Ετήσιος Απολογισμός Οικονομικές Καταστάσεις

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ετήσιος Απολογισμός Οικονομικές Καταστάσεις"

Transcript

1 Ετήσιος Απολογισμός Οικονομικές Καταστάσεις

2 ΣΙΔΕΝΟΡ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.

3 Ετήσιος Απολογισμός Οικονομικές Καταστάσεις 1 Περιεχόμενα Πληροφορίες σχετικά με τον Απολογισμό 02 Ο Όμιλος με μία ματιά 04 1α. Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 06 1β. Μήνυμα Γενικού Διευθυντή Βασικά στοιχεία του Ομίλου Σιδενόρ Κύρια γεγονότα στην ιστορία της Εταιρίας Όραμα, αποστολή και αξίες Οι δραστηριότητες του Ομίλου Στόχοι, προτεραιότητες και προοπτικές Προϊόντα Ομίλου Σιδενόρ Σημαντικά έργα Παρουσίαση θυγατρικών εταιριών Ομίλου Σιδενόρ Οικονομική επίδοση και Εταιρική Διακυβέρνηση Εταιρική Υπευθυνότητα και Βιώσιμη Ανάπτυξη Οι εταιρίες Σιδενόρ Βιομηχανική και Sovel Εταιρική Διακυβέρνηση Σιδενόρ Βιομηχανική Χάλυβα Α.Ε. και Sovel Α.Ε Ολοκληρωμένη προσέγγιση θεμάτων της αγοράς Προστασία του περιβάλλοντος Μέριμνα για τους εργαζόμενους Υγεία και ασφάλεια στην εργασία Κοινωνική συνεισφορά Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης 125 Ετήσια οικονομική έκθεση Έντυπο αξιολόγησης Απολογισμού και επικοινωνίας Π1 Β3 ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014

4 2 Πληροφορίες σχετικά με τον Απολογισμό Πληροφορίες σχετικά με τον Απολογισμό Ο Ετήσιος Απολογισμός 2014 του Ομίλου Σιδενόρ αποτελεί την πρώτη έκδοση του οργανισμού η οποία περιλαμβάνει ποικίλα μη οικονομικά στοιχεία όπως οι πολιτικές, τα συστήματα και οι δράσεις που αναλαμβάνει, προκειμένου να ανταποκρίνεται αποτελεσματικά στις προσδοκίες και ανάγκες των συμμετόχων του. Ειδικότερα στην παρούσα έκδοση περιλαμβάνεται απεικόνιση του εύρους των δράσεων Εταιρικής Υπευθυνότητας και Βιώσιμης Ανάπτυξης των δύο μεγαλύτερων θυγατρικών του Ομίλου στην Ελλάδα, Σιδενόρ Βιομηχανική Χάλυβα Α.Ε. και Sovel Α.Ε. Οι όροι «Εταιρία», «εμείς», αναφέρονται στις πρακτικές και πολιτικές που εφαρμόζονται και ισχύουν από κοινού στις εταιρίες Σιδενόρ Βιομηχανική Χάλυβα Α.Ε. και Sovel Α.Ε., εκτός και αν σημειώνεται διαφορετικά στην ενότητα/κεφάλαιο. Ο όρος «Όμιλος» αναφέρεται στη Σιδενόρ Συμμετοχών Α.Ε. και τις θυγατρικές της στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Πεδίο και όριο Ο Απολογισμός καλύπτει σημαντικό εύρος των θεμάτων που άπτονται της οικονομικής, περιβαλλοντικής και κοινωνικής επίδρασης των δύο Εταιριών Σιδενόρ Βιομηχανική και Sovel. Επίσης σε ξεχωριστή ενότητα περιλαμβάνει ενδεικτικά στοιχεία Εταιρικής Υπευθυνότητας και των υπόλοιπων θυγατρικών εταιριών του Ομίλου προκειμένου να δοθεί μια συνολική εικόνα στον αναγνώστη. Ο Απολογισμός δεν περιλαμβάνει τις δραστηριότητες των προμηθευτών της Εταιρίας ή του Ομίλου ή άλλες δραστηριότητες που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο συνεργασιών, κοινοπραξιών ή από τρίτους. Δεδομένα και περιορισμοί Τα δεδομένα και οι πληροφορίες που παρουσιάζονται, έχουν συλλεχθεί βάσει διαδικασιών που εφαρμόζονται στις Εταιρίες, είτε μέσω των βάσεων δεδομένων και σχετικών αρχείων που τηρούνται. Σε σημεία όπου παρατίθενται δεδομένα τα οποία έχουν προκύψει κατόπιν επεξεργασίας ή βασίζονται σε παραδοχές ή υποθέσεις, πάντοτε αναφέρεται ο τρόπος ή η μέθοδος υπολογισμού, καθώς και η πηγή της υπόθεσης. Στις περιπτώσεις όπου πραγματοποιούνται υπολογισμοί και υποθέσεις, οι κύριες μέθοδοι επεξεργασίας, υπολογισμού και παρουσίασης των δεδομένων ακολουθούν τις κατευθυντήριες οδηγίες του Global Reporting Initiative-G3.1 και GRI-G4. Επίσης, τα οικονομικά στοιχεία έχουν ληφθεί από τις ετήσιες Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις οι οποίες προσυπογράφονται από τη Διοίκηση και ελέγχονται από εξωτερικό ελεγκτή. Μεθοδολογία Κατά τη σύνταξη των ενοτήτων που περιλαμβάνουν στοιχεία Εταιρικής Υπευθυνότητας και Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ετήσιου Απολογισμού 2014 του Ομίλου Σιδενόρ, ελήφθησαν υπόψη τα διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα και πρωτοβουλίες για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη: οι οδηγίες για την ανάπτυξη Απολογισμών ΕΚΕ, Global Reporting Initiative (GRI- G3.1 / G4), oι δέκα αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (UN Global Compact), οι οδηγίες του προτύπου για την Κοινωνική Υπευθυνότητα ISO (Guidance on Social Responsibility). Για τον καθορισμό των θεμάτων που περιλαμβάνονται στον παρόντα Απολογισμό, ελήφθησαν υπόψη τόσο οι προσδοκίες των συμμετόχων της Εταιρίας σε αυτά, όσο και η σημαντικότητα των επιμέρους θεμάτων για την Εταιρία. ΣΙΔΕΝΟΡ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.

5 Ετήσιος Απολογισμός Οικονομικές Καταστάσεις 3 Για τη σύνταξη του Ετήσιου Απολογισμού 2014 του Ομίλου Σιδενόρ συστάθηκε ομάδα στελεχών από τις εμπλεκόμενες Διευθύνσεις και Τμήματα και ειδικότερα των εταιριών Σιδενόρ Βιομηχανική Χάλυβα και Sovel. Βασικό έργο της ομάδας αποτέλεσε η συγκέντρωση των απαιτουμένων πληροφοριών που αφορούν στους διαφορετικούς άξονες της Εταιρικής Υπευθυνότητας στην Εταιρία, καθώς και η συμμετοχή τους στη διαδικασία καθορισμού των σημαντικών θεμάτων. Συντονιστής της Ομάδας ήταν η Σοφία Μυλοθρίδου. Η ανάπτυξη του Ετήσιου Απολογισμού 2014 του Ομίλου Σιδενόρ πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη και την επιστημονική καθοδήγηση (συγκέντρωση στοιχείων, αξιολόγηση και συγγραφή) της Εταιρείας Grant Thornton (www.grant-thornton.gr ) και των ανεξάρτητων συμβούλων Τάνια Τάκου και Γιώργου Ηλιόπουλου. Στοιχεία Επικοινωνίας Καλωσορίζουμε οποιαδήποτε ερώτηση, απορία, διευκρίνιση ή πρόταση για βελτίωση, καθώς η γνώμη σας έχει μεγάλη αξία για εμάς. Παρακαλούμε αποστείλατε τυχόν παρατηρήσεις, σχόλια στην ακόλουθη διεύθυνση συμβάλλοντας ενεργά στη βελτίωση και περαιτέρω ανάπτυξη μας. ΣΙΔΕΝΟΡ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. Χριστίνα Χριστοδουλοπούλου Υπεύθυνη Προώθησης, Διαφήμισης και Δημοσίων Σχέσεων Αμαρουσίου Χαλανδρίου 33 Τ.Κ , Μαρούσι Τηλ.: Σοφία Ζαΐρη Υπεύθυνη Επενδυτικών Σχέσεων Αμαρουσίου Χαλανδρίου 33 Τ.Κ , Μαρούσι Τηλ.: Ο Ετήσιος Απολογισμός 2014 του Ομίλου Σιδενόρ διατίθεται στην ιστοσελίδα (Επενδυτικές σχέσεις / Ετήσιοι Απολογισμοί). ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014

6 Ο Όμιλος με μια ματιά μονάδες 15Παραγωγικές 4Λιμάνια 1 Παραγωγικές μονάδες 1.1. Σιδενόρ Βιομηχανική Χάλυβα Α.Ε. (Θεσσαλονίκη, Ελλάδα) 1.2. Sovel A.E. (Αλμυρός Μαγνησίας, Ελλάδα) 1.3 Stomana Industry S.A. (Pernik, Βουλγαρία) 1.4 Σωληνουργεία Κορίνθου Α.Ε. (Θίσβη Βοιωτίας, Ελλάδα) 1.5 ΖΑΟ ΤΜΚ CPW (Polevskoy, Ρωσία) 1.6 Dojran Steel Dooel (Nikolic, Π.Γ.Δ.Μ.) 1.7 Teprosteel EAD (Pernik, Βουλγαρία) 1.8 Prosal Tubes S.A. (Pernik, Βουλγαρία) 1.9 Έρλικον Α.Β.Ε. (Κιλκίς, Ελλάδα) 1.10 Αειφόρος Α.Ε. Εγκαταστάσεις (Αλμυρός Μαγνησίας, Ελλάδα) Εγκαταστάσεις (Θεσσαλονίκη, Ελλάδα) 1.11 Aeiforos Bulgaria S.A. (Pernik, Βουλγαρία) 1.12 Θερμολίθ Α.Ε. Εγκαταστάσεις (Καλύβες Χαλκιδικής, Ελλάδα) Εγκαταστάσεις (Σκούμτσα Γρεβενών, Ελλάδα) 1.13 SmartReo PTY LTD (Brisbane, Αυστραλία) Ενοποιημένος κύκλος εργασιών Ομίλου Σιδενόρ (ποσά σε εκ. ευρώ) ΣΙΔΕΝΟΡ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.

7 Ετήσιος Απολογισμός Οικονομικές Καταστάσεις 5 2 Εγκαταστάσεις logistics 2.1 Σιδενόρ Βιομηχανική Χάλυβα Α.Ε. (Ελλάδα) 2.2 Sovel A.E. (Ελλάδα) 2.3 Αντιμέτ Α.Ε. (Ελλάδα) 2.4 Sidebalk Steel Doo (Σερβία) 2.5 Sideral Steel Shpk (Αλβανία) 2.6 Siderom Steel Slr (Ρουμανία) 2.7 Port Svishtov West S.A. (Βουλγαρία) 2.8 Gyor Platform operated by DB Schenker (Ουγγαρία) 2.9 Sezana Platform operated by DB Schenker (Σλοβενία) 3 Λιμάνια 3.1 Αλμυρός Μαγνησίας (Ελλάδα) 3.2 Θίσβη Βοιωτίας (Ελλάδα) 3.3 Ασπρόπυργος Αττικής (Ελλάδα) 3.4 Port Svishtov (Βουλγαρία) ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014

8 6 1α. Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου Ο Όμιλος Σιδενόρ αποτελεί σήμερα το μεγαλύτερο ανακυκλωτή παλαιοσιδήρου στην Ελλάδα και έναν από τους μεγαλύτερους στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Με τον τρόπο αυτό συμβάλλει σημαντικά στην προστασία του περιβάλλοντος, μιας και όχι μόνο δεν εξαντλεί τους φυσικούς πόρους αλλά επιπλέον επαναχρησιμοποιεί τους ήδη υπάρχοντες. Δίνουμε επίσης μεγάλη έμφαση στην έρευνα και στην ανάπτυξη εντάσσοντας επενδυτικά σχέδια για την περαιτέρω βελτίωση της αποδοτικότητας των παραγωγικών µονάδων, την παραγωγή νέων προϊόντων και τεχνολογιών προστιθέμενης αξίας, την ενίσχυση της ασφάλειας της εργασίας και την προστασία του περιβάλλοντος. Για τον Όμιλο Σιδενόρ, η Εταιρική Υπευθυνότητα και η Βιώσιμη Ανάπτυξη αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της φιλοσοφίας του και οι δράσεις και οι πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει έχουν στόχο την ανάπτυξη των ανθρώπων του, την υποστήριξη των τοπικών κοινωνιών δίπλα στις οποίες λειτουργεί και τη μείωση των επιδράσεων του στο περιβάλλον. Είναι ουσιαστικά στη φύση των δραστηριοτήτων μας η εξοικονόμηση των πολύτιμων φυσικών πόρων και σε αυτό το πλαίσιο αναπτύσσουμε το πλάνο δράσεων μας. Γεώργιος Καλφαρέντζος Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου Ο στρατηγικός σχεδιασμός του Ομίλου, οι διοικητικές πρακτικές καθώς και η επικοινωνία με τους συμμετόχους, καθοδηγούνται από το αίσθημα ευθύνης απέναντι στον Άνθρωπο, στην Κοινωνία και στο Περιβάλλον. ΣΙΔΕΝΟΡ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.

9 Ετήσιος Απολογισμός Οικονομικές Καταστάσεις 7 1β. Μήνυμα Γενικού Διευθυντή Κατά το 2014, ο Όµιλος Σιδενόρ πέτυχε σηµαντική βελτίωση των µεγεθών του, έναντι του προηγούµενου έτους, σε ένα δυσµενές περιβάλλον για την ελληνική οικονοµία και τον κατασκευαστικό κλάδο, όσο και για τον κλάδο χάλυβα διεθνώς. Η µικρή ανάκαµψη της αγοράς χάλυβα οπλισµού σκυροδέµατος στην Ελλάδα, λόγω της επανεκκίνησης µεγάλων έργων υποδοµής, η σηµαντική βελτίωση κοστολογίων της θυγατρικής εταιρίας Stomana Industry, τα νέα προϊόντα υψηλότερης προστιθέµενης αξίας, όπως οι ειδικοί χάλυβες και τα φύλλα χάλυβα πλάτους 2,5 µέτρων, η διείσδυση στην αγορά πλατέων προϊόντων στις ΗΠΑ συνέβαλαν στη βελτίωση των οικονοµικών µεγεθών του Οµίλου. Οι ενοποιηµένες πωλήσεις του Οµίλου Σιδενόρ ανήλθαν στο επίπεδο των 822 εκ. ευρώ έναντι 808 εκ. ευρώ την προηγούμενη οικονοµική χρήση. Τα αποτελέσµατα προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσµάτων και αποσβέσεων (EBITDA) διαµορφώθηκαν στο ύψος των 23 εκ. ευρώ έναντι 11,5 εκ. ευρώ της οικονοµικής χρήσης 2013, ενώ τα αποτελέσµατα προ φόρων της χρήσης ανήλθαν σε ζημίες 55 εκ. ευρώ έναντι ζημιών 75 εκ. ευρώ της χρήσης Τέλος, τα ενοποιηµένα αποτελέσματα µετά από φόρους και δικαιώµατα µειοψηφίας διαµορφώθηκαν σε ζημίες 50 εκ. ευρώ έναντι ζημιών 74 εκ. ευρώ την παρελθούσα χρήση. Στη διάρκεια του 2014, ο Όµιλος Σιδενόρ πραγµατοποίησε επενδύσεις της τάξης των 77,6 εκ. ευρώ. Το επενδυτικό πρόγραµµα του Οµίλου Σιδενόρ εντάσσεται στο πλαίσιο της γενικότερης στρατηγικής για περαιτέρω βελτίωση της αποδοτικότητας των παραγωγικών µονάδων, της παραγωγής νέων προϊόντων υψηλής ζήτησης και προστιθέμενης αξίας, της ενίσχυσης της ασφάλειας της εργασίας και της Βιώσιμης Ανάπτυξης. Για το 2015, ο σαφής εξαγωγικός προσανατολισµός του Οµίλου ευνοείται από την εξασθένηση της συναλλαγµατικής ισοτιµίας EUR/USD και την αξιοποίηση των παραγωγικών επενδύσεων του Οµίλου των τελευταίων ετών. Συγκεκριµένα, η λειτουργία του νέου επαγωγικού φούρνου στη θυγατρική Sovel, η επερχόµενη ολοκλήρωση του νέου επαγωγικού φούρνου στη Θεσσαλονίκη, η εγκατάσταση του σταθµού επεξεργασίας χάλυβα εν κενώ (vacuum degasser) και της γραµµής επιφανειακής επεξεργασίας µπιγιέτας (billet conditioning) στη Stomana Industry στη Βουλγαρία, οι επενδύσεις στη Dojran Steel στην Π.Γ..Μ. για την παραγωγή µορφοσιδήρων, σε συνδυασµό µε τον περαιτέρω εµπλουτισµό του χαρτοφυλακίου προϊόντων και την επέκταση των δραστηριοτήτων του Οµίλου σε νέες αγορές του εξωτερικού, προβλέπεται να συνεισφέρουν σηµαντικά στην περαιτέρω βελτίωση της κοστολογικής βάσης και στα οικονοµικά του αποτελέσµατα. Οι εξελίξεις κατά τη διάρκεια του 2015 και οι συζητήσεις σε εθνικό και διεθνές επίπεδο σχετικά µε την επανεξέταση των όρων του προγράµµατος χρηµατοδότησης της Ελλάδας, διατηρούν το µακροοικονοµικό και χρηµατοοικονοµικό περιβάλλον στη χώρα ευµετάβλητο. Συνεπώς η αβεβαιότητα του οικονοµικού περιβάλλοντος της χώρας αποτελεί βασικό παράγοντα κινδύνου όπου τυχόν αρνητικές εξελίξεις ενδέχεται να επηρεάσουν αρνητικά κατά κύριο λόγο τις εγχώριες δραστηριότητες και την χρηµατοοικονοµική κατάσταση αυτών. Η Διοίκηση του Οµίλου λαµβάνοντας υπόψη τον εξαγωγικό του χαρακτήρα, που ενδυναµώνεται από τις σύγχρονες παραγωγικές εγκαταστάσεις που διαθέτει τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, εκτιµά διαρκώς την κατάσταση και λαµβάνει όλα τα αναγκαία και δυνατά µέτρα για την ελαχιστοποίηση τυχόν επιπτώσεων. Νικόλαος Μαρίου Γενικός Διευθυντής ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014

10 8 2. Βασικά στοιχεία του Ομίλου Σιδενόρ Ο Όμιλος Σιδενόρ δραστηριοποιείται στον κλάδο παραγωγής, μεταποίησης και εμπορίας προϊόντων χάλυβα αποτελώντας σήμερα τη μεγαλύτερη ελληνική βιομηχανία παραγωγής προϊόντων χάλυβα, με ηγετική θέση τόσο στην Ελλάδα, όσο και στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Η επιχειρηματική πορεία του Ομίλου Σιδενόρ ξεκίνησε το 1962 και σήμερα είναι ένας πλήρως καθετοποιημένος όμιλος επιχειρήσεων με 36 θυγατρικές και συγγενείς εταιρίες, εκ των οποίων οι 18 δραστηριοποιούνται στο εξωτερικό. Οι παραγωγικές μονάδες του Ομίλου λειτουργούν στην Ελλάδα, στη Βουλγαρία, στη Ρωσία, στην Π.Γ.Δ.Μ. και στην Αυστραλία. Η επέκταση στη Νοτιοανατολική Ευρώπη ξεκίνησε το 2001 με την απόκτηση της Stomana Industry στη Βουλγαρία, στην οποία ο Όμιλος Σιδενόρ συνεχίζει να επενδύει στοχεύοντας στην παραγωγή προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας, στην αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητάς του, στη βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων καθώς και στη μείωση του κόστους παραγωγής. Το 2006, ο Όμιλος Σιδενόρ επεκτείνει τη διείσδυσή του στην αγορά της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, μέσω της εταιρίας Dojran Steel στη Π.Γ.Δ.Μ., με εργοστάσιο παραγωγής επιμήκων προϊόντων χάλυβα, καλύπτοντας τις ανάγκες της τοπικής αγοράς και του Κοσσόβου. Από το 2007 έως το 2011, αναπτύσσεται ευρύ εμπορικό δίκτυο στη Σερβία (μέσω της Sidebalk Steel), στην Αλβανία (μέσω της Sideral Steel) και στη Ρουμανία (μέσω της Siderom Steel) με σκοπό την πληρέστερη κάλυψη των τοπικών αγορών και της ευρύτερης περιοχής. Οι παραγωγικές εγκαταστάσεις του Ομίλου αναβαθμίζονται και επεκτείνονται συνεχώς μέσα από ένα εκτεταμένο μακροχρόνιο επενδυτικό πρόγραμμα ύψους πάνω από 860 εκ. ευρώ για την περίοδο Τα προϊόντα του Ομίλου Σιδενόρ καλύπτουν τις πιο απαιτητικές ανάγκες των πελατών στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Βασικές προτεραιότητες του Ομίλου αποτελούν η υψηλή ποιότητα των προϊόντων και υπηρεσιών του, η έμφαση στην καινοτομία, οι επενδύσεις σε άρτιο τεχνολογικό εξοπλισμό, η πελατοκεντρική προσέγγιση των δραστηριοτήτων του και η εξέλιξη των εργαζομένων του. Η τεχνολογική υπεροχή, σε επίπεδο παραγωγικής βάσης, σε συνδυασμό με το δίκτυο πωλήσεων, εντός και εκτός Ελλάδας, επιτρέπουν στον Όμιλο Σιδενόρ να διατηρεί την ηγετική θέση του στον κλάδο παραγωγής, μεταποίησης και εμπορίας προϊόντων χάλυβα. Οι εταιρίες του Ομίλου Σιδενόρ Με στόχο τη βέλτιστη αποτελεσματικότητα, οι δραστηριότητες του Ομίλου Σιδενόρ είναι πλήρως καθετοποιημένες και διακρίνονται στους ακόλουθους τομείς: χαλυβουργίας / ελασματουργίας σωληνουργίας περαιτέρω επεξεργασίας προϊόντων χάλυβα (καθετοποίηση) και πωλήσεων και διανομής των προϊόντων Το σύνολο των θυγατρικών και συγγενών εταιριών του Ομίλου Σιδενόρ μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2014 απεικονίζεται στον ακόλουθο πίνακα, διακρίνοντας το ποσοστό συμμετοχής, τον τομέα δραστηριοποίησης και τη χώρα εγκατάστασης: ΣΙΔΕΝΟΡ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.

11 Ετήσιος Απολογισμός Οικονομικές Καταστάσεις 9 Εταιρίες που ενοποιούνται Άμεσο και έμμεσο Χώρα με ολική ενοποίηση ποσοστό συμμετοχής εγκατάστασης Τομέας χαλυβουργίας / ελασματουργίας Σιδενόρ Βιομηχανική Χάλυβα Α.Ε. 100,00% Ελλάδα Stomana Industry S.A. 100,00% Βουλγαρία Sovel A.E. 64,01% Ελλάδα Dojran Steel Dooel 100,00% Π.Γ.Δ.Μ Τομέας σωληνουργίας Prosal Tubes S.A. 100,00% Βουλγαρία Σωληνουργεία Κορίνθου Α.Ε. 78,55% Ελλάδα ΒΕΤ Α.Ε. 64,01% Ελλάδα Τομέας περαιτέρω επεξεργασίας προϊόντων χάλυβα Teprosteel EAD 100,00% Βουλγαρία Έρλικον Επεξεργασία Συρμάτων Α.Β.Ε. 98,86% Ελλάδα Αειφόρος Α.Ε. 90,00% Ελλάδα Aeiforos Bulgaria S.A. 90,00% Βουλγαρία Θερμολίθ Α.Ε. 63,00% Ελλάδα Τομέας πωλήσεων και διανομής προϊόντων Sidebalk Steel DOO 100,00% Σερβία Siderom Steel SLR 100,00% Ρουμανία Sideral Steel SHPK 99,45% Αλβανία Port Svishtov West S.A. 73,09% Βουλγαρία ΒΕΑΤ Α.Ε. 41,60% Ελλάδα Βεμέτ Α.Ε. 100,00% Ελλάδα Bozetti LTD 100,00% Κύπρος Jostdex LTD 99,89% Κύπρος Pristanishten Komplex Svilosa EOOD 73,09% Βουλγαρία Δια.Βι.Πε.Θι.Β. Α.Ε. 70,10% Ελλάδα Ετήλ Α.Ε. 69,98% Ελλάδα Sigma Α.Ε. 69,28% Βουλγαρία Πράκσυς A.E. 61,00% Ελλάδα Άμεσο Εταιρίες που ενοποιούνται και έμμεσο με τη μέθοδο της ποσοστό Χώρα Τομέας καθαρής θέσης συμμετοχής εγκατάστασης δραστηριοποίησης Β.ΕΠΕ.Μ. Α.Β.Ε.Ε. 50,00% Ελλάδα Πωλήσεων και διανομής προϊόντων Μεταλλουργία Αττικής Α.Ε. 50,00% Ελλάδα Περαιτέρω επεξεργασίας προϊόντων χάλυβα SmartReo PTY LTD 49,94% Αυστραλία Περαιτέρω επεξεργασίας προϊόντων χάλυβα Domoplex Ltd 45,00% Κύπρος Περαιτέρω επεξεργασίας προϊόντων χάλυβα ZAO TMK-CPW 38,49% Ρωσία Σωληνουργίας AWM Spa 34,00% Ιταλία Πωλήσεων και διανομής προϊόντων Διαπέμ Α.Ε. 33,35% Ελλάδα Πωλήσεων και διανομής προϊόντων Σιδηρεμπορική Μακεδονίας (ΣΙΔΜΑ) Α.Ε. 24,59% Ελλάδα Πωλήσεων και διανομής προϊόντων Biodiesel A.E. 16,00% Ελλάδα Περαιτέρω επεξεργασίας προϊόντων χάλυβα ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014

12 3. Κύρια γεγονότα στην ιστορία της Εταιρίας Ίδρυση της Εταιρίας με την επωνυμία Βιοχάλκο-Σάνιτας Ελληνική Βιομηχανία Σωλήνων, Ειδών Υγιεινής και Θερμάνσεως με αντικείμενο την παραγωγή χαλυβδοσωλήνων ύδρευσης, θερμαντικών σωμάτων και λεβήτων. Εισαγωγή των μετοχών της Έρλικον (θυγατρική εταιρία) στην κύρια αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Εισαγωγή της Σιδενόρ στο Χρηματιστήριο Αθηνών, μετά από συγχώνευση με απορρόφηση της εισηγμένης εταιρίας Έρλικον. Έναρξη παραγωγής του ελάστρου της θυγατρικής Sovel, που διπλασιάζει την παραγωγική δυναμικότητα προϊόντων ελάστρου της Σιδενόρ. Ανάπτυξη και εμπορική τοποθέτηση του νέου καινοτόμου χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος SD με ενισχυμένη αντισεισμική συμπεριφορά. Πιστοποίηση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας της Σιδενόρ για τις παραγωγικές μονάδες Θεσσαλονίκης και Αλμυρού Μαγνησίας κατά το πρότυπο ISO 9001:2000. Εμπορική τοποθέτηση του χάλυβα SD υψηλής ολκιμότητας κατηγορίας C Αλλαγή της επωνυμίας σε Σιδενόρ Βιομηχανία Κατεργασίας Σιδήρου. Η θυγατρική Sovel, αποκτά τα περιουσιακά στοιχεία της εταιρίας Μεταλλουργική Χάλυψ στον Αλμυρό Μαγνησίας. Πιστοποίηση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας της Σιδενόρ κατά το πρότυπο ISO 9002 (σήμερα ISO 9001:2008). Έναρξη λειτουργίας του χαλυβουργείου της Sovel στον Αλμυρό Μαγνησίας. Εξαγορά του 75% της βουλγαρικής εταιρίας Stomana Industry. Απόκτηση πλειοψηφικής συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο της Σωληνουργεία Κορίνθου. Ίδρυση της Εταιρίας με την επωνυμία Βιοχάλκο-Σάνιτας ΣΙΔΕΝΟΡ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.

13 Ετήσιος Απολογισμός Οικονομικές Καταστάσεις Τα κυριότερα γεγονότα που αφορούν στη θυγατρική Σωληνουργεία Κορίνθου παρουσιάζονται στον Ετήσιο Απολογισμό 2014 της Εταιρίας Η Εταιρία γίνεται η πρώτη ελληνική βιομηχανία χάλυβα που αποκτά πιστοποιητικό συμμόρφωσης Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (πιστοποίηση κατά το πρότυπο ISO 14001:2004 των εργοστασίων Θεσσαλονίκης και Αλμυρού Μαγνησίας). Έναρξη λειτουργίας των παραγωγικών εγκαταστάσεων της κοινοπραξίας ZAO TMK CPW στη Ρωσία. Ολοκλήρωση της πρώτης φάσης εκσυγχρονισμού των εγκαταστάσεων της Dojran Steel. Έναρξη λειτουργίας της νέας μεθόδου τροφοδοσίας σκραπ (consteel) στη Sovel. Πιστοποίηση του Συστήματος Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας Εργασίας της Σιδενόρ κατά τα πρότυπα ΕΛΟΤ 1801:2008 και OHSAS 18001:2007. Ανάδειξη της Σιδενόρ μεταξύ των 500 νέων πρωτοπόρων εταιριών, διεθνώς, από το Παγκόσμιο Οικονομικό Forum. Απόκτηση ποσοστού 34% στην Ιταλική εταιρία AUTOMATIC WIRE MACHINES, η οποία σχεδιάζει και αναπτύσσει μηχανικές εφαρμογές υψηλής τεχνολογίας στον τομέα της παραγωγής και επεξεργασίας χάλυβα. Ολοκλήρωση των διαδικασιών για την απόκτηση λιμενικών εγκαταστάσεων στην περιοχή Svishtov της Βουλγαρίας, σε στρατηγικό σημείο πάνω στον ποταμό Δούναβη, μέσω της Port Svishtov West, θυγατρικής της Stomana Industry. Απόσχιση του βιομηχανικού κλάδου της Σιδενόρ με αντικείμενο τη μεταποίηση παλαιοσιδήρου και την εξ αυτού παραγωγή επιμήκων προϊόντων σιδήρου και χάλυβα, εισφορά του στη Δεπάλ και μετονομασία σε Σιδενόρ Βιομηχανική Χάλυβα. Κατασκευή και λειτουργία του φούρνου επαγωγικής αναθέρμανσης μπιγιετών στη μονάδα παραγωγής της Sovel. Επιτυγχάνεται μείωση των συνολικών άμεσων εκπομπών CO 2 καθώς και μείωση του κόστους παραγωγής λόγω της σημαντικής μείωσης χρήσης φυσικού αερίου που χρησιμοποιείται για την αναθέρμανση στους κλασικούς κλιβάνους και την ευέλικτη λειτουργία με άμεσο άνοιγμα/κλείσιμο του φούρνου. Ανάπτυξη του Ετήσιου Απολογισμού 2014 συμπεριλαμβάνοντας στοιχεία που αφορούν στη Βιώσιμη Ανάπτυξη και Εταιρική Υπευθυνότητα των εταιριών Σιδενόρ Βιομηχανική Χάλυβα και Sovel. Εγκατάσταση πύργου ψύξης καυσαερίων ηλεκτρικού κλιβάνου τόξου, στη μονάδα παραγωγής της Sovel με στόχο τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της Εταιρίας. Δημιουργία και έναρξη λειτουργίας της κοινής εταιρίας της Σιδενόρ Συμμετοχών και της Thiess με την επωνυμία SmartReo για την παροχή ολοκληρωμένων λύσεων στην προκατασκευή σιδηρού οπλισμού αξιοποιώντας την τεχνολογία Synthesis σε μία σύγχρονη εγκατάσταση στο Brisbane, στην πολιτεία του Queensland, στην Αυστραλία. Η εταιρία Thiess είναι η μεγαλύτερη κατασκευαστική εταιρία της Αυστραλίας Έναρξη λειτουργίας της θυγατρικής εταιρίας Dojran Steel στην Π.Γ.Δ.Μ., με κύριο αντικείμενο την παραγωγή προϊόντων χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος. Έναρξη λειτουργίας του νέου ελασματουργείου της θυγατρικής Stomana Industry στη Βουλγαρία (αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας σε επιμήκη προϊόντα στους τόνους ετησίως). Απόκτηση του 100% του μετοχικού κεφαλαίου της Stomana Industry. Η Σιδενόρ είναι η πρώτη ελληνική βιομηχανία χάλυβα που πιστοποιηθήκε σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 14001:2004 Oλοκλήρωση της εγκατάστασης της νέας γραμμής ελασματουργείου επιμήκων προϊόντων χάλυβα (compact mill), στη Sovel, η οποία αύξησε την παραγωγική δυναμικότητα προϊόντων ελασματουργείου κατά τόνους. Έναρξη λειτουργίας εγκαταστάσεων logistics στη Sideral Steel ShPk, στην Αλβανία. Πώληση μηχανών Synthesis στη Σιγκαπούρη για παραγωγή έτοιμων κλωβών Sidefor. Συμφωνία μεταξύ της Stomana Industry στη Βουλγαρία και της Ιαπωνικής Daido Steel Co. Ltd η οποία περιλαμβάνει την τεχνική υποστήριξη από τη Daido Steel για την περαιτέρω ανάπτυξη της υπάρχουσας δραστηριότητας των ειδικών χαλύβων (SBQ) στη Stomana Industry. Βραβείο Τεχνολογικής Αριστείας στο πλαίσιο των Βραβείων «Made in Greece» για το προϊόν Sidefor Plus. ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014

14 12 4. Όραμα, αποστολή και αξίες Όραμα Να επιτυγχάνουμε υψηλές επιδόσεις στην παραγωγή προϊόντων χάλυβα δημιουργώντας ταυτόχρονα προστιθέμενη αξία στους συμμέτοχους μας. Αποστολή Επενδύουμε στην προσωπική ανάπτυξη των ανθρώπων μας Υποστηρίζουμε τους πελάτες μας, προσφέροντας τους προϊόντα υψηλής ποιότητας Χτίζουμε μακροχρόνιες σχέσεις με τους προμηθευτές μας Λειτουργούμε με γνώμονα την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία Συνεισφέρουμε στην ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών Σεβόμαστε το περιβάλλον Αυξάνουμε την προστιθέμενη αξία για τους μετόχους Αξίες Ακεραιότητα - Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη Σεβόμαστε τους νόμους και το ρυθμιστικό πλαίσιο της χώρας, καθώς και τις διεθνείς δεσμεύσεις και πρωτοβουλίες Εταιρικής Υπευθυνότητας και δρούμε με υψηλό αίσθημα ευθύνης και δεοντολογίας. Αναγνωρίζουμε την υποχρέωση που έχουμε να λειτουργούμε με ασφάλεια, να προστατεύουμε το περιβάλλον και να υποστηρίζουμε τις τοπικές κοινωνίες, στις οποίες δραστηριοποιούμαστε. Επενδύουμε και συμβάλλουμε στη βελτίωση της ποιότητας ζωής για όλους, εντός και εκτός της επιχείρησης. Δέσμευση Είμαστε υπερήφανοι και αναλαμβάνουμε προσωπική ευθύνη για την επίτευξη αποτελεσμάτων υψηλών προδιαγραφών, οικοδομώντας παράλληλα, μακροχρόνιες σχέσεις με τους πελάτες και τους προμηθευτές μας. Εστιάζουμε στην υγεία και την ασφάλεια των ανθρώπων μας και παρέχουμε ένα περιβάλλον εργασίας που παρακινεί τους εργαζόμενους μας να είναι παραγωγικοί, προσανατολισμένοι στην επίτευξη του αποτελέσματος, καθώς και να διαχειρίζονται την προσωπική τους βελτίωση με ζήλο και ακεραιότητα. Εστίαση στα αποτελέσματα Εστιάζουμε στην επίτευξη αποτελεσματικών και αξιόπιστων λύσεων που προσθέτουν αξία στους πελάτες μας. Επιδεικνύουμε αποφασιστικότητα και εμπιστοσύνη στις δυνατότητες μας ώστε να μεγιστοποιήσουμε την παραγωγικότητα με στόχο την επιχειρηματική αριστεία, ενώ ταυτόχρονα μεγιστοποιούμε την αξία προς τους μετόχους. Τεχνολογική πρωτοπορία και καινοτομία Εστιάζουμε στην τεχνολογική εξειδίκευση με σκοπό τη συνεχή επίτευξη αποτελεσμάτων υψηλής ποιότητας και λύσεων προστιθέμενης αξίας. Αναπτύσσουμε ένα περιβάλλον συνεχούς μάθησης και επενδύουμε στην έρευνα και στην ανάπτυξη, στις τεχνολογίες αιχμής, στο σύγχρονο εξοπλισμό και σε τεχνογνωσία, με σκοπό την προαγωγή εφαρμόσιμων καινοτόμων ιδεών. Ομαδικό πνεύμα Δουλεύουμε ομαδικά και συνεργαζόμαστε, υποστηρίζοντας ο ένας τον άλλον για να επιτύχουμε κοινούς στόχους, είτε ως μέλη ομάδας, είτε ως υπεύθυνοι ομάδας. Επιλέγουμε να δουλεύουμε ομαδικά, αξιοποιώντας τις δεξιότητες, τις ιδέες και τις απόψεις όλων, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Εργαζόμαστε όλοι προς όφελος του Ομίλου και αισθανόμαστε όλοι συνυπεύθυνοι. Αξιοκρατία Ενεργούμε με δικαιοσύνη και διαφάνεια σε όλες τις σχέσεις μας. Διακρίνουμε την προσωπικότητα και τις ικανότητες των ανθρώπων και τους τοποθετούμε στη θέση όπου θα συνεισφέρουν στο μέγιστο βαθμό και θα μπορούν να αναγνωριστούν. Σκεπτόμαστε, πράττουμε και επικοινωνούμε συνεχώς με συνέπεια και ακεραιότητα. ΣΙΔΕΝΟΡ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.

15 Ετήσιος Απολογισμός Οικονομικές Καταστάσεις 13 ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014

16 14 5. Οι δραστηριότητες του Ομίλου Στο πλαίσιο των παραγωγικών δραστηριοτήτων του, ο Όμιλος λειτουργεί κύριες βιομηχανικές μονάδες στην Ελλάδα (Θεσσαλονίκη, Αλμυρό Μαγνησίας, Κιλκίς, Θίσβη Βοιωτίας) και στο εξωτερικό (Pernik Βουλγαρίας, Nikolic Π.Γ.Δ.Μ., Polevskoy Ρωσίας και Brisbane Αυστραλίας). Επιπρόσθετα, διαθέτει μονάδες αποθήκευσης και διανομής. Οι εγκαταστάσεις του Ομίλου καλύπτουν κάθε στάδιο παραγωγής, επεξεργασίας και διανομής όλης της γκάμας προϊόντων χάλυβα δημιουργώντας ένα ιδιαίτερο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για τον Όμιλο. H ευελιξία της παραγωγής των εργοστασίων, καθώς και το ευρύ δίκτυο πωλήσεων και αποθήκευσης, που έχει αναπτύξει ο Όμιλος, εντός και εκτός συνόρων, διασφαλίζουν την άμεση ανταπόκριση στις ανάγκες των πελατών. Με στόχο τη διατήρηση του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος που διαθέτει σε παραγωγικό επίπεδο και σε εμπορική παρουσία, ο Όμιλος Σιδενόρ αναγνωρίζει τη σημασία της διαρκούς αναβάθμισης και επιδιώκει τη στρατηγική επέκταση τόσο των εργοστασίων του, όσο και του δικτύου διανομής του. 5.1 Παραγωγή και επεξεργασία O Όμιλος Σιδενόρ δραστηριοποιείται στην παραγωγή προϊόντων χάλυβα από το στάδιο της τήξης του παλαιοσιδήρου στα τρία χαλυβουργεία του (Σιδενόρ Βιομηχανική, Sovel, Stomana Industry). Στη συνέχεια τα ημιέτοιμα προϊόντα χρησιμοποιούνται από τα ελασματουργεία για την παραγωγή τελικών προϊόντων χάλυβα. Κατηγορία Ετήσια παραγωγική Εταιρίες δραστηριοτήτων δυναμικότητα (σε τόνους) παραγωγής Παραγωγή Παραγωγή ρευστού χάλυβα Παραγωγή επιμήκων προϊόντων χάλυβα Παραγωγή σωλήνων και κοίλων διατομών Παραγωγή πλατέων προϊόντων Επεξεργασία Τελική επεξεργασία προϊόντων χάλυβα * Σιδενόρ Βιομηχανική, Sovel, Stomana Industry Σιδενόρ Βιομηχανική, Sovel, Stomana Industry, Dojran Steel Σωληνουργεία Κορίνθου, ZAO TMK-CPW, Prosal Tubes Stomana Industry Σιδενόρ Βιομηχανική, Sovel, Stomana Industry, Dojran Steel, Έρλικον, Αειφόρος, Τeprosteel, Domoplex, Θερμολίθ, SmartReo * Μετά την ολοκλήρωση επενδύσεων ΣΙΔΕΝΟΡ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.

17 Ετήσιος Απολογισμός Οικονομικές Καταστάσεις Πωλήσεις και διακίνηση προϊόντων Στo πλαίσιo της καλύτερης οργάνωσης των μεταφορών και της εξυπηρέτησης των πελατών του, ο Όμιλος διαθέτει εγκαταστάσεις αποθήκευσης και διανομής των προϊόντων σε Ελλάδα και Ευρώπη. Παρακάτω ακολουθεί συνοπτική αναφορά των δραστηριοτήτων της κάθε μονάδας μεταφοράς ή / και διανομής ανά γεωγραφική κατανομή. Όμιλος Σιδενόρ (Ελλάδα) Στην Ελλάδα, ο Όμιλος Σιδενόρ διαθέτει αποθηκευτικό χώρο στο 17 ο χλμ Αθηνών - Κορίνθου, σε έκταση τ.μ. με αποθηκευτικό χώρο τ.μ., με δύο γερανογέφυρες ανυψωτικής ικανότητας 20 και 15 τόνων αντίστοιχα, πιστοποιημένες για την ασφάλεια των εργαζομένων και των πελατών από ανεξάρτητο διαπιστευμένο φορέα. Ο αποθηκευτικός χώρος στεγάζει τη μεγαλύτερη γκάμα των προϊόντων του Ομίλου. Για την καλύτερη διακίνηση, η αποθήκη φέρει δύο γεφυροπλάστιγγες ζύγισης 70 τόνων έκαστη με πιστοποίηση από τη Διεύθυνση μετρολογίας του υπουργείου Οικονομίας Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού. Επιπλέον, ο Όμιλος διαθέτει ιδιόκτητες εγκαταστάσεις στην Αντιμέτ στην Κρήτη, οι οποίες καταλαμβάνουν τ.μ. με αποθηκευτικό χώρο τ.μ. Οι εγκαταστάσεις αυτές διαθέτουν γεφυροπλάστιγγα ζύγισης 50 τόνων, όπως και γερανούς 10,5 και 2 τόνων. Στην Ελλάδα ο Όμιλος διαθέτει λιμάνια με εγκεκριμένη περιβαλλοντολογική άδεια και δυνατότητα εξυπηρέτησης πλοίων χωρητικότητας έως και τόνων. Τα λιμάνια είναι στη Θίσβη Βοιωτίας, στον Αλμυρό Μαγνησίας και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Sidebalk Steel (Σερβία) Στη Σερβία, ο Όμιλος Σιδενόρ, μέσω της θυγατρικής εταιρίας Sidebalk Steel, η οποία άρχισε τη δραστηριότητά της το 2010, διαθέτει και διακινεί το σύνολο των προϊόντων του στη Σερβία, στη Βοσνία Ερζεγοβίνη και στο Μαυροβούνιο. Sideral Steel (Αλβανία) Στην Αλβανία με την ίδρυση της Sideral Steel ο Όμιλος διαθέτει ένα «one-stop-shop» κέντρο για δομικά υλικά κορυφαίας ποιότητας. Βρίσκεται στο 24 ο χλμ του κεντρικού αυτοκινητοδρόμου που συνδέει τα Τίρανα με το Δυρράχιο. Οι υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις της Εταιρίας καλύπτουν μια συνολική έκταση τ.μ. Η Sideral Steel επενδύει σταθερά σε σύγχρονες τεχνολογίες, με στόχο να προσφέρει προϊόντα υψηλής ποιότητας και προδιαγραφών για τον κατασκευαστικό κλάδο, άμεση εξυπηρέτηση στους πελάτες και καλύτερες συνθήκες εργασίας στους εργαζόμενους με σεβασμό προς το περιβάλλον. Siderom Steel (Ρουμανία) Στη Ρουμανία, η εταιρία Siderom Steel, μια αμιγώς εμπορική εταιρία του Ομίλου Σιδενόρ, η οποία ιδρύθηκε στο Βουκουρέστι το 2007, έχει αναλάβει την πώληση και τη διανομή στην τοπική αγορά των προϊόντων του Ομίλου με βάση τις προδιαγραφές της ρουμανικής αγοράς. Η Siderom Steel αποτελεί το μεγαλύτερο εισαγωγέα χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος στη Ρουμανία και τα αντίστοιχα προϊόντα του Ομίλου κατέχουν τη δεύτερη θέση στην αγορά για το Οι εγκαταστάσεις της Εταιρίας περιλαμβάνουν : τ.μ. στεγασμένο χώρο αποθήκευσης και γραφείων τ.μ. εξωτερικό χώρο αποθήκευσης ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014

18 16 αγορές εξυπηρετούνται, είναι κυρίως η Τσεχία, η Σλοβακία, η Ουγγαρία, η Πολωνία, η Γερμανία και η Γαλλία. Port Svishtov West (Βουλγαρία) Στο πλαίσιο της εξωστρέφειας του Ομίλου και με στόχο την καλύτερη σύνδεση της Stomana Industry με την Κεντρική και τη Δυτική Ευρώπη, ο Όμιλος προέβη στην απόκτηση του λιμανιού Port Svishtov West S.A., που βρίσκεται στις όχθες του ποταμού Δούναβη στη Βουλγαρία, χλμ από το λιμάνι του Regensburg. Οι κύριες υπηρεσίες του λιμανιού αφορούν στη μεταφορά των προϊόντων με τρένο από τις αποθήκες της Stomana Industry και κατόπιν γίνεται η μεταφόρτωση τους σε ποταμόπλοια προς την Κεντρική Ευρώπη, με προορισμό τους πελάτες. Επίσης, υπάρχει δυνατότητα προσωρινής αποθήκευσης στο χώρο και η άμεση/έμμεση μεταφόρτωση των προϊόντων σε ποταμόπλοια ή φορτηγά. Οι αγορές που κατά κύριο λόγο εξυπηρετούνται είναι αυτές που βρίσκονται στην Κεντρική Ευρώπη με συνολική ετήσια μεταφερθείσα ποσότητα τους τόνους, περίπου. Στο λιμάνι πραγματοποιείται υλοποίηση προγράμματος επέκτασης με τέσσερις νέες προβλήτες καθώς και υπαίθριων και στεγασμένων αποθηκευτικών χώρων. Gyor Platform operated by DB Schenker (Ουγγαρία) Ο Όμιλος συνεργάζεται με την εταιρία DB Scenker για τη μεταφορά με τρένο των προϊόντων της Stomana Industry στο Gyor της Ουγγαρίας (σύνορα με Αυστρία). Η υπηρεσία αυτή παρέχεται από την DB Schenker, στην οποία ανήκει η πλατφόρμα κι έχει αναλάβει την πλήρη διαχείριση εκφόρτωσης των προϊόντων από τα βαγόνια, την προσωρινή αποθήκευση τους ( τ.μ. για μακροπρόθεσμη αποθήκευση) και εν συνεχεία τη φόρτωση τους για αποστολή στον τελικό παραλήπτη. Οι χώρες, των οποίων οι Sezana Platform operated by DB Schenker (Σλοβενία) Στη Σλοβενία ο Όμιλος διαθέτει ανάλογη λύση αποστολής των προϊόντων μέσω μίας ακόμη πλατφόρμας, στη Sezana (σύνορα της Σλοβενίας με την Ιταλία). Η συγκεκριμένη πλατφόρμα αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση της αγορά της Βόρειας Ιταλίας για τους ειδικούς χάλυβες. Όμοια με το Gyor της Ουγγαρίας, τα προϊόντα φορτώνονται, αρχικά, από τη Stomana Industry και αμέσως μεταφορτώνονται σε φορτηγά από την πλατφόρμα της Sezana με προορισμό τους πελάτες στη Βόρεια Ιταλία. 5.3 Έρευνα και ανάπτυξη Ο Όμιλος Σιδενόρ επιδιώκει τη διαρκή καινοτομία με στόχο τη συνεχή βελτίωση των προϊόντων που παράγει, των λύσεων που αναπτύσσει και των υπηρεσιών που παρέχει. Στο πλαίσιο αυτό, ο Όμιλος επενδύει σε δράσεις έρευνας και ανάπτυξης. Ειδικότερα, μέσω της θυγατρικής εταιρίας Πράκσυς, παρέχονται λύσεις ολοκληρωμένων κατασκευαστικών συστημάτων στον τομέα του χάλυβα. Για την επίτευξη των στόχων της, η Εταιρία είναι στελεχωμένη με εξειδικευμένο, άρτια καταρτισμένο επιστημονικό προσωπικό. Στο δυναμικό της έχει εντάξει κατά κύριο λόγο πολιτικούς μηχανικούς με μεγάλη εμπειρία στον τομέα της μελέτης, κατασκευής και παραγωγής προϊόντων χάλυβα, έτσι ώστε να μπορεί να παρέχει τεχνική υποστήριξη, τόσο στη μελέτη, όσο και στην εφαρμογή του κάθε προϊόντος σε κάθε είδους έργο, με γνώμονα τη βέλτιστη τεχνοοικονομική λύση. ΣΙΔΕΝΟΡ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.

19 Ετήσιος Απολογισμός Οικονομικές Καταστάσεις 17 Vacuum Degasser Στo πλαίσιo του συνεχούς προγράμματος επενδύσεων του Ομίλου Σιδενόρ για την περαιτέρω βελτίωση της ποιότητας και την ανάπτυξη νέων προϊόντων, ολοκληρώθηκε επιτυχώς η εγκατάσταση του εξοπλισμού για την υπό κενό επεξεργασία του ρευστοποιημένου χάλυβα (Vacuum Degasser - VD) στο εργοστάσιο της Stomana Industry στη Βουλγαρία. Ο συγκεκριμένος εξοπλισμός τέθηκε σε λειτουργία στα τέλη του 2014 συμβάλλοντας στη θεαματική βελτίωση της ποιότητας του χάλυβα, που παράγεται στις εγκαταστάσεις της Stomana Industry. Με την επεξεργασία του χάλυβα στη μονάδα του Vacuum Degasser, επιτυγχάνεται σημαντική μείωση της περιεκτικότητας του σε υδρογόνο και άζωτο. Τεχνολογία Synthesis O Όμιλος Σιδενόρ παραμένει εδώ και δεκαετίες σταθερά προσηλωμένος στην ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογιών και προϊόντων για την κατασκευαστική αγορά, μέσω συνεχούς έρευνας και σημαντικών επενδύσεων. Το επιστέγασμα της εμπειρίας όλων αυτών των ετών είναι η νέα, διεθνώς κατοχυρωμένη τεχνολογία Synthesis για τη βιομηχανική προκατασκευή σιδηρού οπλισμού. Η Synthesis έχει αναπτυχθεί εξολοκλήρου από θυγατρικές εταιρίες του Ομίλου και είναι ένα μοναδικό στο είδος του ολοκληρωμένο σύστημα αυτοματοποιημένης παραγωγής τελικών προϊόντων χάλυβα. Το Ευρωπαϊκό γραφείο διπλωμάτων ευρεσυτεχνίας έχει απονείμει και κατοχυρώσει στην Εταιρία το σχετικό δίπλωμα. Κατόπιν της μεγάλης επιτυχίας που σημείωσε στην ελληνική κατασκευαστική αγορά, ο Όμιλος Σιδενόρ έθεσε στόχους πώλησης ή/και συνεκμετάλλευσης της τεχνολογίας στο εξωτερικό. Στο πλαίσιο αυτό δημιουργήθηκε στην Αυστραλία η εταιρία SmartReo (www.smartreo.com.au), μία κοινοπραξία (Joint Venture) μεταξύ της Σιδενόρ και της Thiess, της μεγαλύτερης κατασκευαστικής εταιρίας της χώρας. Η νέα εταιρία παρέχει, από το Νοέμβριο του 2014, ολοκληρωμένες λύσεις στην προκατασκευή σιδηρού οπλισμού αξιοποιώντας την τεχνολογία Synthesis σε μία σύγχρονη εγκατάσταση στο Brisbane, στην πολιτεία του Queensland στην Αυστραλία. Με τη χρήση του Vacuum Degasser παράγεται «καθαρός χάλυβας» υψηλής ποιότητας, που οδηγεί σε αντίστοιχα τελικά προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας με τεχνικά χαρακτηριστικά και ιδιότητες που ανταποκρίνονται στις πιο απαιτητικές εφαρμογές. Εγκαταστάσεις επεξεργασίας υπό κενό διαθέτουν σήμερα μόνο τα σημαντικότερα χαλυβουργεία στην Ευρώπη και ανά τον κόσμο. Με αυτόν τον εξοπλισμό η Stomana Industry θα μπορεί να παράγει νέες ποιότητες κραμάτων χάλυβα στοχεύοντας σε υψηλότερων απαιτήσεων βιομηχανικούς κλάδους, όπως η αυτοκινητοβιομηχανία, η βιομηχανία σφυρήλατων και άλλους. ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014

20 18 6. Στόχοι, προτεραιότητες και προοπτικές Στρατηγικός στόχος του Ομίλου Σιδενόρ είναι η ενίσχυση της ηγετικής του θέσης, τόσο στην ελληνική αγορά, όσο και σε αυτή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, καθώς και η επέκτασή του σε άλλες αγορές, με στόχο επιπλέον πωλήσεις σε σημαντικές αγορές της Αφρικής, της Μέσης Ανατολής και των Η.Π.Α. Στο πλαίσιο του νέου οικονομικού περιβάλλοντος που έχει διαμορφωθεί μετά τη διεθνή χρηματοπιστωτική κρίση του 2008 και τη συνεχιζόμενη συρρίκνωση των ευρωπαϊκών αγορών, η οποία έπληξε ιδιαίτερα το σύνολο της ευρωπαϊκής βιομηχανίας χάλυβα, ο Όμιλος Σιδενόρ έχει ήδη αναλάβει δράσεις με στόχο την προστασία και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των προϊόντων του και τη διασφάλιση της βιώσιμης ανάπτυξής όλων των δραστηριοτήτων του. Ο Όμιλος Σιδενόρ επιδιώκει τη μείωση του κόστους σε όλους τους τομείς, διατηρώντας πάντοτε υψηλά πρότυπα ποιότητας. Παράλληλα, αναπτύσσει νέα προϊόντα προστιθέμενης αξίας και επενδύει σε καινοτόμες τεχνολογίες, οι οποίες έχουν σημαντική συμβολή, τόσο στην ευελιξία των παραγωγικών του μονάδων, όσο και στη διατήρηση της ανταγωνιστικότητάς του. Συνεργασία στην έρευνα και ανάπτυξη νέων τεχνολογιών Στο πλαίσιο της εξαγωγικής στρατηγικής του Ομίλου Σιδενόρ και της ενίσχυσης των προϊόντων του με νέα υψηλότερης προστιθέμενης αξίας, η Εταιρία προχώρησε στην υπογραφή συμφωνίας τεχνικής υποστήριξης μεταξύ της θυγατρικής της, σε ποσοστό 100%, στη Βουλγαρία Stomana Industry και της ιαπωνικής Daido Steel Co Ltd. Η συμφωνία περιλαμβάνει την τεχνική υποστήριξη από την Daido Steel για την περαιτέρω ανάπτυξη της υπάρχουσας δραστηριότητας των ειδικών χαλύβων (SBQ) στη Stomana Industry στοχεύοντας βιομηχανικούς κλάδους, όπως η αυτοκινητοβιομηχανία, καθώς και συμβουλευτικές υπηρεσίες για την εγκατάσταση και λειτουργία εξειδικευμένου εξοπλισμού για την ανάπτυξη των ειδικών χαλύβων. δραστηριοποιείται και στην παραγωγή ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για τον εξοπλισμό αυτοκινήτων, ηλεκτρονικών και μαγνητικών υλικών, στην κατασκευή βιομηχανικού εξοπλισμού, αλλά και πρωτοπόρων υλικών (κοκκοποιημένα μέταλλα, υπερκράματα κ.λπ.). Με τη συνεργασία αυτή, η Stomana Industry, η μόνη χαλυβουργία στη Βουλγαρία με τεχνολογία ηλεκτρικού κλίβανου, με μεγάλη εμπειρία στην παραγωγή χάλυβα και συνεχείς επενδύσεις σε νέο εξοπλισμό και στην ανάπτυξη τεχνολογίας, στοχεύει να γίνει ένας βασικός προμηθευτής ειδικών χαλύβων στην Κεντρική και στην Ανατολική Ευρώπη. Η Daido Steel κατατάσσεται ανάμεσα στους μεγαλύτερους παραγωγούς ειδικών χαλύβων παγκοσμίως. Επιπλέον, η Daido Steel παρέχει υπηρεσίες και λύσεις για ένα ευρύ φάσμα κλάδων και εφαρμογών, συμπεριλαμβανομένης της ιαπωνικής αυτοκινητοβιομηχανίας. Παράλληλα, ΣΙΔΕΝΟΡ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.

Εταιρική Παρουσίαση Θεσσαλονίκη, 19 Μαΐου 2004

Εταιρική Παρουσίαση Θεσσαλονίκη, 19 Μαΐου 2004 Εταιρική Παρουσίαση Θεσσαλονίκη, 19 Μαΐου 2004 ΟΜΙΛΟΣ ΣΙ ΕΝΟΡ Ένας καθετοποιηµένος Όµιλος Χάλυβα που δραστηριοποιείται στην παραγωγή, επεξεργασία και εµπορία προϊόντων χάλυβα Η µεγαλύτερη βιοµηχανία παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρική Παρουσίαση Αθήνα, 3 εκεµβρίου 2003

Εταιρική Παρουσίαση Αθήνα, 3 εκεµβρίου 2003 Εταιρική Παρουσίαση Αθήνα, 3 εκεµβρίου 2003 ΟΜΙΛΟΣ ΣΙ ΕΝΟΡ Ένας καθετοποιηµένος Όµιλος Χάλυβα που δραστηριοποιείται στην παραγωγή, επεξεργασία και εµπορία προϊόντων χάλυβα Η µεγαλύτερη βιοµηχανία παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

με μια ματιά Ο Όμιλος ΣΙΔΕΝΟΡ αποτελεί τον κλάδο παραγωγής, μεταποίησης και εμπορίας προϊόντων χάλυβα της ΒΙΟΧΑΛΚΟ.

με μια ματιά Ο Όμιλος ΣΙΔΕΝΟΡ αποτελεί τον κλάδο παραγωγής, μεταποίησης και εμπορίας προϊόντων χάλυβα της ΒΙΟΧΑΛΚΟ. Περιεχόμενα 1 Μήνυμα Διευθύνοντος Συμβούλου 3 2 Ο Όμιλος ΣΙΔΕΝΟΡ 5 3 Στρατηγική Στόχοι & Προοπτικές 9 4 Δραστηριότητες 11 5 Κύρια γεγονότα στην ιστορία της εταιρίας 15 6 Προϊόντα Ομίλου ΣΙΔΕΝΟΡ 17 7 Εγκαταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Το ξύλο που χρησιμοποιήθηκε για να γίνει ο πολτός για το χαρτί του εντύπου αυτού προέρχεται από δάση και φυτείες Βιώσιμης Διαχείρισης.

Το ξύλο που χρησιμοποιήθηκε για να γίνει ο πολτός για το χαρτί του εντύπου αυτού προέρχεται από δάση και φυτείες Βιώσιμης Διαχείρισης. Περιεχόμενα σελίδα 1. Μήνυμα Διευθύνοντος Συμβούλου 2 2. Ο Όμιλος ΣΙΔΕΝΟΡ 5 3. Στρατηγική Στόχοι Προοπτικές 7 4. Δραστηριότητες 10 5. Κύρια γεγονότα στην ιστορία της εταιρίας 15 6. Προϊόντα Ομίλου ΣΙΔΕΝΟΡ

Διαβάστε περισσότερα

Annual Report Financial Statements 2013

Annual Report Financial Statements 2013 Annual Report Financial Statements 2013 Περιεχόμενα www.sidenor.gr 1. 2013 Με μια Ματιά 01 2. Μήνυμα Γενικού Διευθυντή 02 3. Όραμα 04 4. Στρατηγική και Νέες Αγορές 06 5. O Όμιλος ΣΙΔΕΝΟΡ 08 6. Κύρια Γεγονότα

Διαβάστε περισσότερα

1. Μήνυμα Γενικού Διευθυντή...3. 2. Ο Όμιλος ΣΙΔΕΝΟΡ...4. 4. Δραστηριότητες...8. 5. Κύρια γεγονότα της Εταιρίας...14. 6. Προϊόντα Ομίλου ΣΙΔΕΝΟΡ...

1. Μήνυμα Γενικού Διευθυντή...3. 2. Ο Όμιλος ΣΙΔΕΝΟΡ...4. 4. Δραστηριότητες...8. 5. Κύρια γεγονότα της Εταιρίας...14. 6. Προϊόντα Ομίλου ΣΙΔΕΝΟΡ... Περιεχόμενα 1. Μήνυμα Γενικού Διευθυντή...3 2. Ο Όμιλος ΣΙΔΕΝΟΡ...4 3. Στρατηγική - Στόχοι - Προοπτικές...7 4. Δραστηριότητες...8 5. Κύρια γεγονότα της Εταιρίας...14 6. Προϊόντα Ομίλου ΣΙΔΕΝΟΡ...17 7.

Διαβάστε περισσότερα

Ο Όμιλος ΣΙΔΕΝΟΡ αποτελεί τον κλάδο παραγωγής, μεταποίησης και εμπορίας προϊόντων χάλυβα

Ο Όμιλος ΣΙΔΕΝΟΡ αποτελεί τον κλάδο παραγωγής, μεταποίησης και εμπορίας προϊόντων χάλυβα Περιεχόμενα 1. Μήνυμα Διευθύνοντος Συμβούλου 2 2. Ο Όμιλος ΣΙΔΕΝΟΡ 4 3. Στρατηγική - Στόχοι - Προοπτικές 7 4. Δραστηριότητες 8 5. Κύρια γεγονότα στην ιστορία της Εταιρίας 12 6. Προϊόντα Ομίλου ΣΙΔΕΝΟΡ

Διαβάστε περισσότερα

1. Μήνυμα Διευθύνοντος Συμβούλου 2. 2. Ο Όμιλος ΣΙΔΕΝΟΡ 5. 3. Στρατηγική - Στόχοι - Προοπτικές 7. 4. Δραστηριότητες 8

1. Μήνυμα Διευθύνοντος Συμβούλου 2. 2. Ο Όμιλος ΣΙΔΕΝΟΡ 5. 3. Στρατηγική - Στόχοι - Προοπτικές 7. 4. Δραστηριότητες 8 Περιεχόμενα 1. Μήνυμα Διευθύνοντος Συμβούλου 2 2. Ο Όμιλος ΣΙΔΕΝΟΡ 5 3. Στρατηγική - Στόχοι - Προοπτικές 7 4. Δραστηριότητες 8 5. Κύρια γεγονότα της εταιρίας 13 6. Προϊόντα Ομίλου ΣΙΔΕΝΟΡ 15 7. Εγκαταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Φωτιστικών σωμάτων τεχνολογίας LED

Φωτιστικών σωμάτων τεχνολογίας LED 1 1. Λίγα λόγια για εμάς Η Sirecled Hellas S.A ιδρύθηκε το 2013 διεκδικώντας μια θέση ανάμεσα στις μεγαλύτερες εταιρείες ανάπτυξης και παραγωγής συστημάτων LED στην Ν.ΑΕυρώπη. Τομείς εξειδίκευσης Σχεδιασμός

Διαβάστε περισσότερα

Η ZENTIVA ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ. Στόχος μας είναι να γίνουμε ο πολύτιμος εταίρος σας στα γενόσημα φάρμακα

Η ZENTIVA ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ. Στόχος μας είναι να γίνουμε ο πολύτιμος εταίρος σας στα γενόσημα φάρμακα Η ZENTIVA ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ Στόχος μας είναι να γίνουμε ο πολύτιμος εταίρος σας στα γενόσημα φάρμακα Ηνωμένο Βασίλειο Γαλλία Πορτογαλία Πολωνία Δημοκρατία της Τσεχίας Γερμανία Εσθονία Λετονία Λιθουανία Σλοβακία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Θ Ε Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 2 0 1 5 2 0 1 6 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Θ Ε Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 2 0 1 5 2 0 1 6 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Θ Ε Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 2 0 1 5 2 0 1 6 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2014 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με σκοπό την επίτευξη των στρατηγικών

Διαβάστε περισσότερα

Ο Όμιλος ΕΛΒΑΛ σήμερα

Ο Όμιλος ΕΛΒΑΛ σήμερα Εταιρική Παρουσίαση Μάιος 2014 σελίδα 1 Ο Όμιλος ΕΛΒΑΛ σήμερα Ο μεγαλύτερος ελληνικός όμιλος επεξεργασίας αλουμινίου που δραστηριοποιείται στην παραγωγή και εμπορία προϊόντων έλασης και διέλασης αλουμινίου.

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρική Παρουσίαση 2008

Εταιρική Παρουσίαση 2008 Εταιρική Παρουσίαση Μάϊος 2008 1 ΒΙΟΧΑΛΚΟ Η µητρική εταιρία του µεγαλύτερου µεταλλουργικού συγκροτήµατος στην Ελλάδα. ραστηριοποιείται στους τοµείς του Χάλυβα, του Αλουµινίου και του Χαλκού, ενώ πρόσφατα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENBUILDING

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENBUILDING ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENBUILDING 1 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΑΚΤΩΡ H ΑΚΤΩΡ είναι η μεγαλύτερη κατασκευαστική εταιρία στην Ελλάδα με πάνω από εξήντα χρόνια δυναμικής συμμετοχής στην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 2 η Ημερίδα Έργου ENERGY WASTE Ενεργειακή Αξιοποίηση Κλάσματος Μη Ανακυκλώσιμων Αστικών Απορριμμάτων σε μία Βιώσιμη Αγορά Παραγωγής Ενέργειας από Απορρίμματα

Διαβάστε περισσότερα

Sustainable 3 rd Party Logistics ΑΘΗΝΑ, 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

Sustainable 3 rd Party Logistics ΑΘΗΝΑ, 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 Sustainable 3 rd Party Logistics ΑΘΗΝΑ, 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 1 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 2 Η Π.Α.Ε.Γ.Α.Ε. (Προνομιούχος Ανώνυμος Εταιρεία Γενικών Αποθηκών Ελλάδος) είναι η πρώτη ελληνική εταιρεία παροχής υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

COMMUNICATION ON PROGRESS (COP)

COMMUNICATION ON PROGRESS (COP) COMMUNICATION ON PROGRESS (COP) ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2008-2009 ALUMIL S.A. COP REPORT 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: ΟΙ ΔΕΚΑ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΟΥ...4 ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ...6 ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ...8 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ...9 ALUMIL S.A.

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονες τεχνολογίες στην παραγωγή και τον έλεγχο ποιότητας χαλύβων οπλισμού σκυροδέματος. Βασίλης Σκαράκης, Διευθυντής Παραγωγής

Σύγχρονες τεχνολογίες στην παραγωγή και τον έλεγχο ποιότητας χαλύβων οπλισμού σκυροδέματος. Βασίλης Σκαράκης, Διευθυντής Παραγωγής Σύγχρονες τεχνολογίες στην παραγωγή και τον έλεγχο ποιότητας χαλύβων οπλισμού σκυροδέματος Βασίλης Σκαράκης, Διευθυντής Παραγωγής στην ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΕΙΟ Η Χαλυβουργική Α.Ε. με μια σειρά νέων επενδύσεων

Διαβάστε περισσότερα

Μάιος 2015. Εταιρική Παρουσίαση

Μάιος 2015. Εταιρική Παρουσίαση Μάιος 2015 Εταιρική Παρουσίαση Μάιος 2015 σελίδα 1 Ο Όμιλος ΕΛΒΑΛ σήμερα Ο μεγαλύτερος ελληνικός όμιλος επεξεργασίας αλουμινίου που δραστηριοποιείται στην παραγωγή και εμπορία προϊόντων έλασης και διέλασης

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΛΕΩΝΙ ΑΣ ΜΟΣΧΟΣ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Η υπεροχή του σιδηρόδροµου σε ταχύτητα, οικονοµία, προστασία περιβάλλοντος, ασφάλεια κλπ. έναντι των

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, Ι. ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. Κύκλος εργασιών

Κύριοι Μέτοχοι, Ι. ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. Κύκλος εργασιών ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 36ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (01.01.05 31.12.05) Κύριοι Μέτοχοι, Έχουµε την

Διαβάστε περισσότερα

B1. Top Industrial Company

B1. Top Industrial Company B1. Top Industrial Company H HELESI A.E.B.E. "Ελληνική Βιομηχανία Περιβαλλοντικών Συστημάτων" μελετά, σχεδιάζει και υλοποιεί ολοκληρωμένα συστήματα διαχείρισης απορριμμάτων. Παράγει πλαστικούς κάδους απορριμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΙΔΕΝΟΡ Βιομηχανία Κατεργασίας Σιδήρου Α.Ε. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΣΙΔΕΝΟΡ Βιομηχανία Κατεργασίας Σιδήρου Α.Ε. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΙΔΕΝΟΡ Βιομηχανία Κατεργασίας Σιδήρου Α.Ε. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Για την απόσχιση του βιομηχανικού κλάδου με αντικείμενο την μεταποίηση παλαιοσιδήρου και την εξ αυτού παραγωγή επιμήκων προϊόντων σιδήρου

Διαβάστε περισσότερα

Σ χ ε δ ι α σ μ o ς. Α π ο κ ο μ ι δ h. Μ ε τ α φ o ρ τ ω σ η. Μ ε τ α φ ο ρ a. Α ν α κ y κ λ ω σ η. Κ α θ α ρ ι σ μ o ς. Ε π ε ξ ε ρ γ α σ i α

Σ χ ε δ ι α σ μ o ς. Α π ο κ ο μ ι δ h. Μ ε τ α φ o ρ τ ω σ η. Μ ε τ α φ ο ρ a. Α ν α κ y κ λ ω σ η. Κ α θ α ρ ι σ μ o ς. Ε π ε ξ ε ρ γ α σ i α Σ χ ε δ ι α σ μ o ς Α π ο κ ο μ ι δ h Μ ε τ α φ o ρ τ ω σ η Μ ε τ α φ ο ρ a Α ν α κ y κ λ ω σ η Κ α θ α ρ ι σ μ o ς Ε π ε ξ ε ρ γ α σ i α Π λ y σ η κ a δ ω ν Ολυμπιακοί Αγώνες Αθήνα 2004 Χάρη στη μακρόχρονη

Διαβάστε περισσότερα

U T C C R E A T I V E L A B. Σύμβουλοι Καινοτομικής Επιχειρηματικότητας

U T C C R E A T I V E L A B. Σύμβουλοι Καινοτομικής Επιχειρηματικότητας U T C C R E A T I V E L A B Σύμβουλοι Καινοτομικής Επιχειρηματικότητας Ποιοι είμαστε Σχετικά με εμάς Η UTC Creative Lab είναι εταιρεία παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών στους τομείς της καινοτομίας, της

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ Α.Π.Ε.

ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ Α.Π.Ε. ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ Α.Π.Ε. Ταυτότητα Η εταιρεία ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΗΛΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ A.Ε. ιδρύθηκε με σκοπό την ανάπτυξη, το σχεδιασμό και την κατασκευή ηλιακών εγκαταστάσεων με έμφαση στις εφαρμογές

Διαβάστε περισσότερα

COMMUNICATION ON PROGRESS (COP)

COMMUNICATION ON PROGRESS (COP) COMMUNICATION ON PROGRESS (COP) Ιανουάριος 2012 Περιεχόμενα 1. H Εταιρία 2. Δήλωση Δέσμευσης Διοίκησης 3. Δέσμευση προς την Αγορά 4. Ανθρώπινα Δικαιώματα- Συνθήκες Εργασίας 5. Περιβάλλον 6. Καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

ράσειςτου ΥΠΕΚΑ: το Πρόγραµµα «Χτίζοντας το Μέλλον»

ράσειςτου ΥΠΕΚΑ: το Πρόγραµµα «Χτίζοντας το Μέλλον» ράσειςτου ΥΠΕΚΑ: το Πρόγραµµα «Χτίζοντας το Μέλλον» ρ Γιώργος Αγερίδης Μηχανολόγος Μηχανικός ιευθυντής Ενεργειακής Αποδοτικότητας Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών και Εξοικονόµησης Ενέργειας - Κ.Α.Π.Ε. e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Έµπνευσή µας ο Ήλιος

Έµπνευσή µας ο Ήλιος Έµπνευσή µας ο Ήλιος Η ΥΝΑΜΙΚΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Φ ΤΟΒΟΛΤΑΪΚ Ν (Φ/Β) Η παγκόσµια αγορά Φ/Β συνεχίζει να αναπτύσσεται ραγδαία και το 2011. Παρά τη διεθνή οικονοµική κρίση της περιόδου 2009-2011, το 2011 υπήρξε

Διαβάστε περισσότερα

Περί Απολογισμού 04 Μήνυμα Προέδρου Δ.Σ. 06. 1. Προφίλ Εταιρίας 08. 2. Οικονομική Ανάπτυξη και Εταιρική Διακυβέρνηση 20. 3.

Περί Απολογισμού 04 Μήνυμα Προέδρου Δ.Σ. 06. 1. Προφίλ Εταιρίας 08. 2. Οικονομική Ανάπτυξη και Εταιρική Διακυβέρνηση 20. 3. Περί Απολογισμού 04 Μήνυμα Προέδρου Δ.Σ. 06 1. Προφίλ Εταιρίας 08 1.1. Σημαντικοί Σταθμοί στην Ιστορία της Εταιρίας 12 1.2. Συμμετοχές σε Δίκτυα 13 1.3. Κώδικας Αρχών για την Βιώσιμη Ανάπτυξη 15 1.4. Εταιρική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER Πιστεύουμε ότι η επιχειρηματικότητα ανθεί μόνο σε κοινωνίες όπου υπάρχει προστασία και σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αναγνωρίζουμε ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

EuroConstructionCompany S.A.

EuroConstructionCompany S.A. Design Construction Installation Servicing Of Technical Projects Related To: WASTE WATER WATER SOLID WASTE AIR TREATMENT RECYCLING & ENERGY PRODUCTION ΠΡΟΦΙΙΛ ΤΗΣ ΕΤΑΙΙΡΕΙΙΑΣ 1. ΙΣΤΟΡΙΑ Η μητρική εταιρία,

Διαβάστε περισσότερα

οικονομικές τάσεις Εκτεταμένη συνεργασία της εφοδιαστικής αλυσίδας. έργου FLUID-WIN το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Παγκόσμιες

οικονομικές τάσεις Εκτεταμένη συνεργασία της εφοδιαστικής αλυσίδας. έργου FLUID-WIN το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Παγκόσμιες Συνοπτική παρουσίαση του ευνητικού έργου FLUID-WIN το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Ενοποίηση τρίτων παρόχων υπηρεσιών με ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα σε πολυλειτουργικές πλατφόρμες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Π Ρ Ο Ο Ι Μ Ι Ο Η σημασία του ανθρώπινου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Πηνελόπη Παγώνη ιευθύντρια Υγιεινής, Ασφάλειας & Περιβάλλοντος Οµίλου ΕΛΠΕ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Πηνελόπη Παγώνη ιευθύντρια Υγιεινής, Ασφάλειας & Περιβάλλοντος Οµίλου ΕΛΠΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Πηνελόπη Παγώνη ιευθύντρια Υγιεινής, Ασφάλειας & Περιβάλλοντος Οµίλου ΕΛΠΕ ΗΕλληνικά Πετρέλαια Ανταποκρίνεται στον Στόχο της για Βιώσιµη Ανάπτυξη Αναβάθµιση των

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Οικονομική Έκθεση Της Χρήσης από 1 η Ιανουαρίου 2010 έως 31 η Δεκεμβρίου 2010 Σύμφωνα με τον ν. 3556/2007

Ετήσια Οικονομική Έκθεση Της Χρήσης από 1 η Ιανουαρίου 2010 έως 31 η Δεκεμβρίου 2010 Σύμφωνα με τον ν. 3556/2007 Της Χρήσης από 1 η Ιανουαρίου 2010 έως 31 η Δεκεμβρίου 2010 Σύμφωνα με τον ν. 3556/2007 ΣΙΔΕΝΟΡ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΙΔΗΡΟΥ A.E. AP.M.A.E: 2310/06/B/86/20 Λ. Μεσογείων 2-4 Αθήνα Περιεχόμενα Σελίδα Α.

Διαβάστε περισσότερα

Αμπελουργικός Πάσσαλος

Αμπελουργικός Πάσσαλος Αμπελουργικός Πάσσαλος Προδιαγραφές Προϊόντος Αναβ: 01,Ημερ/νία Φύλλου 12.04.2009 Εισαγωγή Αυτό το φυλλάδιο εκδίδεται από την ΠΑΝΜΕΤΑΛ Α.Ε.Β.Ε. σε συνέχεια των αιτήσεων από τους πελάτες μας, σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΓΕΡΙΟΥ Τ.Θ.: 12665, 2251 ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΚΥΠΡΟΣ. Τ: +357 22 482 000 Φ: +357 22 485 380 Ε: nkm@cytanet.com.cy www.nkmetal.com.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΓΕΡΙΟΥ Τ.Θ.: 12665, 2251 ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΚΥΠΡΟΣ. Τ: +357 22 482 000 Φ: +357 22 485 380 Ε: nkm@cytanet.com.cy www.nkmetal.com. NICOLAIDES & KOUNTOURIS Metal Company Ltd ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΓΕΡΙΟΥ Τ.Θ.: 12665, 2251 ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΚΥΠΡΟΣ Τ: +357 22 482 000 Φ: +357 22 485 380 Ε: nkm@cytanet.com.cy www.nkmetal.com.cy Ουσιαστική Υποστήριξη

Διαβάστε περισσότερα

Φωτοβολταϊκά πλαίσια και συστήματα υψηλής απόδοσης

Φωτοβολταϊκά πλαίσια και συστήματα υψηλής απόδοσης Φωτοβολταϊκά πλαίσια και συστήματα υψηλής απόδοσης Η Enfoton Solar Ltd (Ένφοτον Σόλαρ Λτδ) ιδρύθηκε το Φεβρουάριο του 2002. Στόχος των ιδρυτών της ήταν να εξυπηρετήσουν ένα μεγάλο φάσμα χρήσεων ηλιακής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΆ ΈΤΟΙΜΑ ΓΙΑ ΆΜΕΣΗ ΠΑΡΆΔΟΣΗ

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΆ ΈΤΟΙΜΑ ΓΙΑ ΆΜΕΣΗ ΠΑΡΆΔΟΣΗ ΓΕΡΑΝΟΓΈΦΥΡΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΊΑΣ ΓΕΡΑΝΟΓΈΦΥΡΕΣ ΠΥΡΗΝΙΚΏΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΉΡΩΝ ΓΕΡΑΝΟΓΈΦΥΡΕΣ ΛΙΜΈΝΩΝ ΦΟΡΤΗΓΆ ΑΝΎΨΩΣΗΣ ΒΑΡΈΟΥ ΤΎΠΟΥ ΣΥΝΤΉΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΎ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΆ ΈΤΟΙΜΑ ΓΙΑ ΆΜΕΣΗ ΠΑΡΆΔΟΣΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 2 Konecranes

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Ισόρροπη και σταθερή ανάπτυξη των οικονοµικών µεγεθών τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό. Περαιτέρω βελτίωση των περιθωρίων κέρδους

Διαβάστε περισσότερα

Περί Απολογισμοού 01. Μήνυμα Προέδρου Δ.Σ. 03. 1. Προφίλ Εταιρίας 05

Περί Απολογισμοού 01. Μήνυμα Προέδρου Δ.Σ. 03. 1. Προφίλ Εταιρίας 05 Περί Απολογισμοού 01 Μήνυμα Προέδρου Δ.Σ. 03 1. Προφίλ Εταιρίας 05 1.1 Σημαντικοί Ιστορικοί Σταθμοί 07 1.2. Συμμετοχές σε Δίκτυα 08 1.3. Διακρίσεις / Αξιολογήσεις 09 1.4. Εταιρική Υπευθυνότητα και Βιώσιμη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΦΡΕΝΑ ΜΕ ΜΙΑ ΝΕΑ ΜΑΤΙΑ

ΤΑ ΦΡΕΝΑ ΜΕ ΜΙΑ ΝΕΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑ ΦΡΕΝΑ ΜΕ ΜΙΑ ΝΕΑ ΜΑΤΙΑ www.hella.com/brakesystems 12 1 ΤΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΣΕ ΚΑΘΕ ΤΟΜΕΑ Συνδυάζουμε την μοναδική τεχνολογία φρένων με επαγγελματική υποστήριξη πελατών, έμφαση στην καινοτομία με κορυφαία τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

Επενδυτικές ευκαιρίες

Επενδυτικές ευκαιρίες Επενδυτικές ευκαιρίες Αναπτυξιακός Νόμος 3908/2011 1 Περιεχόμενα 1. Επενδυτικές Δραστηριότητες & Κίνητρα 2. Ποσοστά & Ζώνες ενίσχυσης 3. Βασικοί όροι και προϋποθέσεις 4. Κριτήρια Αξιολόγησης Σημείωση:

Διαβάστε περισσότερα

TaxiarchisConstruct. ΜΕΛΕΤΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Χρονοδιάγραµµα εκτέλεσης Κατασκευαστικά σχέδια Σχέδια εφαρµογής

TaxiarchisConstruct. ΜΕΛΕΤΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Χρονοδιάγραµµα εκτέλεσης Κατασκευαστικά σχέδια Σχέδια εφαρµογής ΜΕΛΕΤΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Χρονοδιάγραµµα εκτέλεσης Κατασκευαστικά σχέδια Σχέδια εφαρµογής ΧΑΛΥΒ ΙΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Επιλογή πρώτων υλών Υλοποίηση κατασκευών Αποθήκευση & µεταφορά Εκφορτώσεις - Ανέγερση ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δικός σας. Kasper Rorsted

Δικός σας. Kasper Rorsted ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ Εισαγωγή Αγαπητοί συνάδελφοι, Έχουμε θέσει ξεκάθαρες στρατηγικές προτεραιότητες και φιλόδοξους στόχους για την εταιρία μας. Είμαστε στη διαδικασία να εδραιώσουμε στη Henkel μια Κουλτούρα

Διαβάστε περισσότερα

H ANEK σε μια ματιά: 12 Ιδιόκτητα πλοία 16 υπό διαχείρηση. 50 Λιμάνια σε προσέγγιση. >100 διαφορετικοί προορισμοί και εξυπηρετούμενες γραμμές.

H ANEK σε μια ματιά: 12 Ιδιόκτητα πλοία 16 υπό διαχείρηση. 50 Λιμάνια σε προσέγγιση. >100 διαφορετικοί προορισμοί και εξυπηρετούμενες γραμμές. Παρουσίαση έργου, Χανιά 10 Μαΐου 2012 H ANEK σε μια ματιά: Ο Όμιλος εταιρειών ΑΝΕΚ LINES ασχολείται, κυρίως, με τη διαχείριση ιδιόκτητων και ναυλωμένων πλοίων επιβατηγού και φορτηγού ναυτιλίας για 44 και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΝΑΙ Η ΜΟΝΗ ΠΟΥ ΕΧΟΥΜΕ

ΕΙΝΑΙ Η ΜΟΝΗ ΠΟΥ ΕΧΟΥΜΕ ΕΙΝΑΙ Η ΜΟΝΗ ΠΟΥ ΕΧΟΥΜΕ...είναι το σπίτι μας και το μέλλον των παιδιών μας Τι είναι η βιώσιμη ανάπτυξη και γιατί ΜΑσ αφορα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ: www.4design.gr Η βιώσιµη ή αειφόρος ανάπτυξη αποσκοπεί στο να βελτιώσει

Διαβάστε περισσότερα

COMMUNICATION ON PROGRESS (COP) 2013

COMMUNICATION ON PROGRESS (COP) 2013 COMMUNICATION ON PROGRESS (COP) 2013 Απρίλιος 2014 Περιεχόμενα 1. H Εταιρία 2. Δήλωση Δέσμευσης Διοίκησης 3. Δέσμευση προς την Αγορά 4. Ανθρώπινα Δικαιώματα 5. Συνθήκες Εργασίας 6. Περιβάλλον 7. Καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

Tetris Built Environment. Consultants Construction Renewable energy Tourism Investment Finance

Tetris Built Environment. Consultants Construction Renewable energy Tourism Investment Finance Tetris Built Environment Consultants Construction Renewable energy Tourism Investment Finance Προφίλ Η TETRIS Built Environment είναι εταιρεία παροχής Συμβουλευτικών υπηρεσιών Τεχνική εταιρεία, και δραστηριοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικό Βιοµηχανικό Marketing

Στρατηγικό Βιοµηχανικό Marketing 1 st Marketing Directors Forum «Εξόρυξη» τεχνογνωσίας και αξίας από τις διεθνείς αγορές ΣΕΡΓΙΟΣ ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Ε. ΑΡΓΥΡΟΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΩΝ & ΒΑΡΥΤΙΝΗΣ Η Α&Β σήµερα Κύκλος εργασιών 297 εκατ. (2001) Κέρδη προ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΦΙΛΟΔΟΜΗ ΒΑΣΕΙΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ

ΠΡΟΦΙΛΟΔΟΜΗ ΒΑΣΕΙΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ Έκδοση 01/2012 ΠΡΟΦΙΛΟΔΟΜΗ ΒΑΣΕΙΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ Mounting the sun's power www.profilodomi.gr Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΦΙΛΟΔΟΜΗ Αναπτύσσοντας καινοτομίες Η ΠΡΟΦΙΛΟΔΟΜΗ δημιουργήθηκε και λειτουργεί από στελέχη που έχουν

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικοί στόχοι για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης* μέχρι το 2020

Στρατηγικοί στόχοι για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης* μέχρι το 2020 Στρατηγικοί στόχοι για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης* μέχρι το 2020 Η Ευρωπαϊκή τυποποίηση θα αποτελέσει ουσιαστικό παράγοντα για την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης σε παγκόσμιο επίπεδο, την ανάπτυξη,

Διαβάστε περισσότερα

Μήνυμα Προέδρου της ΣΩΛΗΝΟΥΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε 2 ΟΜΙΛΟΣ ΣΙΔΕΝΟΡ 4 ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε - Δραστηριότητες 6 Θυγατρικές Εταιρίες 9 Γεγονότα -

Μήνυμα Προέδρου της ΣΩΛΗΝΟΥΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε 2 ΟΜΙΛΟΣ ΣΙΔΕΝΟΡ 4 ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε - Δραστηριότητες 6 Θυγατρικές Εταιρίες 9 Γεγονότα - Μήνυμα Προέδρου της ΣΩΛΗΝΟΥΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε 2 ΟΜΙΛΟΣ ΣΙΔΕΝΟΡ 4 ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε - Δραστηριότητες 6 Θυγατρικές Εταιρίες 9 Γεγονότα - Σταθμοί 10 Στρατηγική - Στόχοι και Προοπτικές 12 Εγκαταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

The energy market in Europe-«The role of the Greek DSO- HEDNO» Nikolaos Chatziargyriou, President and CEO of HEDNO

The energy market in Europe-«The role of the Greek DSO- HEDNO» Nikolaos Chatziargyriou, President and CEO of HEDNO The energy market in Europe-«The role of the Greek DSO- HEDNO» Nikolaos Chatziargyriou, President and CEO of HEDNO 19thRoundtable with the Government of Greece-The Economist Kυρίες και Κύριοι Πριν ξεκινήσω

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Περιεχόμενα Η εταιρεία Γενικά... 3 Η πορεία της εταιρείας... 4 Προϊόντα... 4 Υπηρεσίες...

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Ολοκληρωµένα Προγράµµατα, Πρωτοβουλίες και Δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων Καινοτομίας Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΕΤΟΥΣ 2014

ΕΤΗΣΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΕΤΟΥΣ 2014 ΕΤΗΣΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΕΤΟΥΣ 2014 ΜΑΪΟΣ 2015 Για τους σκοπούς του άρθρου 38, παρ.4 των Κανόνων Λειτουργίας της Εναλλακτικής Αγοράς ΕΝ.Α Δομή Παρουσίασης Η Εταιρεία Ο Όμιλος Ιστορική

Διαβάστε περισσότερα

H Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων με μια ματιά

H Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων με μια ματιά H Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων με μια ματιά Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ), ως η τράπεζα της ΕΕ, παρέχει χρηματοδότηση και τεχνογνωσία για την υλοποίηση υγιών και βιώσιμων επενδύσεων στην Ευρώπη

Διαβάστε περισσότερα

Το χειμώνα ζήστε ζεστά με την Ηalcotherm.

Το χειμώνα ζήστε ζεστά με την Ηalcotherm. Το χειμώνα ζήστε ζεστά με την Ηalcotherm. Η Halcotherm ιδρύθηκε το 1986 και η έδρα της βρίσκεται στη βιομηχανική περιοχή της Σίνδου Θεσσαλονίκης. Η εταιρία δραστηριοποιείται σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιος Απολογισμός Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2013. Ετήσιος Απολογισμός

Ετήσιος Απολογισμός Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2013. Ετήσιος Απολογισμός Ετήσιος Απολογισμός Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2013 Ετήσιος Απολογισμός Ετήσιος Απολογισμός Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2013 Περιεχόμενα Επισκόπηση της Viohalco 2 Δραστηριότητες 2 Αναδιάρθρωση Ομίλου 5 Με

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμησης Ενέργειας

Εξοικονόμησης Ενέργειας Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας Πράσινη Επιχειρηματικότητα στον τομέα της Ενέργειας Γ. Βουγιουκλάκης Υπ. Τμήματος Ανάπτυξης Αγοράς ΚΑΠΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝ.

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΕΞΑΜΗΝΟ 2010-2011 ΔΙΑΛΕΞΗ 8 ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ UNILEVER UNITED NATURAL FOODS

Ζ ΕΞΑΜΗΝΟ 2010-2011 ΔΙΑΛΕΞΗ 8 ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ UNILEVER UNITED NATURAL FOODS Ζ ΕΞΑΜΗΝΟ 2010-2011 ΔΙΑΛΕΞΗ 8 ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ UNILEVER UNITED NATURAL FOODS UNILEVER UNITED NATURAL FOODS Η Unilever είναι μία από τις κορυφαίες προμηθέυτριες εταιρείες στον κόσμο, που μεταφέρουν με

Διαβάστε περισσότερα

fischer Solar-fix fischer Solar-field Ολοκληρωμένες λύσεις στήριξης φωτοβολταϊκών πλαισίων

fischer Solar-fix fischer Solar-field Ολοκληρωμένες λύσεις στήριξης φωτοβολταϊκών πλαισίων fischer Solar-fix fischer Solar-field Ολοκληρωμένες λύσεις στήριξης φωτοβολταϊκών πλαισίων Solar-fix Κεραμοσκεπές Εύκολο και γρήγορο Ισχυρό, ελαφρύ και οικονομικό προφίλ αλουμινίου Solar-fish. Κράμα AW6063T6,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΕΤΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣVertical

ΚΑΘΕΤΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣVertical ΚΑΘΕΤΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣVertical Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 3 4-5 6-7 8-9 10-11 12-13 14-15 16-17 18-19 20-21 22-23 24-25 Παρουσίαση Εταιρίας Sterope Pleione Arge Merope Talia Horizontal Talia Screen Horizontal Acumina

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός επιβίωσης και ανάπτυξης μεταφορικών επιχειρήσεων Best practices

Οδηγός επιβίωσης και ανάπτυξης μεταφορικών επιχειρήσεων Best practices Ημερίδα Οδηγός επιβίωσης και ανάπτυξης μεταφορικών επιχειρήσεων Best practices Κυριακή 7/4/2013 13.30 16.30 Metropolitan Expo Ανάπτυξη Μηχανισμού Υπολογισμού & Αναφοράς του Αποτυπώματος Άνθρακα στα Logistics

Διαβάστε περισσότερα

Της περιόδου από 1 η Ιανουαρίου 2015 έως 31 η Μαρτίου 2015 Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς ( ΠΧΑ) ΣΙ ΕΝΟΡ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ A.E. AP.M.A.E: 2310/06/B/86/20 Λ. Μεσογείων 2-4 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρική Παρουσίαση Φεβ 2013

Εταιρική Παρουσίαση Φεβ 2013 Εταιρική Παρουσίαση Φεβ 2013 Η εταιρεία Η DOPPLER ΑΒΕΕ ιδρύθηκε τον Φεβρουάριο του 2000. Τον Νοέμβριο του 2000 η εταιρεία εγκαταστάθηκε σε ιδιόκτητο κτίριο επιφάνειας 4500 τ.μ. στο Βιομηχανικό Πάρκο Πολυκάστρου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ)

ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ) ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ) 1 ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ 3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ) 2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Είναι μέλος του Ομίλου της Deutsche Telekom (κατά 40%) και αποτελείται από τη μητρική εταιρεία ΟΤΕ ΑΕ και τις θυγατρικές εταιρείες της.

Είναι μέλος του Ομίλου της Deutsche Telekom (κατά 40%) και αποτελείται από τη μητρική εταιρεία ΟΤΕ ΑΕ και τις θυγατρικές εταιρείες της. ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ Ο Όμιλος ΟΤΕ, αποτελεί τον μεγαλύτερο τηλεπικοινωνιακό πάροχο στην και έναν από τους κορυφαίους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Είναι μέλος του Ομίλου της Deutsche

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ARCHIVING@CONNECT ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΥΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ PAPERLESS@CONNECT CASE STUDY PHARMATHEN SA

ΛΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ARCHIVING@CONNECT ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΥΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ PAPERLESS@CONNECT CASE STUDY PHARMATHEN SA ΛΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ARCHIVING@CONNECT ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΥΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ PAPERLESS@CONNECT CASE STUDY PHARMATHEN SA ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ PHARMATHEN ΑΒΕΕ... 3 2. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συλλογή και μεταφορά ιατρικών αποβλήτων Ενεργειακές μελέτες Ενεργειακά πιστοποιητικά Περιβαλλοντικές μελέτες Μελέτες διαχείρισης αποβλήτων

Συλλογή και μεταφορά ιατρικών αποβλήτων Ενεργειακές μελέτες Ενεργειακά πιστοποιητικά Περιβαλλοντικές μελέτες Μελέτες διαχείρισης αποβλήτων WASTEMED ΕΠΕ Συλλογή και μεταφορά ιατρικών αποβλήτων Ενεργειακές μελέτες Ενεργειακά πιστοποιητικά Περιβαλλοντικές μελέτες Μελέτες διαχείρισης αποβλήτων Εταιρική Παρουσίαση H WASTEMED Ε.Π.Ε. δραστηριοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΑΪΟΣ 2011

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΑΪΟΣ 2011 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΑΪΟΣ 2011 Ρήτρα μη ευθύνης Η παρουσίαση αυτή αποτυπώνει την παρούσα άποψη της ΚΡΙ ΚΡΙ Α.Ε. Ηπαρουσίαση αυτή σας παρέχεται για ενημέρωση και δεν μπορεί να εκληφθεί ως προσφορά για την

Διαβάστε περισσότερα

TÜV HELLAS Οργανισμός Επιθεώρησης και Πιστοποίησης

TÜV HELLAS Οργανισμός Επιθεώρησης και Πιστοποίησης TÜV HELLAS Οργανισμός Επιθεώρησης και Πιστοποίησης Making Our World Safer TÜV HELLAS (TÜV NORD) Η TÜV HELLASείναι Οργανισμός Επιθεώρησης και Πιστοποίησης, μέλος του TÜV NORD GROUP. Στην Ελλάδα δραστηριοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

[ 1 ] την εφαρμογή συγκεκριμένων περιβαλλοντικών

[ 1 ] την εφαρμογή συγκεκριμένων περιβαλλοντικών [ 1 ] [ 1 ] Υδροηλεκτρικός Σταθμός Κρεμαστών - Ποταμός Αχελώος - Ταμιευτήρας >> H Περιβαλλοντική Στρατηγική της ΔΕΗ είναι ευθυγραμμισμένη με τους στόχους της ενεργειακής πολιτικής της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία :

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία : ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΒΙΟΤΡΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε.»ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου 2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 14 Νοεμβρίου Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου Θετικά αποτελέσματα Γ Τριμήνου λόγω αριστοποίησης λειτουργίας Διυλιστηρίου Ελευσίνας, αυξημένων εξαγωγών και βελτιωμένης λειτουργικής επίδοσης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 29 Μαΐου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 Επάνοδος στην κερδοφορία στο επίπεδο των ενοποιημένων λειτουργικών αποτελεσμάτων EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών 1 για το Α Τρίμηνο του

Διαβάστε περισσότερα

ΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΚΛΑ ΟΥ

ΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΚΛΑ ΟΥ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΣΤΟΝ ΚΛΑ Ο ΤΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ: ΚΛΑ ΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ & ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Γεώργιος ουκίδης Πρόεδρος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΚΛΑ ΟΥ ΜΕΓΕΘΟΣ > 8.000 µικρές και µεγάλες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ Μέρος πρώτο: Η πορεία προς μία κοινή ενεργειακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ανάγκη για

Διαβάστε περισσότερα

Ταμείο Αστικής Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας Η υλοποίηση της πρωτοβουλίας JESSICA στην Ελλάδα

Ταμείο Αστικής Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας Η υλοποίηση της πρωτοβουλίας JESSICA στην Ελλάδα Ταμείο Αστικής Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας Η υλοποίηση της πρωτοβουλίας JESSICA στην Ελλάδα Λαμία 22 Μαρτίου 2012 Η πρωτοβουλία JESSICA: Οργάνωση & Λειτουργία Η ανάπτυξη της πρωτοβουλίας JESSICA στην ΕΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics)

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) Τομεακό Σχέδιο Αθήνα, 03.04.2014 Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί μια σύνθεση των απόψεων που μέχρι τώρα διατυπώθηκαν από Υπηρεσίες, Κοινωνικούς Εταίρους

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιος Απολογισμός Οικονομικός & Βιώσιμης Ανάπτυξης 2014

Ετήσιος Απολογισμός Οικονομικός & Βιώσιμης Ανάπτυξης 2014 Ετήσιος Απολογισμός Οικονομικές Καταστάσεις Πίνακας GRI Ετήσιος Απολογισμός Οικονομικός & Βιώσιμης Ανάπτυξης 2014 2014 Ετήσιος Απολογισμός Οικονομικός και Βιώσιμης Ανάπτυξης Ετήσιος Απολογισμός Οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

Αειφορικός σχεδιασµός & κατασκευή κτιρίων

Αειφορικός σχεδιασµός & κατασκευή κτιρίων 2η Ηµερίδα για την Ελληνική Πλατφόρµα για την Έρευνα και Τεχνολογία στην Κατασκευή Αειφορικός σχεδιασµός & κατασκευή κτιρίων στο πλαίσιο των στόχων της Πλατφόρµας για την Έρευνα και Τεχνολογία στην Κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Το έργο «Ολοκληρωµένα προγράµµατα, πρωτοβουλίες και δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων εξωστρέφειας» υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ Ενότητα 6η: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Κοζάνη) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Σχέδιο Κειμένου Βασικών Αρχών και Κατευθύνσεων Εθνική Στρατηγική για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση 22 Μαΐου 2013 1 "Δεν μπορεί να υπάρξει διοικητική μεταρρύθμιση

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Γ Ν Ω Σ Τ Ι Κ Ο & Θ Ε Ρ Α Π Ε Υ Τ Ι Κ Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Α Θ Η Ν Ω Ν Υ Γ Ε Ι Α Α. Ε.

Ι Α Γ Ν Ω Σ Τ Ι Κ Ο & Θ Ε Ρ Α Π Ε Υ Τ Ι Κ Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Α Θ Η Ν Ω Ν Υ Γ Ε Ι Α Α. Ε. 30.03.2009 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «ΟΜΙΛΟΣ ΥΓΕΙΑ - Αϖοτελέσµατα 2008»: Αύξηση ενοϖοιηµένου κύκλου εργασιών κατά 116,2% στα 281,8 εκ. Ευρώ. Αύξηση κύκλου εργασιών της µητρικής κατά 23,2% στα 132,7 εκ. Ευρώ. Αύξηση

Διαβάστε περισσότερα

Ευκαιρίες ανάπτυξης για το Λιμένα Θεσσαλονίκης και συνεισφορά στην τοπική και περιφερειακή οικονομία

Ευκαιρίες ανάπτυξης για το Λιμένα Θεσσαλονίκης και συνεισφορά στην τοπική και περιφερειακή οικονομία Ευκαιρίες ανάπτυξης για το Λιμένα Θεσσαλονίκης και συνεισφορά στην τοπική και περιφερειακή οικονομία Θεσσαλονίκη, Σεπτέμβριος 2014 Με την υποστήριξη της: Οι μεγαλύτερες δυνατότητες ανάπτυξης των ελληνικών

Διαβάστε περισσότερα

Ecolabels & Ανταγωνιστικότητα. Vitex 11.03.2015

Ecolabels & Ανταγωνιστικότητα. Vitex 11.03.2015 Ecolabels & Ανταγωνιστικότητα Vitex 11.03.2015 Ιστορία της Vitex 1932 Στεγανωτικά και μονωτικά υλικά 1965 Επέκταση της γκάμας παραγόμενων προϊόντων νερού και διαλύτου 1988 Εξαγορά της Syntex A.E. 2000

Διαβάστε περισσότερα

Χαρτογράφηση της εξαγωγικής δραστηριότητας της Ελλάδας ανά Περιφέρεια και Νοµό 2008-2012

Χαρτογράφηση της εξαγωγικής δραστηριότητας της Ελλάδας ανά Περιφέρεια και Νοµό 2008-2012 Χαρτογράφηση της εξαγωγικής δραστηριότητας της Ελλάδας ανά Περιφέρεια και Νοµό 2008-2012 Ινστιτούτο Εξαγωγικών Ερευνών και Σπουδών Σύνδεσµος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος Θεσσαλονίκη, 23/05/13 Σκοπός της µελέτης:

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγικό Σημείωμα. Πάνος Μυλωνάς General Manger

Εισαγωγικό Σημείωμα. Πάνος Μυλωνάς General Manger Logistics Εισαγωγικό Σημείωμα Στις μέρες μας, είναι εξαιρετικά δύσκολο να ανταγωνίζεται μία επιχείρηση μέσω των προϊόντων της. Σε ένα μεγάλο βαθμό παρουσιάζεται ταύτιση τόσο στη τεχνολογία όσο και σε επίπεδο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙ ΚΡΙ Α.Ε. Βιοµηχανία Γάλακτος

ΚΡΙ ΚΡΙ Α.Ε. Βιοµηχανία Γάλακτος ΚΡΙ ΚΡΙ Α.Ε. Βιοµηχανία Γάλακτος ΡΗΤΡΑ ΜΗ ΕΥΘΥΝΗΣ Η παρουσίαση αυτή αποτυπώνει την παρούσα άποψη της ΚΡΙ ΚΡΙ Α.Ε. Η παρουσίαση αυτή σας παρέχεται για ενηµέρωση και δεν µπορεί να εκληφθεί ως προσφορά για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ Δ/Σ ΤΗΣ «ΠΑΝΕΛΚΟ Α.Ε.» ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2007

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ Δ/Σ ΤΗΣ «ΠΑΝΕΛΚΟ Α.Ε.» ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2007 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ Δ/Σ ΤΗΣ «ΠΑΝΕΛΚΟ Α.Ε.» ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2007 Η έκθεση διαχείρισης του (Δ.Σ.) που ακολουθεί, αφορά στη χρήση 2007 συντάχθηκε και είναι εναρμονισμένη με βάση το πνεύμα και τα αναφερόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής

Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής ΒΑΣΙΚΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΩΝ CLUSTERS Με σκοπό τον εντοπισμό των βασικών παραγόντων επιτυχίας

Διαβάστε περισσότερα

Το Λιµάνι της Θεσσαλονίκης. Οργανισµός Λιµένος Θεσσαλονίκης. Mάϊος

Το Λιµάνι της Θεσσαλονίκης. Οργανισµός Λιµένος Θεσσαλονίκης. Mάϊος Το Λιµάνι της Θεσσαλονίκης Οργανισµός Λιµένος Θεσσαλονίκης Α.Ε. Mάϊος 2007 Σε αυτή την παρουσίαση ενδέχεται να περιέχονται µελλοντικές προβλέψεις, οι οποίες βασίζονται σε εκτιµήσεις και υποθέσεις σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ. Peikko Greece AE Αγαμέμνονος 13, Χολαργός 155 61 Αθήνα Τηλ. 210 65 64 644 Fax. 210 65 64 644 www.peikko.gr.

ΓΕΝΙΚΑ. Peikko Greece AE Αγαμέμνονος 13, Χολαργός 155 61 Αθήνα Τηλ. 210 65 64 644 Fax. 210 65 64 644 www.peikko.gr. Peikko Greece AE Αγαμέμνονος 13, Χολαργός 155 61 Αθήνα Τηλ. 210 65 64 644 Fax. 210 65 64 644 www.peikko.gr ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΟΝΤΑΣ ΕΞΥΠΝΑ ΓΕΝΙΚΑ Το Deltabeam είναι σύμμικτη δοκός, η οποία χρησιμοποιείται με μεγάλη

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία Επιχειρηματικότητας ΙΙ

Στοιχεία Επιχειρηματικότητας ΙΙ Στοιχεία Επιχειρηματικότητας ΙΙ Νικόλαος Μυλωνίδης Απρίλιος 2007 1 Η έννοια του Επιχειρηματία Αναλαμβάνει δράση Συνδυάζει καινοτομικά και δημιουργικά τους συντελεστές της παραγωγής Παράγει προϊόντα και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ Εμπιστοσύνη και αξιοπιστία. www.pvtrin.eu

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ Εμπιστοσύνη και αξιοπιστία. www.pvtrin.eu ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ Εμπιστοσύνη και αξιοπιστία www.pvtrin.eu Με την πιστοποίηση PVTRIN μπορείτε να αποκτήσετε ανταγωνιστικό επαγγελματικό πλεονέκτημα σε μια διαρκώς αναπτυσσόμενη αγορά και να διακριθείτε

Διαβάστε περισσότερα

Αντιφάσεις στην αξιοποίηση του τεχνικού επιστηµονικού δυναµικού στην ελληνική βιοµηχανία

Αντιφάσεις στην αξιοποίηση του τεχνικού επιστηµονικού δυναµικού στην ελληνική βιοµηχανία , TEE 3-5 Ιουλίου 2006 Αντιφάσεις στην αξιοποίηση του τεχνικού επιστηµονικού δυναµικού στην ελληνική βιοµηχανία Γ. Συµεωνίδης, ρ. Αεροναυπηγός Μηχ/κός Γρ. Φρέσκος, ρ. Μηχανολόγος Μηχ/κός Ρ. Μαρίνη, ρ.

Διαβάστε περισσότερα