Ετήσιος Απολογισμός Οικονομικές Καταστάσεις

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ετήσιος Απολογισμός Οικονομικές Καταστάσεις"

Transcript

1 Ετήσιος Απολογισμός Οικονομικές Καταστάσεις

2 ΣΙΔΕΝΟΡ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.

3 Ετήσιος Απολογισμός Οικονομικές Καταστάσεις 1 Περιεχόμενα Πληροφορίες σχετικά με τον Απολογισμό 02 Ο Όμιλος με μία ματιά 04 1α. Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 06 1β. Μήνυμα Γενικού Διευθυντή Βασικά στοιχεία του Ομίλου Σιδενόρ Κύρια γεγονότα στην ιστορία της Εταιρίας Όραμα, αποστολή και αξίες Οι δραστηριότητες του Ομίλου Στόχοι, προτεραιότητες και προοπτικές Προϊόντα Ομίλου Σιδενόρ Σημαντικά έργα Παρουσίαση θυγατρικών εταιριών Ομίλου Σιδενόρ Οικονομική επίδοση και Εταιρική Διακυβέρνηση Εταιρική Υπευθυνότητα και Βιώσιμη Ανάπτυξη Οι εταιρίες Σιδενόρ Βιομηχανική και Sovel Εταιρική Διακυβέρνηση Σιδενόρ Βιομηχανική Χάλυβα Α.Ε. και Sovel Α.Ε Ολοκληρωμένη προσέγγιση θεμάτων της αγοράς Προστασία του περιβάλλοντος Μέριμνα για τους εργαζόμενους Υγεία και ασφάλεια στην εργασία Κοινωνική συνεισφορά Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης 125 Ετήσια οικονομική έκθεση Έντυπο αξιολόγησης Απολογισμού και επικοινωνίας Π1 Β3 ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014

4 2 Πληροφορίες σχετικά με τον Απολογισμό Πληροφορίες σχετικά με τον Απολογισμό Ο Ετήσιος Απολογισμός 2014 του Ομίλου Σιδενόρ αποτελεί την πρώτη έκδοση του οργανισμού η οποία περιλαμβάνει ποικίλα μη οικονομικά στοιχεία όπως οι πολιτικές, τα συστήματα και οι δράσεις που αναλαμβάνει, προκειμένου να ανταποκρίνεται αποτελεσματικά στις προσδοκίες και ανάγκες των συμμετόχων του. Ειδικότερα στην παρούσα έκδοση περιλαμβάνεται απεικόνιση του εύρους των δράσεων Εταιρικής Υπευθυνότητας και Βιώσιμης Ανάπτυξης των δύο μεγαλύτερων θυγατρικών του Ομίλου στην Ελλάδα, Σιδενόρ Βιομηχανική Χάλυβα Α.Ε. και Sovel Α.Ε. Οι όροι «Εταιρία», «εμείς», αναφέρονται στις πρακτικές και πολιτικές που εφαρμόζονται και ισχύουν από κοινού στις εταιρίες Σιδενόρ Βιομηχανική Χάλυβα Α.Ε. και Sovel Α.Ε., εκτός και αν σημειώνεται διαφορετικά στην ενότητα/κεφάλαιο. Ο όρος «Όμιλος» αναφέρεται στη Σιδενόρ Συμμετοχών Α.Ε. και τις θυγατρικές της στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Πεδίο και όριο Ο Απολογισμός καλύπτει σημαντικό εύρος των θεμάτων που άπτονται της οικονομικής, περιβαλλοντικής και κοινωνικής επίδρασης των δύο Εταιριών Σιδενόρ Βιομηχανική και Sovel. Επίσης σε ξεχωριστή ενότητα περιλαμβάνει ενδεικτικά στοιχεία Εταιρικής Υπευθυνότητας και των υπόλοιπων θυγατρικών εταιριών του Ομίλου προκειμένου να δοθεί μια συνολική εικόνα στον αναγνώστη. Ο Απολογισμός δεν περιλαμβάνει τις δραστηριότητες των προμηθευτών της Εταιρίας ή του Ομίλου ή άλλες δραστηριότητες που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο συνεργασιών, κοινοπραξιών ή από τρίτους. Δεδομένα και περιορισμοί Τα δεδομένα και οι πληροφορίες που παρουσιάζονται, έχουν συλλεχθεί βάσει διαδικασιών που εφαρμόζονται στις Εταιρίες, είτε μέσω των βάσεων δεδομένων και σχετικών αρχείων που τηρούνται. Σε σημεία όπου παρατίθενται δεδομένα τα οποία έχουν προκύψει κατόπιν επεξεργασίας ή βασίζονται σε παραδοχές ή υποθέσεις, πάντοτε αναφέρεται ο τρόπος ή η μέθοδος υπολογισμού, καθώς και η πηγή της υπόθεσης. Στις περιπτώσεις όπου πραγματοποιούνται υπολογισμοί και υποθέσεις, οι κύριες μέθοδοι επεξεργασίας, υπολογισμού και παρουσίασης των δεδομένων ακολουθούν τις κατευθυντήριες οδηγίες του Global Reporting Initiative-G3.1 και GRI-G4. Επίσης, τα οικονομικά στοιχεία έχουν ληφθεί από τις ετήσιες Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις οι οποίες προσυπογράφονται από τη Διοίκηση και ελέγχονται από εξωτερικό ελεγκτή. Μεθοδολογία Κατά τη σύνταξη των ενοτήτων που περιλαμβάνουν στοιχεία Εταιρικής Υπευθυνότητας και Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ετήσιου Απολογισμού 2014 του Ομίλου Σιδενόρ, ελήφθησαν υπόψη τα διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα και πρωτοβουλίες για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη: οι οδηγίες για την ανάπτυξη Απολογισμών ΕΚΕ, Global Reporting Initiative (GRI- G3.1 / G4), oι δέκα αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (UN Global Compact), οι οδηγίες του προτύπου για την Κοινωνική Υπευθυνότητα ISO (Guidance on Social Responsibility). Για τον καθορισμό των θεμάτων που περιλαμβάνονται στον παρόντα Απολογισμό, ελήφθησαν υπόψη τόσο οι προσδοκίες των συμμετόχων της Εταιρίας σε αυτά, όσο και η σημαντικότητα των επιμέρους θεμάτων για την Εταιρία. ΣΙΔΕΝΟΡ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.

5 Ετήσιος Απολογισμός Οικονομικές Καταστάσεις 3 Για τη σύνταξη του Ετήσιου Απολογισμού 2014 του Ομίλου Σιδενόρ συστάθηκε ομάδα στελεχών από τις εμπλεκόμενες Διευθύνσεις και Τμήματα και ειδικότερα των εταιριών Σιδενόρ Βιομηχανική Χάλυβα και Sovel. Βασικό έργο της ομάδας αποτέλεσε η συγκέντρωση των απαιτουμένων πληροφοριών που αφορούν στους διαφορετικούς άξονες της Εταιρικής Υπευθυνότητας στην Εταιρία, καθώς και η συμμετοχή τους στη διαδικασία καθορισμού των σημαντικών θεμάτων. Συντονιστής της Ομάδας ήταν η Σοφία Μυλοθρίδου. Η ανάπτυξη του Ετήσιου Απολογισμού 2014 του Ομίλου Σιδενόρ πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη και την επιστημονική καθοδήγηση (συγκέντρωση στοιχείων, αξιολόγηση και συγγραφή) της Εταιρείας Grant Thornton (www.grant-thornton.gr ) και των ανεξάρτητων συμβούλων Τάνια Τάκου και Γιώργου Ηλιόπουλου. Στοιχεία Επικοινωνίας Καλωσορίζουμε οποιαδήποτε ερώτηση, απορία, διευκρίνιση ή πρόταση για βελτίωση, καθώς η γνώμη σας έχει μεγάλη αξία για εμάς. Παρακαλούμε αποστείλατε τυχόν παρατηρήσεις, σχόλια στην ακόλουθη διεύθυνση συμβάλλοντας ενεργά στη βελτίωση και περαιτέρω ανάπτυξη μας. ΣΙΔΕΝΟΡ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. Χριστίνα Χριστοδουλοπούλου Υπεύθυνη Προώθησης, Διαφήμισης και Δημοσίων Σχέσεων Αμαρουσίου Χαλανδρίου 33 Τ.Κ , Μαρούσι Τηλ.: Σοφία Ζαΐρη Υπεύθυνη Επενδυτικών Σχέσεων Αμαρουσίου Χαλανδρίου 33 Τ.Κ , Μαρούσι Τηλ.: Ο Ετήσιος Απολογισμός 2014 του Ομίλου Σιδενόρ διατίθεται στην ιστοσελίδα (Επενδυτικές σχέσεις / Ετήσιοι Απολογισμοί). ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014

6 Ο Όμιλος με μια ματιά μονάδες 15Παραγωγικές 4Λιμάνια 1 Παραγωγικές μονάδες 1.1. Σιδενόρ Βιομηχανική Χάλυβα Α.Ε. (Θεσσαλονίκη, Ελλάδα) 1.2. Sovel A.E. (Αλμυρός Μαγνησίας, Ελλάδα) 1.3 Stomana Industry S.A. (Pernik, Βουλγαρία) 1.4 Σωληνουργεία Κορίνθου Α.Ε. (Θίσβη Βοιωτίας, Ελλάδα) 1.5 ΖΑΟ ΤΜΚ CPW (Polevskoy, Ρωσία) 1.6 Dojran Steel Dooel (Nikolic, Π.Γ.Δ.Μ.) 1.7 Teprosteel EAD (Pernik, Βουλγαρία) 1.8 Prosal Tubes S.A. (Pernik, Βουλγαρία) 1.9 Έρλικον Α.Β.Ε. (Κιλκίς, Ελλάδα) 1.10 Αειφόρος Α.Ε. Εγκαταστάσεις (Αλμυρός Μαγνησίας, Ελλάδα) Εγκαταστάσεις (Θεσσαλονίκη, Ελλάδα) 1.11 Aeiforos Bulgaria S.A. (Pernik, Βουλγαρία) 1.12 Θερμολίθ Α.Ε. Εγκαταστάσεις (Καλύβες Χαλκιδικής, Ελλάδα) Εγκαταστάσεις (Σκούμτσα Γρεβενών, Ελλάδα) 1.13 SmartReo PTY LTD (Brisbane, Αυστραλία) Ενοποιημένος κύκλος εργασιών Ομίλου Σιδενόρ (ποσά σε εκ. ευρώ) ΣΙΔΕΝΟΡ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.

7 Ετήσιος Απολογισμός Οικονομικές Καταστάσεις 5 2 Εγκαταστάσεις logistics 2.1 Σιδενόρ Βιομηχανική Χάλυβα Α.Ε. (Ελλάδα) 2.2 Sovel A.E. (Ελλάδα) 2.3 Αντιμέτ Α.Ε. (Ελλάδα) 2.4 Sidebalk Steel Doo (Σερβία) 2.5 Sideral Steel Shpk (Αλβανία) 2.6 Siderom Steel Slr (Ρουμανία) 2.7 Port Svishtov West S.A. (Βουλγαρία) 2.8 Gyor Platform operated by DB Schenker (Ουγγαρία) 2.9 Sezana Platform operated by DB Schenker (Σλοβενία) 3 Λιμάνια 3.1 Αλμυρός Μαγνησίας (Ελλάδα) 3.2 Θίσβη Βοιωτίας (Ελλάδα) 3.3 Ασπρόπυργος Αττικής (Ελλάδα) 3.4 Port Svishtov (Βουλγαρία) ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014

8 6 1α. Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου Ο Όμιλος Σιδενόρ αποτελεί σήμερα το μεγαλύτερο ανακυκλωτή παλαιοσιδήρου στην Ελλάδα και έναν από τους μεγαλύτερους στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Με τον τρόπο αυτό συμβάλλει σημαντικά στην προστασία του περιβάλλοντος, μιας και όχι μόνο δεν εξαντλεί τους φυσικούς πόρους αλλά επιπλέον επαναχρησιμοποιεί τους ήδη υπάρχοντες. Δίνουμε επίσης μεγάλη έμφαση στην έρευνα και στην ανάπτυξη εντάσσοντας επενδυτικά σχέδια για την περαιτέρω βελτίωση της αποδοτικότητας των παραγωγικών µονάδων, την παραγωγή νέων προϊόντων και τεχνολογιών προστιθέμενης αξίας, την ενίσχυση της ασφάλειας της εργασίας και την προστασία του περιβάλλοντος. Για τον Όμιλο Σιδενόρ, η Εταιρική Υπευθυνότητα και η Βιώσιμη Ανάπτυξη αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της φιλοσοφίας του και οι δράσεις και οι πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει έχουν στόχο την ανάπτυξη των ανθρώπων του, την υποστήριξη των τοπικών κοινωνιών δίπλα στις οποίες λειτουργεί και τη μείωση των επιδράσεων του στο περιβάλλον. Είναι ουσιαστικά στη φύση των δραστηριοτήτων μας η εξοικονόμηση των πολύτιμων φυσικών πόρων και σε αυτό το πλαίσιο αναπτύσσουμε το πλάνο δράσεων μας. Γεώργιος Καλφαρέντζος Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου Ο στρατηγικός σχεδιασμός του Ομίλου, οι διοικητικές πρακτικές καθώς και η επικοινωνία με τους συμμετόχους, καθοδηγούνται από το αίσθημα ευθύνης απέναντι στον Άνθρωπο, στην Κοινωνία και στο Περιβάλλον. ΣΙΔΕΝΟΡ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.

9 Ετήσιος Απολογισμός Οικονομικές Καταστάσεις 7 1β. Μήνυμα Γενικού Διευθυντή Κατά το 2014, ο Όµιλος Σιδενόρ πέτυχε σηµαντική βελτίωση των µεγεθών του, έναντι του προηγούµενου έτους, σε ένα δυσµενές περιβάλλον για την ελληνική οικονοµία και τον κατασκευαστικό κλάδο, όσο και για τον κλάδο χάλυβα διεθνώς. Η µικρή ανάκαµψη της αγοράς χάλυβα οπλισµού σκυροδέµατος στην Ελλάδα, λόγω της επανεκκίνησης µεγάλων έργων υποδοµής, η σηµαντική βελτίωση κοστολογίων της θυγατρικής εταιρίας Stomana Industry, τα νέα προϊόντα υψηλότερης προστιθέµενης αξίας, όπως οι ειδικοί χάλυβες και τα φύλλα χάλυβα πλάτους 2,5 µέτρων, η διείσδυση στην αγορά πλατέων προϊόντων στις ΗΠΑ συνέβαλαν στη βελτίωση των οικονοµικών µεγεθών του Οµίλου. Οι ενοποιηµένες πωλήσεις του Οµίλου Σιδενόρ ανήλθαν στο επίπεδο των 822 εκ. ευρώ έναντι 808 εκ. ευρώ την προηγούμενη οικονοµική χρήση. Τα αποτελέσµατα προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσµάτων και αποσβέσεων (EBITDA) διαµορφώθηκαν στο ύψος των 23 εκ. ευρώ έναντι 11,5 εκ. ευρώ της οικονοµικής χρήσης 2013, ενώ τα αποτελέσµατα προ φόρων της χρήσης ανήλθαν σε ζημίες 55 εκ. ευρώ έναντι ζημιών 75 εκ. ευρώ της χρήσης Τέλος, τα ενοποιηµένα αποτελέσματα µετά από φόρους και δικαιώµατα µειοψηφίας διαµορφώθηκαν σε ζημίες 50 εκ. ευρώ έναντι ζημιών 74 εκ. ευρώ την παρελθούσα χρήση. Στη διάρκεια του 2014, ο Όµιλος Σιδενόρ πραγµατοποίησε επενδύσεις της τάξης των 77,6 εκ. ευρώ. Το επενδυτικό πρόγραµµα του Οµίλου Σιδενόρ εντάσσεται στο πλαίσιο της γενικότερης στρατηγικής για περαιτέρω βελτίωση της αποδοτικότητας των παραγωγικών µονάδων, της παραγωγής νέων προϊόντων υψηλής ζήτησης και προστιθέμενης αξίας, της ενίσχυσης της ασφάλειας της εργασίας και της Βιώσιμης Ανάπτυξης. Για το 2015, ο σαφής εξαγωγικός προσανατολισµός του Οµίλου ευνοείται από την εξασθένηση της συναλλαγµατικής ισοτιµίας EUR/USD και την αξιοποίηση των παραγωγικών επενδύσεων του Οµίλου των τελευταίων ετών. Συγκεκριµένα, η λειτουργία του νέου επαγωγικού φούρνου στη θυγατρική Sovel, η επερχόµενη ολοκλήρωση του νέου επαγωγικού φούρνου στη Θεσσαλονίκη, η εγκατάσταση του σταθµού επεξεργασίας χάλυβα εν κενώ (vacuum degasser) και της γραµµής επιφανειακής επεξεργασίας µπιγιέτας (billet conditioning) στη Stomana Industry στη Βουλγαρία, οι επενδύσεις στη Dojran Steel στην Π.Γ..Μ. για την παραγωγή µορφοσιδήρων, σε συνδυασµό µε τον περαιτέρω εµπλουτισµό του χαρτοφυλακίου προϊόντων και την επέκταση των δραστηριοτήτων του Οµίλου σε νέες αγορές του εξωτερικού, προβλέπεται να συνεισφέρουν σηµαντικά στην περαιτέρω βελτίωση της κοστολογικής βάσης και στα οικονοµικά του αποτελέσµατα. Οι εξελίξεις κατά τη διάρκεια του 2015 και οι συζητήσεις σε εθνικό και διεθνές επίπεδο σχετικά µε την επανεξέταση των όρων του προγράµµατος χρηµατοδότησης της Ελλάδας, διατηρούν το µακροοικονοµικό και χρηµατοοικονοµικό περιβάλλον στη χώρα ευµετάβλητο. Συνεπώς η αβεβαιότητα του οικονοµικού περιβάλλοντος της χώρας αποτελεί βασικό παράγοντα κινδύνου όπου τυχόν αρνητικές εξελίξεις ενδέχεται να επηρεάσουν αρνητικά κατά κύριο λόγο τις εγχώριες δραστηριότητες και την χρηµατοοικονοµική κατάσταση αυτών. Η Διοίκηση του Οµίλου λαµβάνοντας υπόψη τον εξαγωγικό του χαρακτήρα, που ενδυναµώνεται από τις σύγχρονες παραγωγικές εγκαταστάσεις που διαθέτει τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, εκτιµά διαρκώς την κατάσταση και λαµβάνει όλα τα αναγκαία και δυνατά µέτρα για την ελαχιστοποίηση τυχόν επιπτώσεων. Νικόλαος Μαρίου Γενικός Διευθυντής ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014

10 8 2. Βασικά στοιχεία του Ομίλου Σιδενόρ Ο Όμιλος Σιδενόρ δραστηριοποιείται στον κλάδο παραγωγής, μεταποίησης και εμπορίας προϊόντων χάλυβα αποτελώντας σήμερα τη μεγαλύτερη ελληνική βιομηχανία παραγωγής προϊόντων χάλυβα, με ηγετική θέση τόσο στην Ελλάδα, όσο και στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Η επιχειρηματική πορεία του Ομίλου Σιδενόρ ξεκίνησε το 1962 και σήμερα είναι ένας πλήρως καθετοποιημένος όμιλος επιχειρήσεων με 36 θυγατρικές και συγγενείς εταιρίες, εκ των οποίων οι 18 δραστηριοποιούνται στο εξωτερικό. Οι παραγωγικές μονάδες του Ομίλου λειτουργούν στην Ελλάδα, στη Βουλγαρία, στη Ρωσία, στην Π.Γ.Δ.Μ. και στην Αυστραλία. Η επέκταση στη Νοτιοανατολική Ευρώπη ξεκίνησε το 2001 με την απόκτηση της Stomana Industry στη Βουλγαρία, στην οποία ο Όμιλος Σιδενόρ συνεχίζει να επενδύει στοχεύοντας στην παραγωγή προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας, στην αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητάς του, στη βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων καθώς και στη μείωση του κόστους παραγωγής. Το 2006, ο Όμιλος Σιδενόρ επεκτείνει τη διείσδυσή του στην αγορά της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, μέσω της εταιρίας Dojran Steel στη Π.Γ.Δ.Μ., με εργοστάσιο παραγωγής επιμήκων προϊόντων χάλυβα, καλύπτοντας τις ανάγκες της τοπικής αγοράς και του Κοσσόβου. Από το 2007 έως το 2011, αναπτύσσεται ευρύ εμπορικό δίκτυο στη Σερβία (μέσω της Sidebalk Steel), στην Αλβανία (μέσω της Sideral Steel) και στη Ρουμανία (μέσω της Siderom Steel) με σκοπό την πληρέστερη κάλυψη των τοπικών αγορών και της ευρύτερης περιοχής. Οι παραγωγικές εγκαταστάσεις του Ομίλου αναβαθμίζονται και επεκτείνονται συνεχώς μέσα από ένα εκτεταμένο μακροχρόνιο επενδυτικό πρόγραμμα ύψους πάνω από 860 εκ. ευρώ για την περίοδο Τα προϊόντα του Ομίλου Σιδενόρ καλύπτουν τις πιο απαιτητικές ανάγκες των πελατών στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Βασικές προτεραιότητες του Ομίλου αποτελούν η υψηλή ποιότητα των προϊόντων και υπηρεσιών του, η έμφαση στην καινοτομία, οι επενδύσεις σε άρτιο τεχνολογικό εξοπλισμό, η πελατοκεντρική προσέγγιση των δραστηριοτήτων του και η εξέλιξη των εργαζομένων του. Η τεχνολογική υπεροχή, σε επίπεδο παραγωγικής βάσης, σε συνδυασμό με το δίκτυο πωλήσεων, εντός και εκτός Ελλάδας, επιτρέπουν στον Όμιλο Σιδενόρ να διατηρεί την ηγετική θέση του στον κλάδο παραγωγής, μεταποίησης και εμπορίας προϊόντων χάλυβα. Οι εταιρίες του Ομίλου Σιδενόρ Με στόχο τη βέλτιστη αποτελεσματικότητα, οι δραστηριότητες του Ομίλου Σιδενόρ είναι πλήρως καθετοποιημένες και διακρίνονται στους ακόλουθους τομείς: χαλυβουργίας / ελασματουργίας σωληνουργίας περαιτέρω επεξεργασίας προϊόντων χάλυβα (καθετοποίηση) και πωλήσεων και διανομής των προϊόντων Το σύνολο των θυγατρικών και συγγενών εταιριών του Ομίλου Σιδενόρ μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2014 απεικονίζεται στον ακόλουθο πίνακα, διακρίνοντας το ποσοστό συμμετοχής, τον τομέα δραστηριοποίησης και τη χώρα εγκατάστασης: ΣΙΔΕΝΟΡ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.

11 Ετήσιος Απολογισμός Οικονομικές Καταστάσεις 9 Εταιρίες που ενοποιούνται Άμεσο και έμμεσο Χώρα με ολική ενοποίηση ποσοστό συμμετοχής εγκατάστασης Τομέας χαλυβουργίας / ελασματουργίας Σιδενόρ Βιομηχανική Χάλυβα Α.Ε. 100,00% Ελλάδα Stomana Industry S.A. 100,00% Βουλγαρία Sovel A.E. 64,01% Ελλάδα Dojran Steel Dooel 100,00% Π.Γ.Δ.Μ Τομέας σωληνουργίας Prosal Tubes S.A. 100,00% Βουλγαρία Σωληνουργεία Κορίνθου Α.Ε. 78,55% Ελλάδα ΒΕΤ Α.Ε. 64,01% Ελλάδα Τομέας περαιτέρω επεξεργασίας προϊόντων χάλυβα Teprosteel EAD 100,00% Βουλγαρία Έρλικον Επεξεργασία Συρμάτων Α.Β.Ε. 98,86% Ελλάδα Αειφόρος Α.Ε. 90,00% Ελλάδα Aeiforos Bulgaria S.A. 90,00% Βουλγαρία Θερμολίθ Α.Ε. 63,00% Ελλάδα Τομέας πωλήσεων και διανομής προϊόντων Sidebalk Steel DOO 100,00% Σερβία Siderom Steel SLR 100,00% Ρουμανία Sideral Steel SHPK 99,45% Αλβανία Port Svishtov West S.A. 73,09% Βουλγαρία ΒΕΑΤ Α.Ε. 41,60% Ελλάδα Βεμέτ Α.Ε. 100,00% Ελλάδα Bozetti LTD 100,00% Κύπρος Jostdex LTD 99,89% Κύπρος Pristanishten Komplex Svilosa EOOD 73,09% Βουλγαρία Δια.Βι.Πε.Θι.Β. Α.Ε. 70,10% Ελλάδα Ετήλ Α.Ε. 69,98% Ελλάδα Sigma Α.Ε. 69,28% Βουλγαρία Πράκσυς A.E. 61,00% Ελλάδα Άμεσο Εταιρίες που ενοποιούνται και έμμεσο με τη μέθοδο της ποσοστό Χώρα Τομέας καθαρής θέσης συμμετοχής εγκατάστασης δραστηριοποίησης Β.ΕΠΕ.Μ. Α.Β.Ε.Ε. 50,00% Ελλάδα Πωλήσεων και διανομής προϊόντων Μεταλλουργία Αττικής Α.Ε. 50,00% Ελλάδα Περαιτέρω επεξεργασίας προϊόντων χάλυβα SmartReo PTY LTD 49,94% Αυστραλία Περαιτέρω επεξεργασίας προϊόντων χάλυβα Domoplex Ltd 45,00% Κύπρος Περαιτέρω επεξεργασίας προϊόντων χάλυβα ZAO TMK-CPW 38,49% Ρωσία Σωληνουργίας AWM Spa 34,00% Ιταλία Πωλήσεων και διανομής προϊόντων Διαπέμ Α.Ε. 33,35% Ελλάδα Πωλήσεων και διανομής προϊόντων Σιδηρεμπορική Μακεδονίας (ΣΙΔΜΑ) Α.Ε. 24,59% Ελλάδα Πωλήσεων και διανομής προϊόντων Biodiesel A.E. 16,00% Ελλάδα Περαιτέρω επεξεργασίας προϊόντων χάλυβα ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014

12 3. Κύρια γεγονότα στην ιστορία της Εταιρίας Ίδρυση της Εταιρίας με την επωνυμία Βιοχάλκο-Σάνιτας Ελληνική Βιομηχανία Σωλήνων, Ειδών Υγιεινής και Θερμάνσεως με αντικείμενο την παραγωγή χαλυβδοσωλήνων ύδρευσης, θερμαντικών σωμάτων και λεβήτων. Εισαγωγή των μετοχών της Έρλικον (θυγατρική εταιρία) στην κύρια αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Εισαγωγή της Σιδενόρ στο Χρηματιστήριο Αθηνών, μετά από συγχώνευση με απορρόφηση της εισηγμένης εταιρίας Έρλικον. Έναρξη παραγωγής του ελάστρου της θυγατρικής Sovel, που διπλασιάζει την παραγωγική δυναμικότητα προϊόντων ελάστρου της Σιδενόρ. Ανάπτυξη και εμπορική τοποθέτηση του νέου καινοτόμου χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος SD με ενισχυμένη αντισεισμική συμπεριφορά. Πιστοποίηση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας της Σιδενόρ για τις παραγωγικές μονάδες Θεσσαλονίκης και Αλμυρού Μαγνησίας κατά το πρότυπο ISO 9001:2000. Εμπορική τοποθέτηση του χάλυβα SD υψηλής ολκιμότητας κατηγορίας C Αλλαγή της επωνυμίας σε Σιδενόρ Βιομηχανία Κατεργασίας Σιδήρου. Η θυγατρική Sovel, αποκτά τα περιουσιακά στοιχεία της εταιρίας Μεταλλουργική Χάλυψ στον Αλμυρό Μαγνησίας. Πιστοποίηση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας της Σιδενόρ κατά το πρότυπο ISO 9002 (σήμερα ISO 9001:2008). Έναρξη λειτουργίας του χαλυβουργείου της Sovel στον Αλμυρό Μαγνησίας. Εξαγορά του 75% της βουλγαρικής εταιρίας Stomana Industry. Απόκτηση πλειοψηφικής συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο της Σωληνουργεία Κορίνθου. Ίδρυση της Εταιρίας με την επωνυμία Βιοχάλκο-Σάνιτας ΣΙΔΕΝΟΡ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.

13 Ετήσιος Απολογισμός Οικονομικές Καταστάσεις Τα κυριότερα γεγονότα που αφορούν στη θυγατρική Σωληνουργεία Κορίνθου παρουσιάζονται στον Ετήσιο Απολογισμό 2014 της Εταιρίας Η Εταιρία γίνεται η πρώτη ελληνική βιομηχανία χάλυβα που αποκτά πιστοποιητικό συμμόρφωσης Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (πιστοποίηση κατά το πρότυπο ISO 14001:2004 των εργοστασίων Θεσσαλονίκης και Αλμυρού Μαγνησίας). Έναρξη λειτουργίας των παραγωγικών εγκαταστάσεων της κοινοπραξίας ZAO TMK CPW στη Ρωσία. Ολοκλήρωση της πρώτης φάσης εκσυγχρονισμού των εγκαταστάσεων της Dojran Steel. Έναρξη λειτουργίας της νέας μεθόδου τροφοδοσίας σκραπ (consteel) στη Sovel. Πιστοποίηση του Συστήματος Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας Εργασίας της Σιδενόρ κατά τα πρότυπα ΕΛΟΤ 1801:2008 και OHSAS 18001:2007. Ανάδειξη της Σιδενόρ μεταξύ των 500 νέων πρωτοπόρων εταιριών, διεθνώς, από το Παγκόσμιο Οικονομικό Forum. Απόκτηση ποσοστού 34% στην Ιταλική εταιρία AUTOMATIC WIRE MACHINES, η οποία σχεδιάζει και αναπτύσσει μηχανικές εφαρμογές υψηλής τεχνολογίας στον τομέα της παραγωγής και επεξεργασίας χάλυβα. Ολοκλήρωση των διαδικασιών για την απόκτηση λιμενικών εγκαταστάσεων στην περιοχή Svishtov της Βουλγαρίας, σε στρατηγικό σημείο πάνω στον ποταμό Δούναβη, μέσω της Port Svishtov West, θυγατρικής της Stomana Industry. Απόσχιση του βιομηχανικού κλάδου της Σιδενόρ με αντικείμενο τη μεταποίηση παλαιοσιδήρου και την εξ αυτού παραγωγή επιμήκων προϊόντων σιδήρου και χάλυβα, εισφορά του στη Δεπάλ και μετονομασία σε Σιδενόρ Βιομηχανική Χάλυβα. Κατασκευή και λειτουργία του φούρνου επαγωγικής αναθέρμανσης μπιγιετών στη μονάδα παραγωγής της Sovel. Επιτυγχάνεται μείωση των συνολικών άμεσων εκπομπών CO 2 καθώς και μείωση του κόστους παραγωγής λόγω της σημαντικής μείωσης χρήσης φυσικού αερίου που χρησιμοποιείται για την αναθέρμανση στους κλασικούς κλιβάνους και την ευέλικτη λειτουργία με άμεσο άνοιγμα/κλείσιμο του φούρνου. Ανάπτυξη του Ετήσιου Απολογισμού 2014 συμπεριλαμβάνοντας στοιχεία που αφορούν στη Βιώσιμη Ανάπτυξη και Εταιρική Υπευθυνότητα των εταιριών Σιδενόρ Βιομηχανική Χάλυβα και Sovel. Εγκατάσταση πύργου ψύξης καυσαερίων ηλεκτρικού κλιβάνου τόξου, στη μονάδα παραγωγής της Sovel με στόχο τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της Εταιρίας. Δημιουργία και έναρξη λειτουργίας της κοινής εταιρίας της Σιδενόρ Συμμετοχών και της Thiess με την επωνυμία SmartReo για την παροχή ολοκληρωμένων λύσεων στην προκατασκευή σιδηρού οπλισμού αξιοποιώντας την τεχνολογία Synthesis σε μία σύγχρονη εγκατάσταση στο Brisbane, στην πολιτεία του Queensland, στην Αυστραλία. Η εταιρία Thiess είναι η μεγαλύτερη κατασκευαστική εταιρία της Αυστραλίας Έναρξη λειτουργίας της θυγατρικής εταιρίας Dojran Steel στην Π.Γ.Δ.Μ., με κύριο αντικείμενο την παραγωγή προϊόντων χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος. Έναρξη λειτουργίας του νέου ελασματουργείου της θυγατρικής Stomana Industry στη Βουλγαρία (αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας σε επιμήκη προϊόντα στους τόνους ετησίως). Απόκτηση του 100% του μετοχικού κεφαλαίου της Stomana Industry. Η Σιδενόρ είναι η πρώτη ελληνική βιομηχανία χάλυβα που πιστοποιηθήκε σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 14001:2004 Oλοκλήρωση της εγκατάστασης της νέας γραμμής ελασματουργείου επιμήκων προϊόντων χάλυβα (compact mill), στη Sovel, η οποία αύξησε την παραγωγική δυναμικότητα προϊόντων ελασματουργείου κατά τόνους. Έναρξη λειτουργίας εγκαταστάσεων logistics στη Sideral Steel ShPk, στην Αλβανία. Πώληση μηχανών Synthesis στη Σιγκαπούρη για παραγωγή έτοιμων κλωβών Sidefor. Συμφωνία μεταξύ της Stomana Industry στη Βουλγαρία και της Ιαπωνικής Daido Steel Co. Ltd η οποία περιλαμβάνει την τεχνική υποστήριξη από τη Daido Steel για την περαιτέρω ανάπτυξη της υπάρχουσας δραστηριότητας των ειδικών χαλύβων (SBQ) στη Stomana Industry. Βραβείο Τεχνολογικής Αριστείας στο πλαίσιο των Βραβείων «Made in Greece» για το προϊόν Sidefor Plus. ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014

14 12 4. Όραμα, αποστολή και αξίες Όραμα Να επιτυγχάνουμε υψηλές επιδόσεις στην παραγωγή προϊόντων χάλυβα δημιουργώντας ταυτόχρονα προστιθέμενη αξία στους συμμέτοχους μας. Αποστολή Επενδύουμε στην προσωπική ανάπτυξη των ανθρώπων μας Υποστηρίζουμε τους πελάτες μας, προσφέροντας τους προϊόντα υψηλής ποιότητας Χτίζουμε μακροχρόνιες σχέσεις με τους προμηθευτές μας Λειτουργούμε με γνώμονα την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία Συνεισφέρουμε στην ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών Σεβόμαστε το περιβάλλον Αυξάνουμε την προστιθέμενη αξία για τους μετόχους Αξίες Ακεραιότητα - Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη Σεβόμαστε τους νόμους και το ρυθμιστικό πλαίσιο της χώρας, καθώς και τις διεθνείς δεσμεύσεις και πρωτοβουλίες Εταιρικής Υπευθυνότητας και δρούμε με υψηλό αίσθημα ευθύνης και δεοντολογίας. Αναγνωρίζουμε την υποχρέωση που έχουμε να λειτουργούμε με ασφάλεια, να προστατεύουμε το περιβάλλον και να υποστηρίζουμε τις τοπικές κοινωνίες, στις οποίες δραστηριοποιούμαστε. Επενδύουμε και συμβάλλουμε στη βελτίωση της ποιότητας ζωής για όλους, εντός και εκτός της επιχείρησης. Δέσμευση Είμαστε υπερήφανοι και αναλαμβάνουμε προσωπική ευθύνη για την επίτευξη αποτελεσμάτων υψηλών προδιαγραφών, οικοδομώντας παράλληλα, μακροχρόνιες σχέσεις με τους πελάτες και τους προμηθευτές μας. Εστιάζουμε στην υγεία και την ασφάλεια των ανθρώπων μας και παρέχουμε ένα περιβάλλον εργασίας που παρακινεί τους εργαζόμενους μας να είναι παραγωγικοί, προσανατολισμένοι στην επίτευξη του αποτελέσματος, καθώς και να διαχειρίζονται την προσωπική τους βελτίωση με ζήλο και ακεραιότητα. Εστίαση στα αποτελέσματα Εστιάζουμε στην επίτευξη αποτελεσματικών και αξιόπιστων λύσεων που προσθέτουν αξία στους πελάτες μας. Επιδεικνύουμε αποφασιστικότητα και εμπιστοσύνη στις δυνατότητες μας ώστε να μεγιστοποιήσουμε την παραγωγικότητα με στόχο την επιχειρηματική αριστεία, ενώ ταυτόχρονα μεγιστοποιούμε την αξία προς τους μετόχους. Τεχνολογική πρωτοπορία και καινοτομία Εστιάζουμε στην τεχνολογική εξειδίκευση με σκοπό τη συνεχή επίτευξη αποτελεσμάτων υψηλής ποιότητας και λύσεων προστιθέμενης αξίας. Αναπτύσσουμε ένα περιβάλλον συνεχούς μάθησης και επενδύουμε στην έρευνα και στην ανάπτυξη, στις τεχνολογίες αιχμής, στο σύγχρονο εξοπλισμό και σε τεχνογνωσία, με σκοπό την προαγωγή εφαρμόσιμων καινοτόμων ιδεών. Ομαδικό πνεύμα Δουλεύουμε ομαδικά και συνεργαζόμαστε, υποστηρίζοντας ο ένας τον άλλον για να επιτύχουμε κοινούς στόχους, είτε ως μέλη ομάδας, είτε ως υπεύθυνοι ομάδας. Επιλέγουμε να δουλεύουμε ομαδικά, αξιοποιώντας τις δεξιότητες, τις ιδέες και τις απόψεις όλων, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Εργαζόμαστε όλοι προς όφελος του Ομίλου και αισθανόμαστε όλοι συνυπεύθυνοι. Αξιοκρατία Ενεργούμε με δικαιοσύνη και διαφάνεια σε όλες τις σχέσεις μας. Διακρίνουμε την προσωπικότητα και τις ικανότητες των ανθρώπων και τους τοποθετούμε στη θέση όπου θα συνεισφέρουν στο μέγιστο βαθμό και θα μπορούν να αναγνωριστούν. Σκεπτόμαστε, πράττουμε και επικοινωνούμε συνεχώς με συνέπεια και ακεραιότητα. ΣΙΔΕΝΟΡ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.

15 Ετήσιος Απολογισμός Οικονομικές Καταστάσεις 13 ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014

16 14 5. Οι δραστηριότητες του Ομίλου Στο πλαίσιο των παραγωγικών δραστηριοτήτων του, ο Όμιλος λειτουργεί κύριες βιομηχανικές μονάδες στην Ελλάδα (Θεσσαλονίκη, Αλμυρό Μαγνησίας, Κιλκίς, Θίσβη Βοιωτίας) και στο εξωτερικό (Pernik Βουλγαρίας, Nikolic Π.Γ.Δ.Μ., Polevskoy Ρωσίας και Brisbane Αυστραλίας). Επιπρόσθετα, διαθέτει μονάδες αποθήκευσης και διανομής. Οι εγκαταστάσεις του Ομίλου καλύπτουν κάθε στάδιο παραγωγής, επεξεργασίας και διανομής όλης της γκάμας προϊόντων χάλυβα δημιουργώντας ένα ιδιαίτερο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για τον Όμιλο. H ευελιξία της παραγωγής των εργοστασίων, καθώς και το ευρύ δίκτυο πωλήσεων και αποθήκευσης, που έχει αναπτύξει ο Όμιλος, εντός και εκτός συνόρων, διασφαλίζουν την άμεση ανταπόκριση στις ανάγκες των πελατών. Με στόχο τη διατήρηση του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος που διαθέτει σε παραγωγικό επίπεδο και σε εμπορική παρουσία, ο Όμιλος Σιδενόρ αναγνωρίζει τη σημασία της διαρκούς αναβάθμισης και επιδιώκει τη στρατηγική επέκταση τόσο των εργοστασίων του, όσο και του δικτύου διανομής του. 5.1 Παραγωγή και επεξεργασία O Όμιλος Σιδενόρ δραστηριοποιείται στην παραγωγή προϊόντων χάλυβα από το στάδιο της τήξης του παλαιοσιδήρου στα τρία χαλυβουργεία του (Σιδενόρ Βιομηχανική, Sovel, Stomana Industry). Στη συνέχεια τα ημιέτοιμα προϊόντα χρησιμοποιούνται από τα ελασματουργεία για την παραγωγή τελικών προϊόντων χάλυβα. Κατηγορία Ετήσια παραγωγική Εταιρίες δραστηριοτήτων δυναμικότητα (σε τόνους) παραγωγής Παραγωγή Παραγωγή ρευστού χάλυβα Παραγωγή επιμήκων προϊόντων χάλυβα Παραγωγή σωλήνων και κοίλων διατομών Παραγωγή πλατέων προϊόντων Επεξεργασία Τελική επεξεργασία προϊόντων χάλυβα * Σιδενόρ Βιομηχανική, Sovel, Stomana Industry Σιδενόρ Βιομηχανική, Sovel, Stomana Industry, Dojran Steel Σωληνουργεία Κορίνθου, ZAO TMK-CPW, Prosal Tubes Stomana Industry Σιδενόρ Βιομηχανική, Sovel, Stomana Industry, Dojran Steel, Έρλικον, Αειφόρος, Τeprosteel, Domoplex, Θερμολίθ, SmartReo * Μετά την ολοκλήρωση επενδύσεων ΣΙΔΕΝΟΡ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.

17 Ετήσιος Απολογισμός Οικονομικές Καταστάσεις Πωλήσεις και διακίνηση προϊόντων Στo πλαίσιo της καλύτερης οργάνωσης των μεταφορών και της εξυπηρέτησης των πελατών του, ο Όμιλος διαθέτει εγκαταστάσεις αποθήκευσης και διανομής των προϊόντων σε Ελλάδα και Ευρώπη. Παρακάτω ακολουθεί συνοπτική αναφορά των δραστηριοτήτων της κάθε μονάδας μεταφοράς ή / και διανομής ανά γεωγραφική κατανομή. Όμιλος Σιδενόρ (Ελλάδα) Στην Ελλάδα, ο Όμιλος Σιδενόρ διαθέτει αποθηκευτικό χώρο στο 17 ο χλμ Αθηνών - Κορίνθου, σε έκταση τ.μ. με αποθηκευτικό χώρο τ.μ., με δύο γερανογέφυρες ανυψωτικής ικανότητας 20 και 15 τόνων αντίστοιχα, πιστοποιημένες για την ασφάλεια των εργαζομένων και των πελατών από ανεξάρτητο διαπιστευμένο φορέα. Ο αποθηκευτικός χώρος στεγάζει τη μεγαλύτερη γκάμα των προϊόντων του Ομίλου. Για την καλύτερη διακίνηση, η αποθήκη φέρει δύο γεφυροπλάστιγγες ζύγισης 70 τόνων έκαστη με πιστοποίηση από τη Διεύθυνση μετρολογίας του υπουργείου Οικονομίας Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού. Επιπλέον, ο Όμιλος διαθέτει ιδιόκτητες εγκαταστάσεις στην Αντιμέτ στην Κρήτη, οι οποίες καταλαμβάνουν τ.μ. με αποθηκευτικό χώρο τ.μ. Οι εγκαταστάσεις αυτές διαθέτουν γεφυροπλάστιγγα ζύγισης 50 τόνων, όπως και γερανούς 10,5 και 2 τόνων. Στην Ελλάδα ο Όμιλος διαθέτει λιμάνια με εγκεκριμένη περιβαλλοντολογική άδεια και δυνατότητα εξυπηρέτησης πλοίων χωρητικότητας έως και τόνων. Τα λιμάνια είναι στη Θίσβη Βοιωτίας, στον Αλμυρό Μαγνησίας και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Sidebalk Steel (Σερβία) Στη Σερβία, ο Όμιλος Σιδενόρ, μέσω της θυγατρικής εταιρίας Sidebalk Steel, η οποία άρχισε τη δραστηριότητά της το 2010, διαθέτει και διακινεί το σύνολο των προϊόντων του στη Σερβία, στη Βοσνία Ερζεγοβίνη και στο Μαυροβούνιο. Sideral Steel (Αλβανία) Στην Αλβανία με την ίδρυση της Sideral Steel ο Όμιλος διαθέτει ένα «one-stop-shop» κέντρο για δομικά υλικά κορυφαίας ποιότητας. Βρίσκεται στο 24 ο χλμ του κεντρικού αυτοκινητοδρόμου που συνδέει τα Τίρανα με το Δυρράχιο. Οι υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις της Εταιρίας καλύπτουν μια συνολική έκταση τ.μ. Η Sideral Steel επενδύει σταθερά σε σύγχρονες τεχνολογίες, με στόχο να προσφέρει προϊόντα υψηλής ποιότητας και προδιαγραφών για τον κατασκευαστικό κλάδο, άμεση εξυπηρέτηση στους πελάτες και καλύτερες συνθήκες εργασίας στους εργαζόμενους με σεβασμό προς το περιβάλλον. Siderom Steel (Ρουμανία) Στη Ρουμανία, η εταιρία Siderom Steel, μια αμιγώς εμπορική εταιρία του Ομίλου Σιδενόρ, η οποία ιδρύθηκε στο Βουκουρέστι το 2007, έχει αναλάβει την πώληση και τη διανομή στην τοπική αγορά των προϊόντων του Ομίλου με βάση τις προδιαγραφές της ρουμανικής αγοράς. Η Siderom Steel αποτελεί το μεγαλύτερο εισαγωγέα χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος στη Ρουμανία και τα αντίστοιχα προϊόντα του Ομίλου κατέχουν τη δεύτερη θέση στην αγορά για το Οι εγκαταστάσεις της Εταιρίας περιλαμβάνουν : τ.μ. στεγασμένο χώρο αποθήκευσης και γραφείων τ.μ. εξωτερικό χώρο αποθήκευσης ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014

18 16 αγορές εξυπηρετούνται, είναι κυρίως η Τσεχία, η Σλοβακία, η Ουγγαρία, η Πολωνία, η Γερμανία και η Γαλλία. Port Svishtov West (Βουλγαρία) Στο πλαίσιο της εξωστρέφειας του Ομίλου και με στόχο την καλύτερη σύνδεση της Stomana Industry με την Κεντρική και τη Δυτική Ευρώπη, ο Όμιλος προέβη στην απόκτηση του λιμανιού Port Svishtov West S.A., που βρίσκεται στις όχθες του ποταμού Δούναβη στη Βουλγαρία, χλμ από το λιμάνι του Regensburg. Οι κύριες υπηρεσίες του λιμανιού αφορούν στη μεταφορά των προϊόντων με τρένο από τις αποθήκες της Stomana Industry και κατόπιν γίνεται η μεταφόρτωση τους σε ποταμόπλοια προς την Κεντρική Ευρώπη, με προορισμό τους πελάτες. Επίσης, υπάρχει δυνατότητα προσωρινής αποθήκευσης στο χώρο και η άμεση/έμμεση μεταφόρτωση των προϊόντων σε ποταμόπλοια ή φορτηγά. Οι αγορές που κατά κύριο λόγο εξυπηρετούνται είναι αυτές που βρίσκονται στην Κεντρική Ευρώπη με συνολική ετήσια μεταφερθείσα ποσότητα τους τόνους, περίπου. Στο λιμάνι πραγματοποιείται υλοποίηση προγράμματος επέκτασης με τέσσερις νέες προβλήτες καθώς και υπαίθριων και στεγασμένων αποθηκευτικών χώρων. Gyor Platform operated by DB Schenker (Ουγγαρία) Ο Όμιλος συνεργάζεται με την εταιρία DB Scenker για τη μεταφορά με τρένο των προϊόντων της Stomana Industry στο Gyor της Ουγγαρίας (σύνορα με Αυστρία). Η υπηρεσία αυτή παρέχεται από την DB Schenker, στην οποία ανήκει η πλατφόρμα κι έχει αναλάβει την πλήρη διαχείριση εκφόρτωσης των προϊόντων από τα βαγόνια, την προσωρινή αποθήκευση τους ( τ.μ. για μακροπρόθεσμη αποθήκευση) και εν συνεχεία τη φόρτωση τους για αποστολή στον τελικό παραλήπτη. Οι χώρες, των οποίων οι Sezana Platform operated by DB Schenker (Σλοβενία) Στη Σλοβενία ο Όμιλος διαθέτει ανάλογη λύση αποστολής των προϊόντων μέσω μίας ακόμη πλατφόρμας, στη Sezana (σύνορα της Σλοβενίας με την Ιταλία). Η συγκεκριμένη πλατφόρμα αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση της αγορά της Βόρειας Ιταλίας για τους ειδικούς χάλυβες. Όμοια με το Gyor της Ουγγαρίας, τα προϊόντα φορτώνονται, αρχικά, από τη Stomana Industry και αμέσως μεταφορτώνονται σε φορτηγά από την πλατφόρμα της Sezana με προορισμό τους πελάτες στη Βόρεια Ιταλία. 5.3 Έρευνα και ανάπτυξη Ο Όμιλος Σιδενόρ επιδιώκει τη διαρκή καινοτομία με στόχο τη συνεχή βελτίωση των προϊόντων που παράγει, των λύσεων που αναπτύσσει και των υπηρεσιών που παρέχει. Στο πλαίσιο αυτό, ο Όμιλος επενδύει σε δράσεις έρευνας και ανάπτυξης. Ειδικότερα, μέσω της θυγατρικής εταιρίας Πράκσυς, παρέχονται λύσεις ολοκληρωμένων κατασκευαστικών συστημάτων στον τομέα του χάλυβα. Για την επίτευξη των στόχων της, η Εταιρία είναι στελεχωμένη με εξειδικευμένο, άρτια καταρτισμένο επιστημονικό προσωπικό. Στο δυναμικό της έχει εντάξει κατά κύριο λόγο πολιτικούς μηχανικούς με μεγάλη εμπειρία στον τομέα της μελέτης, κατασκευής και παραγωγής προϊόντων χάλυβα, έτσι ώστε να μπορεί να παρέχει τεχνική υποστήριξη, τόσο στη μελέτη, όσο και στην εφαρμογή του κάθε προϊόντος σε κάθε είδους έργο, με γνώμονα τη βέλτιστη τεχνοοικονομική λύση. ΣΙΔΕΝΟΡ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.

19 Ετήσιος Απολογισμός Οικονομικές Καταστάσεις 17 Vacuum Degasser Στo πλαίσιo του συνεχούς προγράμματος επενδύσεων του Ομίλου Σιδενόρ για την περαιτέρω βελτίωση της ποιότητας και την ανάπτυξη νέων προϊόντων, ολοκληρώθηκε επιτυχώς η εγκατάσταση του εξοπλισμού για την υπό κενό επεξεργασία του ρευστοποιημένου χάλυβα (Vacuum Degasser - VD) στο εργοστάσιο της Stomana Industry στη Βουλγαρία. Ο συγκεκριμένος εξοπλισμός τέθηκε σε λειτουργία στα τέλη του 2014 συμβάλλοντας στη θεαματική βελτίωση της ποιότητας του χάλυβα, που παράγεται στις εγκαταστάσεις της Stomana Industry. Με την επεξεργασία του χάλυβα στη μονάδα του Vacuum Degasser, επιτυγχάνεται σημαντική μείωση της περιεκτικότητας του σε υδρογόνο και άζωτο. Τεχνολογία Synthesis O Όμιλος Σιδενόρ παραμένει εδώ και δεκαετίες σταθερά προσηλωμένος στην ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογιών και προϊόντων για την κατασκευαστική αγορά, μέσω συνεχούς έρευνας και σημαντικών επενδύσεων. Το επιστέγασμα της εμπειρίας όλων αυτών των ετών είναι η νέα, διεθνώς κατοχυρωμένη τεχνολογία Synthesis για τη βιομηχανική προκατασκευή σιδηρού οπλισμού. Η Synthesis έχει αναπτυχθεί εξολοκλήρου από θυγατρικές εταιρίες του Ομίλου και είναι ένα μοναδικό στο είδος του ολοκληρωμένο σύστημα αυτοματοποιημένης παραγωγής τελικών προϊόντων χάλυβα. Το Ευρωπαϊκό γραφείο διπλωμάτων ευρεσυτεχνίας έχει απονείμει και κατοχυρώσει στην Εταιρία το σχετικό δίπλωμα. Κατόπιν της μεγάλης επιτυχίας που σημείωσε στην ελληνική κατασκευαστική αγορά, ο Όμιλος Σιδενόρ έθεσε στόχους πώλησης ή/και συνεκμετάλλευσης της τεχνολογίας στο εξωτερικό. Στο πλαίσιο αυτό δημιουργήθηκε στην Αυστραλία η εταιρία SmartReo (www.smartreo.com.au), μία κοινοπραξία (Joint Venture) μεταξύ της Σιδενόρ και της Thiess, της μεγαλύτερης κατασκευαστικής εταιρίας της χώρας. Η νέα εταιρία παρέχει, από το Νοέμβριο του 2014, ολοκληρωμένες λύσεις στην προκατασκευή σιδηρού οπλισμού αξιοποιώντας την τεχνολογία Synthesis σε μία σύγχρονη εγκατάσταση στο Brisbane, στην πολιτεία του Queensland στην Αυστραλία. Με τη χρήση του Vacuum Degasser παράγεται «καθαρός χάλυβας» υψηλής ποιότητας, που οδηγεί σε αντίστοιχα τελικά προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας με τεχνικά χαρακτηριστικά και ιδιότητες που ανταποκρίνονται στις πιο απαιτητικές εφαρμογές. Εγκαταστάσεις επεξεργασίας υπό κενό διαθέτουν σήμερα μόνο τα σημαντικότερα χαλυβουργεία στην Ευρώπη και ανά τον κόσμο. Με αυτόν τον εξοπλισμό η Stomana Industry θα μπορεί να παράγει νέες ποιότητες κραμάτων χάλυβα στοχεύοντας σε υψηλότερων απαιτήσεων βιομηχανικούς κλάδους, όπως η αυτοκινητοβιομηχανία, η βιομηχανία σφυρήλατων και άλλους. ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014

20 18 6. Στόχοι, προτεραιότητες και προοπτικές Στρατηγικός στόχος του Ομίλου Σιδενόρ είναι η ενίσχυση της ηγετικής του θέσης, τόσο στην ελληνική αγορά, όσο και σε αυτή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, καθώς και η επέκτασή του σε άλλες αγορές, με στόχο επιπλέον πωλήσεις σε σημαντικές αγορές της Αφρικής, της Μέσης Ανατολής και των Η.Π.Α. Στο πλαίσιο του νέου οικονομικού περιβάλλοντος που έχει διαμορφωθεί μετά τη διεθνή χρηματοπιστωτική κρίση του 2008 και τη συνεχιζόμενη συρρίκνωση των ευρωπαϊκών αγορών, η οποία έπληξε ιδιαίτερα το σύνολο της ευρωπαϊκής βιομηχανίας χάλυβα, ο Όμιλος Σιδενόρ έχει ήδη αναλάβει δράσεις με στόχο την προστασία και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των προϊόντων του και τη διασφάλιση της βιώσιμης ανάπτυξής όλων των δραστηριοτήτων του. Ο Όμιλος Σιδενόρ επιδιώκει τη μείωση του κόστους σε όλους τους τομείς, διατηρώντας πάντοτε υψηλά πρότυπα ποιότητας. Παράλληλα, αναπτύσσει νέα προϊόντα προστιθέμενης αξίας και επενδύει σε καινοτόμες τεχνολογίες, οι οποίες έχουν σημαντική συμβολή, τόσο στην ευελιξία των παραγωγικών του μονάδων, όσο και στη διατήρηση της ανταγωνιστικότητάς του. Συνεργασία στην έρευνα και ανάπτυξη νέων τεχνολογιών Στο πλαίσιο της εξαγωγικής στρατηγικής του Ομίλου Σιδενόρ και της ενίσχυσης των προϊόντων του με νέα υψηλότερης προστιθέμενης αξίας, η Εταιρία προχώρησε στην υπογραφή συμφωνίας τεχνικής υποστήριξης μεταξύ της θυγατρικής της, σε ποσοστό 100%, στη Βουλγαρία Stomana Industry και της ιαπωνικής Daido Steel Co Ltd. Η συμφωνία περιλαμβάνει την τεχνική υποστήριξη από την Daido Steel για την περαιτέρω ανάπτυξη της υπάρχουσας δραστηριότητας των ειδικών χαλύβων (SBQ) στη Stomana Industry στοχεύοντας βιομηχανικούς κλάδους, όπως η αυτοκινητοβιομηχανία, καθώς και συμβουλευτικές υπηρεσίες για την εγκατάσταση και λειτουργία εξειδικευμένου εξοπλισμού για την ανάπτυξη των ειδικών χαλύβων. δραστηριοποιείται και στην παραγωγή ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για τον εξοπλισμό αυτοκινήτων, ηλεκτρονικών και μαγνητικών υλικών, στην κατασκευή βιομηχανικού εξοπλισμού, αλλά και πρωτοπόρων υλικών (κοκκοποιημένα μέταλλα, υπερκράματα κ.λπ.). Με τη συνεργασία αυτή, η Stomana Industry, η μόνη χαλυβουργία στη Βουλγαρία με τεχνολογία ηλεκτρικού κλίβανου, με μεγάλη εμπειρία στην παραγωγή χάλυβα και συνεχείς επενδύσεις σε νέο εξοπλισμό και στην ανάπτυξη τεχνολογίας, στοχεύει να γίνει ένας βασικός προμηθευτής ειδικών χαλύβων στην Κεντρική και στην Ανατολική Ευρώπη. Η Daido Steel κατατάσσεται ανάμεσα στους μεγαλύτερους παραγωγούς ειδικών χαλύβων παγκοσμίως. Επιπλέον, η Daido Steel παρέχει υπηρεσίες και λύσεις για ένα ευρύ φάσμα κλάδων και εφαρμογών, συμπεριλαμβανομένης της ιαπωνικής αυτοκινητοβιομηχανίας. Παράλληλα, ΣΙΔΕΝΟΡ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.

Περί Απολογισμού 02 Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 04 Μήνυμα Γενικού Διευθυντή 05

Περί Απολογισμού 02 Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 04 Μήνυμα Γενικού Διευθυντή 05 ΕΞΩΦΥΛΛΟ Περί Απολογισμού 02 Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 04 Μήνυμα Γενικού Διευθυντή 05 1. Προφίλ 06 1.1 Παρουσίαση Εταιρίας 10 1.2 Σημαντικοί Σταθμοί Εταιρικής Υπευθυνότητας της ΧΑΛΚΟΡ 12

Διαβάστε περισσότερα

Περί Απολογισμού 05. Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 07

Περί Απολογισμού 05. Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 07 Περιεχόμενα Περί Απολογισμού 05 Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 07 1. Προφίλ Εταιρίας 09 1.1 Ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ 09 1.2 Η Εταιρία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε. 11 1.3 Όραμα, Αποστολή, Αξίες και Στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

Περί Απολογισμού 2. Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 4

Περί Απολογισμού 2. Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 4 Περιεχόμενα Περί Απολογισμού 2 Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 4 1. Προφίλ Εταιρίας 6 1.1 Συνοπτική Παρουσίαση Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ 6 1.2 Συνοπτική Παρουσίαση της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε. 8 1.3

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνικός Απολογισμός. Φροντίζουμε για το μέλλον

Κοινωνικός Απολογισμός. Φροντίζουμε για το μέλλον Κοινωνικός Απολογισμός 2013 Φροντίζουμε για το μέλλον ΟΡΑΜΑ Να είμαστε ηγέτιδα εταιρεία στον τομέα της διύλισης πετρελαίου και εμπορίας των παραγόμενων προϊόντων του στην Ελλάδα και στην ευρύτερη περιοχή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011

ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011 Ηρώων Πολυτεχνείου 1, 19018 Μαγούλα Τηλ.: 210 48 98 605, 800 111 48 46 (Γραμμή χωρίς χρέωση) Fax: 210 48 98 500 e-mail: marketing@etem.com http://www.etem.com ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011 Ετήσιος Απολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιο Δελτίο 2005 ΜΑΙΟΣ 2006

Ετήσιο Δελτίο 2005 ΜΑΙΟΣ 2006 Ετήσιο Δελτίο 2005 με βάση την Απόφαση 5/204/14.11.2000 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως ισχύει μετά την Απόφαση 7/372/15.2.2006 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΜΑΙΟΣ 2006 Θέση Πράρι Μουστάκι,

Διαβάστε περισσότερα

2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1.900.000 δένδρα έχουν φυτευθεί στην Ελλάδα από το 1975 22% ήταν η μείωση

2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1.900.000 δένδρα έχουν φυτευθεί στην Ελλάδα από το 1975 22% ήταν η μείωση Πλήρης Έκδοση 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σχετικά με τον Απολογισμό Αυτός είναι ο 9ος ετήσιος Απολογισμός Εταιρικής Κοιωνικής Ευθύνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης και ο 5ος ανεξάρτητα ελεγμένος και πιστοποιημένος Μήνυμα

Διαβάστε περισσότερα

logistics για έναν καλύτερο κόσμο!

logistics για έναν καλύτερο κόσμο! logistics για έναν καλύτερο κόσμο! περιεχόμενα Ο εφοδιαστικός Τομέας γίνεται παγκόσμιος, ο κόσμος μικραίνει... η Ekol αναπτύσσεται! Δημιουργώντας ένα Παγκοσμίου Φήμης Εμπορικό Σήμα στην Ευρώπη Σταθμοί

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ε Τ Α Ι Ρ Ι Κ Η Σ Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Η Σ Ε Υ Θ Υ Ν Η Σ

AΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ε Τ Α Ι Ρ Ι Κ Η Σ Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Η Σ Ε Υ Θ Υ Ν Η Σ AΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ε Τ Α Ι Ρ Ι Κ Η Σ Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Η Σ Ε Υ Θ Υ Ν Η Σ 2009 AΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ε Τ Α Ι Ρ Ι Κ Η Σ Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Η Σ Ε Υ Θ Υ Ν Η Σ 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Μήνυμα του Διευθύνοντος Συμβούλου Για να είναι η INTERAMERICAN

Διαβάστε περισσότερα

Eτήσιος Απολογισμός 2010. Ενέργεια ΓΙΑ ΖΩΗ

Eτήσιος Απολογισμός 2010. Ενέργεια ΓΙΑ ΖΩΗ Eτήσιος Απολογισμός 2010 Ενέργεια ΓΙΑ ΖΩΗ Περιεχόμενα 1. Ο Όμιλος Μήνυμα προς τους μετόχους... 4 Ο Όμιλος συνοπτικά... 8 Εταιρική Δομή Ομίλου... 9 Ολοκληρωμένη Λειτουργία Ομίλου... 10 Ο Όμιλος το 2010...

Διαβάστε περισσότερα

1. Πληροφορίες για τον Απολογισμό

1. Πληροφορίες για τον Απολογισμό 1. Πληροφορίες για τον Απολογισμό Ο Απολογισμός Εταιρικής Υπευθυνότητας της WIND Ελλάς είναι ο τέταρτος κατά σειρά ετήσιος Απολογισμός που εκδίδουμε και ο τρίτος σύμφωνα με το πρότυπο των δεικτών του GRI.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Η Ελληνική αγορά κλωστοϋφαντουργίας και η επιρροή παραγωγής καινοτόμων προϊόντων της «Ελληνικής Υφαντουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ α Ιουνίου 2013 ΤΕΥΧΟΣ 222

ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ α Ιουνίου 2013 ΤΕΥΧΟΣ 222 ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ α Ιουνίου 2013 ΤΕΥΧΟΣ 222 1. Ψηφίσθηκαν οι αλλαγές στον Επενδυτικό Νόμο 3908/2011 & στον Αναπτυξιακό 3299/2004 από τη Βουλή των Ελλήνων,

Διαβάστε περισσότερα

4 Η ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

4 Η ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΟ 40 ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΏΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2006 2007 4 Η ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ανάλυση της παρούσας ενδεικτικής απάντησης

Διαβάστε περισσότερα

Nestlé Ελλάς Βιωσιμότητα & Δημιουργία Αμοιβαίου Οφέλους Απολογισμός 2011

Nestlé Ελλάς Βιωσιμότητα & Δημιουργία Αμοιβαίου Οφέλους Απολογισμός 2011 Nestlé Ελλάς Βιωσιμότητα & Δημιουργία Αμοιβαίου Οφέλους Απολογισμός 2011 1 Στην σελίδα 79 θα βρείτε την Φόρμα Αξιολόγησης του Απολογισμού μας. Περιμένουμε τη γνώμη σας! 2 Nestlé Ελλάς / Bιωσιμότητα και

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά με. > Καταγραφή των βασικών δραστηριοτήτων και επιτευγμάτων μας στον τομέα

Σχετικά με. > Καταγραφή των βασικών δραστηριοτήτων και επιτευγμάτων μας στον τομέα -2- -3- Σχετικά με τον Απολογισμό Σχετικά με τον Απολογισμό Ο «Απολογισμός Εταιρικής Υπευθυνότητας 2010» είναι ο έκτος ετήσιος απολογισμός των οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών δράσεων του OTE.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΒ. Κατερίνα Αγγελοπούλου. Πουλούκη Θέκλη Μάνουζα Όλγα ΔΡΑΣΗ: 13 ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ:

ΣΕΒ. Κατερίνα Αγγελοπούλου. Πουλούκη Θέκλη Μάνουζα Όλγα ΔΡΑΣΗ: 13 ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ: ΔΡΑΣΗ: 13 ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ: ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ : ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: Δημιουργία Δικτύου διευθυντών ανθρώπινου δυναμικού ευαισθητοποιημένων

Διαβάστε περισσότερα

H INTERAMERICAN TΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΤΗΣ & ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ. Λεωφ. Συγγρού 350, 176 80 Αθήνα Τηλ.: 210 946 1111 www.interamerican.

H INTERAMERICAN TΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΤΗΣ & ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ. Λεωφ. Συγγρού 350, 176 80 Αθήνα Τηλ.: 210 946 1111 www.interamerican. H INTERAMERICAN TΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΤΗΣ & ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ AΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 2010 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Λεωφ. Συγγρού 350, 176 80 Αθήνα Τηλ.: 210 946 1111 www.interamerican.gr

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2009

Απολογισμός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2009 Απολογισμός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2009 Φωτογραφία Εξωφύλλου: Ημέρα Εθελοντισμού Υπαλλήλων Alpha Bank στη Σερβία Με πίστη, αφοσίωση και όραμα, η Alpha Bank διατηρεί σταθερές τις αρχές και τις αξίες

Διαβάστε περισσότερα

φυσική πηγή βιοµηχανικών λύσεων

φυσική πηγή βιοµηχανικών λύσεων φυσική πηγή βιοµηχανικών λύσεων Ετήσιος Απολογισµός 2009 φυσική πηγή βιοµηχανικών λύσεων Ετήσιος Απολογισµός 2009 περιεχόµενα 5 Ο «σκοπός» µας 23 Κλάδοι Προϊόντων Εταιρική Κοινωνική 38 Ευθύνη Οικονοµική

Διαβάστε περισσότερα

Κρίκοι μιας ισχυρής αλυσίδας

Κρίκοι μιας ισχυρής αλυσίδας Κρίκοι μιας ισχυρής αλυσίδας Συνέντευξη με τον Κωνσταντίνο Χολέβα, Γενικό ιευθυντή Supply Chain σελ.6 Η γνώμη των προμηθευτών μας σελ.12 Κέντρα διανομής ξι στρατηγικά σημεία στη διακίνηση τσιμέντου σελ.14

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ O ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ KEIMENO ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ Νέες, διατηρήσιμες

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2013

Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2013 Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2013 FRIGOGLASS A.B.E.E Βιομηχανία Ψυκτικών Θαλάμων Γ.Ε.ΜΗ. 1351401000 Α. Μεταξά 15, 145 64 Κηφισιά, Αθήνα FRIGOGLASS A.B.E.E Βιομηχανία Ψυκτικών Θαλάμων Ετήσια Οικονομική Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος. Διάγραμμα Συμετόχων

Πρόλογος. Διάγραμμα Συμετόχων Πρόλογος Με σκοπό τη συνεπή παροχή πληροφόρησης προς τους συμμετόχους για θέματα βιώσιμης ανάπτυξης, σας παρουσιάζουμε την 8η έκδοση του ετήσιου Απολογισμού Εταιρικής Υπευθυνότητας της εταιρείας Διεθνής

Διαβάστε περισσότερα

Βιομηχαν. Περιβάλλοντος. Σταματία. α: Φούντα. Φοιτήτρια. Επιβλέπων

Βιομηχαν. Περιβάλλοντος. Σταματία. α: Φούντα. Φοιτήτρια. Επιβλέπων Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Οργάνωση και Διοίκηση Βιομηχαν νικών Συστημάτωνν Ειδίκευση: Συστήματα Διαχείρισης Ενέργειας ς και Προστασίας Περιβάλλοντος Διπλωματική Εργασία Περιβαλλοντική Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισµός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιµης Ανάπτυξης

Απολογισµός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιµης Ανάπτυξης Απολογισµός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιµης Ανάπτυξης 2010 Απολογισµός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιµης Ανάπτυξης 2010 Πίνακας περιεχοµένων 1. ΗΛΩΣΗ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΚΑΙ ΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ AΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΖΑΧΑΡΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Koινωνική και Περιβαλλοντική Έκθεση

Koινωνική και Περιβαλλοντική Έκθεση Koινωνική και Περιβαλλοντική Έκθεση Koινωνική και Περιβαλλοντική Έκθεση 2006 Η Κοινωνική και Περιβαλλοντική Έκθεση του 2006, εκδίδεται από την ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, ως αυτόνομη έκδοση, αλλά αποτελεί αναπόσπαστο

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. με προορισμό εσάς. Κοινωνία... 36 Πολιτισμός... 37-38 Αθλητισμός... 39 Αλληλεγγύη... 40-44 Άλλες Ενέργειες... 45-46

Περιεχόμενα. με προορισμό εσάς. Κοινωνία... 36 Πολιτισμός... 37-38 Αθλητισμός... 39 Αλληλεγγύη... 40-44 Άλλες Ενέργειες... 45-46 Κάθε µας ταξίδι γίνεται... µε προορισµό εσάς Απολογισµός Κοινωνικής Υπευθυνότητας 2010 με προορισμό εσάς Περιεχόμενα Μήνυμα ιευθύνοντος Συμβούλου... 04 O Όμιλος Attica Group... 06-08 Ιστορικό Oμίλου...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2014

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2014 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2014 Συμμετοχή Διαφάνεια Αξιοπιστία Αειφόρος ανάπτυξη Διεύθυνση Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ομίλου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ EUROBANK... 5 3. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ...

Διαβάστε περισσότερα