ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΕΠΙΣΦΑΛΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΕΠΙΣΦΑΛΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ"

Transcript

1 ΑΝΩΤΕΡΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΕΠΙΣΦΑΛΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΡΟ ΙΤΗ ΧΑΡΙΣΤΟΥΛΑ Α.Μ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΜΑΝΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟ, ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2010

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΜΕΡΟΣ Ι: ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο : ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1.1 Εισαγωγή... 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ο : ΕΝΝΟΙΑ & ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ 2.1 Το Εισόδηµα των Επιχειρήσεων Ιδιαίτερες ιατάξεις για το Εισόδηµα των Επιχειρήσεων Το Εισόδηµα των Νοµικών Προσώπων... 9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο : ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟ & ΚΑΘΑΡΟ ΕΙΣΟ ΗΜΑ 3.1 Ακαθάριστο Εισόδηµα Προσδιορισµός του Ακαθάριστου Εισοδήµατος Προσδιορισµός του Καθαρού Εισοδήµατος ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ο : ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΜΑ ΑΣ 6 ΤΟΥ Ε.Γ.Λ.Σ. «ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΞΟ Α ΚΑΤΑ ΕΙ ΟΣ» 4.1 Εισαγωγή : Αµοιβές & Έξοδα Προσωπικού : Αµοιβές & Έξοδα Τρίτων : Παροχές Τρίτων : Φόροι Τέλη : ιάφορα Έξοδα : Τόκοι & Συναφή Έξοδα : Αποσβέσεις Παγίων στο Λειτουργικό Κόστος : Προβλέψεις Εκµεταλλεύσεως ΜΕΡΟΣ ΙΙ: ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ο : ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 30 «ΠΕΛΑΤΕΣ» & 31 «ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ» 5.1 Λογαριασµός 30 «Πελάτες» Το Πρόβληµα της οµής του Λογαριασµού «Πελάτες» Λογαριασµός 31 «Γραµµάτια Εισπρακτέα» ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ο : ΕΠΙΣΦΑΛΕΙΣ ΠΕΛΑΤΕΣ 6.1 Ασφαλείς, Επισφαλείς & Ανεπίδεκτοι Είσπραξης Πελάτες Εγγραφές Τακτοποίησης Επισφαλών & Ανεπίδεκτων προς Είσπραξη Πελατών Επισφαλείς & Ζηµιές Επισφαλών Πελατών

3 6.4 Λογιστικός χειρισµός των Επισφαλών Πελατών ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ο : ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΕΠΙΣΦΑΛΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ 7.1 Σχηµατισµός Πρόβλεψης για Απόσβεση Επισφαλών Απαιτήσεων Προβλέψεις για Απώλειες από Επισφαλείς Πελάτες Υπολογισµός των Προβλέψεων έναντι Επισφαλών Απαιτήσεων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ο : ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΕΠΙΣΦΑΛΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 8.1 Αποσβέσεις Επισφαλών Απαιτήσεων Ξένες Νοµοθεσίες για τις Επισφαλείς Απαιτήσεις Οι Ισχύουσες ιατάξεις από την 01/01/ Οι Ισχύουσες ιατάξεις για τις Ανώνυµες Χρηµατιστηριακές Εταιρείες Οι Ισχύουσες ιατάξεις για τις Εταιρείες Πρακτορείας Επιχειρηµατικών Απαιτήσεων Οι Ισχύουσες ιατάξεις για Επισφαλείς Απαιτήσεις από 01/01/ /12/

4 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Οι αποσβέσεις επισφαλών απαιτήσεων είναι ένα θέµα που απασχολεί το σύγχρονο λογιστή σε έντονο βαθµό τόσο από φορολογική, όσο και από λογιστική παρακολούθηση. Η λογιστική ως εφηρµοσµένη επιστήµη που απεικονίζει µε ακρίβεια όλες τις οικονοµικές πράξεις και την οικονοµική κατάσταση των επιχειρήσεων, δε µπορούσε να παραµείνει στα περιορισµένα πλαίσια της απλής απαρίθµησης αριθµών. Έπρεπε να εκσυγχρονιστεί για να µπορέσει να παρακολουθήσει τους ασύλληπτους οικονοµικούς χειρισµούς των σηµερινών επιχειρήσεων, οι οποίες κάτω από το διεθνή οξύ ανταγωνισµό, είναι υποχρεωµένες να αναπροσαρµόζονται προκειµένου να επιβιώσουν. Έπρεπε να ανακαλύψει τρόπους απλούς αλλά ακριβείς, τρόπους που µε ανάλογη κωδικοποίηση θα µπορούσαν από τη µια πλευρά να µηχανοποιήσουν την εργασία, και από την άλλη να δώσουν στο λογιστή τις απαραίτητες πληροφορίες. Πρέπει ακόµα να βρεθούν συστήµατα καταχώρησης των οικονοµικών πράξεων, τέτοια ώστε να είναι από όλους κατανοητά. Όπως είναι γνωστό, η λογιστική καταρχήν εγγράφει γεγονότα πραγµατοποιηµένα. Όµως, η σύνεση που πρέπει να διέπει τις λογιστικές ενέργειες αποβλέποντας στη διασφάλιση την αποµάκρυνση από αυτήν την τακτική όταν πιθανολογείται ότι στο προβλέψιµο µέλλον θα επέλθουν κάποια ζηµιογόνα γεγονότα ή θα πραγµατοποιηθούν έξοδα πέρα από τα συνηθισµένα λειτουργικά ή θα προκύψουν υποτιµήσεις ενεργητικών ή υπερτιµήσεις παθητικών στοιχείων. Σ αυτές τις περιπτώσεις θεωρείται φρόνιµο η επιβάρυνση των αποτελεσµάτων χρήσεως να γίνεται όχι όταν πραγµατοποιηθεί το δυσµενές γεγονός αλλά όταν διαφανεί η πιθανή πραγµατοποίηση του. Αυτή η επιβάρυνση επιτυγχάνεται µε το σχηµατισµό προβλέψεων. Κατά το Ενιαίο Γενικό Λογιστικό Σχέδιο «Πρόβλεψη είναι η κράτηση ορισµένου ποσού που γίνεται κατά το κλείσιµο του ισολογισµού της οικονοµικής µονάδας σε βάρος του λογαριασµού γενικής εκµετάλλευσης ή του λογαριασµού αποτελεσµάτων χρήσεως. Η κράτηση αυτή αποβλέπει στην κάλυψη ζηµιάς ή εξόδων ή ενδεχόµενης υποτιµήσεως στοιχείων του ενεργητικού, όταν κατά την ηµέρα 3

5 συντάξεως του ισολογισµού είναι πιθανή η πραγµατοποίηση τους, χωρίς όµως να είναι γνωστό το ακριβές µέγεθος τους ή ο χρόνος πραγµατοποιήσεως ή και τα δύο». Τα πιθανά γεγονότα που µπορούν να προκαλέσουν το σχηµατισµό προβλέψεων είναι ποικίλα. Μερικά από αυτά θα δούµε στις επόµενες σελίδες. 4

6 ΜΕΡΟΣ Ι ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 5

7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1.1 Εισαγωγή Όπως προαναφέρθηκε σκοπός αυτής της εργασίας είναι η ανάλυση των αποσβέσεων των επισφαλών απαιτήσεων από φορολογική και λογιστική παρακολούθηση. Η ανάλυση µας θα ξεκινήσει µε τον προσδιορισµό του ακαθάριστου και καθαρού εισοδήµατος. Ο λόγος που γίνεται πρώτα αυτή η ανάλυση, είναι γιατί οι αποσβέσεις επισφαλών απαιτήσεων είναι δαπάνες που εκπίπτουν από το ακαθάριστο εισόδηµα. Επίσης θα γίνει µια µικρή αναφορά της οµάδας 6, δηλαδή των δαπανών που εκπίπτουν από το εισόδηµα. απάνη είναι η διαδικασία ή η ενέργεια πραγµατοποιήσεως του κόστους ή του εξόδου, καθώς και η χρηµατική του έκφραση. Στον όρο δαπάνη περιλαµβάνονται: Η συγκεκριµένη διαδικασία ή ενέργεια πραγµατοποιήσεως του κόστους ή του εξόδου, όπως π.χ. αγορά παγίου, αγορά εµπορευµάτων, υπηρεσιών, κλπ., και Η χρηµατική έκφραση της δαπάνης, όπως π.χ. η δαπάνη κτήσεως ενός παγίου είναι 1.800,00, που αναλύεται σε τιµή αγοράς 1.450,00, φόρους και δασµούς 200,00 και λοιπές δαπάνες (ασφάλιστρα, µεταφορικά, κλπ.) 150,00. Η έννοια της δαπάνης είναι ευρεία, περιλαµβάνει, δηλαδή, και το κόστος και το έξοδο. Κόστος είναι η διάθεση αγοραστικής δύναµης, για την απόκτηση αγαθών (υλικών και άυλων) ή υπηρεσιών, µε σκοπό τη χρησιµοποίηση τους για να πραγµατοποιηθούν έσοδα από πωλήσεις. Κόστος αποτελεί η αγορά επίπλων, µηχανηµάτων, δικαιώµατος χρήσης διπλώµατος ευρεσιτεχνίας, πρώτων υλών, 6

8 διαφόρων υπηρεσιών, κλπ. Το κόστος αποτελεί στοιχείο του ενεργητικού µέχρις ότου το αγαθό ή η υπηρεσία να πωληθεί. Με την πώληση του µετατρέπεται σε έξοδο. Έξοδο είναι το κόστος που εκπνέει µέσα σε µια διαχειριστική χρήση και βαρύνει τα έσοδα της χρήσεως. Έξοδο αποτελούν, το κόστος των αγαθών που πωλούνται, οι αµοιβές του διοικητικού προσωπικού, οι δαπάνες πωλήσεων κλπ. Τα έξοδα διακρίνονται: Ανάλογα µε το σκοπό τους: Οργανικά έξοδα: είναι αυτά που αναφέρονται στην οµαλή εκµετάλλευση της χρήσεως και σχετίζονται µε τα οργανικά έσοδα για τον προσδιορισµό του οργανικού αποτελέσµατος. Ανόργανα έξοδα: είναι εκείνα που δεν αναφέρονται στην οµαλή εκµετάλλευση της χρήσεως και δεν σχετίζονται µε τα οργανικά έσοδα για τον προσδιορισµό του οργανικού αποτελέσµατος. Ανάλογα µε την ενσωµάτωση τους ή µη στο λειτουργικό κόστος: Οµαλά έξοδα: είναι εκείνα που ενσωµατώνονται στο κόστος των διάφορων λειτουργιών της επιχειρήσεως µε τη µορφή που προϋπάρχουν, δηλαδή τη µορφή του κόστους, επειδή βρίσκονται σε οµαλή σχέση µε το έργο που παράγεται από τις λειτουργίες αυτές. Ανώµαλα έξοδα: είναι εκείνα που δεν ενσωµατώνονται στο λειτουργικό κόστος, επειδή δεν βρίσκονται σε οµαλή σχέση µε το έργο που παράγεται. ιαγραµµατική παρουσίαση λειτουργίας του λογαριασµού «Έξοδα απάνες»: Χρέωση Λογαριασµός εξόδου Πίστωση Αρχίζει µε χρέωση µε: την Ακολουθεί πίστωση από: τη µεταφορά πραγµατοποίηση του εξόδου (άσχετα αν του σε άλλο λογαριασµό εξόδου ή πληρώθηκε ή οφείλεται) ή µε µεταβατικό ή οποιαδήποτε άλλη οποιαδήποτε αύξηση µείωση του, τη µεταφορά του σε λογαριασµό εκµεταλλεύσεως, τη µεταφορά του στο λογαριασµό αποτελέσµατα χρήσεως. 7

9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΕΝΝΟΙΑ & ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ 2.1 Το Εισόδηµα των Επιχειρήσεων Ως εισόδηµα από εµπορικές επιχειρήσεις 1 είναι το κέρδος που αποκτά από ατοµική ή εταιρική επιχείρηση εµπορική, βιοµηχανική ή βιοτεχνική από την άσκηση οποιουδήποτε κερδοσκοπικού επαγγέλµατος, το οποίο δεν υπάγεται στα ελευθέρια επαγγέλµατα που αναφέρονται στο άρθρο 48 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος (Κ.Φ.Ε.). Πιο συγκεκριµένα ως εισόδηµα από εµπορικές επιχειρήσεις θεωρείται: Το εισόδηµα που αποκτάται από την άσκηση δραστηριότητας µιας επιχείρησης η οποία δραστηριοποιείται στην αγοραπωλησία ακινήτων. Η απόκτηση ωφέλειας η οποία πραγµατοποιείται από οργανωµένη επιχείρηση πώλησης οικοπέδων ή αγροτεµαχίων, τα οποία προέρχονται από εδαφικές εκτάσεις της επιχείρησης, που βρίσκονται εντός ή εκτός σχεδίου πόλεως, δήµου ή κοινότητας, οι οποίες έχουν κατατµηθεί ή ρυµοτοµηθεί. Τα ποσά που καταβάλλονται ως µέρισµα ή αµοιβή στα µέλη τους οι συνεταιρισµοί που έχουν η σύστασή τους είναι νόµιµη. Τα κέρδη που αποκτούνται από εργασίες παρεπόµενες που πραγµατοποιούνται από την επιχείρηση παράλληλα µε τον κύριο σκοπό της. 1 Επιχείρηση µπορεί να θεωρηθεί και οποιαδήποτε µεµονωµένη ή συµπτωµατική πράξη που αποβλέπει στην επίτευξη κέρδους, καθώς και η πώληση µέσα σε δύο χρόνια από την απόκτηση εξ επαχθούς αιτίας εδαφικών εκτάσεων που βρίσκονται εκτός σχεδίου πόλεως και έχουν µεγάλη αξία. 8

10 Η επιχειρηµατική αµοιβή του οµόρρυθµου εταίρου και του κοινωνού, που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 10. Ο µισθός που καταβάλλει η ανώνυµη εταιρία στα µέλη του διοικητικού συµβουλίου της, για τις υπηρεσίες που παρέχουν βάσει ειδικής σύµβασης µίσθωσης εργασίας ή εντολής, εφόσον για τις υπηρεσίες αυτές τα µέλη του διοικητικού συµβουλίου είναι ασφαλισµένα σε οποιονδήποτε φορέα ασφάλισης, εκτός του Ιδρύµατος Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ασφαλιστικό οργανισµό ή ταµείο. Θεωρείται ως εισόδηµα από εµπορικές επιχειρήσεις και η αυτόµατη υπερτίµηση του πάγιου κεφαλαίου πραγµατοποιείται και χρησιµοποιείται στην επιχείρηση, καθώς και η υπερτίµηση που δεν πραγµατοποιήθηκε, εφόσον αυτή έχει περιληφθεί στην απογραφή. Οι οριζόµενοι από την παράγραφο 4 του άρθρου 25 τόκοι. Οι αποδόσεις από συµβάσεις ή πράξεις επί παραγώγων χρηµατοοικονοµικών προϊόντων που πραγµατοποιούν επιτηδευµατίες που τηρούν βιβλία Γ κατηγορίας του Κ.Β.Σ. Ως παράγωγα χρηµατοοικονοµικά προϊόντα θεωρούνται τα χρηµατοοικονοµικά µέσα που αναφέρονται στην περίπτωση η της παραγράφου 1 του άρθρου Ιδιαίτερες ιατάξεις για το Εισόδηµα των Επιχειρήσεων Εισόδηµα από Ακίνητα Κέρδος από την αγοροπωλησία ακινήτων, θεωρείται η επιπλέον διαφορά που υπάρχει ανάµεσα στην αξία του ακινήτου το οποίο πουλήθηκε και της αξίας αυτού κατά τον χρόνο της αγοράς. Ως αξία πώλησης είναι αυτή που χαρακτηρίζεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 41 του Ν. 1249/1982 (ΦΕΚ 43 Α'). Αν όµως το τίµηµα που αναφέρεται στα πωλητήρια συµβόλαια είναι µεγαλύτερο από την παραπάνω αξία, ως ακαθάριστο έσοδο λαµβάνεται το αναφερόµενο σε αυτά τα συµβόλαια τίµηµα. Ειδικά, για τις περιοχές που δεν ισχύει το αντικειµενικό σύστηµα προσδιορισµού της αξίας των ακινήτων, ως ακαθάριστα έσοδα λαµβάνονται: Το ποσό που λαµβάνεται από τις πωλήσεις των πιο πάνω ακινήτων, που αναφέρεται στα πωλητήρια συµβόλαια. 9

11 Η διαφορά µεταξύ του ποσού της αξίας, κατά περίπτωση, που φορολογήθηκε και της πραγµατικής αξίας του ακινήτου, η οποία βρίσκεται σύµφωνα µε τις εκάστοτε διατάξεις που ισχύουν στη φορολογία µεταβίβασης ακινήτων. Η διαφορά αυτή µειώνεται µε τις δαπάνες του άρθρου 31 που βαρύνουν τον πωλητή. Αγοροπωλησία Εκτάσεων της Επιχείρησης Ως ωφέλεια θεωρείται η επιπλέον διαφορά µεταξύ της αξίας της έκτασης η οποία πουλήθηκε και της αξίας της πριν από την κατάτµηση ή της ρυµοτόµησης. Ως αξία πώλησης λαµβάνεται αυτή που προσδιορίζεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 41 του Ν. 1249/1982. Αν όµως το ποσό που αναφέρεται στα οικεία πωλητήρια συµβόλαια είναι µεγαλύτερο από την πιο πάνω αξία, ως ακαθάριστο έσοδο λαµβάνεται το αναφερόµενο σε αυτά τα συµβόλαια ποσό. Ειδικά, για τις περιοχές που δεν ισχύει το αντικειµενικό σύστηµα προσδιορισµού της αξίας των ακινήτων, ως ακαθάριστα έσοδα λαµβάνονται: Το ποσό από τις πωλήσεις των πιο πάνω ακινήτων που αναφέρεται στα πωλητήρια συµβόλαια. Η διαφορά µεταξύ του ποσού της αξίας, κατά περίπτωση, που φορολογήθηκε και της πραγµατικής αξίας του ακινήτου, η οποία εξευρίσκεται σύµφωνα µε τις διατάξεις που ισχύουν στη φορολογία µεταβίβασης ακινήτων. Η διαφορά αυτή µειώνεται µε τις δαπάνες του άρθρου 31 που βαρύνουν τον πωλητή. Μισθός Μελών ιοικητικού Συµβουλίου Νοείται ο µισθός και οι κάθε είδους απολαβές που καταβάλλονται από εταιρία περιορισµένης ευθύνης σε εταίρους της για υπηρεσίες που παρέχουν σ αυτή, εφόσον οι εταίροι είναι ασφαλισµένοι για τις υπηρεσίες αυτές σε οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισµό ή ταµείο εκτός του Ιδρύµατος Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Υπερτίµηση Πάγιου Κεφαλαίου Κατ εξαίρεση µε τα προαναφερθέντα, η υπερτίµηση από την αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτων, το οποίο χρησιµοποιείται για ιδιόχρηση ή έχει χρησιµοποιηθεί παλαιότερα για ιδιόχρηση, µε σκοπό την άσκηση του αντικειµένου των εργασιών της επιχείρησης, απαλλάσσεται του φόρου, εφόσον εµφανίζεται σε 10

12 ιδιαίτερο λογαριασµό αφορολογήτου αποθεµατικού και φορολογείται σε περίπτωση διανοµής του ή διάλυσης της επιχείρησης, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. Κατά τον υπολογισµό του υπερτιµήµατος από την πώληση ακινήτου, εξαιρουµένου του υπερτιµήµατος που προκύπτει από την αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτου, ως τιµή πώλησης δεν δύναται να ληφθεί ποσό µικρότερο της αξίας, όπως αυτή προσδιορίζεται σύµφωνα µε τις διατάξεις περί φορολογίας µεταβιβάσεως ακινήτων. 2.3 Το Εισόδηµα των Νοµικών Προσώπων Όσον αφορά τα εισοδήµατα και κέρδη των επιχειρήσεων που λειτουργούν µε τη µορφή οµόρρυθµης, ετερόρρυθµης και περιορισµένης ευθύνης εταιρίας, κοινοπραξίας, κοινωνίας και αστικής εταιρίας κερδοσκοπικού χαρακτήρα, καθώς και συνεταιρισµών θεωρείται ότι αποκτήθηκαν: Οµόρρυθµη Ετερόρρυθµη Περιορισµένης Ευθύνης Εταιρεία Στις περιπτώσεις της οµόρρυθµης, ετερόρρυθµης και περιορισµένης ευθύνης εταιρίας, της κοινοπραξίας, κοινωνίας και αστικής εταιρίας κερδοσκοπικού χαρακτήρα από κάθε έναν εταίρο ή µέλος, για το ποσοστό των κερδών που του αναλογεί από τη συµµετοχή του στην εταιρία, κοινοπραξία ή κοινωνία. Ως χρόνος κτήσης νοείται, για τις επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Γ κατηγορίας του Κ.Β.Σ., θεωρείται η ηµεροµηνία στην οποία κλείστηκε η διαχείριση και προκειµένου για Ε.Π.Ε., η ηµεροµηνία που εγκρίθηκε ο ισολογισµός της από τη συνέλευση των εταίρων. Σε περίπτωση που δεν εγκριθεί ο ισολογισµός της Ε.Π.Ε. εντός τριµήνου από τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου, το εισόδηµα λογίζεται ότι αποκτιέται από αυτούς που έχουν την ιδιότητα του εταίρου την τελευταία ηµέρα αυτού συγκεκριµένου τριµήνου. Σε περίπτωση λύσης, συγχώνευσης ή µετατροπής της Ε.Π.Ε., το εισόδηµα λογίζεται ότι αποκτιέται από αυτούς που έχουν την ιδιότητα του εταίρου την ηµεροµηνία της λύσης, συγχώνευσης ή µετατροπής, κατά περίπτωση. Αν η λύση, συγχώνευση ή µετατροπή επέρχεται πριν από την περίοδο τριών µηνών από τη λήξη της προηγούµενης διαχειριστικής περιόδου και εφόσον ο ισολογισµός δεν έχει 11

13 εγκριθεί από τη συνέλευση των εταίρων, το εισόδηµα και των δύο διαχειριστικών περιόδων λογίζεται ότι αποκτιέται από αυτούς που έχουν την ιδιότητα του εταίρου την ηµεροµηνία της λύσης, συγχώνευσης ή µετατροπής της εταιρίας. Συµµετοχική (Αφανής) Εταιρεία Στην περίπτωση της συµµετοχικής (αφανούς) εταιρίας, από τον εµφανή εταίρο για το σύνολο των κερδών της εταιρίας. Συνεταιρισµοί Στις περιπτώσεις των συνεταιρισµών που έχουν συσταθεί νόµιµα, από κάθε συνεταίρο για το µέρισµα ή την αµοιβή που του καταβλήθηκε. Η ύπαρξη των εταιριών που αναφέρονται στην πρώτη περίπτωση, αποδεικνύεται µε έγκυρο συστατικό έγγραφο δηµοσιευµένο, σύµφωνα µε όσα ορίζει ο εµπορικός νόµος. Η κοινοπραξία αναγνωρίζεται εφόσον έχουν πληρωθεί οι προϋποθέσεις που ορίζονται από τις διατάξεις του Κ.Β.Σ. Αντίγραφα για την εικονικότητα είτε των σχέσεων αυτών, είτε των όρων που συνδέουν τα µέρη τούτων γενικά, δεν αναγνωρίζονται. 12

14 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟ & ΚΑΘΑΡΟ ΕΙΣΟ ΗΜΑ 3.1 Ακαθάριστο Εισόδηµα Ως ακαθάριστο εισόδηµα από εµπορικές επιχειρήσεις θεωρείται το σύνολο των καθαρών εσόδων από τις κάθε είδους εµπορικές συναλλαγές αυτών. Ο τρόπος προσδιορισµού των ακαθάριστων εσόδων διαφοροποιείται, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κ.Β.Σ. ανάλογα µε τα βιβλία που τηρεί η εκάστοτε επιχείρηση. Για τις επιχειρήσεις που τηρούν επαρκή και ακριβή βιβλία Β ή Γ κατηγορίας του Κ.Β.Σ., τα ακαθάριστα έσοδα εξευρίσκονται µε βάση τα δεδοµένα των βιβλίων και στοιχείων τους. Ιδιαιτερότητα αποτελούν οι επιχειρήσεις πρακτόρων κρατικών λαχείων. Για αυτές τις επιχειρήσεις, ως ακαθάριστα έσοδα λαµβάνονται για τις µεν λιανικές πωλήσεις λαχείων που διενεργούνται µέσω των καταστηµάτων τους, η προµήθεια που δικαιούνται, για τις δε χονδρικές πωλήσεις, ποσοστό ένα τοις εκατό (1%) επί της ονοµαστικής αξίας των λαχείων για τη µεσολάβηση πώλησης αυτών. 3.2 Προσδιορισµός του Ακαθάριστου Εισοδήµατος Πιο συγκεκριµένα, για επιχειρήσεις που τηρούν ακριβή βιβλία και στοιχεία Α κατηγορίας του Κ.Β.Σ., τα ακαθάριστα έσοδα εξευρίσκονται µε την προσθήκη του µικτού κέρδους στο συνολικό κόστος των εµπορεύσιµων αγαθών, χωρίς φόρο προστιθέµενης αξίας, τα οποία αγοράστηκαν µέσα στη χρήση ή των έτοιµων προϊόντων που έχουν παραχθεί από τις πρώτες και βοηθητικές ύλες που αγοράστηκαν µέσα στην ίδια χρήση. Το µικτό εµπορικό ή βιοµηχανικό κέρδος, ανάλογα µε την περίπτωση, υπολογίζεται µε σύγκριση των τιµών κτήσης καθώς και των τιµών 13

15 πώλησης των αγαθών που διατέθηκαν από την επιχείρηση. Σε περίπτωση που η επιχείρηση δεν µπορεί να προσκοµίσει αυτά τα στοιχεία, λαµβάνεται υπόψη ο συντελεστής µικτού κέρδους άλλων οµοειδών επιχειρήσεων. Για να εφαρµοστούν οι διατάξεις του νοµοθέτη, θεωρείται ότι τα εµπορεύσιµα αγαθά πουλήθηκαν όλα µέσα στη χρήση, καθώς επίσης ότι οι πρώτες και βοηθητικές ύλες µεταποιήθηκαν και πουλήθηκαν µέσα στη χρήση ως έτοιµα προϊόντα, ανεξάρτητα από το αν η διάθεσή τους γίνεται χονδρικώς ή λιανικώς. Ιδιαιτερότητα αποτελούν οι επιχειρήσεις που αρχίζουν για πρώτη φορά τις εργασίες τους και εφόσον το επόµενο έτος συνεχίζουν να τηρούν βιβλία Α κατηγορίας του Κ.Β.Σ., θεωρείται ότι πουλήθηκαν µέσα στη χρήση από τα εµπορεύσιµα αγαθά, τόσα δωδέκατα αυτών όσοι οι µήνες 2 της πραγµατικής λειτουργίας της επιχείρησης. Το υπόλοιπο ποσό προστίθεται στις αγορές του αµέσως επόµενου έτους και λογίζεται ως αγορά του έτους αυτού. Για επιχειρήσεις που δεν τηρούν βιβλία και στοιχεία του Κ.Β.Σ. ή τα τηρούµενα είναι κατώτερα της προσήκουσας κατηγορίας ή ανεπαρκή ή ανακριβή, τα ακαθάριστα έσοδα προσδιορίζονται εξωλογιστικά, µε βάση τα στοιχεία και τις πληροφορίες που διαθέτει ο προϊστάµενος της αρµόδιας.ο.υ.. Στην περίπτωση αυτή λαµβάνονται υπόψη οι αγορές, οι πωλήσεις και το µικτό κέρδος που εµφανίζει η επιχείρηση, το µικτό κέρδος που πραγµατοποιείται από οµοειδείς επιχειρήσεις που λειτουργούν µε παρόµοιες συνθήκες, το απασχολούµενο προσωπικό, το ύψος των κεφαλαίων που έχουν υπενδυθεί, καθώς και των ίδιων κεφαλαίων κίνησης, το ποσό των δανείων και των πιστώσεων, το ποσό των εξόδων παραγωγής και διάθεσης των εµπορευµάτων, των εξόδων διαχείρισης και γενικά κάθε επαγγελµατική δαπάνη. Αξίζει εδώ να σχολιάσουµε ότι, στην περίπτωση που κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί απόκρυψη φορολογητέας ύλης ή µη έκδοση στοιχείων ή έκδοση πλαστικών εικονικών στοιχείων που συνεπάγονται το χαρακτηρισµό των βιβλίων ως ανακριβών, το σχετικό ποσό που προκύπτει 3, προστίθεται στα ακαθάριστα έσοδα των βιβλίων και το άθροισµα προσαυξάνεται κατά ένα ποσοστό. 2 Τµήµα του µήνα λογίζεται ως ακέραιος µήνας 3 Το οποίο σε περίπτωση επανάληψης των παραπάνω παραβάσεων µέσα στην ίδια διαχειριστική χρήση διπλασιάζεται. 14

16 3.3 Προσδιορισµός του Καθαρού Εισοδήµατος Το καθαρό εισόδηµα των επιχειρήσεων, που τηρούν επαρκή και ακριβή βιβλία και στοιχεία Β και Γ κατηγορίας του Κ.Β.Σ., εξευρίσκεται λογιστικώς µε έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα, των ακολούθων εξόδων συνοπτικά: Των γενικών εξόδων διαχείρισης. Τα έξοδα µισθοδοσίας και αµοιβής του προσωπικού. Το τεκµαρτό ενοίκιο των ακινήτων που ανήκουν στον επιχειρηµατία και χρησιµοποιούνται από την επιχείρηση. Τα ποσά που καταβάλλονται λόγω δωρεάς σε Ν.Π... και Ν.Π.Ι... Τα ασφάλιστρα που καταβάλλουν οι επιχειρήσεις. Των ποσών των κάθε είδους φόρων, τελών και δικαιωµάτων, που βαρύνουν την επιχείρηση. Των ποσών των αποσβέσεων για την κάλυψη της φθοράς των κάθε είδους εγκαταστάσεων ή µηχανηµάτων ή φθαρτών υλικών, συναφών µε τη λειτουργία της επιχείρησης και γενικά κάθε κινητής ή ακίνητης περιουσίας της επιχείρησης. Του ποσού των προβλέψεων για απόσβεση επισφαλών απαιτήσεων 4. Των ποσών των δαπανών διαφηµίσεων που βαρύνουν την επιχείρηση κατά το έτος της έκδοσης του προβλεπόµενου φορολογικού στοιχείου. Των ποσών των προβλέψεων για αποζηµίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία, που σχηµατίζονται στο τέλος κάθε διαχειριστικής χρήσης και καλύπτουν τις αποζηµιώσεις προσωπικού λόγω συνταξιοδότησης του κατά το επόµενο έτος. Των εξόδων διανυκτέρευσης σε ξενοδοχείο, αλλοδαπών πελατών, αντιπροσώπων και διευθυντικών στελεχών ηµεδαπών ή αλλοδαπών επιχειρήσεων, καθώς και ειδικών επιστηµόνων, που προκύπτει από τα εκδοθέντα φορολογικά στοιχεία. Των ποσών που καταβάλλει η επιχείρηση για επιµόρφωση του προσωπικού της µε την προϋπόθεση ότι η επιµόρφωση έχει σχέση µε το αντικείµενο εργασιών της επιχείρησης. Των ποσών που καταβάλλει η επιχείρηση για έξοδα κινητής τηλεφωνίας για λογαριασµούς που ανήκουν στην επιχείρηση. 4 Όπως άλλωστε θα δούµε αναλυτικά στο µέρος ΙΙ της παρούσας πτυχιακής εργασίας 15

17 Των δαπανών για τη συντήρηση και επισκευή των επαγγελµατικών γενικά εγκαταστάσεων, µµηχανηµάτων και αυτοκινήτων οχηµάτων. Της αξίας των πρώτων και βοηθητικών υλών που χρησιµοποιήθηκαν, καθώς και των άλλων εµπορεύσιµων αγαθών, στην οποία περιλαµβάνονται και οι ειδικές δαπάνες επεξεργασίας, αποθήκευσης, µεταφοράς, ασφάλειας κλπ 5. Των µαθηµατικών αποθεµάτων των ασφαλιστικών εταιριών, καθώς και των αποθεµατικών για την αποκατάσταση του ενεργητικού που, µε βάση σύµβαση, θα περιέλθει µετά την πάροδο ορισµένου χρόνου στο ηµόσιο ή σε τρίτους. Της ζηµίας που πραγµατοποιήθηκε από φθορά, απώλεια ή υποτίµηση κεφαλαίου. Προκειµένου για ακίνητα, για τον υπολογισµό της ζηµίας αυτών, ως τιµή πώλησης δεν δύναται να ληφθεί ποσό µικρότερο της αξίας, όπως αυτή προσδιορίζεται σύµφωνα µε τις διατάξεις περί φορολογίας µεταβιβάσεως ακινήτων. Των δικαιωµάτων ή αποζηµιώσεων που καταβάλλονται σε επιχειρήσεις και οργανισµούς για τη χρησιµοποίηση τεχνικής βοήθειας, ευρεσιτεχνιών, σηµάτων σχεδίων, µυστικών βιοµηχανικών µεθόδων και τύπων, πνευµατικής ιδιοκτησίας και άλλων συναφών δικαιωµάτων. Των δαπανών επιστηµονικής και τεχνολογικής έρευνας κατά το χρόνο της πραγµατοποίησης τους, µε εξαίρεση τις δαπάνες που αφορούν πάγιο εξοπλισµό, οι οποίες αποσβένονται ισόποσα σε 3 χρόνια. Των ποσών των εξόδων πρώτης εγκατάστασης και κτήσης ακινήτων αποσβένονται, είτε εφάπαξ κατά το έτος πραγµατοποίησης τους, είτε τµηµατικά και ισόποσα µέσα σε µία πενταετία. Των δαπανών επισκευής και συντήρησης που πραγµατοποιούνται σε µισθωµένα ακίνητα, κατά τον χρόνο της πραγµατοποίησης τους. Των ζηµιών που προκύπτουν από συµβάσεις ή πράξεις επί παραγώγων χρηµατοοικονοµικών προϊόντων, οι οποίες πραγµατοποιούνται για κάλυψη κινδύνων. 5 Ειδικά για τις επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία και στοιχεία Β κατηγορίας του Κ.Β.Σ. όταν δεν διενεργούν απογραφή, ως απογραφή λήξης της διαχειριστικής περιόδου λαµβάνεται ποσοστό 10% επί των αγορών της περιόδου αυτής και ως απογραφή έναρξης ποσοστό 10% επί των αγορών της προηγούµενης διαχειριστικής περιόδου. 16

18 Των εξόδων για διοικητική υποστήριξη, οργάνωση, αναδιοργάνωση και για υπηρεσίες γενικά που παρέχονται στην επιχείρηση, από επιχειρήσεις που ανήκουν στον ίδιο ηµεδαπό ή αλλοδαπό όµιλο ή από τρίτους για σκοπούς που σχετίζονται µε τα γενικότερα συµφέροντα του οµίλου. Των ποσών για την αγορά ηλεκτρονικών υπολογιστών και του λογισµικού (SOFTWARE) που παρέχονται στους υπαλλήλους της επιχείρησης για τηλεργασία. Των ποσών 6 που καταβάλλουν εφάπαξ ή περιοδικά οι επιχειρήσεις σε άγαµα τέκνα του προσωπικού τους και µέχρι τη συµπλήρωση του εικοστού πέµπτου έτους της ηλικίας τους, λόγω θανάτου του γονέα εργαζοµένου και µε την προϋπόθεση ότι αυτός επήλθε λόγω σεισµού ή άλλου λόγου ανώτερης βίας, κατά τη διάρκεια εργασίας του θανόντος και εντός των εγκαταστάσεων της επιχείρησης. Των παροχών σε είδος ή σε χρήµα που πραγµατοποιούν οι επιχειρήσεις για τους σκοπούς του ίδιου νόµου, προς οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) ή άλλους αρµόδιους φορείς διαχείρισης αποβλήτων. Των ποσών που καταβάλλει η επιχείρηση για την κάλυψη του ενοικίου κατοικίας των εργαζοµένων σε αυτήν. Των ποσών που καταβάλλει η επιχείρηση σε παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθµούς. Των χρηµατικών βραβείων που καταβάλλει επιχείρηση σε εργαζοµένους της λόγω των εξαιρετικών επιδόσεων που έχουν επιτύχει αποδεδειγµένα στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα που σπουδάζουν και µέχρι 3.000,00 για κάθε εργαζόµενο. Των ποσών που καταβάλλει η επιχείρηση για την αγορά ειδικής ενδυµασίας του προσωπικού, η οποία επιβάλλεται για λόγους υγιεινής, ασφάλειας και οµοιόµορφης εµφάνισης, ως απαραίτητη για την εκτέλεση των καθηκόντων του. 6 Τα πιο πάνω ποσά δεν µπορούν να υπερβαίνουν, ανά ηµερολογιακό έτος, τα 3.000,00 για κάθε δικαιούχο τέκνο. 17

19 Των ποσών που καταβάλλει η επιχείρηση για δαπάνες ταξιδιών που πραγµατοποιούν στην αλλοδαπή διευθυντικά και άλλα στελέχη της που εργάζονται σε αυτήν 7. Των ενοικίων που καταβάλλει η επιχείρηση για τη διαµονή εργαζοµένων της σε ξενοδοχεία, ενοικιαζόµενα δωµάτια ή οικίες που βρίσκονται σε διαφορετικό µέρος από τον τόπο της µόνιµης κατοικίας τους, λόγω εκτός έδρας εργασίας τους. Του ανταποδοτικού τέλους που καταβάλλει επιχείρηση λόγω της συµµετοχής της σε συλλογικό σύστηµα εναλλακτικής διαχείρισης. Των δώρων της επιχείρησης προς πελάτες, επιχειρήσεις ή µη, εφόσον φέρουν την επωνυµία της και έχει καταβληθεί το αναλογούν δηµοτικό τέλος για τη συνολική αξία των δώρων αυτών. Των παροχών σε χρήµα ή σε είδος της επιχείρησης προς εργαζοµένους της για επιβράβευση της απόδοσής τους και µε την προϋπόθεση ότι έχουν καταβληθεί οι αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές. Των δαπανών οργάνωσης ενηµερωτικών ηµερίδων και συναντήσεων για τους εργαζοµένους ή πελάτες της, εφόσον οι εκδηλώσεις πραγµατοποιούνται στο νοµό που εδρεύει η επιχείρηση ή σε άλλο µέρος στο οποίο λειτουργεί υποκατάστηµα της. Έχουµε, όµως και περιπτώσεις κατά τις οποίες µπορούµε από τα ακαθάριστα έσοδα να υπολογίσουµε έκπτωση χωρίς δικαιολογητικά. Αυτές είναι οι ακόλουθες: α) Για τις εξαγωγικές επιχειρήσεις, τα ακαθάριστα έσοδα αυτών που προέρχονται από εξαγωγές κάθε είδους προϊόντων. β) Για τις επιχειρήσεις που παρέχουν υπηρεσίες και εργασίες στην αλλοδαπή, στα ακαθάριστα έσοδά τους από τις υπηρεσίες και εργασίες αυτές, από τις οποίες εισάγεται συνάλλαγµα. γ) Για τις επιχειρήσεις έκδοσης ηµερήσιων, εβδοµαδιαίων, δεκαπενθήµερων, µηνιαίων πολιτικών, αθλητικών και οικονοµικών εφηµερίδων και περιοδικών γενικά, τα ακαθάριστα έσοδα αυτών από την πώληση των εντύπων και από καταχωρήσεις γενικά σε αυτά. 7 Οι διατάξεις της περίπτωσης αυτής ισχύουν µε την προϋπόθεση ότι ο σκοπός του ταξιδιού συνδέεται µε την ασκούµενη δραστηριότητα της επιχείρησης. 18

20 δ) Για τις επιχειρήσεις ραδιοφωνίας-τηλεόρασης, τα προερχόµενα µόνο από διαφηµίσεις ακαθάριστα έσοδα. ε) Για τις ηµεδαπές ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και κατασκηνωτικά κέντρα, τα προερχόµενα από αλλοδαπούς πελάτες έσοδά τους, στα οποία, εκτός των εσόδων από διανυκτερεύσεις, περιλαµβάνονται και αυτά του κυλικείου και εστιατορίου από αλλοδαπούς πελάτες. Σε εµπορικές επιχειρήσεις, οι οποίες σε συνεργασία µε αλλοδαπούς οίκους εξάγουν βιοµηχανικά, βιοτεχνικά, χειροτεχνικά, γεωργικά, κτηνοτροφικά, οπωροκηπευτικά, µεταλλευτικά και λατοµικά προϊόντα, καθώς και προϊόντα αλιείας µε ανταλλαγή αγαθών από το εξωτερικό µετά από έγκριση του Ελληνικού ηµοσίου, όταν απαιτείται αυτή, αναγνωρίζεται χωρίς δικαιολογητικά έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα, που υπολογίζεται σε ποσοστό 3% στο ποσό της προµήθειας που παίρνουν. Στις βιοµηχανικές και βιοτεχνικές επιχειρήσεις, οι οποίες ενεργούν για λογαριασµό των αλλοδαπών οίκων βιοµηχανοποίηση ή επεξεργασία πρώτων υλών που εισάγονται από την αλλοδαπή και επανεξάγονται µε τη µορφή έτοιµων ή ηµιέτοιµων προϊόντων, αναγνωρίζεται δικαίωµα έκπτωσης, χωρίς δικαιολογητικά, ποσοστού 3% στο ποσό των ακαθάριστων εσόδων τους, τα οποία προέρχονται από την αµοιβή που παίρνουν για τις υπηρεσίες αυτές. Σε περίπτωση που από τις παραπάνω περιπτώσεις προκύψει ζηµιά, αυτή δεν συµψηφίζεται µε τα κέρδη άλλων κλάδων της επιχείρησης ή µε τα κέρδη από τη συµµετοχή της σε άλλες επιχειρήσεις ή µε τα εισοδήµατα από άλλες πηγές. Η ζηµία αυτή µπορεί να µεταφέρεται για συµψηφισµό µε τα κέρδη των πιο πάνω κλάδων της επιχείρησης στις 5 επόµενες και µόνο συνεχείς χρήσεις, µε την προϋπόθεση ότι και σε αυτές τις χρήσεις η επιχείρηση τηρεί επαρκή και ακριβή βιβλία Γ κατηγορίας του Κ.Β.Σ. Για τον προσδιορισµό του κόστους των µενόντων προϊόντων στις βιοµηχανικές και βιοτεχνικές επιχειρήσεις, συνυπολογίζεται στην αξία των υλικών που χρησιµοποιήθηκαν και ανάλογο ποσοστό εξόδων παραγωγής, στα οποία περιλαµβάνονται και οι τακτικές αποσβέσεις των παγίων περιουσιακών στοιχείων. Σε περίπτωση κατά την οποία στα ακαθάριστα έσοδα περιλαµβάνονται και έσοδα που απαλλάσσονται του φόρου εισοδήµατος ή φορολογούνται κατά ειδικό τρόπο µε εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης ή έσοδα από µερίσµατα και κέρδη από συµµετοχή σε ηµεδαπές εταιρίες, για τον υπολογισµό του καθαρού κέρδους της επιχείρησης που υπόκειται σε φορολογία, το συνολικό ποσό των δαπανών που 19

21 πρόκειται να εκπεσθεί µειώνεται κατά τα εξής ποσά δαπανών, που βαρύνουν τα πιο πάνω ακαθάριστα έσοδα: Ποσό των χρεωστικών τόκων που εξευρίσκεται µε επιµερισµό των τόκων αυτών µεταξύ των υποκείµενων στη φορολογία ακαθάριστων εσόδων και αυτών που αναφέρονται πιο πάνω. Ποσοστό 5% των εσόδων που απαλλάσσονται της φορολογίας ή φορολογούνται κατά ειδικό τρόπο µε εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης ή των εσόδων από µερίσµατα και κέρδη από συµµετοχή σε άλλες ηµεδαπές επιχειρήσεις, ως λοιπές δαπάνες. Το ποσό αυτό δεν µπορεί να υπερβαίνει το 20% των πάσης φύσεως δαπανών της επιχείρησης 8. Τέλος, να σηµειώσουµε ότι οι αποζηµιώσεις καθώς και πάσης φύσεως αµοιβές, που οφείλονται από επιχειρήσεις ή επιτηδευµατίες σε οποιοδήποτε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, µε βάση δικαστική ή διαιτητική απόφαση ή οποιαδήποτε αναγνώριση ή συµβιβασµό, δεν αναγνωρίζονται ως δαπάνη για τον προσδιορισµό των καθαρών κερδών. Επίσης, οι αποζηµιώσεις που καταβάλλονται από ασφαλιστικές εταιρίες σε δικαιούχους ασφαλισµένων αυτοκινήτων, για ζηµίες που προξενήθηκαν στα αυτοκίνητα αυτά, δεν αναγνωρίζονται για έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα των ασφαλιστικών επιχειρήσεων. Ακόµη, η επιχείρηση που απασχολεί λογιστή και η δήλωση φόρου εισοδήµατος δεν υπογράφεται από αυτόν, οι αποδοχές αυτού δεν αναγνωρίζονται για έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης και επιβάλλεται πρόστιµο σε βάρος του λογιστή µέχρι το ένα τέταρτο (1/4) των ετήσιων αποδοχών του. 8 Οι διατάξεις αυτές δεν εφαρµόζονται για τραπεζικές, ασφαλιστικές επιχειρήσεις, εταιρίες επενδύσεων χαρτοφυλακίου και αµοιβαία κεφάλαια. 20

22 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 : ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΜΑ ΑΣ 6 ΤΟΥ Ε.Γ.Λ.Σ. «ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΞΟ Α ΚΑΤΑ ΕΙ ΟΣ» 4.1 Εισαγωγή Στην οµάδα 6 παρακολουθούνται τα οργανικά έξοδα 9 κατ είδος, τα οποία αφορούν την οµαλή εκµετάλλευση της χρήσεως, καθώς επίσης και τις ετήσιες επιβαρύνσεις για τη διενέργεια των αποσβέσεων και των προβλέψεων που ενσωµατώνονται στο λειτουργικό κόστος. Τα ποσά εκείνα που αφορούν ζηµιές και µη συνηθισµένα έξοδα καταχωρούνται στους οικείους λογαριασµούς της οµάδας 8 (81, 82, 83). Να σηµειώσουµε ότι, σε περίπτωση που κατά τη διεξαγωγή των εγγραφών καταχώρησης των εξόδων δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστεί ο χαρακτήρας τους ή ο προορισµός τους, ενηµερώνουµε προσωρινά τους σχετικούς λογαριασµούς της οµάδας 6, και στη συνέχεια κατά το κλείσιµο του Ισολογισµού µεταφέρονται στους λογαριασµούς που ανήκουν πραγµατικά. Για παράδειγµα στους µεταβατικούς λογαριασµούς του ενεργητικού και του παθητικού. Ιδιαιτερότητα αποτελούν και τα έξοδα που αφορούν κατασκευές ή βελτιώσεις παγίων στοιχείων, των οποίων το κόστος προσδιορίζεται από τους λογαριασµούς της αναλυτικής λογιστικής, ή σε περίπτωση που δεν χρησιµοποιείται η λογιστική αυτή, οι διορθωτικές εγγραφές των εξόδων γίνεται µε πίστωση του λογαριασµού «Ιδιοπαραγωγή και βελτιώσεις παγίων» και χρέωση των οικείων λογαριασµών της οµάδας 1. Άλλη µια ιδιαιτερότητα παρατηρείται για τις περιπτώσεις που υπάρχουν έξοδα που πραγµατοποιούνται µέσα στη χρήση και αφορούν προηγούµενες χρήσεις, ο 9 Οργανικά έξοδα καλούνται εκείνα τα οποία εµφανίζονται τακτικά µέσα σε µια διαχειριστική χρήση και είναι απαραίτητα να γίνουν προκειµένου για τη λειτουργία µιας επιχειρηµατικής µονάδας. 21

23 σχηµατισµός προβλέψεων γίνεται µε πίστωση του λογαριασµού «Χρησιµοποιηµένες προβλέψεις προς κάλυψη εξόδων εκµεταλλεύσεως» και χρέωση των οικείων υπολογαριασµών του 44 «Προβλέψεις». Αυτό συµβαίνει γιατί επιθυµούµε οι λογαριασµοί της οµάδας 6 να εµφανίζουν τα πραγµατικά έξοδα που πραγµατοποιούνται στη συγκεκριµένη χρήση. Σύµφωνα µε το Ενιαίο Γενικό Λογιστικό Σχέδιο οι δαπάνες καταχωρούνται στην οµάδα 6 «Οργανικά έξοδα κατά είδος». Πιο συγκεκριµένα η οµάδα 6 περιλαµβάνει τις εξής υποοµάδες: 60: Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 61: Αµοιβές και έξοδα τρίτων 62: Παροχές τρίτων 63: Φόροι τέλη 64: ιάφορα έξοδα 65: Τόκοι και συναφή έξοδα 66: Αποσβέσεις παγίων στοιχείων ενσωµατωµένες στο λειτουργικό κόστος 68: Προβλέψεις εκµετάλλευσης : Αµοιβές & Έξοδα Προσωπικού Στο λογαριασµό Αµοιβές & Έξοδα Προσωπικού καταχωρούνται όλα τα έξοδα της οικονοµικής µονάδας που προκύπτουν, από την απασχόληση του προσωπικού της, το οποίο συνδέεται µε αυτή µε σύµβαση µισθώσεως εργασίας. 60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Αµοιβές έµµισθου προσωπικού Αµοιβές ηµεροµίσθιου προσωπικού Παρεπόµενες παροχές και έξοδα προσωπικού Εργοδοτικές εισφορές και επιβαρύνσεις έµµισθου προσωπικού Εργοδοτικές εισφορές & επιβαρύνσεις ηµεροµίσθιου προσωπ Αποζηµιώσεις απόλυσης ή εξόδου από την υπηρεσία Προϋπολογισµένες - Προπληρωµένες αµοιβές, έξοδα και παροχές προσωπικού (Λ/58.00) 22

24 4.3 61: Αµοιβές & Έξοδα Τρίτων Στους υπό-λογαριασµούς των Αµοιβών & Εξόδων Τρίτων καταχωρούνται οι αµοιβές που λογίζονται από την οικονοµική µονάδα για εργασίες τρίτων, οι οποίοι δε συνδέονται µε αυτήν την επιχείρηση µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας. 61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΤΡΙΤΩΝ Αµοιβές και έξοδα ελεύθερων επαγγελµατιών υποκείµενες σε παρακράτηση φόρου εισοδήµατος Αµοιβές και έξοδα µη ελεύθερων επαγγελµατιών υποκείµενες σε παρακράτηση φόρου εισοδήµατος Λοιπές προµήθειες τρίτων Επεξεργασίες από τρίτους Αµοιβές τρίτων µη υποκείµενες σε παρακράτηση φόρου εισοδήµατος (γν. 252/95) Πνευµατικά και καλλιτεχνικά δικαιώµατα τρίτων επί πωλήσεων (γν.95/95) Εισφορές υπέρ τρίτων για ελεύθερους επαγγελµατίες Αµοιβές υπεργολάβων εκτέλεσης εργασιών τεχνικών έργων (γν.252/95) Εισφορές υπέρ Ασφαλιστικών Οργανισµών για κατασκευαζόµενα Τεχνικά Έργα (γν. 252/95) Λοιπές αµοιβές τρίτων Προϋπολογισµένες - Προπληρωµένες αµοιβές και έξοδα τρίτων (Λ/58.01) : Παροχές Τρίτων Στους υπό-λογαριασµούς του Παροχές Τρίτων καταχωρούνται: Τα αντίτιµα των παροχών κοινής ωφέλειας (ηλεκτρικό ρεύµα παραγωγής, φωταέριο παραγωγικής διαδικασίας, ύδρευση παραγωγικής διαδικασίας, τηλεπικοινωνίες παραγωγικής διαδικασίας), Τα ενοίκια µισθώσεως παγίων στοιχείων, εκτός από εκείνα που αφορούν στέγαση προσωπικού, τα οποία καταχωρούνται στο λογαριασµό «Έξοδα στεγάσεως», Τα κάθε µορφής ασφάλιστρα εκτός από εκείνα που αφορούν ασφάλειες προσωπικού (λογαριασµός «Ασφάλιστρα Προσωπικού») και εκείνα που αφορούν ασφάλειες µεταφοράς των αγοραζόµενων ειδών, τα 23

25 οποία καταχωρούνται στο λογαριασµό 32 «Παραγγελίες στο εξωτερικό» ή στους λογαριασµούς των αποθεµάτων ή των παγίων στοιχείων, Τα κάθε είδους αποθήκευτρα, Οι επισκευές και συντηρήσεις των παγίων και λοιπών στοιχείων του ενεργητικού, που γίνονται από τρίτους, Οι κάθε είδους παροχές τρίτων που δεν υπάγονται σε άλλο υπόλογαριασµό του παροχές τρίτων, Τέλος, τα ενοίκια της χρονοµεριστικής µισθώσεως (Leasing) του Ν.1652/ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ Ηλεκτρικό ρεύµα παραγωγής Φωταέριο παραγωγικής διαδικασίας Ύδρευση παραγωγικής διαδικασίας Τηλεπικοινωνίες Ενοίκια Ασφάλιστρα Αποθήκευτρα Επισκευές και συντηρήσεις Έξοδα µεταφορικού έργου (γν. 129/1875/93) Λοιπές παροχές τρίτων Προϋπολογισµένες - Προπληρωµένες παροχές τρίτων (Λ/58.02) : Φόροι Τέλη Εδώ καταχωρούνται όλοι οι φόροι και τα τέλη που επιβαρύνουν την οικονοµική µονάδα. Σε αυτούς τους υπό-λογαριασµούς περιλαµβάνονται οι: Φόρος Εισοδήµατος µη συµψηφιζόµενος, Εισφορά Ο.Γ.Α. φόρου εισοδήµατος, Τέλη συναλλαγµατικών, δανείων και λοιπών πράξεων, Φόροι Τέλη κυκλοφορίας µεταφορικών µέσων, ηµοτικοί Φόροι Τέλη, Φόροι Τέλη προβλεπόµενα από διεθνείς οργανισµούς, Λοιποί Φόροι Τέλη, ιάφοροι Φόροι Τέλη. Σε αυτήν την υπό-οµάδα δεν περιλαµβάνονται: Ο φόρος εισοδήµατος, ο οποίος, σαν αφαιρετικό στοιχείο των ετησίων κερδών, καταχωρείται στο λογαριασµό «Φόρος εισοδήµατος και 10 Να σηµειώσουµε ότι τα καταβαλλόµενα ενοίκια της χρονοµεριστικής µισθώσεως καταχωρούνται στο λογαριασµό εφόσον αφορούν τη χρήση και στο λογαριασµό εφόσον αφορούν επόµενη ή επόµενες χρήσεις. 24

26 εισφορά Ο.Γ.Α.», εκτός αν πρόκειται για ποσά παρακρατουµένου και µη συµψηφιζόµενου φόρου εισοδήµατος, τα οποία καταχωρούνται στο λογαριασµό «Φόρος Εισοδήµατος µη Συµψηφιζόµενος». Οι φόροι προηγούµενων χρήσεων (λογαριασµός «Έξοδα Προηγούµενων Χρήσεων»). Οι φορολογικές ποινές και τα πρόστιµα (λογαριασµός «Φορολογικά Πρόστιµα και Προσαυξήσεις»). Το χαρτόσηµο µισθοδοσίας (λογαριασµός «Χαρτόσηµο Μισθοδοσίας»). Το χαρτόσηµο συµβάσεων, δανείων και χρηµατοδοτήσεων (λογαριασµός «Χαρτόσηµο Συµβάσεων, ανείων και Χρηµατοδοτήσεων (και ειδικός φόρος)»). Οι δασµοί και γενικά οι φόροι επί των αγορών αποθεµάτων και παγίων (λογαριασµοί οµάδων 2 και 1). 63 ΦΟΡΟΙ- ΤΕΛΗ Φόρος εισοδήµατος µη συµψηφιζόµενος Εισφορά Ο.Γ.Α Εισφορά Ο.Γ.Α. φόρου εισοδήµατος Τέλη συναλλαγµατικών, δανείων και λοιπών πράξεων Φόροι - Τέλη κυκλοφορίας µµεταφορικών µέσων ηµοτικοί φόροι - τέλη Φόροι - Τέλη προβλέπονται από διεθνείς οργανισµούς Λοιποί φόροι - Τέλη εξωτερικού Τέλη υπέρ τρίτων επί κατασκευαζόµενων Τεχνικών Έργων (γν. 252/2244/95) ιάφοροι φόροι - τέλη Προϋπολογισµένοι - Προπληρωµένοι φόροι - Τέλη (Λ/58.03) : ιάφορα Έξοδα Στους υπό-λογαριασµούς της οµάδας αυτής καταχωρούνται όλα τα κατά είδος οργανικά έξοδα που δεν καταχωρούνται σε οποιαδήποτε άλλο λογαριασµό της οµάδας 6. Οι λογαριασµοί αυτοί αφορούν έξοδα µεταφορών, ταξιδιών, προβολής και διαφήµισης, εκθέσεων επιδείξεων, προωθήσεως εξαγωγών, συνδροµών εισφορών, δωρεές επιχορηγήσεις, έντυπα και γραφική ύλη, υλικά άµεσης ανάλωσης, 25

27 δηµοσιεύσεων, δηµοσιεύσεων, συµµετοχών και χρεογράφων, διαφορές (ζηµιές) από την πώληση συµµετοχών και χρεογράφων και διάφορα έξοδα. Τα πιο πάνω έξοδα πρέπει να στηρίζονται πέρα από τα στοιχεία του Κ.Β.Σ. και σε άλλα αποδεικτικά έγγραφα και να είναι παραγωγικά, π.χ. πέρα από την απόδειξη πληρωµής του εισιτηρίου, το ίδιο το εισιτήριο και για πιο λόγο πήγε ο υπάλληλος από το Ηράκλειο στην Αθήνα κλπ. Ακόµη τα έξοδα αυτά να είναι λογικά ανάλογα µε το µέγεθος και το αντικείµενο ασχολίας της οικονοµικής µονάδας. 64 ΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟ Α Έξοδα µεταφορών Έξοδα ταξιδίων Έξοδα προβολής και διαφήµισης Έξοδα εκθέσεων - επιδείξεων Ειδικά έξοδα προώθησης εξαγωγών Συνδροµές - Εισφορές ωρεές - Επιχορηγήσεις Έντυπα και γραφική ύλη Υλικά άµεσης ανάλωσης Έξοδα δηµοσιεύσεων Έξοδα συµµετοχών και χρεογράφων ιαφορές αποτίµησης συµµετοχών και χρεογράφων ιαφορές (ζηµίες) από πώληση συµµετοχών και χρεογράφων Ζηµίες από συµµετοχή σε κοινοπραξία τεχνικών έργων ιαφορές (ζηµίες) από πράξεις Hedging (γνωµ. 268/96) ιαφορές (ζηµίες) από συµβόλαια µελλοντικής εκπλήρωσης (γν. 304/99) Έξοδα από συµβόλαια δικαιωµάτων προαίρεσης (γνωµ. 304/99) Αναλογία εξόδων κεντρικής διοίκησης αλλοδ. εταιρ. (γν ) ιάφορα έξοδα Προϋπολογισµένα - Προπληρωµένα διάφορα έξοδα (Λ/56.04) : Τόκοι & Συναφή Έξοδα Στους υπό-λογαριασµούς του Τόκοι και Συναφή Έξοδα καταχωρούνται οι τόκοι και τα συναφή έξοδα οµολογιακών δανείων, µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων, χρηµατοδοτήσεων τραπεζών εγγυηµένων µε αξιόγραφα, βραχυπρόθεσµων τραπεζικών χορηγήσεων, λοιπόν βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων, τα έξοδα ασφαλειών (π.χ. εµπράγµατων) δανείων και χρηµατοδοτήσεων, οι παροχές σε οµολογιούχους επιπλέον τόκου, προµήθειες εγγυητικών επιστολών και τα λοιπά συναφή µε τις χρηµατοδοτήσεις έξοδα (εισπρακτικά γραµµατίων εισπρακτέων, διάφορα έξοδα τραπεζών κλπ.). 26

28 Οι τόκοι αναγνωρίζονται φορολογικά αν τα δάνεια τα πήρε και τα χρησιµοποίησε η οικονοµική µονάδα για τις ανάγκες της και αναγνωρίζονται µόνο οι τόκοι της χρήσεως, άσχετα αν πληρώθηκαν ή οφείλονται. εν αναγνωρίζονται φορολογικά οι τόκοι υπερηµερίας από οφειλές στο Ι.Κ.Α. και το δηµόσιο, για τους λοιπούς τόκους υπερηµερίας εξετάζεται αν από αυτούς ωφελήθηκε η οικονοµική µονάδα. Οι τόκοι των δανείων για ίδρυση, επέκταση των εργοστασίων της και των εγκαταστάσεών της, θεωρούνται έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως. Επί αγοράς πάγιων µε πίστωση, οι τόκοι µπορούν να ενσωµατωθούν στην αξία του πάγιου. Το τιµολόγιο των τόκων επιβαρύνεται µε Φ.Π.Α 19%. Για την αναγνώριση των τόκων πρέπει να έχει γίνει λογιστική εγγραφή, ενώ τόκοι ίδιων κεφαλαίων δεν αναγνωρίζονται. 65 ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟ Α Τόκοι και έξοδα οµολογιακών δανείων Τόκοι και έξοδα λοιπών µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων Προεξοφλητικοί τόκοι και έξοδα Τραπεζών Τόκοι και έξοδα χρηµατοδοτήσεων Τραπεζών εγγυηµένων µε αξιόγραφα Τόκοι και έξοδα βραχυπρόθεσµων Τραπεζικών χορηγήσεων για εξαγωγές Τόκοι & έξοδα λοιπών βραχυπρόθεσµων Τραπεζικών χρηµατοδοτήσεων Τόκοι και έξοδα λοιπών βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων Χαρτόσηµα συµβάσεων δανείων και χρηµατοδοτήσεων (και ειδικός φόρος) Έξοδα ασφαλειών (π.χ. εµπράγµατων) δανείων & χρηµατοδοτ Παροχές σε οµολογιούχους επί πλέον τόκου Προµήθειες εγγυητικών επιστολών Τόκοι και έξοδα είσπραξης απαιτήσεων µε σύµβαση Factoring (γν. 216/2176/94) Λοιπά συναφή µε τις χρηµατοδοτήσεις έξοδα Προϋπολογισµένοι - Προπληρωµένοι τόκοι & συναφή έξοδα (Λ/58.05) :Αποσβέσεις Παγίων στο Λειτουργικό Κόστος Στο λογαριασµό αυτό καταχωρούνται οι αποσβέσεις των πάγιων στοιχείων που ενσωµατώνονται στο λειτουργικό κόστος της οικονοµικής µονάδας, δηλαδή οι τακτικές αποσβέσεις που προβλέπονται από τη νοµοθεσία που ισχύει και στο τέλος της χρήσεως µεταφέρονται στον λογαριασµό της Γενικής εκµεταλλεύσεως. Αντίθετα οι πρόσθετες αποσβέσεις, δηλαδή αυτές που δεν ενσωµατώνονται στο λειτουργικό κόστος που αποτελούν ανόργανα έξοδα, καταχωρούνται στους λογαριασµούς του 85 27

29 «Αποσβέσεις πάγιων στοιχείων µη ενσωµατωµένες στο λειτουργικό κόστος» και στο τέλος της χρήσεως µεταφέρονται στο λογαριασµό Αποτελέσµατα χρήσεως. Οι αποσβέσεις, τακτικές ή έκτακτες, χρεώνονται µε πίστωση των αντίστοιχων λογαριασµών της οµάδας 1 (10.99,11.99,12.99,13.99, και 16.99). 66 ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ Αποσβέσεις εδαφικών εκτάσεων Αποσβέσεις κτιρίων - εγκαταστάσεων κτιρίων - τεχνικών έργων Αποσβέσεις µηχανηµάτων - τεχνικών εγκαταστάσεων - λοιπού µηχανολογικού εξοπλισµού Αποσβέσεις µεταφορικών µέσων Αποσβέσεις επίπλων και λοιπού εξοπλισµού Αποσβέσεις ασώµατων ακινητοποιήσεων & εξόδων πολυετούς απόσβεσης Προϋπολογισµένες αποσβέσεις εκµετάλλευσης (Λ/58.06) : Προβλέψεις Εκµεταλλεύσεως Στο λογαριασµό αυτό καταχωρούνται οι προβλέψεις που γίνονται από την οικονοµική µµονάδα για κινδύνους εκµεταλλεύσεως όπως «Προβλέψεις για Αποζηµίωση Προσωπικού λόγω Εξόδου από την Υπηρεσία», «Προβλέψεις για Υποτιµήσεις Συµµετοχών και Χρεογράφων» και «Λοιπές Προβλέψεις Εκµεταλλεύσεως» και µεταφέρονται στο λογαριασµό της Γενικής Εκµεταλλεύσεως. Οι λογαριασµοί αυτοί χρεώνονται µε πίστωση των αντίστοιχων λογαριασµών του λογαριασµού 44 «Προβλέψεις» (44.00 έως και 44.09). Στις προβλέψεις αυτές δεν συµπεριλαµβάνονται εκείνες που αφορούν έκτακτους κινδύνους (έκτακτες ζηµίες και έκτακτα έξοδα), οι οποίες χρεώνονται στους υπό-λογαριασµούς του λογαριασµού 83 «Προβλέψεις για Έκτακτους Κινδύνους», µε πίστωση πάλι του λογαριασµού 44 «Προβλέψεις». 68. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ Προβλέψεις για αποζηµίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία Προβλέψεις για υποτιµήσεις συµµετοχών και χρεογράφων Λοιπές προβλέψεις εκµετάλλευσης Προβλέψεις για ζηµίες από συµ/χή σε κοινοπραξίες τεχνικών έργων Προϋπολογισµένες προβλέψεις εκµετάλ. (Λ/58.08) Εκτενέστερα θα ασχοληθούµε στις επόµενες σελίδες. 28

30 ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 29

31 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 30. «ΠΕΛΑΤΕΣ» & 31. «ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ» 5.1 Λογαριασµός 30 «Πελάτες» Στους υπολογαριασµούς του 30 παρακολουθούνται οι απαιτήσεις, καθώς και ορισµένες υποχρεώσεις της επιχείρησης έναντι πελατών της, που απορρέουν από τις πωλήσεις της, τόσο αγαθών όσο και υπηρεσιών. Στο βιβλίο απογραφών και ισολογισµών, ο κάθε πελάτης και γενικά η κάθε απαίτηση καταχωρείται χωριστά ανάλογα µε το υπόλοιπο που εµφανίζει κατά την ηµέρα κλεισίµατος. Ειδικότερα στο λογαριασµό «Πελάτες εσωτερικού» παρακολουθούνται οι απαιτήσεις από πωλήσεις που γίνονται στο εσωτερικό της χώρας, εκτός από εκείνες που προέρχονται από πωλήσεις, είτε προς το Ελληνικό ηµόσιο, είτε προς Νοµικά Πρόσωπα ηµοσίου ικαίου και ηµόσιες Επιχειρήσεις, οι οποίες παρακολουθούνται σε ιδιαίτερους λογαριασµούς, δηλαδή «Ελληνικό ηµόσιο» και «Ν.Π... και ηµόσιες Επιχειρήσεις». Στο λογαριασµό «Πελάτες εξωτερικού» παρακολουθούνται οι απαιτήσεις από πωλήσεις στο εξωτερικό ή και σε άλλα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο λογαριασµός αυτός χρεώνεται µε την αξία του τιµολογίου, η οποία, για τη χρέωση αυτή, µετατρέπεται σε ευρώ µε βάση την επίσηµη τιµή συναλλάγµατος 11 της ηµέρας έκδοσης του τιµολογίου. Οι αναλυτικοί λογαριασµοί του τηρούνται κατά τρόπο που να προκύπτει απ αυτούς η απαίτηση σε ξένο νόµισµα 12. Οι απαιτήσεις από πωλήσεις παγίων στοιχείων µπορεί να καταχωρούνται στο λογαριασµό 30 ή στους λογαριασµούς και Για τις πωλήσεις σε χώρες που έχουν διαφορετικό νόµισµα από τη χώρα µας. 12 Σε περίπτωση που υπάρχουν συναλλαγµατικές διαφορές κατά το κλείσιµο του ισολογισµού αυτές µεταφέρονται στους οικείους υπολογαριασµούς του λογαριασµού

32 Στο λογαριασµό «Πελάτες εγγυήσεις ειδών συσκευασίας» παρακολουθούνται τα ποσά που καταβάλλονται στην επιχείρηση από τους πελάτες της για εγγύηση της επιστροφής των ειδών συσκευασίας, τα οποία παραδίνονται σ αυτούς χωρίς να τιµολογούνται. Στο λογαριασµό «Προκαταβολές πελατών» παρακολουθούνται οι προκαταβολές, που λαµβάνονται από πελάτες για παραγγελίες που γίνονται από τους τελευταίους προς την επιχείρηση, όταν αυτή δεν επιθυµεί την παρακολούθησή τους στους οικείους λογαριασµούς Ο λογαριασµός πιστώνεται µε το ποσό της προκαταβολής µε χρέωση του λογαριασµού 38. ή 31. ή ανάλογα µε τον τρόπο πληρωµής. Στη συνέχεια, χρεώνεται ο λογαριασµός µε το όλο ή µέρος αυτού, ανάλογα µε το αν συµβεί µερική ή ολική εκτέλεση της παραγγελίας, µε πίστωση του οικείου λογαριασµού του πελάτη ( ). Αν υποθέσουµε ότι κάποιος πελάτης δεν τηρήσει κάποιο όρο της παραγγελίας, χάνει την προκαταβολή ή µέρος αυτής. Το ποσό αυτό παραµένει στην επιχείρηση και µεταφέρεται από το λογαριασµό (ή ) στο λογαριασµό «Αποζηµιώσεις από πελάτες». Αν όµως πρόκειται για κάποια ποινική ρήτρα, τότε µεταφέρεται στο λογαριασµό «Καταπτώσεις εγγυήσεων ποινικών ρητρών». Τα ποσά που εισπράττει η επιχείρηση από τον πελάτη της, για κάλυψη φθορών στα επιστραφέντα είδη συσκευασίας, καταχωρούνται στην πίστωση του λογαριασµού «έσοδα από µερική χρησιµοποίηση ειδών συσκευασίας». Στο λογαριασµό «Πελάτες παρακρατηµένες εγγυήσεις» παρακολουθούνται τα ποσά που, µε βάση κάποιο συµβατικό όρο, παρακρατούν για εγγύηση οι πελάτες της επιχείρησης, όταν αυτή δεν επιθυµεί την παρακολούθησή τους στους οικείους λογαριασµούς Ο λογαριασµός χρεώνεται µε τα ποσά που παρακρατούνται για εγγύηση και παραµένει χρεωµένος µέχρι την εκπλήρωση του όρου, για ασφάλεια του οποίου γίνεται η παρακράτηση. Στο λογαριασµό «πελάτες αντίθετος λογαριασµός αξίας ειδών συσκευασίας» παρακολουθείται η αξία των τιµολογηµένων ειδών συσκευασίας, για τα οποία οι πελάτες διατηρούν το δικαίωµα της επιστροφής. Εξαίρεση σε σχέση µε τα κοινά έξοδα, αποτελούν τα έξοδα για λογαριασµό των πελατών της επιχείρησης. Τα έξοδα αυτά, καταχωρούνται στη χρέωση των προσωπικών λογαριασµό των πελατών του λογαριασµού 30, ή στη χρέωση του λογαριασµού που θα αναλύεται σε τεταρτοβάθµιους κατά πελάτη και θα τακτοποιείται κάθε µήνα µε την έκδοση της εκκαθάρισης. 31

33 Στο λογαριασµό «Πελάτες επισφαλείς» παρακολουθούνται οι απαιτήσεις κατά πελατών που η είσπραξή τους γίνεται επισφαλής (αµφίβολης ρευστοποίησης), οι οποίες µεταφέρονται στο λογαριασµό αυτό από τους οικείους υπολογαριασµούς του 30. Το θέµα αυτό θα το αναλύσουµε εκτενέστερα στο κεφάλαιο 6. Στους λογαριασµούς «Ελληνικό ηµόσιο λογαριασµός επίδικων απαιτήσεων» και «Λοιποί πελάτες λογαριασµός επίδικων απαιτήσεων» παρακολουθούνται όσες απαιτήσεις της επιχείρησης κατά πελατών της µετατρέπονται σε επίδικες. Οι προβλέψεις πιθανών Ζηµιών, που γίνονται για επισφαλείς και επίδικες απαιτήσεις κατά πελατών, καταχωρούνται σε χρέωση του λογαριασµού «Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις», µε αντίστοιχη πίστωση του λογαριασµού «Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις». 5.2 Το Πρόβληµα της οµής του Λογαριασµού «Πελάτες» Ο λογαριασµός «Πελάτες», όπως και κάθε λογαριασµός του Ενιαίου Γενικού Λογιστικού Σχεδίου, έχει σαν σκοπό να παρέχει πληροφορίες σχετικές µε το ύψος και τη σύνθεση του µεγέθους, στο οποίο αναφέρεται. Το υπόλοιπο του λογαριασµού «Πελάτες» σε δεδοµένη στιγµή εκφράζει συνήθως το σύνολο της αγοραστικής δυνάµεως, που έχει δεσµευτεί σε ακάλυπτες πιστώσεις προς τους πελάτες της επιχείρησης. Την ίδια πληροφορία µας δίνουν και οι αναλυτικοί λογαριασµοί των πελατών. Η πληροφορία αυτή όµως πολλές φορές δεν είναι πλήρης, επειδή οι επιχειρήσεις θέλουν να ξέρουν: Ποιό είναι το ύψος των ακάλυπτων πιστώσεων στο σύνολό τους και κατά πελάτη. Την πληροφορία αυτή µπορούµε να τη συλλέξουµε από το λογαριασµό «Πελάτες», καθώς και τους αντίστοιχους αναλυτικούς λογαριασµούς. και Ποιο είναι το ύψος των πιστώσεων σε κάθε πελάτη, που καλύπτονται µε γραµµάτια ή φορτωτικές. Την πληροφορία αυτή τη συλλέγουµε από αντίστοιχους λογαριασµούς, όπως «Γραµµάτια εισπρακτέα», «Γραµµάτια σε τράπεζες προς είσπραξη», «Φορτωτικές εισπρακτέες», κλπ. 32

Λογιστική Κόστους Ενότητα 2: Θεωρία Λογιστικής Κόστους

Λογιστική Κόστους Ενότητα 2: Θεωρία Λογιστικής Κόστους Λογιστική Κόστους Ενότητα 2: Θεωρία Λογιστικής Κόστους Μαυρίδης Δημήτριος Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΙΠΤΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΙΠΤΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΙΠΤΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ του ΚΑΜΙΝΑΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Α.Μ.: 6244 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΜΑΝΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΣ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ Ο ΦΟΡΟΣ ΣΤΙΣ Ε.Π.Ε.

ΠΩΣ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ Ο ΦΟΡΟΣ ΣΤΙΣ Ε.Π.Ε. ΠΩΣ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ Ο ΦΟΡΟΣ ΣΤΙΣ Ε.Π.Ε. Γενικά Ο φόρος στις ΕΠΕ υπολογίζεται πάνω στα καθαρά κέρδη του ισολογισμού μετά την αφαίρεση τυχόν μερισμάτων ή κερδών από συμμετοχή σε άλλες εταιρείες, με συντελεστή

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα 2014. Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος

Ημερίδα 2014. Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος Ημερίδα 2014 Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος (Κ.Φ.Ε.) Κ.Φ.Ε. (ν.4172/2013) Ορίζεται η έννοια του φορολογικού έτους το οποίο ταυτίζεται με το ημερολογιακό έτος. Καταργούνται οι έννοιες διαχειριστική περίοδος

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΔΙΔΑΣΚΩΝ Γεώργιος Αληφαντής, Διδάσκων στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, τ. Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 1 η Εβδομάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ TΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ»

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ TΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ» ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ TΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ»

Διαβάστε περισσότερα

FREE WAVE ΕΠΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

FREE WAVE ΕΠΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 FREE WAVE ΕΠΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 13η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) (Ποσά σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 7. Εξωτερικός και Εσωτερικός Έλεγχος (Εξόδων)

Ενότητα 7. Εξωτερικός και Εσωτερικός Έλεγχος (Εξόδων) Ενότητα 7 Εξωτερικός και Εσωτερικός Έλεγχος (Εξόδων) Οργανικά Έξοδα κατ είδος Στην 6 η Οµάδα παρακολουθούνται κατά είδος τα έξοδα που αναφέρονται στην οµαλή εκµετάλλευση της χρήσης καθώς επίσης και οι

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστικός προσδιορισμός του καθαρού εισοδήματος των Μηχανικών Ελευθέρων Επαγγελματιών Εκπιπτόμενες και μη εκπιπτόμενες δαπάνες

Λογιστικός προσδιορισμός του καθαρού εισοδήματος των Μηχανικών Ελευθέρων Επαγγελματιών Εκπιπτόμενες και μη εκπιπτόμενες δαπάνες Λογιστικός προσδιορισμός του καθαρού εισοδήματος των Μηχανικών Ελευθέρων Επαγγελματιών Εκπιπτόμενες και μη εκπιπτόμενες δαπάνες Κατερίνα Πέρρου Δικηγόρος-Φορολογικός Σύμβουλος, Επιστημονική Συνεργάτις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΑ Κ.Ξ.Γ. (Συντελεστές Φορολογίας Δαπάνες Εκπιπτόμενες Τήρηση και Ενημέρωση Βιβλίων)

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΑ Κ.Ξ.Γ. (Συντελεστές Φορολογίας Δαπάνες Εκπιπτόμενες Τήρηση και Ενημέρωση Βιβλίων) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΑ Κ.Ξ.Γ. (Συντελεστές Φορολογίας Δαπάνες Εκπιπτόμενες Τήρηση και Ενημέρωση Βιβλίων) Ι ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Μετά τις τροποποιήσεις που επήλθαν με τις διατάξεις του Ν4110/2013

Διαβάστε περισσότερα

Στην ομάδα 3 παρακολουθούνται οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις, τα αξιόγραφα και τα διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία της οικονομικής μονάδας.

Στην ομάδα 3 παρακολουθούνται οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις, τα αξιόγραφα και τα διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία της οικονομικής μονάδας. 3 η ΟΜΑΔΑ Στην ομάδα 3 παρακολουθούνται οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις, τα αξιόγραφα και τα διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία της οικονομικής μονάδας. Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις είναι αυτές που κατά το κλείσιμο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΚΕΜ ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

ΙΕΚΕΜ ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ 4&7 ΙΟΥΛΙΟΥ 2011 ΙΕΚΕΜ ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Κατερίνα Πέρρου Δικηγόρος - Φορολογικός Σύµβουλος ΘΕΜΑΤΑ 1. Φορολογία Εισοδήµατος 2. Υποχρεώσεις από τον Κώδικα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Δομή Γενικού Λογιστικού Σχεδίου www.onlineclassroom.gr ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Το Γενικό Λογιστικό Σχέδιο με τη σημερινή του μορφή χωρίζεται σε 10 ομάδες και κάθε ομάδα αποτελείται από 10 λογαριασμούς.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΧΑΠΙ ΗΣ

ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΧΑΠΙ ΗΣ ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1 ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ: ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΑΠ: ΕΟ 25 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ο ΘΕΜΑ) (ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ)

ΕΑΠ: ΕΟ 25 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ο ΘΕΜΑ) (ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ) ΕΑΠ: ΕΟ 25 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2005 2006 2 ο ΘΕΜΑ) (ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ) Τα υπόλοιπα των λογαριασµών της εµπορικής επιχείρησης «ΧΤ Α.Ε.» στις 30.10.2005, είχαν ως εξής (τα ποσά σε ): Κωδικός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ - ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - ΑΤΟΜΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 7

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ - ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - ΑΤΟΜΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 7 458 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ - ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - ΑΤΟΜΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 7 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 7 -Ποιά φυσικά πρόσωπα φορολογούνται στην

Διαβάστε περισσότερα

1. Η λογιστική και η φορολογική αντιµετώπιση του τέλους επιτηδεύµατος των νοµικών προσώπων

1. Η λογιστική και η φορολογική αντιµετώπιση του τέλους επιτηδεύµατος των νοµικών προσώπων 1. Η λογιστική και η φορολογική αντιµετώπιση του τέλους επιτηδεύµατος των νοµικών προσώπων 1.1. Ισχύουσες διατάξεις α) Με τις διατάξεις των περιπτώσεων α, β και δ της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του Ν.

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 3. Εξωτερικός και Εσωτερικός Έλεγχος Πάγιων

Ενότητα 3. Εξωτερικός και Εσωτερικός Έλεγχος Πάγιων Ενότητα 3 Εξωτερικός και Εσωτερικός Έλεγχος Πάγιων Πάγια (Εννοιολογικό Πλαίσιο) Πάγια είναι το σύνολο των οικονοµικών µέσω που δεν προορίζονται για µεταπώληση, αλλά παραµένουν στην επιχείρηση για πάνω

Διαβάστε περισσότερα

Καταχώρηση των φορολογικών αναµορφώσεων σε λογαριασµούς τάξεως. (Μια πρόταση πρακτικής εφαρµογής) Κωνσταντίνος Νιφορόπουλος Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Καταχώρηση των φορολογικών αναµορφώσεων σε λογαριασµούς τάξεως. (Μια πρόταση πρακτικής εφαρµογής) Κωνσταντίνος Νιφορόπουλος Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής Καταχώρηση των φορολογικών αναµορφώσεων σε λογαριασµούς τάξεως (Μια πρόταση πρακτικής εφαρµογής) Κωνσταντίνος Νιφορόπουλος Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ 2. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ. 3. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Διοικητική Λογιστική Λογιστική Εταιρειών Διδάσκοντες: Νικόλαος Ηρειώτης & Δημήτριος Μπάλιος Σημειώσεις με θέμα την 3 η ομάδα του

Διαβάστε περισσότερα

@ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

@ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ @ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ @Κωδικός ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1012 ALPHA EQUITY FUND @ΠΙΝΑΚΑΣ : ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ @ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ALPHA BANK 31.12.2005 @ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ 592 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ - ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΚΕΡΔΩΝ 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΦΟΡΟΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 7 -Γενικά 7 -Σε ποιές περιπτώσεις επιβάλλεται ο φόρος συγκέντρωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Β - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΜΕΡΟΣ Β - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΡΟΣ Α ΕΙΣΑΓΩΓΗ Νομικό Πλαίσιο 1 3 Κατηγορίες οντοτήτων 2 4 Τήρηση Απλογραφικών ή Διπλογραφικών βιβλίων 3 11 Λογιστική φορολογική βάση 4 17 Κανόνες επιμέτρησης 5 27 Σχέδιο λογαριασμών 6 28 ΜΕΡΟΣ Β - ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα 1ο (µov. 0.1X10=1)

Θέµα 1ο (µov. 0.1X10=1) A ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2004 ΜΑΘΗΜΑ: ΧΡΗΜ/ΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ II ΕΞΕΤΑΣΤΗΣ: ΑΝΝΙΤΑ ΦΛΩΡΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 10.2.2004 ΕΠΩΝΥΜΟ: ΟΝΟΜΑ: ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ: Α/Α ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Ουδέν γραπτό θα

Διαβάστε περισσότερα

Η έκπτωση των ασφαλιστικών εισφορών από τα ακαθάριστα έσοδα

Η έκπτωση των ασφαλιστικών εισφορών από τα ακαθάριστα έσοδα Η έκπτωση των ασφαλιστικών εισφορών από τα ακαθάριστα έσοδα Γιώργος Α. Κοροµηλάς Φορολογικός Σύµβουλος, Συγγραφέας 1. Ισχύουσες διατάξεις Με τις διατάξεις της παραγράφου 45 του άρθρου 3 του Ν. 4110/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 513 514 515 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΠΡΟΛΟΓΟΣ 5 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β 515 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΠΡΟΛΟΓΟΣ 5 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 7 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ 10 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α [1] Ν 1041/1980 «Περί καθιερώσεως του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου» (ΦΕΚ Α 75/2.4.1980) [Άρθρα 47-49]...1 VΙΙ. Γενικόν Λογιστικόν Σχέδιον... 1 Άρθρον 47. Καθιέρωσις του θεσµού του Γενικού

Διαβάστε περισσότερα

ΈΚΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟ Α

ΈΚΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟ Α ΜΕΛΕΤΕΣ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΈΚΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟ Α 1. Ισχύουσες διατάξεις Με τις διατάξεις της παραγράφου 45 του άρθρου 3 του Ν. 4110/2013 προστέθηκε υποπερίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστική ΙΙ. Υποχρεώσεις. Ν. Ηρειώτης Δ. Μπάλιος Β. Ναούμ. Ν. Ηρειώτης Δ. Μπάλιος Β. Ναούμ

Λογιστική ΙΙ. Υποχρεώσεις. Ν. Ηρειώτης Δ. Μπάλιος Β. Ναούμ. Ν. Ηρειώτης Δ. Μπάλιος Β. Ναούμ Λογιστική ΙΙ Υποχρεώσεις Τι θα δούμε σε αυτή την ενότητα Την έννοια της υποχρέωσης Πως διακρίνονται οι υποχρεώσεις Λογαριασμούς υποχρεώσεων Παραδείγματα βάσει Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων Η έννοια της

Διαβάστε περισσότερα

MEΡΟΣ Β - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΟΜΑΔΑ

MEΡΟΣ Β - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΟΜΑΔΑ ΜΕΡΟΣ Α - ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Νομικό Πλαίσιο 3 2. Κατηγορίες οντοτήτων 4 3. Τήρηση Απλογραφικών ή Διπλογραφικών βιβλίων 11 4. Υποχρεώσεις οντοτήτων ανά κατηγορία μεγέθους 17 5. Λογιστική φορολογική βάση 32 6.

Διαβάστε περισσότερα

LAMDA ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Μ.Α.Ε 51347/01/Β/02/171 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

LAMDA ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Μ.Α.Ε 51347/01/Β/02/171 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ LAMDA ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Μ.Α.Ε 51347/01/Β/02/171 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ΗΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 01.01.2004-31.12.2004

Διαβάστε περισσότερα

κυκλοφορούντα (πάγια) περιουσιακά στοιχεία Ομάδα 2: Αποθέματα Ομάδα 3: Χρηματοοικονομικά και λοιπά περιουσιακά στοιχεία Ομάδα 4: Καθαρή θέση

κυκλοφορούντα (πάγια) περιουσιακά στοιχεία Ομάδα 2: Αποθέματα Ομάδα 3: Χρηματοοικονομικά και λοιπά περιουσιακά στοιχεία Ομάδα 4: Καθαρή θέση Σχέδιο λογαριασμών 1 Ομάδα 1: Ενσώματα και άυλα μη κυκλοφορούντα (πάγια) περιουσιακά στοιχεία Ομάδα 2: Αποθέματα Ομάδα 3: Χρηματοοικονομικά και λοιπά περιουσιακά στοιχεία Ομάδα 4: Καθαρή θέση Ομάδα 5:

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Διοικητική Λογιστική Λογιστική Εταιρειών Διδάσκοντες: Νικόλαος Ηρειώτης & Δημήτριος Μπάλιος Σημειώσεις με θέμα την 8 η ομάδα του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΙΜΑΚΗΣ Α.Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΑΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΙΜΑΚΗΣ Α.Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΑΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗ Η λεπτομερής καταμέτρηση, καταγραφή και αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων, των απαιτήσεων και των υποχρεώσεων της οικονομικής μονάδας σε ενιαίο νόμισμα σε μια ορισμένη χρονική στιγμή Χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Ομάδες Λογιστικού Σχεδίου ΟΜΑΔΑ 1 (ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ) : Περιλαμβάνει όλο το πάγιο ενεργητικό. Με τον όρο πάγιο ενεργητικό εννοούμε τα περιουσιακά στοιχεία που αποκτά η επιχείρηση με σκοπό να τα χρησιμοποιήσει

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 : ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 : ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 : ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ Η κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης παρουσιάζει το οικονομικό αποτέλεσμα (κέρδος ή ζημία) της επιχείρησης κατά τη διάρκεια μίας χρονικής περιόδου. Το αποτέλεσμα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ. ΘΕΜΑ: Έκδοση στοιχείων κατά την καταβολή δικαστικής δαπάνης και τόκων υπερηµερίας.

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ. ΘΕΜΑ: Έκδοση στοιχείων κατά την καταβολή δικαστικής δαπάνης και τόκων υπερηµερίας. Αθήνα 13/7/2013 ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΘΕΜΑ: Έκδοση στοιχείων κατά την καταβολή δικαστικής δαπάνης και τόκων υπερηµερίας. Εταιρεία Α.Ε µέλος του ΣΑΤΕ, έθεσε τα εξής ερωτήµατα: Εις βάρος της εταιρείας και υπέρ προµηθευτή

Διαβάστε περισσότερα

Με ποιες δαπάνες γλιτώνουν φόρο οι ελεύθεροι επαγγελματίες Αναλυτικός οδηγός

Με ποιες δαπάνες γλιτώνουν φόρο οι ελεύθεροι επαγγελματίες Αναλυτικός οδηγός Περισσότερους φόρους θα κληθούν να πληρώσουν το 2014 οι... ΕΙΔΗΣΕΙΣ Η ECON ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ Σας ενημερώνει και σας υπενθυμίζει Η ΓΝΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΗ Με ποιες δαπάνες γλιτώνουν φόρο οι ελεύθεροι επαγγελματίες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ ( 210.38.22.157 495 www.arnos.gr e-mail : info@arnos.gr ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. Ε.Μ.Π.

ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ ( 210.38.22.157 495 www.arnos.gr e-mail : info@arnos.gr ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. Ε.Μ.Π. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Έννοια του ισολογισμού Ο ισολογισμός απεικονίζει τη χρηματοοικονομική κατάσταση της επιχείρησης μια δεδομένη χρονική στιγμή. Η χρηματοοικονομική κατάσταση μιας επιχείρησης αποτελείται από εξής

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ

Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ Ο Ισολογισμός είναι η κύρια οικονομική κατάσταση που απεικονίζει, την περιουσίας μιας επιχείρησης σε μία συγκεκριμένη χρονική στιγμή (συνήθως 31/12

Διαβάστε περισσότερα

Παρ. 3. Πάγιο ενεργητικό και έξοδα εγκαταστάσεως ------------------------------------------------------------------- Άρθρο 42 ε παρ.

Παρ. 3. Πάγιο ενεργητικό και έξοδα εγκαταστάσεως ------------------------------------------------------------------- Άρθρο 42 ε παρ. ισχύει) ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ----------------------------------------- ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ IDEAFON Α.Ε. ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡIΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 43α του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως Παρ. 1. Σύννομη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ.Μ.Α.Ε /56/Β/95/06

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ.Μ.Α.Ε /56/Β/95/06 ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 34389/56/Β/95/06 Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 01.01. - 31.12. ( βάσει των διατάξεων του κωδικ. Ν 2190/1920,

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Διοικητική Λογιστική Λογιστική Εταιρειών Διδάσκοντες: Νικόλαος Ηρειώτης & Δημήτριος Μπάλιος Σημειώσεις με θέμα την 1 η ομάδα του

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές έννοιες των Αποτελεσμάτων Εκμετάλλευσης & Χρήσεως

Βασικές έννοιες των Αποτελεσμάτων Εκμετάλλευσης & Χρήσεως 1 Βασικές έννοιες των Αποτελεσμάτων Εκμετάλλευσης & Χρήσεως Με τον όρο κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως, εννοούμε τη λογιστική κατάσταση, η ο- ποία παρουσιάζει συνοπτικά όλους εκείνους τους παράγοντες που

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστική IV (Μηχανογραφημένη Λογιστική) Εργασίες προετοιμασίας τέλους χρήσης

Λογιστική IV (Μηχανογραφημένη Λογιστική) Εργασίες προετοιμασίας τέλους χρήσης Λογιστική IV (Μηχανογραφημένη Λογιστική) Εργασίες προετοιμασίας τέλους χρήσης Εργασίες Προετοιμασίας Τέλους Χρήσης Οι απαραίτητες εργασίες που απαιτούνται να γίνουν από το λογιστήριο της επιχείρησης για

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση ορισμένων διατάξεων του ν. 3842/2010 που αφορούν στη φορολογία εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων.

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση ορισμένων διατάξεων του ν. 3842/2010 που αφορούν στη φορολογία εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10 Μαΐου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθ.Πρωτ.: 10689/Β0012 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.1.ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1.1.1.Αποτελέσµατα Χρήσεων 2002-2004 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 2002-2004 (ΣΕ 000 )* 2002 2003 2004 Κύκλος εργασιών -Βιοµηχανική

Διαβάστε περισσότερα

5. 1. 3 Worldscale... 250. (bareboat)] 287

5. 1. 3 Worldscale... 250. (bareboat)] 287 Ελεγκτική ναυτιλιακών επιχειρήσεων Πρόλογος των συγγραφέων 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Γενική εισαγωγή στον Έλεγχο 1. 0 Έννοια και είδη του ελέγχου. 19 1. 0. 0 Σύντοµη εισαγωγή. 19 1. 0. 1 Έλεγχος και ελεγκτική 20 1.

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα 1 Μη δεδουλευμένοι τόκοι γραμματίων πληρωτέων (51.03) : είναι λογαριασμός παθητικού αντίθετος, που σημαίνει ότι όταν αυξάνεται χρεώνεται και όταν μειώνεται πιστώνεται. Οι αντίθετοι λογαριασμοί του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) 403 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΠΡΟΛΟΓΟΣ 5 ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 Ι. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 1. Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡ. ΕΛΕΓΧΩΝ /ΝΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ - ΤΜΗΜΑ Β

ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡ. ΕΛΕΓΧΩΝ /ΝΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ - ΤΜΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Αθήνα, 6.08.2009 1. 14 η /ΝΣΗ Φ.Π.Α. Αρ. Πρωτ.: 1078580/6637/491/B0014 ΤΜΗΜΑΤΑ Α, Β 2. 15 η /ΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ Α,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ»

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ» ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00 ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002-11η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2002-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002) Α.Μ.Α.Ε. 25088/05/Β/91/23 ( ΠΟΣΑ ΣΕ ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

13 Μηχανολογικός εξοπλισμός Μηχανήματα απογραφής χωρίς νόμο Σωρευμένες αποσβέσεις μηχανημάτων

13 Μηχανολογικός εξοπλισμός Μηχανήματα απογραφής χωρίς νόμο Σωρευμένες αποσβέσεις μηχανημάτων 536 Παράδειγμα προσδιορισμού αποτελεσμάτων εκμετάλλευσης και αποτελεσμάτων χρήσης με λογιστικές εγγραφές και χωρίς λογιστικές εγγραφές εμπορικής και βιομηχανικής επιχείρησης Στην εμποροβιομηχανική επιχείρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΦορολόγησηΜερισµάτων & Υπεραξίας Οµιλήτρια: Μαίρη Καραγιάννη Μιχαλοπούλου Tax Partner 15 Σεπτεµβρίου 2008 Φορολόγηση µερισµάτων Σχέδιο νόµου Page 1 Μερίσµατα ηµεδαπής Α.Ε. σε ηµεδαπά φυσικά πρόσωπα Παρακράτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΑΠΑΝΩΝ. ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΟΜΑ Α 1η: ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 10 Ε ΑΦΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΑΠΑΝΩΝ. ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΟΜΑ Α 1η: ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 10 Ε ΑΦΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΑΠΑΝΩΝ Παραθέτουµε δύο βασικές οµάδες λογαριασµών (παγίων και εξόδων) του Ελληνικού Λογιστικού Σχεδίου, το οποίο χρησιµοποιείται στην κατάρτιση προϋπολογισµών των προγραµµάτων.

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστική Απαιτήσεων

Λογιστική Απαιτήσεων Λογιστική Απαιτήσεων 112 ιάκριση Απαιτήσεων 113 Βραχυπρόθεσµες Απαιτήσεις Η προθεσµία εξοφλήσεως λήγει µέσα στην επόµενη χρήση Μακροπρόθεσµες Απαιτήσεις η προθεσµία εξοφλήσεως λήγει µετά το τέλος της επόµενης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 371 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 Ι. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 1. Γενικά - Ν. 2190/20 - Κ.Φ.Α.Σ. 7 -Οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Επίκουρος Καθηγητής Κωνσταντίνος Ι. Λιάπης Ευάγγελος Δ. Πολίτης, PhD

Επίκουρος Καθηγητής Κωνσταντίνος Ι. Λιάπης Ευάγγελος Δ. Πολίτης, PhD Επίκουρος Καθηγητής Κωνσταντίνος Ι. Λιάπης Ευάγγελος Δ. Πολίτης, PhD Αξία με την οποία πιστώνονται οι λογαριασμοί των πωλήσεων. Ο λογαριασμός του πελάτη χρεώνεται με το συνολικό ποσό του παραστατικού που

Διαβάστε περισσότερα

(Πηγή: Χρηματοοικονομική λογιστική, ΕΑΠ Τόμος Α).

(Πηγή: Χρηματοοικονομική λογιστική, ΕΑΠ Τόμος Α). ΘΕΜΑ Α. Με τη βοήθεια των μεθόδων FIFO και LIFO προσδιορίζουμε το τρόπο με τον οποίο διακινούνται τα εμπορεύματα σε μία επιχείρηση. Σύμφωνα με τη πρώτη τα εμπορεύματα που εισέρχονται πρώτα στη αποθήκη

Διαβάστε περισσότερα

Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς 31ης Δ ε κ ε μ β ρ ί ο υ 2013 (01-01-2013 ως 31-12-2013) IKTEO ΕΚΗΒΟΛΟΣ A.E.(6η Εταιρική χρήση)

Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς 31ης Δ ε κ ε μ β ρ ί ο υ 2013 (01-01-2013 ως 31-12-2013) IKTEO ΕΚΗΒΟΛΟΣ A.E.(6η Εταιρική χρήση) Σελίδα 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς 31ης Δ ε κ ε μ β ρ ί ο υ 2013 (01-01-2013 ως 31-12-2013) IKTEO ΕΚΗΒΟΛΟΣ A.E.(6η Εταιρική χρήση) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 16.10

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΛΑΞΙ Ι ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α

ΓΑΛΑΞΙ Ι ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΓΑΛΑΞΙ Ι ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 01/01/2002-31/12/2002 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190 / 1920, όπως

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007. (Βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 παράγρ. 4.1.501 του Π..

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007. (Βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 παράγρ. 4.1.501 του Π.. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 (Βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 παράγρ. 4.1.501 του Π..315/29-12-1999) ΤΟΥ «ΗΜΟΥ ΕΜΜ. ΠΑΠΠΑ» 1.ΣΥΝΝΟΜΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΟΜΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΛΑΞΙ Ι ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α

ΓΑΛΑΞΙ Ι ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΓΑΛΑΞΙ Ι ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2001 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 01/01/2001-31/12/2001 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190 / 1920, όπως

Διαβάστε περισσότερα

54.02 Χαρτόσημο τιμολογίων πωλήσεως (Μετά την εφαρμογή του Ν. 1642/1986 ο λογ/σμός παραμένει κενός) 02 Χαρτόσημο και ΟΓΑ μισθωτών υπηρεσιών

54.02 Χαρτόσημο τιμολογίων πωλήσεως (Μετά την εφαρμογή του Ν. 1642/1986 ο λογ/σμός παραμένει κενός) 02 Χαρτόσημο και ΟΓΑ μισθωτών υπηρεσιών ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ: «54. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ΤΕΛΗ» 54.00 Φόρος προστιθέμενης αξίας (Γνωμ. 243/2162/1995 & 136/1905/1993) Οι υπογραμμισμένοι τριτοβάθμιοι λογαριασμοί της γνωματεύσεως του ΕΣΥΛ 243/2162/1995

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 (σε Ευρώ)

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 (σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ "ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ" ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ηs ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005-33η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005) ΑΡ.ΜΑΕ 12883/05/Β/86/063 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ Συγγραφείς Γιώργος Α. Κορομηλάς Μαρίνα Θ. Τσιαουσίδου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ορισμοί Δομή και Πεδίο εφαρμογής των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων

Διαβάστε περισσότερα

9.ΦΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

9.ΦΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 9.ΦΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Ν. 3427/2005 (ΦΕΚ 312 Α ) ΦΟΡΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΥΠΕΡΤΙΜΗΜΑΤΟΣ (Άρθρο 2) Αντικείµενο του φόρου 1. Επί ακινήτου ή ιδανικού µεριδίου αυτού ή εµπράγµατου δικαιώµατος επί ακινήτου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5/6/2015

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5/6/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5/6/2015 Της Τακτικής Συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρίας µε την επωνυµία ΟΞΦΟΡΝΤ ΚΟΜΠΑΝΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ. Στην Μενεµένη σήµερα την 5 Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 31.12.2006

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 31.12.2006 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ: " ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΑΞΙΟΥ " ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΔΡΑ: ΧΑΛΑΣΤΡΑ Α.Μ.Α.Ε.: 15881/62/Β/87/161 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 31.12.2006 -βάσει των διατάξεων του

Διαβάστε περισσότερα

Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσης 2013 Αξία Αποσβέ- Αναπόσβ Αξία Αποσβέ- Αναπόσβ κτήσεως σεις αξία κτήσεως σεις αξία

Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσης 2013 Αξία Αποσβέ- Αναπόσβ Αξία Αποσβέ- Αναπόσβ κτήσεως σεις αξία κτήσεως σεις αξία Σελίδα 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 16.10 1. Εξοδα ίδρυσης και πρώτης εγκατάστασης 16.18 3. Τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου 16.13-16.17 4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Χρηματοοικονομικής Διοίκησης

Συστήματα Χρηματοοικονομικής Διοίκησης Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Συστήματα Χρηματοοικονομικής Διοίκησης Ακαδημαϊκό Έτος 2014 2015 Εξάμηνο 8 ο 3 η Διάλεξη: ΚΑΧ, λογαριασμοί, ημερολόγιο &

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΙ - ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΙ - ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΙ - ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 1. ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΑΓΟΡΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ 2. ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 1. ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΑΓΟΡΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ 1.1 Η λειτουργία των λογαριασμών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΗΛΕΙΑΣ Ι.Κ.Ε.

ΠΡΟΤΥΠΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΗΛΕΙΑΣ Ι.Κ.Ε. ΠΡΟΤΥΠΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΗΛΕΙΑΣ, ΦΟΛΟΗ Ι.Κ.Ε. 800499736 - ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ ΑΜ. Ε. 27908 ΠΡΟΤΥΠΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΗΛΕΙΑΣ Ι.Κ.Ε. Ισολογισμός της 31/12/2013, 1Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 14/06/2013-31/12/2013 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2006

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2006 ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2006 Του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «Χ.Κ ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ - ΕΚ ΟΣΕΙΣ Α.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα. Προς την Τακτική

Διαβάστε περισσότερα

εν έγινε. εν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση

εν έγινε. εν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση ΝΤΙ.ΕΜ.ΕΝ. (D.M.N.) ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Μ.Α.Ε. 57774/062/Β/04/0213 ΓΕΜΗ: 038794205000 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης εκεµβρίου 2014 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 01.01.2014-31.12.2014

Διαβάστε περισσότερα

Υποχρέωση υποβολής δήλωσης φυσικών προσώπων.

Υποχρέωση υποβολής δήλωσης φυσικών προσώπων. Υποχρέωση υποβολής δήλωσης φυσικών προσώπων. Υποχρέωση για την υποβολή φορολογικής δήλωσης έχει κάθε φυσικό πρόσωπο, που έχει: την κατοικία του στην Ελλάδα, έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12-31/12/2013

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12-31/12/2013 Ρ Α Φ Η Κ Ο Υ Ρ Τ Ι Ν Ω Ν Μ Ε Τ Α Π Ο Ι Η Σ Η Υ Φ Α Σ Μ Α Τ Ω Ν Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12 31/12/2013 Ποσά κλειομένης Χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2012 Αξία Αναπόσβεστη Αξία

Διαβάστε περισσότερα

CONCEPT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

CONCEPT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ CONCEPT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 13η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΠΑΘΗΤΙΚΟ Αξία Κτήσης ΧΡΗΣHΣ 2014 ΧΡΗΣHΣ 2013 Αποσβέσεις Αναπόσβεστη Αξία

Διαβάστε περισσότερα

1. Στοιχεία Ισολογισµού Εταιρείας της 31 Μαρτίου ΣTOIXEIA IΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ποσά εκφρασµένα σε ευρώ) Ε Ν Ε Ρ Γ Η T Ι Κ Ο Πάγια

1. Στοιχεία Ισολογισµού Εταιρείας της 31 Μαρτίου ΣTOIXEIA IΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ποσά εκφρασµένα σε ευρώ) Ε Ν Ε Ρ Γ Η T Ι Κ Ο Πάγια ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2005 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

- - Λοιπά άυλα 0,01 0,01 Σύνολο 0,01 0,01

- - Λοιπά άυλα 0,01 0,01 Σύνολο 0,01 0,01 ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Α.Ε. Ε. ΧΑΤΖΗΛΑΜΠΡΟΥ Α.Ε. ΑΦΜ: 094055139, ΓΕΜΗ:122055948000 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31.12.2015 2015 2014 Mη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή ιοίκησης και Οικονοµίας. Ασκήσεις στο µάθηµα: «Γενική Λογιστική Ι» (Έκδοση Α)

Σχολή ιοίκησης και Οικονοµίας. Ασκήσεις στο µάθηµα: «Γενική Λογιστική Ι» (Έκδοση Α) Σχολή ιοίκησης και Οικονοµίας Τµήµα Λογιστικής Ασκήσεις στο µάθηµα: «Γενική Λογιστική Ι» (Έκδοση Α) Εξάµηνο Α ιδάσκων Mαθήµατος : ρ. ρογαλάς Γεώργιος, Ειδίκευση Λογιστική - Ελεγκτική Επιστηµονικός Συνεργάτης

Διαβάστε περισσότερα

ΝΤΑΙΜΟΝΤ ΠΕΠΕΡ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΧΑΡΤΟΥ

ΝΤΑΙΜΟΝΤ ΠΕΠΕΡ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΧΑΡΤΟΥ 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας (α) Άρθρο 42α 3: Παρέκκλιση από τις σχετικές διατάξεις περί καταρτίσεως των ετησίων

Διαβάστε περισσότερα

Oι Σημαντικότερες Αλλαγές κατά Άρθρο του Νέου Ν.4172/2013

Oι Σημαντικότερες Αλλαγές κατά Άρθρο του Νέου Ν.4172/2013 2013 ΣΑΡΔΕΛΗΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ι.Κ.Ε. ΓΕΩΡΓΙΟΣ Θ. ΣΑΡΔΕΛΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Oι Σημαντικότερες Αλλαγές κατά Άρθρο του Νέου Ν.4172/2013 Περιεχόμενα Α. Οι σημαντικότερες αλλαγές με

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ POSTSCRIPTUM ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΠΕ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 4 ΑΘΗΝΑ ΤΚ Αριθμός Μητρώου ΓΕ.ΜΗ.

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ POSTSCRIPTUM ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΠΕ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 4 ΑΘΗΝΑ ΤΚ Αριθμός Μητρώου ΓΕ.ΜΗ. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ POSTSCRIPTUM ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΠΕ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 4 ΑΘΗΝΑ ΤΚ 11528 Αριθμός Μητρώου ΓΕ.ΜΗ. 1059001000 Α) ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (παρ. 3 άρθρου 29) 1. Η εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΙΕΤΟΥΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ποσά σε Ευρώ) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΙΕΤΟΥΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ποσά σε Ευρώ) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ 16 ΕΠΟΠΤΕΥΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ... ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΙΕΤΟΥΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ποσά σε Ευρώ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2011 2012 2013 Κ.Α.Ε. (*) Ι. ΕΣΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ (4 Ιουνίου 2006, 13:30 17:00)

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ (4 Ιουνίου 2006, 13:30 17:00) ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραμμα Σπουδών Θεματική Ενότητα Διοίκηση Επιχειρήσεων & Οργανισμών ΔΕΟ 25 [Λογιστική] Ακαδ. Έτος 2005-06 ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ (4 Ιουνίου 2006, 13:30 17:00) Να απαντηθούν τα

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις στο µάθηµα: «Εισαγωγή στη Λογιστική» (Έκδοση Ε)

Ασκήσεις στο µάθηµα: «Εισαγωγή στη Λογιστική» (Έκδοση Ε) TEI ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Τµήµα ιοίκησης Επιχειρήσεων Ασκήσεις στο µάθηµα: «Εισαγωγή στη Λογιστική» (Έκδοση Ε) ιδάσκων Mαθήµατος : ρ. ρογαλάς Γεώργιος, Ειδίκευση Λογιστική - Ελεγκτική Επιστηµονικός Συνεργάτης

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: 1053 ΕΤΟΣ: 2003 ΕΚ ΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΑ: Α - Β ΤΙΤΛΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: Προσδιορισµός της φορολογητέας αξίας κατά τη µεταβίβαση µε επαχθή

Διαβάστε περισσότερα

Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων

Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων Τελευταία ενημέρωση : 6 Απριλίου 2013 Λογ. 44.11 Παραθέτουμε το τμήμα της απαιτήσεων : Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων ΠΟΛ.1016/7.2.2005 που αφορά τις προβλέψεις επισφαλών ΠΟΛ.1016/7.2.2005... Άρθρο 9

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικές πληροφορίες για την εταιρία. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικές πληροφορίες για την εταιρία. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικές πληροφορίες για την εταιρία Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005. Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε µια συνοπτική ενηµέρωση, για

Διαβάστε περισσότερα

1.Σύντοµη κατάρτιση και δοµή των οικονοµικών καταστάσεων- Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγµατικής εικόνας

1.Σύντοµη κατάρτιση και δοµή των οικονοµικών καταστάσεων- Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγµατικής εικόνας ΟΙΝΟΠΟΙΙΑ ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΟΠΟΙΙΑ Α ΡΙΑΝΗ Ν. ΡΑΜΑΣ ΑΡ.Μ.Α.Ε.26064/06/Β/92/15 Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003 (Βάσει των διατάξεων του κωδικοποιηµένου Ν.2190/1920 όπως ισχύει) ιάταξη

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ρ Ι Ε Δ Ρ Ο Σ Α.Τ.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 48217/62/Β/01/0045

Τ Ρ Ι Ε Δ Ρ Ο Σ Α.Τ.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 48217/62/Β/01/0045 Τ Ρ Ι Ε Δ Ρ Ο Σ Α.Τ.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 48217/62/Β/01/0045 Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (Βασει των διαταξεων του Κ.Ν. 2190/1920, όπως

Διαβάστε περισσότερα

Δεν έγινε. Δεν έγινε.

Δεν έγινε. Δεν έγινε. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει της 2 του Άρθρου 22 του Κωδ. Ν. 3190/1955 και της 2 του Άρθρου 43 α του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνίες υποβολής δήλωσης εισοδήματος Νομικών προσώπων οικ. έτους 2013

Ημερομηνίες υποβολής δήλωσης εισοδήματος Νομικών προσώπων οικ. έτους 2013 Ημερομηνίες υποβολής δήλωσης εισοδήματος Νομικών προσώπων οικ. έτους 2013 Δήλωση εταιριών, κοινοπραξιών και κοινωνιών που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα Οι υπόχρεοι της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του ν.2238/1994

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ

ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 2: ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΔΟΘΗΚΑΝ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 8 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013-30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αποσβεσμένα Μηχανήματα 720 Αποσβεσμένα Κτίρια 1.250 Γραμμάτια Πληρωτέα 240 Ίδια Κεφάλαια 11.152 Μη δεδουλευμένοι Τόκοι Γραμματίων Εισπρακτέων 98

Αποσβεσμένα Μηχανήματα 720 Αποσβεσμένα Κτίρια 1.250 Γραμμάτια Πληρωτέα 240 Ίδια Κεφάλαια 11.152 Μη δεδουλευμένοι Τόκοι Γραμματίων Εισπρακτέων 98 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΕΟ 25 (ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ) ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2007-08 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 13-7-2008

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις στο μάθημα: «Εισαγωγή στη Λογιστική» (3 η Έκδοση)

Ασκήσεις στο μάθημα: «Εισαγωγή στη Λογιστική» (3 η Έκδοση) TEI ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Ασκήσεις στο μάθημα: «Εισαγωγή στη Λογιστική» (3 η Έκδοση) Δρ. Δρογαλάς Γεώργιος, Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Τμήμα ΟΔΕ Επιστημονικός

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΥΝΑΪΤΕΝΤ ΤΡΑΒΕΛ ΕΝΤ ΤΟΥΡΙΝΓΚ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ

ΓΙΟΥΝΑΪΤΕΝΤ ΤΡΑΒΕΛ ΕΝΤ ΤΟΥΡΙΝΓΚ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΓΙΟΥΝΑΪΤΕΝΤ ΤΡΑΒΕΛ ΕΝΤ ΤΟΥΡΙΝΓΚ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31/12/2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) 1. Σύννοµη κατάρτιση και δοµή των οικονοµικών καταστάσεων

Διαβάστε περισσότερα