DOMUS ΕΡΓΟ:ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΝΕΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ -ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΥΚΛΩΜΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "DOMUS ΕΡΓΟ:ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΝΕΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ -ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΥΚΛΩΜΑ"

Transcript

1 DOMUS ΕΡΓΟ:ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΝΕΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ -ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΥΚΛΩΜΑ Περιγραφή: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Ηµ: 8/4/2005 Σελίδα 1 από 44 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Εταιρεία DOMUS είναι η µεγαλύτερη ελληνική κλειθροποιία, η οποία παράγει και εµπορεύεται µια µεγάλη γκάµα προϊόντων που καλύπτει πληθώρα βιοµηχανικών και καταναλωτικών αναγκών. Μέσα στους στρατηγικούς της στόχους είναι η διεύρυνση των δραστηριοτήτων της µε οριζόντια ή κάθετη επέκταση σε προϊόντα και εµπορεύµατα τα οποία θα καλύπτουν διευρυµένες ανάγκες των πελατών της ή των τελικών χρηστών των προϊόντων της. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ Η εµπορική λειτουργία είναι οργανωµένη ως εξής: Τρία κανάλια Πωλήσεων Πωλήσεις Εσωτερικού Εξωτερικών πωλητών Υπαλλήλων πωλητών Εξαγωγές Πωλήσεις προϊόντων Security (πόρτες) Εξυπηρέτηση πελατών Παραγγελιοληψία Καταχώρηση Τιµολόγηση Marketing. Στο µέλλον υπάρχει η πιθανότητα να αναπτυχθούν νέα κανάλια προώθησης των υπαρχόντων ή νέων προϊόντων της Εταιρείας. Οι πωλητές αυτών των καναλιών θα βλέπουν ένα εξειδικευµένο πελατολόγιο. Σε κάθε περίπτωση πάντως, κάθε πελάτης ανήκει σε έναν πωλητή και ο πωλητής αυτός πουλά όλη την γκάµα των προϊόντων. Πωλήσεις Εµπορίου Εσωτερικού: Οι πελάτες οµαδοποιούνται σε εµπόρους, αλουµινάδες και καταστήµατα ειδών κιγκαλερίας. Η οργάνωση των πωλήσεων εσωτερικού ακολουθεί γεωγραφική δοµή σε περιφέρειες και νοµούς. Οι εξωτερικοί πωλητές έχουν την ευθύνη του πελάτη και είναι υπεύθυνοι για την επίτευξη των στόχων. Είναι αυτοί που κάνουν τις επισκέψεις στον πελάτη και παίρνουν παραγγελίες ή προωθούν τα προϊόντα της DOMUS. Οι επισκέψεις προγραµµατίζονται συνήθως ανά δεκαπενθήµερο. Εξαγωγές: Το τµήµα εξαγωγών είναι οργανωµένο ανά χώρα, δηλαδή κάθε πωλητής ελέγχει ορισµένες χώρες και προωθεί όλα τα προϊόντα σε αυτές. Οι πωλήσεις γίνονται είτε απ ευθείας σε τελικούς πελάτες είτε µέσω αντιπροσώπων. Εσωτερική Παραγελιοληψία: O εσωτερικός παραγγελιολήπτης (σήµερα 1-2 άτοµα) χειρίζεται τους πελάτες ορισµένων πωλητών. Οι εσωτερικοί παραγγελιολήπτες είναι µονίµως στα γραφεία και δέχονται τηλεφωνικές παραγγελίες από τους πελάτες τους. εδοµένου ότι η εξυπηρέτηση του πελάτη είναι σηµαντική και δεν µπορεί να περιµένει στο τηλέφωνο η κατανοµή των πελατών στους εσωτερικούς παραγγελιολήπτες δεν είναι αυστηρή ώστε να εξυπηρετούνται άµεσα όλες η εισερχόµενες κλήσεις πελατών. Οι εσωτερικοί πωλητές επίσης εξυπηρετούν τους πελάτες σχετικά µε απορίες ή άλλες ερωτήσεις κτλ. Πολλοί πελάτες στέλνουν τις παραγγελίες τους µε φαξ ή και . Καταχωρητές: Οι παραγγελίες, δεν καταχωρούνται άµεσα στο σύστηµα αλλά συµπληρώνονται σε ειδικά έντυπα παραγγελιοληψίας και προωθούνται προς καταχώρηση στο Λογιστήριο, προκειµένου να γίνει και ο σχετικός πιστωτικός έλεγχος (σήµερα 1 άτοµο).

2 DOMUS ΕΡΓΟ:ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΝΕΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ -ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΥΚΛΩΜΑ Περιγραφή: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Ηµ: 8/4/2005 Σελίδα 2 από 44 Τιµολόγηση: Σήµερα όλες οι αποστολές γίνονται µε ελτία Αποστολής/τιµολόγησης εκδιδόµενα από τον Αποθηκάριο. Τα πιστωτικά έκπτωσης και επιστροφών εκδίδονται από το Λογιστήριο. Εµπορική /νση: Κάνει την χάραξη της εµπορικής πολιτικής και υποστηρίζει τις πωλήσεις. Ασχολείται µε στατιστικά, παρακολουθεί την εξέλιξη των προωθητικών ενεργειών και τρόπους ανάπτυξης των πωλήσεων και των αγορών. Ασχολείται επίσης µε θέµατα διαφήµισης, ανάλυσης αγοράς, νέων προϊόντων και ανεύρεση και επιλογή ορισµένων Α υλών, Forecasting, Προϋπολογισµούς Πωλήσεων, Αλλαγές Τιµών, Νέους Κωδικούς, Εκπτώσεις, προωθητικές ενέργειες, Κατηγοριοποίηση και Επανα-κατηγοριοποίηση των προϊόντων. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Οι λειτουργικές απαιτήσεις από το νέο σύστηµα οµαδοποιούνται σε: 000. Τιµοκατάλογοι (πελατών Α και πελατών Β ) Γενικά Συµβάσεις Επιβαρύνσεις Λειτουργικότητες 100. Παραγγελιοληψία - Τιµολόγηση Γενικά Πληροφορίες για / κατά την Παραγγελιοληψία 200. Καρτέλα Πελάτη Sales View 300. Καρτέλα Είδους Sales View 400. Reporting πωλήσεων 500. Προµήθειες 600. Αποθήκες

3 Ηµ: 8/4/2005 Σελίδα 3 από 44 A/A 000 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΙ ΓΕΝΙΚΑ 010 υνατότητα διαχείρισης τιµοκαταλόγου µε τα εξής χαρακτηριστικά: 015 Η Εταιρεία έχει έναν "Βασικό Τιµοκατάλογο (ΒΤ)" Ταυτόχρονα µπορεί να ισχύουν πολλοί τιµοκατάλογοι οι οποίοι να αναφέρονται σε επιµέρους κατηγορίες πελατών ή και σε µεµονωµένους πελάτες. Αυτοί σχετίζονται µε τον βασικό µε µία σταθερή σχέση έκπτωσης / προσαύξησης (Π.χ. τιµοκατάλογος Λιανικής προσαυξηµένος κατά χ% από τον Βασικό Τιµοκατάλογο εµπορίου ή Τιµοκατάλογος Προσωπικού µε ψ% έκπτωση σε σχέση µε τον Βασικό Τιµοκατάλογο εµπορίου) ή διαµορφώνονται αυτόνοµα χωρίς συγκεκριµένη συσχέτιση. Σε κάθε Πελάτη ή Κατηγορία Πελάτη αντιστοιχεί υποχρεωτικά ένας τιµοκατάλογος. Οι τιµοκατάλογοι εξαγωγών πέρα από την τιµή περιλαµβάνουν και το νόµισµα και τους εµπορικούς όρους (CIF, FOB, C&F κ.τ.λ.) υνατότητα καθορισµού περιόδου ισχύος τιµοκαταλόγου µε ηµεροµηνίες έναρξης και λήξης. Η ηµεροµηνία λήξης να είναι αυτόµατα µία ηµέρα πριν την ηµεροµηνία έναρξης του νέας ηµεροµηνίας έναρξης του τιµοκαταλόγου. υνατότητα η ηµεροµηνία ισχύος του τιµοκαταλόγου να αναφέρεται, ανάλογα µε το είδος ή / και τον πελάτη, είτε στην ηµεροµηνία παραγγελιοληψίας, είτε στην

4 Ηµ: 8/4/2005 Σελίδα 4 από 44 A/A ηµεροµηνία αποστολής είτε στην ηµεροµηνία τιµολόγησης του είδους. 45 υνατότητα ορισµένοι τιµοκατάλογοι, για ορισµένα είδη, να έχουν ποσοτικές κλίµακες είτε εκπτώσεων είτε προσαυξήσεων. Οι κλίµακες αυτές δεν έχουν καµία σχέση µε τις προσφορές. ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ υνατότητα υπολογισµού των εξής επιβαρύνσεων επί των τιµολογίων: 50 Μεταφορικά Ασφάλιστρα Εκτελωνιστικά Υλικά Συσκευασίας ιάφορα υνατότητα εξαίρεσης της χρέωσης ορισµένων επιβαρύνσεων σε συγκεκριµένους πελάτες ή κατηγορίες πελατών ή για κατηγορίες ειδών ή και είδη. υνατότητα οι επιβαρύνσεις να: Αφορούν την γραµµή του παραστατικού και o είτε να εµφανίζονται ξεχωριστά σε διαφορετικές στήλες του παραστατικού o είτε να αυξάνουν την τιµή µονάδας. Αφορούν το σύνολο του παραστατικού. υνατότητα υπολογισµού επιβαρύνσεων µε τους εξής τρόπους: Μεταφορικά: Από τον τόπο φόρτωσης και τον τόπο προορισµού. Για τις εξαγωγές ανάλογα µε την προσφερόµενη τιµή.

5 Ηµ: 8/4/2005 Σελίδα 5 από 44 A/A Ασφάλιστρα: Από την αξία των προϊόντων, το µεταφορικό µέσο και τον προορισµό Εκτελωνιστικά: Για εξαγωγές είτε άµεσα είτε σε περίπτωση τριγωνικής πώλησης σε πελάτη εξωτερικού δικού µας εµπόρου. Υλικά Συσκευασίας: Από τον τρόπο συσκευασίας. 70 υνατότητα οι επιβαρύνσεις να είναι: Έξοδα πραγµατικά Έξοδα τεκµαρτά (pro rata) Ποσοστά επί της αξίας Άµεσα συνδεδεµένες µε τις ποσότητες ή τις µονάδες συσκευασίας, π.χ. παλέτα, container. ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ υνατότητα παρακολούθησης συµβάσεων µε τα εξής επιπλέον χαρακτηριστικά: 75 Μπορεί να αφορούν µία δεσµευτική ποσότητα Μπορεί να αφορούν µία µέγιστη ποσότητα Μπορεί να αφορούν ή / και µία ελάχιστη ποσότητα. Μπορεί να αφορούν µία ελάχιστη ποσότητα ή αξία κάθε παραγγελίας / φόρτωσης. Η παραγγελία του πελάτη να αναφέρεται σε συγκεκριµένη σύµβαση, δηλαδή να καταχωρείται κατά την παραγγελιοληψία.ο αριθµός της σύµβασης και όχι ο κωδικός του πελάτη ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΕΣ 80 υνατότητα εφαρµογής διαφορετικών όρων πίστωσης ανά πελάτη ή /και ανά είδος.

6 Ηµ: 8/4/2005 Σελίδα 6 από 44 A/A υνατότητα προκαθορισµού συµφωνηµένων χρόνων παράδοσης ανά πελάτη και είδος. υνατότητα µαζικής συντήρησης εκκρεµών παραγγελιών µε «µεταχρονολογηµένους» τιµοκαταλόγους. ηλαδή, όταν ένας τιµοκατάλογος ισχύει από την ηµεροµηνία της παραγγελιοληψίας, θα πρέπει να µπορεί να εφαρµόζεται (µαζικά ή µεµονωµένα) και σε τυχόν εκκρεµείς παραγγελίες, που υπάρχουν στο σύστηµα. υνατότητα οι παραγγελίες αυτές (όχι τα εκκρεµή Α) να επαναπροωθούνται στον πιστωτικό έλεγχο. 95 υνατότητα καταχώρησης τιµών και ποσοστιαία µεταβολή τιµών στον τιµοκατάλογο σε οποιαδήποτε ιεραρχία του είδους. Οι τιµές αυτές αυτόµατα θα ισχύουν για όλους τους σχετικούς αναλυτικότερους κωδικούς. Τα επιπλέον αυτά χαρακτηριστικά θα πρέπει να συµπεριλαµβάνονται σε πίνακες που θα επιτρέπουν την επιλογή όλων ή ορισµένων (όχι σε συνεχόµενη κωδικοποίηση αλλά τ υχαία) για να µπορούν να εξαιρεθούν. 97 Ο τιµοκατάλογος έχει αυστηρά µέτρα ασφάλειας ως προς την δυνατότητα αλλαγής αυτού.

7 Ηµ: 8/4/2005 Σελίδα 7 από 44 Α/Α 100 ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΟΛΗΨΙΑ / ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ 101 ΓΕΝΙΚΑ υνατότητα παραγγελιοληψίας: Για προϊόντα για τα οποία υπάρχει ή θα έπρεπε να υπάρχει απόθεµα Για προϊόντα εξωτερικού κατόπιν παραγγελίας Οι παραγγελίες να αφορούν έναν συγκεκριµένο πελάτη, δηλαδή ένα ΑΦΜ. υνατότητα να καταχωρούνται µεικτές παραγγελίες δηλαδή, εµπορευµάτων, προϊόντων, υλικών συσκευασίας, Α ή Β Υλών υνατότητα να τιµολογούνται και υπηρεσίες, ορισµένες µικτά µαζί µε τα προϊόντα. υνατότητα να τιµολογούνται έσοδα τα οποία να πιστώνουν άµεσα κάποιο λογαριασµό εσόδων της Γενικής και Αναλυτικής Λογιστικής, π.χ. µεταχειρισµένα ανταλλακτικά ή φύρα. υνατότητα εντολής τιµολόγησης τόκων. υνατότητα ο πιστωτικός έλεγχος να γίνεται αυτόµατα και η παραγγελία να προωθείται αυτόµατα προς εκτέλεση αν εκπληρώνει τους όρους πίστωσης και υπάρχει απόθεµα. Αν δεν εκπληρώνει τους όρους πίστωσης να προχωράει στην

8 Ηµ: 8/4/2005 Σελίδα 8 από 44 Α/Α διαδικασία εγκρίσεων πιστωτικού ελέγχου. 108 υνατότητα σε κάθε παραγγελία να υπάρχουν τουλάχιστον τα εξής πεδία: ιεύθυνση Τιµολόγησης - Bill To ιεύθυνση Παράδοσης - Ship To ιεύθυνση Αποστολής - Ship From ιεύθυνση Είσπραξης - Collect From Οι διευθύνσεις θα επιλέγονται από το αρχείο συναλλασσοµένων και δεν θα είναι παρατηρήσεις (Ελεύθερο κείµενο) επί της παραγγελίας. 109 Bill To είναι η διεύθυνση τιµολόγησης και αφορά το σύνολο του παραστατικού. Default είναι η διεύθυνση λογιστηρίου του πελάτη στα κεντρικά. ιαφορετικά είναι η διεύθυνση ενός από τα επίσηµα / δηλωθέντα υποκαταστήµατά του. 110 Ship From είναι η διεύθυνση φόρτωσης των προϊόντων µας. υνατότητα να είναι διαφορετική για κάθε γραµµή παραγγελίας. Η επιλογή αυτή να δίδεται την ώρα της παραγγελιοληψίας ή την στιγµή της φόρτωσης / αποστολής. Η διεύθυνση Ship From σε συνδυασµό µε την διεύθυνση Ship To να αποτελεί την βάση υπολογισµού των µεταφορικών. 111 Ship To να είναι µία από τις πιθανές διευθύνσεις παράδοσης του πελάτη. Default είναι η διεύθυνση του λογιστηρίου ή των κεντρικών.

9 Ηµ: 8/4/2005 Σελίδα 9 από 44 Α/Α Ship To να καθορίζει τον συντελεστή ΦΠΑ του τιµολογίου υνατότητα η διεύθυνση Ship To να είναι και πελάτης εξωτερικού ενώ η διεύθυνση Bill To να είναι Ελλάδα για τον ίδιο πελάτη. Ship To να είναι και η φύλαξη παρακαταθήκη των τιµολογηµένων προϊόντων στις αποθήκες µας. υνατότητα το ελτίο Αποστολής των εµπορευµάτων επί παρακαταθήκη να αποτελεί συνέχεια της ροής της παραγγελίας και να συνδέεται µε το σύνολο ιστορικότητάς της. Σε αυτή την περίπτωση τα µεταφορικά να χρεώνονται µε βάση την default διεύθυνση Ship To του πελάτη. Συγκεκριµένα: η διεύθυνση Ship To να καθορίζεται κατά την τιµολόγηση και να ισχύει αυτόµατα για το ελτίο Αποστολής από Παρακαταθήκη. Αν αυτή η διεύθυνση αλλάξει τότε να ισχύει µία διαδικασία έγκρισης (ηλεκτρονικά µε Workflow) και / ή επιπλέον έκδοσης χρεωστικού / πιστωτικού σηµειώµατος. Collect From είναι ο συναλλασσόµενος, (σε ευρεία έννοια δηλαδή όχι αναγκαστικά κάποιος µε τον οποίο έχουµε συναλλαγές που αφορούν τιµολόγια πώλησης ή αγοράς), από το αρχείο συναλλασσοµένων, ο οποίος θα κάνει την είσπραξη του τιµολογίου του πελάτη. Αυτός µπορεί να είναι: Η εταιρεία Factoring Ο αντιπρόσωπος Ο µεταφορέας στις αντικαταβολές Default είναι ο εισπράκτορας που έχει αυτόν τον πελάτη. Ο εισπράκτορας είναι διαφορετικό πεδίο από τον πωλητή έστω και αν είναι το ίδιο πρόσωπο.

10 Ηµ: 8/4/2005 Σελίδα 10 από 44 Α/Α 116 υνατότητα το reporting που αφορά τις εισπράξεις και την απόδοση των εισπρακτόρων να αναφέρεται στο πεδίο Collect From των παραστατικών ή στο αντίστοιχο πεδίο του Βασικού Αρχείου πελατών. 117 υνατότητα καταχώρησης κωδικού του εκτελούντος την συναλλαγή. 118 Για κάθε γραµµή της παραγγελίας να µπορούµε να έχουµε τµηµατικές παραδόσεις. Βάσει των ηµεροµηνιών παράδοσης, να ρυθµίζεται αυτόµατα, αν θα γίνεται δέσµευση των ποσοτήτων ή όχι. 119 Η ηµεροµηνία παράδοσης δεν µπορεί να είναι αργότερα από µία προκαθορισµένη καθυστέρηση, για να δεσµεύσει ποσότητες. ιαφορετικά, να προωθείται στον προγραµµατισµό παραγωγής ο οποίος να κρίνει αν θα κρατήσει τη δέσµευση. 120 Σε περίπτωση που δεν υπάρχει ελεύθερο απόθεµα τότε να υπάρχει η δυνατότητα: Με βάση τις ελεύθερες προγραµµατισµένες ποσότητες παραγωγής / παραλαβής να προτείνεται ηµεροµηνία και να γίνεται η σχετική δέσµευση στις ποσότητες προς παραγωγή / παραλαβή. Αν δεν έχει προγραµµατιστεί παραγωγή να προτείνεται ηµεροµηνία µε βάση την πολιτική της Εταιρείας για το συγκεκριµένο προϊόν ή Να προωθείται η ελλειµµατική ποσότητα στον προγραµµατισµό παραγωγής για να πάρει ηµεροµηνία παραγωγής.

11 Ηµ: 8/4/2005 Σελίδα 11 από 44 Α/Α Κατά την καταχώρηση της παραγγελίας, να προτείνεται ανάλογα µε το προϊόν, η default µονάδα µέτρησης για την παραγγελιοληψία. Να µην αποκλείεται η 121 δυνατότητα για καταχώρηση µε κάποια άλλη µονάδα µέτρησης η οποία υπάρχει στο βασικό αρχείο του είδους. 122 υνατότητα οι πωλητές να ενηµερώνονται για τις προβλεπόµενες ηµεροµηνίες παραγωγής των προϊόντων σε εκκρεµότητα και των παραχθέντων σε εκκρεµότητα προϊόντων µέσα από το ίδιο το σύστηµα. 123 υνατότητα στην περίπτωση έλλειψης αποθέµατος σε µια παραγγελία το σύστηµα να κρατάει backlog για αυτά, χωρίς να χρειάζεται να σπάσει η παραγγελία σε δύο. 124 υνατότητα η εύρεση και καταχώρηση των κωδικών ειδών κατά την παραγγελία ή προσφορά, να γίνεται µε τον κωδικό, µε την περιγραφή, ή µέρος αυτής, ή µε βάση την κατηγορία στην οποία θα ανήκει το κάθε προϊόν. 125 υνατότητα ο καταχωρών την παραγγελία να έχει άµεση και αυτόµατη πρόσβαση στην εικόνα του πελάτη. 126 υνατότητα οι τιµές πώλησης να καθορίζονται αυτόµατα από τον τιµοκατάλογο στον οποίο ανήκει ο πελάτης του οποίου καταχωρείται η παραγγελία. Το σύστηµα να υπολογίζει αυτόµατα τις καθαρές τιµές ανάλογα και µε τις ισχύουσες για τον πελάτη προσφορές.

12 Ηµ: 8/4/2005 Σελίδα 12 από 44 Α/Α 127 υνατότητα η παραγγελία να µην προχωράει αν δεν υπάρχουν τιµές πώλησης στον αντίστοιχο τιµοκατάλογο. Σε αυτές τις περιπτώσεις οι τιµές πώλησης να καταχωρούνται ηλεκτρονικά (είτε στους τιµοκαταλόγους είτε στην συγκεκριµένη παραγγελία) από το υπεύθυνο τµήµα ακολουθώντας τις διαδικασίες έγκρισης workflow. 128 Όπως και στον φάκελο εισαγωγών, δυνατότητα να παρακολουθούνται τα έξοδα και τα κόστη που αφορούν τις εξαγωγές µε τον Φάκελο εξαγωγών υνατότητα από κάθε υπεύθυνο / αρµόδιο της πλήρους παρακολούθησης της πορείας της παραγγελίας µε όλα τα σχετικά εκδιδόµενα παραστατικά (π.χ τιµολόγια, φορτωτικές, packing list, σχέδια φόρτωσης, CMR κ.α.) υνατότητα να εφαρµοσθεί η ίδια διαδικασία µε την Παραγγελία Πώλησης για τα πιστωτικά. ηλαδή, τα «ISO» να καταχωρούνται στο σύστηµα, να µετασχηµατίζονται σε µία Εντολή Πίστωσης (Αξία ή / και Επιστροφών) όπου και εδώ να υπάρχει προδιαγεγραµµένη διαδικασία εγκρίσεων ανάλογα µε το προϊόν. υνατότητα κάθε ISO σε ένα Α, Τιµολόγιο. υνατότητα προώθησης του φύλλου παραπόνων σε έναν ή παραπάνω χρήστες τµήµατα για να: Έλεγχο και έκδοση αξιακού πιστωτικού. Έκδοση του δελτίου επιστροφής και του Πιστωτικού επιστροφής.

13 Ηµ: 8/4/2005 Σελίδα 13 από 44 Α/Α υνατότητα πρόσβασης σε ιστορικότητα, µοναδικότητα και πλήρη εικόνα της πορείας κάθε παραγγελίας, µε αυτόµατη δυνατότητα πρόσβασης σε Α, Τιµ. µε 133 κριτήρια επιλογής, αναλυτικές πληροφορίες, status κλπ. (drill down, από ποια προσφορά, παραγγελία, από ποιο Α προέρχεται το Τιµολόγιο ή το πιστωτικό ή η επιστροφή) υνατότητα, αν κάποια παραγγελία (η οποία έχει τµηµατική παράδοση και έχει ελεγχθεί στο σύνολό της) έχει «κοπεί» από τον πιστωτικό έλεγχο για υπέρβαση πλαφόν, να µπορεί να προχωρήσει ένα µέρος αυτής, το οποίο είναι µέσα στα όρια του πλαφόν. υνατότητα το σύστηµα, κατά την καταχώρηση της παραγγελίας, να ενηµερώνει αν ο πελάτης αγοράζει για πρώτη φορά κάποιο προϊόν. Έτσι θα µπορέσουµε πιθανώς εγκαίρως να αποφύγουµε λάθος παραγγελιοληψία αν δεν γράψαµε το σύνηθες είδος που παραγγέλνει. 136 υνατότητα ανάλογα µε το προϊόν να γίνεται και η παραγγελιοληψία υπηρεσιών (µόνο για την τοποθέτηση πόρτας ασφαλείας Security) υνατότητα πολλές παραγγελίες να φορτωθούν µε ένα Α. υνατότητα αλλαγής / ακύρωσης εγκεκριµένης Παραγγελίας: Ο πιστωτικός έλεγχος ή κάποιο εξουσιοδοτηµένο άτοµο να µπλοκάρει ή να αλλάξει µια εγκεκριµένη παραγγελία πριν τη φόρτωσή της. υνατότητα Παραγγελιοληψίας Τιµολόγηση σετ προϊόντων µε χαρακτηριστικά: Η παραγγελιοληψία να γίνεται σε επίπεδο σετ αλλά τα είδη που το απαρτίζουν

14 Ηµ: 8/4/2005 Σελίδα 14 από 44 Α/Α να εµφανίζονται αναλυτικά µε ποσότητες και αξίες. Να τυπώνεται το σετ µε ποσότητα και αξία, µε την ανάλυσή του από κάτω δηλ. το κάθε προϊόν µόνο σε ποσότητες. Να τυπώνεται µόνο το σετ χωρίς ανάλυση, µε ποσότητα και αξία. 140 Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις δυνατότητα να έχουµε στατιστικά και οικονοµικά στοιχεία, σε επίπεδο σετ και αναλυτικά για τα είδη που το απαρτίζουν. υνατότητα καταχώρησης παραγγελίας µέσω internet, µε δυνατότητα παρακολούθησης της πορείας της παραγγελίας, αλλά χωρίς την δυνατότητα παρακολούθησης ή δέσµευσης αποθεµάτων ή καταχώρησης προïόντων που δεν υπάρχουν στον τιµοκατάλογο. 141 υνατότητα ορισµένες παραγγελίες να περιµένουν «επιβεβαίωση» - «order confirmation» πριν την προώθησή τους. 142 υνατότητα να εκδίδονται όλα τα νόµιµα και απαραίτητα έγγραφα για τις εξαγωγές, π.χ. προτιµολόγια, σχέδιο φόρτωσης, packing list. 143 υνατότητα στις εξαγωγές να εκδίδεται proforma - προτιµολόγια στα οποία να αναγράφονται σε µορφή κειµένου οι όροι της συναλλαγής υνατότητα η παραγγελιοληψία στις εξαγωγές να γίνεται και σε ξένο νόµισµα. υνατότητα έκδοσης της αίτησης για τα ασφάλιστρα στην ασφαλιστική εταιρεία.

15 Ηµ: 8/4/2005 Σελίδα 15 από 44 Α/Α 146 υνατότητα όταν η ζήτηση για κάποια προïόντα / εµπορεύµατα είναι µεγαλύτερη από την προσφορά (παραγωγή ή εισαγωγή), τότε: 1. Αυτόµατα, να µπαίνει ανάλογα µε την κατηγορία ή και την προτεραιότητα του πελάτη κάποιο max ή min στις ποσότητες, προκειµένου να ικανοποιηθούν όλοι οι πελάτες. 2. Πριν την φόρτωση οι υπάρχουσες ποσότητες να κατανέµονται, µε διαδικασία workflow, από κάποιον υπεύθυνο στις παραγγελίες προς φόρτωση. 147 υνατότητα εξαίρεσης ακυρωτικών και πιστωτικών που εκδίδονται όταν ο πελάτης δεν παραλαµβάνει το εµπόρευµα. 148 υνατότητα µετά την παραλαβή των επιστροφών να γίνεται ο χαρακτηρισµός του προϊόντος σε εµπορεύσιµο ή µη ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ / ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΟΛΗΨΙΑ Εκκρεµείς Παραγγελίες Πρόσβαση / Προβολή στο Συνολικό άνοιγµα του πελάτη (Συνολικό Ρίσκο έναντι του πελάτη) είναι το σύνολο των πιο κάτω: Παραγγελία προς έγκριση Παραγγελίες εγκεκριµένες που δεν τιµολογήθηκαν ελτία Αποστολής που δεν τιµολογήθηκαν

16 Ηµ: 8/4/2005 Σελίδα 16 από 44 Α/Α Τιµολόγια που δεν εισπράχθηκαν Πληροφοριακά Προκαταβολές Εγγυήσεις 151 Πωλήσεις πελάτη του µήνα µέχρι την ηµέρα που διανύουµε για τον χρόνο που διανύουµε Πωλήσεις ανά µήνα 153 Εµφάνιση ποια είδη / προïόντα παίρνει συνήθως ο πελάτης είτε αναλυτικά είτε σε οποιαδήποτε κατηγορία της ιεραρχίας τους χρειαζόµαστε.

17 Ηµ: 8/4/2005 Σελίδα 17 από 44 Α/Α 200 ΚΑΡΤΕΛΑ ΠΕΛΑΤΗ SALES VIEW υνατότητα κάθε πελάτης να ανήκει σε έναν πωλητή. Μέσω αυτού του πωλητή µε µονοσήµαντη σχέση να ανήκει και: 205 a. Σε ένα κανάλι. b. Σε έναν εσωτερικό πωλητή. c. Σε µία γεωγραφική περιφέρεια (οργάνωση τµήµατος πωλήσεων). 210 υνατότητα ο πελάτης ταυτόχρονα να έχει (default τον ίδιο εξωτερικό) και ένα πωλητή για τις καθηµερινές του επαφές. Είναι η περίπτωση όπου τους σηµαντικούς λογ/µούς (Key Accounts) τους επισκέπτεται άλλος πωλητής και άλλος έχει την ευθύνη τους υνατότητα να υπάρχουν αντιπρόσωποι παραγγελιολήπτες αντί για πωλητές. Κάθε αντιπρόσωπος παραγγελιολήπτης αναφέρεται σε έναν ιευθυντή Περιφέρειας και οι στόχοι του αντιπροσώπου προσµετρούνται στους στόχους του ιευθυντή Περιφέρειας. υνατότητα ο πελάτης να έχει ταυτόχρονα και έναν εισπράκτορα. Ο εξωτερικός πωλητής είναι Default και εισπράκτορας. υνατότητα ο εισπράκτορας να είναι άλλος συναλλασσόµενος π.χ. αντιπρόσωπος, εταιρεία Factoring κ.α.

18 Ηµ: 8/4/2005 Σελίδα 18 από 44 Α/Α 225 υνατότητα ο πελάτης, να ανήκει σε µία κατηγορία πελατών, µε στόχο να ενταχθεί σε έναν τιµοκατάλογο τιµών. υνατότητα να υπάρχει ένδειξη αν ο πελάτης είναι συνδεδεµένος µε ξεχωριστό τιµοκατάλογο, άλλο από τον βασικό τιµοκατάλογο (ΒΤ). υνατότητα η πιστωτική πολιτική του πελάτη να έχει πέντε διαστάσεις: 230 i. Πλαφόν το οποίο εξαρτάται από το Credit Risk του πελάτη. ii. Τρόπος πληρωµής, δηλαδή, ελεύθερα, αντικαταβολή, µεταχρονολογηµένες επιταγές, Letter of Credit κ.α. iii. Ηµέρες πίστωσης, δηλαδή η καθυστέρηση της εξόφλησης, από την ηµέρα τιµολόγησης (ηµέρα λήξης µεταχρονολογηµένων επιταγών ή είσπραξης µετρητών). Το άνοιγµα ηµερών δηλαδή, που έχουµε δώσει στον πελάτη για την εξόφληση των τιµολογίων, πχ. 45, 75, 125 ηµέρες. iv. Ηµέρες είσπραξης, δηλαδή, την καθυστέρηση, από την ηµέρα τιµολόγησης, της παραλαβής των µεταχρονολογηµένων επιταγών κλείσιµο λογαριασµού. Ισχύουν και προκαταβολές. v. Ποιότητα είσπραξης, δηλαδή µετρητά, δικές του επιταγές και επιταγές τρίτων πελατών του. ( υνατότητα ο τρίτος να αποτελεί συναλλασσόµενο για να παρακολουθούµε το πιστωτικό µας ρίσκο σε αυτόν).

19 Ηµ: 8/4/2005 Σελίδα 19 από 44 Α/Α υνατότητα κάθε πελάτης να έχει Flags µε τα οποία να µπορεί να εξαιρείται από χρέωση διάφορων επιβαρύνσεων όπως: 235 Τόκων καθυστερήσεων Μεταφορικών Φορτωτικών Ασφαλίστρων υνατότητα κάθε πελάτης και συναλλασσόµενος να έχει: Μία διεύθυνση έδρας όπου είναι και το λογιστήριό της. 2. Πολλά υποκαταστήµατα, οι διευθύνσεις των οποίων µπορεί να αποτελέσουν και διευθύνσεις τιµολόγησης (Bill To) 3. Πολλές διευθύνσεις αποθηκών ή αποστολής προϊόντων (Ship To) οι οποίες είναι ανεξάρτητες ή συνδέονται µε υποκαταστήµατα. 245 υνατότητα το scrap του ίδιο προϊόντος να έχει διαφορετικές µονάδες µέτρησης (Kg).

20 Ηµ: 8/4/2005 Σελίδα 20 από 44 Α/Α υνατότητα καταχώρησης Status Πελάτη µε το οποίο καθορίζονται και οι δυνατότητες συναλλαγών. Αυτά είναι: 250 Ενεργός Μη ενεργός, δεν επιτρέπεται να γίνει καµία κίνηση Μόνο Εισπράξεις Επιτρέπονται επιστροφές & Πιστωτικά Προσοχή: Το Status του πελάτη δεν θα µπορεί να επηρεάζει τα στατιστικά των πωλήσεων. Τα στατιστικά των πωλήσεων θα συγκεντρώνονται άσχετα από το Status του πελάτη εκτός και εάν ζητήσουµε να εξαιρεθεί ένα ή περισσότερα Status. υνατότητα ο πελάτης / συναλλασσόµενος να ανήκει σε: 255 Όµιλο εταιρειών Σε αγοραστικό όµιλο (Buying Group) ίκτυο Καταστηµάτων Franchise. υνατότητα οι κατατάξεις αυτές να επηρεάζουν τιµές / τιµοκαταλόγους, bonus πελατών καθώς και δυνατότητα συγκεντρωτικού reporting. 260 υνατότητα παρακολούθησης ιστορικότητας αλλαγών στοιχείων πελάτη και αντίστοιχο διαχρονικό reporting στατιστικών πωλήσεων στην περίπτωση αλλαγής ΑΦΜ.

21 Ηµ: 8/4/2005 Σελίδα 21 από 44 Α/Α 265 υνατότητα παραµέτρου προτεραιότητας πελάτη, σε διαβαθµίσεις που επηρεάζει την προτεραιοποίηση της φόρτωσης και παραγωγής των παραγγελιών. υνατότητα η προτεραιότητα να είναι γενική αλλά και κατά κατηγορία προϊόντων. 270 υνατότητα πρόσβασης σε όλα τα παραστατικά που αφορούν τον πελάτη µέσα από το βασικό αρχείο του πελάτη. υνατότητα πλήρους πληροφόρησης για τις παραγγελίες του πελάτη: 275 Σε ποιο στάδιο βρίσκονται, Εκκρεµότητες µε δικαιολογία Α που δεν έχουν τιµολογηθεί 280 υνατότητα καταχώρησης των ηµερών και ωρών που µπορεί να παραλαµβάνει. Default όλες οι πρωινές ώρες της εβδοµάδας 285 υνατότητα παρακολούθησης δύο πεδίων κατηγοριοποίησης επαγγέλµατος. 290 υνατότητα πώλησης σε ιδιώτες (One time customer). 295 υνατότητα σύνδεσης του master file του πελάτη µε έγγραφα (.doc,.xls κλπ) που έχουν σχέση µε αυτόν.

22 Ηµ: 8/4/2005 Σελίδα 22 από 44 Α/Α 300 ΚΑΡΤΕΛΑ ΕΙ ΟΥΣ SALES VIEW 305 υνατότητα πολλών µονάδων µέτρησης µε σταθερούς ή µη συντελεστές µετατροπής 310 υνατότητα υπαγωγής σε εµπορική ιεραρχία Προϊόντων / Εµπορευµάτων 315 υνατότητα υπολογισµού Μικτού Κέρδους κάθε προϊόντος συµπεριλαµβανοµένων και των δαπανών Αποθήκευσης & ιακίνησης υνατότητα στατιστικών πωλήσεων, µικτού κέρδους αναλυτικά, σε κάθε βαθµίδα της προϊοντικής ιεραρχίας, κανάλι πωλήσεων, γεωγραφία, κατηγοριοποιήσεις πελατών, συγκριτικά µε στόχους, προηγούµενες περιόδους, προηγούµενα έτη. Reporting για Τιµοκαταλόγους, Συµβάσεις. Reporting για αποθέµατα (Ελεύθερα και εσµευµένα) Προγραµµατισµένες Παραγωγές / Αγορές (Ελεύθερα και εσµευµένα) µε ηµερολογιακή ανάλυση, Backlog. 335 Reporting συντελεστών Ανακύκλωσης, Μέσου Αποθέµατος, Νεκρών ή Μη εµπορεύσιµων Αποθεµάτων. 340 Reporting αποθεµάτων ανά παρτίδα, ποιότητα και άλλα χαρακτηριστικά

23 Ηµ: 8/4/2005 Σελίδα 23 από 44 Α/Α 400 REPORTING ΠΩΛΗΣΕΩΝ Ανεξόφλητα τιµολόγια ανά πελάτη - Ageing Analysis µε βάση: Ηµεροµηνία Τιµολογίου Ηµεροµηνία Due Date(s) παραστατικών Επίτευξη Μηνιαίου Στόχου Πωλήσεων Οι πωλήσεις του αντίστοιχου µήνα πέρυσι, µέχρι σήµερα, το υπολειπόµενο και το σύνολο. Πωλήσεις 3-4 ετών πριν. Πωλήσεις του παρόντος µήνα, τιµολογηµένα, παραγγελίες µη εκτελεσθείσες. Το στόχο του µήνα, επίτευξη µηνιαίου στόχου πωλήσεων µέχρι σήµερα και σε σχέση µε πέρυσι την ίδια µέρα. Πραγµατοποίηση του µήνα µέχρι σήµερα σε σχέση µε τον περσινό στόχο και πραγµατοποίηση του µήνα µέχρι σήµερα σε σχέση µε τον φετινό στόχο. Εµφάνιση του report µε δυνατότητα ανάλυσης ή όχι του δένδρου της ιεραρχίας / κατηγοριοποίησης των πωλητών, δηλ. Ανά area manager, περιοχή κλπ.

24 Ηµ: 8/4/2005 Σελίδα 24 από 44 Α/Α 415 Πορεία Πωλήσεων Προïόντων Μηνιαίοι Στόχοι Ανά Προϊόν (Ποσότητα / Αξία) Πωλήσεις από την αρχή του έτους µέχρι σήµερα, µε δυνατότητα επιλογής εµφάνισης της ιεραρχίας των ειδών αναλυτικά ή συνεπτυγµένα σε αξίες, σε απόκλιση σε σχέση µε πέρυσι. Το ίδιο και για τις ποσότητες Επίτευξη στόχων για κάθε µήνα, µε δυνατότητα εµφάνισης ανά κατηγορία ειδών και αναλυτικά ανά προϊόν. Όλα αυτά µε δυνατότητα επιλογής ιεραρχίας πωλητών / κατηγοριοποιήσεις περιοχών / πελατών / χρονικές περίοδοι. Πωλήσεις προηγουµένων ετών 420 Πορεία Πωλήσεων Πελατών Πωλήσεις από την αρχή του έτους µέχρι σήµερα ανά περιοχή και αναλυτικά ανά πελάτη και ποσοστό συγκριτικά µε πέρυσι και στόχο. Πωλήσεις προηγουµένων ετών 425 Στοχοποίηση Πελατών - Bonus Πωλήσεις από την αρχή του έτους µέχρι σήµερα ανά περιοχή και αναλυτικά ανά πελάτη, επίτευξη στόχου µέχρι στιγµής και απόκλιση σε σχέση µε πέρυσι. Με δυνατότητα εµφάνισης αυτών ανά µήνα/τρίµηνο / εξάµηνο. 430 ιαχρονικές πωλήσεις προïόντων Για κάθε προïόν βλέπουµε την συµµετοχή του ανά µήνα και για παλαιότερα έτη, και σε σχέση µε το budget του κάθε χρόνου, ανά τρίµηνο και εξάµηνο.

25 Ηµ: 8/4/2005 Σελίδα 25 από 44 Α/Α 435 Κατάσταση Επίτευξης στόχων πωλητών: Πραγµατοποίηση στόχου Πραγµατοποίηση του στόχου σε ποσοστό ανά πωλητή 440 Συνοπτική κατάσταση των εκπτώσεων τζίρου ανά πελάτη ανά έτος για κάθε πωλητή. Μια κατάσταση ανάλογα µε την εµπορική πολιτική και τον συνολικό τζίρο ανά πελάτη, καθώς και έγκαιρης πληρωµής 445 Αναλυτική κατάσταση εκπτώσεων ανά πελάτη και κατηγορία προïόντων. 450 Παραγγελίες που εκκρεµούν για φόρτωση ανά περιοχή φόρτωσης και σύνολο ποσοτήτων Παραγγελίες / Πελάτη Παραδόσεις / Πελάτη (που έχουν πραγµατοποιηθεί). Ηµερήσια κατάσταση ελτίων Παράδοσης. ιαφοροποίηση Τιµών Τιµολόγησης µε παρέµβαση του χρήστη. Μηνιαίο πρόγραµµα επισκέψεων πωλητών (δροµολόγια).

26 Ηµ: 8/4/2005 Σελίδα 26 από 44 Α/Α Κατάσταση Φύλλου παραπόνων αναλυτικά ανά πελάτη. Κατάσταση ελέγχου παραγγελιών για να περάσουν από την πιστοδότηση. Τιµοκατάλογοι πελατών. Κατάσταση Απορριφθεισών και µη ιαβιβασθεισών παραγγελιών (Αναλυτικά Αιτίες Απόρριψης, προïόντα που αφορούν, ανά πελάτη και συνοπτικά Κατάσταση τόκων προς τιµολόγηση ανά πελάτη. Κατάσταση µε την πιστωτική πολιτική ανά πελάτη. Κατάσταση Κατηγοριοποίησης πελατών σε όλη την ανάλυση του δέντρου.

27 Ηµ: 8/4/2005 Σελίδα 27 από 44 A/A 500 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ υνατότητα αναζήτησης και επιλογής προµηθευτή µε πεδία κλειδιά όπως ο αριθµός αναφοράς του προµηθευτή, το όνοµα ή τον κωδικό είδους µέσω: drop down menus (µε δυνατότητα αναζήτησης µέσω κωδικού ή ονοµασίας) επιλεγµένων αλφαριθµητικών χαρακτήρων υνατότητα επιλεκτικής αποθήκευσης/διαγραφής/επιλεκτικής ανάκτησης ιστορικών στοιχείων προµηθειών ορίζοντας οποιονδήποτε συνδυασµό των παρακάτω: εύρος κωδικών προµηθευτών εύρος ηµεροµηνιών

28 Ηµ: 8/4/2005 Σελίδα 28 από 44 A/A ιαχείριση Προµηθευτών 503 υνατότητα διατήρησης: πολλαπλών εγκεκριµένων προµηθευτών για ένα συγκεκριµένο προϊόν ενός εγκεκριµένου προµηθευτή για πολλά προϊόντα 504 υνατότητα χρήσης ενεργών ηµεροµηνιών ( effectivity dates) ώστε να επιτρέπονται αλλαγές στην έγκριση του συνδυασµού προµηθευτή/ προϊόντος και µε τη δυνατότητα προσθήκης επεξηγηµατικών σηµειώσεων. 505 υνατότητα χαρακτηρισµού ενός προµηθευτή ως ενεργού ή ανενεργού. Εφόσον ένας προµηθευτής είναι ενεργός µπορεί να επιλεχθεί για την αποστολή εντολής προµήθειας. 506 υνατότητα αυτόµατης πρότασης προµηθευτή στην περίπτωση ύπαρξης πολλαπλών προµηθευτών για το ίδιο προϊόν: µε βάση τον όγκο προµηθευόµενων ποσοτήτων εφόσον υφίσταται συµφωνία (για παράδειγµα εάν υπάρχει συµφωνία µε προµηθευτή για την αγορά τεµαχίων, έως τα τεµάχια να αγοράζονται από τον προµηθευτή αυτόν, από κει και πάνω από έναν άλλον προµηθευτή κ.ο.κ.) µε βάση την απευθείας κατανοµή δεδοµένου ποσοστού για τους προµηθευτές (π.χ. 2 προµηθευτές µε ποσοστά 60%-40%) 507 υνατότητα διατήρησης τιµοκαταλόγων καθορίζοντας: ενεργή χρονική περίοδο (ηµεροµηνίες από/ έως) τις συµφωνηθείσες τιµές και το νόµισµα

29 Ηµ: 8/4/2005 Σελίδα 29 από 44 A/A ιαχείριση Προµηθευτών συµφωνηµένες εκπτώσεις µε βάση τις προµηθευόµενες ποσότητες ποσότητες σε περιπτώσεις συµβάσεων 508 υνατότητα τήρησης των part numbers των προµηθευτών/κατασκευαστών υλκών/ανταλλακτικών σε ορισµένες περιπτώσεις εκτός από το εσωτερικά χρησιµοποιούµενο part number. Βασικές Αναζητήσεις / Αναφορές 509 υνατότητα δηµιουργίας αναφορών εγκεκριµένων προµηθευτών µε στοιχεία ανά part number, καθώς και αναφορών εγκεκριµένων προµηθευτών και τιµολογιακών παραµέτρων και παραµέτρων των παραγγελιών µε επιλογές όπως οι ακόλουθες: εύρος part numbers κωδικός αγοραστή ισχύουσες ηµεροµηνίες 510 υνατότητα δηµιουργίας αναφορών ανά προµηθευόµενο προϊόν ανά προµηθευτή, µε στοιχεία τιµολογιακών παραµέτρων και παραµέτρων των παραγγελιών µε επιλογές όπως οι ακόλουθες: εύρος προµηθευτών κωδικός αγοραστή ισχύουσες ηµεροµηνίες

30 Ηµ: 8/4/2005 Σελίδα 30 από 44 A/A Επεξεργασία Εντολών Προµήθειας 511 υνατότητα αυτοµάτου καθορισµού µοναδικού κωδικού σε κάθε εντολή προµήθειας που να ξεχωρίζει µε εύκολο τρόπο από οποιοδήποτε άλλο έντυπο δηµιουργείται από άλλα modules του συστήµατος. 512 υνατότητα ύπαρξης line items στην εντολή προµήθειας υνατότητα απαίτησης παραλαβής διαφορετικών ποσοτήτων του ίδιου κωδικού σε διαφορετικές ηµεροµηνίες, στην ίδια εντολή προµήθειας προς τον προµηθευτή. υνατότητα προσθήκης κειµένου χωρίς περιορισµό χαρακτήρων µε βάση: συγκεκριµένα line items, για παράδειγµα συγκεκριµένων τεχνικών προδιαγραφών το σύνολο της παραγγελίας, για παράδειγµα όροι παραλαβής υνατότητα λεπτοµερούς καθορισµού και ενσωµάτωσης προεπιλεγµένων πληροφοριών σε µορφή κειµένου στην εντολή προµήθειας, για παράδειγµα «η παράδοση απαιτείται µεταξύ των ωρών...». υνατότητα καθορισµού, κατά τη διάρκεια της δηµιουργίας εντολής προµήθειας ή σε κάποιο µετέπειτα στάδιο έγκρισής της, οποιουδήποτε συνδυασµού λογαριασµού, κέντρου κόστους η κωδικού έργου που θα χρεωθεί, είτε για κάθε κωδικό της παραγγελίας (line item) είτε για ολόκληρη την εντολή προµήθειας. 517 υνατότητα δηµιουργίας εντολών προµήθειας σε οποιοδήποτε νόµισµα.

31 Ηµ: 8/4/2005 Σελίδα 31 από 44 A/A Επεξεργασία Εντολών Προµήθειας 518 υνατότητα αυτόµατης ενσωµάτωσης στην εντολή προµήθειας, για υλικά σε απόθεµα, πολλαπλών κατάλληλων παραποµπών σε σχέδια και αριθµούς αναθεώρησης (εάν καθορίζεται στο βασικό αρχείο του υλικού). 519 υνατότητα χειροκίνητης δηµιουργίας απαιτήσεων εντολής προµήθειας για υλικά εκτός αποθέµατος. 520 υνατότητα χειροκίνητης δηµιουργίας απαιτήσεων εντολής προµήθειας για υλικά της παραγωγής. 521 υνατότητα επιλογής του προµηθευτή για µία εντολή παραγωγής από µία λίστα εγκεκριµένων προµηθευτών. 522 υνατότητα καθορισµού ανά κωδικό είδους της πολιτικής παραγγελιών για την προµήθεια προϊόντων (π.χ. πολιτική παραγγελιάς κωδικού (Lot-for-Lot, Περιοδικές Παραγγελίες κλπ), χρόνους παράδοσης, ελάχιστες και µέγιστες τροποποιήσεις κλπ). 523 υνατότητα τροποποίησης για κάθε συνδυασµό προµηθευτή/ προϊόντος, στην περίπτωση που υπάρχουν διαφορετικοί προµηθευτές για τον ίδιο κωδικό είδους, των εξής στοιχείων: χρόνος παράδοσης (σε εργάσιµες ηµέρες) µέγεθος συσκευασίας, (π.χ. κιβώτια).

32 Ηµ: 8/4/2005 Σελίδα 32 από 44 A/A Επεξεργασία Εντολών Προµήθειας 524 υνατότητα καθορισµού και υποστήριξης πολιτικών αποθεµάτων ασφαλείας που πρέπει να λαµβάνονται υπόψη όταν δηµιουργούνται προτάσεις για εντολές προµήθειας: σταθερή ποσότητα αποθέµατος ασφάλειας ή «χρονικό διάστηµα ασφαλείας» (σε εργάσιµες ηµέρες), για παράδειγµα, µεταφορά της απαιτούµενης ηµεροµηνίας παράδοσης κατά «Χ» επιπλέον ηµέρες. υνατότητα αναθεώρησης και έγκριση των προτάσεων για εντολές προµήθειας που εξάγονται από το MRP (εφαρµογές παραγωγής της DOMUS), µε χρήση οποιουδήποτε συνδυασµού των εξής: 525 εύρος ηµεροµηνίας εύρος κωδικού υλικού εύρος προµηθευτή κωδικός χρήστη (αγοραστή) κωδικός έργου. 525 υνατότητα συγχώνευσης εγκεκριµένων προτάσεων για εντολές προµήθειας που εξάγονται από το MRP (εφαρµογές παραγωγής της DOMUS) σε µία µόνο εντολή προµήθειας ανά προµηθευτή, ενδεχοµένως µε πολλαπλές ηµεροµηνίες παράδοσης. 526 υνατότητα αναθεώρησης και έγκρισης απαιτήσεων σε εντολές προµήθειας µε χρήση οποιουδήποτε συνδυασµού των εξής: εύρος κωδικού υλικού

33 Ηµ: 8/4/2005 Σελίδα 33 από 44 A/A Επεξεργασία Εντολών Προµήθειας εύρος προµηθευτή κωδικός χρήστη (αγοραστή) κωδικός έργου εύρος ηµεροµηνίας. υνατότητα εκτύπωσης, διαβίβαση µε χρήση Fax/Modem εντολών προµήθειας µε χρήση οποιουδήποτε συνδυασµού των εξής: 527 εύρος αριθµού εντολής προµήθειας εύρος κωδικού υλικού εύρος προµηθευτή κωδικός χρήστη (αγοραστή) κωδικός έργου εύρος ηµεροµηνίας. 528 υνατότητα επανεκτύπωσης µίας εντολής προµήθειας µε το σύστηµα να χαρακτηρίζει αυτόµατα την εντολή προµήθειας ως αντίγραφο ή επαναδιαβιβασµένη και να αυξάνει αυτόµατα το επίπεδο αναθεώρησης. 529 υνατότητα διόρθωσης µίας «ανοικτής» εντολής προµήθειας (πριν την παράδοση) και το σύστηµα να αυξάνει αυτόµατα τον αριθµό αναθεώρησης και την ένδειξη για έγκριση, εάν η συνολική αξία έχει αυξηθεί. 530 υνατότητα ακύρωσης µίας «ανοικτής» εντολής προµήθειας (πριν την παράδοση) 531 υνατότητα διατήρησης ιστορικών στοιχείων για όλες τις διακυµάνσεις των τιµών

34 Ηµ: 8/4/2005 Σελίδα 34 από 44 A/A Επεξεργασία Εντολών Προµήθειας προµηθειών: ανά κωδικό προϊόντος ανά προµηθευτή ανά κωδικό έργου 532 υνατότητα αναθεώρησης των ισχυόντων δεδοµένων κόστους µε βάση ενός µέσου όρου των πρόσφατων τιµών προµήθειας (τιµολόγησης) Βασικές Αναζητήσεις / Αναφορές υνατότητα δηµιουργίας αναφορών απαιτήσεων εντολών προµήθειας για οποιονδήποτε συνδυασµό των παρακάτω: 533 εύρος κωδικών εντολών προµηθειών εύρος κωδικών προϊόντων εύρος προµηθευτών εύρος κωδικών αγοραστών εύρος κωδικών έργων εύρος ηµεροµηνιών 534 Ποσοστό/βαθµός υλοποίησης παραγγελιών µέσα στους καθοριζόµενους χρόνους 535 υνατότητα δηµιουργίας αναφοράς αναµενόµενων παραλαβών λόγω εντολών προµήθειας που περιλαµβάνουν στοιχεία για τα προϊόντα που αναµένεται να παραληφθούν από προµηθευτές για συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα µε βάση

35 Ηµ: 8/4/2005 Σελίδα 35 από 44 A/A Επεξεργασία Εντολών Προµήθειας οποιονδήποτε συνδυασµό από τους παρακάτω: εύρος κωδικών εντολών προµηθειών εύρος κωδικών προϊόντων εύρος προµηθευτών εύρος κωδικών αγοραστών εύρος κωδικών έργων εύρος ηµεροµηνιών 536 υνατότητα δηµιουργίας αναφοράς απόδοσης του αγοραστή (buyer) που περιλαµβάνει σε συνοπτικό ή αναλυτικό βαθµό στοιχεία προϋπολογισµένου κόστους και πραγµατικού κόστους µε βάση οποιονδήποτε συνδυασµό από τους παρακάτω: εύρος κωδικών προϊόντων εύρος προµηθευτών εύρος κωδικών αγοραστών εύρος κωδικών έργων υνατότητα δηµιουργίας αναφοράς µε την κατάσταση (status) των παραγγελιών για συνδυασµό των παρακάτω: 537 εύρος κωδικών προϊόντων εύρος προµηθευτών εύρος κωδικών αγοραστών εύρος αναµενόµενων ηµεροµηνιών παράδοσης

36 Ηµ: 8/4/2005 Σελίδα 36 από 44 A/A ιαχείριση Απόδοσης Προµηθευτών υνατότητα αυτόµατης καταγραφής από το σύστηµα των στοιχείων παραδόσεων και δυνατότητα αναφοράς για τις παραδόσεις, για συγκεκριµένη χρονική περίοδο που θα περιλαµβάνει: 538 αριθµό αιτουµένων παραλαβών (number of deliveries requested) αριθµό καθυστερηµένων ή µη πραγµατοποιηθησών παραλαβών αριθµό και ποσότητες προµηθευόµενων υλικών για κάθε παραλαβή αριθµό παραλαβών στις οποίες δεν παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα που ζητήθηκε 539 υνατότητα αυτόµατης καταγραφής από το σύστηµα των στοιχείων ποιοτικής απόδοσης του προµηθευτή και δυνατότητα αναφοράς για συγκεκριµένη χρονική περίοδο που θα περιλαµβάνει: ποσότητες παραδοθέντων προϊόντων ποσότητες απορριφθέντων προϊόντων ποσότητες µη συµµορφούµενα προϊόντων 540 υνατότητα αυτόµατης καταγραφής από το σύστηµα των στοιχείων απόδοσης των τιµών του προµηθευτή και δυνατότητα αναφοράς για συγκεκριµένη χρονική περίοδο που θα περιλαµβάνει: αριθµός τιµολογίων που παραλήφθηκαν αριθµός ασυµφωνιών στις τιµές ή αναζητήσεων που πραγµατοποιήθηκαν συνολική ποσοστιαία αύξηση/ µείωση των τιµών

37 Ηµ: 8/4/2005 Σελίδα 37 από 44 A/A Αξιολόγηση Προµηθευτών 541 υνατότητα διατήρησης στοιχείων που αφορούν την απόδοση των προµηθευτών µε βάση τις παραµέτρους που θα καθορίζονται στο αρχείο προµηθευτών. 542 υνατότητα διατήρησης της προϊστορίας όλων των αλλαγών που πραγµατοποιούνται στην βαθµολόγηση της απόδοσης των προµηθευτών µε συνοδευτική αιτιολογία για την κάθε αλλαγή. 543 υνατότητα καθορισµού της λογικής και των κανόνων βάσει των οποίων θα υπολογίζεται και θα ανανεώνεται η αξιολόγηση των προµηθευτών. Βασικές Αναζητήσεις / Αναφορές 544 υνατότητα αναζήτησης και αναφοράς της αξιολόγησης των προµηθευτών: ανά προµηθευτή ανά βαθµολογία 545 υνατότητα αναζήτησης ή/ και αναφοράς της προϊστορίας των βαθµολογιών των προµηθευτών.

38 Ηµ: 8/4/2005 Σελίδα 38 από 44 A/A 600 ιαχείριση Αποθεµάτων 601 υνατότητα διαχείρισης όλων των κινήσεων υλικών αποθήκης που θα περιλαµβάνει αλλά δεν θα περιορίζεται στις: Παραλαβές από προµηθευτές Αναλώσεις σε εντολές παραγωγής ή κέντρα κόστους ιακινήσεις µεταξύ µονάδων παραγωγής και εργοστασίων ιακινήσεις µεταξύ αποθήκης και µονάδων παραγωγής Επιστροφές στον προµηθευτή Μεταπτώσεις Κωδικών (π.χ. για υλικά από κατηγορία Α σε κατηγορία Β) Αλλαγές αποθηκευτικής θέσης εντός της αποθήκης Σύνθεση & αποσύνθεση (αποσύνθεση ανταλλακτικού/ µηχανήµατος στα εξαρτήµατά του). 602 υνατότητα δηµιουργίας δελτίου παραλαβής προϊόντος υνατότητα καταγραφής όχι µόνο των ποσοτήτων που παραλήφθηκαν ως συµµορφούµενες αλλά επίσης και των ποσοτήτων που απορρίφθηκαν στο στάδιο της παραλαβής των προϊόντων και δυνατότητα απόδοσης ενός κωδικού αιτίας απόρριψης. υνατότητα καθορισµού διαδικασίας ελέγχου των υλικών κατά την παραλαβή όταν πραγµατοποιούνται: παραλαβές συγκεκριµένων κωδικών που απαιτούν έλεγχο παραλαβές από συγκεκριµένους προµηθευτές στις οποίες απαιτείται να

39 Ηµ: 8/4/2005 Σελίδα 39 από 44 A/A 600 ιαχείριση Αποθεµάτων πραγµατοποιηθεί έλεγχος υνατότητα, για κωδικούς υλικών που παραλαµβάνονται και απαιτούν έλεγχο, να ορίζεται από το σύστηµα αυτόµατα το status τους σε status αναµονής ελέγχου. υνατότητα διατήρησης στοιχείων ελέγχου όλων των παραληφθέντων ποσοτήτων προµήθειας που περιλαµβάνουν αλλά δεν περιορίζονται στα ακόλουθα: αριθµός εντολής παραγωγής προµηθευτής κωδικός αγοραστή κωδικός έργου παραγγελθείσα ποσότητα παραληφθείσα ποσότητα ηµεροµηνία και ώρα παραλαβής πρότυπο κόστος την στιγµή της παραλαβής πραγµατικό κόστος 607 υνατότητες διαχείρισης παραπόνων (claims) παραληφθεισών προµηθειών. 608 υνατότητες διαχείρισης επιστροφών προς τους προµηθευτές σε Ελλάδα και Εξωτερικό περιλαµβάνοντας καταγραφή της αιτίας επιστροφής. 609 υνατότητα καταχώρισης τιµολογίων αγοράς σε αντιστοιχία µε τις εντολές αγοράς, µε αναφορά σε σχετικά παραστατικά και δυνατότητα καταχώρισης τιµολογίων

40 Ηµ: 8/4/2005 Σελίδα 40 από 44 A/A 600 ιαχείριση Αποθεµάτων αγοράς πρόσθετων εξόδων (ασφαλιστικά, µεταφορικά, κλπ) σε αντιστοιχία µε τις εντολών αγοράς και αυτόµατος επιµερισµός τους στα είδη της εντολής αγοράς (σύνδεση µε χρηµατοοικονοµικά). 610 υνατότητα καθορισµού των προκαθορισµένων θέσεων τοποθέτησης των υλικών και αυτόµατη επισήµανση κατά την τοποθέτηση στην αποθήκη. 611 υνατότητα επιβεβαίωσης της θέσης τοποθέτησης στην αποθήκη. 612 υνατότητα δηµιουργίας εντύπων εσωτερικής διακίνησης για χορηγήσεις/ αναλώσεις υλικών από την αποθήκη 613 υνατότητα διαχείρισης παρτίδων µε βάση την ηµεροµηνία λήξεως των υλικών υνατότητα παρακολούθησης αποθέµατος µε παρακολούθηση εναλλακτικών µονάδων µέτρησης είτε µε σταθερή είτε µε µεταβλητή σχέση. υνατότητα παρακολούθησης και στατιστικής ανάλυσης των αποθεµάτων µε βάση: την ποσότητα την αξία για επιλεγµένη χρονική περίοδο ανά: κωδικό υλικού οµάδα / κατηγορία υλικού

41 Ηµ: 8/4/2005 Σελίδα 41 από 44 A/A 600 ιαχείριση Αποθεµάτων παρτίδα υλικού µονάδα παραγωγής αποθηκευτικό χώρο άλλό υνατότητα υπολογισµού και εµφάνισης επιπλέον πληροφοριών για τα αποθέµατα υλικών, όπως: µέση τιµή ηµερών επάρκειας αποθέµατος (Average range of coverage) απόθεµα στο τέλος της υπό εξέταση περιόδου (Closing stock) γύρισµα αποθεµάτων (Inventory turnover) ηµεροµηνία τελευταίας ανάλωσης (Last consumption) µέγιστο επίπεδο αποθέµατος (Maximum) µέση τιµή αποθέµατος (Mean value) κατώτατο επίπεδο αποθέµατος (Minimum) απόθεµα στην αρχή της υπό εξέταση περιόδου (Opening stock) υνατότητα ορισµού και παρακολούθησης αποθέµατος ασφαλείας για υλικά όπως ανταλλακτικά, εξαρτήµατα, β ύλες, τελικά προϊόντα. υνατότητα αυτόµατης δηµιουργίας ανάγκης προµήθειας από το σύστηµα µε βάση το απόθεµα ασφαλείας και το επίπεδο αναπαραγγελίας για υλικά της αποθήκης όπως ανταλλακτικά, εξαρτήµατα, αναλώσιµα για τα οποία η ανάγκη προµήθειας δεν θα προκύπτει από το MRP στον προγραµµατισµό παραγωγής.

42 Ηµ: 8/4/2005 Σελίδα 42 από 44 A/A 600 ιαχείριση Αποθεµάτων υνατότητα παρακολούθησης της κατάστασης αποθεµάτων (status), όπως: ελεύθερα προς χρήση σε ποιοτικό έλεγχο δεσµευµένα. Βασικές Αναζητήσεις / Αναφορές υνατότητα εκτύπωσης λίστας µε τις θέσεις τοποθέτησης υλικών για κάθε παραλαβή. υνατότητα δηµιουργίας αναφοράς παραληφθέντων προϊόντων λόγω εντολών προµήθειας που περιµένουν να τιµολογηθούν µε βάση οποιονδήποτε συνδυασµό από τους παρακάτω: εύρος κωδικών εντολών προµηθειών εύρος κωδικών προϊόντων εύρος προµηθευτών εύρος κωδικών αγοραστών εύρος κωδικών έργων εύρος ηµεροµηνιών υνατότητα δηµιουργίας αναφοράς αποκλίσεων τιµών (διακυµάνσεων) που περιλαµβάνει διαφορές µεταξύ των τιµών που περιλαµβάνονταν στις εντολές προµήθειας και των τιµολογίων µε βάση οποιονδήποτε συνδυασµό από τους παρακάτω:

43 Ηµ: 8/4/2005 Σελίδα 43 από 44 A/A 600 ιαχείριση Αποθεµάτων εύρος κωδικών εντολών προµηθειών εύρος κωδικών προϊόντων εύρος προµηθευτών εύρος κωδικών αγοραστών εύρος κωδικών έργων εύρος ηµεροµηνιών υνατότητα εξέτασης και/ ή δηµιουργία αναφοράς στο ιστορικό παραλαβής προµηθειών µε χρήση οποιουδήποτε συνδυασµού από τα εξής: αριθµός εντολής προµήθειας κωδικός υλικού προµηθευτής κωδικός χρήστη (αγοραστή) κωδικός έργου ηµεροµηνία lot/serial number υνατότητα δηµιουργίας αναφορών χορηγήσεων/ αναλώσεων για οποιονδήποτε συνδυασµό των παρακάτω: εύρος κωδικών αιτήσεων χορηγίας εύρος κωδικών υλικών εύρος τµηµάτων / παραγωγικών µονάδων εύρος ηµεροµηνιών ακυρωµένες κινήσεις υλικών

44 Ηµ: 8/4/2005 Σελίδα 44 από 44 A/A 600 ιαχείριση Αποθεµάτων υνατότητα δηµιουργίας αναφορών µε µέσους όρους αναλώσεων υλικών (β υλών ανταλλακτικών, εξαρτηµάτων, αναλωσίµων) για διάφορες χρονικές περιόδους (π.χ. µήνα, εξαµήνου) υνατότητα δηµιουργίας αναφορών παρακολούθησης αποθεµάτων για οποιονδήποτε συνδυασµό των παρακάτω: εύρος κωδικών υλικών εύρος θέσεων αποθήκευσης εύρος ηµεροµηνιών καταχώρισης χαρακτηριστικά αποθέµατος δεσµεύσεις αποθέµατος αποθέµατα σε προµηθευτές υνατότητα δηµιουργίας αναφορών µε τις επιπλέον πληροφορίες για τα αποθέµατα υλικών που θα περιλαµβάνουν: µέση τιµή ηµερών επάρκειας αποθέµατος (Average range of coverage) απόθεµα στο τέλος της υπό εξέταση περιόδου (Closing stock) γύρισµα αποθεµάτων (Inventory turnover) ηµεροµηνία τελευταίας ανάλωσης (Last consumption) µέγιστο επίπεδο αποθέµατος (Maximum) µέση τιµή αποθέµατος (Mean value) κατώτατο επίπεδο αποθέµατος (Minimum) απόθεµα στην αρχή της υπό εξέταση περιόδου (Opening stock)

Για κάθε εταιρία παρέχεται η δυνατότητα να ανοιχθούν απεριόριστες χρήσεις ενώ υπάρχει η δυνατότητα σύγκρισης µεταξύ οποιασδήποτε χρήσης.

Για κάθε εταιρία παρέχεται η δυνατότητα να ανοιχθούν απεριόριστες χρήσεις ενώ υπάρχει η δυνατότητα σύγκρισης µεταξύ οποιασδήποτε χρήσης. Λειτουργικά Χαρακτηριστικά Eurofasma NEXT ιαχείριση Εταιριών - Παρακολούθηση Οµίλου Επιχείρησης ιαχείριση πολλαπλών εταιριών µε δυνατότητα οµαδοποίησης τους µέσω της συγκέντρωσής τους σε «περιοχές εργασίας».

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση μοντέλου Εμπορικής & Λογιστικής διαχείρισης.

Παρουσίαση μοντέλου Εμπορικής & Λογιστικής διαχείρισης. Παρουσίαση μοντέλου Εμπορικής & Λογιστικής διαχείρισης. Σελίδα 1 από 51 Περιεχόμενα 1. ΑΓΟΡΕΣ... 4 1.1 Παράμετροι.... 4 1.2 ιαθέσιμα παραστατικά.... 4 1.3 Στήλες γραμμών παραστατικών... 8 1.4 Συνήθεις

Διαβάστε περισσότερα

Χαρακτηριστικά SingularLogic Control

Χαρακτηριστικά SingularLogic Control Χαρακτηριστικά SingularLogic Control ιαχείριση Συναλλασσόµενων Ενιαία παρακολούθηση συναλλασσόµενων ανεξάρτητα µε το ρόλο που έχουν στην εταιρία (πελάτης, προµηθευτής ή/και τρίτος λογαριασµός), έτσι ώστε:

Διαβάστε περισσότερα

$ Προϊόντα Γράψτε τον κωδικό του προϊόντος και πατήστε Επεξεργασία. Κατόπιν γράψτε την περιγραφή του προϊόντος,την οµάδα,την µονάδα µέτρησης, την συσκευασία,τα πακέτα, την 2 η µονάδα µέτρησης, τις µερίδες,

Διαβάστε περισσότερα

CASE STUDY. Ιχνηλασιµότητα στο ΛΑ Ι. Project: ΕΑΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

CASE STUDY. Ιχνηλασιµότητα στο ΛΑ Ι. Project: ΕΑΣ ΣΗΤΕΙΑΣ CASE STUDY Ιχνηλασιµότητα στο ΛΑ Ι Project: ΕΑΣ ΣΗΤΕΙΑΣ Θέµα: Προδιαγραφές και απαιτήσεις του συστήµατος Ιχνηλασιµότητας Tracer Factory που εγκαταστάθηκε στην ΕΑΣ Σητείας Περιεχόµενα 1. Φάσεις παραγωγικής

Διαβάστε περισσότερα

Στις παραγγελίες έχετε, πλέον, τη δυνατότητα να συμπληρώσετε πληροφορίες που αφορούν στο μικτό και καθαρό βάρος.

Στις παραγγελίες έχετε, πλέον, τη δυνατότητα να συμπληρώσετε πληροφορίες που αφορούν στο μικτό και καθαρό βάρος. Η Εξέλιξη των εφαρμογών PRISMA Win δε σταματά ποτέ! Παρακάτω μπορείτε να δείτε όλες τις νέες δυνατότητες που προστέθηκαν σε όλες τις εφαρμογές. Ενημερώστε άμεσα την εφαρμογή σας με την τελευταία αναβάθμιση

Διαβάστε περισσότερα

Cotton Plus WinPlan Enterprise Resource Planning Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα ιαχείρισης Εκκοκκιστικών Επιχειρήσεων Προσχέδιο Τεχνικής Μελέτης «Cotton» ISO 9001:2000 Winplan Cotton Plus Ολοκληρωµένο

Διαβάστε περισσότερα

doitsimple To ProXess Kiosk είναι ένα πρωτοποριακό και ευέλικτο πρόγραµµα που απευθύνεται σε όλες τις επιχειρήσεις

doitsimple To ProXess Kiosk είναι ένα πρωτοποριακό και ευέλικτο πρόγραµµα που απευθύνεται σε όλες τις επιχειρήσεις Erprs Rsurc Plag T PrXss Ksk είναι ένα πρωτοποριακό και ευέλικτο πρόγραµµα που απευθύνεται σε όλες τις επιχειρήσεις εντατικής λιανικής. ιαθέτει πολλά πλεονεκτήµατα για τη σωστή διαχείριση πιο εξειδικευµένων

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Συγχρηματοδοτούμενων Έργων

Διαχείριση Συγχρηματοδοτούμενων Έργων 01 SOLUTIONS HELLAS Ε.Π.Ε. Χελμού 20, 151 25 Μαρούσι Αττικής Τηλ 215 55 00 880 FAX 215 55 00 883 Διαχείριση Συγχρηματοδοτούμενων Έργων Συνοπτική Παρουσίαση Το σύστημα Διαχείρισης Έργων Το σύστημα ιαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

DO Y O Y U S PEAK K F U F TURE R?

DO Y O Y U S PEAK K F U F TURE R? GALAXY είναι Τεχνολογία αιχμής που αξιοποιεί τις πλέον σύγχρονες διεθνείς τάσεις, συνδυάζοντας τo Microsoft.NET Framework 3.5 και τα εξελιγμένα εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών της SingularLogic. Εξασφαλίζει

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Πλήρης εμπορική παρακολούθηση και άμεση οικονομική εικόνα των επιχειρήσεων Αποθήκη o Διαχείριση αποθήκης (5 αποθ. χώροι) o Οργάνωση αποθήκης o Group Αποθηκών o Είδη

Διαβάστε περισσότερα

doitsimple To ProXess Retail είναι ένα πρωτοποριακό και ευέλικτο πρόγραµµα το οποίο αντιπροσωπεύει την πιο

doitsimple To ProXess Retail είναι ένα πρωτοποριακό και ευέλικτο πρόγραµµα το οποίο αντιπροσωπεύει την πιο Erprs Rsurc Plag T PrXss Ral είναι ένα πρωτοποριακό και ευέλικτο πρόγραµµα το οποίο αντιπροσωπεύει την πιο ολοκληρωµένη λύση στο τοµέα της εντατικής λιανικής. Το ολοκληρωµένο πακέτο αποτελείται από τη

Διαβάστε περισσότερα

Οδοραµα mobile ΦΟΡΗΤΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ XVAN

Οδοραµα mobile ΦΟΡΗΤΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ XVAN Οδοραµα mobile ΦΟΡΗΤΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ XVAN Όπως βλέπετε, η αρχική οθόνη της εφαρµογής διαθέτει 9 κουµπιά τα οποία σας επιτρέπουν να πλοηγηθείτε σε αυτό. Αρχίζοντας από πάνω αριστερά βλέπετε τα εξής: 1. Τιµολόγηση:

Διαβάστε περισσότερα

Πι νακας περιεχομε νων

Πι νακας περιεχομε νων on οι πελάτες µου 1 Πι νακας περιεχομε νων ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ... 4 ΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΜΟΥ... 5 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ... 6 ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ... 7 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ... 7 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ / ΕΚΚΡΕΜΕΙΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ... 8

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικό Κατάστημα

Ηλεκτρονικό Κατάστημα ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Παραδείγματα -UML Δρ Βαγγελιώ Καβακλή Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου Εαρινό Εξάμηνο 2011-2012 1 Ηλεκτρονικό Κατάστημα Το αντικείμενο είναι η

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΜΕ ΦΟΡΗΤΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΜΕ ΦΟΡΗΤΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΜΕ ΦΟΡΗΤΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΜΑΙΟΣ 2010 2 Περιεχόμενα Απογραφή Ειδών 3 Πωλήσεις- Αγορές 5 Παρακολούθηση Προγράμματος Εργασιών Αντιπροσώπων 6 Διαχείριση Αποθήκης 7 Έλεγχος Υπολοίπων 8 Μεταφέρετε

Διαβάστε περισσότερα

Sunsoft Ltd Alexandros F&B Management

Sunsoft Ltd Alexandros F&B Management ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ FOOD & BEVERAGE ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ & ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ SUNSOFT Ltd - Μάχης Αναλάτου 103, 11745 Ν. Κόσμος. Tηλ: 210 9317811, Fax: 210 9321603 www.sunsoft.gr info@sunsoftgr.com

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ...3 ΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΜΟΥ...4 ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ...5 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ...6

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ...3 ΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΜΟΥ...4 ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ...5 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ...6 on οι πελάτες µου 1 Πίνακας περιεχομένων ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ...3 ΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΜΟΥ...4 ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ...5 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ...6 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ / ΕΚΚΡΕΜΕΙΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ...7 Αναλυτικά στοιχεία εκκρεμής παραγγελίας...7

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Διαχείρισης Παραστατικών Executive Summary

Σύστημα Διαχείρισης Παραστατικών Executive Summary Σύστημα Διαχείρισης Παραστατικών Executive Summary Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Παραστατικών To λογισμικό Διαχείρισης & Επεξεργασίας Εγγράφων DocuClass παρέχει σε οργανισμούς και επιχειρήσεις την δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

εδφεφδεφεφεφεφεφεφ Page 1 of 10 (εικόνα 1)

εδφεφδεφεφεφεφεφεφ Page 1 of 10 (εικόνα 1) εδφεφδεφεφεφεφεφεφ Οδηγίες δημιουργίας ειδικών παραστατικών και ηλεκτρονικής υποβολής κινήσεων στο σύστημα Ήφαιστος, για διακίνηση πετρελαίου θέρμανσης. πολ.: 1018-30/01/2008 (Προσοχή οι οδηγίες αφορούν

Διαβάστε περισσότερα

Xpress. Αλεξανδρούπολη. Μάρτιος 2015

Xpress. Αλεξανδρούπολη. Μάρτιος 2015 Xpress Αλεξανδρούπολη Μάρτιος 2015 ΑΠΟΘΗΚΗ Στήλες ανάπτυξης αποθεμάτων αποθήκης - Αποθηκευτικοί χώροι. Διαθέσιμα = το σύνολο των ποσοτήτων, που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στα ράφια ή στα συρτάρια του φαρμακείου

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση & Έλεγχος Παραγωγής

Οργάνωση & Έλεγχος Παραγωγής OPUS Οργάνωση & Έλεγχος Παραγωγής Παραγγελίες Έλεγχος Παραγωγής Αποθήκη Κοστολόγηση Προγραµµατισµός Παραγωγής Ποιοτικός Έλεγχος Συντήρηση SCADA Παραγγελίες Καταχωρίστε τις παραγγελίες εύκολα και γρήγορα

Διαβάστε περισσότερα

Υλο οίηση Ιχνηλασιµότητας στον κλάδο των Εύκαµπτων Υλικών Συσκευασίας

Υλο οίηση Ιχνηλασιµότητας στον κλάδο των Εύκαµπτων Υλικών Συσκευασίας Θεοδώρου Αυτοµατισµοί ΑΒΕΤΕ Case Study ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΑΕ Υλο οίηση Ιχνηλασιµότητας στον κλάδο των Εύκαµπτων Υλικών Συσκευασίας Εισαγωγή Η βιοµηχανία Εύκαµπτων Υλικών Συσκευασίας διαχειρίζεται πολλές πρώτες

Διαβάστε περισσότερα

Συντάχθηκε απο τον/την Διαχειριστής Τετάρτη, 10 Φεβρουάριος 2010 18:20 - Τελευταία Ενημέρωση Τρίτη, 20 Ιούλιος 2010 13:31

Συντάχθηκε απο τον/την Διαχειριστής Τετάρτη, 10 Φεβρουάριος 2010 18:20 - Τελευταία Ενημέρωση Τρίτη, 20 Ιούλιος 2010 13:31 Η εφαρμογή λογισμικού Kiosk Manager, είναι η πλέον σύγχρονη, επαγγελματική και οικονομική λύση για τη διαχείριση καταστημάτων εντατικής λιανικής, καθώς είναι ειδικά σχεδιασμένη και δοκιμασμένη για το περίπτερο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΗΣ. Οι όροι συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικά Λαχεία ΑΕ και των Πρακτορείων της ΟΠΑΠ ΑΕ, περιγράφονται αναλυτικά στη σχετική σύμβαση συνεργασίας,

Διαβάστε περισσότερα

επειδή η επικάλυψη είναι τέχνη B2B HATZIYIANNAKIS b2b.hatziyiannakis.gr

επειδή η επικάλυψη είναι τέχνη B2B HATZIYIANNAKIS b2b.hatziyiannakis.gr B2B HATZIYIANNAKIS b2b.hatziyiannakis.gr ΚΟΥΦΕΤΟΠΟΙΙΑ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗ Α.Ε. www.hatziyiannakis.gr sales@hatziyiannakis.gr / emporiko@hatziyiannakis.gr Β2Β HATZYIANNAKIS 01 Β2Β HATZIYIANNAKIS Επίκεντρο της

Διαβάστε περισσότερα

doitsimple Η CyberArts παρουσιάζει την πλέον λειτουργική και εύκολη λύση για κοµµωτήρια και κέντρα αισθητικής. Το proxess Beauty αποτελεί το πιο

doitsimple Η CyberArts παρουσιάζει την πλέον λειτουργική και εύκολη λύση για κοµµωτήρια και κέντρα αισθητικής. Το proxess Beauty αποτελεί το πιο Η CybrArs παρουσιάζει την πλέον λειτουργική και εύκολη λύση για κοµµωτήρια και κέντρα αισθητικής. Το prxss Bauy αποτελεί το πιο σηµαντικό σύνεργο για την οργάνωση του κοµµωτηρίου ή του κέντρου αισθητικής

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικό Μάνατζμεντ & Αποτελεσματική Παρακολούθηση Εισπράξεων Χρίστος Ιωάννου

Εσωτερικό Μάνατζμεντ & Αποτελεσματική Παρακολούθηση Εισπράξεων Χρίστος Ιωάννου Εσωτερικό Μάνατζμεντ & Αποτελεσματική Παρακολούθηση Εισπράξεων Χρίστος Ιωάννου 12 Δεκεμβρίου 2013 ΣΤΟΧΟΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 1.Κατανόηση Βασικών Αρχών Μάνατζμεντ & Λήψη Αποφάσεων. 2.Κατανόηση Συστήματος Εσωτερικού

Διαβάστε περισσότερα

Αφού δώσουμε όνομα χρήση και password μπορούμε να επιλέξουμε ημερομηνία εισόδου στο σύστημα, εταιρία και υποκατάστημα

Αφού δώσουμε όνομα χρήση και password μπορούμε να επιλέξουμε ημερομηνία εισόδου στο σύστημα, εταιρία και υποκατάστημα Αφού δώσουμε όνομα χρήση και password μπορούμε να επιλέξουμε ημερομηνία εισόδου στο σύστημα, εταιρία και υποκατάστημα Η κεντρική οθόνη του προγράμματος. Ανά χρήστη υπάρχει δυνατότητα σχεδιασμού Menu Αρχείο

Διαβάστε περισσότερα

Soft1 Version 400.513. Νέες προδιαγραφές

Soft1 Version 400.513. Νέες προδιαγραφές Soft1 Version 400.513 Νέες προδιαγραφές Περιεχόμενα Συνοπτική περιγραφή νέων προδιαγραφών... 3 Αναλυτικά... 5 1 Αντιγραφή Στηλών Τύπων και Σειρών παραστατικών... 5 2 Browser to QlikView... 6 3 Στατιστικά

Διαβάστε περισσότερα

EΡΓΑΛΕΙΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ

EΡΓΑΛΕΙΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ Έγκυρα & έγκαιρα όπου, όσο & όταν χρειασθείς Επιτυγχάνει: σωστό και υγιή σχεδιασµό των χρηµατικών διαθεσίµων αξιολόγηση και αξιοποίηση τραπεζικών προιόντων εκτίµηση του πιστωτικού κινδύνου ανάδειξη της

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο : ΤΜΗΜΑ ΑΓΟΡΩΝ ΚΕΦ.7 Σχολική Χρονιά 2012 2013

Κεφάλαιο : ΤΜΗΜΑ ΑΓΟΡΩΝ ΚΕΦ.7 Σχολική Χρονιά 2012 2013 Μάθημα : ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Καθηγητής : Αλέξανδρος Σωκράτους Κεφάλαιο : ΤΜΗΜΑ ΑΓΟΡΩΝ ΚΕΦ.7 Σχολική Χρονιά 2012 2013 Στο τμήμα αγορών συνήθως ανατίθεται η διαχείρηση της αποθήκης. Είναι υπεύθυνο για τον

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΥΦ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ. Ημερομηνία 14 Ιανουαρίου 2014 Έκδοση 1.1

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΥΦ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ. Ημερομηνία 14 Ιανουαρίου 2014 Έκδοση 1.1 2014 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Είδος Εγγράφου Εγχειρίδιο Χρήσης ΜΥΦ Ημερομηνία 14 Ιανουαρίου 2014 Έκδοση 1.1 Περιεχόμενα 1.0 Αυθεντικοποίηση χρηστών... 4 2.0 Αρχική Οθόνη... 6 1.1 Αλλαγή...

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΦΟΡΗΤΩΝ ΤΕΡΜΑΤΙΚΩΝ

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΦΟΡΗΤΩΝ ΤΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΦΟΡΗΤΩΝ ΤΕΡΜΑΤΙΚΩΝ MegaTron Mobile ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Version 64 ΝΕΟ ΨΥΧΙΚΟ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΕΝΟΥ 4 1 ΠΩΛΗΣΕΙΣ 5 11 Picking Τιμολογίων 5 111 Επιλογή παραστατικού (Τιμολογίου)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Λογιστικό σχέδιο Γενικής Λογιστικής Πλήρης ανάπτυξη του Λογιστικού σχεδίου, σε οποιαδήποτε βαθµίδα βάσει του Ε.Γ.Λ.Σ. Ορισµός διαφορετικού µήκους και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ [e-shop] 1. Επιλογή προτύπου 2. Δοκιμή σε πραγματικό χρόνο 3. Αγορά

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ [e-shop] 1. Επιλογή προτύπου 2. Δοκιμή σε πραγματικό χρόνο 3. Αγορά ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ [e-shop] Δημιουργήστε το δικό σας e-shop σε τρία απλά βήματα 1. Επιλογή προτύπου 2. Δοκιμή σε πραγματικό χρόνο 3. Αγορά ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Soft1 Version 312.510 Νέες προδιαγραφές

Soft1 Version 312.510 Νέες προδιαγραφές Soft1 Version 312.510 Νέες προδιαγραφές Περιεχόμενα Συνοπτική περιγραφή των νέων προδιαγραφών... 3 Αναλυτικά... 8 1. Αντιγραφή γέφυρας λογιστικής σε εταιρείες... 8 2. Ιστορικό Μετασχηματισμών... 9 3. Μητρώο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΥΣΚΑΣ Δ. ΙΩΑΝΝΗΣ - 1 / 5 - ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΝΟΥΣΚΑΣ Δ. ΙΩΑΝΝΗΣ - 1 / 5 - ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ Καλή σας ημέρα, Αλλαγών συνέχεια λοιπόν και σε αυτό το email θα επισημάνουμε συνοπτικά τις κυριότερες αλλαγές που προκύπτουν στην έκδοση των παραστατικών. Καταρχήν, ο γνωστός Κ.Β.Σ. (Κώδικας Βιβλίων &

Διαβάστε περισσότερα

EBS Version 4.0.22.0 Entersoft Business Suite Entersoft CRM

EBS Version 4.0.22.0 Entersoft Business Suite Entersoft CRM EBS Version 4.0.22.0 Entersoft Business Suite Entersoft CRM Νέα χαρακτηριστικά και επεκτάσεις Περιεχόμενα Συνοπτική περιγραφή περιεχομένων έκδοσης 3 Entersoft ERP 4 Μηνιαίες Συγκεντρωτικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα για την ενίσχυση των επιχειρήσεων λιανεµπορίου

Πρόγραµµα για την ενίσχυση των επιχειρήσεων λιανεµπορίου Πρόγραµµα για την ενίσχυση των επιχειρήσεων λιανεµπορίου Το πρόγραµµα Digi-Retail απευθύνεται σε όλες τις επιχειρήσεις, που ανεξάρτητα από τη νοµική τους µορφή, ασκούν οικονοµική δραστηριότητα στους τοµείς

Διαβάστε περισσότερα

Συγκεντρωτικές Καταστάσεις ΜΥΦ

Συγκεντρωτικές Καταστάσεις ΜΥΦ Συγκεντρωτικές Καταστάσεις ΜΥΦ Εισαγωγή Ο υπολογισμός των συγκεντρωτικών καταστάσεων ΜΥΦ γίνεται από ειδική οντότητα της εφαρμογής και συγκεντρώνει στοιχεία από το εμπορικό κύκλωμα, τη λογιστική ή από

Διαβάστε περισσότερα

01 SOLUTIONS HELLAS Ε.Π.Ε. Χελμού 20, 151 25 Μαρούσι Αττικής Τηλ 215 55 00 880 FAX 215 55 00 883. Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο & Διακίνηση Εγγράφων

01 SOLUTIONS HELLAS Ε.Π.Ε. Χελμού 20, 151 25 Μαρούσι Αττικής Τηλ 215 55 00 880 FAX 215 55 00 883. Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο & Διακίνηση Εγγράφων 01 SOLUTIONS HELLAS Ε.Π.Ε. Χελμού 20, 151 25 Μαρούσι Αττικής Τηλ 215 55 00 880 FAX 215 55 00 883 e Prtcl-01 Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο & Διακίνηση Εγγράφων Συνοπτική Παρουσίαση Το σύστημα e Prtcl-01 Το σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αναβάθμιση συστημάτων λογισμικού

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αναβάθμιση συστημάτων λογισμικού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 64, 546 31 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΗΛ.: 2310 278817-8, FAX: 2310 236308 /ΝΣΗ E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

DELTA Εμπορική ιαχείριση

DELTA Εμπορική ιαχείριση DELTA Εμπορική ιαχείριση Η εφαρμογή Delta Εμπορική ιαχείριση αποτελεί την ιδανική λύση για κάθε είδος εμπορικής επιχείρησης. Υποστηρίζει όλο τον εμπορικό κύκλο, απο τη στιγμή της αγοράς, της τιμολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

Ε µ π ο ρ ι κ ή ι α χ ε ί ρ ι σ η

Ε µ π ο ρ ι κ ή ι α χ ε ί ρ ι σ η Ε µ πορική ιαχείριση ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το PRISMA Win Εµπορική ιαχείριση είναι µια πρωτοποριακή εφαρµογή που ενσωµατώνει και αξιοποιεί την τελευταία λέξη στην τεχνολογία της πληροφορικής. Προσφέρει στην επιχείρηση,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ: ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΥΜΜΟΡΦΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΟΚΙΜΕΣ

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ: ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΥΜΜΟΡΦΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΟΚΙΜΕΣ 1. Σκοπός Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι να καθορίσει τις µεθόδους και τον τρόπο ελέγχου κατά την εκτέλεση των παρακάτω διαδικασιών: Έλεγχο εισερχοµένων Εγκατάσταση οργάνων Παροχή υπηρεσιών τεχνικής

Διαβάστε περισσότερα

Συγκεντρωτικές καταστάσεις ΜΥΦ

Συγκεντρωτικές καταστάσεις ΜΥΦ ΚΕΦΑΛΑΙΟ E.R.P. 1 Συγκεντρωτικές καταστάσεις ΜΥΦ Οι συγκεντρωτικές καταστάσεις ΜΥΦ έρχονται να αντικαταστήσουν από 1/1/2014 τις ετήσιες καταστάσεις ΚΕΠΥΟ και περιλαµβάνουν: 1. Χονδρικές πωλήσεις, που υποβάλλονται

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση νέας Μηνιαίας Κατάστασης ΜΥΦ από το ACADEMIA FINANCIALS ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ

Έκδοση νέας Μηνιαίας Κατάστασης ΜΥΦ από το ACADEMIA FINANCIALS ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ Έκδοση νέας Μηνιαίας Κατάστασης ΜΥΦ από το ACADEMIA FINANCIALS ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ Η έκδοση 3.20.21 του ACADEMIA FINANCIALS ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ υποστηρίζει την έκδοση της νέας Μηνιαίας Κατάστασης ΜΥΦ, η οποία πρέπει να

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΕΥΕΛΙΚΤΟ ERP ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΣΑΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΕΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΕΥΕΛΙΚΤΟ ERP ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΣΑΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΕΥΕΛΙΚΤΟ ERP ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΣΑΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Το Singular Enterprise 4U είναι ένα ολοκληρωµένο πληροφοριακό σύστηµα διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων (ERP) που περιλαµβάνει τα παρακάτω υποσυστήµατα:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...15

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...15 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ..........................................................15 ΜΕΡΟΣ Ι - ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ.....................17 Ποιος πρέπει να καθορίζει την πιστωτική πολιτική;...........................17

Διαβάστε περισσότερα

01 SOLUTIONS HELLAS Ε.Π.Ε. Χελμού 20, 151 25 Μαρούσι Αττικής Τηλ 215 55 00 880 FAX 215 55 00 883 ΑΙΧΜΕΣ. Business Suite

01 SOLUTIONS HELLAS Ε.Π.Ε. Χελμού 20, 151 25 Μαρούσι Αττικής Τηλ 215 55 00 880 FAX 215 55 00 883 ΑΙΧΜΕΣ. Business Suite 01 SOLUTIONS HELLAS Ε.Π.Ε. Χελμού 20, 151 25 Μαρούσι Αττικής Τηλ 215 55 00 880 FAX 215 55 00 883 ΑΙΧΜΕΣ Business Suite Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Επιχειρήσεων Εισαγωγή Το E.R.P. ΑΙΧΜΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλειες Database Οδηγίες Χρήσης Εφαρµογής

Ασφάλειες Database Οδηγίες Χρήσης Εφαρµογής Ασφάλειες Database Οδηγίες Χρήσης Εφαρµογής Εφαρµογή ιαχείρισης Ασφαλιστικού Γραφείου-Πρακτορείου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.Γενικά Ταξινόµηση Εναλλαγή µεταξύ των ανοικτών παραθύρων Εξαγωγή εδοµένων Συνηµµένα Αρχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΗ. Ηλεκτρονικής Αρχειοθέτησης παραστατικών

ΛΥΣΗ. Ηλεκτρονικής Αρχειοθέτησης παραστατικών ΛΥΣΗ Ηλεκτρονικής Αρχειοθέτησης παραστατικών ARCHIVING connect ARCHIVING CONNECT 100% ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ Επιθυμείτε μία λύση που θα σας εξοικονομήσει σημαντικό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 2015-2016 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 5/2015 ΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 169.674,81 ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μηνιαίες Συγκεντρωτικές ΜΥΦ

Μηνιαίες Συγκεντρωτικές ΜΥΦ ΚΕΦΑΛΑΙΟ E.R.P. 1 Μηνιαίες Συγκεντρωτικές ΜΥΦ Οι µηνιαίες συγκεντρωτικές ΜΥΦ έρχονται να αντικαταστήσουν από 1/1/2014 τις ετήσιες καταστάσεις ΚΕΠΥΟ και περιλαµβάνουν: 1. Χονδρικές πωλήσεις, που υποβάλλονται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ Το σύστηµα οργάνωσης επιχειρήσεων εστίασης αποτελεί µια ολοκληρωµένη εφαρµογή αντιµετώπισης των καθηµερινών απαιτήσεων της λειτουργίας αντίστοιχων καταστηµάτων.

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένο Σύστημα Ιχνηλασιμότητας Προϊόντων

Ολοκληρωμένο Σύστημα Ιχνηλασιμότητας Προϊόντων TRACER FACTORY Ολοκληρωμένο Σύστημα Ιχνηλασιμότητας Προϊόντων Θεοδώρου Αυτοματισμοί ΑΒΕΤΕ Δρ. Ευάγγελος Θεοδώρου, Διευθύνων Σύμβουλος, Θεοδώρου Αυτοματισμοί ΑΒΕΤΕ, etheod@theodorou.gr Φίλιππος Σφυρής,

Διαβάστε περισσότερα

Μηνιαίες συγκεντρωτικές ΜΥΦ

Μηνιαίες συγκεντρωτικές ΜΥΦ Μηνιαίες συγκεντρωτικές ΜΥΦ Εισαγωγή Ο υπολογισμός των μηνιαίων συγκεντρωτικών καταστάσεων ΜΥΦ γίνεται από ειδική οντότητα της εφαρμογής και συγκεντρώνει στοιχεία από το εμπορικό κύκλωμα, τη λογιστική

Διαβάστε περισσότερα

Συγκεκριµένα τα τρία βασικά modules περιέχουν τα παρακάτω στοιχεία :

Συγκεκριµένα τα τρία βασικά modules περιέχουν τα παρακάτω στοιχεία : Insurance NET Η εφαρµογή Insurance Net βασίζεται σε ένα κεντρικό άξονα που αποτελείται από τα αρχεία Πελατών, Συνεργατών & Αποδείξεων. Όλες οι λειτουργίες είναι δοµηµένες επάνω στον κεντρικό άξονα των

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση Παγίων Στοιχείων

ιαχείριση Παγίων Στοιχείων Εισαγωγή Το εγχειρίδιο αυτό αναφέρεται στην οργάνωση και διαχείριση των παγίων στοιχείων της εταιρίας σας. Η εφαρµογή τηρεί όλα τα βασικά στοιχεία των παγίων, σας επιτρέπει να παρακολουθείτε κάθε πάγιο

Διαβάστε περισσότερα

3. Ημερομηνία ένταξης στο ειδικό καθεστώς:

3. Ημερομηνία ένταξης στο ειδικό καθεστώς: ΗΛΩΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΕΙ ΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 39.β του Κώδικα ΦΠΑ Με την παρούσα δηλώνω υπεύθυνα ότι πληρώ τις προϋποθέσεις και επιθυμώ την ένταξή μου στο ειδικό καθεστώς καταβολής του φόρου κατά την είσπραξη,

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµική Χρήση - Μεταφορές Υπολοίπων

Οικονοµική Χρήση - Μεταφορές Υπολοίπων Άνοιγµα Οικονοµικής Χρήσης Μεταφορές Υπολοίπων Η εργασία καταχώρησης της οικονοµικής χρήσης επιλέγεται ως εξής : Οργάνωση Εφαρµογής Χρήσεις Οργάνωση Αρχεία Οικονοµικές Χρήσεις Στοιχεία Χρήσης Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση νέας Μηνιαίας Κατάστασης ΜΥΦ από το WINERA ERP

Έκδοση νέας Μηνιαίας Κατάστασης ΜΥΦ από το WINERA ERP Έκδοση νέας Μηνιαίας Κατάστασης ΜΥΦ από το WINERA ERP Α. ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Η έκδοση 5.91.00 του WinEra ERP υποστηρίζει την έκδοση της νέας Μηνιαίας Κατάστασης ΜΥΦ, η οποία πρέπει να υποβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

Ανταλλακτικά- Συνεργείο- Έ κθεση

Ανταλλακτικά- Συνεργείο- Έ κθεση Ανταλλακτικά- Συνεργείο- Έ κθεση ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η οικογένεια PRISMA Win Auto-Moto αποτελείται από πρωτοποριακές εφαρµογές που ενσωµατώνουν και αξιοποιούν την τελευταία λέξη στην τεχνολογία της πληροφορικής.

Διαβάστε περισσότερα

Τώρα μπορείτε πλέον να αναζητήσετε πελάτες και από τα λοιπά τηλέφωνα που έχετε συμπληρώσει στην καρτέλα τους.

Τώρα μπορείτε πλέον να αναζητήσετε πελάτες και από τα λοιπά τηλέφωνα που έχετε συμπληρώσει στην καρτέλα τους. Η Εξέλιξη των εφαρμογών PRISMA Win δε σταματά ποτέ! Παρακάτω μπορείτε να δείτε νέες δυνατότητες που προστέθηκαν στις εφαρμογές. Ενημερώστε άμεσα την εφαρμογή σας με την τελευταία αναβάθμιση που βρίσκεται

Διαβάστε περισσότερα

εύχρηστες και καινοτόμες εφαρμογές

εύχρηστες και καινοτόμες εφαρμογές E-COMMERCE OPEN API ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Αποθήκη Προσωπικό ΟΘΟΝΕΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ Πελάτες Εστιάστε στη σταθερή ανάπτυξη ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΟμε εύχρηστες και καινοτόμες εφαρμογές ΛΗΨΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

LYSP AUDIT. Lysp Audit. Προσιτό κόστος. Γρήγορη έναρξη λειτουργίας. Συνδεσιμότητα - Internet. Ευχρηστία και λειτουργικότητα. Ταχύτατη λειτουργία

LYSP AUDIT. Lysp Audit. Προσιτό κόστος. Γρήγορη έναρξη λειτουργίας. Συνδεσιμότητα - Internet. Ευχρηστία και λειτουργικότητα. Ταχύτατη λειτουργία LYSP AUDIT Το LYSP AUDIT είναι τεχνολογικά και λειτουργικά μια εφαρμογή υψηλών προδιαγραφών, η οποία διαχειρίζεται βάσεις δεδομένων SQL, και λειτουργεί σε περιβάλλον εργασίας Windows NT, 2000, XP, 2003,

Διαβάστε περισσότερα

Ένα σηµαντικό χαρακτηριστικό γνώρισµα των τελευταίων ετών αλλά και αυτών που ακολουθούν είναι οι αλλαγές που σηµειώνονται στο χώρο των επιχειρήσεων.

Ένα σηµαντικό χαρακτηριστικό γνώρισµα των τελευταίων ετών αλλά και αυτών που ακολουθούν είναι οι αλλαγές που σηµειώνονται στο χώρο των επιχειρήσεων. Atlantis MRP & MRP II MRP I Ένα σηµαντικό χαρακτηριστικό γνώρισµα των τελευταίων ετών αλλά και αυτών που ακολουθούν είναι οι αλλαγές που σηµειώνονται στο χώρο των επιχειρήσεων. Στις προβλέψεις αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ COLLECTION(ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ) ΣΤΟ CLIENT TRADE. Προσοχή:H εφαρμογή είναι 100% συμβατή με χρήση Internet Explorer.

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ COLLECTION(ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ) ΣΤΟ CLIENT TRADE. Προσοχή:H εφαρμογή είναι 100% συμβατή με χρήση Internet Explorer. ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ COLLECTION(ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ) ΣΤΟ CLIENT TRADE. Προσοχή:H εφαρμογή είναι 100% συμβατή με χρήση Internet Explorer. Καταχωρείτε τους Κωδικούς που έχετε λάβει για την πρόσβαση σας στο E-Banking

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ASP B2B ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ. Παρουσίαση Υπηρεσίας

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ASP B2B ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ. Παρουσίαση Υπηρεσίας ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ASP B2B ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ Παρουσίαση Υπηρεσίας Τι είναι i2dealer; Είναι µία υπηρεσία η οποία παρέχεται από την Vellum, σε συνεργασία µε τον µεγαλύτερο Internet Services Provider της χώρας,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ Secure With Cromar Web Version 1.0

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ Secure With Cromar Web Version 1.0 ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ Secure With Cromar Web Version 1.0 Πρόσβαση http://www.cromar.gr/securewithcromar/main.html Εκπαιδευτικά Video: http://www.cromar.gr/pages.php?p_id=145 Εισαγωγή... 3 Διαθεσιμότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΤΟ DYNAMICS NAV 2013 R2 - INNOVERA 7.1 ERP

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΤΟ DYNAMICS NAV 2013 R2 - INNOVERA 7.1 ERP ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΤΟ DYNAMICS NAV 2013 R2 - INNOVERA 7.1 ERP Για να κλείσουμε μία χρήση στο InnovEra, επιλέγουμε από το κεντρικό μενού των Τμημάτων «Οικονομική Διαχείριση», «Περιοδικές Εργασίες»,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ»

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ» ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ»

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 5 ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥΣ 1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Σελίδα 1 από 5 ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥΣ 1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Σελίδα 1 από 5 1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 1.1. Οι προσφορές πρέπει να είναι πλήρεις και να περιλαµβάνουν όλα τα τυπικά και τεχνικά στοιχεία που απαιτεί η διακήρυξη και η τεχνική προδιαγραφή. 1.2. Επισηµαίνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΝΕΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ LOGISTICS ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΤΗΣ L OREAL Α.Ε.

ΤΟ ΝΕΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ LOGISTICS ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΤΗΣ L OREAL Α.Ε. ΤΟ ΝΕΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ LOGISTICS ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΤΗΣ L OREAL Α.Ε. Απόστολος Θεοδωρόπουλος Μαθηµατικός Παν/µίου Αθηνών -Επιχειρησιακός Ερευνητής RWTH Aachen (M.O.R.) ιευθύνων Σύµβουλος OPTIMUM Α.Ε. 1. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες 1bank. Επιλογή μενού: Λογαριασμοί. Απαιτούμενο Επίπεδο πρόσβασης. Περιγραφή. Μενού ΣΕΛΙΔΑ 1 13

Υπηρεσίες 1bank. Επιλογή μενού: Λογαριασμοί. Απαιτούμενο Επίπεδο πρόσβασης. Περιγραφή. Μενού ΣΕΛΙΔΑ 1 13 Επιλογή μενού: Λογαριασμοί Υπόλοιπα Εμφανίζονται συνοπτικές πληροφορίες για όλους τους λογαριασμούς που έχουν συνδεθεί στη συνδρομή της 1bank καθώς και τα υπόλοιπα τους. X X Πληροφορίες Εμφανίζονται αναλυτικές

Διαβάστε περισσότερα

Ωροµέτρηση - Άδειες/Απουσίες (Time & Attendance Absences/Leaves )

Ωροµέτρηση - Άδειες/Απουσίες (Time & Attendance Absences/Leaves ) Το Time MaSter, που ανήκει στην οικογένεια εφαρµογών HR MaSter, αποτελεί το λογισµικό ενός ολοκληρωµένου συστήµατος, που έχει στόχο να καλύψει πλήρως τις ανάγκες του Γραφείου Προσωπικού µίας επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση Τηλεφωνικών Κλήσεων

ιαχείριση Τηλεφωνικών Κλήσεων ιαχείριση Τηλεφωνικών Κλήσεων 1 Διαχει ριση Τηλεφωνικω ν Κλη σεων ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ... 3 ΔΟΜΗ ΧΡΗΣΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΚΛΗΣΕΩΝ... 3 ΣΧΗΜΑΤΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ... 4 ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΚΛΗΣΕΙΣ... 5

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1. Περιγραφή Υποσυστημάτων

Σελίδα 1. Περιγραφή Υποσυστημάτων Σελίδα 1 Περιγραφή Υποσυστημάτων ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ... 3 Πελάτες... 3 Προμηθευτές... 5 Αξιόγραφα... 7 Γενική Λογιστική... 8 Αναλυτική Λογιστική... 10 Πάγια... 11 Προϋπολογισμοί...

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΣΔΜ/50034

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΣΔΜ/50034 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΕΓΑΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ / ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 49, 117 43 ΑΘΗΝΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΣΔΜ/50034

Διαβάστε περισσότερα

2. ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ. ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΟΥΜΕ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΟ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ: Γενική Λογιστική, Ταμειακή Κατηγορία, Καταχωρούμε την Υπηρεσία που έκανε τη δαπάνη.

2. ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ. ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΟΥΜΕ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΟ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ: Γενική Λογιστική, Ταμειακή Κατηγορία, Καταχωρούμε την Υπηρεσία που έκανε τη δαπάνη. Οδηγίες για Πρόγραµµα OTS σχετικά µε πληρωµές τιµολογίων. Α ΜΘ, /νση Οικονοµικού, Τµήµα Προϋπολογισµού. Βήµατα που πρέπει να κάνετε: 1. Κατανοµή (ΟΧΙ για Νοµούς). 2. Καταχώρηση της Υπηρεσίας που πραγµατοποίησε

Διαβάστε περισσότερα

ERGO-FINANCES ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΡΓΩΝ

ERGO-FINANCES ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ERGO-FINANCES ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΡΓΩΝ Το πρόγραµµα έχει σχεδιαστεί για την οικονοµική παρακολούθηση των Εργων. Ο χρήστης µπορεί, καταχωρώντας µε απλό τρόπο τις πραγµατοποιούµενες κινήσεις (π.χ.

Διαβάστε περισσότερα

Σύστηµα διαχείρισης χώρων εστίασης

Σύστηµα διαχείρισης χώρων εστίασης Σύστηµα διαχείρισης χώρων εστίασης Εστιατόρια, Ταβέρνες Παράδοση κατ οίκον Μπαρ, café Take away / πακέτο Βασικά πλεονεκτήµατα ifood Ασύρµατη παραγγελιοληψία Αυτοµατοποίηση στη διαχείριση των παραγγελιών

Διαβάστε περισσότερα

Salespoint. hovernet Το τηλέφωνό µας: 2392500715-6976689066 Η διεύθυνσή µας: 25 Μαρτίου 44, Νέοι Επιβάτες 57019 Θεσσαλονίκη http://www.hovernet.

Salespoint. hovernet Το τηλέφωνό µας: 2392500715-6976689066 Η διεύθυνσή µας: 25 Μαρτίου 44, Νέοι Επιβάτες 57019 Θεσσαλονίκη http://www.hovernet. hovernet Το τηλέφωνό µας: 2392500715-6976689066 Η διεύθυνσή µας: 25 Μαρτίου 44, Νέοι Επιβάτες 57019 Θεσσαλονίκη http://www.hovernet.gr Salespoint Στις µέρες µας η ανάπτυξη και η δυναµική του τµήµατος πωλήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας περιεχομένων

Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ BUSINESS REPORTING SYSTEM... 2 HOME... 3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ... 3 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ... 6 ΠΡΟΦΙΛ ΧΡΗΣΤΗ... 7 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΣΤΩΝ... 7 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ REPORT... 8

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον. οργανωση αποθηκης REFLEXIS WMS: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον. οργανωση αποθηκης REFLEXIS WMS: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον οργανωση αποθηκης REFLEXIS WMS: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Περιεχόμενα Η εταιρεία Πελατολόγιο... 3 Η πορεία της εταιρείας... 4 Υπηρεσίες Τεχνολογική

Διαβάστε περισσότερα

Χαρακτηριστικά Singular Accountant

Χαρακτηριστικά Singular Accountant Χαρακτηριστικά Singular Accountant ιαχείριση Λογιστικού Γραφείου Η εφαρµογή διαχειρίζεται, παρακολουθεί και οργανώνει τις λειτουργίες του Λογιστικού Γραφείου Παρακολουθεί τους συναλλασσόµενους, είτε αυτοί

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εξαγωγής Συγκεντρωτικών Καταστάσεων. ΚΕΠΥΟ και Ηλεκτρονικού Ισοζυγίου. στο InnovEra 3 R2 για τον RTC client

Οδηγός Εξαγωγής Συγκεντρωτικών Καταστάσεων. ΚΕΠΥΟ και Ηλεκτρονικού Ισοζυγίου. στο InnovEra 3 R2 για τον RTC client Οδηγός Εξαγωγής Συγκεντρωτικών Καταστάσεων ΚΕΠΥΟ και Ηλεκτρονικού Ισοζυγίου στο InnovEra 3 R2 για τον RTC client Μελίσσια, 12 Ιουλίου 2012 1. ιαδικασία Εξαγωγής Συγκεντρωτικής Κατάστασης ΚΕΠΥΟ - ΜΥΦ 1.1

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ «ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ» ΤΩΝ GARISSON ΚΑΙ NOREEN

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ «ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ» ΤΩΝ GARISSON ΚΑΙ NOREEN ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ «ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ» ΤΩΝ GARISSON ΚΑΙ NOREEN Σχεδιασµός συστηµάτων: Κοστολόγηση κατά έργο ή κατά παραγγελία Άσκηση 1. Η εταιρεία ΛΑΜΑΠΛΑΣΤ Α.Ε. αντιµετωπίζει

Διαβάστε περισσότερα

Το νέο φορολογικό τοπίο στα πρατήρια υγρών καυσίµων

Το νέο φορολογικό τοπίο στα πρατήρια υγρών καυσίµων Το νέο φορολογικό τοπίο στα πρατήρια υγρών καυσίµων ΜΕΡΟΣ Β Ποια φορολογικά στοιχεία εκδίδονται για τις πωλήσεις καυσίµων σε πελάτες λιανικής (ιδιώτες) ή χονδρικής (επιτηδευµατίες). ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα 1ο (µov. 0.1X10=1)

Θέµα 1ο (µov. 0.1X10=1) A ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2004 ΜΑΘΗΜΑ: ΧΡΗΜ/ΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ II ΕΞΕΤΑΣΤΗΣ: ΑΝΝΙΤΑ ΦΛΩΡΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 10.2.2004 ΕΠΩΝΥΜΟ: ΟΝΟΜΑ: ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ: Α/Α ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Ουδέν γραπτό θα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΠΑΝΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΠΑΝΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΠΑΝΩΝ Επιλέξιµες είναι οι παρακάτω δαπάνες: ΕΝΟΙΚΙΑ Περιλαµβάνει το κόστος ενοικίων του τόπου υλοποίησης του σχεδίου. Σε περίπτωση ενοικίασης οικίας, το επιδοτούµενο

Διαβάστε περισσότερα

Michael Kalochristianakis. Συστήματα διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων (ERP/CRM), 2012, χειμερινό εξάμηνο

Michael Kalochristianakis. Συστήματα διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων (ERP/CRM), 2012, χειμερινό εξάμηνο Michael Kalochristianakis Συστήματα διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων (ERP/CRM), 2012, χειμερινό εξάμηνο Εργαστήριο 2: αρχική προσαρμογή του MS Nav σε ένα επιχειρησιακό περιβάλλον περιεχόμενα προσαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

PROT@ERP.net το πρώτο

PROT@ERP.net το πρώτο PROT@ERP.net το πρώτο HOSPITALITY ERP τεχνολογίας Microsoft.ΝΕΤ H πλήρης εκµετάλλευση της τεχνολογίας του internet και των αποµακρυσµένων θέσεων εργασίας, είναι πλέον διαθέσιµη για χρήση στα Ξενοδοχεία,

Διαβάστε περισσότερα

More than. a CRM program! Customer Relationship Management

More than. a CRM program! Customer Relationship Management More than a CRM program! Customer Relationship Management Το σύστημα Διαχείρισης Πελατειακών Σχέσεων της SoftOne αναβαθμίζει τη σχέση με τους πελάτες σας Εύκολο στη χρήση και ευέλικτο στις εφαρμογές του,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ProSystems HOSPITALITY SOLUTIONS SPA ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΥΣΤΕΜΣ ΑΕΒΕ - ΛΕΩΦ. ΛΙΝ ΟΥ 138-85100 ΡΟ ΟΣ - ΤΗΛ/ΦΑΞ. 2241066019, 2241066215 - www.prosystems.gr Γενικά Στο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για το Europe Agent Print

Οδηγός για το Europe Agent Print Οδηγός για το Europe Agent Print Εισαγωγή στην εφαρμογή Agent Print. Σε όλους τους συνεργάτες στέλνεται το login και το password με την υπογραφή της σύμβασης Ανοίγει η οθόνη με τις επιλογές: Καταχώρηση

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις»

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις» ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ. ( έννοια λογιστικές εγγραφές) Μαρία Σ. Μούκα / Υπεύθυνη εισαγωγών Email : marym@freemail.gr

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ. ( έννοια λογιστικές εγγραφές) Μαρία Σ. Μούκα / Υπεύθυνη εισαγωγών Email : marym@freemail.gr ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ( έννοια λογιστικές εγγραφές) Μαρία Σ. Μούκα / Υπεύθυνη εισαγωγών Email : marym@freemail.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Έννοια των εισαγωγών - διαχωρισµός ενδοκοινοτικές και µη 2 Eνδοκοινοτικές συναλλαγές

Διαβάστε περισσότερα

Iasisnet. data design. computer applications. Το πρώτο ιατρικό λογισμικό στην Ελλάδα που εφάρμοσε ενιαίο ηλεκτρονικό ιατρικό φάκελο ασθενή.

Iasisnet. data design. computer applications. Το πρώτο ιατρικό λογισμικό στην Ελλάδα που εφάρμοσε ενιαίο ηλεκτρονικό ιατρικό φάκελο ασθενή. web: www.datadesign.gr email: info@datadesign.gr Iasisnet Το πρώτο ιατρικό λογισμικό στην Ελλάδα που εφάρμοσε ενιαίο ηλεκτρονικό ιατρικό φάκελο ασθενή. data design computer applications Iasisnet Το Iasisnet

Διαβάστε περισσότερα