Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρ. 5/2014 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Κατερίνης Αριθµός απόφασης 118/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Χορήγηση νέων αδειών υπαίθριου πλανόδιου εµπορίου που θα παραχωρηθούν από το ήµο Κατερίνης για το 2014 Σήµερα στις 25 Φεβρουαρίου 2014 ηµέρα Τρίτη και ώρα 19:00 συνήλθε σε τακτική δηµόσια συνεδρίαση το ηµοτικό Συµβούλιο Κατερίνης, στην αίθουσα συνεδριάσεων του δηµαρχείου, ύστερα από την αριθ.πρωτ / έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που δόθηκε σε κάθε Σύµβουλο χωριστά, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ.4 του Ν.3852/2010, καθώς και σε όλους τους προέδρους των ηµοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ.8 του Ν.3852/2010. Παρόντος και του ηµάρχου κου Σάββα Χιονίδη (άρθρο 67 παρ.6), διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο πως υπήρχε νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι σε σύνολο 41 µελών βρέθηκαν παρόντα τα 34 µέλη, δηλαδή οι εξής: ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 1 Λεµονόπουλος Χρήστος Πρόεδρος 18 Μάντζιος Αντώνιος Μέλος 2 Αθανασιάδης Παναγιώτης Μέλος 19 Μηλιώτης Νικόλαος Μέλος 3 Αθανασιάδης Χαράλαµπος Μέλος 20 Μπερεδήµας Παναγιώτης Μέλος 4 Ανανιάδης Σταύρος Μέλος 21 Μπίνιας Κωνσταντίνος Μέλος 5 Βαϊνάς ηµήτριος Μέλος 22 Μπουρονίκος Νικόλαος Μέλος 6 Γιουµίδης Αλέξανδρος Μέλος 23 Μπουσνάκης Αστέριος Μέλος 7 Γκοτζαµανίδης Γιώργος Μέλος 24 Νατσιός Νικόλαος Μέλος 8 Γκουγκουρέλας Χρήστος Μέλος 25 Ντόντης Λάζος Μέλος 9 Ίτσιος Γεώργιος Μέλος 26 Παπαγιαννούλης Αντώνης Μέλος 10 Καρατζόγλου Χαράλαµπος Μέλος 27 Παπαδηµητρίου Θωµάς Μέλος 11 Καραφουλίδης Χρήστος Μέλος 28 Παπαζήσης Αναστάσιος Μέλος 12 Κεραµιδιώτης Ευστάθιος Μέλος 29 Παπαζιώγας Νικόλαος Μέλος 13 Κοκαβίδης Γεώργιος Μέλος 30 Παπατολίκα Βικτωρία Μέλος 14 Κυραϊλίδης Χρυσόστοµος Μέλος 31 Σαλπιστής Νικόλαος Μέλος 15 Κυριακίδης Γεώργιος Μέλος 32 Τζουµέρκα Καλλιόπη Μέλος 16 Λιακόπουλος Αθανάσιος Μέλος 33 Φωτιάδης Νικόλαος Μέλος 17 Μαλτζάρης Ιωάννης Μέλος 34 Χατζηκώστας Γεώργιος Μέλος ΑΠΟΝΤΕΣ ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 1 Γκούνας Αθανάσιος Μέλος 5 Πούλιου Ασηµίνα Μέλος 2 Μπογιατζής Χρήστος Μέλος 6 Σατραζέµης Ζήνων Μέλος 3 Νατσιός Στέφανος Μέλος 7 Στυλιανίδης Αθανάσιος Μέλος 4 Οφείδης Σάββας Μέλος ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕ ΡΟΙ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 1 Μακρίδου Παρθένα.Κ. Κατερίνης 2 Καλτσίδης Αλέξανδρος.Κ. Κορινού 3 Κήπου Ευάγγελος.Κ. Καλλιθέας 4 Κακάνης Αλέξανδρος Τ.Κ. Ελάφου 5 Αµβροσιάδης Ελευθέριος Τ.Κ. Εξοχής 6 Γκούτζας Θεόδωρος Τ.Κ. Λαγόραχης 7 Φωτιάδης Στέφανος Τ.Κ. Τριλόφου 8 Μαντονίτσας Ιωάννης Τ.Κ. Γανόχωρας 9 Γεωργίου Ελένη Τ.Κ. Κάτω Αγίου Ιωάννη 10 Γκλάρας Νικόλαος Τ.Κ. Ελατοχωρίου 11 Καραπαναγιωτιδης Νικόλαος Τ.Κ. Αρωνά 12 Σκαµπαρδώνης ηµήτριος Τ.Κ. Αγίου ηµητρίου 13 Χρυσόπουλος Αθανάσιος Τ.Κ. Μοσχοποτάµου

2 14 Τεκτονίδης Ιωάννης Τ.Κ. Νεοκαισάρειας 15 Λάιος Ιωάννης Τ.Κ. Ρητίνης 16 Ευαγγελόπουλος Αντώνιος Τ.Κ. Μοσχοχωρίου Α Α: ΒΙΕΚΩΕΤ-ΛΣΣ ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕ ΡΟΙ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 1 Κουθουρίδης Γεώργιος Τ.Κ. Παραλίας 2 Παλιαρούτας-Θεοδώρου Κων/νος Τ.Κ. Φωτεινών 3 Κωνσταντινίδης Κυριάκος Τ.Κ. Σεβαστής 4 Μαλάµος Γεώργιος Τ.Κ. Κάτω Μηλιάς 5 Χελιδονόπουλος Γεώργιος.Κ. Περίστασης 6 Τσάµης Γεώργιος Τ.Κ. Παλ. Κεραµιδίου 7 Οφίδης Χαράλαµπος Τ.Κ. Άνω Αγ.Ιωάννη 8 Πετρίδης Κων/νος Τ.Κ. Ν.Τραπεζούντας 9 Τοστσίδης Νικόλαος Τ.Κ. Κούκου 10 Στραβογιάννης Κων/νος Τ.Κ. Βρίας 11 Ράπτης Γεώργιος.Κ. Λόφου 12 Τατόλας Βασίλειος.Κ. Σβορώνου 13 Γαλάνης Παύλος Τ.Κ. Καταλωνίων Ο κ. Νικόλαος Μηλιώτης απείχε από τη συζήτηση και ψήφιση του θέµατος, λόγω κωλύµατος. Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και για το 35 ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον εντεταλµένο δηµοτικό σύµβουλο, κ. Παναγιώτη Αθανασιάδη, ο οποίος έθεσε υπόψη των µελών του.σ. την εισήγηση της προϊσταµένης του Τµήµατος Τοπικής Οικονοµικής Ανάπτυξης, κας άφνης Μπατσαρά, που έχει ως εξής: «Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 94 παρ.6, εδάφιο 30 του Ν 3852/2010 η αρµοδιότητα χορήγησης άδειας άσκησης υπαίθριου πλανόδιου εµπορίου και ο καθορισµός του ανώτατου αριθµού των αδειών αυτών, µεταβιβάστηκε στους ήµους. Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4038/2012 (ΦΕΚ 14/ Α ) παρ. 1 του άρθρου 14, αρµόδια όργανα για τον καθορισµό ανώτατου αριθµού των αδειών υπαίθριου εµπορίου είναι τα Υπουργεία Εσωτερικών και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και ο Γενικός Γραµµατέας Αποκεντρωµένης ιοίκησης ανάλογα µε το αν πρόκειται για άδεια τύπου Α ή Β αντίστοιχα, µετά από γνώµη του ηµοτικού Συµβουλίου. Σχετική και η εγκύκλιος Υπ. Αναπτυξ. Ανταγ. & Ναυτ. Κ1 961/ ιευκρινήσεις για την εφαρµογή του άρθρου 14 του ν. 4038/2012. Ο ήµος δεν έχει πλέον την αρµοδιότητα της τελικής απόφασης καθορισµού του ανώτατου αριθµού των αδειών, αλλά παρέχει γνώµη προς τα αρµόδια όργανα, δηλ. τα Υπουργεία Εσωτερικών και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και τον Γενικό Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ιοίκησης, ανάλογα µε τον τύπο της άδειας. Το ηµοτικό Συµβούλιο ήµου Κατερίνης συνεδρίασε στις 31/10/2013 και έλαβε την υπ αριθ. 606/2013 απόφαση (Α Α: ΒΛ19ΩΕΤ-ΕΕΝ) µε την οποία γνωµοδοτεί προς τον Γενικό Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Μακεδονίας-Θράκης σχετικά µε τον καθορισµό του ανώτατου αριθµού των αδειών υπαίθριου στάσιµου εµπορίου που θα χορηγηθεί το έτος Σύµφωνα µε την ανωτέρω απόφαση το ηµοτικό Συµβούλιο πρότεινε ο αριθµός του υπαίθριου στάσιµου εµπορίου για το έτος 2014 να είναι συνολικά 19 άδειες (συµπεριλαµβανοµένου και των καντινών σε ιδιωτικούς χώρους). Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του ήµου Κατερίνης συνεδρίασε στις 31/10/2013 και έλαβε την υπ αριθ. 135/2013 απόφαση (Α Α: ΒΛ19ΩΕΤ-Ν55) µε την οποία γνωµοδοτεί προς τον Γενικό Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Μακεδονίας-Θράκης σχετικά µε τον καθορισµό του ανώτατου αριθµού των αδειών υπαίθριου πλανόδιου εµπορίου τύπου Α και Β που θα χορηγηθούν το έτος Σύµφωνα µε την ανωτέρω απόφαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής πρότεινε ο αριθµός του υπαίθριου πλανόδιου εµπορίου τύπου Α για το 2014 να είναι συνολικά 10 άδειες και ο αριθµός του υπαίθριου πλανόδιου εµπορίου τύπου Β για το 2014 να είναι συνολικά 15 άδειες. Κατόπιν αυτού ο Γενικός Γραµµατέας της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Μακεδονίας-Θράκης µε την υπ αριθ / απόφασή του καθόρισε, τον αριθµό των νέων αδειών που θα εκδοθούν για το έτος 2014.

3 Για το ήµο µας, σύµφωνα µε την ανωτέρω απόφαση οι άδειες υπαίθριου εµπορίου καθορίζονται ως εξής: εκαπέντε (15) άδειες για υπαίθριο πλανόδιο εµπόριο τύπου Β εκαεννιά (19) άδειες για υπαίθριο στάσιµο εµπόριο εκτός των αδειών τύπου Α που αφορούν την εµπορία πρωτογενών προϊόντων γης (στα οποία συµπεριλαµβάνονται και τα άνθη), αλιείας και ιχθυοκαλλιέργειας διότι δεν γνωµοδότησαν ακόµη τα αρµόδια Υπουργεία. Σηµειωτέον ότι στον ανωτέρω εγκριθέντα αριθµό δεν περιλαµβάνονται στον ανώτατο αριθµό αδειών ανά κατηγορία που χορηγήθηκαν για το έτος 2014 οι ανανεώσεις παλαιών αδειών υπαίθριου εµπορίου Μετά την ανωτέρω απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ιοίκησης υποβλήθηκαν αιτήσεις στο ήµο από τους ενδιαφερόµενους µέχρι τις 31/1/2014,συνοδευόµενες από τα απαιτούµενα δικαιολογητικά. Τύποι αδειών Οι άδειες άσκησης υπαίθριου πλανόδιου εµπορίου διακρίνονται: α) σε άδεια τύπου Β οποία ισχύει για την πώληση των λοιπών προϊόντων και κινητών καντινών στην περιφέρεια µόνο της αρµόδιας αρχής που τη χορηγεί. (παρ.3 του άρθρου 1 του Ν.2323/1995 (ΦΕΚ 145/95 τεύχος Α ). β) σε άδειες στάσιµου εµπορίου ( πώληση λοιπών προϊόντων και Καντίνες, ισχύουν για την περιφέρεια της αρχής πού την εκδίδει) ιαδικασία χορήγησης άδειας υπαίθριου εµπορίου µε βήµατα (µετά το 2012) σύµφωνα µε το ανωτέρω νόµο 1. Απόφαση-γνώµη ηµοτικού Συµβουλίου µέχρι 31 Οκτωβρίου προς τον Γενικό Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ιοίκησης για τον καθορισµό του ανώτατου αριθµού των αδειών που θα χορηγηθούν το επόµενο έτος (παρ.1α άρθρο 14 Ν.4038/12). (Με την πάροδο άπρακτης της προθεσµίας του προηγούµενου εδαφίου, η απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ιοίκησης εκδίδεται χωρίς την οριζόµενη σε αυτό γνώµη) 2. Απόφαση Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ιοίκησης µέχρι 30 Νοεµβρίου για τον καθορισµό του ανώτατου αριθµού των αδειών που θα χορηγηθούν το επόµενο έτος και την κατανοµή των χορηγούµενων ανά κατηγορία αδειών στους ήµους. (παρ.1α άρθρο 14 Ν.4038/12) 3. Υποβολή αιτήσεων στο ήµο από τους ενδιαφερόµενους µέχρι 31η Ιανουαρίου (παρ.4 άρθρο 1 Ν.2323/95) 4. Απόφαση ηµοτικού Συµβουλίου µέχρι 28 Φεβρουαρίου κάθε έτους για την επιλογή από τους αιτούντες για χορήγηση άδειας βάσει των αιτήσεων και δηµόσιας κλήρωσης η οποία διενεργείται από το ηµοτικό Συµβούλιο. (παρ.4 άρθρο 1 Ν.2323/95) 5. Κοινοποίηση απόφασης ηµοτικού Συµβουλίου α) στη Γενική Γραµµατεία Εµπορίου και στην οικεία περιφέρεια. 6. Υποβολή στο ήµο από τον ενδιαφερόµενο των δικαιολογητικών της παρ.3 του άρθρου 1 του Ν.2323/95 εντός προθεσµίας τριάντα (30) ηµερών από την ηµεροµηνία έκδοσης της απόφασης ηµοτικού Συµβουλίου επί των αιτήσεων (παρ.3 άρθρο 1 Π 254/05) 7. Απόφαση ηµοτικού Συµβουλίου για χορήγηση της άδειας εντός προθεσµίας επτά (7) ηµερών από την ηµεροµηνία υποβολής των παραπάνω δικαιολογητικών (παρ.3 του άρθρου 1 του Ν.2323/1995(ΦΕΚ 145/95 τεύχος Α ) (παρ.3 άρθρο 1 Π 254/05) 8. ιαπιστωτική Πράξη ηµάρχου για τη χορήγηση της άδειας Σύµφωνα µε τις παρ.1 έως 3 του άρθρου 1 του Ν.2323/1995 (ΦΕΚ 145/95 τεύχος Α ): «1. Για την εφαρµογή του παρόντος νόµου, υπαίθριο εµπόριο, πλανόδιο ή στάσιµο, νοείται η άσκηση εµπορικής δραστηριότητας σε χώρο ακάλυπτο, που δεν χαρακτηρίζεται ως επαγγελµατική στέγη σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.. 34/1995 (ΦΕΚ 30 Α). Ακάλυπτοι χώροι νοούνται και οι εγκαταστάσεις που φέρουν µόνο στέγαστρο ή και περίφραγµα, τα οποία δεν αποτελούν µόνιµη κατασκευή. 2. Υπαίθριο πλανόδιο εµπόριο νοείται το υπαίθριο εµπόριο που ασκείται µε τη χρήση οποιουδήποτε οχήµατος, αυτοκινούµενου ή µη ή οποιουδήποτε κινητού µέσου. Όποιος ασκεί υπαίθριο πλανόδιο εµπόριο επιτρέπεται να παραµένει στάσιµος µόνο κατά τη διάρκεια της συναλλαγής. Ως υπαίθριο πλανόδιο εµπόριο νοείται και το εµπόριο που ασκείται µε τη µέθοδο των επισκέψεων από πόρτα σε πόρτα ή µε οποιονδήποτε άλλον ανάλογο τρόπο, από πρόσωπα τα οποία δεν έχουν οποιαδήποτε σχέση µε νόµιµα οργανωµένη επιχείρηση.

4 3. Για την άσκηση υπαίθριου πλανόδιου εµπορίου απαιτείται η κατοχή άδειας. Η άδεια χορηγείται µε απόφαση της αρµόδιας αρχής όπου κατοικεί ο ενδιαφερόµενος (παρ.3 του άρθρου 1 του Ν.2323/1995 (ΦΕΚ 145/95 τεύχος Α ) Σύµφωνα µε την παρ.1 του άρθρου 1 του Π 254/2005 και παρ. 1 και 2 του άρθρου 7 του Π 254/2005: «1. ικαίωµα απόκτησης άδειας υπαίθριου εµπορίου έχουν τα φυσικά πρόσωπα που είναι άνεργα και πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις: α) εν συνδέονται µε οποιαδήποτε σχέση µε οργανωµένη οµοειδή ή παρεµφερή επιχείρηση, σχετική µε το αντικείµενο της υπαίθριας δραστηριότητάς τους. β) Το ετήσιο συνολικό ατοµικό εισόδηµα, δεν υπερβαίνει το αφορολόγητο ποσό µισθωτών - συνταξιούχων, που ισχύει κάθε φορά στην φορολογία εισοδήµατος (α κλίµακα της παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 2238/1994). Η προϋπόθεση του ατοµικού εισοδήµατος δεν ισχύει για την περίπτωση των γονέων µε τρία (3) τέκνα και των πολυτέκνων, η ιδιότητα των οποίων αποδεικνύεται µε την προσκόµιση σχετικών βεβαιώσεων των αρµόδιων Υπηρεσιών ( ήµων - Κοινοτήτων) ή της Πανελλήνιας Συνοµοσπονδίας Πολυτέκνων.» 2. Σε κάθε φυσικό πρόσωπο χορηγείται µόνο µία άδεια υπαιθρίου εµπορίου πλανόδιου ή στάσιµου εµπορίου Οι άδειες άσκησης υπαίθριου εµπορίου είναι προσωποπαγείς και δεν επιτρέπεται να µεταβιβασθούν, να εισφερθούν, να εκµισθωθούν ή να παραχωρηθούν κατά χρήση.» Σύµφωνα µε τις παρ.1 και 3 έως 5 του άρθρου 2 του Π 254/2005 (ΦΕΚ 307/2005 τεύχος Α ) «1. Για την λειτουργία των κινητών καντινών που ασκούν υπαίθριο πλανόδιο εµπόριο, απαιτείται κατοχή άδειας, που προβλέπεται από την παράγραφο 3 του άρθρου 1 του ν. 3377/ Για την λειτουργία κινητής καντίνας, εκτός από τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 1, απαιτείται έκθεση της αρµόδιας Τουριστικής Αστυνοµίας, ότι το αµάξωµα του αυτοκινήτου πληροί τους όρους της τουριστικής εµφάνισης. 4. Ο ωφέλιµος χώρος των κινητών καντινών πρέπει να είναι τουλάχιστον πέντε (5) τετραγωνικά µέτρα και να µην υπερβαίνει τα δέκα (10) τετραγωνικά µέτρα. 5. Για την λειτουργία της κινητής καντίνας εφαρµόζονται οι διατάξεις της ισχύουσας υγειονοµικής νοµοθεσίας.» Η παράγραφος 9 του άρθρου 1 του Ν. 2323/95, όπως τροποποιήθηκε µε την παρ.2 του άρθρου 14 του Ν.4038/12 αναφέρει ότι δικαιούχοι άδειας υπαίθριου πλανόδιου εµπορίου από το συνολικό αριθµό των αδειών είναι τα πρόσωπα των κατωτέρων κατηγοριών, εφόσον πληρούν τις νόµιµες προϋποθέσεις, και έχουν υποβάλλει αίτηση µε τα απαραίτητα δικαιολογητικά: α. µέχρι ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%), άτοµα µε αναπηρία τουλάχιστον εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και τυφλοί, β. µέχρι ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό (15%), πολύτεκνοι και τα τέκνα αυτών, καθώς και γονείς µε τρία τέκνα, γ. µέχρι ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%), ανάπηροι και θύµατα ειρηνικής περιόδου του ν.1370/1944 (Α' 82), δ. µέχρι ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) άτοµα µε αναπηρία πάνω από πενήντα τοις εκατό (50%), εφόσον δεν οφείλεται σε πολεµικά γεγονότα, ε. µέχρι ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%), γονείς ανήλικων τέκνων µε ειδικές ανάγκες και γονείς που προστατεύουν άτοµα µε νοητική υστέρηση, αυτισµό, βαριές αναπηρίες και πολλαπλές ανάγκες εξάρτησης, στ. µέχρι ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%), οµογενείς Βορειοηπειρώτες και οµογενείς παλιννοστούντες, που προέρχονται από την πρώην Ε.Σ.Σ.. και τον Πόντο, ζ. µέχρι ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) Έλληνες τσιγγάνοι ΡΟΜ που έχουν εγγραφεί στα δηµοτολόγια των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης της χώρας, η. µέχρι ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) άτοµα απεξαρτηµένα από εξαρτησιογόνες ουσίες και άτοµα υπό απεξάρτηση.» Αν ο αριθµός των αιτούντων υπερβαίνει τον αριθµό των διαθέσιµων αδειών, τότε σύµφωνα µε την παρ. 9 του άρθρου 1 του Ν. 2323/95, όπως τροποποιήθηκε µε την παρ.2 του άρθρου 14 του Ν.4038/12, εφαρµόζεται το άρθρο 13 του ν.3844/2010, σύµφωνα µε το οποίο: «1.Αν ο αριθµός των διαθέσιµων αδειών για συγκεκριµένη δραστηριότητα είναι περιορισµένος, λόγω της σπανιότητας των διαθέσιµων φυσικών πόρων ή των τεχνικών δυνατοτήτων, εφαρµόζεται διαδικασία επιλογής µεταξύ των δυνητικών υποψηφίων, η οποία προβλέπει όλες τις εγγυήσεις

5 αµεροληψίας και διαφάνειας και ιδίως την κατάλληλη δηµοσιοποίηση της έναρξης της διεξαγωγής της και της ολοκλήρωσης της διαδικασίας. 2.Στις περιπτώσεις της παραγράφου 1, η άδεια χορηγείται για την ενδεδειγµένη περιορισµένη χρονική περίοδο και δεν µπορεί να ανανεώνεται αυτόµατα, ούτε να προβλέπει κάποιο άλλο πλεονέκτηµα για τον πάροχο υπηρεσιών η άδεια του οποίου µόλις έληξε ή για όσους έχουν ιδιαίτερους δεσµούς µε αυτόν. 3.Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1 και των άρθρων 10 και 11 οι αρµόδιες αρχές µπορούν να λαµβάνουν υπόψη, κατά τη θέσπιση των κανόνων για τη διαδικασία επιλογής, θέµατα δηµόσιας υγείας, στόχους κοινωνικής πολιτικής, την υγεία και την ασφάλεια των µισθωτών ή των αυτοαπασχολούµενων, την προστασία του περιβάλλοντος, τη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονοµιάς και άλλους επιτακτικούς λόγους δηµόσιου συµφέροντος, σύµφωνα µε το Κοινοτικό ίκαιο. 4.Με απόφαση του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού θεσπίζονται τα κριτήρια διαθεσιµότητας των αδειών, καθορίζονται οι προϋποθέσεις παροχής, ανανέωσης ή επανεξέτασης αυτών, προσδιορίζεται το όργανο, η διαδικασία και τα κριτήρια επιλογής και ρυθµίζεται κάθε θέµα εφαρµογής του άρθρου αυτού.» Οι υπόλοιπες άδειες που αποµένουν αδιάθετες χορηγούνται µε κλήρωση η οποία διενεργείται µεταξύ των ενδιαφεροµένων από το ηµοτικό Συµβούλιο. Κλήρωση διενεργείται και όταν ο αριθµός των προσώπων που υπέβαλαν αίτηση και έχουν προτεραιότητα, υπερβαίνει τον αριθµό των αδειών που αναλογούν στη συγκεκριµένη κατηγορία προσώπων. Οι κληρώσεις διενεργούνται δηµοσίως την ίδια ηµέρα. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την χορήγηση άδειας υπαίθριου εµπορίου όπως αυτά ορίζονται από το άρθρο 1 του Π.. 254/2005 είναι τα εξής: 1. Αίτηση µε τη µορφή υπεύθυνης δήλωσης στην οποία δηλώνει ότι δεν κατέχει άδεια λαϊκής ή δηµοτικής αγοράς και ότι δεν συνδέεται µε οποιαδήποτε σχέση µε οργανωµένη οµοειδή ή παρεµφερή επιχείρηση, σχετική µε το αντικείµενο της υπαίθριας δραστηριότητάς του/της. Εκτός από την υπεύθυνη δήλωση ο ενδιαφερόµενος: Α) επιδεικνύει εκκαθαριστικό σηµείωµα φόρου εισοδήµατος Β)καταθέτει πιστοποιητικό από αρµόδια Υπηρεσία από το οποίο αποδεικνύεται, κατά περίπτωση, ότι ανήκει σε µια από τις κατηγορίες προσώπων του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 9 του άρθρου 1 του ν. 3377/2005 όπως ισχύει. ικαίωµα απόκτησης άδειας υπαίθριου εµπορίου έχουν τα φυσικά πρόσωπα που είναι άνεργα. Το ηµοτικό Συµβούλιο µε την υπ αριθ. 606/2013 απόφασή του, προσδιόρισε συγκεκριµένες θέσεις για την άσκηση υπαίθριων στάσιµων εµπορικών δραστηριοτήτων. Οι θέσεις οι οποίες καθορίσθηκαν σύµφωνα µε την αριθ. 606/2013 απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου έχουν ως εξής: ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΙΕΡΙΩΝ 1. Στη θέση «Παλιοπαναγιά» έναντι αναψυκτηρίου µία (1) θέση για «Παραδοσιακά Γλυκίσµατα» 2. Στη θέση «Σκούπα» κατά µήκος του δρόµου Βρύα - Ρητίνης (στο 20 ο χιλιόµετρο), µια (1) θέση για «οπωροκηπευτικά» ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 3. Τέσσερις (4) θέσεις για «οπωροκηπευτικά», δύο πίσω από το αναψυκτήριο COCUS και δύο στη διασταύρωση του ξενοδοχείου Cosmopolitan στην παραλία της Καλλιθέας 4. ύο (2) θέσεις για «καλαµπόκια» στην παραλία της Καλλιθέας, από τα όρια του Κορινού µέχρι τα όρια της Παραλίας 5. Μία (1) θέση για «ξηρούς καρπούς» στην παραλία της Καλλιθέας, από τα όρια του Κορινού µέχρι τα όρια της Παραλίας και οι πάγκοι θα είναι τοποθετηµένοι ανάµεσα από τα αναψυκτήρια. ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΛΙΑΣ 6. Μία (1) θέση για «ζαχαρώδη- ξηρούς καρπούς-παραδοσιακά είδη» η µία µπροστά από το Υπολιµεναρχείο Σκάλας Κατερίνης 7. Μία (1) θέση για «πώληση ψηµένου καλαµποκιού» απέναντι από το ξενοδοχείο «ΗΛΙΑΝΑ» 8. Μία (1) θέση για «πώληση φρούτων» µπροστά στον Άγιο Νεκτάριο στο Ναυτικό Όµιλο.

6 ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 9. ύο (2) θέσεις για «µε χειροποίητα αντικείµενα» στην κεντρική πλατεία (Ν. Αλεξάνδρου). Αιτήσεις υπέβαλαν ως τις 31 Ιανουαρίου σύµφωνα µε την παραπάνω νοµοθεσία για τις θέσεις στάσιµου εµπορίου οι παρακάτω πολίτες: 1) ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΛΙΑΣ Είδος δραστηριότητας: Για πώληση ψηµένου καλαµποκιού 1) Τριγωντζή Καλλιόπη του Γεωργίου µε αριθ.πρωτ. 5421/ ) Καλλιού Αθανασία του Γεωργίου µε αριθ.πρωτ. 4697/ ) Κωνσταντής Λεωνίδας του Σάββα µε αριθ. πρωτ 4986/ ) Ζαρογιάννης Γεώργιος του Βασιλείου µε αριθ. πρωτ 4944/ Είδος δραστηριότητας: Για πώληση ξηρών καρπών 1) Έγκρι Σάντα-Μαρία του Σαµοϊλά µε αριθ.πρωτ. 5472/ ) Κερεπέσι Τσίλα Μόνικα του Ιστβάν µε αριθ.πρωτ. 6656/ ) Τσουλφά Όλγα του Κων/νου µε αριθ.πρωτ. 4372/ ) Κωνσταντινίδου-Φαµ Ελένη του Λαζάρου µε αριθ.πρωτ. 6833/ ) Sapera Maria του Γιάνκου µε αριθ.πρωτ. 7598/ Είδος δραστηριότητας: Για πώληση οπωροκηπευτικών 1) Τσουλφάς ηµήτριος του Παναγιώτη µε αριθ.πρωτ. 6151/ ) Τσαρσιταλλίδου ήµητρα του Σταύρου µε αριθ.πρωτ. 5383/ ) Θεοχάρη Ιωάννη του Θωµά µε αριθ.πρωτ. 2693/ ) Κουρτόγλου Γρηγόριο του Αθανασίου µε αριθ.πρωτ. 3281/ ) Μαυρίδη Ιωάννη του Μιλτιάδη µε αριθ.πρωτ.3682/ ) Εσερµπόγλου Κυριάκος του Ιωακείµ µε αριθ.πρωτ.4584/ ) Ποδαρά ιαµαντούλα του Μόσχου µε αριθ.πρωτ.5619/ ) ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Είδος δραστηριότητας: Για πώληση χειροποίητα κοσµήµατα στην Κατερίνη 1) Κυριακίδη Γεώργιο του Παναγιώτη µε αριθ.πρωτ.3901/ ) ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Είδος δραστηριότητας: Για πώληση οπωροκηπευτικά 1) Τσιλοπούλου ήµητρα του Γεωργίου µε αριθ.πρωτ. 4297/ ) Αλεξίου Επαµεινώνδας του Μιχαήλ µε αριθ.πρωτ. 5042/ )ΕΙ ΟΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ: ΣΤΑΣΙΜΗ ΚΑΝΤΙΝΑ ΣΕ Ι ΙΩΤΙΚΟ ΧΩΡΟ 1) Γεωργίου Μαριάννα του Αναστασίου µε αριθ.πρωτ. 3445/ ) Στεφανίδης Στέφανος του Γεωργίου µε αριθ.πρωτ. 7071/ Αιτήσεις υπέβαλαν ως τις 31 Ιανουαρίου σύµφωνα µε την παραπάνω νοµοθεσία για τις θέσεις πλανόδιου εµπορίου, οι παρακάτω πολίτες: Είδος δραστηριότητας: Κινητή Καντίνα 1) Καλαµπούκα Χαρίκλεια του Κων/νου µε αριθ.πρωτ. 3109/ ) Τζιάτζιου Ευρώπη του Κων/νου µε αριθ.πρωτ. 6167/ ) ρούγκα Αθανασία του Κων/νου µε αριθ.πρωτ 5057/ ) Πρίντζιος Γεώργιος του Χρήστου µε αριθ.πρωτ. 5530/ ) Γκούνας Βασίλειος του Αντωνίου µε αριθ.πρωτ. 3390/ ) Σούλις Νίκος του Λισιµάκ µε αριθ.πρωτ. 3389/ ) Χατζηευσταθίου Παρθένα του ηµητρίου µε αριθ.πρωτ. 5031/ ) Ελευθεριάδου Ειρήνη του Ισαάκ µε αριθ.πρωτ. 3108/ ) Λαζαρίδης Αλέξανδρος του Ευσταθίου µε αριθ.πρωτ. 2938/ ) Γκούτζα Μαρία του Αποστόλου µε αριθ.πρωτ. 5727/ Είδος δραστηριότητας: Νωπά ψάρια 1) Ηλιάδης ηµήτριος του Γεωργίου µε αριθ.πρωτ. 2557/ ) Νατσιόπουλος Γεώργιος του Ευαγγέλου µε αριθ.πρωτ. 5651/ ) Σεσίλια Άννα Ντε Αλµενια Φλουρη µε αριθ.πρωτ 3681/ ) Χαλκίδης Νικόλαος του Χαραλάµπου µε αριθ.πρωτ. 2565/ ) Κουτσοµπίνας Κων/νος του Μενέλαου µε αριθ.πρωτ. 3444/ ) Μαυρίδης Κων/νος του Ευθύµιου µε αριθ.πρωτ. 3282/

7 Είδος δραστηριότητας: Χαρτικά - Απορρυπαντικά 1) Κυβελίδης Ιωάννης του Γεωργίου µε αριθ.πρωτ.6210/ Α Α: ΒΙΕΚΩΕΤ-ΛΣΣ Είδος δραστηριότητας: Οπωροκηπευτικά 1) Πουλικίδης Ιορδάνης του Στέφανου µε αριθ.πρωτ. 4492/ ) Πολίτης Γεώργιος του ηµητρίου µε αριθ.πρωτ. 3304/ Είδος δραστηριότητας: ειδών κουλουροποιϊας 1) ηµόπουλος Κων/νος του Ελευθερίου µε αριθ.πρωτ. 2768/ ) Παπαδόπουλος Γεώργιος του Ηλία µε αριθ.πρωτ.6323/ ) Νικολοπούλου Βασιλική του Παναγιώτη µε αριθ.πρωτ.5966/ Αιτήσεις επίσης υπέβαλαν: - Τσιανοπούλου Πολυξένη του Πρόδροµου µε αριθ. πρωτ. 6859/ η οποία αιτείται πώληση διαφόρων ειδών προελεύσεων Αγίου Όρους, πλανόδιου εµπορίου - Καρδούλια Νικολλέτα του Αντωνίου µε αριθ. πρωτ. 7016/ η οποία αιτείται πώληση χειροποίητων ειδών λαϊκής τέχνης, πλανόδιου εµπορίου - Σηµαιοφορίδης Άγγελος του Σταύρου µε αριθ. πρωτ. 6754/ Υποβάλλουµε τους φακέλους των ενδιαφερόµενων και παρακαλούµε όπως αποφασίσετε σχετικά: ΣΤΑΣΙΜΟ ΕΜΠΟΡΙΟ Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΠΩΛΟΥΜΕΝΑ ΕΙ Η Ι ΙΟΤΗΤΑ 1. Τριγωντζή Καλλιόπη Προέρχεται από του Γεωργίου πολύτεκνη οικογένεια φάσης πώληση ψηµένου και είναι και η ίδια τρίτεκνη καλαµποκιού) 2. Καλλιού Αθανασία του Γεωργίου 3. Κωνσταντής Λεωνίδας του Σάββα 4. Ζαρογιάννης Γεώργιος του Βασιλείου φάσης πώληση ψηµένου καλαµποκιού) φάσης πώληση ψηµένου καλαµποκιού φάσης πώληση ψηµένου καλαµποκιού) Κατηγορία τριτέκνων 5. Έγκρι Σάντα-Μαρία του Σαµοϊλά φάσης πώληση ξηρών καρπών) 6. Κερεπέσι Τσίλα Μόνικα του Ιστβάν φάσης πώληση ξηρών καρπών) 7 Τσουλφά Όλγα του Κων/νου φάσης πώληση ξηρών καρπών 8. Κωνσταντινίδου-Φαµ Κατηγορία τριτέκνων

8 Ελένη του Λαζάρου φάσης πώληση ξηρών καρπών) 9 Sapera Maria του Γιάνκου Εκπρόθεσµη η αίτηση 10 Τσουλφάς ηµήτριος του Παναγιώτη φάσης πώληση οπωρολαχανικών) 11 Τσαρσιταλλίδου ήµητρα του Σταύρου 12 Θεοχάρη Ιωάννη του Θωµά 13 Κούρτογλου Γρηγόριος του Αθανασίου 14 Μαυρίδη Ιωάννη του Μιλτιάδη 15 Εσερµπόγλου Κυριάκος Του Ιωακείµ 16 Ποδαρά ιαµαντούλα του Μόσχου 17 Κυριακίδης Γεώργιος του Παναγιώτη 18 Τσιλοπούλου ήµητρα Του Γεωργίου 19 Αλεξίου Επαµεινώνδας του Μιχαήλ φάσης πώληση οπωρολαχανικών) φάσης πώληση οπωρολαχανικών) φάσης πώληση οπωρολαχανικών) φάσης πώληση οπωρολαχανικών) ( πώληση οπωρολαχανικών) εν ισχύει η κάρτα ανεργίας φάσης πώληση οπωρολαχανικών) εν έχει κάρτα ανεργίας.κ.κατερίνης φάσης χειροποίητα αντικείµενα). Σύµφωνα µε το υποβληθέν εκκαθαριστικό το δηλωθέν εισόδηµα ξεπερνά το αφορολόγητο ποσό των 5.000,00.Κ.Καλλιθέας φάσης πώληση οπωροκηπευτικών).κ.καλλιθέας Κατηγορία τριτέκνων Είχε 55% ποσοστό αναπηρίας. Υπέβαλε εκ νέου δικαιολογητικά στο ΚΕΠΑ

9 φάσης πώληση οπωροκηπευτικών στη θέση Κοσµοπόλιταν) 20 Γεωργίου Μαριάννα του Αναστασίου 21 Στεφανίδης Στέφανος του Γεωργίου Στάσιµη καντίνα σε ιδιωτικό χώρο Στάσιµη καντίνα σε ιδιωτικό χώρο εν προσκόµισε τα απαιτούµενα δικαιολογητικά ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΥΠΟΥ Β 1 Καλαµπούκα Χαρίκλεια του Κων/νου 2 Τζιάτζιου Ευρώπη του Κων/νου 3 ρούγκα Αθανασία του Κων/νου ήλωσε στην αίτησή της στις11/2/2014 ότι δεν επιθυµεί να εξεταστεί η αίτησή της 4 Πρίντζιος Γεώργιος του Χρήστου 5 Γκούνας Βασίλειος του Αντωνίου 6 Σούλις Νίκος του Λισιµάκ 7 Χατζηευσταθίου Παρθένα του ηµητρίου Κατηγορία τριτέκων Κατηγορία τριτέκων Υπέβαλε υπεύθυνη δήλωση ότι δεν επιθυµεί να εξεταστεί η αίτησή της 8 Ελευθεριάδου Ειρήνη του Ισαάκ 9 Λαζαρίδης Αλέξανδρος

10 του Ευσταθίου 10 Γκούτζα Μαρία του Αποστόλου 11 Ηλιάδης ηµήτριος του Γεωργίου 12 Νατσιόπουλος Γεώργιος του Ευαγγέλου 13 Σεσίλια Άννα Ντε Αλµενια Φλουρη 14 Χαλκίδης Νικόλαος του Χαραλάµπου 15 Κουτσοµπίνας Κων/νος του Μενέλαου Α Α: ΒΙΕΚΩΕΤ-ΛΣΣ εν έχει προσκοµίσει κάρτα ανεργίας Νωπά ψάρια Νωπά ψάρια Νωπά ψάρια Νωπά ψάρια Νωπά ψάρια Σύµφωνα µε το υποβληθέν εκκαθαριστικό το δηλωθέν εισόδηµα ξεπερνά το αφορολόγητο ποσό των 5.000,00 κατά 4.906,03 16 Μαυρίδης Κων/νος του Ευθύµιου 17 Κυβελίδης Ιωάννης του Γεωργίου 18 Πουλικίδης Ιορδάνης του Στέφανου 19 Πολίτης Γεώργιος του ηµητρίου 20 ηµόπουλος Κων/νος του Ελευθερίου Νωπά ψάρια Χαρτικά-απορρυπαντικά Οπωρολαχανικά Οπωρολαχανικά Είδη κουλουροποϊας Σύµφωνα µε το υποβληθέν εκκαθαριστικό το δηλωθέν εισόδηµα Ποσοστό αναπηρίας 67% Υπέβαλε εκ νέου δικαιολογητικά στα ΚΕΠΑ

11 ξεπερνά το αφορολόγητο ποσό των 5.000,00 κατά 9.251,17 Α Α: ΒΙΕΚΩΕΤ-ΛΣΣ 21 Παπαδόπουλος Γεώργιος του Ηλία 22 Νικολοπούλου Βασιλική του Παναγιώτη Είδη κουλουροποϊας Είδη κουλουροποϊας Κατηγορία τριτέκνων Αιτήσεις επίσης υπέβαλαν: - Τσιανοπούλου Πολυξένη του Πρόδροµου µε αριθ. πρωτ. 6859/ η οποία αιτείται πώληση διαφόρων ειδών προελεύσεων Αγίου Όρους πλανόδιου εµπορίου - Καρδούλια Νικολλέτα του Αντωνίου µε αριθ. πρωτ. 7016/ η οποία αιτείται πώληση χειροποίητων ειδών λαϊκής τέχνης - Σηµαιοφορίδης Άγγελος του Σταύρου µε αριθ. πρωτ. 6754/ ο οποίος αιτείται την άδεια άσκησης υπαίθριου στάσιµου εµπορίου στην παραλία Κατερίνης, χωρίς να έχει προσκοµίσει τα απαιτούµενα δικαιολογητικά. Οι δικαιούχοι πρέπει να υποβάλουν τα δικ/κά της παρ.3 του άρθρου 1 του Ν 2323/95 για την 2 η φάση εντός προθεσµίας (30) ηµερών από την ηµεροµηνία έκδοσης της παρούσας, προκειµένου να τους χορηγηθεί η οριστική άδεια. Καλείται το ηµοτικό Συµβούλιο του ήµου Κατερίνης αφού λάβει υπόψιν τoυ τα παραπάνω, να αποφασίσει για την επιλογή από τους αιτούντες. Oι άδειες για την κατηγορία δραστηριότητας «Κινητή Καντίνα» υπαίθριου πλανόδιου εµπορίου τύπου Β θα χορηγηθούν κατόπιν κλήρωσης λόγω του ότι ο αριθµός των υποβληθεισών αιτήσεων είναι µεγαλύτερος από τις διαθέσιµες (εγκριθείσες) θέσεις. Ε ι σ η γ ο ύ µ α σ τ ε Α) Την απόρριψη του αιτήµατος των: - Sapera Maria του Γιάγκου λόγω του ότι η αίτησή της είναι εκπρόθεσµη - Εσερµπόγλου Κυριάκο του Ιωακείµ διότι δεν ισχύει η κάρτα ανεργίας - Ποδαρά ιαµαντούλα του Μόσχου διότι στα δικαιολογητικά δεν προσκόµισε κάρτα ανεργίας - Κυριακίδη Γεώργιο του Παναγιώτη διότι δεν πληροί τις προϋποθέσεις του αφορολόγητου (σύµφωνα µε το υποβληθέν εκκαθαριστικό το δηλωθέν εισόδηµα ξεπερνά το αφορολόγητο ποσό των 5.000,00 κατά 3.507,50 ) - Στεφανίδης Στέφανος του Γεωργίου διότι δεν προσκόµισε τα απαιτούµενα δικαιολογητικά για να εγκρίνουµε την χορήγηση της σχετικής άδειας - ρούγκα Αθανασία του Κων/νου διότι δήλωσε ότι δεν επιθυµεί να εξεταστεί η αίτησή της - Χατζηευσταθίου Παρθένα του ηµητρίου, υπέβαλε υπεύθυνη δήλωση ότι δεν επιθυµεί να εξεταστεί η αίτησή της - Γκούτζα Μαρία του Αποστόλου διότι δεν έχει προσκοµίσει κάρτα ανεργίας - Κουτσοµπίνας Κων/νος του Μενέλαου διότι δεν πληροί τις προϋποθέσεις του αφορολόγητου (σύµφωνα µε το υποβληθέν εκκαθαριστικό το δηλωθέν εισόδηµα ξεπερνά το αφορολόγητο ποσό των 5.000,00 κατά 4.906,03 ) - ηµόπουλος Κων/νος του Ελευθερίου διότι δεν πληροί τις προϋποθέσεις του αφορολόγητου (σύµφωνα µε το υποβληθέν εκκαθαριστικό το δηλωθέν εισόδηµα ξεπερνά το αφορολόγητο ποσό των 5.000,00 κατά 9.251,17 ) - Τσιανοπούλου Πολυξένη του Πρόδροµου διότι σύµφωνα µε την µε ηµεροµηνία 14/1/2014 σχετική Ανακοίνωση του ήµου Κατερίνης, τα είδη που αιτείται δεν προβλέπονται - Καρδούλια Νικολλέτα του Αντωνίου διότι σύµφωνα µε την µε ηµεροµηνία 14/1/2014 σχετική Ανακοίνωση του ήµου Κατερίνης, τα είδη που αιτείται δεν προβλέπονται - Σηµαιοφορίδης Άγγελος του Σταύρου διότι δεν υπέβαλε όλα τα απαιτούµενα δικαιολογητικά

12 Β) Την Έγκριση Χορήγησης του αιτήµατος των: Β1) Στάσιµο Εµπόριο 1) Τριγωντζή Καλλιόπη του Γεωργίου για την Άδεια πώληση ψηµένου καλαµποκιού στην Τ.Κ. Παραλίας και να προχωρήσει στην 2 η φάση υποβολής των υπόλοιπων δικαιολογητικών (κατηγορία πολυτέκνων-τριτέκνων) 2) Έγκρι Σάντα Μαρία του Σαµοϊλά για την Άδεια πώλησης ξηρών καρπών στην Τ.Κ. Παραλίας και να προχωρήσει στην 2 η φάση υποβολής των υπόλοιπων δικαιολογητικών (κατηγορία τριτέκνων) 3) Μαυρίδη Ιωάννη του Μιλτιάδη για την Άδεια πώλησης οπωρολαχανικών στην Τ.Κ. Παραλίας και να προχωρήσει στην 2 η φάση υποβολής των υπόλοιπων δικαιολογητικών (κατηγορία τριτέκνων) 4) Τσιλοπούλου ήµητρα του Γεωργίου - για την Άδεια πώλησης οπωροκηπευτικών στην.κ. Καλλιθέας και να προχωρήσει στη 2 η φάση υποβολής των υπόλοιπων δικαιολογητικών 5) Αλεξίου Επαµεινώνδα του Μιχαήλ για την Άδεια πώλησης οπωροκηπευτικών στην.κ. Καλλιθέας και να προχωρήσει στην 2 η φάση υποβολής των υπόλοιπων δικαιολογητικών 6) Γεωργίου Μαριάννας του Αναστασίου για την Άδεια στάσιµης καντίνας σε ιδιωτικό χώρο και να προχωρήσει στην 2 η φάση υποβολής των υπόλοιπων δικαιολογητικών Β2) Πλανόδιο Εµπόριο: 7) Καλαµπούκα Χαρίκλεια του Κω/νου για την Άδεια κινητής καντίνας και να προχωρήσει στην 2 η φάση υποβολής των υπόλοιπων δικαιολογητικών 8) Τζιάτζιου Ευρώπη του Κων/νου για την Άδεια κινητής καντίνας και να προχωρήσει στην 2 η φάση υποβολής των υπόλοιπων δικαιολογητικών 9) Πρίντζιο Γεώργιο του Χρήστου για την Άδεια κινητής καντίνας και να προχωρήσει στην 2 η φάση υποβολής των υπόλοιπων δικαιολογητικών 10) Γκούνα Βασίλειο του Αντωνίου για την Άδεια κινητής καντίνας και να προχωρήσει στην 2 η φάση υποβολής των υπόλοιπων δικαιολογητικών 11) Σούλι Νίκο του Λισιµάκ για την Άδεια κινητής καντίνας και να προχωρήσει στην 2 η φάση υποβολής των υπόλοιπων δικαιολογητικών 12) Ελευθεριάδου Ειρήνη του Ισαάκ για την Άδεια κινητής καντίνας και να προχωρήσει στη 2η φάση υποβολής των υπόλοιπων δικαιολογητικών 13) Λαζαρίδη Αλέξανδρο του Ευσταθίου για την Άδεια κινητής καντίνας και να προχωρήσει στη 2η φάση υποβολής των υπόλοιπων δικαιολογητικών 14) Ηλιάδη ηµήτριο του Γεωργίου για την Άδεια νωπών ψαριών πλανόδιου εµπορίου και να προχωρήσει στη 2η φάση υποβολής των υπόλοιπων δικαιολογητικών 15) Νατσιόπουλο Γεώργιο του Ευαγγέλου για την Άδεια νωπών ψαριών πλανόδιου εµπορίου και να προχωρήσει στην 2 η φάση υποβολής των υπόλοιπων δικαιολογητικών 16) Σεσίλια Άννα Ντε Αλµένια Φλουρη - για την Άδεια νωπών ψαριών πλανόδιου εµπορίου και να προχωρήσει στην 2 η φάση υποβολής των υπόλοιπων δικαιολογητικών 17) Χαλκίδη Νικόλαο του Χαράλαµπου για την Άδεια νωπών ψαριών πλανόδιου εµπορίου και να προχωρήσει στην 2 η φάση υποβολής των υπόλοιπων δικαιολογητικών 18) Μαυρίδης Κων/νος του Ευθύµιου για την Άδεια νωπών ψαριών πλανόδιου εµπορίου και να προχωρήσει στην 2 η φάση υποβολής των υπόλοιπων δικαιολογητικών 19) Κυβελίδη Ιωάννη του Γεωργίου για την Άδεια ειδών χαρτικών-απορρυπαντικών πλανόδιου εµπορίου και να προχωρήσει στην 2 η φάση υποβολής των υπόλοιπων δικαιολογητικών 20) Πουλικίδη Ιορδάνη του Στεφάνου για την Άδεια ειδών οπωροκηπευτικών πλανόδιου εµπορίου και να προχωρήσει στην 2 η φάση υποβολής των υπόλοιπων δικαιολογητικών 21) Πολίτης Γεώργιος του ηµητρίου για την Άδεια ειδών οπωροκηπευτικών πλανόδιου εµπορίου και να προχωρήσει στην 2 η φάση υποβολής των υπόλοιπων δικαιολογητικών 22) Παπαδόπουλος Γεώργιος του Ηλία για την Άδεια ειδών κουλουροποιίας πλανόδιου εµπορίου και να προχωρήσει στην 2 η φάση υποβολής των υπόλοιπων δικαιολογητικών 23) Νικολοπούλου Βασιλική του Παναγιώτη για την Άδεια ειδών κουλουροποιίας πλανόδιου εµπορίου και να προχωρήσει στην 2 η φάση υποβολής των υπόλοιπων δικαιολογητικών Με την υπ αριθ.15/2014 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής καθορίστηκε ο αριθµός αδειών κατά είδος δραστηριότητας υπαίθριου πλανόδιου εµπορίου τύπου Β».

13 Στη συνέχεια διενεργήθηκε κλήρωση µεταξύ των ενδιαφεροµένων από το ηµοτικό Συµβούλιο σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 9 του άρθρου 1 του Ν. 2323/95 για την κατηγορία δραστηριότητας «Καντίνα» του υπαίθριου πλανόδιου εµπορίου, επειδή σύµφωνα µε την υπ αριθ. 15/2014 απόφαση της Ε.ΠΟΙ.ΖΩ. οι θέσεις είναι πέντε (5) και οι ενδιαφερόµενοι επτά (7) εκ των οποίων ο ένας ανήκει στην κατηγορία τριτέκνων. Τέλος ο Πρόεδρος κάλεσε το.σ. να αποφασίσει σχετικά. Το ηµοτικό Συµβούλιο λαµβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και τις διατάξεις: το άρθρο 94 παραγρ. 6 στοιχείο 30 του Ν.3852/2010 το άρθρο 1 του Ν.2323/95 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει το άρθρο 14 του Ν.4038/12 (ΦΕΚ 14 Α ) τις σχετικές διατάξεις των Ν. 3377/05 και του Π.. 254/05 την ΚΥΑ Κ-164/ (ΦΕΚ 275/ τεύχος Β') την υπ αριθ / απόφαση Γ.Γ. Αποκεντρωµένης ιοίκησης Μακεδονίας-Θράκης περί καθορισµού ανώτατου αριθµού αδειών για το 2014 (για άδειες τύπου Β πλανόδιου εµπορίου) την υπ αριθ / απόφαση Γ.Γ. Αποκεντρωµένης ιοίκησης Μακεδονίας-Θράκης περί καθορισµού ανώτατου αριθµού αδειών για το 2014 (για άδειες στάσιµου εµπορίου) τα αποτελέσµατα της δηµόσιας κλήρωσης που διενεργήθηκε ενώπιον του ηµοτικού Συµβουλίου για την κατηγορία «κινητή καντίνα» πλανόδιου εµπορίου τύπου Β και - τις διατάξεις των άρθρων 65, 94 και 95 του Ν.3852/2010 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ Α. Εγκρίνει την χορήγηση αδειών υπαίθριου στάσιµου εµπορίου, για τρία (3) έτη, στους ενδιαφερόµενους που κατέθεσαν έγκαιρα όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά ως εξής: Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΕΙ ΟΣ 1 Τριγωντζή Καλλιόπη Γεώργιος Πώληση ψηµένου καλαµποκιού στην Τ.Κ. Παραλίας (Προέρχεται από πολύτεκνη οικογένεια και είναι και η ίδια τρίτεκνη) 2 Έγκρι Σάντα Μαρία Σαµοϊλάς Πώληση ξηρών καρπών στην Τ.Κ. Παραλίας (κατηγορία τριτέκνων) 3 Μαυρίδη Ιωάννη Μιλτιάδης Πώληση οπωροκηπευτικών στην Τ.Κ. Παραλίας (κατηγορία τριτέκνων) 4 Τσιλοπούλου Γεώργιος Πώληση οπωροκηπευτικών στη.κ. Καλλιθέας ήµητρα 5 Αλεξίου Επαµεινώνδα Μιχαήλ Πώληση οπωροκηπευτικών στη.κ. Καλλιθέας 6 Γεωργίου Μαριάννας Αναστασίου Στάσιµη καντίνα σε ιδιωτικό χώρο Β. Εγκρίνει την χορήγηση αδειών υπαίθριου πλανόδιου εµπορίου τύπου Β, για τρία (3) έτη, στους ενδιαφερόµενους που κατέθεσαν έγκαιρα όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά ως εξής: Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΕΙ ΟΣ 1 Ηλιάδη ηµήτριο Γεώργιος Νωπά ψάρια 2 Νατσιόπουλο Γεώργιο Ευάγγελος Νωπά ψάρια 3 Σεσίλια Άννα Ντε Αλµέϊντα Φλουρη Νωπά ψάρια 4 Χαλκίδη Νικόλαο Χαράλαµπος Νωπά ψάρια 5 Μαυρίδης Κων/νος Ευθύµιος Νωπά ψάρια 6 Κυβελίδη Ιωάννη Γεώργιος Απορρυπαντικά-χαρτικά 7 Πουλικίδη Ιορδάνη Στέφανος Οπωροκηπευτικά 8 Πολίτης Γεώργιος ηµήτριος Οπωροκηπευτικά 9 Παπαδόπουλος Γεώργιος Ηλίας Ειδών κουλουροποιϊας 10 Νικολοπούλου Βασιλική Παναγιώτης Ειδών κουλουροποιϊας (κατηγορία τριτέκνων) 11 Καλαµπούκα Χαρίκλεια Κων/νος 12 Πρίντζιο Γεώργιο Χρήστος

14 (κατηγορία τριτέκνων) 13 Γκούνα Βασίλειο Αντώνιος 14 Σούλι Νίκο Λισιµάκ 15 Ελευθεριάδου Ειρήνη Ισαάκ 16 Λαζαρίδη Αλέξανδρο Ευστάθιος Γ. Οι δικαιούχοι (περίπτωσης Α και Β ) πρέπει να υποβάλλουν τα δικαιολογητικά της παρ.3 του άρθρου 1 του Ν.2323/95 εντός προθεσµίας τριάντα (30) ηµερών από την ηµεροµηνία έκδοσης της παρούσας, προκειµένου να τους χορηγηθεί η οριστική άδεια.. Η Παρούσα να κοινοποιηθεί στη Γενική Γραµµατεία εµπορίου και στην Περιφέρεια. Εξουσιοδοτείται ο κ. ήµαρχος για τα περαιτέρω. Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 118/2014 Αφού εξαντλήθηκαν τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, συντάχθηκε και διαβάστηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως εξής: Ο Πρόεδρος Ο Γραµµατέας Τα Μέλη Ακριβές απόσπασµα Κατερίνη, Με εντολή ηµάρχου Η προϊσταµένη Τµήµατος Υποστήριξης Αιρετών Οργάνων Ζωή Σερετίδου Κ.Σ.

ΑΔΑ: ΒΙ6ΜΩΚ6-2ΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΑΔΑ: ΒΙ6ΜΩΚ6-2ΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Γραφείο Αδειοδοτήσεων & Ρύθµισης Εµπορικών ραστηριοτήτων Ταχ. /νση Τ.Κ. Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός απόφασης 453/2013 Α Α: ΒΛΩ2ΩΕΤ-ΧΡ3 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρ.17/2013 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Κατερίνης ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Λήψη απόφασης για την κατάρτιση Κανονισµού Λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρ.12/2014 κατεπείγουσας συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Κατερίνης Αριθµός απόφασης 189/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Αναµόρφωση προϋπολογισµού ήµου Κατερίνης οικονοµικού έτους

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρ. 3/2013 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Κατερίνης Αριθµός απόφασης 14/2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: ιαγραφή για διάφορους λόγους προστίµων του ΚΟΚ µε σκοπό την ορθή

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρ. 3/2012 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Κατερίνης Αριθµός απόφασης 109/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση σύναψης προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ ήµου Κατερίνης,

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρ.30/2011 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Κατερίνης Αριθµός απόφασης 654/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Απευθείας Ανάθεση στην Αναπτυξιακή Εταιρεία ήµου Τρικκαίων Αναπτυξιακή

Διαβάστε περισσότερα

και δραστηριοτήτων, ρύθµιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση µε δηµιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου

και δραστηριοτήτων, ρύθµιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση µε δηµιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρ. 14/2012 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Κατερίνης Αριθµός απόφασης 390/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: ιαγραφή οφειλών και επιστροφή χρηµάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρ. 24/2011 κατεπείγουσας συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Κατερίνης Αριθµός απόφασης 482/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ανάκληση της 456/2011 απόφασης.σ. και έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

15/2011 31/12/2011 112,86 15/2011 30/06/2012 112,86 15/2011 31/12/2012 112,86 15/2011 30/06/2013 112,86 15/2011 31/12/2013 112,86

15/2011 31/12/2011 112,86 15/2011 30/06/2012 112,86 15/2011 31/12/2012 112,86 15/2011 30/06/2013 112,86 15/2011 31/12/2013 112,86 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρ. 11/2012 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Κατερίνης Αριθµός απόφασης 276/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση διαγραφής οφειλών λόγω ρύθµισης Ν. 3074/2002 & Ν. 3345/05

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2323/Α' 145/1995. Υπαίθριο εμπόριο και άλλες διατάξεις.

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2323/Α' 145/1995. Υπαίθριο εμπόριο και άλλες διατάξεις. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2323/Α' 145/1995. Υπαίθριο εμπόριο και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: "Άρθρο 1 1. Για την εφαρμογή του παρόντος νόμου,

Διαβάστε περισσότερα

ανατροφοδοτούνται από τις υποβαλλόµενες ερωτήσεις που η υπηρεσία θα υποδέχεται µέσω της δικτυακής της πύλης.

ανατροφοδοτούνται από τις υποβαλλόµενες ερωτήσεις που η υπηρεσία θα υποδέχεται µέσω της δικτυακής της πύλης. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ Στο πλαίσιο της παρούσης σύµβασης, προετοιµάσθηκαν από τον Ανάδοχο ενδεικτικές Ερωτήσεις Απαντήσεις (Frequently Asked Questions) που θα µπορούσαν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 03/2012 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Τοµέας παρέµβασης: Φυσικό Περιβάλλον.

Τοµέας παρέµβασης: Φυσικό Περιβάλλον. Α Α: Β496ΩΕΤ-Θ5Κ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρ.3/202 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Κατερίνης Αριθµός απόφασης 08/202 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Επικαιροποίηση της αριθ.32/20 απόφασης.σ. µε θέµα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ Στο πλαίσιο της παρούσης σύμβασης, προετοιμάσθηκαν από τον Ανάδοχο ενδεικτικές Ερωτήσεις Απαντήσεις (Frequently Asked Questions) που θα μπορούσαν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟ ΕΥΤΙΚΗ - ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟΥ ΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείµενο των κανονιστικών διατάξεων που αφορούν το Υπαίθριο Εµπόριο»

ΣΥΝΟ ΕΥΤΙΚΗ - ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟΥ ΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείµενο των κανονιστικών διατάξεων που αφορούν το Υπαίθριο Εµπόριο» ΣΥΝΟ ΕΥΤΙΚΗ - ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟΥ ΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείµενο των κανονιστικών διατάξεων που αφορούν το Υπαίθριο Εµπόριο» 1. Σύµφωνα µε τον ισχύοντα Νόµο 3133/2003, οι διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Με βάση τον ισχύοντα κανονισµό χρήσης και λειτουργίας κοινοχρήστων χώρων, πεζοδρόµων,

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Με βάση τον ισχύοντα κανονισµό χρήσης και λειτουργίας κοινοχρήστων χώρων, πεζοδρόµων, Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.5/2012 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ήµου Κατερίνης Αριθµός απόφασης 54/2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση προς το ηµοτικό Συµβούλιο για τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.17/2013 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ήµου Κατερίνης Αριθµός απόφασης 137/2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση προς το ηµοτικό Συµβούλιο για καθορισµό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. Για τη χορήγηση (15) συνολικά θέσεων πλανόδιου υπαίθρου εµπορίου που θα διατεθούν για το έτος 2015 στην Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. Για τη χορήγηση (15) συνολικά θέσεων πλανόδιου υπαίθρου εµπορίου που θα διατεθούν για το έτος 2015 στην Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κόρινθος, 13-07-2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Αρ. Πρωτ.οικ.: 3322 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ταχ. /νση:

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α «Ανανέωση αδειών παραγωγών Λαϊκών Αγορών» Αριθ. Αποφάσεως 476/2012

Θ Ε Μ Α «Ανανέωση αδειών παραγωγών Λαϊκών Αγορών» Αριθ. Αποφάσεως 476/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Α: Β4Γ6ΩΕ6-ΖΣ7 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της υπ αριθ. 19ης /6 Αυγούστου 2012 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Καβάλας Αριθ. Αποφάσεως 476/2012 Θ Ε

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: 45ΟΩΕΤ-ΨΘΖ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρ. 26/ ειδικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Κατερίνης Αριθµός απόφασης 49/ Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η: Έγκριση απολογισµού εσόδων εξόδων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αθήνα, 17 Ιανουαρίου 2011 Αρ. Πρωτ. : Κ1-164 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘ. ΕΣΩΤΕΡ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Α Tαχ. /νση: Κάνιγγος 20 Τ.Κ.: 101 81 Πληροφορίες : Α. Οικονοµάκη Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη χορήγησης είκοσι έξι (26) αδειών υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου για το έτος 2015 για την ΠΕ Έβρου

Προκήρυξη χορήγησης είκοσι έξι (26) αδειών υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου για το έτος 2015 για την ΠΕ Έβρου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αλεξανδρούπολη, 18-06-2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: ΟΙΚ/2575 ΑΔΑ:.. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕ ΕΒΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 13 / 2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 13 / 2012 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 13 / 2012 Από τα πρακτικά της αριθ. 13 / 2012 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Λέσβου. Αριθμός απόφασης 142 / 2012 (ΠΕΡΙΛΗΨΗ: σχετικά με την γνωμοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό 4/2014 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, του ήµου Λήµνου, της 8 ης Απριλίου 2014.

Πρακτικό 4/2014 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, του ήµου Λήµνου, της 8 ης Απριλίου 2014. Πρακτικό 4/2014 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, του ήµου Λήµνου, της 8 ης Απριλίου 2014. Στη Μύρινα, σήµερα την 8 η του µήνα Απριλίου του έτους 2014, ηµέρα Τρίτη και ώρα 13:00 στην αίθουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 15/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. Έγκριση Κανονισμού Χρήσης Κοινοχρήστων Χώρων Γενικά του Δήμου Παγγαίου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 15/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. Έγκριση Κανονισμού Χρήσης Κοινοχρήστων Χώρων Γενικά του Δήμου Παγγαίου ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 15/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Αριθμ. Απόφασης: 377/2015 Έγκριση Κανονισμού Χρήσης Κοινοχρήστων Χώρων Γενικά του Δήμου Παγγαίου ΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

2. Καραΐσκου Γεωργία 3. Τόλιας Νικόλαος. 3. Αναγνώστου Βασίλειος 4. Τζιορτζιώτης Γεώργιος. 4. Νάκος Χρήστος 5. Ζιάκας Σταύρος

2. Καραΐσκου Γεωργία 3. Τόλιας Νικόλαος. 3. Αναγνώστου Βασίλειος 4. Τζιορτζιώτης Γεώργιος. 4. Νάκος Χρήστος 5. Ζιάκας Σταύρος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πύλη, 6 Αυγούστου 2015 ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Αριθμ. Πρωτ. 14770 ΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της αριθμ. 10/2015 τακτικής συνεδρίασης του.σ. του ήμου Πύλης

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθµ. 15 /2013 Τακτικής Συνεδριάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Θέρµης Αριθµ. Απόφασης.

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθµ. 15 /2013 Τακτικής Συνεδριάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Θέρµης Αριθµ. Απόφασης. A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθµ. 15 /2013 Τακτικής Συνεδριάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Θέρµης Αριθµ. Απόφασης. 45/2013 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Περί χορήγησης αδειών στιγµιαίας χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ. 1. Περιοχή εφαρµογής και σκοπός του κανονισµού: 2. Η Έννοια του Κοινόχρηστου Χώρου:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ. 1. Περιοχή εφαρµογής και σκοπός του κανονισµού: 2. Η Έννοια του Κοινόχρηστου Χώρου: Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.5/2012 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ήµου Κατερίνης Αριθµός απόφασης 53/2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση προς το δηµοτικό συµβούλιο για έγκριση κανονισµού

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό 2/2014 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, του ήµου Λήµνου, της 20 ης Φεβρουαρίου 2014.

Πρακτικό 2/2014 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, του ήµου Λήµνου, της 20 ης Φεβρουαρίου 2014. Πρακτικό 2/2014 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, του ήµου Λήµνου, της 20 ης Φεβρουαρίου 2014. Στη Μύρινα, σήµερα την 20 η του µήνα Φεβρουαρίου του έτους 2014, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 13:00 στην

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 8/2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Αριθµός απόφασης 129/2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση προς το δηµοτικό συµβούλιο για επιβολή τελών

Διαβάστε περισσότερα