ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ &ΡΩΜΑΪΚΗΣ,

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ &ΡΩΜΑΪΚΗΣ,"

Transcript

1 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ &ΡΩΜΑΪΚΗΣ, & ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ & ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΟΥΛΤΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΑ ΚΙΝΗΜΑΤΑ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΩΝ ΚΟΜΝΗΝΩΝ ( ). Πρωτεύουσα μεταπτυχιακή εργασία Εισηγήτρια καθηγήτρια: κ. Πολύμνια Κατσώνη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2013

2 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ &ΡΩΜΑΪΚΗΣ, & ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ & ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΟΥΛΤΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΑ ΚΙΝΗΜΑΤΑ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΩΝ ΚΟΜΝΗΝΩΝ ( ). Πρωτεύουσα μεταπτυχιακή εργασία Εισηγήτρια καθηγήτρια: κ. Πολύμνια Κατσώνη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2013

3 Π Ρ Ο Λ Ο Γ Ο Σ Η παρούσα εργασία επιχειρεί να εξετάσει τα επαναστατικά κινήματα εναντίον των Κομνηνών την περίοδο Το διάστημα αυτό εκδηλώθηκαν επαναστατικά στασιαστικά κινήματα και αυτονομιστικά -χωριστικά, τα οποία οι τρεις αυτοκράτορες Αλέξιος Α, Ιωάννης Β και Μανουήλ Α κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν. Η εργασία αυτή έχει ως σκοπό να παρουσιάσει τα πρόσωπα που πρωταγωνίστησαν σε αυτά, τα αίτια και τα αποτελέσματα των κινημάτων καθώς και τις ποινές που επιβλήθηκαν στους συμμετέχοντες. Επιπλέον, γίνεται προσπάθεια να αιτιολογηθεί η συμπεριφορά του εκάστοτε αυτοκράτορα απέναντι σε αυτά τα κινήματα. Ως κατακλείδα θα ήθελα να ευχαριστήσω την εποπτεύουσα καθηγήτρια κυρία Πολύμνια Κατσώνη, που με βοήθησε ουσιαστικά με τις παρατηρήσεις, τις υποδείξεις και τις συμβουλές της και στήριξε την προσπάθειά μου με την επιστημονική της κατάρτιση και την ενθάρρυνσή της σε όλα τα στάδια της εργασίας μου.

4 Περιεχόμενα σελ. Πρόλογος Περιεχόμενα Βιβλιογραφία Ι-XXXVI Εισαγωγή Α.Η σύγκρουση για την εξουσία. 1-7 Β. Η οικονομική κατάσταση του ενδέκατου και δωδέκατου αιώνα. 7-9 Γ. Η Μ.Ασία και οι μειονότητες ως παράγοντας αστάθειας. Οι Σελτζούκοι και η αποξένωση των ανατολικών επαρχιών Δ. Ο χαρακτήρας των κινημάτων κατά της αυτοκρατορικής εξουσίας και οι ποινές τους Ε. Πηγές πληροφόρησης για τα επαναστατικά κινήματα εναντίον των Κομνηνών την περίοδο ΜΕΡΟΣ Α Οι Κομνηνοί την περίοδο Η βασιλεία του Αλεξίου Α Κομνηνού ( ) Η βασιλεία του Ιωάννη Β Κομνηνού ( ) Η βασιλεία του Μανουήλ Α Κομνηνού ( ) ΜΕΡΟΣ Β Τα επαναστατικά κινήματα εναντίον των Κομνηνών. I. Κινήματα εναντίον του Αλεξίου Α Κομνηνού 25-27

5 1. Η ημιαυτονομία του Θεόδωρου (Α ) Γαβρά, δούκα Χαλδίας (Πόντου) (περ ) Η αποστασία του Καρύκη στην Κρήτη (περ /93) Η αποστασία του Ραψομάτη στην Κύπρο (περ / 1093) H συνωμοσία του Ιωάννη Κομνηνού, δούκα Δυρραχίου (περ. 1093) H συνωμοσία του Νικηφόρου Διογένη ( Φεβρουάριος- Ιούνιος 1094) Ο Ψευδο-Διογένης και οι Κουμάνοι (1094/95) H συνωμοσία των Ανεμάδων (περ. 1100/1101) Η αποστασία του Γρηγορίου Γαβρά Ταρωνίτη στην Τραπεζούντα (περ. 1103/1104 ή 1106/7) ΙΙ.Κινήματα εναντίον του Ιωάννη Β Κομνηνού ( ). 1.Η επιβουλή της Άννας Κομνηνής (άνοιξη 1119) Το κίνημα ανεξαρτησίας του Κωνσταντίνου Γαβρά στην Τραπεζούντα ( ) Το κίνημα αυτονομίας του Κασιανού ( δεκαετία του 1130) Τα κινήματα του σεβαστοκράτορα Ισαάκιου Κομνηνού και οι απόπειρες κατάληψης του θρόνου (1130 κ.ε.) ΙΙΙ. Κινήματα εναντίον του Μανουήλ Α Κομνηνού ( ) 1.Η συνωμοσία του σεβαστοκράτορα Ισαάκιου Κομνηνού το Η αντίδραση του μεγάλου δομέστικου Ιωάννη Αξούχ(ου) προς τον Μανουήλ Α Κομνηνό στα Μελάγγεια (περ.1144/46) Οι συνωμοσίες του Ανδρόνικου Κομνηνού (1152 κ.ε.) Η συνωμοσία του Θεόδωρου Στυπειώτη εναντίον του Μανουήλ Α Κομνηνού (1159) Η συνωμοσία του Αλέξιου Αξούχου (1167) Πίνακας των κινημάτων ΕΠΙΛΟΓΟΣ

6 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Βραχυγραφίες: ΑΠ Ἀρχεῖον Πόντου. Περιοδικὸν σύγγραμμα ἐκδιδόμενον ὑπὸ τῆς Ἐπιτροπῆς Ποντιακῶν Μελετῶν, Ἀθῆναι 1928 κ. ε. BAH- IFAI BBA ΒCH Bibliotheque archéologique et historique de l Institut Français d Archéologie d Instanbul. Berliner Byzantinische Arbeiten, εκδ. Berlin, Akademie- Verlag, Bulletin de Correspondance Hellenique. École Française d Athénes, (Aθήνα- Paris 1877 κ. ε. BKM Βυζαντινὰ Κείμενα καὶ Μελέται. Δημοσιεύματα Κέντρου Βυζαντινών Ερευνών Φιλοσοφικής Σχολής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης εκδιδόμενα ως παράρτημα των Βυζαντινών, Θεσσαλονίκη 1969 κ. ε. BMGS Βyzantine and Modern Greek Studies, Birmingham 1975 κ. ε. Βsl Byzantinoslavica, Prague 1929 κ. ε. Βyz Byzantion, Revue Internationale des Études Byzantines, Paris Liège , Paris- Brussels 1930, Brussels 1931 κ. ε. Bυζαντιακά Ἐπιστημονικὸν ὄργανον Ἑλληνικῆς Ἱστορικῆς Ἑταιρείας Περίοδος Μεσαιωνικοῦ Ἑλληνισμού, Θεσσαλονίκη 1981 κ. ε. Βυζαντινά Ἐπιστημονικόν ὄργανον Κέντρου Βυζαντινῶν Ἐρευνών, A. Π. Θ., Θεσσαλονίκη 1969 κ. ε. Βυζαντινός Δόμος Βυζαντινός Δόμος, Περιοδικό, Μεσαιωνικής Ελληνικής Ιστορίας και Πολιτισμού, Αθήνα 1987 κ. ε. I

7 BZ Βyzantinische Zeitschrift, Leipzig 1892 κ. ε., Μünchen 1950 κ. ε. CFHB CSHB DOP DTC EEBΣ ΕΒΕ Corpus Fontium Historiae Byzantinae, Washington- Berlin- Wien- Bruxelles- Roma- Thessalonique 1967 κ. ε. Corpus Scriptorum Historiae Byzantinae, τ. 1-50, Βonnae Dumbarton Oaks Papers, Cambridge, Mass , Waschington DC 1959 κ. ε. Dictionnaire de Theologie Catholique, Paris Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών, Αθῆναι 1924 κ. ε. Εταιρεία Βυζαντινών Ερευνών, Θεσσαλονίκη. E. I. Εncyclopédie de l Islam (nouvelle edition), επιμ. T. Houtsman, R. Brosse κ. ά., τ. 1-12, Paris- Leiden ΕΙΕ Ελληνικά Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Αθήνα. Ελληνικά, Αθῆναι 1928 κ. ε., Θεσσαλονίκη 1952 κ. ε. ΕΠΛΒΙΠ Εγκυκλοπαιδικό προσωπογραφικό λεξικό βυζαντινής ιστορίας και πολιτισμού, επιμ. Α. Γ. Κ. Σαββίδης, Αθήνα 1996 κ. ε. FM GOTR Fontes Minores, τ. I- X [Forschungen zur byzantinischen Rechtsgeschichte], Frankfurt a. M Greek Orthodox Theological Review, Brookline Mass κ. ε. JÖB Jahrbuch der Österreichischen Byzantinischen Gesellschaft, Wien 1 (1951) - 17 (1968). IRAIK Izvestija Russkago Archeologiceskago Instituta v Konstantinopole, Odessa- II

8 Sofia 1896 κ. ε. ΛΒΟ Ι. Ε. Καραγιαννόπουλος, Λεξικό Βυζαντινής Ορολογίας, τ. Α : Οικονομικοί Όροι, Συντάκτες: Σ. Βαρναλίδης, Μ. Γρηγορίου- Ιωαννίδου, Π. Κατσώνη, Α. Σταυρίδου- Ζαφράκα, ΚΒΕ, Θεσσαλονίκη Mακεδονικά Μακεδονικά, Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, Θεσσαλονίκη 1940 κ. ε. ΜΜ ΝΕ ODB F. Miklosich- J. Müller, Acta et Diplomata graecca medii aevi sacra et profana, τ. 1-16,Vindobonae , (ανατύπωση Ἀθῆναι Aalen 1968). Νέος Ελλημομνήμων, τ. 1-21, Leiden 1904, Αθῆναι Φωτοτ. ανατ., Αθῆναι The Oxford Dictionary of Byzantium, ed. A. P. Kazhdan, τ. 1-3, Οxford- New York RA Revue Archéologique, Paris 1844 κ. ε. REB ΣΣΜ Σύμμεικτα Revue des Études Byzantines, Ιnstitut Français d Études Byzantines, Bucharest 1944 κ. ε., Paris 1946 κ. ε. Σειρά Στρατηγικών Μελετών. Σύμμεικτα Κέντρου Βυζαντινών Ερευνών Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (πρώην βασιλικού Ιδρύματος Ερευνών), Αθήνα 1966 κ. ε. TM Travaux et Mémoires, Paris 1965 κ. ε. VR VT Variorum Reprint Varia Turcica. Viz. Vrem. Vizantijskij Vremmenik, Sanktpetersburg/ Petrograd/ Leningrad , Moskva 1947 κ. ε. III

9 Πηγές: Actes d Iviron Actes d Iviron, τ. Ι (Des origines au milieu du XIe siècle), έκδ. J. Lefort, N. Oikonomidès, D. Papachryssanthou με τη συνεργασία της H. Mètrèvèli [Archives de l Athos, XVI], Paris 1985, τ. ΙΙ (Du milieu du XIe siècle à 1204), έκδ. J. Lefort, N. Oikonomidès, D. Papachrysanthou, avec la collaboration de V. Kravari et d H. Métrévéli, [ Archives de l Athos, XVIII], 1994, τ. ΙV (De 1328 au début du XVIe siècle), έκδ. J. Lefort, N. Oikonomidès, D. Papachryssanthou, V.Kravari, avec la collaboration d H. Mètrèvèli, [Archives de l Athos, XIX], Paris Άννα Κομνηνή Σύνταγμα σὺν Θεῷ τὸν κατὰ τὸν άνακτα κυροῦ Ἀλεξίου τοῦ Κομνηνοῦ πονηθὲν παρὰ τῆς θυγατρὸς αὐτοῦ κυρίας Ἄννης τῆς πορφυρογεννήτου τῆς βασιλίσσης, ὃ καὶ ἐκλήθη Ἀλεξιάς παρ αὐτῆς, έκδ. D. R. Reinsh- A. Kambylis, Annae Comnenae Alexias, CFHBXL/1, Βerlin Aνωνύμου, Τακτικόν Ανωνύμου, Βιβλίον Τακτικόν, στο: G. T. Dennis, Military Treatises, κείμενο σελ J. - Cl. Cheynet, - C. Morrisson- W. Seibt, Seyrig J. - Cl. Cheynet, - C. Morrisson- W. Seibt, Les Sceaux Byzantins de la collection Henry Seyrig, Paris J. - Cl. Cheynet, Iznik J. - Cl. Cheynet, Les sceaux du Musèe d Iznik, REB 49 (1991) Χρυσόβουλλον Αλεξίου Γ Χρυσόβουλλον Αλεξίου Γ τοῦ Μεγάλου Κομνηνοὺ, έκδ. D. A. Zakythinos, Le chrysobulle d Alexis III Comnène, empereur de Trébizonde, en faveur des Vénitiens, (Collection de l Institut Neo- Hellénique de l Université de Paris, Fascicule 12), Paris 1932 (Μάρτιος 1364, κείμενο ). IV

10 Dānişmendnāme I. Mélikoff, Le Geste de Melik Dānişmend. Étude critique du Dānişmendnāme. Tome I. Introduction et traduction, Tome II. Édition critique avec glossaire et index, (ΒΑΗ- IFAI 10), Paris G. T. Dennis, Military Treatises G. T. Dennis, Three Βyzantine military treatises, CFHB XXV, Washington D. C Διήγησις μερικὴ Διήγησις μερικὴ τῶν ἐπιστολῶν Ἀλεξίου βασιλέως καὶ πατριάρχου, γενομένη κατὰ διαφόρους καιρούς, έκδ. Ph. Meyer, Die Haupturkunden für die Geschichte der Athosklöster. Grösstentheils zum ersten Male herausgegeben und mit Einleitungen versehen, Leipzig 1894 (ανατ. Αmsterdam 1965), σελ (αρ. VI). F. Dölger, Schatzkammer F. Dölger, Aus den Schatzkammern des Ηeiligen Berges, München F. Dölger- P. Wirth, Regesten F. Dölger- P. Wirth, Regesten der Kaiserurkunden des oströmischen Reiches von Teil ( ) zweite, erweiterte und verbesserte Auflage, München Εγκώμιον Θεοδοσίου Τα αγιολογικά κείμενα τοῦ ὀσίου Χριστοδούλου, ἰδρυτοῦ τῆς ἐν Πάτμῳ Μονῆς, έκδ. Ε. Βρανούση, Αθήνα Εφραίμ Aίνιος Έγγρ. Πάτμ. Eυστάθιος Θεσσαλονίκης, Άλωσις Ἐφραίμ τοῦ Αίνιου, Χρονική Ιστορία, έκδ. O. Lampsides, Ephraem Aeni, Historia Chronica, CFHB XXVII, Series Atheniensis, Athenis Βυζαντινά Έγγραφα της Μονής Πάτμου. τ. Α : Αυτοκρατορικά, [Εθνικό Ιδρυμα Ερευνών. Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών], έκδ. Έ. Βρανούση, Αθῆναι Ἐυσταθίου τοῦ Θεσσαλονίκης συγγραφὴ τῆς εἴθε ὑστέρας κατ αὐτήν ἀλώσεως, έκδ. St. Kyriakidis, La Espugnazione di Tessalonica. Τesto critic, introduzione, annotazioni [Testi e Monumenti, Testi 5], V

11 ιταλική μτφρ. V. Rotolo, Palermo P. Gautier, Synode P. Gautier, Le synode des Blachernes (fin 1094). Étude prosopographique, REB 29 (1971) Γεώργιος Τορνίκης, Λόγος Γεώργιος Τορνίκης, Λόγος ἐπὶ τῷ θανάτῳ τῆς πορφυρογεννήτου κυρᾶς Ἄννης τῆς καισαρίσσης, έκδ. J. Darrouzés, Georges et Dèmètrios Tornikès Lettres et discours. Introduction, texte, analyses, traduction et notes [Le monde byzantine], Paris σελ (αρ. 14). Γεώργιος Τορνίκης, Ανδρόνικος Γεώργιος Τορνίκης, Πρὸς τὸν περιπόθητον ἐξάδελφον τοῦ κραταιοῦ καὶ ἁγίου ἡμῶν βασιλέως κὺρ Ανδρόνικον τὸν Κομνηνὸν, ὡς ἀπ αὐτοῦ καὶ τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ ὑπὲρ τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ Δημητρίου, ὅτε ἦν ἐν Βρανιτζόβη, έκδ. J. Darrouzés, Georges et Dèmètrios Tornikès, Lettres et discours. Introduction, texte, analyses, traduction et notes [Le monde byzantine], Paris 1970, σελ (αρ. 4). Γεώργιος Τορνίκης, Επ. προς Θεόδωρο Στυπειώτη Gesta Friderici Γεώργιος Τορνίκης, Τῷ ἐπί τοῦ κανικλείου κυρ Θεοδὠρῳ Στυππειώτῃ (επιστ. 7), έκδ. J. Darrouzés, Georges et Dèmètrios Tornikès, Lettres et discours. Introduction, texte, analyses, traduction et notes [Le monde byzantine], Paris 1970, σελ , (αρ. 17). Ottonis et Rahevini, Gesta Friderici I Imperatoris in Monumenta Germania Historica, έκδ. J. Waitz, Scriptores rerum Germanicarum in usum scolari recusi, edition III, Honoverae et Lipsiae VI

12 V. Grumel, Regestes V. Grumel, Les regestes des actes du patriarcat de Constantinople, Le Patriarcat byzantine. [Recherches de Diplomatique, d Histoire et de Géographie ecclésiastiques publiées par l Institut d Études Byzantines des Augustins de l Assomption, Série I], τόμ. I: Les Actes des Patriarches, τεύχ. Ι: Les regestes de 381 à 715, II: Les Regestes de 715 à 1043, III: Les regestes de 1043 à 1206, Paris 1932, 1936,1947 (β έκδ. Τεύχ. Ι Paris 1972, β έκδ. Τεύχ. ΙΙ- ΙΙΙ από τον J. Darrouzès, Paris Γουλιέλμος Τύρου Guillaume de Tyr, Chronique, έκδ. R. B. C. Huygens, Willelmi Tyrensis Archiepiscopi, Chronicon, Corpus Christianorum, Continuatio Mediaeualis LXIII A, Brepols Hist. Ierosol. Albert of Aachen, Ηistoria Ierosolimitana, edited and translated by Suzan Edgington, History of the journey to Jerousalem [Oxford Medieval Texts], New York Ιω. Καμινιάτης, Άλωσις Ἰωάννου Καμινιάτου, Εἰς τὴν ἄλωσιν τῆς Θεσσαλονίκης, έκδ. G. Böhlig, Ioannis Caminiatae de expugnatione Thessalonicae, CFHB, IV, Series Berolinensis, Berlin- New York Iω. Κίνναμος Ἐπιτομἠ τῶν κατορθωμάτων τῷ μακαρίτῃ βασιλεῖ καὶ πορφυρογεννήτῳ κυρίῳ Ἰωάννη τῷ Κομνηνῷ. Καὶ ἀφηγήσις τῶν πραχθέντων τῷ ἀοιδίμῳ υἱῷ αὐτοῦ τῷ βασιλεῖ καὶ πορφυρογεννήτῳ κυρῷ Μανουὴλ τῷ Κομνηνῷ πονηθεῖσα Ἰωάννῃ βασιλικῷ γραμματικῷ τῷ Κιννάμῳ, έκδ. Aug. Meineke, Ioannis Cinnami epitomae rerum ab Ioanne et Alexio Comnenis gestarum. Ad fidem codicis vaticani recensuit, [CSHB], Bonnae Iωάννης Οξείτης Τοῦ ἀγιωτάτου Πατριάρχου Ἀντιοχείας κὺρ Ἰωάννου λόγος εἰς τὸν βασιλέα κυρ Αλέξιον τὸν Κομνηνὸν, έκδ. P. Gautier, Diatribes de Jean l Oxide contre Alexis I er Comnene, REB 28 (1970) 5-55, VII

13 κείμενο Ιωσήφ Τραπεζούντος, Λόγος Ιω. Ζωναράς Ἰωσήφ τοῦ χρηματίσαντος μητροπολίτου Τραπεζούντος Λόγος ὡς ἐν συνόψει διαλαμβάνων τὴν γενέθλιαν ἡμέρα τοῦ ἐν θαύμασι περιβοήτου καὶ μελάθλου Ἐυγενίου ( )., έκδ. Α. Papadopoulos- Kerameus, Spornik, αρ. ΙΙΙ, 52-77, στο: J. O. Rosenqvist (επανέκδοση), The Hagiographic Dossier of St. Eugenios of Trebizond, Codex Athous Dionysiou 154, Upsala 1996, (κείμενο ). Ἰωάννης Ζωναράς, Ἐπιτομή Ἱστοριῶν, έκδ. Μ. Pinder- Th. Büttner- Wobst, Ioannis Zonarae Epitomae Historiarum libri XVIII, [CSHB], τ. 1-3, Bonnae Κεκαυμένος Kεκαυμένος Στρατηγικὸν, έκδ. G. Litavrin, Sovety i rasskazy Dkavmena (Cecaumeni consilio et narationes), Moskva Κων. Πορφ., De Cerimoniis [Έκθεσις τῆς βασιλείου τάξεως]. Κωνσταντίνου τοῦ φιλοχρίστου καὶ ἐν αὐτῷ τῷ Χριστῷ τῷ αἰωνίῳ βασιλεῖ βασιλέως υἱοῦ Λέοντος τοῦ σοφωτάτου καὶ αεἰμνήστου βασιλέως σύνταγμά τι καὶ βασιλείου σπουδής ὄντως ἄξιον πόνημα, έκδ. I. Reiske, Constantini Porfyrogeniti imperatoris de Cerimoniis aulae byzantinae libri duo graece et latine [CSHB], τ. 3, Bonnae ). Σπ. Λάμπρος, Μαρκιανός Κώδιξ Σπ. Λάμπρος, Ὁ Μαρκιανός Κώδιξ 524, ΝΕ 8 (1911) V. Laurent, Documents V. Laurent, Documents de sigillographie byzantine. La collection C. Orghidan (Bibliothèque byzantine. Documents 1), Paris 1952 (προσθήκες παρατηρήσεις Ν. Seibt- W. Seibt, Sammlung Seibt). V. Laurent, Vatican V. Laurent, Les sceaux byzantines du Médaillier Vatican, [MBV], Città del Vaticano 1962(+ LI p. l). V. Laurent, Église V. Laurent, Le corpus des Sceaux de VIII

14 l Empire byzantine, τ. 5, L Église, τ. 1-3, Paris Λέων Διάκονος Λέων Διάκονος, Ιστορία, έκδ. C. B. Hase, Leonis Diaconi Caloënsis Historiae, CB, Bonnae Λέων Μαχαιράς Λεoντίου Μαχαιρά, Χρονικό της Κύπρου, Παράλληλη διπλωματική έκδοση των χειρογράφων, εισαγωγή, επιμέλεια Μ. Πιερής- Α. Νικολάου Κοννάρη. Κέντρο Επιστημονικών Ερευνών, Πηγές και Μελέτες της Κυπριακής Ιστορίας ΧLVIII, Λευκωσία Λουκάς Πατριάρχης, Πράξις Λουκά Οικουμενικού Πατριάρχου πράξις επί εκκλησιαστικοίς ακινήτοις 1164, έκδ. Α. Παπαδόπουλος- Κεραμεύς, Ἀνάλεκτα Ιεροσολυμιτικὴς Σταχυολογίας, τ. 4, σελ P. Maas, Musen P. Maas, Die Musen des Kaisers Alexios I, BZ 22 (1913) Μιχαήλ Ατταλειάτης Ἱστορία ἐκτεθεῖσα παρὰ Μιχαὴλ προέδρου κριτοῦ ἐπί τοῦ ἱπποδρόμου καὶ τοῦ βήλου τοῦ Ἀτταλειάτου, έκδ. E. Th. Tsolakis, Michaelis Attaliate Histoiria, CFHB L, Seires Atheniensis, Αθήνα Μιχαήλ Χωνιάτης, Προσφώνημα Μιχαήλ Χωνιάτης, Σωζόμενα Μιχαήλ Χωνιάτης, Προσφώνημα πρὸς τὸν πραίτωρα Δημήτριο Δριμύ, στο: Μιχαὴλ Χωνιάτης, Σωζόμενα Μιχαὴλ Ἀκομινάτου τοῦ Χωνιάτου Τὰ Σωζόμενα: τὰ πλείστα ἐκδιδόμενα νὺν τὸ πρώτον κατὰ τοὺς ἐν Φλωρεντίᾳ, Ὀξωνίῳ, Παρισίοις και Βιέννη κώδικας, δαπάνη τοῦ Δήμου Αθηναίων, έκδ. Σπ. Λάμπρος, τ. 1 Αθήνα 1879, τ. 2 Αθήνα Μιχαήλ Γλυκάς, Βίβλος Χρονική Μιχαὴλ Γλυκὰς, Βίβλος Χρονικὴ, έκδ. I. Bekker, Michaelis Glycae Annales, [CB], Bonnae IX

15 Μιχαήλ Γλυκάς, Κεφ. Μιχαήλ Γλυκάς, Στίχοι Μιχαήλ Ιταλικός, Επιστολαί Μιχαὴλ τοῦ Γλυκὰ εἰς τὰς ἀπορίας τῆς θείας γραφῆς κεφάλαια, έκδ. Σ. Ευστρατιάδης, Αθήνα Μιχαὴλ Γλυκὰ, Στίχοι οὓς ἔγραψε καθ' ὃν κατεσχέθη καιρὸν, έκδ. Ε. Τσολάκης, Θεσσαλονίκη P. Gautier, Michel Italikos Lettres et discours [Archives de l Orient Chrétien, 14], Paris σελ. 58 κ. ε. (αρ.1 κ. ε.). ΜΜ F. Miklosich- J. Müller, Acta et Diplomata graecca medii aevi sacra et profana, τ. 1-16, Vindobonae , (ανατ. Ἀθῆναι Aalen 1968). Μιχαήλ Σύρος Νεόφυτος ο Έγκλειστος, Συνοπτική παρεξέτασις Νικ. Χωνιάτης Νικηφόρος Βασιλάκης, Λόγοι Teaŕn Mixayēli patriark i Asorwoc Žamanakagrut iwn, γαλλική μτφρ. J. B. Chabot, Chronique de Michel le Syrien Patriarche Jacobite d Antioche ( ), τ. 1-4, Paris (ανατ. Brussels 1963). Νεοφύτου πρεσβυτέρου μοναχοῦ καὶ ἐγκλείστου συνοπτικὴ παρεξέτασις περὶ τῆς νεοφανοῦς διχονοίας, εἴτε ἄφθαρτον εἴτε φθαρτὴν ὁ χριστός προσελάβετο σάρκα, ἐκ πνευματικῶν δὲ ρήσεων ἀναμφιβόλων ἡ παρεξέτασις παριστῶσα τὰς ἀποδείξεις. εὐλόγησον πάτερ, έκδ. Ι. Π. Τσικνόπουλος, Τά ἐλάσσονα τοῦ Νεοφύτου πρεσβυτέρου μοναχοῦ καί ἐγκλείστου, Byzantion 39 (1969) , (κείμενο ). Χρονικὴ Διήγησις τοῦ Χωνιάτου κυρ Νικήτα ἀρχομένη ἀπό τῆς βασιλείας Ιωάννου Κομνηνοῦ καὶ λήγουσα μέχρι τῆς ἄλώσεως τῆς Κωνσταντινουπόλεως, έκδ. J. L. van Dieten, Nicetae Choniatae, Historia, CFHB XI/1-2, τ. I: Praefationem et textum continens, ΙΙ: Ιndices continens, Berolini- Novi Eboraci Berlin Νικηφόρος Βασιλάκης, Λόγοι, έκδ.α. Garzya, Nicephori Basilacae orations et epistolae, [Bibliotheca scriptorium Graecorum et Romanorum Teubneriana], X

16 Leipzig Νικηφόρος Βρυέννιος Νικηφόρος Βρυέννιος, Ύλη Ιστορίας, Nicéphori Bryennii Historiarum libri quattuor, έκδ. P. Gautier, Nicéphore Bryennios Histoire. Introduction, texte, traduction et notes, CFHB IX, Bruxelles Νικολάος Μουζάλων, Παραίτησις Ἡ παραίτησις Νικολάου τοῦ Μουζάλωνος ἀπό τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Κύπρου. Ανέκδοτον Ἀπολογητικόν ποίημα, έκδ. Σ. Δοανίδου, Ελληνικά 7 (1934) Χρ. Παπαδόπουλος, Ιωάννης Ε Οξείτης Α. Παπαδόπουλος- Κεραμεύς, Ανάλεκτα Ιεροσολυμιτικής Σταχυολογίας Αρχιεπισκόπου Αθηνών Χρυσοστόμου, Ο πατριάρχης Αντιοχείας Ιωάννης Ε Οξείτης ( ), ΕΕΒΣ 12 (1936) Α. Παπαδόπουλος- Κεραμεύς, Ἀνάλεκτα Ἱεροσολυμιτικῆς Σταχυολογίας ή συλλογή ανεκδότων καὶ σπανίων ἑλληνικών συγγραφών περὶ τῶν κατὰ τὴν Ἑώαν Ὀρθοδόξων εκκλησιῶν καὶ μάλιστα τῆς τῶν Παλαιστινῶν, τ. Α - Ε, εν Πετρούπολει (ανατ. Bruxelles 1963). Πρακτικά Συνόδου Βλαχερνών 1094 Τὸ σημείωμα τὸ γεγονὸς ἐπὶ τῇ προσβάσει ἑνώσει τῆς συνόδου αὐτοῦ τοῦ ἀπὸ Χαλκηδόνος Λέοντος καὶ εὐσεβεῖ ἀποφάσει περὶ τῆς προσκυνήσεως τῶν ἀγίων εἰκόνων παρὰ τοῦ κρατίστου καὶ ἀγίου ἡμῶν βασιλέως κυρ Ἀλεξίου τοῦ Κομνηνοῦ τοῦ καὶ ἐπ εὐσεβείᾳ Θεοῦ χάριτι διαλάμψαντος, έκδ.p. Gautier, Synode , REB 29 (1971) (κείμενο ). Ψευδο- Κωδινός Ψευδο- Κωδινός, Περί όφφικιαλίων τοῦ παλατίου Κωνσταντινουπόλεως, έκδ.j. Verpeaux, Pseudo- Kodinos, Traité des Offices, [Le Monde byzantin], Paris G. Schlumberger, Sigillographie G. Schlumberger, Sigillographie de l empire byzantine, Paris 1884, (ανατ. Τοrino 1963). XI

17 W. Seibt, Bleisiegel W. Seibt, Die Byzantinischen Bleisiegel in Ősterreich, 1. Teil: Kaiserhof, [Ősterreichische Akademie der Wissenschaften. Veröffentlichungen der Kommision für Byzantinistik II/1], Wien W. Seibt, Skleroi W. Seibt, Die Skleroi: eine prosopographish- sigillographische Studie [Byzantina Vindobonensia 9], Wien 1976 Chr. Stavrakos, Bleisiegel Chr. Stavrakos, Die byzantinischen Bleisiegel, mit familiennamen aus der Sammlung des Numismatischen Museums Athen [Mainzer Veröffentlichung zur Byzantistik, 4], Wiesbaden Συναξάριον Θεόδωρου Γαβρά Συναξάριον Θεοδώρου Γαβρᾶ, έκδ. Ι. Π. Μηλιόπουλος, Τραπεζουντιακά αρχαιολογήματα, ΕΕΒΣ 7 (1930) Τακτικόν Βeneševič Ν. Οikonomidès, Listes, σελ (Le Taktikon du Cod. Hierosol. Gr. 24 Dit Taktikon Βeneševič), κείμενο σελ Θεόδωρος Πρόδρομος, Επιθάλαμος Θεόδωρος Πρόδρομος, Μονωδία Θεόδωρος Πρόδρομος, Ἐπιθάλαμος τοῖς τοῦ εὐτυχεστάτου καίσαρος υἱοῖς, έκδ. P. Gautier, Nicéphore Bryennios Histoire. Introduction, texte, traduction et notes, CFHB IX, Bruxelles 1975, σελ (αρ. Ι). Τοῦ αὐτοῦ μονωδία εἰς τὸν ἱερώτατον μητροπολίτην Τραπεζοῦντος κυρὸν Στέφανον τὸν Σκυλίτζην, έκδ. L. Petit, Monodie de Theodore Prodrome sur Etienne Skylitzes, metropolitain de Trebizonde, IRAIK 8, 1-2(1903),1-14 (κείμενο σελ ). Μαγγάνειος Πρόδρομος Theodori Prodromi de Manganis, έκδ. S. Bernardinellο, [Università di Padova, Studi Byzantini e Neogreci 4], Padova Θεόδωρος Πρόδρομος, Στίχοι Θεόδωρος Πρόδρομος, Στίχοι εἰς γραμματικὸν Θεόδωρον Στυπιώτην, έκδ. W. Hörandner, Theodoros Prodromos historische Geshichte [Wiener XII

18 Byzantinistische Studien, XI], Wien 1974, (κείμενο ), αρ. 71. Θεόδωρος Πρόδρομος, Εις άνθρακα Θεόδωρος Πρόδρομος, Εις εγχείριον Θεόδωρος Πρόδρομος, Εἰς ἄνθρακα επιστολὴ πρὸς τὸν κανικλεῖον, στο: Θεόδωρος Πρόδρομος, Ποιήματα, έκδ. W. Hörandner, Theodoros Prodromos historische Geshichte [Wiener Byzantinistische Studien, XI], Wien 1974, (κείμενο ), αρ. 72. Θεόδωρος Πρόδρομος, Εἰς ἐγχείριον ὀδηγήτριας, στο: Θεόδωρος Πρόδρομος, Ποιήματα, έκδ. W. Hörandner, Theodoros Prodromos historische Geshichte [Wiener Byzantinistische Studien, XI], Wien 1974, (κείμενο ), αρ. 73. Θεόδωρος Σκουταριώτης Θεόδωρος Σκουταριώτης, Σύνοψις Χρονικὴ, έκδ. Κ. Ν. Σάθας, Ανωνύμου σύνοψις Χρονική, στο: Μεσαιωνική Βιβλιοθήκη, τόμ. 7, σελ Θεοφύλακτος Αχρίδος, Επιστ. Ἐπιστολαὶ τοῦ μακαριοτάτου ἐπισκόπου Βουλγαρίας κυροῦ Θεοφυλάκτου, έκδ. P. Gautier, Théophylacte d Achrida Lettres, CFHB XVI/2, Thessalonique Θεοφύλακτος Αχρίδος, Λόγοι Θεοφύλακτος Αχρίδος, Λόγοι, έκδ. P. Gautier, Théophylacte d Achrida Discours, Traités, Poésies, CFHB XV1/1, Thessalonique Τυπ. Κεχ. Τυπικὸν τῆς σεβασμίας μονῆς τῆς ὑπεραγίας Θεοτόκου τῆς Κεχαριτωμένης τῆς ἐκ βάθρων νεουργηθείσης καὶ συστάσης παρὰ τῆς εὐσεβεστάτης αὐγούστης κυρὰς Εἰρήνης τῆς Δουκαίνης κατὰ τῆς αὐτῆς πρόσταξιν καὶ γνώμην ὑφηγηθέν τε καὶ ἐκτεθέν, έκδ. P. Gautier, Le typikon de la Théotokos Kécharitôménè, REB 43 (1985) σελ (κείμενο σελ ). Τυπ. Κοσμ. Τυπικόν ἐμοῦ τοῦ [σεβαστοκράτορος] Ισαακίου καὶ υιοῦ τοῦ μεγάλου βασιλέως XIII

19 κυροῦ Ἀλεξίου τοῦ Κομνηνοῦ ἐπί τῷ καινισθέντι παρ ἡμῶν νεοσυστάτῳ μοναστηρίῳ κατὰ τὴν πεντεκαιδεκάτην ινδικτιώνα τοῦ ἐξακισχιλιοστοῦ ἐξακοσιοστοῦ ἐξηκοστοῦ ἔτους ἐν ᾦ καὶ καθίδρυται τὸ τῆς κοσμοσωτείρας μου καὶ Θεομήτορος καὶ ἐν πολλοῖς ευεργέτιδος διὰ μουσείου εἰκόνισμα, έκδ. Γ. Κ. Παπάζογλου, Τυπικόν Ισαακίου Αλεξίου Κομνηνού της μονής Θεοτόκου της Κοσμοσωτείρας, Κομοτηνή Τυπ. Παντ. Τυπικόν τῆς βασιλικῆς μονῆς του Παντοκράτορος, έκδ. P. Gautier, Le typikon du Christ Sauveur Pantocrator, REB 32 (1974) 1-145, (κείμενο σελ ). Bίος Κυρίλλου Φιλεώτου Bίος Κυρίλλου Φιλεώτου, έκδ. E. Sargologos, La Vie de saint Cyrille de Philéote, moine byzantine [Subsidia Hagiographica 39], Bruxelles Βίος Θεοδώρου Γαβρά Τῷ αύτῷ μηνὶ β. Ἀθλησις τοῦ ἀγίου καὶ ἐνδόξου μεγαλομάρτυρος Θεοδώρου τοῦ Γαβρᾶ, έκδ. Α. Παπαδόπουλος- Κεραμεύς, Συμβολαὶ εἰς τὴν ἱστορία τῆς Τραπεζούντας, Viz. Vrem. 12 (1906) Α. K. Wassiliou- W. Seibt, Bleisiegel Α. K. Wassiliou- W. Seibt, Die byzantinischen Bleisiegel in Ősterreich, Τeil 2, Zentral und Provinzialverwaltung,Wien A. K. Wassiliou- Seibt, Xiphilinos A. K. Wassiliou- Seibt, Die Familie Xiphilinos im 11. Jahrhundert: der Beitrag der Siegel, στο: Les réseaux familiaux : Antiquité tardive et Moyen Âge, έκδ. B. Caseau, [Centre de recherche d histoire et civilisation de Byzance, Monographies 37], Paris 2012, G. Zacos- A. Veglery, Seals G. Zacos- A. Veglery, Byzantine Lead Seals,τ. 1-3 Basel XIV

20 Βοηθήματα: N. Adonz, Taronites N. Adonz, Les Taronites en Arménie et à Byzance, Ι. Byz. 9 (1934) , ΙΙ. 10(1935) , ΙΙΙ. 11 (1936) H. Ahrweiler, Crète H. Ahrweiler, L administration militaire de la Crète byzantine, Byz. 31 (1961) H. Ahrweiler, Forteresses H. Ahrweiler, Les forteresses construites en Asia Mineure face a l invasion Seldjoucide, Acten des XI international Kongresses Munich 1960, , London (= H. Ahrweiler Études, XVIII). H. Ahrweiler, Recherches H. Ahrweiler, Recherches sur l administration de l Empire byzantine aux IXè- XIè siècles, ΒCH 84 (1960) (= H. Ahrweiler, Études, VIII). H. Ahrweiler, Études H. Ahrweiler, Études sur les structures administratives et sociales de Byzance, preface de P. Lemerle, VR, London Alexios Komnenos Alexios I Komnenos. Papers of the second Belfast International Colloquium April 1989, εκδ. M. Mullet- D. Smythe, Belfast Anna Comnene Anna Komnene and Her Times, εκδ. Th. Gouma- Peterson, (Garland Medieval Casebooks), New York M. Angold, Aυτοκρατορία Μ. Αngold, H Bυζαντινή αυτοκρατορία από το 1025 έως το Μια πολιτική ιστορία, (β έκδοση αναθεωρημένη και επαυξημένη), (ελλην. μτφρ. Ε. Καργανιώτη, επιστ. επιμέλεια Π. Α Αγαπητός), Αθήνα M. Angold, Church and Society M. Angold, Church and Society in Byzantium under the Comnenoi ( ), Cambridge Αφιέρωμα στον Νίκο Σβορώνο Αφιέρωμα στον Νίκο Σβορώνο XV

21 Πανεπιστήμιο Κρήτης εκδ. επιτροπή: Β. Κρεμμυδάς, Χ. Μαλτέζου, Ν. Μ. Παναγιωτάκης, τ. Α, Ρέθυμνο Γ. Αραμπατζής, «Βοιωτούς ονομάζειν» Γ. Αραμπατζής, «Βοιωτούς ὀνομάζειν» Σημειώσεις για την πολιτική φιλοσοφία της Άννας Κομνηνής, Βυζαντιακά 21 (2001) P. Armstrong, Holy Men P. Armstrong, Alexios I Comnenos, holy men and monasteries, στο: Αlexios Komnenos Αυτοκρατορία σε κρίση Β. Βλυσίδου (επιμ. ), Η Αυτοκρατορία σε Κρίση(;): Το Βυζάντιο τον 11ο αιώνα ( ), (ΙΒΕ/EIE, Διεθνή Συμπόσια 11, Αθήνα 2003). X. Μπαρτικιάν, Γαβράδες Xρ. Μ. Μπαρτικιάν, Η βυζαντινή αριστοκρατική οικογένεια των Γαυράδων (Γαβράδων). Ιστορική, προσωπογραφική και γενεαλογική μονογραφία (πρόλ. Α. Γ. Κ. Σαββίδης επιμ. Φ. Βλαχοπούλου), Αθήνα R. Beaton, Rapsomatis R. Beaton, Byzantine Historiography and Modern Greek Oral Poetry: The case of Rapsomatis, BMGS 10 (1986) J. W. Birkenmeier, Komnenian army J. W. Birkenmeier, The development of the Komnenian army: , [History of Warfare 5], Leiden, Boston, Köln S. Blöndal- B. S. Benedikz,Varangians S. Blöndal- B. S. Benedikz, The Varangians of Byzantium, Cambridge Κ. Α. Μπουρδάρα, Τυραννίς Κ. Α. Μπουρδάρα, Καθοσίωσις και τυραννίς κατά τους μέσους βυζαντινούς χρόνους, Μακεδονική δυναστεία ( ), Αθῆναι Κ. Α. Μπουρδάρα, Καθοσίωσις Κ. Α. Μπουρδάρα, Καθοσίωσις και τυραννίς κατά τους μέσους βυζαντινούς χρόνους , Αθήνα Κ. Α. Mπουρδάρα, Έγκλημα καθοσιώσεως Κ. Α. Μπουρδάρα, Το έγκλημα καθοσιώσεως στους Κομνηνούς, στο: Αφιέρωμα στον Νίκο Σβορώνο XVI

22 Κ. Α. Μπουρδάρα, Φυλακές Κ. Α. Μπουρδάρα, Οι βυζαντινές φυλακές, στο: Έγκλημα και τιμωρία στο Βυζάντιο C. M. Brand, Deeds C. M. Brand, Deeds of John and Manuel Comnenus by John Kinnamos in Records of Civilization Sources and Studies, Vol. 95. New York: Columbia University Press, C. M. Brand, Τurkish Element C. M. Brand, "The Turkish Element in Byzantium, Eleventh- Twelfth Centuries". Dumbarton Oaks Papers (Washington, District of Columbia: Dumbarton Oaks, Trustees for Harvard University) DOP 43 (1989)1-26. C. M. Brand- A. Kazhdan, Bodin C. M. Brand - Α. Κazhdan, Constantine Bodin, στο: ΟDB τ. 1, R. Browning, Death R. Browning, The death of John II Comnenus, Byz. 31 (1961) Α. Βryer, Gabrades Α. Βryer, A Byzantine Family: The Gabrades, c c. 1653, Univercity of Birmingham Historical Journal 12 (1970) (=A. Bryer, Trebizond, ΙΙΙa). A. Bryer S. Fassoulakis- D. Nicol, Note A. Bryer S. Fassoulakis- D. Nicol,A Byzantine Family: The Gabrades. An Additional Note, Bsl 36 (1975) (=A. Bryer, Trebizond, III b). A. Bryer, Trebizond A. Bryer, The Empire of Trebizond and the Pontos. Collected Studies, (VR), London Α. Bryer- A. Dunn- J. W. Newsbitt, Gabras Α. Bryer- A. Dunn- J. W. Newsbitt, Τheodore Gabras, Duke of Chaldia (+ 1098) and the Gabrades: Portrais, Sites and Seals, στο: Κράτος και κοινωνία G. Buckler, Anna Comnena G. Buckler, Anna Comnena. A Study, London 1929 (ανατ. 1968). Byzantine Court The Byzantine Court from 829 to 1204, ed. H. Maguire, Washington D. C XVII

23 C. Cahen, Famille C. Cahen, Une famille byzantine au service des Seljuqides d Asie- Mineure, Polychronion. Festchrift für F. Dölger. Heidelberg 1966, (=C. Cahen Turcobyzantina, VIII). C. Cahen, Turcobyzantina C. Cahen, Turcobyzantina et Oriens Christianus, préface de H. Ahrweiler, VR, London L. Casson, Tαξίδι L. Casson, Ταξίδι στον αρχαίο κόσμο, μτφρ. Λ. Σταματιάδη, επιμ. Α. Φιλιπποπούλου, ΜΙΕΤ, β ανατύπωση, Αθήνα F. Chalandon, Comnénes F. Chalandon, Les Comnénes. Études sûr l empire byzantine aux XIe et XIIe siècles. I. Essai sur la règne d Alexis 1er Comnéne ( ) [Mémoires et Documents, publiés par la Société de l École des Chartes, IV],Paris 1900 (ανατ. Νew York 1960). II: Jean II Comnène ( ) et Manuel I Comnène ( ), Paris 1912 (ανατ. New York 1960). F. Chalandon, Alexis F. Chalandon, Essai sur la règne d Alexis 1er Comnéne ( ), στο: F. Chalandon, Comnénes. F. Chalandon, Jean II et Manuel I F. Chalandon, Jean II Comnène ( ) et Manuel I Comnène ( ), στο: F. Chalandon, Comnénes, P. Charanis, Armenians P. Charanis, Τhe Armenians in the Byzantine Empire, Bsl 22 (1961) J. - Cl. Cheynet, Τoparque- topotèretès J. - Cl. Cheynet, Τoparque et topotèretès à la fin du XIe siècle, REB 42 (1984) J. - Cl. Cheynet, Du stratege au duc J. - Cl. Cheynet, Du stratege de theme au duc: chronologie de l évolution au cours du XIe siècle, TM 9 (1985) XVIII

24 J. - Cl. Cheynet- J. - Fr. Vannier, Trois Familles J. - Cl. Cheynet - J. - Fr. Vannier, Trois Familles du duche d Antioche, Études prosopographiques [Byzantina Sorbonensia 5], Paris 1986, J. - Cl. Cheynet, Pouvoir J. - Cl. Cheynet, Pouvoir et contestations à Byzance ( ), [Byzantina Sorbonensia 9], Paris J. - Cl. Cheynet, Byzantine Aristocracy J. - Cl. Cheynet, The Byzantine Aristocracy (8th- 13th Centuries) [English translation of L aristocratie Byzantine (VIIIe- XIIIe siècle), Journal des Savants (July- December 2000) pp ], (= J. - Cl Cheynet, Aristocracy, I). J. - Cl. Cheynet, Power J. - Cl. Cheynet, Οfficial power and nonofficial power, Fifty Years of Prosopography: The Later Roman Empire, Byzantium and Beyond (=Proceedings of the British Academy 118), εκδ. A. Cameron. Oxford 2003, (=J. - CL. Cheynet, Aristocracy, VII). J. - Cl. Cheynet, Aristocracy J. - Cl. Cheynet, The byzantine aristocracy and its military fanction, VR, Αshgate J. - Cl. Cheynet, Bυζαντινός κόσμος J. - Cl. Cheynet, Ο βυζαντινός κόσμος τ. Β, η Βυζαντινή αυτοκρατορία ( ), υπό τη διεύθυνση J. - Cl. Cheynet, μτφρ. A. Καραστάθη, Αθήνα Αικ. Χριστοφιλοπούλου, Εκλογή Αικ. Χριστοφιλοπούλου, Αντιβασιλεία Αικ. Χριστοφιλοπούλου, Προπαγάνδα Αικ. Χριστοφιλοπούλου, Εκλογή, Αναγόρευσις και στέψις του βυζαντινού αυτόκρατορα, Πραγματείαι της Ακαδημίας Αθηνών, τ. 22, αριθμ. 2, Αθῆναι Αικ. Χριστοφιλοπούλου, Η αντιβασιλεία εις το Βυζάντιον, Σύμμεικτα 2 (1970), Αικ. Χριστοφιλοπούλου, Μια περίπτωση πολιτικής προπαγάνδας ( Έτ. 1144), Βυζαντινά 21 (2000) Αικ. Χριστοφιλοπούλου, Ιστορία Αικ. Χριστοφιλοπούλου, Βυζαντινή ιστορία, τ. Α : , Β 1: , Β 2: , Θεσσαλονίκη XIX

25 1997 (ανατ. τ. Α - Β , α έκδ. Αθῆναι ), Γ 1: , Αθήνα Αικ. Χριστοφιλοπούλου, Πολίτευμα Αικ. Χριστοφιλοπούλου, Το Πολίτευμα και οι Θεσμοί της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας , Κράτος Διοίκηση Οικονομία, Αθήνα J. Darrouzès, Grégoire Antiochos J. Darrouzès, Notice sur Grégoire Antiochos (1160 à 1196). I. Son oevre. II. Sa carière. III. La foundation du monastère Saint- Basile, REB 20 (1962) Α. Δημοσθένους, Βυζαντινή Κύπρος Α. Δημοσθένους, Η Βυζαντινή Κύπρος ( ). Υλικός και πνευματικός πολιτισμός, Θεσσαλονίκη Α. Δημοσθένους, Μιχαήλ Ζ Δούκας Α. Δημοσθένους, Μιχαήλ Ζ Δούκας ( ) Ο ανίκανος αυτοκράτορας;, Θεσσαλονίκη Α. Δημοσθένους, Μάγιστρος Α. Δημοσθένους, Ο Μάγιστρος τον ύστερο 11o και τον πρώιμο 12 ο αιώνα ( ), Βυζαντινός Δόμος 15 (2006) P. Diaconu, Coumans P. Diaconu, Les Coumans au Bas- Danube aux 11e et 12e, [Βibliotheca historica Romaniae. Études 56] Βucuresti Έγκλημα και τιμωρία στο Βυζάντιο Έγκλημα και τιμωρία στο Βυζάντιο, επιμ. Ν. Τρωϊάνος [Ίδρυμα Γουλανδρή- Χορν], Αθήνα1997. B. Englezakis, Church of Cyprus B. Englezakis, The Church of Cyprus in the Byzantine Empire (AD ), στο: Studies on the History of the Church of Cyprus, 4th - 20th Centuries, translated by N. Russel, ed. S. and M. Ioannou, VR,II, 41-62, Aldershot C. Foss, Defences C. Foss, The defences of Asia Minor against the Turks, GOThR 27 (1982) (= C. Foss, Cities,V, ). C. Foss, Cities C. Foss, Cities Fortresses and Villages of Byzantine Asia Minor, VR, Aldershot, XX

26 Hampshire- Brookfield, Vermont P. Frankopan, Dyrrakhion P. Frankopan, The imperial governors of Dyrrakhion in the reign of Alexios I Komnenos, BMGS 26 (2002) P. Frankopan, Imperial Authority P. Frankopan, Challenges to Imperial Authority in Byzantium: Revolts on Crete and Cyprus at the End of the 11 th Cent., Byz (2004) P. Frankopan, Nicephoros Diogenes P. Frankopan, Challenges to Imperial Authority in the Reign of Alexios I Komnenos: the Conspiracy of Nicephoros Diogenes, Bsl 64(2006) P. Gautier, Épiscopat P. Gautier, L épiscopat de Théophylacte Héphaistos archevêque de Bulgarie, REB 21 (1963) P. Gautier, Κριτική P. Gautier, Κριτική εις G. Zacos et A. Veglery, Byzantine Lead Seals, REB 32 (1974) P. Gautier, Défection P. Gautier, Défection et soumission de la Crète sous Alexis Ier Comnène, REB 35 (1977) Ν. Γεωργιάδης, Νομίσματα Ν. Γεωργιάδης,Τα νομίσματα του αγίου Θεοδώρου Γαβρά, ΑΠ 49 (2002) Στ. Γεωργίου, Άννα Κομνηνή Στ. Γεωργίου, Η Άννα Κομνηνή του εγγράφου αρ. 55 της Μονής της Πάτμου, Βυζαντιακά 21 (2001) Στ. Γεωργίου, Τιμητικοί Τίτλοι Στ. Γεωργίου, Δεσπότης St. G. Georgiou, Eumathios Philocales Στ. Γεωργίου, Μελέτες Στ. Γεωργίου, Οι τιμητικοί τίτλοι επί Κομνηνών , διδακτορική διατριβή, Θεσσαλονίκη Στ. Γεωργίου, Μερικές παρατηρήσεις για τον τίτλο του δεσπότη επί Κομνηνών και Αγγέλων, Βυζαντινά 27 (2007) St. Georgiou, Eumathios Philocales as Stratopedarches of Cyprus (ca. 1092), BSl 66 (2008) Στ. Γεωργίου, Μελέτες για την αυλική ιεραρχία επί Κομνηνών Α : Η απονομή XXI

27 του τίτλου του σεβαστοκράτορα στον Ισαάκιο Κομνηνό, τριτότοκο γιο του Αλεξίου Α Κομνηνού ( ), ΕΕΒΣ τ. ΝΓ ( ) Στ. Γεωργίου, Κίνημα Στ. Γεωργίου, Το Κίνημα του Θεόφιλου Ερωτικού (1042) και το «Έθνος των Κυπρίων», Βυζαντινά 29 (2009) A. Γλαβίνας, Ερις Α. Γλαβίνας, Η επί Αλεξίου Κομνηνού ( ) περί ιερών σκευών, κειμηλίων και αγίων εικόνων έρις ( ), ΚΒΕ, [Βυζαντινά κείμενα και Μελέται, 6], Θεσσαλονίκη Α. Γκουτζιουκώστας, Κοιαίστωρας Α. Γκουτζιουκώστας, Ο θεσμός του κοιαίστωρα του ιερού παλατίου: Η γένεση, οι αρμοδιότητες και η εξέλιξή του [Εταιρεία Βυζαντινών Ερευνών 18], Θεσσαλονίκη Α. Γκουτζιουκώστας, Δικαιοσύνη Α. Γκουτζιουκώστας, Η απονομή δικαιοσύνης στο Βυζάντιο (9ος- 12ος αιώνες). Τα κοσμικά δικαιοδοτικά όργανα και δικαστήρια της πρωτεύουσας [Βυζαντινά Κείμενα και Μελέται 37], Θεσσαλονίκη Α. Γκουτζιουκώστας, Μυστικός Α. Γκουτζιουκώστας, Το αξίωμα του μυστικού. Θεσμικά και προσωπογραφικά προβλήματα, Θεσσαλονίκη H. Grégoire, Inscriptions H. Grégoire, Recueil des Inscriptions Grecques Chrétiennes d Asie Mineure, fasc. 1,Paris 1922 (ανατ. A. M. Hakkert 1968) Μ. Γρηγορίου- Ιωαννίδου, Παρακμή Μ. Γρηγορίου- Ιωαννίδου, Παρακμή και πτώση του θεματικού θεσμού. Συμβολή στην εξέλιξη της διοικητικής και στρατιωτικής οργάνωσης του Βυζαντίου από το 10 ο αιώνα κ. ε., Θεσσαλονίκη Μ. Γρηγορίου- Ιωαννίδου, Ο στρατός της Ιβηρίας Μ. Γρηγορίου- Ιωαννίδου, Οργανωτικά μέτρα του Κωνσταντίνου Θ' Μονομάχου: το πρόβλημα του στρατού της Ιβηρίας, [ΕΒΕ 11], Θεσσαλονίκη XXII

28 R. Guilland, Grand domestique R. Guilland, Grand domestique, Echos d Orient 37 (1938) (=R. Guilland, Recherches I, ). R. Guilland, Parakimomène R. Guilland, Le Parakimomène, Études Byzantines 2 (1944), (=R. Guilland, Recherches I, ). R. Guilland, Protovestiaire R. Guilland, Le Protovestiaire, Études Byzantines 2 (1944), (=R. Guilland, Recherches I, ). R. Guilland, César R. Guilland, Le César, Orientalia, Chriastiana Periodica 13(1947) (=R. Guilland, Recherches II, 25-43). R. Guilland, Protostrator R. Guilland, Études de titulature et de prosopographie byzantines. Le Protostrator, REB 7 ( ), (= R. Guilland, Recherches Ι, R. Guilland, Megaduc R. Guilland, Études de titulature et de prosopographie byzantines. Les chefs de la marine byzantine: Drongaire de la flotte, grand drongaire de la flotte, duc de la flotte, mégaduc, BZ 44 (1951) (= R. Guilland, Recherches Ι, ) R. Guilland, Stratopédarque R. Guilland, Études sur l histoire administrative de l Empire Byzantin. Le Stratopédarque et le Grand Stratopédarque, BZ 46 (1953) (=R. Guilland, Recherches Ι, ). R. Guilland,Recherches R. Guilland, Recherches sur les institutions byzantines, (BBA 35), τ. Ι- ΙΙ, Βerlin Amsterdam R. Guilland, Curopalate R. Guilland, Études sur l histoire administrative de l Empire Byzantin. Le Curopalate, Βυζαντινά 2 (1970) (=R. Guilland, Titres, III). R. Guilland, Logothètes R. Guilland, Les Logothètes : Études sur l'histoire administrative de l'empire byzantin, REB 29 (1971) R. Guilland, Titres R. Guilland, Titres et fonctions de l empire byzantine, VR, London XXIII

29 J. Haldon, Approaches J. Haldon, Approaches to an Alternative Military History of the Period ca , στο: Αυτοκρατορία σε κρίση J. Haldon, Πόλεμοι J. Haldon, Οι πόλεμοι του Βυζαντίου. Μάχες και εκστρατείες της βυζαντινής εποχής, ελλ. μτφρ. Ν. Πρωτονοτάριοςεπιμ. Μ. Μπλέτας, (ΣΣΜ), Αθήνα A. Harvey, Expansion Α. Harvey, Economic expansion in the Byzantine Empire, , Cambridge, New York M. F. Hendy, Monetary Economy M. F. Hendy, Studies in the Byzantine Monetary Economy c , Cambridge J. Herrin, Provincial Government J. Herrin, Realities of Byzantine Provincial Government: Hellas and Peloponnesos, , DOP 29 (1975) Β. Hill, Imperial women Β. Hill, Alexios I Komnenos and the imperial women, στο: Αlexios I Komnenos Β. Hill, Αttemted Usurpation Β. Hill, Actions speak louder than words: Anna Komnene s attempted usurpation, στο: Anna Komnene, G. Hill, Cyprus G. Hill, A History of Cyprus to the Conquest by Richard Lion Heart, τ. A, Cambridge H. Hunger, Bυζαντινή Λογοτεχνία Η. Ηunger, Βυζαντινή Λογοτεχνία. Η λόγια κοσμική γραμματεία των Βυζαντινών, ελλ. μτφρ. Τ. Κόλιας- Κ. Συνέλλη- Γ. Χ. Μακρής κ. ά, τόμ. Α : Φιλοσοφία, Ρητορική, Επιστολογραφία, Γεωγραφία, Β : Ιστοριογραφία, φιλολογία, ποίηση, Γ : Μαθηματικά και Αστρονομία, Φυσικές επιστήμες, Ιατρική, Πολεμική Τέχνη, Νομική φιλολογία, Μουσική, Αθήνα 1987,1992, 1994 (γ έκδ. τομ. Α - Β 2001, β έκδ. τόμ. Γ 2000). XXIV

30 G. Huxley, Portulan G. Huxley, A Porphyrogenitan Portulan, GRBS 17 (1976) R. Janin, Églises R. Janin, Les églises et les monasteries des grandes centres byzantins (Bithynie. Hellespond, Latros, Galèsios,Trébizonde, Athènes, Thessalonique) [Géographie eccliésiatique de l empire byzantine, II], Paris S. De Jongh, Généalogie S. De Jongh, La généalogie des Comnène de Byzance, ανέκδοτη διδακτορική διατριβή, Bruxelles Université Libre de Bruxelles. S. Wittek- De Jongh, Nicéphore Bryennios S. Wittek- De Jongh, Le césar Nicéphore Bryennios, l historien, et ses ascendants, Byzantion 23 (1953) Ο. Jurewicz, Andronikos Ο. Jurewicz, Andronikos I Komnenos, Warszawa 1966 ( ανατ. A. M. Hakkert, Amsterdam 1970). Ιστορικότητα της παιδικής ηλικίας Ι. Καραγιαννόπουλος, Επιμελητειακή Οργάνωση Πρακτικά του Α Διεθνούς Συμποσίου, Ιστορικότητα της παιδικής ηλικίας και της νεότητας, Αθήνα,1-5 Οκτωβρίου 1984, τ. Α, Αθήνα Ι. Καραγιαννόπουλος, Συμβολή στο ζήτημα της επιμελητειακής οργάνωσης του βυζαντινού στρατού, στο: «Τιμητικό Αφιέρωμα» στον ομότιμο καθηγητή Κωνσταντίνο Δ. Καλοκύρη, Θεσσαλονίκη 1985, Ι. Καραγιαννόπουλος, Πηγαί Ι. Καραγιαννόπουλος, Πηγαί της Βυζαντινής Ιστορίας, Θεσσαλονίκη I. Kαραγιανννόπουλος, Πολιτική θεωρία I. Kαραγιανννόπουλος, Η Πολιτική θεωρία των Βυζαντινών, Θεσσαλονίκη 1988 (α ανατ. 1992). I. Kαραγιαννόπουλος, Ιστορία I. Kαραγιαννόπουλος, Ιστορία βυζαντινού κράτους ( ), τόμ. Γ, Θεσσαλονίκη P. Karlin- Hayter, Jean Doukas P. Karlin- Hayter, 99. Jean Doukas, Byz. 42(1972) XXV

31 Α. Kαρπόζηλος, Βυζαντινοί Ιστορικοί και Χρονογράφοι Α. Kαρπόζηλος, Βυζαντινοί Ιστορικοί και Χρονογράφοι, 3τ., τ. 1: 4ος- 7ος αι. - τ. 2: 8ος- 10ος αι. - τ. 3: 11ος- 12ος αι, Αθήνα Β. Κατσαρός, Καταγωγή Β. Κατσαρός, Το «πρόβλημα» της καταγωγής των Κομνηνών, Βυζαντιακά 3 (1983) Β. Κατσαρός, Ιωάννης Κασταμονίτης Β. Κατσαρός, Ιωάννης Κασταμονίτης. Συμβολή στη μελέτη του βίου, του έργου και της εποχής του, [ΒΚΜ 22], Θεσσαλονίκη Α. Κazhdan, Boutoumites Α. Κazhdan, Boutoumites, στο: ΟDB τ. 1, Α. Κazhdan, Xiphilinos Α. Κazhdan, Xiphilinos, στο: ΟDB τ. 3, A. Kazhdan, Τάσεις Α. Καζντάν, Κεντρομόλες και κεντρόφυγες τάσεις στο Βυζαντινό κόσμο, Η δομή της κοινωνίας. Μτφρ. από τα ρώσικα υπό Τ. Λουγγή, Βυζαντιακά 3 (1983) A. Kazhdan- A. Wharton Epstein, Αλλαγές A. P. Kazhdan- A. Wharton Epstein, Αλλαγές στον βυζαντινό πολιτισμό κατά τους 11 ο και 12 ο αι., (μτφρ. Α. Παππάςμτφρ. παραρτήμ. Δ. Τσουγκαράκης), Αθήνα 1997 (α έκδ. Βerkeley- Los Angeles- London 1985). Γ. Κόλιας, Περί απλήκτου Γ. Κόλιας, Περί απλήκτου, ΕΕΒΣ 17 (1941) Δ. Κουρμπέτης, Ραψομάτης Δ. Κουρμπέτης, Η στάση του Ραψομάτη στην Κύπρο επί Αλεξίου Α Κομνηνού (περ ), Βυζαντιακά 20(2000) Κράτος και κοινωνία Βυζάντιο. Κράτος και κοινωνία. Μνήμη Νίκου Οικονομίδη, επιστ. επιμ. Ά. Αβραμέα- Α. Λαϊου- Ε. Χρυσός, (ΕΙΕ- ΙΒΕ), Αθήνα Ο. Κresten, Theodoros Styppeiotes Ο. Κresten, Zum Sturz des Theodoros Styppeiotes, JÖB 27 (1978) XXVI

32 Β. Krsmanović, Aλλαγές Β. Krsmanović, Aλλαγές στη δομή της κοινωνικής κορυφής μετά την εποχή του Βασιλείου Β, στο : Αυτοκρατορία σε κρίση, Κ. Krumbacher, Λογοτεχνία Κ. Krumbacher, Ιστορία της Βυζαντινής Λογοτεχνίας, ελλ. μτφρ. Ν. Τωμαδάκης, (Geschichte der byzantinischen Literatur von Justinian bis zum Ende des Ostroemischen Reiches), ἐν Αθῆναις Κύπρος και Σταυροφορίες Η Κύπρος και οι Σταυροφορίες, Cyprus and the Crusades, (Λευκωσία/Nicosia 6-9/9/1994), εκδ. Ν. Κουρέας, Τζ. Ράιλυ- Σμιθ, Edited by N. Coureas and J. Riley- Smith, Έκδοση Κέντρου Επιστημονικών Ερευνών, Λευκωσία Η. J. Kühn, Tagmata H. J. Kühn, Die byzantinische Armee in 10. und 11 Jahrundert, Studien zur Organisation der Tagmata, Wien Στ. Κυριακίδης, Βιβλιοκρισία Στ. Κυριακίδης, Βιβλιοκρισία στο έργο του F. Dölger, Aus den Schatzkammern des heiligen Berges, Mόναχο 1948, Μακεδονικά 2 ( ) Χ. Α. Κυριαζόπουλος, Θράκη Χ. Α. Κυριαζόπουλος, Η Θράκη κατά τους 10ο - 12ο αιώνες. Συμβολή στη μελέτη της πολιτικής, διοικητικής και εκκλησιαστικής της εξέλιξης, Θεσσαλονίκη C. P. Kyrris, Cyprus C. P. Kyrris, History of Cyprus, Nicosia Cyprus 1985, Κ. Κωνσταντόπουλος, Στρατηγός Κρήτης Κ. Κωνσταντόπουλος, Στρατηγός Κρήτης, ΕΕΒΣ 6 (1929) A. E. Laiou- D. Simon, Law and Society A. E. Laiou- D. Simon, Law and Society in Byzantium: Ninth Twelfth Centuries [Dumbatron Oaks Recent Library and Collection], Washington, D. C (= Proceedings of the Symposium on Law and Society in Byzantium, 9 th - 12 th Centuries, Dumbarton Oaks, May 1-3, 1992). XXVII

33 Α. Ε. Λαΐου C. Morrisson, Βυζαντινή Οικονομία Α. Ε. Λαΐου C. Morrisson, Η Βυζαντινή Οικονομία, μτφρ.: Δ. Κυρίτσης, επιµ. : Χ. Α. Μπαλτάς,Αθήνα Ο. Λαμψίδης, Γρηγόριος Γαβράς Ο. Λαμψίδης, Η εκ των «ανωτέρων μερών» καταγωγή του Γρηγορίου Γαβρά, ΑΠ 33 ( ) Ι. Λασκαράτος, Νοσήματα Ι. Λασκαράτος, Νοσήματα Βυζαντινών αυτοκρατόρων [διδακτορική διατριβή, Τμήμα Ιστορίας Ιονίου Πανεπιστημίου], Αθήνα B. Leib, Constantin Doucas B. Leib, Un basileus ignoré: Constantin Doucas (v ), Bsl 17 (1956) Β. Leib, Complots Β. Leib, Alexiade Β. Leib, Complots a Byzance contre Alexis I Comnene ( ), Bsl 23 (1962) Β. Leib, Alexiade, regne de l'empereur Alexis I Comnene , Paris A. Leroy- Molinghen, Jean Taronite A. Leroy- Molinghen, Les deux Jean Taronite de l «Alexiade», Βyz 14 (1939) Ι. G. Leontiades, Tarchaneiotai Ι. G. Leontiades, Die Tarchaneiotai, eine prosopographisch- sigillographische studie [ΒΚΜ 27], Θεσσαλονίκη Γ. Λεβενιώτης, Ουρσέλιος Γ. Λεβενιώτης, Το στασιαστικό κίνημα του Νορμανδού Ουρσελίου (Ursel de Bailleul) στην Μ. Ασία ( ), (ΕΒΕ 19), Θεσσαλονίκη Γ. Λεβενιώτης, Κατάρρευση Γ. Λεβενιώτης, Η Πολιτική Κατάρρευση του Βυζαντίου στην Ανατολή. Το ανατολικό σύνορο και η κεντρική Μ. Ασία κατά το β ήμισυ του 11 ου αι., τ. XXVIII

34 Α - Β, ΚΒΕ, Θεσσαλονίκη M. Loukaki, Antiochoi M. Loukaki, Contribution à l étude de la famille Antiochoi, REB 50 (1992) B. X. Λυμπερόπουλος, Πόντος B. X. Λυμπερόπουλος, Ο βυζαντινός Πόντος. Η αυτοκρατορία της Τραπεζούντας ( ). Ο χώρος- οι άνθρωποι η οικονομία, Αθήνα R. J. Macrides, Four Novels R. J. Macrides, Justice under Manuel I Komnenos: Four Novels on Court Business and Murder, FM VI (1984) (=R. J. Macrides, Justice, IX). R. J. Macrides, Adoption R. J. Macrides, Kinship by Arrangement: The Case of Adoption, DOP 44 (1990) R. J. Macrides, Justice R. J. Macrides, Kinship and Justice in Byzantium, 11 th - 15 th Centuries, Variorum Collected Studies Series, Aldershot, Brookfield, Singapore, Sydney Ε. Μαδαριάγα, Νικόλαος Αγιοθεοδωρίτης Ε. Μαδαριάγα, Η βυζαντινή οικογένεια των Αγιοθεοδωριτών (Ι): Νικόλαος Αγιοθεοδωρίτης, Πανιερώτατος Μητροπολίτης Αθηνών και Υπέρτιμος, Βυζαντινά Σύμμεικτα 19 (2009) Α. Madgearu, Paradunavon Α. Madgearu, The Military Organisation of Paradunavon, Bsl LX (1999) P. Magdalino, Kaiserkritik P. Magdalino, Aspects of Twelfth- Century Kaiserkritik, Speculum 58 (1983), (=P. Magdalino, Tradition, VIII). P. Magdalino, The Mystikos P. Magdalino, 'The not- so- secret functions of the Mystikos', REB 42(1984), (= P. Magdalino, Τradition, XI). P. Magdalino, Ιdentity P. Magdalino, Isaac Sebastocrator (III), John Axouch and a case of Mistaken Identity, BMGS 11 (1987) (=P. Magdalino,Tradition, XII). XXIX

35 P. Magdalino, Tradition P. Magdalino, Tradition and Transformation in Medieval Byzantium, Variorum Reprints, Aldershot, Hampshire- Brookfield, Vermont P. Magdalino, Μανουήλ P. Magdalino, Η Αυτοκρατορία του Μανουήλ Α Κομνηνού , μτφρ. Α. Κάσδαγλη, εκδ. Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, Αθήνα, P. Magdalino, Justice P. Magdalino, Justice and Finance in the Byzantine State, Ninth to Tweflth Centuries, στο: Α. Ε. Laiou- D. Simon, Law and Society É. Malamut, Mer Égée É. Malamut, Iles de la mer Égée de la fin du XIe siècle à 1204, Byz 52 (1982) É. Malamut, Ιles É. Malamut, Les iles de l empire byzantine VIII e - XII e siècles, vol. I, σελ , vol. II, σελ , [Byzantina Sorboniensia 8],Paris É. Malamut, Alexis É. Malamut, Alexis Ier Comnéne, Paris C. Mango- E. J. W. Hawkins, Report C. Mango- E. J. W. Hawkins, Report on field work in Instanbul and Cyprus, , DOP 18 (1964) Σπ. Μαρινάτος, Ευμάθιος Φιλοκάλης M. Mathieu, Les faux Diogènes Σ. Μαυρομάτη- Κατσουγιαννοπούλου, Εξαήμερος Σπ. Μαρινάτος, Ευμάθιος ο Φιλοκάλης τελευταίος στρατηγός του Βυζαντινού θέματος Κρήτης, ΕΕΒΣ 7 (1930) M. Mathieu, Les faux Diogènes, Byz. 22 (1952) Σ. Μαυρομάτη- Κατσουγιαννοπούλου, Η Εξαήμερος του Μιχαήλ Γλυκά: Μια εκλαϊκευτική επιστημονική πραγματεία του 12 ου αιώνα, Βυζαντινά 17 (1994), Ι. Μedvedev, Aπόφαση Ι. Μedvedev, Η συνοδική απόφαση της 24 ης Μαρτίου 1171 ως νόμος για τη διαδοχή στο θρόνο του Βυζαντίου, στο: Το Βυζάντιο κατά τον 12 ο αιώνα, 229- XXX

36 238. K. M. Mέκιος, Αξούχος Κ. Μ. Μέκιος, Ο μέγας Δομέστικος του Βυζαντίου, Ιωάννης Αξούχος και ο πρωτοστράτωρ υιός αυτού Αλέξιος, Εν Ἀθῆναις, χ. χ. (Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Νεοελληνικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Κρήτης, ιστότοπος www. anemi. lib. uoc. gr). Ι. Μηλιόπουλος, Τραπεζουντιακά αρχαιολογήματα Michel Glycas Ι. Μηλιόπουλος,Τραπεζουντιακά αρχαιολογήματα, ΕΕΒΣ 7 (1930) V. Grumel, Michel Glycas, στο : DTC X2 (1928), G. Moravcsik, Byzantinoturcica G. Moravsik, Byzantinoturcica. I. Die byzantinischen Quellen der. Geschichte der Türkvölker. Berlin, II Sprachreste der Türkvölker in den byzantinischen Quellen. Brill M. Mullet, Disgrace M. Mullet, The Disgrace οf the Ex- Basilissa Maria, BSl 1984 (65 2 ) Β. Α. Μυστακίδου, Τραπεζουντιακά Β. Α. Μυστακίδου, Τραπεζουντιακά. Κώδικες φροντιστηρίου. Γαβράς Θεόδωρος, ΕΕΒΣ 7 (1930) D. M. Nicol, Family D. M. Nicol, The Byzantine Family of Kantakouzenos (Cantacuzenus) ca A Genealogical and Prosopographical Study, Dumbarton Oaks Ν. Οikonomides, Évolution Ν. Οikonomides, L evolution de l organization administrative de l empire byzantine au XI siècle ( ), TM 6 (1976) (= Ν. Οikonomides, Byzantium, X). N. Οikonomides,Byzantium N. Οikonomides, Byzantium from the Ninth Century to the Fourth Crusade. Studies, Texts, Monuments, Variorum Collected Studies Series, Great Britain/USA N. Oikonomides, Ιncome N. Oikonomides Title and Income at the XXXI

Ευγενία Δρακοπούλου. Διευθύντρια Ερευνών Τομέας Νεοελληνικών Ερευνών

Ευγενία Δρακοπούλου. Διευθύντρια Ερευνών Τομέας Νεοελληνικών Ερευνών Ευγενία Δρακοπούλου Διευθύντρια Ερευνών Τομέας Νεοελληνικών Ερευνών Τηλ. +302107273570 Fax: +302107246212 E-mail: egidrak@eie.gr Website: http://eie.academia.edu/eugeniadrakopoulou http://www.eie.gr/nhrf/institutes/inr/cvs/cv-drakopoulou-gr.html

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΟΓΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ (7ος 12 ος αι.)

ΕΠΙΛΟΓΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ (7ος 12 ος αι.) ΕΠΙΛΟΓΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ (7ος 12 ος αι.) ΓΡΑΜΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ: H. Hunger, Bυζαντινή Λογοτεχνία (ελλ. μτφρ.), Mορφωτικό Ίδρυμα Eθνικής Tραπέζης, τ. Α, Αθήνα 1987, Β Αθήνα 1992, Γ, Αθήνα 1994.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ / APPENDIX. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΣΓΟΥΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΛΑΔΙΩΝ ΤΟΥΣ (11 ος -15 ος ΑΙΩΝΕΣ)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ / APPENDIX. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΣΓΟΥΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΛΑΔΙΩΝ ΤΟΥΣ (11 ος -15 ος ΑΙΩΝΕΣ) 98 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ / APPENDIX ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΣΓΟΥΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΛΑΔΙΩΝ ΤΟΥΣ (11 ος -15 ος ΑΙΩΝΕΣ) (οι παρακάτω Σγουροί, Σγουρόπουλοι, Σγουρομαλλαίοι κ.λπ. παρατίθενται χρονολογικά από τους 90 εν συνόλω παρατιθέμενους,

Διαβάστε περισσότερα

1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1 Μιχάλης Ρηγίνος 1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστημίου Αθηνών. Το 1977 αποφοίτησε από το Οικονομικό Τμήμα της ΑΣΟΕΕ και στη συνέχεια σπούδασε Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Συγγραφέας Τίτλος Τίτλος (ελληνικά) Κατηγορία α/α τόμου

Συγγραφέας Τίτλος Τίτλος (ελληνικά) Κατηγορία α/α τόμου 1. Ζώρας Γ. Θ. Ο ποιητής Μαρίνος Φαλιέρος Ο ποιητής Μαρίνος Φαλιέρος ΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ 2 7 46 1948 Ελληνικά 2. Τωμαδάκης Ν. Ο άγιος Ιωάννης ο Ξένος και η διαθήκη αυτού 3. Σπανάκης Στ. Κανονισμός της

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2012 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1. Ἡ Καινή Διαθήκη, Θεσσαλονίκη 2010. 2. Ἱερός Ναός ἁγίου Γεωργίου (Ροτόντα), Κατάθεση μαρτυρία, Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ : ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ : ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ : ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ Τετάρτη, 29 Μαΐου 2013 Αριθμ. Πρ.: 1750 2013-14 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικές Βιβλιοθήκες στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Bibliothèques grecques dans l Empire ottoman

Ελληνικές Βιβλιοθήκες στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Bibliothèques grecques dans l Empire ottoman Ελληνικές Βιβλιοθήκες στην Οθωμανική Αυτοκρατορία Bibliothèques grecques dans l Empire ottoman Πρόγραμμα i-stamboul (http://i-stamboul.irht.cnrs.fr/) Διεθνής Διημερίδα Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ρέθυμνο 26 &

Διαβάστε περισσότερα

BYZANTINA ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 24 (2014) XX-XX

BYZANTINA ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 24 (2014) XX-XX D. Krallis, Michael Attaleiates and the Politics of Imperial Decline in Eleventh Century Byzantium [Medieval and Renaissance Texts and Studies 422, Medieval Confluences Series 2], Tempe, Arizona 2012,

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση: Τομέας Ιστορίας, Φιλοσοφική Σχολή, 4ο όροφος, Πανεπιστημιούπολη, 157 84 Αθήνα

Διεύθυνση: Τομέας Ιστορίας, Φιλοσοφική Σχολή, 4ο όροφος, Πανεπιστημιούπολη, 157 84 Αθήνα Αθηνά Κόλια-Δερμιτζάκη Καθηγήτρια Ιστορίας Βυζαντινή Διεύθυνση: Τομέας Ιστορίας, Φιλοσοφική Σχολή, 4ο όροφος, Πανεπιστημιούπολη, 157 84 Αθήνα Τηλέφωνο: 2107277448 Fax: 2107277682 E-Mail: akolia@arch.uoa.gr

Διαβάστε περισσότερα

Το Αρχαιολογικό Έργο Θεσσαλίας και Στερεάς Ἑλλάδος. Το Αρχαιολογικό Έργο στη Μακεδονία και τη Θράκη

Το Αρχαιολογικό Έργο Θεσσαλίας και Στερεάς Ἑλλάδος. Το Αρχαιολογικό Έργο στη Μακεδονία και τη Θράκη ΑΑΑ ΑΒΜΕ Ἀρχαιολογικά Ἀνάλεκτα ἐξ Ἀθηνῶν Ἀρχεῖον τῶν Βυζαντινῶν Μνημείων τῆς Ἑλλάδος ΑΔ (ADelt) Ἀρχαιολογικόν Δελτίον ΑΕ ΑΕΘΣΕ ΑΕΜ ΑΕΜΘ ΑΘ Ἀρχαιολογική Ἐφημερίς Το Αρχαιολογικό Έργο Θεσσαλίας και Στερεάς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Γ. ΜΠΛΕΣΙΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Γ. ΜΠΛΕΣΙΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Oνοματεπώνυμο: Αθανάσιος Μπλέσιος Βαθμίδα: Επίκουρος καθηγητής ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Γ. ΜΠΛΕΣΙΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Γνωστικό αντικείμενο: Νεοελληνικό θέατρο σε σύνδεση με τη λογοτεχνία Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Νεοελληνική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ «ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ» ΣΑΒΒΑΤΟ 13 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014, ΩΡΑ 18.00 ΣΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Το έργο διαρκούς επιμόρφωσης δικαστικών λειτουργών εντάσσεται στο Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» του Υπουργείου Εσωτερικών και

Το έργο διαρκούς επιμόρφωσης δικαστικών λειτουργών εντάσσεται στο Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» του Υπουργείου Εσωτερικών και Το έργο διαρκούς επιμόρφωσης δικαστικών λειτουργών εντάσσεται στο Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» του Υπουργείου Εσωτερικών και συγχρημοτοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταμείο. Η πτώχευση.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΛΑΒΟΙ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ Παρασκευή, 7 Δεκεμβρίου 2012 Αμφιθέατρο «Άλκης Αργυριάδης» (Κεντρικό κτήριο Πανεπιστημίου Αθηνών, Πανεπιστημίου 30)

ΣΛΑΒΟΙ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ Παρασκευή, 7 Δεκεμβρίου 2012 Αμφιθέατρο «Άλκης Αργυριάδης» (Κεντρικό κτήριο Πανεπιστημίου Αθηνών, Πανεπιστημίου 30) ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Α ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΛΑΒΟΙ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ Παρασκευή, 7 Δεκεμβρίου 2012 Αμφιθέατρο «Άλκης Αργυριάδης» (Κεντρικό κτήριο Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΒΥΖΑΝΤΙΑΚΑ. Στο πρώτο κεφάλαιο (Οι «φανερές» αρμοδιότητες του μυστικού την

ΒΥΖΑΝΤΙΑΚΑ. Στο πρώτο κεφάλαιο (Οι «φανερές» αρμοδιότητες του μυστικού την 396 Βιβλιοκρισίες μάλλον τον επικεφαλής ΕΛΛΗΝΙΚΗ μιας υπηρεσίας ΙΣΤΟΡΙΚΗ (σεκρέτου), ΕΤΑΙΡΕΙΑ στην οποία εργάζονταν «μυστικοί», οι υφιστάμενοι δηλαδή του μυστικού. Για τον μυστογράφο, στο τρίτο κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

E-mail: gpapagia@helit.duth.gr

E-mail: gpapagia@helit.duth.gr GRIGORIOS PAPAGIANNIS Assistant Professor in Byzantine Philology Graduate, Department of Greek, Faculty of Humanities, Aristotle University of Thessaloniki, Greece Doctor of Philosophy, Universität Hamburg,

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικοί Κανονισµοί ΕΤΕΚ που καθορίζουν τις ελάχιστες προϋποθέσεις, όρους και απαιτήσεις Υποχρεωτικής Ασφάλισης

Εσωτερικοί Κανονισµοί ΕΤΕΚ που καθορίζουν τις ελάχιστες προϋποθέσεις, όρους και απαιτήσεις Υποχρεωτικής Ασφάλισης Εσωτερικοί Κανονισµοί ΕΤΕΚ που καθορίζουν τις ελάχιστες προϋποθέσεις, όρους και απαιτήσεις Υποχρεωτικής Ασφάλισης Επαγγελµατικής Ευθύνης για σκοπούς εγγραφής εταιριών περιορισµένης ευθύνης στο µητρώο Εταιριών

Διαβάστε περισσότερα

2. Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (610-641). ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

2. Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (610-641). ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 2. Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (610-641). ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ Συμπλήρωση κενών Να συμπληρώσετε τα κενά του αποσπάσματος, βάζοντας στην κατάλληλη θέση μία από τις ακόλουθες λέξεις (τρεις

Διαβάστε περισσότερα

1992: Diploma in History, Department of History and Archaeology, University of Athens.

1992: Diploma in History, Department of History and Archaeology, University of Athens. Zisis Melissakis Dr. / Senior Researcher (B) Institute of Historical Research Department of Byzantine Research Phone: +30 210 7273641 Fax: +30 210 7273629 E-mail: zmelis@eie.gr Website: http://www.eie.gr/nhrf/institutes/ibr/index-gr.html

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΚΥΡΩΜΕΝΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΑΛΑΙΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΗΣ ΠΑΤΜΟΥ

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΚΥΡΩΜΕΝΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΑΛΑΙΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΗΣ ΠΑΤΜΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΚΥΡΩΜΕΝΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΑΛΑΙΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΗΣ ΠΑΤΜΟΥ Το σημείωμα αυτό αναφέρεται στο μεγάλο είλητο της Πάτμου, το όποιο περιέγραψε λεπτομερειακά, μελέτησε καΐ συμπλήρωσε ή συνάδελφος κυρία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΊΑ ΓΕΡΟΛΥΜΆΤΟΥ. ΒΑΣΙΛΙΚΆ ΚΤΉΜΑΤΑ, ΒΑΣΙΛΙΚΆ ΕΡΓΟΔΟΣΊΑ. ΣΧΕΤΙΚΆ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΟΦΟΔΟΣΊΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΝΕΦΟΔΙΑΣΜΌ ΤΟΥ ΙΕΡΟΎ ΠΑΛΑΤΙΟΎ (9ος-11ος ΑΙ.

ΜΑΡΊΑ ΓΕΡΟΛΥΜΆΤΟΥ. ΒΑΣΙΛΙΚΆ ΚΤΉΜΑΤΑ, ΒΑΣΙΛΙΚΆ ΕΡΓΟΔΟΣΊΑ. ΣΧΕΤΙΚΆ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΟΦΟΔΟΣΊΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΝΕΦΟΔΙΑΣΜΌ ΤΟΥ ΙΕΡΟΎ ΠΑΛΑΤΙΟΎ (9ος-11ος ΑΙ. ΜΑΡΊΑ ΓΕΡΟΛΥΜΆΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΆ ΚΤΉΜΑΤΑ, ΒΑΣΙΛΙΚΆ ΕΡΓΟΔΟΣΊΑ. ΣΧΕΤΙΚΆ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΟΦΟΔΟΣΊΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΝΕΦΟΔΙΑΣΜΌ ΤΟΥ ΙΕΡΟΎ ΠΑΛΑΤΙΟΎ (9ος-11ος ΑΙ.) Ελάχιστα πράγματα είναι γνωστά για τον ανεφοδιασμό και ειδικότερα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΥ ΑΠΟ - ΜΕΧΡΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕΙΡΑΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΥ ΑΠΟ - ΜΕΧΡΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕΙΡΑΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΥ ΑΠΟ - ΜΕΧΡΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕΙΡΑΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ L' ANNÉE PHILOLOGIQUE 1924/1926 (I) - 2004 (LXXV) ΠΛΗΡΗΣ AUSTRALIAN JOURNAL OF 1981 (1:1) - 1988 (8:1) ΕΛΛΙΠΗΣ: Vol. 3(1) ΩΡΕΑ N.V.SMITH BULLETIN

Διαβάστε περισσότερα

Basileis and poleis on the island of Cyprus The Cypriote Polities in their Mediterranean context

Basileis and poleis on the island of Cyprus The Cypriote Polities in their Mediterranean context The Bank of Cyprus Cultural Foundation in collaboration with the Archaeological Research Unit of the University of Cyprus cordially invite you to attend the οpening ceremony of the international symposium

Διαβάστε περισσότερα

Δομήνικος Θεοτοκόπουλος: τα χρόνια στην Κρήτη

Δομήνικος Θεοτοκόπουλος: τα χρόνια στην Κρήτη Δομήνικος Θεοτοκόπουλος: τα χρόνια στην Κρήτη Διεθνές Επιστημονικό Συμπόσιο (Ηράκλειο, 21-23 Ιουνίου 2014) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ / PROGRAMME El Greco: Τhe Cretan Years International Conference (Heraklion, 21-23 June

Διαβάστε περισσότερα

Αναστασία Γ. Γιαγκάκη

Αναστασία Γ. Γιαγκάκη ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Αναστασία Γ. Γιαγκάκη Κύρια Ερευνήτρια Τµήµα Βυζαντινών Ερευνών Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών, Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών Προγράµµατα: «Ιστορική Γεωγραφία του Ελληνικού Χώρου», «Βυζάντιο

Διαβάστε περισσότερα

BYZANTINA ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 24 (2014) 403-408

BYZANTINA ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 24 (2014) 403-408 Liquid and Multiple: Individuals and Identities in the Thirteenth-Century Aegean, ed. G. Saint-Guillain D. Stathakopoulos [Centre de Recherche d Histoire et Civilisation de Byzance, Monographies 35], Paris

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο εργασίας. 1. Από τον «Νουθετικό λόγο» του Κεκαυμένου* προς τον αυτοκράτορα

Φύλλο εργασίας. 1. Από τον «Νουθετικό λόγο» του Κεκαυμένου* προς τον αυτοκράτορα Κεφ. 3. Από το σχίσμα των δύο εκκλησιών ως την άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Σταυροφόρους (1054-1204) Υποκεφάλαιο 1. Εσωτερική κρίση και εξωτερικοί κίνδυνοι (1054-1081) Φύλλο εργασίας 1. Από τον

Διαβάστε περισσότερα

Ειρήνη Λεοντακιανάκου

Ειρήνη Λεοντακιανάκου Ειρήνη Λεοντακιανάκου Λέκτορας στην Ιστορία της Τέχνης Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων & Συστημάτων Πανεπιστήμιο Αιγαίου Κων/πόλεως 1, Ερμούπολη, Σύρος 84 100 Τηλ. +302281097126 ileon@aegean.gr ΣΠΟΥΔΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ = ΧΩΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΜΕΑΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ. -- ΑΘΗΝΑ : ΕΚΔΟΣΕΙΣ "ΕΞΑΝΤΑΣ", 1988

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ = ΧΩΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΜΕΑΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ. -- ΑΘΗΝΑ : ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΞΑΝΤΑΣ, 1988 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ 360 Μ / 00497 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ = ΧΩΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΜΕΑΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ. -- ΑΘΗΝΑ : ΕΚΔΟΣΕΙΣ "ΕΞΑΝΤΑΣ", 1988 1. ΚΡΑΤΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑ. 2. ΠΡΟΝΟΙΑ. 3. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ουρανία Πολυκανδριώτη Κύρια Ερευνήτρια Τοµέας Νεοελληνικών Ερευνών Τηλ. 210-7273586 Fax: 210-7246212 E-mail: ranpoly@eie.gr Website: http://eie.academia.edu/ouraniapolycandrioti ΣΠΟΥ ΕΣ 1984: Πτυχίο Ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Ο Ρ Α Μ Α Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ. Τ Ω Ν Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ω Ν Τ Η Σ Α ν Α Δ K A T A T O 2 0 0 5

Π Α Ν Ο Ρ Α Μ Α Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ. Τ Ω Ν Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ω Ν Τ Η Σ Α ν Α Δ K A T A T O 2 0 0 5 Π Α Ν Ο Ρ Α Μ Α Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ Τ Ω Ν Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ω Ν Τ Η Σ Α ν Α Δ K A T A T O 2 0 0 5 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2006 ISBN 978-9963-43-767-2

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΞΕΝΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 2004-2007

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΞΕΝΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 2004-2007 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΞΕΝΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 2004-2007 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΑΡΤΙΟΣ 2004 ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Το ξένο εργατικό

Διαβάστε περισσότερα

www.kalymnikifilia.gr

www.kalymnikifilia.gr Η επιρροή του ελληνικού πολιτισμού και της ελληνικής γλώσσας στη διαμόρφωση του ρωσικού εκπαιδευτικού συστήματος (το παράδειγμα των Εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της Μόσχας) ΒΑΝΤΙΜ ΓΙΑΡΟΒΟÏ Kαθηγητής μουσικής

Διαβάστε περισσότερα

Τι σημαίνει ο όρος «βυζαντινόν»;

Τι σημαίνει ο όρος «βυζαντινόν»; Τι σημαίνει ο όρος «βυζαντινόν»; Ο όρος«βυζαντινόν» αναφέρεται στο Μεσαιωνικό κράτος που εδιοικείτο από την Κωνσταντινούπολη, τη μεγάλη πόλη των ακτών του Βοσπόρου. Οι ιστορικοί χρησιμοποιούν τον όρο αυτόν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ. Σκοπός της μελέτης

ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ. Σκοπός της μελέτης ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Βασική ευθύνη και αρμοδιότητα της ΑνΑΔ είναι η προώθηση της κατάρτισης και ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού σύμφωνα με τις προτεραιότητες της οικονομίας. Η προσφορά προγραμμάτων κατάρτισης

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ. Άννα ΛΟΪΖΙΔΟΥ POURADIER DUTEIL

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ. Άννα ΛΟΪΖΙΔΟΥ POURADIER DUTEIL ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ Άννα ΛΟΪΖΙΔΟΥ POURADIER DUTEIL Διευθύντρια Τομέας έρευνας : Ιστορία της Κύπρου την Οθωμανική περίοδο. Εμπορικές και Διπλωματικές Σχέσεις Κύπρου-Γαλλίας (17 ος 19 ος αιώνας). Ερευνητικό Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Εµµανουήλ Κούµας (ηµ. γεν. 29 Ιανουαρίου 1980) Νεαπόλεως 19, Μαρούσι, 15123 +30-6979-779664, +357-97679220 e.koumas@hotmail.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Εµµανουήλ Κούµας (ηµ. γεν. 29 Ιανουαρίου 1980) Νεαπόλεως 19, Μαρούσι, 15123 +30-6979-779664, +357-97679220 e.koumas@hotmail. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Εµµανουήλ Κούµας (ηµ. γεν. 29 Ιανουαρίου 1980) Νεαπόλεως 19, Μαρούσι, 15123 +30-6979-779664, +357-97679220 e.koumas@hotmail.com ΠΤΥΧΙΑ ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥ ΩΝ 2008: ιδακτορικό δίπλωµα στη Νεότερη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 2011-2012 Κομοτηνή Νοέμβριος 2013 1 Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Δ4.3. Μια Δημοσίευση σε έγκυρο περιοδικό και δυο Ανακοινώσεις Δημοσιεύσεις στα Πρακτικά Διεθνών Συνεδρίων

Δ4.3. Μια Δημοσίευση σε έγκυρο περιοδικό και δυο Ανακοινώσεις Δημοσιεύσεις στα Πρακτικά Διεθνών Συνεδρίων ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ-Υποέργο 07 Επιστροφή του Αρχιμήδη: Συμβολή στην Μελέτη της Υδραυλικής Μηχανικής και Υδροδυναμικής Συμπεριφοράς των Αρχιμήδειων Κοχλιωτών Υδροτροχών για Ανάκτηση του Υδροδυναμικού Φυσικών

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Σεμιναρίων Mεταπτυχιακών Φοιτητών ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2015-16

Πρόγραμμα Σεμιναρίων Mεταπτυχιακών Φοιτητών ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2015-16 Πρόγραμμα Σεμιναρίων Mεταπτυχιακών Φοιτητών ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2015-16 Το κάθε μεταπτυχιακό πρόγραμμα έχει 3 επίπεδα που αφορούν σεμινάρια (Ι, ΙΙ, ΙΙΙ). Θα πρέπει με το τέλος των σπουδών σας η αναλυτική

Διαβάστε περισσότερα

ΙΩΑΝΝΑ Ν. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Επίκουρος Καθηγήτρια της Κλασικής Φιλολογίας iopapad@helit.duth.gr

ΙΩΑΝΝΑ Ν. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Επίκουρος Καθηγήτρια της Κλασικής Φιλολογίας iopapad@helit.duth.gr ΙΩΑΝΝΑ Ν. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Επίκουρος Καθηγήτρια της Κλασικής Φιλολογίας iopapad@helit.duth.gr Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Πανεπιστημιούπολη ΤΚ 69100 τηλ.: +30-25310-39947 φαξ:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σταδιοδροµία

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σταδιοδροµία ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΤΙΣΤΑΚΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τµήµατος Δηµόσια Διοίκησης Παντείου Πανεπιστηµίου Πολιτικών και Κοινωνικών Επιστηµών Γνωστικό Αντικείµενο: Διοικητικός Προγραµµατισµός - Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΣΣΑΙΩΝΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΛΕΟΝΤΟΣ ΦΙΛΟΣΟΦΟΥ :

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΣΣΑΙΩΝΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΛΕΟΝΤΟΣ ΦΙΛΟΣΟΦΟΥ : ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΣΣΑΙΩΝΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΛΕΟΝΤΟΣ ΦΙΛΟΣΟΦΟΥ : «ΣΥΝΟΨΙΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΦΥΣΙΝ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ» ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΕΛΕΝΗ ΤΖΩΡΤΖΙΚΑ Α.Μ.:1422

Διαβάστε περισσότερα

106 Ελληνικής Φιλολογίας Θράκης (Κομοτηνή)

106 Ελληνικής Φιλολογίας Θράκης (Κομοτηνή) 106 Ελληνικής Φιλολογίας Θράκης (Κομοτηνή) Ιστορικό του Τμήματος Το Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης ιδρύθηκε με το Π.Δ 365/1993(ΦΕΚ 156/13-9-1993 τεύχος Α') και άρχισε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ Ο όρος διαθήκη Οι Εβδομήντα μεταφράζουν την εβραϊκή λέξη berith στα ελληνικά διαθήκη Απαντάται στις εκφράσεις παλαιά διαθήκη και καινή διαθήκη. Σημαίνει συμφωνία (γάμου), που συντελέσθηκε ανάμεσα στο Θεό

Διαβάστε περισσότερα

και ηµόσιας ιοίκησης του Πανεπιστηµίου Αθηνών 1988-92: Αναπληρωτής Καθηγητής των ιεθνών Σχέσεων στο Τµήµα

και ηµόσιας ιοίκησης του Πανεπιστηµίου Αθηνών 1988-92: Αναπληρωτής Καθηγητής των ιεθνών Σχέσεων στο Τµήµα ΓΙΑΝΝΗΣ Γ. ΒΑΛΗΝΑΚΗΣ ΣΠΟΥ ΕΣ Ιούνιος 1981: ιδάκτωρ των ιεθνών Σχέσεων, Πανεπιστήµιο Pantheon Sorbonne (Παρίσι Ι) µε άριστα 1980-1981: Πανεπιστήµιο Παρίσι Ι, Diplome d Etudes Approfondies (DEA) Ιστορία

Διαβάστε περισσότερα

Τέως Υπουργός Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (Αύγ.-Σεπτ. 2007) Τέως Υπουργός Εσωτερικών (Αύγ.-Σεπτ. 2009)

Τέως Υπουργός Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (Αύγ.-Σεπτ. 2007) Τέως Υπουργός Εσωτερικών (Αύγ.-Σεπτ. 2009) Σπυρίδων Ι. Φλογαΐτης Διδάκτωρ Νομικής, Διδάκτωρ Ιστορίας Diplômé de l'ecole Pratique des Hautes Etudes-IVème Section Επίτιμος Διδάκτωρ, NSPSPA, Βουκουρέστι, Ρουμανία Επίτιμος Διδάκτωρ, Νομική Σχολή Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Ο Άρχων Πρωτοψάλτης Χαρίλαος Ταλιαδώρος, ένας κορυφαίος εκπρόσωπος της Βυζαντινής Ψαλτικής στη σύγχρονη εποχή

Ο Άρχων Πρωτοψάλτης Χαρίλαος Ταλιαδώρος, ένας κορυφαίος εκπρόσωπος της Βυζαντινής Ψαλτικής στη σύγχρονη εποχή Ο Άρχων Πρωτοψάλτης Χαρίλαος Ταλιαδώρος, ένας κορυφαίος εκπρόσωπος της Βυζαντινής Ψαλτικής στη σύγχρονη εποχή Μαρία Αλεξάνδρου, Τ.Μ.Σ. του Α.Π.Θ. Εικόνα: Ι. Καθεδρικός Ναός της του Θεού Σοφίας Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΙΚΗΠΟΣ. Ο πρόεδρος και τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Δελίκηπου, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος 2014

ΔΕΛΙΚΗΠΟΣ. Ο πρόεδρος και τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Δελίκηπου, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος 2014 Τηλ.: 99453428 Φαξ: 22531013 Ο πρόεδρος και τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Δελίκηπου, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΕΛΙΚΗΠΟΥ Σωτήρης Νικολάου 99-697386

Διαβάστε περισσότερα

ασηκρίτης Ξενογλωσσα Σημασία: Λατινικα Ο εξ απορρήτων γραμματεύς του παλατίου Εγκυκλοπαιδικά

ασηκρίτης Ξενογλωσσα Σημασία: Λατινικα Ο εξ απορρήτων γραμματεύς του παλατίου Εγκυκλοπαιδικά ασηκρίτης Κυριακή, 11 Νοεμβρίου 2012 6:39 πμ Σημασία: Ο εξ απορρήτων γραμματεύς του παλατίου Εγκυκλοπαιδικά Eμφανίσθηκε στο Βυζάντιο μετά το 600 μ.χ. και εξελληνίσθηκε σε «σεκρετάριος». Κατά την Οθωμανική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Κ. Κ. ΙΩΑΝΝΟΥ Ι'

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Κ. Κ. ΙΩΑΝΝΟΥ Ι' ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΡΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΣ ΕΙΣ ΚΥΠΡΟΝ ΤΗΣ ΑΥΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΤΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΜΕΓΑΛΗΣ ΘΕΟΥΠΟΛΕΩΣ ΑΝΤΙΟΧΕΙΑΣ, ΣΥΡΙΑΣ, ΑΡΑΒΙΑΣ, ΚΙΛΙΚΙΑΣ, ΙΒΗΡΙΑΣ ΤΕ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ Κ. Κ. ΙΩΑΝΝΟΥ Ι' 8-13 ΜΑΪΟΥ 2015

Διαβάστε περισσότερα

f ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΑΟΠΟΥΑΟΥ (1917-2012)

f ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΑΟΠΟΥΑΟΥ (1917-2012) f ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΑΟΠΟΥΑΟΥ (1917-2012) Η Αικατερίνη Χριστοφιλοποΰλου γεννήθηκε στην Αθήνα στις 29 Νοεμβρίου 1917 και έζησε στο Παλαιό Φάληρο, όπου ολοκλήρωσε τον ενδεκαετή, τότε, κΰκλο των εγκυκλίων

Διαβάστε περισσότερα

Επιλογή δημοσιεύσεων συνεργατών του προγράμματος

Επιλογή δημοσιεύσεων συνεργατών του προγράμματος ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, 15 ος -20ός αι. Επιλογή δημοσιεύσεων συνεργατών του προγράμματος Βασίλης Παναγιωτόπουλος, «Aπό το Nαύπλιο στην Tριπολιτσά: H σημασία της μεταφοράς μιας περιφερειακής πρωτεύουσας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Γιάννα Κατσιαµπούρα Εξωτερική Επιστηµονική Συνεργάτης Τµήµα Νεοελληνικών Ερευνών Τηλ. 210 7273558 Fax: 210 7246212 E-mail: katsiampoura@eie.gr Website: www.hpdst.gr ΣΠΟΥ ΕΣ 1988: Πτυχίο Τµήµατος Φιλοσοφίας,

Διαβάστε περισσότερα

13 ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΙΒΛΙΚΩΝ ΘΕΟΛΟΓΩΝ ΣΕΡΡΕΣ, 7-9 Νοεμβρίου 2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

13 ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΙΒΛΙΚΩΝ ΘΕΟΛΟΓΩΝ ΣΕΡΡΕΣ, 7-9 Νοεμβρίου 2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΣΕΡΡΩΝ & ΝΙΓΡΙΤΗΣ 13 ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΙΒΛΙΚΩΝ ΘΕΟΛΟΓΩΝ ΣΕΡΡΕΣ, 7-9 Νοεμβρίου 2014 ΘΕΜΑ: «ὁ ποιῶν τοὺς ἀγγέλους αὐτοῦ πνεύματα (Εβρ 1,7) Άγγελοι και

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακές σπουδές στη Γαλλία

Μεταπτυχιακές σπουδές στη Γαλλία Μεταπτυχιακές σπουδές στη Γαλλία Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδος Λιβαδειά 9 Μαΐου 2012 Σπουδές στη Γαλλία Πανεπιστήμια χωρίς δίδακτρα Άριστο ακαδημαϊκό επίπεδο Διεθνής αναγνώριση Επαγγελματικές προοπτικές

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση: Ζαϊμη 45, 106 82 Αθήνα, Τηλ.: 210 82 03 411, Fax: 210 82 11 393

Διεύθυνση: Ζαϊμη 45, 106 82 Αθήνα, Τηλ.: 210 82 03 411, Fax: 210 82 11 393 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΡΥΔΗ Γεώργιου Επίκουρου Καθηγητή Ευρωπαϊκού Δικαίου Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Έδρα Jean Monnet, Δικηγόρος Αθηνών Διεύθυνση: Ζαϊμη

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 3. ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ 1992-5 Υποτροφία του Ιδρύµατος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.).

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 3. ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ 1992-5 Υποτροφία του Ιδρύµατος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.). ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυµο: ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΑΝΟΥ Όνοµα: ΒΑΣΙΛΙΚΗ Επάγγελµα: Αρχαιολόγος, Επίκουρος καθηγήτρια Αρχαιολογίας στο Τµήµα Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης του Τ.Ε.Ι. Αθήνας

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορία του νεότερου και σύγχρονου κόσμου

Ιστορία του νεότερου και σύγχρονου κόσμου Ιστορία ΣΤ' Δημοτικού Ιστορία του νεότερου και σύγχρονου κόσμου Βιβλίο μαθητή ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Ιωάννης Κολιόπουλος Ομότιμος Καθηγητής Ιάκωβος Μιχαηλίδης Επίκουρος Καθηγητής, ΑΠΘ Αθανάσιος Καλλιανιώτης Σχολικός

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑΣΙΑΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΘΑΣΙΑΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 1990-1991 Α' ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΘΑΣΙΑΚΩΝ Η ΘΑΣΟΣ ΔΙΑ ΜΕΣΟΥ ΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ: ΙΣΤΟΡΙΑ - ΤΕΧΝΗ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

ΘΑΣΙΑΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΘΑΣΙΑΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 1990-1991 Α' ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΘΑΣΙΑΚΩΝ Η ΘΑΣΟΣ ΔΙΑ ΜΕΣΟΥ ΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ: ΙΣΤΟΡΙΑ - ΤΕΧΝΗ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΘΑΣΙΑΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΘΑΣΙΑΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΟΜΟΣ 1990-1991 ΕΒΔΟΜΟΣ Α' ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΘΑΣΙΑΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ Η ΘΑΣΟΣ ΔΙΑ ΜΕΣΟΥ ΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ: ΙΣΤΟΡΙΑ - ΤΕΧΝΗ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΑ (Ανάτυπο) Μάχη Παίζη-Άποστολοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

FAX 210.6445507 d_anastasopoulos@ethemis.gr

FAX 210.6445507 d_anastasopoulos@ethemis.gr ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡ. ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ικηγόρος Αθηνών Υποψήφιος ιδάκτωρ του Τµήµατος Νοµικής του Πανεπιστηµίου Αθηνών µε θέµα διδακτορικής διατριβής: η συνταγµατική και ποινική προστασία των προσωπικών δεδοµένων

Διαβάστε περισσότερα

MΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ, ΜΑ I. ΣΠΟΥ ΕΣ

MΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ, ΜΑ I. ΣΠΟΥ ΕΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΑΡΙΑΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ 1 MΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ, ΜΑ Οικογενειακή Κατάσταση: Έγγαµη Ηµεροµηνία Γέννησης: 24/05/1980 Τόπος Γέννησης : Θεσσαλονίκη Τηλέφωνα : 6937-771301 ιεύθυνση : Π. Μαυροµιχάλη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗ ΡΑΠΑ Η ΑΝΑΔΙΟΡΓΆΝΩΣΗ ΤΩΝ ΘΕΜΆΤΩΝ ΣΤΗ ΜΙΚΡΆ ΑΣΊΑ ΤΟΝ ΔΩΔΈΚΑΤΟ ΑΙΏΝΑ ΚΑΙ ΤΟ ΘΈΜΑ ΜΥΛΑΣΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΛΑΝΟΥΔΙΟΥ

ΕΦΗ ΡΑΠΑ Η ΑΝΑΔΙΟΡΓΆΝΩΣΗ ΤΩΝ ΘΕΜΆΤΩΝ ΣΤΗ ΜΙΚΡΆ ΑΣΊΑ ΤΟΝ ΔΩΔΈΚΑΤΟ ΑΙΏΝΑ ΚΑΙ ΤΟ ΘΈΜΑ ΜΥΛΑΣΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΛΑΝΟΥΔΙΟΥ ΕΦΗ ΡΑΠΑ Η ΑΝΑΔΙΟΡΓΆΝΩΣΗ ΤΩΝ ΘΕΜΆΤΩΝ ΣΤΗ ΜΙΚΡΆ ΑΣΊΑ ΤΟΝ ΔΩΔΈΚΑΤΟ ΑΙΏΝΑ ΚΑΙ ΤΟ ΘΈΜΑ ΜΥΛΑΣΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΛΑΝΟΥΔΙΟΥ Στην εξαιρετική της μελέτη για τη βυζαντινή Σμύρνη και την περιοχή της 1, η Ελένη Ahrweiler διατύπωσε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ - ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΕΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ - ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΕΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Δ. ΚΑΡΔΑΡΑΣ Αναπληρωτής Καθηγητής Τ.Θ.Σ. του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Γεννήθηκα στην Αθήνα το 1962, όπου και ολοκλήρωσα τις σπουδές μου στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Κατόπιν

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση απασχόλησης στο έργο ''Πανδέκτης: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκµηρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού''

Πρόσκληση απασχόλησης στο έργο ''Πανδέκτης: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκµηρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού'' Πρόσκληση απασχόλησης στο έργο ''Πανδέκτης: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκµηρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού'' Οι παρακάτω προσκλήσεις εντάσσονται στο Έργο «ΠΑΝ ΕΚΤΗΣ Νο2- Ψηφιακός Θησαυρός Πρωτογενών

Διαβάστε περισσότερα

Ονοματεπώνυμο: Απόστολος Μαντάς. Θέση: Επίκουρος καθηγητής. Γνωστικό Αντικείμενο: Βυζαντινή Αρχαιολογία και Τέχνη.

Ονοματεπώνυμο: Απόστολος Μαντάς. Θέση: Επίκουρος καθηγητής. Γνωστικό Αντικείμενο: Βυζαντινή Αρχαιολογία και Τέχνη. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοματεπώνυμο: Απόστολος Μαντάς Πατρώνυμο: Γεώργιος Τόπος γέννησης: Αθήνα Θέση: Επίκουρος καθηγητής Γνωστικό Αντικείμενο: Βυζαντινή Αρχαιολογία και Τέχνη Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΑΡΙΝΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ 2014 2015

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΑΡΙΝΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ 2014 2015 09:00-12:00 Μεσαία ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΑΡΙΝΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ 2014 2015 ΔΕΥΤΕΡΑ, 08-06-2015 ΤΡΙΤΗ, 09-06-2015 ΤΕΤΑΡΤΗ, 10-06-2015

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΛΙΚΗ Ν. ΒΛΥΣΙΔΟΥ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ Ν. ΒΛΥΣΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Ν. ΒΛΥΣΙΔΟΥ ΣΧΕΤΙΚΆ ΜΕ ΤΑ ΑΊΤΙΑ ΤΗΣ ΕΚΘΡΌΝΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΆΡΧΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Α ' ΜΥΣΤΙΚΟΥ (907) Την 1η Φεβρουαρίου του 907 ο Λέων ζ' εκθρόνισε τον Νικόλαο Α ' Μυστικό, μετά την άρνηση του να αναγνωρίσει

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. 7ος ΤΟΜΟΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΥΣΤΕΡΟΒΥΖΑΝΤΙΝΟΙ ΧΡΟΝΟΙ. Εκδότες ΗΛΙΑΣ ΜΑΝΙΑΤΕΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. 7ος ΤΟΜΟΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΥΣΤΕΡΟΒΥΖΑΝΤΙΝΟΙ ΧΡΟΝΟΙ. Εκδότες ΗΛΙΑΣ ΜΑΝΙΑΤΕΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ 7 ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 7ος ΤΟΜΟΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΥΣΤΕΡΟΒΥΖΑΝΤΙΝΟΙ ΧΡΟΝΟΙ Εκδότες ΗΛΙΑΣ ΜΑΝΙΑΤΕΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ Σχεδιασµός Συντονισµός Δρ. ΝΙΚΟΣ ΒΑΡΔΙΑΜΠΑΣΗΣ Σύµβουλος Έκδοσης Δρ. ΣΩΤΗΡΗΣ ΡΙΖΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΡΑΧΥΓΡΑΦΙΕΣ. Print to PDF without this message by purchasing novapdf (http://www.novapdf.com/)

ΒΡΑΧΥΓΡΑΦΙΕΣ. Print to PDF without this message by purchasing novapdf (http://www.novapdf.com/) ΒΡΑΧΥΓΡΑΦΙΕΣ Aegyptus..Aegyptus. Rivista italiana di egittologia e di papirologia, Milano 1920 κ.ε. ΑΕΜ...Αρχείον Ευβοϊκών Μελετών, Αθήνα 1936 κ.ε. Am.Stud.Pap...American Studies in Papyrology, New Haven,

Διαβάστε περισσότερα

Η αναδροµική κατασκευή του Παρθενώνα στην εποχή της ιστορίας της αρχιτεκτονικής

Η αναδροµική κατασκευή του Παρθενώνα στην εποχή της ιστορίας της αρχιτεκτονικής Η αναδροµική κατασκευή του Παρθενώνα στην εποχή της ιστορίας της αρχιτεκτονικής Πλήρης απουσία του Παρθενώνα από τη δυτική Αναγέννηση όταν η Ακρόπολη ήταν παλάτι του Φλωρεντίνου δούκα Acciauoli Ο Παρθενώνας

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΘ. ΛΑΠΠΑΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΘ. ΛΑΠΠΑΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ 1 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΡΧΑΙΑΣ, ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ & ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΘ. ΛΑΠΠΑΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ Πολιτική Ιστορία του κράτους της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΑΔΙΑΒΑΙΝΟΝΤΑΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ. Πολιτιστικό πρόγραμμα με βάση την Ιστορία της Ε Δημοτικού

ΠΕΡΙΑΔΙΑΒΑΙΝΟΝΤΑΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ. Πολιτιστικό πρόγραμμα με βάση την Ιστορία της Ε Δημοτικού ΠΕΡΙΑΔΙΑΒΑΙΝΟΝΤΑΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ Πολιτιστικό πρόγραμμα με βάση την Ιστορία της Ε Δημοτικού Υπεύθυνη Εκπαιδευτικός: Χρύσα Κουράκη, Δασκάλα, Δρ. Παιδικής Λογοτεχνίας Παν/μίου Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

Προς όλες και όλους τις/τους φοιτήτριες και φοιτητές του Τμήματος

Προς όλες και όλους τις/τους φοιτήτριες και φοιτητές του Τμήματος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΜΗΜΑ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ Πρόεδρος: Φοίβος-Βασίλειος Γκικόπουλος Τηλ. 2310-997584 Εmail: ghico@itl.auth.gr ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Γαλλικών Σπουδών και Σύγχρονων Γλωσσών ΠΤΥΧΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Τμήμα Γαλλικών Σπουδών και Σύγχρονων Γλωσσών ΠΤΥΧΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΤΥΧΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ MODERN LANGUAGES AND EUROPEAN STUDIES LANGUES VIVANTES ET ÉTUDES EUROPÉENNES MODERNE SPRACHEN UND EUROPASTUDIEN -ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑ ΕΞΑΜΗΝΟ- ENGLISH

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Μαρούσι, 11-09-2014 ΑΠ. 732/11 ΑΠΟΦΑΣΗ Θέμα: Ορισμός Μελών της Ομάδας Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου (Ο.Π.Π.Ε.) του Αναδόχου για το έργο: «Σύστημα Μέτρησης και Παρουσίασης Δεικτών

Διαβάστε περισσότερα

Dr Marios Vryonides. Curriculum Vitae I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4

Dr Marios Vryonides. Curriculum Vitae I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4 Curriculum Vitae Dr Marios Vryonides I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION.... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4 IV. PRESENTATIONS IN CONFERENCES AND SEMINARS... 5 V. PUBLICATIONS.... 6-1 - I. PERSONAL DETAILS

Διαβάστε περισσότερα

Arkadi Monastery μονη αρκαδιου

Arkadi Monastery μονη αρκαδιου The Stoning of First Martyr and Deacon, Stephen. Iconostasis of the Katholikon, nave, of the Holy Monastery of Arkadi. Early 20th century. Ὁ λιθοβολισμὸς τοῦ πρωτομάρτυρος πρώτου διακόνου Στεφάνου, Τέμπλο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ Θ. Ε.:ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΩΡΟ: ΕΛΠ 42 ΤΡΙΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 2012-2013

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ Θ. Ε.:ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΩΡΟ: ΕΛΠ 42 ΤΡΙΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 2012-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ Θ. Ε.:ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΩΡΟ: ΕΛΠ 42 ΤΡΙΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 2012-2013 Θέμα: Αναζητείστε ομοιότητες και διαφορές στη μορφή των πόλεων της Παλαιοχριστιανικής

Διαβάστε περισσότερα

Α1. Να δώσετε το περιεχόμενο των όρων που ακολουθούν: γ. Εκλεκτικοί Μονάδες 15

Α1. Να δώσετε το περιεχόμενο των όρων που ακολουθούν: γ. Εκλεκτικοί Μονάδες 15 Α1. Να δώσετε το περιεχόμενο των όρων που ακολουθούν: α. Ανόρθωση (1910) β. Κλήριγκ γ. Εκλεκτικοί Μονάδες 15 Α2. Γιατί δεν προέκυψαν ταξικά κόμματα στην Ελλάδα το τελευταίο τέταρτο του 19ου αιώνα; Μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ. ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ.Π. (Καθηγήτριες: Λαγκαδιανού, Τσάτση, Ξαγοράρη, Ράπτη, Παπαντωνοπούλου)

ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ. ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ.Π. (Καθηγήτριες: Λαγκαδιανού, Τσάτση, Ξαγοράρη, Ράπτη, Παπαντωνοπούλου) ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Γ.Π. (Καθηγητές: Τσομπανέλλης, Μαγκούτη) Ως ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Η ΠΑΡΑΚΑΤΩ: 1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-14-21-23-24-25-29-30-31-32 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ.Π. (Καθηγήτριες: Παπαντωνοπούλου, Λαγκαδιανού,

Διαβάστε περισσότερα

BYZANTINA ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 22 (2012) 375-381

BYZANTINA ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 22 (2012) 375-381 A. Gi a n n o u l i Ε. Sc h i f f e r (εκδ.), From Manuscripts to Books. Proceedings of the International Workshop on Textual Criticism and Editorial Practice for Byzantine Texts (Vienna, 10-11 December

Διαβάστε περισσότερα

Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών Τμήματος Φιλολογίας. Φιλοσοφική Σχολή. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών Τμήματος Φιλολογίας. Φιλοσοφική Σχολή. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών Τμήματος Φιλολογίας Φιλοσοφική Σχολή Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΚΟΡΜΟΣ [111 ECTS] ΜΝΕΣ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΜΝΕΣ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομα περιεχόμενα. xvii xxii xxv xxvii xxix. Πώς θα χρησιμοποιήσετε το βιβλίο Ξενάγηση Πρόλογος Συντελεστές Ευχαριστίες του εκδότη

Σύντομα περιεχόμενα. xvii xxii xxv xxvii xxix. Πώς θα χρησιμοποιήσετε το βιβλίο Ξενάγηση Πρόλογος Συντελεστές Ευχαριστίες του εκδότη Σύντομα περιεχόμενα Πώς θα χρησιμοποιήσετε το βιβλίο Ξενάγηση Πρόλογος Συντελεστές Ευχαριστίες του εκδότη xvii xxii xxv xxvii xxix 1 Έρευνα στις επιχειρήσεις, τη διοίκηση και την οικονομία, ερευνητικά

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για τη Χρήση της Βάσης Δεδομένων

Οδηγίες για τη Χρήση της Βάσης Δεδομένων Οδηγίες για τη Χρήση της Βάσης Δεδομένων 518297-LLP-2011-IT-ERASMUS-FEXI Εισαγωγή Ο σκοπός αυτού του οδηγού είναι να παρουσιάσει το περιεχόμενο της βάσης δεδομένων των μεταφράσεων των οικονομικών που περιλαμβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα της Λίνας Βεντούρα Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Βιογραφικό Σημείωμα της Λίνας Βεντούρα Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Βιογραφικό Σημείωμα της Λίνας Βεντούρα Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου e-mail: ventura@uop.gr venturas@otenet.gr Τηλέφωνο γραφείου: 27410-74353

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικά Θέματα Οικονομικής Ανάπτυξης : Επιχειρηματικότητα. Θεωρία και Στρατηγική Πολυεθνικών Επιχειρήσεων

Ειδικά Θέματα Οικονομικής Ανάπτυξης : Επιχειρηματικότητα. Θεωρία και Στρατηγική Πολυεθνικών Επιχειρήσεων ΕΚΠΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS 2015-2016 ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΣΥΝEΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ERASMUS ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ωμοφόριον Ξενόγλωσσα Λατινικο Mafora, ή Mavors, ἤ Mafors, Σημασία:

ωμοφόριον Ξενόγλωσσα Λατινικο Mafora, ή Mavors, ἤ Mafors, Σημασία: ωμοφόριον Πέμπτη, 6 Ιουνίου 2013 4:32 μμ Σημασία: 1. Ιεαρατικον αμφιο του επισκόπου. Το ωμοφόριο είναι άμφιο του επισκόπου της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Είναι διακριτικό του βαθμού του και, σε περίπτωση που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΗΜΕΡΙΔΩΝ ΜΝΗΜΗ 1912-2012

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΗΜΕΡΙΔΩΝ ΜΝΗΜΗ 1912-2012 ΙΔΡΥΜΑ ΕΘΝΙΚΟΥ & ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΡΙΠΕΙΟΝ ΜΕΛΑΘΡΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΗΜΕΡΙΔΩΝ ΜΝΗΜΗ 1912-2012 «ΕΚΚΛΗΣΙΑ - ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΕΛΛΑΔΑ: ΤΡΕΙΣ ΤΑΥΤΟΣΗΜΟΙ ΑΙΩΝΙΑΙ ΑΞΙΑΙ ΚΑΙ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ»

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό. Διδακτικό έργο

Βιογραφικό. Διδακτικό έργο ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ Βιογραφικό Ο Χρήστος Ηρ. Αντωνίου γεννήθηκε στη Ζούζουλη Καστοριάς. 1977: Πτυχίο Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. 1982: Δίπλωμα μεταπτυχιακών σπουδών Magister

Διαβάστε περισσότερα

Περπατώντας τις εποχές του Βυζαντίου

Περπατώντας τις εποχές του Βυζαντίου Στην Αγορά των αρχαίων Αθηναίων (με τον Κ. Βέτση), Γνώση, Αθήνα 19893, Καλειδοσκόπιο, Αθήνα 20064 (έκδοση αναθεωρημένη και εμπλουτισμένη) Αρχαιολογία Ένα ταξίδι στο παρελθόν, οδηγός για παιδιά, Κέδρος,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ [επιστήμης κοινωνία]

ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ [επιστήμης κοινωνία] ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ [επιστήμης κοινωνία] ειδικές μορφωτικές εκδηλώσεις 2014 2015 www.eie.gr Νέες προσεγγίσεις στην Ιστορία του Νότου της Ρωσικής Aυτοκρατορίας, 1784-1914 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οὐ γὰρ δὴ µετριώτεροι τῶν Ἑσπερίων ἐχθρῶν οἱ παρὰ τῆς Ἀνατολῆς ὁρµώµενοι Τοῦρκοι: Ο ΘΕΟ ΩΡΟΣ Α ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ ΚΑΙ Η ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΣΤΑ ΤΕΛΗ ΤΟΥ 14ΟΥ ΑΙΩΝΑ

Οὐ γὰρ δὴ µετριώτεροι τῶν Ἑσπερίων ἐχθρῶν οἱ παρὰ τῆς Ἀνατολῆς ὁρµώµενοι Τοῦρκοι: Ο ΘΕΟ ΩΡΟΣ Α ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ ΚΑΙ Η ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΣΤΑ ΤΕΛΗ ΤΟΥ 14ΟΥ ΑΙΩΝΑ ΝΑΥΣΙΚΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΩΑ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΑ 8 (2008-2012) 325 Οὐ γὰρ δὴ µετριώτεροι τῶν Ἑσπερίων ἐχθρῶν οἱ παρὰ τῆς Ἀνατολῆς ὁρµώµενοι Τοῦρκοι: Ο ΘΕΟ ΩΡΟΣ Α ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ ΚΑΙ Η ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΣΤΑ ΤΕΛΗ ΤΟΥ 14ΟΥ ΑΙΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

... 1-3.... 3-16. 6. μ μ... 6 8. μ μ ( )... 7-8. 13. / μ μ... 10-11 15... 11-12 16. -... 12-13. -... 17-18... 18-23... 24-26... 27

... 1-3.... 3-16. 6. μ μ... 6 8. μ μ ( )... 7-8. 13. / μ μ... 10-11 15... 11-12 16. -... 12-13. -... 17-18... 18-23... 24-26... 27 .... 1-3.... 3-16 μ : 1. μ μ.... 3-4 2. μ... 4 3. μ / μ μ... 4-5 4. μ μ.... 5 5. μ... 5-6 6. μ μ.... 6 7.... 6-7 8. μ μ ( )... 7-8 9. μ/μ μ... 8 10. μ/μμ -... 8-9 11. μ / μ... 9-10 12. /... 10 13. / μ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 Το θέμα που θα αναπτυχθεί πρέπει να ευρίσκεται εντός του κύκλου ενδιαφέροντος του φοιτητή. Ο-Η φοιτητής/τρια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΟΥ ΕΣ ΑΚΑ ΗΜΑΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ

ΣΠΟΥ ΕΣ ΑΚΑ ΗΜΑΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ της Ελένης Ανδρεϊτσένκο διδάκτορος της Ρωσικής φιλολογίας Γεννήθηκε στις 13.04.1982 (Αλµάτυ, Καζαχστάν). Επάγγελµα: διδάσκουσα του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών. Κατά τα ακαδηµαϊκά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. της Μελέτης «Η Νεότερη Ελληνική Ιστορία στον ψηφιακό χώρο»

ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. της Μελέτης «Η Νεότερη Ελληνική Ιστορία στον ψηφιακό χώρο» ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ της Μελέτης «Η Νεότερη Ελληνική Ιστορία στον ψηφιακό χώρο» Επιστ. Υπεύθυνη: Φωτεινή Γαζή, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση απασχόλησης στο έργο ''Πανδέκτης: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκµηρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού''

Πρόσκληση απασχόλησης στο έργο ''Πανδέκτης: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκµηρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού'' Πρόσκληση απασχόλησης στο έργο ''Πανδέκτης: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκµηρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού'' Οι παρακάτω προσκλήσεις εντάσσονται στο Έργο «ΠΑΝ ΕΚΤΗΣ- Ψηφιακός Θησαυρός Πρωτογενών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : «ΑΠΟΔΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΥΡΕΤΗΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΩΝ ΠΟΛΙΣ ΑΠΟ ΤΟ 2000 ΕΩΣ 2007»

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : «ΑΠΟΔΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΥΡΕΤΗΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΩΝ ΠΟΛΙΣ ΑΠΟ ΤΟ 2000 ΕΩΣ 2007» ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : «ΑΠΟΔΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΥΡΕΤΗΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα