ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ"

Transcript

1 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ Θέµα: ηµόσιοι λειτουργοί και υπάλληλοι Φοιτήτρια: Παπούλια Γεωργία Καθηγητής: Α.Γ. ηµητρόπουλος ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η εργασία αυτή έχει ως αντικείµενο µελέτης της το θέµα των δηµοσίων λειτουργών και υπαλλήλων, έναν θεσµό του οποίου οι απαρχές της δηµιουργίας και ύπαρξης τοποθετούνται στον χρονολογικό πίνακα αρκετούς αιώνες πριν και συγκεκριµένα στα ρωµαϊκά χρόνια( 3 ος π. Χ- 3 ος µ. Χ) αλλά και κατά τη Βυζαντινή περίοδο( 4 ος -15 ος µ. Χ). Στο σηµείο αυτό σκόπιµο θα ήταν να διευκρινιστεί η εννοιολογική φύση των όρων «κρατικός υπάλληλος», «υπάλληλος του ηµοσίου» και «ηµόσιος υπάλληλος». Αναφορικά µε τους δύο πρώτους όρους οι οποίοι τυγχάνουν και συνώνυµοι πρόκειται για όλα εκείνα τα φυσικά πρόσωπα που παρέχουν τις υπηρεσίες τους στο ηµόσιο και τα Νοµικά Πρόσωπα ηµοσίου ικαίου (ΝΠ ), λειτουργώντας ως φορείς των κρατικών οργάνων και κατά συνέπεια της από το ίκαιο τεθειµένης σ αυτά εξουσίας. Οι κρατικοί αυτοί υπάλληλοι διακρίνονται κατά το αποκαλούµενο «τριαδικό σχήµα» στις εξής τρείς κατηγορίες : 1) κρατικοί υπάλληλοι νοµοθετικής οργάνωσης (οι υπάλληλοι της Βουλής), 2) δικαστικοί λειτουργοί και υπάλληλοι, 3) δηµόσιοι ή διοικητικοί υπάλληλοι. Κλείνοντας την εισαγωγική αυτή παράγραφο αναγκαίος θεωρείται ο προσδιορισµός της έννοιας «δηµόσιος υπάλληλος» που υποστηρίζεται, µε αναγωγή στο προαναφερθέν τριαδικό σχήµα, ότι διακρίνεται από τον κρατικό υπάλληλο. Πιο συγκεκριµένα, ο όρος «δηµόσιος υπάλληλος» αποτελεί τεχνικό νοµικό όρο (terminus technicus) καθώς δεν συµπεριλαµβάνει όλους τους υπαλλήλους της διοίκησης παρά µόνον εκείνους στους οποίους αναφέρονται οι διατάξεις του Κ Υ. ηµόσιοι υπάλληλοι και υπάλληλοι νοµικού προσώπου δηµοσίου δικαίου είναι τα έµµεσα έµµισθα όργανα του κράτους ή αντίστοιχα του νοµικού προσώπου, που διατελούν σε προαιρετική άµεση υπηρεσιακή και πειθαρχική προς αυτό σχέση*1 *1: ηµητρόπουλος Ανδρέας, Οργάνωση και λειτουργία του κράτους, Σάκκουλας, σελ [1]

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) ηµοσιοϋπαλληλικό ίκαιο και διακρίσεις υπαλλήλων του ηµοσίου Α) Το δηµοσιοϋπαλληλικό δίκαιο Β) Υπάλληλοι µε σχέση δηµοσίου δικαίου Γ) Υπάλληλοι µε σχέση ιδιωτικού δικαίου Με κριτήριο το είδος των αναγκών που καλύπτονται Με κριτήριο το λόγο πρόσληψης 2) Πρόσληψη Α) Οργανική θέση Β) Προσόντα διορισµού Γ) ιαδικασία πρόσληψης Σ ) Τρείς βασικές υποχρεώσεις των δηµοσίων υπαλλήλων Α) Πίστη στο Σύνταγµα Β) Νοµιµότητα υπηρεσιακών ενεργειών Γ) Εχεµύθεια 4) Συνταγµατικές εγγυήσεις, δικαιώµατα και ευθύνη Α) Η µονιµότητα των ηµοσίων υπαλλήλων Β) Το Υπηρεσιακό Συµβούλιο Γ) Τα Συνταγµατικά δικαιώµατα των ηµοσίων υπαλλήλων ) Η Ευθύνη [2]

3 1) ηµοσιοϋπαλληλικό ίκαιο και διακρίσεις υπαλλήλων του ηµοσίου Λαµβάνοντας ως κριτήριο της διάκρισης των υπαλλήλων του ηµοσίου και των ΝΠ και τη νοµική φύση της σχέσης που αυτοί έχουν προς το ηµόσιο προκύπτουν οι εξής δύο κατηγορίες: α)υπάλληλοι µε σχέση δηµοσίου δικαίου, β) υπάλληλοι µε σχέση ιδιωτικού δικαίου Α) Το ηµοσιοϋπαλληλικό ίκαιο Το ηµοσιοϋπαλληλικό ίκαιο αποτελεί έναν ξεχωριστό κλάδο δικαίου που έχει ως αντικείµενο των ρυθµίσεών του τη γενική υπηρεσιακή κατάσταση των δηµοσίων υπαλλήλων. Παράλληλα στα άρθρα 103 και 104 καθώς επίσης και σε άλλες διατάξεις (αρθρ.46 1) του ισχύοντος Συντάγµατος ρυθµίζεται η υπηρεσιακή κατάσταση των δηµοσίων υπαλλήλων. Πέραν αυτών, αξίζει να αναφερθεί στο σηµείο αυτό η ύπαρξη του Κώδικα ηµοσίων Υπαλλήλων (Κ Υ) ο οποίος έχει συµπεριλάβει αρκετές διατάξεις από το ηµοσιοϋπαλληλικό ίκαιο. Η σύνταξη του Υπαλληλικού Κώδικα πραγµατοποιήθηκε από 9µελή επιτροπή που λειτούργησε στο Υπουργείο Εσωτερικών, ηµόσιας ιοίκησης και Αποκέντρωσης και έτσι δηµιουργήθηκε ο ν.2683/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης ηµοσίων Πολιτικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ΝΠ και άλλες διατάξεις» του οποίου αναθεώρηση αποτελεί ο ν.3528/2007(φεκ 26 Α / ) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης ηµοσίων Πολιτικών ιοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ΝΠ» Β) ιακρίσεις υπαλλήλων του ηµοσίου Υπάλληλοι µε σχέση δηµοσίου δικαίου Στο άρθρο 56 4 Σ. ο νοµοθέτης προβαίνει στη διάκριση των υπαλλήλων µε σχέση ηµοσίου ικαίου σε πολιτικούς και στρατιωτικούς δηµοσίους υπαλλήλους. Πολιτικοί υπάλληλοι είναι οι αξιωµατικοί και υπαξιωµατικοί του Πυροσβεστικού Σώµατος. Εν αντιθέσει µε τους πολιτικούς υπαλλήλους, οι οποίοι ρυθµίζονται συστηµατικά στο Σύνταγµα, οι στρατιωτικοί δηµόσιοι υπάλληλοι ρυθµίζονται υπό την ευκαιρία ρύθµισης άλλων θεµάτων και οι οποίοι δεν είναι άλλοι παρά οι αξιωµατικοί και υπαξιωµατικοί τω ν Ενόπλων υνάµεων, της ΕΛ.ΑΣ και τοθ Λιµενικού Σώµατος. Ωστόσο πέραν της προαναφερθείσας διάκρισης, οι πολιτικοί δηµόσιοι υπάλληλοι διακρίνονται περεταίρω, µε κριτήριο τη µονιµότητα, στις εξής κατηγορίες : α) τακτικοί, β) µετακλητοί, γ) επί θητεία. Κατά βάση οι δηµόσιες υπηρεσίες στελεχώνονται από [3]

4 τακτικούς δηµόσιους υπάλληλους οι οποίοι είναι οι µόνιµοι. Παρά ταύτα, κατ εξαίρεση ενδέχεται στελέχωση και από µετακλητούς οι οποίοι προσφέρουν τις υπηρεσίες τους για την πραγµάτωση ενός συγκεκριµένου σκοπού και παύουν να τις προσφέρουν µε την περάτωση αυτού. Αναφορικά µε τους επί θητεία υπαλλήλους, η θητεία αυτών εντάσσεται σε συγκεκριµένο χρονικό πλαίσιο. Υπάλληλοι µε σχέση ιδιωτικού δικαίου - Κριτήριο της διάκρισης το είδος των αναγκών που καλύπτονται Βάσει του κριτηρίου αυτού η σχέση ιδιωτικού δικαίου ενδέχεται να είναι είτε σχέση ορισµένου χρόνου είτε αορίστου. Πιο συγκεκριµένα, µια σχέση ιδιωτικού δικαίου είναι αορίστου χρόνου σε περίπτωση που καλύπτει πρόσκαιρες ανάγκες. εν αποκλείεται επίσης, κάτω από ορισµένες προϋποθέσεις, η σύναψη σύµβασης έργου. Βάσει του άρθρου Σ : Νόµος ορίζει τους όρους, και τη χρονική διάρκεια των σχέσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου στο ηµόσιο και τον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα, όπως αυτός καθορίζεται κάθε φορά, για την κάλυψη είτε οργανικών θέσεων και πέραν των προβλεποµένων στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 είτε πρόσκαιρων είτε απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών κατά το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2. Νόµος ορίζει επίσης τα καθήκοντα που µπορεί να ασκεί το προσωπικό του προηγούµενου εδαφίου. Απαγορεύεται η από το νόµο µονιµοποίηση προσωπικού που υπάγεται στο πρώτο εδάφιο ή η µετατροπή των συµβάσεων του σε αορίστου χρόνου. Οι απαγορεύσεις της παραγράφου αυτής ισχύουν και ως προς τους απασχολουµένους µε σύµβαση έργου. - Κριτήριο της διάκρισης ο λόγος πρόσληψης Βάσει της αιτίας πρόσληψης τους, οι υπάλληλοι του ηµοσίου που υπηρετούν µε σχέση ιδιωτικού δικαίου διακρίνονται αφενός σε υπαλλήλους για την κάλυψη απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών και αφετέρου σε υπαλλήλους για την κάλυψη θέσεων ειδικού προσωπικού. Εξαιρέσεις του αρθρ Σ ενδέχεται να προβλέπονται από συγκεκριµένο ειδικό νόµο προκειµένου για την κάλυψη απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών µε στελέχωση προσωπικού για συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα. Το αρθρ Σ αναφέρεται στην πλήρωση οργανικών θέσεων ειδικού επιστηµονικού/ τεχνικού/ βοηθητικού προσωπικού. 2) Πρόσληψη Πριν ξεκινήσει η εκτενέστερη αναφορά στην πρόσληψη των δηµοσίων υπαλλήλων αξίζει να επισηµανθεί η έννοια της λέξης αυτής καθώς επίσης και η διαφοροποίηση της από το διορισµό. Πιο συγκεκριµένα, µε τον όρο «πρόσληψη» εννοείται συνολικά η διαδικασία ενώ ο όρος «διορισµός» αναφέρεται συγκεκριµένα στην πράξη του διορισµού. [4]

5 Α) Οργανική θέση Με τον όρο «οργανική θέση» εννοείται η θέση η προβλεπόµενη από το νόµο. Ανυπαρξία οργανικής θέσης συνεπάγεται κατά κανόνα και την ανυπαρξία διορισµού. Ερµηνεύοντας το αρθρ Σ. : «Οργανικές θέσεις ειδικού επιστηµονικού καθώς και τεχνικού ή βοηθητικού προσωπικού µπορούν να πληρούνται µε προσωπικό που προσλαµβάνεται µε σχέση ιδιωτικού δικαίου. Νόµος ορίζει τους όρους για την πρόσληψη, καθώς και τις ειδικότερες εγγυήσεις τις οποίες έχει το προσωπικό που προσλαµβάνεται» προκύπτουν κάποιοι κανόνες. Πιο συγκεκριµένα, από το αρθρ εδ. Α συνεπάγεται ότι η οργανική θέση προϋποθέτει την ύπαρξη νόµου βάσει του οποίου τελικά συστήνεται αλλά και καταργείται και παράλληλα ότι η ύπαρξη οργανικής θέσης αποτελεί προϋπόθεση του διορισµού. Τέλος, καθορίζεται ότι οι δηµόσιοι υπάλληλοι είναι αυτοί που στελεχώνουν τις οργανικές θέσεις µε σχέση δηµοσίου δικαίου ενώ στο αρθρ εδ. Β και 3 Σ προβλέπεται εξαίρεση στο προαναφερθέν. Β) Προσόντα διορισµού Βάσει του αρθρ εδ. Β Σ. τα προσόντα και ο τρόπος διορισµού των δηµοσίων υπαλλήλων καθορίζονται µε νόµο ενώ παράλληλα ο συντακτικός νοµοθέτης θέτει αρµόδιο τόσο για τον διορισµό όσο και για την απόλυση των δηµοσίων υπαλλήλων τον Πρόεδρο της ηµοκρατίας (αρθρ.46 1 Σ.) χωρίς αυτό όµως να συνεπάγεται και την ανυπαρξία εξαιρέσεων υπό την προϋπόθεση ότι εισάγονται µε νόµο. -Ιθαγένεια: Ερµηνεύοντας συστηµατικά το αρθρ.4 4 Σ. «Μόνο Έλληνες πολίτες είναι δεκτοί σε όλες τις δηµόσιες λειτουργίες, εκτός από τις εξαιρέσεις που εισάγονται µε ειδικούς νόµους.» καθώς και το αρθρ.4 1 του Κ Υ «Ως υπάλληλοι διορίζονται µόνο Έλληνες και Ελληνίδες πολίτες» είναι ρητά διατυπωµένη η γενική αρχή βάσει της οποίας δεκτοί στις δηµόσιες λειτουργίες µπορούν να γίνουν µόνο Έλληνες πολίτες παράλληλα όµως προβλέπονται εξαιρέσεις βάσει ειδικών νόµων. Αναφορικά µε τους πολίτες των κρατών-µελών της Ε.Ε προβλέπεται ο διορισµός τους σε θέσεις πλην της εξαίρεσης που εισάγει η 4 αρθρ. 39 της Συνθήκης των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ενώ οι αλλοδαποί πολίτες κρατών που δεν ανήκουν στην Ε.Ε είναι δυνατόν να διορίζονται µόνο σε νοµικά προβλεπόµενες περιπτώσεις. Τέλος, στο αρθρ.4 4 του Κ Υ προβλέπεται η περίπτωση της µε πολιτογράφηση απόκτησης της ελληνικής ιθαγένειας και συγκεκριµένα καθορίζεται ότι : «Όσοι αποκτούν την ελληνική ιθαγένεια µε πολιτογράφηση δεν µπορούν να διορισθούν ως υπάλληλοι πριν από τη συµπλήρωση ενός (1) έτους από την απόκτηση της» -Εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων Στο αρθρ. 5 του Κ Υ καθορίζονται τα σχετικά µε την εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων και συγκεκριµένα αναφέρεται: «εν διορίζονται υπάλληλοι: α) όσοι δεν έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή δεν έχουν απαλλαγεί νόµιµα από αυτές, β) όσοι έχουν αναγνωρισθεί ως αντιρρησίες συνείδησης και δεν έχουν εκπληρώσει, σύµφωνα µε τις ειδικές διατάξεις της στρατολογικής νοµοθεσίας, άοπλη θητεία ή εναλλακτική πολιτική κοινωνική υπηρεσία.» [5]

6 -Ηλικία Τα σχετικά µε την ηλικία διορισµού των υπαλλήλων, τα κατώτερα και ανώτερα όρια, τις παρεκκλίσεις τους καθώς επίσης και τα αποδεικτικά µέσα αυτών προβλέπονται αναλυτικά στο αρθρ.6 του Κ Υ: «Το κατώτατο όριο ηλικίας διορισµού, κατά κατηγορία, ορίζεται ως ακολούθως: Για τις κατηγορίες Π Ε, ΤΕ και Ε το 21ο έτος της ηλικίας. Για την κατηγορία ΥΕ το 20ό έτος της ηλικίας. 2. Ανώτατα όρια ηλικίας διορισµού µπορεί να καθορίζονται µε την οικεία προκήρυξη µετά από γνώµη του οικείου φορέα και απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, ηµόσιας ιοίκησης και Αποκέντρωσης, εφόσον απαιτούνται από τη φύση και τις ιδιαιτερότητες των καθηκόντων των προς πλήρωση θέσεων. Η παρούσα διάταξη δεν εφαρµόζεται στους µετακλητούς και επί θητεία υπαλλήλους του ηµοσίου και των νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου. 3. Παρεκκλίσεις από το κατώτατο όριο ηλικίας της παρ.1 του παρόντος άρθρου µπορεί να καθορίζεται µόνο για εξαιρετικούς υπηρεσιακούς λόγους µε προεδρικά διατάγµατα, που εκδίδονται µε πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών, ηµόσιας ιοίκησης και Αποκέντρωσης και του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού, ύστερα από γνώµη της Α..Ε..Υ. 4. Για τη συµπλήρωση των προβλεπόµενων από τις παραγράφους 1 και 2 κατώτατων και ανώτατων ορίων ηλικίας για διορισµό, ως ηµέρα γέννησης θεωρείται η 1η Ιανουαρίου του έτους γέννησης για το κατώτατο όριο και η 31η εκεµβρίου του αντίστοιχου έτους για το ανώτατο. 5. Η ηλικία αποδεικνύεται από το δελτίο αστυνοµικής ταυτότητας και, σε περίπτωση αµφισβήτησης, από τη ληξιαρχική πράξη γέννησης που έχει συνταχθεί εντός ενενήντα(90) ηµερών από τη γέννηση. Αν δεν υπάρχει τέτοια πράξη, η ηλικία αποδεικνύεται από τα µητρώα αρρένων για τους άνδρες και από το γενικό µητρώο δηµοτών (δηµοτολόγιο) για τις γυναίκες.6. Εάν υπάρχουν περισσότερες εγγραφές στο οικείο µητρώο, επικρατεί η πρώτη εγγραφή.7. Βεβαίωση της ηλικίας ή διόρθωση της εγγραφής µε οποιονδήποτε άλλο τρόπο ουδέποτε λαµβάνεται υπόψη.8. ιατάξειςπου προβλέπουν κατώτατα όρια ηλικίας διορισµού µικρότερα από τα οριζόµενα στην παράγραφο 1 του άρθρου αυτού εξακολουθούν να ισχύουν.» -Υγεία Η καταλληλότητα για το διορισµό των υπαλλήλων αφορά και την υγεία τους η οποία θα πρέπει να είναι τέτοια έτσι ώστε να είναι δυνατή η εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης για την οποία είναι ενδιαφερόµενοι. Η πιστοποίηση της υγείας και φυσικής καταλληλότητας των υποψηφίων υπαλλήλων γίνεται από αρµόδιες υγειονοµικές επιτροπές βάσει παραπεµπτικού εγγράφου όπου περιγράφονται από την υπηρεσία τα απαιτούµενα καθήκοντα προκειµένου για την κατάληψη της θέσης -Έλλειψη ποινικής καταδίκης, στερητικής ή επικουρικής δικαστικής συµπαράστασης Στο αρθρ.8 του Κ Υ γίνεται αναλυτική αναφορά σε περιπτώσεις ποινικής καταδίκης, στερητικής ή επικουρικής δικαστικής συµπαράστασης και συγκεκριµένα στον τρόπο που αυτές εµποδίζουν την κατάληψη θέσης δηµοσίου υπαλλήλου. Πιο αναλυτικά : «1. εν διορίζονται υπάλληλοι: α) Όσοι καταδικάσθηκαν για κακούργηµα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ υποτροπή συκοφαντική δυσφήµηση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκληµα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκληµα οικονοµικής εκµετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. β) Οι υπόδικοι που έχουν παραπεµφθεί µε τελεσίδικο βούλευµα για κακούργηµα ή για πληµµέληµα της περίπτωσης α, έστω και αν το αδίκηµα έχει παραγραφεί. γ) Όσοι, λόγω καταδίκης, έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώµατα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή. δ) Όσοι τελούν υπό στερητική δικαστική συµπαράσταση (πλήρη ή µερική), υπό επικουρική δικαστική συµπαράσταση (πλήρη ή µερική) και υπό τις δύο αυτέςκαταστάσεις.2. Η ανικανότητα προς διορισµό αίρεται µόνο µε την έκδοση του κατά το άρθρο 47 παρ.1 του Συντάγµατος διατάγµατος που αίρει τις συνέπειες της ποινής.» «Ο Πρόεδρος της ηµοκρατίας έχει το δικαίωµα, ύστερα από πρόταση του Υπουργού ικαιοσύνης και γνώµη Συµβουλίου που συγκροτείται κατά [6]

7 πλειοψηφία από δικαστές, να χαρίζει, µετατρέπει ή µετριάζει τις ποινές που επιβάλλουν τα δικαστήρια, καθώς και να αίρει τις κάθε είδους νόµιµες συνέπειες ποινών που έχουν επιβληθεί και εκτιθεί.» Γ) ιαδικασία πρόσληψης Αναφορικά µε τον τρόπο πρόσληψης των δηµοσίων υπαλλήλων βάσει του αρθρ προβλέπεται ή η διαδικασία διαγωνισµού ή επιλογή µε προκαθορισµένα και αντικειµενικά κριτήρια. Παρά ταύτα προβλέπονται νοµικά ειδικές διαδικασίες επιλογής εφόσον έχουν αυξηµένες εγγυήσεις διαφάνειας και αξιοκρατίας καθώς επίσης και συνταγµατικά εγγυηµένες διαδικασλιες επιλογής προσωπικού. 3) Τρείς από τις βασικές υποχρεώσεις των υπαλλήλων του δηµοσίου Ρητά διατυπωµένος στο αρθρ.19 1 εδ. Α του Κ Υ βρίσκεται ο όρκος που δίνεται ενώπιον του οργάνου που έχει εκδώσει την πράξη διορισµού ή του οργάνου που ορίζεται στο έγγραφο της κοινοποίησης. Συγκεκριµένα ο όρκος έχει ως εξής: «Ορκίζοµαι να φυλάττω πίστη στην πατρίδα, υπακοή στο Σύνταγµα και τους νόµους και να εκπληρώνω τιµίως και ευσυνειδήτως τα καθήκοντα µου» Ερµηνεύοντας κατά γράµµα τον όρκο αυτό προκύπτουν τρείς από τις βασικές υποχρεώσεις των υπαλλήλων του δηµοσίου: α) Πίστη στο Σύνταγµα, β) Νοµιµότητα υπηρεσιακών ενεργειών γ) Εχεµύθεια -Πίστη στο Σύνταγµα Προβαίνοντας σε συστηµατική ερµηνεία των άρθρων εδ. Α Σ. και του αρθρ.24 του Κ Υ καταλήγουµε στο συµπέρασµα πως οι δηµόσιοι υπάλληλοι είναι εκτελεστές της θέλησης του Κράτους, υπηρετούν µόνο το Λαό, οφείλουν πίστη στο Σύνταγµα και αφοσίωση στην Πατρίδα και στη ηµοκρατία. Βάσει των προαναφερθέντων προκύπτει ότι οι υπάλληλοι δεν πρέπει να υπηρετούν κανένα πολιτικό κόµµα αλλά το λαό συνολικά τηρώντας κατά τον τρόπο αυτό τις αρχές της αµεροληψίας της διοίκησης αλλά και της πολιτικής ουδετερότητας των υπαλλήλων του δηµοσίου. -Νοµιµότητα υπηρεσιακών ενεργειών Στο Α Κεφάλαιο του Β Μέρους του Κ Υ που αναφέρεται στις υποχρεώσεις, τους περιορισµούς, τα κωλύµατα και την αστική ευθύνη των δηµοσίων υπαλλήλων και συγκεκριµένα στο αρθρ. 25 γίνεται αναλυτική αναφορά στο θέµα της νοµιµότητας των υπηρεσιακών ενεργειών των δηµοσίων υπαλλήλων. Πιο συγκεκριµένα: «1. Ο υπάλληλος είναι υπεύθυνος για την εκτέλεση των καθηκόντων του και τη νοµιµότητα των υπηρεσιακών του ενεργειών.2. Ο υπάλληλος οφείλει να υπακούει στις διαταγές των προϊσταµένων του. Όταν όµως εκτελεί διαταγή, την οποία θεωρεί παράνοµη, οφείλει, πριν την εκτέλεση, να αναφέρει εγγράφως την αντίθετη γνώµη του και να εκτελέσει τη διαταγή χωρίς υπαίτια καθυστέρηση. Η διαταγή δεν προσκτάται νοµιµότητα εκ του ότι ο υπάλληλος οφείλει να υπακούσει σε αυτήν.3. Αν η διαταγή είναι προδήλως αντισυνταγµατική ή παράνοµη, ο υπάλληλος οφείλει να µην την εκτελέσει και να το αναφέρει χωρίς αναβολή. Όταν σε διαταγή, η οποία προδήλως αντίκειται σε διατάξεις νόµων ή κανονιστικών πράξεων, διατυπώνονται επείγοντες και εξαιρετικοί λόγοι γενικότερου συµφέροντος ή όταν, ύστερα από άρνηση υπακοής σε πρώτη διαταγή που προδήλως αντίκειται σε τέτοιες διατάξεις, ακολουθήσει δεύτερη διαταγή που εκθέτει επείγοντες και εξαιρετικούς λόγους γενικότερου συµφέροντος, ο υπάλληλος οφείλει να εκτελέσει τη διαταγή και να αναφέρει συγχρόνως στην προϊσταµένη αρχή εκείνου που τον [7]

8 διέταξε. Επί νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου, εφόσον εκείνος που διέταξε είναι το διοικητικό συµβούλιο ή το ανώτατο µονοµελές όργανο διοίκησης, η αναφορά υποβάλλεται στον εποπτεύοντα Υπουργό. Εάν εκείνος που διέταξε είναι ο Υπουργός, η αναφορά υποβάλλεται στον Πρωθυπουργό.4. Αν ο υπάλληλος έχει αντίθετη γνώµη για εντελλόµενη ενέργεια, για την οποία είναι αναγκαία η προσυπογραφή ή η θεώρηση του, οφείλει να τη διατυπώσει εγγράφως για να απαλλαγεί από την ευθύνη. Εάν παραλείπει την προσυπογραφή ή θεώρηση, θεωρείται ότι προσυπέγραψε ή θεώρησε.5. Οι προϊστάµενοι όλων των βαθµίδων οφείλουν να προσυπογράφουν τα έγγραφα που ανήκουν στην αρµοδιότητα τους και εκδίδονται µε την υπογραφή του προϊσταµένου τους. Αν διαφωνούν, οφείλουν να διατυπώσουν εγγράφως τις τυχόν αντιρρήσεις τους. Αν παραλείψουν να προσυπογράψουν το έγγραφο, θεωρείται ότι το προσυπέγραψαν.6. Ο υπάλληλος δεν έχει το δικαίωµα να αρνηθεί τη σύνταξη, µε κάθε µέσο, εγγράφου για θέµα της αρµοδιότητας του, εφόσον διαταχθεί γι αυτό από οποιονδήποτε από τους προϊσταµένους του. Αν διαφωνεί µε το περιεχόµενο του εγγράφου, εφαρµόζεται η παρ. 4 του παρόντος άρθρου.» -Εχεµύθεια Αναφορικά µε την υποχρέωση του υπαλλήλου να λειτουργεί εχέµυθα κατά την άσκηση των καθηκόντων του αναλυτικά περιγράφεται η αρµόζουσα συµπεριφορά στο αρθρ.26 του Κ Υ. Συγκεκριµένα: «1. Ο υπάλληλος οφείλει να τηρεί εχεµύθεια για θέµατα που χαρακτηρίζονται ως απόρρητα από τις κείµενες διατάξεις. Οφείλει επίσης να τηρεί εχεµύθεια σε κάθε περίπτωση που αυτό επιβάλλεται από την κοινή πείρα και λογική, για γεγονότα ή πληροφορίες των οποίων λαµβάνει γνώση κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του ή επ ευκαιρία αυτών.2. Η υποχρέωση εχεµύθειας δεν αντιτάσσεται στις περιπτώσεις που προβλέπεται δικαίωµα των πολιτών να λαµβάνουν γνώση των διοικητικών εγγράφων.3. Μαρτυρία ή πραγµατογνωµοσύνη για θέµατα απόρρητα επιτρέπεται µόνο µε άδεια του οικείου Υπουργού.» 4) Συνταγµατικές εγγυήσεις, δικαιώµατα και ευθύνη Α) Η µονιµότητα των δηµοσίων υπαλλήλων Ως θεσµός η µονιµότητα των δηµοσίων υπαλλήλων κατωχυρώθηκε συνταγµατικά µε την αναθεώρηση του 1911 προκειµένου αυτό να λειτουργήσει επικουρικά αφενός στην διασφάληση της συνέχειας στη λειτουργία του κρατικού µηχανισµού και αφετέρου στην µείωση του φαινοµένου της απόλυσης υπαλλήλων λόγω κυβερνητικών αλλαγών. Έτσι λοιπόν, κατά το άρθρο εδ. Α Σ «Οι δηµόσιοι υπάλληλοι και οι υπάλληλοι των νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου που κατέχουν οργανικές θέσεις είναι µόνιµοι, εφόσον αυτές οι θέσεις υπάρχουν.» Εξαίρεση στον προαναφερθέντα συνταγµατικό κανόνα αποτελούν οι περιπτώσεις των µετακλητών και των επί θητεία υπαλλήλων. Τέλος, η µονιµότητα των υπαλλήλων συνδέεται µε την οργανική θέση πράγµα που συνεπάγεται αφενός την κατά το νόµο επιβεβληµένη παραµονή του υπαλλήλου τουλάχιστον για το διάστηµα που διατηρείται η θέση του και αφετέρου τη λήξη της µονιµότητας και απόλυση του υπαλλήλου ύστερα από µε νόµο κατάργηση της θέσης. [8]

9 Β) Υπηρεσιακό Συµβούλιο Στο άρθρο εδ. Β Σ. υπάρχει µια ακόµη εγγύηση υπέρ των δηµοσίων υπαλλήλων. Πιο συγκεκριµένα, έκτος από τις περιπτώσεις που αποχωρούν λόγω ορίου ηλικίας ή παύονται µε δικαστική απόφαση, οι δηµόσιοι υπάλληλοι εξελίσσονται µισθολογικά σύµφωνα µε τα όσα προβλέπει ο νόµος και δεν µπορούν να µετατεθούν χωρίς γνωµοδότηση ουτε να υποβιβαστούν ή να παυθούν χωρίς απόφαση υπηρεσιακού συµβουλίου,που αποτελείται τουλάχιστον κατά τα δύο τρίτα από µόνιµους δηµόσιους υπαλλήλους. Γ) Συνταγµατικά ικαιώµατα των ηµοσίων Υπαλλήλων Φορείς συνταγµατικών δικαιωµάτων, τα οποία προβλέπονται σε διατάξεις του κοινού δικαίου αλλά και του Κ Υ κ.λ.π, είναικαι οι δηµόσιοι υπάλληλοι. Καθώς όµως τα δικαιώµατά τους αυτά ασκούνται και εντός και εκτός της δηµοσιοϋπαλληλικής σχέσης, η οποία είναι µια ειδική κυριαρχική σχέση, υπάρχει περίπτωση η άσκηση των συνταγµατικών δικαιωµάτων τους στα πλάισια της σχέσης αυτής να οδηγεί σε περιορισµό τους εφόσον υπάρχει αιτιώδης συνάφεια. Αναφορικά µε το ποιοί είναι οι περιορισµοί των δικαιωµάτων, βρίσκονται είτε ρητά διατυπωµένοι στο Σύνταγµα είτε προκύπτουν µέσω συστηµατικής ερµηνείας δύο ή περισσότερων συνταγµατικών διατάξεων. Συγκεκριµένα, θεσµικές προσαρµογλες υφίστανται τα παρακάτω δικαιώµατα: ικαίωµα πολιτικής έκφρασης: Βάσει του άρθρου 29 3 Σ. δεν είναι επιτρεπτή η εκδήλωσξη των δηµοσίων υπαλλήλων υπέρ ή κατά πολιτικών κοµµάτων. ικαίωµα του εκλέγεσθαι των δηµοσίων υπαλλήλων: Στο Σύνταγµα βρίσκονται ρητά διατυπωµένοι οι περιορισµοί του δικαιώµατος αυτού στα άρθρα 56 και 57 που αφορούν τα κωλύµατα και τα ασυµβίβαστα αντίστοιχα. ικαίωµα απεργίας: Τα σχετικά µε τον περιορισµό του δικαιώµατος αυτού προβλέπονται στο άρθρο 23 2 εδ. Β Σ. αλλά και περαιτέρω στο άρθρο 30 του ν.1264/1982 ικαίωµα εργασίας: Θεσµικά προσαρµόζεται και αυτό το δικαίωµα µε δύο µερικότερες απαγορεύσεις, αυτήν της πολυθεσίας και της θέσπισης ορίου παραλαβών (άρθρ Σ) Γ) Ευθύνη Οι δηµόσιοι υπάλληλοι έχουν ποινική, αστική και πειθαρχική ευθύνη και δεν χρειάζεται προηγούµενη άδεια προκειµένου να εισαχθούν σε δίκη. Ποινική ευθύνη: Τα αδικήµατα περί την υπηρεσία των οποίων η τέλεση προϋποθέτει τη υπαλλήλική ιδιότητα προβλέπονται αναλυτικά στα άρθρα 335 επ. του Ποινικού Κώδικα πράγµα που σηµαίνει πως ο ηµόσιος υπάλληλος ευθύνεται για κάθε ποινικό αδίκηµα. Αστική ευθύνη: Στο άρθρο 38 του Κ Υ προβλέπονται αναλυτικά τα σχετικά µε την αστική ευθύνη των ηµοσίων Υπαλλήλων «Ο υπάλληλος ευθύνεται έναντι του ηµοσίου για κάθε ζηµιά την οποία προξένησε σε αυτό από δόλο ή βαρεία αµέλεια κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του. Ο υπάλληλος ευθύνεται επίσης για την αποζηµίωση την οποία κατέβαλε το ηµόσιο σε τρίτους για παράνοµες πράξεις ή παραλείψεις του κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, εφόσον οφείλονται σε δόλο ή βαρεία αµέλεια. Ο υπάλληλος [9]

10 δεν ευθύνεται έναντι των τρίτων για τις ανωτέρω πράξεις ή παραλείψεις του. 2. Σε περίπτωση δόλου του υπαλλήλου, αυτός παραπέµπεται υποχρεωτικώς στο Ελεγκτικό Συνέδριο. Σε περίπτωση βαρείας αµέλειας, αν ο υπάλληλος παραπεµφθεί, το Ελεγκτικό Συνέδριο, εκτιµώντας τις ειδικές περιστάσεις, µπορεί να καταλογίσει σε αυτόν µέρος µόνο της ζηµιάς που επήλθε στο ηµόσιο ή της αποζηµίωσης που το τελευταίο υποχρεώθηκε να καταβάλει. 3. Αν περισσότεροι υπάλληλοι προξένησαν από κοινού ζηµιά στο ηµόσιο, ευθύνονται εις ολόκληρον κατά τις διατάξεις του Αστικού ικαίου. 4. Η αξίωση του ηµοσίου κατά υπαλλήλων του για αποζηµίωση στις περιπτώσεις της παρ. 1 παραγράφεται σε πέντε (5) έτη. Στην περίπτωση του πρώτου εδαφίου της παρ. 1, η πενταετία αρχίζει αφότου το αρµόδιο όργανο για την υποβολή της αίτησης καταλογισµού έλαβε γνώση της ζηµιάς και του λόγου αυτής, και στην περίπτωση του δεύτερου εδαφίου, αφότου το ηµόσιο κατέβαλε την αποζηµίωση. ειδικές γι` αυτούς διατάξεις. 6. Ειδικές διατάξεις για την προσωπική αστική ευθύνη των δηµοσίων υπαλλήλων έναντι των τρίτων διατηρούνται σε ισχύ.» Αναφορικά µε την ευθύνη των δηµοσίων υπαλλήλων έναντι τρίτων νόµος προβλέπει την ανευθυνότητα τους για πράξεις ή παραλείψεις τους. Πειθαρχική ευθύνη: Στα άρθρα 106 επ. του Κ Υ προβλέπονται τα σχετικά µε την πειθαρχική ευθύνη των δηµοσίων υπαλλήλων για τις πράξεις τους. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ηµητρόπουλος Ανδρέας, Οργάνωση και λειτουργία του κράτους, Σάκκουλας, Αθήνα- Θεσσαλονίκη, έτος 2009 ηµητρόπουλος Ανδρέας, Το Σύνταγµα της Ελλάδος και άλλα βασικά ευρωπαϊκά και διεθνή κείµενα, Σάκκουλας, Αθήνα- Θεσσαλονίκη, έτος 2009 Κώδικας ηµοσίων πολ.διοικ. υπαλλήλων & υπαλ. Νπδδ, ν [10]

11 [11]

ΝΟΜΟΣ 3528/2007 (ΦΕΚ 26 Α/9-2-2007) Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης ηµοσίων Πολιτικών ιοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π...

ΝΟΜΟΣ 3528/2007 (ΦΕΚ 26 Α/9-2-2007) Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης ηµοσίων Πολιτικών ιοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π... Τελευταία ενηµέρωση την: 22/12/2012 ΝΟΜΟΣ 3528/2007 (ΦΕΚ 26 Α/9-2-2007) Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης ηµοσίων Πολιτικών ιοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π... ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Ο Ν.3528/2007 διατίθεται

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ Page 1 of 104 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ Είδος: ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ Έτος: 2007 ΦΕΚ: Α 26 20070209 Τέθηκε σε ισχύ: 09.02.2007 Ημ.Υπογραφής: 09.02.2007 Τίτλος ΚΩΔΙΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΝΠΔΔ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΝΠΔΔ ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΝΠΔΔ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ «ΡΑΠΤΑΡΧΗΣ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 3528/07 (ΦΕΚ 26 Α/9-2-2007) Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.

Ν. 3528/07 (ΦΕΚ 26 Α/9-2-2007) Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. Ν. 3528/07 (ΦΕΚ 26 Α/9-2-2007) Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. 1

ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ νόμος 2683/1999 ΝΟΜΟΣ 2683 /9-2-99 Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. και άλλες διατάξεις. (Στις διατάξεις του παρόντος υπάγονται και οι εκπαιδευτικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ *01000190902990040* 199 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 19 9 Φεβρουαρίου 1999 ΝΟΜΟΣ ΥΠ'ΑΡΙΘ. 2683 Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 585 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 26 9 Φεβρουαρίου 2007 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3528 Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτι κών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 585 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 26 9 Φεβρουαρίου 2007 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3528 Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτι κών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3075 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 143 28 Ιουνίου 2007 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3584 Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Κων/νος Παπαδηµητρίου Υποψήφιος διδάκτωρ Πανεπιστηµίου Αθηνών Απόφοιτος Εθνικής Σχολής ηµόσιας ιοίκησης Α. Ορολογία/Αποσαφήνιση εννοιών: ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ, Η ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

3 2.1 : . / .. / /

3 2.1 : . /  .. /   / Υποέργο 3 «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ» της Πράξης «Επιµόρφωση Στελεχών ιοίκησης της Εκπαίδευσης» του Μέτρου 2.1 του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, που συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ο.Τ.Α Ο ΗΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΥΣ Ο.Τ.Α. ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ο.Τ.Α Ο ΗΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΥΣ Ο.Τ.Α. ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ο.Τ.Α Ο ΗΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΥΣ Ο.Τ.Α. ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Συναδέλφισες, συνάδελφοι, Ο Σύλλογός µας θέλοντας να είναι δίπλα σας και να σας ενηµερώνει σχετικά µε

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Σχολή Ν. Ο. Π. Ε.

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Σχολή Ν. Ο. Π. Ε. Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Σχολή Ν. Ο. Π. Ε. Τµήµα Νοµικής Σύνθεση ηµοσίου ικαίου Α Κλιµάκιο: Α Ε, Ο, Υ, Φ, Ψ, Ω. ιδάσκοντες: καθηγητής Α. ηµητρόπουλος καθηγητής Σ. Φλογαίτης λέκτωρ Γ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΕΝΤΟΛΕΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΕΝΤΟΛΕΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΕΝΤΟΛΕΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΩΝ Άρθρο 25 του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα (ΔΚ) Νομιμότητα υπηρεσιακών ενεργειών 1. Ο υπάλληλος είναι υπεύθυνος για την εκτέλεση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Με την επωνυμία «Κ.Ε.ΔΗ.Θ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Δικηγόρων. Γενικό Μέρος ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Κώδικας Δικηγόρων. Γενικό Μέρος ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΙΘ, 19 Σεπτεµβρίου 2013, Συνεδρίασης του Τµήµατος Διακοπής των Εργασιών Διεκπ. της Βουλής, στην οποία ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ Επιμέλεια: Μαρία Καρ. Μάρκου Ασ. Δικηγόρος Αθηνών 1 η Συνάντηση- Σημειώσεις Δικαστικοί υπάλληλοι: οι υπάλληλοι της γραμματείας του Συμβουλίου της Επικρατείας, των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων και

Διαβάστε περισσότερα

Η Αστική Ευθύνη του ηµοσίου

Η Αστική Ευθύνη του ηµοσίου ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ Η Αστική Ευθύνη του ηµοσίου ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2003-2004 Η ΕΞΑΜΗΝΟ, ΚΛΙΜΑΚΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Νέος Στρατολογικός Νόµος και η ρύθµιση θεµάτων Ανυποταξίας και Λιποταξίας *

Ο Νέος Στρατολογικός Νόµος και η ρύθµιση θεµάτων Ανυποταξίας και Λιποταξίας * Ο Νέος Στρατολογικός Νόµος και η ρύθµιση θεµάτων Ανυποταξίας και Λιποταξίας * Παρουσίαση του Ν 3421/2005 «Στρατολογία των Ελλήνων και άλλες διατάξεις», µε ειδικότερη εξέταση του Όγδοου Κεφαλαίου αυτού,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ε.Ε.Τ.Α.Α. 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ... 5 ΑΡΘΡΟ 1 ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ... 5 ΑΡΘΡΟ 2 ΈΚΤΑΣΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ... 5 ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Η πειθαρχική, ποινική και αστική ευθύνη των υπαλλήλων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (ΓΓΔΕ)

ΘΕΜΑ : Η πειθαρχική, ποινική και αστική ευθύνη των υπαλλήλων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (ΓΓΔΕ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Δ Αθήνα 5 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2009 2010

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2009 2010 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2009 2010 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΑΡΧΕΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος 03/011/2011 Αριθ.Πρωτ.117197/ΓΠ 32119

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος 03/011/2011 Αριθ.Πρωτ.117197/ΓΠ 32119 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος 03/011/2011 Αριθ.Πρωτ.117197/ΓΠ 32119 ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Ε Ν Τ Α Υ Θ Α ΘΕΜΑ:«Έγκριση Εσωτερικού Κανονισμού Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑ»

«ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ν.Ο.Π.Ε ΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ «ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑ» Ον/μο : Παπαγιάννης Γεώργιος Αρ. Μητρ. :1340200300838 Μάθημα : Συνταγματικό Δίκαιο Διδ. Καθ. : Ανδρέας Δημητρόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Εργασίας Μισθοί, επιδόματα, άδειες, ωράριο Συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις

Κανονισμός Εργασίας Μισθοί, επιδόματα, άδειες, ωράριο Συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις Οδηγός Εργασιακών Θεμάτων Κανονισμός Εργασίας Μισθοί, επιδόματα, άδειες, ωράριο Συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗΣ ΕΝΤΥΠΟΥ: ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

1. Πρόλογος. Πολιτείας, Συνταγµατικό ίκαιο», τόµος Β, εκδόσεις Α. Ν. Σάκκουλας, Αθήνα Κοµοτηνή, 1993.

1. Πρόλογος. Πολιτείας, Συνταγµατικό ίκαιο», τόµος Β, εκδόσεις Α. Ν. Σάκκουλας, Αθήνα Κοµοτηνή, 1993. 1 1. Πρόλογος Όταν στη νοµική ορολογία γίνεται λόγος γενικά για ευθύνη (από το αρχαίο «ευθύνη» που σηµαίνει: διόρθωση, τιµωρία, κολασµός, λογοδοσία), νοούνται οι ποινικές συνέπειες µιας (παράνοµης) συµπεριφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 2725 / 99 ( ΜΕ ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ) 1

ΝΟΜΟΣ 2725 / 99 ( ΜΕ ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ) 1 ΝΟΜΟΣ 2725 / 99 ( ΜΕ ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ) 1 Ν. 2725/17-6-99 (ΦΕΚ 121 Α'): Ερασιτεχνικός και επαγγελµατικός αθλητισµός και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΜΕΡΟΣ Α ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Α.Ε. (Η. Ι.Κ.Α. Α.Ε.)»

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΜΕΡΟΣ Α ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Α.Ε. (Η. Ι.Κ.Α. Α.Ε.)» Νόµος 3607/2007 «Σύσταση και Καταστατικό της «Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε.» (Η. Ι.ΚΑ. Α.Ε.) και λοιπές ασφαλιστικές και οργανωτικές διατάξεις» (ΦΕΚ Α 245/1.11.2007) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ

ΤΜΗΜΑ Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ Ν 2725/1999/Α-121 Ερασιτεχνικός - Επαγγελµατικός Αθλητισµός και άλλες διατάξεις ΦΕΚ Α' 121/17.6.1999 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡ. 2725 Ερασιτεχνικός και επαγγελµατικός αθλητισµός και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα