15PROC

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "15PROC002789678 2015-05-20"

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 20/05/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ. Οικ.: Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Λ.Συγγρού Ταχ. Κώδικας: Αθήνα Πληροφορίες: A.Γκλιάτη Τηλέφωνο: Φαξ: Ε-mail: ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ για την προμήθεια-ενσωμάτωση εξαρτημάτων εξοπλισμού για την λειτουργική αποκατάσταση πέντε (5) παιδικών χαρών αρμοδιότητας Περιφέρειας Αττικής, προϋπολογισμού ,00 πλέον Φ.Π.Α. με δικαίωμα προαίρεσης ποσού πλέον ΦΠΑ για την προμήθεια εξαρτημάτων για καταστροφές ή φθορές που έχουν γίνει από την ημέρα σύνταξης των εκθέσεων επιθεώρησης των παιδικών χαρών μέχρι και την ημέρα του οριστικής κατακύρωσης του αποτελέσματος του διαγωνισμού (ήτοι ,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής, έχοντας υπόψη: 1) Το Ν. 3852/ «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85 Α/ ) και ισχύει 2) Το Ν. 2286/95 «προμήθειες του Δημοσίου τομέα και ρύθμιση συναφών θεμάτων» και ειδικότερα το άρθρο 2 παρ ) Τον Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ τ.α 204/ ) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων» 4) Τις διατάξεις του αρ. 60 του Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93 Α/ ) «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών». 5) Τον Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/τ.Α / ), «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» 6) Τις διατάξεις της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές (ΦΕΚ 107 Α/ ) 7) Τις διατάξεις του Ν. 4250/2014 «Διοικητικές απλουστεύσεις- καταργήσεις, συγχωνεύσεις νομικών προσώπων και υπηρεσιών του δημόσιου τομέα τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ τ.α/74/ ) 8) Τις διατάξεις του Π.Δ. 145/ (ΦΕΚ 238/ ) Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής όπως τροποποιήθηκε με την υπ αριθμ / Υπουργική απόφαση και δημοσιεύθηκε στο φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ τ.β/2494/ ) 9) Το Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)» 10) Το Ν.4281/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 160/τ.Α / ). 11) Το Ν.4320/2015 (ΦΕΚ 29/τ.Α / ) «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις και ειδικότερα το άρθρο 37 «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Συμβάσεων». 12) Η υπ αριθ /1759/ απόφαση του Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (ΦΕΚ 2469/τ. Β / ).

2 13) Την υπ αριθμ. πρωτ. οικ / Απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής περί «Ορισμού Αντιπεριφερειαρχών» (ΦΕΚ 599/ ) 14) Την υπ αριθμ. πρωτ. οικ / Απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής περί «Ορισμού Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής» (ΦΕΚ 599/ ) 15) Την υπ αρ / Απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής περί Μεταβίβασης Αρμοδιότητας σε Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Αττικής, σε Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Αττικής και παροχής εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη» σε Προϊσταμένους Διεύθυνσης (ΦΕΚ τ. Β. 3203/ ) 16) Τις υπ αριθμ / (ΦΕΚ Β 931/ ) και 27934/ (ΦΕΚ 2029 Β/ ) Υπουργικές Αποφάσεις του Υπουργείου Εσωτερικών. 17) Το με αρ.πρωτ.οικ.631/ έγγραφο της Διεύθυνσης Πάρκων και Αλσών με θέμα «Δέσμευση πιστώσεων συνολικού ύψους ,00 για την λειτουργική αποκατάσταση των παιδικών χαρών αρμοδιότητας της Περιφέρειας Αττικής» και το με αρ.πρωτ / έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικών-Τμήμα Προμηθειών προς την Διεύθυνση Πάρκων και Αλσών 18) Το με αρ.πρωτ / επείγον έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Κεντρικού Τομέα Αθηνών με θέμα «Λειτουργική αποκατάσταση των παιδικών χαρών στα πλαίσια της αρμοδιότητας της Περιφέρειας Αττικής» και το με αρ.πρωτ / έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικών-Τμήμα Προμηθειών προς το Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Κεντρικού Τομέα 19) Το με αρ.πρωτ.655/ έγγραφο της Διεύθυνσης Πάρκων και Αλσών της Περιφέρειας Αττικής με θέμα «Διαβίβαση εγγράφων σχετικά με την λειτουργική αποκατάσταση των παιδικών χαρών αρμοδιότητας της Περιφέρειας Αττικής» 20) Τo με αρ.πρωτ / εξαιρετικά επείγον έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Τμήμα Κτιριακών Έργων Έργων Περιβάλλοντος Η/Μ Έργων με θέμα «αποστολή τεχνικής περιγραφής προδιαγραφών στα πλαίσια της λειτουργικής αποκατάστασης των παιδικών χαρών στα πλαίσια αρμοδιότητας Περιφέρειας Αττικής» 21) Την υπ αρ. 2673/ Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε η δαπάνη και η διάθεση πίστωσης ύψους ,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23% για την κάλυψη της προμήθειας-ενσωμάτωσης εξαρτημάτων εξοπλισμού για την λειτουργική αποκατάσταση πέντε (5) παιδικών χαρών αρμοδιότητας Περιφέρειας Αττικής 22) Την υπ αριθ.πρωτ / Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης. 23) Την υπ αρ. 690/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι της παρούσας. ΚΑΛΕΙ τις ατομικές επιχειρήσεις και τις εταιρείες που επιθυμούν, να υποβάλλουν με οποιοδήποτε τρόπο, στο τμήμα Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικών, Λ. Συγγρού 80-88, Τ.Κ , 3 ος όροφος, γραφείο 311, τηλέφωνο , fax , έγγραφες σφραγισμένες προσφορές για τη προμήθεια-ενσωμάτωση εξαρτημάτων εξοπλισμού για την λειτουργική αποκατάσταση πέντε (5) παιδικών χαρών αρμοδιότητας Περιφέρειας Αττικής, ,00 πλέον Φ.Π.Α. με δικαίωμα προαίρεσης ποσού πλέον ΦΠΑ για την προμήθεια εξαρτημάτων για καταστροφές ή φθορές που έχουν γίνει από την ημέρα σύνταξης των εκθέσεων επιθεώρησης των παιδικών χαρών μέχρι και την ημέρα του οριστικής κατακύρωσης του αποτελέσματος του διαγωνισμού (ήτοι ,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη συνολικά οικονομική προσφορά. Ο διαγωνισμός θα γίνει ύστερα από προθεσμία δώδεκα (12) ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας Προκήρυξης στον ιστοχώρο της Περιφέρειας Αττικής και στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

3 ΤΟΠΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΓΓΡΟΥ 80-88, 3 Ος ΟΡΟΦΟΣ, ΓΡΑΦΕΙΟ 307 ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ 02/06/2015 ΤΡΙΤΗ π.μ. Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (Άρθρο 11 του Κ.Π.Δ. 118/2007) Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν έγγραφες προσφορές μέσα στην προθεσμία που ορίζεται από την παρούσα πρόσκληση. Οι προσφορές μπορούν να αποστέλλονται στην Υπηρεσία μας (Διεύθυνση Οικονομικών, Τμήμα Προμηθειών Κεντρικού Τομέα Αθηνών, Λ. Συγγρού 80-88, Τ.Κ , 3 ος όροφος, Γραφείο 311) με οποιονδήποτε τρόπο, όπου θα παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην παραπάνω Δ/νση μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού και μέχρι την μ.μ. Κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού οι προσφορές κατατίθενται από την π.μ. μέχρι την π.μ. ενώπιον της αρμόδιας Γνωμοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων διαγωνισμών (Λ.Συγγρού 80-88, 3 ος όροφος, 307 γραφείο). Στις περιπτώσεις που οι υποβαλλόμενες ή οι ταχυδρομικά αποστελλόμενες προσφορές δεν τηρούν τα οριζόμενα από τις διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων του παρόντος άρθρου, δεν λαμβάνονται υπόψη. Προσφορές που περιέρχονται στην Υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο, πριν από την διενέργεια του διαγωνισμού, δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στην αρμόδια Γνωμοδοτική Επιτροπή Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων διαγωνισμών προ της εκπνοής της προθεσμίας που καθορίζεται από την πρόσκληση, προκειμένου να αποσφραγιστούν μαζί με τις άλλες που κατατέθηκαν με την προαναφερόμενη διαδικασία. Επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν οι προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται στην Υπηρεσία μας, με οποιοδήποτε τρόπο ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΑ. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους επί εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Π.Δ. 118/2007. ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, η αρμόδια Γνωμοδοτική Επιτροπή Αξιολόγησης αποτελεσμάτων των διαγωνισμών παραλαμβάνει, αποσφραγίζει και αξιολογεί όσες προσφορές κατατέθηκαν εμπρόθεσμα και για όσες από αυτές κριθούν αποδεκτές, προχωρά στην αποσφράγιση των φακέλων οικονομικής προσφοράς στην ίδια συνεδρίαση. Η αποσφράγιση γίνεται με την ακόλουθη διαδικασία: 1. Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, μονογράφονται δε και σφραγίζονται από το παραπάνω όργανο όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό και η τεχνική προσφορά ανά φύλλο. 2. Μετά την αποσφράγιση των προσφορών η αρμόδια Γνωμοδοτική Επιτροπή προβαίνει στην καταχώρηση αυτών που υποβάλλουν προσφορές, καθώς και των δικαιολογητικών που υπέβαλλαν σε πρακτικό, το οποίο υπογράφει και σφραγίζει.

4 3. Αποσφραγίζονται οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών των συμμετεχόντων, εφόσον ο κυρίως φάκελος προσφοράς καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς όλων των συμμετεχόντων αξιολογήθηκαν ως αποδεκτοί. 4. Σε περίπτωση απόρριψης μίας ή περισσότερων προσφορών κατά το στάδιο αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών, οι φάκελοι οικονομικών προσφορών όσων διαγωνιζομένων έγιναν αποδεκτοί δεν αποσφραγίζονται στην ίδια συνεδρίαση, αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό. Μετά την έκδοση απόφασης από την Οικονομική Επιτροπή επί του α σταδίου του διαγωνισμού, η αρμόδια Γνωμοδοτική Επιτροπή Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων Διαγωνισμών συνεδριάζει εκ νέου και προβαίνει στην αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών, όσων διαγωνιζομένων κρίθηκαν αποδεκτοί στο διαγωνισμό. 5. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια. 6. Όσοι δικαιούνται, σύμφωνα με τα παραπάνω, να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών, λαμβάνουν γνώση των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ και ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ο προμηθευτής θα προβεί στην προμήθεια και τοποθέτηση των απαραίτητων ειδών όπως αυτά αναφέρονται στο Παράρτημα Β της παρούσας για την λειτουργική αποκατάσταση των ακόλουθων πέντε (5) παιδικών χαρών αρμοδιότητας Περιφέρειας Αττικής: 1. Πεδίον του Άρεως, παιδική χαρά νηπίων παίδων συνολικής έκτασης περίπου τ.μ. 2. Πεδίον του Άρεως, παιδική χαρά νηπίων συνολικής έκτασης περίπου τ.μ. 3. Αττικό Άλσος (περιοχή Α), παιδική χαρά νηπίων παίδων συνολικής έκτασης περίπου τ.μ. 4. Αττικό Άλσος (περιοχή Β-Υάδες), παιδική χαρά νηπίων παίδων συνολικής έκτασης περίπου 760 τ.μ. 5. Λόφος Εθνικής Αντιστάσεως (Φινόπουλου) παιδική χαρά νηπίων παίδων συνολικής έκτασης περίπου 700 τ.μ. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΚΟΣΤΗ Τα προϋπολογισθέντα κόστη για τα είδη ανά παιδική χαρά αναφέρονται στο Παράρτημα Β 1. ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ Η τιμή που θα δοθεί στην προσφορά θα αφορά αναλυτικά τα είδη και θα συνταχθεί σύμφωνα με το υπόδειγμα της οικονομικής προσφοράς του Παραρτήματος Γ. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις (που αναφέρονται αναλυτικά παρακάτω) εκτός του Φ.Π.Α. Η προσφερόμενη τιμή θα εκφράζεται σε Ευρώ, ολογράφως και αριθμητικώς. Μειοδότης θα αναδειχτεί εκείνος που θα προσφέρει την χαμηλότερη τιμή για το σύνολο των ειδών, όπως αυτά περιγράφονται παραπάνω, εφόσον καλύπτονται οι όροι της παρούσας και με την προϋπόθεση οι επιμέρους συνολικές αξίες των ειδών να μην ξεπερνούν το αντίστοιχο προϋπολογισθέν κόστος. Ο προμηθευτής υποχρεούται: ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

5 α) εντός εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της Σύμβασης να έχει ολοκληρώσει την αποκατάσταση των Παιδικών Χαρών όπως αναφέρεται στην παρούσα, με την προμήθεια-τοποθέτηση των ανταλλακτικών στους όλους του χώρους των Παιδικών Χαρών. β) εντός των επόμενων δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την προμήθεια-τοποθέτηση των ανταλλακτικών, να έχει υποβάλει τους φακέλους των Παιδικών Χαρών προς πιστοποίηση στους Αρμόδιους φορείς. Σε κάθε περίπτωση ο Προμηθευτής μπορεί μετά το πέρας της προμήθειας-τοποθέτησης των ανταλλακτικών σε κάθε Παιδική Χαρά να προβαίνει στη διαδικασία πιστοποίησης έκαστης, σε καμιά όμως περίπτωση, δεν μπορεί να ξεπεράσει το συνολικό χρόνο των εβδομήντα (70) ημερολογιακών ημερών που περιλαμβάνει την προμήθεια και τις αιτήσεις για πιστοποίηση. Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή θα γίνει από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής Υλικών, Εργασιών και Παροχής Υπηρεσιών, με τη σύνταξη Πρακτικού ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνει από την Διεύθυνση Οικονομικών της Περιφέρειας Αττικής μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παράδοση των ειδών και της πιστοποίησης των παιδικών χαρών ακολουθουμένης της διαδικασίας του άρθρου 35 του Π.Δ. 118/2007 και ειδικότερα εντός εννέα (9) ημερών από την επιστροφή του χρηματικού εντάλματος από την αρμόδια Υπηρεσία Εντελλομένων Εξόδων της Περιφέρειας Αττικής υπό την προϋπόθεση της προηγούμενης προσκόμισης από τον προμηθευτή των απαιτούμενων από το Νόμο δικαιολογητικών. Το δικαίωμα προαίρεσης των 1.500,00 πλέον ΦΠΑ για την προμήθεια εξαρτημάτων για καταστροφές ή φθορές που έχουν γίνει από την ημέρα σύνταξης των εκθέσεων επιθεώρησης των παιδικών χαρών μέχρι και την ημέρα του οριστικής κατακύρωσης του αποτελέσματος του διαγωνισμού θα πληρωθεί στον προμηθευτή σύμφωνα με την παραπάνω διαδικασία. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα παρακάτω: 1. Τιμολόγιο - Δελτίο Αποστολής των ειδών 3. Αποδεικτικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας. 4. Πρακτικό οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής. Οι νόμιμες κρατήσεις θα υπολογίζονται στην προσφερθείσα Τιμή προ του Φ.Π.Α. Οι ανωτέρω κρατήσεις είναι οι ακόλουθες: - 0,10% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ν. 4013/2011 ΦΕΚ 204/Α / ) - Χαρτόσημο 3% επί του 0,10% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, - ΟΓΑ Χαρτοσήμου 20% επί του Χαρτοσήμου. Ο Φ.Π.Α. 23% βαρύνει τη Περιφέρεια Αττικής. Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑΕ του Ε.Φ προϋπολογισμού Ο προμηθευτής παραιτείται από κάθε αξίωσή του έναντι της Περιφέρειας Αττικής για οποιοδήποτε λόγο εκλείψει ολικώς ή μερικώς η ανάγκη προμήθειας των ειδών με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με: α) Τους συμπληρωματικούς γενικούς όρους (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Α, Β και Γ ), που επισυνάπτονται.

6 β) Το Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου». γ) Το Ν. 2286/95 «Προμήθειες του Δημόσιου Τομέα και ρύθμιση συναφών θεμάτων». Τυχόν διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους της Προκήρυξης παρέχονται από την Υπηρεσία. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ

7 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η προσφορά υποβάλλεται, εις διπλούν (1 πρωτότυπο και 1 αντίγραφο), στην ελληνική γλώσσα, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, καθαρογραμμένη και χωρίς ξέσματα. Στον φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: α. Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» με κεφαλαία γράμματα. β. Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό (Περιφέρεια Αττικής, Γενική Δ/νση Οικονομικών, Δ/νση Οικονομικών, Τμήμα Προμηθειών). γ. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. δ. Τα στοιχεία του αποστολέα. Μέσα στο φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα απαιτούμενα κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς στοιχεία, ως εξής: Α. Οι ενδιαφερόμενοι θα προσκομίσουν στον κυρίως φάκελο, τα παρακάτω δικαιολογητικά: 1. Βεβαίωση έναρξης εργασιών αν πρόκειται για ατομική επιχείρηση ή θεωρημένο καταστατικό, ΦΕΚ σύστασης, τροποποίησης καταστατικού και εκπροσώπησης αν πρόκειται για εταιρία 2. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α'75), όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία: α) Να αναγράφονται τα στοιχεία της Προκήρυξης και να δηλώνεται ότι κατά την κατάρτιση της προσφοράς τους έχουν λάβει υπόψη τους όρους της παρούσας προκήρυξης, τους οποίους και αποδέχονται. β) Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς: δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της παρ.1 του άρθρου 43 του Π.Δ. 60/2007 δηλ. της συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, της δωροδοκίας, της απάτης, της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας δεν τελούν σε πτώχευση ή σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση ή υπό ειδική εκκαθάριση του Ν. 1892/1990 όπως εκάστοτε ισχύει, (ή άλλες ανάλογες καταστάσεις εφόσον πρόκειται για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης (ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις εφόσον πρόκειται αλλοδαπά νομικά πρόσωπα). 3. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α'75), όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία θα δηλώνει ότι έχει λάβει πλήρη γνώση των εκθέσεων του διαπιστευμένου φορέα που πραγματοποίησε τις επιθεωρήσεις στις παιδικές χαρές και θα προσαρμόσει στα όργανα (νοείται και το ελαστικό δάπεδο) όλα τα απαιτούμενα υλικά όπως αυτά αναγράφονται σε αυτές ή όσα επιπλέον απαιτηθούν προκειμένου οι παιδικές χαρές να πιστοποιηθούν. 4. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α'75), όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία θα δηλώνει ότι έχει επισκεφτεί τους χώρους των παιδικών χαρών, μία προς μία, έχει εξετάσει πλήρως και αναλυτικά όλα τα παιχνίδια, έχει διαπιστώσει τυχόν ελλείψεις ή αποκλίσεις από τα αναγραφόμενα στα τεύχη της παρούσας και τα

8 έχει συνυπολογίσει στην προσφορά του με όλες τις πιθανές νεότερες καταστροφές ή φθορές, ανά χρήση που έχουν μεσολαβήσει μέχρι την ημέρα της οριστικής κατακύρωσης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, η αποκατάσταση των οποίων περιλαμβάνεται στην προσφορά του. 5. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α'75), όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία θα δηλώνει ότι σε περίπτωση που κατά την διαδικασία της πιστοποίησης προκύψει ή διαπιστωθεί οποιοδήποτε πρόβλημα υποχρεούται στην αποκατάστασή του. 6. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α'75), όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία θα δηλώνει ότι σε περίπτωση που κριθεί μειοδότης, όλα τα υλικάανταλλακτικά τα οποία θα ενσωματωθούν στις παιδικές χαρές θα προέρχονται από πιστοποιημένο κατασκευαστή. 7. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α'75), όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία θα δηλώνει ότι για κάθε παιδική χαρά θα παραδώσει στην Υπηρεσία φάκελους κατασκευαστή με σχέδια, λεπτομερή περιγραφή του εξοπλισμού και των επιφανειών πτώσης, εγχειρίδια οδηγιών, κατασκευαστικές λεπτομέρειες που αναφέρονται στην τοποθέτηση, συναρμολόγηση και συντήρησή τους καθώς και οι απαιτούμενες πιστοποιήσεις των οργάνων σύμφωνα με τα ΕΝ1176:2008 και ΕΝ1177: Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α'75), όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία θα δηλώνει ότι σε περίπτωση που κριθεί μειοδότης αναλαμβάνει την υποχρέωση να παραδώσει στην Περιφέρεια Αττικής τις παιδικές χαρές πλήρως πιστοποιημένες, προσκομίζοντας πιστοποιητικό συμμόρφωσης της εκάστοτε παιδικής χαράς από διαπιστευμένο φορέα, καθώς και οποιοδήποτε επιπλέον έγγραφο ή άλλο πιστοποιητικό απαιτείται από τη νομοθεσία. Οι ανωτέρω Υπεύθυνες Δηλώσεις φέρουν ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ. Β. Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να υποβάλλουν την οικονομική τους προσφορά σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» μέσα στον κυρίως φάκελο, συμπληρώνοντας τον Πίνακα του Παραρτήματος Γ. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από το Φ.Π.Α., για την εκτέλεση των εργασιών όπως προβλέπεται στην παρούσα. Προσφορά που δεν αφορά στο σύνολο των ειδών της παρούσας είναι απαράδεκτη και απορρίπτεται. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, ύστερα από γνωμοδότηση της αρμόδιας γνωμοδοτικής Επιτροπής αξιολόγησης αποτελεσμάτων των διαγωνισμών.

9 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β TEXNIKH ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά στην προμήθεια-ενσωμάτωση εξαρτημάτωνεξοπλισμού για τη λειτουργική αποκατάσταση πέντε (5) παιδικών χαρών αρμοδιότητας Περιφέρειας Αττικής με την επισκευή συντήρηση και αποκατάσταση φθορών παιχνιδιών, δαπέδων ασφαλείας, εξοπλισμού κλπ., σύμφωνα με τις προδιαγραφές που προβλέπονται από τη νομοθεσία. Πρόκειται για τους κάτωθι χώρους παιδικών χαρών: Πεδίον του Άρεως, παιδική χαρά νηπίων παίδων συνολικής έκτασης περίπου τ.μ. Πεδίον του Άρεως, παιδική χαρά νηπίων συνολικής έκτασης περίπου τ.μ. Αττικό Άλσος (περιοχή Α), παιδική χαρά νηπίων παίδων συνολικής έκτασης περίπου τ.μ. Αττικό Άλσος (περιοχή Β-Υάδες), παιδική χαρά νηπίων παίδων συνολικής έκτασης περίπου 760 τ.μ. Λόφος Εθνικής Αντιστάσεως (Φινόπουλου) παιδική χαρά νηπίων παίδων συνολικής έκτασης περίπου 700 τ.μ. Η προμήθεια είναι απαραίτητη προκειμένου οι παραπάνω παιδικές χαρές της Περιφέρεια Αττικής να προσαρμοστούν στις προϋποθέσεις και τις προδιαγραφές που έχει ορίσει το Υπουργείο Εσωτερικών με τις υπ αριθμ / (ΦΕΚ Β 931/ ) και 27934/ (ΦΕΚ 2029 Β/ ) Υπουργικές Αποφάσεις καθώς και στα ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας και πιστοποίησης ΕΝ1176:2008 και ΕΝ1177:2008 ή σε ισοδύναμα με τα αναφερόμενα. Με τον τρόπο αυτό, θα μπορούν να πιστοποιηθούν αφενός τα όργανα των παιδικών χαρών, αυτά καθαυτά και αφετέρου οι παιδικές χαρές στο σύνολό τους προκειμένου να είναι ασφαλείς στη χρήση τους. Για το λόγο αυτό είναι αναγκαία η προμήθεια των απαραίτητων ανταλλακτικών εξαρτημάτων των υφιστάμενων οργάνων και η συμπλήρωση με νέα, όπως δάπεδα, κρήνες κλπ, όπου αυτά δεν υπάρχουν και είναι απαραίτητα για να πιστοποιηθεί η παιδική χαρά. 2. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Οι ανωτέρω Παιδικές Χαρές είναι εγκατεστημένες εντός των Πάρκων και Αλσών αρμοδιότητας της Περιφέρειας Αττικής. Έχουν όλες κατασκευαστεί πριν τη θέσπιση της Υπουργικής Απόφασης 28492/ (ΦΕΚ Β 931/ ). Επειδή οι παιδικές χαρές δεν ήταν πιστοποιημένες, η Περιφέρεια Αττικής έκανε τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να εξασφαλίσει την πιστοποίησή τους και με την απόφασή της, ανατέθηκε σε διαπιστευμένο φορέα (TUV HELLAS) η πραγματοποίηση επιθεωρήσεων σε αυτές. Από τις επιθεωρήσεις αυτές, (Συνημμένο

10 Παράρτημα Β 2.), προέκυψε η ανάγκη συγκεκριμένων διορθωτικών ενεργειών, προκειμένου να καταστεί δυνατή η πιστοποίηση τους. Κατόπιν τούτου και μέχρι την πιστοποίησή τους για λόγους ασφαλείας, οι παιδικές χαρές ασφαλίστηκαν και μέχρι σήμερα παραμένουν κλειστές. Συγκεκριμένα από τις επιθεωρήσεις προέκυψαν οι κάτωθι ελλείψεις-παρατηρήσεις: 1. Στις εισόδους όλων των παιδικών χαρών δεν υπάρχουν πινακίδες σύμφωνα με την ΥΑ 28492/ΦΕΚ931/Β / Απαίτηση για Συμπλήρωση ελαστικών δαπέδων ασφαλείας στις 2 παιδικές χαρές στο Πεδίον του Άρεως και στο Λόφο Εθνικής Αντίστασης (Φινόπουλου), για την προστασία των παιδιών από πτώσεις. 3. Ανάγκη για εγκατάσταση και σύνδεση βρύσης με πόσιμο νερό στην παιδική χαρά νηπίων του Πεδίου του Άρεως και στην παιδική χαρά του Λόφου Εθνικής Αντιστάσεως. 4. Απαίτηση σε όλες τις παιδικές χαρές για την δημιουργία φάκελου κατασκευαστή με τοπογραφικά σχέδια, λεπτομερή περιγραφή του εξοπλισμού και επιφανειών πτώσης, εγχειρίδια οδηγιών, κατασκευαστικές λεπτομέρειες που αναφέρονται στην τοποθέτηση, συναρμολόγηση και συντήρησή τους και βεβαίωση του κατασκευαστή για την εφαρμογή της στατικής μελέτης στον εξοπλισμό. 5. Εμφανή σήμανση (πινακίδα) για κάθε όργανο της παιδικής χαράς που θα αναγράφει όλα τα απαιτούμενα σύμφωνα με την ΥΑ 28492/ΦΕΚ931/Β / Ανάγκη συντήρησης -επισκευής στα όργανα, δάπεδα και αστικό εξοπλισμό κατά περίπτωση σε όλες τις παιδικές χαρές και τέλος 7. Απαίτηση για πιστοποίηση τόσο των οργάνων αλλά και έκαστης παιδικής χαράς στο σύνολό της. Για όλους τους παραπάνω λόγους είναι εμφανής η ανάγκη της λειτουργικής αποκατάστασης των παιδικών χαρών, με στόχο την αναβάθμισή τους αλλά πρωτίστως με στόχο την τελική πιστοποίησή τους από την Επιτροπή Ελέγχου Παιδικών Χαρών, όπως αυτή έχει ορισθεί με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, προκειμένου πια αυτές να επαναλειτουργήσουν με ασφάλεια. 3. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ-ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Ενδεικτικά οι προμήθειες εξαρτημάτων-υλικών που απαιτούνται για την αποκατάσταση, ανά παιδική χαρά είναι οι ακόλουθες: 1. Παιδική χαρά νηπίων Πεδίου του Άρεως (πλησίον πεζοδρόμου Ηρώων): Προμήθεια-τοποθέτηση ανταλλακτικών-εξαρτημάτων σύμφωνα με την επισυναπτόμενη έκθεση επιθεώρησης του διαπιστευμένου φορέα (συνημμένο παράρτημα Β 2.) για την επισκευή-συντήρηση των υφιστάμενων οργάνων, προμήθεια ελαστικών δαπέδων ασφαλείας για συμπλήρωμα όπου απαιτείται, προμήθεια-σύνδεση βρύσης πόσιμου νερού, προμήθεια και τοποθέτηση πινακίδας εισόδου και προμήθεια πινακίδων σήμανσης οργάνων. 2. Παιδική χαρά νηπίων-παίδων Πεδίου του Άρεως (Πλησίον κτιρίου Οικονομίδη)

11 Προμήθεια-τοποθέτηση ανταλλακτικών-εξαρτημάτων σύμφωνα με την επισυναπτόμενη έκθεση επιθεώρησης του διαπιστευμένου φορέα (συνημμένο παράρτημα Β 2.) για την επισκευή-συντήρηση των υφιστάμενων οργάνων, αποξήλωση οργάνων, προμήθεια ελαστικών δαπέδων ασφαλείας για συμπλήρωμα όπου απαιτείται, προμήθεια και τοποθέτηση πινακίδας εισόδου και προμήθεια πινακιδίων σήμανσης οργάνων. 3. Παιδική χαρά Λόφου Εθνικής Αντιστάσεως (Φινόπουλου) Προμήθεια-τοποθέτηση ανταλλακτικών-εξαρτημάτων σύμφωνα με την επισυναπτόμενη έκθεση επιθεώρησης του διαπιστευμένου φορέα (συνημμένο παράρτημα Β 2.) για την επισκευή-συντήρηση των υφιστάμενων οργάνων, προμήθεια-σύνδεση βρύσης πόσιμου νερού, προμήθεια και τοποθέτηση πινακίδας εισόδου και προμήθεια πινακίδων σήμανσης οργάνων. 4. Παιδική χαρά (περιοχής Α,) Αττικού Άλσους Προμήθεια-τοποθέτηση ανταλλακτικών-εξαρτημάτων σύμφωνα με την επισυναπτόμενη έκθεση επιθεώρησης του διαπιστευμένου φορέα (συνημμένο παράρτημα Β 2.) για την επισκευή-συντήρηση των υφιστάμενων οργάνων, προμήθεια και τοποθέτηση πινακίδας εισόδου και προμήθεια πινακίδων σήμανσης οργάνων. 5. Παιδική χαρά (περιοχής Β), Αττικού Άλσους, ΥΑΔΕΣ Προμήθεια-τοποθέτηση ανταλλακτικών-εξαρτημάτων σύμφωνα με την επισυναπτόμενη έκθεση επιθεώρησης του διαπιστευμένου φορέα (συνημμένο παράρτημα Β 2.) για την επισκευή-συντήρηση των υφιστάμενων οργάνων, προμήθεια και τοποθέτηση πινακίδας εισόδου και προμήθεια πινακίδων σήμανσης οργάνων. Οι πινακίδες εισόδου: Όπως προβλέπει η ΥΑ 28492/ (ΦΕΚ Β 931/ ) όπως αυτή τροποποιήθηκε με την ΥΑ 27934/ [ΦΕΚ Β 2029/ ] θα αναγράφουν τις εξής πληροφορίες: Σήμα πιστοποίησης καταλληλότητας λειτουργίας της παιδικής χαράς που χορηγείται από την «Επιτροπή Ελέγχου των Παιδικών Χαρών» και αποτελείται από ένα μεταλλικό δίσκο διαμέτρου 16 εκ., στο περίγραμμα του οποίου αναγράφεται με κεφαλαία γράμματα, το όνομα του Υπουργείου Εσωτερικών και η φράση «Σήμα Πιστοποιημένης Παιδικής Χαράς». Τις ηλικιακές ομάδες παιδιών για τις οποίες προορίζεται η παιδική χαρά και ο μέγιστος αριθμός χρηστών. Τηλέφωνα έκτακτης ανάγκης. Τηλέφωνα επικοινωνίας με τον ΟΤΑ Απαγόρευση εισόδου για ζώα συντροφιάς, με εξαίρεση σκύλους συνοδούς ατόμων με αναπηρία. Προτροπή για διατήρηση της καθαριότητας. Ώρες λειτουργίας παιδικής χαράς

12 Οι πινακίδες σήμανσης των οργάνων: Όπως προβλέπει η ΥΑ 28492/ (ΦΕΚ Β 931/ ) θα αναγράφουν τις εξής πληροφορίες: Επωνυμία και διεύθυνση κατασκευαστή, έτος κατασκευής και αριθμό σειράς παραγωγής του κάθε οργάνου. Ελάχιστη και μέγιστη ηλικία των παιδιών. Μέγιστος αριθμός χρηστών. Αναφορά στα πρότυπα της σειράς ΕΛΟΤ ΕΝ 1176 και ΕΝ 1177 ή ισοδύναμα αυτών. 4. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ- ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Όλα τα υλικά η ανταλλακτικά που περιγράφονται στην παρούσα αφορούν στην λειτουργική αποκατάσταση των παιχνιδιών, δαπέδων ασφαλείας, πινακίδων κλπ όπως αυτά αναφέρονται στις τεχνικές περιγραφές και στο επισυναπτόμενο παράρτημα Β 2.: ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ, του διαπιστευμένου φορέα, ώστε να δοθούν οι παιδικές χαρές έτοιμες προς χρήση και πιστοποιημένες. Η προμήθεια αφορά σε πλήρως ενσωματωμένα τοποθετημένα εξαρτήματα ή δάπεδα ασφαλείας ή οποιοδήποτε άλλο περιγραφόμενο ή απαιτούμενο υλικό σε σημεία και θέσεις των παιδικών χαρών ώστε αυτές να μπορούν τελικά να πιστοποιηθούν, έστω και αν κάποιο από αυτά, (τα εξαρτήματα-ανταλλακτικά) δεν αναφέρεται στην παρούσα. Ο διαγωνιζόμενος με σχετική υπεύθυνη δήλωσή θα δηλώνει ότι έχει λάβει πλήρη γνώση των εκθέσεων του διαπιστευμένου φορέα που πραγματοποίησε τις επιθεωρήσεις στις παιδικές χαρές και θα προσαρμόσει στα όργανα (νοείται και το ελαστικό δάπεδο) όλα τα απαιτούμενα υλικά όπως αυτά αναγράφονται σε αυτές ή όσα επιπλέον απαιτηθούν προκειμένου οι παιδικές χαρές να πιστοποιηθούν. Προϋπόθεση, για ολοκλήρωση της διαδικασίας πιστοποίησης από τον Προμηθευτή, είναι η Περιφέρεια Αττικής να έχει προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες όσον αφορά στις περιφράξεις των παιδικών χαρών όπου αυτές αναφέρονται στις εκθέσεις επιθεώρησης του διαπιστευμένου φορέα, και που σε καμιά περίπτωση δεν αποτελούν δική του υποχρέωσή. Επίσης, ο διαγωνιζόμενος με σχετική υπεύθυνη δήλωσή θα δηλώνει ότι έχει επισκεφτεί τους χώρους των παιδικών χαρών, μία προς μία, έχει εξετάσει πλήρως και αναλυτικά όλα τα παιχνίδια, έχει διαπιστώσει τυχόν ελλείψεις ή αποκλίσεις από τα αναγραφόμενα στα τεύχη της παρούσας και τα έχει συνυπολογίσει στην προσφορά του με όλες τις πιθανές νεότερες καταστροφές ή φθορές, ανά χρήση που έχουν μεσολαβήσει μέχρι την ημέρα της οριστικής κατακύρωσης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, η αποκατάσταση των οποίων περιλαμβάνεται στην προσφορά του. Για το λόγο αυτό, την επομένη μέρα από την οριστική κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού στον μειοδότη, τριμελής επιτροπή που θα απαρτίζεται από έναν υπάλληλο της Δ/νσης Πάρκων και Αλσών, έναν υπάλληλο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και έναν υπάλληλο της Δ/νσης Οικονομικών θα μεταβεί στις παιδικές χαρές μαζί με τον μειοδότη, όπου θα γίνει φωτογράφηση όλων των παιχνιδιών, ώστε να πιστοποιηθεί η κατάσταση στην οποία βρίσκονται. Οποιεσδήποτε φθορές υπάρξουν μετά την ημερομηνία αυτή, δεν θα βαρύνουν

13 πλέον τον μειοδότη, η δε προμήθεια και αποκατάστασή τους θα αποζημιωθεί με επιπλέον δαπάνη που θα κανονιστεί. Ο διαγωνιζόμενος με σχετική υπεύθυνη δήλωσή θα δηλώνει ότι σε περίπτωση που κατά την διαδικασία της πιστοποίησης προκύψει ή διαπιστωθεί οποιοδήποτε πρόβλημα υποχρεούται στην αποκατάστασή του. Ο διαγωνιζόμενος με σχετική υπεύθυνη δήλωσή θα δηλώνει ότι σε περίπτωση που κριθεί μειοδότης, όλα τα υλικά-ανταλλακτικά τα οποία θα ενσωματωθούν στις παιδικές χαρές θα προέρχονται από πιστοποιημένο κατασκευαστή. Για τις ανάγκες της παρούσας προμήθειας ο προμηθευτής θα προβεί στην αποξήλωση έξι (6) οργάνων από την Παιδική χαρά νηπίων-παίδων του Πεδίου του Άρεως τα οποία από την διαδικασία της επιθεώρησης διαπιστώθηκε ότι είναι σε κακή κατάσταση και θεωρήθηκε ασύμφορη η επισκευή τους. Συγκεκριμένα πρόκειται για τα εξής: Τσουλήθρα 1, Τσουλήθρα 2, Σύνθετο όργανο 1, Σύνθετο όργανο 3, Σύνθετο όργανο 4 και Σύνθετο όργανο 5. Τα όργανα αυτά θα αποσυναρμολογηθούν πλήρως και θα μεταφερθούν σε αποθήκη της Περιφέρειας όπου η Υπηρεσία θα συντάξει κατάλογο όλων των εξαρτημάτων που μπορούν η να ενσωματωθούν στην παρούσα προμήθεια ή να παραμείνουν ως ανταλλακτικά στην Υπηρεσία. Μετά την προμήθεια και εγκατάσταση των ανωτέρω υλικών, οι παιδικές χαρές πρέπει να παραδοθούν σε άριστη κατάσταση και σύμφωνα με τις προδιαγραφές που προβλέπονται από τη νομοθεσία. Ο διαγωνιζόμενος με σχετική υπεύθυνη δήλωσή θα δηλώνει ότι για κάθε παιδική χαρά θα παραδώσει στην Υπηρεσία φάκελους κατασκευαστή με σχέδια, λεπτομερή περιγραφή του εξοπλισμού και των επιφανειών πτώσης, εγχειρίδια οδηγιών, κατασκευαστικές λεπτομέρειες που αναφέρονται στην τοποθέτηση, συναρμολόγηση και συντήρησή τους καθώς και οι απαιτούμενες πιστοποιήσεις των οργάνων σύμφωνα με τα ΕΝ1176:2008 και ΕΝ1177:2008. Ο διαγωνιζόμενος με σχετική υπεύθυνη δήλωσή θα δηλώνει ότι σε περίπτωση που κριθεί μειοδότης αναλαμβάνει την υποχρέωση να παραδώσει στην Περιφέρεια Αττικής τις παιδικές χαρές πλήρως πιστοποιημένες, προσκομίζοντας πιστοποιητικό συμμόρφωσης της εκάστοτε παιδικής χαράς από διαπιστευμένο φορέα, καθώς και οποιοδήποτε επιπλέον έγγραφο ή άλλο πιστοποιητικό απαιτείται από τη νομοθεσία. Η δαπάνη των ανωτέρω πιστοποιήσεων περιλαμβάνεται ανηγμένη στον προϋπολογισμό της εκάστοτε παιδικής χαράς. Συνοψίζοντας, και για την διευκόλυνση του έργου της Περιφέρειας προκειμένου αυτή να λάβει το πιστοποιητικό καταλληλότητας για κάθε μία από τις παραπάνω παιδικές χαρές από την αρμόδια «Επιτροπή Ελέγχου Παιδικών Χαρών», σύμφωνα με την ΥΑ 28492/ (ΦΕΚ Β 931/ ) και την εγκύκλιο 44/2014 του Υπουργείου Εσωτερικών, ο Προμηθευτής θα συνδράμει με την προετοιμασία του φακέλου που θα υποβληθεί στην επιτροπή ο οποίος σύμφωνα και με την εγκύκλιο 44/2014 του Υπουργείου εσωτερικών θα περιέχει: Την τεχνική έκθεση χωροθέτησης έκαστης παιδικής χαράς συνοδευόμενη από φωτογραφική τεκμηρίωση του υλοποιηθέντος έργου, Μελέτη οργάνωσης κατασκευής και λειτουργίας της παιδικής χαράς Το πιστοποιητικό συμμόρφωσης του διαπιστευμένου φορέα.

14 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Β 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Β 2. ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΠΕΝΤΕ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ. Β 3. ΧΑΡΤΕΣ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ.

15 Παράρτημα Β 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

16 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α. Παιδική Χαρά λόφου Εθνικής Αντίστασης (Φινόπουλου) Μονάδα Τιμή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ποσότητα μέτρησης μονάδας Σύνολο Πινακίδα 1 Τεμ Δάπεδα ασφαλείας 150 m Βρύση με πόσιμο νερό 1 Τεμ Κούνια νηπίων 1 Τεμ Κούνια παίδων 2 Τεμ Τραμπάλα 2 Τεμ Σήμανση εξοπλισμού 5 Τεμ Δικαίωμα Προαίρεσης για την προμήθεια εξαρτημάτων για καταστροφές ή φθορές που έχουν γίνει από την ημέρα σύνταξης των εκθέσεων επιθεώρησης των παιδικών χαρών μέχρι και την ημέρα του οριστικής κατακύρωσης του αποτελέσματος του διαγωνισμού. Κατ αποκοπή 300 Σύνολο χωρίς ΦΠΑ Β. Παιδική Χαρά Πεδίου Άρεως, νηπίων-παίδων, (πλησίον κτιρίου Οικονομίδη) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ποσότητα 16 Μονάδα μέτρησης Τιμή μονάδας Σύνολο Ταλαντευόμενο x 1 1 Τεμ Τραμπάλα x 2 2 Τεμ Κούνια παίδων δύο θέσεων 1 Τεμ Κούνια νηπίων δύο θέσεων 2 Τεμ Τσουλήθρα 3 1 Τεμ Σύνθετο συγκρότημα 2 (τρενάκι νηπίων) 1 Τεμ Σύνθετο συγκρότημα 6 1 Τεμ Σύνθετο συγκρότημα 7 1 Τεμ Δραστηριότητα αναρρίχησης 1 Τεμ Αποξήλωση οργάνων 6 Τεμ Πινακίδα 1 Τεμ Σήμανση εξοπλισμού 11 Τεμ Δάπεδα ασφαλείας 60 m Δικαίωμα Προαίρεσης για την προμήθεια Κατ αποκοπή 300

17 εξαρτημάτων για καταστροφές ή φθορές που έχουν γίνει από την ημέρα σύνταξης των εκθέσεων επιθεώρησης των παιδικών χαρών μέχρι και την ημέρα του οριστικής κατακύρωσης του αποτελέσματος του διαγωνισμού. Σύνολο χωρίς ΦΠΑ Γ. Παιδική Χαρά Πεδίου Άρεως, νηπίων, (Πλησίον πεζόδρομου Ηρώων) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ποσότητα Μονάδα μέτρησης Τιμή μονάδας Σύνολο Ταλαντευόμενο x 3 3 Τεμ Τραμπάλα 1 Τεμ Κούνια νηπίων δύο θέσεων x 2 2 Τεμ Σύνθετο συγκρότημα 1 Τεμ Δραστηριότητα αναρρίχησης 1 Τεμ Βρύση με πόσιμο νερό 1 Τεμ Πινακίδα 1 Τεμ Σήμανση εξοπλισμού 5 Τεμ Δάπεδα ασφαλείας 25 m Δικαίωμα Προαίρεσης για την προμήθεια εξαρτημάτων για καταστροφές ή φθορές που έχουν γίνει από την ημέρα σύνταξης των εκθέσεων επιθεώρησης των παιδικών χαρών μέχρι και την ημέρα του οριστικής κατακύρωσης του αποτελέσματος του διαγωνισμού. Κατ αποκοπή 300 Σύνολο χωρίς ΦΠΑ Δ. Παιδική χαρά Αττικού Άλσους (Πλησίον αναψυκτηρίου Υάδες), Περιοχή Β ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ποσότητα 17 Μονάδα μέτρησης Τιμή μονάδας Σύνολο Χωροδικτύωμα 1 Τεμ Χωροδικτύωμα 2 1 Τεμ Ταλαντευόμενο κάθισμα 2 Τεμ Τραμπάλα 2 Τεμ Μύλος για παιδιά 1 Τεμ Μύλος για παιδιά 2 2 Τεμ

18 Πινακίδα 1 Τεμ Σήμανση εξοπλισμού 9 Τεμ Δικαίωμα Προαίρεσης για την προμήθεια εξαρτημάτων για καταστροφές ή φθορές που έχουν γίνει από την ημέρα σύνταξης των εκθέσεων επιθεώρησης των παιδικών χαρών μέχρι και την ημέρα του οριστικής κατακύρωσης του αποτελέσματος του διαγωνισμού. Κατ αποκοπή 300 Σύνολο χωρίς ΦΠΑ Ε. Παιδική χαρά Αττικού Άλσους (κεντρική), Περιοχή Α ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ποσότητα Μονάδα μέτρησης Τιμή μονάδας Σύνολο Μύλος περιστροφής 6 Τεμ Σύνθετο όργανο τρένο 1 Τεμ Σύνθετο με δύο τσουλήθρες - σχοινί 1 Τεμ Σύνθετο όργανο 3 Τεμ Κούνια παίδων 5 Τεμ Κούνια νηπίων 1 Τεμ θέσια τραμπάλα 1 Τεμ θέσια τραμπάλα 1 Τεμ Σήμανση εξοπλισμού 19 Τεμ Πινακίδα 1 Τεμ Δικαίωμα Προαίρεσης για την προμήθεια εξαρτημάτων για καταστροφές ή φθορές που έχουν γίνει από την ημέρα σύνταξης των εκθέσεων επιθεώρησης των παιδικών χαρών μέχρι και την ημέρα του οριστικής κατακύρωσης του αποτελέσματος του διαγωνισμού. Κατ αποκοπή 300 Σύνολο χωρίς ΦΠΑ Καθαρή αξία ΦΠΑ 23% Γενικό Σύνολο με ΦΠΑ

19 Παράρτημα Β 2. Παράρτημα Β 3. ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΠΕΝΤΕ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ 19

20 Παράρτημα Β 3. ΧΑΡΤΕΣ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ 20

15PROC002567137 2015-02-10

15PROC002567137 2015-02-10 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10/02/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ. Οικ.: 29961 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Λ.Συγγρού 80-88 Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002826475 2015-06-05

15PROC002826475 2015-06-05 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/νση : Οικονομικού Τμήμα: Προμηθειών Λεωφ. Μεσογείων 45 -Τ.Θ. 14103 Τ.Κ. 11510 - Αθήνα Α.Φ.Μ. : 090038188 Δ.Ο.Υ. : ΙΒ Αθηνών Πληροφορίες : Α.Μέριανου

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002480426 2014-12-16

14PROC002480426 2014-12-16 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ & ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 10/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002709777 2015-04-16

15PROC002709777 2015-04-16 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Δ/νση : Διοικητήριο Τ.Κ : 28100 Αργοστόλι

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Β ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Β ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ Α.Δ.Α.:ΩΜΤΞΙ-ΔΛΦ Α.Δ.Α.Μ.:14PROC002121731 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΤΑΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706

ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706 ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002622215 2015-03-06

15PROC002622215 2015-03-06 Αναρτητέα στο Μητρώο Αναρτητέα στο Διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 1 η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Γ.Ν.Κ.Υ.ΚΑΡΥΣΤΟΥ Γ. Ν.- Κ.Υ. ΚΥΜΗΣ TAX/KH ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΓΑΖΕΠΗ 48 Τ. Κ : 34100 - ΧΑΛΚΙΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Προκήρυξη δημόσιου πρόχειρου διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια γραφικής ύλης και αναλωσίμων ειδών για τις οργανικές μονάδες της Γενικής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 3-08-2012 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Ξυλούρη Όλγα ΤΗΛ. : 2810-368468 FAX : 2810-214481 Δ/ΞΗ 23/2012

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 3-08-2012 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Ξυλούρη Όλγα ΤΗΛ. : 2810-368468 FAX : 2810-214481 Δ/ΞΗ 23/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Γ.Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ΠΑΝΑΝΕΙΟ Λεωφ. Κνωσού, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κρήτης ΑΦΜ 999082972, Β ΔΟΥ Ηρακλείου ΓΡΑΦΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 60ΙΣ469Η5Ω-9ΩΙ ΧΑΪΔΑΡΙ, 1/8/2014 ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 37.14

ΑΔΑ: 60ΙΣ469Η5Ω-9ΩΙ ΧΑΪΔΑΡΙ, 1/8/2014 ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 37.14 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Ψ Υ Χ Ι Α Τ Ρ Ι Κ Ο Ν Ο Σ Ο Κ Ο Μ Ε Ι Ο Α Τ Τ Ι Κ Η Σ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Τμήμα : Οικονομικό Γραφείο : Προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001666048 2013-10-15

13PROC001666048 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΑΔΑ ΒΛΛΨΩΗ5-ΙΛΩ 13PROC001666048 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΡΓΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΦΕΚ Παρασκευή 27-02-2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. Του ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΡΙΜΝΑΣ &ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΦΕΚ Παρασκευή 27-02-2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. Του ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΡΙΜΝΑΣ &ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Ν.Π.Δ.Δ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Ταχ. Δ/νση : Τ.Κ. : Πληροφορίες: Τηλέφωνα : FAX : E-mail : Γρ. Μαρασλή 1 69100 Κομοτηνή Μ. Μερέτη 25310/23175,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΙΠ46Ψ8ΧΙ-ΚΑΝ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΔΑ: ΒΙΙΠ46Ψ8ΧΙ-ΚΑΝ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ ( ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ ) Μαρούσι, 22-05-2014 ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 2 ο ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π. Κανελλοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Διεύθυνση: Ρόδος, ΤΚ 85000 Τηλέφωνο - Fax: 22410-44382-2241364613/ 64695 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001839966 2014-01-24

14PROC001839966 2014-01-24 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ Χανιά 24/1/2014 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤOYΡΓΙΑΣ Αρ. πρωτ. :10387 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Με τη Συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Με τη Συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Με τη Συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Εξωτερικών Συνόρων Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 14 Νοεμβρίου 2013

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 14 Νοεμβρίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 2 ο ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π. Κανελλοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΩΛ469ΗΖΞ-ΔΙΝ. Μύρινα 7-8-2013 Αρ. Πρωτ.: 5054 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2

ΑΔΑ: ΒΛΩΛ469ΗΖΞ-ΔΙΝ. Μύρινα 7-8-2013 Αρ. Πρωτ.: 5054 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»-Γ. Ν.-Κ. Υ. ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Γ.Ν.- Κ.Υ.ΛΗΜΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 3 ο Λογιστικό ΤΗΛ.2132157783 ΑΡΙΘΜ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 43/2014 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 43/2014 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γ2/1211/12-02-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 Η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ Ταχ. Δ/νση: Νοσοκομείου 1 Τ.Κ. 61100 - ΚΙΛΚΙΣ Email : promithies@ghkilkis.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ.

Διαβάστε περισσότερα

18.11.2013 22.11.2013 22.11.2013

18.11.2013 22.11.2013 22.11.2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 2 ο ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π. Κανελλοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ ΤΟΝΕΡ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ ΤΟΝΕΡ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 9273/18-5-2015 Αντικείμενο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ (ΤΟΝΕΡ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

Διαβάστε περισσότερα

Α ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ...1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ...1

Α ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ...1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ...1 Α ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ...1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ...1 Α.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 A.2 ΟΡΙΣΜΟΙ... 1 Α.3 ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ... 3 A.3.1 ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ... 5 A.3.2 ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα:

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα: ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Διεύθυνση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο Fax E-mail Πειραιώς & Κολωνού 2 104 37 Αθήνα 210 52.36.769

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150 Α/10-7-07): Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)

Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150 Α/10-7-07): Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150 Α/10-7-07): Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 2286/1995 (Α 19) «Προμήθειες του δημοσίου

Διαβάστε περισσότερα

Αφορά την Διακήρυξη 4651/29-06-05 (ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Αφορά την Διακήρυξη 4651/29-06-05 (ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΘΗΝΑ, 29 IOYNIOY 2005 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.:4651 ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (ΔΙΑΥΓΕΙΑ) ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ 21-04-2015 21-04-2015 21-04-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (ΔΙΑΥΓΕΙΑ) ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ 21-04-2015 21-04-2015 21-04-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ Κεντρική Υπηρεσία:, Π. Κανελλοπούλου 2, 10177 Αθήνα, Τ 2106988500/ F 2106988586, asylo@asylo.gov.gr, Τμήμα Οικονομικού, Πληροφορίες: Τμήμα Οικονομικού Τ. 2106988570, 2106988521 Αθήνα, 20 /04/2015 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Ε.Τ.Α.Α Αθήνα, 24/08/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Ε.Τ.Α.Α Αθήνα, 24/08/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Ε.Τ.Α.Α Αθήνα, 24/08/2012 /ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµ. ιακήρυξης: ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 14/2012 «ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ» Ταχ. /νση : Μάρνη 22 Αριθµ. Πρωτ: 102547

Διαβάστε περισσότερα