ΆΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5.1

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΆΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5.1"

Transcript

1 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΥΓΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ» ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ: Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Προτύπου Δεικτών Εκροών / Πραγματοποίησης, Αποτελέσματος και Επιπτώσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υγεία Πρόνοια» ΆΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5.1 Η ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

2 Διαχειριστική Αρχή του Ε.Π. «Υγεία Πρόνοια» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ε.Π. «ΥΓΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ» ΜΟΝΑΔΑ Δ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ: Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Προτύπου Δεικτών Εκροών / Πραγματοποίησης, Αποτελέσματος και Επιπτώσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υγεία Πρόνοια» ΒΡΜ Α.Ε. Αλεξανδρουπόλεως 25, ΑΘΗΝΑ Τηλ.: Fax: Επιστημονικός Σύμβουλος: Ομάδα Σχεδιασμού και Πολιτικής Υγείας Πανεπιστημίου Πατρών 1

3 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Εισαγωγή Επισκόπηση της Διεθνούς Εμπειρίας στην οποία βασίσθηκε η Ανάπτυξη του Ολοκληρωμένου Προτύπου Δεικτών του ΕΠ «Υγεία Πρόνοια» Πλαίσιο Παρακολούθησης Συστημάτων Υγείας και Πρόνοιας Πλαίσιο της ΕΕ για την Παρακολούθηση και Αξιολόγηση Προγραμμάτων και Δράσεων Επισκόπηση των Εθνικών Πολιτικών που επηρεάζουν την Ανάπτυξη του Ολοκληρωμένου Προτύπου Δεικτών του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υγεία Πρόνοια» Επισκόπηση της Εθνικής Πολιτικής Υγείας Πρόνοιας Συνέργειες του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υγεία Πρόνοια» με άλλες Εθνικές Πολιτικές Παρουσίαση των Βασικών Χαρακτηριστικών του Ολοκληρωμένου Προτύπου Δεικτών Συνοπτική Παρουσίαση Ολοκληρωμένου Προτύπου Δεικτών Παρατηρήσεις Άξονας 1 «Υγεία» Άξονας 2 «Ψυχική Υγεία» Άξονας 3 «Πρόνοια» Άξονας 4 «Ανθρώπινοι Πόροι» Άξονας 5 «Τεχνική Βοήθεια» Δομή Αναλυτικής Παρουσίασης Δεικτών BPM Α.Ε. I

4 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στο παρόν τεύχος παρουσιάζεται Περίληψη της Εμπειρογνωμοσύνης για την Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Προτύπου Δεικτών Εκροών / Πραγματοποίησης, Αποτελέσματος και Επιπτώσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υγεία Πρόνοια» Για την ανάπτυξη του Ολοκληρωμένου Προτύπου Δεικτών του ΕΠ «Υγεία Πρόνοια» θα πρέπει να σημειωθεί ότι ακολουθήθηκαν τα εξής βήματα: Βήμα 1 ο : Αποτύπωση των υπαρχόντων δεικτών εκροών αποτελεσμάτων επιπτώσεων από το ΕΠ «Υγεία Πρόνοια» : Το Βήμα αυτό αφορούσε την αποτύπωση των δεικτών που περιλαμβάνει το Συμπλήρωμα Προγραμματισμού του ΕΠ «Υγεία Πρόνοια» , προκειμένου να ακολουθήσει η αξιολόγησή τους. Βήμα 2 ο : Επισκόπηση Διεθνούς Εμπειρίας: Η ομάδα του Συμβούλου εξέτασε τις διεθνείς πρακτικές παρακολούθησης και αξιολόγησης των συστημάτων, πολιτικών και προγραμμάτων υγείας και πρόνοιας, προκειμένου να αξιοποιήσει και να ενσωματώσει τη διεθνή εμπειρία στο Ολοκληρωμένο Πρότυπο Δεικτών του ΕΠ «Υγεία Πρόνοια» Βήμα 3 ο : Επισκόπηση Εθνικών Πολιτικών: Η ομάδα του Συμβούλου μελέτησε επιμέρους εθνικές πολιτικές (υγείας, ψυχικής υγείας, πρόνοιας και οριζόντιες πολιτικές και στόχους), προκειμένου να εξετάσει τυχόν κατευθύνσεις που απορρέουν σχετικά με τον σχεδιασμό του Ολοκληρωμένου Προτύπου Δεικτών. Βήμα 4 ο : Ανάπτυξη του Ολοκληρωμένου Προτύπου Δεικτών (εκροών / πραγματοποίησης αποτελεσμάτων επιπτώσεων): Το εν λόγω Βήμα αφορούσε την επανεξέταση των υπαρχόντων δεικτών, την ανάπτυξη του νέου προτύπου δεικτών και την παράλληλη εξέταση της εφικτότητας υπολογισμού των δεικτών του νέου αυτού προτύπου. Βήμα 5 ο : Τεκμηρίωση αναλυτική παρουσίαση δεικτών: Ο Σύμβουλος ανέπτυξε λεπτομερώς όλους τους δείκτες του νέου Προτύπου. Βήμα 6 ο : Κατηγοριοποίηση δεικτών: Το Πρότυπο Δεικτών συμπεριέλαβε ένα σύνολο δεικτών ποιοτικά και ποσοτικά ικανό για την παρακολούθηση και αξιολόγηση του συνόλου των εκροών, αποτελεσμάτων και επιπτώσεων του ΕΠ «Υγεία Πρόνοια» Αναγνωρίζοντας τη δυσκολία που είναι δυνατόν να αντιμετωπισθεί κατά την μέτρηση του συνόλου των δεικτών του Προτύπου, ο Σύμβουλος κατηγοριοποίησε τους δείκτες σε τρεις ομάδες: α) ελάχιστοι απαραίτητοι δείκτες, β) πρόσθετοι δείκτες πλήρους αποτίμησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος και γ) δείκτες με αυξημένη πολυπλοκότητα μέτρησης. Η δομή της μελέτης ακολούθησε τη λογική των ανωτέρω βημάτων και δομήθηκε σε δύο Μέρη: BPM Α.Ε. 1

5 ΜΕΡΟΣ Α. Μεθοδολογία Ανάπτυξης του Ολοκληρωμένου Προτύπου Δεικτών ΜΕΡΟΣ Β. Παρουσίαση του Ολοκληρωμένου Προτύπου Δεικτών Το Μέρος A αποσκοπεί στην παρουσίαση του μεθοδολογικού πλαισίου στο οποίο βασίσθηκε η ανάπτυξη του Ολοκληρωμένου Προτύπου Δεικτών που πραγματεύεται η Εμπειρογνωμοσύνη και περιλαμβάνει: 1. Παρουσίαση των Υφιστάμενων Δεικτών Παρακολούθησης του ΕΠ «Υγεία Πρόνοια» (Βήμα 1 ο ) 2. Επισκόπηση της Διεθνούς Εμπειρίας στην οποία βασίσθηκε η Ανάπτυξη του Ολοκληρωμένου Προτύπου Δεικτών του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υγεία Πρόνοια» (Βήμα 2 ο ) 3. Επισκόπηση των Εθνικών Πολιτικών που επηρεάζουν την Ανάπτυξη του Ολοκληρωμένου Προτύπου Δεικτών του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υγεία Πρόνοια» (Βήμα 3 ο ) 4. Παρουσίαση των Χαρακτηριστικών του Ολοκληρωμένου Προτύπου Δεικτών (αναφορά στο μεθοδολογικά στοιχεία των βημάτων 4 και 6) Στο Μέρος Β παρουσιάζονται αναλυτικά οι δείκτες του Ολοκληρωμένου Προτύπου Δεικτών (Βήμα 5 ο ), καθώς και η κατηγοριοποίησή τους (Βήμα 6 ο ). Στα ακόλουθα Κεφάλαια: 1. Επισκόπηση της Διεθνούς Εμπειρίας στην οποία βασίσθηκε η Ανάπτυξη του Ολοκληρωμένου Προτύπου Δεικτών του ΕΠ «Υγεία Πρόνοια» Επισκόπηση των Εθνικών Πολιτικών που επηρεάζουν την Ανάπτυξη του Ολοκληρωμένου Προτύπου Δεικτών του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υγεία Πρόνοια» Παρουσίαση των Βασικών Χαρακτηριστικών του Ολοκληρωμένου Προτύπου Δεικτών 4. Συνοπτική Παρουσίαση Ολοκληρωμένου Προτύπου Δεικτών 5. Παρατηρήσεις 6. Δομή Αναλυτικής Παρουσίασης Δεικτών συνοψίζονται τα κυριότερα σημεία της Εμπειρογνωμοσύνης, καθώς επίσης παρουσιάζεται συνοπτικά το Ολοκληρωμένο Πρότυπο Δεικτών. BPM Α.Ε. 2

6 1. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΒΑΣΙΣΘΗΚΕ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΔΕΙΚΤΩΝ ΤΟΥ ΕΠ «ΥΓΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ» Η αποτελεσματική υλοποίηση των πολιτικών και προγραμμάτων υγείας και πρόνοιας, που πηγάζουν από τον μακροπρόθεσμο σχεδιασμό των Συστημάτων Υγείας και Πρόνοιας, διασφαλίζεται μέσα από την ανάπτυξη και εφαρμογή κατάλληλων μηχανισμών παρακολούθησης και ελέγχου. Η παρακολούθηση και ο έλεγχος προϋποθέτουν την ανάπτυξη και εφαρμογή συγκεκριμένου μεθοδολογικού πλαισίου μέσα από το οποίο προσδιορίζονται οι στόχοι, τα μέσα και τα εργαλεία παρακολούθησης και αξιολόγησης Πλαίσιο Παρακολούθησης Συστημάτων Υγείας και Πρόνοιας Τα συστήματα υγείας και πρόνοιας παρακολουθούνται και αξιολογούνται βάσει συγκεκριμένου μεθοδολογικού πλαισίου (σετ δεικτών) με σκοπό την εκτίμηση της απόκλισης από τις πολιτικές που έχουν αναπτυχθεί ύστερα από τον προσδιορισμό και την ιεράρχηση των αναγκών υγείας και πρόνοιας του πληθυσμού κάθε χώρας. Η παρακολούθηση των συστημάτων υγείας και πρόνοιας οδηγεί στην εκτίμηση του βαθμού επίτευξης των προκαθορισμένων στόχων και πολιτικών τους και συνεπώς στην συνεχή βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών φροντίδας. Το ΕΠ «Υγεία Πρόνοια» κάθε κράτους μέλους της Ε.Ε., αφενός καλείται να ικανοποιήσει τις ανάγκες υγείας και πρόνοιας των πολιτών του και αφετέρου να υιοθετήσει κανόνες σύγκλισης προς συγκεκριμένες κατευθύνσεις. Η εφαρμογή δεικτών παρακολούθησης των συστημάτων υγείας και πρόνοιας κρίνεται επιβεβλημένη και στην περίπτωση παρακολούθησης και αξιολόγησης του ΕΠ «Υγεία Πρόνοια», καθώς οι κύριοι στόχοι του αφορούν την υλοποίηση εθνικών και ευρωπαϊκών πολιτικών υγείας και πρόνοιας και συμβάλουν στην βελτίωση του επίπεδου παροχής υπηρεσιών φροντίδας υγείας και πρόνοιας. Ίσως δεν θα ήταν υπερβολή να σημειώναμε ότι το ΕΠ αποτελεί τον κύριο μοχλό ανάπτυξης του τομέα της Υγείας για αρκετά κράτη μέλη. Η διεθνής βιβλιογραφία προσδιορίζει συγκεκριμένο μεθοδολογικό πλαίσιο παρακολούθησης και αξιολόγησης συστημάτων παροχής υπηρεσιών υγείας και πρόνοιας προσδιορίζοντας συγκεκριμένες διαστάσεις απόδοσης. Έτσι, κάτω από το πρίσμα της διαρκούς βελτίωσης του επιπέδου υγείας του πληθυσμού θα πρέπει να διασφαλίζεται ότι οποιοσδήποτε ζητά υπηρεσίες φροντίδας υγείας θα πρέπει να λαμβάνει την κατάλληλη και αποτελεσματική φροντίδα σε καλή τιμή και έγκαιρα με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη συνέπεια και ποιότητα, ώστε να εξασφαλισθεί το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα. Τόσο για το Σύστημα Υγείας, όσο και για το Σύστημα Πρόνοιας ορίζονται συγκεκριμένες διαστάσεις απόδοσης, οι οποίες παρουσιάσθηκαν στο τεύχος της έκθεσης της BPM Α.Ε. 3

7 εμπειρογνωμοσύνης. Για κάθε διάσταση προσδιορίζεται ένα ελάχιστο σετ δεικτών παρακολούθησης μέσω του οποίου εκφράζονται οι προτεραιότητες των πολιτικών υγείας και πρόνοιας της κάθε χώρας και καθορίζονται συγκεκριμένες τιμές στόχοι για την περίοδο σχεδιασμού. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να σημειωθεί ότι στους δείκτες παρακολούθησης των συστημάτων υγείας και πρόνοιας ενσωματώνονται και οι δείκτες ψυχικής υγείας που στην Ελλάδα τηρούνται και παρακολουθούνται ξεχωριστά. Πιο συγκεκριμένα, όσον αφορά την παρακολούθηση της νοσηλείας των ψυχικά ασθενών, οι σχετικοί δείκτες εντάσσονται στο σύστημα υγείας, ενώ οι λοιπές υπηρεσίες που αφορούν την ψυχική υγεία εντάσσονται στο σύστημα πρόνοιας. Η μεταβολή των τιμών των δεικτών παρακολούθησης της πορείας του Συστήματος Υγείας και Πρόνοιας είναι αποτέλεσμα κάποιων συγκεκριμένων έργων και παρεμβάσεων που υλοποιούνται και παρακολουθούνται σε επίπεδο έργου όπως: Ανάπτυξη νέων δομών Αναβάθμιση κτιριακών υποδομών Ανάπτυξη συστημάτων διαχείρισης της πληροφορίας Ανάπτυξη και εφαρμογή σύγχρονων προτύπων διοίκησης Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού Εφαρμογή Προγραμμάτων Βελτίωση ιατρικής τεχνολογίας Αγορά νέας τεχνολογίας Ανάπτυξη συστημάτων Ποιότητας, κ.ά. Η σύγκλιση των Ευρωπαϊκών κρατών σε κοινά αποδεκτές τιμές δεικτών υγείας αποτελεί στόχο της ΕΕ. Για κάθε παράμετρο ενός Συστήματος Υγείας και Πρόνοιας υπάρχουν ασφαλή όρια τιμών στα οποία θα πρέπει να κυμαίνεται κάθε δείκτης υγείας (κατανομή ιατρών ανά αριθμό κατοίκων, κατανομή νοσηλευτών ανά αριθμό κατοίκων, κατανομή ειδικών κλινών ανά αριθμό κατοίκων, κατανομή μαγνητικών τομογράφων ανά αριθμό κατοίκων, κ.ά.), όπως εκφράζονται, είτε από τα επιστημονικά βέλτιστα όρια που καθορίζονται από την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας, ή από τον μέσο όρο των Ευρωπαϊκών κρατών. Το Γραφείο της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας για την Ευρώπη, ο ΟΟΣΑ, κ.ά. παρακολουθούν πολλούς από τους παραπάνω δείκτες και κυρίως προσπαθούν να αξιολογήσουν τις εφαρμοσμένες πολιτικές υγείας, να προσδιορίσουν τις προτεραιότητες υγείας και να διαγνώσουν τις αδυναμίες κάθε Ευρωπαϊκού Κράτους όσον αφορά την υγεία του πληθυσμού και τους παράγοντες που την επηρεάζουν. Έτσι η ΠΟΥ και ο ΟΟΣΑ παρακολουθούν και συλλέγουν στοιχεία για τη μέτρηση των παρακάτω δεικτών: Κοινωνικοοικονομικοί δείκτες Δημογραφικοί δείκτες Δείκτες θνησιμότητας BPM Α.Ε. 4

8 Δείκτες νοσηρότητας και εισαγωγών Δείκτες χρήσης και δαπανών υπηρεσιών υγείας Δείκτες επάρκειας και χρήσης ανθρώπινου δυναμικού Περιβαλλοντολογικοί δείκτες Δείκτες για την υγεία του παιδιού και της μητέρας Δείκτες τρόπων ζωής και συμπεριφοράς Ειδικότερα όσον αφορά την τεχνολογία ιατρικών μηχανημάτων, αλλά και κάποιους σημαντικούς δείκτες χρήσης υπηρεσιών υγείας (π.χ. μέση διάρκεια νοσηλείας, ημέρες νοσηλείας ανά ασθενή) και χρήσης ανθρώπινου δυναμικού (π.χ. αναλογία νοσηλευτών ανά αριθμό κατοίκων, αναλογία ιατρών ανά αριθμό κατοίκων) παρακολουθείται και αξιολογείται ο βαθμός σύγκλισης με τον μέσο όρο της ΕΕ και η κατάταξη των κρατών μελών βάσει των τιμών του δείκτη (τα στοιχεία αυτά παρουσιάσθηκαν στο τεύχος της έκθεσης της εμπειρογνωμοσύνης). Τέλος, οι παραπάνω μεθοδολογικές προσεγγίσεις διαπιστώσεις για την παρακολούθηση και αξιολόγηση προγραμμάτων και δράσεων υγείας και πρόνοιας, όπως προκύπτουν από την διεθνή εμπειρία ενσωματώνονται στο μεθοδολογικό πλαίσιο παρακολούθησης και αξιολόγησης του ΕΠ «Υγεία Πρόνοια» του Γ ΚΠΣ αποτελώντας τη βάση για την ανάπτυξη και τη μέτρηση των δεικτών αποτελεσμάτων και επιπτώσεων από την υλοποίηση των προγραμματισμένων ενεργειών Πλαίσιο της ΕΕ για την Παρακολούθηση και Αξιολόγηση Προγραμμάτων και Δράσεων Η παρακολούθηση και αξιολόγηση των προγραμμάτων Υγείας Πρόνοιας στις χώρες της ΕΕ βασίζεται στη συστημική προσέγγιση των εφαρμοσμένων δράσεων. Κάθε δράση για την Υγεία και Πρόνοια χρησιμοποιεί πόρους για την παραγωγή συγκεκριμένων εκροών, αποτελεσμάτων και επιπτώσεων. Ο βασικός σκοπός της παρακολούθησης είναι η συγκέντρωση της απαραίτητης πληροφορίας για την εκτίμηση της απόκλισης από τους αρχικούς προγραμματικούς στόχους και την έγκαιρη λήψη των απαραίτητων διορθωτικών παρεμβάσεων για τον μέγιστο βαθμό επίτευξής των. Η μέτρηση της απόκλισης από τους αρχικούς στόχους βασίζεται κυρίως στην ανάπτυξη και παρακολούθηση δεικτών εκροών, αποτελέσματος και επιπτώσεων. Οι Διευθύνσεις της Ε.Ε. χαράσσουν πολιτικές (Directorate General for Regional Policy, Directorate General for Employment, Industrial Relations and Social Affairs, κ.ά.) και παράγουν και δημοσιεύουν μεθοδολογικά έγγραφα εργασίας για την Παρακολούθηση και Αξιολόγηση των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων (Εθνική και Κοινοτική χρηματοδότηση). Τα έγγραφα εργασίας επιλύουν θέματα ορολογίας (εκροή, αποτέλεσμα, BPM Α.Ε. 5

9 επίπτωση), μεθοδολογικού πλαισίου και δεικτών επιχειρησιακής παρακολούθησης και αξιολόγησης. Για τους τομείς κοινοτικής παρέμβασης δίνονται συγκεκριμένες οδηγίες κατευθύνσεις και προτάσεις χωρίς όμως να προσδιορίζεται ή να επιβάλλεται συγκεκριμένο σετ δεικτών το οποίο θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί από κάθε κράτος μέλος. Η Παρακολούθηση και Αξιολόγηση των Προγραμμάτων και Δράσεων σύμφωνα με τις οδηγίες της ΕΕ έχει προσδιορισθεί βάσει του Μεθοδολογικού Πλαισίου, που παρουσιάζεται στο Σχήμα 1. BPM Α.Ε. 6

10 Πραγματοποίησης, Αποτελέσματος και Επιπτώσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υγεία Πρόνοια» Σχήμα 1: Πλαίσιο Παρακολούθησης και Αξιολόγησης Προγραμμάτων και Δράσεων Αξιολόγηση Επάρκεια Παρακολούθηση Στοχοθεσία Αποτελεσματικότητα Επιπτώσεις (μακροπρόθεσμα αποτελέσματα) Γενικοί Στρατηγικοί Στόχοι Αποδοτικότητα Αποτελέσματα (άμεσα) Ειδικοί Στρατηγικοί Στόχοι Σκοπός ΕΠ (Εθνική - Ευρωπαϊκή Πολιτική) Εκροές (παραγόμενα προϊόντα και υπηρεσίες) Επιχειρησιακοί Στόχοι Ανάγκες Στόχοι Εισροές Υλοποίηση των ενεργειών Βαθμός Συσχέτισης Πηγή: European Commission Directorate General XVI Regional Policy and Cohesion. Co-ordination and evaluation of operations BPM Α.Ε. 7

11 Πιο συγκεκριμένα, τα Προγράμματα περιλαμβάνουν δυο κύριες φάσεις, τη φάση του Σχεδιασμού και τη φάση της Υλοποίησης. Στη φάση του σχεδιασμού εκτιμώνται οι ανάγκες και προσδιορίζονται οι στρατηγικοί και επιχειρησιακοί στόχοι των Προγραμμάτων, ενώ στη φάση της υλοποίησης εκτελούνται οι προγραμματισμένες ενέργειες και παρακολουθείται η πορεία τους βάσει συγκεκριμένων δεικτών και μεθοδολογίας. Τόσο κατά τη φάση του σχεδιασμού, όσο και της υλοποίησης υφίστανται ενέργειες αξιολόγησης («εκ των προτέρων», «ενδιάμεση») με σκοπό την πρόβλεψη ή εκτίμηση των αποκλίσεων από τους προκαθορισμένους προγραμματικούς στρατηγικούς και επιχειρησιακούς στόχους. Συνεπώς η διαδικασία της παρακολούθησης εμπεριέχει και υποστηρίζει τον συνεχή έλεγχο του βαθμού επίτευξης των στρατηγικών και επιχειρησιακών στόχων και είναι στενά συνδεδεμένη με τα αποτελέσματα της φάσης του Σχεδιασμού. Για τον λόγο αυτό καλείται ο φορέας διαχείρισης να αναπτύξει, προτείνει και παρακολουθήσει αξιόπιστους και έγκυρους δείκτες αποτελέσματος και επιπτώσεων. Οι δείκτες αυτοί πρέπει να είναι σαφώς προδιαγεγραμμένοι, εξειδικευμένοι, μετρήσιμοι και ικανοί, ούτως ώστε να επιτευχθεί αποτελεσματική οργάνωση και παρακολούθηση των υλοποιούμενων έργων στο πλαίσιο του Προγράμματος. Ο βαθμός επίτευξης των στρατηγικών και επιχειρησιακών στόχων ενός Προγράμματος μετριέται μέσω των παραγομένων εκροών, αποτελεσμάτων και επιπτώσεων από την υλοποίηση των προγραμματισμένων δράσεων. Η εκροή εκφράζει το άμεσο παραγόμενο έργο της υλοποίησης των δράσεων (π.χ. δημιουργία / αναβάθμιση κτιριακών υποδομών, εκπαιδευομένων, προγραμμάτων ενημέρωσης, ενεργειών κατάρτισης, κλπ.). Ως αποτέλεσμα ορίζεται το άμεσο όφελος των ομάδων στόχων του πληθυσμού (π.χ. αύξηση μονάδων βασικής υποστήριξης ζωής ΕΚΑΒ, νέων μονάδων, κλπ.), ενώ ως επίπτωση ορίζεται η μακροπρόθεσμη επίδραση βελτίωση στους ωφελούμενους (άτομα και κοινωνία) για την επίτευξη των ειδικών ή γενικών στρατηγικών στόχων του Επιχειρησιακού Προγράμματος (βελτίωση επιπέδου υγείας, δίκαιη πρόσβαση, καταπολέμηση κοινωνικού αποκλεισμού, κλπ.). Οι επιπτώσεις διακρίνονται σε ειδικές (π.χ. μείωση χρόνου αναμονής, κλπ.) και γενικές (π.χ. βελτίωση του επιπέδου υγείας του πληθυσμού, ικανοποίηση χρηστών, θνησιμότητα, δίκαιη πρόσβαση κλπ.). Η διαδικασία παρακολούθησης ενός Προγράμματος εμπεριέχει την περιοδική επανεξέταση των αρχικών προγραμματικών στόχων και τη συγκέντρωση όλων των απαραίτητων στοιχείων που προκύπτουν από την υλοποίηση των έργων που εμπίπτουν στο Πρόγραμμα. Τα στοιχεία αυτά επιτρέπουν την εκτίμηση του συνόλου των εκροών και αποτελεσμάτων. Επίσης, αποτελούν σημαντικά δεδομένα για την εκτίμηση των επιπτώσεων. Η αξιολόγηση των επιπτώσεων απαιτεί τη συγκέντρωση στοιχείων, όπως στοιχεία πληθυσμού, δείκτες αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας μονάδων, δείκτες χρήσης υφιστάμενων δομών, στοιχεία ανθρώπινου δυναμικού, κοινωνικοοικονομικά στοιχεία, κ.ά. Η παρακολούθηση και εκτίμηση των επιπτώσεων αποτελεί ίσως το πιο δύσκολα μετρήσιμο τμήμα της διαδικασίας BPM Α.Ε. 8

12 παρακολούθησης. Αυτό οφείλεται, τόσο στην αλληλεπίδραση πολλών παραγόντων για την επίτευξη των επιθυμητών επιπτώσεων (δυσκολία προσδιορισμού), όσο και στον παράγοντα χρόνο, ο οποίος συνήθως εκτείνεται πέραν των ορίων ενός Προγράμματος. Για παράδειγμα η επίπτωση στο επίπεδο υγείας του πληθυσμού γίνεται ορατή ύστερα από την παρέλευση μεγάλου χρονικού διαστήματος, πλέον της περιόδου υλοποίησης του Προγράμματος, καθώς επίσης επηρεάζεται και από εξωγενείς παράγοντες, εκτός του Προγράμματος. 2. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΔΕΙΚΤΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΥΓΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ» Επισκόπηση της Εθνικής Πολιτικής Υγείας Πρόνοιας Η Εθνική Πολιτική θέτει στόχους για τη μεταρρύθμιση στον Τομέα της Υγείας, της Ψυχικής Υγείας και της Πρόνοιας, με σκοπό τη βελτίωση του επιπέδου εξυπηρέτησης του Πολίτη και του επιπέδου υγείας του, μέρος των οποίων υλοποιούνται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υγεία Πρόνοια». Επομένως, και με δεδομένη τη σχέση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υγεία Πρόνοια» με τις Εθνικές Πολιτικές για την Υγεία και την Πρόνοια, στο τεύχος της έκθεσης της εμπειρογνωμοσύνης παρουσιάσθηκαν οι βασικοί σκοποί και άξονες των Εθνικών Πολιτικών για την Υγεία (Σχέδιο Μεταρρύθμισης «Υγεία για τον Πολίτη»), την Ψυχική Υγεία (Σχέδιο Δράσης για τη Μεταρρύθμιση του Τομέα Ψυχικής Υγείας) και την Πρόνοια Συνέργειες του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υγεία Πρόνοια» με άλλες Εθνικές Πολιτικές Στο πλαίσιο της εμπειρογνωμοσύνης επιδιώχθηκε η ανάδειξη των στόχων του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Κοινωνική Ενσωμάτωση και του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Απασχόληση που σχετίζονται με τους στόχους του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υγεία Πρόνοια». Πιο συγκεκριμένα, όσον αφορά το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Κοινωνική Ενσωμάτωση παρουσιάσθηκαν οι στόχοι του και οι κοινές ομάδες στόχοι των δύο υπό μελέτη προγραμμάτων. Επίσης, αναδείχθηκε ότι η υλοποίηση των δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υγεία Πρόνοια» είναι σύμφωνη με τις κατευθυντήριες γραμμές και τους τέσσερεις πυλώνες της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την Απασχόληση (Ε.Σ.Α.). Η υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υγεία Πρόνοια» δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας, τόσο κατά τη διάρκεια υλοποίησης των επιμέρους έργων, όσο και μετά την ολοκλήρωσή τους, γεγονός το οποίο οδηγεί στην προώθηση της απασχόλησης, καθώς επίσης στοχεύει στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού του Τομέα Υγείας και Πρόνοιας, στόχος ο οποίος συνάδει με αυτόν του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Απασχόληση. BPM Α.Ε. 9

13 3. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΔΕΙΚΤΩΝ Οι δείκτες που συμπεριελήφθησαν στο Ολοκληρωμένο Πρότυπο Δεικτών σχεδιάσθηκαν έτσι ώστε: Να ικανοποιούν τις ανάγκες της παρακολούθησης της υλοποίησης του ΕΠ «Υγεία Πρόνοια» σύμφωνα με τις οδηγίες της ΕΕ Να διασφαλίζεται η εφικτότητα μέτρησής τους Να εστιάζουν στο επίπεδο προγράμματος (Μέτρο Άξονας) ανάλογα με το είδος τους Να συνδέονται με τη διαδικασία παρακολούθησης και υλοποίησης των Έργων. Επίσης, κατά την ανάπτυξη των δεικτών δόθηκε ιδιαίτερη προσοχή ώστε να είναι εφικτή η συγκέντρωση των απαιτούμενων δεδομένων για την εκτίμησή τους. Οι κύριες πηγές συγκέντρωσης των δεδομένων για τη διαμόρφωση και τη μέτρηση των δεικτών αυτών παρουσιάζονται στο παρακάτω σχήμα (Σφάλμα! Το αρχείο προέλευσης της αναφοράς δεν βρέθηκε.). Οι πηγές αυτές είναι: Οι Φορείς Υλοποίησης του ΕΠ «Υγεία Πρόνοια» , μέσω των Τεχνικών Δελτίων Έργων και Υποέργων και των αντίστοιχων δελτίων παρακολούθησης (μηνιαία και τριμηνιαία) που υποβάλλονται στην αρμόδια Διαχειριστική Αρχή σε τακτά χρονικά διαστήματα. Η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία από την οποία συγκεντρώνονται στοιχεία πληθυσμού, καθώς και στοιχεία που προκύπτουν από ειδικές έρευνες τις οποίες διενεργεί. Το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας Τα Περιφερειακά Συστήματα Υγείας και Πρόνοιας που αποτελούν μεταξύ άλλων νέα όργανα παρακολούθησης του επιπέδου υγείας σε περιφερειακό επίπεδο. Άλλοι Φορείς και Οργανισμοί Υγείας Πρόνοιας, συμπεριλαμβανομένων και των παγκόσμιων φορέων, ώστε να καταστεί δυνατή η σύγκριση με βέλτιστες πρακτικές και διεθνή πρότυπα. Σχήμα 2: Διάγραμμα Ροής Πληροφοριών για την Παραγωγή των Κατάλληλων Δεικτών Φορείς Υλοποίησης ΕΠ «Υγεία Πρόνοια» Εθνική Στατιστική Υπηρεσία Ελλάδος Υπουργείο Υγείας Πρόνοιας Διαχειριστική Αρχή ΕΠ «Υγεία Πρόνοια» Περιφερειακά Συστήματα Υγείας & Πρόνοιας Άλλοι Φορείς και Οργανισμοί Υγείας Πρόνοιας BPM Α.Ε. 10

14 Οι συγκεκριμένες πληροφορίες που διατίθενται από τις προαναφερθείσες πηγές αποτελούν εισροές για τη μέτρηση των δεικτών του Ολοκληρωμένου Προτύπου Δεικτών παρακολούθησης της υλοποίησης του ΕΠ «Υγεία Πρόνοια» Παρά την ιδιαίτερη προσοχή και σημασία που δόθηκε ώστε τα απαιτούμενα δεδομένα για τη μέτρηση των δεικτών να είναι εύκολα προσβάσιμα, πρέπει να τονισθεί η ιδιαίτερη δυσκολία που αντιμετωπίζεται σήμερα για την εξεύρεση αξιόπιστων και επίκαιρων στοιχείων. Ιδιαίτερα θα πρέπει να αναφερθεί ότι οι πηγές άντλησης δεδομένων για τη μέτρηση δεικτών επιπτώσεων, κυρίως, είναι περιορισμένες και τα τηρούμενα στοιχεία από τους εμπλεκόμενους φορείς υγείας και πρόνοιας, που παρουσιάσθηκαν ανωτέρω, είναι ελλιπή και ανεπίκαιρα σε πολλές περιπτώσεις, λόγω έλλειψης μηχανογραφικής υποστήριξης. Η ομάδα του Συμβούλου θέλοντας να παρουσιάσει ένα Ολοκληρωμένο Πρότυπο Δεικτών, παραβλέποντας σε πολλές περιπτώσεις τον ισχυρό αυτό περιορισμό, συμπεριέλαβε στο Πρότυπό του και προτείνει ένα σύνολο υψηλής ποιότητας δεικτών που μπορούν να αξιοποιηθούν για την παρακολούθηση και αξιολόγηση του συνόλου των εκροών, αποτελεσμάτων και επιπτώσεων (ειδικών και γενικών) του ΕΠ «Υγεία Πρόνοια» Για λόγους, όμως, πρακτικής εφαρμογής του Ολοκληρωμένου Προτύπου Δεικτών, δεδομένου του προαναφερθέντος περιορισμού, οι δείκτες κατηγοριοποιήθηκαν σε τρεις επιμέρους κατηγορίες ως ακολούθως: Η πρώτη κατηγορία «Ελάχιστοι Απαραίτητοι Δείκτες» περιλαμβάνει τον ελάχιστο δυνατό αριθμό δεικτών που είναι ικανοί να αποτυπώσουν τις σημαντικότερες εκροές, αποτελέσματα και επιπτώσεις που απορρέουν από την υλοποίηση του Προγράμματος. Η δεύτερη κατηγορία «Πρόσθετοι Δείκτες Πλήρους Εκτίμησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος» περιλαμβάνει δείκτες οι οποίοι αναπτύχθηκαν λαμβάνοντας πάντα υπόψη τους προαναφερθέντες περιορισμούς, αλλά που αποσκοπούν στη μέτρηση του συνόλου των εκροών και αποτελεσμάτων που θα επιφέρουν οι υλοποιούμενες δράσεις του Προγράμματος, καθώς και των επιπτώσεων που είναι σχετικά εύκολα και άμεσα μετρήσιμες. Η τρίτη κατηγορία «Δείκτες με Αυξημένη Πολυπλοκότητα Μέτρησης» περιλαμβάνει δείκτες επιπτώσεων με αυξημένη πολυπλοκότητα μέτρησης. Η αυξημένη πολυπλοκότητα συνεπάγεται: τη δυσκολία μέτρησης κάποιων δεικτών λόγω έλλειψης μηχανογραφικής υποστήριξης των νοσοκομείων ή άλλων φορέων υγείας πρόνοιας, η οποία αναμένεται να επιλυθεί με την επικείμενη ανάπτυξη και λειτουργία του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) των Περιφερειακών Συστημάτων Υγείας και Πρόνοιας ή / και την ανάγκη διενέργειας εξειδικευμένης έρευνας πεδίου για τη μέτρηση των δεικτών. Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι καθ όλη τη διάρκεια του έργου, ο Σύμβουλος συνεργάσθηκε με στελέχη της Διαχειριστικής Αρχής. Κυριότεροι στόχοι της συνεργασίας αυτής ήταν η BPM Α.Ε. 11

15 κατανόηση, από την πλευρά του Συμβούλου, των παραγόντων που επηρεάζουν την υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος και η ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών, ώστε το ολοκληρωμένο πρότυπο δεικτών να αποτελέσει ένα χρήσιμο και λειτουργικό εργαλείο για τα στελέχη της Διαχειριστικής Αρχής. 4. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΔΕΙΚΤΩΝ Στο παρόν Κεφάλαιο παρουσιάζεται συνοπτικά το Ολοκληρωμένο Πρότυπο Δεικτών με τη μορφή πινάκων οι οποίοι μπορούν να χρησιμεύσουν και ως ευρετήριο δεικτών. Η παρουσίαση των δεικτών γίνεται ανά Άξονα και Μέτρο και για κάθε δείκτη παρουσιάζεται ο Κωδικός, ο Τίτλος και η Μονάδα Μέτρησής του. Ο κωδικός του κάθε δείκτη περιλαμβάνει δύο πεδία. Το πρώτο πεδίο αφορά τον αριθμό του Μέτρου και το δεύτερο πεδίο υποδηλώνει τον τύπο του δείκτη (Α: εκροή, Β: αποτέλεσμα, Γ: επίπτωση) και τον αύξοντα αριθμό του. Παράδειγμα: Κωδικός Μ11-Α.1: Άξονας 1, Μέτρο 1.1, Δείκτης Εκροής υπ. αριθμ. 1. Επίσης, σημειώνεται ότι, στο πεδίο του κωδικού του κάθε Δείκτη έχει τοποθετηθεί ένας επιπλέον κωδικός μέσα σε παρένθεση. Ο κωδικός αυτός υποδηλώνει ότι: (1): Ο δείκτης εντάσσεται στην πρώτη κατηγορία των Ελάχιστων Απαραίτητων Δεικτών για την παρακολούθηση του Ε.Π. «Υγεία Πρόνοια». (2): Ο δείκτης εντάσσεται στην δεύτερη κατηγορία των Πρόσθετων Δεικτών Πλήρους Αποτίμησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος οι οποίοι θα πρέπει να μετρώνται για την αποτελεσματικότερη παρακολούθηση της υλοποίησης του Ε.Π. «Υγεία Πρόνοια». (3): Ο δείκτης εντάσσεται στην τρίτη κατηγορία των Δεικτών με Αυξημένη Πολυπλοκότητα Μέτρησης. Η κατηγοριοποίηση αυτή έχει περιγραφεί στην Μεθοδολογία Ανάπτυξης του Ολοκληρωμένου Προτύπου Δεικτών. ΑΞΟΝΑΣ 1: «ΥΓΕΙΑ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΕΤΡΟ 1.1.: «Ανάπτυξη Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας» Μ11-Α.1 (1) Νέα Κτιριακή Υποδομή Αστικών Κέντρων Υγείας τμ Μ11-Α.2 (1) Βελτίωση / Αναβάθμιση υφιστάμενης κτιριακής υποδομής Κέντρων Υγείας και Περιφερειακών Ιατρείων τμ Μ11-Α.3 (2) Βελτίωση / Αναβάθμιση υφιστάμενης κτιριακής υποδομής Κέντρων Υγείας τμ Μ11-Α.4 (2) Βελτίωση / Αναβάθμιση υφιστάμενης κτιριακής υποδομής Περιφερειακών Ιατρείων τμ Μ11-Α.5 (2) Ιατρικός εξοπλισμός (κάθε είδους) σετ BPM Α.Ε. 12

16 ΑΞΟΝΑΣ 1: «ΥΓΕΙΑ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ Μ11-Α.6 (2) Ξενοδοχειακός εξοπλισμός σετ Μ11-Β.1 (1) Αστικά Κέντρα Υγείας Μ11-Β.2 (1) Δυνατότητα Κάλυψης Αναγκών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας από τα Αστικά Κέντρα Υγείας Μ11-Β.3 (1) Δυνατότητα Κάλυψης Αναγκών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας από τα αναβαθμισμένα Κέντρα Υγείας και Περιφερειακά Ιατρεία Μ11-Β.4 (1) Δημιουργούμενες Θέσεις Απασχόλησης κατά τη διάρκεια υλοποίησης του Μέτρου ανθρωποέτη Μ11-Β.5 (2) Αναβαθμισμένα Κέντρα Υγείας & Περιφερειακά Ιατρεία Μ11-Γ.1 (1) Διείσδυση παρεμβάσεων των υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στον πληθυσμό Μ11-Γ.2 (1) Θέσεις εργασίας που διατηρούνται με την υλοποίηση του Μέτρου Μ11-Γ.3 (1) Νέες θέσεις εργασίας από την υλοποίηση του Μέτρου Μ11-Γ.4 (2) Μεταβολή χρήσης υπηρεσιών των αναβαθμισμένων Κέντρων Υγείας και Περιφερειακών Ιατρείων Μ11-Γ.5 (2) Επισκέψεις σε Αστικά Κέντρα Υγείας Μ11-Γ.6 (2) Επίδραση Αστικών Κέντρων Υγείας στην παροχή Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας της περιοχής που δραστηριοποιούνται Μ11-Γ.7 (2) Αύξηση ιατρονοσηλευτικού προσωπικού πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας προς τον πληθυσμό, ανά ΠΕΣΥ ιατρονοσηλευτικό προσωπικό ανά αριθμό κατοίκων Μ11-Γ.8 (3) Ικανοποίηση χρηστών από την παροχή υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας βαθμός ικανοποίησης ΜΕΤΡΟ 1.2.: «Λειτουργικός Εκσυγχρονισμός Νοσοκομειακών Μονάδων» Μ12-Α.1 (1) Βελτίωση / Επέκταση κτιριακής υποδομής Νοσοκομείων και Ειδικών Μονάδων τμ Μ12-Α.2 (1) Ιατρικός Εξοπλισμός Υψηλής Βιοϊατρικής Τεχνολογίας σετ Μ12-Α.3 (1) Ιατρικός Εξοπλισμός υφιστάμενων και νέων Ειδικών Μονάδων σετ Μ12-Α.4 (2) Εφαρμογή Ενιαίου Γενικού Λογιστικού Σχεδίου Μ12-Α.5 (2) Κτιριακές βελτιώσεις - επεκτάσεις νοσοκομείων τμ Μ12-Α.6 (2) Κτιριακές βελτιώσεις - επεκτάσεις Ειδικών Μονάδων τμ Μ12-Α.7 (2) Κτιριακές βελτιώσεις - επεκτάσεις Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών τμ Μ12-Α.8 (2) Νέα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών Μ12-Α.9 (2) Νέοι αξονικοί τομογράφοι σετ Μ12-Α.10 (2) Νέοι μαγνητικοί τομογράφοι σετ Μ12-Α.11 (2) Νέοι αγγειογράφοι σετ Μ12-Α.12 (2) Νέοι στεφανιογράφοι σετ Μ12-Α.13 (2) Νέες Γ' Κάμερα σετ Μ12-Α.14 (2) Εργαστηριακός εξοπλισμός νοσοκομείων σετ Μ12-Α.15 (2) Εξοπλισμός ΤΕΠ σετ Μ12-Β.1 (1) Αναβάθμιση γενικών κλινών BPM Α.Ε. 13

17 ΑΞΟΝΑΣ 1: «ΥΓΕΙΑ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ Μ12-Β.2 (1) Αναβάθμιση και δημιουργία ειδικών κλινών Μ12-Β.3 (1) Ανακαινισμένες και Νέες Ειδικές Μονάδες Μ12-Β.4 (1) Δημιουργούμενες Θέσεις Απασχόλησης κατά τη διάρκεια υλοποίησης του Μέτρου ανθρωποέτη Μ12-Β.5 (2) Νοσοκομεία όπου έγιναν παρεμβάσεις Μ12-Β.6 (2) Νοσοκομεία που έκαναν παρέμβαση σε βιοϊατρικό εξοπλισμό Μ12-Β.7 (2) Νοσοκομεία που έκαναν παρέμβαση σε Ειδικές Μονάδες Μ12-Β.8 (2) Αναβαθμισμένα νοσοκομεία στο σύνολο της περιοχής παρέμβασης Μ12-Β.9 (2) Νέες / αναβαθμισμένες ειδικές κλίνες στο σύνολο της χώρας Μ12-Β.10 (2) Νέα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών στο σύνολο της χώρας Μ12-Γ.1 (1) Βελτίωση κάλυψης αναγκών σε γενικές κλίνες Μ12-Γ.2 (1) Βελτίωση κάλυψης αναγκών ανά κάτοικο σε ειδικές κλίνες κλίνες / αριθμό κατοίκων Μ12-Γ.3 (1) Βελτίωση κάλυψης πληθυσμού από βιοϊατρικό εξοπλισμό σετ εξοπλισμού/αριθμό κατοίκων Μ12-Γ.4 (1) Νέες θέσεις εργασίας από την υλοποίηση του Μέτρου Μ12-Γ.5 (1) Θέσεις εργασίας που διατηρούνται με την υλοποίηση του Μέτρου Μ12-Γ.6 (3) Ικανοποίηση χρηστών από την παροχή υπηρεσιών των Νοσοκομείων βαθμός ικανοποίησης Μ12-Γ.7 (3) Μεταβολή Μέσης Διάρκειας Νοσηλείας ημέρες Μ12-Γ.8 (3) Μεταβολή κόστους ανά ημέρα νοσηλείας ευρώ ΜΕΤΡΟ 1.3.: «Ανάπτυξη και Ολοκλήρωση των Υπηρεσιών Επείγουσας Προνοσοκομειακής Φροντίδας» Μ13-Α.1 (1) Νέα κτιριακή δομή ΕΚΑΒ τμ Μ13-Α.2 (1) Μονάδες βασικής υποστήριξης ζωής ΕΚΑΒ (μή τετρακίνητες) Μ13-Α.3 (1) Τετρακίνητες (4Χ4) μονάδες βασικής υποστήριξης ζωής ΕΚΑΒ Μ13-Α.4 (1) Κινητές μονάδες εξειδικευμένης επείγουσας προνοσοκομειακής ιατρικής φροντίδας ΕΚΑΒ Μ13-Β.1 (1) Αύξηση μονάδων βασικής υποστήριξης ζωής ΕΚΑΒ Μ13-Β.2 (1) Αύξηση κινητών μονάδων εξειδικευμένης επείγουσας προνοσοκομειακής φροντίδας ΕΚΑΒ Μ13-Β.3 (1) Δημιουργούμενες Θέσεις Απασχόλησης κατά τη διάρκεια υλοποίησης του Μέτρου ανθρωποέτη Μ13-Β.4 (2) Κάλυψη εθνικών αρτηριών από κινητές μονάδες χλμ / μονάδα Μ13-Β.5 (2) Κάλυψη περιοχών ευθύνης από μονάδες βασικής υποστήριξης ζωής κάτοικοι / μονάδα Μ13-Β.6 (2) Κάλυψη περιοχών ευθύνης από μονάδες εξειδικευμένης επείγουσας προνοσοκομειακής ιατρικής φροντίδας κάτοικοι / μονάδα BPM Α.Ε. 14

18 ΑΞΟΝΑΣ 1: «ΥΓΕΙΑ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ Μ13-Γ.1 (1) Μεταβολή μέσου χρόνου ανταπόκρισης λεπτά (χρόνος) Μ13-Γ.2 (1) Νέες θέσεις εργασίας από την υλοποίηση του Μέτρου Μ13-Γ.3 (1) Θέσεις εργασίας που διατηρούνται με την υλοποίηση του Μέτρου Μ13-Γ.4 (2) Βελτίωση Πρόσβασης κατοίκων περιοχών όπου έγιναν παρεμβάσεις χλμ ΜΕΤΡΟ 1.4.: «Ανάπτυξη Δημόσιας Υγείας» Καταρτισθέντες εργαζόμενοι που απασχολούνται σε Μ14-Α.1 (1) υπηρεσίες υγείας, πρόνοιας και προώθησης στην απασχόληση Μ14-Α.2 (1) Επωφελούμενοι άνεργοι που συμμετείχαν σε ενέργειες αγωγής υγείας Μ14-Α.3 (1) Επωφελούμενοι εργαζόμενοι που συμμετείχαν σε ενέργειες αγωγής υγείας Μ14-Α.4 (2) Προγράμματα / ενέργειες που υλοποιήθηκαν Μ14-Β.1 (1) Διείσδυση Κατάρτισης στους εργαζόμενους που απασχολούνται σε υπηρεσίες υγείας, πρόνοιας και προώθησης στην απασχόληση Μ14-Β.2 (1) Δημιουργούμενες Θέσεις Απασχόλησης κατά τη διάρκεια υλοποίησης του Μέτρου ανθρωποέτη Μ14-Β.3 (2) Γεωγραφική διασπορά κατάρτισης Μ14-Β.4 (2) Διείσδυση παρεμβάσεων ευαισθητοποίησης σε χώρους εργασίας Μ14-Γ.1 (1) Ευαισθητοποίηση ωφελουμένων των αξόνων 2 & 5 του ΕΠ ΑκΕΚ Μ14-Γ.2 (3) Βελτίωση Δεξιοτήτων καταρτισθέντων του Τομέα Δημόσιας Υγείας βαθμός βελτίωσης BPM Α.Ε. 15

19 ΑΞΟΝΑΣ 2: «ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΕΤΡΟ 2.1.: «Αποασυλοποίηση και Κοινωνικοοικονομική (Επαν)ένταξη Ψυχικά Ασθενών» Μ21-Α.1 (1) Δομές αποασυλοποίησης που τέθηκαν σε λειτουργία Μ21-Α.2 (1) Δυναμικότητα δομών που τέθηκαν σε λειτουργία Μ21-Α.3 (1) Εργαστήρια που τέθηκαν σε λειτουργία Μ21-Α.4 (2) Μονάδες υποστήριξης Μ21-Β.1 (1) Ασθενείς που αποασυλοποιήθηκαν Μ21-Β.2 (1) Δημιουργούμενες Θέσεις Απασχόλησης κατά τη διάρκεια υλοποίησης του Μέτρου Μ21-Γ.1 (1) Μείωση ασθενών που διαβιούν σε Ψυχιατρικά Νοσοκομεία ανθρωποέτη Μ21-Γ.2 (1) Νέες θέσεις εργασίας από την υλοποίηση του Μέτρου Μ21-Γ.3 (1) Θέσεις εργασίας που διατηρούνται με την υλοποίηση του Μέτρου ΜΕΤΡΟ 2.2.: «Ανάπτυξη Συμπλήρωση Επέκταση Δομών στην Κοινότητα για την Ολοκληρωμένη Εφαρμογή της Ψυχιατρικής Μεταρρύθμισης» Μ22-Α.1 (1) Νέες κτιριακές εγκαταστάσεις τμ Μ22-Α.2 (1) Κτιριακές υποδομές και εξοπλισμός που βελτιώθηκαν σε Γενικά Νοσοκομεία Μ22-Β.1 (1) Νέες δομές που τέθηκαν σε λειτουργία Μ22-Β.2 (1) Νέες κλίνες σε Γενικά Νοσοκομεία Μ22-Β.3 (1) Δημιουργούμενες Θέσεις Απασχόλησης κατά τη διάρκεια υλοποίησης του Μέτρου τμ ανθρωποέτη Μ22-Β.4 (2) Βελτιωμένες κλίνες σε Ψυχιατρικά Νοσοκομεία Μ22-Β.5 (2) Μ22-Γ.1 (1) Γενικά Νοσοκομεία που έκαναν παρέμβαση σε Ψυχιατρικά Τμήματα Κάλυψη αναγκών φροντίδας ψυχικής υγείας του πληθυσμού Μ22-Γ.2 (1) Νέες θέσεις εργασίας από την υλοποίηση του Μέτρου Μ22-Γ.3 (1) Θέσεις εργασίας που διατηρούνται με την υλοποίηση του Μέτρου ΜΕΤΡΟ 2.3.: «Ενέργειες Πρόληψης Ενίσχυσης της Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Κοινωνικοοικονομικής (Επαν)ένταξης» Μ23-Α.1 (1) Καταρτιζόμενοι ψυχικά ασθενείς Μ23-Α.2 (2) Κατάρτιση ψυχικά ασθενών ανθρωποώρες Μ23-Β.1 (1) Παρεχόμενες Υπηρεσίες ανθρωπομήνες Μ23-Β.2 (1) Λειτουργία δομών στην κοινότητα Μ23-Β.3 (1) Δημιουργία ΚοιΣΠΕ Μ23-Β.4 (1) Δημιουργούμενες Θέσεις Απασχόλησης κατά τη διάρκεια υλοποίησης του Μέτρου ανθρωποέτη Μ23-Γ.1 (1) Ψυχικά ασθενείς που προωθήθηκαν στην αγορά εργασίας Μ23-Γ.2 (1) Νέες θέσεις εργασίας από την υλοποίηση του Μέτρου Μ23-Γ.3 (1) Θέσεις εργασίας που διατηρούνται με την υλοποίηση του Μέτρου BPM Α.Ε. 16

20 ΑΞΟΝΑΣ 2: «ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΕΤΡΟ 2.4.: «Κατάρτιση του Προσωπικού για τη Στήριξη της Αποασυλοποίησης, της Κοινωνικοοικονομικής Επανένταξης και της Συνεχούς Υποστήριξης των Ψυχικά Ασθενών» Μ24-Α.1 (1) Καταρτισθέντες εργαζόμενοι του Τομέα Ψυχικής Υγείας Μ24-Α.2 (1) Καταρτισθέντες εκπαιδευτές του Τομέα Ψυχικής Υγείας Μ24-Α.3 (2) Ενέργειες κατάρτισης προσωπικού Τομέα Ψυχικής Υγείας Μ24-Α.4 (2) Κατάρτιση προσωπικού Τομέα Ψυχικής Υγείας ανθρωποώρες Μ24-Α.5 (2) Καταρτισθέντες ψυχίατροι των δομών ψυχικής υγείας Μ24-Α.6 (2) Καταρτισθέντες ψυχολόγοι των δομών ψυχικής υγείας Μ24-Α.7 (2) Καταρτισθέντες κοινωνικοί λειτουργοί των δομών ψυχικής υγείας Μ24-Α.8 (2) Καταρτισθέντες παιδαγωγοί των δομών ψυχικής υγείας Μ24-Α.9 (2) Καταρτισθέντες νοσηλευτές των δομών ψυχικής υγείας Μ24-Α.10 (2) Μ24-Α.11 (2) Καταρτισθέντες εργοθεραπευτές των δομών ψυχικής υγείας Καταρτισθέντες φυσιοθεραπευτές των δομών ψυχικής υγείας Μ24-Α.12 (2) Καταρτισθέν λοιπό προσωπικό των δομών ψυχικής υγείας Μ24-Β.1 (1) Μ24-Β.2 (2) Δημιουργούμενες Θέσεις Απασχόλησης κατά τη διάρκεια υλοποίησης του Μέτρου Καταρτισθέντες του τομέα ψυχικής υγείας στο σύνολο των δομών που δημιουργήθηκαν στα λοιπά Μέτρα του Άξονα "Ψυχική Υγεία" ανθρωποέτη Μ24-Γ.1 (1) Νέες θέσεις εργασίας από την υλοποίηση του Μέτρου Μ24-Γ.2 (1) Μ24-Γ.3 (3) Θέσεις εργασίας που διατηρούνται με την υλοποίηση του Μέτρου Βελτίωση δεξιοτήτων καταρτισθέντων του Τομέα Ψυχικής Υγείας βαθμός βελτίωσης BPM Α.Ε. 17

21 ΑΞΟΝΑΣ 3: «ΠΡΟΝΟΙΑ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΕΤΡΟ 3.1.: «Ενέργειες Υποστήριξης Ατόμων που Απειλούνται ή Πλήττονται με Αποκλεισμό από την Αγορά Εργασίας στο Πλαίσιο των Δράσεων του Δικτύου Κοινωνικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών σε Τοπικό Επίπεδο» Μ31-Α.1 (1) Παρεχόμενες Υπηρεσίες ανθρωποώρες Μ31-Β.1 (1) Αριθμός εξυπηρετηθέντων Μ31-Β.2 (1) Δημιουργούμενες Θέσεις Απασχόλησης κατά τη διάρκεια υλοποίησης του Μέτρου ανθρωποέτη Μ31-Β.3 (2) Δήμοι που ανέπτυξαν ενέργειες στα πλαίσια του Μέτρου Μ31-Β.4 (2) Παραπομπές σε άλλες δομές Μ31-Γ.1 (1) Βελτίωση κάλυψης αναγκών για Κοινωνικές Υπηρεσίες στους Δήμους Μ31-Γ.2 (1) Νέες θέσεις εργασίας από την υλοποίηση του Μέτρου Μ31-Γ.3 (1) Θέσεις εργασίας που διατηρούνται με την υλοποίηση του Μέτρου ΜΕΤΡΟ 3.2.: «Σταδιακή Επανένταξη των Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες στην Κοινωνικοοικονομική Ζωή και Προώθηση στην Αυτόνομη Διαβίωση» Μ32-Α.1 (1) Ενδιάμεσες δομές που τέθηκαν σε λειτουργία Μ32-Α.2 (1) Δυναμικότητα ενδιάμεσων δομών που τέθηκαν σε λειτουργία Μ32-Α.3 (2) Δράσεις ευαισθητοποίησης Μ32-Β.1 (1) Άτομα με Ειδικές Ανάγκες που αποϊδρυματοποιήθηκαν Μ32-Β.2 (1) Μ32-Γ.1 (1) Δημιουργούμενες Θέσεις Απασχόλησης κατά τη διάρκεια υλοποίησης του Μέτρου Μείωση του αριθμού των Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες που διαβιεί σε ιδρύματα ανθρωποέτη Μ32-Γ.2 (1) Νέες θέσεις εργασίας από την υλοποίηση του Μέτρου Μ32-Γ.3 (1) Θέσεις εργασίας που διατηρούνται με την υλοποίηση του Μέτρου BPM Α.Ε. 18

22 ΑΞΟΝΑΣ 4: «ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΕΤΡΟ 4.1.: «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού του Τομέα της Υγείας» Μ41-Α.1 (1) Καταρτισθέντες εργαζόμενοι του Τομέα Υγείας Μ41-Α.2 (1) Καταρτισθέντες άνεργοι Μ41-Α.3 (1) Καταρτισθέντες εργαζόμενοι ΕΚΑΒ Μ41-Α.4 (2) Καταρτισθέν ιατρικό και λοιπό επιστημονικό προσωπικό του Τομέα Υγείας Μ41-Α.5 (2) Καταρτισθέν νοσηλευτικό προσωπικό του Τομέα Υγείας Μ41-Α.6 (2) Καταρτισθέν διοικητικό προσωπικό του Τομέα Υγείας Μ41-Α.7 (2) Καταρτισθέν τεχνικό προσωπικό του Τομέα Υγείας Μ41-Α.8 (2) Καταρτισθέν βοηθητικό προσωπικό του Τομέα Υγείας Μ41-Α.9 (2) Προσωπικό που καταρτίσθηκε σε Διατομεακά Προγράμματα Μ41-Α.10 (2) Ενέργειες κατάρτισης Μ41-Α.11 (2) Μ41-Α.12 (2) Κατάρτιση του συνόλου του προσωπικού του Τομέα Υγείας Ενέργειες ανάπτυξης συστημάτων αξιοποίησης προσωπικού του Τομέα Υγείας Μ41-Β.1 (1) Διείσδυση κατάρτισης στο προσωπικό του Τομέα Υγείας Μ41-Β.2 (1) Δημιουργούμενες Θέσεις Απασχόλησης κατά τη διάρκεια υλοποίησης του Μέτρου Μ41-Β.3 (2) Διείσδυση κατάρτισης στο προσωπικό του ΕΚΑΒ Μ41-Β.4 (2) Μ41-Β.5 (2) Μ41-Β.6 (2) Μ41-Β.7 (2) Μ41-Β.8 (2) Διείσδυση κατάρτισης στο ιατρικό και λοιπό επιστημονικό προσωπικό του Τομέα Υγείας Διείσδυση κατάρτισης στο νοσηλευτικό προσωπικό του Τομέα Υγείας Διείσδυση κατάρτισης στο διοικητικό προσωπικό του Τομέα Υγείας Διείσδυση κατάρτισης στο τεχνικό προσωπικό του Τομέα Υγείας Διείσδυση κατάρτισης στο βοηθητικό προσωπικό του Τομέα Υγείας Μ41-Β.9 (2) Προσωπικό που καταρτίσθηκε σε νέες τεχνολογίες ανθρωποώρες ανθρωποέτη Μ41-Γ.1 (3) Βελτίωση δεξιοτήτων καταρτισθέντων του Τομέα Υγείας βαθμός βελτίωσης ΜΕΤΡΟ 4.2.: «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού του Τομέα της Πρόνοιας» Μ42-Α.1 (1) Καταρτισθέντες εργαζόμενοι του Τομέα Πρόνοιας Μ42-Α.2 (1) Καταρτισθέντες άνεργοι του Τομέα Πρόνοιας Μ42-Α.3 (2) Καταρτισθέντες δικτύου κοινωνικών υπηρεσιών Μ42-Α.4 (2) Καταρτισθέν επιστημονικό προσωπικό του Τομέα Πρόνοιας Μ42-Α.5 (2) Καταρτισθέν διοικητικό προσωπικό του Τομέα Πρόνοιας Μ42-Α.6 (2) Καταρτισθέν βοηθητικό προσωπικό του Τομέα Πρόνοιας Μ42-Α.7 (2) Προγράμματα κατάρτισης που αφορούν εθελοντισμό Μ42-Α.8 (2) Ενέργειες ανάπτυξης συστημάτων αξιοποίησης προσωπικού του Τομέα Πρόνοιας BPM Α.Ε. 19

23 ΑΞΟΝΑΣ 4: «ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ Μ42-Β.1 (1) Μ42-Β.2 (1) Μ42-Β.3 (2) Μ42-Β.4 (2) Μ42-Β.5 (2) Μ42-Β.6 (2) Μ42-Γ.1 (2) Μ42-Γ.2 (3) Διείσδυση κατάρτισης στο προσωπικό του Τομέα Πρόνοιας Δημιουργούμενες Θέσεις Απασχόλησης κατά τη διάρκεια υλοποίησης του Μέτρου Διείσδυση κατάρτισης στο επιστημονικό προσωπικό του Τομέα Πρόνοιας Διείσδυση κατάρτισης στο διοικητικό προσωπικό του Τομέα Πρόνοιας Διείσδυση κατάρτισης στο βοηθητικό προσωπικό του Τομέα Πρόνοιας Καταρτισθέν προσωπικό του Τομέα Πρόνοιας στο σύνολο ανά περιφέρεια Καταρτισθέντες άνεργοι που τοποθετήθηκαν σε θέση εργασίας Βελτίωση δεξιοτήτων καταρτισθέντων του Τομέα Πρόνοιας ανθρωποέτη βαθμός βελτίωσης ΑΞΟΝΑΣ 5: «ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΕΤΡΟ 5.1.: «Υποστήριξη της εφαρμογής του Ε.Π.» Μ51-Α.1 (1) Μελέτες και Εμπειρογνωμοσύνες Μ51-Α.2 (1) Αξιολόγηση Ενεργειών Κατάρτισης Μ51-Α.3 (1) Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Μ51-Α.4 (1) Συνεδριάσεις Επιτροπής Παρακολούθησης Μ51-Β.1 (1) Δημιουργούμενες Θέσεις Απασχόλησης κατά τη διάρκεια υλοποίησης του Μέτρου ανθρωποέτη BPM Α.Ε. 20

24 5. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Στο παρόν Κεφάλαιο παρουσιάζονται σημαντικές παρατηρήσεις σχόλια που ερμηνεύουν τη διαμόρφωση του Ολοκληρωμένου Προτύπου Δεικτών. Για κάθε Άξονα παρουσιάζονται οι κυριότεροι στόχοι του βάσει του Συμπληρώματος Προγραμματισμού του ΕΠ «Υγεία Πρόνοια» και οι προτεινόμενες τροποποιήσεις σε σχέση με τους δείκτες του Συμπληρώματος Προγραμματισμού Άξονας 1 «Υγεία» Στόχοι του Άξονα Οι κυριότεροι στόχοι του Άξονα Προτεραιότητας 1 «Υγεία» είναι: Η λειτουργική και οργανωτική μεταρρύθμιση των μονάδων υγείας του Εθνικού Συστήματος Υγείας (ΕΣΥ), για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητάς τους και την προσαρμογή τους στις νέες σύγχρονες και ολοκληρωμένες μορφές παροχής υπηρεσιών υγείας. Η αναδιάρθρωση και ολοκλήρωση των δομών και υποδομών του ΕΣΥ, ώστε να καταστεί εφικτή η εφαρμογή της εθνικής πολιτικής Υγείας και η επίτευξη των στόχων της μεταρρύθμισης. Η περιφερειακή συγκρότηση και η λειτουργική ολοκλήρωση του ΕΣΥ στα διαφορετικά επίπεδα φροντίδας υγείας, περίθαλψης και αποκατάστασης. Η αξιοποίηση της νέας βιοϊατρικής τεχνολογίας για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας, της αποδοτικότητας και της ποιότητας των υπηρεσιών υγείας. Η ολοκλήρωση των δομών επείγουσας προνοσοκομειακής ιατρικής φροντίδας. Η διασφάλιση και προαγωγή της δημόσιας υγείας, μέσω της αξιοποίησης των υπαρχουσών δομών και υποδομών, της λειτουργίας υποστηρικτικών μηχανισμών και της προώθησης εξειδικευμένων πολιτικών και προγραμμάτων. Η αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού για την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών και την προώθηση των στρατηγικών στόχων εθνικής πολιτικής στον Τομέα της Υγείας Προτεινόμενες Τροποποιήσεις του Συμπληρώματος Προγραμματισμού Σημειώνεται ότι, όσον αφορά στο Μέτρο 1.1. του Άξονα: Ο δείκτης Α1 του Μέτρου, που παρουσιάζεται στο Συμπλήρωμα Προγραμματισμού του ΕΠ «Υγεία Πρόνοια» , προτείνεται να αντικατασταθεί από τον δείκτη «Νέα «Κτιριακή Υποδομή Αστικών Κέντρων Υγείας», καθώς στο πλαίσιο του παρόντος Μέτρου δεν προβλέπεται να δημιουργηθούν νέα Κέντρα Υγείας ή Περιφερειακά Ιατρεία, αντίθετα προβλέπεται η δημιουργία Αστικών Κέντρων Υγείας. Ο δείκτης επιπτώσεων Γ1 («Δυνατότητα κάλυψης αναγκών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας από τα Αστικά Κέντρα Υγείας») του Συμπληρώματος Προγραμματισμού, έγινε BPM Α.Ε. 21

25 δείκτης αποτελέσματος, διότι η κάλυψη του πληθυσμού ευθύνης των ΑΚΥ θεωρείται άμεσο αποτέλεσμα της δημιουργίας τους. Όσον αφορά στο Μέτρο 1.2. του Άξονα, στο πρότυπο δεικτών έχουν συγχωνευθεί οι ακόλουθοι δείκτες του Συμπληρώματος Προγραμματισμού: οι δείκτες εκροής Α3 και Α4 του Μέτρου, κι έχουν αντικατασταθεί από το δείκτη εκροής «Ιατρικός Εξοπλισμός υφιστάμενων και νέων Ειδικών Μονάδων», οι δείκτες αποτελέσματος Β2 και Β3, κι έχουν αντικατασταθεί από το δείκτη αποτελέσματος «Αναβάθμιση και δημιουργία ειδικών κλινών», και οι δείκτες αποτελέσματος Β4 και Β5, κι έχουν αντικατασταθεί από το δείκτη αποτελέσματος «Ανακαινισμένες και Νέες Ειδικές Μονάδες», διότι δεν κρίνεται απαραίτητος ο διαχωρισμός σε ανακαινισμένες και νέες Ειδικές Μονάδες και στον αντίστοιχο εξοπλισμό και κλίνες αυτών, αλλά η αναφορά σε σύνολο Ειδικών Μονάδων, ειδικών κλινών κι εξοπλισμού αυτών. Επίσης, ο δείκτης εκροής Α5 του Συμπληρώματος Προγραμματισμού του Μέτρου 1.2. δεν κρίνεται απαραίτητο να ανήκει στο σετ των ελάχιστων απαραίτητων δεικτών, διότι τα διατιθέμενα κονδύλια για την παρέμβαση αυτή δεν είναι ιδιαίτερα μεγάλα και δεν αναμένεται να υλοποιηθούν πολλές σχετικές παρεμβάσεις σε νοσοκομειακές μονάδες της χώρας. Για το λόγο αυτό ο δείκτης ανήκει στο σετ των πρόσθετων δεικτών πλήρους αποτίμησης του ΕΠ «Υγεία Πρόνοια» Επιπλέον προτείνεται η διόρθωση του τίτλου του σε «Εφαρμογή Ενιαίου Λογιστικού Σχεδίου». Όσον αφορά στους δείκτες του Συμπληρώματος Προγραμματισμού για το Μέτρο 1.3. σημειώνονται τα ακόλουθα: Στο δείκτη αποτελέσματος Β1 θα πρέπει να δοθεί προσοχή στο ποσοστό στόχο που παρουσιάζεται στο Συμπλήρωμα Προγραμματισμού, διότι υπολογίζεται επί της τιμής βάσης, που αφορά ουσιαστικά τον αριθμό μονάδων βασικής υποστήριξης ζωής που διαθέτει σήμερα το ΕΚΑΒ και δεν λαμβάνει υπ' όψιν του ότι μέρος αυτών θα αντικατασταθούν. Επίσης, σημειώνεται ότι θα πρέπει στον υπολογισμό του δείκτη να συνυπολογισθούν και οι τετρακίνητες μονάδες. Στο δείκτη αποτελέσματος Β2 θα πρέπει να δοθεί προσοχή στο ποσοστό στόχο που παρουσιάζεται στο Συμπλήρωμα Προγραμματισμού, διότι υπολογίζεται επί της τιμής βάσης, που αφορά ουσιαστικά τον αριθμό κινητών μονάδων εξειδικευμένης επείγουσας προνοσοκομειακής φροντίδας που διαθέτει σήμερα το ΕΚΑΒ και δεν λαμβάνει υπ' όψιν του ότι μέρος αυτών θα αντικατασταθούν. Όσον αφορά στους δείκτες του Συμπληρώματος Προγραμματισμού για το Μέτρο 1.4. δεν έχει γίνει καμιά αλλαγή. BPM Α.Ε. 22

26 5.2. Άξονας 2 «Ψυχική Υγεία» Στόχοι του Άξονα Οι κυριότεροι στόχοι του Άξονα Προτεραιότητας 2 «Ψυχική Υγεία» είναι: Η τομεοποίηση των υπηρεσιών ψυχικής υγείας. Η ανάπτυξη ειδικής δράσης που αφορά στη λειτουργική αναβάθμιση κυρίως του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής, με στόχο τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των ασθενών κατά την παρούσα περίοδο και την ολοκληρωμένη προετοιμασία της εξόδου τους στην κοινότητα. Το σχέδιο ανάπτυξης της ειδικής δράσης αποτελεί μέρος του εθνικού σχεδίου για την ολοκλήρωση της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης που θα ολοκληρωθεί το πρώτο εξάμηνο του Η λειτουργική αναβάθμιση των υπηρεσιών ψυχικής υγείας. Η ανάπτυξη κοινοτικών δομών και προγραμμάτων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας φροντίδας ψυχικής υγείας και στη διασύνδεση των υπηρεσιών σε ολοκληρωμένα δίκτυα στο πλαίσιο των τομέων ψυχικής υγείας. Η διασφάλιση της συνέχειας της φροντίδας για τους πληθυσμούς στόχους στο επίπεδο της κοινότητας. Η προαγωγή της πρόληψης. Η ανάπτυξη ενεργειών που προωθούν την κοινωνική αλληλεγγύη και ενισχύουν τις δράσεις επανένταξης των ψυχικά ασθενών στόχων στην αγορά εργασίας Προτεινόμενες Τροποποιήσεις του Συμπληρώματος Προγραμματισμού Όσον αφορά στους δείκτες του Συμπληρώματος Προγραμματισμού για το Μέτρο 2.2. σημειώνονται τα ακόλουθα: Ο δείκτης Β3 του Συμπληρώματος Προγραμματισμού δεν κρίνεται απαραίτητο να ανήκει στο σετ των ελάχιστα απαραίτητων δεικτών, διότι το Μέτρο δίνει έμφαση στην ανάπτυξη / αναβάθμιση / επέκταση των Ψυχιατρικών Τμημάτων των Γενικών Νοσοκομείων. Όσον αφορά στους δείκτες του Συμπληρώματος Προγραμματισμού για τα Μέτρα 2.3. και 2.4. δεν έχει γίνει καμιά αλλαγή Άξονας 3 «Πρόνοια» Στόχοι του Άξονα Οι κυριότεροι στόχοι του Άξονα Προτεραιότητας 3 «Πρόνοια» είναι: Η εξασφάλιση ίσων ευκαιριών και δικαιωμάτων για όλους, η καταπολέμηση των διακρίσεων και η άρση των εμποδίων για την ένταξη στην αγορά εργασίας των ευπαθών ομάδων του πληθυσμού. Η εξατομικευμένη προσέγγιση ατόμων που ζουν στις παρυφές του κοινωνικού ιστού και βιώνουν αποκλεισμό, αφενός από την αγορά εργασίας και αφετέρου από την δυνατότητα BPM Α.Ε. 23

27 πρόσβασης στις υπάρχουσες κοινωνικές υπηρεσίες, προκειμένου να έχουν ίσες ευκαιρίες πρόσβασης στην αγορά εργασίας. Η διασύνδεση των προνοιακών υπηρεσιών με το Εθνικό Σύστημα Υγείας, τις υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας, καθώς και τις δομές προώθησης στην απασχόληση για τη στήριξη δράσεων πρόληψης και καταπολέμησης του κοινωνικού, οικονομικού και εργασιακού αποκλεισμού Προτεινόμενες Τροποποιήσεις του Συμπληρώματος Προγραμματισμού Όσον αφορά στους δείκτες του Συμπληρώματος Προγραμματισμού για το Μέτρο 3.1. του Άξονα, δεν έχει γίνει καμιά αλλαγή. Όσον αφορά στους δείκτες του Συμπληρώματος Προγραμματισμού για το Μέτρο 3.2. αναφέρονται τα ακόλουθα: Προτείνεται αλλαγή της ονομασίας του δείκτη Β1 από «Άτομα που αποϊδρυματοποιήθηκαν» σε «Άτομα με Ειδικές Ανάγκες που αποϊδρυματοποιήθηκαν». Προτείνεται αλλαγή της ονομασίας του δείκτη Γ1 από «Άτομα με βαριά και μέτρια νοητική υστέρηση που αποϊδρυματοποιήθηκαν στο σύνολο των ατόμων που φιλοξενούνται σε ιδρύματα κλειστής περίθαλψης» σε «Μείωση του αριθμού των Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες που διαβιεί σε ιδρύματα» Άξονας 4 «Ανθρώπινοι Πόροι» Στόχοι του Άξονα Οι κυριότεροι στόχοι του Άξονα Προτεραιότητας 4 «Ανθρώπινοι Πόροι» είναι: Η σύνδεση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων με τους στρατηγικούς στόχους της μεταρρύθμισης και η εναρμόνιση του περιεχομένου της εκπαίδευσης προς τις διοικητικές, οργανωτικές και λειτουργικές αλλαγές του Εθνικού Συστήματος Υγείας και του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας. Η συμβολή του προσωπικού στη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών στους πολίτες. Η αύξηση της παραγωγικότητας και αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών. Η προώθηση της ισότιμης πρόσβασης των πολιτών στις υπηρεσίες υγείας και πρόνοιας ανεξαρτήτως φύλου, ηλικίας και πολιτισμικής ομάδας. Η στήριξη της απασχόλησης και η δημιουργία νέων ευκαιριών και δυνατοτήτων εργασιακής ένταξης Προτεινόμενες Τροποποιήσεις του Συμπληρώματος Προγραμματισμού Όσον αφορά στους δείκτες του Συμπληρώματος Προγραμματισμού για το Μέτρο 4.1. σημειώνονται τα ακόλουθα: Προτείνεται αλλαγή του τίτλου του δείκτη Β1 από «Εργαζόμενοι του τομέα Υγείας που καταρτίστηκαν» σε «Διείσδυση κατάρτισης στο προσωπικό του Τομέα Υγείας», αφενός για BPM Α.Ε. 24

28 να γίνεται πιο κατανοητό τι ακριβώς μετράει ο δείκτης και, αφετέρου, για να είναι συναφής με όλους τους υπολοίπους σχετικούς δείκτες. Όσον αφορά στους δείκτες του Συμπληρώματος Προγραμματισμού για το Μέτρο 4.2. σημειώνονται τα ακόλουθα: Προτείνεται αλλαγή του τίτλου του δείκτη Β1 από «Εργαζόμενοι του Τομέα Πρόνοιας που καταρτίστηκαν» σε «Διείσδυση κατάρτισης στο προσωπικό του Τομέα Πρόνοιας», ομοίως με τον αντίστοιχο δείκτη του Μέτρου Άξονας 5 «Τεχνική Βοήθεια» Στόχοι του Άξονα Ο άξονας αυτός στηρίζει οριζόντια τους υπόλοιπους Άξονες, καλύπτοντας τις ανάγκες υλοποίησης, διαχείρισης και δημοσιότητας του Προγράμματος, και περιλαμβάνει το ακόλουθο Μέτρο: Μέτρο 5.1: «Υποστήριξη της εφαρμογής του ΕΠ» Προτεινόμενες Τροποποιήσεις του Συμπληρώματος Προγραμματισμού Όσον αφορά στους δείκτες του Συμπληρώματος Προγραμματισμού, προτείνονται τα ακόλουθα: Απαιτείται αλλαγή του τίτλου του δείκτη Α2 στο Συμπλήρωμα Προγραμματισμού, ώστε να μην αναφέρεται σε αυτόν η μονάδα μέτρησης του δείκτη. Προτείνεται η συγχώνευση των δεικτών Α3, Α4 & Α5 σε έναν δείκτη, εφόσον στην ουσία μετρούν αριθμό συμβάσεων παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών. BPM Α.Ε. 25

(βάσει Σχεδίου Αναθεώρησης Ε.Π. 2006)

(βάσει Σχεδίου Αναθεώρησης Ε.Π. 2006) ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Ε. Π. «ΥΓΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ» 2000 2006 (βάσει Σχεδίου Αναθεώρησης Ε.Π. 2006) ΙΟΥΝΗΣ 2007 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ (βάσει σχεδίου αναθεώρησης) ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 ΑΞΟΝΕΣ / ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΥΓΕΙΑ - ΠΡΟΝΟΙΑ» 2000-2006

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΥΓΕΙΑ - ΠΡΟΝΟΙΑ» 2000-2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΥΓΕΙΑ - ΠΡΟΝΟΙΑ» 2000-2006 Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000-2006 ΑΘΗΝΑ Νοέμβριος 2006 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ελληνικό Δημόσιο

Το παρόν έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ελληνικό Δημόσιο ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ Ε..Π.. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007 2013 Το παρόν έργο συγχρηματοδοτείται από το

Διαβάστε περισσότερα

«Σχέδιο Δράσης. Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας»

«Σχέδιο Δράσης. Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας» «Σχέδιο Δράσης Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 2 3. Σχέδιο Δράσης 4. Υλοποίηση Σχεδίου Δράσης 5. Κανονισμοί ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Κυριόπουλος Γιάννης Λιονής Χρήστος Τσιάντου Βασιλική Σουλιώτης Κυριάκος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Οι μονάδες Υγείας και Πρόνοιας στη δεκαετία του 80, τα. Μεσογειακά Ολοκληρωμένα Προγράμματα Μ.Ο.Π. και το Πρώτο Κοινοτική

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Οι μονάδες Υγείας και Πρόνοιας στη δεκαετία του 80, τα. Μεσογειακά Ολοκληρωμένα Προγράμματα Μ.Ο.Π. και το Πρώτο Κοινοτική ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Οι μονάδες Υγείας και Πρόνοιας στη δεκαετία του 80, τα Μεσογειακά Ολοκληρωμένα Προγράμματα Μ.Ο.Π. και το Πρώτο Κοινοτική Πλαίσιο Στήριξης. ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Το Δεύτερο

Διαβάστε περισσότερα

1.4. Η ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΕΠ: AΞΟΝΕΣ

1.4. Η ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΕΠ: AΞΟΝΕΣ 1.4. Η ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΕΠ: AΞΟΝΕΣ Η εθνική στρατηγική ανάπτυξης της εκπαίδευσης, που περιγράφεται στο ΚΠΣ, αποτέλεσε τη βάση για το σχεδιασμό του παρόντος Επιχειρησιακού Προγράμματος. Επιχειρεί να αντιμετωπίσει

Διαβάστε περισσότερα

1. Η ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

1. Η ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 1. Η ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Η Υγεία δεν είναι μόνο πολύτιμο αγαθό από μόνη της, αλλά και μοχλός για την ανάπτυξη. Μόνο ένας υγιής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Αλεξάνδρα Βασιλική Π. Αλεξανδράκη Σημαντικοί Όροι: Υγεία, Σύστημα Υγείας, Υπηρεσίες Υγείας, Διαθεσιμότητα, Προσπελασιμότητα,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΕΣΠΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αθήνα, 25-5-2011 Αρ. Πρωτ.:153.874/ΨΣ2420 /Δ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΕΣΠΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αθήνα, 3/8/2010 Αριθμ.Πρωτ.:153364/ΨΣ6 734/ΔΦ308

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (MBA TQM) ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΖΑΝΕΤΑΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑ ΑΜ: ΜΔΕ ΟΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ 2012-2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Τι είναι ένα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα... 4 1.2 Δομή Επιχειρησιακού Προγράμματος... 28 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚΤ 2013-2015

ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚΤ 2013-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚΤ 2013-2015 ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ - ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ - ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ Στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού της οργάνωσης και λειτουργίας των δήμων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2013

ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2013 ΑΝΑΔΟΧΟΣ Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ 2006-2008

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ 2006-2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ 2006-2008 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2006 Το συντονισμό για την εκπόνηση

Διαβάστε περισσότερα

ÓÕÃ ÑÇÌÁÔÏÄÏÔÇÓÇ ÁÐÏ ÔÇÍ ÅÕÑÙÐÁÚÊÇ ÅÍÙÓÇ

ÓÕÃ ÑÇÌÁÔÏÄÏÔÇÓÇ ÁÐÏ ÔÇÍ ÅÕÑÙÐÁÚÊÇ ÅÍÙÓÇ ÓÕÃ ÑÇÌÁÔÏÄÏÔÇÓÇ ÁÐÏ ÔÇÍ ÅÕÑÙÐÁÚÊÇ ÅÍÙÓÇ ÕÐÏÕÑÃÅÉÏ ÅÈÍÉÊÇÓ ÐÁÉÄÅÉÁÓ & ÈÑÇÓÊÅÕÌÁÔÙÍ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΟΜΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 31 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ 87 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΜΠΣ στην «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ» «Ο ΒΑΘΜΟΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΜΑΙΕΥΤΙΚΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ: ΜΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Α/Α ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Εξειδίκευση και αποτίμηση των Ενεργητικών Πολιτικών Απασχόλησης στην Ελλάδα, όπως αυτές Μελέτη Ανασχεδιασμού των

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Κ.Π.Σ. 2000-2006

ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Κ.Π.Σ. 2000-2006 ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Κ.Π.Σ. 2000-2006 2 η Συνεδρίαση ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Divani Caravel, αίθουσα Μακεδονία Παρασκευή 19 Απριλίου 2002 ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Κ.Π.Σ. 2000-2006 2 η Συνεδρίαση Divani

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων

Πίνακας Περιεχομένων «ΥΓΕΙΑ 2014-2020» Πρόταση Υπουργείου Υγείας ΜΑΪΟΣ 2013 Πίνακας Περιεχομένων 1 ΕΝΟΤΗΤΑ 1: «ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ»... 3 1.1 Ανάλυση Των Ανισοτήτων Και Των Αναπτυξιακών Αναγκών... 3 1.1.1 Ανισότητες στον Τομέα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ 2014-2019 Φάση Α

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ 2014-2019 Φάση Α 1 Περιγραφή και Αξιολόγηση Υφιστάµενης Κατάστασης Στρατηγική ήµου Αλιάρτου Θεσπιέων 2 Πίνακας περιεχομένων Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...13 Α.1. Τα επιχειρησιακά Προγράμματα των δήμων...13 Α.1.1. Ορισμός...14 Α.2. Αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Λεωφ. Κηφισίας 100 & Μαραθωνοδρόμου 83 151 25 Μαρούσι Τηλ.: 210 67 25 966, Fax: 210 67 25 972 e-mail: remaco@remaco.gr, Web: www.remaco.

Λεωφ. Κηφισίας 100 & Μαραθωνοδρόμου 83 151 25 Μαρούσι Τηλ.: 210 67 25 966, Fax: 210 67 25 972 e-mail: remaco@remaco.gr, Web: www.remaco. Λεωφ. Κηφισίας 100 & Μαραθωνοδρόμου 83 151 25 Μαρούσι Τηλ.: 210 67 25 966, Fax: 210 67 25 972 e-mail: remaco@remaco.gr, Web: www.remaco.gr ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ «Μελέτη

Διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνιακό Σχέδιο Δράσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» 2007-2013

Επικοινωνιακό Σχέδιο Δράσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» 2007-2013 Επικοινωνιακό Σχέδιο Δράσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» 2007-2013 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013

Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013 Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Τίτλος: ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Κωδικός Ε.Π.: 8 CCI: 2007GR161PO003 ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ Αθήνα, Μάρτιος 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 1. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΡΙΘ.: 112392/04 Βλέπετε το πλήρες κείμενο Είδος Εγγράφου: ΚΟΙΝΕΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΦΕΚ: 1813Β Μέγεθος κειμένου: 351,209 KB Αριθ. 112392/04 (ΦΕΚ 1813 Β /8-12-04) :

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ & ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ψηφιακές Υπηρεσίες Δικτύου Κοινωνικής Φροντίδας και Πρόνοιας Δήμου Μυλοποτάμου Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Μυλοποτάμου Προϋπολογισμός: 211.295,12 (χωρίς ΦΠΑ) 259.892,99 (με

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ψηφιακές Υπηρεσίες Δικτύου Κοινωνικής Φροντίδας και Πρόνοιας Δήμου Μυλοποτάμου Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Μυλοποτάμου Προϋπολογισμός: 211.295,12 (χωρίς ΦΠΑ) 259.892,99 (με

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ. «Σχέδιο Δράσης για τη ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ 2007-2013»

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ. «Σχέδιο Δράσης για τη ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ 2007-2013» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ «Σχέδιο Δράσης για τη ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ 2007-2013» Δεκέμβριος 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1...4 Ανάπτυξη Στρατηγικής για τη Δημόσια Υγεία...4 1.1. Αποστολή

Διαβάστε περισσότερα