Διαβάστε περισσότερα

Efi Ragia Ελισαβετ Μαδαριαγα

Efi Ragia Ελισαβετ Μαδαριαγα INSTITUTE OF HISTORICAL RESEARCH SECTION OF BYZANTINE RESEARCH NATIONAL HELLENIC RESEARCH FOUNDATION ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟ IΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ Efi Ragia Ελισαβετ Μαδαριαγα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Πρόλογος... ιάγραμμα περιεχομένων... Πίνακας περιεχομένων... Συντομογραφίες... Βιβλιογραφία... ΙΧ ΧΙ XV LI LV ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Έννοια και σημασία του κληρονομικού δικαίου... 1 2. Ιστορική

Διαβάστε περισσότερα

ΗΕΠΟΧΗΤΗΣΑΚΜΗΣ: ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΟΜΑΧΙΑΣ ΩΣ ΤΟ ΣΧΙΣΜΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ 843-1054

ΗΕΠΟΧΗΤΗΣΑΚΜΗΣ: ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΟΜΑΧΙΑΣ ΩΣ ΤΟ ΣΧΙΣΜΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ 843-1054 ΗΕΠΟΧΗΤΗΣΑΚΜΗΣ: ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΟΜΑΧΙΑΣ ΩΣ ΤΟ ΣΧΙΣΜΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ 843-1054 Η ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΑΚΜΗΣ: ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΟΜΑΧΙΑΣ ΩΣ ΤΟ ΣΧΙΣΜΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ 843-1054 867 886 912 913

Διαβάστε περισσότερα

BYZANTINA ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 20 (2010) 323-327

BYZANTINA ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 20 (2010) 323-327 An t h o n y Ka l d e l l i s St e p h a n o s Efthymiadis, The Prosopography of Byzantine Lesbos, 284 1355 A.D. A Contribution to the Social History of the Byzantine Province, Verlag der Österreichischen

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΕΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΕΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΕΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ: ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ, ΡΩΜΑΪΚΗΣ, ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Η ΠΑΙΔΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος: από τη Ρώμη στη Νέα Ρώμη

Κωνσταντίνος: από τη Ρώμη στη Νέα Ρώμη Επανάληψη Κωνσταντίνος: από τη Ρώμη στη Νέα Ρώμη Ο Κωνσταντίνος Βυζάντιο 1. Αποφασίζει τη μεταφορά της πρωτεύουσας στην Ανατολή κοντά στο αρχαίο Βυζάντιο: νέο διοικητικό κέντρο η Κωνσταντινούπολη 2. 313

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικές Βιβλιοθήκες στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Bibliothèques grecques dans l Empire ottoman

Ελληνικές Βιβλιοθήκες στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Bibliothèques grecques dans l Empire ottoman Ελληνικές Βιβλιοθήκες στην Οθωμανική Αυτοκρατορία Bibliothèques grecques dans l Empire ottoman Πρόγραμμα i-stamboul (http://i-stamboul.irht.cnrs.fr/) Διεθνής Διημερίδα Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ρέθυμνο 26 &

Διαβάστε περισσότερα

Ύστερη Βυζαντινή Περίοδος ( ) Μέρος Β : Οι τελευταίοι αιώνες του Βυζαντίου ( )

Ύστερη Βυζαντινή Περίοδος ( ) Μέρος Β : Οι τελευταίοι αιώνες του Βυζαντίου ( ) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ύστερη Βυζαντινή Περίοδος (1081-1453) Μέρος Β : Οι τελευταίοι αιώνες του Βυζαντίου (1204-1453) Ενότητα 10. Το Βυζάντιο στα μέσα του 14ου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ : ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ : ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ : ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ Τετάρτη, 29 Μαΐου 2013 Αριθμ. Πρ.: 1750 2013-14 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ. Νικόλαος Γ. Χαραλαμπόπουλος Τμήμα Φιλολογίας

ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ. Νικόλαος Γ. Χαραλαμπόπουλος Τμήμα Φιλολογίας ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Διάλεξη 10 O Δέκατος Αιώνας (α μισό): Λέων Ϛ Σοφός (886-912) - Αλέξανδρος Α (912-913) Κων/νος Ζ Πορφυρογέννητος 913-959 (Ρωμανός Α Λεκαπηνός 920-944) Νικόλαος Γ. Χαραλαμπόπουλος Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ «ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ» ΣΑΒΒΑΤΟ 13 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014, ΩΡΑ 18.00 ΣΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 9 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... 17 ΚΥΡΙΟΤΕΡΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ... 19. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Αντικείμενο και πλαίσιο της εργασίας...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 9 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... 17 ΚΥΡΙΟΤΕΡΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ... 19. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Αντικείμενο και πλαίσιο της εργασίας... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 9 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... 17 ΚΥΡΙΟΤΕΡΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ... 19 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Αντικείμενο και πλαίσιο της εργασίας... 27 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΝΝΟΜΗ ΤΑΞΗ Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΓΕΩΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΡΩΜΑΝΟΥ Δ ΔΙΟΓΕΝΗ ( ) ΒΑΣΙΛΑΚΙΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ

ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΡΩΜΑΝΟΥ Δ ΔΙΟΓΕΝΗ ( ) ΒΑΣΙΛΑΚΙΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ-ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ & ΡΩΜΑΙΚΗΣ, ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ & ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Bυζαντινοί Ιστορικοί και Χρονογράφοι Ενότητα 10: Λέων Διάκονος: Aπόσπασμα από το έργο του Ἱστορία. Ιωάννης Σκυλίτζης: Βίος και Έργο Κιαπίδου

Bυζαντινοί Ιστορικοί και Χρονογράφοι Ενότητα 10: Λέων Διάκονος: Aπόσπασμα από το έργο του Ἱστορία. Ιωάννης Σκυλίτζης: Βίος και Έργο Κιαπίδου Bυζαντινοί Ιστορικοί και Χρονογράφοι Ενότητα 10: Λέων Διάκονος: Aπόσπασμα από το έργο του Ἱστορία. Ιωάννης Σκυλίτζης: Βίος και Έργο Κιαπίδου Ειρήνη-Σοφία Τμήμα Φιλολογίας Σκοποί ενότητας Οι φοιτητές θα

Διαβάστε περισσότερα

Η μονή Κοιμήσεως της Θεοτόκου στο Τορνίκι Γρεβενών

Η μονή Κοιμήσεως της Θεοτόκου στο Τορνίκι Γρεβενών Η μονή Κοιμήσεως της Θεοτόκου στο Τορνίκι Γρεβενών Σωτήρης ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ Δελτίον XAE 15 (1989-1990), Περίοδος Δ' Σελ. 241-256 ΑΘΗΝΑ 1991 Σωτήρης Βογιατζής Η ΜΟΝΗ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΣΤΟ ΤΟΡΝΙΚΙ ΓΡΕΒΕΝΩΝ*.ZJTO

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΧΗΜΕΙΑ 1 Ο ΚΕΦ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΧΗΜΕΙΑ 1 Ο ΚΕΦ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΧΗΜΕΙΑ 1 Ο ΚΕΦ Β ΛΥΚΕΙΟΥ 1. Να αναφέρετε ποιες από τις επόμενες ενώσεις θεωρούνται οργανικές και ποιες ανόργανες. α) Κ 2 CO 3, β) CH 4, γ) CH 2 CH 2, δ) H 2 O 2. Να γράψετε τους

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΟΥΔΕΣ : Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πτυχίο (Κλασική Φιλολογία)

ΣΠΟΥΔΕΣ : Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πτυχίο (Κλασική Φιλολογία) ΓΡΗΓΌΡΙΟΣ ΠΑΠΑΓΙΆΝΝΗΣ Επίκουρος καθηγητής της Βυζαντινής Φιλολογίας πτυχιούχος του Τμήματος Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης διδάκτωρ του Πανεπιστημίου του

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ. Οι πρεσβευτές πρόσωπα σεβαστά και απαραβίαστα

Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ. Οι πρεσβευτές πρόσωπα σεβαστά και απαραβίαστα Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ Α. Η βυζαντινή διπλωματία Οι πρεσβευτές πρόσωπα σεβαστά και απαραβίαστα Μέθοδοι της βυζαντινής διπλωματίας: Ευκαιριακές αποστολές πρέσβεων Χορηγίες ( χρήματα ή δώρα

Διαβάστε περισσότερα

Ανεμόσπηλια Αρχανών : τα ευρήματα και η ερμηνεία τους

Ανεμόσπηλια Αρχανών : τα ευρήματα και η ερμηνεία τους Ανεμόσπηλια Αρχανών : τα ευρήματα και η ερμηνεία τους Βογιατζόπουλος Σταμάτης Ιστορικό - Αρχαιολογικό Ιωαννίνων Ζ' Εξάμηνο Υπ.Καθ : Αν. Βλαχόπουλος, Μάθημα: Κρητομυκηναϊκή Θρησκεία Δεκέμβριος 2013 Εικόνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ Μεταπτυχιακές σπουδές στον τομέα Αστικού, Αστικού Δικονομικού και Εργατικού Δικαίου ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ του Γεωργίου Χαριζάνη

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ του Γεωργίου Χαριζάνη ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ του Γεωργίου Χαριζάνη Στοιχεία ταυτότητας Επώνυμο : Χαριζάνης Όνομα : Γεώργιος Όνομα πατρός : Χρήστος Όνομα μητρός : Κυριακή Ημερ. γέννησης : 22 Νοεμβρίου 1968 Τόπος γέννησης : Όσσα

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Βυζαντινή Φιλολογία

Εισαγωγή στη Βυζαντινή Φιλολογία Εισαγωγή στη Βυζαντινή Φιλολογία Ενότητα 6: Ιστορικό Πλαίσιο 8ου-9ου αιώνα: Σκοτεινοί αιώνες-εικονομαχία. Θεοφάνης: Βίος και Έργο. Κιαπίδου Ειρήνη-Σοφία Τμήμα Φιλολογίας Σκοποί ενότητας Οι φοιτητές θα

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Α Γ Ι Ω Τ Η Π Α Ν Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ ΣΙΩΝΙΣΜΟΣ ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΜΙΑΣ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑΣ ΣΥΝΩΜΟΣΙΑΣ. «Επί των ποταμών Βαβυλώνος εκεί εκαθίσαμεν

Π Α Ν Α Γ Ι Ω Τ Η Π Α Ν Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ ΣΙΩΝΙΣΜΟΣ ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΜΙΑΣ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑΣ ΣΥΝΩΜΟΣΙΑΣ. «Επί των ποταμών Βαβυλώνος εκεί εκαθίσαμεν Π Α Ν Α Γ Ι Ω Τ Η Π Α Ν Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ ΣΙΩΝΙΣΜΟΣ ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΜΙΑΣ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑΣ ΣΥΝΩΜΟΣΙΑΣ «Επί των ποταμών Βαβυλώνος εκεί εκαθίσαμεν και εκλαύσαμεν εν τω μνησθήναι ημάς της Σιών». (Ψαλμ.136,1) ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΟΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση: Τομέας Ιστορίας, Φιλοσοφική Σχολή, 4ο όροφος, Πανεπιστημιούπολη, 157 84 Αθήνα

Διεύθυνση: Τομέας Ιστορίας, Φιλοσοφική Σχολή, 4ο όροφος, Πανεπιστημιούπολη, 157 84 Αθήνα Αθηνά Κόλια-Δερμιτζάκη Καθηγήτρια Ιστορίας Βυζαντινή Διεύθυνση: Τομέας Ιστορίας, Φιλοσοφική Σχολή, 4ο όροφος, Πανεπιστημιούπολη, 157 84 Αθήνα Τηλέφωνο: 2107277448 Fax: 2107277682 E-Mail: akolia@arch.uoa.gr

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίον Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας

Δελτίον Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας Δελτίον Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας Τομ. 47, 2008 Της Μελωδίας το αίνιγμα. Ο μελωδός και η πάρεδρός του στον κώδικα Parisinus graecus 139 (φ. 1β) ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Ηλίας 10.12681/dchae.603 Copyright

Διαβάστε περισσότερα

BYZANTINA ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 24 (2014) XX-XX

BYZANTINA ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 24 (2014) XX-XX D. Krallis, Michael Attaleiates and the Politics of Imperial Decline in Eleventh Century Byzantium [Medieval and Renaissance Texts and Studies 422, Medieval Confluences Series 2], Tempe, Arizona 2012,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Η Βιβλιοθήκη του Δ.Σ.Α. εκδίδει κάθε εξάμηνο Βιβλιογραφικό Δελτίο το οποίο περιλαμβάνει όλες τις εκδόσεις (αγορές και δωρεές) που εισέρχονται στη Βιβλιοθήκη, επίκαιρα

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη : Άλλα Ονόματα. Κύρια Ιδιότητα IΔΡΥΜA ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ. 1. Εισαγωγή

Περίληψη : Άλλα Ονόματα. Κύρια Ιδιότητα IΔΡΥΜA ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ. 1. Εισαγωγή Περίληψη : Η οικογένεια των Κομνηνών βρέθηκε στο ιστορικό προσκήνιο επί Βασιλείου Β (976-1025). Πιθανότατα η οικογένεια δεν είχε παλαιά καταγωγή όπως ορισμένες άλλες βυζαντινές οικογένειες. Η βαθμιαία

Διαβάστε περισσότερα

Α ΛΥΚΕΙΟ ΑΡΣΑΚΕΙΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΒΛΕΜΜΥΔΗΣ. Εργασία 8

Α ΛΥΚΕΙΟ ΑΡΣΑΚΕΙΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΒΛΕΜΜΥΔΗΣ. Εργασία 8 Α ΛΥΚΕΙΟ ΑΡΣΑΚΕΙΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΒΛΕΜΜΥΔΗΣ Εργασία 8 ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΜΑΘΗΤΡΙΑΣ ΑΓΝΗΣ ΒΟΥΡΤΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. ΤΑΞΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή -Ν.Βλεμμύδης -Έργο -Θεολογικό

Διαβάστε περισσότερα

Μ. Γκουτζιούδης http://users.auth.gr/~moschosg. Μάθημα 1

Μ. Γκουτζιούδης http://users.auth.gr/~moschosg. Μάθημα 1 Μ. Γκουτζιούδης http://users.auth.gr/~moschosg Μάθημα 1 Επιστήμη - «ιερά επιστήμη» (θεολογία) Ιστορική συγκυρία- θέση θεολογίας εντός της ακαδημαϊκής κοινότητας Η θεολογία ως η αρχαιότερη επιστήμη εντός

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματική Περίοδος 2007 2013

Προγραμματική Περίοδος 2007 2013 Προγραμματική Περίοδος 2007 2013 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Τίτλος: ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Κωδικός Ε.Π.: 9 CCI: 2007GR161PO008 ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ Αθήνα, Μάρτιος 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 1. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το έργο διαρκούς επιμόρφωσης δικαστικών λειτουργών εντάσσεται στο Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» του Υπουργείου Εσωτερικών και

Το έργο διαρκούς επιμόρφωσης δικαστικών λειτουργών εντάσσεται στο Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» του Υπουργείου Εσωτερικών και Το έργο διαρκούς επιμόρφωσης δικαστικών λειτουργών εντάσσεται στο Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» του Υπουργείου Εσωτερικών και συγχρημοτοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταμείο. Η πτώχευση.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοματεπώνυμο: Νικόλαος Βαφέας Ημερομηνία και τόπος γεννήσεως: 29 Ιουλίου 1970, Αθήνα Τηλέφωνο γραφείου: 28310-77206 E-mail: vafeas@fks.uoc.gr Ξένες γλώσσες: Αγγλικά

Διαβάστε περισσότερα

Για παραπομπή : Μιχαήλ Γαβράς

Για παραπομπή : Μιχαήλ Γαβράς Βενέτης Ευάγγελος,, 2005, Εγκυκλοπαίδεια Περίληψη : Ο ήταν λόγιος της υστεροβυζαντινής περιόδου. Έζησε το 14ο αιώνα και υπήρξε μέλος της βυζαντινής γραφειοκρατίας. Ασχολήθηκε με τη ρητορεία και έχει μεγάλο

Διαβάστε περισσότερα

ΧΛΟΗ ΜΠΑΛΛΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Πλάτων, Αριστοτέλης, Σοφιστές ιατρικοί συγγραφείς.

ΧΛΟΗ ΜΠΑΛΛΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Πλάτων, Αριστοτέλης, Σοφιστές ιατρικοί συγγραφείς. ΧΛΟΗ ΜΠΑΛΛΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Πλάτων, Αριστοτέλης, Σοφιστές ιατρικοί συγγραφείς. TITΛOI ΣΠOY ΩN ιδακτορική διατριβή, Φιλοσοφική Σχολή AΠΘ, Tµήµα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΗ ΧΑΜΕΝΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ. Αμαλία Κ. Ηλιάδη, φιλόλογοςιστορικός

ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΗ ΧΑΜΕΝΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ. Αμαλία Κ. Ηλιάδη, φιλόλογοςιστορικός ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΗ ΧΑΜΕΝΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ 1 ΒΥΖΑΝΤΙΟ Η ΜΑΚΡΟΒΙΟΤΕΡΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ 2 ΣΚΟΤΕΙΝΗ ΠΛΕΥΡΑ Συνομωσίες, ίντριγκες και μηχανορραφίες. Θρησκευτικός φανατισμός Δεισιδαιμονία.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΘΕΣΜΩΝ ΙΙ. ΟΔΗΓΟΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΘΕΣΜΩΝ ΙΙ. ΟΔΗΓΟΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΘΕΣΜΩΝ ΙΙ. ΟΔΗΓΟΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ Σοφία Τζωρτζακάκη-Τζαρίδου - Καλλιόπη Παπακωνσταντίνου Νομική Σχολή Άδειες Χρήσης Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Το Αρχαιολογικό Έργο Θεσσαλίας και Στερεάς Ἑλλάδος. Το Αρχαιολογικό Έργο στη Μακεδονία και τη Θράκη

Το Αρχαιολογικό Έργο Θεσσαλίας και Στερεάς Ἑλλάδος. Το Αρχαιολογικό Έργο στη Μακεδονία και τη Θράκη ΑΑΑ ΑΒΜΕ Ἀρχαιολογικά Ἀνάλεκτα ἐξ Ἀθηνῶν Ἀρχεῖον τῶν Βυζαντινῶν Μνημείων τῆς Ἑλλάδος ΑΔ (ADelt) Ἀρχαιολογικόν Δελτίον ΑΕ ΑΕΘΣΕ ΑΕΜ ΑΕΜΘ ΑΘ Ἀρχαιολογική Ἐφημερίς Το Αρχαιολογικό Έργο Θεσσαλίας και Στερεάς

Διαβάστε περισσότερα

ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ. Νικόλαος Γ. Χαραλαμπόπουλος Τμήμα Φιλολογίας

ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ. Νικόλαος Γ. Χαραλαμπόπουλος Τμήμα Φιλολογίας ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Διάλεξη 12 Ενδέκατος Αιώνας (α μισό): Βασίλειος Β Βουλγαροκτόνος (976-1025) Κων/νος Η (1025-1028) - Ρωμανός Γ Αργυρός (1028-1034) - Μιχαήλ Δ Παφλαγών (1034-1041) - Μιχαήλ Ε Καλαφάτης

Διαβάστε περισσότερα

Θεσµοί και Ιδεολογία στη νεοελληνική κοινωνία 15 ος - 19 ος αι.

Θεσµοί και Ιδεολογία στη νεοελληνική κοινωνία 15 ος - 19 ος αι. ΕΘΝΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Θεσµοί και Ιδεολογία στη νεοελληνική κοινωνία 15 ος - 19 ος αι. ΠΡΩΤΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΘΗΝΑ 2004 Πρόλογος Το φθινόπωρο του 2000

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. iii

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. iii ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Ευχαριστώ τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του νομού Χανίων κύριο Βασίλειο Γλυμιδάκη, για τη διευκόλυνση που μου παρείχε έτσι ώστε να έχω πρόσβαση στα δεδομένα κάθε

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΙΚΗΣΗ Αθήνα 20 / 5 / 2008 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ Αριθ. Πρωτ. Π06/47

ΙΟΙΚΗΣΗ Αθήνα 20 / 5 / 2008 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ Αριθ. Πρωτ. Π06/47 ΙΟΙΚΗΣΗ Αθήνα 20 / 5 / 2008 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ Αριθ. Πρωτ. Π06/47 ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αρ.38 Ταχ. /νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241) Πληροφορίες: Γ. Τσακαλάκη ΠΡΟΣ: Αριθµ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Επισκόπηση της Ελληνικής Ιστορίας, Β. Θ. Θεοδωρακόπουλος, Ph.D. Διόρθωση - Επιμέλεια: Λίλυ Πανούση Εκδόσεις Γιαλός Αθήνα, Δεκέμβριος 2015 ISBN: 978 960 82275 0 7 Εκδόσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Γ. ΜΠΛΕΣΙΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Γ. ΜΠΛΕΣΙΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Oνοματεπώνυμο: Αθανάσιος Μπλέσιος Βαθμίδα: Επίκουρος καθηγητής ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Γ. ΜΠΛΕΣΙΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Γνωστικό αντικείμενο: Νεοελληνικό θέατρο σε σύνδεση με τη λογοτεχνία Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Νεοελληνική

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχίο Παιδαγωγικής Ακαδημίας της Κύπρου ή Παιδαγωγικής Ακαδημίας της Ελλάδας.

Πτυχίο Παιδαγωγικής Ακαδημίας της Κύπρου ή Παιδαγωγικής Ακαδημίας της Ελλάδας. 27.2.2014 ΑΠΟΔΕΚΤΑ ΤΕΚΜΗΡΙΑ ΓΙΑ ΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ, ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ, ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ KAI ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ, ΣΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία και έγγραφα που απαιτούνται για την εγγραφή στο ΓΕΜΗ

Στοιχεία και έγγραφα που απαιτούνται για την εγγραφή στο ΓΕΜΗ Στοιχεία και έγγραφα που απαιτούνται για την εγγραφή στο ΓΕΜΗ Σύμφωνα με την αριθμ. Κ1-941 οικ./27.4.12 και την Κ1-1484/12.6.2012 του Υπουργείου Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας πρέπει να γίνει εγγραφή των

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη : Χρονολόγηση 4ος-15ος αιώνας. Γεωγραφικός εντοπισμός IΔΡΥΜA ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ. 1. Εισαγωγικά

Περίληψη : Χρονολόγηση 4ος-15ος αιώνας. Γεωγραφικός εντοπισμός IΔΡΥΜA ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ. 1. Εισαγωγικά βυζαντινή», 2007, Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Περίληψη : Οι πόλοι εξουσίας στην και οι μεταξύ τους συγκρούσεις αποτελούν ένα θέμα που διατρέχει ολόκληρη τη βυζαντινή ιστορία. Ευρείς σε σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΠΙΓΚΟ ΚΑΙ ΖΑΓΟΡΙΑ ΣΤΗΝ ΥΣΤΕΡΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥΣ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΤΟΥ ΔΕΣΠΟΤΑΤΟΥ ΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΚΑΤΑ ΑΛΒΑΝΩΝ ΚΑΙ ΟΘΩΜΑΝΩΝ

ΠΑΠΙΓΚΟ ΚΑΙ ΖΑΓΟΡΙΑ ΣΤΗΝ ΥΣΤΕΡΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥΣ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΤΟΥ ΔΕΣΠΟΤΑΤΟΥ ΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΚΑΤΑ ΑΛΒΑΝΩΝ ΚΑΙ ΟΘΩΜΑΝΩΝ ΠΑΠΙΓΚΟ ΚΑΙ ΖΑΓΟΡΙΑ ΣΤΗΝ ΥΣΤΕΡΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥΣ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΤΟΥ ΔΕΣΠΟΤΑΤΟΥ ΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΚΑΤΑ ΑΛΒΑΝΩΝ ΚΑΙ ΟΘΩΜΑΝΩΝ Στέφανος Κορδώσης Σήµερα το Ζαγόρι (ή Ζαγόρια) περιλαµβάνει πολλά χωριά

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002628326 2015-03-10

15PROC002628326 2015-03-10 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΑΠΟΘΗΚΗΣ Διεύθυνση: Καπλάνη 7 (3 ος όροφος) Πληροφορίες: Δεσ. Μπαλωμένου Τηλ. 26513-61332

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΙΕΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 1 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ Ἀρχὴ τῆς Ἰνδίκτου, ἤτοι τοῦ Νέου Ἔτους, Συμεὼν ὁσίου τοῦ Στυλίτου, τῶν Ἁγίων 40 Γυναικῶν, Ἀμμοῦν Διακόνου Ἑσπερινός-Παράκληση 18:00-19:00 06:30-08:30 2 4 6 8 Μάμαντος Μεγαλομάρτυρος,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ. Νικόλαος Γ. Χαραλαμπόπουλος Τμήμα Φιλολογίας

ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ. Νικόλαος Γ. Χαραλαμπόπουλος Τμήμα Φιλολογίας ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Διάλεξη 6 Ιουστινιανός Α (β μέρος: 548-565) Διάδοχοι Ιουστινιανού: Ιουστίνος Β (565-578) Τιβέριος (578-582) Μαυρίκιος (582-602) - Φωκάς (602-610) Νικόλαος Γ. Χαραλαμπόπουλος Τμήμα Φιλολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Μανόλης Χατζηδάκης, Έλληνες ζωγράφοι μετά την Άλωση (1450-1830), τ. 1, Αθήνα 1987.

Μανόλης Χατζηδάκης, Έλληνες ζωγράφοι μετά την Άλωση (1450-1830), τ. 1, Αθήνα 1987. Μανόλης Χατζηδάκης, Έλληνες ζωγράφοι μετά την Άλωση (14501830), τ. 1, Αθήνα 1987. Παναγιώτης Λ. Βοκοτόπουλος, Εικόνες της Κέρκυρας, Αθήνα 1990. Κερκυραίοι ζωγράφοι: 19ος20ος αι., επιμ. Αθ. Χρήστου, Κέρκυρα

Διαβάστε περισσότερα

108 Ιστορίας και Εθνολογίας Θράκης (Κομοτηνή)

108 Ιστορίας και Εθνολογίας Θράκης (Κομοτηνή) 108 Ιστορίας και Εθνολογίας Θράκης (Κομοτηνή) Το Τμήμα ιδρύθηκε το 1990 και άρχισε να λειτουργεί το ακαδημαϊκό έτος 1991-1992. Δέχεται κατ' έτος 200 περίπου φοιτητές. Σκοπός Σκοπός του Τμήματος είναι:

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη : Άλλα Ονόματα. Κύρια Ιδιότητα IΔΡΥΜA ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ. 1. Η οικογένεια των Αγγέλων

Περίληψη : Άλλα Ονόματα. Κύρια Ιδιότητα IΔΡΥΜA ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ. 1. Η οικογένεια των Αγγέλων Περίληψη : Μετά τους Δούκες και τους Κομνηνούς οι Άγγελοι ήταν ο τρίτη βυζαντινή δυναστεία με οικογενειακό επίθετο. Η οικογένεια των Αγγέλων εμφανίστηκε σχετικά αργά στην ιστορία και γρήγορα αναδείχθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Η Βιβλιοθήκη του Δ.Σ.Α. εκδίδει κάθε εξάμηνο Βιβλιογραφικό Δελτίο το οποίο περιλαμβάνει όλες τις εκδόσεις (αγορές και δωρεές) που εισέρχονται στη Βιβλιοθήκη, επίκαιρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ A N A K O I N Ω Σ Η

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ A N A K O I N Ω Σ Η ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ A N A K O I N Ω Σ Η Δεκτοί με κατατακτήριες εξετάσεις στο Τμήμα Φιλολογίας γίνονται μόνο με εξετάσεις. Ο αριθμός των εισακτέων για το 2015-2016 ορίζεται στους 40

Διαβάστε περισσότερα

Κεφαλή της Μιας Εκκλησίας είναι ο Χριστός (όλες οι τοπικές Εκκλησίες είναι Χριστοκέφαλες). Με τον όρο αυτοκέφαλο αποδίδεται, κατά τους ιερούς

Κεφαλή της Μιας Εκκλησίας είναι ο Χριστός (όλες οι τοπικές Εκκλησίες είναι Χριστοκέφαλες). Με τον όρο αυτοκέφαλο αποδίδεται, κατά τους ιερούς Η αυτοκέφαλη Εκκλησία της Ελλάδας Ο ορισμός του αυτοκεφάλου Κεφαλή της Μιας Εκκλησίας είναι ο Χριστός (όλες οι τοπικές Εκκλησίες είναι Χριστοκέφαλες). Με τον όρο αυτοκέφαλο αποδίδεται, κατά τους ιερούς

Διαβάστε περισσότερα

ΒΥΖΑΝΤΙΑΚΑ. Στο πρώτο κεφάλαιο (Οι «φανερές» αρμοδιότητες του μυστικού την

ΒΥΖΑΝΤΙΑΚΑ. Στο πρώτο κεφάλαιο (Οι «φανερές» αρμοδιότητες του μυστικού την 396 Βιβλιοκρισίες μάλλον τον επικεφαλής ΕΛΛΗΝΙΚΗ μιας υπηρεσίας ΙΣΤΟΡΙΚΗ (σεκρέτου), ΕΤΑΙΡΕΙΑ στην οποία εργάζονταν «μυστικοί», οι υφιστάμενοι δηλαδή του μυστικού. Για τον μυστογράφο, στο τρίτο κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα: «ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΙΛΚΙΣ». Φοιτητές:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Πτυχιούχων ΤΕΙ (Παν/κό έτος 2011-2012) (Απόφαση ΓΣ 326/26.5.2011) 1 Πτυχιούχων διετούς κύκλου Σπουδών (Παν/κό έτος 2011-2012) (Απόφαση ΓΣ 326/26.5.2011) 2 ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τα νομίσματα του Μαρίου στην κλασική εποχή

Τα νομίσματα του Μαρίου στην κλασική εποχή ANNE DESTROOPER - GEORGIADES Τα νομίσματα του Μαρίου στην κλασική εποχή Η σημασία που είχε το Μάριο στην αρχαιότητα έχει πια αποδειχθεί 1. Αναφέρεται ως βασίλειο στην κλασική εποχή από τον Διόδωρο τον

Διαβάστε περισσότερα

www.kalymnikifilia.gr

www.kalymnikifilia.gr Η επιρροή του ελληνικού πολιτισμού και της ελληνικής γλώσσας στη διαμόρφωση του ρωσικού εκπαιδευτικού συστήματος (το παράδειγμα των Εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της Μόσχας) ΒΑΝΤΙΜ ΓΙΑΡΟΒΟÏ Kαθηγητής μουσικής

Διαβάστε περισσότερα

ΒΥΖΑΝΤΙΑΚΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΒΥΖΑΝΤΙΑΚΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΑΚΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Πρόεδρος: Αντιπρόεδρος: Γεν. Γραμματέας: Ταμίας: Μέλη: ΑΛΚΜΗΝΗ ΣΤΑΥΡΙΔΟΥ-ΖΑΦΡΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ. Διάλεξη 11 Ο Δέκατος Αιώνας (β μισό): Ρωμανός Β (959-963) Νικηφόρος Φωκάς (963-969) - Ιωάννης Τσιμισκής (969-976)

ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ. Διάλεξη 11 Ο Δέκατος Αιώνας (β μισό): Ρωμανός Β (959-963) Νικηφόρος Φωκάς (963-969) - Ιωάννης Τσιμισκής (969-976) ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Διάλεξη 11 Ο Δέκατος Αιώνας (β μισό): Ρωμανός Β (959-963) Νικηφόρος Φωκάς (963-969) - Ιωάννης Τσιμισκής (969-976) Νικόλαος Γ. Χαραλαμπόπουλος Τμήμα Φιλολογίας Σκοποί ενότητας Βασικός

Διαβάστε περισσότερα