Pl. B Tone-4th Morning Gospel /Ήχος πλ. B Εωθινόν Δ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Pl. B Tone-4th Morning Gospel /Ήχος πλ. B Εωθινόν Δ"

Transcript

1 STS. CONSTANTINE & HELEN GREEK ORTHODOX CATHEDRAL OF BROOKLYN ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ 64 Schermerhorn Street, Brooklyn, New York Telephone: (718) Fax Telephone: (718) Dean: Fr. John K. Lardas *** ST. NICHOLAS CHURCH OF THE WTC ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΟΥ WTC Pl. B Tone-4th Morning Gospel /Ήχος πλ. B Εωθινόν Δ Οι Άγιοι Ευλάμπιος και Ευλαμπία «Οι άγιοι αυτοί που ήταν αδέλφια, έζησαν επί βασιλείας Μαξιμιανού, στην πόλη της Νικομήδειας, όταν εκεί ηγεμόνας ήταν ο Μάξιμος. Λόγω των διωγμών που είχαν ξεσπάσει, πολλοί από τους Χριστιανούς είχαν καταφύγει σ ένα όρος της περιοχής και κρύβονταν εκεί. Κάποια φορά έστειλαν τον άγιο Ευλάμπιο στην πόλη για να αγοράσει άρτους. Αυτός πράγματι κατέβηκε στην πόλη, όπου είδε να έχουν αναρτήσει γράμματα των βασιλικών διατάξεων και κάθισε να τα αναγνώσει. Κάποιοι ειδωλολάτρες τότε τον συνέλαβαν και τον οδήγησαν στον βασιλιά. Στην ερώτηση του βασιλιά αν είναι χριστιανός, εκείνος ομολόγησε με θάρρος την πίστη του στον Χριστό. Ο βασιλιάς διέταξε να τον οδηγήσουν στον ναό των ειδώλων, για να τον αναγκάσουν να θυσιάσει στα είδωλα, ο άγιος όμως βλέποντας το είδωλο του Άρη, έδωσε εντολή στο είδωλο να πέσει κάτω, και πέφτοντας αυτό έγινε κομμάτια. Άρχισαν τότε να τον βασανίζουν, οπότε ήλθε στο μέσον του τόπου των βασάνων η αδελφή του Ευλαμπία, η οποία παρακαλούσε τον άγιο Ευλάμπιο να προσευχηθεί για χάρη της, προκειμένου να συμμαρτήσει με αυτόν. Καθώς τους έβαλαν και τους δύο πια σ έναν λέβητα που κόχλαζε, διακόσιοι άνδρες που παρευρίσκονταν εκεί, πίστεψαν στον Χριστό, βλέποντας ότι οι άγιοι δεν βλάφθηκαν καθόλου από το μαρτύριο αυτό, με αποτέλεσμα ο βασιλιάς να διατάξει να αποκεφαλιστούν οι άγιοι και οι διακόσιοι που πίστεψαν».στη γιορτή των αγίων μεγαλομαρτύρων Σεργίου και Βάκχου, προ τριημέρου (7 Οκτωβρίου), τονίσαμε, με βάση τους ύμνους της ακολουθίας τους, ότι η κοινή τους πίστη στον Χριστό ήταν εκείνο που τους ένωνε και όχι κάποιος φυσικός δεσμός. Σήμερα, με τη μνήμη των αγίων Ευλαμπίου και Ευλαμπίας, έρχεται η Εκκλησία μας για να τονίσει ότι η ενότητα αυτών των αγίων βεβαίως οφείλεται στην κοινή πίστη τους αυτό είναι το ουσιαστικό στοιχείο αλλά «ενισχύεται» και με δύο άλλα ακόμη στοιχεία: την αυταδελφία τους, που λειτουργούσε σ αυτούς και ως φιλαδελφία, και την ομωνυμία τους. Οι άγιοι αυτοί ήταν αγαπημένα αδέλφια και είχαν και το ίδιο όνομα. Συνέχεια στην σελίδα 5...

2 Κυριακή, 6 Οκτωβρίου, 2013 Κυριακή: Γ ΛΟΥΚΑ. Τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Θωμᾶ. Τῆς Ἁγίας Μάρτυρος Ἐρωτηΐδος. Sunday October 6, 2013 Third Sunday of Luke St. Thomas the Apostle. The Holy Martyr Eroteis Αναστάσιμο Απολυτίκιον Ήχος πλ. B Ἀγγελικαὶ Δυνάμεις ἐπὶ τὸ μνῆμά σου, καὶ οἱ φυλάσσοντες ἀπενεκρώθησαν, καὶ ἵστατο Μαρία ἐν τῷ τάφῳ, ζητοῦσα τὸ ἄχραντόν σου σῶμα. Ἐσκύλευσας τὸν ᾍδην, μὴ πειρασθεὶς ὑπ' αὐτοῦ, ὑπήντησας τῇ Παρθένῳ, δωρούμενος τὴν ζωήν, ὁ ἀναστὰς ἐκ των νεκρῶν, Κύριε δόξα σοι. Απολυτίκιον του Αγίου Απόστολε Άγιε Θωμά, πρέσβευε τώ ελεήμονι Θεώ ίνα πταισμάτων άφεσιν, παράσχη ταίς ψυχάς ημών. Απολύτίκιον Αγίων Κωνστανίνου και Ελένης Τοῦ Σταυροῦ σου τὸν τύπον ἐν οὐρανῷ θεασάμενος, καὶ ὡς ὁ Παῦλος τὴν κλῆσιν οὐκ ἐξ ἀνθρώπων δεξάμενος, ὁ ἐν βασιλεῦσιν, Ἀπόστολός σου Κύριε, Βασιλεύουσαν πόλιν τῇ χειρί σου παρέθετο ἣν περίσῳζε διὰ παντὸς ἐν εἰρήνῃ, πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου, μόνε Φιλάνθρωπε. Απολυτίκιον Αγίου Νικολάου Κανόνα πίστεως καὶ εἰκόνα πραότητος, ἐγκρατείας Διδάσκαλον, ἀνέδειξέ σε τῇ ποίμνῃ σου, ἡ τῶν πραγμάτων ἀλήθεια διὰ τοῦτο ἐκτήσω τῇ ταπεινώσει τὰ ὑψηλά, τῇ πτωχείᾳ τὰ πλούσια, Πάτερ Ἱεράρχα Νικόλαε, πρέσβευε Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. Κοντάκιον Προστασία τῶν Χριστιανῶν ἀκαταίσχυντε, μεσιτεία πρὸς τὸν Ποιητὴν ἀμετάθετε. Μὴ παρίδῃς ἁμαρτωλῶν δεήσεων φωνάς, ἀλλὰ πρόφθασον, ὡς ἀγαθή, εἰς τὴν βοήθειαν ἡμῶν, τῶν πιστῶς κραυγαζόντων σοι Τάχυνον εἰς πρεσβείαν, καὶ σπεῦσον εἰς ἱκεσίαν, ἡ προστατεύουσα ἀεί, Θεοτόκε, τῶν τιμώντων σε. Resurrectional Apolytikion in the Plagal B Angelic powers were above Thy tomb, and they that guarded Thee became as dead. And Mary stood by the grave seeking Thine immaculate Body. Thou hast despoiled Hades and wast not tried thereby. Thou didst meet the Virgin and didst grant us life. O Thou Who didst arise from the dead, Lord, glory be to Thee. Apolytikion for the Saint O Holy Apostle Thomas, intercede to our merciful God, that He may grant our souls forgiveness of sins. Apolytikion of Sts. Constantine and Helen Having seen the image of Thy Cross in Heaven, and like Paul, having received the call not from men, Thine apostle among kings entrusted the commonwealth to Thy hand, O Lord. Keep us always in peace, by the intercessions of the Theotokos, O only Friend of man. Apolytikion of St. Nicholas, The truth of things hath revealed thee to thy flock as a rule of faith, an icon of meekness, and a teacher of temperance; for this cause, thou hast achieved the heights by humility, riches by poverty. O Father and Hierarch Nicholas, intercede with Christ God that our souls be saved. Seasonal Kontakion in the Second Tone O Protection of Christians that cannot be put to shame, mediation unto the creator most constant: O despise not the voices of those who have sinned; but be quick, O good one, to come unto our aid, who in faith cry unto thee: Hasten to intercession and speed thou to make supplication, O thou who dost ever protect, O Theotokos, them that honor thee.

3 Σῶσον, Κύριε τὸν λαὸν σου καὶ εὐλόγησον τὴν κληρονομίαν σου. Στίχ. Πρὸς σἐ, Κύριε, κεκράξομαι ὁ Θεός μου. Πρὸς Κορινθίους β' 4:6-15 Ἀδελφοί, ὁ θεὸς ὁ εἰπὼν ἐκ σκότους φῶς λάμψαι, ὃς ἔλαμψεν ἐν ταῖς καρδίαις ἡμῶν πρὸς φωτισμὸν τῆς γνώσεως τῆς δόξης τοῦ θεοῦ ἐν προσώπῳ Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ἔχομεν δὲ τὸν θησαυρὸν τοῦτον ἐν ὀστρακίνοις σκεύεσιν, ἵνα ἡ ὑπερβολὴ τῆς δυνάμεως ᾖ τοῦ θεοῦ, καὶ μὴ ἐξ ἡμῶν ἐν παντὶ θλιβόμενοι, ἀλλʼ οὐ στενοχωρούμενοι ἀπορούμενοι, ἀλλʼ οὐκ ἐξαπορούμενοι διωκόμενοι, ἀλλʼ οὐκ ἐγκαταλειπόμενοι καταβαλλόμενοι, ἀλλʼ οὐκ ἀπολλύμενοι πάντοτε τὴν νέκρωσιν τοῦ κυρίου Ἰησοῦ ἐν τῷ σώματι περιφέροντες, ἵνα καὶ ἡ ζωὴ τοῦ Ἰησοῦ ἐν τῷ σώματι ἡμῶν φανερωθῇ. Ἀεὶ γὰρ ἡμεῖς οἱ ζῶντες εἰς θάνατον παραδιδόμεθα διὰ Ἰησοῦν, ἵνα καὶ ἡ ζωὴ τοῦ Ἰησοῦ φανερωθῇ ἐν τῇ θνητῇ σαρκὶ ἡμῶν. Ὥστε ὁ μὲν θάνατος ἐν ἡμῖν ἐνεργεῖται, ἡ δὲ ζωὴ ἐν ὑμῖν. Ἔχοντες δὲ τὸ αὐτὸ πνεῦμα τῆς πίστεως, κατὰ τὸ γεγραμμένον, Ἐπίστευσα, διὸ ἐλάλησα, καὶ ἡμεῖς πιστεύομεν, διὸ καὶ λαλοῦμεν εἰδότες ὅτι ὁ ἐγείρας τὸν κύριον Ἰησοῦν καὶ ἡμᾶς διὰ Ἰησοῦ ἐγερεῖ, καὶ παραστήσει σὺν ὑμῖν. Τὰ γὰρ πάντα διʼ ὑμᾶς, ἵνα ἡ χάρις πλεονάσασα διὰ τῶν πλειόνων τὴν εὐχαριστίαν περισσεύσῃ εἰς τὴν δόξαν τοῦ θεοῦ. O Lord, save your people and bless your inheritance. Verse: To you, O Lord, I have cried, O my God. St. Paul's Second Letter to the Corinthians 4:6-15 Brethren, it is the God who said, "Let light shine out of darkness," who has shone in our hearts to give the light of the knowledge of the glory of God in the face of Christ.But we have this treasure in earthen vessels, to show that the transcendent power belongs to God and not to us. We are afflicted in every way, but not crushed; perplexed, but not driven to despair; persecuted, but not forsaken; struck down, but not destroyed; always carrying in the body the death of Jesus, so that the life of Jesus may also be manifested in our bodies. For while we live we are always being given up to death for Jesus' sake, so that the life of Jesus may be manifested in our mortal flesh. So death is at work in us, but life in you.since we have the same spirit of faith as he had who wrote, "I believed, and so I spoke," we too believed, and so we speak, knowing that He who raised the Lord Jesus will raise us also with Jesus and bring us with you into His presence. For it is all for your sake, so that as grace extends to more and more people it may increase thanksgiving, to the glory of God. ********************************************************************************************** Κατὰ Λουκᾶν Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ἐπορεύετο εἰς πόλιν καλουμένην Ναΐν καὶ συνεπορεύοντο αὐτῷ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ἱκανοὶ καὶ ὄχλος πολύς.ὡς δὲ ἤγγισε τῇ πύλῃ τῆς πόλεως, καὶ ἰδοὺ ἐξεκομίζετο τεθνηκὼς υἱὸς μονογενὴς τῇ μητρὶ αὐτοῦ, καὶ αὕτη ἦν χήρα, καὶ ὄχλος τῆς πόλεως ἱκανὸς ἦν σὺν αὐτῇ.καὶ ἰδὼν αὐτὴν ὁ Κύριος ἐσπλαγχνίσθη ἐπ αὐτῇ καὶ εἶπεν αὐτῇ μὴ κλαῖε καὶ προσελθὼν ἥψατο τῆς σοροῦ, οἱ δὲ βαστάζοντες ἔστησαν, καὶ εἶπε νεανίσκε, σοὶ λέγω, ἐγέρθητι.καὶ ἀνεκάθισεν ὁ νεκρὸς καὶ ἤρξατο λαλεῖν, καὶ ἔδωκεν αὐτὸν τῇ μητρὶ αὐτοῦ.ἔλαβε δὲ φόβος πάντας καὶ ἐδόξαζον τὸν Θεόν, λέγοντες ὅτι προφήτης μέγας ἐγήγερται ἐν ἡμῖν, καὶ ὅτι ἐπεσκέψατο ὁ Θεὸς τὸν λαὸν αὐτοῦ.καὶ ἐξῆλθεν ὁ λόγος οὗτος ἐν ὅλῃ τῇ Ιουδαίᾳ περὶ αὐτοῦ καὶ ἐν πάσῃ τῇ περιχώρῳ. The Gospel of Luke 7:11-16 At that time, Jesus went to a city called Nain, and his disciples and a great crowd went with him. As he drew near to the gate of the city, behold, a man who had died was being carried out, the only son of his mother, and she was a widow; and a large crowd from the city was with her. And when the Lord saw her, he had compassion on her and said to her, "Do not weep." And he came and touched the bier, and the bearers stood still. And he said, "Young man, I say to you, arise." And the dead man sat up, and began to speak. And he gave him to his mother. Fear seized them all; and they glorified God, saying, "A great prophet has arisen among us!" and "God has visited his people!"

4 Μνημόσυνο Αναστασία Μπραβάκις - 40 ημέρες Σήμερα -Φωτογραφίες για το ετήσιο Λεύκωμα του Καθεδρικού. -Εθνικό Φόρουμ της ημέρας της εκκλησιαστικής μουσικής. Memorial Anastasia Bravakis 40 days Today -Picture Day for Annual Journal of our Cathedral. -National Forum of Church Music Day. Σημαντικές Ημερομηνίες 8 Οκτωβρίου- Συνάντηση της ΟΠΑ στην αίθουσα της εκκλησίας 7μμ 9 Οκτωβρίου-Περιήγηση του Σχολείου Αργύριος Φάντης για όσους ενδιαφέρονται από τις 9πμ- 11πμ 20 Οκτωβρίου-Τελετή των Δακτυλιδιών της Ογδόης τάξης του Σχολείου Αργύριος Φάντης 27 Οκτωβρίου--Διδακτική Θεία Λειτουργία στην αίθουσα του σχολείου -Δοξολογία για την εορτή της 28η Οκτωβρίου 28 Οκτωβρίου- Η γιορτή της 28ης Οκτωβρίου στις 7μμ στην αίθουσα του σχολείου-7μμ 9 Νοεμβρίου- Χοροεσπερίδα των εκατόν χρόνων της κοινότητος στο Steiner Studios Ωράριο για τις Κυριακάτικες Λειτουργίες Όρθρος 9:15πμ Θεία Λειτουργία 10:30πμ Important Dates October 8- Young Adult Gathering in our church hall -7pm October 9-A. Fantis School Open House 9-11am October 20-A. Fantis School 8th Grade Ring Day October 27-Didactic Divine Liturgy in the school cafeteria -Doxology for the celebration of OXI Day October 28- OXI Day School Play at 7pm November th Year Anniversary Gala at Steiner Studios. Hours for Sunday Divine Liturgy Orthros 9:15am Divine Liturgy 10:30am

5 «Τη φιλαδελφία η ομωνυμία συγκραθείσα». Ο υμνογράφος βεβαίως σπεύδει αμέσως στη συνέχεια να διευκρινίσει ότι όχι η φιλαδελφία αυτή, πολλώ μάλλον η ομωνυμία, αλλά η πίστη τους στον Χριστό ήταν εκείνο που τους έδινε τη δύναμη να μένουν σταθεροί στα μαρτύρια και να γίνουν άγιοι. Διότι η πίστη αυτή τους έκανε να ζουν με αγνότητα βίου και υπέρβαση των παθών, δηλαδή ήταν μία ζωντανή πίστη, γι αυτό και ενισχύονταν τόσο εμφανώς από τη χάρη του Θεού. «Τη φιλαδελφία η ομωνυμία συγκραθείσα, και η αγνεία τη απαθεία συμμιχθείσα, αβλαβώς διεφύλαξε της γνώμης το εύτονον όπου γαρ Θεός ο ποθούμενος, κόσμος όλος καταπεφρόνηται».ο εκκλησιαστικός ποιητής θεωρεί σημαντικό το γεγονός ότι οι άγιοι έφτασαν σε επίπεδα αγνότητας και απαθείας, κατατροπώνοντας τον διάβολο, ήδη στη νεότητά τους. Νεαρός ο Ευλάμπιος, το ίδιο και η Ευλαμπία, με σωματικό σφρίγος, πάλεψαν με δύναμη εναντίον του πονηρού και των οργάνων του, και τους κατατρόπωσαν. Κι εκφράζει τον θαυμασμό του ο υμνογράφος, που νέος ο Ευλάμπιος, σε μία ηλικία δηλαδή που η ζωή βρίσκεται ολόκληρη μπροστά του και ο διάβολος του «χαμογελά» ποικιλοτρόπως, γιατί ξέρει τη «δύναμή» του από τις πολυχρόνιες νίκες του κατά της νεότητας, εκείνος τον «πονηρό αυτόν γέροντα» τον νίκησε με τη χάρη του Θεού. «Νέω εν σώματι, Μάρτυς, τον παλαιόν της κακίας άρχοντα κατεπάλαισας στερρώς». Με νεανικό σώμα, μάρτυς, πάλεψες με δύναμη τον παλαιό άρχοντα της κακίας. Πού είναι όλοι εκείνοι, οι οποίοι θεωρούν ως δεδομένο για τη νεότητα την πτώση στις αμαρτίες, και μάλιστα τις σαρκικές; Βεβαίως η νεότητα είναι πιο ευεπίφορη στα σαρκικά λεγόμενα αμαρτήματα, όχι όμως ότι εκ προοιμίου ένας νέος θα πέσει σ αυτά. Υπάρχουν νέοι, και πολλοί μάλιστα, οι οποίοι σαν τους αγίους Ευλάμπιο και Ευλαμπία αγωνίζονται με δύναμη, διατηρώντας την ψυχική και σωματική τους αγνότητα και φτάνοντας και σήμερα σε επίπεδα απαθείας. Πώς; Με τον τρόπο των σημερινών αγίων, όπως το αναφέραμε και παραπάνω: «όπου Θεός ο ποθούμενος, κόσμος όλος καταπεφρόνηται». Το ζητούμενο λοιπόν είναι όχι η ηλικία, αλλά ο πόθος του Χριστού. Μόλις η αγάπη του Χριστού «πληγώσει» την καρδιά του ανθρώπου, ανεξάρτητα από ηλικία, εκεί παρουσιάζονται όλα τα θαύματα και όλες οι νίκες κατά του «κακού γέρου».δεν θέλουμε να τελειώσουμε, πριν αναφερθούμε και σ αυτό που μας λέει το συναξάρι. Η αγία Ευλαμπία, βλέποντας τον αδελφό της στο μαρτύριο, παρακινήθηκε για να μαρτυρήσει και αυτή. Πόση δύναμη πράγματι έχει το παράδειγμα του άλλου. Η πράξη του άλλου, αυτό που επιτελεί, είναι εκείνο που δημιουργεί την τάση προς μίμηση. Διότι ο άνθρωπος είναι ον που μιμείται. Ο ένας παρασύρει, θα λέγαμε, τον άλλον. Συνήθως μιλάμε για τη μίμηση, φορτίζοντάς την με αρνητικό μόνο περιεχόμενο. Η μίμηση όμως είναι από τα σπουδαιότερα μέσα, που αν αξιοποιηθεί σωστά, οδηγεί τον άνθρωπο, και ιδίως τον νέο, σε μεγάλα ύψη αγιότητας. Το σημειώνει και ο λόγος του Θεού. Ο απόστολος Παύλος για παράδειγμα, καλεί να τον μιμηθούν οι πιστοί, όπως εκείνος άλλωστε μιμήθηκε τον Χριστό. «Μιμηταί μου γίνεσθε, καθώς καγώ Χριστού». Το ίδιο καλεί και ο απόστολος Ιωάννης ο Θεολόγος: «μη μιμού το κακόν, αλλά το αγαθόν». Ξέρει ο απόστολος τη δύναμη της μίμησης, γι αυτό και λέει να μιμούμαστε το αγαθό και όχι το κακό. Είναι ευνόητο βεβαίως πόσο πρέπει να προσέχουμε οι μεγαλύτεροι, ιδίως οι γονείς, οι δάσκαλοι, οι κληρικοί, ώστε αυτό που εμείς κάνουμε ως σωστό, αυτό και να προσφέρεται προς μίμηση και για τους μικρότερους. Κι από την άλλη, πόσο πρέπει να προσέχουμε τις φιλίες μας. Τι καλό θα ήταν ο καθένας μας να είχε φίλους, οι οποίοι θα τον παρακινούσαν διαρκώς στο αγαθό. Τι καλό θα ήταν εμείς να αποτελούμε το παράδειγμα, ώστε να παρακινούμε τους άλλους στο αγαθό! ************************************************************************************************ October 8th is the feast day of the Venerable Thais, an Egyptian woman who lived in the fourth century. Thais was pushed into prostitution at an early age by her family's desperate poverty. She had little time to figure out how to care for her soul, and counted success by the number of men who paid for her favors. She knew no other way. Her story is tied up with that of two other saints, both of whom were disciples of the great desert dweller, Saint Anthony. The first is Saint Paphnutius, who heard about this attractive young woman who had such an ability to draw men young, old, married, single--into sinfulness. Paphnutius did not condemn her, or deem her unworthy of his attention. He recognized his awareness of Thais as a gift from God, because it was a chance to save her soul and the souls of the men who came to her. So he visited her one evening, and let her assume that he was a potential customer. She must have had some minimal understanding of God and the Church's teachings, because she gave a surprising answer to Paphnutius' request that they find a private place. She said, "You know that if you believe in God, there is no place to hide your deeds." Paphnutius built on this answer to remind her forcefully that she must, for her own salvation, give up the way of life that was harming her soul as well as the souls of so many others. Thais, too, recognized a gift from God. It came in the person of this unusual visitor. She didn't take offense at Paphnutius, or tell him not to "judge" her. She took his words to heart and changed her life, retiring to a solitary cell in a women's monastery near Paphnutius' hermitage. The rest of her life was spent there in repentant prayer. After about three years, Thais died with a purified soul that was ready to meet God without fear. We read that the second disciple of Saint Anthony, who is known as Paul the Simple and whose feast day is October 4th, had a wonderful vision of Saint Thais. He saw her among the angels in heaven, where a beautiful dwelling had been prepared for her.on this day we read words from Saint Paul that remind us to recognize the great gift God has given all of us. Paul writes in Galatians 5: 13, "For you were called to freedom, brethren; only do not use your freedom as an opportunity for the flesh, but through love be servants of one another." The gift of freedom can be used in any way we choose. After years of using her freedom in a way that was actually bondage, Saint Thais learned about a new way to use it. She chose to serve God and the people around her through the prayerful, repentant tears that can cleanse the soul those tears that are yet another gift of our generous Lord. Orthodox Church in America

6 G.O.Y.A. Trip to Barclays Center Saturday January 4 7:30PM St. Demetrios, Astoria, NY G.O.Y.A. will join our G.O.Y.A. to the Brooklyn Nets We will meet at Sts. Constantine and Helen Greek Orthodox 5:30pm 64 Schermerhorn Street Brooklyn, NY Tickets: $40.00 There is a possibility that we will play on the court of the Barclay Center after the game. More information forthcoming. Contact: Church Office

7 Υποτροφίες από το PanHellenic Affairs Μπορείτε να υποβάλετε την αίτηση σας γι τη σχολική χρονιά τηλεφωνώντας στο, ή πηγαίνοντας στην ιστοσελίδα τους στο, PanHellenic Affairs Scholarships Applications now Available. For more information Please call: or visit their website at: Check out our website: OPA Meeting Come be a part of Sts. Constantine & Helen Young Adults. First Meeting, October 8, 2013 in the Church 7:00pm *** Συνάντηση νεολαίας στην αίθουσα της εκκλησίας. 8 Οκτωβρίου, :00μμ Emmaus Lecture Series The Lord s Only Prayer? October 17th 7pm Speaker: The V. Rev. Gerasimos Makris Church: SS. Constantine and Helen Cathedral 64 Schermerhorn St., Brooklyn, NY (718) *** Θρησκευτική Διάλεξη στην αίθουσα της εκκλησίας μας. Sts. Constantine and Helen Cathedral J.O.Y. Invites you to the 5th Annual Welcome Back Party Friday, October 11th 6:00 p.m. Church Hall All Orthodox Youth Ages 7-12 New members always welcome Join us for an evening of Games, Prizes, Pasta and Dessert

8 100th Year Anniversary of Sts. Constantine and Helen Cathedral and 50th Year Anniversary of A. Fantis Parochial School Anniversary Gala Saturday, November 9, :00pm Adults-$200 Under 25- $150 Stage 6 at Steiner Studios 15 Washington Ave Brooklyn Navy Yard, NY Music by: Yiannis Papastefanou and Orchestra Plus a Surprise Guest Come celebrate this significant milestone of our Cathedral and of our School while catching up with old friends and dancing the night away! *** To commemorate this historic year we are preparing a Commemorative Journal as a keepsake that will proudly portray the history of our congregation. Enrich this keepsake by placing in it your own family history that will be cherished by future generations. For more information call

Panagia Myrtidiotissa and Saint Thekla Feast Day-September 24

Panagia Myrtidiotissa and Saint Thekla Feast Day-September 24 STS. CONSTANTINE & HELEN GREEK ORTHODOX CATHEDRAL OF BROOKLYN ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ 64 Schermerhorn Street, Brooklyn, New York 11201 Telephone: (718) 624-0595 Fax Telephone: (718)

Διαβάστε περισσότερα

Pl. 4th Tone-6th Morning Gospel /Ήχος Πλ. Δ Εωθινόν ΣΤ ***********************************************************************************

Pl. 4th Tone-6th Morning Gospel /Ήχος Πλ. Δ Εωθινόν ΣΤ *********************************************************************************** STS. CONSTANTINE & HELEN GREEK ORTHODOX CATHEDRAL OF BROOKLYN ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ 64 Schermerhorn Street, Brooklyn, New York 11201 Telephone: (718) 624-0595 Fax Telephone: (718)

Διαβάστε περισσότερα

STS. CONSTANTINE & HELEN GREEK ORTHODOX CATHEDRAL OF BROOKLYN ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ

STS. CONSTANTINE & HELEN GREEK ORTHODOX CATHEDRAL OF BROOKLYN ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ STS. CONSTANTINE & HELEN GREEK ORTHODOX CATHEDRAL OF BROOKLYN ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ 64 Schermerhorn Street, Brooklyn, New York 11201 Telephone: (718) 624-0595 Fax Telephone: (718)

Διαβάστε περισσότερα

Οι υπόδικοι νεκροί μπορούν να προσεύχωνται;

Οι υπόδικοι νεκροί μπορούν να προσεύχωνται; STS. CONSTANTINE & HELEN GREEK ORTHODOX CATHEDRAL OF BROOKLYN ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ 64 Schermerhorn Street, Brooklyn, New York 11201 Telephone: (718) 624-0595 Fax Telephone: (718)

Διαβάστε περισσότερα

Ήχος Α -Εωθινόν Ευαγγέλιο Ζ

Ήχος Α -Εωθινόν Ευαγγέλιο Ζ STS. CONSTANTINE & HELEN GREEK ORTHODOX CATHEDRAL OF BROOKLYN ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ 64 Schermerhorn Street, Brooklyn, New York 11201 Telephone: (718) 624-0595 Fax Telephone: (718)

Διαβάστε περισσότερα

Ήχος Δ -Εωθινόν Ευαγγέλιο Ι ***********************************************************************************

Ήχος Δ -Εωθινόν Ευαγγέλιο Ι *********************************************************************************** STS. CONSTANTINE & HELEN GREEK ORTHODOX CATHEDRAL OF BROOKLYN ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ 64 Schermerhorn Street, Brooklyn, New York 11201 Telephone: (718) 624-0595 Fax Telephone: (718)

Διαβάστε περισσότερα

STS. CONSTANTINE & HELEN GREEK ORTHODOX CATHEDRAL OF BROOKLYN ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ

STS. CONSTANTINE & HELEN GREEK ORTHODOX CATHEDRAL OF BROOKLYN ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ STS. CONSTANTINE & HELEN GREEK ORTHODOX CATHEDRAL OF BROOKLYN ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ 64 Schermerhorn Street, Brooklyn, New York 11201 Telephone: (718) 624-0595 Fax Telephone: (718)

Διαβάστε περισσότερα

Τα Εισόδια της Θεοτόκου

Τα Εισόδια της Θεοτόκου STS. CONSTANTINE & HELEN GREEK ORTHODOX CATHEDRAL OF BROOKLYN ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ 64 Schermerhorn Street, Brooklyn, New York 11201 Telephone: (718) 624-0595 Fax Telephone: (718)

Διαβάστε περισσότερα

STS. CONSTANTINE & HELEN GREEK ORTHODOX CATHEDRAL OF BROOKLYN ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ

STS. CONSTANTINE & HELEN GREEK ORTHODOX CATHEDRAL OF BROOKLYN ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ STS. CONSTANTINE & HELEN GREEK ORTHODOX CATHEDRAL OF BROOKLYN ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ 64 Schermerhorn Street, Brooklyn, New York 11201 Telephone: (718) 624-0595 Fax Telephone: (718)

Διαβάστε περισσότερα

Η Αγία Κυριακή. St. Kyriaki

Η Αγία Κυριακή. St. Kyriaki STS. CONSTANTINE & HELEN GREEK ORTHODOX CATHEDRAL OF BROOKLYN ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ 64 Schermerhorn Street, Brooklyn, New York 11201 Telephone: (718) 624-0595 Fax Telephone: (718)

Διαβάστε περισσότερα

Saint Spyridon - December 12

Saint Spyridon - December 12 STS. CONSTANTINE & HELEN GREEK ORTHODOX CATHEDRAL OF BROOKLYN ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ 64 Schermerhorn Street, Brooklyn, New York 11201 Telephone: (718) 624-0595 Fax Telephone: (718)

Διαβάστε περισσότερα

Ήχος Πλ. Δ-Εωθινόν Ευαγγέλιο ΙΑ. Τι σημαίνουν τα επίθετα των Αγίων: Δίκαιος, Όσιος, Μάρτυρας, Απολογητής, Ομολογητής,Οσιομάρτυρας, Ιερομάρτυρας...

Ήχος Πλ. Δ-Εωθινόν Ευαγγέλιο ΙΑ. Τι σημαίνουν τα επίθετα των Αγίων: Δίκαιος, Όσιος, Μάρτυρας, Απολογητής, Ομολογητής,Οσιομάρτυρας, Ιερομάρτυρας... STS. CONSTANTINE & HELEN GREEK ORTHODOX CATHEDRAL OF BROOKLYN ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ 64 Schermerhorn Street, Brooklyn, New York 11201 Telephone: (718) 624-0595 Fax Telephone: (718)

Διαβάστε περισσότερα

Ήχος Γ -Εωθινόν Ευαγγέλιο Θ ***********************************************************************************

Ήχος Γ -Εωθινόν Ευαγγέλιο Θ *********************************************************************************** STS. CONSTANTINE & HELEN GREEK ORTHODOX CATHEDRAL OF BROOKLYN ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ 64 Schermerhorn Street, Brooklyn, New York 11201 Telephone: (718) 624-0595 Fax Telephone: (718)

Διαβάστε περισσότερα

STS. CONSTANTINE & HELEN GREEK ORTHODOX CATHEDRAL OF BROOKLYN ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ

STS. CONSTANTINE & HELEN GREEK ORTHODOX CATHEDRAL OF BROOKLYN ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ STS. CONSTANTINE & HELEN GREEK ORTHODOX CATHEDRAL OF BROOKLYN ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ 64 Schermerhorn Street, Brooklyn, New York 11201 Telephone: (718) 624-0595 Fax Telephone: (718)

Διαβάστε περισσότερα

STS. CONSTANTINE & HELEN GREEK ORTHODOX CATHEDRAL OF BROOKLYN ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ

STS. CONSTANTINE & HELEN GREEK ORTHODOX CATHEDRAL OF BROOKLYN ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ STS. CONSTANTINE & HELEN GREEK ORTHODOX CATHEDRAL OF BROOKLYN ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ 64 Schermerhorn Street, Brooklyn, New York 11201 Telephone: (718) 624-0595 Fax Telephone: (718)

Διαβάστε περισσότερα

Ήχος Πλ.Δ -Εωθινόν Ευαγγέλιο ΣΤ

Ήχος Πλ.Δ -Εωθινόν Ευαγγέλιο ΣΤ STS. CONSTANTINE & HELEN GREEK ORTHODOX CATHEDRAL OF BROOKLYN ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ 64 Schermerhorn Street, Brooklyn, New York 11201 Telephone: (718) 624-0595 Fax Telephone: (718)

Διαβάστε περισσότερα

St. Vasilios Greek Orthodox Church

St. Vasilios Greek Orthodox Church Pastor Fr. Christopher P. Foustoukos Email: frchris@stvasilios.org Parish President Mrs. Sophia Pappas Stewardship Chairman Stephen S. Kalivas Email: Steve@stvasilios.org Pastoral Assistant Deacon Michael

Διαβάστε περισσότερα

Ήχος Βαρύς-Εωθινόν Ευαγγέλιο Ι

Ήχος Βαρύς-Εωθινόν Ευαγγέλιο Ι STS. CONSTANTINE & HELEN GREEK ORTHODOX CATHEDRAL OF BROOKLYN ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ 64 Schermerhorn Street, Brooklyn, New York 11201 Telephone: (718) 624-0595 Fax Telephone: (718)

Διαβάστε περισσότερα

F ROM FATHER GEORGE AND WAS INCARNATE OF THE HOLY SPIRIT AND THE VIRGIN MARY

F ROM FATHER GEORGE AND WAS INCARNATE OF THE HOLY SPIRIT AND THE VIRGIN MARY Saints Constantine & Helen Greek Orthodox Church 60 Traverse Road Newport News VA 23606 Volume Issue September 2015 T HE CROSS+ROADS INSIDE THIS ISSUE: September Sundays 2-5, 9 Acolyte & Refreshments Schedule

Διαβάστε περισσότερα

THE MISSION OF THE ST. CONSTANTINE & HELEN GREEK ORTHODOX CHURCH OF WASHINGTON DC

THE MISSION OF THE ST. CONSTANTINE & HELEN GREEK ORTHODOX CHURCH OF WASHINGTON DC THE MISSION OF THE ST. CONSTANTINE & HELEN GREEK ORTHODOX CHURCH OF WASHINGTON DC IN SILVER SPRING IS TO PROCLAIM THE GOSPEL OF CHRIST, TO TEACH AND SPREAD THE ORTHODOX CHRISTIAN FAITH, TO ENERGIZE, CULTIVATE

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΓΑΠΗ ΣΤΟΝ ΠΛΗΣΙΟΝ Ο Χριστός μας δίδαξε να αγαπούμε τον πλησίον.

Η ΑΓΑΠΗ ΣΤΟΝ ΠΛΗΣΙΟΝ Ο Χριστός μας δίδαξε να αγαπούμε τον πλησίον. STS. CONSTANTINE & HELEN GREEK ORTHODOX CATHEDRAL OF BROOKLYN ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ 64 Schermerhorn Street, Brooklyn, New York 11201 Telephone: (718) 624-0595 Fax Telephone: (718)

Διαβάστε περισσότερα

Saints Constantine and Helen Greek Orthodox Churc h of Washington, DC. 6th Sunday of Matthew July 12, 2015 STEWARDSHIP

Saints Constantine and Helen Greek Orthodox Churc h of Washington, DC. 6th Sunday of Matthew July 12, 2015 STEWARDSHIP Saints Constantine and Helen Greek Orthodox Churc h of Washington, DC 6th Sunday of Matthew July 12, 2015 STEWARDSHIP Are YOU part of the stewardship puzzle? YMNOI THΣ ΗΜΕΡΑΣ Ἀπολυτίκιον Ἀναστάσιμον /Ἦχος

Διαβάστε περισσότερα

Saints Constantine and Helen Greek Orthodox Churc h. July 6, 2014 4th Sunday of Matthew

Saints Constantine and Helen Greek Orthodox Churc h. July 6, 2014 4th Sunday of Matthew Saints Constantine and Helen Greek Orthodox Churc h July 6, 2014 4th Sunday of Matthew Come to me those who are tired and heavy laden with problems, and I will give you rest (Matth. 11:28) «Δεῦτε πρός

Διαβάστε περισσότερα

FATHER DEMETRI TSIGAS fatherdemetri@saint-katherine.org; cell phone: 321-615-4431

FATHER DEMETRI TSIGAS fatherdemetri@saint-katherine.org; cell phone: 321-615-4431 Saint Katherine Greek Orthodox Church 5965 N. Wickham Road, Melbourne, Florida 32940 Church Phone: (321) 254-1045 fax (321) 821-0450 Church hall: (321) 254-1445 email: admin@saint-katherine.org - website:

Διαβάστε περισσότερα

If not YOU,WHO? If not NOW, WHEN? Αν όχι ΕΣΥ, ΠΟΙΟΣ? Αν όχι ΤΩΡΑ, ΠΟΤΕ?

If not YOU,WHO? If not NOW, WHEN? Αν όχι ΕΣΥ, ΠΟΙΟΣ? Αν όχι ΤΩΡΑ, ΠΟΤΕ? Saints Constantine and Helen Greek Orthodox Churc h of Washington, DC 8th Sunday of Matthew July 26, 2015 If not YOU,WHO? If not NOW, WHEN? Αν όχι ΕΣΥ, ΠΟΙΟΣ? Αν όχι ΤΩΡΑ, ΠΟΤΕ? THE MISSION OF THE STS.

Διαβάστε περισσότερα

THE CYPRUS CONFLICT...1974-2014

THE CYPRUS CONFLICT...1974-2014 Saints Constantine and Helen Greek Orthodox Churc h July 20, 2014 6th Sunday of Matthew THE CYPRUS CONFLICT...1974-2014 Saints Constantine & Helen Greek Orthodox of Washington, DC invites you to commemorate

Διαβάστε περισσότερα

Saints Constantine and Helen Greek Orthodox Churc h of Washington, DC. November 16, 2014 Matthew the Apostle and Evangelist

Saints Constantine and Helen Greek Orthodox Churc h of Washington, DC. November 16, 2014 Matthew the Apostle and Evangelist Saints Constantine and Helen Greek Orthodox Churc h of Washington, DC November 16, 2014 Matthew the Apostle and Evangelist THE MISSION OF THE STS. CONSTANTINE & HELEN GREEK ORTHODOX CHURCH OF WASHINGTON

Διαβάστε περισσότερα

Great Martyr Panteleimon Nicholas of Novgorod

Great Martyr Panteleimon Nicholas of Novgorod Saints Constantine and Helen Greek Orthodox Churc h of Washington, DC July 27, 2014 Great Martyr Panteleimon Nicholas of Novgorod THE FAST OF THE PANAGIA BEGINS AUGUST 1, 2014 ΑΡΧΕΤΑΙ Η ΝΗΣΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΕΚΑΠΕΝΤΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

WELCOME to the Parish Council Mr. Efrem J. Maroules

WELCOME to the Parish Council Mr. Efrem J. Maroules Saints Constantine and Helen Greek Orthodox Churc h of Washington, DC 3rd Sunday of Matthew June 21, 2015 WELCOME to the Parish Council Mr. Efrem J. Maroules THE MISSION OF THE STS. CONSTANTINE & HELEN

Διαβάστε περισσότερα

Saints Constantine and Helen Greek Orthodox Churc h of Washington, DC. Sunday of the 7th Ecumenical Council. October 11, 2015

Saints Constantine and Helen Greek Orthodox Churc h of Washington, DC. Sunday of the 7th Ecumenical Council. October 11, 2015 Saints Constantine and Helen Greek Orthodox Churc h of Washington, DC Sunday of the 7th Ecumenical Council October 11, 2015 MISSION STATEMENT The Sts. Constantine and Helen Greek Orthodox Church of Washington

Διαβάστε περισσότερα