ΆΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5.1

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΆΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5.1"

Transcript

1 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΥΓΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ» ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ: Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Προτύπου Δεικτών Εκροών / Πραγματοποίησης, Αποτελέσματος και Επιπτώσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υγεία Πρόνοια» ΆΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5.1 Η ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

2 Διαχειριστική Αρχή του Ε.Π. «Υγεία Πρόνοια» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ε.Π. «ΥΓΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ» ΜΟΝΑΔΑ Δ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ: Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Προτύπου Δεικτών Εκροών / Πραγματοποίησης, Αποτελέσματος και Επιπτώσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υγεία Πρόνοια» ΒΡΜ Α.Ε. Αλεξανδρουπόλεως 25, ΑΘΗΝΑ Τηλ.: Fax: Επιστημονικός Σύμβουλος: Ομάδα Σχεδιασμού και Πολιτικής Υγείας Πανεπιστημίου Πατρών 1

3 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Εισαγωγή Επισκόπηση της Διεθνούς Εμπειρίας στην οποία βασίσθηκε η Ανάπτυξη του Ολοκληρωμένου Προτύπου Δεικτών του ΕΠ «Υγεία Πρόνοια» Πλαίσιο Παρακολούθησης Συστημάτων Υγείας και Πρόνοιας Πλαίσιο της ΕΕ για την Παρακολούθηση και Αξιολόγηση Προγραμμάτων και Δράσεων Επισκόπηση των Εθνικών Πολιτικών που επηρεάζουν την Ανάπτυξη του Ολοκληρωμένου Προτύπου Δεικτών του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υγεία Πρόνοια» Επισκόπηση της Εθνικής Πολιτικής Υγείας Πρόνοιας Συνέργειες του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υγεία Πρόνοια» με άλλες Εθνικές Πολιτικές Παρουσίαση των Βασικών Χαρακτηριστικών του Ολοκληρωμένου Προτύπου Δεικτών Συνοπτική Παρουσίαση Ολοκληρωμένου Προτύπου Δεικτών Παρατηρήσεις Άξονας 1 «Υγεία» Άξονας 2 «Ψυχική Υγεία» Άξονας 3 «Πρόνοια» Άξονας 4 «Ανθρώπινοι Πόροι» Άξονας 5 «Τεχνική Βοήθεια» Δομή Αναλυτικής Παρουσίασης Δεικτών BPM Α.Ε. I

4 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στο παρόν τεύχος παρουσιάζεται Περίληψη της Εμπειρογνωμοσύνης για την Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Προτύπου Δεικτών Εκροών / Πραγματοποίησης, Αποτελέσματος και Επιπτώσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υγεία Πρόνοια» Για την ανάπτυξη του Ολοκληρωμένου Προτύπου Δεικτών του ΕΠ «Υγεία Πρόνοια» θα πρέπει να σημειωθεί ότι ακολουθήθηκαν τα εξής βήματα: Βήμα 1 ο : Αποτύπωση των υπαρχόντων δεικτών εκροών αποτελεσμάτων επιπτώσεων από το ΕΠ «Υγεία Πρόνοια» : Το Βήμα αυτό αφορούσε την αποτύπωση των δεικτών που περιλαμβάνει το Συμπλήρωμα Προγραμματισμού του ΕΠ «Υγεία Πρόνοια» , προκειμένου να ακολουθήσει η αξιολόγησή τους. Βήμα 2 ο : Επισκόπηση Διεθνούς Εμπειρίας: Η ομάδα του Συμβούλου εξέτασε τις διεθνείς πρακτικές παρακολούθησης και αξιολόγησης των συστημάτων, πολιτικών και προγραμμάτων υγείας και πρόνοιας, προκειμένου να αξιοποιήσει και να ενσωματώσει τη διεθνή εμπειρία στο Ολοκληρωμένο Πρότυπο Δεικτών του ΕΠ «Υγεία Πρόνοια» Βήμα 3 ο : Επισκόπηση Εθνικών Πολιτικών: Η ομάδα του Συμβούλου μελέτησε επιμέρους εθνικές πολιτικές (υγείας, ψυχικής υγείας, πρόνοιας και οριζόντιες πολιτικές και στόχους), προκειμένου να εξετάσει τυχόν κατευθύνσεις που απορρέουν σχετικά με τον σχεδιασμό του Ολοκληρωμένου Προτύπου Δεικτών. Βήμα 4 ο : Ανάπτυξη του Ολοκληρωμένου Προτύπου Δεικτών (εκροών / πραγματοποίησης αποτελεσμάτων επιπτώσεων): Το εν λόγω Βήμα αφορούσε την επανεξέταση των υπαρχόντων δεικτών, την ανάπτυξη του νέου προτύπου δεικτών και την παράλληλη εξέταση της εφικτότητας υπολογισμού των δεικτών του νέου αυτού προτύπου. Βήμα 5 ο : Τεκμηρίωση αναλυτική παρουσίαση δεικτών: Ο Σύμβουλος ανέπτυξε λεπτομερώς όλους τους δείκτες του νέου Προτύπου. Βήμα 6 ο : Κατηγοριοποίηση δεικτών: Το Πρότυπο Δεικτών συμπεριέλαβε ένα σύνολο δεικτών ποιοτικά και ποσοτικά ικανό για την παρακολούθηση και αξιολόγηση του συνόλου των εκροών, αποτελεσμάτων και επιπτώσεων του ΕΠ «Υγεία Πρόνοια» Αναγνωρίζοντας τη δυσκολία που είναι δυνατόν να αντιμετωπισθεί κατά την μέτρηση του συνόλου των δεικτών του Προτύπου, ο Σύμβουλος κατηγοριοποίησε τους δείκτες σε τρεις ομάδες: α) ελάχιστοι απαραίτητοι δείκτες, β) πρόσθετοι δείκτες πλήρους αποτίμησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος και γ) δείκτες με αυξημένη πολυπλοκότητα μέτρησης. Η δομή της μελέτης ακολούθησε τη λογική των ανωτέρω βημάτων και δομήθηκε σε δύο Μέρη: BPM Α.Ε. 1

5 ΜΕΡΟΣ Α. Μεθοδολογία Ανάπτυξης του Ολοκληρωμένου Προτύπου Δεικτών ΜΕΡΟΣ Β. Παρουσίαση του Ολοκληρωμένου Προτύπου Δεικτών Το Μέρος A αποσκοπεί στην παρουσίαση του μεθοδολογικού πλαισίου στο οποίο βασίσθηκε η ανάπτυξη του Ολοκληρωμένου Προτύπου Δεικτών που πραγματεύεται η Εμπειρογνωμοσύνη και περιλαμβάνει: 1. Παρουσίαση των Υφιστάμενων Δεικτών Παρακολούθησης του ΕΠ «Υγεία Πρόνοια» (Βήμα 1 ο ) 2. Επισκόπηση της Διεθνούς Εμπειρίας στην οποία βασίσθηκε η Ανάπτυξη του Ολοκληρωμένου Προτύπου Δεικτών του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υγεία Πρόνοια» (Βήμα 2 ο ) 3. Επισκόπηση των Εθνικών Πολιτικών που επηρεάζουν την Ανάπτυξη του Ολοκληρωμένου Προτύπου Δεικτών του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υγεία Πρόνοια» (Βήμα 3 ο ) 4. Παρουσίαση των Χαρακτηριστικών του Ολοκληρωμένου Προτύπου Δεικτών (αναφορά στο μεθοδολογικά στοιχεία των βημάτων 4 και 6) Στο Μέρος Β παρουσιάζονται αναλυτικά οι δείκτες του Ολοκληρωμένου Προτύπου Δεικτών (Βήμα 5 ο ), καθώς και η κατηγοριοποίησή τους (Βήμα 6 ο ). Στα ακόλουθα Κεφάλαια: 1. Επισκόπηση της Διεθνούς Εμπειρίας στην οποία βασίσθηκε η Ανάπτυξη του Ολοκληρωμένου Προτύπου Δεικτών του ΕΠ «Υγεία Πρόνοια» Επισκόπηση των Εθνικών Πολιτικών που επηρεάζουν την Ανάπτυξη του Ολοκληρωμένου Προτύπου Δεικτών του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υγεία Πρόνοια» Παρουσίαση των Βασικών Χαρακτηριστικών του Ολοκληρωμένου Προτύπου Δεικτών 4. Συνοπτική Παρουσίαση Ολοκληρωμένου Προτύπου Δεικτών 5. Παρατηρήσεις 6. Δομή Αναλυτικής Παρουσίασης Δεικτών συνοψίζονται τα κυριότερα σημεία της Εμπειρογνωμοσύνης, καθώς επίσης παρουσιάζεται συνοπτικά το Ολοκληρωμένο Πρότυπο Δεικτών. BPM Α.Ε. 2

6 1. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΒΑΣΙΣΘΗΚΕ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΔΕΙΚΤΩΝ ΤΟΥ ΕΠ «ΥΓΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ» Η αποτελεσματική υλοποίηση των πολιτικών και προγραμμάτων υγείας και πρόνοιας, που πηγάζουν από τον μακροπρόθεσμο σχεδιασμό των Συστημάτων Υγείας και Πρόνοιας, διασφαλίζεται μέσα από την ανάπτυξη και εφαρμογή κατάλληλων μηχανισμών παρακολούθησης και ελέγχου. Η παρακολούθηση και ο έλεγχος προϋποθέτουν την ανάπτυξη και εφαρμογή συγκεκριμένου μεθοδολογικού πλαισίου μέσα από το οποίο προσδιορίζονται οι στόχοι, τα μέσα και τα εργαλεία παρακολούθησης και αξιολόγησης Πλαίσιο Παρακολούθησης Συστημάτων Υγείας και Πρόνοιας Τα συστήματα υγείας και πρόνοιας παρακολουθούνται και αξιολογούνται βάσει συγκεκριμένου μεθοδολογικού πλαισίου (σετ δεικτών) με σκοπό την εκτίμηση της απόκλισης από τις πολιτικές που έχουν αναπτυχθεί ύστερα από τον προσδιορισμό και την ιεράρχηση των αναγκών υγείας και πρόνοιας του πληθυσμού κάθε χώρας. Η παρακολούθηση των συστημάτων υγείας και πρόνοιας οδηγεί στην εκτίμηση του βαθμού επίτευξης των προκαθορισμένων στόχων και πολιτικών τους και συνεπώς στην συνεχή βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών φροντίδας. Το ΕΠ «Υγεία Πρόνοια» κάθε κράτους μέλους της Ε.Ε., αφενός καλείται να ικανοποιήσει τις ανάγκες υγείας και πρόνοιας των πολιτών του και αφετέρου να υιοθετήσει κανόνες σύγκλισης προς συγκεκριμένες κατευθύνσεις. Η εφαρμογή δεικτών παρακολούθησης των συστημάτων υγείας και πρόνοιας κρίνεται επιβεβλημένη και στην περίπτωση παρακολούθησης και αξιολόγησης του ΕΠ «Υγεία Πρόνοια», καθώς οι κύριοι στόχοι του αφορούν την υλοποίηση εθνικών και ευρωπαϊκών πολιτικών υγείας και πρόνοιας και συμβάλουν στην βελτίωση του επίπεδου παροχής υπηρεσιών φροντίδας υγείας και πρόνοιας. Ίσως δεν θα ήταν υπερβολή να σημειώναμε ότι το ΕΠ αποτελεί τον κύριο μοχλό ανάπτυξης του τομέα της Υγείας για αρκετά κράτη μέλη. Η διεθνής βιβλιογραφία προσδιορίζει συγκεκριμένο μεθοδολογικό πλαίσιο παρακολούθησης και αξιολόγησης συστημάτων παροχής υπηρεσιών υγείας και πρόνοιας προσδιορίζοντας συγκεκριμένες διαστάσεις απόδοσης. Έτσι, κάτω από το πρίσμα της διαρκούς βελτίωσης του επιπέδου υγείας του πληθυσμού θα πρέπει να διασφαλίζεται ότι οποιοσδήποτε ζητά υπηρεσίες φροντίδας υγείας θα πρέπει να λαμβάνει την κατάλληλη και αποτελεσματική φροντίδα σε καλή τιμή και έγκαιρα με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη συνέπεια και ποιότητα, ώστε να εξασφαλισθεί το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα. Τόσο για το Σύστημα Υγείας, όσο και για το Σύστημα Πρόνοιας ορίζονται συγκεκριμένες διαστάσεις απόδοσης, οι οποίες παρουσιάσθηκαν στο τεύχος της έκθεσης της BPM Α.Ε. 3

7 εμπειρογνωμοσύνης. Για κάθε διάσταση προσδιορίζεται ένα ελάχιστο σετ δεικτών παρακολούθησης μέσω του οποίου εκφράζονται οι προτεραιότητες των πολιτικών υγείας και πρόνοιας της κάθε χώρας και καθορίζονται συγκεκριμένες τιμές στόχοι για την περίοδο σχεδιασμού. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να σημειωθεί ότι στους δείκτες παρακολούθησης των συστημάτων υγείας και πρόνοιας ενσωματώνονται και οι δείκτες ψυχικής υγείας που στην Ελλάδα τηρούνται και παρακολουθούνται ξεχωριστά. Πιο συγκεκριμένα, όσον αφορά την παρακολούθηση της νοσηλείας των ψυχικά ασθενών, οι σχετικοί δείκτες εντάσσονται στο σύστημα υγείας, ενώ οι λοιπές υπηρεσίες που αφορούν την ψυχική υγεία εντάσσονται στο σύστημα πρόνοιας. Η μεταβολή των τιμών των δεικτών παρακολούθησης της πορείας του Συστήματος Υγείας και Πρόνοιας είναι αποτέλεσμα κάποιων συγκεκριμένων έργων και παρεμβάσεων που υλοποιούνται και παρακολουθούνται σε επίπεδο έργου όπως: Ανάπτυξη νέων δομών Αναβάθμιση κτιριακών υποδομών Ανάπτυξη συστημάτων διαχείρισης της πληροφορίας Ανάπτυξη και εφαρμογή σύγχρονων προτύπων διοίκησης Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού Εφαρμογή Προγραμμάτων Βελτίωση ιατρικής τεχνολογίας Αγορά νέας τεχνολογίας Ανάπτυξη συστημάτων Ποιότητας, κ.ά. Η σύγκλιση των Ευρωπαϊκών κρατών σε κοινά αποδεκτές τιμές δεικτών υγείας αποτελεί στόχο της ΕΕ. Για κάθε παράμετρο ενός Συστήματος Υγείας και Πρόνοιας υπάρχουν ασφαλή όρια τιμών στα οποία θα πρέπει να κυμαίνεται κάθε δείκτης υγείας (κατανομή ιατρών ανά αριθμό κατοίκων, κατανομή νοσηλευτών ανά αριθμό κατοίκων, κατανομή ειδικών κλινών ανά αριθμό κατοίκων, κατανομή μαγνητικών τομογράφων ανά αριθμό κατοίκων, κ.ά.), όπως εκφράζονται, είτε από τα επιστημονικά βέλτιστα όρια που καθορίζονται από την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας, ή από τον μέσο όρο των Ευρωπαϊκών κρατών. Το Γραφείο της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας για την Ευρώπη, ο ΟΟΣΑ, κ.ά. παρακολουθούν πολλούς από τους παραπάνω δείκτες και κυρίως προσπαθούν να αξιολογήσουν τις εφαρμοσμένες πολιτικές υγείας, να προσδιορίσουν τις προτεραιότητες υγείας και να διαγνώσουν τις αδυναμίες κάθε Ευρωπαϊκού Κράτους όσον αφορά την υγεία του πληθυσμού και τους παράγοντες που την επηρεάζουν. Έτσι η ΠΟΥ και ο ΟΟΣΑ παρακολουθούν και συλλέγουν στοιχεία για τη μέτρηση των παρακάτω δεικτών: Κοινωνικοοικονομικοί δείκτες Δημογραφικοί δείκτες Δείκτες θνησιμότητας BPM Α.Ε. 4

8 Δείκτες νοσηρότητας και εισαγωγών Δείκτες χρήσης και δαπανών υπηρεσιών υγείας Δείκτες επάρκειας και χρήσης ανθρώπινου δυναμικού Περιβαλλοντολογικοί δείκτες Δείκτες για την υγεία του παιδιού και της μητέρας Δείκτες τρόπων ζωής και συμπεριφοράς Ειδικότερα όσον αφορά την τεχνολογία ιατρικών μηχανημάτων, αλλά και κάποιους σημαντικούς δείκτες χρήσης υπηρεσιών υγείας (π.χ. μέση διάρκεια νοσηλείας, ημέρες νοσηλείας ανά ασθενή) και χρήσης ανθρώπινου δυναμικού (π.χ. αναλογία νοσηλευτών ανά αριθμό κατοίκων, αναλογία ιατρών ανά αριθμό κατοίκων) παρακολουθείται και αξιολογείται ο βαθμός σύγκλισης με τον μέσο όρο της ΕΕ και η κατάταξη των κρατών μελών βάσει των τιμών του δείκτη (τα στοιχεία αυτά παρουσιάσθηκαν στο τεύχος της έκθεσης της εμπειρογνωμοσύνης). Τέλος, οι παραπάνω μεθοδολογικές προσεγγίσεις διαπιστώσεις για την παρακολούθηση και αξιολόγηση προγραμμάτων και δράσεων υγείας και πρόνοιας, όπως προκύπτουν από την διεθνή εμπειρία ενσωματώνονται στο μεθοδολογικό πλαίσιο παρακολούθησης και αξιολόγησης του ΕΠ «Υγεία Πρόνοια» του Γ ΚΠΣ αποτελώντας τη βάση για την ανάπτυξη και τη μέτρηση των δεικτών αποτελεσμάτων και επιπτώσεων από την υλοποίηση των προγραμματισμένων ενεργειών Πλαίσιο της ΕΕ για την Παρακολούθηση και Αξιολόγηση Προγραμμάτων και Δράσεων Η παρακολούθηση και αξιολόγηση των προγραμμάτων Υγείας Πρόνοιας στις χώρες της ΕΕ βασίζεται στη συστημική προσέγγιση των εφαρμοσμένων δράσεων. Κάθε δράση για την Υγεία και Πρόνοια χρησιμοποιεί πόρους για την παραγωγή συγκεκριμένων εκροών, αποτελεσμάτων και επιπτώσεων. Ο βασικός σκοπός της παρακολούθησης είναι η συγκέντρωση της απαραίτητης πληροφορίας για την εκτίμηση της απόκλισης από τους αρχικούς προγραμματικούς στόχους και την έγκαιρη λήψη των απαραίτητων διορθωτικών παρεμβάσεων για τον μέγιστο βαθμό επίτευξής των. Η μέτρηση της απόκλισης από τους αρχικούς στόχους βασίζεται κυρίως στην ανάπτυξη και παρακολούθηση δεικτών εκροών, αποτελέσματος και επιπτώσεων. Οι Διευθύνσεις της Ε.Ε. χαράσσουν πολιτικές (Directorate General for Regional Policy, Directorate General for Employment, Industrial Relations and Social Affairs, κ.ά.) και παράγουν και δημοσιεύουν μεθοδολογικά έγγραφα εργασίας για την Παρακολούθηση και Αξιολόγηση των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων (Εθνική και Κοινοτική χρηματοδότηση). Τα έγγραφα εργασίας επιλύουν θέματα ορολογίας (εκροή, αποτέλεσμα, BPM Α.Ε. 5

9 επίπτωση), μεθοδολογικού πλαισίου και δεικτών επιχειρησιακής παρακολούθησης και αξιολόγησης. Για τους τομείς κοινοτικής παρέμβασης δίνονται συγκεκριμένες οδηγίες κατευθύνσεις και προτάσεις χωρίς όμως να προσδιορίζεται ή να επιβάλλεται συγκεκριμένο σετ δεικτών το οποίο θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί από κάθε κράτος μέλος. Η Παρακολούθηση και Αξιολόγηση των Προγραμμάτων και Δράσεων σύμφωνα με τις οδηγίες της ΕΕ έχει προσδιορισθεί βάσει του Μεθοδολογικού Πλαισίου, που παρουσιάζεται στο Σχήμα 1. BPM Α.Ε. 6

10 Πραγματοποίησης, Αποτελέσματος και Επιπτώσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υγεία Πρόνοια» Σχήμα 1: Πλαίσιο Παρακολούθησης και Αξιολόγησης Προγραμμάτων και Δράσεων Αξιολόγηση Επάρκεια Παρακολούθηση Στοχοθεσία Αποτελεσματικότητα Επιπτώσεις (μακροπρόθεσμα αποτελέσματα) Γενικοί Στρατηγικοί Στόχοι Αποδοτικότητα Αποτελέσματα (άμεσα) Ειδικοί Στρατηγικοί Στόχοι Σκοπός ΕΠ (Εθνική - Ευρωπαϊκή Πολιτική) Εκροές (παραγόμενα προϊόντα και υπηρεσίες) Επιχειρησιακοί Στόχοι Ανάγκες Στόχοι Εισροές Υλοποίηση των ενεργειών Βαθμός Συσχέτισης Πηγή: European Commission Directorate General XVI Regional Policy and Cohesion. Co-ordination and evaluation of operations BPM Α.Ε. 7

11 Πιο συγκεκριμένα, τα Προγράμματα περιλαμβάνουν δυο κύριες φάσεις, τη φάση του Σχεδιασμού και τη φάση της Υλοποίησης. Στη φάση του σχεδιασμού εκτιμώνται οι ανάγκες και προσδιορίζονται οι στρατηγικοί και επιχειρησιακοί στόχοι των Προγραμμάτων, ενώ στη φάση της υλοποίησης εκτελούνται οι προγραμματισμένες ενέργειες και παρακολουθείται η πορεία τους βάσει συγκεκριμένων δεικτών και μεθοδολογίας. Τόσο κατά τη φάση του σχεδιασμού, όσο και της υλοποίησης υφίστανται ενέργειες αξιολόγησης («εκ των προτέρων», «ενδιάμεση») με σκοπό την πρόβλεψη ή εκτίμηση των αποκλίσεων από τους προκαθορισμένους προγραμματικούς στρατηγικούς και επιχειρησιακούς στόχους. Συνεπώς η διαδικασία της παρακολούθησης εμπεριέχει και υποστηρίζει τον συνεχή έλεγχο του βαθμού επίτευξης των στρατηγικών και επιχειρησιακών στόχων και είναι στενά συνδεδεμένη με τα αποτελέσματα της φάσης του Σχεδιασμού. Για τον λόγο αυτό καλείται ο φορέας διαχείρισης να αναπτύξει, προτείνει και παρακολουθήσει αξιόπιστους και έγκυρους δείκτες αποτελέσματος και επιπτώσεων. Οι δείκτες αυτοί πρέπει να είναι σαφώς προδιαγεγραμμένοι, εξειδικευμένοι, μετρήσιμοι και ικανοί, ούτως ώστε να επιτευχθεί αποτελεσματική οργάνωση και παρακολούθηση των υλοποιούμενων έργων στο πλαίσιο του Προγράμματος. Ο βαθμός επίτευξης των στρατηγικών και επιχειρησιακών στόχων ενός Προγράμματος μετριέται μέσω των παραγομένων εκροών, αποτελεσμάτων και επιπτώσεων από την υλοποίηση των προγραμματισμένων δράσεων. Η εκροή εκφράζει το άμεσο παραγόμενο έργο της υλοποίησης των δράσεων (π.χ. δημιουργία / αναβάθμιση κτιριακών υποδομών, εκπαιδευομένων, προγραμμάτων ενημέρωσης, ενεργειών κατάρτισης, κλπ.). Ως αποτέλεσμα ορίζεται το άμεσο όφελος των ομάδων στόχων του πληθυσμού (π.χ. αύξηση μονάδων βασικής υποστήριξης ζωής ΕΚΑΒ, νέων μονάδων, κλπ.), ενώ ως επίπτωση ορίζεται η μακροπρόθεσμη επίδραση βελτίωση στους ωφελούμενους (άτομα και κοινωνία) για την επίτευξη των ειδικών ή γενικών στρατηγικών στόχων του Επιχειρησιακού Προγράμματος (βελτίωση επιπέδου υγείας, δίκαιη πρόσβαση, καταπολέμηση κοινωνικού αποκλεισμού, κλπ.). Οι επιπτώσεις διακρίνονται σε ειδικές (π.χ. μείωση χρόνου αναμονής, κλπ.) και γενικές (π.χ. βελτίωση του επιπέδου υγείας του πληθυσμού, ικανοποίηση χρηστών, θνησιμότητα, δίκαιη πρόσβαση κλπ.). Η διαδικασία παρακολούθησης ενός Προγράμματος εμπεριέχει την περιοδική επανεξέταση των αρχικών προγραμματικών στόχων και τη συγκέντρωση όλων των απαραίτητων στοιχείων που προκύπτουν από την υλοποίηση των έργων που εμπίπτουν στο Πρόγραμμα. Τα στοιχεία αυτά επιτρέπουν την εκτίμηση του συνόλου των εκροών και αποτελεσμάτων. Επίσης, αποτελούν σημαντικά δεδομένα για την εκτίμηση των επιπτώσεων. Η αξιολόγηση των επιπτώσεων απαιτεί τη συγκέντρωση στοιχείων, όπως στοιχεία πληθυσμού, δείκτες αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας μονάδων, δείκτες χρήσης υφιστάμενων δομών, στοιχεία ανθρώπινου δυναμικού, κοινωνικοοικονομικά στοιχεία, κ.ά. Η παρακολούθηση και εκτίμηση των επιπτώσεων αποτελεί ίσως το πιο δύσκολα μετρήσιμο τμήμα της διαδικασίας BPM Α.Ε. 8

12 παρακολούθησης. Αυτό οφείλεται, τόσο στην αλληλεπίδραση πολλών παραγόντων για την επίτευξη των επιθυμητών επιπτώσεων (δυσκολία προσδιορισμού), όσο και στον παράγοντα χρόνο, ο οποίος συνήθως εκτείνεται πέραν των ορίων ενός Προγράμματος. Για παράδειγμα η επίπτωση στο επίπεδο υγείας του πληθυσμού γίνεται ορατή ύστερα από την παρέλευση μεγάλου χρονικού διαστήματος, πλέον της περιόδου υλοποίησης του Προγράμματος, καθώς επίσης επηρεάζεται και από εξωγενείς παράγοντες, εκτός του Προγράμματος. 2. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΔΕΙΚΤΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΥΓΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ» Επισκόπηση της Εθνικής Πολιτικής Υγείας Πρόνοιας Η Εθνική Πολιτική θέτει στόχους για τη μεταρρύθμιση στον Τομέα της Υγείας, της Ψυχικής Υγείας και της Πρόνοιας, με σκοπό τη βελτίωση του επιπέδου εξυπηρέτησης του Πολίτη και του επιπέδου υγείας του, μέρος των οποίων υλοποιούνται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υγεία Πρόνοια». Επομένως, και με δεδομένη τη σχέση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υγεία Πρόνοια» με τις Εθνικές Πολιτικές για την Υγεία και την Πρόνοια, στο τεύχος της έκθεσης της εμπειρογνωμοσύνης παρουσιάσθηκαν οι βασικοί σκοποί και άξονες των Εθνικών Πολιτικών για την Υγεία (Σχέδιο Μεταρρύθμισης «Υγεία για τον Πολίτη»), την Ψυχική Υγεία (Σχέδιο Δράσης για τη Μεταρρύθμιση του Τομέα Ψυχικής Υγείας) και την Πρόνοια Συνέργειες του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υγεία Πρόνοια» με άλλες Εθνικές Πολιτικές Στο πλαίσιο της εμπειρογνωμοσύνης επιδιώχθηκε η ανάδειξη των στόχων του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Κοινωνική Ενσωμάτωση και του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Απασχόληση που σχετίζονται με τους στόχους του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υγεία Πρόνοια». Πιο συγκεκριμένα, όσον αφορά το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Κοινωνική Ενσωμάτωση παρουσιάσθηκαν οι στόχοι του και οι κοινές ομάδες στόχοι των δύο υπό μελέτη προγραμμάτων. Επίσης, αναδείχθηκε ότι η υλοποίηση των δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υγεία Πρόνοια» είναι σύμφωνη με τις κατευθυντήριες γραμμές και τους τέσσερεις πυλώνες της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την Απασχόληση (Ε.Σ.Α.). Η υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υγεία Πρόνοια» δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας, τόσο κατά τη διάρκεια υλοποίησης των επιμέρους έργων, όσο και μετά την ολοκλήρωσή τους, γεγονός το οποίο οδηγεί στην προώθηση της απασχόλησης, καθώς επίσης στοχεύει στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού του Τομέα Υγείας και Πρόνοιας, στόχος ο οποίος συνάδει με αυτόν του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Απασχόληση. BPM Α.Ε. 9

13 3. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΔΕΙΚΤΩΝ Οι δείκτες που συμπεριελήφθησαν στο Ολοκληρωμένο Πρότυπο Δεικτών σχεδιάσθηκαν έτσι ώστε: Να ικανοποιούν τις ανάγκες της παρακολούθησης της υλοποίησης του ΕΠ «Υγεία Πρόνοια» σύμφωνα με τις οδηγίες της ΕΕ Να διασφαλίζεται η εφικτότητα μέτρησής τους Να εστιάζουν στο επίπεδο προγράμματος (Μέτρο Άξονας) ανάλογα με το είδος τους Να συνδέονται με τη διαδικασία παρακολούθησης και υλοποίησης των Έργων. Επίσης, κατά την ανάπτυξη των δεικτών δόθηκε ιδιαίτερη προσοχή ώστε να είναι εφικτή η συγκέντρωση των απαιτούμενων δεδομένων για την εκτίμησή τους. Οι κύριες πηγές συγκέντρωσης των δεδομένων για τη διαμόρφωση και τη μέτρηση των δεικτών αυτών παρουσιάζονται στο παρακάτω σχήμα (Σφάλμα! Το αρχείο προέλευσης της αναφοράς δεν βρέθηκε.). Οι πηγές αυτές είναι: Οι Φορείς Υλοποίησης του ΕΠ «Υγεία Πρόνοια» , μέσω των Τεχνικών Δελτίων Έργων και Υποέργων και των αντίστοιχων δελτίων παρακολούθησης (μηνιαία και τριμηνιαία) που υποβάλλονται στην αρμόδια Διαχειριστική Αρχή σε τακτά χρονικά διαστήματα. Η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία από την οποία συγκεντρώνονται στοιχεία πληθυσμού, καθώς και στοιχεία που προκύπτουν από ειδικές έρευνες τις οποίες διενεργεί. Το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας Τα Περιφερειακά Συστήματα Υγείας και Πρόνοιας που αποτελούν μεταξύ άλλων νέα όργανα παρακολούθησης του επιπέδου υγείας σε περιφερειακό επίπεδο. Άλλοι Φορείς και Οργανισμοί Υγείας Πρόνοιας, συμπεριλαμβανομένων και των παγκόσμιων φορέων, ώστε να καταστεί δυνατή η σύγκριση με βέλτιστες πρακτικές και διεθνή πρότυπα. Σχήμα 2: Διάγραμμα Ροής Πληροφοριών για την Παραγωγή των Κατάλληλων Δεικτών Φορείς Υλοποίησης ΕΠ «Υγεία Πρόνοια» Εθνική Στατιστική Υπηρεσία Ελλάδος Υπουργείο Υγείας Πρόνοιας Διαχειριστική Αρχή ΕΠ «Υγεία Πρόνοια» Περιφερειακά Συστήματα Υγείας & Πρόνοιας Άλλοι Φορείς και Οργανισμοί Υγείας Πρόνοιας BPM Α.Ε. 10

14 Οι συγκεκριμένες πληροφορίες που διατίθενται από τις προαναφερθείσες πηγές αποτελούν εισροές για τη μέτρηση των δεικτών του Ολοκληρωμένου Προτύπου Δεικτών παρακολούθησης της υλοποίησης του ΕΠ «Υγεία Πρόνοια» Παρά την ιδιαίτερη προσοχή και σημασία που δόθηκε ώστε τα απαιτούμενα δεδομένα για τη μέτρηση των δεικτών να είναι εύκολα προσβάσιμα, πρέπει να τονισθεί η ιδιαίτερη δυσκολία που αντιμετωπίζεται σήμερα για την εξεύρεση αξιόπιστων και επίκαιρων στοιχείων. Ιδιαίτερα θα πρέπει να αναφερθεί ότι οι πηγές άντλησης δεδομένων για τη μέτρηση δεικτών επιπτώσεων, κυρίως, είναι περιορισμένες και τα τηρούμενα στοιχεία από τους εμπλεκόμενους φορείς υγείας και πρόνοιας, που παρουσιάσθηκαν ανωτέρω, είναι ελλιπή και ανεπίκαιρα σε πολλές περιπτώσεις, λόγω έλλειψης μηχανογραφικής υποστήριξης. Η ομάδα του Συμβούλου θέλοντας να παρουσιάσει ένα Ολοκληρωμένο Πρότυπο Δεικτών, παραβλέποντας σε πολλές περιπτώσεις τον ισχυρό αυτό περιορισμό, συμπεριέλαβε στο Πρότυπό του και προτείνει ένα σύνολο υψηλής ποιότητας δεικτών που μπορούν να αξιοποιηθούν για την παρακολούθηση και αξιολόγηση του συνόλου των εκροών, αποτελεσμάτων και επιπτώσεων (ειδικών και γενικών) του ΕΠ «Υγεία Πρόνοια» Για λόγους, όμως, πρακτικής εφαρμογής του Ολοκληρωμένου Προτύπου Δεικτών, δεδομένου του προαναφερθέντος περιορισμού, οι δείκτες κατηγοριοποιήθηκαν σε τρεις επιμέρους κατηγορίες ως ακολούθως: Η πρώτη κατηγορία «Ελάχιστοι Απαραίτητοι Δείκτες» περιλαμβάνει τον ελάχιστο δυνατό αριθμό δεικτών που είναι ικανοί να αποτυπώσουν τις σημαντικότερες εκροές, αποτελέσματα και επιπτώσεις που απορρέουν από την υλοποίηση του Προγράμματος. Η δεύτερη κατηγορία «Πρόσθετοι Δείκτες Πλήρους Εκτίμησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος» περιλαμβάνει δείκτες οι οποίοι αναπτύχθηκαν λαμβάνοντας πάντα υπόψη τους προαναφερθέντες περιορισμούς, αλλά που αποσκοπούν στη μέτρηση του συνόλου των εκροών και αποτελεσμάτων που θα επιφέρουν οι υλοποιούμενες δράσεις του Προγράμματος, καθώς και των επιπτώσεων που είναι σχετικά εύκολα και άμεσα μετρήσιμες. Η τρίτη κατηγορία «Δείκτες με Αυξημένη Πολυπλοκότητα Μέτρησης» περιλαμβάνει δείκτες επιπτώσεων με αυξημένη πολυπλοκότητα μέτρησης. Η αυξημένη πολυπλοκότητα συνεπάγεται: τη δυσκολία μέτρησης κάποιων δεικτών λόγω έλλειψης μηχανογραφικής υποστήριξης των νοσοκομείων ή άλλων φορέων υγείας πρόνοιας, η οποία αναμένεται να επιλυθεί με την επικείμενη ανάπτυξη και λειτουργία του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) των Περιφερειακών Συστημάτων Υγείας και Πρόνοιας ή / και την ανάγκη διενέργειας εξειδικευμένης έρευνας πεδίου για τη μέτρηση των δεικτών. Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι καθ όλη τη διάρκεια του έργου, ο Σύμβουλος συνεργάσθηκε με στελέχη της Διαχειριστικής Αρχής. Κυριότεροι στόχοι της συνεργασίας αυτής ήταν η BPM Α.Ε. 11

15 κατανόηση, από την πλευρά του Συμβούλου, των παραγόντων που επηρεάζουν την υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος και η ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών, ώστε το ολοκληρωμένο πρότυπο δεικτών να αποτελέσει ένα χρήσιμο και λειτουργικό εργαλείο για τα στελέχη της Διαχειριστικής Αρχής. 4. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΔΕΙΚΤΩΝ Στο παρόν Κεφάλαιο παρουσιάζεται συνοπτικά το Ολοκληρωμένο Πρότυπο Δεικτών με τη μορφή πινάκων οι οποίοι μπορούν να χρησιμεύσουν και ως ευρετήριο δεικτών. Η παρουσίαση των δεικτών γίνεται ανά Άξονα και Μέτρο και για κάθε δείκτη παρουσιάζεται ο Κωδικός, ο Τίτλος και η Μονάδα Μέτρησής του. Ο κωδικός του κάθε δείκτη περιλαμβάνει δύο πεδία. Το πρώτο πεδίο αφορά τον αριθμό του Μέτρου και το δεύτερο πεδίο υποδηλώνει τον τύπο του δείκτη (Α: εκροή, Β: αποτέλεσμα, Γ: επίπτωση) και τον αύξοντα αριθμό του. Παράδειγμα: Κωδικός Μ11-Α.1: Άξονας 1, Μέτρο 1.1, Δείκτης Εκροής υπ. αριθμ. 1. Επίσης, σημειώνεται ότι, στο πεδίο του κωδικού του κάθε Δείκτη έχει τοποθετηθεί ένας επιπλέον κωδικός μέσα σε παρένθεση. Ο κωδικός αυτός υποδηλώνει ότι: (1): Ο δείκτης εντάσσεται στην πρώτη κατηγορία των Ελάχιστων Απαραίτητων Δεικτών για την παρακολούθηση του Ε.Π. «Υγεία Πρόνοια». (2): Ο δείκτης εντάσσεται στην δεύτερη κατηγορία των Πρόσθετων Δεικτών Πλήρους Αποτίμησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος οι οποίοι θα πρέπει να μετρώνται για την αποτελεσματικότερη παρακολούθηση της υλοποίησης του Ε.Π. «Υγεία Πρόνοια». (3): Ο δείκτης εντάσσεται στην τρίτη κατηγορία των Δεικτών με Αυξημένη Πολυπλοκότητα Μέτρησης. Η κατηγοριοποίηση αυτή έχει περιγραφεί στην Μεθοδολογία Ανάπτυξης του Ολοκληρωμένου Προτύπου Δεικτών. ΑΞΟΝΑΣ 1: «ΥΓΕΙΑ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΕΤΡΟ 1.1.: «Ανάπτυξη Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας» Μ11-Α.1 (1) Νέα Κτιριακή Υποδομή Αστικών Κέντρων Υγείας τμ Μ11-Α.2 (1) Βελτίωση / Αναβάθμιση υφιστάμενης κτιριακής υποδομής Κέντρων Υγείας και Περιφερειακών Ιατρείων τμ Μ11-Α.3 (2) Βελτίωση / Αναβάθμιση υφιστάμενης κτιριακής υποδομής Κέντρων Υγείας τμ Μ11-Α.4 (2) Βελτίωση / Αναβάθμιση υφιστάμενης κτιριακής υποδομής Περιφερειακών Ιατρείων τμ Μ11-Α.5 (2) Ιατρικός εξοπλισμός (κάθε είδους) σετ BPM Α.Ε. 12

16 ΑΞΟΝΑΣ 1: «ΥΓΕΙΑ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ Μ11-Α.6 (2) Ξενοδοχειακός εξοπλισμός σετ Μ11-Β.1 (1) Αστικά Κέντρα Υγείας Μ11-Β.2 (1) Δυνατότητα Κάλυψης Αναγκών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας από τα Αστικά Κέντρα Υγείας Μ11-Β.3 (1) Δυνατότητα Κάλυψης Αναγκών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας από τα αναβαθμισμένα Κέντρα Υγείας και Περιφερειακά Ιατρεία Μ11-Β.4 (1) Δημιουργούμενες Θέσεις Απασχόλησης κατά τη διάρκεια υλοποίησης του Μέτρου ανθρωποέτη Μ11-Β.5 (2) Αναβαθμισμένα Κέντρα Υγείας & Περιφερειακά Ιατρεία Μ11-Γ.1 (1) Διείσδυση παρεμβάσεων των υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στον πληθυσμό Μ11-Γ.2 (1) Θέσεις εργασίας που διατηρούνται με την υλοποίηση του Μέτρου Μ11-Γ.3 (1) Νέες θέσεις εργασίας από την υλοποίηση του Μέτρου Μ11-Γ.4 (2) Μεταβολή χρήσης υπηρεσιών των αναβαθμισμένων Κέντρων Υγείας και Περιφερειακών Ιατρείων Μ11-Γ.5 (2) Επισκέψεις σε Αστικά Κέντρα Υγείας Μ11-Γ.6 (2) Επίδραση Αστικών Κέντρων Υγείας στην παροχή Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας της περιοχής που δραστηριοποιούνται Μ11-Γ.7 (2) Αύξηση ιατρονοσηλευτικού προσωπικού πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας προς τον πληθυσμό, ανά ΠΕΣΥ ιατρονοσηλευτικό προσωπικό ανά αριθμό κατοίκων Μ11-Γ.8 (3) Ικανοποίηση χρηστών από την παροχή υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας βαθμός ικανοποίησης ΜΕΤΡΟ 1.2.: «Λειτουργικός Εκσυγχρονισμός Νοσοκομειακών Μονάδων» Μ12-Α.1 (1) Βελτίωση / Επέκταση κτιριακής υποδομής Νοσοκομείων και Ειδικών Μονάδων τμ Μ12-Α.2 (1) Ιατρικός Εξοπλισμός Υψηλής Βιοϊατρικής Τεχνολογίας σετ Μ12-Α.3 (1) Ιατρικός Εξοπλισμός υφιστάμενων και νέων Ειδικών Μονάδων σετ Μ12-Α.4 (2) Εφαρμογή Ενιαίου Γενικού Λογιστικού Σχεδίου Μ12-Α.5 (2) Κτιριακές βελτιώσεις - επεκτάσεις νοσοκομείων τμ Μ12-Α.6 (2) Κτιριακές βελτιώσεις - επεκτάσεις Ειδικών Μονάδων τμ Μ12-Α.7 (2) Κτιριακές βελτιώσεις - επεκτάσεις Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών τμ Μ12-Α.8 (2) Νέα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών Μ12-Α.9 (2) Νέοι αξονικοί τομογράφοι σετ Μ12-Α.10 (2) Νέοι μαγνητικοί τομογράφοι σετ Μ12-Α.11 (2) Νέοι αγγειογράφοι σετ Μ12-Α.12 (2) Νέοι στεφανιογράφοι σετ Μ12-Α.13 (2) Νέες Γ' Κάμερα σετ Μ12-Α.14 (2) Εργαστηριακός εξοπλισμός νοσοκομείων σετ Μ12-Α.15 (2) Εξοπλισμός ΤΕΠ σετ Μ12-Β.1 (1) Αναβάθμιση γενικών κλινών BPM Α.Ε. 13

17 ΑΞΟΝΑΣ 1: «ΥΓΕΙΑ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ Μ12-Β.2 (1) Αναβάθμιση και δημιουργία ειδικών κλινών Μ12-Β.3 (1) Ανακαινισμένες και Νέες Ειδικές Μονάδες Μ12-Β.4 (1) Δημιουργούμενες Θέσεις Απασχόλησης κατά τη διάρκεια υλοποίησης του Μέτρου ανθρωποέτη Μ12-Β.5 (2) Νοσοκομεία όπου έγιναν παρεμβάσεις Μ12-Β.6 (2) Νοσοκομεία που έκαναν παρέμβαση σε βιοϊατρικό εξοπλισμό Μ12-Β.7 (2) Νοσοκομεία που έκαναν παρέμβαση σε Ειδικές Μονάδες Μ12-Β.8 (2) Αναβαθμισμένα νοσοκομεία στο σύνολο της περιοχής παρέμβασης Μ12-Β.9 (2) Νέες / αναβαθμισμένες ειδικές κλίνες στο σύνολο της χώρας Μ12-Β.10 (2) Νέα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών στο σύνολο της χώρας Μ12-Γ.1 (1) Βελτίωση κάλυψης αναγκών σε γενικές κλίνες Μ12-Γ.2 (1) Βελτίωση κάλυψης αναγκών ανά κάτοικο σε ειδικές κλίνες κλίνες / αριθμό κατοίκων Μ12-Γ.3 (1) Βελτίωση κάλυψης πληθυσμού από βιοϊατρικό εξοπλισμό σετ εξοπλισμού/αριθμό κατοίκων Μ12-Γ.4 (1) Νέες θέσεις εργασίας από την υλοποίηση του Μέτρου Μ12-Γ.5 (1) Θέσεις εργασίας που διατηρούνται με την υλοποίηση του Μέτρου Μ12-Γ.6 (3) Ικανοποίηση χρηστών από την παροχή υπηρεσιών των Νοσοκομείων βαθμός ικανοποίησης Μ12-Γ.7 (3) Μεταβολή Μέσης Διάρκειας Νοσηλείας ημέρες Μ12-Γ.8 (3) Μεταβολή κόστους ανά ημέρα νοσηλείας ευρώ ΜΕΤΡΟ 1.3.: «Ανάπτυξη και Ολοκλήρωση των Υπηρεσιών Επείγουσας Προνοσοκομειακής Φροντίδας» Μ13-Α.1 (1) Νέα κτιριακή δομή ΕΚΑΒ τμ Μ13-Α.2 (1) Μονάδες βασικής υποστήριξης ζωής ΕΚΑΒ (μή τετρακίνητες) Μ13-Α.3 (1) Τετρακίνητες (4Χ4) μονάδες βασικής υποστήριξης ζωής ΕΚΑΒ Μ13-Α.4 (1) Κινητές μονάδες εξειδικευμένης επείγουσας προνοσοκομειακής ιατρικής φροντίδας ΕΚΑΒ Μ13-Β.1 (1) Αύξηση μονάδων βασικής υποστήριξης ζωής ΕΚΑΒ Μ13-Β.2 (1) Αύξηση κινητών μονάδων εξειδικευμένης επείγουσας προνοσοκομειακής φροντίδας ΕΚΑΒ Μ13-Β.3 (1) Δημιουργούμενες Θέσεις Απασχόλησης κατά τη διάρκεια υλοποίησης του Μέτρου ανθρωποέτη Μ13-Β.4 (2) Κάλυψη εθνικών αρτηριών από κινητές μονάδες χλμ / μονάδα Μ13-Β.5 (2) Κάλυψη περιοχών ευθύνης από μονάδες βασικής υποστήριξης ζωής κάτοικοι / μονάδα Μ13-Β.6 (2) Κάλυψη περιοχών ευθύνης από μονάδες εξειδικευμένης επείγουσας προνοσοκομειακής ιατρικής φροντίδας κάτοικοι / μονάδα BPM Α.Ε. 14

18 ΑΞΟΝΑΣ 1: «ΥΓΕΙΑ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ Μ13-Γ.1 (1) Μεταβολή μέσου χρόνου ανταπόκρισης λεπτά (χρόνος) Μ13-Γ.2 (1) Νέες θέσεις εργασίας από την υλοποίηση του Μέτρου Μ13-Γ.3 (1) Θέσεις εργασίας που διατηρούνται με την υλοποίηση του Μέτρου Μ13-Γ.4 (2) Βελτίωση Πρόσβασης κατοίκων περιοχών όπου έγιναν παρεμβάσεις χλμ ΜΕΤΡΟ 1.4.: «Ανάπτυξη Δημόσιας Υγείας» Καταρτισθέντες εργαζόμενοι που απασχολούνται σε Μ14-Α.1 (1) υπηρεσίες υγείας, πρόνοιας και προώθησης στην απασχόληση Μ14-Α.2 (1) Επωφελούμενοι άνεργοι που συμμετείχαν σε ενέργειες αγωγής υγείας Μ14-Α.3 (1) Επωφελούμενοι εργαζόμενοι που συμμετείχαν σε ενέργειες αγωγής υγείας Μ14-Α.4 (2) Προγράμματα / ενέργειες που υλοποιήθηκαν Μ14-Β.1 (1) Διείσδυση Κατάρτισης στους εργαζόμενους που απασχολούνται σε υπηρεσίες υγείας, πρόνοιας και προώθησης στην απασχόληση Μ14-Β.2 (1) Δημιουργούμενες Θέσεις Απασχόλησης κατά τη διάρκεια υλοποίησης του Μέτρου ανθρωποέτη Μ14-Β.3 (2) Γεωγραφική διασπορά κατάρτισης Μ14-Β.4 (2) Διείσδυση παρεμβάσεων ευαισθητοποίησης σε χώρους εργασίας Μ14-Γ.1 (1) Ευαισθητοποίηση ωφελουμένων των αξόνων 2 & 5 του ΕΠ ΑκΕΚ Μ14-Γ.2 (3) Βελτίωση Δεξιοτήτων καταρτισθέντων του Τομέα Δημόσιας Υγείας βαθμός βελτίωσης BPM Α.Ε. 15

19 ΑΞΟΝΑΣ 2: «ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΕΤΡΟ 2.1.: «Αποασυλοποίηση και Κοινωνικοοικονομική (Επαν)ένταξη Ψυχικά Ασθενών» Μ21-Α.1 (1) Δομές αποασυλοποίησης που τέθηκαν σε λειτουργία Μ21-Α.2 (1) Δυναμικότητα δομών που τέθηκαν σε λειτουργία Μ21-Α.3 (1) Εργαστήρια που τέθηκαν σε λειτουργία Μ21-Α.4 (2) Μονάδες υποστήριξης Μ21-Β.1 (1) Ασθενείς που αποασυλοποιήθηκαν Μ21-Β.2 (1) Δημιουργούμενες Θέσεις Απασχόλησης κατά τη διάρκεια υλοποίησης του Μέτρου Μ21-Γ.1 (1) Μείωση ασθενών που διαβιούν σε Ψυχιατρικά Νοσοκομεία ανθρωποέτη Μ21-Γ.2 (1) Νέες θέσεις εργασίας από την υλοποίηση του Μέτρου Μ21-Γ.3 (1) Θέσεις εργασίας που διατηρούνται με την υλοποίηση του Μέτρου ΜΕΤΡΟ 2.2.: «Ανάπτυξη Συμπλήρωση Επέκταση Δομών στην Κοινότητα για την Ολοκληρωμένη Εφαρμογή της Ψυχιατρικής Μεταρρύθμισης» Μ22-Α.1 (1) Νέες κτιριακές εγκαταστάσεις τμ Μ22-Α.2 (1) Κτιριακές υποδομές και εξοπλισμός που βελτιώθηκαν σε Γενικά Νοσοκομεία Μ22-Β.1 (1) Νέες δομές που τέθηκαν σε λειτουργία Μ22-Β.2 (1) Νέες κλίνες σε Γενικά Νοσοκομεία Μ22-Β.3 (1) Δημιουργούμενες Θέσεις Απασχόλησης κατά τη διάρκεια υλοποίησης του Μέτρου τμ ανθρωποέτη Μ22-Β.4 (2) Βελτιωμένες κλίνες σε Ψυχιατρικά Νοσοκομεία Μ22-Β.5 (2) Μ22-Γ.1 (1) Γενικά Νοσοκομεία που έκαναν παρέμβαση σε Ψυχιατρικά Τμήματα Κάλυψη αναγκών φροντίδας ψυχικής υγείας του πληθυσμού Μ22-Γ.2 (1) Νέες θέσεις εργασίας από την υλοποίηση του Μέτρου Μ22-Γ.3 (1) Θέσεις εργασίας που διατηρούνται με την υλοποίηση του Μέτρου ΜΕΤΡΟ 2.3.: «Ενέργειες Πρόληψης Ενίσχυσης της Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Κοινωνικοοικονομικής (Επαν)ένταξης» Μ23-Α.1 (1) Καταρτιζόμενοι ψυχικά ασθενείς Μ23-Α.2 (2) Κατάρτιση ψυχικά ασθενών ανθρωποώρες Μ23-Β.1 (1) Παρεχόμενες Υπηρεσίες ανθρωπομήνες Μ23-Β.2 (1) Λειτουργία δομών στην κοινότητα Μ23-Β.3 (1) Δημιουργία ΚοιΣΠΕ Μ23-Β.4 (1) Δημιουργούμενες Θέσεις Απασχόλησης κατά τη διάρκεια υλοποίησης του Μέτρου ανθρωποέτη Μ23-Γ.1 (1) Ψυχικά ασθενείς που προωθήθηκαν στην αγορά εργασίας Μ23-Γ.2 (1) Νέες θέσεις εργασίας από την υλοποίηση του Μέτρου Μ23-Γ.3 (1) Θέσεις εργασίας που διατηρούνται με την υλοποίηση του Μέτρου BPM Α.Ε. 16

20 ΑΞΟΝΑΣ 2: «ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΕΤΡΟ 2.4.: «Κατάρτιση του Προσωπικού για τη Στήριξη της Αποασυλοποίησης, της Κοινωνικοοικονομικής Επανένταξης και της Συνεχούς Υποστήριξης των Ψυχικά Ασθενών» Μ24-Α.1 (1) Καταρτισθέντες εργαζόμενοι του Τομέα Ψυχικής Υγείας Μ24-Α.2 (1) Καταρτισθέντες εκπαιδευτές του Τομέα Ψυχικής Υγείας Μ24-Α.3 (2) Ενέργειες κατάρτισης προσωπικού Τομέα Ψυχικής Υγείας Μ24-Α.4 (2) Κατάρτιση προσωπικού Τομέα Ψυχικής Υγείας ανθρωποώρες Μ24-Α.5 (2) Καταρτισθέντες ψυχίατροι των δομών ψυχικής υγείας Μ24-Α.6 (2) Καταρτισθέντες ψυχολόγοι των δομών ψυχικής υγείας Μ24-Α.7 (2) Καταρτισθέντες κοινωνικοί λειτουργοί των δομών ψυχικής υγείας Μ24-Α.8 (2) Καταρτισθέντες παιδαγωγοί των δομών ψυχικής υγείας Μ24-Α.9 (2) Καταρτισθέντες νοσηλευτές των δομών ψυχικής υγείας Μ24-Α.10 (2) Μ24-Α.11 (2) Καταρτισθέντες εργοθεραπευτές των δομών ψυχικής υγείας Καταρτισθέντες φυσιοθεραπευτές των δομών ψυχικής υγείας Μ24-Α.12 (2) Καταρτισθέν λοιπό προσωπικό των δομών ψυχικής υγείας Μ24-Β.1 (1) Μ24-Β.2 (2) Δημιουργούμενες Θέσεις Απασχόλησης κατά τη διάρκεια υλοποίησης του Μέτρου Καταρτισθέντες του τομέα ψυχικής υγείας στο σύνολο των δομών που δημιουργήθηκαν στα λοιπά Μέτρα του Άξονα "Ψυχική Υγεία" ανθρωποέτη Μ24-Γ.1 (1) Νέες θέσεις εργασίας από την υλοποίηση του Μέτρου Μ24-Γ.2 (1) Μ24-Γ.3 (3) Θέσεις εργασίας που διατηρούνται με την υλοποίηση του Μέτρου Βελτίωση δεξιοτήτων καταρτισθέντων του Τομέα Ψυχικής Υγείας βαθμός βελτίωσης BPM Α.Ε. 17

21 ΑΞΟΝΑΣ 3: «ΠΡΟΝΟΙΑ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΕΤΡΟ 3.1.: «Ενέργειες Υποστήριξης Ατόμων που Απειλούνται ή Πλήττονται με Αποκλεισμό από την Αγορά Εργασίας στο Πλαίσιο των Δράσεων του Δικτύου Κοινωνικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών σε Τοπικό Επίπεδο» Μ31-Α.1 (1) Παρεχόμενες Υπηρεσίες ανθρωποώρες Μ31-Β.1 (1) Αριθμός εξυπηρετηθέντων Μ31-Β.2 (1) Δημιουργούμενες Θέσεις Απασχόλησης κατά τη διάρκεια υλοποίησης του Μέτρου ανθρωποέτη Μ31-Β.3 (2) Δήμοι που ανέπτυξαν ενέργειες στα πλαίσια του Μέτρου Μ31-Β.4 (2) Παραπομπές σε άλλες δομές Μ31-Γ.1 (1) Βελτίωση κάλυψης αναγκών για Κοινωνικές Υπηρεσίες στους Δήμους Μ31-Γ.2 (1) Νέες θέσεις εργασίας από την υλοποίηση του Μέτρου Μ31-Γ.3 (1) Θέσεις εργασίας που διατηρούνται με την υλοποίηση του Μέτρου ΜΕΤΡΟ 3.2.: «Σταδιακή Επανένταξη των Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες στην Κοινωνικοοικονομική Ζωή και Προώθηση στην Αυτόνομη Διαβίωση» Μ32-Α.1 (1) Ενδιάμεσες δομές που τέθηκαν σε λειτουργία Μ32-Α.2 (1) Δυναμικότητα ενδιάμεσων δομών που τέθηκαν σε λειτουργία Μ32-Α.3 (2) Δράσεις ευαισθητοποίησης Μ32-Β.1 (1) Άτομα με Ειδικές Ανάγκες που αποϊδρυματοποιήθηκαν Μ32-Β.2 (1) Μ32-Γ.1 (1) Δημιουργούμενες Θέσεις Απασχόλησης κατά τη διάρκεια υλοποίησης του Μέτρου Μείωση του αριθμού των Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες που διαβιεί σε ιδρύματα ανθρωποέτη Μ32-Γ.2 (1) Νέες θέσεις εργασίας από την υλοποίηση του Μέτρου Μ32-Γ.3 (1) Θέσεις εργασίας που διατηρούνται με την υλοποίηση του Μέτρου BPM Α.Ε. 18

22 ΑΞΟΝΑΣ 4: «ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΕΤΡΟ 4.1.: «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού του Τομέα της Υγείας» Μ41-Α.1 (1) Καταρτισθέντες εργαζόμενοι του Τομέα Υγείας Μ41-Α.2 (1) Καταρτισθέντες άνεργοι Μ41-Α.3 (1) Καταρτισθέντες εργαζόμενοι ΕΚΑΒ Μ41-Α.4 (2) Καταρτισθέν ιατρικό και λοιπό επιστημονικό προσωπικό του Τομέα Υγείας Μ41-Α.5 (2) Καταρτισθέν νοσηλευτικό προσωπικό του Τομέα Υγείας Μ41-Α.6 (2) Καταρτισθέν διοικητικό προσωπικό του Τομέα Υγείας Μ41-Α.7 (2) Καταρτισθέν τεχνικό προσωπικό του Τομέα Υγείας Μ41-Α.8 (2) Καταρτισθέν βοηθητικό προσωπικό του Τομέα Υγείας Μ41-Α.9 (2) Προσωπικό που καταρτίσθηκε σε Διατομεακά Προγράμματα Μ41-Α.10 (2) Ενέργειες κατάρτισης Μ41-Α.11 (2) Μ41-Α.12 (2) Κατάρτιση του συνόλου του προσωπικού του Τομέα Υγείας Ενέργειες ανάπτυξης συστημάτων αξιοποίησης προσωπικού του Τομέα Υγείας Μ41-Β.1 (1) Διείσδυση κατάρτισης στο προσωπικό του Τομέα Υγείας Μ41-Β.2 (1) Δημιουργούμενες Θέσεις Απασχόλησης κατά τη διάρκεια υλοποίησης του Μέτρου Μ41-Β.3 (2) Διείσδυση κατάρτισης στο προσωπικό του ΕΚΑΒ Μ41-Β.4 (2) Μ41-Β.5 (2) Μ41-Β.6 (2) Μ41-Β.7 (2) Μ41-Β.8 (2) Διείσδυση κατάρτισης στο ιατρικό και λοιπό επιστημονικό προσωπικό του Τομέα Υγείας Διείσδυση κατάρτισης στο νοσηλευτικό προσωπικό του Τομέα Υγείας Διείσδυση κατάρτισης στο διοικητικό προσωπικό του Τομέα Υγείας Διείσδυση κατάρτισης στο τεχνικό προσωπικό του Τομέα Υγείας Διείσδυση κατάρτισης στο βοηθητικό προσωπικό του Τομέα Υγείας Μ41-Β.9 (2) Προσωπικό που καταρτίσθηκε σε νέες τεχνολογίες ανθρωποώρες ανθρωποέτη Μ41-Γ.1 (3) Βελτίωση δεξιοτήτων καταρτισθέντων του Τομέα Υγείας βαθμός βελτίωσης ΜΕΤΡΟ 4.2.: «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού του Τομέα της Πρόνοιας» Μ42-Α.1 (1) Καταρτισθέντες εργαζόμενοι του Τομέα Πρόνοιας Μ42-Α.2 (1) Καταρτισθέντες άνεργοι του Τομέα Πρόνοιας Μ42-Α.3 (2) Καταρτισθέντες δικτύου κοινωνικών υπηρεσιών Μ42-Α.4 (2) Καταρτισθέν επιστημονικό προσωπικό του Τομέα Πρόνοιας Μ42-Α.5 (2) Καταρτισθέν διοικητικό προσωπικό του Τομέα Πρόνοιας Μ42-Α.6 (2) Καταρτισθέν βοηθητικό προσωπικό του Τομέα Πρόνοιας Μ42-Α.7 (2) Προγράμματα κατάρτισης που αφορούν εθελοντισμό Μ42-Α.8 (2) Ενέργειες ανάπτυξης συστημάτων αξιοποίησης προσωπικού του Τομέα Πρόνοιας BPM Α.Ε. 19

23 ΑΞΟΝΑΣ 4: «ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ Μ42-Β.1 (1) Μ42-Β.2 (1) Μ42-Β.3 (2) Μ42-Β.4 (2) Μ42-Β.5 (2) Μ42-Β.6 (2) Μ42-Γ.1 (2) Μ42-Γ.2 (3) Διείσδυση κατάρτισης στο προσωπικό του Τομέα Πρόνοιας Δημιουργούμενες Θέσεις Απασχόλησης κατά τη διάρκεια υλοποίησης του Μέτρου Διείσδυση κατάρτισης στο επιστημονικό προσωπικό του Τομέα Πρόνοιας Διείσδυση κατάρτισης στο διοικητικό προσωπικό του Τομέα Πρόνοιας Διείσδυση κατάρτισης στο βοηθητικό προσωπικό του Τομέα Πρόνοιας Καταρτισθέν προσωπικό του Τομέα Πρόνοιας στο σύνολο ανά περιφέρεια Καταρτισθέντες άνεργοι που τοποθετήθηκαν σε θέση εργασίας Βελτίωση δεξιοτήτων καταρτισθέντων του Τομέα Πρόνοιας ανθρωποέτη βαθμός βελτίωσης ΑΞΟΝΑΣ 5: «ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΕΤΡΟ 5.1.: «Υποστήριξη της εφαρμογής του Ε.Π.» Μ51-Α.1 (1) Μελέτες και Εμπειρογνωμοσύνες Μ51-Α.2 (1) Αξιολόγηση Ενεργειών Κατάρτισης Μ51-Α.3 (1) Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Μ51-Α.4 (1) Συνεδριάσεις Επιτροπής Παρακολούθησης Μ51-Β.1 (1) Δημιουργούμενες Θέσεις Απασχόλησης κατά τη διάρκεια υλοποίησης του Μέτρου ανθρωποέτη BPM Α.Ε. 20

24 5. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Στο παρόν Κεφάλαιο παρουσιάζονται σημαντικές παρατηρήσεις σχόλια που ερμηνεύουν τη διαμόρφωση του Ολοκληρωμένου Προτύπου Δεικτών. Για κάθε Άξονα παρουσιάζονται οι κυριότεροι στόχοι του βάσει του Συμπληρώματος Προγραμματισμού του ΕΠ «Υγεία Πρόνοια» και οι προτεινόμενες τροποποιήσεις σε σχέση με τους δείκτες του Συμπληρώματος Προγραμματισμού Άξονας 1 «Υγεία» Στόχοι του Άξονα Οι κυριότεροι στόχοι του Άξονα Προτεραιότητας 1 «Υγεία» είναι: Η λειτουργική και οργανωτική μεταρρύθμιση των μονάδων υγείας του Εθνικού Συστήματος Υγείας (ΕΣΥ), για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητάς τους και την προσαρμογή τους στις νέες σύγχρονες και ολοκληρωμένες μορφές παροχής υπηρεσιών υγείας. Η αναδιάρθρωση και ολοκλήρωση των δομών και υποδομών του ΕΣΥ, ώστε να καταστεί εφικτή η εφαρμογή της εθνικής πολιτικής Υγείας και η επίτευξη των στόχων της μεταρρύθμισης. Η περιφερειακή συγκρότηση και η λειτουργική ολοκλήρωση του ΕΣΥ στα διαφορετικά επίπεδα φροντίδας υγείας, περίθαλψης και αποκατάστασης. Η αξιοποίηση της νέας βιοϊατρικής τεχνολογίας για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας, της αποδοτικότητας και της ποιότητας των υπηρεσιών υγείας. Η ολοκλήρωση των δομών επείγουσας προνοσοκομειακής ιατρικής φροντίδας. Η διασφάλιση και προαγωγή της δημόσιας υγείας, μέσω της αξιοποίησης των υπαρχουσών δομών και υποδομών, της λειτουργίας υποστηρικτικών μηχανισμών και της προώθησης εξειδικευμένων πολιτικών και προγραμμάτων. Η αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού για την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών και την προώθηση των στρατηγικών στόχων εθνικής πολιτικής στον Τομέα της Υγείας Προτεινόμενες Τροποποιήσεις του Συμπληρώματος Προγραμματισμού Σημειώνεται ότι, όσον αφορά στο Μέτρο 1.1. του Άξονα: Ο δείκτης Α1 του Μέτρου, που παρουσιάζεται στο Συμπλήρωμα Προγραμματισμού του ΕΠ «Υγεία Πρόνοια» , προτείνεται να αντικατασταθεί από τον δείκτη «Νέα «Κτιριακή Υποδομή Αστικών Κέντρων Υγείας», καθώς στο πλαίσιο του παρόντος Μέτρου δεν προβλέπεται να δημιουργηθούν νέα Κέντρα Υγείας ή Περιφερειακά Ιατρεία, αντίθετα προβλέπεται η δημιουργία Αστικών Κέντρων Υγείας. Ο δείκτης επιπτώσεων Γ1 («Δυνατότητα κάλυψης αναγκών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας από τα Αστικά Κέντρα Υγείας») του Συμπληρώματος Προγραμματισμού, έγινε BPM Α.Ε. 21

25 δείκτης αποτελέσματος, διότι η κάλυψη του πληθυσμού ευθύνης των ΑΚΥ θεωρείται άμεσο αποτέλεσμα της δημιουργίας τους. Όσον αφορά στο Μέτρο 1.2. του Άξονα, στο πρότυπο δεικτών έχουν συγχωνευθεί οι ακόλουθοι δείκτες του Συμπληρώματος Προγραμματισμού: οι δείκτες εκροής Α3 και Α4 του Μέτρου, κι έχουν αντικατασταθεί από το δείκτη εκροής «Ιατρικός Εξοπλισμός υφιστάμενων και νέων Ειδικών Μονάδων», οι δείκτες αποτελέσματος Β2 και Β3, κι έχουν αντικατασταθεί από το δείκτη αποτελέσματος «Αναβάθμιση και δημιουργία ειδικών κλινών», και οι δείκτες αποτελέσματος Β4 και Β5, κι έχουν αντικατασταθεί από το δείκτη αποτελέσματος «Ανακαινισμένες και Νέες Ειδικές Μονάδες», διότι δεν κρίνεται απαραίτητος ο διαχωρισμός σε ανακαινισμένες και νέες Ειδικές Μονάδες και στον αντίστοιχο εξοπλισμό και κλίνες αυτών, αλλά η αναφορά σε σύνολο Ειδικών Μονάδων, ειδικών κλινών κι εξοπλισμού αυτών. Επίσης, ο δείκτης εκροής Α5 του Συμπληρώματος Προγραμματισμού του Μέτρου 1.2. δεν κρίνεται απαραίτητο να ανήκει στο σετ των ελάχιστων απαραίτητων δεικτών, διότι τα διατιθέμενα κονδύλια για την παρέμβαση αυτή δεν είναι ιδιαίτερα μεγάλα και δεν αναμένεται να υλοποιηθούν πολλές σχετικές παρεμβάσεις σε νοσοκομειακές μονάδες της χώρας. Για το λόγο αυτό ο δείκτης ανήκει στο σετ των πρόσθετων δεικτών πλήρους αποτίμησης του ΕΠ «Υγεία Πρόνοια» Επιπλέον προτείνεται η διόρθωση του τίτλου του σε «Εφαρμογή Ενιαίου Λογιστικού Σχεδίου». Όσον αφορά στους δείκτες του Συμπληρώματος Προγραμματισμού για το Μέτρο 1.3. σημειώνονται τα ακόλουθα: Στο δείκτη αποτελέσματος Β1 θα πρέπει να δοθεί προσοχή στο ποσοστό στόχο που παρουσιάζεται στο Συμπλήρωμα Προγραμματισμού, διότι υπολογίζεται επί της τιμής βάσης, που αφορά ουσιαστικά τον αριθμό μονάδων βασικής υποστήριξης ζωής που διαθέτει σήμερα το ΕΚΑΒ και δεν λαμβάνει υπ' όψιν του ότι μέρος αυτών θα αντικατασταθούν. Επίσης, σημειώνεται ότι θα πρέπει στον υπολογισμό του δείκτη να συνυπολογισθούν και οι τετρακίνητες μονάδες. Στο δείκτη αποτελέσματος Β2 θα πρέπει να δοθεί προσοχή στο ποσοστό στόχο που παρουσιάζεται στο Συμπλήρωμα Προγραμματισμού, διότι υπολογίζεται επί της τιμής βάσης, που αφορά ουσιαστικά τον αριθμό κινητών μονάδων εξειδικευμένης επείγουσας προνοσοκομειακής φροντίδας που διαθέτει σήμερα το ΕΚΑΒ και δεν λαμβάνει υπ' όψιν του ότι μέρος αυτών θα αντικατασταθούν. Όσον αφορά στους δείκτες του Συμπληρώματος Προγραμματισμού για το Μέτρο 1.4. δεν έχει γίνει καμιά αλλαγή. BPM Α.Ε. 22

26 5.2. Άξονας 2 «Ψυχική Υγεία» Στόχοι του Άξονα Οι κυριότεροι στόχοι του Άξονα Προτεραιότητας 2 «Ψυχική Υγεία» είναι: Η τομεοποίηση των υπηρεσιών ψυχικής υγείας. Η ανάπτυξη ειδικής δράσης που αφορά στη λειτουργική αναβάθμιση κυρίως του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής, με στόχο τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των ασθενών κατά την παρούσα περίοδο και την ολοκληρωμένη προετοιμασία της εξόδου τους στην κοινότητα. Το σχέδιο ανάπτυξης της ειδικής δράσης αποτελεί μέρος του εθνικού σχεδίου για την ολοκλήρωση της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης που θα ολοκληρωθεί το πρώτο εξάμηνο του Η λειτουργική αναβάθμιση των υπηρεσιών ψυχικής υγείας. Η ανάπτυξη κοινοτικών δομών και προγραμμάτων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας φροντίδας ψυχικής υγείας και στη διασύνδεση των υπηρεσιών σε ολοκληρωμένα δίκτυα στο πλαίσιο των τομέων ψυχικής υγείας. Η διασφάλιση της συνέχειας της φροντίδας για τους πληθυσμούς στόχους στο επίπεδο της κοινότητας. Η προαγωγή της πρόληψης. Η ανάπτυξη ενεργειών που προωθούν την κοινωνική αλληλεγγύη και ενισχύουν τις δράσεις επανένταξης των ψυχικά ασθενών στόχων στην αγορά εργασίας Προτεινόμενες Τροποποιήσεις του Συμπληρώματος Προγραμματισμού Όσον αφορά στους δείκτες του Συμπληρώματος Προγραμματισμού για το Μέτρο 2.2. σημειώνονται τα ακόλουθα: Ο δείκτης Β3 του Συμπληρώματος Προγραμματισμού δεν κρίνεται απαραίτητο να ανήκει στο σετ των ελάχιστα απαραίτητων δεικτών, διότι το Μέτρο δίνει έμφαση στην ανάπτυξη / αναβάθμιση / επέκταση των Ψυχιατρικών Τμημάτων των Γενικών Νοσοκομείων. Όσον αφορά στους δείκτες του Συμπληρώματος Προγραμματισμού για τα Μέτρα 2.3. και 2.4. δεν έχει γίνει καμιά αλλαγή Άξονας 3 «Πρόνοια» Στόχοι του Άξονα Οι κυριότεροι στόχοι του Άξονα Προτεραιότητας 3 «Πρόνοια» είναι: Η εξασφάλιση ίσων ευκαιριών και δικαιωμάτων για όλους, η καταπολέμηση των διακρίσεων και η άρση των εμποδίων για την ένταξη στην αγορά εργασίας των ευπαθών ομάδων του πληθυσμού. Η εξατομικευμένη προσέγγιση ατόμων που ζουν στις παρυφές του κοινωνικού ιστού και βιώνουν αποκλεισμό, αφενός από την αγορά εργασίας και αφετέρου από την δυνατότητα BPM Α.Ε. 23

27 πρόσβασης στις υπάρχουσες κοινωνικές υπηρεσίες, προκειμένου να έχουν ίσες ευκαιρίες πρόσβασης στην αγορά εργασίας. Η διασύνδεση των προνοιακών υπηρεσιών με το Εθνικό Σύστημα Υγείας, τις υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας, καθώς και τις δομές προώθησης στην απασχόληση για τη στήριξη δράσεων πρόληψης και καταπολέμησης του κοινωνικού, οικονομικού και εργασιακού αποκλεισμού Προτεινόμενες Τροποποιήσεις του Συμπληρώματος Προγραμματισμού Όσον αφορά στους δείκτες του Συμπληρώματος Προγραμματισμού για το Μέτρο 3.1. του Άξονα, δεν έχει γίνει καμιά αλλαγή. Όσον αφορά στους δείκτες του Συμπληρώματος Προγραμματισμού για το Μέτρο 3.2. αναφέρονται τα ακόλουθα: Προτείνεται αλλαγή της ονομασίας του δείκτη Β1 από «Άτομα που αποϊδρυματοποιήθηκαν» σε «Άτομα με Ειδικές Ανάγκες που αποϊδρυματοποιήθηκαν». Προτείνεται αλλαγή της ονομασίας του δείκτη Γ1 από «Άτομα με βαριά και μέτρια νοητική υστέρηση που αποϊδρυματοποιήθηκαν στο σύνολο των ατόμων που φιλοξενούνται σε ιδρύματα κλειστής περίθαλψης» σε «Μείωση του αριθμού των Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες που διαβιεί σε ιδρύματα» Άξονας 4 «Ανθρώπινοι Πόροι» Στόχοι του Άξονα Οι κυριότεροι στόχοι του Άξονα Προτεραιότητας 4 «Ανθρώπινοι Πόροι» είναι: Η σύνδεση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων με τους στρατηγικούς στόχους της μεταρρύθμισης και η εναρμόνιση του περιεχομένου της εκπαίδευσης προς τις διοικητικές, οργανωτικές και λειτουργικές αλλαγές του Εθνικού Συστήματος Υγείας και του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας. Η συμβολή του προσωπικού στη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών στους πολίτες. Η αύξηση της παραγωγικότητας και αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών. Η προώθηση της ισότιμης πρόσβασης των πολιτών στις υπηρεσίες υγείας και πρόνοιας ανεξαρτήτως φύλου, ηλικίας και πολιτισμικής ομάδας. Η στήριξη της απασχόλησης και η δημιουργία νέων ευκαιριών και δυνατοτήτων εργασιακής ένταξης Προτεινόμενες Τροποποιήσεις του Συμπληρώματος Προγραμματισμού Όσον αφορά στους δείκτες του Συμπληρώματος Προγραμματισμού για το Μέτρο 4.1. σημειώνονται τα ακόλουθα: Προτείνεται αλλαγή του τίτλου του δείκτη Β1 από «Εργαζόμενοι του τομέα Υγείας που καταρτίστηκαν» σε «Διείσδυση κατάρτισης στο προσωπικό του Τομέα Υγείας», αφενός για BPM Α.Ε. 24

28 να γίνεται πιο κατανοητό τι ακριβώς μετράει ο δείκτης και, αφετέρου, για να είναι συναφής με όλους τους υπολοίπους σχετικούς δείκτες. Όσον αφορά στους δείκτες του Συμπληρώματος Προγραμματισμού για το Μέτρο 4.2. σημειώνονται τα ακόλουθα: Προτείνεται αλλαγή του τίτλου του δείκτη Β1 από «Εργαζόμενοι του Τομέα Πρόνοιας που καταρτίστηκαν» σε «Διείσδυση κατάρτισης στο προσωπικό του Τομέα Πρόνοιας», ομοίως με τον αντίστοιχο δείκτη του Μέτρου Άξονας 5 «Τεχνική Βοήθεια» Στόχοι του Άξονα Ο άξονας αυτός στηρίζει οριζόντια τους υπόλοιπους Άξονες, καλύπτοντας τις ανάγκες υλοποίησης, διαχείρισης και δημοσιότητας του Προγράμματος, και περιλαμβάνει το ακόλουθο Μέτρο: Μέτρο 5.1: «Υποστήριξη της εφαρμογής του ΕΠ» Προτεινόμενες Τροποποιήσεις του Συμπληρώματος Προγραμματισμού Όσον αφορά στους δείκτες του Συμπληρώματος Προγραμματισμού, προτείνονται τα ακόλουθα: Απαιτείται αλλαγή του τίτλου του δείκτη Α2 στο Συμπλήρωμα Προγραμματισμού, ώστε να μην αναφέρεται σε αυτόν η μονάδα μέτρησης του δείκτη. Προτείνεται η συγχώνευση των δεικτών Α3, Α4 & Α5 σε έναν δείκτη, εφόσον στην ουσία μετρούν αριθμό συμβάσεων παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών. BPM Α.Ε. 25

(βάσει Σχεδίου Αναθεώρησης Ε.Π. 2006)

(βάσει Σχεδίου Αναθεώρησης Ε.Π. 2006) ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Ε. Π. «ΥΓΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ» 2000 2006 (βάσει Σχεδίου Αναθεώρησης Ε.Π. 2006) ΙΟΥΝΗΣ 2007 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ (βάσει σχεδίου αναθεώρησης) ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 ΑΞΟΝΕΣ / ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ»

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» «H AΠΑΣΧΟΛΗΣΗ A ΩΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» Ημερίδα του ΠΑΣΥΠΚΑ «Δράσεις ένταξης των κινητικά αναπήρων στην παραγωγική διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013»

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 «Μέσο-μακροπρόθεσμη στήριξη του ανθρώπινου δυναμικού που υφίσταται τις συνέπειες απρόβλεπτων τοπικών η

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Ένα πρόβλημα που μας αφορά όλους Το φαινόμενο της φτώχειας παραμένει κυρίαρχο στις σύγχρονες κοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΥΓΕΙΑ - ΠΡΟΝΟΙΑ» 2000-2006

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΥΓΕΙΑ - ΠΡΟΝΟΙΑ» 2000-2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΥΓΕΙΑ - ΠΡΟΝΟΙΑ» 2000-2006 Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000-2006 ΑΘΗΝΑ Νοέμβριος 2006 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ...

Διαβάστε περισσότερα

εργαλείο αξιολόγησης για τη μέτρηση της επιβάρυνσης των μυοσκελετικών παθήσεων πρότυπα περίθαλψης που θα πρέπει να αναμένουν οι πολίτες

εργαλείο αξιολόγησης για τη μέτρηση της επιβάρυνσης των μυοσκελετικών παθήσεων πρότυπα περίθαλψης που θα πρέπει να αναμένουν οι πολίτες Πώς μπορεί να διασφαλιστεί ότι οι άνθρωποι με οστεοαρθρίτιδα και ρευματοειδή αρθρίτιδα λαμβάνουν τη βέλτιστη δυνατή περίθαλψη σε ολόκληρη την Ευρώπη: συστάσεις του EUMUSC.NET Σε συνεργασία με τον EULAR

Διαβάστε περισσότερα

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ κυρίου LÁSZLÓ ANDOR ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΓΕΙΑΣ κυρίου ΑΝΔΡΕΑ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΥ Εκτιμώντας τα ακόλουθα: I. Το Υπουργείο Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης Παράλληλα Κείµενα Θεσμοί, όργανα και της ευρωπαϊκής πολιτικής Hεκπαιδευτικήπολιτικήκαιτασυστήματαδιαβίου εκπαίδευσης στη σύγχρονη Ευρώπη σε

Διαβάστε περισσότερα

Αρμόδιες υπηρεσίες, τεχνικές και μέσα υλοποίησης παρεμβάσεων του Σχεδίου Δράσης

Αρμόδιες υπηρεσίες, τεχνικές και μέσα υλοποίησης παρεμβάσεων του Σχεδίου Δράσης Αρμόδιες υπηρεσίες, τεχνικές και μέσα υλοποίησης παρεμβάσεων του Σχεδίου Δράσης Α. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Α.1. ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΣΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αικατερίνη Κωνσταντοπούλου - Παιδίατρος

Αικατερίνη Κωνσταντοπούλου - Παιδίατρος Η πολιτική υγείας στην Ελλάδα ηµοσιεύθηκε: 20 Wednesday October @ GTB Daylight Time Θεµατική Ενότητα: Υγεία Η επιχειρούµενη υγειονοµική «µεταρρύθµιση» σε συνδυασµό µε το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Υγεία-Πρόνοια»

Διαβάστε περισσότερα

25 Οκτωβρίου 2007 Τεχνική Σύσκεψη Technical Meeting October 25 th, 2007

25 Οκτωβρίου 2007 Τεχνική Σύσκεψη Technical Meeting October 25 th, 2007 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΥΓΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ 2000- Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Μονάδα Α 25 Οκτωβρίου 2007 Τεχνική Σύσκεψη Technical Meeting October 25 th, 2007 Αννα Κανακάκη Δράσεις Υγείας στα ΕΠ Του ΕΚΤ 2007-20132013

Διαβάστε περισσότερα

Το.πρόγραμμα.του.ΣΥΡΙΖΑ

Το.πρόγραμμα.του.ΣΥΡΙΖΑ j τηναναθεώρησητουπλαισίουαναδοχήςκαιυιοθεσίαςανηλίκων, j την κατάθεση νόμουjπλαισίου/ομπρέλα για όλα τα παιδιά ανεξαρτήτως προέλευσης,ηλικίας,φύλου,φυσικής,νοητικήςκαιψυχικήςκατάστασης, j τηδημιουργίαπλαισίουαναδοχήςηλικιωμένων,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΑ ΠΕΠ 2007-2013

ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΑ ΠΕΠ 2007-2013 ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΑ ΠΕΠ 2007-2013 ΔΡΑΣΕΙΣ «ΚΟΡΜΟΥ», ΠΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Υποδομές Υγείας ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΕ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ & α. Ανάπτυξη Υποδομών στην πρωτοβάθμια Περίθαλψη Δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 1 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ prosopiko@ypakp.gr Είναι αρμόδια για τα θέματα προσωπικού, την προώθηση νομοθετικών κειμένων και τον Κοινοβουλευτικό έλεγχο του Υπουργείου 2 ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ & ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Στοιχεία προγράμματος ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Πρωτόκολλα και διαδικασίες (διοικητικές, ιατρικές, νοσηλευτικές) στις Δημόσιες Μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομη Περιγραφή του Έργου της ΠΑΕΠ A.E.

Σύντομη Περιγραφή του Έργου της ΠΑΕΠ A.E. Σύντομη Περιγραφή του Έργου της ΠΑΕΠ A.E. Η ΠΑΕΠ Α.Ε., είναι, σύμφωνα με το ιδρυτικό καταστατικό της, ο επιστημονικός σύμβουλος του ελληνικού Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, για κάθε ζήτημα

Διαβάστε περισσότερα

Οι θέσεις της Α Βάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την Κοινωνική Αλληλεγγύη την Απασχόληση & την Κοινωνική Συνοχή

Οι θέσεις της Α Βάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την Κοινωνική Αλληλεγγύη την Απασχόληση & την Κοινωνική Συνοχή ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Οι θέσεις της Α Βάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την Κοινωνική Αλληλεγγύη την Απασχόληση & την Κοινωνική Συνοχή ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2011-2014

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2011-2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2011-2014 Η Αποστολή του Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης που αποτελεί τον λειτουργίας του ή αλλιώς τον υπέρτατο λόγο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. 7.2 Κατηγορίες επενδύσεων Λήψη επενδυτικής απόφασης ιαδικασία επιλογής

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. 7.2 Κατηγορίες επενδύσεων Λήψη επενδυτικής απόφασης ιαδικασία επιλογής 214 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 7.1 Εισαγωγή Η υλοποίηση και επιτυχία του επιχειρησιακού σχεδίου του Ψυχιατρικού Νοσοκοµείου Κέρκυρας, έχει άµεση σχέση µε τις αποφάσεις που λαµβάνει

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Εμμανουέλα Κουρούση Μονάδα Β Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. 6/2013 ΔΝΣΗ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΕΥτΥΚΑ, ΕΟΠΥΥ Α2 Θεσμοθέτηση του συστήματος χρηματοδότησης των μονάδων ψυχικής

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. 6/2013 ΔΝΣΗ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΕΥτΥΚΑ, ΕΟΠΥΥ Α2 Θεσμοθέτηση του συστήματος χρηματοδότησης των μονάδων ψυχικής ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ κυρίου LÁSZLÓ ANDOR ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΓΕΙΑΣ κυρίου ΑΝΔΡΕΑ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΔΘΧ-ΒΓΒ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΕΔΘΧ-ΒΓΒ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013" Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου & Θεοφιλοπούλου 18 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση»

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Συνέδριο «Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Έκθεση ΠΟΛΙΣ, Θεσσαλονίκη 21-22 / 11/ 2013 «Κοινωνικές Δράσεις στη Νέα Προγραμματική Περίοδο» Αγγελική Ωραιοπούλου Προϊσταμένη ΕΔΑ Περιφέρειας Κεντρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ, ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ, ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ, ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ Φ. ΚΑΛΥΒΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Παιδίατρος- Ιατρός Δημόσιας Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΟΔΗΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΟΔΗΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» στην Προγραμματική Περίοδο 2007 2013, στοχεύει στον εκσυγχρονισμό του εκπαιδευτικού συστήματος της χώρας μας και

Διαβάστε περισσότερα

Αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 1. Οι αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται: (α) για τη διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002535117 2015-01-21

15PROC002535117 2015-01-21 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π Περιφέρειας Κρήτης Ταχ. Δ/νση : Δ. Μποφώρ 7 71202 Ηράκλειο Πληροφορίες : Γ. Ανδρουλάκης Τηλ : 2813-404502

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ. Προκαταρκτική Eργασία: Σύσταση Ομάδων Διοικητικής Aναδιάρθρωσης. Κύριος στόχος Απαιτούμενη ενέργεια Χρονοδιάγραμμα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ. Προκαταρκτική Eργασία: Σύσταση Ομάδων Διοικητικής Aναδιάρθρωσης. Κύριος στόχος Απαιτούμενη ενέργεια Χρονοδιάγραμμα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ Προκαταρκτική Eργασία: Σύσταση Ομάδων Διοικητικής Aναδιάρθρωσης 0.1 Σύσταση Υψηλού Επιπέδου Ομάδας Αναδιάρθρωσης της Δημόσιας Διοίκησης 0.2 Σύσταση Ομάδας Υποστήριξης της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4: «Αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» Στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

Εξειδίκευση του ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020

Εξειδίκευση του ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020 Εξειδίκευση του ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020 Καρατζιά Ιφιγένεια Προϊσταμένη Μονάδας Α1 Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 06 - Προστασία του περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.)

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (Π.Ι.Ε.)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ ΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Βίκυ Φλέγγα Οικονομολόγος, Μ sc περιφερειακή ανάπτυξη Στέλεχος διεύθυνσης οργάνωσης και πληροφορικής Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΣΕ 9 ΒΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β41ΦΘ-ΞΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β41ΦΘ-ΞΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ταχ. Δ/νση : Γλάδστωνος 1α & Πατησίων ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10677 Πληροφορίες : ΕΥΑ ΦΛΕΒΑΡΗ Τηλέφωνο : 2131500800

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... - 2 - 2. ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΤΥΠΟΥ... - 3 - 2.1 Γενικά χαρακτηριστικά του φορέα... - 3 -

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... - 2 - 2. ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΤΥΠΟΥ... - 3 - 2.1 Γενικά χαρακτηριστικά του φορέα... - 3 - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... - 2-2. ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΤΥΠΟΥ... - 3-2.1 Γενικά χαρακτηριστικά του φορέα... - 3-2.2 Εφαρμοζόμενες διαδικασίες... - 3-2.2.1 Προγραμματισμός έργων ενεργειών...

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ -ΕΚΤ. Κωδικός: Δ2-02-Ε-02

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ -ΕΚΤ. Κωδικός: Δ2-02-Ε-02 ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ -ΕΚΤ Κωδικός: Δ2-02-Ε-02 Έκδοση 01 9/1/2009 ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (ΤΔΠΠ) - ΕΚΤ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΚΤ ΤΜΗΜΑ A: ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ Α: ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ 1. ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ/MIS (ΟΠΣ): 2. ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ (Ε.Φ.): 3. ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ: 4. ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: 5. ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ (στα αγγλικά): 6. Η ΠΡΑΞΗ ΑΦΟΡΑ ΜΕΓΑΛΟ ΕΡΓΟ; 7. ΚΚΑ (CCI): 8. Η ΠΡΑΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β41ΔΧ-ΓΚ4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β41ΔΧ-ΓΚ4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013"

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΗ Α. Σ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΗ Α. Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΝΕΥΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΑΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΧΕΠΑ, ΑΠΘ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΕ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΑΝΕΙΣ ΔΕΝ ΜΕΝΕΙ ΕΚΤΟΣ»

«ΚΑΝΕΙΣ ΔΕΝ ΜΕΝΕΙ ΕΚΤΟΣ» «Κ Α Ν Ε Ι Σ Δ Ε Ν Μ Ε Ν Ε Ι Ε Κ Τ Ο Σ» π ρ ό γ ρ α μ μ α π ρ ό λ η ψ η ς κ α ι π α ρ έ μ β α σ η ς γ ι α ν έ ο υ ς σ ε κ ί ν δ υ ν ο έ λ λ ε ι ψ η ς σ τ έ γ η ς φ ο ρ έ α ς υ λ ο π ο ί η σ η ς με την

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 Διανύουμε το τελευταίο έτος εφαρμογής της Γ Προγραμματικής Περιόδου και κατ ακολουθία και αν δεν εδίδετο παράταση λόγω των καταστροφικών

Διαβάστε περισσότερα

Portal. Λειτουργία του Portal. ΟΠΣ User Interface. e-content Manager. ΟΠΣ Application Server. Βάση Δεδομένων

Portal. Λειτουργία του Portal. ΟΠΣ User Interface. e-content Manager. ΟΠΣ Application Server. Βάση Δεδομένων ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ 1: ΟΜΕΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Το Υποσύστηµα αυτό θα αποτελεί τον πυρήνα του Πληροφοριακού Συστήµατος, καθώς θα αποτελεί το βασικό µηχανισµό συλλογής

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Ποιότητας

Εγχειρίδιο Ποιότητας ΚΩΔΙΚΟΣ: ΕΓΧΠ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΚΔΟΤΗΣ: ΜΟΔΙΠ Εγχειρίδιο Ποιότητας Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 ΑΝΤΙΤΥΠΟ 1 ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ Περιεχόμενα 1. Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής... 3

Διαβάστε περισσότερα

«Υγεία 2014-2020» Απολογισμός έργων ΕΣΠΑ- Σχεδιασμός για τη νέα Προγραμματική Περίοδο. Αθήνα, 05-11-2014

«Υγεία 2014-2020» Απολογισμός έργων ΕΣΠΑ- Σχεδιασμός για τη νέα Προγραμματική Περίοδο. Αθήνα, 05-11-2014 «Υγεία 2014-2020» Απολογισμός έργων ΕΣΠΑ- Σχεδιασμός για τη νέα Προγραμματική Περίοδο Ο Τομέας Υγείας στο ΕΣΠΑ 2007-13 Αρχικός Σχεδιασμός (2007), προϋπολογισμός: 1,22 δις Προϋπολογισμός 2014: 720,276 εκ.

Διαβάστε περισσότερα

101 Τίτλος Μονάδας Ψυχικής Υγείας: Κωδικός*

101 Τίτλος Μονάδας Ψυχικής Υγείας: Κωδικός* Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΟΝΑΔΑΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 201 (υποβάλλεται σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή το αργότερο έως 28 Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Γενική Γραμματέας Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Γενική Γραμματέας Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ Ειδική Υπηρεσία για την Κοινωνική Ένταξη και την Κοινωνική Οικονομία Ταχ. Δ/νση :

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

Κεφάλαιο 5 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ Άρθρο 5.1 - Γενικά Κεφάλαιο 5 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ Στο ΕΜΠ εφαρμόζεται σύστημα διασφάλισης ποιότητας, καθώς και πλαίσιο αρχών και διαδικασιών μέσω των οποίων επιτυγχάνεται διαφάνεια στις

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Σχέδιο Κειμένου Βασικών Αρχών και Κατευθύνσεων Εθνική Στρατηγική για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση 22 Μαΐου 2013 1 "Δεν μπορεί να υπάρξει διοικητική μεταρρύθμιση

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση: Στουρνάρη 57, 104 32 ΑΘΗΝΑ Tel: 210 520 5200 Fax: 210 520 5201. Προγράμματα Ανάπτυξης Κοινωνικής Στήριξης & Ιατρικής Συνεργασίας

Διεύθυνση: Στουρνάρη 57, 104 32 ΑΘΗΝΑ Tel: 210 520 5200 Fax: 210 520 5201. Προγράμματα Ανάπτυξης Κοινωνικής Στήριξης & Ιατρικής Συνεργασίας Διεύθυνση: Στουρνάρη 57, 104 32 ΑΘΗΝΑ Tel: 210 520 5200 Fax: 210 520 5201 www.praksis.gr info@praksis.gr Προγράμματα Ανάπτυξης Κοινωνικής Στήριξης & Ιατρικής Συνεργασίας Η εμπειρία μας Η PRAKSIS είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (ΤΔΠΠ) - ΕΤΑ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (ΤΔΠΠ) - ΕΤΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (ΤΔΠΠ) - ΕΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΤΑ ΤΜΗΜΑ A: ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ... 2 ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ... 3 ΤΜΗΜΑ Β: ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ... 4 ΤΜΗΜΑ Γ:

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων

Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων Η συμβολή του ΕΚΤ στην επιτυχή εφαρμογή της Σύστασης «ΕΠΕΝ ΥΣΗ ΣΤΑ ΠΑΙ ΙΑ: ΣΠΑΖΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΚΥΚΛΟ ΤΗΣ ΜΕΙΟΝΕΞΙΑΣ» Σταματία Παπούλια Προϊσταμένη Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού & Παρακολούθησης ράσεων ΕΚΤ (ΕΥΣΕΚΤ)

Διαβάστε περισσότερα

Περί Νοσηλευτικής και Μαιευτικής Νόμοι 1988-2012

Περί Νοσηλευτικής και Μαιευτικής Νόμοι 1988-2012 ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΚΑΙ ΜΑΙΩΝ CYPRUS NURSES AND MIDWIVES ASSOCIATION Περί Νοσηλευτικής και Μαιευτικής Νόμοι 1988-2012 Κανονισμοί δυνάμει της παραγράφου (στ) του άρθρου 22 ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης "Ενιαίο Σύστημα Εξυπηρέτησης Πολιτών" με κωδικό MIS 377754 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013"

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης Ενιαίο Σύστημα Εξυπηρέτησης Πολιτών με κωδικό MIS 377754 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013"

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2716/1999 (ΦΕΚ Α' 96/17-5-1999) Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός των υπηρεσιών ψυχικής υγείας και άλλες διατάξεις. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΤΟΜΕΟΠΟΙΗΣΗ

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2716/1999 (ΦΕΚ Α' 96/17-5-1999) Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός των υπηρεσιών ψυχικής υγείας και άλλες διατάξεις. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΤΟΜΕΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2716/1999 (ΦΕΚ Α' 96/17-5-1999) Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός των υπηρεσιών ψυχικής υγείας και άλλες διατάξεις. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΤΟΜΕΟΠΟΙΗΣΗ Άρθρο 3 Τομείς Ψυχικής Υγείας - Ένταξη των Μονάδων Ψυχικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΜΒΘ-ΜΘ0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΑΔΑ: 4ΑΜΒΘ-ΜΘ0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΔΑ: 4ΑΜΒΘ-ΜΘ0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ Ταχ. Δ/νση : Γλάδστωνος 1α & Πατησίων ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10677

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Δημιουργία και Παραγωγή Έκδοσης Επιχειρηματικής Αριστείας Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης Επιχειρήσεων Προγράμματος Ευαισθητοποίησης Τοπικών Επιχειρήσεων στο πλαίσιο της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΧ4Ν-ΓΒΒ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΕΧ4Ν-ΓΒΒ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Ταχ. Δ/νση : ΚΟΡΑΗ 4 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δομές Κοινωνικής Υποστήριξης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στην Ελλάδα

Δομές Κοινωνικής Υποστήριξης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στην Ελλάδα Δομές Κοινωνικής Υποστήριξης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στην Ελλάδα Σίμος Δανιηλίδης, Δήμαρχος Συκεών Πρόεδρος Επιτροπής Κοινωνικής Πολιτικής Αλληλεγγύης και Απασχόλησης της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και

Διαβάστε περισσότερα

Κατάρτιση δεικτών για την παρακολούθηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος των Δήμων

Κατάρτιση δεικτών για την παρακολούθηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος των Δήμων Π.Ε.Δ. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Κατάρτιση δεικτών για την παρακολούθηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος των Δήμων Ηλίας Λίτσος Μηχανικός Παραγωγής, Msc Περιφ. Ανάπτυξη Περιεχόμενο εισήγησης I. Βασικές έννοιες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΚ39-630 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΙΚ39-630 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Κωνσταντινουπόλεως 45-49

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Καταγραφή αναγκών στελεχών της δημόσιας διοίκησης

Καταγραφή αναγκών στελεχών της δημόσιας διοίκησης Καταγραφή αναγκών στελεχών της δημόσιας διοίκησης Ειρήνη Ρήγου Εισαγωγή Για να επιτευχθεί μια Διοικητική Μεταρρύθμιση στην Ελλάδα, δεν αρκεί μόνο το να σχεδιάζονται πολιτικές σε εθνική κλίμακα παρακολουθώντας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ( ΕΤΠΑ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ ΕΚΤ)

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ( ΕΤΠΑ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ ΕΚΤ) ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (ΤΔΠΠ) ΕΤΠΑ - ΤΑΜΕΙΟY ΣΥΝΟΧΗΣ - ΕΚΤ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΤΜΗΜΑ A: ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ... 3 ΤΜΗΜΑ Β: ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ... 5 ΤΜΗΜΑ Γ: ΔΕΙΚΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Πέρα από την τυπολογία της χρηματοδότησης, των εμπλεκόμενων ομάδων-στόχων και την διάρκεια, κάθε project διακρατικής κινητικότητας αποτελεί μια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΑΚΘ-Υ35 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΕΑΚΘ-Υ35 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ταχ. Δ/νση : Γλάδστωνος 1α & Πατησίων ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10677 Πληροφορίες : ΕΥΑ ΦΛΕΒΑΡΗ Τηλέφωνο : 2131500800

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: 1η Τροποποίηση της Πράξης "ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ TEI ΑΘΗΝΑΣ" με κωδικό MIS 299927 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση"

ΘΕΜΑ: 1η Τροποποίηση της Πράξης ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ TEI ΑΘΗΝΑΣ με κωδικό MIS 299927 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013" Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου & Θεοφιλοπούλου 18 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν.3614/2007 ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2007-2013

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν.3614/2007 ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2007-2013 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν.3614/2007 ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2007-2013 Οι συγκεντρωτικές διαδικασίες εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ οδήγησαν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΨ9-ΧΛ8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΙΨΨ9-ΧΛ8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Κωνσταντινουπόλεως 45-49

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Έναρξη Ισχύος: 5/2009 Σελίδα 1 από 6 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι ο ορθολογικός και έγκαιρος προγραμματισμός των έργων που πρόκειται να διαχειριστεί ο ΕΛΚΕ ΤΕΙ-Χ κατά το επόμενο έτος,

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακή Στρατηγική για την κοινωνική ένταξη (ΠΕΣΚΕ) Μονάδα Α1 Προγραμματισμού & Αξιολόγησης Προγράμματος

Περιφερειακή Στρατηγική για την κοινωνική ένταξη (ΠΕΣΚΕ) Μονάδα Α1 Προγραμματισμού & Αξιολόγησης Προγράμματος Περιφερειακή Στρατηγική για την κοινωνική ένταξη (ΠΕΣΚΕ) Μονάδα Α1 Προγραμματισμού & Αξιολόγησης Προγράμματος Δημήτρης Κοντογιαννόπουλος τι είναι η ΠΕΣΚΕ; προώθηση κοινωνικής ένταξης καταπολέμηση της φτώχειας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013»

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΕΥΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: Η ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. 4. Την Α.Π. 14053/ΕΥΣ 1749/27.03.08 Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει.

ΑΠΟΦΑΣΗ. 4. Την Α.Π. 14053/ΕΥΣ 1749/27.03.08 Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ταχ. Δ/νση : 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών Μυτιλήνη Ταχ.Κώδικας : 81100 Πληροφορίες : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΙΑΝΝΙΟΓΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

«Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση Προσαρμοσμένα στις ανάγκες των Τοπικών Αγορών Εργασίας» (ΤΟΠ.ΣΑ)

«Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση Προσαρμοσμένα στις ανάγκες των Τοπικών Αγορών Εργασίας» (ΤΟΠ.ΣΑ) «ΒΟΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ» Πράξη «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση Προσαρμοσμένα στις ανάγκες των Τοπικών Αγορών Εργασίας» (ΤΟΠ.ΣΑ) Συντονιστής Έταιρος: Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Περιφερειακής Ενότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 27/07/2010 Α.Π. : 152.915/ΨΣ4835/Α2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 27/07/2010 Α.Π. : 152.915/ΨΣ4835/Α2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΣΑΝ ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Παναγιώτου Χρυσούλα Ανώτερη Νοσηλευτικός Λειτουργός Νοσηλεύτρια Ελέγχου Λοιμώξεων ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΦΟΥ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΣΑΝ ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Παναγιώτου Χρυσούλα Ανώτερη Νοσηλευτικός Λειτουργός Νοσηλεύτρια Ελέγχου Λοιμώξεων ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΦΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΣΑΝ ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Παναγιώτου Χρυσούλα Ανώτερη Νοσηλευτικός Λειτουργός Νοσηλεύτρια Ελέγχου Λοιμώξεων ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΦΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΣΑΝ ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Φτάνοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Έναρξη Ισχύος: 5/2009 Σελίδα 1 από 11 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι ο έλεγχος της προόδου και η παρακολούθηση του χρονοδιαγράμματος του έργου, καθώς και ο εντοπισμός τυχόν αποκλίσεων

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι και Προτεραιότητες της 3 ης ΥΠΕ στην Π. Φ. Υ.- Τα νέα προγράμματα Αγωγής Υγείας & Προληπτικής Ιατρικής.

Στόχοι και Προτεραιότητες της 3 ης ΥΠΕ στην Π. Φ. Υ.- Τα νέα προγράμματα Αγωγής Υγείας & Προληπτικής Ιατρικής. Στόχοι και Προτεραιότητες της 3 ης ΥΠΕ στην Π. Φ. Υ.- Τα νέα προγράμματα Αγωγής Υγείας & Προληπτικής Ιατρικής. Παναγιώτης Νάνος, Msc ΔΜΥΠ υποδιοικητής 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας Η πρόκληση των νέων στόχων: 18

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΔΘΧ-7Η9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΕΔΘΧ-7Η9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013" Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου & Θεοφιλοπούλου 18 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

14o ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 16/10/2012

14o ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 16/10/2012 14o ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 16/10/2012 Διαλειτουργικότητα/ διασυνδεσιμότητα μεταξύ των προσφερόμενων υπηρεσιών από τους ασφαλιστικούς φορείς Στόχοι Τυποποίηση/συντήρηση και

Διαβάστε περισσότερα

Διημερίδα για την Ποιότητα στις Υπηρεσίες Υγείας Eυαισθητοποίηση των Λειτουργών Υγείας στην Ασφάλεια των Ασθενών

Διημερίδα για την Ποιότητα στις Υπηρεσίες Υγείας Eυαισθητοποίηση των Λειτουργών Υγείας στην Ασφάλεια των Ασθενών Διημερίδα για την Ποιότητα στις Υπηρεσίες Υγείας Eυαισθητοποίηση των Λειτουργών Υγείας στην Ασφάλεια των Ασθενών 1. Εισαγωγή Οι εξελίξεις και οι δεσμεύσεις στο θέμα της Ασφάλειας των Ασθενών έχουν αυξηθεί

Διαβάστε περισσότερα

πρίσμα της παραγωγικότητας Ολιστική προσέγγιση" Κρικέλλα Αλκινόη-Ιατρός Εργασίας Πετροχείλου Αικατερίνη-Κλινική Ψυχολόγος

πρίσμα της παραγωγικότητας Ολιστική προσέγγιση Κρικέλλα Αλκινόη-Ιατρός Εργασίας Πετροχείλου Αικατερίνη-Κλινική Ψυχολόγος "Η χρόνια νόσος μέσα από το πρίσμα της παραγωγικότητας Ολιστική προσέγγιση" Κρικέλλα Αλκινόη-Ιατρός Εργασίας Πετροχείλου Αικατερίνη-Κλινική Ψυχολόγος ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Η ιατρική ομάδα

Διαβάστε περισσότερα

«Σχέδιο Δράσης. Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας»

«Σχέδιο Δράσης. Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας» «Σχέδιο Δράσης Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 2 3. Σχέδιο Δράσης 4. Υλοποίηση Σχεδίου Δράσης 5. Κανονισμοί ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Κυριόπουλος Γιάννης Λιονής Χρήστος Τσιάντου Βασιλική Σουλιώτης Κυριάκος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ Δικαιούχος Φορέας: ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ (Ε.Ψ.Ε.Π.) Οδός ΚΑΛΟΥΔΗ Αριθμός 8Β Πόλη ΙΩΑΝΝΙΝΑ. Τηλ. 2651039820. e-mail : epsep_ioa@yahoo.gr,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. για Ειδικούς - Εµπειρογνώµονες

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. για Ειδικούς - Εµπειρογνώµονες ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε. MEΛΟΣ ΤΩΝ ISO-IEC-CEN-CENELEC-ETSI-IQNET ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 2007-09-20 Νο.32-07 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για Ειδικούς - Εµπειρογνώµονες οι οποίοι θα συµµετέχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΚΟΙΝΣΕΠ)

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΚΟΙΝΣΕΠ) ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΚΟΙΝΣΕΠ) ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Κλεισόβης 12 Αθήνα, Τ.Κ. 10677 TΗΛ: 210-3303060 FΑΧ: 210-3801777 mail: epeksa@otenet.gr Website:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β44ΘΝ-ΧΓ3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: Β44ΘΝ-ΧΓ3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΕΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΠ ΚΠΣ 2000-06 ΕΣΠΑ&ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΠ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΦΥΛΩΝ Ταχ. Δ/νση : ΚΟΡΑΗ 4 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Έναρξη εφαρμογής δράσεων Ποιότητας στις Υπηρεσίες Υγείας».

ΘΕΜΑ: «Έναρξη εφαρμογής δράσεων Ποιότητας στις Υπηρεσίες Υγείας». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ TMHMA: ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ, ΚΑΛΥΤΕΡΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης "ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ" με κωδικό MIS 465416 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική" ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ με κωδικό MIS 465416 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΣΛΑΝ Τηλέφωνο : +30 210 3253123 2103253123

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β49ΙΧ-ΥΗΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β49ΙΧ-ΥΗΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013"

Διαβάστε περισσότερα

Διασύνδεσης. Λαμίας ως γέφυρα πληροφόρησης & επικοινωνίας με την αγορά εργασίας. Δρ. Θ. Γκανέτσος Επιστημονικός Υπεύθυνος του Γραφείου

Διασύνδεσης. Λαμίας ως γέφυρα πληροφόρησης & επικοινωνίας με την αγορά εργασίας. Δρ. Θ. Γκανέτσος Επιστημονικός Υπεύθυνος του Γραφείου Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Τ.Ε.I. ΛΑΜΙΑΣ «ΤοΤο Γραφείο Διασύνδεσης του Τ.Ε.Ι. Λαμίας ως γέφυρα πληροφόρησης & επικοινωνίας με την αγορά εργασίας Δρ. Θ. Γκανέτσος Επιστημονικός Υπεύθυνος του Γραφείου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 9. 04. 2015. ΠΡΟΣ:ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ Πληροφορίες

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 9. 04. 2015. ΠΡΟΣ:ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ Πληροφορίες ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 9. 04. 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αρ. πρωτ.: Γ3δ/Δ.Φ.14/ Γ.Π./οικ.26847 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 141 21 ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Περιγραφή Συμβουλευτικής ανήκει στην ευρύτερη κατηγορία των Συμβουλευτικών Κέντρων. Τα Συμβουλευτικά Κέντρα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 AΞΟΝΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 AΞΟΝΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 AΞΟΝΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Άξονες του Προγράμματος 103 5. ΑΞΟΝΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 5.1. ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Το πρόγραμμα INTERREG IIIA/ PHARE CBC Ελλάδα Βουλγαρία αποτελείται από πέντε (5) Άξονες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Ψαλτοπούλου Θεοδώρα Παθολόγος, Επίκουρη Καθ. Εργαστηρίου Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιατρικής Στατιστικής, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών Α. Σχεδιασμός ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΚΟΥΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Περιφέρειες Σύγκλισης» Περιφέρειες Σταδιακής εξόδου» Περιφέρειες Σταδιακής εισόδου»

Περιφέρειες Σύγκλισης» Περιφέρειες Σταδιακής εξόδου» Περιφέρειες Σταδιακής εισόδου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ YΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΜΟΝΑΔΑ Α2 ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Γλάδστωνος 1 α & Πατησίων Ταχ. Κώδικας: 106

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ Ταχ. Δ/νση : Καισαρείας 13 & Αλεξανδρουπόλεως, 11527 Τηλέφωνο : 210 7770 697 Αθήνα, 6 Ιουνίου 2012 FAX : 210 7770 771 Αριθμ. Πρωτ.: 85 E-mail: info@hhf-greece.gr ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα